ip地址查询

大同市IP地址列表

大同市网吧IP地址列表

在下面输入您要查询IP地址段范围的地理位置,点击查询

请输入地理位置:
最多只能列出前1000条IP信息,更详细的ip列表信息请用上边的查询按钮进入
序号 IP 起始地址 IP 结束地址 所在位置信息 电子地图
1 59.48.0.0 59.48.8.182 山西省大同市 电信
2 59.48.8.183 59.48.8.183 山西省大同市 安益街方舟网吧
3 59.48.8.184 59.48.13.21 山西省大同市 电信
4 59.48.13.22 59.48.13.22 山西省大同市 下寺坡凯林网吧
5 59.48.13.23 59.48.13.23 山西省大同市 假日网吧
6 59.48.13.24 59.48.13.113 山西省大同市 电信
7 59.48.13.114 59.48.13.114 山西省大同市 网之恋网吧
8 59.48.13.115 59.48.13.129 山西省大同市 电信
9 59.48.13.130 59.48.13.130 山西省大同市 灵丘县龙跃网吧
10 59.48.13.131 59.48.13.141 山西省大同市 电信
11 59.48.13.142 59.48.13.142 山西省大同市 灵丘县三禾网吧
12 59.48.13.143 59.48.13.147 山西省大同市 电信
13 59.48.13.148 59.48.13.148 山西省大同市 科利华网吧(南关小南门工农路11号)
14 59.48.13.149 59.48.13.149 山西省大同市 啄木鸟网吧
15 59.48.13.150 59.48.13.185 山西省大同市 电信
16 59.48.13.186 59.48.13.186 山西省大同市 灵丘县网罗天下网吧
17 59.48.13.187 59.48.13.193 山西省大同市 电信
18 59.48.13.194 59.48.13.194 山西省大同市 巴比伦网吧
19 59.48.13.195 59.48.13.245 山西省大同市 电信
20 59.48.13.246 59.48.13.246 山西省大同市 鼓楼凯嘉网城
21 59.48.13.247 59.48.31.255 山西省大同市 电信
22 59.49.111.0 59.49.123.255 山西省大同市 中移铁通
23 59.49.125.0 59.49.126.255 山西省大同市 中移铁通
24 59.108.32.64 59.108.32.79 山西省大同市 方正宽带互联节点
25 61.134.231.216 61.134.231.216 山西省大同市 灵丘县相约网吧
26 61.232.36.0 61.232.36.255 山西省大同市 中移铁通
27 61.233.133.0 61.233.134.255 山西省大同市 中移铁通
28 61.233.142.0 61.233.142.255 山西省大同市 中移铁通
29 61.237.144.0 61.237.144.50 山西省大同市 中移铁通
30 61.237.144.52 61.237.144.54 山西省大同市 中移铁通
31 61.237.144.56 61.237.145.255 山西省大同市 中移铁通
32 61.237.156.0 61.237.156.255 山西省大同市 中移铁通
33 61.237.157.0 61.237.158.255 山西省大同市 /太原市铁通
34 61.237.159.0 61.237.159.5 山西省大同市 中移铁通
35 61.237.159.7 61.237.159.24 山西省大同市 中移铁通
36 61.237.159.26 61.237.159.98 山西省大同市 /临汾市铁通
37 61.237.159.99 61.237.159.99 山西省大同市 玄东门旭浪网吧
38 61.237.159.100 61.237.159.107 山西省大同市 中移铁通
39 61.237.159.108 61.237.159.108 山西省大同市 换路一网情深网吧
40 61.237.159.109 61.237.159.109 山西省大同市 中移铁通
41 61.237.159.110 61.237.159.110 山西省大同市 梅园腾达网吧
42 61.237.159.111 61.237.159.111 山西省大同市 大北街网友网吧
43 61.237.159.112 61.237.159.112 山西省大同市 站东亲情网吧
44 61.237.159.113 61.237.159.115 山西省大同市 中移铁通
45 61.237.159.116 61.237.159.116 山西省大同市 星宝网吧
46 61.237.159.117 61.237.159.119 山西省大同市 中移铁通
47 61.237.159.120 61.237.159.120 山西省大同市 五里店腾飞网吧
48 61.237.159.121 61.237.159.131 山西省大同市 中移铁通
49 61.237.159.132 61.237.159.132 山西省大同市 百乐园网吧一部(火车站北)
50 61.237.159.133 61.237.159.255 山西省大同市 中移铁通
51 110.51.0.0 110.51.255.255 山西省大同市 大同同煤集团有限公司
52 110.180.128.0 110.180.166.255 山西省大同市 电信
53 110.180.167.0 110.180.167.255 山西省大同市浑源县 电信
54 110.180.168.0 110.181.215.255 山西省大同市 电信
55 110.181.216.0 110.181.216.255 山西省大同市灵丘县 电信
56 110.181.217.0 110.181.255.255 山西省大同市 电信
57 111.53.0.0 111.53.31.255 山西省大同市 移动
58 113.24.216.0 113.24.220.255 山西省大同市 电信
59 113.24.221.0 113.24.221.255 山西省大同市阳高县 电信
60 113.24.222.0 113.24.255.255 山西省大同市 电信
61 113.27.144.0 113.27.180.255 山西省大同市 电信
62 118.72.0.0 118.72.97.255 山西省大同市 联通
63 118.72.98.0 118.72.98.255 山西省大同市浑源县 联通
64 118.72.99.0 118.72.109.255 山西省大同市 联通
65 118.72.110.0 118.72.110.255 山西省大同市天镇县 联通
66 118.72.111.0 118.72.177.255 山西省大同市 联通
67 118.72.178.0 118.72.178.255 山西省大同市天镇县 联通
68 118.72.179.0 118.72.185.255 山西省大同市 联通
69 118.72.186.0 118.72.186.255 山西省大同市广灵县 联通
70 118.72.187.0 118.72.240.255 山西省大同市 联通
71 118.72.241.0 118.72.241.255 山西省大同市灵丘县 联通
72 118.72.242.0 118.72.247.255 山西省大同市 联通
73 118.72.248.0 118.72.248.255 山西省大同市广灵县 联通
