ip地址查询

常州市IP地址列表

常州市网吧IP地址列表

在下面输入您要查询IP地址段范围的地理位置,点击查询

请输入地理位置:
最多只能列出前1000条IP信息,更详细的ip列表信息请用上边的查询按钮进入
序号 IP 起始地址 IP 结束地址 所在位置信息 电子地图
1 1.51.32.0 1.51.55.255 江苏省常州市 常州大学教育网
2 43.248.76.0 43.248.79.255 江苏省常州市 BGP数据中心
3 43.248.80.0 43.248.95.255 江苏省常州市 数据中心
4 43.248.96.0 43.248.103.255 江苏省常州市 BGP数据中心
5 43.248.116.0 43.248.117.255 江苏省常州市 BGP数据中心
6 43.248.118.0 43.248.119.255 江苏省常州市 数据中心
7 43.248.128.0 43.248.132.255 江苏省常州市 数据中心
8 43.248.133.0 43.248.135.255 江苏省常州市 BGP数据中心
9 43.248.136.0 43.248.143.255 江苏省常州市 数据中心
10 43.248.176.0 43.248.207.255 江苏省常州市 数据中心
11 45.113.240.0 45.113.241.255 江苏省常州市 联通
12 45.119.64.0 45.119.67.255 江苏省常州市 移动
13 45.250.28.0 45.250.31.255 江苏省常州市
14 49.80.0.0 49.80.34.255 江苏省常州市 电信
15 49.80.35.0 49.80.35.255 江苏省常州市金坛市 电信
16 49.80.36.0 49.80.37.255 江苏省常州市 电信
17 49.80.38.0 49.80.38.255 江苏省常州市金坛市 电信
18 49.80.39.0 49.80.40.255 江苏省常州市 电信
19 49.80.41.0 49.80.41.255 江苏省常州市溧阳市 电信
20 49.80.42.0 49.80.63.255 江苏省常州市 电信
21 49.80.64.0 49.80.64.255 江苏省常州市溧阳市 电信
22 49.80.65.0 49.80.74.212 江苏省常州市 电信
23 49.80.74.213 49.80.74.213 江苏省常州市武进区 常州信息职业技术学院(电信出口)
24 49.80.74.214 49.80.74.221 江苏省常州市 电信
25 49.80.74.222 49.80.74.222 江苏省常州市武进区 江苏理工学院17栋(电信出口)
26 49.80.74.223 49.80.99.255 江苏省常州市 电信
27 49.80.100.0 49.80.100.255 江苏省常州市武进区 电信
28 49.80.101.0 49.80.127.255 江苏省常州市 电信
29 58.193.0.0 58.193.15.255 江苏省常州市 常州信息职业技术学院
30 58.193.16.0 58.193.31.255 江苏省常州市 常州机电职业技术学院
31 58.193.96.0 58.193.111.255 江苏省常州市 常州工程职业技术学院
32 58.193.144.0 58.193.151.255 江苏省常州市 常州工学院
33 58.194.10.0 58.194.11.255 江苏省常州市 常州大学教育网
34 58.194.16.0 58.194.23.255 江苏省常州市 常州大学教育网
35 58.216.0.0 58.216.1.255 江苏省常州市 电信
36 58.216.2.0 58.216.2.255 江苏省常州市 北京百度网讯有限公司电信节点
37 58.216.3.0 58.216.20.255 江苏省常州市 电信
38 58.216.21.0 58.216.21.255 江苏省常州市 网宿科技电信CDN节点
39 58.216.22.0 58.216.22.255 江苏省常州市 网宿科技股份有限公司电信CDN节点
40 58.216.23.0 58.216.25.255 江苏省常州市 电信
41 58.216.26.0 58.216.26.255 江苏省常州市 奇虎360电信节点
42 58.216.27.0 58.216.94.255 江苏省常州市 电信
43 58.216.95.0 58.216.95.255 江苏省常州市 BGP数据中心
44 58.216.96.0 58.216.136.209 江苏省常州市 电信
45 58.216.136.210 58.216.136.210 江苏省常州市 路城镇星之梦网吧(东城路368号)
46 58.216.136.211 58.216.137.210 江苏省常州市 电信
47 58.216.137.211 58.216.137.211 江苏省常州市 江苏工业学院武进校区
48 58.216.137.212 58.216.143.41 江苏省常州市 电信
49 58.216.143.42 58.216.143.42 江苏省常州市武进区 兴盛网吧(鸣新东路)
50 58.216.143.43 58.216.143.81 江苏省常州市 电信
51 58.216.143.82 58.216.143.82 江苏省常州市武进区 湖塘镇方园游艺网吧(定安中路新世纪大酒店2楼)
52 58.216.143.83 58.216.145.65 江苏省常州市 电信
53 58.216.145.66 58.216.145.66 江苏省常州市 浪淘沙连锁网吧
54 58.216.145.67 58.216.145.109 江苏省常州市 电信
55 58.216.145.110 58.216.145.110 江苏省常州市钟楼区 祥云网吧
56 58.216.145.111 58.216.147.197 江苏省常州市 电信
57 58.216.147.198 58.216.147.198 江苏省常州市天宁区 九龙萧林网吧
58 58.216.147.199 58.216.168.21 江苏省常州市 电信
59 58.216.168.22 58.216.168.22 江苏省常州市 常州西银信息技术有限公司
60 58.216.168.23 58.216.170.161 江苏省常州市 电信
61 58.216.170.162 58.216.170.162 江苏省常州市 钟楼区浪淘沙网吧(西林店)
62 58.216.170.163 58.216.175.117 江苏省常州市 电信
63 58.216.175.118 58.216.175.118 江苏省常州市 光大国际旅行社有限公司总部
64 58.216.175.119 58.216.193.121 江苏省常州市 电信
65 58.216.193.122 58.216.193.122 江苏省常州市溧阳市 飞速网吧
66 58.216.193.123 58.216.194.255 江苏省常州市 电信
67 58.216.195.0 58.216.195.255 江苏省常州市金坛市 电信
68 58.216.196.0 58.216.201.73 江苏省常州市 电信
69 58.216.201.74 58.216.201.74 江苏省常州市武进区 维也纳国际酒店(湖塘店)
70 58.216.201.75 58.216.202.245 江苏省常州市 电信
71 58.216.202.246 58.216.202.246 江苏省常州市 西林飞宇网吧
72 58.216.202.247 58.216.205.157 江苏省常州市 电信
73 58.216.205.158 58.216.205.158 江苏省常州市武进区 天禧网吧(潘家南宅)
74 58.216.205.159 58.216.205.210 江苏省常州市 电信
75 58.216.205.211 58.216.205.211 江苏省常州市武进区 挚友网吧(雪堰镇)
76 58.216.205.212 58.216.211.28 江苏省常州市 电信
77 58.216.211.29 58.216.211.29 江苏省常州市武进区 职业教育中心校
78 58.216.211.30 58.216.211.97 江苏省常州市 电信
79 58.216.211.98 58.216.211.98 江苏省常州市 泓杰网吧
80 58.216.211.99 58.216.211.181 江苏省常州市 电信
81 58.216.211.182 58.216.211.182 江苏省常州市 男孩女孩网吧(滆湖中路19号)
82 58.216.211.183 58.216.213.73 江苏省常州市 电信
83 58.216.213.74 58.216.213.74 江苏省常州市 昌宏网吧
84 58.216.213.75 58.216.213.141 江苏省常州市 电信
85 58.216.213.142 58.216.213.142 江苏省常州市 旭敏网吧
86 58.216.213.143 58.216.214.66 江苏省常州市 电信
87 58.216.214.67 58.216.214.67 江苏省常州市 粤海酒店
88 58.216.214.68 58.216.214.105 江苏省常州市 电信
89 58.216.214.106 58.216.214.106 江苏省常州市溧阳市 泡泡网吧
90 58.216.214.107 58.216.214.221 江苏省常州市 电信
91 58.216.214.222 58.216.214.222 江苏省常州市溧阳市 上兴镇君豪网吧(上兴镇老明路20号)
92 58.216.214.223 58.216.215.73 江苏省常州市 电信
93 58.216.215.74 58.216.215.74 江苏省常州市武进区 礼河街飞鸟网吧
94 58.216.215.75 58.216.216.90 江苏省常州市 电信
95 58.216.216.91 58.216.216.91 江苏省常州市 湖塘镇湖都网吧
96 58.216.216.92 58.216.216.179 江苏省常州市 电信
97 58.216.216.180 58.216.216.180 江苏省常州市 常州工程职业技术学院
98 58.216.216.181 58.216.217.101 江苏省常州市 电信
99 58.216.217.102 58.216.217.102 江苏省常州市 雕庄宏源网吧(采菱路8-1号)
100 58.216.217.103 58.216.217.169 江苏省常州市 电信
101 58.216.217.170 58.216.217.170 江苏省常州市新北区 网林高手(燕山路40号)
102 58.216.217.171 58.216.217.177 江苏省常州市 电信
103 58.216.217.178 58.216.217.178 江苏省常州市 中惠网吧(河海大学附近)
104 58.216.217.179 58.216.219.89 江苏省常州市 电信
105 58.216.219.90 58.216.219.90 江苏省常州市 新乐网吧(市勤业路10号)
106 58.216.219.91 58.216.220.105 江苏省常州市 电信
107 58.216.220.106 58.216.220.106 江苏省常州市 E家网吧
108 58.216.220.107 58.216.220.145 江苏省常州市 电信
109 58.216.220.146 58.216.220.146 江苏省常州市新北区 河海中学
110 58.216.220.147 58.216.225.49 江苏省常州市 电信
111 58.216.225.50 58.216.225.66 江苏省常州市 旅游商贸高等职业技术学校
112 58.216.225.67 58.216.225.255 江苏省常州市 电信
113 58.216.226.0 58.216.226.255 江苏省常州市武进区 电信
114 58.216.227.0 58.216.230.105 江苏省常州市 电信
115 58.216.230.106 58.216.230.106 江苏省常州市 天逸网吧
116 58.216.230.107 58.216.231.255 江苏省常州市 电信
117 58.216.232.0 58.216.232.141 江苏省常州市武进区 电信
118 58.216.232.142 58.216.232.142 江苏省常州市 盛唐时代网吧
119 58.216.232.143 58.216.232.193 江苏省常州市武进区 电信
120 58.216.232.194 58.216.232.194 江苏省常州市 盛世网吧
121 58.216.232.195 58.216.232.255 江苏省常州市武进区 电信
