ip地址查询

泰安市IP地址列表

泰安市网吧IP地址列表

在下面输入您要查询IP地址段范围的地理位置,点击查询

请输入地理位置:
最多只能列出前1000条IP信息,更详细的ip列表信息请用上边的查询按钮进入
序号 IP 起始地址 IP 结束地址 所在位置信息 电子地图
1 27.200.0.0 27.200.47.255 山东省泰安市 联通
2 27.200.48.0 27.200.48.255 山东省泰安市东平县 联通
3 27.200.49.0 27.200.136.255 山东省泰安市 联通
4 27.200.137.0 27.200.137.255 山东省泰安市宁阳县 联通
5 27.200.138.0 27.200.144.255 山东省泰安市 联通
6 27.200.145.0 27.200.145.255 山东省泰安市肥城县 联通
7 27.200.146.0 27.200.186.255 山东省泰安市 联通
8 27.200.187.0 27.200.187.255 山东省泰安市新泰市 联通
9 27.200.188.0 27.200.219.255 山东省泰安市 联通
10 27.200.220.0 27.200.220.255 山东省泰安市肥城县 联通
11 27.200.221.0 27.200.223.255 山东省泰安市 联通
12 27.200.224.0 27.200.224.255 山东省泰安市宁阳县 联通
13 27.200.225.0 27.200.225.255 山东省泰安市 联通
14 27.200.226.0 27.200.226.255 山东省泰安市宁阳县 联通
15 27.200.227.0 27.200.228.255 山东省泰安市 联通
16 27.200.229.0 27.200.229.255 山东省泰安市宁阳县 联通
17 27.200.230.0 27.200.232.255 山东省泰安市 联通
18 27.200.233.0 27.200.234.255 山东省泰安市宁阳县 联通
19 27.200.235.0 27.200.235.255 山东省泰安市 联通
20 27.200.236.0 27.200.236.255 山东省泰安市宁阳县 联通
21 27.200.237.0 27.200.237.255 山东省泰安市 联通
22 27.200.238.0 27.200.239.255 山东省泰安市宁阳县 联通
23 27.200.240.0 27.200.240.255 山东省泰安市东平县 联通
24 27.200.241.0 27.201.14.255 山东省泰安市 联通
25 27.201.15.0 27.201.15.255 山东省泰安市宁阳县 联通
26 27.201.16.0 27.201.255.255 山东省泰安市 联通
27 27.202.192.0 27.202.196.255 山东省泰安市 联通
28 27.202.197.0 27.202.197.255 山东省泰安市新泰市 联通
29 27.202.198.0 27.202.255.255 山东省泰安市 联通
30 27.221.160.0 27.221.191.255 山东省泰安市 联通
31 58.56.192.0 58.56.224.255 山东省泰安市 电信
32 58.58.113.0 58.58.113.255 山东省泰安市肥城县 电信
33 58.58.114.0 58.58.120.141 山东省泰安市 电信
34 58.58.120.142 58.58.120.142 山东省泰安市 华联商厦
35 58.58.120.143 58.58.125.12 山东省泰安市 电信
36 58.58.125.13 58.58.125.13 山东省泰安市 新汶矿业集团
37 58.58.125.14 58.58.125.255 山东省泰安市 电信
38 58.58.126.0 58.58.127.255 山东省泰安市东平县 电信
39 60.210.8.0 60.210.8.255 山东省泰安市 联通
40 60.213.128.0 60.213.128.255 山东省泰安市 联通
41 60.213.129.0 60.213.129.255 山东省泰安市新泰市 联通
42 60.213.130.0 60.213.130.255 山东省泰安市 联通
43 60.213.131.0 60.213.131.255 山东省泰安市新泰市 联通
44 60.213.132.0 60.213.136.255 山东省泰安市 联通
45 60.213.137.0 60.213.137.189 山东省泰安市新泰市 联通
46 60.213.137.190 60.213.137.190 山东省泰安市新泰市 聚友网吧
47 60.213.137.191 60.213.137.255 山东省泰安市新泰市 联通
48 60.213.138.0 60.213.139.255 山东省泰安市肥城市 联通
49 60.213.140.0 60.213.140.255 山东省泰安市 联通
50 60.213.141.0 60.213.142.255 山东省泰安市肥城市 联通
51 60.213.143.0 60.213.143.255 山东省泰安市 联通
52 60.213.144.0 60.213.145.255 山东省泰安市新泰市 联通
53 60.213.146.0 60.213.146.17 山东省泰安市 联通
54 60.213.146.18 60.213.146.18 山东省泰安市 恒信网吧
55 60.213.146.19 60.213.146.49 山东省泰安市 联通
56 60.213.146.50 60.213.146.50 山东省泰安市肥城市 开拓网吧
57 60.213.146.51 60.213.146.55 山东省泰安市 联通
58 60.213.146.56 60.213.146.63 山东省泰安市肥城市 教育局
59 60.213.146.64 60.213.146.255 山东省泰安市 联通
60 60.213.147.0 60.213.147.255 山东省泰安市肥城市 联通
61 60.213.148.0 60.213.149.255 山东省泰安市 联通
62 60.213.150.0 60.213.151.255 山东省泰安市肥城市 联通
63 60.213.152.0 60.213.155.255 山东省泰安市泰山区 联通
64 60.213.156.0 60.213.157.255 山东省泰安市新泰市 联通
65 60.213.158.0 60.213.159.255 山东省泰安市肥城市 联通
66 60.213.160.0 60.213.175.255 山东省泰安市泰山区 联通
67 60.213.176.0 60.213.176.255 山东省泰安市 联通
68 60.213.177.0 60.213.177.111 山东省泰安市新泰市 联通
69 60.213.177.112 60.213.177.112 山东省泰安市新泰市 紫色雨滴网吧
70 60.213.177.113 60.213.179.255 山东省泰安市新泰市 联通
71 60.213.180.0 60.213.180.255 山东省泰安市 联通
72 60.213.181.0 60.213.183.255 山东省泰安市肥城市 联通
73 60.213.184.0 60.213.184.121 山东省泰安市 联通
74 60.213.184.122 60.213.184.122 山东省泰安市 瑞华网吧(山东农业大学南校区南门)
75 60.213.184.123 60.213.184.125 山东省泰安市 联通
76 60.213.184.126 60.213.184.126 山东省泰安市 瑞华网吧
77 60.213.184.127 60.213.184.129 山东省泰安市 联通
78 60.213.184.130 60.213.184.130 山东省泰安市 巍龙网吧
79 60.213.184.131 60.213.185.113 山东省泰安市 联通
80 60.213.185.114 60.213.185.114 山东省泰安市 金世纪网吧(造纸厂北街)
81 60.213.185.115 60.213.185.117 山东省泰安市 联通
82 60.213.185.118 60.213.185.118 山东省泰安市 超群网吧
83 60.213.185.119 60.213.185.133 山东省泰安市 联通
84 60.213.185.134 60.213.185.134 山东省泰安市 红门路巷巷网吧
85 60.213.185.135 60.213.185.197 山东省泰安市 联通
86 60.213.185.198 60.213.185.198 山东省泰安市 新汶矿业集团
87 60.213.185.199 60.213.186.213 山东省泰安市 联通
