ip地址查询

长治市IP地址列表

长治市网吧IP地址列表

在下面输入您要查询IP地址段范围的地理位置,点击查询

请输入地理位置:
最多只能列出前1000条IP信息,更详细的ip列表信息请用上边的查询按钮进入
序号 IP 起始地址 IP 结束地址 所在位置信息 电子地图
1 59.48.32.0 59.48.47.5 山西省长治市 电信
2 59.48.47.6 59.48.47.6 山西省长治市 美豪网吧(煤校店)
3 59.48.47.7 59.48.47.25 山西省长治市 电信
4 59.48.47.26 59.48.47.26 山西省长治市 新潮网吧(高新开发区景家庄市场附近)
5 59.48.47.27 59.48.47.141 山西省长治市 电信
6 59.48.47.142 59.48.47.142 山西省长治市 新园电脑休闲室
7 59.48.47.143 59.48.47.255 山西省长治市 电信
8 60.220.0.0 60.220.6.1 山西省长治市 联通
9 60.220.6.2 60.220.6.2 山西省长治市 新太科技网吧3部
10 60.220.6.3 60.220.9.161 山西省长治市 联通
11 60.220.9.162 60.220.9.162 山西省长治市 武乡县蓝梦网吧
12 60.220.9.163 60.220.15.196 山西省长治市 联通
13 60.220.15.197 60.220.15.197 山西省长治市 紫金东路亚马逊网吧
14 60.220.15.198 60.220.17.255 山西省长治市 联通
15 60.220.18.0 60.220.18.255 山西省长治市潞城市 联通
16 60.220.19.0 60.220.58.116 山西省长治市 联通
17 60.220.58.117 60.220.58.117 山西省长治市 潞矿圆艺网吧
18 60.220.58.118 60.220.73.159 山西省长治市 联通
19 60.220.73.160 60.220.73.160 山西省长治市 县贾掌网吧
20 60.220.73.161 60.220.109.254 山西省长治市 联通
21 60.220.109.255 60.220.109.255 山西省长治市沁源县 极乐网吧
22 60.220.110.0 60.220.140.255 山西省长治市 联通
23 60.220.141.0 60.220.141.255 山西省长治市潞城市 联通
24 60.220.142.0 60.220.162.255 山西省长治市 联通
25 60.220.163.0 60.220.163.255 山西省长治市襄垣县 联通
26 60.220.164.0 60.220.168.255 山西省长治市 联通
27 60.220.169.0 60.220.169.255 山西省长治市潞城市 联通
28 60.220.170.0 60.220.170.255 山西省长治市 联通
29 60.220.171.0 60.220.171.255 山西省长治市沁县 联通
30 60.220.172.0 60.220.195.255 山西省长治市 联通
31 60.220.196.0 60.220.196.255 山西省长治市 网宿科技联通CDN节点
32 60.220.197.0 60.220.212.255 山西省长治市 联通
33 60.220.213.0 60.220.213.255 山西省长治市 网宿科技联通CDN节点
34 60.220.214.0 60.220.214.29 山西省长治市 联通
35 60.220.214.30 60.220.214.30 山西省长治市 平顺县苗庄镇土坡村中铁二十局六公司长安项目部
36 60.220.214.31 60.220.216.217 山西省长治市 联通
37 60.220.216.218 60.220.216.218 山西省长治市沁源县 嘉华红武网吧(嘉华购物中心地下一层)
38 60.220.216.219 60.220.220.25 山西省长治市 联通
39 60.220.220.26 60.220.220.26 山西省长治市 新农村科技文化大院示范基地
40 60.220.220.27 60.220.224.29 山西省长治市 联通
41 60.220.224.30 60.220.224.30 山西省长治市 平顺县苗庄镇土坡村中铁二十局六公司长安高速公路项目部
42 60.220.224.31 60.220.224.57 山西省长治市 联通
43 60.220.224.58 60.220.224.58 山西省长治市 绿色空间网吧
44 60.220.224.59 60.220.225.255 山西省长治市 联通
45 60.220.238.0 60.220.242.255 山西省长治市 联通
46 60.220.243.0 60.220.243.255 山西省长治市潞城市 联通
47 60.220.244.0 60.220.245.41 山西省长治市 联通
48 60.220.245.42 60.220.245.42 山西省长治市 巨正网吧一楼(捉马村附近)
49 60.220.245.43 60.220.247.153 山西省长治市 联通
50 60.220.247.154 60.220.247.154 山西省长治市 中池联华科技开发有限公司
51 60.220.247.155 60.220.248.41 山西省长治市 联通
52 60.220.248.42 60.220.248.42 山西省长治市 云步网吧(华安肥牛附近)
53 60.220.248.43 60.220.249.49 山西省长治市 联通
54 60.220.249.50 60.220.249.50 山西省长治市 一中
55 60.220.249.51 60.220.249.173 山西省长治市 联通
56 60.220.249.174 60.220.249.174 山西省长治市 新花园电脑休闲室
