ip地址查询

朔州市IP地址列表

朔州市网吧IP地址列表

在下面输入您要查询IP地址段范围的地理位置,点击查询

请输入地理位置:
最多只能列出前1000条IP信息,更详细的ip列表信息请用上边的查询按钮进入
序号 IP 起始地址 IP 结束地址 所在位置信息 电子地图
1 59.48.176.0 59.48.207.1 山西省朔州市 电信
2 59.48.207.2 59.48.207.2 山西省朔州市 怀仁县宁嘉宾馆
3 59.48.207.3 59.48.207.255 山西省朔州市 电信
4 60.223.205.0 60.223.205.133 山西省朔州市 联通
5 60.223.205.134 60.223.205.134 山西省朔州市 怀仁温州服装城
6 60.223.205.135 60.223.206.255 山西省朔州市 联通
7 60.223.209.0 60.223.210.255 山西省朔州市 联通
8 60.223.225.164 60.223.225.164 山西省朔州市 榆次市校园路熙川网吧
9 60.223.237.0 60.223.237.255 山西省朔州市怀仁县 联通
10 60.223.242.0 60.223.242.255 山西省朔州市 联通
11 61.240.62.0 61.240.63.255 山西省朔州市 联通
12 123.73.0.0 123.73.15.255 山西省朔州市 中移铁通
13 123.73.116.0 123.73.119.255 山西省朔州市 中移铁通
14 123.73.124.0 123.73.124.255 山西省朔州市怀仁县 中移铁通
15 123.73.252.0 123.73.253.255 山西省朔州市 中移铁通
16 123.175.0.0 123.175.25.255 山西省朔州市 电信
17 123.175.26.0 123.175.26.255 山西省朔州市山阴县 电信
18 123.175.27.0 123.175.29.255 山西省朔州市 电信
19 123.175.39.0 123.175.39.255 山西省朔州市右玉县 电信
20 123.175.45.0 123.175.45.255 山西省朔州市怀仁县 电信
21 123.175.46.0 123.175.46.255 山西省朔州市 电信
22 123.175.47.0 123.175.47.255 山西省朔州市山阴县 电信
23 123.175.48.0 123.175.48.255 山西省朔州市应县 电信
24 123.175.49.0 123.175.97.255 山西省朔州市 电信
25 123.175.98.0 123.175.98.255 山西省朔州市怀仁县 电信
26 123.175.99.0 123.175.127.255 山西省朔州市 电信
27 124.167.0.0 124.167.7.255 山西省朔州市 联通
28 124.167.8.0 124.167.8.255 山西省朔州市应县 联通
29 124.167.9.0 124.167.68.255 山西省朔州市 联通
30 124.167.69.0 124.167.69.255 山西省朔州市应县 联通
31 124.167.70.0 124.167.79.255 山西省朔州市 联通
32 124.167.80.0 124.167.80.255 山西省朔州市右玉县 联通
33 124.167.81.0 124.167.111.255 山西省朔州市 联通
34 124.167.112.0 124.167.112.255 山西省朔州市平鲁区 联通
35 124.167.113.0 124.167.141.255 山西省朔州市 联通
36 124.167.142.0 124.167.142.255 山西省朔州市应县 联通
37 124.167.143.0 124.167.173.255 山西省朔州市 联通
38 124.167.174.0 124.167.174.255 山西省朔州市怀仁县 联通
39 124.167.175.0 124.167.196.255 山西省朔州市 联通
40 124.167.197.0 124.167.197.255 山西省朔州市怀仁县 联通
41 124.167.198.0 124.167.221.255 山西省朔州市 联通
42 124.167.222.0 124.167.222.255 山西省朔州市 网宿科技股份有限公司联通CDN节点
43 124.167.223.0 124.167.226.129 山西省朔州市 联通
44 124.167.226.130 124.167.226.131 山西省朔州市怀仁县 自由地带网吧
45 124.167.226.132 124.167.231.255 山西省朔州市 联通
46 124.167.233.0 124.167.240.41 山西省朔州市 联通
47 124.167.240.42 124.167.240.42 山西省朔州市 朔城区紫日网吧
48 124.167.240.43 124.167.243.5 山西省朔州市 联通
49 124.167.243.6 124.167.243.6 山西省朔州市怀仁县 同舟网吧
