ip地址查询

松原市IP地址列表

松原市网吧IP地址列表

在下面输入您要查询IP地址段范围的地理位置,点击查询

请输入地理位置:
最多只能列出前1000条IP信息,更详细的ip列表信息请用上边的查询按钮进入
序号 IP 起始地址 IP 结束地址 所在位置信息 电子地图
1 36.48.159.0 36.48.159.149 吉林省松原市长岭县 电信
2 36.48.159.150 36.48.159.150 吉林省松原市长领县 电信
3 36.48.159.151 36.48.159.255 吉林省松原市长岭县 电信
4 36.48.202.0 36.48.202.255 吉林省松原市前郭尔罗斯县 电信
5 36.49.192.0 36.49.239.255 吉林省松原市 电信
6 36.49.240.0 36.49.240.255 吉林省松原市长岭县 电信
7 36.49.241.0 36.49.255.255 吉林省松原市 电信
8 42.97.128.0 42.97.167.255 吉林省松原市 电信
9 42.97.168.0 42.97.168.255 吉林省松原市前郭尔罗斯县 电信
10 42.97.169.0 42.97.191.255 吉林省松原市 电信
11 58.245.224.0 58.245.231.255 吉林省松原市 联通
12 58.245.232.0 58.245.232.255 吉林省松原市扶余县 联通
13 58.245.233.0 58.245.234.255 吉林省松原市 联通
14 58.245.235.0 58.245.235.255 吉林省松原市扶余县 联通
15 58.245.236.0 58.245.253.221 吉林省松原市 联通
16 58.245.253.222 58.245.253.222 吉林省松原市宁江区 自有一点网吧(工农街)
17 58.245.253.223 58.245.255.93 吉林省松原市 联通
18 58.245.255.94 58.245.255.94 吉林省松原市 前郭县金牌网吧
19 58.245.255.95 58.245.255.255 吉林省松原市 联通
20 61.138.163.0 61.138.166.255 吉林省松原市 联通
21 61.138.180.0 61.138.180.255 吉林省松原市 联通
22 61.138.181.0 61.138.181.24 吉林省四平市 /松原市
23 61.138.181.25 61.138.181.30 吉林省松原市 松原职业技术学院
24 61.138.181.31 61.138.181.65 吉林省四平市 /松原市
25 61.138.181.66 61.138.181.66 吉林省松原市 帝尊网吧
26 61.138.181.67 61.138.181.101 吉林省四平市 /松原市
27 61.138.181.102 61.138.181.102 吉林省松原市 前郭剑峰网吧(梦幻网吧分店)
28 61.138.181.103 61.138.181.109 吉林省四平市 /松原市
29 61.138.181.110 61.138.181.110 吉林省松原市 飞宇超市附近的慢摇吧
30 61.138.181.111 61.138.181.255 吉林省四平市 /松原市
31 61.161.42.0 61.161.51.255 吉林省松原市 联通
32 61.232.168.80 61.232.168.95 吉林省松原市 中移铁通
33 61.232.170.0 61.232.170.255 吉林省松原市 中移铁通
34 61.232.171.88 61.232.171.127 吉林省松原市 中移铁通
35 61.235.62.0 61.235.62.130 吉林省辽源市 /松原市铁通
36 61.235.62.132 61.235.62.133 吉林省辽源市 /松原市铁通
37 61.235.62.136 61.235.62.136 吉林省辽源市 /松原市铁通
38 61.243.246.0 61.243.248.255 吉林省松原市 联通
39 106.41.192.0 106.41.192.255 吉林省松原市前郭尔罗斯县 电信
40 106.41.193.0 106.41.255.255 吉林省松原市 电信
41 110.109.232.0 110.109.239.255 吉林省松原市 中移铁通
42 110.127.112.0 110.127.115.255 吉林省松原市 中移铁通
43 116.63.102.0 116.63.102.255 吉林省松原市 中移铁通
44 118.88.64.0 118.88.255.255 吉林省松原市 油田通信
45 119.52.0.0 119.52.12.255 吉林省松原市 联通
46 119.52.13.0 119.52.13.255 吉林省松原市乾安县 联通
47 119.52.14.0 119.52.63.255 吉林省松原市 联通
48 119.52.124.0 119.52.124.255 吉林省松原市 联通
49 119.52.160.0 119.52.160.255 吉林省松原市 联通
50 119.55.77.0 119.55.112.255 吉林省松原市 联通
