ip地址查询

湘潭市IP地址列表

湘潭市网吧IP地址列表

在下面输入您要查询IP地址段范围的地理位置,点击查询

请输入地理位置:
最多只能列出前1000条IP信息,更详细的ip列表信息请用上边的查询按钮进入
序号 IP 起始地址 IP 结束地址 所在位置信息 电子地图
1 36.157.96.0 36.157.111.255 湖南省湘潭市 移动
2 42.49.100.0 42.49.100.255 湖南省湘潭市湘乡市 联通
3 42.49.101.0 42.49.104.255 湖南省湘潭市 联通
4 42.49.105.0 42.49.105.255 湖南省湘潭市湘乡市 联通
5 42.49.106.0 42.49.118.255 湖南省湘潭市 联通
6 42.49.119.0 42.49.119.255 湖南省湘潭市湘乡市 联通
7 42.49.120.0 42.49.120.255 湖南省湘潭市 联通
8 42.49.121.0 42.49.121.255 湖南省湘潭市湘乡市 联通
9 42.49.122.0 42.49.123.255 湖南省湘潭市 联通
10 42.49.124.0 42.49.124.255 湖南省湘潭市湘乡市 联通
11 42.49.125.0 42.49.127.255 湖南省湘潭市 联通
12 49.123.0.0 49.123.47.255 湖南省湘潭市 湖南科技大学
13 58.20.224.0 58.20.227.252 湖南省湘潭市 联通
14 58.20.227.253 58.20.227.253 湖南省湘潭市湘乡市 联通新时代网络会所
15 58.20.227.254 58.20.229.8 湖南省湘潭市 联通
16 58.20.229.9 58.20.229.10 湖南省湘潭市雨湖区 南国雨林洗浴休闲会所
17 58.20.229.11 58.20.233.104 湖南省湘潭市 联通
18 58.20.233.105 58.20.233.105 湖南省湘潭市雨湖区 涂氏小杯茶休闲茶楼
19 58.20.233.106 58.20.239.221 湖南省湘潭市 联通
20 58.20.239.222 58.20.239.222 湖南省湘潭市 兴兴休闲俱乐部
21 58.20.239.223 58.20.239.255 湖南省湘潭市 联通
22 58.45.128.0 58.45.143.255 湖南省湘潭市雨湖区 电信
23 58.45.144.0 58.45.153.255 湖南省湘潭市 电信
24 58.45.154.0 58.45.154.255 湖南省湘潭市岳塘区 电信
25 58.45.155.0 58.45.158.80 湖南省湘潭市 电信
26 58.45.158.81 58.45.158.81 湖南省湘潭市 惠民网吧
27 58.45.158.82 58.45.167.255 湖南省湘潭市 电信
28 58.45.168.0 58.45.178.255 湖南省湘潭市湘潭县 电信
29 58.45.179.0 58.45.197.255 湖南省湘潭市 电信
30 58.45.198.0 58.45.198.255 湖南省湘潭市韶山市 电信
31 58.45.199.0 58.45.215.255 湖南省湘潭市 电信
32 58.45.216.0 58.45.216.255 湖南省湘潭市岳塘区 电信
33 58.45.217.0 58.45.224.255 湖南省湘潭市 电信
34 58.45.225.0 58.45.243.255 湖南省湘潭市岳塘区 电信
35 58.45.244.0 58.45.255.255 湖南省湘潭市 电信
36 59.71.0.0 59.71.31.255 湖南省湘潭市 湖南工程学院
37 60.190.238.161 60.190.238.178 湖南省湘潭市 铁通(电信出口)
38 61.137.26.0 61.137.26.255 湖南省湘潭市 电信
39 61.137.106.0 61.137.107.255 湖南省湘潭市 电信
40 61.150.196.0 61.150.199.255 湖南省湘潭市 电信
41 61.232.148.128 61.232.148.255 湖南省湘潭市 中移铁通
42 61.234.232.0 61.234.233.255 湖南省湘潭市 中移铁通
43 61.236.72.0 61.236.72.255 湖南省衡阳市 /湘潭市铁通
44 61.241.228.0 61.241.229.103 湖南省湘潭市 联通
45 61.241.229.104 61.241.229.104 湖南省湘潭市 湘钢一中
46 61.241.229.105 61.241.229.111 湖南省湘潭市 联通
47 61.241.229.112 61.241.229.112 湖南省湘潭市 韶山市毛泽东纪念馆
48 61.241.229.113 61.241.230.255 湖南省湘潭市 联通
49 110.52.119.0 110.52.119.255 湖南省湘潭市 联通
50 110.53.128.0 110.53.149.255 湖南省湘潭市 联通
51 110.204.155.0 110.204.155.255 湖南省湘潭市韶山市 中移铁通
52 110.204.156.0 110.204.165.255 湖南省湘潭市 中移铁通
53 110.204.166.0 110.204.166.255 湖南省湘潭市韶山市 中移铁通
54 110.204.167.0 110.204.174.255 湖南省湘潭市 中移铁通
55 111.8.80.0 111.8.87.255 湖南省湘潭市 移动
56 113.218.128.0 113.218.165.255 湖南省湘潭市 电信
57 113.218.166.0 113.218.166.255 湖南省湘潭市湘乡市 电信
58 113.218.167.0 113.218.191.255 湖南省湘潭市 电信
59 113.221.128.0 113.221.255.255 湖南省湘潭市 电信
60 118.251.128.0 118.251.210.255 湖南省湘潭市 电信
61 118.251.212.0 118.251.255.255 湖南省湘潭市 电信
62 118.255.91.0 118.255.91.255 湖南省湘潭市 电信
63 119.39.144.0 119.39.151.255 湖南省湘潭市 联通
64 119.39.176.0 119.39.183.255 湖南省湘潭市 联通
65 123.69.0.0 123.69.47.255 湖南省湘潭市 中移铁通
66 125.221.224.0 125.221.239.255 湖南省湘潭市 湖南科技大学
67 175.1.0.0 175.1.255.255 湖南省湘潭市 电信
68 175.4.55.0 175.4.55.255 湖南省湘潭市 电信
69 183.214.34.0 183.214.37.255 湖南省湘潭市 移动
70 202.103.104.0 202.103.104.255 湖南省湘潭市 电信
71 202.103.112.0 202.103.112.25 湖南省湘潭市 电信
72 202.103.125.0 202.103.125.255 湖南省湘潭市 电信
73 202.197.224.0 202.197.239.255 湖南省湘潭市 湘潭大学
74 202.197.240.0 202.197.247.255 湖南省湘潭市 湖南工程学院
75 202.197.248.0 202.197.255.255 湖南省湘潭市 湖南科技大学
76 210.43.148.0 210.43.151.255 湖南省湘潭市 湘潭大学
77 210.43.208.0 210.43.223.255 湖南省湘潭市 湖南科技大学
78 211.67.208.0 211.67.223.255 湖南省湘潭市 湖南科技大学
79 211.91.238.53 211.91.238.100 湖南省湘潭市 联通
80 211.98.62.156 211.98.62.159 湖南省湘潭市 中移铁通
