ip地址查询

济宁市IP地址列表

济宁市网吧IP地址列表

在下面输入您要查询IP地址段范围的地理位置,点击查询

请输入地理位置:
最多只能列出前1000条IP信息,更详细的ip列表信息请用上边的查询按钮进入
序号 IP 起始地址 IP 结束地址 所在位置信息 电子地图
1 27.198.0.0 27.198.11.255 山东省济宁市 联通
2 27.198.12.0 27.198.12.255 山东省济宁市嘉祥县 联通
3 27.198.13.0 27.198.32.255 山东省济宁市 联通
4 27.198.33.0 27.198.33.255 山东省济宁市嘉祥县 联通
5 27.198.34.0 27.198.177.255 山东省济宁市 联通
6 27.198.178.0 27.198.178.255 山东省济宁市兖州市 联通
7 27.198.179.0 27.199.15.255 山东省济宁市 联通
8 27.199.16.0 27.199.16.255 山东省济宁市嘉祥县 联通
9 27.199.17.0 27.199.80.255 山东省济宁市 联通
10 27.199.81.0 27.199.81.255 山东省济宁市邹城市 联通
11 27.199.82.0 27.199.97.255 山东省济宁市 联通
12 27.199.98.0 27.199.98.255 山东省济宁市嘉祥县 联通
13 27.199.99.0 27.199.121.255 山东省济宁市 联通
14 27.199.122.0 27.199.122.255 山东省济宁市嘉祥县 联通
15 27.199.123.0 27.199.209.255 山东省济宁市 联通
16 27.199.210.0 27.199.210.255 山东省济宁市鱼台县 联通
17 27.199.211.0 27.199.255.255 山东省济宁市 联通
18 36.192.212.0 36.192.212.255 山东省济宁市 中移铁通
19 39.68.0.0 39.68.127.255 山东省济宁市 联通
20 39.83.64.0 39.83.127.255 山东省济宁市 联通
21 39.85.128.0 39.85.191.255 山东省济宁市 联通
22 58.58.48.0 58.58.56.255 山东省济宁市 电信
23 60.211.128.0 60.211.133.143 山东省济宁市 联通
24 60.211.133.144 60.211.133.144 山东省济宁市邹城市 兖矿集团
25 60.211.133.145 60.211.135.62 山东省济宁市 联通
26 60.211.135.63 60.211.135.63 山东省济宁市邹城市 天福家园
27 60.211.135.64 60.211.135.255 山东省济宁市 联通
28 60.211.136.0 60.211.136.255 山东省济宁市邹城市 联通
29 60.211.137.0 60.211.140.255 山东省济宁市 联通
30 60.211.141.0 60.211.141.255 山东省济宁市邹城市 联通
31 60.211.142.0 60.211.142.48 山东省济宁市 联通
32 60.211.142.49 60.211.142.49 山东省济宁市 新雨网吧
33 60.211.142.50 60.211.142.255 山东省济宁市 联通
34 60.211.143.0 60.211.143.255 山东省济宁市邹城市 联通
35 60.211.144.0 60.211.154.95 山东省济宁市 联通
36 60.211.154.96 60.211.154.96 山东省济宁市 赵庙非凡科技
37 60.211.154.97 60.211.157.255 山东省济宁市 联通
38 60.211.158.0 60.211.158.255 山东省济宁市汶上县 联通
39 60.211.159.0 60.211.159.255 山东省济宁市 (微山县)联通
40 60.211.160.0 60.211.163.56 山东省济宁市 联通
41 60.211.163.57 60.211.163.57 山东省济宁市邹城市 东滩煤矿
42 60.211.163.58 60.211.166.238 山东省济宁市 联通
43 60.211.166.239 60.211.166.239 山东省济宁市邹城市 太子网吧
44 60.211.166.240 60.211.176.49 山东省济宁市 联通
45 60.211.176.50 60.211.176.50 山东省济宁市 中区中鲁时空(土门子南街11号)
46 60.211.176.51 60.211.176.96 山东省济宁市 联通
47 60.211.176.97 60.211.176.102 山东省济宁市 山东沃尔华集团(济宁)
48 60.211.176.103 60.211.177.229 山东省济宁市 联通
49 60.211.177.230 60.211.177.230 山东省济宁市市中区 金长城网吧(供销路刘庄小区东门)
50 60.211.177.231 60.211.178.73 山东省济宁市 联通
51 60.211.178.74 60.211.178.74 山东省济宁市 创新网吧(洸河路123号兴唐大厦监控室)
52 60.211.178.75 60.211.178.141 山东省济宁市 联通
53 60.211.178.142 60.211.178.142 山东省济宁市市中区 供销路三好网苑
54 60.211.178.143 60.211.184.97 山东省济宁市 联通
55 60.211.184.98 60.211.184.98 山东省济宁市兖州市 红太阳网吧(新驿镇)
56 60.211.184.99 60.211.184.255 山东省济宁市 联通
57 60.211.185.0 60.211.185.255 山东省济宁市 联通IDC机房
58 60.211.186.0 60.211.186.255 山东省济宁市 联通
59 60.211.187.0 60.211.187.255 山东省济宁市邹城市 联通
60 60.211.188.0 60.211.189.255 山东省济宁市 联通
61 60.211.190.0 60.211.190.9 山东省济宁市金乡县 联通
62 60.211.190.10 60.211.190.10 山东省济宁市金乡县 快乐网吧
63 60.211.190.11 60.211.190.13 山东省济宁市金乡县 联通
64 60.211.190.14 60.211.190.14 山东省济宁市金乡县 济宁海洋网吧(文化路中段路西)
65 60.211.190.15 60.211.190.93 山东省济宁市金乡县 联通
66 60.211.190.94 60.211.190.94 山东省济宁市金乡县 吉术金太阳网吧
67 60.211.190.95 60.211.190.255 山东省济宁市金乡县 联通
68 60.211.191.0 60.211.192.255 山东省济宁市 联通
69 60.211.193.0 60.211.193.45 山东省济宁市 联通IDC机房
70 60.211.193.46 60.211.193.46 山东省济宁市 梁山县赵固堆乡金海岸网吧
71 60.211.193.47 60.211.194.255 山东省济宁市 联通IDC机房
72 60.211.195.0 60.211.207.255 山东省济宁市 联通
73 60.211.208.0 60.211.208.255 山东省济宁市 网宿科技联通CDN节点
74 60.211.209.0 60.211.225.255 山东省济宁市 联通
75 60.211.226.0 60.211.226.255 山东省济宁市 帝联信息科技联通CDN节点
76 60.211.227.0 60.211.227.255 山东省济宁市 联通
77 60.211.228.0 60.211.228.255 山东省济宁市曲阜县 联通
78 60.211.229.0 60.211.233.255 山东省济宁市 联通
79 60.211.234.0 60.211.234.255 山东省济宁市邹城市 联通
80 60.211.235.0 60.211.236.109 山东省济宁市 联通
81 60.211.236.110 60.211.236.110 山东省济宁市 伟松网上沙龙网吧(中区伟松)
82 60.211.236.111 60.211.238.41 山东省济宁市 联通
83 60.211.238.42 60.211.238.42 山东省济宁市市中区 万佳连锁志宇网吧
84 60.211.238.43 60.211.239.25 山东省济宁市 联通
85 60.211.239.26 60.211.239.26 山东省济宁市任城区 天罗网吧(先营街道)
86 60.211.239.27 60.211.241.105 山东省济宁市 联通
87 60.211.241.106 60.211.241.106 山东省济宁市市中区 万佳连锁金达网吧
88 60.211.241.107 60.211.249.77 山东省济宁市 联通
89 60.211.249.78 60.211.249.78 山东省济宁市 好来屋VIP网络会所
90 60.211.249.79 60.211.250.145 山东省济宁市 联通
91 60.211.250.146 60.211.250.146 山东省济宁市邹城市 6+1网络休闲会所(平阳路888号)
92 60.211.250.147 60.211.251.15 山东省济宁市 联通
93 60.211.251.16 60.211.251.19 山东省济宁市 山屹金税电子工程有限公司
94 60.211.251.20 60.211.254.217 山东省济宁市 联通
95 60.211.254.218 60.211.254.218 山东省济宁市 唐口煤矿金科网吧
96 60.211.254.219 60.211.254.241 山东省济宁市 联通
97 60.211.254.242 60.211.254.242 山东省济宁市 渤海财产保险股份有限公司济宁中心支公司
98 60.211.254.243 60.211.255.255 山东省济宁市 联通
99 60.232.148.0 60.232.151.255 山东省济宁市 广电网
100 61.133.2.0 61.133.2.255 山东省济宁市 联通
101 61.133.27.0 61.133.30.255 山东省济宁市 联通
102 61.133.103.0 61.133.103.255 山东省济宁市 联通
103 61.156.28.0 61.156.30.255 山东省济宁市 联通
104 61.156.45.0 61.156.45.53 山东省济宁市 (衮州)
105 61.156.45.55 61.156.45.255 山东省济宁市 (衮州)
106 61.156.46.0 61.156.46.255 山东省济宁市 联通
107 61.156.122.0 61.156.132.255 山东省济宁市 联通
108 61.156.255.0 61.156.255.255 山东省济宁市 联通
109 61.162.12.0 61.162.31.255 山东省济宁市 联通
110 61.162.64.0 61.162.79.255 山东省济宁市 联通
111 61.179.32.0 61.179.32.255 山东省济宁市 联通
112 61.179.56.0 61.179.59.255 山东省济宁市 联通
113 61.179.124.0 61.179.124.1 山东省济宁市 /东营市联通
114 61.179.124.2 61.179.124.2 山东省济宁市曲阜市 师范大学
