ip地址查询

滨州市IP地址列表

滨州市网吧IP地址列表

在下面输入您要查询IP地址段范围的地理位置,点击查询

请输入地理位置:
最多只能列出前1000条IP信息,更详细的ip列表信息请用上边的查询按钮进入
序号 IP 起始地址 IP 结束地址 所在位置信息 电子地图
1 27.195.0.0 27.195.2.255 山东省滨州市 联通
2 27.195.4.0 27.195.17.255 山东省滨州市 联通
3 27.195.18.0 27.195.18.255 山东省滨州市邹平县 联通
4 27.195.19.0 27.195.30.255 山东省滨州市 联通
5 27.204.64.0 27.204.255.255 山东省滨州市 联通
6 27.209.0.0 27.209.49.255 山东省滨州市 联通
7 27.209.50.0 27.209.50.255 山东省滨州市邹平县 联通
8 27.209.51.0 27.209.134.255 山东省滨州市 联通
9 27.209.135.0 27.209.135.255 山东省滨州市邹平县 联通
10 27.209.136.0 27.209.255.255 山东省滨州市 联通
11 58.56.37.0 58.56.37.255 山东省滨州市博兴县 电信
12 58.58.0.0 58.58.2.255 山东省滨州市 电信
13 58.59.64.0 58.59.83.255 山东省滨州市 电信
14 58.59.102.0 58.59.102.255 山东省滨州市滨城区 电信
15 58.59.103.0 58.59.113.255 山东省滨州市 电信
16 58.59.114.0 58.59.114.255 山东省滨州市沾化县 电信
17 58.59.115.0 58.59.115.255 山东省滨州市 电信
18 58.59.116.0 58.59.116.255 山东省滨州市无棣县 电信
19 58.59.117.0 58.59.117.255 山东省滨州市 电信
20 58.59.118.0 58.59.118.255 山东省滨州市无棣县 电信
21 58.59.119.0 58.59.127.255 山东省滨州市 电信
22 60.232.152.0 60.232.155.255 山东省滨州市 广电网
23 60.235.32.0 60.235.255.255 山东省滨州市 电信
24 61.133.51.0 61.133.53.255 山东省滨州市 联通
25 61.133.64.0 61.133.65.255 山东省滨州市 联通
26 61.133.121.0 61.133.122.255 山东省滨州市 联通
27 61.133.126.0 61.133.126.255 山东省滨州市 联通
28 61.156.40.0 61.156.41.255 山东省滨州市 联通
29 61.156.233.0 61.156.233.255 山东省滨州市 联通
30 61.162.213.0 61.162.218.255 山东省滨州市 联通
31 61.179.216.0 61.179.216.255 山东省滨州市 联通
32 61.179.224.0 61.179.224.255 山东省滨州市 联通
33 61.179.244.0 61.179.245.255 山东省滨州市 联通
34 61.240.104.0 61.240.108.36 山东省滨州市 联通
35 61.240.108.37 61.240.108.37 山东省滨州市 山水网吧
36 61.240.108.38 61.240.108.87 山东省滨州市 联通
37 61.240.108.88 61.240.108.88 山东省滨州市邹平县 教育专网
38 61.240.108.89 61.240.108.134 山东省滨州市 联通
39 61.240.108.135 61.240.108.135 山东省滨州市 邹平超凡网吧
40 61.240.108.136 61.240.108.136 山东省滨州市 燕子网吧
41 61.240.108.137 61.240.108.137 山东省滨州市 邹平明星网吧
42 61.240.108.138 61.240.108.141 山东省滨州市 联通
43 61.240.108.142 61.240.108.142 山东省滨州市 超越网吧
44 61.240.108.143 61.240.108.147 山东省滨州市 联通
45 61.240.108.148 61.240.108.148 山东省滨州市邹平县 魏桥镇坤鹏网吧
46 61.240.108.149 61.240.108.150 山东省滨州市 联通
47 61.240.108.151 61.240.108.151 山东省滨州市 邹平联通网苑魏桥店
48 61.240.108.152 61.240.108.255 山东省滨州市 联通
49 111.17.112.0 111.17.127.255 山东省滨州市 移动
50 111.17.160.0 111.17.161.255 山东省滨州市 移动
51 111.34.120.0 111.34.123.255 山东省滨州市 移动
52 111.34.125.0 111.34.126.255 山东省滨州市 移动
53 111.34.128.0 111.34.191.255 山东省滨州市 移动
54 112.36.0.0 112.36.15.255 山东省滨州市 移动
55 112.37.0.0 112.37.15.255 山东省滨州市 移动
56 112.37.48.0 112.37.63.255 山东省滨州市 移动
57 112.37.192.0 112.37.255.255 山东省滨州市 移动
58 112.224.0.0 112.224.16.255 山东省滨州市 联通
59 112.224.17.0 112.224.17.255 山东省滨州市无棣县 联通
60 112.224.18.0 112.224.18.255 山东省滨州市 联通
61 112.224.19.0 112.224.19.255 山东省滨州市博兴县 联通
62 112.224.20.0 112.224.31.255 山东省滨州市 联通
63 112.245.128.0 112.245.140.255 山东省滨州市 联通
64 112.245.141.0 112.245.141.255 山东省滨州市邹平县 联通
65 112.245.142.0 112.245.168.255 山东省滨州市 联通
66 112.245.169.0 112.245.169.255 山东省滨州市惠民县 联通
67 112.245.170.0 112.245.192.255 山东省滨州市 联通
68 112.245.193.0 112.245.193.255 山东省滨州市阳信县 联通
69 112.245.194.0 112.245.218.255 山东省滨州市 联通
