ip地址查询

忻州市IP地址列表

忻州市网吧IP地址列表

在下面输入您要查询IP地址段范围的地理位置,点击查询

请输入地理位置:
最多只能列出前1000条IP信息,更详细的ip列表信息请用上边的查询按钮进入
序号 IP 起始地址 IP 结束地址 所在位置信息 电子地图
1 59.48.48.0 59.48.56.255 山西省忻州市 电信
2 59.48.57.0 59.48.57.255 山西省忻州市原平市 电信
3 59.48.58.0 59.48.66.11 山西省忻州市 电信
4 59.48.66.12 59.48.66.12 山西省忻州市河曲县 赵个跑网吧
5 59.48.66.13 59.48.66.255 山西省忻州市 电信
6 59.48.67.0 59.48.69.255 山西省忻州市原平市 电信
7 59.48.70.0 59.48.90.5 山西省忻州市 电信
8 59.48.90.6 59.48.90.6 山西省忻州市 天天网吧(寿阳县新南关街一号)
9 59.48.90.7 59.48.90.255 山西省忻州市 电信
10 61.237.147.201 61.237.147.201 山西省忻州市 新潮网吧
11 61.237.153.0 61.237.153.255 山西省忻州市 中移铁通
12 61.240.56.0 61.240.57.255 山西省忻州市 联通
13 110.183.0.0 110.183.52.255 山西省忻州市 电信
14 110.183.53.0 110.183.53.255 山西省忻州市原平市 电信
15 110.183.54.0 110.183.135.255 山西省忻州市 电信
16 110.183.136.0 110.183.136.255 山西省忻州市偏关县 电信
17 110.183.137.0 110.183.137.255 山西省忻州市 电信
18 110.183.138.0 110.183.138.255 山西省忻州市河曲县 电信
19 110.183.139.0 110.183.153.255 山西省忻州市 电信
20 110.183.154.0 110.183.154.255 山西省忻州市代县 电信
21 110.183.155.0 110.183.192.255 山西省忻州市 电信
22 110.183.193.0 110.183.193.255 山西省忻州市神池县 电信
23 110.183.194.0 110.183.251.255 山西省忻州市 电信
24 110.183.252.0 110.183.252.255 山西省忻州市原平市 电信
25 110.183.253.0 110.183.255.255 山西省忻州市 电信
26 113.27.96.0 113.27.96.255 山西省忻州市 电信
27 118.77.140.0 118.77.140.255 山西省忻州市 联通
28 118.79.0.0 118.79.29.255 山西省忻州市 联通
29 118.79.30.0 118.79.30.255 山西省忻州市代县 联通
30 118.79.31.0 118.79.36.255 山西省忻州市 联通
31 118.79.37.0 118.79.37.255 山西省忻州市定襄县 联通
32 118.79.38.0 118.79.45.255 山西省忻州市 联通
33 118.79.46.0 118.79.46.255 山西省忻州市五寨县 联通
34 118.79.47.0 118.79.64.255 山西省忻州市 联通
35 118.79.65.0 118.79.65.255 山西省忻州市河曲县 联通
36 118.79.66.0 118.79.143.255 山西省忻州市 联通
37 118.79.144.0 118.79.144.255 山西省忻州市五台县 联通
38 118.79.145.0 118.79.145.255 山西省忻州市 联通
39 118.79.146.0 118.79.146.255 山西省忻州市五台县 联通
40 118.79.147.0 118.79.158.255 山西省忻州市 联通
41 118.79.159.0 118.79.159.255 山西省忻州市代县 联通
42 118.79.160.0 118.79.202.255 山西省忻州市 联通
43 118.79.203.0 118.79.203.255 山西省忻州市繁峙县 联通
44 118.79.204.0 118.79.206.255 山西省忻州市 联通
45 118.79.207.0 118.79.207.255 山西省忻州市五寨县 联通
46 118.79.208.0 118.79.255.255 山西省忻州市 联通
47 123.73.108.0 123.73.111.255 山西省忻州市 中移铁通
48 123.73.120.0 123.73.123.255 山西省忻州市 中移铁通
49 123.73.232.0 123.73.239.255 山西省忻州市 中移铁通
50 123.175.34.0 123.175.38.255 山西省忻州市 电信
51 123.175.40.0 123.175.42.255 山西省忻州市 电信
52 123.175.43.0 123.175.43.255 山西省忻州市原平市 电信
53 123.175.44.0 123.175.44.255 山西省忻州市 电信
54 124.163.0.0 124.163.7.255 山西省忻州市 联通
