ip地址查询

白城市IP地址列表

白城市网吧IP地址列表

在下面输入您要查询IP地址段范围的地理位置,点击查询

请输入地理位置:
最多只能列出前1000条IP信息,更详细的ip列表信息请用上边的查询按钮进入
序号 IP 起始地址 IP 结束地址 所在位置信息 电子地图
1 36.97.0.0 36.97.63.255 吉林省白城市 电信
2 58.21.192.0 58.21.233.255 吉林省白城市 联通
3 58.21.234.0 58.21.234.255 吉林省白城市镇赉县 联通
4 58.21.235.0 58.21.236.255 吉林省白城市 联通
5 58.21.237.0 58.21.237.255 吉林省白城市镇赉县 联通
6 58.21.238.0 58.21.255.255 吉林省白城市 联通
7 58.155.172.0 58.155.175.255 吉林省白城市 白城医学院
8 61.138.168.0 61.138.170.255 吉林省白城市 联通
9 61.161.52.0 61.161.52.255 吉林省白城市 联通
10 61.235.54.0 61.235.54.220 吉林省白城市 中移铁通
11 61.235.54.221 61.235.54.221 吉林省白城市 铁路一中
12 61.235.54.222 61.235.54.255 吉林省白城市 中移铁通
13 61.235.58.0 61.235.58.255 吉林省白城市 中移铁通
14 61.243.252.0 61.243.252.216 吉林省白城市 联通
15 61.243.252.217 61.243.252.217 吉林省白城市 幼师学校
16 61.243.252.218 61.243.252.255 吉林省白城市 联通
17 61.243.253.0 61.243.253.66 吉林省白城市大安市 联通
18 61.243.253.67 61.243.253.67 吉林省白城市大安市 环通网吧
19 61.243.253.68 61.243.253.255 吉林省白城市大安市 联通
20 116.63.131.0 116.63.131.255 吉林省白城市 中移铁通
21 119.52.141.0 119.52.141.57 吉林省白城市 联通
22 119.52.141.58 119.52.141.58 吉林省白城市 冲浪网吧(胜利区)
23 119.52.141.59 119.52.157.255 吉林省白城市 联通
24 119.52.158.0 119.52.158.255 吉林省白城市洮南市 联通
25 119.52.174.0 119.52.174.255 吉林省白城市大安市 联通
26 119.52.175.0 119.52.191.255 吉林省白城市 联通
27 119.55.0.0 119.55.25.255 吉林省白城市 联通
28 119.55.26.0 119.55.26.255 吉林省白城市通榆县 联通
29 119.55.27.0 119.55.39.255 吉林省白城市 联通
30 119.55.40.0 119.55.40.255 吉林省白城市大安市 联通
31 119.55.41.0 119.55.51.255 吉林省白城市 联通
32 119.55.52.0 119.55.52.255 吉林省白城市洮南市 联通
33 119.55.53.0 119.55.63.255 吉林省白城市 联通
34 119.55.185.0 119.55.185.255 吉林省白城市通榆县 联通
35 122.69.171.0 122.69.171.255 吉林省白城市镇赉县 中移铁通
36 122.69.172.0 122.69.172.255 吉林省白城市 中移铁通
37 122.138.198.0 122.138.198.255 吉林省白城市洮南市 联通
38 122.138.199.0 122.138.212.255 吉林省白城市 联通
39 122.138.213.0 122.138.213.255 吉林省白城市洮南市 联通
40 122.138.214.0 122.138.219.141 吉林省白城市 联通
41 122.138.219.142 122.138.219.142 吉林省白城市 天缘网吧
42 122.138.219.143 122.138.223.200 吉林省白城市 联通
43 122.138.223.201 122.138.223.201 吉林省白城市 洮东乡红永网吧
44 122.138.223.202 122.138.244.255 吉林省白城市 联通
45 122.138.245.0 122.138.245.255 吉林省白城市大安市 联通
46 122.138.246.0 122.138.247.255 吉林省白城市 联通
47 122.138.248.0 122.138.248.255 吉林省白城市大安市 联通
48 122.138.249.0 122.138.255.255 吉林省白城市 联通
49 122.143.37.0 122.143.37.255 吉林省白城市镇赉县 联通
50 122.143.38.0 122.143.39.255 吉林省白城市 联通
51 122.143.40.0 122.143.40.255 吉林省白城市镇赉县 联通
52 122.143.41.0 122.143.45.255 吉林省白城市 联通
