ip地址查询

盐城市IP地址列表

盐城市网吧IP地址列表

在下面输入您要查询IP地址段范围的地理位置,点击查询

请输入地理位置:
最多只能列出前1000条IP信息,更详细的ip列表信息请用上边的查询按钮进入
序号 IP 起始地址 IP 结束地址 所在位置信息 电子地图
1 36.149.23.0 36.149.23.255 江苏省盐城市 移动
2 49.69.0.0 49.69.199.255 江苏省盐城市 电信
3 49.69.200.0 49.69.200.255 江苏省盐城市建湖县 电信
4 49.69.201.0 49.69.204.255 江苏省盐城市 电信
5 49.69.205.0 49.69.205.255 江苏省盐城市建湖县 电信
6 49.69.206.0 49.69.206.255 江苏省盐城市 电信
7 49.69.207.0 49.69.207.255 江苏省盐城市建湖县 电信
8 49.69.208.0 49.69.255.255 江苏省盐城市 电信
9 49.83.0.0 49.83.11.255 江苏省盐城市 电信
10 49.83.12.0 49.83.12.255 江苏省盐城市建湖县 电信
11 49.83.13.0 49.83.33.255 江苏省盐城市 电信
12 49.83.34.0 49.83.34.255 江苏省盐城市盐都区 电信
13 49.83.35.0 49.83.79.255 江苏省盐城市 电信
14 49.83.80.0 49.83.80.255 江苏省盐城市滨海县 电信
15 49.83.81.0 49.83.156.255 江苏省盐城市 电信
16 49.83.157.0 49.83.157.255 江苏省盐城市响水县 电信
17 49.83.158.0 49.83.255.255 江苏省盐城市 电信
18 58.192.160.0 58.192.175.255 江苏省盐城市 明达职业技术学院
19 58.193.48.0 58.193.55.255 江苏省盐城市 盐城卫生职业技术学院
20 58.219.128.0 58.219.143.255 江苏省盐城市东台市 电信
21 58.219.144.0 58.219.175.255 江苏省盐城市大丰市 电信
22 58.219.176.0 58.219.176.255 江苏省盐城市阜宁县 电信
23 58.219.177.0 58.219.177.255 江苏省盐城市建湖县 电信
24 58.219.178.0 58.219.191.255 江苏省盐城市阜宁县 电信
25 58.219.192.0 58.219.193.255 江苏省盐城市射阳县 电信
26 58.219.194.0 58.219.194.255 江苏省盐城市射阳县 方太厨房电器
27 58.219.195.0 58.219.199.255 江苏省盐城市射阳县 电信
28 58.219.200.0 58.219.211.255 江苏省盐城市 电信
29 58.219.212.0 58.219.213.255 江苏省盐城市大丰市 电信
30 58.219.214.0 58.219.236.255 江苏省盐城市 电信
31 58.219.237.0 58.219.237.255 江苏省盐城市盐都区 电信
32 58.219.238.0 58.219.255.255 江苏省盐城市 电信
33 58.223.240.0 58.223.240.255 江苏省盐城市 电信
34 58.240.0.0 58.240.5.37 江苏省盐城市 联通
35 58.240.5.38 58.240.5.38 江苏省盐城市 阳光世纪城
36 58.240.5.39 58.240.5.255 江苏省盐城市 联通
37 58.240.6.0 58.240.6.255 江苏省盐城市大丰市 联通
38 58.240.7.0 58.240.9.255 江苏省盐城市 联通
39 58.240.10.0 58.240.10.255 江苏省盐城市响水县 联通
40 58.240.11.0 58.240.15.255 江苏省盐城市 联通
41 58.240.240.0 58.240.243.255 江苏省盐城市 联通
42 58.241.59.0 58.241.59.255 江苏省盐城市 联通
43 58.241.208.0 58.241.208.45 江苏省盐城市 联通
44 58.241.208.46 58.241.208.46 江苏省盐城市 联通DNS服务器
45 58.241.208.47 58.241.208.181 江苏省盐城市 联通
46 58.241.208.182 58.241.208.182 江苏省盐城市 正通轮胎有限公司
47 58.241.208.183 58.241.210.255 江苏省盐城市 联通
48 58.241.211.0 58.241.211.255 江苏省盐城市大丰市 联通
49 58.241.212.0 58.241.212.255 江苏省盐城市 联通
50 58.241.213.0 58.241.215.255 江苏省盐城市亭湖区 联通
51 58.241.216.0 58.241.218.25 江苏省盐城市 联通
52 58.241.218.26 58.241.218.26 江苏省盐城市 金阳光娱乐城
53 58.241.218.27 58.241.220.169 江苏省盐城市 联通
54 58.241.220.170 58.241.220.170 江苏省盐城市 正通轮胎有限公司
55 58.241.220.171 58.241.220.255 江苏省盐城市 联通
56 58.241.221.0 58.241.221.255 江苏省盐城市 (亭湖区/盐都区)联通
57 58.241.222.0 58.241.222.255 江苏省盐城市 联通
58 58.241.223.0 58.241.223.255 江苏省盐城市东台市 联通
59 61.132.12.0 61.132.12.31 江苏省盐城市 电信
60 61.132.12.32 61.132.12.39 江苏省盐城市 盐城信托中心证券部
61 61.132.12.40 61.132.12.223 江苏省盐城市 电信
62 61.132.12.224 61.132.12.255 江苏省盐城市 盐城市委党校
63 61.132.13.0 61.132.13.255 江苏省盐城市 电信
64 61.132.126.0 61.132.126.255 江苏省盐城市 电信
65 61.147.40.0 61.147.58.255 江苏省盐城市 电信
66 61.147.59.0 61.147.59.255 江苏省盐城市射阳县 电信
67 61.147.60.0 61.147.63.255 江苏省盐城市 电信
68 61.155.42.72 61.155.42.72 江苏省盐城市 建林网吧
69 61.155.43.0 61.155.49.1 江苏省盐城市 电信
70 61.155.49.2 61.155.49.2 江苏省盐城市滨海县 星际网吧
71 61.155.49.3 61.155.50.59 江苏省盐城市 电信
72 61.155.50.60 61.155.50.60 江苏省盐城市 便仓镇桥东网吧
73 61.155.50.61 61.155.51.195 江苏省盐城市 电信
74 61.155.51.196 61.155.51.196 江苏省盐城市 人缘网吧
75 61.155.51.197 61.155.52.197 江苏省盐城市 电信
76 61.155.52.198 61.155.52.198 江苏省盐城市 科技局
77 61.155.52.199 61.155.55.255 江苏省盐城市 电信
78 61.177.240.0 61.177.240.255 江苏省盐城市滨海县 电信
79 61.177.241.0 61.177.241.255 江苏省盐城市射阳县 电信
80 61.177.242.0 61.177.242.255 江苏省盐城市大丰市 电信
81 61.177.243.0 61.177.243.255 江苏省盐城市建湖县 电信
82 61.177.245.0 61.177.245.105 江苏省盐城市 电信
83 61.177.245.106 61.177.245.106 江苏省盐城市射阳县 自立软件门市部
84 61.177.245.107 61.177.245.255 江苏省盐城市 电信
85 61.177.246.0 61.177.247.255 江苏省盐城市 (亭湖区/盐都区)电信
86 61.177.248.0 61.177.250.37 江苏省盐城市 电信
87 61.177.250.38 61.177.250.38 江苏省盐城市 青墩恒信网吧(剧场路1号)
88 61.177.250.39 61.177.250.41 江苏省盐城市 电信
89 61.177.250.42 61.177.250.42 江苏省盐城市 江苏悦达集团
90 61.177.250.43 61.177.250.45 江苏省盐城市 电信
91 61.177.250.46 61.177.250.46 江苏省盐城市响水县 中石化油库
92 61.177.250.47 61.177.250.49 江苏省盐城市 电信
93 61.177.250.50 61.177.250.50 江苏省盐城市盐都区 南郊星际网吧
94 61.177.250.51 61.177.250.65 江苏省盐城市 (东台市/大丰市)
95 61.177.250.66 61.177.250.66 江苏省盐城市 新兴绿洲网吧
96 61.177.250.67 61.177.250.69 江苏省盐城市 (东台市/大丰市)
97 61.177.250.70 61.177.250.70 江苏省盐城市 新兴心语网吧
98 61.177.250.71 61.177.250.93 江苏省盐城市 电信
99 61.177.250.94 61.177.250.94 江苏省盐城市 (伍佑镇)钻石网吧
100 61.177.250.95 61.177.250.101 江苏省盐城市 电信
101 61.177.250.102 61.177.250.102 江苏省盐城市 陈林网吧(生生超市后院)
102 61.177.250.103 61.177.250.152 江苏省盐城市 电信
103 61.177.250.153 61.177.250.154 江苏省盐城市 东风悦达起亚汽车有限公司
104 61.177.250.155 61.177.252.9 江苏省盐城市 电信
105 61.177.252.10 61.177.252.10 江苏省盐城市 汉庭盐城西环路店(西环中路198号)
106 61.177.252.11 61.177.252.17 江苏省盐城市 电信
107 61.177.252.18 61.177.252.18 江苏省盐城市 电乐星网络会所
108 61.177.252.19 61.177.252.81 江苏省盐城市 电信
109 61.177.252.82 61.177.252.82 江苏省盐城市 弘业期货盐城营业部
110 61.177.252.83 61.177.252.145 江苏省盐城市 电信
111 61.177.252.146 61.177.252.147 江苏省盐城市 北极网吧(商业大厦旁边)
112 61.177.252.148 61.177.255.255 江苏省盐城市 电信
113 106.110.0.0 106.110.63.255 江苏省盐城市 电信
114 106.110.128.0 106.110.132.255 江苏省盐城市 电信
115 106.110.134.0 106.110.142.255 江苏省盐城市 电信
116 106.110.144.0 106.110.157.255 江苏省盐城市 电信
117 106.110.159.0 106.110.163.255 江苏省盐城市 电信
118 106.110.165.0 106.110.177.255 江苏省盐城市 电信
119 106.110.179.0 106.110.218.255 江苏省盐城市 电信
120 106.110.220.0 106.110.222.255 江苏省盐城市 电信
121 106.110.224.0 106.110.255.255 江苏省盐城市 电信
122 106.111.178.0 106.111.189.255 江苏省盐城市 电信
123 112.0.0.0 112.0.31.255 江苏省盐城市 移动
124 112.2.12.0 112.2.13.255 江苏省盐城市 移动
125 112.2.48.0 112.2.55.255 江苏省盐城市 移动
126 112.3.32.0 112.3.63.255 江苏省盐城市 移动
127 112.3.160.0 112.3.191.255 江苏省盐城市 移动
128 112.21.241.0 112.21.255.255 江苏省盐城市 移动
129 112.24.96.0 112.24.127.255 江苏省盐城市 移动
130 112.82.0.0 112.82.9.255 江苏省盐城市 联通
131 112.82.10.0 112.82.10.255 江苏省盐城市阜宁县 联通
132 112.82.11.0 112.82.86.255 江苏省盐城市 联通
