ip地址查询

九江市IP地址列表

九江市网吧IP地址列表

在下面输入您要查询IP地址段范围的地理位置,点击查询

请输入地理位置:
最多只能列出前1000条IP信息,更详细的ip列表信息请用上边的查询按钮进入
序号 IP 起始地址 IP 结束地址 所在位置信息 电子地图
1 58.17.30.0 58.17.31.255 江西省九江市 联通IDC机房
2 58.17.36.0 58.17.36.255 江西省九江市 联通IDC机房
3 58.17.84.0 58.17.85.255 江西省九江市 联通IDC机房
4 58.17.120.0 58.17.121.139 江西省九江市 联通
5 58.17.121.140 58.17.121.140 江西省九江市 长虹大道一点情缘网吧
6 58.17.121.141 58.17.122.9 江西省九江市 联通
7 58.17.122.10 58.17.122.10 江西省九江市 信华集团实业有限公司
8 58.17.122.11 58.17.122.251 江西省九江市 联通
9 58.17.122.252 58.17.122.252 江西省九江市九江县 鑫山水泥有限公司
10 58.17.122.253 58.17.123.118 江西省九江市 联通
11 58.17.123.119 58.17.123.119 江西省九江市庐山区 牯岭镇牯岭大酒店
12 58.17.123.120 58.17.125.255 江西省九江市 联通
13 58.17.126.0 58.17.126.78 江西省九江市修水县 联通
14 58.17.126.79 58.17.126.79 江西省九江市修水县 清华家电城
15 58.17.126.80 58.17.126.255 江西省九江市修水县 联通
16 58.17.127.0 58.17.127.255 江西省九江市 联通
17 59.53.86.0 59.53.86.255 江西省九江市 电信
18 59.53.87.0 59.53.88.255 江西省九江市 电信IDC机房
19 59.54.0.0 59.54.7.255 江西省九江市 电信
20 59.54.8.0 59.54.8.255 江西省九江市 (湖口县)电信
21 59.54.9.0 59.54.9.255 江西省九江市修水县 电信
22 59.54.10.0 59.54.14.255 江西省九江市 电信
23 59.54.15.0 59.54.15.255 江西省九江市修水县 电信
24 59.54.16.0 59.54.20.255 江西省九江市 电信
25 59.54.21.0 59.54.21.255 江西省九江市 (湖口县)电信
26 59.54.22.0 59.54.32.255 江西省九江市 电信
27 59.54.33.0 59.54.33.255 江西省九江市德安县 电信
28 59.54.34.0 59.54.45.228 江西省九江市 电信
29 59.54.45.229 59.54.45.229 江西省九江市庐山区 红十字医院
30 59.54.45.230 59.54.51.255 江西省九江市 电信
31 59.54.52.0 59.54.52.255 江西省九江市修水县 电信
32 59.54.53.0 59.54.53.255 江西省九江市 电信
33 59.54.54.0 59.54.54.255 江西省九江市 电信IDC机房
34 59.54.55.0 59.54.55.2 江西省九江市 电信
35 59.54.55.3 59.54.55.3 江西省九江市 周田江西省通用技术工程学校
36 59.54.55.4 59.54.55.10 江西省九江市 电信
37 59.54.55.11 59.54.55.11 江西省九江市永修县 同心网络会所
38 59.54.55.12 59.54.55.77 江西省九江市 电信
39 59.54.55.78 59.54.55.78 江西省九江市 非凡网吧
40 59.54.55.79 59.54.55.124 江西省九江市 电信
41 59.54.55.125 59.54.55.125 江西省九江市 龙腾网络
42 59.54.55.126 59.54.55.129 江西省九江市 电信
43 59.54.55.130 59.54.55.130 江西省九江市都昌县 三汊港镇相约网吧(新街)
44 59.54.55.131 59.54.55.133 江西省九江市 电信
45 59.54.55.134 59.54.55.134 江西省九江市都昌县 久久网吧
46 59.54.55.135 59.54.55.141 江西省九江市 电信
47 59.54.55.142 59.54.55.142 江西省九江市都昌县 蔡岭镇网吧
48 59.54.55.143 59.54.55.146 江西省九江市 电信
49 59.54.55.147 59.54.55.147 江西省九江市都昌县 万里大道E网情深网吧
50 59.54.55.148 59.54.55.162 江西省九江市 电信
51 59.54.55.163 59.54.55.163 江西省九江市都昌县 明辉网吧
52 59.54.55.164 59.54.55.171 江西省九江市 电信
53 59.54.55.172 59.54.55.172 江西省九江市都昌县 一千零二夜网城(东风大道256号)
54 59.54.55.173 59.54.55.175 江西省九江市 电信
55 59.54.55.176 59.54.55.176 江西省九江市都昌县 超越网吧
56 59.54.55.177 59.54.76.113 江西省九江市 电信
57 59.54.76.114 59.54.76.114 江西省九江市 南昌理工(共青校区)
58 59.54.76.115 59.54.77.149 江西省九江市 电信
59 59.54.77.150 59.54.77.150 江西省九江市 南昌理工(共青校区)
60 59.54.77.151 59.54.120.255 江西省九江市 电信
61 59.54.121.0 59.54.121.255 江西省九江市德安县 电信
62 59.54.122.0 59.54.127.255 江西省九江市 电信
63 59.54.197.0 59.54.201.255 江西省九江市 电信
64 59.54.202.0 59.54.202.255 江西省九江市永修县 电信
65 59.54.203.0 59.54.204.255 江西省九江市 电信
66 59.54.205.0 59.54.205.255 江西省九江市庐山区 电信
67 59.54.206.0 59.54.223.255 江西省九江市 电信
68 59.62.128.0 59.62.130.23 江西省九江市 电信
69 59.62.130.24 59.62.130.24 江西省九江市 远州国际大酒店
70 59.62.130.25 59.62.142.255 江西省九江市 电信
71 59.62.143.0 59.62.143.255 江西省九江市瑞昌市 电信
72 59.62.144.0 59.62.158.255 江西省九江市 电信
73 59.62.159.0 59.62.159.255 江西省九江市瑞昌市 电信
74 60.200.192.0 60.200.193.255 江西省九江市 广电网
75 60.203.0.0 60.203.42.255 江西省九江市 广电网
76 60.203.43.0 60.203.43.255 江西省九江市瑞昌市 广电网
77 60.203.44.0 60.203.84.255 江西省九江市 广电网
78 61.131.160.0 61.131.167.255 江西省九江市 电信
79 61.131.204.0 61.131.206.255 江西省九江市 电信
80 61.131.224.0 61.131.224.255 江西省九江市 电信
81 61.131.250.0 61.131.250.255 江西省九江市 电信
82 61.180.80.0 61.180.82.140 江西省九江市 电信
83 61.180.82.141 61.180.82.141 江西省九江市 田家炳实验中学(北区)综合实验楼
84 61.180.82.142 61.180.82.142 江西省九江市 田家炳实验中学(南区)办公楼
85 61.180.82.143 61.180.83.250 江西省九江市 电信
86 61.180.83.251 61.180.83.252 江西省九江市 田家炳实验中学节点
87 61.180.83.253 61.180.85.104 江西省九江市 电信
88 61.180.85.105 61.180.85.105 江西省九江市 大自然网吧
89 61.180.85.106 61.180.89.7 江西省九江市 电信
90 61.180.89.8 61.180.89.8 江西省九江市 心蓝网吧
91 61.180.89.9 61.180.89.10 江西省九江市 电信
92 61.180.89.11 61.180.89.11 江西省九江市 世宏网吧
93 61.180.89.12 61.180.89.23 江西省九江市 电信
94 61.180.89.24 61.180.89.24 江西省九江市 雨哲网吧
95 61.180.89.25 61.180.89.25 江西省九江市 动感网吧
96 61.180.89.26 61.180.89.28 江西省九江市 电信
97 61.180.89.29 61.180.89.29 江西省九江市 西二路蓝宝石网吧
98 61.180.89.30 61.180.89.47 江西省九江市 电信
99 61.180.89.48 61.180.89.48 江西省九江市 马狮商场旁银海网吧
100 61.180.89.49 61.180.89.62 江西省九江市 电信
101 61.180.89.63 61.180.89.63 江西省九江市 成功网吧
102 61.180.89.64 61.180.89.64 江西省九江市 朝阳网吧
103 61.180.89.65 61.180.89.78 江西省九江市 电信
104 61.180.89.79 61.180.89.79 江西省九江市 芊芊结网吧
105 61.180.89.80 61.180.89.82 江西省九江市 电信
106 61.180.89.83 61.180.89.83 江西省九江市 九江医学院旁希望网吧
107 61.180.89.84 61.180.89.85 江西省九江市 电信
108 61.180.89.86 61.180.89.86 江西省九江市 九龙街驰骋网吧
109 61.180.89.87 61.180.89.88 江西省九江市 电信
110 61.180.89.89 61.180.89.89 江西省九江市 浔乐网吧
111 61.180.89.90 61.180.89.96 江西省九江市 电信
112 61.180.89.97 61.180.89.97 江西省九江市 老马渡泡泡网吧
113 61.180.89.98 61.180.89.98 江西省九江市 步步为营网吧
114 61.180.89.99 61.180.89.99 江西省九江市 高速网吧
115 61.180.89.100 61.180.89.115 江西省九江市 电信
116 61.180.89.116 61.180.89.116 江西省九江市 化纤厂E人网吧
117 61.180.89.117 61.180.89.122 江西省九江市 电信
118 61.180.89.123 61.180.89.123 江西省九江市 田家炳实验中学
119 61.180.89.124 61.180.89.124 江西省九江市 电信
120 61.180.89.125 61.180.89.126 江西省九江市 九江职业大学
121 61.180.89.127 61.180.90.18 江西省九江市 电信
122 61.180.90.19 61.180.90.19 江西省九江市永修县 柘林电厂值班室
123 61.180.90.20 61.180.90.55 江西省九江市 电信
124 61.180.90.56 61.180.90.56 江西省九江市 朝阳网吧分部-动感网吧
125 61.180.90.57 61.180.90.93 江西省九江市 电信
126 61.180.90.94 61.180.90.94 江西省九江市 桥头网吧
127 61.180.90.95 61.180.90.112 江西省九江市 电信
128 61.180.90.113 61.180.90.113 江西省九江市 开发区辉煌网吧(九江职大旁)