51 119.55.113.0 119.55.113.255 吉林省松原市乾安县 联通
52 119.55.114.0 119.55.122.255 吉林省松原市 联通
53 119.55.123.0 119.55.123.255 吉林省松原市长岭县 联通
54 119.55.124.0 119.55.127.255 吉林省松原市 联通
55 122.69.176.0 122.69.191.255 吉林省松原市 中移铁通
56 122.138.0.0 122.138.53.255 吉林省松原市 联通
57 122.138.54.0 122.138.54.255 吉林省松原市 网宿科技联通CDN节点
58 122.138.55.0 122.138.63.255 吉林省松原市 联通
59 122.140.17.0 122.140.56.0 吉林省松原市 联通
60 122.140.56.1 122.140.56.1 吉林省松原市宁江区 惜缘网吧(八家子村井下)
61 122.140.56.2 122.140.57.255 吉林省松原市 联通
62 122.141.0.0 122.141.51.255 吉林省松原市 联通
63 122.141.52.0 122.141.52.255 吉林省松原市扶余县 联通
64 122.141.53.0 122.141.63.255 吉林省松原市 联通
65 123.78.224.0 123.78.228.255 吉林省松原市 中移铁通
66 123.78.229.0 123.78.229.255 吉林省松原市前郭尔罗斯县 中移铁通
67 123.78.230.0 123.78.255.255 吉林省松原市 中移铁通
68 123.173.97.0 123.173.97.255 吉林省松原市 电信
69 123.173.216.0 123.173.226.255 吉林省松原市 电信
70 123.173.227.0 123.173.227.255 吉林省松原市前郭尔罗斯县 电信
71 123.173.228.0 123.173.255.255 吉林省松原市 电信
72 124.235.0.0 124.235.10.255 吉林省松原市 电信
73 124.235.11.0 124.235.11.255 吉林省松原市宁江区 电信
74 124.235.12.0 124.235.31.255 吉林省松原市 电信
75 175.18.64.0 175.18.87.255 吉林省松原市 联通
76 175.18.128.0 175.18.224.255 吉林省松原市 联通
77 175.18.225.0 175.18.225.255 吉林省松原市长岭县 联通
78 175.18.226.0 175.18.255.255 吉林省松原市 联通
79 175.30.209.0 175.30.239.255 吉林省松原市 电信
80 175.31.0.0 175.31.38.255 吉林省松原市 电信
81 175.31.47.0 175.31.66.255 吉林省松原市 电信
82 175.31.68.0 175.31.127.255 吉林省松原市 电信
83 175.48.128.0 175.48.159.255 吉林省松原市 中移铁通
84 175.48.167.0 175.48.191.255 吉林省松原市 中移铁通
85 211.93.78.0 211.93.78.255 吉林省松原市 联通
86 211.93.79.119 211.93.79.119 吉林省松原市 联通公司
87 211.93.79.230 211.93.79.230 吉林省松原市 (前郭县)联通
88 211.137.222.0 211.137.222.255 吉林省松原市 移动
89 211.141.56.0 211.141.59.255 吉林省松原市 移动
90 211.141.75.103 211.141.75.109 吉林省松原市 移动
91 211.141.75.111 211.141.75.255 吉林省松原市 移动
92 211.141.78.0 211.141.78.255 吉林省松原市 移动
93 218.27.16.0 218.27.17.68 吉林省松原市 联通
94 218.27.17.69 218.27.17.69 吉林省松原市 帝尊网吧
95 218.27.17.70 218.27.17.99 吉林省松原市 联通
96 218.27.17.100 218.27.17.100 吉林省松原市 日月星网吧
97 218.27.17.101 218.27.18.5 吉林省松原市 联通
98 218.27.18.6 218.27.18.6 吉林省松原市扶余县 五家站镇中心路中心网吧
99 218.27.18.7 218.27.18.25 吉林省松原市 联通
100 218.27.18.26 218.27.18.26 吉林省松原市 蔡家沟天天网吧
101 218.27.18.27 218.27.18.245 吉林省松原市 联通
102 218.27.18.246 218.27.18.246 吉林省松原市扶余县 五家站镇邮局对面金锋网吧
103 218.27.18.247 218.27.19.198 吉林省松原市 联通
