ip地址查询

沈阳市IP地址列表

沈阳市网吧IP地址列表

在下面输入您要查询IP地址段范围的地理位置,点击查询

请输入地理位置:
最多只能列出前1000条IP信息,更详细的ip列表信息请用上边的查询按钮进入
序号 IP 起始地址 IP 结束地址 所在位置信息 电子地图
1 1.180.236.0 1.180.236.255 辽宁省沈阳市 电信
2 1.180.240.0 1.180.240.255 辽宁省沈阳市 光通宽带/泰伯宽带(通辽电信出口)
3 14.197.148.37 14.197.148.38 辽宁省沈阳市 鹏博士长城宽带互联节点
4 14.197.148.41 14.197.148.41 辽宁省沈阳市 鹏博士长城宽带互联节点
5 14.197.148.49 14.197.148.49 辽宁省沈阳市 鹏博士长城宽带互联节点
6 14.197.149.77 14.197.149.77 辽宁省沈阳市 鹏博士长城宽带互联节点
7 14.197.149.81 14.197.149.81 辽宁省沈阳市 鹏博士宽带互联节点
8 14.197.149.141 14.197.149.141 辽宁省沈阳市 鹏博士长城宽带互联节点
9 14.197.149.149 14.197.149.149 辽宁省沈阳市 长城宽带互联节点
10 14.197.149.153 14.197.149.153 辽宁省沈阳市 鹏博士长城宽带互联节点
11 14.197.178.45 14.197.178.45 辽宁省沈阳市 鹏博士长城宽带互联节点
12 14.197.179.21 14.197.179.22 辽宁省沈阳市 鹏博士长城宽带互联节点
13 14.197.179.33 14.197.179.33 辽宁省沈阳市 鹏博士长城宽带互联节点
14 14.197.199.125 14.197.199.125 辽宁省沈阳市 鹏博士长城宽带互联节点
15 14.197.203.53 14.197.203.53 辽宁省沈阳市 鹏博士长城宽带互联节点
16 14.197.203.57 14.197.203.57 辽宁省沈阳市 鹏博士长城宽带互联节点
17 14.197.241.30 14.197.241.30 辽宁省沈阳市 鹏博士长城宽带互联节点
18 14.197.241.93 14.197.241.93 辽宁省沈阳市 长城宽带互联节点
19 14.197.241.246 14.197.241.246 辽宁省沈阳市 鹏博士宽带互联节点
20 14.197.241.250 14.197.241.250 辽宁省沈阳市 长城宽带互联节点
21 14.197.242.37 14.197.242.37 辽宁省沈阳市 长城宽带互联节点
22 14.197.242.38 14.197.242.38 辽宁省沈阳市 鹏博士宽带互联节点
23 14.197.242.41 14.197.242.42 辽宁省沈阳市 长城宽带互联节点
24 14.197.243.89 14.197.243.89 辽宁省沈阳市 鹏博士长城宽带互联节点
25 14.197.243.90 14.197.243.90 辽宁省沈阳市沈河区 长城宽带互联节点
26 14.197.244.38 14.197.244.38 辽宁省沈阳市 长城宽带互联节点
27 14.197.244.46 14.197.244.46 辽宁省沈阳市 鹏博士宽带互联节点
28 14.197.244.50 14.197.244.50 辽宁省沈阳市 鹏博士宽带互联节点
29 14.197.244.117 14.197.244.117 辽宁省沈阳市 长城宽带互联节点
30 14.197.244.146 14.197.244.146 辽宁省沈阳市 长城宽带互联节点
31 14.197.244.150 14.197.244.150 辽宁省沈阳市 长城宽带互联节点
32 14.197.244.162 14.197.244.162 辽宁省沈阳市 长城宽带互联节点
33 14.197.244.166 14.197.244.166 辽宁省沈阳市 长城宽带互联节点
34 14.197.244.182 14.197.244.182 辽宁省沈阳市 长城宽带互联节点
35 14.197.244.186 14.197.244.186 辽宁省沈阳市 长城宽带互联节点
36 14.197.244.253 14.197.244.253 辽宁省沈阳市 长城宽带互联节点
37 14.197.245.137 14.197.245.138 辽宁省沈阳市 长城宽带互联节点
38 14.197.245.233 14.197.245.234 辽宁省沈阳市 长城宽带互联节点
39 14.197.245.237 14.197.245.238 辽宁省沈阳市 长城宽带互联节点
40 14.197.248.49 14.197.248.49 辽宁省沈阳市 鹏博士长城宽带互联节点
41 14.197.250.73 14.197.250.73 辽宁省沈阳市 长城宽带互联节点
42 14.197.250.81 14.197.250.81 辽宁省沈阳市 长城宽带互联节点
43 14.197.254.77 14.197.254.77 辽宁省沈阳市 长城宽带互联节点
44 39.153.22.0 39.153.22.255 辽宁省沈阳市 移动
45 42.53.192.0 42.53.255.255 辽宁省沈阳市浑南区 联通
46 42.56.64.0 42.56.67.255 辽宁省沈阳市 联通数据中心
47 42.56.69.0 42.56.69.255 辽宁省沈阳市 联通
48 42.56.75.0 42.56.75.255 辽宁省沈阳市 北京爱奇艺科技有限公司联通节点
49 42.248.128.0 42.248.135.255 辽宁省沈阳市 电信城域网(运营商级NAT出口)
50 42.249.0.0 42.249.145.255 辽宁省沈阳市 电信
51 42.249.148.0 42.249.165.255 辽宁省沈阳市 电信
52 42.249.167.0 42.249.191.255 辽宁省沈阳市 电信
53 43.227.64.0 43.227.78.255 辽宁省沈阳市 BGP数据中心
54 43.251.192.0 43.251.195.255 辽宁省沈阳市
55 58.53.20.96 58.53.20.103 辽宁省沈阳市 鹏博士长城宽带(鄂州电信出口)
56 58.154.0.0 58.154.15.255 辽宁省沈阳市 沈阳建筑大学
57 58.154.16.0 58.154.31.255 辽宁省沈阳市 沈阳航空工业学院
58 58.154.32.0 58.154.33.255 辽宁省沈阳市 教育网东北地区中心
59 58.154.34.0 58.154.34.255 辽宁省沈阳市 沈阳音乐学院
60 58.154.37.0 58.154.37.255 辽宁省沈阳市 辽宁广播电视大学
61 58.154.40.0 58.154.47.255 辽宁省沈阳市 中国刑事警察学院
62 58.154.48.0 58.154.63.255 辽宁省沈阳市 沈阳师范大学
63 58.154.96.0 58.154.111.255 辽宁省沈阳市 沈阳农业大学
64 58.154.160.0 58.154.255.255 辽宁省沈阳市 东北大学
65 58.194.32.0 58.194.63.255 辽宁省沈阳市 沈阳农业大学教育网
66 58.206.64.0 58.206.95.255 辽宁省沈阳市 东北大学教育网无线校园项目
67 58.207.160.0 58.207.175.255 辽宁省沈阳市 教育网直通车
68 59.44.0.0 59.44.19.255 辽宁省沈阳市 沈阳广电电信合作宽带
69 59.44.20.0 59.44.23.255 辽宁省沈阳市 电信百科IDC
70 59.44.24.0 59.44.27.255 辽宁省沈阳市 电信软件园IDC
71 59.44.28.0 59.44.31.255 辽宁省沈阳市 电信博信IDC
72 59.44.32.0 59.44.32.1 辽宁省沈阳市 电信
73 59.44.32.2 59.44.32.2 辽宁省沈阳市 流星雨网络(铁西区劳动公园附近)
74 59.44.32.3 59.44.32.9 辽宁省沈阳市 电信
75 59.44.32.10 59.44.32.10 辽宁省沈阳市 互联世界网城
76 59.44.32.11 59.44.32.21 辽宁省沈阳市 电信
77 59.44.32.22 59.44.32.22 辽宁省沈阳市 尖峰网苑晋斯店
78 59.44.32.23 59.44.32.49 辽宁省沈阳市 电信
79 59.44.32.50 59.44.32.50 辽宁省沈阳市铁西区 艳粉金峰网吧
80 59.44.32.51 59.44.32.53 辽宁省沈阳市 电信
81 59.44.32.54 59.44.32.54 辽宁省沈阳市铁西区 五度网吧
82 59.44.32.55 59.44.32.137 辽宁省沈阳市 电信
83 59.44.32.138 59.44.32.138 辽宁省沈阳市铁西区 易趣网吧
84 59.44.32.139 59.44.32.149 辽宁省沈阳市 电信
85 59.44.32.150 59.44.32.150 辽宁省沈阳市铁西区 易达网吧
86 59.44.32.151 59.44.32.210 辽宁省沈阳市 电信
87 59.44.32.211 59.44.32.211 辽宁省沈阳市沈北新区 翰轩网吧
88 59.44.32.212 59.44.33.4 辽宁省沈阳市 电信
89 59.44.33.5 59.44.33.5 辽宁省沈阳市 大岩数据IDC机房(中央政府楼上)
90 59.44.33.6 59.44.33.8 辽宁省沈阳市 电信
91 59.44.33.9 59.44.33.9 辽宁省沈阳市 欣和网络
92 59.44.33.10 59.44.33.11 辽宁省沈阳市 电信
93 59.44.33.12 59.44.33.13 辽宁省沈阳市 欣和网络
94 59.44.33.14 59.44.33.221 辽宁省沈阳市 电信
95 59.44.33.222 59.44.33.222 辽宁省沈阳市皇姑区 点击网吧(三台子芙蓉市场旁)
96 59.44.33.223 59.44.34.21 辽宁省沈阳市 电信
97 59.44.34.22 59.44.34.22 辽宁省沈阳市和平区 南市天利网吧
98 59.44.34.23 59.44.34.65 辽宁省沈阳市 电信
99 59.44.34.66 59.44.34.66 辽宁省沈阳市沈河区 顺迎网吧(万寿寺街126车站)
100 59.44.34.67 59.44.34.89 辽宁省沈阳市 电信
101 59.44.34.90 59.44.34.90 辽宁省沈阳市 西塔MK仁和网吧
102 59.44.34.91 59.44.34.113 辽宁省沈阳市 电信
103 59.44.34.114 59.44.34.114 辽宁省沈阳市 五爱市场附近雷速网吧
104 59.44.34.115 59.44.34.137 辽宁省沈阳市 电信
105 59.44.34.138 59.44.34.138 辽宁省沈阳市和平区 万通网吧旗舰店(南市)
106 59.44.34.139 59.44.36.41 辽宁省沈阳市 电信
107 59.44.36.42 59.44.36.46 辽宁省沈阳市 沈阳国通通信工程有限公司
108 59.44.36.47 59.44.36.113 辽宁省沈阳市 电信
109 59.44.36.114 59.44.36.114 辽宁省沈阳市皇姑区 蓝点网吧(党校附近)
110 59.44.36.115 59.44.36.117 辽宁省沈阳市 电信
111 59.44.36.118 59.44.36.118 辽宁省沈阳市皇姑区 E时代网吧
112 59.44.36.119 59.44.36.121 辽宁省沈阳市 电信
113 59.44.36.122 59.44.36.122 辽宁省沈阳市 E时代网络A.B区
114 59.44.36.123 59.44.36.133 辽宁省沈阳市 电信
115 59.44.36.134 59.44.36.134 辽宁省沈阳市 E时代网吧(辽宁大学附近)
116 59.44.36.135 59.44.36.149 辽宁省沈阳市 电信
117 59.44.36.150 59.44.36.150 辽宁省沈阳市皇姑区 北行硬石网络2部(沈阳工程学院对面)
118 59.44.36.151 59.44.36.197 辽宁省沈阳市 电信
119 59.44.36.198 59.44.36.198 辽宁省沈阳市皇姑区 金峰网吧
120 59.44.36.199 59.44.36.205 辽宁省沈阳市 电信
121 59.44.36.206 59.44.36.206 辽宁省沈阳市皇姑区 文博网吧(二部)
122 59.44.36.207 59.44.36.217 辽宁省沈阳市 电信
123 59.44.36.218 59.44.36.218 辽宁省沈阳市 蓝海网络俱乐部
