ip地址查询

安康市IP地址列表

安康市网吧IP地址列表

在下面输入您要查询IP地址段范围的地理位置,点击查询

请输入地理位置:
最多只能列出前1000条IP信息,更详细的ip列表信息请用上边的查询按钮进入
序号 IP 起始地址 IP 结束地址 所在位置信息 电子地图
1 1.82.33.0 1.82.52.255 陕西省安康市 电信
2 36.42.48.0 36.42.55.255 陕西省安康市 电信
3 36.43.240.0 36.43.255.255 陕西省安康市 电信
4 59.74.48.0 59.74.63.255 陕西省安康市 安康学院
5 61.134.45.0 61.134.45.255 陕西省安康市 电信
6 61.134.46.0 61.134.46.255 陕西省安康市 网宿科技股份有限公司电信CDN节点
7 61.134.47.0 61.134.47.2 陕西省安康市 电信
8 61.134.47.3 61.134.47.3 陕西省安康市 江北触网网吧
9 61.134.47.4 61.134.47.4 陕西省安康市 世纪缘网吧
10 61.134.47.5 61.134.47.7 陕西省安康市 电信
11 61.134.47.8 61.134.47.8 陕西省安康市 世纪缘网吧
12 61.134.47.9 61.134.47.9 陕西省安康市 聚龙网吧(巴山中路巴山宾馆内)
13 61.134.47.10 61.134.47.19 陕西省安康市 电信
14 61.134.47.20 61.134.47.20 陕西省安康市汉滨区 世纪缘网吧
15 61.134.47.21 61.134.47.25 陕西省安康市 电信
16 61.134.47.26 61.134.47.26 陕西省安康市 环球在线网吧(南环路)
17 61.134.47.27 61.134.47.27 陕西省安康市 静宁路文圣网吧
18 61.134.47.28 61.134.47.28 陕西省安康市紫阳县 E时代网吧(县邮政局二楼)
19 61.134.47.29 61.134.47.29 陕西省安康市 电信
20 61.134.47.30 61.134.47.30 陕西省安康市 世纪缘网吧
21 61.134.47.31 61.134.47.73 陕西省安康市 电信
22 61.134.47.74 61.134.47.74 陕西省安康市 中信网世界
23 61.134.47.75 61.134.47.77 陕西省安康市 电信
24 61.134.47.78 61.134.47.78 陕西省安康市 毛毛虫网吧(教场南路西巷)
25 61.134.47.79 61.134.47.113 陕西省安康市 电信
26 61.134.47.114 61.134.47.114 陕西省安康市 浪潮网吧
27 61.134.47.115 61.134.47.123 陕西省安康市 电信
28 61.134.47.124 61.134.47.124 陕西省安康市 安康中学电教室
29 61.134.47.125 61.134.47.129 陕西省安康市 电信
30 61.134.47.130 61.134.47.130 陕西省安康市 解放路立会奥网吧(汽车站对面)
31 61.134.47.131 61.134.47.131 陕西省安康市 电信
32 61.134.47.132 61.134.47.132 陕西省安康市 E中人网吧
33 61.134.47.133 61.134.47.133 陕西省安康市 电信
34 61.134.47.134 61.134.47.134 陕西省安康市 E生网吧
35 61.134.47.135 61.134.47.135 陕西省安康市 江北超时空网吧
36 61.134.47.136 61.134.47.136 陕西省安康市 龙成网吧
37 61.134.47.137 61.134.47.137 陕西省安康市 自由空间网吧
38 61.134.47.138 61.134.47.138 陕西省安康市 热点网吧(七号路喜盈门隔壁)
39 61.134.47.139 61.134.47.139 陕西省安康市 电信
40 61.134.47.140 61.134.47.140 陕西省安康市 海风网吧
41 61.134.47.141 61.134.47.145 陕西省安康市 电信
42 61.134.47.146 61.134.47.146 陕西省安康市 新自由空间(安康东站沈家林岭)
43 61.134.47.147 61.134.47.149 陕西省安康市 电信
44 61.134.47.150 61.134.47.150 陕西省安康市 环球在线网吧
45 61.134.47.151 61.134.47.153 陕西省安康市 电信
46 61.134.47.154 61.134.47.157 陕西省安康市 育才路枫叶网吧
47 61.134.47.158 61.134.47.158 陕西省安康市汉滨区 远通网友俱乐部(巴山中路90号)
48 61.134.47.159 61.134.47.169 陕西省安康市 电信
49 61.134.47.170 61.134.47.170 陕西省安康市 7号路新时窗网吧
50 61.134.47.171 61.134.47.189 陕西省安康市 电信
51 61.134.47.190 61.134.47.198 陕西省安康市 安康学院电子阅览室(图书馆五楼)
52 61.134.47.199 61.134.47.249 陕西省安康市 电信
53 61.134.47.250 61.134.47.250 陕西省安康市 林业家属院
