ip地址查询

晋城市IP地址列表

晋城市网吧IP地址列表

在下面输入您要查询IP地址段范围的地理位置,点击查询

请输入地理位置:
最多只能列出前1000条IP信息,更详细的ip列表信息请用上边的查询按钮进入
序号 IP 起始地址 IP 结束地址 所在位置信息 电子地图
1 59.48.164.0 59.48.173.255 山西省晋城市 电信
2 60.220.226.0 60.220.230.255 山西省晋城市 联通
3 60.220.231.0 60.220.231.134 山西省晋城市沁水县 联通
4 60.220.231.135 60.220.231.135 山西省晋城市 星空不夜城网吧
5 60.220.231.136 60.220.231.255 山西省晋城市沁水县 联通
6 60.220.232.0 60.220.236.70 山西省晋城市 联通
7 60.220.236.71 60.220.236.71 山西省晋城市 零点网吧
8 60.220.236.72 60.220.237.255 山西省晋城市 联通
9 103.15.4.0 103.15.7.255 山西省晋城市 晋城信息中心
10 113.27.0.0 113.27.1.255 山西省晋城市 电信
11 113.27.2.0 113.27.5.255 山西省晋城市高平市 电信
12 113.27.6.0 113.27.73.255 山西省晋城市 电信
13 113.27.74.0 113.27.74.255 山西省晋城市高平市 电信
14 113.27.75.0 113.27.81.255 山西省晋城市 电信
15 113.27.82.0 113.27.83.255 山西省晋城市阳城县 电信
16 113.27.84.0 113.27.87.255 山西省晋城市 电信
17 113.27.88.0 113.27.88.255 山西省晋城市阳城县 电信
18 113.27.107.0 113.27.107.255 山西省晋城市 电信
19 113.27.119.0 113.27.119.255 山西省晋城市 电信
20 118.76.12.0 118.76.38.255 山西省晋城市 联通
21 118.76.39.0 118.76.39.255 山西省晋城市沁水县 联通
22 118.76.40.0 118.76.68.255 山西省晋城市 联通
23 118.76.69.0 118.76.69.255 山西省晋城市阳城县 联通
24 118.76.70.0 118.76.96.255 山西省晋城市 联通
25 118.76.97.0 118.76.97.255 山西省晋城市阳城县 联通
26 118.76.98.0 118.76.102.255 山西省晋城市 联通
27 118.76.103.0 118.76.103.255 山西省晋城市阳城县 联通
28 118.76.104.0 118.76.107.255 山西省晋城市 联通
29 118.76.108.0 118.76.108.255 山西省晋城市高平市 联通
30 118.76.109.0 118.76.113.255 山西省晋城市 联通
31 118.76.114.0 118.76.114.255 山西省晋城市高平市 联通
32 118.76.115.0 118.76.122.255 山西省晋城市 联通
33 118.76.123.0 118.76.123.255 山西省晋城市高平市 联通
34 118.76.124.0 118.76.134.255 山西省晋城市 联通
35 118.76.135.0 118.76.135.255 山西省晋城市高平市 联通
36 118.76.136.0 118.76.142.255 山西省晋城市 联通
37 118.76.143.0 118.76.143.255 山西省晋城市陵川县 联通
38 118.76.144.0 118.76.161.255 山西省晋城市 联通
39 118.76.162.0 118.76.162.255 山西省晋城市陵川县 联通
40 118.76.163.0 118.76.192.255 山西省晋城市 联通
41 118.76.193.0 118.76.193.255 山西省晋城市陵川县 联通
42 118.76.194.0 118.76.195.255 山西省晋城市 联通
43 118.76.196.0 118.76.196.255 山西省晋城市沁水县 联通
44 118.76.197.0 118.76.251.255 山西省晋城市 联通
45 118.76.252.0 118.76.254.255 山西省晋城市陵川县 联通
46 123.73.104.0 123.73.107.255 山西省晋城市 中移铁通
47 123.73.224.0 123.73.227.255 山西省晋城市 中移铁通
48 123.174.66.0 123.174.66.255 山西省晋城市 电信
49 123.174.119.0 123.174.126.255 山西省晋城市 电信
50 124.164.0.0 124.164.56.255 山西省晋城市 联通
51 124.164.57.0 124.164.57.255 山西省晋城市沁水县 联通
52 124.164.58.0 124.164.59.255 山西省晋城市 联通
53 124.164.60.0 124.164.61.255 山西省晋城市高平市 联通
54 124.164.62.0 124.164.62.255 山西省晋城市 联通
55 124.164.63.0 124.164.64.255 山西省晋城市高平市 联通
56 124.164.65.0 124.164.66.255 山西省晋城市 联通