124 59.44.36.219 59.44.36.229 辽宁省沈阳市 电信
125 59.44.36.230 59.44.36.230 辽宁省沈阳市苏家屯区 超音速网吧(辽中医对过)
126 59.44.36.231 59.44.36.233 辽宁省沈阳市 电信
127 59.44.36.234 59.44.36.234 辽宁省沈阳市皇姑区 绿云大学网吧(辽宁大学附近)
128 59.44.36.235 59.44.36.237 辽宁省沈阳市 电信
129 59.44.36.238 59.44.36.238 辽宁省沈阳市皇姑区 浩森网吧心怡店(辽宁大学附近)
130 59.44.36.239 59.44.36.241 辽宁省沈阳市 电信
131 59.44.36.242 59.44.36.242 辽宁省沈阳市 师范大学北门休闲广场网吧
132 59.44.36.243 59.44.37.55 辽宁省沈阳市 电信
133 59.44.37.56 59.44.37.59 辽宁省沈阳市沈河区 黑骑士网吧(大南街29号)电信出口
134 59.44.37.60 59.44.37.89 辽宁省沈阳市 电信
135 59.44.37.90 59.44.37.90 辽宁省沈阳市皇姑区 长兴网吧
136 59.44.37.91 59.44.37.93 辽宁省沈阳市 电信
137 59.44.37.94 59.44.37.94 辽宁省沈阳市 绿云网吧
138 59.44.37.95 59.44.37.121 辽宁省沈阳市 电信
139 59.44.37.122 59.44.37.122 辽宁省沈阳市 北行附近博克网吧
140 59.44.37.123 59.44.37.169 辽宁省沈阳市 电信
141 59.44.37.170 59.44.37.170 辽宁省沈阳市皇姑区 e时代网吧(塔弯加油站旁)
142 59.44.37.171 59.44.37.209 辽宁省沈阳市 电信
143 59.44.37.210 59.44.37.210 辽宁省沈阳市皇姑区 智能网吧
144 59.44.37.211 59.44.37.213 辽宁省沈阳市 电信
145 59.44.37.214 59.44.37.214 辽宁省沈阳市皇姑区 塔弯巍麟网吧
146 59.44.37.215 59.44.37.249 辽宁省沈阳市 电信
147 59.44.37.250 59.44.37.250 辽宁省沈阳市 联通家园网吧
148 59.44.37.251 59.44.37.253 辽宁省沈阳市 电信
149 59.44.37.254 59.44.37.254 辽宁省沈阳市 新家乐网吧
150 59.44.37.255 59.44.38.5 辽宁省沈阳市 电信
151 59.44.38.6 59.44.38.6 辽宁省沈阳市和平区 砂山街天利网吧
152 59.44.38.7 59.44.38.73 辽宁省沈阳市 电信
153 59.44.38.74 59.44.38.74 辽宁省沈阳市和平区 砂山惠滨网吧
154 59.44.38.75 59.44.38.77 辽宁省沈阳市 电信
155 59.44.38.78 59.44.38.78 辽宁省沈阳市和平区 南十马路颠峰网吧
156 59.44.38.79 59.44.38.177 辽宁省沈阳市 电信
157 59.44.38.178 59.44.38.178 辽宁省沈阳市 金都花园小区
158 59.44.38.179 59.44.38.181 辽宁省沈阳市 电信
159 59.44.38.182 59.44.38.182 辽宁省沈阳市 南风雅阁小区
160 59.44.38.183 59.44.38.221 辽宁省沈阳市 电信
161 59.44.38.222 59.44.38.222 辽宁省沈阳市 北新区虎石台镇财富广场腾龙网吧
162 59.44.38.223 59.44.39.0 辽宁省沈阳市 电信
163 59.44.39.1 59.44.39.32 辽宁省沈阳市 沈阳广电电信合作宽带
164 59.44.39.33 59.44.39.41 辽宁省沈阳市 电信
165 59.44.39.42 59.44.39.42 辽宁省沈阳市 沈阳音乐学院南校区旁的任逍遥网吧9部
166 59.44.39.43 59.44.39.49 辽宁省沈阳市 电信
167 59.44.39.50 59.44.39.50 辽宁省沈阳市东陵区 鑫洋网吧
168 59.44.39.51 59.44.39.53 辽宁省沈阳市 电信
169 59.44.39.54 59.44.39.54 辽宁省沈阳市沈河区 惠工板行附近虹阳网络旗舰店
170 59.44.39.55 59.44.39.57 辽宁省沈阳市 电信
171 59.44.39.58 59.44.39.58 辽宁省沈阳市东陵区 黄金学院鑫洋网吧
172 59.44.39.59 59.44.39.255 辽宁省沈阳市 电信
173 59.44.41.0 59.44.41.29 辽宁省沈阳市 电信
174 59.44.41.30 59.44.41.30 辽宁省沈阳市沈河区 电信万维直供营业厅
175 59.44.41.31 59.44.41.65 辽宁省沈阳市 电信
176 59.44.41.66 59.44.41.66 辽宁省沈阳市沈河区 缘航网吧
177 59.44.41.67 59.44.41.93 辽宁省沈阳市 电信
178 59.44.41.94 59.44.41.94 辽宁省沈阳市沈河区 万通网吧(五爱加油站北店)
179 59.44.41.95 59.44.41.145 辽宁省沈阳市 电信
180 59.44.41.146 59.44.41.146 辽宁省沈阳市沈河区 易路网吧(五爱店)
181 59.44.41.147 59.44.41.197 辽宁省沈阳市 电信
182 59.44.41.198 59.44.41.198 辽宁省沈阳市 中街附近龙宇网苑
183 59.44.41.199 59.44.43.5 辽宁省沈阳市 电信
184 59.44.43.6 59.44.43.6 辽宁省沈阳市和平区 智能网吧(东北大学附近)
185 59.44.43.7 59.44.43.25 辽宁省沈阳市 电信
186 59.44.43.26 59.44.43.26 辽宁省沈阳市 超音速网吧(辽中医高职分院对过)
187 59.44.43.27 59.44.43.191 辽宁省沈阳市 电信
188 59.44.43.192 59.44.43.255 辽宁省沈阳市浑南区 东软集团有限公司电信专线
189 59.44.44.0 59.44.44.29 辽宁省沈阳市 电信
190 59.44.44.30 59.44.44.30 辽宁省沈阳市皇姑区 时尚星网吧
191 59.44.44.31 59.44.44.161 辽宁省沈阳市 电信
192 59.44.44.162 59.44.44.162 辽宁省沈阳市辽中区 星梦缘网吧
193 59.44.44.163 59.44.46.255 辽宁省沈阳市 电信
194 59.44.47.0 59.44.47.255 辽宁省沈阳市 电信IDC
195 59.44.48.0 59.44.48.255 辽宁省沈阳市 电信
196 59.44.49.0 59.44.49.255 辽宁省沈阳市 电信IDC
197 59.44.50.0 59.44.59.255 辽宁省沈阳市 沈阳广电电信合作宽带
198 59.44.60.0 59.44.61.105 辽宁省沈阳市 电信
199 59.44.61.106 59.44.61.106 辽宁省沈阳市和平区 砂山街动力先锋网吧
200 59.44.61.107 59.44.61.137 辽宁省沈阳市 电信
201 59.44.61.138 59.44.61.138 辽宁省沈阳市 新华网吧
202 59.44.61.139 59.44.61.189 辽宁省沈阳市 电信
203 59.44.61.190 59.44.61.190 辽宁省沈阳市 苏家屯区腾龙网苑
204 59.44.61.191 59.44.61.241 辽宁省沈阳市 电信
205 59.44.61.242 59.44.61.242 辽宁省沈阳市 苏家屯区亿顺通网吧
206 59.44.61.243 59.44.61.249 辽宁省沈阳市 电信
207 59.44.61.250 59.44.61.250 辽宁省沈阳市 苏家屯区如意网苑
208 59.44.61.251 59.44.61.251 辽宁省沈阳市 苏家屯区雨辰网吧(桂花市场北门)
209 59.44.61.252 59.44.63.255 辽宁省沈阳市 电信
210 59.45.13.0 59.45.13.2 辽宁省沈阳市 电信
211 59.45.13.3 59.45.13.3 辽宁省沈阳市 网迷俱乐部网吧
212 59.45.13.4 59.45.13.4 辽宁省沈阳市 电信
213 59.45.13.5 59.45.13.5 辽宁省沈阳市皇姑区 陵山路松北网吧
214 59.45.13.6 59.45.13.10 辽宁省沈阳市 电信
215 59.45.13.14 59.45.13.26 辽宁省沈阳市 电信
216 59.45.13.28 59.45.13.30 辽宁省沈阳市 电信
217 59.45.13.32 59.45.13.105 辽宁省沈阳市 电信
218 59.45.13.107 59.45.13.237 辽宁省沈阳市 电信
219 59.45.13.239 59.45.13.241 辽宁省沈阳市 电信
220 59.45.13.243 59.45.13.255 辽宁省沈阳市 电信
221 59.45.23.245 59.45.23.245 辽宁省沈阳市大东区 前卫网吧
222 59.45.81.193 59.45.81.254 辽宁省沈阳市 鹏博士长城宽带(本溪电信出口)
223 59.45.202.2 59.45.202.2 辽宁省沈阳市 苏家屯区公园西门圣乙网吧
224 59.45.202.3 59.45.202.3 辽宁省沈阳市 苏家屯区加工厂众易网吧
225 59.45.202.34 59.45.202.34 辽宁省沈阳市 超群网吧
226 59.45.202.41 59.45.202.41 辽宁省沈阳市 英图网吧(太原街东舜百货5楼)
227 59.45.213.12 59.45.213.12 辽宁省沈阳市 绿云网吧
228 59.46.0.0 59.46.15.255 辽宁省沈阳市 电信百科IDC
229 59.46.16.0 59.46.17.243 辽宁省沈阳市 电信数据中心
230 59.46.17.244 59.46.17.247 辽宁省沈阳市沈河区 上海上汽大众汽车销售有限公司电信专线
231 59.46.17.248 59.46.19.191 辽宁省沈阳市 电信数据中心
232 59.46.19.192 59.46.19.223 辽宁省沈阳市浑南区 沈阳新松机器人自动化股份有限公司电信专线
233 59.46.19.224 59.46.19.255 辽宁省沈阳市 电信数据中心
234 59.46.20.0 59.46.20.255 辽宁省沈阳市 北京仁讯科技有限公司电信数据中心
235 59.46.21.0 59.46.21.255 辽宁省沈阳市 电信数据中心
236 59.46.22.0 59.46.22.255 辽宁省沈阳市 沈阳公共WiFi
237 59.46.23.0 59.46.32.55 辽宁省沈阳市 电信数据中心
238 59.46.32.56 59.46.32.63 辽宁省沈阳市沈河区 东北煤田地质局电信专线
239 59.46.32.64 59.46.32.120 辽宁省沈阳市 电信数据中心
240 59.46.32.121 59.46.32.124 辽宁省沈阳市 化工大学科亚学院(电信出口)
241 59.46.32.125 59.46.33.155 辽宁省沈阳市 电信数据中心
242 59.46.33.156 59.46.33.159 辽宁省沈阳市 方正宽带(电信出口)(沈阳卓方广告有限公司租用)
243 59.46.33.160 59.46.33.167 辽宁省沈阳市 电信数据中心
244 59.46.33.168 59.46.33.171 辽宁省沈阳市 方正宽带(电信出口)(沈阳卓方广告有限公司租用)
245 59.46.33.172 59.46.34.211 辽宁省沈阳市 电信数据中心
246 59.46.34.212 59.46.34.215 辽宁省沈阳市和平区 辽宁省粮食发展集团有限责任公司电信专线
247 59.46.34.216 59.46.35.100 辽宁省沈阳市 电信数据中心
248 59.46.35.101 59.46.38.17 辽宁省沈阳市浑南区 化工大学科亚学院宿舍楼电信专线
249 59.46.38.18 59.46.38.18 辽宁省沈阳市和平区 辽宁日报传媒集团(青年大街356号)
250 59.46.38.19 59.46.39.255 辽宁省沈阳市浑南区 化工大学科亚学院宿舍楼电信专线
251 59.46.40.0 59.46.41.139 辽宁省沈阳市 电信数据中心
