ip地址查询

青海省IP地址列表

青海省网吧IP地址列表

在下面输入您要查询IP地址段范围的地理位置,点击查询

请输入地理位置:
最多只能列出前1000条IP信息,更详细的ip列表信息请用上边的查询按钮进入
序号 IP 起始地址 IP 结束地址 所在位置信息 电子地图
1 36.100.0.0 36.100.191.255 青海省西宁市 电信
2 36.100.192.0 36.100.192.255 青海省 电信
3 43.242.180.0 43.242.183.255 青海省西宁市 联通数据中心
4 49.209.64.0 49.209.127.255 青海省西宁市 青海大学
5 59.75.192.0 59.75.199.255 青海省西宁市 青海卫生职业技术学院
6 59.75.200.0 59.75.207.255 青海省西宁市 青海畜牧兽医职业技术学院
7 59.75.208.0 59.75.209.255 青海省西宁市 青海警官职业学院
8 61.133.224.0 61.133.224.118 青海省海西州格尔木市 电信
9 61.133.224.119 61.133.224.119 青海省海北州刚察县 鑫星网吧(步行街26号)
10 61.133.224.120 61.133.225.1 青海省海西州格尔木市 电信
11 61.133.225.2 61.133.225.2 青海省海西州格尔木市 怀球网吧
12 61.133.225.3 61.133.228.59 青海省海西州格尔木市 电信
13 61.133.228.60 61.133.228.60 青海省海西州格尔木市 水电厂
14 61.133.228.61 61.133.229.255 青海省海西州格尔木市 电信
15 61.133.230.0 61.133.231.101 青海省海东地区平安县 电信
16 61.133.231.102 61.133.231.102 青海省海东地区平安县 信达网吧
17 61.133.231.103 61.133.231.113 青海省海东地区平安县 电信
18 61.133.231.114 61.133.231.114 青海省海东地区平安县 牵手网吧
19 61.133.231.115 61.133.231.161 青海省海东地区平安县 电信
20 61.133.231.162 61.133.231.162 青海省海东地区平安县 飞天网络(海东路)
21 61.133.231.163 61.133.231.255 青海省海东地区平安县 电信
22 61.133.232.0 61.133.232.255 青海省海东地区民和县 电信
23 61.133.233.0 61.133.234.105 青海省海东市 电信
24 61.133.234.106 61.133.234.106 青海省 黄河苏只水力发电厂
25 61.133.234.107 61.133.234.175 青海省海东市 电信
26 61.133.234.176 61.133.234.176 青海省海东市 民和数码港网络会所
27 61.133.234.177 61.133.234.180 青海省海东市 电信
28 61.133.234.181 61.133.234.181 青海省海东市 峡门信苑网吧
29 61.133.234.182 61.133.234.212 青海省海东市 电信
30 61.133.234.213 61.133.234.213 青海省海东市化隆县 蓝天网络(甘都镇)
31 61.133.234.214 61.133.235.26 青海省海东市 电信
32 61.133.235.27 61.133.235.27 青海省海东市 循化县天堂鸟网络会所
33 61.133.235.28 61.133.235.99 青海省海东市 电信
34 61.133.235.100 61.133.235.100 青海省海东市互助县 互助帝豪网络会所(北大街武装巷口)
35 61.133.235.101 61.133.235.101 青海省西宁市 互助县互助帝豪网络会所(北大街武装巷口)
36 61.133.235.102 61.133.235.117 青海省海东市 电信
37 61.133.235.118 61.133.235.118 青海省海东市互助县 精英网络会所(粮食局2楼)
38 61.133.235.119 61.133.235.122 青海省海东市 电信
39 61.133.235.123 61.133.235.123 青海省海东市循化县 街子慧眼网络会所
40 61.133.235.124 61.133.235.127 青海省海东市 电信
41 61.133.235.128 61.133.235.128 青海省海东市化隆县 阳光网络会所(下土桥)
42 61.133.235.129 61.133.235.193 青海省海东市 电信
43 61.133.235.194 61.133.235.194 青海省海东市化隆县 碧海晴天网吧(甘都镇)
44 61.133.235.195 61.133.235.205 青海省海东市 电信
45 61.133.235.206 61.133.235.206 青海省海东市乐都县 新光网吧
46 61.133.235.207 61.133.235.207 青海省海东市乐都县 太子龙网吧
47 61.133.235.208 61.133.235.209 青海省 电信
48 61.133.235.210 61.133.235.210 青海省海东市民和县 天宇网吧
49 61.133.235.211 61.133.235.211 青海省海东市 万维网吧(民和县阳光商厦)
50 61.133.235.212 61.133.235.212 青海省海东市 阵地先锋网络会所(民和县下集商场三楼)
51 61.133.235.213 61.133.235.213 青海省 电信
52 61.133.235.214 61.133.235.214 青海省海东市循化县 晨光网吧(积石大街)
53 61.133.235.215 61.133.235.215 青海省 电信
54 61.133.235.216 61.133.235.216 青海省 互助网民部落优闲会所
55 61.133.235.217 61.133.235.228 青海省 电信
56 61.133.235.229 61.133.235.229 青海省海东市循化县 朋友网络会所
57 61.133.235.230 61.133.235.230 青海省 电信
58 61.133.235.231 61.133.235.231 青海省海东市循化县 北极星网吧(文化广场)
59 61.133.235.232 61.133.235.237 青海省 电信
60 61.133.235.238 61.133.235.238 青海省 黄河公伯峡水力发电厂
61 61.133.235.239 61.133.236.255 青海省 电信
62 61.133.237.0 61.133.237.5 青海省西宁市 电信
63 61.133.237.6 61.133.237.6 青海省海西州 世纪经典网络会所
64 61.133.237.7 61.133.237.255 青海省西宁市 电信
65 61.133.238.0 61.133.238.65 青海省海西州格尔木市 电信
66 61.133.238.66 61.133.238.66 青海省海西州德令哈市 皓月星空网吧
67 61.133.238.67 61.133.238.169 青海省海西州格尔木市 电信
68 61.133.238.170 61.133.238.170 青海省海西州格尔木市 互动网吧
69 61.133.238.171 61.133.238.193 青海省海西州格尔木市 电信
70 61.133.238.194 61.133.238.194 青海省海西州德令哈市 绿洲网吧(青海德令哈)
71 61.133.238.195 61.133.238.205 青海省海西州格尔木市 电信
72 61.133.238.206 61.133.238.206 青海省海西州格尔木市 瀚海知音网吧
73 61.133.238.207 61.133.238.213 青海省海西州格尔木市 电信
74 61.133.238.214 61.133.238.214 青海省海西州德令哈市 哈新天地网城
75 61.133.238.215 61.133.238.241 青海省海西州格尔木市 电信
76 61.133.238.242 61.133.238.242 青海省海西州 富豪极速网城
77 61.133.238.243 61.133.238.255 青海省海西州格尔木市 电信
78 61.133.239.0 61.133.239.255 青海省西宁市 电信
79 61.133.240.0 61.133.240.255 青海省 电信
80 61.133.241.0 61.133.241.255 青海省海西州 (天峻县)电信
81 61.133.242.0 61.133.243.205 青海省 电信
82 61.133.243.206 61.133.243.206 青海省海西州德令哈市 大阳光网吧(柴达木中路)
83 61.133.243.207 61.133.243.255 青海省 电信
84 61.133.244.0 61.133.244.14 青海省海北州 电信
85 61.133.244.15 61.133.244.15 青海省 祁连天缘网吧
86 61.133.244.16 61.133.244.72 青海省海北州 电信
87 61.133.244.73 61.133.244.73 青海省海北州 零点驿站网络(西海将军路)
88 61.133.244.74 61.133.244.77 青海省海北州 电信
89 61.133.244.78 61.133.244.78 青海省海北州祁连县 瑞祥网吧
90 61.133.244.79 61.133.244.118 青海省海北州 电信
91 61.133.244.119 61.133.244.119 青海省海北州刚察县 电信信息港网吧(东大街)
92 61.133.244.120 61.133.244.180 青海省海北州 电信
93 61.133.244.181 61.133.244.181 青海省海北州门源县 极地先锋网络会所
94 61.133.244.182 61.133.244.255 青海省海北州 电信
95 61.133.245.0 61.133.245.113 青海省 电信
96 61.133.245.114 61.133.245.114 青海省海南州贵南县 布扎网吧
97 61.133.245.115 61.133.245.117 青海省 电信
98 61.133.245.118 61.133.245.118 青海省海南州贵南县 飞翔网络会所
99 61.133.245.119 61.133.245.133 青海省 电信
100 61.133.245.134 61.133.245.134 青海省海南州 青海湖网吧
101 61.133.245.135 61.133.245.137 青海省 电信
102 61.133.245.138 61.133.245.138 青海省海南州 超音速网吧
103 61.133.245.139 61.133.245.141 青海省 电信
104 61.133.245.142 61.133.245.142 青海省海南州 金诃网吧
105 61.133.245.143 61.133.245.149 青海省 电信
106 61.133.245.150 61.133.245.150 青海省海南州 甲壳虫网络会所
107 61.133.245.151 61.133.245.153 青海省 电信
108 61.133.245.154 61.133.245.154 青海省海南州 星空网吧(团结南路16号)
109 61.133.245.155 61.133.245.157 青海省 电信
110 61.133.245.158 61.133.245.158 青海省海南州 游侠部落网吧
111 61.133.245.159 61.133.245.169 青海省 电信
112 61.133.245.170 61.133.245.170 青海省海南州 世纪风暴网吧(青海湖南大街)
113 61.133.245.171 61.133.245.181 青海省 电信
114 61.133.245.182 61.133.245.182 青海省海南州 博闻网络会所(共和县70号)
115 61.133.245.183 61.133.245.189 青海省 电信
116 61.133.245.190 61.133.245.190 青海省海南州 名人部落网吧(医院商住楼一楼)
117 61.133.245.191 61.133.245.221 青海省 电信
118 61.133.245.222 61.133.245.222 青海省海南州 共和先锋网络会所
119 61.133.245.223 61.133.246.255 青海省 电信
120 61.133.247.0 61.133.247.255 青海省海南州贵德县 电信
121 61.133.248.0 61.133.250.255 青海省 电信
122 61.133.251.0 61.133.251.255 青海省海北州 电信
123 61.133.252.0 61.133.252.255 青海省黄南州同仁县 电信
124 61.133.253.0 61.133.255.255 青海省黄南州 电信
125 61.236.160.0 61.236.160.255 青海省海西州格尔木市 中移铁通
126 61.236.161.0 61.236.162.255 青海省海西州 中移铁通
127 61.236.163.0 61.236.164.84 青海省西宁市 中移铁通
128 61.236.164.85 61.236.164.85 青海省西宁市 蓝速网吧
129 61.236.164.86 61.236.164.255 青海省西宁市 中移铁通
