ip地址查询

淄博市IP地址列表

淄博市网吧IP地址列表

在下面输入您要查询IP地址段范围的地理位置,点击查询

请输入地理位置:
最多只能列出前1000条IP信息,更详细的ip列表信息请用上边的查询按钮进入
序号 IP 起始地址 IP 结束地址 所在位置信息 电子地图
1 27.195.31.0 27.195.31.255 山东省淄博市淄川区 联通
2 27.195.32.0 27.195.70.255 山东省淄博市 联通
3 27.195.71.0 27.195.71.255 山东省淄博市博山区 联通
4 27.195.72.0 27.195.86.255 山东省淄博市 联通
5 27.195.87.0 27.195.87.255 山东省淄博市博山区 联通
6 27.195.88.0 27.195.108.255 山东省淄博市 联通
7 27.195.109.0 27.195.109.255 山东省淄博市沂源县 联通
8 27.195.110.0 27.195.145.255 山东省淄博市 联通
9 27.195.146.0 27.195.146.9 山东省淄博市 联通(蓝汛云计算淄博节点)
10 27.195.146.10 27.195.146.11 山东省淄博市 联通(蓝汛云分发nginx淄博节点)
11 27.195.146.12 27.195.146.255 山东省淄博市 联通(蓝汛云计算淄博节点)
12 27.195.147.0 27.195.159.255 山东省淄博市 联通
13 27.212.64.0 27.212.113.255 山东省淄博市 联通
14 27.212.114.0 27.212.114.255 山东省淄博市沂源县 联通
15 27.212.115.0 27.212.255.255 山东省淄博市 联通
16 39.75.0.0 39.75.255.255 山东省淄博市 联通
17 58.57.96.0 58.57.106.209 山东省淄博市 电信
18 58.57.106.210 58.57.106.210 山东省淄博市临淄区 速腾网吧
19 58.57.106.211 58.57.106.213 山东省淄博市 电信
20 58.57.106.214 58.57.106.214 山东省淄博市临淄区 磐石网吧
21 58.57.106.215 58.57.107.21 山东省淄博市 电信
22 58.57.107.22 58.57.107.22 山东省淄博市 西二路调色板网吧
23 58.57.107.23 58.57.127.255 山东省淄博市 电信
24 60.210.0.0 60.210.0.17 山东省淄博市 联通
25 60.210.0.18 60.210.0.18 山东省淄博市 博山区域成镇金光网吧
26 60.210.0.19 60.210.7.168 山东省淄博市 联通
27 60.210.7.169 60.210.7.169 山东省淄博市 青苹果网吧
28 60.210.7.170 60.210.7.255 山东省淄博市 联通
29 60.210.9.0 60.210.10.255 山东省淄博市 联通
30 60.210.11.0 60.210.11.255 山东省淄博市 网宿科技联通CDN节点
31 60.210.12.0 60.210.15.255 山东省淄博市 联通
32 60.210.16.0 60.210.16.255 山东省淄博市 帝联信息科技联通CDN节点
33 60.210.17.0 60.210.17.255 山东省淄博市 联通
34 60.210.18.0 60.210.18.255 山东省淄博市 网宿科技联通CDN节点
35 60.210.19.0 60.210.20.255 山东省淄博市 联通
36 60.210.21.0 60.210.21.255 山东省淄博市 帝联信息科技联通CDN节点
37 60.210.22.0 60.210.22.255 山东省淄博市 CDN联通节点
38 60.210.23.0 60.210.23.255 山东省淄博市 帝联信息科技联通CDN节点
39 60.210.24.0 60.210.39.255 山东省淄博市 联通
40 60.210.40.0 60.210.40.255 山东省淄博市 广电网
41 60.210.41.0 60.210.41.201 山东省淄博市 联通
42 60.210.41.202 60.210.41.202 山东省淄博市 山东蓝星东大化工有限公司
43 60.210.41.203 60.210.73.119 山东省淄博市 联通
44 60.210.73.120 60.210.73.127 山东省淄博市 齐鲁石化
45 60.210.73.128 60.210.84.6 山东省淄博市 联通
46 60.210.84.7 60.210.84.7 山东省淄博市 川区淄博汇江印务有限公司
47 60.210.84.8 60.210.93.31 山东省淄博市 联通
48 60.210.93.32 60.210.96.39 山东省淄博市 联通IDC机房
49 60.210.96.40 60.210.100.85 山东省淄博市 联通
50 60.210.100.86 60.210.100.86 山东省淄博市 阿拉丁网吧
51 60.210.100.87 60.210.100.209 山东省淄博市 联通
52 60.210.100.210 60.210.100.210 山东省淄博市 美文网络(临淄区齐园路)
53 60.210.100.211 60.210.100.233 山东省淄博市 联通
54 60.210.100.234 60.210.100.234 山东省淄博市 力胜网吧
55 60.210.100.235 60.210.100.249 山东省淄博市 联通
56 60.210.100.250 60.210.100.250 山东省淄博市临淄区 快乐家园网吧
57 60.210.100.251 60.210.101.141 山东省淄博市 联通
58 60.210.101.142 60.210.101.142 山东省淄博市 张店日月星网吧王府井店
59 60.210.101.143 60.210.103.157 山东省淄博市 联通
60 60.210.103.158 60.210.103.158 山东省淄博市张店区 青苹果网吧(步行街店)
61 60.210.103.159 60.210.104.17 山东省淄博市 联通
62 60.210.104.18 60.210.104.18 山东省淄博市 银通网吧(淄博科技职业学院南行50米)
63 60.210.104.19 60.210.104.65 山东省淄博市 联通
64 60.210.104.66 60.210.104.66 山东省淄博市 亿速园网吧
65 60.210.104.67 60.210.104.77 山东省淄博市 联通
66 60.210.104.78 60.210.104.78 山东省淄博市 巨龙网吧(淄博职业学院北校区西门)
67 60.210.104.79 60.210.104.85 山东省淄博市 联通
68 60.210.104.86 60.210.104.86 山东省淄博市 周村火烈鸟网吧
69 60.210.104.87 60.210.104.105 山东省淄博市 联通
70 60.210.104.106 60.210.104.106 山东省淄博市周村区 畅宇网吧
71 60.210.104.107 60.210.104.109 山东省淄博市 联通
72 60.210.104.110 60.210.104.110 山东省淄博市周村区 哼唱网吧(淄博科院西行300米)
73 60.210.104.111 60.210.104.173 山东省淄博市 联通
74 60.210.104.174 60.210.104.174 山东省淄博市周村区 梦幻岛网吧(淄博科院西面)
75 60.210.104.175 60.210.105.65 山东省淄博市 联通
76 60.210.105.66 60.210.105.66 山东省淄博市张店区 骇客网吧(王舍路24号)
77 60.210.105.67 60.210.105.101 山东省淄博市 联通
78 60.210.105.102 60.210.105.102 山东省淄博市 顺天网吧
79 60.210.105.103 60.210.105.153 山东省淄博市 联通
80 60.210.105.154 60.210.105.154 山东省淄博市张店区 星弛网吧(西六路南首2号)
81 60.210.105.155 60.210.105.181 山东省淄博市 联通
82 60.210.105.182 60.210.105.182 山东省淄博市 新点网吧
83 60.210.105.183 60.210.107.1 山东省淄博市 联通
84 60.210.107.2 60.210.107.2 山东省淄博市 新强网络(周村米山路16号对过)
85 60.210.107.3 60.210.107.9 山东省淄博市 联通
86 60.210.107.10 60.210.107.10 山东省淄博市 北斗星电脑(沂源沂河路)
87 60.210.107.11 60.210.107.17 山东省淄博市 联通
88 60.210.107.18 60.210.107.18 山东省淄博市淄川区 缘分网吧(淄川路)
89 60.210.107.19 60.210.107.57 山东省淄博市 联通
90 60.210.107.58 60.210.107.58 山东省淄博市桓台县 海天网吧
91 60.210.107.59 60.210.107.85 山东省淄博市 联通
92 60.210.107.86 60.210.107.86 山东省淄博市张店区 水木网吧(西六路中关村科技城)
93 60.210.107.87 60.210.107.173 山东省淄博市 联通
94 60.210.107.174 60.210.107.174 山东省淄博市淄川区 银月网吧(银座购物广场附近)
95 60.210.107.175 60.210.107.205 山东省淄博市 联通
96 60.210.107.206 60.210.107.206 山东省淄博市张店区 起点网络(西六路南首37号)
97 60.210.107.207 60.210.107.217 山东省淄博市 联通
98 60.210.107.218 60.210.107.218 山东省淄博市沂源县 超越网吧
99 60.210.107.219 60.210.108.73 山东省淄博市 联通
