ip地址查询

菏泽市IP地址列表

菏泽市网吧IP地址列表

在下面输入您要查询IP地址段范围的地理位置,点击查询

请输入地理位置:
最多只能列出前1000条IP信息,更详细的ip列表信息请用上边的查询按钮进入
序号 IP 起始地址 IP 结束地址 所在位置信息 电子地图
1 27.206.0.0 27.206.8.255 山东省菏泽市 联通
2 27.206.9.0 27.206.9.255 山东省菏泽市曹县 联通
3 27.206.10.0 27.206.14.255 山东省菏泽市 联通
4 27.206.15.0 27.206.15.255 山东省菏泽市曹县 联通
5 27.206.16.0 27.206.17.255 山东省菏泽市 联通
6 27.206.18.0 27.206.18.255 山东省菏泽市单县 联通
7 27.206.19.0 27.206.27.255 山东省菏泽市 联通
8 27.206.28.0 27.206.28.255 山东省菏泽市单县 联通
9 27.206.29.0 27.206.39.255 山东省菏泽市 联通
10 27.206.40.0 27.206.40.255 山东省菏泽市郓城县 联通
11 27.206.41.0 27.206.72.255 山东省菏泽市 联通
12 27.206.73.0 27.206.73.255 山东省菏泽市定陶县 联通
13 27.206.74.0 27.206.78.255 山东省菏泽市 联通
14 27.206.79.0 27.206.79.255 山东省菏泽市定陶县 联通
15 27.206.80.0 27.206.91.255 山东省菏泽市 联通
16 27.206.92.0 27.206.92.255 山东省菏泽市鄄城县 联通
17 27.206.93.0 27.206.107.255 山东省菏泽市 联通
18 27.206.108.0 27.206.108.255 山东省菏泽市巨野县 联通
19 27.206.109.0 27.206.109.255 山东省菏泽市 联通
20 27.206.110.0 27.206.110.255 山东省菏泽市巨野县 联通
21 27.206.111.0 27.206.162.255 山东省菏泽市 联通
22 27.206.163.0 27.206.163.255 山东省菏泽市单县 联通
23 27.206.164.0 27.206.166.255 山东省菏泽市 联通
24 27.206.167.0 27.206.167.255 山东省菏泽市单县 联通
25 27.206.168.0 27.206.171.255 山东省菏泽市 联通
26 27.206.172.0 27.206.172.255 山东省菏泽市巨野县 联通
27 27.206.173.0 27.206.182.255 山东省菏泽市 联通
28 27.206.183.0 27.206.183.255 山东省菏泽市定陶县 联通
29 27.206.184.0 27.206.186.255 山东省菏泽市 联通
30 27.206.187.0 27.206.187.255 山东省菏泽市东明县 联通
31 27.206.188.0 27.206.193.255 山东省菏泽市 联通
32 27.206.194.0 27.206.194.255 山东省菏泽市鄄城县 联通
33 27.206.195.0 27.206.210.255 山东省菏泽市 联通
34 27.206.211.0 27.206.212.255 山东省菏泽市巨野县 联通
35 27.206.213.0 27.206.231.255 山东省菏泽市 联通
36 27.206.232.0 27.206.232.255 山东省菏泽市鄄城县 联通
37 27.206.233.0 27.206.235.255 山东省菏泽市 联通
38 27.206.236.0 27.206.236.255 山东省菏泽市鄄城县 联通
39 27.206.237.0 27.206.244.255 山东省菏泽市 联通
40 27.206.245.0 27.206.245.255 山东省菏泽市郓城县 联通
41 27.206.246.0 27.206.255.255 山东省菏泽市 联通
42 27.220.0.0 27.220.13.255 山东省菏泽市 联通
43 27.220.14.0 27.220.14.255 山东省菏泽市鄄城县 联通
44 27.220.15.0 27.220.81.255 山东省菏泽市 联通
45 27.220.82.0 27.220.82.255 山东省菏泽市东明县 联通
46 27.220.83.0 27.220.87.255 山东省菏泽市 联通
47 27.220.88.0 27.220.88.255 山东省菏泽市东明县 联通
48 27.220.89.0 27.220.112.255 山东省菏泽市 联通
49 27.220.113.0 27.220.113.255 山东省菏泽市鄄城县 联通
50 27.220.114.0 27.220.172.255 山东省菏泽市 联通
51 27.220.173.0 27.220.173.255 山东省菏泽市曹县 联通
52 27.220.174.0 27.220.191.255 山东省菏泽市 联通
53 27.222.150.0 27.222.150.255 山东省菏泽市郓城县 联通
54 58.57.192.0 58.57.223.255 山东省菏泽市 电信
55 58.58.152.0 58.58.152.255 山东省菏泽市巨野县 电信
56 61.133.5.0 61.133.5.255 山东省菏泽市 联通
57 61.133.66.0 61.133.66.255 山东省菏泽市 联通
58 61.133.107.0 61.133.107.64 山东省菏泽市 联通
59 61.133.107.65 61.133.107.65 山东省菏泽市 中原油田
60 61.133.107.66 61.133.108.255 山东省菏泽市 联通
61 61.156.33.0 61.156.34.255 山东省菏泽市 联通
62 61.156.251.0 61.156.251.255 山东省菏泽市郓城县 联通
63 61.156.252.0 61.156.254.255 山东省菏泽市 联通
64 61.162.254.0 61.162.254.255 山东省菏泽市 联通(郓城市)
65 61.233.152.0 61.233.152.230 山东省菏泽市 中移铁通
66 61.233.152.231 61.233.152.243 山东省菏泽市 铁通机房
67 61.233.152.244 61.233.152.249 山东省菏泽市 中移铁通
68 61.233.152.250 61.233.152.252 山东省菏泽市 铁通机房
69 61.233.152.253 61.233.153.255 山东省菏泽市 中移铁通
70 61.240.94.0 61.240.98.76 山东省菏泽市 联通
71 61.240.98.77 61.240.98.77 山东省菏泽市 联通营业厅
72 61.240.98.78 61.240.98.255 山东省菏泽市 联通
73 110.194.29.0 110.194.29.255 山东省菏泽市郓城县 中移铁通
74 110.194.30.0 110.194.30.255 山东省菏泽市单县 中移铁通
75 111.14.16.0 111.14.19.255 山东省菏泽市 移动
76 111.17.144.0 111.17.159.255 山东省菏泽市 移动
77 111.17.172.0 111.17.172.255 山东省菏泽市 移动
78 111.17.227.0 111.17.227.255 山东省菏泽市 移动
79 111.34.64.0 111.34.127.255 山东省菏泽市 移动
80 111.37.0.0 111.37.15.255 山东省菏泽市 移动
81 112.8.64.0 112.8.127.255 山东省菏泽市 移动
82 112.36.40.0 112.36.47.255 山东省菏泽市 移动
83 112.240.128.0 112.240.148.255 山东省菏泽市 联通
84 112.240.149.0 112.240.149.255 山东省菏泽市曹县 联通
85 112.240.150.0 112.240.153.255 山东省菏泽市 联通
86 112.240.154.0 112.240.154.255 山东省菏泽市单县 联通
87 112.240.155.0 112.240.159.255 山东省菏泽市 联通
88 112.240.160.0 112.240.167.255 山东省菏泽市巨野县 联通
89 112.240.168.0 112.240.168.255 山东省菏泽市 联通
90 112.240.169.0 112.240.169.255 山东省菏泽市鄄城县 联通
91 112.240.170.0 112.240.175.255 山东省菏泽市 联通
92 112.240.176.0 112.240.176.255 山东省菏泽市定陶县 联通
93 112.240.177.0 112.240.183.255 山东省菏泽市 联通
94 112.240.184.0 112.240.191.255 山东省菏泽市巨野县 联通
95 112.240.192.0 112.240.193.255 山东省菏泽市 联通
96 112.240.194.0 112.240.194.255 山东省菏泽市郓城县 联通
97 112.240.195.0 112.240.223.255 山东省菏泽市 联通
98 112.240.224.0 112.240.224.255 山东省菏泽市郓城县 联通
99 112.240.225.0 112.240.240.255 山东省菏泽市 联通
100 112.240.241.0 112.240.244.255 山东省菏泽市巨野县 联通
101 112.240.245.0 112.240.255.255 山东省菏泽市 联通
102 112.246.0.0 112.246.27.255 山东省菏泽市 联通
103 112.246.28.0 112.246.28.255 山东省菏泽市单县 联通
104 112.246.29.0 112.246.60.255 山东省菏泽市 联通
105 112.246.61.0 112.246.61.255 山东省菏泽市郓城县 联通
106 112.246.62.0 112.246.63.255 山东省菏泽市 联通
107 112.247.0.0 112.247.8.255 山东省菏泽市 联通
108 112.247.9.0 112.247.9.255 山东省菏泽市郓城县 联通
109 112.247.10.0 112.247.13.255 山东省菏泽市 联通
110 112.247.14.0 112.247.14.255 山东省菏泽市郓城县 联通
111 112.247.15.0 112.247.39.255 山东省菏泽市 联通
112 112.247.40.0 112.247.40.255 山东省菏泽市曹县 联通
113 112.247.41.0 112.247.42.255 山东省菏泽市 联通
114 112.247.43.0 112.247.43.255 山东省菏泽市曹县 联通