130 61.236.165.0 61.236.175.255 青海省 中移铁通
131 61.243.120.0 61.243.120.255 青海省海西州格尔木市 联通
132 61.243.122.0 61.243.123.255 青海省 联通
133 103.22.100.0 103.22.103.255 青海省 电信
134 103.251.160.0 103.251.163.255 青海省 联通
135 110.166.0.0 110.166.92.125 青海省西宁市 电信
136 110.166.92.126 110.166.92.126 青海省西宁市 兴禾网络会所
137 110.166.92.127 110.166.225.1 青海省西宁市 电信
138 110.166.225.2 110.166.225.2 青海省西宁市 明月网络
139 110.166.225.3 110.166.227.29 青海省西宁市 电信
140 110.166.227.30 110.166.227.30 青海省西宁市 鑫源网络(柴达木路26号)
141 110.166.227.31 110.166.227.57 青海省西宁市 电信
142 110.166.227.58 110.166.227.58 青海省西宁市 西域之星(柴达木路金座雅园铺面68-10)
143 110.166.227.59 110.166.244.201 青海省西宁市 电信
144 110.166.244.202 110.166.244.202 青海省西宁市 七星河网络会所(人民街)
145 110.166.244.203 110.166.244.217 青海省西宁市 电信
146 110.166.244.218 110.166.244.218 青海省西宁市 新精英网络会所
147 110.166.244.219 110.166.255.255 青海省西宁市 电信
148 110.167.0.0 110.167.31.255 青海省海南州 电信
149 110.167.32.0 110.167.36.255 青海省 电信
150 110.167.37.0 110.167.37.255 青海省海东市化隆县 电信
151 110.167.38.0 110.167.41.255 青海省海东市 电信
152 110.167.42.0 110.167.43.255 青海省海东市乐都县 电信
153 110.167.44.0 110.167.73.255 青海省 电信
154 110.167.74.0 110.167.74.255 青海省西宁市 电信
155 110.167.75.0 110.167.82.255 青海省 电信
156 110.167.83.0 110.167.83.255 青海省海北州 电信
157 110.167.84.0 110.167.99.255 青海省 电信
158 110.167.100.0 110.167.100.255 青海省海西州 电信
159 110.167.101.0 110.167.121.255 青海省 电信
160 110.167.122.0 110.167.122.255 青海省海西州德令哈市 电信
161 110.167.123.0 110.167.124.255 青海省海西州 电信
162 110.167.125.0 110.167.127.255 青海省 电信
163 110.167.128.0 110.167.173.25 青海省西宁市 电信
164 110.167.173.26 110.167.173.26 青海省西宁市 酷酷龙网吧(南川西路94号)
165 110.167.173.27 110.167.175.73 青海省西宁市 电信
166 110.167.175.74 110.167.175.74 青海省西宁市 万益药业有限公司(生物园区经三路26号)
167 110.167.175.75 110.167.192.173 青海省西宁市 电信
168 110.167.192.174 110.167.192.174 青海省西宁市城中区 怪客网络会所(莫家街北口凯达广场5楼)
169 110.167.192.175 110.167.192.201 青海省西宁市 电信
170 110.167.192.202 110.167.192.202 青海省西宁市 新精英网络会所
171 110.167.192.203 110.167.255.255 青海省西宁市 电信
172 111.12.128.0 111.12.255.255 青海省西宁市 移动
173 111.44.0.0 111.44.127.255 青海省 移动
174 111.44.128.0 111.44.255.255 青海省西宁市 移动
175 111.115.192.0 111.115.207.255 青海省西宁市 青海大学
176 111.115.208.0 111.115.223.255 青海省西宁市 青海民族大学
177 115.168.60.0 115.168.60.255 青海省 电信
178 115.168.92.0 115.168.92.255 青海省 电信
179 117.136.29.0 117.136.29.255 青海省 移动数据上网公共出口
180 118.213.0.0 118.213.1.255 青海省西宁市 电信
181 118.213.2.0 118.213.2.255 青海省海东市平安县 电信
182 118.213.3.0 118.213.16.32 青海省西宁市 电信
183 118.213.16.33 118.213.16.33 青海省西宁市大通县 小飛魚网吧(长宁镇)
184 118.213.16.34 118.213.75.32 青海省西宁市 电信
185 118.213.75.33 118.213.75.33 青海省海东市化隆县 牙什尕中心学校
186 118.213.75.34 118.213.76.5 青海省西宁市 电信
187 118.213.76.6 118.213.76.6 青海省西宁市 心急速网络
188 118.213.76.7 118.213.76.81 青海省西宁市 电信
189 118.213.76.82 118.213.76.82 青海省西宁市 无限空间(小桥大街111号)
190 118.213.76.83 118.213.76.85 青海省西宁市 电信
191 118.213.76.86 118.213.76.86 青海省西宁市 象牙塔网络(青海大学东门)
192 118.213.76.87 118.213.76.113 青海省西宁市 电信
193 118.213.76.114 118.213.76.114 青海省西宁市 猎人网络会所(青海大学东门)
194 118.213.76.115 118.213.76.133 青海省西宁市 电信
195 118.213.76.134 118.213.76.134 青海省西宁市 义乌网景(西苑店)(西钢小区)
196 118.213.76.135 118.213.76.165 青海省西宁市 电信
197 118.213.76.166 118.213.76.166 青海省西宁市 时速航线网络(门源路14号)
198 118.213.76.167 118.213.79.93 青海省西宁市 电信
199 118.213.79.94 118.213.79.94 青海省西宁市 数码港网络会所(城西胜利路58号)
200 118.213.79.95 118.213.79.177 青海省西宁市 电信
201 118.213.79.178 118.213.79.178 青海省西宁市 海宇网络会所(青海师范大学对面)
202 118.213.79.179 118.213.79.197 青海省西宁市 电信
203 118.213.79.198 118.213.79.198 青海省西宁市 数码港网络会所
204 118.213.79.199 118.213.81.1 青海省西宁市 电信
205 118.213.81.2 118.213.81.2 青海省西宁市 风云网吧(八一中路康乐商场)
206 118.213.81.3 118.213.81.25 青海省西宁市 电信
207 118.213.81.26 118.213.81.26 青海省西宁市 中庄大院QQ网络会所
208 118.213.81.27 118.213.82.5 青海省西宁市 电信
209 118.213.82.6 118.213.82.6 青海省西宁市 时空网络(南京路工业大学)
210 118.213.82.7 118.213.82.21 青海省西宁市 电信
211 118.213.82.22 118.213.82.22 青海省西宁市 银梦网络会所(城中区总寨)
212 118.213.82.23 118.213.83.33 青海省西宁市 电信
213 118.213.83.34 118.213.83.34 青海省西宁市 旋律网络(大十字314号)
214 118.213.83.35 118.213.83.49 青海省西宁市 电信
215 118.213.83.50 118.213.83.50 青海省西宁市 满堂红网络会所
216 118.213.83.51 118.213.83.93 青海省西宁市 电信
217 118.213.83.94 118.213.83.94 青海省西宁市 易家部落网络会所(南关街45号)
218 118.213.83.95 118.213.134.255 青海省西宁市 电信
219 118.213.135.0 118.213.143.255 青海省 电信
220 118.213.144.0 118.213.145.255 青海省海南州 电信
221 118.213.146.0 118.213.146.255 青海省海南州贵德县 电信
222 118.213.147.0 118.213.149.17 青海省海南州 电信
223 118.213.149.18 118.213.149.18 青海省海南州贵德县 拉西瓦电站
224 118.213.149.19 118.213.149.255 青海省海南州 电信
225 118.213.150.0 118.213.150.25 青海省海南州贵德县 电信
226 118.213.150.26 118.213.150.26 青海省海南州贵德县 新天地网吧
227 118.213.150.27 118.213.150.33 青海省海南州贵德县 电信
228 118.213.150.34 118.213.150.34 青海省海南州贵德县 拉西瓦E生缘网吧
229 118.213.150.35 118.213.150.41 青海省海南州贵德县 电信
230 118.213.150.42 118.213.150.42 青海省海南州贵德县 黄河网景
231 118.213.150.43 118.213.150.255 青海省海南州贵德县 电信
232 118.213.151.0 118.213.152.201 青海省 电信
233 118.213.152.202 118.213.152.202 青海省海西州 茶卡网吧
234 118.213.152.203 118.213.155.1 青海省 电信
235 118.213.155.2 118.213.155.2 青海省海西州德令哈市 互动网吧(祁连路2号)
236 118.213.155.3 118.213.155.181 青海省 电信
237 118.213.155.182 118.213.155.182 青海省海西州德令哈市 飞天网景(祁连路)
238 118.213.155.183 118.213.167.255 青海省 电信
239 118.213.169.0 118.213.172.255 青海省 电信
240 118.213.173.0 118.213.173.255 青海省海西州格尔木市 电信
241 118.213.174.0 118.213.174.255 青海省海西州 电信
242 118.213.175.0 118.213.175.255 青海省海西州格尔木市 电信
243 118.213.176.0 118.213.176.255 青海省海西州 电信
244 118.213.177.0 118.213.177.255 青海省黄南州同仁县 电信
245 118.213.178.0 118.213.179.255 青海省黄南州 电信
246 118.213.180.0 118.213.180.255 青海省黄南州同仁县 电信
247 118.213.181.0 118.213.184.255 青海省 电信
248 118.213.185.0 118.213.185.255 青海省果洛州 电信
249 118.213.186.0 118.213.209.255 青海省 电信
250 118.213.210.0 118.213.210.255 青海省海南州 电信
251 118.213.211.0 118.213.223.255 青海省 电信
252 118.213.224.0 118.213.224.29 青海省西宁市 电信
253 118.213.224.30 118.213.224.30 青海省西宁市 天下网络
254 118.213.224.31 118.213.224.45 青海省西宁市 电信
255 118.213.224.46 118.213.224.46 青海省西宁市 东兴网吧(经济开发区开元路15号)
256 118.213.224.47 118.213.225.193 青海省西宁市 电信
257 118.213.225.194 118.213.225.194 青海省西宁市 昊天网吧(果洛路泰宁花园)
258 118.213.225.195 118.213.236.177 青海省西宁市 电信
259 118.213.236.178 118.213.236.178 青海省西宁市湟中县 新龙网络会所(上新庄镇海湖北路73号)
260 118.213.236.179 118.213.236.181 青海省西宁市 电信