57 60.220.249.175 60.220.252.97 山西省长治市 联通
58 60.220.252.98 60.220.252.98 山西省长治市 康乐(二部)网吧
59 60.220.252.99 60.220.252.129 山西省长治市 联通
60 60.220.252.130 60.220.252.130 山西省长治市 新干线网吧(城区法院附近)
61 60.220.252.131 60.220.255.255 山西省长治市 联通
62 60.223.211.0 60.223.211.255 山西省长治市 联通
63 113.24.128.0 113.24.128.255 山西省长治市 电信
64 113.24.129.0 113.24.129.255 山西省长治市潞城市 电信
65 113.24.130.0 113.24.140.255 山西省长治市 电信
66 113.24.141.0 113.24.141.255 山西省长治市平顺县 电信
67 113.24.142.0 113.24.206.255 山西省长治市 电信
68 113.24.207.0 113.24.207.255 山西省长治市黎城县 电信
69 113.24.208.0 113.24.214.255 山西省长治市 电信
70 113.24.215.0 113.24.215.255 山西省长治市潞城市 电信
71 118.75.0.0 118.75.30.255 山西省长治市 联通
72 118.75.31.0 118.75.31.255 山西省长治市潞城市 联通
73 118.75.32.0 118.75.37.255 山西省长治市 联通
74 118.75.38.0 118.75.38.255 山西省长治市潞城市 联通
75 118.75.39.0 118.75.49.255 山西省长治市 联通
76 118.75.50.0 118.75.51.255 山西省长治市屯留县 联通
77 118.75.52.0 118.75.72.255 山西省长治市 联通
78 118.75.73.0 118.75.73.255 山西省长治市武乡县 联通
79 118.75.74.0 118.75.81.255 山西省长治市 联通
80 118.75.82.0 118.75.82.255 山西省长治市平顺县 联通
81 118.75.83.0 118.75.108.255 山西省长治市 联通
82 118.75.109.0 118.75.109.255 山西省长治市武乡县 联通
83 118.75.110.0 118.75.162.255 山西省长治市 联通
84 118.75.163.0 118.75.163.255 山西省长治市长子县 联通
85 118.75.164.0 118.75.224.255 山西省长治市 联通
86 118.75.225.0 118.75.225.255 山西省长治市武乡县 联通
87 118.75.226.0 118.75.238.255 山西省长治市 联通
88 118.75.239.0 118.75.239.255 山西省长治市沁县 联通
89 118.75.240.0 118.75.255.255 山西省长治市 联通
90 120.67.126.0 120.67.126.255 山西省长治市 中移铁通
91 120.208.0.0 120.208.127.255 山西省长治市 移动
92 123.73.88.0 123.73.91.255 山西省长治市 中移铁通
93 123.73.212.0 123.73.212.255 山西省长治市长子县 中移铁通
94 123.73.213.0 123.73.223.255 山西省长治市 中移铁通
95 123.174.80.0 123.174.103.255 山西省长治市 电信
96 124.163.233.0 124.163.233.255 山西省长治市黎城县 联通
97 124.164.110.0 124.164.110.255 山西省长治市 联通
98 124.166.244.0 124.166.244.255 山西省长治市 联通
99 171.123.0.0 171.123.38.255 山西省长治市 联通
100 171.123.39.0 171.123.39.255 山西省长治市沁县 联通
101 171.123.40.0 171.123.46.255 山西省长治市 联通
102 171.123.47.0 171.123.47.255 山西省长治市沁县 联通
103 171.123.48.0 171.123.119.255 山西省长治市 联通
104 171.123.120.0 171.123.120.255 山西省长治市襄垣县 联通
105 171.123.121.0 171.123.158.255 山西省长治市 联通
106 171.123.159.0 171.123.159.255 山西省长治市壶关县 联通
107 171.123.160.0 171.123.174.255 山西省长治市 联通
108 171.123.175.0 171.123.175.255 山西省长治市襄垣县 联通
109 171.123.176.0 171.123.227.255 山西省长治市 联通
110 171.123.228.0 171.123.228.255 山西省长治市潞城市 联通
111 171.123.229.0 171.123.230.255 山西省长治市 联通
112 171.123.231.0 171.123.231.255 山西省长治市潞城市 联通
113 171.123.232.0 171.123.255.255 山西省长治市 联通
114 183.202.32.0 183.202.62.255 山西省长治市 移动
115 183.202.128.0 183.202.191.255 山西省长治市 移动
116 202.99.202.0 202.99.202.1 山西省长治市 联通
117 202.99.202.2 202.99.202.2 山西省长治市 极速网吧
