ip地址查询

忻州市IP地址列表

忻州市网吧IP地址列表

在下面输入您要查询IP地址段范围的地理位置,点击查询

请输入地理位置:
最多只能列出前1000条IP信息,更详细的ip列表信息请用上边的查询按钮进入
序号 IP 起始地址 IP 结束地址 所在位置信息 电子地图
1 59.48.48.0 59.48.56.255 山西省忻州市 电信
2 59.48.57.0 59.48.57.255 山西省忻州市原平市 电信
3 59.48.58.0 59.48.66.11 山西省忻州市 电信
4 59.48.66.12 59.48.66.12 山西省忻州市河曲县 赵个跑网吧
5 59.48.66.13 59.48.66.255 山西省忻州市 电信
6 59.48.67.0 59.48.69.255 山西省忻州市原平市 电信
7 59.48.70.0 59.48.90.5 山西省忻州市 电信
8 59.48.90.6 59.48.90.6 山西省忻州市 天天网吧(寿阳县新南关街一号)
9 59.48.90.7 59.48.90.255 山西省忻州市 电信
10 61.233.141.0 61.233.141.255 山西省忻州市原平市 中移铁通
11 61.237.147.201 61.237.147.201 山西省忻州市 新潮网吧
12 61.237.153.0 61.237.153.255 山西省忻州市 中移铁通
13 61.240.56.0 61.240.57.255 山西省忻州市 联通
14 110.183.0.0 110.183.52.255 山西省忻州市 电信
15 110.183.53.0 110.183.53.255 山西省忻州市原平市 电信
16 110.183.54.0 110.183.135.255 山西省忻州市 电信
17 110.183.136.0 110.183.136.255 山西省忻州市偏关县 电信
18 110.183.137.0 110.183.137.255 山西省忻州市 电信
19 110.183.138.0 110.183.138.255 山西省忻州市河曲县 电信
20 110.183.139.0 110.183.153.255 山西省忻州市 电信
21 110.183.154.0 110.183.154.255 山西省忻州市代县 电信
22 110.183.155.0 110.183.192.255 山西省忻州市 电信
23 110.183.193.0 110.183.193.255 山西省忻州市神池县 电信
24 110.183.194.0 110.183.251.255 山西省忻州市 电信
25 110.183.252.0 110.183.252.255 山西省忻州市原平市 电信
26 110.183.253.0 110.183.255.255 山西省忻州市 电信
27 113.27.96.0 113.27.96.255 山西省忻州市 电信
28 118.77.140.0 118.77.140.255 山西省忻州市 联通
29 118.79.0.0 118.79.29.255 山西省忻州市 联通
30 118.79.30.0 118.79.30.255 山西省忻州市代县 联通
31 118.79.31.0 118.79.36.255 山西省忻州市 联通
32 118.79.37.0 118.79.37.255 山西省忻州市定襄县 联通
33 118.79.38.0 118.79.45.255 山西省忻州市 联通
34 118.79.46.0 118.79.46.255 山西省忻州市五寨县 联通
35 118.79.47.0 118.79.64.255 山西省忻州市 联通
36 118.79.65.0 118.79.65.255 山西省忻州市河曲县 联通
37 118.79.66.0 118.79.143.255 山西省忻州市 联通
38 118.79.144.0 118.79.144.255 山西省忻州市五台县 联通
39 118.79.145.0 118.79.145.255 山西省忻州市 联通
40 118.79.146.0 118.79.146.255 山西省忻州市五台县 联通
41 118.79.147.0 118.79.158.255 山西省忻州市 联通
42 118.79.159.0 118.79.159.255 山西省忻州市代县 联通
43 118.79.160.0 118.79.202.255 山西省忻州市 联通
44 118.79.203.0 118.79.203.255 山西省忻州市繁峙县 联通
45 118.79.204.0 118.79.206.255 山西省忻州市 联通
46 118.79.207.0 118.79.207.255 山西省忻州市五寨县 联通
47 118.79.208.0 118.79.255.255 山西省忻州市 联通
48 123.73.108.0 123.73.111.255 山西省忻州市 中移铁通
49 123.73.120.0 123.73.123.255 山西省忻州市 中移铁通
50 123.73.232.0 123.73.239.255 山西省忻州市 中移铁通
51 123.175.34.0 123.175.38.255 山西省忻州市 电信
52 123.175.40.0 123.175.42.255 山西省忻州市 电信
53 123.175.43.0 123.175.43.255 山西省忻州市原平市 电信
54 123.175.44.0 123.175.44.255 山西省忻州市 电信
