ip地址查询

宝鸡市IP地址列表

宝鸡市网吧IP地址列表

在下面输入您要查询IP地址段范围的地理位置,点击查询

请输入地理位置:
最多只能列出前1000条IP信息,更详细的ip列表信息请用上边的查询按钮进入
序号 IP 起始地址 IP 结束地址 所在位置信息 电子地图
1 1.82.128.0 1.82.191.255 陕西省宝鸡市 电信
2 36.41.121.0 36.41.121.255 陕西省宝鸡市陈仓区 电信
3 36.42.32.0 36.42.32.255 陕西省宝鸡市 网宿科技股份有限公司电信CDN节点
4 36.42.33.0 36.42.39.255 陕西省宝鸡市 电信
5 36.43.224.0 36.43.231.255 陕西省宝鸡市 电信
6 59.75.1.0 59.75.1.255 陕西省宝鸡市 宝鸡职业技术学院
7 61.134.23.0 61.134.23.1 陕西省宝鸡市 电信
8 61.134.23.2 61.134.23.2 陕西省宝鸡市 新建路西段新太阳网吧
9 61.134.23.3 61.134.23.13 陕西省宝鸡市 电信
10 61.134.23.14 61.134.23.14 陕西省宝鸡市 小飞龙网吧
11 61.134.23.15 61.134.23.17 陕西省宝鸡市 电信
12 61.134.23.18 61.134.23.18 陕西省宝鸡市 雄鹰网吧
13 61.134.23.19 61.134.23.29 陕西省宝鸡市 电信
14 61.134.23.30 61.134.23.30 陕西省宝鸡市 龙网城网络家园
15 61.134.23.31 61.134.23.33 陕西省宝鸡市 电信
16 61.134.23.34 61.134.23.38 陕西省宝鸡市 新建路西段E时代网城
17 61.134.23.39 61.134.23.41 陕西省宝鸡市 电信
18 61.134.23.42 61.134.23.42 陕西省宝鸡市 新建路西段新太阳网吧
19 61.134.23.43 61.134.23.45 陕西省宝鸡市 电信
20 61.134.23.46 61.134.23.46 陕西省宝鸡市 E路通网吧
21 61.134.23.47 61.134.23.49 陕西省宝鸡市 电信
22 61.134.23.50 61.134.23.50 陕西省宝鸡市 龙腾网吧
23 61.134.23.51 61.134.23.53 陕西省宝鸡市 电信
24 61.134.23.54 61.134.23.54 陕西省宝鸡市 新潮网吧
25 61.134.23.55 61.134.23.57 陕西省宝鸡市 电信
26 61.134.23.58 61.134.23.58 陕西省宝鸡市 实验中学.微机室
27 61.134.23.59 61.134.23.65 陕西省宝鸡市 电信
28 61.134.23.66 61.134.23.66 陕西省宝鸡市 世通网络俱乐部
29 61.134.23.67 61.134.23.73 陕西省宝鸡市 电信
30 61.134.23.74 61.134.23.74 陕西省宝鸡市 西关有家网吧
31 61.134.23.75 61.134.23.81 陕西省宝鸡市 电信
32 61.134.23.82 61.134.23.82 陕西省宝鸡市 金洲三楼狂点网络俱乐部
33 61.134.23.83 61.134.23.85 陕西省宝鸡市 电信
34 61.134.23.86 61.134.23.86 陕西省宝鸡市 万利酒店
35 61.134.23.87 61.134.23.97 陕西省宝鸡市 电信
36 61.134.23.98 61.134.23.98 陕西省宝鸡市 小蚂蚁因特网连锁俱乐部(红旗路店)
37 61.134.23.99 61.134.23.101 陕西省宝鸡市 电信
38 61.134.23.102 61.134.23.102 陕西省宝鸡市 千里马网吧
39 61.134.23.103 61.134.23.105 陕西省宝鸡市 电信
40 61.134.23.106 61.134.23.106 陕西省宝鸡市 天际网吧
41 61.134.23.107 61.134.23.109 陕西省宝鸡市 电信
42 61.134.23.110 61.134.23.110 陕西省宝鸡市金台区 金鹰网络协会