88 60.213.186.214 60.213.186.214 山东省泰安市 中鲁时空-顺发网吧(玻纤西侧)
89 60.213.186.215 60.213.186.225 山东省泰安市 联通
90 60.213.186.226 60.213.186.226 山东省泰安市 中鲁时空
91 60.213.186.227 60.213.187.73 山东省泰安市 联通
92 60.213.187.74 60.213.187.74 山东省泰安市 飘一代网吧
93 60.213.187.75 60.213.187.97 山东省泰安市 联通
94 60.213.187.98 60.213.187.98 山东省泰安市 环山路139号工行培训中心
95 60.213.187.99 60.213.188.1 山东省泰安市 联通
96 60.213.188.2 60.213.188.2 山东省泰安市 飞翔网吧
97 60.213.188.3 60.213.188.49 山东省泰安市 联通
98 60.213.188.50 60.213.188.50 山东省泰安市 光之星网络会所(向阳小区)
99 60.213.188.51 60.213.189.131 山东省泰安市 联通
100 60.213.189.132 60.213.189.135 山东省泰安市泰山区 一见钟情网吧(唐訾路中段)
101 60.213.189.136 60.213.189.153 山东省泰安市 联通
102 60.213.189.154 60.213.189.154 山东省泰安市 泰邦生物制品有限公司(虎山东路14号)
103 60.213.189.155 60.213.189.213 山东省泰安市 联通
104 60.213.189.214 60.213.189.214 山东省泰安市 顽石网吧(东岳大街华泰广场后门)
105 60.213.189.215 60.213.191.73 山东省泰安市 联通
106 60.213.191.74 60.213.191.75 山东省泰安市 泰山学院
107 60.213.191.76 60.213.191.185 山东省泰安市 联通
108 60.213.191.186 60.213.191.186 山东省泰安市 一通点网吧(科技大学西校区东临)
109 60.213.191.187 60.213.191.255 山东省泰安市 联通
110 61.133.109.0 61.133.110.255 山东省泰安市 联通
111 61.156.35.0 61.156.36.255 山东省泰安市 联通
112 61.156.47.0 61.156.48.81 山东省泰安市 联通
113 61.156.48.82 61.156.48.82 山东省泰安市 奔腾网吧(齐鲁银座对过)
114 61.156.48.83 61.156.48.135 山东省泰安市 联通
115 61.156.48.136 61.156.48.136 山东省泰安市 高新技术开发区百合网络
116 61.156.48.137 61.156.48.141 山东省泰安市 联通
117 61.156.48.142 61.156.48.142 山东省泰安市 浩然电子俱乐部
118 61.156.48.143 61.156.48.143 山东省泰安市 光速网吧
119 61.156.48.144 61.156.48.150 山东省泰安市 联通
120 61.156.48.151 61.156.48.151 山东省泰安市 帝国网吧
121 61.156.48.152 61.156.49.17 山东省泰安市 联通
122 61.156.49.18 61.156.49.18 山东省泰安市 山东农业大学
123 61.156.49.19 61.156.50.255 山东省泰安市 联通
124 61.156.238.0 61.156.239.255 山东省泰安市 联通机房
125 61.156.240.0 61.156.241.255 山东省泰安市 联通
126 61.156.242.0 61.156.242.255 山东省泰安市 同兴万点(北京)网络技术有限公司联通CDN节点
127 61.156.243.0 61.156.243.255 山东省泰安市 网宿科技联通CDN节点
128 61.162.226.0 61.162.234.255 山东省泰安市 联通
129 61.179.96.0 61.179.100.255 山东省泰安市 联通
130 61.179.190.0 61.179.194.255 山东省泰安市 联通
131 61.179.225.0 61.179.225.255 山东省泰安市 联通
132 61.233.144.202 61.233.144.202 山东省泰安市 中心医院家属院
133 61.233.145.0 61.233.145.42 山东省泰安市 /聊城市铁通
134 61.233.145.43 61.233.145.43 山东省泰安市 诺盾网络有限公司
135 61.233.145.44 61.233.145.46 山东省泰安市 /聊城市铁通
136 61.233.145.47 61.233.145.47 山东省泰安市 泰山医学院(新校区)
137 61.233.145.48 61.233.145.255 山东省泰安市 /聊城市铁通
138 61.240.70.0 61.240.70.255 山东省泰安市 联通
139 61.240.73.0 61.240.75.130 山东省泰安市 联通
140 61.240.75.131 61.240.75.131 山东省泰安市 凯达网吧
141 61.240.75.132 61.240.75.164 山东省泰安市 联通
142 61.240.75.165 61.240.75.165 山东省泰安市 万佳百合网吧
143 61.240.75.166 61.240.75.176 山东省泰安市 联通
144 61.240.75.177 61.240.75.177 山东省泰安市肥城市 肥城矿业集团公司
145 61.240.75.178 61.240.76.255 山东省泰安市 联通
146 110.194.5.0 110.194.5.255 山东省泰安市肥城县 中移铁通
147 110.194.6.0 110.194.14.255 山东省泰安市 中移铁通
148 110.194.15.0 110.194.15.255 山东省泰安市新泰市 中移铁通
149 110.196.64.0 110.196.67.255 山东省泰安市 中移铁通
150 110.196.95.0 110.196.127.255 山东省泰安市 中移铁通
151 111.17.0.0 111.17.63.255 山东省泰安市 移动
152 111.17.214.0 111.17.214.255 山东省泰安市 移动
153 111.17.226.0 111.17.226.255 山东省泰安市 移动
154 111.17.230.0 111.17.230.255 山东省泰安市 移动
155 112.1.128.0 112.1.149.255 江苏省泰安市 移动
156 112.1.151.0 112.1.159.255 江苏省泰安市 移动
157 112.36.80.0 112.36.111.255 山东省泰安市 移动
158 112.230.199.0 112.230.199.255 山东省泰安市 联通
159 112.245.0.0 112.245.79.255 山东省泰安市 联通
160 112.245.80.0 112.245.80.255 山东省泰安市宁阳县 联通
161 112.245.81.0 112.245.114.255 山东省泰安市 联通
162 112.245.115.0 112.245.115.255 山东省泰安市肥城县 联通
163 112.245.116.0 112.245.127.255 山东省泰安市 联通
164 112.250.0.0 112.250.31.255 山东省泰安市 联通
165 112.250.32.0 112.250.32.255 山东省泰安市东平县 联通
166 112.250.33.0 112.250.34.255 山东省泰安市 联通
167 112.250.35.0 112.250.35.255 山东省泰安市东平县 联通
168 112.250.36.0 112.250.40.255 山东省泰安市 联通
169 112.250.41.0 112.250.41.255 山东省泰安市东平县 联通
170 112.250.42.0 112.250.42.255 山东省泰安市 联通
171 112.250.43.0 112.250.43.255 山东省泰安市东平县 联通
172 112.250.44.0 112.250.50.255 山东省泰安市 联通
173 112.250.51.0 112.250.53.255 山东省泰安市肥城市 联通
174 112.250.54.0 112.250.127.255 山东省泰安市 联通
