ip地址查询

苏州市IP地址列表

苏州市网吧IP地址列表

在下面输入您要查询IP地址段范围的地理位置,点击查询

请输入地理位置:
最多只能列出前1000条IP信息,更详细的ip列表信息请用上边的查询按钮进入
序号 IP 起始地址 IP 结束地址 所在位置信息 电子地图
1 36.149.0.0 36.149.15.255 江苏省苏州市 移动
2 36.149.17.0 36.149.22.255 江苏省苏州市 移动
3 36.149.24.0 36.149.26.255 江苏省苏州市 移动
4 36.149.29.0 36.149.31.255 江苏省苏州市 移动
5 42.244.0.0 42.244.63.255 江苏省苏州市 苏州大学教育网
6 49.64.0.0 49.64.108.255 江苏省苏州市 电信
7 49.64.109.0 49.64.109.255 江苏省苏州市张家港市 电信
8 49.64.110.0 49.64.130.255 江苏省苏州市 电信
9 49.64.131.0 49.64.131.255 江苏省苏州市吴江市 电信
10 49.64.132.0 49.64.148.255 江苏省苏州市 电信
11 49.64.149.0 49.64.149.255 江苏省苏州市张家港市 电信
12 49.64.150.0 49.64.232.255 江苏省苏州市 电信
13 49.64.233.0 49.64.233.255 江苏省苏州市吴中区 电信
14 49.64.234.0 49.64.239.255 江苏省苏州市 电信
15 49.64.240.0 49.64.240.255 江苏省苏州市昆山市 电信
16 49.64.241.0 49.64.248.255 江苏省苏州市 电信
17 49.64.249.0 49.64.249.255 江苏省苏州市常熟市 电信
18 49.64.250.0 49.64.255.255 江苏省苏州市 电信
19 49.72.0.0 49.72.74.255 江苏省苏州市 电信
20 49.72.75.0 49.72.75.255 江苏省苏州市吴中区 电信
21 49.72.76.0 49.72.82.255 江苏省苏州市 电信
22 49.72.83.0 49.72.83.255 江苏省苏州市张家港市 电信
23 49.72.84.0 49.72.93.255 江苏省苏州市 电信
24 49.72.94.0 49.72.94.255 江苏省苏州市昆山市 电信
25 49.72.95.0 49.72.150.255 江苏省苏州市 电信
26 49.72.151.0 49.72.151.255 江苏省苏州市吴江市 电信
27 49.72.152.0 49.72.184.255 江苏省苏州市 电信
28 49.72.185.0 49.72.185.255 江苏省苏州市吴中区 电信
29 49.72.186.0 49.72.197.255 江苏省苏州市 电信
30 49.72.198.0 49.72.198.255 江苏省苏州市吴中区 电信
31 49.72.199.0 49.72.200.255 江苏省苏州市 电信
32 49.72.201.0 49.72.201.255 江苏省苏州市昆山市 电信
33 49.72.202.0 49.72.217.255 江苏省苏州市 电信
34 49.72.218.0 49.72.218.255 江苏省苏州市太仓市 电信
35 49.72.219.0 49.73.75.255 江苏省苏州市 电信
36 49.73.76.0 49.73.76.255 江苏省苏州市常熟市 电信
37 49.73.77.0 49.73.93.255 江苏省苏州市 电信
38 49.73.94.0 49.73.94.255 江苏省苏州市吴江市 电信
39 49.73.95.0 49.73.155.255 江苏省苏州市 电信
40 49.73.156.0 49.73.156.255 江苏省苏州市常熟市 电信
41 49.73.157.0 49.73.255.255 江苏省苏州市 电信
42 49.75.0.0 49.75.102.255 江苏省苏州市 电信
43 49.75.103.0 49.75.103.255 江苏省苏州市张家港市 电信
44 49.75.104.0 49.75.113.255 江苏省苏州市 电信
45 49.75.114.0 49.75.114.255 江苏省苏州市昆山市 电信
46 49.75.115.0 49.75.119.255 江苏省苏州市 电信
47 49.75.120.0 49.75.120.255 江苏省苏州市吴江市 电信
48 49.75.121.0 49.75.122.255 江苏省苏州市 电信
49 49.75.123.0 49.75.123.255 江苏省苏州市吴江市 电信
50 49.75.124.0 49.75.132.255 江苏省苏州市 电信
51 49.75.133.0 49.75.133.255 江苏省苏州市昆山市 电信
52 49.75.134.0 49.75.184.255 江苏省苏州市 电信
53 49.75.185.0 49.75.185.255 江苏省苏州市昆山市 电信
54 49.75.186.0 49.75.219.255 江苏省苏州市 电信
55 49.75.220.0 49.75.220.255 江苏省苏州市常熟市 电信
56 49.75.221.0 49.75.255.255 江苏省苏州市 电信
57 49.84.128.0 49.84.141.255 江苏省苏州市 电信
58 49.84.142.0 49.84.142.255 江苏省苏州市张家港市 电信
59 49.84.143.0 49.84.220.255 江苏省苏州市 电信
60 49.84.221.0 49.84.221.255 江苏省苏州市吴江市 电信
61 49.84.222.0 49.84.255.255 江苏省苏州市 电信
62 49.85.192.0 49.85.255.255 江苏省苏州市 电信
63 58.192.176.0 58.192.191.255 江苏省苏州市 苏州工业职业技术学院
64 58.192.208.0 58.192.215.255 江苏省苏州市 硅湖职业技术学院
65 58.192.216.0 58.192.223.255 江苏省苏州市 健雄职业技术学院
66 58.193.64.0 58.193.75.255 江苏省苏州市 苏州农业职业技术学院
67 58.208.0.0 58.208.9.197 江苏省苏州市 电信
68 58.208.9.198 58.208.9.198 江苏省苏州市 永嘉网吧(黄桥店)
69 58.208.9.199 58.208.13.255 江苏省苏州市 电信
70 58.208.14.0 58.208.14.255 江苏省苏州市张家港市 电信
71 58.208.15.0 58.208.16.255 江苏省苏州市 电信
72 58.208.17.0 58.208.20.255 江苏省苏州市吴中区 电信
73 58.208.21.0 58.208.91.255 江苏省苏州市 电信
74 58.208.92.0 58.208.105.255 江苏省苏州市常熟市 电信
75 58.208.106.0 58.208.106.255 江苏省苏州市昆山市 电信
76 58.208.107.0 58.208.112.255 江苏省苏州市常熟市 电信
77 58.208.113.0 58.208.113.255 江苏省苏州市太仓市 电信
78 58.208.114.0 58.208.114.255 江苏省苏州市常熟市 电信
79 58.208.115.0 58.208.115.255 江苏省苏州市 电信
80 58.208.116.0 58.208.124.255 江苏省苏州市太仓市 电信
81 58.208.125.0 58.208.128.255 江苏省苏州市 电信
82 58.208.129.0 58.208.132.255 江苏省苏州市太仓市 电信
83 58.208.133.0 58.208.143.255 江苏省苏州市 电信
84 58.208.144.0 58.208.155.255 江苏省苏州市吴江市 电信
85 58.208.156.0 58.208.156.255 江苏省苏州市昆山市 电信
86 58.208.157.0 58.208.159.255 江苏省苏州市吴江市 电信
87 58.208.160.0 58.208.161.255 江苏省苏州市张家港市 电信
88 58.208.162.0 58.208.192.223 江苏省苏州市 电信
89 58.208.192.224 58.208.192.224 江苏省苏州市昆山市 苏州默科环保技术有限公司(千灯镇精细化工区致威路)
90 58.208.192.225 58.208.196.255 江苏省苏州市 电信
91 58.208.197.0 58.208.197.255 江苏省苏州市昆山市 电信
92 58.208.198.0 58.208.200.255 江苏省苏州市 电信
93 58.208.201.0 58.208.201.255 江苏省苏州市昆山市 电信
94 58.208.202.0 58.208.215.255 江苏省苏州市 电信
95 58.208.216.0 58.208.216.255 江苏省苏州市吴江市 电信
96 58.208.217.0 58.208.217.255 江苏省苏州市常熟市 电信
97 58.208.218.0 58.208.253.255 江苏省苏州市 电信
98 58.208.254.0 58.208.254.255 江苏省苏州市昆山市 电信
99 58.208.255.0 58.208.255.55 江苏省苏州市 电信
100 58.208.255.56 58.208.255.56 江苏省苏州市 迎春花园黑网吧
101 58.208.255.57 58.209.16.117 江苏省苏州市 电信
102 58.209.16.118 58.209.16.118 江苏省苏州市昆山市 古城南路2号网吧
103 58.209.16.119 58.209.17.79 江苏省苏州市 电信
104 58.209.17.80 58.209.17.80 江苏省苏州市昆山市 古城南路1号网吧
105 58.209.17.81 58.209.19.255 江苏省苏州市 电信
106 58.209.20.0 58.209.22.255 江苏省苏州市昆山市 电信
107 58.209.23.0 58.209.28.255 江苏省苏州市 电信
108 58.209.29.0 58.209.30.255 江苏省苏州市昆山市 电信
109 58.209.31.0 58.209.34.255 江苏省苏州市 电信
110 58.209.35.0 58.209.48.255 江苏省苏州市昆山市 电信
111 58.209.49.0 58.209.53.255 江苏省苏州市 电信
112 58.209.54.0 58.209.54.255 江苏省苏州市昆山市 电信
113 58.209.55.0 58.209.62.255 江苏省苏州市 电信
114 58.209.63.0 58.209.66.255 江苏省苏州市昆山市 电信
115 58.209.67.0 58.209.73.255 江苏省苏州市 电信
116 58.209.74.0 58.209.77.255 江苏省苏州市昆山市 电信
117 58.209.78.0 58.209.82.255 江苏省苏州市 电信
118 58.209.83.0 58.209.83.255 江苏省苏州市昆山市 电信
119 58.209.84.0 58.209.91.255 江苏省苏州市 电信
120 58.209.92.0 58.209.92.255 江苏省苏州市常熟市 电信
121 58.209.93.0 58.209.104.255 江苏省苏州市 电信
122 58.209.105.0 58.209.105.255 江苏省苏州市张家港市 电信
123 58.209.106.0 58.209.115.255 江苏省苏州市 电信
124 58.209.116.0 58.209.116.255 江苏省苏州市常熟市 电信
125 58.209.117.0 58.209.127.255 江苏省苏州市 电信
126 58.209.128.0 58.209.149.255 江苏省苏州市常熟市 电信
127 58.209.150.0 58.209.150.255 江苏省苏州市张家港市 电信
128 58.209.151.0 58.209.156.255 江苏省苏州市常熟市 电信
129 58.209.157.0 58.209.166.255 江苏省苏州市 电信
130 58.209.167.0 58.209.167.255 江苏省苏州市吴中区 电信
131 58.209.168.0 58.209.181.255 江苏省苏州市常熟市 电信
132 58.209.182.0 58.209.182.255 江苏省苏州市张家港市 电信
133 58.209.183.0 58.209.183.255 江苏省苏州市常熟市 电信
134 58.209.184.0 58.209.191.255 江苏省苏州市 电信
135 58.209.192.0 58.209.202.255 江苏省苏州市吴江市 电信
136 58.209.203.0 58.209.203.255 江苏省苏州市张家港市 电信
