ip地址查询

济宁市IP地址列表

济宁市网吧IP地址列表

在下面输入您要查询IP地址段范围的地理位置,点击查询

请输入地理位置:
最多只能列出前1000条IP信息,更详细的ip列表信息请用上边的查询按钮进入
序号 IP 起始地址 IP 结束地址 所在位置信息 电子地图
1 27.198.0.0 27.198.11.255 山东省济宁市 联通
2 27.198.12.0 27.198.12.255 山东省济宁市嘉祥县 联通
3 27.198.13.0 27.198.32.255 山东省济宁市 联通
4 27.198.33.0 27.198.33.255 山东省济宁市嘉祥县 联通
5 27.198.34.0 27.198.177.255 山东省济宁市 联通
6 27.198.178.0 27.198.178.255 山东省济宁市兖州市 联通
7 27.198.179.0 27.199.15.255 山东省济宁市 联通
8 27.199.16.0 27.199.16.255 山东省济宁市嘉祥县 联通
9 27.199.17.0 27.199.80.255 山东省济宁市 联通
10 27.199.81.0 27.199.81.255 山东省济宁市邹城市 联通
11 27.199.82.0 27.199.97.255 山东省济宁市 联通
12 27.199.98.0 27.199.98.255 山东省济宁市嘉祥县 联通
13 27.199.99.0 27.199.121.255 山东省济宁市 联通
14 27.199.122.0 27.199.122.255 山东省济宁市嘉祥县 联通
15 27.199.123.0 27.199.209.255 山东省济宁市 联通
16 27.199.210.0 27.199.210.255 山东省济宁市鱼台县 联通
17 27.199.211.0 27.199.255.255 山东省济宁市 联通
18 36.192.212.0 36.192.212.255 山东省济宁市 中移铁通
19 39.68.0.0 39.68.127.255 山东省济宁市 联通
20 39.83.64.0 39.83.127.255 山东省济宁市 联通
21 39.85.128.0 39.85.191.255 山东省济宁市 联通
22 58.58.48.0 58.58.56.255 山东省济宁市 电信
23 60.211.128.0 60.211.133.143 山东省济宁市 联通
24 60.211.133.144 60.211.133.144 山东省济宁市邹城市 兖矿集团
25 60.211.133.145 60.211.135.62 山东省济宁市 联通
26 60.211.135.63 60.211.135.63 山东省济宁市邹城市 天福家园
27 60.211.135.64 60.211.135.255 山东省济宁市 联通
28 60.211.136.0 60.211.136.255 山东省济宁市邹城市 联通
29 60.211.137.0 60.211.140.255 山东省济宁市 联通
30 60.211.141.0 60.211.141.255 山东省济宁市邹城市 联通
31 60.211.142.0 60.211.142.48 山东省济宁市 联通
32 60.211.142.49 60.211.142.49 山东省济宁市 新雨网吧
33 60.211.142.50 60.211.142.255 山东省济宁市 联通
34 60.211.143.0 60.211.143.255 山东省济宁市邹城市 联通
35 60.211.144.0 60.211.154.95 山东省济宁市 联通
36 60.211.154.96 60.211.154.96 山东省济宁市 赵庙非凡科技
37 60.211.154.97 60.211.157.255 山东省济宁市 联通
38 60.211.158.0 60.211.158.255 山东省济宁市汶上县 联通
39 60.211.159.0 60.211.159.255 山东省济宁市 (微山县)联通
40 60.211.160.0 60.211.163.56 山东省济宁市 联通
41 60.211.163.57 60.211.163.57 山东省济宁市邹城市 东滩煤矿
42 60.211.163.58 60.211.166.238 山东省济宁市 联通
43 60.211.166.239 60.211.166.239 山东省济宁市邹城市 太子网吧
44 60.211.166.240 60.211.176.49 山东省济宁市 联通
45 60.211.176.50 60.211.176.50 山东省济宁市 中区中鲁时空(土门子南街11号)
46 60.211.176.51 60.211.176.96 山东省济宁市 联通
47 60.211.176.97 60.211.176.102 山东省济宁市 山东沃尔华集团(济宁)
48 60.211.176.103 60.211.177.229 山东省济宁市 联通
49 60.211.177.230 60.211.177.230 山东省济宁市市中区 金长城网吧(供销路刘庄小区东门)
50 60.211.177.231 60.211.178.73 山东省济宁市 联通
51 60.211.178.74 60.211.178.74 山东省济宁市 创新网吧(洸河路123号兴唐大厦监控室)
52 60.211.178.75 60.211.178.141 山东省济宁市 联通
53 60.211.178.142 60.211.178.142 山东省济宁市市中区 供销路三好网苑
54 60.211.178.143 60.211.184.97 山东省济宁市 联通
55 60.211.184.98 60.211.184.98 山东省济宁市兖州市 红太阳网吧(新驿镇)
56 60.211.184.99 60.211.184.255 山东省济宁市 联通
57 60.211.185.0 60.211.185.255 山东省济宁市 联通IDC机房
58 60.211.186.0 60.211.186.255 山东省济宁市 联通
59 60.211.187.0 60.211.187.255 山东省济宁市邹城市 联通
60 60.211.188.0 60.211.189.255 山东省济宁市 联通
61 60.211.190.0 60.211.190.9 山东省济宁市金乡县 联通
62 60.211.190.10 60.211.190.10 山东省济宁市金乡县 快乐网吧
63 60.211.190.11 60.211.190.13 山东省济宁市金乡县 联通
64 60.211.190.14 60.211.190.14 山东省济宁市金乡县 济宁海洋网吧(文化路中段路西)
65 60.211.190.15 60.211.190.93 山东省济宁市金乡县 联通
66 60.211.190.94 60.211.190.94 山东省济宁市金乡县 吉术金太阳网吧
67 60.211.190.95 60.211.190.255 山东省济宁市金乡县 联通
68 60.211.191.0 60.211.192.255 山东省济宁市 联通
69 60.211.193.0 60.211.193.45 山东省济宁市 联通IDC机房
70 60.211.193.46 60.211.193.46 山东省济宁市 梁山县赵固堆乡金海岸网吧
71 60.211.193.47 60.211.194.255 山东省济宁市 联通IDC机房
72 60.211.195.0 60.211.207.255 山东省济宁市 联通
73 60.211.208.0 60.211.208.255 山东省济宁市 网宿科技联通CDN节点
74 60.211.209.0 60.211.225.255 山东省济宁市 联通
75 60.211.226.0 60.211.226.255 山东省济宁市 帝联信息科技联通CDN节点
76 60.211.227.0 60.211.227.255 山东省济宁市 联通
77 60.211.228.0 60.211.228.255 山东省济宁市曲阜县 联通
78 60.211.229.0 60.211.233.255 山东省济宁市 联通
79 60.211.234.0 60.211.234.255 山东省济宁市邹城市 联通
80 60.211.235.0 60.211.236.109 山东省济宁市 联通
81 60.211.236.110 60.211.236.110 山东省济宁市 伟松网上沙龙网吧(中区伟松)
82 60.211.236.111 60.211.238.41 山东省济宁市 联通
83 60.211.238.42 60.211.238.42 山东省济宁市市中区 万佳连锁志宇网吧
84 60.211.238.43 60.211.239.25 山东省济宁市 联通
85 60.211.239.26 60.211.239.26 山东省济宁市任城区 天罗网吧(先营街道)
86 60.211.239.27 60.211.241.105 山东省济宁市 联通
87 60.211.241.106 60.211.241.106 山东省济宁市市中区 万佳连锁金达网吧
88 60.211.241.107 60.211.249.77 山东省济宁市 联通
89 60.211.249.78 60.211.249.78 山东省济宁市 好来屋VIP网络会所
90 60.211.249.79 60.211.250.145 山东省济宁市 联通
91 60.211.250.146 60.211.250.146 山东省济宁市邹城市 6+1网络休闲会所(平阳路888号)
92 60.211.250.147 60.211.251.15 山东省济宁市 联通
93 60.211.251.16 60.211.251.19 山东省济宁市 山屹金税电子工程有限公司
94 60.211.251.20 60.211.254.217 山东省济宁市 联通
95 60.211.254.218 60.211.254.218 山东省济宁市 唐口煤矿金科网吧
96 60.211.254.219 60.211.254.241 山东省济宁市 联通
97 60.211.254.242 60.211.254.242 山东省济宁市 渤海财产保险股份有限公司济宁中心支公司
98 60.211.254.243 60.211.255.255 山东省济宁市 联通
99 61.133.2.0 61.133.2.255 山东省济宁市 联通
100 61.133.27.0 61.133.30.255 山东省济宁市 联通
101 61.133.103.0 61.133.103.255 山东省济宁市 联通
102 61.156.28.0 61.156.30.255 山东省济宁市 联通
103 61.156.45.0 61.156.45.53 山东省济宁市 (衮州)
104 61.156.45.55 61.156.45.255 山东省济宁市 (衮州)
105 61.156.46.0 61.156.46.255 山东省济宁市 联通
106 61.156.122.0 61.156.132.255 山东省济宁市 联通
107 61.156.255.0 61.156.255.255 山东省济宁市 联通
108 61.162.12.0 61.162.31.255 山东省济宁市 联通
109 61.162.64.0 61.162.79.255 山东省济宁市 联通
110 61.179.32.0 61.179.32.255 山东省济宁市 联通
111 61.179.56.0 61.179.59.255 山东省济宁市 联通
112 61.179.124.0 61.179.124.1 山东省济宁市 /东营市联通
