ip地址查询

白城市IP地址列表

白城市网吧IP地址列表

在下面输入您要查询IP地址段范围的地理位置,点击查询

请输入地理位置:
最多只能列出前1000条IP信息,更详细的ip列表信息请用上边的查询按钮进入
序号 IP 起始地址 IP 结束地址 所在位置信息 电子地图
1 36.97.0.0 36.97.63.255 吉林省白城市 电信
2 36.104.64.0 36.104.127.255 吉林省白城市 电信
3 58.21.168.0 58.21.175.255 吉林省白城市 联通
4 58.21.192.0 58.21.233.255 吉林省白城市 联通
5 58.21.234.0 58.21.234.255 吉林省白城市镇赉县 联通
6 58.21.235.0 58.21.236.255 吉林省白城市 联通
7 58.21.237.0 58.21.237.255 吉林省白城市镇赉县 联通
8 58.21.238.0 58.21.255.255 吉林省白城市 联通
9 58.155.172.0 58.155.175.255 吉林省白城市 白城医学院
10 61.138.168.0 61.138.170.255 吉林省白城市 联通
11 61.161.52.0 61.161.52.255 吉林省白城市 联通
12 61.235.54.0 61.235.54.220 吉林省白城市 中移铁通
13 61.235.54.221 61.235.54.221 吉林省白城市 铁路一中
14 61.235.54.222 61.235.54.255 吉林省白城市 中移铁通
15 61.235.58.0 61.235.58.255 吉林省白城市 中移铁通
16 61.243.252.0 61.243.252.216 吉林省白城市 联通
17 61.243.252.217 61.243.252.217 吉林省白城市 幼师学校
18 61.243.252.218 61.243.252.255 吉林省白城市 联通
19 61.243.253.0 61.243.253.66 吉林省白城市大安市 联通
20 61.243.253.67 61.243.253.67 吉林省白城市大安市 环通网吧
21 61.243.253.68 61.243.253.255 吉林省白城市大安市 联通
22 111.27.128.0 111.27.135.255 吉林省白城市 移动
23 119.52.141.0 119.52.141.57 吉林省白城市 联通
24 119.52.141.58 119.52.141.58 吉林省白城市 冲浪网吧(胜利区)
25 119.52.141.59 119.52.157.255 吉林省白城市 联通
26 119.52.158.0 119.52.158.255 吉林省白城市洮南市 联通
27 119.52.174.0 119.52.174.255 吉林省白城市大安市 联通
28 119.52.175.0 119.52.191.255 吉林省白城市 联通
29 119.55.0.0 119.55.25.255 吉林省白城市 联通
30 119.55.26.0 119.55.26.255 吉林省白城市通榆县 联通
31 119.55.27.0 119.55.39.255 吉林省白城市 联通
32 119.55.40.0 119.55.40.255 吉林省白城市大安市 联通
33 119.55.41.0 119.55.51.255 吉林省白城市 联通
34 119.55.52.0 119.55.52.255 吉林省白城市洮南市 联通
35 119.55.53.0 119.55.63.255 吉林省白城市 联通
36 119.55.185.0 119.55.185.255 吉林省白城市通榆县 联通
37 122.69.171.0 122.69.171.255 吉林省白城市镇赉县 中移铁通
38 122.69.172.0 122.69.172.255 吉林省白城市 中移铁通
39 122.138.198.0 122.138.198.255 吉林省白城市洮南市 联通
40 122.138.199.0 122.138.212.255 吉林省白城市 联通
41 122.138.213.0 122.138.213.255 吉林省白城市洮南市 联通
42 122.138.214.0 122.138.219.141 吉林省白城市 联通
43 122.138.219.142 122.138.219.142 吉林省白城市 天缘网吧
44 122.138.219.143 122.138.223.200 吉林省白城市 联通
45 122.138.223.201 122.138.223.201 吉林省白城市 洮东乡红永网吧
46 122.138.223.202 122.138.244.255 吉林省白城市 联通
47 122.138.245.0 122.138.245.255 吉林省白城市大安市 联通
48 122.138.246.0 122.138.247.255 吉林省白城市 联通
49 122.138.248.0 122.138.248.255 吉林省白城市大安市 联通
50 122.138.249.0 122.138.255.255 吉林省白城市 联通
51 122.143.37.0 122.143.37.255 吉林省白城市镇赉县 联通
52 122.143.38.0 122.143.39.255 吉林省白城市 联通
53 122.143.40.0 122.143.40.255 吉林省白城市镇赉县 联通
54 122.143.41.0 122.143.45.255 吉林省白城市 联通
