ip地址查询

岳阳市IP地址列表

岳阳市网吧IP地址列表

在下面输入您要查询IP地址段范围的地理位置,点击查询

请输入地理位置:
最多只能列出前1000条IP信息,更详细的ip列表信息请用上边的查询按钮进入
序号 IP 起始地址 IP 结束地址 所在位置信息 电子地图
1 42.48.192.0 42.48.255.255 湖南省岳阳市 联通
2 58.20.128.0 58.20.131.255 湖南省岳阳市 联通
3 58.20.132.0 58.20.132.55 湖南省岳阳市 联通(蓝汛云计算岳阳节点)
4 58.20.132.56 58.20.132.57 湖南省岳阳市 联通(蓝汛云分发岳阳节点)
5 58.20.132.58 58.20.132.255 湖南省岳阳市 联通(蓝汛云计算岳阳节点)
6 58.20.133.0 58.20.137.255 湖南省岳阳市 联通
7 58.20.138.0 58.20.138.255 湖南省岳阳市临湘市 联通
8 58.20.139.0 58.20.152.68 湖南省岳阳市 联通
9 58.20.152.69 58.20.152.69 湖南省岳阳市 腾达网络科技
10 58.20.152.70 58.20.152.135 湖南省岳阳市 联通
11 58.20.152.136 58.20.152.136 湖南省岳阳市 五里牌喜洋洋照相馆
12 58.20.152.137 58.20.152.255 湖南省岳阳市 联通
13 58.20.153.0 58.20.153.255 湖南省岳阳市 联通公司
14 58.20.154.0 58.20.154.106 湖南省岳阳市 联通IDC机房
15 58.20.154.107 58.20.154.107 湖南省岳阳市 无限空间网吧
16 58.20.154.108 58.20.154.255 湖南省岳阳市 联通IDC机房
17 58.20.155.0 58.20.159.255 湖南省岳阳市 联通
18 58.44.0.0 58.44.10.255 湖南省岳阳市临湘市 电信
19 58.44.11.0 58.44.13.255 湖南省岳阳市 电信
20 58.44.14.0 58.44.14.255 湖南省岳阳市临湘市 电信
21 58.44.15.0 58.44.31.255 湖南省岳阳市 电信
22 58.44.32.0 58.44.34.255 湖南省岳阳市平江县 电信
23 58.44.35.0 58.44.35.255 湖南省岳阳市 电信
24 58.44.36.0 58.44.36.255 湖南省岳阳市平江县 电信
25 58.44.37.0 58.44.37.255 湖南省岳阳市 电信
26 58.44.38.0 58.44.41.255 湖南省岳阳市平江县 电信
27 58.44.42.0 58.44.42.79 湖南省岳阳市 电信
28 58.44.42.80 58.44.42.80 湖南省岳阳市平江县 南江镇新浪潮网吧
29 58.44.42.81 58.44.43.190 湖南省岳阳市 电信
30 58.44.43.191 58.44.43.191 湖南省岳阳市 夏雪儿网吧(平江县南江镇)
31 58.44.43.192 58.44.57.172 湖南省岳阳市 电信
32 58.44.57.173 58.44.57.173 湖南省岳阳市平江县 阳光网络会所
33 58.44.57.174 58.44.68.255 湖南省岳阳市 电信
34 58.44.69.0 58.44.69.255 湖南省岳阳市 湖南理工学院
35 58.44.70.0 58.44.80.255 湖南省岳阳市 电信
36 58.44.81.0 58.44.81.255 湖南省岳阳市平江县 电信
37 58.44.82.0 58.44.94.255 湖南省岳阳市 电信
38 58.44.95.0 58.44.95.255 湖南省岳阳市平江县 电信
39 58.44.96.0 58.44.98.171 湖南省岳阳市 电信
40 58.44.98.172 58.44.98.172 湖南省岳阳市岳阳县 鸿远网吧
41 58.44.98.173 58.44.100.255 湖南省岳阳市 电信
42 58.44.101.0 58.44.101.212 湖南省岳阳市岳阳县 电信
43 58.44.101.213 58.44.101.213 湖南省岳阳市岳阳县 百发网吧
44 58.44.101.214 58.44.102.3 湖南省岳阳市岳阳县 电信
45 58.44.102.4 58.44.102.4 湖南省岳阳市岳阳县 东方快吧
46 58.44.102.5 58.44.102.255 湖南省岳阳市岳阳县 电信
47 58.44.103.0 58.44.103.148 湖南省岳阳市 电信
48 58.44.103.149 58.44.103.149 湖南省岳阳市 荣家湾啦啦啦网吧
49 58.44.103.150 58.44.127.255 湖南省岳阳市 电信
50 59.71.106.0 59.71.107.255 湖南省岳阳市 岳阳职业技术学院
51 59.71.110.0 59.71.111.255 湖南省岳阳市 湖南民族职业学院
52 61.137.18.228 61.137.18.228 湖南省岳阳市 电大
53 61.137.18.234 61.137.18.250 湖南省岳阳市 广播电视大学
54 61.137.27.0 61.137.27.255 湖南省岳阳市 电信
55 61.137.73.0 61.137.75.255 湖南省岳阳市 电信
56 61.137.100.0 61.137.102.255 湖南省岳阳市 电信
57 61.150.208.0 61.150.216.255 湖南省岳阳市 电信
58 61.150.217.0 61.150.217.255 湖南省岳阳市 三塘柳客瞬网吧
59 61.150.218.0 61.150.219.255 湖南省岳阳市 电信
60 61.187.89.0 61.187.89.255 湖南省岳阳市 电信
61 61.187.90.0 61.187.90.255 湖南省岳阳市华容县 电信
62 61.187.91.0 61.187.92.49 湖南省岳阳市 电信
63 61.187.92.50 61.187.92.50 湖南省岳阳市 劳动和社会保障网
64 61.187.92.51 61.187.92.226 湖南省岳阳市 电信
65 61.187.92.227 61.187.92.239 湖南省岳阳市 湖南理工学院
66 61.187.92.240 61.187.93.73 湖南省岳阳市 电信
67 61.187.93.74 61.187.93.74 湖南省岳阳市 石油化工职业技术学院
68 61.187.93.75 61.187.93.201 湖南省岳阳市 电信
69 61.187.93.202 61.187.93.202 湖南省岳阳市 湖南理工学院(南院)电子阅览室
70 61.187.93.203 61.187.93.218 湖南省岳阳市 电信