115 112.247.44.0 112.247.120.255 山东省菏泽市 联通
116 112.247.121.0 112.247.121.255 山东省菏泽市巨野县 联通
117 112.247.122.0 112.247.122.255 山东省菏泽市 联通
118 112.247.123.0 112.247.123.255 山东省菏泽市巨野县 联通
119 112.247.124.0 112.247.127.255 山东省菏泽市 联通
120 112.252.128.0 112.252.147.255 山东省菏泽市 联通
121 112.252.148.0 112.252.148.255 山东省菏泽市单县 联通
122 112.252.149.0 112.252.149.255 山东省菏泽市 联通
123 112.252.150.0 112.252.150.255 山东省菏泽市单县 联通
124 112.252.151.0 112.252.155.255 山东省菏泽市 联通
125 112.252.156.0 112.252.156.255 山东省菏泽市单县 联通
126 112.252.157.0 112.252.158.255 山东省菏泽市 联通
127 112.252.159.0 112.252.159.255 山东省菏泽市单县 联通
128 112.252.160.0 112.252.161.255 山东省菏泽市 联通
129 112.252.162.0 112.252.162.255 山东省菏泽市郓城县 联通
130 112.252.163.0 112.252.163.255 山东省菏泽市 联通
131 112.252.164.0 112.252.164.255 山东省菏泽市郓城县 联通
132 112.252.165.0 112.252.180.255 山东省菏泽市 联通
133 112.252.181.0 112.252.181.255 山东省菏泽市巨野县 联通
134 112.252.182.0 112.252.182.255 山东省菏泽市 联通
135 112.252.183.0 112.252.183.255 山东省菏泽市巨野县 联通
136 112.252.184.0 112.252.223.255 山东省菏泽市 联通
137 112.252.224.0 112.252.224.255 山东省菏泽市成武县 联通
138 112.252.225.0 112.252.244.255 山东省菏泽市 联通
139 112.252.245.0 112.252.245.255 山东省菏泽市郓城县 联通
140 112.252.246.0 112.252.251.255 山东省菏泽市 联通
141 112.252.252.0 112.252.252.255 山东省菏泽市鄄城县 联通
142 112.252.253.0 112.252.255.255 山东省菏泽市 联通
143 113.122.0.0 113.122.13.255 山东省菏泽市 电信
144 113.122.14.0 113.122.14.255 山东省菏泽市定陶县 电信
145 113.122.15.0 113.122.48.255 山东省菏泽市 电信
146 113.122.49.0 113.122.50.255 山东省菏泽市曹县 电信
147 113.122.51.0 113.122.57.255 山东省菏泽市 电信
148 113.122.58.0 113.122.59.255 山东省菏泽市曹县 电信
149 113.122.60.0 113.122.60.255 山东省菏泽市 电信
150 113.122.61.0 113.122.61.255 山东省菏泽市曹县 电信
151 113.122.62.0 113.122.62.255 山东省菏泽市 电信
152 113.122.63.0 113.122.63.255 山东省菏泽市曹县 电信
153 118.26.116.0 118.26.119.255 山东省菏泽市 联通
154 120.192.44.0 120.192.45.255 山东省菏泽市 移动
155 120.192.176.0 120.192.183.255 山东省菏泽市 移动
156 122.5.192.0 122.5.198.255 山东省菏泽市 电信
157 122.5.199.0 122.5.199.255 山东省菏泽市郓城县 电信
158 122.5.200.0 122.5.216.255 山东省菏泽市 电信
159 122.5.217.0 122.5.217.255 山东省菏泽市巨野县 电信
160 122.5.218.0 122.5.223.255 山东省菏泽市 电信
161 122.5.224.0 122.5.226.255 山东省菏泽市巨野县 电信
162 122.5.227.0 122.5.241.255 山东省菏泽市 电信
163 122.5.242.0 122.5.242.255 山东省菏泽市鄄城县 电信
164 122.5.243.0 122.5.248.255 山东省菏泽市 电信
165 122.5.249.0 122.5.249.255 山东省菏泽市单县 电信
166 122.5.250.0 122.5.251.255 山东省菏泽市巨野县 电信
167 122.5.252.0 122.5.255.255 山东省菏泽市 电信
168 122.7.238.0 122.7.238.255 山东省菏泽市单县 电信
169 122.7.239.0 122.7.248.255 山东省菏泽市 电信
170 122.80.221.0 122.80.233.255 山东省菏泽市 中移铁通
171 122.80.235.0 122.80.239.255 山东省菏泽市 中移铁通
172 122.80.241.0 122.80.247.255 山东省菏泽市 中移铁通
173 123.93.0.0 123.93.0.255 山东省菏泽市巨野县 中移铁通
174 123.93.1.0 123.93.1.255 山东省菏泽市 中移铁通
175 123.93.2.0 123.93.2.255 山东省菏泽市东明县 中移铁通
176 123.93.3.0 123.93.3.255 山东省菏泽市 中移铁通
177 123.93.4.0 123.93.4.255 山东省菏泽市东明县 中移铁通
178 123.93.5.0 123.93.5.255 山东省菏泽市 中移铁通
179 123.93.6.0 123.93.6.255 山东省菏泽市巨野县 中移铁通
180 123.93.7.0 123.93.15.255 山东省菏泽市 中移铁通
181 123.93.194.0 123.93.204.255 山东省菏泽市 中移铁通
182 123.93.214.0 123.93.255.255 山东省菏泽市 中移铁通
183 123.130.192.0 123.130.200.0 山东省菏泽市 联通
184 123.130.200.1 123.130.200.1 山东省菏泽市郓城县 天成网吧(唐塔路医院家属院11号楼1单元5楼西)
185 123.130.200.2 123.130.202.255 山东省菏泽市 联通
186 123.130.203.0 123.130.203.255 山东省菏泽市郓城县 联通
187 123.130.204.0 123.130.211.31 山东省菏泽市 联通
188 123.130.211.32 123.130.211.32 山东省菏泽市曹县 电厂
189 123.130.211.33 123.130.212.255 山东省菏泽市 联通
190 123.130.213.0 123.130.213.95 山东省菏泽市曹县 联通
191 123.130.213.97 123.130.213.255 山东省菏泽市曹县 联通
192 123.130.214.0 123.130.221.255 山东省菏泽市 联通
193 123.130.222.0 123.130.222.255 山东省菏泽市曹县 联通
194 123.130.223.0 123.130.231.255 山东省菏泽市 联通
195 123.130.232.0 123.130.235.255 山东省菏泽市巨野县 联通
196 123.130.236.0 123.130.255.255 山东省菏泽市 联通
197 123.133.192.0 123.133.207.255 山东省菏泽市 联通
198 123.133.208.0 123.133.212.255 山东省菏泽市鄄城县 联通
199 123.133.213.0 123.133.213.255 山东省菏泽市 联通
200 123.133.214.0 123.133.221.255 山东省菏泽市鄄城县 联通
201 123.133.222.0 123.133.223.255 山东省菏泽市 联通
202 123.134.64.0 123.134.67.255 山东省菏泽市 联通
203 123.169.192.0 123.169.215.255 山东省菏泽市 电信
204 123.169.216.0 123.169.216.255 山东省菏泽市曹县 电信
205 123.169.217.0 123.169.222.255 山东省菏泽市 电信
206 123.169.223.0 123.169.223.255 山东省菏泽市曹县 电信
207 123.169.224.0 123.169.244.255 山东省菏泽市 电信
208 123.169.245.0 123.169.245.255 山东省菏泽市单县 电信
209 123.169.246.0 123.169.255.255 山东省菏泽市 电信
210 124.131.160.0 124.131.160.255 山东省菏泽市 联通
211 124.131.161.0 124.131.161.255 山东省菏泽市郓城县 联通
212 124.131.162.0 124.131.162.255 山东省菏泽市曹县 联通
213 124.131.163.0 124.131.195.255 山东省菏泽市 联通
214 124.131.196.0 124.131.196.255 山东省菏泽市单县 联通
215 124.131.197.0 124.131.198.255 山东省菏泽市 联通
216 124.131.199.0 124.131.199.255 山东省菏泽市郓城县 联通
217 124.131.200.0 124.131.220.255 山东省菏泽市 联通
218 124.131.221.0 124.131.221.255 山东省菏泽市曹县 联通
219 124.131.222.0 124.131.222.85 山东省菏泽市 联通
220 124.131.222.86 124.131.222.86 山东省菏泽市 郓城县水堡时空网吧
221 124.131.222.87 124.131.222.255 山东省菏泽市 联通
222 124.131.223.0 124.131.223.255 山东省菏泽市巨野县 联通
223 144.0.32.0 144.0.191.255 山东省菏泽市 电信
224 144.12.64.0 144.12.127.255 山东省菏泽市 电信
225 182.36.0.0 182.36.1.255 山东省菏泽市 电信