55 122.143.46.0 122.143.46.255 吉林省白城市镇赉县 联通
56 122.143.47.0 122.143.58.255 吉林省白城市 联通
57 122.143.128.0 122.143.166.255 吉林省白城市 联通
58 122.143.167.0 122.143.167.255 吉林省白城市镇赉县 联通
59 122.143.168.0 122.143.191.255 吉林省白城市 联通
60 123.78.192.0 123.78.223.255 吉林省白城市 中移铁通
61 123.172.195.0 123.172.222.255 吉林省白城市 电信
62 123.172.223.0 123.172.223.255 吉林省白城市通榆县 电信
63 123.172.224.0 123.172.233.255 吉林省白城市 电信
64 123.172.235.0 123.172.255.255 吉林省白城市 电信
65 125.223.160.0 125.223.163.255 吉林省白城市 白城师范学院
66 139.209.64.0 139.209.71.255 吉林省白城市 联通
67 139.209.72.0 139.209.72.255 吉林省白城市大安市 联通
68 139.209.73.0 139.209.89.255 吉林省白城市 联通
69 139.209.90.0 139.209.90.255 吉林省白城市 网宿科技联通CDN节点
70 139.209.91.0 139.209.95.255 吉林省白城市 联通
71 139.209.192.0 139.209.223.255 吉林省白城市 联通
72 139.211.64.0 139.211.95.255 吉林省白城市 联通
73 139.211.160.0 139.211.191.255 吉林省白城市 联通
74 139.213.216.0 139.213.223.255 吉林省白城市 联通
75 139.214.16.0 139.214.23.255 吉林省白城市 联通
76 139.214.64.0 139.214.79.255 吉林省白城市 联通
77 139.214.192.0 139.214.197.255 吉林省白城市 联通
78 175.23.64.0 175.23.127.255 吉林省白城市 联通
79 175.48.160.0 175.48.166.255 吉林省白城市 中移铁通
80 202.111.171.160 202.111.171.175 吉林省白城市 电信网吧
81 202.111.172.0 202.111.172.255 吉林省通化市 /白城市联通
82 211.141.76.0 211.141.76.29 吉林省白城市 移动
83 211.141.76.30 211.141.76.40 吉林省白城市 移动公司动感地带营业厅
84 211.141.76.41 211.141.76.255 吉林省白城市 移动
85 218.27.12.0 218.27.15.131 吉林省白城市 联通
86 218.27.15.132 218.27.15.132 吉林省白城市 旗舰网吧
87 218.27.15.133 218.27.15.133 吉林省白城市 金桥网
88 218.27.15.134 218.27.15.134 吉林省白城市 联通
89 218.27.15.135 218.27.15.135 吉林省白城市 博尚网吧
90 218.27.15.136 218.27.15.136 吉林省白城市 联通
91 218.27.15.137 218.27.15.137 吉林省白城市 飞宇网吧
92 218.27.15.138 218.27.15.138 吉林省白城市 天拓网吧
93 218.27.15.139 218.27.15.139 吉林省白城市 知音网吧
94 218.27.15.140 218.27.15.255 吉林省白城市 联通
95 218.27.104.221 218.27.104.221 吉林省白城市通榆县 温馨网吧
96 218.27.114.0 218.27.117.1 吉林省白城市 联通
97 218.27.117.2 218.27.117.2 吉林省白城市镇赉县 天力网吧
98 218.27.117.3 218.27.117.97 吉林省白城市 联通
99 218.27.117.98 218.27.117.98 吉林省白城市通榆县 世纪网吧
100 218.27.117.99 218.27.117.113 吉林省白城市 联通
101 218.27.117.114 218.27.117.114 吉林省白城市通榆县 万家乐网吧
102 218.27.117.115 218.27.117.125 吉林省白城市 联通
103 218.27.117.126 218.27.117.126 吉林省白城市通榆县 红蜻蜓网苑
104 218.27.117.127 218.27.117.133 吉林省白城市 联通
105 218.27.117.134 218.27.117.134 吉林省白城市洮南市 浩天网吧
106 218.27.117.135 218.27.119.65 吉林省白城市 联通
107 218.27.119.66 218.27.119.66 吉林省白城市通榆县 温馨网吧
108 218.27.119.67 218.27.119.69 吉林省白城市 联通
109 218.27.119.70 218.27.119.70 吉林省白城市通榆县 星辰网吧