129 61.180.90.114 61.180.90.114 江西省九江市 电信
130 61.180.90.115 61.180.90.115 江西省九江市 开发区祥云网吧(九江职业大学对面)
131 61.180.90.116 61.180.92.234 江西省九江市 电信
132 61.180.92.235 61.180.92.235 江西省九江市 缘梦天堂世纪公司
133 61.180.92.236 61.180.93.48 江西省九江市 电信
134 61.180.93.49 61.180.93.49 江西省九江市 风云网吧
135 61.180.93.50 61.180.93.255 江西省九江市 电信
136 61.180.94.0 61.180.94.255 江西省九江市 (瑞昌)电信
137 61.180.95.99 61.180.95.99 江西省九江市瑞昌市 一千零一夜1部
138 61.232.118.0 61.232.120.255 江西省九江市 中移铁通
139 61.233.216.0 61.233.216.255 江西省南昌市 /九江市铁通
140 61.233.226.0 61.233.226.250 江西省九江市 中移铁通
141 61.233.226.251 61.233.226.251 江西省九江市 九江职业技术学院
142 61.233.226.252 61.233.227.255 江西省九江市 中移铁通
143 61.235.29.0 61.235.31.255 江西省九江市 电信
144 106.4.96.0 106.4.127.255 江西省九江市 电信
145 106.5.208.0 106.5.223.255 江西省九江市 电信
146 106.7.8.0 106.7.31.255 江西省九江市 电信
147 110.192.230.0 110.192.239.255 江西省九江市 中移铁通
148 111.73.64.0 111.73.87.255 江西省九江市 电信
149 111.73.88.0 111.73.88.255 江西省九江市湖口县 电信
150 111.73.89.0 111.73.93.255 江西省九江市 电信
151 111.73.94.0 111.73.94.255 江西省九江市瑞昌市 电信
152 111.73.95.0 111.73.97.255 江西省九江市 电信
153 111.73.98.0 111.73.98.255 江西省九江市德安县 电信
154 111.73.102.0 111.73.102.255 江西省九江市星子县 电信
155 111.73.103.0 111.73.125.255 江西省九江市 电信
156 111.73.126.0 111.73.126.255 江西省九江市德安县 电信
157 111.75.0.0 111.75.10.255 江西省九江市 电信
158 111.75.12.0 111.75.63.255 江西省九江市 电信
159 111.77.0.0 111.77.2.255 江西省九江市 电信
160 111.77.3.0 111.77.3.255 江西省九江市永修县 电信
161 111.77.4.0 111.77.22.255 江西省九江市 电信
162 111.77.23.0 111.77.23.255 江西省九江市都昌县 电信
163 111.77.24.0 111.77.31.255 江西省九江市 电信
164 111.77.32.0 111.77.32.255 江西省九江市永修县 电信
165 111.77.33.0 111.77.35.255 江西省九江市 电信
166 111.77.36.0 111.77.36.255 江西省九江市永修县 电信
167 111.77.37.0 111.77.38.255 江西省九江市 电信
168 111.77.39.0 111.77.39.255 江西省九江市永修县 电信
169 111.77.40.0 111.77.54.255 江西省九江市 电信
170 111.77.55.0 111.77.55.255 江西省九江市都昌县 电信
171 111.77.56.0 111.77.61.255 江西省九江市 电信
172 111.77.62.0 111.77.62.255 江西省九江市武宁县 电信
173 111.77.63.0 111.77.76.255 江西省九江市 电信
174 111.77.77.0 111.77.77.255 江西省九江市庐山区 电信
175 111.77.78.0 111.77.97.255 江西省九江市 电信
176 111.78.231.0 111.78.231.255 江西省九江市 电信
177 111.78.232.0 111.78.232.255 江西省九江市湖口县 电信
178 111.78.233.0 111.78.255.255 江西省九江市 电信
179 113.194.42.0 113.194.42.255 江西省九江市 联通
180 113.195.0.0 113.195.9.255 江西省九江市 联通
181 113.195.10.0 113.195.10.255 江西省九江市德安县 联通
182 113.195.11.0 113.195.28.255 江西省九江市 联通
183 113.195.29.0 113.195.29.255 江西省九江市都昌县 联通
184 113.195.30.0 113.195.38.255 江西省九江市 联通
185 113.195.39.0 113.195.39.255 江西省九江市都昌县 联通
186 113.195.40.0 113.195.63.255 江西省九江市 联通
187 115.151.203.0 115.151.203.255 江西省九江市 电信
188 115.152.0.0 115.152.24.255 江西省九江市 电信
189 115.152.25.0 115.152.25.255 江西省九江市都昌县 电信
190 115.152.26.0 115.152.43.255 江西省九江市 电信
191 115.152.44.0 115.152.44.255 江西省九江市武宁县 电信
192 115.152.45.0 115.152.63.255 江西省九江市 电信
193 117.21.178.0 117.21.184.255 江西省九江市 电信
194 117.21.185.0 117.21.185.255 江西省九江市 腾讯计算机系统电信节点
195 117.21.186.0 117.21.188.255 江西省九江市 电信
196 117.21.189.0 117.21.189.255 江西省九江市 网宿科技电信CDN节点
197 117.21.190.0 117.21.218.255 江西省九江市 电信
198 117.21.219.0 117.21.219.255 江西省九江市 加速乐电信CDN节点
199 117.40.170.0 117.40.173.255 江西省九江市 电信
200 117.40.174.0 117.40.174.255 江西省九江市修水县 电信
201 117.40.175.0 117.40.177.161 江西省九江市 电信
202 117.40.177.162 117.40.177.162 江西省九江市浔阳区 东方网都网吧(东门口8号)
203 117.40.177.163 117.40.178.10 江西省九江市 电信
204 117.40.178.11 117.40.178.11 江西省九江市 纵横天下网吧
205 117.40.178.12 117.40.179.61 江西省九江市 电信
206 117.40.179.62 117.40.179.62 江西省九江市 开发区聚友网吧
207 117.40.179.63 117.40.179.65 江西省九江市 电信
208 117.40.179.66 117.40.179.66 江西省九江市庐山区 晶鑫网吧(上海路)
209 117.40.179.67 117.40.180.44 江西省九江市 电信
210 117.40.180.45 117.40.180.45 江西省九江市 小螺号科技网吧(九江职业大学正对面)
211 117.40.180.46 117.40.181.41 江西省九江市 电信
212 117.40.181.42 117.40.181.42 江西省九江市庐山区 鑫圆梦网吧(十里大道1131号)
213 117.40.181.43 117.40.181.255 江西省九江市 电信
214 117.40.182.0 117.40.182.255 江西省九江市德安县 电信
215 117.40.183.0 117.40.184.78 江西省九江市 电信
216 117.40.184.79 117.40.184.79 江西省九江市九江县 江洲镇创新网吧
217 117.40.184.80 117.40.185.255 江西省九江市 电信
218 117.40.186.0 117.40.186.255 江西省九江市湖口县 电信
219 117.40.187.0 117.40.190.255 江西省九江市 电信
220 117.40.191.0 117.40.191.255 江西省九江市永修县 电信
221 117.40.192.0 117.40.195.255 江西省九江市 电信
222 117.40.196.0 117.40.197.255 江西省九江市 电信IDC机房
223 117.42.32.0 117.42.33.255 江西省九江市 电信
224 117.42.34.0 117.42.34.255 江西省九江市德安县 电信
225 117.42.35.0 117.42.39.255 江西省九江市 电信
226 117.43.0.0 117.43.15.255 江西省九江市 电信
227 117.45.128.0 117.45.181.255 江西省九江市 电信
228 117.45.182.0 117.45.183.255 江西省九江市星子县 电信
229 117.45.184.0 117.45.194.255 江西省九江市 电信
230 117.45.195.0 117.45.195.255 江西省九江市德安县 电信
231 117.45.196.0 117.45.212.255 江西省九江市 电信
232 117.45.213.0 117.45.213.255 江西省九江市德安县 电信
233 117.45.214.0 117.45.229.255 江西省九江市 电信
234 117.45.230.0 117.45.230.255 江西省九江市都昌县 电信
235 117.45.231.0 117.45.255.255 江西省九江市 电信
236 117.48.60.0 117.48.63.255 江西省九江市 中移铁通
237 117.127.16.0 117.127.23.255 江西省九江市 广电网
238 117.163.96.0 117.163.127.255 江西省九江市 移动
239 117.163.224.0 117.163.239.255 江西省九江市 移动
240 117.164.32.0 117.164.47.255 江西省九江市 移动
241 117.164.208.0 117.164.223.255 江西省九江市 移动
242 117.166.64.0 117.166.127.255 江西省九江市 移动
243 117.167.80.0 117.167.87.255 江西省九江市 移动
244 117.167.92.0 117.167.127.255 江西省九江市 移动
245 117.168.32.0 117.168.47.255 江西省九江市 移动
246 117.168.128.0 117.168.159.255 江西省九江市 移动
247 117.170.0.0 117.170.15.255 江西省九江市 移动
248 117.170.220.0 117.170.231.255 江西省九江市 移动
249 117.171.52.0 117.171.63.255 江西省九江市 移动
250 117.171.112.0 117.171.127.255 江西省九江市 移动
251 117.171.144.0 117.171.191.255 江西省九江市 移动
252 118.212.32.0 118.212.39.255 江西省九江市 联通
253 118.212.44.0 118.212.63.255 江西省九江市 联通
254 118.212.152.0 118.212.159.255 江西省九江市 联通
255 120.203.74.0 120.203.93.255 江西省九江市 移动