226 182.36.2.0 182.36.2.255 山东省菏泽市巨野县 电信
227 182.36.3.0 182.36.11.255 山东省菏泽市 电信
228 182.36.12.0 182.36.12.255 山东省菏泽市巨野县 电信
229 182.36.13.0 182.36.24.255 山东省菏泽市 电信
230 182.36.25.0 182.36.25.255 山东省菏泽市郓城县 电信
231 182.36.26.0 182.36.52.255 山东省菏泽市 电信
232 182.36.53.0 182.36.53.255 山东省菏泽市东明县 电信
233 182.36.54.0 182.36.59.255 山东省菏泽市 电信
234 182.36.60.0 182.36.61.255 山东省菏泽市东明县 电信
235 182.36.62.0 182.36.110.255 山东省菏泽市 电信
236 182.36.111.0 182.36.111.255 山东省菏泽市牡丹区 电信
237 182.36.112.0 182.36.127.255 山东省菏泽市 电信
238 182.44.0.0 182.44.31.255 山东省菏泽市 电信
239 202.110.201.79 202.110.201.79 山东省菏泽市 电力公司
240 211.86.0.0 211.86.7.255 山东省菏泽市 菏泽医学专科学校
241 218.56.20.0 218.56.20.25 山东省菏泽市 联通
242 218.56.20.26 218.56.20.26 山东省菏泽市 方正网吧
243 218.56.20.27 218.56.20.88 山东省菏泽市 联通
244 218.56.20.89 218.56.20.89 山东省菏泽市成武县 吉星网吧
245 218.56.20.90 218.56.20.102 山东省菏泽市 联通
246 218.56.20.103 218.56.20.103 山东省菏泽市 郓城传奇网吧
247 218.56.20.104 218.56.20.106 山东省菏泽市 联通
248 218.56.20.107 218.56.20.107 山东省菏泽市成武县 追梦网吧
249 218.56.20.108 218.56.20.253 山东省菏泽市 联通
250 218.56.20.254 218.56.20.254 山东省菏泽市成武县 新世纪网吧
251 218.56.20.255 218.56.21.5 山东省菏泽市 联通
252 218.56.21.6 218.56.21.6 山东省菏泽市定陶县 忘乎所以网吧
253 218.56.21.7 218.56.21.25 山东省菏泽市 联通
254 218.56.21.26 218.56.21.26 山东省菏泽市定陶县 开心网吧
255 218.56.21.27 218.56.21.29 山东省菏泽市 联通
256 218.56.21.30 218.56.21.30 山东省菏泽市定陶县 纤手网吧
257 218.56.21.31 218.56.21.33 山东省菏泽市 联通
258 218.56.21.34 218.56.21.34 山东省菏泽市定陶县 心语网吧
259 218.56.21.35 218.56.21.37 山东省菏泽市 联通
260 218.56.21.38 218.56.21.38 山东省菏泽市定陶县 华光网吧
261 218.56.21.39 218.56.21.41 山东省菏泽市 联通
262 218.56.21.42 218.56.21.42 山东省菏泽市定陶县 华通网吧
263 218.56.21.43 218.56.21.45 山东省菏泽市 联通
264 218.56.21.46 218.56.21.46 山东省菏泽市定陶县 圆梦网吧
265 218.56.21.47 218.56.21.53 山东省菏泽市 联通
266 218.56.21.54 218.56.21.54 山东省菏泽市定陶县 康乐网吧
267 218.56.21.55 218.56.21.57 山东省菏泽市 联通
268 218.56.21.58 218.56.21.58 山东省菏泽市定陶县 浪漫家园网吧(青年路南头)
269 218.56.21.59 218.56.21.73 山东省菏泽市 联通
270 218.56.21.74 218.56.21.74 山东省菏泽市定陶县 北方网吧
271 218.56.21.75 218.56.21.77 山东省菏泽市 联通
272 218.56.21.78 218.56.21.78 山东省菏泽市定陶县 海风网吧
273 218.56.21.79 218.56.21.81 山东省菏泽市 联通
274 218.56.21.82 218.56.21.82 山东省菏泽市定陶县 沙龙网吧
275 218.56.21.83 218.56.21.85 山东省菏泽市 联通
276 218.56.21.86 218.56.21.86 山东省菏泽市定陶县 网乐网吧
277 218.56.21.87 218.56.21.89 山东省菏泽市 联通
278 218.56.21.90 218.56.21.90 山东省菏泽市定陶县 新世纪网吧
279 218.56.21.91 218.56.21.93 山东省菏泽市 联通
280 218.56.21.94 218.56.21.94 山东省菏泽市定陶县 天乐网吧
281 218.56.21.95 218.56.21.95 山东省菏泽市 联通
282 218.56.21.96 218.56.21.96 山东省菏泽市定陶县 网乐网吧
283 218.56.21.97 218.56.21.97 山东省菏泽市 联通
284 218.56.21.98 218.56.21.98 山东省菏泽市定陶县 金新网吧
285 218.56.21.99 218.56.21.101 山东省菏泽市 联通
286 218.56.21.102 218.56.21.102 山东省菏泽市定陶县 娱源网吧
287 218.56.21.103 218.56.21.105 山东省菏泽市 联通
288 218.56.21.106 218.56.21.106 山东省菏泽市定陶县 鑫鑫网吧(计量局对过)
289 218.56.21.107 218.56.21.113 山东省菏泽市 联通
290 218.56.21.114 218.56.21.114 山东省菏泽市定陶县 力本屯舒心网吧
291 218.56.21.115 218.56.21.117 山东省菏泽市 联通
292 218.56.21.118 218.56.21.118 山东省菏泽市定陶县 力本屯网吧
293 218.56.21.119 218.56.21.125 山东省菏泽市 联通
294 218.56.21.126 218.56.21.126 山东省菏泽市定陶县 陈集康乐网吧
295 218.56.21.127 218.56.21.141 山东省菏泽市 联通
296 218.56.21.142 218.56.21.142 山东省菏泽市定陶县 幸运网吧
297 218.56.21.143 218.56.21.161 山东省菏泽市 联通
298 218.56.21.162 218.56.21.162 山东省菏泽市定陶县 影影网吧
299 218.56.21.163 218.56.21.173 山东省菏泽市 联通
300 218.56.21.174 218.56.21.174 山东省菏泽市定陶县 陈集福临网吧
301 218.56.21.175 218.56.21.205 山东省菏泽市 联通
302 218.56.21.206 218.56.21.206 山东省菏泽市定陶县 黄店亚宁网吧
303 218.56.21.207 218.56.21.225 山东省菏泽市 联通
304 218.56.21.226 218.56.21.226 山东省菏泽市定陶县 网乐网吧
305 218.56.21.227 218.56.21.233 山东省菏泽市 联通
306 218.56.21.234 218.56.21.234 山东省菏泽市定陶县 开心网吧
307 218.56.21.235 218.56.21.237 山东省菏泽市 联通
308 218.56.21.238 218.56.21.238 山东省菏泽市定陶县 华通网吧
309 218.56.21.239 218.56.21.255 山东省菏泽市 联通
310 218.56.148.0 218.56.148.1 山东省菏泽市 联通
311 218.56.148.2 218.56.148.2 山东省菏泽市 齐鲁音乐学院
312 218.56.148.3 218.56.148.25 山东省菏泽市 联通
313 218.56.148.26 218.56.148.26 山东省菏泽市 菏泽师专图书馆
314 218.56.148.27 218.56.148.129 山东省菏泽市 联通
315 218.56.148.130 218.56.148.130 山东省菏泽市 联想网吧
316 218.56.148.131 218.56.148.165 山东省菏泽市 联通
317 218.56.148.166 218.56.148.166 山东省菏泽市 科源网吧
318 218.56.148.167 218.56.148.169 山东省菏泽市 联通
319 218.56.148.170 218.56.148.170 山东省菏泽市 东方网吧
320 218.56.148.171 218.56.148.201 山东省菏泽市 联通
321 218.56.148.202 218.56.148.202 山东省菏泽市 传奇网吧
322 218.56.148.203 218.56.149.53 山东省菏泽市 联通
323 218.56.149.54 218.56.149.54 山东省菏泽市 3中
324 218.56.149.55 218.56.149.73 山东省菏泽市 联通
325 218.56.149.74 218.56.149.74 山东省菏泽市 无极限网吧
326 218.56.149.75 218.56.149.129 山东省菏泽市 联通
327 218.56.149.130 218.56.149.130 山东省菏泽市 开发区纪元网吧
328 218.56.149.131 218.56.149.133 山东省菏泽市 联通
329 218.56.149.134 218.56.149.134 山东省菏泽市 网菁网吧青年路店
330 218.56.149.135 218.56.149.165 山东省菏泽市 联通
331 218.56.149.166 218.56.149.166 山东省菏泽市 超越网吧
332 218.56.149.167 218.56.149.205 山东省菏泽市 联通
333 218.56.149.206 218.56.149.206 山东省菏泽市 飞腾网吧
334 218.56.149.207 218.56.149.253 山东省菏泽市 联通
335 218.56.149.254 218.56.149.254 山东省菏泽市 心雨网吧
336 218.56.149.255 218.56.150.1 山东省菏泽市 联通
337 218.56.150.2 218.56.150.2 山东省菏泽市 新天地网吧
338 218.56.150.3 218.56.150.17 山东省菏泽市 联通