122 58.216.233.0 58.216.233.97 江苏省常州市 电信
123 58.216.233.98 58.216.233.110 江苏省常州市 常州工程职业技术学院
124 58.216.233.111 58.216.234.5 江苏省常州市 电信
125 58.216.234.6 58.216.234.6 江苏省常州市 天月网吧
126 58.216.234.7 58.216.234.73 江苏省常州市 电信
127 58.216.234.74 58.216.234.74 江苏省常州市 金凯网吧
128 58.216.234.75 58.216.234.93 江苏省常州市 电信
129 58.216.234.94 58.216.234.94 江苏省常州市武进区 憧憬网吧
130 58.216.234.95 58.216.234.185 江苏省常州市 电信
131 58.216.234.186 58.216.234.186 江苏省常州市 浪淘沙网吧
132 58.216.234.187 58.216.235.137 江苏省常州市 电信
133 58.216.235.138 58.216.235.138 江苏省常州市 中惠商城地下逸枫网盟(河海大学附近)
134 58.216.235.139 58.216.235.241 江苏省常州市 电信
135 58.216.235.242 58.216.235.242 江苏省常州市 逍遥网吧
136 58.216.235.243 58.216.236.65 江苏省常州市 电信
137 58.216.236.66 58.216.236.70 江苏省常州市 正鸿网吧(常州饭店对面)
138 58.216.236.71 58.216.237.8 江苏省常州市 电信
139 58.216.237.9 58.216.237.10 江苏省常州市 浪潮网吧
140 58.216.237.11 58.216.237.225 江苏省常州市 电信
141 58.216.237.226 58.216.237.226 江苏省常州市 鹰网网吧(广化桥旁边)
142 58.216.237.227 58.216.238.18 江苏省常州市 电信
143 58.216.238.19 58.216.238.19 江苏省常州市 蓝天实验学校
144 58.216.238.20 58.216.238.125 江苏省常州市 电信
145 58.216.238.126 58.216.238.126 江苏省常州市 中惠网吧(河海大学附近)
146 58.216.238.127 58.216.238.129 江苏省常州市 电信
147 58.216.238.130 58.216.238.130 江苏省常州市武进区 新堂北路萧林网吧
148 58.216.238.131 58.216.239.5 江苏省常州市 电信
149 58.216.239.6 58.216.239.6 江苏省常州市 国际大厦
150 58.216.239.7 58.216.239.33 江苏省常州市 电信
151 58.216.239.34 58.216.239.34 江苏省常州市 河苑网吧
152 58.216.239.35 58.216.239.104 江苏省常州市 电信
153 58.216.239.105 58.216.239.105 江苏省常州市 天梦动漫网吧
154 58.216.239.106 58.216.239.113 江苏省常州市 电信
155 58.216.239.114 58.216.239.114 江苏省常州市 横林超速网吧
156 58.216.239.115 58.216.240.245 江苏省常州市 电信
157 58.216.240.246 58.216.240.246 江苏省常州市 纺织服装职业技术学院
158 58.216.240.247 58.216.241.5 江苏省常州市 电信
159 58.216.241.6 58.216.241.6 江苏省常州市溧阳市 宝龙宾馆
160 58.216.241.7 58.216.241.13 江苏省常州市 电信
161 58.216.241.14 58.216.241.14 江苏省常州市溧阳市 风云网吧
162 58.216.241.15 58.216.241.81 江苏省常州市 电信
163 58.216.241.82 58.216.241.82 江苏省常州市溧阳市 鹏程网吧
164 58.216.241.83 58.216.241.97 江苏省常州市 电信
165 58.216.241.98 58.216.241.98 江苏省常州市溧阳市 城市花园
166 58.216.241.99 58.216.241.99 江苏省常州市溧阳市 泡泡网吧
167 58.216.241.100 58.216.241.105 江苏省常州市 电信
168 58.216.241.106 58.216.241.110 江苏省常州市溧阳市 大为网吧
169 58.216.241.111 58.216.241.113 江苏省常州市 电信
170 58.216.241.114 58.216.241.114 江苏省常州市溧阳市 大为网吧
171 58.216.241.115 58.216.241.177 江苏省常州市 电信
172 58.216.241.178 58.216.241.178 江苏省常州市溧阳市 欣网亿家
173 58.216.241.179 58.216.241.179 江苏省常州市溧阳市 君临网吧
174 58.216.241.180 58.216.241.180 江苏省常州市溧阳市 大为网吧
175 58.216.241.181 58.216.241.185 江苏省常州市 电信
176 58.216.241.186 58.216.241.186 江苏省常州市溧阳市 欣网亿家
177 58.216.241.187 58.216.243.1 江苏省常州市 电信
178 58.216.243.2 58.216.243.2 江苏省常州市 宿迁星梦缘网吧
179 58.216.243.3 58.216.243.25 江苏省常州市 电信
180 58.216.243.26 58.216.243.26 江苏省常州市 机器猫网吧
181 58.216.243.27 58.216.243.141 江苏省常州市 电信
182 58.216.243.142 58.216.243.142 江苏省常州市 清潭盛唐网吧
183 58.216.243.143 58.216.243.209 江苏省常州市 电信
184 58.216.243.210 58.216.243.210 江苏省常州市 前都网吧
185 58.216.243.211 58.216.245.155 江苏省常州市 电信
186 58.216.245.156 58.216.245.156 江苏省常州市 湖塘镇雄风网吧
187 58.216.245.157 58.216.245.193 江苏省常州市 电信
188 58.216.245.194 58.216.245.195 江苏省常州市 钟楼区一网情深网吧兰陵店
189 58.216.245.196 58.216.245.207 江苏省常州市 电信
190 58.216.245.208 58.216.245.208 江苏省常州市 钟楼区一网情深网吧兰陵店
191 58.216.245.209 58.216.245.211 江苏省常州市 电信
192 58.216.245.212 58.216.245.212 江苏省常州市 星海网络公司
193 58.216.245.213 58.216.246.49 江苏省常州市 电信
194 58.216.246.50 58.216.246.50 江苏省常州市 勤业菜市场财盛网吧
195 58.216.246.51 58.216.246.113 江苏省常州市 电信
196 58.216.246.114 58.216.246.114 江苏省常州市 金喜缘网吧
197 58.216.246.115 58.216.246.229 江苏省常州市 电信
198 58.216.246.230 58.216.246.230 江苏省常州市 奥林匹克花园网游部落
199 58.216.246.231 58.216.247.185 江苏省常州市 电信
200 58.216.247.186 58.216.247.186 江苏省常州市金坛市 东东网吧
201 58.216.247.187 58.216.247.189 江苏省常州市 电信
202 58.216.247.190 58.216.247.190 江苏省常州市金坛市 宇宙网吧
203 58.216.247.191 58.216.255.255 江苏省常州市 电信
204 58.223.202.0 58.223.202.255 江苏省常州市 电信
205 58.241.52.0 58.241.58.255 江苏省常州市 联通
206 58.241.60.0 58.241.87.4 江苏省常州市 联通
207 58.241.87.5 58.241.87.5 江苏省常州市 兰陵中学
208 58.241.87.6 58.241.95.255 江苏省常州市 联通
209 60.204.208.0 60.204.223.255 江苏省常州市 中移铁通
210 61.132.88.0 61.132.88.35 江苏省常州市 电信
211 61.132.88.36 61.132.88.36 江苏省常州市金坛市 丹阳门中路41号宏基网吧
212 61.132.88.37 61.132.88.37 江苏省常州市 电信
213 61.132.88.38 61.132.88.38 江苏省常州市金坛市 宏基网吧
214 61.132.88.39 61.132.88.87 江苏省常州市 电信
215 61.132.88.88 61.132.88.95 江苏省常州市溧阳市 戴埠高级中学
216 61.132.88.96 61.132.88.103 江苏省常州市 电信
217 61.132.88.104 61.132.88.104 江苏省常州市金坛市 鲲鹏网吧
218 61.132.88.105 61.132.88.105 江苏省常州市 电信
219 61.132.88.106 61.132.88.106 江苏省常州市金坛市 鲲鹏网吧
220 61.132.88.107 61.132.88.107 江苏省常州市 电信
221 61.132.88.108 61.132.88.108 江苏省常州市金坛市 深蓝网吧
222 61.132.88.109 61.132.88.109 江苏省常州市 电信
223 61.132.88.110 61.132.88.110 江苏省常州市金坛市 深蓝网吧
224 61.132.88.111 61.132.88.155 江苏省常州市 电信
225 61.132.88.156 61.132.88.156 江苏省常州市 河头实验小学
226 61.132.88.157 61.132.88.159 江苏省常州市 电信
227 61.132.88.160 61.132.88.160 江苏省常州市金坛市 恒星网吧
228 61.132.88.161 61.132.88.161 江苏省常州市 电信
229 61.132.88.162 61.132.88.162 江苏省常州市金坛市 指前镇创奇网吧
230 61.132.88.163 61.132.88.165 江苏省常州市 电信
231 61.132.88.166 61.132.88.166 江苏省常州市溧阳市 好心情网吧
232 61.132.88.167 61.132.88.213 江苏省常州市 电信
233 61.132.88.214 61.132.88.214 江苏省常州市溧阳市 灵通网吧
234 61.132.88.215 61.132.88.225 江苏省常州市 电信
235 61.132.88.226 61.132.88.226 江苏省常州市溧阳市 竹箦四海网吧
236 61.132.88.227 61.132.88.229 江苏省常州市 电信
237 61.132.88.230 61.132.88.230 江苏省常州市溧阳市 阳光网吧
238 61.132.88.231 61.132.88.233 江苏省常州市 电信
239 61.132.88.234 61.132.88.234 江苏省常州市溧阳市 城中花园一区触网网吧
240 61.132.88.235 61.132.88.245 江苏省常州市 电信
241 61.132.88.246 61.132.88.246 江苏省常州市溧阳市 东平网吧
242 61.132.88.247 61.132.88.249 江苏省常州市 电信
243 61.132.88.250 61.132.88.250 江苏省常州市溧阳市 天成网吧
244 61.132.88.251 61.132.89.17 江苏省常州市 电信
245 61.132.89.18 61.132.89.18 江苏省常州市天宁区 益达网吧
