ip地址查询

沈阳市IP地址列表

沈阳市网吧IP地址列表

在下面输入您要查询IP地址段范围的地理位置,点击查询

请输入地理位置:
最多只能列出前1000条IP信息,更详细的ip列表信息请用上边的查询按钮进入
序号 IP 起始地址 IP 结束地址 所在位置信息 电子地图
1 1.180.236.0 1.180.236.255 辽宁省沈阳市 电信
2 1.180.240.0 1.180.240.255 辽宁省沈阳市 光通宽带/泰伯宽带(通辽电信出口)
3 14.197.148.37 14.197.148.38 辽宁省沈阳市 鹏博士长城宽带互联节点
4 14.197.148.41 14.197.148.41 辽宁省沈阳市 鹏博士长城宽带互联节点
5 14.197.148.49 14.197.148.49 辽宁省沈阳市 鹏博士长城宽带互联节点
6 14.197.149.77 14.197.149.77 辽宁省沈阳市 鹏博士长城宽带互联节点
7 14.197.149.81 14.197.149.81 辽宁省沈阳市 鹏博士宽带互联节点
8 14.197.149.141 14.197.149.141 辽宁省沈阳市 鹏博士长城宽带互联节点
9 14.197.149.149 14.197.149.149 辽宁省沈阳市 长城宽带互联节点
10 14.197.149.153 14.197.149.153 辽宁省沈阳市 鹏博士长城宽带互联节点
11 14.197.178.45 14.197.178.45 辽宁省沈阳市 鹏博士长城宽带互联节点
12 14.197.179.21 14.197.179.22 辽宁省沈阳市 鹏博士长城宽带互联节点
13 14.197.179.33 14.197.179.33 辽宁省沈阳市 鹏博士长城宽带互联节点
14 14.197.199.125 14.197.199.125 辽宁省沈阳市 鹏博士长城宽带互联节点
15 14.197.203.53 14.197.203.53 辽宁省沈阳市 鹏博士长城宽带互联节点
16 14.197.203.57 14.197.203.57 辽宁省沈阳市 鹏博士长城宽带互联节点
17 14.197.241.30 14.197.241.30 辽宁省沈阳市 鹏博士长城宽带互联节点
18 14.197.241.93 14.197.241.93 辽宁省沈阳市 长城宽带互联节点
19 14.197.241.246 14.197.241.246 辽宁省沈阳市 鹏博士宽带互联节点
20 14.197.241.250 14.197.241.250 辽宁省沈阳市 长城宽带互联节点
21 14.197.242.37 14.197.242.37 辽宁省沈阳市 长城宽带互联节点
22 14.197.242.38 14.197.242.38 辽宁省沈阳市 鹏博士宽带互联节点
23 14.197.242.41 14.197.242.42 辽宁省沈阳市 长城宽带互联节点
24 14.197.243.89 14.197.243.89 辽宁省沈阳市 鹏博士长城宽带互联节点
25 14.197.243.90 14.197.243.90 辽宁省沈阳市沈河区 长城宽带互联节点
26 14.197.244.38 14.197.244.38 辽宁省沈阳市 长城宽带互联节点
27 14.197.244.46 14.197.244.46 辽宁省沈阳市 鹏博士宽带互联节点
28 14.197.244.50 14.197.244.50 辽宁省沈阳市 鹏博士宽带互联节点
29 14.197.244.117 14.197.244.117 辽宁省沈阳市 长城宽带互联节点
30 14.197.244.146 14.197.244.146 辽宁省沈阳市 长城宽带互联节点
31 14.197.244.150 14.197.244.150 辽宁省沈阳市 长城宽带互联节点
32 14.197.244.162 14.197.244.162 辽宁省沈阳市 长城宽带互联节点
33 14.197.244.166 14.197.244.166 辽宁省沈阳市 长城宽带互联节点
34 14.197.244.182 14.197.244.182 辽宁省沈阳市 长城宽带互联节点
35 14.197.244.186 14.197.244.186 辽宁省沈阳市 长城宽带互联节点
36 14.197.244.253 14.197.244.253 辽宁省沈阳市 长城宽带互联节点
37 14.197.245.137 14.197.245.138 辽宁省沈阳市 长城宽带互联节点
38 14.197.245.233 14.197.245.234 辽宁省沈阳市 长城宽带互联节点
39 14.197.245.237 14.197.245.238 辽宁省沈阳市 长城宽带互联节点
40 14.197.248.49 14.197.248.49 辽宁省沈阳市 鹏博士长城宽带互联节点
41 14.197.250.73 14.197.250.73 辽宁省沈阳市 长城宽带互联节点
42 14.197.250.81 14.197.250.81 辽宁省沈阳市 长城宽带互联节点
43 14.197.254.77 14.197.254.77 辽宁省沈阳市 长城宽带互联节点
44 39.153.22.0 39.153.22.255 辽宁省沈阳市 移动
45 42.53.192.0 42.53.255.255 辽宁省沈阳市浑南区 联通
46 42.56.64.0 42.56.67.255 辽宁省沈阳市 联通数据中心
47 42.56.69.0 42.56.69.255 辽宁省沈阳市 联通
48 42.56.75.0 42.56.75.255 辽宁省沈阳市 北京爱奇艺科技有限公司联通节点
49 42.248.128.0 42.248.135.255 辽宁省沈阳市 电信城域网(运营商级NAT出口)
50 42.249.0.0 42.249.145.255 辽宁省沈阳市 电信
51 42.249.148.0 42.249.165.255 辽宁省沈阳市 电信
52 42.249.167.0 42.249.191.255 辽宁省沈阳市 电信
53 43.227.64.0 43.227.78.255 辽宁省沈阳市 BGP数据中心
54 45.121.252.0 45.121.255.255 辽宁省沈阳市 长城宽带
55 58.53.20.96 58.53.20.103 辽宁省沈阳市 鹏博士长城宽带(鄂州电信出口)
56 58.154.0.0 58.154.15.255 辽宁省沈阳市 沈阳建筑大学
57 58.154.16.0 58.154.31.255 辽宁省沈阳市 沈阳航空工业学院
58 58.154.32.0 58.154.33.255 辽宁省沈阳市 教育网东北地区中心
59 58.154.34.0 58.154.34.255 辽宁省沈阳市 沈阳音乐学院
60 58.154.37.0 58.154.37.255 辽宁省沈阳市 辽宁广播电视大学
61 58.154.40.0 58.154.47.255 辽宁省沈阳市 中国刑事警察学院
62 58.154.48.0 58.154.63.255 辽宁省沈阳市 沈阳师范大学
63 58.154.96.0 58.154.111.255 辽宁省沈阳市 沈阳农业大学
64 58.154.160.0 58.154.255.255 辽宁省沈阳市 东北大学
65 58.194.32.0 58.194.63.255 辽宁省沈阳市 沈阳农业大学教育网
66 58.206.64.0 58.206.95.255 辽宁省沈阳市 东北大学教育网无线校园项目
67 58.207.160.0 58.207.175.255 辽宁省沈阳市 教育网直通车
68 58.244.191.129 58.244.191.159 辽宁省沈阳市 鹏博士长城宽带(四平联通出口)
69 59.43.196.18 59.43.196.25 辽宁省沈阳市 电信CN2节点
70 59.44.0.0 59.44.19.255 辽宁省沈阳市 沈阳广电电信合作宽带
71 59.44.20.0 59.44.20.255 辽宁省沈阳市 北京仁讯科技有限公司电信数据中心
72 59.44.21.0 59.44.21.255 辽宁省沈阳市 电信
73 59.44.22.0 59.44.22.255 辽宁省沈阳市 (铁西区)电信
74 59.44.23.0 59.44.23.255 辽宁省沈阳市 电信
75 59.44.24.0 59.44.27.255 辽宁省沈阳市浑南区 电信软件园数据中心
76 59.44.28.0 59.44.31.255 辽宁省沈阳市浑南区 电信数据中心
77 59.44.32.0 59.44.32.1 辽宁省沈阳市 电信
78 59.44.32.2 59.44.32.2 辽宁省沈阳市 流星雨网络(铁西区劳动公园附近)
79 59.44.32.3 59.44.32.9 辽宁省沈阳市 电信
80 59.44.32.10 59.44.32.10 辽宁省沈阳市 互联世界网城
81 59.44.32.11 59.44.32.21 辽宁省沈阳市 电信
82 59.44.32.22 59.44.32.22 辽宁省沈阳市 尖峰网苑晋斯店
83 59.44.32.23 59.44.32.49 辽宁省沈阳市 电信
84 59.44.32.50 59.44.32.50 辽宁省沈阳市铁西区 艳粉金峰网吧
85 59.44.32.51 59.44.32.53 辽宁省沈阳市 电信
86 59.44.32.54 59.44.32.54 辽宁省沈阳市铁西区 五度网吧
87 59.44.32.55 59.44.32.137 辽宁省沈阳市 电信
88 59.44.32.138 59.44.32.138 辽宁省沈阳市铁西区 易趣网吧
89 59.44.32.139 59.44.32.149 辽宁省沈阳市 电信
90 59.44.32.150 59.44.32.150 辽宁省沈阳市铁西区 易达网吧
91 59.44.32.151 59.44.32.210 辽宁省沈阳市 电信
92 59.44.32.211 59.44.32.211 辽宁省沈阳市沈北新区 翰轩网吧
93 59.44.32.212 59.44.33.4 辽宁省沈阳市 电信
94 59.44.33.5 59.44.33.5 辽宁省沈阳市 大岩数据IDC机房(中央政府楼上)
95 59.44.33.6 59.44.33.8 辽宁省沈阳市 电信
96 59.44.33.9 59.44.33.9 辽宁省沈阳市 欣和网络
97 59.44.33.10 59.44.33.11 辽宁省沈阳市 电信
98 59.44.33.12 59.44.33.13 辽宁省沈阳市 欣和网络
99 59.44.33.14 59.44.33.221 辽宁省沈阳市 电信
100 59.44.33.222 59.44.33.222 辽宁省沈阳市皇姑区 点击网吧(三台子芙蓉市场旁)
101 59.44.33.223 59.44.34.21 辽宁省沈阳市 电信
102 59.44.34.22 59.44.34.22 辽宁省沈阳市和平区 南市天利网吧
103 59.44.34.23 59.44.34.65 辽宁省沈阳市 电信
104 59.44.34.66 59.44.34.66 辽宁省沈阳市沈河区 顺迎网吧(万寿寺街126车站)
105 59.44.34.67 59.44.34.89 辽宁省沈阳市 电信
106 59.44.34.90 59.44.34.90 辽宁省沈阳市 西塔MK仁和网吧
107 59.44.34.91 59.44.34.113 辽宁省沈阳市 电信
108 59.44.34.114 59.44.34.114 辽宁省沈阳市 五爱市场附近雷速网吧
109 59.44.34.115 59.44.34.137 辽宁省沈阳市 电信
110 59.44.34.138 59.44.34.138 辽宁省沈阳市和平区 万通网吧旗舰店(南市)
111 59.44.34.139 59.44.36.41 辽宁省沈阳市 电信
112 59.44.36.42 59.44.36.46 辽宁省沈阳市 沈阳国通通信工程有限公司
113 59.44.36.47 59.44.36.113 辽宁省沈阳市 电信
114 59.44.36.114 59.44.36.114 辽宁省沈阳市皇姑区 蓝点网吧(党校附近)
115 59.44.36.115 59.44.36.117 辽宁省沈阳市 电信
116 59.44.36.118 59.44.36.118 辽宁省沈阳市皇姑区 E时代网吧
117 59.44.36.119 59.44.36.121 辽宁省沈阳市 电信
118 59.44.36.122 59.44.36.122 辽宁省沈阳市 E时代网络A.B区
119 59.44.36.123 59.44.36.133 辽宁省沈阳市 电信
120 59.44.36.134 59.44.36.134 辽宁省沈阳市 E时代网吧(辽宁大学附近)
121 59.44.36.135 59.44.36.149 辽宁省沈阳市 电信
122 59.44.36.150 59.44.36.150 辽宁省沈阳市皇姑区 北行硬石网络2部(沈阳工程学院对面)
123 59.44.36.151 59.44.36.197 辽宁省沈阳市 电信
124 59.44.36.198 59.44.36.198 辽宁省沈阳市皇姑区 金峰网吧