261 118.213.236.182 118.213.236.182 青海省西宁市城西区 梦幻网吧(胜利路54号402室)
262 118.213.236.183 118.213.241.69 青海省西宁市 电信
263 118.213.241.70 118.213.241.70 青海省西宁市城西区 自由空间(时代e族网络)
264 118.213.241.71 118.213.242.13 青海省西宁市 电信
265 118.213.242.14 118.213.242.14 青海省西宁市 E世界网络会所(南川西路31号)
266 118.213.242.15 118.213.242.41 青海省西宁市 电信
267 118.213.242.42 118.213.242.42 青海省西宁市城西区 兴欣网络会所(古城台同仁路)
268 118.213.242.43 118.213.242.149 青海省西宁市 电信
269 118.213.242.150 118.213.242.150 青海省西宁市 巨人网吧(南川西路尕庄南建材学校斜对面)
270 118.213.242.151 118.213.242.201 青海省西宁市 电信
271 118.213.242.202 118.213.242.202 青海省西宁市 一线天网络会所(五四大街气象巷13号)
272 118.213.242.203 118.213.242.221 青海省西宁市 电信
273 118.213.242.222 118.213.242.222 青海省西宁市 兴禾网络会所(城西胜利路颐高电子城三楼)
274 118.213.242.223 118.213.243.9 青海省西宁市 电信
275 118.213.243.10 118.213.243.10 青海省西宁市湟源县 驰宇网吧(东大街)
276 118.213.243.11 118.213.243.17 青海省西宁市 电信
277 118.213.243.18 118.213.243.18 青海省西宁市湟源县 东大街湟源E网情深
278 118.213.243.19 118.213.243.33 青海省西宁市 电信
279 118.213.243.34 118.213.243.34 青海省西宁市湟源县 冲浪网吧(南大街综合市场)
280 118.213.243.35 118.213.243.97 青海省西宁市 电信
281 118.213.243.98 118.213.243.98 青海省西宁市湟源县 E家网吧
282 118.213.243.99 118.213.255.255 青海省西宁市 电信
283 125.72.0.0 125.72.6.255 青海省西宁市 电信
284 125.72.7.0 125.72.7.255 青海省西宁市大通县 电信
285 125.72.8.0 125.72.24.15 青海省西宁市 电信
286 125.72.24.16 125.72.24.16 青海省海西州 航佳网络(油田)
287 125.72.24.17 125.72.24.17 青海省西宁市 电信
288 125.72.24.18 125.72.24.18 青海省西宁市城中区 小蚂蚁网络会所(北大街6号)
289 125.72.24.19 125.72.24.46 青海省西宁市 电信
290 125.72.24.47 125.72.24.47 青海省西宁市 中天网络文化源(五四大街42负一层)
291 125.72.24.48 125.72.24.61 青海省西宁市 电信
292 125.72.24.62 125.72.24.62 青海省西宁市城中区 佳兴网络会所(南山路店)(南山路25号)
293 125.72.24.63 125.72.24.65 青海省西宁市 电信
294 125.72.24.66 125.72.24.66 青海省西宁市城中区 佳兴网络会所(徨光店)(东大街2号)
295 125.72.24.67 125.72.24.113 青海省西宁市 电信
296 125.72.24.114 125.72.24.114 青海省西宁市 万佳网络会所(大众街3号)
297 125.72.24.115 125.72.24.181 青海省西宁市 电信
298 125.72.24.182 125.72.24.182 青海省西宁市 2e网络空间
299 125.72.24.183 125.72.24.209 青海省西宁市 电信
300 125.72.24.210 125.72.24.210 青海省西宁市 兴欣网络会所
301 125.72.24.211 125.72.26.33 青海省西宁市 电信
302 125.72.26.34 125.72.26.34 青海省西宁市城东区 兴欣网络会所城东店(共和路111-10号)
303 125.72.26.35 125.72.26.89 青海省西宁市 电信
304 125.72.26.90 125.72.26.90 青海省西宁市 城南新区天上人间(南京路43号)
305 125.72.26.91 125.72.26.117 青海省西宁市 电信
306 125.72.26.118 125.72.26.118 青海省西宁市 急速火车网络
307 125.72.26.119 125.72.26.145 青海省西宁市 电信
308 125.72.26.146 125.72.26.146 青海省西宁市 动漫魔方网络世界
309 125.72.26.147 125.72.26.165 青海省西宁市 电信
310 125.72.26.166 125.72.26.166 青海省西宁市 蓝凯时尚网络会所(长江路98-1号)
311 125.72.26.167 125.72.28.33 青海省西宁市 电信
312 125.72.28.34 125.72.28.34 青海省西宁市 嘉馨网络会所(西川南路3-17号)
313 125.72.28.35 125.72.28.37 青海省西宁市 电信
314 125.72.28.38 125.72.28.38 青海省西宁市城西区 窝网窝网吧(西关大街28号)
315 125.72.28.39 125.72.28.53 青海省西宁市 电信
316 125.72.28.54 125.72.28.54 青海省西宁市 金山水假日酒店
317 125.72.28.55 125.72.28.56 青海省西宁市 电信
318 125.72.28.57 125.72.28.57 青海省西宁市城北区 嘉馨网络会所(西川南路3-17号)
319 125.72.28.58 125.72.28.58 青海省西宁市 怪客网吧(胜利路)
320 125.72.28.59 125.72.28.61 青海省西宁市 电信
321 125.72.28.62 125.72.28.62 青海省西宁市 城西区极速网景(南川西路112号)
322 125.72.28.63 125.72.28.65 青海省西宁市 电信
323 125.72.28.66 125.72.28.66 青海省西宁市 鼎盛时代网吧(黄河路)
324 125.72.28.67 125.72.28.81 青海省西宁市 电信
325 125.72.28.82 125.72.28.82 青海省西宁市 城西区网络旗舰网吧(同仁路14号)
326 125.72.28.83 125.72.28.85 青海省西宁市 电信
327 125.72.28.86 125.72.28.86 青海省西宁市 城西区极速隧道网络会所(兴胜巷8号)
328 125.72.28.87 125.72.28.89 青海省西宁市 电信
329 125.72.28.90 125.72.28.90 青海省西宁市城中区 三鑫网络会所(南川西路66-19号)
330 125.72.28.91 125.72.28.93 青海省西宁市 电信
331 125.72.28.94 125.72.28.94 青海省西宁市 城西区数码港网络会所(交通巷4号)
332 125.72.28.95 125.72.28.109 青海省西宁市 电信
333 125.72.28.110 125.72.28.110 青海省西宁市 城西区天宁网吧(五四大街气象巷14号)
334 125.72.28.111 125.72.28.169 青海省西宁市 电信
335 125.72.28.170 125.72.28.170 青海省西宁市城北区 极速部落网吧(冷湖路北段)
336 125.72.28.171 125.72.39.9 青海省西宁市 电信
337 125.72.39.10 125.72.39.10 青海省西宁市湟中县 鲁沙尔镇金蜘蛛网络会所(清泉路10号)
338 125.72.39.11 125.72.39.33 青海省西宁市 电信
339 125.72.39.34 125.72.39.34 青海省西宁市湟中县 格桑花网络会所(城西胜利路58号宏业大厦2楼数码工作室)
340 125.72.39.35 125.72.39.109 青海省西宁市 电信
341 125.72.39.110 125.72.39.110 青海省西宁市湟中县 兆龙网络会所(多巴镇新墩十字10号)
342 125.72.39.111 125.72.41.41 青海省西宁市 电信
343 125.72.41.42 125.72.41.42 青海省西宁市 巨人网吧
344 125.72.41.43 125.72.42.33 青海省西宁市 电信
345 125.72.42.34 125.72.42.34 青海省西宁市城北区 金日网络会所(青海大学宁张路93号)
346 125.72.42.35 125.72.42.37 青海省西宁市 电信
347 125.72.42.38 125.72.42.38 青海省西宁市城西区 小蚂蚁网络(胜利路)
348 125.72.42.39 125.72.42.49 青海省西宁市 电信
349 125.72.42.50 125.72.42.50 青海省西宁市 太阳岛网吧
350 125.72.42.51 125.72.42.109 青海省西宁市 电信
351 125.72.42.110 125.72.42.110 青海省西宁市 天堂鸟网络公司虎台店(五四西路16号)
352 125.72.42.111 125.72.42.141 青海省西宁市 电信
353 125.72.42.142 125.72.42.142 青海省西宁市 银幻之恋网络会所(西关大街53号)
354 125.72.42.143 125.72.43.65 青海省西宁市 电信
355 125.72.43.66 125.72.43.66 青海省西宁市 极速隧道网络休闲会所(兴胜巷富达园小区)
356 125.72.43.67 125.72.60.65 青海省西宁市 电信
357 125.72.60.66 125.72.60.66 青海省西宁市 城西区海湾网络会所(西关大街11号)
358 125.72.60.67 125.72.60.77 青海省西宁市 电信
359 125.72.60.78 125.72.60.78 青海省西宁市城北区 太阳岛网络文化家园(五四西路39号)
360 125.72.60.79 125.72.60.173 青海省西宁市 电信
361 125.72.60.174 125.72.60.174 青海省西宁市 城西区启天网络先锋会所(五四大街72号交通科技大厦一楼)
362 125.72.60.175 125.72.60.177 青海省西宁市 电信
363 125.72.60.178 125.72.60.178 青海省西宁市城中区 玛雅网络会所(南京路45号)
364 125.72.60.179 125.72.60.185 青海省西宁市 电信
365 125.72.60.186 125.72.60.186 青海省西宁市城北区 中天网络会所(五四大街42号)
366 125.72.60.187 125.72.60.193 青海省西宁市 电信
367 125.72.60.194 125.72.60.194 青海省西宁市 城西区金雨网络会所(西关大街37号)
368 125.72.60.195 125.72.60.221 青海省西宁市 电信
369 125.72.60.222 125.72.60.222 青海省西宁市 快乐心动网络会所(盐湖巷6-10号)
370 125.72.60.223 125.72.72.56 青海省西宁市 电信
371 125.72.72.57 125.72.72.57 青海省西宁市 景阳网吧(景阳镇派出所丁字路口向东50米篮球架旁边)
372 125.72.72.58 125.72.77.251 青海省西宁市 电信
373 125.72.77.252 125.72.77.252 青海省西宁市城中区 明月网吧(南川东路3号)
374 125.72.77.253 125.72.92.5 青海省西宁市 电信
375 125.72.92.6 125.72.92.6 青海省西宁市 E游网络会所
376 125.72.92.7 125.72.92.37 青海省西宁市 电信
377 125.72.92.38 125.72.92.38 青海省西宁市 三叶草网络会所(青海大学东门口)
378 125.72.92.39 125.72.92.49 青海省西宁市 电信
379 125.72.92.50 125.72.92.50 青海省西宁市城北区 梦时代网吧(门源路)
380 125.72.92.51 125.72.92.85 青海省西宁市 电信
381 125.72.92.86 125.72.92.86 青海省西宁市 红树林网城小桥店(小桥大街35号)
382 125.72.92.87 125.72.92.89 青海省西宁市 电信
383 125.72.92.90 125.72.92.90 青海省西宁市城北区 天翼网域(青大门口)
384 125.72.92.91 125.72.92.113 青海省西宁市 电信
385 125.72.92.114 125.72.92.114 青海省西宁市 动感网域(生物园区)
386 125.72.92.115 125.72.92.121 青海省西宁市 电信
387 125.72.92.122 125.72.92.122 青海省西宁市城北区 生祥网吧(西杏园村153号)