71 61.187.93.219 61.187.93.219 湖南省岳阳市 广播电视大学416网络机房
72 61.187.93.220 61.187.94.27 湖南省岳阳市 电信
73 61.187.94.28 61.187.94.28 湖南省岳阳市 经济开发区管委会
74 61.187.94.29 61.187.94.37 湖南省岳阳市 电信
75 61.187.94.38 61.187.94.38 湖南省岳阳市 土桥新英雄网络会所
76 61.187.94.39 61.187.94.44 湖南省岳阳市 电信
77 61.187.94.45 61.187.94.45 湖南省岳阳市 中国石化长岭炼化公司
78 61.187.94.46 61.187.94.98 湖南省岳阳市 电信
79 61.187.94.99 61.187.94.99 湖南省岳阳市 岳阳电信分公司
80 61.187.94.100 61.187.94.189 湖南省岳阳市 电信
81 61.187.94.190 61.187.94.190 湖南省岳阳市 华容县第一中学
82 61.187.94.191 61.187.94.209 湖南省岳阳市 电信
83 61.187.94.210 61.187.94.210 湖南省岳阳市 中讯大酒店
84 61.187.94.211 61.187.94.255 湖南省岳阳市 电信
85 61.234.229.0 61.234.229.43 湖南省岳阳市 中移铁通
86 61.234.229.44 61.234.229.44 湖南省岳阳市汨罗市 荣家路一网情深网吧
87 61.234.229.45 61.234.229.65 湖南省岳阳市 中移铁通
88 61.234.229.67 61.234.229.69 湖南省岳阳市 中移铁通
89 61.234.229.71 61.234.229.73 湖南省岳阳市 中移铁通
90 61.234.229.75 61.234.229.77 湖南省岳阳市 中移铁通
91 61.234.229.79 61.234.229.81 湖南省岳阳市 中移铁通
92 61.234.229.83 61.234.229.85 湖南省岳阳市 中移铁通
93 61.234.229.87 61.234.229.89 湖南省岳阳市 中移铁通
94 61.234.229.91 61.234.229.93 湖南省岳阳市 中移铁通
95 61.234.229.95 61.234.229.97 湖南省岳阳市 中移铁通
96 61.234.229.99 61.234.229.255 湖南省岳阳市 /娄底市铁通
97 61.234.230.0 61.234.230.10 湖南省岳阳市 中移铁通
98 61.234.230.11 61.234.230.11 湖南省岳阳市 腾达网络科技
99 61.234.230.12 61.234.231.136 湖南省岳阳市 中移铁通
100 61.234.231.137 61.234.231.137 湖南省岳阳市汨罗市 荣家路一网情深网吧
101 61.234.231.138 61.234.231.157 湖南省岳阳市 中移铁通
102 61.234.231.158 61.234.231.158 湖南省岳阳市 八字门华天网吧
103 61.234.231.159 61.234.231.255 湖南省岳阳市 中移铁通
104 61.236.77.0 61.236.77.255 湖南省岳阳市 中移铁通
105 61.237.24.32 61.237.24.63 湖南省岳阳市 中移铁通
106 110.52.8.0 110.52.8.255 湖南省岳阳市 联通
107 110.52.218.0 110.52.247.255 湖南省岳阳市 联通
108 110.52.248.0 110.52.248.255 湖南省岳阳市临湘市 联通
109 110.52.249.0 110.52.249.255 湖南省岳阳市平江县 联通
110 110.52.250.0 110.52.253.255 湖南省岳阳市 联通
111 110.52.254.0 110.52.254.255 湖南省岳阳市平江县 联通
112 110.52.255.0 110.52.255.255 湖南省岳阳市 联通
113 110.207.128.0 110.207.128.255 湖南省岳阳市汨罗市 中移铁通
114 110.207.129.0 110.207.147.255 湖南省岳阳市 中移铁通
115 110.207.148.0 110.207.148.255 湖南省岳阳市华容县 中移铁通
116 110.207.149.0 110.207.191.255 湖南省岳阳市 中移铁通
117 111.8.178.0 111.8.187.255 湖南省岳阳市 移动
118 111.8.248.0 111.8.255.255 湖南省岳阳市 移动
119 113.244.128.0 113.244.196.255 湖南省岳阳市 电信
120 113.244.197.0 113.244.197.255 湖南省岳阳市湘阴县 电信
121 113.244.198.0 113.244.255.255 湖南省岳阳市 电信
122 118.251.211.0 118.251.211.255 湖南省岳阳市 电信
123 119.39.232.0 119.39.233.255 湖南省岳阳市 联通
124 123.69.64.0 123.69.89.255 湖南省岳阳市 中移铁通
125 123.69.90.0 123.69.90.255 湖南省岳阳市湘阴县 中移铁通
126 123.69.91.0 123.69.95.255 湖南省岳阳市 中移铁通
127 123.84.128.0 123.84.191.255 湖南省岳阳市 中移铁通
128 124.229.0.0 124.229.33.222 湖南省岳阳市 电信
129 124.229.33.223 124.229.33.223 湖南省岳阳市 战略英雄网吧(金东门大酒店斜对面)
130 124.229.33.224 124.229.86.145 湖南省岳阳市 电信
131 124.229.86.146 124.229.86.146 湖南省岳阳市 火车站旁边中铁网吧
132 124.229.86.147 124.229.108.255 湖南省岳阳市 电信
133 124.229.109.0 124.229.109.255 湖南省岳阳市屈原区 电信
134 124.229.110.0 124.229.123.255 湖南省岳阳市 电信
135 124.229.124.0 124.229.127.255 湖南省岳阳市 湖南理工学院南湖学院
136 202.103.99.0 202.103.99.240 湖南省岳阳市 电信
137 202.103.99.241 202.103.99.241 湖南省岳阳市 长炼社区宽带
138 202.103.99.242 202.103.99.255 湖南省岳阳市 电信
139 202.103.112.101 202.103.112.125 湖南省岳阳市 电信
140 202.103.117.0 202.103.118.255 湖南省岳阳市 电信