125 59.44.36.199 59.44.36.205 辽宁省沈阳市 电信
126 59.44.36.206 59.44.36.206 辽宁省沈阳市皇姑区 文博网吧(二部)
127 59.44.36.207 59.44.36.217 辽宁省沈阳市 电信
128 59.44.36.218 59.44.36.218 辽宁省沈阳市 蓝海网络俱乐部
129 59.44.36.219 59.44.36.229 辽宁省沈阳市 电信
130 59.44.36.230 59.44.36.230 辽宁省沈阳市苏家屯区 超音速网吧(辽中医对过)
131 59.44.36.231 59.44.36.233 辽宁省沈阳市 电信
132 59.44.36.234 59.44.36.234 辽宁省沈阳市皇姑区 绿云大学网吧(辽宁大学附近)
133 59.44.36.235 59.44.36.237 辽宁省沈阳市 电信
134 59.44.36.238 59.44.36.238 辽宁省沈阳市皇姑区 浩森网吧心怡店(辽宁大学附近)
135 59.44.36.239 59.44.36.241 辽宁省沈阳市 电信
136 59.44.36.242 59.44.36.242 辽宁省沈阳市 师范大学北门休闲广场网吧
137 59.44.36.243 59.44.37.55 辽宁省沈阳市 电信
138 59.44.37.56 59.44.37.59 辽宁省沈阳市沈河区 黑骑士网吧(大南街29号)电信出口
139 59.44.37.60 59.44.37.89 辽宁省沈阳市 电信
140 59.44.37.90 59.44.37.90 辽宁省沈阳市皇姑区 长兴网吧
141 59.44.37.91 59.44.37.93 辽宁省沈阳市 电信
142 59.44.37.94 59.44.37.94 辽宁省沈阳市 绿云网吧
143 59.44.37.95 59.44.37.121 辽宁省沈阳市 电信
144 59.44.37.122 59.44.37.122 辽宁省沈阳市 北行附近博克网吧
145 59.44.37.123 59.44.37.169 辽宁省沈阳市 电信
146 59.44.37.170 59.44.37.170 辽宁省沈阳市皇姑区 e时代网吧(塔弯加油站旁)
147 59.44.37.171 59.44.37.209 辽宁省沈阳市 电信
148 59.44.37.210 59.44.37.210 辽宁省沈阳市皇姑区 智能网吧
149 59.44.37.211 59.44.37.213 辽宁省沈阳市 电信
150 59.44.37.214 59.44.37.214 辽宁省沈阳市皇姑区 塔弯巍麟网吧
151 59.44.37.215 59.44.37.249 辽宁省沈阳市 电信
152 59.44.37.250 59.44.37.250 辽宁省沈阳市 联通家园网吧
153 59.44.37.251 59.44.37.253 辽宁省沈阳市 电信
154 59.44.37.254 59.44.37.254 辽宁省沈阳市 新家乐网吧
155 59.44.37.255 59.44.38.5 辽宁省沈阳市 电信
156 59.44.38.6 59.44.38.6 辽宁省沈阳市和平区 砂山街天利网吧
157 59.44.38.7 59.44.38.73 辽宁省沈阳市 电信
158 59.44.38.74 59.44.38.74 辽宁省沈阳市和平区 砂山惠滨网吧
159 59.44.38.75 59.44.38.77 辽宁省沈阳市 电信
160 59.44.38.78 59.44.38.78 辽宁省沈阳市和平区 南十马路颠峰网吧
161 59.44.38.79 59.44.38.177 辽宁省沈阳市 电信
162 59.44.38.178 59.44.38.178 辽宁省沈阳市 金都花园小区
163 59.44.38.179 59.44.38.181 辽宁省沈阳市 电信
164 59.44.38.182 59.44.38.182 辽宁省沈阳市 南风雅阁小区
165 59.44.38.183 59.44.38.221 辽宁省沈阳市 电信
166 59.44.38.222 59.44.38.222 辽宁省沈阳市 北新区虎石台镇财富广场腾龙网吧
167 59.44.38.223 59.44.39.0 辽宁省沈阳市 电信
168 59.44.39.1 59.44.39.32 辽宁省沈阳市 沈阳广电电信合作宽带
169 59.44.39.33 59.44.39.41 辽宁省沈阳市 电信
170 59.44.39.42 59.44.39.42 辽宁省沈阳市 沈阳音乐学院南校区旁的任逍遥网吧9部
171 59.44.39.43 59.44.39.49 辽宁省沈阳市 电信
172 59.44.39.50 59.44.39.50 辽宁省沈阳市东陵区 鑫洋网吧
173 59.44.39.51 59.44.39.53 辽宁省沈阳市 电信
174 59.44.39.54 59.44.39.54 辽宁省沈阳市沈河区 惠工板行附近虹阳网络旗舰店
175 59.44.39.55 59.44.39.57 辽宁省沈阳市 电信
176 59.44.39.58 59.44.39.58 辽宁省沈阳市东陵区 黄金学院鑫洋网吧
177 59.44.39.59 59.44.41.29 辽宁省沈阳市 电信
178 59.44.41.30 59.44.41.30 辽宁省沈阳市沈河区 电信万维直供营业厅
179 59.44.41.31 59.44.41.65 辽宁省沈阳市 电信
180 59.44.41.66 59.44.41.66 辽宁省沈阳市沈河区 缘航网吧
181 59.44.41.67 59.44.41.93 辽宁省沈阳市 电信
182 59.44.41.94 59.44.41.94 辽宁省沈阳市沈河区 万通网吧(五爱加油站北店)
183 59.44.41.95 59.44.41.145 辽宁省沈阳市 电信
184 59.44.41.146 59.44.41.146 辽宁省沈阳市沈河区 易路网吧(五爱店)
185 59.44.41.147 59.44.41.197 辽宁省沈阳市 电信
186 59.44.41.198 59.44.41.198 辽宁省沈阳市 中街附近龙宇网苑
187 59.44.41.199 59.44.43.5 辽宁省沈阳市 电信
188 59.44.43.6 59.44.43.6 辽宁省沈阳市和平区 智能网吧(东北大学附近)
189 59.44.43.7 59.44.43.25 辽宁省沈阳市 电信
190 59.44.43.26 59.44.43.26 辽宁省沈阳市 超音速网吧(辽中医高职分院对过)
191 59.44.43.27 59.44.43.191 辽宁省沈阳市 电信
192 59.44.43.192 59.44.43.255 辽宁省沈阳市浑南区 东软集团有限公司电信专线
193 59.44.44.0 59.44.44.29 辽宁省沈阳市 电信
194 59.44.44.30 59.44.44.30 辽宁省沈阳市皇姑区 时尚星网吧
195 59.44.44.31 59.44.44.161 辽宁省沈阳市 电信
196 59.44.44.162 59.44.44.162 辽宁省沈阳市辽中区 星梦缘网吧
197 59.44.44.163 59.44.46.255 辽宁省沈阳市 电信
198 59.44.47.0 59.44.47.255 辽宁省沈阳市浑南区 电信数据中心
199 59.44.48.0 59.44.48.255 辽宁省沈阳市 电信
200 59.44.49.0 59.44.49.255 辽宁省沈阳市浑南区 电信数据中心
201 59.44.50.0 59.44.59.255 辽宁省沈阳市 沈阳广电电信合作宽带
202 59.44.60.0 59.44.61.105 辽宁省沈阳市 电信
203 59.44.61.106 59.44.61.106 辽宁省沈阳市和平区 砂山街动力先锋网吧
204 59.44.61.107 59.44.61.137 辽宁省沈阳市 电信
205 59.44.61.138 59.44.61.138 辽宁省沈阳市 新华网吧
206 59.44.61.139 59.44.61.189 辽宁省沈阳市 电信
207 59.44.61.190 59.44.61.190 辽宁省沈阳市 苏家屯区腾龙网苑
208 59.44.61.191 59.44.61.241 辽宁省沈阳市 电信
209 59.44.61.242 59.44.61.242 辽宁省沈阳市 苏家屯区亿顺通网吧
210 59.44.61.243 59.44.61.249 辽宁省沈阳市 电信
211 59.44.61.250 59.44.61.250 辽宁省沈阳市 苏家屯区如意网苑
212 59.44.61.251 59.44.61.251 辽宁省沈阳市 苏家屯区雨辰网吧(桂花市场北门)
213 59.44.61.252 59.44.63.255 辽宁省沈阳市 电信
214 59.45.13.0 59.45.13.2 辽宁省沈阳市 电信
215 59.45.13.3 59.45.13.3 辽宁省沈阳市 网迷俱乐部网吧
216 59.45.13.4 59.45.13.4 辽宁省沈阳市 电信
217 59.45.13.5 59.45.13.5 辽宁省沈阳市皇姑区 陵山路松北网吧
218 59.45.13.6 59.45.13.10 辽宁省沈阳市 电信
219 59.45.13.14 59.45.13.26 辽宁省沈阳市 电信
220 59.45.13.28 59.45.13.30 辽宁省沈阳市 电信
221 59.45.13.32 59.45.13.105 辽宁省沈阳市 电信
222 59.45.13.107 59.45.13.237 辽宁省沈阳市 电信
223 59.45.13.239 59.45.13.241 辽宁省沈阳市 电信
224 59.45.13.243 59.45.13.255 辽宁省沈阳市 电信
225 59.45.23.245 59.45.23.245 辽宁省沈阳市大东区 前卫网吧
226 59.45.81.193 59.45.81.254 辽宁省沈阳市 鹏博士长城宽带(本溪电信出口)
227 59.45.202.2 59.45.202.2 辽宁省沈阳市 苏家屯区公园西门圣乙网吧
228 59.45.202.3 59.45.202.3 辽宁省沈阳市 苏家屯区加工厂众易网吧
229 59.45.202.34 59.45.202.34 辽宁省沈阳市 超群网吧
230 59.45.202.41 59.45.202.41 辽宁省沈阳市 英图网吧(太原街东舜百货5楼)
231 59.45.213.12 59.45.213.12 辽宁省沈阳市 绿云网吧
232 59.46.0.0 59.46.15.255 辽宁省沈阳市浑南区 电信数据中心
233 59.46.16.0 59.46.17.243 辽宁省沈阳市 电信数据中心
234 59.46.17.244 59.46.17.247 辽宁省沈阳市沈河区 上海上汽大众汽车销售有限公司电信专线
235 59.46.17.248 59.46.19.191 辽宁省沈阳市 电信数据中心
236 59.46.19.192 59.46.19.223 辽宁省沈阳市浑南区 沈阳新松机器人自动化股份有限公司电信专线
237 59.46.19.224 59.46.19.255 辽宁省沈阳市 电信数据中心
238 59.46.20.0 59.46.20.255 辽宁省沈阳市 北京仁讯科技有限公司电信数据中心
239 59.46.21.0 59.46.32.55 辽宁省沈阳市 电信数据中心
240 59.46.32.56 59.46.32.63 辽宁省沈阳市沈河区 东北煤田地质局电信专线
241 59.46.32.64 59.46.32.120 辽宁省沈阳市 电信数据中心
242 59.46.32.121 59.46.32.124 辽宁省沈阳市 化工大学科亚学院(电信出口)
243 59.46.32.125 59.46.33.155 辽宁省沈阳市 电信数据中心
244 59.46.33.156 59.46.33.159 辽宁省沈阳市 方正宽带(电信出口)(沈阳卓方广告有限公司租用)
245 59.46.33.160 59.46.33.167 辽宁省沈阳市 电信数据中心
246 59.46.33.168 59.46.33.171 辽宁省沈阳市 方正宽带(电信出口)(沈阳卓方广告有限公司租用)
247 59.46.33.172 59.46.34.211 辽宁省沈阳市 电信数据中心
248 59.46.34.212 59.46.34.215 辽宁省沈阳市和平区 辽宁省粮食发展集团有限责任公司电信专线
249 59.46.34.216 59.46.35.100 辽宁省沈阳市 电信数据中心
250 59.46.35.101 59.46.38.17 辽宁省沈阳市浑南区 化工大学科亚学院宿舍楼电信专线
251 59.46.38.18 59.46.38.18 辽宁省沈阳市和平区 辽宁日报传媒集团(青年大街356号)
252 59.46.38.19 59.46.39.255 辽宁省沈阳市浑南区 化工大学科亚学院宿舍楼电信专线
253 59.46.40.0 59.46.41.139 辽宁省沈阳市 电信数据中心