81 211.98.62.168 211.98.62.171 湖南省湘潭市 中移铁通
82 211.98.75.122 211.98.75.122 湖南省湘潭市 中移铁通
83 211.138.232.0 211.138.232.255 湖南省湘潭市 湖南科技大学
84 211.142.243.0 211.142.247.255 湖南省湘潭市 移动
85 211.143.7.0 211.143.7.255 湖南省湘潭市 移动
86 211.143.11.0 211.143.12.255 湖南省湘潭市 移动
87 211.146.244.0 211.146.244.255 湖南省湘潭市 广电网
88 218.75.224.0 218.75.227.129 湖南省湘潭市 电信
89 218.75.227.130 218.75.227.130 湖南省湘潭市 湘潭大学金瀚林公寓e时代网吧
90 218.75.227.131 218.75.229.143 湖南省湘潭市 电信
91 218.75.229.144 218.75.229.144 湖南省湘潭市 芙蓉路非常网吧
92 218.75.229.145 218.75.229.180 湖南省湘潭市 电信
93 218.75.229.181 218.75.229.181 湖南省湘潭市 联谊网吧
94 218.75.229.182 218.75.229.190 湖南省湘潭市 电信
95 218.75.229.191 218.75.229.191 湖南省湘潭市岳塘区 和平网吧(新一佳超市旁)
96 218.75.229.192 218.75.229.192 湖南省湘潭市 湘潭职业技术学院
97 218.75.229.193 218.75.229.206 湖南省湘潭市 电信
98 218.75.229.207 218.75.229.207 湖南省湘潭市 第五中学
99 218.75.229.208 218.75.229.209 湖南省湘潭市 电信
100 218.75.229.210 218.75.229.213 湖南省湘潭市 湖南省粮食技工学校
101 218.75.229.214 218.75.229.215 湖南省湘潭市 电信
102 218.75.229.216 218.75.229.216 湖南省湘潭市 常来常网网吧
103 218.75.229.217 218.75.229.222 湖南省湘潭市 电信
104 218.75.229.223 218.75.229.223 湖南省湘潭市 蓝色魅力网吧(岳塘区建设南路)
105 218.75.229.224 218.75.229.227 湖南省湘潭市 电信
106 218.75.229.228 218.75.229.228 湖南省湘潭市 湖南省粮食技工学校
107 218.75.229.229 218.75.229.231 湖南省湘潭市 电信
108 218.75.229.232 218.75.229.232 湖南省湘潭市 蓝色魅力网吧(岳塘区建设南路)
109 218.75.229.233 218.75.229.233 湖南省湘潭市 电信
110 218.75.229.234 218.75.229.241 湖南省湘潭市 湖南工程学院
111 218.75.229.242 218.75.229.243 湖南省湘潭市 电信
112 218.75.229.244 218.75.229.244 湖南省湘潭市 福莱英外国语学校旁超速网吧
113 218.75.229.245 218.75.229.245 湖南省湘潭市 电信
114 218.75.229.246 218.75.229.253 湖南省湘潭市 湖南工程学院
115 218.75.229.254 218.75.229.255 湖南省湘潭市 电信
116 218.75.230.0 218.75.230.255 湖南省湘潭市雨湖区 电信
117 218.75.231.0 218.75.231.95 湖南省湘潭市 电信
118 218.75.231.96 218.75.231.98 湖南省湘潭市 第一中学
119 218.75.231.99 218.75.231.119 湖南省湘潭市 电信
120 218.75.231.120 218.75.231.125 湖南省湘潭市 湘潭卫校
121 218.75.231.126 218.75.231.147 湖南省湘潭市 电信
122 218.75.231.148 218.75.231.149 湖南省湘潭市 超级英雄网吧
123 218.75.231.150 218.75.231.157 湖南省湘潭市 电信
124 218.75.231.158 218.75.231.158 湖南省湘潭市 老街网吧(雨湖区平正路)
125 218.75.231.159 218.75.231.180 湖南省湘潭市 电信
126 218.75.231.181 218.75.231.181 湖南省湘潭市雨湖区 红太阳网吧
127 218.75.231.182 218.75.231.182 湖南省湘潭市 星空网吧
128 218.75.231.183 218.75.231.188 湖南省湘潭市 电信
129 218.75.231.189 218.75.231.189 湖南省湘潭市 新浪网吧
130 218.75.231.190 218.75.231.190 湖南省湘潭市 电信
131 218.75.231.191 218.75.231.191 湖南省湘潭市 金三角网吧
132 218.75.231.192 218.75.231.197 湖南省湘潭市 电信
133 218.75.231.198 218.75.231.198 湖南省湘潭市 新莲城网吧
134 218.75.231.199 218.75.231.199 湖南省湘潭市雨湖区 零点极速网吧(车站路)
135 218.75.231.200 218.75.231.204 湖南省湘潭市 电信
136 218.75.231.205 218.75.231.205 湖南省湘潭市 金麒麟网吧
137 218.75.231.206 218.75.231.206 湖南省湘潭市 新莲城网吧
138 218.75.231.207 218.75.231.219 湖南省湘潭市 电信
139 218.75.231.220 218.75.231.220 湖南省湘潭市 尖锋网吧
140 218.75.231.221 218.75.231.221 湖南省湘潭市 电信
141 218.75.231.222 218.75.231.229 湖南省湘潭市 湖南科技大学
142 218.75.231.230 218.75.231.238 湖南省湘潭市 电信
143 218.75.231.239 218.75.231.239 湖南省湘潭市 中国人民银行
144 218.75.231.240 218.75.231.249 湖南省湘潭市 电信
145 218.75.231.250 218.75.231.250 湖南省湘潭市 泰阳证券公司湘潭营业部
146 218.75.231.251 218.75.233.119 湖南省湘潭市 电信
147 218.75.233.120 218.75.233.120 湖南省湘潭市 长胜网吧
148 218.75.233.121 218.75.233.122 湖南省湘潭市 电信
149 218.75.233.123 218.75.233.123 湖南省湘潭市 云风网吧
150 218.75.233.124 218.75.233.149 湖南省湘潭市 电信
151 218.75.233.150 218.75.233.150 湖南省湘潭市 晨斯网吧(湖南科技大学北校区)
152 218.75.233.151 218.75.233.201 湖南省湘潭市 电信
153 218.75.233.202 218.75.233.202 湖南省湘潭市雨湖区 晓风网吧
154 218.75.233.203 218.75.233.209 湖南省湘潭市 电信
155 218.75.233.210 218.75.233.214 湖南省湘潭市 步步高商业连锁
156 218.75.233.215 218.75.233.237 湖南省湘潭市 电信
