ip地址查询

淮安市IP地址列表

淮安市网吧IP地址列表

在下面输入您要查询IP地址段范围的地理位置,点击查询

请输入地理位置:
最多只能列出前1000条IP信息,更详细的ip列表信息请用上边的查询按钮进入
序号 IP 起始地址 IP 结束地址 所在位置信息 电子地图
1 49.71.0.0 49.71.63.255 江苏省淮安市 电信
2 49.82.0.0 49.82.27.255 江苏省淮安市 电信
3 49.82.28.0 49.82.28.255 江苏省淮安市金湖县 电信
4 49.82.29.0 49.82.42.255 江苏省淮安市 电信
5 49.82.43.0 49.82.44.255 江苏省淮安市涟水县 电信
6 49.82.45.0 49.82.65.255 江苏省淮安市 电信
7 49.82.66.0 49.82.66.255 江苏省淮安市淮安区 电信
8 49.82.67.0 49.82.80.255 江苏省淮安市 电信
9 49.82.81.0 49.82.81.255 江苏省淮安市淮安区 电信
10 49.82.82.0 49.82.82.255 江苏省淮安市楚州区 电信
11 49.82.83.0 49.82.104.255 江苏省淮安市 电信
12 49.82.105.0 49.82.105.255 江苏省淮安市楚州区 电信
13 49.82.106.0 49.82.172.255 江苏省淮安市 电信
14 49.82.173.0 49.82.173.255 江苏省淮安市淮安区 电信
15 49.87.0.0 49.87.18.255 江苏省淮安市 电信
16 49.87.19.0 49.87.19.255 江苏省淮安市洪泽县 电信
17 49.87.20.0 49.87.51.255 江苏省淮安市 电信
18 49.87.52.0 49.87.52.255 江苏省淮安市涟水县 电信
19 49.87.53.0 49.87.57.255 江苏省淮安市 电信
20 49.87.58.0 49.87.58.255 江苏省淮安市楚州区 电信
21 49.87.59.0 49.87.71.255 江苏省淮安市 电信
22 49.87.72.0 49.87.72.255 江苏省淮安市淮阴区 电信
23 49.87.73.0 49.87.91.255 江苏省淮安市 电信
24 49.87.92.0 49.87.92.255 江苏省淮安市淮阴区 电信
25 49.87.93.0 49.87.104.255 江苏省淮安市 电信
26 49.87.105.0 49.87.105.255 江苏省淮安市淮阴区 电信
27 49.87.106.0 49.87.170.255 江苏省淮安市 电信
28 49.87.171.0 49.87.171.255 江苏省淮安市淮阴区 电信
29 49.87.172.0 49.87.172.255 江苏省淮安市楚州区 电信
30 49.87.173.0 49.87.255.255 江苏省淮安市 电信
31 58.192.56.0 58.192.63.255 江苏省淮安市 江苏食品职业技术学院
32 58.193.56.0 58.193.63.255 江苏省淮安市 炎黄职业技术学院
33 58.241.192.0 58.241.197.255 江苏省淮安市 联通
34 58.241.198.0 58.241.198.255 江苏省淮安市盱眙县 联通
35 58.241.199.0 58.241.207.255 江苏省淮安市 联通
36 59.83.210.0 59.83.210.255 江苏省淮安市
37 61.132.8.0 61.132.8.63 江苏省淮安市淮阴区 电信
38 61.132.8.64 61.132.8.95 江苏省淮安市淮阴区 科委
39 61.132.8.96 61.132.8.127 江苏省淮安市淮阴区 信息化领导小组
40 61.132.8.128 61.132.8.151 江苏省淮安市淮阴区 电信
41 61.132.8.152 61.132.8.159 江苏省淮安市淮阴区 南方证券
42 61.132.8.160 61.132.8.175 江苏省淮安市淮阴区 中学
43 61.132.8.176 61.132.8.191 江苏省淮安市淮阴区 电信
44 61.132.8.192 61.132.8.199 江苏省淮安市淮阴区 财经学校
45 61.132.8.200 61.132.8.255 江苏省淮安市淮阴区 电信
46 61.132.10.0 61.132.11.255 江苏省淮安市淮阴区 电信
47 61.147.202.0 61.147.202.255 江苏省淮安市 电信
48 61.147.227.0 61.147.227.255 江苏省淮安市 电信
49 61.155.96.0 61.155.97.255 江苏省淮安市淮阴区 电信
50 61.155.98.0 61.155.98.194 江苏省淮安市 电信
51 61.155.98.195 61.155.98.195 江苏省淮安市金湖县 网络快车网吧(淮建农家店)
52 61.155.98.196 61.155.98.219 江苏省淮安市 电信
53 61.155.98.220 61.155.98.220 江苏省淮安市金湖县 天缘网络(健康北路15号)
54 61.155.98.221 61.155.99.255 江苏省淮安市 电信
55 61.160.0.0 61.160.4.176 江苏省淮安市 电信
56 61.160.4.177 61.160.4.177 江苏省淮安市 席桥中学
57 61.160.4.178 61.160.4.233 江苏省淮安市 电信
58 61.160.4.234 61.160.4.234 江苏省淮安市楚州区 席桥镇春晨网吧
59 61.160.4.235 61.160.5.255 江苏省淮安市 电信
60 61.160.6.0 61.160.6.255 江苏省淮安市 网宿科技电信CDN节点
61 61.160.7.0 61.160.9.1 江苏省淮安市 电信
62 61.160.9.2 61.160.9.2 江苏省淮安市 地下扬帆网络会所
63 61.160.9.3 61.160.9.81 江苏省淮安市 电信
64 61.160.9.82 61.160.9.82 江苏省淮安市 宏坤网吧(上海路上)
65 61.160.9.83 61.160.9.113 江苏省淮安市 电信
66 61.160.9.114 61.160.9.114 江苏省淮安市 华晨网吧
67 61.160.9.115 61.160.9.123 江苏省淮安市 电信
68 61.160.9.124 61.160.9.124 江苏省淮安市 淮海地下冰儿网吧
69 61.160.9.125 61.160.9.149 江苏省淮安市 电信
70 61.160.9.150 61.160.9.150 江苏省淮安市 灿烂星辰网吧(承德路)
71 61.160.9.151 61.160.19.33 江苏省淮安市 电信
72 61.160.19.34 61.160.19.34 江苏省淮安市淮阴区 工学院
73 61.160.19.35 61.160.22.1 江苏省淮安市 电信
74 61.160.22.2 61.160.22.2 江苏省淮安市金湖县 森情开心网吧(温州商贸电脑城店)
75 61.160.22.3 61.160.22.5 江苏省淮安市 电信
76 61.160.22.6 61.160.22.6 江苏省淮安市金湖县 网络快车(中鑫步行街)网吧
77 61.160.22.7 61.160.22.9 江苏省淮安市 电信
78 61.160.22.10 61.160.22.10 江苏省淮安市金湖县 大空间会馆(空间网吧)
79 61.160.22.11 61.160.22.13 江苏省淮安市 电信
80 61.160.22.14 61.160.22.14 江苏省淮安市金湖县 添缘网吧(进修艺术中学对面)
81 61.160.22.15 61.160.22.17 江苏省淮安市 电信
82 61.160.22.18 61.160.22.18 江苏省淮安市金湖县 好运网吧
83 61.160.22.19 61.160.22.25 江苏省淮安市 电信
84 61.160.22.26 61.160.22.26 江苏省淮安市金湖县 塔集镇农民活动中心
85 61.160.22.27 61.160.22.29 江苏省淮安市 电信
86 61.160.22.30 61.160.22.30 江苏省淮安市金湖县 月牙湖内网吧
87 61.160.22.31 61.160.22.37 江苏省淮安市 电信
88 61.160.22.38 61.160.22.38 江苏省淮安市 飞越网吧
89 61.160.22.39 61.160.22.41 江苏省淮安市 电信
90 61.160.22.42 61.160.22.42 江苏省淮安市金湖县 卓越网吧
91 61.160.22.43 61.160.22.45 江苏省淮安市 电信
92 61.160.22.46 61.160.22.46 江苏省淮安市金湖县 天缘网吧
93 61.160.22.47 61.160.22.49 江苏省淮安市 电信
94 61.160.22.50 61.160.22.50 江苏省淮安市金湖县 闪电网吧
95 61.160.22.51 61.160.22.61 江苏省淮安市 电信
96 61.160.22.62 61.160.22.62 江苏省淮安市金湖县 智力网吧
97 61.160.22.63 61.160.22.73 江苏省淮安市 电信
98 61.160.22.74 61.160.22.74 江苏省淮安市金湖县 神秘树网吧(龙港对面)
99 61.160.22.75 61.160.22.77 江苏省淮安市 电信
100 61.160.22.78 61.160.22.78 江苏省淮安市金湖县 传奇网吧
101 61.160.22.79 61.160.22.85 江苏省淮安市 电信
102 61.160.22.86 61.160.22.86 江苏省淮安市金湖县 天缘网吧
103 61.160.22.87 61.160.22.89 江苏省淮安市 电信
104 61.160.22.90 61.160.22.90 江苏省淮安市金湖县 奇缘网吧
105 61.160.22.91 61.160.22.93 江苏省淮安市 电信
106 61.160.22.94 61.160.22.94 江苏省淮安市 悦来网吧
107 61.160.22.95 61.160.22.125 江苏省淮安市 电信
108 61.160.22.126 61.160.22.126 江苏省淮安市金湖县 流光异彩网吧
109 61.160.22.127 61.160.22.133 江苏省淮安市 电信
110 61.160.22.134 61.160.22.134 江苏省淮安市 心灵网吧
111 61.160.22.135 61.160.22.141 江苏省淮安市 电信