254 59.46.41.140 59.46.41.141 辽宁省沈阳市沈河区 幻想互联电信数据中心节点
255 59.46.41.142 59.46.42.79 辽宁省沈阳市 电信数据中心
256 59.46.42.80 59.46.42.95 辽宁省沈阳市 沈阳市第六人民医院(电信出口)
257 59.46.42.96 59.46.44.255 辽宁省沈阳市 电信数据中心
258 59.46.45.0 59.46.45.15 辽宁省沈阳市 亿网宽带(电信出口)
259 59.46.45.16 59.46.46.64 辽宁省沈阳市 电信数据中心
260 59.46.46.65 59.46.46.128 辽宁省沈阳市和平区 沈阳广播电视大学(电信出口)
261 59.46.46.129 59.46.47.255 辽宁省沈阳市 电信数据中心
262 59.46.48.0 59.46.48.159 辽宁省沈阳市 电信
263 59.46.48.160 59.46.48.191 辽宁省沈阳市皇姑区 中国石油天然气股份有限公司辽宁销售分公司(电信出口)
264 59.46.48.192 59.46.49.23 辽宁省沈阳市 电信
265 59.46.49.24 59.46.49.27 辽宁省沈阳市于洪区 上海优尼斯工业设备销售有限公司沈阳分公司电信专线
266 59.46.49.28 59.46.51.95 辽宁省沈阳市 电信
267 59.46.51.96 59.46.51.127 辽宁省沈阳市和平区 沈阳广播电视台(电信出口)
268 59.46.51.128 59.46.51.175 辽宁省沈阳市 电信
269 59.46.51.176 59.46.51.191 辽宁省沈阳市和平区 沈阳华人大酒店电信专线
270 59.46.51.192 59.46.53.143 辽宁省沈阳市 电信
271 59.46.53.144 59.46.53.151 辽宁省沈阳市 沈阳电力建设总公司(电信出口)
272 59.46.53.152 59.46.53.255 辽宁省沈阳市 电信
273 59.46.54.0 59.46.54.63 辽宁省沈阳市 亿网宽带(电信出口)
274 59.46.54.64 59.46.56.92 辽宁省沈阳市 电信
275 59.46.56.93 59.46.56.255 辽宁省沈阳市于洪区 沈阳广视科技有限公司电信专线
276 59.46.57.0 59.46.57.199 辽宁省沈阳市 电信
277 59.46.57.200 59.46.57.203 辽宁省沈阳市沈河区 上海钰申金融信息服务有限公司电信专线
278 59.46.57.204 59.46.57.224 辽宁省沈阳市 电信
279 59.46.57.225 59.46.57.240 辽宁省沈阳市沈河区 丰田金杯技师学院宿舍楼(电信出口)
280 59.46.57.241 59.46.58.159 辽宁省沈阳市 电信
281 59.46.58.160 59.46.58.191 辽宁省沈阳市沈北新区 辽宁广播电视大学(电信出口)
282 59.46.58.192 59.46.59.15 辽宁省沈阳市 电信
283 59.46.59.16 59.46.59.23 辽宁省沈阳市于洪区 沈阳医学院学生宿舍楼电信专线
284 59.46.59.24 59.46.65.96 辽宁省沈阳市 电信
285 59.46.65.97 59.46.65.128 辽宁省沈阳市沈北新区 沈阳航空工业学院(电信出口)
286 59.46.65.129 59.46.66.32 辽宁省沈阳市 电信
287 59.46.66.33 59.46.66.64 辽宁省沈阳市沈北新区 辽宁省交通高等专科学校电信专线
288 59.46.66.65 59.46.67.247 辽宁省沈阳市 电信
289 59.46.67.248 59.46.68.7 辽宁省沈阳市 方正宽带(电信出口)(沈阳卓方广告有限公司租用)
290 59.46.68.8 59.46.72.240 辽宁省沈阳市 电信
291 59.46.72.241 59.46.73.0 沈阳市东陵区 沈阳市东陵区广播电视局(电信出口)
292 59.46.73.1 59.46.75.31 辽宁省沈阳市 电信
293 59.46.75.32 59.46.75.47 辽宁省沈阳市 方正宽带(电信出口)(沈阳卓方广告有限公司租用)
294 59.46.75.48 59.46.77.219 辽宁省沈阳市 电信
295 59.46.77.220 59.46.77.223 辽宁省沈阳市沈北新区 沈阳碰碰凉冷饮食品有限公司电信专线
296 59.46.77.224 59.46.78.80 辽宁省沈阳市 电信
297 59.46.78.81 59.46.78.96 辽宁省沈阳市 化工大学科亚学院(电信出口)
298 59.46.78.97 59.46.79.255 辽宁省沈阳市 电信
299 59.46.80.0 59.46.81.255 辽宁省沈阳市浑南区 电信数据中心
300 59.46.82.0 59.46.82.128 辽宁省沈阳市 电信
301 59.46.82.129 59.46.82.160 沈阳市皇姑区 辽宁省农村经济委员会信息中心(电信出口)
302 59.46.82.161 59.46.83.63 辽宁省沈阳市 电信
303 59.46.83.64 59.46.83.95 辽宁省沈阳市浑南区 沈阳市浑南新区管理委员会电信专线
304 59.46.83.96 59.46.89.15 辽宁省沈阳市 电信
305 59.46.89.16 59.46.89.31 辽宁省沈阳市和平区 教师进修学校电信专线
306 59.46.89.32 59.46.91.227 辽宁省沈阳市 电信
307 59.46.91.228 59.46.91.231 辽宁省沈阳市沈河区 中美大都会电信专线
308 59.46.91.232 59.46.92.32 辽宁省沈阳市 电信
309 59.46.92.33 59.46.92.64 辽宁省沈阳市皇姑区 辽宁省招生考试办公室(电信出口)
310 59.46.92.65 59.46.93.64 辽宁省沈阳市 电信
311 59.46.93.65 59.46.93.128 辽宁省沈阳市沈北新区 辽宁东北新闻网络传播中心(电信出口)
312 59.46.93.129 59.46.94.127 辽宁省沈阳市 电信
313 59.46.94.128 59.46.94.159 辽宁省沈阳市 中国平安人寿保险股份有限公司辽宁分公司电信专线
314 59.46.94.160 59.46.97.63 辽宁省沈阳市 电信
315 59.46.97.64 59.46.97.71 辽宁省沈阳市沈河区 毕马威企业咨询(中国)有限公司沈阳分公司电信专线
316 59.46.97.72 59.46.98.203 辽宁省沈阳市 电信
317 59.46.98.204 59.46.98.207 辽宁省沈阳市铁西区 沈阳市万通汽车置业培训学校电信专线
318 59.46.98.208 59.46.100.95 辽宁省沈阳市 电信
319 59.46.100.96 59.46.100.127 辽宁省沈阳市 沈阳荣科科技工程有限公司(电信出口)
320 59.46.100.128 59.46.102.223 辽宁省沈阳市 电信
321 59.46.102.224 59.46.102.231 辽宁省沈阳市大东区 沈阳科华电信工程有限公司电信节点
322 59.46.102.232 59.46.103.95 辽宁省沈阳市 电信
323 59.46.103.96 59.46.103.99 辽宁省沈阳市沈北新区 沈阳碰碰凉冷饮食品有限公司电信专线
324 59.46.103.100 59.46.103.223 辽宁省沈阳市 电信
325 59.46.103.224 59.46.103.231 辽宁省沈阳市沈北新区 沈阳沈北物流公共信息服务有限公司电信专线
326 59.46.103.232 59.46.103.255 辽宁省沈阳市 电信
327 59.46.104.0 59.46.111.255 辽宁省沈阳市 沈阳广电电信合作宽带
328 59.46.112.0 59.46.115.175 辽宁省沈阳市 电信
329 59.46.115.176 59.46.115.191 辽宁省沈阳市浑南区 沈阳浑南网络通讯有限公司电信数据中心
330 59.46.115.192 59.46.115.207 辽宁省沈阳市 电信
331 59.46.115.208 59.46.115.223 辽宁省沈阳市浑南区 沈阳浑南网络通讯有限公司电信数据中心
332 59.46.115.224 59.46.120.7 辽宁省沈阳市 电信
333 59.46.120.8 59.46.120.11 辽宁省沈阳市苏家屯区 临空旅游管委会电信专线
334 59.46.120.12 59.46.125.47 辽宁省沈阳市 电信
335 59.46.125.48 59.46.125.55 辽宁省沈阳市皇姑区 中国医科大学附属第四医院电信专线
336 59.46.125.56 59.46.127.255 辽宁省沈阳市 电信
337 59.47.9.0 59.47.9.63 辽宁省沈阳市 鹏博士长城宽带(本溪电信出口)
338 59.47.240.0 59.47.255.255 辽宁省沈阳市 电信
339 59.73.0.0 59.73.15.255 辽宁省沈阳市 沈阳理工大学
340 59.73.16.0 59.73.23.255 辽宁省沈阳市 沈阳工程学院
341 59.73.128.0 59.73.167.255 辽宁省沈阳市 沈阳航空工业学院
342 59.79.112.0 59.79.113.255 辽宁省沈阳市 辽宁金融职业学院
343 59.108.128.141 59.108.128.141 辽宁省沈阳市 方正宽带DNS服务器
344 60.10.69.64 60.10.69.127 辽宁省沈阳市 鹏博士长城宽带(廊坊联通出口)
345 60.10.71.0 60.10.71.255 辽宁省沈阳市 鹏博士长城宽带(廊坊联通出口)
346 60.16.0.0 60.16.0.255 辽宁省沈阳市沈河区 联通
347 60.16.1.0 60.16.1.255 辽宁省沈阳市大东区 联通
348 60.16.2.0 60.16.9.255 辽宁省沈阳市 联通
349 60.16.10.0 60.16.10.255 辽宁省沈阳市大东区 联通
350 60.16.11.0 60.16.11.62 辽宁省沈阳市 联通
351 60.16.11.63 60.16.11.63 辽宁省沈阳市大东区 珠林桥任逍遥6部网吧
352 60.16.11.64 60.16.22.255 辽宁省沈阳市 联通
353 60.16.23.0 60.16.23.255 辽宁省沈阳市于洪区 联通
354 60.16.24.0 60.16.27.125 辽宁省沈阳市 联通
355 60.16.27.126 60.16.27.126 辽宁省沈阳市 沈和区齐天网友俱乐部(中街)
356 60.16.27.127 60.16.31.92 辽宁省沈阳市 联通
357 60.16.31.93 60.16.31.93 辽宁省沈阳市 火炬大厦
358 60.16.31.94 60.16.41.255 辽宁省沈阳市 联通
359 60.16.42.0 60.16.42.255 辽宁省沈阳市于洪区 联通
360 60.16.43.0 60.16.49.255 辽宁省沈阳市 联通
361 60.16.50.0 60.16.51.255 辽宁省沈阳市 (皇姑区/于洪区)联通
362 60.16.52.0 60.16.53.255 辽宁省沈阳市 联通
363 60.16.54.0 60.16.54.255 辽宁省沈阳市皇姑区 联通
364 60.16.55.0 60.16.55.255 辽宁省沈阳市 (铁西区)联通
365 60.16.56.0 60.16.64.193 辽宁省沈阳市 联通
366 60.16.64.194 60.16.64.194 辽宁省沈阳市 万豪14楼贸易部
367 60.16.64.195 60.16.64.255 辽宁省沈阳市 联通
368 60.16.65.0 60.16.65.255 辽宁省沈阳市皇姑区 联通
369 60.16.66.0 60.16.66.255 辽宁省沈阳市 联通
370 60.16.67.0 60.16.67.255 辽宁省沈阳市皇姑区 联通
371 60.16.68.0 60.16.68.255 辽宁省沈阳市 联通
372 60.16.69.0 60.16.69.255 辽宁省沈阳市 (黄姑区)联通
373 60.16.70.0 60.16.74.255 辽宁省沈阳市皇姑区 联通
374 60.16.75.0 60.16.75.255 辽宁省沈阳市 联通
375 60.16.76.0 60.16.76.255 辽宁省沈阳市和平区 联通
376 60.16.77.0 60.16.77.255 辽宁省沈阳市皇姑区 联通
377 60.16.78.0 60.16.83.255 辽宁省沈阳市和平区 联通
378 60.16.84.0 60.16.84.177 辽宁省沈阳市大东区 联通
379 60.16.84.178 60.16.84.178 辽宁省沈阳市大东区 鲲鹏网吧