157 218.75.233.238 218.75.233.238 湖南省湘潭市 知心网吧(湖南科技大学外面)
158 218.75.233.239 218.75.234.255 湖南省湘潭市 电信
159 218.75.235.0 218.75.235.16 湖南省湘潭市岳塘区
160 218.75.235.17 218.75.235.17 湖南省湘潭市岳塘区 水秀网吧
161 218.75.235.18 218.75.235.35 湖南省湘潭市岳塘区
162 218.75.235.36 218.75.235.36 湖南省湘潭市岳塘区 霍轩网吧
163 218.75.235.37 218.75.235.52 湖南省湘潭市岳塘区
164 218.75.235.53 218.75.235.53 湖南省湘潭市 湖南工程学院
165 218.75.235.54 218.75.235.72 湖南省湘潭市岳塘区
166 218.75.235.73 218.75.235.73 湖南省湘潭市 湖南工程学院新校区
167 218.75.235.74 218.75.235.162 湖南省湘潭市岳塘区
168 218.75.235.163 218.75.235.163 湖南省湘潭市 湖南工程学院北院
169 218.75.235.164 218.75.235.255 湖南省湘潭市岳塘区
170 218.75.236.0 218.75.236.206 湖南省湘潭市 湘潭大学
171 218.75.236.207 218.75.236.207 湖南省湘潭市 湘潭大学金翰林公寓
172 218.75.236.208 218.75.240.255 湖南省湘潭市 湘潭大学
173 218.75.241.0 218.75.241.193 湖南省湘潭市 电信
174 218.75.241.194 218.75.241.194 湖南省湘潭市 新思路网吧(湘潭大学旁)
175 218.75.241.195 218.75.241.221 湖南省湘潭市 电信
176 218.75.241.222 218.75.241.222 湖南省湘潭市 金星网吧(湖南科技大学北校区)
177 218.75.241.223 218.75.242.55 湖南省湘潭市 电信
178 218.75.242.56 218.75.242.56 湖南省湘潭市 北苑网吧(湘潭大学)
179 218.75.242.57 218.75.242.227 湖南省湘潭市 电信
180 218.75.242.228 218.75.242.228 湖南省湘潭市 湘潭大学三树网吧
181 218.75.242.229 218.75.242.229 湖南省湘潭市 电信
182 218.75.242.230 218.75.242.230 湖南省湘潭市 湘潭大学潇潇雨网吧
183 218.75.242.231 218.75.242.233 湖南省湘潭市 电信
184 218.75.242.234 218.75.242.234 湖南省湘潭市 湘潭大学北山潭众网吧
185 218.75.242.235 218.75.242.241 湖南省湘潭市 电信
186 218.75.242.242 218.75.242.242 湖南省湘潭市 湘潭大学新思路网吧
187 218.75.242.243 218.75.242.243 湖南省湘潭市 湘潭大学威威网吧
188 218.75.242.244 218.75.242.244 湖南省湘潭市 电信
189 218.75.242.245 218.75.242.245 湖南省湘潭市 湘潭大学超智网吧
190 218.75.242.246 218.75.242.246 湖南省湘潭市 电信
191 218.75.242.247 218.75.242.247 湖南省湘潭市 湘潭大学琴湖公寓
192 218.75.242.248 218.75.242.254 湖南省湘潭市 湘潭大学
193 218.75.242.255 218.75.243.2 湖南省湘潭市 电信
194 218.75.243.3 218.75.243.3 湖南省湘潭市 网虫网吧
195 218.75.243.4 218.75.244.230 湖南省湘潭市 电信
196 218.75.244.231 218.75.244.231 湖南省湘潭市 金豆网吧
197 218.75.244.232 218.75.244.233 湖南省湘潭市 电信
198 218.75.244.234 218.75.244.234 湖南省湘潭市 根据地网吧
199 218.75.244.235 218.75.244.235 湖南省湘潭市 凯威网吧
200 218.75.244.236 218.75.244.237 湖南省湘潭市 电信
201 218.75.244.238 218.75.244.238 湖南省湘潭市 银河网吧
202 218.75.244.239 218.75.244.239 湖南省湘潭市岳塘区 换新网吧
203 218.75.244.240 218.75.244.240 湖南省湘潭市 空间网吧
204 218.75.244.241 218.75.244.241 湖南省湘潭市 电信
205 218.75.244.242 218.75.244.242 湖南省湘潭市 萤火虫网吧
206 218.75.244.243 218.75.244.243 湖南省湘潭市 电信
207 218.75.244.244 218.75.244.244 湖南省湘潭市 青鸟网吧
208 218.75.244.245 218.75.245.255 湖南省湘潭市 电信
209 218.75.246.0 218.75.246.17 湖南省湘潭市 湖南科技大学燕子塘公寓
210 218.75.246.18 218.75.246.18 湖南省湘潭市 湖南科技大学南校区公寓16栋
211 218.75.246.19 218.75.246.200 湖南省湘潭市 湖南科技大学燕子塘公寓
212 218.75.246.201 218.75.246.201 湖南省湘潭市 湖南科技大学燕子塘公寓三栋3108-2
213 218.75.246.202 218.75.246.255 湖南省湘潭市 湖南科技大学燕子塘公寓
214 218.75.247.0 218.75.247.203 湖南省湘潭市 电信
215 218.75.247.204 218.75.247.204 湖南省湘潭市 馨怡网络(湖南科技大学外面)
216 218.75.247.205 218.75.247.228 湖南省湘潭市 电信
217 218.75.247.229 218.75.247.230 湖南省湘潭市 天美网吧(湖南科技大学外面)
218 218.75.247.231 218.75.247.231 湖南省湘潭市 星月网吧(湖南科技大学外面)
219 218.75.247.232 218.75.247.232 湖南省湘潭市 凌威网吧(湖南科技大学外面)
220 218.75.247.233 218.75.247.246 湖南省湘潭市 电信
221 218.75.247.247 218.75.247.252 湖南省湘潭市 湖南科技大学校园网
222 218.75.247.253 218.75.247.253 湖南省湘潭市 电信
223 218.75.247.254 218.75.247.254 湖南省湘潭市 湖南科技大学
224 218.75.247.255 218.75.249.14 湖南省湘潭市 电信
225 218.75.249.15 218.75.249.15 湖南省湘潭市 时代天骄网络会所(岳塘区岚霞路)
226 218.75.249.16 218.75.249.19 湖南省湘潭市 电信
227 218.75.249.20 218.75.249.20 湖南省湘潭市岳塘区 新世纪网吧
228 218.75.249.21 218.75.249.24 湖南省湘潭市 电信
229 218.75.249.25 218.75.249.25 湖南省湘潭市 4F网游天下网络会所(岳塘区岚园路步步高电器商场)
230 218.75.249.26 218.75.249.27 湖南省湘潭市 电信