110 218.27.119.71 218.27.119.89 吉林省白城市 联通
111 218.27.119.90 218.27.119.90 吉林省白城市通榆县 东方网点
112 218.27.120.0 218.27.120.94 吉林省白城市 联通
113 218.27.120.95 218.27.120.95 吉林省白城市 思谱网吧
114 218.27.120.96 218.27.122.203 吉林省白城市 联通
115 218.27.122.204 218.27.122.204 吉林省白城市 乐园网吧
116 218.27.122.205 218.27.123.133 吉林省白城市 联通
117 218.27.123.134 218.27.123.134 吉林省白城市 网恋一店网吧
118 218.27.123.135 218.27.123.255 吉林省白城市 联通
119 218.62.60.0 218.62.60.101 吉林省白城市大安市 联通
120 218.62.60.102 218.62.60.102 吉林省白城市 贺家网吧
121 218.62.60.103 218.62.60.105 吉林省白城市大安市 联通
122 218.62.60.106 218.62.60.106 吉林省白城市 红旗王家网吧
123 218.62.60.107 218.62.60.113 吉林省白城市大安市 联通
124 218.62.60.114 218.62.60.114 吉林省白城市 祥和星网吧
125 218.62.60.115 218.62.60.125 吉林省白城市大安市 联通
126 218.62.60.126 218.62.60.126 吉林省白城市 电影院网吧
127 218.62.60.127 218.62.60.129 吉林省白城市大安市 联通
128 218.62.60.130 218.62.60.130 吉林省白城市 小乔网吧
129 218.62.60.131 218.62.60.165 吉林省白城市大安市 联通
130 218.62.60.166 218.62.60.166 吉林省白城市大安市 海阔天高网吧(人民路18号)
131 218.62.60.167 218.62.60.168 吉林省白城市大安市 联通
132 218.62.60.169 218.62.60.169 吉林省白城市大安市 流星雨网吧
133 218.62.60.170 218.62.60.170 吉林省白城市大安市 吉堂网吧
134 218.62.60.171 218.62.60.171 吉林省白城市大安市 金易通网吧
135 218.62.60.172 218.62.60.173 吉林省白城市大安市 联通
136 218.62.60.174 218.62.60.174 吉林省白城市大安市 心语网吧
137 218.62.60.175 218.62.60.175 吉林省白城市大安市 心愿网吧
138 218.62.60.176 218.62.60.181 吉林省白城市大安市 联通
139 218.62.60.182 218.62.60.182 吉林省白城市大安市 星星网吧
140 218.62.60.183 218.62.60.183 吉林省白城市大安市 神州通网吧
141 218.62.60.184 218.62.60.184 吉林省白城市大安市 联友网吧
142 218.62.60.185 218.62.60.185 吉林省白城市大安市 飞宇网吧
143 218.62.60.186 218.62.60.186 吉林省白城市大安市 联通
144 218.62.60.187 218.62.60.187 吉林省白城市大安市 你好网吧
145 218.62.60.188 218.62.61.25 吉林省白城市大安市 联通
146 218.62.61.26 218.62.61.26 吉林省白城市 九州网吧
147 218.62.61.27 218.62.61.33 吉林省白城市大安市 联通
148 218.62.61.34 218.62.61.34 吉林省白城市 天宇网吧
149 218.62.61.35 218.62.61.41 吉林省白城市大安市 联通
150 218.62.61.42 218.62.61.42 吉林省白城市 冲浪网吧
151 218.62.61.43 218.62.61.81 吉林省白城市大安市 联通
152 218.62.61.82 218.62.61.82 吉林省白城市 佳缘网吧
153 218.62.61.83 218.62.61.85 吉林省白城市大安市 联通
154 218.62.61.86 218.62.61.86 吉林省白城市 中兴西大路123网吧
155 218.62.61.87 218.62.61.105 吉林省白城市大安市 联通
156 218.62.61.106 218.62.61.106 吉林省白城市 金点网吧
157 218.62.61.107 218.62.61.109 吉林省白城市大安市 联通
158 218.62.61.110 218.62.61.110 吉林省白城市 天富网吧
159 218.62.61.111 218.62.61.137 吉林省白城市大安市 联通
160 218.62.61.138 218.62.61.138 吉林省白城市 时达网吧
161 218.62.61.139 218.62.61.141 吉林省白城市大安市 联通
162 218.62.61.143 218.62.61.145 吉林省白城市大安市 联通
163 218.62.61.146 218.62.61.146 吉林省白城市 宏宇网吧