133 112.82.87.0 112.82.87.255 江苏省盐城市盐都区 联通
134 112.82.88.0 112.82.106.255 江苏省盐城市 联通
135 112.82.107.0 112.82.107.255 江苏省盐城市盐都区 联通
136 112.82.108.0 112.82.109.255 江苏省盐城市 联通
137 112.82.110.0 112.82.110.255 江苏省盐城市射阳县 联通
138 112.82.111.0 112.82.127.255 江苏省盐城市 联通
139 114.236.0.0 114.236.15.255 江苏省盐城市滨海县 电信
140 114.236.16.0 114.236.31.255 江苏省盐城市响水县 电信
141 114.236.32.0 114.236.47.255 江苏省盐城市射阳县 电信
142 114.236.48.0 114.236.63.255 江苏省盐城市建湖县 电信
143 114.236.64.0 114.236.65.255 江苏省盐城市 电信
144 114.236.66.0 114.236.66.255 江苏省盐城市滨海县 电信
145 114.236.67.0 114.236.97.255 江苏省盐城市 电信
146 114.236.98.0 114.236.98.255 江苏省盐城市建湖县 电信
147 114.236.99.0 114.236.111.255 江苏省盐城市东台市 电信
148 114.236.112.0 114.236.186.255 江苏省盐城市 电信
149 114.236.187.0 114.236.187.255 江苏省盐城市阜宁县 电信
150 114.236.188.0 114.236.211.255 江苏省盐城市 电信
151 114.236.212.0 114.236.212.255 江苏省盐城市盐都区 电信
152 114.236.213.0 114.236.237.255 江苏省盐城市 电信
153 114.236.238.0 114.236.238.255 江苏省盐城市滨海县 电信
154 114.236.239.0 114.236.255.255 江苏省盐城市 电信
155 117.21.173.0 117.21.173.255 江苏省盐城市 电信
156 117.60.16.0 117.60.19.255 江苏省盐城市 电信
157 117.60.21.0 117.60.23.255 江苏省盐城市 电信
158 117.60.140.0 117.60.140.255 江苏省盐城市 电信
159 117.60.160.0 117.60.160.255 江苏省盐城市大丰市 电信
160 117.61.200.0 117.61.200.255 江苏省盐城市 电信
161 117.93.0.0 117.93.47.255 江苏省盐城市 电信
162 117.93.48.0 117.93.63.255 江苏省盐城市东台市 电信
163 117.93.64.0 117.93.77.255 江苏省盐城市大丰市 电信
164 117.93.78.0 117.93.78.255 江苏省盐城市滨海县 电信
165 117.93.79.0 117.93.79.255 江苏省盐城市大丰市 电信
166 117.93.80.0 117.93.83.255 江苏省盐城市射阳县 电信
167 117.93.84.0 117.93.84.255 江苏省盐城市东台市 电信
168 117.93.85.0 117.93.93.255 江苏省盐城市射阳县 电信
169 117.93.94.0 117.93.94.255 江苏省盐城市东台市 电信
170 117.93.95.0 117.93.95.255 江苏省盐城市射阳县 电信
171 117.93.96.0 117.93.99.145 江苏省盐城市阜宁县 电信
172 117.93.99.146 117.93.99.146 江苏省盐城市阜宁县 五洲网吧
173 117.93.99.147 117.93.99.255 江苏省盐城市阜宁县 电信
174 117.93.100.0 117.93.100.255 江苏省盐城市亭湖区 电信
175 117.93.101.0 117.93.111.255 江苏省盐城市阜宁县 电信
176 117.93.112.0 117.93.127.255 江苏省盐城市滨海县 电信
177 117.93.128.0 117.93.143.255 江苏省盐城市响水县 电信
178 117.93.144.0 117.93.145.255 江苏省盐城市 电信
179 117.93.146.0 117.93.146.255 江苏省盐城市建湖县 电信
180 117.93.147.0 117.93.147.255 江苏省盐城市东台市 电信
181 117.93.148.0 117.93.159.255 江苏省盐城市建湖县 电信
182 117.93.160.0 117.93.189.255 江苏省盐城市 电信
183 117.93.190.0 117.93.190.255 江苏省盐城市亭湖区 电信
184 117.93.191.0 117.93.191.255 江苏省盐城市 电信
185 117.93.192.0 117.93.193.255 江苏省盐城市东台市 电信
186 117.93.194.0 117.93.194.255 江苏省盐城市大丰市 电信
187 117.93.195.0 117.93.202.255 江苏省盐城市 电信
188 117.93.203.0 117.93.203.255 江苏省盐城市响水县 电信
189 117.93.204.0 117.93.207.255 江苏省盐城市 电信
190 117.93.208.0 117.93.208.255 江苏省盐城市东台市 电信
191 117.93.209.0 117.93.242.255 江苏省盐城市 电信
192 117.93.243.0 117.93.243.255 江苏省盐城市建湖县 电信
193 117.93.244.0 117.93.255.255 江苏省盐城市 电信
194 121.226.155.0 121.226.159.255 江苏省盐城市 电信
195 121.234.0.0 121.234.7.255 江苏省盐城市 电信
196 121.234.8.0 121.234.8.255 江苏省盐城市阜宁县 电信
197 121.234.9.0 121.234.17.255 江苏省盐城市 电信
198 121.234.18.0 121.234.18.255 江苏省盐城市滨海县 电信
199 121.234.19.0 121.234.34.255 江苏省盐城市 电信
200 121.234.35.0 121.234.35.255 江苏省盐城市射阳县 电信
201 121.234.36.0 121.234.37.255 江苏省盐城市 电信
202 121.234.38.0 121.234.38.255 江苏省盐城市建湖县 电信
203 121.234.39.0 121.234.39.255 江苏省盐城市滨海县 电信
204 121.234.40.0 121.234.45.255 江苏省盐城市 电信
205 121.234.46.0 121.234.46.255 江苏省盐城市大丰市 电信
206 121.234.47.0 121.234.69.255 江苏省盐城市 电信
207 121.234.70.0 121.234.71.255 江苏省盐城市响水县 电信
208 121.234.72.0 121.234.79.255 江苏省盐城市 电信
209 121.234.80.0 121.234.84.255 江苏省盐城市东台市 电信
210 121.234.85.0 121.234.86.255 江苏省盐城市 电信
211 121.234.87.0 121.234.87.255 江苏省盐城市东台市 电信
212 121.234.88.0 121.234.127.255 江苏省盐城市 电信
213 122.89.98.0 122.89.98.255 江苏省盐城市 中移铁通
214 122.89.99.0 122.89.99.255 江苏省盐城市建湖县 中移铁通
215 122.89.104.0 122.89.127.255 江苏省盐城市 中移铁通
216 122.96.160.0 122.96.177.255 江苏省盐城市 联通
217 122.96.178.0 122.96.178.255 江苏省盐城市亭湖区 联通
218 122.96.179.0 122.96.199.62 江苏省盐城市 联通
219 122.96.199.63 122.96.199.63 江苏省盐城市建湖县 灵通网吧(县技校对面)
220 122.96.199.64 122.96.225.255 江苏省盐城市 联通
221 122.96.226.0 122.96.226.255 江苏省盐城市东台市 联通
222 122.96.227.0 122.96.243.255 江苏省盐城市 联通
223 122.96.244.0 122.96.245.255 江苏省盐城市大丰市 联通
224 122.96.246.0 122.96.255.255 江苏省盐城市 联通
225 122.192.112.0 122.192.127.255 江苏省盐城市 联通
226 123.72.192.0 123.72.199.255 江苏省盐城市 中移铁通
227 144.48.212.0 144.48.215.255 江苏省盐城市
228 153.37.0.0 153.37.79.255 江苏省盐城市 联通
229 180.117.102.0 180.117.102.255 江苏省盐城市东台市 电信
230 180.117.103.0 180.117.103.255 江苏省盐城市 电信
231 180.117.104.0 180.117.104.255 江苏省盐城市阜宁县 电信
232 180.117.105.0 180.117.127.255 江苏省盐城市 电信
233 180.125.160.0 180.125.160.255 江苏省盐城市 电信
234 180.126.0.0 180.126.31.255 江苏省盐城市东台市 电信
235 180.126.32.0 180.126.40.255 江苏省盐城市 电信
236 180.126.41.0 180.126.41.255 江苏省盐城市阜宁县 电信
237 180.126.42.0 180.126.49.255 江苏省盐城市 电信
238 180.126.50.0 180.126.50.255 江苏省盐城市射阳县 电信
239 180.126.51.0 180.126.81.255 江苏省盐城市 电信
240 180.126.82.0 180.126.86.255 江苏省盐城市滨海县 电信
241 180.126.87.0 180.126.101.255 江苏省盐城市 电信
242 180.126.102.0 180.126.102.255 江苏省盐城市盐都区 电信
243 180.126.103.0 180.126.127.255 江苏省盐城市 电信
244 180.126.128.0 180.126.128.255 江苏省盐城市建湖县 电信
245 180.126.129.0 180.126.132.255 江苏省盐城市 电信
246 180.126.133.0 180.126.143.255 江苏省盐城市建湖县 电信
247 180.126.144.0 180.126.151.255 江苏省盐城市 电信
248 180.126.152.0 180.126.152.255 江苏省盐城市大丰市 电信
249 180.126.153.0 180.126.166.255 江苏省盐城市 电信
250 180.126.167.0 180.126.167.255 江苏省盐城市建湖县 电信
251 180.126.168.0 180.126.168.255 江苏省盐城市 电信
252 180.126.169.0 180.126.169.255 江苏省盐城市射阳县 电信
253 180.126.170.0 180.126.183.255 江苏省盐城市 电信
254 180.126.184.0 180.126.184.255 江苏省盐城市射阳县 电信
255 180.126.185.0 180.126.204.255 江苏省盐城市 电信
256 180.126.205.0 180.126.205.255 江苏省盐城市东台市 电信
257 180.126.206.0 180.126.229.255 江苏省盐城市 电信
258 180.126.231.0 180.126.241.255 江苏省盐城市 电信
259 180.126.242.0 180.126.242.255 江苏省盐城市东台市 电信
260 180.126.243.0 180.126.254.255 江苏省盐城市 电信
261 180.126.255.0 180.126.255.255 江苏省盐城市盐都区 电信
262 202.102.11.0 202.102.11.255 江苏省盐城市 电信
263 202.119.136.0 202.119.143.255 江苏省盐城市 盐城工学院教育网
