ip地址查询

东营市IP地址列表

东营市网吧IP地址列表

在下面输入您要查询IP地址段范围的地理位置,点击查询

请输入地理位置:
最多只能列出前1000条IP信息,更详细的ip列表信息请用上边的查询按钮进入
序号 IP 起始地址 IP 结束地址 所在位置信息 电子地图
1 27.202.0.0 27.202.191.255 山东省东营市 联通
2 39.79.128.0 39.79.191.255 山东省东营市 联通
3 58.57.128.0 58.57.159.255 山东省东营市 电信
4 60.214.0.0 60.214.13.255 山东省东营市 联通
5 60.214.14.0 60.214.15.255 山东省东营市河口区 联通
6 60.214.16.0 60.214.63.255 山东省东营市 联通
7 60.214.64.0 60.214.64.255 山东省东营市 迅雷离线服务器
8 60.214.65.0 60.214.69.255 山东省东营市 联通
9 60.214.70.0 60.214.70.255 山东省东营市 网宿科技联通CDN节点
10 60.214.71.0 60.214.95.255 山东省东营市 联通
11 61.133.42.0 61.133.44.255 山东省东营市 联通
12 61.133.113.0 61.133.115.255 山东省东营市 联通
13 61.156.37.0 61.156.37.42 山东省东营市 联通
14 61.156.37.43 61.156.37.46 山东省东营市 中国石油大学(东营校区)
15 61.156.37.47 61.156.37.47 山东省东营市 联通
16 61.156.37.48 61.156.37.51 山东省东营市 中诚网络
17 61.156.37.52 61.156.37.63 山东省东营市 政府
18 61.156.37.64 61.156.37.64 山东省东营市 联通
19 61.156.37.65 61.156.37.68 山东省东营市 网管中心
20 61.156.37.69 61.156.37.69 山东省东营市 寻呼
21 61.156.37.70 61.156.37.77 山东省东营市 联通
22 61.156.37.78 61.156.37.78 山东省东营市 计费中心
23 61.156.37.79 61.156.37.80 山东省东营市 局办大楼
24 61.156.37.81 61.156.37.89 山东省东营市 联通
25 61.156.37.90 61.156.37.99 山东省东营市 市场开发
26 61.156.37.100 61.156.37.109 山东省东营市广饶县 信息港
27 61.156.37.110 61.156.37.125 山东省东营市 业务部
28 61.156.37.126 61.156.37.126 山东省东营市 路由器
29 61.156.37.127 61.156.37.127 山东省东营市 业务部
30 61.156.37.128 61.156.37.191 山东省东营市 电信网络设备
31 61.156.37.192 61.156.37.199 山东省东营市 计费网段
32 61.156.37.200 61.156.37.207 山东省东营市 软件防火墙
33 61.156.37.208 61.156.37.223 山东省东营市 网管网段
34 61.156.37.224 61.156.37.255 山东省东营市 联通
35 61.156.217.0 61.156.217.27 山东省东营市 联通
36 61.156.217.28 61.156.217.28 山东省东营市 菲林网吧
37 61.156.217.29 61.156.218.70 山东省东营市 联通
38 61.156.218.71 61.156.218.71 山东省东营市 东城区天合网吧(府前大街与胶州路路口南50米)
39 61.156.218.72 61.156.219.84 山东省东营市 联通
40 61.156.219.85 61.156.219.85 山东省东营市 深蓝网吧
41 61.156.219.86 61.156.220.255 山东省东营市 联通
42 61.162.191.0 61.162.195.255 山东省东营市 联通
43 61.179.124.0 61.179.124.1 山东省济宁市 /东营市联通
44 61.179.124.3 61.179.124.31 山东省济宁市 /东营市联通
45 61.179.124.64 61.179.124.92 山东省济宁市 /东营市联通
46 61.179.124.94 61.179.124.255 山东省济宁市 /东营市联通
47 110.194.195.0 110.194.195.255 山东省东营市 中移铁通
48 111.17.228.0 111.17.228.255 山东省东营市 移动
49 113.122.64.0 113.122.127.255 山东省东营市 电信
50 113.126.117.0 113.126.117.255 山东省东营市 电信
51 113.126.216.0 113.126.231.255 山东省东营市 电信
52 113.127.64.0 113.127.121.255 山东省东营市 电信
53 113.127.122.0 113.127.122.255 山东省东营市利津县 电信