55 124.163.8.0 124.163.8.255 山西省忻州市原平市 联通
56 124.163.9.0 124.163.11.255 山西省忻州市 联通
57 124.163.12.0 124.163.12.255 山西省忻州市保德县 联通
58 124.163.13.0 124.163.19.255 山西省忻州市 联通
59 124.163.20.0 124.163.20.255 山西省忻州市原平市 联通
60 124.163.21.0 124.163.23.255 山西省忻州市 联通
61 124.163.24.0 124.163.25.255 山西省忻州市宁武县 联通
62 124.163.26.0 124.163.26.255 山西省忻州市 联通
63 124.163.27.0 124.163.27.255 山西省忻州市宁武县 联通
64 124.163.28.0 124.163.54.255 山西省忻州市 联通
65 124.163.55.0 124.163.55.255 山西省忻州市河曲县 联通
66 124.163.56.0 124.163.56.255 山西省忻州市 联通
67 124.163.57.0 124.163.57.255 山西省忻州市保德县 联通
68 124.163.58.0 124.163.87.255 山西省忻州市 联通
69 124.163.88.0 124.163.88.255 山西省忻州市繁峙县 联通
70 124.163.89.0 124.163.114.255 山西省忻州市 联通
71 124.163.115.0 124.163.115.255 山西省忻州市定襄县 联通
72 124.163.116.0 124.163.145.255 山西省忻州市 联通
73 124.163.146.0 124.163.146.255 山西省忻州市五台县 联通
74 124.163.147.0 124.163.154.255 山西省忻州市 联通
75 124.163.155.0 124.163.158.255 山西省忻州市原平市 联通
76 124.163.159.0 124.163.163.159 山西省忻州市 联通
77 124.163.163.160 124.163.163.160 山西省忻州市 刘萧网吧
78 124.163.163.161 124.163.170.255 山西省忻州市 联通
79 124.163.171.0 124.163.171.255 山西省忻州市原平市 联通
80 124.163.172.0 124.163.174.255 山西省忻州市 联通
81 124.163.175.0 124.163.175.255 山西省忻州市宁武县 联通
82 124.163.176.0 124.163.176.255 山西省忻州市 联通
83 124.163.177.0 124.163.177.255 山西省忻州市宁武县 联通
84 124.163.178.0 124.163.184.255 山西省忻州市 联通
85 124.163.185.0 124.163.185.255 山西省忻州市五寨县 联通
86 124.163.186.0 124.163.220.255 山西省忻州市 联通
87 124.163.221.0 124.163.221.255 山西省忻州市 网宿科技联通CDN节点
88 124.163.222.0 124.163.224.1 山西省忻州市 联通
89 124.163.224.2 124.163.224.2 山西省忻州市 瑞龙国际大酒店
90 124.163.224.3 124.163.225.15 山西省忻州市 联通
91 124.163.225.16 124.163.225.16 山西省忻州市 金玉阳光大酒店
92 124.163.225.17 124.163.229.5 山西省忻州市 联通
93 124.163.229.6 124.163.229.6 山西省忻州市 五台县豆村镇伊妹儿网吧
94 124.163.229.7 124.163.231.59 山西省忻州市 联通
95 124.163.231.60 124.163.231.60 山西省忻州市原平市 雨达网吧(崞阳正街)
96 124.163.231.61 124.163.231.82 山西省忻州市 联通
97 124.163.231.83 124.163.231.83 山西省忻州市原平市 海轩天新网吧(崞阳镇)
98 124.163.231.84 124.163.232.255 山西省忻州市 联通
99 124.163.234.0 124.163.236.6 山西省忻州市 联通
100 124.163.236.7 124.163.236.7 山西省忻州市偏关县 华兴网吧
101 124.163.236.8 124.163.237.255 山西省忻州市 联通
102 124.163.238.0 124.163.238.255 山西省忻州市神池县 联通
103 124.163.239.0 124.163.242.72 山西省忻州市 联通
104 124.163.242.73 124.163.242.73 山西省忻州市繁峙县 砂河镇深蓝网吧
105 124.163.242.74 124.163.245.33 山西省忻州市 联通
106 124.163.245.34 124.163.245.34 山西省忻州市五寨县 时代网吧
107 124.163.245.35 124.163.245.255 山西省忻州市 联通
108 124.163.246.0 124.163.246.41 山西省忻州市宁武县 联通
