ip地址查询

盐城市IP地址列表

盐城市网吧IP地址列表

在下面输入您要查询IP地址段范围的地理位置,点击查询

请输入地理位置:
最多只能列出前1000条IP信息,更详细的ip列表信息请用上边的查询按钮进入
序号 IP 起始地址 IP 结束地址 所在位置信息 电子地图
1 36.149.23.0 36.149.23.255 江苏省盐城市 移动
2 49.69.0.0 49.69.199.255 江苏省盐城市 电信
3 49.69.200.0 49.69.200.255 江苏省盐城市建湖县 电信
4 49.69.201.0 49.69.204.255 江苏省盐城市 电信
5 49.69.205.0 49.69.205.255 江苏省盐城市建湖县 电信
6 49.69.206.0 49.69.206.255 江苏省盐城市 电信
7 49.69.207.0 49.69.207.255 江苏省盐城市建湖县 电信
8 49.69.208.0 49.69.255.255 江苏省盐城市 电信
9 49.83.0.0 49.83.11.255 江苏省盐城市 电信
10 49.83.12.0 49.83.12.255 江苏省盐城市建湖县 电信
11 49.83.13.0 49.83.33.255 江苏省盐城市 电信
12 49.83.34.0 49.83.34.255 江苏省盐城市盐都区 电信
13 49.83.35.0 49.83.79.255 江苏省盐城市 电信
14 49.83.80.0 49.83.80.255 江苏省盐城市滨海县 电信
15 49.83.81.0 49.83.156.255 江苏省盐城市 电信
16 49.83.157.0 49.83.157.255 江苏省盐城市响水县 电信
17 49.83.158.0 49.83.255.255 江苏省盐城市 电信
18 58.192.160.0 58.192.175.255 江苏省盐城市 明达职业技术学院
19 58.193.48.0 58.193.55.255 江苏省盐城市 盐城卫生职业技术学院
20 58.219.128.0 58.219.143.255 江苏省盐城市东台市 电信
21 58.219.144.0 58.219.175.255 江苏省盐城市大丰市 电信
22 58.219.176.0 58.219.176.255 江苏省盐城市阜宁县 电信
23 58.219.177.0 58.219.177.255 江苏省盐城市建湖县 电信
24 58.219.178.0 58.219.191.255 江苏省盐城市阜宁县 电信
25 58.219.192.0 58.219.193.255 江苏省盐城市射阳县 电信
26 58.219.194.0 58.219.194.255 江苏省盐城市射阳县 方太厨房电器
27 58.219.195.0 58.219.199.255 江苏省盐城市射阳县 电信
28 58.219.200.0 58.219.211.255 江苏省盐城市 电信
29 58.219.212.0 58.219.213.255 江苏省盐城市大丰市 电信
30 58.219.214.0 58.219.236.255 江苏省盐城市 电信
31 58.219.237.0 58.219.237.255 江苏省盐城市盐都区 电信
32 58.219.238.0 58.219.255.255 江苏省盐城市 电信
33 58.223.240.0 58.223.240.255 江苏省盐城市 电信
34 58.240.0.0 58.240.5.37 江苏省盐城市 联通
35 58.240.5.38 58.240.5.38 江苏省盐城市 阳光世纪城
36 58.240.5.39 58.240.5.255 江苏省盐城市 联通
37 58.240.6.0 58.240.6.255 江苏省盐城市大丰市 联通
38 58.240.7.0 58.240.9.255 江苏省盐城市 联通
39 58.240.10.0 58.240.10.255 江苏省盐城市响水县 联通
40 58.240.11.0 58.240.15.255 江苏省盐城市 联通
41 58.240.240.0 58.240.243.255 江苏省盐城市 联通
42 58.241.59.0 58.241.59.255 江苏省盐城市 联通
43 58.241.208.0 58.241.208.45 江苏省盐城市 联通
44 58.241.208.46 58.241.208.46 江苏省盐城市 联通DNS服务器
45 58.241.208.47 58.241.208.181 江苏省盐城市 联通
46 58.241.208.182 58.241.208.182 江苏省盐城市 正通轮胎有限公司
47 58.241.208.183 58.241.210.255 江苏省盐城市 联通
48 58.241.211.0 58.241.211.255 江苏省盐城市大丰市 联通
49 58.241.212.0 58.241.212.255 江苏省盐城市 联通
50 58.241.213.0 58.241.215.255 江苏省盐城市亭湖区 联通
51 58.241.216.0 58.241.218.25 江苏省盐城市 联通
52 58.241.218.26 58.241.218.26 江苏省盐城市 金阳光娱乐城
53 58.241.218.27 58.241.220.169 江苏省盐城市 联通
54 58.241.220.170 58.241.220.170 江苏省盐城市 正通轮胎有限公司
55 58.241.220.171 58.241.220.255 江苏省盐城市 联通
56 58.241.221.0 58.241.221.255 江苏省盐城市 (亭湖区/盐都区)联通
57 58.241.222.0 58.241.222.255 江苏省盐城市 联通
58 58.241.223.0 58.241.223.255 江苏省盐城市东台市 联通
59 61.132.12.0 61.132.12.31 江苏省盐城市 电信
60 61.132.12.32 61.132.12.39 江苏省盐城市 盐城信托中心证券部
61 61.132.12.40 61.132.12.223 江苏省盐城市 电信
62 61.132.12.224 61.132.12.255 江苏省盐城市 盐城市委党校
63 61.132.13.0 61.132.13.255 江苏省盐城市 电信
64 61.132.126.0 61.132.126.255 江苏省盐城市 电信
65 61.147.40.0 61.147.58.255 江苏省盐城市 电信
66 61.147.59.0 61.147.59.255 江苏省盐城市射阳县 电信
67 61.147.60.0 61.147.63.255 江苏省盐城市 电信
68 61.155.42.72 61.155.42.72 江苏省盐城市 建林网吧
69 61.155.43.0 61.155.49.1 江苏省盐城市 电信
70 61.155.49.2 61.155.49.2 江苏省盐城市滨海县 星际网吧
71 61.155.49.3 61.155.50.59 江苏省盐城市 电信
72 61.155.50.60 61.155.50.60 江苏省盐城市 便仓镇桥东网吧
73 61.155.50.61 61.155.51.195 江苏省盐城市 电信
74 61.155.51.196 61.155.51.196 江苏省盐城市 人缘网吧
75 61.155.51.197 61.155.52.197 江苏省盐城市 电信
76 61.155.52.198 61.155.52.198 江苏省盐城市 科技局
77 61.155.52.199 61.155.55.255 江苏省盐城市 电信
78 61.177.240.0 61.177.240.255 江苏省盐城市滨海县 电信
79 61.177.241.0 61.177.241.255 江苏省盐城市射阳县 电信
80 61.177.242.0 61.177.242.255 江苏省盐城市大丰市 电信
81 61.177.243.0 61.177.243.255 江苏省盐城市建湖县 电信
82 61.177.245.0 61.177.245.105 江苏省盐城市 电信
83 61.177.245.106 61.177.245.106 江苏省盐城市射阳县 自立软件门市部
84 61.177.245.107 61.177.245.255 江苏省盐城市 电信
85 61.177.246.0 61.177.247.255 江苏省盐城市 (亭湖区/盐都区)电信
86 61.177.248.0 61.177.250.37 江苏省盐城市 电信
87 61.177.250.38 61.177.250.38 江苏省盐城市 青墩恒信网吧(剧场路1号)
88 61.177.250.39 61.177.250.41 江苏省盐城市 电信
89 61.177.250.42 61.177.250.42 江苏省盐城市 江苏悦达集团
90 61.177.250.43 61.177.250.45 江苏省盐城市 电信
91 61.177.250.46 61.177.250.46 江苏省盐城市响水县 中石化油库
92 61.177.250.47 61.177.250.49 江苏省盐城市 电信
93 61.177.250.50 61.177.250.50 江苏省盐城市盐都区 南郊星际网吧
94 61.177.250.51 61.177.250.65 江苏省盐城市 (东台市/大丰市)
95 61.177.250.66 61.177.250.66 江苏省盐城市 新兴绿洲网吧
96 61.177.250.67 61.177.250.69 江苏省盐城市 (东台市/大丰市)
97 61.177.250.70 61.177.250.70 江苏省盐城市 新兴心语网吧
98 61.177.250.71 61.177.250.93 江苏省盐城市 电信
99 61.177.250.94 61.177.250.94 江苏省盐城市 (伍佑镇)钻石网吧
100 61.177.250.95 61.177.250.101 江苏省盐城市 电信
101 61.177.250.102 61.177.250.102 江苏省盐城市 陈林网吧(生生超市后院)
102 61.177.250.103 61.177.250.152 江苏省盐城市 电信
103 61.177.250.153 61.177.250.154 江苏省盐城市 东风悦达起亚汽车有限公司
104 61.177.250.155 61.177.252.9 江苏省盐城市 电信
105 61.177.252.10 61.177.252.10 江苏省盐城市 汉庭盐城西环路店(西环中路198号)
106 61.177.252.11 61.177.252.17 江苏省盐城市 电信
107 61.177.252.18 61.177.252.18 江苏省盐城市 电乐星网络会所
108 61.177.252.19 61.177.252.81 江苏省盐城市 电信
109 61.177.252.82 61.177.252.82 江苏省盐城市 弘业期货盐城营业部
110 61.177.252.83 61.177.252.145 江苏省盐城市 电信
111 61.177.252.146 61.177.252.147 江苏省盐城市 北极网吧(商业大厦旁边)
112 61.177.252.148 61.177.255.255 江苏省盐城市 电信
113 106.110.0.0 106.110.63.255 江苏省盐城市 电信
114 106.110.128.0 106.110.177.255 江苏省盐城市 电信
115 106.110.179.0 106.110.255.255 江苏省盐城市 电信
116 106.111.178.0 106.111.189.255 江苏省盐城市 电信
117 112.0.0.0 112.0.31.255 江苏省盐城市 移动
118 112.2.12.0 112.2.13.255 江苏省盐城市 移动
119 112.2.48.0 112.2.55.255 江苏省盐城市 移动
120 112.3.32.0 112.3.63.255 江苏省盐城市 移动
121 112.3.160.0 112.3.191.255 江苏省盐城市 移动
122 112.21.241.0 112.21.255.255 江苏省盐城市 移动
123 112.24.96.0 112.24.127.255 江苏省盐城市 移动
124 112.82.0.0 112.82.9.255 江苏省盐城市 联通
125 112.82.10.0 112.82.10.255 江苏省盐城市阜宁县 联通
126 112.82.11.0 112.82.86.255 江苏省盐城市 联通
127 112.82.87.0 112.82.87.255 江苏省盐城市盐都区 联通
128 112.82.88.0 112.82.106.255 江苏省盐城市 联通
129 112.82.107.0 112.82.107.255 江苏省盐城市盐都区 联通
130 112.82.108.0 112.82.109.255 江苏省盐城市 联通
131 112.82.110.0 112.82.110.255 江苏省盐城市射阳县 联通
132 112.82.111.0 112.82.127.255 江苏省盐城市 联通