252 59.46.41.140 59.46.41.141 辽宁省沈阳市沈河区 幻想互联电信数据中心节点
253 59.46.41.142 59.46.42.79 辽宁省沈阳市 电信数据中心
254 59.46.42.80 59.46.42.95 辽宁省沈阳市 沈阳市第六人民医院(电信出口)
255 59.46.42.96 59.46.44.255 辽宁省沈阳市 电信数据中心
256 59.46.45.0 59.46.45.15 辽宁省沈阳市 亿网宽带(电信出口)
257 59.46.45.16 59.46.46.64 辽宁省沈阳市 电信数据中心
258 59.46.46.65 59.46.46.128 辽宁省沈阳市和平区 沈阳广播电视大学(电信出口)
259 59.46.46.129 59.46.47.255 辽宁省沈阳市 电信数据中心
260 59.46.48.0 59.46.48.159 辽宁省沈阳市 电信
261 59.46.48.160 59.46.48.191 辽宁省沈阳市皇姑区 中国石油天然气股份有限公司辽宁销售分公司(电信出口)
262 59.46.48.192 59.46.49.23 辽宁省沈阳市 电信
263 59.46.49.24 59.46.49.27 辽宁省沈阳市于洪区 上海优尼斯工业设备销售有限公司沈阳分公司电信专线
264 59.46.49.28 59.46.51.95 辽宁省沈阳市 电信
265 59.46.51.96 59.46.51.127 辽宁省沈阳市和平区 沈阳广播电视台(电信出口)
266 59.46.51.128 59.46.51.175 辽宁省沈阳市 电信
267 59.46.51.176 59.46.51.191 辽宁省沈阳市和平区 沈阳华人大酒店电信专线
268 59.46.51.192 59.46.52.255 辽宁省沈阳市 电信
269 59.46.53.0 59.46.53.7 辽宁省沈阳市沈河区 幻想互联电信数据中心节点
270 59.46.53.8 59.46.53.143 辽宁省沈阳市 电信
271 59.46.53.144 59.46.53.151 辽宁省沈阳市 沈阳电力建设总公司(电信出口)
272 59.46.53.152 59.46.53.255 辽宁省沈阳市 电信
273 59.46.54.0 59.46.54.63 辽宁省沈阳市 亿网宽带(电信出口)
274 59.46.54.64 59.46.56.92 辽宁省沈阳市 电信
275 59.46.56.93 59.46.56.255 辽宁省沈阳市于洪区 沈阳广视科技有限公司电信专线
276 59.46.57.0 59.46.57.199 辽宁省沈阳市 电信
277 59.46.57.200 59.46.57.203 辽宁省沈阳市沈河区 上海钰申金融信息服务有限公司电信专线
278 59.46.57.204 59.46.57.224 辽宁省沈阳市 电信
279 59.46.57.225 59.46.57.240 辽宁省沈阳市沈河区 丰田金杯技师学院宿舍楼(电信出口)
280 59.46.57.241 59.46.58.159 辽宁省沈阳市 电信
281 59.46.58.160 59.46.58.191 辽宁省沈阳市沈北新区 辽宁广播电视大学(电信出口)
282 59.46.58.192 59.46.59.15 辽宁省沈阳市 电信
283 59.46.59.16 59.46.59.23 辽宁省沈阳市于洪区 沈阳医学院学生宿舍楼电信专线
284 59.46.59.24 59.46.59.255 辽宁省沈阳市 电信
285 59.46.60.0 59.46.60.255 辽宁省沈阳市 融盈信通科技(泓大信源科技有限公司)电信专线
286 59.46.61.0 59.46.65.96 辽宁省沈阳市 电信
287 59.46.65.97 59.46.65.128 辽宁省沈阳市沈北新区 沈阳航空工业学院(电信出口)
288 59.46.65.129 59.46.66.32 辽宁省沈阳市 电信
289 59.46.66.33 59.46.66.64 辽宁省沈阳市沈北新区 辽宁省交通高等专科学校电信专线
290 59.46.66.65 59.46.67.247 辽宁省沈阳市 电信
291 59.46.67.248 59.46.68.7 辽宁省沈阳市 方正宽带(电信出口)(沈阳卓方广告有限公司租用)
292 59.46.68.8 59.46.70.255 辽宁省沈阳市 电信
293 59.46.71.0 59.46.71.255 辽宁省沈阳市 苏家屯会展中心电信专线
294 59.46.72.0 59.46.72.157 辽宁省沈阳市 电信
295 59.46.72.158 59.46.72.165 辽宁省沈阳市沈河区 幻想互联电信数据中心节点
296 59.46.72.166 59.46.72.240 辽宁省沈阳市 电信
297 59.46.72.241 59.46.73.0 沈阳市东陵区 沈阳市东陵区广播电视局(电信出口)
298 59.46.73.1 59.46.75.31 辽宁省沈阳市 电信
299 59.46.75.32 59.46.75.47 辽宁省沈阳市 方正宽带(电信出口)(沈阳卓方广告有限公司租用)
300 59.46.75.48 59.46.77.219 辽宁省沈阳市 电信
301 59.46.77.220 59.46.77.223 辽宁省沈阳市沈北新区 沈阳碰碰凉冷饮食品有限公司电信专线
302 59.46.77.224 59.46.78.80 辽宁省沈阳市 电信
303 59.46.78.81 59.46.78.96 辽宁省沈阳市 化工大学科亚学院(电信出口)
304 59.46.78.97 59.46.79.255 辽宁省沈阳市 电信
305 59.46.80.0 59.46.81.255 辽宁省沈阳市 电信云计算机项目(百科合作IDC)
306 59.46.82.0 59.46.82.128 辽宁省沈阳市 电信
307 59.46.82.129 59.46.82.160 沈阳市皇姑区 辽宁省农村经济委员会信息中心(电信出口)
308 59.46.82.161 59.46.83.63 辽宁省沈阳市 电信
309 59.46.83.64 59.46.83.95 辽宁省沈阳市浑南区 沈阳市浑南新区管理委员会电信专线
310 59.46.83.96 59.46.89.15 辽宁省沈阳市 电信
311 59.46.89.16 59.46.89.31 辽宁省沈阳市和平区 教师进修学校电信专线
312 59.46.89.32 59.46.91.227 辽宁省沈阳市 电信
313 59.46.91.228 59.46.91.231 辽宁省沈阳市沈河区 中美大都会电信专线
314 59.46.91.232 59.46.92.32 辽宁省沈阳市 电信
315 59.46.92.33 59.46.92.64 辽宁省沈阳市皇姑区 辽宁省招生考试办公室(电信出口)
316 59.46.92.65 59.46.93.64 辽宁省沈阳市 电信
317 59.46.93.65 59.46.93.128 辽宁省沈阳市沈北新区 辽宁东北新闻网络传播中心(电信出口)
318 59.46.93.129 59.46.94.127 辽宁省沈阳市 电信
319 59.46.94.128 59.46.94.159 辽宁省沈阳市 中国平安人寿保险股份有限公司辽宁分公司电信专线
320 59.46.94.160 59.46.97.63 辽宁省沈阳市 电信
321 59.46.97.64 59.46.97.71 辽宁省沈阳市沈河区 毕马威企业咨询(中国)有限公司沈阳分公司电信专线
322 59.46.97.72 59.46.98.203 辽宁省沈阳市 电信
323 59.46.98.204 59.46.98.207 辽宁省沈阳市铁西区 沈阳市万通汽车置业培训学校电信专线
324 59.46.98.208 59.46.99.89 辽宁省沈阳市 电信
325 59.46.99.90 59.46.99.105 辽宁省沈阳市 幻想互联电信数据中心节点
326 59.46.99.106 59.46.100.95 辽宁省沈阳市 电信
327 59.46.100.96 59.46.100.127 辽宁省沈阳市 沈阳荣科科技工程有限公司(电信出口)
328 59.46.100.128 59.46.102.223 辽宁省沈阳市 电信
329 59.46.102.224 59.46.102.231 辽宁省沈阳市大东区 沈阳科华电信工程有限公司电信节点
330 59.46.102.232 59.46.103.95 辽宁省沈阳市 电信
331 59.46.103.96 59.46.103.99 辽宁省沈阳市沈北新区 沈阳碰碰凉冷饮食品有限公司电信专线
332 59.46.103.100 59.46.103.223 辽宁省沈阳市 电信
333 59.46.103.224 59.46.103.231 辽宁省沈阳市沈北新区 沈阳沈北物流公共信息服务有限公司电信专线
334 59.46.103.232 59.46.103.255 辽宁省沈阳市 电信
335 59.46.104.0 59.46.111.255 辽宁省沈阳市 沈阳广电电信合作宽带
336 59.46.112.0 59.46.115.175 辽宁省沈阳市 电信
337 59.46.115.176 59.46.115.191 辽宁省沈阳市浑南区 沈阳浑南网络通讯有限公司电信数据中心
338 59.46.115.192 59.46.115.207 辽宁省沈阳市 电信
339 59.46.115.208 59.46.115.223 辽宁省沈阳市浑南区 沈阳浑南网络通讯有限公司电信数据中心
340 59.46.115.224 59.46.120.7 辽宁省沈阳市 电信
341 59.46.120.8 59.46.120.11 辽宁省沈阳市苏家屯区 临空旅游管委会电信专线
342 59.46.120.12 59.46.125.47 辽宁省沈阳市 电信
343 59.46.125.48 59.46.125.55 辽宁省沈阳市皇姑区 中国医科大学附属第四医院电信专线
344 59.46.125.56 59.46.127.255 辽宁省沈阳市 电信
345 59.47.9.0 59.47.9.63 辽宁省沈阳市 鹏博士长城宽带(本溪电信出口)
346 59.47.240.0 59.47.240.255 辽宁省沈阳市 电信
347 59.47.242.0 59.47.255.255 辽宁省沈阳市 电信
348 59.73.0.0 59.73.15.255 辽宁省沈阳市 沈阳理工大学
349 59.73.16.0 59.73.23.255 辽宁省沈阳市 沈阳工程学院
350 59.73.128.0 59.73.167.255 辽宁省沈阳市 沈阳航空工业学院
351 59.79.112.0 59.79.113.255 辽宁省沈阳市 辽宁金融职业学院
352 59.108.128.141 59.108.128.141 辽宁省沈阳市 方正宽带DNS服务器
353 59.108.167.0 59.108.167.255 辽宁省沈阳市 方正宽带互联节点
354 59.109.57.0 59.109.57.255 辽宁省沈阳市大东区 方正宽带数据中心
355 60.10.69.64 60.10.69.127 辽宁省沈阳市 鹏博士长城宽带(廊坊联通出口)
356 60.10.71.0 60.10.71.255 辽宁省沈阳市 鹏博士长城宽带(廊坊联通出口)
357 60.16.0.0 60.16.0.255 辽宁省沈阳市沈河区 联通
358 60.16.1.0 60.16.1.255 辽宁省沈阳市大东区 联通
359 60.16.2.0 60.16.9.255 辽宁省沈阳市 联通
360 60.16.10.0 60.16.10.255 辽宁省沈阳市大东区 联通
361 60.16.11.0 60.16.11.62 辽宁省沈阳市 联通
362 60.16.11.63 60.16.11.63 辽宁省沈阳市大东区 珠林桥任逍遥6部网吧
363 60.16.11.64 60.16.22.255 辽宁省沈阳市 联通
364 60.16.23.0 60.16.23.255 辽宁省沈阳市于洪区 联通
365 60.16.24.0 60.16.27.125 辽宁省沈阳市 联通
366 60.16.27.126 60.16.27.126 辽宁省沈阳市 沈和区齐天网友俱乐部(中街)
367 60.16.27.127 60.16.31.92 辽宁省沈阳市 联通
368 60.16.31.93 60.16.31.93 辽宁省沈阳市 火炬大厦
369 60.16.31.94 60.16.41.255 辽宁省沈阳市 联通
370 60.16.42.0 60.16.42.255 辽宁省沈阳市于洪区 联通
371 60.16.43.0 60.16.49.255 辽宁省沈阳市 联通
372 60.16.50.0 60.16.51.255 辽宁省沈阳市 (皇姑区/于洪区)联通
373 60.16.52.0 60.16.53.255 辽宁省沈阳市 联通
374 60.16.54.0 60.16.54.255 辽宁省沈阳市皇姑区 联通