112 61.160.22.142 61.160.22.142 江苏省淮安市金湖县 千禧网吧
113 61.160.22.143 61.160.24.255 江苏省淮安市 电信
114 61.160.25.0 61.160.25.8 江苏省淮安市涟水县 电信
115 61.160.25.9 61.160.25.9 江苏省淮安市涟水县 郑梁梅小学
116 61.160.25.10 61.160.25.15 江苏省淮安市涟水县 电信
117 61.160.25.16 61.160.25.16 江苏省淮安市涟水县 高华网吧(保滩镇)
118 61.160.25.17 61.160.25.42 江苏省淮安市涟水县 电信
119 61.160.25.43 61.160.25.43 江苏省淮安市涟水县 星宇网吧
120 61.160.25.44 61.160.25.45 江苏省淮安市涟水县 电信
121 61.160.25.46 61.160.25.46 江苏省淮安市涟水县 聚雅网吧
122 61.160.25.47 61.160.25.54 江苏省淮安市涟水县 电信
123 61.160.25.55 61.160.25.55 江苏省淮安市涟水县 阳光网吧
124 61.160.25.56 61.160.25.63 江苏省淮安市涟水县 电信
125 61.160.25.64 61.160.25.64 江苏省淮安市涟水县 有缘网吧
126 61.160.25.65 61.160.25.65 江苏省淮安市涟水县 电信
127 61.160.25.66 61.160.25.66 江苏省淮安市涟水县 城渠北东路49号兽医网吧
128 61.160.25.67 61.160.25.67 江苏省淮安市涟水县 传奇网吧
129 61.160.25.68 61.160.25.72 江苏省淮安市涟水县 电信
130 61.160.25.73 61.160.25.73 江苏省淮安市涟水县 涟水中天网吧
131 61.160.25.74 61.160.25.77 江苏省淮安市涟水县 电信
132 61.160.25.78 61.160.25.78 江苏省淮安市涟水县 新新网吧
133 61.160.25.79 61.160.25.85 江苏省淮安市涟水县 电信
134 61.160.25.86 61.160.25.86 江苏省淮安市涟水县 苹果网吧
135 61.160.25.87 61.160.25.87 江苏省淮安市涟水县 东方网吧
136 61.160.25.88 61.160.25.88 江苏省淮安市涟水县 电信
137 61.160.25.89 61.160.25.89 江苏省淮安市涟水县 来来网吧
138 61.160.25.90 61.160.25.90 江苏省淮安市涟水县 飞宇网吧
139 61.160.25.91 61.160.25.91 江苏省淮安市涟水县 电信
140 61.160.25.92 61.160.25.92 江苏省淮安市涟水县 飞宇网吧
141 61.160.25.93 61.160.25.97 江苏省淮安市涟水县 电信
142 61.160.25.98 61.160.25.98 江苏省淮安市涟水县 e龙网吧
143 61.160.25.99 61.160.25.113 江苏省淮安市涟水县 电信
144 61.160.25.114 61.160.25.114 江苏省淮安市涟水县 海洋网吧(温州商城东南门市第二家)
145 61.160.25.115 61.160.25.119 江苏省淮安市涟水县 电信
146 61.160.25.120 61.160.25.120 江苏省淮安市涟水县 指尖缘网吧
147 61.160.25.121 61.160.25.128 江苏省淮安市涟水县 电信
148 61.160.25.129 61.160.25.129 江苏省淮安市涟水县 文文网吧
149 61.160.25.130 61.160.25.137 江苏省淮安市涟水县 电信
150 61.160.25.138 61.160.25.138 江苏省淮安市涟水县 聚雅网吧
151 61.160.25.139 61.160.25.145 江苏省淮安市涟水县 电信
152 61.160.25.146 61.160.25.146 江苏省淮安市涟水县 蓝色风暴网吧
153 61.160.25.147 61.160.25.204 江苏省淮安市涟水县 电信
154 61.160.25.205 61.160.25.205 江苏省淮安市涟水县 城红日路9号天地网络
155 61.160.25.206 61.160.25.235 江苏省淮安市涟水县 电信
156 61.160.25.236 61.160.25.236 江苏省淮安市涟水县 好好网吧
157 61.160.25.237 61.160.25.237 江苏省淮安市涟水县 锦纶化纤
158 61.160.25.238 61.160.25.250 江苏省淮安市涟水县 电信
159 61.160.25.251 61.160.25.251 江苏省淮安市涟水县 翔宇网吧
160 61.160.25.252 61.160.25.253 江苏省淮安市涟水县 电信
161 61.160.25.254 61.160.25.255 江苏省淮安市涟水县 职业中学
162 61.160.26.0 61.160.26.109 江苏省淮安市 电信
163 61.160.26.110 61.160.26.110 江苏省淮安市 祥雨网络
164 61.160.26.111 61.160.28.255 江苏省淮安市 电信
165 61.160.29.0 61.160.29.0 江苏省淮安市 (青浦区)电信
166 61.160.29.1 61.160.30.255 江苏省淮安市 电信
167 61.160.31.0 61.160.31.255 江苏省淮安市 (金湖县/开发区)电信
168 106.111.158.0 106.111.158.255 江苏省淮安市 电信
169 106.111.192.0 106.111.207.255 江苏省淮安市 电信
170 112.2.192.0 112.2.223.255 江苏省淮安市 移动
171 112.4.160.0 112.4.175.255 江苏省淮安市 移动
172 112.23.32.0 112.23.63.255 江苏省淮安市 移动
173 112.25.216.0 112.25.219.255 江苏省淮安市 移动
174 112.84.192.0 112.84.217.255 江苏省淮安市 联通
175 112.84.218.0 112.84.218.255 江苏省淮安市淮阴区 联通
176 112.84.219.0 112.84.224.255 江苏省淮安市 联通
177 112.84.225.0 112.84.225.255 江苏省淮安市涟水县 联通
178 112.84.226.0 112.84.240.255 江苏省淮安市 联通
179 112.84.241.0 112.84.241.255 江苏省淮安市盱眙县 联通
180 112.84.242.0 112.84.255.255 江苏省淮安市 联通
181 112.87.0.0 112.87.3.255 江苏省淮安市 联通
182 112.87.4.0 112.87.4.255 江苏省淮安市盱眙县 联通
183 112.87.5.0 112.87.8.255 江苏省淮安市 联通
184 112.87.9.0 112.87.9.255 江苏省淮安市淮阴区 联通
185 112.87.10.0 112.87.10.255 江苏省淮安市洪泽县 联通
186 112.87.11.0 112.87.11.255 江苏省淮安市 联通
187 112.87.12.0 112.87.12.255 江苏省淮安市楚州区 联通
188 112.87.13.0 112.87.25.255 江苏省淮安市 联通
189 112.87.26.0 112.87.26.255 江苏省淮安市盱眙县 联通
190 112.87.27.0 112.87.31.255 江苏省淮安市 联通
191 112.87.80.0 112.87.80.255 江苏省淮安市楚州区 联通
192 112.87.81.0 112.87.81.255 江苏省淮安市洪泽县 联通
193 112.87.82.0 112.87.92.255 江苏省淮安市 联通
194 112.87.93.0 112.87.93.255 江苏省淮安市盱眙县 联通
195 112.87.94.0 112.87.94.255 江苏省淮安市淮阴区 联通
196 112.87.95.0 112.87.95.255 江苏省淮安市 联通
197 114.214.80.0 114.214.87.255 江苏省淮安市 江苏财经职业技术学院
198 114.238.0.0 114.238.0.255 江苏省淮安市 电信
199 114.238.1.0 114.238.1.255 江苏省淮安市楚州区 电信
200 114.238.2.0 114.238.7.255 江苏省淮安市 电信
201 114.238.8.0 114.238.8.255 江苏省淮安市金湖县 电信
202 114.238.9.0 114.238.12.255 江苏省淮安市 电信
203 114.238.13.0 114.238.13.255 江苏省淮安市清河区 电信
204 114.238.14.0 114.238.16.255 江苏省淮安市 电信
205 114.238.17.0 114.238.17.255 江苏省淮安市洪泽县 电信
206 114.238.18.0 114.238.24.255 江苏省淮安市 电信
207 114.238.25.0 114.238.25.255 江苏省淮安市涟水县 电信
208 114.238.26.0 114.238.28.255 江苏省淮安市 电信
209 114.238.29.0 114.238.33.255 江苏省淮安市楚州区 电信
210 114.238.34.0 114.238.43.255 江苏省淮安市 电信
211 114.238.44.0 114.238.44.255 江苏省淮安市楚州区 电信
212 114.238.45.0 114.238.45.255 江苏省淮安市 电信
213 114.238.46.0 114.238.46.255 江苏省淮安市金湖县 电信
214 114.238.47.0 114.238.67.255 江苏省淮安市 电信
215 114.238.68.0 114.238.68.255 江苏省淮安市盱眙县 电信
216 114.238.69.0 114.238.70.255 江苏省淮安市 电信
217 114.238.71.0 114.238.71.255 江苏省淮安市清河区 电信
218 114.238.72.0 114.238.82.255 江苏省淮安市 电信
219 114.238.83.0 114.238.84.255 江苏省淮安市楚州区 电信