256 122.8.118.0 122.8.128.255 江西省九江市 中移铁通
257 122.92.238.0 122.93.5.255 江西省九江市 中移铁通
258 122.93.68.0 122.93.68.255 江西省九江市 中移铁通
259 123.75.0.0 123.75.63.255 江西省九江市 中移铁通
260 182.84.0.0 182.84.22.255 江西省九江市 电信
261 182.84.23.0 182.84.23.255 江西省九江市武宁县 电信
262 182.84.24.0 182.84.25.255 江西省九江市 电信
263 182.84.26.0 182.84.26.255 江西省九江市都昌县 电信
264 182.84.27.0 182.84.29.255 江西省九江市 电信
265 182.84.30.0 182.84.30.255 江西省九江市瑞昌市 电信
266 182.84.31.0 182.84.36.255 江西省九江市 电信
267 182.84.37.0 182.84.37.255 江西省九江市瑞昌市 电信
268 182.84.38.0 182.84.63.255 江西省九江市 电信
269 182.100.112.0 182.100.127.255 江西省九江市 电信
270 182.100.152.0 182.100.167.255 江西省九江市 电信
271 182.101.64.0 182.101.106.255 江西省九江市 电信
272 182.101.107.0 182.101.107.255 江西省九江市德安县 电信
273 182.101.108.0 182.101.127.255 江西省九江市 电信
274 182.104.0.0 182.104.31.255 江西省九江市 电信
275 182.105.16.0 182.105.56.255 江西省九江市 电信
276 182.105.57.0 182.105.57.255 江西省九江市德安县 电信
277 182.105.58.0 182.105.63.255 江西省九江市 电信
278 182.107.32.0 182.107.48.255 江西省九江市 电信
279 182.107.49.0 182.107.49.255 江西省九江市德安县 电信
280 182.107.50.0 182.107.63.255 江西省九江市 电信
281 182.109.0.0 182.109.32.255 江西省九江市 电信
282 182.109.33.0 182.109.34.255 江西省九江市瑞昌市 电信
283 182.109.35.0 182.109.63.255 江西省九江市 电信
284 182.110.32.0 182.110.39.255 江西省九江市 电信
285 182.110.40.0 182.110.40.255 江西省九江市瑞昌市 电信
286 182.110.41.0 182.110.47.255 江西省九江市 电信
287 182.110.48.0 182.110.48.255 江西省九江市湖口县 电信
288 182.110.49.0 182.110.59.255 江西省九江市 电信
289 182.110.60.0 182.110.60.255 江西省九江市武宁县 电信
290 182.110.61.0 182.110.62.255 江西省九江市 电信
291 182.110.63.0 182.110.63.255 江西省九江市武宁县 电信
292 182.111.0.0 182.111.4.255 江西省九江市 电信
293 182.111.5.0 182.111.5.255 江西省九江市湖口县 电信
294 182.111.6.0 182.111.42.255 江西省九江市 电信
295 182.111.43.0 182.111.43.255 江西省九江市武宁县 电信
296 182.111.44.0 182.111.44.255 江西省九江市 电信
297 182.111.45.0 182.111.45.255 江西省九江市武宁县 电信
298 182.111.46.0 182.111.63.255 江西省九江市 电信
299 182.111.192.0 182.111.199.255 江西省九江市 电信
300 182.111.222.0 182.111.230.255 江西省九江市 电信
301 182.111.231.0 182.111.231.255 江西省九江市德安县 电信
302 182.111.232.0 182.111.241.255 江西省九江市 电信
303 182.111.242.0 182.111.243.255 江西省九江市彭泽县 电信
304 182.111.244.0 182.111.255.255 江西省九江市 电信
305 183.217.80.0 183.217.95.255 江西省九江市 移动
306 183.219.106.0 183.219.129.255 江西省九江市 移动
307 183.219.240.0 183.219.245.255 江西省九江市 移动
308 202.101.196.0 202.101.196.255 江西省九江市 电信
309 202.101.224.0 202.101.224.67 江西省九江市 电信
310 202.101.224.72 202.101.226.67 江西省九江市 电信
311 202.101.226.68 202.101.226.69 江西省九江市 电信DNS服务器
312 202.101.226.70 202.101.227.1 江西省九江市 电信
313 202.101.227.2 202.101.227.2 江西省九江市 武宁县神话网吧
314 202.101.227.3 202.101.227.3 江西省九江市 武宁县时代网吧
315 202.101.227.4 202.101.227.4 江西省九江市 武宁县恒友网吧
316 202.101.227.5 202.101.227.5 江西省九江市 电信
317 202.101.227.6 202.101.227.6 江西省九江市 武宁县新天地网吧
318 202.101.227.7 202.101.227.11 江西省九江市 电信
319 202.101.227.12 202.101.227.12 江西省九江市 武宁县急速网吧
320 202.101.227.13 202.101.227.18 江西省九江市 电信
321 202.101.227.19 202.101.227.19 江西省九江市 武宁县非E般网吧
322 202.101.227.20 202.101.227.20 江西省九江市 电信
323 202.101.227.21 202.101.227.21 江西省九江市 武宁县水晶网吧
324 202.101.227.22 202.101.227.22 江西省九江市 武宁县电信网吧
325 202.101.227.23 202.101.227.33 江西省九江市 电信
326 202.101.227.34 202.101.227.34 江西省九江市 武宁县泉口网吧
327 202.101.227.35 202.101.227.117 江西省九江市 电信
328 202.101.227.118 202.101.227.118 江西省九江市 武宁县明星大酒店
329 202.101.227.119 202.101.227.174 江西省九江市 电信
330 202.101.227.175 202.101.227.175 江西省九江市九江县 新天地网吧
331 202.101.227.176 202.101.227.255 江西省九江市 电信
332 202.109.132.0 202.109.132.86 江西省九江市 电信
333 202.109.132.87 202.109.132.87 江西省九江市德安县 假日宾馆
334 202.109.132.88 202.109.132.110 江西省九江市 电信
335 202.109.132.111 202.109.132.111 江西省九江市德安县 鑫都宾馆
336 202.109.132.112 202.109.132.139 江西省九江市 电信
337 202.109.132.140 202.109.132.140 江西省九江市 金莎网络广场(二马路)
338 202.109.132.141 202.109.132.144 江西省九江市 电信
339 202.109.132.145 202.109.132.145 江西省九江市 键舞春秋网络会所
340 202.109.132.146 202.109.132.170 江西省九江市 电信
341 202.109.132.171 202.109.132.171 江西省九江市 飞龙网城(青年路口)
342 202.109.132.172 202.109.133.176 江西省九江市 电信
343 202.109.133.177 202.109.133.177 江西省九江市 彭泽县梦缘网吧
344 202.109.133.178 202.109.133.240 江西省九江市 电信
345 202.109.133.241 202.109.133.242 江西省九江市 彭泽县纵横天下网络广场
346 202.109.133.243 202.109.133.255 江西省九江市 电信
347 202.109.152.0 202.109.154.255 江西省九江市 电信
348 210.35.16.0 210.35.23.255 江西省九江市 九江师范高等专科学校
349 211.92.0.0 211.92.1.16 江西省九江市 联通
350 211.92.1.17 211.92.1.17 江西省九江市 教育局办公大楼
351 211.92.1.18 211.92.2.19 江西省九江市 联通
352 211.92.2.20 211.92.2.20 江西省九江市 新人类网吧
353 211.92.2.21 211.92.2.64 江西省九江市 联通
354 211.92.2.65 211.92.2.65 江西省九江市彭泽县 龙泉网吧
355 211.92.2.66 211.92.2.198 江西省九江市 联通
356 211.92.2.199 211.92.2.199 江西省九江市 九江仪表厂
357 211.92.2.200 211.92.3.255 江西省九江市 联通
358 211.98.50.32 211.98.50.63 江西省九江市 中移铁通
359 211.141.98.0 211.141.103.255 江西省九江市 移动
360 218.64.14.202 218.64.14.202 江西省九江市 太子网络向阳广场
361 218.64.66.214 218.64.66.214 江西省九江市德安县 今网有约网吧
362 218.64.96.0 218.64.97.15 江西省九江市 电信
363 218.64.97.16 218.64.97.16 江西省九江市 森林网吧
364 218.64.97.17 218.64.99.135 江西省九江市 电信
365 218.64.99.136 218.64.99.136 江西省九江市 生生网吧
366 218.64.99.137 218.64.99.153 江西省九江市 电信
367 218.64.99.154 218.64.99.154 江西省九江市 太空行网吧
368 218.64.99.155 218.64.99.247 江西省九江市 电信
369 218.64.99.248 218.64.99.248 江西省九江市 一厂银河网吧
370 218.64.99.249 218.64.99.249 江西省九江市 青年路瑞瑞网吧
371 218.64.99.250 218.64.103.148 江西省九江市 电信
372 218.64.103.149 218.64.103.149 江西省九江市 生生网吧
373 218.64.103.150 218.64.103.198 江西省九江市 电信
374 218.64.103.199 218.64.103.199 江西省九江市 太平洋商务酒店
375 218.64.103.200 218.64.104.106 江西省九江市 电信
376 218.64.104.107 218.64.104.107 江西省九江市 欧迪大酒店
377 218.64.104.108 218.64.107.255 江西省九江市 电信
378 218.64.108.0 218.64.108.255 江西省九江市瑞昌市 电信
379 218.64.109.0 218.64.111.255 江西省九江市 电信