55 124.163.0.0 124.163.7.255 山西省忻州市 联通
56 124.163.8.0 124.163.8.255 山西省忻州市原平市 联通
57 124.163.9.0 124.163.11.255 山西省忻州市 联通
58 124.163.12.0 124.163.12.255 山西省忻州市保德县 联通
59 124.163.13.0 124.163.19.255 山西省忻州市 联通
60 124.163.20.0 124.163.20.255 山西省忻州市原平市 联通
61 124.163.21.0 124.163.23.255 山西省忻州市 联通
62 124.163.24.0 124.163.25.255 山西省忻州市宁武县 联通
63 124.163.26.0 124.163.26.255 山西省忻州市 联通
64 124.163.27.0 124.163.27.255 山西省忻州市宁武县 联通
65 124.163.28.0 124.163.54.255 山西省忻州市 联通
66 124.163.55.0 124.163.55.255 山西省忻州市河曲县 联通
67 124.163.56.0 124.163.56.255 山西省忻州市 联通
68 124.163.57.0 124.163.57.255 山西省忻州市保德县 联通
69 124.163.58.0 124.163.87.255 山西省忻州市 联通
70 124.163.88.0 124.163.88.255 山西省忻州市繁峙县 联通
71 124.163.89.0 124.163.114.255 山西省忻州市 联通
72 124.163.115.0 124.163.115.255 山西省忻州市定襄县 联通
73 124.163.116.0 124.163.145.255 山西省忻州市 联通
74 124.163.146.0 124.163.146.255 山西省忻州市五台县 联通
75 124.163.147.0 124.163.154.255 山西省忻州市 联通
76 124.163.155.0 124.163.158.255 山西省忻州市原平市 联通
77 124.163.159.0 124.163.163.159 山西省忻州市 联通
78 124.163.163.160 124.163.163.160 山西省忻州市 刘萧网吧
79 124.163.163.161 124.163.170.255 山西省忻州市 联通
80 124.163.171.0 124.163.171.255 山西省忻州市原平市 联通
81 124.163.172.0 124.163.174.255 山西省忻州市 联通
82 124.163.175.0 124.163.175.255 山西省忻州市宁武县 联通
83 124.163.176.0 124.163.176.255 山西省忻州市 联通
84 124.163.177.0 124.163.177.255 山西省忻州市宁武县 联通
85 124.163.178.0 124.163.184.255 山西省忻州市 联通
86 124.163.185.0 124.163.185.255 山西省忻州市五寨县 联通
87 124.163.186.0 124.163.220.255 山西省忻州市 联通
88 124.163.221.0 124.163.221.255 山西省忻州市 网宿科技联通CDN节点
89 124.163.222.0 124.163.224.1 山西省忻州市 联通
90 124.163.224.2 124.163.224.2 山西省忻州市 瑞龙国际大酒店
91 124.163.224.3 124.163.225.15 山西省忻州市 联通
92 124.163.225.16 124.163.225.16 山西省忻州市 金玉阳光大酒店
93 124.163.225.17 124.163.229.5 山西省忻州市 联通
94 124.163.229.6 124.163.229.6 山西省忻州市 五台县豆村镇伊妹儿网吧
95 124.163.229.7 124.163.231.59 山西省忻州市 联通
96 124.163.231.60 124.163.231.60 山西省忻州市原平市 雨达网吧(崞阳正街)
97 124.163.231.61 124.163.231.82 山西省忻州市 联通
98 124.163.231.83 124.163.231.83 山西省忻州市原平市 海轩天新网吧(崞阳镇)
99 124.163.231.84 124.163.232.255 山西省忻州市 联通
100 124.163.234.0 124.163.236.6 山西省忻州市 联通
101 124.163.236.7 124.163.236.7 山西省忻州市偏关县 华兴网吧
102 124.163.236.8 124.163.237.255 山西省忻州市 联通
103 124.163.238.0 124.163.238.255 山西省忻州市神池县 联通
104 124.163.239.0 124.163.242.72 山西省忻州市 联通
105 124.163.242.73 124.163.242.73 山西省忻州市繁峙县 砂河镇深蓝网吧
106 124.163.242.74 124.163.245.33 山西省忻州市 联通
107 124.163.245.34 124.163.245.34 山西省忻州市五寨县 时代网吧
108 124.163.245.35 124.163.245.255 山西省忻州市 联通