141 203.93.212.0 203.93.212.196 湖南省岳阳市 联通
142 203.93.212.197 203.93.212.197 湖南省岳阳市 无限空间网吧
143 203.93.212.198 203.93.212.255 湖南省岳阳市 联通
144 210.22.54.0 210.22.54.255 湖南省岳阳市 联通
145 211.69.224.0 211.69.224.255 湖南省岳阳市湖南理工学院 网络中心
146 211.69.225.0 211.69.225.255 湖南省岳阳市湖南理工学院 办公楼
147 211.69.226.0 211.69.226.255 湖南省岳阳市湖南理工学院 东院图书馆
148 211.69.227.0 211.69.227.255 湖南省岳阳市湖南理工学院 东院文科楼
149 211.69.228.0 211.69.228.255 湖南省岳阳市湖南理工学院 南院计算机楼办公室
150 211.69.229.0 211.69.229.255 湖南省岳阳市湖南理工学院 东院实验楼
151 211.69.230.0 211.69.230.255 湖南省岳阳市湖南理工学院 西院实验楼
152 211.69.231.0 211.69.231.255 湖南省岳阳市湖南理工学院 南院数学系机房
153 211.69.232.0 211.69.233.255 湖南省岳阳市湖南理工学院 南院计算机系6楼机房
154 211.69.234.0 211.69.235.255 湖南省岳阳市湖南理工学院 南院计算机系5楼机房
155 211.69.236.0 211.69.236.255 湖南省岳阳市湖南理工学院 音,美,体教学楼
156 211.69.237.0 211.69.237.255 湖南省岳阳市湖南理工学院 西院实验楼,办公楼
157 211.69.238.0 211.69.238.255 湖南省岳阳市湖南理工学院 南院物电楼
158 211.69.239.0 211.69.239.255 湖南省岳阳市湖南理工学院 东院食堂机房
159 211.69.240.0 211.69.240.255 湖南省岳阳市湖南理工学院
160 211.69.241.0 211.69.241.255 湖南省岳阳市湖南理工学院 东院办公楼
161 211.69.242.0 211.69.242.255 湖南省岳阳市湖南理工学院 西院图书馆阅室
162 211.69.243.0 211.69.243.255 湖南省岳阳市湖南理工学院 南院化工楼
163 211.69.244.0 211.69.244.255 湖南省岳阳市湖南理工学院 南院土建楼
164 211.85.224.0 211.85.227.255 湖南省岳阳市 第一中学
165 211.91.236.0 211.91.237.18 湖南省岳阳市 联通
166 211.91.237.19 211.91.237.19 湖南省岳阳市 云梦路广源网吧
167 211.91.237.20 211.91.237.45 湖南省岳阳市 联通
168 211.91.237.46 211.91.237.46 湖南省岳阳市 长炼新英雄网络会所
169 211.91.237.47 211.91.237.84 湖南省岳阳市 联通
170 211.91.237.85 211.91.237.85 湖南省岳阳市 云梦路广源网吧
171 211.91.237.86 211.91.237.119 湖南省岳阳市 联通
172 211.91.237.120 211.91.237.125 湖南省岳阳市 云梦路广源网吧
173 211.91.237.126 211.91.237.255 湖南省岳阳市 联通
174 211.91.242.0 211.91.242.71 湖南省岳阳市 联通
175 211.91.242.72 211.91.242.72 湖南省岳阳市 联通长炼小区
176 211.91.242.73 211.91.242.255 湖南省岳阳市 联通
177 211.91.246.0 211.91.246.255 湖南省岳阳市 联通
178 211.142.248.0 211.142.255.255 湖南省岳阳市 移动
179 211.143.1.0 211.143.6.255 湖南省岳阳市 移动
180 211.146.243.0 211.146.243.255 湖南省岳阳市 广电网
181 218.75.160.0 218.75.161.32 湖南省岳阳市 电信
182 218.75.161.33 218.75.161.33 湖南省岳阳市 金笛网吧
183 218.75.161.34 218.75.164.255 湖南省岳阳市 电信
184 218.75.165.0 218.75.165.57 湖南省岳阳市 岳阳楼区电信
185 218.75.165.58 218.75.165.58 湖南省岳阳市 岳纺E浪网吧
186 218.75.165.59 218.75.165.82 湖南省岳阳市 岳阳楼区电信
187 218.75.165.83 218.75.165.83 湖南省岳阳市临湘市 教育局计财股
188 218.75.165.84 218.75.165.255 湖南省岳阳市 岳阳楼区电信
189 218.75.166.0 218.75.166.232 湖南省岳阳市 电信
190 218.75.166.233 218.75.166.233 湖南省岳阳市 桥西金笛网吧
191 218.75.166.234 218.75.170.36 湖南省岳阳市 电信
192 218.75.170.37 218.75.170.37 湖南省岳阳市 湖南理工学院
193 218.75.170.38 218.75.171.95 湖南省岳阳市 电信
194 218.75.171.96 218.75.171.96 湖南省岳阳市 岳化总厂E时代网吧
195 218.75.171.97 218.75.171.233 湖南省岳阳市 电信
196 218.75.171.234 218.75.171.234 湖南省岳阳市 A3网络会所(君山区)
197 218.75.171.235 218.75.171.255 湖南省岳阳市 电信
198 218.75.172.0 218.75.172.255 湖南省岳阳市 迅雷离线服务器
199 218.75.173.0 218.75.173.78 湖南省岳阳市 电信
200 218.75.173.79 218.75.173.79 湖南省岳阳市 金笛网吧
201 218.75.173.80 218.75.176.68 湖南省岳阳市 电信
202 218.75.176.69 218.75.176.69 湖南省岳阳市 泰顺县新世纪网吧
203 218.75.176.70 218.75.177.146 湖南省岳阳市 电信
204 218.75.177.147 218.75.177.147 湖南省岳阳市 喜洋洋照相馆
205 218.75.177.148 218.75.178.23 湖南省岳阳市 电信
206 218.75.178.24 218.75.178.24 湖南省岳阳市 你的网吧
