ip地址查询

朔州市IP地址列表

朔州市网吧IP地址列表

在下面输入您要查询IP地址段范围的地理位置,点击查询

请输入地理位置:
最多只能列出前1000条IP信息,更详细的ip列表信息请用上边的查询按钮进入
序号 IP 起始地址 IP 结束地址 所在位置信息 电子地图
1 59.48.176.0 59.48.207.1 山西省朔州市 电信
2 59.48.207.2 59.48.207.2 山西省朔州市 怀仁县宁嘉宾馆
3 59.48.207.3 59.48.207.255 山西省朔州市 电信
4 60.223.205.0 60.223.205.133 山西省朔州市 联通
5 60.223.205.134 60.223.205.134 山西省朔州市 怀仁温州服装城
6 60.223.205.135 60.223.206.255 山西省朔州市 联通
7 60.223.209.0 60.223.210.255 山西省朔州市 联通
8 60.223.225.164 60.223.225.164 山西省朔州市 榆次市校园路熙川网吧
9 60.223.242.0 60.223.242.255 山西省朔州市 联通
10 61.240.62.0 61.240.63.255 山西省朔州市 联通
11 123.73.0.0 123.73.15.255 山西省朔州市 中移铁通
12 123.73.116.0 123.73.119.255 山西省朔州市 中移铁通
13 123.73.124.0 123.73.124.255 山西省朔州市怀仁县 中移铁通
14 123.73.252.0 123.73.253.255 山西省朔州市 中移铁通
15 123.175.0.0 123.175.25.255 山西省朔州市 电信
16 123.175.26.0 123.175.26.255 山西省朔州市山阴县 电信
17 123.175.27.0 123.175.29.255 山西省朔州市 电信
18 123.175.39.0 123.175.39.255 山西省朔州市右玉县 电信
19 123.175.45.0 123.175.45.255 山西省朔州市怀仁县 电信
20 123.175.46.0 123.175.46.255 山西省朔州市 电信
21 123.175.47.0 123.175.47.255 山西省朔州市山阴县 电信
22 123.175.48.0 123.175.48.255 山西省朔州市应县 电信
23 123.175.49.0 123.175.97.255 山西省朔州市 电信
24 123.175.98.0 123.175.98.255 山西省朔州市怀仁县 电信
25 123.175.99.0 123.175.127.255 山西省朔州市 电信
26 124.167.0.0 124.167.7.255 山西省朔州市 联通
27 124.167.8.0 124.167.8.255 山西省朔州市应县 联通
28 124.167.9.0 124.167.68.255 山西省朔州市 联通
29 124.167.69.0 124.167.69.255 山西省朔州市应县 联通
30 124.167.70.0 124.167.79.255 山西省朔州市 联通
31 124.167.80.0 124.167.80.255 山西省朔州市右玉县 联通
32 124.167.81.0 124.167.111.255 山西省朔州市 联通
33 124.167.112.0 124.167.112.255 山西省朔州市平鲁区 联通
34 124.167.113.0 124.167.141.255 山西省朔州市 联通
35 124.167.142.0 124.167.142.255 山西省朔州市应县 联通
36 124.167.143.0 124.167.173.255 山西省朔州市 联通
37 124.167.174.0 124.167.174.255 山西省朔州市怀仁县 联通
38 124.167.175.0 124.167.196.255 山西省朔州市 联通
39 124.167.197.0 124.167.197.255 山西省朔州市怀仁县 联通
40 124.167.198.0 124.167.221.255 山西省朔州市 联通
41 124.167.222.0 124.167.222.255 山西省朔州市 网宿科技股份有限公司联通CDN节点
42 124.167.223.0 124.167.223.109 山西省朔州市 联通
43 124.167.223.110 124.167.223.110 山西省朔州市怀仁县 银河电竞网咖
44 124.167.223.111 124.167.223.141 山西省朔州市 联通
45 124.167.223.142 124.167.223.142 山西省朔州市怀仁县 神州网吧
46 124.167.223.143 124.167.226.129 山西省朔州市 联通
47 124.167.226.130 124.167.226.131 山西省朔州市怀仁县 自由地带网吧
48 124.167.226.132 124.167.231.255 山西省朔州市 联通
49 124.167.233.0 124.167.240.41 山西省朔州市 联通
50 124.167.240.42 124.167.240.42 山西省朔州市 朔城区紫日网吧