375 60.16.55.0 60.16.55.255 辽宁省沈阳市 (铁西区)联通
376 60.16.56.0 60.16.64.193 辽宁省沈阳市 联通
377 60.16.64.194 60.16.64.194 辽宁省沈阳市 万豪14楼贸易部
378 60.16.64.195 60.16.64.255 辽宁省沈阳市 联通
379 60.16.65.0 60.16.65.255 辽宁省沈阳市皇姑区 联通
380 60.16.66.0 60.16.66.255 辽宁省沈阳市 联通
381 60.16.67.0 60.16.67.255 辽宁省沈阳市皇姑区 联通
382 60.16.68.0 60.16.68.255 辽宁省沈阳市 联通
383 60.16.69.0 60.16.69.255 辽宁省沈阳市 (黄姑区)联通
384 60.16.70.0 60.16.74.255 辽宁省沈阳市皇姑区 联通
385 60.16.75.0 60.16.75.255 辽宁省沈阳市 联通
386 60.16.76.0 60.16.76.255 辽宁省沈阳市和平区 联通
387 60.16.77.0 60.16.77.255 辽宁省沈阳市皇姑区 联通
388 60.16.78.0 60.16.83.255 辽宁省沈阳市和平区 联通
389 60.16.84.0 60.16.84.177 辽宁省沈阳市大东区 联通
390 60.16.84.178 60.16.84.178 辽宁省沈阳市大东区 鲲鹏网吧
391 60.16.84.179 60.16.84.255 辽宁省沈阳市大东区 联通
392 60.16.85.0 60.16.87.255 辽宁省沈阳市 (皇姑区/于洪区)联通
393 60.16.88.0 60.16.108.67 辽宁省沈阳市 联通
394 60.16.108.68 60.16.108.68 辽宁省沈阳市 卡斯特网络
395 60.16.108.69 60.16.109.39 辽宁省沈阳市 联通
396 60.16.109.40 60.16.109.40 辽宁省沈阳市 沈阳化工学院
397 60.16.109.41 60.16.117.17 辽宁省沈阳市 联通
398 60.16.117.18 60.16.117.18 辽宁省沈阳市皇姑区 工艺美校
399 60.16.117.19 60.16.119.255 辽宁省沈阳市 联通
400 60.16.120.0 60.16.120.255 辽宁省沈阳市和平区 联通
401 60.16.121.0 60.16.121.255 辽宁省沈阳市 联通
402 60.16.122.0 60.16.122.255 辽宁省沈阳市和平区 联通
403 60.16.123.0 60.16.123.255 辽宁省沈阳市皇姑区 联通
404 60.16.124.0 60.16.125.255 辽宁省沈阳市 联通
405 60.16.126.0 60.16.126.255 辽宁省沈阳市和平区 联通
406 60.16.127.0 60.16.135.255 辽宁省沈阳市 联通
407 60.16.136.0 60.16.136.255 辽宁省沈阳市和平区 联通
408 60.16.137.0 60.16.139.255 辽宁省沈阳市皇姑区 联通
409 60.16.140.0 60.16.155.255 辽宁省沈阳市 联通
410 60.16.156.0 60.16.159.255 辽宁省沈阳市大东区 联通
411 60.16.160.0 60.16.172.255 辽宁省沈阳市 联通
412 60.16.173.0 60.16.173.255 辽宁省沈阳市苏家屯区 联通
413 60.16.174.0 60.16.174.255 辽宁省沈阳市 (铁西区)联通
414 60.16.175.0 60.16.191.255 辽宁省沈阳市 联通
415 60.16.192.0 60.16.207.255 辽宁省沈阳市皇姑区 联通
416 60.16.208.0 60.16.216.255 辽宁省沈阳市 联通
417 60.16.217.0 60.16.217.255 辽宁省沈阳市 (铁西区)联通
418 60.16.218.0 60.16.226.255 辽宁省沈阳市 联通
419 60.16.227.0 60.16.227.255 辽宁省沈阳市皇姑区 联通
420 60.16.228.0 60.16.236.255 辽宁省沈阳市 联通
421 60.16.237.0 60.16.237.255 辽宁省沈阳市皇姑区 联通
422 60.16.238.0 60.17.1.29 辽宁省沈阳市 联通
423 60.17.1.30 60.17.1.30 辽宁省沈阳市 高登国际大厦
424 60.17.1.31 60.17.8.161 辽宁省沈阳市 联通
425 60.17.8.162 60.17.8.162 辽宁省沈阳市 飞飞网吧(九中附近)
426 60.17.8.163 60.17.16.255 辽宁省沈阳市 联通
427 60.17.17.0 60.17.17.178 辽宁省沈阳市和平区 联通
428 60.17.17.179 60.17.17.179 辽宁省沈阳市 高登国际大厦
429 60.17.17.180 60.17.17.255 辽宁省沈阳市和平区 联通
430 60.17.18.0 60.17.18.135 辽宁省沈阳市 联通
431 60.17.18.136 60.17.18.136 辽宁省沈阳市 北方汽修职业学校
432 60.17.18.137 60.17.18.232 辽宁省沈阳市 联通
433 60.17.18.233 60.17.18.233 辽宁省沈阳市 沈河区高登国际大厦
434 60.17.18.234 60.17.22.25 辽宁省沈阳市 联通
435 60.17.22.26 60.17.22.26 辽宁省沈阳市 省沈阳音乐学院南校区
436 60.17.22.27 60.17.25.255 辽宁省沈阳市 联通
437 60.17.26.0 60.17.26.255 辽宁省沈阳市和平区 联通
438 60.17.27.0 60.17.31.255 辽宁省沈阳市 联通
439 60.17.32.0 60.17.46.255 辽宁省沈阳市 (铁西区)联通
440 60.17.47.0 60.17.57.255 辽宁省沈阳市 联通
441 60.17.58.0 60.17.58.255 辽宁省沈阳市沈河区 联通
442 60.17.59.0 60.17.59.255 辽宁省沈阳市 联通
443 60.17.60.0 60.17.67.255 辽宁省沈阳市皇姑区 联通
444 60.17.68.0 60.17.78.255 辽宁省沈阳市 联通
445 60.17.79.0 60.17.81.255 辽宁省沈阳市 (铁西区)联通
446 60.17.82.0 60.17.119.255 辽宁省沈阳市 联通
447 60.17.120.0 60.17.120.255 辽宁省沈阳市皇姑区 联通
448 60.17.121.0 60.17.127.255 辽宁省沈阳市 联通
449 60.18.139.9 60.18.139.9 辽宁省沈阳市皇姑区 联友网吧
450 60.18.168.234 60.18.168.234 辽宁省沈阳市皇姑区 联友网吧
451 60.23.240.19 60.23.240.19 辽宁省沈阳市 东阳阁IT饭店
452 61.161.128.0 61.161.130.236 辽宁省沈阳市 联通
453 61.161.130.237 61.161.130.237 辽宁省沈阳市 辽宁省农委农业信息采集监管平台
454 61.161.130.238 61.161.132.147 辽宁省沈阳市 联通
455 61.161.132.148 61.161.132.148 辽宁省沈阳市 城市学院网络智能办公系统
456 61.161.132.149 61.161.155.201 辽宁省沈阳市 联通
457 61.161.155.202 61.161.155.203 辽宁省沈阳市 外事服务学校(南市校区)
458 61.161.155.204 61.161.156.47 辽宁省沈阳市 联通
459 61.161.156.48 61.161.156.59 辽宁省沈阳市大东区 航空城民航社区网络实验室(联通出口)
460 61.161.156.60 61.161.182.33 辽宁省沈阳市 联通
461 61.161.182.34 61.161.182.34 辽宁省沈阳市铁西区 沈阳百事佳英菲尼迪汽车销售服务有限公司
462 61.161.182.35 61.161.182.167 辽宁省沈阳市 联通
463 61.161.182.168 61.161.182.175 辽宁省沈阳市铁西区 幻想互联联通数据中心节点
464 61.161.182.176 61.161.190.249 辽宁省沈阳市 联通
465 61.161.190.250 61.161.190.250 辽宁省沈阳市沈河区 汉庭酒店沈阳南塔街文萃路店
466 61.161.190.251 61.161.218.255 辽宁省沈阳市 联通
467 61.161.219.0 61.161.219.15 辽宁省沈阳市沈北新区 沈阳北软信息职业技术学院联通专线
468 61.161.219.16 61.161.219.141 辽宁省沈阳市 联通
469 61.161.219.142 61.161.219.142 辽宁省沈阳市沈北新区 沈阳工程学院(联通出口)
470 61.161.219.143 61.161.255.255 辽宁省沈阳市 联通
471 61.176.0.0 61.176.34.255 辽宁省沈阳市 联通
472 61.176.35.0 61.176.35.255 辽宁省沈阳市大东区 联通
473 61.176.36.0 61.176.42.163 辽宁省沈阳市 联通
474 61.176.42.164 61.176.42.164 辽宁省沈阳市 新城子区大辛二村智能网吧
475 61.176.42.165 61.176.44.255 辽宁省沈阳市 联通
476 61.176.45.0 61.176.45.255 辽宁省沈阳市沈河区 联通
477 61.176.46.0 61.176.48.255 辽宁省沈阳市 联通
478 61.176.49.0 61.176.49.255 辽宁省沈阳市沈河区 联通
479 61.176.50.0 61.176.64.255 辽宁省沈阳市 联通
480 61.176.65.0 61.176.65.255 辽宁省沈阳市大东区 联通
481 61.176.66.0 61.176.81.255 辽宁省沈阳市 联通
482 61.176.84.0 61.176.110.255 辽宁省沈阳市 联通
483 61.176.112.0 61.176.127.255 辽宁省沈阳市 联通
484 61.189.0.0 61.189.1.136 辽宁省沈阳市 联通
485 61.189.1.137 61.189.1.137 辽宁省沈阳市 联通节点
486 61.189.1.138 61.189.7.160 辽宁省沈阳市 联通
487 61.189.7.161 61.189.7.161 辽宁省沈阳市 联通节点
488 61.189.7.162 61.189.19.255 辽宁省沈阳市 联通
489 61.189.20.0 61.189.20.255 辽宁省沈阳市 北京蓝汛通信技术有限责任公司CDN节点(联通)
490 61.189.21.0 61.189.21.255 辽宁省沈阳市 联通
491 61.189.23.0 61.189.30.9 辽宁省沈阳市 联通
492 61.189.30.10 61.189.30.10 辽宁省沈阳市东陵区 理工大学附近红颜网吧
493 61.189.30.11 61.189.30.25 辽宁省沈阳市 联通
494 61.189.30.26 61.189.30.26 辽宁省沈阳市和平区 绿云网吧
495 61.189.30.27 61.189.30.37 辽宁省沈阳市 联通
496 61.189.30.38 61.189.30.38 辽宁省沈阳市 进化网吧
497 61.189.30.39 61.189.30.65 辽宁省沈阳市 联通
498 61.189.30.66 61.189.30.66 辽宁省沈阳市大东区 四海网吧
499 61.189.30.67 61.189.30.89 辽宁省沈阳市 联通
500 61.189.30.90 61.189.30.90 辽宁省沈阳市和平区 金双马网苑
501 61.189.30.91 61.189.30.105 辽宁省沈阳市 联通
502 61.189.30.106 61.189.30.106 辽宁省沈阳市铁西区 添园网吧(铁西百货后面)
503 61.189.30.107 61.189.30.117 辽宁省沈阳市 联通
504 61.189.30.118 61.189.30.118 辽宁省沈阳市铁西区 超级时代网吧(南六西路54号)
505 61.189.30.119 61.189.30.125 辽宁省沈阳市 联通
