ip地址查询

威海市IP地址列表

威海市网吧IP地址列表

在下面输入您要查询IP地址段范围的地理位置,点击查询

请输入地理位置:
最多只能列出前1000条IP信息,更详细的ip列表信息请用上边的查询按钮进入
序号 IP 起始地址 IP 结束地址 所在位置信息 电子地图
1 27.203.0.0 27.203.51.255 山东省威海市 联通
2 27.203.52.0 27.203.53.255 山东省威海市文登市 联通
3 27.203.54.0 27.203.163.255 山东省威海市 联通
4 27.203.164.0 27.203.164.255 山东省威海市荣成市 联通
5 27.203.165.0 27.203.236.255 山东省威海市 联通
6 27.203.237.0 27.203.237.255 山东省威海市文登市 联通
7 27.203.238.0 27.203.255.255 山东省威海市 联通
8 27.208.0.0 27.208.8.255 山东省威海市 联通
9 27.208.9.0 27.208.9.255 山东省威海市文登市 联通
10 27.208.10.0 27.208.11.255 山东省威海市 联通
11 27.208.12.0 27.208.13.255 山东省威海市文登市 联通
12 27.208.14.0 27.208.27.255 山东省威海市 联通
13 27.208.28.0 27.208.28.255 山东省威海市荣成市 联通
14 27.208.29.0 27.208.67.255 山东省威海市 联通
15 27.208.68.0 27.208.69.255 山东省威海市荣成市 联通
16 27.208.70.0 27.208.71.255 山东省威海市 联通
17 27.208.72.0 27.208.73.255 山东省威海市乳山市 联通
18 27.208.74.0 27.208.76.255 山东省威海市 联通
19 27.208.77.0 27.208.77.255 山东省威海市乳山市 联通
20 27.208.78.0 27.208.93.255 山东省威海市 联通
21 27.208.94.0 27.208.94.255 山东省威海市荣成市 联通
22 27.208.95.0 27.208.95.255 山东省威海市 联通
23 27.208.96.0 27.208.96.255 山东省威海市文登市 联通
24 27.208.97.0 27.208.98.255 山东省威海市 联通
25 27.208.99.0 27.208.99.255 山东省威海市文登市 联通
26 27.208.100.0 27.208.100.255 山东省威海市 联通
27 27.208.101.0 27.208.103.255 山东省威海市文登市 联通
28 27.208.104.0 27.208.129.255 山东省威海市 联通
29 27.208.130.0 27.208.130.255 山东省威海市荣成市 联通
30 27.208.131.0 27.208.142.255 山东省威海市 联通
31 27.208.143.0 27.208.143.255 山东省威海市荣成市 联通
32 27.208.144.0 27.208.155.255 山东省威海市 联通
33 27.208.156.0 27.208.156.255 山东省威海市文登市 联通
34 27.208.157.0 27.208.158.255 山东省威海市 联通
35 27.208.159.0 27.208.159.255 山东省威海市文登市 联通
36 27.208.160.0 27.208.170.255 山东省威海市 联通
37 27.208.171.0 27.208.171.255 山东省威海市乳山市 联通
38 27.208.172.0 27.208.172.255 山东省威海市 联通
39 27.208.173.0 27.208.173.255 山东省威海市乳山市 联通
40 27.208.174.0 27.208.190.255 山东省威海市 联通
41 27.208.191.0 27.208.191.255 山东省威海市荣成市 联通
42 27.208.192.0 27.208.193.255 山东省威海市 联通
43 27.208.194.0 27.208.194.255 山东省威海市文登市 联通
44 27.208.195.0 27.208.195.255 山东省威海市 联通
45 27.208.196.0 27.208.196.255 山东省威海市文登市 联通
46 27.208.197.0 27.208.198.255 山东省威海市 联通
47 27.208.199.0 27.208.199.255 山东省威海市文登市 联通
48 27.208.200.0 27.208.228.255 山东省威海市 联通
49 27.208.229.0 27.208.229.255 山东省威海市荣成市 联通
50 27.208.230.0 27.208.255.255 山东省威海市 联通
51 58.58.96.0 58.58.112.255 山东省威海市 电信
52 58.59.84.0 58.59.84.255 山东省威海市文登区 电信
53 58.59.85.0 58.59.101.255 山东省威海市 电信
54 60.212.128.0 60.212.139.20 山东省威海市 联通
55 60.212.139.21 60.212.139.21 山东省威海市 亚太集团荣成分公司
56 60.212.139.22 60.212.156.255 山东省威海市 联通
57 60.212.157.0 60.212.157.255 山东省威海市文登市 联通
58 60.212.158.0 60.212.160.103 山东省威海市 联通
59 60.212.160.104 60.212.160.104 山东省威海市乳山市 哈呢网吧
60 60.212.160.105 60.212.185.255 山东省威海市 联通
61 60.212.186.0 60.212.186.255 山东省威海市环翠区 联通
62 60.212.187.0 60.212.193.255 山东省威海市 联通
63 60.212.194.0 60.212.194.255 山东省威海市文登市 联通
64 60.212.195.0 60.212.198.255 山东省威海市 联通
65 60.212.199.0 60.212.199.255 山东省威海市文登市 联通
66 60.212.200.0 60.212.219.255 山东省威海市 联通
67 60.212.220.0 60.212.222.255 山东省威海市荣成市 联通
68 60.212.223.0 60.212.255.255 山东省威海市 联通
69 60.217.108.0 60.217.131.85 山东省威海市 联通
70 60.217.131.86 60.217.131.87 山东省威海市荣成市 石岛镇黄海小区
71 60.217.131.88 60.217.133.255 山东省威海市 联通
72 60.217.134.0 60.217.135.255 山东省威海市荣成市 联通
73 60.217.136.0 60.217.157.255 山东省威海市 联通
74 60.217.158.0 60.217.158.255 山东省威海市荣成市 联通
75 60.217.159.0 60.217.168.255 山东省威海市 联通
76 60.217.169.0 60.217.169.255 山东省威海市文登市 联通
77 60.217.170.0 60.217.174.255 山东省威海市 联通
78 60.217.175.0 60.217.175.255 山东省威海市文登市 联通
79 60.217.176.0 60.217.176.255 山东省威海市 联通
80 60.217.177.0 60.217.177.255 山东省威海市乳山市 联通
81 60.217.178.0 60.217.187.255 山东省威海市 联通
82 60.217.188.0 60.217.188.255 山东省威海市乳山市 联通
83 60.217.189.0 60.217.191.255 山东省威海市 联通
84 60.233.150.0 60.233.150.255 山东省威海市 中移铁通
85 61.133.45.0 61.133.47.255 山东省威海市 联通
86 61.133.118.0 61.133.118.84 山东省威海市 联通
87 61.133.118.85 61.133.118.86 山东省威海市 迪尚集团
88 61.133.118.87 61.133.119.227 山东省威海市 联通
89 61.133.119.228 61.133.119.228 山东省威海市文登市 政务网
90 61.133.119.229 61.133.120.255 山东省威海市 联通
91 61.147.150.170 61.147.150.170 山东省威海市 博文网络家园(威海四部网吧)
92 61.156.23.0 61.156.24.255 山东省威海市 联通
93 61.156.187.0 61.156.194.255 山东省威海市 联通
94 61.162.80.0 61.162.80.255 山东省威海市 威海职业学院
95 61.162.147.0 61.162.159.255 山东省威海市 联通
96 61.179.120.0 61.179.120.255 山东省青岛市 威海市联通
97 61.179.126.0 61.179.129.255 山东省威海市 联通
98 61.233.150.0 61.233.151.255 山东省临沂市 /威海市铁通
99 61.240.118.0 61.240.119.255 山东省威海市 联通
100 111.16.128.0 111.16.255.255 山东省威海市 移动
101 111.17.186.0 111.17.186.255 山东省威海市 移动
102 111.35.15.0 111.35.15.255 山东省威海市 移动
103 111.37.114.0 111.37.114.255 山东省威海市 移动
104 111.37.116.0 111.37.116.255 山东省威海市 移动
105 111.37.121.0 111.37.127.255 山东省威海市 移动
106 112.6.192.0 112.6.255.255 山东省威海市 移动
107 112.246.128.0 112.246.179.255 山东省威海市 联通
108 112.246.180.0 112.246.180.255 山东省威海市文登市 联通
109 112.246.181.0 112.246.255.255 山东省威海市 联通
110 112.247.128.0 112.247.183.255 山东省威海市 联通
111 112.247.184.0 112.247.184.255 山东省威海市环翠区 联通
112 112.247.185.0 112.247.231.255 山东省威海市 联通
113 112.247.232.0 112.247.232.255 山东省威海市文登市 联通
114 112.247.233.0 112.247.255.255 山东省威海市 联通
115 113.123.0.0 113.123.0.255 山东省威海市荣成市 电信
116 113.123.1.0 113.123.63.255 山东省威海市 电信
117 114.214.32.0 114.214.63.255 山东省威海市 山东大学威海分校
118 119.179.151.0 119.179.151.255 山东省威海市 联通
119 120.67.64.0 120.67.67.255 山东省威海市 中移铁通
120 122.7.171.0 122.7.175.255 山东省威海市 电信
121 122.7.177.0 122.7.195.255 山东省威海市 电信
122 122.7.196.0 122.7.198.255 山东省威海市文登市 电信
123 122.7.199.0 122.7.199.255 山东省威海市 电信
124 122.7.200.0 122.7.200.255 山东省威海市乳山市 电信
125 122.7.201.0 122.7.208.255 山东省威海市 电信
126 122.7.209.0 122.7.209.255 山东省威海市文登市 电信
127 122.7.210.0 122.7.210.255 山东省威海市 电信
128 122.7.211.0 122.7.211.255 山东省威海市文登市 电信
129 122.7.212.0 122.7.226.255 山东省威海市 电信
130 122.7.227.0 122.7.227.255 山东省威海市文登市 电信
131 122.7.228.0 122.7.235.255 山东省威海市 电信