246 61.132.89.19 61.132.89.21 江苏省常州市 电信
247 61.132.89.22 61.132.89.22 江苏省常州市天宁区 老朋友网吧
248 61.132.89.23 61.132.89.49 江苏省常州市 电信
249 61.132.89.50 61.132.89.54 江苏省常州市 自动化研究院
250 61.132.89.55 61.132.89.109 江苏省常州市 电信
251 61.132.89.110 61.132.89.110 江苏省常州市溧阳市 联通网吧
252 61.132.89.111 61.132.89.173 江苏省常州市 电信
253 61.132.89.174 61.132.89.174 江苏省常州市钟楼区 双明网吧
254 61.132.89.175 61.132.89.213 江苏省常州市 电信
255 61.132.89.214 61.132.89.214 江苏省常州市武进区 湖塘镇风云天下网吧
256 61.132.89.215 61.132.89.217 江苏省常州市 电信
257 61.132.89.218 61.132.89.218 江苏省常州市 海鸟网吧
258 61.132.89.219 61.132.89.221 江苏省常州市 电信
259 61.132.89.222 61.132.89.222 江苏省常州市钟楼区 未来网吧
260 61.132.89.223 61.132.90.29 江苏省常州市 电信
261 61.132.90.30 61.132.90.30 江苏省常州市新北区 龙虎塘中学
262 61.132.90.31 61.132.90.53 江苏省常州市 电信
263 61.132.90.54 61.132.90.54 江苏省常州市钟楼区 西城网吧
264 61.132.90.55 61.132.90.57 江苏省常州市 电信
265 61.132.90.58 61.132.90.58 江苏省常州市 怡华网吧(红梅假日广场)
266 61.132.90.59 61.132.90.61 江苏省常州市 电信
267 61.132.90.62 61.132.90.62 江苏省常州市钟楼区 朋友网吧
268 61.132.90.63 61.132.90.97 江苏省常州市 电信
269 61.132.90.98 61.132.90.98 江苏省常州市天宁区 阿钰网吧
270 61.132.90.99 61.132.90.101 江苏省常州市 电信
271 61.132.90.102 61.132.90.102 江苏省常州市天宁区 快乐网吧
272 61.132.90.103 61.132.90.109 江苏省常州市 电信
273 61.132.90.110 61.132.90.110 江苏省常州市钟楼区 清馨网吧
274 61.132.90.111 61.132.90.161 江苏省常州市 电信
275 61.132.90.162 61.132.90.162 江苏省常州市钟楼区 龙船滨网吧
276 61.132.90.163 61.132.90.165 江苏省常州市 电信
277 61.132.90.166 61.132.90.166 江苏省常州市钟楼区 伊时代网吧
278 61.132.90.167 61.132.90.201 江苏省常州市 电信
279 61.132.90.202 61.132.90.202 江苏省常州市钟楼区 盛美网吧
280 61.132.90.203 61.132.90.205 江苏省常州市 电信
281 61.132.90.206 61.132.90.206 江苏省常州市 鸿雁网吧
282 61.132.90.207 61.132.90.245 江苏省常州市 电信
283 61.132.90.246 61.132.90.246 江苏省常州市钟楼区 星宇网吧
284 61.132.90.247 61.132.91.13 江苏省常州市 电信
285 61.132.91.14 61.132.91.14 江苏省常州市 萧林网吧
286 61.132.91.15 61.132.91.17 江苏省常州市 电信
287 61.132.91.18 61.132.91.18 江苏省常州市天宁区 一分禅网吧
288 61.132.91.19 61.132.91.19 江苏省常州市 电信
289 61.132.91.20 61.132.91.23 江苏省常州市 缘定网吧
290 61.132.91.24 61.132.91.25 江苏省常州市 龙虎塘旭敏网吧
291 61.132.91.26 61.132.91.26 江苏省常州市 凌云网吧
292 61.132.91.27 61.132.91.27 江苏省常州市 龙虎塘旭敏网吧
293 61.132.91.28 61.132.91.51 江苏省常州市 电信
294 61.132.91.52 61.132.91.55 江苏省常州市天宁区 圆梦网吧
295 61.132.91.56 61.132.91.57 江苏省常州市 电信
296 61.132.91.58 61.132.91.58 江苏省常州市钟楼区 新中网吧
297 61.132.91.59 61.132.91.73 江苏省常州市 电信
298 61.132.91.74 61.132.91.74 江苏省常州市 新北E网情深网吧
299 61.132.91.75 61.132.91.75 江苏省常州市 电信
300 61.132.91.76 61.132.91.79 江苏省常州市钟楼区 雨点网吧
301 61.132.91.80 61.132.91.85 江苏省常州市 电信
302 61.132.91.86 61.132.91.86 江苏省常州市天宁区 蓝冰网吧
303 61.132.91.87 61.132.91.87 江苏省常州市 电信
304 61.132.91.88 61.132.91.91 江苏省常州市天宁区 神舟号网吧
305 61.132.91.92 61.132.91.95 江苏省常州市钟楼区 科翔网吧
306 61.132.91.96 61.132.91.119 江苏省常州市 电信
307 61.132.91.120 61.132.91.123 江苏省常州市 丽华南村小熊网吧
308 61.132.91.124 61.132.91.125 江苏省常州市 电信
309 61.132.91.126 61.132.91.126 江苏省常州市 泓杰网吧
310 61.132.91.127 61.132.91.159 江苏省常州市 电信
311 61.132.91.160 61.132.91.163 江苏省常州市武进区 湟里镇逸飞网吧
312 61.132.91.164 61.132.91.165 江苏省常州市 电信
313 61.132.91.166 61.132.91.166 江苏省常州市天宁区 友联网吧
314 61.132.91.167 61.132.91.183 江苏省常州市 电信
315 61.132.91.184 61.132.91.187 江苏省常州市钟楼区 新天地网吧
316 61.132.91.188 61.132.91.191 江苏省常州市钟楼区 蓝港网吧
317 61.132.91.192 61.132.91.207 江苏省常州市 电信
318 61.132.91.208 61.132.91.211 江苏省常州市天宁区 心网网吧
319 61.132.91.212 61.132.91.215 江苏省常州市 电信
320 61.132.91.216 61.132.91.219 江苏省常州市天宁区 易都网吧
321 61.132.91.220 61.132.91.221 江苏省常州市 电信
322 61.132.91.222 61.132.91.222 江苏省常州市 众友网吧(江苏电大武进学院旁)
323 61.132.91.223 61.132.92.5 江苏省常州市 电信
324 61.132.92.6 61.132.92.6 江苏省常州市 圩塘地球村网吧
325 61.132.92.7 61.132.92.13 江苏省常州市 电信
326 61.132.92.14 61.132.92.14 江苏省常州市钟楼区 龙江网吧
327 61.132.92.15 61.132.92.17 江苏省常州市 电信
328 61.132.92.18 61.132.92.18 江苏省常州市天宁区 网浪网吧
329 61.132.92.19 61.132.92.21 江苏省常州市 电信
330 61.132.92.22 61.132.92.22 江苏省常州市天宁区 依健网吧
331 61.132.92.23 61.132.92.25 江苏省常州市 电信
332 61.132.92.26 61.132.92.26 江苏省常州市天宁区 天翔网吧
333 61.132.92.27 61.132.92.29 江苏省常州市 电信
334 61.132.92.30 61.132.92.30 江苏省常州市钟楼区 康乐网吧
335 61.132.92.31 61.132.92.85 江苏省常州市 电信
336 61.132.92.86 61.132.92.86 江苏省常州市钟楼区 野马网吧
337 61.132.92.87 61.132.92.89 江苏省常州市 电信
338 61.132.92.90 61.132.92.90 江苏省常州市钟楼区 直线网吧
339 61.132.92.91 61.132.92.93 江苏省常州市 电信
340 61.132.92.94 61.132.92.94 江苏省常州市钟楼区 起点网吧
341 61.132.92.95 61.132.92.105 江苏省常州市 电信
342 61.132.92.106 61.132.92.106 江苏省常州市 河海大学旁时代网吧
343 61.132.92.107 61.132.92.109 江苏省常州市 电信
344 61.132.92.110 61.132.92.110 江苏省常州市天宁区 星梦网吧
345 61.132.92.111 61.132.92.113 江苏省常州市 电信
346 61.132.92.114 61.132.92.114 江苏省常州市 开心网吧
347 61.132.92.115 61.132.92.121 江苏省常州市 电信
348 61.132.92.122 61.132.92.122 江苏省常州市天宁区 飞越网吧
349 61.132.92.123 61.132.92.129 江苏省常州市 电信
350 61.132.92.130 61.132.92.130 江苏省常州市武进区 前黄网吧
351 61.132.92.131 61.132.92.133 江苏省常州市 电信
352 61.132.92.134 61.132.92.134 江苏省常州市钟楼区 珍珍网吧
353 61.132.92.135 61.132.92.173 江苏省常州市 电信
354 61.132.92.174 61.132.92.174 江苏省常州市钟楼区 伊眉网吧
355 61.132.92.175 61.132.92.181 江苏省常州市 电信
356 61.132.92.182 61.132.92.182 江苏省常州市 千渡网吧
357 61.132.92.183 61.132.92.201 江苏省常州市 电信
358 61.132.92.202 61.132.92.202 江苏省常州市钟楼区 点击网吧(清潭五村内)
359 61.132.92.203 61.132.92.205 江苏省常州市 电信
360 61.132.92.206 61.132.92.206 江苏省常州市 智多星网吧
361 61.132.92.207 61.132.92.209 江苏省常州市 电信
362 61.132.92.210 61.132.92.210 江苏省常州市天宁区 梦浪网吧
363 61.132.92.211 61.132.92.213 江苏省常州市 电信
364 61.132.92.214 61.132.92.214 江苏省常州市钟楼区 金禧园网吧
365 61.132.92.215 61.132.92.249 江苏省常州市 电信
366 61.132.92.250 61.132.92.250 江苏省常州市钟楼区 时空网吧
367 61.132.92.251 61.132.92.253 江苏省常州市 电信
368 61.132.92.254 61.132.92.254 江苏省常州市天宁区 捷联网吧
369 61.132.92.255 61.132.93.43 江苏省常州市 电信
370 61.132.93.44 61.132.93.47 江苏省常州市 不加网吧
371 61.132.93.48 61.132.93.194 江苏省常州市 电信
372 61.132.93.196 61.132.93.205 江苏省常州市 电信
