ip地址查询

盐城市IP地址列表

盐城市网吧IP地址列表

在下面输入您要查询IP地址段范围的地理位置,点击查询

请输入地理位置:
最多只能列出前1000条IP信息,更详细的ip列表信息请用上边的查询按钮进入
序号 IP 起始地址 IP 结束地址 所在位置信息 电子地图
1 36.149.23.0 36.149.23.255 江苏省盐城市 移动
2 49.69.0.0 49.69.199.255 江苏省盐城市 电信
3 49.69.200.0 49.69.200.255 江苏省盐城市建湖县 电信
4 49.69.201.0 49.69.204.255 江苏省盐城市 电信
5 49.69.205.0 49.69.205.255 江苏省盐城市建湖县 电信
6 49.69.206.0 49.69.206.255 江苏省盐城市 电信
7 49.69.207.0 49.69.207.255 江苏省盐城市建湖县 电信
8 49.69.208.0 49.69.255.255 江苏省盐城市 电信
9 49.83.0.0 49.83.11.255 江苏省盐城市 电信
10 49.83.12.0 49.83.12.255 江苏省盐城市建湖县 电信
11 49.83.13.0 49.83.33.255 江苏省盐城市 电信
12 49.83.34.0 49.83.34.255 江苏省盐城市盐都区 电信
13 49.83.35.0 49.83.79.255 江苏省盐城市 电信
14 49.83.80.0 49.83.80.255 江苏省盐城市滨海县 电信
15 49.83.81.0 49.83.156.255 江苏省盐城市 电信
16 49.83.157.0 49.83.157.255 江苏省盐城市响水县 电信
17 49.83.158.0 49.83.255.255 江苏省盐城市 电信
18 58.192.160.0 58.192.175.255 江苏省盐城市 明达职业技术学院
19 58.193.48.0 58.193.55.255 江苏省盐城市 盐城卫生职业技术学院
20 58.219.128.0 58.219.143.255 江苏省盐城市东台市 电信
21 58.219.144.0 58.219.175.255 江苏省盐城市大丰市 电信
22 58.219.176.0 58.219.176.255 江苏省盐城市阜宁县 电信
23 58.219.177.0 58.219.177.255 江苏省盐城市建湖县 电信
24 58.219.178.0 58.219.191.255 江苏省盐城市阜宁县 电信
25 58.219.192.0 58.219.193.255 江苏省盐城市射阳县 电信
26 58.219.194.0 58.219.194.255 江苏省盐城市射阳县 方太厨房电器
27 58.219.195.0 58.219.199.255 江苏省盐城市射阳县 电信
28 58.219.200.0 58.219.211.255 江苏省盐城市 电信
29 58.219.212.0 58.219.213.255 江苏省盐城市大丰市 电信
30 58.219.214.0 58.219.236.255 江苏省盐城市 电信
31 58.219.237.0 58.219.237.255 江苏省盐城市盐都区 电信
32 58.219.238.0 58.219.255.255 江苏省盐城市 电信
33 58.223.240.0 58.223.240.255 江苏省盐城市 电信
34 58.240.0.0 58.240.5.37 江苏省盐城市 联通
35 58.240.5.38 58.240.5.38 江苏省盐城市 阳光世纪城
36 58.240.5.39 58.240.5.255 江苏省盐城市 联通
37 58.240.6.0 58.240.6.255 江苏省盐城市大丰市 联通
38 58.240.7.0 58.240.9.255 江苏省盐城市 联通
39 58.240.10.0 58.240.10.255 江苏省盐城市响水县 联通
40 58.240.11.0 58.240.15.255 江苏省盐城市 联通
41 58.240.240.0 58.240.243.255 江苏省盐城市 联通
42 58.241.59.0 58.241.59.255 江苏省盐城市 联通
43 58.241.208.0 58.241.208.45 江苏省盐城市 联通
44 58.241.208.46 58.241.208.46 江苏省盐城市 联通DNS服务器
45 58.241.208.47 58.241.208.181 江苏省盐城市 联通
46 58.241.208.182 58.241.208.182 江苏省盐城市 正通轮胎有限公司
47 58.241.208.183 58.241.210.255 江苏省盐城市 联通
48 58.241.211.0 58.241.211.255 江苏省盐城市大丰市 联通
49 58.241.212.0 58.241.212.255 江苏省盐城市 联通
50 58.241.213.0 58.241.215.255 江苏省盐城市亭湖区 联通
51 58.241.216.0 58.241.218.25 江苏省盐城市 联通
52 58.241.218.26 58.241.218.26 江苏省盐城市 金阳光娱乐城
53 58.241.218.27 58.241.220.169 江苏省盐城市 联通
54 58.241.220.170 58.241.220.170 江苏省盐城市 正通轮胎有限公司
55 58.241.220.171 58.241.220.255 江苏省盐城市 联通
56 58.241.221.0 58.241.221.255 江苏省盐城市 (亭湖区/盐都区)联通
57 58.241.222.0 58.241.222.255 江苏省盐城市 联通
58 58.241.223.0 58.241.223.255 江苏省盐城市东台市 联通
59 61.132.12.0 61.132.12.31 江苏省盐城市 电信
60 61.132.12.32 61.132.12.39 江苏省盐城市 盐城信托中心证券部
61 61.132.12.40 61.132.12.223 江苏省盐城市 电信
62 61.132.12.224 61.132.12.255 江苏省盐城市 盐城市委党校
63 61.132.13.0 61.132.13.255 江苏省盐城市 电信
64 61.132.126.0 61.132.126.255 江苏省盐城市 电信
65 61.147.40.0 61.147.58.255 江苏省盐城市 电信
66 61.147.59.0 61.147.59.255 江苏省盐城市射阳县 电信
67 61.147.60.0 61.147.63.255 江苏省盐城市 电信
68 61.155.42.72 61.155.42.72 江苏省盐城市 建林网吧
69 61.155.43.0 61.155.49.1 江苏省盐城市 电信
70 61.155.49.2 61.155.49.2 江苏省盐城市滨海县 星际网吧
71 61.155.49.3 61.155.50.59 江苏省盐城市 电信
72 61.155.50.60 61.155.50.60 江苏省盐城市 便仓镇桥东网吧
73 61.155.50.61 61.155.51.195 江苏省盐城市 电信
74 61.155.51.196 61.155.51.196 江苏省盐城市 人缘网吧
75 61.155.51.197 61.155.52.197 江苏省盐城市 电信
76 61.155.52.198 61.155.52.198 江苏省盐城市 科技局
77 61.155.52.199 61.155.55.255 江苏省盐城市 电信
78 61.177.240.0 61.177.240.255 江苏省盐城市滨海县 电信
79 61.177.241.0 61.177.241.255 江苏省盐城市射阳县 电信
80 61.177.242.0 61.177.242.255 江苏省盐城市大丰市 电信
81 61.177.243.0 61.177.243.255 江苏省盐城市建湖县 电信
82 61.177.245.0 61.177.245.105 江苏省盐城市 电信
83 61.177.245.106 61.177.245.106 江苏省盐城市射阳县 自立软件门市部
84 61.177.245.107 61.177.245.255 江苏省盐城市 电信
85 61.177.246.0 61.177.247.255 江苏省盐城市 (亭湖区/盐都区)电信
86 61.177.248.0 61.177.250.37 江苏省盐城市 电信
87 61.177.250.38 61.177.250.38 江苏省盐城市 青墩恒信网吧(剧场路1号)
88 61.177.250.39 61.177.250.41 江苏省盐城市 电信
89 61.177.250.42 61.177.250.42 江苏省盐城市 江苏悦达集团
90 61.177.250.43 61.177.250.45 江苏省盐城市 电信
91 61.177.250.46 61.177.250.46 江苏省盐城市响水县 中石化油库
92 61.177.250.47 61.177.250.49 江苏省盐城市 电信
93 61.177.250.50 61.177.250.50 江苏省盐城市盐都区 南郊星际网吧
94 61.177.250.51 61.177.250.65 江苏省盐城市 (东台市/大丰市)
95 61.177.250.66 61.177.250.66 江苏省盐城市 新兴绿洲网吧
96 61.177.250.67 61.177.250.69 江苏省盐城市 (东台市/大丰市)
97 61.177.250.70 61.177.250.70 江苏省盐城市 新兴心语网吧
98 61.177.250.71 61.177.250.93 江苏省盐城市 电信
99 61.177.250.94 61.177.250.94 江苏省盐城市 (伍佑镇)钻石网吧
100 61.177.250.95 61.177.250.101 江苏省盐城市 电信
101 61.177.250.102 61.177.250.102 江苏省盐城市 陈林网吧(生生超市后院)
102 61.177.250.103 61.177.250.152 江苏省盐城市 电信
103 61.177.250.153 61.177.250.154 江苏省盐城市 东风悦达起亚汽车有限公司
104 61.177.250.155 61.177.252.9 江苏省盐城市 电信
105 61.177.252.10 61.177.252.10 江苏省盐城市 汉庭盐城西环路店(西环中路198号)
106 61.177.252.11 61.177.252.17 江苏省盐城市 电信
107 61.177.252.18 61.177.252.18 江苏省盐城市 电乐星网络会所
108 61.177.252.19 61.177.252.81 江苏省盐城市 电信
109 61.177.252.82 61.177.252.82 江苏省盐城市 弘业期货盐城营业部
110 61.177.252.83 61.177.252.145 江苏省盐城市 电信
111 61.177.252.146 61.177.252.147 江苏省盐城市 北极网吧(商业大厦旁边)
112 61.177.252.148 61.177.255.255 江苏省盐城市 电信
113 106.110.0.0 106.110.63.255 江苏省盐城市 电信
114 106.110.128.0 106.110.177.255 江苏省盐城市 电信
115 106.110.179.0 106.110.255.255 江苏省盐城市 电信
116 106.111.178.0 106.111.189.255 江苏省盐城市 电信
117 112.0.0.0 112.0.31.255 江苏省盐城市 移动
118 112.2.12.0 112.2.13.255 江苏省盐城市 移动
119 112.2.48.0 112.2.55.255 江苏省盐城市 移动
120 112.3.32.0 112.3.63.255 江苏省盐城市 移动
121 112.3.160.0 112.3.191.255 江苏省盐城市 移动
122 112.21.241.0 112.21.255.255 江苏省盐城市 移动
123 112.24.96.0 112.24.127.255 江苏省盐城市 移动
124 112.82.0.0 112.82.9.255 江苏省盐城市 联通
125 112.82.10.0 112.82.10.255 江苏省盐城市阜宁县 联通
126 112.82.11.0 112.82.86.255 江苏省盐城市 联通
127 112.82.87.0 112.82.87.255 江苏省盐城市盐都区 联通
128 112.82.88.0 112.82.106.255 江苏省盐城市 联通
129 112.82.107.0 112.82.107.255 江苏省盐城市盐都区 联通
130 112.82.108.0 112.82.109.255 江苏省盐城市 联通
131 112.82.110.0 112.82.110.255 江苏省盐城市射阳县 联通
132 112.82.111.0 112.82.127.255 江苏省盐城市 联通