54 61.134.47.251 61.134.48.29 陕西省安康市 电信
55 61.134.48.30 61.134.48.30 陕西省安康市 张岭舒怀网吧
56 61.134.48.31 61.134.48.33 陕西省安康市 电信
57 61.134.48.34 61.134.48.35 陕西省安康市 中信网吧(艾家庄3号)
58 61.134.48.36 61.134.48.37 陕西省安康市 泓星网城(巴山中路90号)
59 61.134.48.38 61.134.48.73 陕西省安康市 电信
60 61.134.48.74 61.134.48.74 陕西省安康市 南环路零点网吧
61 61.134.48.75 61.134.48.77 陕西省安康市 电信
62 61.134.48.78 61.134.48.78 陕西省安康市 绿林网吧
63 61.134.48.79 61.134.48.101 陕西省安康市 电信
64 61.134.48.102 61.134.48.102 陕西省安康市汉滨区 红蚂蚁网吧
65 61.134.48.103 61.134.48.121 陕西省安康市 电信
66 61.134.48.122 61.134.48.122 陕西省安康市 江北搜寻网吧
67 61.134.48.123 61.134.48.129 陕西省安康市 电信
68 61.134.48.130 61.134.48.130 陕西省安康市 魔幻岛网吧
69 61.134.48.131 61.134.48.132 陕西省安康市 电信
70 61.134.48.133 61.134.48.133 陕西省安康市 金州电脑公司
71 61.134.48.134 61.134.48.134 陕西省安康市 E缘网吧
72 61.134.48.135 61.134.48.149 陕西省安康市 电信
73 61.134.48.150 61.134.48.150 陕西省安康市 安康东站沈家林岭时空隧道网吧
74 61.134.48.151 61.134.48.153 陕西省安康市 电信
75 61.134.48.154 61.134.48.154 陕西省安康市汉滨区 快客网吧
76 61.134.48.155 61.134.48.165 陕西省安康市 电信
77 61.134.48.166 61.134.48.166 陕西省安康市 蓝博网吧
78 61.134.48.167 61.134.48.173 陕西省安康市 电信
79 61.134.48.174 61.134.48.174 陕西省安康市汉滨区 三味网吧
80 61.134.48.175 61.134.48.177 陕西省安康市 电信
81 61.134.48.178 61.134.48.178 陕西省安康市 环球随源网吧
82 61.134.48.179 61.134.48.186 陕西省安康市 电信
83 61.134.48.187 61.134.48.187 陕西省安康市 泓星网城
84 61.134.48.188 61.134.48.193 陕西省安康市 电信
85 61.134.48.194 61.134.48.194 陕西省安康市 环球在线网吧(南环路南门市场内)
86 61.134.48.195 61.134.48.197 陕西省安康市 电信
87 61.134.48.198 61.134.48.198 陕西省安康市 阳光网吧
88 61.134.48.199 61.134.48.241 陕西省安康市 电信
89 61.134.48.242 61.134.48.242 陕西省安康市 腾宇科环球在线网吧
90 61.134.48.243 61.134.48.255 陕西省安康市 电信
91 61.150.108.0 61.150.108.255 陕西省安康市 电信
92 61.150.109.0 61.150.109.0 陕西省安康市 水力发电厂
93 61.150.109.1 61.150.110.1 陕西省安康市 电信
94 61.150.110.2 61.150.110.2 陕西省安康市 超时空网吧分店
95 61.150.110.3 61.150.110.13 陕西省安康市 电信
96 61.150.110.14 61.150.110.14 陕西省安康市 赛博网吧
97 61.150.110.15 61.150.110.17 陕西省安康市 电信
98 61.150.110.18 61.150.110.18 陕西省安康市 E缘网吧
99 61.150.110.19 61.150.110.21 陕西省安康市 电信
100 61.150.110.22 61.150.110.22 陕西省安康市 泓星网城
101 61.150.110.23 61.150.110.37 陕西省安康市 电信
102 61.150.110.38 61.150.110.38 陕西省安康市汉滨区 龙行天下网吧(校场北路一号)
103 61.150.110.39 61.150.110.49 陕西省安康市 电信
104 61.150.110.50 61.150.110.50 陕西省安康市汉滨区 聚龙网吧(巴山西路95)
105 61.150.110.51 61.150.110.74 陕西省安康市 电信
106 61.150.110.75 61.150.110.75 陕西省安康市 大桥路自由岛网城
107 61.150.110.76 61.150.110.76 陕西省安康市 电信
108 61.150.110.77 61.150.110.78 陕西省安康市 马坎自由岛网吧