51 124.167.240.43 124.167.243.5 山西省朔州市 联通
52 124.167.243.6 124.167.243.6 山西省朔州市怀仁县 同舟网吧
53 124.167.243.7 124.167.243.66 山西省朔州市 联通
54 124.167.243.67 124.167.243.67 山西省朔州市怀仁县 青苹果网吧
55 124.167.243.68 124.167.243.69 山西省朔州市 联通
56 124.167.243.70 124.167.243.70 山西省朔州市怀仁县 新靓点网络空间网吧
57 124.167.243.71 124.167.243.77 山西省朔州市 联通
58 124.167.243.78 124.167.243.78 山西省朔州市怀仁县 夏日来网吧
59 124.167.243.79 124.167.243.79 山西省朔州市 联通
60 124.167.243.80 124.167.243.80 山西省朔州市怀仁县 自由地带网吧
61 124.167.243.81 124.167.243.82 山西省朔州市 联通
62 124.167.243.83 124.167.243.83 山西省朔州市怀仁县 东方超速网城
63 124.167.243.84 124.167.243.107 山西省朔州市 联通
64 124.167.243.108 124.167.243.108 山西省朔州市怀仁县 北方网络休闲中心
65 124.167.243.109 124.167.243.115 山西省朔州市 联通
66 124.167.243.116 124.167.243.116 山西省朔州市怀仁县 云冈大酒店
67 124.167.243.117 124.167.243.120 山西省朔州市 联通
68 124.167.243.121 124.167.243.121 山西省朔州市怀仁县 新春宾馆
69 124.167.243.122 124.167.243.124 山西省朔州市 联通
70 124.167.243.125 124.167.243.125 山西省朔州市怀仁县 金盛宾馆
71 124.167.243.126 124.167.243.145 山西省朔州市 联通
72 124.167.243.146 124.167.243.146 山西省朔州市怀仁县 东方超速网城
73 124.167.243.147 124.167.243.197 山西省朔州市 联通
74 124.167.243.198 124.167.243.198 山西省朔州市怀仁县 2011海洋网吧
75 124.167.243.199 124.167.246.149 山西省朔州市 联通
76 124.167.246.150 124.167.246.150 山西省朔州市怀仁县 世纪网吧
77 124.167.246.151 124.167.248.237 山西省朔州市 联通
78 124.167.248.238 124.167.248.238 山西省朔州市 朔城区春天网吧
79 124.167.248.239 124.167.253.13 山西省朔州市 联通
80 124.167.253.14 124.167.253.14 山西省朔州市怀仁县 飞度网吧
81 124.167.253.15 124.167.253.45 山西省朔州市 联通
82 124.167.253.46 124.167.253.46 山西省朔州市怀仁县 金沙滩小红网吧
83 124.167.253.47 124.167.253.49 山西省朔州市 联通
84 124.167.253.50 124.167.253.50 山西省朔州市怀仁县 鹅毛口网络文化站(云中镇中街村)
85 124.167.253.51 124.167.253.93 山西省朔州市 联通
86 124.167.253.94 124.167.253.94 山西省朔州市怀仁县 新时空网吧
87 124.167.253.95 124.167.253.101 山西省朔州市 联通
88 124.167.253.102 124.167.253.102 山西省朔州市怀仁县 合众网吧
89 124.167.253.103 124.167.253.106 山西省朔州市 联通
90 124.167.253.107 124.167.253.107 山西省朔州市怀仁县 同舟网吧
91 124.167.253.108 124.167.253.117 山西省朔州市 联通
92 124.167.253.118 124.167.253.118 山西省朔州市怀仁县 宇通乃求网吧
93 124.167.253.119 124.167.253.173 山西省朔州市 联通
94 124.167.253.174 124.167.253.174 山西省朔州市怀仁县 王平矿吉利网吧
95 124.167.253.175 124.167.253.209 山西省朔州市 联通
96 124.167.253.210 124.167.253.210 山西省朔州市怀仁县 一夜星空网吧
97 124.167.253.211 124.167.253.213 山西省朔州市 联通
98 124.167.253.214 124.167.253.214 山西省朔州市怀仁县 华宇网吧
99 124.167.253.215 124.167.254.29 山西省朔州市 联通