133 114.236.0.0 114.236.15.255 江苏省盐城市滨海县 电信
134 114.236.16.0 114.236.31.255 江苏省盐城市响水县 电信
135 114.236.32.0 114.236.47.255 江苏省盐城市射阳县 电信
136 114.236.48.0 114.236.63.255 江苏省盐城市建湖县 电信
137 114.236.64.0 114.236.65.255 江苏省盐城市 电信
138 114.236.66.0 114.236.66.255 江苏省盐城市滨海县 电信
139 114.236.67.0 114.236.97.255 江苏省盐城市 电信
140 114.236.98.0 114.236.98.255 江苏省盐城市建湖县 电信
141 114.236.99.0 114.236.111.255 江苏省盐城市东台市 电信
142 114.236.112.0 114.236.186.255 江苏省盐城市 电信
143 114.236.187.0 114.236.187.255 江苏省盐城市阜宁县 电信
144 114.236.188.0 114.236.211.255 江苏省盐城市 电信
145 114.236.212.0 114.236.212.255 江苏省盐城市盐都区 电信
146 114.236.213.0 114.236.237.255 江苏省盐城市 电信
147 114.236.238.0 114.236.238.255 江苏省盐城市滨海县 电信
148 114.236.239.0 114.236.255.255 江苏省盐城市 电信
149 117.21.173.0 117.21.173.255 江苏省盐城市 电信
150 117.60.16.0 117.60.23.255 江苏省盐城市 电信
151 117.60.140.0 117.60.140.255 江苏省盐城市 电信
152 117.60.160.0 117.60.160.255 江苏省盐城市大丰市 电信
153 117.61.200.0 117.61.200.255 江苏省盐城市 电信
154 117.93.0.0 117.93.47.255 江苏省盐城市 电信
155 117.93.48.0 117.93.63.255 江苏省盐城市东台市 电信
156 117.93.64.0 117.93.77.255 江苏省盐城市大丰市 电信
157 117.93.78.0 117.93.78.255 江苏省盐城市滨海县 电信
158 117.93.79.0 117.93.79.255 江苏省盐城市大丰市 电信
159 117.93.80.0 117.93.83.255 江苏省盐城市射阳县 电信
160 117.93.84.0 117.93.84.255 江苏省盐城市东台市 电信
161 117.93.85.0 117.93.93.255 江苏省盐城市射阳县 电信
162 117.93.94.0 117.93.94.255 江苏省盐城市东台市 电信
163 117.93.95.0 117.93.95.255 江苏省盐城市射阳县 电信
164 117.93.96.0 117.93.99.145 江苏省盐城市阜宁县 电信
165 117.93.99.146 117.93.99.146 江苏省盐城市阜宁县 五洲网吧
166 117.93.99.147 117.93.99.255 江苏省盐城市阜宁县 电信
167 117.93.100.0 117.93.100.255 江苏省盐城市亭湖区 电信
168 117.93.101.0 117.93.111.255 江苏省盐城市阜宁县 电信
169 117.93.112.0 117.93.127.255 江苏省盐城市滨海县 电信
170 117.93.128.0 117.93.143.255 江苏省盐城市响水县 电信
171 117.93.144.0 117.93.145.255 江苏省盐城市 电信
172 117.93.146.0 117.93.146.255 江苏省盐城市建湖县 电信
173 117.93.147.0 117.93.147.255 江苏省盐城市东台市 电信
174 117.93.148.0 117.93.159.255 江苏省盐城市建湖县 电信
175 117.93.160.0 117.93.189.255 江苏省盐城市 电信
176 117.93.190.0 117.93.190.255 江苏省盐城市亭湖区 电信
177 117.93.191.0 117.93.191.255 江苏省盐城市 电信
178 117.93.192.0 117.93.193.255 江苏省盐城市东台市 电信
179 117.93.194.0 117.93.194.255 江苏省盐城市大丰市 电信
180 117.93.195.0 117.93.202.255 江苏省盐城市 电信
181 117.93.203.0 117.93.203.255 江苏省盐城市响水县 电信
182 117.93.204.0 117.93.207.255 江苏省盐城市 电信
183 117.93.208.0 117.93.208.255 江苏省盐城市东台市 电信
184 117.93.209.0 117.93.242.255 江苏省盐城市 电信
185 117.93.243.0 117.93.243.255 江苏省盐城市建湖县 电信
186 117.93.244.0 117.93.255.255 江苏省盐城市 电信
187 121.226.155.0 121.226.159.255 江苏省盐城市 电信
188 121.234.0.0 121.234.7.255 江苏省盐城市 电信
189 121.234.8.0 121.234.8.255 江苏省盐城市阜宁县 电信
190 121.234.9.0 121.234.17.255 江苏省盐城市 电信
191 121.234.18.0 121.234.18.255 江苏省盐城市滨海县 电信
192 121.234.19.0 121.234.34.255 江苏省盐城市 电信
193 121.234.35.0 121.234.35.255 江苏省盐城市射阳县 电信
194 121.234.36.0 121.234.37.255 江苏省盐城市 电信
195 121.234.38.0 121.234.38.255 江苏省盐城市建湖县 电信
196 121.234.39.0 121.234.39.255 江苏省盐城市滨海县 电信
197 121.234.40.0 121.234.45.255 江苏省盐城市 电信
198 121.234.46.0 121.234.46.255 江苏省盐城市大丰市 电信
199 121.234.47.0 121.234.69.255 江苏省盐城市 电信
200 121.234.70.0 121.234.71.255 江苏省盐城市响水县 电信
201 121.234.72.0 121.234.79.255 江苏省盐城市 电信
202 121.234.80.0 121.234.84.255 江苏省盐城市东台市 电信
203 121.234.85.0 121.234.86.255 江苏省盐城市 电信
204 121.234.87.0 121.234.87.255 江苏省盐城市东台市 电信
205 121.234.88.0 121.234.127.255 江苏省盐城市 电信
206 122.89.98.0 122.89.98.255 江苏省盐城市 中移铁通
207 122.89.99.0 122.89.99.255 江苏省盐城市建湖县 中移铁通
208 122.89.104.0 122.89.127.255 江苏省盐城市 中移铁通
209 122.96.160.0 122.96.177.255 江苏省盐城市 联通
210 122.96.178.0 122.96.178.255 江苏省盐城市亭湖区 联通
211 122.96.179.0 122.96.199.62 江苏省盐城市 联通
212 122.96.199.63 122.96.199.63 江苏省盐城市建湖县 灵通网吧(县技校对面)
213 122.96.199.64 122.96.225.255 江苏省盐城市 联通
214 122.96.226.0 122.96.226.255 江苏省盐城市东台市 联通
215 122.96.227.0 122.96.243.255 江苏省盐城市 联通
216 122.96.244.0 122.96.245.255 江苏省盐城市大丰市 联通
217 122.96.246.0 122.96.255.255 江苏省盐城市 联通
218 122.192.112.0 122.192.127.255 江苏省盐城市 联通
219 123.72.192.0 123.72.199.255 江苏省盐城市 中移铁通
220 144.48.212.0 144.48.215.255 江苏省盐城市
221 153.37.0.0 153.37.79.255 江苏省盐城市 联通
222 180.117.102.0 180.117.102.255 江苏省盐城市东台市 电信
223 180.117.103.0 180.117.103.255 江苏省盐城市 电信
224 180.117.104.0 180.117.104.255 江苏省盐城市阜宁县 电信
225 180.117.105.0 180.117.127.255 江苏省盐城市 电信
226 180.125.160.0 180.125.160.255 江苏省盐城市 电信
227 180.126.0.0 180.126.31.255 江苏省盐城市东台市 电信
228 180.126.32.0 180.126.40.255 江苏省盐城市 电信
229 180.126.41.0 180.126.41.255 江苏省盐城市阜宁县 电信
230 180.126.42.0 180.126.49.255 江苏省盐城市 电信
231 180.126.50.0 180.126.50.255 江苏省盐城市射阳县 电信
232 180.126.51.0 180.126.81.255 江苏省盐城市 电信
233 180.126.82.0 180.126.86.255 江苏省盐城市滨海县 电信
234 180.126.87.0 180.126.101.255 江苏省盐城市 电信
235 180.126.102.0 180.126.102.255 江苏省盐城市盐都区 电信
236 180.126.103.0 180.126.127.255 江苏省盐城市 电信
237 180.126.128.0 180.126.128.255 江苏省盐城市建湖县 电信
238 180.126.129.0 180.126.132.255 江苏省盐城市 电信
239 180.126.133.0 180.126.143.255 江苏省盐城市建湖县 电信
240 180.126.144.0 180.126.151.255 江苏省盐城市 电信
241 180.126.152.0 180.126.152.255 江苏省盐城市大丰市 电信
242 180.126.153.0 180.126.166.255 江苏省盐城市 电信
243 180.126.167.0 180.126.167.255 江苏省盐城市建湖县 电信
244 180.126.168.0 180.126.168.255 江苏省盐城市 电信
245 180.126.169.0 180.126.169.255 江苏省盐城市射阳县 电信
246 180.126.170.0 180.126.183.255 江苏省盐城市 电信
247 180.126.184.0 180.126.184.255 江苏省盐城市射阳县 电信
248 180.126.185.0 180.126.204.255 江苏省盐城市 电信
249 180.126.205.0 180.126.205.255 江苏省盐城市东台市 电信
250 180.126.206.0 180.126.229.255 江苏省盐城市 电信
251 180.126.231.0 180.126.241.255 江苏省盐城市 电信
252 180.126.242.0 180.126.242.255 江苏省盐城市东台市 电信
253 180.126.243.0 180.126.254.255 江苏省盐城市 电信
254 180.126.255.0 180.126.255.255 江苏省盐城市盐都区 电信
255 202.102.11.0 202.102.11.255 江苏省盐城市 电信
256 202.119.136.0 202.119.143.255 江苏省盐城市 盐城工学院教育网
257 202.195.216.0 202.195.223.255 江苏省盐城市 盐城卫生学校
258 210.28.176.0 210.28.183.255 江苏省盐城市 盐城师范学院
259 210.29.208.0 210.29.223.255 江苏省盐城市 盐城纺织工业学校
260 210.73.140.0 210.73.140.255 江苏省盐城市 科技网
261 210.73.150.96 210.73.150.127 江苏省盐城市射阳县 科技网
262 210.73.150.128 210.73.150.159 江苏省盐城市滨海县 科技网