506 61.189.30.126 61.189.30.126 辽宁省沈阳市于洪区 陵东街绿云网吧
507 61.189.30.127 61.189.30.129 辽宁省沈阳市 联通
508 61.189.30.130 61.189.30.130 辽宁省沈阳市 沈阳大学附近启迪网吧
509 61.189.30.131 61.189.30.141 辽宁省沈阳市 联通
510 61.189.30.142 61.189.30.142 辽宁省沈阳市东陵区 泉源三路紫贝壳网苑
511 61.189.30.143 61.189.30.177 辽宁省沈阳市 联通
512 61.189.30.178 61.189.30.178 辽宁省沈阳市和平区 三好街金科网苑(马家鸡架附近)
513 61.189.30.179 61.189.30.181 辽宁省沈阳市 联通
514 61.189.30.182 61.189.30.182 辽宁省沈阳市沈河区 智星网吧
515 61.189.30.183 61.189.30.185 辽宁省沈阳市 联通
516 61.189.30.186 61.189.30.186 辽宁省沈阳市 彩虹网吧
517 61.189.30.187 61.189.30.193 辽宁省沈阳市 联通
518 61.189.30.194 61.189.30.194 辽宁省沈阳市 辽宁电视大学旁鑫家园网吧
519 61.189.30.195 61.189.30.197 辽宁省沈阳市 联通
520 61.189.30.198 61.189.30.198 辽宁省沈阳市沈河区 思雨网吧
521 61.189.30.199 61.189.30.201 辽宁省沈阳市 联通
522 61.189.30.202 61.189.30.202 辽宁省沈阳市沈河区 剀微网吧2部
523 61.189.30.203 61.189.30.217 辽宁省沈阳市 联通
524 61.189.30.218 61.189.30.218 辽宁省沈阳市大东区 草苍路好来网吧
525 61.189.30.219 61.189.30.247 辽宁省沈阳市 联通
526 61.189.30.248 61.189.30.255 辽宁省沈阳市大东区 幻想互联联通数据中心节点
527 61.189.31.0 61.189.31.5 辽宁省沈阳市沈河区 /铁西区/大东区
528 61.189.31.6 61.189.31.6 辽宁省沈阳市大东区 兴东网吧
529 61.189.31.7 61.189.31.25 辽宁省沈阳市沈河区 /铁西区/大东区
530 61.189.31.26 61.189.31.26 辽宁省沈阳市大东区 联合路梧桐圆星天网吧
531 61.189.31.27 61.189.31.37 辽宁省沈阳市沈河区 /铁西区/大东区
532 61.189.31.38 61.189.31.38 辽宁省沈阳市大东区 大洋洲网吧
533 61.189.31.39 61.189.31.57 辽宁省沈阳市 联通
534 61.189.31.58 61.189.31.58 辽宁省沈阳市沈河区 东方21自由空间网吧(环路公交小西路站)
535 61.189.31.59 61.189.31.73 辽宁省沈阳市 联通
536 61.189.31.74 61.189.31.74 辽宁省沈阳市大东区 724大兵网苑
537 61.189.31.75 61.189.31.77 辽宁省沈阳市 联通
538 61.189.31.78 61.189.31.78 辽宁省沈阳市 同翔世纪网吧
539 61.189.31.79 61.189.31.101 辽宁省沈阳市 联通
540 61.189.31.102 61.189.31.102 辽宁省沈阳市沈河区 万泉街网事如风网吧
541 61.189.31.103 61.189.31.129 辽宁省沈阳市 联通
542 61.189.31.130 61.189.31.130 辽宁省沈阳市大东区 北海街网络人生网吧
543 61.189.31.131 61.189.31.149 辽宁省沈阳市 联通
544 61.189.31.150 61.189.31.150 辽宁省沈阳市 帅府网苑
545 61.189.31.151 61.189.31.165 辽宁省沈阳市 联通
546 61.189.31.166 61.189.31.166 辽宁省沈阳市沈河区 惠工广场大棚网吧
547 61.189.31.167 61.189.31.181 辽宁省沈阳市 联通
548 61.189.31.182 61.189.31.182 辽宁省沈阳市大东区 大北街含羞草网吧
549 61.189.31.183 61.189.31.185 辽宁省沈阳市 联通
550 61.189.31.186 61.189.31.186 辽宁省沈阳市大东区 鑫天龙网吧
551 61.189.31.187 61.189.31.201 辽宁省沈阳市 联通
552 61.189.31.202 61.189.31.202 辽宁省沈阳市 人顺天网吧
553 61.189.31.203 61.189.31.221 辽宁省沈阳市 联通
554 61.189.31.222 61.189.31.222 辽宁省沈阳市大东区 和睦网吧
555 61.189.31.223 61.189.31.233 辽宁省沈阳市 联通
556 61.189.31.234 61.189.31.234 辽宁省沈阳市 易达网吧2部
557 61.189.31.235 61.189.31.253 辽宁省沈阳市 联通
558 61.189.31.254 61.189.31.254 辽宁省沈阳市沈河区 智宇网络世界
559 61.189.31.255 61.189.32.9 辽宁省沈阳市 联通
560 61.189.32.10 61.189.32.10 辽宁省沈阳市 于红区松山路佳益网吧
561 61.189.32.11 61.189.32.29 辽宁省沈阳市 联通
562 61.189.32.30 61.189.32.30 辽宁省沈阳市沈河区 三元网吧
563 61.189.32.31 61.189.32.37 辽宁省沈阳市 联通
564 61.189.32.38 61.189.32.38 辽宁省沈阳市 moonkun智峰网吧
565 61.189.32.39 61.189.32.65 辽宁省沈阳市 联通
566 61.189.32.66 61.189.32.66 辽宁省沈阳市铁西区 添源网吧
567 61.189.32.67 61.189.32.69 辽宁省沈阳市 联通
568 61.189.32.70 61.189.32.70 辽宁省沈阳市皇姑区 梦之友网吧
569 61.189.32.71 61.189.32.73 辽宁省沈阳市 联通
570 61.189.32.74 61.189.32.74 辽宁省沈阳市 理工大学附近红颜网吧
571 61.189.32.75 61.189.32.77 辽宁省沈阳市 联通
572 61.189.32.78 61.189.32.78 辽宁省沈阳市于洪区 指尖缘网吧
573 61.189.32.79 61.189.32.85 辽宁省沈阳市 联通
574 61.189.32.86 61.189.32.86 辽宁省沈阳市于洪区 电脑眼网吧
575 61.189.32.87 61.189.32.101 辽宁省沈阳市 联通
576 61.189.32.102 61.189.32.102 辽宁省沈阳市 沈阳站红阳网吧
577 61.189.32.103 61.189.32.105 辽宁省沈阳市 联通
578 61.189.32.106 61.189.32.106 辽宁省沈阳市大东区 临河路46号4门银河网吧
579 61.189.32.107 61.189.32.109 辽宁省沈阳市 联通
580 61.189.32.110 61.189.32.110 辽宁省沈阳市东陵区 鸿宝网吧
581 61.189.32.111 61.189.32.113 辽宁省沈阳市 联通
582 61.189.32.114 61.189.32.114 辽宁省沈阳市铁西区 保工街蓝色天空网吧
583 61.189.32.115 61.189.32.177 辽宁省沈阳市 联通
584 61.189.32.178 61.189.32.178 辽宁省沈阳市 师范大学附近世纪网吧
585 61.189.32.179 61.189.32.213 辽宁省沈阳市 联通
586 61.189.32.214 61.189.32.214 辽宁省沈阳市和平区 和平广场附近指间缘网吧
587 61.189.32.215 61.189.32.233 辽宁省沈阳市 联通
588 61.189.32.234 61.189.32.234 辽宁省沈阳市 心情网事网吧(东北大学南门)
589 61.189.32.235 61.189.32.241 辽宁省沈阳市 联通
590 61.189.32.242 61.189.32.242 辽宁省沈阳市 西塔太成网吧
591 61.189.32.243 61.189.33.42 辽宁省沈阳市 联通
592 61.189.33.43 61.189.33.43 辽宁省沈阳市皇姑区 三台子异化网吧
593 61.189.33.44 61.189.33.97 辽宁省沈阳市 联通
594 61.189.33.98 61.189.33.98 辽宁省沈阳市和平区 大洋洲网吧4部
595 61.189.33.99 61.189.33.109 辽宁省沈阳市 联通
596 61.189.33.110 61.189.33.110 辽宁省沈阳市 辽宁人民广播电台(和平区光荣街10号)
597 61.189.33.111 61.189.33.153 辽宁省沈阳市 联通
598 61.189.33.154 61.189.33.154 辽宁省沈阳市铁西区 宁官新月网吧
599 61.189.33.155 61.189.33.169 辽宁省沈阳市 联通
600 61.189.33.170 61.189.33.171 辽宁省沈阳市皇姑区 未来网吧
601 61.189.33.172 61.189.33.241 辽宁省沈阳市 联通
602 61.189.33.242 61.189.33.242 辽宁省沈阳市东陵区 欣跳网吧(东陵路120号)
603 61.189.33.243 61.189.35.7 辽宁省沈阳市 联通
604 61.189.35.8 61.189.35.14 辽宁省沈阳市 教育网
605 61.189.35.15 61.189.37.65 辽宁省沈阳市 联通
606 61.189.37.66 61.189.37.66 辽宁省沈阳市和平区 砂阳路任逍遥网吧
607 61.189.37.67 61.189.38.1 辽宁省沈阳市 联通
608 61.189.38.2 61.189.38.2 辽宁省沈阳市大东区 新年华网苑
609 61.189.38.3 61.189.38.65 辽宁省沈阳市 联通
610 61.189.38.66 61.189.38.66 辽宁省沈阳市大东区 联通家园(吉祥市场旁边)
611 61.189.38.67 61.189.38.245 辽宁省沈阳市 联通
612 61.189.38.246 61.189.38.246 辽宁省沈阳市大东区 小津桥绿云网吧
613 61.189.38.247 61.189.39.61 辽宁省沈阳市 联通
614 61.189.39.62 61.189.39.62 辽宁省沈阳市铁西区 东方21海洋网吧(南七中路与勋望街交叉口东南角)
615 61.189.39.63 61.189.43.9 辽宁省沈阳市 联通
616 61.189.43.10 61.189.43.10 辽宁省沈阳市皇姑区 新联友网吧
617 61.189.43.11 61.189.43.201 辽宁省沈阳市 联通
618 61.189.43.202 61.189.43.202 辽宁省沈阳市皇姑区 众宇网吧
619 61.189.43.203 61.189.47.255 辽宁省沈阳市 联通
620 61.189.48.0 61.189.48.255 辽宁省沈阳市于洪区 联通专线
621 61.189.49.0 61.189.49.245 辽宁省沈阳市法库县 联通专线
622 61.189.49.246 61.189.49.246 辽宁省沈阳市法库县 祥云生态度假酒店办公楼
623 61.189.49.247 61.189.49.255 辽宁省沈阳市法库县 联通专线
624 61.189.50.0 61.189.51.9 辽宁省沈阳市 联通
625 61.189.51.10 61.189.51.10 辽宁省沈阳市 苏家屯区启源任逍遥网吧(三和百货对面)
626 61.189.51.11 61.189.51.65 辽宁省沈阳市 联通
627 61.189.51.66 61.189.51.66 辽宁省沈阳市 苏家屯区天地通任逍遥网苑俱乐部
628 61.189.51.67 61.189.51.249 辽宁省沈阳市 联通
629 61.189.51.250 61.189.51.250 辽宁省沈阳市 任逍遥龙汇网吧
630 61.189.51.251 61.189.55.123 辽宁省沈阳市 联通