339 218.56.150.18 218.56.150.18 山东省菏泽市 天行健网吧
340 218.56.150.19 218.56.150.29 山东省菏泽市 联通
341 218.56.150.30 218.56.150.30 山东省菏泽市 阳光网吧
342 218.56.150.31 218.56.150.49 山东省菏泽市 联通
343 218.56.150.50 218.56.150.50 山东省菏泽市 星际网吧
344 218.56.150.51 218.56.150.53 山东省菏泽市 联通
345 218.56.150.54 218.56.150.54 山东省菏泽市 晨东网吧
346 218.56.150.55 218.56.150.69 山东省菏泽市 联通
347 218.56.150.70 218.56.150.70 山东省菏泽市 梦缘网吧
348 218.56.150.71 218.56.150.77 山东省菏泽市 联通
349 218.56.150.78 218.56.150.78 山东省菏泽市牡丹区 梦缘网吧
350 218.56.150.79 218.56.150.145 山东省菏泽市 联通
351 218.56.150.146 218.56.150.146 山东省菏泽市 立人网吧
352 218.56.150.147 218.56.150.153 山东省菏泽市 联通
353 218.56.150.154 218.56.150.154 山东省菏泽市 恒盛大市场新纪元网吧
354 218.56.150.155 218.56.150.165 山东省菏泽市 联通
355 218.56.150.166 218.56.150.166 山东省菏泽市 开发区发电厂信海网吧
356 218.56.150.167 218.56.150.185 山东省菏泽市 联通
357 218.56.150.186 218.56.150.186 山东省菏泽市 新华网吧
358 218.56.150.187 218.56.150.189 山东省菏泽市 联通
359 218.56.150.190 218.56.150.190 山东省菏泽市 科达网吧
360 218.56.150.191 218.56.150.205 山东省菏泽市 联通
361 218.56.150.206 218.56.150.206 山东省菏泽市牡丹区 缤心网城(午夜)分店
362 218.56.150.207 218.56.150.221 山东省菏泽市 联通
363 218.56.150.222 218.56.150.222 山东省菏泽市 火车站附近星期八网络休闲中心
364 218.56.150.223 218.56.150.237 山东省菏泽市 联通
365 218.56.150.238 218.56.150.238 山东省菏泽市 西关泡泡网友俱乐部
366 218.56.150.239 218.56.150.252 山东省菏泽市 联通
367 218.56.150.253 218.56.150.253 山东省菏泽市 沁梦网络传播中心
368 218.56.150.254 218.56.151.29 山东省菏泽市 联通
369 218.56.151.30 218.56.151.30 山东省菏泽市牡丹区 高庄镇白虎乡好望岛网吧
370 218.56.151.31 218.56.151.97 山东省菏泽市 联通
371 218.56.151.98 218.56.151.98 山东省菏泽市 网菁网吧步行街店
372 218.56.151.99 218.56.151.105 山东省菏泽市 联通
373 218.56.151.106 218.56.151.106 山东省菏泽市牡丹区 沙龙网吧
374 218.56.151.107 218.56.151.117 山东省菏泽市 联通
375 218.56.151.118 218.56.151.118 山东省菏泽市 绿色网吧
376 218.56.151.119 218.56.151.149 山东省菏泽市 联通
377 218.56.151.150 218.56.151.150 山东省菏泽市 地震局
378 218.56.151.151 218.56.151.241 山东省菏泽市 联通
379 218.56.151.242 218.56.151.242 山东省菏泽市 方正网吧
380 218.56.151.243 218.56.151.249 山东省菏泽市 联通
381 218.56.151.250 218.56.151.250 山东省菏泽市 世纪星网吧
382 218.56.151.251 218.56.151.255 山东省菏泽市 联通
383 218.57.32.0 218.57.41.45 山东省菏泽市 联通
384 218.57.41.46 218.57.41.46 山东省菏泽市 西马海村
385 218.57.41.47 218.57.49.235 山东省菏泽市 联通
386 218.57.49.236 218.57.49.236 山东省菏泽市 发电厂
387 218.57.49.237 218.57.50.255 山东省菏泽市 联通
388 218.57.51.0 218.57.51.255 山东省菏泽市牡丹区 联通
389 218.57.52.0 218.57.52.255 山东省菏泽市 (牡丹区/鄄城县)联通
390 218.57.53.0 218.57.63.255 山东省菏泽市 联通
391 218.57.231.0 218.57.231.255 山东省菏泽市 联通
392 218.58.216.0 218.58.216.13 山东省菏泽市 联通
393 218.58.216.14 218.58.216.14 山东省菏泽市郓城县 玉皇庙网吧
394 218.58.216.15 218.58.217.1 山东省菏泽市 联通
395 218.58.217.2 218.58.217.2 山东省菏泽市郓城县 灿烂网吧
396 218.58.217.3 218.58.217.5 山东省菏泽市 联通
397 218.58.217.6 218.58.217.6 山东省菏泽市郓城县 联通网吧
398 218.58.217.7 218.58.217.13 山东省菏泽市 联通
399 218.58.217.14 218.58.217.14 山东省菏泽市郓城县 联众网吧
400 218.58.217.15 218.58.217.17 山东省菏泽市 联通
401 218.58.217.18 218.58.217.18 山东省菏泽市郓城县 世界之窗网吧
402 218.58.217.19 218.58.217.29 山东省菏泽市 联通
403 218.58.217.30 218.58.217.30 山东省菏泽市郓城县 搏贤网吧
404 218.58.217.31 218.58.217.33 山东省菏泽市 联通
405 218.58.217.34 218.58.217.34 山东省菏泽市郓城县 天天网吧
406 218.58.217.35 218.58.217.61 山东省菏泽市 联通
407 218.58.217.62 218.58.217.62 山东省菏泽市郓城县 潘渡益友网吧
408 218.58.217.63 218.58.217.73 山东省菏泽市 联通
409 218.58.217.74 218.58.217.74 山东省菏泽市郓城县 天天网吧
410 218.58.217.75 218.58.217.97 山东省菏泽市 联通
411 218.58.217.98 218.58.217.98 山东省菏泽市郓城县 酷网吧网吧
412 218.58.217.99 218.58.217.109 山东省菏泽市 联通
413 218.58.217.110 218.58.217.110 山东省菏泽市郓城县 崛起网吧
414 218.58.217.111 218.58.217.125 山东省菏泽市 联通
415 218.58.217.126 218.58.217.126 山东省菏泽市郓城县 信息源网吧
416 218.58.217.127 218.58.217.129 山东省菏泽市 联通
417 218.58.217.130 218.58.217.130 山东省菏泽市郓城县 于屯网吧
418 218.58.217.131 218.58.217.131 山东省菏泽市郓城县 东边新田地网吧
419 218.58.217.132 218.58.217.149 山东省菏泽市 联通
420 218.58.217.150 218.58.217.150 山东省菏泽市郓城县 彭庄煤矿开心网吧
421 218.58.217.151 218.58.217.157 山东省菏泽市 联通
422 218.58.217.158 218.58.217.158 山东省菏泽市郓城县 鑫龙网吧
423 218.58.217.159 218.58.217.173 山东省菏泽市 联通
424 218.58.217.174 218.58.217.174 山东省菏泽市郓城县 网视通网吧
425 218.58.217.175 218.58.217.185 山东省菏泽市 联通
426 218.58.217.186 218.58.217.186 山东省菏泽市郓城县 利源网吧
427 218.58.217.187 218.58.218.255 山东省菏泽市 联通
428 218.58.219.0 218.58.219.1 山东省菏泽市巨野县 联通
429 218.58.219.2 218.58.219.2 山东省菏泽市巨野县 麟州网吧
430 218.58.219.3 218.58.219.5 山东省菏泽市巨野县 联通
431 218.58.219.6 218.58.219.6 山东省菏泽市巨野县 金世纪网吧
432 218.58.219.7 218.58.219.9 山东省菏泽市巨野县 联通
433 218.58.219.10 218.58.219.10 山东省菏泽市巨野县 文庙网吧
434 218.58.219.11 218.58.219.13 山东省菏泽市巨野县 联通
435 218.58.219.14 218.58.219.14 山东省菏泽市巨野县 依依网吧
436 218.58.219.15 218.58.219.17 山东省菏泽市巨野县 联通
437 218.58.219.18 218.58.219.18 山东省菏泽市巨野县 情缘网吧
438 218.58.219.19 218.58.219.21 山东省菏泽市巨野县 联通
439 218.58.219.22 218.58.219.22 山东省菏泽市巨野县 心语网吧
440 218.58.219.23 218.58.219.29 山东省菏泽市巨野县 联通
441 218.58.219.30 218.58.219.30 山东省菏泽市牡丹区 网箐网吧
442 218.58.219.31 218.58.219.33 山东省菏泽市巨野县 联通
443 218.58.219.34 218.58.219.34 山东省菏泽市巨野县 紫色云雾网吧
444 218.58.219.35 218.58.219.41 山东省菏泽市巨野县 联通
445 218.58.219.42 218.58.219.42 山东省菏泽市巨野县 万丰镇陈集网吧
446 218.58.219.43 218.58.219.45 山东省菏泽市巨野县 联通