115 61.179.124.3 61.179.124.31 山东省济宁市 /东营市联通
116 61.179.124.32 61.179.124.63 山东省济宁市曲阜市 远东职业技术学院
117 61.179.124.64 61.179.124.92 山东省济宁市 /东营市联通
118 61.179.124.93 61.179.124.93 山东省济宁市 图书馆
119 61.179.124.94 61.179.124.255 山东省济宁市 /东营市联通
120 61.179.125.0 61.179.125.225 山东省济宁市 联通光纤
121 61.179.125.226 61.179.125.226 山东省济宁市 独来独往网吧
122 61.179.125.227 61.179.125.227 山东省济宁市 联通光纤
123 61.179.125.228 61.179.125.228 山东省济宁市 医学院
124 61.179.125.229 61.179.125.229 山东省济宁市 联通光纤
125 61.179.125.230 61.179.125.230 山东省济宁市 梁山太阳雨网吧
126 61.179.125.231 61.179.125.255 山东省济宁市 联通光纤
127 61.179.198.0 61.179.198.255 山东省济宁市邹城市 联通
128 61.179.199.0 61.179.199.255 山东省济宁市 联通
129 61.179.226.0 61.179.227.255 山东省济宁市 联通
130 61.179.250.0 61.179.251.255 山东省济宁市 联通
131 61.232.48.0 61.232.48.255 山东省济宁市 中移铁通
132 61.233.154.33 61.233.154.33 山东省济宁市嘉祥县 情人香水网吧
133 61.233.155.25 61.233.155.30 山东省济宁市 兖矿集团兴隆庄煤矿
134 61.240.123.0 61.240.123.255 山东省济宁市 联通
135 110.194.34.0 110.194.35.255 山东省济宁市 中移铁通
136 110.194.36.0 110.194.37.255 山东省济宁市邹城市 中移铁通
137 111.14.45.0 111.14.45.255 山东省济宁市 移动
138 111.14.47.0 111.14.47.255 山东省济宁市 移动
139 111.14.128.0 111.14.133.255 山东省济宁市 移动
140 111.14.194.0 111.14.194.255 山东省济宁市 移动
141 111.14.196.0 111.14.207.255 山东省济宁市 移动
142 111.17.162.0 111.17.165.255 山东省济宁市 移动
143 111.17.176.0 111.17.179.255 山东省济宁市 移动
144 111.17.196.0 111.17.197.255 山东省济宁市 移动
145 111.17.202.0 111.17.202.255 山东省济宁市 移动
146 111.17.224.0 111.17.224.255 山东省济宁市 移动
147 111.17.229.0 111.17.229.255 山东省济宁市 移动
148 111.34.96.0 111.34.111.255 山东省济宁市 移动
149 111.36.0.0 111.36.31.255 山东省济宁市 移动
150 111.37.28.0 111.37.29.255 山东省济宁市 移动
151 112.8.112.0 112.8.119.255 山东省济宁市 移动
152 112.235.0.0 112.235.5.255 山东省济宁市 联通
153 112.235.6.0 112.235.6.255 山东省济宁市鱼台县 联通
154 112.235.7.0 112.235.17.255 山东省济宁市 联通
155 112.235.18.0 112.235.18.255 山东省济宁市金乡县 联通
156 112.235.19.0 112.235.27.255 山东省济宁市 联通
157 112.235.28.0 112.235.28.255 山东省济宁市梁山县 联通
158 112.235.29.0 112.235.121.255 山东省济宁市 联通
159 112.235.122.0 112.235.122.255 山东省济宁市邹城市 联通
160 112.235.123.0 112.235.160.255 山东省济宁市 联通
161 112.235.161.0 112.235.161.255 山东省济宁市金乡县 联通
162 112.235.162.0 112.235.168.255 山东省济宁市 联通
163 112.235.169.0 112.235.169.255 山东省济宁市曲阜县 联通
164 112.235.170.0 112.235.178.255 山东省济宁市 联通
165 112.235.179.0 112.235.179.255 山东省济宁市微山县 联通
166 112.235.180.0 112.236.108.255 山东省济宁市 联通
167 112.236.109.0 112.236.109.255 山东省济宁市梁山县 联通
168 112.236.110.0 112.236.164.255 山东省济宁市 联通
169 112.236.165.0 112.236.165.255 山东省济宁市金乡县 电信
170 112.236.166.0 112.236.178.255 山东省济宁市 联通
171 112.236.179.0 112.236.179.255 山东省济宁市微山县 联通
172 112.236.180.0 112.236.187.255 山东省济宁市 联通
173 112.236.188.0 112.236.188.255 山东省济宁市邹城市 联通
174 112.236.189.0 112.236.255.255 山东省济宁市 联通
175 113.120.128.0 113.120.128.255 山东省济宁市微山县 电信
176 113.120.129.0 113.120.131.255 山东省济宁市 电信
177 113.120.132.0 113.120.132.255 山东省济宁市微山县 电信
178 113.120.133.0 113.120.133.255 山东省济宁市 电信
179 113.120.134.0 113.120.134.255 山东省济宁市微山县 电信
180 113.120.135.0 113.120.135.255 山东省济宁市 电信
181 113.120.136.0 113.120.143.255 山东省济宁市金乡县 电信
182 113.120.144.0 113.120.181.255 山东省济宁市 电信
183 113.120.182.0 113.120.182.255 山东省济宁市梁山县 电信
184 113.120.183.0 113.120.183.255 山东省济宁市 电信
185 113.120.184.0 113.120.184.255 山东省济宁市梁山县 电信
186 113.120.185.0 113.120.188.255 山东省济宁市 电信
187 115.103.128.0 115.103.143.255 山东省济宁市 中移铁通
188 116.219.61.0 116.219.61.255 山东省济宁市 中移铁通
189 119.181.0.0 119.181.31.255 山东省济宁市 联通
190 119.181.64.0 119.181.64.255 山东省济宁市 联通
191 120.192.0.0 120.192.29.15 山东省济宁市 移动
192 120.192.29.19 120.192.31.255 山东省济宁市 移动
193 120.192.60.0 120.192.63.255 山东省济宁市 移动
194 120.192.72.0 120.192.72.255 山东省济宁市 移动
195 120.192.74.0 120.192.86.255 山东省济宁市 移动
196 120.192.87.0 120.192.87.255 山东省济宁市 网宿科技移动CDN节点
197 121.250.0.0 121.250.15.255 山东省济宁市曲阜市 师范大学
198 122.4.128.0 122.4.155.255 山东省济宁市 电信
199 122.4.156.0 122.4.156.255 山东省济宁市金乡县 电信
200 122.4.157.0 122.4.163.255 山东省济宁市 电信
201 122.4.164.0 122.4.167.255 山东省济宁市金乡县 电信
202 122.4.168.0 122.4.182.217 山东省济宁市 电信
203 122.4.182.218 122.4.182.218 山东省济宁市 阿智网络旗舰店
204 122.4.182.219 122.4.183.255 山东省济宁市 电信
205 122.4.184.0 122.4.184.255 山东省济宁市兖州市 电信
206 122.4.185.0 122.4.191.255 山东省济宁市 电信
207 122.81.192.0 122.81.203.255 山东省济宁市 中移铁通
208 122.81.204.0 122.81.204.255 山东省济宁市曲阜县 中移铁通
209 123.93.64.0 123.93.73.255 山东省济宁市 中移铁通
210 123.93.74.0 123.93.74.255 山东省济宁市嘉祥县 中移铁通
211 123.93.75.0 123.93.75.255 山东省济宁市 中移铁通
212 123.93.76.0 123.93.76.255 山东省济宁市嘉祥县 中移铁通
213 123.93.77.0 123.93.86.255 山东省济宁市 中移铁通
214 123.93.87.0 123.93.87.255 山东省济宁市梁山县 中移铁通
215 123.93.88.0 123.93.112.255 山东省济宁市 中移铁通
216 123.93.113.0 123.93.113.255 山东省济宁市兖州市 中移铁通
217 123.93.114.0 123.93.115.255 山东省济宁市 中移铁通
218 123.93.116.0 123.93.116.255 山东省济宁市兖州市 中移铁通
219 123.93.117.0 123.93.119.255 山东省济宁市 中移铁通
220 123.93.120.0 123.93.120.255 山东省济宁市兖州市 中移铁通
221 123.93.121.0 123.93.127.255 山东省济宁市 中移铁通
222 123.132.0.0 123.132.21.255 山东省济宁市 联通
223 123.132.22.0 123.132.22.255 山东省济宁市微山县 联通
224 123.132.23.0 123.132.127.255 山东省济宁市 联通
225 123.168.0.0 123.168.31.255 山东省济宁市 电信
226 123.168.130.0 123.168.132.255 山东省济宁市 电信
227 123.168.133.0 123.168.133.255 山东省济宁市汶上县 电信
228 123.168.134.0 123.168.138.255 山东省济宁市 电信
229 123.168.139.0 123.168.139.255 山东省济宁市兖州市 电信
230 123.168.140.0 123.168.143.255 山东省济宁市 电信