113 61.179.124.2 61.179.124.2 山东省济宁市曲阜市 师范大学
114 61.179.124.3 61.179.124.31 山东省济宁市 /东营市联通
115 61.179.124.32 61.179.124.63 山东省济宁市曲阜市 远东职业技术学院
116 61.179.124.64 61.179.124.92 山东省济宁市 /东营市联通
117 61.179.124.93 61.179.124.93 山东省济宁市 图书馆
118 61.179.124.94 61.179.124.255 山东省济宁市 /东营市联通
119 61.179.125.0 61.179.125.225 山东省济宁市 联通光纤
120 61.179.125.226 61.179.125.226 山东省济宁市 独来独往网吧
121 61.179.125.227 61.179.125.227 山东省济宁市 联通光纤
122 61.179.125.228 61.179.125.228 山东省济宁市 医学院
123 61.179.125.229 61.179.125.229 山东省济宁市 联通光纤
124 61.179.125.230 61.179.125.230 山东省济宁市 梁山太阳雨网吧
125 61.179.125.231 61.179.125.255 山东省济宁市 联通光纤
126 61.179.198.0 61.179.198.255 山东省济宁市邹城市 联通
127 61.179.199.0 61.179.199.255 山东省济宁市 联通
128 61.179.226.0 61.179.227.255 山东省济宁市 联通
129 61.179.250.0 61.179.251.255 山东省济宁市 联通
130 61.232.48.0 61.232.48.255 山东省济宁市 中移铁通
131 61.233.154.33 61.233.154.33 山东省济宁市嘉祥县 情人香水网吧
132 61.233.155.25 61.233.155.30 山东省济宁市 兖矿集团兴隆庄煤矿
133 61.240.123.0 61.240.123.255 山东省济宁市 联通
134 110.194.34.0 110.194.35.255 山东省济宁市 中移铁通
135 110.194.36.0 110.194.37.255 山东省济宁市邹城市 中移铁通
136 111.14.129.0 111.14.129.255 山东省济宁市 移动
137 111.17.162.0 111.17.165.255 山东省济宁市 移动
138 111.17.176.0 111.17.179.255 山东省济宁市 移动
139 111.17.196.0 111.17.197.255 山东省济宁市 移动
140 111.17.202.0 111.17.202.255 山东省济宁市 移动
141 111.17.224.0 111.17.224.255 山东省济宁市 移动
142 111.17.229.0 111.17.229.255 山东省济宁市 移动
143 111.36.0.0 111.36.31.255 山东省济宁市 移动
144 112.235.0.0 112.235.5.255 山东省济宁市 联通
145 112.235.6.0 112.235.6.255 山东省济宁市鱼台县 联通
146 112.235.7.0 112.235.17.255 山东省济宁市 联通
147 112.235.18.0 112.235.18.255 山东省济宁市金乡县 联通
148 112.235.19.0 112.235.27.255 山东省济宁市 联通
149 112.235.28.0 112.235.28.255 山东省济宁市梁山县 联通
150 112.235.29.0 112.235.121.255 山东省济宁市 联通
151 112.235.122.0 112.235.122.255 山东省济宁市邹城市 联通
152 112.235.123.0 112.235.160.255 山东省济宁市 联通
153 112.235.161.0 112.235.161.255 山东省济宁市金乡县 联通
154 112.235.162.0 112.235.168.255 山东省济宁市 联通
155 112.235.169.0 112.235.169.255 山东省济宁市曲阜县 联通
156 112.235.170.0 112.235.178.255 山东省济宁市 联通
157 112.235.179.0 112.235.179.255 山东省济宁市微山县 联通
158 112.235.180.0 112.236.108.255 山东省济宁市 联通
159 112.236.109.0 112.236.109.255 山东省济宁市梁山县 联通
160 112.236.110.0 112.236.164.255 山东省济宁市 联通
161 112.236.165.0 112.236.165.255 山东省济宁市金乡县 电信
162 112.236.166.0 112.236.178.255 山东省济宁市 联通
163 112.236.179.0 112.236.179.255 山东省济宁市微山县 联通
164 112.236.180.0 112.236.187.255 山东省济宁市 联通
165 112.236.188.0 112.236.188.255 山东省济宁市邹城市 联通
166 112.236.189.0 112.236.255.255 山东省济宁市 联通
167 113.120.128.0 113.120.128.255 山东省济宁市微山县 电信
168 113.120.129.0 113.120.131.255 山东省济宁市 电信
169 113.120.132.0 113.120.132.255 山东省济宁市微山县 电信
170 113.120.133.0 113.120.133.255 山东省济宁市 电信
171 113.120.134.0 113.120.134.255 山东省济宁市微山县 电信
172 113.120.135.0 113.120.135.255 山东省济宁市 电信
173 113.120.136.0 113.120.143.255 山东省济宁市金乡县 电信
174 113.120.144.0 113.120.181.255 山东省济宁市 电信
175 113.120.182.0 113.120.182.255 山东省济宁市梁山县 电信
176 113.120.183.0 113.120.183.255 山东省济宁市 电信
177 113.120.184.0 113.120.184.255 山东省济宁市梁山县 电信
178 113.120.185.0 113.120.188.255 山东省济宁市 电信
179 115.103.128.0 115.103.143.255 山东省济宁市 中移铁通
180 116.219.61.0 116.219.61.255 山东省济宁市 中移铁通
181 120.192.0.0 120.192.29.15 山东省济宁市 移动
182 120.192.29.19 120.192.31.255 山东省济宁市 移动
183 120.192.60.0 120.192.63.255 山东省济宁市 移动
184 120.192.72.0 120.192.72.255 山东省济宁市 移动
185 120.192.74.0 120.192.86.255 山东省济宁市 移动
186 120.192.87.0 120.192.87.255 山东省济宁市 网宿科技移动CDN节点
187 121.250.0.0 121.250.15.255 山东省济宁市曲阜市 师范大学
188 122.4.128.0 122.4.155.255 山东省济宁市 电信
189 122.4.156.0 122.4.156.255 山东省济宁市金乡县 电信
190 122.4.157.0 122.4.163.255 山东省济宁市 电信
191 122.4.164.0 122.4.167.255 山东省济宁市金乡县 电信
192 122.4.168.0 122.4.182.217 山东省济宁市 电信
193 122.4.182.218 122.4.182.218 山东省济宁市 阿智网络旗舰店
194 122.4.182.219 122.4.183.255 山东省济宁市 电信
195 122.4.184.0 122.4.184.255 山东省济宁市兖州市 电信
196 122.4.185.0 122.4.191.255 山东省济宁市 电信
197 122.81.192.0 122.81.203.255 山东省济宁市 中移铁通
198 122.81.204.0 122.81.204.255 山东省济宁市曲阜县 中移铁通
199 123.93.64.0 123.93.73.255 山东省济宁市 中移铁通
200 123.93.74.0 123.93.74.255 山东省济宁市嘉祥县 中移铁通
201 123.93.75.0 123.93.75.255 山东省济宁市 中移铁通
202 123.93.76.0 123.93.76.255 山东省济宁市嘉祥县 中移铁通
203 123.93.77.0 123.93.86.255 山东省济宁市 中移铁通
204 123.93.87.0 123.93.87.255 山东省济宁市梁山县 中移铁通
205 123.93.88.0 123.93.112.255 山东省济宁市 中移铁通
206 123.93.113.0 123.93.113.255 山东省济宁市兖州市 中移铁通
207 123.93.114.0 123.93.115.255 山东省济宁市 中移铁通
208 123.93.116.0 123.93.116.255 山东省济宁市兖州市 中移铁通
209 123.93.117.0 123.93.119.255 山东省济宁市 中移铁通
210 123.93.120.0 123.93.120.255 山东省济宁市兖州市 中移铁通
211 123.93.121.0 123.93.127.255 山东省济宁市 中移铁通
212 123.132.0.0 123.132.21.255 山东省济宁市 联通
213 123.132.22.0 123.132.22.255 山东省济宁市微山县 联通
214 123.132.23.0 123.132.127.255 山东省济宁市 联通
215 123.168.0.0 123.168.31.255 山东省济宁市 电信
216 123.168.130.0 123.168.132.255 山东省济宁市 电信
217 123.168.133.0 123.168.133.255 山东省济宁市汶上县 电信
218 123.168.134.0 123.168.138.255 山东省济宁市 电信
219 123.168.139.0 123.168.139.255 山东省济宁市兖州市 电信
220 123.168.140.0 123.168.143.255 山东省济宁市 电信
221 123.168.144.0 123.168.144.255 山东省济宁市汶上县 电信
222 123.168.145.0 123.168.146.255 山东省济宁市 电信
223 123.168.147.0 123.168.148.255 山东省济宁市汶上县 电信
224 123.168.149.0 123.168.149.255 山东省济宁市 电信
225 123.168.150.0 123.168.150.255 山东省济宁市汶上县 电信
226 123.168.151.0 123.168.179.255 山东省济宁市 电信
