ip地址查询

萍乡市IP地址列表

萍乡市网吧IP地址列表

在下面输入您要查询IP地址段范围的地理位置,点击查询

请输入地理位置:
最多只能列出前1000条IP信息,更详细的ip列表信息请用上边的查询按钮进入
序号 IP 起始地址 IP 结束地址 所在位置信息 电子地图
1 39.160.0.0 39.160.127.255 江西省萍乡市 移动
2 58.17.58.0 58.17.58.36 江西省萍乡市 联通
3 58.17.58.37 58.17.58.37 江西省萍乡市 建筑设计院
4 58.17.58.38 58.17.60.255 江西省萍乡市 联通
5 59.62.0.0 59.62.8.17 江西省萍乡市 电信
6 59.62.8.18 59.62.8.18 江西省萍乡市 帝杰网络会所
7 59.62.8.19 59.62.8.49 江西省萍乡市 电信
8 59.62.8.50 59.62.8.50 江西省萍乡市芦溪县 天灯柱小区姐弟网吧
9 59.62.8.51 59.62.8.101 江西省萍乡市 电信
10 59.62.8.102 59.62.8.102 江西省萍乡市 上埠镇才子网吧
11 59.62.8.103 59.62.8.217 江西省萍乡市 电信
12 59.62.8.218 59.62.8.218 江西省萍乡市芦溪县 极速网吧
13 59.62.8.219 59.62.46.115 江西省萍乡市 电信
14 59.62.46.116 59.62.46.116 江西省萍乡市 江西萍乡应用工程职业学院
15 59.62.46.117 59.62.63.255 江西省萍乡市 电信
16 60.202.240.0 60.202.255.255 江西省萍乡市 广电网
17 61.131.184.0 61.131.187.255 江西省萍乡市 电信
18 61.131.239.0 61.131.241.255 江西省萍乡市 电信
19 61.131.242.0 61.131.242.255 江西省萍乡市安源区 电信
20 61.131.249.0 61.131.249.255 江西省萍乡市 电信
21 61.180.40.0 61.180.40.165 江西省萍乡市上栗县 /莲花县
22 61.180.40.166 61.180.40.166 江西省萍乡市 康达网吧
23 61.180.40.167 61.180.40.255 江西省萍乡市上栗县 /莲花县
24 61.180.41.0 61.180.44.157 江西省萍乡市 电信
25 61.180.44.158 61.180.44.158 江西省萍乡市 湘东祥宇网吧
26 61.180.44.159 61.180.44.245 江西省萍乡市 电信
27 61.180.44.246 61.180.44.246 江西省萍乡市 湘东火鸟网吧
28 61.180.44.247 61.180.46.194 江西省萍乡市 电信
29 61.180.46.195 61.180.46.195 江西省萍乡市 飞时网吧
30 61.180.46.196 61.180.47.255 江西省萍乡市 电信
31 61.233.210.0 61.233.210.255 江西省萍乡市 中移铁通
32 61.233.243.0 61.233.244.250 江西省萍乡市 中移铁通
33 61.233.244.251 61.233.244.251 江西省萍乡市 火车站蓝玻璃网吧
34 61.233.244.252 61.233.244.255 江西省萍乡市 中移铁通
35 61.235.14.0 61.235.15.255 江西省萍乡市 中移铁通
36 61.242.145.0 61.242.145.255 江西省萍乡市 联通
37 61.242.157.0 61.242.157.149 江西省萍乡市 联通
38 61.242.157.150 61.242.157.150 江西省萍乡市 尘缘网吧
39 61.242.157.151 61.242.157.255 江西省萍乡市 联通
40 106.5.192.0 106.5.207.255 江西省萍乡市 电信
41 111.74.192.0 111.74.255.255 江西省萍乡市 电信
42 111.77.98.0 111.77.107.255 江西省萍乡市 电信
43 111.77.108.0 111.77.108.255 江西省萍乡市上栗县 电信
44 111.77.109.0 111.77.127.255 江西省萍乡市 电信
45 113.194.104.0 113.194.104.255 江西省萍乡市安源区 联通
46 113.194.105.0 113.194.105.255 江西省萍乡市 联通
47 113.195.209.0 113.195.209.255 江西省萍乡市安源区 联通
48 113.195.210.0 113.195.213.255 江西省萍乡市 联通
49 113.195.214.0 113.195.214.255 江西省萍乡市安源区 联通
50 115.151.197.0 115.151.197.39 江西省萍乡市 电信
51 115.151.197.40 115.151.197.40 江西省萍乡市芦溪县 帝杰网吧(人民东路金顶宾馆一楼)
52 115.151.197.41 115.151.200.255 江西省萍乡市 电信