380 218.65.0.0 218.65.0.10 江西省九江市 电信
381 218.65.0.11 218.65.0.11 江西省九江市 大中路生生网吧
382 218.65.0.12 218.65.0.12 江西省九江市 生生网吧
383 218.65.0.13 218.65.0.17 江西省九江市 电信
384 218.65.0.18 218.65.0.21 江西省九江市 E世纪网吧
385 218.65.0.22 218.65.0.49 江西省九江市 电信
386 218.65.0.50 218.65.0.50 江西省九江市 江西财经职业学院(青年路96号)
387 218.65.0.51 218.65.0.156 江西省九江市 电信
388 218.65.0.157 218.65.0.157 江西省九江市 九江学院对面青青网吧
389 218.65.0.158 218.65.0.167 江西省九江市 电信
390 218.65.0.168 218.65.0.168 江西省九江市 汇隆网吧
391 218.65.0.169 218.65.0.177 江西省九江市 电信
392 218.65.0.178 218.65.0.178 江西省九江市 网络情缘
393 218.65.0.179 218.65.0.191 江西省九江市 电信
394 218.65.0.192 218.65.0.192 江西省九江市 九江学院派拉蒙紫水晶网吧
395 218.65.0.193 218.65.0.193 江西省九江市 电信
396 218.65.0.194 218.65.0.194 江西省九江市 太平洋网吧
397 218.65.0.195 218.65.0.198 江西省九江市 电信
398 218.65.0.199 218.65.0.200 江西省九江市 雨哲网吧
399 218.65.0.201 218.65.0.217 江西省九江市 电信
400 218.65.0.218 218.65.0.218 江西省九江市 传奇网吧
401 218.65.0.219 218.65.0.219 江西省九江市 龙腾网吧(九江学院对面)
402 218.65.0.220 218.65.0.220 江西省九江市 电信
403 218.65.0.221 218.65.0.221 江西省九江市 金鹰网吧
404 218.65.0.222 218.65.0.233 江西省九江市 电信
405 218.65.0.234 218.65.0.234 江西省九江市 九江学院对面飞炫网吧
406 218.65.0.235 218.65.0.235 江西省九江市 九江学院象牙海岸网吧
407 218.65.0.236 218.65.0.238 江西省九江市 电信
408 218.65.0.239 218.65.0.239 江西省九江市 紫水晶网吧
409 218.65.0.240 218.65.0.242 江西省九江市 电信
410 218.65.0.243 218.65.0.243 江西省九江市 九江一千零二夜网吧
411 218.65.0.244 218.65.0.245 江西省九江市 电信
412 218.65.0.246 218.65.0.246 江西省九江市 梦工厂网吧
413 218.65.0.247 218.65.1.215 江西省九江市 电信
414 218.65.1.216 218.65.1.216 江西省九江市 青年路瑞瑞网吧
415 218.65.1.217 218.65.1.250 江西省九江市 电信
416 218.65.1.251 218.65.1.251 江西省九江市 供电局网络
417 218.65.1.252 218.65.2.54 江西省九江市 电信
418 218.65.2.55 218.65.2.55 江西省九江市 泡泡网吧
419 218.65.2.56 218.65.2.57 江西省九江市 电信
420 218.65.2.58 218.65.2.58 江西省九江市 湖滨小区仙剑网吧
421 218.65.2.59 218.65.2.70 江西省九江市 电信
422 218.65.2.75 218.65.2.84 江西省九江市 电信
423 218.65.2.85 218.65.2.85 江西省九江市 青年路雪崩网吧
424 218.65.2.86 218.65.2.94 江西省九江市 电信
425 218.65.2.97 218.65.2.98 江西省九江市 电信
426 218.65.2.99 218.65.2.99 江西省九江市庐山区 南路菁菁网吧
427 218.65.2.100 218.65.2.113 江西省九江市 电信
428 218.65.2.114 218.65.2.114 江西省九江市 锐剑网吧
429 218.65.2.115 218.65.2.199 江西省九江市 电信
430 218.65.2.201 218.65.2.202 江西省九江市 青年路雪崩网吧
431 218.65.2.203 218.65.2.245 江西省九江市 电信
432 218.65.2.251 218.65.2.251 江西省九江市 菁菁网吧
433 218.65.2.252 218.65.2.252 江西省九江市 瑞瑞网吧
434 218.65.2.253 218.65.3.2 江西省九江市 电信
435 218.65.3.3 218.65.3.9 江西省九江市 广播电视大学
436 218.65.3.10 218.65.3.19 江西省九江市 电信
437 218.65.3.20 218.65.3.20 江西省九江市 铭扬网吧
438 218.65.3.21 218.65.3.21 江西省九江市 朝阳网络科技公司
439 218.65.3.22 218.65.3.23 江西省九江市 电信
440 218.65.3.24 218.65.3.24 江西省九江市 高速网吧
441 218.65.3.25 218.65.3.25 江西省九江市 十里前进网吧
442 218.65.3.26 218.65.3.35 江西省九江市 电信
443 218.65.3.36 218.65.3.36 江西省九江市 十里上海路晶鑫网吧
444 218.65.3.37 218.65.3.80 江西省九江市 电信
445 218.65.3.81 218.65.3.81 江西省九江市 红土地网络世界
446 218.65.3.82 218.65.3.92 江西省九江市 电信
447 218.65.3.93 218.65.3.93 江西省九江市 网世情缘网吧
448 218.65.3.94 218.65.3.94 江西省九江市 电信
449 218.65.3.95 218.65.3.95 江西省九江市 太平洋电脑城后门海豚湾网吧
450 218.65.3.96 218.65.3.96 江西省九江市 电信
451 218.65.3.97 218.65.3.97 江西省九江市 纵横天下网城
452 218.65.3.98 218.65.3.98 江西省九江市 信华广场三层纵横天下网络广场
453 218.65.3.99 218.65.3.182 江西省九江市 电信
454 218.65.3.183 218.65.3.184 江西省九江市 南湖路教育局办公大楼
455 218.65.3.185 218.65.3.211 江西省九江市 电信
456 218.65.3.212 218.65.3.212 江西省九江市 九江学院庐峰校区机房
457 218.65.3.213 218.65.3.216 江西省九江市 电信
458 218.65.3.217 218.65.3.217 江西省九江市 精英网吧
459 218.65.3.218 218.65.3.219 江西省九江市 三里街金浪网吧
460 218.65.3.220 218.65.3.220 江西省九江市 九江学院(师专)校内网吧
461 218.65.3.221 218.65.3.221 江西省九江市 三里街胜利网吧
462 218.65.3.222 218.65.3.222 江西省九江市 电信
463 218.65.3.223 218.65.3.223 江西省九江市 三里街动感网吧
464 218.65.3.224 218.65.3.230 江西省九江市 电信
465 218.65.3.231 218.65.3.233 江西省九江市 教育局
466 218.65.3.234 218.65.3.239 江西省九江市 电信
467 218.65.3.240 218.65.3.240 江西省九江市 共享网吧(长虹立交桥附近)
468 218.65.3.241 218.65.4.81 江西省九江市 电信
469 218.65.4.82 218.65.4.82 江西省九江市 罗马网吧
470 218.65.4.83 218.65.4.145 江西省九江市 电信
471 218.65.4.146 218.65.4.149 江西省九江市 点击网吧
472 218.65.4.150 218.65.4.150 江西省九江市 第三中学
473 218.65.4.151 218.65.4.154 江西省九江市 电信
474 218.65.4.155 218.65.4.155 江西省九江市 四码头太子网吧
475 218.65.4.156 218.65.4.156 江西省九江市 电信
476 218.65.4.157 218.65.4.157 江西省九江市 辉煌网吧
477 218.65.4.158 218.65.5.1 江西省九江市 电信
478 218.65.5.2 218.65.5.22 江西省九江市 教育城域网防火墙和路由器
479 218.65.5.23 218.65.5.57 江西省九江市 电信
480 218.65.5.58 218.65.5.58 江西省九江市 大世界网吧
481 218.65.5.59 218.65.5.60 江西省九江市 电信
482 218.65.5.61 218.65.5.61 江西省九江市 星河大酒店
483 218.65.5.62 218.65.5.75 江西省九江市 电信
484 218.65.5.76 218.65.5.76 江西省九江市德安县 吴山网吧
485 218.65.5.77 218.65.5.85 江西省九江市 电信
486 218.65.5.86 218.65.5.86 江西省九江市德安县 锦隆宾馆
487 218.65.5.87 218.65.5.227 江西省九江市 电信
488 218.65.5.228 218.65.5.228 江西省九江市德安县 新天地网吧
489 218.65.5.229 218.65.5.229 江西省九江市德安县 千缘网吧
490 218.65.5.230 218.65.5.230 江西省九江市德安县 亮点网吧
491 218.65.5.231 218.65.5.231 江西省九江市德安县 安联网吧
492 218.65.5.232 218.65.5.232 江西省九江市德安县 都市在线网吧
493 218.65.5.233 218.65.5.233 江西省九江市德安县 邹桥网吧
494 218.65.5.234 218.65.5.235 江西省九江市 电信
495 218.65.5.236 218.65.5.236 江西省九江市德安县 迎宾网吧
496 218.65.5.237 218.65.5.237 江西省九江市德安县 搜狐网吧
497 218.65.5.238 218.65.5.238 江西省九江市德安县 同辉网吧
498 218.65.5.239 218.65.5.239 江西省九江市德安县 快乐园网吧
499 218.65.5.240 218.65.5.241 江西省九江市 电信
500 218.65.5.242 218.65.5.242 江西省九江市德安县 先锋网吧
501 218.65.5.243 218.65.5.244 江西省九江市 电信
502 218.65.5.245 218.65.5.245 江西省九江市德安县 先锋网吧
503 218.65.5.246 218.65.5.246 江西省九江市德安县 七弦琴网吧
504 218.65.5.247 218.65.5.250 江西省九江市 电信
505 218.65.5.251 218.65.5.251 江西省九江市德安县 都市
506 218.65.5.252 218.65.5.252 江西省九江市德安县 先锋网吧
507 218.65.5.253 218.65.6.8 江西省九江市 电信
508 218.65.6.9 218.65.6.9 江西省九江市 红土地网络家园
509 218.65.6.10 218.65.6.130 江西省九江市 电信
510 218.65.6.131 218.65.6.131 江西省九江市 畅鑫网吧(十里转盘附近)