380 60.16.84.179 60.16.84.255 辽宁省沈阳市大东区 联通
381 60.16.85.0 60.16.87.255 辽宁省沈阳市 (皇姑区/于洪区)联通
382 60.16.88.0 60.16.108.67 辽宁省沈阳市 联通
383 60.16.108.68 60.16.108.68 辽宁省沈阳市 卡斯特网络
384 60.16.108.69 60.16.109.39 辽宁省沈阳市 联通
385 60.16.109.40 60.16.109.40 辽宁省沈阳市 沈阳化工学院
386 60.16.109.41 60.16.117.17 辽宁省沈阳市 联通
387 60.16.117.18 60.16.117.18 辽宁省沈阳市皇姑区 工艺美校
388 60.16.117.19 60.16.119.255 辽宁省沈阳市 联通
389 60.16.120.0 60.16.120.255 辽宁省沈阳市和平区 联通
390 60.16.121.0 60.16.121.255 辽宁省沈阳市 联通
391 60.16.122.0 60.16.122.255 辽宁省沈阳市和平区 联通
392 60.16.123.0 60.16.123.255 辽宁省沈阳市皇姑区 联通
393 60.16.124.0 60.16.125.255 辽宁省沈阳市 联通
394 60.16.126.0 60.16.126.255 辽宁省沈阳市和平区 联通
395 60.16.127.0 60.16.135.255 辽宁省沈阳市 联通
396 60.16.136.0 60.16.136.255 辽宁省沈阳市和平区 联通
397 60.16.137.0 60.16.139.255 辽宁省沈阳市皇姑区 联通
398 60.16.140.0 60.16.155.255 辽宁省沈阳市 联通
399 60.16.156.0 60.16.159.255 辽宁省沈阳市大东区 联通
400 60.16.160.0 60.16.172.255 辽宁省沈阳市 联通
401 60.16.173.0 60.16.173.255 辽宁省沈阳市苏家屯区 联通
402 60.16.174.0 60.16.174.255 辽宁省沈阳市 (铁西区)联通
403 60.16.175.0 60.16.191.255 辽宁省沈阳市 联通
404 60.16.192.0 60.16.207.255 辽宁省沈阳市皇姑区 联通
405 60.16.208.0 60.16.216.255 辽宁省沈阳市 联通
406 60.16.217.0 60.16.217.255 辽宁省沈阳市 (铁西区)联通
407 60.16.218.0 60.16.226.255 辽宁省沈阳市 联通
408 60.16.227.0 60.16.227.255 辽宁省沈阳市皇姑区 联通
409 60.16.228.0 60.16.236.255 辽宁省沈阳市 联通
410 60.16.237.0 60.16.237.255 辽宁省沈阳市皇姑区 联通
411 60.16.238.0 60.17.1.29 辽宁省沈阳市 联通
412 60.17.1.30 60.17.1.30 辽宁省沈阳市 高登国际大厦
413 60.17.1.31 60.17.8.161 辽宁省沈阳市 联通
414 60.17.8.162 60.17.8.162 辽宁省沈阳市 飞飞网吧(九中附近)
415 60.17.8.163 60.17.16.255 辽宁省沈阳市 联通
416 60.17.17.0 60.17.17.178 辽宁省沈阳市和平区 联通
417 60.17.17.179 60.17.17.179 辽宁省沈阳市 高登国际大厦
418 60.17.17.180 60.17.17.255 辽宁省沈阳市和平区 联通
419 60.17.18.0 60.17.18.135 辽宁省沈阳市 联通
420 60.17.18.136 60.17.18.136 辽宁省沈阳市 北方汽修职业学校
421 60.17.18.137 60.17.18.232 辽宁省沈阳市 联通
422 60.17.18.233 60.17.18.233 辽宁省沈阳市 沈河区高登国际大厦
423 60.17.18.234 60.17.22.25 辽宁省沈阳市 联通
424 60.17.22.26 60.17.22.26 辽宁省沈阳市 省沈阳音乐学院南校区
425 60.17.22.27 60.17.25.255 辽宁省沈阳市 联通
426 60.17.26.0 60.17.26.255 辽宁省沈阳市和平区 联通
427 60.17.27.0 60.17.31.255 辽宁省沈阳市 联通
428 60.17.32.0 60.17.46.255 辽宁省沈阳市 (铁西区)联通
429 60.17.47.0 60.17.57.255 辽宁省沈阳市 联通
430 60.17.58.0 60.17.58.255 辽宁省沈阳市沈河区 联通
431 60.17.59.0 60.17.59.255 辽宁省沈阳市 联通
432 60.17.60.0 60.17.67.255 辽宁省沈阳市皇姑区 联通
433 60.17.68.0 60.17.78.255 辽宁省沈阳市 联通
434 60.17.79.0 60.17.81.255 辽宁省沈阳市 (铁西区)联通
435 60.17.82.0 60.17.119.255 辽宁省沈阳市 联通
436 60.17.120.0 60.17.120.255 辽宁省沈阳市皇姑区 联通
437 60.17.121.0 60.17.127.255 辽宁省沈阳市 联通
438 60.18.139.9 60.18.139.9 辽宁省沈阳市皇姑区 联友网吧
439 60.18.168.234 60.18.168.234 辽宁省沈阳市皇姑区 联友网吧
440 60.23.240.19 60.23.240.19 辽宁省沈阳市 东阳阁IT饭店
441 61.161.128.0 61.161.130.236 辽宁省沈阳市 联通
442 61.161.130.237 61.161.130.237 辽宁省沈阳市 辽宁省农委农业信息采集监管平台
443 61.161.130.238 61.161.132.147 辽宁省沈阳市 联通
444 61.161.132.148 61.161.132.148 辽宁省沈阳市 城市学院网络智能办公系统
445 61.161.132.149 61.161.155.201 辽宁省沈阳市 联通
446 61.161.155.202 61.161.155.203 辽宁省沈阳市 外事服务学校(南市校区)
447 61.161.155.204 61.161.156.47 辽宁省沈阳市 联通
448 61.161.156.48 61.161.156.59 辽宁省沈阳市大东区 航空城民航社区网络实验室(联通出口)
449 61.161.156.60 61.161.182.33 辽宁省沈阳市 联通
450 61.161.182.34 61.161.182.34 辽宁省沈阳市铁西区 沈阳百事佳英菲尼迪汽车销售服务有限公司
451 61.161.182.35 61.161.190.249 辽宁省沈阳市 联通
452 61.161.190.250 61.161.190.250 辽宁省沈阳市沈河区 汉庭酒店沈阳南塔街文萃路店
453 61.161.190.251 61.161.218.255 辽宁省沈阳市 联通
454 61.161.219.0 61.161.219.15 辽宁省沈阳市沈北新区 沈阳北软信息职业技术学院联通专线
455 61.161.219.16 61.161.219.141 辽宁省沈阳市 联通
456 61.161.219.142 61.161.219.142 辽宁省沈阳市沈北新区 沈阳工程学院(联通出口)
457 61.161.219.143 61.161.255.255 辽宁省沈阳市 联通
458 61.176.0.0 61.176.34.255 辽宁省沈阳市 联通
459 61.176.35.0 61.176.35.255 辽宁省沈阳市大东区 联通
460 61.176.36.0 61.176.42.163 辽宁省沈阳市 联通
461 61.176.42.164 61.176.42.164 辽宁省沈阳市 新城子区大辛二村智能网吧
462 61.176.42.165 61.176.44.255 辽宁省沈阳市 联通
463 61.176.45.0 61.176.45.255 辽宁省沈阳市沈河区 联通
464 61.176.46.0 61.176.48.255 辽宁省沈阳市 联通
465 61.176.49.0 61.176.49.255 辽宁省沈阳市沈河区 联通
466 61.176.50.0 61.176.64.255 辽宁省沈阳市 联通
467 61.176.65.0 61.176.65.255 辽宁省沈阳市大东区 联通
468 61.176.66.0 61.176.81.255 辽宁省沈阳市 联通
469 61.176.84.0 61.176.110.255 辽宁省沈阳市 联通
470 61.176.112.0 61.176.127.255 辽宁省沈阳市 联通
471 61.189.0.0 61.189.1.136 辽宁省沈阳市 联通
472 61.189.1.137 61.189.1.137 辽宁省沈阳市 联通节点
473 61.189.1.138 61.189.7.160 辽宁省沈阳市 联通
474 61.189.7.161 61.189.7.161 辽宁省沈阳市 联通节点
475 61.189.7.162 61.189.19.255 辽宁省沈阳市 联通
476 61.189.20.0 61.189.20.255 辽宁省沈阳市 北京蓝汛通信技术有限责任公司CDN节点(联通)
477 61.189.21.0 61.189.21.255 辽宁省沈阳市 联通
478 61.189.23.0 61.189.30.9 辽宁省沈阳市 联通
479 61.189.30.10 61.189.30.10 辽宁省沈阳市东陵区 理工大学附近红颜网吧
480 61.189.30.11 61.189.30.25 辽宁省沈阳市 联通
481 61.189.30.26 61.189.30.26 辽宁省沈阳市和平区 绿云网吧
482 61.189.30.27 61.189.30.37 辽宁省沈阳市 联通
483 61.189.30.38 61.189.30.38 辽宁省沈阳市 进化网吧
484 61.189.30.39 61.189.30.65 辽宁省沈阳市 联通
485 61.189.30.66 61.189.30.66 辽宁省沈阳市大东区 四海网吧
486 61.189.30.67 61.189.30.89 辽宁省沈阳市 联通
487 61.189.30.90 61.189.30.90 辽宁省沈阳市和平区 金双马网苑
488 61.189.30.91 61.189.30.105 辽宁省沈阳市 联通
489 61.189.30.106 61.189.30.106 辽宁省沈阳市铁西区 添园网吧(铁西百货后面)
490 61.189.30.107 61.189.30.117 辽宁省沈阳市 联通
491 61.189.30.118 61.189.30.118 辽宁省沈阳市铁西区 超级时代网吧(南六西路54号)
492 61.189.30.119 61.189.30.125 辽宁省沈阳市 联通
493 61.189.30.126 61.189.30.126 辽宁省沈阳市于洪区 陵东街绿云网吧
494 61.189.30.127 61.189.30.129 辽宁省沈阳市 联通
495 61.189.30.130 61.189.30.130 辽宁省沈阳市 沈阳大学附近启迪网吧
496 61.189.30.131 61.189.30.141 辽宁省沈阳市 联通
497 61.189.30.142 61.189.30.142 辽宁省沈阳市东陵区 泉源三路紫贝壳网苑
498 61.189.30.143 61.189.30.177 辽宁省沈阳市 联通
499 61.189.30.178 61.189.30.178 辽宁省沈阳市和平区 三好街金科网苑(马家鸡架附近)
500 61.189.30.179 61.189.30.181 辽宁省沈阳市 联通
501 61.189.30.182 61.189.30.182 辽宁省沈阳市沈河区 智星网吧
502 61.189.30.183 61.189.30.185 辽宁省沈阳市 联通
503 61.189.30.186 61.189.30.186 辽宁省沈阳市 彩虹网吧
504 61.189.30.187 61.189.30.193 辽宁省沈阳市 联通
505 61.189.30.194 61.189.30.194 辽宁省沈阳市 辽宁电视大学旁鑫家园网吧
506 61.189.30.195 61.189.30.197 辽宁省沈阳市 联通
507 61.189.30.198 61.189.30.198 辽宁省沈阳市沈河区 思雨网吧
508 61.189.30.199 61.189.30.201 辽宁省沈阳市 联通
509 61.189.30.202 61.189.30.202 辽宁省沈阳市沈河区 剀微网吧2部
510 61.189.30.203 61.189.30.217 辽宁省沈阳市 联通
