ip地址查询

无锡市IP地址列表

无锡市网吧IP地址列表

在下面输入您要查询IP地址段范围的地理位置,点击查询

请输入地理位置:
最多只能列出前1000条IP信息,更详细的ip列表信息请用上边的查询按钮进入
序号 IP 起始地址 IP 结束地址 所在位置信息 电子地图
1 45.124.80.0 45.124.83.255 江苏省无锡市 联通
2 45.125.88.0 45.125.95.255 江苏省无锡市 电信
3 49.66.0.0 49.66.124.255 江苏省无锡市 电信
4 49.66.125.0 49.66.125.255 江苏省无锡市宜兴市 电信
5 49.66.126.0 49.66.225.255 江苏省无锡市 电信
6 49.66.226.0 49.66.226.255 江苏省无锡市江阴市 电信
7 49.66.227.0 49.66.228.255 江苏省无锡市 电信
8 49.66.229.0 49.66.229.255 江苏省无锡市江阴市 电信
9 49.66.230.0 49.66.235.255 江苏省无锡市 电信
10 49.66.236.0 49.66.236.255 江苏省无锡市江阴市 电信
11 49.66.237.0 49.66.237.255 江苏省无锡市 电信
12 49.66.238.0 49.66.238.255 江苏省无锡市江阴市 电信
13 49.66.239.0 49.66.248.255 江苏省无锡市 电信
14 49.66.249.0 49.66.249.255 江苏省无锡市江阴市 电信
15 49.66.250.0 49.66.251.255 江苏省无锡市 电信
16 49.66.252.0 49.66.252.255 江苏省无锡市江阴市 电信
17 49.66.253.0 49.66.255.255 江苏省无锡市 电信
18 49.76.0.0 49.76.37.255 江苏省无锡市 电信
19 49.76.38.0 49.76.38.255 江苏省无锡市江阴市 电信
20 49.76.39.0 49.76.255.255 江苏省无锡市 电信
21 49.80.128.0 49.80.143.255 江苏省无锡市 电信
22 49.80.144.0 49.80.144.255 江苏省无锡市锡山区 电信
23 49.80.145.0 49.80.151.255 江苏省无锡市 电信
24 49.80.152.0 49.80.152.255 江苏省无锡市锡山区 电信
25 49.80.153.0 49.80.172.255 江苏省无锡市 电信
26 49.80.173.0 49.80.173.255 江苏省无锡市锡山区 电信
27 49.80.174.0 49.80.210.255 江苏省无锡市 电信
28 49.80.211.0 49.80.211.255 江苏省无锡市宜兴市 电信
29 49.80.212.0 49.80.255.255 江苏省无锡市 电信
30 58.193.80.0 58.193.87.255 江苏省无锡市 无锡工艺职业技术学院
31 58.193.112.0 58.193.119.255 江苏省无锡市 无锡商业职业技术学院
32 58.193.120.0 58.193.127.255 江苏省无锡市 无锡南洋职业技术学院
33 58.214.0.0 58.214.2.129 江苏省无锡市 电信
34 58.214.2.130 58.214.2.130 江苏省无锡市江阴市 金钢网络服务有限公司(月城锡澄路1062-2号3楼)
35 58.214.2.131 58.214.5.185 江苏省无锡市 电信
36 58.214.5.186 58.214.5.186 江苏省无锡市锡山区 经济开发区搜客天地网吧
37 58.214.5.187 58.214.5.241 江苏省无锡市 电信
38 58.214.5.242 58.214.5.242 江苏省无锡市 新区坊前花园网吧
39 58.214.5.243 58.214.8.217 江苏省无锡市 电信
40 58.214.8.218 58.214.8.219 江苏省无锡市惠山区 中等专业学校
41 58.214.8.220 58.214.8.225 江苏省无锡市 电信
42 58.214.8.226 58.214.8.226 江苏省无锡市 云鹏网吧(钱荣路)
43 58.214.8.227 58.214.16.25 江苏省无锡市 电信
44 58.214.16.26 58.214.16.26 江苏省无锡市 王祝头网吧(可的对面)
45 58.214.16.27 58.214.17.255 江苏省无锡市 电信
46 58.214.18.0 58.214.18.3 江苏省无锡市 一家人网吧
47 58.214.18.4 58.214.18.7 江苏省无锡市 梁溪网吧
48 58.214.18.8 58.214.18.11 江苏省无锡市 金宇网吧(中南路)
49 58.214.18.12 58.214.18.15 江苏省无锡市 乐满天网吧(芦庄路芦庄三区30-1)
50 58.214.18.16 58.214.18.19 江苏省无锡市 叶缘网吧
51 58.214.18.20 58.214.18.223 江苏省无锡市 电信
52 58.214.18.224 58.214.18.255 江苏省无锡市 无锡职业技术学院
53 58.214.19.0 58.214.19.49 江苏省无锡市 电信
54 58.214.19.50 58.214.19.50 江苏省无锡市 新区梅村景园浪淘沙网吧
55 58.214.19.51 58.214.48.255 江苏省无锡市 电信
56 58.214.49.0 58.214.51.255 江苏省无锡市宜兴市 电信
57 58.214.52.0 58.214.64.255 江苏省无锡市 电信
58 58.214.65.0 58.214.65.255 江苏省无锡市宜兴市 电信
59 58.214.66.0 58.214.68.255 江苏省无锡市 电信
60 58.214.69.0 58.214.76.255 江苏省无锡市宜兴市 电信
61 58.214.77.0 58.214.81.255 江苏省无锡市 电信
62 58.214.82.0 58.214.90.255 江苏省无锡市宜兴市 电信
63 58.214.91.0 58.214.93.255 江苏省无锡市 电信
64 58.214.94.0 58.214.94.255 江苏省无锡市宜兴市 电信
65 58.214.95.0 58.214.96.255 江苏省无锡市 电信
66 58.214.97.0 58.214.98.206 江苏省无锡市江阴市 电信
67 58.214.98.207 58.214.98.207 江苏省无锡市江阴市 华士镇陆桥五大队服装厂内芳芳家园
68 58.214.98.208 58.214.99.122 江苏省无锡市江阴市 电信
69 58.214.99.123 58.214.99.123 江苏省无锡市江阴市 华西霓虹灯广告公司
70 58.214.99.124 58.214.141.255 江苏省无锡市江阴市 电信
71 58.214.142.0 58.214.142.255 江苏省无锡市 电信
72 58.214.143.0 58.214.143.255 江苏省无锡市江阴市 电信
73 58.214.144.0 58.214.180.255 江苏省无锡市 电信
74 58.214.181.0 58.214.181.255 江苏省无锡市宜兴市 电信
75 58.214.182.0 58.214.195.188 江苏省无锡市 电信
76 58.214.195.189 58.214.195.189 江苏省无锡市 哈电电机有限公司
77 58.214.195.190 58.214.232.160 江苏省无锡市 电信
78 58.214.232.161 58.214.232.161 江苏省无锡市江阴市 申港新发网苑
79 58.214.232.162 58.214.232.187 江苏省无锡市 电信
80 58.214.232.188 58.214.232.188 江苏省无锡市江阴市 梦之岛网吧(步行街致和大厦6楼)
81 58.214.232.189 58.214.233.129 江苏省无锡市 电信
82 58.214.233.130 58.214.233.130 江苏省无锡市江阴市 千禧蓉澄网络
83 58.214.233.131 58.214.233.227 江苏省无锡市 电信
84 58.214.233.228 58.214.233.228 江苏省无锡市江阴市 周庄网苑
85 58.214.233.229 58.214.234.25 江苏省无锡市 电信
86 58.214.234.26 58.214.234.26 江苏省无锡市 振兴网吧
87 58.214.234.27 58.214.234.97 江苏省无锡市 电信
88 58.214.234.98 58.214.234.98 江苏省无锡市锡山区 高级中学
89 58.214.234.99 58.214.235.185 江苏省无锡市 电信
90 58.214.235.186 58.214.235.186 江苏省无锡市宜兴市 丁蜀镇龙溪网吧
91 58.214.235.187 58.214.236.12 江苏省无锡市 电信
92 58.214.236.13 58.214.236.13 江苏省无锡市 新区吉祥鸟网吧(春潮二区)
93 58.214.236.14 58.214.236.147 江苏省无锡市 电信
94 58.214.236.148 58.214.236.148 江苏省无锡市 新区硕放明辰动感网吧
95 58.214.236.149 58.214.237.61 江苏省无锡市 电信
96 58.214.237.62 58.214.237.62 江苏省无锡市宜兴市 万石小学
97 58.214.237.63 58.214.237.77 江苏省无锡市 电信
98 58.214.237.78 58.214.237.78 江苏省无锡市 和桥顶好阁网吧
99 58.214.237.79 58.214.237.105 江苏省无锡市 电信
100 58.214.237.106 58.214.237.106 江苏省无锡市宜兴市 闸口镇幸运无限网吧
101 58.214.237.107 58.214.237.121 江苏省无锡市 电信
102 58.214.237.122 58.214.237.122 江苏省无锡市宜兴市 川埠怡丰网吧
103 58.214.237.123 58.214.237.185 江苏省无锡市 电信
104 58.214.237.186 58.214.237.186 江苏省无锡市宜兴市 环科园永恒网吧
105 58.214.237.187 58.214.238.255 江苏省无锡市 电信
106 58.214.239.0 58.214.239.20 江苏省无锡市江阴市 电信
107 58.214.239.21 58.214.239.21 江苏省无锡市江阴市 金色朝阳网吧
108 58.214.239.22 58.214.239.144 江苏省无锡市江阴市 电信
109 58.214.239.145 58.214.239.145 江苏省无锡市江阴市 格林豪泰人民中路店
110 58.214.239.146 58.214.239.255 江苏省无锡市江阴市 电信
111 58.214.240.0 58.214.240.89 江苏省无锡市 电信
112 58.214.240.90 58.214.240.90 江苏省无锡市 网络家园网吧
113 58.214.240.91 58.214.240.209 江苏省无锡市 电信
114 58.214.240.210 58.214.240.210 江苏省无锡市 青山湾明星网吧
115 58.214.240.211 58.214.240.212 江苏省无锡市 电信
116 58.214.240.213 58.214.240.213 江苏省无锡市 顺风网吧
117 58.214.240.214 58.214.241.116 江苏省无锡市 电信
118 58.214.241.117 58.214.241.118 江苏省无锡市 梅村思索园网吧
119 58.214.241.119 58.214.241.249 江苏省无锡市 电信
120 58.214.241.250 58.214.241.250 江苏省无锡市惠山区 琴韵网吧
121 58.214.241.251 58.214.243.33 江苏省无锡市 电信
122 58.214.243.34 58.214.243.34 江苏省无锡市宜兴市 阳羡高级中学
123 58.214.243.35 58.214.243.77 江苏省无锡市 电信
124 58.214.243.78 58.214.243.78 江苏省无锡市宜兴市 铜锋中学
125 58.214.243.79 58.214.243.151 江苏省无锡市 电信
126 58.214.243.152 58.214.243.159 江苏省无锡市宜兴市 徐舍中学(徐舍镇临津路11号)
127 58.214.243.160 58.214.243.201 江苏省无锡市 电信