263 211.65.0.0 211.65.7.255 江苏省盐城市 盐城师范学院经贸分院
264 211.65.236.0 211.65.237.255 江苏省盐城市 盐城一中
265 211.65.240.0 211.65.255.255 江苏省盐城市 盐城工学院
266 211.90.176.0 211.90.176.255 江苏省盐城市 联通
267 211.90.177.0 211.90.177.128 江苏省盐城市阜宁县 联通
268 211.90.177.129 211.90.179.255 江苏省盐城市 联通
269 211.90.201.0 211.90.201.255 江苏省盐城市 联通
270 211.103.96.0 211.103.103.18 江苏省盐城市 移动
271 211.103.103.19 211.103.103.19 江苏省盐城市东台市 南沈灶网吧
272 211.103.103.20 211.103.103.24 江苏省盐城市 移动
273 211.103.103.25 211.103.103.255 江苏省盐城市 广电网
274 218.92.128.0 218.92.129.2 江苏省盐城市 电信
275 218.92.129.3 218.92.129.3 江苏省盐城市 瑞华轮胎有限公司
276 218.92.129.4 218.92.131.255 江苏省盐城市 电信
277 218.92.132.0 218.92.133.255 江苏省盐城市大丰市 电信
278 218.92.134.0 218.92.135.255 江苏省盐城市建湖县 电信
279 218.92.136.0 218.92.137.255 江苏省盐城市东台市 电信
280 218.92.138.0 218.92.138.222 江苏省盐城市射阳县 电信
281 218.92.138.223 218.92.138.223 江苏省盐城市 师范学院附近先锋网吧
282 218.92.138.224 218.92.139.255 江苏省盐城市射阳县 电信
283 218.92.140.0 218.92.141.255 江苏省盐城市阜宁县 电信
284 218.92.142.0 218.92.143.255 江苏省盐城市 电信
285 218.92.144.0 218.92.144.195 江苏省盐城市响水县 电信
286 218.92.144.196 218.92.144.196 江苏省盐城市响水县 黄圩镇风云网吧
287 218.92.144.197 218.92.145.255 江苏省盐城市响水县 电信
288 218.92.146.0 218.92.146.22 江苏省盐城市 电信
289 218.92.146.23 218.92.146.23 江苏省盐城市 解放南路人才市场
290 218.92.146.24 218.92.148.140 江苏省盐城市 电信
291 218.92.148.141 218.92.148.141 江苏省盐城市 怡景花园城小区
292 218.92.148.142 218.92.149.255 江苏省盐城市 电信
293 218.92.150.0 218.92.150.10 江苏省盐城市射阳县 电信
294 218.92.150.11 218.92.150.11 江苏省盐城市射阳县 陈洋职业中学机房
295 218.92.150.12 218.92.150.12 江苏省盐城市射阳县 萍萍网吧
296 218.92.150.13 218.92.150.17 江苏省盐城市射阳县 电信
297 218.92.150.18 218.92.150.18 江苏省盐城市射阳县 海通镇恒发网吧
298 218.92.150.19 218.92.150.19 江苏省盐城市射阳县 电信
299 218.92.150.20 218.92.150.20 江苏省盐城市射阳县 特庸镇大鸭网吧
300 218.92.150.21 218.92.150.255 江苏省盐城市射阳县 电信
301 218.92.151.0 218.92.151.255 江苏省盐城市 电信
302 218.92.152.0 218.92.152.255 江苏省盐城市东台市 电信
303 218.92.153.0 218.92.153.255 江苏省盐城市 电信
304 218.92.154.0 218.92.154.9 江苏省盐城市响水县 电信
305 218.92.154.10 218.92.154.10 江苏省盐城市响水县 陈港镇洪华网吧
306 218.92.154.11 218.92.155.255 江苏省盐城市响水县 电信
307 218.92.156.0 218.92.159.255 江苏省盐城市 电信
308 218.92.160.0 218.92.160.255 江苏省盐城市阜宁县 电信
309 218.92.161.0 218.92.161.7 江苏省盐城市阜宁县 邮政局
310 218.92.161.8 218.92.161.33 江苏省盐城市阜宁县 电信
311 218.92.161.34 218.92.161.34 江苏省盐城市阜宁县 图书馆
312 218.92.161.35 218.92.161.53 江苏省盐城市阜宁县 电信
313 218.92.161.54 218.92.161.54 江苏省盐城市阜宁县 众意网吧
314 218.92.161.55 218.92.161.57 江苏省盐城市阜宁县 电信
315 218.92.161.58 218.92.161.58 江苏省盐城市阜宁县 广源网吧(大关路)
316 218.92.161.59 218.92.161.72 江苏省盐城市阜宁县 电信
317 218.92.161.73 218.92.161.101 江苏省盐城市阜宁县 公众网吧
318 218.92.161.102 218.92.161.137 江苏省盐城市阜宁县 电信
319 218.92.161.138 218.92.161.138 江苏省盐城市阜宁县 新尘网吧
320 218.92.161.139 218.92.161.255 江苏省盐城市阜宁县 电信
321 218.92.162.0 218.92.162.38 江苏省盐城市 电信
322 218.92.162.39 218.92.162.39 江苏省盐城市 新新中恒网络
323 218.92.162.40 218.92.162.200 江苏省盐城市 电信
324 218.92.162.201 218.92.162.201 江苏省盐城市 腾飞网吧(解放南路)
325 218.92.162.202 218.92.162.255 江苏省盐城市 电信
326 218.92.163.0 218.92.163.129 江苏省盐城市 浪潮网吧(高力电子城西街44号)
327 218.92.163.130 218.92.163.255 江苏省盐城市 新震撼网吧(高力电子城西街44号)
328 218.92.164.0 218.92.164.73 江苏省盐城市东台市 电信
329 218.92.164.74 218.92.164.74 江苏省盐城市东台市 鑫鑫网吧
330 218.92.164.75 218.92.164.79 江苏省盐城市东台市 电信
331 218.92.164.80 218.92.164.90 江苏省盐城市东台市 中学
332 218.92.164.91 218.92.164.129 江苏省盐城市东台市 电信
333 218.92.164.130 218.92.164.135 江苏省盐城市东台市 一中
334 218.92.164.136 218.92.164.137 江苏省盐城市东台市 电信
335 218.92.164.138 218.92.164.138 江苏省盐城市东台市 后港镇网虫之家网吧
336 218.92.164.139 218.92.164.141 江苏省盐城市东台市 电信
337 218.92.164.142 218.92.164.142 江苏省盐城市东台市 灵星网吧(东门路100号)
338 218.92.164.143 218.92.164.201 江苏省盐城市东台市 电信
339 218.92.164.202 218.92.164.204 江苏省盐城市东台市 人民医院
340 218.92.164.205 218.92.164.255 江苏省盐城市东台市 电信
341 218.92.165.0 218.92.165.33 江苏省盐城市滨海县 电信
342 218.92.165.34 218.92.165.34 江苏省盐城市滨海县 纬中路宇宇网吧
343 218.92.165.35 218.92.165.220 江苏省盐城市滨海县 电信
344 218.92.165.221 218.92.165.221 江苏省盐城市滨海县 信用合作联社
345 218.92.165.222 218.92.165.255 江苏省盐城市滨海县 电信
346 218.92.166.0 218.92.166.1 江苏省盐城市建湖县 电信
347 218.92.166.2 218.92.166.2 江苏省盐城市建湖县 地球王网吧
348 218.92.166.3 218.92.166.5 江苏省盐城市建湖县 电信
349 218.92.166.6 218.92.166.6 江苏省盐城市建湖县 极光网吧
350 218.92.166.7 218.92.166.13 江苏省盐城市建湖县 电信
351 218.92.166.14 218.92.166.14 江苏省盐城市 新力网吧(县宾馆西200米)
352 218.92.166.15 218.92.166.17 江苏省盐城市建湖县 电信
353 218.92.166.18 218.92.166.18 江苏省盐城市建湖县 燕子网吧
354 218.92.166.19 218.92.166.21 江苏省盐城市建湖县 电信
355 218.92.166.22 218.92.166.22 江苏省盐城市建湖县 超音速网吧
356 218.92.166.23 218.92.166.25 江苏省盐城市建湖县 电信
357 218.92.166.26 218.92.166.26 江苏省盐城市建湖县 时代网吧
358 218.92.166.27 218.92.166.29 江苏省盐城市建湖县 电信
359 218.92.166.30 218.92.166.30 江苏省盐城市建湖县 龙卷风网吧
360 218.92.166.31 218.92.166.33 江苏省盐城市建湖县 电信
361 218.92.166.34 218.92.166.34 江苏省盐城市建湖县 中兴网吧
362 218.92.166.35 218.92.166.37 江苏省盐城市建湖县 电信
363 218.92.166.38 218.92.166.38 江苏省盐城市建湖县 四海网吧
364 218.92.166.39 218.92.166.41 江苏省盐城市建湖县 电信
365 218.92.166.42 218.92.166.42 江苏省盐城市建湖县 百花网吧
366 218.92.166.43 218.92.166.45 江苏省盐城市建湖县 电信
367 218.92.166.46 218.92.166.46 江苏省盐城市建湖县 恒升网吧
368 218.92.166.47 218.92.166.49 江苏省盐城市建湖县 电信
369 218.92.166.50 218.92.166.50 江苏省盐城市建湖县 孙武网吧
370 218.92.166.51 218.92.166.53 江苏省盐城市建湖县 电信
371 218.92.166.54 218.92.166.54 江苏省盐城市建湖县 经伟网吧
372 218.92.166.55 218.92.166.61 江苏省盐城市建湖县 电信
373 218.92.166.62 218.92.166.62 江苏省盐城市建湖县 心怡网吧(新世纪大桥南)
374 218.92.166.63 218.92.166.65 江苏省盐城市建湖县 电信
375 218.92.166.66 218.92.166.66 江苏省盐城市建湖县 灵通网吧
376 218.92.166.67 218.92.166.69 江苏省盐城市建湖县 电信
377 218.92.166.70 218.92.166.70 江苏省盐城市建湖县 心怡网吧(新世纪大桥南)
378 218.92.166.71 218.92.166.85 江苏省盐城市建湖县 电信
379 218.92.166.86 218.92.166.86 江苏省盐城市建湖县 地球村网吧
380 218.92.166.87 218.92.166.89 江苏省盐城市建湖县 电信
381 218.92.166.90 218.92.166.90 江苏省盐城市建湖县 新世纪网吧
382 218.92.166.91 218.92.166.97 江苏省盐城市建湖县 电信
383 218.92.166.98 218.92.166.98 江苏省盐城市建湖县 龙行网吧(大站桥河东)
384 218.92.166.99 218.92.166.101 江苏省盐城市建湖县 电信
385 218.92.166.102 218.92.166.102 江苏省盐城市建湖县 蚁巢网吧
386 218.92.166.103 218.92.166.105 江苏省盐城市建湖县 电信