264 202.195.216.0 202.195.223.255 江苏省盐城市 盐城卫生学校
265 210.28.176.0 210.28.183.255 江苏省盐城市 盐城师范学院
266 210.29.208.0 210.29.223.255 江苏省盐城市 盐城纺织工业学校
267 210.73.140.0 210.73.140.255 江苏省盐城市 科技网
268 210.73.150.96 210.73.150.127 江苏省盐城市射阳县 科技网
269 210.73.150.128 210.73.150.159 江苏省盐城市滨海县 科技网
270 211.65.0.0 211.65.7.255 江苏省盐城市 盐城师范学院经贸分院
271 211.65.236.0 211.65.237.255 江苏省盐城市 盐城一中
272 211.65.240.0 211.65.255.255 江苏省盐城市 盐城工学院
273 211.90.176.0 211.90.176.255 江苏省盐城市 联通
274 211.90.177.0 211.90.177.128 江苏省盐城市阜宁县 联通
275 211.90.177.129 211.90.179.255 江苏省盐城市 联通
276 211.90.201.0 211.90.201.255 江苏省盐城市 联通
277 211.103.96.0 211.103.103.18 江苏省盐城市 移动
278 211.103.103.19 211.103.103.19 江苏省盐城市东台市 南沈灶网吧
279 211.103.103.20 211.103.103.24 江苏省盐城市 移动
280 211.103.103.25 211.103.103.255 江苏省盐城市 广电网
281 218.92.128.0 218.92.129.2 江苏省盐城市 电信
282 218.92.129.3 218.92.129.3 江苏省盐城市 瑞华轮胎有限公司
283 218.92.129.4 218.92.131.255 江苏省盐城市 电信
284 218.92.132.0 218.92.133.255 江苏省盐城市大丰市 电信
285 218.92.134.0 218.92.135.255 江苏省盐城市建湖县 电信
286 218.92.136.0 218.92.137.255 江苏省盐城市东台市 电信
287 218.92.138.0 218.92.138.222 江苏省盐城市射阳县 电信
288 218.92.138.223 218.92.138.223 江苏省盐城市 师范学院附近先锋网吧
289 218.92.138.224 218.92.139.255 江苏省盐城市射阳县 电信
290 218.92.140.0 218.92.141.255 江苏省盐城市阜宁县 电信
291 218.92.142.0 218.92.143.255 江苏省盐城市 电信
292 218.92.144.0 218.92.144.195 江苏省盐城市响水县 电信
293 218.92.144.196 218.92.144.196 江苏省盐城市响水县 黄圩镇风云网吧
294 218.92.144.197 218.92.145.255 江苏省盐城市响水县 电信
295 218.92.146.0 218.92.146.22 江苏省盐城市 电信
296 218.92.146.23 218.92.146.23 江苏省盐城市 解放南路人才市场
297 218.92.146.24 218.92.148.140 江苏省盐城市 电信
298 218.92.148.141 218.92.148.141 江苏省盐城市 怡景花园城小区
299 218.92.148.142 218.92.149.255 江苏省盐城市 电信
300 218.92.150.0 218.92.150.10 江苏省盐城市射阳县 电信
301 218.92.150.11 218.92.150.11 江苏省盐城市射阳县 陈洋职业中学机房
302 218.92.150.12 218.92.150.12 江苏省盐城市射阳县 萍萍网吧
303 218.92.150.13 218.92.150.17 江苏省盐城市射阳县 电信
304 218.92.150.18 218.92.150.18 江苏省盐城市射阳县 海通镇恒发网吧
305 218.92.150.19 218.92.150.19 江苏省盐城市射阳县 电信
306 218.92.150.20 218.92.150.20 江苏省盐城市射阳县 特庸镇大鸭网吧
307 218.92.150.21 218.92.150.255 江苏省盐城市射阳县 电信
308 218.92.151.0 218.92.151.255 江苏省盐城市 电信
309 218.92.152.0 218.92.152.255 江苏省盐城市 电信CDN业务段
310 218.92.153.0 218.92.153.255 江苏省盐城市 电信
311 218.92.154.0 218.92.154.9 江苏省盐城市响水县 电信
312 218.92.154.10 218.92.154.10 江苏省盐城市响水县 陈港镇洪华网吧
313 218.92.154.11 218.92.155.255 江苏省盐城市响水县 电信
314 218.92.156.0 218.92.159.255 江苏省盐城市 电信
315 218.92.160.0 218.92.160.255 江苏省盐城市阜宁县 电信
316 218.92.161.0 218.92.161.7 江苏省盐城市阜宁县 邮政局
317 218.92.161.8 218.92.161.33 江苏省盐城市阜宁县 电信
318 218.92.161.34 218.92.161.34 江苏省盐城市阜宁县 图书馆
319 218.92.161.35 218.92.161.53 江苏省盐城市阜宁县 电信
320 218.92.161.54 218.92.161.54 江苏省盐城市阜宁县 众意网吧
321 218.92.161.55 218.92.161.57 江苏省盐城市阜宁县 电信
322 218.92.161.58 218.92.161.58 江苏省盐城市阜宁县 广源网吧(大关路)
323 218.92.161.59 218.92.161.72 江苏省盐城市阜宁县 电信
324 218.92.161.73 218.92.161.101 江苏省盐城市阜宁县 公众网吧
325 218.92.161.102 218.92.161.137 江苏省盐城市阜宁县 电信
326 218.92.161.138 218.92.161.138 江苏省盐城市阜宁县 新尘网吧
327 218.92.161.139 218.92.161.255 江苏省盐城市阜宁县 电信
328 218.92.162.0 218.92.162.38 江苏省盐城市 电信
329 218.92.162.39 218.92.162.39 江苏省盐城市 新新中恒网络
330 218.92.162.40 218.92.162.200 江苏省盐城市 电信
331 218.92.162.201 218.92.162.201 江苏省盐城市 腾飞网吧(解放南路)
332 218.92.162.202 218.92.162.255 江苏省盐城市 电信
333 218.92.163.0 218.92.163.129 江苏省盐城市 浪潮网吧(高力电子城西街44号)
334 218.92.163.130 218.92.163.255 江苏省盐城市 新震撼网吧(高力电子城西街44号)
335 218.92.164.0 218.92.164.73 江苏省盐城市东台市 电信
336 218.92.164.74 218.92.164.74 江苏省盐城市东台市 鑫鑫网吧
337 218.92.164.75 218.92.164.79 江苏省盐城市东台市 电信
338 218.92.164.80 218.92.164.90 江苏省盐城市东台市 中学
339 218.92.164.91 218.92.164.129 江苏省盐城市东台市 电信
340 218.92.164.130 218.92.164.135 江苏省盐城市东台市 一中
341 218.92.164.136 218.92.164.137 江苏省盐城市东台市 电信
342 218.92.164.138 218.92.164.138 江苏省盐城市东台市 后港镇网虫之家网吧
343 218.92.164.139 218.92.164.141 江苏省盐城市东台市 电信
344 218.92.164.142 218.92.164.142 江苏省盐城市东台市 灵星网吧(东门路100号)
345 218.92.164.143 218.92.164.201 江苏省盐城市东台市 电信
346 218.92.164.202 218.92.164.204 江苏省盐城市东台市 人民医院
347 218.92.164.205 218.92.164.255 江苏省盐城市东台市 电信
348 218.92.165.0 218.92.165.33 江苏省盐城市滨海县 电信
349 218.92.165.34 218.92.165.34 江苏省盐城市滨海县 纬中路宇宇网吧
350 218.92.165.35 218.92.165.220 江苏省盐城市滨海县 电信
351 218.92.165.221 218.92.165.221 江苏省盐城市滨海县 信用合作联社
352 218.92.165.222 218.92.165.255 江苏省盐城市滨海县 电信
353 218.92.166.0 218.92.166.1 江苏省盐城市建湖县 电信
354 218.92.166.2 218.92.166.2 江苏省盐城市建湖县 地球王网吧
355 218.92.166.3 218.92.166.5 江苏省盐城市建湖县 电信
356 218.92.166.6 218.92.166.6 江苏省盐城市建湖县 极光网吧
357 218.92.166.7 218.92.166.13 江苏省盐城市建湖县 电信
358 218.92.166.14 218.92.166.14 江苏省盐城市 新力网吧(县宾馆西200米)
359 218.92.166.15 218.92.166.17 江苏省盐城市建湖县 电信
360 218.92.166.18 218.92.166.18 江苏省盐城市建湖县 燕子网吧
361 218.92.166.19 218.92.166.21 江苏省盐城市建湖县 电信
362 218.92.166.22 218.92.166.22 江苏省盐城市建湖县 超音速网吧
363 218.92.166.23 218.92.166.25 江苏省盐城市建湖县 电信
364 218.92.166.26 218.92.166.26 江苏省盐城市建湖县 时代网吧
365 218.92.166.27 218.92.166.29 江苏省盐城市建湖县 电信
366 218.92.166.30 218.92.166.30 江苏省盐城市建湖县 龙卷风网吧
367 218.92.166.31 218.92.166.33 江苏省盐城市建湖县 电信
368 218.92.166.34 218.92.166.34 江苏省盐城市建湖县 中兴网吧
369 218.92.166.35 218.92.166.37 江苏省盐城市建湖县 电信
370 218.92.166.38 218.92.166.38 江苏省盐城市建湖县 四海网吧
371 218.92.166.39 218.92.166.41 江苏省盐城市建湖县 电信
372 218.92.166.42 218.92.166.42 江苏省盐城市建湖县 百花网吧
373 218.92.166.43 218.92.166.45 江苏省盐城市建湖县 电信
374 218.92.166.46 218.92.166.46 江苏省盐城市建湖县 恒升网吧
375 218.92.166.47 218.92.166.49 江苏省盐城市建湖县 电信
376 218.92.166.50 218.92.166.50 江苏省盐城市建湖县 孙武网吧
377 218.92.166.51 218.92.166.53 江苏省盐城市建湖县 电信
378 218.92.166.54 218.92.166.54 江苏省盐城市建湖县 经伟网吧
379 218.92.166.55 218.92.166.61 江苏省盐城市建湖县 电信
380 218.92.166.62 218.92.166.62 江苏省盐城市建湖县 心怡网吧(新世纪大桥南)
381 218.92.166.63 218.92.166.65 江苏省盐城市建湖县 电信
382 218.92.166.66 218.92.166.66 江苏省盐城市建湖县 灵通网吧
383 218.92.166.67 218.92.166.69 江苏省盐城市建湖县 电信
384 218.92.166.70 218.92.166.70 江苏省盐城市建湖县 心怡网吧(新世纪大桥南)
385 218.92.166.71 218.92.166.85 江苏省盐城市建湖县 电信
386 218.92.166.86 218.92.166.86 江苏省盐城市建湖县 地球村网吧
387 218.92.166.87 218.92.166.89 江苏省盐城市建湖县 电信