137 58.209.204.0 58.209.206.255 江苏省苏州市吴江市 电信
138 58.209.207.0 58.209.207.255 江苏省苏州市昆山市 电信
139 58.209.208.0 58.209.208.255 江苏省苏州市太仓市 电信
140 58.209.209.0 58.209.211.255 江苏省苏州市吴江市 电信
141 58.209.212.0 58.209.212.255 江苏省苏州市昆山市 电信
142 58.209.213.0 58.209.223.255 江苏省苏州市吴江市 电信
143 58.209.224.0 58.209.231.255 江苏省苏州市 电信
144 58.209.232.0 58.209.232.255 江苏省苏州市吴江市 电信
145 58.209.233.0 58.209.240.255 江苏省苏州市 电信
146 58.209.241.0 58.209.241.255 江苏省苏州市相城区 电信
147 58.209.242.0 58.209.247.255 江苏省苏州市 电信
148 58.209.248.0 58.209.248.255 江苏省苏州市常熟市 电信
149 58.209.249.0 58.209.249.255 江苏省苏州市太仓市 电信
150 58.209.250.0 58.210.1.255 江苏省苏州市 电信
151 58.210.2.0 58.210.3.255 江苏省苏州市张家港市 电信
152 58.210.4.0 58.210.4.149 江苏省苏州市吴中区 电信
153 58.210.4.150 58.210.4.159 江苏省苏州市吴中区 满天星网络会所(石湖东路46号)
154 58.210.4.160 58.210.4.255 江苏省苏州市吴中区 电信
155 58.210.5.0 58.210.5.255 江苏省苏州市张家港市 电信
156 58.210.6.0 58.210.12.255 江苏省苏州市 电信
157 58.210.13.0 58.210.13.255 江苏省苏州市吴中区 电信
158 58.210.14.0 58.210.17.255 江苏省苏州市 电信
159 58.210.18.0 58.210.20.255 江苏省苏州市张家港市 电信
160 58.210.21.0 58.210.35.255 江苏省苏州市 电信
161 58.210.36.0 58.210.36.255 江苏省苏州市张家港市 电信
162 58.210.37.0 58.210.41.255 江苏省苏州市 电信
163 58.210.42.0 58.210.45.191 江苏省苏州市张家港市 电信
164 58.210.45.192 58.210.45.199 江苏省苏州市吴中区 宝带实验小学(宝带东路179号)
165 58.210.45.200 58.210.46.111 江苏省苏州市张家港市 电信
166 58.210.46.112 58.210.46.119 江苏省苏州市吴中区 中小学综合实践学校(金庭镇镇夏街60号)
167 58.210.46.120 58.210.48.255 江苏省苏州市张家港市 电信
168 58.210.49.0 58.210.49.255 江苏省苏州市昆山市 电信
169 58.210.50.0 58.210.50.255 江苏省苏州市太仓市 电信
170 58.210.51.0 58.210.51.255 江苏省苏州市张家港市 电信
171 58.210.52.0 58.210.56.95 江苏省苏州市 电信
172 58.210.56.96 58.210.56.99 江苏省苏州市 德智体股份有限公司
173 58.210.56.100 58.210.61.255 江苏省苏州市 电信
174 58.210.62.0 58.210.62.255 江苏省苏州市张家港市 电信
175 58.210.63.0 58.210.73.252 江苏省苏州市 电信
176 58.210.73.253 58.210.73.253 江苏省苏州市 南环西路今今网吧
177 58.210.73.254 58.210.76.33 江苏省苏州市 电信
178 58.210.76.34 58.210.76.34 江苏省苏州市 吴宫泛太平洋酒店
179 58.210.76.35 58.210.79.195 江苏省苏州市 电信
180 58.210.79.196 58.210.79.196 江苏省苏州市吴江市 红色金点网吧
181 58.210.79.197 58.210.79.255 江苏省苏州市 电信
182 58.210.80.0 58.210.80.255 江苏省苏州市吴江市 电信
183 58.210.81.0 58.210.89.255 江苏省苏州市 电信
184 58.210.90.0 58.210.90.255 江苏省苏州市太仓市 电信
185 58.210.91.0 58.210.92.255 江苏省苏州市 电信
186 58.210.93.0 58.210.94.255 江苏省苏州市太仓市 电信
187 58.210.95.0 58.210.95.255 江苏省苏州市 电信
188 58.210.96.0 58.210.96.255 江苏省苏州市沧浪区 电信
189 58.210.97.0 58.210.97.7 江苏省苏州市 电信
190 58.210.97.8 58.210.97.15 江苏省苏州市吴中区 南师大附属苏州石湖中学(兴吴路100号)
191 58.210.97.16 58.210.99.135 江苏省苏州市 电信
192 58.210.99.136 58.210.99.143 江苏省苏州市吴中区 甪直中学
193 58.210.99.144 58.210.117.255 江苏省苏州市 电信
194 58.210.118.0 58.210.118.255 江苏省苏州市昆山市 电信
195 58.210.119.0 58.210.127.9 江苏省苏州市 电信
196 58.210.127.10 58.210.127.10 江苏省苏州市吴中区 新天网吧(郭巷街道通达路)
197 58.210.127.11 58.210.127.87 江苏省苏州市 电信
198 58.210.127.88 58.210.127.95 江苏省苏州市 长城公司
199 58.210.127.96 58.210.127.111 江苏省苏州市 正阳精密电子有限公司
200 58.210.127.112 58.210.127.119 江苏省苏州市 财政投资评审中心
201 58.210.127.120 58.210.144.169 江苏省苏州市 电信
202 58.210.144.170 58.210.144.170 江苏省苏州市昆山市 花桥镇金利浪淘沙网吧连锁
203 58.210.144.171 58.210.160.25 江苏省苏州市 电信
204 58.210.160.26 58.210.160.26 江苏省苏州市 创业网吧(莫邪路790号)
205 58.210.160.27 58.210.172.41 江苏省苏州市 电信
206 58.210.172.42 58.210.172.42 江苏省苏州市常熟市 神话网吧(方塔街头4号二楼)
207 58.210.172.43 58.210.173.21 江苏省苏州市 电信
208 58.210.173.22 58.210.173.22 江苏省苏州市 浩腾电子(昆山)员工培训中心
209 58.210.173.23 58.210.174.169 江苏省苏州市 电信
210 58.210.174.170 58.210.174.170 江苏省苏州市吴江市 文峰网络会所(三里桥)
211 58.210.174.171 58.210.175.122 江苏省苏州市 电信
212 58.210.175.123 58.210.175.123 江苏省苏州市 广播电视总台(竹辉路298号广播3号楼)
213 58.210.175.124 58.210.175.131 江苏省苏州市 电信
214 58.210.175.132 58.210.175.132 江苏省苏州市 广播电视总台(竹辉路298号广播3号楼)
215 58.210.175.133 58.210.191.15 江苏省苏州市 电信
216 58.210.191.16 58.210.191.23 江苏省苏州市 南门街道苏州吴县新村
217 58.210.191.24 58.210.191.31 江苏省苏州市 电信
218 58.210.191.32 58.210.191.39 江苏省苏州市 南门街道苏州东大街社区
219 58.210.191.40 58.210.191.47 江苏省苏州市 电信
220 58.210.191.48 58.210.191.51 江苏省苏州市 狮子林管理中心
221 58.210.191.52 58.210.191.55 江苏省苏州市 电信
222 58.210.191.56 58.210.191.63 江苏省苏州市 苏州中旅国际旅行社有限公司
223 58.210.191.64 58.210.191.71 江苏省苏州市 电信
224 58.210.191.72 58.210.191.79 江苏省苏州市 苏州东来仪文化用品公司
225 58.210.191.80 58.210.191.87 江苏省苏州市 南门街道侍其巷社区
226 58.210.191.88 58.210.191.95 江苏省苏州市吴中区 胥口实验小学
227 58.210.191.96 58.210.191.127 江苏省苏州市 南门街道三多巷社区
228 58.210.191.128 58.210.191.135 江苏省苏州市 苏州网格信息科技有限公司
229 58.210.191.136 58.210.191.143 江苏省苏州市 电信
230 58.210.191.144 58.210.191.151 江苏省苏州市 苏州汇思人力资源
231 58.210.191.152 58.210.191.159 江苏省苏州市 苏州汉庭星空酒店管理有限公司
232 58.210.191.160 58.210.191.175 江苏省苏州市 苏州华兴源创电子科技有限公司
233 58.210.191.176 58.210.191.183 江苏省苏州市 苏州玄妙索菲特大酒店
234 58.210.191.184 58.210.191.191 江苏省苏州市 电信
235 58.210.191.192 58.210.191.199 江苏省苏州市 苏州创元投资发展(集团)有限公司
236 58.210.191.200 58.210.191.207 江苏省苏州市 Cangmeng酒店
237 58.210.191.208 58.210.191.215 江苏省苏州市 电信
238 58.210.191.216 58.210.191.223 江苏省苏州市 苏州工业园区宇砷科技有限公司
239 58.210.191.224 58.210.191.231 江苏省苏州市 苏州友通数码港
240 58.210.191.232 58.210.191.247 江苏省苏州市 电信
241 58.210.191.248 58.210.191.255 江苏省苏州市 凌群电脑股份有限公司
242 58.210.192.0 58.210.192.137 江苏省苏州市 电信
243 58.210.192.138 58.210.192.138 江苏省苏州市吴江市 冰田网吧(清树湾)
244 58.210.192.139 58.210.213.157 江苏省苏州市 电信
245 58.210.213.158 58.210.213.158 江苏省苏州市 盈联卡内基创新中心(工业园区东平街288号)
246 58.210.213.159 58.210.217.105 江苏省苏州市 电信
247 58.210.217.106 58.210.217.106 江苏省苏州市吴江市 群光电子(九龙路)
248 58.210.217.107 58.210.232.249 江苏省苏州市 电信
249 58.210.232.250 58.210.232.250 江苏省苏州市 金梦圆网吧(跨塘镇锦丰广场)
250 58.210.232.251 58.210.234.129 江苏省苏州市 电信
251 58.210.234.130 58.210.234.130 江苏省苏州市沧浪区 实验小学
252 58.210.234.131 58.210.235.15 江苏省苏州市 电信
253 58.210.235.16 58.210.235.23 江苏省苏州市 苏州立达学校(新桥巷20号/侍其巷45号)
254 58.210.235.24 58.210.238.159 江苏省苏州市 电信
255 58.210.238.160 58.210.238.175 江苏省苏州市 苏州工艺美术职业技术学院(国际教育园南区)
256 58.210.238.176 58.210.239.63 江苏省苏州市 电信
257 58.210.239.64 58.210.239.79 江苏省苏州市 职业大学(国际教育园南区)
258 58.210.239.80 58.210.239.199 江苏省苏州市 电信
259 58.210.239.200 58.210.239.207 江苏省苏州市 苏州大学文正学院(越湖路188号)
260 58.210.239.208 58.210.241.127 江苏省苏州市 电信