373 61.132.93.207 61.132.94.15 江苏省常州市 电信
374 61.132.94.16 61.132.94.23 江苏省常州市 电信机房
375 61.132.94.24 61.132.94.87 江苏省常州市 电信
376 61.132.94.88 61.132.94.91 江苏省常州市天宁区 虫虫网吧
377 61.132.94.92 61.132.94.95 江苏省常州市新北区 春江镇百丈村牛牛网吧
378 61.132.94.96 61.132.94.127 江苏省常州市 电信
379 61.132.94.128 61.132.94.131 江苏省常州市钟楼区 云梦间网吧
380 61.132.94.132 61.132.94.135 江苏省常州市 紫月亮网吧
381 61.132.94.136 61.132.94.137 江苏省常州市 电信
382 61.132.94.138 61.132.94.138 江苏省常州市天宁区 蓝冰网吧
383 61.132.94.139 61.132.94.141 江苏省常州市 电信
384 61.132.94.142 61.132.94.142 江苏省常州市天宁区 小麻雀网吧
385 61.132.94.143 61.132.94.156 江苏省常州市 电信
386 61.132.94.157 61.132.94.157 江苏省常州市 奔腾网络
387 61.132.94.158 61.132.94.169 江苏省常州市 电信
388 61.132.94.170 61.132.94.170 江苏省常州市 扬飞网吧
389 61.132.94.171 61.132.94.177 江苏省常州市 电信
390 61.132.94.178 61.132.94.178 江苏省常州市天宁区 小华网吧
391 61.132.94.179 61.132.94.191 江苏省常州市 电信
392 61.132.94.192 61.132.94.195 江苏省常州市天宁区 宇飞网吧
393 61.132.94.196 61.132.94.199 江苏省常州市天宁区 百胜网吧
394 61.132.94.200 61.132.94.203 江苏省常州市钟楼区 小志网吧
395 61.132.94.204 61.132.94.207 江苏省常州市 网林高手前桥新阳店
396 61.132.94.208 61.132.94.215 江苏省常州市 电信
397 61.132.94.216 61.132.94.219 江苏省常州市天宁区 凯越网吧
398 61.132.94.220 61.132.110.1 江苏省常州市 电信
399 61.132.110.2 61.132.110.2 江苏省常州市 显锐网吧
400 61.132.110.3 61.132.110.9 江苏省常州市 电信
401 61.132.110.10 61.132.110.10 江苏省常州市 中惠网吧(河海大学附近)
402 61.132.110.11 61.132.110.33 江苏省常州市 电信
403 61.132.110.34 61.132.110.34 江苏省常州市 环城网吧
404 61.132.110.35 61.132.110.255 江苏省常州市 电信
405 61.160.192.0 61.160.208.255 江苏省常州市 电信
406 61.160.209.0 61.160.209.255 江苏省常州市 网宿科技电信CDN节点
407 61.160.210.0 61.160.218.255 江苏省常州市 电信
408 61.160.219.0 61.160.219.255 江苏省常州市武进区 电信
409 61.160.220.0 61.160.221.255 江苏省常州市 电信
410 61.160.222.0 61.160.222.255 江苏省常州市武进区 电信
411 61.160.223.0 61.160.223.255 江苏省常州市 电信
412 61.160.224.0 61.160.224.255 江苏省常州市 360网站卫士电信CDN节点
413 61.160.225.0 61.160.225.255 江苏省常州市 电信
414 61.160.226.0 61.160.226.255 江苏省常州市 北京蓝汛通信技术有限责任公司CDN节点(电信)
415 61.160.227.0 61.160.227.255 江苏省常州市 电信
416 61.160.228.0 61.160.229.255 江苏省常州市武进区 电信
417 61.160.230.0 61.160.231.255 江苏省常州市 腾讯公司电信节点
418 61.160.232.0 61.160.239.255 江苏省常州市 电信
419 61.160.240.0 61.160.240.255 江苏省常州市武进区 电信
420 61.160.241.0 61.160.245.255 江苏省常州市 电信
421 61.160.246.0 61.160.251.255 江苏省常州市 电信IDC机房
422 61.160.252.0 61.160.255.255 江苏省常州市 电信
423 61.177.64.242 61.177.64.242 江苏省常州市 河海大学
424 61.177.65.4 61.177.65.4 江苏省常州市钟楼区 新月网吧
425 61.177.65.5 61.177.65.173 江苏省常州市 电信
426 61.177.65.174 61.177.65.174 江苏省常州市 悠伊网吧
427 61.177.65.175 61.177.67.125 江苏省常州市 电信
428 61.177.67.126 61.177.67.126 江苏省常州市 横山桥镇风云网吧
429 61.177.67.127 61.177.71.120 江苏省常州市 电信
430 61.177.71.121 61.177.71.121 江苏省常州市 戚墅堰机车车辆厂
431 61.177.71.122 61.177.74.3 江苏省常州市 电信
432 61.177.74.4 61.177.74.5 江苏省常州市金坛市 金福网吧
433 61.177.74.6 61.177.74.6 江苏省常州市金坛市 飞翔鸟网吧
434 61.177.74.7 61.177.74.35 江苏省常州市 电信
435 61.177.74.36 61.177.74.39 江苏省常州市天宁区 星之梦网吧
436 61.177.74.40 61.177.74.41 江苏省常州市 河海雅阁网吧
437 61.177.74.42 61.177.74.42 江苏省常州市新北区 思域网吧
438 61.177.74.43 61.177.74.43 江苏省常州市 河海雅阁网吧
439 61.177.74.44 61.177.74.47 江苏省常州市 河海点通网吧
440 61.177.74.48 61.177.74.57 江苏省常州市 电信
441 61.177.74.58 61.177.74.58 江苏省常州市天宁区 爱来网吧
442 61.177.74.59 61.177.74.114 江苏省常州市 电信
443 61.177.74.115 61.177.74.115 江苏省常州市金坛市 新世界网吧
444 61.177.74.116 61.177.74.143 江苏省常州市 电信
445 61.177.74.144 61.177.74.147 江苏省常州市 扬飞网吧(牛塘)
446 61.177.74.148 61.177.74.151 江苏省常州市钟楼区 白云网吧
447 61.177.74.152 61.177.74.183 江苏省常州市 电信
448 61.177.74.184 61.177.74.187 江苏省常州市天宁区 超越网吧
449 61.177.74.188 61.177.74.191 江苏省常州市天宁区 白领网吧
450 61.177.74.192 61.177.74.199 江苏省常州市 电信
451 61.177.74.200 61.177.74.203 江苏省常州市新北区 一加伊网吧
452 61.177.74.204 61.177.74.207 江苏省常州市天宁区 新纪元网吧
453 61.177.74.208 61.177.74.231 江苏省常州市 电信
454 61.177.74.232 61.177.74.235 江苏省常州市 钟楼区东胜网吧
455 61.177.74.236 61.177.74.239 江苏省常州市天宁区 海狮网吧
456 61.177.74.240 61.177.74.243 江苏省常州市天宁区 龙游网吧
457 61.177.74.244 61.177.74.247 江苏省常州市天宁区 三高网吧
458 61.177.74.248 61.177.75.33 江苏省常州市 电信
459 61.177.75.34 61.177.75.34 江苏省常州市武进区 马杭镇零点网吧
460 61.177.75.35 61.177.75.41 江苏省常州市 电信
461 61.177.75.42 61.177.75.42 江苏省常州市 网林高手河海星际店
462 61.177.75.43 61.177.75.45 江苏省常州市 电信
463 61.177.75.46 61.177.75.46 江苏省常州市天宁区 浪潮网吧
464 61.177.75.47 61.177.75.49 江苏省常州市 电信
465 61.177.75.50 61.177.75.50 江苏省常州市钟楼区 飞狐网吧
466 61.177.75.51 61.177.75.57 江苏省常州市 电信
467 61.177.75.58 61.177.75.58 江苏省常州市天宁区 大世界网吧
468 61.177.75.59 61.177.75.109 江苏省常州市 电信
469 61.177.75.110 61.177.75.110 江苏省常州市天宁区 易心缘网吧
470 61.177.75.111 61.177.75.119 江苏省常州市 电信
471 61.177.75.120 61.177.75.127 江苏省常州市 奔牛高级中学
472 61.177.75.128 61.177.75.131 江苏省常州市 电信
473 61.177.75.132 61.177.75.135 江苏省常州市 金典网吧
474 61.177.75.136 61.177.75.137 江苏省常州市 电信
475 61.177.75.138 61.177.75.138 江苏省常州市钟楼区 脉博网吧
476 61.177.75.139 61.177.75.141 江苏省常州市 电信
477 61.177.75.142 61.177.75.142 江苏省常州市天宁区 浦北网吧
478 61.177.75.143 61.177.75.157 江苏省常州市 电信
479 61.177.75.158 61.177.75.158 江苏省常州市钟楼区 银座网吧
480 61.177.75.159 61.177.75.181 江苏省常州市 电信
481 61.177.75.182 61.177.75.182 江苏省常州市钟楼区 理奇网吧
482 61.177.75.183 61.177.75.184 江苏省常州市 电信
483 61.177.75.185 61.177.75.185 江苏省常州市 新人类网吧
484 61.177.75.186 61.177.75.186 江苏省常州市钟楼区 好朋友网吧
485 61.177.75.187 61.177.75.191 江苏省常州市 电信
486 61.177.75.192 61.177.75.192 江苏省常州市 西新桥清风网吧
487 61.177.75.193 61.177.75.197 江苏省常州市 电信
488 61.177.75.198 61.177.75.198 江苏省常州市钟楼区 清风网吧
489 61.177.75.199 61.177.75.205 江苏省常州市 电信
490 61.177.75.206 61.177.75.206 江苏省常州市 漕桥易通振兴网吧
491 61.177.75.207 61.177.75.213 江苏省常州市 电信
492 61.177.75.214 61.177.75.214 江苏省常州市天宁区 凯达网吧
493 61.177.75.215 61.177.75.217 江苏省常州市 电信
494 61.177.75.218 61.177.75.218 江苏省常州市天宁区 阿土仔网吧
495 61.177.75.219 61.177.75.237 江苏省常州市 电信
496 61.177.75.238 61.177.75.238 江苏省常州市钟楼区 奇击网吧
497 61.177.75.239 61.177.75.249 江苏省常州市 电信
498 61.177.75.250 61.177.75.250 江苏省常州市天宁区 嘉诚网吧