109 61.150.110.79 61.150.110.109 陕西省安康市 电信
110 61.150.110.110 61.150.110.110 陕西省安康市汉滨区 静宁路随缘网吧
111 61.150.110.111 61.150.110.113 陕西省安康市 电信
112 61.150.110.114 61.150.110.114 陕西省安康市汉滨区 立绘奥网吧(解放路4号)
113 61.150.110.115 61.150.110.173 陕西省安康市 电信
114 61.150.110.174 61.150.110.174 陕西省安康市汉滨区 巴山东路南极网吧(晶众超市楼下)
115 61.150.110.175 61.150.110.197 陕西省安康市 电信
116 61.150.110.198 61.150.110.198 陕西省安康市 新视窗网吧(兴安中路金华商城内)
117 61.150.110.199 61.150.110.213 陕西省安康市 电信
118 61.150.110.214 61.150.110.214 陕西省安康市 陕西安康职业技术学院东校区
119 61.150.110.215 61.150.110.237 陕西省安康市 电信
120 61.150.110.238 61.150.110.238 陕西省安康市 龙宫网吧
121 61.150.110.239 61.150.110.241 陕西省安康市 电信
122 61.150.110.242 61.150.110.242 陕西省安康市 巴山路龙行网吧
123 61.150.110.243 61.150.111.29 陕西省安康市 电信
124 61.150.111.30 61.150.111.30 陕西省安康市汉滨区 随缘网吧
125 61.150.111.31 61.150.111.33 陕西省安康市 电信
126 61.150.111.34 61.150.111.37 陕西省安康市汉滨区 世纪缘网吧
127 61.150.111.38 61.150.111.77 陕西省安康市 电信
128 61.150.111.78 61.150.111.78 陕西省安康市旬阳县 鼎泰网吧
129 61.150.111.79 61.150.111.83 陕西省安康市 电信
130 61.150.111.84 61.150.111.84 陕西省安康市旬阳县 非凡网吧
131 61.150.111.85 61.150.111.228 陕西省安康市 电信
132 61.150.111.229 61.150.111.229 陕西省安康市 未来网吧
133 61.150.111.230 61.150.111.249 陕西省安康市 电信
134 61.150.111.250 61.150.111.250 陕西省安康市汉滨区 流水镇星空网吧
135 61.150.111.251 61.150.113.255 陕西省安康市 电信
136 61.185.128.0 61.185.128.5 陕西省安康市 电信
137 61.185.128.6 61.185.128.6 陕西省安康市平利县 三味网络俱乐部(城关镇大院坝百货公司二楼)
138 61.185.128.7 61.185.128.177 陕西省安康市 电信
139 61.185.128.178 61.185.128.178 陕西省安康市 世纪奔腾网吧(紫阳商城对面)
140 61.185.128.179 61.185.129.158 陕西省安康市 电信
141 61.185.129.160 61.185.129.162 陕西省安康市 电信
142 61.185.129.234 61.185.129.234 陕西省安康市 超时空网吧
143 61.185.130.0 61.185.130.114 陕西省安康市 电信
144 61.185.130.115 61.185.130.115 陕西省安康市 陕西安康职业技术学院南校区
145 61.185.130.116 61.185.130.201 陕西省安康市 电信
146 61.185.130.202 61.185.130.202 陕西省安康市汉滨区 灜湖中学
147 61.185.130.203 61.185.131.144 陕西省安康市 电信
148 61.185.131.145 61.185.131.145 陕西省安康市 金州网吧
149 61.185.131.146 61.185.132.13 陕西省安康市 电信
150 61.185.132.14 61.185.132.14 陕西省安康市 新纪元网城(安悦街70)
151 61.185.132.15 61.185.132.255 陕西省安康市 电信
152 61.185.133.0 61.185.133.255 陕西省安康市 网宿科技电信CDN节点
153 61.185.134.0 61.185.134.65 陕西省安康市 电信
154 61.185.134.66 61.185.134.66 陕西省安康市汉滨区 龙城网吧(大桥路79号)
155 61.185.134.67 61.185.135.97 陕西省安康市 电信
156 61.185.135.98 61.185.135.98 陕西省安康市 优优网吧
157 61.185.135.99 61.185.135.255 陕西省安康市 电信
158 61.236.217.0 61.236.217.67 陕西省安康市 /咸阳市铁通
159 61.236.217.68 61.236.217.68 陕西省安康市 江北自由网吧
160 61.236.217.69 61.236.217.255 陕西省安康市 /汉中市铁通