387 218.92.166.106 218.92.166.106 江苏省盐城市建湖县 建阳镇天宇网吧
388 218.92.166.107 218.92.166.125 江苏省盐城市建湖县 电信
389 218.92.166.126 218.92.166.126 江苏省盐城市建湖县 豪门网吧
390 218.92.166.127 218.92.166.137 江苏省盐城市建湖县 电信
391 218.92.166.138 218.92.166.138 江苏省盐城市建湖县 联邦网吧
392 218.92.166.139 218.92.166.157 江苏省盐城市建湖县 电信
393 218.92.166.158 218.92.166.158 江苏省盐城市建湖县 e网情深网吧
394 218.92.166.159 218.92.166.202 江苏省盐城市建湖县 电信
395 218.92.166.203 218.92.166.206 江苏省盐城市建湖县 休闲网吧
396 218.92.166.207 218.92.166.245 江苏省盐城市建湖县 电信
397 218.92.166.246 218.92.166.246 江苏省盐城市 上冈高级中学
398 218.92.166.247 218.92.166.255 江苏省盐城市建湖县 电信
399 218.92.167.0 218.92.167.54 江苏省盐城市 电信
400 218.92.167.55 218.92.167.55 江苏省盐城市 经济开发区环保分局
401 218.92.167.56 218.92.167.69 江苏省盐城市 电信
402 218.92.167.70 218.92.167.70 江苏省盐城市大丰市 飞速网吧(老车站河北)
403 218.92.167.71 218.92.167.101 江苏省盐城市 电信
404 218.92.167.102 218.92.167.102 江苏省盐城市大丰市 鑫鑫网吧
405 218.92.167.103 218.92.168.255 江苏省盐城市 电信
406 218.92.169.0 218.92.169.255 江苏省盐城市 (盐都县)电信
407 218.92.170.0 218.92.171.65 江苏省盐城市 电信
408 218.92.171.66 218.92.171.66 江苏省盐城市阜宁县 咪咪网吧
409 218.92.171.67 218.92.171.145 江苏省盐城市 电信
410 218.92.171.146 218.92.171.146 江苏省盐城市阜宁县 华泰网吧(天宇华庄)
411 218.92.171.147 218.92.172.1 江苏省盐城市 电信
412 218.92.172.2 218.92.172.2 江苏省盐城市滨海县 北坍网吧
413 218.92.172.3 218.92.172.17 江苏省盐城市 电信
414 218.92.172.18 218.92.172.18 江苏省盐城市滨海县 玉龙网吧
415 218.92.172.19 218.92.172.29 江苏省盐城市 电信
416 218.92.172.30 218.92.172.30 江苏省盐城市滨海县 飞宇网吧
417 218.92.172.31 218.92.172.37 江苏省盐城市 电信
418 218.92.172.38 218.92.172.38 江苏省盐城市滨海县 物资巷梦之都网吧
419 218.92.172.39 218.92.172.41 江苏省盐城市 电信
420 218.92.172.42 218.92.172.42 江苏省盐城市滨海县 向阳大道花园网吧
421 218.92.172.43 218.92.172.57 江苏省盐城市 电信
422 218.92.172.58 218.92.172.58 江苏省盐城市滨海县 红星桥北风韵网吧
423 218.92.172.59 218.92.172.136 江苏省盐城市 电信
424 218.92.172.137 218.92.172.137 江苏省盐城市滨海县 东街头八发网吧
425 218.92.172.138 218.92.172.242 江苏省盐城市 电信
426 218.92.172.243 218.92.172.243 江苏省盐城市滨海县 蓝月亮网吧
427 218.92.172.244 218.92.172.255 江苏省盐城市 电信
428 218.92.173.0 218.92.173.97 江苏省盐城市响水县 电信
429 218.92.173.98 218.92.173.98 江苏省盐城市响水县 自然窗网吧
430 218.92.173.99 218.92.173.99 江苏省盐城市响水县 大昌网吧
431 218.92.173.100 218.92.173.100 江苏省盐城市响水县 博网网吧
432 218.92.173.101 218.92.173.105 江苏省盐城市响水县 电信
433 218.92.173.106 218.92.173.106 江苏省盐城市响水县 大明网吧
434 218.92.173.107 218.92.173.113 江苏省盐城市响水县 电信
435 218.92.173.114 218.92.173.114 江苏省盐城市响水县 小小网吧
436 218.92.173.115 218.92.173.116 江苏省盐城市响水县 电信
437 218.92.173.117 218.92.173.117 江苏省盐城市响水县 联想网吧
438 218.92.173.118 218.92.173.121 江苏省盐城市响水县 电信
439 218.92.173.122 218.92.173.122 江苏省盐城市响水县 天天网吧
440 218.92.173.123 218.92.173.129 江苏省盐城市响水县 电信
441 218.92.173.130 218.92.173.130 江苏省盐城市响水县 泡泡堂网吧
442 218.92.173.131 218.92.173.145 江苏省盐城市响水县 电信
443 218.92.173.146 218.92.173.146 江苏省盐城市响水县 天天网吧
444 218.92.173.147 218.92.173.165 江苏省盐城市响水县 电信
445 218.92.173.166 218.92.173.166 江苏省盐城市响水县 博网网吧
446 218.92.173.167 218.92.173.173 江苏省盐城市响水县 电信
447 218.92.173.174 218.92.173.174 江苏省盐城市响水县 幸福网吧
448 218.92.173.175 218.92.173.177 江苏省盐城市响水县 电信
449 218.92.173.178 218.92.173.178 江苏省盐城市响水县 滨江网吧
450 218.92.173.179 218.92.173.189 江苏省盐城市响水县 电信
451 218.92.173.190 218.92.173.190 江苏省盐城市响水县 飞宇网吧
452 218.92.173.191 218.92.173.193 江苏省盐城市响水县 电信
453 218.92.173.194 218.92.173.194 江苏省盐城市响水县 志强网吧
454 218.92.173.195 218.92.173.197 江苏省盐城市响水县 电信
455 218.92.173.198 218.92.173.198 江苏省盐城市响水县 天马网吧
456 218.92.173.199 218.92.173.201 江苏省盐城市响水县 电信
457 218.92.173.202 218.92.173.202 江苏省盐城市响水县 峰华网吧
458 218.92.173.203 218.92.173.255 江苏省盐城市响水县 电信
459 218.92.174.0 218.92.174.34 江苏省盐城市建湖县 电信
460 218.92.174.35 218.92.174.35 江苏省盐城市建湖县 上冈镇友好网吧
461 218.92.174.36 218.92.174.137 江苏省盐城市建湖县 电信
462 218.92.174.138 218.92.174.138 江苏省盐城市建湖县 了望网吧(农工商向西120米)
463 218.92.174.139 218.92.174.139 江苏省盐城市建湖县 电信
464 218.92.174.140 218.92.174.141 江苏省盐城市建湖县 了望网吧
465 218.92.174.142 218.92.174.164 江苏省盐城市建湖县 电信
466 218.92.174.165 218.92.174.165 江苏省盐城市建湖县 华创网吧
467 218.92.174.166 218.92.174.173 江苏省盐城市建湖县 电信
468 218.92.174.174 218.92.174.174 江苏省盐城市建湖县 旭日东升网吧
469 218.92.174.175 218.92.174.225 江苏省盐城市建湖县 电信
470 218.92.174.226 218.92.174.226 江苏省盐城市建湖县 星月网吧
471 218.92.174.227 218.92.174.227 江苏省盐城市建湖县 电信
472 218.92.174.228 218.92.174.228 江苏省盐城市建湖县 星月网络(建昌花苑南)
473 218.92.174.229 218.92.174.241 江苏省盐城市建湖县 电信
474 218.92.174.242 218.92.174.242 江苏省盐城市建湖县 时代E家网吧(湖中北路)
475 218.92.174.243 218.92.174.245 江苏省盐城市建湖县 电信
476 218.92.174.246 218.92.174.246 江苏省盐城市建湖县 新世纪网吧
477 218.92.174.247 218.92.174.255 江苏省盐城市建湖县 电信
478 218.92.175.0 218.92.176.193 江苏省盐城市 电信
479 218.92.176.194 218.92.176.194 江苏省盐城市 新全顺网络休闲会所(人民中路)
480 218.92.176.195 218.92.177.76 江苏省盐城市 电信
481 218.92.177.77 218.92.177.77 江苏省盐城市 时光隧道网络旗舰店(中茵海华时代广场18号二楼)
482 218.92.177.78 218.92.177.153 江苏省盐城市 电信
483 218.92.177.154 218.92.177.154 江苏省盐城市响水县 无名网吧
484 218.92.177.155 218.92.178.21 江苏省盐城市 电信
485 218.92.178.22 218.92.178.22 江苏省盐城市阜宁县 基地网吧
486 218.92.178.23 218.92.178.148 江苏省盐城市 电信
487 218.92.178.149 218.92.178.149 江苏省盐城市 灵机地带网吧
488 218.92.178.150 218.92.179.123 江苏省盐城市 电信
489 218.92.179.124 218.92.179.124 江苏省盐城市 超越时代网吧
490 218.92.179.125 218.92.179.243 江苏省盐城市 电信
491 218.92.179.244 218.92.179.244 江苏省盐城市 电信(联通出口)
492 218.92.179.245 218.92.180.2 江苏省盐城市 电信
493 218.92.180.3 218.92.180.3 江苏省盐城市 文港南路天轩网吧
494 218.92.180.4 218.92.180.117 江苏省盐城市 电信
495 218.92.180.118 218.92.180.118 江苏省盐城市 春林网络
496 218.92.180.119 218.92.180.119 江苏省盐城市 电信
497 218.92.180.120 218.92.180.120 江苏省盐城市 风铃草网络
498 218.92.180.121 218.92.181.1 江苏省盐城市 电信
499 218.92.181.2 218.92.181.2 江苏省盐城市 文港路天轩网吧
500 218.92.181.3 218.92.182.130 江苏省盐城市 电信
501 218.92.182.131 218.92.182.131 江苏省盐城市 师范学院西大门附近飞鱼网吧
502 218.92.182.132 218.92.183.65 江苏省盐城市 电信
503 218.92.183.66 218.92.183.66 江苏省盐城市 老船长网吧
504 218.92.183.67 218.92.183.67 江苏省盐城市 农民街船长网吧(6中门外)
505 218.92.183.68 218.92.183.121 江苏省盐城市 电信
506 218.92.183.122 218.92.183.122 江苏省盐城市 榆河路老船长网吧
507 218.92.183.123 218.92.184.98 江苏省盐城市 电信
508 218.92.184.99 218.92.184.99 江苏省盐城市 师范学院附近未了情网吧