100 124.167.254.30 124.167.254.30 山西省朔州市山阴县 大宇宙网吧(北环路)
101 124.167.254.31 124.167.255.255 山西省朔州市 联通
102 171.119.192.0 171.119.243.255 山西省朔州市 联通
103 171.119.244.0 171.119.244.255 山西省朔州市山阴县 联通
104 171.119.245.0 171.119.255.255 山西省朔州市 联通
105 183.200.240.0 183.200.255.255 山西省朔州市 移动
106 183.202.120.0 183.202.127.255 山西省朔州市 移动
107 183.202.248.0 183.202.255.255 山西省朔州市 移动
108 183.203.138.0 183.203.138.255 山西省朔州市 移动
109 202.97.132.128 202.97.132.255 山西省朔州市 联通
110 202.97.157.0 202.97.157.255 山西省朔州市 联通
111 202.99.218.0 202.99.218.255 山西省朔州市 联通
112 211.93.165.0 211.93.165.0 山西省长治市 /晋中市/朔州市联通
113 211.93.165.2 211.93.165.4 山西省长治市 /晋中市/朔州市联通
114 211.93.165.6 211.93.165.25 山西省长治市 /晋中市/朔州市联通
115 211.93.165.27 211.93.165.31 山西省长治市 /晋中市/朔州市联通
116 211.93.165.33 211.93.165.37 山西省长治市 /晋中市/朔州市联通
117 211.93.165.39 211.93.165.42 山西省长治市 /晋中市/朔州市联通
118 211.93.165.44 211.93.165.44 山西省长治市 /晋中市/朔州市联通
119 211.93.165.84 211.93.165.90 山西省长治市 /晋中市/朔州市联通
120 211.93.165.92 211.93.165.93 山西省长治市 /晋中市/朔州市联通
121 211.93.165.94 211.93.165.94 山西省朔州市 应县会同网吧
122 211.93.165.95 211.93.165.100 山西省长治市 /晋中市/朔州市联通
123 211.93.165.101 211.93.165.101 山西省朔州市 环宇网吧
124 211.93.165.102 211.93.165.103 山西省长治市 /晋中市/朔州市联通
125 211.93.165.105 211.93.165.140 山西省长治市 /晋中市/朔州市联通
126 211.93.165.142 211.93.165.197 山西省长治市 /晋中市/朔州市联通
127 211.93.165.198 211.93.165.198 山西省朔州市怀仁县 海洋网吧
128 211.93.165.199 211.93.165.237 山西省长治市 /晋中市/朔州市联通
129 211.93.165.239 211.93.165.255 山西省长治市 /晋中市/朔州市联通
130 211.142.66.0 211.142.67.33 山西省朔州市 移动
131 211.142.67.34 211.142.67.34 山西省朔州市 山阴县自由空间网吧
132 211.142.67.35 211.142.67.193 山西省朔州市 移动
133 211.142.67.194 211.142.67.194 山西省朔州市 右玉县自由空间网吧
134 211.142.67.195 211.142.67.212 山西省朔州市 移动
135 211.142.67.213 211.142.67.213 山西省朔州市怀仁县 金沙滩镇小红网吧
136 211.142.67.214 211.142.67.214 山西省朔州市怀仁县 新时空网吧
137 211.142.67.215 211.142.67.215 山西省朔州市怀仁县 皓海网吧
138 211.142.67.216 211.142.67.216 山西省朔州市怀仁县 天子网吧
139 211.142.67.217 211.142.67.221 山西省朔州市 移动
140 211.142.67.222 211.142.67.222 山西省朔州市怀仁县 国益酒店
141 211.142.67.223 211.142.70.23 山西省朔州市 移动
142 211.142.70.24 211.142.70.24 山西省朔州市怀仁县 南七里网吧
143 211.142.70.25 211.142.70.27 山西省朔州市 移动
144 211.142.70.28 211.142.70.28 山西省朔州市怀仁县 金沙滩网吧
145 211.142.70.29 211.142.70.29 山西省朔州市怀仁县 国益大酒店
146 211.142.70.30 211.142.70.80 山西省朔州市 移动
147 211.142.70.81 211.142.70.81 山西省朔州市怀仁县 闪电网吧
148 211.142.70.82 211.142.70.206 山西省朔州市 移动