133 114.236.0.0 114.236.15.255 江苏省盐城市滨海县 电信
134 114.236.16.0 114.236.31.255 江苏省盐城市响水县 电信
135 114.236.32.0 114.236.47.255 江苏省盐城市射阳县 电信
136 114.236.48.0 114.236.63.255 江苏省盐城市建湖县 电信
137 114.236.64.0 114.236.65.255 江苏省盐城市 电信
138 114.236.66.0 114.236.66.255 江苏省盐城市滨海县 电信
139 114.236.67.0 114.236.97.255 江苏省盐城市 电信
140 114.236.98.0 114.236.98.255 江苏省盐城市建湖县 电信
141 114.236.99.0 114.236.111.255 江苏省盐城市东台市 电信
142 114.236.112.0 114.236.186.255 江苏省盐城市 电信
143 114.236.187.0 114.236.187.255 江苏省盐城市阜宁县 电信
144 114.236.188.0 114.236.211.255 江苏省盐城市 电信
145 114.236.212.0 114.236.212.255 江苏省盐城市盐都区 电信
146 114.236.213.0 114.236.237.255 江苏省盐城市 电信
147 114.236.238.0 114.236.238.255 江苏省盐城市滨海县 电信
148 114.236.239.0 114.236.255.255 江苏省盐城市 电信
149 117.21.173.0 117.21.173.255 江苏省盐城市 电信
150 117.60.16.0 117.60.23.255 江苏省盐城市 电信
151 117.60.140.0 117.60.140.255 江苏省盐城市 电信
152 117.60.160.0 117.60.160.255 江苏省盐城市大丰市 电信
153 117.61.200.0 117.61.200.255 江苏省盐城市 电信
154 117.93.0.0 117.93.47.255 江苏省盐城市 电信
155 117.93.48.0 117.93.63.255 江苏省盐城市东台市 电信
156 117.93.64.0 117.93.77.255 江苏省盐城市大丰市 电信
157 117.93.78.0 117.93.78.255 江苏省盐城市滨海县 电信
158 117.93.79.0 117.93.79.255 江苏省盐城市大丰市 电信
159 117.93.80.0 117.93.83.255 江苏省盐城市射阳县 电信
160 117.93.84.0 117.93.84.255 江苏省盐城市东台市 电信
161 117.93.85.0 117.93.93.255 江苏省盐城市射阳县 电信
162 117.93.94.0 117.93.94.255 江苏省盐城市东台市 电信
163 117.93.95.0 117.93.95.255 江苏省盐城市射阳县 电信
164 117.93.96.0 117.93.99.145 江苏省盐城市阜宁县 电信
165 117.93.99.146 117.93.99.146 江苏省盐城市阜宁县 五洲网吧
166 117.93.99.147 117.93.99.255 江苏省盐城市阜宁县 电信
167 117.93.100.0 117.93.100.255 江苏省盐城市亭湖区 电信
168 117.93.101.0 117.93.111.255 江苏省盐城市阜宁县 电信
169 117.93.112.0 117.93.127.255 江苏省盐城市滨海县 电信
170 117.93.128.0 117.93.143.255 江苏省盐城市响水县 电信
171 117.93.144.0 117.93.145.255 江苏省盐城市 电信
172 117.93.146.0 117.93.146.255 江苏省盐城市建湖县 电信
173 117.93.147.0 117.93.147.255 江苏省盐城市东台市 电信
174 117.93.148.0 117.93.159.255 江苏省盐城市建湖县 电信
175 117.93.160.0 117.93.189.255 江苏省盐城市 电信
176 117.93.190.0 117.93.190.255 江苏省盐城市亭湖区 电信
177 117.93.191.0 117.93.191.255 江苏省盐城市 电信
178 117.93.192.0 117.93.193.255 江苏省盐城市东台市 电信
179 117.93.194.0 117.93.194.255 江苏省盐城市大丰市 电信
180 117.93.195.0 117.93.202.255 江苏省盐城市 电信
181 117.93.203.0 117.93.203.255 江苏省盐城市响水县 电信
182 117.93.204.0 117.93.207.255 江苏省盐城市 电信
183 117.93.208.0 117.93.208.255 江苏省盐城市东台市 电信
184 117.93.209.0 117.93.242.255 江苏省盐城市 电信
185 117.93.243.0 117.93.243.255 江苏省盐城市建湖县 电信
186 117.93.244.0 117.93.255.255 江苏省盐城市 电信
187 121.226.155.0 121.226.159.255 江苏省盐城市 电信
188 121.234.0.0 121.234.7.255 江苏省盐城市 电信
189 121.234.8.0 121.234.8.255 江苏省盐城市阜宁县 电信
190 121.234.9.0 121.234.17.255 江苏省盐城市 电信
191 121.234.18.0 121.234.18.255 江苏省盐城市滨海县 电信
192 121.234.19.0 121.234.34.255 江苏省盐城市 电信
193 121.234.35.0 121.234.35.255 江苏省盐城市射阳县 电信
194 121.234.36.0 121.234.37.255 江苏省盐城市 电信
195 121.234.38.0 121.234.38.255 江苏省盐城市建湖县 电信
196 121.234.39.0 121.234.39.255 江苏省盐城市滨海县 电信
197 121.234.40.0 121.234.45.255 江苏省盐城市 电信
198 121.234.46.0 121.234.46.255 江苏省盐城市大丰市 电信
199 121.234.47.0 121.234.69.255 江苏省盐城市 电信
200 121.234.70.0 121.234.71.255 江苏省盐城市响水县 电信
201 121.234.72.0 121.234.79.255 江苏省盐城市 电信
202 121.234.80.0 121.234.84.255 江苏省盐城市东台市 电信
203 121.234.85.0 121.234.86.255 江苏省盐城市 电信
204 121.234.87.0 121.234.87.255 江苏省盐城市东台市 电信
205 121.234.88.0 121.234.127.255 江苏省盐城市 电信
206 122.89.98.0 122.89.98.255 江苏省盐城市 中移铁通
207 122.89.99.0 122.89.99.255 江苏省盐城市建湖县 中移铁通
208 122.89.104.0 122.89.127.255 江苏省盐城市 中移铁通
209 122.96.160.0 122.96.177.255 江苏省盐城市 联通
210 122.96.178.0 122.96.178.255 江苏省盐城市亭湖区 联通
211 122.96.179.0 122.96.199.62 江苏省盐城市 联通
212 122.96.199.63 122.96.199.63 江苏省盐城市建湖县 灵通网吧(县技校对面)
213 122.96.199.64 122.96.225.255 江苏省盐城市 联通
214 122.96.226.0 122.96.226.255 江苏省盐城市东台市 联通
215 122.96.227.0 122.96.243.255 江苏省盐城市 联通
216 122.96.244.0 122.96.245.255 江苏省盐城市大丰市 联通
217 122.96.246.0 122.96.255.255 江苏省盐城市 联通
218 122.192.112.0 122.192.127.255 江苏省盐城市 联通
219 123.72.192.0 123.72.199.255 江苏省盐城市 中移铁通
220 153.37.0.0 153.37.79.255 江苏省盐城市 联通
221 180.117.102.0 180.117.102.255 江苏省盐城市东台市 电信
222 180.117.103.0 180.117.103.255 江苏省盐城市 电信
223 180.117.104.0 180.117.104.255 江苏省盐城市阜宁县 电信
224 180.117.105.0 180.117.127.255 江苏省盐城市 电信
225 180.125.160.0 180.125.160.255 江苏省盐城市 电信
226 180.126.0.0 180.126.31.255 江苏省盐城市东台市 电信
227 180.126.32.0 180.126.40.255 江苏省盐城市 电信
228 180.126.41.0 180.126.41.255 江苏省盐城市阜宁县 电信
229 180.126.42.0 180.126.49.255 江苏省盐城市 电信
230 180.126.50.0 180.126.50.255 江苏省盐城市射阳县 电信
231 180.126.51.0 180.126.81.255 江苏省盐城市 电信
232 180.126.82.0 180.126.86.255 江苏省盐城市滨海县 电信
233 180.126.87.0 180.126.101.255 江苏省盐城市 电信
234 180.126.102.0 180.126.102.255 江苏省盐城市盐都区 电信
235 180.126.103.0 180.126.127.255 江苏省盐城市 电信
236 180.126.128.0 180.126.128.255 江苏省盐城市建湖县 电信
237 180.126.129.0 180.126.132.255 江苏省盐城市 电信
238 180.126.133.0 180.126.143.255 江苏省盐城市建湖县 电信
239 180.126.144.0 180.126.151.255 江苏省盐城市 电信
240 180.126.152.0 180.126.152.255 江苏省盐城市大丰市 电信
241 180.126.153.0 180.126.166.255 江苏省盐城市 电信
242 180.126.167.0 180.126.167.255 江苏省盐城市建湖县 电信
243 180.126.168.0 180.126.168.255 江苏省盐城市 电信
244 180.126.169.0 180.126.169.255 江苏省盐城市射阳县 电信
245 180.126.170.0 180.126.183.255 江苏省盐城市 电信
246 180.126.184.0 180.126.184.255 江苏省盐城市射阳县 电信
247 180.126.185.0 180.126.204.255 江苏省盐城市 电信
248 180.126.205.0 180.126.205.255 江苏省盐城市东台市 电信
249 180.126.206.0 180.126.229.255 江苏省盐城市 电信
250 180.126.231.0 180.126.241.255 江苏省盐城市 电信
251 180.126.242.0 180.126.242.255 江苏省盐城市东台市 电信
252 180.126.243.0 180.126.254.255 江苏省盐城市 电信
253 180.126.255.0 180.126.255.255 江苏省盐城市盐都区 电信
254 202.102.11.0 202.102.11.255 江苏省盐城市 电信
255 202.119.136.0 202.119.143.255 江苏省盐城市 盐城工学院
256 202.195.216.0 202.195.223.255 江苏省盐城市 盐城卫生学校
257 210.28.176.0 210.28.183.255 江苏省盐城市 盐城师范学院
258 210.29.208.0 210.29.223.255 江苏省盐城市 盐城纺织工业学校
259 210.73.140.0 210.73.140.255 江苏省盐城市 科技网
260 210.73.150.96 210.73.150.127 江苏省盐城市射阳县 科技网
261 210.73.150.128 210.73.150.159 江苏省盐城市滨海县 科技网
262 211.65.0.0 211.65.7.255 江苏省盐城市 盐城师范学院经贸分院