74 118.72.249.0 118.72.249.255 山西省大同市 联通
75 118.72.250.0 118.72.250.255 山西省大同市阳高县 联通
76 118.72.251.0 118.72.255.255 山西省大同市 联通
77 118.180.214.0 118.180.214.255 山西省大同市 电信
78 121.30.0.0 121.30.12.111 山西省大同市 联通
79 121.30.12.112 121.30.12.115 山西省大同市 劲锋网吧
80 121.30.12.116 121.30.43.255 山西省大同市 联通
81 121.30.44.0 121.30.44.255 山西省大同市广灵县 联通
82 121.30.45.0 121.30.72.255 山西省大同市 联通
83 121.30.73.0 121.30.73.255 山西省大同市灵丘县 联通
84 121.30.74.0 121.30.83.255 山西省大同市 联通
85 121.30.84.0 121.30.84.255 山西省大同市广灵县 联通
86 121.30.85.0 121.30.171.255 山西省大同市 联通
87 121.30.172.0 121.30.175.255 山西省大同市广灵县 联通
88 121.30.176.0 121.30.183.255 山西省大同市 联通
89 121.30.184.0 121.30.187.255 山西省大同市 (阳高县)联通
90 121.30.188.0 121.30.227.45 山西省大同市 联通
91 121.30.227.46 121.30.227.46 山西省大同市 安益街方舟网吧
92 121.30.227.47 121.30.228.129 山西省大同市 联通
93 121.30.228.130 121.30.228.130 山西省大同市 矿务局金狐网吧
94 121.30.228.131 121.30.228.149 山西省大同市 联通
95 121.30.228.150 121.30.228.150 山西省大同市 矿区易网网吧(棚户区34号)
96 121.30.228.151 121.30.234.171 山西省大同市 联通
97 121.30.234.172 121.30.234.175 山西省大同市 梦之恋网吧
98 121.30.234.176 121.30.246.3 山西省大同市 联通
99 121.30.246.4 121.30.246.7 山西省大同市 大同县来吧网吧
100 121.30.246.8 121.30.246.253 山西省大同市 联通
101 121.30.246.254 121.30.246.254 山西省大同市广灵县 满天星网吧
102 121.30.246.255 121.30.247.243 山西省大同市 联通
103 121.30.247.244 121.30.247.247 山西省大同市 阳高县热点网吧
104 121.30.247.248 121.30.248.87 山西省大同市 联通
105 121.30.248.88 121.30.248.91 山西省大同市 左云县中青时空
106 121.30.248.92 121.30.248.212 山西省大同市 联通
107 121.30.248.213 121.30.248.213 山西省大同市 科林网吧(城区新开西一路)
108 121.30.248.214 121.30.248.247 山西省大同市 联通
109 121.30.248.248 121.30.248.251 山西省大同市 左云县四板网吧
110 121.30.248.252 121.30.250.185 山西省大同市 联通
111 121.30.250.186 121.30.250.186 山西省大同市 学苑网吧
112 121.30.250.187 121.30.252.169 山西省大同市 联通
113 121.30.252.170 121.30.252.170 山西省大同市 国投云峰电厂
114 121.30.252.171 121.30.252.232 山西省大同市 联通
115 121.30.252.233 121.30.252.234 山西省大同市 国投云峰电厂
116 121.30.252.235 121.30.253.27 山西省大同市 联通
117 121.30.253.28 121.30.253.31 山西省大同市 二台矿超然网吧
118 121.30.253.32 121.30.255.21 山西省大同市 联通
119 121.30.255.22 121.30.255.22 山西省大同市 西花园科泽网吧
120 121.30.255.23 121.30.255.91 山西省大同市 联通
121 121.30.255.92 121.30.255.95 山西省大同市 同煤集团
122 121.30.255.96 121.30.255.107 山西省大同市 联通
123 121.30.255.108 121.30.255.111 山西省大同市 矿物局动感网吧
124 121.30.255.112 121.30.255.251 山西省大同市 联通
125 121.30.255.252 121.30.255.255 山西省大同市 矿务局动感网吧
126 121.100.244.0 121.100.255.255 山西省大同市 中移铁通
127 123.73.32.0 123.73.47.255 山西省大同市 中移铁通
128 123.73.176.0 123.73.195.255 山西省大同市 中移铁通
129 183.189.0.0 183.189.98.255 山西省大同市 联通
130 183.189.99.0 183.189.99.255 山西省大同市大同县 联通
131 183.189.100.0 183.189.140.255 山西省大同市 联通
132 183.189.141.0 183.189.141.255 山西省大同市广灵县 联通
133 183.189.142.0 183.189.195.255 山西省大同市 联通
134 183.189.196.0 183.189.196.255 山西省大同市灵丘县 联通
135 183.189.197.0 183.189.203.255 山西省大同市 联通
136 183.189.204.0 183.189.204.255 山西省大同市灵丘县 联通
137 183.189.205.0 183.189.223.255 山西省大同市 联通
138 183.189.224.0 183.189.224.255 山西省大同市左云县 联通
139 183.189.225.0 183.189.228.255 山西省大同市 联通
140 183.189.229.0 183.189.229.255 山西省大同市左云县 联通
141 183.189.230.0 183.189.255.255 山西省大同市 联通
142 183.200.176.0 183.200.191.255 山西省大同市 移动
143 183.202.88.0 183.202.95.255 山西省大同市 移动
144 183.202.216.0 183.202.223.255 山西省大同市 移动
145 183.203.128.0 183.203.135.255 山西省大同市 移动
146 202.97.146.0 202.97.146.255 山西省大同市 联通
