ip地址查询

枣庄市IP地址列表

枣庄市网吧IP地址列表

在下面输入您要查询IP地址段范围的地理位置,点击查询

请输入地理位置:
最多只能列出前1000条IP信息,更详细的ip列表信息请用上边的查询按钮进入
序号 IP 起始地址 IP 结束地址 所在位置信息 电子地图
1 36.192.217.0 36.192.217.255 山东省枣庄市 中移铁通
2 39.90.128.0 39.90.163.255 山东省枣庄市 联通
3 39.90.164.0 39.90.164.255 山东省枣庄市台儿庄区 联通
4 39.90.165.0 39.90.191.255 山东省枣庄市 联通
5 58.57.224.0 58.57.255.255 山东省枣庄市 电信
6 60.214.96.0 60.214.101.199 山东省枣庄市 联通
7 60.214.101.200 60.214.101.200 山东省枣庄市滕州市 三迪电脑公司
8 60.214.101.201 60.214.101.255 山东省枣庄市 联通
9 60.214.102.0 60.214.102.255 山东省枣庄市 鲁南数据中心
10 60.214.103.0 60.214.105.255 山东省枣庄市 联通
11 60.214.106.0 60.214.106.255 山东省枣庄市 (薛城区)联通
12 60.232.196.0 60.232.199.255 山东省枣庄市 广电网
13 60.233.70.0 60.233.70.255 山东省枣庄市 广电网
14 61.133.57.0 61.133.57.255 山东省枣庄市 联通
15 61.133.58.0 61.133.59.255 山东省枣庄市滕州市 联通
16 61.133.127.0 61.133.127.255 山东省枣庄市 联通
17 61.156.45.54 61.156.45.54 山东省枣庄市 三中
18 61.156.221.0 61.156.224.255 山东省枣庄市 联通
19 61.162.196.0 61.162.203.168 山东省枣庄市 联通
20 61.162.203.169 61.162.203.169 山东省枣庄市滕州市 联通
21 61.162.203.170 61.162.203.255 山东省枣庄市 联通
22 61.179.210.0 61.179.210.255 山东省枣庄市 联通
23 61.179.234.0 61.179.239.255 山东省枣庄市 联通
24 61.232.43.0 61.232.43.159 山东省枣庄市滕州市 中移铁通
25 61.232.43.192 61.232.43.255 山东省枣庄市滕州市 中移铁通
26 61.233.154.102 61.233.154.102 山东省枣庄市市中区 山峰网吧
27 61.240.83.0 61.240.84.255 山东省枣庄市滕州市 联通
28 61.240.85.0 61.240.85.255 山东省枣庄市 联通
29 61.240.86.0 61.240.87.129 山东省枣庄市滕州市 联通
30 61.240.87.130 61.240.87.130 山东省枣庄市滕州市 联通网苑
31 61.240.87.131 61.240.87.133 山东省枣庄市滕州市 联通
32 61.240.87.134 61.240.87.134 山东省枣庄市滕州市 善国中学
33 61.240.87.135 61.240.87.255 山东省枣庄市滕州市 联通
34 111.14.56.0 111.14.56.255 山东省枣庄市 移动
35 111.14.58.0 111.14.60.255 山东省枣庄市 移动
36 111.14.63.0 111.14.63.255 山东省枣庄市 移动
37 111.17.128.0 111.17.143.255 山东省枣庄市 移动
38 111.17.180.0 111.17.180.255 山东省枣庄市 移动
39 112.37.16.0 112.37.31.255 山东省枣庄市 移动
40 112.239.0.0 112.239.38.255 山东省枣庄市 联通
41 112.239.39.0 112.239.39.255 山东省枣庄市滕州市 联通
42 112.239.40.0 112.239.46.255 山东省枣庄市 联通
43 112.239.47.0 112.239.47.255 山东省枣庄市滕州市 联通
44 112.239.48.0 112.239.53.255 山东省枣庄市 联通
45 112.239.54.0 112.239.54.255 山东省枣庄市滕州市 联通
46 112.239.55.0 112.239.104.255 山东省枣庄市 联通
47 112.239.105.0 112.239.106.255 山东省枣庄市滕州市 联通
48 112.239.107.0 112.239.110.255 山东省枣庄市 联通
49 112.239.111.0 112.239.111.255 山东省枣庄市滕州市 联通
50 112.239.112.0 112.239.127.255 山东省枣庄市 联通
51 112.248.0.0 112.248.17.255 山东省枣庄市 联通
52 112.248.18.0 112.248.29.255 山东省枣庄市市中区 联通
53 112.248.30.0 112.248.33.255 山东省枣庄市 联通
54 112.248.34.0 112.248.34.255 山东省枣庄市台儿庄区 联通
55 112.248.35.0 112.248.45.255 山东省枣庄市 联通
56 112.248.46.0 112.248.46.255 山东省枣庄市滕州市 联通
57 112.248.47.0 112.248.77.255 山东省枣庄市 联通
58 112.248.78.0 112.248.78.255 山东省枣庄市滕州市 联通
59 112.248.79.0 112.248.86.255 山东省枣庄市 联通
60 112.248.87.0 112.248.87.255 山东省枣庄市台儿庄区 联通
61 112.248.88.0 112.248.93.255 山东省枣庄市 联通
62 112.248.94.0 112.248.94.255 山东省枣庄市滕州市 联通
63 112.248.95.0 112.248.114.255 山东省枣庄市 联通
64 112.248.115.0 112.248.115.255 山东省枣庄市薛城区 联通
65 112.248.116.0 112.248.128.255 山东省枣庄市 联通
66 112.248.129.0 112.248.129.255 山东省枣庄市滕州市 联通
67 112.248.130.0 112.248.230.255 山东省枣庄市 联通
68 112.248.231.0 112.248.231.255 山东省枣庄市滕州市 联通
69 112.248.232.0 112.248.255.255 山东省枣庄市 联通
70 113.123.192.0 113.123.255.255 山东省枣庄市 电信
71 113.129.77.0 113.129.77.255 山东省枣庄市薛城区 电信
72 113.129.192.0 113.129.255.255 山东省枣庄市 电信
73 119.188.245.0 119.188.245.255 山东省枣庄市 BGP多线数据中心
74 120.192.32.0 120.192.39.255 山东省枣庄市 移动
75 120.192.108.0 120.192.111.255 山东省枣庄市 移动
76 121.250.160.0 121.250.191.255 山东省枣庄市 枣庄学院
77 122.7.64.0 122.7.79.255 山东省枣庄市 电信
78 122.7.80.0 122.7.80.255 山东省枣庄市台儿庄区 电信
79 122.7.81.0 122.7.104.255 山东省枣庄市 电信
80 122.7.105.0 122.7.105.255 山东省枣庄市滕州市 电信
81 122.7.106.0 122.7.107.255 山东省枣庄市 电信
82 122.7.108.0 122.7.108.255 山东省枣庄市滕州市 电信
83 122.7.109.0 122.7.113.255 山东省枣庄市 电信
84 122.7.114.0 122.7.114.255 山东省枣庄市滕州市 电信
85 122.7.115.0 122.7.125.255 山东省枣庄市 电信
86 122.7.126.0 122.7.126.255 山东省枣庄市滕州市 电信
87 122.7.127.0 122.7.127.255 山东省枣庄市 电信
88 122.80.136.0 122.80.137.255 山东省枣庄市滕州市 中移铁通
89 123.129.128.0 123.129.155.255 山东省枣庄市 联通
90 123.129.156.0 123.129.157.255 山东省枣庄市滕州市 联通
91 123.171.64.0 123.171.65.255 山东省枣庄市滕州市 电信
92 123.171.66.0 123.171.97.255 山东省枣庄市 电信
93 123.171.98.0 123.171.98.255 山东省枣庄市滕州市 电信
94 123.171.99.0 123.171.104.255 山东省枣庄市 电信
95 123.171.105.0 123.171.105.255 山东省枣庄市滕州市 电信
96 123.171.106.0 123.171.116.255 山东省枣庄市 电信
97 123.171.117.0 123.171.117.255 山东省枣庄市滕州市 电信
98 123.171.118.0 123.171.126.255 山东省枣庄市 电信
99 123.171.127.0 123.171.127.255 山东省枣庄市滕州市 电信
100 124.132.128.0 124.132.137.255 山东省枣庄市 联通
101 124.132.138.0 124.132.138.255 山东省枣庄市台儿庄区 联通
102 124.132.139.0 124.132.140.50 山东省枣庄市 联通
103 124.132.140.51 124.132.140.51 山东省枣庄市滕州市 玮业网络(荆河路北辛办事处西)
104 124.132.140.52 124.132.148.146 山东省枣庄市 联通
105 124.132.148.147 124.132.148.147 山东省枣庄市市中区 大钱网吧
106 124.132.148.148 124.132.155.255 山东省枣庄市 联通
107 124.132.156.0 124.132.156.255 山东省枣庄市市中区 联通
108 124.132.157.0 124.132.159.255 山东省枣庄市 联通
109 124.135.96.0 124.135.104.255 山东省枣庄市 联通