132 122.7.242.0 122.7.243.255 山东省威海市 电信
133 122.7.249.0 122.7.255.255 山东省威海市 电信
134 122.80.129.0 122.80.129.255 山东省威海市 中移铁通
135 122.80.130.0 122.80.133.255 山东省威海市文登市 中移铁通
136 122.80.208.0 122.80.208.255 山东省威海市 中移铁通
137 122.80.240.0 122.80.240.255 山东省威海市 中移铁通
138 122.81.208.0 122.81.208.255 山东省威海市 中移铁通
139 122.81.209.0 122.81.209.255 山东省威海市文登市 中移铁通
140 122.81.210.0 122.81.214.255 山东省威海市 中移铁通
141 122.81.215.0 122.81.215.255 山东省威海市文登市 中移铁通
142 122.81.216.0 122.81.241.255 山东省威海市 中移铁通
143 123.128.128.0 123.128.255.255 山东省威海市 联通
144 140.250.122.0 140.250.122.255 山东省威海市 电信
145 144.0.73.0 144.0.73.255 山东省威海市 电信
146 144.0.87.0 144.0.87.255 山东省威海市 电信
147 144.0.93.0 144.0.93.255 山东省威海市 电信
148 182.38.0.0 182.38.0.255 山东省威海市 电信
149 182.38.1.0 182.38.1.255 山东省威海市乳山市 电信
150 182.38.2.0 182.38.26.255 山东省威海市 电信
151 182.38.27.0 182.38.27.255 山东省威海市荣成市 电信
152 182.38.28.0 182.38.127.255 山东省威海市 电信
153 182.45.223.0 182.45.223.255 山东省威海市 电信
154 202.102.144.0 202.102.144.2 山东省威海市 联通
155 202.102.144.3 202.102.144.60 山东省威海市 哈尔滨工业大学(威海)
156 202.102.144.61 202.102.144.255 山东省威海市 联通
157 202.102.148.192 202.102.148.255 山东省威海市 联通
158 202.110.217.0 202.110.217.74 山东省威海市 联通
159 202.110.217.75 202.110.217.75 山东省威海市 电业局
160 202.110.217.76 202.110.217.255 山东省威海市 联通
161 202.110.246.0 202.110.246.255 山东省威海市 联通
162 202.110.255.0 202.110.255.255 山东省威海市 联通
163 202.194.40.0 202.194.42.99 山东省威海市 山东大学威海分校
164 202.194.42.100 202.194.42.127 山东省威海市 山东大学威海市分校计算机科学系
165 202.194.42.128 202.194.47.255 山东省威海市 山东大学威海分校
166 210.12.17.0 210.12.17.255 山东省威海市 联通
167 210.12.120.0 210.12.120.255 山东省威海市 联通
168 210.12.246.0 210.12.246.255 山东省威海市 联通
169 210.53.84.0 210.53.84.255 山东省威海市 联通
170 210.82.177.0 210.82.177.203 山东省威海市 联通
171 210.82.177.204 210.82.177.204 山东省威海市 大振电子有限公司
172 210.82.177.205 210.82.177.255 山东省威海市 联通
173 211.97.216.0 211.97.222.75 山东省威海市 联通
174 211.97.222.76 211.97.222.76 山东省威海市 统一路(老汽车站西)友缘绿色网吧
175 211.97.222.77 211.97.222.209 山东省威海市 联通
176 211.97.222.210 211.97.222.210 山东省威海市 报恩网吧
177 211.97.222.211 211.97.222.255 山东省威海市 联通
178 211.97.232.0 211.97.233.255 山东省威海市 联通
179 211.97.247.0 211.97.247.255 山东省威海市 联通
180 211.137.186.0 211.137.186.255 山东省威海市 移动
181 211.146.99.0 211.146.99.255 山东省威海市 广电网
182 218.56.8.0 218.56.8.48 山东省威海市 联通
183 218.56.8.49 218.56.8.49 山东省威海市环翠区 海港西面的唐朝网吧
184 218.56.8.50 218.56.8.172 山东省威海市 联通
185 218.56.8.173 218.56.8.173 山东省威海市 高区火炬大厦
186 218.56.8.174 218.56.8.209 山东省威海市 联通
187 218.56.8.210 218.56.8.210 山东省威海市 山大分校B区经济系网络中心
188 218.56.8.211 218.56.9.3 山东省威海市 联通
189 218.56.9.4 218.56.9.4 山东省威海市 志江网吧
190 218.56.9.5 218.56.9.65 山东省威海市 联通
191 218.56.9.66 218.56.9.66 山东省威海市 教育网络
192 218.56.9.67 218.56.12.141 山东省威海市 联通
193 218.56.12.142 218.56.12.142 山东省威海市 北竹岛红叶网吧
194 218.56.12.143 218.56.15.255 山东省威海市 联通
195 218.56.120.0 218.56.123.1 山东省威海市 联通
196 218.56.123.2 218.56.123.2 山东省威海市乳山市 海阳所银海网吧
197 218.56.123.3 218.56.123.3 山东省威海市乳山市 海阳所镇宏业网吧
198 218.56.123.4 218.56.123.4 山东省威海市乳山市 海阳所正大网吧
199 218.56.123.5 218.56.123.5 山东省威海市乳山市 海阳所左鑫网吧
200 218.56.123.6 218.56.123.9 山东省威海市 联通
201 218.56.123.10 218.56.123.10 山东省威海市乳山市 白沙滩新潮网吧
202 218.56.123.11 218.56.123.11 山东省威海市乳山市 白沙滩星缘网吧
203 218.56.123.12 218.56.123.34 山东省威海市 联通
204 218.56.123.35 218.56.123.35 山东省威海市乳山市 海诺网吧
205 218.56.123.36 218.56.123.115 山东省威海市 联通
206 218.56.123.116 218.56.123.116 山东省威海市乳山市 七彩虹网吧
207 218.56.123.117 218.56.124.177 山东省威海市 联通
208 218.56.124.178 218.56.124.178 山东省威海市文登市 飞腾网吧
209 218.56.124.179 218.56.126.129 山东省威海市 联通
210 218.56.126.130 218.56.126.130 山东省威海市 哈工大东门新乐网吧
211 218.56.126.131 218.56.126.132 山东省威海市 联通
212 218.56.126.133 218.56.126.133 山东省威海市 哈工大东门小雨网吧
213 218.56.126.134 218.56.126.145 山东省威海市 联通
214 218.56.126.146 218.56.126.146 山东省威海市 哈工大东门万庆网吧
215 218.56.126.147 218.56.127.255 山东省威海市 联通
216 218.57.216.0 218.57.219.255 山东省威海市 联通
217 218.58.184.0 218.58.191.203 山东省威海市 联通
218 218.58.191.204 218.58.191.204 山东省威海市 高区创业大厦
219 218.58.191.205 218.58.192.3 山东省威海市 联通
220 218.58.192.4 218.58.192.4 山东省威海市荣成市 泰祥网吧
221 218.58.192.5 218.58.193.10 山东省威海市 联通
222 218.58.193.11 218.58.193.11 山东省威海市 九鼎世纪电子有限公司
223 218.58.193.12 218.58.193.255 山东省威海市 联通
224 218.59.160.0 218.59.160.97 山东省威海市 联通
225 218.59.160.98 218.59.160.98 山东省威海市文登市 大洋网吧
226 218.59.160.99 218.59.160.207 山东省威海市 联通
227 218.59.160.208 218.59.160.208 山东省威海市文登市 翔宇网吧
228 218.59.160.209 218.59.161.213 山东省威海市 联通
229 218.59.161.214 218.59.161.214 山东省威海市文登市 登峰网吧
230 218.59.161.215 218.59.161.237 山东省威海市 联通
231 218.59.161.238 218.59.161.238 山东省威海市文登市 沸点网吧
232 218.59.161.239 218.59.161.242 山东省威海市 联通
233 218.59.161.243 218.59.161.243 山东省威海市文登市 蓝牙网吧
234 218.59.161.244 218.59.161.245 山东省威海市 联通
235 218.59.161.246 218.59.161.246 山东省威海市文登市 天之音网吧
236 218.59.161.247 218.59.161.247 山东省威海市 联通
237 218.59.161.248 218.59.161.248 山东省威海市文登市 沸点网吧
238 218.59.161.249 218.59.162.39 山东省威海市 联通
239 218.59.162.40 218.59.162.40 山东省威海市 E时代网吧
240 218.59.162.41 218.59.163.72 山东省威海市 联通
241 218.59.163.73 218.59.163.73 山东省威海市文登市 屺屋网吧
242 218.59.163.74 218.59.163.149 山东省威海市 联通
243 218.59.163.150 218.59.163.151 山东省威海市 大水泊机场
244 218.59.163.152 218.59.163.183 山东省威海市 联通
245 218.59.163.184 218.59.163.184 山东省威海市文登市 泽库晨虎网吧
246 218.59.163.185 218.59.164.77 山东省威海市 联通
247 218.59.164.78 218.59.164.78 山东省威海市荣成市 体育场网吧
248 218.59.164.79 218.59.164.177 山东省威海市 联通
249 218.59.164.178 218.59.164.178 山东省威海市 光大网吧
250 218.59.164.179 218.59.164.227 山东省威海市 联通
251 218.59.164.228 218.59.164.228 山东省威海市乳山市 左鑫网吧
252 218.59.164.229 218.59.164.243 山东省威海市 联通
253 218.59.164.244 218.59.164.244 山东省威海市 白沙滩新潮网吧
254 218.59.164.245 218.59.164.245 山东省威海市 白沙滩星缘网吧
255 218.59.164.246 218.59.165.81 山东省威海市 联通
256 218.59.165.82 218.59.165.82 山东省威海市荣成市 新世纪网吧
257 218.59.165.83 218.59.168.89 山东省威海市 联通
258 218.59.168.90 218.59.168.90 山东省威海市文登市 苘山镇智能网吧
