ip地址查询

淄博市IP地址列表

淄博市网吧IP地址列表

在下面输入您要查询IP地址段范围的地理位置,点击查询

请输入地理位置:
最多只能列出前1000条IP信息,更详细的ip列表信息请用上边的查询按钮进入
序号 IP 起始地址 IP 结束地址 所在位置信息 电子地图
1 27.195.31.0 27.195.31.255 山东省淄博市淄川区 联通
2 27.195.32.0 27.195.70.255 山东省淄博市 联通
3 27.195.71.0 27.195.71.255 山东省淄博市博山区 联通
4 27.195.72.0 27.195.86.255 山东省淄博市 联通
5 27.195.87.0 27.195.87.255 山东省淄博市博山区 联通
6 27.195.88.0 27.195.108.255 山东省淄博市 联通
7 27.195.109.0 27.195.109.255 山东省淄博市沂源县 联通
8 27.195.110.0 27.195.145.255 山东省淄博市 联通
9 27.195.146.0 27.195.146.9 山东省淄博市 联通(蓝汛云计算淄博节点)
10 27.195.146.10 27.195.146.11 山东省淄博市 联通(蓝汛云分发nginx淄博节点)
11 27.195.146.12 27.195.146.255 山东省淄博市 联通(蓝汛云计算淄博节点)
12 27.195.147.0 27.195.159.255 山东省淄博市 联通
13 27.212.64.0 27.212.113.255 山东省淄博市 联通
14 27.212.114.0 27.212.114.255 山东省淄博市沂源县 联通
15 27.212.115.0 27.212.255.255 山东省淄博市 联通
16 39.75.0.0 39.75.255.255 山东省淄博市 联通
17 58.57.96.0 58.57.106.209 山东省淄博市 电信
18 58.57.106.210 58.57.106.210 山东省淄博市临淄区 速腾网吧
19 58.57.106.211 58.57.106.213 山东省淄博市 电信
20 58.57.106.214 58.57.106.214 山东省淄博市临淄区 磐石网吧
21 58.57.106.215 58.57.107.21 山东省淄博市 电信
22 58.57.107.22 58.57.107.22 山东省淄博市 西二路调色板网吧
23 58.57.107.23 58.57.127.255 山东省淄博市 电信
24 60.210.0.0 60.210.0.17 山东省淄博市 联通
25 60.210.0.18 60.210.0.18 山东省淄博市 博山区域成镇金光网吧
26 60.210.0.19 60.210.7.168 山东省淄博市 联通
27 60.210.7.169 60.210.7.169 山东省淄博市 青苹果网吧
28 60.210.7.170 60.210.7.255 山东省淄博市 联通
29 60.210.9.0 60.210.10.255 山东省淄博市 联通
30 60.210.11.0 60.210.11.255 山东省淄博市 网宿科技联通CDN节点
31 60.210.12.0 60.210.15.255 山东省淄博市 联通
32 60.210.16.0 60.210.16.255 山东省淄博市 帝联信息科技联通CDN节点
33 60.210.17.0 60.210.17.255 山东省淄博市 联通
34 60.210.18.0 60.210.18.255 山东省淄博市 网宿科技联通CDN节点
35 60.210.19.0 60.210.20.255 山东省淄博市 联通
36 60.210.21.0 60.210.21.255 山东省淄博市 帝联信息科技联通CDN节点
37 60.210.22.0 60.210.22.255 山东省淄博市 联通
38 60.210.23.0 60.210.23.255 山东省淄博市 帝联信息科技联通CDN节点
39 60.210.24.0 60.210.39.255 山东省淄博市 联通
40 60.210.40.0 60.210.40.255 山东省淄博市 广电网
41 60.210.41.0 60.210.41.201 山东省淄博市 联通
42 60.210.41.202 60.210.41.202 山东省淄博市 山东蓝星东大化工有限公司
43 60.210.41.203 60.210.73.119 山东省淄博市 联通
44 60.210.73.120 60.210.73.127 山东省淄博市 齐鲁石化
45 60.210.73.128 60.210.84.6 山东省淄博市 联通
46 60.210.84.7 60.210.84.7 山东省淄博市 川区淄博汇江印务有限公司
47 60.210.84.8 60.210.93.31 山东省淄博市 联通
48 60.210.93.32 60.210.96.39 山东省淄博市 联通IDC机房
49 60.210.96.40 60.210.100.85 山东省淄博市 联通
50 60.210.100.86 60.210.100.86 山东省淄博市 阿拉丁网吧
51 60.210.100.87 60.210.100.209 山东省淄博市 联通
52 60.210.100.210 60.210.100.210 山东省淄博市 美文网络(临淄区齐园路)
53 60.210.100.211 60.210.100.233 山东省淄博市 联通
54 60.210.100.234 60.210.100.234 山东省淄博市 力胜网吧
55 60.210.100.235 60.210.100.249 山东省淄博市 联通
56 60.210.100.250 60.210.100.250 山东省淄博市临淄区 快乐家园网吧
57 60.210.100.251 60.210.101.141 山东省淄博市 联通
58 60.210.101.142 60.210.101.142 山东省淄博市 张店日月星网吧王府井店
59 60.210.101.143 60.210.103.157 山东省淄博市 联通
60 60.210.103.158 60.210.103.158 山东省淄博市张店区 青苹果网吧(步行街店)
61 60.210.103.159 60.210.104.17 山东省淄博市 联通
62 60.210.104.18 60.210.104.18 山东省淄博市 银通网吧(淄博科技职业学院南行50米)
63 60.210.104.19 60.210.104.65 山东省淄博市 联通
64 60.210.104.66 60.210.104.66 山东省淄博市 亿速园网吧
65 60.210.104.67 60.210.104.77 山东省淄博市 联通
66 60.210.104.78 60.210.104.78 山东省淄博市 巨龙网吧(淄博职业学院北校区西门)
67 60.210.104.79 60.210.104.85 山东省淄博市 联通
68 60.210.104.86 60.210.104.86 山东省淄博市 周村火烈鸟网吧
69 60.210.104.87 60.210.104.105 山东省淄博市 联通
70 60.210.104.106 60.210.104.106 山东省淄博市周村区 畅宇网吧
71 60.210.104.107 60.210.104.109 山东省淄博市 联通
72 60.210.104.110 60.210.104.110 山东省淄博市周村区 哼唱网吧(淄博科院西行300米)
73 60.210.104.111 60.210.104.173 山东省淄博市 联通
74 60.210.104.174 60.210.104.174 山东省淄博市周村区 梦幻岛网吧(淄博科院西面)
75 60.210.104.175 60.210.105.65 山东省淄博市 联通
76 60.210.105.66 60.210.105.66 山东省淄博市张店区 骇客网吧(王舍路24号)
77 60.210.105.67 60.210.105.101 山东省淄博市 联通
78 60.210.105.102 60.210.105.102 山东省淄博市 顺天网吧
79 60.210.105.103 60.210.105.153 山东省淄博市 联通
80 60.210.105.154 60.210.105.154 山东省淄博市张店区 星弛网吧(西六路南首2号)
81 60.210.105.155 60.210.105.181 山东省淄博市 联通
82 60.210.105.182 60.210.105.182 山东省淄博市 新点网吧
83 60.210.105.183 60.210.107.1 山东省淄博市 联通
84 60.210.107.2 60.210.107.2 山东省淄博市 新强网络(周村米山路16号对过)
85 60.210.107.3 60.210.107.9 山东省淄博市 联通
86 60.210.107.10 60.210.107.10 山东省淄博市 北斗星电脑(沂源沂河路)
87 60.210.107.11 60.210.107.17 山东省淄博市 联通
88 60.210.107.18 60.210.107.18 山东省淄博市淄川区 缘分网吧(淄川路)
89 60.210.107.19 60.210.107.57 山东省淄博市 联通
90 60.210.107.58 60.210.107.58 山东省淄博市桓台县 海天网吧
91 60.210.107.59 60.210.107.85 山东省淄博市 联通
92 60.210.107.86 60.210.107.86 山东省淄博市张店区 水木网吧(西六路中关村科技城)
93 60.210.107.87 60.210.107.173 山东省淄博市 联通
94 60.210.107.174 60.210.107.174 山东省淄博市淄川区 银月网吧(银座购物广场附近)
95 60.210.107.175 60.210.107.205 山东省淄博市 联通
96 60.210.107.206 60.210.107.206 山东省淄博市张店区 起点网络(西六路南首37号)
97 60.210.107.207 60.210.107.217 山东省淄博市 联通
98 60.210.107.218 60.210.107.218 山东省淄博市沂源县 超越网吧
99 60.210.107.219 60.210.108.73 山东省淄博市 联通
