ip地址查询

青岛市IP地址列表

青岛市网吧IP地址列表

在下面输入您要查询IP地址段范围的地理位置,点击查询

请输入地理位置:
最多只能列出前1000条IP信息,更详细的ip列表信息请用上边的查询按钮进入
序号 IP 起始地址 IP 结束地址 所在位置信息 电子地图
1 27.193.0.0 27.193.10.255 山东省青岛市 联通
2 27.193.11.0 27.193.11.255 山东省青岛市平度市 联通
3 27.193.12.0 27.193.13.255 山东省青岛市 联通
4 27.193.14.0 27.193.14.255 山东省青岛市平度市 联通
5 27.193.15.0 27.193.100.255 山东省青岛市 联通
6 27.193.101.0 27.193.101.255 山东省青岛市即墨市 联通
7 27.193.102.0 27.193.103.255 山东省青岛市 联通
8 27.193.104.0 27.193.104.255 山东省青岛市即墨市 联通
9 27.193.105.0 27.193.123.255 山东省青岛市 联通
10 27.193.124.0 27.193.124.255 山东省青岛市即墨市 联通
11 27.193.125.0 27.193.131.255 山东省青岛市 联通
12 27.193.132.0 27.193.132.255 山东省青岛市即墨市 联通
13 27.193.133.0 27.193.166.255 山东省青岛市 联通
14 27.193.167.0 27.193.167.255 山东省青岛市胶州市 联通
15 27.193.168.0 27.193.174.255 山东省青岛市 联通
16 27.193.175.0 27.193.175.255 山东省青岛市胶南市 联通
17 27.193.176.0 27.193.203.255 山东省青岛市 联通
18 27.193.204.0 27.193.204.255 山东省青岛市胶州市 联通
19 27.193.205.0 27.193.205.255 山东省青岛市 联通
20 27.193.206.0 27.193.206.255 山东省青岛市胶州市 联通
21 27.193.207.0 27.193.213.255 山东省青岛市 联通
22 27.193.214.0 27.193.214.255 山东省青岛市即墨市 联通
23 27.193.215.0 27.193.255.255 山东省青岛市 联通
24 27.210.0.0 27.210.1.255 山东省青岛市 联通
25 27.210.2.0 27.210.2.255 山东省青岛市胶南市 联通
26 27.210.3.0 27.210.15.255 山东省青岛市 联通
27 27.210.16.0 27.210.16.255 山东省青岛市即墨市 联通
28 27.210.17.0 27.210.50.255 山东省青岛市 联通
29 27.210.51.0 27.210.51.255 山东省青岛市胶南市 联通
30 27.210.52.0 27.210.58.255 山东省青岛市 联通
31 27.210.59.0 27.210.59.255 山东省青岛市胶州市 联通
32 27.210.60.0 27.210.153.255 山东省青岛市 联通
33 27.210.154.0 27.210.155.255 山东省青岛市莱西市 联通
34 27.210.156.0 27.210.255.255 山东省青岛市 联通
35 27.219.0.0 27.219.107.255 山东省青岛市 联通
36 27.219.108.0 27.219.108.255 山东省青岛市平度市 联通
37 27.219.109.0 27.219.125.255 山东省青岛市 联通
38 27.219.126.0 27.219.126.255 山东省青岛市平度市 联通
39 27.219.127.0 27.219.129.255 山东省青岛市 联通
40 27.219.130.0 27.219.130.255 山东省青岛市平度市 联通
41 27.219.131.0 27.219.166.255 山东省青岛市 联通
42 27.219.167.0 27.219.167.255 山东省青岛市即墨市 联通
43 27.219.168.0 27.219.191.255 山东省青岛市 联通
44 27.221.0.0 27.221.19.255 山东省青岛市 联通
45 27.221.20.0 27.221.20.255 山东省青岛市 360网站卫士电信CDN节点
46 27.221.21.0 27.221.21.209 山东省青岛市 腾讯计算机系统云平台联通节点
47 27.221.21.210 27.221.21.210 山东省青岛市 腾讯计算机系统云平台CDNTIP联通节点(NWS_Appimg_HY服务器)
48 27.221.21.211 27.221.21.255 山东省青岛市 腾讯计算机系统云平台联通节点
49 27.221.22.0 27.221.35.255 山东省青岛市 联通
50 27.221.36.0 27.221.40.255 山东省青岛市 北京百度网讯科技有限公司联通CDN节点
51 27.221.41.0 27.221.63.255 山东省青岛市 联通
52 27.223.0.0 27.223.0.255 山东省青岛市胶州市 联通
53 27.223.1.0 27.223.17.255 山东省青岛市 联通
54 27.223.18.0 27.223.18.255 山东省青岛市莱西市 联通
55 27.223.19.0 27.223.70.255 山东省青岛市 联通
56 27.223.71.0 27.223.71.255 山东省青岛市胶南市 联通
57 27.223.72.0 27.223.255.255 山东省青岛市 联通
58 39.65.0.0 39.65.0.255 山东省青岛市 联通
59 39.65.1.0 39.65.1.255 山东省青岛市即墨市 联通
60 39.65.2.0 39.65.6.255 山东省青岛市 联通
61 39.65.7.0 39.65.7.255 山东省青岛市即墨市 联通
62 39.65.8.0 39.65.209.255 山东省青岛市 联通
63 39.65.210.0 39.65.210.255 山东省青岛市胶南市 联通
64 39.65.211.0 39.66.255.255 山东省青岛市 联通
65 39.77.64.0 39.77.127.255 山东省青岛市 联通
66 39.88.0.0 39.88.255.255 山东省青岛市 联通
67 42.199.128.0 42.199.255.99 山东省青岛市 鹏博士长城宽带
68 42.199.255.100 42.199.255.100 山东省青岛市 鹏博士长城宽带DNS服务器
69 42.199.255.101 42.199.255.255 山东省青岛市 鹏博士长城宽带
70 42.247.2.32 42.247.2.63 山东省青岛市 北京电影学院现代创意媒体学院教育网
71 47.104.0.0 47.104.255.255 山东省青岛市 阿里云
72 49.223.0.0 49.223.187.119 山东省青岛市 鹏博士长城宽带
73 49.223.187.120 49.223.187.120 山东省青岛市 鹏博士长城宽带DNS服务器
74 49.223.187.121 49.223.191.255 山东省青岛市 鹏博士长城宽带
75 58.56.128.0 58.56.131.9 山东省青岛市 电信
76 58.56.131.10 58.56.131.10 山东省青岛市 首创电信技术有限公司
77 58.56.131.11 58.56.132.91 山东省青岛市 电信
78 58.56.132.92 58.56.132.92 山东省青岛市四方区 蓝星网络
79 58.56.132.93 58.56.134.255 山东省青岛市 电信
80 58.56.135.0 58.56.135.255 山东省青岛市胶南市 电信
81 58.56.136.0 58.56.150.213 山东省青岛市 电信
82 58.56.150.214 58.56.150.214 山东省青岛市 福润德塑料挤出技术有限公司
83 58.56.150.215 58.56.156.255 山东省青岛市 电信
84 58.56.158.0 58.56.159.137 山东省青岛市 电信
85 58.56.159.138 58.56.159.138 山东省青岛市 首创电信技术有限公司
86 58.56.159.139 58.56.191.255 山东省青岛市 电信
87 58.58.36.0 58.58.39.255 山东省青岛市 电信
88 58.195.136.0 58.195.159.255 山东省青岛市 青岛农业大学
89 60.209.0.0 60.209.4.255 山东省青岛市 联通
90 60.209.5.0 60.209.5.255 山东省青岛市 联通IDC机房
91 60.209.6.0 60.209.19.25 山东省青岛市 联通
92 60.209.19.26 60.209.19.26 山东省青岛市城阳区 中鲁时空网吧(向阳路)
93 60.209.19.27 60.209.19.129 山东省青岛市 联通
94 60.209.19.130 60.209.19.130 山东省青岛市 智慧者网吧
95 60.209.19.131 60.209.20.13 山东省青岛市 联通
96 60.209.20.14 60.209.20.14 山东省青岛市 网尚星网吧(青岛农业大学西门)
97 60.209.20.15 60.209.20.17 山东省青岛市 联通
98 60.209.20.18 60.209.20.18 山东省青岛市城阳区 都市先锋网吧(青农西门)
99 60.209.20.19 60.209.20.42 山东省青岛市 联通
100 60.209.20.43 60.209.20.43 山东省青岛市 青岛农业大学西苑校区
101 60.209.20.44 60.209.20.49 山东省青岛市 联通
102 60.209.20.50 60.209.20.50 山东省青岛市城阳区 古庙网吧
103 60.209.20.51 60.209.20.197 山东省青岛市 联通
104 60.209.20.198 60.209.20.198 山东省青岛市城阳区 星月网苑(空港路)
105 60.209.20.199 60.209.20.201 山东省青岛市 联通
106 60.209.20.202 60.209.20.202 山东省青岛市城阳区 紫水晶网吧(空港路)
107 60.209.20.203 60.209.20.209 山东省青岛市 联通
108 60.209.20.210 60.209.20.210 山东省青岛市城阳区 花样年华网吧(空港路)
109 60.209.20.211 60.209.20.213 山东省青岛市 联通
110 60.209.20.214 60.209.20.214 山东省青岛市城阳区 万佳圣宝网吧
111 60.209.20.215 60.209.20.225 山东省青岛市 联通
112 60.209.20.226 60.209.20.226 山东省青岛市城阳区 鑫圣宝网络会所(铁骑山路89号)
113 60.209.20.227 60.209.21.1 山东省青岛市 联通
114 60.209.21.2 60.209.21.2 山东省青岛市 夏日网吧
115 60.209.21.3 60.209.21.5 山东省青岛市 联通
116 60.209.21.6 60.209.21.6 山东省青岛市四方区 快乐猫网吧
117 60.209.21.7 60.209.21.60 山东省青岛市 联通
118 60.209.21.61 60.209.21.61 山东省青岛市 第五十八中学(李沧区九水路20号)
119 60.209.21.62 60.209.21.105 山东省青岛市 联通
120 60.209.21.106 60.209.21.106 山东省青岛市 黄台路夏日网吧
121 60.209.21.107 60.209.21.107 山东省青岛市 联通
122 60.209.21.108 60.209.21.108 山东省青岛市 博益轩网吧
123 60.209.21.109 60.209.25.255 山东省青岛市 联通
124 60.209.26.0 60.209.26.255 山东省青岛市平度市 联通
125 60.209.27.0 60.209.30.221 山东省青岛市 联通
126 60.209.30.222 60.209.30.222 山东省青岛市市南区 圣博惠网吧天旭店(宁夏路127-10号)
127 60.209.30.223 60.209.36.21 山东省青岛市 联通
128 60.209.36.22 60.209.36.22 山东省青岛市城阳区 爱书人网吧
129 60.209.36.23 60.209.36.33 山东省青岛市 联通