164 218.62.61.147 218.62.61.165 吉林省白城市大安市 联通
165 218.62.61.166 218.62.61.166 吉林省白城市 亚太网吧(胜利区店)
166 218.62.61.167 218.62.61.169 吉林省白城市大安市 联通
167 218.62.61.170 218.62.61.170 吉林省白城市 天行者网吧
168 218.62.61.171 218.62.61.173 吉林省白城市大安市 联通
169 218.62.61.174 218.62.61.174 吉林省白城市 真友网吧
170 218.62.61.175 218.62.61.181 吉林省白城市大安市 联通
171 218.62.61.182 218.62.61.182 吉林省白城市 宇宙网吧
172 218.62.61.183 218.62.61.213 吉林省白城市大安市 联通
173 218.62.61.214 218.62.61.214 吉林省白城市 思航网吧
174 218.62.61.215 218.62.61.233 吉林省白城市大安市 联通
175 218.62.61.234 218.62.61.234 吉林省白城市 联通博尚网吧
176 218.62.61.235 218.62.61.237 吉林省白城市大安市 联通
177 218.62.61.238 218.62.61.238 吉林省白城市洮南市 喜相逢网吧
178 218.62.61.239 218.62.61.255 吉林省白城市大安市 联通
179 218.62.62.0 218.62.62.53 吉林省白城市 联通
180 218.62.62.54 218.62.62.54 吉林省白城市 朋友网吧
181 218.62.62.55 218.62.62.255 吉林省白城市 联通
182 218.62.63.0 218.62.63.9 吉林省白城市洮南市 联通
183 218.62.63.10 218.62.63.10 吉林省白城市洮南市 镇赉县四方坨子文达网吧
184 218.62.63.11 218.62.63.13 吉林省白城市洮南市 联通
185 218.62.63.14 218.62.63.14 吉林省白城市洮南市 镇赉县四方坨子龙腾网吧
186 218.62.63.15 218.62.63.17 吉林省白城市洮南市 联通
187 218.62.63.18 218.62.63.18 吉林省白城市洮南市 镇赉县四方坨子同飞网吧
188 218.62.63.19 218.62.63.25 吉林省白城市洮南市 联通
189 218.62.63.26 218.62.63.26 吉林省白城市洮南市 迅龙网吧
190 218.62.63.27 218.62.63.29 吉林省白城市洮南市 联通
191 218.62.63.30 218.62.63.30 吉林省白城市洮南市 金苹果网吧
192 218.62.63.31 218.62.63.37 吉林省白城市洮南市 联通
193 218.62.63.38 218.62.63.38 吉林省白城市洮南市 方正网吧
194 218.62.63.39 218.62.63.41 吉林省白城市洮南市 联通
195 218.62.63.42 218.62.63.42 吉林省白城市洮南市 梦圆网吧
196 218.62.63.43 218.62.63.45 吉林省白城市洮南市 联通
197 218.62.63.46 218.62.63.46 吉林省白城市洮南市 新业网吧
198 218.62.63.47 218.62.63.49 吉林省白城市洮南市 联通
199 218.62.63.50 218.62.63.50 吉林省白城市洮南市 飞天网吧
200 218.62.63.51 218.62.63.61 吉林省白城市洮南市 联通
201 218.62.63.62 218.62.63.62 吉林省白城市洮南市 天使网吧
202 218.62.63.63 218.62.63.65 吉林省白城市洮南市 联通
203 218.62.63.66 218.62.63.66 吉林省白城市洮南市 赢邦网吧
204 218.62.63.67 218.62.63.69 吉林省白城市洮南市 联通
205 218.62.63.70 218.62.63.70 吉林省白城市洮南市 新阳光网吧
206 218.62.63.71 218.62.63.73 吉林省白城市洮南市 联通
207 218.62.63.74 218.62.63.74 吉林省白城市洮南市 蓝色月光网吧
208 218.62.63.75 218.62.63.77 吉林省白城市洮南市 联通
209 218.62.63.78 218.62.63.78 吉林省白城市洮南市 宇宙网吧
210 218.62.63.79 218.62.63.85 吉林省白城市洮南市 联通
211 218.62.63.86 218.62.63.86 吉林省白城市洮南市 宇涵网吧(火车站附近)
212 218.62.63.87 218.62.63.93 吉林省白城市洮南市 联通
213 218.62.63.94 218.62.63.94 吉林省白城市洮南市 哥们儿网吧
214 218.62.63.95 218.62.63.97 吉林省白城市洮南市 联通
215 218.62.63.98 218.62.63.98 吉林省白城市洮南市 中华网吧
216 218.62.63.99 218.62.63.101 吉林省白城市 联通
217 218.62.63.102 218.62.63.102 吉林省白城市洮南市 群华网苑