70 112.245.219.0 112.245.220.255 山东省滨州市博兴县 联通
71 112.245.221.0 112.245.236.255 山东省滨州市 联通
72 112.245.237.0 112.245.238.255 山东省滨州市沾化县 联通
73 112.245.239.0 112.245.255.255 山东省滨州市 联通
74 112.252.0.0 112.252.8.255 山东省滨州市 联通
75 112.252.9.0 112.252.9.255 山东省滨州市博兴县 联通
76 112.252.10.0 112.252.55.255 山东省滨州市 联通
77 112.252.56.0 112.252.56.255 山东省滨州市邹平县 联通
78 112.252.57.0 112.252.58.255 山东省滨州市 联通
79 112.252.59.0 112.252.59.255 山东省滨州市邹平县 联通
80 112.252.60.0 112.252.88.255 山东省滨州市 联通
81 112.252.89.0 112.252.89.255 山东省滨州市邹平县 联通
82 112.252.90.0 112.252.105.255 山东省滨州市 联通
83 112.252.106.0 112.252.106.255 山东省滨州市惠民县 联通
84 112.252.107.0 112.252.114.255 山东省滨州市 联通
85 112.252.115.0 112.252.115.255 山东省滨州市邹平县 联通
86 112.252.116.0 112.252.121.255 山东省滨州市 联通
87 112.252.122.0 112.252.123.255 山东省滨州市阳信县 联通
88 112.252.124.0 112.252.127.255 山东省滨州市 联通
89 113.123.64.0 113.123.82.255 山东省滨州市 电信
90 113.123.83.0 113.123.83.255 山东省滨州市邹平县 电信
91 113.123.84.0 113.123.127.255 山东省滨州市 电信
92 113.126.200.0 113.126.200.255 山东省滨州市无棣县 电信
93 113.126.201.0 113.126.207.255 山东省滨州市 电信
94 113.127.0.0 113.127.31.255 山东省滨州市 电信
95 120.192.46.0 120.192.47.255 山东省滨州市 移动
96 120.192.150.0 120.192.150.255 山东省滨州市 移动
97 121.250.92.0 121.250.93.255 山东省滨州市 滨州理工学院
98 122.6.192.0 122.6.246.255 山东省滨州市 电信
99 122.6.248.0 122.6.255.255 山东省滨州市 电信
100 122.80.0.0 122.80.26.255 山东省滨州市 中移铁通
101 122.80.27.0 122.80.27.255 山东省滨州市邹平县 中移铁通
102 122.80.28.0 122.80.30.255 山东省滨州市 中移铁通
103 122.80.31.0 122.80.31.255 山东省滨州市阳信县 中移铁通
104 122.81.137.0 122.81.137.255 山东省滨州市 中移铁通
105 122.81.175.0 122.81.175.255 山东省滨州市 中移铁通
106 122.81.178.0 122.81.190.255 山东省滨州市 中移铁通
107 123.130.213.96 123.130.213.96 山东省滨州市 古墓网吧
108 123.133.133.0 123.133.133.5 山东省滨州市 联通
109 123.133.133.6 123.133.133.6 山东省滨州市邹平县 魏桥镇金梦网吧
110 123.133.133.7 123.133.139.255 山东省滨州市 联通
111 123.133.140.0 123.133.140.255 山东省滨州市博兴县 联通
112 123.133.141.0 123.133.155.255 山东省滨州市 联通
113 123.133.156.0 123.133.156.255 山东省滨州市邹平县 联通
114 123.133.157.0 123.133.172.150 山东省滨州市 联通
115 123.133.172.151 123.133.172.151 山东省滨州市邹平县 耕耘肥业有限公司
116 123.133.172.152 123.133.174.255 山东省滨州市 联通
117 123.133.175.0 123.133.175.255 山东省滨州市邹平县 联通
118 123.133.176.0 123.133.191.255 山东省滨州市 联通
119 123.170.192.0 123.170.207.255 山东省滨州市 电信
120 123.170.208.0 123.170.209.255 山东省滨州市博兴县 电信
121 123.170.210.0 123.170.228.255 山东省滨州市 电信
122 123.170.229.0 123.170.229.255 山东省滨州市无棣县 电信
123 123.170.230.0 123.170.255.255 山东省滨州市 电信
124 124.131.128.0 124.131.159.255 山东省滨州市 联通
125 140.255.192.0 140.255.255.255 山东省滨州市 电信
126 144.12.192.0 144.12.192.255 山东省滨州市 电信
127 144.12.193.0 144.12.193.255 山东省滨州市惠民县 电信
128 144.12.194.0 144.12.255.255 山东省滨州市 电信
129 180.201.32.0 180.201.47.255 山东省滨州市 滨州学院
130 182.38.128.0 182.38.159.255 山东省滨州市 电信
131 182.38.160.0 182.38.160.255 山东省滨州市博兴县 电信
132 182.38.161.0 182.38.173.255 山东省滨州市 电信
133 182.38.174.0 182.38.175.255 山东省滨州市邹平县 电信
134 182.38.176.0 182.38.222.255 山东省滨州市 电信
135 182.38.223.0 182.38.223.255 山东省滨州市阳信县 电信
136 182.38.224.0 182.38.245.255 山东省滨州市 电信
137 182.38.246.0 182.38.246.255 山东省滨州市阳信县 电信
138 182.38.247.0 182.38.247.255 山东省滨州市 电信