388 218.92.166.90 218.92.166.90 江苏省盐城市建湖县 新世纪网吧
389 218.92.166.91 218.92.166.97 江苏省盐城市建湖县 电信
390 218.92.166.98 218.92.166.98 江苏省盐城市建湖县 龙行网吧(大站桥河东)
391 218.92.166.99 218.92.166.101 江苏省盐城市建湖县 电信
392 218.92.166.102 218.92.166.102 江苏省盐城市建湖县 蚁巢网吧
393 218.92.166.103 218.92.166.105 江苏省盐城市建湖县 电信
394 218.92.166.106 218.92.166.106 江苏省盐城市建湖县 建阳镇天宇网吧
395 218.92.166.107 218.92.166.125 江苏省盐城市建湖县 电信
396 218.92.166.126 218.92.166.126 江苏省盐城市建湖县 豪门网吧
397 218.92.166.127 218.92.166.137 江苏省盐城市建湖县 电信
398 218.92.166.138 218.92.166.138 江苏省盐城市建湖县 联邦网吧
399 218.92.166.139 218.92.166.157 江苏省盐城市建湖县 电信
400 218.92.166.158 218.92.166.158 江苏省盐城市建湖县 e网情深网吧
401 218.92.166.159 218.92.166.202 江苏省盐城市建湖县 电信
402 218.92.166.203 218.92.166.206 江苏省盐城市建湖县 休闲网吧
403 218.92.166.207 218.92.166.245 江苏省盐城市建湖县 电信
404 218.92.166.246 218.92.166.246 江苏省盐城市 上冈高级中学
405 218.92.166.247 218.92.166.255 江苏省盐城市建湖县 电信
406 218.92.167.0 218.92.167.54 江苏省盐城市 电信
407 218.92.167.55 218.92.167.55 江苏省盐城市 经济开发区环保分局
408 218.92.167.56 218.92.167.69 江苏省盐城市 电信
409 218.92.167.70 218.92.167.70 江苏省盐城市大丰市 飞速网吧(老车站河北)
410 218.92.167.71 218.92.167.101 江苏省盐城市 电信
411 218.92.167.102 218.92.167.102 江苏省盐城市大丰市 鑫鑫网吧
412 218.92.167.103 218.92.168.255 江苏省盐城市 电信
413 218.92.169.0 218.92.169.255 江苏省盐城市 (盐都县)电信
414 218.92.170.0 218.92.171.65 江苏省盐城市 电信
415 218.92.171.66 218.92.171.66 江苏省盐城市阜宁县 咪咪网吧
416 218.92.171.67 218.92.171.145 江苏省盐城市 电信
417 218.92.171.146 218.92.171.146 江苏省盐城市阜宁县 华泰网吧(天宇华庄)
418 218.92.171.147 218.92.172.1 江苏省盐城市 电信
419 218.92.172.2 218.92.172.2 江苏省盐城市滨海县 北坍网吧
420 218.92.172.3 218.92.172.17 江苏省盐城市 电信
421 218.92.172.18 218.92.172.18 江苏省盐城市滨海县 玉龙网吧
422 218.92.172.19 218.92.172.29 江苏省盐城市 电信
423 218.92.172.30 218.92.172.30 江苏省盐城市滨海县 飞宇网吧
424 218.92.172.31 218.92.172.37 江苏省盐城市 电信
425 218.92.172.38 218.92.172.38 江苏省盐城市滨海县 物资巷梦之都网吧
426 218.92.172.39 218.92.172.41 江苏省盐城市 电信
427 218.92.172.42 218.92.172.42 江苏省盐城市滨海县 向阳大道花园网吧
428 218.92.172.43 218.92.172.57 江苏省盐城市 电信
429 218.92.172.58 218.92.172.58 江苏省盐城市滨海县 红星桥北风韵网吧
430 218.92.172.59 218.92.172.136 江苏省盐城市 电信
431 218.92.172.137 218.92.172.137 江苏省盐城市滨海县 东街头八发网吧
432 218.92.172.138 218.92.172.242 江苏省盐城市 电信
433 218.92.172.243 218.92.172.243 江苏省盐城市滨海县 蓝月亮网吧
434 218.92.172.244 218.92.172.255 江苏省盐城市 电信
435 218.92.173.0 218.92.173.97 江苏省盐城市响水县 电信
436 218.92.173.98 218.92.173.98 江苏省盐城市响水县 自然窗网吧
437 218.92.173.99 218.92.173.99 江苏省盐城市响水县 大昌网吧
438 218.92.173.100 218.92.173.100 江苏省盐城市响水县 博网网吧
439 218.92.173.101 218.92.173.105 江苏省盐城市响水县 电信
440 218.92.173.106 218.92.173.106 江苏省盐城市响水县 大明网吧
441 218.92.173.107 218.92.173.113 江苏省盐城市响水县 电信
442 218.92.173.114 218.92.173.114 江苏省盐城市响水县 小小网吧
443 218.92.173.115 218.92.173.116 江苏省盐城市响水县 电信
444 218.92.173.117 218.92.173.117 江苏省盐城市响水县 联想网吧
445 218.92.173.118 218.92.173.121 江苏省盐城市响水县 电信
446 218.92.173.122 218.92.173.122 江苏省盐城市响水县 天天网吧
447 218.92.173.123 218.92.173.129 江苏省盐城市响水县 电信
448 218.92.173.130 218.92.173.130 江苏省盐城市响水县 泡泡堂网吧
449 218.92.173.131 218.92.173.145 江苏省盐城市响水县 电信
450 218.92.173.146 218.92.173.146 江苏省盐城市响水县 天天网吧
451 218.92.173.147 218.92.173.165 江苏省盐城市响水县 电信
452 218.92.173.166 218.92.173.166 江苏省盐城市响水县 博网网吧
453 218.92.173.167 218.92.173.173 江苏省盐城市响水县 电信
454 218.92.173.174 218.92.173.174 江苏省盐城市响水县 幸福网吧
455 218.92.173.175 218.92.173.177 江苏省盐城市响水县 电信
456 218.92.173.178 218.92.173.178 江苏省盐城市响水县 滨江网吧
457 218.92.173.179 218.92.173.189 江苏省盐城市响水县 电信
458 218.92.173.190 218.92.173.190 江苏省盐城市响水县 飞宇网吧
459 218.92.173.191 218.92.173.193 江苏省盐城市响水县 电信
460 218.92.173.194 218.92.173.194 江苏省盐城市响水县 志强网吧
461 218.92.173.195 218.92.173.197 江苏省盐城市响水县 电信
462 218.92.173.198 218.92.173.198 江苏省盐城市响水县 天马网吧
463 218.92.173.199 218.92.173.201 江苏省盐城市响水县 电信
464 218.92.173.202 218.92.173.202 江苏省盐城市响水县 峰华网吧
465 218.92.173.203 218.92.173.255 江苏省盐城市响水县 电信
466 218.92.174.0 218.92.174.34 江苏省盐城市建湖县 电信
467 218.92.174.35 218.92.174.35 江苏省盐城市建湖县 上冈镇友好网吧
468 218.92.174.36 218.92.174.137 江苏省盐城市建湖县 电信
469 218.92.174.138 218.92.174.138 江苏省盐城市建湖县 了望网吧(农工商向西120米)
470 218.92.174.139 218.92.174.139 江苏省盐城市建湖县 电信
471 218.92.174.140 218.92.174.141 江苏省盐城市建湖县 了望网吧
472 218.92.174.142 218.92.174.164 江苏省盐城市建湖县 电信
473 218.92.174.165 218.92.174.165 江苏省盐城市建湖县 华创网吧
474 218.92.174.166 218.92.174.173 江苏省盐城市建湖县 电信
475 218.92.174.174 218.92.174.174 江苏省盐城市建湖县 旭日东升网吧
476 218.92.174.175 218.92.174.225 江苏省盐城市建湖县 电信
477 218.92.174.226 218.92.174.226 江苏省盐城市建湖县 星月网吧
478 218.92.174.227 218.92.174.227 江苏省盐城市建湖县 电信
479 218.92.174.228 218.92.174.228 江苏省盐城市建湖县 星月网络(建昌花苑南)
480 218.92.174.229 218.92.174.241 江苏省盐城市建湖县 电信
481 218.92.174.242 218.92.174.242 江苏省盐城市建湖县 时代E家网吧(湖中北路)
482 218.92.174.243 218.92.174.245 江苏省盐城市建湖县 电信
483 218.92.174.246 218.92.174.246 江苏省盐城市建湖县 新世纪网吧
484 218.92.174.247 218.92.174.255 江苏省盐城市建湖县 电信
485 218.92.175.0 218.92.176.193 江苏省盐城市 电信
486 218.92.176.194 218.92.176.194 江苏省盐城市 新全顺网络休闲会所(人民中路)
487 218.92.176.195 218.92.177.76 江苏省盐城市 电信
488 218.92.177.77 218.92.177.77 江苏省盐城市 时光隧道网络旗舰店(中茵海华时代广场18号二楼)
489 218.92.177.78 218.92.177.153 江苏省盐城市 电信
490 218.92.177.154 218.92.177.154 江苏省盐城市响水县 无名网吧
491 218.92.177.155 218.92.178.21 江苏省盐城市 电信
492 218.92.178.22 218.92.178.22 江苏省盐城市阜宁县 基地网吧
493 218.92.178.23 218.92.178.148 江苏省盐城市 电信
494 218.92.178.149 218.92.178.149 江苏省盐城市 灵机地带网吧
495 218.92.178.150 218.92.179.123 江苏省盐城市 电信
496 218.92.179.124 218.92.179.124 江苏省盐城市 超越时代网吧
497 218.92.179.125 218.92.179.243 江苏省盐城市 电信
498 218.92.179.244 218.92.179.244 江苏省盐城市 电信(联通出口)
499 218.92.179.245 218.92.180.2 江苏省盐城市 电信
500 218.92.180.3 218.92.180.3 江苏省盐城市 文港南路天轩网吧
501 218.92.180.4 218.92.180.117 江苏省盐城市 电信
502 218.92.180.118 218.92.180.118 江苏省盐城市 春林网络
503 218.92.180.119 218.92.180.119 江苏省盐城市 电信
504 218.92.180.120 218.92.180.120 江苏省盐城市 风铃草网络
505 218.92.180.121 218.92.181.1 江苏省盐城市 电信
506 218.92.181.2 218.92.181.2 江苏省盐城市 文港路天轩网吧
507 218.92.181.3 218.92.182.130 江苏省盐城市 电信
508 218.92.182.131 218.92.182.131 江苏省盐城市 师范学院西大门附近飞鱼网吧