130 60.209.36.34 60.209.36.34 山东省青岛市城阳区 信息服务站网吧
131 60.209.36.35 60.209.42.1 山东省青岛市 联通
132 60.209.42.2 60.209.42.2 山东省青岛市城阳区 夏庄镇彭家台桃源居网吧
133 60.209.42.3 60.209.42.129 山东省青岛市 联通
134 60.209.42.130 60.209.42.130 山东省青岛市 求实职业技术学院2号楼3楼网吧
135 60.209.42.131 60.209.42.141 山东省青岛市 联通
136 60.209.42.142 60.209.42.142 山东省青岛市 自由在线网吧
137 60.209.42.143 60.209.46.255 山东省青岛市 联通
138 60.209.47.0 60.209.47.255 山东省青岛市四方区 联通
139 60.209.48.0 60.209.105.129 山东省青岛市 联通
140 60.209.105.130 60.209.105.130 山东省青岛市崂山区 四联网吧(中韩街道董家社区493号)
141 60.209.105.131 60.209.114.255 山东省青岛市 联通
142 60.209.115.0 60.209.115.255 山东省青岛市即墨市 联通
143 60.209.116.0 60.209.124.113 山东省青岛市 联通
144 60.209.124.114 60.209.124.114 山东省青岛市城阳区 梦想缘网吧
145 60.209.124.115 60.209.124.117 山东省青岛市 联通
146 60.209.124.118 60.209.124.118 山东省青岛市 达全网吧
147 60.209.124.119 60.209.125.133 山东省青岛市 联通
148 60.209.125.134 60.209.125.134 山东省青岛市城阳区 信息网吧
149 60.209.125.135 60.209.125.137 山东省青岛市 联通
150 60.209.125.138 60.209.125.138 山东省青岛市城阳区 蓝色星空网吧(山东路)
151 60.209.125.139 60.209.125.181 山东省青岛市 联通
152 60.209.125.182 60.209.125.182 山东省青岛市城阳区 时代风暴网吧(河南路)
153 60.209.125.183 60.209.128.161 山东省青岛市 联通
154 60.209.128.162 60.209.128.162 山东省青岛市 青岛科技大学崂山校区
155 60.209.128.163 60.209.128.163 山东省青岛市 联通
156 60.209.128.164 60.209.128.164 山东省青岛市 青岛科技大学东部校区南苑餐厅负一楼电子阅览室
157 60.209.128.165 60.209.128.165 山东省青岛市 联通
158 60.209.128.166 60.209.128.166 山东省青岛市 浩东网吧
159 60.209.128.167 60.209.133.255 山东省青岛市 联通
160 60.209.134.0 60.209.135.255 山东省青岛市即墨市 联通
161 60.209.136.0 60.209.136.113 山东省青岛市 联通
162 60.209.136.114 60.209.136.114 山东省青岛市崂山区 万万顺网吧
163 60.209.136.115 60.209.152.37 山东省青岛市 联通
164 60.209.152.38 60.209.152.38 山东省青岛市四方区 新天鸿网吧(抚顺路4号)
165 60.209.152.39 60.209.152.41 山东省青岛市 联通
166 60.209.152.42 60.209.152.42 山东省青岛市 飞鹰网吧(瑞昌路)
167 60.209.152.43 60.209.157.255 山东省青岛市 联通
168 60.209.158.0 60.209.158.255 山东省青岛市 (市南区)联通
169 60.209.159.0 60.209.165.184 山东省青岛市 联通
170 60.209.165.185 60.209.165.185 山东省青岛市 龙瑞车友俱乐部服务有限公司
171 60.209.165.186 60.209.176.25 山东省青岛市 联通
172 60.209.176.26 60.209.176.26 山东省青岛市崂山区 北龙口千年网吧旗舰店
173 60.209.176.27 60.209.176.27 山东省青岛市 联通
174 60.209.176.28 60.209.176.28 山东省青岛市 北龙口千年网吧旗舰店
175 60.209.176.29 60.209.176.165 山东省青岛市 联通
176 60.209.176.166 60.209.176.166 山东省青岛市 沙子口起跑线网吧
177 60.209.176.167 60.209.176.189 山东省青岛市 联通
178 60.209.176.190 60.209.176.190 山东省青岛市 中鲁时空网吧(崂山区沙子口大桥东)
179 60.209.176.191 60.209.182.234 山东省青岛市 联通
180 60.209.182.235 60.209.182.235 山东省青岛市市南区 医院(广州路医院)
181 60.209.182.236 60.209.183.3 山东省青岛市 联通
182 60.209.183.4 60.209.183.4 山东省青岛市 平度市旅游公司
183 60.209.183.5 60.209.205.209 山东省青岛市 联通
184 60.209.205.210 60.209.205.210 山东省青岛市即墨市 盛气网吧
185 60.209.205.211 60.209.205.217 山东省青岛市 联通
186 60.209.205.218 60.209.205.218 山东省青岛市即墨市 三泉网吧
187 60.209.205.219 60.209.205.233 山东省青岛市 联通
188 60.209.205.234 60.209.205.234 山东省青岛市 修家街中鲁网吧
189 60.209.205.235 60.209.205.255 山东省青岛市 联通
190 60.209.206.0 60.209.206.254 山东省青岛市四方区 联通
191 60.209.206.255 60.209.206.255 山东省青岛市 天拓网吧
192 60.209.207.0 60.209.211.255 山东省青岛市 联通
193 60.209.212.0 60.209.212.255 山东省青岛市胶南市 联通
194 60.209.213.0 60.209.220.255 山东省青岛市 联通
195 60.209.221.0 60.209.221.63 山东省青岛市 颐中皇冠假日酒店
196 60.209.221.64 60.209.221.127 山东省青岛市 联通
197 60.209.221.128 60.209.221.135 山东省青岛市 农业发展银行青岛分行
198 60.209.221.136 60.209.221.139 山东省青岛市 联通
199 60.209.221.140 60.209.221.143 山东省青岛市 中鲁时空云霄路网吧
200 60.209.221.144 60.209.221.147 山东省青岛市 巴龙集团有限公司(福州路31号)
201 60.209.221.148 60.209.221.151 山东省青岛市 大韩贸易投资振兴公社青岛代表处
202 60.209.221.152 60.209.221.159 山东省青岛市 伟东置业有限公司
203 60.209.221.160 60.209.221.165 山东省青岛市 恒安标准人寿
204 60.209.221.166 60.209.221.166 山东省青岛市 好读网吧(宁夏路168号)
205 60.209.221.167 60.209.221.167 山东省青岛市 恒安标准人寿
206 60.209.221.168 60.209.221.175 山东省青岛市 省机械进出口有限公司青岛分公司
207 60.209.221.176 60.209.221.191 山东省青岛市城阳区 为利群商务宾馆
208 60.209.221.192 60.209.221.255 山东省青岛市 国家经济信息中心
209 60.209.222.0 60.209.224.255 山东省青岛市 联通
210 60.209.225.0 60.209.225.255 山东省青岛市四方区 联通
211 60.209.226.0 60.209.234.153 山东省青岛市 联通
212 60.209.234.154 60.209.234.154 山东省青岛市 闽江路自由港网吧
213 60.209.234.155 60.209.234.225 山东省青岛市 联通
214 60.209.234.226 60.209.234.226 山东省青岛市 中鲁时空网吧
215 60.209.234.227 60.209.235.193 山东省青岛市 联通
216 60.209.235.194 60.209.235.194 山东省青岛市 中鲁时空红艳网吧(即墨)
217 60.209.235.195 60.209.235.201 山东省青岛市 联通
218 60.209.235.202 60.209.235.207 山东省青岛市 盛美网络有限公司
219 60.209.235.208 60.209.238.97 山东省青岛市 联通
220 60.209.238.98 60.209.238.98 山东省青岛市 蓝星网络-新湛路店(新湛路)
221 60.209.238.99 60.209.239.1 山东省青岛市 联通
222 60.209.239.2 60.209.239.2 山东省青岛市 东流亭村直营店
223 60.209.239.3 60.209.239.17 山东省青岛市 联通
224 60.209.239.18 60.209.239.18 山东省青岛市 神州网吧
225 60.209.239.19 60.209.254.255 山东省青岛市 联通
226 60.209.255.0 60.209.255.255 山东省青岛市四方区 联通
227 61.133.12.0 61.133.20.246 山东省青岛市 联通
228 61.133.20.247 61.133.20.247 山东省青岛市 青岛科技大学(四方校区)
229 61.133.20.248 61.133.25.29 山东省青岛市 联通
230 61.133.25.30 61.133.25.30 山东省青岛市 鞍山二路佳诚网吧
231 61.133.25.31 61.133.25.31 山东省青岛市 联通
232 61.133.25.32 61.133.25.32 山东省青岛市 西仲石器时代网吧
233 61.133.25.33 61.133.25.34 山东省青岛市 联通
234 61.133.25.35 61.133.25.35 山东省青岛市 台东白樱花网吧
235 61.133.25.36 61.133.25.83 山东省青岛市 联通
236 61.133.25.84 61.133.25.84 山东省青岛市 南京路得亨利网吧
237 61.133.25.85 61.133.25.99 山东省青岛市 联通
238 61.133.25.100 61.133.25.100 山东省青岛市 信友网吧
239 61.133.25.101 61.133.25.150 山东省青岛市 联通
240 61.133.25.151 61.133.25.151 山东省青岛市李沧区 水上公园天天网吧
241 61.133.25.152 61.133.25.156 山东省青岛市 联通
242 61.133.25.157 61.133.25.157 山东省青岛市 供销中专
243 61.133.25.158 61.133.25.255 山东省青岛市 联通
244 61.133.78.0 61.133.86.255 山东省青岛市 联通
245 61.156.6.0 61.156.6.255 山东省青岛市 联通
246 61.156.11.0 61.156.13.255 山东省青岛市 联通
247 61.156.91.0 61.156.102.255 山东省青岛市 联通
248 61.156.104.0 61.156.119.255 山东省青岛市 联通
249 61.162.33.0 61.162.63.255 山东省青岛市 联通
250 61.179.35.0 61.179.55.255 山东省青岛市 联通
251 61.179.112.0 61.179.112.255 山东省青岛市四方区 /市南区电信
252 61.179.113.0 61.179.113.8 山东省青岛市 联通
253 61.179.113.9 61.179.113.9 山东省青岛市市北区 海信立交桥下相约在线网吧