109 124.163.246.0 124.163.246.41 山西省忻州市宁武县 联通
110 124.163.246.42 124.163.246.43 山西省忻州市宁武县 E时代网吧
111 124.163.246.44 124.163.246.255 山西省忻州市宁武县 联通
112 124.163.247.0 124.163.248.197 山西省忻州市 联通
113 124.163.248.198 124.163.248.198 山西省忻州市繁峙县 砂河镇成远网吧
114 124.163.248.199 124.163.250.255 山西省忻州市 联通
115 124.163.251.0 124.163.251.40 山西省忻州市代县 联通
116 124.163.251.41 124.163.251.41 山西省忻州市代县 枣林镇飞雁网吧
117 124.163.251.42 124.163.251.255 山西省忻州市代县 联通
118 124.163.252.0 124.163.255.255 山西省忻州市 联通
119 124.165.245.0 124.165.245.255 山西省忻州市保德县 联通
120 171.125.0.0 171.125.16.255 山西省忻州市 联通
121 171.125.17.0 171.125.17.255 山西省忻州市原平市 联通
122 171.125.18.0 171.125.44.255 山西省忻州市 联通
123 171.125.45.0 171.125.45.255 山西省忻州市保德县 联通
124 171.125.46.0 171.125.50.255 山西省忻州市 联通
125 171.125.51.0 171.125.51.255 山西省忻州市宁武县 联通
126 171.125.52.0 171.125.65.255 山西省忻州市 联通
127 171.125.66.0 171.125.66.255 山西省忻州市原平市 联通
128 171.125.67.0 171.125.101.255 山西省忻州市 联通
129 171.125.102.0 171.125.102.255 山西省忻州市河曲县 联通
130 171.125.103.0 171.125.137.255 山西省忻州市 联通
131 171.125.138.0 171.125.138.255 山西省忻州市保德县 联通
132 171.125.139.0 171.125.191.255 山西省忻州市 联通
133 183.202.64.0 183.202.74.255 山西省忻州市 移动
134 183.202.76.0 183.202.119.255 山西省忻州市 移动
135 183.202.121.0 183.202.127.255 山西省忻州市 移动
136 183.202.192.0 183.202.233.255 山西省忻州市 移动
137 183.202.234.0 183.202.234.255 山西省忻州市原平市 移动
138 183.202.235.0 183.203.13.53 山西省忻州市 移动
139 183.203.13.54 183.203.13.54 山西省忻州市原平市 移动
140 183.203.13.55 183.203.31.255 山西省忻州市 移动
141 202.97.132.0 202.97.132.127 山西省忻州市 联通
142 202.99.205.0 202.99.205.255 山西省忻州市 联通
143 202.99.216.0 202.99.216.255 山西省忻州市 联通
144 202.207.136.0 202.207.139.255 山西省忻州市 忻州师范学院
145 211.90.82.46 211.90.82.46 山西省忻州市 飞弧网吧
146 211.90.82.74 211.90.82.74 山西省忻州市 电力公司
147 211.90.82.118 211.90.82.118 山西省忻州市 长城网吧
148 211.93.167.51 211.93.167.51 山西省忻州市 飞猫网吧
149 211.93.167.62 211.93.167.62 山西省忻州市原平市 飞天网吧
150 211.93.167.67 211.93.167.67 山西省太原市 忻州市新建路主流网吧
151 211.142.72.0 211.142.73.81 山西省忻州市 移动
152 211.142.73.82 211.142.73.82 山西省忻州市偏关县 自由空间网吧
153 211.142.73.83 211.142.73.165 山西省忻州市 移动
154 211.142.73.166 211.142.73.166 山西省忻州市五寨县 移动公司
155 211.142.73.167 211.142.73.251 山西省忻州市 移动
156 211.142.73.252 211.142.73.252 山西省忻州市原平市 农学院
157 211.142.73.253 211.142.75.34 山西省忻州市 移动
158 211.142.75.35 211.142.75.35 山西省忻州市 五台山南路自由空间网吧先锋店
159 211.142.75.36 211.142.76.33 山西省忻州市 移动
160 211.142.76.34 211.142.76.34 山西省忻州市五寨县 天堂鸟网园
161 211.142.76.35 211.142.76.35 山西省忻州市 移动
