ip地址查询

朔州市IP地址列表

朔州市网吧IP地址列表

在下面输入您要查询IP地址段范围的地理位置,点击查询

请输入地理位置:
最多只能列出前1000条IP信息,更详细的ip列表信息请用上边的查询按钮进入
序号 IP 起始地址 IP 结束地址 所在位置信息 电子地图
1 59.48.176.0 59.48.207.1 山西省朔州市 电信
2 59.48.207.2 59.48.207.2 山西省朔州市 怀仁县宁嘉宾馆
3 59.48.207.3 59.48.207.255 山西省朔州市 电信
4 60.223.205.0 60.223.205.133 山西省朔州市 联通
5 60.223.205.134 60.223.205.134 山西省朔州市 怀仁温州服装城
6 60.223.205.135 60.223.206.255 山西省朔州市 联通
7 60.223.209.0 60.223.210.255 山西省朔州市 联通
8 60.223.225.164 60.223.225.164 山西省朔州市 榆次市校园路熙川网吧
9 60.223.242.0 60.223.242.255 山西省朔州市 联通
10 61.240.62.0 61.240.63.255 山西省朔州市 联通
11 123.73.0.0 123.73.15.255 山西省朔州市 中移铁通
12 123.73.116.0 123.73.119.255 山西省朔州市 中移铁通
13 123.73.124.0 123.73.124.255 山西省朔州市怀仁县 中移铁通
14 123.73.252.0 123.73.253.255 山西省朔州市 中移铁通
15 123.175.0.0 123.175.25.255 山西省朔州市 电信
16 123.175.26.0 123.175.26.255 山西省朔州市山阴县 电信
17 123.175.27.0 123.175.29.255 山西省朔州市 电信
18 123.175.39.0 123.175.39.255 山西省朔州市右玉县 电信
19 123.175.45.0 123.175.45.255 山西省朔州市怀仁县 电信
20 123.175.46.0 123.175.46.255 山西省朔州市 电信
21 123.175.47.0 123.175.47.255 山西省朔州市山阴县 电信
22 123.175.48.0 123.175.48.255 山西省朔州市应县 电信
23 123.175.49.0 123.175.97.255 山西省朔州市 电信
24 123.175.98.0 123.175.98.255 山西省朔州市怀仁县 电信
25 123.175.99.0 123.175.127.255 山西省朔州市 电信
26 124.167.0.0 124.167.7.255 山西省朔州市 联通
27 124.167.8.0 124.167.8.255 山西省朔州市应县 联通
28 124.167.9.0 124.167.68.255 山西省朔州市 联通
29 124.167.69.0 124.167.69.255 山西省朔州市应县 联通
30 124.167.70.0 124.167.79.255 山西省朔州市 联通
31 124.167.80.0 124.167.80.255 山西省朔州市右玉县 联通
32 124.167.81.0 124.167.111.255 山西省朔州市 联通
33 124.167.112.0 124.167.112.255 山西省朔州市平鲁区 联通
34 124.167.113.0 124.167.141.255 山西省朔州市 联通
35 124.167.142.0 124.167.142.255 山西省朔州市应县 联通
36 124.167.143.0 124.167.173.255 山西省朔州市 联通
37 124.167.174.0 124.167.174.255 山西省朔州市怀仁县 联通
38 124.167.175.0 124.167.196.255 山西省朔州市 联通
39 124.167.197.0 124.167.197.255 山西省朔州市怀仁县 联通
40 124.167.198.0 124.167.221.255 山西省朔州市 联通
41 124.167.222.0 124.167.222.255 山西省朔州市 网宿科技股份有限公司联通CDN节点
42 124.167.223.0 124.167.226.129 山西省朔州市 联通
43 124.167.226.130 124.167.226.131 山西省朔州市怀仁县 自由地带网吧
44 124.167.226.132 124.167.231.255 山西省朔州市 联通
45 124.167.233.0 124.167.240.41 山西省朔州市 联通
46 124.167.240.42 124.167.240.42 山西省朔州市 朔城区紫日网吧
47 124.167.240.43 124.167.243.5 山西省朔州市 联通
48 124.167.243.6 124.167.243.6 山西省朔州市怀仁县 同舟网吧
49 124.167.243.7 124.167.243.66 山西省朔州市 联通