118 202.99.202.3 202.99.202.5 山西省长治市 联通
119 202.99.202.6 202.99.202.6 山西省长治市 欣旺达网吧一部
120 202.99.202.7 202.99.202.9 山西省长治市 联通
121 202.99.202.10 202.99.202.10 山西省长治市 未来之窗网吧
122 202.99.202.11 202.99.202.25 山西省长治市 联通
123 202.99.202.26 202.99.202.26 山西省长治市 鑫麟网吧
124 202.99.202.27 202.99.202.27 山西省长治市 龙海网吧
125 202.99.202.28 202.99.202.28 山西省长治市 心缘网吧
126 202.99.202.29 202.99.202.29 山西省长治市 联通
127 202.99.202.30 202.99.202.30 山西省长治市 神州网吧
128 202.99.202.31 202.99.202.41 山西省长治市 联通
129 202.99.202.42 202.99.202.42 山西省长治市 这有网吧
130 202.99.202.43 202.99.202.45 山西省长治市 联通
131 202.99.202.46 202.99.202.46 山西省长治市 飞宇网吧
132 202.99.202.47 202.99.202.49 山西省长治市 联通
133 202.99.202.50 202.99.202.50 山西省长治市 长钢康乐网吧
134 202.99.202.51 202.99.202.97 山西省长治市 联通
135 202.99.202.98 202.99.202.98 山西省长治市 东方网吧
136 202.99.202.99 202.99.202.101 山西省长治市 联通
137 202.99.202.102 202.99.202.102 山西省长治市 地球村网吧
138 202.99.202.103 202.99.202.105 山西省长治市 联通
139 202.99.202.106 202.99.202.106 山西省长治市 潞安矿业(集团)公司
140 202.99.202.107 202.99.202.129 山西省长治市 联通
141 202.99.202.130 202.99.202.130 山西省长治市 龙海网吧
142 202.99.202.131 202.99.202.131 山西省长治市 联通
143 202.99.202.132 202.99.202.132 山西省长治市 心缘网吧
144 202.99.202.133 202.99.202.133 山西省长治市 银河星网吧
145 202.99.202.134 202.99.202.134 山西省长治市 大富翁网吧
146 202.99.202.135 202.99.202.138 山西省长治市 联通
147 202.99.202.139 202.99.202.139 山西省长治市 长兴中路科缘网络
148 202.99.202.140 202.99.202.140 山西省长治市 科缘网络机房
149 202.99.202.141 202.99.202.142 山西省长治市 联通
150 202.99.202.143 202.99.202.143 山西省长治市 联宜网吧
151 202.99.202.144 202.99.202.169 山西省长治市 联通
152 202.99.202.170 202.99.202.170 山西省长治市 欣旺达联盟2部
153 202.99.202.171 202.99.202.197 山西省长治市 联通
154 202.99.202.198 202.99.202.198 山西省长治市 新太科技网吧2部
155 202.99.202.199 202.99.202.255 山西省长治市 联通
156 202.99.214.0 202.99.214.17 山西省长治市 联通
157 202.99.214.18 202.99.214.18 山西省长治市 联通网吧
158 202.99.214.19 202.99.214.66 山西省长治市 联通
159 202.99.214.67 202.99.214.67 山西省长治市 阳光网吧
160 202.99.214.68 202.99.214.97 山西省长治市 联通
161 202.99.214.98 202.99.214.98 山西省长治市 横生网吧(捉马村附近)
162 202.99.214.99 202.99.214.165 山西省长治市 联通
163 202.99.214.166 202.99.214.166 山西省长治市 E网无际网吧
164 202.99.214.167 202.99.214.177 山西省长治市 联通
165 202.99.214.178 202.99.214.178 山西省长治市 有缘人网吧
166 202.99.214.179 202.99.214.189 山西省长治市 联通
167 202.99.214.190 202.99.214.190 山西省长治市 超强网吧
168 202.99.214.191 202.99.214.205 山西省长治市 联通
169 202.99.214.206 202.99.214.206 山西省长治市 青青草网吧
170 202.99.214.207 202.99.214.253 山西省长治市 联通
171 202.99.214.254 202.99.214.254 山西省长治市 西大街一线天网吧
172 202.99.214.255 202.99.214.255 山西省长治市 联通
173 202.207.224.0 202.207.231.255 山西省长治市 长治医学院
174 210.31.96.0 210.31.99.255 山西省长治市 长治学院
175 211.90.82.0 211.90.82.16 山西省长治市 联通