110 124.135.105.0 124.135.106.255 山东省枣庄市薛城区 联通
111 124.135.107.0 124.135.120.255 山东省枣庄市 联通
112 124.135.126.0 124.135.127.255 山东省枣庄市滕州市 联通
113 182.39.128.0 182.39.220.255 山东省枣庄市 电信
114 182.39.221.0 182.39.221.255 山东省枣庄市峄城区 电信
115 182.39.222.0 182.39.255.255 山东省枣庄市 电信
116 182.47.132.0 182.47.132.255 山东省枣庄市 电信
117 202.102.177.128 202.102.177.255 山东省枣庄市 联通
118 202.110.201.27 202.110.201.27 山东省枣庄市市中区 康帅网吧
119 202.110.201.85 202.110.201.85 山东省枣庄市 十里泉电厂办公区
120 210.44.232.0 210.44.239.255 山东省枣庄市 枣庄学院
121 211.98.22.0 211.98.22.255 山东省枣庄市 中移铁通
122 218.56.152.0 218.56.152.12 山东省枣庄市 联通
123 218.56.152.13 218.56.152.15 山东省枣庄市 华电国际十里泉发电厂办公区
124 218.56.152.16 218.56.152.66 山东省枣庄市 联通
125 218.56.152.67 218.56.152.67 山东省枣庄市 一网情深网吧
126 218.56.152.68 218.56.152.90 山东省枣庄市 联通
127 218.56.152.91 218.56.152.91 山东省枣庄市市中区 新建网吧
128 218.56.152.92 218.56.152.97 山东省枣庄市 联通
129 218.56.152.98 218.56.152.99 山东省枣庄市市中区 世纪网吧
130 218.56.152.100 218.56.152.115 山东省枣庄市 联通
131 218.56.152.116 218.56.152.116 山东省枣庄市 枣庄学院后面小新网吧
132 218.56.152.117 218.56.152.121 山东省枣庄市 联通
133 218.56.152.122 218.56.152.122 山东省枣庄市市中区 地大网吧
134 218.56.152.123 218.56.152.137 山东省枣庄市 联通
135 218.56.152.138 218.56.152.138 山东省枣庄市市中区 天堂鸟网吧
136 218.56.152.139 218.56.152.153 山东省枣庄市 联通
137 218.56.152.154 218.56.152.154 山东省枣庄市市中区 自由网吧
138 218.56.152.155 218.56.152.185 山东省枣庄市 联通
139 218.56.152.186 218.56.152.186 山东省枣庄市 联众网吧
140 218.56.152.187 218.56.152.193 山东省枣庄市 联通
141 218.56.152.194 218.56.152.194 山东省枣庄市市中区 蓝色梦幻
142 218.56.152.195 218.56.152.204 山东省枣庄市 联通
143 218.56.152.205 218.56.152.205 山东省枣庄市市中区 伊妹儿
144 218.56.152.206 218.56.152.217 山东省枣庄市 联通
145 218.56.152.218 218.56.152.218 山东省枣庄市市中区 热点网吧
146 218.56.152.219 218.56.152.234 山东省枣庄市 联通
147 218.56.152.235 218.56.152.235 山东省枣庄市市中区 新感觉网吧
148 218.56.152.236 218.56.152.250 山东省枣庄市 联通
149 218.56.152.251 218.56.152.251 山东省枣庄市市中区 梦想国度
150 218.56.152.252 218.56.153.3 山东省枣庄市 联通
151 218.56.153.4 218.56.153.4 山东省枣庄市市中区 四通网吧
152 218.56.153.5 218.56.153.121 山东省枣庄市 联通
153 218.56.153.122 218.56.153.122 山东省枣庄市市中区 随缘网吧
154 218.56.153.123 218.56.153.137 山东省枣庄市 联通
155 218.56.153.138 218.56.153.138 山东省枣庄市 峄城区春华网吧
156 218.56.153.139 218.56.153.139 山东省枣庄市 联通
157 218.56.153.140 218.56.153.140 山东省枣庄市市中区 春华网吧
158 218.56.153.141 218.56.153.210 山东省枣庄市 联通
159 218.56.153.211 218.56.153.211 山东省枣庄市市中区 亚细亚网吧
160 218.56.153.212 218.56.154.1 山东省枣庄市 联通
161 218.56.154.2 218.56.154.6 山东省枣庄市市中区 友缘网吧
162 218.56.154.7 218.56.154.13 山东省枣庄市 联通
163 218.56.154.14 218.56.154.14 山东省枣庄市市中区 天涯海角网吧
164 218.56.154.15 218.56.154.17 山东省枣庄市 联通
165 218.56.154.18 218.56.154.18 山东省枣庄市市中区 益众网吧
166 218.56.154.19 218.56.154.25 山东省枣庄市 联通
167 218.56.154.26 218.56.154.26 山东省枣庄市 吉品网络园
168 218.56.154.27 218.56.154.45 山东省枣庄市 联通
169 218.56.154.46 218.56.154.46 山东省枣庄市市中区 大洋网吧
170 218.56.154.47 218.56.154.57 山东省枣庄市 联通
171 218.56.154.58 218.56.154.58 山东省枣庄市市中区 网虫乐园
172 218.56.154.59 218.56.154.85 山东省枣庄市 联通
173 218.56.154.86 218.56.154.86 山东省枣庄市市中区 缘来网吧
174 218.56.154.87 218.56.154.89 山东省枣庄市 联通
175 218.56.154.90 218.56.154.90 山东省枣庄市市中区 联众网驿
176 218.56.154.91 218.56.154.97 山东省枣庄市 联通
177 218.56.154.98 218.56.154.98 山东省枣庄市市中区 联通网吧
178 218.56.154.99 218.56.154.105 山东省枣庄市 联通
179 218.56.154.106 218.56.154.106 山东省枣庄市市中区 贝贝网吧
180 218.56.154.107 218.56.154.121 山东省枣庄市 联通
181 218.56.154.122 218.56.154.122 山东省枣庄市市中区 联通家园网吧
182 218.56.154.123 218.56.154.129 山东省枣庄市 联通
183 218.56.154.130 218.56.154.130 山东省枣庄市市中区 飞达网吧
184 218.56.154.131 218.56.154.147 山东省枣庄市 联通
185 218.56.154.148 218.56.154.149 山东省枣庄市市中区 凌虎网吧
186 218.56.154.150 218.56.154.177 山东省枣庄市 联通
187 218.56.154.178 218.56.154.178 山东省枣庄市市中区 畅怡网吧
188 218.56.154.179 218.56.154.185 山东省枣庄市 联通
189 218.56.154.186 218.56.154.186 山东省枣庄市市中区 大自然网吧
190 218.56.154.187 218.56.154.202 山东省枣庄市 联通
191 218.56.154.203 218.56.154.204 山东省枣庄市 光明路天使之翼网苑
192 218.56.154.205 218.56.154.209 山东省枣庄市 联通
193 218.56.154.210 218.56.154.210 山东省枣庄市市中区 蓝色沸点网吧
194 218.56.154.211 218.56.154.217 山东省枣庄市 联通
195 218.56.154.218 218.56.154.218 山东省枣庄市市中区 万胜网吧
196 218.56.154.219 218.56.154.241 山东省枣庄市 联通
197 218.56.154.242 218.56.154.242 山东省枣庄市 九龙网吧
198 218.56.154.243 218.56.154.245 山东省枣庄市 联通
199 218.56.154.246 218.56.154.246 山东省枣庄市 枣庄学院后胜新网吧
200 218.56.154.247 218.56.154.250 山东省枣庄市 联通
201 218.56.154.251 218.56.154.251 山东省枣庄市市中区 新大陆网吧
202 218.56.154.252 218.56.155.25 山东省枣庄市 联通
203 218.56.155.26 218.56.155.26 山东省枣庄市市中区 清馨网吧
204 218.56.155.27 218.56.155.57 山东省枣庄市 联通
205 218.56.155.58 218.56.155.58 山东省枣庄市 枣庄学院
206 218.56.155.59 218.56.155.101 山东省枣庄市 联通
207 218.56.155.102 218.56.155.102 山东省枣庄市 石油公司
208 218.56.155.103 218.56.155.114 山东省枣庄市 联通
209 218.56.155.115 218.56.155.115 山东省枣庄市 华电国际十里泉发电厂
210 218.56.155.116 218.56.155.137 山东省枣庄市 联通
211 218.56.155.138 218.56.155.138 山东省枣庄市市中区 君山东路千龙网吧(营子路南)
212 218.56.155.139 218.56.155.169 山东省枣庄市 联通
213 218.56.155.170 218.56.155.170 山东省枣庄市市中区 天地有缘