100 60.210.108.74 60.210.108.74 山东省淄博市淄川区 飞扬网吧
101 60.210.108.75 60.210.108.133 山东省淄博市 联通
102 60.210.108.134 60.210.108.134 山东省淄博市淄川区 玫瑰网吧
103 60.210.108.135 60.210.108.255 山东省淄博市 联通
104 60.210.109.0 60.210.109.255 山东省淄博市淄川区 联通
105 60.210.110.0 60.210.110.69 山东省淄博市 联通
106 60.210.110.70 60.210.110.70 山东省淄博市淄川区 神话网络休闲部(淄城东路67号)
107 60.210.110.71 60.210.110.145 山东省淄博市 联通
108 60.210.110.146 60.210.110.146 山东省淄博市 日月星网吧师专店
109 60.210.110.147 60.210.112.225 山东省淄博市 联通
110 60.210.112.226 60.210.112.226 山东省淄博市桓台县 第三空间网吧
111 60.210.112.227 60.210.114.17 山东省淄博市 联通
112 60.210.114.18 60.210.114.18 山东省淄博市桓台县 e线网吧
113 60.210.114.19 60.210.114.41 山东省淄博市 联通
114 60.210.114.42 60.210.114.42 山东省淄博市 天淼网吧(博山英雄路菜市场北门)
115 60.210.114.43 60.210.114.129 山东省淄博市 联通
116 60.210.114.130 60.210.114.130 山东省淄博市张店区 海情网吧
117 60.210.114.131 60.210.114.189 山东省淄博市 联通
118 60.210.114.190 60.210.114.190 山东省淄博市 兄弟网吧
119 60.210.114.191 60.210.114.255 山东省淄博市 联通
120 60.210.115.0 60.210.115.255 山东省淄博市沂源县 联通
121 60.210.116.0 60.210.116.255 山东省淄博市 联通
122 60.210.117.0 60.210.117.255 山东省淄博市沂源县 联通
123 60.210.118.0 60.210.121.255 山东省淄博市 联通
124 60.210.122.0 60.210.122.255 山东省淄博市沂源县 联通
125 60.210.123.0 60.210.126.255 山东省淄博市 联通
126 60.210.127.0 60.210.127.48 山东省淄博市高青县 联通
127 60.210.127.49 60.210.127.49 山东省淄博市高青县 冲浪网吧
128 60.210.127.50 60.210.127.255 山东省淄博市高青县 联通
129 61.133.32.0 61.133.32.255 山东省淄博市 联通
130 61.133.91.0 61.133.96.255 山东省淄博市 联通
131 61.156.16.0 61.156.18.255 山东省淄博市 联通
132 61.156.133.0 61.156.154.255 山东省淄博市 联通
133 61.162.82.0 61.162.105.255 山东省淄博市 联通
134 61.179.15.0 61.179.15.255 山东省淄博市 联通
135 61.179.64.0 61.179.64.255 山东省淄博市 联通
136 61.179.65.0 61.179.65.255 山东省淄博市淄川区 联通
137 61.179.66.0 61.179.79.255 山东省淄博市 联通
138 61.179.144.0 61.179.158.255 山东省淄博市 联通
139 61.179.159.0 61.179.159.255 山东省淄博市博山区 联通
140 61.179.160.0 61.179.166.255 山东省淄博市 联通
141 61.232.47.0 61.232.47.127 山东省淄博市 中移铁通
142 61.240.116.0 61.240.117.255 山东省淄博市 联通
143 111.17.96.0 111.17.111.255 山东省淄博市 移动
144 111.17.168.0 111.17.169.255 山东省淄博市 移动
145 112.8.0.0 112.8.63.255 山东省淄博市 移动
146 112.36.112.0 112.36.127.255 山东省淄博市 移动
147 112.227.0.0 112.227.110.255 山东省淄博市 联通
148 112.227.111.0 112.227.111.255 山东省淄博市桓台县 联通
149 112.227.112.0 112.227.208.255 山东省淄博市 联通
150 112.227.209.0 112.227.209.255 山东省淄博市高青县 联通
151 112.227.210.0 112.227.219.255 山东省淄博市 联通
152 112.227.220.0 112.227.220.255 山东省淄博市高青县 联通
153 112.227.221.0 112.227.255.255 山东省淄博市 联通
154 112.240.0.0 112.240.3.255 山东省淄博市 联通
155 112.240.4.0 112.240.4.255 山东省淄博市沂源县 联通
156 112.240.5.0 112.240.5.255 山东省淄博市 联通
157 112.240.6.0 112.240.6.255 山东省淄博市沂源县 联通
158 112.240.7.0 112.240.7.255 山东省淄博市 联通
159 112.240.8.0 112.240.8.255 山东省淄博市博山区 联通
160 112.240.9.0 112.240.19.255 山东省淄博市 联通
161 112.240.20.0 112.240.20.255 山东省淄博市淄川区 联通
162 112.240.21.0 112.240.28.255 山东省淄博市 联通
163 112.240.29.0 112.240.29.255 山东省淄博市淄川区 联通
164 112.240.30.0 112.240.59.255 山东省淄博市 联通
165 112.240.60.0 112.240.60.255 山东省淄博市博山区 联通
166 112.240.61.0 112.240.100.255 山东省淄博市 联通
167 112.240.101.0 112.240.101.255 山东省淄博市淄川区 联通
168 112.240.102.0 112.240.127.255 山东省淄博市 联通
169 113.121.68.0 113.121.76.255 山东省淄博市 电信
170 113.121.77.0 113.121.77.255 山东省淄博市淄川区 电信
171 113.121.78.0 113.121.84.255 山东省淄博市 电信
172 113.121.85.0 113.121.85.255 山东省淄博市博山区 电信
173 113.121.86.0 113.121.88.255 山东省淄博市 电信
174 113.121.89.0 113.121.89.255 山东省淄博市博山区 电信
175 113.121.90.0 113.121.90.255 山东省淄博市 电信
176 113.121.91.0 113.121.91.255 山东省淄博市博山区 电信
177 113.121.92.0 113.121.101.255 山东省淄博市 电信
178 113.121.102.0 113.121.102.255 山东省淄博市周村区 电信
179 113.121.103.0 113.121.108.255 山东省淄博市 电信
180 113.121.109.0 113.121.109.255 山东省淄博市淄川区 电信
181 113.121.110.0 113.121.110.255 山东省淄博市 电信
182 113.121.111.0 113.121.111.255 山东省淄博市淄川区 电信
183 113.121.112.0 113.121.112.255 山东省淄博市桓台县 电信
184 113.121.113.0 113.121.115.255 山东省淄博市 电信
185 113.121.116.0 113.121.117.255 山东省淄博市淄川区 电信
186 113.121.118.0 113.121.127.255 山东省淄博市 电信
187 113.125.137.0 113.125.137.255 山东省淄博市 电信
188 113.125.195.0 113.125.195.255 山东省淄博市 电信
189 119.181.192.0 119.181.255.255 山东省淄博市 联通
190 119.182.192.0 119.182.255.255 山东省淄博市 联通
191 120.192.40.0 120.192.43.255 山东省淄博市 移动
192 121.249.160.0 121.249.167.255 山东省淄博市 淄博职业学院
193 121.250.80.0 121.250.87.255 山东省淄博市 山东工业职业学院
194 122.5.64.0 122.5.64.255 山东省淄博市张店区 电信
195 122.5.65.0 122.5.125.255 山东省淄博市 电信
196 122.5.126.0 122.5.126.255 山东省淄博市淄川区 电信
197 122.5.127.0 122.5.127.255 山东省淄博市 电信
198 122.81.128.0 122.81.128.255 山东省淄博市周村区 中移铁通
199 123.93.205.0 123.93.212.255 山东省淄博市 中移铁通
200 123.93.213.0 123.93.213.255 山东省淄博市临淄区 中移铁通
201 123.169.64.0 123.169.67.255 山东省淄博市 电信
202 123.169.68.0 123.169.68.255 山东省淄博市博山区 电信
203 123.169.69.0 123.169.80.255 山东省淄博市 电信
