ip地址查询

滨州市IP地址列表

滨州市网吧IP地址列表

在下面输入您要查询IP地址段范围的地理位置,点击查询

请输入地理位置:
最多只能列出前1000条IP信息,更详细的ip列表信息请用上边的查询按钮进入
序号 IP 起始地址 IP 结束地址 所在位置信息 电子地图
1 27.195.0.0 27.195.17.255 山东省滨州市 联通
2 27.195.18.0 27.195.18.255 山东省滨州市邹平县 联通
3 27.195.19.0 27.195.30.255 山东省滨州市 联通
4 27.204.64.0 27.204.255.255 山东省滨州市 联通
5 27.209.0.0 27.209.49.255 山东省滨州市 联通
6 27.209.50.0 27.209.50.255 山东省滨州市邹平县 联通
7 27.209.51.0 27.209.134.255 山东省滨州市 联通
8 27.209.135.0 27.209.135.255 山东省滨州市邹平县 联通
9 27.209.136.0 27.209.255.255 山东省滨州市 联通
10 58.56.37.0 58.56.37.255 山东省滨州市博兴县 电信
11 58.58.0.0 58.58.2.255 山东省滨州市 电信
12 58.59.64.0 58.59.83.255 山东省滨州市 电信
13 58.59.102.0 58.59.102.255 山东省滨州市滨城区 电信
14 58.59.103.0 58.59.113.255 山东省滨州市 电信
15 58.59.114.0 58.59.114.255 山东省滨州市沾化县 电信
16 58.59.115.0 58.59.115.255 山东省滨州市 电信
17 58.59.116.0 58.59.116.255 山东省滨州市无棣县 电信
18 58.59.117.0 58.59.117.255 山东省滨州市 电信
19 58.59.118.0 58.59.118.255 山东省滨州市无棣县 电信
20 58.59.119.0 58.59.127.255 山东省滨州市 电信
21 60.235.32.0 60.235.255.255 山东省滨州市 电信
22 61.133.51.0 61.133.53.255 山东省滨州市 联通
23 61.133.64.0 61.133.65.255 山东省滨州市 联通
24 61.133.121.0 61.133.122.255 山东省滨州市 联通
25 61.133.126.0 61.133.126.255 山东省滨州市 联通
26 61.156.40.0 61.156.41.255 山东省滨州市 联通
27 61.156.233.0 61.156.233.255 山东省滨州市 联通
28 61.162.213.0 61.162.218.255 山东省滨州市 联通
29 61.179.216.0 61.179.216.255 山东省滨州市 联通
30 61.179.224.0 61.179.224.255 山东省滨州市 联通
31 61.179.244.0 61.179.245.255 山东省滨州市 联通
32 61.240.104.0 61.240.108.36 山东省滨州市 联通
33 61.240.108.37 61.240.108.37 山东省滨州市 山水网吧
34 61.240.108.38 61.240.108.87 山东省滨州市 联通
35 61.240.108.88 61.240.108.88 山东省滨州市邹平县 教育专网
36 61.240.108.89 61.240.108.134 山东省滨州市 联通
37 61.240.108.135 61.240.108.135 山东省滨州市 邹平超凡网吧
38 61.240.108.136 61.240.108.136 山东省滨州市 燕子网吧
39 61.240.108.137 61.240.108.137 山东省滨州市 邹平明星网吧
40 61.240.108.138 61.240.108.141 山东省滨州市 联通
41 61.240.108.142 61.240.108.142 山东省滨州市 超越网吧
42 61.240.108.143 61.240.108.147 山东省滨州市 联通
43 61.240.108.148 61.240.108.148 山东省滨州市邹平县 魏桥镇坤鹏网吧
44 61.240.108.149 61.240.108.150 山东省滨州市 联通
45 61.240.108.151 61.240.108.151 山东省滨州市 邹平联通网苑魏桥店
46 61.240.108.152 61.240.108.255 山东省滨州市 联通
47 111.17.112.0 111.17.127.255 山东省滨州市 移动
48 111.17.160.0 111.17.161.255 山东省滨州市 移动
49 111.34.128.0 111.34.191.255 山东省滨州市 移动
50 112.36.0.0 112.36.15.255 山东省滨州市 移动
51 112.37.0.0 112.37.15.255 山东省滨州市 移动
52 112.37.48.0 112.37.63.255 山东省滨州市 移动
53 112.224.0.0 112.224.16.255 山东省滨州市 联通
54 112.224.17.0 112.224.17.255 山东省滨州市无棣县 联通
55 112.224.18.0 112.224.18.255 山东省滨州市 联通
56 112.224.19.0 112.224.19.255 山东省滨州市博兴县 联通
57 112.224.20.0 112.224.31.255 山东省滨州市 联通
58 112.245.128.0 112.245.140.255 山东省滨州市 联通
59 112.245.141.0 112.245.141.255 山东省滨州市邹平县 联通
60 112.245.142.0 112.245.168.255 山东省滨州市 联通
61 112.245.169.0 112.245.169.255 山东省滨州市惠民县 联通
62 112.245.170.0 112.245.192.255 山东省滨州市 联通
63 112.245.193.0 112.245.193.255 山东省滨州市阳信县 联通
64 112.245.194.0 112.245.218.255 山东省滨州市 联通
65 112.245.219.0 112.245.220.255 山东省滨州市博兴县 联通
66 112.245.221.0 112.245.236.255 山东省滨州市 联通
67 112.245.237.0 112.245.238.255 山东省滨州市沾化县 联通
68 112.245.239.0 112.245.255.255 山东省滨州市 联通
