ip地址查询

扬州市IP地址列表

扬州市网吧IP地址列表

在下面输入您要查询IP地址段范围的地理位置,点击查询

请输入地理位置:
最多只能列出前1000条IP信息,更详细的ip列表信息请用上边的查询按钮进入
序号 IP 起始地址 IP 结束地址 所在位置信息 电子地图
1 36.149.36.0 36.149.37.255 江苏省扬州市 移动
2 36.149.64.0 36.149.79.255 江苏省扬州市 移动
3 36.149.81.0 36.149.81.255 江苏省扬州市 移动
4 36.149.84.0 36.149.91.255 江苏省扬州市 移动
5 36.149.93.0 36.149.109.255 江苏省扬州市 移动
6 36.149.111.0 36.149.134.255 江苏省扬州市 移动
7 36.149.136.0 36.149.143.255 江苏省扬州市 移动
8 36.149.145.0 36.149.146.255 江苏省扬州市 移动
9 36.149.148.0 36.149.169.255 江苏省扬州市 移动
10 36.149.172.0 36.149.207.255 江苏省扬州市 移动
11 36.149.212.0 36.149.255.255 江苏省扬州市 移动
12 36.151.128.0 36.151.191.255 江苏省扬州市 移动
13 45.120.100.0 45.120.103.255 江苏省扬州市 联通
14 49.71.64.0 49.71.69.255 江苏省扬州市 电信
15 49.71.70.0 49.71.70.255 江苏省扬州市江都市 电信
16 49.71.71.0 49.71.127.255 江苏省扬州市 电信
17 49.86.0.0 49.86.153.255 江苏省扬州市 电信
18 49.86.154.0 49.86.154.255 江苏省扬州市仪征市 电信
19 49.86.155.0 49.86.255.255 江苏省扬州市 电信
20 58.192.64.0 58.192.67.255 江苏省扬州市 扬州工业职业技术学院
21 58.192.80.0 58.192.95.255 江苏省扬州市 扬州大学
22 58.192.128.0 58.192.143.255 江苏省扬州市 扬州大学
23 58.192.192.0 58.192.207.255 江苏省扬州市 扬州环境资源职业技术学院
24 58.192.232.0 58.192.239.255 江苏省扬州市 江海职业技术学院
25 58.220.0.0 58.220.2.255 江苏省扬州市 电信
26 58.220.3.0 58.220.3.255 江苏省扬州市 电信IDC机房
27 58.220.4.0 58.220.43.255 江苏省扬州市 电信
28 58.220.44.0 58.220.44.255 江苏省扬州市 网宿科技股份有限公司电信CDN节点
29 58.220.45.0 58.220.45.255 江苏省扬州市 电信
30 58.220.46.0 58.220.46.255 江苏省扬州市宝应县 电信
31 58.220.47.0 58.220.48.255 江苏省扬州市 电信
32 58.220.49.0 58.220.49.255 江苏省扬州市 北京爱奇艺科技有限公司电信节点
33 58.220.50.0 58.220.63.255 江苏省扬州市 电信
34 58.220.64.0 58.220.65.255 江苏省扬州市江都市 电信
35 58.220.66.0 58.220.115.255 江苏省扬州市 电信
36 58.220.116.0 58.220.119.255 江苏省扬州市江都市 电信
37 58.220.120.0 58.220.121.145 江苏省扬州市 电信
38 58.220.121.146 58.220.121.146 江苏省扬州市高邮市 扬州晶樱光电科技有限公司(凌波路86号)
39 58.220.121.147 58.220.224.220 江苏省扬州市 电信
40 58.220.224.221 58.220.224.221 江苏省扬州市仪征市 零距离网吧
41 58.220.224.222 58.220.229.12 江苏省扬州市 电信
42 58.220.229.13 58.220.229.13 江苏省扬州市 中医院
43 58.220.229.14 58.220.229.133 江苏省扬州市 电信
44 58.220.229.134 58.220.229.134 江苏省扬州市 新浪潮网络会所
45 58.220.229.135 58.220.230.37 江苏省扬州市 电信
46 58.220.230.38 58.220.230.38 江苏省扬州市仪征市 一览全球网吧
47 58.220.230.39 58.220.230.189 江苏省扬州市 电信
48 58.220.230.190 58.220.230.190 江苏省扬州市仪征市 星域时空网吧
49 58.220.230.191 58.220.232.72 江苏省扬州市 电信
50 58.220.232.73 58.220.232.73 江苏省扬州市江都市 沸点网吧
51 58.220.232.74 58.220.232.78 江苏省扬州市 电信
52 58.220.232.79 58.220.232.79 江苏省扬州市江都市 E线缘网吧
53 58.220.232.80 58.220.232.98 江苏省扬州市 电信
54 58.220.232.99 58.220.232.100 江苏省扬州市江都市 游民部落网络会所
55 58.220.232.101 58.220.233.5 江苏省扬州市 电信
56 58.220.233.6 58.220.233.6 江苏省扬州市江都市 顺达网吧(第一职业高级中学附近)
57 58.220.233.7 58.220.233.35 江苏省扬州市 电信
58 58.220.233.36 58.220.233.36 江苏省扬州市江都市 佳晨网吧(第一职业高级中学附近)
59 58.220.233.37 58.220.233.37 江苏省扬州市江都市 张纲星龙网吧
60 58.220.233.38 58.220.233.41 江苏省扬州市 电信
61 58.220.233.42 58.220.233.42 江苏省扬州市江都市 创意网吧(第一职业高级中学附近)
62 58.220.233.43 58.220.233.43 江苏省扬州市 电信
63 58.220.233.44 58.220.233.44 江苏省扬州市江都市 阳光网吧(第一职业高级中学附近)
64 58.220.233.45 58.220.234.157 江苏省扬州市 电信
65 58.220.234.158 58.220.234.160 江苏省扬州市江都市 宜陵镇新世纪网吧
66 58.220.234.161 58.220.234.191 江苏省扬州市 电信
67 58.220.234.192 58.220.234.192 江苏省扬州市江都市 中闸网吧
68 58.220.234.193 58.220.235.3 江苏省扬州市 电信
69 58.220.235.4 58.220.235.4 江苏省扬州市江都市 丁伙镇佚名网吧
70 58.220.235.5 58.220.235.27 江苏省扬州市 电信
71 58.220.235.28 58.220.235.28 江苏省扬州市江都市 苏醒网吧
72 58.220.235.29 58.220.236.1 江苏省扬州市 电信
73 58.220.236.2 58.220.236.2 江苏省扬州市宝应县 2008网吧
74 58.220.236.3 58.220.236.5 江苏省扬州市 电信
75 58.220.236.6 58.220.236.6 江苏省扬州市宝应县 九九网吧(农工商楼上)
76 58.220.236.7 58.220.236.9 江苏省扬州市 电信
77 58.220.236.10 58.220.236.10 江苏省扬州市宝应县 联盟网吧(城郊桥旁)
78 58.220.236.11 58.220.236.21 江苏省扬州市 电信
79 58.220.236.22 58.220.236.22 江苏省扬州市宝应县 九九网吧(农工商楼上)
80 58.220.236.23 58.220.236.57 江苏省扬州市 电信
81 58.220.236.58 58.220.236.58 江苏省扬州市宝应县 超前网吧
82 58.220.236.59 58.220.236.61 江苏省扬州市 电信
83 58.220.236.62 58.220.236.62 江苏省扬州市宝应县 城南东苑网吧
84 58.220.236.63 58.220.236.73 江苏省扬州市 电信
85 58.220.236.74 58.220.236.74 江苏省扬州市宝应县 2008网吧
86 58.220.236.75 58.220.236.121 江苏省扬州市 电信
87 58.220.236.122 58.220.236.122 江苏省扬州市宝应县 花城网吧(中港医院北100米)
88 58.220.236.123 58.220.236.153 江苏省扬州市 电信
89 58.220.236.154 58.220.236.154 江苏省扬州市宝应县 假日网吧(城南)
90 58.220.236.155 58.220.236.185 江苏省扬州市 电信
91 58.220.236.186 58.220.236.186 江苏省扬州市宝应县 2008网吧
92 58.220.236.187 58.220.237.54 江苏省扬州市 电信
93 58.220.237.55 58.220.237.55 江苏省扬州市高邮市 菱溏镇缘圆网吧
94 58.220.237.56 58.220.237.57 江苏省扬州市 电信
95 58.220.237.58 58.220.237.58 江苏省扬州市高邮市 新天空网吧(郭集镇邮仪路)
96 58.220.237.59 58.220.237.130 江苏省扬州市 电信
97 58.220.237.131 58.220.237.131 江苏省扬州市高邮市 飞飞网吧(车逻镇人民路)
98 58.220.237.132 58.220.237.137 江苏省扬州市 电信
99 58.220.237.138 58.220.237.138 江苏省扬州市高邮市 大西洋网吧
100 58.220.237.139 58.220.237.140 江苏省扬州市 电信
101 58.220.237.141 58.220.237.141 江苏省扬州市高邮市 新人类网吧
102 58.220.237.142 58.220.237.142 江苏省扬州市高邮市 蓝天网吧(通湖路交通局门面房)
103 58.220.237.143 58.220.237.143 江苏省扬州市高邮市 微风网吧
104 58.220.237.144 58.220.237.149 江苏省扬州市 电信
105 58.220.237.150 58.220.237.150 江苏省扬州市高邮市 流星雨网吧(文游中路188号-16)
106 58.220.237.151 58.220.237.155 江苏省扬州市 电信
107 58.220.237.156 58.220.237.156 江苏省扬州市高邮市 意趣网吧(文化宫路步行文街西首)
108 58.220.237.157 58.220.242.97 江苏省扬州市 电信
109 58.220.242.98 58.220.242.98 江苏省扬州市 深海网吧(东方医院边上)
110 58.220.242.99 58.220.244.255 江苏省扬州市 电信
111 58.220.245.0 58.220.245.255 江苏省扬州市仪征市 电信
112 58.220.246.0 58.220.249.17 江苏省扬州市 电信
113 58.220.249.18 58.220.249.18 江苏省扬州市 邗江区李典镇中科网吧
114 58.220.249.19 58.220.249.121 江苏省扬州市 电信
115 58.220.249.122 58.220.249.122 江苏省扬州市 新雨网吧
116 58.220.249.123 58.220.250.29 江苏省扬州市 电信
117 58.220.250.30 58.220.250.30 江苏省扬州市 浪亭网吧(扬大农院旁)
118 58.220.250.31 58.220.250.65 江苏省扬州市 电信
119 58.220.250.66 58.220.250.66 江苏省扬州市 技通网吧(扬农附近)
120 58.220.250.67 58.220.251.109 江苏省扬州市 电信
121 58.220.251.110 58.220.251.110 江苏省扬州市 八里镇东东网
122 58.220.251.111 58.220.252.17 江苏省扬州市 电信
123 58.220.252.18 58.220.252.18 江苏省扬州市 天才人间网络高级会所
124 58.220.252.19 58.220.252.93 江苏省扬州市 电信
125 58.220.252.94 58.220.252.94 江苏省扬州市 动感网络沙龙(扬子江中路)
