ip地址查询

青岛市IP地址列表

青岛市网吧IP地址列表

在下面输入您要查询IP地址段范围的地理位置,点击查询

请输入地理位置:
最多只能列出前1000条IP信息,更详细的ip列表信息请用上边的查询按钮进入
序号 IP 起始地址 IP 结束地址 所在位置信息 电子地图
1 27.193.0.0 27.193.10.255 山东省青岛市 联通
2 27.193.11.0 27.193.11.255 山东省青岛市平度市 联通
3 27.193.12.0 27.193.13.255 山东省青岛市 联通
4 27.193.14.0 27.193.14.255 山东省青岛市平度市 联通
5 27.193.15.0 27.193.100.255 山东省青岛市 联通
6 27.193.101.0 27.193.101.255 山东省青岛市即墨市 联通
7 27.193.102.0 27.193.103.255 山东省青岛市 联通
8 27.193.104.0 27.193.104.255 山东省青岛市即墨市 联通
9 27.193.105.0 27.193.123.255 山东省青岛市 联通
10 27.193.124.0 27.193.124.255 山东省青岛市即墨市 联通
11 27.193.125.0 27.193.131.255 山东省青岛市 联通
12 27.193.132.0 27.193.132.255 山东省青岛市即墨市 联通
13 27.193.133.0 27.193.166.255 山东省青岛市 联通
14 27.193.167.0 27.193.167.255 山东省青岛市胶州市 联通
15 27.193.168.0 27.193.174.255 山东省青岛市 联通
16 27.193.175.0 27.193.175.255 山东省青岛市胶南市 联通
17 27.193.176.0 27.193.203.255 山东省青岛市 联通
18 27.193.204.0 27.193.204.255 山东省青岛市胶州市 联通
19 27.193.205.0 27.193.205.255 山东省青岛市 联通
20 27.193.206.0 27.193.206.255 山东省青岛市胶州市 联通
21 27.193.207.0 27.193.213.255 山东省青岛市 联通
22 27.193.214.0 27.193.214.255 山东省青岛市即墨市 联通
23 27.193.215.0 27.193.255.255 山东省青岛市 联通
24 27.210.0.0 27.210.1.255 山东省青岛市 联通
25 27.210.2.0 27.210.2.255 山东省青岛市胶南市 联通
26 27.210.3.0 27.210.15.255 山东省青岛市 联通
27 27.210.16.0 27.210.16.255 山东省青岛市即墨市 联通
28 27.210.17.0 27.210.50.255 山东省青岛市 联通
29 27.210.51.0 27.210.51.255 山东省青岛市胶南市 联通
30 27.210.52.0 27.210.58.255 山东省青岛市 联通
31 27.210.59.0 27.210.59.255 山东省青岛市胶州市 联通
32 27.210.60.0 27.210.153.255 山东省青岛市 联通
33 27.210.154.0 27.210.155.255 山东省青岛市莱西市 联通
34 27.210.156.0 27.210.255.255 山东省青岛市 联通
35 27.219.0.0 27.219.107.255 山东省青岛市 联通
36 27.219.108.0 27.219.108.255 山东省青岛市平度市 联通
37 27.219.109.0 27.219.125.255 山东省青岛市 联通
38 27.219.126.0 27.219.126.255 山东省青岛市平度市 联通
39 27.219.127.0 27.219.129.255 山东省青岛市 联通
40 27.219.130.0 27.219.130.255 山东省青岛市平度市 联通
41 27.219.131.0 27.219.166.255 山东省青岛市 联通
42 27.219.167.0 27.219.167.255 山东省青岛市即墨市 联通
43 27.219.168.0 27.219.191.255 山东省青岛市 联通
44 27.221.0.0 27.221.15.255 山东省青岛市 联通
45 27.221.16.0 27.221.16.255 山东省青岛市 北京新浪互联信息服务有限公司联通节点
46 27.221.17.0 27.221.19.255 山东省青岛市 联通
47 27.221.20.0 27.221.20.255 山东省青岛市 360网站卫士电信CDN节点
48 27.221.21.0 27.221.21.209 山东省青岛市 腾讯计算机系统云平台联通节点
49 27.221.21.210 27.221.21.210 山东省青岛市 腾讯计算机系统云平台CDNTIP联通节点(NWS_Appimg_HY服务器)
50 27.221.21.211 27.221.21.255 山东省青岛市 腾讯计算机系统云平台联通节点
51 27.221.22.0 27.221.35.255 山东省青岛市 联通
52 27.221.36.0 27.221.40.255 山东省青岛市 北京百度网讯科技有限公司联通CDN节点
53 27.221.41.0 27.221.63.255 山东省青岛市 联通
54 27.221.80.0 27.221.95.255 山东省青岛市 联通
55 27.223.0.0 27.223.0.255 山东省青岛市胶州市 联通
56 27.223.1.0 27.223.17.255 山东省青岛市 联通
57 27.223.18.0 27.223.18.255 山东省青岛市莱西市 联通
58 27.223.19.0 27.223.70.255 山东省青岛市 联通
59 27.223.71.0 27.223.71.255 山东省青岛市胶南市 联通
60 27.223.72.0 27.223.255.255 山东省青岛市 联通
61 39.65.0.0 39.65.0.255 山东省青岛市 联通
62 39.65.1.0 39.65.1.255 山东省青岛市即墨市 联通
63 39.65.2.0 39.65.6.255 山东省青岛市 联通
64 39.65.7.0 39.65.7.255 山东省青岛市即墨市 联通
65 39.65.8.0 39.65.209.255 山东省青岛市 联通
66 39.65.210.0 39.65.210.255 山东省青岛市胶南市 联通
67 39.65.211.0 39.66.255.255 山东省青岛市 联通
68 39.77.64.0 39.77.127.255 山东省青岛市 联通
69 39.88.0.0 39.88.255.255 山东省青岛市 联通
70 42.96.128.0 42.96.255.255 山东省青岛市 阿里云
71 42.199.128.0 42.199.255.99 山东省青岛市 鹏博士长城宽带
72 42.199.255.100 42.199.255.100 山东省青岛市 鹏博士长城宽带DNS服务器
73 42.199.255.101 42.199.255.255 山东省青岛市 鹏博士长城宽带
74 42.247.2.32 42.247.2.63 山东省青岛市 北京电影学院现代创意媒体学院教育网
75 43.240.60.0 43.240.63.255 山东省青岛市 网信科技电信数据中心
76 45.248.132.0 45.248.135.255 山东省青岛市
77 45.248.236.0 45.248.239.255 山东省青岛市
78 47.104.0.0 47.104.255.255 山东省青岛市 阿里云
79 49.223.0.0 49.223.187.119 山东省青岛市 鹏博士长城宽带
80 49.223.187.120 49.223.187.120 山东省青岛市 鹏博士长城宽带DNS服务器
81 49.223.187.121 49.223.191.255 山东省青岛市 鹏博士长城宽带
82 58.56.128.0 58.56.131.9 山东省青岛市 电信
83 58.56.131.10 58.56.131.10 山东省青岛市 首创电信技术有限公司
84 58.56.131.11 58.56.132.91 山东省青岛市 电信
85 58.56.132.92 58.56.132.92 山东省青岛市四方区 蓝星网络
86 58.56.132.93 58.56.134.255 山东省青岛市 电信
87 58.56.135.0 58.56.135.255 山东省青岛市胶南市 电信
88 58.56.136.0 58.56.150.213 山东省青岛市 电信
89 58.56.150.214 58.56.150.214 山东省青岛市 福润德塑料挤出技术有限公司
90 58.56.150.215 58.56.156.255 山东省青岛市 电信
91 58.56.158.0 58.56.159.137 山东省青岛市 电信
92 58.56.159.138 58.56.159.138 山东省青岛市 首创电信技术有限公司
93 58.56.159.139 58.56.191.255 山东省青岛市 电信
94 58.58.36.0 58.58.39.255 山东省青岛市 电信
95 58.195.136.0 58.195.159.255 山东省青岛市 青岛农业大学
96 60.209.0.0 60.209.4.255 山东省青岛市 联通
97 60.209.5.0 60.209.5.255 山东省青岛市 联通IDC机房
98 60.209.6.0 60.209.19.25 山东省青岛市 联通
99 60.209.19.26 60.209.19.26 山东省青岛市城阳区 中鲁时空网吧(向阳路)
100 60.209.19.27 60.209.19.129 山东省青岛市 联通
101 60.209.19.130 60.209.19.130 山东省青岛市 智慧者网吧
102 60.209.19.131 60.209.20.13 山东省青岛市 联通
103 60.209.20.14 60.209.20.14 山东省青岛市 网尚星网吧(青岛农业大学西门)
104 60.209.20.15 60.209.20.17 山东省青岛市 联通
105 60.209.20.18 60.209.20.18 山东省青岛市城阳区 都市先锋网吧(青农西门)
106 60.209.20.19 60.209.20.42 山东省青岛市 联通
107 60.209.20.43 60.209.20.43 山东省青岛市 青岛农业大学西苑校区
108 60.209.20.44 60.209.20.49 山东省青岛市 联通
109 60.209.20.50 60.209.20.50 山东省青岛市城阳区 古庙网吧
110 60.209.20.51 60.209.20.197 山东省青岛市 联通
111 60.209.20.198 60.209.20.198 山东省青岛市城阳区 星月网苑(空港路)
112 60.209.20.199 60.209.20.201 山东省青岛市 联通
113 60.209.20.202 60.209.20.202 山东省青岛市城阳区 紫水晶网吧(空港路)
114 60.209.20.203 60.209.20.209 山东省青岛市 联通
115 60.209.20.210 60.209.20.210 山东省青岛市城阳区 花样年华网吧(空港路)
116 60.209.20.211 60.209.20.213 山东省青岛市 联通
117 60.209.20.214 60.209.20.214 山东省青岛市城阳区 万佳圣宝网吧
118 60.209.20.215 60.209.20.225 山东省青岛市 联通
119 60.209.20.226 60.209.20.226 山东省青岛市城阳区 鑫圣宝网络会所(铁骑山路89号)
120 60.209.20.227 60.209.21.1 山东省青岛市 联通
121 60.209.21.2 60.209.21.2 山东省青岛市 夏日网吧
122 60.209.21.3 60.209.21.5 山东省青岛市 联通
123 60.209.21.6 60.209.21.6 山东省青岛市四方区 快乐猫网吧
124 60.209.21.7 60.209.21.60 山东省青岛市 联通
125 60.209.21.61 60.209.21.61 山东省青岛市 第五十八中学(李沧区九水路20号)
126 60.209.21.62 60.209.21.105 山东省青岛市 联通
127 60.209.21.106 60.209.21.106 山东省青岛市 黄台路夏日网吧
128 60.209.21.107 60.209.21.107 山东省青岛市 联通
129 60.209.21.108 60.209.21.108 山东省青岛市 博益轩网吧