447 218.58.219.46 218.58.219.46 山东省菏泽市 虫虫网吧
448 218.58.219.47 218.58.219.61 山东省菏泽市巨野县 联通
449 218.58.219.62 218.58.219.62 山东省菏泽市巨野县 蓝月亮网吧
450 218.58.219.63 218.58.219.77 山东省菏泽市巨野县 联通
451 218.58.219.78 218.58.219.78 山东省菏泽市巨野县 营里镇宏易网吧
452 218.58.219.79 218.58.219.81 山东省菏泽市巨野县 联通
453 218.58.219.82 218.58.219.82 山东省菏泽市巨野县 章缝乾坤网吧
454 218.58.219.83 218.58.219.85 山东省菏泽市 联通
455 218.58.219.86 218.58.219.86 山东省菏泽市巨野县 章缝泽宇网吧
456 218.58.219.87 218.58.219.89 山东省菏泽市 联通
457 218.58.219.90 218.58.219.90 山东省菏泽市巨野县 大谢集镇兄弟网吧
458 218.58.219.91 218.58.219.105 山东省菏泽市 联通
459 218.58.219.106 218.58.219.106 山东省菏泽市 健康网吧
460 218.58.219.107 218.58.219.137 山东省菏泽市 联通
461 218.58.219.138 218.58.219.138 山东省菏泽市巨野县 万丰红帆数码影楼
462 218.58.219.139 218.58.219.169 山东省菏泽市 联通
463 218.58.219.170 218.58.219.170 山东省菏泽市巨野县 章缝泽宇网吧
464 218.58.219.171 218.58.219.173 山东省菏泽市 联通
465 218.58.219.174 218.58.219.174 山东省菏泽市巨野县 大成中学
466 218.58.219.175 218.58.219.229 山东省菏泽市 联通
467 218.58.219.230 218.58.219.230 山东省菏泽市巨野县 动感地带网吧
468 218.58.219.231 218.58.219.255 山东省菏泽市 联通
469 218.58.220.0 218.58.220.5 山东省菏泽市郓城县 联通
470 218.58.220.6 218.58.220.6 山东省菏泽市郓城县 鑫龙网吧
471 218.58.220.7 218.58.220.13 山东省菏泽市郓城县 联通
472 218.58.220.14 218.58.220.14 山东省菏泽市郓城县 蓝波网吧
473 218.58.220.15 218.58.220.17 山东省菏泽市郓城县 联通
474 218.58.220.18 218.58.220.18 山东省菏泽市郓城县 金桥网吧
475 218.58.220.19 218.58.220.25 山东省菏泽市郓城县 联通
476 218.58.220.26 218.58.220.26 山东省菏泽市郓城县 传奇网吧
477 218.58.220.27 218.58.220.29 山东省菏泽市郓城县 联通
478 218.58.220.30 218.58.220.30 山东省菏泽市郓城县 大众网吧
479 218.58.220.31 218.58.220.33 山东省菏泽市郓城县 联通
480 218.58.220.34 218.58.220.34 山东省菏泽市郓城县 诚信网吧
481 218.58.220.35 218.58.220.37 山东省菏泽市郓城县 联通
482 218.58.220.38 218.58.220.38 山东省菏泽市郓城县 职教微机室
483 218.58.220.39 218.58.220.41 山东省菏泽市郓城县 联通
484 218.58.220.42 218.58.220.42 山东省菏泽市郓城县 空间一号网吧
485 218.58.220.43 218.58.220.49 山东省菏泽市郓城县 联通
486 218.58.220.50 218.58.220.50 山东省菏泽市郓城县 轻骑兵网吧
487 218.58.220.51 218.58.220.53 山东省菏泽市郓城县 联通
488 218.58.220.54 218.58.220.54 山东省菏泽市郓城县 灿烂网络
489 218.58.220.55 218.58.220.65 山东省菏泽市郓城县 联通
490 218.58.220.66 218.58.220.66 山东省菏泽市郓城县 皓天网吧
491 218.58.220.67 218.58.220.73 山东省菏泽市郓城县 联通
492 218.58.220.74 218.58.220.74 山东省菏泽市郓城县 天齐网吧
493 218.58.220.75 218.58.220.77 山东省菏泽市郓城县 联通
494 218.58.220.78 218.58.220.78 山东省菏泽市郓城县 沙龙网吧
495 218.58.220.79 218.58.220.81 山东省菏泽市郓城县 联通
496 218.58.220.82 218.58.220.82 山东省菏泽市郓城县 金长城网吧
497 218.58.220.83 218.58.220.85 山东省菏泽市郓城县 联通
498 218.58.220.86 218.58.220.86 山东省菏泽市郓城县 星际网吧
499 218.58.220.87 218.58.220.93 山东省菏泽市郓城县 联通
500 218.58.220.94 218.58.220.94 山东省菏泽市郓城县 乐园网吧
501 218.58.220.95 218.58.220.105 山东省菏泽市郓城县 联通
502 218.58.220.106 218.58.220.106 山东省菏泽市郓城县 水浒网吧
503 218.58.220.107 218.58.220.113 山东省菏泽市郓城县 联通
504 218.58.220.114 218.58.220.114 山东省菏泽市郓城县 网视通网吧
505 218.58.220.115 218.58.220.137 山东省菏泽市郓城县 联通
506 218.58.220.138 218.58.220.138 山东省菏泽市郓城县 师范微机房
507 218.58.220.139 218.58.220.163 山东省菏泽市郓城县 联通
508 218.58.220.164 218.58.220.164 山东省菏泽市郓城县 腾达网吧
509 218.58.220.165 218.58.220.177 山东省菏泽市郓城县 联通
510 218.58.220.178 218.58.220.178 山东省菏泽市郓城县 神通网吧
511 218.58.220.179 218.58.220.197 山东省菏泽市郓城县 联通
512 218.58.220.198 218.58.220.198 山东省菏泽市郓城县 飞越网吧
513 218.58.220.199 218.58.220.213 山东省菏泽市郓城县 联通
514 218.58.220.214 218.58.220.214 山东省菏泽市郓城县 王集网吧
515 218.58.220.215 218.58.220.221 山东省菏泽市郓城县 联通
516 218.58.220.222 218.58.220.222 山东省菏泽市郓城县 新天地网吧
517 218.58.220.223 218.58.220.237 山东省菏泽市郓城县 联通
518 218.58.220.238 218.58.220.238 山东省菏泽市郓城县 星际网吧
519 218.58.220.239 218.58.220.241 山东省菏泽市郓城县 联通
520 218.58.220.242 218.58.220.242 山东省菏泽市郓城县 腾飞网吧
521 218.58.220.243 218.58.220.245 山东省菏泽市郓城县 联通
522 218.58.220.246 218.58.220.246 山东省菏泽市郓城县 随缘网吧
523 218.58.220.247 218.58.220.255 山东省菏泽市郓城县 联通
524 218.201.184.0 218.201.184.255 山东省菏泽市 移动
525 219.146.168.0 219.146.170.255 山东省菏泽市 电信
526 219.146.171.0 219.146.171.255 山东省菏泽市 中电联通IDC
527 219.146.172.0 219.146.172.62 山东省菏泽市 电信
528 219.146.172.63 219.146.172.63 山东省菏泽市 飞域网吧
529 219.146.172.64 219.146.172.67 山东省菏泽市 电信
530 219.146.172.68 219.146.172.68 山东省菏泽市巨野县 旺旺网吧
531 219.146.172.69 219.146.172.69 山东省菏泽市 电信
532 219.146.172.70 219.146.172.70 山东省菏泽市巨野县 互聊空间网吧
533 219.146.172.71 219.146.172.75 山东省菏泽市 电信
534 219.146.172.76 219.146.172.76 山东省菏泽市巨野县 深蓝网吧
535 219.146.172.77 219.146.172.77 山东省菏泽市巨野县 紫色云雾网吧
536 219.146.172.78 219.146.172.78 山东省菏泽市牡丹区 网箐网吧
537 219.146.172.79 219.146.172.83 山东省菏泽市 电信
538 219.146.172.84 219.146.172.84 山东省菏泽市巨野县 显水晶之恋网吧
539 219.146.172.85 219.146.172.93 山东省菏泽市 电信
540 219.146.172.94 219.146.172.94 山东省菏泽市巨野县 万捷网吧
541 219.146.172.95 219.146.172.97 山东省菏泽市 电信
542 219.146.172.98 219.146.172.98 山东省菏泽市定陶县 金茂街网乐网吧
543 219.146.172.99 219.146.172.99 山东省菏泽市定陶县 康乐网吧
544 219.146.172.100 219.146.172.100 山东省菏泽市定陶县 牵手网吧
545 219.146.172.101 219.146.172.102 山东省菏泽市 电信
546 219.146.172.103 219.146.172.103 山东省菏泽市定陶县 青年路娱源网吧
547 219.146.172.104 219.146.172.104 山东省菏泽市定陶县 青年路沙龙网吧
548 219.146.172.105 219.146.172.105 山东省菏泽市定陶县 东关影影网吧
549 219.146.172.106 219.146.172.106 山东省菏泽市定陶县 欣欣网吧
550 219.146.172.107 219.146.172.107 山东省菏泽市 电信