126 58.220.252.95 58.220.255.255 江苏省扬州市 电信
127 58.241.128.0 58.241.130.49 江苏省扬州市 联通
128 58.241.130.50 58.241.130.50 江苏省扬州市 嘉印图文公司
129 58.241.130.51 58.241.131.200 江苏省扬州市 联通
130 58.241.131.201 58.241.131.201 江苏省扬州市 扬州大学工程设计研究院
131 58.241.131.202 58.241.134.22 江苏省扬州市 联通
132 58.241.134.23 58.241.134.23 江苏省扬州市 扬州大学
133 58.241.134.24 58.241.134.248 江苏省扬州市 联通
134 58.241.134.249 58.241.134.249 江苏省扬州市 经济技术开发区开发大厦
135 58.241.134.250 58.241.135.10 江苏省扬州市 联通
136 58.241.135.11 58.241.135.11 江苏省扬州市 广源丁山大酒店
137 58.241.135.12 58.241.135.131 江苏省扬州市 联通
138 58.241.135.132 58.241.135.132 江苏省扬州市 经济技术开发区园区发展中心
139 58.241.135.133 58.241.136.255 江苏省扬州市 联通
140 58.241.137.0 58.241.139.255 江苏省扬州市仪征市 联通
141 58.241.140.0 58.241.143.255 江苏省扬州市 联通
142 61.132.33.0 61.132.34.79 江苏省扬州市 电信
143 61.132.34.80 61.132.34.81 江苏省扬州市 扬州化工学校
144 61.132.34.82 61.132.34.84 江苏省扬州市 好友网吧(五台山漕河桥北)
145 61.132.34.85 61.132.34.95 江苏省扬州市 扬州化工学校
146 61.132.34.96 61.132.34.127 江苏省扬州市 电信
147 61.132.34.136 61.132.34.255 江苏省扬州市 电信
148 61.132.35.0 61.132.35.63 江苏省扬州市 BAOLAIDE工业有限公司
149 61.132.35.64 61.132.37.255 江苏省扬州市 电信
150 61.132.38.0 61.132.38.255 江苏省扬州市宝应县 电信
151 61.132.39.0 61.132.39.255 江苏省扬州市 电信
152 61.132.86.0 61.132.86.255 江苏省扬州市 电信
153 61.147.64.0 61.147.65.255 江苏省扬州市高邮市 电信
154 61.147.66.0 61.147.70.255 江苏省扬州市 电信
155 61.147.71.0 61.147.71.255 江苏省扬州市 蒲公英网络电信IDC机房
156 61.147.72.0 61.147.72.255 江苏省扬州市 电信
157 61.147.73.0 61.147.73.255 江苏省扬州市 蒲公英网络电信IDC机房
158 61.147.74.0 61.147.74.255 江苏省扬州市 电信
159 61.147.75.0 61.147.75.255 江苏省扬州市 电信IDC机房
160 61.147.76.0 61.147.76.255 江苏省扬州市 迅雷离线服务器
161 61.147.77.0 61.147.78.255 江苏省扬州市 电信
162 61.147.79.0 61.147.79.255 江苏省扬州市 星云融创安全宝CDN节点(电信机房)
163 61.147.80.0 61.147.80.255 江苏省扬州市 电信
164 61.147.81.0 61.147.81.255 江苏省扬州市 迅雷离线服务器
165 61.147.82.0 61.147.82.255 江苏省扬州市 电信IDC机房
166 61.147.83.0 61.147.87.255 江苏省扬州市 电信
167 61.147.88.0 61.147.88.255 江苏省扬州市 电信IDC机房
168 61.147.89.0 61.147.89.255 江苏省扬州市 帝联信息科技电信CDN节点
169 61.147.90.0 61.147.90.255 江苏省扬州市 电信
170 61.147.91.0 61.147.91.255 江苏省扬州市 蒲公英网络电信IDC机房
171 61.147.92.0 61.147.93.255 江苏省扬州市 电信
172 61.147.94.0 61.147.94.255 江苏省扬州市 迅雷离线服务器
173 61.147.95.0 61.147.95.255 江苏省扬州市 电信
174 61.147.96.0 61.147.96.255 江苏省扬州市 电信IDC机房
175 61.147.97.0 61.147.98.255 江苏省扬州市 电信
176 61.147.99.0 61.147.99.255 江苏省扬州市 蒲公英网络电信IDC机房
177 61.147.100.0 61.147.103.255 江苏省扬州市 电信
178 61.147.104.0 61.147.104.255 江苏省扬州市 蒲公英网络电信IDC机房
179 61.147.105.0 61.147.105.255 江苏省扬州市 电信
180 61.147.106.0 61.147.107.255 江苏省扬州市 蒲公英网络电信IDC机房
181 61.147.108.0 61.147.108.144 江苏省扬州市 电信
182 61.147.108.146 61.147.109.255 江苏省扬州市 电信
183 61.147.110.0 61.147.110.255 江苏省扬州市 蒲公英网络电信IDC机房
184 61.147.111.0 61.147.111.255 江苏省扬州市 电信
185 61.147.112.0 61.147.112.255 江苏省扬州市 蒲公英网络电信IDC机房
186 61.147.113.0 61.147.114.255 江苏省扬州市 电信
187 61.147.115.0 61.147.115.255 江苏省扬州市 蒲公英网络电信IDC机房
188 61.147.116.0 61.147.119.255 江苏省扬州市 电信
189 61.147.120.0 61.147.127.63 江苏省扬州市 电信IDC机房
190 61.147.127.64 61.147.127.91 江苏省扬州市 乐视网电信CDN节点
191 61.147.127.92 61.147.127.255 江苏省扬州市 电信IDC机房
192 61.155.56.0 61.155.57.1 江苏省扬州市 电信
193 61.155.57.2 61.155.57.2 江苏省扬州市 竹西网吧(大东门街)
194 61.155.57.3 61.155.57.3 江苏省扬州市 万联网吧(史可法西路16号)
195 61.155.57.4 61.155.57.4 江苏省扬州市 超然网吧
196 61.155.57.5 61.155.57.13 江苏省扬州市 电信
197 61.155.57.14 61.155.57.14 江苏省扬州市 志峰网吧(大学北路93号)
198 61.155.57.15 61.155.57.17 江苏省扬州市 电信
199 61.155.57.18 61.155.57.18 江苏省扬州市 彩衣街学文网吧
200 61.155.57.19 61.155.57.19 江苏省扬州市 新城无名网吧(柳户南苑3幢13-15号)
201 61.155.57.20 61.155.57.20 江苏省扬州市 新潮网吧(柳潮南苑3幢7-8号)
202 61.155.57.21 61.155.57.21 江苏省扬州市 三石网吧(柳湖南苑3幢16-17号)
203 61.155.57.22 61.155.57.25 江苏省扬州市 电信
204 61.155.57.26 61.155.57.26 江苏省扬州市 浪亭网吧(大学北路57号)
205 61.155.57.27 61.155.57.27 江苏省扬州市 电信
206 61.155.57.28 61.155.57.28 江苏省扬州市 博日网吧(大学北路63号)
207 61.155.57.29 61.155.57.33 江苏省扬州市 电信
208 61.155.57.34 61.155.57.34 江苏省扬州市 鸿基情缘网吧(大学北路50号)
209 61.155.57.35 61.155.57.35 江苏省扬州市 清心驿站网吧(大学北路145号)
210 61.155.57.36 61.155.57.41 江苏省扬州市 电信
211 61.155.57.42 61.155.57.42 江苏省扬州市 龙天网吧(汶汇东路32号)
212 61.155.57.43 61.155.57.44 江苏省扬州市 电信
213 61.155.57.45 61.155.57.45 江苏省扬州市 学成网吧(双桥乡双桥村张庄)
214 61.155.57.46 61.155.57.49 江苏省扬州市 电信
215 61.155.57.50 61.155.57.50 江苏省扬州市 满天星网吧
216 61.155.57.51 61.155.57.53 江苏省扬州市 电信
217 61.155.57.54 61.155.57.54 江苏省扬州市 紫星网吧(彩衣街21号)
218 61.155.57.55 61.155.57.61 江苏省扬州市 电信
219 61.155.57.62 61.155.57.62 江苏省扬州市 宏远网吧(彩衣街彩衣苑5幢9-10号)
220 61.155.57.63 61.155.57.65 江苏省扬州市 电信
221 61.155.57.66 61.155.57.66 江苏省扬州市 明业情怀(解放北路55号)
222 61.155.57.67 61.155.57.73 江苏省扬州市 电信
223 61.155.57.74 61.155.57.74 江苏省扬州市 文妍网吧(扬州大桥东副食品城外场39号)
224 61.155.57.75 61.155.57.77 江苏省扬州市 电信
225 61.155.57.78 61.155.57.78 江苏省扬州市 新雨网吧
226 61.155.57.79 61.155.57.121 江苏省扬州市 电信
227 61.155.57.122 61.155.57.122 江苏省扬州市 巧巧网络会所(文昌中路109号)
228 61.155.57.123 61.155.57.123 江苏省扬州市 网虫吧(荷花池16号)
229 61.155.57.124 61.155.57.129 江苏省扬州市 电信
230 61.155.57.130 61.155.57.130 江苏省扬州市 易龙网吧(扬大农学院旁)
231 61.155.57.131 61.155.57.145 江苏省扬州市 电信
232 61.155.57.146 61.155.57.146 江苏省扬州市 大生商贸有限公司(大虹桥路26-12号)
233 61.155.57.147 61.155.57.154 江苏省扬州市 电信
234 61.155.57.155 61.155.57.155 江苏省扬州市 易谈网吧
235 61.155.57.156 61.155.57.156 江苏省扬州市 学雯网吧(皇宫花园第10幢10-12室)
236 61.155.57.157 61.155.57.157 江苏省扬州市 小京东网吧
237 61.155.57.158 61.155.57.161 江苏省扬州市 电信
238 61.155.57.162 61.155.57.162 江苏省扬州市 快乐网络(农学院附近)
239 61.155.57.163 61.155.57.165 江苏省扬州市 电信
240 61.155.57.166 61.155.57.166 江苏省扬州市 新星电脑服务部(文汇东路98号)
241 61.155.57.167 61.155.57.168 江苏省扬州市 电信
242 61.155.57.169 61.155.57.169 江苏省扬州市 飞翔体育文化有限公司(汶河北路21号)
243 61.155.57.170 61.155.57.170 江苏省扬州市 皇宫网吧
244 61.155.57.171 61.155.57.171 江苏省扬州市 皇宫飞翔网吧
245 61.155.57.172 61.155.57.177 江苏省扬州市 电信
246 61.155.57.178 61.155.57.178 江苏省扬州市 娱乐城2楼网吧(甘泉路)
247 61.155.57.179 61.155.57.181 江苏省扬州市 电信
248 61.155.57.182 61.155.57.182 江苏省扬州市 聚友网吧(来鹤桥下)
249 61.155.57.183 61.155.57.185 江苏省扬州市 电信
250 61.155.57.186 61.155.57.186 江苏省扬州市 青锋易站网吧(扬子江北路486号)