509 218.92.184.100 218.92.184.116 江苏省盐城市 电信
510 218.92.184.117 218.92.184.117 江苏省盐城市 师范学院附近未了情网吧
511 218.92.184.118 218.92.184.170 江苏省盐城市 电信
512 218.92.184.171 218.92.184.171 江苏省盐城市 心雨网吧
513 218.92.184.172 218.92.186.33 江苏省盐城市 电信
514 218.92.186.34 218.92.186.34 江苏省盐城市 馨缘网吧
515 218.92.186.35 218.92.186.63 江苏省盐城市 电信
516 218.92.186.64 218.92.186.127 江苏省盐城市 人民中路艺林网吧
517 218.92.186.128 218.92.187.143 江苏省盐城市 电信
518 218.92.187.144 218.92.187.144 江苏省盐城市 尚庄镇精灵网吧
519 218.92.187.145 218.92.190.255 江苏省盐城市 电信
520 218.92.191.0 218.92.191.99 江苏省盐城市建湖县 电信
521 218.92.191.100 218.92.191.100 江苏省盐城市 斑竹网吧(盐都电大旁)
522 218.92.191.101 218.92.191.255 江苏省盐城市建湖县 电信
523 218.92.192.0 218.92.192.127 江苏省盐城市东台市 电信
524 218.92.192.128 218.92.192.255 江苏省盐城市 相约今生网吧
525 218.92.193.0 218.92.193.6 江苏省盐城市 电信
526 218.92.193.7 218.92.193.7 江苏省盐城市 北郊寻梦网吧
527 218.92.193.8 218.92.194.59 江苏省盐城市 电信
528 218.92.194.60 218.92.194.69 江苏省盐城市 东辉网络
529 218.92.194.70 218.92.194.177 江苏省盐城市 电信
530 218.92.194.178 218.92.194.178 江苏省盐城市 开开网吧
531 218.92.194.179 218.92.195.149 江苏省盐城市 电信
532 218.92.195.150 218.92.195.150 江苏省盐城市 天宇阁网吧
533 218.92.195.151 218.92.195.160 江苏省盐城市 电信
534 218.92.195.161 218.92.195.161 江苏省盐城市 天宇阁网吧
535 218.92.195.162 218.92.195.170 江苏省盐城市 电信
536 218.92.195.171 218.92.195.171 江苏省盐城市 天宇网吧
537 218.92.195.172 218.92.196.7 江苏省盐城市 电信
538 218.92.196.8 218.92.196.8 江苏省盐城市 星星小屋网吧
539 218.92.196.9 218.92.196.63 江苏省盐城市 电信
540 218.92.196.64 218.92.196.127 江苏省盐城市 阳光网吧
541 218.92.196.128 218.92.197.1 江苏省盐城市 电信
542 218.92.197.2 218.92.197.62 江苏省盐城市 宝杰网络
543 218.92.197.63 218.92.197.95 江苏省盐城市 电信
544 218.92.197.96 218.92.197.97 江苏省盐城市 盐城师范学院
545 218.92.197.98 218.92.197.98 江苏省盐城市 盐城师范学院黄海学院
546 218.92.197.99 218.92.197.103 江苏省盐城市 盐城师范学院
547 218.92.197.104 218.92.197.105 江苏省盐城市 电信
548 218.92.197.106 218.92.197.106 江苏省盐城市 盐城工学院美食街新兰心网吧
549 218.92.197.107 218.92.198.151 江苏省盐城市 电信
550 218.92.198.152 218.92.198.152 江苏省盐城市 环球网络
551 218.92.198.153 218.92.198.198 江苏省盐城市 电信
552 218.92.198.199 218.92.198.199 江苏省盐城市 师范学院旁的博员网吧
553 218.92.198.200 218.92.198.248 江苏省盐城市 电信
554 218.92.198.249 218.92.198.249 江苏省盐城市 盐城师范学院附近先锋网吧
555 218.92.198.250 218.92.199.1 江苏省盐城市 电信
556 218.92.199.2 218.92.199.2 江苏省盐城市 师范学院旁的菁华网吧
557 218.92.199.3 218.92.199.33 江苏省盐城市 电信
558 218.92.199.34 218.92.199.34 江苏省盐城市 明城锦江大酒店
559 218.92.199.35 218.92.199.67 江苏省盐城市 电信
560 218.92.199.68 218.92.199.68 江苏省盐城市 盐南斯翔网吧
561 218.92.199.69 218.92.199.69 江苏省盐城市 师范学院大门附近惠友网吧
562 218.92.199.70 218.92.199.157 江苏省盐城市 电信
563 218.92.199.158 218.92.199.158 江苏省盐城市 伍佑陈林网吧(生生超市后面)
564 218.92.199.159 218.92.201.129 江苏省盐城市 电信
565 218.92.201.130 218.92.201.130 江苏省盐城市建湖县 方兴网络(东方御花园A8栋108-109室)
566 218.92.201.131 218.92.201.133 江苏省盐城市 电信
567 218.92.201.134 218.92.201.134 江苏省盐城市建湖县 网城网吧
568 218.92.201.135 218.92.202.255 江苏省盐城市 电信
569 218.92.203.0 218.92.203.255 江苏省盐城市阜宁县 电信
570 218.92.204.0 218.92.204.9 江苏省盐城市大丰市 电信
571 218.92.204.10 218.92.204.10 江苏省盐城市大丰市 通庆网吧
572 218.92.204.11 218.92.204.21 江苏省盐城市大丰市 电信
573 218.92.204.22 218.92.204.22 江苏省盐城市大丰市 虹宇网吧
574 218.92.204.23 218.92.204.125 江苏省盐城市大丰市 电信
575 218.92.204.126 218.92.204.126 江苏省盐城市大丰市 商业街天鹅网吧
576 218.92.204.127 218.92.204.133 江苏省盐城市大丰市 电信
577 218.92.204.134 218.92.204.134 江苏省盐城市大丰市 名都广场南门二楼行天网吧
578 218.92.204.135 218.92.204.137 江苏省盐城市大丰市 电信
579 218.92.204.138 218.92.204.138 江苏省盐城市大丰市 金丰网络会所
580 218.92.204.139 218.92.204.209 江苏省盐城市大丰市 电信
581 218.92.204.210 218.92.204.210 江苏省盐城市大丰市 龙堤网吧
582 218.92.204.211 218.92.204.253 江苏省盐城市大丰市 电信
583 218.92.204.254 218.92.204.254 江苏省盐城市大丰市 地下商城内红梅网吧
584 218.92.204.255 218.92.205.217 江苏省盐城市大丰市 电信
585 218.92.205.218 218.92.205.218 江苏省盐城市大丰市 新世纪网吧(大润发超市东侧)
586 218.92.205.219 218.92.205.255 江苏省盐城市大丰市 电信
587 218.92.206.0 218.92.206.21 江苏省盐城市 电信
588 218.92.206.22 218.92.206.22 江苏省盐城市大丰市 柳青网吧
589 218.92.206.23 218.92.206.73 江苏省盐城市 电信
590 218.92.206.74 218.92.206.74 江苏省盐城市大丰市 横生网吧
591 218.92.206.75 218.92.206.97 江苏省盐城市 电信
592 218.92.206.98 218.92.206.98 江苏省盐城市 今生有约网吧
593 218.92.206.99 218.92.206.169 江苏省盐城市 电信
594 218.92.206.170 218.92.206.170 江苏省盐城市大丰市 新丰镇飞宇网吧
595 218.92.206.171 218.92.206.255 江苏省盐城市 电信
596 218.92.207.0 218.92.207.33 江苏省盐城市射阳县 电信
597 218.92.207.34 218.92.207.34 江苏省盐城市射阳县 兴桥镇国宇网吧
598 218.92.207.35 218.92.207.41 江苏省盐城市射阳县 电信
599 218.92.207.42 218.92.207.42 江苏省盐城市射阳县 洋马镇大卫网吧
600 218.92.207.43 218.92.207.45 江苏省盐城市射阳县 电信
601 218.92.207.46 218.92.207.46 江苏省盐城市射阳县 盐东镇球球网吧
602 218.92.207.47 218.92.207.57 江苏省盐城市射阳县 电信
603 218.92.207.58 218.92.207.58 江苏省盐城市射阳县 新视点网吧
604 218.92.207.59 218.92.207.113 江苏省盐城市射阳县 电信
605 218.92.207.114 218.92.207.116 江苏省盐城市 国宇网络游戏部
606 218.92.207.117 218.92.207.117 江苏省盐城市射阳县 电信
607 218.92.207.118 218.92.207.118 江苏省盐城市 国宇网络数据部
608 218.92.207.119 218.92.207.199 江苏省盐城市射阳县 电信
609 218.92.207.200 218.92.207.200 江苏省盐城市射阳县 黄尖镇时尚网吧
610 218.92.207.201 218.92.207.204 江苏省盐城市射阳县 电信
611 218.92.207.205 218.92.207.205 江苏省盐城市 联通互联电信出口
612 218.92.207.206 218.92.207.255 江苏省盐城市射阳县 电信
613 218.92.208.0 218.92.210.255 江苏省盐城市 电信
614 218.92.211.0 218.92.211.255 江苏省盐城市亭湖区 电信
615 218.92.212.0 218.92.213.117 江苏省盐城市射阳县 电信
616 218.92.213.118 218.92.213.118 江苏省盐城市射阳县 海通中学
617 218.92.213.119 218.92.213.255 江苏省盐城市射阳县 电信
618 218.92.214.0 218.92.214.255 江苏省盐城市阜宁县 电信
619 218.92.215.0 218.92.215.255 江苏省盐城市响水县 电信
620 218.92.216.0 218.92.217.255 江苏省盐城市东台市 电信
621 218.92.218.0 218.92.219.255 江苏省盐城市大丰市 电信
622 218.92.220.0 218.92.220.255 江苏省盐城市 网宿科技电信CDN节点
623 218.92.221.0 218.92.221.255 江苏省盐城市 网宿科技股份有限公司电信CDN节点
624 218.92.222.0 218.92.222.255 江苏省盐城市建湖县 电信
625 218.92.223.0 218.92.223.255 江苏省盐城市滨海县 电信
626 218.92.224.0 218.92.226.255 江苏省盐城市 电信
627 218.92.227.0 218.92.227.255 江苏省盐城市 网宿科技电信CDN节点
628 218.92.228.0 218.92.230.255 江苏省盐城市 电信
629 218.92.231.0 218.92.231.255 江苏省盐城市射阳县 电信
630 218.92.232.0 218.92.236.255 江苏省盐城市 电信
631 218.92.237.0 218.92.237.205 江苏省盐城市响水县 电信
632 218.92.237.206 218.92.237.206 江苏省盐城市响水县 陈家港镇佳佳网吧