214 218.56.155.171 218.56.155.193 山东省枣庄市 联通
215 218.56.155.194 218.56.155.194 山东省枣庄市 中区孟庄中学
216 218.56.155.195 218.56.155.209 山东省枣庄市 联通
217 218.56.155.210 218.56.155.210 山东省枣庄市 山剑奇缘网吧
218 218.56.155.211 218.56.155.225 山东省枣庄市 联通
219 218.56.155.226 218.56.155.226 山东省枣庄市 美嚎网吧
220 218.56.155.227 218.56.155.233 山东省枣庄市 联通
221 218.56.155.234 218.56.155.234 山东省枣庄市 碧云天网吧
222 218.56.155.235 218.56.155.255 山东省枣庄市 联通
223 218.57.232.0 218.57.232.255 山东省枣庄市滕州市 联通
224 218.57.233.0 218.57.233.1 山东省枣庄市 联通
225 218.57.233.2 218.57.233.4 山东省枣庄市薛城区 新新人类网吧
226 218.57.233.5 218.57.233.5 山东省枣庄市市中区 新鑫网吧
227 218.57.233.6 218.57.233.6 山东省枣庄市薛城区 新新人类网吧
228 218.57.233.7 218.57.233.19 山东省枣庄市 联通
229 218.57.233.20 218.57.233.20 山东省枣庄市市中区 海天网吧
230 218.57.233.21 218.57.233.25 山东省枣庄市 联通
231 218.57.233.26 218.57.233.30 山东省枣庄市薛城区 腾龙网吧
232 218.57.233.31 218.57.233.33 山东省枣庄市 联通
233 218.57.233.34 218.57.233.34 山东省枣庄市薛城区 天天上网吧
234 218.57.233.35 218.57.233.50 山东省枣庄市 联通
235 218.57.233.51 218.57.233.51 山东省枣庄市薛城区 骇客帝国网络会所
236 218.57.233.52 218.57.233.90 山东省枣庄市 联通
237 218.57.233.91 218.57.233.91 山东省枣庄市薛城区 薛国商务网苑
238 218.57.233.92 218.57.233.124 山东省枣庄市 联通
239 218.57.233.125 218.57.233.125 山东省枣庄市峄城区 E时代网吧
240 218.57.233.126 218.57.233.137 山东省枣庄市 联通
241 218.57.233.138 218.57.233.138 山东省枣庄市薛城区 黄河大桥畅想网络俱乐部
242 218.57.233.139 218.57.233.255 山东省枣庄市 联通
243 218.58.225.0 218.58.225.81 山东省枣庄市 联通
244 218.58.225.82 218.58.225.82 山东省枣庄市 新大陆网吧
245 218.58.225.83 218.58.225.83 山东省枣庄市 联通
246 218.58.225.84 218.58.225.84 山东省枣庄市 台儿庄区运河街道办事处蓝色沸点网吧
247 218.58.225.85 218.58.225.112 山东省枣庄市 联通
248 218.58.225.113 218.58.225.113 山东省枣庄市滕州市 一中西校
249 218.58.225.114 218.58.225.217 山东省枣庄市 联通
250 218.58.225.218 218.58.225.218 山东省枣庄市 新大陆网吧
251 218.58.225.219 218.58.228.102 山东省枣庄市 联通
252 218.58.228.103 218.58.228.103 山东省枣庄市市中区 华夏中学网吧
253 218.58.228.104 218.58.228.132 山东省枣庄市 联通
254 218.58.228.133 218.58.228.133 山东省枣庄市市中区 伊人网吧
255 218.58.228.134 218.58.229.255 山东省枣庄市 联通
256 218.59.228.0 218.59.228.10 山东省枣庄市 联通
257 218.59.228.11 218.59.228.11 山东省枣庄市市中区 瑞宏网吧
258 218.59.228.12 218.59.228.35 山东省枣庄市 联通
259 218.59.228.36 218.59.228.36 山东省枣庄市市中区 育科网吧
260 218.59.228.37 218.59.228.40 山东省枣庄市 联通
261 218.59.228.41 218.59.228.42 山东省枣庄市 中区胜利路锦程网吧
262 218.59.228.43 218.59.228.43 山东省枣庄市市中区 锦程网吧
263 218.59.228.44 218.59.228.46 山东省枣庄市 中区胜利路锦程网吧
264 218.59.228.47 218.59.228.49 山东省枣庄市 联通
265 218.59.228.50 218.59.228.50 山东省枣庄市市中区 海滨网吧
266 218.59.228.51 218.59.228.59 山东省枣庄市 联通
267 218.59.228.60 218.59.228.60 山东省枣庄市市中区 好极乐网吧
268 218.59.228.61 218.59.228.65 山东省枣庄市 联通
269 218.59.228.66 218.59.228.66 山东省枣庄市市中区 如意网吧
270 218.59.228.67 218.59.228.82 山东省枣庄市 联通
271 218.59.228.83 218.59.228.83 山东省枣庄市市中区 峰新网吧
272 218.59.228.84 218.59.228.89 山东省枣庄市 联通
273 218.59.228.90 218.59.228.90 山东省枣庄市市中区 星宇网吧
274 218.59.228.91 218.59.228.97 山东省枣庄市 联通
275 218.59.228.98 218.59.228.98 山东省枣庄市 天益网吧
276 218.59.228.99 218.59.228.115 山东省枣庄市 联通
277 218.59.228.116 218.59.228.116 山东省枣庄市市中区 睿智网吧
278 218.59.228.117 218.59.228.121 山东省枣庄市 联通
279 218.59.228.122 218.59.228.122 山东省枣庄市市中区 网事如风
280 218.59.228.123 218.59.228.130 山东省枣庄市 联通
281 218.59.228.131 218.59.228.131 山东省枣庄市市中区 深蓝(振兴路)网吧
282 218.59.228.132 218.59.228.161 山东省枣庄市 联通
283 218.59.228.162 218.59.228.162 山东省枣庄市市中区 明珠网吧
284 218.59.228.163 218.59.228.177 山东省枣庄市 联通
285 218.59.228.178 218.59.228.178 山东省枣庄市市中区 六月天网苑
286 218.59.228.179 218.59.228.185 山东省枣庄市 联通
287 218.59.228.186 218.59.228.186 山东省枣庄市市中区 新快活林网吧(孟庄镇大上岩)
288 218.59.228.187 218.59.228.193 山东省枣庄市 联通
289 218.59.228.194 218.59.228.194 山东省枣庄市市中区 新快活林网吧
290 218.59.228.195 218.59.228.204 山东省枣庄市 联通
291 218.59.228.205 218.59.228.205 山东省枣庄市 隆福网吧
292 218.59.228.206 218.59.228.209 山东省枣庄市 联通
293 218.59.228.210 218.59.228.210 山东省枣庄市市中区 金太阳网吧
294 218.59.228.211 218.59.228.218 山东省枣庄市 联通
295 218.59.228.219 218.59.228.219 山东省枣庄市市中区 柠檬树网吧
296 218.59.228.220 218.59.228.225 山东省枣庄市 联通
297 218.59.228.226 218.59.228.226 山东省枣庄市市中区 战略网吧
298 218.59.228.227 218.59.228.230 山东省枣庄市市中区 战略先锋网苑
299 218.59.228.231 218.59.228.249 山东省枣庄市 联通
300 218.59.228.250 218.59.228.250 山东省枣庄市市中区 戈多网吧
301 218.59.228.251 218.59.229.5 山东省枣庄市 联通
302 218.59.229.6 218.59.229.6 山东省枣庄市 海云网吧
303 218.59.229.7 218.59.229.9 山东省枣庄市 联通
304 218.59.229.10 218.59.229.10 山东省枣庄市市中区 幸福网吧
305 218.59.229.11 218.59.229.26 山东省枣庄市 联通
306 218.59.229.27 218.59.229.27 山东省枣庄市 牵手网吧
307 218.59.229.28 218.59.229.33 山东省枣庄市 联通
308 218.59.229.34 218.59.229.34 山东省枣庄市市中区 E键钟情网吧
309 218.59.229.35 218.59.229.51 山东省枣庄市 联通
310 218.59.229.52 218.59.229.52 山东省枣庄市市中区 全球通
311 218.59.229.53 218.59.229.57 山东省枣庄市 联通
312 218.59.229.58 218.59.229.58 山东省枣庄市市中区 星光网吧
313 218.59.229.59 218.59.229.65 山东省枣庄市 联通
314 218.59.229.66 218.59.229.66 山东省枣庄市市中区 牵手网吧
315 218.59.229.67 218.59.229.75 山东省枣庄市 联通
316 218.59.229.76 218.59.229.76 山东省枣庄市市中区 凡人网吧
317 218.59.229.77 218.59.229.90 山东省枣庄市 联通
318 218.59.229.91 218.59.229.91 山东省枣庄市市中区 中天网吧
319 218.59.229.92 218.59.229.105 山东省枣庄市 联通