207 218.75.178.25 218.75.178.33 湖南省岳阳市 电信
208 218.75.178.34 218.75.178.34 湖南省岳阳市 方圆网络会所(天伦城)
209 218.75.178.35 218.75.179.7 湖南省岳阳市 电信
210 218.75.179.8 218.75.179.8 湖南省岳阳市 岳纺洞庭苎麻纺织印染厂
211 218.75.179.9 218.75.179.23 湖南省岳阳市 电信
212 218.75.179.24 218.75.179.24 湖南省岳阳市 新飞鹏网吧
213 218.75.179.25 218.75.179.221 湖南省岳阳市 (临湘市/岳阳楼区)
214 218.75.179.222 218.75.179.222 湖南省岳阳市 A3网络会所(君山区)
215 218.75.179.223 218.75.179.242 湖南省岳阳市 (临湘市/岳阳楼区)
216 218.75.179.243 218.75.179.243 湖南省岳阳市 A3网络会所(君山区)
217 218.75.179.244 218.75.180.25 湖南省岳阳市 电信
218 218.75.180.26 218.75.180.26 湖南省岳阳市 湖南理工大学图书馆
219 218.75.180.27 218.75.180.29 湖南省岳阳市 电信
220 218.75.180.30 218.75.180.30 湖南省岳阳市 嘉年华俱乐部
221 218.75.180.31 218.75.180.31 湖南省岳阳市 电信
222 218.75.180.32 218.75.180.32 湖南省岳阳市 九龙新英雄网络会所
223 218.75.180.33 218.75.180.44 湖南省岳阳市 电信
224 218.75.180.45 218.75.180.45 湖南省岳阳市 南湖大道左岸网络会所
225 218.75.180.46 218.75.180.46 湖南省岳阳市 五里牌超速网吧
226 218.75.180.47 218.75.180.54 湖南省岳阳市 电信
227 218.75.180.55 218.75.180.55 湖南省岳阳市 天下客网络会所火车站旗舰店
228 218.75.180.56 218.75.180.63 湖南省岳阳市 电信
229 218.75.180.64 218.75.180.64 湖南省岳阳市 超越时空网络会所(步行街)
230 218.75.180.65 218.75.180.66 湖南省岳阳市 电信
231 218.75.180.67 218.75.180.67 湖南省岳阳市 八字门经视网吧
232 218.75.180.68 218.75.180.129 湖南省岳阳市 电信
233 218.75.180.130 218.75.180.130 湖南省岳阳市 炮台山网络俱乐部
234 218.75.180.131 218.75.180.157 湖南省岳阳市 电信
235 218.75.180.158 218.75.180.158 湖南省岳阳市 荣力网吧
236 218.75.180.159 218.75.180.193 湖南省岳阳市 电信
237 218.75.180.194 218.75.180.194 湖南省岳阳市 新英雄网络会所网吧
238 218.75.180.195 218.75.181.39 湖南省岳阳市 电信
239 218.75.181.40 218.75.181.40 湖南省岳阳市汨罗市 新塘乡海源网络会所
240 218.75.181.41 218.75.182.51 湖南省岳阳市 电信
241 218.75.182.52 218.75.182.52 湖南省岳阳市岳阳县 E友网吧
242 218.75.182.53 218.75.182.65 湖南省岳阳市 电信
243 218.75.182.66 218.75.182.66 湖南省岳阳市 点击网吧
244 218.75.182.67 218.75.184.60 湖南省岳阳市 电信
245 218.75.184.61 218.75.184.61 湖南省岳阳市 经济开发区星际网吧(三荷店)
246 218.75.184.62 218.75.184.62 湖南省岳阳市 经济开发区星际网吧(平地店)
247 218.75.184.63 218.75.184.182 湖南省岳阳市 电信
248 218.75.184.183 218.75.184.183 湖南省岳阳市 步行街飞鸿网吧
249 218.75.184.184 218.75.186.255 湖南省岳阳市 电信
250 218.75.187.0 218.75.187.12 湖南省岳阳市平江县 电信
251 218.75.187.13 218.75.187.13 湖南省岳阳市平江县 联众网吧(老城区电力局对面)
252 218.75.187.14 218.75.187.28 湖南省岳阳市平江县 电信
253 218.75.187.29 218.75.187.29 湖南省岳阳市平江县 飞宇网络会所
254 218.75.187.30 218.75.187.65 湖南省岳阳市平江县 电信
255 218.75.187.66 218.75.187.66 湖南省岳阳市平江县 三市镇沸点网吧
256 218.75.187.67 218.75.187.81 湖南省岳阳市平江县 电信
257 218.75.187.82 218.75.187.82 湖南省岳阳市 供销网吧(平江县南江镇)
258 218.75.187.83 218.75.187.83 湖南省岳阳市 金世纪网吧(平江县南江镇)
259 218.75.187.84 218.75.187.86 湖南省岳阳市平江县 电信
260 218.75.187.87 218.75.187.87 湖南省岳阳市 夏雪儿网吧(平江县南江镇)
261 218.75.187.88 218.75.187.88 湖南省岳阳市平江县 电信
262 218.75.187.89 218.75.187.89 湖南省岳阳市 艺苑网吧(平江县南江镇)
263 218.75.187.90 218.75.187.90 湖南省岳阳市 天成网吧(平江县南江镇)
264 218.75.187.91 218.75.187.116 湖南省岳阳市平江县 电信
265 218.75.187.117 218.75.187.117 湖南省岳阳市平江县 向家红波网吧
266 218.75.187.118 218.75.187.255 湖南省岳阳市平江县 电信
267 218.75.190.0 218.75.190.172 湖南省岳阳市 电信
268 218.75.190.173 218.75.190.173 湖南省岳阳市 光海网吧
269 218.75.190.174 218.75.191.255 湖南省岳阳市 电信
270 218.196.56.0 218.196.62.255 湖南省岳阳市 教育网
271 219.72.237.0 219.72.237.81 湖南省长沙市 /岳阳市