69 112.252.0.0 112.252.8.255 山东省滨州市 联通
70 112.252.9.0 112.252.9.255 山东省滨州市博兴县 联通
71 112.252.10.0 112.252.55.255 山东省滨州市 联通
72 112.252.56.0 112.252.56.255 山东省滨州市邹平县 联通
73 112.252.57.0 112.252.58.255 山东省滨州市 联通
74 112.252.59.0 112.252.59.255 山东省滨州市邹平县 联通
75 112.252.60.0 112.252.88.255 山东省滨州市 联通
76 112.252.89.0 112.252.89.255 山东省滨州市邹平县 联通
77 112.252.90.0 112.252.105.255 山东省滨州市 联通
78 112.252.106.0 112.252.106.255 山东省滨州市惠民县 联通
79 112.252.107.0 112.252.114.255 山东省滨州市 联通
80 112.252.115.0 112.252.115.255 山东省滨州市邹平县 联通
81 112.252.116.0 112.252.121.255 山东省滨州市 联通
82 112.252.122.0 112.252.123.255 山东省滨州市阳信县 联通
83 112.252.124.0 112.252.127.255 山东省滨州市 联通
84 113.123.64.0 113.123.82.255 山东省滨州市 电信
85 113.123.83.0 113.123.83.255 山东省滨州市邹平县 电信
86 113.123.84.0 113.123.127.255 山东省滨州市 电信
87 113.126.200.0 113.126.200.255 山东省滨州市无棣县 电信
88 113.126.201.0 113.126.207.255 山东省滨州市 电信
89 113.127.0.0 113.127.31.255 山东省滨州市 电信
90 120.192.46.0 120.192.47.255 山东省滨州市 移动
91 120.192.150.0 120.192.150.255 山东省滨州市 移动
92 121.250.92.0 121.250.93.255 山东省滨州市 滨州理工学院
93 122.6.192.0 122.6.246.255 山东省滨州市 电信
94 122.6.248.0 122.6.255.255 山东省滨州市 电信
95 122.80.0.0 122.80.26.255 山东省滨州市 中移铁通
96 122.80.27.0 122.80.27.255 山东省滨州市邹平县 中移铁通
97 122.80.28.0 122.80.30.255 山东省滨州市 中移铁通
98 122.80.31.0 122.80.31.255 山东省滨州市阳信县 中移铁通
99 122.81.137.0 122.81.137.255 山东省滨州市 中移铁通
100 122.81.175.0 122.81.175.255 山东省滨州市 中移铁通
101 122.81.178.0 122.81.190.255 山东省滨州市 中移铁通
102 123.130.213.96 123.130.213.96 山东省滨州市 古墓网吧
103 123.133.133.0 123.133.133.5 山东省滨州市 联通
104 123.133.133.6 123.133.133.6 山东省滨州市邹平县 魏桥镇金梦网吧
105 123.133.133.7 123.133.139.255 山东省滨州市 联通
106 123.133.140.0 123.133.140.255 山东省滨州市博兴县 联通
107 123.133.141.0 123.133.155.255 山东省滨州市 联通
108 123.133.156.0 123.133.156.255 山东省滨州市邹平县 联通
109 123.133.157.0 123.133.172.150 山东省滨州市 联通
110 123.133.172.151 123.133.172.151 山东省滨州市邹平县 耕耘肥业有限公司
111 123.133.172.152 123.133.174.255 山东省滨州市 联通
112 123.133.175.0 123.133.175.255 山东省滨州市邹平县 联通
113 123.133.176.0 123.133.191.255 山东省滨州市 联通
114 123.170.192.0 123.170.207.255 山东省滨州市 电信
115 123.170.208.0 123.170.209.255 山东省滨州市博兴县 电信
116 123.170.210.0 123.170.228.255 山东省滨州市 电信
117 123.170.229.0 123.170.229.255 山东省滨州市无棣县 电信
118 123.170.230.0 123.170.255.255 山东省滨州市 电信
119 124.131.128.0 124.131.159.255 山东省滨州市 联通
120 140.255.192.0 140.255.255.255 山东省滨州市 电信
121 144.12.192.0 144.12.192.255 山东省滨州市 电信
122 144.12.193.0 144.12.193.255 山东省滨州市惠民县 电信
123 144.12.194.0 144.12.255.255 山东省滨州市 电信
124 180.201.32.0 180.201.47.255 山东省滨州市 滨州学院
125 182.38.128.0 182.38.159.255 山东省滨州市 电信
126 182.38.160.0 182.38.160.255 山东省滨州市博兴县 电信
127 182.38.161.0 182.38.173.255 山东省滨州市 电信
128 182.38.174.0 182.38.175.255 山东省滨州市邹平县 电信
129 182.38.176.0 182.38.222.255 山东省滨州市 电信
130 182.38.223.0 182.38.223.255 山东省滨州市阳信县 电信
131 182.38.224.0 182.38.245.255 山东省滨州市 电信
132 182.38.246.0 182.38.246.255 山东省滨州市阳信县 电信
133 182.38.247.0 182.38.247.255 山东省滨州市 电信
134 182.47.103.0 182.47.103.255 山东省滨州市 电信
135 202.102.157.0 202.102.157.255 山东省滨州市 联通
136 202.110.218.0 202.110.218.255 山东省滨州市 联通
137 210.82.182.0 210.82.182.255 山东省滨州市 联通