231 123.168.144.0 123.168.144.255 山东省济宁市汶上县 电信
232 123.168.145.0 123.168.146.255 山东省济宁市 电信
233 123.168.147.0 123.168.148.255 山东省济宁市汶上县 电信
234 123.168.149.0 123.168.149.255 山东省济宁市 电信
235 123.168.150.0 123.168.150.255 山东省济宁市汶上县 电信
236 123.168.151.0 123.168.179.255 山东省济宁市 电信
237 123.168.180.0 123.168.180.255 山东省济宁市泗水县 电信
238 123.168.181.0 123.168.191.255 山东省济宁市 电信
239 123.170.90.0 123.170.90.255 山东省济宁市 电信
240 123.232.125.0 123.232.125.9 山东省济宁市 联通
241 123.232.125.10 123.232.125.10 山东省济宁市 兖矿集团兴隆矿
242 123.232.125.11 123.232.125.210 山东省济宁市 联通
243 123.232.125.211 123.232.125.217 山东省济宁市 山东建筑大学
244 123.232.125.218 123.232.125.255 山东省济宁市 联通
245 124.132.0.0 124.132.2.255 山东省济宁市 联通
246 124.132.3.0 124.132.10.255 山东省济宁市兖州市 联通
247 124.132.11.0 124.132.11.255 山东省济宁市 联通
248 124.132.12.0 124.132.12.255 山东省济宁市兖州市 联通
249 124.132.13.0 124.132.15.255 山东省济宁市 联通
250 124.132.16.0 124.132.16.255 山东省济宁市兖州市 联通
251 124.132.17.0 124.132.75.255 山东省济宁市 联通
252 124.132.76.0 124.132.76.255 山东省济宁市兖州市 联通
253 124.132.77.0 124.132.90.255 山东省济宁市 联通
254 124.132.91.0 124.132.91.255 山东省济宁市兖州市 联通
255 124.132.92.0 124.132.94.255 山东省济宁市 联通
256 124.132.95.0 124.132.95.255 山东省济宁市曲阜市 联通
257 144.52.192.0 144.52.255.255 山东省济宁市 电信
258 180.201.88.0 180.201.95.255 山东省济宁市 济宁医学院
259 182.32.207.0 182.32.223.255 山东省济宁市 电信
260 182.32.225.0 182.32.225.255 山东省济宁市 电信
261 182.32.226.0 182.32.226.255 山东省济宁市邹城市 电信
262 182.32.227.0 182.33.0.255 山东省济宁市 电信
263 182.33.1.0 182.33.1.255 山东省济宁市鱼台县 电信
264 182.33.2.0 182.33.8.255 山东省济宁市 电信
265 182.33.9.0 182.33.10.255 山东省济宁市微山县 电信
266 182.33.11.0 182.33.15.255 山东省济宁市 电信
267 182.33.16.0 182.33.16.255 山东省济宁市曲阜县 电信
268 182.33.17.0 182.33.105.255 山东省济宁市 电信
269 182.33.106.0 182.33.106.255 山东省济宁市邹城市 电信
270 182.33.107.0 182.33.127.255 山东省济宁市 电信
271 182.41.0.0 182.41.1.255 山东省济宁市 电信
272 182.41.2.0 182.41.2.255 山东省济宁市邹城市 电信
273 182.41.3.0 182.41.6.255 山东省济宁市 电信
274 182.41.7.0 182.41.7.255 山东省济宁市鱼台县 电信
275 182.41.8.0 182.41.36.255 山东省济宁市 电信
276 182.41.37.0 182.41.38.255 山东省济宁市微山县 电信
277 182.41.39.0 182.41.58.255 山东省济宁市 电信
278 182.41.59.0 182.41.59.255 山东省济宁市汶上县 电信
279 182.41.60.0 182.41.69.255 山东省济宁市 电信
280 182.41.70.0 182.41.70.255 山东省济宁市微山县 电信
281 182.41.71.0 182.41.132.255 山东省济宁市 电信
282 182.42.196.0 182.42.196.255 山东省济宁市 联通
283 182.46.192.0 182.46.255.255 山东省济宁市 电信
284 202.102.145.0 202.102.145.255 山东省济宁市兖州市 联通
285 202.102.156.0 202.102.156.255 山东省济宁市 联通
286 202.102.187.0 202.102.187.223 山东省济宁市 联通
287 202.102.187.224 202.102.187.255 山东省济宁市 济宁医学院
288 202.110.213.0 202.110.213.255 山东省济宁市 联通
289 202.194.176.0 202.194.191.255 山东省济宁市曲阜市 师范大学
290 210.44.16.0 210.44.31.255 山东省济宁市 济宁医学院
291 211.97.234.0 211.97.234.184 山东省济宁市兖州市 联通
292 211.97.234.185 211.97.234.185 山东省济宁市兖州市 大众网吧
293 211.97.234.186 211.97.235.57 山东省济宁市兖州市 联通
294 211.97.235.58 211.97.235.58 山东省济宁市兖州市 自由网吧
295 211.97.235.59 211.97.235.61 山东省济宁市兖州市 联通
296 211.97.235.62 211.97.235.62 山东省济宁市兖州市 零点网吧
297 211.97.235.63 211.97.235.96 山东省济宁市兖州市 联通
298 211.97.235.97 211.97.235.97 山东省济宁市兖州市 某某网吧
299 211.97.235.98 211.97.235.255 山东省济宁市兖州市 联通
300 211.97.238.0 211.97.238.101 山东省济宁市 联通
301 211.97.238.102 211.97.238.102 山东省济宁市 新视野网吧
302 211.97.238.103 211.97.238.255 山东省济宁市 联通
303 211.97.244.0 211.97.244.41 山东省济宁市 联通
304 211.97.244.42 211.97.244.42 山东省济宁市 博士威网吧
305 211.97.244.43 211.97.244.157 山东省济宁市 联通
306 211.97.244.158 211.97.244.158 山东省济宁市 梁山E网情深网吧
307 211.97.244.159 211.97.244.171 山东省济宁市 联通
308 211.97.244.172 211.97.244.172 山东省济宁市微山县 交友网吧
309 211.97.244.173 211.97.244.255 山东省济宁市 联通
310 211.146.101.0 211.146.101.255 山东省济宁市曲阜市 广电网
311 218.56.140.0 218.56.143.255 山东省济宁市 联通
312 218.57.0.0 218.57.5.255 山东省济宁市 联通
313 218.57.7.0 218.57.7.255 山东省济宁市 联通
314 218.57.14.0 218.57.15.255 山东省济宁市 联通
315 218.57.204.0 218.57.204.55 山东省济宁市 联通
316 218.57.204.56 218.57.204.63 山东省济宁市 鲁抗医药集团有限公司
317 218.57.204.64 218.57.204.177 山东省济宁市 联通
318 218.57.204.178 218.57.204.178 山东省济宁市 师专附中
319 218.57.204.179 218.57.204.255 山东省济宁市 联通
320 218.57.205.0 218.57.205.43 山东省济宁市曲阜市 联通
321 218.57.205.44 218.57.205.44 山东省济宁市邹城市 兖矿集团
322 218.57.205.45 218.57.205.255 山东省济宁市曲阜市 联通
323 218.58.173.0 218.58.174.202 山东省济宁市 联通
324 218.58.174.203 218.58.174.203 山东省济宁市梁山县 浪潮网吧
325 218.58.174.204 218.58.175.185 山东省济宁市 联通
326 218.58.175.186 218.58.175.186 山东省济宁市邹城市 经典网盟(龙山南路789号)
327 218.58.175.187 218.58.176.234 山东省济宁市 联通
328 218.58.176.235 218.58.176.235 山东省济宁市邹城市 新飞网吧
329 218.58.176.236 218.58.177.35 山东省济宁市 联通
330 218.58.177.36 218.58.177.36 山东省济宁市梁山县 寥寥网吧
331 218.58.177.37 218.58.182.255 山东省济宁市 联通
332 218.58.183.0 218.58.183.255 山东省济宁市兖州市 联通
333 218.59.0.0 218.59.7.255 山东省济宁市 联通
334 218.59.144.0 218.59.144.255 山东省济宁市 网宿科技联通CDN节点
335 218.59.145.0 218.59.145.163 山东省济宁市 联通
336 218.59.145.164 218.59.145.164 山东省济宁市 科普网吧
337 218.59.145.165 218.59.145.211 山东省济宁市 联通
338 218.59.145.212 218.59.145.212 山东省济宁市 古树网吧
339 218.59.145.213 218.59.146.10 山东省济宁市 联通
340 218.59.146.11 218.59.146.11 山东省济宁市兖州市 健康网吧
341 218.59.146.12 218.59.146.162 山东省济宁市 联通
342 218.59.146.163 218.59.146.164 山东省济宁市曲阜市 远东职业技术学院
343 218.59.146.165 218.59.146.165 山东省济宁市曲阜市 远东工商外语大学网络中心
344 218.59.146.166 218.59.146.166 山东省济宁市曲阜市 远东大学
345 218.59.146.167 218.59.147.65 山东省济宁市 联通
346 218.59.147.66 218.59.147.66 山东省济宁市市中区 益民东区维佳布艺北太白求知网吧