272 219.72.237.83 219.72.237.255 湖南省长沙市 /岳阳市
273 220.168.160.0 220.168.160.178 湖南省岳阳市 /长沙市电信
274 220.168.160.179 220.168.160.179 湖南省岳阳市 麒麟网吧
275 220.168.160.180 220.168.160.182 湖南省岳阳市 /长沙市电信
276 220.168.160.183 220.168.160.183 湖南省岳阳市 云梦路团结巷市畜牧水产局
277 220.168.160.184 220.168.161.10 湖南省岳阳市 电信
278 220.168.161.11 220.168.161.11 湖南省岳阳市 云梦路市畜牧水产局
279 220.168.161.12 220.168.161.227 湖南省岳阳市 电信
280 220.168.161.228 220.168.161.228 湖南省岳阳市 云梦路第五街网吧
281 220.168.161.229 220.168.161.238 湖南省岳阳市 电信
282 220.168.161.239 220.168.161.239 湖南省岳阳市 人大办公楼
283 220.168.161.240 220.168.162.41 湖南省岳阳市 电信
284 220.168.162.42 220.168.162.42 湖南省岳阳市 国大水云间网吧
285 220.168.162.43 220.168.162.49 湖南省岳阳市 电信
286 220.168.162.50 220.168.162.50 湖南省岳阳市临湘市 乘风联校(中学)
287 220.168.162.51 220.168.162.181 湖南省岳阳市 电信
288 220.168.162.182 220.168.162.182 湖南省岳阳市汨罗市 圆梦网吧
289 220.168.162.183 220.168.163.137 湖南省岳阳市 电信
290 220.168.163.138 220.168.163.138 湖南省岳阳市 联运车站旁联运网吧
291 220.168.163.139 220.168.163.168 湖南省岳阳市 电信
292 220.168.163.169 220.168.163.169 湖南省岳阳市 麒麟网吧
293 220.168.163.170 220.168.164.35 湖南省岳阳市 电信
294 220.168.164.36 220.168.164.36 湖南省岳阳市平江县 总工会网吧
295 220.168.164.37 220.168.164.195 湖南省岳阳市 电信
296 220.168.164.196 220.168.164.196 湖南省岳阳市 云梦路市畜牧水产局
297 220.168.164.197 220.168.165.42 湖南省岳阳市 电信
298 220.168.165.43 220.168.165.43 湖南省岳阳市汨罗市 飞时网吧
299 220.168.165.44 220.168.165.177 湖南省岳阳市汨罗市 电信
300 220.168.165.178 220.168.165.178 湖南省岳阳市 中铁网络会所(火车站中铁)
301 220.168.165.179 220.168.165.255 湖南省岳阳市汨罗市 电信
302 220.168.166.0 220.168.166.38 湖南省岳阳市 电信
303 220.168.166.39 220.168.166.39 湖南省岳阳市汨罗市 环球网吧
304 220.168.166.40 220.168.167.197 湖南省岳阳市 电信
305 220.168.167.198 220.168.167.198 湖南省岳阳市 云梦路广源网吧
306 220.168.167.199 220.168.168.87 湖南省岳阳市 电信
307 220.168.168.88 220.168.168.88 湖南省岳阳市平江县 开发区旭日网吧
308 220.168.168.89 220.168.168.153 湖南省岳阳市 电信
309 220.168.168.154 220.168.168.154 湖南省岳阳市 华容县万潮网吧
310 220.168.168.155 220.168.168.157 湖南省岳阳市 电信
311 220.168.168.158 220.168.168.158 湖南省岳阳市 华容县万潮网吧
312 220.168.168.159 220.168.169.53 湖南省岳阳市 电信
313 220.168.169.54 220.168.169.54 湖南省岳阳市 云梦路市畜牧水产局
314 220.168.169.55 220.168.169.75 湖南省岳阳市 电信
315 220.168.169.76 220.168.169.76 湖南省岳阳市汨罗市 新天地网吧
316 220.168.169.77 220.168.169.171 湖南省岳阳市 电信
317 220.168.169.172 220.168.169.172 湖南省岳阳市 中铁网盟(岳阳火车站广场东侧)
318 220.168.169.173 220.168.169.190 湖南省岳阳市 电信
319 220.168.169.191 220.168.169.191 湖南省岳阳市 畜牧水产局
320 220.168.169.192 220.168.169.255 湖南省岳阳市 电信
321 220.168.170.0 220.168.170.127 湖南省岳阳市 (汨罗/湘阴县)电信
322 220.168.170.128 220.168.170.128 湖南省岳阳市 畜牧水产局
323 220.168.170.129 220.168.170.184 湖南省岳阳市 (汨罗/湘阴县)电信
324 220.168.170.185 220.168.170.185 湖南省岳阳市 五里中学黎明网吧
325 220.168.170.186 220.168.172.136 湖南省岳阳市 (汨罗/湘阴县)电信
326 220.168.172.137 220.168.172.137 湖南省岳阳市汨罗市 一网情深网吧
327 220.168.172.138 220.168.174.255 湖南省岳阳市 (汨罗/湘阴县/岳阳楼区)电信
328 220.168.175.0 220.168.175.44 湖南省岳阳市 电信
329 220.168.175.45 220.168.175.45 湖南省岳阳市 麒麟网吧
330 220.168.175.46 220.168.175.199 湖南省岳阳市 电信
331 220.168.175.200 220.168.175.200 湖南省岳阳市 云梦路第五街网吧
332 220.168.175.201 220.168.175.255 湖南省岳阳市 电信
333 220.168.176.0 220.168.176.149 湖南省岳阳市 (云溪区/汨罗)电信
334 220.168.176.150 220.168.176.150 湖南省岳阳市 征途网络会所