511 61.189.30.218 61.189.30.218 辽宁省沈阳市大东区 草苍路好来网吧
512 61.189.30.219 61.189.30.255 辽宁省沈阳市 联通
513 61.189.31.0 61.189.31.5 辽宁省沈阳市沈河区 /铁西区/大东区
514 61.189.31.6 61.189.31.6 辽宁省沈阳市大东区 兴东网吧
515 61.189.31.7 61.189.31.25 辽宁省沈阳市沈河区 /铁西区/大东区
516 61.189.31.26 61.189.31.26 辽宁省沈阳市大东区 联合路梧桐圆星天网吧
517 61.189.31.27 61.189.31.37 辽宁省沈阳市沈河区 /铁西区/大东区
518 61.189.31.38 61.189.31.38 辽宁省沈阳市大东区 大洋洲网吧
519 61.189.31.39 61.189.31.57 辽宁省沈阳市 联通
520 61.189.31.58 61.189.31.58 辽宁省沈阳市沈河区 东方21自由空间网吧(环路公交小西路站)
521 61.189.31.59 61.189.31.73 辽宁省沈阳市 联通
522 61.189.31.74 61.189.31.74 辽宁省沈阳市大东区 724大兵网苑
523 61.189.31.75 61.189.31.77 辽宁省沈阳市 联通
524 61.189.31.78 61.189.31.78 辽宁省沈阳市 同翔世纪网吧
525 61.189.31.79 61.189.31.101 辽宁省沈阳市 联通
526 61.189.31.102 61.189.31.102 辽宁省沈阳市沈河区 万泉街网事如风网吧
527 61.189.31.103 61.189.31.129 辽宁省沈阳市 联通
528 61.189.31.130 61.189.31.130 辽宁省沈阳市大东区 北海街网络人生网吧
529 61.189.31.131 61.189.31.149 辽宁省沈阳市 联通
530 61.189.31.150 61.189.31.150 辽宁省沈阳市 帅府网苑
531 61.189.31.151 61.189.31.165 辽宁省沈阳市 联通
532 61.189.31.166 61.189.31.166 辽宁省沈阳市沈河区 惠工广场大棚网吧
533 61.189.31.167 61.189.31.181 辽宁省沈阳市 联通
534 61.189.31.182 61.189.31.182 辽宁省沈阳市大东区 大北街含羞草网吧
535 61.189.31.183 61.189.31.185 辽宁省沈阳市 联通
536 61.189.31.186 61.189.31.186 辽宁省沈阳市大东区 鑫天龙网吧
537 61.189.31.187 61.189.31.201 辽宁省沈阳市 联通
538 61.189.31.202 61.189.31.202 辽宁省沈阳市 人顺天网吧
539 61.189.31.203 61.189.31.221 辽宁省沈阳市 联通
540 61.189.31.222 61.189.31.222 辽宁省沈阳市大东区 和睦网吧
541 61.189.31.223 61.189.31.233 辽宁省沈阳市 联通
542 61.189.31.234 61.189.31.234 辽宁省沈阳市 易达网吧2部
543 61.189.31.235 61.189.31.253 辽宁省沈阳市 联通
544 61.189.31.254 61.189.31.254 辽宁省沈阳市沈河区 智宇网络世界
545 61.189.31.255 61.189.32.9 辽宁省沈阳市 联通
546 61.189.32.10 61.189.32.10 辽宁省沈阳市 于红区松山路佳益网吧
547 61.189.32.11 61.189.32.29 辽宁省沈阳市 联通
548 61.189.32.30 61.189.32.30 辽宁省沈阳市沈河区 三元网吧
549 61.189.32.31 61.189.32.37 辽宁省沈阳市 联通
550 61.189.32.38 61.189.32.38 辽宁省沈阳市 moonkun智峰网吧
551 61.189.32.39 61.189.32.65 辽宁省沈阳市 联通
552 61.189.32.66 61.189.32.66 辽宁省沈阳市铁西区 添源网吧
553 61.189.32.67 61.189.32.69 辽宁省沈阳市 联通
554 61.189.32.70 61.189.32.70 辽宁省沈阳市皇姑区 梦之友网吧
555 61.189.32.71 61.189.32.73 辽宁省沈阳市 联通
556 61.189.32.74 61.189.32.74 辽宁省沈阳市 理工大学附近红颜网吧
557 61.189.32.75 61.189.32.77 辽宁省沈阳市 联通
558 61.189.32.78 61.189.32.78 辽宁省沈阳市于洪区 指尖缘网吧
559 61.189.32.79 61.189.32.85 辽宁省沈阳市 联通
560 61.189.32.86 61.189.32.86 辽宁省沈阳市于洪区 电脑眼网吧
561 61.189.32.87 61.189.32.101 辽宁省沈阳市 联通
562 61.189.32.102 61.189.32.102 辽宁省沈阳市 沈阳站红阳网吧
563 61.189.32.103 61.189.32.105 辽宁省沈阳市 联通
564 61.189.32.106 61.189.32.106 辽宁省沈阳市大东区 临河路46号4门银河网吧
565 61.189.32.107 61.189.32.109 辽宁省沈阳市 联通
566 61.189.32.110 61.189.32.110 辽宁省沈阳市东陵区 鸿宝网吧
567 61.189.32.111 61.189.32.113 辽宁省沈阳市 联通
568 61.189.32.114 61.189.32.114 辽宁省沈阳市铁西区 保工街蓝色天空网吧
569 61.189.32.115 61.189.32.177 辽宁省沈阳市 联通
570 61.189.32.178 61.189.32.178 辽宁省沈阳市 师范大学附近世纪网吧
571 61.189.32.179 61.189.32.213 辽宁省沈阳市 联通
572 61.189.32.214 61.189.32.214 辽宁省沈阳市和平区 和平广场附近指间缘网吧
573 61.189.32.215 61.189.32.233 辽宁省沈阳市 联通
574 61.189.32.234 61.189.32.234 辽宁省沈阳市 心情网事网吧(东北大学南门)
575 61.189.32.235 61.189.32.241 辽宁省沈阳市 联通
576 61.189.32.242 61.189.32.242 辽宁省沈阳市 西塔太成网吧
577 61.189.32.243 61.189.33.42 辽宁省沈阳市 联通
578 61.189.33.43 61.189.33.43 辽宁省沈阳市皇姑区 三台子异化网吧
579 61.189.33.44 61.189.33.97 辽宁省沈阳市 联通
580 61.189.33.98 61.189.33.98 辽宁省沈阳市和平区 大洋洲网吧4部
581 61.189.33.99 61.189.33.109 辽宁省沈阳市 联通
582 61.189.33.110 61.189.33.110 辽宁省沈阳市 辽宁人民广播电台(和平区光荣街10号)
583 61.189.33.111 61.189.33.153 辽宁省沈阳市 联通
584 61.189.33.154 61.189.33.154 辽宁省沈阳市铁西区 宁官新月网吧
585 61.189.33.155 61.189.33.169 辽宁省沈阳市 联通
586 61.189.33.170 61.189.33.171 辽宁省沈阳市皇姑区 未来网吧
587 61.189.33.172 61.189.33.241 辽宁省沈阳市 联通
588 61.189.33.242 61.189.33.242 辽宁省沈阳市东陵区 欣跳网吧(东陵路120号)
589 61.189.33.243 61.189.35.7 辽宁省沈阳市 联通
590 61.189.35.8 61.189.35.14 辽宁省沈阳市 教育网
591 61.189.35.15 61.189.37.65 辽宁省沈阳市 联通
592 61.189.37.66 61.189.37.66 辽宁省沈阳市和平区 砂阳路任逍遥网吧
593 61.189.37.67 61.189.38.1 辽宁省沈阳市 联通
594 61.189.38.2 61.189.38.2 辽宁省沈阳市大东区 新年华网苑
595 61.189.38.3 61.189.38.65 辽宁省沈阳市 联通
596 61.189.38.66 61.189.38.66 辽宁省沈阳市大东区 联通家园(吉祥市场旁边)
597 61.189.38.67 61.189.38.245 辽宁省沈阳市 联通
598 61.189.38.246 61.189.38.246 辽宁省沈阳市大东区 小津桥绿云网吧
599 61.189.38.247 61.189.39.61 辽宁省沈阳市 联通
600 61.189.39.62 61.189.39.62 辽宁省沈阳市铁西区 东方21海洋网吧(南七中路与勋望街交叉口东南角)
601 61.189.39.63 61.189.43.9 辽宁省沈阳市 联通
602 61.189.43.10 61.189.43.10 辽宁省沈阳市皇姑区 新联友网吧
603 61.189.43.11 61.189.43.201 辽宁省沈阳市 联通
604 61.189.43.202 61.189.43.202 辽宁省沈阳市皇姑区 众宇网吧
605 61.189.43.203 61.189.47.255 辽宁省沈阳市 联通
606 61.189.48.0 61.189.48.255 辽宁省沈阳市于洪区 联通专线
607 61.189.49.0 61.189.49.245 辽宁省沈阳市法库县 联通专线
608 61.189.49.246 61.189.49.246 辽宁省沈阳市法库县 祥云生态度假酒店办公楼
609 61.189.49.247 61.189.49.255 辽宁省沈阳市法库县 联通专线
610 61.189.50.0 61.189.51.9 辽宁省沈阳市 联通
611 61.189.51.10 61.189.51.10 辽宁省沈阳市 苏家屯区启源任逍遥网吧(三和百货对面)
612 61.189.51.11 61.189.51.65 辽宁省沈阳市 联通
613 61.189.51.66 61.189.51.66 辽宁省沈阳市 苏家屯区天地通任逍遥网苑俱乐部
614 61.189.51.67 61.189.51.249 辽宁省沈阳市 联通
615 61.189.51.250 61.189.51.250 辽宁省沈阳市 任逍遥龙汇网吧
616 61.189.51.251 61.189.56.165 辽宁省沈阳市 联通
617 61.189.56.166 61.189.56.166 辽宁省沈阳市沈北新区 博源任逍遥网吧(虎石台)
618 61.189.56.167 61.189.56.173 辽宁省沈阳市 联通
619 61.189.56.174 61.189.56.174 辽宁省沈阳市 翰轩网吧(沈北新区)
620 61.189.56.175 61.189.58.245 辽宁省沈阳市 联通
621 61.189.58.246 61.189.58.246 辽宁省沈阳市大东区 正祥任逍遥网吧(德增街3号)
622 61.189.58.247 61.189.62.65 辽宁省沈阳市 联通
623 61.189.62.66 61.189.62.66 辽宁省沈阳市 新民市东方21隆兴网吧(兴隆镇)
624 61.189.62.67 61.189.62.109 辽宁省沈阳市 联通
625 61.189.62.110 61.189.62.110 辽宁省沈阳市 太平洋雅梦网苑(站前大街87-7号)
626 61.189.62.111 61.189.63.164 辽宁省沈阳市 联通
627 61.189.63.165 61.189.63.165 辽宁省沈阳市 中意任逍遥网吧(沈辽路88号)
628 61.189.63.166 61.189.63.255 辽宁省沈阳市 联通
629 61.232.163.0 61.232.164.255 辽宁省沈阳市 中移铁通
630 61.235.240.0 61.235.240.255 辽宁省沈阳市 中移铁通
631 61.235.243.0 61.235.243.32 辽宁省沈阳市 中移铁通
632 61.235.243.33 61.235.243.33 辽宁省沈阳市 铁通节点
633 61.235.243.34 61.235.245.0 辽宁省沈阳市 中移铁通
634 61.235.245.1 61.235.245.1 辽宁省沈阳市 铁通节点
635 61.235.245.2 61.235.245.29 辽宁省沈阳市 中移铁通
636 61.235.245.30 61.235.245.30 辽宁省沈阳市 铁通节点