139 182.47.103.0 182.47.103.255 山东省滨州市 电信
140 202.102.157.0 202.102.157.255 山东省滨州市 联通
141 202.110.218.0 202.110.218.255 山东省滨州市 联通
142 210.82.182.0 210.82.182.255 山东省滨州市 联通
143 211.64.56.0 211.64.63.255 山东省滨州市 滨州医学院
144 211.64.96.0 211.64.103.255 山东省滨州市 滨州师范专科学校
145 211.86.112.0 211.86.116.1 山东省滨州市 视听教育中心
146 211.86.116.2 211.86.116.2 山东省滨州市 黄河北岸县区教育网
147 211.86.116.3 211.86.127.255 山东省滨州市 视听教育中心
148 218.56.22.0 218.56.23.1 山东省滨州市 联通
149 218.56.23.2 218.56.23.3 山东省滨州市 滨州学院网通网吧
150 218.56.23.4 218.56.23.255 山东省滨州市 联通
151 218.56.168.0 218.56.171.255 山东省滨州市 联通
152 218.57.236.0 218.57.237.255 山东省滨州市 联通
153 218.59.206.0 218.59.208.58 山东省滨州市 联通
154 218.59.208.59 218.59.208.59 山东省滨州市 静聪网络科技有限公司
155 218.59.208.60 218.59.210.203 山东省滨州市 联通
156 218.59.210.204 218.59.210.204 山东省滨州市 大顺网吧
157 218.59.210.205 218.59.217.66 山东省滨州市 联通
158 218.59.217.67 218.59.217.67 山东省滨州市 黄河二路东首智力网苑
159 218.59.217.68 218.59.220.158 山东省滨州市 联通
160 218.59.220.159 218.59.220.159 山东省滨州市 聚鑫网吧
161 218.59.220.160 218.59.220.184 山东省滨州市 联通
162 218.59.220.185 218.59.220.185 山东省滨州市 冲浪网吧
163 218.59.220.186 218.59.220.208 山东省滨州市 联通
164 218.59.220.209 218.59.220.209 山东省滨州市 聚鑫网吧
165 218.59.220.210 218.59.227.255 山东省滨州市 联通
166 218.59.244.0 218.59.244.255 山东省滨州市 联通
167 218.59.252.0 218.59.255.255 山东省滨州市 联通
168 218.201.155.0 218.201.155.255 山东省滨州市 移动
169 219.146.209.0 219.146.209.130 山东省滨州市 电信
170 219.146.209.131 219.146.209.131 山东省滨州市 漂流木网吧
171 219.146.209.132 219.146.211.31 山东省滨州市 电信
172 219.146.211.32 219.146.211.36 山东省滨州市 广电网
173 219.146.211.37 219.146.211.37 山东省滨州市 广播电视局
174 219.146.211.38 219.146.211.57 山东省滨州市 广电网
175 219.146.211.58 219.146.211.58 山东省滨州市 开发区君缘网吧
176 219.146.211.59 219.146.211.63 山东省滨州市 广电网
177 219.146.211.64 219.146.211.137 山东省滨州市 电信
178 219.146.211.138 219.146.211.138 山东省滨州市 黄河四路龙腾网吧
179 219.146.211.139 219.146.211.145 山东省滨州市 电信
180 219.146.211.146 219.146.211.146 山东省滨州市 科幻网吧
181 219.146.211.147 219.146.211.225 山东省滨州市 电信
182 219.146.211.226 219.146.211.226 山东省滨州市 子午线网吧
183 219.146.211.227 219.146.212.89 山东省滨州市 电信
184 219.146.212.90 219.146.212.90 山东省滨州市 黄河2路北极星网吧
185 219.146.212.91 219.146.212.121 山东省滨州市 电信
186 219.146.212.122 219.146.212.122 山东省滨州市 飓风网吧
187 219.146.212.123 219.146.212.129 山东省滨州市 电信
188 219.146.212.130 219.146.212.130 山东省滨州市 广播电视局
189 219.146.212.131 219.146.212.241 山东省滨州市 电信
190 219.146.212.242 219.146.212.242 山东省滨州市 风驰网络
191 219.146.212.243 219.146.213.21 山东省滨州市 电信
192 219.146.213.22 219.146.213.22 山东省滨州市博兴县 纵横网吧
193 219.146.213.23 219.146.213.37 山东省滨州市 电信
194 219.146.213.38 219.146.213.38 山东省滨州市博兴县 红杉树网吧
195 219.146.213.39 219.146.213.41 山东省滨州市 电信
196 219.146.213.42 219.146.213.42 山东省滨州市博兴县 东兴网吧
197 219.146.213.43 219.146.213.43 山东省滨州市博兴县 金线网吧
198 219.146.213.44 219.146.213.44 山东省滨州市 电信
199 219.146.213.45 219.146.213.45 山东省滨州市博兴县 东兴西区网吧
200 219.146.213.46 219.146.213.46 山东省滨州市博兴县 自由空间网吧
201 219.146.213.47 219.146.213.179 山东省滨州市博兴县 电信
202 219.146.213.180 219.146.213.183 山东省滨州市邹平县 沸点网络会所(第三工业园)
203 219.146.213.184 219.146.213.189 山东省滨州市博兴县 电信