220 114.238.85.0 114.238.86.255 江苏省淮安市涟水县 电信
221 114.238.87.0 114.238.96.255 江苏省淮安市楚州区 电信
222 114.238.97.0 114.238.99.255 江苏省淮安市 电信
223 114.238.100.0 114.238.100.255 江苏省淮安市楚州区 电信
224 114.238.101.0 114.238.116.255 江苏省淮安市 电信
225 114.238.117.0 114.238.117.255 江苏省淮安市楚州区 电信
226 114.238.118.0 114.238.131.255 江苏省淮安市 电信
227 114.238.132.0 114.238.132.255 江苏省淮安市清河区 电信
228 114.238.133.0 114.238.139.255 江苏省淮安市 电信
229 114.238.140.0 114.238.140.255 江苏省淮安市楚州区 电信
230 114.238.141.0 114.238.148.255 江苏省淮安市 电信
231 114.238.149.0 114.238.149.255 江苏省淮安市楚州区 电信
232 114.238.150.0 114.238.155.255 江苏省淮安市 电信
233 114.238.156.0 114.238.156.255 江苏省淮安市楚州区 电信
234 114.238.157.0 114.238.164.113 江苏省淮安市 电信
235 114.238.164.114 114.238.164.114 江苏省淮安市金湖县 银集网吧
236 114.238.164.115 114.238.165.255 江苏省淮安市 电信
237 114.238.166.0 114.238.169.255 江苏省淮安市金湖县 电信
238 114.238.170.0 114.238.171.170 江苏省淮安市 电信
239 114.238.171.171 114.238.171.171 江苏省淮安市金湖县 陈桥镇蓝梦网吧
240 114.238.171.172 114.238.191.255 江苏省淮安市 电信
241 114.238.192.0 114.238.192.255 江苏省淮安市楚州区 电信
242 114.238.193.0 114.238.201.255 江苏省淮安市 电信
243 114.238.202.0 114.238.202.255 江苏省淮安市涟水县 电信
244 114.238.203.0 114.238.204.255 江苏省淮安市 电信
245 114.238.205.0 114.238.214.255 江苏省淮安市楚州区 电信
246 114.238.215.0 114.238.216.255 江苏省淮安市 电信
247 114.238.217.0 114.238.217.255 江苏省淮安市清河区 电信
248 114.238.218.0 114.238.255.255 江苏省淮安市 电信
249 117.60.45.0 117.60.45.255 江苏省淮安市淮安区 电信
250 117.60.46.0 117.60.48.255 江苏省淮安市 电信
251 117.61.192.0 117.61.199.255 江苏省淮安市 电信
252 117.61.201.0 117.61.209.255 江苏省淮安市 电信
253 117.61.211.0 117.61.211.255 江苏省淮安市 电信
254 117.95.0.0 117.95.2.255 江苏省淮安市 电信
255 117.95.3.0 117.95.3.255 江苏省淮安市清河区 电信
256 117.95.4.0 117.95.10.255 江苏省淮安市 电信
257 117.95.11.0 117.95.11.255 江苏省淮安市清河区 电信
258 117.95.12.0 117.95.14.255 江苏省淮安市 电信
259 117.95.15.0 117.95.17.255 江苏省淮安市楚州区 电信
260 117.95.18.0 117.95.18.255 江苏省淮安市淮阴区 电信
261 117.95.19.0 117.95.23.255 江苏省淮安市楚州区 电信
262 117.95.24.0 117.95.38.255 江苏省淮安市 电信
263 117.95.39.0 117.95.45.255 江苏省淮安市金湖县 电信
264 117.95.46.0 117.95.49.255 江苏省淮安市 电信
265 117.95.50.0 117.95.50.255 江苏省淮安市盱眙县 电信
266 117.95.51.0 117.95.65.255 江苏省淮安市 电信
267 117.95.66.0 117.95.66.255 江苏省淮安市淮阴区 电信
268 117.95.67.0 117.95.69.255 江苏省淮安市 电信
269 117.95.70.0 117.95.70.255 江苏省淮安市楚州区 电信
270 117.95.71.0 117.95.72.255 江苏省淮安市 电信
271 117.95.73.0 117.95.73.255 江苏省淮安市金湖县 电信
272 117.95.74.0 117.95.79.255 江苏省淮安市 电信
273 117.95.80.0 117.95.80.255 江苏省淮安市楚州区 电信
274 117.95.81.0 117.95.99.255 江苏省淮安市 电信
275 117.95.100.0 117.95.100.207 江苏省淮安市楚州区 电信
276 117.95.100.208 117.95.100.208 江苏省淮安市楚州区 金怒网络
277 117.95.100.209 117.95.100.255 江苏省淮安市楚州区 电信
278 117.95.101.0 117.95.101.255 江苏省淮安市 电信
279 117.95.102.0 117.95.102.255 江苏省淮安市金湖县 电信
280 117.95.103.0 117.95.106.255 江苏省淮安市 电信
281 117.95.107.0 117.95.108.255 江苏省淮安市楚州区 电信
282 117.95.109.0 117.95.110.255 江苏省淮安市 电信
283 117.95.111.0 117.95.111.255 江苏省淮安市涟水县 电信
284 117.95.112.0 117.95.127.255 江苏省淮安市 电信
285 121.226.170.0 121.226.170.255 江苏省淮安市淮阴区 电信
286 121.226.232.0 121.226.233.255 江苏省淮安市 电信
287 121.234.192.0 121.234.200.255 江苏省淮安市 电信
288 121.234.201.0 121.234.206.255 江苏省淮安市楚州区 电信
289 121.234.207.0 121.234.209.255 江苏省淮安市 电信
290 121.234.210.0 121.234.212.255 江苏省淮安市楚州区 电信
291 121.234.213.0 121.234.223.255 江苏省淮安市 电信
292 121.238.94.0 121.238.94.255 江苏省淮安市金湖县 电信
293 122.89.216.0 122.89.239.255 江苏省淮安市 中移铁通
294 122.94.201.0 122.94.223.255 江苏省淮安市 中移铁通
295 122.95.128.0 122.95.133.255 江苏省淮安市 中移铁通
296 122.95.134.0 122.95.134.255 江苏省淮安市淮阴区 中移铁通
297 122.95.135.0 122.95.159.255 江苏省淮安市 中移铁通
298 122.195.208.0 122.195.218.255 江苏省淮安市 联通
299 122.195.219.0 122.195.219.255 江苏省淮安市楚州区 联通
300 122.195.220.0 122.195.231.255 江苏省淮安市 联通
301 122.195.232.0 122.195.232.255 江苏省淮安市涟水县 联通
302 122.195.233.0 122.195.240.165 江苏省淮安市 联通
303 122.195.240.166 122.195.240.166 江苏省淮安市 德和网络科技有限公司
304 122.195.240.167 122.195.251.255 江苏省淮安市 联通
305 122.195.252.0 122.195.254.255 江苏省淮安市楚州区 联通
306 122.195.255.0 122.195.255.255 江苏省淮安市 联通
307 123.77.0.0 123.77.1.255 江苏省淮安市 中移铁通
308 123.77.3.0 123.77.43.255 江苏省淮安市 中移铁通
309 123.77.44.0 123.77.44.255 江苏省淮安市淮阴区 中移铁通
310 123.77.45.0 123.77.60.255 江苏省淮安市 中移铁通
311 123.77.61.0 123.77.61.255 江苏省淮安市楚州区 中移铁通
312 123.77.62.0 123.77.63.255 江苏省淮安市 中移铁通
313 153.99.0.0 153.99.7.255 江苏省淮安市 联通
314 153.99.8.0 153.99.8.255 江苏省淮安市金湖县 联通
315 153.99.9.0 153.99.10.255 江苏省淮安市 联通
316 153.99.11.0 153.99.11.255 江苏省淮安市淮阴区 联通
317 153.99.12.0 153.99.21.255 江苏省淮安市 联通
318 153.99.22.0 153.99.22.255 江苏省淮安市淮阴区 联通
319 153.99.23.0 153.99.63.255 江苏省淮安市 联通
320 157.0.0.0 157.0.15.255 江苏省淮安市 联通
321 180.101.62.0 180.101.71.255 江苏省淮安市 电信
322 180.103.32.0 180.103.108.255 江苏省淮安市 电信
323 180.103.109.0 180.103.109.255 江苏省淮安市楚州区 电信
324 180.103.110.0 180.103.127.255 江苏省淮安市 电信
325 180.125.0.0 180.125.1.255 江苏省淮安市 电信
326 180.125.2.0 180.125.2.255 江苏省淮安市楚州区 电信
327 180.125.3.0 180.125.4.255 江苏省淮安市 电信
328 180.125.5.0 180.125.5.255 江苏省淮安市楚州区 电信
