ip地址查询

鄂尔多斯市IP地址列表

鄂尔多斯市网吧IP地址列表

在下面输入您要查询IP地址段范围的地理位置,点击查询

请输入地理位置:
最多只能列出前1000条IP信息,更详细的ip列表信息请用上边的查询按钮进入
序号 IP 起始地址 IP 结束地址 所在位置信息 电子地图
1 1.24.24.0 1.24.31.255 内蒙古鄂尔多斯市 联通
2 1.24.136.0 1.24.147.255 内蒙古鄂尔多斯市 联通
3 1.30.145.0 1.30.145.255 内蒙古鄂尔多斯市乌审旗 联通
4 1.180.64.0 1.180.87.255 内蒙古鄂尔多斯市 电信
5 1.182.128.0 1.182.135.255 内蒙古鄂尔多斯市 电信
6 1.182.136.0 1.182.136.255 内蒙古鄂尔多斯市东胜区 电信
7 1.182.137.0 1.182.164.255 内蒙古鄂尔多斯市 电信
8 1.182.172.0 1.182.191.255 内蒙古鄂尔多斯市 电信
9 43.226.116.0 43.226.119.255 内蒙古鄂尔多斯市 鼎联数码网络有限责任公司
10 58.18.32.0 58.18.36.7 内蒙古鄂尔多斯市 联通
11 58.18.36.8 58.18.36.8 内蒙古鄂尔多斯市 鑫龙网吧
12 58.18.36.9 58.18.36.12 内蒙古鄂尔多斯市 联通
13 58.18.36.13 58.18.36.13 内蒙古鄂尔多斯市 大地网吧
14 58.18.36.14 58.18.47.255 内蒙古鄂尔多斯市 联通
15 58.18.248.0 58.18.250.57 内蒙古鄂尔多斯市 联通
16 58.18.250.58 58.18.250.58 内蒙古鄂尔多斯市 东胜区凯迪网吧(达拉特南路民生广场)
17 58.18.250.59 58.18.251.157 内蒙古鄂尔多斯市 联通
18 58.18.251.158 58.18.251.158 内蒙古鄂尔多斯市 北辰网吧(乌审旗4马路)
19 58.18.251.159 58.18.255.13 内蒙古鄂尔多斯市 联通
20 58.18.255.14 58.18.255.14 内蒙古鄂尔多斯市 草原熙来顺商务酒店
21 58.18.255.15 58.18.255.181 内蒙古鄂尔多斯市 联通
22 58.18.255.182 58.18.255.182 内蒙古鄂尔多斯市 伊泰集团
23 58.18.255.183 58.18.255.255 内蒙古鄂尔多斯市 联通
24 60.31.164.0 60.31.177.4 内蒙古鄂尔多斯市 联通
25 60.31.177.6 60.31.177.255 内蒙古鄂尔多斯市 联通
26 60.31.242.0 60.31.242.255 内蒙古鄂尔多斯市 联通
27 61.134.116.0 61.134.118.232 内蒙古鄂尔多斯市 联通
28 61.134.119.0 61.134.123.255 内蒙古鄂尔多斯市 联通
29 61.138.83.0 61.138.83.191 内蒙古鄂尔多斯市 联通
30 61.138.83.192 61.138.83.192 内蒙古鄂尔多斯市 准格尔旗薛家湾飞宇网吧
31 61.138.83.193 61.138.83.255 内蒙古鄂尔多斯市 联通
32 61.138.84.0 61.138.84.255 内蒙古鄂尔多斯市 /阿拉善盟联通
33 61.138.112.0 61.138.112.255 内蒙古鄂尔多斯市 联通
34 61.138.127.0 61.138.127.140 内蒙古鄂尔多斯市 联通
35 61.138.127.141 61.138.127.141 内蒙古鄂尔多斯市 沟通在线网吧
36 61.138.127.142 61.138.127.153 内蒙古鄂尔多斯市 联通
37 61.138.127.154 61.138.127.154 内蒙古鄂尔多斯市 飞天网吧
38 61.138.127.155 61.138.127.183 内蒙古鄂尔多斯市 联通