254 61.179.113.10 61.179.113.30 山东省青岛市 联通
255 61.179.113.31 61.179.113.31 山东省青岛市 阔海龙网吧(四方区嘉善路)
256 61.179.113.32 61.179.113.169 山东省青岛市 联通
257 61.179.113.170 61.179.113.170 山东省青岛市 三友网吧
258 61.179.113.171 61.179.113.225 山东省青岛市 联通
259 61.179.113.226 61.179.113.226 山东省青岛市 朗通网吧(青大一路)
260 61.179.113.227 61.179.114.105 山东省青岛市 联通
261 61.179.114.106 61.179.114.106 山东省青岛市市北区 中录时空网吧
262 61.179.114.107 61.179.115.10 山东省青岛市 联通
263 61.179.115.11 61.179.115.11 山东省青岛市市北区 群英会网吧
264 61.179.115.12 61.179.115.219 山东省青岛市 联通
265 61.179.115.220 61.179.115.220 山东省青岛市 浮山后二小区闻起网吧
266 61.179.115.221 61.179.115.235 山东省青岛市 联通
267 61.179.115.236 61.179.115.236 山东省青岛市 大红灯笼网吧
268 61.179.115.237 61.179.119.40 山东省青岛市 联通
269 61.179.119.41 61.179.119.41 山东省青岛市 广播电视大学成阳分校(校内网吧)
270 61.179.119.42 61.179.119.255 山东省青岛市 联通
271 61.179.120.0 61.179.120.255 山东省青岛市 威海市联通
272 61.179.121.0 61.179.121.250 山东省青岛市 联通
273 61.179.121.252 61.179.122.255 山东省青岛市 联通
274 61.179.137.0 61.179.139.255 山东省青岛市 联通
275 61.179.143.0 61.179.143.255 山东省青岛市 联通
276 61.179.252.0 61.179.254.255 山东省青岛市 联通
277 61.232.45.0 61.232.45.255 山东省青岛市 中移铁通
278 61.232.49.0 61.232.49.137 山东省青岛市 中移铁通
279 61.232.49.138 61.232.49.138 山东省青岛市 经济开发区文达通科技股份有限公司
280 61.232.49.139 61.232.49.255 山东省青岛市 中移铁通
281 61.240.112.0 61.240.112.255 山东省青岛市 165联通用户
282 61.240.113.0 61.240.114.137 山东省青岛市 联通
283 61.240.114.138 61.240.114.138 山东省青岛市 金凤凰网吧
284 61.240.114.139 61.240.114.255 山东省青岛市 联通
285 103.88.36.0 103.88.39.255 山东省青岛市 爱为宽带
286 103.98.56.0 103.98.59.255 山东省青岛市 爱为宽带
287 103.254.76.0 103.254.79.255 山东省青岛市 青岛网信通信工程有限公司
288 110.196.128.0 110.196.191.255 山东省青岛市 中移铁通
289 111.15.32.0 111.15.127.255 山东省青岛市 移动
290 111.17.190.0 111.17.191.255 山东省青岛市 移动
291 112.9.0.0 112.9.127.255 山东省青岛市 移动
292 112.224.32.0 112.225.20.255 山东省青岛市 联通
293 112.225.21.0 112.225.22.255 山东省青岛市即墨市 联通
294 112.225.23.0 112.225.48.255 山东省青岛市 联通
295 112.225.49.0 112.225.49.255 山东省青岛市平度市 联通
296 112.225.50.0 112.225.87.255 山东省青岛市 联通
297 112.225.88.0 112.225.88.255 山东省青岛市即墨市 联通
298 112.225.89.0 112.225.90.255 山东省青岛市 联通
299 112.225.91.0 112.225.93.255 山东省青岛市即墨市 联通
300 112.225.94.0 112.225.97.255 山东省青岛市 联通
301 112.225.98.0 112.225.98.255 山东省青岛市莱西市 联通
302 112.225.99.0 112.225.115.255 山东省青岛市 联通
303 112.225.116.0 112.225.116.255 山东省青岛市平度市 联通
304 112.225.117.0 112.225.123.255 山东省青岛市 联通
305 112.225.124.0 112.225.124.255 山东省青岛市平度市 联通
306 112.225.125.0 112.225.126.255 山东省青岛市 联通
307 112.225.127.0 112.225.127.255 山东省青岛市平度市 联通
308 112.225.128.0 112.225.146.255 山东省青岛市 联通
309 112.225.147.0 112.225.147.255 山东省青岛市胶州市 联通
310 112.225.148.0 112.225.155.255 山东省青岛市 联通
311 112.225.156.0 112.225.156.255 山东省青岛市胶南市 联通
312 112.225.157.0 112.225.220.255 山东省青岛市 联通
313 112.225.221.0 112.225.221.255 山东省青岛市莱西市 联通
314 112.225.222.0 112.225.234.255 山东省青岛市 联通
315 112.225.235.0 112.225.235.255 山东省青岛市即墨市 联通
316 112.225.236.0 112.226.7.255 山东省青岛市 联通
317 112.226.8.0 112.226.9.255 山东省青岛市即墨市 联通
318 112.226.10.0 112.226.23.255 山东省青岛市 联通
319 112.226.24.0 112.226.25.255 山东省青岛市胶州市 联通
320 112.226.26.0 112.226.42.255 山东省青岛市 联通
321 112.226.43.0 112.226.43.255 山东省青岛市莱西市 联通
322 112.226.44.0 112.226.49.255 山东省青岛市 联通
323 112.226.50.0 112.226.50.255 山东省青岛市平度市 联通
324 112.226.51.0 112.226.79.255 山东省青岛市 联通
325 112.226.80.0 112.226.80.255 山东省青岛市胶州市 联通
326 112.226.81.0 112.226.83.255 山东省青岛市 联通
327 112.226.84.0 112.226.84.255 山东省青岛市胶州市 联通
328 112.226.85.0 112.226.104.255 山东省青岛市 联通
329 112.226.105.0 112.226.105.255 山东省青岛市胶南市 联通
330 112.226.106.0 112.226.144.255 山东省青岛市 联通
331 112.226.145.0 112.226.145.255 山东省青岛市即墨市 联通
332 112.226.146.0 112.226.149.255 山东省青岛市 联通
333 112.226.150.0 112.226.150.255 山东省青岛市即墨市 联通
334 112.226.151.0 112.226.159.255 山东省青岛市 联通
335 112.226.160.0 112.226.160.255 山东省青岛市即墨市 联通
336 112.226.161.0 112.226.182.255 山东省青岛市 联通
337 112.226.183.0 112.226.183.255 山东省青岛市平度市 联通
338 112.226.184.0 112.226.184.255 山东省青岛市 联通
339 112.226.185.0 112.226.185.255 山东省青岛市胶州市 联通
340 112.226.186.0 112.226.187.255 山东省青岛市 联通
341 112.226.188.0 112.226.188.255 山东省青岛市胶州市 联通
342 112.226.189.0 112.226.207.255 山东省青岛市 联通
343 112.226.208.0 112.226.208.255 山东省青岛市胶南市 联通
344 112.226.209.0 112.226.224.255 山东省青岛市 联通
345 112.226.225.0 112.226.225.255 山东省青岛市即墨市 联通
346 112.226.226.0 112.226.255.255 山东省青岛市 联通
347 112.254.0.0 112.254.43.255 山东省青岛市 联通
348 112.254.44.0 112.254.44.255 山东省青岛市莱西市 联通
349 112.254.45.0 112.254.61.255 山东省青岛市 联通
350 112.254.62.0 112.254.62.255 山东省青岛市即墨市 联通
351 112.254.63.0 112.254.107.255 山东省青岛市 联通
352 112.254.108.0 112.254.108.255 山东省青岛市莱西市 联通
353 112.254.109.0 112.254.143.255 山东省青岛市 联通
354 112.254.144.0 112.254.144.255 山东省青岛市胶州市 联通
355 112.254.145.0 112.254.146.255 山东省青岛市 联通
356 112.254.147.0 112.254.148.255 山东省青岛市胶州市 联通
357 112.254.149.0 112.254.166.255 山东省青岛市 联通
358 112.254.167.0 112.254.167.255 山东省青岛市胶州市 联通
359 112.254.168.0 112.255.72.255 山东省青岛市 联通
360 112.255.73.0 112.255.73.255 山东省青岛市即墨市 联通
361 112.255.74.0 112.255.111.255 山东省青岛市 联通
362 112.255.112.0 112.255.112.255 山东省青岛市胶南市 联通
363 112.255.113.0 112.255.162.255 山东省青岛市 联通
364 112.255.163.0 112.255.163.255 山东省青岛市即墨市 联通
365 112.255.164.0 112.255.255.255 山东省青岛市 联通
366 113.120.68.0 113.120.69.255 山东省青岛市胶州市 电信
367 113.120.70.0 113.120.77.255 山东省青岛市 电信
368 113.120.78.0 113.120.78.255 山东省青岛市胶州市 电信
369 113.120.79.0 113.120.79.255 山东省青岛市 电信
370 113.120.80.0 113.120.80.255 山东省青岛市胶南市 电信
371 113.120.81.0 113.120.86.255 山东省青岛市 电信
372 113.120.87.0 113.120.87.255 山东省青岛市胶州市 电信
373 113.120.88.0 113.120.90.255 山东省青岛市 电信
374 113.120.91.0 113.120.91.255 山东省青岛市胶南市 电信
375 113.120.92.0 113.120.127.255 山东省青岛市 电信
376 113.124.0.0 113.124.4.255 山东省青岛市 电信
377 113.124.5.0 113.124.5.255 山东省青岛市胶南市 电信
378 113.124.6.0 113.124.41.255 山东省青岛市 电信
379 113.124.42.0 113.124.42.255 山东省青岛市胶南市 电信
380 113.124.43.0 113.124.46.255 山东省青岛市 电信
381 113.124.47.0 113.124.47.255 山东省青岛市莱西市 电信