329 180.125.6.0 180.125.10.255 江苏省淮安市 电信
330 180.125.11.0 180.125.12.255 江苏省淮安市楚州区 电信
331 180.125.13.0 180.125.17.255 江苏省淮安市 电信
332 180.125.18.0 180.125.18.255 江苏省淮安市清河区 电信
333 180.125.19.0 180.125.24.255 江苏省淮安市 电信
334 180.125.25.0 180.125.25.255 江苏省淮安市清河区 电信
335 180.125.26.0 180.125.34.255 江苏省淮安市 电信
336 180.125.35.0 180.125.36.255 江苏省淮安市清河区 电信
337 180.125.37.0 180.125.44.255 江苏省淮安市 电信
338 180.125.45.0 180.125.45.255 江苏省淮安市楚州区 电信
339 180.125.46.0 180.125.50.255 江苏省淮安市 电信
340 180.125.51.0 180.125.55.255 江苏省淮安市楚州区 电信
341 180.125.56.0 180.125.60.255 江苏省淮安市 电信
342 180.125.61.0 180.125.61.255 江苏省淮安市淮阴区 电信
343 180.125.62.0 180.125.87.255 江苏省淮安市 电信
344 180.125.88.0 180.125.88.255 江苏省淮安市清河区 电信
345 180.125.89.0 180.125.92.255 江苏省淮安市 电信
346 180.125.93.0 180.125.93.255 江苏省淮安市淮安区 电信
347 180.125.94.0 180.125.114.255 江苏省淮安市 电信
348 180.125.115.0 180.125.115.255 江苏省淮安市楚州区 电信
349 180.125.116.0 180.125.120.255 江苏省淮安市 电信
350 180.125.121.0 180.125.121.255 江苏省淮安市金湖县 电信
351 180.125.122.0 180.125.123.255 江苏省淮安市 电信
352 180.125.124.0 180.125.125.255 江苏省淮安市楚州区 电信
353 180.125.126.0 180.125.127.255 江苏省淮安市 电信
354 183.208.64.0 183.208.95.255 江苏省淮安市 移动
355 183.208.98.0 183.208.127.255 江苏省淮安市 移动
356 183.210.110.0 183.210.110.255 江苏省淮安市 移动
357 183.213.176.0 183.213.176.255 江苏省淮安市 移动
358 202.102.10.0 202.102.10.255 江苏省淮安市 电信
359 202.195.112.0 202.195.127.255 江苏省淮安市淮阴区 师范学院
360 210.29.152.0 210.29.159.255 江苏省淮安市淮阴区 工学院
361 210.29.224.0 210.29.227.253 江苏省淮安市 淮安信息职业技术学院宿舍宽带
362 210.29.227.254 210.29.227.254 江苏省淮安市 淮安信息学院S2楼
363 210.29.227.255 210.29.231.255 江苏省淮安市 淮安信息职业技术学院宿舍宽带
364 210.73.139.0 210.73.139.255 江苏省淮安市淮阴区 科技网
365 210.73.150.32 210.73.150.63 江苏省淮安市盱眙县 科技网
366 211.89.32.0 211.89.32.29 江苏省淮安市 广电网
367 211.89.32.30 211.89.32.30 江苏省淮安市 一言为定吧
368 211.89.32.31 211.89.33.63 江苏省淮安市 广电网
369 211.89.33.64 211.89.33.64 江苏省淮安市 北京新村网络会所
370 211.89.33.65 211.89.33.255 江苏省淮安市 广电网
371 211.90.172.0 211.90.173.136 江苏省淮安市淮阴区 联通
372 211.90.173.137 211.90.173.137 江苏省淮安市 联通
373 211.90.173.138 211.90.175.255 江苏省淮安市淮阴区 联通
374 211.90.209.0 211.90.209.255 江苏省淮安市淮阴区 联通
375 211.103.39.0 211.103.40.5 江苏省淮安市 移动
376 211.103.40.6 211.103.40.6 江苏省淮安市涟水县 妙通纺织有限公司
377 211.103.40.7 211.103.45.255 江苏省淮安市 移动
378 211.146.229.0 211.146.229.255 江苏省淮安市淮阴区 广电网
379 211.156.184.44 211.156.184.66 江苏省淮安市 广电宽带出口
380 218.2.0.0 218.2.2.1 江苏省淮安市 电信
381 218.2.2.2 218.2.2.2 江苏省淮安市 电信DNS服务器
382 218.2.2.3 218.2.17.255 江苏省淮安市 电信
383 218.2.18.0 218.2.18.15 江苏省淮安市 广播电视大学
384 218.2.18.16 218.2.18.16 江苏省淮安市 师范学院4楼机房
385 218.2.18.17 218.2.18.230 江苏省淮安市 广播电视大学
386 218.2.18.231 218.2.18.231 江苏省淮安市 珂珂网吧
387 218.2.18.232 218.2.18.255 江苏省淮安市 广播电视大学
388 218.2.19.0 218.2.19.86 江苏省淮安市 电信
389 218.2.19.87 218.2.19.87 江苏省淮安市清河区 丰登路金阳光网吧
390 218.2.19.88 218.2.19.142 江苏省淮安市 电信
391 218.2.19.143 218.2.19.143 江苏省淮安市 蓝色沸点网络茶坊
392 218.2.19.144 218.2.19.185 江苏省淮安市 电信
393 218.2.19.186 218.2.19.186 江苏省淮安市 海昌南路42℃网吧
394 218.2.19.187 218.2.20.78 江苏省淮安市 电信
395 218.2.20.79 218.2.20.79 江苏省淮安市 兄弟网吧
396 218.2.20.80 218.2.20.226 江苏省淮安市 电信
397 218.2.20.227 218.2.20.227 江苏省淮安市 建筑设计研究院有限公司
398 218.2.20.228 218.2.20.235 江苏省淮安市 电信
399 218.2.20.236 218.2.20.236 江苏省淮安市 益乐网吧
400 218.2.20.237 218.2.21.114 江苏省淮安市 电信
401 218.2.21.115 218.2.21.115 江苏省淮安市淮阴区 王营淮涟路附近精品网吧
402 218.2.21.116 218.2.21.255 江苏省淮安市 电信
403 218.2.22.0 218.2.22.199 江苏省淮安市楚州区 电信
404 218.2.22.200 218.2.22.200 江苏省淮安市 丹阳市新起点网吧
405 218.2.22.201 218.2.22.255 江苏省淮安市楚州区 电信
406 218.2.23.0 218.2.23.78 江苏省淮安市淮阴区 电信
407 218.2.23.79 218.2.23.79 江苏省淮安市淮阴区 小世界网吧
408 218.2.23.80 218.2.23.83 江苏省淮安市淮阴区 电信
409 218.2.23.84 218.2.23.84 江苏省淮安市淮阴区 师范学院王营校区旁星际网络
410 218.2.23.85 218.2.23.88 江苏省淮安市淮阴区 电信
411 218.2.23.89 218.2.23.89 江苏省淮安市淮阴区 新源网吧
412 218.2.23.90 218.2.23.91 江苏省淮安市淮阴区 电信
413 218.2.23.92 218.2.23.92 江苏省淮安市淮阴区 国税局对面巨人网吧
414 218.2.23.93 218.2.23.93 江苏省淮安市淮阴区 电信
415 218.2.23.94 218.2.23.94 江苏省淮安市淮阴区 步行街星苑网吧
416 218.2.23.95 218.2.23.95 江苏省淮安市淮阴区 新弧度网吧
417 218.2.23.96 218.2.23.98 江苏省淮安市淮阴区 电信
418 218.2.23.99 218.2.23.99 江苏省淮安市淮阴区 飞跃网吧
419 218.2.23.100 218.2.23.100 江苏省淮安市淮阴区 电信
420 218.2.23.101 218.2.23.101 江苏省淮安市 卫校旁光明网吧
421 218.2.23.102 218.2.23.104 江苏省淮安市淮阴区 电信
422 218.2.23.105 218.2.23.105 江苏省淮安市淮阴区 新弧度网吧
423 218.2.23.106 218.2.23.107 江苏省淮安市淮阴区 电信
424 218.2.23.108 218.2.23.108 江苏省淮安市淮阴区 聊聊网吧
425 218.2.23.109 218.2.23.113 江苏省淮安市淮阴区 电信
426 218.2.23.114 218.2.23.114 江苏省淮安市淮阴区 新环球网络会所
427 218.2.23.115 218.2.23.119 江苏省淮安市淮阴区 电信
428 218.2.23.120 218.2.23.120 江苏省淮安市淮阴区 互动网吧
429 218.2.23.121 218.2.23.121 江苏省淮安市淮阴区 黄河花园步行街新环球网吧
430 218.2.23.122 218.2.23.122 江苏省淮安市淮阴区 电信
431 218.2.23.123 218.2.23.123 江苏省淮安市淮阴区 创意网吧
432 218.2.23.124 218.2.23.124 江苏省淮安市淮阴区 精品网吧
433 218.2.23.125 218.2.23.255 江苏省淮安市淮阴区 电信
434 218.2.24.0 218.2.24.80 江苏省淮安市 电信
435 218.2.24.81 218.2.24.81 江苏省淮安市 友联天下网吧
436 218.2.24.82 218.2.25.177 江苏省淮安市 电信