147 202.99.200.0 202.99.200.255 山西省大同市 联通
148 202.99.217.0 202.99.217.44 山西省大同市 联通
149 202.99.217.45 202.99.217.55 山西省大同市 大同煤矿集团
150 202.99.217.56 202.99.217.93 山西省大同市 联通
151 202.99.217.95 202.99.217.134 山西省大同市 联通
152 202.99.217.135 202.99.217.135 山西省大同市 矿区自由空间光明店
153 202.99.217.136 202.99.217.181 山西省大同市 联通
154 202.99.217.182 202.99.217.182 山西省大同市 矿区自由空间光明店
155 202.99.217.183 202.99.217.192 山西省大同市 联通
156 202.99.217.193 202.99.217.193 山西省大同市 428跃进网吧
157 202.99.217.194 202.99.217.224 山西省大同市 联通
158 202.99.217.225 202.99.217.225 山西省大同市 矿务局同志网吧
159 202.99.217.226 202.99.217.226 山西省大同市 联通
160 202.99.217.227 202.99.217.227 山西省大同市 矿务局金弧网吧(六路车站旁)
161 202.99.217.228 202.99.217.231 山西省大同市 联通
162 202.99.217.232 202.99.217.232 山西省大同市 动感网吧(矿务局六路车站旁)
163 202.99.217.233 202.99.217.255 山西省大同市 联通
164 210.82.138.0 210.82.139.7 山西省大同市 联通
165 210.82.139.8 210.82.139.8 山西省大同市 矿务局金户网吧
166 210.82.139.126 210.82.139.126 山西省大同市 动感网吧(矿务局六路车站帝旁)
167 210.82.241.0 210.82.241.8 山西省大同市 联通
168 210.82.241.9 210.82.241.9 山西省大同市 北岳职业技术学院机房
169 210.82.241.10 210.82.241.255 山西省大同市 联通
170 211.82.40.0 211.82.40.255 山西省大同市 山西大同大学
171 211.93.167.181 211.93.167.181 山西省大同市 十三矿红豆网吧
172 211.93.167.184 211.93.167.184 山西省大同市 福康里云龙网吧
173 211.93.167.188 211.93.167.188 山西省大同市 联际网吧二部(云大附近)
174 211.93.167.189 211.93.167.189 山西省大同市 大十字清华园网吧
175 211.93.167.190 211.93.167.190 山西省大同市 南郊区一网情深网吧
176 211.93.167.191 211.93.167.193 山西省大同市 联通
177 211.93.167.195 211.93.167.222 山西省大同市 联通
178 211.93.167.223 211.93.167.223 山西省大同市 阳高县金光街E通网吧
179 211.93.167.224 211.93.167.225 山西省大同市 联通
180 211.93.167.226 211.93.167.226 山西省大同市 十三矿红楼网吧
181 211.93.167.227 211.93.167.227 山西省大同市 联通
182 211.93.167.228 211.93.167.228 山西省大同市 假日网吧
183 211.93.167.229 211.93.167.240 山西省大同市 联通
184 211.93.167.241 211.93.167.241 山西省大同市 阳高县众和网吧
185 211.93.167.242 211.93.167.243 山西省大同市 联通
186 211.93.167.244 211.93.167.244 山西省大同市 向阳里向阳网吧
187 211.93.167.245 211.93.167.245 山西省大同市 联通
188 211.93.167.246 211.93.167.246 山西省大同市 绿洲数字文化广场新呼吸加盟店
189 211.93.167.247 211.93.167.250 山西省大同市 联通
190 211.93.167.251 211.93.167.251 山西省大同市 乾坤网吧
191 211.93.167.252 211.93.167.252 山西省大同市 大东街乾坤网吧
192 211.98.158.0 211.98.159.255 山西省大同市 中移铁通
193 211.142.32.0 211.142.39.29 山西省大同市 移动
194 211.142.39.30 211.142.39.30 山西省大同市 大西街广场北冰洋网吧
195 211.142.39.31 211.142.39.65 山西省大同市 移动
196 211.142.39.66 211.142.39.66 山西省大同市 神龙网吧
197 211.142.39.67 211.142.39.69 山西省大同市 移动
198 211.142.39.70 211.142.39.70 山西省大同市 自由空间连锁网吧(得力店)
199 211.142.39.71 211.142.39.76 山西省大同市 移动
200 211.142.39.77 211.142.39.77 山西省大同市 自由空间连锁网吧中互店
201 211.142.39.78 211.142.39.78 山西省大同市 矿务局燕子山矿新世纪网吧
202 211.142.39.79 211.142.39.81 山西省大同市 移动
203 211.142.39.82 211.142.39.82 山西省大同市 自由空间连锁网吧(清源店)
204 211.142.39.83 211.142.39.97 山西省大同市 移动
205 211.142.39.98 211.142.39.98 山西省大同市 雁北煤校
206 211.142.39.99 211.142.39.105 山西省大同市 移动
207 211.142.39.106 211.142.39.106 山西省大同市 飞凤网吧
208 211.142.39.107 211.142.39.140 山西省大同市 移动
209 211.142.39.141 211.142.39.141 山西省大同市 自由空间连锁网吧(四台店)
210 211.142.39.142 211.142.39.209 山西省大同市 移动
211 211.142.39.210 211.142.39.210 山西省大同市 自由空间连锁网吧(奈特尔店)
212 211.142.39.211 211.142.40.10 山西省大同市 移动
213 211.142.40.11 211.142.40.12 山西省大同市 大同大学
214 211.142.40.13 211.142.41.76 山西省大同市 移动
215 211.142.41.77 211.142.41.77 山西省大同市 自由空间连锁网吧中互店
216 211.142.41.78 211.142.41.105 山西省大同市 移动