128 58.214.243.202 58.214.243.202 江苏省无锡市宜兴市 树人中学
129 58.214.243.203 58.214.244.185 江苏省无锡市 电信
130 58.214.244.186 58.214.244.186 江苏省无锡市锡山区 农业技术推广中心
131 58.214.244.187 58.214.244.201 江苏省无锡市 电信
132 58.214.244.202 58.214.244.202 江苏省无锡市 等待网吧
133 58.214.244.203 58.214.247.33 江苏省无锡市 电信
134 58.214.247.34 58.214.247.34 江苏省无锡市 雪浪镇板桥众人网吧
135 58.214.247.35 58.214.247.73 江苏省无锡市 电信
136 58.214.247.74 58.214.247.74 江苏省无锡市 云天网吧(家乐福正对面)
137 58.214.247.75 58.214.247.97 江苏省无锡市 电信
138 58.214.247.98 58.214.247.98 江苏省无锡市 乐满天网吧
139 58.214.247.99 58.214.248.16 江苏省无锡市 电信
140 58.214.248.17 58.214.248.17 江苏省无锡市江阴市 祝塘镇连洋大饭店
141 58.214.248.18 58.214.249.48 江苏省无锡市 电信
142 58.214.249.49 58.214.249.49 江苏省无锡市江阴市 千喜网吧
143 58.214.249.50 58.214.249.184 江苏省无锡市 电信
144 58.214.249.185 58.214.249.185 江苏省无锡市江阴市 千禧网吧
145 58.214.249.186 58.214.250.68 江苏省无锡市 电信
146 58.214.250.69 58.214.250.69 江苏省无锡市江阴市 南街雄狮电脑城
147 58.214.250.70 58.214.251.73 江苏省无锡市 电信
148 58.214.251.74 58.214.251.74 江苏省无锡市 梅村中南网吧
149 58.214.251.75 58.214.251.117 江苏省无锡市 电信
150 58.214.251.118 58.214.251.118 江苏省无锡市 梅村蓝色代码网吧
151 58.214.251.119 58.214.251.137 江苏省无锡市 电信
152 58.214.251.138 58.214.251.138 江苏省无锡市 梅村等待网吧
153 58.214.251.139 58.214.252.17 江苏省无锡市 电信
154 58.214.252.18 58.214.252.18 江苏省无锡市 新天基网吧
155 58.214.252.19 58.214.252.41 江苏省无锡市 电信
156 58.214.252.42 58.214.252.42 江苏省无锡市 开心网吧
157 58.214.252.43 58.214.253.37 江苏省无锡市 电信
158 58.214.253.38 58.214.253.38 江苏省无锡市宜兴市 经典时空网吧(徐舍镇)
159 58.214.253.39 58.214.253.255 江苏省无锡市 电信
160 58.214.254.0 58.214.254.153 江苏省无锡市宜兴市 电信
161 58.214.254.154 58.214.254.154 江苏省无锡市宜兴市 无锡工艺职业技术学院
162 58.214.254.155 58.214.254.155 江苏省无锡市宜兴市 无锡工艺职工技术学院
163 58.214.254.156 58.214.254.201 江苏省无锡市宜兴市 电信
164 58.214.254.202 58.214.254.202 江苏省无锡市宜兴市 丁蜀镇齐力网吧
165 58.214.254.203 58.214.254.217 江苏省无锡市宜兴市 电信
166 58.214.254.218 58.214.254.218 江苏省无锡市宜兴市 新派网吧(新天地莱欣商场地下2楼)
167 58.214.254.219 58.214.254.245 江苏省无锡市宜兴市 电信
168 58.214.254.246 58.214.254.246 江苏省无锡市宜兴市 丁蜀镇黎明网吧
169 58.214.254.247 58.214.254.255 江苏省无锡市宜兴市 电信
170 58.214.255.0 58.215.0.65 江苏省无锡市 电信
171 58.215.0.66 58.215.0.66 江苏省无锡市南长区 阳光电脑服务部(大窑路231-1)
172 58.215.0.67 58.215.3.109 江苏省无锡市 电信
173 58.215.3.110 58.215.3.110 江苏省无锡市 新区科苑网吧
174 58.215.3.111 58.215.19.9 江苏省无锡市 电信
175 58.215.19.10 58.215.19.10 江苏省无锡市 艾迪花园酒店
176 58.215.19.11 58.215.36.255 江苏省无锡市 电信
177 58.215.37.0 58.215.39.255 江苏省无锡市宜兴市 电信
178 58.215.40.0 58.215.40.75 江苏省无锡市 电信
179 58.215.40.76 58.215.40.76 江苏省无锡市 无锡科技职业学院
180 58.215.40.77 58.215.63.255 江苏省无锡市 电信
181 58.215.64.0 58.215.64.255 江苏省无锡市 江阴电信互联网数据中心
182 58.215.65.0 58.215.73.255 江苏省无锡市 电信
183 58.215.74.0 58.215.76.255 江苏省无锡市 江阴电信互联网数据中心
184 58.215.77.0 58.215.117.255 江苏省无锡市 电信
185 58.215.118.0 58.215.118.255 江苏省无锡市 北京百度网讯科技有限公司电信节点
186 58.215.119.0 58.215.122.255 江苏省无锡市 电信
187 58.215.123.0 58.215.123.255 江苏省无锡市 北京百度网讯科技有限公司电信节点
188 58.215.124.0 58.215.124.255 江苏省无锡市 电信
189 58.215.125.0 58.215.126.255 江苏省无锡市 北京爱奇艺科技有限公司电信节点
190 58.215.127.0 58.215.194.177 江苏省无锡市 电信
191 58.215.194.178 58.215.194.178 江苏省无锡市 新湖铂尔曼大酒店
192 58.215.194.179 58.215.219.21 江苏省无锡市 电信
193 58.215.219.22 58.215.219.22 江苏省无锡市 堰桥星星网吧
194 58.215.219.23 58.215.219.101 江苏省无锡市 电信
195 58.215.219.102 58.215.219.102 江苏省无锡市 江苏慧眼数据科技(ABD)股份有限公司
196 58.215.219.103 58.215.220.77 江苏省无锡市 电信
197 58.215.220.78 58.215.220.78 江苏省无锡市 中建材钢铁有限公司(新安312国道20号)
198 58.215.220.79 58.215.240.255 江苏省无锡市 电信
199 58.215.241.0 58.215.241.255 江苏省无锡市 常州云端网络科技有限公司电信CDN节点
200 58.215.242.0 58.215.243.161 江苏省无锡市 电信
201 58.215.243.162 58.215.243.162 江苏省无锡市 硕放镇新创网吧
202 58.215.243.163 58.215.246.49 江苏省无锡市 电信
203 58.215.246.50 58.215.246.50 江苏省无锡市 理想空间网吧
204 58.215.246.51 58.215.255.255 江苏省无锡市 电信
205 58.219.0.0 58.219.3.255 江苏省无锡市江阴市 电信
206 58.219.4.0 58.219.14.255 江苏省无锡市 电信
207 58.219.15.0 58.219.15.255 江苏省无锡市宜兴市 电信
208 58.219.16.0 58.219.86.255 江苏省无锡市 电信
209 58.219.87.0 58.219.87.255 江苏省无锡市江阴市 电信
210 58.219.88.0 58.219.127.255 江苏省无锡市 电信
211 58.223.224.0 58.223.224.255 江苏省无锡市 电信
212 58.223.242.0 58.223.243.255 江苏省无锡市 电信
213 58.241.0.0 58.241.12.255 江苏省无锡市 联通
214 58.241.13.0 58.241.13.255 江苏省无锡市江阴市 联通
215 58.241.14.0 58.241.15.255 江苏省无锡市 联通
216 58.241.16.0 58.241.16.255 江苏省无锡市 北京蓝汛通信技术有限责任公司CDN节点(电信)
217 58.241.17.0 58.241.20.255 江苏省无锡市 联通
218 58.241.21.0 58.241.24.255 江苏省无锡市江阴市 联通
219 58.241.25.0 58.241.25.255 江苏省无锡市 联通
220 58.241.26.0 58.241.26.255 江苏省无锡市宜兴市 联通
221 58.241.27.0 58.241.27.255 江苏省无锡市江阴市 联通
222 58.241.28.0 58.241.31.255 江苏省无锡市宜兴市 联通
223 58.241.32.0 58.241.39.255 江苏省无锡市 联通
224 58.241.40.0 58.241.40.255 江苏省无锡市惠山区 联通
225 58.241.41.0 58.241.42.255 江苏省无锡市 联通
226 58.241.43.0 58.241.43.255 江苏省无锡市江阴市 联通
227 58.241.44.0 58.241.47.255 江苏省无锡市 联通
228 61.132.76.0 61.132.78.255 江苏省无锡市 电信
229 61.132.80.0 61.132.85.255 江苏省无锡市 电信
230 61.132.87.0 61.132.87.131 江苏省无锡市 电信
231 61.132.87.132 61.132.87.132 江苏省无锡市 无锡机电高职
232 61.132.87.133 61.132.87.134 江苏省无锡市 电信
233 61.132.87.135 61.132.87.140 江苏省无锡市 无锡教育城域网
234 61.132.87.141 61.132.87.152 江苏省无锡市 电信
235 61.132.87.153 61.132.87.153 江苏省无锡市 查桥中学
236 61.132.87.154 61.132.87.255 江苏省无锡市 电信
237 61.155.40.0 61.155.41.56 江苏省无锡市 电信
238 61.155.41.57 61.155.41.57 江苏省无锡市 电信局机房
239 61.155.41.58 61.155.42.71 江苏省无锡市 电信
240 61.155.42.73 61.155.42.255 江苏省无锡市 电信
241 61.160.32.0 61.160.66.145 江苏省无锡市 电信
242 61.160.66.146 61.160.66.146 江苏省无锡市江阴市 银都网吧
243 61.160.66.147 61.160.69.145 江苏省无锡市 电信
244 61.160.69.146 61.160.69.146 江苏省无锡市 海浪网吧
245 61.160.69.147 61.160.74.37 江苏省无锡市 电信
246 61.160.74.38 61.160.74.38 江苏省无锡市崇安区 天鸿网吧(风雷新村)
247 61.160.74.39 61.160.76.145 江苏省无锡市 电信
248 61.160.76.146 61.160.76.146 江苏省无锡市 东港镇晶石浪淘沙网吧(晶石)
249 61.160.76.147 61.160.77.193 江苏省无锡市 电信
250 61.160.77.194 61.160.77.194 江苏省无锡市 火车站巨龙网吧
251 61.160.77.195 61.160.82.255 江苏省无锡市 电信
252 61.160.83.0 61.160.83.255 江苏省无锡市锡山区 电信
253 61.160.84.0 61.160.86.73 江苏省无锡市 电信