231 218.75.249.28 218.75.249.28 湖南省湘潭市 蓝剑王网吧
232 218.75.249.29 218.75.249.29 湖南省湘潭市 超世纪网吧(湖南工程学院北院南门口)
233 218.75.249.30 218.75.249.31 湖南省湘潭市 电信
234 218.75.249.32 218.75.249.32 湖南省湘潭市岳塘区 飞域网吧连锁(民众乐园店)
235 218.75.249.33 218.75.249.46 湖南省湘潭市 电信
236 218.75.249.47 218.75.249.47 湖南省湘潭市 聚浪网吧
237 218.75.249.48 218.75.249.50 湖南省湘潭市 电信
238 218.75.249.51 218.75.249.51 湖南省湘潭市 太空网吧(湖南工程学院对面)
239 218.75.249.52 218.75.249.58 湖南省湘潭市 电信
240 218.75.249.59 218.75.249.60 湖南省湘潭市 钻石金柜网吧(岳塘区岳塘路)
241 218.75.249.61 218.75.249.67 湖南省湘潭市 电信
242 218.75.249.68 218.75.249.68 湖南省湘潭市湘潭县 第四中学
243 218.75.249.69 218.75.249.69 湖南省湘潭市 龙腾盛世网吧
244 218.75.249.70 218.75.249.72 湖南省湘潭市 电信
245 218.75.249.73 218.75.249.73 湖南省湘潭市岳塘区 一网天下网吧
246 218.75.249.74 218.75.249.77 湖南省湘潭市 电信
247 218.75.249.78 218.75.249.78 湖南省湘潭市 君子连网吧
248 218.75.249.79 218.75.249.114 湖南省湘潭市 电信
249 218.75.249.115 218.75.249.115 湖南省湘潭市岳塘区 时代天骄网络会所(建设路口河东大道1号)
250 218.75.249.116 218.75.249.148 湖南省湘潭市 电信
251 218.75.249.149 218.75.249.151 湖南省湘潭市 湖南省城建职业技术学院
252 218.75.249.152 218.75.249.179 湖南省湘潭市 电信
253 218.75.249.180 218.75.249.180 湖南省湘潭市 金钻钱柜河东店(霞光西路)
254 218.75.249.181 218.75.249.181 湖南省湘潭市 空间网吧(体育中心旁)
255 218.75.249.182 218.75.249.182 湖南省湘潭市 三剑客网吧
256 218.75.249.183 218.75.249.191 湖南省湘潭市 电信
257 218.75.249.192 218.75.249.192 湖南省湘潭市岳塘区 东方明珠网络会所
258 218.75.249.193 218.75.249.193 湖南省湘潭市岳塘区 勇网直前网络会所(芙蓉西路裕丰新城国际旁)
259 218.75.249.194 218.75.249.195 湖南省湘潭市 电信
260 218.75.249.196 218.75.249.196 湖南省湘潭市岳塘区 飞域网吧
261 218.75.249.197 218.75.249.248 湖南省湘潭市 电信
262 218.75.249.249 218.75.249.249 湖南省湘潭市岳塘区 勇往直前网络会所金侨店(霞光东路&火炬路)
263 218.75.249.250 218.75.251.86 湖南省湘潭市 电信
264 218.75.251.87 218.75.251.87 湖南省湘潭市 湖南工程学院新校区
265 218.75.251.88 218.75.254.51 湖南省湘潭市 电信
266 218.75.254.52 218.75.254.52 湖南省湘潭市 恒情网吧
267 218.75.254.53 218.75.255.255 湖南省湘潭市 电信
268 218.104.157.0 218.104.157.29 湖南省长沙市 /湘潭市/湘乡市联通
269 218.104.157.30 218.104.157.30 湖南省湘潭市 湘乡市基地网吧
270 218.104.157.31 218.104.157.255 湖南省长沙市 /湘潭市/湘乡市联通
271 219.72.147.0 219.72.147.255 湖南省湘潭市 中信网络
272 220.169.64.0 220.169.84.255 湖南省湘潭市 电信
273 220.169.85.0 220.169.86.255 湖南省湘潭市湘乡市 电信
274 220.169.87.0 220.169.88.255 湖南省湘潭市 电信
275 220.169.89.0 220.169.90.255 湖南省湘潭市雨湖区 电信
276 220.169.91.0 220.169.92.255 湖南省湘潭市 电信
277 220.169.93.0 220.169.93.255 湖南省湘潭市 (雨湖区/湘潭县)电信
278 220.169.94.0 220.169.94.255 湖南省湘潭市雨湖区 电信
279 220.169.95.0 220.169.95.255 湖南省湘潭市 电信
280 220.170.0.0 220.170.31.255 湖南省湘潭市 电信
281 220.202.192.0 220.202.194.9 湖南省湘潭市 联通
282 220.202.194.10 220.202.194.16 湖南省湘潭市 湘潭大学
283 220.202.194.17 220.202.194.17 湖南省湘潭市 湘潭大学图书馆二楼机房
284 220.202.194.18 220.202.194.18 湖南省湘潭市 湘潭大学
285 220.202.194.19 220.202.199.255 湖南省湘潭市 联通
286 220.248.171.0 220.248.171.255 湖南省湘潭市 中移铁通
287 222.51.120.0 222.51.120.255 湖南省娄底市 /湘潭市铁通
288 222.51.144.0 222.51.144.255 湖南省湘潭市 /滁州市铁通
289 222.51.145.0 222.51.145.24 湖南省湘潭市 中移铁通
290 222.51.145.25 222.51.145.25 湖南省湘潭市 湘潭职业技术学院
291 222.51.145.26 222.51.164.255 湖南省湘潭市 中移铁通
292 222.58.220.0 222.58.223.255 湖南省湘潭市 中移铁通
293 222.243.128.0 222.243.128.255 湖南省湘潭市 电信IDC机房
294 222.243.129.0 222.243.129.1 湖南省湘潭市 电信
295 222.243.129.2 222.243.129.2 湖南省湘潭市 望鹏网吧
296 222.243.129.3 222.243.129.17 湖南省湘潭市 电信
297 222.243.129.18 222.243.129.18 湖南省湘潭市 心灵网络会所(岳塘区建设南路)
298 222.243.129.19 222.243.129.33 湖南省湘潭市 电信
299 222.243.129.34 222.243.129.34 湖南省湘潭市 步步高商业连锁股份有限公司
300 222.243.129.35 222.243.129.80 湖南省湘潭市 电信
301 222.243.129.82 222.243.129.255 湖南省湘潭市 电信
302 222.243.130.0 222.243.130.255 湖南省湘潭市 (湘乡市)电信
303 222.243.131.0 222.243.140.255 湖南省湘潭市 电信
304 222.243.141.0 222.243.141.255 湖南省湘潭市 网宿科技股份有限公司电信CDN节点