320 218.59.229.106 218.59.229.106 山东省枣庄市市中区 中兴网吧
321 218.59.229.107 218.59.229.113 山东省枣庄市 联通
322 218.59.229.114 218.59.229.114 山东省枣庄市 缘分天空网苑
323 218.59.229.115 218.59.229.137 山东省枣庄市 联通
324 218.59.229.138 218.59.229.138 山东省枣庄市 中天网络园
325 218.59.229.139 218.59.229.169 山东省枣庄市 联通
326 218.59.229.170 218.59.229.170 山东省枣庄市 飞越无限网吧
327 218.59.229.171 218.59.231.41 山东省枣庄市 联通
328 218.59.231.42 218.59.231.42 山东省枣庄市山亭区 宇弘网吧
329 218.59.231.43 218.59.232.17 山东省枣庄市 联通
330 218.59.232.18 218.59.232.18 山东省枣庄市滕州市 万家利网吧
331 218.59.232.19 218.59.232.41 山东省枣庄市 联通
332 218.59.232.42 218.59.232.42 山东省枣庄市滕州市 西岗镇枣矿集团蒋庄矿生活区如意网城
333 218.59.232.43 218.59.232.53 山东省枣庄市 联通
334 218.59.232.54 218.59.232.54 山东省枣庄市滕州市 超越网吧
335 218.59.232.55 218.59.232.57 山东省枣庄市 联通
336 218.59.232.58 218.59.232.58 山东省枣庄市滕州市 国威网吧
337 218.59.232.59 218.59.232.77 山东省枣庄市 联通
338 218.59.232.78 218.59.232.78 山东省枣庄市滕州市 滨湖镇北徐楼煤矿庄户掉网吧
339 218.59.232.79 218.59.232.81 山东省枣庄市 联通
340 218.59.232.82 218.59.232.82 山东省枣庄市滕州市 岗头镇丑小鸭网吧
341 218.59.232.83 218.59.232.113 山东省枣庄市 联通
342 218.59.232.114 218.59.232.114 山东省枣庄市滕州市 宏阳网吧
343 218.59.232.115 218.59.232.115 山东省枣庄市 联通
344 218.59.232.116 218.59.232.116 山东省枣庄市市中区 朋友网吧
345 218.59.232.117 218.59.232.117 山东省枣庄市 联通
346 218.59.232.118 218.59.232.118 山东省枣庄市滕州市 新车站浩方网吧
347 218.59.232.119 218.59.232.122 山东省枣庄市 联通
348 218.59.232.123 218.59.232.123 山东省枣庄市市中区 大森林网吧
349 218.59.232.124 218.59.232.129 山东省枣庄市 联通
350 218.59.232.130 218.59.232.130 山东省枣庄市市中区 三和网吧
351 218.59.232.131 218.59.232.138 山东省枣庄市 联通
352 218.59.232.139 218.59.232.139 山东省枣庄市市中区 金源鑫网吧
353 218.59.232.140 218.59.232.145 山东省枣庄市 联通
354 218.59.232.146 218.59.232.146 山东省枣庄市市中区 长城网吧
355 218.59.232.147 218.59.232.153 山东省枣庄市 联通
356 218.59.232.154 218.59.232.154 山东省枣庄市市中区 渊源网吧
357 218.59.232.155 218.59.232.162 山东省枣庄市 联通
358 218.59.232.163 218.59.232.163 山东省枣庄市滕州市 雷霆网吧
359 218.59.232.164 218.59.232.169 山东省枣庄市 联通
360 218.59.232.170 218.59.232.170 山东省枣庄市市中区 金吉利网吧
361 218.59.232.171 218.59.232.188 山东省枣庄市滕州市 联通
362 218.59.232.189 218.59.232.189 山东省枣庄市滕州市 龙山路兰桂坊网吧
363 218.59.232.190 218.59.232.193 山东省枣庄市滕州市 联通
364 218.59.232.194 218.59.232.194 山东省枣庄市滕州市 E情网吧
365 218.59.232.195 218.59.232.202 山东省枣庄市滕州市 联通
366 218.59.232.203 218.59.232.203 山东省枣庄市滕州市 佳艺网吧
367 218.59.232.204 218.59.232.212 山东省枣庄市滕州市 联通
368 218.59.232.213 218.59.232.213 山东省枣庄市市中区 文海网吧
369 218.59.232.214 218.59.232.244 山东省枣庄市滕州市 联通
370 218.59.232.245 218.59.232.245 山东省枣庄市滕州市 友缘网吧
371 218.59.232.246 218.59.232.249 山东省枣庄市滕州市 联通
372 218.59.232.250 218.59.232.250 山东省枣庄市市中区 小雨网吧
373 218.59.232.251 218.59.233.57 山东省枣庄市滕州市 联通
374 218.59.233.58 218.59.233.58 山东省枣庄市滕州市 海信网吧
375 218.59.233.59 218.59.233.65 山东省枣庄市滕州市 联通
376 218.59.233.66 218.59.233.66 山东省枣庄市滕州市 辉翔网吧
377 218.59.233.67 218.59.233.73 山东省枣庄市滕州市 联通
378 218.59.233.74 218.59.233.74 山东省枣庄市滕州市 河畔网吧
379 218.59.233.75 218.59.233.105 山东省枣庄市滕州市 联通
380 218.59.233.106 218.59.233.106 山东省枣庄市市中区 国风网吧
381 218.59.233.107 218.59.233.121 山东省枣庄市滕州市 联通
382 218.59.233.122 218.59.233.122 山东省枣庄市滕州市 浩雨网吧
383 218.59.233.123 218.59.233.129 山东省枣庄市滕州市 联通
384 218.59.233.130 218.59.233.130 山东省枣庄市滕州市 泊舟网吧
385 218.59.233.131 218.59.233.137 山东省枣庄市滕州市 联通
386 218.59.233.138 218.59.233.139 山东省枣庄市滕州市 朝阳网吧
387 218.59.233.140 218.59.233.177 山东省枣庄市滕州市 联通
388 218.59.233.178 218.59.233.178 山东省枣庄市滕州市 官桥镇无名网吧
389 218.59.233.179 218.59.233.201 山东省枣庄市滕州市 联通
390 218.59.233.202 218.59.233.202 山东省枣庄市市中区 腾海网吧
391 218.59.233.203 218.59.233.211 山东省枣庄市滕州市 联通
392 218.59.233.212 218.59.233.212 山东省枣庄市滕州市 可乐网吧
393 218.59.233.213 218.59.233.235 山东省枣庄市滕州市 联通
394 218.59.233.236 218.59.233.236 山东省枣庄市市中区 大宇网吧
395 218.59.233.237 218.59.233.241 山东省枣庄市滕州市 联通
396 218.59.233.242 218.59.233.242 山东省枣庄市滕州市 大海网吧
397 218.59.233.243 218.59.234.17 山东省枣庄市滕州市 联通
398 218.59.234.18 218.59.234.18 山东省枣庄市市中区 海涛网吧
399 218.59.234.19 218.59.234.21 山东省枣庄市滕州市 联通
400 218.59.234.22 218.59.234.22 山东省枣庄市滕州市 海涛网吧
401 218.59.234.23 218.59.234.73 山东省枣庄市滕州市 联通
402 218.59.234.74 218.59.234.74 山东省枣庄市市中区 海马网吧
403 218.59.234.75 218.59.234.97 山东省枣庄市滕州市 联通
404 218.59.234.98 218.59.234.98 山东省枣庄市滕州市 奇智网吧
405 218.59.234.99 218.59.234.149 山东省枣庄市滕州市 联通
406 218.59.234.150 218.59.234.150 山东省枣庄市滕州市 金石网吧(淘宝街2-25号)
407 218.59.234.151 218.59.234.169 山东省枣庄市滕州市 联通
408 218.59.234.170 218.59.234.170 山东省枣庄市滕州市 阳光网吧
409 218.59.234.171 218.59.234.201 山东省枣庄市滕州市 联通
410 218.59.234.202 218.59.234.202 山东省枣庄市滕州市 塔寺街南首百姓网苑
411 218.59.234.203 218.59.234.209 山东省枣庄市滕州市 联通
412 218.59.234.210 218.59.234.210 山东省枣庄市滕州市 104国道驾驶员培训基地南传音网城
413 218.59.234.211 218.59.234.228 山东省枣庄市滕州市 联通
414 218.59.234.229 218.59.234.229 山东省枣庄市滕州市 第二中学
415 218.59.234.230 218.59.235.255 山东省枣庄市滕州市 联通
416 218.59.236.0 218.59.236.2 山东省枣庄市薛城区 宏涛网吧
417 218.59.236.3 218.59.236.3 山东省枣庄市市中区 领科电脑-1
418 218.59.236.4 218.59.236.5 山东省枣庄市薛城区 宏涛网吧
419 218.59.236.6 218.59.236.6 山东省枣庄市市中区 领科电脑-2
420 218.59.236.7 218.59.236.7 山东省枣庄市薛城区 宏涛网吧