388 125.72.92.123 125.72.92.133 青海省西宁市 电信
389 125.72.92.134 125.72.92.134 青海省西宁市 生物园区动感网域
390 125.72.92.135 125.72.92.241 青海省西宁市 电信
391 125.72.92.242 125.72.92.242 青海省西宁市 蓝盾网络会所(朝阳西路14号朝阳商城内三楼)
392 125.72.92.243 125.72.99.5 青海省西宁市 电信
393 125.72.99.6 125.72.99.6 青海省西宁市城东区 线缘网吧(德令哈南路)
394 125.72.99.7 125.72.99.45 青海省西宁市 电信
395 125.72.99.46 125.72.99.46 青海省西宁市城中区 中石网络会所(南大街56号)
396 125.72.99.47 125.72.99.57 青海省西宁市 电信
397 125.72.99.58 125.72.99.58 青海省西宁市 星火网络(南川西路)
398 125.72.99.59 125.72.99.69 青海省西宁市 电信
399 125.72.99.70 125.72.99.70 青海省西宁市城中区 怪客网络会所(分店)(东大街39号)
400 125.72.99.71 125.72.99.97 青海省西宁市 电信
401 125.72.99.98 125.72.99.98 青海省西宁市 省药品检验所(北大街12号)
402 125.72.99.99 125.72.100.117 青海省西宁市 电信
403 125.72.100.118 125.72.100.118 青海省西宁市 城西区精灵网络会所(南川西路112号)
404 125.72.100.119 125.72.101.9 青海省西宁市 电信
405 125.72.101.10 125.72.101.10 青海省西宁市城中区 钜阵网络会所(五一路泰和园小区6-48号2楼)
406 125.72.101.11 125.72.101.17 青海省西宁市 电信
407 125.72.101.18 125.72.101.18 青海省西宁市城东区 三味书屋网络会所(建国路15号)
408 125.72.101.19 125.72.101.21 青海省西宁市 电信
409 125.72.101.22 125.72.101.22 青海省西宁市城东区 天星网络(南山路8-24号)
410 125.72.101.23 125.72.101.41 青海省西宁市 电信
411 125.72.101.42 125.72.101.42 青海省西宁市城东区 名爵网络会所(韵家口62号)
412 125.72.101.43 125.72.101.73 青海省西宁市 电信
413 125.72.101.74 125.72.101.74 青海省西宁市 畅远网城(泰宁花园)
414 125.72.101.75 125.72.101.81 青海省西宁市 电信
415 125.72.101.82 125.72.101.82 青海省西宁市城东区 英雄时代网城(泰宁花园综合市场一楼)
416 125.72.101.83 125.72.101.89 青海省西宁市 电信
417 125.72.101.90 125.72.101.90 青海省西宁市城东区 大江网景(共和南路56号)
418 125.72.101.91 125.72.101.93 青海省西宁市 电信
419 125.72.101.94 125.72.101.94 青海省西宁市城中区 奥思克网吧(七一路328号)
420 125.72.101.95 125.72.101.137 青海省西宁市 电信
421 125.72.101.138 125.72.101.138 青海省西宁市 大江网景(共和南路56号)
422 125.72.101.139 125.72.101.151 青海省西宁市 电信
423 125.72.101.152 125.72.101.152 青海省西宁市 黄河网景
424 125.72.101.153 125.72.118.0 青海省西宁市 电信
425 125.72.118.1 125.72.118.1 青海省西宁市大通县 长宁镇孙家寨360安全网络会所
426 125.72.118.2 125.72.127.7 青海省西宁市 电信
427 125.72.127.8 125.72.127.8 青海省西宁市 城西区相约.com网络会所(古城台红方巷2号)
428 125.72.127.9 125.72.127.255 青海省西宁市 电信
429 125.72.128.0 125.72.128.33 青海省海南州 电信
430 125.72.128.34 125.72.128.34 青海省海南州贵德县 新天地网吧
431 125.72.128.35 125.72.128.41 青海省海南州 电信
432 125.72.128.42 125.72.128.42 青海省海南州 拉西瓦E生缘网吧
433 125.72.128.43 125.72.128.49 青海省海南州 电信
434 125.72.128.50 125.72.128.50 青海省海南州贵德县 黄河网景
435 125.72.128.51 125.72.128.85 青海省海南州 电信
436 125.72.128.86 125.72.128.86 青海省海南州同德县 红蜻蜓网络会所(国税局大楼隔壁)
437 125.72.128.87 125.72.128.93 青海省海南州 电信
438 125.72.128.94 125.72.128.94 青海省海南州同德县 白狼网吧
439 125.72.128.95 125.72.128.217 青海省海南州 电信
440 125.72.128.218 125.72.128.218 青海省海南州贵南县 民族中学
441 125.72.128.219 125.72.136.45 青海省海南州 电信
442 125.72.136.46 125.72.136.46 青海省海南州 共和县欣和网络会所
443 125.72.136.47 125.72.136.255 青海省海南州 电信
444 125.72.137.0 125.72.138.255 青海省 电信
445 125.72.139.0 125.72.139.73 青海省西宁市 电信
446 125.72.139.74 125.72.139.74 青海省西宁市大通县 易通网吧(二号桥十字)
447 125.72.139.75 125.72.139.105 青海省西宁市 电信
448 125.72.139.106 125.72.139.106 青海省西宁市 宏业网络时空(大通园林北路)
449 125.72.139.107 125.72.146.255 青海省西宁市 电信
450 125.72.147.0 125.72.147.255 青海省西宁市大通县 电信
451 125.72.148.0 125.72.151.255 青海省 电信
452 125.72.152.0 125.72.155.93 青海省玉树州 电信
453 125.72.155.94 125.72.155.94 青海省玉树州 胜利路佰锜网吧
454 125.72.155.95 125.72.159.177 青海省玉树州 电信
455 125.72.159.178 125.72.159.178 青海省玉树州囊谦县 骇客码头
456 125.72.159.179 125.72.159.181 青海省玉树州 电信
457 125.72.159.182 125.72.159.182 青海省玉树州 E时代网络会所
458 125.72.159.183 125.72.159.255 青海省玉树州 电信
459 125.72.160.0 125.72.160.113 青海省海北州 电信
460 125.72.160.114 125.72.160.114 青海省海北州 门源县自由人网吧
461 125.72.160.115 125.72.160.246 青海省海北州 电信
462 125.72.160.247 125.72.160.247 青海省西宁市 星语泉网络
463 125.72.160.248 125.72.160.249 青海省海北州 电信
464 125.72.160.250 125.72.160.250 青海省海北州 门源县大十字腾龙网吧
465 125.72.160.251 125.72.160.251 青海省海北州 星语泉网络(门源西环路)
466 125.72.160.252 125.72.164.41 青海省海北州 电信
467 125.72.164.42 125.72.164.42 青海省海北州 易网时空网吧(西海镇)
468 125.72.164.43 125.72.164.156 青海省海北州 电信
469 125.72.164.157 125.72.164.157 青海省海北州海晏县 金彩蝶网络时空(三角城大街99号)
470 125.72.164.158 125.72.167.255 青海省海北州 电信
471 125.72.168.0 125.72.173.255 青海省 电信
472 125.72.174.0 125.72.186.255 青海省西宁市 电信
473 125.72.187.0 125.72.187.21 青海省果洛州 电信
474 125.72.187.22 125.72.187.22 青海省果洛州 情缘网吧
475 125.72.187.23 125.72.187.141 青海省果洛州 电信
476 125.72.187.142 125.72.187.142 青海省果洛州玛沁县 大武镇巴渝网吧
477 125.72.187.143 125.72.191.255 青海省果洛州 电信
478 125.72.192.0 125.72.192.1 青海省西宁市 电信
479 125.72.192.2 125.72.192.2 青海省海东市 平安驿通慧网吧
480 125.72.192.3 125.72.192.9 青海省西宁市 电信
481 125.72.192.10 125.72.192.10 青海省海东市平安县 信达网吧
482 125.72.192.11 125.72.192.13 青海省西宁市 电信
483 125.72.192.14 125.72.192.14 青海省海东市平安县 航速网吧(商城3楼)
484 125.72.192.15 125.72.192.25 青海省西宁市 电信
485 125.72.192.26 125.72.192.26 青海省海东市平安县 西域网络
486 125.72.192.27 125.72.192.41 青海省西宁市 电信
487 125.72.192.42 125.72.192.42 青海省海东市平安县 成宇网络(海东水务局一楼)
488 125.72.192.43 125.72.192.77 青海省西宁市 电信
489 125.72.192.78 125.72.192.78 青海省海东市平安县 金龙网络(古驿大道)
490 125.72.192.79 125.72.192.121 青海省西宁市 电信
491 125.72.192.122 125.72.192.122 青海省海东市平安县 飞天网络
492 125.72.192.123 125.72.192.129 青海省西宁市 电信
493 125.72.192.130 125.72.192.130 青海省海东市平安县 平安红网络(海东区平安镇化隆路9号)
494 125.72.192.131 125.72.192.133 青海省西宁市 电信
495 125.72.192.134 125.72.192.134 青海省海东市 牵手网吧
496 125.72.192.135 125.72.195.255 青海省西宁市 电信
497 125.72.196.0 125.72.196.255 青海省海东市化隆县 电信
498 125.72.197.0 125.72.208.31 青海省西宁市 电信
499 125.72.208.32 125.72.208.32 青海省西宁市 E都市网吧(莫家街14号)
500 125.72.208.33 125.72.208.61 青海省西宁市 电信
501 125.72.208.62 125.72.208.62 青海省海西州都兰县 展翔网吧(商业街10号)
502 125.72.208.63 125.72.208.91 青海省西宁市 电信
503 125.72.208.92 125.72.208.92 青海省海西州都兰县 e键情愿网吧(向日德)
504 125.72.208.93 125.72.208.117 青海省西宁市 电信
505 125.72.208.118 125.72.208.118 青海省海西州天峻县 藏E网络会所(迎宾路)
506 125.72.208.119 125.72.208.133 青海省西宁市 电信
507 125.72.208.134 125.72.208.134 青海省海西州天峻县 霞星网吧
508 125.72.208.135 125.72.208.149 青海省西宁市 电信
509 125.72.208.150 125.72.208.150 青海省海西州天峻县 浩鑫网吧
510 125.72.208.151 125.72.209.5 青海省西宁市 电信
511 125.72.209.6 125.72.209.6 青海省海西州格尔木市 瑞青网吧(芒崖花土沟前进路9#)
512 125.72.209.7 125.72.209.49 青海省西宁市 电信
513 125.72.209.50 125.72.209.50 青海省海西州格尔木市 花土沟网吧
514 125.72.209.51 125.72.209.61 青海省西宁市 电信
515 125.72.209.62 125.72.209.62 青海省西宁市 花土沟天烽网吧
516 125.72.209.63 125.72.209.69 青海省西宁市 电信