204 123.169.81.0 123.169.81.255 山东省淄博市博山区 电信
205 123.169.82.0 123.169.85.255 山东省淄博市 电信
206 123.169.86.0 123.169.86.255 山东省淄博市高青县 电信
207 123.169.87.0 123.169.88.255 山东省淄博市 电信
208 123.169.89.0 123.169.89.255 山东省淄博市高青县 电信
209 123.169.90.0 123.169.114.255 山东省淄博市 电信
210 123.169.115.0 123.169.116.255 山东省淄博市沂源县 电信
211 123.169.117.0 123.169.122.255 山东省淄博市 电信
212 123.169.123.0 123.169.123.255 山东省淄博市沂源县 电信
213 123.169.124.0 123.169.127.255 山东省淄博市 电信
214 124.134.0.0 124.134.3.255 山东省淄博市 联通
215 124.134.4.0 124.134.4.255 山东省淄博市博山区 联通
216 124.134.5.0 124.134.47.255 山东省淄博市 联通
217 124.134.48.0 124.134.48.255 山东省淄博市桓台县 联通
218 124.134.49.0 124.134.49.255 山东省淄博市 联通
219 124.134.50.0 124.134.50.255 山东省淄博市张店区 联通
220 124.134.51.0 124.134.97.255 山东省淄博市 联通
221 124.134.98.0 124.134.98.255 山东省淄博市博山区 联通
222 124.134.99.0 124.134.103.255 山东省淄博市 联通
223 124.134.104.0 124.134.104.255 山东省淄博市周村区 联通
224 124.134.105.0 124.134.126.255 山东省淄博市 联通
225 124.134.127.0 124.134.127.255 山东省淄博市高青县 联通
226 140.255.128.0 140.255.191.255 山东省淄博市 电信
227 182.34.128.0 182.34.147.255 山东省淄博市 电信
228 182.34.148.0 182.34.148.255 山东省淄博市临淄区 电信
229 182.34.149.0 182.34.181.255 山东省淄博市 电信
230 182.34.182.0 182.34.182.255 山东省淄博市周村区 电信
231 182.34.183.0 182.34.255.255 山东省淄博市 电信
232 182.47.255.0 182.47.255.255 山东省淄博市 电信
233 202.102.137.0 202.102.137.255 山东省淄博市 联通
234 202.102.141.0 202.102.142.47 山东省淄博市 联通
235 202.102.142.48 202.102.142.48 山东省淄博市 博山区超群网吧
236 202.102.142.49 202.102.142.55 山东省淄博市 联通
237 202.102.142.56 202.102.142.56 山东省淄博市 青苹果网吧
238 202.102.142.57 202.102.142.59 山东省淄博市 联通
239 202.102.142.60 202.102.142.60 山东省淄博市 天乐园网吧
240 202.102.142.61 202.102.142.61 山东省淄博市 联通
241 202.102.142.62 202.102.142.62 山东省淄博市 张店步行街顺通网吧
242 202.102.142.63 202.102.143.255 山东省淄博市 联通
243 202.102.148.160 202.102.148.191 山东省淄博市 联通
244 202.102.180.0 202.102.181.255 山东省淄博市 联通
245 202.110.192.0 202.110.192.131 山东省淄博市 联通
246 202.110.192.132 202.110.192.132 山东省淄博市 齐鲁石化设计院
247 202.110.192.133 202.110.192.255 山东省淄博市 联通
248 202.110.209.0 202.110.209.159 山东省淄博市 联通
249 202.110.209.160 202.110.209.191 山东省淄博市 山东理工大学
250 202.110.209.192 202.110.209.255 山东省淄博市 联通
251 202.110.210.0 202.110.210.255 山东省淄博市博山区 联通
252 202.110.221.0 202.110.221.255 山东省淄博市 联通
253 202.110.243.0 202.110.243.255 山东省淄博市沂源县 联通
254 210.12.49.0 210.12.49.255 山东省淄博市 广电网
255 210.44.176.0 210.44.191.255 山东省淄博市 山东理工大学
256 210.82.193.0 210.82.193.17 山东省淄博市 联通
257 210.82.193.18 210.82.193.18 山东省淄博市 上海三盛宏业淄博分公司
258 210.82.193.19 210.82.193.255 山东省淄博市 联通
259 211.64.16.0 211.64.31.255 山东省淄博市 山东理工大学
260 211.97.200.0 211.97.207.255 山东省淄博市 联通
261 211.97.242.0 211.97.242.3 山东省淄博市 联通
262 211.97.242.4 211.97.242.4 山东省淄博市张店区 步行街壹世界网吧
263 211.97.242.5 211.97.242.13 山东省淄博市 联通
264 211.97.242.14 211.97.242.14 山东省淄博市张店区 新怡网吧
265 211.97.242.15 211.97.242.255 山东省淄博市 联通
266 211.98.155.0 211.98.155.255 山东省淄博市 中移铁通
267 218.56.97.0 218.56.97.255 山东省淄博市 联通
268 218.56.98.0 218.56.98.255 山东省淄博市博山区 联通
269 218.56.99.0 218.56.100.255 山东省淄博市 联通
270 218.56.101.0 218.56.101.255 山东省淄博市 教育城域网
271 218.56.102.0 218.56.102.17 山东省淄博市 联通
272 218.56.102.18 218.56.102.18 山东省淄博市 山东工业职业学院
273 218.56.102.19 218.56.106.73 山东省淄博市 联通
274 218.56.106.74 218.56.106.75 山东省淄博市 职业学院
275 218.56.106.76 218.56.106.76 山东省淄博市 职业学院学生网
276 218.56.106.77 218.56.106.77 山东省淄博市 职业学院教师网
277 218.56.106.78 218.56.106.109 山东省淄博市 联通
278 218.56.106.110 218.56.106.113 山东省淄博市 世纪天鸿书业有限公司
279 218.56.106.114 218.56.111.61 山东省淄博市 联通
280 218.56.111.62 218.56.111.62 山东省淄博市 好兄弟网吧
281 218.56.111.63 218.56.111.69 山东省淄博市 联通
282 218.56.111.70 218.56.111.70 山东省淄博市张店区 天地宽网城
283 218.56.111.71 218.56.111.73 山东省淄博市 联通
284 218.56.111.74 218.56.111.74 山东省淄博市 前景网络
285 218.56.111.75 218.56.111.97 山东省淄博市 联通
286 218.56.111.98 218.56.111.98 山东省淄博市 张店日月星网吧
287 218.56.111.99 218.56.111.113 山东省淄博市 联通
288 218.56.111.114 218.56.111.114 山东省淄博市周村区 ICE网吧
289 218.56.111.115 218.56.111.117 山东省淄博市 联通
290 218.56.111.118 218.56.111.118 山东省淄博市 JOYSS驿站
291 218.56.111.119 218.56.111.145 山东省淄博市 联通
292 218.56.111.146 218.56.111.146 山东省淄博市周村区 联众网吧
293 218.56.111.147 218.56.111.245 山东省淄博市 联通
294 218.56.111.246 218.56.111.246 山东省淄博市周村区 金银岛网吧
295 218.56.111.247 218.56.111.255 山东省淄博市 联通
296 218.57.200.0 218.57.200.49 山东省淄博市 联通
297 218.57.200.50 218.57.200.50 山东省淄博市 齐鲁石化公司
298 218.57.200.51 218.57.203.222 山东省淄博市 联通
299 218.57.203.223 218.57.203.223 山东省淄博市 步行街日月星网吧
300 218.57.203.224 218.57.203.255 山东省淄博市 联通
301 218.58.98.0 218.58.100.255 山东省淄博市 联通
302 218.58.101.0 218.58.102.143 山东省淄博市张店区 联通
303 218.58.102.144 218.58.102.144 山东省淄博市张店区 日月星网吧
304 218.58.102.145 218.58.103.255 山东省淄博市张店区 联通
305 218.58.104.0 218.58.104.73 山东省淄博市 联通