509 218.92.182.132 218.92.183.65 江苏省盐城市 电信
510 218.92.183.66 218.92.183.66 江苏省盐城市 老船长网吧
511 218.92.183.67 218.92.183.67 江苏省盐城市 农民街船长网吧(6中门外)
512 218.92.183.68 218.92.183.121 江苏省盐城市 电信
513 218.92.183.122 218.92.183.122 江苏省盐城市 榆河路老船长网吧
514 218.92.183.123 218.92.184.98 江苏省盐城市 电信
515 218.92.184.99 218.92.184.99 江苏省盐城市 师范学院附近未了情网吧
516 218.92.184.100 218.92.184.116 江苏省盐城市 电信
517 218.92.184.117 218.92.184.117 江苏省盐城市 师范学院附近未了情网吧
518 218.92.184.118 218.92.184.170 江苏省盐城市 电信
519 218.92.184.171 218.92.184.171 江苏省盐城市 心雨网吧
520 218.92.184.172 218.92.186.33 江苏省盐城市 电信
521 218.92.186.34 218.92.186.34 江苏省盐城市 馨缘网吧
522 218.92.186.35 218.92.186.63 江苏省盐城市 电信
523 218.92.186.64 218.92.186.127 江苏省盐城市 人民中路艺林网吧
524 218.92.186.128 218.92.187.143 江苏省盐城市 电信
525 218.92.187.144 218.92.187.144 江苏省盐城市 尚庄镇精灵网吧
526 218.92.187.145 218.92.190.255 江苏省盐城市 电信
527 218.92.191.0 218.92.191.99 江苏省盐城市建湖县 电信
528 218.92.191.100 218.92.191.100 江苏省盐城市 斑竹网吧(盐都电大旁)
529 218.92.191.101 218.92.191.255 江苏省盐城市建湖县 电信
530 218.92.192.0 218.92.192.127 江苏省盐城市东台市 电信
531 218.92.192.128 218.92.192.255 江苏省盐城市 相约今生网吧
532 218.92.193.0 218.92.193.6 江苏省盐城市 电信
533 218.92.193.7 218.92.193.7 江苏省盐城市 北郊寻梦网吧
534 218.92.193.8 218.92.194.59 江苏省盐城市 电信
535 218.92.194.60 218.92.194.69 江苏省盐城市 东辉网络
536 218.92.194.70 218.92.194.177 江苏省盐城市 电信
537 218.92.194.178 218.92.194.178 江苏省盐城市 开开网吧
538 218.92.194.179 218.92.195.149 江苏省盐城市 电信
539 218.92.195.150 218.92.195.150 江苏省盐城市 天宇阁网吧
540 218.92.195.151 218.92.195.160 江苏省盐城市 电信
541 218.92.195.161 218.92.195.161 江苏省盐城市 天宇阁网吧
542 218.92.195.162 218.92.195.170 江苏省盐城市 电信
543 218.92.195.171 218.92.195.171 江苏省盐城市 天宇网吧
544 218.92.195.172 218.92.196.7 江苏省盐城市 电信
545 218.92.196.8 218.92.196.8 江苏省盐城市 星星小屋网吧
546 218.92.196.9 218.92.196.63 江苏省盐城市 电信
547 218.92.196.64 218.92.196.127 江苏省盐城市 阳光网吧
548 218.92.196.128 218.92.197.1 江苏省盐城市 电信
549 218.92.197.2 218.92.197.62 江苏省盐城市 宝杰网络
550 218.92.197.63 218.92.197.95 江苏省盐城市 电信
551 218.92.197.96 218.92.197.97 江苏省盐城市 盐城师范学院
552 218.92.197.98 218.92.197.98 江苏省盐城市 盐城师范学院黄海学院
553 218.92.197.99 218.92.197.103 江苏省盐城市 盐城师范学院
554 218.92.197.104 218.92.197.105 江苏省盐城市 电信
555 218.92.197.106 218.92.197.106 江苏省盐城市 盐城工学院美食街新兰心网吧
556 218.92.197.107 218.92.198.151 江苏省盐城市 电信
557 218.92.198.152 218.92.198.152 江苏省盐城市 环球网络
558 218.92.198.153 218.92.198.198 江苏省盐城市 电信
559 218.92.198.199 218.92.198.199 江苏省盐城市 师范学院旁的博员网吧
560 218.92.198.200 218.92.198.248 江苏省盐城市 电信
561 218.92.198.249 218.92.198.249 江苏省盐城市 盐城师范学院附近先锋网吧
562 218.92.198.250 218.92.199.1 江苏省盐城市 电信
563 218.92.199.2 218.92.199.2 江苏省盐城市 师范学院旁的菁华网吧
564 218.92.199.3 218.92.199.33 江苏省盐城市 电信
565 218.92.199.34 218.92.199.34 江苏省盐城市 明城锦江大酒店
566 218.92.199.35 218.92.199.67 江苏省盐城市 电信
567 218.92.199.68 218.92.199.68 江苏省盐城市 盐南斯翔网吧
568 218.92.199.69 218.92.199.69 江苏省盐城市 师范学院大门附近惠友网吧
569 218.92.199.70 218.92.199.157 江苏省盐城市 电信
570 218.92.199.158 218.92.199.158 江苏省盐城市 伍佑陈林网吧(生生超市后面)
571 218.92.199.159 218.92.201.129 江苏省盐城市 电信
572 218.92.201.130 218.92.201.130 江苏省盐城市建湖县 方兴网络(东方御花园A8栋108-109室)
573 218.92.201.131 218.92.201.133 江苏省盐城市 电信
574 218.92.201.134 218.92.201.134 江苏省盐城市建湖县 网城网吧
575 218.92.201.135 218.92.202.255 江苏省盐城市 电信
576 218.92.203.0 218.92.203.255 江苏省盐城市阜宁县 电信
577 218.92.204.0 218.92.204.9 江苏省盐城市大丰市 电信
578 218.92.204.10 218.92.204.10 江苏省盐城市大丰市 通庆网吧
579 218.92.204.11 218.92.204.21 江苏省盐城市大丰市 电信
580 218.92.204.22 218.92.204.22 江苏省盐城市大丰市 虹宇网吧
581 218.92.204.23 218.92.204.125 江苏省盐城市大丰市 电信
582 218.92.204.126 218.92.204.126 江苏省盐城市大丰市 商业街天鹅网吧
583 218.92.204.127 218.92.204.133 江苏省盐城市大丰市 电信
584 218.92.204.134 218.92.204.134 江苏省盐城市大丰市 名都广场南门二楼行天网吧
585 218.92.204.135 218.92.204.137 江苏省盐城市大丰市 电信
586 218.92.204.138 218.92.204.138 江苏省盐城市大丰市 金丰网络会所
587 218.92.204.139 218.92.204.209 江苏省盐城市大丰市 电信
588 218.92.204.210 218.92.204.210 江苏省盐城市大丰市 龙堤网吧
589 218.92.204.211 218.92.204.253 江苏省盐城市大丰市 电信
590 218.92.204.254 218.92.204.254 江苏省盐城市大丰市 地下商城内红梅网吧
591 218.92.204.255 218.92.205.217 江苏省盐城市大丰市 电信
592 218.92.205.218 218.92.205.218 江苏省盐城市大丰市 新世纪网吧(大润发超市东侧)
593 218.92.205.219 218.92.205.255 江苏省盐城市大丰市 电信
594 218.92.206.0 218.92.206.21 江苏省盐城市 电信
595 218.92.206.22 218.92.206.22 江苏省盐城市大丰市 柳青网吧
596 218.92.206.23 218.92.206.73 江苏省盐城市 电信
597 218.92.206.74 218.92.206.74 江苏省盐城市大丰市 横生网吧
598 218.92.206.75 218.92.206.97 江苏省盐城市 电信
599 218.92.206.98 218.92.206.98 江苏省盐城市 今生有约网吧
600 218.92.206.99 218.92.206.169 江苏省盐城市 电信
601 218.92.206.170 218.92.206.170 江苏省盐城市大丰市 新丰镇飞宇网吧
602 218.92.206.171 218.92.206.255 江苏省盐城市 电信
603 218.92.207.0 218.92.207.33 江苏省盐城市射阳县 电信
604 218.92.207.34 218.92.207.34 江苏省盐城市射阳县 兴桥镇国宇网吧
605 218.92.207.35 218.92.207.41 江苏省盐城市射阳县 电信
606 218.92.207.42 218.92.207.42 江苏省盐城市射阳县 洋马镇大卫网吧
607 218.92.207.43 218.92.207.45 江苏省盐城市射阳县 电信
608 218.92.207.46 218.92.207.46 江苏省盐城市射阳县 盐东镇球球网吧
609 218.92.207.47 218.92.207.57 江苏省盐城市射阳县 电信
610 218.92.207.58 218.92.207.58 江苏省盐城市射阳县 新视点网吧
611 218.92.207.59 218.92.207.113 江苏省盐城市射阳县 电信
612 218.92.207.114 218.92.207.116 江苏省盐城市 国宇网络游戏部
613 218.92.207.117 218.92.207.117 江苏省盐城市射阳县 电信
614 218.92.207.118 218.92.207.118 江苏省盐城市 国宇网络数据部
615 218.92.207.119 218.92.207.199 江苏省盐城市射阳县 电信
616 218.92.207.200 218.92.207.200 江苏省盐城市射阳县 黄尖镇时尚网吧
617 218.92.207.201 218.92.207.204 江苏省盐城市射阳县 电信
618 218.92.207.205 218.92.207.205 江苏省盐城市 联通互联电信出口
619 218.92.207.206 218.92.207.255 江苏省盐城市射阳县 电信
620 218.92.208.0 218.92.210.255 江苏省盐城市 电信
621 218.92.211.0 218.92.211.255 江苏省盐城市亭湖区 电信
622 218.92.212.0 218.92.213.117 江苏省盐城市射阳县 电信
623 218.92.213.118 218.92.213.118 江苏省盐城市射阳县 海通中学
624 218.92.213.119 218.92.213.255 江苏省盐城市射阳县 电信
625 218.92.214.0 218.92.214.255 江苏省盐城市阜宁县 电信
626 218.92.215.0 218.92.215.255 江苏省盐城市响水县 电信
627 218.92.216.0 218.92.217.255 江苏省盐城市东台市 电信
628 218.92.218.0 218.92.219.255 江苏省盐城市大丰市 电信
629 218.92.220.0 218.92.220.255 江苏省盐城市 网宿科技电信CDN节点
630 218.92.221.0 218.92.221.255 江苏省盐城市 网宿科技股份有限公司电信CDN节点
631 218.92.222.0 218.92.222.255 江苏省盐城市建湖县 电信
632 218.92.223.0 218.92.223.255 江苏省盐城市滨海县 电信