631 61.189.55.124 61.189.55.127 辽宁省沈阳市铁西区 幻想互联联通数据中心节点
632 61.189.55.128 61.189.56.165 辽宁省沈阳市 联通
633 61.189.56.166 61.189.56.166 辽宁省沈阳市沈北新区 博源任逍遥网吧(虎石台)
634 61.189.56.167 61.189.56.173 辽宁省沈阳市 联通
635 61.189.56.174 61.189.56.174 辽宁省沈阳市 翰轩网吧(沈北新区)
636 61.189.56.175 61.189.58.245 辽宁省沈阳市 联通
637 61.189.58.246 61.189.58.246 辽宁省沈阳市大东区 正祥任逍遥网吧(德增街3号)
638 61.189.58.247 61.189.62.65 辽宁省沈阳市 联通
639 61.189.62.66 61.189.62.66 辽宁省沈阳市 新民市东方21隆兴网吧(兴隆镇)
640 61.189.62.67 61.189.62.109 辽宁省沈阳市 联通
641 61.189.62.110 61.189.62.110 辽宁省沈阳市 太平洋雅梦网苑(站前大街87-7号)
642 61.189.62.111 61.189.63.164 辽宁省沈阳市 联通
643 61.189.63.165 61.189.63.165 辽宁省沈阳市 中意任逍遥网吧(沈辽路88号)
644 61.189.63.166 61.189.63.255 辽宁省沈阳市 联通
645 61.232.163.0 61.232.164.255 辽宁省沈阳市 中移铁通
646 61.235.240.0 61.235.240.255 辽宁省沈阳市 中移铁通
647 61.235.243.0 61.235.243.32 辽宁省沈阳市 中移铁通
648 61.235.243.33 61.235.243.33 辽宁省沈阳市 铁通节点
649 61.235.243.34 61.235.245.0 辽宁省沈阳市 中移铁通
650 61.235.245.1 61.235.245.1 辽宁省沈阳市 铁通节点
651 61.235.245.2 61.235.245.29 辽宁省沈阳市 中移铁通
652 61.235.245.30 61.235.245.30 辽宁省沈阳市 铁通节点
653 61.235.245.31 61.235.245.60 辽宁省沈阳市 中移铁通
654 61.235.245.61 61.235.245.61 辽宁省沈阳市 铁通节点
655 61.235.245.62 61.235.245.62 辽宁省沈阳市 铁通互联节点
656 61.235.245.63 61.235.245.129 辽宁省沈阳市 中移铁通
657 61.235.245.130 61.235.245.130 辽宁省沈阳市 铁通互联节点
658 61.235.245.131 61.235.247.13 辽宁省沈阳市 中移铁通
659 61.235.247.14 61.235.247.14 辽宁省沈阳市 铁通互联节点
660 61.235.247.15 61.235.247.185 辽宁省沈阳市 中移铁通
661 61.235.247.187 61.235.248.41 辽宁省沈阳市 中移铁通
662 61.235.248.42 61.235.248.42 辽宁省沈阳市 铁通互联节点
663 61.235.248.43 61.235.248.97 辽宁省沈阳市 中移铁通
664 61.235.248.98 61.235.248.98 辽宁省沈阳市 铁通节点
665 61.235.248.99 61.235.248.120 辽宁省沈阳市 中移铁通
666 61.235.248.121 61.235.248.121 辽宁省沈阳市 铁通节点
667 61.235.248.122 61.235.248.168 辽宁省沈阳市 中移铁通
668 61.235.248.169 61.235.248.169 辽宁省沈阳市 铁通节点
669 61.235.248.170 61.235.248.173 辽宁省沈阳市 中移铁通
670 61.235.248.174 61.235.248.174 辽宁省沈阳市 铁通互联节点
671 61.235.248.175 61.235.248.192 辽宁省沈阳市 中移铁通
672 61.235.248.193 61.235.248.193 辽宁省沈阳市 铁通节点
673 61.235.248.194 61.235.248.196 辽宁省沈阳市 中移铁通
674 61.235.248.197 61.235.248.197 辽宁省沈阳市 铁通节点
675 61.235.248.198 61.235.250.255 辽宁省沈阳市 中移铁通
676 61.235.251.64 61.235.254.255 辽宁省沈阳市 中移铁通
677 61.236.0.0 61.236.47.255 辽宁省沈阳市 中移铁通
678 61.237.11.0 61.237.11.255 辽宁省沈阳市 中移铁通
679 61.237.242.0 61.237.242.255 辽宁省沈阳市 中移铁通
680 61.243.128.0 61.243.137.255 辽宁省沈阳市 联通
681 61.243.139.0 61.243.140.255 辽宁省沈阳市 联通
682 61.243.141.0 61.243.141.255 辽宁省沈阳市皇姑区 联通
683 61.243.142.0 61.243.149.255 辽宁省沈阳市 联通
684 61.243.185.0 61.243.186.255 辽宁省沈阳市 联通
685 101.36.76.41 101.36.76.49 辽宁省沈阳市 鹏博士长城宽带(北京数据家电信出口)
686 101.46.192.0 101.46.255.255 辽宁省沈阳市皇姑区 鹏博士宽带
687 101.47.128.0 101.47.185.255 辽宁省沈阳市 鹏博士宽带
688 101.47.186.0 101.47.186.255 辽宁省沈阳市和平区 鹏博士宽带
689 101.47.187.0 101.47.191.255 辽宁省沈阳市 鹏博士宽带
690 101.104.128.0 101.104.191.255 辽宁省沈阳市铁西区 鹏博士宽带
691 101.104.224.0 101.104.255.255 辽宁省沈阳市皇姑区 鹏博士宽带
692 101.106.128.0 101.106.191.255 辽宁省沈阳市皇姑区 鹏博士宽带
693 101.131.0.0 101.131.19.255 辽宁省沈阳市铁西区 鹏博士宽带
694 101.131.20.0 101.131.31.255 辽宁省沈阳市 鹏博士宽带
695 101.131.32.0 101.131.95.255 辽宁省沈阳市铁西区 鹏博士宽带
696 101.131.96.0 101.131.127.255 辽宁省沈阳市 鹏博士宽带
697 101.246.64.0 101.246.175.255 辽宁省沈阳市 鹏博士宽带
698 101.246.176.0 101.246.191.255 辽宁省沈阳市浑南区 鹏博士数据中心
699 103.39.104.0 103.39.107.255 辽宁省沈阳市 东网科技有限公司电信数据中心
700 103.57.136.0 103.57.139.255 辽宁省沈阳市 北方联合广播电视(NCN)网络股份有限公司
701 103.70.236.0 103.70.239.255 辽宁省沈阳市皇姑区 辽宁方翊科技有限公司
702 110.103.0.0 110.103.63.255 辽宁省沈阳市 中移铁通
703 110.104.138.0 110.104.138.255 辽宁省沈阳市浑南区 中移铁通
704 111.45.129.0 111.45.129.0 辽宁省沈阳市 移动
705 111.117.128.0 111.117.159.255 辽宁省沈阳市 沈阳建筑大学
706 111.117.160.0 111.117.175.255 辽宁省沈阳市 辽宁工程技术大学
707 111.117.176.0 111.117.191.255 辽宁省沈阳市 沈阳化工大学
708 112.41.0.0 112.41.31.255 辽宁省沈阳市 移动
709 112.54.0.0 112.54.0.255 辽宁省沈阳市 移动
710 113.224.0.0 113.224.167.255 辽宁省沈阳市 联通
711 113.224.168.0 113.224.168.255 辽宁省沈阳市于洪区 联通
712 113.224.169.0 113.224.175.255 辽宁省沈阳市 联通
713 113.224.176.0 113.224.191.255 辽宁省沈阳市沈河区 联通(2290局BAS)
714 113.224.192.0 113.225.47.255 辽宁省沈阳市 联通
715 113.225.48.0 113.225.48.255 辽宁省沈阳市铁西区 联通
716 113.225.49.0 113.225.127.255 辽宁省沈阳市 联通
717 113.225.128.0 113.225.159.255 辽宁省沈阳市皇姑区 联通
718 113.225.160.0 113.225.190.255 辽宁省沈阳市 联通
719 113.225.191.0 113.225.191.255 辽宁省沈阳市铁西区 联通
720 113.225.192.0 113.225.255.255 辽宁省沈阳市 联通
721 113.230.160.0 113.230.182.129 辽宁省沈阳市 联通
722 113.230.182.130 113.230.182.130 辽宁省沈阳市 联通节点
723 113.230.182.131 113.230.182.137 辽宁省沈阳市 联通
724 113.230.182.138 113.230.182.138 辽宁省沈阳市 联通节点
725 113.230.182.139 113.230.182.145 辽宁省沈阳市 联通
726 113.230.182.146 113.230.182.146 辽宁省沈阳市 联通节点
727 113.230.182.147 113.230.184.72 辽宁省沈阳市 联通
728 113.230.184.73 113.230.184.73 辽宁省沈阳市 联通节点
729 113.230.184.74 113.230.184.156 辽宁省沈阳市 联通
730 113.230.184.157 113.230.184.157 辽宁省沈阳市 联通节点
731 113.230.184.158 113.230.184.164 辽宁省沈阳市 联通
732 113.230.184.165 113.230.184.165 辽宁省沈阳市 联通节点
733 113.230.184.166 113.230.184.184 辽宁省沈阳市 联通
734 113.230.184.185 113.230.184.185 辽宁省沈阳市 联通节点
735 113.230.184.186 113.230.184.240 辽宁省沈阳市 联通
736 113.230.184.241 113.230.184.241 辽宁省沈阳市 联通节点
737 113.230.184.242 113.230.184.244 辽宁省沈阳市 联通
738 113.230.184.245 113.230.184.245 辽宁省沈阳市 联通节点
739 113.230.184.246 113.230.184.252 辽宁省沈阳市 联通
740 113.230.184.253 113.230.184.253 辽宁省沈阳市 联通节点
741 113.230.184.254 113.230.185.156 辽宁省沈阳市 联通
742 113.230.185.157 113.230.185.157 辽宁省沈阳市 联通节点
743 113.230.185.158 113.230.188.17 辽宁省沈阳市 联通
744 113.230.188.18 113.230.188.18 辽宁省沈阳市 联通节点
745 113.230.188.19 113.230.188.21 辽宁省沈阳市 联通
746 113.230.188.22 113.230.188.22 辽宁省沈阳市 联通节点
747 113.230.188.23 113.230.188.72 辽宁省沈阳市 联通
748 113.230.188.73 113.230.188.73 辽宁省沈阳市 联通节点
749 113.230.188.74 113.230.188.153 辽宁省沈阳市 联通
750 113.230.188.154 113.230.188.154 辽宁省沈阳市 联通节点
751 113.230.188.155 113.230.188.176 辽宁省沈阳市 联通
752 113.230.188.177 113.230.188.177 辽宁省沈阳市 联通节点
753 113.230.188.178 113.230.189.65 辽宁省沈阳市 联通