100 60.210.108.74 60.210.108.74 山东省淄博市淄川区 飞扬网吧
101 60.210.108.75 60.210.108.133 山东省淄博市 联通
102 60.210.108.134 60.210.108.134 山东省淄博市淄川区 玫瑰网吧
103 60.210.108.135 60.210.108.255 山东省淄博市 联通
104 60.210.109.0 60.210.109.255 山东省淄博市淄川区 联通
105 60.210.110.0 60.210.110.69 山东省淄博市 联通
106 60.210.110.70 60.210.110.70 山东省淄博市淄川区 神话网络休闲部(淄城东路67号)
107 60.210.110.71 60.210.110.145 山东省淄博市 联通
108 60.210.110.146 60.210.110.146 山东省淄博市 日月星网吧师专店
109 60.210.110.147 60.210.112.225 山东省淄博市 联通
110 60.210.112.226 60.210.112.226 山东省淄博市桓台县 第三空间网吧
111 60.210.112.227 60.210.114.17 山东省淄博市 联通
112 60.210.114.18 60.210.114.18 山东省淄博市桓台县 e线网吧
113 60.210.114.19 60.210.114.41 山东省淄博市 联通
114 60.210.114.42 60.210.114.42 山东省淄博市 天淼网吧(博山英雄路菜市场北门)
115 60.210.114.43 60.210.114.129 山东省淄博市 联通
116 60.210.114.130 60.210.114.130 山东省淄博市张店区 海情网吧
117 60.210.114.131 60.210.114.189 山东省淄博市 联通
118 60.210.114.190 60.210.114.190 山东省淄博市 兄弟网吧
119 60.210.114.191 60.210.114.255 山东省淄博市 联通
120 60.210.115.0 60.210.115.255 山东省淄博市沂源县 联通
121 60.210.116.0 60.210.116.255 山东省淄博市 联通
122 60.210.117.0 60.210.117.255 山东省淄博市沂源县 联通
123 60.210.118.0 60.210.121.255 山东省淄博市 联通
124 60.210.122.0 60.210.122.255 山东省淄博市沂源县 联通
125 60.210.123.0 60.210.126.255 山东省淄博市 联通
126 60.210.127.0 60.210.127.48 山东省淄博市高青县 联通
127 60.210.127.49 60.210.127.49 山东省淄博市高青县 冲浪网吧
128 60.210.127.50 60.210.127.255 山东省淄博市高青县 联通
129 61.133.32.0 61.133.32.255 山东省淄博市 联通
130 61.133.91.0 61.133.96.255 山东省淄博市 联通
131 61.156.16.0 61.156.18.255 山东省淄博市 联通
132 61.156.133.0 61.156.154.255 山东省淄博市 联通
133 61.162.82.0 61.162.105.255 山东省淄博市 联通
134 61.179.15.0 61.179.15.255 山东省淄博市 联通
135 61.179.64.0 61.179.64.255 山东省淄博市 联通
136 61.179.65.0 61.179.65.255 山东省淄博市淄川区 联通
137 61.179.66.0 61.179.79.255 山东省淄博市 联通
138 61.179.144.0 61.179.158.255 山东省淄博市 联通
139 61.179.159.0 61.179.159.255 山东省淄博市博山区 联通
140 61.179.160.0 61.179.166.255 山东省淄博市 联通
141 61.232.47.0 61.232.47.127 山东省淄博市 中移铁通
142 61.240.116.0 61.240.117.255 山东省淄博市 联通
143 111.17.96.0 111.17.111.255 山东省淄博市 移动
144 111.17.168.0 111.17.169.255 山东省淄博市 移动
145 112.8.0.0 112.8.63.255 山东省淄博市 移动
146 112.36.112.0 112.36.127.255 山东省淄博市 移动
147 112.227.0.0 112.227.110.255 山东省淄博市 联通
148 112.227.111.0 112.227.111.255 山东省淄博市桓台县 联通
149 112.227.112.0 112.227.208.255 山东省淄博市 联通
150 112.227.209.0 112.227.209.255 山东省淄博市高青县 联通
151 112.227.210.0 112.227.219.255 山东省淄博市 联通
152 112.227.220.0 112.227.220.255 山东省淄博市高青县 联通
153 112.227.221.0 112.227.255.255 山东省淄博市 联通
154 112.240.0.0 112.240.3.255 山东省淄博市 联通
155 112.240.4.0 112.240.4.255 山东省淄博市沂源县 联通
156 112.240.5.0 112.240.5.255 山东省淄博市 联通
157 112.240.6.0 112.240.6.255 山东省淄博市沂源县 联通
158 112.240.7.0 112.240.7.255 山东省淄博市 联通
159 112.240.8.0 112.240.8.255 山东省淄博市博山区 联通
160 112.240.9.0 112.240.19.255 山东省淄博市 联通
161 112.240.20.0 112.240.20.255 山东省淄博市淄川区 联通
162 112.240.21.0 112.240.28.255 山东省淄博市 联通
163 112.240.29.0 112.240.29.255 山东省淄博市淄川区 联通
164 112.240.30.0 112.240.59.255 山东省淄博市 联通
165 112.240.60.0 112.240.60.255 山东省淄博市博山区 联通
166 112.240.61.0 112.240.100.255 山东省淄博市 联通
167 112.240.101.0 112.240.101.255 山东省淄博市淄川区 联通
168 112.240.102.0 112.240.127.255 山东省淄博市 联通
169 113.121.68.0 113.121.76.255 山东省淄博市 电信
170 113.121.77.0 113.121.77.255 山东省淄博市淄川区 电信
171 113.121.78.0 113.121.84.255 山东省淄博市 电信
172 113.121.85.0 113.121.85.255 山东省淄博市博山区 电信
173 113.121.86.0 113.121.88.255 山东省淄博市 电信
174 113.121.89.0 113.121.89.255 山东省淄博市博山区 电信
175 113.121.90.0 113.121.90.255 山东省淄博市 电信
176 113.121.91.0 113.121.91.255 山东省淄博市博山区 电信
177 113.121.92.0 113.121.101.255 山东省淄博市 电信
178 113.121.102.0 113.121.102.255 山东省淄博市周村区 电信
179 113.121.103.0 113.121.108.255 山东省淄博市 电信
180 113.121.109.0 113.121.109.255 山东省淄博市淄川区 电信
181 113.121.110.0 113.121.110.255 山东省淄博市 电信
182 113.121.111.0 113.121.111.255 山东省淄博市淄川区 电信
183 113.121.112.0 113.121.112.255 山东省淄博市桓台县 电信
184 113.121.113.0 113.121.115.255 山东省淄博市 电信
185 113.121.116.0 113.121.117.255 山东省淄博市淄川区 电信
186 113.121.118.0 113.121.127.255 山东省淄博市 电信
187 113.125.137.0 113.125.137.255 山东省淄博市 电信
188 113.125.195.0 113.125.195.255 山东省淄博市 电信
189 119.182.192.0 119.182.255.255 山东省淄博市 联通
190 120.192.40.0 120.192.43.255 山东省淄博市 移动
191 121.249.160.0 121.249.167.255 山东省淄博市 淄博职业学院
192 121.250.80.0 121.250.87.255 山东省淄博市 山东工业职业学院
193 122.5.64.0 122.5.64.255 山东省淄博市张店区 电信
194 122.5.65.0 122.5.125.255 山东省淄博市 电信
195 122.5.126.0 122.5.126.255 山东省淄博市淄川区 电信
196 122.5.127.0 122.5.127.255 山东省淄博市 电信
197 122.81.128.0 122.81.128.255 山东省淄博市周村区 中移铁通
198 123.93.205.0 123.93.212.255 山东省淄博市 中移铁通
199 123.93.213.0 123.93.213.255 山东省淄博市临淄区 中移铁通
200 123.169.64.0 123.169.67.255 山东省淄博市 电信
201 123.169.68.0 123.169.68.255 山东省淄博市博山区 电信
202 123.169.69.0 123.169.80.255 山东省淄博市 电信
203 123.169.81.0 123.169.81.255 山东省淄博市博山区 电信