251 61.155.57.187 61.155.57.193 江苏省扬州市 电信
252 61.155.57.194 61.155.57.194 江苏省扬州市 施桥镇雷明网吧
253 61.155.57.195 61.155.57.195 江苏省扬州市 江海学院飞速网吧
254 61.155.57.196 61.155.57.196 江苏省扬州市 电信
255 61.155.57.197 61.155.57.197 江苏省扬州市 施桥镇新感觉网吧
256 61.155.57.198 61.155.57.199 江苏省扬州市 电信
257 61.155.57.200 61.155.57.200 江苏省扬州市 佳佳网吧(施桥镇扬子西路13-15号)
258 61.155.57.201 61.155.57.201 江苏省扬州市 先锋网吧(施桥镇钟灵南路10号)
259 61.155.57.202 61.155.57.204 江苏省扬州市 电信
260 61.155.57.205 61.155.57.205 江苏省扬州市 施桥镇石器网吧
261 61.155.57.206 61.155.57.209 江苏省扬州市 电信
262 61.155.57.210 61.155.57.210 江苏省扬州市 狂风网吧(扬子江北路385号)
263 61.155.57.211 61.155.57.213 江苏省扬州市 电信
264 61.155.57.214 61.155.57.214 江苏省扬州市 易通网吧
265 61.155.57.215 61.155.57.217 江苏省扬州市 电信
266 61.155.57.218 61.155.57.218 江苏省扬州市 燕兴公司计算机培训部(新城花园兰香苑12栋1号)
267 61.155.57.219 61.155.57.221 江苏省扬州市 电信
268 61.155.57.222 61.155.57.222 江苏省扬州市 巨鑫网吧
269 61.155.57.223 61.155.57.225 江苏省扬州市 电信
270 61.155.57.226 61.155.57.226 江苏省扬州市 天意网吧[教院附近]
271 61.155.57.227 61.155.57.229 江苏省扬州市 电信
272 61.155.57.230 61.155.57.230 江苏省扬州市 一鸣通信网吧(老虎山路27号)
273 61.155.57.231 61.155.57.233 江苏省扬州市 电信
274 61.155.57.234 61.155.57.234 江苏省扬州市 永华网吧(化校附近)
275 61.155.57.235 61.155.57.235 江苏省扬州市 广陵雨青网吧(老虎山路22号)
276 61.155.57.236 61.155.57.241 江苏省扬州市 电信
277 61.155.57.242 61.155.57.242 江苏省扬州市 德强网吧
278 61.155.57.243 61.155.57.243 江苏省扬州市 永华网吧
279 61.155.57.244 61.155.57.249 江苏省扬州市 电信
280 61.155.57.250 61.155.57.250 江苏省扬州市 郊区浪潮网吧(老虎山路26号)
281 61.155.57.251 61.155.57.253 江苏省扬州市 电信
282 61.155.57.254 61.155.57.254 江苏省扬州市 四季网吧(市二院对面)
283 61.155.57.255 61.155.57.255 江苏省扬州市 电信
284 61.155.58.0 61.155.58.19 江苏省扬州市江都市 教育城域网
285 61.155.58.20 61.155.58.90 江苏省扬州市江都市 电信
286 61.155.58.91 61.155.58.91 江苏省扬州市江都市 双龙网吧
287 61.155.58.92 61.155.58.101 江苏省扬州市江都市 电信
288 61.155.58.102 61.155.58.102 江苏省扬州市江都市 金松网吧
289 61.155.58.103 61.155.58.140 江苏省扬州市 电信
290 61.155.58.141 61.155.58.141 江苏省扬州市江都市 新世纪网吧
291 61.155.58.142 61.155.58.143 江苏省扬州市 电信
292 61.155.58.144 61.155.58.144 江苏省扬州市江都市 宜陵千年虫网吧
293 61.155.58.145 61.155.58.235 江苏省扬州市 电信
294 61.155.58.236 61.155.58.236 江苏省扬州市江都市 邵伯镇骑士网吧
295 61.155.58.237 61.155.59.10 江苏省扬州市 电信
296 61.155.59.11 61.155.59.11 江苏省扬州市 施桥镇飞舟网吧
297 61.155.59.12 61.155.59.25 江苏省扬州市 电信
298 61.155.59.26 61.155.59.26 江苏省扬州市 易趣网吧
299 61.155.59.27 61.155.59.137 江苏省扬州市 电信
300 61.155.59.138 61.155.59.138 江苏省扬州市 郊区金龙网吧(文汇北路138号)
301 61.155.59.139 61.155.59.141 江苏省扬州市 电信
302 61.155.59.142 61.155.59.142 江苏省扬州市 芳芳网吧(四望亭路综合楼)
303 61.155.59.143 61.155.59.145 江苏省扬州市 电信
304 61.155.59.146 61.155.59.146 江苏省扬州市 联信网吧(秋雨东路4号)
305 61.155.59.147 61.155.59.185 江苏省扬州市 电信
306 61.155.59.186 61.155.59.186 江苏省扬州市 爱华网吧
307 61.155.59.187 61.155.59.188 江苏省扬州市 电信
308 61.155.59.189 61.155.59.189 江苏省扬州市 爱华网吧
309 61.155.59.190 61.155.59.200 江苏省扬州市 电信
310 61.155.59.201 61.155.59.201 江苏省扬州市 江海学院贝贝网吧
311 61.155.59.202 61.155.59.218 江苏省扬州市 电信
312 61.155.59.219 61.155.59.219 江苏省扬州市 江海学院三角洲网吧
313 61.155.59.220 61.155.59.221 江苏省扬州市 电信
314 61.155.59.222 61.155.59.222 江苏省扬州市 江海学院通达网吧
315 61.155.59.223 61.155.59.225 江苏省扬州市 电信
316 61.155.59.226 61.155.59.226 江苏省扬州市 红磨坊网吧
317 61.155.59.227 61.155.59.228 江苏省扬州市 电信
318 61.155.59.229 61.155.59.229 江苏省扬州市 江海职业技术学院
319 61.155.59.230 61.155.59.233 江苏省扬州市 电信
320 61.155.59.234 61.155.59.234 江苏省扬州市 红磨坊网吧
321 61.155.59.235 61.155.59.249 江苏省扬州市 电信
322 61.155.59.250 61.155.59.250 江苏省扬州市 沸点网吧
323 61.155.59.251 61.155.59.251 江苏省扬州市 天地网吧
324 61.155.59.252 61.155.59.252 江苏省扬州市 电信
325 61.155.59.253 61.155.59.253 江苏省扬州市 沸点网吧
326 61.155.59.254 61.155.60.233 江苏省扬州市 电信
327 61.155.60.234 61.155.60.235 江苏省扬州市 飞时网吧(扬师院附近)
328 61.155.60.236 61.155.61.132 江苏省扬州市 电信
329 61.155.61.133 61.155.61.134 江苏省扬州市 磊磊网吧(扬子津科教园旁)
330 61.155.61.135 61.155.61.209 江苏省扬州市 电信
331 61.155.61.210 61.155.61.210 江苏省扬州市 翔宇网吧
332 61.155.61.211 61.155.62.43 江苏省扬州市 电信
333 61.155.62.44 61.155.62.44 江苏省扬州市 红警网吧
334 61.155.62.45 61.155.62.97 江苏省扬州市 电信
335 61.155.62.98 61.155.62.98 江苏省扬州市 非想天网吧
336 61.155.62.99 61.155.62.219 江苏省扬州市 电信
337 61.155.62.220 61.155.62.220 江苏省扬州市 超然网吧
338 61.155.62.221 61.155.62.221 江苏省扬州市 一品网吧
339 61.155.62.222 61.155.62.225 江苏省扬州市 电信
340 61.155.62.226 61.155.62.226 江苏省扬州市 万联网吧(教育学院附近)
341 61.155.62.227 61.155.62.241 江苏省扬州市 电信
342 61.155.62.242 61.155.62.242 江苏省扬州市 星科网吧
343 61.155.62.243 61.155.62.252 江苏省扬州市 电信
344 61.155.62.253 61.155.62.253 江苏省扬州市 念四新村旁万恒网吧
345 61.155.62.254 61.155.63.65 江苏省扬州市 电信
346 61.155.63.66 61.155.63.66 江苏省扬州市高邮市 邓桥商业街智能网吧
347 61.155.63.67 61.155.63.89 江苏省扬州市 电信
348 61.155.63.90 61.155.63.90 江苏省扬州市高邮市 海洋网吧
349 61.155.63.91 61.155.63.164 江苏省扬州市 电信
350 61.155.63.165 61.155.63.165 江苏省扬州市高邮市 中医院
351 61.155.63.166 61.155.63.171 江苏省扬州市 电信
352 61.155.63.172 61.155.63.172 江苏省扬州市高邮市 南方网吧(农业银行东面)
353 61.155.63.173 61.155.63.198 江苏省扬州市 电信
354 61.155.63.200 61.155.64.17 江苏省扬州市 电信
355 61.155.64.18 61.155.64.18 江苏省扬州市 新海网吧(城东路98号福泽苑1幢3号门)
356 61.155.64.19 61.155.64.25 江苏省扬州市 电信
357 61.155.64.26 61.155.64.26 江苏省扬州市 鼎极网吧(东花园)
358 61.155.64.27 61.155.64.33 江苏省扬州市 电信
359 61.155.64.34 61.155.64.34 江苏省扬州市 灵珊网吧(江都路358号)
360 61.155.64.35 61.155.64.49 江苏省扬州市 电信
361 61.155.64.50 61.155.64.50 江苏省扬州市 太平网吧(太平路17号)
362 61.155.64.51 61.155.64.53 江苏省扬州市 电信
363 61.155.64.54 61.155.64.54 江苏省扬州市 海峰网吧(扬州市五台新村2号楼6号)
364 61.155.64.55 61.155.64.57 江苏省扬州市 电信
365 61.155.64.58 61.155.64.58 江苏省扬州市 红景网吧(徐凝门路12号)
366 61.155.64.59 61.155.64.61 江苏省扬州市 电信
367 61.155.64.62 61.155.64.62 江苏省扬州市 云飞网吧
368 61.155.64.63 61.155.64.69 江苏省扬州市 电信
369 61.155.64.70 61.155.64.70 江苏省扬州市 旺龙网吧
370 61.155.64.71 61.155.64.173 江苏省扬州市 电信
371 61.155.64.174 61.155.64.174 江苏省扬州市 福临网吧
372 61.155.64.175 61.155.64.193 江苏省扬州市 电信
373 61.155.64.194 61.155.64.194 江苏省扬州市 兄弟网吧(化肥厂附近)
374 61.155.64.195 61.155.64.197 江苏省扬州市 电信
375 61.155.64.198 61.155.64.198 江苏省扬州市 金三角网吧
376 61.155.64.199 61.155.64.201 江苏省扬州市 电信
377 61.155.64.202 61.155.64.202 江苏省扬州市 小商品市场开福网吧