39 61.138.127.184 61.138.127.184 内蒙古鄂尔多斯市 自由联想网吧
40 61.138.127.185 61.138.127.188 内蒙古鄂尔多斯市 联通
41 61.138.127.189 61.138.127.189 内蒙古鄂尔多斯市 中心广场金帝网吧
42 61.138.127.190 61.138.127.197 内蒙古鄂尔多斯市 联通
43 61.138.127.198 61.138.127.198 内蒙古鄂尔多斯市 情缘网吧
44 61.138.127.199 61.138.127.199 内蒙古鄂尔多斯市 金帝网吧
45 61.138.127.200 61.138.127.219 内蒙古鄂尔多斯市 联通
46 61.138.127.220 61.138.127.220 内蒙古鄂尔多斯市 星火网吧
47 61.138.127.221 61.138.127.255 内蒙古鄂尔多斯市 联通
48 61.240.166.0 61.240.167.255 内蒙古鄂尔多斯市 联通
49 106.125.192.0 106.125.194.255 内蒙古鄂尔多斯市 电信
50 106.125.196.0 106.125.197.255 内蒙古鄂尔多斯市 电信
51 106.125.199.0 106.125.232.255 内蒙古鄂尔多斯市 电信
52 106.125.234.0 106.125.255.255 内蒙古鄂尔多斯市 电信
53 110.16.133.0 110.16.133.255 内蒙古鄂尔多斯市 联通
54 110.16.224.0 110.16.228.255 内蒙古鄂尔多斯市 联通
55 110.16.229.0 110.16.230.255 内蒙古鄂尔多斯市东胜区 联通
56 110.16.231.0 110.16.232.255 内蒙古鄂尔多斯市 联通
57 110.16.233.0 110.16.233.255 内蒙古鄂尔多斯市达拉特旗 联通
58 110.16.234.0 110.16.240.255 内蒙古鄂尔多斯市 联通
59 110.16.241.0 110.16.241.255 内蒙古鄂尔多斯市准格尔旗 联通
60 110.16.242.0 110.16.244.255 内蒙古鄂尔多斯市 联通
61 110.16.245.0 110.16.245.255 内蒙古鄂尔多斯市准格尔旗 联通
62 110.16.246.0 110.17.84.255 内蒙古鄂尔多斯市 联通
63 110.17.85.0 110.17.85.255 内蒙古鄂尔多斯市东胜区 联通
64 110.17.86.0 110.17.104.255 内蒙古鄂尔多斯市 联通
65 110.17.105.0 110.17.105.255 内蒙古鄂尔多斯市伊金霍洛旗 联通
66 110.17.106.0 110.17.107.255 内蒙古鄂尔多斯市 联通
67 110.17.108.0 110.17.108.255 内蒙古鄂尔多斯市伊金霍洛旗 联通
68 110.17.109.0 110.17.123.255 内蒙古鄂尔多斯市 联通
69 110.17.124.0 110.17.124.255 内蒙古鄂尔多斯市东胜区 联通
70 110.17.125.0 110.17.169.255 内蒙古鄂尔多斯市 联通
71 110.17.170.0 110.17.170.255 内蒙古鄂尔多斯市东胜区 联通
72 110.18.246.0 110.18.246.255 内蒙古鄂尔多斯市东胜区 联通
73 110.19.64.0 110.19.64.255 内蒙古鄂尔多斯市乌审旗 联通
74 110.19.65.0 110.19.68.255 内蒙古鄂尔多斯市 联通
75 110.19.69.0 110.19.69.255 内蒙古鄂尔多斯市乌审旗 联通
76 110.19.70.0 110.19.107.255 内蒙古鄂尔多斯市 联通
77 110.19.108.0 110.19.108.255 内蒙古鄂尔多斯市东胜区 联通
78 111.127.118.0 111.127.118.255 内蒙古鄂尔多斯市达拉特旗 电信
79 111.127.119.0 111.127.123.255 内蒙古鄂尔多斯市 电信