259 218.59.168.91 218.59.169.157 山东省威海市 联通
260 218.59.169.158 218.59.169.158 山东省威海市文登市 阿里巴巴网吧
261 218.59.169.159 218.59.169.177 山东省威海市 联通
262 218.59.169.178 218.59.169.178 山东省威海市文登市 玲玲网吧
263 218.59.169.179 218.59.170.1 山东省威海市 联通
264 218.59.170.2 218.59.170.2 山东省威海市 长信网吧(昆明路)
265 218.59.170.3 218.59.170.33 山东省威海市 联通
266 218.59.170.34 218.59.170.34 山东省威海市 小黄金网吧
267 218.59.170.35 218.59.170.45 山东省威海市 联通
268 218.59.170.46 218.59.170.46 山东省威海市 辰大网吧
269 218.59.170.47 218.59.170.69 山东省威海市 联通
270 218.59.170.70 218.59.170.70 山东省威海市 高区移动网吧
271 218.59.170.71 218.59.170.82 山东省威海市 联通
272 218.59.170.83 218.59.170.83 山东省威海市 高区新赣线网吧
273 218.59.170.84 218.59.170.109 山东省威海市 联通
274 218.59.170.110 218.59.170.110 山东省威海市 高区众想网吧
275 218.59.170.111 218.59.170.137 山东省威海市 联通
276 218.59.170.138 218.59.170.138 山东省威海市 高区山大东门诚信网吧
277 218.59.170.139 218.59.171.1 山东省威海市 联通
278 218.59.171.2 218.59.171.2 山东省威海市荣成市 崖西圣泉网吧
279 218.59.171.3 218.59.171.5 山东省威海市 联通
280 218.59.171.6 218.59.171.6 山东省威海市 山大分校东门(小小网吧)
281 218.59.171.7 218.59.171.9 山东省威海市 联通
282 218.59.171.10 218.59.171.10 山东省威海市 高区山大分校东门寰宇网吧
283 218.59.171.11 218.59.171.13 山东省威海市 联通
284 218.59.171.15 218.59.171.25 山东省威海市 联通
285 218.59.171.26 218.59.171.26 山东省威海市 经区理想网吧
286 218.59.171.27 218.59.171.37 山东省威海市 联通
287 218.59.171.38 218.59.171.38 山东省威海市 天泽网吧
288 218.59.171.39 218.59.171.45 山东省威海市 联通
289 218.59.171.46 218.59.171.46 山东省威海市 嘉宝网吧
290 218.59.171.47 218.59.171.57 山东省威海市 联通
291 218.59.171.58 218.59.171.58 山东省威海市 高区山大东门博金网吧
292 218.59.171.59 218.59.172.9 山东省威海市 联通
293 218.59.172.10 218.59.172.10 山东省威海市 经区e网情深网吧(海峰路)
294 218.59.172.11 218.59.172.101 山东省威海市 联通
295 218.59.172.102 218.59.172.102 山东省威海市乳山市 利明网吧
296 218.59.172.103 218.59.172.105 山东省威海市 联通
297 218.59.172.106 218.59.172.107 山东省威海市 联通IDC机房
298 218.59.172.108 218.59.173.140 山东省威海市 联通
299 218.59.173.141 218.59.173.141 山东省威海市乳山市 万里红网吧
300 218.59.173.142 218.59.173.216 山东省威海市 联通
301 218.59.173.217 218.59.173.217 山东省威海市乳山市 红利网吧
302 218.59.173.218 218.59.173.218 山东省威海市乳山市 龙腾网吧
303 218.59.173.219 218.59.175.255 山东省威海市 联通
304 218.201.141.0 218.201.141.255 山东省威海市 移动
305 218.201.181.0 218.201.181.255 山东省威海市 移动GPRS
306 219.146.203.0 219.146.204.3 山东省威海市 电信
307 219.146.204.4 219.146.204.4 山东省威海市 电业局/电业樱花小区
308 219.146.204.5 219.146.204.5 山东省威海市 电业局家属院
309 219.146.204.6 219.146.204.81 山东省威海市 电信
310 219.146.204.82 219.146.204.82 山东省威海市 辉煌网吧
311 219.146.204.83 219.146.204.113 山东省威海市 电信
312 219.146.204.114 219.146.204.114 山东省威海市 嘉宝网吧
313 219.146.204.115 219.146.204.117 山东省威海市 电信
314 219.146.204.118 219.146.204.118 山东省威海市 长进网吧
315 219.146.204.119 219.146.206.110 山东省威海市 电信
316 219.146.206.111 219.146.206.111 山东省威海市文登市 翊正网吧
317 219.146.206.112 219.146.206.149 山东省威海市 电信
318 219.146.206.150 219.146.206.150 山东省威海市乳山市 蓝天网吧
319 219.146.206.151 219.146.206.164 山东省威海市 电信
320 219.146.206.165 219.146.206.165 山东省威海市乳山市 蓝狐网吧
321 219.146.206.166 219.146.206.201 山东省威海市 电信
322 219.146.206.202 219.146.206.202 山东省威海市 新大地网吧
323 219.146.206.203 219.146.208.255 山东省威海市 电信
324 219.231.160.0 219.231.175.255 山东省威海市 山东大学威海分校
325 219.231.224.0 219.231.239.255 山东省威海市 教育网
326 220.193.40.0 220.193.47.255 山东省威海市 联通
327 221.2.132.0 221.2.136.35 山东省威海市 联通
328 221.2.136.36 221.2.136.40 山东省威海市 民航国际旅行社
329 221.2.136.41 221.2.136.53 山东省威海市 联通
330 221.2.136.54 221.2.136.54 山东省威海市环翠区 博文网络49部(庙耩路附6号)
331 221.2.136.55 221.2.136.117 山东省威海市 联通
332 221.2.136.118 221.2.136.118 山东省威海市 中企动力威海分公司
333 221.2.136.119 221.2.136.194 山东省威海市 联通
334 221.2.136.195 221.2.136.195 山东省威海市 城郊公交公司
335 221.2.136.196 221.2.137.3 山东省威海市 联通
336 221.2.137.4 221.2.137.4 山东省威海市 竹岛欢腾网吧
337 221.2.137.5 221.2.137.15 山东省威海市 联通
338 221.2.137.16 221.2.137.16 山东省威海市 经区北竹岛小雨网吧
339 221.2.137.17 221.2.137.41 山东省威海市 联通
340 221.2.137.42 221.2.137.42 山东省威海市环翠区 水利局
341 221.2.137.43 221.2.137.82 山东省威海市 联通
342 221.2.137.83 221.2.137.83 山东省威海市 嘉宝网吧(塔山店)
343 221.2.137.84 221.2.137.167 山东省威海市 联通
344 221.2.137.168 221.2.137.168 山东省威海市 青岛北路中信大厦
345 221.2.137.169 221.2.139.39 山东省威海市 联通
346 221.2.139.40 221.2.139.40 山东省威海市 望岛工业园天鹰网吧
347 221.2.139.41 221.2.140.16 山东省威海市 联通
348 221.2.140.17 221.2.140.17 山东省威海市 世华地坪工程有限公司
349 221.2.140.18 221.2.140.78 山东省威海市 联通
350 221.2.140.79 221.2.140.79 山东省威海市 城郊公交公司
351 221.2.140.80 221.2.140.134 山东省威海市 联通
352 221.2.140.135 221.2.140.135 山东省威海市 三角集团
353 221.2.140.136 221.2.140.188 山东省威海市 联通
354 221.2.140.189 221.2.140.189 山东省威海市 四方路奥棋网吧
355 221.2.140.190 221.2.141.193 山东省威海市 联通
356 221.2.141.194 221.2.141.194 山东省威海市 新玫瑰情缘网吧
357 221.2.141.195 221.2.144.3 山东省威海市 联通
358 221.2.144.4 221.2.144.6 山东省威海市 建筑工程管理处
359 221.2.144.7 221.2.144.7 山东省威海市 建设工程质量造价监督管理站
360 221.2.144.8 221.2.144.52 山东省威海市 联通
361 221.2.144.53 221.2.144.53 山东省威海市 威百股份有限公司
362 221.2.144.54 221.2.144.69 山东省威海市 联通
363 221.2.144.70 221.2.144.70 山东省威海市 科阳电子
364 221.2.144.71 221.2.144.74 山东省威海市 联通
365 221.2.144.75 221.2.144.75 山东省威海市 威海大世界金翅膀网吧
366 221.2.144.76 221.2.144.76 山东省威海市 大世界附近时空网吧
367 221.2.144.77 221.2.144.77 山东省威海市 长信网吧(昆明路)
368 221.2.144.78 221.2.144.83 山东省威海市 联通
369 221.2.144.84 221.2.144.84 山东省威海市环翠区 易家网络维护
370 221.2.144.85 221.2.144.105 山东省威海市 联通
371 221.2.144.106 221.2.144.106 山东省威海市 鑫城大厦二楼思源电脑公司
372 221.2.144.107 221.2.144.168 山东省威海市 联通
373 221.2.144.169 221.2.144.169 山东省威海市 泛亚国际有限公司
374 221.2.144.170 221.2.144.233 山东省威海市 联通
375 221.2.144.234 221.2.144.234 山东省威海市环翠区 技工学校
376 221.2.144.235 221.2.145.17 山东省威海市 联通
377 221.2.145.18 221.2.145.18 山东省威海市 辉煌网吧
378 221.2.145.19 221.2.145.37 山东省威海市 联通
379 221.2.145.38 221.2.145.38 山东省威海市 鑫城大厦二楼思源电脑
380 221.2.145.39 221.2.145.39 山东省威海市 联通
381 221.2.145.40 221.2.145.40 山东省威海市 汇兰网吧
382 221.2.145.41 221.2.145.41 山东省威海市 联通
383 221.2.145.42 221.2.145.42 山东省威海市 花园中路朋友网吧
384 221.2.145.43 221.2.145.109 山东省威海市 联通