176 211.90.82.17 211.90.82.17 山西省长治市 山西省图书馆电子阅览室
177 211.90.82.18 211.90.82.22 山西省长治市 联通
178 211.90.82.23 211.90.82.23 山西省长治市 河曲县赵东网吧(河畔)
179 211.90.82.24 211.90.82.25 山西省长治市 联通
180 211.90.82.26 211.90.82.26 山西省长治市 梦幻网吧
181 211.93.165.0 211.93.165.0 山西省长治市 /晋中市/朔州市联通
182 211.93.165.1 211.93.165.1 山西省长治市 机电学院神州网吧
183 211.93.165.2 211.93.165.4 山西省长治市 /晋中市/朔州市联通
184 211.93.165.5 211.93.165.5 山西省长治市 阳光网吧
185 211.93.165.6 211.93.165.25 山西省长治市 /晋中市/朔州市联通
186 211.93.165.27 211.93.165.31 山西省长治市 /晋中市/朔州市联通
187 211.93.165.33 211.93.165.37 山西省长治市 /晋中市/朔州市联通
188 211.93.165.39 211.93.165.42 山西省长治市 /晋中市/朔州市联通
189 211.93.165.44 211.93.165.44 山西省长治市 /晋中市/朔州市联通
190 211.93.165.84 211.93.165.90 山西省长治市 /晋中市/朔州市联通
191 211.93.165.92 211.93.165.93 山西省长治市 /晋中市/朔州市联通
192 211.93.165.95 211.93.165.100 山西省长治市 /晋中市/朔州市联通
193 211.93.165.102 211.93.165.103 山西省长治市 /晋中市/朔州市联通
194 211.93.165.105 211.93.165.140 山西省长治市 /晋中市/朔州市联通
195 211.93.165.141 211.93.165.141 山西省长治市 怀仁华宇网吧
196 211.93.165.142 211.93.165.197 山西省长治市 /晋中市/朔州市联通
197 211.93.165.199 211.93.165.237 山西省长治市 /晋中市/朔州市联通
198 211.93.165.239 211.93.165.255 山西省长治市 /晋中市/朔州市联通
199 211.98.193.0 211.98.193.255 山西省长治市 中移铁通
200 211.142.54.0 211.142.58.9 山西省长治市 移动
201 211.142.58.10 211.142.58.10 山西省长治市 山西机电职业技术学院
202 211.142.58.11 211.142.58.69 山西省长治市 移动
203 211.142.58.70 211.142.58.70 山西省长治市 自由空间网吧(捉马菜市场后)
204 211.142.58.71 211.142.58.85 山西省长治市 移动
205 211.142.58.86 211.142.58.86 山西省长治市 自由空间网吧
206 211.142.58.87 211.142.58.173 山西省长治市 移动
207 211.142.58.174 211.142.58.174 山西省长治市襄垣县 海天网吧
208 211.142.58.175 211.142.58.177 山西省长治市 移动
209 211.142.58.178 211.142.58.178 山西省长治市襄垣县 飞狐网苑
210 211.142.58.179 211.142.59.37 山西省长治市 移动
211 211.142.59.38 211.142.59.38 山西省长治市襄垣县 星辰网吧
212 211.142.59.39 211.142.59.121 山西省长治市 移动
213 211.142.59.122 211.142.59.122 山西省长治市 壶关县自由空间网吧红鸟店
214 211.142.59.123 211.142.59.181 山西省长治市 移动
215 211.142.59.182 211.142.59.182 山西省长治市沁源县 自由空间(红武店)小吃街
216 211.142.59.183 211.142.60.255 山西省长治市 移动
217 211.146.119.192 211.146.119.222 山西省长治市 广电网
218 218.26.21.38 218.26.21.38 山西省长治市 网同家园(聚意店)
219 218.26.27.0 218.26.27.4 山西省长治市潞城市 联通
220 218.26.27.6 218.26.27.9 山西省长治市潞城市 联通
221 218.26.27.12 218.26.27.17 山西省长治市潞城市 联通
222 218.26.27.19 218.26.27.23 山西省长治市潞城市 联通
223 218.26.27.25 218.26.27.36 山西省长治市潞城市 联通
224 218.26.27.38 218.26.27.129 山西省长治市潞城市 联通
225 218.26.27.132 218.26.27.133 山西省长治市潞城市 联通
226 218.26.27.135 218.26.27.139 山西省长治市潞城市 联通
227 218.26.27.141 218.26.27.152 山西省长治市潞城市 联通
228 218.26.27.154 218.26.27.255 山西省长治市潞城市 联通
229 218.26.61.0 218.26.61.16 山西省长治市 联通
230 218.26.61.18 218.26.61.51 山西省长治市 联通
231 218.26.61.52 218.26.61.52 山西省长治市 新时代网吧(洪洞县交通局巷家具城二楼)