162 211.142.76.36 211.142.76.36 山西省忻州市 岢岚县因特网吧
163 211.142.76.37 211.142.76.40 山西省忻州市 移动
164 211.142.76.41 211.142.76.41 山西省忻州市 梦想网吧
165 211.142.76.42 211.142.76.45 山西省忻州市 移动
166 211.142.76.46 211.142.76.46 山西省忻州市 和平路自由空间连锁网吧
167 211.142.76.47 211.142.76.47 山西省忻州市 自由空间网吧(和平西路店)
168 211.142.76.48 211.142.76.48 山西省忻州市 汽车站自由空间(先锋店)
169 211.142.76.49 211.142.76.255 山西省忻州市 移动
170 211.142.77.0 211.142.77.6 山西省忻州市原平市 移动
171 211.142.77.7 211.142.77.7 山西省忻州市原平市 自由空间连锁网吧(神通店)
172 211.142.77.8 211.142.77.10 山西省忻州市原平市 移动
173 211.142.77.11 211.142.77.11 山西省忻州市 新建路赛博网吧(剧院旁)
174 211.142.77.12 211.142.77.14 山西省忻州市原平市 移动
175 211.142.77.15 211.142.77.15 山西省忻州市 和平路阳光网吧(师院东)
176 211.142.77.16 211.142.77.16 山西省忻州市原平市 移动
177 211.142.77.17 211.142.77.17 山西省忻州市 金星网吧
178 211.142.77.18 211.142.77.20 山西省忻州市原平市 移动
179 211.142.77.21 211.142.77.21 山西省忻州市原平市 河曲县黄河西大街自由空间网吧
180 211.142.77.22 211.142.77.22 山西省忻州市 新建路新思维网吧
181 211.142.77.23 211.142.77.23 山西省忻州市原平市 前进西街13号原平农学院
182 211.142.77.24 211.142.77.25 山西省忻州市原平市 移动
183 211.142.77.26 211.142.77.26 山西省忻州市 一网情深网吧(汽车站附近)
184 211.142.77.27 211.142.77.28 山西省忻州市原平市 移动
185 211.142.77.29 211.142.77.29 山西省忻州市 东风剧院对面神州网吧
186 211.142.77.30 211.142.77.255 山西省忻州市原平市 移动
187 211.142.79.0 211.142.80.255 山西省忻州市原平市 移动
188 218.26.44.142 218.26.44.142 山西省忻州市 城门楼一网倾生网吧
189 218.26.45.0 218.26.45.37 山西省忻州市原平市 联通
190 218.26.45.38 218.26.45.38 山西省忻州市原平市 碧海蓝天网吧
191 218.26.45.39 218.26.45.89 山西省忻州市原平市 联通
192 218.26.45.90 218.26.45.90 山西省忻州市原平市 飞翔网吧
193 218.26.45.91 218.26.45.113 山西省忻州市原平市 联通
194 218.26.45.114 218.26.45.114 山西省忻州市原平市 同欣网吧
195 218.26.45.115 218.26.45.177 山西省忻州市原平市 联通
196 218.26.45.178 218.26.45.178 山西省忻州市原平市 动感地带网吧
197 218.26.45.179 218.26.45.245 山西省忻州市原平市 联通
198 218.26.45.246 218.26.45.246 山西省忻州市原平市 崞阳镇开心网吧
199 218.26.45.247 218.26.45.255 山西省忻州市原平市 联通
200 218.26.46.0 218.26.47.9 山西省忻州市 联通
201 218.26.47.10 218.26.47.10 山西省忻州市 金玉阳光大酒店
202 218.26.47.11 218.26.47.61 山西省忻州市 联通
203 218.26.47.62 218.26.47.62 山西省忻州市 五台山南路自由空间网吧先锋店
204 218.26.47.63 218.26.47.109 山西省忻州市 联通
205 218.26.47.110 218.26.47.110 山西省忻州市 天上人间大饭店
206 218.26.47.111 218.26.47.255 山西省忻州市 联通
207 218.26.192.0 218.26.194.17 山西省忻州市 联通
208 218.26.194.18 218.26.194.18 山西省忻州市 飞宇网吧
209 218.26.194.19 218.26.194.61 山西省忻州市 联通
210 218.26.194.62 218.26.194.62 山西省忻州市原平市 碧海蓝天网吧
211 218.26.194.63 218.26.194.86 山西省忻州市 联通
212 218.26.194.87 218.26.194.87 山西省忻州市原平市 步行街网吧
213 218.26.194.88 218.26.194.153 山西省忻州市 联通