637 61.235.245.31 61.235.245.60 辽宁省沈阳市 中移铁通
638 61.235.245.61 61.235.245.61 辽宁省沈阳市 铁通节点
639 61.235.245.62 61.235.245.62 辽宁省沈阳市 铁通互联节点
640 61.235.245.63 61.235.245.129 辽宁省沈阳市 中移铁通
641 61.235.245.130 61.235.245.130 辽宁省沈阳市 铁通互联节点
642 61.235.245.131 61.235.247.13 辽宁省沈阳市 中移铁通
643 61.235.247.14 61.235.247.14 辽宁省沈阳市 铁通互联节点
644 61.235.247.15 61.235.247.185 辽宁省沈阳市 中移铁通
645 61.235.247.187 61.235.248.41 辽宁省沈阳市 中移铁通
646 61.235.248.42 61.235.248.42 辽宁省沈阳市 铁通互联节点
647 61.235.248.43 61.235.248.97 辽宁省沈阳市 中移铁通
648 61.235.248.98 61.235.248.98 辽宁省沈阳市 铁通节点
649 61.235.248.99 61.235.248.120 辽宁省沈阳市 中移铁通
650 61.235.248.121 61.235.248.121 辽宁省沈阳市 铁通节点
651 61.235.248.122 61.235.248.168 辽宁省沈阳市 中移铁通
652 61.235.248.169 61.235.248.169 辽宁省沈阳市 铁通节点
653 61.235.248.170 61.235.248.173 辽宁省沈阳市 中移铁通
654 61.235.248.174 61.235.248.174 辽宁省沈阳市 铁通互联节点
655 61.235.248.175 61.235.248.192 辽宁省沈阳市 中移铁通
656 61.235.248.193 61.235.248.193 辽宁省沈阳市 铁通节点
657 61.235.248.194 61.235.248.196 辽宁省沈阳市 中移铁通
658 61.235.248.197 61.235.248.197 辽宁省沈阳市 铁通节点
659 61.235.248.198 61.235.250.255 辽宁省沈阳市 中移铁通
660 61.235.251.64 61.235.254.255 辽宁省沈阳市 中移铁通
661 61.236.0.0 61.236.47.255 辽宁省沈阳市 中移铁通
662 61.237.11.0 61.237.11.255 辽宁省沈阳市 中移铁通
663 61.237.242.0 61.237.242.255 辽宁省沈阳市 中移铁通
664 61.243.128.0 61.243.137.255 辽宁省沈阳市 联通
665 61.243.139.0 61.243.140.255 辽宁省沈阳市 联通
666 61.243.141.0 61.243.141.255 辽宁省沈阳市皇姑区 联通
667 61.243.142.0 61.243.149.255 辽宁省沈阳市 联通
668 61.243.185.0 61.243.186.255 辽宁省沈阳市 联通
669 101.36.76.41 101.36.76.49 辽宁省沈阳市 鹏博士长城宽带(北京数据家电信出口)
670 101.46.192.0 101.46.255.255 辽宁省沈阳市皇姑区 鹏博士宽带
671 101.47.128.0 101.47.185.255 辽宁省沈阳市 鹏博士宽带
672 101.47.186.0 101.47.186.255 辽宁省沈阳市和平区 鹏博士宽带
673 101.47.187.0 101.47.191.255 辽宁省沈阳市 鹏博士宽带
674 101.104.128.0 101.104.191.255 辽宁省沈阳市铁西区 鹏博士宽带
675 101.104.224.0 101.104.255.255 辽宁省沈阳市皇姑区 鹏博士宽带
676 101.106.128.0 101.106.191.255 辽宁省沈阳市皇姑区 鹏博士宽带
677 101.131.0.0 101.131.19.255 辽宁省沈阳市铁西区 鹏博士宽带
678 101.131.20.0 101.131.31.255 辽宁省沈阳市 鹏博士宽带
679 101.131.32.0 101.131.95.255 辽宁省沈阳市铁西区 鹏博士宽带
680 101.131.96.0 101.131.127.255 辽宁省沈阳市 鹏博士宽带
681 101.246.64.0 101.246.175.255 辽宁省沈阳市 鹏博士宽带
682 101.246.176.0 101.246.191.255 辽宁省沈阳市浑南区 鹏博士数据中心
683 103.39.104.0 103.39.107.255 辽宁省沈阳市 东网科技有限公司电信数据中心
684 103.57.136.0 103.57.139.255 辽宁省沈阳市 北方联合广播电视(NCN)网络股份有限公司
685 110.103.0.0 110.103.63.255 辽宁省沈阳市 中移铁通
686 110.104.138.0 110.104.138.255 辽宁省沈阳市浑南区 中移铁通
687 111.45.129.0 111.45.129.0 辽宁省沈阳市 移动
688 111.117.128.0 111.117.159.255 辽宁省沈阳市 沈阳建筑大学
689 111.117.160.0 111.117.175.255 辽宁省沈阳市 辽宁工程技术大学
690 111.117.176.0 111.117.191.255 辽宁省沈阳市 沈阳化工大学
691 112.41.0.0 112.41.31.255 辽宁省沈阳市 移动
692 112.54.0.0 112.54.0.255 辽宁省沈阳市 移动
693 113.224.0.0 113.224.167.255 辽宁省沈阳市 联通
694 113.224.168.0 113.224.168.255 辽宁省沈阳市于洪区 联通
695 113.224.169.0 113.224.175.255 辽宁省沈阳市 联通
696 113.224.176.0 113.224.191.255 辽宁省沈阳市沈河区 联通(2290局BAS)
697 113.224.192.0 113.225.47.255 辽宁省沈阳市 联通
698 113.225.48.0 113.225.48.255 辽宁省沈阳市铁西区 联通
699 113.225.49.0 113.225.127.255 辽宁省沈阳市 联通
700 113.225.128.0 113.225.159.255 辽宁省沈阳市皇姑区 联通
701 113.225.160.0 113.225.190.255 辽宁省沈阳市 联通
702 113.225.191.0 113.225.191.255 辽宁省沈阳市铁西区 联通
703 113.225.192.0 113.225.255.255 辽宁省沈阳市 联通
704 113.230.160.0 113.230.182.129 辽宁省沈阳市 联通
705 113.230.182.130 113.230.182.130 辽宁省沈阳市 联通节点
706 113.230.182.131 113.230.182.137 辽宁省沈阳市 联通
707 113.230.182.138 113.230.182.138 辽宁省沈阳市 联通节点
708 113.230.182.139 113.230.182.145 辽宁省沈阳市 联通
709 113.230.182.146 113.230.182.146 辽宁省沈阳市 联通节点
710 113.230.182.147 113.230.184.72 辽宁省沈阳市 联通
711 113.230.184.73 113.230.184.73 辽宁省沈阳市 联通节点
712 113.230.184.74 113.230.184.156 辽宁省沈阳市 联通
713 113.230.184.157 113.230.184.157 辽宁省沈阳市 联通节点
714 113.230.184.158 113.230.184.164 辽宁省沈阳市 联通
715 113.230.184.165 113.230.184.165 辽宁省沈阳市 联通节点
716 113.230.184.166 113.230.184.184 辽宁省沈阳市 联通
717 113.230.184.185 113.230.184.185 辽宁省沈阳市 联通节点
718 113.230.184.186 113.230.184.240 辽宁省沈阳市 联通
719 113.230.184.241 113.230.184.241 辽宁省沈阳市 联通节点
720 113.230.184.242 113.230.184.244 辽宁省沈阳市 联通
721 113.230.184.245 113.230.184.245 辽宁省沈阳市 联通节点
722 113.230.184.246 113.230.184.252 辽宁省沈阳市 联通
723 113.230.184.253 113.230.184.253 辽宁省沈阳市 联通节点
724 113.230.184.254 113.230.185.156 辽宁省沈阳市 联通
725 113.230.185.157 113.230.185.157 辽宁省沈阳市 联通节点
726 113.230.185.158 113.230.188.17 辽宁省沈阳市 联通
727 113.230.188.18 113.230.188.18 辽宁省沈阳市 联通节点
728 113.230.188.19 113.230.188.21 辽宁省沈阳市 联通
729 113.230.188.22 113.230.188.22 辽宁省沈阳市 联通节点
730 113.230.188.23 113.230.188.72 辽宁省沈阳市 联通
731 113.230.188.73 113.230.188.73 辽宁省沈阳市 联通节点
732 113.230.188.74 113.230.188.153 辽宁省沈阳市 联通
733 113.230.188.154 113.230.188.154 辽宁省沈阳市 联通节点
734 113.230.188.155 113.230.188.176 辽宁省沈阳市 联通
735 113.230.188.177 113.230.188.177 辽宁省沈阳市 联通节点
736 113.230.188.178 113.230.189.65 辽宁省沈阳市 联通
737 113.230.189.66 113.230.189.66 辽宁省沈阳市 联通节点
738 113.230.189.67 113.230.190.16 辽宁省沈阳市 联通
739 113.230.190.17 113.230.190.17 辽宁省沈阳市 联通节点
740 113.230.190.18 113.230.191.173 辽宁省沈阳市 联通
741 113.230.191.174 113.230.191.174 辽宁省沈阳市 联通节点
742 113.230.191.175 113.230.191.177 辽宁省沈阳市 联通
743 113.230.191.178 113.230.191.178 辽宁省沈阳市 联通节点
744 113.230.191.179 113.230.191.255 辽宁省沈阳市 联通
745 113.232.0.0 113.232.128.255 辽宁省沈阳市 联通
746 113.232.129.0 113.232.129.255 辽宁省沈阳市新民市 联通
747 113.232.130.0 113.232.160.0 辽宁省沈阳市 联通
748 113.232.160.1 113.232.175.255 辽宁省沈阳市和平区 联通
749 113.232.176.0 113.232.230.255 辽宁省沈阳市 联通
750 113.232.231.0 113.232.231.255 辽宁省沈阳市沈河区 联通
751 113.232.232.0 113.233.127.255 辽宁省沈阳市 联通
752 113.233.128.0 113.233.143.255 辽宁省沈阳市沈河区 联通
753 113.233.144.0 113.233.144.255 辽宁省沈阳市铁西区 联通
754 113.233.145.0 113.233.255.255 辽宁省沈阳市 联通
755 114.111.167.64 114.111.167.95 辽宁省沈阳市 鹏博士长城宽带共用出口
756 114.112.152.0 114.112.159.255 辽宁省沈阳市 辽宁神州云信息技术有限公司电信数据中心
757 114.113.208.0 114.113.215.255 辽宁省沈阳市 辽宁神州云信息技术有限公司电信数据中心
758 115.168.37.0 115.168.37.255 辽宁省沈阳市 电信
759 116.2.0.0 116.2.31.255 辽宁省沈阳市于洪区 联通
760 116.2.32.0 116.2.68.255 辽宁省沈阳市 联通
761 116.2.69.0 116.2.69.255 辽宁省沈阳市皇姑区 联通