104 218.27.19.199 218.27.19.199 吉林省松原市前郭县 红日网吧
105 218.27.19.200 218.27.19.200 吉林省松原市 联通
106 218.27.19.201 218.27.19.201 吉林省松原市宁江区 开心网吧
107 218.27.19.202 218.27.19.202 吉林省松原市前郭县 天宇网吧
108 218.27.19.203 218.27.19.203 吉林省松原市 联通
109 218.27.19.204 218.27.19.204 吉林省松原市 繁荣小区宏大网吧
110 218.27.19.205 218.27.19.205 吉林省松原市前郭县 清苑网吧
111 218.27.19.206 218.27.19.207 吉林省松原市 联通
112 218.27.19.208 218.27.19.208 吉林省松原市 晶鑫网吧
113 218.27.19.209 218.27.19.209 吉林省松原市前郭县 含金网吧
114 218.27.19.210 218.27.19.210 吉林省松原市 联通
115 218.27.19.211 218.27.19.211 吉林省松原市前郭县 天龙网吧
116 218.27.19.212 218.27.19.215 吉林省松原市 联通
117 218.27.19.216 218.27.19.216 吉林省松原市 江北五副食鑫鑫宇网吧
118 218.27.19.217 218.27.19.217 吉林省松原市 晟星网吧
119 218.27.19.218 218.27.19.227 吉林省松原市 联通
120 218.27.19.228 218.27.19.228 吉林省松原市前郭县 天马网吧
121 218.27.19.229 218.27.19.238 吉林省松原市 联通
122 218.27.19.239 218.27.19.239 吉林省松原市前郭县 亿人网吧
123 218.27.19.240 218.27.19.241 吉林省松原市 联通
124 218.27.19.242 218.27.19.242 吉林省松原市 风月网吧
125 218.27.19.243 218.27.19.251 吉林省松原市 联通
126 218.27.19.252 218.27.19.252 吉林省松原市前郭县 明媛网吧
127 218.27.19.253 218.27.19.255 吉林省松原市 联通
128 218.27.102.0 218.27.102.169 吉林省松原市 联通
129 218.27.102.170 218.27.102.170 吉林省松原市扶余县 卓卓网吧
130 218.27.102.171 218.27.102.245 吉林省松原市 联通
131 218.27.102.246 218.27.102.246 吉林省松原市扶余县 E情缘网苑
132 218.27.102.247 218.27.103.17 吉林省松原市 联通
133 218.27.103.18 218.27.103.18 吉林省松原市乾安县 威龙网吧
134 218.27.103.26 218.27.103.26 吉林省松原市乾安县 随鑫网吧
135 218.27.103.34 218.27.103.34 吉林省松原市乾安县 兴隆网吧
136 218.27.103.46 218.27.103.46 吉林省松原市乾安县 红心网吧
137 218.27.103.47 218.27.103.49 吉林省松原市 联通
138 218.27.103.50 218.27.103.50 吉林省松原市乾安县 鹏飞网吧
139 218.27.103.51 218.27.103.101 吉林省松原市 联通
140 218.27.103.102 218.27.103.102 吉林省松原市乾安县 三星网吧
141 218.27.103.103 218.27.103.105 吉林省松原市 联通
142 218.27.103.106 218.27.103.106 吉林省松原市 扶余市乾安县怡人网吧
143 218.27.103.110 218.27.103.110 吉林省松原市长岭县 蓝鸟网吧
144 218.27.103.114 218.27.103.114 吉林省松原市乾安县 鑫科网吧
145 218.27.103.122 218.27.103.122 吉林省松原市乾安县 时尚网吧
146 218.27.103.126 218.27.103.126 吉林省松原市乾安县 欣欣网吧
147 218.27.103.130 218.27.103.130 吉林省松原市乾安县 心蓝网吧
148 218.27.103.150 218.27.103.150 吉林省松原市乾安县 银河网吧
149 218.27.103.154 218.27.103.154 吉林省松原市乾安县 凤凰网吧
150 218.27.103.166 218.27.103.166 吉林省松原市长岭县 红志网吧
151 218.27.103.170 218.27.103.170 吉林省松原市乾安县 随鑫网吧
152 218.27.103.174 218.27.103.174 吉林省松原市乾安县 蓝天网吧
153 218.27.103.178 218.27.103.178 吉林省松原市乾安县 不夜城网吧