138 211.64.56.0 211.64.63.255 山东省滨州市 滨州医学院
139 211.64.96.0 211.64.103.255 山东省滨州市 滨州师范专科学校
140 211.86.112.0 211.86.116.1 山东省滨州市 视听教育中心
141 211.86.116.2 211.86.116.2 山东省滨州市 黄河北岸县区教育网
142 211.86.116.3 211.86.127.255 山东省滨州市 视听教育中心
143 218.56.22.0 218.56.23.1 山东省滨州市 联通
144 218.56.23.2 218.56.23.3 山东省滨州市 滨州学院网通网吧
145 218.56.23.4 218.56.23.255 山东省滨州市 联通
146 218.56.168.0 218.56.171.255 山东省滨州市 联通
147 218.57.236.0 218.57.237.255 山东省滨州市 联通
148 218.59.206.0 218.59.208.58 山东省滨州市 联通
149 218.59.208.59 218.59.208.59 山东省滨州市 静聪网络科技有限公司
150 218.59.208.60 218.59.210.203 山东省滨州市 联通
151 218.59.210.204 218.59.210.204 山东省滨州市 大顺网吧
152 218.59.210.205 218.59.217.66 山东省滨州市 联通
153 218.59.217.67 218.59.217.67 山东省滨州市 黄河二路东首智力网苑
154 218.59.217.68 218.59.220.158 山东省滨州市 联通
155 218.59.220.159 218.59.220.159 山东省滨州市 聚鑫网吧
156 218.59.220.160 218.59.220.184 山东省滨州市 联通
157 218.59.220.185 218.59.220.185 山东省滨州市 冲浪网吧
158 218.59.220.186 218.59.220.208 山东省滨州市 联通
159 218.59.220.209 218.59.220.209 山东省滨州市 聚鑫网吧
160 218.59.220.210 218.59.227.255 山东省滨州市 联通
161 218.59.244.0 218.59.244.255 山东省滨州市 联通
162 218.59.252.0 218.59.255.255 山东省滨州市 联通
163 218.201.155.0 218.201.155.255 山东省滨州市 移动
164 219.146.209.0 219.146.209.130 山东省滨州市 电信
165 219.146.209.131 219.146.209.131 山东省滨州市 漂流木网吧
166 219.146.209.132 219.146.211.31 山东省滨州市 电信
167 219.146.211.32 219.146.211.36 山东省滨州市 广电网
168 219.146.211.37 219.146.211.37 山东省滨州市 广播电视局
169 219.146.211.38 219.146.211.57 山东省滨州市 广电网
170 219.146.211.58 219.146.211.58 山东省滨州市 开发区君缘网吧
171 219.146.211.59 219.146.211.63 山东省滨州市 广电网
172 219.146.211.64 219.146.211.137 山东省滨州市 电信
173 219.146.211.138 219.146.211.138 山东省滨州市 黄河四路龙腾网吧
174 219.146.211.139 219.146.211.145 山东省滨州市 电信
175 219.146.211.146 219.146.211.146 山东省滨州市 科幻网吧
176 219.146.211.147 219.146.211.225 山东省滨州市 电信
177 219.146.211.226 219.146.211.226 山东省滨州市 子午线网吧
178 219.146.211.227 219.146.212.89 山东省滨州市 电信
179 219.146.212.90 219.146.212.90 山东省滨州市 黄河2路北极星网吧
180 219.146.212.91 219.146.212.121 山东省滨州市 电信
181 219.146.212.122 219.146.212.122 山东省滨州市 飓风网吧
182 219.146.212.123 219.146.212.129 山东省滨州市 电信
183 219.146.212.130 219.146.212.130 山东省滨州市 广播电视局
184 219.146.212.131 219.146.212.241 山东省滨州市 电信
185 219.146.212.242 219.146.212.242 山东省滨州市 风驰网络
186 219.146.212.243 219.146.213.21 山东省滨州市 电信
187 219.146.213.22 219.146.213.22 山东省滨州市博兴县 纵横网吧
188 219.146.213.23 219.146.213.37 山东省滨州市 电信
189 219.146.213.38 219.146.213.38 山东省滨州市博兴县 红杉树网吧
190 219.146.213.39 219.146.213.41 山东省滨州市 电信
191 219.146.213.42 219.146.213.42 山东省滨州市博兴县 东兴网吧
192 219.146.213.43 219.146.213.43 山东省滨州市博兴县 金线网吧
193 219.146.213.44 219.146.213.44 山东省滨州市 电信
194 219.146.213.45 219.146.213.45 山东省滨州市博兴县 东兴西区网吧
195 219.146.213.46 219.146.213.46 山东省滨州市博兴县 自由空间网吧
196 219.146.213.47 219.146.213.179 山东省滨州市博兴县 电信
197 219.146.213.180 219.146.213.183 山东省滨州市邹平县 沸点网络会所(第三工业园)
198 219.146.213.184 219.146.213.189 山东省滨州市博兴县 电信
199 219.146.213.190 219.146.213.190 山东省滨州市邹平县 魏桥镇网友网吧
200 219.146.213.191 219.146.213.193 山东省滨州市 电信
201 219.146.213.194 219.146.213.194 山东省滨州市邹平县 红蜘蛛网吧