633 218.92.224.0 218.92.226.255 江苏省盐城市 电信
634 218.92.227.0 218.92.227.255 江苏省盐城市 网宿科技电信CDN节点
635 218.92.228.0 218.92.230.255 江苏省盐城市 电信
636 218.92.231.0 218.92.231.255 江苏省盐城市射阳县 电信
637 218.92.232.0 218.92.236.255 江苏省盐城市 电信
638 218.92.237.0 218.92.237.205 江苏省盐城市响水县 电信
639 218.92.237.206 218.92.237.206 江苏省盐城市响水县 陈家港镇佳佳网吧
640 218.92.237.207 218.92.237.255 江苏省盐城市响水县 电信
641 218.92.238.0 218.92.239.255 江苏省盐城市 电信
642 218.92.240.0 218.92.240.185 江苏省盐城市射阳县 电信
643 218.92.240.186 218.92.240.186 江苏省盐城市射阳县 海通镇金苹果网吧
644 218.92.240.187 218.92.241.10 江苏省盐城市射阳县 电信
645 218.92.241.11 218.92.241.11 江苏省盐城市射阳县 振阳街16号楼微普网吧
646 218.92.241.12 218.92.241.13 江苏省盐城市射阳县 电信
647 218.92.241.14 218.92.241.14 江苏省盐城市射阳县 E国度空间(合德镇康平路科技楼下)
648 218.92.241.15 218.92.241.41 江苏省盐城市射阳县 电信
649 218.92.241.42 218.92.241.42 江苏省盐城市射阳县 朝阳网吧
650 218.92.241.43 218.92.241.57 江苏省盐城市射阳县 电信
651 218.92.241.58 218.92.241.58 江苏省盐城市射阳县 新视点网吧
652 218.92.241.59 218.92.241.81 江苏省盐城市射阳县 电信
653 218.92.241.82 218.92.241.82 江苏省盐城市射阳县 太阳城飞腾网吧
654 218.92.241.83 218.92.241.121 江苏省盐城市射阳县 电信
655 218.92.241.122 218.92.241.122 江苏省盐城市 金太阳网络服务联盟
656 218.92.241.123 218.92.241.149 江苏省盐城市射阳县 电信
657 218.92.241.150 218.92.241.150 江苏省盐城市射阳县 乐乐乐网吧
658 218.92.241.151 218.92.241.201 江苏省盐城市射阳县 电信
659 218.92.241.202 218.92.241.202 江苏省盐城市 盐城工学院
660 218.92.241.203 218.92.241.244 江苏省盐城市射阳县 电信
661 218.92.241.245 218.92.241.245 江苏省盐城市射阳县 森新网吧
662 218.92.241.246 218.92.241.255 江苏省盐城市射阳县 电信
663 218.92.242.0 218.92.242.1 江苏省盐城市 电信
664 218.92.242.2 218.92.242.2 江苏省盐城市阜宁县 益林镇超越网吧
665 218.92.242.3 218.92.242.5 江苏省盐城市 电信
666 218.92.242.6 218.92.242.6 江苏省盐城市阜宁县 开思网吧
667 218.92.242.7 218.92.242.9 江苏省盐城市 电信
668 218.92.242.10 218.92.242.10 江苏省盐城市阜宁县 众意网吧
669 218.92.242.11 218.92.242.13 江苏省盐城市 电信
670 218.92.242.14 218.92.242.14 江苏省盐城市阜宁县 易恋网吧
671 218.92.242.15 218.92.242.17 江苏省盐城市 电信
672 218.92.242.18 218.92.242.18 江苏省盐城市阜宁县 东沟镇好朋友网吧
673 218.92.242.19 218.92.242.29 江苏省盐城市 电信
674 218.92.242.30 218.92.242.30 江苏省盐城市阜宁县 益林镇流星雨网络会所
675 218.92.242.31 218.92.242.33 江苏省盐城市 电信
676 218.92.242.34 218.92.242.34 江苏省盐城市阜宁县 益林镇新芯语网吧
677 218.92.242.35 218.92.242.73 江苏省盐城市 电信
678 218.92.242.74 218.92.242.74 江苏省盐城市阜宁县 广源网吧(大关路)
679 218.92.242.75 218.92.242.85 江苏省盐城市 电信
680 218.92.242.86 218.92.242.86 江苏省盐城市阜宁县 城西网吧
681 218.92.242.87 218.92.242.89 江苏省盐城市 电信
682 218.92.242.90 218.92.242.90 江苏省盐城市阜宁县 宏人网吧
683 218.92.242.91 218.92.242.98 江苏省盐城市 电信
684 218.92.242.100 218.92.242.113 江苏省盐城市 电信
685 218.92.242.114 218.92.242.114 江苏省盐城市阜宁县 精诚网吧
686 218.92.242.115 218.92.242.137 江苏省盐城市 电信
687 218.92.242.138 218.92.242.138 江苏省盐城市建湖县 飞宇网络会所(万嘉广场二楼)
688 218.92.242.139 218.92.242.149 江苏省盐城市 电信
689 218.92.242.150 218.92.242.150 江苏省盐城市建湖县 摩羯网吧
690 218.92.242.151 218.92.242.255 江苏省盐城市 电信
691 218.92.243.0 218.92.243.138 江苏省盐城市滨海县 电信
692 218.92.243.139 218.92.243.139 江苏省盐城市滨海县 好友网吧
693 218.92.243.140 218.92.243.140 江苏省盐城市滨海县 电信
694 218.92.243.141 218.92.243.141 江苏省盐城市滨海县 蓝天网吧
695 218.92.243.142 218.92.243.148 江苏省盐城市滨海县 电信
696 218.92.243.149 218.92.243.149 江苏省盐城市滨海县 八巨镇远蓝网吧
697 218.92.243.150 218.92.243.154 江苏省盐城市滨海县 电信
698 218.92.243.155 218.92.243.158 江苏省盐城市滨海县 明达中学
699 218.92.243.159 218.92.243.196 江苏省盐城市滨海县 电信
700 218.92.243.197 218.92.243.197 江苏省盐城市滨海县 中学
701 218.92.243.198 218.92.243.255 江苏省盐城市滨海县 电信
702 218.92.244.0 218.92.244.255 江苏省盐城市射阳县 电信
703 218.92.245.0 218.92.245.1 江苏省盐城市东台市 电信
704 218.92.245.2 218.92.245.2 江苏省盐城市东台市 海清网吧
705 218.92.245.3 218.92.245.5 江苏省盐城市东台市 电信
706 218.92.245.6 218.92.245.6 江苏省盐城市东台市 西元网吧(中亚城市花园4-135)
707 218.92.245.7 218.92.245.9 江苏省盐城市东台市 电信
708 218.92.245.10 218.92.245.10 江苏省盐城市东台市 雷鸣网吧
709 218.92.245.11 218.92.245.17 江苏省盐城市东台市 电信
710 218.92.245.18 218.92.245.18 江苏省盐城市东台市 至爱网吧
711 218.92.245.19 218.92.245.33 江苏省盐城市东台市 电信
712 218.92.245.34 218.92.245.34 江苏省盐城市东台市 新网友网吧
713 218.92.245.35 218.92.245.37 江苏省盐城市东台市 电信
714 218.92.245.38 218.92.245.38 江苏省盐城市东台市 东进网吧
715 218.92.245.39 218.92.245.57 江苏省盐城市东台市 电信
716 218.92.245.58 218.92.245.58 江苏省盐城市东台市 天地沙龙网吧
717 218.92.245.59 218.92.245.61 江苏省盐城市东台市 电信
718 218.92.245.62 218.92.245.62 江苏省盐城市东台市 旺旺网吧
719 218.92.245.63 218.92.245.65 江苏省盐城市东台市 电信
720 218.92.245.66 218.92.245.66 江苏省盐城市东台市 星际网吧
721 218.92.245.67 218.92.245.67 江苏省盐城市东台市 电信
722 218.92.245.68 218.92.245.68 江苏省盐城市东台市 旺旺网吧
723 218.92.245.69 218.92.245.85 江苏省盐城市东台市 电信
724 218.92.245.86 218.92.245.86 江苏省盐城市东台市 丛芳网吧
725 218.92.245.87 218.92.245.97 江苏省盐城市东台市 电信
726 218.92.245.98 218.92.245.98 江苏省盐城市东台市 劲松网吧
727 218.92.245.99 218.92.245.105 江苏省盐城市东台市 电信
728 218.92.245.106 218.92.245.106 江苏省盐城市东台市 环宇网吧
729 218.92.245.107 218.92.245.109 江苏省盐城市东台市 电信
730 218.92.245.110 218.92.245.110 江苏省盐城市东台市 卫华网吧
731 218.92.245.111 218.92.245.117 江苏省盐城市东台市 电信
732 218.92.245.118 218.92.245.118 江苏省盐城市东台市 NO.1网络会所
733 218.92.245.119 218.92.245.149 江苏省盐城市东台市 电信
734 218.92.245.150 218.92.245.150 江苏省盐城市东台市 梁垛长青网吧
735 218.92.245.151 218.92.245.157 江苏省盐城市东台市 电信
736 218.92.245.158 218.92.245.158 江苏省盐城市东台市 四灶靖蓉网吧
737 218.92.245.159 218.92.245.181 江苏省盐城市东台市 电信
738 218.92.245.182 218.92.245.182 江苏省盐城市东台市 三仓镇新农恒峰网吧
739 218.92.245.183 218.92.245.209 江苏省盐城市东台市 电信
740 218.92.245.210 218.92.245.210 江苏省盐城市东台市 新宇网吧
741 218.92.245.211 218.92.245.221 江苏省盐城市东台市 电信
742 218.92.245.222 218.92.245.222 江苏省盐城市东台市 同创网吧(新曹农场建新东路32号)
743 218.92.245.223 218.92.245.229 江苏省盐城市东台市 电信
744 218.92.245.230 218.92.245.230 江苏省盐城市东台市 世纪网吧
745 218.92.245.231 218.92.245.255 江苏省盐城市东台市 电信
746 218.92.246.0 218.92.248.255 江苏省盐城市 电信
747 218.92.249.0 218.92.249.69 江苏省盐城市大丰市 电信
748 218.92.249.70 218.92.249.70 江苏省盐城市大丰市 天利网吧
749 218.92.249.71 218.92.249.101 江苏省盐城市大丰市 电信
750 218.92.249.102 218.92.249.102 江苏省盐城市大丰市 金牛网吧
751 218.92.249.103 218.92.249.109 江苏省盐城市大丰市 电信
752 218.92.249.110 218.92.249.110 江苏省盐城市大丰市 恒生网吧
753 218.92.249.111 218.92.249.117 江苏省盐城市大丰市 电信
754 218.92.249.118 218.92.249.118 江苏省盐城市大丰市 人民南路新概念网吧