261 58.210.241.128 58.210.241.143 江苏省苏州市常熟市 第一中学(西门大街)
262 58.210.241.144 58.210.243.49 江苏省苏州市 电信
263 58.210.243.50 58.210.243.50 江苏省苏州市昆山市 水秀路捷胜精密电子有限公司
264 58.210.243.51 58.210.246.201 江苏省苏州市 电信
265 58.210.246.202 58.210.246.202 江苏省苏州市 香雪海饭店(胥江店)
266 58.210.246.203 58.210.246.255 江苏省苏州市 电信
267 58.210.247.0 58.210.247.33 江苏省苏州市张家港市 电信
268 58.210.247.34 58.210.247.34 江苏省苏州市张家港市 盛大网吧
269 58.210.247.35 58.210.247.74 江苏省苏州市张家港市 电信
270 58.210.247.75 58.210.247.75 江苏省苏州市张家港市 岁月童话网吧(园林路)
271 58.210.247.76 58.210.247.137 江苏省苏州市张家港市 电信
272 58.210.247.138 58.210.247.138 江苏省苏州市张家港市 马嘶幼儿园(马嘶小学)
273 58.210.247.139 58.210.247.233 江苏省苏州市张家港市 电信
274 58.210.247.234 58.210.247.234 江苏省苏州市张家港市 麦沙网吧
275 58.210.247.235 58.210.247.255 江苏省苏州市张家港市 电信
276 58.210.248.0 58.210.248.9 江苏省苏州市 电信
277 58.210.248.10 58.210.248.10 江苏省苏州市张家港市 新时空网吧
278 58.210.248.11 58.210.248.41 江苏省苏州市 电信
279 58.210.248.42 58.210.248.42 江苏省苏州市 长桥春苑网吧
280 58.210.248.43 58.210.248.153 江苏省苏州市 电信
281 58.210.248.154 58.210.248.154 江苏省苏州市张家港市 联友网吧
282 58.210.248.155 58.210.248.249 江苏省苏州市 电信
283 58.210.248.250 58.210.248.250 江苏省苏州市 宏大网吧
284 58.210.248.251 58.210.249.23 江苏省苏州市 电信
285 58.210.249.24 58.210.249.31 江苏省苏州市吴江市 黎里镇自由空间网吧
286 58.210.249.32 58.210.249.49 江苏省苏州市 电信
287 58.210.249.50 58.210.249.50 江苏省苏州市吴江市 亿佰网吧
288 58.210.249.51 58.210.249.51 江苏省苏州市吴江市 壹佰网吧(三角井阿里巴巴KTV旁)
289 58.210.249.52 58.210.249.65 江苏省苏州市 电信
290 58.210.249.66 58.210.249.66 江苏省苏州市吴江市 时速网吧
291 58.210.249.67 58.210.249.67 江苏省苏州市 电信
292 58.210.249.68 58.210.249.68 江苏省苏州市吴江市 时速网吧
293 58.210.249.69 58.210.249.89 江苏省苏州市 电信
294 58.210.249.90 58.210.249.90 江苏省苏州市吴江市 宇通网吧(黎里镇开发区汽车站对面)
295 58.210.249.91 58.210.249.119 江苏省苏州市 电信
296 58.210.249.120 58.210.249.127 江苏省苏州市 安比斯特殊玻璃有限公司
297 58.210.249.128 58.210.249.177 江苏省苏州市 电信
298 58.210.249.178 58.210.249.178 江苏省苏州市吴江市 震泽镇腾胜极速网吧(桃源十字路口摩配市场A区1-2号)
299 58.210.249.179 58.210.249.193 江苏省苏州市 电信
300 58.210.249.194 58.210.249.194 江苏省苏州市吴江市 八都好旺角网吧
301 58.210.249.195 58.210.249.209 江苏省苏州市 电信
302 58.210.249.210 58.210.249.210 江苏省苏州市吴江市 松陵镇鑫隆网吧
303 58.210.249.211 58.210.251.49 江苏省苏州市 电信
304 58.210.251.50 58.210.251.50 江苏省苏州市昆山市 托普信息学院
305 58.210.251.51 58.210.251.58 江苏省苏州市 电信
306 58.210.251.59 58.210.251.59 江苏省苏州市 托普信息职业技术学院
307 58.210.251.60 58.210.251.130 江苏省苏州市 电信
308 58.210.251.131 58.210.251.131 江苏省苏州市 华扬电子有限公司
309 58.210.251.132 58.210.251.241 江苏省苏州市 电信
310 58.210.251.242 58.210.251.243 江苏省苏州市昆山市 联想网吧
311 58.210.251.244 58.210.253.95 江苏省苏州市 电信
312 58.210.253.96 58.210.253.103 江苏省苏州市 苏州工业园区思立特科技有限公司
313 58.210.253.104 58.210.253.121 江苏省苏州市 电信
314 58.210.253.122 58.210.253.122 江苏省苏州市 相成区欣网E家(齐陆店)
315 58.210.253.123 58.210.254.194 江苏省苏州市 电信
316 58.210.254.195 58.210.254.195 江苏省苏州市 欣网E家连锁网吧(斜塘店)
317 58.210.254.196 58.210.255.111 江苏省苏州市 电信
318 58.210.255.112 58.210.255.119 江苏省苏州市吴中区 江苏省木渎高级中学(木渎镇灵天路588号)
319 58.210.255.120 58.210.255.151 江苏省苏州市 电信
320 58.210.255.152 58.210.255.159 江苏省苏州市 欣网E家(国际教育园对面)
321 58.210.255.160 58.211.20.255 江苏省苏州市 电信
322 58.211.21.0 58.211.21.255 江苏省苏州市 广州优视科技公司UCWEB浏览器苏州电信加速服务器
323 58.211.22.0 58.211.24.127 江苏省苏州市 电信
324 58.211.24.128 58.211.24.143 江苏省苏州市 阳澄湖澜廷度假酒店
325 58.211.24.144 58.211.29.249 江苏省苏州市 电信
326 58.211.29.250 58.211.29.250 江苏省苏州市 展毅塑胶材料科技有限公司
327 58.211.29.251 58.211.30.123 江苏省苏州市 电信
328 58.211.30.124 58.211.30.124 江苏省苏州市 飓风网吧
329 58.211.30.125 58.211.32.71 江苏省苏州市 电信
330 58.211.32.72 58.211.32.79 江苏省苏州市 苏州乐园(苏州市新区金山路87号)
331 58.211.32.80 58.211.36.121 江苏省苏州市 电信
332 58.211.36.122 58.211.36.122 江苏省苏州市 职业大学
333 58.211.36.123 58.211.36.152 江苏省苏州市 电信
334 58.211.36.153 58.211.36.159 江苏省苏州市吴中区 东山莫厘中学(东山镇人民路62号)
335 58.211.36.160 58.211.45.255 江苏省苏州市 电信
336 58.211.46.0 58.211.46.67 江苏省苏州市昆山市 电信
337 58.211.46.68 58.211.46.68 江苏省苏州市昆山市 佳缘网吧
338 58.211.46.69 58.211.47.117 江苏省苏州市昆山市 电信
339 58.211.47.118 58.211.47.118 江苏省苏州市昆山市 晨曦北园欣网E家佳悦店
340 58.211.47.119 58.211.48.161 江苏省苏州市昆山市 电信
341 58.211.48.162 58.211.48.162 江苏省苏州市昆山市 张浦周巷欣网E家网吧
342 58.211.48.163 58.211.48.255 江苏省苏州市昆山市 电信
343 58.211.49.0 58.211.49.7 江苏省苏州市昆山市 新网E家-神奇网吧(青阳路14号)
344 58.211.49.8 58.211.49.73 江苏省苏州市昆山市 电信
345 58.211.49.74 58.211.49.74 江苏省苏州市昆山市 张浦镇欣网E家网吧
346 58.211.49.75 58.211.49.188 江苏省苏州市昆山市 电信
347 58.211.49.189 58.211.49.189 江苏省苏州市昆山市 欣网E家网吧
348 58.211.49.190 58.211.49.255 江苏省苏州市昆山市 电信
349 58.211.50.0 58.211.52.199 江苏省苏州市 电信
350 58.211.52.200 58.211.52.207 江苏省苏州市昆山市 苏州托普信息职业技术学院(巴城湖滨北路288号)
351 58.211.52.208 58.211.54.57 江苏省苏州市 电信
352 58.211.54.58 58.211.54.58 江苏省苏州市吴江市 自由人网吧(同里镇天翰科技隔壁小街)
353 58.211.54.59 58.211.56.17 江苏省苏州市 电信
354 58.211.56.18 58.211.56.18 江苏省苏州市吴江市 横扇欣网E家
355 58.211.56.19 58.211.61.25 江苏省苏州市 电信
356 58.211.61.26 58.211.61.26 江苏省苏州市张家港市 金港镇方圆网吧(长江村向阳楼)
357 58.211.61.27 58.211.62.63 江苏省苏州市 电信
358 58.211.62.64 58.211.62.71 江苏省苏州市张家港市 第七中学(乘航西路)
359 58.211.62.72 58.211.64.255 江苏省苏州市 电信
360 58.211.65.0 58.211.65.0 江苏省苏州市 一醉网吧(老客站对面)
361 58.211.65.1 58.211.65.98 江苏省苏州市 电信
362 58.211.65.99 58.211.65.99 江苏省苏州市 一醉网吧(朝阳西里148号)
363 58.211.65.100 58.211.66.57 江苏省苏州市 电信
364 58.211.66.58 58.211.66.58 江苏省苏州市 上峰科技有限公司
365 58.211.66.59 58.211.67.255 江苏省苏州市 电信
366 58.211.68.0 58.211.68.7 江苏省苏州市常熟市 永乐网吧
367 58.211.68.8 58.211.68.15 江苏省苏州市常熟市 沙家浜金辉网吧
368 58.211.68.16 58.211.68.23 江苏省苏州市常熟市 黄山网吧
369 58.211.68.24 58.211.68.31 江苏省苏州市常熟市 宇立盟机电科技(常熟)有限公司
370 58.211.68.32 58.211.68.39 江苏省苏州市常熟市 神游网吧
371 58.211.68.40 58.211.68.47 江苏省苏州市常熟市 连环网吧
372 58.211.68.48 58.211.68.55 江苏省苏州市常熟市 水晶宫网吧
373 58.211.68.56 58.211.68.63 江苏省苏州市常熟市 常顺网吧
374 58.211.68.64 58.211.68.79 江苏省苏州市常熟市 敬鹏(常熟)电子有限公司
375 58.211.68.80 58.211.68.87 江苏省苏州市常熟市 宇龙网吧
376 58.211.68.88 58.211.68.95 江苏省苏州市常熟市 凯兰针织有限公司
377 58.211.68.96 58.211.68.103 江苏省苏州市常熟市 思达耐精密机电(常熟)有限公司
378 58.211.68.104 58.211.68.111 江苏省苏州市常熟市 欣网易家虞山加盟网吧
379 58.211.68.112 58.211.68.119 江苏省苏州市常熟市 弘捷电路(常熟)有限公司
380 58.211.68.120 58.211.68.223 江苏省苏州市常熟市 天银机电有限公司
381 58.211.68.224 58.211.68.231 江苏省苏州市常熟市 旋力集团股份有限公司