154 218.27.103.186 218.27.103.186 吉林省松原市乾安县 e网情深网吧
155 218.27.103.190 218.27.103.190 吉林省松原市乾安县 财校网吧
156 218.27.103.246 218.27.103.246 吉林省松原市 扶余县E情缘网苑
157 218.27.103.254 218.27.103.254 吉林省松原市 宏图电脑网络有限公司
158 218.27.104.218 218.27.104.218 吉林省松原市 三马电子公司
159 218.27.105.6 218.27.105.6 吉林省松原市乾安县 天启集团
160 218.27.105.10 218.27.105.10 吉林省松原市乾安县 鑫科网吧
161 218.27.105.18 218.27.105.18 吉林省松原市乾安县 威龙网吧
162 218.27.105.22 218.27.105.22 吉林省松原市乾安县 怡人网吧
163 218.27.105.26 218.27.105.26 吉林省松原市乾安县 凤凰网吧
164 218.27.105.30 218.27.105.30 吉林省松原市乾安县 欣欣网吧
165 218.27.105.34 218.27.105.34 吉林省松原市乾安县 兴隆网吧
166 218.27.105.38 218.27.105.38 吉林省松原市乾安县 时尚网吧
167 218.27.105.46 218.27.105.46 吉林省松原市乾安县 群星网吧
168 218.27.105.50 218.27.105.50 吉林省松原市乾安县 不夜城网吧
169 218.27.105.54 218.27.105.54 吉林省松原市乾安县 通达网吧
170 218.27.105.58 218.27.105.58 吉林省松原市乾安县 蓝天网吧
171 218.27.105.62 218.27.105.62 吉林省松原市乾安县 修身网吧
172 218.27.105.66 218.27.105.66 吉林省松原市乾安县 财校网吧
173 218.27.105.70 218.27.105.70 吉林省松原市乾安县 嘉兴网吧
174 218.27.105.74 218.27.105.74 吉林省松原市乾安县 红心网吧
175 218.27.105.82 218.27.105.82 吉林省松原市乾安县 银河网吧
176 218.27.105.86 218.27.105.86 吉林省松原市乾安县 HAPPY365网吧
177 218.27.105.90 218.27.105.90 吉林省松原市乾安县 三星网吧
178 218.27.105.94 218.27.105.94 吉林省松原市乾安县 张鸽网吧
179 218.27.105.98 218.27.105.98 吉林省松原市乾安县 梦幻网吧
180 218.27.105.102 218.27.105.102 吉林省松原市乾安县 e网情深网吧
181 218.27.105.106 218.27.105.106 吉林省松原市 无名网吧
182 218.27.105.110 218.27.105.110 吉林省松原市长岭县 蓝鸟网吧
183 218.27.105.114 218.27.105.114 吉林省松原市乾安县 心蓝网吧
184 218.27.105.134 218.27.105.134 吉林省松原市长岭县 一休网吧
185 218.27.105.138 218.27.105.138 吉林省松原市长岭县 秦龙网吧
186 218.27.105.142 218.27.105.142 吉林省松原市长岭县 金桥网吧
187 218.27.105.146 218.27.105.146 吉林省松原市长岭县 蓝飞网吧
188 218.27.105.150 218.27.105.150 吉林省松原市长岭县 中兴网吧
189 218.27.105.154 218.27.105.154 吉林省松原市长岭县 通天网吧
190 218.27.105.158 218.27.105.158 吉林省松原市长岭县 联想网吧
191 218.27.105.162 218.27.105.162 吉林省松原市长岭县 风云网吧
192 218.27.105.166 218.27.105.166 吉林省松原市长岭县 天利网吧
193 218.27.105.170 218.27.105.170 吉林省松原市长岭县 铭成网吧
194 218.27.105.174 218.27.105.174 吉林省松原市长岭县 休闲轩网吧
195 218.27.105.194 218.27.105.194 吉林省松原市长岭县 快乐网吧
196 218.27.105.210 218.27.105.210 吉林省松原市长岭县 东明网络
197 218.27.105.214 218.27.105.214 吉林省松原市长岭县 红叶网吧
198 218.27.105.218 218.27.105.218 吉林省松原市长岭县 大力网吧
199 218.27.105.222 218.27.105.222 吉林省松原市长岭县 帝豪网吧
200 218.27.105.234 218.27.105.234 吉林省松原市长岭县 铭成网吧