217 211.142.41.106 211.142.41.106 山西省大同市 矿务局燕子山矿自由空间网吧
218 211.142.41.107 211.142.41.255 山西省大同市 移动
219 218.26.0.0 218.26.0.255 山西省大同市 联通
220 218.26.32.0 218.26.33.57 山西省大同市 联通
221 218.26.33.58 218.26.33.58 山西省大同市 矿物局鑫宇网友快车
222 218.26.33.59 218.26.33.61 山西省大同市 联通
223 218.26.33.62 218.26.33.62 山西省大同市 南关千里马网吧
224 218.26.33.63 218.26.33.81 山西省大同市 联通
225 218.26.33.82 218.26.33.82 山西省大同市 振兴街啄木鸟网吧
226 218.26.33.83 218.26.33.89 山西省大同市 联通
227 218.26.33.90 218.26.33.90 山西省大同市 自由空间得力店网吧
228 218.26.33.91 218.26.33.226 山西省大同市 联通
229 218.26.33.227 218.26.33.227 山西省大同市 新华街红杏网吧2部
230 218.26.33.228 218.26.34.25 山西省大同市 联通
231 218.26.34.26 218.26.34.26 山西省大同市 星宇网吧(大同大学南门)
232 218.26.34.27 218.26.34.41 山西省大同市 联通
233 218.26.34.42 218.26.34.42 山西省大同市 矿务局飞宇网吧一部
234 218.26.34.43 218.26.34.69 山西省大同市 联通
235 218.26.34.70 218.26.34.70 山西省大同市 机车厂天翔网吧
236 218.26.34.71 218.26.34.249 山西省大同市 联通
237 218.26.34.250 218.26.34.250 山西省大同市 南关西街自由空间(五中连锁中互店)
238 218.26.34.251 218.26.35.109 山西省大同市 联通
239 218.26.35.110 218.26.35.110 山西省大同市 嘉和快捷商务酒店
240 218.26.35.111 218.26.35.233 山西省大同市 联通
241 218.26.35.234 218.26.35.234 山西省大同市 晨光国际酒店
242 218.26.35.235 218.26.35.249 山西省大同市 联通
243 218.26.35.250 218.26.35.250 山西省大同市 新荣区天天网吧
244 218.26.35.251 218.26.37.9 山西省大同市 联通
245 218.26.37.10 218.26.37.14 山西省大同市 大同煤矿集团
246 218.26.37.15 218.26.37.219 山西省大同市 联通
247 218.26.37.221 218.26.37.255 山西省大同市 联通
248 218.26.40.0 218.26.43.255 山西省大同市 联通
249 218.26.51.0 218.26.51.255 山西省晋城市 /大同市联通
250 218.26.184.0 218.26.184.21 山西省大同市 联通
251 218.26.184.22 218.26.184.22 山西省大同市 梦浪网吧
252 218.26.184.23 218.26.184.25 山西省大同市 联通
253 218.26.184.26 218.26.184.26 山西省大同市 矿务局天堂鸟网吧
254 218.26.184.27 218.26.184.29 山西省大同市 联通
255 218.26.184.30 218.26.184.30 山西省大同市 矿务局大千网吧(云星宾馆)
256 218.26.184.31 218.26.184.37 山西省大同市 联通
257 218.26.184.38 218.26.184.38 山西省大同市 易通网吧(消防岗西)
258 218.26.184.39 218.26.184.41 山西省大同市 联通
259 218.26.184.42 218.26.184.42 山西省大同市 矿务局新一区心网网吧
260 218.26.184.43 218.26.184.53 山西省大同市 联通
261 218.26.184.54 218.26.184.54 山西省大同市 矿务局大维网吧
262 218.26.184.55 218.26.184.73 山西省大同市 联通
263 218.26.184.74 218.26.184.74 山西省大同市 铁健网吧(矿务局六路车站旁)
264 218.26.184.75 218.26.184.85 山西省大同市 联通
265 218.26.184.86 218.26.184.86 山西省大同市 新潮网吧
266 218.26.184.87 218.26.184.93 山西省大同市 联通
267 218.26.184.94 218.26.184.94 山西省大同市 百乐园网吧二部(矿务局六路车站)
268 218.26.184.95 218.26.184.98 山西省大同市 联通
269 218.26.184.99 218.26.184.99 山西省大同市 口泉领先网吧
270 218.26.184.100 218.26.184.113 山西省大同市 联通
271 218.26.184.114 218.26.184.114 山西省大同市 428跃进网吧
272 218.26.184.115 218.26.184.201 山西省大同市 联通
273 218.26.184.202 218.26.184.202 山西省大同市 广灵新创网吧
274 218.26.184.203 218.26.184.213 山西省大同市 联通
275 218.26.184.214 218.26.184.214 山西省大同市广灵县 卓越网吧
276 218.26.184.215 218.26.184.229 山西省大同市 联通
277 218.26.184.230 218.26.184.230 山西省大同市 新建西路蓝调网咖
278 218.26.184.231 218.26.184.249 山西省大同市 联通
279 218.26.184.250 218.26.184.250 山西省大同市 聚贤网吧(矿务局六路车站旁)
280 218.26.184.251 218.26.185.18 山西省大同市 联通
281 218.26.185.19 218.26.185.19 山西省大同市 阳高县驰骋网吧
282 218.26.185.20 218.26.185.34 山西省大同市 联通
283 218.26.185.35 218.26.185.35 山西省大同市 满天星网吧
284 218.26.185.36 218.26.185.49 山西省大同市 联通
285 218.26.185.50 218.26.185.50 山西省大同市 安益西街安益园鹏辉网吧
286 218.26.185.51 218.26.185.53 山西省大同市 联通
287 218.26.185.54 218.26.185.54 山西省大同市 酷点网吧
288 218.26.185.55 218.26.185.57 山西省大同市 联通
289 218.26.185.58 218.26.185.58 山西省大同市 振兴街新起点网吧