305 222.243.142.0 222.243.143.255 湖南省湘潭市 电信
306 222.243.144.0 222.243.145.255 湖南省湘潭市 湖南科技大学
307 222.243.146.0 222.243.146.16 湖南省湘潭市 电信
308 222.243.146.17 222.243.146.17 湖南省湘潭市湘乡市 第一中学
309 222.243.146.18 222.243.146.24 湖南省湘潭市 电信
310 222.243.146.25 222.243.146.25 湖南省湘潭市湘乡市 三中
311 222.243.146.26 222.243.146.30 湖南省湘潭市 电信
312 222.243.146.31 222.243.146.31 湖南省湘潭市湘乡市 新世纪网吧
313 222.243.146.32 222.243.146.32 湖南省湘潭市湘乡市 老四海网吧
314 222.243.146.33 222.243.146.33 湖南省湘潭市湘乡市 都乐网络会所(新湘西路工商银行旁)
315 222.243.146.34 222.243.146.34 湖南省湘潭市湘乡市 网络先锋网吧
316 222.243.146.35 222.243.146.35 湖南省湘潭市湘乡市 新四海网吧
317 222.243.146.36 222.243.146.36 湖南省湘潭市湘乡市 腾达网吧
318 222.243.146.37 222.243.146.37 湖南省湘潭市湘乡市 飞狐网吧
319 222.243.146.38 222.243.146.38 湖南省湘潭市 电信
320 222.243.146.39 222.243.146.39 湖南省湘潭市湘乡市 新天地网吧
321 222.243.146.40 222.243.146.40 湖南省湘潭市湘乡市 云城网吧
322 222.243.146.41 222.243.146.41 湖南省湘潭市湘乡市 兄弟网吧
323 222.243.146.42 222.243.146.42 湖南省湘潭市湘乡市 盛世腾龙网吧
324 222.243.146.43 222.243.146.43 湖南省湘潭市湘乡市 火车站E家网吧
325 222.243.146.44 222.243.146.46 湖南省湘潭市 电信
326 222.243.146.47 222.243.146.47 湖南省湘潭市湘乡市 化工厂红狐网吧
327 222.243.146.48 222.243.146.48 湖南省湘潭市湘乡市 一职机房
328 222.243.146.49 222.243.146.49 湖南省湘潭市 电信
329 222.243.146.50 222.243.146.50 湖南省湘潭市湘乡市 滨之恋网吧
330 222.243.146.51 222.243.146.51 湖南省湘潭市湘乡市 欢乐网吧
331 222.243.146.52 222.243.146.53 湖南省湘潭市 电信
332 222.243.146.54 222.243.146.54 湖南省湘潭市 魔力网吧
333 222.243.146.55 222.243.146.55 湖南省湘潭市 电信
334 222.243.146.56 222.243.146.56 湖南省湘潭市湘乡市 梦工厂网吧
335 222.243.146.57 222.243.146.57 湖南省湘潭市湘乡市 隆隆网吧
336 222.243.146.58 222.243.146.58 湖南省湘潭市湘乡市 绿色家园网吧
337 222.243.146.59 222.243.146.59 湖南省湘潭市湘乡市 湖铁网吧(铁合金有限公司下生活区)
338 222.243.146.60 222.243.146.60 湖南省湘潭市 时代网吧(壕塘口往铁合金有限公司路上)
339 222.243.146.61 222.243.146.61 湖南省湘潭市湘乡市 云天网吧
340 222.243.146.62 222.243.146.62 湖南省湘潭市湘乡市 新阳光网吧
341 222.243.146.63 222.243.146.63 湖南省湘潭市湘乡市 超越网吧
342 222.243.146.64 222.243.146.64 湖南省湘潭市湘乡市 一代天骄网吧
343 222.243.146.65 222.243.146.65 湖南省湘潭市 电信
344 222.243.146.66 222.243.146.66 湖南省湘潭市湘乡市 全新网吧
345 222.243.146.67 222.243.146.67 湖南省湘潭市湘乡市 同乐网吧
346 222.243.146.68 222.243.146.68 湖南省湘潭市 电信
347 222.243.146.69 222.243.146.69 湖南省湘潭市湘乡市 新浪网吧
348 222.243.146.70 222.243.146.70 湖南省湘潭市湘乡市 通天下网吧
349 222.243.146.71 222.243.146.71 湖南省湘潭市 电信
350 222.243.146.72 222.243.146.72 湖南省湘潭市湘乡市 创世纪网吧
351 222.243.146.73 222.243.146.73 湖南省湘潭市湘乡市 一网情深网吧
352 222.243.146.74 222.243.146.74 湖南省湘潭市湘乡市 蓝色星空网络会所
353 222.243.146.75 222.243.146.110 湖南省湘潭市 电信
354 222.243.146.111 222.243.146.111 湖南省湘潭市湘乡市 大三元网吧
355 222.243.146.112 222.243.146.114 湖南省湘潭市 电信
356 222.243.146.115 222.243.146.115 湖南省湘潭市 韶山市韶山冲鑫城网吧(碑林路2号)
357 222.243.146.116 222.243.146.116 湖南省湘潭市 韶山市火车站基地网吧(民政局对面)
358 222.243.146.117 222.243.146.117 湖南省湘潭市湘乡市 棋子桥伊妹儿网吧
359 222.243.146.118 222.243.146.129 湖南省湘潭市 电信
360 222.243.146.130 222.243.146.130 湖南省湘潭市湘乡市 天洋网吧
361 222.243.146.131 222.243.146.131 湖南省湘潭市湘乡市 时光隧道网吧
362 222.243.146.132 222.243.146.133 湖南省湘潭市 电信
363 222.243.146.134 222.243.146.134 湖南省湘潭市湘乡市 寰宇网吧
364 222.243.146.135 222.243.146.135 湖南省湘潭市湘乡市 兄弟网吧
365 222.243.146.136 222.243.146.137 湖南省湘潭市 电信
366 222.243.146.138 222.243.146.138 湖南省湘潭市湘乡市 八度空间网吧
367 222.243.146.139 222.243.146.139 湖南省湘潭市湘乡市 新感觉网吧
368 222.243.146.140 222.243.146.140 湖南省湘潭市 电信
369 222.243.146.141 222.243.146.141 湖南省湘潭市湘乡市 新顺网吧
370 222.243.146.142 222.243.146.142 湖南省湘潭市 电信
371 222.243.146.143 222.243.146.143 湖南省湘潭市湘乡市 百万石网吧
372 222.243.146.144 222.243.146.144 湖南省湘潭市 电信
373 222.243.146.145 222.243.146.145 湖南省湘潭市湘乡市 梦幻天堂网吧
374 222.243.146.146 222.243.146.146 湖南省湘潭市湘乡市 乐趣网吧
375 222.243.146.147 222.243.146.147 湖南省湘潭市 电信