254 61.160.86.74 61.160.86.74 江苏省无锡市宜兴市 超顺网吧(徐舍镇宜丰路2号)
255 61.160.86.75 61.160.96.255 江苏省无锡市 电信
256 61.160.97.0 61.160.97.255 江苏省无锡市锡山区 电信
257 61.160.98.0 61.160.101.97 江苏省无锡市 电信
258 61.160.101.98 61.160.101.98 江苏省无锡市 中建材国际无锡分公司(新区新安312国道20号)
259 61.160.101.99 61.160.104.255 江苏省无锡市 电信
260 61.160.105.0 61.160.105.20 江苏省无锡市江阴市 电信
261 61.160.105.21 61.160.105.21 江苏省无锡市江阴市 千禧网苑
262 61.160.105.22 61.160.105.255 江苏省无锡市江阴市 电信
263 61.160.106.0 61.160.108.1 江苏省无锡市 电信
264 61.160.108.2 61.160.108.5 江苏省无锡市 江南大学太湖学院
265 61.160.108.6 61.160.109.1 江苏省无锡市 电信
266 61.160.109.2 61.160.109.2 江苏省无锡市宜兴市 湖滏明月网吧
267 61.160.109.3 61.160.109.255 江苏省无锡市 电信
268 61.160.110.0 61.160.110.0 江苏省无锡市宜兴市 新凌网吧(官林镇幸福路188号)
269 61.160.110.1 61.160.110.1 江苏省无锡市 电信
270 61.160.110.2 61.160.110.2 江苏省无锡市宜兴市 陶都网吧
271 61.160.110.3 61.160.110.41 江苏省无锡市 电信
272 61.160.110.42 61.160.110.42 江苏省无锡市宜兴市 荆溪门网城(宜客隆南虹店旁边)
273 61.160.110.43 61.160.110.153 江苏省无锡市 电信
274 61.160.110.154 61.160.110.154 江苏省无锡市宜兴市 官林镇新凌网吧游艺城(建材市场内)
275 61.160.110.155 61.160.110.179 江苏省无锡市 电信
276 61.160.110.180 61.160.110.180 江苏省无锡市宜兴市 俊辉网吧(新建镇芳贤路19号)
277 61.160.110.181 61.160.110.249 江苏省无锡市 电信
278 61.160.110.250 61.160.110.250 江苏省无锡市 新凌网吧
279 61.160.110.251 61.160.112.13 江苏省无锡市 电信
280 61.160.112.14 61.160.112.14 江苏省无锡市 天下至网络
281 61.160.112.15 61.160.113.133 江苏省无锡市 电信
282 61.160.113.134 61.160.113.134 江苏省无锡市 洛社镇正明村三达纺配厂
283 61.160.113.135 61.160.117.57 江苏省无锡市 电信
284 61.160.117.58 61.160.117.58 江苏省无锡市宜兴市 丁蜀镇全正网络会所(丁山民主桥东100米)
285 61.160.117.59 61.160.119.217 江苏省无锡市 电信
286 61.160.119.218 61.160.119.222 江苏省无锡市 帝斯曼工程塑料(江苏)有限公司
287 61.160.119.223 61.160.143.255 江苏省无锡市 电信
288 61.177.96.0 61.177.99.255 江苏省无锡市 电信
289 61.177.103.0 61.177.119.225 江苏省无锡市 电信
290 61.177.119.226 61.177.119.226 江苏省无锡市 农林局
291 61.177.119.227 61.177.122.237 江苏省无锡市 电信
292 61.177.122.238 61.177.122.238 江苏省无锡市 蓝色代码浪淘沙网吧(梅村)
293 61.177.122.239 61.177.124.255 江苏省无锡市 电信
294 61.177.125.0 61.177.125.255 江苏省无锡市江阴市 电信
295 61.177.126.0 61.177.129.149 江苏省无锡市 电信
296 61.177.129.150 61.177.129.254 江苏省无锡市 太湖国际会议中心(无锡太湖饭店)
297 61.177.129.255 61.177.130.76 江苏省无锡市 电信
298 61.177.130.77 61.177.130.77 江苏省无锡市江阴市 动力网吧
299 61.177.130.78 61.177.130.96 江苏省无锡市 电信
300 61.177.130.97 61.177.130.97 江苏省无锡市江阴市 鼎力高科有限公司(江阴经济开发区金山路300号)
301 61.177.130.98 61.177.130.144 江苏省无锡市 电信
302 61.177.130.145 61.177.130.145 江苏省无锡市江阴市 阿里巴巴网苑
303 61.177.130.146 61.177.130.204 江苏省无锡市 电信
304 61.177.130.205 61.177.130.205 江苏省无锡市江阴市 动力网吧
305 61.177.130.206 61.177.130.232 江苏省无锡市 电信
306 61.177.130.233 61.177.130.233 江苏省无锡市江阴市 周庄镇网苑园网吧
307 61.177.130.234 61.177.131.40 江苏省无锡市 电信
308 61.177.131.41 61.177.131.41 江苏省无锡市江阴市 长径镇海之茂网吧
309 61.177.131.42 61.177.132.81 江苏省无锡市 电信
310 61.177.132.82 61.177.132.82 江苏省无锡市 周山浜E世纪网吧
311 61.177.132.83 61.177.133.116 江苏省无锡市 电信
312 61.177.133.117 61.177.133.117 江苏省无锡市江阴市 富华网吧
313 61.177.133.118 61.177.133.232 江苏省无锡市 电信
314 61.177.133.233 61.177.133.233 江苏省无锡市江阴市 兴澄钢铁公司
315 61.177.133.234 61.177.133.255 江苏省无锡市 电信
316 61.177.134.0 61.177.134.140 江苏省无锡市江阴市 电信
317 61.177.134.141 61.177.134.141 江苏省无锡市江阴市 兴澄钢铁公司(花山厂区)
318 61.177.134.142 61.177.134.176 江苏省无锡市江阴市 电信
319 61.177.134.177 61.177.134.177 江苏省无锡市江阴市 兴澄钢铁公司(滨江厂区)
320 61.177.134.178 61.177.134.255 江苏省无锡市江阴市 电信
321 61.177.135.0 61.177.135.177 江苏省无锡市 电信
322 61.177.135.178 61.177.135.178 江苏省无锡市宜兴市 创意网吧
323 61.177.135.179 61.177.137.133 江苏省无锡市 电信
324 61.177.137.134 61.177.137.134 江苏省无锡市 中国水产科学研究院淡水渔业研究中心
325 61.177.137.135 61.177.138.49 江苏省无锡市 电信
326 61.177.138.50 61.177.138.50 江苏省无锡市 新区光辉网吧(春潮一区商业街)
327 61.177.138.51 61.177.138.61 江苏省无锡市 电信
328 61.177.138.62 61.177.138.62 江苏省无锡市 新区欣悦网吧
329 61.177.138.63 61.177.140.11 江苏省无锡市 电信
330 61.177.140.12 61.177.140.12 江苏省无锡市 图书馆
331 61.177.140.13 61.177.141.85 江苏省无锡市 电信
332 61.177.141.86 61.177.141.86 江苏省无锡市 图书中心电子阅览室
333 61.177.141.87 61.177.141.106 江苏省无锡市 电信
334 61.177.141.107 61.177.141.107 江苏省无锡市 家乐福对面三楼云天网吧
335 61.177.141.108 61.177.141.109 江苏省无锡市 电信
336 61.177.141.110 61.177.141.110 江苏省无锡市 南门云天网吧
337 61.177.141.111 61.177.142.1 江苏省无锡市 电信
338 61.177.142.2 61.177.142.2 江苏省无锡市 华润集团
339 61.177.142.3 61.177.142.19 江苏省无锡市 电信
340 61.177.142.20 61.177.142.20 江苏省无锡市 滨湖区破草屋网吧
341 61.177.142.21 61.177.142.77 江苏省无锡市 电信
342 61.177.142.78 61.177.142.78 江苏省无锡市 滨湖区网之鹰网吧
343 61.177.142.79 61.177.142.129 江苏省无锡市 电信
344 61.177.142.130 61.177.142.130 江苏省无锡市 明星网吧(青山分店)
345 61.177.142.131 61.177.142.131 江苏省无锡市 顺风网吧
346 61.177.142.132 61.177.142.145 江苏省无锡市 电信
347 61.177.142.146 61.177.142.146 江苏省无锡市 欢乐网吧(青山湾)
348 61.177.142.147 61.177.142.161 江苏省无锡市 电信
349 61.177.142.162 61.177.142.162 江苏省无锡市 荣巷启明星网吧
350 61.177.142.163 61.177.142.167 江苏省无锡市 电信
351 61.177.142.168 61.177.142.175 江苏省无锡市 括野网吧
352 61.177.142.176 61.177.142.187 江苏省无锡市 电信
353 61.177.142.188 61.177.142.188 江苏省无锡市 时光隧道青山店英豪网吧
354 61.177.142.189 61.177.142.217 江苏省无锡市 电信
355 61.177.142.218 61.177.142.218 江苏省无锡市 广播电视集团
356 61.177.142.219 61.177.142.219 江苏省无锡市 电信
357 61.177.142.220 61.177.142.220 江苏省无锡市 无锡广播电视台
358 61.177.142.221 61.177.142.221 江苏省无锡市 电信
359 61.177.142.222 61.177.142.226 江苏省无锡市 江南大学图书馆
360 61.177.142.227 61.177.142.240 江苏省无锡市 江南大学
361 61.177.142.241 61.177.143.1 江苏省无锡市 电信
362 61.177.143.2 61.177.143.6 江苏省无锡市 梅村有友网吧(梅村泰伯花园)
363 61.177.143.7 61.177.143.73 江苏省无锡市 电信
364 61.177.143.74 61.177.143.74 江苏省无锡市 东亭世纪雁网吧
365 61.177.143.75 61.177.143.121 江苏省无锡市 电信
366 61.177.143.122 61.177.143.122 江苏省无锡市 港下镇兴港网吧
367 61.177.143.123 61.177.143.185 江苏省无锡市 电信
368 61.177.143.186 61.177.143.186 江苏省无锡市 英特网吧
369 61.177.143.187 61.177.143.255 江苏省无锡市 电信
370 61.177.144.0 61.177.144.25 江苏省无锡市宜兴市 电信
371 61.177.144.26 61.177.144.26 江苏省无锡市宜兴市 陶都网吧
372 61.177.144.27 61.177.144.33 江苏省无锡市宜兴市 电信
373 61.177.144.34 61.177.144.34 江苏省无锡市宜兴市 昌宏网吧
374 61.177.144.35 61.177.144.42 江苏省无锡市宜兴市 电信
375 61.177.144.43 61.177.144.43 江苏省无锡市宜兴市 阿菠萝网吧