130 60.209.21.109 60.209.25.255 山东省青岛市 联通
131 60.209.26.0 60.209.26.255 山东省青岛市平度市 联通
132 60.209.27.0 60.209.30.221 山东省青岛市 联通
133 60.209.30.222 60.209.30.222 山东省青岛市市南区 圣博惠网吧天旭店(宁夏路127-10号)
134 60.209.30.223 60.209.36.21 山东省青岛市 联通
135 60.209.36.22 60.209.36.22 山东省青岛市城阳区 爱书人网吧
136 60.209.36.23 60.209.36.33 山东省青岛市 联通
137 60.209.36.34 60.209.36.34 山东省青岛市城阳区 信息服务站网吧
138 60.209.36.35 60.209.42.1 山东省青岛市 联通
139 60.209.42.2 60.209.42.2 山东省青岛市城阳区 夏庄镇彭家台桃源居网吧
140 60.209.42.3 60.209.42.129 山东省青岛市 联通
141 60.209.42.130 60.209.42.130 山东省青岛市 求实职业技术学院2号楼3楼网吧
142 60.209.42.131 60.209.42.141 山东省青岛市 联通
143 60.209.42.142 60.209.42.142 山东省青岛市 自由在线网吧
144 60.209.42.143 60.209.46.255 山东省青岛市 联通
145 60.209.47.0 60.209.47.255 山东省青岛市四方区 联通
146 60.209.48.0 60.209.105.129 山东省青岛市 联通
147 60.209.105.130 60.209.105.130 山东省青岛市崂山区 四联网吧(中韩街道董家社区493号)
148 60.209.105.131 60.209.114.255 山东省青岛市 联通
149 60.209.115.0 60.209.115.255 山东省青岛市即墨市 联通
150 60.209.116.0 60.209.124.113 山东省青岛市 联通
151 60.209.124.114 60.209.124.114 山东省青岛市城阳区 梦想缘网吧
152 60.209.124.115 60.209.124.117 山东省青岛市 联通
153 60.209.124.118 60.209.124.118 山东省青岛市 达全网吧
154 60.209.124.119 60.209.125.133 山东省青岛市 联通
155 60.209.125.134 60.209.125.134 山东省青岛市城阳区 信息网吧
156 60.209.125.135 60.209.125.137 山东省青岛市 联通
157 60.209.125.138 60.209.125.138 山东省青岛市城阳区 蓝色星空网吧(山东路)
158 60.209.125.139 60.209.125.181 山东省青岛市 联通
159 60.209.125.182 60.209.125.182 山东省青岛市城阳区 时代风暴网吧(河南路)
160 60.209.125.183 60.209.128.161 山东省青岛市 联通
161 60.209.128.162 60.209.128.162 山东省青岛市 青岛科技大学崂山校区
162 60.209.128.163 60.209.128.163 山东省青岛市 联通
163 60.209.128.164 60.209.128.164 山东省青岛市 青岛科技大学东部校区南苑餐厅负一楼电子阅览室
164 60.209.128.165 60.209.128.165 山东省青岛市 联通
165 60.209.128.166 60.209.128.166 山东省青岛市 浩东网吧
166 60.209.128.167 60.209.133.255 山东省青岛市 联通
167 60.209.134.0 60.209.135.255 山东省青岛市即墨市 联通
168 60.209.136.0 60.209.136.113 山东省青岛市 联通
169 60.209.136.114 60.209.136.114 山东省青岛市崂山区 万万顺网吧
170 60.209.136.115 60.209.152.37 山东省青岛市 联通
171 60.209.152.38 60.209.152.38 山东省青岛市四方区 新天鸿网吧(抚顺路4号)
172 60.209.152.39 60.209.152.41 山东省青岛市 联通
173 60.209.152.42 60.209.152.42 山东省青岛市 飞鹰网吧(瑞昌路)
174 60.209.152.43 60.209.157.255 山东省青岛市 联通
175 60.209.158.0 60.209.158.255 山东省青岛市 (市南区)联通
176 60.209.159.0 60.209.165.184 山东省青岛市 联通
177 60.209.165.185 60.209.165.185 山东省青岛市 龙瑞车友俱乐部服务有限公司
178 60.209.165.186 60.209.176.25 山东省青岛市 联通
179 60.209.176.26 60.209.176.26 山东省青岛市崂山区 北龙口千年网吧旗舰店
180 60.209.176.27 60.209.176.27 山东省青岛市 联通
181 60.209.176.28 60.209.176.28 山东省青岛市 北龙口千年网吧旗舰店
182 60.209.176.29 60.209.176.165 山东省青岛市 联通
183 60.209.176.166 60.209.176.166 山东省青岛市 沙子口起跑线网吧
184 60.209.176.167 60.209.176.189 山东省青岛市 联通
185 60.209.176.190 60.209.176.190 山东省青岛市 中鲁时空网吧(崂山区沙子口大桥东)
186 60.209.176.191 60.209.182.234 山东省青岛市 联通
187 60.209.182.235 60.209.182.235 山东省青岛市市南区 医院(广州路医院)
188 60.209.182.236 60.209.183.3 山东省青岛市 联通
189 60.209.183.4 60.209.183.4 山东省青岛市 平度市旅游公司
190 60.209.183.5 60.209.205.209 山东省青岛市 联通
191 60.209.205.210 60.209.205.210 山东省青岛市即墨市 盛气网吧
192 60.209.205.211 60.209.205.217 山东省青岛市 联通
193 60.209.205.218 60.209.205.218 山东省青岛市即墨市 三泉网吧
194 60.209.205.219 60.209.205.233 山东省青岛市 联通
195 60.209.205.234 60.209.205.234 山东省青岛市 修家街中鲁网吧
196 60.209.205.235 60.209.205.255 山东省青岛市 联通
197 60.209.206.0 60.209.206.254 山东省青岛市四方区 联通
198 60.209.206.255 60.209.206.255 山东省青岛市 天拓网吧
199 60.209.207.0 60.209.211.255 山东省青岛市 联通
200 60.209.212.0 60.209.212.255 山东省青岛市胶南市 联通
201 60.209.213.0 60.209.220.255 山东省青岛市 联通
202 60.209.221.0 60.209.221.63 山东省青岛市 颐中皇冠假日酒店
203 60.209.221.64 60.209.221.127 山东省青岛市 联通
204 60.209.221.128 60.209.221.135 山东省青岛市 农业发展银行青岛分行
205 60.209.221.136 60.209.221.139 山东省青岛市 联通
206 60.209.221.140 60.209.221.143 山东省青岛市 中鲁时空云霄路网吧
207 60.209.221.144 60.209.221.147 山东省青岛市 巴龙集团有限公司(福州路31号)
208 60.209.221.148 60.209.221.151 山东省青岛市 大韩贸易投资振兴公社青岛代表处
209 60.209.221.152 60.209.221.159 山东省青岛市 伟东置业有限公司
210 60.209.221.160 60.209.221.165 山东省青岛市 恒安标准人寿
211 60.209.221.166 60.209.221.166 山东省青岛市 好读网吧(宁夏路168号)
212 60.209.221.167 60.209.221.167 山东省青岛市 恒安标准人寿
213 60.209.221.168 60.209.221.175 山东省青岛市 省机械进出口有限公司青岛分公司
214 60.209.221.176 60.209.221.191 山东省青岛市城阳区 为利群商务宾馆
215 60.209.221.192 60.209.221.255 山东省青岛市 国家经济信息中心
216 60.209.222.0 60.209.224.255 山东省青岛市 联通
217 60.209.225.0 60.209.225.255 山东省青岛市四方区 联通
218 60.209.226.0 60.209.234.153 山东省青岛市 联通
219 60.209.234.154 60.209.234.154 山东省青岛市 闽江路自由港网吧
220 60.209.234.155 60.209.234.225 山东省青岛市 联通
221 60.209.234.226 60.209.234.226 山东省青岛市 中鲁时空网吧
222 60.209.234.227 60.209.235.193 山东省青岛市 联通
223 60.209.235.194 60.209.235.194 山东省青岛市 中鲁时空红艳网吧(即墨)
224 60.209.235.195 60.209.235.201 山东省青岛市 联通
225 60.209.235.202 60.209.235.207 山东省青岛市 盛美网络有限公司
226 60.209.235.208 60.209.238.97 山东省青岛市 联通
227 60.209.238.98 60.209.238.98 山东省青岛市 蓝星网络-新湛路店(新湛路)
228 60.209.238.99 60.209.239.1 山东省青岛市 联通
229 60.209.239.2 60.209.239.2 山东省青岛市 东流亭村直营店
230 60.209.239.3 60.209.239.17 山东省青岛市 联通
231 60.209.239.18 60.209.239.18 山东省青岛市 神州网吧
232 60.209.239.19 60.209.254.255 山东省青岛市 联通
233 60.209.255.0 60.209.255.255 山东省青岛市四方区 联通
234 60.232.176.0 60.232.179.255 山东省青岛市 广电网
235 61.133.12.0 61.133.20.246 山东省青岛市 联通
236 61.133.20.247 61.133.20.247 山东省青岛市 青岛科技大学(四方校区)
237 61.133.20.248 61.133.25.29 山东省青岛市 联通
238 61.133.25.30 61.133.25.30 山东省青岛市 鞍山二路佳诚网吧
239 61.133.25.31 61.133.25.31 山东省青岛市 联通
240 61.133.25.32 61.133.25.32 山东省青岛市 西仲石器时代网吧
241 61.133.25.33 61.133.25.34 山东省青岛市 联通
242 61.133.25.35 61.133.25.35 山东省青岛市 台东白樱花网吧
243 61.133.25.36 61.133.25.83 山东省青岛市 联通
244 61.133.25.84 61.133.25.84 山东省青岛市 南京路得亨利网吧
245 61.133.25.85 61.133.25.99 山东省青岛市 联通
246 61.133.25.100 61.133.25.100 山东省青岛市 信友网吧
247 61.133.25.101 61.133.25.150 山东省青岛市 联通
248 61.133.25.151 61.133.25.151 山东省青岛市李沧区 水上公园天天网吧
249 61.133.25.152 61.133.25.156 山东省青岛市 联通
250 61.133.25.157 61.133.25.157 山东省青岛市 供销中专
251 61.133.25.158 61.133.25.255 山东省青岛市 联通
252 61.133.78.0 61.133.86.255 山东省青岛市 联通
253 61.156.6.0 61.156.6.255 山东省青岛市 联通