290 218.26.185.59 218.26.185.67 山西省大同市 联通
291 218.26.185.68 218.26.185.68 山西省大同市 怡人网吧
292 218.26.185.69 218.26.185.99 山西省大同市 联通
293 218.26.185.100 218.26.185.100 山西省大同市 天镇县新高速网吧
294 218.26.185.101 218.26.185.229 山西省大同市 联通
295 218.26.185.230 218.26.185.230 山西省大同市 左云白云网吧
296 218.26.185.231 218.26.185.237 山西省大同市 联通
297 218.26.185.238 218.26.185.238 山西省大同市 左云县中青时空
298 218.26.185.239 218.26.185.241 山西省大同市 联通
299 218.26.185.242 218.26.185.242 山西省大同市 左云县风铃网吧
300 218.26.185.243 218.26.185.245 山西省大同市 联通
301 218.26.185.246 218.26.185.246 山西省大同市 左云县商品街四板网吧
302 218.26.185.247 218.26.186.13 山西省大同市 联通
303 218.26.186.14 218.26.186.14 山西省大同市 心雨网吧
304 218.26.186.15 218.26.186.30 山西省大同市 联通
305 218.26.186.31 218.26.186.31 山西省大同市 灵丘县相约网吧
306 218.26.186.32 218.26.186.41 山西省大同市 联通
307 218.26.186.42 218.26.186.42 山西省大同市 阳高县众和网吧
308 218.26.186.43 218.26.186.45 山西省大同市 联通
309 218.26.186.46 218.26.186.46 山西省大同市 阳高县E友网吧
310 218.26.186.47 218.26.186.49 山西省大同市 联通
311 218.26.186.50 218.26.186.50 山西省大同市 阳高县热点网吧
312 218.26.186.51 218.26.186.53 山西省大同市 联通
313 218.26.186.54 218.26.186.54 山西省大同市 阳高县驰骋网吧
314 218.26.186.55 218.26.186.65 山西省大同市 联通
315 218.26.186.66 218.26.186.66 山西省大同市 阳高县E通网吧
316 218.26.186.67 218.26.186.73 山西省大同市 联通
317 218.26.186.74 218.26.186.74 山西省大同市 友缘网吧
318 218.26.186.75 218.26.186.93 山西省大同市 联通
319 218.26.186.94 218.26.186.94 山西省大同市 浩海国际酒店
320 218.26.186.95 218.26.186.97 山西省大同市 联通
321 218.26.186.98 218.26.186.98 山西省大同市 雁北师院南门达志网吧
322 218.26.186.99 218.26.186.141 山西省大同市 联通
323 218.26.186.142 218.26.186.142 山西省大同市 新胜里鑫鼎盛网吧
324 218.26.186.143 218.26.186.145 山西省大同市 联通
325 218.26.186.146 218.26.186.146 山西省大同市 阳高县快乐网吧
326 218.26.186.147 218.26.186.161 山西省大同市 联通
327 218.26.186.162 218.26.186.162 山西省大同市 凯升网吧
328 218.26.186.163 218.26.186.177 山西省大同市 联通
329 218.26.186.178 218.26.186.178 山西省大同市 左云县商品街梦幻网吧
330 218.26.186.179 218.26.186.181 山西省大同市 联通
331 218.26.186.182 218.26.186.182 山西省大同市 浑源县恒山新天下网吧
332 218.26.186.183 218.26.186.185 山西省大同市 联通
333 218.26.186.186 218.26.186.186 山西省大同市 左云县商品街梦幻时空
334 218.26.186.187 218.26.186.209 山西省大同市 联通
335 218.26.186.210 218.26.186.210 山西省大同市 华丰二部米其网吧
336 218.26.186.211 218.26.187.1 山西省大同市 联通
337 218.26.187.2 218.26.187.2 山西省大同市 新开里星宝网吧
338 218.26.187.3 218.26.187.5 山西省大同市 联通
339 218.26.187.6 218.26.187.6 山西省大同市 新新网吧
340 218.26.187.7 218.26.187.13 山西省大同市 联通
341 218.26.187.14 218.26.187.14 山西省大同市 新胜里红月网吧
342 218.26.187.15 218.26.187.17 山西省大同市 联通
343 218.26.187.18 218.26.187.18 山西省大同市 火车站科创网吧
344 218.26.187.19 218.26.187.21 山西省大同市 联通
345 218.26.187.22 218.26.187.22 山西省大同市 凯凌网吧(证券二部旁)
346 218.26.187.23 218.26.187.25 山西省大同市 联通
347 218.26.187.26 218.26.187.26 山西省大同市 旭雅网吧(二医院对面)
348 218.26.187.27 218.26.187.37 山西省大同市 联通
349 218.26.187.38 218.26.187.38 山西省大同市 川雨网吧
350 218.26.187.39 218.26.187.41 山西省大同市 联通
351 218.26.187.42 218.26.187.42 山西省大同市 啄木鸟网吧
352 218.26.187.43 218.26.187.45 山西省大同市 联通
353 218.26.187.46 218.26.187.46 山西省大同市 下寺坡凯凌网吧
354 218.26.187.47 218.26.187.52 山西省大同市 联通
355 218.26.187.53 218.26.187.53 山西省大同市 9矿在水一方网吧
356 218.26.187.54 218.26.187.59 山西省大同市 联通
357 218.26.187.60 218.26.187.60 山西省大同市 有间网吧
358 218.26.187.61 218.26.187.61 山西省大同市 华林网吧
359 218.26.187.62 218.26.187.70 山西省大同市 联通
360 218.26.187.71 218.26.187.71 山西省大同市 营宾西路超强网吧
361 218.26.187.72 218.26.187.72 山西省大同市 联通