57 124.164.67.0 124.164.67.255 山西省晋城市高平市 联通
58 124.164.68.0 124.164.70.255 山西省晋城市 联通
59 124.164.71.0 124.164.71.255 山西省晋城市阳城县 联通
60 124.164.72.0 124.164.109.255 山西省晋城市 联通
61 124.164.111.0 124.164.153.255 山西省晋城市 联通
62 124.164.154.0 124.164.154.255 山西省晋城市高平市 联通
63 124.164.155.0 124.164.191.255 山西省晋城市 联通
64 124.164.192.0 124.164.192.255 山西省晋城市阳城县 联通
65 124.164.193.0 124.164.236.211 山西省晋城市 联通
66 124.164.236.212 124.164.236.212 山西省晋城市泽州县 周村镇希望网吧
67 124.164.236.213 124.164.238.255 山西省晋城市 联通
68 124.164.239.0 124.164.239.255 山西省晋城市 同兴万点(北京)网络技术有限公司联通CDN节点
69 124.164.240.0 124.164.243.55 山西省晋城市 联通
70 124.164.243.56 124.164.243.56 山西省晋城市 方程9+1(凤台西街576号)
71 124.164.243.57 124.164.243.89 山西省晋城市 联通
72 124.164.243.90 124.164.243.90 山西省晋城市 青鸟乐园网吧(西街851号)
73 124.164.243.91 124.164.244.9 山西省晋城市 联通
74 124.164.244.10 124.164.244.10 山西省晋城市 月牙儿网吧(西街1880)
75 124.164.244.11 124.164.246.37 山西省晋城市 联通
76 124.164.246.38 124.164.246.38 山西省晋城市 月牙儿网吧(西街1880号)
77 124.164.246.39 124.164.246.43 山西省晋城市 联通
78 124.164.246.44 124.164.246.44 山西省晋城市 益联网吧
79 124.164.246.45 124.164.246.130 山西省晋城市 联通
80 124.164.246.131 124.164.246.131 山西省晋城市 精英网吧(凤台东街2008号)
81 124.164.246.132 124.164.247.35 山西省晋城市 联通
82 124.164.247.36 124.164.247.36 山西省晋城市 北石店四方网吧
83 124.164.247.37 124.164.248.113 山西省晋城市 联通
84 124.164.248.114 124.164.248.114 山西省晋城市高平市 寺庄镇上上网吧
85 124.164.248.115 124.164.249.23 山西省晋城市 联通
86 124.164.249.24 124.164.249.24 山西省晋城市 高平吉祥网吧
87 124.164.249.25 124.164.251.240 山西省晋城市 联通
88 124.164.251.241 124.164.251.241 山西省晋城市阳城县 银峰网吧(新阳东街58号)
89 124.164.251.242 124.164.254.133 山西省晋城市 联通
90 124.164.254.134 124.164.254.134 山西省晋城市沁水县 红太阳网吧(岳城煤矿)
91 124.164.254.135 124.164.255.255 山西省晋城市 联通
92 171.126.0.0 171.126.82.255 山西省晋城市 联通
93 171.126.83.0 171.126.83.255 山西省晋城市阳城县 联通
94 171.126.84.0 171.126.127.255 山西省晋城市 联通
95 183.187.28.0 183.187.28.255 山西省晋城市 联通
96 183.200.128.0 183.200.159.255 山西省晋城市 移动
97 183.202.64.0 183.202.79.255 山西省晋城市 移动
98 183.202.192.0 183.202.207.255 山西省晋城市 移动
99 183.203.136.0 183.203.137.255 山西省晋城市 移动
100 183.203.139.0 183.203.181.255 山西省晋城市 移动
101 183.203.182.0 183.203.182.255 山西省晋城市阳城县 移动
102 183.203.183.0 183.203.191.255 山西省晋城市 移动
103 202.99.203.0 202.99.203.117 山西省晋城市 联通
104 202.99.203.118 202.99.203.118 山西省晋城市 通信大世界三楼网通家园网吧
105 202.99.203.119 202.99.203.198 山西省晋城市 联通
106 202.99.203.199 202.99.203.199 山西省晋城市 南大街天天网吧
107 202.99.203.200 202.99.203.200 山西省晋城市 虹佛网吧
108 202.99.203.201 202.99.203.255 山西省晋城市 联通
109 202.99.212.0 202.99.212.97 山西省晋城市 联通
110 202.99.212.98 202.99.212.98 山西省晋城市 凤台东街1122号晋鼎网吧