517 125.72.209.70 125.72.209.70 青海省西宁市 花土沟嘉氏网络会所
518 125.72.209.71 125.72.223.255 青海省西宁市 电信
519 125.72.224.0 125.72.235.255 青海省海西州 电信
520 125.72.236.0 125.72.236.9 青海省 电信
521 125.72.236.10 125.72.236.10 青海省海西州格尔木市 网络情缘网吧(察尔汗一选市场)
522 125.72.236.11 125.72.236.13 青海省 电信
523 125.72.236.14 125.72.236.14 青海省海西州格尔木市 盐湖情网络会所(察尔汗二选市场)
524 125.72.236.15 125.72.237.169 青海省 电信
525 125.72.237.170 125.72.237.170 青海省海西州格尔木市 热血网络会所(昆仑路)
526 125.72.237.171 125.72.238.65 青海省 电信
527 125.72.238.66 125.72.238.66 青海省海西州格尔木市 红阳光网吧
528 125.72.238.67 125.72.250.255 青海省 电信
529 125.72.251.0 125.72.251.255 青海省果洛州久治县 电信
530 125.72.252.0 125.72.253.10 青海省黄南州 电信
531 125.72.253.11 125.72.253.11 青海省黄南州河南县 万盛网吧(那达幕广场万盛)
532 125.72.253.12 125.72.253.12 青海省黄南州河南县 网民部落网吧(那大幕文化广场西侧)
533 125.72.253.13 125.72.253.33 青海省黄南州 电信
534 125.72.253.34 125.72.253.34 青海省黄南州尖扎县 e网情浓网吧
535 125.72.253.35 125.72.253.44 青海省黄南州 电信
536 125.72.253.45 125.72.253.45 青海省黄南州 黄南泽库红树林网吧
537 125.72.253.46 125.72.255.255 青海省黄南州 电信
538 139.170.0.0 139.170.255.255 青海省 联通
539 159.226.155.0 159.226.155.127 青海省西宁市 中国科学院青海盐湖研究所
540 159.226.155.128 159.226.155.255 青海省西宁市 中国科学院西北高原生物研究所
541 175.184.128.0 175.184.171.255 青海省 联通
542 175.184.172.0 175.184.172.255 青海省海西州格尔木市 联通
543 175.184.173.0 175.184.174.255 青海省海西州 联通
544 175.184.175.0 175.184.175.255 青海省海西州格尔木市 联通
545 175.184.176.0 175.184.183.255 青海省 联通
546 175.184.184.0 175.184.191.255 青海省西宁市 联通
547 202.100.128.0 202.100.128.67 青海省西宁市 电信
548 202.100.128.68 202.100.128.68 青海省西宁市城中区 特殊视角网吧(凤凰山路258-44号)
549 202.100.128.69 202.100.129.79 青海省西宁市 电信
550 202.100.129.80 202.100.129.80 青海省西宁市 回族中学
551 202.100.129.81 202.100.144.66 青海省西宁市 电信
552 202.100.144.67 202.100.144.67 青海省西宁市 德令哈市雷鸟网吧
553 202.100.144.68 202.100.144.76 青海省西宁市 电信
554 202.100.144.77 202.100.144.77 青海省西宁市 七一路鑫鑫网吧
555 202.100.144.78 202.100.144.162 青海省西宁市 电信
556 202.100.144.163 202.100.144.163 青海省西宁市 起点网吧
557 202.100.144.164 202.100.148.6 青海省西宁市 电信
558 202.100.148.7 202.100.148.7 青海省西宁市 民主街飞扬网吧
559 202.100.148.8 202.100.148.25 青海省西宁市 电信
560 202.100.148.26 202.100.148.26 青海省西宁市 南小街博志网吧
561 202.100.148.27 202.100.148.73 青海省西宁市 电信
562 202.100.148.74 202.100.148.74 青海省西宁市 五四大街网虫网吧
563 202.100.148.75 202.100.148.131 青海省西宁市 电信
564 202.100.148.132 202.100.148.132 青海省西宁市 鼎足网吧
565 202.100.148.133 202.100.152.21 青海省西宁市 电信
566 202.100.152.22 202.100.152.22 青海省西宁市 康乐新人类网吧
567 202.100.152.23 202.100.158.255 青海省西宁市 电信
568 202.100.159.0 202.100.159.255 青海省 电信
569 203.93.144.0 203.93.156.255 青海省西宁市 联通
570 210.12.204.0 210.12.204.49 青海省西宁市 联通
571 210.12.204.51 210.12.204.255 青海省西宁市 联通
572 210.12.214.110 210.12.214.110 青海省西宁市 黄河网景网吧
573 210.12.216.0 210.12.216.255 青海省西宁市 联通
574 210.27.128.0 210.27.143.255 青海省西宁市 广播电视大学
575 210.27.144.0 210.27.155.255 青海省西宁市 青海师范大学
576 210.27.156.0 210.27.156.255 青海省西宁市 青海行政学院
577 210.27.157.0 210.27.157.255 青海省 教育网
578 210.27.158.0 210.27.159.255 青海省西宁市 第14中学
579 210.27.160.0 210.27.167.255 青海省西宁市 青海大学医学院
580 210.27.168.0 210.27.175.255 青海省西宁市 青海初级师范学院
581 210.27.176.0 210.27.191.255 青海省西宁市 青海大学
582 210.72.120.0 210.72.120.255 广西 /青海省地震信息网
583 211.93.8.0 211.93.9.244 青海省西宁市 联通
584 211.93.9.245 211.93.9.245 青海省西宁市 曹家寨3A网吧
585 211.93.9.246 211.93.11.49 青海省西宁市 联通
586 211.93.11.50 211.93.11.50 青海省西宁市 新宁广场E家网吧
587 211.93.11.51 211.93.14.41 青海省西宁市 联通
588 211.93.14.42 211.93.14.42 青海省西宁市 满江红网吧
589 211.93.14.43 211.93.14.97 青海省西宁市 联通
590 211.93.14.99 211.93.14.109 青海省西宁市 联通
591 211.93.14.110 211.93.14.110 青海省西宁市 八一中路64号AAA网吧
592 211.93.14.111 211.93.14.161 青海省西宁市 联通
593 211.93.14.162 211.93.14.162 青海省海南州 贵得县拉西瓦镇森鑫数字娱乐网
594 211.93.14.163 211.93.14.185 青海省西宁市 联通
595 211.93.14.186 211.93.14.186 青海省海西州天峻县 联通网吧
596 211.93.14.187 211.93.14.237 青海省西宁市 联通
597 211.93.14.239 211.93.15.255 青海省西宁市 联通
598 211.98.253.0 211.98.255.255 青海省西宁市 中移铁通
599 211.138.64.0 211.138.75.122 青海省西宁市 移动
600 211.138.75.123 211.138.75.123 青海省西宁市 移动DNS服务器
601 211.138.75.124 211.138.79.255 青海省西宁市 移动
602 218.95.224.0 218.95.225.24 青海省西宁市 电信
603 218.95.225.25 218.95.225.25 青海省西宁市 胜利路地球村网吧
604 218.95.225.26 218.95.225.219 青海省西宁市 电信
605 218.95.225.220 218.95.225.220 青海省西宁市 八一路搜狐网吧
606 218.95.225.221 218.95.229.0 青海省西宁市 电信
607 218.95.229.1 218.95.229.1 青海省西宁市城北区 靓靓网吧(五四西路27号)
608 218.95.229.2 218.95.229.3 青海省西宁市 电信
609 218.95.229.4 218.95.229.4 青海省西宁市 胜利路青藏高原网吧
610 218.95.229.5 218.95.229.5 青海省西宁市 群辉网吧
611 218.95.229.6 218.95.229.6 青海省西宁市 电信
612 218.95.229.7 218.95.229.7 青海省西宁市 中心广场江河源网吧
613 218.95.229.8 218.95.229.10 青海省西宁市 电信
614 218.95.229.11 218.95.229.11 青海省西宁市 城西靓靓网吧
615 218.95.229.12 218.95.229.13 青海省西宁市 电信
616 218.95.229.14 218.95.229.14 青海省西宁市 西关大街巡天网吧
617 218.95.229.15 218.95.229.15 青海省西宁市 通顺网吧(长江路41号)
618 218.95.229.16 218.95.229.23 青海省西宁市 电信
619 218.95.229.24 218.95.229.24 青海省西宁市 e统天下网吧
620 218.95.229.25 218.95.229.27 青海省西宁市 电信
621 218.95.229.28 218.95.229.28 青海省西宁市 博纳网吧(学院巷博纳广场内)
622 218.95.229.29 218.95.229.65 青海省西宁市 电信
623 218.95.229.66 218.95.229.66 青海省西宁市 城西区启天网络先锋会所(五四大街72号交通科技大厦一楼)
624 218.95.229.67 218.95.229.81 青海省西宁市 电信
625 218.95.229.82 218.95.229.82 青海省西宁市 城西区心韵网络会所(冷湖路北口)
626 218.95.229.83 218.95.229.85 青海省西宁市 电信
627 218.95.229.86 218.95.229.86 青海省西宁市 城西区明星网吧(南川西路109号11号楼)
628 218.95.229.87 218.95.229.97 青海省西宁市 电信
629 218.95.229.98 218.95.229.98 青海省西宁市 基地联盟网吧
630 218.95.229.99 218.95.229.109 青海省西宁市 电信
631 218.95.229.110 218.95.229.110 青海省西宁市 城西区E统天下网络会所五四店(五四大街原青百五楼39号)
632 218.95.229.111 218.95.229.117 青海省西宁市 电信
633 218.95.229.118 218.95.229.118 青海省西宁市城北区 萤火虫网吧(西钢餐饮城11号)
634 218.95.229.119 218.95.229.121 青海省西宁市 电信
635 218.95.229.122 218.95.229.122 青海省西宁市 城西区巨人网吧(南川西路107号10号楼)
636 218.95.229.123 218.95.229.129 青海省西宁市 电信
637 218.95.229.130 218.95.229.130 青海省西宁市 小天地网络会所(南川西路100号)
638 218.95.229.131 218.95.229.149 青海省西宁市 电信
639 218.95.229.150 218.95.229.150 青海省西宁市城中区 网络时空网吧(长江路41号)
640 218.95.229.151 218.95.229.153 青海省西宁市 电信
641 218.95.229.154 218.95.229.154 青海省西宁市 天堂鸟网络会所
642 218.95.229.155 218.95.229.189 青海省西宁市 电信
643 218.95.229.190 218.95.229.190 青海省西宁市 大通自由时空网络
644 218.95.229.191 218.95.229.221 青海省西宁市 电信
645 218.95.229.222 218.95.229.222 青海省西宁市 大通县事事通网吧
646 218.95.229.223 218.95.229.241 青海省西宁市 电信
647 218.95.229.242 218.95.229.242 青海省西宁市 绿色快车网吧(大通二十八公里)