218 218.62.63.103 218.62.63.105 吉林省白城市 联通
219 218.62.63.106 218.62.63.106 吉林省白城市洮南市 博联网吧
220 218.62.63.107 218.62.63.109 吉林省白城市 联通
221 218.62.63.110 218.62.63.110 吉林省白城市洮南市 环通网吧
222 218.62.63.111 218.62.63.117 吉林省白城市 联通
223 218.62.63.118 218.62.63.118 吉林省白城市洮南市 知音网吧
224 218.62.63.119 218.62.63.129 吉林省白城市 联通
225 218.62.63.130 218.62.63.130 吉林省白城市洮南市 网络时代网吧
226 218.62.63.131 218.62.63.137 吉林省白城市 联通
227 218.62.63.138 218.62.63.138 吉林省白城市洮南市 向往网吧
228 218.62.63.139 218.62.63.169 吉林省白城市 联通
229 218.62.63.170 218.62.63.170 吉林省白城市洮南市 联航网吧
230 218.62.63.171 218.62.63.225 吉林省白城市 联通
231 218.62.63.226 218.62.63.226 吉林省白城市 馨雨网吧
232 218.62.63.227 218.62.63.249 吉林省白城市 联通
233 218.62.63.250 218.62.63.250 吉林省白城市 蓝梦网吧
234 218.62.63.251 218.62.63.255 吉林省白城市 联通
235 219.150.16.0 219.150.16.149 吉林省长春市 /白城市电信
236 219.150.16.150 219.150.16.150 吉林省白城市 奔腾网吧
237 219.150.16.151 219.150.16.225 吉林省长春市 /白城市电信
238 219.150.16.227 219.150.18.17 吉林省长春市 /白城市电信
239 219.150.18.18 219.150.18.18 吉林省白城市 时代网吧(长途客运站附近)
240 219.150.18.19 219.150.18.85 吉林省长春市 /白城市电信
241 219.150.18.86 219.150.18.86 吉林省白城市 思鹤网吧
242 219.150.18.87 219.150.18.181 吉林省长春市 /白城市电信
243 219.150.18.182 219.150.18.182 吉林省白城市 英图网吧
244 219.150.18.183 219.150.19.225 吉林省长春市 /白城市电信
245 219.150.19.226 219.150.19.226 吉林省白城市 英图网吧
246 219.150.19.227 219.150.19.241 吉林省长春市 /白城市电信
247 219.150.19.242 219.150.19.242 吉林省白城市 思鹤网吧(站前广场)
248 219.150.19.243 219.150.19.245 吉林省长春市 /白城市电信
249 219.150.19.246 219.150.19.246 吉林省白城市 天河网吧
250 219.150.19.247 219.150.19.255 吉林省长春市 /白城市电信
251 220.201.180.0 220.201.180.255 吉林省白城市 联通
252 220.201.185.0 220.201.191.55 吉林省白城市 联通
253 220.201.191.56 220.201.191.56 吉林省白城市 师范学院
254 220.201.191.57 220.201.191.132 吉林省白城市 联通
255 220.201.191.133 220.201.191.133 吉林省白城市 草上飞网吧
256 220.201.191.134 220.201.191.134 吉林省白城市 联通
257 220.201.191.135 220.201.191.135 吉林省白城市 阳光康思网吧
258 220.201.191.136 220.201.191.255 吉林省白城市 联通
259 221.8.104.0 221.8.104.57 吉林省白城市 联通
260 221.8.104.58 221.8.104.58 吉林省白城市 腾达网吧
261 221.8.104.59 221.8.104.69 吉林省白城市 联通
262 221.8.104.70 221.8.104.70 吉林省白城市 网吧一条街自由网吧
263 221.8.104.71 221.8.104.93 吉林省白城市 联通
264 221.8.104.94 221.8.104.94 吉林省白城市 天一网吧(站前停车场)
265 221.8.104.95 221.8.104.105 吉林省白城市 联通
266 221.8.104.106 221.8.104.106 吉林省白城市 交通局
267 221.8.104.107 221.8.104.117 吉林省白城市 联通
268 221.8.104.118 221.8.104.118 吉林省白城市 世纪网吧
269 221.8.104.119 221.8.104.137 吉林省白城市 联通
270 221.8.104.138 221.8.104.138 吉林省白城市 东方虹网吧(巴黎商业街南门对过)