382 58.211.68.232 58.211.68.239 江苏省苏州市常熟市 达富电脑(常熟)有限公司
383 58.211.68.240 58.211.68.247 江苏省苏州市常熟市 大雅精密机械(常熟)有限公司
384 58.211.68.248 58.211.68.255 江苏省苏州市常熟市 中国电信股份有限公司常熟分公司
385 58.211.69.0 58.211.69.7 江苏省苏州市常熟市 常熟美术馆
386 58.211.69.8 58.211.69.23 江苏省苏州市常熟市 中国电信股份有限公司常熟分公司
387 58.211.69.24 58.211.69.31 江苏省苏州市常熟市 兆利电子材料有限公司
388 58.211.69.32 58.211.69.39 江苏省苏州市常熟市 群英针织制造有限公司
389 58.211.69.40 58.211.69.47 江苏省苏州市常熟市 中国电信股份有限公司常熟分公司
390 58.211.69.48 58.211.69.55 江苏省苏州市常熟市 苏州万豪房地产开发有限公司
391 58.211.69.56 58.211.69.63 江苏省苏州市常熟市 中国电信股份有限公司常熟分公司
392 58.211.69.64 58.211.69.71 江苏省苏州市常熟市 神龙服饰有限公司
393 58.211.69.72 58.211.69.79 江苏省苏州市常熟市 思达耐精密机电(常熟)有限公司
394 58.211.69.80 58.211.69.87 江苏省苏州市常熟市 锦江之星常熟招商城店
395 58.211.69.88 58.211.69.95 江苏省苏州市常熟市 佳美金属制品有限公司
396 58.211.69.96 58.211.69.103 江苏省苏州市常熟市 江苏邦特生物科技有限公司
397 58.211.69.104 58.211.69.111 江苏省苏州市常熟市 海虞镇零距离网吧
398 58.211.69.112 58.211.69.119 江苏省苏州市常熟市 电视设备有限公司
399 58.211.69.120 58.211.69.127 江苏省苏州市 电信
400 58.211.69.128 58.211.69.135 江苏省苏州市常熟市 如家宾馆常熟衡山店
401 58.211.69.136 58.211.69.143 江苏省苏州市常熟市 电信
402 58.211.69.144 58.211.69.151 江苏省苏州市常熟市 富士莱钢管有限公司
403 58.211.69.152 58.211.69.159 江苏省苏州市常熟市 徐市中心幼儿园
404 58.211.69.160 58.211.69.183 江苏省苏州市常熟市 污水处理厂
405 58.211.69.184 58.211.69.191 江苏省苏州市常熟市 新城运输服务公司
406 58.211.69.192 58.211.70.39 江苏省苏州市 电信
407 58.211.70.40 58.211.70.47 江苏省苏州市常熟市 盛高房产开发有限公司
408 58.211.70.48 58.211.70.55 江苏省苏州市常熟市 裕坤置业有限公司
409 58.211.70.56 58.211.70.63 江苏省苏州市 电信
410 58.211.70.64 58.211.70.71 江苏省苏州市常熟市 上海娜琪服饰有限公司常熟分公司
411 58.211.70.72 58.211.70.79 江苏省苏州市常熟市 安达洲物流有限公司
412 58.211.70.80 58.211.70.87 江苏省苏州市常熟市 江苏鸿森投资管理有限公司宝丽金宾馆商务会所
413 58.211.70.88 58.211.70.95 江苏省苏州市常熟市 金海雨林商务会所
414 58.211.70.96 58.211.70.111 江苏省苏州市常熟市 污水处理厂
415 58.211.70.112 58.211.70.119 江苏省苏州市常熟市 亿丰投资置业有限公司
416 58.211.70.120 58.211.70.127 江苏省苏州市常熟市 世博汽车维修有限公司
417 58.211.70.128 58.211.70.143 江苏省苏州市常熟市 达富电脑(常熟)有限公司
418 58.211.70.144 58.211.70.151 江苏省苏州市 电信
419 58.211.70.152 58.211.70.159 江苏省苏州市常熟市 金海雨林商务会所
420 58.211.70.160 58.211.70.167 江苏省苏州市常熟市 精元电脑有限公司
421 58.211.70.168 58.211.70.175 江苏省苏州市常熟市 博士德机电设备有限公司
422 58.211.70.176 58.211.70.183 江苏省苏州市常熟市 申银商务宾馆
423 58.211.70.184 58.211.70.191 江苏省苏州市常熟市 招商城国际展览中心管委会
424 58.211.70.192 58.211.70.199 江苏省苏州市常熟市 金虞山染料有限公司
425 58.211.70.200 58.211.70.207 江苏省苏州市常熟市 达涅利冶金设备有限公司
426 58.211.70.208 58.211.70.209 江苏省苏州市 电信
427 58.211.70.210 58.211.70.210 江苏省苏州市常熟市 梅李珍门舒心网吧
428 58.211.70.211 58.211.70.215 江苏省苏州市 电信
429 58.211.70.216 58.211.70.223 江苏省苏州市常熟市 国服房地产开发有限公司
430 58.211.70.224 58.211.70.231 江苏省苏州市常熟市 东方染整厂
431 58.211.70.232 58.211.70.239 江苏省苏州市常熟市 日日顺电器有限公司
432 58.211.70.240 58.211.70.247 江苏省苏州市常熟市 苏威特种聚合物(常熟)有限公司
433 58.211.70.248 58.211.70.255 江苏省苏州市常熟市 太谷百货商业有限公司
434 58.211.71.0 58.211.75.166 江苏省苏州市 电信
435 58.211.75.167 58.211.75.167 江苏省苏州市 力博网络
436 58.211.75.168 58.211.87.41 江苏省苏州市 电信
437 58.211.87.42 58.211.87.42 江苏省苏州市昆山市 古城路桔子休闲网吧
438 58.211.87.43 58.211.87.57 江苏省苏州市 电信
439 58.211.87.58 58.211.87.58 江苏省苏州市 福云网吧
440 58.211.87.59 58.211.87.59 江苏省苏州市 电信
441 58.211.87.60 58.211.87.60 江苏省苏州市 浮云网吧
442 58.211.87.61 58.211.87.233 江苏省苏州市 电信
443 58.211.87.234 58.211.87.234 江苏省苏州市昆山市 城北西路雷霆网吧(红杨花园附近)
444 58.211.87.235 58.211.88.153 江苏省苏州市 电信
445 58.211.88.154 58.211.88.154 江苏省苏州市相城区 阳澄湖镇网通家园振飞店(凤阳路6-3号)
446 58.211.88.155 58.211.90.37 江苏省苏州市 电信
447 58.211.90.38 58.211.90.38 江苏省苏州市 康佳花园小区网吧
448 58.211.90.39 58.211.91.55 江苏省苏州市 电信
449 58.211.91.56 58.211.91.63 江苏省苏州市 东山精密制造股份有限公司(吴中区东山镇工业园凤凰山路8号)
450 58.211.91.64 58.211.97.27 江苏省苏州市 电信
451 58.211.97.28 58.211.97.28 江苏省苏州市常熟市 天一国际贸易有限公司
452 58.211.97.29 58.211.98.39 江苏省苏州市 电信
453 58.211.98.40 58.211.98.47 江苏省苏州市 太平洋印刷公司(旺山工业园)
454 58.211.98.48 58.211.98.49 江苏省苏州市 电信
455 58.211.98.50 58.211.98.50 江苏省苏州市 南园路金石网吧
456 58.211.98.51 58.211.98.103 江苏省苏州市 电信
457 58.211.98.104 58.211.98.111 江苏省苏州市吴中区 长桥中学
458 58.211.98.112 58.211.102.17 江苏省苏州市 电信
459 58.211.102.18 58.211.102.18 江苏省苏州市张家港市 常来常网网吧(杨舍镇长安路457号)
460 58.211.102.19 58.211.106.130 江苏省苏州市 电信
461 58.211.106.131 58.211.106.132 江苏省苏州市昆山市 金地网吧(花桥镇光明1002号)
462 58.211.106.133 58.211.107.49 江苏省苏州市 电信
463 58.211.107.50 58.211.107.50 江苏省苏州市 苏州大学图书馆
464 58.211.107.51 58.211.109.197 江苏省苏州市 电信
465 58.211.109.198 58.211.109.198 江苏省苏州市张家港市 飞宇网吧
466 58.211.109.199 58.211.109.255 江苏省苏州市 电信
467 58.211.110.0 58.211.110.255 江苏省苏州市昆山市 电信
468 58.211.111.0 58.211.117.42 江苏省苏州市 电信
469 58.211.117.43 58.211.117.43 江苏省苏州市 新区金钻网吧
470 58.211.117.44 58.211.117.95 江苏省苏州市 电信
471 58.211.117.96 58.211.117.103 江苏省苏州市 高新区人力资源有限公司
472 58.211.117.104 58.211.118.103 江苏省苏州市 电信
473 58.211.118.104 58.211.118.111 江苏省苏州市昆山市 新亚新电子科技有限公司(昆山市中环路115号)
474 58.211.118.112 58.211.119.1 江苏省苏州市 电信
475 58.211.119.2 58.211.119.2 江苏省苏州市 联想网吧(吴江桃源人民路423)
476 58.211.119.3 58.211.119.122 江苏省苏州市 电信
477 58.211.119.123 58.211.119.123 江苏省苏州市吴江市 震泽镇欣网E家网吧
478 58.211.119.124 58.211.123.143 江苏省苏州市 电信
479 58.211.123.144 58.211.123.159 江苏省苏州市 职业大学
480 58.211.123.160 58.211.123.175 江苏省苏州市 职业大学宿舍区
481 58.211.123.176 58.211.123.191 江苏省苏州市 职业大学(国际教育园南校区)
482 58.211.123.192 58.211.124.23 江苏省苏州市 电信
483 58.211.124.24 58.211.124.31 江苏省苏州市相城区 渭塘镇网通家园
484 58.211.124.32 58.211.124.121 江苏省苏州市 电信
485 58.211.124.122 58.211.124.122 江苏省苏州市 联通家园东升店(相城区)
486 58.211.124.123 58.211.126.47 江苏省苏州市 电信
487 58.211.126.48 58.211.126.63 江苏省苏州市 苏州工艺美术职业技术学院
488 58.211.126.64 58.211.126.255 江苏省苏州市 电信
489 58.211.127.0 58.211.127.209 江苏省苏州市昆山市 电信
490 58.211.127.210 58.211.127.210 江苏省苏州市昆山市 友情网吧(火车站往东)
491 58.211.127.211 58.211.127.255 江苏省苏州市昆山市 电信
492 58.211.128.0 58.211.129.155 江苏省苏州市 电信
493 58.211.129.156 58.211.129.156 江苏省苏州市 园区跨塘网通家园
494 58.211.129.157 58.211.131.1 江苏省苏州市 电信
495 58.211.131.2 58.211.131.2 江苏省苏州市吴江市 盛泽镇网通家园金鹰店(金鹰宾馆内)
496 58.211.131.3 58.211.131.145 江苏省苏州市 电信
497 58.211.131.146 58.211.131.146 江苏省苏州市吴江市 盛泽镇网通家园网吧(镜湖公圆)
498 58.211.131.147 58.211.131.175 江苏省苏州市 电信
499 58.211.131.176 58.211.131.183 江苏省苏州市吴江市 黎里镇欣网E家网吧
500 58.211.131.184 58.211.131.255 江苏省苏州市 电信