202 219.146.213.195 219.146.213.213 山东省滨州市 电信
203 219.146.213.214 219.146.213.214 山东省滨州市邹平县 阳光E都网吧
204 219.146.213.215 219.146.214.141 山东省滨州市 电信
205 219.146.214.142 219.146.214.142 山东省滨州市 红色激情网吧
206 219.146.214.143 219.146.215.21 山东省滨州市 电信
207 219.146.215.22 219.146.215.22 山东省滨州市博兴县 幸福镇天缘网吧
208 220.193.93.0 220.193.93.255 山东省滨州市 联通
209 221.2.176.0 221.2.176.255 山东省滨州市无棣县 联通
210 221.2.177.0 221.2.177.1 山东省滨州市 联通
211 221.2.177.2 221.2.177.2 山东省滨州市 晨星网吧(沂州路146医院旁边)
212 221.2.177.3 221.2.179.255 山东省滨州市 联通
213 221.2.180.0 221.2.180.63 山东省滨州市沾化县 联通
214 221.2.180.64 221.2.180.64 山东省滨州市沾化县 人民医院
215 221.2.180.65 221.2.180.255 山东省滨州市沾化县 联通
216 221.2.181.0 221.2.181.60 山东省滨州市 联通
217 221.2.181.61 221.2.181.61 山东省滨州市沾化县 妇幼保健站
218 221.2.181.62 221.2.181.146 山东省滨州市 联通
219 221.2.181.147 221.2.181.147 山东省滨州市沾化县 永丰E时代网吧
220 221.2.181.148 221.2.181.255 山东省滨州市 联通
221 221.2.182.0 221.2.183.255 山东省滨州市博兴县 联通
222 221.2.184.0 221.2.184.151 山东省滨州市 联通
223 221.2.184.152 221.2.184.152 山东省滨州市博兴县 新艺网吧
224 221.2.184.153 221.2.184.255 山东省滨州市 联通
225 221.2.185.0 221.2.185.255 山东省滨州市博兴县 联通
226 221.2.186.0 221.2.188.255 山东省滨州市 联通
227 221.2.189.0 221.2.190.255 山东省滨州市邹平县 联通
228 221.2.191.0 221.2.191.255 山东省滨州市 联通
229 222.43.105.0 222.43.105.255 山东省滨州市 中移铁通
230 222.134.0.0 222.134.1.192 山东省滨州市 联通
231 222.134.1.193 222.134.1.193 山东省滨州市 滨岭商贸园
232 222.134.1.194 222.134.14.255 山东省滨州市 联通
233 222.134.15.0 222.134.15.255 山东省滨州市博兴县 联通
234 222.134.16.0 222.134.19.169 山东省滨州市 联通
235 222.134.19.170 222.134.19.170 山东省滨州市博兴县 纯化镇中心小学
236 222.134.19.171 222.134.25.50 山东省滨州市 联通
237 222.134.25.51 222.134.25.51 山东省滨州市 滨州学院网通网吧
238 222.134.25.52 222.134.26.255 山东省滨州市 联通
239 222.134.27.0 222.134.27.19 山东省滨州市沾化县 联通
240 222.134.27.20 222.134.27.20 山东省滨州市沾化县 人民医院
241 222.134.27.21 222.134.27.171 山东省滨州市沾化县 联通
242 222.134.27.172 222.134.27.172 山东省滨州市沾化县 永丰E时代网吧
243 222.134.27.173 222.134.28.101 山东省滨州市沾化县 联通
244 222.134.28.102 222.134.28.102 山东省滨州市沾化县 下洼非常网吧
245 222.134.28.103 222.134.28.156 山东省滨州市沾化县 联通
246 222.134.28.157 222.134.28.157 山东省滨州市沾化县 永丰E时代网吧
247 222.134.28.158 222.134.28.255 山东省滨州市沾化县 联通
248 222.134.29.0 222.134.32.1 山东省滨州市 联通
249 222.134.32.2 222.134.32.2 山东省滨州市 黄河二路龙腾龙网络
250 222.134.32.3 222.134.32.23 山东省滨州市 联通
251 222.134.32.24 222.134.32.31 山东省滨州市 黄河四路龙腾网吧
252 222.134.32.32 222.134.32.33 山东省滨州市 联通
253 222.134.32.34 222.134.32.34 山东省滨州市 领路人网吧
254 222.134.32.35 222.134.32.49 山东省滨州市 联通
255 222.134.32.50 222.134.32.50 山东省滨州市 黄河二路远洋科技网吧
256 222.134.32.51 222.134.32.153 山东省滨州市 联通
257 222.134.32.154 222.134.32.154 山东省滨州市 滨州学院自由港网吧
258 222.134.32.155 222.134.32.221 山东省滨州市 联通
259 222.134.32.222 222.134.32.222 山东省滨州市 黄河五路阳光在线网吧
260 222.134.32.223 222.134.33.7 山东省滨州市 联通
261 222.134.33.8 222.134.33.15 山东省滨州市 自由天地网城
262 222.134.33.16 222.134.33.16 山东省滨州市 联通
263 222.134.33.17 222.134.33.23 山东省滨州市 滨州学院
264 222.134.33.24 222.134.33.41 山东省滨州市 联通
265 222.134.33.42 222.134.33.42 山东省滨州市 滨州学院网通网吧
266 222.134.33.43 222.134.33.71 山东省滨州市 联通
267 222.134.33.72 222.134.33.79 山东省滨州市 览通网吧
268 222.134.33.80 222.134.33.89 山东省滨州市 联通