306 218.58.104.74 218.58.104.74 山东省淄博市 猎狐网吧
307 218.58.104.75 218.58.111.148 山东省淄博市 联通
308 218.58.111.149 218.58.111.149 山东省淄博市淄川区 洪山镇86号网吧
309 218.58.111.150 218.58.114.255 山东省淄博市 联通
310 218.58.115.0 218.58.115.255 山东省淄博市 (张店区/淄川区)联通
311 218.58.116.0 218.58.123.253 山东省淄博市 联通
312 218.58.123.254 218.58.123.254 山东省淄博市张店区 新浪网吧(杜科新村南门西临)
313 218.58.123.255 218.58.125.13 山东省淄博市 联通
314 218.58.125.14 218.58.125.14 山东省淄博市周村区 天马网吧
315 218.58.125.15 218.58.126.121 山东省淄博市 联通
316 218.58.126.122 218.58.126.122 山东省淄博市 冰点网吧(张店杏园东路52号)
317 218.58.126.123 218.58.126.153 山东省淄博市 联通
318 218.58.126.154 218.58.126.154 山东省淄博市沂源县 新世纪网吧
319 218.58.126.155 218.58.126.157 山东省淄博市 联通
320 218.58.126.158 218.58.126.158 山东省淄博市沂源县 新人类网吧
321 218.58.126.159 218.58.135.255 山东省淄博市 联通
322 218.58.136.0 218.58.136.61 山东省淄博市沂源县 联通
323 218.58.136.62 218.58.136.62 山东省淄博市沂源县 海潮网吧
324 218.58.136.63 218.58.136.65 山东省淄博市沂源县 联通
325 218.58.136.66 218.58.136.66 山东省淄博市沂源县 远达网吧
326 218.58.136.67 218.58.136.101 山东省淄博市沂源县 联通
327 218.58.136.102 218.58.136.102 山东省淄博市沂源县 温馨网吧
328 218.58.136.103 218.58.136.169 山东省淄博市沂源县 联通
329 218.58.136.170 218.58.136.170 山东省淄博市沂源县 明英网吧(悦庄镇驻地)
330 218.58.136.171 218.58.136.205 山东省淄博市沂源县 联通
331 218.58.136.206 218.58.136.206 山东省淄博市沂源县 新贵族网吧
332 218.58.136.207 218.58.136.255 山东省淄博市沂源县 联通
333 218.58.137.0 218.58.137.65 山东省淄博市临淄区 联通
334 218.58.137.66 218.58.137.66 山东省淄博市临淄区 古城网吧
335 218.58.137.67 218.58.137.213 山东省淄博市临淄区 联通
336 218.58.137.214 218.58.137.214 山东省淄博市 临城网吧
337 218.58.137.215 218.58.137.255 山东省淄博市临淄区 联通
338 218.201.120.0 218.201.125.255 山东省淄博市 移动
339 218.201.170.0 218.201.177.255 山东省淄博市 移动
340 218.201.189.0 218.201.189.255 山东省淄博市 移动
341 219.146.144.0 219.146.144.255 山东省淄博市 山东理工大学
342 219.146.145.0 219.146.148.69 山东省淄博市 电信
343 219.146.148.70 219.146.148.70 山东省淄博市 猎狐网吧
344 219.146.148.71 219.146.149.165 山东省淄博市 电信
345 219.146.149.166 219.146.149.166 山东省淄博市 阿正网吧(步行街)
346 219.146.149.167 219.146.149.255 山东省淄博市 电信
347 219.146.150.0 219.146.150.255 山东省淄博市 山东理工大学
348 219.146.151.0 219.146.151.13 山东省淄博市 电信
349 219.146.151.14 219.146.151.14 山东省淄博市 周村火烈鸟网吧
350 219.146.151.15 219.146.151.17 山东省淄博市 电信
351 219.146.151.18 219.146.151.18 山东省淄博市周村区 冰河网吧
352 219.146.151.19 219.146.152.18 山东省淄博市 电信
353 220.193.48.0 220.193.51.255 山东省淄博市 联通
354 221.1.0.0 221.1.6.93 山东省淄博市 联通
355 221.1.6.94 221.1.6.94 山东省淄博市 博山区西冶街恒星网吧
356 221.1.6.95 221.1.7.208 山东省淄博市 联通
357 221.1.7.209 221.1.7.209 山东省淄博市 博山区万杰医学院先锋网城
358 221.1.7.210 221.1.9.208 山东省淄博市 联通
359 221.1.9.210 221.1.12.170 山东省淄博市 联通
360 221.1.12.171 221.1.12.171 山东省淄博市 博山区奇乐网吧
361 221.1.12.172 221.1.17.30 山东省淄博市 联通
362 221.1.17.31 221.1.17.31 山东省淄博市淄川区 龙泉镇联通网吧
363 221.1.17.32 221.1.17.122 山东省淄博市 联通
364 221.1.17.123 221.1.17.123 山东省淄博市 闪电网吧
365 221.1.17.124 221.1.18.52 山东省淄博市 联通
366 221.1.18.53 221.1.18.53 山东省淄博市淄川区 西关大街18号本草药业公司
367 221.1.18.54 221.1.21.216 山东省淄博市 联通
368 221.1.21.217 221.1.21.217 山东省淄博市淄川区 龙泉镇圈子村联通网吧
369 221.1.21.218 221.1.27.113 山东省淄博市 联通
370 221.1.27.114 221.1.27.114 山东省淄博市周村区 青鸟网吧
371 221.1.27.115 221.1.28.68 山东省淄博市 联通
372 221.1.28.69 221.1.28.69 山东省淄博市周村区 孟家堰村山东省丝绸学校
373 221.1.28.70 221.1.32.110 山东省淄博市 联通
374 221.1.32.111 221.1.32.111 山东省淄博市周村区 开心网吧
375 221.1.32.112 221.1.33.119 山东省淄博市 联通
376 221.1.33.120 221.1.33.120 山东省淄博市周村区 育才网吧(园林局西邻50米)
377 221.1.33.121 221.1.38.193 山东省淄博市 联通
378 221.1.38.194 221.1.38.194 山东省淄博市临淄区 遄台路新时代电脑城
379 221.1.38.195 221.1.44.255 山东省淄博市 联通
380 221.1.45.0 221.1.45.255 山东省淄博市周村区 联通
381 221.1.46.0 221.1.47.27 山东省淄博市 联通
382 221.1.47.28 221.1.47.28 山东省淄博市桓台县 悦来乳业
383 221.1.47.29 221.1.50.138 山东省淄博市 联通
384 221.1.50.139 221.1.50.139 山东省淄博市沂源县 沂源网情
385 221.1.50.140 221.1.53.255 山东省淄博市 联通
386 221.1.54.0 221.1.54.255 山东省淄博市桓台县 联通
387 221.1.55.0 221.1.55.255 山东省淄博市 联通
388 221.1.56.0 221.1.56.255 山东省淄博市桓台县 联通
389 221.1.57.0 221.1.62.255 山东省淄博市 联通
390 221.1.63.0 221.1.63.255 山东省淄博市桓台县 联通
391 221.173.216.0 221.173.216.13 山东省淄博市 中移铁通
392 221.173.216.15 221.173.218.1 山东省淄博市 中移铁通
393 221.173.218.2 221.173.218.2 山东省淄博市 金视野信息产业有限公司
394 221.173.218.3 221.173.219.255 山东省淄博市 中移铁通
395 222.43.74.0 222.43.79.255 山东省淄博市 中移铁通
396 222.43.200.0 222.43.203.255 山东省淄博市 中移铁通
397 222.43.204.0 222.43.204.255 山东省淄博市周村区 中移铁通
398 222.43.205.0 222.43.207.255 山东省淄博市 中移铁通
399 222.134.64.0 222.134.64.13 山东省淄博市 联通
400 222.134.64.14 222.134.64.14 山东省淄博市 山东理工大学职业技术师范学院电子阅览室
401 222.134.64.15 222.134.64.109 山东省淄博市 联通
402 222.134.64.110 222.134.64.110 山东省淄博市张店区 步行街清馨网吧
403 222.134.64.111 222.134.64.129 山东省淄博市 联通
404 222.134.64.130 222.134.64.130 山东省淄博市张店区 日月星网吧步行街南店
405 222.134.64.131 222.134.64.137 山东省淄博市 联通
406 222.134.64.138 222.134.64.138 山东省淄博市张店区 日月星网吧