347 218.59.147.67 218.59.147.81 山东省济宁市 联通
348 218.59.147.82 218.59.147.82 山东省济宁市 健康路文雨网吧
349 218.59.147.83 218.59.149.138 山东省济宁市 联通
350 218.59.149.139 218.59.149.139 山东省济宁市梁山县 爱就一生网络
351 218.59.149.140 218.59.149.152 山东省济宁市 联通
352 218.59.149.153 218.59.149.153 山东省济宁市梁山县 水利局内部网
353 218.59.149.154 218.59.149.255 山东省济宁市 联通
354 218.59.150.0 218.59.150.255 山东省济宁市曲阜县 联通
355 218.59.151.0 218.59.153.104 山东省济宁市 联通
356 218.59.153.105 218.59.153.105 山东省济宁市 梁山坤洋网吧
357 218.59.153.106 218.59.154.210 山东省济宁市 联通
358 218.59.154.211 218.59.154.211 山东省济宁市 金乡世纪嘉华(七喜电脑)科技公司
359 218.59.154.212 218.59.156.216 山东省济宁市 联通
360 218.59.156.217 218.59.156.217 山东省济宁市梁山县 薛峰网吧
361 218.59.156.218 218.59.156.218 山东省济宁市 梁山王中王网吧
362 218.59.156.219 218.59.158.85 山东省济宁市 联通
363 218.59.158.86 218.59.158.86 山东省济宁市 交通局质检站
364 218.59.158.87 218.59.159.0 山东省济宁市 联通
365 218.59.159.1 218.59.159.7 山东省济宁市 育才中学
366 218.59.159.8 218.59.159.227 山东省济宁市 联通
367 218.59.159.228 218.59.159.228 山东省济宁市兖州市 科源信息公司
368 218.59.159.229 218.59.159.255 山东省济宁市 联通
369 218.201.138.0 218.201.138.255 山东省济宁市 移动
370 219.146.96.0 219.146.101.85 山东省济宁市 电信
371 219.146.101.86 219.146.101.86 山东省济宁市市中区 益民东区维佳布艺北太白求知网吧
372 219.146.101.87 219.146.101.149 山东省济宁市 电信
373 219.146.101.150 219.146.101.150 山东省济宁市市中区 金长城网吧(供销路刘庄小区东)
374 219.146.101.151 219.146.101.165 山东省济宁市 电信
375 219.146.101.166 219.146.101.166 山东省济宁市 酒水一条街金元网吧
376 219.146.101.167 219.146.101.199 山东省济宁市 电信
377 219.146.101.200 219.146.101.203 山东省济宁市 城市管理综合行政执法局
378 219.146.101.204 219.146.101.241 山东省济宁市 电信
379 219.146.101.242 219.146.101.242 山东省济宁市邹城市 极速网吧
380 219.146.101.243 219.146.101.247 山东省济宁市 电信
381 219.146.101.248 219.146.101.255 山东省济宁市 东屹网吧
382 219.146.102.0 219.146.102.57 山东省济宁市 电信
383 219.146.102.58 219.146.102.58 山东省济宁市金乡县 神舟网吧
384 219.146.102.59 219.146.102.77 山东省济宁市 电信
385 219.146.102.78 219.146.102.78 山东省济宁市邹城市 心雨网吧
386 219.146.102.79 219.146.102.93 山东省济宁市 电信
387 219.146.102.94 219.146.102.94 山东省济宁市邹城市 信诺科技
388 219.146.102.95 219.146.102.137 山东省济宁市 电信
389 219.146.102.138 219.146.102.138 山东省济宁市 世纪网吧
390 219.146.102.139 219.146.102.149 山东省济宁市 电信
391 219.146.102.150 219.146.102.150 山东省济宁市金乡县 星光网吧
392 219.146.102.151 219.146.103.113 山东省济宁市 电信
393 219.146.103.114 219.146.103.114 山东省济宁市 星运网吧
394 219.146.103.115 219.146.103.125 山东省济宁市 电信
395 219.146.103.126 219.146.103.126 山东省济宁市 联众网吧
396 219.146.103.127 219.146.103.133 山东省济宁市 电信
397 219.146.103.134 219.146.103.134 山东省济宁市 创业网吧(税务街新兴小区1号楼门面房路南)
398 219.146.103.135 219.146.103.149 山东省济宁市 电信
399 219.146.103.150 219.146.103.150 山东省济宁市金乡县 星光网吧
400 219.146.103.151 219.146.103.193 山东省济宁市 电信
401 219.146.103.194 219.146.103.194 山东省济宁市 铁塔寺网吧
402 219.146.103.195 219.146.104.37 山东省济宁市 电信
403 219.146.104.38 219.146.104.38 山东省济宁市 好来屋VIP网络会所
404 219.146.104.39 219.146.104.41 山东省济宁市 电信
405 219.146.104.42 219.146.104.42 山东省济宁市市中区 供销路三好网苑
406 219.146.104.43 219.146.105.37 山东省济宁市 电信
407 219.146.105.38 219.146.105.38 山东省济宁市邹城市 金手指网吧
408 219.146.105.39 219.146.105.85 山东省济宁市 电信
409 219.146.105.86 219.146.105.86 山东省济宁市 鑫瑞网吧
410 219.146.105.87 219.146.105.145 山东省济宁市 电信
411 219.146.105.146 219.146.105.146 山东省济宁市邹城市 易网网吧
412 219.146.105.147 219.146.105.197 山东省济宁市 电信
413 219.146.105.198 219.146.105.198 山东省济宁市邹城市 蓝色网吧
414 219.146.105.199 219.146.105.241 山东省济宁市 电信
415 219.146.105.242 219.146.105.242 山东省济宁市邹城市 蓝贝壳网吧
416 219.146.105.243 219.146.106.15 山东省济宁市 电信
417 219.146.106.16 219.146.106.16 山东省济宁市 山东富而美生物科技有限公司
418 219.146.106.17 219.146.108.125 山东省济宁市 电信
419 219.146.108.126 219.146.108.126 山东省济宁市 交通工程质量监督站
420 219.146.108.127 219.146.110.255 山东省济宁市 电信
421 219.218.82.0 219.218.89.7 山东省济宁市 教育网
422 219.218.89.8 219.218.89.8 山东省济宁市 嘉祥县教育网
423 219.218.89.9 219.218.90.0 山东省济宁市 教育网
424 219.218.90.1 219.218.90.7 山东省济宁市 嘉祥县第一中学
425 219.218.90.8 219.218.93.255 山东省济宁市 教育网
426 219.218.160.0 219.218.175.255 山东省济宁市 济宁学院
427 219.231.192.0 219.231.207.255 山东省济宁市 电化教育馆(济宁市教育网)
428 221.2.0.0 221.2.1.255 山东省济宁市 联通
429 221.2.2.0 221.2.2.233 山东省济宁市兖州市 联通
430 221.2.2.234 221.2.2.234 山东省济宁市兖州市 智宇网吧
431 221.2.2.235 221.2.3.255 山东省济宁市兖州市 联通
432 221.2.4.0 221.2.6.255 山东省济宁市 联通
433 221.2.7.0 221.2.9.255 山东省济宁市曲阜市 联通
434 221.2.10.0 221.2.19.255 山东省济宁市 联通
435 221.2.20.0 221.2.20.255 山东省济宁市金乡县 联通
436 221.2.21.0 221.2.24.255 山东省济宁市 联通
437 221.2.25.0 221.2.25.255 山东省济宁市曲阜市 联通
438 221.2.26.0 221.2.30.137 山东省济宁市 联通
439 221.2.30.138 221.2.30.138 山东省济宁市邹城市 多多发网吧
440 221.2.30.139 221.2.31.133 山东省济宁市 联通
441 221.2.31.134 221.2.31.134 山东省济宁市邹城市 麦田网吧
442 221.2.31.135 221.2.35.161 山东省济宁市 联通
443 221.2.35.162 221.2.35.162 山东省济宁市 鑫鑫网城
444 221.2.35.163 221.2.35.185 山东省济宁市 联通
445 221.2.35.186 221.2.35.186 山东省济宁市 金明网吧(中区运河路商业街一号楼)
446 221.2.35.187 221.2.35.225 山东省济宁市 联通
447 221.2.35.226 221.2.35.226 山东省济宁市市中区 奔腾网吧(东五里营东发小区)
448 221.2.35.227 221.2.37.17 山东省济宁市 联通
449 221.2.37.18 221.2.37.18 山东省济宁市 任城区唐口慧明网吧
450 221.2.37.19 221.2.37.37 山东省济宁市 联通
451 221.2.37.38 221.2.37.38 山东省济宁市 兖矿集团杨村煤矿唯一网吧
452 221.2.37.39 221.2.37.73 山东省济宁市 联通
453 221.2.37.74 221.2.37.74 山东省济宁市 燃情网吧(经纬大厦斜对过)
454 221.2.37.75 221.2.37.129 山东省济宁市 联通
455 221.2.37.130 221.2.37.130 山东省济宁市 网信科技有限公司
456 221.2.37.131 221.2.37.193 山东省济宁市 联通
457 221.2.37.194 221.2.37.194 山东省济宁市 万佳网络文化园建宁网吧连锁店