109 124.163.246.42 124.163.246.43 山西省忻州市宁武县 E时代网吧
110 124.163.246.44 124.163.246.255 山西省忻州市宁武县 联通
111 124.163.247.0 124.163.248.197 山西省忻州市 联通
112 124.163.248.198 124.163.248.198 山西省忻州市繁峙县 砂河镇成远网吧
113 124.163.248.199 124.163.250.255 山西省忻州市 联通
114 124.163.251.0 124.163.251.40 山西省忻州市代县 联通
115 124.163.251.41 124.163.251.41 山西省忻州市代县 枣林镇飞雁网吧
116 124.163.251.42 124.163.251.255 山西省忻州市代县 联通
117 124.163.252.0 124.163.255.255 山西省忻州市 联通
118 124.165.245.0 124.165.245.255 山西省忻州市保德县 联通
119 171.125.0.0 171.125.16.255 山西省忻州市 联通
120 171.125.17.0 171.125.17.255 山西省忻州市原平市 联通
121 171.125.18.0 171.125.44.255 山西省忻州市 联通
122 171.125.45.0 171.125.45.255 山西省忻州市保德县 联通
123 171.125.46.0 171.125.50.255 山西省忻州市 联通
124 171.125.51.0 171.125.51.255 山西省忻州市宁武县 联通
125 171.125.52.0 171.125.65.255 山西省忻州市 联通
126 171.125.66.0 171.125.66.255 山西省忻州市原平市 联通
127 171.125.67.0 171.125.101.255 山西省忻州市 联通
128 171.125.102.0 171.125.102.255 山西省忻州市河曲县 联通
129 171.125.103.0 171.125.137.255 山西省忻州市 联通
130 171.125.138.0 171.125.138.255 山西省忻州市保德县 联通
131 171.125.139.0 171.125.191.255 山西省忻州市 联通
132 183.202.64.0 183.202.74.255 山西省忻州市 移动
133 183.202.76.0 183.202.119.255 山西省忻州市 移动
134 183.202.121.0 183.202.127.255 山西省忻州市 移动
135 183.202.192.0 183.202.233.255 山西省忻州市 移动
136 183.202.234.0 183.202.234.255 山西省忻州市原平市 移动
137 183.202.235.0 183.203.13.53 山西省忻州市 移动
138 183.203.13.54 183.203.13.54 山西省忻州市原平市 移动
139 183.203.13.55 183.203.31.255 山西省忻州市 移动
140 202.97.132.0 202.97.132.127 山西省忻州市 联通
141 202.99.205.0 202.99.205.255 山西省忻州市 联通
142 202.99.216.0 202.99.216.255 山西省忻州市 联通
143 202.207.136.0 202.207.139.255 山西省忻州市 忻州师范学院
144 211.90.82.46 211.90.82.46 山西省忻州市 飞弧网吧
145 211.90.82.74 211.90.82.74 山西省忻州市 电力公司
146 211.90.82.118 211.90.82.118 山西省忻州市 长城网吧
147 211.93.167.51 211.93.167.51 山西省忻州市 飞猫网吧
148 211.93.167.62 211.93.167.62 山西省忻州市原平市 飞天网吧
149 211.93.167.67 211.93.167.67 山西省太原市 忻州市新建路主流网吧
150 211.142.72.0 211.142.73.81 山西省忻州市 移动
151 211.142.73.82 211.142.73.82 山西省忻州市偏关县 自由空间网吧
152 211.142.73.83 211.142.73.165 山西省忻州市 移动
153 211.142.73.166 211.142.73.166 山西省忻州市五寨县 移动公司
154 211.142.73.167 211.142.73.251 山西省忻州市 移动
155 211.142.73.252 211.142.73.252 山西省忻州市原平市 农学院
156 211.142.73.253 211.142.75.34 山西省忻州市 移动
157 211.142.75.35 211.142.75.35 山西省忻州市 五台山南路自由空间网吧先锋店
158 211.142.75.36 211.142.76.33 山西省忻州市 移动
159 211.142.76.34 211.142.76.34 山西省忻州市五寨县 天堂鸟网园
160 211.142.76.35 211.142.76.35 山西省忻州市 移动
161 211.142.76.36 211.142.76.36 山西省忻州市 岢岚县因特网吧