53 115.151.208.0 115.151.234.255 江西省萍乡市 电信
54 115.151.235.0 115.151.235.255 江西省萍乡市安源区 电信
55 115.151.236.0 115.151.248.255 江西省萍乡市 电信
56 115.151.249.0 115.151.249.255 江西省萍乡市安源区 电信
57 115.151.250.0 115.151.255.255 江西省萍乡市 电信
58 117.40.227.0 117.40.227.11 江西省萍乡市 电信
59 117.40.227.12 117.40.227.12 江西省萍乡市 北斗星网吧(上栗平安北路8号)
60 117.40.227.13 117.40.227.13 江西省萍乡市上栗县 海阔天空网络会所(浏万西路)
61 117.40.227.14 117.40.227.15 江西省萍乡市 电信
62 117.40.227.16 117.40.227.16 江西省萍乡市上栗县 尚游网城(浏万西路15号)
63 117.40.227.17 117.40.227.144 江西省萍乡市 电信
64 117.40.227.145 117.40.227.145 江西省萍乡市上栗县 长平在线网吧
65 117.40.227.146 117.40.227.161 江西省萍乡市 电信
66 117.40.227.162 117.40.227.162 江西省萍乡市 飞吧网吧(上栗福田)
67 117.40.227.163 117.40.228.25 江西省萍乡市 电信
68 117.40.228.26 117.40.228.26 江西省萍乡市芦溪县 心晴网吧
69 117.40.228.27 117.40.229.40 江西省萍乡市 电信
70 117.40.229.41 117.40.229.41 江西省萍乡市安源区 新时空网络会所(北桥外26号店)
71 117.40.229.42 117.40.229.80 江西省萍乡市 电信
72 117.40.229.81 117.40.229.81 江西省萍乡市 高专人天网吧
73 117.40.229.82 117.40.229.131 江西省萍乡市 电信
74 117.40.229.132 117.40.229.132 江西省萍乡市 龙行天下网吧(八一路9号)
75 117.40.229.133 117.40.229.136 江西省萍乡市 电信
76 117.40.229.137 117.40.229.137 江西省萍乡市 网民部落(雅天购物公园3楼)
77 117.40.229.138 117.40.229.138 江西省萍乡市 盛奇之家网吧(北桥繁荣巷)
78 117.40.229.139 117.40.229.200 江西省萍乡市 电信
79 117.40.229.201 117.40.229.201 江西省萍乡市 天下网吧
80 117.40.229.202 117.40.229.205 江西省萍乡市 电信
81 117.40.229.206 117.40.229.206 江西省萍乡市 竞技网吧
82 117.40.229.207 117.40.230.35 江西省萍乡市 电信
83 117.40.230.36 117.40.230.36 江西省萍乡市 开发区无专路口超速网吧
84 117.40.230.37 117.40.231.18 江西省萍乡市 电信
85 117.40.231.19 117.40.231.19 江西省萍乡市 龙聚网络中心
86 117.40.231.20 117.40.231.52 江西省萍乡市 电信
87 117.40.231.53 117.40.231.53 江西省萍乡市 异度空间网吧(楚萍西路118号中医院旁边)
88 117.40.231.54 117.40.231.56 江西省萍乡市 电信
89 117.40.231.57 117.40.231.57 江西省萍乡市 自投罗网网络休闲会所(矿物局富利昌二楼)
90 117.40.231.58 117.40.232.5 江西省萍乡市 电信
91 117.40.232.6 117.40.232.6 江西省萍乡市 旗舰网络会所
92 117.40.232.7 117.40.247.255 江西省萍乡市 电信
93 117.40.248.0 117.40.248.255 江西省萍乡市上栗县 电信
94 117.40.249.0 117.40.251.255 江西省萍乡市 电信
95 117.43.50.0 117.43.51.255 江西省萍乡市 电信
96 117.48.44.0 117.48.47.255 江西省萍乡市 中移铁通
97 117.51.16.0 117.51.16.255 江西省萍乡市 中移铁通
98 117.51.18.0 117.51.31.255 江西省萍乡市 中移铁通
99 117.127.92.0 117.127.92.255 江西省萍乡市 广电网
100 117.165.208.0 117.165.223.255 江西省萍乡市 移动
101 117.168.112.0 117.168.119.255 江西省萍乡市 移动
102 117.168.216.0 117.168.219.255 江西省萍乡市 移动
103 117.168.222.0 117.168.223.255 江西省萍乡市 移动
104 117.169.240.0 117.169.255.255 江西省萍乡市 移动