511 218.65.6.132 218.65.6.134 江西省九江市 电信
512 218.65.6.135 218.65.6.135 江西省九江市 泡泡网城
513 218.65.6.136 218.65.7.230 江西省九江市 电信
514 218.65.7.231 218.65.7.231 江西省九江市九江县 奔腾网吧
515 218.65.7.232 218.65.7.232 江西省九江市九江县 中星网吧
516 218.65.7.233 218.65.7.238 江西省九江市 电信
517 218.65.7.239 218.65.7.239 江西省九江市九江县 奔腾网吧
518 218.65.7.240 218.65.7.243 江西省九江市 电信
519 218.65.7.244 218.65.7.244 江西省九江市九江县 点击网吧
520 218.65.7.245 218.65.7.245 江西省九江市 电信
521 218.65.7.246 218.65.7.246 江西省九江市九江县 升华网吧(岗亭旁)
522 218.65.7.247 218.65.7.247 江西省九江市 电信
523 218.65.7.248 218.65.7.248 江西省九江市九江县 超跃网吧
524 218.65.7.249 218.65.7.249 江西省九江市 电信
525 218.65.7.250 218.65.7.250 江西省九江市九江县 新时代网吧
526 218.65.7.251 218.65.7.255 江西省九江市 电信
527 218.65.8.0 218.65.8.218 江西省九江市 (湖口县/星子县)电信
528 218.65.8.219 218.65.8.219 江西省九江市 湖口县(天使部落极速体验区)
529 218.65.8.220 218.65.8.221 江西省九江市 (湖口县/星子县)电信
530 218.65.8.222 218.65.8.222 江西省九江市 湖口县阿里巴巴网络广场
531 218.65.8.223 218.65.8.233 江西省九江市 (湖口县/星子县)电信
532 218.65.8.234 218.65.8.234 江西省九江市 湖口县零点网吧
533 218.65.8.235 218.65.9.170 江西省九江市 (湖口县/星子县)电信
534 218.65.9.171 218.65.9.171 江西省九江市星子县 天时情缘
535 218.65.9.172 218.65.9.226 江西省九江市 (湖口县/星子县)电信
536 218.65.9.227 218.65.9.227 江西省九江市星子县 逐浪网吧
537 218.65.9.228 218.65.9.228 江西省九江市星子县 星龙网吧
538 218.65.9.229 218.65.9.229 江西省九江市 (湖口县/星子县)电信
539 218.65.9.230 218.65.9.231 江西省九江市星子县 青春网吧
540 218.65.9.232 218.65.9.232 江西省九江市 (湖口县/星子县)电信
541 218.65.9.233 218.65.9.233 江西省九江市星子县 温泉网吧
542 218.65.9.234 218.65.9.234 江西省九江市星子县 天缘网吧
543 218.65.9.235 218.65.9.235 江西省九江市星子县 松思网吧
544 218.65.9.236 218.65.9.237 江西省九江市 (湖口县/星子县)电信
545 218.65.9.238 218.65.9.238 江西省九江市星子县 青松网吧
546 218.65.9.239 218.65.9.239 江西省九江市 (湖口县/星子县)电信
547 218.65.9.240 218.65.9.240 江西省九江市星子县 太子网吧
548 218.65.9.241 218.65.9.241 江西省九江市星子县 伊妹儿网吧
549 218.65.9.242 218.65.9.242 江西省九江市星子县 心蓝网吧
550 218.65.9.243 218.65.9.244 江西省九江市星子县 金麟网吧
551 218.65.9.245 218.65.9.245 江西省九江市星子县 菲美网吧
552 218.65.9.246 218.65.9.246 江西省九江市星子县 金鑫网络家园
553 218.65.9.247 218.65.9.247 江西省九江市星子县 大力神网吧
554 218.65.9.248 218.65.9.248 江西省九江市星子县 电信
555 218.65.9.249 218.65.9.249 江西省九江市星子县 星龙网吧
556 218.65.9.250 218.65.9.250 江西省九江市星子县 电信
557 218.65.9.251 218.65.9.251 江西省九江市星子县 新粮网吧
558 218.65.9.252 218.65.9.252 江西省九江市星子县 心蓝网吧
559 218.65.9.253 218.65.9.253 江西省九江市星子县 逐浪网吧
560 218.65.9.254 218.65.9.254 江西省九江市星子县 信天游网吧
561 218.65.9.255 218.65.9.255 江西省九江市 电信
562 218.65.10.0 218.65.10.91 江西省九江市 武宁县电信
563 218.65.10.92 218.65.10.92 江西省九江市武宁县 太宇网吧
564 218.65.10.93 218.65.10.219 江西省九江市 武宁县电信
565 218.65.10.220 218.65.10.220 江西省九江市武宁县 影都网城
566 218.65.10.221 218.65.10.221 江西省九江市 武宁县电信
567 218.65.10.222 218.65.10.222 江西省九江市武宁县 水晶网吧
568 218.65.10.223 218.65.10.225 江西省九江市 武宁县电信
569 218.65.10.226 218.65.10.226 江西省九江市武宁县 天一网城
570 218.65.10.227 218.65.10.227 江西省九江市 武宁县电信
571 218.65.10.228 218.65.10.228 江西省九江市武宁县 林清网城
572 218.65.10.229 218.65.10.255 江西省九江市 武宁县电信
573 218.65.11.0 218.65.11.21 江西省九江市 电信
574 218.65.11.22 218.65.11.22 江西省九江市 网迷网吧
575 218.65.11.23 218.65.11.29 江西省九江市 电信
576 218.65.11.30 218.65.11.33 江西省九江市 南昌理工学院共青校区
577 218.65.11.34 218.65.11.34 江西省九江市 日新网吧
578 218.65.11.35 218.65.11.36 江西省九江市 电信
579 218.65.11.37 218.65.11.37 江西省九江市 网迷网吧
580 218.65.11.38 218.65.11.51 江西省九江市 电信
581 218.65.11.52 218.65.11.52 江西省九江市 共青供电有限公司
582 218.65.11.53 218.65.11.83 江西省九江市 电信
583 218.65.11.84 218.65.11.84 江西省九江市 南昌大学学生公寓
584 218.65.11.85 218.65.11.124 江西省九江市 电信
585 218.65.11.125 218.65.11.125 江西省九江市 共青供电公司
586 218.65.11.126 218.65.11.129 江西省九江市 电信
587 218.65.11.130 218.65.11.130 江西省九江市 证券公司
588 218.65.11.131 218.65.11.154 江西省九江市 电信
589 218.65.11.155 218.65.11.155 江西省九江市 上海路小区
590 218.65.11.156 218.65.11.190 江西省九江市 电信
591 218.65.11.191 218.65.11.191 江西省九江市 快吧网吧
592 218.65.11.192 218.65.11.199 江西省九江市 电信
593 218.65.11.200 218.65.11.200 江西省九江市 南昌理工学院
594 218.65.11.201 218.65.11.235 江西省九江市 电信
595 218.65.11.236 218.65.11.236 江西省九江市 麒麟网吧
596 218.65.11.237 218.65.11.237 江西省九江市 天堂鸟网吧
597 218.65.11.238 218.65.11.238 江西省九江市 斌斌网吧
598 218.65.11.239 218.65.11.239 江西省九江市 电信
599 218.65.11.240 218.65.11.240 江西省九江市 唐风网吧
600 218.65.11.241 218.65.11.241 江西省九江市 文华网吧
601 218.65.11.242 218.65.11.242 江西省九江市 洋洋网吧
602 218.65.11.243 218.65.11.243 江西省九江市 南昌理工学院
603 218.65.11.244 218.65.11.244 江西省九江市 联通大世界网吧
604 218.65.11.245 218.65.11.245 江西省九江市 电信
605 218.65.11.246 218.65.11.246 江西省九江市 南昌大学
606 218.65.11.247 218.65.11.247 江西省九江市 电信
607 218.65.11.248 218.65.11.248 江西省九江市 立欣网吧
608 218.65.11.249 218.65.11.249 江西省九江市 有间网吧
609 218.65.11.250 218.65.11.250 江西省九江市 电信
610 218.65.11.251 218.65.11.251 江西省九江市 畅想网吧
611 218.65.11.252 218.65.11.252 江西省九江市 新世纪网吧
612 218.65.11.253 218.65.11.253 江西省九江市 电信
613 218.65.11.254 218.65.11.254 江西省九江市 联众网吧
614 218.65.11.255 218.65.11.255 江西省九江市 电信
615 218.65.12.0 218.65.12.225 江西省九江市修水县 电信
616 218.65.12.226 218.65.12.255 江西省九江市修水县 披星戴月网络会所
617 218.65.13.0 218.65.14.81 江西省九江市 电信
618 218.65.14.82 218.65.14.82 江西省九江市 双峰小学
619 218.65.14.83 218.65.14.84 江西省九江市 电信
620 218.65.14.85 218.65.14.85 江西省九江市 九江小学(九师附小)
621 218.65.14.86 218.65.14.86 江西省九江市 师范附属小学
622 218.65.14.87 218.65.14.89 江西省九江市 电信
623 218.65.14.90 218.65.14.90 江西省九江市 同文中学(二中)
624 218.65.14.91 218.65.14.197 江西省九江市 电信
625 218.65.14.198 218.65.14.198 江西省九江市 西二路安腾网吧
626 218.65.14.199 218.65.14.252 江西省九江市 电信
627 218.65.14.253 218.65.14.253 江西省九江市 太子网络向阳广场
628 218.65.14.254 218.65.15.251 江西省九江市 电信
629 218.65.15.252 218.65.15.252 江西省九江市 奔弛网吧
630 218.65.15.253 218.65.15.253 江西省九江市 网迷天地网吧
631 218.65.15.254 218.65.15.255 江西省九江市 电信
632 218.87.80.0 218.87.81.17 江西省九江市 电信
633 218.87.81.18 218.87.81.18 江西省九江市瑞昌市 E时代网吧
634 218.87.81.19 218.87.82.116 江西省九江市 电信