175 113.120.61.0 113.120.61.255 山东省泰安市东平县 电信
176 113.121.128.0 113.121.130.255 山东省泰安市 电信
177 113.121.131.0 113.121.131.255 山东省泰安市东平县 电信
178 113.121.132.0 113.121.143.255 山东省泰安市 电信
179 113.121.144.0 113.121.145.255 山东省泰安市东平县 电信
180 113.121.146.0 113.121.151.255 山东省泰安市 电信
181 113.121.152.0 113.121.152.255 山东省泰安市东平县 电信
182 113.121.153.0 113.121.154.255 山东省泰安市 电信
183 113.121.155.0 113.121.155.255 山东省泰安市东平县 电信
184 113.121.156.0 113.121.157.255 山东省泰安市 电信
185 113.121.158.0 113.121.158.255 山东省泰安市东平县 电信
186 113.126.41.0 113.126.41.255 山东省泰安市 电信
187 113.127.189.0 113.127.189.255 山东省泰安市新泰市 电信
188 113.127.190.0 113.127.255.255 山东省泰安市 电信
189 114.214.88.0 114.214.95.255 山东省泰安市泰山区 泰山学院
190 120.128.76.0 120.128.76.255 山东省泰安市 中移铁通
191 120.192.89.0 120.192.89.255 山东省泰安市 移动
192 120.192.90.0 120.192.90.255 山东省泰安市 帝联信息科技移动CDN节点
193 120.192.102.0 120.192.102.255 山东省泰安市 移动
194 120.192.116.0 120.192.117.255 山东省泰安市 移动
195 121.249.128.0 121.249.143.255 山东省泰安市 泰山医学院
196 122.7.128.0 122.7.135.255 山东省泰安市 电信
197 122.7.136.0 122.7.136.255 山东省泰安市新泰市 电信
198 122.7.137.0 122.7.160.255 山东省泰安市 电信
199 122.7.161.0 122.7.161.255 山东省泰安市肥城县 电信
200 122.7.162.0 122.7.163.255 山东省泰安市 电信
201 122.7.164.0 122.7.164.255 山东省泰安市肥城县 电信
202 122.7.165.0 122.7.165.255 山东省泰安市东平县 电信
203 122.7.166.0 122.7.170.255 山东省泰安市 电信
204 122.7.176.0 122.7.176.255 山东省泰安市 电信
205 123.93.16.0 123.93.63.255 山东省泰安市 中移铁通
206 123.128.0.0 123.128.2.255 山东省泰安市 联通
207 123.128.3.0 123.128.7.255 山东省泰安市泰山区 联通
208 123.128.8.0 123.128.37.255 山东省泰安市 联通
209 123.128.38.0 123.128.39.255 山东省泰安市宁阳县 联通
210 123.128.40.0 123.128.40.255 山东省泰安市东平县 联通
211 123.128.41.0 123.128.43.255 山东省泰安市 联通
212 123.128.44.0 123.128.50.255 山东省泰安市宁阳县 联通
213 123.128.51.0 123.128.56.255 山东省泰安市 联通
214 123.128.57.0 123.128.66.255 山东省泰安市东平县 联通
215 123.128.67.0 123.128.68.255 山东省泰安市 联通
216 123.128.69.0 123.128.69.255 山东省泰安市东平县 联通
217 123.128.70.0 123.128.116.255 山东省泰安市 联通
218 123.128.117.0 123.128.117.255 山东省泰安市新泰市 联通
219 123.128.118.0 123.128.119.255 山东省泰安市 联通
220 123.128.120.0 123.128.123.255 山东省泰安市泰山区 联通
221 123.128.124.0 123.128.127.255 山东省泰安市肥城市 联通
222 123.133.224.0 123.133.224.255 山东省泰安市新泰市 联通
223 123.133.225.0 123.133.227.255 山东省泰安市 联通
224 123.133.228.0 123.133.228.255 山东省泰安市新泰市 联通
225 123.133.229.0 123.133.240.255 山东省泰安市 联通
226 123.133.241.0 123.133.241.255 山东省泰安市宁阳县 联通
227 123.133.242.0 123.133.242.255 山东省泰安市 联通
228 123.133.243.0 123.133.243.255 山东省泰安市宁阳县 联通
229 123.133.244.0 123.133.247.166 山东省泰安市泰山区 联通
230 123.133.247.167 123.133.247.167 山东省泰安市泰山区 金瑞通讯(校场街中段)
231 123.133.247.168 123.133.248.255 山东省泰安市泰山区 联通
232 123.133.249.0 123.133.255.255 山东省泰安市 联通
233 123.135.0.0 123.135.5.255 山东省泰安市 联通
234 123.135.6.0 123.135.7.255 山东省泰安市泰山区 联通
235 123.135.8.0 123.135.48.255 山东省泰安市 联通
236 123.135.49.0 123.135.49.255 山东省泰安市新泰市 联通
237 123.135.50.0 123.135.57.255 山东省泰安市 联通
238 123.135.58.0 123.135.58.255 山东省泰安市肥城市 联通
239 123.135.59.0 123.135.76.255 山东省泰安市 联通
240 123.135.77.0 123.135.77.255 山东省泰安市宁阳县 联通
241 123.135.78.0 123.135.126.41 山东省泰安市 联通
242 123.135.126.42 123.135.126.42 山东省泰安市泰山区 滴水缘网吧(向阳小区)
243 123.135.126.43 123.135.163.255 山东省泰安市 联通
244 123.135.164.0 123.135.164.255 山东省泰安市宁阳县 联通
245 123.135.165.0 123.135.212.255 山东省泰安市 联通
246 123.135.213.0 123.135.213.255 山东省泰安市宁阳县 联通
247 123.135.214.0 123.135.215.255 山东省泰安市 联通
248 123.135.216.0 123.135.217.255 山东省泰安市宁阳县 联通
249 123.135.218.0 123.135.231.255 山东省泰安市 联通
250 123.135.232.0 123.135.232.255 山东省泰安市新泰市 联通
251 123.135.233.0 123.135.255.255 山东省泰安市 联通
252 123.171.128.0 123.171.132.173 山东省泰安市 电信
253 123.171.132.174 123.171.132.174 山东省泰安市 精品运动服饰店(科大南门对过)
254 123.171.132.175 123.171.134.255 山东省泰安市 电信
255 123.171.135.0 123.171.135.255 山东省泰安市肥城县 电信
256 123.171.136.0 123.171.166.255 山东省泰安市 电信
257 123.171.167.0 123.171.167.255 山东省泰安市宁阳县 电信
258 123.171.168.0 123.171.191.255 山东省泰安市 电信
259 124.130.128.0 124.130.129.153 山东省泰安市 联通
260 124.130.129.154 124.130.129.154 山东省泰安市 红门路东正网吧
261 124.130.129.155 124.130.129.193 山东省泰安市 联通