633 218.92.237.207 218.92.237.255 江苏省盐城市响水县 电信
634 218.92.238.0 218.92.239.255 江苏省盐城市 电信
635 218.92.240.0 218.92.240.185 江苏省盐城市射阳县 电信
636 218.92.240.186 218.92.240.186 江苏省盐城市射阳县 海通镇金苹果网吧
637 218.92.240.187 218.92.241.10 江苏省盐城市射阳县 电信
638 218.92.241.11 218.92.241.11 江苏省盐城市射阳县 振阳街16号楼微普网吧
639 218.92.241.12 218.92.241.13 江苏省盐城市射阳县 电信
640 218.92.241.14 218.92.241.14 江苏省盐城市射阳县 E国度空间(合德镇康平路科技楼下)
641 218.92.241.15 218.92.241.41 江苏省盐城市射阳县 电信
642 218.92.241.42 218.92.241.42 江苏省盐城市射阳县 朝阳网吧
643 218.92.241.43 218.92.241.57 江苏省盐城市射阳县 电信
644 218.92.241.58 218.92.241.58 江苏省盐城市射阳县 新视点网吧
645 218.92.241.59 218.92.241.81 江苏省盐城市射阳县 电信
646 218.92.241.82 218.92.241.82 江苏省盐城市射阳县 太阳城飞腾网吧
647 218.92.241.83 218.92.241.121 江苏省盐城市射阳县 电信
648 218.92.241.122 218.92.241.122 江苏省盐城市 金太阳网络服务联盟
649 218.92.241.123 218.92.241.149 江苏省盐城市射阳县 电信
650 218.92.241.150 218.92.241.150 江苏省盐城市射阳县 乐乐乐网吧
651 218.92.241.151 218.92.241.201 江苏省盐城市射阳县 电信
652 218.92.241.202 218.92.241.202 江苏省盐城市 盐城工学院
653 218.92.241.203 218.92.241.244 江苏省盐城市射阳县 电信
654 218.92.241.245 218.92.241.245 江苏省盐城市射阳县 森新网吧
655 218.92.241.246 218.92.241.255 江苏省盐城市射阳县 电信
656 218.92.242.0 218.92.242.1 江苏省盐城市 电信
657 218.92.242.2 218.92.242.2 江苏省盐城市阜宁县 益林镇超越网吧
658 218.92.242.3 218.92.242.5 江苏省盐城市 电信
659 218.92.242.6 218.92.242.6 江苏省盐城市阜宁县 开思网吧
660 218.92.242.7 218.92.242.9 江苏省盐城市 电信
661 218.92.242.10 218.92.242.10 江苏省盐城市阜宁县 众意网吧
662 218.92.242.11 218.92.242.13 江苏省盐城市 电信
663 218.92.242.14 218.92.242.14 江苏省盐城市阜宁县 易恋网吧
664 218.92.242.15 218.92.242.17 江苏省盐城市 电信
665 218.92.242.18 218.92.242.18 江苏省盐城市阜宁县 东沟镇好朋友网吧
666 218.92.242.19 218.92.242.29 江苏省盐城市 电信
667 218.92.242.30 218.92.242.30 江苏省盐城市阜宁县 益林镇流星雨网络会所
668 218.92.242.31 218.92.242.33 江苏省盐城市 电信
669 218.92.242.34 218.92.242.34 江苏省盐城市阜宁县 益林镇新芯语网吧
670 218.92.242.35 218.92.242.73 江苏省盐城市 电信
671 218.92.242.74 218.92.242.74 江苏省盐城市阜宁县 广源网吧(大关路)
672 218.92.242.75 218.92.242.85 江苏省盐城市 电信
673 218.92.242.86 218.92.242.86 江苏省盐城市阜宁县 城西网吧
674 218.92.242.87 218.92.242.89 江苏省盐城市 电信
675 218.92.242.90 218.92.242.90 江苏省盐城市阜宁县 宏人网吧
676 218.92.242.91 218.92.242.98 江苏省盐城市 电信
677 218.92.242.100 218.92.242.113 江苏省盐城市 电信
678 218.92.242.114 218.92.242.114 江苏省盐城市阜宁县 精诚网吧
679 218.92.242.115 218.92.242.137 江苏省盐城市 电信
680 218.92.242.138 218.92.242.138 江苏省盐城市建湖县 飞宇网络会所(万嘉广场二楼)
681 218.92.242.139 218.92.242.149 江苏省盐城市 电信
682 218.92.242.150 218.92.242.150 江苏省盐城市建湖县 摩羯网吧
683 218.92.242.151 218.92.242.255 江苏省盐城市 电信
684 218.92.243.0 218.92.243.138 江苏省盐城市滨海县 电信
685 218.92.243.139 218.92.243.139 江苏省盐城市滨海县 好友网吧
686 218.92.243.140 218.92.243.140 江苏省盐城市滨海县 电信
687 218.92.243.141 218.92.243.141 江苏省盐城市滨海县 蓝天网吧
688 218.92.243.142 218.92.243.148 江苏省盐城市滨海县 电信
689 218.92.243.149 218.92.243.149 江苏省盐城市滨海县 八巨镇远蓝网吧
690 218.92.243.150 218.92.243.154 江苏省盐城市滨海县 电信
691 218.92.243.155 218.92.243.158 江苏省盐城市滨海县 明达中学
692 218.92.243.159 218.92.243.196 江苏省盐城市滨海县 电信
693 218.92.243.197 218.92.243.197 江苏省盐城市滨海县 中学
694 218.92.243.198 218.92.243.255 江苏省盐城市滨海县 电信
695 218.92.244.0 218.92.244.255 江苏省盐城市射阳县 电信
696 218.92.245.0 218.92.245.1 江苏省盐城市东台市 电信
697 218.92.245.2 218.92.245.2 江苏省盐城市东台市 海清网吧
698 218.92.245.3 218.92.245.5 江苏省盐城市东台市 电信
699 218.92.245.6 218.92.245.6 江苏省盐城市东台市 西元网吧(中亚城市花园4-135)
700 218.92.245.7 218.92.245.9 江苏省盐城市东台市 电信
701 218.92.245.10 218.92.245.10 江苏省盐城市东台市 雷鸣网吧
702 218.92.245.11 218.92.245.17 江苏省盐城市东台市 电信
703 218.92.245.18 218.92.245.18 江苏省盐城市东台市 至爱网吧
704 218.92.245.19 218.92.245.33 江苏省盐城市东台市 电信
705 218.92.245.34 218.92.245.34 江苏省盐城市东台市 新网友网吧
706 218.92.245.35 218.92.245.37 江苏省盐城市东台市 电信
707 218.92.245.38 218.92.245.38 江苏省盐城市东台市 东进网吧
708 218.92.245.39 218.92.245.57 江苏省盐城市东台市 电信
709 218.92.245.58 218.92.245.58 江苏省盐城市东台市 天地沙龙网吧
710 218.92.245.59 218.92.245.61 江苏省盐城市东台市 电信
711 218.92.245.62 218.92.245.62 江苏省盐城市东台市 旺旺网吧
712 218.92.245.63 218.92.245.65 江苏省盐城市东台市 电信
713 218.92.245.66 218.92.245.66 江苏省盐城市东台市 星际网吧
714 218.92.245.67 218.92.245.67 江苏省盐城市东台市 电信
715 218.92.245.68 218.92.245.68 江苏省盐城市东台市 旺旺网吧
716 218.92.245.69 218.92.245.85 江苏省盐城市东台市 电信
717 218.92.245.86 218.92.245.86 江苏省盐城市东台市 丛芳网吧
718 218.92.245.87 218.92.245.97 江苏省盐城市东台市 电信
719 218.92.245.98 218.92.245.98 江苏省盐城市东台市 劲松网吧
720 218.92.245.99 218.92.245.105 江苏省盐城市东台市 电信
721 218.92.245.106 218.92.245.106 江苏省盐城市东台市 环宇网吧
722 218.92.245.107 218.92.245.109 江苏省盐城市东台市 电信
723 218.92.245.110 218.92.245.110 江苏省盐城市东台市 卫华网吧
724 218.92.245.111 218.92.245.117 江苏省盐城市东台市 电信
725 218.92.245.118 218.92.245.118 江苏省盐城市东台市 NO.1网络会所
726 218.92.245.119 218.92.245.149 江苏省盐城市东台市 电信
727 218.92.245.150 218.92.245.150 江苏省盐城市东台市 梁垛长青网吧
728 218.92.245.151 218.92.245.157 江苏省盐城市东台市 电信
729 218.92.245.158 218.92.245.158 江苏省盐城市东台市 四灶靖蓉网吧
730 218.92.245.159 218.92.245.181 江苏省盐城市东台市 电信
731 218.92.245.182 218.92.245.182 江苏省盐城市东台市 三仓镇新农恒峰网吧
732 218.92.245.183 218.92.245.209 江苏省盐城市东台市 电信
733 218.92.245.210 218.92.245.210 江苏省盐城市东台市 新宇网吧
734 218.92.245.211 218.92.245.221 江苏省盐城市东台市 电信
735 218.92.245.222 218.92.245.222 江苏省盐城市东台市 同创网吧(新曹农场建新东路32号)
736 218.92.245.223 218.92.245.229 江苏省盐城市东台市 电信
737 218.92.245.230 218.92.245.230 江苏省盐城市东台市 世纪网吧
738 218.92.245.231 218.92.245.255 江苏省盐城市东台市 电信
739 218.92.246.0 218.92.248.255 江苏省盐城市 电信
740 218.92.249.0 218.92.249.69 江苏省盐城市大丰市 电信
741 218.92.249.70 218.92.249.70 江苏省盐城市大丰市 天利网吧
742 218.92.249.71 218.92.249.101 江苏省盐城市大丰市 电信
743 218.92.249.102 218.92.249.102 江苏省盐城市大丰市 金牛网吧
744 218.92.249.103 218.92.249.109 江苏省盐城市大丰市 电信
745 218.92.249.110 218.92.249.110 江苏省盐城市大丰市 恒生网吧
746 218.92.249.111 218.92.249.117 江苏省盐城市大丰市 电信
747 218.92.249.118 218.92.249.118 江苏省盐城市大丰市 人民南路新概念网吧
748 218.92.249.119 218.92.249.121 江苏省盐城市大丰市 电信
749 218.92.249.122 218.92.249.122 江苏省盐城市大丰市 东海网吧
750 218.92.249.123 218.92.249.128 江苏省盐城市大丰市 电信
751 218.92.249.129 218.92.249.129 江苏省盐城市阜宁县 电信
752 218.92.249.130 218.92.249.130 江苏省盐城市阜宁县 HAPPY网吧
753 218.92.249.131 218.92.249.133 江苏省盐城市阜宁县 电信
754 218.92.249.134 218.92.249.134 江苏省盐城市阜宁县 畅谈网吧