378 61.155.64.203 61.155.64.228 江苏省扬州市 电信
379 61.155.64.229 61.155.64.229 江苏省扬州市 北京新东方扬州外国语学校
380 61.155.64.230 61.155.64.249 江苏省扬州市 电信
381 61.155.64.250 61.155.64.250 江苏省扬州市 五台山大桥附近海峰网吧
382 61.155.64.251 61.155.65.9 江苏省扬州市 电信
383 61.155.65.10 61.155.65.10 江苏省扬州市 红蚂蚁网吧
384 61.155.65.11 61.155.65.13 江苏省扬州市 电信
385 61.155.65.14 61.155.65.14 江苏省扬州市 雅侃网吧(四望亭路107号)
386 61.155.65.15 61.155.65.17 江苏省扬州市 电信
387 61.155.65.18 61.155.65.18 江苏省扬州市 休闲网吧
388 61.155.65.19 61.155.65.21 江苏省扬州市 电信
389 61.155.65.22 61.155.65.22 江苏省扬州市 三乐网吧
390 61.155.65.23 61.155.65.33 江苏省扬州市 电信
391 61.155.65.34 61.155.65.34 江苏省扬州市 飞越网吧
392 61.155.65.35 61.155.65.37 江苏省扬州市 电信
393 61.155.65.38 61.155.65.38 江苏省扬州市 大圣网吧
394 61.155.65.39 61.155.65.49 江苏省扬州市 电信
395 61.155.65.50 61.155.65.50 江苏省扬州市 红华网吧(国庆路158号)
396 61.155.65.51 61.155.65.65 江苏省扬州市 电信
397 61.155.65.66 61.155.65.66 江苏省扬州市 新城一点通网吧(柳湖南苑3幢10-5号)
398 61.155.65.67 61.155.65.89 江苏省扬州市 电信
399 61.155.65.90 61.155.65.90 江苏省扬州市 来来网吧
400 61.155.65.91 61.155.65.93 江苏省扬州市 电信
401 61.155.65.94 61.155.65.94 江苏省扬州市 三星网吧
402 61.155.65.95 61.155.65.105 江苏省扬州市 电信
403 61.155.65.106 61.155.65.106 江苏省扬州市 逸飞岭网吧(扬子江北路486号)
404 61.155.65.107 61.155.65.137 江苏省扬州市 电信
405 61.155.65.138 61.155.65.138 江苏省扬州市 平凡网吧(大学北路51号)
406 61.155.65.139 61.155.65.139 江苏省扬州市 电信
407 61.155.65.140 61.155.65.140 江苏省扬州市 新域飓风网吧(大学北路85号)
408 61.155.65.141 61.155.65.141 江苏省扬州市 千年虫网吧(大学南路131号2楼)
409 61.155.65.142 61.155.65.142 江苏省扬州市 众友网吧
410 61.155.65.143 61.155.65.145 江苏省扬州市 电信
411 61.155.65.146 61.155.65.146 江苏省扬州市 鼎尚网吧
412 61.155.65.147 61.155.65.201 江苏省扬州市 电信
413 61.155.65.202 61.155.65.202 江苏省扬州市 传奇网吧
414 61.155.65.203 61.155.65.205 江苏省扬州市 电信
415 61.155.65.206 61.155.65.206 江苏省扬州市 智力网吧
416 61.155.65.207 61.155.65.225 江苏省扬州市 电信
417 61.155.65.226 61.155.65.226 江苏省扬州市 扬州教育学院机房
418 61.155.65.227 61.155.65.229 江苏省扬州市 电信
419 61.155.65.230 61.155.65.230 江苏省扬州市 教育学院电脑教室
420 61.155.65.231 61.155.65.233 江苏省扬州市 电信
421 61.155.65.234 61.155.65.234 江苏省扬州市 博日网吧
422 61.155.65.235 61.155.65.242 江苏省扬州市 电信
423 61.155.65.243 61.155.65.243 江苏省扬州市 金鹰KTV
424 61.155.65.244 61.155.66.1 江苏省扬州市 电信
425 61.155.66.2 61.155.66.2 江苏省扬州市高邮市 星海网吧
426 61.155.66.3 61.155.66.9 江苏省扬州市 电信
427 61.155.66.10 61.155.66.10 江苏省扬州市高邮市 心语网吧
428 61.155.66.11 61.155.66.11 江苏省扬州市 电信
429 61.155.66.12 61.155.66.12 江苏省扬州市高邮市 QQ网吧
430 61.155.66.13 61.155.66.13 江苏省扬州市 电信
431 61.155.66.14 61.155.66.14 江苏省扬州市高邮市 心语网吧
432 61.155.66.15 61.155.66.17 江苏省扬州市 电信
433 61.155.66.18 61.155.66.18 江苏省扬州市高邮市 南方网吧
434 61.155.66.19 61.155.66.19 江苏省扬州市 电信
435 61.155.66.20 61.155.66.20 江苏省扬州市高邮市 鸿运网吧
436 61.155.66.21 61.155.66.21 江苏省扬州市高邮市 心系网吧
437 61.155.66.22 61.155.66.22 江苏省扬州市高邮市 点击网吧
438 61.155.66.23 61.155.66.41 江苏省扬州市 电信
439 61.155.66.42 61.155.66.42 江苏省扬州市高邮市 王朝网吧
440 61.155.66.43 61.155.66.49 江苏省扬州市 电信
441 61.155.66.50 61.155.66.50 江苏省扬州市高邮市 超音速网吧
442 61.155.66.51 61.155.66.65 江苏省扬州市 电信
443 61.155.66.66 61.155.66.66 江苏省扬州市 共享网络会所
444 61.155.66.67 61.155.66.81 江苏省扬州市 电信
445 61.155.66.82 61.155.66.82 江苏省扬州市高邮市 大楼网吧
446 61.155.66.83 61.155.66.97 江苏省扬州市 电信
447 61.155.66.98 61.155.66.98 江苏省扬州市高邮市 教育城域网
448 61.155.66.99 61.155.66.113 江苏省扬州市 电信
449 61.155.66.114 61.155.66.114 江苏省扬州市高邮市 意趣网吧(商业步行街)
450 61.155.66.115 61.155.66.121 江苏省扬州市 电信
451 61.155.66.122 61.155.66.122 江苏省扬州市高邮市 北海网吧
452 61.155.66.123 61.155.66.133 江苏省扬州市 电信
453 61.155.66.134 61.155.66.134 江苏省扬州市宝应县 凤来网吧
454 61.155.66.135 61.155.66.151 江苏省扬州市 电信
455 61.155.66.152 61.155.66.152 江苏省扬州市宝应县 酒厂路口花城网吧
456 61.155.66.153 61.155.66.153 江苏省扬州市 电信
457 61.155.66.154 61.155.66.154 江苏省扬州市宝应县 联邦网吧
458 61.155.66.155 61.155.66.161 江苏省扬州市 电信
459 61.155.66.162 61.155.66.162 江苏省扬州市宝应县 闻莺网吧(东窑附近)
460 61.155.66.163 61.155.66.163 江苏省扬州市 电信
461 61.155.66.164 61.155.66.164 江苏省扬州市宝应县 光辉网吧
462 61.155.66.165 61.155.66.188 江苏省扬州市 电信
463 61.155.66.189 61.155.66.189 江苏省扬州市宝应县 蓝天网吧
464 61.155.66.190 61.155.66.209 江苏省扬州市 电信
465 61.155.66.210 61.155.66.210 江苏省扬州市宝应县 城郊中学
466 61.155.66.211 61.155.66.241 江苏省扬州市 电信
467 61.155.66.242 61.155.66.242 江苏省扬州市宝应县 新世纪网吧
468 61.155.66.243 61.155.67.255 江苏省扬州市 电信
469 61.177.176.0 61.177.179.29 江苏省扬州市 电信
470 61.177.179.30 61.177.179.30 江苏省扬州市 邗江一网情深网吧(汊河镇华洋东路1号)
471 61.177.179.31 61.177.182.1 江苏省扬州市 电信
472 61.177.182.2 61.177.182.2 江苏省扬州市 福临网吧(江都路495号)
473 61.177.182.3 61.177.182.3 江苏省扬州市 电信
474 61.177.182.4 61.177.182.4 江苏省扬州市 鱼儿网吧(江都路489号)
475 61.177.182.5 61.177.182.10 江苏省扬州市 电信
476 61.177.182.11 61.177.182.11 江苏省扬州市 巨鑫网吧(学苑新村111A-4号)
477 61.177.182.12 61.177.182.12 江苏省扬州市 巨庭网吧(府苑111A幢3号)
478 61.177.182.13 61.177.182.13 江苏省扬州市 电信
479 61.177.182.14 61.177.182.14 江苏省扬州市 巨庭网吧
480 61.177.182.15 61.177.182.26 江苏省扬州市 电信
481 61.177.182.27 61.177.182.27 江苏省扬州市 技通网吧(大学北路95号)
482 61.177.182.28 61.177.182.105 江苏省扬州市 电信
483 61.177.182.106 61.177.182.106 江苏省扬州市仪征市 东园网吧
484 61.177.182.107 61.177.182.113 江苏省扬州市 电信
485 61.177.182.114 61.177.182.114 江苏省扬州市 兴盛网吧(念四路扬师院门石房)
486 61.177.182.115 61.177.182.117 江苏省扬州市 电信
487 61.177.182.118 61.177.182.118 江苏省扬州市 兴盛网吧
488 61.177.182.119 61.177.182.129 江苏省扬州市 电信
489 61.177.182.130 61.177.182.130 江苏省扬州市宝应县 文佳网吧
490 61.177.182.131 61.177.182.165 江苏省扬州市 电信
491 61.177.182.166 61.177.182.166 江苏省扬州市 江苏石油勘探局钻井处
492 61.177.182.167 61.177.182.171 江苏省扬州市 电信
493 61.177.182.172 61.177.182.172 江苏省扬州市 扬州日报社
494 61.177.182.173 61.177.183.2 江苏省扬州市 电信
495 61.177.183.3 61.177.183.3 江苏省扬州市高邮市 地税
496 61.177.183.4 61.177.183.13 江苏省扬州市 电信
497 61.177.183.14 61.177.183.14 江苏省扬州市高邮市 大西洋网络中心(蝶园路)
498 61.177.183.15 61.177.183.17 江苏省扬州市 电信
499 61.177.183.18 61.177.183.18 江苏省扬州市高邮市 世纪龙网吧
500 61.177.183.19 61.177.183.21 江苏省扬州市 电信
501 61.177.183.22 61.177.183.22 江苏省扬州市高邮市 开心网吧
502 61.177.183.23 61.177.183.25 江苏省扬州市 电信
503 61.177.183.26 61.177.183.26 江苏省扬州市高邮市 敏敏网吧
504 61.177.183.27 61.177.183.29 江苏省扬州市 电信
505 61.177.183.30 61.177.183.30 江苏省扬州市高邮市 福中网吧
506 61.177.183.31 61.177.183.33 江苏省扬州市 电信