262 124.130.129.194 124.130.129.194 山东省泰安市 晶心网吧
263 124.130.129.195 124.130.131.1 山东省泰安市 联通
264 124.130.131.2 124.130.131.2 山东省泰安市 山东科技大学西校区(文化路)
265 124.130.131.3 124.130.131.105 山东省泰安市 联通
266 124.130.131.106 124.130.131.106 山东省泰安市 华通计算机学校(泰山医学院)
267 124.130.131.107 124.130.131.249 山东省泰安市 联通
268 124.130.131.250 124.130.131.250 山东省泰安市 凤凰网吧
269 124.130.131.251 124.130.134.255 山东省泰安市 联通
270 124.130.135.0 124.130.135.255 山东省泰安市新泰市 联通
271 124.130.136.0 124.130.137.255 山东省泰安市泰山区 联通
272 124.130.138.0 124.130.138.125 山东省泰安市 联通
273 124.130.138.126 124.130.138.126 山东省泰安市 华泰网吧(山东农大旁边)
274 124.130.138.127 124.130.138.255 山东省泰安市 联通
275 124.130.139.0 124.130.145.255 山东省泰安市泰山区 联通
276 124.130.146.0 124.130.149.193 山东省泰安市 联通
277 124.130.149.194 124.130.149.194 山东省泰安市 畅游天宇网吧
278 124.130.149.195 124.130.150.255 山东省泰安市 联通
279 124.130.151.0 124.130.151.255 山东省泰安市新泰市 联通
280 124.130.152.0 124.130.154.77 山东省泰安市 联通
281 124.130.154.78 124.130.154.78 山东省泰安市 温泉路北段国泰山庄小区
282 124.130.154.79 124.130.159.255 山东省泰安市 联通
283 124.130.160.0 124.130.160.100 山东省泰安市泰山区 联通
284 124.130.160.101 124.130.160.101 山东省泰安市岱岳区 光明网吧
285 124.130.160.102 124.130.160.255 山东省泰安市泰山区 联通
286 124.130.161.0 124.130.162.255 山东省泰安市 联通
287 124.130.163.0 124.130.163.255 山东省泰安市泰山区 联通
288 124.130.164.0 124.130.167.255 山东省泰安市 联通
289 124.130.168.0 124.130.175.255 山东省泰安市肥城市 联通
290 124.130.176.0 124.130.178.255 山东省泰安市 联通
291 124.130.179.0 124.130.179.255 山东省泰安市新泰市 联通
292 124.130.180.0 124.130.191.255 山东省泰安市 联通
293 124.132.192.0 124.132.193.255 山东省泰安市泰山区 联通
294 124.132.194.0 124.132.194.255 山东省泰安市 联通
295 124.132.195.0 124.132.196.255 山东省泰安市泰山区 联通
296 124.132.197.0 124.132.203.255 山东省泰安市 联通
297 124.132.204.0 124.132.207.255 山东省泰安市泰山区 联通
298 182.35.0.0 182.35.7.255 山东省泰安市 电信
299 182.35.8.0 182.35.8.255 山东省泰安市东平县 电信
300 182.35.9.0 182.35.41.255 山东省泰安市 电信
301 182.35.42.0 182.35.42.255 山东省泰安市新泰市 电信
302 182.35.43.0 182.35.65.255 山东省泰安市 电信
303 182.35.66.0 182.35.66.255 山东省泰安市肥城县 电信
304 182.35.67.0 182.35.75.255 山东省泰安市 电信
305 182.35.76.0 182.35.76.255 山东省泰安市肥城县 电信
306 182.35.77.0 182.35.77.255 山东省泰安市 电信
307 182.35.78.0 182.35.78.255 山东省泰安市肥城县 电信
308 182.35.79.0 182.35.79.255 山东省泰安市 电信
309 182.35.80.0 182.35.80.255 山东省泰安市东平县 电信
310 182.35.81.0 182.35.81.255 山东省泰安市 电信
311 182.35.82.0 182.35.82.255 山东省泰安市肥城市 电信
312 182.35.83.0 182.35.89.255 山东省泰安市 电信
313 182.35.90.0 182.35.90.255 山东省泰安市肥城市 电信
314 182.35.91.0 182.35.110.255 山东省泰安市 电信
315 202.194.128.0 202.194.143.255 山东省泰安市 山东农业大学
316 202.194.208.0 202.194.223.255 山东省泰安市 山东科技大学(泰安校区)
317 202.194.232.0 202.194.239.255 山东省泰安市 泰山医学院
318 210.12.157.0 210.12.157.255 山东省泰安市 联通
319 210.44.32.0 210.44.39.255 山东省泰安市 山东农业大学
320 210.44.192.0 210.44.207.255 山东省泰安市 泰山学院
321 211.86.64.0 211.86.79.255 山东省泰安市 教育局
322 211.97.176.0 211.97.176.255 山东省泰安市 联通
323 211.97.237.0 211.97.237.255 山东省泰安市 联通
324 211.98.156.0 211.98.156.255 山东省泰安市 中移铁通
325 211.98.243.0 211.98.243.255 山东省泰安市 中移铁通
326 211.146.102.0 211.146.102.127 山东省泰安市 广电网
327 218.56.24.0 218.56.24.255 山东省泰安市 联通
328 218.56.25.0 218.56.25.255 山东省泰安市肥城市 联通
329 218.56.26.0 218.56.28.255 山东省泰安市 联通
330 218.56.144.0 218.56.144.31 山东省泰安市 联通
331 218.56.144.32 218.56.144.38 山东省泰安市 山东科技大学(泰安校区)
332 218.56.144.39 218.56.144.39 山东省泰安市 百合网吧连锁第21店
333 218.56.144.40 218.56.144.63 山东省泰安市 山东科技大学(泰安校区)
334 218.56.144.64 218.56.144.73 山东省泰安市 联通
335 218.56.144.74 218.56.144.75 山东省泰安市宁阳县 一中
336 218.56.144.76 218.56.145.193 山东省泰安市 联通
337 218.56.145.194 218.56.145.194 山东省泰安市 新汶矿业集团
338 218.56.145.195 218.56.146.42 山东省泰安市 联通
339 218.56.146.43 218.56.146.43 山东省泰安市宁阳县 华丰镇中鲁时空黄金网吧
340 218.56.146.44 218.56.146.45 山东省泰安市 联通
341 218.56.146.46 218.56.146.46 山东省泰安市 华丰镇星星网吧
342 218.56.146.47 218.56.146.66 山东省泰安市 联通
343 218.56.146.67 218.56.146.67 山东省泰安市 思想者网吧
344 218.56.146.68 218.56.146.209 山东省泰安市 联通
345 218.56.146.210 218.56.146.210 山东省泰安市 万佳网络文化园
346 218.56.146.211 218.56.147.255 山东省泰安市 联通
347 218.57.228.0 218.57.229.255 山东省泰安市新泰市 联通