362 218.26.187.73 218.26.187.73 山西省大同市 迎宾东路科利华网吧
363 218.26.187.74 218.26.187.76 山西省大同市 联通
364 218.26.187.77 218.26.187.77 山西省大同市 E恋网吧
365 218.26.187.78 218.26.187.89 山西省大同市 联通
366 218.26.187.90 218.26.187.90 山西省大同市 百盛网吧
367 218.26.187.91 218.26.187.91 山西省大同市 百盛网吧一部
368 218.26.187.92 218.26.187.93 山西省大同市 联通
369 218.26.187.94 218.26.187.94 山西省大同市 大北街诗阳网城
370 218.26.187.95 218.26.187.98 山西省大同市 联通
371 218.26.187.99 218.26.187.99 山西省大同市 方舟网吧
372 218.26.187.100 218.26.187.100 山西省大同市 联通
373 218.26.187.101 218.26.187.101 山西省大同市 振华南街旦尔网吧
374 218.26.187.102 218.26.187.105 山西省大同市 联通
375 218.26.187.106 218.26.187.106 山西省大同市 杰飞网吧(三江康乐宫附近)
376 218.26.187.107 218.26.187.107 山西省大同市 联通
377 218.26.187.108 218.26.187.108 山西省大同市 三江康乐宫附近新潮网吧
378 218.26.187.109 218.26.187.109 山西省大同市 柳航里泽宇网吧
379 218.26.187.110 218.26.187.114 山西省大同市 联通
380 218.26.187.115 218.26.187.115 山西省大同市 昕华网吧
381 218.26.187.116 218.26.187.124 山西省大同市 联通
382 218.26.187.125 218.26.187.125 山西省大同市 宏泰网吧
383 218.26.187.126 218.26.187.137 山西省大同市 联通
384 218.26.187.138 218.26.187.138 山西省大同市 帅府街毅恒网吧
385 218.26.187.139 218.26.187.139 山西省大同市 大北街诗阳网吧
386 218.26.187.140 218.26.187.141 山西省大同市 联通
387 218.26.187.142 218.26.187.142 山西省大同市 站东天龙网吧
388 218.26.187.143 218.26.187.146 山西省大同市 联通
389 218.26.187.147 218.26.187.147 山西省大同市 万象网吧(福华园小区附近)
390 218.26.187.148 218.26.187.149 山西省大同市 联通
391 218.26.187.150 218.26.187.150 山西省大同市 康乐网吧
392 218.26.187.151 218.26.187.151 山西省大同市 联通
393 218.26.187.152 218.26.187.152 山西省大同市 十三矿翱翔网吧
394 218.26.187.153 218.26.187.162 山西省大同市 联通
395 218.26.187.163 218.26.187.163 山西省大同市 千里马网吧
396 218.26.187.164 218.26.187.164 山西省大同市 网缘网吧(火车站附近)
397 218.26.187.165 218.26.187.169 山西省大同市 联通
398 218.26.187.170 218.26.187.170 山西省大同市 操场城西街行者网吧
399 218.26.187.171 218.26.187.171 山西省大同市 东关怡人网吧
400 218.26.187.172 218.26.187.178 山西省大同市 联通
401 218.26.187.179 218.26.187.179 山西省大同市 向阳里梦游网吧
402 218.26.187.180 218.26.187.180 山西省大同市 振兴街心雨网吧
403 218.26.187.181 218.26.187.193 山西省大同市 联通
404 218.26.187.194 218.26.187.194 山西省大同市 车站公寓旁红杏网吧
405 218.26.187.195 218.26.187.210 山西省大同市 联通
406 218.26.187.211 218.26.187.211 山西省大同市 同泉里海宇网吧
407 218.26.187.212 218.26.187.221 山西省大同市 联通
408 218.26.187.222 218.26.187.222 山西省大同市 同泉里星宇网吧
409 218.26.187.223 218.26.187.225 山西省大同市 联通
410 218.26.187.226 218.26.187.226 山西省大同市 雁同西路鑫鑫网吧
411 218.26.187.227 218.26.187.228 山西省大同市 联通
412 218.26.187.229 218.26.187.229 山西省大同市 西门外广场梦浪网吧
413 218.26.187.230 218.26.187.241 山西省大同市 联通
414 218.26.187.242 218.26.187.242 山西省大同市 梦缘网吧(大十字街)
415 218.26.187.243 218.26.187.243 山西省大同市 联通
416 218.26.187.244 218.26.187.244 山西省大同市 清华园网吧(大十字街)
417 218.26.187.245 218.26.187.255 山西省大同市 联通
418 218.26.228.0 218.26.228.9 山西省大同市 联通
419 218.26.228.10 218.26.228.10 山西省大同市 诗样网吧
420 218.26.228.11 218.26.228.25 山西省大同市 联通
421 218.26.228.26 218.26.228.26 山西省大同市 行者网吧
422 218.26.228.27 218.26.229.21 山西省大同市 联通
423 218.26.229.22 218.26.229.22 山西省大同市 振兴街双和网吧
424 218.26.229.23 218.26.229.33 山西省大同市 联通
425 218.26.229.34 218.26.229.34 山西省大同市 振兴街正欣网吧
426 218.26.229.35 218.26.229.41 山西省大同市 联通
427 218.26.229.42 218.26.229.42 山西省大同市 新胜里腾宇网城
428 218.26.229.43 218.26.229.67 山西省大同市 联通
429 218.26.229.68 218.26.229.68 山西省大同市 阳高县热点网吧
430 218.26.229.69 218.26.229.177 山西省大同市 联通
431 218.26.229.178 218.26.229.178 山西省大同市 小西门岗众兴网吧