227 123.168.180.0 123.168.180.255 山东省济宁市泗水县 电信
228 123.168.181.0 123.168.191.255 山东省济宁市 电信
229 123.170.90.0 123.170.90.255 山东省济宁市 电信
230 123.232.125.0 123.232.125.9 山东省济宁市 联通
231 123.232.125.10 123.232.125.10 山东省济宁市 兖矿集团兴隆矿
232 123.232.125.11 123.232.125.210 山东省济宁市 联通
233 123.232.125.211 123.232.125.217 山东省济宁市 山东建筑大学
234 123.232.125.218 123.232.125.255 山东省济宁市 联通
235 124.132.0.0 124.132.2.255 山东省济宁市 联通
236 124.132.3.0 124.132.10.255 山东省济宁市兖州市 联通
237 124.132.11.0 124.132.11.255 山东省济宁市 联通
238 124.132.12.0 124.132.12.255 山东省济宁市兖州市 联通
239 124.132.13.0 124.132.15.255 山东省济宁市 联通
240 124.132.16.0 124.132.16.255 山东省济宁市兖州市 联通
241 124.132.17.0 124.132.75.255 山东省济宁市 联通
242 124.132.76.0 124.132.76.255 山东省济宁市兖州市 联通
243 124.132.77.0 124.132.90.255 山东省济宁市 联通
244 124.132.91.0 124.132.91.255 山东省济宁市兖州市 联通
245 124.132.92.0 124.132.94.255 山东省济宁市 联通
246 124.132.95.0 124.132.95.255 山东省济宁市曲阜市 联通
247 180.201.88.0 180.201.95.255 山东省济宁市 济宁医学院
248 182.32.207.0 182.32.223.255 山东省济宁市 电信
249 182.32.225.0 182.32.225.255 山东省济宁市 电信
250 182.32.226.0 182.32.226.255 山东省济宁市邹城市 电信
251 182.32.227.0 182.33.0.255 山东省济宁市 电信
252 182.33.1.0 182.33.1.255 山东省济宁市鱼台县 电信
253 182.33.2.0 182.33.8.255 山东省济宁市 电信
254 182.33.9.0 182.33.10.255 山东省济宁市微山县 电信
255 182.33.11.0 182.33.15.255 山东省济宁市 电信
256 182.33.16.0 182.33.16.255 山东省济宁市曲阜县 电信
257 182.33.17.0 182.33.105.255 山东省济宁市 电信
258 182.33.106.0 182.33.106.255 山东省济宁市邹城市 电信
259 182.33.107.0 182.33.127.255 山东省济宁市 电信
260 182.41.0.0 182.41.1.255 山东省济宁市 电信
261 182.41.2.0 182.41.2.255 山东省济宁市邹城市 电信
262 182.41.3.0 182.41.6.255 山东省济宁市 电信
263 182.41.7.0 182.41.7.255 山东省济宁市鱼台县 电信
264 182.41.8.0 182.41.36.255 山东省济宁市 电信
265 182.41.37.0 182.41.38.255 山东省济宁市微山县 电信
266 182.41.39.0 182.41.58.255 山东省济宁市 电信
267 182.41.59.0 182.41.59.255 山东省济宁市汶上县 电信
268 182.41.60.0 182.41.69.255 山东省济宁市 电信
269 182.41.70.0 182.41.70.255 山东省济宁市微山县 电信
270 182.41.71.0 182.41.132.255 山东省济宁市 电信
271 182.42.196.0 182.42.196.255 山东省济宁市 联通
272 182.46.196.0 182.46.196.255 山东省济宁市 电信
273 202.102.145.0 202.102.145.255 山东省济宁市兖州市 联通
274 202.102.156.0 202.102.156.255 山东省济宁市 联通
275 202.102.187.0 202.102.187.223 山东省济宁市 联通
276 202.102.187.224 202.102.187.255 山东省济宁市 济宁医学院
277 202.110.213.0 202.110.213.255 山东省济宁市 联通
278 202.194.176.0 202.194.191.255 山东省济宁市曲阜市 师范大学
279 210.44.16.0 210.44.31.255 山东省济宁市 济宁医学院
280 211.97.234.0 211.97.234.184 山东省济宁市兖州市 联通
281 211.97.234.185 211.97.234.185 山东省济宁市兖州市 大众网吧
282 211.97.234.186 211.97.235.57 山东省济宁市兖州市 联通
283 211.97.235.58 211.97.235.58 山东省济宁市兖州市 自由网吧
284 211.97.235.59 211.97.235.61 山东省济宁市兖州市 联通
285 211.97.235.62 211.97.235.62 山东省济宁市兖州市 零点网吧
286 211.97.235.63 211.97.235.96 山东省济宁市兖州市 联通
287 211.97.235.97 211.97.235.97 山东省济宁市兖州市 某某网吧
288 211.97.235.98 211.97.235.255 山东省济宁市兖州市 联通
289 211.97.238.0 211.97.238.101 山东省济宁市 联通
290 211.97.238.102 211.97.238.102 山东省济宁市 新视野网吧
291 211.97.238.103 211.97.238.255 山东省济宁市 联通
292 211.97.244.0 211.97.244.41 山东省济宁市 联通
293 211.97.244.42 211.97.244.42 山东省济宁市 博士威网吧
294 211.97.244.43 211.97.244.157 山东省济宁市 联通
295 211.97.244.158 211.97.244.158 山东省济宁市 梁山E网情深网吧
296 211.97.244.159 211.97.244.171 山东省济宁市 联通
297 211.97.244.172 211.97.244.172 山东省济宁市微山县 交友网吧
298 211.97.244.173 211.97.244.255 山东省济宁市 联通
299 211.146.101.0 211.146.101.255 山东省济宁市曲阜市 广电网
300 218.56.140.0 218.56.143.255 山东省济宁市 联通
301 218.57.0.0 218.57.5.255 山东省济宁市 联通
302 218.57.7.0 218.57.7.255 山东省济宁市 联通
303 218.57.14.0 218.57.15.255 山东省济宁市 联通
304 218.57.204.0 218.57.204.55 山东省济宁市 联通
305 218.57.204.56 218.57.204.63 山东省济宁市 鲁抗医药集团有限公司
306 218.57.204.64 218.57.204.177 山东省济宁市 联通
307 218.57.204.178 218.57.204.178 山东省济宁市 师专附中
308 218.57.204.179 218.57.204.255 山东省济宁市 联通
309 218.57.205.0 218.57.205.43 山东省济宁市曲阜市 联通
310 218.57.205.44 218.57.205.44 山东省济宁市邹城市 兖矿集团
311 218.57.205.45 218.57.205.255 山东省济宁市曲阜市 联通
312 218.58.173.0 218.58.174.202 山东省济宁市 联通
313 218.58.174.203 218.58.174.203 山东省济宁市梁山县 浪潮网吧
314 218.58.174.204 218.58.175.185 山东省济宁市 联通
315 218.58.175.186 218.58.175.186 山东省济宁市邹城市 经典网盟(龙山南路789号)
316 218.58.175.187 218.58.176.234 山东省济宁市 联通
317 218.58.176.235 218.58.176.235 山东省济宁市邹城市 新飞网吧
318 218.58.176.236 218.58.177.35 山东省济宁市 联通
319 218.58.177.36 218.58.177.36 山东省济宁市梁山县 寥寥网吧
320 218.58.177.37 218.58.182.255 山东省济宁市 联通
321 218.58.183.0 218.58.183.255 山东省济宁市兖州市 联通
322 218.59.0.0 218.59.7.255 山东省济宁市 联通
323 218.59.144.0 218.59.144.255 山东省济宁市 网宿科技联通CDN节点
324 218.59.145.0 218.59.145.163 山东省济宁市 联通
325 218.59.145.164 218.59.145.164 山东省济宁市 科普网吧
326 218.59.145.165 218.59.145.211 山东省济宁市 联通
327 218.59.145.212 218.59.145.212 山东省济宁市 古树网吧
328 218.59.145.213 218.59.146.10 山东省济宁市 联通
329 218.59.146.11 218.59.146.11 山东省济宁市兖州市 健康网吧
330 218.59.146.12 218.59.146.162 山东省济宁市 联通
331 218.59.146.163 218.59.146.164 山东省济宁市曲阜市 远东职业技术学院
332 218.59.146.165 218.59.146.165 山东省济宁市曲阜市 远东工商外语大学网络中心
333 218.59.146.166 218.59.146.166 山东省济宁市曲阜市 远东大学
334 218.59.146.167 218.59.147.65 山东省济宁市 联通
335 218.59.147.66 218.59.147.66 山东省济宁市市中区 益民东区维佳布艺北太白求知网吧
336 218.59.147.67 218.59.147.81 山东省济宁市 联通
337 218.59.147.82 218.59.147.82 山东省济宁市 健康路文雨网吧
338 218.59.147.83 218.59.149.138 山东省济宁市 联通
339 218.59.149.139 218.59.149.139 山东省济宁市梁山县 爱就一生网络
340 218.59.149.140 218.59.149.152 山东省济宁市 联通