254 61.156.11.0 61.156.13.255 山东省青岛市 联通
255 61.156.91.0 61.156.102.255 山东省青岛市 联通
256 61.156.104.0 61.156.119.255 山东省青岛市 联通
257 61.162.33.0 61.162.63.255 山东省青岛市 联通
258 61.179.35.0 61.179.55.255 山东省青岛市 联通
259 61.179.112.0 61.179.112.255 山东省青岛市四方区 /市南区电信
260 61.179.113.0 61.179.113.8 山东省青岛市 联通
261 61.179.113.9 61.179.113.9 山东省青岛市市北区 海信立交桥下相约在线网吧
262 61.179.113.10 61.179.113.30 山东省青岛市 联通
263 61.179.113.31 61.179.113.31 山东省青岛市 阔海龙网吧(四方区嘉善路)
264 61.179.113.32 61.179.113.169 山东省青岛市 联通
265 61.179.113.170 61.179.113.170 山东省青岛市 三友网吧
266 61.179.113.171 61.179.113.225 山东省青岛市 联通
267 61.179.113.226 61.179.113.226 山东省青岛市 朗通网吧(青大一路)
268 61.179.113.227 61.179.114.105 山东省青岛市 联通
269 61.179.114.106 61.179.114.106 山东省青岛市市北区 中录时空网吧
270 61.179.114.107 61.179.115.10 山东省青岛市 联通
271 61.179.115.11 61.179.115.11 山东省青岛市市北区 群英会网吧
272 61.179.115.12 61.179.115.219 山东省青岛市 联通
273 61.179.115.220 61.179.115.220 山东省青岛市 浮山后二小区闻起网吧
274 61.179.115.221 61.179.115.235 山东省青岛市 联通
275 61.179.115.236 61.179.115.236 山东省青岛市 大红灯笼网吧
276 61.179.115.237 61.179.119.40 山东省青岛市 联通
277 61.179.119.41 61.179.119.41 山东省青岛市 广播电视大学成阳分校(校内网吧)
278 61.179.119.42 61.179.119.255 山东省青岛市 联通
279 61.179.120.0 61.179.120.255 山东省青岛市 威海市联通
280 61.179.121.0 61.179.121.250 山东省青岛市 联通
281 61.179.121.252 61.179.122.255 山东省青岛市 联通
282 61.179.137.0 61.179.139.255 山东省青岛市 联通
283 61.179.143.0 61.179.143.255 山东省青岛市 联通
284 61.179.252.0 61.179.254.255 山东省青岛市 联通
285 61.232.45.0 61.232.45.255 山东省青岛市 中移铁通
286 61.232.49.0 61.232.49.137 山东省青岛市 中移铁通
287 61.232.49.138 61.232.49.138 山东省青岛市 经济开发区文达通科技股份有限公司
288 61.232.49.139 61.232.49.255 山东省青岛市 中移铁通
289 61.240.112.0 61.240.112.255 山东省青岛市 165联通用户
290 61.240.113.0 61.240.114.137 山东省青岛市 联通
291 61.240.114.138 61.240.114.138 山东省青岛市 金凤凰网吧
292 61.240.114.139 61.240.114.255 山东省青岛市 联通
293 103.25.35.0 103.25.35.255 山东省青岛市 广电网
294 103.64.208.0 103.64.211.255 山东省青岛市 电信
295 103.88.36.0 103.88.39.255 山东省青岛市 爱为宽带
296 103.98.56.0 103.98.59.255 山东省青岛市 爱为宽带
297 103.254.76.0 103.254.79.255 山东省青岛市 青岛网信通信工程有限公司
298 110.196.128.0 110.196.191.255 山东省青岛市 中移铁通
299 111.15.32.0 111.15.127.255 山东省青岛市 移动
300 111.17.190.0 111.17.191.255 山东省青岛市 移动
301 112.6.113.0 112.6.113.255 山东省青岛市 移动
302 112.9.0.0 112.9.127.255 山东省青岛市 移动
303 112.224.32.0 112.224.32.255 山东省青岛市 联通
304 112.224.34.0 112.225.20.255 山东省青岛市 联通
305 112.225.21.0 112.225.22.255 山东省青岛市即墨市 联通
306 112.225.23.0 112.225.48.255 山东省青岛市 联通
307 112.225.49.0 112.225.49.255 山东省青岛市平度市 联通
308 112.225.50.0 112.225.87.255 山东省青岛市 联通
309 112.225.88.0 112.225.88.255 山东省青岛市即墨市 联通
310 112.225.89.0 112.225.90.255 山东省青岛市 联通
311 112.225.91.0 112.225.93.255 山东省青岛市即墨市 联通
312 112.225.94.0 112.225.97.255 山东省青岛市 联通
313 112.225.98.0 112.225.98.255 山东省青岛市莱西市 联通
314 112.225.99.0 112.225.115.255 山东省青岛市 联通
315 112.225.116.0 112.225.116.255 山东省青岛市平度市 联通
316 112.225.117.0 112.225.123.255 山东省青岛市 联通
317 112.225.124.0 112.225.124.255 山东省青岛市平度市 联通
318 112.225.125.0 112.225.126.255 山东省青岛市 联通
319 112.225.127.0 112.225.127.255 山东省青岛市平度市 联通
320 112.225.128.0 112.225.146.255 山东省青岛市 联通
321 112.225.147.0 112.225.147.255 山东省青岛市胶州市 联通
322 112.225.148.0 112.225.155.255 山东省青岛市 联通
323 112.225.156.0 112.225.156.255 山东省青岛市胶南市 联通
324 112.225.157.0 112.225.220.255 山东省青岛市 联通
325 112.225.221.0 112.225.221.255 山东省青岛市莱西市 联通
326 112.225.222.0 112.225.234.255 山东省青岛市 联通
327 112.225.235.0 112.225.235.255 山东省青岛市即墨市 联通
328 112.225.236.0 112.226.7.255 山东省青岛市 联通
329 112.226.8.0 112.226.9.255 山东省青岛市即墨市 联通
330 112.226.10.0 112.226.23.255 山东省青岛市 联通
331 112.226.24.0 112.226.25.255 山东省青岛市胶州市 联通
332 112.226.26.0 112.226.42.255 山东省青岛市 联通
333 112.226.43.0 112.226.43.255 山东省青岛市莱西市 联通
334 112.226.44.0 112.226.49.255 山东省青岛市 联通
335 112.226.50.0 112.226.50.255 山东省青岛市平度市 联通
336 112.226.51.0 112.226.79.255 山东省青岛市 联通
337 112.226.80.0 112.226.80.255 山东省青岛市胶州市 联通
338 112.226.81.0 112.226.83.255 山东省青岛市 联通
339 112.226.84.0 112.226.84.255 山东省青岛市胶州市 联通
340 112.226.85.0 112.226.104.255 山东省青岛市 联通
341 112.226.105.0 112.226.105.255 山东省青岛市胶南市 联通
342 112.226.106.0 112.226.144.255 山东省青岛市 联通
343 112.226.145.0 112.226.145.255 山东省青岛市即墨市 联通
344 112.226.146.0 112.226.149.255 山东省青岛市 联通
345 112.226.150.0 112.226.150.255 山东省青岛市即墨市 联通
346 112.226.151.0 112.226.159.255 山东省青岛市 联通
347 112.226.160.0 112.226.160.255 山东省青岛市即墨市 联通
348 112.226.161.0 112.226.182.255 山东省青岛市 联通
349 112.226.183.0 112.226.183.255 山东省青岛市平度市 联通
350 112.226.184.0 112.226.184.255 山东省青岛市 联通
351 112.226.185.0 112.226.185.255 山东省青岛市胶州市 联通
352 112.226.186.0 112.226.187.255 山东省青岛市 联通
353 112.226.188.0 112.226.188.255 山东省青岛市胶州市 联通
354 112.226.189.0 112.226.207.255 山东省青岛市 联通
355 112.226.208.0 112.226.208.255 山东省青岛市胶南市 联通
356 112.226.209.0 112.226.224.255 山东省青岛市 联通
357 112.226.225.0 112.226.225.255 山东省青岛市即墨市 联通
358 112.226.226.0 112.226.255.255 山东省青岛市 联通
359 112.254.0.0 112.254.43.255 山东省青岛市 联通
360 112.254.44.0 112.254.44.255 山东省青岛市莱西市 联通
361 112.254.45.0 112.254.61.255 山东省青岛市 联通
362 112.254.62.0 112.254.62.255 山东省青岛市即墨市 联通
363 112.254.63.0 112.254.107.255 山东省青岛市 联通
364 112.254.108.0 112.254.108.255 山东省青岛市莱西市 联通
365 112.254.109.0 112.254.143.255 山东省青岛市 联通
366 112.254.144.0 112.254.144.255 山东省青岛市胶州市 联通
367 112.254.145.0 112.254.146.255 山东省青岛市 联通
368 112.254.147.0 112.254.148.255 山东省青岛市胶州市 联通
369 112.254.149.0 112.254.166.255 山东省青岛市 联通
370 112.254.167.0 112.254.167.255 山东省青岛市胶州市 联通
371 112.254.168.0 112.255.72.255 山东省青岛市 联通
372 112.255.73.0 112.255.73.255 山东省青岛市即墨市 联通
373 112.255.74.0 112.255.111.255 山东省青岛市 联通
374 112.255.112.0 112.255.112.255 山东省青岛市胶南市 联通
375 112.255.113.0 112.255.162.255 山东省青岛市 联通
376 112.255.163.0 112.255.163.255 山东省青岛市即墨市 联通
377 112.255.164.0 112.255.255.255 山东省青岛市 联通
378 113.120.64.0 113.120.64.255 山东省青岛市 电信
379 113.120.68.0 113.120.69.255 山东省青岛市胶州市 电信
380 113.120.70.0 113.120.77.255 山东省青岛市 电信
381 113.120.78.0 113.120.78.255 山东省青岛市胶州市 电信