762 116.2.70.0 116.2.73.255 辽宁省沈阳市 联通
763 116.2.74.0 116.2.75.255 辽宁省沈阳市皇姑区 联通
764 116.2.76.0 116.2.103.255 辽宁省沈阳市 联通
765 116.2.104.0 116.2.104.11 辽宁省沈阳市大东区 联通
766 116.2.104.12 116.2.104.12 辽宁省沈阳市 明明网吧
767 116.2.104.13 116.2.107.255 辽宁省沈阳市大东区 联通
768 116.2.108.0 116.2.114.255 辽宁省沈阳市 联通
769 116.2.115.0 116.2.117.255 辽宁省沈阳市于洪区 联通
770 116.2.118.0 116.2.130.255 辽宁省沈阳市 联通
771 116.2.131.0 116.2.131.255 辽宁省沈阳市皇姑区 联通
772 116.2.132.0 116.2.159.255 辽宁省沈阳市 联通
773 116.2.160.0 116.2.175.255 辽宁省沈阳市沈河区 联通(2290局BAS)
774 116.2.176.0 116.2.191.255 辽宁省沈阳市 联通
775 116.2.192.0 116.2.199.255 辽宁省沈阳市苏家屯区 联通
776 116.2.200.0 116.2.200.255 辽宁省沈阳市 联通
777 116.2.201.0 116.2.201.255 辽宁省沈阳市皇姑区 联通
778 116.2.202.0 116.2.255.255 辽宁省沈阳市 联通
779 116.62.189.0 116.62.189.255 辽宁省沈阳市 中移铁通
780 117.132.96.0 117.132.143.255 辽宁省沈阳市 移动
781 117.136.5.0 117.136.5.255 辽宁省沈阳市 移动数据上网公共出口
782 118.186.149.32 118.186.149.63 辽宁省沈阳市 鹏博士长城宽带(北京网联光通出口)
783 118.186.150.224 118.186.150.255 辽宁省沈阳市 鹏博士长城宽带(北京网联光通出口)
784 118.202.0.0 118.202.47.255 辽宁省沈阳市 东北大学
785 118.202.48.0 118.202.55.255 辽宁省沈阳市 教育网
786 118.202.64.0 118.202.95.255 辽宁省沈阳市 辽宁大学
787 118.202.96.0 118.202.115.255 辽宁省沈阳市 沈阳工程大学
788 118.202.116.0 118.202.119.255 辽宁省沈阳市 沈阳建筑大学城乡建设学院
789 118.203.100.0 118.203.103.255 辽宁省沈阳市 黑龙江畜牧兽医职业学院
790 118.203.104.0 118.203.111.255 辽宁省沈阳市 教育网
791 118.203.112.0 118.203.127.255 辽宁省沈阳市 黑龙江省哈尔滨市
792 118.203.128.0 118.203.151.255 辽宁省沈阳市 东北石油大学
793 118.206.32.0 118.206.79.255 辽宁省沈阳市沈河区 鹏博士宽带(龙之梦BAS)
794 118.206.80.0 118.206.95.255 辽宁省沈阳市皇姑区 鹏博士宽带
795 118.206.96.0 118.206.127.255 辽宁省沈阳市铁西区 鹏博士宽带
796 118.206.128.0 118.206.147.255 辽宁省沈阳市 鹏博士宽带
797 119.108.0.0 119.108.13.255 辽宁省沈阳市 联通
798 119.108.14.0 119.108.14.255 辽宁省沈阳市苏家屯区 联通
799 119.108.15.0 119.108.54.255 辽宁省沈阳市 联通
800 119.108.55.0 119.108.55.255 辽宁省沈阳市和平区 联通
801 119.108.56.0 119.108.160.255 辽宁省沈阳市 联通
802 119.108.161.0 119.108.161.255 辽宁省沈阳市康平县 联通
803 119.108.162.0 119.108.208.0 辽宁省沈阳市 联通
804 119.108.208.1 119.108.223.255 辽宁省沈阳市沈河区 联通
805 119.108.224.0 119.108.255.255 辽宁省沈阳市 联通
806 119.118.0.0 119.119.111.255 辽宁省沈阳市 联通
807 119.119.112.0 119.119.127.255 辽宁省沈阳市皇姑区 联通
808 119.119.128.0 119.119.255.255 辽宁省沈阳市 联通
809 120.200.0.0 120.200.63.255 辽宁省沈阳市 移动
810 121.4.160.0 121.4.191.255 辽宁省沈阳市 方正宽带
811 121.4.224.0 121.4.255.255 辽宁省沈阳市 方正宽带
812 122.66.85.0 122.66.85.255 辽宁省沈阳市 中移铁通
813 122.67.32.0 122.67.37.255 辽宁省沈阳市 中移铁通
814 122.67.38.0 122.67.38.255 辽宁省沈阳市新民市 中移铁通
815 122.67.39.0 122.67.42.255 辽宁省沈阳市 中移铁通
816 122.67.43.0 122.67.43.255 辽宁省沈阳市新民市 中移铁通
817 122.67.44.0 122.67.53.255 辽宁省沈阳市 中移铁通
818 122.67.128.0 122.67.191.255 辽宁省沈阳市 中移铁通
819 122.68.0.0 122.68.127.255 辽宁省沈阳市 中移铁通
820 122.68.168.0 122.68.188.255 辽宁省沈阳市 中移铁通
821 122.72.48.0 122.72.49.255 辽宁省沈阳市 铁通数据中心
822 122.228.19.179 122.228.19.191 辽宁省沈阳市 鹏博士长城宽带(温州电信出口)
823 123.90.0.0 123.90.127.255 辽宁省沈阳市 中移铁通
824 123.92.160.0 123.92.191.255 辽宁省沈阳市 中移铁通
825 123.92.219.0 123.92.219.255 辽宁省沈阳市 中移铁通
826 123.92.220.0 123.92.220.31 辽宁省沈阳市 泰伯宽带(铁通出口)
827 123.92.220.32 123.92.220.63 辽宁省沈阳市 畅联宽带(铁通出口)
828 123.92.220.64 123.92.221.255 辽宁省沈阳市 中移铁通
829 123.177.4.0 123.177.5.7 辽宁省沈阳市 电信CN2节点
830 123.177.5.8 123.177.5.15 辽宁省沈阳市浑南区 辽宁之星汽车销售有限公司电信CN2节点
831 123.177.5.16 123.177.5.195 辽宁省沈阳市 电信CN2节点
832 123.177.5.196 123.177.5.197 辽宁省沈阳市浑南区 幻想互联数据中心电信CN2节点
833 123.177.5.198 123.177.6.143 辽宁省沈阳市 电信CN2节点
834 123.177.6.144 123.177.6.147 辽宁省沈阳市和平区 新世界(沈阳)房地产开发有限公司电信CN2节点
835 123.177.6.148 123.177.6.151 辽宁省沈阳市沈北新区 沈阳博泽汽车部件有限公司电信CN2节点
836 123.177.6.152 123.177.7.255 辽宁省沈阳市 电信CN2节点
837 123.184.0.0 123.184.15.255 辽宁省沈阳市 电信NAT444防火墙测试
838 123.184.16.0 123.184.19.255 辽宁省沈阳市 电信
839 123.184.20.0 123.184.23.255 辽宁省沈阳市皇姑区 电信
840 123.184.24.0 123.184.31.255 辽宁省沈阳市于洪区 电信
841 123.184.32.0 123.184.35.255 辽宁省沈阳市 电信
842 123.184.36.0 123.184.39.255 辽宁省沈阳市苏家屯区 电信
843 123.184.40.0 123.184.41.255 辽宁省沈阳市 电信
844 123.184.42.0 123.184.43.255 辽宁省沈阳市辽中县 电信
845 123.184.44.0 123.184.47.255 辽宁省沈阳市于洪区 张士开发区电信
846 123.184.48.0 123.184.51.255 辽宁省沈阳市苏家屯区 电信
847 123.184.52.0 123.184.55.255 辽宁省沈阳市大东区 电信
848 123.184.56.0 123.184.63.255 辽宁省沈阳市皇姑区 电信
849 123.184.64.0 123.184.67.255 辽宁省沈阳市铁西区 滑翔片区电信城域网(运营商级NAT出口)
850 123.184.68.0 123.184.71.255 辽宁省沈阳市铁西区 滑翔片区电信
851 123.184.72.0 123.184.75.255 辽宁省沈阳市沈北新区 电信
852 123.184.76.0 123.184.79.255 辽宁省沈阳市沈北新区 电信城域网(运营商级NAT出口)
853 123.184.80.0 123.184.95.255 辽宁省沈阳市铁西区 电信
854 123.184.96.0 123.184.103.255 辽宁省沈阳市皇姑区 电信
855 123.184.104.0 123.184.107.255 辽宁省沈阳市 电信(天翼高清云平台)
856 123.184.108.0 123.184.111.255 辽宁省沈阳市大东区 电信
857 123.184.112.0 123.184.127.255 辽宁省沈阳市法库县 电信
858 123.184.128.0 123.184.131.255 辽宁省沈阳市于洪区 张士开发区电信
859 123.184.132.0 123.184.135.255 辽宁省沈阳市法库县 电信
860 123.184.136.0 123.184.139.255 辽宁省沈阳市皇姑区 电信
861 123.184.140.0 123.184.143.255 辽宁省沈阳市于洪区 张士开发区电信
862 123.184.144.0 123.184.147.255 辽宁省沈阳市苏家屯区 电信
863 123.184.148.0 123.184.149.255 辽宁省沈阳市于洪区 张士开发区电信城域网(运营商级NAT出口)
864 123.184.150.0 123.184.151.255 辽宁省沈阳市于洪区 电信
865 123.184.152.0 123.184.153.255 辽宁省沈阳市苏家屯区 电信
866 123.184.154.0 123.184.155.255 辽宁省沈阳市法库县 电信
867 123.184.156.0 123.184.159.255 辽宁省沈阳市康平县 电信
868 123.184.160.0 123.184.183.255 辽宁省沈阳市和平区 电信
869 123.184.184.0 123.184.191.255 辽宁省沈阳市辽中县 电信
870 123.184.192.0 123.184.195.255 辽宁省沈阳市新民市 电信
871 123.184.196.0 123.184.199.255 辽宁省沈阳市和平区 电信
872 123.184.200.0 123.184.203.255 辽宁省沈阳市苏家屯区 电信
873 123.184.204.0 123.184.207.255 辽宁省沈阳市皇姑区 电信
874 123.184.208.0 123.184.215.255 辽宁省沈阳市于洪区 电信
875 123.184.216.0 123.184.223.255 辽宁省沈阳市浑南区 电信
876 123.184.224.0 123.184.239.255 辽宁省沈阳市皇姑区 电信
877 123.189.208.0 123.189.255.255 辽宁省沈阳市 联通
878 123.191.0.0 123.191.25.255 辽宁省沈阳市 联通
879 123.191.26.0 123.191.26.255 辽宁省沈阳市铁西区 联通
880 123.191.27.0 123.191.35.255 辽宁省沈阳市 联通
881 123.191.36.0 123.191.37.255 辽宁省沈阳市大东区 联通
882 123.191.38.0 123.191.43.255 辽宁省沈阳市 联通
883 123.191.44.0 123.191.44.255 辽宁省沈阳市大东区 联通
884 123.191.45.0 123.191.145.255 辽宁省沈阳市 联通