149 211.142.70.207 211.142.70.207 山西省朔州市 自由空间连锁网吧
150 211.142.70.208 211.142.70.208 山西省朔州市 自由空间
151 211.142.70.209 211.142.70.209 山西省朔州市 怀仁自由空间(千缘店)
152 211.142.70.210 211.142.71.113 山西省朔州市 移动
153 211.142.71.114 211.142.71.114 山西省朔州市 怀仁县芒果快捷酒店
154 211.142.71.115 211.142.71.255 山西省朔州市 移动
155 218.26.53.0 218.26.53.255 山西省朔州市 联通
156 218.26.92.0 218.26.92.25 山西省朔州市 联通
157 218.26.92.26 218.26.92.26 山西省朔州市怀仁县 海洋网吧
158 218.26.92.27 218.26.92.177 山西省朔州市 联通
159 218.26.92.178 218.26.92.178 山西省朔州市怀仁县 神州网城
160 218.26.92.179 218.26.92.181 山西省朔州市 联通
161 218.26.92.182 218.26.92.182 山西省朔州市怀仁县 再回首网游部落
162 218.26.92.183 218.26.94.57 山西省朔州市 联通
163 218.26.94.58 218.26.94.58 山西省朔州市怀仁县 鑫鑫网缘
164 218.26.94.59 218.26.94.65 山西省朔州市 联通
165 218.26.94.66 218.26.94.66 山西省朔州市怀仁县 新时空网吧
166 218.26.94.67 218.26.96.255 山西省朔州市 联通
167 218.26.188.0 218.26.189.82 山西省朔州市 联通
168 218.26.189.83 218.26.189.83 山西省朔州市 城区E部落网吧
169 218.26.189.84 218.26.189.100 山西省朔州市 联通
170 218.26.189.101 218.26.189.101 山西省朔州市 城区天顺网吧
171 218.26.189.102 218.26.189.106 山西省朔州市 联通
172 218.26.189.107 218.26.189.107 山西省朔州市 马邑文化广场金山城网吧
173 218.26.189.108 218.26.189.255 山西省朔州市 联通
174 218.26.190.0 218.26.190.197 山西省朔州市怀仁县 联通
175 218.26.190.198 218.26.190.198 山西省朔州市怀仁县 聚贤网吧
176 218.26.190.199 218.26.190.201 山西省朔州市怀仁县 联通
177 218.26.190.202 218.26.190.202 山西省朔州市怀仁县 E时代广场
178 218.26.190.203 218.26.190.221 山西省朔州市怀仁县 联通
179 218.26.190.222 218.26.190.222 山西省朔州市怀仁县 东方网城2部
180 218.26.190.223 218.26.190.233 山西省朔州市怀仁县 联通
181 218.26.190.234 218.26.190.234 山西省朔州市怀仁县 神头第二发电厂
182 218.26.190.235 218.26.190.255 山西省朔州市怀仁县 联通
183 218.26.191.0 218.26.191.121 山西省朔州市 联通
184 218.26.191.122 218.26.191.122 山西省朔州市 应县联众网吧
185 218.26.191.123 218.26.191.141 山西省朔州市 联通
186 218.26.191.142 218.26.191.142 山西省朔州市 朔城区金如山网吧
187 218.26.191.143 218.26.191.153 山西省朔州市 联通
188 218.26.191.154 218.26.191.154 山西省朔州市怀仁县 网吧公用光纤
189 218.26.191.155 218.26.191.201 山西省朔州市 联通
190 218.26.191.202 218.26.191.202 山西省朔州市 山西大同大学朔州师范分校
191 218.26.191.203 218.26.191.203 山西省朔州市 雁北师院朔州分院
192 218.26.191.204 218.26.191.213 山西省朔州市 联通
193 218.26.191.214 218.26.191.214 山西省朔州市 怀仁网吧公用出口
194 218.26.191.215 218.26.191.255 山西省朔州市 联通
195 218.26.245.65 218.26.245.65 山西省朔州市怀仁县 网友沙龙2部网吧
196 218.26.245.66 218.26.245.66 山西省朔州市怀仁县 网友沙龙1部
197 218.26.245.67 218.26.245.67 山西省朔州市怀仁县 青苹果网吧
198 218.26.245.69 218.26.245.69 山西省朔州市怀仁县 鑫鑫网缘