648 218.95.229.243 218.95.229.249 青海省西宁市 电信
649 218.95.229.250 218.95.229.250 青海省西宁市 青海师大三附中
650 218.95.229.251 218.95.230.5 青海省西宁市 电信
651 218.95.230.6 218.95.230.6 青海省西宁市 多多网吧(城西区香格里拉路4号)
652 218.95.230.7 218.95.230.9 青海省西宁市 电信
653 218.95.230.10 218.95.230.10 青海省西宁市 佰祥网吧祁连路店(祁连路41号)
654 218.95.230.11 218.95.230.13 青海省西宁市 电信
655 218.95.230.14 218.95.230.14 青海省西宁市 古城台天堂鸟网络会所
656 218.95.230.15 218.95.230.25 青海省西宁市 电信
657 218.95.230.26 218.95.230.26 青海省西宁市 城西区阳光网吧(纸坊街海一大厦二楼)
658 218.95.230.27 218.95.230.85 青海省西宁市 电信
659 218.95.230.86 218.95.230.86 青海省西宁市城北区 兴琪网吧(西钢餐饮城9号)
660 218.95.230.87 218.95.230.93 青海省西宁市 电信
661 218.95.230.94 218.95.230.94 青海省西宁市城北区 时代e族网络会所(祁连路西71号)
662 218.95.230.95 218.95.230.105 青海省西宁市 电信
663 218.95.230.106 218.95.230.106 青海省西宁市 城西区E统天下网络会所胜利路店(胜利路27号)
664 218.95.230.107 218.95.230.201 青海省西宁市 电信
665 218.95.230.202 218.95.230.202 青海省西宁市 蓝色冲击波网吧(五四西路)
666 218.95.230.203 218.95.230.205 青海省西宁市 电信
667 218.95.230.206 218.95.230.206 青海省西宁市 城西区蓝色假日网吧(永和大厦负1层)
668 218.95.230.207 218.95.230.217 青海省西宁市 电信
669 218.95.230.218 218.95.230.218 青海省西宁市 蓝色假日网络会所
670 218.95.230.219 218.95.232.69 青海省西宁市 电信
671 218.95.232.70 218.95.232.70 青海省西宁市 青海大学
672 218.95.232.71 218.95.234.235 青海省西宁市 电信
673 218.95.234.236 218.95.234.236 青海省西宁市 青海大学
674 218.95.234.237 218.95.237.53 青海省西宁市 电信
675 218.95.237.54 218.95.237.54 青海省西宁市 劳动就业服务局
676 218.95.237.55 218.95.240.13 青海省西宁市 电信
677 218.95.240.14 218.95.240.14 青海省海北州门源县 浩门镇昉星网吧(宽道巷2号)
678 218.95.240.15 218.95.240.129 青海省西宁市 电信
679 218.95.240.130 218.95.240.130 青海省西宁市城中区 任逍遥网络会所(东关大街73号)
680 218.95.240.131 218.95.240.133 青海省西宁市 电信
681 218.95.240.134 218.95.240.134 青海省西宁市城中区 世纪龙网络会所(五一路一号)
682 218.95.240.135 218.95.240.137 青海省西宁市 电信
683 218.95.240.138 218.95.240.138 青海省西宁市城东区 神箭网络会所(大众街西宁商城9号楼2楼)
684 218.95.240.139 218.95.240.141 青海省西宁市 电信
685 218.95.240.142 218.95.240.142 青海省西宁市 国际村四海网络会所
686 218.95.240.143 218.95.240.143 青海省西宁市 电信
687 218.95.240.144 218.95.240.144 青海省海东市平安县 飞天网络(电信局对面2楼)
688 218.95.240.145 218.95.240.145 青海省西宁市 电信
689 218.95.240.146 218.95.240.146 青海省西宁市城东区 天罗网络会所(八一中路58-6号)
690 218.95.240.147 218.95.240.147 青海省西宁市 电信
691 218.95.240.148 218.95.240.148 青海省西宁市城中区 四海网吧(夏都大街半山花园对面)
692 218.95.240.149 218.95.240.149 青海省西宁市 电信
693 218.95.240.150 218.95.240.150 青海省西宁市城东区 红树林网络俱乐部(祁连路1号)
694 218.95.240.151 218.95.240.169 青海省西宁市 电信
695 218.95.240.170 218.95.240.170 青海省西宁市城东区 奇益网吧(七一路173-2号)
696 218.95.240.171 218.95.240.173 青海省西宁市 电信
697 218.95.240.174 218.95.240.174 青海省西宁市城东区 星海网吧(为民巷1号)
698 218.95.240.175 218.95.240.185 青海省西宁市 电信
699 218.95.240.186 218.95.240.186 青海省西宁市城东区 慧点网络(东关大街192号)
700 218.95.240.187 218.95.240.189 青海省西宁市 电信
701 218.95.240.190 218.95.240.190 青海省西宁市城东区 昊天网点(果洛路5号)
702 218.95.240.191 218.95.240.193 青海省西宁市 电信
703 218.95.240.194 218.95.240.194 青海省西宁市城东区 佳美网络会所(互助中路191号)
704 218.95.240.195 218.95.240.197 青海省西宁市 电信
705 218.95.240.198 218.95.240.198 青海省西宁市城东区 通宇网络会所(大众街25号)
706 218.95.240.199 218.95.240.201 青海省西宁市 电信
707 218.95.240.202 218.95.240.202 青海省西宁市城东区 岗底斯网吧(为民巷59号)
708 218.95.240.203 218.95.240.205 青海省西宁市 电信
709 218.95.240.206 218.95.240.206 青海省西宁市城东区 E步天涯网络会所(团结桥八一路33号)
710 218.95.240.207 218.95.240.213 青海省西宁市 电信
711 218.95.240.214 218.95.240.214 青海省西宁市 红树林网络火车站店(祁连路1号)
712 218.95.240.215 218.95.240.217 青海省西宁市 电信
713 218.95.240.218 218.95.240.218 青海省西宁市城中区 战国先锋(花园北街10号)
714 218.95.240.219 218.95.240.221 青海省西宁市 电信
715 218.95.240.222 218.95.240.222 青海省西宁市 通宇网络(鹏程大厦2楼)
716 218.95.240.223 218.95.240.225 青海省西宁市 电信
717 218.95.240.226 218.95.240.226 青海省西宁市城东区 宏宇网吧(康乐西路)
718 218.95.240.227 218.95.240.239 青海省西宁市 电信
719 218.95.240.240 218.95.240.240 青海省西宁市 互动网络会所
720 218.95.240.241 218.95.241.48 青海省西宁市 电信
721 218.95.241.49 218.95.241.49 青海省西宁市 祁连路传奇网吧
722 218.95.241.50 218.95.241.50 青海省西宁市城东区 夏都网景(互助东路1号)
723 218.95.241.51 218.95.241.51 青海省西宁市 团结桥裕隆网吧
724 218.95.241.52 218.95.241.52 青海省西宁市 团结桥红太阳网吧
725 218.95.241.53 218.95.241.53 青海省西宁市 电信
726 218.95.241.54 218.95.241.54 青海省西宁市城中区 一网情深网络会所(长江路63号)
727 218.95.241.55 218.95.241.73 青海省西宁市 电信
728 218.95.241.74 218.95.241.74 青海省西宁市城东区 神话网络会所(共和路2号)
729 218.95.241.75 218.95.241.77 青海省西宁市 电信
730 218.95.241.78 218.95.241.78 青海省西宁市城东区 网点网吧(大众街314号)
731 218.95.241.79 218.95.241.81 青海省西宁市 电信
732 218.95.241.82 218.95.241.82 青海省西宁市城东区 九重天网络会所(中庄路1巷25号中庄大院内)
733 218.95.241.83 218.95.241.85 青海省西宁市 电信
734 218.95.241.86 218.95.241.86 青海省西宁市 四海网络会所
735 218.95.241.87 218.95.241.91 青海省西宁市 电信
736 218.95.241.92 218.95.241.92 青海省西宁市 奥思克网吧(七一路328号)
737 218.95.241.93 218.95.241.93 青海省西宁市 电信
738 218.95.241.94 218.95.241.94 青海省西宁市城东区 迪克网络会所(祁连路75号)
739 218.95.241.95 218.95.241.95 青海省西宁市城北区 佰祥网络会所(祁连路41号)
740 218.95.241.96 218.95.241.105 青海省西宁市 电信
741 218.95.241.106 218.95.241.106 青海省西宁市 七彩网吧(互助西路1-1号)
742 218.95.241.107 218.95.241.121 青海省西宁市 电信
743 218.95.241.122 218.95.241.122 青海省西宁市城东区 金蚂蚁网吧(团结桥61号)
744 218.95.241.123 218.95.241.124 青海省西宁市 电信
745 218.95.241.125 218.95.241.126 青海省西宁市城东区 飞宇网吧(团结桥东水电四局对面)
746 218.95.241.127 218.95.241.133 青海省西宁市 电信
747 218.95.241.134 218.95.241.134 青海省西宁市城东区 锋速网吧(八一中路大洋华府1号楼)
748 218.95.241.135 218.95.242.1 青海省西宁市 电信
749 218.95.242.2 218.95.242.2 青海省西宁市城东区 指南针网吧(宁信园)
750 218.95.242.3 218.95.242.13 青海省西宁市 电信
751 218.95.242.14 218.95.242.14 青海省西宁市 曹家寨浩瀚网吧
752 218.95.242.15 218.95.242.21 青海省西宁市 电信
753 218.95.242.22 218.95.242.22 青海省西宁市城东区 世纪龙网络竞技会所(八一中路海关对面)
754 218.95.242.23 218.95.242.25 青海省西宁市 电信
755 218.95.242.26 218.95.242.26 青海省西宁市城东区 风云休闲网吧(八一中路康乐商场一层)
756 218.95.242.27 218.95.242.29 青海省西宁市 电信
757 218.95.242.30 218.95.242.30 青海省西宁市城东区 红太阳网吧(团结桥西)
758 218.95.242.31 218.95.242.33 青海省西宁市 电信
759 218.95.242.34 218.95.242.34 青海省西宁市城中区 满江红网城(昆仑中路83-41号)
760 218.95.242.35 218.95.242.41 青海省西宁市 电信
761 218.95.242.42 218.95.242.42 青海省西宁市 太子龙网吧(康乐商场)
762 218.95.242.43 218.95.242.45 青海省西宁市 电信
763 218.95.242.46 218.95.242.46 青海省西宁市 九重天网吧(中庄大院)
764 218.95.242.47 218.95.242.57 青海省西宁市 电信
765 218.95.242.58 218.95.242.58 青海省西宁市城东区 三爱网吧(八一中路64-2)
766 218.95.242.59 218.95.242.81 青海省西宁市 电信
767 218.95.242.82 218.95.242.82 青海省西宁市城东区 奥达网吧(城东共和南路36号)
768 218.95.242.83 218.95.242.85 青海省西宁市 电信
769 218.95.242.86 218.95.242.86 青海省西宁市 满意网络家园(经济技术开发区开元路18号.)