204 219.146.213.190 219.146.213.190 山东省滨州市邹平县 魏桥镇网友网吧
205 219.146.213.191 219.146.213.193 山东省滨州市 电信
206 219.146.213.194 219.146.213.194 山东省滨州市邹平县 红蜘蛛网吧
207 219.146.213.195 219.146.213.213 山东省滨州市 电信
208 219.146.213.214 219.146.213.214 山东省滨州市邹平县 阳光E都网吧
209 219.146.213.215 219.146.214.141 山东省滨州市 电信
210 219.146.214.142 219.146.214.142 山东省滨州市 红色激情网吧
211 219.146.214.143 219.146.215.21 山东省滨州市 电信
212 219.146.215.22 219.146.215.22 山东省滨州市博兴县 幸福镇天缘网吧
213 220.193.93.0 220.193.93.255 山东省滨州市 联通
214 221.2.176.0 221.2.176.255 山东省滨州市无棣县 联通
215 221.2.177.0 221.2.177.1 山东省滨州市 联通
216 221.2.177.2 221.2.177.2 山东省滨州市 晨星网吧(沂州路146医院旁边)
217 221.2.177.3 221.2.179.255 山东省滨州市 联通
218 221.2.180.0 221.2.180.63 山东省滨州市沾化县 联通
219 221.2.180.64 221.2.180.64 山东省滨州市沾化县 人民医院
220 221.2.180.65 221.2.180.255 山东省滨州市沾化县 联通
221 221.2.181.0 221.2.181.60 山东省滨州市 联通
222 221.2.181.61 221.2.181.61 山东省滨州市沾化县 妇幼保健站
223 221.2.181.62 221.2.181.146 山东省滨州市 联通
224 221.2.181.147 221.2.181.147 山东省滨州市沾化县 永丰E时代网吧
225 221.2.181.148 221.2.181.255 山东省滨州市 联通
226 221.2.182.0 221.2.183.255 山东省滨州市博兴县 联通
227 221.2.184.0 221.2.184.151 山东省滨州市 联通
228 221.2.184.152 221.2.184.152 山东省滨州市博兴县 新艺网吧
229 221.2.184.153 221.2.184.255 山东省滨州市 联通
230 221.2.185.0 221.2.185.255 山东省滨州市博兴县 联通
231 221.2.186.0 221.2.188.255 山东省滨州市 联通
232 221.2.189.0 221.2.190.255 山东省滨州市邹平县 联通
233 221.2.191.0 221.2.191.255 山东省滨州市 联通
234 222.43.105.0 222.43.105.255 山东省滨州市 中移铁通
235 222.134.0.0 222.134.1.192 山东省滨州市 联通
236 222.134.1.193 222.134.1.193 山东省滨州市 滨岭商贸园
237 222.134.1.194 222.134.14.255 山东省滨州市 联通
238 222.134.15.0 222.134.15.255 山东省滨州市博兴县 联通
239 222.134.16.0 222.134.19.169 山东省滨州市 联通
240 222.134.19.170 222.134.19.170 山东省滨州市博兴县 纯化镇中心小学
241 222.134.19.171 222.134.25.50 山东省滨州市 联通
242 222.134.25.51 222.134.25.51 山东省滨州市 滨州学院网通网吧
243 222.134.25.52 222.134.26.255 山东省滨州市 联通
244 222.134.27.0 222.134.27.19 山东省滨州市沾化县 联通
245 222.134.27.20 222.134.27.20 山东省滨州市沾化县 人民医院
246 222.134.27.21 222.134.27.171 山东省滨州市沾化县 联通
247 222.134.27.172 222.134.27.172 山东省滨州市沾化县 永丰E时代网吧
248 222.134.27.173 222.134.28.101 山东省滨州市沾化县 联通
249 222.134.28.102 222.134.28.102 山东省滨州市沾化县 下洼非常网吧
250 222.134.28.103 222.134.28.156 山东省滨州市沾化县 联通
251 222.134.28.157 222.134.28.157 山东省滨州市沾化县 永丰E时代网吧
252 222.134.28.158 222.134.28.255 山东省滨州市沾化县 联通
253 222.134.29.0 222.134.32.1 山东省滨州市 联通
254 222.134.32.2 222.134.32.2 山东省滨州市 黄河二路龙腾龙网络
255 222.134.32.3 222.134.32.23 山东省滨州市 联通
256 222.134.32.24 222.134.32.31 山东省滨州市 黄河四路龙腾网吧
257 222.134.32.32 222.134.32.33 山东省滨州市 联通
258 222.134.32.34 222.134.32.34 山东省滨州市 领路人网吧
259 222.134.32.35 222.134.32.49 山东省滨州市 联通
260 222.134.32.50 222.134.32.50 山东省滨州市 黄河二路远洋科技网吧
261 222.134.32.51 222.134.32.153 山东省滨州市 联通
262 222.134.32.154 222.134.32.154 山东省滨州市 滨州学院自由港网吧
263 222.134.32.155 222.134.32.221 山东省滨州市 联通
264 222.134.32.222 222.134.32.222 山东省滨州市 黄河五路阳光在线网吧
265 222.134.32.223 222.134.33.7 山东省滨州市 联通
266 222.134.33.8 222.134.33.15 山东省滨州市 自由天地网城
267 222.134.33.16 222.134.33.16 山东省滨州市 联通
268 222.134.33.17 222.134.33.23 山东省滨州市 滨州学院
269 222.134.33.24 222.134.33.41 山东省滨州市 联通
270 222.134.33.42 222.134.33.42 山东省滨州市 滨州学院网通网吧