885 123.191.146.0 123.191.146.255 辽宁省沈阳市和平区 联通
886 123.191.147.0 123.191.154.30 辽宁省沈阳市 联通
887 123.191.154.31 123.191.154.31 辽宁省沈阳市 太原街南站附近网通家园
888 123.191.154.32 123.191.172.255 辽宁省沈阳市 联通
889 123.191.173.0 123.191.173.255 辽宁省沈阳市沈河区 联通
890 123.191.174.0 123.191.223.255 辽宁省沈阳市 联通
891 123.191.224.0 123.191.224.255 辽宁省沈阳市和平区 联通
892 123.191.225.0 123.191.225.255 辽宁省沈阳市于洪区 联通
893 123.191.226.0 123.191.229.255 辽宁省沈阳市和平区 联通
894 123.191.230.0 123.191.255.255 辽宁省沈阳市 联通
895 123.197.126.0 123.197.127.255 辽宁省沈阳市 CNNIC会员电信节点
896 123.245.0.0 123.245.7.255 辽宁省沈阳市沈河区 电信
897 123.245.8.0 123.245.8.255 辽宁省沈阳市和平区 五里河片区电信
898 123.245.9.0 123.245.15.255 辽宁省沈阳市 电信
899 123.245.16.0 123.245.23.255 辽宁省沈阳市铁西区 电信
900 123.245.24.0 123.245.47.255 辽宁省沈阳市沈河区 电信
901 123.245.48.0 123.245.49.255 辽宁省沈阳市新民市 电信城域网(运营商级NAT出口)
902 123.245.50.0 123.245.51.255 辽宁省沈阳市新民市 电信
903 123.245.52.0 123.245.55.255 辽宁省沈阳市皇姑区 电信
904 123.245.56.0 123.245.59.255 辽宁省沈阳市浑南区 电信城域网(运营商级NAT出口)
905 123.245.60.0 123.245.63.255 辽宁省沈阳市浑南区 电信
906 123.245.64.0 123.245.79.255 辽宁省沈阳市沈河区 电信
907 123.245.80.0 123.245.87.255 辽宁省沈阳市苏家屯区 电信
908 123.245.88.0 123.245.95.255 辽宁省沈阳市皇姑区 电信城域网(运营商级NAT出口)
909 123.245.96.0 123.245.99.255 辽宁省沈阳市沈河区 大西片区电信城域网(运营商级NAT出口)
910 123.245.100.0 123.245.103.255 辽宁省沈阳市沈河区 电信
911 123.245.104.0 123.245.111.255 辽宁省沈阳市和平区 电信
912 123.245.112.0 123.245.119.255 辽宁省沈阳市铁西区 电信
913 123.245.120.0 123.245.127.255 辽宁省沈阳市和平区 电信
914 123.246.0.0 123.246.31.255 辽宁省沈阳市 电信
915 124.92.0.0 124.92.19.255 辽宁省沈阳市 联通
916 124.92.20.0 124.92.25.255 辽宁省沈阳市于洪区 广电宽带(联通出口)
917 124.92.26.0 124.92.31.255 辽宁省沈阳市 联通
918 124.92.32.0 124.92.47.255 辽宁省沈阳市于洪区 联通滑翔数据中心2期
919 124.92.48.0 124.92.60.176 辽宁省沈阳市 联通
920 124.92.60.177 124.92.60.177 辽宁省沈阳市 金山网苑
921 124.92.60.178 124.92.72.255 辽宁省沈阳市 联通
922 124.92.73.0 124.92.75.255 辽宁省沈阳市皇姑区 联通
923 124.92.76.0 124.92.108.255 辽宁省沈阳市 联通
924 124.92.109.0 124.92.116.255 辽宁省沈阳市苏家屯区 联通
925 124.92.117.0 124.92.117.255 辽宁省沈阳市和平区 联通
926 124.92.118.0 124.92.125.255 辽宁省沈阳市苏家屯区 联通
927 124.92.126.0 124.92.255.255 辽宁省沈阳市 联通
928 124.95.128.0 124.95.169.255 辽宁省沈阳市 联通IDC机房
929 124.95.170.0 124.95.170.255 辽宁省沈阳市 北京百度网讯科技有限公司联通节点
930 124.95.171.0 124.95.191.255 辽宁省沈阳市 联通数据中心
931 125.39.113.0 125.39.113.255 辽宁省沈阳市 鹏博士长城宽带(天津联通出口)
932 125.222.32.0 125.222.47.255 辽宁省沈阳市 东北大学
933 125.222.48.0 125.222.51.255 辽宁省沈阳市 沈阳职业技术学院
934 125.222.56.0 125.222.56.255 辽宁省沈阳市 辽宁广告职业学院
935 125.222.57.0 125.222.57.255 辽宁省沈阳市 辽宁商贸职业学院
936 125.222.59.0 125.222.59.255 辽宁省沈阳市 辽宁林业职业技术学院
937 125.222.64.0 125.222.95.255 辽宁省沈阳市 辽宁大学
938 125.222.108.0 125.222.111.255 辽宁省沈阳市 沈阳医学院
939 175.160.0.0 175.161.2.255 辽宁省沈阳市 联通
940 175.161.3.0 175.161.3.255 辽宁省沈阳市皇姑区 联通
941 175.161.4.0 175.161.7.255 辽宁省沈阳市 联通
942 175.161.8.0 175.161.8.255 辽宁省沈阳市铁西区 联通
943 175.161.9.0 175.161.255.255 辽宁省沈阳市 联通
944 175.164.0.0 175.164.255.255 辽宁省沈阳市 联通
945 175.167.112.0 175.167.127.255 辽宁省沈阳市 联通数据中心
946 175.168.0.0 175.168.31.255 辽宁省沈阳市 联通
947 175.168.32.0 175.168.63.255 辽宁省沈阳市皇姑区 联通
948 175.168.64.0 175.168.191.255 辽宁省沈阳市 联通
949 175.168.192.0 175.168.223.255 辽宁省沈阳市皇姑区 联通
950 175.168.224.0 175.168.224.255 辽宁省沈阳市沈河区 联通
951 175.168.225.0 175.169.255.255 辽宁省沈阳市 联通
952 175.172.128.0 175.172.255.255 辽宁省沈阳市 联通
953 180.223.0.0 180.223.255.255 辽宁省沈阳市 东星网络(联通出口)
954 182.18.32.64 182.18.32.64 辽宁省沈阳市 鹏博士长城宽带(北京电信出口)
955 182.18.32.71 182.18.32.71 辽宁省沈阳市 鹏博士长城宽带(北京电信出口)
956 182.200.0.0 182.200.7.255 辽宁省沈阳市皇姑区 电信城域网(运营商级NAT出口)
957 182.200.8.0 182.200.11.255 辽宁省沈阳市沈河区 北站片区电信城域网(运营商级NAT出口)
958 182.200.12.0 182.200.15.255 辽宁省沈阳市沈河区 大西片区电信城域网(运营商级NAT出口)
959 182.200.16.0 182.200.16.0 辽宁省沈阳市皇姑区 电信城域网(运营商级NAT出口)
960 182.200.16.1 182.200.17.255 辽宁省沈阳市苏家屯区 电信城域网(运营商级NAT出口)
961 182.200.18.0 182.200.21.255 辽宁省沈阳市沈河区 电信城域网(运营商级NAT出口)
962 182.200.22.0 182.200.23.255 辽宁省沈阳市沈河区 电信
963 182.200.24.0 182.200.31.255 辽宁省沈阳市和平区 电信
964 182.200.32.0 182.200.35.255 辽宁省沈阳市大东区 电信城域网(运营商级NAT出口)
965 182.200.36.0 182.200.37.255 辽宁省沈阳市沈北新区 蒲河片区电信城域网(运营商级NAT出口)
966 182.200.38.0 182.200.39.255 辽宁省沈阳市和平区 五里河片区电信城域网(运营商级NAT出口)
967 182.200.40.0 182.200.47.255 辽宁省沈阳市浑南区 电信城域网(运营商级NAT出口)
968 182.200.48.0 182.200.49.255 辽宁省沈阳市于洪区 电信数据中心
969 182.200.50.0 182.200.55.255 辽宁省沈阳市于洪区 张士开发区电信
970 182.200.56.0 182.200.59.255 辽宁省沈阳市沈河区 电信
971 182.200.60.0 182.200.63.255 辽宁省沈阳市皇姑区 电信城域网(运营商级NAT出口)
972 182.200.64.0 182.200.71.255 辽宁省沈阳市沈北新区 电信城域网(运营商级NAT出口)
973 182.200.72.0 182.200.79.255 辽宁省沈阳市铁西区 滑翔片区电信城域网(运营商级NAT出口)
974 182.200.80.0 182.200.87.255 辽宁省沈阳市沈河区 电信城域网(运营商级NAT出口)
975 182.200.88.0 182.200.95.255 辽宁省沈阳市大东区 电信城域网(运营商级NAT出口)
976 182.200.96.0 182.200.103.255 辽宁省沈阳市和平区 电信城域网(运营商级NAT出口)
977 182.200.104.0 182.200.107.255 辽宁省沈阳市沈北新区 电信
978 182.200.108.0 182.200.111.255 辽宁省沈阳市沈河区 电信
979 182.200.112.0 182.200.119.255 辽宁省沈阳市于洪区 张士开发区电信城域网(运营商级NAT出口)
980 182.200.120.0 182.200.127.255 辽宁省沈阳市大东区 电信城域网(运营商级NAT出口)
981 182.200.128.0 182.200.135.255 辽宁省沈阳市浑南区 电信
982 182.200.136.0 182.200.139.255 辽宁省沈阳市新民市 电信
983 182.200.140.0 182.200.143.255 辽宁省沈阳市和平区 电信城域网(运营商级NAT出口)
984 182.200.144.0 182.200.159.255 辽宁省沈阳市铁西区 电信城域网(运营商级NAT出口)
985 182.200.160.0 182.200.167.255 辽宁省沈阳市皇姑区 陵北片区电信
986 182.200.168.0 182.200.175.255 辽宁省沈阳市铁西区 建大片区电信
987 182.200.176.0 182.200.183.255 辽宁省沈阳市苏家屯区 电信城域网(运营商级NAT出口)
988 182.200.184.0 182.200.191.255 辽宁省沈阳市铁西区 电信城域网(运营商级NAT出口)
989 182.200.192.0 182.200.207.255 辽宁省沈阳市铁西区滑翔片区 电信城域网(运营商级NAT出口)
990 182.200.208.0 182.200.215.255 辽宁省沈阳市大东区 电信
991 182.200.216.0 182.200.223.255 辽宁省沈阳市铁西区 电信
992 182.200.224.0 182.200.231.255 辽宁省沈阳市于洪区 电信
993 182.200.232.0 182.200.239.255 辽宁省沈阳市于洪区张士开发区 电信城域网(运营商级NAT出口)
994 182.200.240.0 182.200.247.255 辽宁省沈阳市和平区 电信
995 182.200.248.0 182.200.251.255 辽宁省沈阳市大东区 电信
996 182.200.252.0 182.200.255.255 辽宁省沈阳市康平县 电信
997 182.201.216.0 182.201.219.255 辽宁省沈阳市铁西区 电信
998 182.201.223.0 182.201.226.255 辽宁省沈阳市沈河区 电信
999 182.205.0.0 182.205.31.255 辽宁省沈阳市 电信
1000 182.205.64.0 182.205.191.255 辽宁省沈阳市 电信