271 221.8.104.139 221.8.104.169 吉林省白城市 联通
272 221.8.104.170 221.8.104.170 吉林省白城市 科利达网吧
273 221.8.104.171 221.8.104.213 吉林省白城市 联通
274 221.8.104.214 221.8.104.214 吉林省白城市 网络广场
275 221.8.104.215 221.8.104.225 吉林省白城市 联通
276 221.8.104.226 221.8.104.226 吉林省白城市大安市 红日网吧
277 221.8.104.227 221.8.105.3 吉林省白城市 联通
278 221.8.105.4 221.8.105.4 吉林省白城市大安市 迎鑫湖网吧
279 221.8.105.5 221.8.105.53 吉林省白城市 联通
280 221.8.105.54 221.8.105.54 吉林省白城市洮南市 聚心缘网吧
281 221.8.105.55 221.8.105.61 吉林省白城市 联通
282 221.8.105.62 221.8.105.62 吉林省白城市通榆县 吸引力网吧
283 221.8.105.63 221.8.105.101 吉林省白城市 联通
284 221.8.105.102 221.8.105.102 吉林省白城市 心心相印网络沙龙
285 221.8.105.103 221.8.105.157 吉林省白城市 联通
286 221.8.105.158 221.8.105.158 吉林省白城市 白城电视台
287 221.8.105.159 221.8.107.11 吉林省白城市 联通
288 221.8.107.12 221.8.107.12 吉林省白城市通榆县 东方网吧
289 221.8.107.13 221.8.107.29 吉林省白城市 联通
290 221.8.107.30 221.8.107.30 吉林省白城市通榆县 鸵鸟网苑
291 221.8.107.31 221.8.107.41 吉林省白城市 联通
292 221.8.107.42 221.8.107.42 吉林省白城市通榆县 龙门网吧
293 221.8.107.43 221.8.107.61 吉林省白城市 联通
294 221.8.107.62 221.8.107.62 吉林省白城市洮南市 飞翔网吧
295 221.8.107.63 221.8.107.81 吉林省白城市 联通
296 221.8.107.82 221.8.107.82 吉林省白城市洮南市 新业网吧
297 221.8.107.83 221.8.107.97 吉林省白城市 联通
298 221.8.107.98 221.8.107.98 吉林省白城市 鸿宇网吧
299 221.8.107.99 221.8.107.105 吉林省白城市 联通
300 221.8.107.106 221.8.107.106 吉林省白城市通榆县 万象网吧
301 221.8.107.107 221.8.107.109 吉林省白城市 联通
302 221.8.107.110 221.8.107.110 吉林省白城市通榆县 新新人网吧
303 221.8.107.111 221.8.107.113 吉林省白城市 联通
304 221.8.107.114 221.8.107.114 吉林省白城市通榆县 万家乐网吧
305 221.8.107.115 221.8.107.117 吉林省白城市 联通
306 221.8.107.118 221.8.107.118 吉林省白城市 景阳网吧
307 221.8.107.119 221.8.107.121 吉林省白城市 联通
308 221.8.107.122 221.8.107.122 吉林省白城市通榆县 清风网络俱乐部
309 221.8.107.123 221.8.107.125 吉林省白城市 联通
310 221.8.107.126 221.8.107.126 吉林省白城市通榆县 东方网吧
311 221.8.107.127 221.8.107.129 吉林省白城市 联通
312 221.8.107.130 221.8.107.130 吉林省白城市通榆县 智力网吧
313 221.8.107.131 221.8.107.133 吉林省白城市 联通
314 221.8.107.134 221.8.107.134 吉林省白城市 未来网吧
315 221.8.107.135 221.8.107.141 吉林省白城市 联通
316 221.8.107.142 221.8.107.142 吉林省白城市 镇赉县心语网吧
317 221.8.107.143 221.8.107.149 吉林省白城市 联通
318 221.8.107.150 221.8.107.150 吉林省白城市 镇赉县宏宇电脑
319 221.8.107.151 221.8.107.153 吉林省白城市 联通
320 221.8.107.154 221.8.107.154 吉林省白城市 0436网吧(吉林镇赉凌云东路)
321 221.8.107.155 221.8.107.237 吉林省白城市 联通
322 221.8.107.238 221.8.107.238 吉林省白城市 世纪网吧
323 221.8.107.239 221.8.107.241 吉林省白城市 联通
324 221.8.107.242 221.8.107.242 吉林省白城市 温馨网吧
325 221.8.107.243 221.8.111.255 吉林省白城市 联通