204 123.169.82.0 123.169.85.255 山东省淄博市 电信
205 123.169.86.0 123.169.86.255 山东省淄博市高青县 电信
206 123.169.87.0 123.169.88.255 山东省淄博市 电信
207 123.169.89.0 123.169.89.255 山东省淄博市高青县 电信
208 123.169.90.0 123.169.114.255 山东省淄博市 电信
209 123.169.115.0 123.169.116.255 山东省淄博市沂源县 电信
210 123.169.117.0 123.169.122.255 山东省淄博市 电信
211 123.169.123.0 123.169.123.255 山东省淄博市沂源县 电信
212 123.169.124.0 123.169.127.255 山东省淄博市 电信
213 124.134.0.0 124.134.3.255 山东省淄博市 联通
214 124.134.4.0 124.134.4.255 山东省淄博市博山区 联通
215 124.134.5.0 124.134.47.255 山东省淄博市 联通
216 124.134.48.0 124.134.48.255 山东省淄博市桓台县 联通
217 124.134.49.0 124.134.49.255 山东省淄博市 联通
218 124.134.50.0 124.134.50.255 山东省淄博市张店区 联通
219 124.134.51.0 124.134.97.255 山东省淄博市 联通
220 124.134.98.0 124.134.98.255 山东省淄博市博山区 联通
221 124.134.99.0 124.134.103.255 山东省淄博市 联通
222 124.134.104.0 124.134.104.255 山东省淄博市周村区 联通
223 124.134.105.0 124.134.126.255 山东省淄博市 联通
224 124.134.127.0 124.134.127.255 山东省淄博市高青县 联通
225 140.255.128.0 140.255.191.255 山东省淄博市 电信
226 182.34.128.0 182.34.147.255 山东省淄博市 电信
227 182.34.148.0 182.34.148.255 山东省淄博市临淄区 电信
228 182.34.149.0 182.34.181.255 山东省淄博市 电信
229 182.34.182.0 182.34.182.255 山东省淄博市周村区 电信
230 182.34.183.0 182.34.255.255 山东省淄博市 电信
231 182.47.255.0 182.47.255.255 山东省淄博市 电信
232 202.102.137.0 202.102.137.255 山东省淄博市 联通
233 202.102.141.0 202.102.142.47 山东省淄博市 联通
234 202.102.142.48 202.102.142.48 山东省淄博市 博山区超群网吧
235 202.102.142.49 202.102.142.55 山东省淄博市 联通
236 202.102.142.56 202.102.142.56 山东省淄博市 青苹果网吧
237 202.102.142.57 202.102.142.59 山东省淄博市 联通
238 202.102.142.60 202.102.142.60 山东省淄博市 天乐园网吧
239 202.102.142.61 202.102.142.61 山东省淄博市 联通
240 202.102.142.62 202.102.142.62 山东省淄博市 张店步行街顺通网吧
241 202.102.142.63 202.102.143.255 山东省淄博市 联通
242 202.102.148.160 202.102.148.191 山东省淄博市 联通
243 202.102.180.0 202.102.181.255 山东省淄博市 联通
244 202.110.192.0 202.110.192.131 山东省淄博市 联通
245 202.110.192.132 202.110.192.132 山东省淄博市 齐鲁石化设计院
246 202.110.192.133 202.110.192.255 山东省淄博市 联通
247 202.110.209.0 202.110.209.159 山东省淄博市 联通
248 202.110.209.160 202.110.209.191 山东省淄博市 山东理工大学
249 202.110.209.192 202.110.209.255 山东省淄博市 联通
250 202.110.210.0 202.110.210.255 山东省淄博市博山区 联通
251 202.110.221.0 202.110.221.255 山东省淄博市 联通
252 202.110.243.0 202.110.243.255 山东省淄博市沂源县 联通
253 210.12.49.0 210.12.49.255 山东省淄博市 广电网
254 210.44.176.0 210.44.191.255 山东省淄博市 山东理工大学
255 210.82.193.0 210.82.193.17 山东省淄博市 联通
256 210.82.193.18 210.82.193.18 山东省淄博市 上海三盛宏业淄博分公司
257 210.82.193.19 210.82.193.255 山东省淄博市 联通
258 211.64.16.0 211.64.31.255 山东省淄博市 山东理工大学
259 211.97.200.0 211.97.207.255 山东省淄博市 联通
260 211.97.242.0 211.97.242.3 山东省淄博市 联通
261 211.97.242.4 211.97.242.4 山东省淄博市张店区 步行街壹世界网吧
262 211.97.242.5 211.97.242.13 山东省淄博市 联通
263 211.97.242.14 211.97.242.14 山东省淄博市张店区 新怡网吧
264 211.97.242.15 211.97.242.255 山东省淄博市 联通
265 211.98.155.0 211.98.155.255 山东省淄博市 中移铁通
266 218.56.97.0 218.56.97.255 山东省淄博市 联通
267 218.56.98.0 218.56.98.255 山东省淄博市博山区 联通
268 218.56.99.0 218.56.100.255 山东省淄博市 联通
269 218.56.101.0 218.56.101.255 山东省淄博市 教育城域网
270 218.56.102.0 218.56.102.17 山东省淄博市 联通
271 218.56.102.18 218.56.102.18 山东省淄博市 山东工业职业学院
272 218.56.102.19 218.56.106.73 山东省淄博市 联通
273 218.56.106.74 218.56.106.75 山东省淄博市 职业学院
274 218.56.106.76 218.56.106.76 山东省淄博市 职业学院学生网
275 218.56.106.77 218.56.106.77 山东省淄博市 职业学院教师网
276 218.56.106.78 218.56.106.109 山东省淄博市 联通
277 218.56.106.110 218.56.106.113 山东省淄博市 世纪天鸿书业有限公司
278 218.56.106.114 218.56.111.61 山东省淄博市 联通
279 218.56.111.62 218.56.111.62 山东省淄博市 好兄弟网吧
280 218.56.111.63 218.56.111.69 山东省淄博市 联通
281 218.56.111.70 218.56.111.70 山东省淄博市张店区 天地宽网城
282 218.56.111.71 218.56.111.73 山东省淄博市 联通
283 218.56.111.74 218.56.111.74 山东省淄博市 前景网络
284 218.56.111.75 218.56.111.97 山东省淄博市 联通
285 218.56.111.98 218.56.111.98 山东省淄博市 张店日月星网吧
286 218.56.111.99 218.56.111.113 山东省淄博市 联通
287 218.56.111.114 218.56.111.114 山东省淄博市周村区 ICE网吧
288 218.56.111.115 218.56.111.117 山东省淄博市 联通
289 218.56.111.118 218.56.111.118 山东省淄博市 JOYSS驿站
290 218.56.111.119 218.56.111.145 山东省淄博市 联通
291 218.56.111.146 218.56.111.146 山东省淄博市周村区 联众网吧
292 218.56.111.147 218.56.111.245 山东省淄博市 联通
293 218.56.111.246 218.56.111.246 山东省淄博市周村区 金银岛网吧
294 218.56.111.247 218.56.111.255 山东省淄博市 联通
295 218.57.200.0 218.57.200.49 山东省淄博市 联通
296 218.57.200.50 218.57.200.50 山东省淄博市 齐鲁石化公司
297 218.57.200.51 218.57.203.222 山东省淄博市 联通
298 218.57.203.223 218.57.203.223 山东省淄博市 步行街日月星网吧
299 218.57.203.224 218.57.203.255 山东省淄博市 联通
300 218.58.98.0 218.58.100.255 山东省淄博市 联通
301 218.58.101.0 218.58.102.143 山东省淄博市张店区 联通
302 218.58.102.144 218.58.102.144 山东省淄博市张店区 日月星网吧
303 218.58.102.145 218.58.103.255 山东省淄博市张店区 联通
304 218.58.104.0 218.58.104.73 山东省淄博市 联通