50 124.167.243.7 124.167.243.66 山西省朔州市 联通
51 124.167.243.67 124.167.243.67 山西省朔州市怀仁县 青苹果网吧
52 124.167.243.68 124.167.243.69 山西省朔州市 联通
53 124.167.243.70 124.167.243.70 山西省朔州市怀仁县 新靓点网络空间网吧
54 124.167.243.71 124.167.243.77 山西省朔州市 联通
55 124.167.243.78 124.167.243.78 山西省朔州市怀仁县 夏日来网吧
56 124.167.243.79 124.167.243.79 山西省朔州市 联通
57 124.167.243.80 124.167.243.80 山西省朔州市怀仁县 自由地带网吧
58 124.167.243.81 124.167.243.82 山西省朔州市 联通
59 124.167.243.83 124.167.243.83 山西省朔州市怀仁县 东方超速网城
60 124.167.243.84 124.167.243.107 山西省朔州市 联通
61 124.167.243.108 124.167.243.108 山西省朔州市怀仁县 北方网络休闲中心
62 124.167.243.109 124.167.243.115 山西省朔州市 联通
63 124.167.243.116 124.167.243.116 山西省朔州市怀仁县 云冈大酒店
64 124.167.243.117 124.167.243.120 山西省朔州市 联通
65 124.167.243.121 124.167.243.121 山西省朔州市怀仁县 新春宾馆
66 124.167.243.122 124.167.243.124 山西省朔州市 联通
67 124.167.243.125 124.167.243.125 山西省朔州市怀仁县 金盛宾馆
68 124.167.243.126 124.167.243.145 山西省朔州市 联通
69 124.167.243.146 124.167.243.146 山西省朔州市怀仁县 东方超速网城
70 124.167.243.147 124.167.243.197 山西省朔州市 联通
71 124.167.243.198 124.167.243.198 山西省朔州市怀仁县 2011海洋网吧
72 124.167.243.199 124.167.246.149 山西省朔州市 联通
73 124.167.246.150 124.167.246.150 山西省朔州市怀仁县 世纪网吧
74 124.167.246.151 124.167.248.237 山西省朔州市 联通
75 124.167.248.238 124.167.248.238 山西省朔州市 朔城区春天网吧
76 124.167.248.239 124.167.253.13 山西省朔州市 联通
77 124.167.253.14 124.167.253.14 山西省朔州市怀仁县 飞度网吧
78 124.167.253.15 124.167.253.45 山西省朔州市 联通
79 124.167.253.46 124.167.253.46 山西省朔州市怀仁县 金沙滩小红网吧
80 124.167.253.47 124.167.253.49 山西省朔州市 联通
81 124.167.253.50 124.167.253.50 山西省朔州市怀仁县 鹅毛口网络文化站(云中镇中街村)
82 124.167.253.51 124.167.253.93 山西省朔州市 联通
83 124.167.253.94 124.167.253.94 山西省朔州市怀仁县 新时空网吧
84 124.167.253.95 124.167.253.101 山西省朔州市 联通
85 124.167.253.102 124.167.253.102 山西省朔州市怀仁县 合众网吧
86 124.167.253.103 124.167.253.117 山西省朔州市 联通
87 124.167.253.118 124.167.253.118 山西省朔州市怀仁县 宇通乃求网吧
88 124.167.253.119 124.167.253.173 山西省朔州市 联通
89 124.167.253.174 124.167.253.174 山西省朔州市怀仁县 王平矿吉利网吧
90 124.167.253.175 124.167.253.209 山西省朔州市 联通
91 124.167.253.210 124.167.253.210 山西省朔州市怀仁县 一夜星空网吧
92 124.167.253.211 124.167.253.213 山西省朔州市 联通
93 124.167.253.214 124.167.253.214 山西省朔州市怀仁县 华宇网吧
94 124.167.253.215 124.167.254.29 山西省朔州市 联通
95 124.167.254.30 124.167.254.30 山西省朔州市山阴县 大宇宙网吧(北环路)
96 124.167.254.31 124.167.255.255 山西省朔州市 联通
97 171.119.192.0 171.119.243.255 山西省朔州市 联通