50 124.167.243.67 124.167.243.67 山西省朔州市怀仁县 青苹果网吧
51 124.167.243.68 124.167.243.69 山西省朔州市 联通
52 124.167.243.70 124.167.243.70 山西省朔州市怀仁县 新靓点网络空间网吧
53 124.167.243.71 124.167.243.77 山西省朔州市 联通
54 124.167.243.78 124.167.243.78 山西省朔州市怀仁县 夏日来网吧
55 124.167.243.79 124.167.243.79 山西省朔州市 联通
56 124.167.243.80 124.167.243.80 山西省朔州市怀仁县 自由地带网吧
57 124.167.243.81 124.167.243.82 山西省朔州市 联通
58 124.167.243.83 124.167.243.83 山西省朔州市怀仁县 东方超速网城
59 124.167.243.84 124.167.243.107 山西省朔州市 联通
60 124.167.243.108 124.167.243.108 山西省朔州市怀仁县 北方网络休闲中心
61 124.167.243.109 124.167.243.115 山西省朔州市 联通
62 124.167.243.116 124.167.243.116 山西省朔州市怀仁县 云冈大酒店
63 124.167.243.117 124.167.243.120 山西省朔州市 联通
64 124.167.243.121 124.167.243.121 山西省朔州市怀仁县 新春宾馆
65 124.167.243.122 124.167.243.124 山西省朔州市 联通
66 124.167.243.125 124.167.243.125 山西省朔州市怀仁县 金盛宾馆
67 124.167.243.126 124.167.243.145 山西省朔州市 联通
68 124.167.243.146 124.167.243.146 山西省朔州市怀仁县 东方超速网城
69 124.167.243.147 124.167.243.197 山西省朔州市 联通
70 124.167.243.198 124.167.243.198 山西省朔州市怀仁县 2011海洋网吧
71 124.167.243.199 124.167.246.149 山西省朔州市 联通
72 124.167.246.150 124.167.246.150 山西省朔州市怀仁县 世纪网吧
73 124.167.246.151 124.167.248.237 山西省朔州市 联通
74 124.167.248.238 124.167.248.238 山西省朔州市 朔城区春天网吧
75 124.167.248.239 124.167.253.13 山西省朔州市 联通
76 124.167.253.14 124.167.253.14 山西省朔州市怀仁县 飞度网吧
77 124.167.253.15 124.167.253.45 山西省朔州市 联通
78 124.167.253.46 124.167.253.46 山西省朔州市怀仁县 金沙滩小红网吧
79 124.167.253.47 124.167.253.49 山西省朔州市 联通
80 124.167.253.50 124.167.253.50 山西省朔州市怀仁县 鹅毛口网络文化站(云中镇中街村)
81 124.167.253.51 124.167.253.93 山西省朔州市 联通
82 124.167.253.94 124.167.253.94 山西省朔州市怀仁县 新时空网吧
83 124.167.253.95 124.167.253.101 山西省朔州市 联通
84 124.167.253.102 124.167.253.102 山西省朔州市怀仁县 合众网吧
85 124.167.253.103 124.167.253.117 山西省朔州市 联通
86 124.167.253.118 124.167.253.118 山西省朔州市怀仁县 宇通乃求网吧
87 124.167.253.119 124.167.253.173 山西省朔州市 联通
88 124.167.253.174 124.167.253.174 山西省朔州市怀仁县 王平矿吉利网吧
89 124.167.253.175 124.167.253.209 山西省朔州市 联通
90 124.167.253.210 124.167.253.210 山西省朔州市怀仁县 一夜星空网吧
91 124.167.253.211 124.167.253.213 山西省朔州市 联通
92 124.167.253.214 124.167.253.214 山西省朔州市怀仁县 华宇网吧
93 124.167.253.215 124.167.254.29 山西省朔州市 联通
94 124.167.254.30 124.167.254.30 山西省朔州市山阴县 大宇宙网吧(北环路)
95 124.167.254.31 124.167.255.255 山西省朔州市 联通
96 171.119.192.0 171.119.243.255 山西省朔州市 联通