501 58.211.132.0 58.211.132.255 江苏省苏州市 工业园区Wi-Fi宽带
502 58.211.133.0 58.211.133.255 江苏省苏州市张家港市 电信
503 58.211.134.0 58.211.134.201 江苏省苏州市 电信
504 58.211.134.202 58.211.134.202 江苏省苏州市 甪直旅游发展公司
505 58.211.134.203 58.211.142.177 江苏省苏州市 电信
506 58.211.142.178 58.211.142.178 江苏省苏州市昆山市 西大桥旁富祥网吧
507 58.211.142.179 58.211.143.120 江苏省苏州市 电信
508 58.211.143.121 58.211.143.125 江苏省苏州市昆山市 同丰休闲网吧
509 58.211.143.126 58.211.144.75 江苏省苏州市 电信
510 58.211.144.76 58.211.144.77 江苏省苏州市昆山市 红苹果网吧
511 58.211.144.78 58.211.145.217 江苏省苏州市 电信
512 58.211.145.218 58.211.145.218 江苏省苏州市 张浦镇中录时空连锁网吧昆山银鹿店(银鹿广场)
513 58.211.145.219 58.211.147.227 江苏省苏州市 电信
514 58.211.147.228 58.211.147.228 江苏省苏州市 园区保安公司
515 58.211.147.229 58.211.148.1 江苏省苏州市 电信
516 58.211.148.2 58.211.148.2 江苏省苏州市 浪淘沙连锁网吧胜浦连锁店
517 58.211.148.3 58.211.151.207 江苏省苏州市 电信
518 58.211.151.208 58.211.151.215 江苏省苏州市 欣网E家(新丰店)(横越路109号)
519 58.211.151.216 58.211.153.65 江苏省苏州市 电信
520 58.211.153.66 58.211.153.68 江苏省苏州市吴江市 盛泽欣网E家网吧(太古广场)
521 58.211.153.69 58.211.153.165 江苏省苏州市 电信
522 58.211.153.166 58.211.153.166 江苏省苏州市吴江市 盛泽星海浪网吧(舜新南路)
523 58.211.153.167 58.211.153.185 江苏省苏州市 电信
524 58.211.153.186 58.211.153.186 江苏省苏州市吴江市 网通家园芦墟浦北路加盟店
525 58.211.153.187 58.211.153.225 江苏省苏州市 电信
526 58.211.153.226 58.211.153.226 江苏省苏州市吴江市 博悦中录时空坛邱店
527 58.211.153.227 58.211.154.219 江苏省苏州市 电信
528 58.211.154.220 58.211.154.220 江苏省苏州市吴江市 盛泽镇福华世家(南环路)
529 58.211.154.221 58.211.155.1 江苏省苏州市 电信
530 58.211.155.2 58.211.155.2 江苏省苏州市 诺贝雨网吧
531 58.211.155.3 58.211.155.5 江苏省苏州市 电信
532 58.211.155.6 58.211.155.6 江苏省苏州市 工业园区诺贝雨网吧
533 58.211.155.7 58.211.155.13 江苏省苏州市 电信
534 58.211.155.14 58.211.155.14 江苏省苏州市 欣网E家网吧
535 58.211.155.15 58.211.155.17 江苏省苏州市 电信
536 58.211.155.18 58.211.155.18 江苏省苏州市 浪淘沙连锁网吧苏州旗舰店
537 58.211.155.19 58.211.155.37 江苏省苏州市 电信
538 58.211.155.38 58.211.155.38 江苏省苏州市 东环路天乐网吧
539 58.211.155.39 58.211.155.81 江苏省苏州市 电信
540 58.211.155.82 58.211.155.82 江苏省苏州市 苏州工业园区职业技术学院(北校区)
541 58.211.155.83 58.211.155.113 江苏省苏州市 电信
542 58.211.155.114 58.211.155.114 江苏省苏州市昆山市 唯亭镇金陵路浪淘沙连锁网吧金陵店
543 58.211.155.115 58.211.155.129 江苏省苏州市 电信
544 58.211.155.130 58.211.155.130 江苏省苏州市 浪淘沙网吧
545 58.211.155.131 58.211.155.173 江苏省苏州市 电信
546 58.211.155.174 58.211.155.174 江苏省苏州市 可成科技宿舍网吧(工业园阳浦路150号)
547 58.211.155.175 58.211.159.255 江苏省苏州市 电信
548 58.211.160.0 58.211.160.255 江苏省苏州市昆山市 电信
549 58.211.161.0 58.211.161.67 江苏省苏州市 电信
550 58.211.161.68 58.211.161.68 江苏省苏州市昆山市 北门路心舒网吧
551 58.211.161.69 58.211.162.73 江苏省苏州市 电信
552 58.211.162.74 58.211.162.74 江苏省苏州市昆山市 开发区樾河北路网通家园连锁网吧
553 58.211.162.75 58.211.162.157 江苏省苏州市 电信
554 58.211.162.158 58.211.162.158 江苏省苏州市昆山市 党校
555 58.211.162.159 58.211.164.193 江苏省苏州市 电信
556 58.211.164.194 58.211.164.194 江苏省苏州市 富豪网吧(千灯镇炎中路316-318)
557 58.211.164.195 58.211.165.25 江苏省苏州市 电信
558 58.211.165.26 58.211.165.26 江苏省苏州市昆山市 巴城镇阳澄湖网吧(托普大学对面)
559 58.211.165.27 58.211.165.129 江苏省苏州市 电信
560 58.211.165.130 58.211.165.130 江苏省苏州市昆山市 花桥镇速腾网络会所
561 58.211.165.131 58.211.167.34 江苏省苏州市 电信
562 58.211.167.35 58.211.167.35 江苏省苏州市常熟市 合家欢网吧
563 58.211.167.36 58.211.167.233 江苏省苏州市 电信
564 58.211.167.234 58.211.167.234 江苏省苏州市常熟市 神話网吧(方塔东街)
565 58.211.167.235 58.211.180.5 江苏省苏州市 电信
566 58.211.180.6 58.211.180.6 江苏省苏州市 欣网E家连锁网吧(跨塘张泾店)
567 58.211.180.7 58.211.181.255 江苏省苏州市 电信
568 58.211.182.0 58.211.182.7 江苏省苏州市常熟市 敦晖皮件有限公司
569 58.211.182.8 58.211.182.15 江苏省苏州市常熟市 久隆置业有限公司
570 58.211.182.16 58.211.182.18 江苏省苏州市 电信
571 58.211.182.19 58.211.182.19 江苏省苏州市 欣网E家董浜店永盛网吧
572 58.211.182.20 58.211.183.105 江苏省苏州市 电信
573 58.211.183.106 58.211.183.106 江苏省苏州市 联通家园吴江旗舰店(江兴西路)
574 58.211.183.107 58.211.183.155 江苏省苏州市 电信
575 58.211.183.156 58.211.183.156 江苏省苏州市吴江市 飞天网吧
576 58.211.183.157 58.211.183.255 江苏省苏州市 电信
577 58.211.184.0 58.211.184.7 江苏省苏州市吴江市 松陵镇肖杰网吧
578 58.211.184.8 58.211.184.15 江苏省苏州市吴江市 松陵镇腾龙网吧
579 58.211.184.16 58.211.184.31 江苏省苏州市吴江市 松陵镇群光电子(苏州)有限公司(中山北路2379号)
580 58.211.184.32 58.211.184.39 江苏省苏州市吴江市 松陵镇丰盛网吧
581 58.211.184.40 58.211.184.47 江苏省苏州市吴江市 松陵镇品翔电子塑胶制品苏州有限公司
582 58.211.184.48 58.211.184.55 江苏省苏州市吴江市 松陵镇江油科技有限公司
583 58.211.184.56 58.211.184.63 江苏省苏州市吴江市 松陵镇贾静街办事处
584 58.211.184.64 58.211.184.71 江苏省苏州市吴江市 松陵镇联通家园网吧
585 58.211.184.72 58.211.184.79 江苏省苏州市吴江市 松陵镇enterppise有限公司
586 58.211.184.80 58.211.184.87 江苏省苏州市吴江市 松陵镇明月网吧
587 58.211.184.88 58.211.184.95 江苏省苏州市吴江市 松陵镇乘兴网吧
588 58.211.184.96 58.211.184.103 江苏省苏州市吴江市 松陵镇零点网吧
589 58.211.184.104 58.211.184.111 江苏省苏州市吴江市 松陵镇志鑫网吧
590 58.211.184.112 58.211.184.119 江苏省苏州市吴江市 电信
591 58.211.184.120 58.211.184.127 江苏省苏州市吴江市 松陵镇宇锋塑胶制品有限公司(八坼工业区经一路88号)
592 58.211.184.128 58.211.184.135 江苏省苏州市吴江市 松陵镇新雅网吧
593 58.211.184.136 58.211.184.143 江苏省苏州市吴江市 松陵镇淞南村新龙网吧
594 58.211.184.144 58.211.184.151 江苏省苏州市吴江市 松陵镇云梨桥东星缘网吧
595 58.211.184.152 58.211.184.159 江苏省苏州市吴江市 松陵镇伊犁纺织科技有限公司
596 58.211.184.160 58.211.184.167 江苏省苏州市吴江市 松陵镇华尹世迅科技有限公司
597 58.211.184.168 58.211.184.175 江苏省苏州市吴江市 松陵镇yaxue电子有限公司
598 58.211.184.176 58.211.184.183 江苏省苏州市吴江市 松陵镇三鑫网吧
599 58.211.184.184 58.211.184.191 江苏省苏州市吴江市 黎里欣网E家
600 58.211.184.192 58.211.184.199 江苏省苏州市吴江市 松陵镇龙城网吧
601 58.211.184.200 58.211.184.201 江苏省苏州市吴江市 松陵镇飞渡网吧
602 58.211.184.202 58.211.184.202 江苏省苏州市吴江市 飞度网吧(同里镇)
603 58.211.184.203 58.211.184.207 江苏省苏州市吴江市 松陵镇飞渡网吧
604 58.211.184.208 58.211.184.215 江苏省苏州市吴江市 松陵镇巨峰公司
605 58.211.184.216 58.211.184.223 江苏省苏州市吴江市 松陵镇sinhoo房地产公司
606 58.211.184.224 58.211.184.231 江苏省苏州市吴江市 松陵镇linr
607 58.211.184.232 58.211.184.239 江苏省苏州市吴江市 松陵镇爱石柯施科技有限公司
608 58.211.184.240 58.211.184.247 江苏省苏州市吴江市 松陵镇foursuntech科技有限公司
609 58.211.184.248 58.211.184.255 江苏省苏州市吴江市 松陵镇世纪元电子塑胶科技有限公司
610 58.211.185.0 58.211.189.93 江苏省苏州市 电信
611 58.211.189.94 58.211.189.94 江苏省苏州市 东风标致众和店
612 58.211.189.95 58.211.189.129 江苏省苏州市 电信
613 58.211.189.130 58.211.189.130 江苏省苏州市 胜利精密制造有限公司
614 58.211.189.131 58.211.195.217 江苏省苏州市 电信
615 58.211.195.218 58.211.195.218 江苏省苏州市 独墅湖隧道监控中心
616 58.211.195.219 58.211.196.255 江苏省苏州市 电信
617 58.211.197.0 58.211.197.15 江苏省苏州市 倍思网络技术有限公司