199 218.26.245.71 218.26.245.71 山西省朔州市怀仁县 神州网吧
200 218.26.245.72 218.26.245.72 山西省朔州市怀仁县 雨诺网吧
201 218.26.245.76 218.26.245.76 山西省朔州市怀仁县 南立交康乐园网吧
202 218.26.245.78 218.26.245.78 山西省朔州市怀仁县 夏日来网吧
203 218.26.245.79 218.26.245.79 山西省朔州市怀仁县 北斗星双网超速网吧
204 218.26.245.80 218.26.245.80 山西省朔州市怀仁县 二道坡自由地带网吧
205 218.26.245.81 218.26.245.81 山西省朔州市怀仁县 东方网吧3部
206 218.26.245.83 218.26.245.83 山西省朔州市怀仁县 东方网城新华店
207 218.26.245.85 218.26.245.85 山西省朔州市怀仁县 线龙心网吧
208 218.26.245.86 218.26.245.86 山西省朔州市怀仁县 鹅毛口红人网吧
209 218.26.245.148 218.26.245.148 山西省朔州市 山阴县至尊网吧
210 219.147.37.0 219.147.37.37 山西省朔州市怀仁县 电信
211 219.147.37.38 219.147.37.38 山西省朔州市怀仁县 神州网吧
212 219.147.37.39 219.147.37.41 山西省朔州市怀仁县 电信
213 219.147.37.42 219.147.37.42 山西省朔州市怀仁县 网友沙龙二部
214 219.147.37.43 219.147.37.43 山西省朔州市怀仁县 慧云网络科技
215 219.147.37.44 219.147.37.53 山西省朔州市怀仁县 电信
216 219.147.37.54 219.147.37.54 山西省朔州市怀仁县 神州网吧
217 219.147.37.55 219.147.37.57 山西省朔州市怀仁县 电信
218 219.147.37.58 219.147.37.58 山西省朔州市怀仁县 网友沙龙2部
219 219.147.37.59 219.147.37.61 山西省朔州市怀仁县 电信
220 219.147.37.62 219.147.37.62 山西省朔州市怀仁县 新时空网吧
221 219.147.37.63 219.147.37.78 山西省朔州市怀仁县 电信
222 219.147.37.79 219.147.37.79 山西省朔州市怀仁县 慧云网络
223 219.147.37.80 219.147.37.131 山西省朔州市怀仁县 电信
224 219.147.37.132 219.147.37.132 山西省朔州市怀仁县 名佳饭店旁慧云网络科技
225 219.147.37.133 219.147.37.133 山西省朔州市怀仁县 电信
226 219.147.37.134 219.147.37.134 山西省朔州市怀仁县 小雨点网吧
227 219.147.37.135 219.147.37.169 山西省朔州市怀仁县 电信
228 219.147.37.170 219.147.37.170 山西省朔州市 朔城区老槐树网吧(现代商城南门)
229 219.147.37.171 219.147.37.217 山西省朔州市怀仁县 电信
230 219.147.37.218 219.147.37.218 山西省朔州市怀仁县 华宇网吧
231 219.147.37.219 219.147.37.221 山西省朔州市怀仁县 电信
232 219.147.37.222 219.147.37.222 山西省朔州市怀仁县 龙心网吧
233 219.147.37.223 219.147.37.225 山西省朔州市怀仁县 电信
234 219.147.37.226 219.147.37.226 山西省朔州市怀仁县 北斗星网吧
235 219.147.37.227 219.147.37.233 山西省朔州市怀仁县 电信
236 219.147.37.234 219.147.37.234 山西省朔州市怀仁县 北方网络休闲会所
237 219.147.37.235 219.147.37.253 山西省朔州市怀仁县 电信
238 219.147.37.254 219.147.37.254 山西省朔州市怀仁县 东方超速网城
239 219.147.37.255 219.147.38.5 山西省朔州市怀仁县 电信
240 219.147.38.6 219.147.38.6 山西省朔州市怀仁县 齐天网吧
241 219.147.38.7 219.147.38.7 山西省朔州市怀仁县 北斗星网吧
242 219.147.38.8 219.147.38.36 山西省朔州市怀仁县 电信
243 219.147.38.37 219.147.38.37 山西省朔州市怀仁县 挑战者网吧
244 219.147.38.38 219.147.38.66 山西省朔州市怀仁县 电信
245 219.147.38.67 219.147.38.67 山西省朔州市怀仁县 飞越时空网吧
246 219.147.38.68 219.147.38.68 山西省朔州市怀仁县 启迪网吧