499 61.177.75.251 61.177.75.253 江苏省常州市 电信
500 61.177.75.254 61.177.75.254 江苏省常州市 牛塘镇[江技师附近]憧憬网吧
501 61.177.75.255 61.177.82.221 江苏省常州市 电信
502 61.177.82.222 61.177.82.222 江苏省常州市 苏源集团常电汽车修理有限公司
503 61.177.82.223 61.177.84.23 江苏省常州市 电信
504 61.177.84.24 61.177.84.24 江苏省常州市 横山桥镇纵横网吧
505 61.177.84.25 61.177.84.26 江苏省常州市 电信
506 61.177.84.27 61.177.84.27 江苏省常州市 洛阳镇珠光路情缘网吧
507 61.177.84.28 61.177.84.29 江苏省常州市 电信
508 61.177.84.30 61.177.84.30 江苏省常州市 洛阳镇常州新亚电机有限公司
509 61.177.84.31 61.177.84.68 江苏省常州市 电信
510 61.177.84.69 61.177.84.69 江苏省常州市 小雨点网吧
511 61.177.84.70 61.177.84.74 江苏省常州市 电信
512 61.177.84.75 61.177.84.75 江苏省常州市 横山桥镇风云网吧
513 61.177.84.76 61.177.89.239 江苏省常州市 电信
514 61.177.89.240 61.177.89.243 江苏省常州市 千年虫网吧
515 61.177.89.244 61.177.93.121 江苏省常州市 电信
516 61.177.93.122 61.177.93.122 江苏省常州市天宁区 鹰网沙龙
517 61.177.93.123 61.177.95.255 江苏省常州市 电信
518 61.232.113.0 61.232.115.255 江苏省常州市 中移铁通
519 61.232.117.0 61.232.117.31 江苏省常州市 中移铁通
520 61.237.71.0 61.237.71.255 江苏省常州市 中移铁通
521 61.241.9.0 61.241.9.255 江苏省常州市 联通
522 61.241.15.0 61.241.19.44 江苏省常州市 联通
523 61.241.19.45 61.241.19.45 江苏省常州市 高新科技园区创业第二基地金石开软件
524 61.241.19.46 61.241.21.208 江苏省常州市 联通
525 61.241.21.209 61.241.21.209 江苏省常州市 劳动中路电脑城
526 61.241.21.210 61.241.22.255 江苏省常州市 联通
527 103.26.78.0 103.26.78.255 江苏省常州市 电信
528 112.1.64.0 112.1.127.255 江苏省常州市 移动
529 112.3.64.0 112.3.127.255 江苏省常州市 移动
530 112.21.133.0 112.21.142.255 江苏省常州市 移动
531 112.21.143.0 112.21.143.255 江苏省常州市溧阳市 移动
532 112.21.144.0 112.21.185.255 江苏省常州市 移动
533 112.21.186.0 112.21.186.255 江苏省常州市溧阳市 移动
534 112.24.192.0 112.24.223.255 江苏省常州市 移动
535 112.82.128.0 112.82.221.255 江苏省常州市 联通
536 112.82.222.0 112.82.222.255 江苏省常州市 联通IDC机房
537 112.82.223.0 112.82.223.255 江苏省常州市 常州云端网络科技有限公司联通CDN节点
538 112.82.224.0 112.82.255.255 江苏省常州市 联通
539 114.226.0.0 114.226.53.255 江苏省常州市 电信
540 114.226.54.0 114.226.54.255 江苏省常州市溧阳市 电信
541 114.226.55.0 114.227.31.255 江苏省常州市 电信
542 114.227.32.0 114.227.32.255 江苏省常州市溧阳市 电信
543 114.227.33.0 114.227.33.255 江苏省常州市 电信
544 114.227.34.0 114.227.34.255 江苏省常州市溧阳市 电信
545 114.227.35.0 114.227.39.255 江苏省常州市 电信
546 114.227.40.0 114.227.40.255 江苏省常州市溧阳市 电信
547 114.227.41.0 114.227.41.255 江苏省常州市 电信
548 114.227.42.0 114.227.42.255 江苏省常州市溧阳市 电信
549 114.227.43.0 114.227.51.255 江苏省常州市 电信
550 114.227.52.0 114.227.52.255 江苏省常州市金坛市 电信
551 114.227.53.0 114.227.57.255 江苏省常州市 电信
552 114.227.58.0 114.227.58.255 江苏省常州市金坛市 电信
553 114.227.59.0 114.228.17.255 江苏省常州市 电信
554 114.228.18.0 114.228.30.255 江苏省常州市溧阳市 电信
555 114.228.31.0 114.228.36.255 江苏省常州市 电信
556 114.228.37.0 114.228.37.255 江苏省常州市武进区 电信
557 114.228.38.0 114.228.104.255 江苏省常州市 电信
558 114.228.105.0 114.228.105.255 江苏省常州市金坛市 电信
559 114.228.106.0 114.228.108.255 江苏省常州市 电信
560 114.228.109.0 114.228.109.255 江苏省常州市金坛市 电信
561 114.228.110.0 114.228.110.255 江苏省常州市 电信
562 114.228.111.0 114.228.111.255 江苏省常州市金坛市 电信
563 114.228.112.0 114.228.159.255 江苏省常州市 电信
564 114.228.160.0 114.228.160.255 江苏省常州市金坛市 电信
565 114.228.161.0 114.228.194.255 江苏省常州市 电信
566 114.228.195.0 114.228.195.255 江苏省常州市武进区 电信
567 114.228.196.0 114.228.211.255 江苏省常州市 电信
568 114.228.212.0 114.228.212.255 江苏省常州市溧阳市 电信
569 114.228.213.0 114.228.215.255 江苏省常州市 电信
570 114.228.216.0 114.228.216.255 江苏省常州市溧阳市 电信
571 114.228.217.0 114.228.219.255 江苏省常州市 电信
572 114.228.220.0 114.228.220.255 江苏省常州市溧阳市 电信
573 114.228.221.0 114.228.227.255 江苏省常州市 电信
574 114.228.228.0 114.228.228.255 江苏省常州市溧阳市 电信
575 114.228.229.0 114.228.238.255 江苏省常州市 电信
576 114.228.239.0 114.228.239.255 江苏省常州市武进区 电信
577 114.228.240.0 114.228.255.255 江苏省常州市 电信
578 117.60.0.0 117.60.7.255 江苏省常州市 电信
579 117.63.0.0 117.63.53.255 江苏省常州市 电信
580 117.63.54.0 117.63.54.255 江苏省常州市溧阳市 电信
581 117.63.55.0 117.63.191.255 江苏省常州市 电信
582 117.63.192.0 117.63.196.255 江苏省常州市溧阳市 电信
583 117.63.197.0 117.63.199.255 江苏省常州市 电信
584 117.63.200.0 117.63.200.255 江苏省常州市溧阳市 电信
585 117.63.201.0 117.63.221.255 江苏省常州市 电信
586 117.63.222.0 117.63.222.255 江苏省常州市金坛市 电信
587 117.63.223.0 117.63.238.255 江苏省常州市 电信
588 117.63.239.0 117.63.239.255 江苏省常州市溧阳市 电信
589 117.63.240.0 117.63.255.255 江苏省常州市 电信
590 117.136.67.0 117.136.67.255 江苏省常州市 移动数据上网公共出口
591 118.184.128.0 118.184.255.255 江苏省常州市 常州贝特康姆软件技术有限公司电信数据中心
592 121.231.0.0 121.231.15.255 江苏省常州市 电信
593 121.231.16.0 121.231.27.255 江苏省常州市金坛市 电信
594 121.231.28.0 121.231.33.255 江苏省常州市 电信
595 121.231.34.0 121.231.34.255 江苏省常州市金坛市 电信
596 121.231.35.0 121.231.39.255 江苏省常州市 电信
597 121.231.40.0 121.231.40.255 江苏省常州市溧阳市 电信
598 121.231.41.0 121.231.71.255 江苏省常州市 电信
599 121.231.72.0 121.231.75.255 江苏省常州市金坛市 电信
600 121.231.76.0 121.231.77.255 江苏省常州市 电信
601 121.231.78.0 121.231.78.255 江苏省常州市金坛市 电信
602 121.231.79.0 121.231.123.255 江苏省常州市 电信
603 121.231.124.0 121.231.127.255 江苏省常州市金坛市 电信
604 121.231.128.0 121.231.145.255 江苏省常州市 电信
605 121.231.146.0 121.231.146.255 江苏省常州市溧阳市 电信
606 121.231.147.0 121.231.149.255 江苏省常州市 电信
607 121.231.150.0 121.231.150.255 江苏省常州市溧阳市 电信
608 121.231.151.0 121.231.153.255 江苏省常州市 电信
609 121.231.154.0 121.231.154.255 江苏省常州市溧阳市 电信
610 121.231.155.0 121.231.156.255 江苏省常州市 电信
611 121.231.157.0 121.231.163.255 江苏省常州市溧阳市 电信
612 121.231.164.0 121.231.164.255 江苏省常州市武进区 电信
613 121.231.165.0 121.231.175.255 江苏省常州市溧阳市 电信
614 121.231.176.0 121.231.215.255 江苏省常州市 电信
615 121.231.216.0 121.231.216.255 江苏省常州市武进区 电信
616 121.231.217.0 121.231.255.255 江苏省常州市 电信
617 121.232.167.61 121.232.167.61 江苏省常州市 清潭新村飞狐网吧
618 121.248.184.0 121.248.191.255 江苏省常州市 河海大学常州校区
619 122.88.128.0 122.88.175.255 江苏省常州市 中移铁通
620 122.94.64.0 122.94.82.255 江苏省常州市 中移铁通
621 122.96.51.0 122.96.51.255 江苏省常州市 联通
622 122.192.80.0 122.192.95.255 江苏省常州市 联通
623 122.195.0.0 122.195.0.255 江苏省常州市 联通
624 122.195.1.0 122.195.1.255 江苏省常州市金坛市 联通