382 113.124.48.0 113.124.63.255 山东省青岛市 电信
383 113.125.128.0 113.125.133.255 山东省青岛市 电信
384 113.125.138.0 113.125.154.255 山东省青岛市 电信
385 113.125.185.0 113.125.194.255 山东省青岛市 电信
386 113.125.196.0 113.125.212.255 山东省青岛市 电信
387 113.125.235.0 113.125.255.255 山东省青岛市 电信
388 113.126.16.0 113.126.40.255 山东省青岛市 电信
389 113.126.42.0 113.126.49.255 山东省青岛市 电信
390 113.126.51.0 113.126.68.255 山东省青岛市 电信
391 113.126.70.0 113.126.96.255 山东省青岛市 电信
392 113.126.98.0 113.126.113.255 山东省青岛市 电信
393 113.126.145.0 113.126.145.255 山东省青岛市 电信
394 113.126.183.0 113.126.183.255 山东省青岛市 电信
395 113.126.235.0 113.126.247.255 山东省青岛市 电信
396 113.126.249.0 113.126.255.255 山东省青岛市 电信
397 114.215.0.0 114.215.126.15 山东省青岛市 阿里云BGP数据中心
398 114.215.126.16 114.215.126.16 山东省青岛市 oneDNS服务器
399 114.215.126.17 114.215.167.255 山东省青岛市 阿里云BGP数据中心
400 115.28.0.0 115.29.108.54 山东省青岛市 阿里巴巴网络有限公司BGP数据中心
401 115.29.108.55 115.29.108.55 山东省青岛市 北京峰鸟网络科技有限公司山东青岛BGP CDN节点
402 115.29.108.56 115.29.159.255 山东省青岛市 阿里云BGP数据中心
403 117.132.0.0 117.132.95.255 山东省青岛市 移动
404 117.136.37.0 117.136.37.255 山东省青岛市 移动数据上网公共出口
405 117.136.92.0 117.136.92.255 山东省青岛市 移动
406 117.136.95.0 117.136.95.255 山东省青岛市 移动
407 119.163.124.0 119.163.124.255 山东省青岛市 联通
408 119.165.0.0 119.165.22.255 山东省青岛市 联通
409 119.165.23.0 119.165.23.255 山东省青岛市即墨市 联通
410 119.165.24.0 119.165.147.255 山东省青岛市 联通
411 119.165.148.0 119.165.149.255 山东省青岛市即墨市 联通
412 119.165.150.0 119.165.167.255 山东省青岛市 联通
413 119.165.168.0 119.165.168.255 山东省青岛市胶州市 联通
414 119.165.169.0 119.165.176.255 山东省青岛市 联通
415 119.165.178.0 119.165.211.255 山东省青岛市 联通
416 119.165.212.0 119.165.212.255 山东省青岛市即墨市 联通
417 119.165.213.0 119.166.17.255 山东省青岛市 联通
418 119.166.18.0 119.166.18.255 山东省青岛市胶州市 联通
419 119.166.19.0 119.166.23.255 山东省青岛市 联通
420 119.166.24.0 119.166.24.255 山东省青岛市胶州市 联通
421 119.166.25.0 119.166.25.255 山东省青岛市 联通
422 119.166.26.0 119.166.26.255 山东省青岛市胶州市 联通
423 119.166.27.0 119.166.27.255 山东省青岛市 联通
424 119.166.28.0 119.166.28.255 山东省青岛市胶州市 联通
425 119.166.29.0 119.166.32.255 山东省青岛市 联通
426 119.166.33.0 119.166.33.255 山东省青岛市即墨市 联通
427 119.166.34.0 119.166.46.255 山东省青岛市 联通
428 119.166.47.0 119.166.47.255 山东省青岛市即墨市 联通
429 119.166.48.0 119.166.66.255 山东省青岛市 联通
430 119.166.67.0 119.166.67.255 山东省青岛市平度市 联通
431 119.166.68.0 119.166.76.255 山东省青岛市 联通
432 119.166.77.0 119.166.77.255 山东省青岛市平度市 联通
433 119.166.78.0 119.166.91.255 山东省青岛市 联通
434 119.166.92.0 119.166.92.255 山东省青岛市胶州市 联通
435 119.166.93.0 119.166.96.255 山东省青岛市 联通
436 119.166.97.0 119.166.97.255 山东省青岛市胶南市 联通
437 119.166.98.0 119.166.116.246 山东省青岛市 联通
438 119.166.116.247 119.166.116.247 山东省青岛市莱西市 李权庄镇长寿食品有限公司
439 119.166.116.248 119.166.131.255 山东省青岛市 联通
440 119.166.132.0 119.166.132.255 山东省青岛市胶南市 联通
441 119.166.133.0 119.166.140.255 山东省青岛市 联通
442 119.166.141.0 119.166.141.255 山东省青岛市胶南市 联通
443 119.166.142.0 119.166.154.255 山东省青岛市 联通
444 119.166.155.0 119.166.155.255 山东省青岛市胶州市 联通
445 119.166.156.0 119.166.157.255 山东省青岛市 联通
446 119.166.158.0 119.166.159.255 山东省青岛市胶州市 联通
447 119.166.160.0 119.166.230.255 山东省青岛市 联通
448 119.166.231.0 119.166.231.255 山东省青岛市胶州市 联通
449 119.166.232.0 119.167.13.255 山东省青岛市 联通
450 119.167.14.0 119.167.14.255 山东省青岛市平度市 联通
451 119.167.15.0 119.167.32.255 山东省青岛市 联通
452 119.167.33.0 119.167.33.255 山东省青岛市即墨市 联通
453 119.167.34.0 119.167.66.21 山东省青岛市 联通
454 119.167.66.22 119.167.66.22 山东省青岛市城阳区 新方泰网吧
455 119.167.66.23 119.167.66.41 山东省青岛市 联通
456 119.167.66.42 119.167.66.42 山东省青岛市城阳区 春城之路网吧(洛阳路)
457 119.167.66.43 119.167.66.105 山东省青岛市 联通
458 119.167.66.106 119.167.66.106 山东省青岛市城阳区 蓝色蚂蚁网吧
459 119.167.66.107 119.167.68.133 山东省青岛市 联通
460 119.167.68.134 119.167.68.134 山东省青岛市胶南市 奇创网吧(人民路103号)
461 119.167.68.135 119.167.78.255 山东省青岛市 联通
462 119.167.79.0 119.167.79.255 山东省青岛市胶南市 联通
463 119.167.80.0 119.167.82.255 山东省青岛市 联通
464 119.167.83.0 119.167.83.255 山东省青岛市胶南市 联通
465 119.167.84.0 119.167.95.255 山东省青岛市 联通
466 119.167.96.0 119.167.96.255 山东省青岛市四方区 联通
467 119.167.97.0 119.167.102.255 山东省青岛市 联通
468 119.167.103.0 119.167.103.255 山东省青岛市胶州市 联通
469 119.167.104.0 119.167.110.109 山东省青岛市 联通
470 119.167.110.110 119.167.110.110 山东省青岛市 青岛农业大学
471 119.167.110.111 119.167.112.255 山东省青岛市 联通
472 119.167.113.0 119.167.113.255 山东省青岛市即墨市 联通
473 119.167.114.0 119.167.144.255 山东省青岛市 联通
474 119.167.145.0 119.167.145.255 山东省青岛市 优酷土豆股份有限公司联通节点
475 119.167.146.0 119.167.194.255 山东省青岛市 联通
476 119.167.195.0 119.167.195.255 山东省青岛市 烟台帝思普网络科技有限公司联通节点
477 119.167.196.0 119.167.216.171 山东省青岛市 联通
478 119.167.216.172 119.167.216.197 山东省青岛市 酷溜网(北京)信息技术有限公司联通CDN节点
479 119.167.216.198 119.167.221.255 山东省青岛市 联通
480 119.167.222.0 119.167.222.255 山东省青岛市 优酷土豆股份有限公司联通节点
481 119.167.223.0 119.167.245.255 山东省青岛市 联通
482 119.167.246.0 119.167.246.255 山东省青岛市 北京百度网讯科技有限公司联通节点
483 119.167.247.0 119.167.255.255 山东省青岛市 联通
484 120.192.128.0 120.192.144.255 山东省青岛市 移动
485 120.192.146.0 120.192.149.255 山东省青岛市 移动
486 120.192.151.0 120.192.159.255 山东省青岛市 移动
487 120.221.16.0 120.221.22.255 山东省青岛市 移动
488 120.221.23.0 120.221.23.255 山东省青岛市 网宿科技股份有限公司移动CDN节点
489 120.221.24.0 120.221.63.255 山东省青岛市 移动
490 120.221.64.0 120.221.64.255 山东省青岛市 网宿科技股份有限公司移动CDN节点
491 121.249.192.0 121.249.223.255 山东省青岛市 中国海洋大学
492 121.249.224.0 121.249.239.255 山东省青岛市 青岛市教育局
493 121.251.136.0 121.251.143.255 山东省青岛市胶州市 中国海洋大学青岛学院
494 121.251.208.0 121.251.215.255 山东省青岛市 青岛滨海大学
495 121.251.216.0 121.251.223.255 山东省青岛市 青岛海洋大学
496 121.251.224.0 121.251.239.255 山东省青岛市 中国海洋大学
497 121.251.240.0 121.251.255.255 山东省青岛市 中国石油大学青岛校区
498 122.4.64.0 122.4.69.255 山东省青岛市 电信
499 122.4.70.0 122.4.70.255 山东省青岛市胶州市 电信
500 122.4.71.0 122.4.80.244 山东省青岛市 电信
501 122.4.80.245 122.4.80.245 山东省青岛市即墨市 大川网吧
502 122.4.80.246 122.4.83.255 山东省青岛市 电信
503 122.4.84.0 122.4.84.255 山东省青岛市胶州市 电信
504 122.4.85.0 122.4.85.21 山东省青岛市 电信
505 122.4.85.22 122.4.85.22 山东省青岛市 中铁十八局集团公司第一工程有限公司青岛地铁项目部
506 122.4.85.23 122.4.127.255 山东省青岛市 电信