53 122.143.46.0 122.143.46.255 吉林省白城市镇赉县 联通
54 122.143.47.0 122.143.58.255 吉林省白城市 联通
55 122.143.128.0 122.143.166.255 吉林省白城市 联通
56 122.143.167.0 122.143.167.255 吉林省白城市镇赉县 联通
57 122.143.168.0 122.143.191.255 吉林省白城市 联通
58 123.78.192.0 123.78.223.255 吉林省白城市 中移铁通
59 123.172.195.0 123.172.222.255 吉林省白城市 电信
60 123.172.223.0 123.172.223.255 吉林省白城市通榆县 电信
61 123.172.224.0 123.172.255.255 吉林省白城市 电信
62 125.223.160.0 125.223.163.255 吉林省白城市 白城师范学院
63 139.209.0.0 139.209.71.255 吉林省白城市 联通
64 139.209.72.0 139.209.72.255 吉林省白城市大安市 联通
65 139.209.73.0 139.209.89.255 吉林省白城市 联通
66 139.209.90.0 139.209.90.255 吉林省白城市 网宿科技联通CDN节点
67 139.209.91.0 139.209.127.255 吉林省白城市 联通
68 139.209.129.0 139.209.129.255 吉林省白城市 联通
69 139.209.185.0 139.209.217.255 吉林省白城市 联通
70 139.209.218.0 139.209.218.255 吉林省白城市镇赉县 联通
71 139.209.219.0 139.209.227.255 吉林省白城市 联通
72 175.23.64.0 175.23.127.255 吉林省白城市 联通
73 175.48.160.0 175.48.166.255 吉林省白城市 中移铁通
74 202.111.171.160 202.111.171.175 吉林省白城市 电信网吧
75 202.111.172.0 202.111.172.255 吉林省通化市 /白城市联通
76 211.141.76.0 211.141.76.29 吉林省白城市 移动
77 211.141.76.30 211.141.76.40 吉林省白城市 移动公司动感地带营业厅
78 211.141.76.41 211.141.76.255 吉林省白城市 移动
79 218.27.12.0 218.27.15.131 吉林省白城市 联通
80 218.27.15.132 218.27.15.132 吉林省白城市 旗舰网吧
81 218.27.15.133 218.27.15.133 吉林省白城市 金桥网
82 218.27.15.134 218.27.15.134 吉林省白城市 联通
83 218.27.15.135 218.27.15.135 吉林省白城市 博尚网吧
84 218.27.15.136 218.27.15.136 吉林省白城市 联通
85 218.27.15.137 218.27.15.137 吉林省白城市 飞宇网吧
86 218.27.15.138 218.27.15.138 吉林省白城市 天拓网吧
87 218.27.15.139 218.27.15.139 吉林省白城市 知音网吧
88 218.27.15.140 218.27.15.255 吉林省白城市 联通
89 218.27.104.221 218.27.104.221 吉林省白城市通榆县 温馨网吧
90 218.27.116.0 218.27.117.1 吉林省白城市 联通
91 218.27.117.2 218.27.117.2 吉林省白城市镇赉县 天力网吧
92 218.27.117.3 218.27.117.97 吉林省白城市 联通
93 218.27.117.98 218.27.117.98 吉林省白城市通榆县 世纪网吧
94 218.27.117.99 218.27.117.113 吉林省白城市 联通
95 218.27.117.114 218.27.117.114 吉林省白城市通榆县 万家乐网吧
96 218.27.117.115 218.27.117.125 吉林省白城市 联通
97 218.27.117.126 218.27.117.126 吉林省白城市通榆县 红蜻蜓网苑
98 218.27.117.127 218.27.117.133 吉林省白城市 联通
99 218.27.117.134 218.27.117.134 吉林省白城市洮南市 浩天网吧
100 218.27.117.135 218.27.117.255 吉林省白城市 联通
101 218.27.119.66 218.27.119.66 吉林省白城市通榆县 温馨网吧
102 218.27.119.70 218.27.119.70 吉林省白城市通榆县 星辰网吧
103 218.27.119.90 218.27.119.90 吉林省白城市通榆县 东方网点
104 218.27.120.0 218.27.120.94 吉林省白城市 联通
105 218.27.120.95 218.27.120.95 吉林省白城市 思谱网吧
106 218.27.120.96 218.27.122.203 吉林省白城市 联通