376 61.177.144.44 61.177.144.69 江苏省无锡市宜兴市 电信
377 61.177.144.70 61.177.144.70 江苏省无锡市宜兴市 金色时空网吧
378 61.177.144.71 61.177.144.161 江苏省无锡市宜兴市 电信
379 61.177.144.162 61.177.144.162 江苏省无锡市宜兴市 宜城镇新竹园网吧
380 61.177.144.163 61.177.144.255 江苏省无锡市宜兴市 电信
381 61.177.145.0 61.177.145.69 江苏省无锡市 电信
382 61.177.145.70 61.177.145.70 江苏省无锡市宜兴市 传奇网吧
383 61.177.145.71 61.177.145.101 江苏省无锡市 电信
384 61.177.145.102 61.177.145.102 江苏省无锡市宜兴市 和桥镇康易网吧
385 61.177.145.103 61.177.149.147 江苏省无锡市 电信
386 61.177.149.148 61.177.149.150 江苏省无锡市 科技职业学院
387 61.177.149.151 61.177.152.89 江苏省无锡市 电信
388 61.177.152.90 61.177.152.90 江苏省无锡市江阴市 心语林网把
389 61.177.152.91 61.177.152.255 江苏省无锡市 电信
390 61.177.153.0 61.177.153.78 江苏省无锡市江阴市 电信
391 61.177.153.79 61.177.153.79 江苏省无锡市江阴市 华西村钢铁有限公司
392 61.177.153.80 61.177.153.255 江苏省无锡市江阴市 电信
393 61.177.154.0 61.177.154.234 江苏省无锡市 电信
394 61.177.154.235 61.177.154.235 江苏省无锡市江阴市 华西钢铁有限公司
395 61.177.154.236 61.177.154.255 江苏省无锡市 电信
396 61.177.155.0 61.177.155.255 江苏省无锡市江阴市 电信
397 61.177.156.0 61.177.157.255 江苏省无锡市 电信
398 61.177.158.0 61.177.159.255 江苏省无锡市宜兴市 电信
399 61.232.62.0 61.232.62.255 江苏省无锡市 中移铁通
400 61.232.67.0 61.232.67.255 江苏省无锡市 中移铁通
401 61.241.37.0 61.241.40.255 江苏省无锡市 联通
402 61.241.43.0 61.241.46.255 江苏省无锡市 联通
403 101.76.40.0 101.76.47.255 江苏省无锡市 无锡职业技术大学
404 101.76.48.0 101.76.63.255 江苏省无锡市 无锡城市职业技术大学
405 103.227.120.0 103.227.123.255 江苏省无锡市 尚航科技有限公司联通数据中心
406 103.229.212.0 103.229.215.255 江苏省无锡市 智达网络科技数据中心
407 103.238.40.0 103.238.43.255 江苏省无锡市 长城宽带
408 112.0.96.0 112.0.127.255 江苏省无锡市 移动
409 112.1.192.0 112.1.223.255 江苏省无锡市 移动
410 112.3.0.0 112.3.15.255 江苏省无锡市 移动
411 112.4.176.0 112.4.191.255 江苏省无锡市 移动
412 112.21.64.0 112.21.83.255 江苏省无锡市 移动
413 112.21.85.0 112.21.86.255 江苏省无锡市 移动
414 112.21.88.0 112.21.100.255 江苏省无锡市 移动
415 112.21.102.0 112.21.106.255 江苏省无锡市 移动
416 112.21.108.0 112.21.112.255 江苏省无锡市 移动
417 112.21.114.0 112.21.118.255 江苏省无锡市 移动
418 112.21.120.0 112.21.132.255 江苏省无锡市 移动
419 112.21.187.0 112.21.191.255 江苏省无锡市 移动
420 112.21.210.0 112.21.240.255 江苏省无锡市 移动
421 112.22.64.0 112.22.78.255 江苏省无锡市 移动
422 112.22.79.0 112.22.79.255 江苏省无锡市宜兴市 移动
423 112.22.80.0 112.22.127.255 江苏省无锡市 移动
424 112.23.69.0 112.23.69.255 江苏省无锡市 移动
425 112.23.232.0 112.23.232.255 江苏省无锡市 移动
426 112.24.128.0 112.24.159.255 江苏省无锡市 移动
427 112.24.224.0 112.24.255.255 江苏省无锡市 移动
428 112.25.64.0 112.25.80.255 江苏省无锡市 移动
429 112.25.81.0 112.25.81.255 江苏省无锡市 网宿科技股份有限公司移动CDN节点
430 112.25.82.0 112.25.85.255 江苏省无锡市 移动
431 112.25.86.0 112.25.86.255 江苏省无锡市 北京百度网讯有限公司移动节点
432 112.25.87.0 112.25.127.255 江苏省无锡市 移动
433 112.25.208.0 112.25.215.255 江苏省无锡市 移动
434 112.25.240.0 112.25.243.255 江苏省无锡市 移动
435 112.81.128.0 112.81.128.255 江苏省无锡市 联通
436 112.81.129.0 112.81.129.255 江苏省无锡市江阴市 联通
437 112.81.130.0 112.81.242.255 江苏省无锡市 联通
438 112.81.243.0 112.81.243.255 江苏省无锡市锡山区 联通
439 112.81.244.0 112.81.255.255 江苏省无锡市 联通
440 112.87.96.0 112.87.107.255 江苏省无锡市 联通
441 112.87.108.0 112.87.108.255 江苏省无锡市锡山区 联通
442 112.87.109.0 112.87.111.255 江苏省无锡市 联通
443 112.87.112.0 112.87.112.255 江苏省无锡市江阴市 联通
444 112.87.113.0 112.87.127.255 江苏省无锡市 联通
445 114.223.0.0 114.223.54.255 江苏省无锡市 电信
446 114.223.55.0 114.223.55.255 江苏省无锡市宜兴市 电信
447 114.223.56.0 114.223.62.255 江苏省无锡市 电信
448 114.223.63.0 114.223.63.255 江苏省无锡市江阴市 电信
449 114.223.64.0 114.223.85.255 江苏省无锡市 电信
450 114.223.86.0 114.223.86.255 江苏省无锡市宜兴市 电信
451 114.223.87.0 114.223.87.255 江苏省无锡市 电信
452 114.223.88.0 114.223.88.255 江苏省无锡市宜兴市 电信
453 114.223.89.0 114.223.94.255 江苏省无锡市 电信
454 114.223.95.0 114.223.95.255 江苏省无锡市宜兴市 电信
455 114.223.96.0 114.223.146.255 江苏省无锡市 电信
456 114.223.147.0 114.223.147.255 江苏省无锡市锡山区 电信
457 114.223.148.0 114.223.160.255 江苏省无锡市 电信
458 114.223.161.0 114.223.161.255 江苏省无锡市江阴市 电信
459 114.223.162.0 114.223.162.255 江苏省无锡市 电信
460 114.223.163.0 114.223.163.255 江苏省无锡市江阴市 电信
461 114.223.164.0 114.223.170.255 江苏省无锡市 电信
462 114.223.171.0 114.223.171.255 江苏省无锡市江阴市 电信
463 114.223.172.0 114.223.204.255 江苏省无锡市 电信
464 114.223.205.0 114.223.205.255 江苏省无锡市宜兴市 电信
465 114.223.206.0 114.223.223.255 江苏省无锡市 电信
466 114.223.224.0 114.223.236.255 江苏省无锡市宜兴市 电信
467 114.223.237.0 114.223.238.255 江苏省无锡市 电信
468 114.223.239.0 114.223.239.255 江苏省无锡市宜兴市 电信
469 114.223.240.0 114.223.240.255 江苏省无锡市 电信
470 114.223.241.0 114.223.241.255 江苏省无锡市宜兴市 电信
471 114.223.242.0 114.224.111.255 江苏省无锡市 电信
472 114.224.112.0 114.224.112.255 江苏省无锡市宜兴市 电信
473 114.224.113.0 114.225.30.255 江苏省无锡市 电信
474 114.225.31.0 114.225.31.255 江苏省无锡市江阴市 电信
475 114.225.32.0 114.225.103.255 江苏省无锡市 电信
476 114.225.104.0 114.225.104.255 江苏省无锡市江阴市 电信
477 114.225.105.0 114.225.198.255 江苏省无锡市 电信
478 114.225.199.0 114.225.199.255 江苏省无锡市江阴市 电信
479 114.225.200.0 114.225.200.255 江苏省无锡市 电信
480 114.225.201.0 114.225.201.255 江苏省无锡市江阴市 电信
481 114.225.202.0 114.225.248.255 江苏省无锡市 电信
482 114.225.249.0 114.225.249.255 江苏省无锡市宜兴市 电信
483 114.225.250.0 114.225.255.255 江苏省无锡市 电信
484 117.60.80.0 117.60.95.255 江苏省无锡市 电信
485 117.84.0.0 117.84.5.255 江苏省无锡市 电信
486 117.84.6.0 117.84.12.255 江苏省无锡市江阴市 电信
487 117.84.13.0 117.84.20.255 江苏省无锡市 电信
488 117.84.21.0 117.84.29.255 江苏省无锡市江阴市 电信
489 117.84.30.0 117.84.71.255 江苏省无锡市 电信
490 117.84.72.0 117.84.72.255 江苏省无锡市江阴市 电信
491 117.84.73.0 117.84.183.255 江苏省无锡市 电信
492 117.84.184.0 117.84.208.255 江苏省无锡市江阴市 电信
493 117.84.209.0 117.84.209.255 江苏省无锡市锡山区 电信
494 117.84.210.0 117.84.215.255 江苏省无锡市江阴市 电信
495 117.84.216.0 117.84.231.255 江苏省无锡市宜兴市 电信
496 117.84.232.0 117.84.243.255 江苏省无锡市 电信
497 117.84.244.0 117.84.247.255 江苏省无锡市江阴市 电信
498 117.84.248.0 117.85.17.59 江苏省无锡市 电信
499 117.85.17.60 117.85.17.60 江苏省无锡市江阴市 山观镇南苑饭店
500 117.85.17.61 117.85.80.255 江苏省无锡市 电信
501 117.85.81.0 117.85.81.255 江苏省无锡市江阴市 电信
502 117.85.82.0 117.85.173.255 江苏省无锡市 电信
503 117.85.174.0 117.85.174.255 江苏省无锡市江阴市 电信
504 117.85.175.0 117.85.200.255 江苏省无锡市 电信
505 117.85.201.0 117.85.201.255 江苏省无锡市宜兴市 电信