635 218.87.82.117 218.87.82.117 江西省九江市彭泽县 明明电脑学校
636 218.87.82.118 218.87.82.245 江西省九江市 电信
637 218.87.82.246 218.87.82.246 江西省九江市 风云网吧
638 218.87.82.247 218.87.85.33 江西省九江市 电信
639 218.87.85.34 218.87.85.34 江西省九江市 九江共青供电有限公司
640 218.87.85.35 218.87.85.255 江西省九江市 电信
641 218.87.86.0 218.87.86.223 江西省九江市 (瑞昌)电信
642 218.87.86.224 218.87.86.224 江西省九江市瑞昌市 叮叮网吧
643 218.87.86.225 218.87.86.225 江西省九江市瑞昌市 第六感网吧
644 218.87.86.226 218.87.86.227 江西省九江市 电信
645 218.87.86.228 218.87.86.228 江西省九江市瑞昌市 天堂鸟网吧
646 218.87.86.229 218.87.86.233 江西省九江市 电信
647 218.87.86.234 218.87.86.234 江西省九江市瑞昌市 快乐网吧
648 218.87.86.235 218.87.86.235 江西省九江市瑞昌市 e网情深网吧
649 218.87.86.236 218.87.86.237 江西省九江市 电信
650 218.87.86.238 218.87.86.238 江西省九江市瑞昌市 真诚网吧
651 218.87.86.239 218.87.86.239 江西省九江市 电信
652 218.87.86.240 218.87.86.240 江西省九江市瑞昌市 第六感网吧
653 218.87.86.241 218.87.86.245 江西省九江市 电信
654 218.87.86.246 218.87.86.246 江西省九江市瑞昌市 杨燕网吧
655 218.87.86.247 218.87.86.247 江西省九江市 星星网吧
656 218.87.86.248 218.87.86.250 江西省九江市 电信
657 218.87.86.251 218.87.86.251 江西省九江市瑞昌市 如意网吧
658 218.87.86.252 218.87.86.253 江西省九江市 电信
659 218.87.86.254 218.87.86.254 江西省九江市瑞昌市 平安网吧
660 218.87.86.255 218.87.86.255 江西省九江市 电信
661 218.87.87.0 218.87.87.36 江西省九江市修水县 电信
662 218.87.87.37 218.87.87.37 江西省九江市 哈零网络总公司
663 218.87.87.38 218.87.87.255 江西省九江市修水县 电信
664 218.87.88.0 218.87.88.105 江西省九江市 电信
665 218.87.88.107 218.87.88.129 江西省九江市 电信
666 218.87.88.130 218.87.88.130 江西省九江市 流雨花园网吧
667 218.87.88.131 218.87.88.131 江西省九江市 电信
668 218.87.88.132 218.87.88.133 江西省九江市 长虹大道悠然网吧
669 218.87.88.134 218.87.88.134 江西省九江市 十里格格网吧
670 218.87.88.135 218.87.88.135 江西省九江市 电信
671 218.87.88.136 218.87.88.136 江西省九江市庐山区 国泰网吧
672 218.87.88.137 218.87.88.157 江西省九江市 电信
673 218.87.88.158 218.87.88.158 江西省九江市 2006网吧(九江动力机厂对面)
674 218.87.88.159 218.87.88.164 江西省九江市 电信
675 218.87.88.165 218.87.88.165 江西省九江市庐山区 长青网吧(电厂路36号)
676 218.87.88.166 218.87.89.225 江西省九江市 电信
677 218.87.89.226 218.87.89.226 江西省九江市 动感网络俱乐部
678 218.87.89.227 218.87.89.229 江西省九江市 电信
679 218.87.89.230 218.87.89.230 江西省九江市 金浪网吧
680 218.87.89.231 218.87.89.231 江西省九江市 电信
681 218.87.89.232 218.87.89.232 江西省九江市 三里街太子网络世界
682 218.87.89.233 218.87.89.235 江西省九江市 电信
683 218.87.89.236 218.87.89.236 江西省九江市 师专旁金浪网吧
684 218.87.89.237 218.87.89.237 江西省九江市 金浪网吧
685 218.87.89.238 218.87.89.238 江西省九江市 三?街胜利网吧
686 218.87.89.239 218.87.89.255 江西省九江市 电信
687 218.87.90.0 218.87.90.200 江西省九江市永修县 电信
688 218.87.90.201 218.87.90.201 江西省九江市永修县 移动飞扬网吧
689 218.87.90.202 218.87.90.203 江西省九江市永修县 电信
690 218.87.90.204 218.87.90.204 江西省九江市永修县 神话网城
691 218.87.90.205 218.87.90.213 江西省九江市永修县 电信
692 218.87.90.214 218.87.90.214 江西省九江市永修县 心潮网吧
693 218.87.90.215 218.87.90.217 江西省九江市永修县 电信
694 218.87.90.218 218.87.90.218 江西省九江市永修县 兄弟网吧
695 218.87.90.219 218.87.90.223 江西省九江市永修县 电信
696 218.87.90.224 218.87.90.224 江西省九江市永修县 蓝天网吧
697 218.87.90.225 218.87.90.225 江西省九江市永修县 电信
698 218.87.90.226 218.87.90.226 江西省九江市永修县 圆缘网吧
699 218.87.90.227 218.87.90.228 江西省九江市永修县 电信
700 218.87.90.229 218.87.90.229 江西省九江市永修县 白天鹅网吧
701 218.87.90.230 218.87.90.230 江西省九江市永修县 中天网吧
702 218.87.90.231 218.87.90.237 江西省九江市永修县 电信
703 218.87.90.238 218.87.90.238 江西省九江市永修县 蓝天网吧
704 218.87.90.239 218.87.90.239 江西省九江市永修县 电信
705 218.87.90.240 218.87.90.240 江西省九江市永修县 新华网吧
706 218.87.90.241 218.87.90.241 江西省九江市永修县 星晨网吧(老城)
707 218.87.90.242 218.87.90.242 江西省九江市永修县 电信
708 218.87.90.243 218.87.90.243 江西省九江市 电信
709 218.87.90.244 218.87.90.244 江西省九江市永修县 电信
710 218.87.90.245 218.87.90.245 江西省九江市永修县 永修人民医院任我行网吧
711 218.87.90.246 218.87.90.247 江西省九江市永修县 电信
712 218.87.90.248 218.87.90.248 江西省九江市永修县 四方网城
713 218.87.90.249 218.87.90.249 江西省九江市永修县 电信
714 218.87.90.250 218.87.90.251 江西省九江市永修县 第一中学
715 218.87.90.252 218.87.90.252 江西省九江市永修县 心潮网吧
716 218.87.90.253 218.87.90.255 江西省九江市永修县 电信
717 218.87.91.0 218.87.91.133 江西省九江市 电信
718 218.87.91.134 218.87.91.134 江西省九江市瑞昌市 一千零一夜网络城
719 218.87.91.135 218.87.91.139 江西省九江市 电信
720 218.87.91.140 218.87.91.140 江西省九江市瑞昌市 真诚网吧
721 218.87.91.141 218.87.91.141 江西省九江市瑞昌市 梦幻网吧
722 218.87.91.142 218.87.91.142 江西省九江市瑞昌市 e网情深网吧
723 218.87.91.143 218.87.91.143 江西省九江市瑞昌市 正点网吧
724 218.87.91.144 218.87.91.144 江西省九江市 电信
725 218.87.91.145 218.87.91.145 江西省九江市瑞昌市 大世界网吧
726 218.87.91.146 218.87.91.150 江西省九江市 电信
727 218.87.91.151 218.87.91.151 江西省九江市瑞昌市 职业中专
728 218.87.91.152 218.87.91.153 江西省九江市 电信
729 218.87.91.154 218.87.91.154 江西省九江市瑞昌市 一千零一夜2部
730 218.87.91.155 218.87.91.191 江西省九江市 电信
731 218.87.91.192 218.87.91.192 江西省九江市瑞昌市 520网络城
732 218.87.91.193 218.87.91.213 江西省九江市 电信
733 218.87.91.214 218.87.91.215 江西省九江市瑞昌市 天下网络城网吧
734 218.87.91.216 218.87.91.217 江西省九江市 电信
735 218.87.91.218 218.87.91.218 江西省九江市 码头蓝盟网吧
736 218.87.91.219 218.87.91.219 江西省九江市 电信
737 218.87.91.220 218.87.91.220 江西省九江市瑞昌市 文化宫(工会)网吧
738 218.87.91.221 218.87.91.223 江西省九江市 电信
739 218.87.91.224 218.87.91.224 江西省九江市瑞昌市 叮叮网吧
740 218.87.91.225 218.87.91.225 江西省九江市瑞昌市 桔子红了网络休闲会所
741 218.87.91.226 218.87.91.226 江西省九江市 电信
742 218.87.91.227 218.87.91.227 江西省九江市瑞昌市 零点网吧
743 218.87.91.228 218.87.91.230 江西省九江市 电信
744 218.87.91.231 218.87.91.231 江西省九江市瑞昌市 今天有约网吧
745 218.87.91.232 218.87.91.232 江西省九江市瑞昌市 动感地带网吧
746 218.87.91.233 218.87.91.233 江西省九江市瑞昌市 时速网吧
747 218.87.91.234 218.87.91.234 江西省九江市瑞昌市 天宇网吧
748 218.87.91.235 218.87.91.235 江西省九江市 电信
749 218.87.91.236 218.87.91.236 江西省九江市瑞昌市 县天际网络城
750 218.87.91.237 218.87.91.237 江西省九江市瑞昌市 创业网吧
751 218.87.91.238 218.87.91.238 江西省九江市瑞昌市 聊聊网吧
752 218.87.91.239 218.87.91.239 江西省九江市瑞昌市 无极网吧
753 218.87.91.240 218.87.91.246 江西省九江市 电信
754 218.87.91.247 218.87.91.247 江西省九江市瑞昌市 一千零一夜1+3
755 218.87.91.248 218.87.91.250 江西省九江市 电信