105 117.170.113.0 117.170.113.255 江西省萍乡市 移动
106 118.212.100.0 118.212.103.255 江西省萍乡市 联通
107 118.212.232.0 118.212.235.255 江西省萍乡市 联通
108 120.203.191.0 120.203.198.255 江西省萍乡市 移动
109 122.8.137.0 122.8.144.255 江西省萍乡市 中移铁通
110 122.93.26.0 122.93.27.255 江西省萍乡市 中移铁通
111 122.93.105.0 122.93.111.255 江西省萍乡市 中移铁通
112 122.93.113.0 122.93.115.255 江西省萍乡市 中移铁通
113 122.93.119.0 122.93.127.255 江西省萍乡市 中移铁通
114 123.75.64.0 123.75.127.255 江西省萍乡市 中移铁通
115 171.35.192.0 171.35.255.255 江西省萍乡市 联通
116 182.87.128.0 182.87.165.255 江西省萍乡市 电信
117 182.87.166.0 182.87.166.255 江西省萍乡市安源区 电信
118 182.87.167.0 182.87.177.255 江西省萍乡市 电信
119 182.87.178.0 182.87.178.255 江西省萍乡市上栗县 电信
120 182.87.179.0 182.87.191.255 江西省萍乡市 电信
121 182.99.192.0 182.99.207.255 江西省萍乡市 电信
122 182.99.224.0 182.99.255.255 江西省萍乡市 电信
123 182.100.48.0 182.100.63.255 江西省萍乡市 电信
124 182.105.0.0 182.105.15.255 江西省萍乡市 电信
125 183.217.238.0 183.217.243.255 江西省萍乡市 移动
126 183.219.130.0 183.219.137.255 江西省萍乡市 移动
127 202.101.200.0 202.101.200.255 江西省萍乡市 电信
128 202.101.230.0 202.101.230.255 江西省萍乡市 电信
129 202.109.169.0 202.109.172.255 江西省萍乡市 电信
130 211.89.128.83 211.89.128.83 江西省萍乡市 卫校
131 211.141.141.0 211.141.142.225 江西省萍乡市 移动
132 211.141.142.226 211.141.142.226 江西省萍乡市 华哥之家网吧
133 211.141.142.227 211.141.143.153 江西省萍乡市 移动
134 211.141.143.154 211.141.143.154 江西省萍乡市 城南华哥网络游戏中心
135 211.141.143.155 211.141.147.255 江西省萍乡市 移动
136 218.64.144.0 218.64.145.9 江西省萍乡市 电信
137 218.64.145.10 218.64.145.10 江西省萍乡市 大有市场大拇哥网吧
138 218.64.145.11 218.64.145.23 江西省萍乡市 电信
139 218.64.145.24 218.64.145.24 江西省萍乡市 飞鹰网吧
140 218.64.145.25 218.64.145.100 江西省萍乡市 电信
141 218.64.145.101 218.64.145.101 江西省萍乡市 师范学校
142 218.64.145.102 218.64.145.145 江西省萍乡市 电信
143 218.64.145.146 218.64.145.146 江西省萍乡市 湘东区小桥网吧
144 218.64.145.147 218.64.145.226 江西省萍乡市 电信
145 218.64.145.227 218.64.145.227 江西省萍乡市 湘东镇萍钢大众网吧
146 218.64.145.228 218.64.151.29 江西省萍乡市 电信
147 218.64.151.30 218.64.151.30 江西省萍乡市 宇超网吧
148 218.64.151.31 218.64.153.255 江西省萍乡市 电信
149 218.64.154.0 218.64.154.162 江西省萍乡市上栗县
150 218.64.154.163 218.64.154.163 江西省萍乡市 湘东区天天来网吧
151 218.64.154.164 218.64.154.164 江西省萍乡市 湘东区欢乐网吧
152 218.64.154.165 218.64.154.165 江西省萍乡市 湘东区知音网吧
153 218.64.154.166 218.64.154.255 江西省萍乡市上栗县
154 218.64.155.0 218.64.155.244 江西省萍乡市 电信
155 218.64.155.245 218.64.155.245 江西省萍乡市 砑检乡么么网吧
156 218.64.155.246 218.64.156.41 江西省萍乡市 电信