376 222.243.146.148 222.243.146.148 湖南省湘潭市湘乡市 聚友网吧
377 222.243.146.149 222.243.146.149 湖南省湘潭市湘乡市 猫眼网吧
378 222.243.146.150 222.243.146.150 湖南省湘潭市湘乡市 蓝波湾网吧
379 222.243.146.151 222.243.146.151 湖南省湘潭市湘乡市 海阔天空网吧
380 222.243.146.152 222.243.146.153 湖南省湘潭市 电信
381 222.243.146.154 222.243.146.154 湖南省湘潭市湘乡市 联众网吧
382 222.243.146.155 222.243.146.155 湖南省湘潭市 电信
383 222.243.146.156 222.243.146.156 湖南省湘潭市湘乡市 南门奇缘网吧
384 222.243.146.157 222.243.146.159 湖南省湘潭市 电信
385 222.243.146.160 222.243.146.160 湖南省湘潭市湘乡市 火线突击网络会所
386 222.243.146.161 222.243.146.161 湖南省湘潭市湘乡市 一代天骄网吧
387 222.243.146.162 222.243.146.162 湖南省湘潭市湘乡市 八达网吧
388 222.243.146.163 222.243.146.165 湖南省湘潭市 电信
389 222.243.146.166 222.243.146.166 湖南省湘潭市湘乡市 三川网吧
390 222.243.146.167 222.243.146.167 湖南省湘潭市 电信
391 222.243.146.168 222.243.146.169 湖南省湘潭市湘乡市 新时代网吧
392 222.243.146.170 222.243.146.170 湖南省湘潭市湘乡市 八达网络会所
393 222.243.146.171 222.243.146.171 湖南省湘潭市 电信
394 222.243.146.172 222.243.146.172 湖南省湘潭市湘乡市 乐趣网吧
395 222.243.146.173 222.243.146.173 湖南省湘潭市湘乡市 新大新网吧
396 222.243.146.174 222.243.146.174 湖南省湘潭市湘乡市 君迎天下网吧
397 222.243.146.175 222.243.146.175 湖南省湘潭市湘乡市 星绣网吧
398 222.243.146.176 222.243.146.176 湖南省湘潭市湘乡市 新城网吧
399 222.243.146.177 222.243.146.177 湖南省湘潭市湘乡市 绿色动力网吧
400 222.243.146.178 222.243.146.178 湖南省湘潭市 电信
401 222.243.146.179 222.243.146.179 湖南省湘潭市湘乡市 金三角网吧
402 222.243.146.180 222.243.146.189 湖南省湘潭市 电信
403 222.243.146.190 222.243.146.190 湖南省湘潭市湘乡市 科丰网吧(健康花园附近)
404 222.243.146.191 222.243.146.200 湖南省湘潭市 电信
405 222.243.146.201 222.243.146.201 湖南省湘潭市湘乡市 时空战线网吧
406 222.243.146.202 222.243.146.206 湖南省湘潭市 电信
407 222.243.146.207 222.243.146.207 湖南省湘潭市湘乡市 千百度网络会所网吧(大正街商业广场)
408 222.243.146.208 222.243.146.216 湖南省湘潭市 电信
409 222.243.146.217 222.243.146.217 湖南省湘潭市湘乡市 步行街商务网吧
410 222.243.146.218 222.243.149.18 湖南省湘潭市 电信
411 222.243.149.19 222.243.149.19 湖南省湘潭市湘乡市 魔力网吧
412 222.243.149.20 222.243.156.3 湖南省湘潭市 电信
413 222.243.156.4 222.243.156.4 湖南省湘潭市 谭家山顶尖网吧
414 222.243.156.5 222.243.158.6 湖南省湘潭市 电信
415 222.243.158.7 222.243.158.7 湖南省湘潭市湘潭县 浪漫满屋网络会所(凤凰中路)
416 222.243.158.8 222.243.158.8 湖南省湘潭市 搜狐网吧(湘潭县易俗河镇)
417 222.243.158.9 222.243.158.24 湖南省湘潭市 电信
418 222.243.158.25 222.243.158.25 湖南省湘潭市 新世界网吧(湘潭县易俗河镇银杏路)
419 222.243.158.26 222.243.158.27 湖南省湘潭市 电信
420 222.243.158.28 222.243.158.28 湖南省湘潭市 皇达网吧(湘潭县石潭镇)
421 222.243.158.29 222.243.158.37 湖南省湘潭市 电信
422 222.243.158.38 222.243.158.38 湖南省湘潭市湘潭县 一中
423 222.243.158.39 222.243.158.39 湖南省湘潭市 电信
424 222.243.158.40 222.243.158.40 湖南省湘潭市湘潭县 易俗河镇水晶之恋网吧
425 222.243.158.41 222.243.158.41 湖南省湘潭市湘潭县 瑞鸿山庄大酒店
426 222.243.158.42 222.243.158.48 湖南省湘潭市 电信
427 222.243.158.49 222.243.158.49 湖南省湘潭市湘潭县 易俗河华侨花园网吧
428 222.243.158.50 222.243.158.78 湖南省湘潭市 电信
429 222.243.158.79 222.243.158.79 湖南省湘潭市湘潭县 杨嘉桥镇无名网吧
430 222.243.158.80 222.243.158.104 湖南省湘潭市 电信
431 222.243.158.105 222.243.158.105 湖南省湘潭市湘潭县 茶恩寺镇文星网吧
432 222.243.158.106 222.243.158.137 湖南省湘潭市 电信
433 222.243.158.138 222.243.158.138 湖南省湘潭市 海阔天空网吧
434 222.243.158.139 222.243.158.149 湖南省湘潭市 电信
435 222.243.158.150 222.243.158.150 湖南省湘潭市 市魅力四射网络会所(云龙中路103号)
436 222.243.158.151 222.243.158.154 湖南省湘潭市 电信
437 222.243.158.155 222.243.158.155 湖南省湘潭市湘潭县 双板桥伊玲网吧
438 222.243.158.156 222.243.158.157 湖南省湘潭市 电信
439 222.243.158.158 222.243.158.158 湖南省湘潭市湘潭县 易俗河镇水晶之恋网络会所
440 222.243.158.159 222.243.158.164 湖南省湘潭市 电信
441 222.243.158.165 222.243.158.165 湖南省湘潭市湘潭县 易俗河镇牛头岭彩虹谷网吧
442 222.243.158.166 222.243.158.166 湖南省湘潭市湘潭县 友谊网络会所(易俗河镇银杏路)
443 222.243.158.167 222.243.158.172 湖南省湘潭市 电信
444 222.243.158.173 222.243.158.173 湖南省湘潭市湘潭县 易俗河玫瑰之约网络会所
445 222.243.158.174 222.243.159.1 湖南省湘潭市 电信