506 117.85.202.0 117.85.255.255 江苏省无锡市 电信
507 120.195.196.0 120.195.196.255 江苏省无锡市 移动
508 121.235.0.0 121.235.0.255 江苏省无锡市 电信
509 121.235.1.0 121.235.1.255 江苏省无锡市宜兴市 电信
510 121.235.2.0 121.235.48.255 江苏省无锡市 电信
511 121.235.49.0 121.235.49.255 江苏省无锡市锡山区 电信
512 121.235.50.0 121.235.173.31 江苏省无锡市 电信
513 121.235.173.32 121.235.173.32 江苏省无锡市 无锡高格机电有限公司(广瑞路58号宝锡大厦801室)
514 121.235.173.33 121.235.175.255 江苏省无锡市 电信
515 121.235.176.0 121.235.192.255 江苏省无锡市江阴市 电信
516 121.235.193.0 121.235.223.255 江苏省无锡市 电信
517 121.235.224.0 121.235.224.255 江苏省无锡市宜兴市 电信
518 121.235.225.0 121.235.231.143 江苏省无锡市 电信
519 121.235.231.144 121.235.231.144 江苏省无锡市 7天连锁酒店(火车站店)
520 121.235.231.145 121.235.255.255 江苏省无锡市 电信
521 121.238.0.0 121.238.16.255 江苏省无锡市 电信
522 121.238.17.0 121.238.17.255 江苏省无锡市江阴市 电信
523 121.238.18.0 121.238.21.255 江苏省无锡市 电信
524 121.238.22.0 121.238.22.255 江苏省无锡市江阴市 电信
525 121.238.23.0 121.238.27.255 江苏省无锡市 电信
526 121.238.28.0 121.238.29.255 江苏省无锡市江阴市 电信
527 121.238.30.0 121.238.37.255 江苏省无锡市 电信
528 121.238.38.0 121.238.38.255 江苏省无锡市锡山区 电信
529 121.238.39.0 121.238.59.255 江苏省无锡市 电信
530 121.238.60.0 121.238.63.255 江苏省无锡市锡山区 电信
531 121.238.64.0 121.238.64.255 江苏省无锡市江阴市 电信
532 121.238.65.0 121.238.70.255 江苏省无锡市 电信
533 121.238.71.0 121.238.71.255 江苏省无锡市锡山区 电信
534 121.238.72.0 121.238.87.255 江苏省无锡市 电信
535 121.238.100.0 121.238.107.255 江苏省无锡市 电信
536 121.238.116.0 121.238.116.255 江苏省无锡市江阴市 电信
537 121.238.117.0 121.238.117.255 江苏省无锡市 电信
538 121.238.118.0 121.238.118.255 江苏省无锡市江阴市 电信
539 121.248.40.0 121.248.43.255 江苏省无锡市 江南影视艺术职业学院
540 121.248.224.0 121.248.255.255 江苏省无锡市 江南大学
541 122.88.64.0 122.88.81.16 江苏省无锡市 中移铁通
542 122.88.81.17 122.88.81.17 江苏省无锡市 亨盛压力容器制造有限公司(第三人民医院旁)
543 122.88.81.18 122.88.127.255 江苏省无锡市 中移铁通
544 122.97.192.0 122.97.217.255 江苏省无锡市 联通
545 122.97.219.0 122.97.255.255 江苏省无锡市 联通
546 122.192.64.0 122.192.67.255 江苏省无锡市 联通
547 122.193.112.0 122.193.142.255 江苏省无锡市 联通
548 122.193.143.0 122.193.143.255 江苏省无锡市江阴市 联通
549 122.193.144.0 122.193.199.255 江苏省无锡市 联通
550 123.77.64.0 123.77.79.255 江苏省无锡市 中移铁通
551 153.35.0.0 153.35.31.255 江苏省无锡市 联通
552 153.35.175.0 153.35.175.255 江苏省无锡市 网宿科技股份有限公司联通CDN节点
553 180.101.0.0 180.101.0.255 江苏省无锡市 电信
554 180.101.2.0 180.101.8.73 江苏省无锡市 电信
555 180.101.8.74 180.101.8.78 江苏省无锡市 无锡梁鸿湿地丽笙度假酒店
556 180.101.8.79 180.101.21.255 江苏省无锡市 电信
557 180.101.23.0 180.101.31.255 江苏省无锡市 电信
558 180.112.0.0 180.112.135.255 江苏省无锡市 电信
559 180.112.136.0 180.112.136.255 江苏省无锡市宜兴市 电信
560 180.112.137.0 180.112.138.255 江苏省无锡市 电信
561 180.112.139.0 180.112.139.255 江苏省无锡市宜兴市 电信
562 180.112.140.0 180.112.206.255 江苏省无锡市 电信
563 180.112.207.0 180.112.207.255 江苏省无锡市江阴市 电信
564 180.112.208.0 180.112.209.255 江苏省无锡市 电信
565 180.112.210.0 180.112.210.255 江苏省无锡市江阴市 电信
566 180.112.211.0 180.112.212.255 江苏省无锡市 电信
567 180.112.213.0 180.112.213.255 江苏省无锡市江阴市 电信
568 180.112.214.0 180.112.240.255 江苏省无锡市 电信
569 180.112.241.0 180.112.241.255 江苏省无锡市宜兴市 电信
570 180.112.242.0 180.113.63.255 江苏省无锡市 电信
571 180.113.64.0 180.113.64.255 江苏省无锡市宜兴市 电信
572 180.113.65.0 180.114.226.255 江苏省无锡市 电信
573 180.114.227.0 180.114.227.255 江苏省无锡市江阴市 电信
574 180.114.228.0 180.114.255.255 江苏省无锡市 电信
575 180.208.128.0 180.208.255.255 江苏省无锡市 江南大学教育网
576 180.209.16.0 180.209.31.255 江苏省无锡市 无锡科技学院
577 180.209.224.0 180.209.239.255 江苏省无锡市 无锡工艺职业技术学院
578 183.209.0.0 183.209.15.255 江苏省无锡市 移动
579 202.102.2.0 202.102.2.255 江苏省无锡市 电信
580 202.102.16.0 202.102.16.255 江苏省无锡市江阴市 电信
581 202.102.17.0 202.102.17.255 江苏省无锡市 电信
582 202.111.52.0 202.111.52.255 江苏省无锡市锡山区 电信
583 202.111.96.0 202.111.101.255 江苏省无锡市 电信
584 202.195.144.0 202.195.159.255 江苏省无锡市 江南大学
585 203.80.144.0 203.80.151.255 江苏省无锡市 上海安畅网络科技股份有限公司
586 203.93.157.0 203.93.157.63 江苏省无锡市 联通
587 203.93.157.96 203.93.157.255 江苏省无锡市 联通
588 203.191.152.0 203.191.159.255 江苏省无锡市 E动网络机房
589 210.12.229.0 210.12.229.255 江苏省无锡市江阴市 广电网
590 210.15.21.0 210.15.21.255 江苏省无锡市 联通
591 210.15.23.0 210.15.23.255 江苏省无锡市 联通
592 210.15.45.0 210.15.45.255 江苏省无锡市 联通
593 210.28.16.0 210.28.31.255 江苏省无锡市 江南大学
594 210.28.144.0 210.28.159.255 江苏省无锡市 无锡职业技术学院
595 210.51.195.176 210.51.195.255 江苏省无锡市 联通
596 210.51.202.0 210.51.202.255 江苏省无锡市 联通
597 210.73.151.192 210.73.151.255 江苏省无锡市江阴市 科技网
598 210.73.158.0 210.73.158.255 江苏省无锡市 科技网
599 211.65.24.0 211.65.27.255 江苏省无锡市 无锡教育学院教育网
600 211.65.28.0 211.65.31.255 江苏省无锡市 江苏锡山高级中学教育网
601 211.90.119.0 211.90.128.252 江苏省无锡市 联通
602 211.90.128.253 211.90.128.253 江苏省无锡市 芦庄流星雨网吧
603 211.90.128.254 211.90.129.180 江苏省无锡市 联通
604 211.90.129.181 211.90.129.181 江苏省无锡市宜兴市 新友网吧
605 211.90.129.182 211.90.129.192 江苏省无锡市 联通
606 211.90.129.193 211.90.129.193 江苏省无锡市宜兴市 兄弟网吧
607 211.90.129.194 211.90.129.241 江苏省无锡市 联通
608 211.90.129.242 211.90.129.242 江苏省无锡市宜兴市 飞舟网吧
609 211.90.129.243 211.90.132.8 江苏省无锡市 联通
610 211.90.132.9 211.90.132.9 江苏省无锡市 华庄美好网吧
611 211.90.132.10 211.90.132.36 江苏省无锡市 联通
612 211.90.132.37 211.90.132.37 江苏省无锡市 新动力网吧
613 211.90.132.38 211.90.132.72 江苏省无锡市 联通
614 211.90.132.73 211.90.132.73 江苏省无锡市 中银大厦
615 211.90.132.74 211.90.132.84 江苏省无锡市 联通
616 211.90.132.85 211.90.132.85 江苏省无锡市 新干线网吧
617 211.90.132.86 211.90.132.132 江苏省无锡市 联通
618 211.90.132.133 211.90.132.133 江苏省无锡市 雪浪镇蓝深网吧
619 211.90.132.134 211.90.132.160 江苏省无锡市 联通
620 211.90.132.161 211.90.132.161 江苏省无锡市 天堂网吧
621 211.90.132.162 211.90.132.196 江苏省无锡市 联通
622 211.90.132.197 211.90.132.197 江苏省无锡市 情深网吧
623 211.90.132.198 211.90.132.250 江苏省无锡市 联通
624 211.90.132.251 211.90.132.251 江苏省无锡市 广州本田万方4S店(湖滨路海关旁)
625 211.90.132.252 211.90.133.56 江苏省无锡市 联通
626 211.90.133.57 211.90.133.57 江苏省无锡市 世纪新网吧
627 211.90.133.58 211.90.134.65 江苏省无锡市 联通
628 211.90.134.66 211.90.134.66 江苏省无锡市 南门零点网吧
629 211.90.134.67 211.90.134.112 江苏省无锡市 联通
630 211.90.134.113 211.90.134.118 江苏省无锡市 红豆集团赤兔马公司
631 211.90.134.119 211.90.135.8 江苏省无锡市 联通
632 211.90.135.9 211.90.135.9 江苏省无锡市 华庄新感受网吧