269 222.134.33.90 222.134.33.90 山东省滨州市 黄河五路渤海九路520网苑
270 222.134.33.91 222.134.33.145 山东省滨州市 联通
271 222.134.33.146 222.134.33.146 山东省滨州市 滨州学院新浪潮网吧
272 222.134.33.147 222.134.33.169 山东省滨州市 联通
273 222.134.33.170 222.134.33.170 山东省滨州市 马家小区飞天网吧
274 222.134.33.171 222.134.33.183 山东省滨州市 联通
275 222.134.33.184 222.134.33.191 山东省滨州市 马家小区盛大网吧
276 222.134.33.192 222.134.34.217 山东省滨州市 联通
277 222.134.34.218 222.134.34.218 山东省滨州市 红色激情网吧
278 222.134.34.219 222.134.35.25 山东省滨州市 联通
279 222.134.35.26 222.134.35.26 山东省滨州市 黄河二路龙腾龙网络
280 222.134.35.27 222.134.35.49 山东省滨州市 联通
281 222.134.35.50 222.134.35.50 山东省滨州市 自游世界网吧
282 222.134.35.51 222.134.35.53 山东省滨州市 联通
283 222.134.35.54 222.134.35.54 山东省滨州市 马家小区馨悦网吧
284 222.134.35.55 222.134.36.173 山东省滨州市 联通
285 222.134.36.174 222.134.36.174 山东省滨州市滨城区 阿牛网吧(黄河六路渤海四路以东200米路北)
286 222.134.36.175 222.134.37.255 山东省滨州市 联通
287 222.134.38.0 222.134.38.41 山东省滨州市滨城区 联通
288 222.134.38.42 222.134.38.42 山东省滨州市 金广网吧
289 222.134.38.43 222.134.38.175 山东省滨州市滨城区 联通
290 222.134.38.176 222.134.38.183 山东省滨州市 滨州职业学院
291 222.134.38.184 222.134.38.255 山东省滨州市滨城区 联通
292 222.134.39.0 222.134.39.229 山东省滨州市 联通
293 222.134.39.230 222.134.39.230 山东省滨州市 黄河8路航空网吧
294 222.134.39.231 222.134.42.111 山东省滨州市 联通
295 222.134.42.112 222.134.42.119 山东省滨州市 黄河五路君缘网吧
296 222.134.42.120 222.134.43.73 山东省滨州市 联通
297 222.134.43.74 222.134.43.74 山东省滨州市 黄河2路渤海10路顺欣网吧
298 222.134.43.75 222.134.45.177 山东省滨州市 联通
299 222.134.45.178 222.134.45.178 山东省滨州市 山东滨州技术学院
300 222.134.45.179 222.134.45.255 山东省滨州市 联通
301 222.134.46.0 222.134.46.173 山东省滨州市邹平县 联通
302 222.134.46.174 222.134.46.174 山东省滨州市邹平县 广播电视局
303 222.134.46.175 222.134.47.9 山东省滨州市邹平县 联通
304 222.134.47.10 222.134.47.10 山东省滨州市邹平县 天成网吧
305 222.134.47.11 222.134.47.33 山东省滨州市邹平县 联通
306 222.134.47.34 222.134.47.34 山东省滨州市邹平县 e网情深网吧
307 222.134.47.35 222.134.47.41 山东省滨州市邹平县 联通
308 222.134.47.42 222.134.47.42 山东省滨州市邹平县 风往南吹网吧
309 222.134.47.43 222.134.47.49 山东省滨州市邹平县 联通
310 222.134.47.50 222.134.47.50 山东省滨州市邹平县 中信数码网吧
311 222.134.47.51 222.134.47.69 山东省滨州市邹平县 联通
312 222.134.47.70 222.134.47.70 山东省滨州市邹平县 万通网吧(邹平礼叁)
313 222.134.47.71 222.134.47.81 山东省滨州市邹平县 联通
314 222.134.47.82 222.134.47.82 山东省滨州市邹平县 常青藤网吧(邹平天意商城C-13)
315 222.134.47.83 222.134.47.85 山东省滨州市邹平县 联通
316 222.134.47.86 222.134.47.86 山东省滨州市邹平县 精彩网吧
317 222.134.47.87 222.134.47.89 山东省滨州市邹平县 联通
318 222.134.47.90 222.134.47.90 山东省滨州市邹平县 雪花山大酒店(西董镇)
319 222.134.47.91 222.134.47.109 山东省滨州市邹平县 联通
320 222.134.47.110 222.134.47.110 山东省滨州市邹平县 罗马假日网吧
321 222.134.47.111 222.134.47.113 山东省滨州市邹平县 联通
322 222.134.47.114 222.134.47.114 山东省滨州市邹平县 魏桥镇明月网吧
323 222.134.47.115 222.134.47.121 山东省滨州市邹平县 联通
324 222.134.47.122 222.134.47.122 山东省滨州市邹平县 魏桥镇润泽网吧
325 222.134.47.123 222.134.47.129 山东省滨州市 联通
326 222.134.47.130 222.134.47.130 山东省滨州市邹平县 魏桥镇雅酷网吧
327 222.134.47.131 222.134.47.139 山东省滨州市邹平县 联通
328 222.134.47.140 222.134.47.141 山东省滨州市邹平县 燕子网吧
329 222.134.47.142 222.134.47.142 山东省滨州市邹平县 清风网吧
330 222.134.47.143 222.134.47.143 山东省滨州市邹平县 燕子网吧