107 218.62.60.0 218.62.60.101 吉林省白城市大安市 联通
108 218.62.60.102 218.62.60.102 吉林省白城市 贺家网吧
109 218.62.60.103 218.62.60.105 吉林省白城市大安市 联通
110 218.62.60.106 218.62.60.106 吉林省白城市 红旗王家网吧
111 218.62.60.107 218.62.60.113 吉林省白城市大安市 联通
112 218.62.60.114 218.62.60.114 吉林省白城市 祥和星网吧
113 218.62.60.115 218.62.60.125 吉林省白城市大安市 联通
114 218.62.60.126 218.62.60.126 吉林省白城市 电影院网吧
115 218.62.60.127 218.62.60.129 吉林省白城市大安市 联通
116 218.62.60.130 218.62.60.130 吉林省白城市 小乔网吧
117 218.62.60.131 218.62.60.165 吉林省白城市大安市 联通
118 218.62.60.166 218.62.60.166 吉林省白城市大安市 海阔天高网吧(人民路18号)
119 218.62.60.167 218.62.60.168 吉林省白城市大安市 联通
120 218.62.60.169 218.62.60.169 吉林省白城市大安市 流星雨网吧
121 218.62.60.170 218.62.60.170 吉林省白城市大安市 吉堂网吧
122 218.62.60.171 218.62.60.171 吉林省白城市大安市 金易通网吧
123 218.62.60.172 218.62.60.173 吉林省白城市大安市 联通
124 218.62.60.174 218.62.60.174 吉林省白城市大安市 心语网吧
125 218.62.60.175 218.62.60.175 吉林省白城市大安市 心愿网吧
126 218.62.60.176 218.62.60.181 吉林省白城市大安市 联通
127 218.62.60.182 218.62.60.182 吉林省白城市大安市 星星网吧
128 218.62.60.183 218.62.60.183 吉林省白城市大安市 神州通网吧
129 218.62.60.184 218.62.60.184 吉林省白城市大安市 联友网吧
130 218.62.60.185 218.62.60.185 吉林省白城市大安市 飞宇网吧
131 218.62.60.186 218.62.60.186 吉林省白城市大安市 联通
132 218.62.60.187 218.62.60.187 吉林省白城市大安市 你好网吧
133 218.62.60.188 218.62.61.25 吉林省白城市大安市 联通
134 218.62.61.26 218.62.61.26 吉林省白城市 九州网吧
135 218.62.61.27 218.62.61.33 吉林省白城市大安市 联通
136 218.62.61.34 218.62.61.34 吉林省白城市 天宇网吧
137 218.62.61.35 218.62.61.41 吉林省白城市大安市 联通
138 218.62.61.42 218.62.61.42 吉林省白城市 冲浪网吧
139 218.62.61.43 218.62.61.81 吉林省白城市大安市 联通
140 218.62.61.82 218.62.61.82 吉林省白城市 佳缘网吧
141 218.62.61.83 218.62.61.85 吉林省白城市大安市 联通
142 218.62.61.86 218.62.61.86 吉林省白城市 中兴西大路123网吧
143 218.62.61.87 218.62.61.105 吉林省白城市大安市 联通
144 218.62.61.106 218.62.61.106 吉林省白城市 金点网吧
145 218.62.61.107 218.62.61.109 吉林省白城市大安市 联通
146 218.62.61.110 218.62.61.110 吉林省白城市 天富网吧
147 218.62.61.111 218.62.61.137 吉林省白城市大安市 联通
148 218.62.61.138 218.62.61.138 吉林省白城市 时达网吧
149 218.62.61.139 218.62.61.141 吉林省白城市大安市 联通
150 218.62.61.143 218.62.61.145 吉林省白城市大安市 联通
151 218.62.61.146 218.62.61.146 吉林省白城市 宏宇网吧
152 218.62.61.147 218.62.61.165 吉林省白城市大安市 联通
153 218.62.61.166 218.62.61.166 吉林省白城市 亚太网吧(胜利区店)
154 218.62.61.167 218.62.61.169 吉林省白城市大安市 联通
155 218.62.61.170 218.62.61.170 吉林省白城市 天行者网吧
156 218.62.61.171 218.62.61.173 吉林省白城市大安市 联通
157 218.62.61.174 218.62.61.174 吉林省白城市 真友网吧
158 218.62.61.175 218.62.61.181 吉林省白城市大安市 联通