80 111.127.124.0 111.127.124.255 内蒙古鄂尔多斯市伊金霍洛旗 电信
81 111.127.125.0 111.127.125.255 内蒙古鄂尔多斯市 电信
82 111.127.126.0 111.127.126.255 内蒙古鄂尔多斯市伊金霍洛旗 电信
83 116.112.195.0 116.112.215.255 内蒙古鄂尔多斯市 联通
84 116.112.216.0 116.112.216.255 内蒙古鄂尔多斯市杭锦旗 联通
85 116.112.217.0 116.112.217.255 内蒙古鄂尔多斯市 联通
86 116.112.218.0 116.112.218.255 内蒙古鄂尔多斯市东胜区 联通
87 116.112.219.0 116.112.240.255 内蒙古鄂尔多斯市 联通
88 116.112.245.0 116.112.255.255 内蒙古鄂尔多斯市 联通
89 116.115.4.0 116.115.4.255 内蒙古鄂尔多斯市达拉特旗 联通
90 116.115.103.0 116.115.103.255 内蒙古鄂尔多斯市准格尔旗 联通
91 116.115.104.0 116.115.104.255 内蒙古鄂尔多斯市 联通
92 116.115.105.0 116.115.105.255 内蒙古鄂尔多斯市东胜区 联通
93 116.115.106.0 116.115.113.255 内蒙古鄂尔多斯市 联通
94 116.115.192.0 116.115.215.255 内蒙古鄂尔多斯市 联通
95 116.115.216.0 116.115.216.255 内蒙古鄂尔多斯市东胜区 联通
96 116.115.217.0 116.115.221.255 内蒙古鄂尔多斯市 联通
97 117.137.24.0 117.137.31.255 内蒙古鄂尔多斯市 移动
98 117.137.104.0 117.137.113.255 内蒙古鄂尔多斯市 移动
99 117.137.160.0 117.137.173.255 内蒙古鄂尔多斯市 移动
100 117.137.240.0 117.137.243.255 内蒙古鄂尔多斯市 移动
101 117.138.32.0 117.138.63.255 内蒙古鄂尔多斯市 移动
102 120.193.139.0 120.193.139.255 内蒙古鄂尔多斯市 移动
103 120.193.200.0 120.193.207.255 内蒙古鄂尔多斯市 移动
104 121.56.128.0 121.56.143.255 内蒙古鄂尔多斯市 电信
105 121.57.143.0 121.57.143.255 内蒙古鄂尔多斯市 电信
106 123.178.32.0 123.178.50.255 内蒙古鄂尔多斯市 电信
107 123.178.138.0 123.178.138.255 内蒙古鄂尔多斯市 电信
108 123.179.128.0 123.179.128.255 内蒙古鄂尔多斯市东胜区 电信
109 123.179.129.0 123.179.132.255 内蒙古鄂尔多斯市 电信
110 124.67.60.0 124.67.65.37 内蒙古鄂尔多斯市 联通
111 124.67.65.38 124.67.65.38 内蒙古鄂尔多斯市 鄂托克旗未来窗网吧
112 124.67.65.39 124.67.65.255 内蒙古鄂尔多斯市 联通
113 124.67.66.0 124.67.66.93 内蒙古鄂尔多斯市鄂托克旗 联通
114 124.67.66.94 124.67.66.94 内蒙古鄂尔多斯市鄂托克旗 棋盘井红星网吧
115 124.67.66.95 124.67.66.255 内蒙古鄂尔多斯市鄂托克旗 联通
116 124.67.67.0 124.67.68.61 内蒙古鄂尔多斯市 联通
117 124.67.68.62 124.67.68.62 内蒙古鄂尔多斯市乌审旗 西路网吧(2马路)
118 124.67.68.63 124.67.71.255 内蒙古鄂尔多斯市 联通