263 211.65.236.0 211.65.237.255 江苏省盐城市 盐城一中
264 211.65.240.0 211.65.255.255 江苏省盐城市 盐城工学院
265 211.90.176.0 211.90.176.255 江苏省盐城市 联通
266 211.90.177.0 211.90.177.128 江苏省盐城市阜宁县 联通
267 211.90.177.129 211.90.179.255 江苏省盐城市 联通
268 211.90.201.0 211.90.201.255 江苏省盐城市 联通
269 211.103.96.0 211.103.103.18 江苏省盐城市 移动
270 211.103.103.19 211.103.103.19 江苏省盐城市东台市 南沈灶网吧
271 211.103.103.20 211.103.103.24 江苏省盐城市 移动
272 211.103.103.25 211.103.103.255 江苏省盐城市 广电网
273 218.92.128.0 218.92.129.2 江苏省盐城市 电信
274 218.92.129.3 218.92.129.3 江苏省盐城市 瑞华轮胎有限公司
275 218.92.129.4 218.92.131.255 江苏省盐城市 电信
276 218.92.132.0 218.92.133.255 江苏省盐城市大丰市 电信
277 218.92.134.0 218.92.135.255 江苏省盐城市建湖县 电信
278 218.92.136.0 218.92.137.255 江苏省盐城市东台市 电信
279 218.92.138.0 218.92.138.222 江苏省盐城市射阳县 电信
280 218.92.138.223 218.92.138.223 江苏省盐城市 师范学院附近先锋网吧
281 218.92.138.224 218.92.139.255 江苏省盐城市射阳县 电信
282 218.92.140.0 218.92.141.255 江苏省盐城市阜宁县 电信
283 218.92.142.0 218.92.143.255 江苏省盐城市 电信
284 218.92.144.0 218.92.144.195 江苏省盐城市响水县 电信
285 218.92.144.196 218.92.144.196 江苏省盐城市响水县 黄圩镇风云网吧
286 218.92.144.197 218.92.145.255 江苏省盐城市响水县 电信
287 218.92.146.0 218.92.146.22 江苏省盐城市 电信
288 218.92.146.23 218.92.146.23 江苏省盐城市 解放南路人才市场
289 218.92.146.24 218.92.148.140 江苏省盐城市 电信
290 218.92.148.141 218.92.148.141 江苏省盐城市 怡景花园城小区
291 218.92.148.142 218.92.149.255 江苏省盐城市 电信
292 218.92.150.0 218.92.150.10 江苏省盐城市射阳县 电信
293 218.92.150.11 218.92.150.11 江苏省盐城市射阳县 陈洋职业中学机房
294 218.92.150.12 218.92.150.12 江苏省盐城市射阳县 萍萍网吧
295 218.92.150.13 218.92.150.17 江苏省盐城市射阳县 电信
296 218.92.150.18 218.92.150.18 江苏省盐城市射阳县 海通镇恒发网吧
297 218.92.150.19 218.92.150.19 江苏省盐城市射阳县 电信
298 218.92.150.20 218.92.150.20 江苏省盐城市射阳县 特庸镇大鸭网吧
299 218.92.150.21 218.92.150.255 江苏省盐城市射阳县 电信
300 218.92.151.0 218.92.151.255 江苏省盐城市 电信
301 218.92.152.0 218.92.152.255 江苏省盐城市东台市 电信
302 218.92.153.0 218.92.153.255 江苏省盐城市 电信
303 218.92.154.0 218.92.154.9 江苏省盐城市响水县 电信
304 218.92.154.10 218.92.154.10 江苏省盐城市响水县 陈港镇洪华网吧
305 218.92.154.11 218.92.155.255 江苏省盐城市响水县 电信
306 218.92.156.0 218.92.159.255 江苏省盐城市 电信
307 218.92.160.0 218.92.160.255 江苏省盐城市阜宁县 电信
308 218.92.161.0 218.92.161.7 江苏省盐城市阜宁县 邮政局
309 218.92.161.8 218.92.161.33 江苏省盐城市阜宁县 电信
310 218.92.161.34 218.92.161.34 江苏省盐城市阜宁县 图书馆
311 218.92.161.35 218.92.161.53 江苏省盐城市阜宁县 电信
312 218.92.161.54 218.92.161.54 江苏省盐城市阜宁县 众意网吧
313 218.92.161.55 218.92.161.57 江苏省盐城市阜宁县 电信
314 218.92.161.58 218.92.161.58 江苏省盐城市阜宁县 广源网吧(大关路)
315 218.92.161.59 218.92.161.72 江苏省盐城市阜宁县 电信
316 218.92.161.73 218.92.161.101 江苏省盐城市阜宁县 公众网吧
317 218.92.161.102 218.92.161.137 江苏省盐城市阜宁县 电信
318 218.92.161.138 218.92.161.138 江苏省盐城市阜宁县 新尘网吧
319 218.92.161.139 218.92.161.255 江苏省盐城市阜宁县 电信
320 218.92.162.0 218.92.162.38 江苏省盐城市 电信
321 218.92.162.39 218.92.162.39 江苏省盐城市 新新中恒网络
322 218.92.162.40 218.92.162.200 江苏省盐城市 电信
323 218.92.162.201 218.92.162.201 江苏省盐城市 腾飞网吧(解放南路)
324 218.92.162.202 218.92.162.255 江苏省盐城市 电信
325 218.92.163.0 218.92.163.129 江苏省盐城市 浪潮网吧(高力电子城西街44号)
326 218.92.163.130 218.92.163.255 江苏省盐城市 新震撼网吧(高力电子城西街44号)
327 218.92.164.0 218.92.164.73 江苏省盐城市东台市 电信
328 218.92.164.74 218.92.164.74 江苏省盐城市东台市 鑫鑫网吧
329 218.92.164.75 218.92.164.79 江苏省盐城市东台市 电信
330 218.92.164.80 218.92.164.90 江苏省盐城市东台市 中学
331 218.92.164.91 218.92.164.129 江苏省盐城市东台市 电信
332 218.92.164.130 218.92.164.135 江苏省盐城市东台市 一中
333 218.92.164.136 218.92.164.137 江苏省盐城市东台市 电信
334 218.92.164.138 218.92.164.138 江苏省盐城市东台市 后港镇网虫之家网吧
335 218.92.164.139 218.92.164.141 江苏省盐城市东台市 电信
336 218.92.164.142 218.92.164.142 江苏省盐城市东台市 灵星网吧(东门路100号)
337 218.92.164.143 218.92.164.201 江苏省盐城市东台市 电信
338 218.92.164.202 218.92.164.204 江苏省盐城市东台市 人民医院
339 218.92.164.205 218.92.164.255 江苏省盐城市东台市 电信
340 218.92.165.0 218.92.165.33 江苏省盐城市滨海县 电信
341 218.92.165.34 218.92.165.34 江苏省盐城市滨海县 纬中路宇宇网吧
342 218.92.165.35 218.92.165.220 江苏省盐城市滨海县 电信
343 218.92.165.221 218.92.165.221 江苏省盐城市滨海县 信用合作联社
344 218.92.165.222 218.92.165.255 江苏省盐城市滨海县 电信
345 218.92.166.0 218.92.166.1 江苏省盐城市建湖县 电信
346 218.92.166.2 218.92.166.2 江苏省盐城市建湖县 地球王网吧
347 218.92.166.3 218.92.166.5 江苏省盐城市建湖县 电信
348 218.92.166.6 218.92.166.6 江苏省盐城市建湖县 极光网吧
349 218.92.166.7 218.92.166.13 江苏省盐城市建湖县 电信
350 218.92.166.14 218.92.166.14 江苏省盐城市 新力网吧(县宾馆西200米)
351 218.92.166.15 218.92.166.17 江苏省盐城市建湖县 电信
352 218.92.166.18 218.92.166.18 江苏省盐城市建湖县 燕子网吧
353 218.92.166.19 218.92.166.21 江苏省盐城市建湖县 电信
354 218.92.166.22 218.92.166.22 江苏省盐城市建湖县 超音速网吧
355 218.92.166.23 218.92.166.25 江苏省盐城市建湖县 电信
356 218.92.166.26 218.92.166.26 江苏省盐城市建湖县 时代网吧
357 218.92.166.27 218.92.166.29 江苏省盐城市建湖县 电信
358 218.92.166.30 218.92.166.30 江苏省盐城市建湖县 龙卷风网吧
359 218.92.166.31 218.92.166.33 江苏省盐城市建湖县 电信
360 218.92.166.34 218.92.166.34 江苏省盐城市建湖县 中兴网吧
361 218.92.166.35 218.92.166.37 江苏省盐城市建湖县 电信
362 218.92.166.38 218.92.166.38 江苏省盐城市建湖县 四海网吧
363 218.92.166.39 218.92.166.41 江苏省盐城市建湖县 电信
364 218.92.166.42 218.92.166.42 江苏省盐城市建湖县 百花网吧
365 218.92.166.43 218.92.166.45 江苏省盐城市建湖县 电信
366 218.92.166.46 218.92.166.46 江苏省盐城市建湖县 恒升网吧
367 218.92.166.47 218.92.166.49 江苏省盐城市建湖县 电信
368 218.92.166.50 218.92.166.50 江苏省盐城市建湖县 孙武网吧
369 218.92.166.51 218.92.166.53 江苏省盐城市建湖县 电信
370 218.92.166.54 218.92.166.54 江苏省盐城市建湖县 经伟网吧
371 218.92.166.55 218.92.166.61 江苏省盐城市建湖县 电信
372 218.92.166.62 218.92.166.62 江苏省盐城市建湖县 心怡网吧(新世纪大桥南)
373 218.92.166.63 218.92.166.65 江苏省盐城市建湖县 电信
374 218.92.166.66 218.92.166.66 江苏省盐城市建湖县 灵通网吧
375 218.92.166.67 218.92.166.69 江苏省盐城市建湖县 电信
376 218.92.166.70 218.92.166.70 江苏省盐城市建湖县 心怡网吧(新世纪大桥南)
377 218.92.166.71 218.92.166.85 江苏省盐城市建湖县 电信
378 218.92.166.86 218.92.166.86 江苏省盐城市建湖县 地球村网吧
379 218.92.166.87 218.92.166.89 江苏省盐城市建湖县 电信
380 218.92.166.90 218.92.166.90 江苏省盐城市建湖县 新世纪网吧
381 218.92.166.91 218.92.166.97 江苏省盐城市建湖县 电信
382 218.92.166.98 218.92.166.98 江苏省盐城市建湖县 龙行网吧(大站桥河东)
383 218.92.166.99 218.92.166.101 江苏省盐城市建湖县 电信
384 218.92.166.102 218.92.166.102 江苏省盐城市建湖县 蚁巢网吧
385 218.92.166.103 218.92.166.105 江苏省盐城市建湖县 电信
386 218.92.166.106 218.92.166.106 江苏省盐城市建湖县 建阳镇天宇网吧