159 218.62.61.182 218.62.61.182 吉林省白城市 宇宙网吧
160 218.62.61.183 218.62.61.213 吉林省白城市大安市 联通
161 218.62.61.214 218.62.61.214 吉林省白城市 思航网吧
162 218.62.61.215 218.62.61.233 吉林省白城市大安市 联通
163 218.62.61.234 218.62.61.234 吉林省白城市 联通博尚网吧
164 218.62.61.235 218.62.61.237 吉林省白城市大安市 联通
165 218.62.61.238 218.62.61.238 吉林省白城市洮南市 喜相逢网吧
166 218.62.61.239 218.62.61.255 吉林省白城市大安市 联通
167 218.62.62.0 218.62.62.53 吉林省白城市 联通
168 218.62.62.54 218.62.62.54 吉林省白城市 朋友网吧
169 218.62.62.55 218.62.62.255 吉林省白城市 联通
170 218.62.63.0 218.62.63.9 吉林省白城市洮南市 联通
171 218.62.63.10 218.62.63.10 吉林省白城市洮南市 镇赉县四方坨子文达网吧
172 218.62.63.11 218.62.63.13 吉林省白城市洮南市 联通
173 218.62.63.14 218.62.63.14 吉林省白城市洮南市 镇赉县四方坨子龙腾网吧
174 218.62.63.15 218.62.63.17 吉林省白城市洮南市 联通
175 218.62.63.18 218.62.63.18 吉林省白城市洮南市 镇赉县四方坨子同飞网吧
176 218.62.63.19 218.62.63.25 吉林省白城市洮南市 联通
177 218.62.63.26 218.62.63.26 吉林省白城市洮南市 迅龙网吧
178 218.62.63.27 218.62.63.29 吉林省白城市洮南市 联通
179 218.62.63.30 218.62.63.30 吉林省白城市洮南市 金苹果网吧
180 218.62.63.31 218.62.63.37 吉林省白城市洮南市 联通
181 218.62.63.38 218.62.63.38 吉林省白城市洮南市 方正网吧
182 218.62.63.39 218.62.63.41 吉林省白城市洮南市 联通
183 218.62.63.42 218.62.63.42 吉林省白城市洮南市 梦圆网吧
184 218.62.63.43 218.62.63.45 吉林省白城市洮南市 联通
185 218.62.63.46 218.62.63.46 吉林省白城市洮南市 新业网吧
186 218.62.63.47 218.62.63.49 吉林省白城市洮南市 联通
187 218.62.63.50 218.62.63.50 吉林省白城市洮南市 飞天网吧
188 218.62.63.51 218.62.63.61 吉林省白城市洮南市 联通
189 218.62.63.62 218.62.63.62 吉林省白城市洮南市 天使网吧
190 218.62.63.63 218.62.63.65 吉林省白城市洮南市 联通
191 218.62.63.66 218.62.63.66 吉林省白城市洮南市 赢邦网吧
192 218.62.63.67 218.62.63.69 吉林省白城市洮南市 联通
193 218.62.63.70 218.62.63.70 吉林省白城市洮南市 新阳光网吧
194 218.62.63.71 218.62.63.73 吉林省白城市洮南市 联通
195 218.62.63.74 218.62.63.74 吉林省白城市洮南市 蓝色月光网吧
196 218.62.63.75 218.62.63.77 吉林省白城市洮南市 联通
197 218.62.63.78 218.62.63.78 吉林省白城市洮南市 宇宙网吧
198 218.62.63.79 218.62.63.85 吉林省白城市洮南市 联通
199 218.62.63.86 218.62.63.86 吉林省白城市洮南市 宇涵网吧(火车站附近)
200 218.62.63.87 218.62.63.93 吉林省白城市洮南市 联通
201 218.62.63.94 218.62.63.94 吉林省白城市洮南市 哥们儿网吧
202 218.62.63.95 218.62.63.97 吉林省白城市洮南市 联通
203 218.62.63.98 218.62.63.98 吉林省白城市洮南市 中华网吧
204 218.62.63.99 218.62.63.101 吉林省白城市 联通
205 218.62.63.102 218.62.63.102 吉林省白城市洮南市 群华网苑
206 218.62.63.103 218.62.63.105 吉林省白城市 联通
207 218.62.63.106 218.62.63.106 吉林省白城市洮南市 博联网吧
208 218.62.63.107 218.62.63.109 吉林省白城市 联通
209 218.62.63.110 218.62.63.110 吉林省白城市洮南市 环通网吧
210 218.62.63.111 218.62.63.117 吉林省白城市 联通