341 218.59.149.153 218.59.149.153 山东省济宁市梁山县 水利局内部网
342 218.59.149.154 218.59.149.255 山东省济宁市 联通
343 218.59.150.0 218.59.150.255 山东省济宁市曲阜县 联通
344 218.59.151.0 218.59.153.104 山东省济宁市 联通
345 218.59.153.105 218.59.153.105 山东省济宁市 梁山坤洋网吧
346 218.59.153.106 218.59.154.210 山东省济宁市 联通
347 218.59.154.211 218.59.154.211 山东省济宁市 金乡世纪嘉华(七喜电脑)科技公司
348 218.59.154.212 218.59.156.216 山东省济宁市 联通
349 218.59.156.217 218.59.156.217 山东省济宁市梁山县 薛峰网吧
350 218.59.156.218 218.59.156.218 山东省济宁市 梁山王中王网吧
351 218.59.156.219 218.59.158.85 山东省济宁市 联通
352 218.59.158.86 218.59.158.86 山东省济宁市 交通局质检站
353 218.59.158.87 218.59.159.0 山东省济宁市 联通
354 218.59.159.1 218.59.159.7 山东省济宁市 育才中学
355 218.59.159.8 218.59.159.227 山东省济宁市 联通
356 218.59.159.228 218.59.159.228 山东省济宁市兖州市 科源信息公司
357 218.59.159.229 218.59.159.255 山东省济宁市 联通
358 218.201.138.0 218.201.138.255 山东省济宁市 移动
359 219.146.96.0 219.146.101.85 山东省济宁市 电信
360 219.146.101.86 219.146.101.86 山东省济宁市市中区 益民东区维佳布艺北太白求知网吧
361 219.146.101.87 219.146.101.149 山东省济宁市 电信
362 219.146.101.150 219.146.101.150 山东省济宁市市中区 金长城网吧(供销路刘庄小区东)
363 219.146.101.151 219.146.101.165 山东省济宁市 电信
364 219.146.101.166 219.146.101.166 山东省济宁市 酒水一条街金元网吧
365 219.146.101.167 219.146.101.199 山东省济宁市 电信
366 219.146.101.200 219.146.101.203 山东省济宁市 城市管理综合行政执法局
367 219.146.101.204 219.146.101.241 山东省济宁市 电信
368 219.146.101.242 219.146.101.242 山东省济宁市邹城市 极速网吧
369 219.146.101.243 219.146.101.247 山东省济宁市 电信
370 219.146.101.248 219.146.101.255 山东省济宁市 东屹网吧
371 219.146.102.0 219.146.102.57 山东省济宁市 电信
372 219.146.102.58 219.146.102.58 山东省济宁市金乡县 神舟网吧
373 219.146.102.59 219.146.102.77 山东省济宁市 电信
374 219.146.102.78 219.146.102.78 山东省济宁市邹城市 心雨网吧
375 219.146.102.79 219.146.102.93 山东省济宁市 电信
376 219.146.102.94 219.146.102.94 山东省济宁市邹城市 信诺科技
377 219.146.102.95 219.146.102.137 山东省济宁市 电信
378 219.146.102.138 219.146.102.138 山东省济宁市 世纪网吧
379 219.146.102.139 219.146.102.149 山东省济宁市 电信
380 219.146.102.150 219.146.102.150 山东省济宁市金乡县 星光网吧
381 219.146.102.151 219.146.103.113 山东省济宁市 电信
382 219.146.103.114 219.146.103.114 山东省济宁市 星运网吧
383 219.146.103.115 219.146.103.125 山东省济宁市 电信
384 219.146.103.126 219.146.103.126 山东省济宁市 联众网吧
385 219.146.103.127 219.146.103.133 山东省济宁市 电信
386 219.146.103.134 219.146.103.134 山东省济宁市 创业网吧(税务街新兴小区1号楼门面房路南)
387 219.146.103.135 219.146.103.149 山东省济宁市 电信
388 219.146.103.150 219.146.103.150 山东省济宁市金乡县 星光网吧
389 219.146.103.151 219.146.103.193 山东省济宁市 电信
390 219.146.103.194 219.146.103.194 山东省济宁市 铁塔寺网吧
391 219.146.103.195 219.146.104.37 山东省济宁市 电信
392 219.146.104.38 219.146.104.38 山东省济宁市 好来屋VIP网络会所
393 219.146.104.39 219.146.104.41 山东省济宁市 电信
394 219.146.104.42 219.146.104.42 山东省济宁市市中区 供销路三好网苑
395 219.146.104.43 219.146.105.37 山东省济宁市 电信
396 219.146.105.38 219.146.105.38 山东省济宁市邹城市 金手指网吧
397 219.146.105.39 219.146.105.85 山东省济宁市 电信
398 219.146.105.86 219.146.105.86 山东省济宁市 鑫瑞网吧
399 219.146.105.87 219.146.105.145 山东省济宁市 电信
400 219.146.105.146 219.146.105.146 山东省济宁市邹城市 易网网吧
401 219.146.105.147 219.146.105.197 山东省济宁市 电信
402 219.146.105.198 219.146.105.198 山东省济宁市邹城市 蓝色网吧
403 219.146.105.199 219.146.105.241 山东省济宁市 电信
404 219.146.105.242 219.146.105.242 山东省济宁市邹城市 蓝贝壳网吧
405 219.146.105.243 219.146.106.15 山东省济宁市 电信
406 219.146.106.16 219.146.106.16 山东省济宁市 山东富而美生物科技有限公司
407 219.146.106.17 219.146.108.125 山东省济宁市 电信
408 219.146.108.126 219.146.108.126 山东省济宁市 交通工程质量监督站
409 219.146.108.127 219.146.110.255 山东省济宁市 电信
410 219.218.82.0 219.218.89.7 山东省济宁市 教育网
411 219.218.89.8 219.218.89.8 山东省济宁市 嘉祥县教育网
412 219.218.89.9 219.218.90.0 山东省济宁市 教育网
413 219.218.90.1 219.218.90.7 山东省济宁市 嘉祥县第一中学
414 219.218.90.8 219.218.93.255 山东省济宁市 教育网
415 219.218.160.0 219.218.175.255 山东省济宁市 济宁学院
416 219.231.192.0 219.231.207.255 山东省济宁市 电化教育馆(济宁市教育网)
417 221.2.0.0 221.2.1.255 山东省济宁市 联通
418 221.2.2.0 221.2.2.233 山东省济宁市兖州市 联通
419 221.2.2.234 221.2.2.234 山东省济宁市兖州市 智宇网吧
420 221.2.2.235 221.2.3.255 山东省济宁市兖州市 联通
421 221.2.4.0 221.2.6.255 山东省济宁市 联通
422 221.2.7.0 221.2.9.255 山东省济宁市曲阜市 联通
423 221.2.10.0 221.2.19.255 山东省济宁市 联通
424 221.2.20.0 221.2.20.255 山东省济宁市金乡县 联通
425 221.2.21.0 221.2.24.255 山东省济宁市 联通
426 221.2.25.0 221.2.25.255 山东省济宁市曲阜市 联通
427 221.2.26.0 221.2.30.137 山东省济宁市 联通
428 221.2.30.138 221.2.30.138 山东省济宁市邹城市 多多发网吧
429 221.2.30.139 221.2.31.133 山东省济宁市 联通
430 221.2.31.134 221.2.31.134 山东省济宁市邹城市 麦田网吧
431 221.2.31.135 221.2.35.161 山东省济宁市 联通
432 221.2.35.162 221.2.35.162 山东省济宁市 鑫鑫网城
433 221.2.35.163 221.2.35.185 山东省济宁市 联通
434 221.2.35.186 221.2.35.186 山东省济宁市 金明网吧(中区运河路商业街一号楼)
435 221.2.35.187 221.2.35.225 山东省济宁市 联通
436 221.2.35.226 221.2.35.226 山东省济宁市市中区 奔腾网吧(东五里营东发小区)
437 221.2.35.227 221.2.37.17 山东省济宁市 联通
438 221.2.37.18 221.2.37.18 山东省济宁市 任城区唐口慧明网吧
439 221.2.37.19 221.2.37.37 山东省济宁市 联通
440 221.2.37.38 221.2.37.38 山东省济宁市 兖矿集团杨村煤矿唯一网吧
441 221.2.37.39 221.2.37.73 山东省济宁市 联通
442 221.2.37.74 221.2.37.74 山东省济宁市 燃情网吧(经纬大厦斜对过)
443 221.2.37.75 221.2.37.129 山东省济宁市 联通
444 221.2.37.130 221.2.37.130 山东省济宁市 网信科技有限公司
445 221.2.37.131 221.2.37.193 山东省济宁市 联通
446 221.2.37.194 221.2.37.194 山东省济宁市 万佳网络文化园建宁网吧连锁店
447 221.2.37.195 221.2.41.31 山东省济宁市 联通
448 221.2.41.32 221.2.41.32 山东省济宁市 学友网吧
449 221.2.41.33 221.2.41.255 山东省济宁市 联通
450 221.2.42.0 221.2.42.1 山东省济宁市兖州市 联通
451 221.2.42.2 221.2.42.2 山东省济宁市兖州市 酷鱼网吧