271 222.134.33.43 222.134.33.71 山东省滨州市 联通
272 222.134.33.72 222.134.33.79 山东省滨州市 览通网吧
273 222.134.33.80 222.134.33.89 山东省滨州市 联通
274 222.134.33.90 222.134.33.90 山东省滨州市 黄河五路渤海九路520网苑
275 222.134.33.91 222.134.33.145 山东省滨州市 联通
276 222.134.33.146 222.134.33.146 山东省滨州市 滨州学院新浪潮网吧
277 222.134.33.147 222.134.33.169 山东省滨州市 联通
278 222.134.33.170 222.134.33.170 山东省滨州市 马家小区飞天网吧
279 222.134.33.171 222.134.33.183 山东省滨州市 联通
280 222.134.33.184 222.134.33.191 山东省滨州市 马家小区盛大网吧
281 222.134.33.192 222.134.34.217 山东省滨州市 联通
282 222.134.34.218 222.134.34.218 山东省滨州市 红色激情网吧
283 222.134.34.219 222.134.35.25 山东省滨州市 联通
284 222.134.35.26 222.134.35.26 山东省滨州市 黄河二路龙腾龙网络
285 222.134.35.27 222.134.35.49 山东省滨州市 联通
286 222.134.35.50 222.134.35.50 山东省滨州市 自游世界网吧
287 222.134.35.51 222.134.35.53 山东省滨州市 联通
288 222.134.35.54 222.134.35.54 山东省滨州市 马家小区馨悦网吧
289 222.134.35.55 222.134.36.173 山东省滨州市 联通
290 222.134.36.174 222.134.36.174 山东省滨州市滨城区 阿牛网吧(黄河六路渤海四路以东200米路北)
291 222.134.36.175 222.134.37.255 山东省滨州市 联通
292 222.134.38.0 222.134.38.41 山东省滨州市滨城区 联通
293 222.134.38.42 222.134.38.42 山东省滨州市 金广网吧
294 222.134.38.43 222.134.38.175 山东省滨州市滨城区 联通
295 222.134.38.176 222.134.38.183 山东省滨州市 滨州职业学院
296 222.134.38.184 222.134.38.255 山东省滨州市滨城区 联通
297 222.134.39.0 222.134.39.229 山东省滨州市 联通
298 222.134.39.230 222.134.39.230 山东省滨州市 黄河8路航空网吧
299 222.134.39.231 222.134.42.111 山东省滨州市 联通
300 222.134.42.112 222.134.42.119 山东省滨州市 黄河五路君缘网吧
301 222.134.42.120 222.134.43.73 山东省滨州市 联通
302 222.134.43.74 222.134.43.74 山东省滨州市 黄河2路渤海10路顺欣网吧
303 222.134.43.75 222.134.45.177 山东省滨州市 联通
304 222.134.45.178 222.134.45.178 山东省滨州市 山东滨州技术学院
305 222.134.45.179 222.134.45.255 山东省滨州市 联通
306 222.134.46.0 222.134.46.173 山东省滨州市邹平县 联通
307 222.134.46.174 222.134.46.174 山东省滨州市邹平县 广播电视局
308 222.134.46.175 222.134.47.9 山东省滨州市邹平县 联通
309 222.134.47.10 222.134.47.10 山东省滨州市邹平县 天成网吧
310 222.134.47.11 222.134.47.33 山东省滨州市邹平县 联通
311 222.134.47.34 222.134.47.34 山东省滨州市邹平县 e网情深网吧
312 222.134.47.35 222.134.47.41 山东省滨州市邹平县 联通
313 222.134.47.42 222.134.47.42 山东省滨州市邹平县 风往南吹网吧
314 222.134.47.43 222.134.47.49 山东省滨州市邹平县 联通
315 222.134.47.50 222.134.47.50 山东省滨州市邹平县 中信数码网吧
316 222.134.47.51 222.134.47.69 山东省滨州市邹平县 联通
317 222.134.47.70 222.134.47.70 山东省滨州市邹平县 万通网吧(邹平礼叁)
318 222.134.47.71 222.134.47.81 山东省滨州市邹平县 联通
319 222.134.47.82 222.134.47.82 山东省滨州市邹平县 常青藤网吧(邹平天意商城C-13)
320 222.134.47.83 222.134.47.85 山东省滨州市邹平县 联通
321 222.134.47.86 222.134.47.86 山东省滨州市邹平县 精彩网吧
322 222.134.47.87 222.134.47.89 山东省滨州市邹平县 联通
323 222.134.47.90 222.134.47.90 山东省滨州市邹平县 雪花山大酒店(西董镇)
324 222.134.47.91 222.134.47.109 山东省滨州市邹平县 联通
325 222.134.47.110 222.134.47.110 山东省滨州市邹平县 罗马假日网吧
326 222.134.47.111 222.134.47.113 山东省滨州市邹平县 联通
327 222.134.47.114 222.134.47.114 山东省滨州市邹平县 魏桥镇明月网吧
328 222.134.47.115 222.134.47.121 山东省滨州市邹平县 联通
329 222.134.47.122 222.134.47.122 山东省滨州市邹平县 魏桥镇润泽网吧
330 222.134.47.123 222.134.47.129 山东省滨州市 联通
331 222.134.47.130 222.134.47.130 山东省滨州市邹平县 魏桥镇雅酷网吧
332 222.134.47.131 222.134.47.139 山东省滨州市邹平县 联通
333 222.134.47.140 222.134.47.141 山东省滨州市邹平县 燕子网吧
334 222.134.47.142 222.134.47.142 山东省滨州市邹平县 清风网吧