756 218.87.91.251 218.87.91.251 江西省九江市瑞昌市 如意网吧
757 218.87.91.252 218.87.91.253 江西省九江市 电信
758 218.87.91.254 218.87.91.254 江西省九江市瑞昌市 平安网吧
759 218.87.91.255 218.87.92.255 江西省九江市 电信
760 218.87.93.0 218.87.93.0 江西省九江市 长虹小区电信
761 218.87.93.1 218.87.93.1 江西省九江市 电信
762 218.87.93.2 218.87.93.2 江西省九江市 十里大道俊逸花园
763 218.87.93.3 218.87.93.115 江西省九江市 电信
764 218.87.93.116 218.87.93.116 江西省九江市庐山区 就业局
765 218.87.93.117 218.87.93.255 江西省九江市 电信
766 218.87.94.0 218.87.94.255 江西省九江市永修县 电信
767 218.87.95.0 218.87.95.255 江西省九江市 (都昌县)电信
768 218.95.37.0 218.95.39.255 江西省九江市 电信IDC机房
769 218.95.40.0 218.95.40.3 江西省九江市 电信
770 218.95.40.4 218.95.40.4 江西省九江市 e人网吧
771 218.95.40.5 218.95.40.19 江西省九江市 电信
772 218.95.40.20 218.95.40.20 江西省九江市 十里时代网吧
773 218.95.40.21 218.95.40.248 江西省九江市 电信
774 218.95.40.249 218.95.40.250 江西省九江市 十里前进网吧
775 218.95.40.251 218.95.41.243 江西省九江市 电信
776 218.95.41.244 218.95.41.244 江西省九江市星子县 龙湾温泉度假村
777 218.95.41.245 218.95.41.247 江西省九江市 电信
778 218.95.41.248 218.95.41.248 江西省九江市星子县 灵感网吧
779 218.95.41.249 218.95.41.252 江西省九江市 电信
780 218.95.41.253 218.95.41.253 江西省九江市星子县 网络一族网吧
781 218.95.41.254 218.95.41.254 江西省九江市星子县 隘口网吧
782 218.95.41.255 218.95.41.255 江西省九江市 电信
783 218.95.42.0 218.95.42.6 江西省九江市彭泽县 电信
784 218.95.42.7 218.95.42.7 江西省九江市彭泽县 梦圆网吧
785 218.95.42.8 218.95.42.59 江西省九江市彭泽县 电信
786 218.95.42.60 218.95.42.60 江西省九江市彭泽县 新时空网吧
787 218.95.42.61 218.95.42.168 江西省九江市彭泽县 电信
788 218.95.42.169 218.95.42.169 江西省九江市彭泽县 新世纪网吧
789 218.95.42.170 218.95.42.229 江西省九江市彭泽县 电信
790 218.95.42.230 218.95.42.230 江西省九江市彭泽县 新浪网吧
791 218.95.42.231 218.95.42.231 江西省九江市彭泽县 联想网吧
792 218.95.42.232 218.95.42.232 江西省九江市彭泽县 电信
793 218.95.42.233 218.95.42.233 江西省九江市彭泽县 网事随风网吧
794 218.95.42.234 218.95.42.238 江西省九江市彭泽县 电信
795 218.95.42.239 218.95.42.239 江西省九江市彭泽县 明天网吧
796 218.95.42.240 218.95.42.240 江西省九江市彭泽县 电信
797 218.95.42.241 218.95.42.241 江西省九江市彭泽县 新时空网吧
798 218.95.42.242 218.95.42.242 江西省九江市彭泽县 电信
799 218.95.42.243 218.95.42.243 江西省九江市彭泽县 超人网吧
800 218.95.42.244 218.95.42.246 江西省九江市彭泽县 电信
801 218.95.42.247 218.95.42.247 江西省九江市彭泽县 新世纪网吧
802 218.95.42.248 218.95.42.248 江西省九江市彭泽县 电信
803 218.95.42.249 218.95.42.249 江西省九江市彭泽县 联想网吧
804 218.95.42.250 218.95.42.253 江西省九江市彭泽县 电信
805 218.95.42.254 218.95.42.254 江西省九江市彭泽县 蓝天网吧
806 218.95.42.255 218.95.42.255 江西省九江市彭泽县 电信
807 218.95.43.0 218.95.43.115 江西省九江市 (德安县/共青城)电信
808 218.95.43.116 218.95.43.116 江西省九江市德安县 德安二中
809 218.95.43.117 218.95.43.147 江西省九江市 (德安县/共青城)电信
810 218.95.43.148 218.95.43.148 江西省九江市德安县 共青城南昌理工学院共青校区
811 218.95.43.149 218.95.43.163 江西省九江市 (德安县/共青城)电信
812 218.95.43.164 218.95.43.164 江西省九江市 共青城供电有限公司
813 218.95.43.165 218.95.43.237 江西省九江市 (德安县/共青城)电信
814 218.95.43.238 218.95.43.238 江西省九江市德安县 同辉网吧
815 218.95.43.239 218.95.43.255 江西省九江市 (德安县/共青城)电信
816 218.95.44.0 218.95.44.255 江西省九江市 (武宁县)电信
817 218.95.45.0 218.95.45.255 江西省九江市修水县 电信
818 218.95.46.0 218.95.46.9 江西省九江市 电信
819 218.95.46.10 218.95.46.10 江西省九江市 海豚湾网吧
820 218.95.46.11 218.95.46.12 江西省九江市 电信
821 218.95.46.13 218.95.46.13 江西省九江市 纵横天下网吧
822 218.95.46.14 218.95.46.16 江西省九江市 电信
823 218.95.46.17 218.95.46.17 江西省九江市 四码头纵横四海网络广场
824 218.95.46.18 218.95.46.18 江西省九江市 纵横四海网吧
825 218.95.46.19 218.95.46.22 江西省九江市 电信
826 218.95.46.23 218.95.46.23 江西省九江市 新桥头红土地网吧
827 218.95.46.24 218.95.46.27 江西省九江市 电信
828 218.95.46.28 218.95.46.28 江西省九江市 龙腾网吧
829 218.95.46.29 218.95.46.29 江西省九江市 友朋网吧(姚家洼里)
830 218.95.46.30 218.95.46.30 江西省九江市 瑞瑞网吧(湖滨农贸市场附近)
831 218.95.46.31 218.95.46.37 江西省九江市 电信
832 218.95.46.38 218.95.46.38 江西省九江市 太平洋网吧
833 218.95.46.39 218.95.46.45 江西省九江市 电信
834 218.95.46.46 218.95.46.46 江西省九江市 共青供电有限公司
835 218.95.46.47 218.95.46.52 江西省九江市 电信
836 218.95.46.53 218.95.46.54 江西省九江市 四码头普林斯网络天堂
837 218.95.46.55 218.95.46.58 江西省九江市 电信
838 218.95.46.59 218.95.46.59 江西省九江市 键舞春秋网吧
839 218.95.46.60 218.95.46.65 江西省九江市 电信
840 218.95.46.66 218.95.46.66 江西省九江市 江西财经职业学院
841 218.95.46.67 218.95.47.0 江西省九江市 电信
842 218.95.47.1 218.95.47.1 江西省九江市 九江学院
843 218.95.47.2 218.95.47.3 江西省九江市 电信
844 218.95.47.4 218.95.47.4 江西省九江市 十里大世界网吧
845 218.95.47.5 218.95.47.9 江西省九江市 电信
846 218.95.47.10 218.95.47.10 江西省九江市 十里启明星网吧
847 218.95.47.11 218.95.47.14 江西省九江市 电信
848 218.95.47.15 218.95.47.15 江西省九江市 九江学院附近朋友网吧
849 218.95.47.16 218.95.47.16 江西省九江市 十里市启明星网吧
850 218.95.47.17 218.95.47.19 江西省九江市 电信
851 218.95.47.20 218.95.47.20 江西省九江市 十里帝江网吧
852 218.95.47.21 218.95.47.21 江西省九江市 十里一品轩网吧
853 218.95.47.22 218.95.47.23 江西省九江市 电信
854 218.95.47.24 218.95.47.24 江西省九江市 九江学院外汇隆网吧
855 218.95.47.25 218.95.47.25 江西省九江市 十里赣北商城快乐在线网吧
856 218.95.47.26 218.95.47.29 江西省九江市 电信
857 218.95.47.30 218.95.47.30 江西省九江市 浔阳区九江市一中
858 218.95.47.31 218.95.47.32 江西省九江市 电信
859 218.95.47.33 218.95.47.33 江西省九江市庐山区 万维网吧
860 218.95.47.34 218.95.47.34 江西省九江市 九江学院外E世纪网吧
861 218.95.47.35 218.95.47.35 江西省九江市 九江学院
862 218.95.47.36 218.95.47.37 江西省九江市 电信
863 218.95.47.38 218.95.47.38 江西省九江市 九江学院外我行我速网吧
864 218.95.47.39 218.95.47.43 江西省九江市 电信
865 218.95.47.44 218.95.47.45 江西省九江市 九江学院华夏网吧
866 218.95.47.46 218.95.47.46 江西省九江市 九江学院
867 218.95.47.47 218.95.47.47 江西省九江市 九江十里森林之皇网吧
868 218.95.47.48 218.95.47.48 江西省九江市 九江学院(本部)外青青网吧
869 218.95.47.49 218.95.47.49 江西省九江市 长虹大道零点网络
870 218.95.47.50 218.95.47.54 江西省九江市 九江学院
871 218.95.47.55 218.95.47.55 江西省九江市 九江学院(院本部)外生生网吧
872 218.95.47.56 218.95.47.56 江西省九江市 电信
873 218.95.47.57 218.95.47.57 江西省九江市 蓝湾网吧
874 218.95.47.58 218.95.47.58 江西省九江市 十里转盘附近的欢欢乐网吧
875 218.95.47.59 218.95.47.59 江西省九江市 长虹大道零点网吧
876 218.95.47.60 218.95.47.61 江西省九江市 电信
877 218.95.47.62 218.95.47.62 江西省九江市 十里蓝精灵网吧
878 218.95.47.63 218.95.47.65 江西省九江市 电信
879 218.95.47.66 218.95.47.66 江西省九江市 九江学院图书馆