507 61.177.183.34 61.177.183.34 江苏省扬州市高邮市 超越网吧
508 61.177.183.35 61.177.183.37 江苏省扬州市 电信
509 61.177.183.38 61.177.183.38 江苏省扬州市高邮市 小飞网吧
510 61.177.183.39 61.177.183.41 江苏省扬州市 电信
511 61.177.183.42 61.177.183.42 江苏省扬州市高邮市 超越网吧
512 61.177.183.43 61.177.183.49 江苏省扬州市 电信
513 61.177.183.50 61.177.183.50 江苏省扬州市高邮市 宏图网吧
514 61.177.183.51 61.177.183.57 江苏省扬州市 电信
515 61.177.183.58 61.177.183.58 江苏省扬州市高邮市 21栋网吧
516 61.177.183.59 61.177.183.61 江苏省扬州市 电信
517 61.177.183.62 61.177.183.62 江苏省扬州市高邮市 高邮师范学院
518 61.177.183.63 61.177.183.65 江苏省扬州市 电信
519 61.177.183.66 61.177.183.66 江苏省扬州市高邮市 新河网吧(姚家巷9号)
520 61.177.183.67 61.177.183.73 江苏省扬州市 电信
521 61.177.183.74 61.177.183.74 江苏省扬州市高邮市 新世纪网吧(新河南路45号)
522 61.177.183.75 61.177.183.77 江苏省扬州市 电信
523 61.177.183.78 61.177.183.78 江苏省扬州市高邮市 农林局
524 61.177.183.79 61.177.183.81 江苏省扬州市 电信
525 61.177.183.82 61.177.183.82 江苏省扬州市高邮市 红苹果网吧
526 61.177.183.83 61.177.183.85 江苏省扬州市 电信
527 61.177.183.86 61.177.183.86 江苏省扬州市高邮市 红枫网吧
528 61.177.183.87 61.177.183.89 江苏省扬州市 电信
529 61.177.183.90 61.177.183.90 江苏省扬州市高邮市 星海网吧
530 61.177.183.91 61.177.183.93 江苏省扬州市 电信
531 61.177.183.94 61.177.183.94 江苏省扬州市高邮市 新峰网吧(太平巷42号)
532 61.177.183.95 61.177.183.98 江苏省扬州市 电信
533 61.177.183.99 61.177.183.99 江苏省扬州市高邮市 新星网吧(菱塘镇团结街32号)
534 61.177.183.100 61.177.183.100 江苏省扬州市高邮市 富春网吧(三朵镇中心路)
535 61.177.183.101 61.177.183.101 江苏省扬州市高邮市 南方网吧(农业银行东面)
536 61.177.183.102 61.177.183.102 江苏省扬州市 电信
537 61.177.183.103 61.177.183.103 江苏省扬州市高邮市 三垛富强网吧
538 61.177.183.104 61.177.183.104 江苏省扬州市高邮市 星海网吧
539 61.177.183.105 61.177.183.106 江苏省扬州市 电信
540 61.177.183.107 61.177.183.107 江苏省扬州市高邮市 海洋网吧(玉带园4-108室)
541 61.177.183.108 61.177.183.108 江苏省扬州市 电信
542 61.177.183.109 61.177.183.109 江苏省扬州市高邮市 全兴网吧(北海路东云巷9号)
543 61.177.183.110 61.177.183.110 江苏省扬州市高邮市 易趣网吧
544 61.177.183.111 61.177.183.111 江苏省扬州市高邮市 红苹果网吧(北海路西四巷10号)
545 61.177.183.112 61.177.183.125 江苏省扬州市 电信
546 61.177.183.126 61.177.183.126 江苏省扬州市高邮市 全兴网吧
547 61.177.183.127 61.177.183.133 江苏省扬州市 电信
548 61.177.183.134 61.177.183.134 江苏省扬州市高邮市 星海网吧(北海西三巷4号)
549 61.177.183.135 61.177.183.161 江苏省扬州市 电信
550 61.177.183.162 61.177.183.162 江苏省扬州市宝应县 新世纪网吧(按宜东路2号楼109室)
551 61.177.183.163 61.177.183.163 江苏省扬州市宝应县 动感地带网吧(六号岗亭南侧)
552 61.177.183.164 61.177.183.164 江苏省扬州市宝应县 寻梦网吧(安宜镇苏中宿舍楼18号)
553 61.177.183.165 61.177.183.165 江苏省扬州市 超人网吧
554 61.177.183.166 61.177.183.166 江苏省扬州市 电信
555 61.177.183.167 61.177.183.167 江苏省扬州市宝应县 泰山网吧
556 61.177.183.168 61.177.183.168 江苏省扬州市 电信
557 61.177.183.169 61.177.183.169 江苏省扬州市宝应县 宜城电脑公司(泰山路综合楼108号)
558 61.177.183.170 61.177.183.170 江苏省扬州市宝应县 如月网吧
559 61.177.183.171 61.177.183.171 江苏省扬州市宝应县 奇域网吧
560 61.177.183.172 61.177.183.172 江苏省扬州市 开心网吧
561 61.177.183.173 61.177.183.173 江苏省扬州市 易学网吧
562 61.177.183.174 61.177.183.177 江苏省扬州市 电信
563 61.177.183.178 61.177.183.178 江苏省扬州市宝应县 超前网吧(安宜镇安宜东路城郊东侧信用社)
564 61.177.183.179 61.177.183.179 江苏省扬州市宝应县 祥和网吧(大昌路7-9号)
565 61.177.183.180 61.177.183.180 江苏省扬州市宝应县 联盟网吧(苏中北路75号)
566 61.177.183.181 61.177.183.182 江苏省扬州市 电信
567 61.177.183.183 61.177.183.183 江苏省扬州市宝应县 大新网吧(大新桥电信局营业房)
568 61.177.183.184 61.177.183.184 江苏省扬州市宝应县 浪潮网吧(苏中新村四支巷25号)
569 61.177.183.185 61.177.183.185 江苏省扬州市 银大集团
570 61.177.183.186 61.177.183.186 江苏省扬州市宝应县 寻梦网吧
571 61.177.183.187 61.177.183.187 江苏省扬州市宝应县 安宜镇新浪网吧(城镇铁桥村跃进组)
572 61.177.183.188 61.177.183.188 江苏省扬州市宝应县 先锋网吧(县城大路5号楼7号房)
573 61.177.183.189 61.177.183.189 江苏省扬州市宝应县 易学电脑网络服务部(苏中北路37号)
574 61.177.183.190 61.177.183.190 江苏省扬州市宝应县 网上乐网吧(范水镇五一南路83号文化站内)
575 61.177.183.191 61.177.183.199 江苏省扬州市 电信
576 61.177.183.200 61.177.183.200 江苏省扬州市宝应县 情缘网吧(旺发街1号)
577 61.177.183.201 61.177.183.205 江苏省扬州市 电信
578 61.177.183.206 61.177.183.206 江苏省扬州市宝应县 农村信用联社
579 61.177.183.207 61.177.183.208 江苏省扬州市 电信
580 61.177.183.209 61.177.183.209 江苏省扬州市宝应县 凤来网吧(范水镇五一南路24号)
581 61.177.183.210 61.177.183.210 江苏省扬州市宝应县 世纪网吧
582 61.177.183.211 61.177.183.211 江苏省扬州市 电信
583 61.177.183.212 61.177.183.212 江苏省扬州市宝应县 创新网吧(营旬镇西大街54号)
584 61.177.183.213 61.177.183.213 江苏省扬州市宝应县 城南网吧(工农路67号)
585 61.177.183.214 61.177.183.218 江苏省扬州市 电信
586 61.177.183.219 61.177.183.219 江苏省扬州市宝应县 心愿网吧
587 61.177.183.220 61.177.183.225 江苏省扬州市 电信
588 61.177.183.226 61.177.183.226 江苏省扬州市 顺成网吧
589 61.177.183.227 61.177.183.227 江苏省扬州市 电信
590 61.177.183.228 61.177.183.228 江苏省扬州市 联盟网吧
591 61.177.183.229 61.177.183.229 江苏省扬州市 情愿网吧
592 61.177.183.230 61.177.183.230 江苏省扬州市宝应县 新时空网吧
593 61.177.183.231 61.177.183.231 江苏省扬州市 时代网吧
594 61.177.183.232 61.177.183.233 江苏省扬州市 电信
595 61.177.183.234 61.177.183.234 江苏省扬州市宝应县 文佳网吧
596 61.177.183.235 61.177.183.235 江苏省扬州市 电信
597 61.177.183.236 61.177.183.236 江苏省扬州市 超前网吧
598 61.177.183.237 61.177.184.9 江苏省扬州市 电信
599 61.177.184.10 61.177.184.10 江苏省扬州市仪征市 胥浦冲浪网吧
600 61.177.184.11 61.177.184.45 江苏省扬州市 电信
601 61.177.184.46 61.177.184.46 江苏省扬州市仪征市 南师大二副中
602 61.177.184.47 61.177.184.165 江苏省扬州市 电信
603 61.177.184.166 61.177.184.166 江苏省扬州市仪征市 聚龙电脑服务部(工农路3号)
604 61.177.184.167 61.177.184.182 江苏省扬州市 电信
605 61.177.184.183 61.177.184.183 江苏省扬州市仪征市 心洁网吧(国庆路16号)
606 61.177.184.184 61.177.184.194 江苏省扬州市 电信
607 61.177.184.195 61.177.184.195 江苏省扬州市仪征市 化纤图书馆2楼办公电脑
608 61.177.184.196 61.177.184.204 江苏省扬州市 电信
609 61.177.184.205 61.177.184.205 江苏省扬州市仪征市 KK网络
610 61.177.184.206 61.177.184.206 江苏省扬州市仪征市 艳阳网吧
611 61.177.184.207 61.177.184.226 江苏省扬州市 电信
612 61.177.184.227 61.177.184.227 江苏省扬州市仪征市 广播电视大学
613 61.177.184.228 61.177.184.249 江苏省扬州市 电信
614 61.177.184.250 61.177.184.250 江苏省扬州市仪征市 蓝月亮网吧
615 61.177.184.251 61.177.185.20 江苏省扬州市 电信
616 61.177.185.21 61.177.185.21 江苏省扬州市江都市 双城网吧(老街)
617 61.177.185.22 61.177.185.26 江苏省扬州市 电信
618 61.177.185.27 61.177.185.27 江苏省扬州市江都市 E度空间网吧
619 61.177.185.28 61.177.185.28 江苏省扬州市江都市 新海岸网吧
620 61.177.185.29 61.177.185.39 江苏省扬州市 电信
621 61.177.185.40 61.177.185.40 江苏省扬州市江都市 大世界网吧
622 61.177.185.41 61.177.185.78 江苏省扬州市 电信
623 61.177.185.79 61.177.185.79 江苏省扬州市江都市 龙峰网吧