421 218.59.236.8 218.59.236.15 山东省枣庄市薛城区 流星网吧
422 218.59.236.16 218.59.236.23 山东省枣庄市薛城区 飞跃网吧
423 218.59.236.24 218.59.236.25 山东省枣庄市薛城区 金手指网吧
424 218.59.236.26 218.59.236.26 山东省枣庄市薛城区 一起玩1#(常青巷77号)
425 218.59.236.27 218.59.236.31 山东省枣庄市薛城区 金手指网吧
426 218.59.236.32 218.59.236.39 山东省枣庄市薛城区 创佳网吧
427 218.59.236.40 218.59.236.47 山东省枣庄市薛城区 弘浪网吧
428 218.59.236.48 218.59.236.55 山东省枣庄市薛城区 卓越网吧
429 218.59.236.56 218.59.236.63 山东省枣庄市市中区 宏图网吧
430 218.59.236.64 218.59.236.66 山东省枣庄市薛城区 宏阳网吧
431 218.59.236.67 218.59.236.67 山东省枣庄市薛城区 心恋网络空间
432 218.59.236.68 218.59.236.71 山东省枣庄市薛城区 宏阳网吧
433 218.59.236.72 218.59.236.79 山东省枣庄市薛城区 精彩商务网络会馆(黄河路联谊大厦对面)
434 218.59.236.80 218.59.236.87 山东省枣庄市薛城区 好友网吧
435 218.59.236.88 218.59.236.91 山东省枣庄市薛城区 泓马网吧
436 218.59.236.92 218.59.236.92 山东省枣庄市薛城区 八中下面小如意网苑
437 218.59.236.93 218.59.236.95 山东省枣庄市薛城区 泓马网吧
438 218.59.236.96 218.59.236.103 山东省枣庄市薛城区 小虫网吧
439 218.59.236.104 218.59.236.106 山东省枣庄市薛城区 新干线网吧
440 218.59.236.107 218.59.236.107 山东省枣庄市薛城区 友来有网
441 218.59.236.108 218.59.236.111 山东省枣庄市 联通
442 218.59.236.112 218.59.236.119 山东省枣庄市薛城区 科海网吧
443 218.59.236.120 218.59.236.127 山东省枣庄市 皮皮岛网吧
444 218.59.236.128 218.59.236.135 山东省枣庄市薛城区 环宇网吧
445 218.59.236.136 218.59.236.143 山东省枣庄市薛城区 一线牵网吧
446 218.59.236.144 218.59.236.151 山东省枣庄市薛城区 新世纪网吧
447 218.59.236.152 218.59.236.152 山东省枣庄市薛城区 海云网吧
448 218.59.236.153 218.59.236.157 山东省枣庄市 联通
449 218.59.236.158 218.59.236.158 山东省枣庄市薛城区 海云网吧
450 218.59.236.159 218.59.236.159 山东省枣庄市 联通
451 218.59.236.160 218.59.236.167 山东省枣庄市薛城区 伊妹儿网吧
452 218.59.236.168 218.59.236.175 山东省枣庄市薛城区 新生活网吧
453 218.59.236.176 218.59.236.183 山东省枣庄市 联通
454 218.59.236.184 218.59.236.191 山东省枣庄市薛城区 阳光网吧
455 218.59.236.192 218.59.236.199 山东省枣庄市薛城区 祥瑞网吧
456 218.59.236.200 218.59.236.207 山东省枣庄市薛城区 新鑫网吧
457 218.59.236.208 218.59.236.215 山东省枣庄市薛城区 新意网吧
458 218.59.236.216 218.59.236.223 山东省枣庄市薛城区 蓝月亮网吧
459 218.59.236.224 218.59.236.225 山东省枣庄市薛城区 红星网吧
460 218.59.236.226 218.59.236.226 山东省枣庄市薛城区 联鑫网吧
461 218.59.236.227 218.59.236.231 山东省枣庄市薛城区 红星网吧
462 218.59.236.232 218.59.236.239 山东省枣庄市薛城区 高科网吧
463 218.59.236.240 218.59.236.241 山东省枣庄市 联通
464 218.59.236.242 218.59.236.242 山东省枣庄市薛城区 梦幻之旅网吧(匡泉巷)
465 218.59.236.243 218.59.236.247 山东省枣庄市 联通
466 218.59.236.248 218.59.236.249 山东省枣庄市薛城区 光纤网苑
467 218.59.236.250 218.59.236.250 山东省枣庄市薛城区 恒阳网吧
468 218.59.236.251 218.59.236.255 山东省枣庄市薛城区 光纤网苑
469 218.59.237.0 218.59.237.7 山东省枣庄市薛城区 情缘网吧
470 218.59.237.8 218.59.237.15 山东省枣庄市薛城区 业军网吧
471 218.59.237.16 218.59.237.17 山东省枣庄市 联通
472 218.59.237.18 218.59.237.18 山东省枣庄市市中区 驿站网吧
473 218.59.237.19 218.59.237.22 山东省枣庄市薛城区 东凡电脑网吧
474 218.59.237.23 218.59.237.23 山东省枣庄市 联通
475 218.59.237.24 218.59.237.31 山东省枣庄市薛城区 零距离网吧
476 218.59.237.32 218.59.237.39 山东省枣庄市 联通
477 218.59.237.40 218.59.237.47 山东省枣庄市薛城区 庆瑞网吧
478 218.59.237.48 218.59.237.55 山东省枣庄市薛城区 泡泡堂网吧
479 218.59.237.56 218.59.237.63 山东省枣庄市 联通
480 218.59.237.64 218.59.237.65 山东省枣庄市 飞宇网吧
481 218.59.237.66 218.59.237.66 山东省枣庄市薛城区 快乐网家
482 218.59.237.67 218.59.237.71 山东省枣庄市 飞宇网吧
483 218.59.237.72 218.59.237.79 山东省枣庄市薛城区 龙诺网吧
484 218.59.237.80 218.59.237.81 山东省枣庄市薛城区 毛毛网吧
485 218.59.237.82 218.59.237.82 山东省枣庄市薛城区 新世纪网吧
486 218.59.237.83 218.59.237.87 山东省枣庄市薛城区 毛毛网吧
487 218.59.237.88 218.59.237.89 山东省枣庄市 联通
488 218.59.237.90 218.59.237.94 山东省枣庄市薛城区 探路者网吧
489 218.59.237.95 218.59.237.97 山东省枣庄市 联通
490 218.59.237.98 218.59.237.98 山东省枣庄市市中区 宝蓝网吧
491 218.59.237.99 218.59.237.113 山东省枣庄市 联通
492 218.59.237.114 218.59.237.117 山东省枣庄市薛城区 宝蓝电脑
493 218.59.237.118 218.59.237.118 山东省枣庄市市中区 豪威电脑网吧
494 218.59.237.119 218.59.237.121 山东省枣庄市薛城区 宝蓝电脑
495 218.59.237.122 218.59.237.122 山东省枣庄市薛城区 信通网吧
496 218.59.237.123 218.59.237.123 山东省枣庄市薛城区 联通网吧
497 218.59.237.124 218.59.237.129 山东省枣庄市 联通
498 218.59.237.130 218.59.237.137 山东省枣庄市薛城区 豪威电脑网吧
499 218.59.237.138 218.59.237.145 山东省枣庄市 红叶网吧
500 218.59.237.146 218.59.237.153 山东省枣庄市 联通
501 218.59.237.154 218.59.237.158 山东省枣庄市薛城区 世纪星网吧
502 218.59.237.159 218.59.237.160 山东省枣庄市 联通
503 218.59.237.161 218.59.237.165 山东省枣庄市薛城区 百合网吧
504 218.59.237.166 218.59.237.167 山东省枣庄市 联通
505 218.59.237.168 218.59.237.175 山东省枣庄市薛城区 宏信网吧
506 218.59.237.176 218.59.237.176 山东省枣庄市 联通
507 218.59.237.177 218.59.237.178 山东省枣庄市薛城区 海天网吧
508 218.59.237.179 218.59.237.179 山东省枣庄市薛城区 新希望网吧
509 218.59.237.180 218.59.237.181 山东省枣庄市薛城区 海天网吧
510 218.59.237.182 218.59.237.182 山东省枣庄市 联通
511 218.59.237.183 218.59.237.184 山东省枣庄市薛城区 星辰网吧
512 218.59.237.185 218.59.237.191 山东省枣庄市 联通
513 218.59.237.192 218.59.237.196 山东省枣庄市薛城区 新希望网吧
514 218.59.237.197 218.59.237.198 山东省枣庄市 联通
515 218.59.237.199 218.59.237.205 山东省枣庄市薛城区 顺兴网吧
516 218.59.237.206 218.59.237.215 山东省枣庄市 联通
517 218.59.237.216 218.59.237.216 山东省枣庄市市中区 世纪网吧
518 218.59.237.217 218.59.237.219 山东省枣庄市 联通
519 218.59.237.220 218.59.237.220 山东省枣庄市市中区 卓越网吧
520 218.59.237.221 218.59.237.221 山东省枣庄市薛城区 联鑫网吧
521 218.59.237.222 218.59.237.237 山东省枣庄市 联通