335 220.168.176.151 220.168.176.238 湖南省岳阳市 (云溪区/汨罗)电信
336 220.168.176.239 220.168.176.239 湖南省岳阳市汨罗市 时代网吧
337 220.168.176.240 220.168.176.240 湖南省岳阳市 第一人民医院家属区
338 220.168.176.241 220.168.177.255 湖南省岳阳市 (云溪区/汨罗/岳阳楼区)电信
339 220.168.178.0 220.168.178.102 湖南省岳阳市 电信
340 220.168.178.103 220.168.178.103 湖南省岳阳市 三塘梦珊网吧
341 220.168.178.104 220.168.179.42 湖南省岳阳市 电信
342 220.168.179.43 220.168.179.43 湖南省岳阳市 云梦路广源网吧
343 220.168.179.44 220.168.179.255 湖南省岳阳市 电信
344 220.168.180.0 220.168.180.255 湖南省岳阳市 岳阳楼区电信
345 220.168.181.0 220.168.184.83 湖南省岳阳市 电信
346 220.168.184.84 220.168.184.84 湖南省岳阳市 麒麟网吧
347 220.168.184.85 220.168.187.94 湖南省岳阳市 电信
348 220.168.187.95 220.168.187.95 湖南省岳阳市 云梦路第五街网吧
349 220.168.187.96 220.168.187.115 湖南省岳阳市 电信
350 220.168.187.116 220.168.187.116 湖南省岳阳市 青春数码科技
351 220.168.187.117 220.168.188.141 湖南省岳阳市 电信
352 220.168.188.142 220.168.188.142 湖南省岳阳市 剑东网吧
353 220.168.188.143 220.168.189.133 湖南省岳阳市 电信
354 220.168.189.134 220.168.189.134 湖南省岳阳市 全兴网吧
355 220.168.189.135 220.168.190.134 湖南省岳阳市 电信
356 220.168.190.135 220.168.190.135 湖南省岳阳市 飞扬无限网络会所(五里牌嘉美大厦)
357 220.168.190.136 220.168.191.85 湖南省岳阳市 电信
358 220.168.191.86 220.168.191.86 湖南省岳阳市 湖南理工中山网吧
359 220.168.191.87 220.168.191.255 湖南省岳阳市 电信
360 220.169.152.0 220.169.152.255 湖南省岳阳市岳阳楼区 电信
361 220.169.153.0 220.169.154.255 湖南省岳阳市 电信
362 220.169.155.0 220.169.155.255 湖南省岳阳市平江县 电信
363 220.169.156.0 220.169.159.255 湖南省岳阳市 电信
364 220.169.160.0 220.169.160.202 湖南省岳阳市岳阳县 电信
365 220.169.160.203 220.169.160.203 湖南省岳阳市岳阳县 文化人网吧
366 220.169.160.204 220.169.161.255 湖南省岳阳市岳阳县 电信
367 220.169.162.0 220.169.162.27 湖南省岳阳市 电信
368 220.169.162.28 220.169.162.28 湖南省岳阳市岳阳县 鸿远网吧
369 220.169.162.29 220.169.162.76 湖南省岳阳市 电信
370 220.169.162.77 220.169.162.77 湖南省岳阳市 桥西梦幻网吧
371 220.169.162.78 220.169.162.160 湖南省岳阳市 电信
372 220.169.162.161 220.169.162.161 湖南省岳阳市 冰封网吧
373 220.169.162.162 220.169.163.93 湖南省岳阳市 电信
374 220.169.163.94 220.169.163.94 湖南省岳阳市 金鄂大道中山网吧
375 220.169.163.95 220.169.163.165 湖南省岳阳市 电信
376 220.169.163.166 220.169.163.166 湖南省岳阳市 南湖博物管
377 220.169.163.167 220.169.163.255 湖南省岳阳市 电信
378 220.169.164.0 220.169.164.255 湖南省岳阳市华容县 电信
379 220.169.165.0 220.169.165.8 湖南省岳阳市 电信
380 220.169.165.9 220.169.165.9 湖南省岳阳市 桥西梦幻网吧
381 220.169.165.10 220.169.165.54 湖南省岳阳市 电信
382 220.169.165.55 220.169.165.55 湖南省岳阳市 十一中学
383 220.169.165.56 220.169.165.163 湖南省岳阳市 电信
384 220.169.165.164 220.169.165.164 湖南省岳阳市 五里牌3A网吧
385 220.169.165.165 220.169.166.197 湖南省岳阳市 电信
386 220.169.166.198 220.169.166.198 湖南省岳阳市 岳阳纸厂家属区
387 220.169.166.199 220.169.166.237 湖南省岳阳市 电信
388 220.169.166.238 220.169.166.238 湖南省岳阳市 南湖博物馆
389 220.169.166.239 220.169.167.50 湖南省岳阳市 电信
390 220.169.167.51 220.169.167.51 湖南省岳阳市岳阳县 文化人网吧
391 220.169.167.52 220.169.167.195 湖南省岳阳市 电信
392 220.169.167.196 220.169.167.196 湖南省岳阳市 南湖博物馆
393 220.169.167.197 220.169.167.216 湖南省岳阳市 电信
394 220.169.167.217 220.169.167.217 湖南省岳阳市 桥西梦幻网吧
395 220.169.167.218 220.169.167.255 湖南省岳阳市 电信
396 220.169.168.0 220.169.168.255 湖南省岳阳市华容县 电信
397 220.169.169.0 220.169.169.109 湖南省岳阳市 电信
398 220.169.169.110 220.169.169.110 湖南省岳阳市 湖南理工南院心雨网吧
399 220.169.169.111 220.169.171.164 湖南省岳阳市 电信