507 122.81.0.0 122.81.57.255 山东省青岛市 中移铁通
508 122.81.58.0 122.81.58.255 山东省青岛市平度市 中移铁通
509 122.81.59.0 122.81.63.255 山东省青岛市 中移铁通
510 123.168.64.0 123.168.80.255 山东省青岛市 电信
511 123.168.81.0 123.168.81.255 山东省青岛市胶南市 电信
512 123.168.82.0 123.168.94.255 山东省青岛市 电信
513 123.168.95.0 123.168.95.255 山东省青岛市莱西市 电信
514 123.168.96.0 123.168.127.255 山东省青岛市 电信
515 123.234.0.0 123.234.18.16 山东省青岛市 联通
516 123.234.18.17 123.234.18.17 山东省青岛市 南区永兴驿站网吧
517 123.234.18.18 123.234.22.101 山东省青岛市 联通
518 123.234.22.102 123.234.22.102 山东省青岛市 蓝星网络-闽江路店(闽江路)
519 123.234.22.103 123.234.26.57 山东省青岛市 联通
520 123.234.26.58 123.234.26.58 山东省青岛市市北区 闲情网吧
521 123.234.26.59 123.234.26.253 山东省青岛市 联通
522 123.234.26.254 123.234.26.254 山东省青岛市 雨辰世嘉网吧
523 123.234.26.255 123.234.27.69 山东省青岛市 联通
524 123.234.27.70 123.234.27.70 山东省青岛市莱西市 金典网络(团岛东路沙岭524)
525 123.234.27.71 123.234.28.42 山东省青岛市 联通
526 123.234.28.43 123.234.28.43 山东省青岛市 中鲁时空-同德中路网吧(北区同德路82号)
527 123.234.28.44 123.234.28.141 山东省青岛市 联通
528 123.234.28.142 123.234.28.142 山东省青岛市 南海枫叶网吧(佳木斯二路31号)
529 123.234.28.143 123.234.34.197 山东省青岛市 联通
530 123.234.34.198 123.234.34.198 山东省青岛市 知音网吧(渭河路机械工业园8#楼2#网点)
531 123.234.34.199 123.234.48.125 山东省青岛市 联通
532 123.234.48.126 123.234.48.126 山东省青岛市 海边人网络会所
533 123.234.48.127 123.234.63.255 山东省青岛市 联通
534 123.234.64.0 123.234.64.255 山东省青岛市胶州市 联通
535 123.234.65.0 123.234.68.255 山东省青岛市 联通
536 123.234.69.0 123.234.69.255 山东省青岛市四方区 联通
537 123.234.70.0 123.234.70.57 山东省青岛市 联通
538 123.234.70.58 123.234.70.58 山东省青岛市市北区 天拓网苑辽宁路店(辽宁路252-12)
539 123.234.70.59 123.234.79.255 山东省青岛市 联通
540 123.234.80.0 123.234.80.255 山东省青岛市 联通IDC机房
541 123.234.81.0 123.234.104.21 山东省青岛市 联通
542 123.234.104.22 123.234.104.22 山东省青岛市莱西市 久游网苑(百乐幼儿园对面)
543 123.234.104.23 123.234.104.181 山东省青岛市 联通
544 123.234.104.182 123.234.104.182 山东省青岛市莱西市 启晟网吧
545 123.234.104.183 123.234.104.185 山东省青岛市 联通
546 123.234.104.186 123.234.104.186 山东省青岛市莱西市 惠源网吧
547 123.234.104.187 123.234.104.189 山东省青岛市 联通
548 123.234.104.190 123.234.104.190 山东省青岛市莱西市 水2中鲁时空网吧
549 123.234.104.191 123.234.108.85 山东省青岛市 联通
550 123.234.108.86 123.234.108.86 山东省青岛市莱西市 夏格庄中鲁时空网吧
551 123.234.108.87 123.234.124.255 山东省青岛市 联通
552 123.234.125.0 123.234.125.255 山东省青岛市李沧区 联通
553 123.234.126.0 123.234.130.81 山东省青岛市 联通
554 123.234.130.82 123.234.130.82 山东省青岛市 四海通网吧
555 123.234.130.83 123.234.130.113 山东省青岛市 联通
556 123.234.130.114 123.234.130.114 山东省青岛市 宇世网吧(嘉定路)
557 123.234.130.115 123.234.130.189 山东省青岛市 联通
558 123.234.130.190 123.234.130.190 山东省青岛市 精灵通网吧(开发区太行山二支路)
559 123.234.130.191 123.234.145.255 山东省青岛市 联通
560 123.234.146.0 123.234.147.255 山东省青岛市胶州市 联通
561 123.234.148.0 123.234.159.255 山东省青岛市 联通
562 123.234.160.0 123.234.160.255 山东省青岛市即墨市 联通
563 123.234.161.0 123.234.180.37 山东省青岛市 联通
564 123.234.180.38 123.234.180.38 山东省青岛市 流星雨网吧
565 123.234.180.39 123.234.215.69 山东省青岛市 联通
566 123.234.215.70 123.234.215.70 山东省青岛市莱西市 小伙伴网吧
567 123.234.215.71 123.234.215.213 山东省青岛市 联通
568 123.234.215.214 123.234.215.214 山东省青岛市莱西市 职教中心
569 123.234.215.215 123.234.215.229 山东省青岛市 联通
570 123.234.215.230 123.234.215.230 山东省青岛市莱西市 启晟网吧一分店
571 123.234.215.231 123.234.215.233 山东省青岛市 联通
572 123.234.215.234 123.234.215.234 山东省青岛市莱西市 彭涛网吧(赋海分店)
573 123.234.215.235 123.234.219.137 山东省青岛市 联通
574 123.234.219.138 123.234.219.138 山东省青岛市城阳区 温馨网吧(上马街道李仙庄社区)
575 123.234.219.139 123.234.219.191 山东省青岛市 联通
576 123.234.219.192 123.234.219.192 山东省青岛市城阳区 万佳星月
577 123.234.219.193 123.234.219.197 山东省青岛市 联通
578 123.234.219.198 123.234.219.198 山东省青岛市城阳区 京口村网吧
579 123.234.219.199 123.234.224.157 山东省青岛市 联通
580 123.234.224.158 123.234.224.158 山东省青岛市城阳区 西旺疃网吧
581 123.234.224.159 123.234.227.97 山东省青岛市 联通
582 123.234.227.98 123.234.227.98 山东省青岛市 青岛国际会展中心
583 123.234.227.99 123.235.0.197 山东省青岛市 联通
584 123.235.0.198 123.235.0.198 山东省青岛市 李村征服者网络会所
585 123.235.0.199 123.235.1.9 山东省青岛市 联通
586 123.235.1.10 123.235.1.10 山东省青岛市 王一鸣网吧(向阳路44号)
587 123.235.1.11 123.235.1.69 山东省青岛市 联通
588 123.235.1.70 123.235.1.70 山东省青岛市 李村快乐虎网吧
589 123.235.1.71 123.235.2.65 山东省青岛市 联通
590 123.235.2.66 123.235.2.66 山东省青岛市崂山区 友好网吧
591 123.235.2.67 123.235.4.73 山东省青岛市 联通
592 123.235.4.74 123.235.4.74 山东省青岛市 玉蛟龙网吧(娄山支路6号)
593 123.235.4.75 123.235.4.81 山东省青岛市 联通
594 123.235.4.82 123.235.4.82 山东省青岛市李沧区 凯丽盈网吧(永年路11-8)
595 123.235.4.83 123.235.10.97 山东省青岛市 联通
596 123.235.10.98 123.235.10.98 山东省青岛市莱西市 今生缘网吧
597 123.235.10.99 123.235.10.101 山东省青岛市 联通
598 123.235.10.102 123.235.10.102 山东省青岛市莱西市 巨龙网络俱乐部
599 123.235.10.103 123.235.12.108 山东省青岛市 联通
600 123.235.12.109 123.235.12.110 山东省青岛市 明月海藻集团有限公司
601 123.235.12.111 123.235.14.105 山东省青岛市 联通
602 123.235.14.106 123.235.14.106 山东省青岛市 皇家花园商务宾馆
603 123.235.14.107 123.235.17.21 山东省青岛市 联通
604 123.235.17.22 123.235.17.22 山东省青岛市市北区 天通网络
605 123.235.17.23 123.235.17.89 山东省青岛市 联通
606 123.235.17.90 123.235.17.90 山东省青岛市 金立都网吧(中鲁时空小清沟数字文化家园)
607 123.235.17.91 123.235.17.97 山东省青岛市 联通
608 123.235.17.98 123.235.17.98 山东省青岛市市北区 飞扬网吧
609 123.235.17.99 123.235.17.101 山东省青岛市 联通
610 123.235.17.102 123.235.17.102 山东省青岛市四方区 智高点网吧(人民一路3-9号)
611 123.235.17.103 123.235.17.161 山东省青岛市 联通
612 123.235.17.162 123.235.17.162 山东省青岛市市北区 天拓网苑新天下店(桓台路68号)
613 123.235.17.163 123.235.17.205 山东省青岛市 联通
614 123.235.17.206 123.235.17.206 山东省青岛市 天拓网苑星夜漫步店(温州路27号)
615 123.235.17.207 123.235.22.217 山东省青岛市 联通
616 123.235.22.218 123.235.22.218 山东省青岛市市南区 星浪点网吧
617 123.235.22.219 123.235.26.217 山东省青岛市 联通
618 123.235.26.218 123.235.26.218 山东省青岛市 理工大学琴岛学院
619 123.235.26.219 123.235.65.255 山东省青岛市 联通
620 123.235.66.0 123.235.66.255 山东省青岛市胶州市 联通
621 123.235.67.0 123.235.70.255 山东省青岛市 联通
622 123.235.71.0 123.235.71.255 山东省青岛市即墨市 联通
623 123.235.72.0 123.235.88.255 山东省青岛市 联通
624 123.235.89.0 123.235.89.255 山东省青岛市莱西市 联通
625 123.235.90.0 123.235.134.255 山东省青岛市 联通
626 123.235.135.0 123.235.135.255 山东省青岛市莱西市 联通
627 123.235.136.0 123.235.191.255 山东省青岛市 联通