348 218.58.200.0 218.58.200.30 山东省泰安市 联通
349 218.58.200.31 218.58.200.31 山东省泰安市 飞翔网吧
350 218.58.200.32 218.58.200.177 山东省泰安市 联通
351 218.58.200.178 218.58.200.178 山东省泰安市 E缘网吧
352 218.58.200.179 218.58.204.255 山东省泰安市 联通
353 218.59.205.0 218.59.205.255 山东省泰安市 联通
354 218.201.144.0 218.201.145.255 山东省泰安市 移动
355 219.146.152.19 219.146.155.1 山东省泰安市 电信
356 219.146.155.2 219.146.155.2 山东省泰安市 超群网吧(利民小区1号楼门头房)
357 219.146.155.3 219.146.155.68 山东省泰安市 电信
358 219.146.155.69 219.146.155.69 山东省泰安市 思想者网吧(山农大本部南门对过)
359 219.146.155.70 219.146.155.193 山东省泰安市 电信
360 219.146.155.194 219.146.155.194 山东省泰安市 魏龙网吧
361 219.146.155.195 219.146.155.197 山东省泰安市 电信
362 219.146.155.198 219.146.155.198 山东省泰安市 山东农业大学
363 219.146.155.199 219.146.156.232 山东省泰安市 电信
364 219.146.156.233 219.146.156.233 山东省泰安市 财源大街三联附近金仕利网城
365 219.146.156.234 219.146.156.238 山东省泰安市 电信
366 219.146.156.239 219.146.156.239 山东省泰安市 金桥网吧(市场街)
367 219.146.156.240 219.146.156.240 山东省泰安市 E见钟情网吧
368 219.146.156.241 219.146.157.13 山东省泰安市 电信
369 219.146.157.14 219.146.157.14 山东省泰安市 梦轩网吧
370 219.146.157.15 219.146.157.16 山东省泰安市 电信
371 219.146.157.17 219.146.157.17 山东省泰安市 罗曼尼网吧(泰山学院外)
372 219.146.157.18 219.146.157.24 山东省泰安市 电信
373 219.146.157.25 219.146.157.25 山东省泰安市 大地网吧(泰山学院外)
374 219.146.157.26 219.146.158.41 山东省泰安市 电信
375 219.146.158.42 219.146.158.42 山东省泰安市 劳动技校
376 219.146.158.43 219.146.158.132 山东省泰安市 电信
377 219.146.158.133 219.146.158.133 山东省泰安市 畅游天宇网吧
378 219.146.158.134 219.146.158.136 山东省泰安市 电信
379 219.146.158.137 219.146.158.137 山东省泰安市 共享网吧(元宝小区)
380 219.146.158.138 219.146.158.147 山东省泰安市 电信
381 219.146.158.148 219.146.158.148 山东省泰安市 丫丫网吧
382 219.146.158.149 219.146.158.152 山东省泰安市 电信
383 219.146.158.153 219.146.158.153 山东省泰安市 万佳星光网吧
384 219.146.158.154 219.146.158.187 山东省泰安市 电信
385 219.146.158.188 219.146.158.188 山东省泰安市 万佳星光网吧
386 219.146.158.189 219.146.159.2 山东省泰安市 电信
387 219.146.159.3 219.146.159.3 山东省泰安市 中鲁时空网吧
388 219.146.159.4 219.146.159.5 山东省泰安市 电信
389 219.146.159.6 219.146.159.6 山东省泰安市 迎胜北路罗曼蒂克网吧
390 219.146.159.7 219.146.159.16 山东省泰安市 电信
391 219.146.159.17 219.146.159.17 山东省泰安市 山东农业大学南门50米千禧龙网吧
392 219.146.159.18 219.146.159.18 山东省泰安市 泰山学院小吃街环宇网吧
393 219.146.159.19 219.146.159.23 山东省泰安市 电信
394 219.146.159.24 219.146.159.24 山东省泰安市泰山区 梦想网吧(财源办事处中七村)
395 219.146.159.25 219.146.159.164 山东省泰安市 电信
396 219.146.159.166 219.146.159.166 山东省泰安市 迎胜北路红枫叶网吧
397 219.146.159.167 219.146.159.167 山东省泰安市 飞翔网吧(迎胜北路)
398 219.146.159.168 219.146.159.170 山东省泰安市 电信
399 219.146.159.171 219.146.159.171 山东省泰安市 飘一代网吧
400 219.146.159.172 219.146.159.172 山东省泰安市 迎胜北路金祥网吧
401 219.146.159.173 219.146.159.174 山东省泰安市 电信
402 219.146.159.175 219.146.159.175 山东省泰安市 高新开发区美好时光网吧
403 219.146.159.176 219.146.159.255 山东省泰安市 电信
404 219.218.192.0 219.218.207.255 山东省泰安市 山东农业大学
405 220.193.64.0 220.193.65.225 山东省泰安市 联通
406 220.193.65.226 220.193.65.226 山东省泰安市 泰山大街东段金华电脑城
407 220.193.65.227 220.193.65.255 山东省泰安市 联通
408 221.1.160.0 221.1.168.20 山东省泰安市 联通
409 221.1.168.21 221.1.168.21 山东省泰安市东平县 黄河河务局
410 221.1.168.22 221.1.169.49 山东省泰安市 联通
411 221.1.169.50 221.1.169.50 山东省泰安市东平县 包裹复合肥有限公司
412 221.1.169.51 221.1.176.255 山东省泰安市 联通
413 221.1.177.0 221.1.177.36 山东省泰安市东平县 联通
414 221.1.177.37 221.1.177.37 山东省泰安市东平县 技工学校
415 221.1.177.38 221.1.177.81 山东省泰安市东平县 联通
416 221.1.177.82 221.1.177.82 山东省泰安市东平县 天冠网吧(后屯开发区北首)
417 221.1.177.83 221.1.177.245 山东省泰安市东平县 联通
418 221.1.177.246 221.1.177.246 山东省泰安市东平县 冲浪网吧(佛山公园西侧)
419 221.1.177.247 221.1.177.255 山东省泰安市东平县 联通
420 221.1.178.0 221.1.178.255 山东省泰安市宁阳县 联通
421 221.1.179.0 221.1.179.36 山东省泰安市 联通
422 221.1.179.37 221.1.179.37 山东省泰安市 倚天网吧
423 221.1.179.38 221.1.179.53 山东省泰安市 联通
424 221.1.179.54 221.1.179.54 山东省泰安市宁阳县 磁窑镇朋友网吧(车站街)
425 221.1.179.55 221.1.179.129 山东省泰安市 联通
426 221.1.179.130 221.1.179.130 山东省泰安市宁阳县 华丰镇比特网吧
427 221.1.179.131 221.1.179.201 山东省泰安市 联通
428 221.1.179.202 221.1.179.202 山东省泰安市宁阳县 礼拜天网吧(富源巷)
429 221.1.179.203 221.1.179.205 山东省泰安市 联通
430 221.1.179.206 221.1.179.206 山东省泰安市宁阳县 飞宇网吧