162 211.142.76.37 211.142.76.40 山西省忻州市 移动
163 211.142.76.41 211.142.76.41 山西省忻州市 梦想网吧
164 211.142.76.42 211.142.76.45 山西省忻州市 移动
165 211.142.76.46 211.142.76.46 山西省忻州市 和平路自由空间连锁网吧
166 211.142.76.47 211.142.76.47 山西省忻州市 自由空间网吧(和平西路店)
167 211.142.76.48 211.142.76.48 山西省忻州市 汽车站自由空间(先锋店)
168 211.142.76.49 211.142.76.255 山西省忻州市 移动
169 211.142.77.0 211.142.77.6 山西省忻州市原平市 移动
170 211.142.77.7 211.142.77.7 山西省忻州市原平市 自由空间连锁网吧(神通店)
171 211.142.77.8 211.142.77.10 山西省忻州市原平市 移动
172 211.142.77.11 211.142.77.11 山西省忻州市 新建路赛博网吧(剧院旁)
173 211.142.77.12 211.142.77.14 山西省忻州市原平市 移动
174 211.142.77.15 211.142.77.15 山西省忻州市 和平路阳光网吧(师院东)
175 211.142.77.16 211.142.77.16 山西省忻州市原平市 移动
176 211.142.77.17 211.142.77.17 山西省忻州市 金星网吧
177 211.142.77.18 211.142.77.20 山西省忻州市原平市 移动
178 211.142.77.21 211.142.77.21 山西省忻州市原平市 河曲县黄河西大街自由空间网吧
179 211.142.77.22 211.142.77.22 山西省忻州市 新建路新思维网吧
180 211.142.77.23 211.142.77.23 山西省忻州市原平市 前进西街13号原平农学院
181 211.142.77.24 211.142.77.25 山西省忻州市原平市 移动
182 211.142.77.26 211.142.77.26 山西省忻州市 一网情深网吧(汽车站附近)
183 211.142.77.27 211.142.77.28 山西省忻州市原平市 移动
184 211.142.77.29 211.142.77.29 山西省忻州市 东风剧院对面神州网吧
185 211.142.77.30 211.142.77.255 山西省忻州市原平市 移动
186 211.142.79.0 211.142.80.255 山西省忻州市原平市 移动
187 218.26.44.142 218.26.44.142 山西省忻州市 城门楼一网倾生网吧
188 218.26.45.0 218.26.45.37 山西省忻州市原平市 联通
189 218.26.45.38 218.26.45.38 山西省忻州市原平市 碧海蓝天网吧
190 218.26.45.39 218.26.45.89 山西省忻州市原平市 联通
191 218.26.45.90 218.26.45.90 山西省忻州市原平市 飞翔网吧
192 218.26.45.91 218.26.45.113 山西省忻州市原平市 联通
193 218.26.45.114 218.26.45.114 山西省忻州市原平市 同欣网吧
194 218.26.45.115 218.26.45.177 山西省忻州市原平市 联通
195 218.26.45.178 218.26.45.178 山西省忻州市原平市 动感地带网吧
196 218.26.45.179 218.26.45.245 山西省忻州市原平市 联通
197 218.26.45.246 218.26.45.246 山西省忻州市原平市 崞阳镇开心网吧
198 218.26.45.247 218.26.45.255 山西省忻州市原平市 联通
199 218.26.46.0 218.26.47.9 山西省忻州市 联通
200 218.26.47.10 218.26.47.10 山西省忻州市 金玉阳光大酒店
201 218.26.47.11 218.26.47.61 山西省忻州市 联通
202 218.26.47.62 218.26.47.62 山西省忻州市 五台山南路自由空间网吧先锋店
203 218.26.47.63 218.26.47.109 山西省忻州市 联通
204 218.26.47.110 218.26.47.110 山西省忻州市 天上人间大饭店
205 218.26.47.111 218.26.47.255 山西省忻州市 联通
206 218.26.192.0 218.26.194.17 山西省忻州市 联通
207 218.26.194.18 218.26.194.18 山西省忻州市 飞宇网吧
208 218.26.194.19 218.26.194.61 山西省忻州市 联通
209 218.26.194.62 218.26.194.62 山西省忻州市原平市 碧海蓝天网吧
210 218.26.194.63 218.26.194.86 山西省忻州市 联通
211 218.26.194.87 218.26.194.87 山西省忻州市原平市 步行街网吧
212 218.26.194.88 218.26.194.153 山西省忻州市 联通