111 202.99.212.99 202.99.212.255 山西省晋城市 联通
112 203.207.98.0 203.207.102.255 山西省晋城市 联通
113 211.93.165.104 211.93.165.104 山西省晋城市高平市 爱华网吧
114 211.93.167.123 211.93.167.123 山西省晋城市 泽洲超时代网吧
115 211.98.244.0 211.98.244.255 山西省晋城市 中移铁通
116 211.142.61.0 211.142.64.52 山西省晋城市 移动
117 211.142.64.53 211.142.64.53 山西省晋城市 水利局
118 211.142.64.54 211.142.64.113 山西省晋城市 移动
119 211.142.64.114 211.142.64.114 山西省晋城市 风西自由网吧
120 211.142.64.115 211.142.64.149 山西省晋城市 移动
121 211.142.64.150 211.142.64.150 山西省晋城市 自由空间连锁网吧凤城店
122 211.142.64.151 211.142.64.177 山西省晋城市 移动
123 211.142.64.178 211.142.64.178 山西省晋城市高平市 吉祥网吧(古城路灯光球场园内二楼)
124 211.142.64.179 211.142.65.157 山西省晋城市 移动
125 211.142.65.158 211.142.65.158 山西省晋城市 银都网吧(人民广场银都地下室一楼)
126 211.142.65.159 211.142.65.255 山西省晋城市 移动
127 211.146.118.0 211.146.118.255 山西省晋城市 /太原市广电网
128 211.146.119.223 211.146.119.255 山西省晋城市 广电网
129 218.26.26.0 218.26.26.21 山西省晋城市 联通
130 218.26.26.22 218.26.26.22 山西省晋城市 新市西街亿通达网吧
131 218.26.26.23 218.26.26.143 山西省晋城市 联通
132 218.26.26.144 218.26.26.144 山西省晋城市沁水县 端氏巨龙网吧
133 218.26.26.145 218.26.26.169 山西省晋城市 联通
134 218.26.26.170 218.26.26.170 山西省晋城市 湘峪村卫星网吧
135 218.26.26.171 218.26.26.255 山西省晋城市 联通
136 218.26.27.5 218.26.27.5 山西省晋城市高平市 相约网吧
137 218.26.27.10 218.26.27.10 山西省晋城市高平市 春光网吧
138 218.26.27.11 218.26.27.11 山西省晋城市高平市 古城路吉祥网吧
139 218.26.27.18 218.26.27.18 山西省晋城市高平市 满花网吧
140 218.26.27.24 218.26.27.24 山西省晋城市高平市 古城路灯光球场吉祥网吧
141 218.26.27.37 218.26.27.37 山西省晋城市高平市 吉祥网吧(古城路灯光球场院内)
142 218.26.27.130 218.26.27.130 山西省晋城市陵川县 时代网吧
143 218.26.27.131 218.26.27.131 山西省晋城市陵川县 生园网吧
144 218.26.27.134 218.26.27.134 山西省晋城市陵川县 休闲网吧
145 218.26.27.140 218.26.27.140 山西省晋城市陵川县 情缘网吧
146 218.26.27.153 218.26.27.153 山西省晋城市陵川县 时空网吧
147 218.26.28.0 218.26.28.123 山西省晋城市 联通
148 218.26.28.124 218.26.28.124 山西省晋城市 阳城一中
149 218.26.28.125 218.26.29.8 山西省晋城市 联通
150 218.26.29.9 218.26.29.9 山西省晋城市 银河网吧
151 218.26.29.10 218.26.29.14 山西省晋城市 联通
152 218.26.29.15 218.26.29.15 山西省晋城市 天宇网吧
153 218.26.29.16 218.26.29.16 山西省晋城市 联通
154 218.26.29.17 218.26.29.17 山西省晋城市 泽州路师范口网际快车网吧
155 218.26.29.18 218.26.29.24 山西省晋城市 联通
156 218.26.29.25 218.26.29.25 山西省晋城市 鹏虎网吧
157 218.26.29.26 218.26.29.32 山西省晋城市 联通
158 218.26.29.33 218.26.29.33 山西省晋城市 青鸟乐园网吧
159 218.26.29.34 218.26.29.60 山西省晋城市 联通
160 218.26.29.61 218.26.29.61 山西省晋城市 雄龙网吧(人民广场旁富达大厦3楼)
161 218.26.29.62 218.26.29.139 山西省晋城市 联通
162 218.26.29.141 218.26.30.4 山西省晋城市 联通
163 218.26.30.5 218.26.30.5 山西省晋城市 建设路欣新网吧
164 218.26.30.6 218.26.30.6 山西省晋城市 芬菲网吧
165 218.26.30.7 218.26.30.17 山西省晋城市 联通