755 218.92.249.119 218.92.249.121 江苏省盐城市大丰市 电信
756 218.92.249.122 218.92.249.122 江苏省盐城市大丰市 东海网吧
757 218.92.249.123 218.92.249.128 江苏省盐城市大丰市 电信
758 218.92.249.129 218.92.249.129 江苏省盐城市阜宁县 电信
759 218.92.249.130 218.92.249.130 江苏省盐城市阜宁县 HAPPY网吧
760 218.92.249.131 218.92.249.133 江苏省盐城市阜宁县 电信
761 218.92.249.134 218.92.249.134 江苏省盐城市阜宁县 畅谈网吧
762 218.92.249.135 218.92.249.146 江苏省盐城市阜宁县 电信
763 218.92.249.147 218.92.249.147 江苏省盐城市阜宁县 虫庆(绿色)网吧
764 218.92.249.148 218.92.249.161 江苏省盐城市阜宁县 电信
765 218.92.249.162 218.92.249.162 江苏省盐城市阜宁县 圆林网吧
766 218.92.249.163 218.92.249.165 江苏省盐城市阜宁县 电信
767 218.92.249.166 218.92.249.166 江苏省盐城市阜宁县 海豹网吧
768 218.92.249.167 218.92.249.169 江苏省盐城市阜宁县 电信
769 218.92.249.170 218.92.249.170 江苏省盐城市阜宁县 恒信网吧
770 218.92.249.171 218.92.249.173 江苏省盐城市阜宁县 电信
771 218.92.249.174 218.92.249.174 江苏省盐城市阜宁县 欣欣网吧
772 218.92.249.175 218.92.249.181 江苏省盐城市阜宁县 电信
773 218.92.249.182 218.92.249.182 江苏省盐城市阜宁县 狗四网吧
774 218.92.249.183 218.92.249.185 江苏省盐城市阜宁县 电信
775 218.92.249.186 218.92.249.186 江苏省盐城市阜宁县 博雅网吧
776 218.92.249.187 218.92.249.189 江苏省盐城市阜宁县 电信
777 218.92.249.190 218.92.249.190 江苏省盐城市阜宁县 星宇网吧
778 218.92.249.191 218.92.249.193 江苏省盐城市阜宁县 电信
779 218.92.249.194 218.92.249.194 江苏省盐城市阜宁县 虫庆(绿色)网吧
780 218.92.249.195 218.92.249.197 江苏省盐城市阜宁县 电信
781 218.92.249.198 218.92.249.198 江苏省盐城市阜宁县 飞天网吧
782 218.92.249.199 218.92.249.201 江苏省盐城市阜宁县 电信
783 218.92.249.202 218.92.249.202 江苏省盐城市阜宁县 东沟镇三新网吧
784 218.92.249.203 218.92.249.205 江苏省盐城市阜宁县 电信
785 218.92.249.206 218.92.249.206 江苏省盐城市阜宁县 真情网吧
786 218.92.249.207 218.92.249.209 江苏省盐城市阜宁县 电信
787 218.92.249.210 218.92.249.210 江苏省盐城市阜宁县 亚峰网吧
788 218.92.249.211 218.92.249.213 江苏省盐城市阜宁县 电信
789 218.92.249.214 218.92.249.214 江苏省盐城市阜宁县 心网之恋网吧
790 218.92.249.215 218.92.249.217 江苏省盐城市阜宁县 电信
791 218.92.249.218 218.92.249.218 江苏省盐城市阜宁县 趣味网吧
792 218.92.249.219 218.92.249.221 江苏省盐城市阜宁县 电信
793 218.92.249.222 218.92.249.222 江苏省盐城市阜宁县 振华网吧
794 218.92.249.223 218.92.249.225 江苏省盐城市阜宁县 电信
795 218.92.249.226 218.92.249.226 江苏省盐城市阜宁县 超能网吧
796 218.92.249.227 218.92.249.229 江苏省盐城市阜宁县 电信
797 218.92.249.230 218.92.249.230 江苏省盐城市阜宁县 五洲网吧
798 218.92.249.231 218.92.249.233 江苏省盐城市阜宁县 电信
799 218.92.249.234 218.92.249.234 江苏省盐城市阜宁县 条河镇大众网吧
800 218.92.249.235 218.92.249.237 江苏省盐城市阜宁县 电信
801 218.92.249.238 218.92.249.238 江苏省盐城市阜宁县 天扬网吧
802 218.92.249.239 218.92.249.245 江苏省盐城市阜宁县 电信
803 218.92.249.246 218.92.249.246 江苏省盐城市阜宁县 五洲网吧
804 218.92.249.247 218.92.249.255 江苏省盐城市阜宁县 电信
805 218.92.250.0 218.92.250.73 江苏省盐城市 电信
806 218.92.250.74 218.92.250.74 江苏省盐城市响水县 新时代网吧
807 218.92.250.75 218.92.250.81 江苏省盐城市响水县 电信
808 218.92.250.82 218.92.250.82 江苏省盐城市响水县 兰天网吧
809 218.92.250.83 218.92.250.89 江苏省盐城市响水县 电信
810 218.92.250.90 218.92.250.90 江苏省盐城市响水县 红旗网吧
811 218.92.250.91 218.92.250.93 江苏省盐城市响水县 电信
812 218.92.250.94 218.92.250.94 江苏省盐城市响水县 心感觉网吧
813 218.92.250.95 218.92.250.97 江苏省盐城市响水县 电信
814 218.92.250.98 218.92.250.98 江苏省盐城市响水县 世纪风网吧
815 218.92.250.99 218.92.250.109 江苏省盐城市响水县 电信
816 218.92.250.110 218.92.250.110 江苏省盐城市响水县 心连心网吧
817 218.92.250.111 218.92.250.113 江苏省盐城市响水县 电信
818 218.92.250.114 218.92.250.114 江苏省盐城市响水县 新时空网吧
819 218.92.250.115 218.92.250.117 江苏省盐城市响水县 电信
820 218.92.250.118 218.92.250.118 江苏省盐城市 自然窗网城
821 218.92.250.119 218.92.250.128 江苏省盐城市响水县 电信
822 218.92.250.129 218.92.250.133 江苏省盐城市大丰市 电信
823 218.92.250.134 218.92.250.134 江苏省盐城市大丰市 和谐网吧
824 218.92.250.135 218.92.250.149 江苏省盐城市大丰市 电信
825 218.92.250.150 218.92.250.150 江苏省盐城市大丰市 育红路飞燕网吧
826 218.92.250.151 218.92.250.157 江苏省盐城市大丰市 电信
827 218.92.250.158 218.92.250.158 江苏省盐城市大丰市 育红路超人网吧
828 218.92.250.159 218.92.250.165 江苏省盐城市大丰市 电信
829 218.92.250.166 218.92.250.166 江苏省盐城市大丰市 建业路新人网吧
830 218.92.250.167 218.92.250.169 江苏省盐城市大丰市 电信
831 218.92.250.170 218.92.250.170 江苏省盐城市大丰市 众创网吧(建邺路老龄房产门市房2-3)
832 218.92.250.171 218.92.250.185 江苏省盐城市大丰市 电信
833 218.92.250.186 218.92.250.186 江苏省盐城市大丰市 唐人网吧
834 218.92.250.187 218.92.250.221 江苏省盐城市大丰市 电信
835 218.92.250.222 218.92.250.222 江苏省盐城市大丰市 海潮网吧
836 218.92.250.223 218.92.250.229 江苏省盐城市大丰市 电信
837 218.92.250.230 218.92.250.230 江苏省盐城市大丰市 健康网吧
838 218.92.250.231 218.92.250.233 江苏省盐城市大丰市 电信
839 218.92.250.234 218.92.250.234 江苏省盐城市大丰市 新丰镇翠圆网吧
840 218.92.250.235 218.92.250.255 江苏省盐城市大丰市 电信
841 218.92.251.0 218.92.252.255 江苏省盐城市 电信
842 218.92.253.0 218.92.253.255 江苏省盐城市东台市 电信
843 218.92.254.0 218.92.255.255 江苏省盐城市 电信
844 218.205.37.0 218.205.38.255 江苏省盐城市 移动
845 218.206.152.0 218.206.153.49 江苏省盐城市 移动
846 218.206.153.50 218.206.153.50 江苏省盐城市东台市 南沈灶峰峰网吧
847 218.206.153.51 218.206.154.25 江苏省盐城市 移动
848 218.206.154.26 218.206.154.26 江苏省盐城市 师范学院附近天堂鸟网吧
849 218.206.154.27 218.206.154.131 江苏省盐城市 移动
850 218.206.154.132 218.206.154.132 江苏省盐城市 师范学院对面飞鱼网吧
851 218.206.154.133 218.206.154.156 江苏省盐城市 移动
852 218.206.154.157 218.206.154.157 江苏省盐城市 文港南路动感地带营业厅
853 218.206.154.158 218.206.155.143 江苏省盐城市 移动
854 218.206.155.144 218.206.155.144 江苏省盐城市 工学院(新校区)动感地带营业厅
855 218.206.155.145 218.206.159.255 江苏省盐城市 移动
856 219.219.128.0 219.219.143.255 江苏省盐城市 盐城工学院教育网
857 220.196.148.0 220.196.151.255 江苏省盐城市 联通
858 220.196.226.0 220.196.226.255 江苏省盐城市 联通
859 221.6.173.0 221.6.175.255 江苏省盐城市 联通
860 221.6.191.0 221.6.191.255 江苏省盐城市 联通
861 221.6.232.0 221.6.235.139 江苏省盐城市 联通
862 221.6.235.140 221.6.235.143 江苏省盐城市 交通技师学院
863 221.6.235.144 221.6.237.89 江苏省盐城市 联通
864 221.6.237.90 221.6.237.94 江苏省盐城市 宝杰网络
865 221.6.237.95 221.6.238.119 江苏省盐城市 联通
866 221.6.238.120 221.6.238.123 江苏省盐城市 盐城图书馆
867 221.6.238.124 221.6.238.193 江苏省盐城市 联通
868 221.6.238.194 221.6.238.194 江苏省盐城市 迪科网络
869 221.6.238.195 221.6.239.238 江苏省盐城市 联通
870 221.6.239.239 221.6.239.239 江苏省盐城市 化纤厂家属院
871 221.6.239.240 221.6.239.255 江苏省盐城市 联通
872 221.130.96.0 221.130.101.255 江苏省盐城市 移动
873 221.231.0.0 221.231.0.111 江苏省盐城市 (盐都县)电信
874 221.231.0.112 221.231.0.112 江苏省盐城市 思源网吧
875 221.231.0.113 221.231.1.6 江苏省盐城市 (盐都县)电信
876 221.231.1.7 221.231.1.7 江苏省盐城市 师范学院附近心连网吧