407 222.134.64.139 222.134.65.13 山东省淄博市 联通
408 222.134.65.14 222.134.65.14 山东省淄博市张店区 伊妹网吧
409 222.134.65.15 222.134.65.137 山东省淄博市 联通
410 222.134.65.138 222.134.65.138 山东省淄博市张店区 步行街葡萄园网吧
411 222.134.65.139 222.134.65.141 山东省淄博市 联通
412 222.134.65.142 222.134.65.142 山东省淄博市 博山区铁通
413 222.134.65.143 222.134.67.221 山东省淄博市 联通
414 222.134.67.222 222.134.67.222 山东省淄博市 王府井青苹果网吧
415 222.134.67.223 222.134.69.245 山东省淄博市 联通
416 222.134.69.246 222.134.69.246 山东省淄博市 淄博晚报及淄博日报印务中心
417 222.134.69.247 222.134.71.69 山东省淄博市 联通
418 222.134.71.70 222.134.71.70 山东省淄博市 蝴蝶树网吧(张店步行街北首)
419 222.134.71.71 222.134.71.78 山东省淄博市 联通
420 222.134.71.79 222.134.71.79 山东省淄博市 高创中心
421 222.134.71.80 222.134.71.97 山东省淄博市 联通
422 222.134.71.98 222.134.71.98 山东省淄博市 联通家园网吧
423 222.134.71.99 222.134.71.165 山东省淄博市 联通
424 222.134.71.166 222.134.71.166 山东省淄博市张店区 日月星网吧步行街北店
425 222.134.71.167 222.134.71.169 山东省淄博市 联通
426 222.134.71.170 222.134.71.170 山东省淄博市张店区 日月星网吧步行街南店
427 222.134.71.171 222.134.71.234 山东省淄博市 联通
428 222.134.71.235 222.134.71.235 山东省淄博市 山东中材工程有限公司
429 222.134.71.236 222.134.76.255 山东省淄博市 联通
430 222.134.77.0 222.134.77.45 山东省淄博市 (淄川区)联通
431 222.134.77.46 222.134.77.46 山东省淄博市淄川区 磁村镇方寸网络
432 222.134.77.47 222.134.77.149 山东省淄博市 (淄川区)联通
433 222.134.77.150 222.134.77.150 山东省淄博市淄川区 极光网吧
434 222.134.77.151 222.134.77.255 山东省淄博市 (淄川区)联通
435 222.134.78.0 222.134.78.105 山东省淄博市 联通
436 222.134.78.106 222.134.78.106 山东省淄博市淄川区 顺通网吧(郝家社区)
437 222.134.78.107 222.134.78.153 山东省淄博市 联通
438 222.134.78.154 222.134.78.154 山东省淄博市淄川区 寨里镇极光网吧(寨里村)
439 222.134.78.155 222.134.79.255 山东省淄博市 联通
440 222.134.80.0 222.134.80.3 山东省淄博市周村区 联众网吧
441 222.134.80.4 222.134.80.9 山东省淄博市 联通
442 222.134.80.10 222.134.80.10 山东省淄博市周村区 精彩网吧
443 222.134.80.11 222.134.80.31 山东省淄博市 联通
444 222.134.80.32 222.134.80.35 山东省淄博市周村区 火旋风网吧
445 222.134.80.36 222.134.80.49 山东省淄博市 联通
446 222.134.80.50 222.134.80.50 山东省淄博市周村区 神秘树网吧
447 222.134.80.51 222.134.80.51 山东省淄博市 联通
448 222.134.80.52 222.134.80.55 山东省淄博市周村区 雷霆网吧
449 222.134.80.56 222.134.80.81 山东省淄博市 联通
450 222.134.80.82 222.134.80.82 山东省淄博市周村区 酷拉拉网吧
451 222.134.80.83 222.134.80.95 山东省淄博市 联通
452 222.134.80.96 222.134.80.99 山东省淄博市周村区 经纬网吧
453 222.134.80.100 222.134.80.107 山东省淄博市 联通
454 222.134.80.108 222.134.80.111 山东省淄博市周村区 乐游网吧
455 222.134.80.112 222.134.80.133 山东省淄博市 联通
456 222.134.80.134 222.134.80.134 山东省淄博市周村区 洪信网吧(天香公园对面)
457 222.134.80.135 222.134.80.149 山东省淄博市 联通
458 222.134.80.150 222.134.80.150 山东省淄博市周村区 恒信网吧
459 222.134.80.151 222.134.80.165 山东省淄博市 联通
460 222.134.80.166 222.134.80.166 山东省淄博市周村区 久久网吧
461 222.134.80.167 222.134.80.181 山东省淄博市 联通
462 222.134.80.182 222.134.80.182 山东省淄博市周村区 C5开心网吧
463 222.134.80.183 222.134.80.185 山东省淄博市 联通
464 222.134.80.186 222.134.80.186 山东省淄博市周村区 冰河网吧
465 222.134.80.187 222.134.81.31 山东省淄博市 联通
466 222.134.81.32 222.134.81.39 山东省淄博市周村区 丝绸纺织职业学院
467 222.134.81.40 222.134.81.65 山东省淄博市 联通
468 222.134.81.66 222.134.81.66 山东省淄博市周村区 神秘树网吧
469 222.134.81.67 222.134.81.81 山东省淄博市 联通
470 222.134.81.82 222.134.81.84 山东省淄博市周村区 教育网
471 222.134.81.85 222.134.81.105 山东省淄博市 联通
472 222.134.81.106 222.134.81.106 山东省淄博市周村区 E时代网吧
473 222.134.81.107 222.134.81.113 山东省淄博市 联通
474 222.134.81.114 222.134.81.114 山东省淄博市周村区 星际网吧
475 222.134.81.115 222.134.81.129 山东省淄博市 联通
476 222.134.81.130 222.134.81.130 山东省淄博市周村区 宏科网吧(科院西行)
477 222.134.81.131 222.134.81.149 山东省淄博市 联通
478 222.134.81.150 222.134.81.150 山东省淄博市周村区 网游部落网吧
479 222.134.81.151 222.134.81.157 山东省淄博市 联通
480 222.134.81.158 222.134.81.158 山东省淄博市周村区 川奇网吧
481 222.134.81.159 222.134.81.177 山东省淄博市 联通
482 222.134.81.178 222.134.81.178 山东省淄博市周村区 自由港网吧
483 222.134.81.179 222.134.81.233 山东省淄博市 联通
484 222.134.81.234 222.134.81.234 山东省淄博市周村区 千年万佳网吧
485 222.134.81.235 222.134.82.13 山东省淄博市 联通
486 222.134.82.14 222.134.82.14 山东省淄博市周村区 恒信网吧(丝绸学院)
487 222.134.82.15 222.134.82.77 山东省淄博市 联通
488 222.134.82.78 222.134.82.78 山东省淄博市周村区 酷拉拉网吧
489 222.134.82.79 222.134.82.113 山东省淄博市 联通
490 222.134.82.114 222.134.82.114 山东省淄博市周村区 滚石网吧(淄博科院东行500米)
491 222.134.82.115 222.134.82.153 山东省淄博市 联通
492 222.134.82.154 222.134.82.154 山东省淄博市 职业学院(新校区)森宝岛网吧
493 222.134.82.155 222.134.82.197 山东省淄博市 联通
494 222.134.82.198 222.134.82.198 山东省淄博市周村区 天马网吧
495 222.134.82.199 222.134.83.255 山东省淄博市 联通
496 222.134.84.0 222.134.84.255 山东省淄博市 (临淄/辛店)
497 222.134.85.0 222.134.85.121 山东省淄博市 联通
498 222.134.85.122 222.134.85.122 山东省淄博市 银狐网吧
499 222.134.85.123 222.134.85.217 山东省淄博市 联通
500 222.134.85.218 222.134.85.218 山东省淄博市 追云网吧
501 222.134.85.219 222.134.86.113 山东省淄博市 联通
502 222.134.86.114 222.134.86.114 山东省淄博市 临城网吧
503 222.134.86.115 222.134.86.117 山东省淄博市 联通
504 222.134.86.118 222.134.86.118 山东省淄博市 七喜鸟网吧