331 222.134.47.144 222.134.47.145 山东省滨州市邹平县 联通
332 222.134.47.146 222.134.47.146 山东省滨州市邹平县 魏桥讯达网吧
333 222.134.47.147 222.134.47.169 山东省滨州市邹平县 联通
334 222.134.47.170 222.134.47.170 山东省滨州市邹平县 魏桥镇自由人网吧
335 222.134.47.171 222.134.47.171 山东省滨州市邹平县 联通
336 222.134.47.172 222.134.47.172 山东省滨州市邹平县 蓝天网吧
337 222.134.47.173 222.134.47.177 山东省滨州市邹平县 联通
338 222.134.47.178 222.134.47.178 山东省滨州市邹平县 魏桥镇工业园网吧
339 222.134.47.179 222.134.47.185 山东省滨州市邹平县 联通
340 222.134.47.186 222.134.47.186 山东省滨州市邹平县 魏桥镇问号网吧
341 222.134.47.187 222.134.47.189 山东省滨州市邹平县 联通
342 222.134.47.190 222.134.47.190 山东省滨州市邹平县 魏桥镇坤鹏网吧联通
343 222.134.47.191 222.134.47.209 山东省滨州市邹平县 联通
344 222.134.47.210 222.134.47.210 山东省滨州市邹平县 魏桥镇金梦网吧
345 222.134.47.211 222.134.47.213 山东省滨州市邹平县 联通
346 222.134.47.214 222.134.47.214 山东省滨州市邹平县 奔腾网吧
347 222.134.47.215 222.134.47.216 山东省滨州市邹平县 联通
348 222.134.47.217 222.134.47.217 山东省滨州市邹平县 一园奔腾网吧
349 222.134.47.218 222.134.47.221 山东省滨州市邹平县 联通
350 222.134.47.222 222.134.47.222 山东省滨州市邹平县 任我行网吧(韩店镇穆王村驻地)
351 222.134.47.223 222.134.47.247 山东省滨州市邹平县 联通
352 222.134.47.248 222.134.47.251 山东省滨州市邹平县 沸点网络会所(第三工业园)
353 222.134.47.252 222.134.48.31 山东省滨州市邹平县 联通
354 222.134.48.32 222.134.48.35 山东省滨州市邹平县 广富钢铁公司
355 222.134.48.36 222.134.48.43 山东省滨州市邹平县 联通
356 222.134.48.44 222.134.48.47 山东省滨州市邹平县 阳光网吧
357 222.134.48.48 222.134.48.51 山东省滨州市邹平县 联通
358 222.134.48.52 222.134.48.55 山东省滨州市邹平县 明星网吧
359 222.134.48.56 222.134.48.97 山东省滨州市邹平县 联通
360 222.134.48.98 222.134.48.98 山东省滨州市邹平县 魏桥镇双鱼网吧
361 222.134.48.99 222.134.48.117 山东省滨州市邹平县 联通
362 222.134.48.118 222.134.48.118 山东省滨州市邹平县 齐星集团
363 222.134.48.119 222.134.48.129 山东省滨州市邹平县 联通
364 222.134.48.130 222.134.48.130 山东省滨州市邹平县 魏桥镇豪丽网吧
365 222.134.48.131 222.134.48.173 山东省滨州市邹平县 联通
366 222.134.48.174 222.134.48.174 山东省滨州市邹平县 魏桥镇华岩网吧
367 222.134.48.175 222.134.48.255 山东省滨州市邹平县 联通
368 222.134.49.0 222.134.50.129 山东省滨州市 联通
369 222.134.50.130 222.134.50.130 山东省滨州市邹平县 魏桥镇萌芽网吧联通
370 222.134.50.131 222.134.50.185 山东省滨州市 联通
371 222.134.50.186 222.134.50.186 山东省滨州市邹平县 工业园飞龙网吧
372 222.134.50.187 222.134.50.213 山东省滨州市 联通
373 222.134.50.214 222.134.50.214 山东省滨州市邹平县 魏桥镇宏祥网吧
374 222.134.50.215 222.134.50.255 山东省滨州市 联通
375 222.134.51.0 222.134.51.129 山东省滨州市博兴县 联通
376 222.134.51.130 222.134.51.130 山东省滨州市博兴县 教育网
377 222.134.51.131 222.134.52.255 山东省滨州市博兴县 联通
378 222.134.53.0 222.134.53.1 山东省滨州市 联通
379 222.134.53.2 222.134.53.2 山东省滨州市博兴县 流星雨网吧
380 222.134.53.3 222.134.53.5 山东省滨州市 联通
381 222.134.53.6 222.134.53.6 山东省滨州市博兴市 地中海网吧联通
382 222.134.53.7 222.134.53.53 山东省滨州市 联通
383 222.134.53.54 222.134.53.54 山东省滨州市博兴县 战友网吧
384 222.134.53.55 222.134.53.61 山东省滨州市 联通
385 222.134.53.62 222.134.53.62 山东省滨州市 新星网吧(博兴金秋商场)
386 222.134.53.63 222.134.53.209 山东省滨州市 联通
387 222.134.53.210 222.134.53.210 山东省滨州市博兴县 东方网吧
388 222.134.53.211 222.134.53.233 山东省滨州市 联通
389 222.134.53.234 222.134.53.234 山东省滨州市博兴县 红杉树网吧
390 222.134.53.235 222.134.53.245 山东省滨州市 联通
391 222.134.53.246 222.134.53.246 山东省滨州市博兴县 滨州万佳卡布其诺网吧(豪门庄园商业房A1)
392 222.134.53.247 222.134.53.249 山东省滨州市 联通
393 222.134.53.250 222.134.53.250 山东省滨州市博兴县 启迪网吧