437 218.2.25.178 218.2.25.178 江苏省淮安市 高雅网吧
438 218.2.25.179 218.2.26.50 江苏省淮安市 电信
439 218.2.26.51 218.2.26.51 江苏省淮安市 农业银行
440 218.2.26.52 218.2.29.255 江苏省淮安市 电信
441 218.2.30.0 218.2.30.255 江苏省淮安市楚州区 电信
442 218.2.31.0 218.2.32.79 江苏省淮安市 电信
443 218.2.32.80 218.2.32.80 江苏省淮安市 艺风网吧
444 218.2.32.81 218.2.32.179 江苏省淮安市 电信
445 218.2.32.180 218.2.32.180 江苏省淮安市洪泽县 仁和镇中学北网吧
446 218.2.32.181 218.2.32.255 江苏省淮安市 电信
447 218.2.33.0 218.2.33.255 江苏省淮安市洪泽县 电信
448 218.2.34.0 218.2.34.0 江苏省淮安市金湖县 电信
449 218.2.34.1 218.2.34.1 江苏省淮安市金湖县 中鑫步行街管理中心
450 218.2.34.2 218.2.34.5 江苏省淮安市金湖县 电信
451 218.2.34.6 218.2.34.6 江苏省淮安市金湖县 五星电器
452 218.2.34.7 218.2.34.7 江苏省淮安市金湖县 电信
453 218.2.34.8 218.2.34.8 江苏省淮安市金湖县 网络快车网吧
454 218.2.34.9 218.2.34.9 江苏省淮安市金湖县 电信
455 218.2.34.10 218.2.34.10 江苏省淮安市金湖县 时代超市(人民路店)
456 218.2.34.11 218.2.34.11 江苏省淮安市金湖县 电信
457 218.2.34.12 218.2.34.12 江苏省淮安市金湖县 金城商厦电脑广场
458 218.2.34.13 218.2.34.13 江苏省淮安市金湖县 电信
459 218.2.34.14 218.2.34.14 江苏省淮安市金湖县 枫叶国际学校
460 218.2.34.15 218.2.34.15 江苏省淮安市金湖县 第二中学
461 218.2.34.16 218.2.34.16 江苏省淮安市金湖县 吕良中学
462 218.2.34.17 218.2.34.17 江苏省淮安市金湖县 塔集中学
463 218.2.34.18 218.2.34.18 江苏省淮安市金湖县 第三中学
464 218.2.34.19 218.2.34.19 江苏省淮安市金湖县 职业教育中心
465 218.2.34.20 218.2.34.20 江苏省淮安市金湖县 第四中学
466 218.2.34.21 218.2.34.21 江苏省淮安市金湖县 二牛集团
467 218.2.34.22 218.2.34.22 江苏省淮安市金湖县 新金中小区
468 218.2.34.23 218.2.34.34 江苏省淮安市金湖县 电信
469 218.2.34.35 218.2.34.35 江苏省淮安市金湖县 网吧协会连锁2店
470 218.2.34.36 218.2.34.42 江苏省淮安市金湖县 电信
471 218.2.34.43 218.2.34.43 江苏省淮安市金湖县 平安路随心雨网吧
472 218.2.34.44 218.2.34.65 江苏省淮安市金湖县 电信
473 218.2.34.66 218.2.34.66 江苏省淮安市金湖县 大空间网吧(一楼)
474 218.2.34.67 218.2.34.67 江苏省淮安市金湖县 大空间网吧(二楼)
475 218.2.34.68 218.2.34.78 江苏省淮安市金湖县 电信
476 218.2.34.79 218.2.34.79 江苏省淮安市金湖县 实验初中
477 218.2.34.80 218.2.34.80 江苏省淮安市金湖县 电信
478 218.2.34.81 218.2.34.81 江苏省淮安市金湖县 省金湖中学
479 218.2.34.82 218.2.34.101 江苏省淮安市金湖县 电信
480 218.2.34.102 218.2.34.102 江苏省淮安市金湖县 E时代网吧
481 218.2.34.103 218.2.34.108 江苏省淮安市金湖县 电信
482 218.2.34.109 218.2.34.109 江苏省淮安市金湖县 塔集镇商联网吧(商联超市旁)
483 218.2.34.110 218.2.34.136 江苏省淮安市金湖县 电信
484 218.2.34.137 218.2.34.137 江苏省淮安市金湖县 卓越网吧
485 218.2.34.138 218.2.34.149 江苏省淮安市金湖县 电信
486 218.2.34.150 218.2.34.150 江苏省淮安市金湖县 平安路联盟网吧
487 218.2.34.151 218.2.34.179 江苏省淮安市金湖县 电信
488 218.2.34.180 218.2.34.180 江苏省淮安市金湖县 文化管电子阅览室
489 218.2.34.181 218.2.34.204 江苏省淮安市金湖县 电信
490 218.2.34.205 218.2.34.205 江苏省淮安市金湖县 好运网吧
491 218.2.34.206 218.2.34.207 江苏省淮安市金湖县 电信
492 218.2.34.208 218.2.34.208 江苏省淮安市金湖县 外国语学校
493 218.2.34.209 218.2.34.213 江苏省淮安市金湖县 电信
494 218.2.34.214 218.2.34.214 江苏省淮安市金湖县 中联网吧
495 218.2.34.215 218.2.34.215 江苏省淮安市金湖县 电信
496 218.2.34.216 218.2.34.216 江苏省淮安市金湖县 闪电网吧
497 218.2.34.217 218.2.34.229 江苏省淮安市金湖县 电信
498 218.2.34.230 218.2.34.230 江苏省淮安市金湖县 网友网吧
499 218.2.34.231 218.2.34.235 江苏省淮安市金湖县 电信
500 218.2.34.236 218.2.34.236 江苏省淮安市金湖县 添缘网吧
501 218.2.34.237 218.2.34.237 江苏省淮安市金湖县 苏果超市(总店)
502 218.2.34.238 218.2.34.241 江苏省淮安市金湖县 电信
503 218.2.34.242 218.2.34.242 江苏省淮安市金湖县 时代超级购物中心(园林店)
504 218.2.34.243 218.2.34.243 江苏省淮安市金湖县 智力网吧(夜市大排挡内)
505 218.2.34.244 218.2.34.244 江苏省淮安市金湖县 星月网巴
506 218.2.34.245 218.2.34.245 江苏省淮安市金湖县 电信
507 218.2.34.246 218.2.34.246 江苏省淮安市金湖县 江湖网吧
508 218.2.34.247 218.2.34.247 江苏省淮安市金湖县 青少年活动中心
509 218.2.34.248 218.2.35.1 江苏省淮安市金湖县 电信
510 218.2.35.2 218.2.35.2 江苏省淮安市金湖县 开心网络
511 218.2.35.3 218.2.35.213 江苏省淮安市金湖县 电信
512 218.2.35.214 218.2.35.214 江苏省淮安市金湖县 网吧协会连锁3店
513 218.2.35.215 218.2.35.255 江苏省淮安市金湖县 电信
514 218.2.36.0 218.2.36.255 江苏省淮安市 电信
515 218.2.37.0 218.2.38.255 江苏省淮安市楚州区 电信
516 218.2.39.0 218.2.39.64 江苏省淮安市 电信
517 218.2.39.65 218.2.39.65 江苏省淮安市盱眙县 一键钟情网吧
518 218.2.39.66 218.2.39.124 江苏省淮安市 电信
519 218.2.39.125 218.2.39.125 江苏省淮安市盱眙县 管镇镇分金亭网吧
520 218.2.39.126 218.2.39.127 江苏省淮安市 电信
521 218.2.39.128 218.2.39.128 江苏省淮安市 盱眙管镇分金亭网吧
522 218.2.39.129 218.2.39.255 江苏省淮安市 电信
523 218.2.40.0 218.2.40.255 江苏省淮安市楚州区 电信
524 218.2.41.0 218.2.41.7 江苏省淮安市 电信
525 218.2.41.8 218.2.41.8 江苏省淮安市涟水县 聚雅网吧
526 218.2.41.9 218.2.42.255 江苏省淮安市 电信
527 218.2.43.0 218.2.43.255 江苏省淮安市楚州区 电信
528 218.2.44.0 218.2.44.255 江苏省淮安市金湖县 电信
529 218.2.45.0 218.2.51.52 江苏省淮安市 电信
530 218.2.51.53 218.2.51.53 江苏省淮安市清河区 新世纪网络
531 218.2.51.54 218.2.51.76 江苏省淮安市 电信
532 218.2.51.77 218.2.51.77 江苏省淮安市 可可西里网吧
533 218.2.51.78 218.2.54.73 江苏省淮安市 电信
534 218.2.54.74 218.2.54.74 江苏省淮安市洪泽县 行政中心
535 218.2.54.75 218.2.55.73 江苏省淮安市 电信
536 218.2.55.74 218.2.55.74 江苏省淮安市洪泽县 新人类网吧(华联二楼)
537 218.2.55.75 218.2.57.89 江苏省淮安市 电信
538 218.2.57.90 218.2.57.90 江苏省淮安市金湖县 网吧协会连锁4店
539 218.2.57.91 218.2.58.17 江苏省淮安市 电信
540 218.2.58.18 218.2.58.18 江苏省淮安市涟水县 飞宇网吧
541 218.2.58.19 218.2.58.176 江苏省淮安市 电信
542 218.2.58.177 218.2.58.177 江苏省淮安市涟水县 海洋网吧
543 218.2.58.178 218.2.61.255 江苏省淮安市 电信
544 218.2.62.0 218.2.63.255 江苏省淮安市洪泽县 电信
545 218.2.64.0 218.2.64.3 江苏省淮安市金湖县 电信
546 218.2.64.4 218.2.64.4 江苏省淮安市金湖县 龙港花园城神秘树网吧
547 218.2.64.5 218.2.64.5 江苏省淮安市金湖县 时速网吧