754 113.230.189.66 113.230.189.66 辽宁省沈阳市 联通节点
755 113.230.189.67 113.230.190.16 辽宁省沈阳市 联通
756 113.230.190.17 113.230.190.17 辽宁省沈阳市 联通节点
757 113.230.190.18 113.230.191.173 辽宁省沈阳市 联通
758 113.230.191.174 113.230.191.174 辽宁省沈阳市 联通节点
759 113.230.191.175 113.230.191.177 辽宁省沈阳市 联通
760 113.230.191.178 113.230.191.178 辽宁省沈阳市 联通节点
761 113.230.191.179 113.230.191.255 辽宁省沈阳市 联通
762 113.232.0.0 113.232.128.255 辽宁省沈阳市 联通
763 113.232.129.0 113.232.129.255 辽宁省沈阳市新民市 联通
764 113.232.130.0 113.232.160.0 辽宁省沈阳市 联通
765 113.232.160.1 113.232.175.255 辽宁省沈阳市和平区 联通
766 113.232.176.0 113.232.230.255 辽宁省沈阳市 联通
767 113.232.231.0 113.232.231.255 辽宁省沈阳市沈河区 联通
768 113.232.232.0 113.233.127.255 辽宁省沈阳市 联通
769 113.233.128.0 113.233.143.255 辽宁省沈阳市沈河区 联通
770 113.233.144.0 113.233.144.255 辽宁省沈阳市铁西区 联通
771 113.233.145.0 113.233.255.255 辽宁省沈阳市 联通
772 114.111.167.64 114.111.167.95 辽宁省沈阳市 鹏博士长城宽带共用出口
773 114.112.152.0 114.112.159.255 辽宁省沈阳市 辽宁神州云信息技术有限公司电信数据中心
774 114.113.208.0 114.113.215.255 辽宁省沈阳市 辽宁神州云信息技术有限公司电信数据中心
775 115.168.37.0 115.168.37.255 辽宁省沈阳市 电信
776 116.2.0.0 116.2.31.255 辽宁省沈阳市于洪区 联通
777 116.2.32.0 116.2.68.255 辽宁省沈阳市 联通
778 116.2.69.0 116.2.69.255 辽宁省沈阳市皇姑区 联通
779 116.2.70.0 116.2.73.255 辽宁省沈阳市 联通
780 116.2.74.0 116.2.75.255 辽宁省沈阳市皇姑区 联通
781 116.2.76.0 116.2.103.255 辽宁省沈阳市 联通
782 116.2.104.0 116.2.104.11 辽宁省沈阳市大东区 联通
783 116.2.104.12 116.2.104.12 辽宁省沈阳市 明明网吧
784 116.2.104.13 116.2.107.255 辽宁省沈阳市大东区 联通
785 116.2.108.0 116.2.114.255 辽宁省沈阳市 联通
786 116.2.115.0 116.2.117.255 辽宁省沈阳市于洪区 联通
787 116.2.118.0 116.2.130.255 辽宁省沈阳市 联通
788 116.2.131.0 116.2.131.255 辽宁省沈阳市皇姑区 联通
789 116.2.132.0 116.2.159.255 辽宁省沈阳市 联通
790 116.2.160.0 116.2.175.255 辽宁省沈阳市沈河区 联通(2290局BAS)
791 116.2.176.0 116.2.191.255 辽宁省沈阳市 联通
792 116.2.192.0 116.2.199.255 辽宁省沈阳市苏家屯区 联通
793 116.2.200.0 116.2.200.255 辽宁省沈阳市 联通
794 116.2.201.0 116.2.201.255 辽宁省沈阳市皇姑区 联通
795 116.2.202.0 116.2.225.255 辽宁省沈阳市 联通
796 116.2.226.0 116.2.226.102 辽宁省沈阳市沈河区 联通
797 116.2.226.103 116.2.226.103 辽宁省沈阳市大东区 星巴克(小东路)
798 116.2.226.104 116.2.226.255 辽宁省沈阳市沈河区 联通
799 116.2.227.0 116.2.237.255 辽宁省沈阳市 联通
800 116.2.238.0 116.2.238.255 辽宁省沈阳市沈河区 联通
801 116.2.239.0 116.2.255.255 辽宁省沈阳市 联通
802 117.132.96.0 117.132.127.255 辽宁省沈阳市 移动
803 117.136.5.0 117.136.5.255 辽宁省沈阳市 移动数据上网公共出口
804 118.186.149.32 118.186.149.63 辽宁省沈阳市 鹏博士长城宽带(北京网联光通出口)
805 118.186.150.224 118.186.150.255 辽宁省沈阳市 鹏博士长城宽带(北京网联光通出口)
806 118.202.0.0 118.202.47.255 辽宁省沈阳市 东北大学
807 118.202.48.0 118.202.55.255 辽宁省沈阳市 教育网
808 118.202.64.0 118.202.95.255 辽宁省沈阳市 辽宁大学
809 118.202.96.0 118.202.115.255 辽宁省沈阳市 沈阳工程大学
810 118.202.116.0 118.202.119.255 辽宁省沈阳市 沈阳建筑大学城乡建设学院
811 118.203.100.0 118.203.103.255 辽宁省沈阳市 黑龙江畜牧兽医职业学院
812 118.203.104.0 118.203.111.255 辽宁省沈阳市 教育网
813 118.203.112.0 118.203.127.255 辽宁省沈阳市 黑龙江省哈尔滨市
814 118.203.128.0 118.203.151.255 辽宁省沈阳市 东北石油大学
815 118.206.32.0 118.206.79.255 辽宁省沈阳市沈河区 鹏博士宽带(龙之梦BAS)
816 118.206.80.0 118.206.95.255 辽宁省沈阳市皇姑区 鹏博士宽带
817 118.206.96.0 118.206.127.255 辽宁省沈阳市铁西区 鹏博士宽带
818 118.206.128.0 118.206.147.255 辽宁省沈阳市 鹏博士宽带
819 119.108.0.0 119.108.13.255 辽宁省沈阳市 联通
820 119.108.14.0 119.108.14.255 辽宁省沈阳市苏家屯区 联通
821 119.108.15.0 119.108.54.255 辽宁省沈阳市 联通
822 119.108.55.0 119.108.55.255 辽宁省沈阳市和平区 联通
823 119.108.56.0 119.108.160.255 辽宁省沈阳市 联通
824 119.108.161.0 119.108.161.255 辽宁省沈阳市康平县 联通
825 119.108.162.0 119.108.208.0 辽宁省沈阳市 联通
826 119.108.208.1 119.108.223.255 辽宁省沈阳市沈河区 联通
827 119.108.224.0 119.108.255.255 辽宁省沈阳市 联通
828 119.118.0.0 119.119.111.255 辽宁省沈阳市 联通
829 119.119.112.0 119.119.127.255 辽宁省沈阳市皇姑区 联通
830 119.119.128.0 119.119.255.255 辽宁省沈阳市 联通
831 120.200.0.0 120.200.63.255 辽宁省沈阳市 移动
832 121.4.41.0 121.4.41.255 辽宁省沈阳市 方正宽带
833 121.4.160.0 121.4.191.255 辽宁省沈阳市 方正宽带
834 121.4.224.0 121.4.255.255 辽宁省沈阳市 方正宽带
835 122.66.85.0 122.66.85.255 辽宁省沈阳市 中移铁通
836 122.67.32.0 122.67.37.255 辽宁省沈阳市 中移铁通
837 122.67.38.0 122.67.38.255 辽宁省沈阳市新民市 中移铁通
838 122.67.39.0 122.67.42.255 辽宁省沈阳市 中移铁通
839 122.67.43.0 122.67.43.255 辽宁省沈阳市新民市 中移铁通
840 122.67.44.0 122.67.53.255 辽宁省沈阳市 中移铁通
841 122.67.128.0 122.67.191.255 辽宁省沈阳市 中移铁通
842 122.68.0.0 122.68.127.255 辽宁省沈阳市 中移铁通
843 122.68.168.0 122.68.188.255 辽宁省沈阳市 中移铁通
844 122.72.48.0 122.72.49.255 辽宁省沈阳市 铁通数据中心
845 122.228.19.179 122.228.19.191 辽宁省沈阳市 鹏博士长城宽带(温州电信出口)
846 123.90.0.0 123.90.127.255 辽宁省沈阳市 中移铁通
847 123.92.160.0 123.92.191.255 辽宁省沈阳市 中移铁通
848 123.92.219.0 123.92.219.255 辽宁省沈阳市 中移铁通
849 123.92.220.0 123.92.220.31 辽宁省沈阳市 泰伯宽带(铁通出口)
850 123.92.220.32 123.92.220.63 辽宁省沈阳市 畅联宽带(铁通出口)
851 123.92.220.64 123.92.221.255 辽宁省沈阳市 中移铁通
852 123.177.4.0 123.177.5.7 辽宁省沈阳市 电信CN2节点
853 123.177.5.8 123.177.5.15 辽宁省沈阳市浑南区 辽宁之星汽车销售有限公司电信CN2节点
854 123.177.5.16 123.177.5.195 辽宁省沈阳市 电信CN2节点
855 123.177.5.196 123.177.5.197 辽宁省沈阳市浑南区 幻想互联数据中心电信CN2节点
856 123.177.5.198 123.177.6.143 辽宁省沈阳市 电信CN2节点
857 123.177.6.144 123.177.6.147 辽宁省沈阳市和平区 新世界(沈阳)房地产开发有限公司电信CN2节点
858 123.177.6.148 123.177.6.151 辽宁省沈阳市沈北新区 沈阳博泽汽车部件有限公司电信CN2节点
859 123.177.6.152 123.177.7.255 辽宁省沈阳市 电信CN2节点
860 123.184.0.0 123.184.15.255 辽宁省沈阳市 电信NAT444防火墙测试
861 123.184.16.0 123.184.19.255 辽宁省沈阳市 电信
862 123.184.20.0 123.184.23.255 辽宁省沈阳市皇姑区 电信
863 123.184.24.0 123.184.31.255 辽宁省沈阳市沈北新区 电信
864 123.184.32.0 123.184.35.255 辽宁省沈阳市 电信
865 123.184.36.0 123.184.39.255 辽宁省沈阳市苏家屯区 电信
866 123.184.40.0 123.184.41.255 辽宁省沈阳市 电信
867 123.184.42.0 123.184.43.255 辽宁省沈阳市浑南区 电信
868 123.184.44.0 123.184.47.255 辽宁省沈阳市于洪区 电信
869 123.184.48.0 123.184.51.255 辽宁省沈阳市沈北新区 电信
870 123.184.52.0 123.184.55.255 辽宁省沈阳市大东区 电信
871 123.184.56.0 123.184.63.255 辽宁省沈阳市皇姑区 电信
872 123.184.64.0 123.184.71.255 辽宁省沈阳市铁西区 电信
873 123.184.72.0 123.184.79.255 辽宁省沈阳市沈北新区 电信
874 123.184.80.0 123.184.95.255 辽宁省沈阳市铁西区 电信
875 123.184.96.0 123.184.103.255 辽宁省沈阳市皇姑区 电信
876 123.184.104.0 123.184.107.255 辽宁省沈阳市 电信天翼高清云平台
877 123.184.108.0 123.184.111.255 辽宁省沈阳市大东区 电信