628 123.235.192.0 123.235.192.255 山东省青岛市黄岛区 联通
629 123.235.193.0 123.235.217.255 山东省青岛市 联通
630 123.235.218.0 123.235.218.255 山东省青岛市即墨市 联通
631 123.235.219.0 123.235.221.236 山东省青岛市 联通
632 123.235.221.237 123.235.221.237 山东省青岛市 青岛理工大学
633 123.235.221.238 123.235.255.255 山东省青岛市 联通
634 124.129.0.0 124.129.0.85 山东省青岛市 联通
635 124.129.0.86 124.129.0.86 山东省青岛市莱西市 光科网吧
636 124.129.0.87 124.129.0.149 山东省青岛市 联通
637 124.129.0.150 124.129.0.150 山东省青岛市莱西市 范家疃网吧(水院路)
638 124.129.0.151 124.129.0.169 山东省青岛市 联通
639 124.129.0.170 124.129.0.170 山东省青岛市莱西市 小林网吧
640 124.129.0.171 124.129.0.197 山东省青岛市 联通
641 124.129.0.198 124.129.0.198 山东省青岛市莱西市 指间缘网吧
642 124.129.0.199 124.129.0.205 山东省青岛市 联通
643 124.129.0.206 124.129.0.206 山东省青岛市莱西市 中鲁时空网吧(群星店)
644 124.129.0.207 124.129.3.153 山东省青岛市 联通
645 124.129.3.154 124.129.3.154 山东省青岛市城阳区 西元庄信息站(春阳路)
646 124.129.3.155 124.129.4.255 山东省青岛市 联通
647 124.129.5.0 124.129.5.255 山东省青岛市 联通IDC机房
648 124.129.6.0 124.129.8.73 山东省青岛市 联通
649 124.129.8.74 124.129.8.74 山东省青岛市即墨市 新昊升网吧(新服装城路北)
650 124.129.8.75 124.129.8.105 山东省青岛市 联通
651 124.129.8.106 124.129.8.106 山东省青岛市即墨市 焦点网吧(烟青路400号)
652 124.129.8.107 124.129.13.69 山东省青岛市 联通
653 124.129.13.70 124.129.13.70 山东省青岛市 唐明网吧
654 124.129.13.71 124.129.14.255 山东省青岛市 联通
655 124.129.15.0 124.129.15.255 山东省青岛市胶南市 联通
656 124.129.16.0 124.129.18.7 山东省青岛市 联通
657 124.129.18.8 124.129.18.8 山东省青岛市莱西市 职教中心电子阅览室
658 124.129.18.9 124.129.19.255 山东省青岛市 联通
659 124.129.20.0 124.129.20.255 山东省青岛市胶州市 联通
660 124.129.21.0 124.129.23.33 山东省青岛市 联通
661 124.129.23.34 124.129.23.34 山东省青岛市 恒星学院内部网吧
662 124.129.23.35 124.129.23.37 山东省青岛市 联通
663 124.129.23.38 124.129.23.38 山东省青岛市 恒星学院内部网吧
664 124.129.23.39 124.129.23.65 山东省青岛市 联通
665 124.129.23.66 124.129.23.66 山东省青岛市 恒星学院旁的快乐虎网吧
666 124.129.23.67 124.129.24.137 山东省青岛市 联通
667 124.129.24.138 124.129.24.138 山东省青岛市城阳区 皂户信息网吧(城阳镇)
668 124.129.24.139 124.129.24.250 山东省青岛市 联通
669 124.129.24.251 124.129.24.251 山东省青岛市城阳区 都市先锋网吧(向阳路)
670 124.129.24.252 124.129.25.77 山东省青岛市 联通
671 124.129.25.78 124.129.25.78 山东省青岛市 荣信网吧(郑州路)
672 124.129.25.79 124.129.33.193 山东省青岛市 联通
673 124.129.33.194 124.129.33.194 山东省青岛市城阳区 凯旋达网吧(流亭街道杨东山社区)
674 124.129.33.195 124.129.39.77 山东省青岛市 联通
675 124.129.39.78 124.129.39.78 山东省青岛市即墨市 于家庄信息服务站
676 124.129.39.79 124.129.46.255 山东省青岛市 联通
677 124.129.47.0 124.129.47.39 山东省青岛市李沧区 联通
678 124.129.47.40 124.129.47.40 山东省青岛市 百通馨苑
679 124.129.47.41 124.129.47.255 山东省青岛市李沧区 联通
680 124.129.48.0 124.129.68.255 山东省青岛市 联通
681 124.129.69.0 124.129.69.255 山东省青岛市四方区 联通
682 124.129.70.0 124.129.91.122 山东省青岛市 联通
683 124.129.91.123 124.129.91.123 山东省青岛市 百通馨苑
684 124.129.91.124 124.129.114.29 山东省青岛市 联通
685 124.129.114.30 124.129.114.30 山东省青岛市莱西市 杜家乐网吧
686 124.129.114.31 124.129.124.27 山东省青岛市 联通
687 124.129.124.28 124.129.124.28 山东省青岛市 乔瑟食品有限公司
688 124.129.124.29 124.129.136.1 山东省青岛市 联通
689 124.129.136.2 124.129.136.2 山东省青岛市城阳区 飞越网吧(正阳路)
690 124.129.136.3 124.129.136.5 山东省青岛市 联通
691 124.129.136.6 124.129.136.6 山东省青岛市城阳区 新雅阁网吧
692 124.129.136.7 124.129.136.69 山东省青岛市 联通
693 124.129.136.70 124.129.136.70 山东省青岛市 中鲁时空男孩女孩网吧
694 124.129.136.71 124.129.138.5 山东省青岛市 联通
695 124.129.138.6 124.129.138.6 山东省青岛市即墨市 马山南山东村网络服务站
696 124.129.138.7 124.129.138.34 山东省青岛市 联通
697 124.129.138.35 124.129.138.35 山东省青岛市 网讯多媒体信息公司
698 124.129.138.36 124.129.139.255 山东省青岛市 联通
699 124.129.140.0 124.129.140.255 山东省青岛市四方区 联通
700 124.129.141.0 124.129.144.9 山东省青岛市 联通
701 124.129.144.10 124.129.144.10 山东省青岛市 星际在线网吧
702 124.129.144.11 124.129.144.57 山东省青岛市 联通
703 124.129.144.58 124.129.144.58 山东省青岛市 南区博轩网络会所(宁夏路357号)
704 124.129.144.59 124.129.149.197 山东省青岛市 联通
705 124.129.149.198 124.129.149.198 山东省青岛市城阳区 鑫海网吧(哈尔滨路)
706 124.129.149.199 124.129.149.249 山东省青岛市 联通
707 124.129.149.250 124.129.149.254 山东省青岛市 卓越置业集团(青岛)有限公司
708 124.129.149.255 124.129.151.49 山东省青岛市 联通
709 124.129.151.50 124.129.151.50 山东省青岛市城阳区 爱书人英特森林网吧(流亭王家女姑)
710 124.129.151.51 124.129.151.193 山东省青岛市 联通
711 124.129.151.194 124.129.151.194 山东省青岛市城阳区 惜福镇亨业网吧
712 124.129.151.195 124.129.151.201 山东省青岛市 联通
713 124.129.151.202 124.129.151.202 山东省青岛市城阳区 惜福镇爱书人网吧
714 124.129.151.203 124.129.151.205 山东省青岛市 联通
715 124.129.151.206 124.129.151.206 山东省青岛市城阳区 前金中鲁时空连锁
716 124.129.151.207 124.129.151.209 山东省青岛市 联通
717 124.129.151.210 124.129.151.210 山东省青岛市城阳区 惜福镇万佳情缘网吧
718 124.129.151.211 124.129.154.141 山东省青岛市 联通
719 124.129.154.142 124.129.154.142 山东省青岛市胶南区 博信网吧(珠海东路186号)
720 124.129.154.143 124.129.154.153 山东省青岛市 联通
721 124.129.154.154 124.129.154.154 山东省青岛市 明笛网吧(郑州路)
722 124.129.154.155 124.129.157.97 山东省青岛市 联通
723 124.129.157.98 124.129.157.98 山东省青岛市 蓝星盛世网络
724 124.129.157.99 124.129.166.255 山东省青岛市 联通
725 124.129.167.0 124.129.167.255 山东省青岛市胶州市 联通
726 124.129.168.0 124.129.168.13 山东省青岛市 联通
727 124.129.168.14 124.129.168.14 山东省青岛市莱西市 职业中专
728 124.129.168.15 124.129.168.97 山东省青岛市 联通
729 124.129.168.98 124.129.168.98 山东省青岛市莱西市 李权庄镇大河头村网吧
730 124.129.168.99 124.129.168.165 山东省青岛市 联通
731 124.129.168.166 124.129.168.166 山东省青岛市莱西市 姜山泽口网吧
732 124.129.168.167 124.129.168.169 山东省青岛市 联通
733 124.129.168.170 124.129.168.170 山东省青岛市莱西市 姜山一村网吧
734 124.129.168.171 124.129.170.141 山东省青岛市 联通
735 124.129.170.142 124.129.170.142 山东省青岛市胶南市 都市间网吧
736 124.129.170.143 124.129.170.149 山东省青岛市 联通
737 124.129.170.150 124.129.170.150 山东省青岛市 精英网吧
738 124.129.170.151 124.129.172.33 山东省青岛市 联通
739 124.129.172.34 124.129.172.34 山东省青岛市 中国石油大学青岛校区
740 124.129.172.35 124.129.172.129 山东省青岛市 联通
741 124.129.172.130 124.129.172.130 山东省青岛市 青岛拓谱信息工程学院
742 124.129.172.131 124.129.174.41 山东省青岛市 联通
743 124.129.174.42 124.129.174.42 山东省青岛市四方区 抚顺路圣洁网吧
744 124.129.174.43 124.129.174.85 山东省青岛市 联通
745 124.129.174.86 124.129.174.86 山东省青岛市四方区 金友友网吧(四方利群旁)
746 124.129.174.87 124.129.174.157 山东省青岛市 联通
747 124.129.174.158 124.129.174.158 山东省青岛市四方区 巡洋舰网吧
748 124.129.174.159 124.129.174.165 山东省青岛市 联通