522 218.59.237.238 218.59.237.238 山东省枣庄市 山东凌顿人工环境设备有限公司
523 218.59.237.239 218.59.237.247 山东省枣庄市 联通
524 218.59.237.248 218.59.237.248 山东省枣庄市薛城区 光大国际酒店
525 218.59.237.249 218.59.238.217 山东省枣庄市 联通
526 218.59.238.218 218.59.238.218 山东省枣庄市 台儿庄区天拓网吧
527 218.59.238.219 218.59.238.253 山东省枣庄市 联通
528 218.59.238.254 218.59.238.254 山东省枣庄市 翔宇网吧
529 218.59.238.255 218.59.238.255 山东省枣庄市 联通
530 218.59.239.0 218.59.239.1 山东省枣庄市峄城区 舜天网吧
531 218.59.239.2 218.59.239.2 山东省枣庄市市中区 舜天网吧
532 218.59.239.3 218.59.239.7 山东省枣庄市峄城区 舜天网吧
533 218.59.239.8 218.59.239.9 山东省枣庄市峄城区 E天网吧
534 218.59.239.10 218.59.239.10 山东省枣庄市市中区 易天网吧
535 218.59.239.11 218.59.239.15 山东省枣庄市峄城区 E天网吧
536 218.59.239.16 218.59.239.18 山东省枣庄市峄城区 佳龙网吧
537 218.59.239.19 218.59.239.19 山东省枣庄市市中区 佳龙网吧
538 218.59.239.20 218.59.239.23 山东省枣庄市峄城区 佳龙网吧
539 218.59.239.24 218.59.239.31 山东省枣庄市峄城区 惠君网吧
540 218.59.239.32 218.59.239.33 山东省枣庄市峄城区 弘源网吧
541 218.59.239.34 218.59.239.34 山东省枣庄市峄城区 金长城网吧
542 218.59.239.35 218.59.239.39 山东省枣庄市峄城区 弘源网吧
543 218.59.239.40 218.59.239.47 山东省枣庄市峄城区 美达网吧
544 218.59.239.48 218.59.239.49 山东省枣庄市峄城区 金王子网吧
545 218.59.239.50 218.59.239.50 山东省枣庄市市中区 金王子网吧
546 218.59.239.51 218.59.239.55 山东省枣庄市峄城区 金王子网吧
547 218.59.239.56 218.59.239.63 山东省枣庄市峄城区 HAPPY G.B网吧
548 218.59.239.64 218.59.239.71 山东省枣庄市峄城区 金长城网吧
549 218.59.239.72 218.59.239.79 山东省枣庄市峄城区 新世纪网吧
550 218.59.239.80 218.59.239.87 山东省枣庄市峄城区 清华园网吧
551 218.59.239.88 218.59.239.95 山东省枣庄市峄城区 达达网吧
552 218.59.239.96 218.59.239.103 山东省枣庄市峄城区 方正网吧
553 218.59.239.104 218.59.239.111 山东省枣庄市峄城区 满天星网吧
554 218.59.239.112 218.59.239.129 山东省枣庄市峄城区 联通
555 218.59.239.130 218.59.239.137 山东省枣庄市峄城区 兴源网站
556 218.59.239.138 218.59.239.145 山东省枣庄市峄城区 阳光E站
557 218.59.239.146 218.59.239.148 山东省枣庄市峄城区 自由网吧
558 218.59.239.149 218.59.239.150 山东省枣庄市峄城区 G2网吧
559 218.59.239.151 218.59.239.153 山东省枣庄市峄城区 自由网吧
560 218.59.239.154 218.59.239.161 山东省枣庄市峄城区 春华网吧
561 218.59.239.162 218.59.239.169 山东省枣庄市峄城区 天龙网吧
562 218.59.239.170 218.59.239.176 山东省枣庄市峄城区 联通
563 218.59.239.177 218.59.239.182 山东省枣庄市峄城区 鸿雁网吧
564 218.59.239.183 218.59.239.185 山东省枣庄市峄城区 联通
565 218.59.239.186 218.59.239.192 山东省枣庄市峄城区 情牵E线
566 218.59.239.193 218.59.239.201 山东省枣庄市峄城区 全程网吧
567 218.59.239.202 218.59.239.205 山东省枣庄市 联通
568 218.59.239.206 218.59.239.206 山东省枣庄市峄城区 雨林网苑
569 218.59.239.207 218.59.239.255 山东省枣庄市 联通
570 218.201.150.0 218.201.151.255 山东省枣庄市 移动
571 219.146.224.0 219.146.227.1 山东省枣庄市 电信
572 219.146.227.2 219.146.227.2 山东省枣庄市 高新技术开发区龙祥网吧
573 219.146.227.3 219.146.227.3 山东省枣庄市薛城区 胜利网吧
574 219.146.227.4 219.146.227.6 山东省枣庄市 电信
575 219.146.227.7 219.146.227.7 山东省枣庄市薛城区 飞鸿网吧
576 219.146.227.8 219.146.227.8 山东省枣庄市薛城区 幻影网吧
577 219.146.227.9 219.146.227.10 山东省枣庄市 电信
578 219.146.227.11 219.146.227.11 山东省枣庄市薛城区 梦幻星空
579 219.146.227.12 219.146.227.12 山东省枣庄市薛城区 萤火虫网吧
580 219.146.227.13 219.146.227.13 山东省枣庄市薛城区 鑫正网吧
581 219.146.227.14 219.146.227.14 山东省枣庄市薛城区 网尚飞网吧
582 219.146.227.15 219.146.227.15 山东省枣庄市薛城区 腾飞网吧
583 219.146.227.16 219.146.227.16 山东省枣庄市薛城区 心恋网吧
584 219.146.227.17 219.146.227.17 山东省枣庄市薛城区 新四通风网吧
585 219.146.227.18 219.146.227.19 山东省枣庄市 电信
586 219.146.227.20 219.146.227.20 山东省枣庄市 高新技术开发区同腾网吧
587 219.146.227.21 219.146.227.129 山东省枣庄市 电信
588 219.146.227.130 219.146.227.134 山东省枣庄市滕州市 信息化中心
589 219.146.227.135 219.146.228.3 山东省枣庄市 电信
590 219.146.228.4 219.146.228.4 山东省枣庄市 梦想国度网吧
591 219.146.228.5 219.146.228.25 山东省枣庄市 电信
592 219.146.228.26 219.146.228.26 山东省枣庄市市中区 起点网络
593 219.146.228.27 219.146.228.65 山东省枣庄市 电信
594 219.146.228.66 219.146.228.66 山东省枣庄市 兄弟网苑
595 219.146.228.67 219.146.228.125 山东省枣庄市 电信
596 219.146.228.126 219.146.228.126 山东省枣庄市 兄弟网苑
597 219.146.228.127 219.146.230.137 山东省枣庄市 电信
598 219.146.230.138 219.146.230.138 山东省枣庄市市中区 指南针网吧
599 219.146.230.139 219.146.230.139 山东省枣庄市市中区 六月天网苑
600 219.146.230.140 219.146.230.141 山东省枣庄市 电信
601 219.146.230.142 219.146.230.142 山东省枣庄市 青檀北路开心网络园
602 219.146.230.143 219.146.231.255 山东省枣庄市 电信
603 219.218.208.0 219.218.223.255 山东省枣庄市 枣庄教育信息中心
604 221.1.9.209 221.1.9.209 山东省枣庄市市中区 清醒网吧
605 221.1.224.50 221.1.224.50 山东省枣庄市 京福高速枣庄管理处
606 221.1.224.51 221.1.233.81 山东省枣庄市 联通
607 221.1.233.82 221.1.233.82 山东省枣庄市 情缘网吧
608 221.1.233.83 221.1.233.247 山东省枣庄市 联通
609 221.1.233.248 221.1.233.248 山东省枣庄市 京福高速枣庄高管局
610 221.1.233.249 221.1.235.255 山东省枣庄市 联通
611 221.1.236.0 221.1.236.255 山东省枣庄市市中区 郭里集
612 221.1.237.0 221.1.240.92 山东省枣庄市 联通
613 221.1.240.93 221.1.240.93 山东省枣庄市 台儿庄区长城电脑
614 221.1.240.94 221.1.255.255 山东省枣庄市 联通
615 221.173.178.0 221.173.178.255 山东省枣庄市 中移铁通
616 222.43.106.0 222.43.107.255 山东省枣庄市 中移铁通
617 222.43.116.0 222.43.116.255 山东省枣庄市 中移铁通
618 222.132.86.82 222.132.86.82 山东省枣庄市滕州市 西岗镇蒋庄煤矿生活区小区宽带
619 222.132.86.85 222.132.86.85 山东省枣庄市滕州市 西岗镇枣矿集团蒋庄矿/田陈矿生活区
620 222.132.86.87 222.132.86.87 山东省枣庄市滕州市 西岗镇枣矿集团蒋庄矿接触网吧
621 222.132.86.93 222.132.86.93 山东省枣庄市滕州市 西岗镇枣矿集团蒋庄矿生活区
622 222.134.160.0 222.134.163.255 山东省枣庄市 联通