877 221.231.1.8 221.231.1.65 江苏省盐城市 (盐都县)电信
878 221.231.1.66 221.231.1.66 江苏省盐城市 盐城师范学院西大门对面绿蜘蛛网吧
879 221.231.1.67 221.231.1.187 江苏省盐城市 (盐都县)电信
880 221.231.1.188 221.231.1.188 江苏省盐城市 盐城师范学院附近新天地网吧
881 221.231.1.189 221.231.2.188 江苏省盐城市 (盐都县)电信
882 221.231.2.189 221.231.2.189 江苏省盐城市 天涯网吧
883 221.231.2.190 221.231.3.129 江苏省盐城市 (盐都县)电信
884 221.231.3.130 221.231.3.130 江苏省盐城市 斑竹网吧
885 221.231.3.131 221.231.3.199 江苏省盐城市 (盐都县)电信
886 221.231.3.200 221.231.3.251 江苏省盐城市 长青树网吧
887 221.231.3.252 221.231.4.67 江苏省盐城市 (盐都县)电信
888 221.231.4.68 221.231.4.68 江苏省盐城市 电大附近的迪科网吧
889 221.231.4.69 221.231.4.255 江苏省盐城市 (盐都县)电信
890 221.231.5.0 221.231.5.247 江苏省盐城市 电信
891 221.231.5.248 221.231.5.248 江苏省盐城市 人人网吧
892 221.231.5.249 221.231.5.255 江苏省盐城市 电信
893 221.231.6.0 221.231.6.0 江苏省盐城市 小海路新雷霆网吧
894 221.231.6.1 221.231.7.1 江苏省盐城市 电信
895 221.231.7.2 221.231.7.6 江苏省盐城市滨海县 八巨镇远蓝网吧(蓝月亮连锁店)
896 221.231.7.7 221.231.7.33 江苏省盐城市 电信
897 221.231.7.34 221.231.7.62 江苏省盐城市滨海县 滨海网络联盟公司
898 221.231.7.63 221.231.8.13 江苏省盐城市 电信
899 221.231.8.14 221.231.8.14 江苏省盐城市 郭猛星心网吧
900 221.231.8.15 221.231.8.17 江苏省盐城市 电信
901 221.231.8.18 221.231.8.18 江苏省盐城市 森林海网吧
902 221.231.8.19 221.231.8.37 江苏省盐城市 电信
903 221.231.8.38 221.231.8.38 江苏省盐城市 盐马路新盛大网吧
904 221.231.8.39 221.231.8.110 江苏省盐城市 电信
905 221.231.8.111 221.231.8.111 江苏省盐城市 星际传奇(星际网吧)
906 221.231.8.112 221.231.8.161 江苏省盐城市 电信
907 221.231.8.162 221.231.8.162 江苏省盐城市 金阳光娱乐城
908 221.231.8.163 221.231.8.163 江苏省盐城市 金阳光娱乐城(浠沧商业街)
909 221.231.8.164 221.231.8.241 江苏省盐城市 电信
910 221.231.8.242 221.231.8.242 江苏省盐城市 支点网吧(人民中路)
911 221.231.8.243 221.231.9.2 江苏省盐城市 电信
912 221.231.9.3 221.231.9.4 江苏省盐城市 明达职业技术学院
913 221.231.9.5 221.231.9.26 江苏省盐城市 电信
914 221.231.9.27 221.231.9.27 江苏省盐城市射阳县 E度空间网吧(人民路97号)
915 221.231.9.28 221.231.9.41 江苏省盐城市 电信
916 221.231.9.42 221.231.9.42 江苏省盐城市射阳县 太阳城大鹏网吧
917 221.231.9.43 221.231.10.146 江苏省盐城市 电信
918 221.231.10.147 221.231.10.147 江苏省盐城市 电信(联通出口)
919 221.231.10.148 221.231.10.187 江苏省盐城市 电信
920 221.231.10.188 221.231.10.188 江苏省盐城市 师院对面圆梦网吧
921 221.231.10.189 221.231.10.189 江苏省盐城市 电信
922 221.231.10.190 221.231.10.190 江苏省盐城市 师范学院对过新佳联网吧
923 221.231.10.191 221.231.11.1 江苏省盐城市 电信
924 221.231.11.2 221.231.11.2 江苏省盐城市 浪漫网吧
925 221.231.11.3 221.231.11.99 江苏省盐城市 电信
926 221.231.11.100 221.231.11.100 江苏省盐城市 创世纪网吧(榆河路九巷2号)
927 221.231.11.101 221.231.11.127 江苏省盐城市 电信
928 221.231.11.128 221.231.11.191 江苏省盐城市 青龙白虎网吧
929 221.231.11.192 221.231.11.253 江苏省盐城市 电信
930 221.231.11.254 221.231.11.254 江苏省盐城市 师范学院附近零点网吧
931 221.231.11.255 221.231.12.159 江苏省盐城市 电信
932 221.231.12.160 221.231.12.160 江苏省盐城市 师范学院附近农机网吧
933 221.231.12.161 221.231.14.50 江苏省盐城市 电信
934 221.231.14.51 221.231.14.51 江苏省盐城市 盐马路天马网吧
935 221.231.14.52 221.231.14.97 江苏省盐城市 电信
936 221.231.14.98 221.231.14.98 江苏省盐城市 伍佑陈林网吧(生生超市后院)
937 221.231.14.99 221.231.14.103 江苏省盐城市 电信
938 221.231.14.104 221.231.14.104 江苏省盐城市 伍佑陈林网吧(生生超市后院)
939 221.231.14.105 221.231.15.255 江苏省盐城市 电信
940 221.231.16.0 221.231.16.255 江苏省盐城市 盐城工学院
941 221.231.17.0 221.231.19.255 江苏省盐城市 斑竹网吧
942 221.231.20.0 221.231.20.255 江苏省盐城市 盐城工学院
943 221.231.21.0 221.231.25.102 江苏省盐城市 电信
944 221.231.25.103 221.231.25.103 江苏省盐城市 江苏悦达集团有限公司
945 221.231.25.104 221.231.43.255 江苏省盐城市 电信
946 221.231.44.0 221.231.46.255 江苏省盐城市东台市 电信
947 221.231.47.0 221.231.47.255 江苏省盐城市建湖县 电信
948 221.231.48.0 221.231.48.146 江苏省盐城市大丰市 电信
949 221.231.48.147 221.231.48.147 江苏省盐城市大丰市 名都广场E2009印像坊专卖店
950 221.231.48.148 221.231.51.255 江苏省盐城市大丰市 电信
951 221.231.52.0 221.231.52.255 江苏省盐城市东台市 电信
952 221.231.53.0 221.231.54.255 江苏省盐城市建湖县 电信
953 221.231.55.0 221.231.55.255 江苏省盐城市东台市 电信
954 221.231.56.0 221.231.56.255 江苏省盐城市射阳县 电信
955 221.231.57.0 221.231.57.255 江苏省盐城市建湖县 电信
956 221.231.58.0 221.231.58.23 江苏省盐城市射阳县 电信
957 221.231.58.24 221.231.58.24 江苏省盐城市射阳县 陈伟网吧
958 221.231.58.25 221.231.59.255 江苏省盐城市射阳县 电信
959 221.231.60.0 221.231.63.255 江苏省盐城市阜宁县 电信
960 221.231.64.0 221.231.67.255 江苏省盐城市滨海县 电信
961 221.231.68.0 221.231.71.255 江苏省盐城市响水县 电信
962 221.231.72.0 221.231.96.145 江苏省盐城市 电信
963 221.231.96.146 221.231.96.146 江苏省盐城市 星星网吧(大洋宾馆北)
964 221.231.96.147 221.231.96.185 江苏省盐城市 电信
965 221.231.96.186 221.231.96.186 江苏省盐城市 晶晶网吧
966 221.231.96.187 221.231.97.87 江苏省盐城市 电信
967 221.231.97.88 221.231.97.88 江苏省盐城市 金阳光网吧(新区)
968 221.231.97.89 221.231.98.130 江苏省盐城市 电信
969 221.231.98.131 221.231.98.131 江苏省盐城市 月亮网吧
970 221.231.98.132 221.231.98.209 江苏省盐城市 电信
971 221.231.98.210 221.231.98.210 江苏省盐城市 通榆南路月亮网吧
972 221.231.98.211 221.231.99.5 江苏省盐城市 电信
973 221.231.99.6 221.231.99.6 江苏省盐城市 新寰球网吧
974 221.231.99.7 221.231.99.11 江苏省盐城市 电信
975 221.231.99.12 221.231.99.12 江苏省盐城市 新区超越网吧
976 221.231.99.13 221.231.99.113 江苏省盐城市 电信
977 221.231.99.114 221.231.99.114 江苏省盐城市 技师学院南校区
978 221.231.99.115 221.231.99.255 江苏省盐城市 电信
979 221.231.100.0 221.231.100.193 江苏省盐城市滨海县 电信
980 221.231.100.194 221.231.100.255 江苏省盐城市 西湖网络机房
981 221.231.101.0 221.231.102.117 江苏省盐城市 电信
982 221.231.102.118 221.231.102.118 江苏省盐城市 新明华网吧
983 221.231.102.119 221.231.102.168 江苏省盐城市 电信
984 221.231.102.169 221.231.102.169 江苏省盐城市 技师学院西校区附近新盛天网吧
985 221.231.102.170 221.231.102.248 江苏省盐城市 电信
986 221.231.102.249 221.231.102.252 江苏省盐城市 技师学院附近的新盛天网吧
987 221.231.102.253 221.231.103.11 江苏省盐城市 电信
988 221.231.103.12 221.231.103.12 江苏省盐城市 师范学院对面新天地网吧
989 221.231.103.13 221.231.103.255 江苏省盐城市 电信
990 221.231.104.0 221.231.104.85 江苏省盐城市响水县 电信
991 221.231.104.86 221.231.104.86 江苏省盐城市响水县 萍萍网吧
992 221.231.104.87 221.231.104.255 江苏省盐城市响水县 电信
993 221.231.105.0 221.231.105.65 江苏省盐城市 电信
994 221.231.105.66 221.231.105.66 江苏省盐城市滨海县 华鹤网盟滨海店(阜东中路248号))
995 221.231.105.67 221.231.105.169 江苏省盐城市 电信
996 221.231.105.170 221.231.105.170 江苏省盐城市滨海县 立新桥海洋网吧
997 221.231.105.171 221.231.106.255 江苏省盐城市 电信
998 221.231.107.0 221.231.107.57 江苏省盐城市阜宁县 电信
999 221.231.107.58 221.231.107.62 江苏省盐城市阜宁县 江苏荣威公司
1000 221.231.107.63 221.231.107.81 江苏省盐城市阜宁县 电信