305 218.58.104.74 218.58.104.74 山东省淄博市 猎狐网吧
306 218.58.104.75 218.58.111.148 山东省淄博市 联通
307 218.58.111.149 218.58.111.149 山东省淄博市淄川区 洪山镇86号网吧
308 218.58.111.150 218.58.114.255 山东省淄博市 联通
309 218.58.115.0 218.58.115.255 山东省淄博市 (张店区/淄川区)联通
310 218.58.116.0 218.58.123.253 山东省淄博市 联通
311 218.58.123.254 218.58.123.254 山东省淄博市张店区 新浪网吧(杜科新村南门西临)
312 218.58.123.255 218.58.125.13 山东省淄博市 联通
313 218.58.125.14 218.58.125.14 山东省淄博市周村区 天马网吧
314 218.58.125.15 218.58.126.121 山东省淄博市 联通
315 218.58.126.122 218.58.126.122 山东省淄博市 冰点网吧(张店杏园东路52号)
316 218.58.126.123 218.58.126.153 山东省淄博市 联通
317 218.58.126.154 218.58.126.154 山东省淄博市沂源县 新世纪网吧
318 218.58.126.155 218.58.126.157 山东省淄博市 联通
319 218.58.126.158 218.58.126.158 山东省淄博市沂源县 新人类网吧
320 218.58.126.159 218.58.135.255 山东省淄博市 联通
321 218.58.136.0 218.58.136.61 山东省淄博市沂源县 联通
322 218.58.136.62 218.58.136.62 山东省淄博市沂源县 海潮网吧
323 218.58.136.63 218.58.136.65 山东省淄博市沂源县 联通
324 218.58.136.66 218.58.136.66 山东省淄博市沂源县 远达网吧
325 218.58.136.67 218.58.136.101 山东省淄博市沂源县 联通
326 218.58.136.102 218.58.136.102 山东省淄博市沂源县 温馨网吧
327 218.58.136.103 218.58.136.169 山东省淄博市沂源县 联通
328 218.58.136.170 218.58.136.170 山东省淄博市沂源县 明英网吧(悦庄镇驻地)
329 218.58.136.171 218.58.136.205 山东省淄博市沂源县 联通
330 218.58.136.206 218.58.136.206 山东省淄博市沂源县 新贵族网吧
331 218.58.136.207 218.58.136.255 山东省淄博市沂源县 联通
332 218.58.137.0 218.58.137.65 山东省淄博市临淄区 联通
333 218.58.137.66 218.58.137.66 山东省淄博市临淄区 古城网吧
334 218.58.137.67 218.58.137.213 山东省淄博市临淄区 联通
335 218.58.137.214 218.58.137.214 山东省淄博市 临城网吧
336 218.58.137.215 218.58.137.255 山东省淄博市临淄区 联通
337 218.201.120.0 218.201.125.255 山东省淄博市 移动
338 218.201.170.0 218.201.177.255 山东省淄博市 移动
339 218.201.189.0 218.201.189.255 山东省淄博市 移动
340 219.146.144.0 219.146.144.255 山东省淄博市 山东理工大学
341 219.146.145.0 219.146.148.69 山东省淄博市 电信
342 219.146.148.70 219.146.148.70 山东省淄博市 猎狐网吧
343 219.146.148.71 219.146.149.165 山东省淄博市 电信
344 219.146.149.166 219.146.149.166 山东省淄博市 阿正网吧(步行街)
345 219.146.149.167 219.146.149.255 山东省淄博市 电信
346 219.146.150.0 219.146.150.255 山东省淄博市 山东理工大学
347 219.146.151.0 219.146.151.13 山东省淄博市 电信
348 219.146.151.14 219.146.151.14 山东省淄博市 周村火烈鸟网吧
349 219.146.151.15 219.146.151.17 山东省淄博市 电信
350 219.146.151.18 219.146.151.18 山东省淄博市周村区 冰河网吧
351 219.146.151.19 219.146.152.18 山东省淄博市 电信
352 220.193.48.0 220.193.51.255 山东省淄博市 联通
353 221.1.0.0 221.1.6.93 山东省淄博市 联通
354 221.1.6.94 221.1.6.94 山东省淄博市 博山区西冶街恒星网吧
355 221.1.6.95 221.1.7.208 山东省淄博市 联通
356 221.1.7.209 221.1.7.209 山东省淄博市 博山区万杰医学院先锋网城
357 221.1.7.210 221.1.9.208 山东省淄博市 联通
358 221.1.9.210 221.1.12.170 山东省淄博市 联通
359 221.1.12.171 221.1.12.171 山东省淄博市 博山区奇乐网吧
360 221.1.12.172 221.1.17.30 山东省淄博市 联通
361 221.1.17.31 221.1.17.31 山东省淄博市淄川区 龙泉镇联通网吧
362 221.1.17.32 221.1.17.122 山东省淄博市 联通
363 221.1.17.123 221.1.17.123 山东省淄博市 闪电网吧
364 221.1.17.124 221.1.18.52 山东省淄博市 联通
365 221.1.18.53 221.1.18.53 山东省淄博市淄川区 西关大街18号本草药业公司
366 221.1.18.54 221.1.21.216 山东省淄博市 联通
367 221.1.21.217 221.1.21.217 山东省淄博市淄川区 龙泉镇圈子村联通网吧
368 221.1.21.218 221.1.27.113 山东省淄博市 联通
369 221.1.27.114 221.1.27.114 山东省淄博市周村区 青鸟网吧
370 221.1.27.115 221.1.28.68 山东省淄博市 联通
371 221.1.28.69 221.1.28.69 山东省淄博市周村区 孟家堰村山东省丝绸学校
372 221.1.28.70 221.1.32.110 山东省淄博市 联通
373 221.1.32.111 221.1.32.111 山东省淄博市周村区 开心网吧
374 221.1.32.112 221.1.33.119 山东省淄博市 联通
375 221.1.33.120 221.1.33.120 山东省淄博市周村区 育才网吧(园林局西邻50米)
376 221.1.33.121 221.1.38.193 山东省淄博市 联通
377 221.1.38.194 221.1.38.194 山东省淄博市临淄区 遄台路新时代电脑城
378 221.1.38.195 221.1.44.255 山东省淄博市 联通
379 221.1.45.0 221.1.45.255 山东省淄博市周村区 联通
380 221.1.46.0 221.1.47.27 山东省淄博市 联通
381 221.1.47.28 221.1.47.28 山东省淄博市桓台县 悦来乳业
382 221.1.47.29 221.1.50.138 山东省淄博市 联通
383 221.1.50.139 221.1.50.139 山东省淄博市沂源县 沂源网情
384 221.1.50.140 221.1.53.255 山东省淄博市 联通
385 221.1.54.0 221.1.54.255 山东省淄博市桓台县 联通
386 221.1.55.0 221.1.55.255 山东省淄博市 联通
387 221.1.56.0 221.1.56.255 山东省淄博市桓台县 联通
388 221.1.57.0 221.1.62.255 山东省淄博市 联通
389 221.1.63.0 221.1.63.255 山东省淄博市桓台县 联通
390 221.173.216.0 221.173.216.13 山东省淄博市 中移铁通
391 221.173.216.15 221.173.218.1 山东省淄博市 中移铁通
392 221.173.218.2 221.173.218.2 山东省淄博市 金视野信息产业有限公司
393 221.173.218.3 221.173.219.255 山东省淄博市 中移铁通
394 222.43.74.0 222.43.79.255 山东省淄博市 中移铁通
395 222.43.200.0 222.43.203.255 山东省淄博市 中移铁通
396 222.43.204.0 222.43.204.255 山东省淄博市周村区 中移铁通
397 222.43.205.0 222.43.207.255 山东省淄博市 中移铁通
398 222.134.64.0 222.134.64.13 山东省淄博市 联通
399 222.134.64.14 222.134.64.14 山东省淄博市 山东理工大学职业技术师范学院电子阅览室
400 222.134.64.15 222.134.64.109 山东省淄博市 联通
401 222.134.64.110 222.134.64.110 山东省淄博市张店区 步行街清馨网吧
402 222.134.64.111 222.134.64.129 山东省淄博市 联通
403 222.134.64.130 222.134.64.130 山东省淄博市张店区 日月星网吧步行街南店
404 222.134.64.131 222.134.64.137 山东省淄博市 联通
405 222.134.64.138 222.134.64.138 山东省淄博市张店区 日月星网吧