551 219.146.172.108 219.146.172.108 山东省菏泽市定陶县 精英网吧
552 219.146.172.109 219.146.172.109 山东省菏泽市定陶县 白土山路开心网吧
553 219.146.172.110 219.146.172.110 山东省菏泽市定陶县 白土山路影影网吧
554 219.146.172.111 219.146.172.111 山东省菏泽市 电信
555 219.146.172.112 219.146.172.112 山东省菏泽市定陶县 金茂街网迷工厂网吧
556 219.146.172.113 219.146.172.113 山东省菏泽市 浪漫家园网吧(定陶县青年路南段)
557 219.146.172.114 219.146.172.114 山东省菏泽市 电信
558 219.146.172.115 219.146.172.115 山东省菏泽市定陶县 华光网吧
559 219.146.172.116 219.146.172.116 山东省菏泽市 电信
560 219.146.172.117 219.146.172.117 山东省菏泽市定陶县 新世纪网吧
561 219.146.172.118 219.146.172.165 山东省菏泽市 电信
562 219.146.172.166 219.146.172.166 山东省菏泽市曹县 一网网吧
563 219.146.172.167 219.146.173.17 山东省菏泽市 电信
564 219.146.173.18 219.146.173.18 山东省菏泽市 步行街网箐网吧
565 219.146.173.19 219.146.173.21 山东省菏泽市 电信
566 219.146.173.22 219.146.173.22 山东省菏泽市 青年路佳梦网吧
567 219.146.173.23 219.146.173.25 山东省菏泽市 电信
568 219.146.173.26 219.146.173.26 山东省菏泽市 八一路浪漫家园网吧旗舰店
569 219.146.173.27 219.146.173.41 山东省菏泽市 电信
570 219.146.173.42 219.146.173.42 山东省菏泽市 八一街泡泡网吧
571 219.146.173.43 219.146.173.45 山东省菏泽市 电信
572 219.146.173.46 219.146.173.46 山东省菏泽市 网络基地网吧
573 219.146.173.47 219.146.173.57 山东省菏泽市 电信
574 219.146.173.58 219.146.173.58 山东省菏泽市 步行街康乐网吧
575 219.146.173.59 219.146.173.77 山东省菏泽市 电信
576 219.146.173.78 219.146.173.78 山东省菏泽市 八一东路与青年路交口处飞腾网吧
577 219.146.173.79 219.146.173.165 山东省菏泽市 电信
578 219.146.173.166 219.146.173.166 山东省菏泽市鄄城县 天迪网吧
579 219.146.173.167 219.146.173.180 山东省菏泽市 电信
580 219.146.173.181 219.146.173.181 山东省菏泽市鄄城县 华光网吧
581 219.146.173.182 219.146.174.15 山东省菏泽市 电信
582 219.146.174.16 219.146.174.16 山东省菏泽市 迅捷网吧
583 219.146.174.17 219.146.174.27 山东省菏泽市 电信
584 219.146.174.28 219.146.174.28 山东省菏泽市 沁梦网络
585 219.146.174.29 219.146.174.33 山东省菏泽市 电信
586 219.146.174.34 219.146.174.34 山东省菏泽市 浪漫家园网吧中华路店
587 219.146.174.35 219.146.174.49 山东省菏泽市 电信
588 219.146.174.50 219.146.174.50 山东省菏泽市定陶县 影影网吧
589 219.146.174.51 219.146.174.53 山东省菏泽市 电信
590 219.146.174.54 219.146.174.54 山东省菏泽市 沁梦网络传播中心
591 219.146.174.55 219.146.174.125 山东省菏泽市 电信
592 219.146.174.126 219.146.174.126 山东省菏泽市成武县 航宇电脑学校
593 219.146.174.127 219.146.175.48 山东省菏泽市 电信
594 219.146.175.49 219.146.175.49 山东省菏泽市 广电公网IP
595 219.146.175.50 219.146.175.137 山东省菏泽市 电信
596 219.146.175.138 219.146.175.138 山东省菏泽市牡丹区 红牡丹网屋网吧(高平路765号)
597 219.146.175.139 219.146.175.165 山东省菏泽市 电信
598 219.146.175.166 219.146.175.166 山东省菏泽市 飞鹰网吧
599 219.146.175.167 219.146.175.189 山东省菏泽市 电信
600 219.146.175.190 219.146.175.190 山东省菏泽市 杨庄路口往南晨东网吧
601 219.146.175.191 219.146.175.205 山东省菏泽市 电信
602 219.146.175.206 219.146.175.206 山东省菏泽市牡丹区 鼎点网吧(牡丹路步步高酒店北临)
603 219.146.175.207 219.146.175.217 山东省菏泽市 电信
604 219.146.175.218 219.146.175.218 山东省菏泽市 网菁网吧(杨庄店)
605 219.146.175.219 219.146.175.221 山东省菏泽市 电信
606 219.146.175.222 219.146.175.222 山东省菏泽市 八一街乐天网吧
607 219.146.175.223 219.146.175.255 山东省菏泽市 电信
608 219.218.32.0 219.218.47.255 山东省菏泽市 教育局
609 219.218.56.0 219.218.63.255 山东省菏泽市 菏泽学院
610 221.1.192.0 221.1.199.255 山东省菏泽市 联通
611 221.1.200.0 221.1.200.5 山东省菏泽市曹县 联通
612 221.1.200.6 221.1.200.6 山东省菏泽市曹县 源源网吧
613 221.1.200.7 221.1.200.125 山东省菏泽市曹县 联通
614 221.1.200.126 221.1.200.126 山东省菏泽市曹县 永朋网吧
615 221.1.200.127 221.1.201.13 山东省菏泽市曹县 联通
616 221.1.201.14 221.1.201.14 山东省菏泽市曹县 中软网吧
617 221.1.201.15 221.1.201.25 山东省菏泽市曹县 联通
618 221.1.201.26 221.1.201.26 山东省菏泽市曹县 神奇网吧
619 221.1.201.27 221.1.201.29 山东省菏泽市曹县 联通
620 221.1.201.30 221.1.201.30 山东省菏泽市曹县 利祥网吧
621 221.1.201.31 221.1.201.33 山东省菏泽市曹县 联通
622 221.1.201.34 221.1.201.34 山东省菏泽市曹县 星际网吧
623 221.1.201.35 221.1.201.45 山东省菏泽市曹县 联通
624 221.1.201.46 221.1.201.46 山东省菏泽市曹县 中天网吧
625 221.1.201.47 221.1.201.201 山东省菏泽市曹县 联通
626 221.1.201.202 221.1.201.202 山东省菏泽市曹县 阳光网吧
627 221.1.201.203 221.1.201.205 山东省菏泽市曹县 联通
628 221.1.201.206 221.1.201.206 山东省菏泽市曹县 环宇网吧
629 221.1.201.207 221.1.202.17 山东省菏泽市曹县 联通
630 221.1.202.18 221.1.202.18 山东省菏泽市曹县 网事如风网吧
631 221.1.202.19 221.1.202.193 山东省菏泽市曹县 联通
632 221.1.202.194 221.1.202.194 山东省菏泽市曹县 明月网络(健康路52号)
633 221.1.202.195 221.1.203.1 山东省菏泽市曹县 联通
634 221.1.203.2 221.1.203.5 山东省菏泽市曹县 第一中学机房
635 221.1.203.6 221.1.203.209 山东省菏泽市曹县 联通
636 221.1.203.210 221.1.203.210 山东省菏泽市曹县 步行街月梦网吧
637 221.1.203.211 221.1.203.255 山东省菏泽市曹县 联通
638 221.1.204.0 221.1.204.33 山东省菏泽市 联通
639 221.1.204.34 221.1.204.34 山东省菏泽市 一中分校
640 221.1.204.35 221.1.204.121 山东省菏泽市 联通
641 221.1.204.122 221.1.204.122 山东省菏泽市 师范学院机房
642 221.1.204.123 221.1.204.207 山东省菏泽市 联通
643 221.1.204.208 221.1.204.211 山东省菏泽市 信息工程学院
644 221.1.204.212 221.1.205.155 山东省菏泽市 联通
645 221.1.205.156 221.1.205.159 山东省菏泽市 中石化菏泽分公司
646 221.1.205.160 221.1.206.15 山东省菏泽市 联通
647 221.1.206.16 221.1.206.23 山东省菏泽市 信息工程学院
648 221.1.206.24 221.1.206.209 山东省菏泽市 联通
649 221.1.206.210 221.1.206.210 山东省菏泽市 中电联通IDC
650 221.1.206.211 221.1.209.97 山东省菏泽市 联通
651 221.1.209.98 221.1.209.98 山东省菏泽市 尚舜化工有限公司
652 221.1.209.99 221.1.210.193 山东省菏泽市 联通
653 221.1.210.194 221.1.210.194 山东省菏泽市定陶县 康乐网吧
654 221.1.210.195 221.1.210.217 山东省菏泽市 联通
655 221.1.210.218 221.1.210.218 山东省菏泽市定陶县 东关影影网吧
656 221.1.210.219 221.1.210.249 山东省菏泽市 联通