624 61.177.185.80 61.177.185.132 江苏省扬州市 电信
625 61.177.185.133 61.177.185.133 江苏省扬州市江都市 红房子网吧
626 61.177.185.134 61.177.185.145 江苏省扬州市 电信
627 61.177.185.146 61.177.185.146 江苏省扬州市江都市 正大网吧
628 61.177.185.147 61.177.185.147 江苏省扬州市江都市 尖峰网吧
629 61.177.185.148 61.177.185.148 江苏省扬州市江都市 缘情网吧
630 61.177.185.149 61.177.185.182 江苏省扬州市 电信
631 61.177.185.183 61.177.185.183 江苏省扬州市江都市 樊川鹏程网吧
632 61.177.185.184 61.177.185.206 江苏省扬州市 电信
633 61.177.185.207 61.177.185.207 江苏省扬州市江都市 极速网吧
634 61.177.185.208 61.177.185.212 江苏省扬州市 电信
635 61.177.185.213 61.177.185.213 江苏省扬州市江都市 五彩网络公司
636 61.177.185.214 61.177.186.1 江苏省扬州市 电信
637 61.177.186.2 61.177.186.2 江苏省扬州市 文化网吧
638 61.177.186.3 61.177.186.33 江苏省扬州市 电信
639 61.177.186.34 61.177.186.62 江苏省扬州市 扬州大学
640 61.177.186.63 61.177.186.73 江苏省扬州市 电信
641 61.177.186.74 61.177.186.74 江苏省扬州市 新概念网吧
642 61.177.186.75 61.177.186.82 江苏省扬州市 电信
643 61.177.186.83 61.177.186.83 江苏省扬州市 大宇网吧(盐阜东路1-1号)
644 61.177.186.84 61.177.186.84 江苏省扬州市 电信
645 61.177.186.85 61.177.186.85 江苏省扬州市 新创网吧(便益门外街9号)
646 61.177.186.86 61.177.186.86 江苏省扬州市 电信
647 61.177.186.87 61.177.186.87 江苏省扬州市 明窗网吧(沿河街11号)
648 61.177.186.88 61.177.186.137 江苏省扬州市 电信
649 61.177.186.138 61.177.186.138 江苏省扬州市 彩衣街学雯网吧
650 61.177.186.139 61.177.186.140 江苏省扬州市 摩刻科技
651 61.177.186.141 61.177.186.145 江苏省扬州市 电信
652 61.177.186.146 61.177.186.146 江苏省扬州市 星科网吧
653 61.177.186.147 61.177.186.149 江苏省扬州市 电信
654 61.177.186.150 61.177.186.150 江苏省扬州市 郊区星科网吧(念四路1号)
655 61.177.186.151 61.177.186.160 江苏省扬州市 电信
656 61.177.186.161 61.177.186.161 江苏省扬州市 来来网吧(北门外大街18号)
657 61.177.186.162 61.177.186.162 江苏省扬州市 电信
658 61.177.186.163 61.177.186.163 江苏省扬州市 来来网吧
659 61.177.186.164 61.177.186.177 江苏省扬州市 电信
660 61.177.186.178 61.177.186.178 江苏省扬州市 郊区鼎极网吧(长征路18-7号)
661 61.177.186.179 61.177.186.179 江苏省扬州市 四季网吧(北门外街17-8号)
662 61.177.186.180 61.177.186.180 江苏省扬州市 郊区乐鑫网吧(长征路7号)
663 61.177.186.181 61.177.186.184 江苏省扬州市 电信
664 61.177.186.185 61.177.186.185 江苏省扬州市 爱华网吧(北门外大街65号)
665 61.177.186.186 61.177.186.186 江苏省扬州市 日月网吧
666 61.177.186.187 61.177.186.193 江苏省扬州市 电信
667 61.177.186.194 61.177.186.194 江苏省扬州市 使可发西路天毅网吧
668 61.177.186.195 61.177.186.197 江苏省扬州市 电信
669 61.177.186.198 61.177.186.198 江苏省扬州市 飞越网吧(梅岭东路58号4幢101室)
670 61.177.186.199 61.177.186.201 江苏省扬州市 电信
671 61.177.186.202 61.177.186.202 江苏省扬州市 远大网吧(梅岭东路4号)
672 61.177.186.203 61.177.186.233 江苏省扬州市 电信
673 61.177.186.234 61.177.186.234 江苏省扬州市 开发区开发大厦
674 61.177.186.235 61.177.186.241 江苏省扬州市 电信
675 61.177.186.242 61.177.186.242 江苏省扬州市 永恒网吧(通泗街9-2.3.4号)
676 61.177.186.243 61.177.186.245 江苏省扬州市 电信
677 61.177.186.246 61.177.186.246 江苏省扬州市 易龙网吧(文汇东路58号)
678 61.177.186.247 61.177.187.74 江苏省扬州市 电信
679 61.177.187.75 61.177.187.75 江苏省扬州市 爱华网络会所
680 61.177.187.76 61.177.187.89 江苏省扬州市 电信
681 61.177.187.90 61.177.187.91 江苏省扬州市 学文网吧
682 61.177.187.92 61.177.187.105 江苏省扬州市 电信
683 61.177.187.106 61.177.187.106 江苏省扬州市 信通网吧
684 61.177.187.107 61.177.187.113 江苏省扬州市 电信
685 61.177.187.114 61.177.187.114 江苏省扬州市 星科网吧三楼
686 61.177.187.115 61.177.187.121 江苏省扬州市 电信
687 61.177.187.122 61.177.187.122 江苏省扬州市 海威科技有限公司
688 61.177.187.123 61.177.187.145 江苏省扬州市 电信
689 61.177.187.146 61.177.187.146 江苏省扬州市 永华网吧(莱茵小镇旁)
690 61.177.187.147 61.177.187.163 江苏省扬州市 电信
691 61.177.187.164 61.177.187.164 江苏省扬州市 联信网吧
692 61.177.187.165 61.177.187.173 江苏省扬州市 电信
693 61.177.187.174 61.177.187.174 江苏省扬州市 小东京网吧(四望亭)
694 61.177.187.175 61.177.187.221 江苏省扬州市 电信
695 61.177.187.222 61.177.187.222 江苏省扬州市 明窗网吧
696 61.177.187.223 61.177.187.225 江苏省扬州市 电信
697 61.177.187.226 61.177.187.226 江苏省扬州市 易谈网吧
698 61.177.187.227 61.177.187.229 江苏省扬州市 电信
699 61.177.187.230 61.177.187.230 江苏省扬州市 新空气网吧
700 61.177.187.231 61.177.187.233 江苏省扬州市 电信
701 61.177.187.234 61.177.187.234 江苏省扬州市 易谈网吧
702 61.177.187.235 61.177.188.29 江苏省扬州市 电信
703 61.177.188.30 61.177.188.30 江苏省扬州市 天地网吧(扬子江北路211号)
704 61.177.188.31 61.177.188.50 江苏省扬州市 电信
705 61.177.188.51 61.177.188.51 江苏省扬州市 扬州大学广陵校区(行政楼)
706 61.177.188.52 61.177.188.73 江苏省扬州市 电信
707 61.177.188.74 61.177.188.74 江苏省扬州市 欣月网吧(学苑新村111A-1号)
708 61.177.188.75 61.177.188.101 江苏省扬州市 电信
709 61.177.188.102 61.177.188.102 江苏省扬州市 腾飞网吧(新城花园北门302幢3区2号)
710 61.177.188.103 61.177.188.113 江苏省扬州市 电信
711 61.177.188.114 61.177.188.114 江苏省扬州市 心怡休闲网吧(扬子江北路双桥村综合楼)
712 61.177.188.115 61.177.188.137 江苏省扬州市 电信
713 61.177.188.138 61.177.188.138 江苏省扬州市 工业学院雨欣网络
714 61.177.188.139 61.177.188.139 江苏省扬州市 邗江路三角洲网吧
715 61.177.188.140 61.177.188.140 江苏省扬州市 电信
716 61.177.188.141 61.177.188.141 江苏省扬州市 桂兰网吧(江阳中路38号)
717 61.177.188.142 61.177.188.148 江苏省扬州市 电信
718 61.177.188.149 61.177.188.149 江苏省扬州市 雪飞网吧(江阳中路通扬桥西侧)
719 61.177.188.150 61.177.188.219 江苏省扬州市 电信
720 61.177.188.220 61.177.188.221 江苏省扬州市 惠康网吧
721 61.177.188.222 61.177.189.1 江苏省扬州市 电信
722 61.177.189.2 61.177.189.2 江苏省扬州市 城市一族网吧(江阳东路488号)
723 61.177.189.3 61.177.189.5 江苏省扬州市 电信
724 61.177.189.6 61.177.189.6 江苏省扬州市 旭日网吧(东花园路4号102室)
725 61.177.189.7 61.177.189.29 江苏省扬州市 电信
726 61.177.189.30 61.177.189.30 江苏省扬州市 众友网吧(东花园4幢9号)
727 61.177.189.31 61.177.189.116 江苏省扬州市 电信
728 61.177.189.117 61.177.189.117 江苏省扬州市 东洋网吧
729 61.177.189.118 61.177.189.122 江苏省扬州市 电信
730 61.177.189.123 61.177.189.123 江苏省扬州市 拓鑫网吧(文汇北路43号)
731 61.177.189.124 61.177.189.132 江苏省扬州市 电信
732 61.177.189.133 61.177.189.133 江苏省扬州市 海威网吧
733 61.177.189.134 61.177.189.155 江苏省扬州市 电信
734 61.177.189.156 61.177.189.156 江苏省扬州市 红叶网吧(扬州化工学校附近)
735 61.177.189.157 61.177.189.157 江苏省扬州市 红叶网吧(高桥北街81号)
736 61.177.189.158 61.177.189.161 江苏省扬州市 电信
737 61.177.189.162 61.177.189.162 江苏省扬州市 万联网吧
738 61.177.189.163 61.177.189.165 江苏省扬州市 电信
739 61.177.189.166 61.177.189.166 江苏省扬州市 云云网吧
740 61.177.189.167 61.177.189.177 江苏省扬州市 电信
741 61.177.189.178 61.177.189.178 江苏省扬州市 兴隆网吧
742 61.177.189.179 61.177.189.193 江苏省扬州市 电信
743 61.177.189.194 61.177.189.194 江苏省扬州市 老虎山路天科网吧
744 61.177.189.195 61.177.189.209 江苏省扬州市 电信