387 218.92.166.107 218.92.166.125 江苏省盐城市建湖县 电信
388 218.92.166.126 218.92.166.126 江苏省盐城市建湖县 豪门网吧
389 218.92.166.127 218.92.166.137 江苏省盐城市建湖县 电信
390 218.92.166.138 218.92.166.138 江苏省盐城市建湖县 联邦网吧
391 218.92.166.139 218.92.166.157 江苏省盐城市建湖县 电信
392 218.92.166.158 218.92.166.158 江苏省盐城市建湖县 e网情深网吧
393 218.92.166.159 218.92.166.202 江苏省盐城市建湖县 电信
394 218.92.166.203 218.92.166.206 江苏省盐城市建湖县 休闲网吧
395 218.92.166.207 218.92.166.245 江苏省盐城市建湖县 电信
396 218.92.166.246 218.92.166.246 江苏省盐城市 上冈高级中学
397 218.92.166.247 218.92.166.255 江苏省盐城市建湖县 电信
398 218.92.167.0 218.92.167.54 江苏省盐城市 电信
399 218.92.167.55 218.92.167.55 江苏省盐城市 经济开发区环保分局
400 218.92.167.56 218.92.167.69 江苏省盐城市 电信
401 218.92.167.70 218.92.167.70 江苏省盐城市大丰市 飞速网吧(老车站河北)
402 218.92.167.71 218.92.167.101 江苏省盐城市 电信
403 218.92.167.102 218.92.167.102 江苏省盐城市大丰市 鑫鑫网吧
404 218.92.167.103 218.92.168.255 江苏省盐城市 电信
405 218.92.169.0 218.92.169.255 江苏省盐城市 (盐都县)电信
406 218.92.170.0 218.92.171.65 江苏省盐城市 电信
407 218.92.171.66 218.92.171.66 江苏省盐城市阜宁县 咪咪网吧
408 218.92.171.67 218.92.171.145 江苏省盐城市 电信
409 218.92.171.146 218.92.171.146 江苏省盐城市阜宁县 华泰网吧(天宇华庄)
410 218.92.171.147 218.92.172.1 江苏省盐城市 电信
411 218.92.172.2 218.92.172.2 江苏省盐城市滨海县 北坍网吧
412 218.92.172.3 218.92.172.17 江苏省盐城市 电信
413 218.92.172.18 218.92.172.18 江苏省盐城市滨海县 玉龙网吧
414 218.92.172.19 218.92.172.29 江苏省盐城市 电信
415 218.92.172.30 218.92.172.30 江苏省盐城市滨海县 飞宇网吧
416 218.92.172.31 218.92.172.37 江苏省盐城市 电信
417 218.92.172.38 218.92.172.38 江苏省盐城市滨海县 物资巷梦之都网吧
418 218.92.172.39 218.92.172.41 江苏省盐城市 电信
419 218.92.172.42 218.92.172.42 江苏省盐城市滨海县 向阳大道花园网吧
420 218.92.172.43 218.92.172.57 江苏省盐城市 电信
421 218.92.172.58 218.92.172.58 江苏省盐城市滨海县 红星桥北风韵网吧
422 218.92.172.59 218.92.172.136 江苏省盐城市 电信
423 218.92.172.137 218.92.172.137 江苏省盐城市滨海县 东街头八发网吧
424 218.92.172.138 218.92.172.242 江苏省盐城市 电信
425 218.92.172.243 218.92.172.243 江苏省盐城市滨海县 蓝月亮网吧
426 218.92.172.244 218.92.172.255 江苏省盐城市 电信
427 218.92.173.0 218.92.173.97 江苏省盐城市响水县 电信
428 218.92.173.98 218.92.173.98 江苏省盐城市响水县 自然窗网吧
429 218.92.173.99 218.92.173.99 江苏省盐城市响水县 大昌网吧
430 218.92.173.100 218.92.173.100 江苏省盐城市响水县 博网网吧
431 218.92.173.101 218.92.173.105 江苏省盐城市响水县 电信
432 218.92.173.106 218.92.173.106 江苏省盐城市响水县 大明网吧
433 218.92.173.107 218.92.173.113 江苏省盐城市响水县 电信
434 218.92.173.114 218.92.173.114 江苏省盐城市响水县 小小网吧
435 218.92.173.115 218.92.173.116 江苏省盐城市响水县 电信
436 218.92.173.117 218.92.173.117 江苏省盐城市响水县 联想网吧
437 218.92.173.118 218.92.173.121 江苏省盐城市响水县 电信
438 218.92.173.122 218.92.173.122 江苏省盐城市响水县 天天网吧
439 218.92.173.123 218.92.173.129 江苏省盐城市响水县 电信
440 218.92.173.130 218.92.173.130 江苏省盐城市响水县 泡泡堂网吧
441 218.92.173.131 218.92.173.145 江苏省盐城市响水县 电信
442 218.92.173.146 218.92.173.146 江苏省盐城市响水县 天天网吧
443 218.92.173.147 218.92.173.165 江苏省盐城市响水县 电信
444 218.92.173.166 218.92.173.166 江苏省盐城市响水县 博网网吧
445 218.92.173.167 218.92.173.173 江苏省盐城市响水县 电信
446 218.92.173.174 218.92.173.174 江苏省盐城市响水县 幸福网吧
447 218.92.173.175 218.92.173.177 江苏省盐城市响水县 电信
448 218.92.173.178 218.92.173.178 江苏省盐城市响水县 滨江网吧
449 218.92.173.179 218.92.173.189 江苏省盐城市响水县 电信
450 218.92.173.190 218.92.173.190 江苏省盐城市响水县 飞宇网吧
451 218.92.173.191 218.92.173.193 江苏省盐城市响水县 电信
452 218.92.173.194 218.92.173.194 江苏省盐城市响水县 志强网吧
453 218.92.173.195 218.92.173.197 江苏省盐城市响水县 电信
454 218.92.173.198 218.92.173.198 江苏省盐城市响水县 天马网吧
455 218.92.173.199 218.92.173.201 江苏省盐城市响水县 电信
456 218.92.173.202 218.92.173.202 江苏省盐城市响水县 峰华网吧
457 218.92.173.203 218.92.173.255 江苏省盐城市响水县 电信
458 218.92.174.0 218.92.174.34 江苏省盐城市建湖县 电信
459 218.92.174.35 218.92.174.35 江苏省盐城市建湖县 上冈镇友好网吧
460 218.92.174.36 218.92.174.137 江苏省盐城市建湖县 电信
461 218.92.174.138 218.92.174.138 江苏省盐城市建湖县 了望网吧(农工商向西120米)
462 218.92.174.139 218.92.174.139 江苏省盐城市建湖县 电信
463 218.92.174.140 218.92.174.141 江苏省盐城市建湖县 了望网吧
464 218.92.174.142 218.92.174.164 江苏省盐城市建湖县 电信
465 218.92.174.165 218.92.174.165 江苏省盐城市建湖县 华创网吧
466 218.92.174.166 218.92.174.173 江苏省盐城市建湖县 电信
467 218.92.174.174 218.92.174.174 江苏省盐城市建湖县 旭日东升网吧
468 218.92.174.175 218.92.174.225 江苏省盐城市建湖县 电信
469 218.92.174.226 218.92.174.226 江苏省盐城市建湖县 星月网吧
470 218.92.174.227 218.92.174.227 江苏省盐城市建湖县 电信
471 218.92.174.228 218.92.174.228 江苏省盐城市建湖县 星月网络(建昌花苑南)
472 218.92.174.229 218.92.174.241 江苏省盐城市建湖县 电信
473 218.92.174.242 218.92.174.242 江苏省盐城市建湖县 时代E家网吧(湖中北路)
474 218.92.174.243 218.92.174.245 江苏省盐城市建湖县 电信
475 218.92.174.246 218.92.174.246 江苏省盐城市建湖县 新世纪网吧
476 218.92.174.247 218.92.174.255 江苏省盐城市建湖县 电信
477 218.92.175.0 218.92.176.193 江苏省盐城市 电信
478 218.92.176.194 218.92.176.194 江苏省盐城市 新全顺网络休闲会所(人民中路)
479 218.92.176.195 218.92.177.76 江苏省盐城市 电信
480 218.92.177.77 218.92.177.77 江苏省盐城市 时光隧道网络旗舰店(中茵海华时代广场18号二楼)
481 218.92.177.78 218.92.177.153 江苏省盐城市 电信
482 218.92.177.154 218.92.177.154 江苏省盐城市响水县 无名网吧
483 218.92.177.155 218.92.178.21 江苏省盐城市 电信
484 218.92.178.22 218.92.178.22 江苏省盐城市阜宁县 基地网吧
485 218.92.178.23 218.92.178.148 江苏省盐城市 电信
486 218.92.178.149 218.92.178.149 江苏省盐城市 灵机地带网吧
487 218.92.178.150 218.92.179.123 江苏省盐城市 电信
488 218.92.179.124 218.92.179.124 江苏省盐城市 超越时代网吧
489 218.92.179.125 218.92.179.243 江苏省盐城市 电信
490 218.92.179.244 218.92.179.244 江苏省盐城市 电信(联通出口)
491 218.92.179.245 218.92.180.2 江苏省盐城市 电信
492 218.92.180.3 218.92.180.3 江苏省盐城市 文港南路天轩网吧
493 218.92.180.4 218.92.180.117 江苏省盐城市 电信
494 218.92.180.118 218.92.180.118 江苏省盐城市 春林网络
495 218.92.180.119 218.92.180.119 江苏省盐城市 电信
496 218.92.180.120 218.92.180.120 江苏省盐城市 风铃草网络
497 218.92.180.121 218.92.181.1 江苏省盐城市 电信
498 218.92.181.2 218.92.181.2 江苏省盐城市 文港路天轩网吧
499 218.92.181.3 218.92.182.130 江苏省盐城市 电信
500 218.92.182.131 218.92.182.131 江苏省盐城市 师范学院西大门附近飞鱼网吧
501 218.92.182.132 218.92.183.65 江苏省盐城市 电信
502 218.92.183.66 218.92.183.66 江苏省盐城市 老船长网吧
503 218.92.183.67 218.92.183.67 江苏省盐城市 农民街船长网吧(6中门外)
504 218.92.183.68 218.92.183.121 江苏省盐城市 电信
505 218.92.183.122 218.92.183.122 江苏省盐城市 榆河路老船长网吧
506 218.92.183.123 218.92.184.98 江苏省盐城市 电信
507 218.92.184.99 218.92.184.99 江苏省盐城市 师范学院附近未了情网吧
508 218.92.184.100 218.92.184.116 江苏省盐城市 电信