382 113.120.79.0 113.120.79.255 山东省青岛市 电信
383 113.120.80.0 113.120.80.255 山东省青岛市胶南市 电信
384 113.120.81.0 113.120.86.255 山东省青岛市 电信
385 113.120.87.0 113.120.87.255 山东省青岛市胶州市 电信
386 113.120.88.0 113.120.90.255 山东省青岛市 电信
387 113.120.91.0 113.120.91.255 山东省青岛市胶南市 电信
388 113.120.92.0 113.120.127.255 山东省青岛市 电信
389 113.124.0.0 113.124.4.255 山东省青岛市 电信
390 113.124.5.0 113.124.5.255 山东省青岛市胶南市 电信
391 113.124.6.0 113.124.41.255 山东省青岛市 电信
392 113.124.42.0 113.124.42.255 山东省青岛市胶南市 电信
393 113.124.43.0 113.124.46.255 山东省青岛市 电信
394 113.124.47.0 113.124.47.255 山东省青岛市莱西市 电信
395 113.124.48.0 113.124.63.255 山东省青岛市 电信
396 113.125.128.0 113.125.133.255 山东省青岛市 电信
397 113.125.138.0 113.125.154.255 山东省青岛市 电信
398 113.125.185.0 113.125.194.255 山东省青岛市 电信
399 113.125.196.0 113.125.212.255 山东省青岛市 电信
400 113.125.235.0 113.125.255.255 山东省青岛市 电信
401 113.126.16.0 113.126.40.255 山东省青岛市 电信
402 113.126.42.0 113.126.49.255 山东省青岛市 电信
403 113.126.51.0 113.126.68.255 山东省青岛市 电信
404 113.126.70.0 113.126.96.255 山东省青岛市 电信
405 113.126.98.0 113.126.113.255 山东省青岛市 电信
406 113.126.145.0 113.126.145.255 山东省青岛市 电信
407 113.126.183.0 113.126.183.255 山东省青岛市 电信
408 113.126.235.0 113.126.247.255 山东省青岛市 电信
409 113.126.249.0 113.126.255.255 山东省青岛市 电信
410 114.215.0.0 114.215.126.15 山东省青岛市 阿里云BGP数据中心
411 114.215.126.16 114.215.126.16 山东省青岛市 oneDNS服务器
412 114.215.126.17 114.215.167.255 山东省青岛市 阿里云BGP数据中心
413 115.28.0.0 115.29.108.54 山东省青岛市 阿里巴巴网络有限公司BGP数据中心
414 115.29.108.55 115.29.108.55 山东省青岛市 北京峰鸟网络科技有限公司山东青岛BGP CDN节点
415 115.29.108.56 115.29.159.255 山东省青岛市 阿里云BGP数据中心
416 117.132.0.0 117.132.95.255 山东省青岛市 移动
417 117.136.37.0 117.136.37.255 山东省青岛市 移动数据上网公共出口
418 117.136.92.0 117.136.92.255 山东省青岛市 移动
419 117.136.95.0 117.136.95.255 山东省青岛市 移动
420 119.163.124.0 119.163.124.255 山东省青岛市 联通
421 119.165.0.0 119.165.22.255 山东省青岛市 联通
422 119.165.23.0 119.165.23.255 山东省青岛市即墨市 联通
423 119.165.24.0 119.165.147.255 山东省青岛市 联通
424 119.165.148.0 119.165.149.255 山东省青岛市即墨市 联通
425 119.165.150.0 119.165.167.255 山东省青岛市 联通
426 119.165.168.0 119.165.168.255 山东省青岛市胶州市 联通
427 119.165.169.0 119.165.176.255 山东省青岛市 联通
428 119.165.178.0 119.165.211.255 山东省青岛市 联通
429 119.165.212.0 119.165.212.255 山东省青岛市即墨市 联通
430 119.165.213.0 119.166.17.255 山东省青岛市 联通
431 119.166.18.0 119.166.18.255 山东省青岛市胶州市 联通
432 119.166.19.0 119.166.23.255 山东省青岛市 联通
433 119.166.24.0 119.166.24.255 山东省青岛市胶州市 联通
434 119.166.25.0 119.166.25.255 山东省青岛市 联通
435 119.166.26.0 119.166.26.255 山东省青岛市胶州市 联通
436 119.166.27.0 119.166.27.255 山东省青岛市 联通
437 119.166.28.0 119.166.28.255 山东省青岛市胶州市 联通
438 119.166.29.0 119.166.32.255 山东省青岛市 联通
439 119.166.33.0 119.166.33.255 山东省青岛市即墨市 联通
440 119.166.34.0 119.166.46.255 山东省青岛市 联通
441 119.166.47.0 119.166.47.255 山东省青岛市即墨市 联通
442 119.166.48.0 119.166.66.255 山东省青岛市 联通
443 119.166.67.0 119.166.67.255 山东省青岛市平度市 联通
444 119.166.68.0 119.166.76.255 山东省青岛市 联通
445 119.166.77.0 119.166.77.255 山东省青岛市平度市 联通
446 119.166.78.0 119.166.91.255 山东省青岛市 联通
447 119.166.92.0 119.166.92.255 山东省青岛市胶州市 联通
448 119.166.93.0 119.166.96.255 山东省青岛市 联通
449 119.166.97.0 119.166.97.255 山东省青岛市胶南市 联通
450 119.166.98.0 119.166.116.246 山东省青岛市 联通
451 119.166.116.247 119.166.116.247 山东省青岛市莱西市 李权庄镇长寿食品有限公司
452 119.166.116.248 119.166.131.255 山东省青岛市 联通
453 119.166.132.0 119.166.132.255 山东省青岛市胶南市 联通
454 119.166.133.0 119.166.140.255 山东省青岛市 联通
455 119.166.141.0 119.166.141.255 山东省青岛市胶南市 联通
456 119.166.142.0 119.166.154.255 山东省青岛市 联通
457 119.166.155.0 119.166.155.255 山东省青岛市胶州市 联通
458 119.166.156.0 119.166.157.255 山东省青岛市 联通
459 119.166.158.0 119.166.159.255 山东省青岛市胶州市 联通
460 119.166.160.0 119.166.230.255 山东省青岛市 联通
461 119.166.231.0 119.166.231.255 山东省青岛市胶州市 联通
462 119.166.232.0 119.167.13.255 山东省青岛市 联通
463 119.167.14.0 119.167.14.255 山东省青岛市平度市 联通
464 119.167.15.0 119.167.32.255 山东省青岛市 联通
465 119.167.33.0 119.167.33.255 山东省青岛市即墨市 联通
466 119.167.34.0 119.167.66.21 山东省青岛市 联通
467 119.167.66.22 119.167.66.22 山东省青岛市城阳区 新方泰网吧
468 119.167.66.23 119.167.66.41 山东省青岛市 联通
469 119.167.66.42 119.167.66.42 山东省青岛市城阳区 春城之路网吧(洛阳路)
470 119.167.66.43 119.167.66.105 山东省青岛市 联通
471 119.167.66.106 119.167.66.106 山东省青岛市城阳区 蓝色蚂蚁网吧
472 119.167.66.107 119.167.68.133 山东省青岛市 联通
473 119.167.68.134 119.167.68.134 山东省青岛市胶南市 奇创网吧(人民路103号)
474 119.167.68.135 119.167.78.255 山东省青岛市 联通
475 119.167.79.0 119.167.79.255 山东省青岛市胶南市 联通
476 119.167.80.0 119.167.82.255 山东省青岛市 联通
477 119.167.83.0 119.167.83.255 山东省青岛市胶南市 联通
478 119.167.84.0 119.167.95.255 山东省青岛市 联通
479 119.167.96.0 119.167.96.255 山东省青岛市四方区 联通
480 119.167.97.0 119.167.102.255 山东省青岛市 联通
481 119.167.103.0 119.167.103.255 山东省青岛市胶州市 联通
482 119.167.104.0 119.167.110.109 山东省青岛市 联通
483 119.167.110.110 119.167.110.110 山东省青岛市 青岛农业大学
484 119.167.110.111 119.167.112.255 山东省青岛市 联通
485 119.167.113.0 119.167.113.255 山东省青岛市即墨市 联通
486 119.167.114.0 119.167.142.255 山东省青岛市 联通
487 119.167.143.0 119.167.143.255 山东省青岛市 北京百度网讯科技有限公司联通节点
488 119.167.144.0 119.167.144.255 山东省青岛市 联通
489 119.167.145.0 119.167.145.255 山东省青岛市 优酷土豆股份有限公司联通节点
490 119.167.146.0 119.167.194.255 山东省青岛市 联通
491 119.167.195.0 119.167.195.255 山东省青岛市 烟台帝思普网络科技有限公司联通节点
492 119.167.196.0 119.167.216.171 山东省青岛市 联通
493 119.167.216.172 119.167.216.197 山东省青岛市 酷溜网(北京)信息技术有限公司联通CDN节点
494 119.167.216.198 119.167.221.255 山东省青岛市 联通
495 119.167.222.0 119.167.222.255 山东省青岛市 优酷土豆股份有限公司联通节点
496 119.167.223.0 119.167.245.255 山东省青岛市 联通
497 119.167.246.0 119.167.246.255 山东省青岛市 北京百度网讯科技有限公司联通节点
498 119.167.247.0 119.167.255.255 山东省青岛市 联通
499 119.188.247.0 119.188.248.255 山东省青岛市 BGP多线机房
500 120.192.128.0 120.192.144.255 山东省青岛市 移动
501 120.192.146.0 120.192.149.255 山东省青岛市 移动
502 120.192.151.0 120.192.159.255 山东省青岛市 移动
503 120.221.16.0 120.221.22.255 山东省青岛市 移动
504 120.221.23.0 120.221.23.255 山东省青岛市 网宿科技股份有限公司移动CDN节点
505 120.221.24.0 120.221.63.255 山东省青岛市 移动
506 120.221.64.0 120.221.64.255 山东省青岛市 网宿科技股份有限公司移动CDN节点