755 218.92.249.135 218.92.249.146 江苏省盐城市阜宁县 电信
756 218.92.249.147 218.92.249.147 江苏省盐城市阜宁县 虫庆(绿色)网吧
757 218.92.249.148 218.92.249.161 江苏省盐城市阜宁县 电信
758 218.92.249.162 218.92.249.162 江苏省盐城市阜宁县 圆林网吧
759 218.92.249.163 218.92.249.165 江苏省盐城市阜宁县 电信
760 218.92.249.166 218.92.249.166 江苏省盐城市阜宁县 海豹网吧
761 218.92.249.167 218.92.249.169 江苏省盐城市阜宁县 电信
762 218.92.249.170 218.92.249.170 江苏省盐城市阜宁县 恒信网吧
763 218.92.249.171 218.92.249.173 江苏省盐城市阜宁县 电信
764 218.92.249.174 218.92.249.174 江苏省盐城市阜宁县 欣欣网吧
765 218.92.249.175 218.92.249.181 江苏省盐城市阜宁县 电信
766 218.92.249.182 218.92.249.182 江苏省盐城市阜宁县 狗四网吧
767 218.92.249.183 218.92.249.185 江苏省盐城市阜宁县 电信
768 218.92.249.186 218.92.249.186 江苏省盐城市阜宁县 博雅网吧
769 218.92.249.187 218.92.249.189 江苏省盐城市阜宁县 电信
770 218.92.249.190 218.92.249.190 江苏省盐城市阜宁县 星宇网吧
771 218.92.249.191 218.92.249.193 江苏省盐城市阜宁县 电信
772 218.92.249.194 218.92.249.194 江苏省盐城市阜宁县 虫庆(绿色)网吧
773 218.92.249.195 218.92.249.197 江苏省盐城市阜宁县 电信
774 218.92.249.198 218.92.249.198 江苏省盐城市阜宁县 飞天网吧
775 218.92.249.199 218.92.249.201 江苏省盐城市阜宁县 电信
776 218.92.249.202 218.92.249.202 江苏省盐城市阜宁县 东沟镇三新网吧
777 218.92.249.203 218.92.249.205 江苏省盐城市阜宁县 电信
778 218.92.249.206 218.92.249.206 江苏省盐城市阜宁县 真情网吧
779 218.92.249.207 218.92.249.209 江苏省盐城市阜宁县 电信
780 218.92.249.210 218.92.249.210 江苏省盐城市阜宁县 亚峰网吧
781 218.92.249.211 218.92.249.213 江苏省盐城市阜宁县 电信
782 218.92.249.214 218.92.249.214 江苏省盐城市阜宁县 心网之恋网吧
783 218.92.249.215 218.92.249.217 江苏省盐城市阜宁县 电信
784 218.92.249.218 218.92.249.218 江苏省盐城市阜宁县 趣味网吧
785 218.92.249.219 218.92.249.221 江苏省盐城市阜宁县 电信
786 218.92.249.222 218.92.249.222 江苏省盐城市阜宁县 振华网吧
787 218.92.249.223 218.92.249.225 江苏省盐城市阜宁县 电信
788 218.92.249.226 218.92.249.226 江苏省盐城市阜宁县 超能网吧
789 218.92.249.227 218.92.249.229 江苏省盐城市阜宁县 电信
790 218.92.249.230 218.92.249.230 江苏省盐城市阜宁县 五洲网吧
791 218.92.249.231 218.92.249.233 江苏省盐城市阜宁县 电信
792 218.92.249.234 218.92.249.234 江苏省盐城市阜宁县 条河镇大众网吧
793 218.92.249.235 218.92.249.237 江苏省盐城市阜宁县 电信
794 218.92.249.238 218.92.249.238 江苏省盐城市阜宁县 天扬网吧
795 218.92.249.239 218.92.249.245 江苏省盐城市阜宁县 电信
796 218.92.249.246 218.92.249.246 江苏省盐城市阜宁县 五洲网吧
797 218.92.249.247 218.92.249.255 江苏省盐城市阜宁县 电信
798 218.92.250.0 218.92.250.73 江苏省盐城市 电信
799 218.92.250.74 218.92.250.74 江苏省盐城市响水县 新时代网吧
800 218.92.250.75 218.92.250.81 江苏省盐城市响水县 电信
801 218.92.250.82 218.92.250.82 江苏省盐城市响水县 兰天网吧
802 218.92.250.83 218.92.250.89 江苏省盐城市响水县 电信
803 218.92.250.90 218.92.250.90 江苏省盐城市响水县 红旗网吧
804 218.92.250.91 218.92.250.93 江苏省盐城市响水县 电信
805 218.92.250.94 218.92.250.94 江苏省盐城市响水县 心感觉网吧
806 218.92.250.95 218.92.250.97 江苏省盐城市响水县 电信
807 218.92.250.98 218.92.250.98 江苏省盐城市响水县 世纪风网吧
808 218.92.250.99 218.92.250.109 江苏省盐城市响水县 电信
809 218.92.250.110 218.92.250.110 江苏省盐城市响水县 心连心网吧
810 218.92.250.111 218.92.250.113 江苏省盐城市响水县 电信
811 218.92.250.114 218.92.250.114 江苏省盐城市响水县 新时空网吧
812 218.92.250.115 218.92.250.117 江苏省盐城市响水县 电信
813 218.92.250.118 218.92.250.118 江苏省盐城市 自然窗网城
814 218.92.250.119 218.92.250.128 江苏省盐城市响水县 电信
815 218.92.250.129 218.92.250.133 江苏省盐城市大丰市 电信
816 218.92.250.134 218.92.250.134 江苏省盐城市大丰市 和谐网吧
817 218.92.250.135 218.92.250.149 江苏省盐城市大丰市 电信
818 218.92.250.150 218.92.250.150 江苏省盐城市大丰市 育红路飞燕网吧
819 218.92.250.151 218.92.250.157 江苏省盐城市大丰市 电信
820 218.92.250.158 218.92.250.158 江苏省盐城市大丰市 育红路超人网吧
821 218.92.250.159 218.92.250.165 江苏省盐城市大丰市 电信
822 218.92.250.166 218.92.250.166 江苏省盐城市大丰市 建业路新人网吧
823 218.92.250.167 218.92.250.169 江苏省盐城市大丰市 电信
824 218.92.250.170 218.92.250.170 江苏省盐城市大丰市 众创网吧(建邺路老龄房产门市房2-3)
825 218.92.250.171 218.92.250.185 江苏省盐城市大丰市 电信
826 218.92.250.186 218.92.250.186 江苏省盐城市大丰市 唐人网吧
827 218.92.250.187 218.92.250.221 江苏省盐城市大丰市 电信
828 218.92.250.222 218.92.250.222 江苏省盐城市大丰市 海潮网吧
829 218.92.250.223 218.92.250.229 江苏省盐城市大丰市 电信
830 218.92.250.230 218.92.250.230 江苏省盐城市大丰市 健康网吧
831 218.92.250.231 218.92.250.233 江苏省盐城市大丰市 电信
832 218.92.250.234 218.92.250.234 江苏省盐城市大丰市 新丰镇翠圆网吧
833 218.92.250.235 218.92.250.255 江苏省盐城市大丰市 电信
834 218.92.251.0 218.92.252.255 江苏省盐城市 电信
835 218.92.253.0 218.92.253.255 江苏省盐城市东台市 电信
836 218.92.254.0 218.92.255.255 江苏省盐城市 电信
837 218.205.37.0 218.205.38.255 江苏省盐城市 移动
838 218.206.152.0 218.206.153.49 江苏省盐城市 移动
839 218.206.153.50 218.206.153.50 江苏省盐城市东台市 南沈灶峰峰网吧
840 218.206.153.51 218.206.154.25 江苏省盐城市 移动
841 218.206.154.26 218.206.154.26 江苏省盐城市 师范学院附近天堂鸟网吧
842 218.206.154.27 218.206.154.131 江苏省盐城市 移动
843 218.206.154.132 218.206.154.132 江苏省盐城市 师范学院对面飞鱼网吧
844 218.206.154.133 218.206.154.156 江苏省盐城市 移动
845 218.206.154.157 218.206.154.157 江苏省盐城市 文港南路动感地带营业厅
846 218.206.154.158 218.206.155.143 江苏省盐城市 移动
847 218.206.155.144 218.206.155.144 江苏省盐城市 工学院(新校区)动感地带营业厅
848 218.206.155.145 218.206.159.255 江苏省盐城市 移动
849 219.219.128.0 219.219.143.255 江苏省盐城市 盐城工学院教育网
850 220.196.148.0 220.196.151.255 江苏省盐城市 联通
851 220.196.226.0 220.196.226.255 江苏省盐城市 联通
852 221.6.173.0 221.6.175.255 江苏省盐城市 联通
853 221.6.191.0 221.6.191.255 江苏省盐城市 联通
854 221.6.232.0 221.6.235.139 江苏省盐城市 联通
855 221.6.235.140 221.6.235.143 江苏省盐城市 交通技师学院
856 221.6.235.144 221.6.237.89 江苏省盐城市 联通
857 221.6.237.90 221.6.237.94 江苏省盐城市 宝杰网络
858 221.6.237.95 221.6.238.119 江苏省盐城市 联通
859 221.6.238.120 221.6.238.123 江苏省盐城市 盐城图书馆
860 221.6.238.124 221.6.238.193 江苏省盐城市 联通
861 221.6.238.194 221.6.238.194 江苏省盐城市 迪科网络
862 221.6.238.195 221.6.239.238 江苏省盐城市 联通
863 221.6.239.239 221.6.239.239 江苏省盐城市 化纤厂家属院
864 221.6.239.240 221.6.239.255 江苏省盐城市 联通
865 221.130.96.0 221.130.101.255 江苏省盐城市 移动
866 221.231.0.0 221.231.0.111 江苏省盐城市 (盐都县)电信
867 221.231.0.112 221.231.0.112 江苏省盐城市 思源网吧
868 221.231.0.113 221.231.1.6 江苏省盐城市 (盐都县)电信
869 221.231.1.7 221.231.1.7 江苏省盐城市 师范学院附近心连网吧
870 221.231.1.8 221.231.1.65 江苏省盐城市 (盐都县)电信
871 221.231.1.66 221.231.1.66 江苏省盐城市 盐城师范学院西大门对面绿蜘蛛网吧
872 221.231.1.67 221.231.1.187 江苏省盐城市 (盐都县)电信
873 221.231.1.188 221.231.1.188 江苏省盐城市 盐城师范学院附近新天地网吧
874 221.231.1.189 221.231.2.188 江苏省盐城市 (盐都县)电信
875 221.231.2.189 221.231.2.189 江苏省盐城市 天涯网吧
876 221.231.2.190 221.231.3.129 江苏省盐城市 (盐都县)电信