623 222.134.164.0 222.134.164.255 山东省枣庄市市中区 联通
624 222.134.165.0 222.134.165.79 山东省枣庄市 联通
625 222.134.165.80 222.134.165.80 山东省枣庄市 齐村小学
626 222.134.165.81 222.134.171.255 山东省枣庄市 联通
627 222.134.172.0 222.134.172.255 山东省枣庄市薛城区 联通
628 222.134.173.0 222.134.175.255 山东省枣庄市 联通
629 222.134.176.0 222.134.181.255 山东省枣庄市 (滕州)联通
630 222.134.182.0 222.134.182.236 山东省枣庄市 联通
631 222.134.182.237 222.134.182.237 山东省枣庄市滕州市 三迪电脑公司
632 222.134.182.238 222.134.185.255 山东省枣庄市 联通
633 222.134.186.0 222.134.189.255 山东省枣庄市滕州市 联通
634 222.134.190.0 222.134.191.255 山东省枣庄市 联通
635 222.173.152.43 222.173.152.43 山东省枣庄市滕州市 西岗镇田陈矿生活区恋恋网吧
636 222.175.0.0 222.175.0.255 山东省枣庄市市中区 电信
637 222.175.32.0 222.175.35.255 山东省枣庄市 电信
638 222.175.36.0 222.175.36.255 山东省枣庄市市中区 电信
639 222.175.37.0 222.175.38.20 山东省枣庄市 电信
640 222.175.38.21 222.175.38.21 山东省枣庄市 中天网络会所(中天步行街南首)
641 222.175.38.22 222.175.39.11 山东省枣庄市 电信
642 222.175.39.12 222.175.39.12 山东省枣庄市市中区 蜘蛛网吧
643 222.175.39.13 222.175.39.29 山东省枣庄市 电信
644 222.175.39.30 222.175.39.30 山东省枣庄市 世纪网吧
645 222.175.39.31 222.175.39.34 山东省枣庄市 电信
646 222.175.39.35 222.175.39.35 山东省枣庄市市中区 青禅网苑
647 222.175.39.36 222.175.39.36 山东省枣庄市 电信
648 222.175.39.37 222.175.39.37 山东省枣庄市市中区 解放北路汽车站北自由空间网苑
649 222.175.39.38 222.175.39.38 山东省枣庄市 电信
650 222.175.39.39 222.175.39.39 山东省枣庄市 自由空间网吧
651 222.175.39.40 222.175.39.40 山东省枣庄市 鑫缘聚网吧
652 222.175.39.41 222.175.39.194 山东省枣庄市 电信
653 222.175.39.195 222.175.39.195 山东省枣庄市市中区 枣庄街路路口金太阳网吧
654 222.175.39.196 222.175.39.240 山东省枣庄市 电信
655 222.175.39.241 222.175.39.241 山东省枣庄市 飞跃无限网吧
656 222.175.39.242 222.175.40.26 山东省枣庄市 电信
657 222.175.40.27 222.175.40.27 山东省枣庄市滕州市 金字塔网吧
658 222.175.40.28 222.175.40.47 山东省枣庄市 电信
659 222.175.40.48 222.175.40.48 山东省枣庄市滕州市 腾飞网吧
660 222.175.40.49 222.175.40.255 山东省枣庄市 电信
661 222.175.41.0 222.175.41.255 山东省枣庄市 (滕州)电信
662 222.175.42.0 222.175.44.21 山东省枣庄市 电信
663 222.175.44.22 222.175.44.22 山东省枣庄市 薛城区网络奔驰网吧
664 222.175.44.23 222.175.47.255 山东省枣庄市 电信
665 222.175.48.0 222.175.48.17 山东省枣庄市市中区 电信
666 222.175.48.18 222.175.48.18 山东省枣庄市市中区 网海聚缘
667 222.175.48.19 222.175.48.33 山东省枣庄市市中区 电信
668 222.175.48.34 222.175.48.34 山东省枣庄市薛城区 梦幻之旅网吧
669 222.175.48.35 222.175.48.37 山东省枣庄市市中区 电信
670 222.175.48.38 222.175.48.38 山东省枣庄市市中区 光明中路电信网络传奇网吧
671 222.175.48.39 222.175.48.41 山东省枣庄市市中区 电信
672 222.175.48.42 222.175.48.42 山东省枣庄市 枣庄技术学院
673 222.175.48.43 222.175.48.49 山东省枣庄市市中区 电信
674 222.175.48.50 222.175.48.50 山东省枣庄市 光明路飞翔鸟网苑
675 222.175.48.51 222.175.48.98 山东省枣庄市市中区 电信
676 222.175.48.99 222.175.48.99 山东省枣庄市 山峰网苑
677 222.175.48.100 222.175.48.114 山东省枣庄市市中区 电信
678 222.175.48.115 222.175.48.115 山东省枣庄市 文化西路星星网吧
679 222.175.48.116 222.175.48.129 山东省枣庄市市中区 电信
680 222.175.48.130 222.175.48.130 山东省枣庄市市中区 新昌网吧
681 222.175.48.131 222.175.48.161 山东省枣庄市市中区 电信
682 222.175.48.162 222.175.48.162 山东省枣庄市市中区 长乐路共享网吧
683 222.175.48.163 222.175.48.165 山东省枣庄市市中区 电信
684 222.175.48.166 222.175.48.166 山东省枣庄市 精英网吧
685 222.175.48.167 222.175.48.193 山东省枣庄市市中区 电信
686 222.175.48.194 222.175.48.194 山东省枣庄市 中天网络园
687 222.175.48.195 222.175.48.255 山东省枣庄市市中区 电信
688 222.175.49.0 222.175.49.13 山东省枣庄市 电信
689 222.175.49.14 222.175.49.14 山东省枣庄市市中区 光明东路留缘网吧(立交桥)
690 222.175.49.15 222.175.49.17 山东省枣庄市 电信
691 222.175.49.18 222.175.49.18 山东省枣庄市 开心网络园
692 222.175.49.19 222.175.49.29 山东省枣庄市 电信
693 222.175.49.30 222.175.49.30 山东省枣庄市市中区 游戏部落
694 222.175.49.31 222.175.49.85 山东省枣庄市 电信
695 222.175.49.86 222.175.49.86 山东省枣庄市 吉品网络园
696 222.175.49.87 222.175.49.109 山东省枣庄市 电信
697 222.175.49.110 222.175.49.110 山东省枣庄市市中区 巨人网吧
698 222.175.49.111 222.175.49.169 山东省枣庄市 电信
699 222.175.49.170 222.175.49.170 山东省枣庄市 无名网吧
700 222.175.49.171 222.175.49.255 山东省枣庄市 电信
701 222.175.50.0 222.175.50.25 山东省枣庄市滕州市 电信
702 222.175.50.26 222.175.50.26 山东省枣庄市滕州市 休闲网吧
703 222.175.50.27 222.175.50.33 山东省枣庄市滕州市 电信
704 222.175.50.34 222.175.50.34 山东省枣庄市滕州市 乐乐网吧
705 222.175.50.35 222.175.50.45 山东省枣庄市滕州市 电信
706 222.175.50.46 222.175.50.46 山东省枣庄市滕州市 天人网城
707 222.175.50.47 222.175.50.49 山东省枣庄市滕州市 电信
708 222.175.50.50 222.175.50.50 山东省枣庄市滕州市 飞宇网吧
709 222.175.50.51 222.175.50.53 山东省枣庄市滕州市 电信
710 222.175.50.54 222.175.50.54 山东省枣庄市滕州市 新呼吸网吧
711 222.175.50.55 222.175.50.77 山东省枣庄市滕州市 电信
712 222.175.50.78 222.175.50.78 山东省枣庄市滕州市 张汪镇夏楼网吧
713 222.175.50.79 222.175.50.81 山东省枣庄市滕州市 电信
714 222.175.50.82 222.175.50.82 山东省枣庄市滕州市 卫生防疫站4楼西座乙软科技
715 222.175.50.83 222.175.50.84 山东省枣庄市滕州市 电信
716 222.175.50.85 222.175.50.86 山东省枣庄市滕州市 展业网苑
717 222.175.50.87 222.175.50.99 山东省枣庄市 电信
718 222.175.50.100 222.175.50.103 山东省枣庄市滕州市 海特网吧
719 222.175.50.104 222.175.50.105 山东省枣庄市 电信
720 222.175.50.106 222.175.50.106 山东省枣庄市滕州市 稻草人网吧
721 222.175.50.107 222.175.50.113 山东省枣庄市 电信
722 222.175.50.114 222.175.50.117 山东省枣庄市滕州市 大森林网吧
723 222.175.50.118 222.175.50.125 山东省枣庄市 电信
724 222.175.50.126 222.175.50.126 山东省枣庄市滕州市 新车站鸿升网吧
725 222.175.50.127 222.175.50.130 山东省枣庄市 电信
726 222.175.50.131 222.175.50.131 山东省枣庄市滕州市 新浪网吧