98 171.119.244.0 171.119.244.255 山西省朔州市山阴县 联通
99 171.119.245.0 171.119.255.255 山西省朔州市 联通
100 183.202.120.0 183.202.120.255 山西省朔州市 移动
101 183.203.138.0 183.203.138.255 山西省朔州市 移动
102 202.97.132.128 202.97.132.255 山西省朔州市 联通
103 202.97.157.0 202.97.157.255 山西省朔州市 联通
104 202.99.218.0 202.99.218.255 山西省朔州市 联通
105 211.93.165.0 211.93.165.0 山西省长治市 /晋中市/朔州市联通
106 211.93.165.2 211.93.165.4 山西省长治市 /晋中市/朔州市联通
107 211.93.165.6 211.93.165.25 山西省长治市 /晋中市/朔州市联通
108 211.93.165.27 211.93.165.31 山西省长治市 /晋中市/朔州市联通
109 211.93.165.33 211.93.165.37 山西省长治市 /晋中市/朔州市联通
110 211.93.165.39 211.93.165.42 山西省长治市 /晋中市/朔州市联通
111 211.93.165.44 211.93.165.44 山西省长治市 /晋中市/朔州市联通
112 211.93.165.84 211.93.165.90 山西省长治市 /晋中市/朔州市联通
113 211.93.165.92 211.93.165.93 山西省长治市 /晋中市/朔州市联通
114 211.93.165.94 211.93.165.94 山西省朔州市 应县会同网吧
115 211.93.165.95 211.93.165.100 山西省长治市 /晋中市/朔州市联通
116 211.93.165.101 211.93.165.101 山西省朔州市 环宇网吧
117 211.93.165.102 211.93.165.103 山西省长治市 /晋中市/朔州市联通
118 211.93.165.105 211.93.165.140 山西省长治市 /晋中市/朔州市联通
119 211.93.165.142 211.93.165.197 山西省长治市 /晋中市/朔州市联通
120 211.93.165.198 211.93.165.198 山西省朔州市怀仁县 海洋网吧
121 211.93.165.199 211.93.165.237 山西省长治市 /晋中市/朔州市联通
122 211.93.165.239 211.93.165.255 山西省长治市 /晋中市/朔州市联通
123 211.142.66.0 211.142.67.33 山西省朔州市 移动
124 211.142.67.34 211.142.67.34 山西省朔州市 山阴县自由空间网吧
125 211.142.67.35 211.142.67.193 山西省朔州市 移动
126 211.142.67.194 211.142.67.194 山西省朔州市 右玉县自由空间网吧
127 211.142.67.195 211.142.67.212 山西省朔州市 移动
128 211.142.67.213 211.142.67.213 山西省朔州市怀仁县 金沙滩镇小红网吧
129 211.142.67.214 211.142.67.214 山西省朔州市怀仁县 新时空网吧
130 211.142.67.215 211.142.67.215 山西省朔州市怀仁县 皓海网吧
131 211.142.67.216 211.142.67.216 山西省朔州市怀仁县 天子网吧
132 211.142.67.217 211.142.67.221 山西省朔州市 移动
133 211.142.67.222 211.142.67.222 山西省朔州市怀仁县 国益酒店
134 211.142.67.223 211.142.70.23 山西省朔州市 移动
135 211.142.70.24 211.142.70.24 山西省朔州市怀仁县 南七里网吧
136 211.142.70.25 211.142.70.27 山西省朔州市 移动
137 211.142.70.28 211.142.70.28 山西省朔州市怀仁县 金沙滩网吧
138 211.142.70.29 211.142.70.29 山西省朔州市怀仁县 国益大酒店
139 211.142.70.30 211.142.70.80 山西省朔州市 移动
140 211.142.70.81 211.142.70.81 山西省朔州市怀仁县 闪电网吧
141 211.142.70.82 211.142.70.206 山西省朔州市 移动
142 211.142.70.207 211.142.70.207 山西省朔州市 自由空间连锁网吧
143 211.142.70.208 211.142.70.208 山西省朔州市 自由空间
144 211.142.70.209 211.142.70.209 山西省朔州市 怀仁自由空间(千缘店)