211 218.62.63.118 218.62.63.118 吉林省白城市洮南市 知音网吧
212 218.62.63.119 218.62.63.129 吉林省白城市 联通
213 218.62.63.130 218.62.63.130 吉林省白城市洮南市 网络时代网吧
214 218.62.63.131 218.62.63.137 吉林省白城市 联通
215 218.62.63.138 218.62.63.138 吉林省白城市洮南市 向往网吧
216 218.62.63.139 218.62.63.169 吉林省白城市 联通
217 218.62.63.170 218.62.63.170 吉林省白城市洮南市 联航网吧
218 218.62.63.171 218.62.63.225 吉林省白城市 联通
219 218.62.63.226 218.62.63.226 吉林省白城市 馨雨网吧
220 218.62.63.227 218.62.63.249 吉林省白城市 联通
221 218.62.63.250 218.62.63.250 吉林省白城市 蓝梦网吧
222 218.62.63.251 218.62.63.255 吉林省白城市 联通
223 219.150.16.0 219.150.16.149 吉林省长春市 /白城市电信
224 219.150.16.150 219.150.16.150 吉林省白城市 奔腾网吧
225 219.150.16.151 219.150.16.225 吉林省长春市 /白城市电信
226 219.150.16.227 219.150.18.17 吉林省长春市 /白城市电信
227 219.150.18.18 219.150.18.18 吉林省白城市 时代网吧(长途客运站附近)
228 219.150.18.19 219.150.18.85 吉林省长春市 /白城市电信
229 219.150.18.86 219.150.18.86 吉林省白城市 思鹤网吧
230 219.150.18.87 219.150.18.181 吉林省长春市 /白城市电信
231 219.150.18.182 219.150.18.182 吉林省白城市 英图网吧
232 219.150.18.183 219.150.19.225 吉林省长春市 /白城市电信
233 219.150.19.226 219.150.19.226 吉林省白城市 英图网吧
234 219.150.19.227 219.150.19.241 吉林省长春市 /白城市电信
235 219.150.19.242 219.150.19.242 吉林省白城市 思鹤网吧(站前广场)
236 219.150.19.243 219.150.19.245 吉林省长春市 /白城市电信
237 219.150.19.246 219.150.19.246 吉林省白城市 天河网吧
238 219.150.19.247 219.150.19.255 吉林省长春市 /白城市电信
239 220.201.180.0 220.201.180.255 吉林省白城市 联通
240 220.201.185.0 220.201.191.55 吉林省白城市 联通
241 220.201.191.56 220.201.191.56 吉林省白城市 师范学院
242 220.201.191.57 220.201.191.132 吉林省白城市 联通
243 220.201.191.133 220.201.191.133 吉林省白城市 草上飞网吧
244 220.201.191.134 220.201.191.134 吉林省白城市 联通
245 220.201.191.135 220.201.191.135 吉林省白城市 阳光康思网吧
246 220.201.191.136 220.201.191.255 吉林省白城市 联通
247 221.8.104.0 221.8.104.57 吉林省白城市 联通
248 221.8.104.58 221.8.104.58 吉林省白城市 腾达网吧
249 221.8.104.59 221.8.104.69 吉林省白城市 联通
250 221.8.104.70 221.8.104.70 吉林省白城市 网吧一条街自由网吧
251 221.8.104.71 221.8.104.93 吉林省白城市 联通
252 221.8.104.94 221.8.104.94 吉林省白城市 天一网吧(站前停车场)
253 221.8.104.95 221.8.104.105 吉林省白城市 联通
254 221.8.104.106 221.8.104.106 吉林省白城市 交通局
255 221.8.104.107 221.8.104.117 吉林省白城市 联通
256 221.8.104.118 221.8.104.118 吉林省白城市 世纪网吧
257 221.8.104.119 221.8.104.137 吉林省白城市 联通
258 221.8.104.138 221.8.104.138 吉林省白城市 东方虹网吧(巴黎商业街南门对过)
259 221.8.104.139 221.8.104.169 吉林省白城市 联通
260 221.8.104.170 221.8.104.170 吉林省白城市 科利达网吧
261 221.8.104.171 221.8.104.213 吉林省白城市 联通
262 221.8.104.214 221.8.104.214 吉林省白城市 网络广场