509 218.92.184.117 218.92.184.117 江苏省盐城市 师范学院附近未了情网吧
510 218.92.184.118 218.92.184.170 江苏省盐城市 电信
511 218.92.184.171 218.92.184.171 江苏省盐城市 心雨网吧
512 218.92.184.172 218.92.186.33 江苏省盐城市 电信
513 218.92.186.34 218.92.186.34 江苏省盐城市 馨缘网吧
514 218.92.186.35 218.92.186.63 江苏省盐城市 电信
515 218.92.186.64 218.92.186.127 江苏省盐城市 人民中路艺林网吧
516 218.92.186.128 218.92.187.143 江苏省盐城市 电信
517 218.92.187.144 218.92.187.144 江苏省盐城市 尚庄镇精灵网吧
518 218.92.187.145 218.92.190.255 江苏省盐城市 电信
519 218.92.191.0 218.92.191.99 江苏省盐城市建湖县 电信
520 218.92.191.100 218.92.191.100 江苏省盐城市 斑竹网吧(盐都电大旁)
521 218.92.191.101 218.92.191.255 江苏省盐城市建湖县 电信
522 218.92.192.0 218.92.192.127 江苏省盐城市东台市 电信
523 218.92.192.128 218.92.192.255 江苏省盐城市 相约今生网吧
524 218.92.193.0 218.92.193.6 江苏省盐城市 电信
525 218.92.193.7 218.92.193.7 江苏省盐城市 北郊寻梦网吧
526 218.92.193.8 218.92.194.59 江苏省盐城市 电信
527 218.92.194.60 218.92.194.69 江苏省盐城市 东辉网络
528 218.92.194.70 218.92.194.177 江苏省盐城市 电信
529 218.92.194.178 218.92.194.178 江苏省盐城市 开开网吧
530 218.92.194.179 218.92.195.149 江苏省盐城市 电信
531 218.92.195.150 218.92.195.150 江苏省盐城市 天宇阁网吧
532 218.92.195.151 218.92.195.160 江苏省盐城市 电信
533 218.92.195.161 218.92.195.161 江苏省盐城市 天宇阁网吧
534 218.92.195.162 218.92.195.170 江苏省盐城市 电信
535 218.92.195.171 218.92.195.171 江苏省盐城市 天宇网吧
536 218.92.195.172 218.92.196.7 江苏省盐城市 电信
537 218.92.196.8 218.92.196.8 江苏省盐城市 星星小屋网吧
538 218.92.196.9 218.92.196.63 江苏省盐城市 电信
539 218.92.196.64 218.92.196.127 江苏省盐城市 阳光网吧
540 218.92.196.128 218.92.197.1 江苏省盐城市 电信
541 218.92.197.2 218.92.197.62 江苏省盐城市 宝杰网络
542 218.92.197.63 218.92.197.95 江苏省盐城市 电信
543 218.92.197.96 218.92.197.97 江苏省盐城市 盐城师范学院
544 218.92.197.98 218.92.197.98 江苏省盐城市 盐城师范学院黄海学院
545 218.92.197.99 218.92.197.103 江苏省盐城市 盐城师范学院
546 218.92.197.104 218.92.197.105 江苏省盐城市 电信
547 218.92.197.106 218.92.197.106 江苏省盐城市 盐城工学院美食街新兰心网吧
548 218.92.197.107 218.92.198.151 江苏省盐城市 电信
549 218.92.198.152 218.92.198.152 江苏省盐城市 环球网络
550 218.92.198.153 218.92.198.198 江苏省盐城市 电信
551 218.92.198.199 218.92.198.199 江苏省盐城市 师范学院旁的博员网吧
552 218.92.198.200 218.92.198.248 江苏省盐城市 电信
553 218.92.198.249 218.92.198.249 江苏省盐城市 盐城师范学院附近先锋网吧
554 218.92.198.250 218.92.199.1 江苏省盐城市 电信
555 218.92.199.2 218.92.199.2 江苏省盐城市 师范学院旁的菁华网吧
556 218.92.199.3 218.92.199.33 江苏省盐城市 电信
557 218.92.199.34 218.92.199.34 江苏省盐城市 明城锦江大酒店
558 218.92.199.35 218.92.199.67 江苏省盐城市 电信
559 218.92.199.68 218.92.199.68 江苏省盐城市 盐南斯翔网吧
560 218.92.199.69 218.92.199.69 江苏省盐城市 师范学院大门附近惠友网吧
561 218.92.199.70 218.92.199.157 江苏省盐城市 电信
562 218.92.199.158 218.92.199.158 江苏省盐城市 伍佑陈林网吧(生生超市后面)
563 218.92.199.159 218.92.201.129 江苏省盐城市 电信
564 218.92.201.130 218.92.201.130 江苏省盐城市建湖县 方兴网络(东方御花园A8栋108-109室)
565 218.92.201.131 218.92.201.133 江苏省盐城市 电信
566 218.92.201.134 218.92.201.134 江苏省盐城市建湖县 网城网吧
567 218.92.201.135 218.92.202.255 江苏省盐城市 电信
568 218.92.203.0 218.92.203.255 江苏省盐城市阜宁县 电信
569 218.92.204.0 218.92.204.9 江苏省盐城市大丰市 电信
570 218.92.204.10 218.92.204.10 江苏省盐城市大丰市 通庆网吧
571 218.92.204.11 218.92.204.21 江苏省盐城市大丰市 电信
572 218.92.204.22 218.92.204.22 江苏省盐城市大丰市 虹宇网吧
573 218.92.204.23 218.92.204.125 江苏省盐城市大丰市 电信
574 218.92.204.126 218.92.204.126 江苏省盐城市大丰市 商业街天鹅网吧
575 218.92.204.127 218.92.204.133 江苏省盐城市大丰市 电信
576 218.92.204.134 218.92.204.134 江苏省盐城市大丰市 名都广场南门二楼行天网吧
577 218.92.204.135 218.92.204.137 江苏省盐城市大丰市 电信
578 218.92.204.138 218.92.204.138 江苏省盐城市大丰市 金丰网络会所
579 218.92.204.139 218.92.204.209 江苏省盐城市大丰市 电信
580 218.92.204.210 218.92.204.210 江苏省盐城市大丰市 龙堤网吧
581 218.92.204.211 218.92.204.253 江苏省盐城市大丰市 电信
582 218.92.204.254 218.92.204.254 江苏省盐城市大丰市 地下商城内红梅网吧
583 218.92.204.255 218.92.205.217 江苏省盐城市大丰市 电信
584 218.92.205.218 218.92.205.218 江苏省盐城市大丰市 新世纪网吧(大润发超市东侧)
585 218.92.205.219 218.92.205.255 江苏省盐城市大丰市 电信
586 218.92.206.0 218.92.206.21 江苏省盐城市 电信
587 218.92.206.22 218.92.206.22 江苏省盐城市大丰市 柳青网吧
588 218.92.206.23 218.92.206.73 江苏省盐城市 电信
589 218.92.206.74 218.92.206.74 江苏省盐城市大丰市 横生网吧
590 218.92.206.75 218.92.206.97 江苏省盐城市 电信
591 218.92.206.98 218.92.206.98 江苏省盐城市 今生有约网吧
592 218.92.206.99 218.92.206.169 江苏省盐城市 电信
593 218.92.206.170 218.92.206.170 江苏省盐城市大丰市 新丰镇飞宇网吧
594 218.92.206.171 218.92.206.255 江苏省盐城市 电信
595 218.92.207.0 218.92.207.33 江苏省盐城市射阳县 电信
596 218.92.207.34 218.92.207.34 江苏省盐城市射阳县 兴桥镇国宇网吧
597 218.92.207.35 218.92.207.41 江苏省盐城市射阳县 电信
598 218.92.207.42 218.92.207.42 江苏省盐城市射阳县 洋马镇大卫网吧
599 218.92.207.43 218.92.207.45 江苏省盐城市射阳县 电信
600 218.92.207.46 218.92.207.46 江苏省盐城市射阳县 盐东镇球球网吧
601 218.92.207.47 218.92.207.57 江苏省盐城市射阳县 电信
602 218.92.207.58 218.92.207.58 江苏省盐城市射阳县 新视点网吧
603 218.92.207.59 218.92.207.113 江苏省盐城市射阳县 电信
604 218.92.207.114 218.92.207.116 江苏省盐城市 国宇网络游戏部
605 218.92.207.117 218.92.207.117 江苏省盐城市射阳县 电信
606 218.92.207.118 218.92.207.118 江苏省盐城市 国宇网络数据部
607 218.92.207.119 218.92.207.199 江苏省盐城市射阳县 电信
608 218.92.207.200 218.92.207.200 江苏省盐城市射阳县 黄尖镇时尚网吧
609 218.92.207.201 218.92.207.204 江苏省盐城市射阳县 电信
610 218.92.207.205 218.92.207.205 江苏省盐城市 联通互联电信出口
611 218.92.207.206 218.92.207.255 江苏省盐城市射阳县 电信
612 218.92.208.0 218.92.210.255 江苏省盐城市 电信
613 218.92.211.0 218.92.211.255 江苏省盐城市亭湖区 电信
614 218.92.212.0 218.92.213.117 江苏省盐城市射阳县 电信
615 218.92.213.118 218.92.213.118 江苏省盐城市射阳县 海通中学
616 218.92.213.119 218.92.213.255 江苏省盐城市射阳县 电信
617 218.92.214.0 218.92.214.255 江苏省盐城市阜宁县 电信
618 218.92.215.0 218.92.215.255 江苏省盐城市响水县 电信
619 218.92.216.0 218.92.217.255 江苏省盐城市东台市 电信
620 218.92.218.0 218.92.219.255 江苏省盐城市大丰市 电信
621 218.92.220.0 218.92.220.255 江苏省盐城市 网宿科技电信CDN节点
622 218.92.221.0 218.92.221.255 江苏省盐城市 网宿科技股份有限公司电信CDN节点
623 218.92.222.0 218.92.222.255 江苏省盐城市建湖县 电信
624 218.92.223.0 218.92.223.255 江苏省盐城市滨海县 电信
625 218.92.224.0 218.92.226.255 江苏省盐城市 电信
626 218.92.227.0 218.92.227.255 江苏省盐城市 网宿科技电信CDN节点
627 218.92.228.0 218.92.230.255 江苏省盐城市 电信
628 218.92.231.0 218.92.231.255 江苏省盐城市射阳县 电信
629 218.92.232.0 218.92.236.255 江苏省盐城市 电信
630 218.92.237.0 218.92.237.205 江苏省盐城市响水县 电信
631 218.92.237.206 218.92.237.206 江苏省盐城市响水县 陈家港镇佳佳网吧
632 218.92.237.207 218.92.237.255 江苏省盐城市响水县 电信