145 211.142.70.210 211.142.71.113 山西省朔州市 移动
146 211.142.71.114 211.142.71.114 山西省朔州市 怀仁县芒果快捷酒店
147 211.142.71.115 211.142.71.255 山西省朔州市 移动
148 218.26.53.0 218.26.53.255 山西省朔州市 联通
149 218.26.92.0 218.26.92.25 山西省朔州市 联通
150 218.26.92.26 218.26.92.26 山西省朔州市怀仁县 海洋网吧
151 218.26.92.27 218.26.92.177 山西省朔州市 联通
152 218.26.92.178 218.26.92.178 山西省朔州市怀仁县 神州网城
153 218.26.92.179 218.26.92.181 山西省朔州市 联通
154 218.26.92.182 218.26.92.182 山西省朔州市怀仁县 再回首网游部落
155 218.26.92.183 218.26.94.57 山西省朔州市 联通
156 218.26.94.58 218.26.94.58 山西省朔州市怀仁县 鑫鑫网缘
157 218.26.94.59 218.26.94.65 山西省朔州市 联通
158 218.26.94.66 218.26.94.66 山西省朔州市怀仁县 新时空网吧
159 218.26.94.67 218.26.96.255 山西省朔州市 联通
160 218.26.188.0 218.26.189.82 山西省朔州市 联通
161 218.26.189.83 218.26.189.83 山西省朔州市 城区E部落网吧
162 218.26.189.84 218.26.189.100 山西省朔州市 联通
163 218.26.189.101 218.26.189.101 山西省朔州市 城区天顺网吧
164 218.26.189.102 218.26.189.106 山西省朔州市 联通
165 218.26.189.107 218.26.189.107 山西省朔州市 马邑文化广场金山城网吧
166 218.26.189.108 218.26.189.255 山西省朔州市 联通
167 218.26.190.0 218.26.190.197 山西省朔州市怀仁县 联通
168 218.26.190.198 218.26.190.198 山西省朔州市怀仁县 聚贤网吧
169 218.26.190.199 218.26.190.201 山西省朔州市怀仁县 联通
170 218.26.190.202 218.26.190.202 山西省朔州市怀仁县 E时代广场
171 218.26.190.203 218.26.190.221 山西省朔州市怀仁县 联通
172 218.26.190.222 218.26.190.222 山西省朔州市怀仁县 东方网城2部
173 218.26.190.223 218.26.190.233 山西省朔州市怀仁县 联通
174 218.26.190.234 218.26.190.234 山西省朔州市怀仁县 神头第二发电厂
175 218.26.190.235 218.26.190.255 山西省朔州市怀仁县 联通
176 218.26.191.0 218.26.191.121 山西省朔州市 联通
177 218.26.191.122 218.26.191.122 山西省朔州市 应县联众网吧
178 218.26.191.123 218.26.191.141 山西省朔州市 联通
179 218.26.191.142 218.26.191.142 山西省朔州市 朔城区金如山网吧
180 218.26.191.143 218.26.191.153 山西省朔州市 联通
181 218.26.191.154 218.26.191.154 山西省朔州市怀仁县 网吧公用光纤
182 218.26.191.155 218.26.191.201 山西省朔州市 联通
183 218.26.191.202 218.26.191.202 山西省朔州市 山西大同大学朔州师范分校
184 218.26.191.203 218.26.191.203 山西省朔州市 雁北师院朔州分院
185 218.26.191.204 218.26.191.213 山西省朔州市 联通
186 218.26.191.214 218.26.191.214 山西省朔州市 怀仁网吧公用出口
187 218.26.191.215 218.26.191.255 山西省朔州市 联通
188 218.26.245.65 218.26.245.65 山西省朔州市怀仁县 网友沙龙2部网吧
189 218.26.245.66 218.26.245.66 山西省朔州市怀仁县 网友沙龙1部
190 218.26.245.67 218.26.245.67 山西省朔州市怀仁县 青苹果网吧
191 218.26.245.69 218.26.245.69 山西省朔州市怀仁县 鑫鑫网缘
192 218.26.245.71 218.26.245.71 山西省朔州市怀仁县 神州网吧
193 218.26.245.72 218.26.245.72 山西省朔州市怀仁县 雨诺网吧