406 222.134.64.139 222.134.65.13 山东省淄博市 联通
407 222.134.65.14 222.134.65.14 山东省淄博市张店区 伊妹网吧
408 222.134.65.15 222.134.65.137 山东省淄博市 联通
409 222.134.65.138 222.134.65.138 山东省淄博市张店区 步行街葡萄园网吧
410 222.134.65.139 222.134.65.141 山东省淄博市 联通
411 222.134.65.142 222.134.65.142 山东省淄博市 博山区铁通
412 222.134.65.143 222.134.67.221 山东省淄博市 联通
413 222.134.67.222 222.134.67.222 山东省淄博市 王府井青苹果网吧
414 222.134.67.223 222.134.69.245 山东省淄博市 联通
415 222.134.69.246 222.134.69.246 山东省淄博市 淄博晚报及淄博日报印务中心
416 222.134.69.247 222.134.71.69 山东省淄博市 联通
417 222.134.71.70 222.134.71.70 山东省淄博市 蝴蝶树网吧(张店步行街北首)
418 222.134.71.71 222.134.71.78 山东省淄博市 联通
419 222.134.71.79 222.134.71.79 山东省淄博市 高创中心
420 222.134.71.80 222.134.71.97 山东省淄博市 联通
421 222.134.71.98 222.134.71.98 山东省淄博市 联通家园网吧
422 222.134.71.99 222.134.71.165 山东省淄博市 联通
423 222.134.71.166 222.134.71.166 山东省淄博市张店区 日月星网吧步行街北店
424 222.134.71.167 222.134.71.169 山东省淄博市 联通
425 222.134.71.170 222.134.71.170 山东省淄博市张店区 日月星网吧步行街南店
426 222.134.71.171 222.134.71.234 山东省淄博市 联通
427 222.134.71.235 222.134.71.235 山东省淄博市 山东中材工程有限公司
428 222.134.71.236 222.134.76.255 山东省淄博市 联通
429 222.134.77.0 222.134.77.45 山东省淄博市 (淄川区)联通
430 222.134.77.46 222.134.77.46 山东省淄博市淄川区 磁村镇方寸网络
431 222.134.77.47 222.134.77.149 山东省淄博市 (淄川区)联通
432 222.134.77.150 222.134.77.150 山东省淄博市淄川区 极光网吧
433 222.134.77.151 222.134.77.255 山东省淄博市 (淄川区)联通
434 222.134.78.0 222.134.78.105 山东省淄博市 联通
435 222.134.78.106 222.134.78.106 山东省淄博市淄川区 顺通网吧(郝家社区)
436 222.134.78.107 222.134.78.153 山东省淄博市 联通
437 222.134.78.154 222.134.78.154 山东省淄博市淄川区 寨里镇极光网吧(寨里村)
438 222.134.78.155 222.134.79.255 山东省淄博市 联通
439 222.134.80.0 222.134.80.3 山东省淄博市周村区 联众网吧
440 222.134.80.4 222.134.80.9 山东省淄博市 联通
441 222.134.80.10 222.134.80.10 山东省淄博市周村区 精彩网吧
442 222.134.80.11 222.134.80.31 山东省淄博市 联通
443 222.134.80.32 222.134.80.35 山东省淄博市周村区 火旋风网吧
444 222.134.80.36 222.134.80.49 山东省淄博市 联通
445 222.134.80.50 222.134.80.50 山东省淄博市周村区 神秘树网吧
446 222.134.80.51 222.134.80.51 山东省淄博市 联通
447 222.134.80.52 222.134.80.55 山东省淄博市周村区 雷霆网吧
448 222.134.80.56 222.134.80.81 山东省淄博市 联通
449 222.134.80.82 222.134.80.82 山东省淄博市周村区 酷拉拉网吧
450 222.134.80.83 222.134.80.95 山东省淄博市 联通
451 222.134.80.96 222.134.80.99 山东省淄博市周村区 经纬网吧
452 222.134.80.100 222.134.80.107 山东省淄博市 联通
453 222.134.80.108 222.134.80.111 山东省淄博市周村区 乐游网吧
454 222.134.80.112 222.134.80.133 山东省淄博市 联通
455 222.134.80.134 222.134.80.134 山东省淄博市周村区 洪信网吧(天香公园对面)
456 222.134.80.135 222.134.80.149 山东省淄博市 联通
457 222.134.80.150 222.134.80.150 山东省淄博市周村区 恒信网吧
458 222.134.80.151 222.134.80.165 山东省淄博市 联通
459 222.134.80.166 222.134.80.166 山东省淄博市周村区 久久网吧
460 222.134.80.167 222.134.80.181 山东省淄博市 联通
461 222.134.80.182 222.134.80.182 山东省淄博市周村区 C5开心网吧
462 222.134.80.183 222.134.80.185 山东省淄博市 联通
463 222.134.80.186 222.134.80.186 山东省淄博市周村区 冰河网吧
464 222.134.80.187 222.134.81.31 山东省淄博市 联通
465 222.134.81.32 222.134.81.39 山东省淄博市周村区 丝绸纺织职业学院
466 222.134.81.40 222.134.81.65 山东省淄博市 联通
467 222.134.81.66 222.134.81.66 山东省淄博市周村区 神秘树网吧
468 222.134.81.67 222.134.81.81 山东省淄博市 联通
469 222.134.81.82 222.134.81.84 山东省淄博市周村区 教育网
470 222.134.81.85 222.134.81.105 山东省淄博市 联通
471 222.134.81.106 222.134.81.106 山东省淄博市周村区 E时代网吧
472 222.134.81.107 222.134.81.113 山东省淄博市 联通
473 222.134.81.114 222.134.81.114 山东省淄博市周村区 星际网吧
474 222.134.81.115 222.134.81.129 山东省淄博市 联通
475 222.134.81.130 222.134.81.130 山东省淄博市周村区 宏科网吧(科院西行)
476 222.134.81.131 222.134.81.149 山东省淄博市 联通
477 222.134.81.150 222.134.81.150 山东省淄博市周村区 网游部落网吧
478 222.134.81.151 222.134.81.157 山东省淄博市 联通
479 222.134.81.158 222.134.81.158 山东省淄博市周村区 川奇网吧
480 222.134.81.159 222.134.81.177 山东省淄博市 联通
481 222.134.81.178 222.134.81.178 山东省淄博市周村区 自由港网吧
482 222.134.81.179 222.134.81.233 山东省淄博市 联通
483 222.134.81.234 222.134.81.234 山东省淄博市周村区 千年万佳网吧
484 222.134.81.235 222.134.82.13 山东省淄博市 联通
485 222.134.82.14 222.134.82.14 山东省淄博市周村区 恒信网吧(丝绸学院)
486 222.134.82.15 222.134.82.77 山东省淄博市 联通
487 222.134.82.78 222.134.82.78 山东省淄博市周村区 酷拉拉网吧
488 222.134.82.79 222.134.82.113 山东省淄博市 联通
489 222.134.82.114 222.134.82.114 山东省淄博市周村区 滚石网吧(淄博科院东行500米)
490 222.134.82.115 222.134.82.153 山东省淄博市 联通
491 222.134.82.154 222.134.82.154 山东省淄博市 职业学院(新校区)森宝岛网吧
492 222.134.82.155 222.134.82.197 山东省淄博市 联通
493 222.134.82.198 222.134.82.198 山东省淄博市周村区 天马网吧
494 222.134.82.199 222.134.83.255 山东省淄博市 联通
495 222.134.84.0 222.134.84.255 山东省淄博市 (临淄/辛店)
496 222.134.85.0 222.134.85.121 山东省淄博市 联通
497 222.134.85.122 222.134.85.122 山东省淄博市 银狐网吧
498 222.134.85.123 222.134.85.217 山东省淄博市 联通
499 222.134.85.218 222.134.85.218 山东省淄博市 追云网吧
500 222.134.85.219 222.134.86.113 山东省淄博市 联通
501 222.134.86.114 222.134.86.114 山东省淄博市 临城网吧
502 222.134.86.115 222.134.86.117 山东省淄博市 联通
503 222.134.86.118 222.134.86.118 山东省淄博市 七喜鸟网吧