157 218.64.156.42 218.64.156.42 江西省萍乡市 湘东方舟网络会所
158 218.64.156.43 218.64.157.3 江西省萍乡市 电信
159 218.64.157.4 218.64.157.6 江西省萍乡市 广播电视大学
160 218.64.157.7 218.64.159.255 江西省萍乡市 电信
161 218.65.64.0 218.65.64.4 江西省萍乡市 电信
162 218.65.64.5 218.65.64.5 江西省萍乡市 金三角博信网吧
163 218.65.64.6 218.65.66.9 江西省萍乡市 电信
164 218.65.66.10 218.65.66.10 江西省萍乡市 金三角风杏子网吧
165 218.65.66.11 218.65.66.17 江西省萍乡市 电信
166 218.65.66.18 218.65.66.18 江西省萍乡市 金陵休闲网吧(金陵小区街心花园)
167 218.65.66.19 218.65.66.37 江西省萍乡市 电信
168 218.65.66.38 218.65.66.38 江西省萍乡市 萍矿小区南方网吧
169 218.65.66.39 218.65.66.57 江西省萍乡市 电信
170 218.65.66.58 218.65.66.58 江西省萍乡市 万龙湾宾馆
171 218.65.66.59 218.65.66.65 江西省萍乡市 电信
172 218.65.66.66 218.65.66.66 江西省萍乡市 开发区太阳风网吧
173 218.65.66.67 218.65.66.81 江西省萍乡市 电信
174 218.65.66.82 218.65.66.82 江西省萍乡市 金三角新月神网吧
175 218.65.66.83 218.65.67.246 江西省萍乡市 电信
176 218.65.67.247 218.65.67.247 江西省萍乡市 凤凰街767网吧
177 218.65.67.248 218.65.67.252 江西省萍乡市 电信
178 218.65.67.253 218.65.67.253 江西省萍乡市 凤凰街小区宽带
179 218.65.67.254 218.65.68.157 江西省萍乡市 电信
180 218.65.68.158 218.65.68.158 江西省萍乡市 蓝色火焰网吧(广场花园)
181 218.65.68.159 218.65.70.57 江西省萍乡市 电信
182 218.65.70.58 218.65.70.58 江西省萍乡市 金三角名将网吧
183 218.65.70.59 218.65.70.66 江西省萍乡市 电信
184 218.65.70.67 218.65.70.67 江西省萍乡市 天天上网吧
185 218.65.70.68 218.65.70.81 江西省萍乡市 电信
186 218.65.70.82 218.65.70.82 江西省萍乡市 昌萍街昌萍网吧
187 218.65.70.83 218.65.70.89 江西省萍乡市 电信
188 218.65.70.90 218.65.70.90 江西省萍乡市 万龙湾港湾网吧
189 218.65.70.91 218.65.70.120 江西省萍乡市 电信
190 218.65.70.121 218.65.70.121 江西省萍乡市 萍乡日报社
191 218.65.70.122 218.65.70.145 江西省萍乡市 电信
192 218.65.70.146 218.65.70.146 江西省萍乡市 金三角蓝天网络休闲中心
193 218.65.70.147 218.65.70.173 江西省萍乡市 电信
194 218.65.70.174 218.65.70.174 江西省萍乡市 萍矿小区南方网吧
195 218.65.70.175 218.65.71.255 江西省萍乡市 电信
196 218.87.112.0 218.87.114.149 江西省萍乡市 电信
197 218.87.114.150 218.87.114.150 江西省萍乡市 南门金苹果网吧
198 218.87.114.151 218.87.117.17 江西省萍乡市 电信
199 218.87.117.18 218.87.117.18 江西省萍乡市 高专轩辕网城
200 218.87.117.19 218.87.117.89 江西省萍乡市 电信
201 218.87.117.90 218.87.117.90 江西省萍乡市 太极网络城(商城前门广场路)
202 218.87.117.91 218.87.117.101 江西省萍乡市 电信
203 218.87.117.102 218.87.117.102 江西省萍乡市 君临天下网吧
204 218.87.117.103 218.87.117.153 江西省萍乡市 电信
205 218.87.117.154 218.87.117.154 江西省萍乡市 红狐网吧
206 218.87.117.155 218.87.117.165 江西省萍乡市 电信
207 218.87.117.166 218.87.117.166 江西省萍乡市 冰点网络会所
208 218.87.117.167 218.87.117.255 江西省萍乡市 电信
209 218.87.118.0 218.87.118.34 江西省萍乡市上栗县桐木镇 电信