877 221.231.3.130 221.231.3.130 江苏省盐城市 斑竹网吧
878 221.231.3.131 221.231.3.199 江苏省盐城市 (盐都县)电信
879 221.231.3.200 221.231.3.251 江苏省盐城市 长青树网吧
880 221.231.3.252 221.231.4.67 江苏省盐城市 (盐都县)电信
881 221.231.4.68 221.231.4.68 江苏省盐城市 电大附近的迪科网吧
882 221.231.4.69 221.231.4.255 江苏省盐城市 (盐都县)电信
883 221.231.5.0 221.231.5.247 江苏省盐城市 电信
884 221.231.5.248 221.231.5.248 江苏省盐城市 人人网吧
885 221.231.5.249 221.231.5.255 江苏省盐城市 电信
886 221.231.6.0 221.231.6.0 江苏省盐城市 小海路新雷霆网吧
887 221.231.6.1 221.231.7.1 江苏省盐城市 电信
888 221.231.7.2 221.231.7.6 江苏省盐城市滨海县 八巨镇远蓝网吧(蓝月亮连锁店)
889 221.231.7.7 221.231.7.33 江苏省盐城市 电信
890 221.231.7.34 221.231.7.62 江苏省盐城市滨海县 滨海网络联盟公司
891 221.231.7.63 221.231.8.13 江苏省盐城市 电信
892 221.231.8.14 221.231.8.14 江苏省盐城市 郭猛星心网吧
893 221.231.8.15 221.231.8.17 江苏省盐城市 电信
894 221.231.8.18 221.231.8.18 江苏省盐城市 森林海网吧
895 221.231.8.19 221.231.8.37 江苏省盐城市 电信
896 221.231.8.38 221.231.8.38 江苏省盐城市 盐马路新盛大网吧
897 221.231.8.39 221.231.8.110 江苏省盐城市 电信
898 221.231.8.111 221.231.8.111 江苏省盐城市 星际传奇(星际网吧)
899 221.231.8.112 221.231.8.161 江苏省盐城市 电信
900 221.231.8.162 221.231.8.162 江苏省盐城市 金阳光娱乐城
901 221.231.8.163 221.231.8.163 江苏省盐城市 金阳光娱乐城(浠沧商业街)
902 221.231.8.164 221.231.8.241 江苏省盐城市 电信
903 221.231.8.242 221.231.8.242 江苏省盐城市 支点网吧(人民中路)
904 221.231.8.243 221.231.9.2 江苏省盐城市 电信
905 221.231.9.3 221.231.9.4 江苏省盐城市 明达职业技术学院
906 221.231.9.5 221.231.9.26 江苏省盐城市 电信
907 221.231.9.27 221.231.9.27 江苏省盐城市射阳县 E度空间网吧(人民路97号)
908 221.231.9.28 221.231.9.41 江苏省盐城市 电信
909 221.231.9.42 221.231.9.42 江苏省盐城市射阳县 太阳城大鹏网吧
910 221.231.9.43 221.231.10.146 江苏省盐城市 电信
911 221.231.10.147 221.231.10.147 江苏省盐城市 电信(联通出口)
912 221.231.10.148 221.231.10.187 江苏省盐城市 电信
913 221.231.10.188 221.231.10.188 江苏省盐城市 师院对面圆梦网吧
914 221.231.10.189 221.231.10.189 江苏省盐城市 电信
915 221.231.10.190 221.231.10.190 江苏省盐城市 师范学院对过新佳联网吧
916 221.231.10.191 221.231.11.1 江苏省盐城市 电信
917 221.231.11.2 221.231.11.2 江苏省盐城市 浪漫网吧
918 221.231.11.3 221.231.11.99 江苏省盐城市 电信
919 221.231.11.100 221.231.11.100 江苏省盐城市 创世纪网吧(榆河路九巷2号)
920 221.231.11.101 221.231.11.127 江苏省盐城市 电信
921 221.231.11.128 221.231.11.191 江苏省盐城市 青龙白虎网吧
922 221.231.11.192 221.231.11.253 江苏省盐城市 电信
923 221.231.11.254 221.231.11.254 江苏省盐城市 师范学院附近零点网吧
924 221.231.11.255 221.231.12.159 江苏省盐城市 电信
925 221.231.12.160 221.231.12.160 江苏省盐城市 师范学院附近农机网吧
926 221.231.12.161 221.231.14.50 江苏省盐城市 电信
927 221.231.14.51 221.231.14.51 江苏省盐城市 盐马路天马网吧
928 221.231.14.52 221.231.14.97 江苏省盐城市 电信
929 221.231.14.98 221.231.14.98 江苏省盐城市 伍佑陈林网吧(生生超市后院)
930 221.231.14.99 221.231.14.103 江苏省盐城市 电信
931 221.231.14.104 221.231.14.104 江苏省盐城市 伍佑陈林网吧(生生超市后院)
932 221.231.14.105 221.231.15.255 江苏省盐城市 电信
933 221.231.16.0 221.231.16.255 江苏省盐城市 盐城工学院
934 221.231.17.0 221.231.19.255 江苏省盐城市 斑竹网吧
935 221.231.20.0 221.231.20.255 江苏省盐城市 盐城工学院
936 221.231.21.0 221.231.25.102 江苏省盐城市 电信
937 221.231.25.103 221.231.25.103 江苏省盐城市 江苏悦达集团有限公司
938 221.231.25.104 221.231.43.255 江苏省盐城市 电信
939 221.231.44.0 221.231.46.255 江苏省盐城市东台市 电信
940 221.231.47.0 221.231.47.255 江苏省盐城市建湖县 电信
941 221.231.48.0 221.231.48.146 江苏省盐城市大丰市 电信
942 221.231.48.147 221.231.48.147 江苏省盐城市大丰市 名都广场E2009印像坊专卖店
943 221.231.48.148 221.231.51.255 江苏省盐城市大丰市 电信
944 221.231.52.0 221.231.52.255 江苏省盐城市东台市 电信
945 221.231.53.0 221.231.54.255 江苏省盐城市建湖县 电信
946 221.231.55.0 221.231.55.255 江苏省盐城市东台市 电信
947 221.231.56.0 221.231.56.255 江苏省盐城市射阳县 电信
948 221.231.57.0 221.231.57.255 江苏省盐城市建湖县 电信
949 221.231.58.0 221.231.58.23 江苏省盐城市射阳县 电信
950 221.231.58.24 221.231.58.24 江苏省盐城市射阳县 陈伟网吧
951 221.231.58.25 221.231.59.255 江苏省盐城市射阳县 电信
952 221.231.60.0 221.231.63.255 江苏省盐城市阜宁县 电信
953 221.231.64.0 221.231.67.255 江苏省盐城市滨海县 电信
954 221.231.68.0 221.231.71.255 江苏省盐城市响水县 电信
955 221.231.72.0 221.231.96.145 江苏省盐城市 电信
956 221.231.96.146 221.231.96.146 江苏省盐城市 星星网吧(大洋宾馆北)
957 221.231.96.147 221.231.96.185 江苏省盐城市 电信
958 221.231.96.186 221.231.96.186 江苏省盐城市 晶晶网吧
959 221.231.96.187 221.231.97.87 江苏省盐城市 电信
960 221.231.97.88 221.231.97.88 江苏省盐城市 金阳光网吧(新区)
961 221.231.97.89 221.231.98.130 江苏省盐城市 电信
962 221.231.98.131 221.231.98.131 江苏省盐城市 月亮网吧
963 221.231.98.132 221.231.98.209 江苏省盐城市 电信
964 221.231.98.210 221.231.98.210 江苏省盐城市 通榆南路月亮网吧
965 221.231.98.211 221.231.99.5 江苏省盐城市 电信
966 221.231.99.6 221.231.99.6 江苏省盐城市 新寰球网吧
967 221.231.99.7 221.231.99.11 江苏省盐城市 电信
968 221.231.99.12 221.231.99.12 江苏省盐城市 新区超越网吧
969 221.231.99.13 221.231.99.113 江苏省盐城市 电信
970 221.231.99.114 221.231.99.114 江苏省盐城市 技师学院南校区
971 221.231.99.115 221.231.99.255 江苏省盐城市 电信
972 221.231.100.0 221.231.100.193 江苏省盐城市滨海县 电信
973 221.231.100.194 221.231.100.255 江苏省盐城市 西湖网络机房
974 221.231.101.0 221.231.102.117 江苏省盐城市 电信
975 221.231.102.118 221.231.102.118 江苏省盐城市 新明华网吧
976 221.231.102.119 221.231.102.168 江苏省盐城市 电信
977 221.231.102.169 221.231.102.169 江苏省盐城市 技师学院西校区附近新盛天网吧
978 221.231.102.170 221.231.102.248 江苏省盐城市 电信
979 221.231.102.249 221.231.102.252 江苏省盐城市 技师学院附近的新盛天网吧
980 221.231.102.253 221.231.103.11 江苏省盐城市 电信
981 221.231.103.12 221.231.103.12 江苏省盐城市 师范学院对面新天地网吧
982 221.231.103.13 221.231.103.255 江苏省盐城市 电信
983 221.231.104.0 221.231.104.85 江苏省盐城市响水县 电信
984 221.231.104.86 221.231.104.86 江苏省盐城市响水县 萍萍网吧
985 221.231.104.87 221.231.104.255 江苏省盐城市响水县 电信
986 221.231.105.0 221.231.105.65 江苏省盐城市 电信
987 221.231.105.66 221.231.105.66 江苏省盐城市滨海县 华鹤网盟滨海店(阜东中路248号))
988 221.231.105.67 221.231.105.169 江苏省盐城市 电信
989 221.231.105.170 221.231.105.170 江苏省盐城市滨海县 立新桥海洋网吧
990 221.231.105.171 221.231.106.255 江苏省盐城市 电信
991 221.231.107.0 221.231.107.57 江苏省盐城市阜宁县 电信
992 221.231.107.58 221.231.107.62 江苏省盐城市阜宁县 江苏荣威公司
993 221.231.107.63 221.231.107.81 江苏省盐城市阜宁县 电信
994 221.231.107.82 221.231.107.82 江苏省盐城市阜宁县 文化馆
995 221.231.107.83 221.231.107.99 江苏省盐城市阜宁县 电信
996 221.231.107.100 221.231.107.100 江苏省盐城市阜宁县 江苏黄河药业股份有限公司
997 221.231.107.101 221.231.107.109 江苏省盐城市阜宁县 电信
998 221.231.107.110 221.231.107.110 江苏省盐城市阜宁县 海豹网吧
999 221.231.107.111 221.231.107.137 江苏省盐城市阜宁县 电信
1000 221.231.107.138 221.231.107.139 江苏省盐城市阜宁县 益林镇鸵鸟网吧