458 221.2.37.195 221.2.41.31 山东省济宁市 联通
459 221.2.41.32 221.2.41.32 山东省济宁市 学友网吧
460 221.2.41.33 221.2.41.255 山东省济宁市 联通
461 221.2.42.0 221.2.42.1 山东省济宁市兖州市 联通
462 221.2.42.2 221.2.42.2 山东省济宁市兖州市 酷鱼网吧
463 221.2.42.3 221.2.42.3 山东省济宁市兖州市 飞宇网吧
464 221.2.42.4 221.2.42.17 山东省济宁市兖州市 联通
465 221.2.42.18 221.2.42.18 山东省济宁市兖州市 心雨网吧
466 221.2.42.19 221.2.42.19 山东省济宁市兖州市 兴隆网吧(中山西路125号)
467 221.2.42.20 221.2.42.21 山东省济宁市兖州市 强者网吧
468 221.2.42.22 221.2.42.23 山东省济宁市兖州市 联通
469 221.2.42.24 221.2.42.24 山东省济宁市兖州市 VERY GOOD网吧
470 221.2.42.25 221.2.42.25 山东省济宁市兖州市 天堂鸟网吧
471 221.2.42.26 221.2.42.33 山东省济宁市兖州市 联通
472 221.2.42.34 221.2.42.34 山东省济宁市兖州市 朝阳网吧
473 221.2.42.35 221.2.42.35 山东省济宁市兖州市 中山西路兴旺网吧
474 221.2.42.36 221.2.42.36 山东省济宁市兖州市 联通
475 221.2.42.37 221.2.42.37 山东省济宁市兖州市 蓝天网吧
476 221.2.42.38 221.2.42.38 山东省济宁市兖州市 联通
477 221.2.42.39 221.2.42.39 山东省济宁市兖州市 天宇网吧
478 221.2.42.40 221.2.42.43 山东省济宁市兖州市 联通
479 221.2.42.44 221.2.42.44 山东省济宁市兖州市 联通东方网吧
480 221.2.42.45 221.2.42.52 山东省济宁市兖州市 联通
481 221.2.42.53 221.2.42.53 山东省济宁市兖州市 兴隆矿梦幻网吧
482 221.2.42.54 221.2.42.113 山东省济宁市兖州市 联通
483 221.2.42.114 221.2.42.114 山东省济宁市兖州市 聪颖网吧(中山西路东首)
484 221.2.42.115 221.2.42.115 山东省济宁市兖州市 好朋友网吧
485 221.2.42.116 221.2.42.116 山东省济宁市兖州市 联通
486 221.2.42.117 221.2.42.117 山东省济宁市兖州市 流星雨网吧
487 221.2.42.118 221.2.42.132 山东省济宁市兖州市 联通
488 221.2.42.133 221.2.42.135 山东省济宁市兖州市 兴隆庄煤矿新蜂电脑
489 221.2.42.136 221.2.42.138 山东省济宁市兖州市 联通
490 221.2.42.139 221.2.42.139 山东省济宁市兖州市 天马网吧
491 221.2.42.140 221.2.42.154 山东省济宁市兖州市 联通
492 221.2.42.155 221.2.42.156 山东省济宁市兖州市 兴隆庄煤矿新蜂电脑
493 221.2.42.157 221.2.42.171 山东省济宁市兖州市 联通
494 221.2.42.172 221.2.42.172 山东省济宁市兖州市 金缘网吧
495 221.2.42.173 221.2.42.193 山东省济宁市兖州市 联通
496 221.2.42.194 221.2.42.194 山东省济宁市兖州市 枫叶网吧
497 221.2.42.195 221.2.42.195 山东省济宁市兖州市 E网情深网吧(皇城宾馆西)
498 221.2.42.196 221.2.43.2 山东省济宁市兖州市 联通
499 221.2.43.3 221.2.43.3 山东省济宁市兖州市 飞宇网吧
500 221.2.43.4 221.2.43.10 山东省济宁市兖州市 联通
501 221.2.43.11 221.2.43.11 山东省济宁市兖州市 新苑网吧
502 221.2.43.12 221.2.43.73 山东省济宁市兖州市 联通
503 221.2.43.74 221.2.43.74 山东省济宁市兖州市 天利网吧
504 221.2.43.75 221.2.43.132 山东省济宁市兖州市 联通
505 221.2.43.133 221.2.43.133 山东省济宁市兖州市 网通家园(建设路88号)
506 221.2.43.134 221.2.43.193 山东省济宁市兖州市 联通
507 221.2.43.194 221.2.43.194 山东省济宁市兖州市 新一代网吧
508 221.2.43.195 221.2.43.195 山东省济宁市兖州市 E网情深网吧(皇城宾馆西)
509 221.2.43.196 221.2.43.226 山东省济宁市兖州市 联通
510 221.2.43.227 221.2.43.227 山东省济宁市兖州市 新苑网吧
511 221.2.43.228 221.2.43.228 山东省济宁市兖州市 联通
512 221.2.43.229 221.2.43.229 山东省济宁市兖州市 蓝月亮网吧
513 221.2.43.230 221.2.43.255 山东省济宁市兖州市 联通
514 221.2.44.0 221.2.44.9 山东省济宁市 联通
515 221.2.44.10 221.2.44.10 山东省济宁市兖州市 欣通网吧
516 221.2.44.11 221.2.44.25 山东省济宁市 联通
517 221.2.44.26 221.2.44.26 山东省济宁市兖州市 天乐网吧
518 221.2.44.27 221.2.44.149 山东省济宁市 联通
519 221.2.44.150 221.2.44.150 山东省济宁市兖州市 快船科技
520 221.2.44.151 221.2.47.255 山东省济宁市 联通
521 221.2.128.0 221.2.128.255 山东省济宁市 联通
522 221.173.136.0 221.173.139.255 山东省济宁市 中移铁通
523 222.43.20.0 222.43.23.255 山东省济宁市 中移铁通
524 222.43.83.0 222.43.84.255 山东省济宁市 中移铁通
525 222.43.86.0 222.43.87.255 山东省济宁市 中移铁通
526 222.43.199.0 222.43.199.255 山东省济宁市邹城市 中移铁通
527 222.43.232.0 222.43.239.255 山东省济宁市 中移铁通
528 222.132.64.0 222.132.75.189 山东省济宁市 联通
529 222.132.75.190 222.132.75.190 山东省济宁市 梁山县武易科技
530 222.132.75.191 222.132.75.255 山东省济宁市 联通
531 222.132.76.0 222.132.76.20 山东省济宁市曲阜市 联通
532 222.132.76.21 222.132.76.21 山东省济宁市曲阜市 龙祥网吧(华联对面)
533 222.132.76.22 222.132.76.22 山东省济宁市 红房子网吧
534 222.132.76.23 222.132.76.53 山东省济宁市曲阜市 联通
535 222.132.76.54 222.132.76.54 山东省济宁市曲阜市 曲阜师范大学南门时尚网吧
536 222.132.76.55 222.132.76.84 山东省济宁市曲阜市 联通
537 222.132.76.85 222.132.76.85 山东省济宁市曲阜市 鸿儒网吧
538 222.132.76.86 222.132.76.149 山东省济宁市曲阜市 联通
539 222.132.76.150 222.132.76.150 山东省济宁市曲阜市 求知网吧(曲师大东门)
540 222.132.76.151 222.132.76.169 山东省济宁市曲阜市 联通
541 222.132.76.170 222.132.76.170 山东省济宁市曲阜市 天马网吧
542 222.132.76.171 222.132.76.177 山东省济宁市曲阜市 联通
543 222.132.76.178 222.132.76.178 山东省济宁市曲阜市 师范大学东门华讯网吧
544 222.132.76.179 222.132.76.182 山东省济宁市曲阜市 联通
545 222.132.76.183 222.132.76.183 山东省济宁市曲阜市 师范大学东门天马行空网吧
546 222.132.76.184 222.132.76.193 山东省济宁市曲阜市 联通
547 222.132.76.194 222.132.76.194 山东省济宁市曲阜市 曲师大北门陶然网吧
548 222.132.76.195 222.132.76.195 山东省济宁市曲阜市 联通
549 222.132.76.196 222.132.76.196 山东省济宁市曲阜市 曲阜师范大学
550 222.132.76.197 222.132.76.198 山东省济宁市曲阜市 联通
551 222.132.76.199 222.132.76.199 山东省济宁市曲阜市 曲师大北门大黄蜂网吧
552 222.132.76.200 222.132.76.200 山东省济宁市曲阜市 联通
553 222.132.76.201 222.132.76.201 山东省济宁市曲阜市 曲师大北门博达网吧
554 222.132.76.202 222.132.76.202 山东省济宁市曲阜市 曲师大北门北苑网吧
555 222.132.76.203 222.132.76.203 山东省济宁市曲阜市 联通
556 222.132.76.204 222.132.76.204 山东省济宁市曲阜市 曲师大北门宇信网吧
557 222.132.76.205 222.132.76.217 山东省济宁市曲阜市 联通
558 222.132.76.218 222.132.76.218 山东省济宁市曲阜市 龙祥网吧(华联对面)
559 222.132.76.219 222.132.76.237 山东省济宁市曲阜市 联通
560 222.132.76.238 222.132.76.238 山东省济宁市 神州网吧
561 222.132.76.239 222.132.76.255 山东省济宁市曲阜市 联通
562 222.132.77.0 222.132.77.33 山东省济宁市 联通
563 222.132.77.34 222.132.77.34 山东省济宁市曲阜市 曲阜师范大学实验中心物理开放实验室
564 222.132.77.35 222.132.77.97 山东省济宁市 联通
565 222.132.77.98 222.132.77.98 山东省济宁市曲阜市 曲师大西公寓网吧
566 222.132.77.99 222.132.77.113 山东省济宁市 联通
567 222.132.77.114 222.132.77.114 山东省济宁市曲阜市 曲师大生物系机房
568 222.132.77.115 222.132.77.117 山东省济宁市 联通
569 222.132.77.118 222.132.77.118 山东省济宁市曲阜市 曲师大东门爱书人网吧