54 113.127.123.0 113.127.176.255 山东省东营市 电信
55 113.127.177.0 113.127.177.255 山东省东营市河口区 电信
56 113.127.178.0 113.127.188.255 山东省东营市 电信
57 113.129.64.0 113.129.76.255 山东省东营市 电信
58 113.129.78.0 113.129.91.255 山东省东营市 电信
59 113.129.92.0 113.129.92.255 山东省东营市河口区 电信
60 113.129.93.0 113.129.127.255 山东省东营市 电信
61 120.192.56.0 120.192.59.255 山东省东营市 移动
62 121.249.144.0 121.249.159.255 山东省东营市 中国石油大学
63 122.6.1.0 122.6.63.255 山东省东营市 电信
64 122.72.76.0 122.72.76.255 山东省东营市 中移铁通
65 122.80.234.0 122.80.234.255 山东省东营市 中移铁通
66 123.129.0.0 123.129.50.194 山东省东营市 联通
67 123.129.50.195 123.129.50.195 山东省东营市 众鑫网吧
68 123.129.50.196 123.129.53.41 山东省东营市 联通
69 123.129.53.42 123.129.53.42 山东省东营市河口区 孤岛镇冲浪者网吧(迎香街43号)
70 123.129.53.43 123.129.71.33 山东省东营市 联通
71 123.129.71.34 123.129.71.34 山东省东营市 胜利广场飞度网吧
72 123.129.71.35 123.129.99.255 山东省东营市 联通
73 123.129.100.0 123.129.100.255 山东省东营市东营区 联通
74 123.129.101.0 123.129.127.255 山东省东营市 联通
75 123.134.0.0 123.134.5.255 山东省东营市 联通
76 123.134.6.0 123.134.6.255 山东省东营市广饶县 联通
77 123.134.7.0 123.134.26.255 山东省东营市 联通
78 123.134.27.0 123.134.27.255 山东省东营市广饶县 联通
79 123.134.28.0 123.134.36.255 山东省东营市 联通
80 123.134.37.0 123.134.37.255 山东省东营市广饶县 联通
81 123.134.38.0 123.134.52.255 山东省东营市 联通
82 123.134.53.0 123.134.53.255 山东省东营市广饶县 联通
83 123.134.54.0 123.134.63.255 山东省东营市 联通
84 123.170.33.0 123.170.33.255 山东省东营市 电信
85 182.36.128.0 182.36.164.255 山东省东营市 电信
86 182.36.165.0 182.36.165.255 山东省东营市广饶县 电信
87 182.36.166.0 182.36.185.255 山东省东营市 电信
88 182.36.186.0 182.36.186.255 山东省东营市广饶县 电信
89 182.36.187.0 182.36.255.255 山东省东营市 电信
90 182.44.128.0 182.44.191.255 山东省东营市 电信
91 202.102.133.0 202.102.133.63 山东省东营市 联通
92 202.102.138.0 202.102.138.255 山东省东营市 联通
93 202.102.151.176 202.102.151.191 山东省东营市 联通
94 202.102.184.0 202.102.184.255 山东省东营市 联通
95 202.110.201.0 202.110.201.16 山东省东营市 联通
96 202.110.201.19 202.110.201.26 山东省东营市 /济南市
97 202.110.201.28 202.110.201.78 山东省东营市 /济南市
98 202.110.201.80 202.110.201.84 山东省东营市 /济南市
99 202.110.201.86 202.110.201.170 山东省东营市 /济南市
100 202.110.201.219 202.110.201.255 山东省东营市 /济南市
101 202.110.215.0 202.110.215.255 山东省东营市 联通
102 202.110.249.0 202.110.249.255 山东省东营市 联通
103 202.194.144.0 202.194.159.255 山东省东营市 中国石油大学(东营校区)
104 210.52.168.0 210.52.168.255 山东省东营市 联通
105 211.90.0.0 211.90.1.48 山东省东营市 联通
106 211.90.1.49 211.90.1.49 山东省东营市 中国石油大学(东营校区)
107 211.90.1.50 211.90.1.255 山东省东营市 联通
108 211.97.180.0 211.97.181.255 山东省东营市 联通