394 222.134.53.251 222.134.58.9 山东省滨州市 联通
395 222.134.58.10 222.134.58.10 山东省滨州市惠民县 开心网吧
396 222.134.58.11 222.134.58.13 山东省滨州市 联通
397 222.134.58.14 222.134.58.14 山东省滨州市 文心网吧
398 222.134.58.15 222.134.58.26 山东省滨州市 联通
399 222.134.58.27 222.134.58.27 山东省滨州市惠民县 东大网吧
400 222.134.58.28 222.134.58.41 山东省滨州市 联通
401 222.134.58.42 222.134.58.42 山东省滨州市 凯凯网吧
402 222.134.58.43 222.134.58.89 山东省滨州市 联通
403 222.134.58.90 222.134.58.90 山东省滨州市惠民县 新世纪网吧
404 222.134.58.91 222.134.58.131 山东省滨州市 联通
405 222.134.58.132 222.134.58.135 山东省滨州市惠民县 聚鑫网吧
406 222.134.58.136 222.134.58.169 山东省滨州市 联通
407 222.134.58.170 222.134.58.170 山东省滨州市惠民县 文心网吧
408 222.134.58.171 222.134.58.255 山东省滨州市 联通
409 222.134.59.0 222.134.59.255 山东省滨州市惠民县 联通
410 222.134.60.0 222.134.60.255 山东省滨州市沾化县 联通
411 222.134.61.0 222.134.61.17 山东省滨州市 联通
412 222.134.61.18 222.134.61.18 山东省滨州市沾化县 飞鱼网吧(西城水岸龙居小区)
413 222.134.61.19 222.134.61.20 山东省滨州市 联通
414 222.134.61.21 222.134.61.21 山东省滨州市沾化县 彩虹网吧
415 222.134.61.22 222.134.61.22 山东省滨州市 联通
416 222.134.61.23 222.134.61.23 山东省滨州市沾化县 龙腾网吧
417 222.134.61.24 222.134.61.105 山东省滨州市 联通
418 222.134.61.106 222.134.61.106 山东省滨州市沾化县 沿河路风云网吧
419 222.134.61.107 222.134.61.129 山东省滨州市 联通
420 222.134.61.130 222.134.61.130 山东省滨州市沾化县 龙腾网吧
421 222.134.61.131 222.134.61.133 山东省滨州市 联通
422 222.134.61.134 222.134.61.134 山东省滨州市沾化县 工业园新趋势网吧
423 222.134.61.135 222.134.61.149 山东省滨州市 联通
424 222.134.61.150 222.134.61.150 山东省滨州市沾化县 乐园网吧
425 222.134.61.151 222.134.61.153 山东省滨州市 联通
426 222.134.61.154 222.134.61.154 山东省滨州市沾化县 影院网吧
427 222.134.61.155 222.134.61.161 山东省滨州市 联通
428 222.134.61.162 222.134.61.162 山东省滨州市沾化县 沿河路彩虹网吧
429 222.134.61.163 222.134.61.165 山东省滨州市 联通
430 222.134.61.166 222.134.61.166 山东省滨州市沾化县 沿河路新蓝网吧
431 222.134.61.167 222.134.61.169 山东省滨州市 联通
432 222.134.61.170 222.134.61.170 山东省滨州市沾化县 沿河路急速网吧
433 222.134.61.171 222.134.61.189 山东省滨州市 联通
434 222.134.61.190 222.134.61.190 山东省滨州市沾化县 新时空网吧
435 222.134.61.191 222.134.61.197 山东省滨州市 联通
436 222.134.61.198 222.134.61.198 山东省滨州市沾化县 工业园新趋势网吧
437 222.134.61.199 222.134.61.255 山东省滨州市 联通
438 222.134.62.0 222.134.62.18 山东省滨州市无棣县 联通
439 222.134.62.19 222.134.62.19 山东省滨州市无棣县 泰山网络服务有限公司
440 222.134.62.20 222.134.62.44 山东省滨州市无棣县 联通
441 222.134.62.45 222.134.62.45 山东省滨州市无棣县 动感网苑(老商业街)
442 222.134.62.46 222.134.62.255 山东省滨州市无棣县 联通
443 222.134.63.0 222.134.63.255 山东省滨州市 联通
444 222.134.241.114 222.134.241.114 山东省滨州市 马家小区飞天网吧
445 222.174.47.86 222.174.47.86 山东省滨州市邹平县 天意网吧
446 222.174.229.0 222.174.233.249 山东省滨州市 电信
447 222.174.233.250 222.174.233.250 山东省滨州市 马家小区寻梦缘网吧
448 222.174.233.251 222.174.234.97 山东省滨州市 电信
449 222.174.234.98 222.174.234.98 山东省滨州市博兴县 市地中海网吧
450 222.174.234.99 222.174.235.1 山东省滨州市 电信
451 222.174.235.2 222.174.235.2 山东省滨州市 邹平一园情深深网吧
452 222.174.235.3 222.174.235.93 山东省滨州市 电信
453 222.174.235.94 222.174.235.94 山东省滨州市 邹平市开发区大地网吧
454 222.174.235.95 222.174.241.27 山东省滨州市 电信
455 222.174.241.28 222.174.241.28 山东省滨州市 金广网吧
456 222.174.241.29 222.174.241.35 山东省滨州市 电信
457 222.174.241.36 222.174.241.36 山东省滨州市 银河网吧