505 222.134.86.119 222.134.88.61 山东省淄博市 联通
506 222.134.88.62 222.134.88.62 山东省淄博市桓台县 田庄教委
507 222.134.88.63 222.134.88.115 山东省淄博市 联通
508 222.134.88.116 222.134.88.119 山东省淄博市 索镇新感觉网吧
509 222.134.88.120 222.134.88.147 山东省淄博市 联通
510 222.134.88.148 222.134.88.151 山东省淄博市 周家自有人网吧
511 222.134.88.152 222.134.89.169 山东省淄博市 联通
512 222.134.89.170 222.134.89.170 山东省淄博市桓台县 教研室
513 222.134.89.171 222.134.89.177 山东省淄博市 联通
514 222.134.89.178 222.134.89.178 山东省淄博市桓台县 起凤二中
515 222.134.89.179 222.134.89.189 山东省淄博市 联通
516 222.134.89.190 222.134.89.190 山东省淄博市桓台县 荆家中学
517 222.134.89.191 222.134.89.193 山东省淄博市 联通
518 222.134.89.194 222.134.89.194 山东省淄博市桓台县 新城中学
519 222.134.89.195 222.134.89.201 山东省淄博市 联通
520 222.134.89.202 222.134.89.202 山东省淄博市桓台县 实验中学
521 222.134.89.203 222.134.89.205 山东省淄博市 联通
522 222.134.89.206 222.134.89.206 山东省淄博市桓台县 世纪中学
523 222.134.89.207 222.134.89.213 山东省淄博市 联通
524 222.134.89.214 222.134.89.214 山东省淄博市桓台县 邢家中学
525 222.134.89.215 222.134.89.217 山东省淄博市 联通
526 222.134.89.218 222.134.89.218 山东省淄博市桓台县 陈庄中学
527 222.134.89.219 222.134.89.221 山东省淄博市 联通
528 222.134.89.222 222.134.89.222 山东省淄博市桓台县 侯庄中学
529 222.134.89.223 222.134.89.237 山东省淄博市 联通
530 222.134.89.238 222.134.89.238 山东省淄博市桓台县 唐山中学
531 222.134.89.239 222.134.89.241 山东省淄博市 联通
532 222.134.89.242 222.134.89.242 山东省淄博市桓台县 田庄一中
533 222.134.89.243 222.134.89.253 山东省淄博市 联通
534 222.134.89.254 222.134.89.254 山东省淄博市桓台县 周家镇中心小学
535 222.134.89.255 222.134.90.5 山东省淄博市 联通
536 222.134.90.6 222.134.90.6 山东省淄博市桓台县 起凤二中(北校)
537 222.134.90.7 222.134.90.29 山东省淄博市 联通
538 222.134.90.30 222.134.90.30 山东省淄博市桓台县 后刘中学
539 222.134.90.31 222.134.90.41 山东省淄博市 联通
540 222.134.90.42 222.134.90.42 山东省淄博市桓台县 起凤一中
541 222.134.90.43 222.134.90.45 山东省淄博市 联通
542 222.134.90.46 222.134.90.46 山东省淄博市桓台县 田庄二中
543 222.134.90.47 222.134.90.57 山东省淄博市 联通
544 222.134.90.58 222.134.90.58 山东省淄博市桓台县 实验小学
545 222.134.90.59 222.134.90.117 山东省淄博市 联通
546 222.134.90.118 222.134.90.118 山东省淄博市桓台县 怡情网吧(中心大街西首)
547 222.134.90.119 222.134.90.133 山东省淄博市 联通
548 222.134.90.134 222.134.90.134 山东省淄博市桓台县 里仁中学
549 222.134.90.135 222.134.90.153 山东省淄博市 联通
550 222.134.90.154 222.134.90.154 山东省淄博市桓台县 荆家教委
551 222.134.90.155 222.134.90.221 山东省淄博市 联通
552 222.134.90.222 222.134.90.222 山东省淄博市桓台县 唐山西毕小学
553 222.134.90.223 222.134.90.237 山东省淄博市 联通
554 222.134.90.238 222.134.90.238 山东省淄博市桓台县 周家实验小学
555 222.134.90.239 222.134.90.245 山东省淄博市 联通
556 222.134.90.246 222.134.90.246 山东省淄博市桓台县 陈庄小学
557 222.134.90.247 222.134.91.41 山东省淄博市 联通
558 222.134.91.42 222.134.91.42 山东省淄博市桓台县 鱼龙二小
559 222.134.91.43 222.134.91.57 山东省淄博市 联通
560 222.134.91.58 222.134.91.58 山东省淄博市桓台县 夏庄一小
561 222.134.91.59 222.134.91.65 山东省淄博市 联通
562 222.134.91.66 222.134.91.66 山东省淄博市桓台县 起凤小学
563 222.134.91.67 222.134.91.85 山东省淄博市 联通
564 222.134.91.86 222.134.91.86 山东省淄博市桓台县 田庄小学
565 222.134.91.87 222.134.91.89 山东省淄博市 联通
566 222.134.91.90 222.134.91.90 山东省淄博市桓台县 牛王小学
567 222.134.91.91 222.134.91.93 山东省淄博市 联通
568 222.134.91.94 222.134.91.94 山东省淄博市桓台县 田庄镇大庞小学
569 222.134.91.95 222.134.91.105 山东省淄博市 联通
570 222.134.91.106 222.134.91.106 山东省淄博市桓台县 辕文小学
571 222.134.91.107 222.134.91.121 山东省淄博市 联通
572 222.134.91.122 222.134.91.122 山东省淄博市桓台县 宗王小学
573 222.134.91.123 222.134.91.125 山东省淄博市 联通
574 222.134.91.126 222.134.91.126 山东省淄博市桓台县 付桥小学
575 222.134.91.127 222.134.91.129 山东省淄博市 联通
576 222.134.91.130 222.134.91.130 山东省淄博市桓台县 胡家小学
577 222.134.91.131 222.134.91.133 山东省淄博市 联通
578 222.134.91.134 222.134.91.134 山东省淄博市桓台县 后金小学
579 222.134.91.135 222.134.91.145 山东省淄博市 联通
580 222.134.91.146 222.134.91.146 山东省淄博市桓台县 祁家小学
581 222.134.91.147 222.134.91.169 山东省淄博市 联通
582 222.134.91.170 222.134.91.170 山东省淄博市桓台县 宋家小学
583 222.134.91.171 222.134.91.173 山东省淄博市 联通
584 222.134.91.174 222.134.91.174 山东省淄博市桓台县 周家镇中心校
585 222.134.91.175 222.134.91.177 山东省淄博市 联通
586 222.134.91.178 222.134.91.178 山东省淄博市桓台县 马桥中学
587 222.134.91.179 222.134.91.197 山东省淄博市 联通
588 222.134.91.198 222.134.91.198 山东省淄博市 新城镇中心校
589 222.134.91.199 222.134.93.29 山东省淄博市 联通
590 222.134.93.30 222.134.93.30 山东省淄博市沂源县 新城宾馆
591 222.134.93.31 222.134.95.7 山东省淄博市 联通
592 222.134.95.8 222.134.95.11 山东省淄博市高青县 实验中学
593 222.134.95.12 222.134.95.141 山东省淄博市 联通
594 222.134.95.142 222.134.95.142 山东省淄博市高青县 心动网吧(摩托城)
595 222.134.95.143 222.134.95.149 山东省淄博市 联通
596 222.134.95.150 222.134.95.150 山东省淄博市 新新网络
597 222.134.95.151 222.134.95.177 山东省淄博市 联通
598 222.134.95.178 222.134.95.178 山东省淄博市 新新网络
599 222.134.95.179 222.134.95.221 山东省淄博市 联通
600 222.134.95.222 222.134.95.222 山东省淄博市高青县 好望角网苑
601 222.134.95.223 222.134.98.41 山东省淄博市 联通
602 222.134.98.42 222.134.98.42 山东省淄博市 淄博工程学院
603 222.134.98.43 222.134.119.139 山东省淄博市 联通