745 61.177.189.210 61.177.189.210 江苏省扬州市 四季网吧(竹西公园附近)
746 61.177.189.211 61.177.190.3 江苏省扬州市 电信
747 61.177.190.4 61.177.190.4 江苏省扬州市 动感网络沙龙
748 61.177.190.5 61.177.190.15 江苏省扬州市 电信
749 61.177.190.16 61.177.190.23 江苏省扬州市 扬州图书馆
750 61.177.190.24 61.177.190.89 江苏省扬州市 电信
751 61.177.190.90 61.177.190.90 江苏省扬州市 动感网络沙龙
752 61.177.190.91 61.177.190.93 江苏省扬州市 电信
753 61.177.190.94 61.177.190.94 江苏省扬州市 动力网吧(荷花池附近)
754 61.177.190.95 61.177.190.153 江苏省扬州市 电信
755 61.177.190.154 61.177.190.154 江苏省扬州市 燕兴网吧
756 61.177.190.155 61.177.190.185 江苏省扬州市 电信
757 61.177.190.186 61.177.190.186 江苏省扬州市 淘缘网吧(扬州西站和平医院对面)
758 61.177.190.187 61.177.190.193 江苏省扬州市 电信
759 61.177.190.194 61.177.190.194 江苏省扬州市 芳芳网吧
760 61.177.190.195 61.177.190.234 江苏省扬州市 电信
761 61.177.190.235 61.177.190.235 江苏省扬州市 大生网吧
762 61.177.190.236 61.177.191.61 江苏省扬州市 电信
763 61.177.191.62 61.177.191.62 江苏省扬州市 邗江区新坝镇今日有约网吧
764 61.177.191.63 61.177.191.92 江苏省扬州市 电信
765 61.177.191.93 61.177.191.93 江苏省扬州市 杭集文化网吧
766 61.177.191.94 61.177.191.94 江苏省扬州市 邗江区李典镇中科网吧
767 61.177.191.95 61.177.191.97 江苏省扬州市 电信
768 61.177.191.98 61.177.191.100 江苏省扬州市 扬子江网吧
769 61.177.191.101 61.177.191.102 江苏省扬州市 跃进桥下扬子江网吧二楼
770 61.177.191.103 61.177.191.130 江苏省扬州市 电信
771 61.177.191.131 61.177.191.131 江苏省扬州市 新雨网吧
772 61.177.191.132 61.177.191.147 江苏省扬州市 电信
773 61.177.191.148 61.177.191.149 江苏省扬州市 太平网吧
774 61.177.191.150 61.177.191.156 江苏省扬州市 电信
775 61.177.191.157 61.177.191.157 江苏省扬州市 五台山大桥附近海峰网吧
776 61.177.191.158 61.177.191.201 江苏省扬州市 电信
777 61.177.191.202 61.177.191.202 江苏省扬州市 宁宁网吧
778 61.177.191.203 61.177.191.234 江苏省扬州市 电信
779 61.177.191.235 61.177.191.235 江苏省扬州市 太平网吧2楼(五台山大桥附近)
780 61.177.191.236 61.177.191.255 江苏省扬州市 电信
781 61.241.12.0 61.241.14.255 江苏省扬州市 联通
782 103.5.168.0 103.5.171.255 江苏省扬州市 扬州博悦网络技术有限公司联通数据中心
783 103.40.192.0 103.40.192.255 江苏省扬州市 壹动云
784 103.239.244.0 103.239.244.255 江苏省扬州市 BGP机房
785 112.0.224.0 112.0.255.255 江苏省扬州市 移动
786 112.2.96.0 112.2.127.255 江苏省扬州市 移动
787 112.3.144.0 112.3.159.255 江苏省扬州市 移动
788 112.4.208.0 112.4.223.255 江苏省扬州市 移动
789 112.20.32.0 112.20.63.255 江苏省扬州市 移动
790 112.22.32.0 112.22.63.255 江苏省扬州市 移动
791 112.24.160.0 112.24.191.255 江苏省扬州市 移动
792 112.84.127.0 112.84.132.255 江苏省扬州市 联通
793 112.84.133.0 112.84.133.80 江苏省扬州市 联通(蓝汛云计算扬州节点)
794 112.84.133.81 112.84.133.82 江苏省扬州市 联通(蓝汛云分发nginx扬州节点)
795 112.84.133.83 112.84.133.255 江苏省扬州市 联通(蓝汛云计算扬州节点)
796 112.84.134.0 112.84.188.255 江苏省扬州市 联通
797 112.84.189.0 112.84.189.255 江苏省扬州市 联通IDC机房
798 112.84.190.0 112.84.190.255 江苏省扬州市 星云融创安全宝CDN节点(联通机房)
799 112.84.191.0 112.84.191.255 江苏省扬州市 联通IDC机房
800 114.230.0.0 114.230.124.255 江苏省扬州市 电信
801 114.230.125.0 114.230.125.255 江苏省扬州市邗江区 电信
802 114.230.126.0 114.230.139.255 江苏省扬州市 电信
803 114.230.140.0 114.230.140.255 江苏省扬州市宝应县 电信
804 114.230.141.0 114.230.249.255 江苏省扬州市 电信
805 114.230.250.0 114.230.250.255 江苏省扬州市高邮市 电信
806 114.230.251.0 114.230.255.255 江苏省扬州市 电信
807 117.60.32.0 117.60.33.255 江苏省扬州市 电信
808 117.60.35.0 117.60.39.255 江苏省扬州市 电信
809 117.61.64.0 117.61.69.255 江苏省扬州市 电信
810 117.61.71.0 117.61.75.255 江苏省扬州市 电信
811 117.91.0.0 117.91.31.255 江苏省扬州市 电信
812 117.91.32.0 117.91.53.255 江苏省扬州市江都市 电信
813 117.91.54.0 117.91.100.255 江苏省扬州市 电信
814 117.91.101.0 117.91.101.255 江苏省扬州市高邮市 电信
815 117.91.102.0 117.91.104.255 江苏省扬州市 电信
816 117.91.105.0 117.91.105.255 江苏省扬州市江都市 电信
817 117.91.106.0 117.91.113.255 江苏省扬州市 电信
818 117.91.114.0 117.91.115.255 江苏省扬州市宝应县 电信
819 117.91.116.0 117.91.117.255 江苏省扬州市 电信
820 117.91.118.0 117.91.118.255 江苏省扬州市宝应县 电信
821 117.91.119.0 117.91.149.255 江苏省扬州市 电信
822 117.91.150.0 117.91.150.255 江苏省扬州市宝应县 电信
823 117.91.151.0 117.91.229.255 江苏省扬州市 电信
824 117.91.230.0 117.91.230.255 江苏省扬州市邗江区 电信
825 117.91.231.0 117.91.255.255 江苏省扬州市 电信
826 120.195.120.0 120.195.127.255 江苏省扬州市 移动
827 121.233.128.0 121.233.134.255 江苏省扬州市 电信
828 121.233.136.0 121.233.181.255 江苏省扬州市 电信
829 121.233.182.0 121.233.183.255 江苏省扬州市宝应县 电信
830 121.233.184.0 121.233.194.255 江苏省扬州市 电信
831 121.233.195.0 121.233.195.255 江苏省扬州市高邮市 电信
832 121.233.196.0 121.233.230.255 江苏省扬州市 电信
833 121.233.231.0 121.233.231.255 江苏省扬州市仪征市 电信
834 121.233.232.0 121.233.255.255 江苏省扬州市 电信
835 121.234.129.0 121.234.129.255 江苏省扬州市 电信
836 121.249.32.0 121.249.51.255 江苏省扬州市 扬州工业职业技术学院
837 122.89.80.0 122.89.97.255 江苏省扬州市 中移铁通
838 122.89.100.0 122.89.103.255 江苏省扬州市 中移铁通
839 122.94.128.0 122.94.128.255 江苏省扬州市高邮市 中移铁通
840 122.94.129.0 122.94.130.255 江苏省扬州市宝应县 中移铁通
841 122.94.131.0 122.94.144.255 江苏省扬州市 中移铁通
842 122.94.145.0 122.94.145.255 江苏省扬州市仪征市 中移铁通
843 122.94.146.0 122.94.146.255 江苏省扬州市 中移铁通
844 122.94.147.0 122.94.149.255 江苏省扬州市仪征市 中移铁通
845 122.94.150.0 122.94.157.255 江苏省扬州市 中移铁通
846 122.94.158.0 122.94.158.255 江苏省扬州市高邮市 中移铁通
847 122.94.159.0 122.94.159.255 江苏省扬州市 中移铁通
848 122.95.160.0 122.95.191.255 江苏省扬州市 中移铁通
849 122.96.48.0 122.96.48.255 江苏省扬州市 联通
850 122.195.80.0 122.195.91.255 江苏省扬州市 联通
851 122.195.92.0 122.195.92.255 江苏省扬州市高邮市 电信
852 122.195.93.0 122.195.106.255 江苏省扬州市 联通
853 122.195.107.0 122.195.107.255 江苏省扬州市仪征市 联通
854 122.195.108.0 122.195.110.255 江苏省扬州市 联通
855 122.195.111.0 122.195.111.255 江苏省扬州市江都区 联通
856 122.195.112.0 122.195.141.98 江苏省扬州市 联通
857 122.195.141.99 122.195.141.101 江苏省扬州市 扬州大学
858 122.195.141.102 122.195.141.102 江苏省扬州市 扬州大学扬子津校区
859 122.195.141.103 122.195.143.255 江苏省扬州市 联通
860 180.119.0.0 180.119.9.255 江苏省扬州市 电信
861 180.119.10.0 180.119.10.255 江苏省扬州市宝应县 电信
862 180.119.11.0 180.119.119.255 江苏省扬州市 电信
863 180.119.120.0 180.119.120.255 江苏省扬州市邗江区 电信
864 180.119.121.0 180.119.126.255 江苏省扬州市 电信
865 180.119.127.0 180.119.127.255 江苏省扬州市邗江区 电信
866 180.119.128.0 180.119.128.255 江苏省扬州市仪征市 电信
867 180.119.129.0 180.119.164.255 江苏省扬州市 电信
868 180.119.165.0 180.119.165.255 江苏省扬州市仪征市 电信
869 180.119.166.0 180.119.179.255 江苏省扬州市 电信
870 180.119.180.0 180.119.182.255 江苏省扬州市宝应县 电信
871 180.119.183.0 180.119.212.255 江苏省扬州市 电信
872 180.119.213.0 180.119.213.255 江苏省扬州市仪征市 电信