385 221.2.145.110 221.2.145.110 山东省威海市 红线休闲网吧
386 221.2.145.111 221.2.145.119 山东省威海市 联通
387 221.2.145.120 221.2.145.120 山东省威海市 迪尚捷年房地产开发公司
388 221.2.145.121 221.2.146.2 山东省威海市 联通
389 221.2.146.3 221.2.146.3 山东省威海市 新纪元网吧
390 221.2.146.4 221.2.146.7 山东省威海市 联通
391 221.2.146.8 221.2.146.8 山东省威海市 昆嵛电视广告有限公司
392 221.2.146.9 221.2.146.21 山东省威海市 联通
393 221.2.146.22 221.2.146.22 山东省威海市 山东交通学院海运学院
394 221.2.146.23 221.2.146.34 山东省威海市 联通
395 221.2.146.35 221.2.146.35 山东省威海市 威克制衣有限公司
396 221.2.146.36 221.2.146.45 山东省威海市 联通
397 221.2.146.46 221.2.146.48 山东省威海市 正方网络技术有限公司
398 221.2.146.49 221.2.146.69 山东省威海市 联通
399 221.2.146.70 221.2.146.70 山东省威海市环翠区 蓝点网吧(统一路39号)
400 221.2.146.71 221.2.146.73 山东省威海市 联通
401 221.2.146.74 221.2.146.74 山东省威海市 五角星网吧
402 221.2.146.75 221.2.146.95 山东省威海市 联通
403 221.2.146.96 221.2.146.96 山东省威海市 光明网吧(大世界附近)
404 221.2.146.97 221.2.146.97 山东省威海市 联通
405 221.2.146.98 221.2.146.98 山东省威海市 商业银行
406 221.2.146.99 221.2.146.149 山东省威海市 联通
407 221.2.146.150 221.2.146.150 山东省威海市 大乐进出口有限公司
408 221.2.146.151 221.2.146.239 山东省威海市 联通
409 221.2.146.240 221.2.146.240 山东省威海市 佳益工程咨询有限公司
410 221.2.146.241 221.2.147.119 山东省威海市 联通
411 221.2.147.120 221.2.147.120 山东省威海市 威海港股份有限公司
412 221.2.147.121 221.2.147.202 山东省威海市 联通
413 221.2.147.203 221.2.147.203 山东省威海市 嘉宝网吧(市里店)
414 221.2.147.204 221.2.148.17 山东省威海市 联通
415 221.2.148.18 221.2.148.18 山东省威海市 志江网吧
416 221.2.148.19 221.2.148.37 山东省威海市 联通
417 221.2.148.38 221.2.148.38 山东省威海市 蓝天宾馆
418 221.2.148.39 221.2.148.49 山东省威海市 联通
419 221.2.148.50 221.2.148.50 山东省威海市 新闻大厦
420 221.2.148.51 221.2.148.51 山东省威海市 威海日报晚报社
421 221.2.148.52 221.2.148.82 山东省威海市 联通
422 221.2.148.83 221.2.148.83 山东省威海市 404医院附近军红网吧
423 221.2.148.84 221.2.148.104 山东省威海市 联通
424 221.2.148.105 221.2.148.105 山东省威海市 爱微网络科技有限公司
425 221.2.148.106 221.2.149.2 山东省威海市 联通
426 221.2.149.3 221.2.149.3 山东省威海市 委党校
427 221.2.149.4 221.2.149.33 山东省威海市 联通
428 221.2.149.34 221.2.149.34 山东省威海市 志江网吧
429 221.2.149.35 221.2.149.200 山东省威海市 联通
430 221.2.149.201 221.2.149.201 山东省威海市 浩维网络有限公司
431 221.2.149.202 221.2.149.212 山东省威海市 联通
432 221.2.149.213 221.2.149.213 山东省威海市 阳光财险股份有限公司
433 221.2.149.214 221.2.150.103 山东省威海市 联通
434 221.2.150.104 221.2.150.104 山东省威海市 联通增值服务中心
435 221.2.150.105 221.2.150.172 山东省威海市 联通
436 221.2.150.173 221.2.150.176 山东省威海市 广电宽带联通出口
437 221.2.150.177 221.2.150.204 山东省威海市 联通
438 221.2.150.205 221.2.150.205 山东省威海市 奥瑞软件
439 221.2.150.206 221.2.150.215 山东省威海市 联通
440 221.2.150.216 221.2.150.216 山东省威海市 公路管理局
441 221.2.150.217 221.2.150.230 山东省威海市 联通
442 221.2.150.231 221.2.150.236 山东省威海市 新闻大厦
443 221.2.150.237 221.2.151.131 山东省威海市 联通
444 221.2.151.132 221.2.151.132 山东省威海市 统计局
445 221.2.151.133 221.2.151.194 山东省威海市 联通
446 221.2.151.195 221.2.151.195 山东省威海市 凯顺航空运输服务有限公司
447 221.2.151.196 221.2.152.7 山东省威海市 联通
448 221.2.152.8 221.2.152.8 山东省威海市 地震局
449 221.2.152.9 221.2.152.67 山东省威海市 联通
450 221.2.152.68 221.2.152.68 山东省威海市 古寨南路月光阿波罗网吧
451 221.2.152.69 221.2.152.70 山东省威海市 联通
452 221.2.152.71 221.2.152.71 山东省威海市 古寨南路终极网吧
453 221.2.152.72 221.2.154.3 山东省威海市 联通
454 221.2.154.4 221.2.154.4 山东省威海市 金猴集团
455 221.2.154.5 221.2.154.5 山东省威海市 联通
456 221.2.154.6 221.2.154.6 山东省威海市 速腾网苑(统一路52号)
457 221.2.154.7 221.2.154.21 山东省威海市 联通
458 221.2.154.22 221.2.154.22 山东省威海市 市立医院
459 221.2.154.23 221.2.154.23 山东省威海市 医院
460 221.2.154.24 221.2.154.47 山东省威海市 联通
461 221.2.154.48 221.2.154.48 山东省威海市 山花地毯集团
462 221.2.154.49 221.2.156.2 山东省威海市 联通
463 221.2.156.3 221.2.156.3 山东省威海市 温泉镇栾家店梦幻网吧
464 221.2.156.4 221.2.156.6 山东省威海市 联通
465 221.2.156.7 221.2.156.7 山东省威海市 博文网络家园(威海八部网吧)
466 221.2.156.8 221.2.156.16 山东省威海市 联通
467 221.2.156.17 221.2.156.17 山东省威海市 温泉镇雅格庄和谐网吧
468 221.2.156.18 221.2.156.18 山东省威海市 联通
469 221.2.156.19 221.2.156.19 山东省威海市 东方网吧
470 221.2.156.20 221.2.156.39 山东省威海市 联通
471 221.2.156.40 221.2.156.40 山东省威海市环翠区 花语王朝休闲网吧
472 221.2.156.41 221.2.156.203 山东省威海市 联通
473 221.2.156.204 221.2.156.204 山东省威海市 温泉镇栾家店开心网吧
474 221.2.156.205 221.2.156.209 山东省威海市 联通
475 221.2.156.210 221.2.156.210 山东省威海市 温泉镇传奇网吧
476 221.2.156.211 221.2.157.90 山东省威海市 联通
477 221.2.157.91 221.2.157.91 山东省威海市 博文网络家园(威海四部网吧)
478 221.2.157.92 221.2.158.28 山东省威海市 联通
479 221.2.158.29 221.2.158.29 山东省威海市 雷傲网吧(初村镇)
480 221.2.158.30 221.2.158.36 山东省威海市 联通
481 221.2.158.37 221.2.158.37 山东省威海市 今生有缘网吧(张村)
482 221.2.158.38 221.2.158.65 山东省威海市 联通
483 221.2.158.66 221.2.158.66 山东省威海市 旅游度假区零点网吧
484 221.2.158.67 221.2.158.69 山东省威海市 联通
485 221.2.158.70 221.2.158.70 山东省威海市环翠区 正点网吧(张村镇长江街25号建盛广场西侧)
486 221.2.158.71 221.2.158.75 山东省威海市 联通
487 221.2.158.76 221.2.158.76 山东省威海市 成龙网吧
488 221.2.158.77 221.2.158.87 山东省威海市 联通
489 221.2.158.88 221.2.158.88 山东省威海市 张村镇红云网吧
490 221.2.158.89 221.2.158.159 山东省威海市 联通
491 221.2.158.160 221.2.158.160 山东省威海市 高技术产业开发区田村站点
492 221.2.158.161 221.2.159.3 山东省威海市 联通
493 221.2.159.4 221.2.159.4 山东省威海市 万家疃春秋网吧
494 221.2.159.5 221.2.159.33 山东省威海市 联通
495 221.2.159.34 221.2.159.34 山东省威海市环翠区 盛源网吧(翠竹园小区)
496 221.2.159.35 221.2.159.74 山东省威海市 联通
497 221.2.159.75 221.2.159.75 山东省威海市 古寨西路彩虹网吧
498 221.2.159.76 221.2.159.134 山东省威海市 联通
499 221.2.159.135 221.2.159.135 山东省威海市 博文50部(张村)
500 221.2.159.136 221.2.159.157 山东省威海市 联通
501 221.2.159.158 221.2.159.158 山东省威海市 晨阳网吧(张村)
502 221.2.159.159 221.2.159.168 山东省威海市 联通
503 221.2.159.169 221.2.159.169 山东省威海市 经区超时空网吧(普陀路)
504 221.2.159.170 221.2.159.199 山东省威海市 联通
505 221.2.159.200 221.2.159.200 山东省威海市 职业技术学院
506 221.2.159.201 221.2.159.215 山东省威海市 联通
507 221.2.159.216 221.2.159.216 山东省威海市 职业技术学院
508 221.2.159.217 221.2.159.237 山东省威海市 联通
509 221.2.159.238 221.2.159.238 山东省威海市 初村成祥网吧
510 221.2.159.239 221.2.159.249 山东省威海市 联通
511 221.2.159.250 221.2.159.250 山东省威海市 银海太空网吧(职业学院北)
512 221.2.159.251 221.2.159.253 山东省威海市 联通
513 221.2.159.254 221.2.159.254 山东省威海市 牟平银海太空网吧(职业学院附近)
514 221.2.159.255 221.2.160.5 山东省威海市 联通