166 218.26.30.18 218.26.30.18 山西省晋城市 雄龙网络三部
167 218.26.30.19 218.26.30.25 山西省晋城市 联通
168 218.26.30.26 218.26.30.26 山西省晋城市 虹佛网吧
169 218.26.30.27 218.26.30.61 山西省晋城市 联通
170 218.26.30.63 218.26.31.17 山西省晋城市 联通
171 218.26.31.18 218.26.31.18 山西省晋城市 阳城县天乐网吧
172 218.26.31.19 218.26.31.255 山西省晋城市 联通
173 218.26.37.220 218.26.37.220 山西省晋城市高平市 网吧技术
174 218.26.44.0 218.26.44.49 山西省晋城市 联通
175 218.26.44.50 218.26.44.50 山西省晋城市 五寨师范网吧
176 218.26.44.51 218.26.44.141 山西省晋城市 联通
177 218.26.44.143 218.26.44.255 山西省晋城市 联通
178 218.26.51.0 218.26.51.255 山西省晋城市 /大同市联通
179 218.26.52.0 218.26.52.255 山西省晋城市 /原平市联通
180 218.26.54.0 218.26.54.255 山西省晋城市 /吕梁市联通
181 218.26.55.0 218.26.55.255 山西省晋城市 联通
182 218.26.212.150 218.26.212.150 山西省晋城市 海门网吧
183 218.26.214.0 218.26.215.42 山西省晋城市 联通
184 218.26.215.43 218.26.215.43 山西省晋城市高平市 金太阳网吧
185 218.26.215.44 218.26.215.70 山西省晋城市 联通
186 218.26.215.71 218.26.215.71 山西省晋城市高平市 同创网吧
187 218.26.215.72 218.26.215.79 山西省晋城市 联通
188 218.26.215.80 218.26.215.81 山西省晋城市高平市 享伊乐网吧
189 218.26.215.82 218.26.215.86 山西省晋城市 联通
190 218.26.215.87 218.26.215.87 山西省晋城市高平市 吉祥网吧(古城路灯光球场院内二楼)
191 218.26.215.88 218.26.215.100 山西省晋城市 联通
192 218.26.215.101 218.26.215.101 山西省晋城市 高都大酒店
193 218.26.215.102 218.26.215.130 山西省晋城市 联通
194 218.26.215.131 218.26.215.131 山西省晋城市 E族网吧
195 218.26.215.132 218.26.215.136 山西省晋城市 联通
196 218.26.215.137 218.26.215.137 山西省晋城市高平市 梦幻网吧
197 218.26.215.138 218.26.215.139 山西省晋城市 联通
198 218.26.215.140 218.26.215.140 山西省晋城市 云龙网吧
199 218.26.215.141 218.26.215.148 山西省晋城市 联通
200 218.26.215.149 218.26.215.149 山西省晋城市 瑞丰大厦旁边音酷网吧
201 218.26.215.150 218.26.215.164 山西省晋城市 联通
202 218.26.215.165 218.26.215.165 山西省晋城市 新人类网吧
203 218.26.215.166 218.26.215.166 山西省晋城市 天天网吧
204 218.26.215.167 218.26.215.167 山西省晋城市 联通
205 218.26.215.168 218.26.215.168 山西省晋城市 龙原网吧
206 218.26.215.169 218.26.215.169 山西省晋城市 气门厂家属区金联盟网吧三部
207 218.26.215.170 218.26.215.170 山西省晋城市 古矿自来水公司旁欣育网吧
208 218.26.215.171 218.26.215.176 山西省晋城市 联通
209 218.26.215.177 218.26.215.177 山西省晋城市 中恒网吧(巴公镇大化绿岛大酒店)
210 218.26.215.178 218.26.215.178 山西省晋城市 雄龙网吧二部
211 218.26.215.179 218.26.215.183 山西省晋城市 联通
212 218.26.215.184 218.26.215.184 山西省晋城市 巴公镇新活力网吧(6013厂家属区旁)
213 218.26.215.185 218.26.215.193 山西省晋城市 联通
214 218.26.215.194 218.26.215.194 山西省晋城市 南环路千里莺对面雄龙网吧一部
215 218.26.215.195 218.26.215.195 山西省晋城市 联通
216 218.26.215.196 218.26.215.196 山西省晋城市 雄龙网吧三部
217 218.26.215.197 218.26.215.197 山西省晋城市 雄龙网吧四部
218 218.26.215.198 218.26.215.198 山西省晋城市 富鑫网吧
219 218.26.215.199 218.26.215.206 山西省晋城市 联通
220 218.26.215.207 218.26.215.207 山西省晋城市 金方圆网吧