625 122.195.2.0 122.195.75.255 江苏省常州市 联通
626 122.195.76.0 122.195.76.255 江苏省常州市金坛市 联通
627 122.195.77.0 122.195.79.255 江苏省常州市 联通
628 123.77.128.0 123.77.143.255 江苏省常州市 中移铁通
629 153.101.0.0 153.101.15.255 江苏省常州市 联通
630 160.202.212.0 160.202.215.255 江苏省常州市
631 180.115.0.0 180.115.79.255 江苏省常州市 电信
632 180.115.80.0 180.115.82.255 江苏省常州市溧阳市 电信
633 180.115.83.0 180.115.92.255 江苏省常州市 电信
634 180.115.93.0 180.115.93.255 江苏省常州市溧阳市 电信
635 180.115.94.0 180.115.155.255 江苏省常州市 电信
636 180.115.156.0 180.115.171.255 江苏省常州市溧阳市 电信
637 180.115.172.0 180.115.174.255 江苏省常州市 电信
638 180.115.175.0 180.115.175.255 江苏省常州市溧阳市 电信
639 180.115.176.0 180.116.138.255 江苏省常州市 电信
640 180.116.139.0 180.116.139.255 江苏省常州市武进区 电信
641 180.116.140.0 180.116.177.255 江苏省常州市 电信
642 180.116.178.0 180.116.178.255 江苏省常州市溧阳市 电信
643 180.116.179.0 180.116.181.255 江苏省常州市 电信
644 180.116.182.0 180.116.182.255 江苏省常州市溧阳市 电信
645 180.116.183.0 180.116.249.255 江苏省常州市 电信
646 180.116.250.0 180.116.250.255 江苏省常州市钟楼区 电信
647 180.116.251.0 180.116.255.255 江苏省常州市 电信
648 183.208.164.0 183.208.164.255 江苏省常州市溧阳市 移动
649 202.102.1.128 202.102.1.255 江苏省常州市 电信
650 202.102.3.0 202.102.3.140 江苏省常州市 电信
651 202.102.3.141 202.102.3.141 江苏省常州市 电信DNS服务器
652 202.102.3.142 202.102.3.143 江苏省常州市 电信
653 202.102.3.144 202.102.3.144 江苏省常州市 电信DNS服务器
654 202.102.3.145 202.102.3.255 江苏省常州市 电信
655 202.102.56.0 202.102.63.255 江苏省常州市 电信
656 202.119.132.0 202.119.132.255 江苏省常州市 常州刘国钧职业教育中心教育网
657 202.119.168.0 202.119.171.255 江苏省常州市 常州工业学校教育网
658 202.195.96.0 202.195.103.255 江苏省常州市 常州大学白云校区
659 210.15.14.0 210.15.15.255 江苏省常州市 联通
660 210.28.172.0 210.28.175.255 江苏省常州市武进区 高级中学
661 210.29.80.0 210.29.83.255 江苏省常州市武进区 横林中学
662 210.29.84.0 210.29.87.255 江苏省常州市武进区 横山桥中学
663 210.29.96.0 210.29.111.255 江苏省常州市 河海大学(常州校区)
664 210.29.192.0 210.29.207.255 江苏省常州市 江苏技术师范学院
665 210.51.249.0 210.51.249.255 江苏省常州市 广电网
666 210.73.136.0 210.73.136.255 江苏省常州市 科技网
667 210.73.148.160 210.73.148.191 江苏省常州市武进区 科技网
668 210.73.149.64 210.73.149.95 江苏省常州市武进区 科技网
669 210.73.149.96 210.73.149.127 江苏省常州市溧阳市 科技网
670 211.65.64.0 211.65.79.255 江苏省常州市 江苏工业学院白云校区
671 211.70.68.0 211.70.71.255 江苏省常州市 常州技师学院
672 211.70.96.0 211.70.111.255 江苏省常州市 常州工学院
673 211.70.112.0 211.70.115.255 江苏省常州市武进区 三河口中学
674 211.70.116.0 211.70.119.255 江苏省常州市武进区 洛阳中学
675 211.70.120.0 211.70.127.255 江苏省常州市 常州轻工职业技术学院
676 211.87.40.0 211.87.47.255 江苏省常州市 常州信息职业技术学院
677 211.87.48.0 211.87.49.255 江苏省常州市 刘国钧职业教育中心
678 211.87.50.0 211.87.50.255 江苏省常州市 刘国钧职教中心图书馆二楼
679 211.87.51.0 211.87.51.255 江苏省常州市 刘国钧职业教育中心
680 211.90.140.0 211.90.146.17 江苏省常州市 联通
681 211.90.146.18 211.90.146.18 江苏省常州市 劳动中路常州电脑城
682 211.90.146.19 211.90.146.47 江苏省常州市 联通
683 211.90.146.48 211.90.146.49 江苏省常州市 致远恒瑞数字技术有限公司
684 211.90.146.50 211.90.146.52 江苏省常州市 联通
685 211.90.146.53 211.90.146.53 江苏省常州市 汤庄情感驿站网吧
686 211.90.146.54 211.90.147.255 江苏省常州市 联通
687 211.103.3.0 211.103.3.255 江苏省常州市 移动
688 211.103.10.0 211.103.12.255 江苏省常州市 移动
689 211.143.224.0 211.143.225.14 江苏省常州市 移动
690 211.143.225.15 211.143.225.15 江苏省常州市 常州大学称移动营业厅二楼网吧
691 211.143.225.16 211.143.229.31 江苏省常州市 移动
692 211.143.229.32 211.143.229.32 江苏省常州市 太湖西路8号对面阿波罗网吧
693 211.143.229.33 211.143.230.3 江苏省常州市 移动
694 211.143.230.4 211.143.230.4 江苏省常州市新北区 移动动感地带体验店
695 211.143.230.5 211.143.233.255 江苏省常州市 移动
696 211.143.234.0 211.143.234.255 江苏省常州市金坛市 移动
697 211.143.254.0 211.143.254.255 江苏省常州市 移动
698 218.93.0.0 218.93.0.255 江苏省常州市 (钟楼区)电信
699 218.93.1.0 218.93.10.44 江苏省常州市 电信
700 218.93.10.45 218.93.10.45 江苏省常州市 自来水集团公司
701 218.93.10.46 218.93.10.57 江苏省常州市 电信
702 218.93.10.58 218.93.10.58 江苏省常州市天宁区 伊莱网吧
703 218.93.10.59 218.93.10.100 江苏省常州市 电信
704 218.93.10.101 218.93.10.101 江苏省常州市 工程职业技术学院校园网
705 218.93.10.102 218.93.10.146 江苏省常州市 电信
706 218.93.10.147 218.93.10.147 江苏省常州市 北郊初中
707 218.93.10.148 218.93.10.159 江苏省常州市 电信
708 218.93.10.160 218.93.10.167 江苏省常州市 第八中学(常州市清凉立交桥东堍)
709 218.93.10.168 218.93.10.225 江苏省常州市 电信
710 218.93.10.226 218.93.10.226 江苏省常州市钟楼区 飞宇网吧
711 218.93.10.227 218.93.11.1 江苏省常州市 电信
712 218.93.11.2 218.93.11.2 江苏省常州市金坛市 青苹果网吧
713 218.93.11.3 218.93.11.3 江苏省常州市 电信
714 218.93.11.4 218.93.11.4 江苏省常州市金坛市 华翔网吧
715 218.93.11.5 218.93.11.5 江苏省常州市 电信
716 218.93.11.6 218.93.11.7 江苏省常州市金坛市 华翔网吧
717 218.93.11.8 218.93.11.8 江苏省常州市金坛市 洋红网吧
718 218.93.11.9 218.93.11.9 江苏省常州市 电信
719 218.93.11.10 218.93.11.10 江苏省常州市金坛市 汤庄东大街运输公司一楼阳宏网吧
720 218.93.11.11 218.93.11.13 江苏省常州市 电信
721 218.93.11.14 218.93.11.14 江苏省常州市金坛市 恒好网吧
722 218.93.11.15 218.93.11.23 江苏省常州市 电信
723 218.93.11.24 218.93.11.24 江苏省常州市金坛市 蓝鲸网吧
724 218.93.11.25 218.93.11.25 江苏省常州市 电信
725 218.93.11.26 218.93.11.26 江苏省常州市金坛市 艾酷网吧
726 218.93.11.27 218.93.11.27 江苏省常州市 电信
727 218.93.11.28 218.93.11.28 江苏省常州市金坛市 好心情网吧
728 218.93.11.29 218.93.11.29 江苏省常州市 电信
729 218.93.11.30 218.93.11.30 江苏省常州市金坛市 好心情网吧
730 218.93.11.31 218.93.11.33 江苏省常州市 电信
731 218.93.11.34 218.93.11.34 江苏省常州市金坛市 经典网吧
732 218.93.11.35 218.93.11.37 江苏省常州市 电信
733 218.93.11.38 218.93.11.38 江苏省常州市金坛市 水北镇鑫宇网吧
734 218.93.11.39 218.93.11.41 江苏省常州市 电信
735 218.93.11.42 218.93.11.42 江苏省常州市金坛市 泡泡网吧
736 218.93.11.43 218.93.11.43 江苏省常州市 电信
737 218.93.11.44 218.93.11.46 江苏省常州市金坛市 金福网吧
738 218.93.11.47 218.93.11.49 江苏省常州市 电信
739 218.93.11.50 218.93.11.50 江苏省常州市金坛市 琳宇网吧
740 218.93.11.51 218.93.11.53 江苏省常州市 电信
741 218.93.11.54 218.93.11.54 江苏省常州市金坛市 浪淘沙网吧
742 218.93.11.55 218.93.11.55 江苏省常州市金坛市 叮当网吧
743 218.93.11.56 218.93.11.57 江苏省常州市 电信
744 218.93.11.58 218.93.11.58 江苏省常州市金坛市 白塔天府网吧
745 218.93.11.59 218.93.11.59 江苏省常州市 电信
746 218.93.11.60 218.93.11.60 江苏省常州市金坛市 金太阳网吧
747 218.93.11.61 218.93.11.61 江苏省常州市 电信
748 218.93.11.62 218.93.11.62 江苏省常州市金坛市 尧塘镇金太阳网吧
749 218.93.11.63 218.93.11.69 江苏省常州市 电信