210 218.87.118.35 218.87.118.35 江西省萍乡市上栗县桐木镇 因特网吧
211 218.87.118.36 218.87.118.36 江西省萍乡市上栗县桐木镇 电信
212 218.87.118.37 218.87.118.37 江西省萍乡市上栗县桐木镇 1+1网吧
213 218.87.118.38 218.87.118.38 江西省萍乡市上栗县桐木镇 电信
214 218.87.118.39 218.87.118.39 江西省萍乡市 桐木电信电脑培训中心
215 218.87.118.40 218.87.118.43 江西省萍乡市上栗县桐木镇 电信
216 218.87.118.44 218.87.118.44 江西省萍乡市 桐木湖塘网吧
217 218.87.118.45 218.87.118.45 江西省萍乡市上栗县桐木镇 电信
218 218.87.118.46 218.87.118.46 江西省萍乡市上栗县桐木镇 新浪潮网吧
219 218.87.118.47 218.87.118.48 江西省萍乡市上栗县桐木镇 电信
220 218.87.118.49 218.87.118.49 江西省萍乡市 铜木镇飞孤网吧
221 218.87.118.50 218.87.118.56 江西省萍乡市上栗县桐木镇 电信
222 218.87.118.57 218.87.118.57 江西省萍乡市上栗县 彭高镇网吧
223 218.87.118.58 218.87.118.204 江西省萍乡市上栗县桐木镇 电信
224 218.87.118.205 218.87.118.205 江西省萍乡市上栗县 赤山镇好朋友网吧
225 218.87.118.206 218.87.118.214 江西省萍乡市上栗县桐木镇 电信
226 218.87.118.215 218.87.118.215 江西省萍乡市 福田镇网事悠悠网吧
227 218.87.118.216 218.87.118.222 江西省萍乡市上栗县桐木镇 电信
228 218.87.118.223 218.87.118.223 江西省萍乡市上栗县 尚游网城
229 218.87.118.224 218.87.118.255 江西省萍乡市上栗县桐木镇 电信
230 218.87.119.0 218.87.119.251 江西省萍乡市 电信
231 218.87.119.252 218.87.119.252 江西省萍乡市 莲花县迪梦缘网吧
232 218.87.119.253 218.87.119.253 江西省萍乡市 电信
233 218.87.119.254 218.87.119.254 江西省萍乡市 莲花县坊楼镇飞跃网吧
234 218.87.119.255 218.87.124.255 江西省萍乡市 电信
235 218.87.125.0 218.87.125.34 江西省萍乡市芦溪县 电信
236 218.87.125.35 218.87.125.35 江西省萍乡市芦溪县 芦溪县芦溪中学
237 218.87.125.36 218.87.125.45 江西省萍乡市芦溪县 电信
238 218.87.125.46 218.87.125.46 江西省萍乡市芦溪县 朋友网吧
239 218.87.125.47 218.87.125.47 江西省萍乡市芦溪县 电信
240 218.87.125.48 218.87.125.48 江西省萍乡市芦溪县 华丽网吧
241 218.87.125.49 218.87.125.49 江西省萍乡市芦溪县 电信
242 218.87.125.50 218.87.125.50 江西省萍乡市芦溪县 极速网吧
243 218.87.125.51 218.87.125.51 江西省萍乡市芦溪县 绝顶高手网吧
244 218.87.125.52 218.87.125.52 江西省萍乡市芦溪县 电信
245 218.87.125.53 218.87.125.53 江西省萍乡市芦溪县 满腾网吧
246 218.87.125.54 218.87.125.56 江西省萍乡市芦溪县 电信
247 218.87.125.57 218.87.125.57 江西省萍乡市芦溪县 帝杰网吧
248 218.87.125.58 218.87.125.58 江西省萍乡市芦溪县 新泉新星网吧
249 218.87.125.59 218.87.125.59 江西省萍乡市芦溪县 才子网吧
250 218.87.125.60 218.87.125.60 江西省萍乡市芦溪县 电信
251 218.87.125.61 218.87.125.61 江西省萍乡市芦溪县 芦溪县新泉大安网吧
252 218.87.125.62 218.87.125.62 江西省萍乡市芦溪县 芦溪县绝顶高手网吧
253 218.87.125.63 218.87.125.255 江西省萍乡市芦溪县 电信
254 218.87.126.0 218.87.127.255 江西省萍乡市 电信
255 218.95.48.0 218.95.49.178 江西省萍乡市 电信
256 218.95.49.179 218.95.49.181 江西省萍乡市 政务网专用
257 218.95.49.182 218.95.50.98 江西省萍乡市 电信
258 218.95.50.99 218.95.50.99 江西省萍乡市 赣西网络有限公司