446 222.243.159.2 222.243.159.2 湖南省湘潭市湘乡市 棋梓桥姐妹网吧
447 222.243.159.3 222.243.159.3 湖南省湘潭市 韶山市聚友网吧(金海商业城2楼)
448 222.243.159.4 222.243.159.15 湖南省湘潭市 电信
449 222.243.159.16 222.243.159.16 湖南省湘潭市 韶山市纵横天下网吧(汽车站对面2楼)
450 222.243.159.17 222.243.159.26 湖南省湘潭市 电信
451 222.243.159.27 222.243.159.27 湖南省湘潭市 韶山市蔚蓝网吧(金海商业城2楼)
452 222.243.159.28 222.243.159.28 湖南省湘潭市 韶山市诚信网吧(药店上面/2楼)
453 222.243.159.29 222.243.159.35 湖南省湘潭市 电信
454 222.243.159.36 222.243.159.36 湖南省湘潭市 韶山市清溪镇极速先锋网吧
455 222.243.159.37 222.243.159.43 湖南省湘潭市 电信
456 222.243.159.44 222.243.159.44 湖南省湘潭市 韶山市工贸大市场红旺网吧
457 222.243.159.45 222.243.159.51 湖南省湘潭市 电信
458 222.243.159.52 222.243.159.52 湖南省湘潭市 新城精英网吧
459 222.243.159.53 222.243.159.65 湖南省湘潭市 电信
460 222.243.159.66 222.243.159.74 湖南省湘潭市 韶山市韶山学校
461 222.243.159.75 222.243.160.34 湖南省湘潭市 电信
462 222.243.160.35 222.243.160.38 湖南省湘潭市 中国电信湘潭分公司河西部(建设北路1号)
463 222.243.160.39 222.243.160.59 湖南省湘潭市 电信
464 222.243.160.60 222.243.160.60 湖南省湘潭市 湖南科技大学(北校区)
465 222.243.160.61 222.243.161.5 湖南省湘潭市 电信
466 222.243.161.6 222.243.161.6 湖南省湘潭市 湖南科技大学鼎力网吧
467 222.243.161.7 222.243.161.14 湖南省湘潭市 电信
468 222.243.161.15 222.243.161.15 湖南省湘潭市 城市英雄网吧
469 222.243.161.16 222.243.161.16 湖南省湘潭市 飞宇网吧
470 222.243.161.17 222.243.161.17 湖南省湘潭市 科大飞翔网络会所
471 222.243.161.18 222.243.161.33 湖南省湘潭市 电信
472 222.243.161.34 222.243.161.34 湖南省湘潭市 幕青网吧
473 222.243.161.35 222.243.161.38 湖南省湘潭市 电信
474 222.243.161.39 222.243.161.39 湖南省湘潭市 动网地带网吧(湘潭县响水乡市二环路)
475 222.243.161.40 222.243.161.43 湖南省湘潭市 电信
476 222.243.161.44 222.243.161.44 湖南省湘潭市 电大东东网吧
477 222.243.161.45 222.243.161.52 湖南省湘潭市 电信
478 222.243.161.53 222.243.161.53 湖南省湘潭市 天皇网吧(湘潭县响水乡市二环路)
479 222.243.161.54 222.243.161.65 湖南省湘潭市 电信
480 222.243.161.66 222.243.161.66 湖南省湘潭市 科大区鼎力网吧
481 222.243.161.67 222.243.161.77 湖南省湘潭市 电信
482 222.243.161.78 222.243.161.78 湖南省湘潭市 英雄世界网吧
483 222.243.161.79 222.243.161.80 湖南省湘潭市 电信
484 222.243.161.81 222.243.161.81 湖南省湘潭市 自由人网吧
485 222.243.161.82 222.243.161.86 湖南省湘潭市 电信
486 222.243.161.87 222.243.161.87 湖南省湘潭市 向网飞翔网络会所(科技大学堕落他街)
487 222.243.161.88 222.243.161.99 湖南省湘潭市 电信
488 222.243.161.100 222.243.161.100 湖南省湘潭市 情缘网络会所(湘潭电大门口)
489 222.243.161.101 222.243.161.101 湖南省湘潭市 电信
490 222.243.161.102 222.243.161.102 湖南省湘潭市 九华经济开发区钻石新城网吧(乐塘安置区二排二栋)
491 222.243.161.103 222.243.162.12 湖南省湘潭市 电信
492 222.243.162.13 222.243.162.13 湖南省湘潭市 湘潭技师学院
493 222.243.162.14 222.243.162.35 湖南省湘潭市 电信
494 222.243.162.36 222.243.162.36 湖南省湘潭市 湖南科技大学
495 222.243.162.37 222.243.162.39 湖南省湘潭市 电信
496 222.243.162.40 222.243.162.40 湖南省湘潭市 湘潭广播电视大学
497 222.243.162.41 222.243.162.81 湖南省湘潭市 电信
498 222.243.162.82 222.243.162.83 湖南省湘潭市 潭邵高速公路管理处
499 222.243.162.84 222.243.162.123 湖南省湘潭市 电信
500 222.243.162.124 222.243.162.124 湖南省湘潭市 湖南科技大学
501 222.243.162.125 222.243.163.9 湖南省湘潭市 电信
502 222.243.163.10 222.243.163.10 湖南省湘潭市 楠竹山镇康乐网吧
503 222.243.163.11 222.243.163.12 湖南省湘潭市 电信
504 222.243.163.13 222.243.163.13 湖南省湘潭市湘潭县 二职中专(杨嘉桥镇)
505 222.243.163.14 222.243.163.17 湖南省湘潭市 电信
506 222.243.163.18 222.243.163.18 湖南省湘潭市 楠竹山镇哇噻网络会所
507 222.243.163.19 222.243.163.20 湖南省湘潭市 电信
508 222.243.163.21 222.243.163.21 湖南省湘潭市 天籁网络会所(沙子岭金源小区)
509 222.243.163.22 222.243.163.22 湖南省湘潭市 金田网吧
510 222.243.163.23 222.243.163.24 湖南省湘潭市 电信
511 222.243.163.25 222.243.163.25 湖南省湘潭市雨湖区 奇缘网吧
512 222.243.163.26 222.243.163.29 湖南省湘潭市 电信
513 222.243.163.30 222.243.163.30 湖南省湘潭市 湘潭大学卫星网吧
514 222.243.163.31 222.243.163.31 湖南省湘潭市 湘潭大学腾飞网吧
515 222.243.163.32 222.243.163.32 湖南省湘潭市 腾飞网吧
516 222.243.163.33 222.243.163.33 湖南省湘潭市 电信
517 222.243.163.34 222.243.163.34 湖南省湘潭市 谭众网吧