750 218.93.11.70 218.93.11.70 江苏省常州市金坛市 薛埠镇海涛网吧
751 218.93.11.71 218.93.11.73 江苏省常州市 电信
752 218.93.11.74 218.93.11.74 江苏省常州市金坛市 薛埠镇风云网吧
753 218.93.11.75 218.93.11.77 江苏省常州市 电信
754 218.93.11.78 218.93.11.78 江苏省常州市金坛市 西阳镇兴达网吧
755 218.93.11.79 218.93.11.79 江苏省常州市金坛市 阳湖网吧
756 218.93.11.80 218.93.11.105 江苏省常州市 电信
757 218.93.11.106 218.93.11.106 江苏省常州市金坛市 西阳镇云华网吧
758 218.93.11.107 218.93.11.159 江苏省常州市 电信
759 218.93.11.160 218.93.11.160 江苏省常州市金坛市 虹宇网吧
760 218.93.11.161 218.93.11.161 江苏省常州市 电信
761 218.93.11.162 218.93.11.162 江苏省常州市金坛市 虹宇网吧
762 218.93.11.163 218.93.11.163 江苏省常州市 电信
763 218.93.11.164 218.93.11.164 江苏省常州市金坛市 伊缘网吧
764 218.93.11.165 218.93.11.165 江苏省常州市 电信
765 218.93.11.166 218.93.11.166 江苏省常州市金坛市 茅麓镇金钥匙网吧
766 218.93.11.167 218.93.11.167 江苏省常州市 电信
767 218.93.11.168 218.93.11.168 江苏省常州市金坛市 金色年华网吧
768 218.93.11.169 218.93.11.169 江苏省常州市 电信
769 218.93.11.170 218.93.11.170 江苏省常州市金坛市 洮西镇金色年华网吧
770 218.93.11.171 218.93.11.171 江苏省常州市 电信
771 218.93.11.172 218.93.11.172 江苏省常州市金坛市 精英网吧
772 218.93.11.173 218.93.11.173 江苏省常州市 电信
773 218.93.11.174 218.93.11.174 江苏省常州市金坛市 南天网吧
774 218.93.11.175 218.93.11.202 江苏省常州市 电信
775 218.93.11.203 218.93.11.203 江苏省常州市金坛市 恒星网吧
776 218.93.11.204 218.93.11.204 江苏省常州市金坛市 电信
777 218.93.11.205 218.93.11.205 江苏省常州市金坛市 恒星网吧
778 218.93.11.206 218.93.11.249 江苏省常州市金坛市 电信
779 218.93.11.250 218.93.11.250 江苏省常州市金坛市 金福网吧
780 218.93.11.251 218.93.11.255 江苏省常州市金坛市 电信
781 218.93.12.0 218.93.12.63 江苏省常州市 电信
782 218.93.12.64 218.93.12.71 江苏省常州市 建东学院
783 218.93.12.72 218.93.12.75 江苏省常州市 星之海洋网吧
784 218.93.12.76 218.93.12.77 江苏省常州市 电信
785 218.93.12.78 218.93.12.78 江苏省常州市钟楼区 新乐网吧
786 218.93.12.79 218.93.12.177 江苏省常州市 电信
787 218.93.12.178 218.93.12.178 江苏省常州市武进区 高级技工学校
788 218.93.12.179 218.93.13.13 江苏省常州市 电信
789 218.93.13.14 218.93.13.14 江苏省常州市溧阳市 惬意网吧
790 218.93.13.15 218.93.13.33 江苏省常州市 电信
791 218.93.13.34 218.93.13.34 江苏省常州市溧阳市 玉石网吧
792 218.93.13.35 218.93.13.37 江苏省常州市 电信
793 218.93.13.38 218.93.13.38 江苏省常州市溧阳市 智慧网吧
794 218.93.13.39 218.93.13.41 江苏省常州市 电信
795 218.93.13.42 218.93.13.42 江苏省常州市溧阳市 英才网吧
796 218.93.13.43 218.93.13.45 江苏省常州市 电信
797 218.93.13.46 218.93.13.46 江苏省常州市溧阳市 佳禾网吧
798 218.93.13.47 218.93.13.53 江苏省常州市 电信
799 218.93.13.54 218.93.13.54 江苏省常州市溧阳市 先锋网吧
800 218.93.13.55 218.93.13.57 江苏省常州市 电信
801 218.93.13.58 218.93.13.58 江苏省常州市溧阳市 新华网吧
802 218.93.13.59 218.93.13.61 江苏省常州市 电信
803 218.93.13.62 218.93.13.62 江苏省常州市溧阳市 冲锋队网吧
804 218.93.13.63 218.93.13.65 江苏省常州市 电信
805 218.93.13.66 218.93.13.66 江苏省常州市溧阳市 聚钛化工有限公司
806 218.93.13.67 218.93.13.69 江苏省常州市 电信
807 218.93.13.70 218.93.13.70 江苏省常州市溧阳市 (戴埠镇)一新网吧
808 218.93.13.71 218.93.13.81 江苏省常州市 电信
809 218.93.13.82 218.93.13.82 江苏省常州市溧阳市 戴埠镇金桥网吧
810 218.93.13.83 218.93.13.93 江苏省常州市 电信
811 218.93.13.94 218.93.13.94 江苏省常州市溧阳市 大富豪网吧
812 218.93.13.95 218.93.13.101 江苏省常州市 电信
813 218.93.13.102 218.93.13.102 江苏省常州市溧阳市 城市花园网吧
814 218.93.13.103 218.93.13.103 江苏省常州市 电信
815 218.93.13.104 218.93.13.111 江苏省常州市溧阳市 教师进修学校
816 218.93.13.112 218.93.13.129 江苏省常州市 电信
817 218.93.13.130 218.93.13.130 江苏省常州市溧阳市 天下网吧
818 218.93.13.131 218.93.13.133 江苏省常州市 电信
819 218.93.13.134 218.93.13.134 江苏省常州市溧阳市 来来网吧
820 218.93.13.135 218.93.13.141 江苏省常州市 电信
821 218.93.13.142 218.93.13.142 江苏省常州市溧阳市 竹箦四海网吧
822 218.93.13.143 218.93.13.145 江苏省常州市 电信
823 218.93.13.146 218.93.13.146 江苏省常州市溧阳市 君临网吧
824 218.93.13.147 218.93.13.153 江苏省常州市 电信
825 218.93.13.154 218.93.13.154 江苏省常州市溧阳市 晨晨网吧
826 218.93.13.155 218.93.13.169 江苏省常州市 电信
827 218.93.13.170 218.93.13.170 江苏省常州市溧阳市 超速网吧
828 218.93.13.171 218.93.13.181 江苏省常州市 电信
829 218.93.13.182 218.93.13.182 江苏省常州市溧阳市 久久网吧
830 218.93.13.183 218.93.13.233 江苏省常州市 电信
831 218.93.13.234 218.93.13.234 江苏省常州市溧阳市 大为网吧
832 218.93.13.235 218.93.14.57 江苏省常州市 电信
833 218.93.14.58 218.93.14.58 江苏省常州市金坛市 星乐网吧(东环二路33号)
834 218.93.14.59 218.93.14.138 江苏省常州市 电信
835 218.93.14.139 218.93.14.139 江苏省常州市金坛市 青苹果网吧(花街店)
836 218.93.14.140 218.93.14.157 江苏省常州市 电信
837 218.93.14.158 218.93.14.158 江苏省常州市金坛市 建昌镇琴琴网吧
838 218.93.14.159 218.93.14.161 江苏省常州市 电信
839 218.93.14.162 218.93.14.162 江苏省常州市金坛市 朱林镇卓越网吧
840 218.93.14.163 218.93.14.165 江苏省常州市 电信
841 218.93.14.166 218.93.14.166 江苏省常州市金坛市 河头镇文渊网吧
842 218.93.14.167 218.93.15.17 江苏省常州市 电信
843 218.93.15.18 218.93.15.18 江苏省常州市天宁区 晨辉网吧
844 218.93.15.19 218.93.15.29 江苏省常州市 电信
845 218.93.15.30 218.93.15.30 江苏省常州市 燕山路40号思域网吧
846 218.93.15.31 218.93.15.65 江苏省常州市 电信
847 218.93.15.66 218.93.15.66 江苏省常州市 纯真年代网吧
848 218.93.15.67 218.93.15.67 江苏省常州市 电信
849 218.93.15.68 218.93.15.71 江苏省常州市天宁区 光华路星辰网吧
850 218.93.15.72 218.93.15.201 江苏省常州市 电信
851 218.93.15.202 218.93.15.202 江苏省常州市天宁区 乐乐网吧
852 218.93.15.203 218.93.15.203 江苏省常州市 电信
853 218.93.15.204 218.93.15.207 江苏省常州市天宁区 红杏网吧
854 218.93.15.208 218.93.15.211 江苏省常州市钟楼区 尖锋时刻网吧
855 218.93.15.212 218.93.15.215 江苏省常州市钟楼区 易网网吧
856 218.93.15.216 218.93.17.37 江苏省常州市 电信
857 218.93.17.38 218.93.17.38 江苏省常州市溧阳市 伊甸园网吧
858 218.93.17.39 218.93.17.115 江苏省常州市 电信
859 218.93.17.116 218.93.17.116 江苏省常州市溧阳市 溧阳宾馆
860 218.93.17.117 218.93.17.121 江苏省常州市 电信
861 218.93.17.122 218.93.17.122 江苏省常州市溧阳市 锦汇网吧
862 218.93.17.123 218.93.17.129 江苏省常州市 电信
863 218.93.17.130 218.93.17.130 江苏省常州市溧阳市 恒泰网吧
864 218.93.17.131 218.93.17.169 江苏省常州市 电信
865 218.93.17.170 218.93.17.170 江苏省常州市溧阳市 阡陌网吧
866 218.93.17.171 218.93.18.21 江苏省常州市 电信
867 218.93.18.22 218.93.18.22 江苏省常州市天宁区 联星网吧
868 218.93.18.23 218.93.18.29 江苏省常州市 电信
869 218.93.18.30 218.93.18.30 江苏省常州市新北区 新龙网吧
870 218.93.18.31 218.93.18.79 江苏省常州市 电信
871 218.93.18.80 218.93.18.87 江苏省常州市 常州图书馆
872 218.93.18.88 218.93.18.92 江苏省常州市 电信
873 218.93.18.93 218.93.18.93 江苏省常州市 第三中学
874 218.93.18.94 218.93.18.117 江苏省常州市 电信
875 218.93.18.118 218.93.18.118 江苏省常州市天宁区 金鑫网吧
876 218.93.18.119 218.93.18.137 江苏省常州市 电信