335 222.134.47.143 222.134.47.143 山东省滨州市邹平县 燕子网吧
336 222.134.47.144 222.134.47.145 山东省滨州市邹平县 联通
337 222.134.47.146 222.134.47.146 山东省滨州市邹平县 魏桥讯达网吧
338 222.134.47.147 222.134.47.169 山东省滨州市邹平县 联通
339 222.134.47.170 222.134.47.170 山东省滨州市邹平县 魏桥镇自由人网吧
340 222.134.47.171 222.134.47.171 山东省滨州市邹平县 联通
341 222.134.47.172 222.134.47.172 山东省滨州市邹平县 蓝天网吧
342 222.134.47.173 222.134.47.177 山东省滨州市邹平县 联通
343 222.134.47.178 222.134.47.178 山东省滨州市邹平县 魏桥镇工业园网吧
344 222.134.47.179 222.134.47.185 山东省滨州市邹平县 联通
345 222.134.47.186 222.134.47.186 山东省滨州市邹平县 魏桥镇问号网吧
346 222.134.47.187 222.134.47.189 山东省滨州市邹平县 联通
347 222.134.47.190 222.134.47.190 山东省滨州市邹平县 魏桥镇坤鹏网吧联通
348 222.134.47.191 222.134.47.209 山东省滨州市邹平县 联通
349 222.134.47.210 222.134.47.210 山东省滨州市邹平县 魏桥镇金梦网吧
350 222.134.47.211 222.134.47.213 山东省滨州市邹平县 联通
351 222.134.47.214 222.134.47.214 山东省滨州市邹平县 奔腾网吧
352 222.134.47.215 222.134.47.216 山东省滨州市邹平县 联通
353 222.134.47.217 222.134.47.217 山东省滨州市邹平县 一园奔腾网吧
354 222.134.47.218 222.134.47.221 山东省滨州市邹平县 联通
355 222.134.47.222 222.134.47.222 山东省滨州市邹平县 任我行网吧(韩店镇穆王村驻地)
356 222.134.47.223 222.134.47.247 山东省滨州市邹平县 联通
357 222.134.47.248 222.134.47.251 山东省滨州市邹平县 沸点网络会所(第三工业园)
358 222.134.47.252 222.134.48.31 山东省滨州市邹平县 联通
359 222.134.48.32 222.134.48.35 山东省滨州市邹平县 广富钢铁公司
360 222.134.48.36 222.134.48.43 山东省滨州市邹平县 联通
361 222.134.48.44 222.134.48.47 山东省滨州市邹平县 阳光网吧
362 222.134.48.48 222.134.48.51 山东省滨州市邹平县 联通
363 222.134.48.52 222.134.48.55 山东省滨州市邹平县 明星网吧
364 222.134.48.56 222.134.48.97 山东省滨州市邹平县 联通
365 222.134.48.98 222.134.48.98 山东省滨州市邹平县 魏桥镇双鱼网吧
366 222.134.48.99 222.134.48.117 山东省滨州市邹平县 联通
367 222.134.48.118 222.134.48.118 山东省滨州市邹平县 齐星集团
368 222.134.48.119 222.134.48.129 山东省滨州市邹平县 联通
369 222.134.48.130 222.134.48.130 山东省滨州市邹平县 魏桥镇豪丽网吧
370 222.134.48.131 222.134.48.173 山东省滨州市邹平县 联通
371 222.134.48.174 222.134.48.174 山东省滨州市邹平县 魏桥镇华岩网吧
372 222.134.48.175 222.134.48.255 山东省滨州市邹平县 联通
373 222.134.49.0 222.134.50.129 山东省滨州市 联通
374 222.134.50.130 222.134.50.130 山东省滨州市邹平县 魏桥镇萌芽网吧联通
375 222.134.50.131 222.134.50.185 山东省滨州市 联通
376 222.134.50.186 222.134.50.186 山东省滨州市邹平县 工业园飞龙网吧
377 222.134.50.187 222.134.50.213 山东省滨州市 联通
378 222.134.50.214 222.134.50.214 山东省滨州市邹平县 魏桥镇宏祥网吧
379 222.134.50.215 222.134.50.255 山东省滨州市 联通
380 222.134.51.0 222.134.51.129 山东省滨州市博兴县 联通
381 222.134.51.130 222.134.51.130 山东省滨州市博兴县 教育网
382 222.134.51.131 222.134.52.255 山东省滨州市博兴县 联通
383 222.134.53.0 222.134.53.1 山东省滨州市 联通
384 222.134.53.2 222.134.53.2 山东省滨州市博兴县 流星雨网吧
385 222.134.53.3 222.134.53.5 山东省滨州市 联通
386 222.134.53.6 222.134.53.6 山东省滨州市博兴市 地中海网吧联通
387 222.134.53.7 222.134.53.53 山东省滨州市 联通
388 222.134.53.54 222.134.53.54 山东省滨州市博兴县 战友网吧
389 222.134.53.55 222.134.53.61 山东省滨州市 联通
390 222.134.53.62 222.134.53.62 山东省滨州市 新星网吧(博兴金秋商场)
391 222.134.53.63 222.134.53.209 山东省滨州市 联通
392 222.134.53.210 222.134.53.210 山东省滨州市博兴县 东方网吧
393 222.134.53.211 222.134.53.233 山东省滨州市 联通
394 222.134.53.234 222.134.53.234 山东省滨州市博兴县 红杉树网吧
395 222.134.53.235 222.134.53.245 山东省滨州市 联通
396 222.134.53.246 222.134.53.246 山东省滨州市博兴县 滨州万佳卡布其诺网吧(豪门庄园商业房A1)