452 221.2.42.3 221.2.42.3 山东省济宁市兖州市 飞宇网吧
453 221.2.42.4 221.2.42.17 山东省济宁市兖州市 联通
454 221.2.42.18 221.2.42.18 山东省济宁市兖州市 心雨网吧
455 221.2.42.19 221.2.42.19 山东省济宁市兖州市 兴隆网吧(中山西路125号)
456 221.2.42.20 221.2.42.21 山东省济宁市兖州市 强者网吧
457 221.2.42.22 221.2.42.23 山东省济宁市兖州市 联通
458 221.2.42.24 221.2.42.24 山东省济宁市兖州市 VERY GOOD网吧
459 221.2.42.25 221.2.42.25 山东省济宁市兖州市 天堂鸟网吧
460 221.2.42.26 221.2.42.33 山东省济宁市兖州市 联通
461 221.2.42.34 221.2.42.34 山东省济宁市兖州市 朝阳网吧
462 221.2.42.35 221.2.42.35 山东省济宁市兖州市 中山西路兴旺网吧
463 221.2.42.36 221.2.42.36 山东省济宁市兖州市 联通
464 221.2.42.37 221.2.42.37 山东省济宁市兖州市 蓝天网吧
465 221.2.42.38 221.2.42.38 山东省济宁市兖州市 联通
466 221.2.42.39 221.2.42.39 山东省济宁市兖州市 天宇网吧
467 221.2.42.40 221.2.42.43 山东省济宁市兖州市 联通
468 221.2.42.44 221.2.42.44 山东省济宁市兖州市 联通东方网吧
469 221.2.42.45 221.2.42.52 山东省济宁市兖州市 联通
470 221.2.42.53 221.2.42.53 山东省济宁市兖州市 兴隆矿梦幻网吧
471 221.2.42.54 221.2.42.113 山东省济宁市兖州市 联通
472 221.2.42.114 221.2.42.114 山东省济宁市兖州市 聪颖网吧(中山西路东首)
473 221.2.42.115 221.2.42.115 山东省济宁市兖州市 好朋友网吧
474 221.2.42.116 221.2.42.116 山东省济宁市兖州市 联通
475 221.2.42.117 221.2.42.117 山东省济宁市兖州市 流星雨网吧
476 221.2.42.118 221.2.42.132 山东省济宁市兖州市 联通
477 221.2.42.133 221.2.42.135 山东省济宁市兖州市 兴隆庄煤矿新蜂电脑
478 221.2.42.136 221.2.42.138 山东省济宁市兖州市 联通
479 221.2.42.139 221.2.42.139 山东省济宁市兖州市 天马网吧
480 221.2.42.140 221.2.42.154 山东省济宁市兖州市 联通
481 221.2.42.155 221.2.42.156 山东省济宁市兖州市 兴隆庄煤矿新蜂电脑
482 221.2.42.157 221.2.42.171 山东省济宁市兖州市 联通
483 221.2.42.172 221.2.42.172 山东省济宁市兖州市 金缘网吧
484 221.2.42.173 221.2.42.193 山东省济宁市兖州市 联通
485 221.2.42.194 221.2.42.194 山东省济宁市兖州市 枫叶网吧
486 221.2.42.195 221.2.42.195 山东省济宁市兖州市 E网情深网吧(皇城宾馆西)
487 221.2.42.196 221.2.43.2 山东省济宁市兖州市 联通
488 221.2.43.3 221.2.43.3 山东省济宁市兖州市 飞宇网吧
489 221.2.43.4 221.2.43.10 山东省济宁市兖州市 联通
490 221.2.43.11 221.2.43.11 山东省济宁市兖州市 新苑网吧
491 221.2.43.12 221.2.43.73 山东省济宁市兖州市 联通
492 221.2.43.74 221.2.43.74 山东省济宁市兖州市 天利网吧
493 221.2.43.75 221.2.43.132 山东省济宁市兖州市 联通
494 221.2.43.133 221.2.43.133 山东省济宁市兖州市 网通家园(建设路88号)
495 221.2.43.134 221.2.43.193 山东省济宁市兖州市 联通
496 221.2.43.194 221.2.43.194 山东省济宁市兖州市 新一代网吧
497 221.2.43.195 221.2.43.195 山东省济宁市兖州市 E网情深网吧(皇城宾馆西)
498 221.2.43.196 221.2.43.226 山东省济宁市兖州市 联通
499 221.2.43.227 221.2.43.227 山东省济宁市兖州市 新苑网吧
500 221.2.43.228 221.2.43.228 山东省济宁市兖州市 联通
501 221.2.43.229 221.2.43.229 山东省济宁市兖州市 蓝月亮网吧
502 221.2.43.230 221.2.43.255 山东省济宁市兖州市 联通
503 221.2.44.0 221.2.44.9 山东省济宁市 联通
504 221.2.44.10 221.2.44.10 山东省济宁市兖州市 欣通网吧
505 221.2.44.11 221.2.44.25 山东省济宁市 联通
506 221.2.44.26 221.2.44.26 山东省济宁市兖州市 天乐网吧
507 221.2.44.27 221.2.44.149 山东省济宁市 联通
508 221.2.44.150 221.2.44.150 山东省济宁市兖州市 快船科技
509 221.2.44.151 221.2.47.255 山东省济宁市 联通
510 221.2.128.0 221.2.128.255 山东省济宁市 联通
511 221.173.136.0 221.173.139.255 山东省济宁市 中移铁通
512 222.43.20.0 222.43.23.255 山东省济宁市 中移铁通
513 222.43.83.0 222.43.84.255 山东省济宁市 中移铁通
514 222.43.86.0 222.43.87.255 山东省济宁市 中移铁通
515 222.43.199.0 222.43.199.255 山东省济宁市邹城市 中移铁通
516 222.43.232.0 222.43.239.255 山东省济宁市 中移铁通
517 222.132.64.0 222.132.75.189 山东省济宁市 联通
518 222.132.75.190 222.132.75.190 山东省济宁市 梁山县武易科技
519 222.132.75.191 222.132.75.255 山东省济宁市 联通
520 222.132.76.0 222.132.76.20 山东省济宁市曲阜市 联通
521 222.132.76.21 222.132.76.21 山东省济宁市曲阜市 龙祥网吧(华联对面)
522 222.132.76.22 222.132.76.22 山东省济宁市 红房子网吧
523 222.132.76.23 222.132.76.53 山东省济宁市曲阜市 联通
524 222.132.76.54 222.132.76.54 山东省济宁市曲阜市 曲阜师范大学南门时尚网吧
525 222.132.76.55 222.132.76.84 山东省济宁市曲阜市 联通
526 222.132.76.85 222.132.76.85 山东省济宁市曲阜市 鸿儒网吧
527 222.132.76.86 222.132.76.149 山东省济宁市曲阜市 联通
528 222.132.76.150 222.132.76.150 山东省济宁市曲阜市 求知网吧(曲师大东门)
529 222.132.76.151 222.132.76.169 山东省济宁市曲阜市 联通
530 222.132.76.170 222.132.76.170 山东省济宁市曲阜市 天马网吧
531 222.132.76.171 222.132.76.177 山东省济宁市曲阜市 联通
532 222.132.76.178 222.132.76.178 山东省济宁市曲阜市 师范大学东门华讯网吧
533 222.132.76.179 222.132.76.182 山东省济宁市曲阜市 联通
534 222.132.76.183 222.132.76.183 山东省济宁市曲阜市 师范大学东门天马行空网吧
535 222.132.76.184 222.132.76.193 山东省济宁市曲阜市 联通
536 222.132.76.194 222.132.76.194 山东省济宁市曲阜市 曲师大北门陶然网吧
537 222.132.76.195 222.132.76.195 山东省济宁市曲阜市 联通
538 222.132.76.196 222.132.76.196 山东省济宁市曲阜市 曲阜师范大学
539 222.132.76.197 222.132.76.198 山东省济宁市曲阜市 联通
540 222.132.76.199 222.132.76.199 山东省济宁市曲阜市 曲师大北门大黄蜂网吧
541 222.132.76.200 222.132.76.200 山东省济宁市曲阜市 联通
542 222.132.76.201 222.132.76.201 山东省济宁市曲阜市 曲师大北门博达网吧
543 222.132.76.202 222.132.76.202 山东省济宁市曲阜市 曲师大北门北苑网吧
544 222.132.76.203 222.132.76.203 山东省济宁市曲阜市 联通
545 222.132.76.204 222.132.76.204 山东省济宁市曲阜市 曲师大北门宇信网吧
546 222.132.76.205 222.132.76.217 山东省济宁市曲阜市 联通
547 222.132.76.218 222.132.76.218 山东省济宁市曲阜市 龙祥网吧(华联对面)
548 222.132.76.219 222.132.76.237 山东省济宁市曲阜市 联通
549 222.132.76.238 222.132.76.238 山东省济宁市 神州网吧
550 222.132.76.239 222.132.76.255 山东省济宁市曲阜市 联通
551 222.132.77.0 222.132.77.33 山东省济宁市 联通
552 222.132.77.34 222.132.77.34 山东省济宁市曲阜市 曲阜师范大学实验中心物理开放实验室
553 222.132.77.35 222.132.77.97 山东省济宁市 联通
554 222.132.77.98 222.132.77.98 山东省济宁市曲阜市 曲师大西公寓网吧
555 222.132.77.99 222.132.77.113 山东省济宁市 联通
556 222.132.77.114 222.132.77.114 山东省济宁市曲阜市 曲师大生物系机房
557 222.132.77.115 222.132.77.117 山东省济宁市 联通
558 222.132.77.118 222.132.77.118 山东省济宁市曲阜市 曲师大东门爱书人网吧
559 222.132.77.119 222.132.77.185 山东省济宁市 联通
560 222.132.77.186 222.132.77.186 山东省济宁市 神华物流有限公司
561 222.132.77.187 222.132.77.189 山东省济宁市 联通