194 218.26.245.76 218.26.245.76 山西省朔州市怀仁县 南立交康乐园网吧
195 218.26.245.78 218.26.245.78 山西省朔州市怀仁县 夏日来网吧
196 218.26.245.79 218.26.245.79 山西省朔州市怀仁县 北斗星双网超速网吧
197 218.26.245.80 218.26.245.80 山西省朔州市怀仁县 二道坡自由地带网吧
198 218.26.245.81 218.26.245.81 山西省朔州市怀仁县 东方网吧3部
199 218.26.245.83 218.26.245.83 山西省朔州市怀仁县 东方网城新华店
200 218.26.245.85 218.26.245.85 山西省朔州市怀仁县 线龙心网吧
201 218.26.245.86 218.26.245.86 山西省朔州市怀仁县 鹅毛口红人网吧
202 218.26.245.148 218.26.245.148 山西省朔州市 山阴县至尊网吧
203 219.147.37.0 219.147.37.37 山西省朔州市怀仁县 电信
204 219.147.37.38 219.147.37.38 山西省朔州市怀仁县 神州网吧
205 219.147.37.39 219.147.37.41 山西省朔州市怀仁县 电信
206 219.147.37.42 219.147.37.42 山西省朔州市怀仁县 网友沙龙二部
207 219.147.37.43 219.147.37.43 山西省朔州市怀仁县 慧云网络科技
208 219.147.37.44 219.147.37.53 山西省朔州市怀仁县 电信
209 219.147.37.54 219.147.37.54 山西省朔州市怀仁县 神州网吧
210 219.147.37.55 219.147.37.57 山西省朔州市怀仁县 电信
211 219.147.37.58 219.147.37.58 山西省朔州市怀仁县 网友沙龙2部
212 219.147.37.59 219.147.37.61 山西省朔州市怀仁县 电信
213 219.147.37.62 219.147.37.62 山西省朔州市怀仁县 新时空网吧
214 219.147.37.63 219.147.37.78 山西省朔州市怀仁县 电信
215 219.147.37.79 219.147.37.79 山西省朔州市怀仁县 慧云网络
216 219.147.37.80 219.147.37.131 山西省朔州市怀仁县 电信
217 219.147.37.132 219.147.37.132 山西省朔州市怀仁县 名佳饭店旁慧云网络科技
218 219.147.37.133 219.147.37.133 山西省朔州市怀仁县 电信
219 219.147.37.134 219.147.37.134 山西省朔州市怀仁县 小雨点网吧
220 219.147.37.135 219.147.37.169 山西省朔州市怀仁县 电信
221 219.147.37.170 219.147.37.170 山西省朔州市 朔城区老槐树网吧(现代商城南门)
222 219.147.37.171 219.147.37.217 山西省朔州市怀仁县 电信
223 219.147.37.218 219.147.37.218 山西省朔州市怀仁县 华宇网吧
224 219.147.37.219 219.147.37.221 山西省朔州市怀仁县 电信
225 219.147.37.222 219.147.37.222 山西省朔州市怀仁县 龙心网吧
226 219.147.37.223 219.147.37.225 山西省朔州市怀仁县 电信
227 219.147.37.226 219.147.37.226 山西省朔州市怀仁县 北斗星网吧
228 219.147.37.227 219.147.37.233 山西省朔州市怀仁县 电信
229 219.147.37.234 219.147.37.234 山西省朔州市怀仁县 北方网络休闲会所
230 219.147.37.235 219.147.37.253 山西省朔州市怀仁县 电信
231 219.147.37.254 219.147.37.254 山西省朔州市怀仁县 东方超速网城
232 219.147.37.255 219.147.38.5 山西省朔州市怀仁县 电信
233 219.147.38.6 219.147.38.6 山西省朔州市怀仁县 齐天网吧
234 219.147.38.7 219.147.38.7 山西省朔州市怀仁县 北斗星网吧
235 219.147.38.8 219.147.38.36 山西省朔州市怀仁县 电信
236 219.147.38.37 219.147.38.37 山西省朔州市怀仁县 挑战者网吧
237 219.147.38.38 219.147.38.66 山西省朔州市怀仁县 电信
238 219.147.38.67 219.147.38.67 山西省朔州市怀仁县 飞越时空网吧
239 219.147.38.68 219.147.38.68 山西省朔州市怀仁县 启迪网吧
240 219.147.38.69 219.147.38.69 山西省朔州市怀仁县 星宇网吧