458 222.174.241.37 222.174.241.49 山东省滨州市 电信
459 222.174.241.50 222.174.241.50 山东省滨州市 渤海8路自由港网城
460 222.174.241.51 222.174.241.59 山东省滨州市 电信
461 222.174.241.60 222.174.241.60 山东省滨州市 渤海四路龙腾网吧
462 222.174.241.61 222.174.241.89 山东省滨州市 电信
463 222.174.241.90 222.174.241.90 山东省滨州市 黄河五路阳光在线网吧
464 222.174.241.91 222.174.241.97 山东省滨州市 电信
465 222.174.241.98 222.174.241.98 山东省滨州市 马家小区自由天地网城
466 222.174.241.99 222.174.241.113 山东省滨州市 电信
467 222.174.241.114 222.174.241.114 山东省滨州市 黄河五路学苑网城网络
468 222.174.241.115 222.174.241.117 山东省滨州市 电信
469 222.174.241.118 222.174.241.118 山东省滨州市 马家小区传奇网城
470 222.174.241.119 222.174.241.121 山东省滨州市 电信
471 222.174.241.122 222.174.241.122 山东省滨州市 马家小区兄弟网吧
472 222.174.241.123 222.174.241.201 山东省滨州市 电信
473 222.174.241.202 222.174.241.202 山东省滨州市 小智网城
474 222.174.241.203 222.174.241.209 山东省滨州市 电信
475 222.174.241.210 222.174.241.210 山东省滨州市 飞达网吧
476 222.174.241.211 222.174.243.173 山东省滨州市 电信
477 222.174.243.174 222.174.243.174 山东省滨州市 滨北镇星期六网吧
478 222.174.243.175 222.174.243.205 山东省滨州市 电信
479 222.174.243.206 222.174.243.206 山东省滨州市 黄河8路航空网吧
480 222.174.243.207 222.174.244.89 山东省滨州市 电信
481 222.174.244.90 222.174.244.90 山东省滨州市博兴县 战友网吧
482 222.174.244.91 222.174.245.241 山东省滨州市 电信
483 222.174.245.242 222.174.245.242 山东省滨州市邹平县 教育专网
484 222.174.245.243 222.174.247.101 山东省滨州市 电信
485 222.174.247.102 222.174.247.102 山东省滨州市沾化县 沿河路风云网吧
486 222.174.247.103 222.174.247.117 山东省滨州市 电信
487 222.174.247.118 222.174.247.118 山东省滨州市沾化县 工业园友谊网吧
488 222.174.247.119 222.174.247.133 山东省滨州市 电信
489 222.174.247.134 222.174.247.134 山东省滨州市沾化县 雷霆网吧
490 222.174.247.135 222.174.247.157 山东省滨州市 电信
491 222.174.247.158 222.174.247.158 山东省滨州市沾化县 农业局
492 222.174.247.159 222.174.247.205 山东省滨州市 电信
493 222.174.247.206 222.174.247.206 山东省滨州市沾化县 乐园网吧
494 222.174.247.207 222.174.247.209 山东省滨州市 电信
495 222.174.247.210 222.174.247.210 山东省滨州市沾化县 沿河路彩虹网吧
496 222.174.247.211 222.174.247.217 山东省滨州市 电信
497 222.174.247.218 222.174.247.218 山东省滨州市沾化县 沿河路急速网吧
498 222.174.247.219 222.174.250.217 山东省滨州市 电信
499 222.174.250.218 222.174.250.218 山东省滨州市惠民县 凯凯网吧
500 222.174.250.219 222.174.250.221 山东省滨州市 电信
501 222.174.250.222 222.174.250.222 山东省滨州市惠民县 冲浪网吧
502 222.174.250.223 222.174.250.233 山东省滨州市 电信
503 222.174.250.234 222.174.250.234 山东省滨州市惠民县 银河网吧
504 222.174.250.235 222.174.251.2 山东省滨州市 电信
505 222.174.251.3 222.174.251.3 山东省滨州市邹平县 魏桥镇问号网吧
506 222.174.251.4 222.174.251.49 山东省滨州市 电信
507 222.174.251.50 222.174.251.50 山东省滨州市邹平县 魏桥镇金梦网吧
508 222.174.251.51 222.174.251.56 山东省滨州市 电信
509 222.174.251.57 222.174.251.57 山东省滨州市 极速网吧
510 222.174.251.58 222.174.251.153 山东省滨州市 电信
511 222.174.251.154 222.174.251.154 山东省滨州市邹平县 清风网吧(魏桥纺织一园宿舍)
512 222.174.251.155 222.174.252.45 山东省滨州市 电信
513 222.174.252.46 222.174.252.46 山东省滨州市 自由港休闲网吧
514 222.174.252.47 222.174.255.255 山东省滨州市 电信
515 222.175.169.0 222.175.169.59 山东省滨州市邹平县 电信
516 222.175.169.61 222.175.169.84 山东省滨州市邹平县 电信
517 222.175.169.86 222.175.169.255 山东省滨州市邹平县 电信
518 222.194.144.0 222.194.159.255 山东省滨州市 滨州职业学院
519 223.78.0.0 223.78.15.255 山东省滨州市 移动