201 218.27.105.238 218.27.105.238 吉林省松原市长岭县 新时空网吧
202 218.27.105.242 218.27.105.242 吉林省松原市长岭县 奔龙网吧
203 218.27.105.246 218.27.105.246 吉林省松原市长岭县 名人网吧
204 218.27.105.250 218.27.105.250 吉林省松原市长岭县 信成网吧
205 218.27.105.254 218.27.105.254 吉林省松原市长岭县 好运网吧
206 218.27.106.14 218.27.106.14 吉林省松原市扶余县 超素网吧
207 218.27.106.30 218.27.106.30 吉林省松原市扶余县 开心网吧
208 218.27.106.62 218.27.106.62 吉林省松原市扶余县 一线网吧
209 218.27.106.94 218.27.106.94 吉林省松原市扶余县 先锋网吧
210 218.27.106.238 218.27.106.238 吉林省松原市宁江区 晶鑫网吧
211 218.62.48.0 218.62.48.180 吉林省松原市 联通
212 218.62.48.181 218.62.48.181 吉林省松原市 松江大街天意网吧
213 218.62.48.182 218.62.52.255 吉林省松原市 联通
214 218.62.53.0 218.62.54.21 吉林省松原市 油田通信
215 218.62.54.22 218.62.54.22 吉林省松原市 江北百栋楼C区
216 218.62.54.23 218.62.55.179 吉林省松原市 油田通信
217 218.62.55.180 218.62.55.180 吉林省松原市 天盛网吧
218 218.62.55.181 218.62.55.255 吉林省松原市 油田通信
219 219.150.0.0 219.150.0.69 吉林省松原市 电信
220 219.150.0.70 219.150.0.70 吉林省松原市 电信办公网
221 219.150.0.71 219.150.0.92 吉林省松原市 电信
222 219.150.0.93 219.150.0.93 吉林省松原市 电信机房
223 219.150.0.94 219.150.0.130 吉林省松原市 电信
224 219.150.0.131 219.150.0.131 吉林省松原市 英图网络联盟松原旗舰店
225 219.150.0.132 219.150.0.151 吉林省松原市 电信
226 219.150.0.152 219.150.0.152 吉林省松原市 外星人网吧
227 219.150.0.153 219.150.2.0 吉林省松原市 电信
228 219.150.2.1 219.150.2.1 吉林省松原市 电信机房
229 219.150.2.2 219.150.2.136 吉林省松原市 电信
230 219.150.2.137 219.150.2.137 吉林省松原市 前郭县佳讯网苑(邮局对面自来水楼)
231 219.150.2.138 219.150.2.140 吉林省松原市 电信
232 219.150.2.141 219.150.2.141 吉林省松原市前郭县 金凯丽网吧
233 219.150.2.142 219.150.2.142 吉林省松原市 电信
234 219.150.2.143 219.150.2.143 吉林省松原市 E时代网络时空
235 219.150.2.144 219.150.2.160 吉林省松原市 电信
236 219.150.2.162 219.150.3.77 吉林省松原市 电信
237 219.150.3.78 219.150.3.78 吉林省松原市 万通网吧
238 219.150.3.79 219.150.3.79 吉林省松原市 电信
239 219.150.3.80 219.150.3.80 吉林省松原市 亿人网吧
240 219.150.3.81 219.150.3.81 吉林省松原市 电信
241 219.150.3.82 219.150.3.82 吉林省松原市前郭县 流星群网苑
242 219.150.3.83 219.150.3.88 吉林省松原市 电信
243 219.150.3.89 219.150.3.89 吉林省松原市 江南三中对面红粉佳人网吧
244 219.150.3.90 219.150.3.92 吉林省松原市 电信
245 219.150.3.93 219.150.3.93 吉林省松原市 电信机房
246 219.150.3.94 219.150.3.255 吉林省松原市 电信
247 220.18.111.0 220.18.111.255 日本 松原市
248 221.8.81.0 221.8.81.255 吉林省松原市 联通
249 221.8.88.0 221.8.88.255 吉林省松原市 联通
250 221.9.192.0 221.9.202.29 吉林省松原市 联通
251 221.9.202.30 221.9.202.30 吉林省松原市 华都集团
252 221.9.202.31 221.9.203.103 吉林省松原市 联通