507 121.249.192.0 121.249.223.255 山东省青岛市 中国海洋大学
508 121.249.224.0 121.249.239.255 山东省青岛市 青岛市教育局
509 121.251.136.0 121.251.143.255 山东省青岛市胶州市 中国海洋大学青岛学院
510 121.251.208.0 121.251.215.255 山东省青岛市 青岛滨海大学
511 121.251.216.0 121.251.223.255 山东省青岛市 青岛海洋大学
512 121.251.224.0 121.251.239.255 山东省青岛市 中国海洋大学
513 121.251.240.0 121.251.255.255 山东省青岛市 中国石油大学青岛校区
514 122.4.64.0 122.4.69.255 山东省青岛市 电信
515 122.4.70.0 122.4.70.255 山东省青岛市胶州市 电信
516 122.4.71.0 122.4.80.244 山东省青岛市 电信
517 122.4.80.245 122.4.80.245 山东省青岛市即墨市 大川网吧
518 122.4.80.246 122.4.83.255 山东省青岛市 电信
519 122.4.84.0 122.4.84.255 山东省青岛市胶州市 电信
520 122.4.85.0 122.4.85.21 山东省青岛市 电信
521 122.4.85.22 122.4.85.22 山东省青岛市 中铁十八局集团公司第一工程有限公司青岛地铁项目部
522 122.4.85.23 122.4.127.255 山东省青岛市 电信
523 122.81.0.0 122.81.57.255 山东省青岛市 中移铁通
524 122.81.58.0 122.81.58.255 山东省青岛市平度市 中移铁通
525 122.81.59.0 122.81.63.255 山东省青岛市 中移铁通
526 123.168.64.0 123.168.80.255 山东省青岛市 电信
527 123.168.81.0 123.168.81.255 山东省青岛市胶南市 电信
528 123.168.82.0 123.168.94.255 山东省青岛市 电信
529 123.168.95.0 123.168.95.255 山东省青岛市莱西市 电信
530 123.168.96.0 123.168.127.255 山东省青岛市 电信
531 123.234.0.0 123.234.18.16 山东省青岛市 联通
532 123.234.18.17 123.234.18.17 山东省青岛市 南区永兴驿站网吧
533 123.234.18.18 123.234.22.101 山东省青岛市 联通
534 123.234.22.102 123.234.22.102 山东省青岛市 蓝星网络-闽江路店(闽江路)
535 123.234.22.103 123.234.26.57 山东省青岛市 联通
536 123.234.26.58 123.234.26.58 山东省青岛市市北区 闲情网吧
537 123.234.26.59 123.234.26.253 山东省青岛市 联通
538 123.234.26.254 123.234.26.254 山东省青岛市 雨辰世嘉网吧
539 123.234.26.255 123.234.27.69 山东省青岛市 联通
540 123.234.27.70 123.234.27.70 山东省青岛市莱西市 金典网络(团岛东路沙岭524)
541 123.234.27.71 123.234.28.42 山东省青岛市 联通
542 123.234.28.43 123.234.28.43 山东省青岛市 中鲁时空-同德中路网吧(北区同德路82号)
543 123.234.28.44 123.234.28.141 山东省青岛市 联通
544 123.234.28.142 123.234.28.142 山东省青岛市 南海枫叶网吧(佳木斯二路31号)
545 123.234.28.143 123.234.34.197 山东省青岛市 联通
546 123.234.34.198 123.234.34.198 山东省青岛市 知音网吧(渭河路机械工业园8#楼2#网点)
547 123.234.34.199 123.234.48.125 山东省青岛市 联通
548 123.234.48.126 123.234.48.126 山东省青岛市 海边人网络会所
549 123.234.48.127 123.234.63.255 山东省青岛市 联通
550 123.234.64.0 123.234.64.255 山东省青岛市胶州市 联通
551 123.234.65.0 123.234.68.255 山东省青岛市 联通
552 123.234.69.0 123.234.69.255 山东省青岛市四方区 联通
553 123.234.70.0 123.234.70.57 山东省青岛市 联通
554 123.234.70.58 123.234.70.58 山东省青岛市市北区 天拓网苑辽宁路店(辽宁路252-12)
555 123.234.70.59 123.234.79.255 山东省青岛市 联通
556 123.234.80.0 123.234.80.255 山东省青岛市 联通IDC机房
557 123.234.81.0 123.234.104.21 山东省青岛市 联通
558 123.234.104.22 123.234.104.22 山东省青岛市莱西市 久游网苑(百乐幼儿园对面)
559 123.234.104.23 123.234.104.181 山东省青岛市 联通
560 123.234.104.182 123.234.104.182 山东省青岛市莱西市 启晟网吧
561 123.234.104.183 123.234.104.185 山东省青岛市 联通
562 123.234.104.186 123.234.104.186 山东省青岛市莱西市 惠源网吧
563 123.234.104.187 123.234.104.189 山东省青岛市 联通
564 123.234.104.190 123.234.104.190 山东省青岛市莱西市 水2中鲁时空网吧
565 123.234.104.191 123.234.108.85 山东省青岛市 联通
566 123.234.108.86 123.234.108.86 山东省青岛市莱西市 夏格庄中鲁时空网吧
567 123.234.108.87 123.234.124.255 山东省青岛市 联通
568 123.234.125.0 123.234.125.255 山东省青岛市李沧区 联通
569 123.234.126.0 123.234.130.81 山东省青岛市 联通
570 123.234.130.82 123.234.130.82 山东省青岛市 四海通网吧
571 123.234.130.83 123.234.130.113 山东省青岛市 联通
572 123.234.130.114 123.234.130.114 山东省青岛市 宇世网吧(嘉定路)
573 123.234.130.115 123.234.130.189 山东省青岛市 联通
574 123.234.130.190 123.234.130.190 山东省青岛市 精灵通网吧(开发区太行山二支路)
575 123.234.130.191 123.234.145.255 山东省青岛市 联通
576 123.234.146.0 123.234.147.255 山东省青岛市胶州市 联通
577 123.234.148.0 123.234.159.255 山东省青岛市 联通
578 123.234.160.0 123.234.160.255 山东省青岛市即墨市 联通
579 123.234.161.0 123.234.180.37 山东省青岛市 联通
580 123.234.180.38 123.234.180.38 山东省青岛市 流星雨网吧
581 123.234.180.39 123.234.215.69 山东省青岛市 联通
582 123.234.215.70 123.234.215.70 山东省青岛市莱西市 小伙伴网吧
583 123.234.215.71 123.234.215.213 山东省青岛市 联通
584 123.234.215.214 123.234.215.214 山东省青岛市莱西市 职教中心
585 123.234.215.215 123.234.215.229 山东省青岛市 联通
586 123.234.215.230 123.234.215.230 山东省青岛市莱西市 启晟网吧一分店
587 123.234.215.231 123.234.215.233 山东省青岛市 联通
588 123.234.215.234 123.234.215.234 山东省青岛市莱西市 彭涛网吧(赋海分店)
589 123.234.215.235 123.234.219.137 山东省青岛市 联通
590 123.234.219.138 123.234.219.138 山东省青岛市城阳区 温馨网吧(上马街道李仙庄社区)
591 123.234.219.139 123.234.219.191 山东省青岛市 联通
592 123.234.219.192 123.234.219.192 山东省青岛市城阳区 万佳星月
593 123.234.219.193 123.234.219.197 山东省青岛市 联通
594 123.234.219.198 123.234.219.198 山东省青岛市城阳区 京口村网吧
595 123.234.219.199 123.234.224.157 山东省青岛市 联通
596 123.234.224.158 123.234.224.158 山东省青岛市城阳区 西旺疃网吧
597 123.234.224.159 123.234.227.97 山东省青岛市 联通
598 123.234.227.98 123.234.227.98 山东省青岛市 青岛国际会展中心
599 123.234.227.99 123.235.0.197 山东省青岛市 联通
600 123.235.0.198 123.235.0.198 山东省青岛市 李村征服者网络会所
601 123.235.0.199 123.235.1.9 山东省青岛市 联通
602 123.235.1.10 123.235.1.10 山东省青岛市 王一鸣网吧(向阳路44号)
603 123.235.1.11 123.235.1.69 山东省青岛市 联通
604 123.235.1.70 123.235.1.70 山东省青岛市 李村快乐虎网吧
605 123.235.1.71 123.235.2.65 山东省青岛市 联通
606 123.235.2.66 123.235.2.66 山东省青岛市崂山区 友好网吧
607 123.235.2.67 123.235.4.73 山东省青岛市 联通
608 123.235.4.74 123.235.4.74 山东省青岛市 玉蛟龙网吧(娄山支路6号)
609 123.235.4.75 123.235.4.81 山东省青岛市 联通
610 123.235.4.82 123.235.4.82 山东省青岛市李沧区 凯丽盈网吧(永年路11-8)
611 123.235.4.83 123.235.10.97 山东省青岛市 联通
612 123.235.10.98 123.235.10.98 山东省青岛市莱西市 今生缘网吧
613 123.235.10.99 123.235.10.101 山东省青岛市 联通
614 123.235.10.102 123.235.10.102 山东省青岛市莱西市 巨龙网络俱乐部
615 123.235.10.103 123.235.12.108 山东省青岛市 联通
616 123.235.12.109 123.235.12.110 山东省青岛市 明月海藻集团有限公司
617 123.235.12.111 123.235.14.105 山东省青岛市 联通
618 123.235.14.106 123.235.14.106 山东省青岛市 皇家花园商务宾馆
619 123.235.14.107 123.235.17.21 山东省青岛市 联通
620 123.235.17.22 123.235.17.22 山东省青岛市市北区 天通网络
621 123.235.17.23 123.235.17.89 山东省青岛市 联通
622 123.235.17.90 123.235.17.90 山东省青岛市 金立都网吧(中鲁时空小清沟数字文化家园)
623 123.235.17.91 123.235.17.97 山东省青岛市 联通
624 123.235.17.98 123.235.17.98 山东省青岛市市北区 飞扬网吧
625 123.235.17.99 123.235.17.101 山东省青岛市 联通
626 123.235.17.102 123.235.17.102 山东省青岛市四方区 智高点网吧(人民一路3-9号)
627 123.235.17.103 123.235.17.161 山东省青岛市 联通