515 221.2.160.6 221.2.160.6 山东省威海市 中鲁科技路网吧
516 221.2.160.7 221.2.160.29 山东省威海市 联通
517 221.2.160.30 221.2.160.30 山东省威海市 高技区金秋网吧
518 221.2.160.31 221.2.160.49 山东省威海市 联通
519 221.2.160.50 221.2.160.51 山东省威海市 三隆集团
520 221.2.160.52 221.2.160.87 山东省威海市 联通
521 221.2.160.89 221.2.160.93 山东省威海市 联通
522 221.2.160.94 221.2.160.94 山东省威海市 海韵网吧(哈工大)
523 221.2.160.95 221.2.160.129 山东省威海市 联通
524 221.2.160.130 221.2.160.130 山东省威海市 圣爵士网苑(哈尔滨工业大学门口)
525 221.2.160.131 221.2.160.131 山东省威海市 联通
526 221.2.160.132 221.2.160.132 山东省威海市 欢乐网吧
527 221.2.160.133 221.2.160.133 山东省威海市 联通
528 221.2.160.134 221.2.160.134 山东省威海市 黄金(二)网吧
529 221.2.160.135 221.2.160.135 山东省威海市 张村奥运网吧
530 221.2.160.136 221.2.160.183 山东省威海市 联通
531 221.2.160.184 221.2.160.184 山东省威海市 高区富康网吧
532 221.2.160.185 221.2.160.195 山东省威海市 联通
533 221.2.160.196 221.2.160.196 山东省威海市 山大分校东门(嘉宝4部网吧)
534 221.2.160.197 221.2.160.199 山东省威海市 联通
535 221.2.160.201 221.2.160.201 山东省威海市 联通
536 221.2.160.202 221.2.160.202 山东省威海市 高区诚信网吧
537 221.2.160.203 221.2.160.205 山东省威海市 联通
538 221.2.160.206 221.2.160.206 山东省威海市 高区T3网吧(山大东门)
539 221.2.160.207 221.2.160.207 山东省威海市 联通
540 221.2.160.209 221.2.160.229 山东省威海市 联通
541 221.2.160.230 221.2.160.230 山东省威海市 雷傲亮铭网吧
542 221.2.160.231 221.2.161.61 山东省威海市 联通
543 221.2.161.62 221.2.161.62 山东省威海市 中鲁时空科技店(科技路)
544 221.2.161.63 221.2.161.88 山东省威海市 联通
545 221.2.161.89 221.2.161.89 山东省威海市 海浪网吧
546 221.2.161.90 221.2.161.97 山东省威海市 联通
547 221.2.161.98 221.2.161.98 山东省威海市 高区前沿网吧
548 221.2.161.99 221.2.161.131 山东省威海市 联通
549 221.2.161.132 221.2.161.132 山东省威海市 吉星网吧
550 221.2.161.133 221.2.161.203 山东省威海市 联通
551 221.2.161.204 221.2.161.204 山东省威海市 新乐网吧(哈工大东门)
552 221.2.161.205 221.2.161.215 山东省威海市 联通
553 221.2.161.216 221.2.161.216 山东省威海市 辰大网吧
554 221.2.161.217 221.2.162.45 山东省威海市 联通
555 221.2.162.46 221.2.162.47 山东省威海市 中鲁时空威大店(山大西门)
556 221.2.162.48 221.2.162.57 山东省威海市 联通
557 221.2.162.58 221.2.162.58 山东省威海市 高区裕昌网吧
558 221.2.162.59 221.2.162.132 山东省威海市 联通
559 221.2.162.134 221.2.162.227 山东省威海市 联通
560 221.2.162.228 221.2.162.228 山东省威海市 春伟网吧
561 221.2.162.229 221.2.163.66 山东省威海市 联通
562 221.2.163.67 221.2.163.67 山东省威海市 渤海网吧(高区国际海水浴场)
563 221.2.163.68 221.2.163.73 山东省威海市 联通
564 221.2.163.74 221.2.163.74 山东省威海市 高区渤海网吧(怡海园附14)
565 221.2.163.75 221.2.163.129 山东省威海市 联通
566 221.2.163.130 221.2.163.130 山东省威海市 柴峰小学
567 221.2.163.131 221.2.163.193 山东省威海市 联通
568 221.2.163.194 221.2.163.194 山东省威海市 台球网吧
569 221.2.163.195 221.2.164.6 山东省威海市 联通
570 221.2.164.7 221.2.164.24 山东省威海市 哈尔滨工业大学(威海)
571 221.2.164.25 221.2.164.176 山东省威海市 联通
572 221.2.164.177 221.2.164.177 山东省威海市 嘉宝网吧(旗舰店)
573 221.2.164.178 221.2.165.8 山东省威海市 联通
574 221.2.165.9 221.2.165.9 山东省威海市 高区我的网吧
575 221.2.165.10 221.2.165.35 山东省威海市 联通
576 221.2.165.36 221.2.165.36 山东省威海市 高区汇友网吧
577 221.2.165.37 221.2.165.68 山东省威海市 联通
578 221.2.165.69 221.2.165.69 山东省威海市 高区枫叶网吧(火炬路188号)
579 221.2.165.70 221.2.165.129 山东省威海市 联通
580 221.2.165.130 221.2.165.130 山东省威海市 灵感时空网吧(威海田村)
581 221.2.165.131 221.2.165.131 山东省威海市 博文27部(田村)
582 221.2.165.132 221.2.168.36 山东省威海市 联通
583 221.2.168.37 221.2.168.37 山东省威海市 出口加工区蓝月亮网吧
584 221.2.168.38 221.2.168.45 山东省威海市 联通
585 221.2.168.46 221.2.168.46 山东省威海市 经济区嘉纬网吧
586 221.2.168.47 221.2.168.49 山东省威海市 联通
587 221.2.168.50 221.2.168.50 山东省威海市 经区老集金福网吧
588 221.2.168.51 221.2.168.69 山东省威海市 联通
589 221.2.168.70 221.2.168.70 山东省威海市 长峰市场迷你网吧
590 221.2.168.71 221.2.168.78 山东省威海市 联通
591 221.2.168.79 221.2.168.79 山东省威海市 华夏国际合作公司
592 221.2.168.80 221.2.168.82 山东省威海市 联通
593 221.2.168.83 221.2.168.83 山东省威海市 长峰莎颖网吧
594 221.2.168.84 221.2.168.86 山东省威海市 联通
595 221.2.168.87 221.2.168.87 山东省威海市 经区志红网吧
596 221.2.168.88 221.2.168.88 山东省威海市 联通
597 221.2.168.89 221.2.168.89 山东省威海市 经区长峰老朋友网吧
598 221.2.168.90 221.2.168.91 山东省威海市 联通
599 221.2.168.92 221.2.168.92 山东省威海市 经区e网情深网吧(海峰路)
600 221.2.168.93 221.2.168.96 山东省威海市 联通
601 221.2.168.97 221.2.168.97 山东省威海市 超速网吧
602 221.2.168.98 221.2.168.98 山东省威海市 高区前沿网吧
603 221.2.168.99 221.2.168.102 山东省威海市 联通
604 221.2.168.103 221.2.168.103 山东省威海市 长峰世纪网吧
605 221.2.168.104 221.2.168.114 山东省威海市 联通
606 221.2.168.115 221.2.168.115 山东省威海市 经区力丰电子有限公司
607 221.2.168.116 221.2.168.153 山东省威海市 联通
608 221.2.168.154 221.2.168.154 山东省威海市 风林三悦网吧
609 221.2.168.155 221.2.168.159 山东省威海市 联通
610 221.2.168.160 221.2.168.160 山东省威海市 开发区盛源网吧
611 221.2.168.161 221.2.168.161 山东省威海市 联通
612 221.2.168.162 221.2.168.162 山东省威海市 经区玉林网吧
613 221.2.168.163 221.2.168.201 山东省威海市 联通
614 221.2.168.202 221.2.168.202 山东省威海市 经区蒿泊e网情深
615 221.2.168.203 221.2.168.212 山东省威海市 联通
616 221.2.168.213 221.2.168.213 山东省威海市 华夏国际合作公司
617 221.2.168.214 221.2.168.232 山东省威海市 联通
618 221.2.168.233 221.2.168.233 山东省威海市 经区老集福祥网吧
619 221.2.168.234 221.2.169.58 山东省威海市 联通
620 221.2.169.59 221.2.169.59 山东省威海市 豪迈网吧
621 221.2.169.60 221.2.169.68 山东省威海市 联通
622 221.2.169.69 221.2.169.69 山东省威海市 老朋友网吧
623 221.2.169.70 221.2.169.149 山东省威海市 联通
624 221.2.169.150 221.2.169.150 山东省威海市 飞雪网吧
625 221.2.169.151 221.2.169.205 山东省威海市 联通
626 221.2.169.206 221.2.169.206 山东省威海市 威海至乳山高速公路项目管理办公室
627 221.2.169.207 221.2.170.139 山东省威海市 联通
628 221.2.170.140 221.2.170.140 山东省威海市 阳光财险股份有限公司
629 221.2.170.141 221.2.170.143 山东省威海市 联通
630 221.2.170.144 221.2.170.144 山东省威海市 菊花网吧
631 221.2.170.145 221.2.170.195 山东省威海市 联通
632 221.2.170.196 221.2.170.196 山东省威海市 三进船业有限公司
633 221.2.170.197 221.2.170.205 山东省威海市 联通
634 221.2.170.206 221.2.170.206 山东省威海市 崮山心之灵网吧
635 221.2.170.207 221.2.170.225 山东省威海市 联通
636 221.2.170.226 221.2.170.226 山东省威海市 经区凤林景天网吧
637 221.2.170.227 221.2.170.227 山东省威海市 联通
638 221.2.170.228 221.2.170.228 山东省威海市 出口加工区伊嘉网吧
639 221.2.170.229 221.2.171.78 山东省威海市 联通
640 221.2.171.79 221.2.171.79 山东省威海市 经区老集博文网络
641 221.2.171.80 221.2.171.184 山东省威海市 联通
642 221.2.171.185 221.2.171.185 山东省威海市 迪尚集团