400 220.169.171.165 220.169.171.165 湖南省岳阳市 南湖博物馆
401 220.169.171.166 220.169.171.255 湖南省岳阳市 电信
402 220.169.172.0 220.169.172.255 湖南省岳阳市华容县 电信
403 220.169.173.0 220.169.173.255 湖南省岳阳市 电信
404 220.169.174.0 220.169.174.255 湖南省岳阳市华容县 电信
405 220.169.175.0 220.169.175.36 湖南省岳阳市 电信
406 220.169.175.37 220.169.175.37 湖南省岳阳市 五里牌先科网吧
407 220.169.175.38 220.169.175.225 湖南省岳阳市 电信
408 220.169.175.226 220.169.175.226 湖南省岳阳市 花板桥市场开发有限公司
409 220.169.175.227 220.169.176.141 湖南省岳阳市 电信
410 220.169.176.142 220.169.176.142 湖南省岳阳市 鸿运网吧
411 220.169.176.143 220.169.178.15 湖南省岳阳市 电信
412 220.169.178.16 220.169.178.16 湖南省岳阳市 E友网吧
413 220.169.178.17 220.169.178.151 湖南省岳阳市 电信
414 220.169.178.152 220.169.178.152 湖南省岳阳市 零点网络会所
415 220.169.178.153 220.169.181.96 湖南省岳阳市 电信
416 220.169.181.97 220.169.181.97 湖南省岳阳市 你的网吧
417 220.169.181.98 220.169.185.255 湖南省岳阳市 电信
418 220.169.186.0 220.169.186.255 湖南省岳阳市华容县 电信
419 220.169.187.0 220.169.191.255 湖南省岳阳市 电信
420 220.202.176.0 220.202.177.255 湖南省岳阳市 联通
421 220.202.178.0 220.202.178.255 湖南省岳阳市汨罗市 联通
422 220.202.179.0 220.202.183.255 湖南省岳阳市 联通
423 222.51.74.0 222.51.75.255 湖南省常德市 /岳阳市铁通
424 222.51.128.0 222.51.129.86 湖南省岳阳市 中移铁通
425 222.51.129.87 222.51.129.87 湖南省岳阳市汨罗市 一往情深网吧
426 222.58.160.0 222.58.183.255 湖南省岳阳市 中移铁通
427 222.58.185.0 222.58.191.255 湖南省岳阳市 中移铁通
428 222.242.192.0 222.242.194.113 湖南省岳阳市 电信
429 222.242.194.114 222.242.194.114 湖南省岳阳市 汨罗朋友网吧
430 222.242.194.115 222.242.194.119 湖南省岳阳市 电信
431 222.242.194.120 222.242.194.120 湖南省岳阳市 8090网友俱乐部(归义广场)
432 222.242.194.121 222.242.195.17 湖南省岳阳市 电信
433 222.242.195.18 222.242.195.18 湖南省岳阳市 星宇网吧
434 222.242.195.19 222.242.195.29 湖南省岳阳市 电信
435 222.242.195.30 222.242.195.30 湖南省岳阳市 征途网络会所
436 222.242.195.31 222.242.195.57 湖南省岳阳市 电信
437 222.242.195.58 222.242.195.58 湖南省岳阳市 超级英雄网络会所
438 222.242.195.59 222.242.196.157 湖南省岳阳市 电信
439 222.242.196.158 222.242.196.158 湖南省岳阳市 新英雄网络会所(五里牌三辉大厦一楼)
440 222.242.196.159 222.242.197.17 湖南省岳阳市 电信
441 222.242.197.18 222.242.197.18 湖南省岳阳市 金鄂中路中山网吧
442 222.242.197.19 222.242.197.66 湖南省岳阳市 电信
443 222.242.197.67 222.242.197.67 湖南省岳阳市 白杨坡心之恋网吧
444 222.242.197.68 222.242.197.189 湖南省岳阳市 电信
445 222.242.197.190 222.242.197.190 湖南省岳阳市 南湖广场月亮网络会所
446 222.242.197.191 222.242.198.65 湖南省岳阳市 电信
447 222.242.198.66 222.242.198.66 湖南省岳阳市 你的网吧
448 222.242.198.67 222.242.198.77 湖南省岳阳市 电信
449 222.242.198.78 222.242.198.78 湖南省岳阳市 天骄网吧
450 222.242.198.79 222.242.198.113 湖南省岳阳市 电信
451 222.242.198.114 222.242.198.114 湖南省岳阳市 花板桥太阳岛网吧
452 222.242.198.115 222.242.198.125 湖南省岳阳市 电信
453 222.242.198.126 222.242.198.126 湖南省岳阳市 花版桥新主流网吧
454 222.242.198.127 222.242.198.177 湖南省岳阳市 电信
455 222.242.198.178 222.242.198.178 湖南省岳阳市岳阳楼区 银海网都(郭镇)
456 222.242.198.179 222.242.198.201 湖南省岳阳市 电信
457 222.242.198.202 222.242.198.202 湖南省岳阳市 红叶网吧
458 222.242.198.203 222.242.199.17 湖南省岳阳市 电信
459 222.242.199.18 222.242.199.18 湖南省岳阳市 中铁一局武广客运专线铁路指挥部
460 222.242.199.19 222.242.199.255 湖南省岳阳市 电信
461 222.242.200.0 222.242.200.121 湖南省岳阳市汨罗市 电信
462 222.242.200.122 222.242.200.122 湖南省岳阳市汨罗市 人民路新普网吧
463 222.242.200.123 222.242.200.255 湖南省岳阳市汨罗市 电信
464 222.242.201.0 222.242.202.255 湖南省岳阳市 电信