232 218.26.61.53 218.26.61.53 山西省长治市 联通
233 218.26.61.55 218.26.62.32 山西省长治市 联通
234 218.26.62.33 218.26.62.33 山西省长治市 霍州市青春网吧
235 218.26.62.34 218.26.62.255 山西省长治市 联通
236 218.26.88.0 218.26.88.21 山西省长治市 联通
237 218.26.88.22 218.26.88.22 山西省长治市 雷霆网通家园连锁网吧
238 218.26.88.23 218.26.88.41 山西省长治市 联通
239 218.26.88.42 218.26.88.42 山西省长治市 市伟网吧
240 218.26.88.43 218.26.88.161 山西省长治市 联通
241 218.26.88.162 218.26.88.162 山西省长治市 心情网吧
242 218.26.88.163 218.26.88.165 山西省长治市 联通
243 218.26.88.166 218.26.88.166 山西省长治市 好世界网吧
244 218.26.88.167 218.26.88.177 山西省长治市 联通
245 218.26.88.178 218.26.88.178 山西省长治市襄垣县 飞狐网苑
246 218.26.88.179 218.26.88.237 山西省长治市 联通
247 218.26.88.238 218.26.88.238 山西省长治市 三环网吧
248 218.26.88.239 218.26.90.5 山西省长治市 联通
249 218.26.90.6 218.26.90.6 山西省长治市沁源县 绿洲数字网吧(胜利路)
250 218.26.90.7 218.26.90.77 山西省长治市 联通
251 218.26.90.78 218.26.90.78 山西省长治市 新太四部紫轩祥网吧
252 218.26.90.79 218.26.90.81 山西省长治市 联通
253 218.26.90.82 218.26.90.82 山西省长治市 金达网吧
254 218.26.90.83 218.26.91.65 山西省长治市 联通
255 218.26.91.66 218.26.91.66 山西省长治市 南街66网吧
256 218.26.91.67 218.26.91.221 山西省长治市 联通
257 218.26.91.222 218.26.91.222 山西省长治市 紫金西路(新新特网吧)
258 218.26.91.223 218.26.91.255 山西省长治市 联通
259 218.26.211.0 218.26.211.9 山西省长治市 联通
260 218.26.211.10 218.26.211.10 山西省长治市 城区北石槽小学
261 218.26.211.11 218.26.211.15 山西省长治市 联通
262 218.26.211.16 218.26.211.16 山西省长治市 山西师范大学长治学院
263 218.26.211.17 218.26.211.17 山西省长治市 联通
264 218.26.211.18 218.26.211.20 山西省长治市 山西师大长治学院南校区网络机房
265 218.26.211.21 218.26.211.21 山西省长治市 联通
266 218.26.211.22 218.26.211.22 山西省长治市 开元网吧(捉马村附近)
267 218.26.211.23 218.26.211.33 山西省长治市 联通
268 218.26.211.34 218.26.211.34 山西省长治市 新锐网吧
269 218.26.211.35 218.26.211.37 山西省长治市 联通
270 218.26.211.38 218.26.211.38 山西省长治市 大富翁网吧
271 218.26.211.39 218.26.211.41 山西省长治市 联通
272 218.26.211.42 218.26.211.42 山西省长治市 联通家园自由比特网吧
273 218.26.211.43 218.26.211.73 山西省长治市 联通
274 218.26.211.74 218.26.211.74 山西省长治市 新太科技网吧
275 218.26.211.75 218.26.211.77 山西省长治市 联通
276 218.26.211.78 218.26.211.78 山西省长治市 启航网吧
277 218.26.211.79 218.26.211.85 山西省长治市 联通
278 218.26.211.86 218.26.211.86 山西省长治市 星期天网吧
279 218.26.211.87 218.26.211.93 山西省长治市 联通
280 218.26.211.94 218.26.211.94 山西省长治市 淮海街文化宫名人网吧
281 218.26.211.95 218.26.211.97 山西省长治市 联通
282 218.26.211.98 218.26.211.98 山西省长治市 科缘网络
283 218.26.211.99 218.26.211.101 山西省长治市 联通
284 218.26.211.102 218.26.211.102 山西省长治市 康乐网吧2部
285 218.26.211.103 218.26.211.105 山西省长治市 联通
286 218.26.211.106 218.26.211.106 山西省长治市 银河系网吧
287 218.26.211.107 218.26.211.133 山西省长治市 联通
288 218.26.211.134 218.26.211.134 山西省长治市 心雨网吧
289 218.26.211.135 218.26.211.153 山西省长治市 联通
290 218.26.211.154 218.26.211.154 山西省长治市 康乐网吧一部