431 221.1.179.207 221.1.191.255 山东省泰安市 联通
432 221.1.224.0 221.1.224.49 山东省泰安市 联通
433 221.173.208.0 221.173.211.255 山东省泰安市 中移铁通
434 221.174.16.0 221.174.16.34 山东省泰安市 中移铁通
435 221.174.16.36 221.174.17.255 山东省泰安市 中移铁通
436 222.43.0.0 222.43.12.255 山东省泰安市 中移铁通
437 222.43.14.0 222.43.17.255 山东省泰安市 中移铁通
438 222.43.19.0 222.43.19.255 山东省泰安市 中移铁通
439 222.43.24.0 222.43.27.255 山东省泰安市 中移铁通
440 222.43.104.0 222.43.104.255 山东省泰安市 中移铁通
441 222.43.192.0 222.43.192.255 山东省泰安市 中移铁通
442 222.43.194.0 222.43.198.255 山东省泰安市 中移铁通
443 222.132.128.0 222.132.132.255 山东省泰安市 联通
444 222.132.133.0 222.132.133.255 山东省泰安市新泰市 联通
445 222.132.134.0 222.132.134.67 山东省泰安市 联通
446 222.132.134.68 222.132.134.68 山东省泰安市 石横中学
447 222.132.134.69 222.132.138.255 山东省泰安市 联通
448 222.132.139.0 222.132.139.255 山东省泰安市肥城县 联通
449 222.132.140.0 222.132.152.133 山东省泰安市 联通
450 222.132.152.134 222.132.152.134 山东省泰安市 旺旺网吧
451 222.132.152.135 222.132.153.69 山东省泰安市 联通
452 222.132.153.70 222.132.153.70 山东省泰安市 山东农业大学印刷厂(从南门进往西走)
453 222.132.153.71 222.132.153.125 山东省泰安市 联通
454 222.132.153.126 222.132.153.126 山东省泰安市 益友网吧
455 222.132.153.127 222.132.153.129 山东省泰安市 联通
456 222.132.153.130 222.132.153.130 山东省泰安市 千禧龙网吧(农大本部南门)
457 222.132.153.131 222.132.153.185 山东省泰安市 联通
458 222.132.153.186 222.132.153.186 山东省泰安市 财源大街三联附近金仕利网城
459 222.132.153.187 222.132.153.201 山东省泰安市 联通
460 222.132.153.203 222.132.153.213 山东省泰安市 联通
461 222.132.153.214 222.132.153.214 山东省泰安市 帝国网吧(迎胜东路)
462 222.132.153.215 222.132.153.217 山东省泰安市 联通
463 222.132.153.218 222.132.153.218 山东省泰安市 浩然电子竞技俱乐部
464 222.132.153.219 222.132.153.233 山东省泰安市 联通
465 222.132.153.234 222.132.153.234 山东省泰安市 新世纪浩然或称世纪浩然分店
466 222.132.153.235 222.132.153.237 山东省泰安市 联通
467 222.132.153.238 222.132.153.238 山东省泰安市 巍龙网吧
468 222.132.153.239 222.132.154.5 山东省泰安市 联通
469 222.132.154.6 222.132.154.6 山东省泰安市 泰山大街鑫蓝网络
470 222.132.154.7 222.132.154.7 山东省泰安市 联通
471 222.132.154.8 222.132.154.29 山东省泰安市 鑫蓝网络
472 222.132.154.30 222.132.154.30 山东省泰安市 太平洋网吧(服装学院)
473 222.132.154.31 222.132.154.45 山东省泰安市 鑫蓝网络
474 222.132.154.46 222.132.154.46 山东省泰安市 辉煌网吧(粥店办事处堰东村)
475 222.132.154.47 222.132.154.57 山东省泰安市 鑫蓝网络
476 222.132.154.58 222.132.154.58 山东省泰安市 飞侠网络
477 222.132.154.59 222.132.154.61 山东省泰安市 鑫蓝网络
478 222.132.154.62 222.132.154.62 山东省泰安市 创E网吧(泰山大街附属医院斜对过)
479 222.132.154.63 222.132.154.79 山东省泰安市 鑫蓝网络
480 222.132.154.80 222.132.154.85 山东省泰安市 联通
481 222.132.154.86 222.132.154.86 山东省泰安市 宇宙风网吧
482 222.132.154.87 222.132.154.97 山东省泰安市 联通
483 222.132.154.98 222.132.154.98 山东省泰安市 罗曼蒂克网吧
484 222.132.154.99 222.132.154.101 山东省泰安市 联通
485 222.132.154.102 222.132.154.102 山东省泰安市 超人网吧
486 222.132.154.103 222.132.155.13 山东省泰安市 联通
487 222.132.155.14 222.132.155.14 山东省泰安市泰山区 唐訾路柠檬树网吧
488 222.132.155.15 222.132.155.113 山东省泰安市 联通
489 222.132.155.114 222.132.155.114 山东省泰安市 圆梦网络(林校操场西邻)
490 222.132.155.115 222.132.155.173 山东省泰安市 联通
491 222.132.155.174 222.132.155.174 山东省泰安市 祥瑞网吧
492 222.132.155.175 222.132.155.188 山东省泰安市 联通
493 222.132.155.189 222.132.155.189 山东省泰安市 万佳网络
494 222.132.155.190 222.132.155.242 山东省泰安市 联通
495 222.132.155.243 222.132.155.243 山东省泰安市 中铁十四局集团公司第二工程有限公司
496 222.132.155.244 222.132.156.73 山东省泰安市 联通
497 222.132.156.74 222.132.156.74 山东省泰安市 泰山学院电子阅览室
498 222.132.156.75 222.132.159.0 山东省泰安市 联通
499 222.132.159.1 222.132.159.1 山东省泰安市 高新技术开发区百合网络
500 222.132.159.2 222.132.159.33 山东省泰安市 联通
501 222.132.159.34 222.132.159.34 山东省泰安市 高新开发区美好时光网吧
502 222.132.159.35 222.132.159.37 山东省泰安市 联通
503 222.132.159.38 222.132.159.38 山东省泰安市 情深雨蒙网吧
504 222.132.159.39 222.132.159.141 山东省泰安市 联通
505 222.132.159.142 222.132.159.142 山东省泰安市 省庄银狐网吧
506 222.132.159.143 222.132.159.193 山东省泰安市 联通
507 222.132.159.194 222.132.159.194 山东省泰安市 高新技术开发区百合网络
508 222.132.159.195 222.132.159.249 山东省泰安市 联通
509 222.132.159.250 222.132.159.250 山东省泰安市 高新区万佳-今日有约(沙家洪沟村)
510 222.132.159.251 222.132.161.212 山东省泰安市 联通
511 222.132.161.213 222.132.161.213 山东省泰安市 百合网吧
512 222.132.161.214 222.132.162.255 山东省泰安市 联通