259 218.95.50.100 218.95.52.137 江西省萍乡市 电信
260 218.95.52.138 218.95.52.138 江西省萍乡市芦溪县 心之桥网吧(南坑大岭)
261 218.95.52.139 218.95.52.141 江西省萍乡市 电信
262 218.95.52.142 218.95.52.142 江西省萍乡市芦溪县 站前二路才子网吧
263 218.95.52.143 218.95.52.197 江西省萍乡市 电信
264 218.95.52.198 218.95.52.198 江西省萍乡市芦溪县 宣风镇红客网吧(商贸城)
265 218.95.52.199 218.95.52.201 江西省萍乡市 电信
266 218.95.52.202 218.95.52.202 江西省萍乡市 新泉星星网吧
267 218.95.52.203 218.95.52.235 江西省萍乡市 电信
268 218.95.52.236 218.95.52.236 江西省萍乡市芦溪县 新泉网吧(芦溪新泉街)
269 218.95.52.237 218.95.52.253 江西省萍乡市 电信
270 218.95.52.254 218.95.52.254 江西省萍乡市芦溪县 金鹰络网城
271 218.95.52.255 218.95.55.255 江西省萍乡市 电信
272 218.95.80.0 218.95.80.255 江西省萍乡市 /九江市电信
273 218.95.81.0 218.95.81.49 江西省萍乡市 电信
274 218.95.81.50 218.95.81.50 江西省萍乡市 科奇网吧
275 218.95.81.51 218.95.83.1 江西省萍乡市 电信
276 218.95.83.2 218.95.83.2 江西省萍乡市 上傈县飞龙网吧
277 218.95.83.3 218.95.83.93 江西省萍乡市 电信
278 218.95.83.94 218.95.83.94 江西省萍乡市 海阔天空网吧(上栗县浏万路)
279 218.95.83.95 218.95.83.169 江西省萍乡市 电信
280 218.95.83.170 218.95.83.170 江西省萍乡市 上粟县逍遥网吧
281 218.95.83.171 218.95.84.3 江西省萍乡市 电信
282 218.95.84.4 218.95.84.4 江西省萍乡市 湘东区流星雨网吧
283 218.95.84.5 218.95.84.5 江西省萍乡市 电信
284 218.95.84.6 218.95.84.6 江西省萍乡市 供电公司
285 218.95.84.7 218.95.84.179 江西省萍乡市 电信
286 218.95.84.180 218.95.84.180 江西省萍乡市 湘东区荷尧火烧桥极速传说网吧
287 218.95.84.181 218.95.86.146 江西省萍乡市 电信
288 218.95.86.147 218.95.86.147 江西省萍乡市 凯天网络有限公司
289 218.95.86.148 218.95.86.255 江西省萍乡市 电信
290 218.204.116.0 218.204.119.255 江西省萍乡市 移动
291 220.176.64.0 220.176.64.17 江西省萍乡市 电信
292 220.176.64.18 220.176.64.18 江西省萍乡市 教育学院学生宿舍
293 220.176.64.19 220.176.65.193 江西省萍乡市 电信
294 220.176.65.194 220.176.65.194 江西省萍乡市 江西工院
295 220.176.65.195 220.176.67.1 江西省萍乡市 电信
296 220.176.67.2 220.176.67.2 江西省萍乡市 金三角沙龙网吧
297 220.176.67.3 220.176.67.5 江西省萍乡市 电信
298 220.176.67.6 220.176.67.6 江西省萍乡市 站前精灵鼠网吧
299 220.176.67.7 220.176.67.21 江西省萍乡市 电信
300 220.176.67.22 220.176.67.22 江西省萍乡市 秋收起义广场浪潮网吧
301 220.176.67.23 220.176.67.37 江西省萍乡市 电信
302 220.176.67.38 220.176.67.38 江西省萍乡市 科奇网吧
303 220.176.67.39 220.176.67.77 江西省萍乡市 电信
304 220.176.67.78 220.176.67.78 江西省萍乡市 田中网吧(田心路1号)
305 220.176.67.79 220.176.67.91 江西省萍乡市 电信
306 220.176.67.92 220.176.67.92 江西省萍乡市 宏远电脑有限公司
307 220.176.67.93 220.176.67.121 江西省萍乡市 电信
308 220.176.67.122 220.176.67.122 江西省萍乡市 太阳风网吧(金陵小区对面)
309 220.176.67.123 220.176.68.143 江西省萍乡市 电信
310 220.176.68.144 220.176.68.144 江西省萍乡市 高专轩辕网城