109 211.97.252.0 211.97.255.255 山东省东营市 联通
110 218.56.172.0 218.56.172.35 山东省东营市 联通
111 218.56.172.36 218.56.172.36 山东省东营市 新浪潮网吧
112 218.56.172.37 218.56.172.37 山东省东营市 联通
113 218.56.172.38 218.56.172.38 山东省东营市 稻草人网吧
114 218.56.172.39 218.56.172.39 山东省东营市 新浪潮网吧
115 218.56.172.40 218.56.172.168 山东省东营市 联通
116 218.56.172.169 218.56.172.169 山东省东营市 风云网络
117 218.56.172.170 218.56.172.217 山东省东营市 联通
118 218.56.172.218 218.56.172.218 山东省东营市 彬彬网吧
119 218.56.172.219 218.56.173.69 山东省东营市 联通
120 218.56.173.70 218.56.173.70 山东省东营市 磊磊网吧
121 218.56.173.71 218.56.173.204 山东省东营市 联通
122 218.56.173.205 218.56.173.205 山东省东营市 飞燕网吧
123 218.56.173.206 218.56.173.208 山东省东营市 联通
124 218.56.173.209 218.56.173.209 山东省东营市 金太阳网吧
125 218.56.173.210 218.56.173.216 山东省东营市 联通
126 218.56.173.217 218.56.173.217 山东省东营市 八分场天霄网吧
127 218.56.173.218 218.56.173.224 山东省东营市 联通
128 218.56.173.225 218.56.173.225 山东省东营市 艺达网吧
129 218.56.173.226 218.56.173.228 山东省东营市 联通
130 218.56.173.229 218.56.173.229 山东省东营市 八分场金鹏网吧
131 218.56.173.230 218.56.174.233 山东省东营市 联通
132 218.56.174.234 218.56.174.234 山东省东营市 如意网吧
133 218.56.174.235 218.56.174.255 山东省东营市 联通
134 218.56.175.0 218.56.175.255 山东省东营市 中国石油大学(东营校区)
135 218.56.180.0 218.56.180.255 山东省东营市利津县 联通
136 218.56.181.0 218.56.181.255 山东省东营市 联通
137 218.57.220.0 218.57.220.129 山东省东营市 联通
138 218.57.220.130 218.57.220.130 山东省东营市 万佳网络文化园
139 218.57.220.131 218.57.220.205 山东省东营市 联通
140 218.57.220.206 218.57.220.206 山东省东营市广饶县 乐园菲尔网吧
141 218.57.220.207 218.57.220.241 山东省东营市 联通
142 218.57.220.242 218.57.220.242 山东省东营市广饶县 石村镇好心情网吧(11号路北侧)
143 218.57.220.243 218.57.220.249 山东省东营市 联通
144 218.57.220.250 218.57.220.250 山东省东营市 万佳网络文化园
145 218.57.220.251 218.57.221.5 山东省东营市 联通
146 218.57.221.6 218.57.221.6 山东省东营市 真情网吧(恳利县)
147 218.57.221.7 218.57.221.9 山东省东营市 联通
148 218.57.221.10 218.57.221.10 山东省东营市 垦利县欢乐时光网吧
149 218.57.221.11 218.57.222.41 山东省东营市 联通
150 218.57.222.42 218.57.222.42 山东省东营市 利津现代网吧(东营河口区)
151 218.57.222.43 218.57.223.8 山东省东营市 联通
152 218.57.223.9 218.57.223.9 山东省东营市河口区 飞跃网吧
153 218.57.223.10 218.57.223.28 山东省东营市 联通
154 218.57.223.29 218.57.223.29 山东省东营市河口区 孤岛小飞熊网吧
155 218.57.223.30 218.57.223.255 山东省东营市 联通
156 218.58.210.0 218.58.210.49 山东省东营市 联通
157 218.58.210.50 218.58.210.50 山东省东营市 中兴网吧
158 218.58.210.51 218.58.215.255 山东省东营市 联通
159 218.59.176.0 218.59.177.255 山东省东营市 联通
160 218.59.178.0 218.59.178.255 山东省东营市 (利津县)联通