562 222.132.77.190 222.132.77.190 山东省济宁市曲阜市 济宁迅达网吧(师范大学北门)
563 222.132.77.191 222.132.77.217 山东省济宁市 联通
564 222.132.77.218 222.132.77.218 山东省济宁市曲阜市 师范大学北门开心网吧
565 222.132.77.219 222.132.78.21 山东省济宁市 联通
566 222.132.78.22 222.132.78.22 山东省济宁市曲阜市 时边网吧
567 222.132.78.23 222.132.78.49 山东省济宁市 联通
568 222.132.78.50 222.132.78.50 山东省济宁市曲阜市 千禧网吧(华联对面)
569 222.132.78.51 222.132.78.61 山东省济宁市 联通
570 222.132.78.62 222.132.78.62 山东省济宁市曲阜市 新区沸点网吧
571 222.132.78.63 222.132.78.101 山东省济宁市 联通
572 222.132.78.102 222.132.78.102 山东省济宁市 华讯网吧(盐业公司二楼)
573 222.132.78.103 222.132.80.37 山东省济宁市 联通
574 222.132.80.38 222.132.80.38 山东省济宁市 心源网吧
575 222.132.80.39 222.132.80.93 山东省济宁市 联通
576 222.132.80.94 222.132.80.94 山东省济宁市邹城市 兖矿一中
577 222.132.80.95 222.132.80.179 山东省济宁市 联通
578 222.132.80.180 222.132.80.189 山东省济宁市 兖矿集团
579 222.132.80.190 222.132.81.97 山东省济宁市 联通
580 222.132.81.98 222.132.81.98 山东省济宁市邹城市 快乐网吧
581 222.132.81.99 222.132.82.105 山东省济宁市 联通
582 222.132.82.106 222.132.82.106 山东省济宁市 新天瑞网吧(龙山路北首大华药店南邻)
583 222.132.82.107 222.132.84.5 山东省济宁市 联通
584 222.132.84.6 222.132.84.6 山东省济宁市泗水县 千惠网吧
585 222.132.84.7 222.132.84.9 山东省济宁市 联通
586 222.132.84.10 222.132.84.10 山东省济宁市泗水县 和合网吧
587 222.132.84.11 222.132.84.13 山东省济宁市 联通
588 222.132.84.14 222.132.84.14 山东省济宁市泗水县 人才网吧
589 222.132.84.15 222.132.84.17 山东省济宁市 联通
590 222.132.84.18 222.132.84.18 山东省济宁市泗水县 蓝天网吧
591 222.132.84.19 222.132.84.21 山东省济宁市 联通
592 222.132.84.22 222.132.84.22 山东省济宁市泗水县 网上教室
593 222.132.84.23 222.132.84.29 山东省济宁市 联通
594 222.132.84.30 222.132.84.30 山东省济宁市泗水县 E时代网吧
595 222.132.84.31 222.132.84.33 山东省济宁市 联通
596 222.132.84.34 222.132.84.34 山东省济宁市泗水县 泗水网吧
597 222.132.84.35 222.132.84.41 山东省济宁市 联通
598 222.132.84.42 222.132.84.42 山东省济宁市泗水县 新世纪网吧
599 222.132.84.43 222.132.84.53 山东省济宁市 联通
600 222.132.84.54 222.132.84.54 山东省济宁市泗水县 相约网吧
601 222.132.84.55 222.132.84.57 山东省济宁市 联通
602 222.132.84.58 222.132.84.58 山东省济宁市泗水县 华正网吧
603 222.132.84.59 222.132.84.61 山东省济宁市 联通
604 222.132.84.62 222.132.84.62 山东省济宁市泗水县 华泰网吧
605 222.132.84.63 222.132.84.65 山东省济宁市 联通
606 222.132.84.66 222.132.84.66 山东省济宁市泗水县 天意网吧(君泰商城21栋7号)
607 222.132.84.67 222.132.84.69 山东省济宁市 联通
608 222.132.84.70 222.132.84.70 山东省济宁市泗水县 聚友网吧
609 222.132.84.71 222.132.84.109 山东省济宁市 联通
610 222.132.84.110 222.132.84.110 山东省济宁市泗水县 新时空网吧
611 222.132.84.111 222.132.84.133 山东省济宁市 联通
612 222.132.84.134 222.132.84.134 山东省济宁市泗水县 相约知己网吧
613 222.132.84.135 222.132.84.137 山东省济宁市 联通
614 222.132.84.138 222.132.84.138 山东省济宁市泗水县 网吧
615 222.132.84.139 222.132.84.141 山东省济宁市 联通
616 222.132.84.142 222.132.84.142 山东省济宁市泗水县 鑫源网吧(济河路中段)
617 222.132.84.143 222.132.84.181 山东省济宁市 联通
618 222.132.84.182 222.132.84.182 山东省济宁市 一家人网络会所
619 222.132.84.183 222.132.85.45 山东省济宁市 联通
620 222.132.85.46 222.132.85.46 山东省济宁市泗水县 育英网吧
621 222.132.85.47 222.132.86.64 山东省济宁市 联通
622 222.132.86.65 222.132.86.71 山东省济宁市微山县 崔庄煤矿
623 222.132.86.72 222.132.86.81 山东省济宁市 联通
624 222.132.86.83 222.132.86.84 山东省济宁市 联通
625 222.132.86.86 222.132.86.86 山东省济宁市 联通
626 222.132.86.88 222.132.86.92 山东省济宁市 联通
627 222.132.86.94 222.132.86.153 山东省济宁市 联通
628 222.132.86.154 222.132.86.154 山东省济宁市微山县 韩庄镇相约网吧
629 222.132.86.155 222.132.86.187 山东省济宁市 联通
630 222.132.86.188 222.132.86.191 山东省济宁市微山县 广宇网吧
631 222.132.86.192 222.132.86.209 山东省济宁市 联通
632 222.132.86.210 222.132.86.210 山东省济宁市微山县 星际网吧
633 222.132.86.211 222.132.87.21 山东省济宁市 联通
634 222.132.87.22 222.132.87.22 山东省济宁市微山县 戚城街聚友网吧
635 222.132.87.23 222.132.87.173 山东省济宁市 联通
636 222.132.87.174 222.132.87.174 山东省济宁市 欢城镇飞宇网吧
637 222.132.87.175 222.132.87.193 山东省济宁市 联通
638 222.132.87.194 222.132.87.194 山东省济宁市微山县 顺桥网吧(新实际商贸城内)
639 222.132.87.195 222.132.87.233 山东省济宁市 联通
640 222.132.87.234 222.132.87.234 山东省济宁市 新快乐网吧
641 222.132.87.235 222.132.88.81 山东省济宁市 联通
642 222.132.88.82 222.132.88.82 山东省济宁市 鱼台县鱼城极速蓝魔网吧
643 222.132.88.83 222.132.90.17 山东省济宁市 联通
644 222.132.90.18 222.132.90.18 山东省济宁市金乡县 我的网吧
645 222.132.90.19 222.132.90.20 山东省济宁市 联通
646 222.132.90.21 222.132.90.21 山东省济宁市金乡县 飞越网吧
647 222.132.90.22 222.132.90.22 山东省济宁市金乡县 金马盛源网吧
648 222.132.90.23 222.132.90.25 山东省济宁市 联通
649 222.132.90.26 222.132.90.26 山东省济宁市金乡县 新视野网吧
650 222.132.90.27 222.132.90.27 山东省济宁市 联通
651 222.132.90.28 222.132.90.28 山东省济宁市金乡县 科苑网吧
652 222.132.90.29 222.132.90.37 山东省济宁市 联通
653 222.132.90.38 222.132.90.38 山东省济宁市金乡县 清真街先锋网吧
654 222.132.90.39 222.132.90.51 山东省济宁市 联通
655 222.132.90.52 222.132.90.52 山东省济宁市金乡县 金马乡众乐网吧
656 222.132.90.53 222.132.90.53 山东省济宁市金乡县 金马乡冰雨网吧
657 222.132.90.54 222.132.91.0 山东省济宁市 联通
658 222.132.91.1 222.132.91.1 山东省济宁市金乡县 极速网吧
659 222.132.91.2 222.132.91.25 山东省济宁市 联通
660 222.132.91.26 222.132.91.26 山东省济宁市金乡县 翔云网吧
661 222.132.91.27 222.132.91.29 山东省济宁市 联通
662 222.132.91.30 222.132.91.30 山东省济宁市金乡县 飞越网吧
663 222.132.91.31 222.132.91.41 山东省济宁市 联通
664 222.132.91.42 222.132.91.42 山东省济宁市金乡县 森林网吧
665 222.132.91.43 222.132.91.53 山东省济宁市 联通
666 222.132.91.54 222.132.91.54 山东省济宁市金乡县 梦想网吧
667 222.132.91.55 222.132.91.65 山东省济宁市 联通
668 222.132.91.66 222.132.91.66 山东省济宁市金乡县 鑫颖网吧
669 222.132.91.67 222.132.91.67 山东省济宁市金乡县 极速网吧
670 222.132.91.68 222.132.91.68 山东省济宁市金乡县 梦幻网吧
671 222.132.91.69 222.132.91.69 山东省济宁市 联通
672 222.132.91.70 222.132.91.70 山东省济宁市金乡县 鑫颖网吧