311 220.176.68.145 220.176.72.5 江西省萍乡市 电信
312 220.176.72.6 220.176.72.6 江西省萍乡市 君临天下网吧
313 220.176.72.7 220.176.72.61 江西省萍乡市 电信
314 220.176.72.62 220.176.72.62 江西省萍乡市 太极网络休闲会所
315 220.176.72.63 220.176.72.67 江西省萍乡市 电信
316 220.176.72.68 220.176.72.69 江西省萍乡市 江西工业工程职业技术学院
317 220.176.72.70 220.176.72.117 江西省萍乡市 电信
318 220.176.72.118 220.176.72.118 江西省萍乡市 蓝牙网吧(城南汽车站对面)
319 220.176.72.119 220.176.72.165 江西省萍乡市 电信
320 220.176.72.166 220.176.72.170 江西省萍乡市 雅天火狐网城
321 220.176.72.171 220.176.72.185 江西省萍乡市 电信
322 220.176.72.186 220.176.72.186 江西省萍乡市 雄霸天下网吧
323 220.176.72.187 220.176.72.205 江西省萍乡市 电信
324 220.176.72.206 220.176.72.206 江西省萍乡市 昌盛网吧
325 220.176.72.207 220.176.73.29 江西省萍乡市 电信
326 220.176.73.30 220.176.73.30 江西省萍乡市 鑫淼网吧(秋收广场)
327 220.176.73.31 220.176.73.57 江西省萍乡市 电信
328 220.176.73.58 220.176.73.58 江西省萍乡市 尚网网络(文化路步行街)
329 220.176.73.59 220.176.73.73 江西省萍乡市 电信
330 220.176.73.74 220.176.73.74 江西省萍乡市 尚网网吧
331 220.176.73.75 220.176.73.97 江西省萍乡市 电信
332 220.176.73.98 220.176.73.98 江西省萍乡市 非常6+1旅馆
333 220.176.73.99 220.176.73.113 江西省萍乡市 电信
334 220.176.73.114 220.176.73.114 江西省萍乡市 任逍遥网吧(矿物局)
335 220.176.73.115 220.176.73.125 江西省萍乡市 电信
336 220.176.73.126 220.176.73.126 江西省萍乡市 一网天下网吧
337 220.176.73.127 220.176.73.205 江西省萍乡市 电信
338 220.176.73.206 220.176.73.206 江西省萍乡市 火车站极速网吧
339 220.176.73.207 220.176.77.121 江西省萍乡市 电信
340 220.176.77.122 220.176.77.122 江西省萍乡市 金源宾馆
341 220.176.77.123 220.176.78.41 江西省萍乡市 电信
342 220.176.78.42 220.176.78.42 江西省萍乡市 站前东路8848网吧
343 220.176.78.43 220.176.78.45 江西省萍乡市 电信
344 220.176.78.46 220.176.78.46 江西省萍乡市 E翔网络会所
345 220.176.78.47 220.176.78.65 江西省萍乡市 电信
346 220.176.78.66 220.176.78.66 江西省萍乡市 站前东路三和网吧
347 220.176.78.67 220.176.78.85 江西省萍乡市 电信
348 220.176.78.86 220.176.78.86 江西省萍乡市 旗舰网络会所
349 220.176.78.87 220.176.78.93 江西省萍乡市 电信
350 220.176.78.94 220.176.78.94 江西省萍乡市 青山矿宏远网吧
351 220.176.78.95 220.176.78.121 江西省萍乡市 电信
352 220.176.78.122 220.176.78.122 江西省萍乡市 鹰网吧
353 220.176.78.123 220.176.78.129 江西省萍乡市 电信
354 220.176.78.130 220.176.78.130 江西省萍乡市 大有市场音色网吧
355 220.176.78.131 220.176.78.201 江西省萍乡市 电信
356 220.176.78.202 220.176.78.202 江西省萍乡市 城北网吧
357 220.176.78.203 220.176.78.209 江西省萍乡市 电信
358 220.176.78.210 220.176.78.210 江西省萍乡市 盛世网吧
359 220.176.78.211 220.176.78.233 江西省萍乡市 电信
360 220.176.78.234 220.176.78.234 江西省萍乡市 安源区白源街稻草人网吧
361 220.176.78.235 220.176.78.237 江西省萍乡市 电信
362 220.176.78.238 220.176.78.238 江西省萍乡市 白源镇翔翔网吧