604 222.134.119.140 222.134.119.140 山东省淄博市周村区 蓝天网吧
605 222.134.119.141 222.134.127.255 山东省淄博市 联通
606 222.134.128.0 222.134.128.3 山东省淄博市 冲浪者网吧
607 222.134.128.4 222.134.128.27 山东省淄博市 联通
608 222.134.128.28 222.134.128.31 山东省淄博市 淄博饭店飞天网吧
609 222.134.128.32 222.134.128.45 山东省淄博市 联通
610 222.134.128.46 222.134.128.46 山东省淄博市张店区 日月星网吧王府井店
611 222.134.128.47 222.134.128.77 山东省淄博市 联通
612 222.134.128.78 222.134.128.78 山东省淄博市张店区 利君网吧
613 222.134.128.79 222.134.129.119 山东省淄博市 联通
614 222.134.129.120 222.134.129.123 山东省淄博市 淄博图书馆
615 222.134.129.124 222.134.129.207 山东省淄博市 联通
616 222.134.129.208 222.134.129.211 山东省淄博市 淄博职业学院
617 222.134.129.212 222.134.131.65 山东省淄博市 联通
618 222.134.131.66 222.134.131.66 山东省淄博市 建筑设计研究院
619 222.134.131.67 222.134.132.121 山东省淄博市 联通
620 222.134.132.122 222.134.132.122 山东省淄博市张店区 植物园奇胜网吧
621 222.134.132.123 222.134.132.137 山东省淄博市 联通
622 222.134.132.138 222.134.132.138 山东省淄博市 山东理工大学西校区西门电子阅览室
623 222.134.132.139 222.134.133.237 山东省淄博市 联通
624 222.134.133.238 222.134.133.238 山东省淄博市张店区 玲珑网吧
625 222.134.133.239 222.134.133.245 山东省淄博市 联通
626 222.134.133.246 222.134.133.246 山东省淄博市 山东理工大学校本部青苹果网吧
627 222.134.133.247 222.134.134.245 山东省淄博市 联通
628 222.134.134.247 222.134.135.165 山东省淄博市 联通
629 222.134.135.166 222.134.135.166 山东省淄博市张店区 顺吉网吧
630 222.134.135.167 222.134.144.21 山东省淄博市 联通
631 222.134.144.22 222.134.144.22 山东省淄博市桓台县 果里中学
632 222.134.144.23 222.134.144.177 山东省淄博市 联通
633 222.134.144.178 222.134.144.178 山东省淄博市桓台县 西苑小区
634 222.134.144.179 222.134.144.233 山东省淄博市 联通
635 222.134.144.234 222.134.144.234 山东省淄博市桓台县 教体局
636 222.134.144.235 222.134.145.21 山东省淄博市 联通
637 222.134.145.22 222.134.145.22 山东省淄博市 调色板网吧
638 222.134.145.23 222.134.145.41 山东省淄博市 联通
639 222.134.145.42 222.134.145.42 山东省淄博市 星晟网吧(联通路29号)
640 222.134.145.43 222.134.145.85 山东省淄博市 联通
641 222.134.145.86 222.134.145.86 山东省淄博市周村区 田野网吧(淄博科院东行500米)
642 222.134.145.87 222.134.145.89 山东省淄博市 联通
643 222.134.145.90 222.134.145.90 山东省淄博市 时尚网吧
644 222.134.145.91 222.134.145.125 山东省淄博市 联通
645 222.134.145.126 222.134.145.126 山东省淄博市周村区 ICE网吧(职业学院西行)
646 222.134.145.127 222.134.145.141 山东省淄博市 联通
647 222.134.145.142 222.134.145.142 山东省淄博市 中兴网吧
648 222.134.145.143 222.134.145.221 山东省淄博市 联通
649 222.134.145.222 222.134.145.222 山东省淄博市周村区 月亮河网吧(科院东行)
650 222.134.145.223 222.134.145.245 山东省淄博市 联通
651 222.134.145.246 222.134.145.246 山东省淄博市桓台县 唐山镇愿新网吧(政府驻地)
652 222.134.145.247 222.134.153.145 山东省淄博市 联通
653 222.134.153.146 222.134.153.146 山东省淄博市张店区 日月星网吧步行街中店
654 222.134.153.147 222.134.153.237 山东省淄博市 联通
655 222.134.153.238 222.134.153.238 山东省淄博市 宏兴网吧
656 222.134.153.239 222.134.155.255 山东省淄博市 联通
657 222.134.156.0 222.134.156.255 山东省淄博市桓台县 联通
658 222.134.157.0 222.134.157.255 山东省淄博市 联通
659 222.134.158.0 222.134.158.255 山东省淄博市桓台县 联通
660 222.134.159.0 222.134.159.255 山东省淄博市 联通
661 222.173.224.0 222.173.230.123 山东省淄博市 电信
662 222.173.230.124 222.173.230.124 山东省淄博市周村区 金手指电脑学校
663 222.173.230.125 222.173.235.25 山东省淄博市 电信
664 222.173.235.26 222.173.235.26 山东省淄博市 嘉年华网吧
665 222.173.235.27 222.173.237.13 山东省淄博市 电信
666 222.173.237.14 222.173.237.14 山东省淄博市 万博大酒店
667 222.173.237.15 222.173.237.49 山东省淄博市 电信
668 222.173.237.50 222.173.237.50 山东省淄博市 中企动力科技股份有限公司
669 222.173.237.51 222.173.237.53 山东省淄博市 电信
670 222.173.237.54 222.173.237.54 山东省淄博市张店区 利君网吧
671 222.173.237.55 222.173.237.177 山东省淄博市 电信
672 222.173.237.178 222.173.237.178 山东省淄博市张店区 步行街原野网吧
673 222.173.237.179 222.173.237.249 山东省淄博市 电信
674 222.173.237.250 222.173.237.250 山东省淄博市张店区 海情网吧
675 222.173.237.251 222.173.237.254 山东省淄博市张店区 日月星网吧步行街南店
676 222.173.237.255 222.173.241.109 山东省淄博市 电信
677 222.173.241.110 222.173.241.110 山东省淄博市张店区 顺吉网吧
678 222.173.241.111 222.173.241.129 山东省淄博市 电信
679 222.173.241.130 222.173.241.130 山东省淄博市张店区 顺通网吧
680 222.173.241.131 222.173.241.201 山东省淄博市 电信
681 222.173.241.202 222.173.241.202 山东省淄博市张店区 齐赛科技园暴风网吧
682 222.173.241.203 222.173.241.245 山东省淄博市 电信
683 222.173.241.246 222.173.241.246 山东省淄博市张店区 齐赛科技园
684 222.173.241.247 222.173.242.1 山东省淄博市 电信
685 222.173.242.2 222.173.242.2 山东省淄博市周村区 滚石网吧(淄博科院东南行500米)
686 222.173.242.3 222.173.242.9 山东省淄博市 电信
687 222.173.242.10 222.173.242.10 山东省淄博市周村区 红人网吧
688 222.173.242.11 222.173.242.33 山东省淄博市 电信
689 222.173.242.34 222.173.242.34 山东省淄博市周村区 奉时网吧
690 222.173.242.35 222.173.242.41 山东省淄博市 电信
691 222.173.242.42 222.173.242.42 山东省淄博市周村区 蓝天网吧
692 222.173.242.43 222.173.242.49 山东省淄博市 电信
693 222.173.242.50 222.173.242.50 山东省淄博市周村区 蓝星网吧
694 222.173.242.51 222.173.242.57 山东省淄博市 电信
695 222.173.242.58 222.173.242.58 山东省淄博市周村区 火旋风网吧
696 222.173.242.59 222.173.242.65 山东省淄博市 电信
697 222.173.242.66 222.173.242.66 山东省淄博市周村区 育才网吧