673 222.132.91.71 222.132.91.74 山东省济宁市 联通
674 222.132.91.75 222.132.91.75 山东省济宁市金乡县 吉术镇温馨网吧
675 222.132.91.76 222.132.91.114 山东省济宁市 联通
676 222.132.91.115 222.132.91.115 山东省济宁市金乡县 大蒜电子交易市场
677 222.132.91.116 222.132.91.189 山东省济宁市 联通
678 222.132.91.190 222.132.91.190 山东省济宁市金乡县 清真建材市场零点网吧
679 222.132.91.191 222.132.92.17 山东省济宁市 联通
680 222.132.92.18 222.132.92.18 山东省济宁市嘉祥县 迎新网吧
681 222.132.92.19 222.132.92.25 山东省济宁市 联通
682 222.132.92.26 222.132.92.26 山东省济宁市嘉祥县 中心街影速网吧
683 222.132.92.27 222.132.92.27 山东省济宁市 联通
684 222.132.92.28 222.132.92.28 山东省济宁市嘉祥县 梁宝寺煤矿星宇网吧
685 222.132.92.29 222.132.92.57 山东省济宁市 联通
686 222.132.92.58 222.132.92.58 山东省济宁市嘉祥县 神舟网吧
687 222.132.92.59 222.132.92.89 山东省济宁市 联通
688 222.132.92.90 222.132.92.90 山东省济宁市嘉祥县 新数码网吧
689 222.132.92.91 222.132.92.109 山东省济宁市 联通
690 222.132.92.110 222.132.92.110 山东省济宁市嘉祥县 马集小伟网吧
691 222.132.92.111 222.132.92.121 山东省济宁市 联通
692 222.132.92.122 222.132.92.122 山东省济宁市嘉祥县 梁宝寺海天网吧
693 222.132.92.123 222.132.92.125 山东省济宁市 联通
694 222.132.92.126 222.132.92.126 山东省济宁市嘉祥县 缘友网吧
695 222.132.92.127 222.132.92.145 山东省济宁市 联通
696 222.132.92.146 222.132.92.146 山东省济宁市嘉祥县 康乐网吧
697 222.132.92.147 222.132.92.173 山东省济宁市 联通
698 222.132.92.174 222.132.92.174 山东省济宁市嘉祥县 新月网吧
699 222.132.92.175 222.132.92.178 山东省济宁市 联通
700 222.132.92.179 222.132.92.179 山东省济宁市嘉祥县 正安网吧
701 222.132.92.180 222.132.92.201 山东省济宁市 联通
702 222.132.92.202 222.132.92.202 山东省济宁市嘉祥县 嘉艺网吧
703 222.132.92.203 222.132.92.211 山东省济宁市 联通
704 222.132.92.212 222.132.92.213 山东省济宁市嘉祥县 新浪潮网络
705 222.132.92.214 222.132.92.214 山东省济宁市嘉祥县 联通
706 222.132.92.215 222.132.92.215 山东省济宁市嘉祥县 小猫网吧
707 222.132.92.216 222.132.92.218 山东省济宁市嘉祥县 新浪潮网络
708 222.132.92.219 222.132.92.219 山东省济宁市嘉祥县 DIY网吧
709 222.132.92.220 222.132.92.225 山东省济宁市 联通
710 222.132.92.226 222.132.92.226 山东省济宁市嘉祥县 中心街影速网吧
711 222.132.92.227 222.132.92.227 山东省济宁市嘉祥县 紫光网吧
712 222.132.92.228 222.132.92.233 山东省济宁市 联通
713 222.132.92.234 222.132.92.234 山东省济宁市嘉祥县 孟姑集网吧
714 222.132.92.235 222.132.93.5 山东省济宁市 联通
715 222.132.93.6 222.132.93.6 山东省济宁市嘉祥县 神州网吧
716 222.132.93.7 222.132.93.93 山东省济宁市 联通
717 222.132.93.94 222.132.93.94 山东省济宁市嘉祥县 博宇网吧
718 222.132.93.95 222.132.93.137 山东省济宁市 联通
719 222.132.93.138 222.132.93.138 山东省济宁市嘉祥县 海阔天空网吧
720 222.132.93.139 222.132.93.147 山东省济宁市 联通
721 222.132.93.148 222.132.93.148 山东省济宁市嘉祥县 创相网吧
722 222.132.93.149 222.132.93.165 山东省济宁市 联通
723 222.132.93.166 222.132.93.166 山东省济宁市嘉祥县 永亮网吧
724 222.132.93.167 222.132.94.17 山东省济宁市 联通
725 222.132.94.18 222.132.94.18 山东省济宁市 万事通网吧(汶上花园路888)
726 222.132.94.19 222.132.94.109 山东省济宁市 联通
727 222.132.94.110 222.132.94.110 山东省济宁市汶上县 大海网苑
728 222.132.94.111 222.132.96.37 山东省济宁市 联通
729 222.132.96.38 222.132.96.38 山东省济宁市 星恋网吧
730 222.132.96.39 222.132.97.5 山东省济宁市 联通
731 222.132.97.6 222.132.97.6 山东省济宁市 梁山星雨网吧
732 222.132.97.7 222.132.97.25 山东省济宁市 联通
733 222.132.97.26 222.132.97.26 山东省济宁市梁山县 现代网吧
734 222.132.97.27 222.132.97.27 山东省济宁市梁山县 星光网吧
735 222.132.97.28 222.132.97.37 山东省济宁市 联通
736 222.132.97.38 222.132.97.38 山东省济宁市梁山县 长虹网吧(迎宾路东段)
737 222.132.97.39 222.132.97.57 山东省济宁市 联通
738 222.132.97.58 222.132.97.58 山东省济宁市 星城网吧
739 222.132.97.59 222.132.97.61 山东省济宁市 联通
740 222.132.97.62 222.132.97.62 山东省济宁市梁山县 龙海网吧
741 222.132.97.63 222.132.97.68 山东省济宁市 联通
742 222.132.97.69 222.132.97.69 山东省济宁市 圆梦网吧(水泊北路31号)
743 222.132.97.70 222.132.97.77 山东省济宁市 联通
744 222.132.97.78 222.132.97.78 山东省济宁市梁山县 新浪潮网吧
745 222.132.97.79 222.132.97.85 山东省济宁市 联通
746 222.132.97.86 222.132.97.86 山东省济宁市梁山县 金生缘网吧(迎宾路中段)
747 222.132.97.87 222.132.97.93 山东省济宁市 联通
748 222.132.97.94 222.132.97.94 山东省济宁市梁山县 七彩雨网吧
749 222.132.97.95 222.132.97.97 山东省济宁市 联通
750 222.132.97.98 222.132.97.98 山东省济宁市梁山县 相约网吧
751 222.132.97.99 222.132.97.101 山东省济宁市 联通
752 222.132.97.102 222.132.97.102 山东省济宁市梁山县 蓝吧网吧
753 222.132.97.103 222.132.97.105 山东省济宁市 联通
754 222.132.97.106 222.132.97.106 山东省济宁市梁山县 完美网吧(解放桥附近)
755 222.132.97.107 222.132.97.113 山东省济宁市 联通
756 222.132.97.114 222.132.97.114 山东省济宁市梁山县 e网情深网吧
757 222.132.97.115 222.132.97.137 山东省济宁市 联通
758 222.132.97.138 222.132.97.138 山东省济宁市梁山县 聊聊网吧(杨营镇政府对过)
759 222.132.97.139 222.132.97.149 山东省济宁市 联通
760 222.132.97.150 222.132.97.150 山东省济宁市梁山县 快乐一点网吧
761 222.132.97.151 222.132.105.255 山东省济宁市 联通
762 222.132.106.0 222.132.106.255 山东省济宁市嘉祥县 联通
763 222.132.107.0 222.132.111.255 山东省济宁市 联通
764 222.132.112.0 222.132.113.234 山东省济宁市兖州市 电信
765 222.132.113.235 222.132.113.235 山东省济宁市 兖矿集团杨村煤矿
766 222.132.113.236 222.132.115.96 山东省济宁市兖州市 电信
767 222.132.115.97 222.132.115.97 山东省济宁市 二十里铺镇中法合资浩珂伟博矿业有限公司
768 222.132.115.98 222.132.115.105 山东省济宁市 联通
769 222.132.115.106 222.132.115.106 山东省济宁市兖州市 E诺电脑
770 222.132.115.107 222.132.118.58 山东省济宁市 联通
771 222.132.118.59 222.132.118.59 山东省济宁市 兖矿集团杨村煤矿
772 222.132.118.60 222.132.119.76 山东省济宁市 联通
773 222.132.119.77 222.132.119.77 山东省济宁市 兖矿集团杨村煤矿
774 222.132.119.78 222.132.120.123 山东省济宁市 联通
775 222.132.120.124 222.132.120.124 山东省济宁市曲阜市 曲阜师范大学校内无名网吧
776 222.132.120.125 222.132.124.175 山东省济宁市 联通
777 222.132.124.176 222.132.124.176 山东省济宁市邹城市 太子网吧
778 222.132.124.177 222.132.127.255 山东省济宁市 联通
779 222.135.147.0 222.135.152.255 山东省济宁市 联通
780 222.135.157.0 222.135.157.255 山东省济宁市 联通