504 222.134.86.119 222.134.88.61 山东省淄博市 联通
505 222.134.88.62 222.134.88.62 山东省淄博市桓台县 田庄教委
506 222.134.88.63 222.134.88.115 山东省淄博市 联通
507 222.134.88.116 222.134.88.119 山东省淄博市 索镇新感觉网吧
508 222.134.88.120 222.134.88.147 山东省淄博市 联通
509 222.134.88.148 222.134.88.151 山东省淄博市 周家自有人网吧
510 222.134.88.152 222.134.89.169 山东省淄博市 联通
511 222.134.89.170 222.134.89.170 山东省淄博市桓台县 教研室
512 222.134.89.171 222.134.89.177 山东省淄博市 联通
513 222.134.89.178 222.134.89.178 山东省淄博市桓台县 起凤二中
514 222.134.89.179 222.134.89.189 山东省淄博市 联通
515 222.134.89.190 222.134.89.190 山东省淄博市桓台县 荆家中学
516 222.134.89.191 222.134.89.193 山东省淄博市 联通
517 222.134.89.194 222.134.89.194 山东省淄博市桓台县 新城中学
518 222.134.89.195 222.134.89.201 山东省淄博市 联通
519 222.134.89.202 222.134.89.202 山东省淄博市桓台县 实验中学
520 222.134.89.203 222.134.89.205 山东省淄博市 联通
521 222.134.89.206 222.134.89.206 山东省淄博市桓台县 世纪中学
522 222.134.89.207 222.134.89.213 山东省淄博市 联通
523 222.134.89.214 222.134.89.214 山东省淄博市桓台县 邢家中学
524 222.134.89.215 222.134.89.217 山东省淄博市 联通
525 222.134.89.218 222.134.89.218 山东省淄博市桓台县 陈庄中学
526 222.134.89.219 222.134.89.221 山东省淄博市 联通
527 222.134.89.222 222.134.89.222 山东省淄博市桓台县 侯庄中学
528 222.134.89.223 222.134.89.237 山东省淄博市 联通
529 222.134.89.238 222.134.89.238 山东省淄博市桓台县 唐山中学
530 222.134.89.239 222.134.89.241 山东省淄博市 联通
531 222.134.89.242 222.134.89.242 山东省淄博市桓台县 田庄一中
532 222.134.89.243 222.134.89.253 山东省淄博市 联通
533 222.134.89.254 222.134.89.254 山东省淄博市桓台县 周家镇中心小学
534 222.134.89.255 222.134.90.5 山东省淄博市 联通
535 222.134.90.6 222.134.90.6 山东省淄博市桓台县 起凤二中(北校)
536 222.134.90.7 222.134.90.29 山东省淄博市 联通
537 222.134.90.30 222.134.90.30 山东省淄博市桓台县 后刘中学
538 222.134.90.31 222.134.90.41 山东省淄博市 联通
539 222.134.90.42 222.134.90.42 山东省淄博市桓台县 起凤一中
540 222.134.90.43 222.134.90.45 山东省淄博市 联通
541 222.134.90.46 222.134.90.46 山东省淄博市桓台县 田庄二中
542 222.134.90.47 222.134.90.57 山东省淄博市 联通
543 222.134.90.58 222.134.90.58 山东省淄博市桓台县 实验小学
544 222.134.90.59 222.134.90.117 山东省淄博市 联通
545 222.134.90.118 222.134.90.118 山东省淄博市桓台县 怡情网吧(中心大街西首)
546 222.134.90.119 222.134.90.133 山东省淄博市 联通
547 222.134.90.134 222.134.90.134 山东省淄博市桓台县 里仁中学
548 222.134.90.135 222.134.90.153 山东省淄博市 联通
549 222.134.90.154 222.134.90.154 山东省淄博市桓台县 荆家教委
550 222.134.90.155 222.134.90.221 山东省淄博市 联通
551 222.134.90.222 222.134.90.222 山东省淄博市桓台县 唐山西毕小学
552 222.134.90.223 222.134.90.237 山东省淄博市 联通
553 222.134.90.238 222.134.90.238 山东省淄博市桓台县 周家实验小学
554 222.134.90.239 222.134.90.245 山东省淄博市 联通
555 222.134.90.246 222.134.90.246 山东省淄博市桓台县 陈庄小学
556 222.134.90.247 222.134.91.41 山东省淄博市 联通
557 222.134.91.42 222.134.91.42 山东省淄博市桓台县 鱼龙二小
558 222.134.91.43 222.134.91.57 山东省淄博市 联通
559 222.134.91.58 222.134.91.58 山东省淄博市桓台县 夏庄一小
560 222.134.91.59 222.134.91.65 山东省淄博市 联通
561 222.134.91.66 222.134.91.66 山东省淄博市桓台县 起凤小学
562 222.134.91.67 222.134.91.85 山东省淄博市 联通
563 222.134.91.86 222.134.91.86 山东省淄博市桓台县 田庄小学
564 222.134.91.87 222.134.91.89 山东省淄博市 联通
565 222.134.91.90 222.134.91.90 山东省淄博市桓台县 牛王小学
566 222.134.91.91 222.134.91.93 山东省淄博市 联通
567 222.134.91.94 222.134.91.94 山东省淄博市桓台县 田庄镇大庞小学
568 222.134.91.95 222.134.91.105 山东省淄博市 联通
569 222.134.91.106 222.134.91.106 山东省淄博市桓台县 辕文小学
570 222.134.91.107 222.134.91.121 山东省淄博市 联通
571 222.134.91.122 222.134.91.122 山东省淄博市桓台县 宗王小学
572 222.134.91.123 222.134.91.125 山东省淄博市 联通
573 222.134.91.126 222.134.91.126 山东省淄博市桓台县 付桥小学
574 222.134.91.127 222.134.91.129 山东省淄博市 联通
575 222.134.91.130 222.134.91.130 山东省淄博市桓台县 胡家小学
576 222.134.91.131 222.134.91.133 山东省淄博市 联通
577 222.134.91.134 222.134.91.134 山东省淄博市桓台县 后金小学
578 222.134.91.135 222.134.91.145 山东省淄博市 联通
579 222.134.91.146 222.134.91.146 山东省淄博市桓台县 祁家小学
580 222.134.91.147 222.134.91.169 山东省淄博市 联通
581 222.134.91.170 222.134.91.170 山东省淄博市桓台县 宋家小学
582 222.134.91.171 222.134.91.173 山东省淄博市 联通
583 222.134.91.174 222.134.91.174 山东省淄博市桓台县 周家镇中心校
584 222.134.91.175 222.134.91.177 山东省淄博市 联通
585 222.134.91.178 222.134.91.178 山东省淄博市桓台县 马桥中学
586 222.134.91.179 222.134.91.197 山东省淄博市 联通
587 222.134.91.198 222.134.91.198 山东省淄博市 新城镇中心校
588 222.134.91.199 222.134.93.29 山东省淄博市 联通
589 222.134.93.30 222.134.93.30 山东省淄博市沂源县 新城宾馆
590 222.134.93.31 222.134.95.7 山东省淄博市 联通
591 222.134.95.8 222.134.95.11 山东省淄博市高青县 实验中学
592 222.134.95.12 222.134.95.141 山东省淄博市 联通
593 222.134.95.142 222.134.95.142 山东省淄博市高青县 心动网吧(摩托城)
594 222.134.95.143 222.134.95.149 山东省淄博市 联通
595 222.134.95.150 222.134.95.150 山东省淄博市 新新网络
596 222.134.95.151 222.134.95.177 山东省淄博市 联通
597 222.134.95.178 222.134.95.178 山东省淄博市 新新网络
598 222.134.95.179 222.134.95.221 山东省淄博市 联通
599 222.134.95.222 222.134.95.222 山东省淄博市高青县 好望角网苑
600 222.134.95.223 222.134.98.41 山东省淄博市 联通
601 222.134.98.42 222.134.98.42 山东省淄博市 淄博工程学院
602 222.134.98.43 222.134.119.139 山东省淄博市 联通