214 218.26.194.154 218.26.194.154 山西省忻州市 博飞网吧
215 218.26.194.155 218.26.194.165 山西省忻州市 联通
216 218.26.194.166 218.26.194.166 山西省忻州市 七一北路网通2楼网通家园
217 218.26.194.167 218.26.194.173 山西省忻州市 联通
218 218.26.194.174 218.26.194.174 山西省忻州市河曲县 鲁能电力宿舍(河畔)
219 218.26.194.175 218.26.194.193 山西省忻州市 联通
220 218.26.194.194 218.26.194.194 山西省忻州市 忻府区牲口网吧
221 218.26.194.195 218.26.194.205 山西省忻州市 联通
222 218.26.194.206 218.26.194.206 山西省忻州市 楼楼网吧
223 218.26.194.207 218.26.194.209 山西省忻州市 联通
224 218.26.194.210 218.26.194.210 山西省忻州市 七一路叮叮网吧
225 218.26.194.211 218.26.194.241 山西省忻州市 联通
226 218.26.194.242 218.26.194.242 山西省忻州市河曲县 大电厂忻河宾馆
227 218.26.194.243 218.26.195.74 山西省忻州市 联通
228 218.26.195.75 218.26.195.75 山西省忻州市 和平路新飞网吧
229 218.26.195.76 218.26.195.76 山西省忻州市 联通
230 218.26.195.77 218.26.195.77 山西省忻州市 和平路管家婆网吧
231 218.26.195.78 218.26.195.79 山西省忻州市 联通
232 218.26.195.80 218.26.195.80 山西省忻州市 爽快网吧
233 218.26.195.81 218.26.195.133 山西省忻州市 联通
234 218.26.195.134 218.26.195.134 山西省忻州市 忻府区羊肛网吧
235 218.26.195.135 218.26.195.145 山西省忻州市 联通
236 218.26.195.146 218.26.195.146 山西省忻州市 飞扬网络
237 218.26.195.147 218.26.195.161 山西省忻州市 联通
238 218.26.195.162 218.26.195.162 山西省忻州市 时代广场毛驴网吧
239 218.26.195.163 218.26.195.255 山西省忻州市 联通
240 218.26.236.83 218.26.236.83 山西省忻州市繁峙县 金桥网络
241 218.26.237.0 218.26.237.43 山西省忻州市 联通
242 218.26.237.44 218.26.237.44 山西省忻州市 保德县保德中学
243 218.26.237.45 218.26.237.165 山西省忻州市 联通
244 218.26.237.166 218.26.237.166 山西省忻州市 神池县新人类网吧
245 218.26.237.167 218.26.237.255 山西省忻州市 联通
246 218.26.252.0 218.26.252.121 山西省忻州市 联通
247 218.26.252.122 218.26.252.122 山西省忻州市繁峙县 开心网吧
248 218.26.252.123 218.26.252.165 山西省忻州市 联通
249 218.26.252.166 218.26.252.166 山西省忻州市宁武县 南巷内启明星多媒体世界
250 218.26.252.167 218.26.252.177 山西省忻州市 联通
251 218.26.252.178 218.26.252.178 山西省忻州市宁武县 E时代网吧
252 218.26.252.179 218.26.253.13 山西省忻州市 联通
253 218.26.253.14 218.26.253.14 山西省忻州市 自由空间网吧新潮店
254 218.26.253.15 218.26.253.255 山西省忻州市 联通
255 219.149.141.0 219.149.141.127 山西省忻州市 电信
256 219.149.168.0 219.149.168.141 山西省忻州市 电信
257 219.149.168.142 219.149.168.142 山西省忻州市 七一北路五洲网吧
258 219.149.168.143 219.149.168.145 山西省忻州市 电信
259 219.149.168.146 219.149.168.146 山西省忻州市 赛博网络一部
260 219.149.168.147 219.149.170.24 山西省忻州市 电信
261 219.149.170.25 219.149.170.25 山西省忻州市 团结路五洲网吧
262 219.149.170.26 219.149.170.49 山西省忻州市 电信
263 219.149.170.50 219.149.170.50 山西省忻州市 教育局门口北星网吧
264 219.149.170.51 219.149.170.51 山西省忻州市 师院西巷天梦网吧
265 219.149.170.52 219.149.170.53 山西省忻州市 电信