97 171.119.244.0 171.119.244.255 山西省朔州市山阴县 联通
98 171.119.245.0 171.119.255.255 山西省朔州市 联通
99 183.202.120.0 183.202.120.255 山西省朔州市 移动
100 183.203.138.0 183.203.138.255 山西省朔州市 移动
101 202.97.132.128 202.97.132.255 山西省朔州市 联通
102 202.97.157.0 202.97.157.255 山西省朔州市 联通
103 202.99.218.0 202.99.218.255 山西省朔州市 联通
104 211.93.165.0 211.93.165.0 山西省长治市 /晋中市/朔州市联通
105 211.93.165.2 211.93.165.4 山西省长治市 /晋中市/朔州市联通
106 211.93.165.6 211.93.165.25 山西省长治市 /晋中市/朔州市联通
107 211.93.165.27 211.93.165.31 山西省长治市 /晋中市/朔州市联通
108 211.93.165.33 211.93.165.37 山西省长治市 /晋中市/朔州市联通
109 211.93.165.39 211.93.165.42 山西省长治市 /晋中市/朔州市联通
110 211.93.165.44 211.93.165.44 山西省长治市 /晋中市/朔州市联通
111 211.93.165.84 211.93.165.90 山西省长治市 /晋中市/朔州市联通
112 211.93.165.92 211.93.165.93 山西省长治市 /晋中市/朔州市联通
113 211.93.165.94 211.93.165.94 山西省朔州市 应县会同网吧
114 211.93.165.95 211.93.165.100 山西省长治市 /晋中市/朔州市联通
115 211.93.165.101 211.93.165.101 山西省朔州市 环宇网吧
116 211.93.165.102 211.93.165.103 山西省长治市 /晋中市/朔州市联通
117 211.93.165.105 211.93.165.140 山西省长治市 /晋中市/朔州市联通
118 211.93.165.142 211.93.165.197 山西省长治市 /晋中市/朔州市联通
119 211.93.165.198 211.93.165.198 山西省朔州市怀仁县 海洋网吧
120 211.93.165.199 211.93.165.237 山西省长治市 /晋中市/朔州市联通
121 211.93.165.239 211.93.165.255 山西省长治市 /晋中市/朔州市联通
122 211.142.66.0 211.142.67.33 山西省朔州市 移动
123 211.142.67.34 211.142.67.34 山西省朔州市 山阴县自由空间网吧
124 211.142.67.35 211.142.67.193 山西省朔州市 移动
125 211.142.67.194 211.142.67.194 山西省朔州市 右玉县自由空间网吧
126 211.142.67.195 211.142.67.212 山西省朔州市 移动
127 211.142.67.213 211.142.67.213 山西省朔州市怀仁县 金沙滩镇小红网吧
128 211.142.67.214 211.142.67.214 山西省朔州市怀仁县 新时空网吧
129 211.142.67.215 211.142.67.215 山西省朔州市怀仁县 皓海网吧
130 211.142.67.216 211.142.67.216 山西省朔州市怀仁县 天子网吧
131 211.142.67.217 211.142.67.221 山西省朔州市 移动
132 211.142.67.222 211.142.67.222 山西省朔州市怀仁县 国益酒店
133 211.142.67.223 211.142.70.23 山西省朔州市 移动
134 211.142.70.24 211.142.70.24 山西省朔州市怀仁县 南七里网吧
135 211.142.70.25 211.142.70.27 山西省朔州市 移动
136 211.142.70.28 211.142.70.28 山西省朔州市怀仁县 金沙滩网吧
137 211.142.70.29 211.142.70.29 山西省朔州市怀仁县 国益大酒店
138 211.142.70.30 211.142.70.80 山西省朔州市 移动
139 211.142.70.81 211.142.70.81 山西省朔州市怀仁县 闪电网吧
140 211.142.70.82 211.142.70.206 山西省朔州市 移动
141 211.142.70.207 211.142.70.207 山西省朔州市 自由空间连锁网吧
142 211.142.70.208 211.142.70.208 山西省朔州市 自由空间
143 211.142.70.209 211.142.70.209 山西省朔州市 怀仁自由空间(千缘店)
144 211.142.70.210 211.142.71.113 山西省朔州市 移动