618 58.211.197.16 58.211.197.129 江苏省苏州市张家港市 电信
619 58.211.197.130 58.211.197.130 江苏省苏州市张家港市 新天地网吧
620 58.211.197.131 58.211.197.255 江苏省苏州市张家港市 电信
621 58.211.198.0 58.211.198.57 江苏省苏州市 电信
622 58.211.198.58 58.211.198.58 江苏省苏州市 捷报网吧乐园
623 58.211.198.59 58.211.198.87 江苏省苏州市 电信
624 58.211.198.88 58.211.198.95 江苏省苏州市昆山市 紫竹路奇翔网吧
625 58.211.198.96 58.211.198.117 江苏省苏州市 电信
626 58.211.198.118 58.211.198.118 江苏省苏州市 苏大公寓达顺网吧
627 58.211.198.119 58.211.207.169 江苏省苏州市 电信
628 58.211.207.170 58.211.207.170 江苏省苏州市张家港市 自由鸟网吧
629 58.211.207.171 58.211.208.255 江苏省苏州市 电信
630 58.211.209.0 58.211.209.255 江苏省苏州市常熟市 电信
631 58.211.210.0 58.211.210.255 江苏省苏州市昆山市 电信
632 58.211.211.0 58.211.213.161 江苏省苏州市 电信
633 58.211.213.162 58.211.213.162 江苏省苏州市 欣网E家东桥店
634 58.211.213.163 58.211.218.9 江苏省苏州市 电信
635 58.211.218.10 58.211.218.10 江苏省苏州市 浪淘沙网吧渔径店(苏州工业园区跨塘镇)
636 58.211.218.11 58.211.218.21 江苏省苏州市 电信
637 58.211.218.22 58.211.218.22 江苏省苏州市 胜浦镇点点网吧
638 58.211.218.23 58.211.218.61 江苏省苏州市 电信
639 58.211.218.62 58.211.218.62 江苏省苏州市 浪淘沙网吧
640 58.211.218.63 58.211.220.85 江苏省苏州市 电信
641 58.211.220.86 58.211.220.86 江苏省苏州市 国际教育园201电子阅览室(吴中区)
642 58.211.220.87 58.211.225.137 江苏省苏州市 电信
643 58.211.225.138 58.211.225.138 江苏省苏州市 丰铁机械(苏州)有限公司
644 58.211.225.139 58.211.226.10 江苏省苏州市 电信
645 58.211.226.11 58.211.226.11 江苏省苏州市常熟市 亿世纪网吧
646 58.211.226.12 58.211.226.41 江苏省苏州市 电信
647 58.211.226.42 58.211.226.42 江苏省苏州市张家港市 塘桥阿里巴巴网吧
648 58.211.226.43 58.211.227.10 江苏省苏州市 电信
649 58.211.227.11 58.211.227.11 江苏省苏州市 奈特力斯电子(苏州)有限公司
650 58.211.227.12 58.211.229.17 江苏省苏州市 电信
651 58.211.229.18 58.211.229.18 江苏省苏州市常熟市 方塔东街网通家园网吧
652 58.211.229.19 58.211.229.255 江苏省苏州市 电信
653 58.211.230.0 58.211.230.127 江苏省苏州市 苏州工业园区科技发展有限公司
654 58.211.230.128 58.211.231.40 江苏省苏州市 电信
655 58.211.231.41 58.211.231.159 江苏省苏州市吴江市 芦墟镇欣网E家网吧
656 58.211.231.160 58.211.231.173 江苏省苏州市 电信
657 58.211.231.174 58.211.231.174 江苏省苏州市吴江市 百度网络会所
658 58.211.231.175 58.211.231.179 江苏省苏州市 电信
659 58.211.231.180 58.211.231.180 江苏省苏州市吴江市 辛塔镇夏威夷网吧
660 58.211.231.181 58.211.231.241 江苏省苏州市 电信
661 58.211.231.242 58.211.231.242 江苏省苏州市吴江市 欣网E家三里桥店
662 58.211.231.243 58.211.231.243 江苏省苏州市 网鱼网络-欣网店(三里桥运东商业广场3楼)
663 58.211.231.244 58.211.232.13 江苏省苏州市 电信
664 58.211.232.14 58.211.232.14 江苏省苏州市吴江市 天龙网吧
665 58.211.232.15 58.211.232.17 江苏省苏州市 电信
666 58.211.232.18 58.211.232.18 江苏省苏州市吴江市 芦墟镇红蜘蛛网吧
667 58.211.232.19 58.211.232.41 江苏省苏州市 电信
668 58.211.232.42 58.211.232.42 江苏省苏州市吴江市 华宇电脑科技集团宿舍网吧
669 58.211.232.43 58.211.232.201 江苏省苏州市 电信
670 58.211.232.202 58.211.232.202 江苏省苏州市吴江市 舒乐网吧
671 58.211.232.203 58.211.232.225 江苏省苏州市 电信
672 58.211.232.226 58.211.232.226 江苏省苏州市吴江市 黎里镇荣昌网吧
673 58.211.232.227 58.211.232.229 江苏省苏州市 电信
674 58.211.232.230 58.211.232.230 江苏省苏州市吴江市 黎里镇荣昌网吧
675 58.211.232.231 58.211.232.241 江苏省苏州市 电信
676 58.211.232.242 58.211.232.242 江苏省苏州市吴江市 平望镇相聚网络会所(莺湖路54号)
677 58.211.232.243 58.211.233.169 江苏省苏州市 电信
678 58.211.233.170 58.211.233.170 江苏省苏州市吴江市 秋月网吧(庞山湖汇金广场)
679 58.211.233.171 58.211.233.234 江苏省苏州市 电信
680 58.211.233.235 58.211.233.235 江苏省苏州市吴江市 芦墟镇梦境网吧
681 58.211.233.236 58.211.236.25 江苏省苏州市 电信
682 58.211.236.26 58.211.236.31 江苏省苏州市常熟市 金陵海虞热电有限公司
683 58.211.236.32 58.211.236.87 江苏省苏州市 电信
684 58.211.236.88 58.211.236.95 江苏省苏州市常熟市 华宏汽车销售服务有限公司
685 58.211.236.96 58.211.237.199 江苏省苏州市 电信
686 58.211.237.200 58.211.237.207 江苏省苏州市常熟市 京浜光学制品(常熟)有限公司
687 58.211.237.208 58.211.240.89 江苏省苏州市 电信
688 58.211.240.90 58.211.240.90 江苏省苏州市昆山市 开发区丽华园蓝翔网吧
689 58.211.240.91 58.211.240.121 江苏省苏州市 电信
690 58.211.240.122 58.211.240.122 江苏省苏州市昆山市 淀山湖镇东千网吧
691 58.211.240.123 58.211.240.217 江苏省苏州市 电信
692 58.211.240.218 58.211.240.218 江苏省苏州市昆山市 跃进路127号仙踪林网吧
693 58.211.240.219 58.211.241.255 江苏省苏州市 电信
694 58.211.242.0 58.211.242.123 江苏省苏州市昆山市 电信
695 58.211.242.124 58.211.242.124 江苏省苏州市昆山市 自由基地网吧
696 58.211.242.125 58.211.242.255 江苏省苏州市昆山市 电信
697 58.211.243.0 58.211.243.7 江苏省苏州市 电信
698 58.211.243.8 58.211.243.15 江苏省苏州市 苏州博物馆
699 58.211.243.16 58.211.243.39 江苏省苏州市 玄妙索菲特大酒店
700 58.211.243.40 58.211.243.47 江苏省苏州市 电信
701 58.211.243.48 58.211.243.79 江苏省苏州市 国泰南园宾馆
702 58.211.243.80 58.211.243.87 江苏省苏州市 电信
703 58.211.243.88 58.211.243.95 江苏省苏州市 卓智电子(苏州)有限公司
704 58.211.243.96 58.211.243.207 江苏省苏州市 电信
705 58.211.243.208 58.211.243.215 江苏省苏州市 欣网e家连锁店(粤海广场附近)
706 58.211.243.216 58.211.243.231 江苏省苏州市 电信
707 58.211.243.232 58.211.243.239 江苏省苏州市 汉庭酒店(十梓街525号)
708 58.211.243.240 58.211.244.209 江苏省苏州市 电信
709 58.211.244.210 58.211.244.210 江苏省苏州市吴江市 庞山湖环球网吧
710 58.211.244.211 58.211.245.20 江苏省苏州市 电信
711 58.211.245.21 58.211.245.21 江苏省苏州市 园区迈拓科技有限公司
712 58.211.245.22 58.211.246.157 江苏省苏州市 电信
713 58.211.246.158 58.211.246.158 江苏省苏州市 欣网E家网吧相成胃塘店
714 58.211.246.159 58.211.249.127 江苏省苏州市 电信
715 58.211.249.128 58.211.249.143 江苏省苏州市 苏州鸿通汽车实业有限公司(新区玉山路98号)
716 58.211.249.144 58.211.250.49 江苏省苏州市 电信
717 58.211.250.50 58.211.250.50 江苏省苏州市 三元三村清清网吧
718 58.211.250.51 58.211.254.71 江苏省苏州市 电信
719 58.211.254.72 58.211.254.72 江苏省苏州市 苏州科技学院(石湖校区)图书馆电子阅览室
720 58.211.254.73 58.211.255.25 江苏省苏州市 电信
721 58.211.255.26 58.211.255.26 江苏省苏州市 长桥春苑网吧
722 58.211.255.27 58.211.255.255 江苏省苏州市 电信
723 58.223.247.0 58.223.247.255 江苏省苏州市 电信
724 58.240.159.0 58.240.164.59 江苏省苏州市 联通
725 58.240.164.60 58.240.164.63 江苏省苏州市 苏州财经函授学校
726 58.240.164.64 58.240.178.255 江苏省苏州市 联通
727 58.240.179.0 58.240.179.255 江苏省苏州市昆山市 联通
728 58.240.180.0 58.240.183.255 江苏省苏州市 联通
729 58.240.184.0 58.240.184.255 江苏省苏州市太仓市 联通
730 58.240.185.0 58.240.220.255 江苏省苏州市 联通
731 58.240.221.0 58.240.221.255 江苏省苏州市吴中区 联通
732 58.240.222.0 58.240.224.255 江苏省苏州市 联通
733 58.240.225.0 58.240.225.255 江苏省苏州市昆山市 联通
734 58.240.226.0 58.240.239.1 江苏省苏州市 联通
735 58.240.239.2 58.240.239.2 江苏省苏州市昆山市 昌荣聚氨酯橡塑胶有限公司
736 58.240.239.3 58.240.239.255 江苏省苏州市 联通
737 61.132.22.0 61.132.23.255 江苏省苏州市 电信
738 61.132.79.0 61.132.79.255 江苏省苏州市 电信
739 61.132.112.0 61.132.113.159 江苏省苏州市 电信
740 61.132.113.160 61.132.113.175 江苏省苏州市吴江市 图书馆
741 61.132.113.176 61.132.114.87 江苏省苏州市 电信