266 219.149.170.54 219.149.170.54 山西省忻州市 科达网吧
267 219.149.170.55 219.149.170.89 山西省忻州市 电信
268 219.149.170.90 219.149.170.90 山西省忻州市 七一北路碰碰网吧
269 219.149.170.91 219.149.170.160 山西省忻州市 电信
270 219.149.170.161 219.149.170.161 山西省忻州市 新建路新思维网吧
271 219.149.170.162 219.149.170.162 山西省忻州市 电信
272 219.149.170.163 219.149.170.163 山西省忻州市 科达网吧(征费处对面)
273 219.149.170.164 219.149.170.164 山西省忻州市 时代广场肥肥网吧
274 219.149.170.165 219.149.170.169 山西省忻州市 电信
275 219.149.170.170 219.149.170.170 山西省忻州市 塞博网吧
276 219.149.170.171 219.149.170.175 山西省忻州市 电信
277 219.149.170.176 219.149.170.176 山西省忻州市 新建路口飞马网吧
278 219.149.170.177 219.149.170.180 山西省忻州市 电信
279 219.149.170.181 219.149.170.181 山西省忻州市 深阑网吧
280 219.149.170.182 219.149.170.183 山西省忻州市 电信
281 219.149.170.184 219.149.170.184 山西省忻州市 红蚂蚁网吧
282 219.149.170.185 219.149.170.185 山西省忻州市 电信
283 219.149.170.186 219.149.170.186 山西省忻州市 教育局附近超前网吧
284 219.149.170.187 219.149.170.193 山西省忻州市 电信
285 219.149.170.194 219.149.170.194 山西省忻州市 五台县豆村镇伊妹儿网吧
286 219.149.170.195 219.149.170.227 山西省忻州市 电信
287 219.149.170.228 219.149.170.228 山西省忻州市 剧院后赛博网吧
288 219.149.170.229 219.149.170.236 山西省忻州市 电信
289 219.149.170.237 219.149.170.237 山西省忻州市 新建路主流网吧
290 219.149.170.238 219.149.170.241 山西省忻州市 电信
291 219.149.170.242 219.149.170.242 山西省忻州市 新建路口叮叮网吧
292 219.149.170.243 219.149.171.31 山西省忻州市 电信
293 219.149.171.32 219.149.171.32 山西省忻州市 信宇网吧
294 219.149.171.33 219.149.171.39 山西省忻州市 电信
295 219.149.171.40 219.149.171.40 山西省忻州市 山西鹏博士信忻州分公司
296 219.149.171.41 219.149.171.73 山西省忻州市 电信
297 219.149.171.74 219.149.171.74 山西省忻州市 新建路亚飞网吧
298 219.149.171.75 219.149.171.85 山西省忻州市 电信
299 219.149.171.86 219.149.171.86 山西省忻州市 新建路天网网吧
300 219.149.171.87 219.149.171.97 山西省忻州市 电信
301 219.149.171.98 219.149.171.98 山西省忻州市 建设路穿梭网吧
302 219.149.171.99 219.149.171.177 山西省忻州市 电信
303 219.149.171.178 219.149.171.178 山西省忻州市原平市 碧海蓝天网吧
304 219.149.171.179 219.149.171.255 山西省忻州市原平市 电信
305 220.194.176.10 220.194.176.12 山西省忻州市 电力公司
306 222.37.6.0 222.37.6.255 山西省忻州市 中移铁通
307 222.37.7.0 222.37.7.255 山西省忻州市 /晋中市铁通
308 222.37.12.0 222.37.12.255 山西省忻州市 /阳泉市铁通
309 222.37.13.0 222.37.13.11 山西省忻州市 中移铁通
310 222.37.13.12 222.37.13.255 山西省忻州市 /孝义市铁通
311 222.37.72.0 222.37.73.255 山西省忻州市代县 中移铁通
312 222.37.74.0 222.37.75.255 山西省忻州市 中移铁通
313 222.37.110.0 222.37.110.255 山西省忻州市 中移铁通
314 223.10.128.0 223.10.185.255 山西省忻州市 电信
315 223.10.186.0 223.10.186.255 山西省忻州市保德县 电信
316 223.10.187.0 223.10.255.255 山西省忻州市 电信