145 211.142.71.114 211.142.71.114 山西省朔州市 怀仁县芒果快捷酒店
146 211.142.71.115 211.142.71.255 山西省朔州市 移动
147 218.26.53.0 218.26.53.255 山西省朔州市 联通
148 218.26.92.0 218.26.92.25 山西省朔州市 联通
149 218.26.92.26 218.26.92.26 山西省朔州市怀仁县 海洋网吧
150 218.26.92.27 218.26.92.177 山西省朔州市 联通
151 218.26.92.178 218.26.92.178 山西省朔州市怀仁县 神州网城
152 218.26.92.179 218.26.92.181 山西省朔州市 联通
153 218.26.92.182 218.26.92.182 山西省朔州市怀仁县 再回首网游部落
154 218.26.92.183 218.26.94.57 山西省朔州市 联通
155 218.26.94.58 218.26.94.58 山西省朔州市怀仁县 鑫鑫网缘
156 218.26.94.59 218.26.94.65 山西省朔州市 联通
157 218.26.94.66 218.26.94.66 山西省朔州市怀仁县 新时空网吧
158 218.26.94.67 218.26.96.255 山西省朔州市 联通
159 218.26.188.0 218.26.189.82 山西省朔州市 联通
160 218.26.189.83 218.26.189.83 山西省朔州市 城区E部落网吧
161 218.26.189.84 218.26.189.100 山西省朔州市 联通
162 218.26.189.101 218.26.189.101 山西省朔州市 城区天顺网吧
163 218.26.189.102 218.26.189.106 山西省朔州市 联通
164 218.26.189.107 218.26.189.107 山西省朔州市 马邑文化广场金山城网吧
165 218.26.189.108 218.26.189.255 山西省朔州市 联通
166 218.26.190.0 218.26.190.197 山西省朔州市怀仁县 联通
167 218.26.190.198 218.26.190.198 山西省朔州市怀仁县 聚贤网吧
168 218.26.190.199 218.26.190.201 山西省朔州市怀仁县 联通
169 218.26.190.202 218.26.190.202 山西省朔州市怀仁县 E时代广场
170 218.26.190.203 218.26.190.221 山西省朔州市怀仁县 联通
171 218.26.190.222 218.26.190.222 山西省朔州市怀仁县 东方网城2部
172 218.26.190.223 218.26.190.233 山西省朔州市怀仁县 联通
173 218.26.190.234 218.26.190.234 山西省朔州市怀仁县 神头第二发电厂
174 218.26.190.235 218.26.190.255 山西省朔州市怀仁县 联通
175 218.26.191.0 218.26.191.121 山西省朔州市 联通
176 218.26.191.122 218.26.191.122 山西省朔州市 应县联众网吧
177 218.26.191.123 218.26.191.141 山西省朔州市 联通
178 218.26.191.142 218.26.191.142 山西省朔州市 朔城区金如山网吧
179 218.26.191.143 218.26.191.153 山西省朔州市 联通
180 218.26.191.154 218.26.191.154 山西省朔州市怀仁县 网吧公用光纤
181 218.26.191.155 218.26.191.201 山西省朔州市 联通
182 218.26.191.202 218.26.191.202 山西省朔州市 山西大同大学朔州师范分校
183 218.26.191.203 218.26.191.203 山西省朔州市 雁北师院朔州分院
184 218.26.191.204 218.26.191.213 山西省朔州市 联通
185 218.26.191.214 218.26.191.214 山西省朔州市 怀仁网吧公用出口
186 218.26.191.215 218.26.191.255 山西省朔州市 联通
187 218.26.245.65 218.26.245.65 山西省朔州市怀仁县 网友沙龙2部网吧
188 218.26.245.66 218.26.245.66 山西省朔州市怀仁县 网友沙龙1部
189 218.26.245.67 218.26.245.67 山西省朔州市怀仁县 青苹果网吧
190 218.26.245.69 218.26.245.69 山西省朔州市怀仁县 鑫鑫网缘
191 218.26.245.71 218.26.245.71 山西省朔州市怀仁县 神州网吧
192 218.26.245.72 218.26.245.72 山西省朔州市怀仁县 雨诺网吧