698 222.173.242.67 222.173.242.67 山东省淄博市张店区 金苹果网吧(泰美路10号)
699 222.173.242.68 222.173.242.77 山东省淄博市 电信
700 222.173.242.78 222.173.242.78 山东省淄博市周村区 E时代网吧
701 222.173.242.79 222.173.242.93 山东省淄博市 电信
702 222.173.242.94 222.173.242.94 山东省淄博市周村区 C5开心网吧
703 222.173.242.95 222.173.242.97 山东省淄博市 电信
704 222.173.242.98 222.173.242.98 山东省淄博市周村区 自由港网吧
705 222.173.242.99 222.173.242.109 山东省淄博市 电信
706 222.173.242.110 222.173.242.110 山东省淄博市周村区 星际网吧
707 222.173.242.111 222.173.242.113 山东省淄博市 电信
708 222.173.242.114 222.173.242.114 山东省淄博市周村区 网游部落网吧
709 222.173.242.115 222.173.242.117 山东省淄博市 电信
710 222.173.242.118 222.173.242.118 山东省淄博市周村区 冰河网吧
711 222.173.242.119 222.173.242.137 山东省淄博市 电信
712 222.173.242.138 222.173.242.138 山东省淄博市周村区 酷拉拉网吧
713 222.173.242.139 222.173.242.173 山东省淄博市 电信
714 222.173.242.174 222.173.242.174 山东省淄博市周村区 金银岛网吧
715 222.173.242.175 222.173.242.189 山东省淄博市 电信
716 222.173.242.190 222.173.242.190 山东省淄博市周村区 畅宇网吧
717 222.173.242.191 222.173.243.225 山东省淄博市 电信
718 222.173.243.226 222.173.243.226 山东省淄博市淄川区 极光网吧
719 222.173.243.227 222.173.244.65 山东省淄博市 电信
720 222.173.244.66 222.173.244.66 山东省淄博市 博山区旗舰网吧
721 222.173.244.67 222.173.244.105 山东省淄博市 电信
722 222.173.244.106 222.173.244.106 山东省淄博市周村区 百虎山英雄路天渺网吧
723 222.173.244.107 222.173.245.93 山东省淄博市 电信
724 222.173.245.94 222.173.245.94 山东省淄博市临淄区 顺天网络
725 222.173.245.95 222.173.245.193 山东省淄博市 电信
726 222.173.245.194 222.173.245.194 山东省淄博市临淄区 明顺网吧
727 222.173.245.195 222.173.245.229 山东省淄博市 电信
728 222.173.245.230 222.173.245.230 山东省淄博市临淄区 美文网络(金三角)
729 222.173.245.231 222.173.245.245 山东省淄博市 电信
730 222.173.245.246 222.173.245.246 山东省淄博市 欢乐网吧
731 222.173.245.247 222.173.246.17 山东省淄博市 电信
732 222.173.246.18 222.173.246.18 山东省淄博市桓台县 田庄镇飞鸟网吧
733 222.173.246.19 222.173.246.233 山东省淄博市 电信
734 222.173.246.234 222.173.246.234 山东省淄博市高青县 好望角网苑
735 222.173.246.235 222.173.247.249 山东省淄博市 电信
736 222.173.247.250 222.173.247.250 山东省淄博市张店区 步行街日月星网吧
737 222.173.247.251 222.173.247.255 山东省淄博市 电信
738 222.173.248.0 222.173.248.255 山东省淄博市高青县 电信
739 222.173.249.0 222.173.249.69 山东省淄博市 电信
740 222.173.249.70 222.173.249.70 山东省淄博市张店区 步行街清馨网吧
741 222.173.249.71 222.173.249.81 山东省淄博市 电信
742 222.173.249.82 222.173.249.82 山东省淄博市张店区 伊妹网吧
743 222.173.249.83 222.173.249.165 山东省淄博市 电信
744 222.173.249.166 222.173.249.166 山东省淄博市张店区 日月星网吧步行街中店
745 222.173.249.167 222.173.250.29 山东省淄博市 电信
746 222.173.250.30 222.173.250.30 山东省淄博市桓台县 信孚网吧(索镇张北路2014)
747 222.173.250.31 222.173.250.81 山东省淄博市 电信
748 222.173.250.82 222.173.250.82 山东省淄博市 时尚网吧
749 222.173.250.83 222.173.251.161 山东省淄博市 电信
750 222.173.251.162 222.173.251.162 山东省淄博市张店区 玲珑网吧
751 222.173.251.163 222.173.251.173 山东省淄博市 电信
752 222.173.251.174 222.173.251.174 山东省淄博市张店区 世纪路飞鼠网吧
753 222.173.251.175 222.173.251.218 山东省淄博市 电信
754 222.173.251.219 222.173.251.219 山东省淄博市 科技职业学院(周村校区)
755 222.173.251.220 222.173.251.221 山东省淄博市 电信
756 222.173.251.222 222.173.251.222 山东省淄博市 元元乐园
757 222.173.251.223 222.173.252.105 山东省淄博市 电信
758 222.173.252.106 222.173.252.106 山东省淄博市 登来喜网吧
759 222.173.252.107 222.173.252.153 山东省淄博市 电信
760 222.173.252.154 222.173.252.154 山东省淄博市 张店日月星网吧王府井店
761 222.173.252.155 222.173.253.133 山东省淄博市 电信
762 222.173.253.134 222.173.253.134 山东省淄博市沂源县 超越网吧
763 222.173.253.135 222.173.253.141 山东省淄博市 电信
764 222.173.253.142 222.173.253.142 山东省淄博市沂源县 新世纪网吧(居家城5号街)
765 222.173.253.143 222.173.253.177 山东省淄博市 电信
766 222.173.253.178 222.173.253.178 山东省淄博市沂源县 译心网吧
767 222.173.253.179 222.173.253.253 山东省淄博市 电信
768 222.173.253.254 222.173.253.254 山东省淄博市沂源县 温馨网吧
769 222.173.253.255 222.173.254.255 山东省淄博市 电信
770 222.173.255.0 222.173.255.16 山东省淄博市 广电网
771 222.173.255.17 222.173.255.17 山东省淄博市桓台县 奇创网吧
772 222.173.255.18 222.173.255.61 山东省淄博市 广电网
773 222.173.255.62 222.173.255.62 山东省淄博市周村区 光之星网吧
774 222.173.255.63 222.173.255.80 山东省淄博市 广电网
775 222.173.255.81 222.173.255.81 山东省淄博市 日月星网吧师专店
776 222.173.255.82 222.173.255.255 山东省淄博市 广电网
777 222.175.240.0 222.175.240.5 山东省淄博市 电信
778 222.175.240.6 222.175.240.6 山东省淄博市淄川区 玫瑰网吧
779 222.175.240.7 222.175.240.69 山东省淄博市 电信
780 222.175.240.70 222.175.240.70 山东省淄博市淄川区 百瑞网吧
781 222.175.240.71 222.175.242.255 山东省淄博市 电信
782 222.175.243.0 222.175.243.255 山东省淄博市桓台县 电信
783 222.175.244.0 222.175.252.181 山东省淄博市 电信
784 222.175.252.182 222.175.252.182 山东省淄博市沂源县 捷成网吧
785 222.175.252.183 222.175.255.255 山东省淄博市 电信
786 222.194.176.0 222.194.183.255 山东省淄博市 淄博职业学院
787 222.194.184.0 222.194.191.255 山东省淄博市 师范高等专科学校
788 222.206.64.0 222.206.79.255 山东省淄博市 山东理工大学
789 222.207.176.0 222.207.191.255 山东省淄博市 山东药品食品职业学院
790 223.78.16.0 223.78.31.255 山东省淄博市 移动
791 223.96.32.0 223.96.47.255 山东省淄博市 移动
792 223.98.80.0 223.98.95.255 山东省淄博市 移动