241 219.147.38.70 219.147.38.70 山西省朔州市怀仁县 闪电超级网吧
242 219.147.38.71 219.147.38.71 山西省朔州市怀仁县 电信
243 219.147.38.72 219.147.38.72 山西省朔州市怀仁县 北斗星网吧
244 219.147.38.73 219.147.38.73 山西省朔州市怀仁县 电信
245 219.147.38.74 219.147.38.74 山西省朔州市怀仁县 浩海缘网吧
246 219.147.38.75 219.147.38.75 山西省朔州市怀仁县 小雨点网吧
247 219.147.38.76 219.147.38.79 山西省朔州市怀仁县 电信
248 219.147.38.80 219.147.38.80 山西省朔州市怀仁县 东方网吧2部
249 219.147.38.81 219.147.38.85 山西省朔州市怀仁县 电信
250 219.147.38.86 219.147.38.86 山西省朔州市怀仁县 天缘网吧
251 219.147.38.87 219.147.38.87 山西省朔州市怀仁县 一夜星空网吧(山西蒙牛雁门乳业公司对面)
252 219.147.38.88 219.147.38.93 山西省朔州市怀仁县 电信
253 219.147.38.94 219.147.38.94 山西省朔州市怀仁县 极度网吧
254 219.147.38.95 219.147.38.105 山西省朔州市怀仁县 电信
255 219.147.38.106 219.147.38.106 山西省朔州市怀仁县 同舟网吧
256 219.147.38.107 219.147.38.111 山西省朔州市怀仁县 电信
257 219.147.38.112 219.147.38.112 山西省朔州市 新屿新网吧(开发北路)
258 219.147.38.113 219.147.38.114 山西省朔州市怀仁县 电信
259 219.147.38.115 219.147.38.115 山西省朔州市怀仁县 星海网吧
260 219.147.38.116 219.147.38.116 山西省朔州市怀仁县 河头路口天缘网吧
261 219.147.38.117 219.147.38.118 山西省朔州市怀仁县 电信
262 219.147.38.119 219.147.38.119 山西省朔州市怀仁县 东方网城新华店
263 219.147.38.120 219.147.38.122 山西省朔州市怀仁县 电信
264 219.147.38.123 219.147.38.123 山西省朔州市怀仁县 鑫鑫网缘
265 219.147.38.124 219.147.38.124 山西省朔州市怀仁县 五里滩E园网吧
266 219.147.38.125 219.147.38.205 山西省朔州市怀仁县 电信
267 219.147.38.206 219.147.38.206 山西省朔州市怀仁县 宇通乃求网吧
268 219.147.38.207 219.147.38.255 山西省朔州市怀仁县 电信
269 219.149.142.128 219.149.142.255 山西省朔州市 电信
270 219.149.188.0 219.149.188.128 山西省朔州市 电信
271 219.149.188.129 219.149.188.129 山西省朔州市怀仁县 海洋网吧
272 219.149.188.130 219.149.188.166 山西省朔州市 电信
273 219.149.188.167 219.149.188.168 山西省朔州市 烟草公司
274 219.149.188.169 219.149.188.177 山西省朔州市 电信
275 219.149.188.178 219.149.188.178 山西省朔州市怀仁县 新时空网吧
276 219.149.188.179 219.149.188.213 山西省朔州市 电信
277 219.149.188.214 219.149.188.214 山西省朔州市怀仁县 聚贤网吧
278 219.149.188.215 219.149.188.217 山西省朔州市 电信
279 219.149.188.218 219.149.188.218 山西省朔州市 E时代广场
280 219.149.188.219 219.149.188.221 山西省朔州市 电信
281 219.149.188.222 219.149.188.222 山西省朔州市怀仁县 龙心网吧
282 219.149.188.223 219.149.188.225 山西省朔州市 电信
283 219.149.188.226 219.149.188.226 山西省朔州市怀仁县 启迪网吧
284 219.149.188.227 219.149.188.236 山西省朔州市 电信
285 219.149.188.237 219.149.188.237 山西省朔州市怀仁县 飞越时空网吧
286 219.149.188.238 219.149.188.255 山西省朔州市 电信
287 222.37.131.0 222.37.133.255 山西省朔州市 中移铁通