742 61.132.114.88 61.132.114.95 江苏省苏州市 东吴证券吴江营业部
743 61.132.114.96 61.132.119.191 江苏省苏州市 电信
744 61.132.119.192 61.132.119.207 江苏省苏州市 硅湖职业技术学院
745 61.132.119.208 61.132.120.212 江苏省苏州市 电信
746 61.132.120.213 61.132.120.213 江苏省苏州市太仓市 学校专线宽带
747 61.132.120.214 61.132.122.247 江苏省苏州市 电信
748 61.132.122.248 61.132.122.255 江苏省苏州市 苏州工业职业技术学院苏高工校区
749 61.132.123.0 61.132.123.63 江苏省苏州市 电信
750 61.132.123.64 61.132.123.95 江苏省苏州市 职业大学(国际教育园南区)
751 61.132.123.96 61.132.124.255 江苏省苏州市 电信
752 61.132.125.0 61.132.125.255 江苏省苏州市昆山市 电信
753 61.132.127.0 61.132.127.255 江苏省苏州市 电信
754 61.155.16.0 61.155.16.47 江苏省苏州市 电信
755 61.155.16.48 61.155.16.63 江苏省苏州市 国际外语学校
756 61.155.16.64 61.155.17.255 江苏省苏州市 电信
757 61.155.18.0 61.155.18.31 江苏省苏州市常熟市 常熟理工学院
758 61.155.18.32 61.155.19.73 江苏省苏州市张家港市 电信
759 61.155.19.74 61.155.19.74 江苏省苏州市张家港市 声光网络
760 61.155.19.75 61.155.19.89 江苏省苏州市张家港市 电信
761 61.155.19.90 61.155.19.90 江苏省苏州市张家港市 图书馆
762 61.155.19.91 61.155.19.91 江苏省苏州市张家港市 电信
763 61.155.19.92 61.155.19.92 江苏省苏州市张家港市 张家港图书馆
764 61.155.19.93 61.155.20.255 江苏省苏州市张家港市 电信
765 61.155.21.0 61.155.21.255 江苏省苏州市 电信
766 61.155.22.0 61.155.22.63 江苏省苏州市 工业园区科技园
767 61.155.22.64 61.155.22.127 江苏省苏州市 苏州图书馆
768 61.155.22.128 61.155.22.255 江苏省苏州市昆山市 电信
769 61.155.23.0 61.155.24.33 江苏省苏州市 电信
770 61.155.24.34 61.155.24.34 江苏省苏州市昆山市 蓬朗新浪潮网吧
771 61.155.24.35 61.155.39.255 江苏省苏州市 电信
772 61.155.63.199 61.155.63.199 江苏省苏州市吴江市 盛泽镇钱美会所
773 61.155.91.0 61.155.91.255 江苏省苏州市张家港市 电信
774 61.155.128.0 61.155.140.255 江苏省苏州市 电信
775 61.155.141.0 61.155.141.255 江苏省苏州市 网宿科技电信CDN节点
776 61.155.142.0 61.155.142.22 江苏省苏州市 电信
777 61.155.142.23 61.155.142.23 江苏省苏州市金阊区 腾龙科技网络信息有限公司
778 61.155.142.24 61.155.144.51 江苏省苏州市 电信
779 61.155.144.53 61.155.147.175 江苏省苏州市 电信
780 61.155.147.176 61.155.147.176 江苏省苏州市 意顺网吧(人民路)
781 61.155.147.177 61.155.148.150 江苏省苏州市 电信
782 61.155.148.151 61.155.148.151 江苏省苏州市沧浪区 赛博海网吧
783 61.155.148.152 61.155.148.255 江苏省苏州市 电信
784 61.155.149.0 61.155.149.255 江苏省苏州市 北京百度网讯科技有限公司电信节点(BGP)
785 61.155.150.0 61.155.150.135 江苏省苏州市 电信
786 61.155.150.136 61.155.150.136 江苏省苏州市沧浪区 凌雁网吧
787 61.155.150.137 61.155.164.255 江苏省苏州市 电信
788 61.155.165.0 61.155.165.255 江苏省苏州市 百度网讯科技
789 61.155.166.0 61.155.167.64 江苏省苏州市 电信
790 61.155.167.65 61.155.167.65 江苏省苏州市吴江市 盛泽镇钱美会所
791 61.155.167.66 61.155.198.252 江苏省苏州市 电信
792 61.155.198.253 61.155.198.253 江苏省苏州市 淮安金湖E时代网吧
793 61.155.198.254 61.155.205.255 江苏省苏州市 电信
794 61.155.206.0 61.155.206.28 江苏省苏州市 (常熟/张家港/太仓/吴江/吴县)电信
795 61.155.206.29 61.155.206.29 江苏省苏州市 圆缘网吧
796 61.155.206.30 61.155.206.255 江苏省苏州市 (常熟/张家港/太仓/吴江/吴县)电信
797 61.155.207.0 61.155.208.177 江苏省苏州市 电信
798 61.155.208.178 61.155.208.178 江苏省苏州市昆山市 明软科技
799 61.155.208.179 61.155.210.253 江苏省苏州市 电信
800 61.155.210.254 61.155.210.254 江苏省苏州市昆山市 精灵网吧
801 61.155.210.255 61.155.214.79 江苏省苏州市 电信
802 61.155.214.80 61.155.214.80 江苏省苏州市昆山市 东方快车网吧
803 61.155.214.81 61.155.216.88 江苏省苏州市昆山市 电信
804 61.155.216.89 61.155.216.89 江苏省苏州市昆山市 陆杨镇通祐电梯有限公司
805 61.155.216.90 61.155.219.255 江苏省苏州市昆山市 电信
806 61.155.220.0 61.155.220.255 江苏省苏州市昆山市 腾讯计算机系统电信节点
807 61.155.221.0 61.155.221.104 江苏省苏州市昆山市 电信
808 61.155.221.105 61.155.221.105 江苏省苏州市昆山市 首尔商会昆山考评点
809 61.155.221.106 61.155.221.151 江苏省苏州市昆山市 电信
810 61.155.221.152 61.155.221.152 江苏省苏州市昆山市 明软科技
811 61.155.221.153 61.155.221.255 江苏省苏州市昆山市 电信
812 61.155.222.0 61.155.222.255 江苏省苏州市 加速乐电信CDN节点
813 61.155.223.0 61.155.223.255 江苏省苏州市昆山市 电信
814 61.177.0.0 61.177.7.0 江苏省苏州市 电信
815 61.177.7.1 61.177.7.1 江苏省苏州市 电信DNS服务器
816 61.177.7.2 61.177.17.109 江苏省苏州市 电信
817 61.177.17.110 61.177.17.110 江苏省苏州市 怀谷网吧(葑门西街)
818 61.177.17.111 61.177.18.1 江苏省苏州市 电信
819 61.177.18.2 61.177.18.2 江苏省苏州市吴中区 木渎惠联网吧
820 61.177.18.3 61.177.20.11 江苏省苏州市 电信
821 61.177.20.12 61.177.20.12 江苏省苏州市 新区来来网吧
822 61.177.20.13 61.177.20.24 江苏省苏州市 电信
823 61.177.20.25 61.177.20.25 江苏省苏州市 太古网吧
824 61.177.20.26 61.177.20.27 江苏省苏州市 电信
825 61.177.20.28 61.177.20.28 江苏省苏州市 三足鸟网吧
826 61.177.20.29 61.177.20.29 江苏省苏州市平江区 影影网吧
827 61.177.20.30 61.177.20.30 江苏省苏州市金阊区 晏子网吧
828 61.177.20.31 61.177.20.32 江苏省苏州市 电信
829 61.177.20.33 61.177.20.33 江苏省苏州市沧浪区 西西网吧
830 61.177.20.34 61.177.20.34 江苏省苏州市 金轮网吧
831 61.177.20.35 61.177.20.43 江苏省苏州市 电信
832 61.177.20.44 61.177.20.44 江苏省苏州市 融化网吧
833 61.177.20.45 61.177.20.45 江苏省苏州市 枫桥红蚂蚁网吧
834 61.177.20.46 61.177.20.47 江苏省苏州市 电信
835 61.177.20.48 61.177.20.48 江苏省苏州市 舒心网吧
836 61.177.20.49 61.177.20.67 江苏省苏州市 电信
837 61.177.20.68 61.177.20.68 江苏省苏州市平江区 养育网吧
838 61.177.20.69 61.177.20.69 江苏省苏州市 冰点网吧
839 61.177.20.70 61.177.20.70 江苏省苏州市 电信
840 61.177.20.71 61.177.20.71 江苏省苏州市吴中区 城南网吧
841 61.177.20.72 61.177.20.73 江苏省苏州市 电信
842 61.177.20.74 61.177.20.74 江苏省苏州市 桃园网吧
843 61.177.20.75 61.177.20.77 江苏省苏州市 电信
844 61.177.20.78 61.177.20.78 江苏省苏州市 龙腾网吧(滨河路)
845 61.177.20.79 61.177.20.84 江苏省苏州市 电信
846 61.177.20.85 61.177.20.85 江苏省苏州市 天蝎网吧
847 61.177.20.86 61.177.20.97 江苏省苏州市 电信
848 61.177.20.98 61.177.20.98 江苏省苏州市 新区飞裕网吧
849 61.177.20.99 61.177.20.105 江苏省苏州市 电信
850 61.177.20.106 61.177.20.106 江苏省苏州市金阊区 凌克网吧
851 61.177.20.107 61.177.20.112 江苏省苏州市 电信
852 61.177.20.113 61.177.20.113 江苏省苏州市 大学后庄公寓南门对面志丰网吧
853 61.177.20.114 61.177.20.118 江苏省苏州市 电信
854 61.177.20.119 61.177.20.119 江苏省苏州市平江区 唯一网吧
855 61.177.20.120 61.177.20.122 江苏省苏州市 电信
856 61.177.20.123 61.177.20.123 江苏省苏州市 盛良网吧
857 61.177.20.124 61.177.20.132 江苏省苏州市 电信
858 61.177.20.133 61.177.20.133 江苏省苏州市 花卉网吧
859 61.177.20.134 61.177.20.134 江苏省苏州市 电信
860 61.177.20.135 61.177.20.135 江苏省苏州市沧浪区 怀谷网吧
861 61.177.20.136 61.177.20.140 江苏省苏州市 电信
862 61.177.20.141 61.177.20.141 江苏省苏州市平江区 闲趣网吧
863 61.177.20.142 61.177.20.145 江苏省苏州市 电信
864 61.177.20.146 61.177.20.146 江苏省苏州市 心语网吧
865 61.177.20.147 61.177.20.148 江苏省苏州市 电信
866 61.177.20.149 61.177.20.149 江苏省苏州市吴中区 新族网吧
867 61.177.20.150 61.177.20.151 江苏省苏州市 电信
868 61.177.20.152 61.177.20.152 江苏省苏州市 三族网吧
869 61.177.20.153 61.177.20.160 江苏省苏州市 电信
870 61.177.20.161 61.177.20.161 江苏省苏州市 苏州工业园区贵都网吧
871 61.177.20.162 61.177.20.166 江苏省苏州市 电信