193 218.26.245.76 218.26.245.76 山西省朔州市怀仁县 南立交康乐园网吧
194 218.26.245.78 218.26.245.78 山西省朔州市怀仁县 夏日来网吧
195 218.26.245.79 218.26.245.79 山西省朔州市怀仁县 北斗星双网超速网吧
196 218.26.245.80 218.26.245.80 山西省朔州市怀仁县 二道坡自由地带网吧
197 218.26.245.81 218.26.245.81 山西省朔州市怀仁县 东方网吧3部
198 218.26.245.83 218.26.245.83 山西省朔州市怀仁县 东方网城新华店
199 218.26.245.85 218.26.245.85 山西省朔州市怀仁县 线龙心网吧
200 218.26.245.86 218.26.245.86 山西省朔州市怀仁县 鹅毛口红人网吧
201 218.26.245.148 218.26.245.148 山西省朔州市 山阴县至尊网吧
202 219.147.37.0 219.147.37.37 山西省朔州市怀仁县 电信
203 219.147.37.38 219.147.37.38 山西省朔州市怀仁县 神州网吧
204 219.147.37.39 219.147.37.41 山西省朔州市怀仁县 电信
205 219.147.37.42 219.147.37.42 山西省朔州市怀仁县 网友沙龙二部
206 219.147.37.43 219.147.37.43 山西省朔州市怀仁县 慧云网络科技
207 219.147.37.44 219.147.37.53 山西省朔州市怀仁县 电信
208 219.147.37.54 219.147.37.54 山西省朔州市怀仁县 神州网吧
209 219.147.37.55 219.147.37.57 山西省朔州市怀仁县 电信
210 219.147.37.58 219.147.37.58 山西省朔州市怀仁县 网友沙龙2部
211 219.147.37.59 219.147.37.61 山西省朔州市怀仁县 电信
212 219.147.37.62 219.147.37.62 山西省朔州市怀仁县 新时空网吧
213 219.147.37.63 219.147.37.78 山西省朔州市怀仁县 电信
214 219.147.37.79 219.147.37.79 山西省朔州市怀仁县 慧云网络
215 219.147.37.80 219.147.37.131 山西省朔州市怀仁县 电信
216 219.147.37.132 219.147.37.132 山西省朔州市怀仁县 名佳饭店旁慧云网络科技
217 219.147.37.133 219.147.37.133 山西省朔州市怀仁县 电信
218 219.147.37.134 219.147.37.134 山西省朔州市怀仁县 小雨点网吧
219 219.147.37.135 219.147.37.169 山西省朔州市怀仁县 电信
220 219.147.37.170 219.147.37.170 山西省朔州市 朔城区老槐树网吧(现代商城南门)
221 219.147.37.171 219.147.37.217 山西省朔州市怀仁县 电信
222 219.147.37.218 219.147.37.218 山西省朔州市怀仁县 华宇网吧
223 219.147.37.219 219.147.37.221 山西省朔州市怀仁县 电信
224 219.147.37.222 219.147.37.222 山西省朔州市怀仁县 龙心网吧
225 219.147.37.223 219.147.37.225 山西省朔州市怀仁县 电信
226 219.147.37.226 219.147.37.226 山西省朔州市怀仁县 北斗星网吧
227 219.147.37.227 219.147.37.233 山西省朔州市怀仁县 电信
228 219.147.37.234 219.147.37.234 山西省朔州市怀仁县 北方网络休闲会所
229 219.147.37.235 219.147.37.253 山西省朔州市怀仁县 电信
230 219.147.37.254 219.147.37.254 山西省朔州市怀仁县 东方超速网城
231 219.147.37.255 219.147.38.5 山西省朔州市怀仁县 电信
232 219.147.38.6 219.147.38.6 山西省朔州市怀仁县 齐天网吧
233 219.147.38.7 219.147.38.7 山西省朔州市怀仁县 北斗星网吧
234 219.147.38.8 219.147.38.36 山西省朔州市怀仁县 电信
235 219.147.38.37 219.147.38.37 山西省朔州市怀仁县 挑战者网吧
236 219.147.38.38 219.147.38.66 山西省朔州市怀仁县 电信
237 219.147.38.67 219.147.38.67 山西省朔州市怀仁县 飞越时空网吧
238 219.147.38.68 219.147.38.68 山西省朔州市怀仁县 启迪网吧
239 219.147.38.69 219.147.38.69 山西省朔州市怀仁县 星宇网吧