570 222.132.77.119 222.132.77.185 山东省济宁市 联通
571 222.132.77.186 222.132.77.186 山东省济宁市 神华物流有限公司
572 222.132.77.187 222.132.77.189 山东省济宁市 联通
573 222.132.77.190 222.132.77.190 山东省济宁市曲阜市 济宁迅达网吧(师范大学北门)
574 222.132.77.191 222.132.77.217 山东省济宁市 联通
575 222.132.77.218 222.132.77.218 山东省济宁市曲阜市 师范大学北门开心网吧
576 222.132.77.219 222.132.78.21 山东省济宁市 联通
577 222.132.78.22 222.132.78.22 山东省济宁市曲阜市 时边网吧
578 222.132.78.23 222.132.78.49 山东省济宁市 联通
579 222.132.78.50 222.132.78.50 山东省济宁市曲阜市 千禧网吧(华联对面)
580 222.132.78.51 222.132.78.61 山东省济宁市 联通
581 222.132.78.62 222.132.78.62 山东省济宁市曲阜市 新区沸点网吧
582 222.132.78.63 222.132.78.101 山东省济宁市 联通
583 222.132.78.102 222.132.78.102 山东省济宁市 华讯网吧(盐业公司二楼)
584 222.132.78.103 222.132.80.37 山东省济宁市 联通
585 222.132.80.38 222.132.80.38 山东省济宁市 心源网吧
586 222.132.80.39 222.132.80.93 山东省济宁市 联通
587 222.132.80.94 222.132.80.94 山东省济宁市邹城市 兖矿一中
588 222.132.80.95 222.132.80.179 山东省济宁市 联通
589 222.132.80.180 222.132.80.189 山东省济宁市 兖矿集团
590 222.132.80.190 222.132.81.97 山东省济宁市 联通
591 222.132.81.98 222.132.81.98 山东省济宁市邹城市 快乐网吧
592 222.132.81.99 222.132.82.105 山东省济宁市 联通
593 222.132.82.106 222.132.82.106 山东省济宁市 新天瑞网吧(龙山路北首大华药店南邻)
594 222.132.82.107 222.132.84.5 山东省济宁市 联通
595 222.132.84.6 222.132.84.6 山东省济宁市泗水县 千惠网吧
596 222.132.84.7 222.132.84.9 山东省济宁市 联通
597 222.132.84.10 222.132.84.10 山东省济宁市泗水县 和合网吧
598 222.132.84.11 222.132.84.13 山东省济宁市 联通
599 222.132.84.14 222.132.84.14 山东省济宁市泗水县 人才网吧
600 222.132.84.15 222.132.84.17 山东省济宁市 联通
601 222.132.84.18 222.132.84.18 山东省济宁市泗水县 蓝天网吧
602 222.132.84.19 222.132.84.21 山东省济宁市 联通
603 222.132.84.22 222.132.84.22 山东省济宁市泗水县 网上教室
604 222.132.84.23 222.132.84.29 山东省济宁市 联通
605 222.132.84.30 222.132.84.30 山东省济宁市泗水县 E时代网吧
606 222.132.84.31 222.132.84.33 山东省济宁市 联通
607 222.132.84.34 222.132.84.34 山东省济宁市泗水县 泗水网吧
608 222.132.84.35 222.132.84.41 山东省济宁市 联通
609 222.132.84.42 222.132.84.42 山东省济宁市泗水县 新世纪网吧
610 222.132.84.43 222.132.84.53 山东省济宁市 联通
611 222.132.84.54 222.132.84.54 山东省济宁市泗水县 相约网吧
612 222.132.84.55 222.132.84.57 山东省济宁市 联通
613 222.132.84.58 222.132.84.58 山东省济宁市泗水县 华正网吧
614 222.132.84.59 222.132.84.61 山东省济宁市 联通
615 222.132.84.62 222.132.84.62 山东省济宁市泗水县 华泰网吧
616 222.132.84.63 222.132.84.65 山东省济宁市 联通
617 222.132.84.66 222.132.84.66 山东省济宁市泗水县 天意网吧(君泰商城21栋7号)
618 222.132.84.67 222.132.84.69 山东省济宁市 联通
619 222.132.84.70 222.132.84.70 山东省济宁市泗水县 聚友网吧
620 222.132.84.71 222.132.84.109 山东省济宁市 联通
621 222.132.84.110 222.132.84.110 山东省济宁市泗水县 新时空网吧
622 222.132.84.111 222.132.84.133 山东省济宁市 联通
623 222.132.84.134 222.132.84.134 山东省济宁市泗水县 相约知己网吧
624 222.132.84.135 222.132.84.137 山东省济宁市 联通
625 222.132.84.138 222.132.84.138 山东省济宁市泗水县 网吧
626 222.132.84.139 222.132.84.141 山东省济宁市 联通
627 222.132.84.142 222.132.84.142 山东省济宁市泗水县 鑫源网吧(济河路中段)
628 222.132.84.143 222.132.84.181 山东省济宁市 联通
629 222.132.84.182 222.132.84.182 山东省济宁市 一家人网络会所
630 222.132.84.183 222.132.85.45 山东省济宁市 联通
631 222.132.85.46 222.132.85.46 山东省济宁市泗水县 育英网吧
632 222.132.85.47 222.132.86.64 山东省济宁市 联通
633 222.132.86.65 222.132.86.71 山东省济宁市微山县 崔庄煤矿
634 222.132.86.72 222.132.86.81 山东省济宁市 联通
635 222.132.86.83 222.132.86.84 山东省济宁市 联通
636 222.132.86.86 222.132.86.86 山东省济宁市 联通
637 222.132.86.88 222.132.86.92 山东省济宁市 联通
638 222.132.86.94 222.132.86.153 山东省济宁市 联通
639 222.132.86.154 222.132.86.154 山东省济宁市微山县 韩庄镇相约网吧
640 222.132.86.155 222.132.86.187 山东省济宁市 联通
641 222.132.86.188 222.132.86.191 山东省济宁市微山县 广宇网吧
642 222.132.86.192 222.132.86.209 山东省济宁市 联通
643 222.132.86.210 222.132.86.210 山东省济宁市微山县 星际网吧
644 222.132.86.211 222.132.87.21 山东省济宁市 联通
645 222.132.87.22 222.132.87.22 山东省济宁市微山县 戚城街聚友网吧
646 222.132.87.23 222.132.87.173 山东省济宁市 联通
647 222.132.87.174 222.132.87.174 山东省济宁市 欢城镇飞宇网吧
648 222.132.87.175 222.132.87.193 山东省济宁市 联通
649 222.132.87.194 222.132.87.194 山东省济宁市微山县 顺桥网吧(新实际商贸城内)
650 222.132.87.195 222.132.87.233 山东省济宁市 联通
651 222.132.87.234 222.132.87.234 山东省济宁市 新快乐网吧
652 222.132.87.235 222.132.88.81 山东省济宁市 联通
653 222.132.88.82 222.132.88.82 山东省济宁市 鱼台县鱼城极速蓝魔网吧
654 222.132.88.83 222.132.90.17 山东省济宁市 联通
655 222.132.90.18 222.132.90.18 山东省济宁市金乡县 我的网吧
656 222.132.90.19 222.132.90.20 山东省济宁市 联通
657 222.132.90.21 222.132.90.21 山东省济宁市金乡县 飞越网吧
658 222.132.90.22 222.132.90.22 山东省济宁市金乡县 金马盛源网吧
659 222.132.90.23 222.132.90.25 山东省济宁市 联通
660 222.132.90.26 222.132.90.26 山东省济宁市金乡县 新视野网吧
661 222.132.90.27 222.132.90.27 山东省济宁市 联通
662 222.132.90.28 222.132.90.28 山东省济宁市金乡县 科苑网吧
663 222.132.90.29 222.132.90.37 山东省济宁市 联通
664 222.132.90.38 222.132.90.38 山东省济宁市金乡县 清真街先锋网吧
665 222.132.90.39 222.132.90.51 山东省济宁市 联通
666 222.132.90.52 222.132.90.52 山东省济宁市金乡县 金马乡众乐网吧
667 222.132.90.53 222.132.90.53 山东省济宁市金乡县 金马乡冰雨网吧
668 222.132.90.54 222.132.91.0 山东省济宁市 联通
669 222.132.91.1 222.132.91.1 山东省济宁市金乡县 极速网吧
670 222.132.91.2 222.132.91.25 山东省济宁市 联通
671 222.132.91.26 222.132.91.26 山东省济宁市金乡县 翔云网吧
672 222.132.91.27 222.132.91.29 山东省济宁市 联通
673 222.132.91.30 222.132.91.30 山东省济宁市金乡县 飞越网吧
674 222.132.91.31 222.132.91.41 山东省济宁市 联通
675 222.132.91.42 222.132.91.42 山东省济宁市金乡县 森林网吧
676 222.132.91.43 222.132.91.53 山东省济宁市 联通
677 222.132.91.54 222.132.91.54 山东省济宁市金乡县 梦想网吧
678 222.132.91.55 222.132.91.65 山东省济宁市 联通
679 222.132.91.66 222.132.91.66 山东省济宁市金乡县 鑫颖网吧
680 222.132.91.67 222.132.91.67 山东省济宁市金乡县 极速网吧
681 222.132.91.68 222.132.91.68 山东省济宁市金乡县 梦幻网吧