633 218.92.238.0 218.92.239.255 江苏省盐城市 电信
634 218.92.240.0 218.92.240.185 江苏省盐城市射阳县 电信
635 218.92.240.186 218.92.240.186 江苏省盐城市射阳县 海通镇金苹果网吧
636 218.92.240.187 218.92.241.10 江苏省盐城市射阳县 电信
637 218.92.241.11 218.92.241.11 江苏省盐城市射阳县 振阳街16号楼微普网吧
638 218.92.241.12 218.92.241.13 江苏省盐城市射阳县 电信
639 218.92.241.14 218.92.241.14 江苏省盐城市射阳县 E国度空间(合德镇康平路科技楼下)
640 218.92.241.15 218.92.241.41 江苏省盐城市射阳县 电信
641 218.92.241.42 218.92.241.42 江苏省盐城市射阳县 朝阳网吧
642 218.92.241.43 218.92.241.57 江苏省盐城市射阳县 电信
643 218.92.241.58 218.92.241.58 江苏省盐城市射阳县 新视点网吧
644 218.92.241.59 218.92.241.81 江苏省盐城市射阳县 电信
645 218.92.241.82 218.92.241.82 江苏省盐城市射阳县 太阳城飞腾网吧
646 218.92.241.83 218.92.241.121 江苏省盐城市射阳县 电信
647 218.92.241.122 218.92.241.122 江苏省盐城市 金太阳网络服务联盟
648 218.92.241.123 218.92.241.149 江苏省盐城市射阳县 电信
649 218.92.241.150 218.92.241.150 江苏省盐城市射阳县 乐乐乐网吧
650 218.92.241.151 218.92.241.201 江苏省盐城市射阳县 电信
651 218.92.241.202 218.92.241.202 江苏省盐城市 盐城工学院
652 218.92.241.203 218.92.241.244 江苏省盐城市射阳县 电信
653 218.92.241.245 218.92.241.245 江苏省盐城市射阳县 森新网吧
654 218.92.241.246 218.92.241.255 江苏省盐城市射阳县 电信
655 218.92.242.0 218.92.242.1 江苏省盐城市 电信
656 218.92.242.2 218.92.242.2 江苏省盐城市阜宁县 益林镇超越网吧
657 218.92.242.3 218.92.242.5 江苏省盐城市 电信
658 218.92.242.6 218.92.242.6 江苏省盐城市阜宁县 开思网吧
659 218.92.242.7 218.92.242.9 江苏省盐城市 电信
660 218.92.242.10 218.92.242.10 江苏省盐城市阜宁县 众意网吧
661 218.92.242.11 218.92.242.13 江苏省盐城市 电信
662 218.92.242.14 218.92.242.14 江苏省盐城市阜宁县 易恋网吧
663 218.92.242.15 218.92.242.17 江苏省盐城市 电信
664 218.92.242.18 218.92.242.18 江苏省盐城市阜宁县 东沟镇好朋友网吧
665 218.92.242.19 218.92.242.29 江苏省盐城市 电信
666 218.92.242.30 218.92.242.30 江苏省盐城市阜宁县 益林镇流星雨网络会所
667 218.92.242.31 218.92.242.33 江苏省盐城市 电信
668 218.92.242.34 218.92.242.34 江苏省盐城市阜宁县 益林镇新芯语网吧
669 218.92.242.35 218.92.242.73 江苏省盐城市 电信
670 218.92.242.74 218.92.242.74 江苏省盐城市阜宁县 广源网吧(大关路)
671 218.92.242.75 218.92.242.85 江苏省盐城市 电信
672 218.92.242.86 218.92.242.86 江苏省盐城市阜宁县 城西网吧
673 218.92.242.87 218.92.242.89 江苏省盐城市 电信
674 218.92.242.90 218.92.242.90 江苏省盐城市阜宁县 宏人网吧
675 218.92.242.91 218.92.242.98 江苏省盐城市 电信
676 218.92.242.100 218.92.242.113 江苏省盐城市 电信
677 218.92.242.114 218.92.242.114 江苏省盐城市阜宁县 精诚网吧
678 218.92.242.115 218.92.242.137 江苏省盐城市 电信
679 218.92.242.138 218.92.242.138 江苏省盐城市建湖县 飞宇网络会所(万嘉广场二楼)
680 218.92.242.139 218.92.242.149 江苏省盐城市 电信
681 218.92.242.150 218.92.242.150 江苏省盐城市建湖县 摩羯网吧
682 218.92.242.151 218.92.242.255 江苏省盐城市 电信
683 218.92.243.0 218.92.243.138 江苏省盐城市滨海县 电信
684 218.92.243.139 218.92.243.139 江苏省盐城市滨海县 好友网吧
685 218.92.243.140 218.92.243.140 江苏省盐城市滨海县 电信
686 218.92.243.141 218.92.243.141 江苏省盐城市滨海县 蓝天网吧
687 218.92.243.142 218.92.243.148 江苏省盐城市滨海县 电信
688 218.92.243.149 218.92.243.149 江苏省盐城市滨海县 八巨镇远蓝网吧
689 218.92.243.150 218.92.243.154 江苏省盐城市滨海县 电信
690 218.92.243.155 218.92.243.158 江苏省盐城市滨海县 明达中学
691 218.92.243.159 218.92.243.196 江苏省盐城市滨海县 电信
692 218.92.243.197 218.92.243.197 江苏省盐城市滨海县 中学
693 218.92.243.198 218.92.243.255 江苏省盐城市滨海县 电信
694 218.92.244.0 218.92.244.255 江苏省盐城市射阳县 电信
695 218.92.245.0 218.92.245.1 江苏省盐城市东台市 电信
696 218.92.245.2 218.92.245.2 江苏省盐城市东台市 海清网吧
697 218.92.245.3 218.92.245.5 江苏省盐城市东台市 电信
698 218.92.245.6 218.92.245.6 江苏省盐城市东台市 西元网吧(中亚城市花园4-135)
699 218.92.245.7 218.92.245.9 江苏省盐城市东台市 电信
700 218.92.245.10 218.92.245.10 江苏省盐城市东台市 雷鸣网吧
701 218.92.245.11 218.92.245.17 江苏省盐城市东台市 电信
702 218.92.245.18 218.92.245.18 江苏省盐城市东台市 至爱网吧
703 218.92.245.19 218.92.245.33 江苏省盐城市东台市 电信
704 218.92.245.34 218.92.245.34 江苏省盐城市东台市 新网友网吧
705 218.92.245.35 218.92.245.37 江苏省盐城市东台市 电信
706 218.92.245.38 218.92.245.38 江苏省盐城市东台市 东进网吧
707 218.92.245.39 218.92.245.57 江苏省盐城市东台市 电信
708 218.92.245.58 218.92.245.58 江苏省盐城市东台市 天地沙龙网吧
709 218.92.245.59 218.92.245.61 江苏省盐城市东台市 电信
710 218.92.245.62 218.92.245.62 江苏省盐城市东台市 旺旺网吧
711 218.92.245.63 218.92.245.65 江苏省盐城市东台市 电信
712 218.92.245.66 218.92.245.66 江苏省盐城市东台市 星际网吧
713 218.92.245.67 218.92.245.67 江苏省盐城市东台市 电信
714 218.92.245.68 218.92.245.68 江苏省盐城市东台市 旺旺网吧
715 218.92.245.69 218.92.245.85 江苏省盐城市东台市 电信
716 218.92.245.86 218.92.245.86 江苏省盐城市东台市 丛芳网吧
717 218.92.245.87 218.92.245.97 江苏省盐城市东台市 电信
718 218.92.245.98 218.92.245.98 江苏省盐城市东台市 劲松网吧
719 218.92.245.99 218.92.245.105 江苏省盐城市东台市 电信
720 218.92.245.106 218.92.245.106 江苏省盐城市东台市 环宇网吧
721 218.92.245.107 218.92.245.109 江苏省盐城市东台市 电信
722 218.92.245.110 218.92.245.110 江苏省盐城市东台市 卫华网吧
723 218.92.245.111 218.92.245.117 江苏省盐城市东台市 电信
724 218.92.245.118 218.92.245.118 江苏省盐城市东台市 NO.1网络会所
725 218.92.245.119 218.92.245.149 江苏省盐城市东台市 电信
726 218.92.245.150 218.92.245.150 江苏省盐城市东台市 梁垛长青网吧
727 218.92.245.151 218.92.245.157 江苏省盐城市东台市 电信
728 218.92.245.158 218.92.245.158 江苏省盐城市东台市 四灶靖蓉网吧
729 218.92.245.159 218.92.245.181 江苏省盐城市东台市 电信
730 218.92.245.182 218.92.245.182 江苏省盐城市东台市 三仓镇新农恒峰网吧
731 218.92.245.183 218.92.245.209 江苏省盐城市东台市 电信
732 218.92.245.210 218.92.245.210 江苏省盐城市东台市 新宇网吧
733 218.92.245.211 218.92.245.221 江苏省盐城市东台市 电信
734 218.92.245.222 218.92.245.222 江苏省盐城市东台市 同创网吧(新曹农场建新东路32号)
735 218.92.245.223 218.92.245.229 江苏省盐城市东台市 电信
736 218.92.245.230 218.92.245.230 江苏省盐城市东台市 世纪网吧
737 218.92.245.231 218.92.245.255 江苏省盐城市东台市 电信
738 218.92.246.0 218.92.248.255 江苏省盐城市 电信
739 218.92.249.0 218.92.249.69 江苏省盐城市大丰市 电信
740 218.92.249.70 218.92.249.70 江苏省盐城市大丰市 天利网吧
741 218.92.249.71 218.92.249.101 江苏省盐城市大丰市 电信
742 218.92.249.102 218.92.249.102 江苏省盐城市大丰市 金牛网吧
743 218.92.249.103 218.92.249.109 江苏省盐城市大丰市 电信
744 218.92.249.110 218.92.249.110 江苏省盐城市大丰市 恒生网吧
745 218.92.249.111 218.92.249.117 江苏省盐城市大丰市 电信
746 218.92.249.118 218.92.249.118 江苏省盐城市大丰市 人民南路新概念网吧
747 218.92.249.119 218.92.249.121 江苏省盐城市大丰市 电信
748 218.92.249.122 218.92.249.122 江苏省盐城市大丰市 东海网吧
749 218.92.249.123 218.92.249.128 江苏省盐城市大丰市 电信
750 218.92.249.129 218.92.249.129 江苏省盐城市阜宁县 电信
751 218.92.249.130 218.92.249.130 江苏省盐城市阜宁县 HAPPY网吧
752 218.92.249.131 218.92.249.133 江苏省盐城市阜宁县 电信
753 218.92.249.134 218.92.249.134 江苏省盐城市阜宁县 畅谈网吧
754 218.92.249.135 218.92.249.146 江苏省盐城市阜宁县 电信