633 211.90.135.10 211.90.135.36 江苏省无锡市 联通
634 211.90.135.37 211.90.135.37 江苏省无锡市 天际网吧
635 211.90.135.38 211.90.135.52 江苏省无锡市 联通
636 211.90.135.53 211.90.135.53 江苏省无锡市 盛岸新村吴越网吧
637 211.90.135.54 211.90.135.68 江苏省无锡市 联通
638 211.90.135.69 211.90.135.69 江苏省无锡市 欢乐天地网吧
639 211.90.135.70 211.90.135.104 江苏省无锡市 联通
640 211.90.135.105 211.90.135.105 江苏省无锡市 业源网吧
641 211.90.135.106 211.90.135.108 江苏省无锡市 联通
642 211.90.135.109 211.90.135.109 江苏省无锡市宜兴市 飞舟网吧
643 211.90.135.110 211.90.135.124 江苏省无锡市 联通
644 211.90.135.125 211.90.135.125 江苏省无锡市 高佳太阳能(无锡)有限公司
645 211.90.135.126 211.90.135.243 江苏省无锡市 联通
646 211.90.135.244 211.90.135.245 江苏省无锡市 华光汽车零件集团
647 211.90.135.246 211.90.135.255 江苏省无锡市 联通
648 211.100.138.0 211.100.141.255 江苏省无锡市
649 211.103.13.0 211.103.13.100 江苏省无锡市 移动
650 211.103.13.101 211.103.13.101 江苏省无锡市 移动NS服务器
651 211.103.13.102 211.103.15.255 江苏省无锡市 移动
652 211.103.25.0 211.103.29.255 江苏省无锡市 移动
653 211.103.112.0 211.103.112.99 江苏省无锡市 /江阴市
654 211.103.114.0 211.103.119.255 江苏省无锡市 移动
655 211.139.111.0 211.139.111.255 江苏省无锡市 移动
656 211.139.113.0 211.139.113.255 江苏省无锡市江阴市 移动
657 211.146.226.0 211.146.226.255 江苏省无锡市江阴市 广电网
658 211.146.230.128 211.146.230.191 江苏省无锡市 广电网
659 218.90.0.0 218.90.2.178 江苏省无锡市 电信
660 218.90.2.179 218.90.2.179 江苏省无锡市 佳福大厦
661 218.90.2.180 218.90.9.116 江苏省无锡市 电信
662 218.90.9.117 218.90.9.117 江苏省无锡市 河埒口顺风网吧
663 218.90.9.118 218.90.10.117 江苏省无锡市 电信
664 218.90.10.118 218.90.10.118 江苏省无锡市 红豆集团
665 218.90.10.119 218.90.12.183 江苏省无锡市 电信
666 218.90.12.184 218.90.12.184 江苏省无锡市 地中海网吧
667 218.90.12.185 218.90.12.255 江苏省无锡市 电信
668 218.90.13.0 218.90.13.255 江苏省无锡市江阴市 电信
669 218.90.14.0 218.90.35.255 江苏省无锡市 电信
670 218.90.36.0 218.90.37.14 江苏省无锡市宜兴市 电信
671 218.90.37.15 218.90.37.15 江苏省无锡市宜兴市 飞天网吧
672 218.90.37.16 218.90.45.255 江苏省无锡市宜兴市 电信
673 218.90.46.0 218.90.57.227 江苏省无锡市 电信
674 218.90.57.228 218.90.57.228 江苏省无锡市 振法机械制造有限公司
675 218.90.57.229 218.90.65.255 江苏省无锡市 电信
676 218.90.66.0 218.90.66.255 江苏省无锡市江阴市 电信
677 218.90.67.0 218.90.70.39 江苏省无锡市 电信
678 218.90.70.40 218.90.70.40 江苏省无锡市 曙光网吧
679 218.90.70.41 218.90.104.255 江苏省无锡市 电信
680 218.90.105.0 218.90.105.255 江苏省无锡市江阴市 电信
681 218.90.106.0 218.90.116.195 江苏省无锡市 电信
682 218.90.116.196 218.90.116.196 江苏省无锡市宜兴市 东山一帆网吧
683 218.90.116.197 218.90.123.255 江苏省无锡市 电信
684 218.90.124.0 218.90.125.255 江苏省无锡市宜兴市 电信
685 218.90.126.0 218.90.127.255 江苏省无锡市 电信
686 218.90.128.0 218.90.131.255 江苏省无锡市江阴市 电信
687 218.90.132.0 218.90.132.34 江苏省无锡市宜兴市 电信
688 218.90.132.35 218.90.132.35 江苏省无锡市宜兴市丁蜀镇 知音网吧
689 218.90.132.36 218.90.133.255 江苏省无锡市宜兴市 电信
690 218.90.134.0 218.90.135.57 江苏省无锡市 电信
691 218.90.135.58 218.90.135.58 江苏省无锡市宜兴市 青苹果网吧
692 218.90.135.59 218.90.136.5 江苏省无锡市 电信
693 218.90.136.6 218.90.136.6 江苏省无锡市 亨利针织有限公司
694 218.90.136.7 218.90.136.21 江苏省无锡市 电信
695 218.90.136.22 218.90.136.22 江苏省无锡市 安镇菊英网吧
696 218.90.136.23 218.90.136.33 江苏省无锡市 电信
697 218.90.136.34 218.90.136.34 江苏省无锡市 愚人网吧
698 218.90.136.35 218.90.136.37 江苏省无锡市 电信
699 218.90.136.38 218.90.136.38 江苏省无锡市 东港镇天乐网吧
700 218.90.136.39 218.90.136.49 江苏省无锡市 电信
701 218.90.136.50 218.90.136.50 江苏省无锡市 电信网吧
702 218.90.136.51 218.90.136.53 江苏省无锡市 电信
703 218.90.136.54 218.90.136.54 江苏省无锡市 坊前联通吧
704 218.90.136.55 218.90.136.57 江苏省无锡市 电信
705 218.90.136.58 218.90.136.58 江苏省无锡市锡山区 鹅湖镇春雨网络(荡口镇新光桥)
706 218.90.136.59 218.90.136.61 江苏省无锡市 电信
707 218.90.136.62 218.90.136.62 江苏省无锡市 梅村有友网吧
708 218.90.136.63 218.90.136.65 江苏省无锡市 电信
709 218.90.136.66 218.90.136.66 江苏省无锡市锡山区 世纪雁网吧
710 218.90.136.67 218.90.136.73 江苏省无锡市 电信
711 218.90.136.74 218.90.136.74 江苏省无锡市 港下仙盈休闲网吧
712 218.90.136.75 218.90.136.101 江苏省无锡市 电信
713 218.90.136.102 218.90.136.102 江苏省无锡市 长安镇伟伟网吧
714 218.90.136.103 218.90.136.121 江苏省无锡市 电信
715 218.90.136.122 218.90.136.122 江苏省无锡市 倚天网吧
716 218.90.136.123 218.90.136.173 江苏省无锡市 电信
717 218.90.136.174 218.90.136.174 江苏省无锡市 东湖塘新天地网吧
718 218.90.136.175 218.90.136.205 江苏省无锡市 电信
719 218.90.136.206 218.90.136.206 江苏省无锡市 红房子网吧
720 218.90.136.207 218.90.136.209 江苏省无锡市 电信
721 218.90.136.210 218.90.136.210 江苏省无锡市 朝阳网吧
722 218.90.136.211 218.90.136.225 江苏省无锡市 电信
723 218.90.136.226 218.90.136.226 江苏省无锡市 长安唐人网吧
724 218.90.136.227 218.90.137.1 江苏省无锡市 电信
725 218.90.137.2 218.90.137.2 江苏省无锡市 新世纪网吧
726 218.90.137.3 218.90.137.7 江苏省无锡市 电信
727 218.90.137.8 218.90.137.11 江苏省无锡市 堰桥希望网吧
728 218.90.137.12 218.90.137.14 江苏省无锡市 电信
729 218.90.137.15 218.90.137.15 江苏省无锡市宜兴市 飞天网吧
730 218.90.137.16 218.90.137.19 江苏省无锡市 新颖网吧
731 218.90.137.20 218.90.137.25 江苏省无锡市 电信
732 218.90.137.26 218.90.137.26 江苏省无锡市 天际网吧
733 218.90.137.27 218.90.137.33 江苏省无锡市 电信
734 218.90.137.34 218.90.137.34 江苏省无锡市 犁花庄一支路新世纪网吧
735 218.90.137.35 218.90.137.47 江苏省无锡市 电信
736 218.90.137.48 218.90.137.51 江苏省无锡市 庄前仙蠡网吧
737 218.90.137.52 218.90.137.57 江苏省无锡市 电信
738 218.90.137.58 218.90.137.58 江苏省无锡市 芳芳网吧(西漳)
739 218.90.137.59 218.90.137.77 江苏省无锡市 电信
740 218.90.137.78 218.90.137.78 江苏省无锡市 奇缘网吧
741 218.90.137.79 218.90.137.83 江苏省无锡市 电信
742 218.90.137.84 218.90.137.87 江苏省无锡市 312国道旁天方网吧
743 218.90.137.88 218.90.137.91 江苏省无锡市 广石路天一网吧
744 218.90.137.92 218.90.137.95 江苏省无锡市 广石路月星网吧
745 218.90.137.96 218.90.137.99 江苏省无锡市 电信
746 218.90.137.100 218.90.137.103 江苏省无锡市 广石路视点网吧(石塘湾附近)
747 218.90.137.104 218.90.137.161 江苏省无锡市 电信
748 218.90.137.162 218.90.137.162 江苏省无锡市 星光网吧
749 218.90.137.163 218.90.138.9 江苏省无锡市 电信
750 218.90.138.10 218.90.138.10 江苏省无锡市 丰泽苑1号网际仙踪网吧
751 218.90.138.11 218.90.138.13 江苏省无锡市 电信
752 218.90.138.14 218.90.138.14 江苏省无锡市 东风日产明乐专营店
753 218.90.138.15 218.90.138.25 江苏省无锡市 电信
754 218.90.138.26 218.90.138.26 江苏省无锡市 丁村焦点网吧
755 218.90.138.27 218.90.138.37 江苏省无锡市 电信
756 218.90.138.38 218.90.138.38 江苏省无锡市 广瑞华音网吧
757 218.90.138.39 218.90.138.41 江苏省无锡市 电信
758 218.90.138.42 218.90.138.42 江苏省无锡市 金海里青春网吧
759 218.90.138.43 218.90.138.57 江苏省无锡市 电信
760 218.90.138.58 218.90.138.58 江苏省无锡市 新区仁德医院天新网吧