397 222.134.53.247 222.134.53.249 山东省滨州市 联通
398 222.134.53.250 222.134.53.250 山东省滨州市博兴县 启迪网吧
399 222.134.53.251 222.134.58.9 山东省滨州市 联通
400 222.134.58.10 222.134.58.10 山东省滨州市惠民县 开心网吧
401 222.134.58.11 222.134.58.13 山东省滨州市 联通
402 222.134.58.14 222.134.58.14 山东省滨州市 文心网吧
403 222.134.58.15 222.134.58.26 山东省滨州市 联通
404 222.134.58.27 222.134.58.27 山东省滨州市惠民县 东大网吧
405 222.134.58.28 222.134.58.41 山东省滨州市 联通
406 222.134.58.42 222.134.58.42 山东省滨州市 凯凯网吧
407 222.134.58.43 222.134.58.89 山东省滨州市 联通
408 222.134.58.90 222.134.58.90 山东省滨州市惠民县 新世纪网吧
409 222.134.58.91 222.134.58.131 山东省滨州市 联通
410 222.134.58.132 222.134.58.135 山东省滨州市惠民县 聚鑫网吧
411 222.134.58.136 222.134.58.169 山东省滨州市 联通
412 222.134.58.170 222.134.58.170 山东省滨州市惠民县 文心网吧
413 222.134.58.171 222.134.58.255 山东省滨州市 联通
414 222.134.59.0 222.134.59.255 山东省滨州市惠民县 联通
415 222.134.60.0 222.134.60.255 山东省滨州市沾化县 联通
416 222.134.61.0 222.134.61.17 山东省滨州市 联通
417 222.134.61.18 222.134.61.18 山东省滨州市沾化县 飞鱼网吧(西城水岸龙居小区)
418 222.134.61.19 222.134.61.20 山东省滨州市 联通
419 222.134.61.21 222.134.61.21 山东省滨州市沾化县 彩虹网吧
420 222.134.61.22 222.134.61.22 山东省滨州市 联通
421 222.134.61.23 222.134.61.23 山东省滨州市沾化县 龙腾网吧
422 222.134.61.24 222.134.61.105 山东省滨州市 联通
423 222.134.61.106 222.134.61.106 山东省滨州市沾化县 沿河路风云网吧
424 222.134.61.107 222.134.61.129 山东省滨州市 联通
425 222.134.61.130 222.134.61.130 山东省滨州市沾化县 龙腾网吧
426 222.134.61.131 222.134.61.133 山东省滨州市 联通
427 222.134.61.134 222.134.61.134 山东省滨州市沾化县 工业园新趋势网吧
428 222.134.61.135 222.134.61.149 山东省滨州市 联通
429 222.134.61.150 222.134.61.150 山东省滨州市沾化县 乐园网吧
430 222.134.61.151 222.134.61.153 山东省滨州市 联通
431 222.134.61.154 222.134.61.154 山东省滨州市沾化县 影院网吧
432 222.134.61.155 222.134.61.161 山东省滨州市 联通
433 222.134.61.162 222.134.61.162 山东省滨州市沾化县 沿河路彩虹网吧
434 222.134.61.163 222.134.61.165 山东省滨州市 联通
435 222.134.61.166 222.134.61.166 山东省滨州市沾化县 沿河路新蓝网吧
436 222.134.61.167 222.134.61.169 山东省滨州市 联通
437 222.134.61.170 222.134.61.170 山东省滨州市沾化县 沿河路急速网吧
438 222.134.61.171 222.134.61.189 山东省滨州市 联通
439 222.134.61.190 222.134.61.190 山东省滨州市沾化县 新时空网吧
440 222.134.61.191 222.134.61.197 山东省滨州市 联通
441 222.134.61.198 222.134.61.198 山东省滨州市沾化县 工业园新趋势网吧
442 222.134.61.199 222.134.61.255 山东省滨州市 联通
443 222.134.62.0 222.134.62.18 山东省滨州市无棣县 联通
444 222.134.62.19 222.134.62.19 山东省滨州市无棣县 泰山网络服务有限公司
445 222.134.62.20 222.134.62.44 山东省滨州市无棣县 联通
446 222.134.62.45 222.134.62.45 山东省滨州市无棣县 动感网苑(老商业街)
447 222.134.62.46 222.134.62.255 山东省滨州市无棣县 联通
448 222.134.63.0 222.134.63.255 山东省滨州市 联通
449 222.134.241.114 222.134.241.114 山东省滨州市 马家小区飞天网吧
450 222.174.47.86 222.174.47.86 山东省滨州市邹平县 天意网吧
451 222.174.229.0 222.174.233.249 山东省滨州市 电信
452 222.174.233.250 222.174.233.250 山东省滨州市 马家小区寻梦缘网吧
453 222.174.233.251 222.174.234.97 山东省滨州市 电信
454 222.174.234.98 222.174.234.98 山东省滨州市博兴县 市地中海网吧
455 222.174.234.99 222.174.235.1 山东省滨州市 电信
456 222.174.235.2 222.174.235.2 山东省滨州市 邹平一园情深深网吧
457 222.174.235.3 222.174.235.93 山东省滨州市 电信
458 222.174.235.94 222.174.235.94 山东省滨州市 邹平市开发区大地网吧
459 222.174.235.95 222.174.241.27 山东省滨州市 电信
460 222.174.241.28 222.174.241.28 山东省滨州市 金广网吧
461 222.174.241.29 222.174.241.35 山东省滨州市 电信