657 221.1.210.250 221.1.210.250 山东省菏泽市定陶县 开心网吧(白土山路中段)
658 221.1.210.251 221.1.210.255 山东省菏泽市 联通
659 221.1.211.0 221.1.211.209 山东省菏泽市巨野县 联通
660 221.1.211.210 221.1.211.210 山东省菏泽市巨野县 水晶之恋网吧
661 221.1.211.211 221.1.211.217 山东省菏泽市巨野县 联通
662 221.1.211.218 221.1.211.218 山东省菏泽市巨野县 广播电视局
663 221.1.211.219 221.1.211.249 山东省菏泽市巨野县 联通
664 221.1.211.250 221.1.211.250 山东省菏泽市巨野县 逍遥游网吧
665 221.1.211.251 221.1.211.255 山东省菏泽市巨野县 联通
666 221.1.212.0 221.1.212.255 山东省菏泽市成武县 联通
667 221.1.213.0 221.1.214.1 山东省菏泽市 联通
668 221.1.214.2 221.1.214.2 山东省菏泽市鄄城县 新华网吧
669 221.1.214.3 221.1.214.9 山东省菏泽市 联通
670 221.1.214.10 221.1.214.10 山东省菏泽市鄄城县 海豹网吧
671 221.1.214.11 221.1.214.13 山东省菏泽市 联通
672 221.1.214.14 221.1.214.14 山东省菏泽市鄄城县 蓝精灵网吧
673 221.1.214.15 221.1.214.21 山东省菏泽市 联通
674 221.1.214.22 221.1.214.22 山东省菏泽市鄄城县 豪华网吧
675 221.1.214.23 221.1.214.25 山东省菏泽市 联通
676 221.1.214.26 221.1.214.26 山东省菏泽市鄄城县 飞腾网络会所
677 221.1.214.27 221.1.214.29 山东省菏泽市 联通
678 221.1.214.30 221.1.214.30 山东省菏泽市鄄城县 影院网吧(鄄五路建设路交叉口西)
679 221.1.214.31 221.1.214.33 山东省菏泽市 联通
680 221.1.214.34 221.1.214.34 山东省菏泽市鄄城县 友谊网吧(鄄四路南段路东)
681 221.1.214.35 221.1.214.41 山东省菏泽市 联通
682 221.1.214.42 221.1.214.42 山东省菏泽市鄄城县 时空网吧
683 221.1.214.43 221.1.214.49 山东省菏泽市 联通
684 221.1.214.50 221.1.214.50 山东省菏泽市鄄城县 学子网城
685 221.1.214.51 221.1.214.53 山东省菏泽市 联通
686 221.1.214.54 221.1.214.54 山东省菏泽市鄄城县 红雨网苑
687 221.1.214.55 221.1.214.57 山东省菏泽市 联通
688 221.1.214.58 221.1.214.58 山东省菏泽市鄄城县 天维网络俱乐部
689 221.1.214.59 221.1.214.65 山东省菏泽市 联通
690 221.1.214.66 221.1.214.66 山东省菏泽市鄄城县 华光网吧
691 221.1.214.67 221.1.214.73 山东省菏泽市 联通
692 221.1.214.74 221.1.214.74 山东省菏泽市鄄城县 蓝天网吧
693 221.1.214.75 221.1.214.77 山东省菏泽市 联通
694 221.1.214.78 221.1.214.78 山东省菏泽市鄄城县 恒舒网吧
695 221.1.214.79 221.1.214.81 山东省菏泽市 联通
696 221.1.214.82 221.1.214.82 山东省菏泽市鄄城县 影院网吧
697 221.1.214.83 221.1.214.89 山东省菏泽市 联通
698 221.1.214.90 221.1.214.90 山东省菏泽市鄄城县 梦幻网吧
699 221.1.214.91 221.1.214.93 山东省菏泽市 联通
700 221.1.214.94 221.1.214.94 山东省菏泽市鄄城县 温馨网吧
701 221.1.214.95 221.1.214.97 山东省菏泽市 联通
702 221.1.214.98 221.1.214.98 山东省菏泽市鄄城县 天迪网吧
703 221.1.214.99 221.1.214.105 山东省菏泽市 联通
704 221.1.214.106 221.1.214.106 山东省菏泽市鄄城县 超前网吧
705 221.1.214.107 221.1.214.109 山东省菏泽市 联通
706 221.1.214.110 221.1.214.110 山东省菏泽市鄄城县 牡丹网吧
707 221.1.214.111 221.1.214.113 山东省菏泽市 联通
708 221.1.214.114 221.1.214.114 山东省菏泽市鄄城县 传奇网吧
709 221.1.214.115 221.1.214.117 山东省菏泽市 联通
710 221.1.214.118 221.1.214.118 山东省菏泽市鄄城县 永胜网吧
711 221.1.214.119 221.1.214.121 山东省菏泽市 联通
712 221.1.214.122 221.1.214.122 山东省菏泽市鄄城县 纵横网吧
713 221.1.214.123 221.1.214.125 山东省菏泽市 联通
714 221.1.214.126 221.1.214.126 山东省菏泽市鄄城县 心雨网吧
715 221.1.214.127 221.1.214.129 山东省菏泽市 联通
716 221.1.214.130 221.1.214.130 山东省菏泽市鄄城县 吉星网吧
717 221.1.214.131 221.1.214.137 山东省菏泽市 联通
718 221.1.214.138 221.1.214.138 山东省菏泽市鄄城县 友好网吧
719 221.1.214.139 221.1.214.145 山东省菏泽市 联通
720 221.1.214.146 221.1.214.146 山东省菏泽市鄄城县 菲乐网吧
721 221.1.214.147 221.1.214.161 山东省菏泽市 联通
722 221.1.214.162 221.1.214.162 山东省菏泽市鄄城县 华讯网吧
723 221.1.214.163 221.1.214.165 山东省菏泽市 联通
724 221.1.214.166 221.1.214.166 山东省菏泽市鄄城县 新蓝网吧
725 221.1.214.167 221.1.214.169 山东省菏泽市 联通
726 221.1.214.170 221.1.214.170 山东省菏泽市鄄城县 e网情深网吧
727 221.1.214.171 221.1.214.177 山东省菏泽市 联通
728 221.1.214.178 221.1.214.178 山东省菏泽市鄄城县 佳乐网吧
729 221.1.214.179 221.1.214.185 山东省菏泽市 联通
730 221.1.214.186 221.1.214.186 山东省菏泽市鄄城县 万和网吧
731 221.1.214.187 221.1.214.189 山东省菏泽市 联通
732 221.1.214.190 221.1.214.190 山东省菏泽市鄄城县 百乐网吧
733 221.1.214.191 221.1.214.193 山东省菏泽市 联通
734 221.1.214.194 221.1.214.194 山东省菏泽市鄄城县 新华网吧
735 221.1.214.195 221.1.214.197 山东省菏泽市 联通
736 221.1.214.198 221.1.214.198 山东省菏泽市鄄城县 联通网吧
737 221.1.214.199 221.1.214.205 山东省菏泽市 联通
738 221.1.214.206 221.1.214.206 山东省菏泽市鄄城县 宇峰休闲网吧
739 221.1.214.207 221.1.214.209 山东省菏泽市 联通
740 221.1.214.210 221.1.214.210 山东省菏泽市鄄城县 新世纪网吧
741 221.1.214.211 221.1.214.213 山东省菏泽市 联通
742 221.1.214.214 221.1.214.214 山东省菏泽市鄄城县 安宁网吧
743 221.1.214.215 221.1.214.217 山东省菏泽市 联通
744 221.1.214.218 221.1.214.218 山东省菏泽市鄄城县 飞腾网络会所
745 221.1.214.219 221.1.215.1 山东省菏泽市 联通
746 221.1.215.2 221.1.215.2 山东省菏泽市鄄城县 学子网城
747 221.1.215.3 221.1.215.13 山东省菏泽市 联通
748 221.1.215.14 221.1.215.14 山东省菏泽市鄄城县 如家商务宾馆
749 221.1.215.15 221.1.215.24 山东省菏泽市 联通
750 221.1.215.25 221.1.215.25 山东省菏泽市鄄城县 如家商务宾馆
751 221.1.215.26 221.1.215.124 山东省菏泽市 联通
752 221.1.215.125 221.1.215.125 山东省菏泽市鄄城县 华光网吧
753 221.1.215.126 221.1.215.157 山东省菏泽市 联通
754 221.1.215.158 221.1.215.158 山东省菏泽市鄄城县 苹果商务宾馆
755 221.1.215.159 221.1.216.57 山东省菏泽市 联通
756 221.1.216.58 221.1.216.58 山东省菏泽市 东明县三春华杰网吧
757 221.1.216.59 221.1.216.255 山东省菏泽市 联通
758 221.1.217.0 221.1.217.255 山东省菏泽市 中电联通IDC机房
759 221.1.218.0 221.1.218.13 山东省菏泽市 联通
760 221.1.218.14 221.1.218.14 山东省菏泽市牡丹区 新海天网吧
761 221.1.218.15 221.1.218.49 山东省菏泽市 联通
762 221.1.218.50 221.1.218.50 山东省菏泽市 迅捷网吧
763 221.1.218.51 221.1.218.61 山东省菏泽市 联通
764 221.1.218.62 221.1.218.62 山东省菏泽市 银河网吧
765 221.1.218.63 221.1.218.93 山东省菏泽市 联通
766 221.1.218.94 221.1.218.94 山东省菏泽市 青年路佳梦网吧
767 221.1.218.95 221.1.218.113 山东省菏泽市 联通
768 221.1.218.114 221.1.218.114 山东省菏泽市 东方沙龙网吧
