ip地址查询

阳泉市IP地址列表

阳泉市网吧IP地址列表

在下面输入您要查询IP地址段范围的地理位置,点击查询

请输入地理位置:
最多只能列出前1000条IP信息,更详细的ip列表信息请用上边的查询按钮进入
序号 IP 起始地址 IP 结束地址 所在位置信息 电子地图
1 59.48.210.0 59.48.210.74 山西省阳泉市 电信
2 59.48.210.75 59.48.210.75 山西省阳泉市 新世隆网吧
3 59.48.210.76 59.48.210.168 山西省阳泉市 电信
4 59.48.210.169 59.48.210.169 山西省阳泉市 新世隆网吧
5 59.48.210.170 59.48.224.255 山西省阳泉市 电信
6 60.222.215.0 60.222.215.27 山西省阳泉市 联通
7 60.222.215.28 60.222.215.28 山西省阳泉市 三矿中学家属楼
8 60.222.215.29 60.222.215.255 山西省阳泉市 联通
9 61.240.58.0 61.240.59.255 山西省阳泉市 联通
10 110.180.0.0 110.180.127.255 山西省阳泉市 电信
11 113.24.0.0 113.24.127.255 山西省阳泉市 电信
12 113.26.139.0 113.26.139.255 山西省阳泉市 电信
13 118.80.0.0 118.80.255.255 山西省阳泉市 联通
14 124.166.0.0 124.166.54.255 山西省阳泉市 联通
15 124.166.55.0 124.166.55.255 山西省阳泉市盂县 联通
16 124.166.56.0 124.166.98.255 山西省阳泉市 联通
17 124.166.99.0 124.166.99.255 山西省阳泉市平定县 联通
18 124.166.100.0 124.166.240.255 山西省阳泉市 联通
19 124.166.241.0 124.166.241.255 山西省阳泉市平定县 联通
20 124.166.242.0 124.166.243.255 山西省阳泉市 联通
21 124.166.245.0 124.166.252.68 山西省阳泉市 联通
22 124.166.252.69 124.166.252.69 山西省阳泉市 新时空网吧(郊区李家庄体检中心对面)
23 124.166.252.70 124.166.255.255 山西省阳泉市 联通
24 171.119.0.0 171.119.63.255 山西省阳泉市 联通
25 183.200.192.0 183.200.207.255 山西省阳泉市 移动
26 183.202.96.0 183.202.103.255 山西省阳泉市 移动
27 183.202.224.0 183.202.231.255 山西省阳泉市 移动
28 202.99.201.0 202.99.201.106 山西省阳泉市 联通
29 202.99.201.107 202.99.201.107 山西省阳泉市 联通家园
30 202.99.201.108 202.99.201.153 山西省阳泉市 联通
31 202.99.201.154 202.99.201.154 山西省阳泉市 兴隆街兴宇网吧
32 202.99.201.155 202.99.201.255 山西省阳泉市 联通
33 202.99.215.0 202.99.215.193 山西省阳泉市 联通
34 202.99.215.194 202.99.215.194 山西省阳泉市 中小学城域网
35 202.99.215.195 202.99.215.255 山西省阳泉市 联通
36 210.82.250.0 210.82.250.255 山西省阳泉市 联通
37 211.82.48.0 211.82.51.255 山西省阳泉市 太原理工大学阳泉学院
38 211.93.167.31 211.93.167.31 山西省太原市 阳泉市新天地网吧
39 211.142.48.0 211.142.48.255 山西省阳泉市 移动
40 211.142.49.0 211.142.49.255 山西省阳泉市盂县 移动
41 211.142.50.0 211.142.53.189 山西省阳泉市 移动
42 211.142.53.190 211.142.53.190 山西省阳泉市 盂县自由空间网吧南大街店
43 211.142.53.191 211.142.53.255 山西省阳泉市 移动
44 211.146.119.0 211.146.119.63 山西省阳泉市 广电网
45 211.146.119.101 211.146.119.127 山西省阳泉市 广电网
46 218.26.30.62 218.26.30.62 山西省阳泉市 四矿会友网吧
47 218.26.48.0 218.26.50.255 山西省阳泉市 联通
48 218.26.158.0 218.26.158.255 山西省阳泉市 联通
49 218.26.201.0 218.26.203.9 山西省阳泉市 联通
50 218.26.203.10 218.26.203.10 山西省阳泉市 电力公司阳泉供电分公司
51 218.26.203.11 218.26.203.80 山西省阳泉市 联通
52 218.26.203.81 218.26.203.81 山西省阳泉市 新天地网吧1部
53 218.26.203.82 218.26.203.135 山西省阳泉市 联通
54 218.26.203.136 218.26.203.136 山西省阳泉市 阳煤集团大院旁寸草心网吧
55 218.26.203.137 218.26.203.144 山西省阳泉市 联通
56 218.26.203.145 218.26.203.145 山西省阳泉市 四矿驿站网吧
57 218.26.203.146 218.26.203.148 山西省阳泉市 联通
58 218.26.203.149 218.26.203.149 山西省阳泉市 赛鱼网通家园赛鱼店网吧
59 218.26.203.150 218.26.203.152 山西省阳泉市 联通
60 218.26.203.153 218.26.203.153 山西省阳泉市 四矿网通家园
61 218.26.203.154 218.26.203.193 山西省阳泉市 联通
62 218.26.203.194 218.26.203.194 山西省阳泉市 家园网吧
63 218.26.203.195 218.26.203.195 山西省阳泉市 联通旗舰店
64 218.26.203.196 218.26.203.197 山西省阳泉市 联通
65 218.26.203.198 218.26.203.198 山西省阳泉市 矿一中车站旁网通家园
66 218.26.203.199 218.26.203.215 山西省阳泉市 联通
67 218.26.203.216 218.26.203.219 山西省阳泉市 阳光小区
68 218.26.203.220 218.26.203.255 山西省阳泉市 联通
69 219.147.39.0 219.147.40.206 山西省阳泉市 电信
70 219.147.40.207 219.147.40.207 山西省阳泉市 绿岛网吧
71 219.147.40.208 219.147.40.214 山西省阳泉市 电信
72 219.147.40.215 219.147.40.215 山西省阳泉市 自由空间网吧
73 219.147.40.216 219.147.40.218 山西省阳泉市 电信
74 219.147.40.219 219.147.40.219 山西省阳泉市 盂县绿荫网吧钟镇街
75 219.147.40.220 219.147.40.255 山西省阳泉市 电信
76 219.149.143.0 219.149.143.127 山西省阳泉市 电信
77 219.149.189.0 219.149.189.36 山西省阳泉市 电信
78 219.149.189.37 219.149.189.37 山西省阳泉市 自由空间南大街店
79 219.149.189.38 219.149.189.41 山西省阳泉市 电信
80 219.149.189.42 219.149.189.42 山西省阳泉市 方园网吧
81 219.149.189.43 219.149.189.255 山西省阳泉市 电信
82 221.131.26.0 221.131.26.255 山西省阳泉市平定县 移动
83 222.37.12.0 222.37.12.255 山西省忻州市 /阳泉市铁通
84 222.37.122.0 222.37.128.255 山西省阳泉市 中移铁通
85 222.37.129.0 222.37.129.255 山西省阳泉市平定县 中移铁通
86 222.37.130.0 222.37.130.255 山西省阳泉市 中移铁通