877 218.93.18.138 218.93.18.138 江苏省常州市钟楼区 随缘网吧
878 218.93.18.139 218.93.18.141 江苏省常州市 电信
879 218.93.18.142 218.93.18.142 江苏省常州市 新区BEST网吧
880 218.93.18.143 218.93.18.193 江苏省常州市 电信
881 218.93.18.194 218.93.18.194 江苏省常州市天宁区 联众网吧
882 218.93.18.195 218.93.18.201 江苏省常州市 电信
883 218.93.18.202 218.93.18.202 江苏省常州市钟楼区 枪手网吧
884 218.93.18.203 218.93.19.17 江苏省常州市 电信
885 218.93.19.18 218.93.19.18 江苏省常州市新北区 泰山网吧
886 218.93.19.19 218.93.19.23 江苏省常州市 电信
887 218.93.19.24 218.93.19.31 江苏省常州市新北区 吕墅中学
888 218.93.19.32 218.93.19.45 江苏省常州市 电信
889 218.93.19.46 218.93.19.46 江苏省常州市钟楼区 新人类网络
890 218.93.19.47 218.93.19.55 江苏省常州市 电信
891 218.93.19.56 218.93.19.63 江苏省常州市新北区 薛家小学
892 218.93.19.64 218.93.19.173 江苏省常州市 电信
893 218.93.19.174 218.93.19.174 江苏省常州市天宁区 三鑫网吧
894 218.93.19.175 218.93.19.181 江苏省常州市 电信
895 218.93.19.182 218.93.19.182 江苏省常州市 显锐网吧
896 218.93.19.183 218.93.19.185 江苏省常州市 电信
897 218.93.19.186 218.93.19.186 江苏省常州市天宁区 怡捷网吧
898 218.93.19.187 218.93.19.189 江苏省常州市 电信
899 218.93.19.190 218.93.19.190 江苏省常州市天宁区 老根网吧
900 218.93.19.191 218.93.20.25 江苏省常州市 电信
901 218.93.20.26 218.93.20.26 江苏省常州市天宁区 环球网吧
902 218.93.20.27 218.93.20.29 江苏省常州市 电信
903 218.93.20.30 218.93.20.30 江苏省常州市钟楼区 常州在线网吧
904 218.93.20.31 218.93.20.85 江苏省常州市 电信
905 218.93.20.86 218.93.20.86 江苏省常州市 大学城?寅网吧
906 218.93.20.87 218.93.20.169 江苏省常州市 电信
907 218.93.20.170 218.93.20.170 江苏省常州市天宁区 美丽华网吧
908 218.93.20.171 218.93.20.173 江苏省常州市 电信
909 218.93.20.174 218.93.20.174 江苏省常州市武进区 湟里镇文化馆网吧
910 218.93.20.175 218.93.20.177 江苏省常州市 电信
911 218.93.20.178 218.93.20.178 江苏省常州市 牛塘镇花样年华网吧
912 218.93.20.179 218.93.20.181 江苏省常州市 电信
913 218.93.20.182 218.93.20.182 江苏省常州市钟楼区 昶盛网吧
914 218.93.20.183 218.93.20.185 江苏省常州市 电信
915 218.93.20.186 218.93.20.186 江苏省常州市 新区太湖东路软件园
916 218.93.20.187 218.93.20.217 江苏省常州市 电信
917 218.93.20.218 218.93.20.218 江苏省常州市 钟楼区政府
918 218.93.20.219 218.93.20.245 江苏省常州市 电信
919 218.93.20.246 218.93.20.246 江苏省常州市天宁区 星际网吧
920 218.93.20.247 218.93.21.255 江苏省常州市 电信
921 218.93.22.0 218.93.22.13 江苏省常州市 (武进/金坛/溧阳)电信
922 218.93.22.14 218.93.22.14 江苏省常州市钟楼区 蓝太阳网吧
923 218.93.22.15 218.93.22.77 江苏省常州市 (武进/金坛/溧阳)电信
924 218.93.22.78 218.93.22.78 江苏省常州市天宁区 吉盛网吧
925 218.93.22.79 218.93.22.101 江苏省常州市 (武进/金坛/溧阳)电信
926 218.93.22.102 218.93.22.102 江苏省常州市 天智网吧
927 218.93.22.103 218.93.22.105 江苏省常州市 (武进/金坛/溧阳)电信
928 218.93.22.106 218.93.22.106 江苏省常州市武进区 县益盛网吧
929 218.93.22.107 218.93.22.109 江苏省常州市 (武进/金坛/溧阳)电信
930 218.93.22.110 218.93.22.110 江苏省常州市武进区 湖塘大蓬车网吧(省武高对面)
931 218.93.22.111 218.93.22.122 江苏省常州市 (武进/金坛/溧阳)电信
932 218.93.22.123 218.93.22.123 江苏省常州市天宁区 浪花网吧
933 218.93.22.124 218.93.22.153 江苏省常州市 (武进/金坛/溧阳)电信
934 218.93.22.154 218.93.22.154 江苏省常州市天宁区 大都会网吧
935 218.93.22.155 218.93.22.255 江苏省常州市 (武进/金坛/溧阳)电信
936 218.93.23.0 218.93.23.1 江苏省常州市 电信
937 218.93.23.2 218.93.23.3 江苏省常州市溧阳市 城中网吧
938 218.93.23.4 218.93.23.4 江苏省常州市 电信
939 218.93.23.5 218.93.23.5 江苏省常州市溧阳市 城中网吧
940 218.93.23.6 218.93.26.209 江苏省常州市 电信
941 218.93.26.210 218.93.26.210 江苏省常州市 起腾网络游艺会所
942 218.93.26.211 218.93.26.255 江苏省常州市 电信
943 218.93.27.0 218.93.27.255 江苏省常州市钟楼区 电信
944 218.93.28.0 218.93.28.1 江苏省常州市 电信
945 218.93.28.2 218.93.28.2 江苏省常州市 孟河知音网吧
946 218.93.28.3 218.93.29.101 江苏省常州市 电信
947 218.93.29.102 218.93.29.102 江苏省常州市 显锐网吧(锦绣城市酒店内)
948 218.93.29.103 218.93.42.33 江苏省常州市 电信
949 218.93.42.34 218.93.42.34 江苏省常州市武进区 湖塘镇凯迪网吧
950 218.93.42.35 218.93.46.255 江苏省常州市 电信
951 218.93.47.0 218.93.47.14 江苏省常州市溧阳市 电信
952 218.93.47.15 218.93.47.15 江苏省常州市溧阳市 路桥工程有限公司
953 218.93.47.16 218.93.48.37 江苏省常州市溧阳市 电信
954 218.93.48.38 218.93.48.38 江苏省常州市溧阳市 竹箦时尚网吧
955 218.93.48.39 218.93.49.255 江苏省常州市溧阳市 电信
956 218.93.50.0 218.93.53.170 江苏省常州市金坛市 电信
957 218.93.53.171 218.93.53.171 江苏省常州市金坛市 星期八网吧
958 218.93.53.172 218.93.55.255 江苏省常州市金坛市 电信
959 218.93.56.0 218.93.57.68 江苏省常州市溧阳市 电信
960 218.93.57.69 218.93.57.69 江苏省常州市溧阳市 东发纺织有限公司
961 218.93.57.70 218.93.57.84 江苏省常州市溧阳市 电信
962 218.93.57.85 218.93.57.85 江苏省常州市 寒号鸟网吧
963 218.93.57.86 218.93.59.255 江苏省常州市溧阳市 电信
964 218.93.60.0 218.93.72.255 江苏省常州市 电信
965 218.93.73.0 218.93.73.173 江苏省常州市金坛市 电信
966 218.93.73.174 218.93.73.174 江苏省常州市金坛市 金太阳网吧
967 218.93.73.175 218.93.77.255 江苏省常州市金坛市 电信
968 218.93.78.0 218.93.79.255 江苏省常州市 电信
969 218.93.80.0 218.93.80.255 江苏省常州市 (戚墅堰区/天宁区)
970 218.93.81.0 218.93.81.207 江苏省常州市 电信
971 218.93.81.208 218.93.81.208 江苏省常州市 春秋旅行社和平营业部
972 218.93.81.209 218.93.83.49 江苏省常州市 电信
973 218.93.83.50 218.93.83.50 江苏省常州市 春秋旅行社和平营业部
974 218.93.83.51 218.93.87.255 江苏省常州市 电信
975 218.93.88.0 218.93.88.37 江苏省常州市 电信(溧阳)
976 218.93.88.38 218.93.88.38 江苏省常州市金坛市 宏基网吧
977 218.93.88.39 218.93.88.255 江苏省常州市 电信(溧阳)
978 218.93.89.0 218.93.96.1 江苏省常州市 电信
979 218.93.96.2 218.93.96.2 江苏省常州市 LeaYo网吧
980 218.93.96.3 218.93.104.255 江苏省常州市 电信
981 218.93.105.0 218.93.107.255 江苏省常州市溧阳市 电信
982 218.93.108.0 218.93.112.1 江苏省常州市 电信
983 218.93.112.2 218.93.112.2 江苏省常州市天宁区 不夜天网吧
984 218.93.112.3 218.93.112.5 江苏省常州市 电信
985 218.93.112.6 218.93.112.6 江苏省常州市新北区 千百回网吧(前桥小区北大门旁)
986 218.93.112.7 218.93.112.61 江苏省常州市 电信
987 218.93.112.62 218.93.112.62 江苏省常州市钟楼区 开开网吧
988 218.93.112.63 218.93.112.69 江苏省常州市 电信
989 218.93.112.70 218.93.112.70 江苏省常州市天宁区 华光网吧
990 218.93.112.71 218.93.112.159 江苏省常州市 电信
991 218.93.112.160 218.93.112.175 江苏省常州市 信息职业技术学院
992 218.93.112.176 218.93.112.201 江苏省常州市 电信
993 218.93.112.202 218.93.112.202 江苏省常州市钟楼区 毛毛虫网吧
994 218.93.112.203 218.93.112.205 江苏省常州市 电信
995 218.93.112.206 218.93.112.206 江苏省常州市 常州大学城大富翁网吧
996 218.93.112.207 218.93.112.217 江苏省常州市 电信
997 218.93.112.218 218.93.112.218 江苏省常州市 飞鹰网吧(常州大学城西/鸣凰镇)
998 218.93.112.219 218.93.112.221 江苏省常州市 电信
999 218.93.112.222 218.93.112.222 江苏省常州市 西夏墅天佳网吧
1000 218.93.112.223 218.93.112.225 江苏省常州市 电信