161 61.236.230.0 61.236.230.159 陕西省安康市 中移铁通
162 61.236.230.160 61.236.230.161 陕西省安康市 太平洋音像世界
163 61.236.230.162 61.236.230.255 陕西省安康市 中移铁通
164 61.236.242.0 61.236.243.255 陕西省安康市 中移铁通
165 61.243.109.0 61.243.109.8 陕西省安康市 联通
166 61.243.109.9 61.243.109.9 陕西省安康市 大白街佳梦网吧
167 61.243.109.10 61.243.109.184 陕西省安康市 联通
168 61.243.109.185 61.243.109.185 陕西省安康市 中铁十八局隧道公司小康高速公路项目部
169 61.243.109.186 61.243.109.188 陕西省安康市 联通
170 61.243.109.189 61.243.109.189 陕西省安康市 中铁十八局隧道公司项目部
171 61.243.109.190 61.243.109.255 陕西省安康市 联通
172 111.19.64.0 111.19.74.255 陕西省安康市 移动
173 111.19.77.0 111.19.81.255 陕西省安康市 移动
174 111.19.84.0 111.19.91.255 陕西省安康市 移动
175 111.19.98.0 111.19.119.255 陕西省安康市 移动
176 111.19.121.0 111.19.127.255 陕西省安康市 移动
177 111.20.96.0 111.20.96.255 陕西省安康市宁陕县 移动
178 111.20.134.0 111.20.135.255 陕西省安康市 移动
179 111.20.189.0 111.20.189.255 陕西省安康市旬阳县 移动
180 113.133.132.0 113.133.132.255 陕西省安康市岚皋县 电信
181 113.133.133.0 113.133.133.255 陕西省安康市 电信
182 113.135.208.0 113.135.209.255 陕西省安康市 电信
183 113.135.210.0 113.135.210.255 陕西省安康市旬阳县 电信
184 113.135.211.0 113.135.213.255 陕西省安康市 电信
185 113.135.214.0 113.135.214.255 陕西省安康市旬阳县 电信
186 113.138.128.0 113.138.150.255 陕西省安康市 电信
187 113.138.159.0 113.138.159.255 陕西省安康市 电信
188 113.140.193.0 113.140.204.255 陕西省安康市 电信
189 113.201.242.0 113.201.255.255 陕西省安康市 联通
190 117.23.225.0 117.23.239.255 陕西省安康市 电信
191 117.35.60.0 117.35.76.255 陕西省安康市 电信
192 117.35.202.0 117.35.202.221 陕西省安康市 电信
193 117.35.202.222 117.35.202.222 陕西省安康市 小玄网吧
194 117.35.202.223 117.35.207.255 陕西省安康市 电信
195 117.35.242.0 117.35.253.255 陕西省安康市 电信
196 120.192.238.0 120.192.238.255 陕西省安康市 移动
197 122.77.163.0 122.77.163.255 陕西省安康市 中移铁通
198 123.139.150.0 123.139.150.255 陕西省安康市 联通
199 123.139.151.0 123.139.151.255 陕西省安康市紫阳县 联通
200 123.139.177.0 123.139.177.255 陕西省安康市 联通
201 123.139.178.0 123.139.178.255 陕西省安康市旬阳县 联通
202 124.23.16.0 124.23.25.255 陕西省安康市 广电网
203 124.47.22.0 124.47.24.255 陕西省安康市 广电网
204 124.47.26.0 124.47.26.255 陕西省安康市 广电网
205 124.89.2.27 124.89.2.27 陕西省安康市 中铁十八局隧道公司高速公路项目部
206 124.89.20.0 124.89.23.255 陕西省安康市 联通
207 124.89.53.0 124.89.55.255 陕西省安康市 联通
208 124.89.87.245 124.89.87.245 陕西省安康市 青云电子科技学校
209 124.89.104.0 124.89.107.3 陕西省安康市 联通
210 124.89.107.4 124.89.107.7 陕西省安康市 龙翔网吧
211 124.89.107.8 124.89.107.15 陕西省安康市汉滨区 泓星网城
212 124.89.107.16 124.89.107.255 陕西省安康市 联通
213 124.116.82.0 124.116.83.20 陕西省安康市 电信
214 124.116.83.21 124.116.83.21 陕西省安康市 中铁十八局襄渝铁路二线指挥部