291 218.26.211.155 218.26.211.161 山西省长治市 联通
292 218.26.211.162 218.26.211.162 山西省长治市 集运网吧
293 218.26.211.163 218.26.211.173 山西省长治市 联通
294 218.26.211.174 218.26.211.174 山西省长治市 飞速网吧
295 218.26.211.175 218.26.211.177 山西省长治市 联通
296 218.26.211.178 218.26.211.178 山西省长治市 林志网络(五一路)
297 218.26.211.179 218.26.211.181 山西省长治市 联通
298 218.26.211.182 218.26.211.182 山西省长治市 新阳网吧
299 218.26.211.183 218.26.211.201 山西省长治市 联通
300 218.26.211.202 218.26.211.202 山西省长治市 亚信网吧
301 218.26.211.203 218.26.211.205 山西省长治市 联通
302 218.26.211.206 218.26.211.206 山西省长治市 淮海联谊网吧
303 218.26.211.207 218.26.211.221 山西省长治市 联通
304 218.26.211.222 218.26.211.222 山西省长治市 好心情网吧
305 218.26.211.223 218.26.211.233 山西省长治市 联通
306 218.26.211.234 218.26.211.234 山西省长治市 长刚新科网吧
307 218.26.211.235 218.26.212.33 山西省长治市 联通
308 218.26.212.34 218.26.212.34 山西省长治市 春风网吧(防暴厂后)
309 218.26.212.35 218.26.212.41 山西省长治市 联通
310 218.26.212.42 218.26.212.42 山西省长治市 雨燕网吧(捉马村附近)
311 218.26.212.43 218.26.212.45 山西省长治市 联通
312 218.26.212.46 218.26.212.46 山西省长治市 自由空间网吧(捉马菜市场店)
313 218.26.212.47 218.26.212.49 山西省长治市 联通
314 218.26.212.50 218.26.212.50 山西省长治市 金洋网吧
315 218.26.212.51 218.26.212.65 山西省长治市 联通
316 218.26.212.66 218.26.212.66 山西省长治市襄垣县 星辰网吧
317 218.26.212.67 218.26.212.97 山西省长治市 联通
318 218.26.212.98 218.26.212.98 山西省长治市 快乐网吧
319 218.26.212.99 218.26.212.121 山西省长治市 联通
320 218.26.212.122 218.26.212.122 山西省长治市 长兴中路小闲网吧
321 218.26.212.123 218.26.212.127 山西省长治市 联通
322 218.26.212.128 218.26.212.143 山西省长治市 长治医学院
323 218.26.212.144 218.26.212.149 山西省长治市 联通
324 218.26.212.151 218.26.212.225 山西省长治市 联通
325 218.26.212.226 218.26.212.226 山西省长治市黎城县 零距离网吧(黎侯镇)
326 218.26.212.227 218.26.212.229 山西省长治市 联通
327 218.26.212.230 218.26.212.230 山西省长治市 鑫海网吧
328 218.26.212.231 218.26.212.253 山西省长治市 联通
329 218.26.212.254 218.26.212.254 山西省长治市 新太二部花园网吧
330 218.26.212.255 218.26.213.45 山西省长治市 联通
331 218.26.213.46 218.26.213.46 山西省长治市 新太三部花园网络
332 218.26.213.47 218.26.213.65 山西省长治市 联通
333 218.26.213.66 218.26.213.66 山西省长治市 停海网吧
334 218.26.213.67 218.26.213.113 山西省长治市 联通
335 218.26.213.114 218.26.213.114 山西省长治市 长治县飞驰网吧
336 218.26.213.115 218.26.213.117 山西省长治市 联通
337 218.26.213.118 218.26.213.118 山西省长治市 金洋网吧
338 218.26.213.119 218.26.213.161 山西省长治市 联通
339 218.26.213.162 218.26.213.162 山西省长治市 英熊中路银河星网吧
340 218.26.213.163 218.26.213.169 山西省长治市 联通
341 218.26.213.170 218.26.213.170 山西省长治市 新太四部花园网络
342 218.26.213.171 218.26.213.181 山西省长治市 联通
343 218.26.213.182 218.26.213.182 山西省长治市 心雨网吧(捉马村附近)
344 218.26.213.183 218.26.213.189 山西省长治市 联通
345 218.26.213.190 218.26.213.190 山西省长治市 五一路浪漫网吧
346 218.26.213.191 218.26.213.245 山西省长治市 联通