263 221.8.104.215 221.8.104.225 吉林省白城市 联通
264 221.8.104.226 221.8.104.226 吉林省白城市大安市 红日网吧
265 221.8.104.227 221.8.105.3 吉林省白城市 联通
266 221.8.105.4 221.8.105.4 吉林省白城市大安市 迎鑫湖网吧
267 221.8.105.5 221.8.105.53 吉林省白城市 联通
268 221.8.105.54 221.8.105.54 吉林省白城市洮南市 聚心缘网吧
269 221.8.105.55 221.8.105.61 吉林省白城市 联通
270 221.8.105.62 221.8.105.62 吉林省白城市通榆县 吸引力网吧
271 221.8.105.63 221.8.105.101 吉林省白城市 联通
272 221.8.105.102 221.8.105.102 吉林省白城市 心心相印网络沙龙
273 221.8.105.103 221.8.105.157 吉林省白城市 联通
274 221.8.105.158 221.8.105.158 吉林省白城市 白城电视台
275 221.8.105.159 221.8.107.11 吉林省白城市 联通
276 221.8.107.12 221.8.107.12 吉林省白城市通榆县 东方网吧
277 221.8.107.13 221.8.107.29 吉林省白城市 联通
278 221.8.107.30 221.8.107.30 吉林省白城市通榆县 鸵鸟网苑
279 221.8.107.31 221.8.107.41 吉林省白城市 联通
280 221.8.107.42 221.8.107.42 吉林省白城市通榆县 龙门网吧
281 221.8.107.43 221.8.107.61 吉林省白城市 联通
282 221.8.107.62 221.8.107.62 吉林省白城市洮南市 飞翔网吧
283 221.8.107.63 221.8.107.81 吉林省白城市 联通
284 221.8.107.82 221.8.107.82 吉林省白城市洮南市 新业网吧
285 221.8.107.83 221.8.107.97 吉林省白城市 联通
286 221.8.107.98 221.8.107.98 吉林省白城市 鸿宇网吧
287 221.8.107.99 221.8.107.105 吉林省白城市 联通
288 221.8.107.106 221.8.107.106 吉林省白城市通榆县 万象网吧
289 221.8.107.107 221.8.107.109 吉林省白城市 联通
290 221.8.107.110 221.8.107.110 吉林省白城市通榆县 新新人网吧
291 221.8.107.111 221.8.107.113 吉林省白城市 联通
292 221.8.107.114 221.8.107.114 吉林省白城市通榆县 万家乐网吧
293 221.8.107.115 221.8.107.117 吉林省白城市 联通
294 221.8.107.118 221.8.107.118 吉林省白城市 景阳网吧
295 221.8.107.119 221.8.107.121 吉林省白城市 联通
296 221.8.107.122 221.8.107.122 吉林省白城市通榆县 清风网络俱乐部
297 221.8.107.123 221.8.107.125 吉林省白城市 联通
298 221.8.107.126 221.8.107.126 吉林省白城市通榆县 东方网吧
299 221.8.107.127 221.8.107.129 吉林省白城市 联通
300 221.8.107.130 221.8.107.130 吉林省白城市通榆县 智力网吧
301 221.8.107.131 221.8.107.133 吉林省白城市 联通
302 221.8.107.134 221.8.107.134 吉林省白城市 未来网吧
303 221.8.107.135 221.8.107.141 吉林省白城市 联通
304 221.8.107.142 221.8.107.142 吉林省白城市 镇赉县心语网吧
305 221.8.107.143 221.8.107.149 吉林省白城市 联通
306 221.8.107.150 221.8.107.150 吉林省白城市 镇赉县宏宇电脑
307 221.8.107.151 221.8.107.153 吉林省白城市 联通
308 221.8.107.154 221.8.107.154 吉林省白城市 0436网吧(吉林镇赉凌云东路)
309 221.8.107.155 221.8.107.237 吉林省白城市 联通
310 221.8.107.238 221.8.107.238 吉林省白城市 世纪网吧
311 221.8.107.239 221.8.107.241 吉林省白城市 联通
312 221.8.107.242 221.8.107.242 吉林省白城市 温馨网吧
313 221.8.107.243 221.8.111.255 吉林省白城市 联通
314 221.9.168.0 221.9.168.106 吉林省白城市大安市 联通
315 221.9.168.107 221.9.168.107 吉林省白城市大安市 火星网吧
316 221.9.168.108 221.9.168.146 吉林省白城市大安市 /白城市联通