432 218.26.229.179 218.26.229.181 山西省大同市 联通
433 218.26.229.182 218.26.229.182 山西省大同市 康博网吧
434 218.26.229.183 218.26.229.185 山西省大同市 联通
435 218.26.229.186 218.26.229.186 山西省大同市 自来水公司附近水星网吧
436 218.26.229.187 218.26.229.189 山西省大同市 联通
437 218.26.229.190 218.26.229.190 山西省大同市 振兴街天易网吧
438 218.26.229.191 218.26.229.207 山西省大同市 联通
439 218.26.229.208 218.26.229.208 山西省大同市 南郊区讯达网吧
440 218.26.229.209 218.26.230.113 山西省大同市 联通
441 218.26.230.114 218.26.230.114 山西省大同市 自由空间荣盛店
442 218.26.230.115 218.26.230.230 山西省大同市 联通
443 218.26.230.231 218.26.230.231 山西省大同市 矿区因特网吧
444 218.26.230.232 218.26.231.17 山西省大同市 联通
445 218.26.231.18 218.26.231.18 山西省大同市 南郊区超极速网吧
446 218.26.231.19 218.26.231.73 山西省大同市 联通
447 218.26.231.74 218.26.231.74 山西省大同市 矿务局老四通网吧
448 218.26.231.75 218.26.231.77 山西省大同市 联通
449 218.26.231.78 218.26.231.78 山西省大同市 旦尔网吧
450 218.26.231.79 218.26.231.113 山西省大同市 联通
451 218.26.231.114 218.26.231.114 山西省大同市 阿里吧吧网络空间
452 218.26.231.115 218.26.231.117 山西省大同市 联通
453 218.26.231.118 218.26.231.118 山西省大同市 矿务局极地网吧
454 218.26.231.119 218.26.231.125 山西省大同市 联通
455 218.26.231.126 218.26.231.126 山西省大同市 西花园酷点网吧
456 218.26.231.127 218.26.231.149 山西省大同市 联通
457 218.26.231.150 218.26.231.150 山西省大同市 口泉新时空网吧
458 218.26.231.151 218.26.231.157 山西省大同市 联通
459 218.26.231.158 218.26.231.158 山西省大同市 百乐园网吧一部(矿务局6路总站旁边)
460 218.26.231.159 218.26.231.161 山西省大同市 联通
461 218.26.231.162 218.26.231.162 山西省大同市 电信家园通达店
462 218.26.231.163 218.26.231.165 山西省大同市 联通
463 218.26.231.166 218.26.231.166 山西省大同市 南郊领先网吧
464 218.26.231.167 218.26.231.169 山西省大同市 联通
465 218.26.231.170 218.26.231.170 山西省大同市 矿务局动感网吧
466 218.26.231.171 218.26.231.189 山西省大同市 联通
467 218.26.231.190 218.26.231.190 山西省大同市 捷迅网吧
468 218.26.231.191 218.26.231.197 山西省大同市 联通
469 218.26.231.198 218.26.231.198 山西省大同市 雁北师范学院南门校友之家旅社
470 218.26.231.199 218.26.231.209 山西省大同市 联通
471 218.26.231.210 218.26.231.210 山西省大同市 南郊区华杰网吧
472 218.26.231.211 218.26.231.233 山西省大同市 联通
473 218.26.231.234 218.26.231.234 山西省大同市 科利华网吧(南关小南门工农路11号)
474 218.26.231.235 218.26.231.245 山西省大同市 联通
475 218.26.231.246 218.26.231.246 山西省大同市 安益街方舟网吧
476 218.26.231.247 218.26.231.255 山西省大同市 联通
477 218.26.232.0 218.26.232.10 山西省大同市 迅雷离线服务器
478 218.26.232.11 218.26.232.40 山西省大同市 优酷土豆股份有限公司联通CDN节点
479 218.26.232.41 218.26.232.255 山西省大同市 迅雷离线服务器
480 218.26.233.0 218.26.235.255 山西省大同市 联通
481 219.147.32.0 219.147.32.255 山西省大同市 电信
482 219.149.139.0 219.149.139.127 山西省大同市 电信
483 219.149.160.0 219.149.160.161 山西省大同市 电信
484 219.149.160.162 219.149.160.162 山西省大同市 灵丘科汇网吧
485 219.149.160.163 219.149.160.165 山西省大同市 电信
486 219.149.160.166 219.149.160.166 山西省大同市 大东街德峰网吧
487 219.149.160.167 219.149.160.177 山西省大同市 电信
488 219.149.160.178 219.149.160.178 山西省大同市 东街乾坤网吧
489 219.149.160.179 219.149.160.181 山西省大同市 电信
490 219.149.160.182 219.149.160.182 山西省大同市 大同网吧
491 219.149.160.183 219.149.160.193 山西省大同市 电信
492 219.149.160.194 219.149.160.194 山西省大同市 新胜里红月网吧
493 219.149.160.195 219.149.160.209 山西省大同市 电信
494 219.149.160.210 219.149.160.210 山西省大同市 振兴街大网子网吧
495 219.149.160.211 219.149.160.229 山西省大同市 电信
496 219.149.160.230 219.149.160.230 山西省大同市 振华街金程网吧(新世纪花园门口)
497 219.149.160.231 219.149.160.233 山西省大同市 电信
498 219.149.160.234 219.149.160.234 山西省大同市 新胜网吧
499 219.149.160.235 219.149.160.245 山西省大同市 电信
500 219.149.160.246 219.149.160.246 山西省大同市 东关东信商贸旁德峰网吧