363 220.176.78.239 220.176.78.245 江西省萍乡市 电信
364 220.176.78.246 220.176.78.246 江西省萍乡市 站前东路世纪网吧
365 220.176.78.247 220.176.79.113 江西省萍乡市 电信
366 220.176.79.114 220.176.79.114 江西省萍乡市 飞时网吧八一分店
367 220.176.79.115 220.176.79.115 江西省萍乡市 飞时网吧
368 220.176.79.116 220.176.79.125 江西省萍乡市 电信
369 220.176.79.126 220.176.79.126 江西省萍乡市 金凤网络会所
370 220.176.79.127 220.176.79.141 江西省萍乡市 电信
371 220.176.79.142 220.176.79.142 江西省萍乡市 吧吧乐网吧
372 220.176.79.143 220.176.79.177 江西省萍乡市 电信
373 220.176.79.178 220.176.79.178 江西省萍乡市 竞技网吧
374 220.176.79.179 220.176.79.237 江西省萍乡市 电信
375 220.176.79.238 220.176.79.238 江西省萍乡市 新时空网络会所
376 220.176.79.239 220.176.87.255 江西省萍乡市 电信
377 220.176.88.0 220.176.89.255 江西省萍乡市安源区 电信
378 220.176.90.0 220.176.95.9 江西省萍乡市 电信
379 220.176.95.10 220.176.95.10 江西省萍乡市 E时代网吧
380 220.176.95.11 220.176.95.13 江西省萍乡市 电信
381 220.176.95.14 220.176.95.14 江西省萍乡市 盛奇之家网吧
382 220.176.95.15 220.176.95.17 江西省萍乡市 电信
383 220.176.95.18 220.176.95.18 江西省萍乡市 吧吧乐网吧
384 220.176.95.19 220.176.95.49 江西省萍乡市 电信
385 220.176.95.50 220.176.95.50 江西省萍乡市 (东门)日日上网吧
386 220.176.95.51 220.176.95.69 江西省萍乡市 电信
387 220.176.95.70 220.176.95.70 江西省萍乡市 凤凰网吧
388 220.176.95.71 220.176.95.85 江西省萍乡市 电信
389 220.176.95.86 220.176.95.86 江西省萍乡市 米兰宾馆
390 220.176.95.87 220.176.95.89 江西省萍乡市 电信
391 220.176.95.90 220.176.95.90 江西省萍乡市 北桥天添乐网吧
392 220.176.95.91 220.176.95.109 江西省萍乡市 电信
393 220.176.95.110 220.176.95.110 江西省萍乡市 华天网络服务中心(府前路义井坊)
394 220.176.95.111 220.176.95.122 江西省萍乡市 电信
395 220.176.95.123 220.176.95.126 江西省萍乡市 萍乡中学
396 220.176.95.127 220.176.95.161 江西省萍乡市 电信
397 220.176.95.162 220.176.95.162 江西省萍乡市 七剑网络会所
398 220.176.95.163 220.176.95.177 江西省萍乡市 电信
399 220.176.95.178 220.176.95.178 江西省萍乡市 龙凤网吧
400 220.176.95.179 220.176.95.189 江西省萍乡市 电信
401 220.176.95.190 220.176.95.190 江西省萍乡市 自投落网网吧
402 220.176.95.191 220.176.95.255 江西省萍乡市 电信
403 220.177.184.0 220.177.184.69 江西省萍乡市 电信
404 220.177.184.70 220.177.184.70 江西省萍乡市 华剑网吧(八一西路城隍巷16号)
405 220.177.184.71 220.177.190.25 江西省萍乡市 电信
406 220.177.190.26 220.177.190.26 江西省萍乡市 冲浪网吧(商称后门)
407 220.177.190.27 220.177.195.255 江西省萍乡市 电信
408 220.177.244.0 220.177.247.255 江西省萍乡市 电信
409 222.49.8.0 222.49.8.255 江西省萍乡市 中移铁通
410 222.204.100.0 222.204.103.255 江西省萍乡市 萍乡高等专科学校
411 223.82.178.0 223.82.185.255 江西省萍乡市 移动
412 223.82.218.0 223.82.227.255 江西省萍乡市 移动
413 223.83.160.0 223.83.191.255 江西省萍乡市 移动