781 222.173.128.0 222.173.137.12 山东省济宁市 电信
782 222.173.137.13 222.173.137.13 山东省济宁市金乡县 恒业电脑公司
783 222.173.137.14 222.173.139.23 山东省济宁市 电信
784 222.173.139.24 222.173.139.24 山东省济宁市 阿智网络旗舰店
785 222.173.139.25 222.173.142.1 山东省济宁市 电信
786 222.173.142.2 222.173.142.2 山东省济宁市梁山县 先锋网吧
787 222.173.142.3 222.173.144.145 山东省济宁市 电信
788 222.173.144.146 222.173.144.146 山东省济宁市 异度空间(济宁职业技术学院)
789 222.173.144.147 222.173.144.149 山东省济宁市 电信
790 222.173.144.150 222.173.144.150 山东省济宁市 金长城网吧
791 222.173.144.151 222.173.146.7 山东省济宁市 电信
792 222.173.146.8 222.173.146.8 山东省济宁市 金乡师范附属小学
793 222.173.146.9 222.173.146.52 山东省济宁市 电信
794 222.173.146.53 222.173.146.53 山东省济宁市 教育网
795 222.173.146.54 222.173.146.83 山东省济宁市 电信
796 222.173.146.84 222.173.146.84 山东省济宁市 梁山县教育网
797 222.173.146.85 222.173.146.137 山东省济宁市 电信
798 222.173.146.138 222.173.146.138 山东省济宁市 新亚网吧
799 222.173.146.139 222.173.148.73 山东省济宁市 电信
800 222.173.148.74 222.173.148.74 山东省济宁市兖州市 宾馆
801 222.173.148.75 222.173.148.255 山东省济宁市 电信
802 222.173.149.0 222.173.149.49 山东省济宁市曲阜市 电信
803 222.173.149.50 222.173.149.50 山东省济宁市曲阜市 千寻网吧
804 222.173.149.51 222.173.149.173 山东省济宁市曲阜市 电信
805 222.173.149.174 222.173.149.174 山东省济宁市曲阜市 龙祥网吧(华联对面)
806 222.173.149.175 222.173.149.185 山东省济宁市曲阜市 电信
807 222.173.149.186 222.173.149.186 山东省济宁市曲阜市 济宁学院志远网吧
808 222.173.149.187 222.173.149.255 山东省济宁市曲阜市 电信
809 222.173.150.0 222.173.150.17 山东省济宁市 电信
810 222.173.150.18 222.173.150.18 山东省济宁市泗水县 兄弟网吧
811 222.173.150.19 222.173.150.21 山东省济宁市 电信
812 222.173.150.22 222.173.150.22 山东省济宁市泗水县 华泰网吧
813 222.173.150.23 222.173.150.255 山东省济宁市 电信
814 222.173.151.0 222.173.151.65 山东省济宁市邹城市 电信
815 222.173.151.66 222.173.151.66 山东省济宁市邹城市 蓝天网吧
816 222.173.151.67 222.173.151.97 山东省济宁市邹城市 电信
817 222.173.151.98 222.173.151.98 山东省济宁市邹城市 新天瑞网吧
818 222.173.151.99 222.173.151.113 山东省济宁市邹城市 电信
819 222.173.151.114 222.173.151.114 山东省济宁市邹城市 南屯一健钟情网吧
820 222.173.151.115 222.173.151.129 山东省济宁市邹城市 电信
821 222.173.151.130 222.173.151.130 山东省济宁市邹城市 正元超市网吧
822 222.173.151.131 222.173.151.141 山东省济宁市邹城市 电信
823 222.173.151.142 222.173.151.142 山东省济宁市邹城市 心雨网吧
824 222.173.151.143 222.173.151.165 山东省济宁市邹城市 电信
825 222.173.151.166 222.173.151.166 山东省济宁市邹城市 过街棚街E时代网吧
826 222.173.151.167 222.173.151.181 山东省济宁市邹城市 电信
827 222.173.151.182 222.173.151.182 山东省济宁市邹城市 金座网吧(太平路西首)
828 222.173.151.183 222.173.151.194 山东省济宁市邹城市 电信
829 222.173.151.195 222.173.151.195 山东省济宁市邹城市 东滩煤矿银座网吧
830 222.173.151.196 222.173.151.209 山东省济宁市邹城市 电信
831 222.173.151.210 222.173.151.210 山东省济宁市邹城市 时空网城
832 222.173.151.211 222.173.151.255 山东省济宁市邹城市 电信
833 222.173.152.0 222.173.152.42 山东省济宁市 电信
834 222.173.152.44 222.173.154.13 山东省济宁市 电信
835 222.173.154.14 222.173.154.14 山东省济宁市金乡县 大蒜电子交易市场
836 222.173.154.15 222.173.154.17 山东省济宁市 电信
837 222.173.154.18 222.173.154.18 山东省济宁市金乡县 飞天网吧
838 222.173.154.19 222.173.154.25 山东省济宁市 电信
839 222.173.154.26 222.173.154.26 山东省济宁市金乡县 新浪潮网吧
840 222.173.154.27 222.173.154.41 山东省济宁市 电信
841 222.173.154.42 222.173.154.42 山东省济宁市金乡县 欣畅网吧
842 222.173.154.43 222.173.154.45 山东省济宁市 电信
843 222.173.154.46 222.173.154.46 山东省济宁市金乡县 兄弟网吧
844 222.173.154.47 222.173.154.49 山东省济宁市 电信
845 222.173.154.50 222.173.154.50 山东省济宁市金乡县 先锋网吧(一轻技校)
846 222.173.154.51 222.173.154.57 山东省济宁市 电信
847 222.173.154.58 222.173.154.58 山东省济宁市金乡县 科创网吧
848 222.173.154.59 222.173.155.18 山东省济宁市 电信
849 222.173.155.19 222.173.155.19 山东省济宁市嘉祥县 新天地信息咨询服务部
850 222.173.155.20 222.173.155.29 山东省济宁市 电信
851 222.173.155.30 222.173.155.30 山东省济宁市嘉祥县 网友俱乐部
852 222.173.155.31 222.173.155.255 山东省济宁市 电信
853 222.173.156.0 222.173.156.5 山东省济宁市 (梁山县)电信
854 222.173.156.6 222.173.156.6 山东省济宁市梁山县 飞速网吧
855 222.173.156.7 222.173.156.9 山东省济宁市 (梁山县)电信
856 222.173.156.10 222.173.156.10 山东省济宁市梁山县 龙行天下网吧
857 222.173.156.11 222.173.156.29 山东省济宁市 (梁山县)电信
858 222.173.156.30 222.173.156.30 山东省济宁市梁山县 零点网吧
859 222.173.156.31 222.173.156.89 山东省济宁市 (梁山县)电信
860 222.173.156.90 222.173.156.90 山东省济宁市梁山县 芭娜娜网络会所
861 222.173.156.91 222.173.156.101 山东省济宁市 (梁山县)电信
862 222.173.156.102 222.173.156.102 山东省济宁市梁山县 赵固堆乡红伟网吧
863 222.173.156.103 222.173.156.255 山东省济宁市 (梁山县)电信
864 222.173.157.0 222.173.158.255 山东省济宁市 电信
865 222.173.159.0 222.173.159.61 山东省济宁市邹城市 电信
866 222.173.159.62 222.173.159.62 山东省济宁市邹城市 梁瑞网吧
867 222.173.159.63 222.173.159.117 山东省济宁市邹城市 电信
868 222.173.159.118 222.173.159.118 山东省济宁市邹城市 南屯煤矿博勤网吧
869 222.173.159.119 222.173.159.205 山东省济宁市邹城市 电信
870 222.173.159.206 222.173.159.206 山东省济宁市邹城市 LT网络会所(东滩路东首)
871 222.173.159.207 222.173.159.233 山东省济宁市邹城市 电信
872 222.173.159.234 222.173.159.234 山东省济宁市邹城市 麒麟网吧
873 222.173.159.235 222.173.159.255 山东省济宁市邹城市 电信
874 222.175.160.0 222.175.163.255 山东省济宁市 电信
875 222.175.164.0 222.175.167.237 山东省济宁市邹城市 电信
876 222.175.167.238 222.175.167.238 山东省济宁市邹城市 亿度空间(太平东路1097号)
877 222.175.167.239 222.175.168.255 山东省济宁市邹城市 电信
878 222.175.169.60 222.175.169.60 山东省济宁市 兖矿集团
879 222.175.169.85 222.175.169.85 山东省济宁市 广播电台
880 222.175.170.0 222.175.172.3 山东省济宁市 电信
881 222.175.172.4 222.175.172.4 山东省济宁市曲阜市 曲阜师范大学
882 222.175.172.5 222.175.186.113 山东省济宁市 电信
883 222.175.186.114 222.175.186.114 山东省济宁市曲阜市 行知中专
884 222.175.186.115 222.175.191.255 山东省济宁市 电信
885 222.194.80.0 222.194.95.255 山东省济宁市 电化教育馆