253 221.9.203.104 221.9.203.104 吉林省松原市 伊家店乡宏鹏网吧
254 221.9.203.105 221.9.207.187 吉林省松原市 联通
255 221.9.207.188 221.9.207.188 吉林省松原市 前郭县牟正军网吧
256 221.9.207.189 221.9.209.110 吉林省松原市 联通
257 221.9.209.111 221.9.209.111 吉林省松原市宁江区 吉林油田第十一中学
258 221.9.209.112 221.9.215.64 吉林省松原市 联通
259 221.9.215.65 221.9.215.65 吉林省松原市 江南三中附近红粉佳人网吧
260 221.9.215.66 221.9.215.255 吉林省松原市 联通
261 222.34.14.0 222.34.14.255 吉林省松原市 中移铁通
262 222.34.104.0 222.34.109.255 吉林省松原市 中移铁通
263 222.160.64.0 222.160.64.93 吉林省松原市 联通
264 222.160.64.94 222.160.64.94 吉林省松原市 惠惠在线网城
265 222.160.64.95 222.160.64.141 吉林省松原市 联通
266 222.160.64.142 222.160.64.142 吉林省松原市宁江区 心缘网吧
267 222.160.64.143 222.160.64.185 吉林省松原市 联通
268 222.160.64.186 222.160.64.186 吉林省松原市宁江区 宇通网吧(文化路668号)
269 222.160.64.187 222.160.65.255 吉林省松原市 联通
270 222.160.66.0 222.160.66.255 吉林省松原市宁江区 联通
271 222.160.67.0 222.160.71.255 吉林省松原市 联通
272 222.160.72.0 222.160.77.255 吉林省松原市宁江区 联通
273 222.160.78.0 222.160.78.5 吉林省松原市 联通
274 222.160.78.6 222.160.78.6 吉林省松原市前郭尔罗斯县 红轩网吧
275 222.160.78.7 222.160.79.255 吉林省松原市 联通
276 222.160.80.0 222.160.83.255 吉林省松原市宁江区 联通
277 222.160.84.0 222.160.84.255 吉林省松原市 联通
278 222.160.240.0 222.160.240.255 吉林省松原市宁江区 联通
279 222.160.241.0 222.160.241.255 吉林省松原市前郭尔罗斯县 联通
280 222.160.242.0 222.160.246.255 吉林省松原市 联通
281 222.160.247.0 222.160.250.67 吉林省松原市宁江区 联通
282 222.160.250.68 222.160.250.68 吉林省松原市 中油集团松原分公司
283 222.160.250.69 222.160.250.255 吉林省松原市宁江区 联通
284 222.160.251.0 222.160.251.255 吉林省松原市 联通
285 222.161.14.0 222.161.15.255 吉林省松原市 联通
286 222.169.48.0 222.169.59.154 吉林省松原市 电信
287 222.169.59.155 222.169.59.155 吉林省松原市 世界电脑网络公司
288 222.169.59.156 222.169.60.13 吉林省松原市 电信
289 222.169.60.14 222.169.60.14 吉林省松原市 长乐网吧
290 222.169.60.15 222.169.60.85 吉林省松原市 电信
291 222.169.60.86 222.169.60.86 吉林省松原市 前郭县天龙网吧(育才雪糕厂对面)
292 222.169.60.87 222.169.62.17 吉林省松原市 电信
293 222.169.62.18 222.169.62.18 吉林省松原市 扶余县E情缘网苑
294 222.169.62.19 222.169.62.57 吉林省松原市 电信
295 222.169.62.58 222.169.62.58 吉林省松原市 扶余县卓卓网吧
296 222.169.62.59 222.169.72.20 吉林省松原市 电信
297 222.169.72.21 222.169.72.21 吉林省松原市 江北四百货天喜网吧
298 222.169.72.22 222.169.72.45 吉林省松原市 电信
299 222.169.72.46 222.169.72.46 吉林省松原市 江北心缘网吧
300 222.169.72.47 222.169.72.63 吉林省松原市 电信
301 222.169.72.64 222.169.72.64 吉林省松原市宁江区 宇通网吧
302 222.169.72.65 222.169.79.255 吉林省松原市 电信