347 218.26.213.246 218.26.213.246 山西省长治市 超前网城
348 218.26.213.247 218.26.213.255 山西省长治市 联通
349 218.26.238.0 218.26.238.5 山西省长治市 电信
350 218.26.238.6 218.26.238.6 山西省长治市 河曲县会通商城黑网吧
351 218.26.238.7 218.26.238.13 山西省长治市 联通
352 218.26.238.14 218.26.238.14 山西省长治市 河曲县赵东网吧(河畔)
353 218.26.238.15 218.26.238.17 山西省长治市 联通
354 218.26.238.18 218.26.238.18 山西省长治市 河曲县黄河网吧
355 218.26.238.19 218.26.238.41 山西省长治市 联通
356 218.26.238.42 218.26.238.42 山西省长治市 河曲县赵东网吧
357 218.26.238.43 218.26.238.58 山西省长治市 联通
358 218.26.238.59 218.26.238.59 山西省长治市 河曲县巡镇各泡老帕网吧
359 218.26.238.60 218.26.238.60 山西省长治市 河曲县巡镇苗香网吧(邮局旁)
360 218.26.238.61 218.26.238.85 山西省长治市 联通
361 218.26.238.86 218.26.238.86 山西省长治市 河曲县巡镇苗香网吧
362 218.26.238.87 218.26.238.89 山西省长治市 联通
363 218.26.238.90 218.26.238.90 山西省长治市 河曲县巡镇镇灰个泡老帕网吧
364 218.26.238.91 218.26.238.153 山西省长治市 联通
365 218.26.238.154 218.26.238.154 山西省长治市 岢岚县华圣网络中心
366 218.26.238.155 218.26.240.65 山西省长治市 联通
367 218.26.240.66 218.26.240.66 山西省长治市 同科网吧(英雄台附近)
368 218.26.240.67 218.26.240.69 山西省长治市 联通
369 218.26.240.70 218.26.240.70 山西省长治市 亚马逊网吧
370 218.26.240.71 218.26.240.81 山西省长治市 联通
371 218.26.240.82 218.26.240.82 山西省长治市 长治医学院
372 218.26.240.83 218.26.240.84 山西省长治市 联通
373 218.26.240.85 218.26.240.85 山西省长治市 长治医学院
374 218.26.240.86 218.26.240.111 山西省长治市 联通
375 218.26.240.112 218.26.240.112 山西省长治市 潞安矿业集团
376 218.26.240.113 218.26.240.113 山西省长治市 联通
377 218.26.240.114 218.26.240.114 山西省长治市 潞安矿务局
378 218.26.240.115 218.26.240.115 山西省长治市 潞安矿业公司
379 218.26.240.116 218.26.240.145 山西省长治市潞城市 联通
380 218.26.240.146 218.26.240.146 山西省长治市 广安网吧
381 218.26.240.147 218.26.240.153 山西省长治市潞城市 联通
382 218.26.240.154 218.26.240.154 山西省长治市沁源县 畅想网通家园
383 218.26.240.155 218.26.240.255 山西省长治市潞城市 联通
384 219.149.139.128 219.149.139.255 山西省长治市 电信
385 219.149.164.0 219.149.165.81 山西省长治市 电信
386 219.149.165.82 219.149.165.82 山西省长治市 山西达利食品有限公司
387 219.149.165.83 219.149.166.64 山西省长治市 电信
388 219.149.166.65 219.149.166.65 山西省长治市 流星雨网吧
389 219.149.166.66 219.149.166.73 山西省长治市 电信
390 219.149.166.74 219.149.166.74 山西省长治市 风新网吧(长治10中附近)
391 219.149.166.75 219.149.166.77 山西省长治市 电信
392 219.149.166.78 219.149.166.78 山西省长治市 梦幻网络
393 219.149.166.79 219.149.166.97 山西省长治市 电信
394 219.149.166.98 219.149.166.98 山西省长治市 巨阵网城(捉马村附近)
395 219.149.166.99 219.149.166.127 山西省长治市 电信
396 219.149.166.128 219.149.166.128 山西省长治市 黑马网吧
397 219.149.166.129 219.149.166.129 山西省长治市 心缘网吧
398 219.149.166.130 219.149.166.130 山西省长治市 猎人网吧
399 219.149.166.131 219.149.166.134 山西省长治市 电信
400 219.149.166.135 219.149.166.135 山西省长治市 英雄网吧
401 219.149.166.136 219.149.166.136 山西省长治市 长兴中路春风网吧
402 219.149.166.137 219.149.166.149 山西省长治市 电信