643 221.2.171.186 221.2.172.13 山东省威海市 联通
644 221.2.172.14 221.2.172.14 山东省威海市 世纪网络
645 221.2.172.15 221.2.172.153 山东省威海市 联通
646 221.2.172.154 221.2.172.154 山东省威海市 碧陆斯电子有限公司(荣成工厂)
647 221.2.172.155 221.2.173.3 山东省威海市 联通
648 221.2.173.4 221.2.173.4 山东省威海市 双飞网吧
649 221.2.173.5 221.2.173.5 山东省威海市 联通
650 221.2.173.6 221.2.173.6 山东省威海市 双飞网吧
651 221.2.173.7 221.2.173.9 山东省威海市 联通
652 221.2.173.10 221.2.173.10 山东省威海市 双飞网吧
653 221.2.173.11 221.2.173.13 山东省威海市 联通
654 221.2.173.14 221.2.173.14 山东省威海市 红豆网吧
655 221.2.173.15 221.2.173.16 山东省威海市 联通
656 221.2.173.17 221.2.173.17 山东省威海市 Firefly网吧
657 221.2.173.18 221.2.174.109 山东省威海市 联通
658 221.2.174.110 221.2.174.110 山东省威海市荣成市 宁津镇镆铘岛峰峰网吧
659 221.2.174.111 221.2.174.201 山东省威海市 联通
660 221.2.174.202 221.2.174.202 山东省威海市荣成市 飘零网吧
661 221.2.174.203 221.2.175.7 山东省威海市 联通
662 221.2.175.8 221.2.175.8 山东省威海市 石岛鑫隆网吧
663 221.2.175.9 221.2.175.24 山东省威海市 联通
664 221.2.175.25 221.2.175.25 山东省威海市 一网情深网吧(石岛车站附近)
665 221.2.175.26 221.2.175.141 山东省威海市 联通
666 221.2.175.142 221.2.175.142 山东省威海市 石岛海豚网吧
667 221.2.175.143 221.2.175.255 山东省威海市 联通
668 221.214.160.30 221.214.160.30 山东省威海市 高区金秋网吧
669 222.43.112.0 222.43.115.255 山东省威海市 中移铁通
670 222.135.0.0 222.135.4.255 山东省威海市 联通
671 222.135.5.0 222.135.5.255 山东省威海市荣成市 联通
672 222.135.6.0 222.135.11.255 山东省威海市 联通
673 222.135.12.0 222.135.12.255 山东省威海市 经济技术开发区
674 222.135.13.0 222.135.20.162 山东省威海市 联通
675 222.135.20.163 222.135.20.163 山东省威海市 达美升广告公司
676 222.135.20.164 222.135.21.255 山东省威海市 联通
677 222.135.22.0 222.135.22.255 山东省威海市荣成市 联通
678 222.135.23.0 222.135.25.134 山东省威海市 联通
679 222.135.25.135 222.135.25.135 山东省威海市 东创网络公司
680 222.135.25.136 222.135.26.255 山东省威海市 联通
681 222.135.27.0 222.135.27.255 山东省威海市荣成市 联通
682 222.135.28.0 222.135.33.170 山东省威海市 联通
683 222.135.33.171 222.135.33.171 山东省威海市 鑫城大厦(二楼)星祺网络公司
684 222.135.33.172 222.135.48.255 山东省威海市 联通
685 222.135.49.0 222.135.49.255 山东省威海市乳山市 联通
686 222.135.50.0 222.135.58.255 山东省威海市 联通
687 222.135.59.0 222.135.59.255 山东省威海市乳山市 联通
688 222.135.60.0 222.135.76.255 山东省威海市 联通
689 222.135.77.0 222.135.77.66 山东省威海市荣成市 联通
690 222.135.77.67 222.135.77.67 山东省威海市荣成市 新大地网吧
691 222.135.77.68 222.135.77.255 山东省威海市荣成市 联通
692 222.135.78.0 222.135.78.195 山东省威海市 联通
693 222.135.78.196 222.135.78.196 山东省威海市荣成市 飞翔岛网吧
694 222.135.78.197 222.135.78.245 山东省威海市 联通
695 222.135.78.246 222.135.78.246 山东省威海市 简单超月网吧
696 222.135.78.247 222.135.79.200 山东省威海市 联通
697 222.135.79.201 222.135.79.201 山东省威海市荣成市 第一中学(财贸中专对面)
698 222.135.79.202 222.135.92.34 山东省威海市 联通
699 222.135.92.35 222.135.92.35 山东省威海市荣成市 红颜网吧
700 222.135.92.36 222.135.92.71 山东省威海市 联通
701 222.135.92.72 222.135.92.72 山东省威海市荣成市 暴风网吧(建业街44号)
702 222.135.92.73 222.135.92.77 山东省威海市 联通
703 222.135.92.78 222.135.92.78 山东省威海市荣成市 新通网吧
704 222.135.92.79 222.135.92.87 山东省威海市 联通
705 222.135.92.88 222.135.92.88 山东省威海市荣成市 比特二网吧
706 222.135.92.89 222.135.92.89 山东省威海市 联通
707 222.135.92.90 222.135.92.90 山东省威海市荣成市 比特网吧2部
708 222.135.92.91 222.135.92.97 山东省威海市 联通
709 222.135.92.98 222.135.92.98 山东省威海市荣成市 新新网吧
710 222.135.92.99 222.135.92.144 山东省威海市 联通
711 222.135.92.145 222.135.92.145 山东省威海市荣成市 火星人网吧
712 222.135.92.146 222.135.92.151 山东省威海市 联通
713 222.135.92.152 222.135.92.152 山东省威海市荣成市 熔点网吧
714 222.135.92.153 222.135.92.154 山东省威海市 联通
715 222.135.92.155 222.135.92.155 山东省威海市荣成市 动感网吧
716 222.135.92.156 222.135.92.156 山东省威海市荣成市 绿岛网吧
717 222.135.92.157 222.135.92.163 山东省威海市 联通
718 222.135.92.164 222.135.92.164 山东省威海市荣成市 宝贝儿网吧
719 222.135.92.165 222.135.92.165 山东省威海市 联通
720 222.135.92.166 222.135.92.166 山东省威海市荣成市 新动力网吧
721 222.135.92.167 222.135.92.198 山东省威海市 联通
722 222.135.92.199 222.135.92.199 山东省威海市荣成市 牵手网吧(橡胶厂旁)
723 222.135.92.200 222.135.92.233 山东省威海市 联通
724 222.135.92.234 222.135.92.234 山东省威海市荣成市 亿唐网吧
725 222.135.92.235 222.135.92.255 山东省威海市 联通
726 222.135.93.0 222.135.93.23 山东省威海市荣成市 联通
727 222.135.93.24 222.135.93.24 山东省威海市荣成市 龙达网吧
728 222.135.93.25 222.135.93.71 山东省威海市荣成市 联通
729 222.135.93.72 222.135.93.72 山东省威海市荣成市 方圆网吧
730 222.135.93.73 222.135.93.199 山东省威海市荣成市 联通
731 222.135.93.200 222.135.93.200 山东省威海市荣成市 华力电机南比特网吧
732 222.135.93.201 222.135.93.227 山东省威海市荣成市 联通
733 222.135.93.228 222.135.93.228 山东省威海市荣成市 七彩虹网吧
734 222.135.93.229 222.135.93.229 山东省威海市荣成市 炫酷网吧(小泊子村家家悦超市二楼)
735 222.135.93.230 222.135.93.255 山东省威海市荣成市 联通
736 222.135.94.0 222.135.100.255 山东省威海市 联通
737 222.135.101.0 222.135.101.255 山东省威海市文登市 联通
738 222.135.102.0 222.135.102.255 山东省威海市 联通
739 222.135.103.0 222.135.103.255 山东省威海市文登市 联通
740 222.135.104.0 222.135.104.71 山东省威海市 联通
741 222.135.104.72 222.135.104.72 山东省威海市文登市 威海至乳山高速公路第二监理处
742 222.135.104.73 222.135.108.22 山东省威海市 联通
743 222.135.108.23 222.135.108.23 山东省威海市文登市 翊正网吧
744 222.135.108.24 222.135.108.24 山东省威海市文登市 博文三店
745 222.135.108.25 222.135.108.35 山东省威海市 联通
746 222.135.108.36 222.135.108.36 山东省威海市文登市 心雨网吧
747 222.135.108.37 222.135.108.41 山东省威海市 联通
748 222.135.108.42 222.135.108.42 山东省威海市文登市 超越网吧
749 222.135.108.43 222.135.108.44 山东省威海市 联通
750 222.135.108.45 222.135.108.45 山东省威海市文登市 宏安集团
751 222.135.108.46 222.135.108.94 山东省威海市 联通
752 222.135.108.95 222.135.108.95 山东省威海市文登市 文登师范学校
753 222.135.108.96 222.135.108.97 山东省威海市 联通
754 222.135.108.98 222.135.108.98 山东省威海市文登市 腾弘网吧
755 222.135.108.99 222.135.108.234 山东省威海市 联通
756 222.135.108.235 222.135.108.235 山东省威海市 苘山激光网吧
757 222.135.108.236 222.135.108.255 山东省威海市 联通
758 222.135.109.0 222.135.109.6 山东省威海市文登市 联通
759 222.135.109.7 222.135.109.8 山东省威海市文登市 二职
760 222.135.109.9 222.135.109.33 山东省威海市文登市 联通
761 222.135.109.34 222.135.109.34 山东省威海市文登市 海天城网吧
762 222.135.109.35 222.135.109.35 山东省威海市文登市 联通
763 222.135.109.36 222.135.109.36 山东省威海市文登市 一点通网吧
764 222.135.109.37 222.135.109.43 山东省威海市文登市 联通
765 222.135.109.44 222.135.109.45 山东省威海市文登市 阿里巴巴网吧
766 222.135.109.46 222.135.109.49 山东省威海市文登市 联通