682 222.132.91.69 222.132.91.69 山东省济宁市 联通
683 222.132.91.70 222.132.91.70 山东省济宁市金乡县 鑫颖网吧
684 222.132.91.71 222.132.91.74 山东省济宁市 联通
685 222.132.91.75 222.132.91.75 山东省济宁市金乡县 吉术镇温馨网吧
686 222.132.91.76 222.132.91.114 山东省济宁市 联通
687 222.132.91.115 222.132.91.115 山东省济宁市金乡县 大蒜电子交易市场
688 222.132.91.116 222.132.91.189 山东省济宁市 联通
689 222.132.91.190 222.132.91.190 山东省济宁市金乡县 清真建材市场零点网吧
690 222.132.91.191 222.132.92.17 山东省济宁市 联通
691 222.132.92.18 222.132.92.18 山东省济宁市嘉祥县 迎新网吧
692 222.132.92.19 222.132.92.25 山东省济宁市 联通
693 222.132.92.26 222.132.92.26 山东省济宁市嘉祥县 中心街影速网吧
694 222.132.92.27 222.132.92.27 山东省济宁市 联通
695 222.132.92.28 222.132.92.28 山东省济宁市嘉祥县 梁宝寺煤矿星宇网吧
696 222.132.92.29 222.132.92.57 山东省济宁市 联通
697 222.132.92.58 222.132.92.58 山东省济宁市嘉祥县 神舟网吧
698 222.132.92.59 222.132.92.89 山东省济宁市 联通
699 222.132.92.90 222.132.92.90 山东省济宁市嘉祥县 新数码网吧
700 222.132.92.91 222.132.92.109 山东省济宁市 联通
701 222.132.92.110 222.132.92.110 山东省济宁市嘉祥县 马集小伟网吧
702 222.132.92.111 222.132.92.121 山东省济宁市 联通
703 222.132.92.122 222.132.92.122 山东省济宁市嘉祥县 梁宝寺海天网吧
704 222.132.92.123 222.132.92.125 山东省济宁市 联通
705 222.132.92.126 222.132.92.126 山东省济宁市嘉祥县 缘友网吧
706 222.132.92.127 222.132.92.145 山东省济宁市 联通
707 222.132.92.146 222.132.92.146 山东省济宁市嘉祥县 康乐网吧
708 222.132.92.147 222.132.92.173 山东省济宁市 联通
709 222.132.92.174 222.132.92.174 山东省济宁市嘉祥县 新月网吧
710 222.132.92.175 222.132.92.178 山东省济宁市 联通
711 222.132.92.179 222.132.92.179 山东省济宁市嘉祥县 正安网吧
712 222.132.92.180 222.132.92.201 山东省济宁市 联通
713 222.132.92.202 222.132.92.202 山东省济宁市嘉祥县 嘉艺网吧
714 222.132.92.203 222.132.92.211 山东省济宁市 联通
715 222.132.92.212 222.132.92.213 山东省济宁市嘉祥县 新浪潮网络
716 222.132.92.214 222.132.92.214 山东省济宁市嘉祥县 联通
717 222.132.92.215 222.132.92.215 山东省济宁市嘉祥县 小猫网吧
718 222.132.92.216 222.132.92.218 山东省济宁市嘉祥县 新浪潮网络
719 222.132.92.219 222.132.92.219 山东省济宁市嘉祥县 DIY网吧
720 222.132.92.220 222.132.92.225 山东省济宁市 联通
721 222.132.92.226 222.132.92.226 山东省济宁市嘉祥县 中心街影速网吧
722 222.132.92.227 222.132.92.227 山东省济宁市嘉祥县 紫光网吧
723 222.132.92.228 222.132.92.233 山东省济宁市 联通
724 222.132.92.234 222.132.92.234 山东省济宁市嘉祥县 孟姑集网吧
725 222.132.92.235 222.132.93.5 山东省济宁市 联通
726 222.132.93.6 222.132.93.6 山东省济宁市嘉祥县 神州网吧
727 222.132.93.7 222.132.93.93 山东省济宁市 联通
728 222.132.93.94 222.132.93.94 山东省济宁市嘉祥县 博宇网吧
729 222.132.93.95 222.132.93.137 山东省济宁市 联通
730 222.132.93.138 222.132.93.138 山东省济宁市嘉祥县 海阔天空网吧
731 222.132.93.139 222.132.93.147 山东省济宁市 联通
732 222.132.93.148 222.132.93.148 山东省济宁市嘉祥县 创相网吧
733 222.132.93.149 222.132.93.165 山东省济宁市 联通
734 222.132.93.166 222.132.93.166 山东省济宁市嘉祥县 永亮网吧
735 222.132.93.167 222.132.94.17 山东省济宁市 联通
736 222.132.94.18 222.132.94.18 山东省济宁市 万事通网吧(汶上花园路888)
737 222.132.94.19 222.132.94.109 山东省济宁市 联通
738 222.132.94.110 222.132.94.110 山东省济宁市汶上县 大海网苑
739 222.132.94.111 222.132.96.37 山东省济宁市 联通
740 222.132.96.38 222.132.96.38 山东省济宁市 星恋网吧
741 222.132.96.39 222.132.97.5 山东省济宁市 联通
742 222.132.97.6 222.132.97.6 山东省济宁市 梁山星雨网吧
743 222.132.97.7 222.132.97.25 山东省济宁市 联通
744 222.132.97.26 222.132.97.26 山东省济宁市梁山县 现代网吧
745 222.132.97.27 222.132.97.27 山东省济宁市梁山县 星光网吧
746 222.132.97.28 222.132.97.37 山东省济宁市 联通
747 222.132.97.38 222.132.97.38 山东省济宁市梁山县 长虹网吧(迎宾路东段)
748 222.132.97.39 222.132.97.57 山东省济宁市 联通
749 222.132.97.58 222.132.97.58 山东省济宁市 星城网吧
750 222.132.97.59 222.132.97.61 山东省济宁市 联通
751 222.132.97.62 222.132.97.62 山东省济宁市梁山县 龙海网吧
752 222.132.97.63 222.132.97.68 山东省济宁市 联通
753 222.132.97.69 222.132.97.69 山东省济宁市 圆梦网吧(水泊北路31号)
754 222.132.97.70 222.132.97.77 山东省济宁市 联通
755 222.132.97.78 222.132.97.78 山东省济宁市梁山县 新浪潮网吧
756 222.132.97.79 222.132.97.85 山东省济宁市 联通
757 222.132.97.86 222.132.97.86 山东省济宁市梁山县 金生缘网吧(迎宾路中段)
758 222.132.97.87 222.132.97.93 山东省济宁市 联通
759 222.132.97.94 222.132.97.94 山东省济宁市梁山县 七彩雨网吧
760 222.132.97.95 222.132.97.97 山东省济宁市 联通
761 222.132.97.98 222.132.97.98 山东省济宁市梁山县 相约网吧
762 222.132.97.99 222.132.97.101 山东省济宁市 联通
763 222.132.97.102 222.132.97.102 山东省济宁市梁山县 蓝吧网吧
764 222.132.97.103 222.132.97.105 山东省济宁市 联通
765 222.132.97.106 222.132.97.106 山东省济宁市梁山县 完美网吧(解放桥附近)
766 222.132.97.107 222.132.97.113 山东省济宁市 联通
767 222.132.97.114 222.132.97.114 山东省济宁市梁山县 e网情深网吧
768 222.132.97.115 222.132.97.137 山东省济宁市 联通
769 222.132.97.138 222.132.97.138 山东省济宁市梁山县 聊聊网吧(杨营镇政府对过)
770 222.132.97.139 222.132.97.149 山东省济宁市 联通
771 222.132.97.150 222.132.97.150 山东省济宁市梁山县 快乐一点网吧
772 222.132.97.151 222.132.105.255 山东省济宁市 联通
773 222.132.106.0 222.132.106.255 山东省济宁市嘉祥县 联通
774 222.132.107.0 222.132.111.255 山东省济宁市 联通
775 222.132.112.0 222.132.113.234 山东省济宁市兖州市 电信
776 222.132.113.235 222.132.113.235 山东省济宁市 兖矿集团杨村煤矿
777 222.132.113.236 222.132.115.96 山东省济宁市兖州市 电信
778 222.132.115.97 222.132.115.97 山东省济宁市 二十里铺镇中法合资浩珂伟博矿业有限公司
779 222.132.115.98 222.132.115.105 山东省济宁市 联通
780 222.132.115.106 222.132.115.106 山东省济宁市兖州市 E诺电脑
781 222.132.115.107 222.132.118.58 山东省济宁市 联通
782 222.132.118.59 222.132.118.59 山东省济宁市 兖矿集团杨村煤矿
783 222.132.118.60 222.132.119.76 山东省济宁市 联通
784 222.132.119.77 222.132.119.77 山东省济宁市 兖矿集团杨村煤矿
785 222.132.119.78 222.132.120.123 山东省济宁市 联通
786 222.132.120.124 222.132.120.124 山东省济宁市曲阜市 曲阜师范大学校内无名网吧
787 222.132.120.125 222.132.124.175 山东省济宁市 联通
788 222.132.124.176 222.132.124.176 山东省济宁市邹城市 太子网吧
789 222.132.124.177 222.132.127.255 山东省济宁市 联通
790 222.135.147.0 222.135.152.255 山东省济宁市 联通
791 222.135.157.0 222.135.157.255 山东省济宁市 联通