462 222.174.241.36 222.174.241.36 山东省滨州市 银河网吧
463 222.174.241.37 222.174.241.49 山东省滨州市 电信
464 222.174.241.50 222.174.241.50 山东省滨州市 渤海8路自由港网城
465 222.174.241.51 222.174.241.59 山东省滨州市 电信
466 222.174.241.60 222.174.241.60 山东省滨州市 渤海四路龙腾网吧
467 222.174.241.61 222.174.241.89 山东省滨州市 电信
468 222.174.241.90 222.174.241.90 山东省滨州市 黄河五路阳光在线网吧
469 222.174.241.91 222.174.241.97 山东省滨州市 电信
470 222.174.241.98 222.174.241.98 山东省滨州市 马家小区自由天地网城
471 222.174.241.99 222.174.241.113 山东省滨州市 电信
472 222.174.241.114 222.174.241.114 山东省滨州市 黄河五路学苑网城网络
473 222.174.241.115 222.174.241.117 山东省滨州市 电信
474 222.174.241.118 222.174.241.118 山东省滨州市 马家小区传奇网城
475 222.174.241.119 222.174.241.121 山东省滨州市 电信
476 222.174.241.122 222.174.241.122 山东省滨州市 马家小区兄弟网吧
477 222.174.241.123 222.174.241.201 山东省滨州市 电信
478 222.174.241.202 222.174.241.202 山东省滨州市 小智网城
479 222.174.241.203 222.174.241.209 山东省滨州市 电信
480 222.174.241.210 222.174.241.210 山东省滨州市 飞达网吧
481 222.174.241.211 222.174.243.173 山东省滨州市 电信
482 222.174.243.174 222.174.243.174 山东省滨州市 滨北镇星期六网吧
483 222.174.243.175 222.174.243.205 山东省滨州市 电信
484 222.174.243.206 222.174.243.206 山东省滨州市 黄河8路航空网吧
485 222.174.243.207 222.174.244.89 山东省滨州市 电信
486 222.174.244.90 222.174.244.90 山东省滨州市博兴县 战友网吧
487 222.174.244.91 222.174.245.241 山东省滨州市 电信
488 222.174.245.242 222.174.245.242 山东省滨州市邹平县 教育专网
489 222.174.245.243 222.174.247.101 山东省滨州市 电信
490 222.174.247.102 222.174.247.102 山东省滨州市沾化县 沿河路风云网吧
491 222.174.247.103 222.174.247.117 山东省滨州市 电信
492 222.174.247.118 222.174.247.118 山东省滨州市沾化县 工业园友谊网吧
493 222.174.247.119 222.174.247.133 山东省滨州市 电信
494 222.174.247.134 222.174.247.134 山东省滨州市沾化县 雷霆网吧
495 222.174.247.135 222.174.247.157 山东省滨州市 电信
496 222.174.247.158 222.174.247.158 山东省滨州市沾化县 农业局
497 222.174.247.159 222.174.247.205 山东省滨州市 电信
498 222.174.247.206 222.174.247.206 山东省滨州市沾化县 乐园网吧
499 222.174.247.207 222.174.247.209 山东省滨州市 电信
500 222.174.247.210 222.174.247.210 山东省滨州市沾化县 沿河路彩虹网吧
501 222.174.247.211 222.174.247.217 山东省滨州市 电信
502 222.174.247.218 222.174.247.218 山东省滨州市沾化县 沿河路急速网吧
503 222.174.247.219 222.174.250.217 山东省滨州市 电信
504 222.174.250.218 222.174.250.218 山东省滨州市惠民县 凯凯网吧
505 222.174.250.219 222.174.250.221 山东省滨州市 电信
506 222.174.250.222 222.174.250.222 山东省滨州市惠民县 冲浪网吧
507 222.174.250.223 222.174.250.233 山东省滨州市 电信
508 222.174.250.234 222.174.250.234 山东省滨州市惠民县 银河网吧
509 222.174.250.235 222.174.251.2 山东省滨州市 电信
510 222.174.251.3 222.174.251.3 山东省滨州市邹平县 魏桥镇问号网吧
511 222.174.251.4 222.174.251.49 山东省滨州市 电信
512 222.174.251.50 222.174.251.50 山东省滨州市邹平县 魏桥镇金梦网吧
513 222.174.251.51 222.174.251.56 山东省滨州市 电信
514 222.174.251.57 222.174.251.57 山东省滨州市 极速网吧
515 222.174.251.58 222.174.251.153 山东省滨州市 电信
516 222.174.251.154 222.174.251.154 山东省滨州市邹平县 清风网吧(魏桥纺织一园宿舍)
517 222.174.251.155 222.174.252.45 山东省滨州市 电信
518 222.174.252.46 222.174.252.46 山东省滨州市 自由港休闲网吧
519 222.174.252.47 222.174.255.255 山东省滨州市 电信
520 222.175.169.0 222.175.169.59 山东省滨州市邹平县 电信
521 222.175.169.61 222.175.169.84 山东省滨州市邹平县 电信
522 222.175.169.86 222.175.169.255 山东省滨州市邹平县 电信
523 222.194.144.0 222.194.159.255 山东省滨州市 滨州职业学院
524 223.78.0.0 223.78.15.255 山东省滨州市 移动