878 123.184.112.0 123.184.127.255 辽宁省沈阳市法库县 电信
879 123.184.128.0 123.184.131.255 辽宁省沈阳市于洪区 电信
880 123.184.132.0 123.184.135.255 辽宁省沈阳市大东区 电信
881 123.184.136.0 123.184.139.255 辽宁省沈阳市皇姑区 电信
882 123.184.140.0 123.184.149.255 辽宁省沈阳市于洪区 电信
883 123.184.150.0 123.184.151.255 辽宁省沈阳市沈北新区 电信
884 123.184.152.0 123.184.153.255 辽宁省沈阳市 电信博信IDC(腾讯)
885 123.184.154.0 123.184.154.255 辽宁省沈阳市 电信(博信IDC-朗科集团)
886 123.184.155.0 123.184.155.255 辽宁省沈阳市 电信(博信IDC北京奇乐)
887 123.184.156.0 123.184.159.255 辽宁省沈阳市康平县 电信
888 123.184.160.0 123.184.167.255 辽宁省沈阳市沈河区 电信
889 123.184.168.0 123.184.183.255 辽宁省沈阳市和平区 电信
890 123.184.184.0 123.184.191.255 辽宁省沈阳市辽中区 电信
891 123.184.192.0 123.184.195.255 辽宁省沈阳市新民市 电信
892 123.184.196.0 123.184.203.255 辽宁省沈阳市苏家屯区 电信
893 123.184.204.0 123.184.207.255 辽宁省沈阳市皇姑区 电信
894 123.184.208.0 123.184.215.255 辽宁省沈阳市沈北新区 电信
895 123.184.216.0 123.184.219.255 辽宁省沈阳市浑南区 电信
896 123.184.220.0 123.184.222.255 辽宁省沈阳市 电信(博信IDC百度)
897 123.184.223.0 123.184.223.255 辽宁省沈阳市 电信(博信IDC北京奇乐)
898 123.184.224.0 123.184.239.255 辽宁省沈阳市皇姑区 电信
899 123.184.240.0 123.184.255.255 辽宁省沈阳市 电信
900 123.189.208.0 123.189.255.255 辽宁省沈阳市 联通
901 123.191.0.0 123.191.25.255 辽宁省沈阳市 联通
902 123.191.26.0 123.191.26.255 辽宁省沈阳市铁西区 联通
903 123.191.27.0 123.191.35.255 辽宁省沈阳市 联通
904 123.191.36.0 123.191.37.255 辽宁省沈阳市大东区 联通
905 123.191.38.0 123.191.43.255 辽宁省沈阳市 联通
906 123.191.44.0 123.191.44.255 辽宁省沈阳市大东区 联通
907 123.191.45.0 123.191.145.255 辽宁省沈阳市 联通
908 123.191.146.0 123.191.146.255 辽宁省沈阳市和平区 联通
909 123.191.147.0 123.191.154.30 辽宁省沈阳市 联通
910 123.191.154.31 123.191.154.31 辽宁省沈阳市 太原街南站附近网通家园
911 123.191.154.32 123.191.172.255 辽宁省沈阳市 联通
912 123.191.173.0 123.191.173.255 辽宁省沈阳市沈河区 联通
913 123.191.174.0 123.191.223.255 辽宁省沈阳市 联通
914 123.191.224.0 123.191.224.255 辽宁省沈阳市和平区 联通
915 123.191.225.0 123.191.225.255 辽宁省沈阳市于洪区 联通
916 123.191.226.0 123.191.229.255 辽宁省沈阳市和平区 联通
917 123.191.230.0 123.191.255.255 辽宁省沈阳市 联通
918 123.197.126.0 123.197.127.255 辽宁省沈阳市 CNNIC会员电信节点
919 123.245.0.0 123.245.7.255 辽宁省沈阳市沈河区 电信
920 123.245.8.0 123.245.9.51 辽宁省沈阳市和平区 电信
921 123.245.9.52 123.245.9.52 辽宁省沈阳市沈河区 麦当劳(中街商圈)
922 123.245.9.53 123.245.15.255 辽宁省沈阳市和平区 电信
923 123.245.16.0 123.245.23.255 辽宁省沈阳市浑南区 电信
924 123.245.24.0 123.245.27.255 辽宁省沈阳市沈河区 电信
925 123.245.28.0 123.245.31.255 辽宁省沈阳市于洪区 电信
926 123.245.32.0 123.245.47.255 辽宁省沈阳市沈河区 电信
927 123.245.48.0 123.245.51.255 辽宁省沈阳市新民市 电信
928 123.245.52.0 123.245.55.255 辽宁省沈阳市皇姑区 电信
929 123.245.56.0 123.245.59.255 辽宁省沈阳市浑南区 电信
930 123.245.60.0 123.245.63.255 辽宁省沈阳市苏家屯区 电信
931 123.245.64.0 123.245.79.255 辽宁省沈阳市沈河区 电信
932 123.245.80.0 123.245.87.255 辽宁省沈阳市苏家屯区 电信
933 123.245.88.0 123.245.95.255 辽宁省沈阳市皇姑区 电信
934 123.245.96.0 123.245.103.255 辽宁省沈阳市铁西区 电信
935 123.245.104.0 123.245.111.255 辽宁省沈阳市和平区 电信
936 123.245.112.0 123.245.119.255 辽宁省沈阳市铁西区 电信
937 123.245.120.0 123.245.127.255 辽宁省沈阳市和平区 电信
938 123.246.0.0 123.246.31.255 辽宁省沈阳市 电信
939 123.246.128.0 123.246.130.255 辽宁省沈阳市 电信IDC
940 123.246.132.0 123.246.132.255 辽宁省沈阳市 博信IDC
941 123.246.133.0 123.246.133.255 辽宁省沈阳市 百科IDC
942 123.246.134.0 123.246.134.255 辽宁省沈阳市 电信政企互联网国际保障专线
943 123.246.135.0 123.246.135.255 辽宁省沈阳市 电信校园促销临时
944 124.92.0.0 124.92.19.255 辽宁省沈阳市 联通
945 124.92.20.0 124.92.25.255 辽宁省沈阳市于洪区 广电宽带(联通出口)
946 124.92.26.0 124.92.31.255 辽宁省沈阳市 联通
947 124.92.32.0 124.92.47.255 辽宁省沈阳市于洪区 联通滑翔数据中心2期
948 124.92.48.0 124.92.60.176 辽宁省沈阳市 联通
949 124.92.60.177 124.92.60.177 辽宁省沈阳市 金山网苑
950 124.92.60.178 124.92.72.255 辽宁省沈阳市 联通
951 124.92.73.0 124.92.75.255 辽宁省沈阳市皇姑区 联通
952 124.92.76.0 124.92.108.255 辽宁省沈阳市 联通
953 124.92.109.0 124.92.116.255 辽宁省沈阳市苏家屯区 联通
954 124.92.117.0 124.92.117.255 辽宁省沈阳市和平区 联通
955 124.92.118.0 124.92.125.255 辽宁省沈阳市苏家屯区 联通
956 124.92.126.0 124.92.255.255 辽宁省沈阳市 联通
957 124.95.128.0 124.95.169.255 辽宁省沈阳市 联通IDC机房
958 124.95.170.0 124.95.170.255 辽宁省沈阳市 北京百度网讯科技有限公司联通节点
959 124.95.171.0 124.95.190.255 辽宁省沈阳市 联通数据中心
960 124.95.191.0 124.95.191.255 辽宁省沈阳市 联通(百度云加速节点)
961 125.39.113.0 125.39.113.255 辽宁省沈阳市 鹏博士长城宽带(天津联通出口)
962 125.222.32.0 125.222.47.255 辽宁省沈阳市 东北大学
963 125.222.48.0 125.222.51.255 辽宁省沈阳市 沈阳职业技术学院
964 125.222.56.0 125.222.56.255 辽宁省沈阳市 辽宁广告职业学院
965 125.222.57.0 125.222.57.255 辽宁省沈阳市 辽宁商贸职业学院
966 125.222.59.0 125.222.59.255 辽宁省沈阳市 辽宁林业职业技术学院
967 125.222.64.0 125.222.95.255 辽宁省沈阳市 辽宁大学
968 125.222.108.0 125.222.111.255 辽宁省沈阳市 沈阳医学院
969 175.160.0.0 175.161.2.255 辽宁省沈阳市 联通
970 175.161.3.0 175.161.3.255 辽宁省沈阳市皇姑区 联通
971 175.161.4.0 175.161.7.255 辽宁省沈阳市 联通
972 175.161.8.0 175.161.8.255 辽宁省沈阳市铁西区 联通
973 175.161.9.0 175.161.255.255 辽宁省沈阳市 联通
974 175.164.0.0 175.164.255.255 辽宁省沈阳市 联通
975 175.167.112.0 175.167.127.255 辽宁省沈阳市 联通数据中心
976 175.168.0.0 175.168.31.255 辽宁省沈阳市 联通
977 175.168.32.0 175.168.63.255 辽宁省沈阳市皇姑区 联通
978 175.168.64.0 175.168.191.255 辽宁省沈阳市 联通
979 175.168.192.0 175.168.223.255 辽宁省沈阳市皇姑区 联通
980 175.168.224.0 175.168.224.255 辽宁省沈阳市沈河区 联通
981 175.168.225.0 175.169.255.255 辽宁省沈阳市 联通
982 175.172.128.0 175.172.255.255 辽宁省沈阳市 联通
983 180.223.0.0 180.223.255.255 辽宁省沈阳市 东星网络(联通出口)
984 182.200.0.0 182.200.7.255 辽宁省沈阳市皇姑区 电信
985 182.200.8.0 182.200.23.255 辽宁省沈阳市沈河区 电信
986 182.200.24.0 182.200.31.255 辽宁省沈阳市和平区 电信
987 182.200.32.0 182.200.35.255 辽宁省沈阳市大东区 电信
988 182.200.36.0 182.200.37.255 辽宁省沈阳市沈北新区 电信
989 182.200.38.0 182.200.39.255 辽宁省沈阳市和平区 电信
990 182.200.40.0 182.200.47.255 辽宁省沈阳市浑南区 电信
991 182.200.48.0 182.200.55.255 辽宁省沈阳市于洪区 电信
992 182.200.56.0 182.200.59.27 辽宁省沈阳市沈河区 电信
993 182.200.59.28 182.200.59.28 辽宁省沈阳市沈河区 麦当劳(中街站B2旁)
994 182.200.59.29 182.200.59.255 辽宁省沈阳市沈河区 电信
995 182.200.60.0 182.200.63.255 辽宁省沈阳市皇姑区 电信
996 182.200.64.0 182.200.71.255 辽宁省沈阳市沈河区 电信
997 182.200.72.0 182.200.79.255 辽宁省沈阳市铁西区 电信
998 182.200.80.0 182.200.87.255 辽宁省沈阳市沈河区 电信
999 182.200.88.0 182.200.95.255 辽宁省沈阳市大东区 电信
1000 182.200.96.0 182.200.103.255 辽宁省沈阳市和平区 电信