628 123.235.17.162 123.235.17.162 山东省青岛市市北区 天拓网苑新天下店(桓台路68号)
629 123.235.17.163 123.235.17.205 山东省青岛市 联通
630 123.235.17.206 123.235.17.206 山东省青岛市 天拓网苑星夜漫步店(温州路27号)
631 123.235.17.207 123.235.22.217 山东省青岛市 联通
632 123.235.22.218 123.235.22.218 山东省青岛市市南区 星浪点网吧
633 123.235.22.219 123.235.26.217 山东省青岛市 联通
634 123.235.26.218 123.235.26.218 山东省青岛市 理工大学琴岛学院
635 123.235.26.219 123.235.65.255 山东省青岛市 联通
636 123.235.66.0 123.235.66.255 山东省青岛市胶州市 联通
637 123.235.67.0 123.235.70.255 山东省青岛市 联通
638 123.235.71.0 123.235.71.255 山东省青岛市即墨市 联通
639 123.235.72.0 123.235.88.255 山东省青岛市 联通
640 123.235.89.0 123.235.89.255 山东省青岛市莱西市 联通
641 123.235.90.0 123.235.134.255 山东省青岛市 联通
642 123.235.135.0 123.235.135.255 山东省青岛市莱西市 联通
643 123.235.136.0 123.235.191.255 山东省青岛市 联通
644 123.235.192.0 123.235.192.255 山东省青岛市黄岛区 联通
645 123.235.193.0 123.235.217.255 山东省青岛市 联通
646 123.235.218.0 123.235.218.255 山东省青岛市即墨市 联通
647 123.235.219.0 123.235.221.236 山东省青岛市 联通
648 123.235.221.237 123.235.221.237 山东省青岛市 青岛理工大学
649 123.235.221.238 123.235.255.255 山东省青岛市 联通
650 124.129.0.0 124.129.0.85 山东省青岛市 联通
651 124.129.0.86 124.129.0.86 山东省青岛市莱西市 光科网吧
652 124.129.0.87 124.129.0.149 山东省青岛市 联通
653 124.129.0.150 124.129.0.150 山东省青岛市莱西市 范家疃网吧(水院路)
654 124.129.0.151 124.129.0.169 山东省青岛市 联通
655 124.129.0.170 124.129.0.170 山东省青岛市莱西市 小林网吧
656 124.129.0.171 124.129.0.197 山东省青岛市 联通
657 124.129.0.198 124.129.0.198 山东省青岛市莱西市 指间缘网吧
658 124.129.0.199 124.129.0.205 山东省青岛市 联通
659 124.129.0.206 124.129.0.206 山东省青岛市莱西市 中鲁时空网吧(群星店)
660 124.129.0.207 124.129.3.153 山东省青岛市 联通
661 124.129.3.154 124.129.3.154 山东省青岛市城阳区 西元庄信息站(春阳路)
662 124.129.3.155 124.129.4.255 山东省青岛市 联通
663 124.129.5.0 124.129.5.255 山东省青岛市 联通IDC机房
664 124.129.6.0 124.129.8.73 山东省青岛市 联通
665 124.129.8.74 124.129.8.74 山东省青岛市即墨市 新昊升网吧(新服装城路北)
666 124.129.8.75 124.129.8.105 山东省青岛市 联通
667 124.129.8.106 124.129.8.106 山东省青岛市即墨市 焦点网吧(烟青路400号)
668 124.129.8.107 124.129.13.69 山东省青岛市 联通
669 124.129.13.70 124.129.13.70 山东省青岛市 唐明网吧
670 124.129.13.71 124.129.14.255 山东省青岛市 联通
671 124.129.15.0 124.129.15.255 山东省青岛市胶南市 联通
672 124.129.16.0 124.129.18.7 山东省青岛市 联通
673 124.129.18.8 124.129.18.8 山东省青岛市莱西市 职教中心电子阅览室
674 124.129.18.9 124.129.19.255 山东省青岛市 联通
675 124.129.20.0 124.129.20.255 山东省青岛市胶州市 联通
676 124.129.21.0 124.129.23.33 山东省青岛市 联通
677 124.129.23.34 124.129.23.34 山东省青岛市 恒星学院内部网吧
678 124.129.23.35 124.129.23.37 山东省青岛市 联通
679 124.129.23.38 124.129.23.38 山东省青岛市 恒星学院内部网吧
680 124.129.23.39 124.129.23.65 山东省青岛市 联通
681 124.129.23.66 124.129.23.66 山东省青岛市 恒星学院旁的快乐虎网吧
682 124.129.23.67 124.129.24.137 山东省青岛市 联通
683 124.129.24.138 124.129.24.138 山东省青岛市城阳区 皂户信息网吧(城阳镇)
684 124.129.24.139 124.129.24.250 山东省青岛市 联通
685 124.129.24.251 124.129.24.251 山东省青岛市城阳区 都市先锋网吧(向阳路)
686 124.129.24.252 124.129.25.77 山东省青岛市 联通
687 124.129.25.78 124.129.25.78 山东省青岛市 荣信网吧(郑州路)
688 124.129.25.79 124.129.33.193 山东省青岛市 联通
689 124.129.33.194 124.129.33.194 山东省青岛市城阳区 凯旋达网吧(流亭街道杨东山社区)
690 124.129.33.195 124.129.39.77 山东省青岛市 联通
691 124.129.39.78 124.129.39.78 山东省青岛市即墨市 于家庄信息服务站
692 124.129.39.79 124.129.46.255 山东省青岛市 联通
693 124.129.47.0 124.129.47.39 山东省青岛市李沧区 联通
694 124.129.47.40 124.129.47.40 山东省青岛市 百通馨苑
695 124.129.47.41 124.129.47.255 山东省青岛市李沧区 联通
696 124.129.48.0 124.129.68.255 山东省青岛市 联通
697 124.129.69.0 124.129.69.255 山东省青岛市四方区 联通
698 124.129.70.0 124.129.91.122 山东省青岛市 联通
699 124.129.91.123 124.129.91.123 山东省青岛市 百通馨苑
700 124.129.91.124 124.129.114.29 山东省青岛市 联通
701 124.129.114.30 124.129.114.30 山东省青岛市莱西市 杜家乐网吧
702 124.129.114.31 124.129.124.27 山东省青岛市 联通
703 124.129.124.28 124.129.124.28 山东省青岛市 乔瑟食品有限公司
704 124.129.124.29 124.129.136.1 山东省青岛市 联通
705 124.129.136.2 124.129.136.2 山东省青岛市城阳区 飞越网吧(正阳路)
706 124.129.136.3 124.129.136.5 山东省青岛市 联通
707 124.129.136.6 124.129.136.6 山东省青岛市城阳区 新雅阁网吧
708 124.129.136.7 124.129.136.69 山东省青岛市 联通
709 124.129.136.70 124.129.136.70 山东省青岛市 中鲁时空男孩女孩网吧
710 124.129.136.71 124.129.138.5 山东省青岛市 联通
711 124.129.138.6 124.129.138.6 山东省青岛市即墨市 马山南山东村网络服务站
712 124.129.138.7 124.129.138.34 山东省青岛市 联通
713 124.129.138.35 124.129.138.35 山东省青岛市 网讯多媒体信息公司
714 124.129.138.36 124.129.139.255 山东省青岛市 联通
715 124.129.140.0 124.129.140.255 山东省青岛市四方区 联通
716 124.129.141.0 124.129.144.9 山东省青岛市 联通
717 124.129.144.10 124.129.144.10 山东省青岛市 星际在线网吧
718 124.129.144.11 124.129.144.57 山东省青岛市 联通
719 124.129.144.58 124.129.144.58 山东省青岛市 南区博轩网络会所(宁夏路357号)
720 124.129.144.59 124.129.149.197 山东省青岛市 联通
721 124.129.149.198 124.129.149.198 山东省青岛市城阳区 鑫海网吧(哈尔滨路)
722 124.129.149.199 124.129.149.249 山东省青岛市 联通
723 124.129.149.250 124.129.149.254 山东省青岛市 卓越置业集团(青岛)有限公司
724 124.129.149.255 124.129.151.49 山东省青岛市 联通
725 124.129.151.50 124.129.151.50 山东省青岛市城阳区 爱书人英特森林网吧(流亭王家女姑)
726 124.129.151.51 124.129.151.193 山东省青岛市 联通
727 124.129.151.194 124.129.151.194 山东省青岛市城阳区 惜福镇亨业网吧
728 124.129.151.195 124.129.151.201 山东省青岛市 联通
729 124.129.151.202 124.129.151.202 山东省青岛市城阳区 惜福镇爱书人网吧
730 124.129.151.203 124.129.151.205 山东省青岛市 联通
731 124.129.151.206 124.129.151.206 山东省青岛市城阳区 前金中鲁时空连锁
732 124.129.151.207 124.129.151.209 山东省青岛市 联通
733 124.129.151.210 124.129.151.210 山东省青岛市城阳区 惜福镇万佳情缘网吧
734 124.129.151.211 124.129.154.141 山东省青岛市 联通
735 124.129.154.142 124.129.154.142 山东省青岛市胶南区 博信网吧(珠海东路186号)
736 124.129.154.143 124.129.154.153 山东省青岛市 联通
737 124.129.154.154 124.129.154.154 山东省青岛市 明笛网吧(郑州路)
738 124.129.154.155 124.129.157.97 山东省青岛市 联通
739 124.129.157.98 124.129.157.98 山东省青岛市 蓝星盛世网络
740 124.129.157.99 124.129.166.255 山东省青岛市 联通
741 124.129.167.0 124.129.167.255 山东省青岛市胶州市 联通
742 124.129.168.0 124.129.168.13 山东省青岛市 联通
743 124.129.168.14 124.129.168.14 山东省青岛市莱西市 职业中专
744 124.129.168.15 124.129.168.97 山东省青岛市 联通
745 124.129.168.98 124.129.168.98 山东省青岛市莱西市 李权庄镇大河头村网吧
746 124.129.168.99 124.129.168.165 山东省青岛市 联通
747 124.129.168.166 124.129.168.166 山东省青岛市莱西市 姜山泽口网吧
748 124.129.168.167 124.129.168.169 山东省青岛市 联通
749 124.129.168.170 124.129.168.170 山东省青岛市莱西市 姜山一村网吧