770 218.95.242.87 218.95.242.89 青海省西宁市 电信
771 218.95.242.90 218.95.242.90 青海省西宁市城东区 超越网吧(果洛9-4号)
772 218.95.242.91 218.95.242.102 青海省西宁市 电信
773 218.95.242.103 218.95.242.103 青海省西宁市 青海大学
774 218.95.242.104 218.95.242.113 青海省西宁市 电信
775 218.95.242.114 218.95.242.114 青海省西宁市城东区 绿叶网络会所(互助路389号中庄加油站东)
776 218.95.242.115 218.95.242.193 青海省西宁市 电信
777 218.95.242.194 218.95.242.194 青海省西宁市 星月网吧(大众街西宁商城191号)
778 218.95.242.195 218.95.242.201 青海省西宁市 电信
779 218.95.242.202 218.95.242.202 青海省西宁市城东区 浩瀚网吧(八一中路21号)
780 218.95.242.203 218.95.243.37 青海省西宁市 电信
781 218.95.243.38 218.95.243.38 青海省西宁市 星海网络(南小街)
782 218.95.243.39 218.95.243.85 青海省西宁市 电信
783 218.95.243.86 218.95.243.86 青海省西宁市 水晶网络会所
784 218.95.243.87 218.95.243.89 青海省西宁市 电信
785 218.95.243.90 218.95.243.90 青海省西宁市 极速部落网络会馆(共和路中断)
786 218.95.243.91 218.95.243.133 青海省西宁市 电信
787 218.95.243.134 218.95.243.134 青海省西宁市 万佳网络会所(旗舰店)(祁连路5号)
788 218.95.243.135 218.95.244.126 青海省西宁市 电信
789 218.95.244.127 218.95.244.127 青海省西宁市 交通巷数码港
790 218.95.244.128 218.95.244.237 青海省西宁市 电信
791 218.95.244.238 218.95.244.238 青海省西宁市湟源县 E网情深
792 218.95.244.239 218.95.247.22 青海省西宁市 电信
793 218.95.247.23 218.95.247.23 青海省西宁市 大通县大通网易联盟(桥电五期)
794 218.95.247.24 218.95.247.255 青海省西宁市 电信
795 218.95.248.0 218.95.249.5 青海省海西州格尔木市 电信
796 218.95.249.6 218.95.249.6 青海省海西州格尔木市 爱心网吧(站前2路)
797 218.95.249.7 218.95.249.9 青海省海西州格尔木市 电信
798 218.95.249.10 218.95.249.10 青海省海西州格尔木市 金鹰网络休闲会所(青江源南路2-9号)
799 218.95.249.11 218.95.249.21 青海省海西州格尔木市 电信
800 218.95.249.22 218.95.249.22 青海省海西州格尔木市 爱心网络家园(站前二路中国银行后院2楼)
801 218.95.249.23 218.95.249.25 青海省海西州格尔木市 电信
802 218.95.249.26 218.95.249.26 青海省海西州格尔木市 新科宇网吧(江愿小区)
803 218.95.249.27 218.95.249.29 青海省海西州格尔木市 电信
804 218.95.249.30 218.95.249.30 青海省海西州格尔木市 金鼠标网吧
805 218.95.249.31 218.95.249.49 青海省海西州格尔木市 电信
806 218.95.249.50 218.95.249.50 青海省海西州格尔木市 东南联盟网吧
807 218.95.249.51 218.95.249.53 青海省海西州格尔木市 电信
808 218.95.249.54 218.95.249.54 青海省海西州格尔木市 金鹰网络休闲会所
809 218.95.249.55 218.95.249.65 青海省海西州格尔木市 电信
810 218.95.249.66 218.95.249.66 青海省海西州格尔木市 战略先锋网络会所
811 218.95.249.67 218.95.249.77 青海省海西州格尔木市 电信
812 218.95.249.78 218.95.249.78 青海省海西州格尔木市 时空战略休闲网吧(八一中路)
813 218.95.249.79 218.95.249.97 青海省海西州格尔木市 电信
814 218.95.249.98 218.95.249.98 青海省海西州格尔木市 爱我吧网吧(中山路)
815 218.95.249.99 218.95.249.210 青海省海西州格尔木市 电信
816 218.95.249.211 218.95.249.211 青海省海西州格尔木市 东城区红叶网吧
817 218.95.249.212 218.95.250.9 青海省海西州格尔木市 电信
818 218.95.250.10 218.95.250.10 青海省海西州格尔木市 战略先锋网络休闲会所(八一中路)
819 218.95.250.11 218.95.250.25 青海省海西州格尔木市 电信
820 218.95.250.26 218.95.250.26 青海省海西州格尔木市 极地先锋网络会所(昆仑商场二楼)
821 218.95.250.27 218.95.250.29 青海省海西州格尔木市 电信
822 218.95.250.30 218.95.250.30 青海省海西州格尔木市 倾心夺目网络会所
823 218.95.250.31 218.95.250.57 青海省海西州格尔木市 电信
824 218.95.250.58 218.95.250.58 青海省海西州格尔木市 倾心夺目网络会所(江源路91号)
825 218.95.250.59 218.95.250.65 青海省海西州格尔木市 电信
826 218.95.250.66 218.95.250.66 青海省海西州格尔木市 卓越网络会所(昆仑南路自来水公司)
827 218.95.250.67 218.95.250.77 青海省海西州格尔木市 电信
828 218.95.250.78 218.95.250.78 青海省海西州格尔木市 瑞青网络(八一路)
829 218.95.250.79 218.95.250.89 青海省海西州格尔木市 电信
830 218.95.250.90 218.95.250.90 青海省海西州格尔木市 富豪网吧(航空巷8号)
831 218.95.250.91 218.95.250.101 青海省海西州格尔木市 电信
832 218.95.250.102 218.95.250.102 青海省海西州格尔木市 环球网络会所(博爱巷)
833 218.95.250.103 218.95.250.105 青海省海西州格尔木市 电信
834 218.95.250.106 218.95.250.106 青海省海西州格尔木市 极地网吧
835 218.95.250.107 218.95.250.117 青海省海西州格尔木市 电信
836 218.95.250.118 218.95.250.118 青海省海西州格尔木市 巨鹏网吧
837 218.95.250.119 218.95.250.121 青海省海西州格尔木市 电信
838 218.95.250.122 218.95.250.122 青海省海西州格尔木市 网络帝国网吧
839 218.95.250.123 218.95.251.152 青海省海西州格尔木市 电信
840 218.95.251.153 218.95.251.153 青海省海西州格尔木市 东城区红枫叶网吧
841 218.95.251.154 218.95.251.228 青海省海西州格尔木市 电信
842 218.95.251.229 218.95.251.229 青海省海西州格尔木市 爱我吧(网吧)
843 218.95.251.230 218.95.252.255 青海省海西州格尔木市 电信
844 218.95.253.0 218.95.254.255 青海省西宁市 电信
845 218.95.255.0 218.95.255.255 青海省 电信路由器
846 218.206.160.0 218.206.167.255 青海省西宁市 移动
847 218.206.168.0 218.206.168.255 青海省海西州 移动
848 218.206.169.0 218.206.169.255 青海省海东市乐都县 移动
849 218.206.170.0 218.206.170.255 青海省海南州 移动
850 218.206.171.0 218.206.173.255 青海省西宁市 移动
851 218.206.174.0 218.206.174.255 青海省海西州 移动
852 218.206.175.0 218.206.175.255 青海省果洛州 移动
853 219.243.230.0 219.243.230.255 青海省西宁市 教育网骨干节点
854 219.247.192.0 219.247.199.255 青海省西宁市 青海交通职业技术学院
855 219.247.200.0 219.247.207.255 青海省西宁市 青海党校教育网
856 219.247.208.0 219.247.215.255 青海省西宁市 青海建筑职业技术学院教育网
857 219.247.216.0 219.247.223.255 青海省西宁市 青海省教育厅
858 219.247.224.0 219.247.239.255 青海省西宁市 青海师范大学
859 219.247.240.0 219.247.255.255 青海省西宁市 青海民族学院
860 220.167.128.0 220.167.133.79 青海省西宁市 电信
861 220.167.133.80 220.167.133.80 青海省西宁市 新康辉旅行社
862 220.167.133.81 220.167.136.1 青海省西宁市 电信
863 220.167.136.2 220.167.136.2 青海省西宁市 腾讯网络会所(西大街25号)
864 220.167.136.3 220.167.136.9 青海省西宁市 电信
865 220.167.136.10 220.167.136.10 青海省西宁市城中区 战地先锋网络会所(东大街7号)
866 220.167.136.11 220.167.136.17 青海省西宁市 电信
867 220.167.136.18 220.167.136.18 青海省西宁市城中区 阳光电子竞技俱乐部(南关街57号)
868 220.167.136.19 220.167.136.41 青海省西宁市 电信
869 220.167.136.42 220.167.136.42 青海省西宁市 西宁电视台
870 220.167.136.43 220.167.136.49 青海省西宁市 电信
871 220.167.136.50 220.167.136.50 青海省西宁市城中区 小蚂蚁网络俱乐部(石坡街1号)
872 220.167.136.51 220.167.136.53 青海省西宁市 电信
873 220.167.136.54 220.167.136.54 青海省西宁市城中区 易家部落网络会所(南关街45号)
874 220.167.136.55 220.167.136.73 青海省西宁市 电信
875 220.167.136.74 220.167.136.74 青海省西宁市 易部落网络会所
876 220.167.136.75 220.167.136.77 青海省西宁市 电信
877 220.167.136.78 220.167.136.78 青海省西宁市城中区 互动网吧(七一路348号)
878 220.167.136.79 220.167.136.81 青海省西宁市 电信
879 220.167.136.82 220.167.136.82 青海省西宁市 常来常往网络会所(北斗宫街在水一方二楼)
880 220.167.136.83 220.167.136.97 青海省西宁市 电信
881 220.167.136.98 220.167.136.98 青海省西宁市城中区 兰花网络会所城中店(南关街18号)
882 220.167.136.99 220.167.136.105 青海省西宁市 电信
883 220.167.136.106 220.167.136.106 青海省西宁市 天堂鸟大什十字城中店
884 220.167.136.107 220.167.136.109 青海省西宁市 电信
885 220.167.136.110 220.167.136.110 青海省西宁市城中区 网络旗舰(人民街7号)
886 220.167.136.111 220.167.136.129 青海省西宁市 电信
887 220.167.136.130 220.167.136.130 青海省西宁市城中区 传奇网络会所(花园南街1号)