749 124.129.174.166 124.129.174.166 山东省青岛市四方区 依山立网吧(宜阳路22号)
750 124.129.174.167 124.129.178.25 山东省青岛市 联通
751 124.129.178.26 124.129.178.26 山东省青岛市城阳区 顺胜网吧(黑龙江路)
752 124.129.178.27 124.129.193.255 山东省青岛市 联通
753 124.129.194.0 124.129.194.65 山东省青岛市胶州市 联通
754 124.129.194.66 124.129.194.66 山东省青岛市即墨市 希雅网吧
755 124.129.194.67 124.129.194.255 山东省青岛市胶州市 联通
756 124.129.195.0 124.129.205.125 山东省青岛市 联通
757 124.129.205.126 124.129.205.126 山东省青岛市 万佳红月亮网吧
758 124.129.205.127 124.129.235.17 山东省青岛市 联通
759 124.129.235.18 124.129.235.18 山东省青岛市 香格里拉大酒店
760 124.129.235.19 124.129.248.21 山东省青岛市 联通
761 124.129.248.22 124.129.248.22 山东省青岛市 馨苑网吧(振华街123号甲)
762 124.129.248.23 124.129.255.255 山东省青岛市 联通
763 124.135.0.0 124.135.16.255 山东省青岛市 联通
764 124.135.17.0 124.135.17.255 山东省青岛市平度市 联通
765 124.135.18.0 124.135.53.226 山东省青岛市 联通
766 124.135.53.227 124.135.53.227 山东省青岛市市南区 西镇--马牌油专卖店
767 124.135.53.228 124.135.60.9 山东省青岛市 联通
768 124.135.60.10 124.135.60.10 山东省青岛市四方区 经典网苑(重庆南路)
769 124.135.60.11 124.135.60.53 山东省青岛市 联通
770 124.135.60.54 124.135.60.54 山东省青岛市四方区 新亿网络(杭州路68号)
771 124.135.60.55 124.135.60.109 山东省青岛市 联通
772 124.135.60.110 124.135.60.110 山东省青岛市四方区 星辰快车网吧
773 124.135.60.111 124.135.68.255 山东省青岛市 联通
774 124.135.69.0 124.135.69.255 山东省青岛市平度市 联通
775 124.135.70.0 124.135.84.255 山东省青岛市 联通
776 124.135.85.0 124.135.85.255 山东省青岛市李沧区 联通
777 124.135.86.0 124.135.93.255 山东省青岛市 联通
778 140.75.128.0 140.75.219.255 山东省青岛市 电信
779 140.75.220.0 140.75.221.255 山东省青岛市即墨市 电信
780 140.75.222.0 140.75.226.255 山东省青岛市 电信
781 140.75.227.0 140.75.227.255 山东省青岛市即墨市 电信
782 140.75.228.0 140.75.232.255 山东省青岛市 电信
783 140.75.233.0 140.75.233.255 山东省青岛市即墨市 电信
784 140.75.234.0 140.75.235.255 山东省青岛市 电信
785 140.75.236.0 140.75.236.255 山东省青岛市即墨市 电信
786 140.75.237.0 140.75.255.255 山东省青岛市 电信
787 140.246.0.0 140.246.6.255 山东省青岛市 电信
788 140.246.7.0 140.246.7.255 山东省青岛市崂山区 电信
789 140.246.8.0 140.246.20.255 山东省青岛市 电信
790 140.246.21.0 140.246.21.255 山东省青岛市胶州市 电信
791 140.246.22.0 140.246.29.255 山东省青岛市 电信
792 140.246.30.0 140.246.31.255 山东省青岛市即墨市 电信
793 140.246.32.0 140.246.39.255 山东省青岛市 电信
794 140.246.40.0 140.246.40.255 山东省青岛市平度市 电信
795 140.246.41.0 140.246.53.255 山东省青岛市 电信
796 140.246.54.0 140.246.54.255 山东省青岛市胶南市 电信
797 140.246.55.0 140.246.62.255 山东省青岛市 电信
798 140.246.63.0 140.246.63.255 山东省青岛市即墨市 电信
799 140.246.64.0 140.246.72.255 山东省青岛市 电信
800 140.246.73.0 140.246.73.255 山东省青岛市胶南市 电信
801 140.246.74.0 140.246.99.255 山东省青岛市 电信
802 140.246.100.0 140.246.100.255 山东省青岛市即墨市 电信
803 140.246.101.0 140.246.127.255 山东省青岛市 电信
804 140.255.64.0 140.255.68.255 山东省青岛市 电信
805 140.255.69.0 140.255.69.255 山东省青岛市胶州市 电信
806 140.255.70.0 140.255.73.255 山东省青岛市 电信
807 140.255.74.0 140.255.74.255 山东省青岛市胶南市 电信
808 140.255.75.0 140.255.82.255 山东省青岛市 电信
809 140.255.83.0 140.255.83.255 山东省青岛市平度市 电信
810 140.255.84.0 140.255.106.255 山东省青岛市 电信
811 140.255.107.0 140.255.107.255 山东省青岛市即墨市 电信
812 140.255.108.0 140.255.110.255 山东省青岛市 电信
813 140.255.111.0 140.255.111.255 山东省青岛市即墨市 电信
814 140.255.112.0 140.255.127.255 山东省青岛市 电信
815 144.0.0.0 144.0.31.255 山东省青岛市 电信
816 144.52.0.0 144.52.255.255 山东省青岛市 电信
817 150.138.138.0 150.138.138.255 山东省青岛市 北京百度网讯科技有限公司电信节点
818 150.138.167.0 150.138.167.255 山东省青岛市 网宿科技股份有限公司电信CDN节点
819 150.138.169.0 150.138.169.255 山东省青岛市 网宿科技股份有限公司电信CDN节点
820 153.119.128.0 153.119.199.255 山东省青岛市 电信
821 153.119.200.0 153.119.200.255 山东省青岛市莱西市 电信
822 153.119.201.0 153.119.255.255 山东省青岛市 电信
823 159.226.158.0 159.226.158.255 山东省青岛市 中国科学院海洋研究所研究生公寓
824 175.190.128.0 175.190.255.255 山东省青岛市 鹏博士长城宽带
825 180.201.64.0 180.201.87.255 山东省青岛市 青岛理工大学
826 180.201.128.0 180.201.191.255 山东省青岛市 中国石油大学青岛校区
827 180.201.192.0 180.201.223.255 山东省青岛市 中国海洋大学
828 180.201.224.0 180.201.239.255 山东省青岛市 青岛科技大学
829 182.40.0.0 182.40.136.255 山东省青岛市 电信
830 182.40.137.0 182.40.137.255 山东省青岛市市北区 电信
831 182.40.138.0 182.40.167.255 山东省青岛市 电信
832 182.40.168.0 182.40.170.255 山东省青岛市胶州市 电信
833 182.40.171.0 182.40.201.255 山东省青岛市 电信
834 182.40.202.0 182.40.202.255 山东省青岛市平度市 电信
835 182.40.203.0 182.40.206.255 山东省青岛市 电信
836 182.40.207.0 182.40.207.255 山东省青岛市莱西市 电信
837 182.40.208.0 182.40.237.255 山东省青岛市 电信
838 182.40.238.0 182.40.238.255 山东省青岛市胶南市 电信
839 182.40.239.0 182.40.240.255 山东省青岛市 电信
840 182.40.241.0 182.40.241.255 山东省青岛市即墨市 电信
841 182.40.242.0 182.40.248.255 山东省青岛市 电信
842 182.40.249.0 182.40.249.255 山东省青岛市即墨市 电信
843 182.40.250.0 182.40.255.255 山东省青岛市 电信
844 182.47.128.0 182.47.131.255 山东省青岛市 电信
845 182.47.133.0 182.47.254.255 山东省青岛市 电信
846 202.102.128.0 202.102.129.255 山东省青岛市 联通
847 202.102.131.0 202.102.131.255 山东省青岛市 联通
848 202.102.134.0 202.102.134.67 山东省青岛市 联通
849 202.102.134.68 202.102.134.70 山东省青岛市 联通DNS服务器
850 202.102.134.71 202.102.134.127 山东省青岛市 联通
851 202.102.135.232 202.102.135.235 山东省青岛市 联通
852 202.102.146.0 202.102.146.255 山东省青岛市 联通
853 202.102.151.192 202.102.151.207 山东省青岛市 联通
854 202.102.161.0 202.102.166.255 山东省青岛市 联通
855 202.102.169.0 202.102.169.255 山东省青岛市 联通
856 202.102.175.0 202.102.176.255 山东省青岛市 联通
857 202.102.177.64 202.102.177.127 山东省青岛市 联通
858 202.102.183.0 202.102.183.15 山东省青岛市 中国东方航空公司青岛分公司
859 202.102.183.16 202.102.183.255 山东省青岛市 联通
860 202.102.191.0 202.102.191.255 山东省青岛市 联通
861 202.110.193.0 202.110.197.255 山东省青岛市 联通
862 202.110.225.0 202.110.228.255 山东省青岛市 联通
863 202.110.230.0 202.110.231.255 山东省青岛市 联通
864 202.110.233.0 202.110.234.255 山东省青岛市 联通
865 202.136.48.0 202.136.57.53 山东省青岛市 广电网
866 202.136.57.54 202.136.57.54 山东省青岛市 美天网络科技有限公司
867 202.136.57.55 202.136.58.65 山东省青岛市 广电网
868 202.136.58.66 202.136.58.66 山东省青岛市 天拓网吧台东店
869 202.136.58.67 202.136.58.71 山东省青岛市 广电网
870 202.136.58.72 202.136.58.72 山东省青岛市 碧水泊网吧
871 202.136.58.73 202.136.58.88 山东省青岛市 广电网
872 202.136.58.89 202.136.58.89 山东省青岛市市南区 田家花园好读网吧
873 202.136.58.90 202.136.63.255 山东省青岛市 广电网
874 203.93.0.128 203.93.0.255 山东省青岛市 金桥网