603 222.134.119.140 222.134.119.140 山东省淄博市周村区 蓝天网吧
604 222.134.119.141 222.134.127.255 山东省淄博市 联通
605 222.134.128.0 222.134.128.3 山东省淄博市 冲浪者网吧
606 222.134.128.4 222.134.128.27 山东省淄博市 联通
607 222.134.128.28 222.134.128.31 山东省淄博市 淄博饭店飞天网吧
608 222.134.128.32 222.134.128.45 山东省淄博市 联通
609 222.134.128.46 222.134.128.46 山东省淄博市张店区 日月星网吧王府井店
610 222.134.128.47 222.134.128.77 山东省淄博市 联通
611 222.134.128.78 222.134.128.78 山东省淄博市张店区 利君网吧
612 222.134.128.79 222.134.129.119 山东省淄博市 联通
613 222.134.129.120 222.134.129.123 山东省淄博市 淄博图书馆
614 222.134.129.124 222.134.129.207 山东省淄博市 联通
615 222.134.129.208 222.134.129.211 山东省淄博市 淄博职业学院
616 222.134.129.212 222.134.131.65 山东省淄博市 联通
617 222.134.131.66 222.134.131.66 山东省淄博市 建筑设计研究院
618 222.134.131.67 222.134.132.121 山东省淄博市 联通
619 222.134.132.122 222.134.132.122 山东省淄博市张店区 植物园奇胜网吧
620 222.134.132.123 222.134.132.137 山东省淄博市 联通
621 222.134.132.138 222.134.132.138 山东省淄博市 山东理工大学西校区西门电子阅览室
622 222.134.132.139 222.134.133.237 山东省淄博市 联通
623 222.134.133.238 222.134.133.238 山东省淄博市张店区 玲珑网吧
624 222.134.133.239 222.134.133.245 山东省淄博市 联通
625 222.134.133.246 222.134.133.246 山东省淄博市 山东理工大学校本部青苹果网吧
626 222.134.133.247 222.134.134.245 山东省淄博市 联通
627 222.134.134.247 222.134.135.165 山东省淄博市 联通
628 222.134.135.166 222.134.135.166 山东省淄博市张店区 顺吉网吧
629 222.134.135.167 222.134.144.21 山东省淄博市 联通
630 222.134.144.22 222.134.144.22 山东省淄博市桓台县 果里中学
631 222.134.144.23 222.134.144.177 山东省淄博市 联通
632 222.134.144.178 222.134.144.178 山东省淄博市桓台县 西苑小区
633 222.134.144.179 222.134.144.233 山东省淄博市 联通
634 222.134.144.234 222.134.144.234 山东省淄博市桓台县 教体局
635 222.134.144.235 222.134.145.21 山东省淄博市 联通
636 222.134.145.22 222.134.145.22 山东省淄博市 调色板网吧
637 222.134.145.23 222.134.145.41 山东省淄博市 联通
638 222.134.145.42 222.134.145.42 山东省淄博市 星晟网吧(联通路29号)
639 222.134.145.43 222.134.145.85 山东省淄博市 联通
640 222.134.145.86 222.134.145.86 山东省淄博市周村区 田野网吧(淄博科院东行500米)
641 222.134.145.87 222.134.145.89 山东省淄博市 联通
642 222.134.145.90 222.134.145.90 山东省淄博市 时尚网吧
643 222.134.145.91 222.134.145.125 山东省淄博市 联通
644 222.134.145.126 222.134.145.126 山东省淄博市周村区 ICE网吧(职业学院西行)
645 222.134.145.127 222.134.145.141 山东省淄博市 联通
646 222.134.145.142 222.134.145.142 山东省淄博市 中兴网吧
647 222.134.145.143 222.134.145.221 山东省淄博市 联通
648 222.134.145.222 222.134.145.222 山东省淄博市周村区 月亮河网吧(科院东行)
649 222.134.145.223 222.134.145.245 山东省淄博市 联通
650 222.134.145.246 222.134.145.246 山东省淄博市桓台县 唐山镇愿新网吧(政府驻地)
651 222.134.145.247 222.134.153.145 山东省淄博市 联通
652 222.134.153.146 222.134.153.146 山东省淄博市张店区 日月星网吧步行街中店
653 222.134.153.147 222.134.153.237 山东省淄博市 联通
654 222.134.153.238 222.134.153.238 山东省淄博市 宏兴网吧
655 222.134.153.239 222.134.155.255 山东省淄博市 联通
656 222.134.156.0 222.134.156.255 山东省淄博市桓台县 联通
657 222.134.157.0 222.134.157.255 山东省淄博市 联通
658 222.134.158.0 222.134.158.255 山东省淄博市桓台县 联通
659 222.134.159.0 222.134.159.255 山东省淄博市 联通
660 222.173.224.0 222.173.230.123 山东省淄博市 电信
661 222.173.230.124 222.173.230.124 山东省淄博市周村区 金手指电脑学校
662 222.173.230.125 222.173.235.25 山东省淄博市 电信
663 222.173.235.26 222.173.235.26 山东省淄博市 嘉年华网吧
664 222.173.235.27 222.173.237.13 山东省淄博市 电信
665 222.173.237.14 222.173.237.14 山东省淄博市 万博大酒店
666 222.173.237.15 222.173.237.49 山东省淄博市 电信
667 222.173.237.50 222.173.237.50 山东省淄博市 中企动力科技股份有限公司
668 222.173.237.51 222.173.237.53 山东省淄博市 电信
669 222.173.237.54 222.173.237.54 山东省淄博市张店区 利君网吧
670 222.173.237.55 222.173.237.177 山东省淄博市 电信
671 222.173.237.178 222.173.237.178 山东省淄博市张店区 步行街原野网吧
672 222.173.237.179 222.173.237.249 山东省淄博市 电信
673 222.173.237.250 222.173.237.250 山东省淄博市张店区 海情网吧
674 222.173.237.251 222.173.237.254 山东省淄博市张店区 日月星网吧步行街南店
675 222.173.237.255 222.173.241.109 山东省淄博市 电信
676 222.173.241.110 222.173.241.110 山东省淄博市张店区 顺吉网吧
677 222.173.241.111 222.173.241.129 山东省淄博市 电信
678 222.173.241.130 222.173.241.130 山东省淄博市张店区 顺通网吧
679 222.173.241.131 222.173.241.201 山东省淄博市 电信
680 222.173.241.202 222.173.241.202 山东省淄博市张店区 齐赛科技园暴风网吧
681 222.173.241.203 222.173.241.245 山东省淄博市 电信
682 222.173.241.246 222.173.241.246 山东省淄博市张店区 齐赛科技园
683 222.173.241.247 222.173.242.1 山东省淄博市 电信
684 222.173.242.2 222.173.242.2 山东省淄博市周村区 滚石网吧(淄博科院东南行500米)
685 222.173.242.3 222.173.242.9 山东省淄博市 电信
686 222.173.242.10 222.173.242.10 山东省淄博市周村区 红人网吧
687 222.173.242.11 222.173.242.33 山东省淄博市 电信
688 222.173.242.34 222.173.242.34 山东省淄博市周村区 奉时网吧
689 222.173.242.35 222.173.242.41 山东省淄博市 电信
690 222.173.242.42 222.173.242.42 山东省淄博市周村区 蓝天网吧
691 222.173.242.43 222.173.242.49 山东省淄博市 电信
692 222.173.242.50 222.173.242.50 山东省淄博市周村区 蓝星网吧
693 222.173.242.51 222.173.242.57 山东省淄博市 电信
694 222.173.242.58 222.173.242.58 山东省淄博市周村区 火旋风网吧
695 222.173.242.59 222.173.242.65 山东省淄博市 电信
696 222.173.242.66 222.173.242.66 山东省淄博市周村区 育才网吧