161 218.59.179.0 218.59.179.255 山东省东营市 联通
162 218.59.180.0 218.59.180.255 山东省东营市 (老河口/垦利县)联通
163 218.59.181.0 218.59.181.60 山东省东营市 联通
164 218.59.181.61 218.59.181.61 山东省东营市 JJ俱乐部
165 218.59.181.62 218.59.184.117 山东省东营市 联通
166 218.59.184.118 218.59.184.118 山东省东营市 星云网吧
167 218.59.184.119 218.59.189.252 山东省东营市 联通
168 218.59.189.253 218.59.189.253 山东省东营市 石油学校对面八度网吧
169 218.59.189.254 218.59.191.255 山东省东营市 联通
170 218.59.192.0 218.59.192.255 山东省东营市 (垦利县/河口区)联通
171 218.59.193.0 218.59.194.68 山东省东营市 联通
172 218.59.194.69 218.59.194.69 山东省东营市广饶县 西苑小区
173 218.59.194.70 218.59.204.255 山东省东营市 联通
174 218.201.148.0 218.201.148.255 山东省东营市 移动
175 219.146.176.0 219.146.180.33 山东省东营市 电信
176 219.146.180.34 219.146.180.34 山东省东营市 青岛路网通家园旗舰店
177 219.146.180.35 219.146.180.139 山东省东营市 电信
178 219.146.180.140 219.146.180.140 山东省东营市 西城正点网吧
179 219.146.180.141 219.146.180.195 山东省东营市 电信
180 219.146.180.196 219.146.180.196 山东省东营市 胜利广场飞度网吧
181 219.146.180.197 219.146.181.90 山东省东营市 电信
182 219.146.181.91 219.146.181.91 山东省东营市 辽河路飞宇网吧
183 219.146.181.92 219.146.181.137 山东省东营市 电信
184 219.146.181.138 219.146.181.138 山东省东营市河口区 大唐网吧
185 219.146.181.139 219.146.181.155 山东省东营市 电信
186 219.146.181.156 219.146.181.156 山东省东营市河口区 飞跃网吧
187 219.146.181.157 219.146.181.241 山东省东营市 电信
188 219.146.181.242 219.146.181.242 山东省东营市 胜利通信石油大学(华东)学2-111
189 219.146.181.243 219.146.182.35 山东省东营市 电信
190 219.146.182.36 219.146.182.36 山东省东营市 光速网吧
191 219.146.182.37 219.146.182.43 山东省东营市 电信
192 219.146.182.44 219.146.182.45 山东省东营市 聚丰网络旗舰店
193 219.146.182.46 219.146.182.241 山东省东营市 电信
194 219.146.182.242 219.146.182.242 山东省东营市 东城金日网吧
195 219.146.182.243 219.146.183.50 山东省东营市 电信
196 219.146.183.51 219.146.183.51 山东省东营市 东城辽河路路顺网吧
197 219.146.183.52 219.146.183.138 山东省东营市 电信
198 219.146.183.139 219.146.183.139 山东省东营市 北二路地球村网吧
199 219.146.183.140 219.146.183.255 山东省东营市 电信
200 221.2.224.0 221.2.224.11 山东省东营市 联通
201 221.2.224.12 221.2.224.12 山东省东营市 网聚人网吧
202 221.2.224.13 221.2.224.68 山东省东营市 联通
203 221.2.224.69 221.2.224.69 山东省东营市 凯强网吧
204 221.2.224.70 221.2.224.84 山东省东营市 联通
205 221.2.224.85 221.2.224.85 山东省东营市 聚丰网络形象网吧
206 221.2.224.86 221.2.224.133 山东省东营市 联通
207 221.2.224.134 221.2.224.134 山东省东营市 三英网吧
208 221.2.224.135 221.2.224.155 山东省东营市 联通
209 221.2.224.156 221.2.224.156 山东省东营市 东赵市场蓝色沸点网苑
210 221.2.224.157 221.2.224.232 山东省东营市 联通
211 221.2.224.233 221.2.224.233 山东省东营市 正点网吧