767 222.135.109.50 222.135.109.50 山东省威海市文登市 游乐网吧
768 222.135.109.51 222.135.109.52 山东省威海市文登市 联通
769 222.135.109.53 222.135.109.53 山东省威海市文登市 新新网吧
770 222.135.109.54 222.135.109.56 山东省威海市文登市 联通
771 222.135.109.57 222.135.109.57 山东省威海市文登市 日恒网吧
772 222.135.109.58 222.135.109.58 山东省威海市文登市 联通
773 222.135.109.59 222.135.109.59 山东省威海市文登市 天福网吧
774 222.135.109.60 222.135.109.60 山东省威海市文登市 联通
775 222.135.109.61 222.135.109.61 山东省威海市文登市 大世界网吧
776 222.135.109.62 222.135.109.77 山东省威海市文登市 联通
777 222.135.109.78 222.135.109.78 山东省威海市文登市 橙枫园网吧
778 222.135.109.79 222.135.109.107 山东省威海市文登市 联通
779 222.135.109.108 222.135.109.108 山东省威海市文登市 逍遥网吧
780 222.135.109.109 222.135.109.133 山东省威海市文登市 联通
781 222.135.109.134 222.135.109.134 山东省威海市文登市 屺屋网吧
782 222.135.109.135 222.135.109.186 山东省威海市文登市 联通
783 222.135.109.187 222.135.109.187 山东省威海市文登市 乐乐网吧
784 222.135.109.188 222.135.109.210 山东省威海市文登市 联通
785 222.135.109.211 222.135.109.211 山东省威海市文登市 经贸学校
786 222.135.109.212 222.135.109.255 山东省威海市文登市 联通
787 222.135.110.0 222.135.110.51 山东省威海市 联通
788 222.135.110.52 222.135.110.52 山东省威海市文登市 千禧银河网吧
789 222.135.110.53 222.135.110.111 山东省威海市 联通
790 222.135.110.112 222.135.110.112 山东省威海市文登市 小企鹅网吧
791 222.135.110.113 222.135.110.133 山东省威海市 联通
792 222.135.110.134 222.135.110.134 山东省威海市文登市 圣膺网吧
793 222.135.110.135 222.135.110.226 山东省威海市 联通
794 222.135.110.227 222.135.110.227 山东省威海市文登市 万佳情缘网吧
795 222.135.110.228 222.135.110.255 山东省威海市 联通
796 222.135.111.0 222.135.111.5 山东省威海市文登市 联通
797 222.135.111.6 222.135.111.6 山东省威海市文登市 万春百货公司
798 222.135.111.7 222.135.111.11 山东省威海市文登市 联通
799 222.135.111.12 222.135.111.12 山东省威海市文登市 小雨点网吧
800 222.135.111.13 222.135.111.255 山东省威海市文登市 联通
801 222.135.112.0 222.135.119.255 山东省威海市 联通
802 222.135.120.0 222.135.124.1 山东省威海市乳山市 联通
803 222.135.124.2 222.135.124.2 山东省威海市乳山市 新人网吧
804 222.135.124.3 222.135.124.66 山东省威海市乳山市 联通
805 222.135.124.67 222.135.124.68 山东省威海市乳山市 奥宇网吧
806 222.135.124.69 222.135.124.70 山东省威海市乳山市 联通
807 222.135.124.71 222.135.124.71 山东省威海市乳山市 联想网吧
808 222.135.124.72 222.135.124.75 山东省威海市乳山市 联通
809 222.135.124.76 222.135.124.76 山东省威海市乳山市 华裕网吧
810 222.135.124.77 222.135.124.82 山东省威海市乳山市 联通
811 222.135.124.83 222.135.124.83 山东省威海市乳山市 乳胜网吧
812 222.135.124.84 222.135.124.86 山东省威海市乳山市 联通
813 222.135.124.87 222.135.124.87 山东省威海市乳山市 幼儿师范学校
814 222.135.124.88 222.135.124.93 山东省威海市乳山市 联通
815 222.135.124.94 222.135.124.94 山东省威海市乳山市 鑫达网吧
816 222.135.124.95 222.135.124.100 山东省威海市乳山市 联通
817 222.135.124.101 222.135.124.101 山东省威海市乳山市 海诺网吧
818 222.135.124.102 222.135.124.102 山东省威海市乳山市 网友网吧
819 222.135.124.103 222.135.124.103 山东省威海市乳山市 联通
820 222.135.124.104 222.135.124.104 山东省威海市乳山市 零点网吧
821 222.135.124.105 222.135.124.105 山东省威海市乳山市 中兴网吧(青山路40号)
822 222.135.124.106 222.135.124.106 山东省威海市乳山市 新人网吧
823 222.135.124.107 222.135.124.107 山东省威海市乳山市 光兴网吧
824 222.135.124.108 222.135.124.109 山东省威海市乳山市 金苹果网吧(银河大楼二楼)
825 222.135.124.110 222.135.124.111 山东省威海市乳山市 联通
826 222.135.124.112 222.135.124.112 山东省威海市乳山市 科海网吧
827 222.135.124.113 222.135.124.113 山东省威海市乳山市 联通
828 222.135.124.114 222.135.124.114 山东省威海市乳山市 华联南广场东水晶网吧
829 222.135.124.115 222.135.124.116 山东省威海市乳山市 联通
830 222.135.124.117 222.135.124.117 山东省威海市乳山市 神通网吧
831 222.135.124.118 222.135.124.157 山东省威海市乳山市 联通
832 222.135.124.158 222.135.124.158 山东省威海市乳山市 整点网吧
833 222.135.124.159 222.135.124.162 山东省威海市乳山市 联通
834 222.135.124.163 222.135.124.163 山东省威海市乳山市 星星网吧
835 222.135.124.164 222.135.124.167 山东省威海市乳山市 联通
836 222.135.124.168 222.135.124.168 山东省威海市乳山市 王伟网络会所
837 222.135.124.169 222.135.124.169 山东省威海市乳山市 思语网吧
838 222.135.124.170 222.135.124.174 山东省威海市乳山市 联通
839 222.135.124.175 222.135.124.175 山东省威海市乳山市 天使网吧
840 222.135.124.176 222.135.124.193 山东省威海市乳山市 联通
841 222.135.124.194 222.135.124.194 山东省威海市乳山市 夏村镇黄岭中学
842 222.135.124.195 222.135.125.102 山东省威海市乳山市 联通
843 222.135.125.103 222.135.125.103 山东省威海市乳山市 崖子镇驻地开心网吧
844 222.135.125.104 222.135.125.148 山东省威海市乳山市 联通
845 222.135.125.149 222.135.125.149 山东省威海市乳山市 振乳网吧
846 222.135.125.150 222.135.125.161 山东省威海市乳山市 联通
847 222.135.125.162 222.135.125.162 山东省威海市乳山市 银月网络
848 222.135.125.163 222.135.126.17 山东省威海市乳山市 联通
849 222.135.126.18 222.135.126.18 山东省威海市乳山市 联想网吧
850 222.135.126.19 222.135.126.23 山东省威海市乳山市 联通
851 222.135.126.24 222.135.126.24 山东省威海市乳山市 博文一店
852 222.135.126.25 222.135.126.67 山东省威海市乳山市 联通
853 222.135.126.68 222.135.126.68 山东省威海市乳山市 红阳网吧
854 222.135.126.69 222.135.126.71 山东省威海市乳山市 联通
855 222.135.126.72 222.135.126.72 山东省威海市乳山市 知音网吧
856 222.135.126.73 222.135.126.79 山东省威海市乳山市 联通
857 222.135.126.80 222.135.126.80 山东省威海市乳山市 哈尼网吧
858 222.135.126.81 222.135.126.81 山东省威海市乳山市 小仙女网吧
859 222.135.126.82 222.135.126.89 山东省威海市乳山市 联通
860 222.135.126.90 222.135.126.90 山东省威海市乳山市 博文网吧
861 222.135.126.91 222.135.126.92 山东省威海市乳山市 联通
862 222.135.126.93 222.135.126.93 山东省威海市乳山市 百花网吧
863 222.135.126.94 222.135.127.73 山东省威海市乳山市 联通
864 222.135.127.74 222.135.127.74 山东省威海市乳山市 虫虫网吧
865 222.135.127.75 222.135.127.82 山东省威海市乳山市 联通
866 222.135.127.83 222.135.127.83 山东省威海市乳山市 神通网吧
867 222.135.127.84 222.135.127.89 山东省威海市乳山市 联通
868 222.135.127.90 222.135.127.90 山东省威海市乳山市 神州网吧
869 222.135.127.91 222.135.127.97 山东省威海市乳山市 联通
870 222.135.127.98 222.135.127.98 山东省威海市乳山市 星星网吧
871 222.135.127.99 222.135.127.101 山东省威海市乳山市 联通
872 222.135.127.102 222.135.127.102 山东省威海市乳山市 思语网吧
873 222.135.127.103 222.135.127.255 山东省威海市乳山市 联通
874 222.135.178.0 222.135.178.255 山东省威海市 联通
875 222.174.197.0 222.174.197.255 山东省威海市 电信
876 222.174.198.0 222.174.198.255 山东省威海市乳山市 电信
877 222.174.199.0 222.174.202.132 山东省威海市 电信
878 222.174.202.133 222.174.202.133 山东省威海市 大乐进出口有限公司
879 222.174.202.134 222.174.202.255 山东省威海市 电信
880 222.174.203.0 222.174.203.255 山东省威海市 帝联信息科技电信CDN节点
881 222.174.204.0 222.174.206.255 山东省威海市 电信
882 222.174.207.0 222.174.207.255 山东省威海市文登市 电信