873 180.119.214.0 180.119.255.255 江苏省扬州市 电信
874 180.208.0.0 180.208.31.255 江苏省扬州市 扬州大学教育网
875 183.206.192.0 183.206.255.255 江苏省扬州市 移动
876 183.207.164.0 183.207.164.255 江苏省扬州市 移动
877 183.210.64.0 183.210.109.255 江苏省扬州市 移动
878 183.210.111.0 183.210.127.255 江苏省扬州市 移动
879 183.212.0.0 183.212.63.255 江苏省扬州市 移动
880 202.102.7.0 202.102.7.89 江苏省扬州市 电信
881 202.102.7.90 202.102.7.90 江苏省扬州市 电信DNS服务器
882 202.102.7.91 202.102.7.255 江苏省扬州市 电信
883 202.102.33.0 202.102.34.255 江苏省扬州市 电信
884 202.102.37.0 202.102.38.255 江苏省扬州市 电信
885 202.102.44.0 202.102.44.255 江苏省扬州市 电信
886 202.195.48.0 202.195.63.255 江苏省扬州市 扬州大学
887 203.93.134.0 203.93.135.255 江苏省扬州市 有线电视台
888 210.12.27.0 210.12.27.255 江苏省扬州市 联通
889 210.15.31.0 210.15.31.255 江苏省扬州市 联通
890 210.22.193.0 210.22.193.127 江苏省扬州市 联通
891 210.22.193.208 210.22.193.231 江苏省扬州市 联通
892 210.22.193.240 210.22.193.255 江苏省扬州市 联通
893 210.51.197.39 210.51.197.39 江苏省扬州市 相约网吧(施桥镇扬子村闸北组31号)
894 210.51.197.42 210.51.197.42 江苏省扬州市 江海网吧(施桥镇扬子村院西组13号)
895 210.51.197.74 210.51.197.74 江苏省扬州市 慧腾网吧(新城区施桥扬子闸北38号)
896 210.51.197.197 210.51.197.197 江苏省扬州市 风速网吧(东花园路4号楼5号)
897 210.51.215.0 210.51.215.212 江苏省扬州市 联通
898 210.51.215.213 210.51.215.213 江苏省扬州市 小平网吧(彩衣街47号)
899 210.51.215.214 210.51.215.219 江苏省扬州市 联通
900 210.51.215.220 210.51.215.220 江苏省扬州市 梦飞网吧(施井小街20-3号)
901 210.51.215.221 210.51.215.255 江苏省扬州市 联通
902 210.73.141.0 210.73.141.255 江苏省扬州市 科技网
903 210.73.150.160 210.73.150.191 江苏省扬州市 邗江区科技网
904 210.73.150.192 210.73.150.223 江苏省扬州市宝应县 科技网
905 210.73.150.224 210.73.150.255 江苏省扬州市高邮市 科技网
906 210.78.0.0 210.78.14.255 江苏省扬州市 联通
907 210.78.16.0 210.78.27.255 江苏省扬州市 联通
908 210.78.29.0 210.78.31.255 江苏省扬州市 联通
909 211.65.8.0 211.65.15.255 江苏省扬州市 扬州职业大学
910 211.65.16.0 211.65.23.255 江苏省扬州市
911 211.87.16.0 211.87.31.255 江苏省扬州市 扬州大学
912 211.87.32.0 211.87.35.255 江苏省扬州市 扬州广播电视大学
913 211.90.180.0 211.90.183.135 江苏省扬州市 联通
914 211.90.183.136 211.90.183.136 江苏省扬州市 世联网吧(八里镇通电南路44号)
915 211.90.183.137 211.90.183.194 江苏省扬州市 联通
916 211.90.183.195 211.90.183.195 江苏省扬州市 信天游网吧(扬子江北路520号)
917 211.90.183.196 211.90.183.203 江苏省扬州市 联通
918 211.90.183.204 211.90.183.204 江苏省扬州市 竹西网吧(江阳中路38号)
919 211.90.183.205 211.90.183.205 江苏省扬州市 联通
920 211.90.183.206 211.90.183.206 江苏省扬州市 信通网吧(扬子江北路504号)
921 211.90.183.207 211.90.183.207 江苏省扬州市 联通
922 211.90.183.208 211.90.183.208 江苏省扬州市 冲浪网吧(扬子江北路486号)
923 211.90.183.209 211.90.183.211 江苏省扬州市 联通
924 211.90.183.212 211.90.183.212 江苏省扬州市 精诚网吧(扬子江北路486号)
925 211.90.183.213 211.90.183.221 江苏省扬州市 联通
926 211.90.183.222 211.90.183.222 江苏省扬州市 闲情偶寄网吧(学府苑111A幢2号)
927 211.90.183.223 211.90.183.255 江苏省扬州市 联通
928 211.103.30.0 211.103.36.37 江苏省扬州市 移动
929 211.103.36.38 211.103.36.38 江苏省扬州市 飞天网吧
930 211.103.36.39 211.103.38.255 江苏省扬州市 移动
931 211.146.231.0 211.146.231.255 江苏省扬州市 广电网
932 218.91.0.0 218.91.4.84 江苏省扬州市 电信
933 218.91.4.85 218.91.4.85 江苏省扬州市 今明网络
934 218.91.4.86 218.91.7.255 江苏省扬州市 电信
935 218.91.8.0 218.91.8.45 江苏省扬州市 邗江区/广陵区
936 218.91.8.46 218.91.8.46 江苏省扬州市 新群网吧(广陵区湾头镇茱萸路)
937 218.91.8.47 218.91.8.255 江苏省扬州市 邗江区/广陵区
938 218.91.9.0 218.91.10.102 江苏省扬州市 电信
939 218.91.10.103 218.91.10.103 江苏省扬州市 瓜洲镇电子阅览室
940 218.91.10.104 218.91.11.8 江苏省扬州市 电信
941 218.91.11.9 218.91.11.9 江苏省扬州市 新浪网吧(江阳中路37号)
942 218.91.11.10 218.91.11.28 江苏省扬州市 电信
943 218.91.11.29 218.91.11.29 江苏省扬州市 巧巧网吧(秋雨东路10幢128室)
944 218.91.11.30 218.91.24.206 江苏省扬州市 电信
945 218.91.24.207 218.91.24.207 江苏省扬州市 汶河路亚鑫担保投资公司
946 218.91.24.208 218.91.27.110 江苏省扬州市 电信
947 218.91.27.111 218.91.27.111 江苏省扬州市 扬州大学荷花池校区
948 218.91.27.112 218.91.30.199 江苏省扬州市 电信
949 218.91.30.200 218.91.30.200 江苏省扬州市 理想文化传播公司
950 218.91.30.201 218.91.33.194 江苏省扬州市 电信
951 218.91.33.195 218.91.33.195 江苏省扬州市 杭集镇淇铃网吧
952 218.91.33.196 218.91.40.255 江苏省扬州市 电信
953 218.91.41.0 218.91.47.255 江苏省扬州市江都市 电信
954 218.91.48.0 218.91.48.255 江苏省扬州市邗江区 电信
955 218.91.49.0 218.91.49.255 江苏省扬州市江都市 电信
956 218.91.50.0 218.91.54.255 江苏省扬州市 电信
957 218.91.55.0 218.91.55.255 江苏省扬州市江都市 电信
958 218.91.56.0 218.91.56.32 江苏省扬州市 电信
959 218.91.56.33 218.91.56.33 江苏省扬州市仪征市 化纤
960 218.91.56.34 218.91.56.255 江苏省扬州市 电信
961 218.91.57.0 218.91.58.255 江苏省扬州市仪征市 电信
962 218.91.59.0 218.91.60.255 江苏省扬州市 电信
963 218.91.61.0 218.91.61.255 江苏省扬州市仪征市 电信
964 218.91.62.0 218.91.63.255 江苏省扬州市 电信
965 218.91.64.0 218.91.67.255 江苏省扬州市仪征市 电信
966 218.91.68.0 218.91.74.255 江苏省扬州市宝应县 电信
967 218.91.75.0 218.91.76.255 江苏省扬州市 电信
968 218.91.77.0 218.91.78.255 江苏省扬州市高邮市 电信
969 218.91.79.0 218.91.80.255 江苏省扬州市 电信
970 218.91.81.0 218.91.81.255 江苏省扬州市仪征市 电信
971 218.91.82.0 218.91.84.95 江苏省扬州市 电信
972 218.91.84.96 218.91.84.96 江苏省扬州市高邮市 胜天电脑
973 218.91.84.97 218.91.84.255 江苏省扬州市 电信
974 218.91.85.0 218.91.87.255 江苏省扬州市高邮市 电信
975 218.91.88.0 218.91.91.255 江苏省扬州市宝应县 电信
976 218.91.92.0 218.91.96.16 江苏省扬州市 电信
977 218.91.96.17 218.91.96.17 江苏省扬州市 高松网吧(迎新路18号)
978 218.91.96.18 218.91.96.136 江苏省扬州市 电信
979 218.91.96.137 218.91.96.137 江苏省扬州市 新视野文化传播有限公司
980 218.91.96.138 218.91.96.212 江苏省扬州市 电信
981 218.91.96.213 218.91.96.213 江苏省扬州市 娱乐城(甘泉路)
982 218.91.96.214 218.91.97.118 江苏省扬州市 电信
983 218.91.97.119 218.91.97.119 江苏省扬州市 夜猫酒吧(汶河路)
984 218.91.97.120 218.91.98.224 江苏省扬州市 电信
985 218.91.98.225 218.91.98.225 江苏省扬州市 皇宫娱乐广场
986 218.91.98.226 218.91.99.166 江苏省扬州市 电信
987 218.91.99.167 218.91.99.167 江苏省扬州市 名典科技
988 218.91.99.168 218.91.100.172 江苏省扬州市 电信
989 218.91.100.173 218.91.100.173 江苏省扬州市 商苑网吧(汤汪乡宦桥村朱庄)
990 218.91.100.174 218.91.102.148 江苏省扬州市 电信
991 218.91.102.149 218.91.102.149 江苏省扬州市 运河西路石油指挥部
992 218.91.102.150 218.91.103.255 江苏省扬州市 电信
993 218.91.104.0 218.91.106.255 江苏省扬州市 /仪征市
994 218.91.107.0 218.91.109.63 江苏省扬州市 电信
995 218.91.109.64 218.91.109.64 江苏省扬州市 电信局(新世纪酒店边隔壁)
996 218.91.109.65 218.91.109.224 江苏省扬州市 电信
997 218.91.109.225 218.91.109.225 江苏省扬州市 超杰网吧(八里镇文化中心)
998 218.91.109.226 218.91.110.61 江苏省扬州市 电信
999 218.91.110.62 218.91.110.62 江苏省扬州市 寸草网络
1000 218.91.110.63 218.91.110.221 江苏省扬州市 电信