501 219.149.160.247 219.149.160.252 山西省大同市 电信
502 219.149.160.253 219.149.160.253 山西省大同市 新胜里新鼎胜网城
503 219.149.160.254 219.149.162.63 山西省大同市 电信
504 219.149.162.64 219.149.162.64 山西省大同市 凯凌网吧
505 219.149.162.65 219.149.163.255 山西省大同市 电信
506 219.149.184.0 219.149.184.1 山西省大同市 电信
507 219.149.184.2 219.149.184.2 山西省大同市 大十字街英才网吧
508 219.149.184.3 219.149.184.3 山西省大同市 电信
509 219.149.184.4 219.149.184.4 山西省大同市 凯凌网吧
510 219.149.184.5 219.149.184.5 山西省大同市 电信
511 219.149.184.6 219.149.184.6 山西省大同市 福康里千里马网吧
512 219.149.184.7 219.149.184.7 山西省大同市 众兴网吧
513 219.149.184.8 219.149.184.19 山西省大同市 电信
514 219.149.184.20 219.149.184.20 山西省大同市 灵丘龙跃网吧
515 219.149.184.21 219.149.184.21 山西省大同市 电信
516 219.149.184.22 219.149.184.22 山西省大同市 振兴街清华圆网吧
517 219.149.184.23 219.149.184.63 山西省大同市 电信
518 219.149.184.64 219.149.184.64 山西省大同市 火车站电信家园凯凌店
519 219.149.184.65 219.149.184.115 山西省大同市 电信
520 219.149.184.116 219.149.184.116 山西省大同市 灵丘绿色动力网吧
521 219.149.184.117 219.149.185.1 山西省大同市 电信
522 219.149.185.2 219.149.185.3 山西省大同市 华林新时尚地下凯林网城
523 219.149.185.4 219.149.185.4 山西省大同市 华丰网吧
524 219.149.185.5 219.149.185.13 山西省大同市 电信
525 219.149.185.14 219.149.185.14 山西省大同市 绿色动力加盟网吧
526 219.149.185.15 219.149.185.17 山西省大同市 电信
527 219.149.185.18 219.149.185.18 山西省大同市 绿色动力恒兴店
528 219.149.185.19 219.149.185.21 山西省大同市 电信
529 219.149.185.22 219.149.185.22 山西省大同市 自由空间凯凌金冠店
530 219.149.185.23 219.149.185.33 山西省大同市 电信
531 219.149.185.34 219.149.185.34 山西省大同市 电信家园通达店
532 219.149.185.35 219.149.185.41 山西省大同市 电信
533 219.149.185.42 219.149.185.42 山西省大同市 鑫隆网吧
534 219.149.185.43 219.149.185.57 山西省大同市 电信
535 219.149.185.58 219.149.185.58 山西省大同市 自由空间荣盛店
536 219.149.185.59 219.149.185.117 山西省大同市 电信
537 219.149.185.118 219.149.185.118 山西省大同市 阿里吧吧网络空间
538 219.149.185.119 219.149.185.255 山西省大同市 电信
539 220.194.141.58 220.194.141.58 山西省大同市 南郊区一网情深网吧(凤凰城附近)
540 220.194.141.178 220.194.141.178 山西省大同市 向阳里向阳网吧
541 220.194.143.78 220.194.143.78 山西省大同市 乾坤网吧(大东街)
542 220.194.143.79 220.194.144.5 山西省大同市 联通
543 220.194.144.6 220.194.144.6 山西省大同市 大东街乾坤网吧
544 220.194.144.7 220.194.147.3 山西省大同市 联通
545 220.194.147.4 220.194.147.4 山西省大同市 矿务局三矿活动中心网吧
546 220.194.147.5 220.194.147.10 山西省大同市 联通
547 220.194.147.11 220.194.147.11 山西省大同市 云冈异地带网吧
548 220.194.147.12 220.194.147.15 山西省大同市 联通
549 220.194.147.16 220.194.147.16 山西省大同市 广灵磊磊网吧
550 220.194.147.17 220.194.147.35 山西省大同市 联通
551 220.194.147.36 220.194.147.36 山西省大同市 科泽网吧
552 220.194.147.37 220.194.147.255 山西省大同市 联通
553 221.180.24.0 221.180.27.255 山西省大同市 移动
554 221.205.89.0 221.205.99.255 山西省大同市 联通
555 222.37.33.0 222.37.39.255 山西省大同市 中移铁通
556 222.37.44.0 222.37.49.255 山西省大同市 中移铁通
557 222.37.82.0 222.37.84.255 山西省大同市 中移铁通
558 222.37.90.0 222.37.90.255 山西省大同市 中移铁通
559 222.37.102.152 222.37.103.255 山西省大同市 中移铁通
560 222.37.104.0 222.37.104.255 山西省大同市 /长治市铁通
561 222.37.105.0 222.37.105.255 山西省大同市 /太原市铁通
562 222.37.106.0 222.37.108.255 山西省大同市 中移铁通
563 222.37.112.0 222.37.113.255 山西省大同市 中移铁通
564 222.37.118.0 222.37.121.255 山西省大同市 中移铁通
565 222.37.160.0 222.37.165.255 山西省大同市 中移铁通
566 222.37.240.0 222.37.241.255 山西省大同市 中移铁通
567 222.199.48.0 222.199.48.255 山西省大同市 北岳职业技术学院
568 223.9.64.0 223.9.88.255 山西省大同市 电信
569 223.9.89.0 223.9.89.255 山西省大同市灵丘县 电信
570 223.9.90.0 223.9.91.255 山西省大同市 电信
571 223.9.92.0 223.9.92.255 山西省大同市灵丘县 电信
572 223.9.93.0 223.9.127.255 山西省大同市 电信