761 218.90.138.59 218.90.138.65 江苏省无锡市 电信
762 218.90.138.66 218.90.138.66 江苏省无锡市 春风网吧(塘南路)
763 218.90.138.67 218.90.138.179 江苏省无锡市 电信
764 218.90.138.180 218.90.138.183 江苏省无锡市 佳纬网吧
765 218.90.138.184 218.90.138.197 江苏省无锡市 电信
766 218.90.138.198 218.90.138.198 江苏省无锡市 新感觉网吧
767 218.90.138.199 218.90.139.21 江苏省无锡市 电信
768 218.90.139.22 218.90.139.22 江苏省无锡市 洛社镇成功网吧
769 218.90.139.23 218.90.139.29 江苏省无锡市 电信
770 218.90.139.30 218.90.139.30 江苏省无锡市 洛社镇三羊网吧
771 218.90.139.31 218.90.139.69 江苏省无锡市 电信
772 218.90.139.70 218.90.139.70 江苏省无锡市 前洲胖胖网吧
773 218.90.139.71 218.90.139.77 江苏省无锡市 电信
774 218.90.139.78 218.90.139.78 江苏省无锡市 惠钱路飞祥鸟网吧
775 218.90.139.79 218.90.139.85 江苏省无锡市 电信
776 218.90.139.86 218.90.139.86 江苏省无锡市 振新网吧
777 218.90.139.87 218.90.139.93 江苏省无锡市 电信
778 218.90.139.94 218.90.139.94 江苏省无锡市 惠钱路七彩云网吧
779 218.90.139.95 218.90.139.105 江苏省无锡市 电信
780 218.90.139.106 218.90.139.106 江苏省无锡市惠山区 陆中北路4号中广网吧
781 218.90.139.107 218.90.139.117 江苏省无锡市 电信
782 218.90.139.118 218.90.139.118 江苏省无锡市 金明网吧
783 218.90.139.119 218.90.139.121 江苏省无锡市 电信
784 218.90.139.122 218.90.139.122 江苏省无锡市 东方红网吧
785 218.90.139.123 218.90.139.137 江苏省无锡市 电信
786 218.90.139.138 218.90.139.138 江苏省无锡市 钱桥惠钱路圆梦网吧
787 218.90.139.139 218.90.139.145 江苏省无锡市 电信
788 218.90.139.146 218.90.139.146 江苏省无锡市 好友网吧
789 218.90.139.147 218.90.139.165 江苏省无锡市 电信
790 218.90.139.166 218.90.139.166 江苏省无锡市 好望角网吧
791 218.90.139.167 218.90.139.169 江苏省无锡市 电信
792 218.90.139.170 218.90.139.170 江苏省无锡市 双河新村中天网吧
793 218.90.139.171 218.90.139.197 江苏省无锡市 电信
794 218.90.139.198 218.90.139.198 江苏省无锡市 流星网吧(二泉花园内)
795 218.90.139.199 218.90.139.249 江苏省无锡市 电信
796 218.90.139.250 218.90.139.250 江苏省无锡市 锦湖大酒店电子商务中心
797 218.90.139.251 218.90.140.33 江苏省无锡市 电信
798 218.90.140.34 218.90.140.34 江苏省无锡市 梦工场明星网吧(荣巷)
799 218.90.140.35 218.90.140.45 江苏省无锡市 电信
800 218.90.140.46 218.90.140.46 江苏省无锡市 梅园徐巷新航线网吧
801 218.90.140.47 218.90.140.49 江苏省无锡市 电信
802 218.90.140.50 218.90.140.50 江苏省无锡市 网秀明星网吧(天润发对面)
803 218.90.140.51 218.90.140.53 江苏省无锡市 电信
804 218.90.140.54 218.90.140.54 江苏省无锡市 河埒口心网网吧
805 218.90.140.55 218.90.140.57 江苏省无锡市 电信
806 218.90.140.58 218.90.140.58 江苏省无锡市 得力网吧
807 218.90.140.59 218.90.140.61 江苏省无锡市 电信
808 218.90.140.62 218.90.140.62 江苏省无锡市 菏叶网吧
809 218.90.140.63 218.90.140.65 江苏省无锡市 电信
810 218.90.140.66 218.90.140.66 江苏省无锡市 西郊宾馆旁颖洁网吧
811 218.90.140.67 218.90.140.69 江苏省无锡市 电信
812 218.90.140.70 218.90.140.70 江苏省无锡市 天灵星网吧
813 218.90.140.71 218.90.140.97 江苏省无锡市 电信
814 218.90.140.98 218.90.140.98 江苏省无锡市 江南大学西山校区超时网吧
815 218.90.140.99 218.90.140.117 江苏省无锡市 电信
816 218.90.140.118 218.90.140.118 江苏省无锡市 雪浪板桥镇童话网吧
817 218.90.140.119 218.90.140.133 江苏省无锡市 电信
818 218.90.140.134 218.90.140.134 江苏省无锡市 小明网吧
819 218.90.140.135 218.90.140.145 江苏省无锡市 电信
820 218.90.140.146 218.90.140.146 江苏省无锡市 惠河路江南大学新欢乐网吧(老欢乐对面)
821 218.90.140.147 218.90.140.149 江苏省无锡市 电信
822 218.90.140.150 218.90.140.150 江苏省无锡市 慧灵网吧
823 218.90.140.151 218.90.140.165 江苏省无锡市 电信
824 218.90.140.166 218.90.140.166 江苏省无锡市 江南大学旁世纪之光网吧
825 218.90.140.167 218.90.140.169 江苏省无锡市 电信
826 218.90.140.170 218.90.140.170 江苏省无锡市 冲浪网吧(无锡商学院旁)
827 218.90.140.171 218.90.140.181 江苏省无锡市 电信
828 218.90.140.182 218.90.140.182 江苏省无锡市 华凤网吧
829 218.90.140.183 218.90.140.189 江苏省无锡市 电信
830 218.90.140.190 218.90.140.190 江苏省无锡市 青山湾雅仕网吧
831 218.90.140.191 218.90.140.195 江苏省无锡市 电信
832 218.90.140.196 218.90.140.196 江苏省无锡市 河埒口顺风网吧
833 218.90.140.197 218.90.140.197 江苏省无锡市 电信
834 218.90.140.198 218.90.140.198 江苏省无锡市 新元网吧(青山湾)
835 218.90.140.199 218.90.140.199 江苏省无锡市 顺风网吧
836 218.90.140.200 218.90.140.201 江苏省无锡市 电信
837 218.90.140.202 218.90.140.202 江苏省无锡市 水秀聚友网吧
838 218.90.140.203 218.90.140.209 江苏省无锡市 电信
839 218.90.140.210 218.90.140.210 江苏省无锡市 新视点明星网吧(水秀新村)
840 218.90.140.211 218.90.140.217 江苏省无锡市 电信
841 218.90.140.218 218.90.140.218 江苏省无锡市 荣巷迅大网吧
842 218.90.140.219 218.90.140.247 江苏省无锡市 电信
843 218.90.140.248 218.90.140.251 江苏省无锡市 交通高等职业技术学校
844 218.90.140.252 218.90.140.253 江苏省无锡市 电信
845 218.90.140.254 218.90.140.254 江苏省无锡市 文化艺术学校
846 218.90.140.255 218.90.141.73 江苏省无锡市 电信
847 218.90.141.74 218.90.141.74 江苏省无锡市 情深网吧(汽车西站后面)
848 218.90.141.75 218.90.141.187 江苏省无锡市 电信
849 218.90.141.188 218.90.141.191 江苏省无锡市 雪浪镇板桥蓝深蓝网吧
850 218.90.141.192 218.90.142.9 江苏省无锡市 电信
851 218.90.142.10 218.90.142.10 江苏省无锡市 芒果园网吧
852 218.90.142.11 218.90.142.23 江苏省无锡市 电信
853 218.90.142.24 218.90.142.27 江苏省无锡市 晨云网吧
854 218.90.142.28 218.90.142.57 江苏省无锡市 电信
855 218.90.142.58 218.90.142.58 江苏省无锡市 南门幻想空间网吧
856 218.90.142.59 218.90.142.61 江苏省无锡市 电信
857 218.90.142.62 218.90.142.62 江苏省无锡市 一汽铸造有限公司
858 218.90.142.63 218.90.142.69 江苏省无锡市 电信
859 218.90.142.70 218.90.142.70 江苏省无锡市 南门曙光网吧
860 218.90.142.71 218.90.142.77 江苏省无锡市 电信
861 218.90.142.78 218.90.142.78 江苏省无锡市 中桥森鑫网吧
862 218.90.142.79 218.90.142.93 江苏省无锡市 电信
863 218.90.142.94 218.90.142.94 江苏省无锡市 新安中广网吧
864 218.90.142.95 218.90.142.111 江苏省无锡市 电信
865 218.90.142.112 218.90.142.112 江苏省无锡市 飞龙网吧
866 218.90.142.113 218.90.142.121 江苏省无锡市 电信
867 218.90.142.122 218.90.142.122 江苏省无锡市 宇虹网吧
868 218.90.142.123 218.90.142.133 江苏省无锡市 电信
869 218.90.142.134 218.90.142.134 江苏省无锡市 晨曦网吧
870 218.90.142.135 218.90.142.137 江苏省无锡市 电信
871 218.90.142.138 218.90.142.138 江苏省无锡市 佳业网吧(中桥公交三场)
872 218.90.142.139 218.90.142.153 江苏省无锡市 电信
873 218.90.142.154 218.90.142.154 江苏省无锡市 金宇网吧
874 218.90.142.155 218.90.142.157 江苏省无锡市 电信
875 218.90.142.158 218.90.142.158 江苏省无锡市 曹张网迷网吧
876 218.90.142.159 218.90.142.169 江苏省无锡市 电信
877 218.90.142.170 218.90.142.170 江苏省无锡市 清扬新村星空网吧
878 218.90.142.171 218.90.142.173 江苏省无锡市 电信
879 218.90.142.174 218.90.142.174 江苏省无锡市 乐满天网吧
880 218.90.142.175 218.90.142.181 江苏省无锡市 电信
881 218.90.142.182 218.90.142.182 江苏省无锡市 灵狐网络休闲中心
882 218.90.142.183 218.90.142.201 江苏省无锡市 电信
883 218.90.142.202 218.90.142.202 江苏省无锡市 中桥E家人网吧
884 218.90.142.203 218.90.142.221 江苏省无锡市 电信