880 218.95.47.67 218.95.47.69 江西省九江市 九江学院本部
881 218.95.47.70 218.95.47.71 江西省九江市 九江学院本部文化广场
882 218.95.47.72 218.95.47.72 江西省九江市 九江学院庐峰校区
883 218.95.47.73 218.95.47.73 江西省九江市 九江学院医学院1号机房
884 218.95.47.74 218.95.47.79 江西省九江市 九江学院本部
885 218.95.47.80 218.95.47.80 江西省九江市 九江学院(本部)文化广场3号机房
886 218.95.47.81 218.95.47.88 江西省九江市 电信
887 218.95.47.90 218.95.47.97 江西省九江市 电信
888 218.95.47.98 218.95.47.98 江西省九江市 米奇网吧
889 218.95.47.99 218.95.47.99 江西省九江市 甘棠公园梦想网吧
890 218.95.47.100 218.95.47.100 江西省九江市 二马路惠友网吧
891 218.95.47.101 218.95.47.101 江西省九江市 甘棠公园梦想网吧
892 218.95.47.102 218.95.47.129 江西省九江市 电信
893 218.95.47.130 218.95.47.130 江西省九江市 三里街星空网吧
894 218.95.47.131 218.95.47.131 江西省九江市 时空网吧
895 218.95.47.132 218.95.47.132 江西省九江市 天鸿网吧
896 218.95.47.133 218.95.47.133 江西省九江市 超速网吧
897 218.95.47.134 218.95.47.134 江西省九江市 电信
898 218.95.47.135 218.95.47.135 江西省九江市 中铁大桥局集团第五工程有限公司
899 218.95.47.136 218.95.47.146 江西省九江市 电信
900 218.95.47.147 218.95.47.147 江西省九江市 希望网吧
901 218.95.47.148 218.95.47.157 江西省九江市 电信
902 218.95.47.158 218.95.47.158 江西省九江市 太子网吧(师专旁)
903 218.95.47.159 218.95.47.161 江西省九江市 电信
904 218.95.47.162 218.95.47.162 江西省九江市 九江医学院旁千千结网吧
905 218.95.47.163 218.95.47.168 江西省九江市 电信
906 218.95.47.169 218.95.47.169 江西省九江市 心蓝网吧
907 218.95.47.170 218.95.47.171 江西省九江市 电信
908 218.95.47.172 218.95.47.172 江西省九江市 飞跃网吧
909 218.95.47.173 218.95.47.173 江西省九江市 电信
910 218.95.47.174 218.95.47.174 江西省九江市 金浪网吧(师专旁)
911 218.95.47.175 218.95.47.177 江西省九江市 电信
912 218.95.47.178 218.95.47.178 江西省九江市 传奇网吧
913 218.95.47.179 218.95.47.188 江西省九江市 电信
914 218.95.47.189 218.95.47.189 江西省九江市 江边朝阳网吧
915 218.95.47.190 218.95.47.193 江西省九江市 电信
916 218.95.47.194 218.95.47.194 江西省九江市 九江师专旁丫头网吧
917 218.95.47.195 218.95.47.198 江西省九江市 电信
918 218.95.47.199 218.95.47.199 江西省九江市 米奇网吧
919 218.95.47.200 218.95.47.200 江西省九江市 电信
920 218.95.47.201 218.95.47.201 江西省九江市 千禧网吧(天外天后门)
921 218.95.47.202 218.95.47.202 江西省九江市 梅绽坡网络情缘网吧
922 218.95.47.203 218.95.47.203 江西省九江市 电信
923 218.95.47.204 218.95.47.204 江西省九江市 星光网吧
924 218.95.47.205 218.95.47.205 江西省九江市 电信
925 218.95.47.206 218.95.47.206 江西省九江市 红叶网络会所
926 218.95.47.207 218.95.47.207 江西省九江市 电信
927 218.95.47.208 218.95.47.208 江西省九江市 梅绽坡欣欣网吧
928 218.95.47.209 218.95.47.209 江西省九江市 电信
929 218.95.47.210 218.95.47.210 江西省九江市 都天巷新太子网络世界
930 218.95.47.211 218.95.47.215 江西省九江市 电信
931 218.95.47.216 218.95.47.216 江西省九江市 四码头黎明网吧
932 218.95.47.217 218.95.47.226 江西省九江市 电信
933 218.95.47.227 218.95.47.227 江西省九江市 成功网吧
934 218.95.47.228 218.95.47.239 江西省九江市 电信
935 218.95.47.240 218.95.47.240 江西省九江市 华林网吧
936 218.95.47.241 218.95.47.254 江西省九江市 电信
937 218.95.47.255 218.95.47.255 江西省九江市 九江学院
938 218.95.56.0 218.95.56.119 江西省九江市 电信
939 218.95.56.120 218.95.56.120 江西省九江市 人民政府
940 218.95.56.121 218.95.56.255 江西省九江市 电信
941 218.95.57.0 218.95.57.255 江西省九江市 江西财经学院九江分院
942 218.95.58.0 218.95.58.63 江西省九江市 电信
943 218.95.58.64 218.95.58.64 江西省九江市庐山区 风景管理局
944 218.95.58.65 218.95.63.255 江西省九江市 电信
945 218.95.80.0 218.95.80.255 江西省萍乡市 /九江市电信
946 218.193.224.0 218.193.230.255 江西省九江市 金融贸易学院
947 218.193.231.0 218.193.231.255 江西省九江市 九江学院校园网家属区
948 218.193.232.0 218.193.237.2 江西省九江市 金融贸易学院
949 218.193.237.3 218.193.237.152 江西省九江市 九江学院校园网办公区
950 218.193.237.153 218.193.239.255 江西省九江市 金融贸易学院
951 218.204.64.0 218.204.68.37 江西省九江市 /南昌市移动
952 218.204.68.38 218.204.68.38 江西省九江市彭泽县 马当镇时发网吧
953 218.204.68.39 218.204.68.45 江西省九江市 /南昌市移动
954 218.204.68.46 218.204.68.46 江西省九江市 共青城飞跃网吧
955 218.204.68.47 218.204.68.57 江西省九江市 /南昌市移动
956 218.204.68.58 218.204.68.58 江西省九江市德安县 雅虎网吧
957 218.204.68.59 218.204.68.130 江西省九江市 /南昌市移动
958 218.204.68.131 218.204.68.133 江西省九江市 现代远程教育中心
959 218.204.68.134 218.204.68.255 江西省九江市 /南昌市移动
960 218.204.69.0 218.204.69.9 江西省九江市 移动
961 218.204.69.10 218.204.69.10 江西省九江市德安县 欢乐网吧
962 218.204.69.11 218.204.69.85 江西省九江市 移动
963 218.204.69.86 218.204.69.86 江西省九江市都昌县 中馆
964 218.204.69.87 218.204.70.84 江西省九江市 移动
965 218.204.70.85 218.204.70.85 江西省九江市 浔阳区柘电公司
966 218.204.70.86 218.204.70.180 江西省九江市 移动
967 218.204.70.181 218.204.70.181 江西省九江市 柘电公司网吧
968 218.204.70.182 218.204.71.19 江西省九江市 移动
969 218.204.71.20 218.204.71.20 江西省九江市修水县 英才高级中学
970 218.204.71.21 218.204.71.255 江西省九江市 移动
971 218.204.144.0 218.204.145.255 江西省九江市 移动
972 220.175.144.0 220.175.145.92 江西省九江市九江县 电信
973 220.175.145.93 220.175.145.93 江西省九江市九江县 庐山山水旅行社
974 220.175.145.94 220.175.145.255 江西省九江市九江县 电信
975 220.175.146.0 220.175.146.167 江西省九江市 (瑞昌)电信
976 220.175.146.168 220.175.146.168 江西省九江市 (瑞昌)乐园中学
977 220.175.146.169 220.175.147.255 江西省九江市 (瑞昌)电信
978 220.175.148.0 220.175.149.255 江西省九江市修水县 电信
979 220.175.150.0 220.175.150.188 江西省九江市 电信
980 220.175.150.189 220.175.150.189 江西省九江市庐山区 中学
981 220.175.150.190 220.175.153.21 江西省九江市 电信
982 220.175.153.22 220.175.153.22 江西省九江市 大地实业集团公司
983 220.175.153.23 220.175.153.37 江西省九江市 电信
984 220.175.153.38 220.175.153.38 江西省九江市 宏远置业有限公司
985 220.175.153.39 220.175.153.250 江西省九江市 电信
986 220.175.153.251 220.175.153.251 江西省九江市 雨哲网吧
987 220.175.153.252 220.175.153.252 江西省九江市 电信
988 220.175.153.253 220.175.153.253 江西省九江市 九江学院本部外紫水晶网吧
989 220.175.153.254 220.175.154.20 江西省九江市 电信
990 220.175.154.21 220.175.154.21 江西省九江市 生生电脑城
991 220.175.154.22 220.175.154.23 江西省九江市 电信
992 220.175.154.24 220.175.154.24 江西省九江市 东升网吧(白鹿宾馆对面)
993 220.175.154.25 220.175.154.25 江西省九江市 电信
994 220.175.154.26 220.175.154.26 江西省九江市 东升网吧
995 220.175.154.27 220.175.154.27 江西省九江市 电信
996 220.175.154.28 220.175.154.28 江西省九江市 欧迪大酒店
997 220.175.154.29 220.175.154.30 江西省九江市 电信
998 220.175.154.31 220.175.154.31 江西省九江市 龙海酒店三星网吧
999 220.175.154.32 220.175.154.38 江西省九江市 电信
1000 220.175.154.39 220.175.154.42 江西省九江市 小蜜蜂网络世界