883 222.174.208.0 222.174.208.13 山东省威海市 电信
884 222.174.208.14 222.174.208.14 山东省威海市文登市 万佳情缘网吧
885 222.174.208.15 222.174.208.138 山东省威海市 电信
886 222.174.208.139 222.174.208.140 山东省威海市 大水泊机场
887 222.174.208.141 222.174.210.73 山东省威海市 电信
888 222.174.210.74 222.174.210.74 山东省威海市 浩光网吧
889 222.174.210.75 222.174.210.77 山东省威海市 电信
890 222.174.210.78 222.174.210.78 山东省威海市 凤林工业园伊佳网吧
891 222.174.210.79 222.174.210.81 山东省威海市 电信
892 222.174.210.82 222.174.210.82 山东省威海市 出口加工区鹏宇网吧
893 222.174.210.83 222.174.210.101 山东省威海市 电信
894 222.174.210.102 222.174.210.102 山东省威海市 出口加工区蓝月亮网吧
895 222.174.210.103 222.174.210.106 山东省威海市 电信
896 222.174.210.107 222.174.210.107 山东省威海市 远舰网吧(新威路11号)
897 222.174.210.108 222.174.210.237 山东省威海市 电信
898 222.174.210.238 222.174.210.238 山东省威海市 经区长峰老朋友网吧
899 222.174.210.239 222.174.211.178 山东省威海市 电信
900 222.174.211.179 222.174.211.179 山东省威海市环翠区 景天网吧
901 222.174.211.180 222.174.211.194 山东省威海市 电信
902 222.174.211.195 222.174.211.195 山东省威海市 万佳网吧
903 222.174.211.196 222.174.211.197 山东省威海市 电信
904 222.174.211.198 222.174.211.198 山东省威海市 极度网吧
905 222.174.211.199 222.174.211.226 山东省威海市 电信
906 222.174.211.227 222.174.211.227 山东省威海市 经区老集博文网络
907 222.174.211.228 222.174.212.77 山东省威海市 电信
908 222.174.212.78 222.174.212.78 山东省威海市 嘉宝网吧(山东大学店)
909 222.174.212.79 222.174.212.97 山东省威海市 电信
910 222.174.212.98 222.174.212.99 山东省威海市 中鲁时空威大店(山大西门)
911 222.174.212.100 222.174.212.109 山东省威海市 电信
912 222.174.212.110 222.174.212.110 山东省威海市 高区小红帽网吧
913 222.174.212.111 222.174.212.133 山东省威海市 电信
914 222.174.212.134 222.174.212.134 山东省威海市 高区T3网吧(山大东门)
915 222.174.212.135 222.174.212.221 山东省威海市 电信
916 222.174.212.222 222.174.212.222 山东省威海市 田村邮电局对面空间网吧
917 222.174.212.223 222.174.213.101 山东省威海市 电信
918 222.174.213.102 222.174.213.102 山东省威海市 高技区前沿网吧
919 222.174.213.103 222.174.213.103 山东省威海市 高区冲击波网吧
920 222.174.213.104 222.174.213.104 山东省威海市 天泽网吧
921 222.174.213.105 222.174.213.146 山东省威海市 电信
922 222.174.213.147 222.174.213.147 山东省威海市 神道口博文网吧
923 222.174.213.148 222.174.213.148 山东省威海市 电信
924 222.174.213.149 222.174.213.149 山东省威海市 老朋友网吧
925 222.174.213.150 222.174.213.161 山东省威海市 电信
926 222.174.213.162 222.174.213.162 山东省威海市 高区金秋网吧
927 222.174.213.163 222.174.213.204 山东省威海市 电信
928 222.174.213.205 222.174.213.205 山东省威海市 高区龙腾网吧
929 222.174.213.206 222.174.213.206 山东省威海市 清鑫网吧(高区大地公寓3号楼)
930 222.174.213.207 222.174.215.1 山东省威海市 电信
931 222.174.215.2 222.174.215.2 山东省威海市 神道口新威网吧
932 222.174.215.3 222.174.215.3 山东省威海市 电信
933 222.174.215.4 222.174.215.4 山东省威海市 志江网吧
934 222.174.215.5 222.174.215.10 山东省威海市 电信
935 222.174.215.11 222.174.215.11 山东省威海市 大胡子网吧(统一路14号)
936 222.174.215.12 222.174.215.35 山东省威海市 电信
937 222.174.215.36 222.174.215.36 山东省威海市 红线休闲网吧
938 222.174.215.37 222.174.215.57 山东省威海市 电信
939 222.174.215.58 222.174.215.58 山东省威海市环翠区 蓝线休闲网吧(统一路)
940 222.174.215.59 222.174.216.3 山东省威海市 电信
941 222.174.216.4 222.174.216.4 山东省威海市 古寨南路月光网吧
942 222.174.216.5 222.174.216.5 山东省威海市 电信
943 222.174.216.6 222.174.216.6 山东省威海市 田村北营房中天网吧
944 222.174.216.7 222.174.216.36 山东省威海市 电信
945 222.174.216.37 222.174.216.37 山东省威海市 交通学校
946 222.174.216.38 222.174.216.38 山东省威海市 威海园林建设有限公司
947 222.174.216.39 222.174.216.117 山东省威海市 电信
948 222.174.216.118 222.174.216.118 山东省威海市 塔山嘉宝网吧
949 222.174.216.119 222.174.216.125 山东省威海市 电信
950 222.174.216.126 222.174.216.126 山东省威海市 飞腾网吧
951 222.174.216.127 222.174.216.164 山东省威海市 电信
952 222.174.216.165 222.174.216.165 山东省威海市 新欣网吧
953 222.174.216.166 222.174.217.1 山东省威海市 电信
954 222.174.217.2 222.174.217.2 山东省威海市 四方路奥棋网吧
955 222.174.217.3 222.174.217.161 山东省威海市 电信
956 222.174.217.162 222.174.217.162 山东省威海市 成龙网吧
957 222.174.217.163 222.174.218.35 山东省威海市 电信
958 222.174.218.36 222.174.218.36 山东省威海市乳山市 时代网吧
959 222.174.218.37 222.174.218.101 山东省威海市 电信
960 222.174.218.102 222.174.218.102 山东省威海市乳山市 鹏大网吧
961 222.174.218.103 222.174.218.104 山东省威海市 电信
962 222.174.218.105 222.174.218.105 山东省威海市乳山市 百花网吧
963 222.174.218.106 222.174.218.107 山东省威海市 电信
964 222.174.218.108 222.174.218.108 山东省威海市乳山市 润成网吧
965 222.174.218.109 222.174.219.65 山东省威海市 电信
966 222.174.219.66 222.174.219.66 山东省威海市乳山市 蓝飞网吧
967 222.174.219.67 222.174.219.73 山东省威海市 电信
968 222.174.219.74 222.174.219.74 山东省威海市乳山市 颐客网吧
969 222.174.219.75 222.174.219.99 山东省威海市 电信
970 222.174.219.100 222.174.219.100 山东省威海市乳山市 光大网吧
971 222.174.219.101 222.174.219.129 山东省威海市 电信
972 222.174.219.130 222.174.219.130 山东省威海市 万佳朝慕网吧
973 222.174.219.131 222.174.219.255 山东省威海市 电信
974 222.174.220.0 222.174.220.255 山东省威海市 电信IDC机房
975 222.175.192.0 222.175.201.255 山东省威海市 电信
976 222.175.202.0 222.175.202.255 山东省威海市文登市 电信
977 222.175.203.0 222.175.206.1 山东省威海市 电信
978 222.175.206.2 222.175.206.2 山东省威海市 经区老集村桃园网吧
979 222.175.206.3 222.175.206.4 山东省威海市 电信
980 222.175.206.5 222.175.206.5 山东省威海市 经区老集福祥网吧
981 222.175.206.6 222.175.207.129 山东省威海市 电信
982 222.175.207.130 222.175.207.130 山东省威海市 出口加工区伊嘉网吧
983 222.175.207.131 222.175.208.205 山东省威海市 电信
984 222.175.208.206 222.175.208.206 山东省威海市 五角星网吧
985 222.175.208.207 222.175.208.207 山东省威海市环翠区 楼前阳光网吧
986 222.175.208.208 222.175.208.208 山东省威海市 五角星网吧
987 222.175.208.209 222.175.213.69 山东省威海市 电信
988 222.175.213.70 222.175.213.70 山东省威海市 心海网吧(市里医院门口)
989 222.175.213.71 222.175.213.72 山东省威海市 电信
990 222.175.213.73 222.175.213.73 山东省威海市 蓝线休闲网吧
991 222.175.213.74 222.175.216.70 山东省威海市 电信
992 222.175.216.71 222.175.216.71 山东省威海市乳山市 新科网络
993 222.175.216.72 222.175.216.100 山东省威海市 电信
994 222.175.216.101 222.175.216.101 山东省威海市 古寨西路爱人网吧
995 222.175.216.102 222.175.218.197 山东省威海市 电信
996 222.175.218.198 222.175.218.198 山东省威海市 黑眼睛网络会所(石岛镇广场)
997 222.175.218.199 222.175.223.255 山东省威海市 电信
998 222.194.0.0 222.194.15.255 山东省威海市 哈尔滨工业大学(威海)
999 222.194.16.0 222.194.31.255 山东省威海市 山东大学威海分校
1000 222.194.96.0 222.194.111.255 山东省威海市 威海职业学院