215 124.116.83.22 124.116.88.80 陕西省安康市 电信
216 124.116.88.81 124.116.88.81 陕西省安康市 汉阴光明网吧
217 124.116.88.82 124.116.91.255 陕西省安康市 电信
218 124.116.92.0 124.116.92.255 陕西省安康市岚皋县 电信
219 124.116.93.0 124.116.101.255 陕西省安康市 电信
220 211.92.234.0 211.92.235.21 陕西省安康市 联通
221 211.92.235.22 211.92.235.22 陕西省安康市 东大街89.6网吧(龙城网吧对面)
222 211.92.235.23 211.92.236.255 陕西省安康市 联通
223 218.200.24.0 218.200.27.255 陕西省安康市 移动
224 219.145.192.0 219.145.194.3 陕西省安康市 电信
225 219.145.194.4 219.145.194.4 陕西省安康市旬阳县 心海网吧
226 219.145.194.5 219.145.194.5 陕西省安康市旬阳县 彩源网吧
227 219.145.194.6 219.145.194.7 陕西省安康市 电信
228 219.145.194.8 219.145.194.8 陕西省安康市旬阳县 修造场院内育才网吧
229 219.145.194.9 219.145.194.9 陕西省安康市旬阳县 育才网吧(修造厂院内)
230 219.145.194.10 219.145.194.16 陕西省安康市 电信
231 219.145.194.17 219.145.194.17 陕西省安康市 白河县人民路新世界网吧
232 219.145.194.18 219.145.194.18 陕西省安康市 白河县体育场慧群网络休闲会所
233 219.145.194.19 219.145.194.19 陕西省安康市 白河县清风路E扬网吧
234 219.145.194.20 219.145.194.20 陕西省安康市 白河县清风路新月网吧
235 219.145.194.21 219.145.194.34 陕西省安康市 电信
236 219.145.194.35 219.145.194.35 陕西省安康市 江北触网网吧
237 219.145.194.36 219.145.194.40 陕西省安康市 电信
238 219.145.194.41 219.145.194.41 陕西省安康市 张岭舒怀网吧
239 219.145.194.42 219.145.194.50 陕西省安康市 电信
240 219.145.194.51 219.145.194.51 陕西省安康市 沈家岭新自由空间网吧
241 219.145.194.52 219.145.194.54 陕西省安康市 电信
242 219.145.194.55 219.145.194.55 陕西省安康市汉滨区 七里沟网吧
243 219.145.194.56 219.145.194.57 陕西省安康市 电信
244 219.145.194.58 219.145.194.59 陕西省安康市 职业技术学院
245 219.145.194.60 219.145.194.68 陕西省安康市 电信
246 219.145.194.69 219.145.194.69 陕西省安康市 农业局
247 219.145.194.70 219.145.194.72 陕西省安康市 电信
248 219.145.194.73 219.145.194.73 陕西省安康市 环球网吧
249 219.145.194.74 219.145.194.74 陕西省安康市 中信网络俱乐部(艾家路7号)
250 219.145.194.75 219.145.194.75 陕西省安康市 城市花园中信网世界
251 219.145.194.76 219.145.194.84 陕西省安康市 电信
252 219.145.194.85 219.145.194.85 陕西省安康市 解放路快客网吧
253 219.145.194.86 219.145.194.87 陕西省安康市 电信
254 219.145.194.88 219.145.194.88 陕西省安康市 塞博网吧
255 219.145.194.89 219.145.194.89 陕西省安康市 电信
256 219.145.194.90 219.145.194.90 陕西省安康市 安悦街飞宇网吧
257 219.145.194.91 219.145.194.98 陕西省安康市 电信
258 219.145.194.99 219.145.194.99 陕西省安康市 红蚂蚁网吧
259 219.145.194.100 219.145.194.109 陕西省安康市 电信
260 219.145.194.110 219.145.194.111 陕西省安康市 泓星网城(巴山中路90号)
261 219.145.194.112 219.145.194.112 陕西省安康市 电信
262 219.145.194.113 219.145.194.113 陕西省安康市 中华龙网吧
263 219.145.194.114 219.145.194.114 陕西省安康市 E时代网吧(大桥路)
264 219.145.194.115 219.145.194.131 陕西省安康市 电信
265 219.145.194.132 219.145.194.132 陕西省安康市 中华龙网吧