518 222.243.163.35 222.243.163.38 湖南省湘潭市 电信
519 222.243.163.39 222.243.163.39 湖南省湘潭市 亮仔网吧(湘潭大学)
520 222.243.163.40 222.243.163.44 湖南省湘潭市 电信
521 222.243.163.45 222.243.163.45 湖南省湘潭市 先锋网吧
522 222.243.163.46 222.243.163.51 湖南省湘潭市 电信
523 222.243.163.52 222.243.163.52 湖南省湘潭市 江灵网吧
524 222.243.163.53 222.243.163.63 湖南省湘潭市 电信
525 222.243.163.64 222.243.163.64 湖南省湘潭市 楠竹山镇登峰造极网吧
526 222.243.163.65 222.243.163.66 湖南省湘潭市 电信
527 222.243.163.67 222.243.163.67 湖南省湘潭市 蓝色芙蓉网吧
528 222.243.163.68 222.243.163.91 湖南省湘潭市 电信
529 222.243.163.92 222.243.163.92 湖南省湘潭市 万客隆网吧
530 222.243.163.93 222.243.163.99 湖南省湘潭市 电信
531 222.243.163.100 222.243.163.100 湖南省湘潭市 楠竹山镇极速网吧
532 222.243.163.101 222.243.163.102 湖南省湘潭市 电信
533 222.243.163.103 222.243.163.103 湖南省湘潭市 楠竹山镇阳光网吧
534 222.243.163.104 222.243.163.108 湖南省湘潭市 电信
535 222.243.163.109 222.243.163.109 湖南省湘潭市 楠竹山镇大思迪网吧
536 222.243.163.110 222.243.163.112 湖南省湘潭市 电信
537 222.243.163.113 222.243.163.113 湖南省湘潭市 楚天剑客网吧
538 222.243.163.114 222.243.163.114 湖南省湘潭市 电信
539 222.243.163.115 222.243.163.115 湖南省湘潭市雨湖区 三剑客网络会所
540 222.243.163.116 222.243.163.116 湖南省湘潭市雨湖区 天下网都(迎宾东路天一宾馆侧)
541 222.243.163.117 222.243.163.117 湖南省湘潭市 科健网吧
542 222.243.163.118 222.243.163.125 湖南省湘潭市 电信
543 222.243.163.126 222.243.163.126 湖南省湘潭市 楠竹山镇康乐网吧
544 222.243.163.127 222.243.165.4 湖南省湘潭市 电信
545 222.243.165.5 222.243.165.5 湖南省湘潭市岳塘区 板塘铺湖波玻璃厂(湘纺附近)
546 222.243.165.6 222.243.165.7 湖南省湘潭市 电信
547 222.243.165.8 222.243.165.9 湖南省湘潭市 金钻钱柜网吧
548 222.243.165.10 222.243.165.32 湖南省湘潭市 电信
549 222.243.165.33 222.243.165.33 湖南省湘潭市 绿色动力网络俱乐部(岳塘区板塘铺纱厂街)
550 222.243.165.34 222.243.165.48 湖南省湘潭市 电信
551 222.243.165.49 222.243.165.49 湖南省湘潭市岳塘区 板塘铺吉星网吧
552 222.243.165.50 222.243.165.51 湖南省湘潭市 电信
553 222.243.165.52 222.243.165.52 湖南省湘潭市岳塘区 板塘铺纱厂街绿色动力网络会所
554 222.243.165.53 222.243.165.53 湖南省湘潭市 电信
555 222.243.165.54 222.243.165.54 湖南省湘潭市 东海网吧(湖南工程学院新校区门口)
556 222.243.165.55 222.243.165.68 湖南省湘潭市 电信
557 222.243.165.69 222.243.165.69 湖南省湘潭市 网络四海(板塘铺)
558 222.243.165.70 222.243.167.3 湖南省湘潭市 电信
559 222.243.167.4 222.243.167.4 湖南省湘潭市 龙卷风网吧(岳塘湘钢地区)
560 222.243.167.5 222.243.167.5 湖南省湘潭市 电信
561 222.243.167.6 222.243.167.6 湖南省湘潭市岳塘区 凌波网吧(湘钢)
562 222.243.167.7 222.243.167.7 湖南省湘潭市 电信
563 222.243.167.8 222.243.167.8 湖南省湘潭市岳塘区 易通网吧
564 222.243.167.9 222.243.167.13 湖南省湘潭市 电信
565 222.243.167.14 222.243.167.14 湖南省湘潭市 双星网吧
566 222.243.167.15 222.243.167.16 湖南省湘潭市 电信
567 222.243.167.17 222.243.167.17 湖南省湘潭市岳塘区 青鸟网吧(下摄司)
568 222.243.167.18 222.243.167.19 湖南省湘潭市 电信
569 222.243.167.20 222.243.167.20 湖南省湘潭市 书院路钢城小区光华网吧
570 222.243.167.21 222.243.167.21 湖南省湘潭市 电信
571 222.243.167.22 222.243.167.22 湖南省湘潭市岳塘区 双鱼网吧(湘潭电机厂附近)
572 222.243.167.23 222.243.167.24 湖南省湘潭市 电信
573 222.243.167.25 222.243.167.25 湖南省湘潭市岳塘区 金豆子网吧
574 222.243.167.26 222.243.167.26 湖南省湘潭市 湘江河滨来来往往网吧
575 222.243.167.27 222.243.167.27 湖南省湘潭市 电信
576 222.243.167.28 222.243.167.28 湖南省湘潭市 星城网吧
577 222.243.167.29 222.243.167.31 湖南省湘潭市 电信
578 222.243.167.32 222.243.167.32 湖南省湘潭市 勇往直前网吧(下摄司店)
579 222.243.167.33 222.243.167.33 湖南省湘潭市 电信
580 222.243.167.34 222.243.167.34 湖南省湘潭市 博士网吧(岳塘区书院路)
581 222.243.167.35 222.243.167.35 湖南省湘潭市 萤火虫网吧
582 222.243.167.36 222.243.167.36 湖南省湘潭市 天下网吧
583 222.243.167.37 222.243.167.44 湖南省湘潭市 电信
584 222.243.167.45 222.243.167.45 湖南省湘潭市 湘钢地区凌云网吧
585 222.243.167.46 222.243.167.68 湖南省湘潭市 电信
586 222.243.167.69 222.243.167.69 湖南省湘潭市 网上人间网络会所
587 222.243.167.70 222.243.167.70 湖南省湘潭市 蓝剑王网络会所湘钢店
588 222.243.167.71 222.243.168.7 湖南省湘潭市 电信
589 222.243.168.8 222.243.168.8 湖南省湘潭市岳塘区 易通网吧
590 222.243.168.9 222.243.173.255 湖南省湘潭市 电信