548 218.2.64.6 218.2.64.63 江苏省淮安市金湖县 电信
549 218.2.64.64 218.2.64.64 江苏省淮安市金湖县 奇缘网络
550 218.2.64.65 218.2.64.241 江苏省淮安市金湖县 电信
551 218.2.64.242 218.2.64.242 江苏省淮安市金湖县 吉松网吧
552 218.2.64.243 218.2.64.255 江苏省淮安市金湖县 电信
553 218.2.65.0 218.2.65.151 江苏省淮安市 电信
554 218.2.65.152 218.2.65.152 江苏省淮安市金湖县 奇缘网吧
555 218.2.65.153 218.2.66.71 江苏省淮安市 电信
556 218.2.66.72 218.2.66.72 江苏省淮安市盱眙县 御天网吧
557 218.2.66.73 218.2.66.73 江苏省淮安市盱眙县 欢欢网吧
558 218.2.66.74 218.2.66.89 江苏省淮安市 电信
559 218.2.66.90 218.2.66.90 江苏省淮安市盱眙县 好望角网吧(国贸大厦三楼)
560 218.2.66.91 218.2.66.109 江苏省淮安市 电信
561 218.2.66.110 218.2.66.110 江苏省淮安市盱眙县 五墩开心网吧
562 218.2.66.111 218.2.66.174 江苏省淮安市 电信
563 218.2.66.175 218.2.66.175 江苏省淮安市盱眙县 开心网吧
564 218.2.66.176 218.2.66.248 江苏省淮安市 电信
565 218.2.66.249 218.2.66.249 江苏省淮安市盱眙县 开心网吧
566 218.2.66.250 218.2.67.93 江苏省淮安市 电信
567 218.2.67.94 218.2.67.94 江苏省淮安市盱眙县 联想网吧(老穆店路斜对过)
568 218.2.67.95 218.2.68.31 江苏省淮安市 电信
569 218.2.68.32 218.2.68.32 江苏省淮安市淮阴区 县南陈集智达网吧
570 218.2.68.33 218.2.81.255 江苏省淮安市 电信
571 218.2.82.0 218.2.82.255 江苏省淮安市金湖县 电信
572 218.2.83.0 218.2.83.255 江苏省淮安市 网宿科技电信CDN节点
573 218.2.84.0 218.2.84.255 江苏省淮安市楚州区 电信
574 218.2.85.0 218.2.86.255 江苏省淮安市 电信
575 218.2.87.0 218.2.87.255 江苏省淮安市楚州区 电信
576 218.2.88.0 218.2.88.243 江苏省淮安市 电信
577 218.2.88.244 218.2.88.244 江苏省淮安市涟水县 金城外国语学校
578 218.2.88.245 218.2.89.252 江苏省淮安市 电信
579 218.2.89.253 218.2.89.253 江苏省淮安市淮阴区 友缘网吧
580 218.2.89.254 218.2.90.255 江苏省淮安市 电信
581 218.2.91.0 218.2.91.110 江苏省淮安市金湖县 电信
582 218.2.91.111 218.2.91.111 江苏省淮安市金湖县 文化馆电子阅览室
583 218.2.91.112 218.2.91.162 江苏省淮安市金湖县 电信
584 218.2.91.163 218.2.91.163 江苏省淮安市金湖县 文化馆电子阅览室
585 218.2.91.164 218.2.91.255 江苏省淮安市金湖县 电信
586 218.2.92.0 218.2.95.255 江苏省淮安市 电信
587 218.205.39.0 218.205.40.255 江苏省淮安市 移动
588 218.206.130.0 218.206.132.3 江苏省淮安市 移动
589 218.206.132.4 218.206.132.4 江苏省淮安市盱眙县 城市先锋网吧国贸三楼
590 218.206.132.5 218.206.132.255 江苏省淮安市 移动
591 220.196.138.0 220.196.138.255 江苏省淮安市 联通
592 220.196.144.0 220.196.147.255 江苏省淮安市 联通
593 220.196.224.0 220.196.225.255 江苏省淮安市 联通
594 220.196.227.0 220.196.227.255 江苏省淮安市 联通
595 221.6.224.0 221.6.227.56 江苏省淮安市 联通
596 221.6.227.57 221.6.227.57 江苏省淮安市楚州区 长长电脑
597 221.6.227.58 221.6.231.255 江苏省淮安市 联通
598 221.130.72.0 221.130.75.255 江苏省淮安市 移动
599 222.45.68.0 222.45.70.255 江苏省淮安市 中移铁通
600 222.45.196.0 222.45.199.255 江苏省淮安市 中移铁通
601 222.49.176.0 222.49.191.255 江苏省淮安市 中移铁通
602 222.59.156.0 222.59.158.87 江苏省淮安市 中移铁通
603 222.59.158.88 222.59.158.88 江苏省淮安市 江苏食品职业技术学院
604 222.59.158.89 222.59.159.255 江苏省淮安市 中移铁通
605 222.59.244.0 222.59.247.255 江苏省淮安市 中移铁通
606 222.184.0.0 222.184.1.253 江苏省淮安市 电信
607 222.184.1.254 222.184.1.254 江苏省淮安市淮阴区 开源网吧
608 222.184.1.255 222.184.2.1 江苏省淮安市 电信
609 222.184.2.2 222.184.2.2 江苏省淮安市涟水县 飞宇网吧
610 222.184.2.3 222.184.2.65 江苏省淮安市 电信
611 222.184.2.66 222.184.2.66 江苏省淮安市涟水县 中天网吧
612 222.184.2.67 222.184.2.81 江苏省淮安市 电信
613 222.184.2.82 222.184.2.82 江苏省淮安市涟水县 第二中学
614 222.184.2.83 222.184.2.93 江苏省淮安市 电信
615 222.184.2.94 222.184.2.94 江苏省淮安市涟水县 药监局
616 222.184.2.95 222.184.2.137 江苏省淮安市 电信
617 222.184.2.138 222.184.2.138 江苏省淮安市涟水县 来来网吧
618 222.184.2.139 222.184.2.154 江苏省淮安市 电信
619 222.184.2.155 222.184.2.155 江苏省淮安市涟水县 环城网吧
620 222.184.2.156 222.184.2.161 江苏省淮安市 电信
621 222.184.2.162 222.184.2.162 江苏省淮安市涟水县 海洋网吧
622 222.184.2.163 222.184.2.165 江苏省淮安市 电信
623 222.184.2.166 222.184.2.166 江苏省淮安市涟水县 蓝色风暴网吧
624 222.184.2.167 222.184.2.169 江苏省淮安市 电信
625 222.184.2.170 222.184.2.170 江苏省淮安市涟水县 政法路新新网吧
626 222.184.2.171 222.184.2.181 江苏省淮安市 电信
627 222.184.2.182 222.184.2.182 江苏省淮安市涟水县 苹果网吧
628 222.184.2.183 222.184.2.193 江苏省淮安市 电信
629 222.184.2.194 222.184.2.194 江苏省淮安市 沸点网吧
630 222.184.2.195 222.184.2.201 江苏省淮安市 电信
631 222.184.2.202 222.184.2.202 江苏省淮安市涟水县 莘莘网吧
632 222.184.2.203 222.184.2.205 江苏省淮安市 电信
633 222.184.2.206 222.184.2.206 江苏省淮安市涟水县 今世缘大道传奇网吧
634 222.184.2.207 222.184.2.209 江苏省淮安市 电信
635 222.184.2.210 222.184.2.210 江苏省淮安市涟水县 城南环城网吧
636 222.184.2.211 222.184.2.233 江苏省淮安市 电信
637 222.184.2.234 222.184.2.234 江苏省淮安市涟水县 玉麒麟网吧
638 222.184.2.235 222.184.3.33 江苏省淮安市 电信
639 222.184.3.34 222.184.3.34 江苏省淮安市涟水县 新区方园网吧
640 222.184.3.35 222.184.3.109 江苏省淮安市 电信
641 222.184.3.110 222.184.3.110 江苏省淮安市 大唐网吧
642 222.184.3.111 222.184.3.133 江苏省淮安市 电信
643 222.184.3.134 222.184.3.134 江苏省淮安市涟水县 金鹏网吧
644 222.184.3.135 222.184.3.137 江苏省淮安市 电信
645 222.184.3.138 222.184.3.138 江苏省淮安市涟水县 城牧医网吧
646 222.184.3.139 222.184.3.177 江苏省淮安市 电信
647 222.184.3.178 222.184.3.178 江苏省淮安市涟水县 东门心际网吧
648 222.184.3.179 222.184.4.85 江苏省淮安市 电信
649 222.184.4.86 222.184.4.86 江苏省淮安市 聊聊网吧(淮阴区淮师门口)
650 222.184.4.87 222.184.4.113 江苏省淮安市 电信
651 222.184.4.114 222.184.4.114 江苏省淮安市淮阴区 精品网吧
652 222.184.4.115 222.184.4.141 江苏省淮安市 电信
653 222.184.4.142 222.184.4.142 江苏省淮安市淮阴区 淮海中学
654 222.184.4.143 222.184.4.165 江苏省淮安市 电信
655 222.184.4.166 222.184.4.166 江苏省淮安市淮阴区 医院
656 222.184.4.167 222.184.4.197 江苏省淮安市 电信