266 219.145.194.133 219.145.194.136 陕西省安康市 电信
267 219.145.194.137 219.145.194.137 陕西省安康市汉滨区 网吧
268 219.145.194.138 219.145.194.138 陕西省安康市 3+1网吧
269 219.145.194.139 219.145.194.142 陕西省安康市 电信
270 219.145.194.143 219.145.194.143 陕西省安康市 E缘网吧
271 219.145.194.144 219.145.194.147 陕西省安康市 电信
272 219.145.194.148 219.145.194.148 陕西省安康市 地球村网吧
273 219.145.194.149 219.145.194.149 陕西省安康市 电信
274 219.145.194.150 219.145.194.150 陕西省安康市 快客网吧
275 219.145.194.151 219.145.194.154 陕西省安康市 电信
276 219.145.194.155 219.145.194.155 陕西省安康市 飞宇网吧
277 219.145.194.156 219.145.194.158 陕西省安康市 电信
278 219.145.194.159 219.145.194.159 陕西省安康市 伊迪网吧
279 219.145.194.160 219.145.194.161 陕西省安康市 电信
280 219.145.194.162 219.145.194.162 陕西省安康市 蓝湖网吧
281 219.145.194.163 219.145.194.173 陕西省安康市 电信
282 219.145.194.174 219.145.194.174 陕西省安康市 龙城网吧
283 219.145.194.175 219.145.194.191 陕西省安康市 电信
284 219.145.194.192 219.145.194.192 陕西省安康市 维佳网吧
285 219.145.194.193 219.145.194.214 陕西省安康市 电信
286 219.145.194.215 219.145.194.215 陕西省安康市 绿缘网吧
287 219.145.194.216 219.145.194.222 陕西省安康市 电信
288 219.145.194.223 219.145.194.223 陕西省安康市 世纪网吧
289 219.145.194.224 219.145.194.244 陕西省安康市 电信
290 219.145.194.245 219.145.194.245 陕西省安康市汉滨区 红旗小学
291 219.145.194.246 219.145.195.1 陕西省安康市 电信
292 219.145.195.2 219.145.195.2 陕西省安康市 五里镇乐融融网吧
293 219.145.195.3 219.145.195.3 陕西省安康市 五里镇木头人网吧
294 219.145.195.4 219.145.195.23 陕西省安康市 电信
295 219.145.195.24 219.145.195.24 陕西省安康市 镇坪县某网吧
296 219.145.195.25 219.145.195.29 陕西省安康市 电信
297 219.145.195.30 219.145.195.30 陕西省安康市 镇坪县E时代网吧
298 219.145.195.31 219.145.195.35 陕西省安康市 电信
299 219.145.195.36 219.145.195.36 陕西省安康市紫阳县 电力局家属楼(艾家宾馆内)
300 219.145.195.37 219.145.195.43 陕西省安康市 电信
301 219.145.195.44 219.145.195.44 陕西省安康市紫阳县 阳光网吧
302 219.145.195.45 219.145.195.45 陕西省安康市紫阳县 世纪奔腾网吧
303 219.145.195.46 219.145.195.49 陕西省安康市 电信
304 219.145.195.50 219.145.195.50 陕西省安康市紫阳县 毛坝网吧
305 219.145.195.51 219.145.195.51 陕西省安康市紫阳县 中学
306 219.145.195.52 219.145.195.52 陕西省安康市紫阳县 世纪奔腾网吧
307 219.145.195.53 219.145.195.53 陕西省安康市紫阳县 小虫网吧
308 219.145.195.54 219.145.195.57 陕西省安康市 电信
309 219.145.195.58 219.145.195.58 陕西省安康市紫阳县 世纪奔腾网吧
310 219.145.195.59 219.145.195.59 陕西省安康市紫阳县 中学
311 219.145.195.60 219.145.195.60 陕西省安康市 电信
312 219.145.195.61 219.145.195.61 陕西省安康市紫阳县 A米可网吧(金桥市场3楼)
313 219.145.195.62 219.145.195.65 陕西省安康市 电信
314 219.145.195.66 219.145.195.66 陕西省安康市汉阴县 大众网吧
315 219.145.195.67 219.145.195.67 陕西省安康市汉阴县 晓军网吧
316 219.145.195.68 219.145.195.68 陕西省安康市汉阴县 光明网吧