755 218.92.249.147 218.92.249.147 江苏省盐城市阜宁县 虫庆(绿色)网吧
756 218.92.249.148 218.92.249.161 江苏省盐城市阜宁县 电信
757 218.92.249.162 218.92.249.162 江苏省盐城市阜宁县 圆林网吧
758 218.92.249.163 218.92.249.165 江苏省盐城市阜宁县 电信
759 218.92.249.166 218.92.249.166 江苏省盐城市阜宁县 海豹网吧
760 218.92.249.167 218.92.249.169 江苏省盐城市阜宁县 电信
761 218.92.249.170 218.92.249.170 江苏省盐城市阜宁县 恒信网吧
762 218.92.249.171 218.92.249.173 江苏省盐城市阜宁县 电信
763 218.92.249.174 218.92.249.174 江苏省盐城市阜宁县 欣欣网吧
764 218.92.249.175 218.92.249.181 江苏省盐城市阜宁县 电信
765 218.92.249.182 218.92.249.182 江苏省盐城市阜宁县 狗四网吧
766 218.92.249.183 218.92.249.185 江苏省盐城市阜宁县 电信
767 218.92.249.186 218.92.249.186 江苏省盐城市阜宁县 博雅网吧
768 218.92.249.187 218.92.249.189 江苏省盐城市阜宁县 电信
769 218.92.249.190 218.92.249.190 江苏省盐城市阜宁县 星宇网吧
770 218.92.249.191 218.92.249.193 江苏省盐城市阜宁县 电信
771 218.92.249.194 218.92.249.194 江苏省盐城市阜宁县 虫庆(绿色)网吧
772 218.92.249.195 218.92.249.197 江苏省盐城市阜宁县 电信
773 218.92.249.198 218.92.249.198 江苏省盐城市阜宁县 飞天网吧
774 218.92.249.199 218.92.249.201 江苏省盐城市阜宁县 电信
775 218.92.249.202 218.92.249.202 江苏省盐城市阜宁县 东沟镇三新网吧
776 218.92.249.203 218.92.249.205 江苏省盐城市阜宁县 电信
777 218.92.249.206 218.92.249.206 江苏省盐城市阜宁县 真情网吧
778 218.92.249.207 218.92.249.209 江苏省盐城市阜宁县 电信
779 218.92.249.210 218.92.249.210 江苏省盐城市阜宁县 亚峰网吧
780 218.92.249.211 218.92.249.213 江苏省盐城市阜宁县 电信
781 218.92.249.214 218.92.249.214 江苏省盐城市阜宁县 心网之恋网吧
782 218.92.249.215 218.92.249.217 江苏省盐城市阜宁县 电信
783 218.92.249.218 218.92.249.218 江苏省盐城市阜宁县 趣味网吧
784 218.92.249.219 218.92.249.221 江苏省盐城市阜宁县 电信
785 218.92.249.222 218.92.249.222 江苏省盐城市阜宁县 振华网吧
786 218.92.249.223 218.92.249.225 江苏省盐城市阜宁县 电信
787 218.92.249.226 218.92.249.226 江苏省盐城市阜宁县 超能网吧
788 218.92.249.227 218.92.249.229 江苏省盐城市阜宁县 电信
789 218.92.249.230 218.92.249.230 江苏省盐城市阜宁县 五洲网吧
790 218.92.249.231 218.92.249.233 江苏省盐城市阜宁县 电信
791 218.92.249.234 218.92.249.234 江苏省盐城市阜宁县 条河镇大众网吧
792 218.92.249.235 218.92.249.237 江苏省盐城市阜宁县 电信
793 218.92.249.238 218.92.249.238 江苏省盐城市阜宁县 天扬网吧
794 218.92.249.239 218.92.249.245 江苏省盐城市阜宁县 电信
795 218.92.249.246 218.92.249.246 江苏省盐城市阜宁县 五洲网吧
796 218.92.249.247 218.92.249.255 江苏省盐城市阜宁县 电信
797 218.92.250.0 218.92.250.73 江苏省盐城市 电信
798 218.92.250.74 218.92.250.74 江苏省盐城市响水县 新时代网吧
799 218.92.250.75 218.92.250.81 江苏省盐城市响水县 电信
800 218.92.250.82 218.92.250.82 江苏省盐城市响水县 兰天网吧
801 218.92.250.83 218.92.250.89 江苏省盐城市响水县 电信
802 218.92.250.90 218.92.250.90 江苏省盐城市响水县 红旗网吧
803 218.92.250.91 218.92.250.93 江苏省盐城市响水县 电信
804 218.92.250.94 218.92.250.94 江苏省盐城市响水县 心感觉网吧
805 218.92.250.95 218.92.250.97 江苏省盐城市响水县 电信
806 218.92.250.98 218.92.250.98 江苏省盐城市响水县 世纪风网吧
807 218.92.250.99 218.92.250.109 江苏省盐城市响水县 电信
808 218.92.250.110 218.92.250.110 江苏省盐城市响水县 心连心网吧
809 218.92.250.111 218.92.250.113 江苏省盐城市响水县 电信
810 218.92.250.114 218.92.250.114 江苏省盐城市响水县 新时空网吧
811 218.92.250.115 218.92.250.117 江苏省盐城市响水县 电信
812 218.92.250.118 218.92.250.118 江苏省盐城市 自然窗网城
813 218.92.250.119 218.92.250.128 江苏省盐城市响水县 电信
814 218.92.250.129 218.92.250.133 江苏省盐城市大丰市 电信
815 218.92.250.134 218.92.250.134 江苏省盐城市大丰市 和谐网吧
816 218.92.250.135 218.92.250.149 江苏省盐城市大丰市 电信
817 218.92.250.150 218.92.250.150 江苏省盐城市大丰市 育红路飞燕网吧
818 218.92.250.151 218.92.250.157 江苏省盐城市大丰市 电信
819 218.92.250.158 218.92.250.158 江苏省盐城市大丰市 育红路超人网吧
820 218.92.250.159 218.92.250.165 江苏省盐城市大丰市 电信
821 218.92.250.166 218.92.250.166 江苏省盐城市大丰市 建业路新人网吧
822 218.92.250.167 218.92.250.169 江苏省盐城市大丰市 电信
823 218.92.250.170 218.92.250.170 江苏省盐城市大丰市 众创网吧(建邺路老龄房产门市房2-3)
824 218.92.250.171 218.92.250.185 江苏省盐城市大丰市 电信
825 218.92.250.186 218.92.250.186 江苏省盐城市大丰市 唐人网吧
826 218.92.250.187 218.92.250.221 江苏省盐城市大丰市 电信
827 218.92.250.222 218.92.250.222 江苏省盐城市大丰市 海潮网吧
828 218.92.250.223 218.92.250.229 江苏省盐城市大丰市 电信
829 218.92.250.230 218.92.250.230 江苏省盐城市大丰市 健康网吧
830 218.92.250.231 218.92.250.233 江苏省盐城市大丰市 电信
831 218.92.250.234 218.92.250.234 江苏省盐城市大丰市 新丰镇翠圆网吧
832 218.92.250.235 218.92.250.255 江苏省盐城市大丰市 电信
833 218.92.251.0 218.92.252.255 江苏省盐城市 电信
834 218.92.253.0 218.92.253.255 江苏省盐城市东台市 电信
835 218.92.254.0 218.92.255.255 江苏省盐城市 电信
836 218.205.37.0 218.205.38.255 江苏省盐城市 移动
837 218.206.152.0 218.206.153.49 江苏省盐城市 移动
838 218.206.153.50 218.206.153.50 江苏省盐城市东台市 南沈灶峰峰网吧
839 218.206.153.51 218.206.154.25 江苏省盐城市 移动
840 218.206.154.26 218.206.154.26 江苏省盐城市 师范学院附近天堂鸟网吧
841 218.206.154.27 218.206.154.131 江苏省盐城市 移动
842 218.206.154.132 218.206.154.132 江苏省盐城市 师范学院对面飞鱼网吧
843 218.206.154.133 218.206.154.156 江苏省盐城市 移动
844 218.206.154.157 218.206.154.157 江苏省盐城市 文港南路动感地带营业厅
845 218.206.154.158 218.206.155.143 江苏省盐城市 移动
846 218.206.155.144 218.206.155.144 江苏省盐城市 工学院(新校区)动感地带营业厅
847 218.206.155.145 218.206.159.255 江苏省盐城市 移动
848 219.219.128.0 219.219.143.255 江苏省盐城市 盐城工学院
849 220.196.148.0 220.196.151.255 江苏省盐城市 联通
850 220.196.226.0 220.196.226.255 江苏省盐城市 联通
851 221.6.173.0 221.6.175.255 江苏省盐城市 联通
852 221.6.191.0 221.6.191.255 江苏省盐城市 联通
853 221.6.232.0 221.6.235.139 江苏省盐城市 联通
854 221.6.235.140 221.6.235.143 江苏省盐城市 交通技师学院
855 221.6.235.144 221.6.237.89 江苏省盐城市 联通
856 221.6.237.90 221.6.237.94 江苏省盐城市 宝杰网络
857 221.6.237.95 221.6.238.119 江苏省盐城市 联通
858 221.6.238.120 221.6.238.123 江苏省盐城市 盐城图书馆
859 221.6.238.124 221.6.238.193 江苏省盐城市 联通
860 221.6.238.194 221.6.238.194 江苏省盐城市 迪科网络
861 221.6.238.195 221.6.239.238 江苏省盐城市 联通
862 221.6.239.239 221.6.239.239 江苏省盐城市 化纤厂家属院
863 221.6.239.240 221.6.239.255 江苏省盐城市 联通
864 221.130.96.0 221.130.101.255 江苏省盐城市 移动
865 221.231.0.0 221.231.0.111 江苏省盐城市 (盐都县)电信
866 221.231.0.112 221.231.0.112 江苏省盐城市 思源网吧
867 221.231.0.113 221.231.1.6 江苏省盐城市 (盐都县)电信
868 221.231.1.7 221.231.1.7 江苏省盐城市 师范学院附近心连网吧
869 221.231.1.8 221.231.1.65 江苏省盐城市 (盐都县)电信
870 221.231.1.66 221.231.1.66 江苏省盐城市 盐城师范学院西大门对面绿蜘蛛网吧
871 221.231.1.67 221.231.1.187 江苏省盐城市 (盐都县)电信
872 221.231.1.188 221.231.1.188 江苏省盐城市 盐城师范学院附近新天地网吧
873 221.231.1.189 221.231.2.188 江苏省盐城市 (盐都县)电信
874 221.231.2.189 221.231.2.189 江苏省盐城市 天涯网吧
875 221.231.2.190 221.231.3.129 江苏省盐城市 (盐都县)电信
876 221.231.3.130 221.231.3.130 江苏省盐城市 斑竹网吧