213 218.26.194.154 218.26.194.154 山西省忻州市 博飞网吧
214 218.26.194.155 218.26.194.165 山西省忻州市 联通
215 218.26.194.166 218.26.194.166 山西省忻州市 七一北路网通2楼网通家园
216 218.26.194.167 218.26.194.173 山西省忻州市 联通
217 218.26.194.174 218.26.194.174 山西省忻州市河曲县 鲁能电力宿舍(河畔)
218 218.26.194.175 218.26.194.193 山西省忻州市 联通
219 218.26.194.194 218.26.194.194 山西省忻州市 忻府区牲口网吧
220 218.26.194.195 218.26.194.205 山西省忻州市 联通
221 218.26.194.206 218.26.194.206 山西省忻州市 楼楼网吧
222 218.26.194.207 218.26.194.209 山西省忻州市 联通
223 218.26.194.210 218.26.194.210 山西省忻州市 七一路叮叮网吧
224 218.26.194.211 218.26.194.241 山西省忻州市 联通
225 218.26.194.242 218.26.194.242 山西省忻州市河曲县 大电厂忻河宾馆
226 218.26.194.243 218.26.195.74 山西省忻州市 联通
227 218.26.195.75 218.26.195.75 山西省忻州市 和平路新飞网吧
228 218.26.195.76 218.26.195.76 山西省忻州市 联通
229 218.26.195.77 218.26.195.77 山西省忻州市 和平路管家婆网吧
230 218.26.195.78 218.26.195.79 山西省忻州市 联通
231 218.26.195.80 218.26.195.80 山西省忻州市 爽快网吧
232 218.26.195.81 218.26.195.133 山西省忻州市 联通
233 218.26.195.134 218.26.195.134 山西省忻州市 忻府区羊肛网吧
234 218.26.195.135 218.26.195.145 山西省忻州市 联通
235 218.26.195.146 218.26.195.146 山西省忻州市 飞扬网络
236 218.26.195.147 218.26.195.161 山西省忻州市 联通
237 218.26.195.162 218.26.195.162 山西省忻州市 时代广场毛驴网吧
238 218.26.195.163 218.26.195.255 山西省忻州市 联通
239 218.26.236.83 218.26.236.83 山西省忻州市繁峙县 金桥网络
240 218.26.237.0 218.26.237.43 山西省忻州市 联通
241 218.26.237.44 218.26.237.44 山西省忻州市 保德县保德中学
242 218.26.237.45 218.26.237.165 山西省忻州市 联通
243 218.26.237.166 218.26.237.166 山西省忻州市 神池县新人类网吧
244 218.26.237.167 218.26.237.255 山西省忻州市 联通
245 218.26.252.0 218.26.252.121 山西省忻州市 联通
246 218.26.252.122 218.26.252.122 山西省忻州市繁峙县 开心网吧
247 218.26.252.123 218.26.252.165 山西省忻州市 联通
248 218.26.252.166 218.26.252.166 山西省忻州市宁武县 南巷内启明星多媒体世界
249 218.26.252.167 218.26.252.177 山西省忻州市 联通
250 218.26.252.178 218.26.252.178 山西省忻州市宁武县 E时代网吧
251 218.26.252.179 218.26.253.13 山西省忻州市 联通
252 218.26.253.14 218.26.253.14 山西省忻州市 自由空间网吧新潮店
253 218.26.253.15 218.26.253.255 山西省忻州市 联通
254 219.149.141.0 219.149.141.127 山西省忻州市 电信
255 219.149.168.0 219.149.168.141 山西省忻州市 电信
256 219.149.168.142 219.149.168.142 山西省忻州市 七一北路五洲网吧
257 219.149.168.143 219.149.168.145 山西省忻州市 电信
258 219.149.168.146 219.149.168.146 山西省忻州市 赛博网络一部
259 219.149.168.147 219.149.170.24 山西省忻州市 电信
260 219.149.170.25 219.149.170.25 山西省忻州市 团结路五洲网吧
261 219.149.170.26 219.149.170.49 山西省忻州市 电信
262 219.149.170.50 219.149.170.50 山西省忻州市 教育局门口北星网吧
263 219.149.170.51 219.149.170.51 山西省忻州市 师院西巷天梦网吧
264 219.149.170.52 219.149.170.53 山西省忻州市 电信