513 222.132.163.0 222.132.163.255 山东省泰安市新泰市 联通
514 222.132.164.0 222.132.164.1 山东省泰安市 联通
515 222.132.164.2 222.132.164.2 山东省泰安市新泰市 羊流镇辉涛超越网吧
516 222.132.164.3 222.132.164.5 山东省泰安市 联通
517 222.132.164.6 222.132.164.6 山东省泰安市新泰市 西张庄镇千禧网吧
518 222.132.164.7 222.132.166.29 山东省泰安市 联通
519 222.132.166.30 222.132.166.30 山东省泰安市新泰市 No.1网吧
520 222.132.166.31 222.132.166.33 山东省泰安市 联通
521 222.132.166.34 222.132.166.34 山东省泰安市 城里社区天涯网吧
522 222.132.166.35 222.132.166.121 山东省泰安市 联通
523 222.132.166.122 222.132.166.122 山东省泰安市 智诚网吧
524 222.132.166.123 222.132.166.137 山东省泰安市 联通
525 222.132.166.138 222.132.166.138 山东省泰安市新泰市 新世界网吧
526 222.132.166.139 222.132.169.255 山东省泰安市 联通
527 222.132.170.0 222.132.170.3 山东省泰安市肥城市 明桂梦缘网吧
528 222.132.170.4 222.132.170.7 山东省泰安市肥城市 名人网吧
529 222.132.170.8 222.132.170.11 山东省泰安市肥城市 亿维网吧
530 222.132.170.12 222.132.170.15 山东省泰安市肥城市 假日海滩网吧
531 222.132.170.16 222.132.170.19 山东省泰安市肥城市 金鹰网吧
532 222.132.170.20 222.132.170.23 山东省泰安市 联通
533 222.132.170.24 222.132.170.27 山东省泰安市肥城市 可人网吧
534 222.132.170.28 222.132.170.31 山东省泰安市肥城市 灵通网吧
535 222.132.170.32 222.132.170.35 山东省泰安市肥城市 先锋网吧
536 222.132.170.36 222.132.170.39 山东省泰安市肥城市 新纪元网吧
537 222.132.170.40 222.132.170.43 山东省泰安市肥城市 长山街恒信网吧
538 222.132.170.44 222.132.170.47 山东省泰安市 联通
539 222.132.170.48 222.132.170.51 山东省泰安市肥城市 开元网吧
540 222.132.170.52 222.132.170.55 山东省泰安市肥城市 万博网吧
541 222.132.170.56 222.132.170.59 山东省泰安市肥城市 鹏程网吧
542 222.132.170.60 222.132.170.63 山东省泰安市肥城市 新星网吧
543 222.132.170.64 222.132.170.67 山东省泰安市 联通
544 222.132.170.68 222.132.170.71 山东省泰安市肥城市 世纪网吧
545 222.132.170.72 222.132.170.75 山东省泰安市肥城市 吉明美工业有限公司
546 222.132.170.76 222.132.170.79 山东省泰安市肥城市 技校
547 222.132.170.80 222.132.170.87 山东省泰安市肥城市 泰鹏集团
548 222.132.170.88 222.132.170.91 山东省泰安市肥城市 一中
549 222.132.170.92 222.132.170.95 山东省泰安市肥城市 泰西中学
550 222.132.170.96 222.132.170.99 山东省泰安市肥城市 龙山中学
551 222.132.170.100 222.132.170.103 山东省泰安市肥城市 联通
552 222.132.170.104 222.132.170.107 山东省泰安市肥城市 热电厂
553 222.132.170.108 222.132.170.111 山东省泰安市肥城市 烟草公司宿舍
554 222.132.170.112 222.132.170.123 山东省泰安市肥城市 人民银行
555 222.132.170.124 222.132.170.127 山东省泰安市 联通
556 222.132.170.128 222.132.170.135 山东省泰安市肥城市 创世纪网吧
557 222.132.170.136 222.132.170.139 山东省泰安市 联通
558 222.132.170.140 222.132.170.143 山东省泰安市肥城市 万博网吧
559 222.132.170.144 222.132.170.145 山东省泰安市 联通
560 222.132.170.146 222.132.170.146 山东省泰安市肥城市 矿业集团陶阳煤矿职工嘉园
561 222.132.170.147 222.132.170.147 山东省泰安市 联通
562 222.132.170.148 222.132.170.148 山东省泰安市肥城市 矿业集团陶阳煤矿职工嘉园
563 222.132.170.149 222.132.170.157 山东省泰安市 联通
564 222.132.170.158 222.132.170.158 山东省泰安市 移民网吧
565 222.132.170.159 222.132.170.163 山东省泰安市 联通
566 222.132.170.164 222.132.170.167 山东省泰安市肥城市 晨曦网吧
567 222.132.170.168 222.132.170.175 山东省泰安市肥城市 政府信息办公室
568 222.132.170.176 222.132.170.179 山东省泰安市 联通
569 222.132.170.180 222.132.170.181 山东省泰安市肥城市 海络网吧
570 222.132.170.182 222.132.170.182 山东省泰安市肥城市 翔远网吧
571 222.132.170.183 222.132.170.183 山东省泰安市肥城市 海络网吧
572 222.132.170.184 222.132.170.197 山东省泰安市 联通
573 222.132.170.198 222.132.170.198 山东省泰安市肥城市 宏兴网吧
574 222.132.170.199 222.132.170.223 山东省泰安市 联通
575 222.132.170.224 222.132.170.231 山东省泰安市肥城市 金鹰网吧
576 222.132.170.232 222.132.170.247 山东省泰安市 联通
577 222.132.170.248 222.132.170.255 山东省泰安市肥城市 名人网吧
578 222.132.171.0 222.132.171.255 山东省泰安市 联通
579 222.132.172.0 222.132.172.3 山东省泰安市肥城市 橡胶厂
580 222.132.172.4 222.132.172.7 山东省泰安市 联通
581 222.132.172.8 222.132.172.15 山东省泰安市肥城市 中超科技
582 222.132.172.16 222.132.172.35 山东省泰安市 联通
583 222.132.172.36 222.132.172.39 山东省泰安市肥城市 龙泰公司
584 222.132.172.40 222.132.172.109 山东省泰安市 联通
585 222.132.172.110 222.132.172.110 山东省泰安市肥城市 科信网吧
586 222.132.172.111 222.132.172.113 山东省泰安市 联通
587 222.132.172.114 222.132.172.114 山东省泰安市肥城市 零点网吧
588 222.132.172.115 222.132.172.143 山东省泰安市 联通
589 222.132.172.144 222.132.172.147 山东省泰安市肥城市 银宝集团
590 222.132.172.148 222.132.172.151 山东省泰安市 联通
591 222.132.172.152 222.132.172.155 山东省泰安市肥城市 万佳网络京点网吧
592 222.132.172.156 222.132.172.161 山东省泰安市 联通