727 222.175.50.132 222.175.50.132 山东省枣庄市滕州市 文昌路贺庄街朋友网吧
728 222.175.50.133 222.175.51.5 山东省枣庄市 电信
729 222.175.51.6 222.175.51.6 山东省枣庄市峄城区 佳龙网吧
730 222.175.51.7 222.175.51.13 山东省枣庄市 电信
731 222.175.51.14 222.175.51.14 山东省枣庄市 叶网吧(东门)
732 222.175.51.15 222.175.51.17 山东省枣庄市 电信
733 222.175.51.18 222.175.51.18 山东省枣庄市峄城区 金长城网吧
734 222.175.51.19 222.175.51.21 山东省枣庄市 电信
735 222.175.51.22 222.175.51.22 山东省枣庄市峄城区 自由网吧
736 222.175.51.23 222.175.51.57 山东省枣庄市 电信
737 222.175.51.58 222.175.51.58 山东省枣庄市峄城区 一片天网吧
738 222.175.51.59 222.175.51.69 山东省枣庄市 电信
739 222.175.51.70 222.175.51.70 山东省枣庄市 E时代网吧
740 222.175.51.71 222.175.51.113 山东省枣庄市 电信
741 222.175.51.114 222.175.51.114 山东省枣庄市峄城区 G2网吧
742 222.175.51.115 222.175.51.117 山东省枣庄市 电信
743 222.175.51.118 222.175.51.118 山东省枣庄市峄城区 雨林网苑
744 222.175.51.119 222.175.51.196 山东省枣庄市 电信
745 222.175.51.197 222.175.51.197 山东省枣庄市 台儿庄区赛奔网吧
746 222.175.51.198 222.175.52.1 山东省枣庄市 电信
747 222.175.52.2 222.175.52.2 山东省枣庄市 薛城区荧火虫网吧
748 222.175.52.3 222.175.52.5 山东省枣庄市 电信
749 222.175.52.6 222.175.52.6 山东省枣庄市 薛城更新网吧
750 222.175.52.7 222.175.52.13 山东省枣庄市 电信
751 222.175.52.14 222.175.52.14 山东省枣庄市 薛城彩虹网吧(劳动局附近)
752 222.175.52.15 222.175.52.17 山东省枣庄市 电信
753 222.175.52.18 222.175.52.19 山东省枣庄市 薛城区红星网吧
754 222.175.52.20 222.175.52.20 山东省枣庄市 薛城宏图网吧(沿河健身苑)
755 222.175.52.21 222.175.52.45 山东省枣庄市 电信
756 222.175.52.46 222.175.52.46 山东省枣庄市 薛城区骇客帝国网络会所
757 222.175.52.47 222.175.52.93 山东省枣庄市 电信
758 222.175.52.94 222.175.52.94 山东省枣庄市 薛城区财富大世界幻影网吧
759 222.175.52.95 222.175.52.101 山东省枣庄市 电信
760 222.175.52.102 222.175.52.102 山东省枣庄市 薛城风云网吧
761 222.175.52.103 222.175.52.105 山东省枣庄市 电信
762 222.175.52.106 222.175.52.106 山东省枣庄市 薛城豪威网吧(海河路)
763 222.175.52.107 222.175.52.109 山东省枣庄市 电信
764 222.175.52.110 222.175.52.110 山东省枣庄市 飞宇网吧
765 222.175.52.111 222.175.52.121 山东省枣庄市 电信
766 222.175.52.122 222.175.52.122 山东省枣庄市薛城区 薛国商务网苑
767 222.175.52.123 222.175.52.133 山东省枣庄市 电信
768 222.175.52.134 222.175.52.134 山东省枣庄市薛城区 好友网吧
769 222.175.52.135 222.175.52.141 山东省枣庄市 电信
770 222.175.52.142 222.175.52.142 山东省枣庄市薛城区 梦幻之旅网吧(玉河源附近)
771 222.175.52.143 222.175.52.145 山东省枣庄市 电信
772 222.175.52.146 222.175.52.146 山东省枣庄市薛城区 黄河路千棵树网吧
773 222.175.52.147 222.175.52.153 山东省枣庄市 电信
774 222.175.52.154 222.175.52.154 山东省枣庄市薛城区 快乐网家
775 222.175.52.155 222.175.52.155 山东省枣庄市薛城区 伟伟乐网苑
776 222.175.52.156 222.175.52.156 山东省枣庄市 电信
777 222.175.52.157 222.175.52.157 山东省枣庄市薛城区 畅想网吧
778 222.175.52.158 222.175.52.203 山东省枣庄市 电信
779 222.175.52.204 222.175.52.204 山东省枣庄市薛城区 红叶网吧
780 222.175.52.205 222.175.52.213 山东省枣庄市 电信
781 222.175.52.214 222.175.52.214 山东省枣庄市薛城区 海河路辉越网吧
782 222.175.52.215 222.175.52.217 山东省枣庄市 电信
783 222.175.52.218 222.175.52.218 山东省枣庄市薛城区 飞跃网吧
784 222.175.52.219 222.175.52.229 山东省枣庄市 电信
785 222.175.52.230 222.175.52.230 山东省枣庄市薛城区 天天上网吧
786 222.175.52.231 222.175.52.249 山东省枣庄市 电信
787 222.175.52.250 222.175.52.250 山东省枣庄市高新区 嘉年华网络会所(泰山路678号/法院对过)
788 222.175.52.251 222.175.52.255 山东省枣庄市 电信
789 222.175.53.0 222.175.53.1 山东省枣庄市 (滕州)电信
790 222.175.53.2 222.175.53.2 山东省枣庄市滕州市 海特网吧
791 222.175.53.3 222.175.53.37 山东省枣庄市 (滕州)电信
792 222.175.53.38 222.175.53.38 山东省枣庄市滕州市 善南浩宇网吧
793 222.175.53.39 222.175.53.45 山东省枣庄市 (滕州)电信
794 222.175.53.46 222.175.53.46 山东省枣庄市滕州市 百姓网苑(荆河中路)
795 222.175.53.47 222.175.53.49 山东省枣庄市 (滕州)电信
796 222.175.53.50 222.175.53.50 山东省枣庄市滕州市 大海网吧
797 222.175.53.51 222.175.53.101 山东省枣庄市 (滕州)电信
798 222.175.53.102 222.175.53.102 山东省枣庄市滕州市 龙山路天瑞网吧
799 222.175.53.103 222.175.53.105 山东省枣庄市 (滕州)电信
800 222.175.53.106 222.175.53.106 山东省枣庄市滕州市 兰桂坊网吧
801 222.175.53.107 222.175.53.109 山东省枣庄市 (滕州)电信
802 222.175.53.110 222.175.53.110 山东省枣庄市滕州市 新汽车站小琴网吧
803 222.175.53.111 222.175.53.133 山东省枣庄市 (滕州)电信
804 222.175.53.134 222.175.53.134 山东省枣庄市滕州市 步行街时代网吧
805 222.175.53.135 222.175.53.145 山东省枣庄市 (滕州)电信
806 222.175.53.146 222.175.53.146 山东省枣庄市滕州市 金石网吧(淘宝街2-25号)
807 222.175.53.147 222.175.53.193 山东省枣庄市 (滕州)电信
808 222.175.53.194 222.175.53.194 山东省枣庄市 (滕州)电信局大楼
809 222.175.53.195 222.175.53.255 山东省枣庄市 (滕州)电信
810 222.175.54.0 222.175.54.105 山东省枣庄市 电信
811 222.175.54.106 222.175.54.106 山东省枣庄市 薛城区心恋网络空间
812 222.175.54.107 222.175.55.255 山东省枣庄市 电信
813 222.175.56.0 222.175.56.9 山东省枣庄市 (薛城区)电信
814 222.175.56.10 222.175.56.10 山东省枣庄市 精英堂网苑
815 222.175.56.11 222.175.56.255 山东省枣庄市 (薛城区)电信
816 222.175.57.0 222.175.57.1 山东省枣庄市 电信
817 222.175.57.2 222.175.57.2 山东省枣庄市市中区 正午阳光
818 222.175.57.3 222.175.59.255 山东省枣庄市 电信
819 222.175.60.0 222.175.60.5 山东省枣庄市市中区 电信
820 222.175.60.6 222.175.60.6 山东省枣庄市峄城区 日月星宿网吧(中兴大道5号)
821 222.175.60.7 222.175.60.255 山东省枣庄市市中区 电信
822 222.175.61.0 222.175.62.255 山东省枣庄市 电信
823 222.175.63.0 222.175.63.255 山东省枣庄市滕州市 电信
824 222.194.136.0 222.194.143.255 山东省枣庄市 枣庄学院
825 223.96.128.0 223.96.143.255 山东省枣庄市 移动
826 223.96.156.0 223.96.156.255 山东省枣庄市 移动
827 223.96.200.0 223.96.207.255 山东省枣庄市 移动
828 223.98.96.0 223.98.111.255 山东省枣庄市 移动
829 223.104.185.0 223.104.185.255 山东省枣庄市 移动