465 222.242.203.0 222.242.203.137 湖南省岳阳市汨罗市 电信
466 222.242.203.138 222.242.203.138 湖南省岳阳市汨罗市 人民路新普网吧
467 222.242.203.139 222.242.205.134 湖南省岳阳市 (平江县/汨罗市)电信
468 222.242.205.135 222.242.205.135 湖南省岳阳市 湘阴超越无限网吧
469 222.242.205.136 222.242.205.255 湖南省岳阳市 (平江县/汨罗市)电信
470 222.242.206.0 222.242.206.255 湖南省岳阳市 湘阴县
471 222.242.207.0 222.242.207.244 湖南省岳阳市 电信
472 222.242.207.245 222.242.207.245 湖南省岳阳市汨罗市 人民路新普网吧
473 222.242.207.246 222.242.209.255 湖南省岳阳市 电信
474 222.242.210.0 222.242.210.182 湖南省岳阳市汨罗市 电信
475 222.242.210.183 222.242.210.183 湖南省岳阳市 湘阴超越无限网络会所
476 222.242.210.184 222.242.210.255 湖南省岳阳市汨罗市 电信
477 222.242.211.0 222.242.211.255 湖南省岳阳市 电信
478 222.242.212.0 222.242.212.244 湖南省岳阳市 屈原行政区
479 222.242.212.245 222.242.212.245 湖南省岳阳市汨罗市 人民路新普网吧
480 222.242.212.246 222.242.212.255 湖南省岳阳市 屈原行政区
481 222.242.213.0 222.242.215.144 湖南省岳阳市 电信
482 222.242.215.145 222.242.215.145 湖南省岳阳市汨罗市 倚天网吧
483 222.242.215.146 222.242.216.255 湖南省岳阳市 电信
484 222.242.217.0 222.242.217.255 湖南省岳阳市岳阳楼区 电信
485 222.242.218.0 222.242.218.142 湖南省岳阳市 电信
486 222.242.218.143 222.242.218.143 湖南省岳阳市 明珠网吧
487 222.242.218.144 222.242.222.106 湖南省岳阳市 电信
488 222.242.222.107 222.242.222.107 湖南省岳阳市 湘阴县飘云网吧
489 222.242.222.108 222.242.223.222 湖南省岳阳市 电信
490 222.242.223.224 222.242.224.2 湖南省岳阳市 电信
491 222.242.224.3 222.242.224.3 湖南省岳阳市 冷水铺传奇英雄网络会所
492 222.242.224.4 222.242.225.67 湖南省岳阳市 电信
493 222.242.225.68 222.242.225.68 湖南省岳阳市 湖南石油化工职业技术学院
494 222.242.225.69 222.242.226.42 湖南省岳阳市 电信
495 222.242.226.43 222.242.226.43 湖南省岳阳市 新思维网吧
496 222.242.226.44 222.242.227.78 湖南省岳阳市 电信
497 222.242.227.79 222.242.227.79 湖南省岳阳市华容县 啡尼斯网络会所(步行街2楼)
498 222.242.227.80 222.242.228.5 湖南省岳阳市 电信
499 222.242.228.6 222.242.228.6 湖南省岳阳市岳阳县 蓝月亮网吧
500 222.242.228.7 222.242.228.65 湖南省岳阳市 电信
501 222.242.228.66 222.242.228.66 湖南省岳阳市岳阳县 风云网吧
502 222.242.228.67 222.242.228.76 湖南省岳阳市 电信
503 222.242.228.77 222.242.228.77 湖南省岳阳市岳阳县 新翔升网吧
504 222.242.228.78 222.242.228.255 湖南省岳阳市 电信
505 222.242.229.0 222.242.229.91 湖南省岳阳市汨罗市 电信
506 222.242.229.92 222.242.229.92 湖南省岳阳市汨罗市 第一职业中学
507 222.242.229.93 222.242.229.93 湖南省岳阳市汨罗市 电信
508 222.242.229.94 222.242.229.94 湖南省岳阳市汨罗市 职业中专学校
509 222.242.229.95 222.242.229.255 湖南省岳阳市汨罗市 电信
510 222.242.230.0 222.242.230.255 湖南省岳阳市平江县 电信
511 222.242.231.0 222.242.231.29 湖南省岳阳市 电信
512 222.242.231.30 222.242.231.30 湖南省岳阳市湘阴县 极度空间网吧
513 222.242.231.31 222.242.231.37 湖南省岳阳市 电信
514 222.242.231.38 222.242.231.38 湖南省岳阳市湘阴县 极度空间网吧
515 222.242.231.39 222.242.249.81 湖南省岳阳市 电信
516 222.242.249.82 222.242.249.82 湖南省岳阳市汨罗市 天狼网络休闲会所
517 222.242.249.83 222.242.254.255 湖南省岳阳市 电信
518 222.242.255.0 222.242.255.255 湖南省岳阳市华容县 电信
519 223.144.0.0 223.144.101.255 湖南省岳阳市 电信
520 223.144.102.0 223.144.102.255 湖南省岳阳市岳阳县 电信
521 223.144.103.0 223.144.127.255 湖南省岳阳市 电信
522 223.144.128.0 223.144.128.255 湖南省岳阳市汨罗市 电信
523 223.144.129.0 223.144.134.255 湖南省岳阳市 电信
524 223.144.135.0 223.144.135.255 湖南省岳阳市汨罗市 电信
525 223.144.136.0 223.144.142.255 湖南省岳阳市 电信
526 223.144.143.0 223.144.143.255 湖南省岳阳市汨罗市 电信
527 223.144.192.0 223.144.255.255 湖南省岳阳市 电信
528 223.145.192.0 223.145.255.255 湖南省岳阳市 电信
529 223.159.128.0 223.159.191.255 湖南省岳阳市 电信