872 61.177.20.167 61.177.20.167 江苏省苏州市沧浪区 果实网吧
873 61.177.20.168 61.177.20.169 江苏省苏州市 电信
874 61.177.20.170 61.177.20.170 江苏省苏州市沧浪区 龙之行网吧
875 61.177.20.171 61.177.20.173 江苏省苏州市 电信
876 61.177.20.174 61.177.20.174 江苏省苏州市 新区丹丹网吧
877 61.177.20.175 61.177.20.175 江苏省苏州市吴中区 天籁村网吧
878 61.177.20.176 61.177.20.179 江苏省苏州市 电信
879 61.177.20.180 61.177.20.180 江苏省苏州市吴中区 木渎新时代网吧
880 61.177.20.181 61.177.20.195 江苏省苏州市 电信
881 61.177.20.196 61.177.20.196 江苏省苏州市 怡园网吧
882 61.177.20.197 61.177.20.199 江苏省苏州市 电信
883 61.177.20.200 61.177.20.200 江苏省苏州市平江区 龙旋风网吧
884 61.177.20.201 61.177.20.201 江苏省苏州市 电信
885 61.177.20.202 61.177.20.202 江苏省苏州市 嘉乐电脑网吧
886 61.177.20.203 61.177.20.203 江苏省苏州市 自由人网吧
887 61.177.20.204 61.177.20.204 江苏省苏州市 电信
888 61.177.20.205 61.177.20.205 江苏省苏州市 新区博伊网吧
889 61.177.20.206 61.177.20.207 江苏省苏州市 电信
890 61.177.20.208 61.177.20.208 江苏省苏州市平江区 风之帆网吧
891 61.177.20.209 61.177.20.209 江苏省苏州市 博达网吧
892 61.177.20.210 61.177.20.210 江苏省苏州市平江区 新世纪网吧
893 61.177.20.211 61.177.20.211 江苏省苏州市 电信
894 61.177.20.212 61.177.20.212 江苏省苏州市 红楼网吧(山塘街)
895 61.177.20.213 61.177.20.219 江苏省苏州市 电信
896 61.177.20.220 61.177.20.220 江苏省苏州市 天堂网吧
897 61.177.20.221 61.177.20.222 江苏省苏州市 电信
898 61.177.20.223 61.177.20.223 江苏省苏州市 火凤凰网吧
899 61.177.20.224 61.177.20.224 江苏省苏州市 电信
900 61.177.20.225 61.177.20.225 江苏省苏州市平江区 玛雅网吧
901 61.177.20.226 61.177.20.226 江苏省苏州市吴中区 星星网吧
902 61.177.20.227 61.177.20.227 江苏省苏州市 爱佳网吧
903 61.177.20.228 61.177.20.228 江苏省苏州市 新区宏欣网吧
904 61.177.20.229 61.177.20.229 江苏省苏州市平江区 神怡网吧
905 61.177.20.230 61.177.20.230 江苏省苏州市 新区碟碟网吧
906 61.177.20.231 61.177.20.231 江苏省苏州市平江区 意顺网吧
907 61.177.20.232 61.177.20.232 江苏省苏州市 电信
908 61.177.20.233 61.177.20.233 江苏省苏州市 新区征服者网吧
909 61.177.20.234 61.177.20.234 江苏省苏州市 虎丘区星期八网吧
910 61.177.20.235 61.177.20.235 江苏省苏州市吴中区 梦工网吧
911 61.177.20.236 61.177.20.236 江苏省苏州市吴中区 开发区海涯网吧
912 61.177.20.237 61.177.20.238 江苏省苏州市 电信
913 61.177.20.239 61.177.20.239 江苏省苏州市吴中区 甪直镇欣澄网吧
914 61.177.20.240 61.177.20.240 江苏省苏州市 电信
915 61.177.20.241 61.177.20.241 江苏省苏州市 虎丘区点点网吧
916 61.177.20.242 61.177.20.242 江苏省苏州市 电信
917 61.177.20.243 61.177.20.243 江苏省苏州市 阿华网吧
918 61.177.20.244 61.177.20.244 江苏省苏州市 网事网吧
919 61.177.20.245 61.177.20.245 江苏省苏州市相城区 黄埭青苹果网吧
920 61.177.20.246 61.177.20.246 江苏省苏州市 工业园区地球村网吧
921 61.177.20.247 61.177.20.247 江苏省苏州市 正一网吧
922 61.177.20.248 61.177.20.248 江苏省苏州市 万马网吧
923 61.177.20.249 61.177.20.249 江苏省苏州市 电信
924 61.177.20.250 61.177.20.250 江苏省苏州市 热点网吧
925 61.177.20.251 61.177.20.251 江苏省苏州市沧浪区 战略高手网吧
926 61.177.20.252 61.177.20.252 江苏省苏州市 电信
927 61.177.20.253 61.177.20.253 江苏省苏州市 棋缘网吧
928 61.177.20.254 61.177.20.254 江苏省苏州市 赛博蔷网吧
929 61.177.20.255 61.177.21.199 江苏省苏州市 电信
930 61.177.21.200 61.177.21.200 江苏省苏州市 奔达网吧
931 61.177.21.201 61.177.21.201 江苏省苏州市 时代网吧
932 61.177.21.202 61.177.21.202 江苏省苏州市 网友空间网吧
933 61.177.21.203 61.177.21.203 江苏省苏州市 钱钱网吧
934 61.177.21.204 61.177.21.204 江苏省苏州市 伊人网吧
935 61.177.21.205 61.177.21.205 江苏省苏州市 杨阳网吧
936 61.177.21.206 61.177.21.206 江苏省苏州市 网缘网吧
937 61.177.21.207 61.177.21.207 江苏省苏州市 新奇乐网吧
938 61.177.21.208 61.177.21.208 江苏省苏州市 双腾网吧
939 61.177.21.209 61.177.21.209 江苏省苏州市 星际网吧
940 61.177.21.210 61.177.21.210 江苏省苏州市 新浪网吧
941 61.177.21.211 61.177.21.211 江苏省苏州市吴江市 松陵镇柳婿小街雨丝网吧
942 61.177.21.212 61.177.21.212 江苏省苏州市 电信
943 61.177.21.213 61.177.21.213 江苏省苏州市 来吧网吧
944 61.177.21.214 61.177.21.214 江苏省苏州市 零距离网吧
945 61.177.21.215 61.177.21.215 江苏省苏州市 经纬网吧
946 61.177.21.216 61.177.21.216 江苏省苏州市 震震网吧
947 61.177.21.217 61.177.21.217 江苏省苏州市 博达网吧
948 61.177.21.218 61.177.21.218 江苏省苏州市 网情巷网吧
949 61.177.21.219 61.177.21.219 江苏省苏州市 彬彬网吧
950 61.177.21.220 61.177.21.220 江苏省苏州市 一枫网吧
951 61.177.21.221 61.177.21.221 江苏省苏州市 逸宇网吧
952 61.177.21.222 61.177.21.222 江苏省苏州市 时代网吧
953 61.177.21.223 61.177.21.223 江苏省苏州市 新世纪网吧
954 61.177.21.224 61.177.21.224 江苏省苏州市 盈盈网吧
955 61.177.21.225 61.177.21.225 江苏省苏州市 星雨网吧
956 61.177.21.226 61.177.21.226 江苏省苏州市 盛裕网吧
957 61.177.21.227 61.177.21.227 江苏省苏州市 广通网吧
958 61.177.21.228 61.177.21.228 江苏省苏州市 世纪网吧
959 61.177.21.229 61.177.21.229 江苏省苏州市 蓝色快车网吧
960 61.177.21.230 61.177.21.230 江苏省苏州市 联友网吧
961 61.177.21.231 61.177.21.231 江苏省苏州市 金龙网吧
962 61.177.21.232 61.177.21.232 江苏省苏州市 联想网吧
963 61.177.21.233 61.177.21.233 江苏省苏州市 梦之源网吧
964 61.177.21.234 61.177.21.234 江苏省苏州市 宏声网吧
965 61.177.21.235 61.177.21.235 江苏省苏州市 电信
966 61.177.21.236 61.177.21.236 江苏省苏州市 冰风暴网吧
967 61.177.21.237 61.177.21.237 江苏省苏州市 雷影网吧
968 61.177.21.238 61.177.21.238 江苏省苏州市 电信
969 61.177.21.239 61.177.21.239 江苏省苏州市 心开网吧
970 61.177.21.240 61.177.21.241 江苏省苏州市 电信
971 61.177.21.242 61.177.21.242 江苏省苏州市 新时代网吧
972 61.177.21.243 61.177.21.243 江苏省苏州市 蓝月亮网吧
973 61.177.21.244 61.177.21.244 江苏省苏州市 江海网吧
974 61.177.21.245 61.177.21.245 江苏省苏州市 亚细亚网吧
975 61.177.21.246 61.177.21.248 江苏省苏州市 电信
976 61.177.21.249 61.177.21.249 江苏省苏州市 界通网吧
977 61.177.21.250 61.177.24.0 江苏省苏州市 电信
978 61.177.24.1 61.177.24.1 江苏省苏州市 语馨网吧
979 61.177.24.2 61.177.24.147 江苏省苏州市 电信
980 61.177.24.148 61.177.24.151 江苏省苏州市 华丽家族置业投资有限公司(狮山路199号)
981 61.177.24.152 61.177.25.54 江苏省苏州市 电信
982 61.177.25.55 61.177.25.55 江苏省苏州市 经纬网吧(东渚镇)
983 61.177.25.56 61.177.28.177 江苏省苏州市 电信
984 61.177.28.178 61.177.28.178 江苏省苏州市 博伊网吧(滨河路)
985 61.177.28.179 61.177.29.19 江苏省苏州市 电信
986 61.177.29.20 61.177.29.23 江苏省苏州市 中联国际文化发展公司
987 61.177.29.24 61.177.29.89 江苏省苏州市 电信
988 61.177.29.90 61.177.29.90 江苏省苏州市 高新区米罗咖啡绿宝广场店(长江路436号)
989 61.177.29.91 61.177.29.227 江苏省苏州市 电信
990 61.177.29.228 61.177.29.228 江苏省苏州市 碟碟网吧(邓尉路)
991 61.177.29.229 61.177.30.159 江苏省苏州市 电信
992 61.177.30.160 61.177.30.160 江苏省苏州市 阿华网吧(齐门路)
993 61.177.30.161 61.177.38.217 江苏省苏州市 电信
994 61.177.38.218 61.177.38.218 江苏省苏州市 冲浪网吧(渭塘镇商贸街)
995 61.177.38.219 61.177.40.25 江苏省苏州市 电信
996 61.177.40.26 61.177.40.26 江苏省苏州市 网域星空网吧(蓬溪路175)
997 61.177.40.27 61.177.43.33 江苏省苏州市 电信
998 61.177.43.34 61.177.43.34 江苏省苏州市吴江市 天堂鸟网吧(梅石路商业广场)
999 61.177.43.35 61.177.43.241 江苏省苏州市 电信
1000 61.177.43.242 61.177.43.242 江苏省苏州市吴江市 名耀网络科技(油车桥西635号)