317 221.9.168.147 221.9.168.147 吉林省白城市大安市 心语网吧
318 221.9.168.148 221.9.168.179 吉林省白城市 联通
319 221.9.168.180 221.9.168.180 吉林省白城市大安市 海阔天高网吧
320 221.9.168.181 221.9.169.255 吉林省白城市 联通
321 221.9.170.0 221.9.170.125 吉林省白城市大安市 /白城市联通
322 221.9.170.127 221.9.171.26 吉林省白城市 联通
323 221.9.171.27 221.9.171.27 吉林省白城市 坦途镇新世纪网吧
324 221.9.171.28 221.9.172.11 吉林省白城市 联通
325 221.9.172.12 221.9.172.12 吉林省白城市大安市 联仪网吧
326 221.9.172.13 221.9.173.59 吉林省白城市 联通
327 221.9.173.60 221.9.173.60 吉林省白城市 相约网络时空
328 221.9.173.61 221.9.173.85 吉林省白城市 联通
329 221.9.173.86 221.9.173.86 吉林省白城市 相约网吧
330 221.9.173.87 221.9.174.255 吉林省白城市 联通
331 222.34.64.0 222.34.65.255 吉林省白城市 中移铁通
332 222.160.192.0 222.160.197.255 吉林省白城市 联通
333 222.160.198.0 222.160.198.255 吉林省白城市洮南市 联通
334 222.160.199.0 222.160.199.89 吉林省白城市 联通
335 222.160.199.90 222.160.199.90 吉林省白城市 牵缘网吧
336 222.160.199.91 222.160.199.117 吉林省白城市 联通
337 222.160.199.118 222.160.199.118 吉林省白城市 联通网苑(文化东路58-1号)
338 222.160.199.119 222.160.199.181 吉林省白城市 联通
339 222.160.199.182 222.160.199.182 吉林省白城市 地球人网吧
340 222.160.199.183 222.160.213.146 吉林省白城市 联通
341 222.160.213.147 222.160.213.147 吉林省白城市 镇赉县宏宇电脑公司
342 222.160.213.148 222.160.216.1 吉林省白城市 联通
343 222.160.216.2 222.160.216.2 吉林省白城市 洮北区金苹果网苑
344 222.160.216.3 222.160.216.9 吉林省白城市 联通
345 222.160.216.10 222.160.216.10 吉林省白城市 开发区鼎盛网吧
346 222.160.216.11 222.160.216.13 吉林省白城市 联通
347 222.160.216.15 222.160.216.21 吉林省白城市 联通
348 222.160.216.22 222.160.216.22 吉林省白城市洮南市 飞跃网吧
349 222.160.216.23 222.160.216.53 吉林省白城市 联通
350 222.160.216.54 222.160.216.54 吉林省白城市 科利达网吧(文化广场)
351 222.160.216.55 222.160.216.117 吉林省白城市 联通
352 222.160.216.118 222.160.216.118 吉林省白城市 天拓网吧
353 222.160.216.119 222.160.216.145 吉林省白城市 联通
354 222.160.216.146 222.160.216.146 吉林省白城市 忘优阁网吧
355 222.160.216.147 222.160.216.209 吉林省白城市 联通
356 222.160.216.210 222.160.216.210 吉林省白城市 开发区天才网吧
357 222.160.216.211 222.160.226.45 吉林省白城市 联通
358 222.160.226.46 222.160.226.46 吉林省白城市 天翼网苑
359 222.160.226.47 222.160.226.121 吉林省白城市 联通
360 222.160.226.122 222.160.226.122 吉林省白城市 洮北区网吧一条街联易网苑
361 222.160.226.123 222.160.226.221 吉林省白城市 联通
362 222.160.226.222 222.160.226.222 吉林省白城市 网吧一条街神驰网吧
363 222.160.226.223 222.160.227.1 吉林省白城市 联通
364 222.160.227.2 222.160.227.2 吉林省白城市 白城师范学院
365 222.160.227.3 222.160.227.29 吉林省白城市 联通
366 222.160.227.30 222.160.227.30 吉林省白城市 红日网苑
367 222.160.227.31 222.160.227.33 吉林省白城市 联通