750 124.129.168.171 124.129.170.141 山东省青岛市 联通
751 124.129.170.142 124.129.170.142 山东省青岛市胶南市 都市间网吧
752 124.129.170.143 124.129.170.149 山东省青岛市 联通
753 124.129.170.150 124.129.170.150 山东省青岛市 精英网吧
754 124.129.170.151 124.129.172.33 山东省青岛市 联通
755 124.129.172.34 124.129.172.34 山东省青岛市 中国石油大学青岛校区
756 124.129.172.35 124.129.172.129 山东省青岛市 联通
757 124.129.172.130 124.129.172.130 山东省青岛市 青岛拓谱信息工程学院
758 124.129.172.131 124.129.174.41 山东省青岛市 联通
759 124.129.174.42 124.129.174.42 山东省青岛市四方区 抚顺路圣洁网吧
760 124.129.174.43 124.129.174.85 山东省青岛市 联通
761 124.129.174.86 124.129.174.86 山东省青岛市四方区 金友友网吧(四方利群旁)
762 124.129.174.87 124.129.174.157 山东省青岛市 联通
763 124.129.174.158 124.129.174.158 山东省青岛市四方区 巡洋舰网吧
764 124.129.174.159 124.129.174.165 山东省青岛市 联通
765 124.129.174.166 124.129.174.166 山东省青岛市四方区 依山立网吧(宜阳路22号)
766 124.129.174.167 124.129.178.25 山东省青岛市 联通
767 124.129.178.26 124.129.178.26 山东省青岛市城阳区 顺胜网吧(黑龙江路)
768 124.129.178.27 124.129.193.255 山东省青岛市 联通
769 124.129.194.0 124.129.194.65 山东省青岛市胶州市 联通
770 124.129.194.66 124.129.194.66 山东省青岛市即墨市 希雅网吧
771 124.129.194.67 124.129.194.255 山东省青岛市胶州市 联通
772 124.129.195.0 124.129.205.125 山东省青岛市 联通
773 124.129.205.126 124.129.205.126 山东省青岛市 万佳红月亮网吧
774 124.129.205.127 124.129.235.17 山东省青岛市 联通
775 124.129.235.18 124.129.235.18 山东省青岛市 香格里拉大酒店
776 124.129.235.19 124.129.248.21 山东省青岛市 联通
777 124.129.248.22 124.129.248.22 山东省青岛市 馨苑网吧(振华街123号甲)
778 124.129.248.23 124.129.255.255 山东省青岛市 联通
779 124.135.0.0 124.135.16.255 山东省青岛市 联通
780 124.135.17.0 124.135.17.255 山东省青岛市平度市 联通
781 124.135.18.0 124.135.53.226 山东省青岛市 联通
782 124.135.53.227 124.135.53.227 山东省青岛市市南区 西镇--马牌油专卖店
783 124.135.53.228 124.135.60.9 山东省青岛市 联通
784 124.135.60.10 124.135.60.10 山东省青岛市四方区 经典网苑(重庆南路)
785 124.135.60.11 124.135.60.53 山东省青岛市 联通
786 124.135.60.54 124.135.60.54 山东省青岛市四方区 新亿网络(杭州路68号)
787 124.135.60.55 124.135.60.109 山东省青岛市 联通
788 124.135.60.110 124.135.60.110 山东省青岛市四方区 星辰快车网吧
789 124.135.60.111 124.135.68.255 山东省青岛市 联通
790 124.135.69.0 124.135.69.255 山东省青岛市平度市 联通
791 124.135.70.0 124.135.84.255 山东省青岛市 联通
792 124.135.85.0 124.135.85.255 山东省青岛市李沧区 联通
793 124.135.86.0 124.135.93.255 山东省青岛市 联通
794 140.75.128.0 140.75.219.255 山东省青岛市 电信
795 140.75.220.0 140.75.221.255 山东省青岛市即墨市 电信
796 140.75.222.0 140.75.226.255 山东省青岛市 电信
797 140.75.227.0 140.75.227.255 山东省青岛市即墨市 电信
798 140.75.228.0 140.75.232.255 山东省青岛市 电信
799 140.75.233.0 140.75.233.255 山东省青岛市即墨市 电信
800 140.75.234.0 140.75.235.255 山东省青岛市 电信
801 140.75.236.0 140.75.236.255 山东省青岛市即墨市 电信
802 140.75.237.0 140.75.255.255 山东省青岛市 电信
803 140.246.0.0 140.246.6.255 山东省青岛市 电信
804 140.246.7.0 140.246.7.255 山东省青岛市崂山区 电信
805 140.246.8.0 140.246.20.255 山东省青岛市 电信
806 140.246.21.0 140.246.21.255 山东省青岛市胶州市 电信
807 140.246.22.0 140.246.29.255 山东省青岛市 电信
808 140.246.30.0 140.246.31.255 山东省青岛市即墨市 电信
809 140.246.32.0 140.246.39.255 山东省青岛市 电信
810 140.246.40.0 140.246.40.255 山东省青岛市平度市 电信
811 140.246.41.0 140.246.53.255 山东省青岛市 电信
812 140.246.54.0 140.246.54.255 山东省青岛市胶南市 电信
813 140.246.55.0 140.246.62.255 山东省青岛市 电信
814 140.246.63.0 140.246.63.255 山东省青岛市即墨市 电信
815 140.246.64.0 140.246.72.255 山东省青岛市 电信
816 140.246.73.0 140.246.73.255 山东省青岛市胶南市 电信
817 140.246.74.0 140.246.99.255 山东省青岛市 电信
818 140.246.100.0 140.246.100.255 山东省青岛市即墨市 电信
819 140.246.101.0 140.246.127.255 山东省青岛市 电信
820 140.249.5.0 140.249.5.255 山东省青岛市 北京新浪互联信息服务有限公司电信节点
821 140.249.240.0 140.249.255.255 山东省青岛市 电信
822 140.255.64.0 140.255.68.255 山东省青岛市 电信
823 140.255.69.0 140.255.69.255 山东省青岛市胶州市 电信
824 140.255.70.0 140.255.73.255 山东省青岛市 电信
825 140.255.74.0 140.255.74.255 山东省青岛市胶南市 电信
826 140.255.75.0 140.255.82.255 山东省青岛市 电信
827 140.255.83.0 140.255.83.255 山东省青岛市平度市 电信
828 140.255.84.0 140.255.106.255 山东省青岛市 电信
829 140.255.107.0 140.255.107.255 山东省青岛市即墨市 电信
830 140.255.108.0 140.255.110.255 山东省青岛市 电信
831 140.255.111.0 140.255.111.255 山东省青岛市即墨市 电信
832 140.255.112.0 140.255.127.255 山东省青岛市 电信
833 144.0.0.0 144.0.31.255 山东省青岛市 电信
834 144.0.49.0 144.0.49.255 山东省青岛市 电信
835 144.0.57.0 144.0.58.255 山东省青岛市 电信
836 144.52.0.0 144.52.191.255 山东省青岛市 电信
837 150.138.138.0 150.138.138.255 山东省青岛市 北京百度网讯科技有限公司电信节点
838 150.138.151.0 150.138.151.255 山东省青岛市 百度云加速电信
839 150.138.167.0 150.138.167.255 山东省青岛市 网宿科技股份有限公司电信CDN节点
840 150.138.169.0 150.138.169.255 山东省青岛市 网宿科技股份有限公司电信CDN节点
841 153.119.128.0 153.119.199.255 山东省青岛市 电信
842 153.119.200.0 153.119.200.255 山东省青岛市莱西市 电信
843 153.119.201.0 153.119.255.255 山东省青岛市 电信
844 159.226.158.0 159.226.158.255 山东省青岛市 中国科学院海洋研究所研究生公寓
845 175.190.128.0 175.190.255.255 山东省青岛市 鹏博士长城宽带
846 180.201.64.0 180.201.87.255 山东省青岛市 青岛理工大学
847 180.201.128.0 180.201.191.255 山东省青岛市 中国石油大学青岛校区
848 180.201.192.0 180.201.223.255 山东省青岛市 中国海洋大学
849 180.201.224.0 180.201.239.255 山东省青岛市 青岛科技大学
850 182.40.0.0 182.40.136.255 山东省青岛市 电信
851 182.40.137.0 182.40.137.255 山东省青岛市市北区 电信
852 182.40.138.0 182.40.167.255 山东省青岛市 电信
853 182.40.168.0 182.40.170.255 山东省青岛市胶州市 电信
854 182.40.171.0 182.40.201.255 山东省青岛市 电信
855 182.40.202.0 182.40.202.255 山东省青岛市平度市 电信
856 182.40.203.0 182.40.206.255 山东省青岛市 电信
857 182.40.207.0 182.40.207.255 山东省青岛市莱西市 电信
858 182.40.208.0 182.40.237.255 山东省青岛市 电信
859 182.40.238.0 182.40.238.255 山东省青岛市胶南市 电信
860 182.40.239.0 182.40.240.255 山东省青岛市 电信
861 182.40.241.0 182.40.241.255 山东省青岛市即墨市 电信
862 182.40.242.0 182.40.248.255 山东省青岛市 电信
863 182.40.249.0 182.40.249.255 山东省青岛市即墨市 电信
864 182.40.250.0 182.40.255.255 山东省青岛市 电信
865 182.47.128.0 182.47.131.255 山东省青岛市 电信
866 182.47.133.0 182.47.254.255 山东省青岛市 电信
867 202.102.128.0 202.102.129.255 山东省青岛市 联通
868 202.102.131.0 202.102.131.255 山东省青岛市 联通
869 202.102.134.0 202.102.134.67 山东省青岛市 联通
870 202.102.134.68 202.102.134.70 山东省青岛市 联通DNS服务器
871 202.102.134.71 202.102.134.127 山东省青岛市 联通
872 202.102.135.232 202.102.135.235 山东省青岛市 联通
873 202.102.146.0 202.102.146.255 山东省青岛市 联通
874 202.102.151.192 202.102.151.207 山东省青岛市 联通