240 219.147.38.70 219.147.38.70 山西省朔州市怀仁县 闪电超级网吧
241 219.147.38.71 219.147.38.71 山西省朔州市怀仁县 电信
242 219.147.38.72 219.147.38.72 山西省朔州市怀仁县 北斗星网吧
243 219.147.38.73 219.147.38.73 山西省朔州市怀仁县 电信
244 219.147.38.74 219.147.38.74 山西省朔州市怀仁县 浩海缘网吧
245 219.147.38.75 219.147.38.75 山西省朔州市怀仁县 小雨点网吧
246 219.147.38.76 219.147.38.79 山西省朔州市怀仁县 电信
247 219.147.38.80 219.147.38.80 山西省朔州市怀仁县 东方网吧2部
248 219.147.38.81 219.147.38.85 山西省朔州市怀仁县 电信
249 219.147.38.86 219.147.38.86 山西省朔州市怀仁县 天缘网吧
250 219.147.38.87 219.147.38.87 山西省朔州市怀仁县 一夜星空网吧(山西蒙牛雁门乳业公司对面)
251 219.147.38.88 219.147.38.93 山西省朔州市怀仁县 电信
252 219.147.38.94 219.147.38.94 山西省朔州市怀仁县 极度网吧
253 219.147.38.95 219.147.38.105 山西省朔州市怀仁县 电信
254 219.147.38.106 219.147.38.106 山西省朔州市怀仁县 同舟网吧
255 219.147.38.107 219.147.38.111 山西省朔州市怀仁县 电信
256 219.147.38.112 219.147.38.112 山西省朔州市 新屿新网吧(开发北路)
257 219.147.38.113 219.147.38.114 山西省朔州市怀仁县 电信
258 219.147.38.115 219.147.38.115 山西省朔州市怀仁县 星海网吧
259 219.147.38.116 219.147.38.116 山西省朔州市怀仁县 河头路口天缘网吧
260 219.147.38.117 219.147.38.118 山西省朔州市怀仁县 电信
261 219.147.38.119 219.147.38.119 山西省朔州市怀仁县 东方网城新华店
262 219.147.38.120 219.147.38.122 山西省朔州市怀仁县 电信
263 219.147.38.123 219.147.38.123 山西省朔州市怀仁县 鑫鑫网缘
264 219.147.38.124 219.147.38.124 山西省朔州市怀仁县 五里滩E园网吧
265 219.147.38.125 219.147.38.205 山西省朔州市怀仁县 电信
266 219.147.38.206 219.147.38.206 山西省朔州市怀仁县 宇通乃求网吧
267 219.147.38.207 219.147.38.255 山西省朔州市怀仁县 电信
268 219.149.142.128 219.149.142.255 山西省朔州市 电信
269 219.149.188.0 219.149.188.128 山西省朔州市 电信
270 219.149.188.129 219.149.188.129 山西省朔州市怀仁县 海洋网吧
271 219.149.188.130 219.149.188.166 山西省朔州市 电信
272 219.149.188.167 219.149.188.168 山西省朔州市 烟草公司
273 219.149.188.169 219.149.188.177 山西省朔州市 电信
274 219.149.188.178 219.149.188.178 山西省朔州市怀仁县 新时空网吧
275 219.149.188.179 219.149.188.213 山西省朔州市 电信
276 219.149.188.214 219.149.188.214 山西省朔州市怀仁县 聚贤网吧
277 219.149.188.215 219.149.188.217 山西省朔州市 电信
278 219.149.188.218 219.149.188.218 山西省朔州市 E时代广场
279 219.149.188.219 219.149.188.221 山西省朔州市 电信
280 219.149.188.222 219.149.188.222 山西省朔州市怀仁县 龙心网吧
281 219.149.188.223 219.149.188.225 山西省朔州市 电信
282 219.149.188.226 219.149.188.226 山西省朔州市怀仁县 启迪网吧
283 219.149.188.227 219.149.188.236 山西省朔州市 电信
284 219.149.188.237 219.149.188.237 山西省朔州市怀仁县 飞越时空网吧
285 219.149.188.238 219.149.188.255 山西省朔州市 电信
286 222.37.131.0 222.37.133.255 山西省朔州市 中移铁通