119 124.67.115.0 124.67.115.255 内蒙古鄂尔多斯市准格尔旗 联通
120 202.99.238.0 202.99.238.255 内蒙古鄂尔多斯市 联通
121 202.99.241.0 202.99.241.164 内蒙古鄂尔多斯市 联通
122 202.99.241.165 202.99.241.165 内蒙古鄂尔多斯市 神华集团准格尔能源有限公司
123 202.99.241.166 202.99.241.255 内蒙古鄂尔多斯市 联通
124 211.138.83.0 211.138.83.255 内蒙古鄂尔多斯市 移动
125 218.21.214.0 218.21.214.255 内蒙古鄂尔多斯市准格尔旗 联通
126 218.21.215.0 218.21.216.113 内蒙古鄂尔多斯市 联通
127 218.21.216.114 218.21.216.114 内蒙古鄂尔多斯市 国家电网公司
128 218.21.216.115 218.21.222.255 内蒙古鄂尔多斯市 联通
129 218.202.68.0 218.202.68.255 内蒙古鄂尔多斯市 移动
130 218.202.69.0 218.202.69.255 内蒙古鄂尔多斯市伊金霍洛旗 移动
131 219.148.184.0 219.148.184.100 内蒙古鄂尔多斯市 /包头市
132 219.148.184.101 219.148.184.101 内蒙古鄂尔多斯市 东胜区民威网吧
133 219.148.184.102 219.148.184.107 内蒙古鄂尔多斯市 /包头市
134 219.148.184.108 219.148.184.108 内蒙古鄂尔多斯市 达拉特旗一中
135 219.148.184.109 219.148.184.255 内蒙古鄂尔多斯市 /包头市
136 219.159.47.0 219.159.47.255 内蒙古鄂尔多斯市鄂托克旗 联通
137 219.159.48.0 219.159.49.255 内蒙古鄂尔多斯市 联通
138 219.159.51.0 219.159.51.129 内蒙古巴彦淖尔市临河区 /鄂尔多斯市联通
139 220.192.31.0 220.192.31.255 内蒙古鄂尔多斯市 联通
140 220.195.36.0 220.195.36.255 内蒙古鄂尔多斯市 联通
141 221.199.193.0 221.199.199.255 内蒙古鄂尔多斯市 联通
142 222.39.120.0 222.39.126.255 内蒙古鄂尔多斯市 中移铁通
143 222.74.128.0 222.74.131.255 内蒙古鄂尔多斯市 电信
144 222.74.132.0 222.74.132.255 内蒙古鄂尔多斯市东胜区 电信
145 222.74.133.0 222.74.134.41 内蒙古鄂尔多斯市 电信
146 222.74.134.42 222.74.134.42 内蒙古鄂尔多斯市 天文休闲广场
147 222.74.134.43 222.74.134.199 内蒙古鄂尔多斯市 电信
148 222.74.134.200 222.74.134.200 内蒙古鄂尔多斯市 银河网吧
149 222.74.134.201 222.74.135.5 内蒙古鄂尔多斯市 电信
150 222.74.135.6 222.74.135.6 内蒙古鄂尔多斯市 星云网络旗舰店
151 222.74.135.7 222.74.135.7 内蒙古鄂尔多斯市 自由空间网吧(天文分店)
152 222.74.135.8 222.74.135.129 内蒙古鄂尔多斯市 电信
153 222.74.135.130 222.74.135.130 内蒙古鄂尔多斯市 绿色动力网吧
154 222.74.135.131 222.74.135.131 内蒙古鄂尔多斯市 电信
155 222.74.135.132 222.74.135.132 内蒙古鄂尔多斯市 娱乐新干线网吧
156 222.74.135.133 222.74.140.255 内蒙古鄂尔多斯市 电信