657 222.184.4.198 222.184.4.198 江苏省淮安市淮阴区 职教中心
658 222.184.4.199 222.184.4.201 江苏省淮安市 电信
659 222.184.4.202 222.184.4.202 江苏省淮安市 新环球休闲会所(黄河广场)
660 222.184.4.203 222.184.5.1 江苏省淮安市 电信
661 222.184.5.2 222.184.5.2 江苏省淮安市 小世界网吧(淮阴区淮师正对面)
662 222.184.5.3 222.184.5.21 江苏省淮安市 电信
663 222.184.5.22 222.184.5.22 江苏省淮安市 雨田海达汽车销售服务有限公司
664 222.184.5.23 222.184.5.41 江苏省淮安市 电信
665 222.184.5.42 222.184.5.42 江苏省淮安市 黄河广场银河网吧
666 222.184.5.43 222.184.5.79 江苏省淮安市 电信
667 222.184.5.80 222.184.5.87 江苏省淮安市淮阴区 淮阴师范学院
668 222.184.5.88 222.184.7.255 江苏省淮安市 电信
669 222.184.8.0 222.184.9.57 江苏省淮安市楚州区 电信
670 222.184.9.58 222.184.9.58 江苏省淮安市楚州区 心悦网吧
671 222.184.9.59 222.184.9.69 江苏省淮安市楚州区 电信
672 222.184.9.70 222.184.9.70 江苏省淮安市楚州区 楚图网吧
673 222.184.9.71 222.184.9.73 江苏省淮安市楚州区 电信
674 222.184.9.74 222.184.9.74 江苏省淮安市 漕运广场迅达网吧
675 222.184.9.75 222.184.9.89 江苏省淮安市楚州区 电信
676 222.184.9.90 222.184.9.101 江苏省淮安市 淮安中学
677 222.184.9.102 222.184.9.102 江苏省淮安市 淮安中学楚州大道新校区
678 222.184.9.103 222.184.9.111 江苏省淮安市 淮安中学
679 222.184.9.112 222.184.9.255 江苏省淮安市楚州区 电信
680 222.184.10.0 222.184.12.81 江苏省淮安市 电信
681 222.184.12.82 222.184.12.82 江苏省淮安市 圣凡网吧(福洲路)
682 222.184.12.83 222.184.12.89 江苏省淮安市 电信
683 222.184.12.90 222.184.12.90 江苏省淮安市 龙腾网吧
684 222.184.12.91 222.184.12.185 江苏省淮安市 电信
685 222.184.12.186 222.184.12.186 江苏省淮安市 可可西里网吧
686 222.184.12.187 222.184.14.41 江苏省淮安市 电信
687 222.184.14.42 222.184.14.42 江苏省淮安市 淮海花园BENQ网络中心
688 222.184.14.43 222.184.15.9 江苏省淮安市 电信
689 222.184.15.10 222.184.15.10 江苏省淮安市 城南新世纪网吧
690 222.184.15.11 222.184.15.49 江苏省淮安市 电信
691 222.184.15.50 222.184.15.50 江苏省淮安市淮阴区 工学院
692 222.184.15.51 222.184.15.65 江苏省淮安市 电信
693 222.184.15.66 222.184.15.68 江苏省淮安市 锐泰网络工程有限公司
694 222.184.15.69 222.184.15.225 江苏省淮安市 电信
695 222.184.15.226 222.184.15.226 江苏省淮安市淮阴区 工学院(北京路校区)
696 222.184.15.227 222.184.16.5 江苏省淮安市 电信
697 222.184.16.6 222.184.16.6 江苏省淮安市 蚂蚁网吧
698 222.184.16.7 222.184.16.33 江苏省淮安市 电信
699 222.184.16.34 222.184.16.34 江苏省淮安市 青浦区大学城蓝色沸点网吧
700 222.184.16.35 222.184.16.109 江苏省淮安市 电信
701 222.184.16.110 222.184.16.110 江苏省淮安市 青浦区天地网吧
702 222.184.16.111 222.184.16.129 江苏省淮安市 电信
703 222.184.16.130 222.184.16.130 江苏省淮安市 捷佳网吧(大学城旁)
704 222.184.16.131 222.184.16.169 江苏省淮安市 电信
705 222.184.16.170 222.184.16.170 江苏省淮安市 爱惠惠网络
706 222.184.16.171 222.184.16.177 江苏省淮安市 电信
707 222.184.16.178 222.184.16.178 江苏省淮安市 奔腾网吧
708 222.184.16.179 222.184.16.181 江苏省淮安市 电信
709 222.184.16.182 222.184.16.182 江苏省淮安市涟水县 中天网吧
710 222.184.16.183 222.184.18.255 江苏省淮安市 电信
711 222.184.19.0 222.184.19.255 江苏省淮安市清河区 电信
712 222.184.20.0 222.184.20.255 江苏省淮安市盱眙县 电信
713 222.184.21.0 222.184.21.255 江苏省淮安市楚州区 电信
714 222.184.22.0 222.184.28.193 江苏省淮安市 电信
715 222.184.28.194 222.184.28.194 江苏省淮安市楚州区 讯达网吧
716 222.184.28.195 222.184.28.232 江苏省淮安市 电信
717 222.184.28.233 222.184.28.233 江苏省淮安市楚州区 泾口镇太空网吧
718 222.184.28.234 222.184.28.243 江苏省淮安市 电信
719 222.184.28.244 222.184.28.244 江苏省淮安市楚州区 泾口镇时代网吧
720 222.184.28.245 222.184.28.245 江苏省淮安市楚州区 泾口镇开心网吧
721 222.184.28.246 222.184.28.246 江苏省淮安市楚州区 泾口镇太空网吧
722 222.184.28.247 222.184.30.37 江苏省淮安市 电信
723 222.184.30.38 222.184.30.38 江苏省淮安市 一帆网吧(东风村口左走50米)
724 222.184.30.39 222.184.30.69 江苏省淮安市 电信
725 222.184.30.70 222.184.30.70 江苏省淮安市清浦区 时代网吧
726 222.184.30.71 222.184.30.89 江苏省淮安市 电信
727 222.184.30.90 222.184.30.90 江苏省淮安市 金地网络会所
728 222.184.30.91 222.184.30.109 江苏省淮安市 电信
729 222.184.30.110 222.184.30.110 江苏省淮安市 无锡路恒宇网吧
730 222.184.30.111 222.184.30.117 江苏省淮安市 电信
731 222.184.30.118 222.184.30.118 江苏省淮安市 青浦区飞翔网络
732 222.184.30.119 222.184.30.157 江苏省淮安市 电信
733 222.184.30.158 222.184.30.158 江苏省淮安市 开心网吧
734 222.184.30.159 222.184.30.177 江苏省淮安市 电信
735 222.184.30.178 222.184.30.178 江苏省淮安市 星奇网吧(城南体育场旁)
736 222.184.30.179 222.184.30.205 江苏省淮安市 电信
737 222.184.30.206 222.184.30.206 江苏省淮安市 解放路科文网吧
738 222.184.30.207 222.184.30.209 江苏省淮安市 电信
739 222.184.30.210 222.184.30.210 江苏省淮安市 世通网吧(一中附近)
740 222.184.30.211 222.184.30.229 江苏省淮安市 电信
741 222.184.30.230 222.184.30.230 江苏省淮安市 一心网吧
742 222.184.30.231 222.184.31.1 江苏省淮安市 电信
743 222.184.31.2 222.184.31.2 江苏省淮安市 爱国者网吧(前进路上)
744 222.184.31.3 222.184.31.49 江苏省淮安市 电信
745 222.184.31.50 222.184.31.50 江苏省淮安市 帆月传说网吧
746 222.184.31.51 222.184.31.69 江苏省淮安市 电信
747 222.184.31.70 222.184.31.70 江苏省淮安市 流星花园网吧(富春花园附近)
748 222.184.31.71 222.184.31.137 江苏省淮安市 电信
749 222.184.31.138 222.184.31.138 江苏省淮安市 前进网吧(前进路上)
750 222.184.31.139 222.184.36.8 江苏省淮安市 电信
751 222.184.36.9 222.184.36.9 江苏省淮安市 开发区小康城森林网吧
752 222.184.36.10 222.184.37.2 江苏省淮安市 电信
753 222.184.37.3 222.184.37.3 江苏省淮安市金湖县 /心灵网吧
754 222.184.37.4 222.184.37.4 江苏省淮安市金湖县 传奇网吧
755 222.184.37.5 222.184.37.10 江苏省淮安市 电信
756 222.184.37.11 222.184.37.11 江苏省淮安市 盱眙县香江国际大酒店
757 222.184.37.12 222.184.37.16 江苏省淮安市 电信
758 222.184.37.17 222.184.37.17 江苏省淮安市金湖县 市(县)衡阳南路千喜网吧(枫叶国际学校旁)
759 222.184.37.18 222.184.37.22 江苏省淮安市 电信