368 222.160.227.34 222.160.227.34 吉林省白城市 天拓网吧
369 222.160.227.35 222.160.227.157 吉林省白城市 联通
370 222.160.227.158 222.160.227.158 吉林省白城市 通榆县网虫网吧
371 222.160.227.159 222.160.227.185 吉林省白城市 联通
372 222.160.227.186 222.160.227.186 吉林省白城市 通榆县智力网吧
373 222.160.227.187 222.160.227.217 吉林省白城市 联通
374 222.160.227.218 222.160.227.218 吉林省白城市 碧海网吧(胜利区)
375 222.160.227.219 222.160.227.233 吉林省白城市 联通
376 222.160.227.234 222.160.227.234 吉林省白城市 卓越网苑
377 222.160.227.235 222.160.236.33 吉林省白城市 联通
378 222.160.236.34 222.160.236.34 吉林省白城市洮南市 红苹果网吧
379 222.160.236.35 222.160.236.65 吉林省白城市 联通
380 222.160.236.66 222.160.236.66 吉林省白城市 中兴西大路金点网吧
381 222.160.236.67 222.160.236.109 吉林省白城市 联通
382 222.160.236.110 222.160.236.110 吉林省白城市 奔腾网吧
383 222.160.236.111 222.160.236.193 吉林省白城市 联通
384 222.160.236.194 222.160.236.194 吉林省白城市 网吧一条街海维网吧
385 222.160.236.195 222.160.239.255 吉林省白城市 联通
386 222.161.120.0 222.161.125.131 吉林省白城市 联通
387 222.161.125.132 222.161.125.132 吉林省白城市 蓝摇琴行(广益大楼附近)
388 222.161.125.133 222.161.127.255 吉林省白城市 联通
389 222.163.128.0 222.163.128.1 吉林省白城市 联通
390 222.163.128.2 222.163.128.2 吉林省白城市 忘忧阁网吧
391 222.163.128.3 222.163.128.3 吉林省白城市 忧阁网吧
392 222.163.128.4 222.163.128.245 吉林省白城市 联通
393 222.163.128.246 222.163.128.246 吉林省白城市 智汇电脑(百批对面)
394 222.163.128.247 222.163.134.255 吉林省白城市 联通
395 222.163.135.0 222.163.135.255 吉林省白城市洮南市 联通
396 222.163.136.0 222.163.138.255 吉林省白城市 联通
397 222.163.139.0 222.163.139.255 吉林省白城市镇赉县 联通
398 222.163.140.0 222.163.144.255 吉林省白城市 联通
399 222.163.145.0 222.163.146.255 吉林省白城市大安市 联通
400 222.163.147.0 222.163.159.77 吉林省白城市 联通
401 222.163.159.78 222.163.159.78 吉林省白城市大安市 777俱乐部
402 222.163.159.79 222.163.175.255 吉林省白城市 联通
403 222.163.176.0 222.163.176.255 吉林省白城市大安市 联通
404 222.163.181.0 222.163.181.255 吉林省白城市 联通
405 222.169.112.0 222.169.115.157 吉林省白城市 电信
406 222.169.115.158 222.169.115.158 吉林省白城市 天行者网吧
407 222.169.115.159 222.169.126.42 吉林省白城市 电信
408 222.169.126.43 222.169.126.43 吉林省白城市 不凡电脑(明仁小区北门)
409 222.169.126.44 222.169.139.9 吉林省白城市 电信
410 222.169.139.10 222.169.139.10 吉林省白城市大安市 红日网吧
411 222.169.139.11 222.169.140.85 吉林省白城市 电信
412 222.169.140.86 222.169.140.86 吉林省白城市 金山网吧
413 222.169.140.87 222.169.140.113 吉林省白城市 电信
414 222.169.140.114 222.169.140.114 吉林省白城市 亚太网吧(新华加油站附近)
415 222.169.140.115 222.169.140.161 吉林省白城市 电信
416 222.169.140.162 222.169.140.162 吉林省白城市 搜索网吧(新华加油站对面)
417 222.169.140.163 222.169.143.255 吉林省白城市 电信