247 219.147.38.69 219.147.38.69 山西省朔州市怀仁县 星宇网吧
248 219.147.38.70 219.147.38.70 山西省朔州市怀仁县 闪电超级网吧
249 219.147.38.71 219.147.38.71 山西省朔州市怀仁县 电信
250 219.147.38.72 219.147.38.72 山西省朔州市怀仁县 北斗星网吧
251 219.147.38.73 219.147.38.73 山西省朔州市怀仁县 电信
252 219.147.38.74 219.147.38.74 山西省朔州市怀仁县 浩海缘网吧
253 219.147.38.75 219.147.38.75 山西省朔州市怀仁县 小雨点网吧
254 219.147.38.76 219.147.38.79 山西省朔州市怀仁县 电信
255 219.147.38.80 219.147.38.80 山西省朔州市怀仁县 东方网吧2部
256 219.147.38.81 219.147.38.85 山西省朔州市怀仁县 电信
257 219.147.38.86 219.147.38.86 山西省朔州市怀仁县 天缘网吧
258 219.147.38.87 219.147.38.87 山西省朔州市怀仁县 一夜星空网吧(山西蒙牛雁门乳业公司对面)
259 219.147.38.88 219.147.38.93 山西省朔州市怀仁县 电信
260 219.147.38.94 219.147.38.94 山西省朔州市怀仁县 极度网吧
261 219.147.38.95 219.147.38.105 山西省朔州市怀仁县 电信
262 219.147.38.106 219.147.38.106 山西省朔州市怀仁县 同舟网吧
263 219.147.38.107 219.147.38.111 山西省朔州市怀仁县 电信
264 219.147.38.112 219.147.38.112 山西省朔州市 新屿新网吧(开发北路)
265 219.147.38.113 219.147.38.114 山西省朔州市怀仁县 电信
266 219.147.38.115 219.147.38.115 山西省朔州市怀仁县 星海网吧
267 219.147.38.116 219.147.38.116 山西省朔州市怀仁县 河头路口天缘网吧
268 219.147.38.117 219.147.38.118 山西省朔州市怀仁县 电信
269 219.147.38.119 219.147.38.119 山西省朔州市怀仁县 东方网城新华店
270 219.147.38.120 219.147.38.122 山西省朔州市怀仁县 电信
271 219.147.38.123 219.147.38.123 山西省朔州市怀仁县 鑫鑫网缘
272 219.147.38.124 219.147.38.124 山西省朔州市怀仁县 五里滩E园网吧
273 219.147.38.125 219.147.38.205 山西省朔州市怀仁县 电信
274 219.147.38.206 219.147.38.206 山西省朔州市怀仁县 宇通乃求网吧
275 219.147.38.207 219.147.38.255 山西省朔州市怀仁县 电信
276 219.149.142.128 219.149.142.255 山西省朔州市 电信
277 219.149.188.0 219.149.188.128 山西省朔州市 电信
278 219.149.188.129 219.149.188.129 山西省朔州市怀仁县 海洋网吧
279 219.149.188.130 219.149.188.166 山西省朔州市 电信
280 219.149.188.167 219.149.188.168 山西省朔州市 烟草公司
281 219.149.188.169 219.149.188.177 山西省朔州市 电信
282 219.149.188.178 219.149.188.178 山西省朔州市怀仁县 新时空网吧
283 219.149.188.179 219.149.188.213 山西省朔州市 电信
284 219.149.188.214 219.149.188.214 山西省朔州市怀仁县 聚贤网吧
285 219.149.188.215 219.149.188.217 山西省朔州市 电信
286 219.149.188.218 219.149.188.218 山西省朔州市 E时代广场
287 219.149.188.219 219.149.188.221 山西省朔州市 电信
288 219.149.188.222 219.149.188.222 山西省朔州市怀仁县 龙心网吧
289 219.149.188.223 219.149.188.225 山西省朔州市 电信
290 219.149.188.226 219.149.188.226 山西省朔州市怀仁县 启迪网吧
291 219.149.188.227 219.149.188.236 山西省朔州市 电信
292 219.149.188.237 219.149.188.237 山西省朔州市怀仁县 飞越时空网吧
293 219.149.188.238 219.149.188.255 山西省朔州市 电信
294 222.37.131.0 222.37.133.255 山西省朔州市 中移铁通