769 221.1.218.115 221.1.219.121 山东省菏泽市 联通
770 221.1.219.122 221.1.219.122 山东省菏泽市 自由港网吧
771 221.1.219.123 221.1.219.157 山东省菏泽市 联通
772 221.1.219.158 221.1.219.158 山东省菏泽市 暴雪快车道网吧
773 221.1.219.159 221.1.219.177 山东省菏泽市 联通
774 221.1.219.178 221.1.219.178 山东省菏泽市 温馨网吧
775 221.1.219.179 221.1.219.225 山东省菏泽市 联通
776 221.1.219.226 221.1.219.226 山东省菏泽市定陶县 开心网吧
777 221.1.219.227 221.1.219.233 山东省菏泽市 联通
778 221.1.219.234 221.1.219.234 山东省菏泽市 冲浪网吧(黄河路)
779 221.1.219.235 221.1.219.255 山东省菏泽市 联通
780 221.1.220.0 221.1.221.0 山东省菏泽市 中电网通IDC
781 221.1.221.2 221.1.221.250 山东省菏泽市 中电网通IDC
782 221.1.221.251 221.1.221.255 山东省菏泽市 联通
783 221.1.222.0 221.1.222.255 山东省菏泽市 中电联通IDC
784 221.1.223.0 221.1.223.149 山东省菏泽市 联通
785 221.1.223.150 221.1.223.150 山东省菏泽市 中电联通IDC
786 221.1.223.151 221.1.223.169 山东省菏泽市 联通
787 221.1.223.170 221.1.223.170 山东省菏泽市 中电联通IDC
788 221.1.223.171 221.1.223.255 山东省菏泽市 联通
789 222.43.98.0 222.43.98.255 山东省菏泽市 中移铁通
790 222.133.54.0 222.133.66.255 山东省菏泽市 联通
791 222.133.67.0 222.133.67.255 山东省菏泽市曹县 联通
792 222.133.68.0 222.133.83.255 山东省菏泽市 联通
793 222.133.84.0 222.133.85.255 山东省菏泽市单县 联通
794 222.133.86.0 222.133.92.255 山东省菏泽市 联通
795 222.133.93.0 222.133.93.255 山东省菏泽市单县 联通
796 222.133.94.0 222.133.104.65 山东省菏泽市 联通
797 222.133.104.66 222.133.104.66 山东省菏泽市郓城县 天龙网吧(县医院家属院11栋1单元5楼西)
798 222.133.104.67 222.133.111.255 山东省菏泽市 联通
799 222.133.112.0 222.133.112.255 山东省菏泽市巨野县 联通
800 222.133.113.0 222.133.113.255 山东省菏泽市牡丹区 联通
801 222.133.114.0 222.133.118.180 山东省菏泽市巨野县 联通
802 222.133.118.181 222.133.118.181 山东省菏泽市巨野县 麟州网吧
803 222.133.118.182 222.133.119.143 山东省菏泽市巨野县 联通
804 222.133.119.144 222.133.119.144 山东省菏泽市 中通互联科技有限公司
805 222.133.119.145 222.133.127.255 山东省菏泽市巨野县 联通
806 222.135.153.0 222.135.154.255 山东省菏泽市 联通
807 222.135.156.0 222.135.156.255 山东省菏泽市 联通
808 222.135.159.0 222.135.159.255 山东省菏泽市 联通
809 222.135.192.0 222.135.197.255 山东省菏泽市 联通
810 222.135.198.0 222.135.198.255 山东省菏泽市曹县 联通
811 222.135.199.0 222.135.206.255 山东省菏泽市 联通
812 222.135.207.0 222.135.210.255 山东省菏泽市成武县 联通
813 222.135.211.0 222.135.212.255 山东省菏泽市 联通
814 222.135.213.0 222.135.213.255 山东省菏泽市巨野县 联通
815 222.135.214.0 222.135.214.255 山东省菏泽市 联通
816 222.135.215.0 222.135.215.255 山东省菏泽市东明县 联通
817 222.135.216.0 222.135.223.255 山东省菏泽市 联通
818 222.174.66.0 222.174.66.127 山东省菏泽市 电信
819 222.174.66.128 222.174.66.255 山东省菏泽市 中电联通IDC
820 222.174.67.0 222.174.68.37 山东省菏泽市 电信
821 222.174.68.38 222.174.68.38 山东省菏泽市 步行街康乐网吧
822 222.174.68.39 222.174.71.255 山东省菏泽市 电信
823 222.174.72.0 222.174.72.29 山东省菏泽市单县 电信
824 222.174.72.30 222.174.72.30 山东省菏泽市定陶县 吉祥网吧(范蠡商场对面)
825 222.174.72.31 222.174.72.255 山东省菏泽市单县 电信
826 222.174.73.0 222.174.73.1 山东省菏泽市 电信
827 222.174.73.2 222.174.73.2 山东省菏泽市成武县 完美电脑网吧(文亭花园小区门口西侧10米)
828 222.174.73.3 222.174.74.255 山东省菏泽市 电信
829 222.174.75.0 222.174.75.255 山东省菏泽市牡丹区 电信
830 222.174.76.0 222.174.77.255 山东省菏泽市单县 电信
831 222.174.78.0 222.174.79.93 山东省菏泽市 电信
832 222.174.79.94 222.174.79.94 山东省菏泽市单县 自由基地电子竞技俱乐部(刘隅首特步专卖店北邻)
833 222.174.79.95 222.174.89.2 山东省菏泽市 电信
834 222.174.89.3 222.174.89.3 山东省菏泽市曹县 庄砦镇德军娱乐中心(中心转盘南网吧基地)
835 222.174.89.4 222.174.91.255 山东省菏泽市 电信
836 222.174.92.0 222.174.92.255 山东省菏泽市巨野县 电信
837 222.174.93.0 222.174.93.1 山东省菏泽市 电信
838 222.174.93.2 222.174.93.2 山东省菏泽市鄄城县 红雨网苑
839 222.174.93.3 222.174.93.9 山东省菏泽市 电信
840 222.174.93.10 222.174.93.10 山东省菏泽市鄄城县 纵横网吧
841 222.174.93.11 222.174.93.13 山东省菏泽市 电信
842 222.174.93.14 222.174.93.14 山东省菏泽市鄄城县 金陵商务宾馆
843 222.174.93.15 222.174.93.57 山东省菏泽市 电信
844 222.174.93.58 222.174.93.58 山东省菏泽市鄄城县 名豪商务宾馆
845 222.174.93.59 222.174.93.60 山东省菏泽市 电信
846 222.174.93.61 222.174.93.61 山东省菏泽市鄄城县 吉星商务宾馆
847 222.174.93.62 222.174.93.73 山东省菏泽市 电信
848 222.174.93.74 222.174.93.74 山东省菏泽市鄄城县 烟草宾馆
849 222.174.93.75 222.174.93.81 山东省菏泽市 电信
850 222.174.93.82 222.174.93.82 山东省菏泽市鄄城县 新华网吧
851 222.174.93.83 222.174.93.85 山东省菏泽市 电信
852 222.174.93.86 222.174.93.86 山东省菏泽市鄄城县 心雨网吧
853 222.174.93.87 222.174.93.97 山东省菏泽市 电信
854 222.174.93.98 222.174.93.98 山东省菏泽市鄄城县 天迪网吧
855 222.174.93.99 222.174.93.109 山东省菏泽市 电信
856 222.174.93.110 222.174.93.110 山东省菏泽市鄄城县 水邑宾馆
857 222.174.93.111 222.174.93.141 山东省菏泽市 电信
858 222.174.93.142 222.174.93.142 山东省菏泽市鄄城县 恒舒网吧
859 222.174.93.143 222.174.93.153 山东省菏泽市 电信
860 222.174.93.154 222.174.93.154 山东省菏泽市鄄城县 淼淼网络会所
861 222.174.93.155 222.174.93.157 山东省菏泽市 电信
862 222.174.93.158 222.174.93.158 山东省菏泽市鄄城县 天维网吧
863 222.174.93.159 222.174.93.161 山东省菏泽市 电信
864 222.174.93.162 222.174.93.162 山东省菏泽市鄄城县 百度商务宾馆
865 222.174.93.163 222.174.93.197 山东省菏泽市 电信
866 222.174.93.198 222.174.93.198 山东省菏泽市鄄城县 万和网吧
867 222.174.93.199 222.174.93.233 山东省菏泽市 电信
868 222.174.93.234 222.174.93.234 山东省菏泽市鄄城县 七天商务宾馆
869 222.174.93.235 222.174.93.237 山东省菏泽市 电信
870 222.174.93.238 222.174.93.238 山东省菏泽市鄄城县 鑫皇商务宾馆
871 222.174.93.239 222.174.95.255 山东省菏泽市 电信
872 222.206.176.0 222.206.191.255 山东省菏泽市 菏泽学院
873 223.96.48.0 223.96.63.255 山东省菏泽市 移动
874 223.96.176.0 223.96.199.255 山东省菏泽市 移动
875 223.96.208.0 223.96.255.255 山东省菏泽市 移动
876 223.98.64.0 223.98.79.255 山东省菏泽市 移动