212 221.2.224.234 221.2.225.127 山东省东营市 联通
213 221.2.225.128 221.2.225.135 山东省东营市 中国石油大学(东营校区)
214 221.2.225.136 221.2.225.185 山东省东营市 联通
215 221.2.225.186 221.2.225.186 山东省东营市 技术学院
216 221.2.225.187 221.2.225.225 山东省东营市 联通
217 221.2.225.226 221.2.225.226 山东省东营市 创想网吧
218 221.2.225.227 221.2.225.229 山东省东营市 联通
219 221.2.225.230 221.2.225.230 山东省东营市 荟萃网苑(中国石油大学北门东)
220 221.2.225.231 221.2.226.21 山东省东营市 联通
221 221.2.226.22 221.2.226.22 山东省东营市 燃烧网吧(石油大学北门)
222 221.2.226.23 221.2.226.173 山东省东营市 联通
223 221.2.226.174 221.2.226.174 山东省东营市 稠油厂青云网吧
224 221.2.226.175 221.2.226.177 山东省东营市 联通
225 221.2.226.178 221.2.226.178 山东省东营市 胜利油田灵威科工贸有限公司
226 221.2.226.179 221.2.228.13 山东省东营市 联通
227 221.2.228.14 221.2.228.14 山东省东营市 东赵市场倾情网吧
228 221.2.228.15 221.2.229.9 山东省东营市 联通
229 221.2.229.10 221.2.229.10 山东省东营市 东虹网苑(西四路518号)
230 221.2.229.11 221.2.230.17 山东省东营市 联通
231 221.2.230.18 221.2.230.20 山东省东营市 钻井邮电局宏苑网吧
232 221.2.230.21 221.2.233.49 山东省东营市 联通
233 221.2.233.50 221.2.233.50 山东省东营市 河口管理局
234 221.2.233.51 221.2.233.85 山东省东营市 联通
235 221.2.233.86 221.2.233.86 山东省东营市 凤凰网吧
236 221.2.233.87 221.2.233.109 山东省东营市 联通
237 221.2.233.110 221.2.233.110 山东省东营市 万佳宇宙网吧
238 221.2.233.111 221.2.233.169 山东省东营市 联通
239 221.2.233.170 221.2.233.170 山东省东营市 东城金日网吧
240 221.2.233.171 221.2.235.255 山东省东营市 联通
241 221.2.236.0 221.2.236.255 山东省东营市垦利县 联通
242 221.2.237.0 221.2.241.68 山东省东营市 联通
243 221.2.241.69 221.2.241.69 山东省东营市 嘉禾娱乐中心
244 221.2.241.70 221.2.241.180 山东省东营市 联通
245 221.2.241.181 221.2.241.181 山东省东营市河口区 大优网吧
246 221.2.241.182 221.2.241.208 山东省东营市 联通
247 221.2.241.209 221.2.241.209 山东省东营市河口区 天马网吧
248 221.2.241.210 221.2.241.252 山东省东营市 联通
249 221.2.241.253 221.2.241.253 山东省东营市 科海网吧
250 221.2.241.254 221.2.243.217 山东省东营市 联通
251 221.2.243.218 221.2.243.218 山东省东营市河口区 仙河镇嘉禾远通网吧
252 221.2.243.219 221.2.248.255 山东省东营市 联通
253 221.2.249.0 221.2.249.255 山东省东营市垦利县 联通
254 221.2.250.0 221.2.255.255 山东省东营市 联通
255 221.173.132.0 221.173.135.255 山东省东营市 中移铁通
256 221.173.184.0 221.173.187.255 山东省东营市 中移铁通
257 222.134.222.0 222.134.231.199 山东省东营市 联通
258 222.134.231.200 222.134.231.200 山东省东营市东营区 新区安然网吧(槟香园3号楼1单元102)
259 222.134.231.201 222.134.241.113 山东省东营市 联通
260 222.134.241.115 222.134.255.255 山东省东营市 联通
261 222.174.100.0 222.174.100.18 山东省东营市 电信
262 222.174.100.19 222.174.100.19 山东省东营市 星球网吧连锁
263 222.174.100.20 222.174.100.83 山东省东营市 电信
264 222.174.100.84 222.174.100.84 山东省东营市 牵手网苑(中国石油大学北门旁)