317 219.145.195.69 219.145.195.69 陕西省安康市汉阴县 浪潮网吧
318 219.145.195.70 219.145.195.70 陕西省安康市 电信
319 219.145.195.71 219.145.195.71 陕西省安康市汉阴县 浪潮网吧
320 219.145.195.72 219.145.195.76 陕西省安康市 电信
321 219.145.195.77 219.145.195.77 陕西省安康市汉阴县 四海网吧
322 219.145.195.78 219.145.195.78 陕西省安康市 电信
323 219.145.195.79 219.145.195.79 陕西省安康市汉阴县 涧池网吧
324 219.145.195.80 219.145.195.80 陕西省安康市汉阴县 健康巷网吧
325 219.145.195.81 219.145.195.82 陕西省安康市 电信
326 219.145.195.83 219.145.195.83 陕西省安康市汉阴县 水利局局域网
327 219.145.195.84 219.145.195.86 陕西省安康市 电信
328 219.145.195.87 219.145.195.87 陕西省安康市汉阴县 光明网吧
329 219.145.195.88 219.145.195.91 陕西省安康市 电信
330 219.145.195.92 219.145.195.92 陕西省安康市 涧池友乐网吧
331 219.145.195.93 219.145.195.100 陕西省安康市 电信
332 219.145.195.101 219.145.195.101 陕西省安康市 石泉县家友网络
333 219.145.195.102 219.145.195.103 陕西省安康市 电信
334 219.145.195.104 219.145.195.104 陕西省安康市 石泉县浪潮网吧
335 219.145.195.105 219.145.195.119 陕西省安康市 电信
336 219.145.195.120 219.145.195.120 陕西省安康市 宁陕广场网吧
337 219.145.195.121 219.145.195.168 陕西省安康市 电信
338 219.145.195.169 219.145.195.169 陕西省安康市旬阳县 美华酒店有限公司
339 219.145.195.170 219.145.195.171 陕西省安康市 电信
340 219.145.195.172 219.145.195.172 陕西省安康市旬阳县 阳光网吧
341 219.145.195.173 219.145.195.173 陕西省安康市旬阳县 世纪网吧
342 219.145.195.174 219.145.195.174 陕西省安康市旬阳县 新宇宙网城(旬阳宾馆2楼)
343 219.145.195.175 219.145.195.175 陕西省安康市 电信
344 219.145.195.176 219.145.195.176 陕西省安康市旬阳县 飞翔鸟网络俱乐部
345 219.145.195.177 219.145.195.182 陕西省安康市 电信
346 219.145.195.183 219.145.195.183 陕西省安康市 白河县金融路随缘网吧
347 219.145.195.184 219.145.195.223 陕西省安康市 电信
348 219.145.195.224 219.145.195.224 陕西省安康市 平利县鑫鑫网吧
349 219.145.195.225 219.145.195.236 陕西省安康市 电信
350 219.145.195.237 219.145.195.237 陕西省安康市 平利县老县中学
351 219.145.195.238 219.145.199.30 陕西省安康市 电信
352 219.145.199.31 219.145.199.31 陕西省安康市 新业数据中心
353 219.145.199.32 219.145.199.68 陕西省安康市 电信
354 219.145.199.69 219.145.199.69 陕西省安康市 供电局
355 219.145.199.70 219.145.199.109 陕西省安康市 电信
356 219.145.199.110 219.145.199.110 陕西省安康市旬阳县 e网情深网吧
357 219.145.199.111 219.145.203.114 陕西省安康市 电信
358 219.145.203.115 219.145.203.115 陕西省安康市 阳光网吧
359 219.145.203.116 219.145.209.57 陕西省安康市 电信
360 219.145.209.58 219.145.209.58 陕西省安康市旬阳县 神河蓝星星网吧
361 219.145.209.59 219.145.209.132 陕西省安康市 电信
362 219.145.209.133 219.145.209.133 陕西省安康市 供电局
363 219.145.209.134 219.145.210.34 陕西省安康市 电信
364 219.145.210.35 219.145.210.35 陕西省安康市 89.6网络休闲俱乐部
365 219.145.210.36 219.145.210.36 陕西省安康市 红蜘蛛网吧
366 219.145.210.37 219.145.210.37 陕西省安康市 电信
367 219.145.210.38 219.145.210.38 陕西省安康市 南环路零点网吧