593 222.132.172.162 222.132.172.162 山东省泰安市肥城市 石横镇金缘网吧
594 222.132.172.163 222.132.172.171 山东省泰安市 联通
595 222.132.172.172 222.132.172.175 山东省泰安市肥城市 电厂防火墙
596 222.132.172.176 222.132.172.191 山东省泰安市肥城市 宝盛酒店
597 222.132.172.192 222.132.172.197 山东省泰安市 联通
598 222.132.172.198 222.132.172.198 山东省泰安市肥城市 刘庄大街宏兴网吧
599 222.132.172.199 222.132.172.209 山东省泰安市 联通
600 222.132.172.210 222.132.172.210 山东省泰安市肥城市 安庄镇伊梦网吧
601 222.132.172.211 222.132.172.226 山东省泰安市 联通
602 222.132.172.227 222.132.172.227 山东省泰安市肥城市 矿业集团陶阳煤矿
603 222.132.172.228 222.132.172.231 山东省泰安市 联通
604 222.132.172.232 222.132.172.235 山东省泰安市肥城市 金华影楼
605 222.132.172.236 222.132.172.241 山东省泰安市 联通
606 222.132.172.242 222.132.172.242 山东省泰安市肥城市 开拓科技网络
607 222.132.172.243 222.132.173.255 山东省泰安市 联通
608 222.132.174.0 222.132.175.255 山东省泰安市肥城市 联通
609 222.132.176.0 222.132.176.111 山东省泰安市 联通
610 222.132.176.112 222.132.176.112 山东省泰安市 侏罗纪网吧
611 222.132.176.113 222.132.176.255 山东省泰安市 联通
612 222.132.177.0 222.132.177.255 山东省泰安市肥城市 联通
613 222.132.178.0 222.132.178.255 山东省泰安市 联通
614 222.132.179.0 222.132.179.255 山东省泰安市肥城市 联通
615 222.132.180.0 222.132.183.255 山东省泰安市 联通
616 222.132.184.0 222.132.184.255 山东省泰安市肥城市 联通
617 222.132.185.0 222.132.186.255 山东省泰安市 联通
618 222.132.187.0 222.132.187.255 山东省泰安市泰山区 联通
619 222.132.188.0 222.132.191.255 山东省泰安市 联通
620 222.135.158.0 222.135.158.255 山东省泰安市 联通
621 222.174.0.0 222.174.0.218 山东省泰安市 电信
622 222.174.0.219 222.174.0.219 山东省泰安市 天一网吧
623 222.174.0.220 222.174.6.242 山东省泰安市 电信
624 222.174.6.243 222.174.6.245 山东省泰安市 高新技术开发区百合网吧
625 222.174.6.246 222.174.9.105 山东省泰安市 电信
626 222.174.9.106 222.174.9.106 山东省泰安市 高新区温馨网吧
627 222.174.9.107 222.174.9.113 山东省泰安市 电信
628 222.174.9.114 222.174.9.114 山东省泰安市 海天网吧
629 222.174.9.115 222.174.9.115 山东省泰安市 电信
630 222.174.9.116 222.174.9.116 山东省泰安市 高新技术开发区百合网吧
631 222.174.9.117 222.174.9.255 山东省泰安市 电信
632 222.174.10.0 222.174.10.255 山东省泰安市新泰市 电信
633 222.174.11.0 222.174.11.117 山东省泰安市 电信
634 222.174.11.118 222.174.11.118 山东省泰安市 百度网吧(新泰市杏山路中端供水大厦西)
635 222.174.11.119 222.174.22.97 山东省泰安市 电信
636 222.174.22.98 222.174.22.100 山东省泰安市 新汶矿业集团公司
637 222.174.22.101 222.174.22.101 山东省泰安市 电信
638 222.174.22.102 222.174.22.102 山东省泰安市 新汶矿业集团公司
639 222.174.22.103 222.174.22.153 山东省泰安市 电信
640 222.174.22.154 222.174.22.154 山东省泰安市新泰市 银河网吧
641 222.174.22.155 222.174.22.226 山东省泰安市 电信
642 222.174.22.227 222.174.22.227 山东省泰安市 新汶矿业集团公司
643 222.174.22.228 222.174.23.9 山东省泰安市 电信
644 222.174.23.10 222.174.23.10 山东省泰安市 致远网吧(东关连桥)
645 222.174.23.11 222.174.23.21 山东省泰安市 电信
646 222.174.23.22 222.174.23.22 山东省泰安市宁阳县 飞宇网吧
647 222.174.23.23 222.174.23.81 山东省泰安市 电信
648 222.174.23.82 222.174.23.82 山东省泰安市宁阳县 一欣网吧(富源巷)
649 222.174.23.83 222.174.23.89 山东省泰安市 电信
650 222.174.23.90 222.174.23.90 山东省泰安市宁阳县 小聪明网吧(富源巷)
651 222.174.23.91 222.174.24.7 山东省泰安市 电信
652 222.174.24.8 222.174.24.11 山东省泰安市肥城市 金鹰网吧
653 222.174.24.12 222.174.24.41 山东省泰安市肥城市 电信
654 222.174.24.42 222.174.24.42 山东省泰安市肥城市 名人网吧
655 222.174.24.43 222.174.24.45 山东省泰安市肥城市 电信
656 222.174.24.46 222.174.24.46 山东省泰安市 创E网吧(泰山大街附属医院斜对过)
657 222.174.24.47 222.174.24.53 山东省泰安市肥城市 电信
658 222.174.24.54 222.174.24.54 山东省泰安市 网吧联盟
659 222.174.24.55 222.174.24.65 山东省泰安市肥城市 电信
660 222.174.24.66 222.174.24.66 山东省泰安市肥城市 山东肥城矿业集团公司小区网
661 222.174.24.67 222.174.24.77 山东省泰安市肥城市 电信
662 222.174.24.78 222.174.24.78 山东省泰安市肥城市 相约网吧
663 222.174.24.79 222.174.24.255 山东省泰安市肥城市 电信
664 222.174.25.0 222.174.25.65 山东省泰安市 电信
665 222.174.25.67 222.174.26.255 山东省泰安市 电信
666 222.174.27.0 222.174.27.45 山东省泰安市新泰市 电信
667 222.174.27.46 222.174.27.46 山东省泰安市新泰市 友缘网吧(市中网吧南关一条街)
668 222.174.27.47 222.174.27.57 山东省泰安市新泰市 电信
669 222.174.27.58 222.174.27.58 山东省泰安市新泰市 异度网吧
670 222.174.27.59 222.174.27.255 山东省泰安市新泰市 电信
671 222.174.28.0 222.174.31.255 山东省泰安市 电信
672 222.175.114.0 222.175.114.255 山东省泰安市 常州云端网络科技有限公司电信CDN节点
673 222.206.112.0 222.206.127.255 山东省泰安市 泰山医学院
674 223.96.0.0 223.96.15.255 山东省泰安市 移动
675 223.96.152.0 223.96.152.255 山东省泰安市 移动