875 202.102.161.0 202.102.166.255 山东省青岛市 联通
876 202.102.169.0 202.102.169.255 山东省青岛市 联通
877 202.102.175.0 202.102.176.255 山东省青岛市 联通
878 202.102.177.64 202.102.177.127 山东省青岛市 联通
879 202.102.183.0 202.102.183.15 山东省青岛市 中国东方航空公司青岛分公司
880 202.102.183.16 202.102.183.255 山东省青岛市 联通
881 202.102.191.0 202.102.191.255 山东省青岛市 联通
882 202.110.193.0 202.110.197.255 山东省青岛市 联通
883 202.110.225.0 202.110.228.255 山东省青岛市 联通
884 202.110.230.0 202.110.231.255 山东省青岛市 联通
885 202.110.233.0 202.110.234.255 山东省青岛市 联通
886 202.136.48.0 202.136.57.53 山东省青岛市 广电网
887 202.136.57.54 202.136.57.54 山东省青岛市 美天网络科技有限公司
888 202.136.57.55 202.136.58.65 山东省青岛市 广电网
889 202.136.58.66 202.136.58.66 山东省青岛市 天拓网吧台东店
890 202.136.58.67 202.136.58.71 山东省青岛市 广电网
891 202.136.58.72 202.136.58.72 山东省青岛市 碧水泊网吧
892 202.136.58.73 202.136.58.88 山东省青岛市 广电网
893 202.136.58.89 202.136.58.89 山东省青岛市市南区 田家花园好读网吧
894 202.136.58.90 202.136.63.255 山东省青岛市 广电网
895 203.93.0.128 203.93.0.255 山东省青岛市 金桥网
896 203.93.94.213 203.93.94.255 山东省青岛市 联通
897 203.93.129.0 203.93.129.255 山东省青岛市 联通
898 203.93.139.0 203.93.140.255 山东省青岛市 广电网
899 203.93.187.0 203.93.187.31 山东省青岛市 联通
900 203.93.188.32 203.93.188.63 山东省青岛市 联通
901 203.93.223.0 203.93.223.255 山东省青岛市 广电网
902 210.12.3.0 210.12.3.255 山东省青岛市 联通
903 210.12.102.0 210.12.102.255 山东省青岛市 联通
904 210.12.142.0 210.12.142.255 山东省青岛市 联通
905 210.12.146.0 210.12.147.255 山东省青岛市 联通
906 210.44.48.0 210.44.63.255 山东省青岛市 青岛农业大学
907 210.44.96.0 210.44.111.255 山东省青岛市 青岛科技大学
908 210.44.240.0 210.44.243.255 山东省青岛市胶州市 实验中学
909 210.52.54.0 210.52.54.255 山东省青岛市 广电网
910 210.52.55.0 210.52.55.110 山东省青岛市 联通
911 210.52.55.111 210.52.55.111 山东省青岛市 深蓝网吧(青大一路)
912 210.52.55.112 210.52.55.112 山东省青岛市 万万顺网吧(青大师院对面)
913 210.52.55.113 210.52.55.115 山东省青岛市 联通
914 210.52.55.116 210.52.55.116 山东省青岛市 逍遥居网吧
915 210.52.55.117 210.52.55.120 山东省青岛市 联通
916 210.52.55.121 210.52.55.121 山东省青岛市 朗通网吧(青大一路)
917 210.52.55.122 210.52.55.255 山东省青岛市 联通
918 210.52.61.0 210.52.61.255 山东省青岛市 电信
919 210.52.62.0 210.52.62.28 山东省青岛市 有线
920 210.52.62.29 210.52.62.29 山东省青岛市 升平路润龙世纪网吧
921 210.52.62.30 210.52.62.52 山东省青岛市 有线
922 210.52.62.53 210.52.62.53 山东省青岛市 海水正蓝网吧
923 210.52.62.54 210.52.62.239 山东省青岛市 有线
924 210.52.62.240 210.52.62.240 山东省青岛市 徐州路114号信息中心
925 210.52.62.241 210.52.63.255 山东省青岛市 有线
926 210.53.72.0 210.53.79.255 山东省青岛市 联通
927 210.72.156.0 210.72.158.255 山东省青岛市 中国科学院海洋研究所
928 210.72.159.0 210.72.159.255 山东省青岛市 中国科学院青岛生物能源与过程研究所
929 210.76.128.0 210.76.159.255 山东省青岛市 联通
930 210.82.165.0 210.82.165.255 山东省青岛市 联通
931 210.82.195.0 210.82.197.255 山东省青岛市 联通
932 211.64.128.0 211.64.159.255 山东省青岛市 中国海洋大学
933 211.64.160.0 211.64.191.255 山东省青岛市 青岛大学
934 211.64.192.0 211.64.207.255 山东省青岛市 青岛理工大学
935 211.64.208.0 211.64.223.255 山东省青岛市 青岛科技大学
936 211.64.224.0 211.64.231.255 山东省青岛市胶州市 实验中学
937 211.64.236.0 211.64.236.255 山东省青岛市 嘉裕关公路学校
938 211.64.237.0 211.64.237.255 山东省青岛市 长城宽带(青岛教育网出口)
939 211.87.128.0 211.87.131.66 山东省青岛市 中国海洋大学
940 211.87.131.67 211.87.131.67 山东省青岛市 中国海洋大学学生公寓10号楼314
941 211.87.131.68 211.87.133.255 山东省青岛市 中国海洋大学
942 211.87.134.0 211.87.134.255 山东省青岛市 中国海洋大学麦岛校区7#宿舍楼
943 211.87.135.0 211.87.137.255 山东省青岛市 中国海洋大学
944 211.87.138.0 211.87.138.63 山东省青岛市 中国海洋大学鱼山校区3#
945 211.87.138.64 211.87.138.64 山东省青岛市 中国海洋大学鱼山校区3#303
946 211.87.138.65 211.87.138.71 山东省青岛市 中国海洋大学鱼山校区3#
947 211.87.138.72 211.87.138.72 山东省青岛市 中国海洋大学鱼山校区3#107
948 211.87.138.73 211.87.138.255 山东省青岛市 中国海洋大学鱼山校区3#
949 211.87.139.0 211.87.140.255 山东省青岛市 中国海洋大学
950 211.87.141.0 211.87.141.0 山东省青岛市 中国海洋大学鱼山校区女生宿舍1#218
951 211.87.141.1 211.87.142.255 山东省青岛市 中国海洋大学
952 211.87.143.0 211.87.143.255 山东省青岛市 中国海洋大学浮山校区
953 211.87.144.0 211.87.159.255 山东省青岛市 青岛科技大学
954 211.87.160.0 211.87.175.255 山东省青岛市 青岛远洋船员学院
955 211.87.176.0 211.87.191.255 山东省青岛市 中国石油大学(青岛校区)
956 211.97.168.0 211.97.168.255 山东省青岛市 联通
957 211.97.184.0 211.97.199.255 山东省青岛市 联通
958 211.97.241.0 211.97.241.255 山东省青岛市 联通
959 211.97.245.0 211.97.245.9 山东省青岛市 联通
960 211.97.245.10 211.97.245.10 山东省青岛市 青岛科技大学研究生机房
961 211.97.245.11 211.97.245.79 山东省青岛市 联通
962 211.97.245.80 211.97.245.80 山东省青岛市四方区 郑州路海枫网吧
963 211.97.245.81 211.97.245.93 山东省青岛市 联通
964 211.97.245.94 211.97.245.94 山东省青岛市 高科园中韩先导网吧
965 211.97.245.95 211.97.245.95 山东省青岛市 联通
966 211.97.245.96 211.97.245.96 山东省青岛市 高密市立新街杰友网吧
967 211.97.245.97 211.97.245.100 山东省青岛市 联通
968 211.97.245.101 211.97.245.101 山东省青岛市 青岛二中
969 211.97.245.102 211.97.245.173 山东省青岛市 联通
970 211.97.245.174 211.97.245.174 山东省青岛市 中山路国货公司网吧
971 211.97.245.175 211.97.245.217 山东省青岛市 联通
972 211.97.245.218 211.97.245.218 山东省青岛市 联通网吧(青大麦岛车站附近)
973 211.97.245.219 211.97.245.255 山东省青岛市 联通
974 211.98.20.0 211.98.21.255 山东省青岛市 中移铁通
975 211.98.154.0 211.98.154.255 山东省青岛市 中移铁通
976 211.146.98.0 211.146.98.255 山东省青岛市 广电网
977 218.56.64.0 218.56.65.1 山东省青岛市市南区 联通
978 218.56.65.2 218.56.65.2 山东省青岛市市北区 风之捷网吧(同和路592号101)
979 218.56.65.3 218.56.65.255 山东省青岛市市南区 联通
980 218.56.66.0 218.56.78.105 山东省青岛市 联通
981 218.56.78.106 218.56.78.106 山东省青岛市 宏光职专洛阳路学校
982 218.56.78.107 218.56.82.255 山东省青岛市 联通
983 218.56.83.0 218.56.83.255 山东省青岛市李沧区 联通
984 218.56.84.0 218.56.88.225 山东省青岛市 联通
985 218.56.88.226 218.56.88.226 山东省青岛市 正望耐火材料有限公司
986 218.56.88.227 218.56.92.238 山东省青岛市 联通
987 218.56.92.239 218.56.92.239 山东省青岛市开发区 辛安雅欣网吧
988 218.56.92.240 218.56.92.255 山东省青岛市 联通
989 218.56.93.0 218.56.93.255 山东省青岛市胶南市 联通
990 218.56.94.0 218.56.94.255 山东省青岛市 联通
991 218.56.95.0 218.56.95.255 山东省青岛市莱西市 联通
992 218.56.96.0 218.56.96.255 山东省青岛市 联通
993 218.57.6.0 218.57.6.255 山东省青岛市 联通
994 218.57.11.0 218.57.11.255 山东省青岛市 联通IDC机房
995 218.57.12.0 218.57.13.255 山东省青岛市 联通
996 218.57.19.0 218.57.19.255 山东省青岛市 联通
997 218.57.26.0 218.57.26.255 山东省青岛市 联通
998 218.57.64.0 218.57.65.200 山东省青岛市 联通
999 218.57.65.201 218.57.65.201 山东省青岛市开发区 开乐灵通网吧
1000 218.57.65.202 218.57.66.215 山东省青岛市 联通