877 221.231.3.131 221.231.3.199 江苏省盐城市 (盐都县)电信
878 221.231.3.200 221.231.3.251 江苏省盐城市 长青树网吧
879 221.231.3.252 221.231.4.67 江苏省盐城市 (盐都县)电信
880 221.231.4.68 221.231.4.68 江苏省盐城市 电大附近的迪科网吧
881 221.231.4.69 221.231.4.255 江苏省盐城市 (盐都县)电信
882 221.231.5.0 221.231.5.247 江苏省盐城市 电信
883 221.231.5.248 221.231.5.248 江苏省盐城市 人人网吧
884 221.231.5.249 221.231.5.255 江苏省盐城市 电信
885 221.231.6.0 221.231.6.0 江苏省盐城市 小海路新雷霆网吧
886 221.231.6.1 221.231.7.1 江苏省盐城市 电信
887 221.231.7.2 221.231.7.6 江苏省盐城市滨海县 八巨镇远蓝网吧(蓝月亮连锁店)
888 221.231.7.7 221.231.7.33 江苏省盐城市 电信
889 221.231.7.34 221.231.7.62 江苏省盐城市滨海县 滨海网络联盟公司
890 221.231.7.63 221.231.8.13 江苏省盐城市 电信
891 221.231.8.14 221.231.8.14 江苏省盐城市 郭猛星心网吧
892 221.231.8.15 221.231.8.17 江苏省盐城市 电信
893 221.231.8.18 221.231.8.18 江苏省盐城市 森林海网吧
894 221.231.8.19 221.231.8.37 江苏省盐城市 电信
895 221.231.8.38 221.231.8.38 江苏省盐城市 盐马路新盛大网吧
896 221.231.8.39 221.231.8.110 江苏省盐城市 电信
897 221.231.8.111 221.231.8.111 江苏省盐城市 星际传奇(星际网吧)
898 221.231.8.112 221.231.8.161 江苏省盐城市 电信
899 221.231.8.162 221.231.8.162 江苏省盐城市 金阳光娱乐城
900 221.231.8.163 221.231.8.163 江苏省盐城市 金阳光娱乐城(浠沧商业街)
901 221.231.8.164 221.231.8.241 江苏省盐城市 电信
902 221.231.8.242 221.231.8.242 江苏省盐城市 支点网吧(人民中路)
903 221.231.8.243 221.231.9.2 江苏省盐城市 电信
904 221.231.9.3 221.231.9.4 江苏省盐城市 明达职业技术学院
905 221.231.9.5 221.231.9.26 江苏省盐城市 电信
906 221.231.9.27 221.231.9.27 江苏省盐城市射阳县 E度空间网吧(人民路97号)
907 221.231.9.28 221.231.9.41 江苏省盐城市 电信
908 221.231.9.42 221.231.9.42 江苏省盐城市射阳县 太阳城大鹏网吧
909 221.231.9.43 221.231.10.146 江苏省盐城市 电信
910 221.231.10.147 221.231.10.147 江苏省盐城市 电信(联通出口)
911 221.231.10.148 221.231.10.187 江苏省盐城市 电信
912 221.231.10.188 221.231.10.188 江苏省盐城市 师院对面圆梦网吧
913 221.231.10.189 221.231.10.189 江苏省盐城市 电信
914 221.231.10.190 221.231.10.190 江苏省盐城市 师范学院对过新佳联网吧
915 221.231.10.191 221.231.11.1 江苏省盐城市 电信
916 221.231.11.2 221.231.11.2 江苏省盐城市 浪漫网吧
917 221.231.11.3 221.231.11.99 江苏省盐城市 电信
918 221.231.11.100 221.231.11.100 江苏省盐城市 创世纪网吧(榆河路九巷2号)
919 221.231.11.101 221.231.11.127 江苏省盐城市 电信
920 221.231.11.128 221.231.11.191 江苏省盐城市 青龙白虎网吧
921 221.231.11.192 221.231.11.253 江苏省盐城市 电信
922 221.231.11.254 221.231.11.254 江苏省盐城市 师范学院附近零点网吧
923 221.231.11.255 221.231.12.159 江苏省盐城市 电信
924 221.231.12.160 221.231.12.160 江苏省盐城市 师范学院附近农机网吧
925 221.231.12.161 221.231.14.50 江苏省盐城市 电信
926 221.231.14.51 221.231.14.51 江苏省盐城市 盐马路天马网吧
927 221.231.14.52 221.231.14.97 江苏省盐城市 电信
928 221.231.14.98 221.231.14.98 江苏省盐城市 伍佑陈林网吧(生生超市后院)
929 221.231.14.99 221.231.14.103 江苏省盐城市 电信
930 221.231.14.104 221.231.14.104 江苏省盐城市 伍佑陈林网吧(生生超市后院)
931 221.231.14.105 221.231.15.255 江苏省盐城市 电信
932 221.231.16.0 221.231.16.255 江苏省盐城市 盐城工学院
933 221.231.17.0 221.231.19.255 江苏省盐城市 斑竹网吧
934 221.231.20.0 221.231.20.255 江苏省盐城市 盐城工学院
935 221.231.21.0 221.231.25.102 江苏省盐城市 电信
936 221.231.25.103 221.231.25.103 江苏省盐城市 江苏悦达集团有限公司
937 221.231.25.104 221.231.43.255 江苏省盐城市 电信
938 221.231.44.0 221.231.46.255 江苏省盐城市东台市 电信
939 221.231.47.0 221.231.47.255 江苏省盐城市建湖县 电信
940 221.231.48.0 221.231.48.146 江苏省盐城市大丰市 电信
941 221.231.48.147 221.231.48.147 江苏省盐城市大丰市 名都广场E2009印像坊专卖店
942 221.231.48.148 221.231.51.255 江苏省盐城市大丰市 电信
943 221.231.52.0 221.231.52.255 江苏省盐城市东台市 电信
944 221.231.53.0 221.231.54.255 江苏省盐城市建湖县 电信
945 221.231.55.0 221.231.55.255 江苏省盐城市东台市 电信
946 221.231.56.0 221.231.56.255 江苏省盐城市射阳县 电信
947 221.231.57.0 221.231.57.255 江苏省盐城市建湖县 电信
948 221.231.58.0 221.231.58.23 江苏省盐城市射阳县 电信
949 221.231.58.24 221.231.58.24 江苏省盐城市射阳县 陈伟网吧
950 221.231.58.25 221.231.59.255 江苏省盐城市射阳县 电信
951 221.231.60.0 221.231.63.255 江苏省盐城市阜宁县 电信
952 221.231.64.0 221.231.67.255 江苏省盐城市滨海县 电信
953 221.231.68.0 221.231.71.255 江苏省盐城市响水县 电信
954 221.231.72.0 221.231.96.145 江苏省盐城市 电信
955 221.231.96.146 221.231.96.146 江苏省盐城市 星星网吧(大洋宾馆北)
956 221.231.96.147 221.231.96.185 江苏省盐城市 电信
957 221.231.96.186 221.231.96.186 江苏省盐城市 晶晶网吧
958 221.231.96.187 221.231.97.87 江苏省盐城市 电信
959 221.231.97.88 221.231.97.88 江苏省盐城市 金阳光网吧(新区)
960 221.231.97.89 221.231.98.130 江苏省盐城市 电信
961 221.231.98.131 221.231.98.131 江苏省盐城市 月亮网吧
962 221.231.98.132 221.231.98.209 江苏省盐城市 电信
963 221.231.98.210 221.231.98.210 江苏省盐城市 通榆南路月亮网吧
964 221.231.98.211 221.231.99.5 江苏省盐城市 电信
965 221.231.99.6 221.231.99.6 江苏省盐城市 新寰球网吧
966 221.231.99.7 221.231.99.11 江苏省盐城市 电信
967 221.231.99.12 221.231.99.12 江苏省盐城市 新区超越网吧
968 221.231.99.13 221.231.99.113 江苏省盐城市 电信
969 221.231.99.114 221.231.99.114 江苏省盐城市 技师学院南校区
970 221.231.99.115 221.231.99.255 江苏省盐城市 电信
971 221.231.100.0 221.231.100.193 江苏省盐城市滨海县 电信
972 221.231.100.194 221.231.100.255 江苏省盐城市 西湖网络机房
973 221.231.101.0 221.231.102.117 江苏省盐城市 电信
974 221.231.102.118 221.231.102.118 江苏省盐城市 新明华网吧
975 221.231.102.119 221.231.102.168 江苏省盐城市 电信
976 221.231.102.169 221.231.102.169 江苏省盐城市 技师学院西校区附近新盛天网吧
977 221.231.102.170 221.231.102.248 江苏省盐城市 电信
978 221.231.102.249 221.231.102.252 江苏省盐城市 技师学院附近的新盛天网吧
979 221.231.102.253 221.231.103.11 江苏省盐城市 电信
980 221.231.103.12 221.231.103.12 江苏省盐城市 师范学院对面新天地网吧
981 221.231.103.13 221.231.103.255 江苏省盐城市 电信
982 221.231.104.0 221.231.104.85 江苏省盐城市响水县 电信
983 221.231.104.86 221.231.104.86 江苏省盐城市响水县 萍萍网吧
984 221.231.104.87 221.231.104.255 江苏省盐城市响水县 电信
985 221.231.105.0 221.231.105.65 江苏省盐城市 电信
986 221.231.105.66 221.231.105.66 江苏省盐城市滨海县 华鹤网盟滨海店(阜东中路248号))
987 221.231.105.67 221.231.105.169 江苏省盐城市 电信
988 221.231.105.170 221.231.105.170 江苏省盐城市滨海县 立新桥海洋网吧
989 221.231.105.171 221.231.106.255 江苏省盐城市 电信
990 221.231.107.0 221.231.107.57 江苏省盐城市阜宁县 电信
991 221.231.107.58 221.231.107.62 江苏省盐城市阜宁县 江苏荣威公司
992 221.231.107.63 221.231.107.81 江苏省盐城市阜宁县 电信
993 221.231.107.82 221.231.107.82 江苏省盐城市阜宁县 文化馆
994 221.231.107.83 221.231.107.99 江苏省盐城市阜宁县 电信
995 221.231.107.100 221.231.107.100 江苏省盐城市阜宁县 江苏黄河药业股份有限公司
996 221.231.107.101 221.231.107.109 江苏省盐城市阜宁县 电信
997 221.231.107.110 221.231.107.110 江苏省盐城市阜宁县 海豹网吧
998 221.231.107.111 221.231.107.137 江苏省盐城市阜宁县 电信
999 221.231.107.138 221.231.107.139 江苏省盐城市阜宁县 益林镇鸵鸟网吧
1000 221.231.107.140 221.231.107.157 江苏省盐城市阜宁县 电信