875 203.93.94.213 203.93.94.255 山东省青岛市 联通
876 203.93.129.0 203.93.129.255 山东省青岛市 联通
877 203.93.139.0 203.93.140.255 山东省青岛市 广电网
878 203.93.147.0 203.93.147.63 山东省青岛市
879 203.93.147.96 203.93.147.255 山东省青岛市
880 203.93.187.0 203.93.187.31 山东省青岛市 联通
881 203.93.188.32 203.93.188.63 山东省青岛市 联通
882 203.93.223.0 203.93.223.255 山东省青岛市 广电网
883 210.12.3.0 210.12.3.255 山东省青岛市 联通
884 210.12.102.0 210.12.102.255 山东省青岛市 联通
885 210.12.142.0 210.12.142.255 山东省青岛市 联通
886 210.12.146.0 210.12.147.255 山东省青岛市 联通
887 210.44.48.0 210.44.63.255 山东省青岛市 青岛农业大学
888 210.44.96.0 210.44.111.255 山东省青岛市 青岛科技大学
889 210.44.240.0 210.44.243.255 山东省青岛市胶州市 实验中学
890 210.52.54.0 210.52.54.255 山东省青岛市 广电网
891 210.52.55.0 210.52.55.110 山东省青岛市 联通
892 210.52.55.111 210.52.55.111 山东省青岛市 深蓝网吧(青大一路)
893 210.52.55.112 210.52.55.112 山东省青岛市 万万顺网吧(青大师院对面)
894 210.52.55.113 210.52.55.115 山东省青岛市 联通
895 210.52.55.116 210.52.55.116 山东省青岛市 逍遥居网吧
896 210.52.55.117 210.52.55.120 山东省青岛市 联通
897 210.52.55.121 210.52.55.121 山东省青岛市 朗通网吧(青大一路)
898 210.52.55.122 210.52.55.255 山东省青岛市 联通
899 210.52.61.0 210.52.61.255 山东省青岛市 电信
900 210.52.62.0 210.52.62.28 山东省青岛市 有线
901 210.52.62.29 210.52.62.29 山东省青岛市 升平路润龙世纪网吧
902 210.52.62.30 210.52.62.52 山东省青岛市 有线
903 210.52.62.53 210.52.62.53 山东省青岛市 海水正蓝网吧
904 210.52.62.54 210.52.62.239 山东省青岛市 有线
905 210.52.62.240 210.52.62.240 山东省青岛市 徐州路114号信息中心
906 210.52.62.241 210.52.63.255 山东省青岛市 有线
907 210.53.72.0 210.53.79.255 山东省青岛市 联通
908 210.72.156.0 210.72.158.255 山东省青岛市 中国科学院海洋研究所
909 210.72.159.0 210.72.159.255 山东省青岛市 中国科学院青岛生物能源与过程研究所
910 210.76.128.0 210.76.159.255 山东省青岛市 联通
911 210.82.165.0 210.82.165.255 山东省青岛市 联通
912 210.82.195.0 210.82.197.255 山东省青岛市 联通
913 211.64.128.0 211.64.159.255 山东省青岛市 中国海洋大学
914 211.64.160.0 211.64.191.255 山东省青岛市 青岛大学
915 211.64.192.0 211.64.207.255 山东省青岛市 青岛理工大学
916 211.64.208.0 211.64.223.255 山东省青岛市 青岛科技大学
917 211.64.224.0 211.64.231.255 山东省青岛市胶州市 实验中学
918 211.64.236.0 211.64.236.255 山东省青岛市 嘉裕关公路学校
919 211.64.237.0 211.64.237.255 山东省青岛市 长城宽带(青岛教育网出口)
920 211.87.128.0 211.87.131.66 山东省青岛市 中国海洋大学
921 211.87.131.67 211.87.131.67 山东省青岛市 中国海洋大学学生公寓10号楼314
922 211.87.131.68 211.87.133.255 山东省青岛市 中国海洋大学
923 211.87.134.0 211.87.134.255 山东省青岛市 中国海洋大学麦岛校区7#宿舍楼
924 211.87.135.0 211.87.137.255 山东省青岛市 中国海洋大学
925 211.87.138.0 211.87.138.63 山东省青岛市 中国海洋大学鱼山校区3#
926 211.87.138.64 211.87.138.64 山东省青岛市 中国海洋大学鱼山校区3#303
927 211.87.138.65 211.87.138.71 山东省青岛市 中国海洋大学鱼山校区3#
928 211.87.138.72 211.87.138.72 山东省青岛市 中国海洋大学鱼山校区3#107
929 211.87.138.73 211.87.138.255 山东省青岛市 中国海洋大学鱼山校区3#
930 211.87.139.0 211.87.140.255 山东省青岛市 中国海洋大学
931 211.87.141.0 211.87.141.0 山东省青岛市 中国海洋大学鱼山校区女生宿舍1#218
932 211.87.141.1 211.87.142.255 山东省青岛市 中国海洋大学
933 211.87.143.0 211.87.143.255 山东省青岛市 中国海洋大学浮山校区
934 211.87.144.0 211.87.159.255 山东省青岛市 青岛科技大学
935 211.87.160.0 211.87.175.255 山东省青岛市 青岛远洋船员学院
936 211.87.176.0 211.87.191.255 山东省青岛市 中国石油大学(青岛校区)
937 211.97.168.0 211.97.168.255 山东省青岛市 联通
938 211.97.184.0 211.97.199.255 山东省青岛市 联通
939 211.97.241.0 211.97.241.255 山东省青岛市 联通
940 211.97.245.0 211.97.245.9 山东省青岛市 联通
941 211.97.245.10 211.97.245.10 山东省青岛市 青岛科技大学研究生机房
942 211.97.245.11 211.97.245.79 山东省青岛市 联通
943 211.97.245.80 211.97.245.80 山东省青岛市四方区 郑州路海枫网吧
944 211.97.245.81 211.97.245.93 山东省青岛市 联通
945 211.97.245.94 211.97.245.94 山东省青岛市 高科园中韩先导网吧
946 211.97.245.95 211.97.245.95 山东省青岛市 联通
947 211.97.245.96 211.97.245.96 山东省青岛市 高密市立新街杰友网吧
948 211.97.245.97 211.97.245.100 山东省青岛市 联通
949 211.97.245.101 211.97.245.101 山东省青岛市 青岛二中
950 211.97.245.102 211.97.245.173 山东省青岛市 联通
951 211.97.245.174 211.97.245.174 山东省青岛市 中山路国货公司网吧
952 211.97.245.175 211.97.245.217 山东省青岛市 联通
953 211.97.245.218 211.97.245.218 山东省青岛市 联通网吧(青大麦岛车站附近)
954 211.97.245.219 211.97.245.255 山东省青岛市 联通
955 211.98.20.0 211.98.21.255 山东省青岛市 中移铁通
956 211.98.29.0 211.98.29.31 山东省青岛市 铁路公安分局
957 211.98.29.32 211.98.29.63 山东省青岛市 铁路ANDA工业公司
958 211.98.29.64 211.98.29.79 山东省青岛市 铁路JINHAO宾馆
959 211.98.29.80 211.98.29.223 山东省青岛市 中移铁通
960 211.98.29.224 211.98.29.239 山东省青岛市 铁路福利开发中心
961 211.98.29.240 211.98.29.240 山东省青岛市 铁路列车维修厂
962 211.98.29.241 211.98.30.255 山东省青岛市 铁路ANDA工业公司
963 211.98.32.0 211.98.32.63 山东省青岛市 铁路ANDA工业公司
964 211.98.154.0 211.98.154.255 山东省青岛市 中移铁通
965 211.146.98.0 211.146.98.255 山东省青岛市 广电网
966 218.56.64.0 218.56.65.1 山东省青岛市市南区 联通
967 218.56.65.2 218.56.65.2 山东省青岛市市北区 风之捷网吧(同和路592号101)
968 218.56.65.3 218.56.65.255 山东省青岛市市南区 联通
969 218.56.66.0 218.56.78.105 山东省青岛市 联通
970 218.56.78.106 218.56.78.106 山东省青岛市 宏光职专洛阳路学校
971 218.56.78.107 218.56.82.255 山东省青岛市 联通
972 218.56.83.0 218.56.83.255 山东省青岛市李沧区 联通
973 218.56.84.0 218.56.88.225 山东省青岛市 联通
974 218.56.88.226 218.56.88.226 山东省青岛市 正望耐火材料有限公司
975 218.56.88.227 218.56.92.238 山东省青岛市 联通
976 218.56.92.239 218.56.92.239 山东省青岛市开发区 辛安雅欣网吧
977 218.56.92.240 218.56.92.255 山东省青岛市 联通
978 218.56.93.0 218.56.93.255 山东省青岛市胶南市 联通
979 218.56.94.0 218.56.94.255 山东省青岛市 联通
980 218.56.95.0 218.56.95.255 山东省青岛市莱西市 联通
981 218.56.96.0 218.56.96.255 山东省青岛市 联通
982 218.57.6.0 218.57.6.255 山东省青岛市 联通
983 218.57.11.0 218.57.11.255 山东省青岛市 联通IDC机房
984 218.57.12.0 218.57.13.255 山东省青岛市 联通
985 218.57.19.0 218.57.19.255 山东省青岛市 联通
986 218.57.64.0 218.57.65.200 山东省青岛市 联通
987 218.57.65.201 218.57.65.201 山东省青岛市开发区 开乐灵通网吧
988 218.57.65.202 218.57.66.215 山东省青岛市 联通
989 218.57.66.216 218.57.66.218 山东省青岛市黄岛区 开发区奥海源网吧
990 218.57.66.219 218.57.66.221 山东省青岛市 联通
991 218.57.66.222 218.57.66.222 山东省青岛市开发区 蕴轩城网吧
992 218.57.66.223 218.57.67.8 山东省青岛市 联通
993 218.57.67.9 218.57.67.9 山东省青岛市 大圣制版有限公司(即墨市)
994 218.57.67.10 218.57.70.187 山东省青岛市 联通
995 218.57.70.188 218.57.70.188 山东省青岛市 青岛电大连云港路分校
996 218.57.70.189 218.57.71.210 山东省青岛市 联通
997 218.57.71.211 218.57.71.211 山东省青岛市李沧区 阳光天使网吧
998 218.57.71.212 218.57.73.233 山东省青岛市 联通
999 218.57.73.234 218.57.73.234 山东省青岛市城阳区 飞速网吧(文化路)
1000 218.57.73.235 218.57.73.255 山东省青岛市 联通