792 222.173.128.0 222.173.137.12 山东省济宁市 电信
793 222.173.137.13 222.173.137.13 山东省济宁市金乡县 恒业电脑公司
794 222.173.137.14 222.173.139.23 山东省济宁市 电信
795 222.173.139.24 222.173.139.24 山东省济宁市 阿智网络旗舰店
796 222.173.139.25 222.173.142.1 山东省济宁市 电信
797 222.173.142.2 222.173.142.2 山东省济宁市梁山县 先锋网吧
798 222.173.142.3 222.173.144.145 山东省济宁市 电信
799 222.173.144.146 222.173.144.146 山东省济宁市 异度空间(济宁职业技术学院)
800 222.173.144.147 222.173.144.149 山东省济宁市 电信
801 222.173.144.150 222.173.144.150 山东省济宁市 金长城网吧
802 222.173.144.151 222.173.146.7 山东省济宁市 电信
803 222.173.146.8 222.173.146.8 山东省济宁市 金乡师范附属小学
804 222.173.146.9 222.173.146.52 山东省济宁市 电信
805 222.173.146.53 222.173.146.53 山东省济宁市 教育网
806 222.173.146.54 222.173.146.83 山东省济宁市 电信
807 222.173.146.84 222.173.146.84 山东省济宁市 梁山县教育网
808 222.173.146.85 222.173.146.137 山东省济宁市 电信
809 222.173.146.138 222.173.146.138 山东省济宁市 新亚网吧
810 222.173.146.139 222.173.148.73 山东省济宁市 电信
811 222.173.148.74 222.173.148.74 山东省济宁市兖州市 宾馆
812 222.173.148.75 222.173.148.255 山东省济宁市 电信
813 222.173.149.0 222.173.149.49 山东省济宁市曲阜市 电信
814 222.173.149.50 222.173.149.50 山东省济宁市曲阜市 千寻网吧
815 222.173.149.51 222.173.149.173 山东省济宁市曲阜市 电信
816 222.173.149.174 222.173.149.174 山东省济宁市曲阜市 龙祥网吧(华联对面)
817 222.173.149.175 222.173.149.185 山东省济宁市曲阜市 电信
818 222.173.149.186 222.173.149.186 山东省济宁市曲阜市 济宁学院志远网吧
819 222.173.149.187 222.173.149.255 山东省济宁市曲阜市 电信
820 222.173.150.0 222.173.150.17 山东省济宁市 电信
821 222.173.150.18 222.173.150.18 山东省济宁市泗水县 兄弟网吧
822 222.173.150.19 222.173.150.21 山东省济宁市 电信
823 222.173.150.22 222.173.150.22 山东省济宁市泗水县 华泰网吧
824 222.173.150.23 222.173.150.255 山东省济宁市 电信
825 222.173.151.0 222.173.151.65 山东省济宁市邹城市 电信
826 222.173.151.66 222.173.151.66 山东省济宁市邹城市 蓝天网吧
827 222.173.151.67 222.173.151.97 山东省济宁市邹城市 电信
828 222.173.151.98 222.173.151.98 山东省济宁市邹城市 新天瑞网吧
829 222.173.151.99 222.173.151.113 山东省济宁市邹城市 电信
830 222.173.151.114 222.173.151.114 山东省济宁市邹城市 南屯一健钟情网吧
831 222.173.151.115 222.173.151.129 山东省济宁市邹城市 电信
832 222.173.151.130 222.173.151.130 山东省济宁市邹城市 正元超市网吧
833 222.173.151.131 222.173.151.141 山东省济宁市邹城市 电信
834 222.173.151.142 222.173.151.142 山东省济宁市邹城市 心雨网吧
835 222.173.151.143 222.173.151.165 山东省济宁市邹城市 电信
836 222.173.151.166 222.173.151.166 山东省济宁市邹城市 过街棚街E时代网吧
837 222.173.151.167 222.173.151.181 山东省济宁市邹城市 电信
838 222.173.151.182 222.173.151.182 山东省济宁市邹城市 金座网吧(太平路西首)
839 222.173.151.183 222.173.151.194 山东省济宁市邹城市 电信
840 222.173.151.195 222.173.151.195 山东省济宁市邹城市 东滩煤矿银座网吧
841 222.173.151.196 222.173.151.209 山东省济宁市邹城市 电信
842 222.173.151.210 222.173.151.210 山东省济宁市邹城市 时空网城
843 222.173.151.211 222.173.151.255 山东省济宁市邹城市 电信
844 222.173.152.0 222.173.152.42 山东省济宁市 电信
845 222.173.152.44 222.173.154.13 山东省济宁市 电信
846 222.173.154.14 222.173.154.14 山东省济宁市金乡县 大蒜电子交易市场
847 222.173.154.15 222.173.154.17 山东省济宁市 电信
848 222.173.154.18 222.173.154.18 山东省济宁市金乡县 飞天网吧
849 222.173.154.19 222.173.154.25 山东省济宁市 电信
850 222.173.154.26 222.173.154.26 山东省济宁市金乡县 新浪潮网吧
851 222.173.154.27 222.173.154.41 山东省济宁市 电信
852 222.173.154.42 222.173.154.42 山东省济宁市金乡县 欣畅网吧
853 222.173.154.43 222.173.154.45 山东省济宁市 电信
854 222.173.154.46 222.173.154.46 山东省济宁市金乡县 兄弟网吧
855 222.173.154.47 222.173.154.49 山东省济宁市 电信
856 222.173.154.50 222.173.154.50 山东省济宁市金乡县 先锋网吧(一轻技校)
857 222.173.154.51 222.173.154.57 山东省济宁市 电信
858 222.173.154.58 222.173.154.58 山东省济宁市金乡县 科创网吧
859 222.173.154.59 222.173.155.18 山东省济宁市 电信
860 222.173.155.19 222.173.155.19 山东省济宁市嘉祥县 新天地信息咨询服务部
861 222.173.155.20 222.173.155.29 山东省济宁市 电信
862 222.173.155.30 222.173.155.30 山东省济宁市嘉祥县 网友俱乐部
863 222.173.155.31 222.173.155.255 山东省济宁市 电信
864 222.173.156.0 222.173.156.5 山东省济宁市 (梁山县)电信
865 222.173.156.6 222.173.156.6 山东省济宁市梁山县 飞速网吧
866 222.173.156.7 222.173.156.9 山东省济宁市 (梁山县)电信
867 222.173.156.10 222.173.156.10 山东省济宁市梁山县 龙行天下网吧
868 222.173.156.11 222.173.156.29 山东省济宁市 (梁山县)电信
869 222.173.156.30 222.173.156.30 山东省济宁市梁山县 零点网吧
870 222.173.156.31 222.173.156.89 山东省济宁市 (梁山县)电信
871 222.173.156.90 222.173.156.90 山东省济宁市梁山县 芭娜娜网络会所
872 222.173.156.91 222.173.156.101 山东省济宁市 (梁山县)电信
873 222.173.156.102 222.173.156.102 山东省济宁市梁山县 赵固堆乡红伟网吧
874 222.173.156.103 222.173.156.255 山东省济宁市 (梁山县)电信
875 222.173.157.0 222.173.158.255 山东省济宁市 电信
876 222.173.159.0 222.173.159.61 山东省济宁市邹城市 电信
877 222.173.159.62 222.173.159.62 山东省济宁市邹城市 梁瑞网吧
878 222.173.159.63 222.173.159.117 山东省济宁市邹城市 电信
879 222.173.159.118 222.173.159.118 山东省济宁市邹城市 南屯煤矿博勤网吧
880 222.173.159.119 222.173.159.205 山东省济宁市邹城市 电信
881 222.173.159.206 222.173.159.206 山东省济宁市邹城市 LT网络会所(东滩路东首)
882 222.173.159.207 222.173.159.233 山东省济宁市邹城市 电信
883 222.173.159.234 222.173.159.234 山东省济宁市邹城市 麒麟网吧
884 222.173.159.235 222.173.159.255 山东省济宁市邹城市 电信
885 222.175.160.0 222.175.163.255 山东省济宁市 电信
886 222.175.164.0 222.175.167.237 山东省济宁市邹城市 电信
887 222.175.167.238 222.175.167.238 山东省济宁市邹城市 亿度空间(太平东路1097号)
888 222.175.167.239 222.175.168.255 山东省济宁市邹城市 电信
889 222.175.169.60 222.175.169.60 山东省济宁市 兖矿集团
890 222.175.169.85 222.175.169.85 山东省济宁市 广播电台
891 222.175.170.0 222.175.172.3 山东省济宁市 电信
892 222.175.172.4 222.175.172.4 山东省济宁市曲阜市 曲阜师范大学
893 222.175.172.5 222.175.186.113 山东省济宁市 电信
894 222.175.186.114 222.175.186.114 山东省济宁市曲阜市 行知中专
895 222.175.186.115 222.175.191.255 山东省济宁市 电信
896 222.194.80.0 222.194.95.255 山东省济宁市 电化教育馆
897 223.99.214.0 223.99.214.255 山东省济宁市 移动