885 218.90.142.222 218.90.142.222 江苏省无锡市 防汛抗洪指挥部(运河东路旁)
886 218.90.142.223 218.90.142.253 江苏省无锡市 电信
887 218.90.142.254 218.90.142.254 江苏省无锡市 南扬新网络快车网吧
888 218.90.142.255 218.90.143.3 江苏省无锡市 电信
889 218.90.143.4 218.90.143.7 江苏省无锡市 泛达通讯零部件(无锡)有限公司(新都路11号)
890 218.90.143.8 218.90.143.11 江苏省无锡市 太极实业股份有限公司(通江大道321号)
891 218.90.143.12 218.90.143.15 江苏省无锡市 浪淘沙网吧(西南路226号)
892 218.90.143.16 218.90.143.19 江苏省无锡市 佳诺精细化工设备厂(滨湖区钱姚路88号)
893 218.90.143.20 218.90.143.23 江苏省无锡市 君悦大酒店(太湖大道88号)
894 218.90.143.24 218.90.143.27 江苏省无锡市 老地方网吧(通扬路78号)
895 218.90.143.28 218.90.143.31 江苏省无锡市 林业局(健康路3号)
896 218.90.143.32 218.90.143.35 江苏省无锡市 农业设计局(曹彰新村)
897 218.90.143.36 218.90.143.39 江苏省无锡市 电信
898 218.90.143.40 218.90.143.43 江苏省无锡市 TRINAX贸易公司
899 218.90.143.44 218.90.143.47 江苏省无锡市 永乐有限公司
900 218.90.143.48 218.90.143.51 江苏省无锡市 林业
901 218.90.143.52 218.90.143.55 江苏省无锡市 锡华润网吧(苏锡路7号)
902 218.90.143.56 218.90.143.59 江苏省无锡市 HECHUN-BUILD-CORP
903 218.90.143.60 218.90.143.63 江苏省无锡市 一汽铸造有限公司
904 218.90.143.64 218.90.143.67 江苏省无锡市 申银万国证券股份有限公司
905 218.90.143.68 218.90.143.71 江苏省无锡市 SHENGJUFENG-PERSON
906 218.90.143.72 218.90.143.75 江苏省无锡市 MIC-技术的电子技术上海公司
907 218.90.143.76 218.90.143.79 江苏省无锡市 楠见(无锡)科技有限公司
908 218.90.143.80 218.90.143.83 江苏省无锡市 sumitomo电机
909 218.90.143.84 218.90.143.87 江苏省无锡市 DINGXINHUA
910 218.90.143.88 218.90.143.91 江苏省无锡市 Kaga电子厂
911 218.90.143.92 218.90.143.95 江苏省无锡市 国盛公司
912 218.90.143.96 218.90.143.99 江苏省无锡市 公路管理办公室
913 218.90.143.100 218.90.143.103 江苏省无锡市 TANBAORONG-PERSON
914 218.90.143.104 218.90.143.107 江苏省无锡市 WANGQIANG-PERSON
915 218.90.143.108 218.90.143.111 江苏省无锡市 日驰电机有限公司
916 218.90.143.112 218.90.143.115 江苏省无锡市 ANAI电子
917 218.90.143.116 218.90.143.119 江苏省无锡市 无锡人民医院
918 218.90.143.120 218.90.143.123 江苏省无锡市 杨政公司
919 218.90.143.124 218.90.143.127 江苏省无锡市 HUOERBIGE公司
920 218.90.143.128 218.90.143.131 江苏省无锡市 NANCHANG-PRODU-FLOW-CORP
921 218.90.143.132 218.90.143.135 江苏省无锡市 TIANHUAJIA-CORP
922 218.90.143.136 218.90.143.139 江苏省无锡市 罗马假日
923 218.90.143.140 218.90.143.143 江苏省无锡市 世纪缘网吧
924 218.90.143.144 218.90.143.147 江苏省无锡市 HETCRAFTREFRIGERAT公司
925 218.90.143.148 218.90.143.151 江苏省无锡市 电信
926 218.90.143.152 218.90.143.155 江苏省无锡市 旺旺网吧
927 218.90.143.156 218.90.143.159 江苏省无锡市 XINGUANSHOU网吧
928 218.90.143.160 218.90.143.163 江苏省无锡市 无锡石川金属科技有限公司
929 218.90.143.164 218.90.143.167 江苏省无锡市 无锡美得利服装有限公司
930 218.90.143.168 218.90.143.171 江苏省无锡市 吉奥化机公司
931 218.90.143.172 218.90.143.175 江苏省无锡市 太湖国际会议中心
932 218.90.143.176 218.90.143.179 江苏省无锡市 上海乐购超市无锡公司
933 218.90.143.180 218.90.143.183 江苏省无锡市 电信
934 218.90.143.184 218.90.143.187 江苏省无锡市 中桥粱溪网吧
935 218.90.143.188 218.90.143.191 江苏省无锡市 无锡市内华石墨制品有限公司
936 218.90.143.192 218.90.143.195 江苏省无锡市 职业训练中心
937 218.90.143.196 218.90.143.199 江苏省无锡市 无锡金龙纸公司
938 218.90.143.200 218.90.143.203 江苏省无锡市 沃尔特公司
939 218.90.143.204 218.90.143.207 江苏省无锡市 魅力之城网吧(滨湖区易出莲花二楼)
940 218.90.143.208 218.90.143.211 江苏省无锡市 欧亚网吧(中南路6号)
941 218.90.143.212 218.90.143.215 江苏省无锡市 XINJINYANCORP
942 218.90.143.216 218.90.143.219 江苏省无锡市 无锡雅昌贸易公司
943 218.90.143.220 218.90.143.223 江苏省无锡市 电信
944 218.90.143.224 218.90.143.227 江苏省无锡市 无锡全通电缆材料有限公司
945 218.90.143.228 218.90.143.231 江苏省无锡市 无锡开源钢管实业有限公司(滨湖区太湖镇苏锡路551号)
946 218.90.143.232 218.90.143.235 江苏省无锡市 嘉德房产经纪有限公司(无锡市清扬路81号407号)
947 218.90.143.236 218.90.143.239 江苏省无锡市 骏腾科技有限公司
948 218.90.143.240 218.90.143.243 江苏省无锡市 石塘村网欣网E家网吧
949 218.90.143.244 218.90.143.247 江苏省无锡市 新利环保生物科技有限公司(南长区华清路芦村污水处理厂内)
950 218.90.143.248 218.90.143.251 江苏省无锡市 太湖技工学校(太湖山水城旅游区山水东路1号)
951 218.90.143.252 218.90.143.255 江苏省无锡市 华达电机有限公司
952 218.90.144.0 218.90.144.9 江苏省无锡市 电信
953 218.90.144.10 218.90.144.10 江苏省无锡市 网谊网吧(四院旁边)
954 218.90.144.11 218.90.144.25 江苏省无锡市 电信
955 218.90.144.26 218.90.144.26 江苏省无锡市 欧风街红帆网吧
956 218.90.144.27 218.90.144.29 江苏省无锡市 电信
957 218.90.144.30 218.90.144.30 江苏省无锡市 欧风街金君网吧
958 218.90.144.31 218.90.144.45 江苏省无锡市 电信
959 218.90.144.46 218.90.144.46 江苏省无锡市 黑木崖网吧
960 218.90.144.47 218.90.144.49 江苏省无锡市 电信
961 218.90.144.50 218.90.144.50 江苏省无锡市 五河新村海浪网吧
962 218.90.144.51 218.90.144.53 江苏省无锡市 电信
963 218.90.144.54 218.90.144.54 江苏省无锡市 火车站巨龙网吧
964 218.90.144.55 218.90.144.65 江苏省无锡市 电信
965 218.90.144.66 218.90.144.66 江苏省无锡市 双鸟网吧
966 218.90.144.67 218.90.144.93 江苏省无锡市 电信
967 218.90.144.94 218.90.144.94 江苏省无锡市 创世纪网吧
968 218.90.144.95 218.90.144.101 江苏省无锡市 电信
969 218.90.144.102 218.90.144.102 江苏省无锡市 胜利门蓝蜘蛛网吧
970 218.90.144.103 218.90.144.113 江苏省无锡市 电信
971 218.90.144.114 218.90.144.114 江苏省无锡市 晨阳网吧
972 218.90.144.115 218.90.144.137 江苏省无锡市 电信
973 218.90.144.138 218.90.144.138 江苏省无锡市 大丰梁溪网吧
974 218.90.144.139 218.90.144.139 江苏省无锡市 电信
975 218.90.144.140 218.90.144.143 江苏省无锡市 蚂蚁网吧
976 218.90.144.144 218.90.144.159 江苏省无锡市 电信
977 218.90.144.160 218.90.144.163 江苏省无锡市 天乐网吧
978 218.90.144.164 218.90.144.165 江苏省无锡市 电信
979 218.90.144.166 218.90.144.166 江苏省无锡市 金灯网吧(春申路县前街蓉湖大桥旁边)
980 218.90.144.167 218.90.144.173 江苏省无锡市 电信
981 218.90.144.174 218.90.144.174 江苏省无锡市 水车湾风云网吧
982 218.90.144.175 218.90.144.185 江苏省无锡市 电信
983 218.90.144.186 218.90.144.186 江苏省无锡市 新纪元网吧
984 218.90.144.187 218.90.144.189 江苏省无锡市 电信
985 218.90.144.190 218.90.144.190 江苏省无锡市 E世纪网吧
986 218.90.144.191 218.90.145.53 江苏省无锡市 电信
987 218.90.145.54 218.90.145.54 江苏省无锡市 梦之岛数码港
988 218.90.145.55 218.90.145.73 江苏省无锡市 电信
989 218.90.145.74 218.90.145.74 江苏省无锡市 国联证券人民东路(东门)营业部
990 218.90.145.75 218.90.145.125 江苏省无锡市 电信
991 218.90.145.126 218.90.145.126 江苏省无锡市 锦纶大酒店
992 218.90.145.127 218.90.145.141 江苏省无锡市 电信
993 218.90.145.142 218.90.145.142 江苏省无锡市 天奇网吧
994 218.90.145.143 218.90.145.253 江苏省无锡市 电信
995 218.90.145.254 218.90.145.254 江苏省无锡市 如家酒店
996 218.90.145.255 218.90.146.9 江苏省无锡市 电信
997 218.90.146.10 218.90.146.10 江苏省无锡市 南门起点网吧
998 218.90.146.11 218.90.146.69 江苏省无锡市 电信
999 218.90.146.70 218.90.146.70 江苏省无锡市 神往网吧
1000 218.90.146.71 218.90.146.101 江苏省无锡市 电信