265 219.149.170.54 219.149.170.54 山西省忻州市 科达网吧
266 219.149.170.55 219.149.170.89 山西省忻州市 电信
267 219.149.170.90 219.149.170.90 山西省忻州市 七一北路碰碰网吧
268 219.149.170.91 219.149.170.160 山西省忻州市 电信
269 219.149.170.161 219.149.170.161 山西省忻州市 新建路新思维网吧
270 219.149.170.162 219.149.170.162 山西省忻州市 电信
271 219.149.170.163 219.149.170.163 山西省忻州市 科达网吧(征费处对面)
272 219.149.170.164 219.149.170.164 山西省忻州市 时代广场肥肥网吧
273 219.149.170.165 219.149.170.169 山西省忻州市 电信
274 219.149.170.170 219.149.170.170 山西省忻州市 塞博网吧
275 219.149.170.171 219.149.170.175 山西省忻州市 电信
276 219.149.170.176 219.149.170.176 山西省忻州市 新建路口飞马网吧
277 219.149.170.177 219.149.170.180 山西省忻州市 电信
278 219.149.170.181 219.149.170.181 山西省忻州市 深阑网吧
279 219.149.170.182 219.149.170.183 山西省忻州市 电信
280 219.149.170.184 219.149.170.184 山西省忻州市 红蚂蚁网吧
281 219.149.170.185 219.149.170.185 山西省忻州市 电信
282 219.149.170.186 219.149.170.186 山西省忻州市 教育局附近超前网吧
283 219.149.170.187 219.149.170.193 山西省忻州市 电信
284 219.149.170.194 219.149.170.194 山西省忻州市 五台县豆村镇伊妹儿网吧
285 219.149.170.195 219.149.170.227 山西省忻州市 电信
286 219.149.170.228 219.149.170.228 山西省忻州市 剧院后赛博网吧
287 219.149.170.229 219.149.170.236 山西省忻州市 电信
288 219.149.170.237 219.149.170.237 山西省忻州市 新建路主流网吧
289 219.149.170.238 219.149.170.241 山西省忻州市 电信
290 219.149.170.242 219.149.170.242 山西省忻州市 新建路口叮叮网吧
291 219.149.170.243 219.149.171.31 山西省忻州市 电信
292 219.149.171.32 219.149.171.32 山西省忻州市 信宇网吧
293 219.149.171.33 219.149.171.39 山西省忻州市 电信
294 219.149.171.40 219.149.171.40 山西省忻州市 山西鹏博士信忻州分公司
295 219.149.171.41 219.149.171.73 山西省忻州市 电信
296 219.149.171.74 219.149.171.74 山西省忻州市 新建路亚飞网吧
297 219.149.171.75 219.149.171.85 山西省忻州市 电信
298 219.149.171.86 219.149.171.86 山西省忻州市 新建路天网网吧
299 219.149.171.87 219.149.171.97 山西省忻州市 电信
300 219.149.171.98 219.149.171.98 山西省忻州市 建设路穿梭网吧
301 219.149.171.99 219.149.171.177 山西省忻州市 电信
302 219.149.171.178 219.149.171.178 山西省忻州市原平市 碧海蓝天网吧
303 219.149.171.179 219.149.171.255 山西省忻州市原平市 电信
304 220.194.176.10 220.194.176.12 山西省忻州市 电力公司
305 222.37.6.0 222.37.6.255 山西省忻州市 中移铁通
306 222.37.7.0 222.37.7.255 山西省忻州市 /晋中市铁通
307 222.37.12.0 222.37.12.255 山西省忻州市 /阳泉市铁通
308 222.37.13.0 222.37.13.11 山西省忻州市 中移铁通
309 222.37.13.12 222.37.13.255 山西省忻州市 /孝义市铁通
310 222.37.72.0 222.37.73.255 山西省忻州市代县 中移铁通
311 222.37.74.0 222.37.75.255 山西省忻州市 中移铁通
312 222.37.110.0 222.37.110.255 山西省忻州市 中移铁通
313 223.10.128.0 223.10.185.255 山西省忻州市 电信
314 223.10.186.0 223.10.186.255 山西省忻州市保德县 电信
315 223.10.187.0 223.10.255.255 山西省忻州市 电信