760 222.184.37.23 222.184.37.23 江苏省淮安市 五分网络有限公司
761 222.184.37.24 222.184.37.208 江苏省淮安市金湖县
762 222.184.37.209 222.184.37.209 江苏省淮安市金湖县 网吧协会连锁1店
763 222.184.37.210 222.184.38.186 江苏省淮安市金湖县
764 222.184.38.187 222.184.38.187 江苏省淮安市金湖县 江苏爱特福集团
765 222.184.38.188 222.184.38.225 江苏省淮安市金湖县
766 222.184.38.226 222.184.38.226 江苏省淮安市金湖县 苏宁电器
767 222.184.38.227 222.184.39.132 江苏省淮安市金湖县
768 222.184.39.133 222.184.39.133 江苏省淮安市金湖县 遐明海娟国际公园
769 222.184.39.134 222.184.39.224 江苏省淮安市金湖县
770 222.184.39.225 222.184.39.225 江苏省淮安市金湖县 网络咖啡屋
771 222.184.39.226 222.184.39.255 江苏省淮安市金湖县
772 222.184.40.0 222.184.40.71 江苏省淮安市 电信
773 222.184.40.72 222.184.40.72 江苏省淮安市楚州区 金湖联盟网络
774 222.184.40.73 222.184.43.255 江苏省淮安市 电信
775 222.184.44.0 222.184.44.96 江苏省淮安市淮阴区 电信
776 222.184.44.97 222.184.44.97 江苏省淮安市洪泽县 西顺河镇星光网吧(顺兴路56号)
777 222.184.44.98 222.184.45.255 江苏省淮安市淮阴区 电信
778 222.184.46.0 222.184.52.255 江苏省淮安市 电信
779 222.184.53.0 222.184.53.255 江苏省淮安市淮阴区 电信
780 222.184.54.0 222.184.54.236 江苏省淮安市 电信
781 222.184.54.237 222.184.54.237 江苏省淮安市淮阴区 师范学院东校区机房
782 222.184.54.238 222.184.54.255 江苏省淮安市 电信
783 222.184.55.0 222.184.55.255 江苏省淮安市清浦区 电信
784 222.184.56.0 222.184.56.255 江苏省淮安市金湖县 电信
785 222.184.57.0 222.184.60.255 江苏省淮安市 电信
786 222.184.61.0 222.184.62.255 江苏省淮安市 淮安信息职业技术学院宿舍宽带
787 222.184.63.0 222.184.68.8 江苏省淮安市 电信
788 222.184.68.9 222.184.68.9 江苏省淮安市涟水县 金浪网吧
789 222.184.68.10 222.184.68.11 江苏省淮安市 电信
790 222.184.68.12 222.184.68.12 江苏省淮安市涟水县 中天网吧
791 222.184.68.13 222.184.68.73 江苏省淮安市 电信
792 222.184.68.74 222.184.68.74 江苏省淮安市涟水县 小华网吧
793 222.184.68.75 222.184.68.87 江苏省淮安市 电信
794 222.184.68.88 222.184.68.88 江苏省淮安市涟水县 飞宇网吧
795 222.184.68.89 222.184.71.253 江苏省淮安市 电信
796 222.184.71.254 222.184.71.254 江苏省淮安市淮阴区 新人类网吧
797 222.184.71.255 222.184.72.47 江苏省淮安市 电信
798 222.184.72.48 222.184.72.48 江苏省淮安市 农行
799 222.184.72.49 222.184.73.70 江苏省淮安市 电信
800 222.184.73.71 222.184.73.71 江苏省淮安市 农业银行
801 222.184.73.72 222.184.73.120 江苏省淮安市 电信
802 222.184.73.121 222.184.73.121 江苏省淮安市 农村信用合作联社综合大楼
803 222.184.73.122 222.184.73.255 江苏省淮安市 电信
804 222.184.74.0 222.184.74.109 江苏省淮安市金湖县 电信
805 222.184.74.110 222.184.74.110 江苏省淮安市金湖县 神秘树网吧(塔集/闵桥店)
806 222.184.74.111 222.184.74.255 江苏省淮安市金湖县 电信
807 222.184.75.0 222.184.75.218 江苏省淮安市 电信
808 222.184.75.219 222.184.75.219 江苏省淮安市金湖县 经济开发区方天网吧
809 222.184.75.220 222.184.76.206 江苏省淮安市 电信
810 222.184.76.207 222.184.76.207 江苏省淮安市 旭日网吧
811 222.184.76.208 222.184.82.45 江苏省淮安市 电信
812 222.184.82.46 222.184.82.46 江苏省淮安市 交通路超平网吧
813 222.184.82.47 222.184.82.49 江苏省淮安市 电信
814 222.184.82.50 222.184.82.50 江苏省淮安市 创新网吧(地下商场)
815 222.184.82.51 222.184.82.65 江苏省淮安市 电信
816 222.184.82.66 222.184.82.66 江苏省淮安市清河区 奔腾网吧(大治路)
817 222.184.82.67 222.184.82.97 江苏省淮安市 电信
818 222.184.82.98 222.184.82.98 江苏省淮安市 东信网吧
819 222.184.82.99 222.184.82.101 江苏省淮安市 电信
820 222.184.82.102 222.184.82.102 江苏省淮安市 金鲨网吧
821 222.184.82.103 222.184.82.181 江苏省淮安市 电信
822 222.184.82.182 222.184.82.182 江苏省淮安市 地下扬帆网吧
823 222.184.82.183 222.184.82.253 江苏省淮安市 电信
824 222.184.82.254 222.184.82.254 江苏省淮安市 地下冰儿网吧
825 222.184.82.255 222.184.83.255 江苏省淮安市 电信
826 222.184.84.0 222.184.84.255 江苏省淮安市洪泽县 电信
827 222.184.85.0 222.184.87.255 江苏省淮安市 电信
828 222.184.88.0 222.184.88.255 江苏省淮安市淮阴区 电信
829 222.184.89.0 222.184.95.255 江苏省淮安市 电信
830 222.184.96.0 222.184.96.255 江苏省淮安市 北京蓝汛通信技术有限责任公司CDN节点(电信)
831 222.184.97.0 222.184.100.81 江苏省淮安市 电信
832 222.184.100.82 222.184.100.82 江苏省淮安市 城市建设设计院有限公司
833 222.184.100.83 222.184.100.129 江苏省淮安市 电信
834 222.184.100.130 222.184.100.130 江苏省淮安市清河区 星光灿烂网络会所
835 222.184.100.131 222.184.100.141 江苏省淮安市 电信
836 222.184.100.142 222.184.100.142 江苏省淮安市 上海路小春网吧
837 222.184.100.143 222.184.100.169 江苏省淮安市 电信
838 222.184.100.170 222.184.100.170 江苏省淮安市 新时尚网吧(健康西路158号)
839 222.184.100.171 222.184.100.245 江苏省淮安市 电信
840 222.184.100.246 222.184.100.246 江苏省淮安市 革命青青网吧
841 222.184.100.247 222.184.101.13 江苏省淮安市 电信
842 222.184.101.14 222.184.101.14 江苏省淮安市 淮萃网吧
843 222.184.101.15 222.184.101.61 江苏省淮安市 电信
844 222.184.101.62 222.184.101.62 江苏省淮安市 金百合网络会所(北京路上)
845 222.184.101.63 222.184.101.85 江苏省淮安市 电信
846 222.184.101.86 222.184.101.86 江苏省淮安市 交通设计院
847 222.184.101.87 222.184.101.177 江苏省淮安市 电信
848 222.184.101.178 222.184.101.178 江苏省淮安市 休闲网吧
849 222.184.101.179 222.184.101.205 江苏省淮安市 电信
850 222.184.101.206 222.184.101.206 江苏省淮安市 富强蓝天网吧
851 222.184.101.207 222.184.101.225 江苏省淮安市 电信
852 222.184.101.226 222.184.101.226 江苏省淮安市 金苹果网吧(公学院后面)
853 222.184.101.227 222.184.102.105 江苏省淮安市 电信
854 222.184.102.106 222.184.102.106 江苏省淮安市 网梦得网吧(大时代旁)
855 222.184.102.107 222.184.114.255 江苏省淮安市 电信
856 222.184.115.0 222.184.115.255 江苏省淮安市 网宿科技电信CDN节点
857 222.184.116.0 222.184.124.125 江苏省淮安市 电信
858 222.184.124.126 222.184.124.126 江苏省淮安市涟水县 军民路东方网络会所
859 222.184.124.127 222.184.127.254 江苏省淮安市 电信
860 222.184.127.255 222.184.127.255 江苏省淮安市 交通设计院
861 223.67.64.0 223.67.127.255 江苏省淮安市 移动