368 219.145.210.39 219.145.210.61 陕西省安康市 电信
369 219.145.210.62 219.145.210.62 陕西省安康市 绿色城门网吧
370 219.145.210.63 219.145.210.70 陕西省安康市 电信
371 219.145.210.71 219.145.210.71 陕西省安康市 白河县人民路新随缘网吧
372 219.145.210.72 219.145.210.164 陕西省安康市 电信
373 219.145.210.165 219.145.210.165 陕西省安康市 宁陕急速网城
374 219.145.210.166 219.145.210.196 陕西省安康市 电信
375 219.145.210.197 219.145.210.197 陕西省安康市 安康中学
376 219.145.210.198 219.145.213.7 陕西省安康市 电信
377 219.145.213.8 219.145.213.8 陕西省安康市 岚皋网络中心
378 219.145.213.9 219.145.213.21 陕西省安康市 电信
379 219.145.213.22 219.145.213.22 陕西省安康市 岚皋县鸿丰网吧
380 219.145.213.23 219.145.213.25 陕西省安康市 电信
381 219.145.213.26 219.145.213.26 陕西省安康市 新天地网络俱乐部
382 219.145.213.27 219.145.213.27 陕西省安康市 岚皋县新浪潮网吧
383 219.145.213.28 219.145.213.28 陕西省安康市 电信
384 219.145.213.29 219.145.213.30 陕西省安康市 天声网城
385 219.145.213.31 219.145.213.40 陕西省安康市 电信
386 219.145.213.41 219.145.213.41 陕西省安康市汉滨区 大竹园镇中学
387 219.145.213.42 219.145.213.45 陕西省安康市 电信
388 219.145.213.46 219.145.213.46 陕西省安康市汉滨区 大河镇商贸街心动网吧
389 219.145.213.47 219.145.213.52 陕西省安康市 电信
390 219.145.213.53 219.145.213.53 陕西省安康市 五里镇红太阳网吧
391 219.145.213.54 219.145.213.54 陕西省安康市 电信
392 219.145.213.55 219.145.213.55 陕西省安康市 恒口南信网吧
393 219.145.213.56 219.145.213.56 陕西省安康市汉滨区 大河镇大河中学
394 219.145.213.57 219.145.213.59 陕西省安康市 电信
395 219.145.213.60 219.145.213.60 陕西省安康市汉滨区 大竹园镇网城
396 219.145.213.61 219.145.213.67 陕西省安康市 电信
397 219.145.213.68 219.145.213.68 陕西省安康市 岚皋县红杉树网吧
398 219.145.213.69 219.145.215.103 陕西省安康市 电信
399 219.145.215.105 219.145.215.255 陕西省安康市 电信
400 221.11.107.0 221.11.107.54 陕西省安康市 联通
401 221.11.107.55 221.11.107.55 陕西省安康市 南极网吧
402 221.11.107.56 221.11.107.57 陕西省安康市 联通
403 221.11.107.58 221.11.107.58 陕西省安康市石泉县 旭仕网吧(桃园路食品加工厂)
404 221.11.107.59 221.11.107.105 陕西省安康市 联通
405 221.11.107.106 221.11.107.106 陕西省安康市 果园小学
406 221.11.107.107 221.11.107.124 陕西省安康市 联通
407 221.11.107.125 221.11.107.125 陕西省安康市 南极网吧
408 221.11.107.126 221.11.110.47 陕西省安康市 联通
409 221.11.110.48 221.11.110.48 陕西省安康市 酷儿网络家园
410 221.11.110.49 221.11.110.255 陕西省安康市 联通
411 222.41.12.0 222.41.15.255 陕西省安康市 中移铁通
412 222.41.232.0 222.41.235.255 陕西省安康市 中移铁通
413 222.91.224.0 222.91.226.244 陕西省安康市 电信
414 222.91.226.245 222.91.226.245 陕西省安康市 青云电子科技学校
415 222.91.226.246 222.91.229.38 陕西省安康市 电信
416 222.91.229.39 222.91.229.39 陕西省安康市 青云电子科技学校
417 222.91.229.40 222.91.234.29 陕西省安康市 电信
418 222.91.234.30 222.91.234.30 陕西省安康市 水电总厂
419 222.91.234.31 222.91.243.255 陕西省安康市 电信