697 222.173.242.67 222.173.242.67 山东省淄博市张店区 金苹果网吧(泰美路10号)
698 222.173.242.68 222.173.242.77 山东省淄博市 电信
699 222.173.242.78 222.173.242.78 山东省淄博市周村区 E时代网吧
700 222.173.242.79 222.173.242.93 山东省淄博市 电信
701 222.173.242.94 222.173.242.94 山东省淄博市周村区 C5开心网吧
702 222.173.242.95 222.173.242.97 山东省淄博市 电信
703 222.173.242.98 222.173.242.98 山东省淄博市周村区 自由港网吧
704 222.173.242.99 222.173.242.109 山东省淄博市 电信
705 222.173.242.110 222.173.242.110 山东省淄博市周村区 星际网吧
706 222.173.242.111 222.173.242.113 山东省淄博市 电信
707 222.173.242.114 222.173.242.114 山东省淄博市周村区 网游部落网吧
708 222.173.242.115 222.173.242.117 山东省淄博市 电信
709 222.173.242.118 222.173.242.118 山东省淄博市周村区 冰河网吧
710 222.173.242.119 222.173.242.137 山东省淄博市 电信
711 222.173.242.138 222.173.242.138 山东省淄博市周村区 酷拉拉网吧
712 222.173.242.139 222.173.242.173 山东省淄博市 电信
713 222.173.242.174 222.173.242.174 山东省淄博市周村区 金银岛网吧
714 222.173.242.175 222.173.242.189 山东省淄博市 电信
715 222.173.242.190 222.173.242.190 山东省淄博市周村区 畅宇网吧
716 222.173.242.191 222.173.243.225 山东省淄博市 电信
717 222.173.243.226 222.173.243.226 山东省淄博市淄川区 极光网吧
718 222.173.243.227 222.173.244.65 山东省淄博市 电信
719 222.173.244.66 222.173.244.66 山东省淄博市 博山区旗舰网吧
720 222.173.244.67 222.173.244.105 山东省淄博市 电信
721 222.173.244.106 222.173.244.106 山东省淄博市周村区 百虎山英雄路天渺网吧
722 222.173.244.107 222.173.245.93 山东省淄博市 电信
723 222.173.245.94 222.173.245.94 山东省淄博市临淄区 顺天网络
724 222.173.245.95 222.173.245.193 山东省淄博市 电信
725 222.173.245.194 222.173.245.194 山东省淄博市临淄区 明顺网吧
726 222.173.245.195 222.173.245.229 山东省淄博市 电信
727 222.173.245.230 222.173.245.230 山东省淄博市临淄区 美文网络(金三角)
728 222.173.245.231 222.173.245.245 山东省淄博市 电信
729 222.173.245.246 222.173.245.246 山东省淄博市 欢乐网吧
730 222.173.245.247 222.173.246.17 山东省淄博市 电信
731 222.173.246.18 222.173.246.18 山东省淄博市桓台县 田庄镇飞鸟网吧
732 222.173.246.19 222.173.246.233 山东省淄博市 电信
733 222.173.246.234 222.173.246.234 山东省淄博市高青县 好望角网苑
734 222.173.246.235 222.173.247.249 山东省淄博市 电信
735 222.173.247.250 222.173.247.250 山东省淄博市张店区 步行街日月星网吧
736 222.173.247.251 222.173.247.255 山东省淄博市 电信
737 222.173.248.0 222.173.248.255 山东省淄博市高青县 电信
738 222.173.249.0 222.173.249.69 山东省淄博市 电信
739 222.173.249.70 222.173.249.70 山东省淄博市张店区 步行街清馨网吧
740 222.173.249.71 222.173.249.81 山东省淄博市 电信
741 222.173.249.82 222.173.249.82 山东省淄博市张店区 伊妹网吧
742 222.173.249.83 222.173.249.165 山东省淄博市 电信
743 222.173.249.166 222.173.249.166 山东省淄博市张店区 日月星网吧步行街中店
744 222.173.249.167 222.173.250.29 山东省淄博市 电信
745 222.173.250.30 222.173.250.30 山东省淄博市桓台县 信孚网吧(索镇张北路2014)
746 222.173.250.31 222.173.250.81 山东省淄博市 电信
747 222.173.250.82 222.173.250.82 山东省淄博市 时尚网吧
748 222.173.250.83 222.173.251.161 山东省淄博市 电信
749 222.173.251.162 222.173.251.162 山东省淄博市张店区 玲珑网吧
750 222.173.251.163 222.173.251.173 山东省淄博市 电信
751 222.173.251.174 222.173.251.174 山东省淄博市张店区 世纪路飞鼠网吧
752 222.173.251.175 222.173.251.218 山东省淄博市 电信
753 222.173.251.219 222.173.251.219 山东省淄博市 科技职业学院(周村校区)
754 222.173.251.220 222.173.251.221 山东省淄博市 电信
755 222.173.251.222 222.173.251.222 山东省淄博市 元元乐园
756 222.173.251.223 222.173.252.105 山东省淄博市 电信
757 222.173.252.106 222.173.252.106 山东省淄博市 登来喜网吧
758 222.173.252.107 222.173.252.153 山东省淄博市 电信
759 222.173.252.154 222.173.252.154 山东省淄博市 张店日月星网吧王府井店
760 222.173.252.155 222.173.253.133 山东省淄博市 电信
761 222.173.253.134 222.173.253.134 山东省淄博市沂源县 超越网吧
762 222.173.253.135 222.173.253.141 山东省淄博市 电信
763 222.173.253.142 222.173.253.142 山东省淄博市沂源县 新世纪网吧(居家城5号街)
764 222.173.253.143 222.173.253.177 山东省淄博市 电信
765 222.173.253.178 222.173.253.178 山东省淄博市沂源县 译心网吧
766 222.173.253.179 222.173.253.253 山东省淄博市 电信
767 222.173.253.254 222.173.253.254 山东省淄博市沂源县 温馨网吧
768 222.173.253.255 222.173.254.255 山东省淄博市 电信
769 222.173.255.0 222.173.255.16 山东省淄博市 广电网
770 222.173.255.17 222.173.255.17 山东省淄博市桓台县 奇创网吧
771 222.173.255.18 222.173.255.61 山东省淄博市 广电网
772 222.173.255.62 222.173.255.62 山东省淄博市周村区 光之星网吧
773 222.173.255.63 222.173.255.80 山东省淄博市 广电网
774 222.173.255.81 222.173.255.81 山东省淄博市 日月星网吧师专店
775 222.173.255.82 222.173.255.255 山东省淄博市 广电网
776 222.175.240.0 222.175.240.5 山东省淄博市 电信
777 222.175.240.6 222.175.240.6 山东省淄博市淄川区 玫瑰网吧
778 222.175.240.7 222.175.240.69 山东省淄博市 电信
779 222.175.240.70 222.175.240.70 山东省淄博市淄川区 百瑞网吧
780 222.175.240.71 222.175.242.255 山东省淄博市 电信
781 222.175.243.0 222.175.243.255 山东省淄博市桓台县 电信
782 222.175.244.0 222.175.252.181 山东省淄博市 电信
783 222.175.252.182 222.175.252.182 山东省淄博市沂源县 捷成网吧
784 222.175.252.183 222.175.255.255 山东省淄博市 电信
785 222.194.176.0 222.194.183.255 山东省淄博市 淄博职业学院
786 222.194.184.0 222.194.191.255 山东省淄博市 师范高等专科学校
787 222.206.64.0 222.206.79.255 山东省淄博市 山东理工大学
788 222.207.176.0 222.207.191.255 山东省淄博市 山东药品食品职业学院
789 223.78.16.0 223.78.31.255 山东省淄博市 移动
790 223.96.32.0 223.96.47.255 山东省淄博市 移动
791 223.98.80.0 223.98.95.255 山东省淄博市 移动