888 220.167.136.131 220.167.136.133 青海省西宁市 电信
889 220.167.136.134 220.167.136.134 青海省西宁市城中区 旋律网吧(东大街18号)
890 220.167.136.135 220.167.136.152 青海省西宁市 电信
891 220.167.136.153 220.167.136.153 青海省西宁市 海蚂蚁(大众街西宁商城9号楼二楼)
892 220.167.136.154 220.167.136.201 青海省西宁市 电信
893 220.167.136.202 220.167.136.202 青海省西宁市 振海网络会所大十字店
894 220.167.136.203 220.167.137.11 青海省西宁市 电信
895 220.167.137.12 220.167.137.12 青海省海西州天峻县 霞星网吧(新源东路旧市场对面)
896 220.167.137.13 220.167.137.17 青海省西宁市 电信
897 220.167.137.18 220.167.137.18 青海省西宁市 城西区天堂鸟网络会所(五四店)(五四大街31号)
898 220.167.137.19 220.167.137.21 青海省西宁市 电信
899 220.167.137.22 220.167.137.22 青海省西宁市城北区 网虫俱乐部(五四西路37号)
900 220.167.137.23 220.167.137.64 青海省西宁市 电信
901 220.167.137.65 220.167.137.65 青海省西宁市 书城网吧
902 220.167.137.66 220.167.137.69 青海省西宁市 电信
903 220.167.137.70 220.167.137.70 青海省西宁市城北区 战略高手(海晏路27号)
904 220.167.137.71 220.167.137.73 青海省西宁市 电信
905 220.167.137.74 220.167.137.74 青海省西宁市城北区 亿代家园网络会所(海晏路14号)
906 220.167.137.75 220.167.137.77 青海省西宁市 电信
907 220.167.137.78 220.167.137.78 青海省西宁市 网民部落网吧(黄河路3号兴海路口南200米)
908 220.167.137.79 220.167.137.81 青海省西宁市 电信
909 220.167.137.82 220.167.137.82 青海省西宁市 城西区青藏高原网吧(昆仑路园树巷12号)
910 220.167.137.83 220.167.137.85 青海省西宁市 电信
911 220.167.137.86 220.167.137.86 青海省西宁市 城西区昆仑网吧(昆仑路学园巷12号)
912 220.167.137.87 220.167.137.93 青海省西宁市 电信
913 220.167.137.94 220.167.137.94 青海省西宁市城北区 龙城网吧(冷湖路27-2号)
914 220.167.137.95 220.167.137.97 青海省西宁市 电信
915 220.167.137.98 220.167.137.98 青海省西宁市 一网情深网吧(六一桥店)(南川西路六一桥33-9号)
916 220.167.137.99 220.167.137.101 青海省西宁市 电信
917 220.167.137.102 220.167.137.102 青海省西宁市城北区 明珠网吧(大堡子集货市场内)
918 220.167.137.103 220.167.137.108 青海省西宁市 电信
919 220.167.137.109 220.167.137.109 青海省西宁市城北区 数码港网吧(冷湖路2号)
920 220.167.137.110 220.167.138.109 青海省西宁市 电信
921 220.167.138.110 220.167.138.110 青海省西宁市城西区 索多玛网络会所(水校)
922 220.167.138.111 220.167.140.89 青海省西宁市 电信
923 220.167.140.90 220.167.140.90 青海省西宁市城北区 兰花网络会所(城北店)(小桥民惠小区院内)
924 220.167.140.91 220.167.143.38 青海省西宁市 电信
925 220.167.143.39 220.167.143.39 青海省西宁市 财神之家网络会所
926 220.167.143.40 220.167.144.5 青海省西宁市 电信
927 220.167.144.6 220.167.144.6 青海省西宁市 小桥飞翔网吧
928 220.167.144.7 220.167.144.8 青海省西宁市 电信
929 220.167.144.9 220.167.144.9 青海省西宁市 小桥大街星云网吧
930 220.167.144.11 220.167.144.18 青海省西宁市 电信
931 220.167.144.19 220.167.144.19 青海省西宁市 新疆八一钢铁西宁经销部
932 220.167.144.20 220.167.144.25 青海省西宁市 电信
933 220.167.144.26 220.167.144.26 青海省西宁市城北区 网战时空(柴达木路5-6)
934 220.167.144.27 220.167.144.41 青海省西宁市 电信
935 220.167.144.42 220.167.144.42 青海省西宁市城北区 蓝盾网络时空(朝阳西路)
936 220.167.144.43 220.167.144.45 青海省西宁市 电信
937 220.167.144.46 220.167.144.46 青海省西宁市城北区 蓝色冲击波网络会所(五四西路17号)
938 220.167.144.47 220.167.144.49 青海省西宁市 电信
939 220.167.144.50 220.167.144.50 青海省西宁市城北区 百盛网景(青海大学内)
940 220.167.144.51 220.167.144.53 青海省西宁市 电信
941 220.167.144.54 220.167.144.54 青海省西宁市城北区 时速航线(门源路11号)
942 220.167.144.55 220.167.144.57 青海省西宁市 电信
943 220.167.144.58 220.167.144.58 青海省西宁市城北区 德运网络会所(张宁路41号)
944 220.167.144.59 220.167.144.61 青海省西宁市 电信
945 220.167.144.62 220.167.144.62 青海省西宁市城西区 禾田网络会所(小桥大街)
946 220.167.144.63 220.167.144.77 青海省西宁市 电信
947 220.167.144.78 220.167.144.78 青海省西宁市城北区 天堂鸟网吧(湟水河市场)(湟水河市场旁远洋宾馆2楼)
948 220.167.144.79 220.167.144.89 青海省西宁市 电信
949 220.167.144.90 220.167.144.90 青海省西宁市 兰花网络会所(小桥柴达木巷)
950 220.167.144.91 220.167.144.93 青海省西宁市 电信
951 220.167.144.94 220.167.144.94 青海省西宁市城北区 无限空间网吧(小桥大街42号付4号)
952 220.167.144.95 220.167.144.97 青海省西宁市 电信
953 220.167.144.98 220.167.144.98 青海省西宁市城北区 捷讯网吧(宁张路97号青海大学东校门外)
954 220.167.144.99 220.167.144.101 青海省西宁市 电信
955 220.167.144.102 220.167.144.102 青海省西宁市城北区 义乌网景(主店)(西钢餐饮城)
956 220.167.144.103 220.167.144.109 青海省西宁市 电信
957 220.167.144.110 220.167.144.110 青海省西宁市城北区 鸿运网吧(朝阳商城)
958 220.167.144.111 220.167.144.113 青海省西宁市 电信
959 220.167.144.114 220.167.144.114 青海省西宁市城北区 佰祥网络会所(朝阳店)(朝阳东路物流中心34-2号)
960 220.167.144.115 220.167.144.121 青海省西宁市 电信
961 220.167.144.122 220.167.144.122 青海省西宁市城北区 金浪网络会所(小桥店)(小桥俱乐部院内)
962 220.167.144.123 220.167.144.125 青海省西宁市 电信
963 220.167.144.126 220.167.144.126 青海省西宁市城北区 会友网吧(建北巷2号)
964 220.167.144.127 220.167.144.129 青海省西宁市 电信
965 220.167.144.130 220.167.144.130 青海省西宁市城北区 西域之星(柴达木路33-13)
966 220.167.144.131 220.167.144.133 青海省西宁市 电信
967 220.167.144.134 220.167.144.134 青海省西宁市城北区 梦时代网吧(门源路)
968 220.167.144.135 220.167.144.141 青海省西宁市 电信
969 220.167.144.142 220.167.144.142 青海省西宁市城北区 网游天下网吧(青海大学宁张路99号)
970 220.167.144.143 220.167.144.161 青海省西宁市 电信
971 220.167.144.162 220.167.144.162 青海省西宁市城北区 东方快车网吧(小桥民惠小区院内)
972 220.167.144.163 220.167.144.165 青海省西宁市 电信
973 220.167.144.166 220.167.144.166 青海省西宁市城北区 飞翔网络会所(青海大学64号)
974 220.167.144.167 220.167.144.173 青海省西宁市 电信
975 220.167.144.174 220.167.144.174 青海省西宁市城北区 金状元网吧(柴达木路华都宾馆旁)
976 220.167.144.175 220.167.144.189 青海省西宁市 电信
977 220.167.144.190 220.167.144.190 青海省西宁市城北区 银河网吧(小桥民惠小区院内)
978 220.167.144.191 220.167.147.33 青海省西宁市 电信
979 220.167.147.34 220.167.147.34 青海省西宁市城北区 缥缈时空(柴达木路42号)
980 220.167.147.35 220.167.165.5 青海省西宁市 电信
981 220.167.165.6 220.167.165.6 青海省西宁市城中区 e统天下网吧(商业巷)
982 220.167.165.7 220.167.166.9 青海省西宁市 电信
983 220.167.166.10 220.167.166.10 青海省西宁市 龙城网吧
984 220.167.166.11 220.167.166.53 青海省西宁市 电信
985 220.167.166.54 220.167.166.54 青海省西宁市 交通巷数码港
986 220.167.166.55 220.167.166.57 青海省西宁市 电信
987 220.167.166.58 220.167.166.58 青海省西宁市 长江路玛雅网吧
988 220.167.166.59 220.167.166.65 青海省西宁市 电信
989 220.167.166.66 220.167.166.66 青海省西宁市 冷湖路索多玛网络会所
990 220.167.166.67 220.167.166.73 青海省西宁市 电信
991 220.167.166.74 220.167.166.74 青海省西宁市 纸坊街天堂鸟网吧
992 220.167.166.75 220.167.166.109 青海省西宁市 电信
993 220.167.166.110 220.167.166.110 青海省西宁市城西区 天堂鸟网络(城西店)(西关大街36号)
994 220.167.166.111 220.167.167.9 青海省西宁市 电信
995 220.167.167.10 220.167.167.10 青海省西宁市 大通县飞鱼网络
996 220.167.167.11 220.167.167.109 青海省西宁市 电信
997 220.167.167.110 220.167.167.110 青海省西宁市城西区 天堂鸟网吧
998 220.167.167.111 220.167.179.255 青海省西宁市 电信
999 220.167.180.0 220.167.180.255 青海省西宁市 /格尔木市电信
1000 220.167.181.0 220.167.184.53 青海省西宁市 电信