221 218.26.215.208 218.26.215.212 山西省晋城市 联通
222 218.26.215.213 218.26.215.213 山西省晋城市 电击网吧
223 218.26.215.214 218.26.215.226 山西省晋城市 联通
224 218.26.215.227 218.26.215.227 山西省晋城市 宏光网吧
225 218.26.215.228 218.26.215.229 山西省晋城市 联通
226 218.26.215.230 218.26.215.230 山西省晋城市 富景国际饭店
227 218.26.215.231 218.26.215.231 山西省晋城市 联通
228 218.26.215.232 218.26.215.232 山西省晋城市 晋城职业技术学院
229 218.26.215.233 218.26.215.233 山西省晋城市 联通
230 218.26.215.234 218.26.215.234 山西省晋城市 凤台在线网吧
231 218.26.215.235 218.26.215.235 山西省晋城市 联通
232 218.26.215.236 218.26.215.236 山西省晋城市 凤鸣中学
233 218.26.215.237 218.26.215.241 山西省晋城市 联通
234 218.26.215.242 218.26.215.242 山西省晋城市 雄龙网吧三部
235 218.26.215.243 218.26.216.255 山西省晋城市 联通
236 218.26.241.0 218.26.242.255 山西省晋城市 联通
237 219.147.36.0 219.147.36.128 山西省晋城市 电信
238 219.147.36.129 219.147.36.129 山西省晋城市 高平相约网吧
239 219.147.36.130 219.147.36.138 山西省晋城市 电信
240 219.147.36.139 219.147.36.139 山西省晋城市高平市 冠龙网吧
241 219.147.36.140 219.147.36.140 山西省晋城市高平市 情感驿站网吧
242 219.147.36.141 219.147.36.167 山西省晋城市 电信
243 219.147.36.168 219.147.36.168 山西省晋城市高平市 古城路吉祥网吧
244 219.147.36.169 219.147.36.255 山西省晋城市 电信
245 219.147.46.0 219.147.46.255 山西省晋城市 电信
246 219.149.142.0 219.149.142.127 山西省晋城市 电信
247 219.149.186.0 219.149.187.137 山西省晋城市 电信
248 219.149.187.138 219.149.187.138 山西省晋城市 良仟网吧
249 219.149.187.139 219.149.187.139 山西省晋城市 电信
250 219.149.187.140 219.149.187.140 山西省晋城市 雄龙网吧(人民广场旁富达大厦3楼)
251 219.149.187.141 219.149.187.231 山西省晋城市 电信
252 219.149.187.232 219.149.187.232 山西省晋城市 飞宇网吧(城区上辇街206号)
253 219.149.187.233 219.149.187.233 山西省晋城市 电信
254 219.149.187.234 219.149.187.234 山西省晋城市 新人类网吧(人民广场对面)
255 219.149.187.235 219.149.187.246 山西省晋城市 电信
256 219.149.187.247 219.149.187.247 山西省晋城市 凤展绿色动力网吧
257 219.149.187.248 219.149.187.249 山西省晋城市 电信
258 219.149.187.250 219.149.187.250 山西省晋城市 银狐网吧
259 219.149.187.251 219.149.187.251 山西省晋城市 天天网吧
260 219.149.187.252 219.149.187.255 山西省晋城市 电信
261 219.243.136.0 219.243.143.255 山西省晋城市 晋城职业技术学院教育网
262 220.194.165.0 220.194.165.49 山西省晋城市 联通
263 220.194.165.50 220.194.165.50 山西省晋城市 新市西街果品公司院内二楼新人类网吧
264 220.194.165.51 220.194.166.6 山西省晋城市 联通
265 220.194.166.7 220.194.166.7 山西省晋城市 吉祥网吧(灯光球场院内)
266 220.194.166.8 220.194.168.1 山西省晋城市 联通
267 220.194.168.2 220.194.168.2 山西省晋城市 天宇网吧
268 220.194.168.3 220.194.169.255 山西省晋城市 联通
269 222.37.96.0 222.37.97.255 山西省晋城市 中移铁通
270 222.37.136.0 222.37.136.255 山西省晋城市 中移铁通
271 223.8.128.0 223.8.191.255 山西省晋城市 电信
272 223.8.192.0 223.8.192.255 山西省晋城市高平市 电信
273 223.8.193.0 223.8.255.255 山西省晋城市 电信