326 221.9.168.0 221.9.168.106 吉林省白城市大安市 联通
327 221.9.168.107 221.9.168.107 吉林省白城市大安市 火星网吧
328 221.9.168.108 221.9.168.146 吉林省白城市大安市 /白城市联通
329 221.9.168.147 221.9.168.147 吉林省白城市大安市 心语网吧
330 221.9.168.148 221.9.168.179 吉林省白城市 联通
331 221.9.168.180 221.9.168.180 吉林省白城市大安市 海阔天高网吧
332 221.9.168.181 221.9.169.255 吉林省白城市 联通
333 221.9.170.0 221.9.170.125 吉林省白城市大安市 /白城市联通
334 221.9.170.127 221.9.171.26 吉林省白城市 联通
335 221.9.171.27 221.9.171.27 吉林省白城市 坦途镇新世纪网吧
336 221.9.171.28 221.9.172.11 吉林省白城市 联通
337 221.9.172.12 221.9.172.12 吉林省白城市大安市 联仪网吧
338 221.9.172.13 221.9.173.59 吉林省白城市 联通
339 221.9.173.60 221.9.173.60 吉林省白城市 相约网络时空
340 221.9.173.61 221.9.173.85 吉林省白城市 联通
341 221.9.173.86 221.9.173.86 吉林省白城市 相约网吧
342 221.9.173.87 221.9.174.255 吉林省白城市 联通
343 222.34.64.0 222.34.65.255 吉林省白城市 中移铁通
344 222.160.192.0 222.160.197.255 吉林省白城市 联通
345 222.160.198.0 222.160.198.255 吉林省白城市洮南市 联通
346 222.160.199.0 222.160.199.89 吉林省白城市 联通
347 222.160.199.90 222.160.199.90 吉林省白城市 牵缘网吧
348 222.160.199.91 222.160.199.117 吉林省白城市 联通
349 222.160.199.118 222.160.199.118 吉林省白城市 联通网苑(文化东路58-1号)
350 222.160.199.119 222.160.199.181 吉林省白城市 联通
351 222.160.199.182 222.160.199.182 吉林省白城市 地球人网吧
352 222.160.199.183 222.160.213.146 吉林省白城市 联通
353 222.160.213.147 222.160.213.147 吉林省白城市 镇赉县宏宇电脑公司
354 222.160.213.148 222.160.216.1 吉林省白城市 联通
355 222.160.216.2 222.160.216.2 吉林省白城市 洮北区金苹果网苑
356 222.160.216.3 222.160.216.9 吉林省白城市 联通
357 222.160.216.10 222.160.216.10 吉林省白城市 开发区鼎盛网吧
358 222.160.216.11 222.160.216.13 吉林省白城市 联通
359 222.160.216.15 222.160.216.21 吉林省白城市 联通
360 222.160.216.22 222.160.216.22 吉林省白城市洮南市 飞跃网吧
361 222.160.216.23 222.160.216.53 吉林省白城市 联通
362 222.160.216.54 222.160.216.54 吉林省白城市 科利达网吧(文化广场)
363 222.160.216.55 222.160.216.117 吉林省白城市 联通
364 222.160.216.118 222.160.216.118 吉林省白城市 天拓网吧
365 222.160.216.119 222.160.216.145 吉林省白城市 联通
366 222.160.216.146 222.160.216.146 吉林省白城市 忘优阁网吧
367 222.160.216.147 222.160.216.209 吉林省白城市 联通
368 222.160.216.210 222.160.216.210 吉林省白城市 开发区天才网吧
369 222.160.216.211 222.160.226.45 吉林省白城市 联通
370 222.160.226.46 222.160.226.46 吉林省白城市 天翼网苑
371 222.160.226.47 222.160.226.121 吉林省白城市 联通
372 222.160.226.122 222.160.226.122 吉林省白城市 洮北区网吧一条街联易网苑
373 222.160.226.123 222.160.226.221 吉林省白城市 联通
374 222.160.226.222 222.160.226.222 吉林省白城市 网吧一条街神驰网吧
375 222.160.226.223 222.160.227.1 吉林省白城市 联通
376 222.160.227.2 222.160.227.2 吉林省白城市 白城师范学院
377 222.160.227.3 222.160.227.29 吉林省白城市 联通
378 222.160.227.30 222.160.227.30 吉林省白城市 红日网苑