403 219.149.166.150 219.149.166.150 山西省长治市 黑马网络
404 219.149.166.151 219.149.166.185 山西省长治市 电信
405 219.149.166.186 219.149.166.186 山西省长治市 新世纪网吧
406 219.149.166.187 219.149.167.137 山西省长治市 电信
407 219.149.167.138 219.149.167.138 山西省长治市 飞速网吧
408 219.149.167.139 219.149.167.141 山西省长治市 电信
409 219.149.167.142 219.149.167.142 山西省长治市 联通家园自由比特店
410 219.149.167.143 219.149.167.153 山西省长治市 电信
411 219.149.167.154 219.149.167.154 山西省长治市 天堂鸟网吧(捉马村附近)
412 219.149.167.155 219.149.167.165 山西省长治市 电信
413 219.149.167.166 219.149.167.166 山西省长治市 昌盛商业街欧亚港网吧
414 219.149.167.167 219.149.167.201 山西省长治市 电信
415 219.149.167.202 219.149.167.202 山西省长治市 新太科技网吧一部
416 219.149.167.203 219.149.167.205 山西省长治市 电信
417 219.149.167.206 219.149.167.206 山西省长治市 新太科技网吧六部
418 219.149.167.207 219.149.167.209 山西省长治市 电信
419 219.149.167.210 219.149.167.210 山西省长治市 天极网吧
420 219.149.167.211 219.149.167.213 山西省长治市 电信
421 219.149.167.214 219.149.167.214 山西省长治市 南街66网吧
422 219.149.167.215 219.149.167.225 山西省长治市 电信
423 219.149.167.226 219.149.167.226 山西省长治市 三环网吧(捉马村附近)
424 219.149.167.227 219.149.167.233 山西省长治市 电信
425 219.149.167.234 219.149.167.234 山西省长治市 新太四部紫轩祥网吧
426 219.149.167.235 219.149.167.253 山西省长治市 电信
427 219.149.167.254 219.149.167.254 山西省长治市 如意网吧
428 219.149.167.255 219.149.167.255 山西省长治市 电信
429 220.194.152.0 220.194.153.148 山西省长治市 联通
430 220.194.153.149 220.194.153.149 山西省长治市 长治学院附属太行中学
431 220.194.153.150 220.194.159.255 山西省长治市 联通
432 221.131.36.0 221.131.38.17 山西省长治市 移动
433 221.131.38.18 221.131.38.18 山西省长治市 人民医院
434 221.131.38.19 221.131.38.29 山西省长治市 移动
435 221.131.38.30 221.131.38.30 山西省长治市 星海网吧
436 221.131.38.31 221.131.54.255 山西省长治市 移动
437 221.131.58.118 221.131.58.118 山西省长治市 万荣县自由空间智桥店
438 221.131.59.86 221.131.59.86 山西省长治市 科海网吧
439 221.131.61.16 221.131.61.17 山西省长治市 怀仁县金沙滩网络文化站
440 221.131.61.66 221.131.61.66 山西省长治市 伟业网吧
441 222.37.40.0 222.37.43.255 山西省长治市 中移铁通
442 222.37.104.0 222.37.104.255 山西省大同市 /长治市铁通
443 222.37.111.0 222.37.111.255 山西省长治市 中移铁通
444 222.37.115.0 222.37.115.255 山西省长治市 中移铁通
445 222.199.40.0 222.199.40.255 山西省长治市 山西机电职业技术学院
446 222.199.43.0 222.199.43.255 山西省长治市 长治市教育学院
447 222.199.47.0 222.199.47.255 山西省长治市 潞安职业技术学院
448 222.199.49.0 222.199.49.255 山西省长治市 长治职业技术学院
449 223.8.0.0 223.8.2.255 山西省长治市 电信
450 223.8.3.0 223.8.4.255 山西省长治市武乡县 电信
451 223.8.5.0 223.8.10.255 山西省长治市 电信
452 223.8.11.0 223.8.11.255 山西省长治市武乡县 电信
453 223.8.12.0 223.8.17.255 山西省长治市 电信
454 223.8.18.0 223.8.19.255 山西省长治市武乡县 电信
455 223.8.20.0 223.8.33.255 山西省长治市 电信
456 223.8.34.0 223.8.34.255 山西省长治市屯留县 电信
457 223.8.35.0 223.8.49.255 山西省长治市 电信
458 223.8.50.0 223.8.50.255 山西省长治市襄垣县 电信
459 223.8.51.0 223.8.127.255 山西省长治市 电信