265 222.174.100.85 222.174.100.100 山东省东营市 电信
266 222.174.100.101 222.174.100.101 山东省东营市 石油大学胜利学院西杰杰网吧
267 222.174.100.102 222.174.111.36 山东省东营市 石油大学图书馆
268 222.174.111.37 222.174.111.37 山东省东营市 菲林网吧
269 222.174.111.38 222.174.112.1 山东省东营市 电信
270 222.174.112.2 222.174.112.2 山东省东营市 垦利县新视野网吧
271 222.174.112.3 222.174.112.3 山东省东营市 电信
272 222.174.112.4 222.174.112.4 山东省东营市 垦利县农业局
273 222.174.112.5 222.174.112.5 山东省东营市 垦利县经纬网吧
274 222.174.112.6 222.174.113.33 山东省东营市 电信
275 222.174.113.34 222.174.113.34 山东省东营市广饶县 大王镇新时空网吧
276 222.174.113.35 222.174.113.90 山东省东营市 电信
277 222.174.113.91 222.174.113.91 山东省东营市 万佳网络文化园
278 222.174.113.92 222.174.114.2 山东省东营市 电信
279 222.174.114.3 222.174.114.3 山东省东营市 金宝网吧(中国石油大学西南市场)
280 222.174.114.4 222.174.114.20 山东省东营市 电信
281 222.174.114.21 222.174.114.21 山东省东营市 山东赛瓦石油工具服务有限公司
282 222.174.114.22 222.174.114.43 山东省东营市 电信
283 222.174.114.44 222.174.114.44 山东省东营市 新浪朝网吧(中国石油大学西)
284 222.174.114.45 222.174.114.50 山东省东营市 电信
285 222.174.114.51 222.174.114.51 山东省东营市 星云网吧
286 222.174.114.52 222.174.115.41 山东省东营市 电信
287 222.174.115.42 222.174.115.42 山东省东营市 幸福鸟网吧
288 222.174.115.43 222.174.116.2 山东省东营市 电信
289 222.174.116.3 222.174.116.3 山东省东营市 石油大学旁大部落网吧
290 222.174.116.4 222.174.116.4 山东省东营市 新干线网吧(中国石油大学附近)
291 222.174.116.5 222.174.116.9 山东省东营市 电信
292 222.174.116.10 222.174.116.10 山东省东营市 西路运输天桥附近石油人网吧
293 222.174.116.11 222.174.116.11 山东省东营市 电信
294 222.174.116.12 222.174.116.12 山东省东营市 盐城网吧
295 222.174.116.13 222.174.116.13 山东省东营市 石油大学旁金太阳网吧
296 222.174.116.14 222.174.116.33 山东省东营市 电信
297 222.174.116.34 222.174.116.34 山东省东营市 石油大学旁众鑫网吧
298 222.174.116.35 222.174.116.130 山东省东营市 电信
299 222.174.116.131 222.174.116.131 山东省东营市 恒信电器集团
300 222.174.116.132 222.174.116.145 山东省东营市 电信
301 222.174.116.146 222.174.116.146 山东省东营市 天堂鸟网吧
302 222.174.116.147 222.174.120.255 山东省东营市 电信
303 222.174.121.0 222.174.121.255 山东省东营市广饶县 电信
304 222.174.122.0 222.174.125.2 山东省东营市 电信
305 222.174.125.3 222.174.125.3 山东省东营市 如意网吧
306 222.174.125.4 222.174.125.11 山东省东营市 电信
307 222.174.125.12 222.174.125.12 山东省东营市 荟萃网苑(中国石油大学北门东)
308 222.174.125.13 222.174.127.255 山东省东营市 电信
309 222.206.88.0 222.206.95.255 山东省东营市 中国石油大学(东营校区)
310 222.206.144.0 222.206.155.255 山东省东营市 东营职业学院
311 223.78.32.0 223.78.47.255 山东省东营市 移动
312 223.96.96.0 223.96.127.255 山东省东营市 移动
313 223.96.158.0 223.96.158.255 山东省东营市 移动
314 223.98.48.0 223.98.63.255 山东省东营市 移动