379 222.160.227.31 222.160.227.33 吉林省白城市 联通
380 222.160.227.34 222.160.227.34 吉林省白城市 天拓网吧
381 222.160.227.35 222.160.227.157 吉林省白城市 联通
382 222.160.227.158 222.160.227.158 吉林省白城市 通榆县网虫网吧
383 222.160.227.159 222.160.227.185 吉林省白城市 联通
384 222.160.227.186 222.160.227.186 吉林省白城市 通榆县智力网吧
385 222.160.227.187 222.160.227.217 吉林省白城市 联通
386 222.160.227.218 222.160.227.218 吉林省白城市 碧海网吧(胜利区)
387 222.160.227.219 222.160.227.233 吉林省白城市 联通
388 222.160.227.234 222.160.227.234 吉林省白城市 卓越网苑
389 222.160.227.235 222.160.236.33 吉林省白城市 联通
390 222.160.236.34 222.160.236.34 吉林省白城市洮南市 红苹果网吧
391 222.160.236.35 222.160.236.65 吉林省白城市 联通
392 222.160.236.66 222.160.236.66 吉林省白城市 中兴西大路金点网吧
393 222.160.236.67 222.160.236.109 吉林省白城市 联通
394 222.160.236.110 222.160.236.110 吉林省白城市 奔腾网吧
395 222.160.236.111 222.160.236.193 吉林省白城市 联通
396 222.160.236.194 222.160.236.194 吉林省白城市 网吧一条街海维网吧
397 222.160.236.195 222.160.239.255 吉林省白城市 联通
398 222.161.120.0 222.161.125.131 吉林省白城市 联通
399 222.161.125.132 222.161.125.132 吉林省白城市 蓝摇琴行(广益大楼附近)
400 222.161.125.133 222.161.127.255 吉林省白城市 联通
401 222.163.128.0 222.163.128.1 吉林省白城市 联通
402 222.163.128.2 222.163.128.2 吉林省白城市 忘忧阁网吧
403 222.163.128.3 222.163.128.3 吉林省白城市 忧阁网吧
404 222.163.128.4 222.163.128.245 吉林省白城市 联通
405 222.163.128.246 222.163.128.246 吉林省白城市 智汇电脑(百批对面)
406 222.163.128.247 222.163.134.255 吉林省白城市 联通
407 222.163.135.0 222.163.135.255 吉林省白城市洮南市 联通
408 222.163.136.0 222.163.138.255 吉林省白城市 联通
409 222.163.139.0 222.163.139.255 吉林省白城市镇赉县 联通
410 222.163.140.0 222.163.144.255 吉林省白城市 联通
411 222.163.145.0 222.163.146.255 吉林省白城市大安市 联通
412 222.163.147.0 222.163.159.77 吉林省白城市 联通
413 222.163.159.78 222.163.159.78 吉林省白城市大安市 777俱乐部
414 222.163.159.79 222.163.175.255 吉林省白城市 联通
415 222.163.176.0 222.163.176.255 吉林省白城市大安市 联通
416 222.163.181.0 222.163.181.255 吉林省白城市 联通
417 222.169.112.0 222.169.115.157 吉林省白城市 电信
418 222.169.115.158 222.169.115.158 吉林省白城市 天行者网吧
419 222.169.115.159 222.169.126.42 吉林省白城市 电信
420 222.169.126.43 222.169.126.43 吉林省白城市 不凡电脑(明仁小区北门)
421 222.169.126.44 222.169.139.9 吉林省白城市 电信
422 222.169.139.10 222.169.139.10 吉林省白城市大安市 红日网吧
423 222.169.139.11 222.169.140.85 吉林省白城市 电信
424 222.169.140.86 222.169.140.86 吉林省白城市 金山网吧
425 222.169.140.87 222.169.140.113 吉林省白城市 电信
426 222.169.140.114 222.169.140.114 吉林省白城市 亚太网吧(新华加油站附近)
427 222.169.140.115 222.169.140.161 吉林省白城市 电信
428 222.169.140.162 222.169.140.162 吉林省白城市 搜索网吧(新华加油站对面)
429 222.169.140.163 222.169.143.255 吉林省白城市 电信