43 61.134.23.111 61.134.23.117 陕西省宝鸡市 电信
44 61.134.23.118 61.134.23.118 陕西省宝鸡市 直通车网吧
45 61.134.23.119 61.134.23.125 陕西省宝鸡市 电信
46 61.134.23.126 61.134.23.126 陕西省宝鸡市 宏箭网吧
47 61.134.23.127 61.134.23.129 陕西省宝鸡市 电信
48 61.134.23.130 61.134.23.130 陕西省宝鸡市 银河网吧
49 61.134.23.131 61.134.23.185 陕西省宝鸡市 电信
50 61.134.23.186 61.134.23.186 陕西省宝鸡市 石坝河金长城网吧
51 61.134.23.187 61.134.23.189 陕西省宝鸡市 电信
52 61.134.23.190 61.134.23.190 陕西省宝鸡市 上马营欢乐网吧
53 61.134.23.191 61.134.23.193 陕西省宝鸡市 电信
54 61.134.23.194 61.134.23.194 陕西省宝鸡市 绿色动力网络联盟
55 61.134.23.195 61.134.23.241 陕西省宝鸡市 电信
56 61.134.23.242 61.134.23.242 陕西省宝鸡市 开发区蓝精灵网吧
57 61.134.23.243 61.134.23.251 陕西省宝鸡市 电信
58 61.134.23.252 61.134.23.253 陕西省宝鸡市 东风路世通网络俱乐部
59 61.134.23.254 61.134.23.255 陕西省宝鸡市 电信
60 61.134.30.0 61.134.32.0 陕西省宝鸡市 电信
61 61.134.32.1 61.134.32.1 陕西省宝鸡市 桥南一线天网吧
62 61.134.32.2 61.134.32.2 陕西省宝鸡市 小世界网吧
63 61.134.32.3 61.134.32.9 陕西省宝鸡市 电信
64 61.134.32.10 61.134.32.10 陕西省宝鸡市 神州网吧
65 61.134.32.11 61.134.32.25 陕西省宝鸡市 电信
66 61.134.32.26 61.134.32.26 陕西省宝鸡市 航天网吧
67 61.134.32.27 61.134.32.29 陕西省宝鸡市 电信
68 61.134.32.30 61.134.32.30 陕西省宝鸡市 石坝河极速网吧
69 61.134.32.31 61.134.32.33 陕西省宝鸡市 电信
70 61.134.32.34 61.134.32.34 陕西省宝鸡市 火炬路神州网吧
71 61.134.32.35 61.134.32.37 陕西省宝鸡市 电信
72 61.134.32.38 61.134.32.38 陕西省宝鸡市 斗鸡街招航网吧
73 61.134.32.39 61.134.32.43 陕西省宝鸡市 电信
74 61.134.32.44 61.134.32.45 陕西省宝鸡市 易域网吧
75 61.134.32.46 61.134.32.49 陕西省宝鸡市 电信
76 61.134.32.50 61.134.32.50 陕西省宝鸡市 巨龙网吧
77 61.134.32.51 61.134.32.53 陕西省宝鸡市 电信
78 61.134.32.54 61.134.32.54 陕西省宝鸡市 西一路天际网吧
79 61.134.32.55 61.134.32.57 陕西省宝鸡市 电信
80 61.134.32.58 61.134.32.58 陕西省宝鸡市 宝光路联网网吧
81 61.134.32.59 61.134.32.59 陕西省宝鸡市 石坝河联网俱乐部
82 61.134.32.60 61.134.32.60 陕西省宝鸡市 联网网吧
83 61.134.32.61 61.134.32.61 陕西省宝鸡市 电信
84 61.134.32.62 61.134.32.62 陕西省宝鸡市 新文理学院对面联网俱乐部
85 61.134.32.63 61.134.32.65 陕西省宝鸡市 电信
86 61.134.32.66 61.134.32.66 陕西省宝鸡市 新渭路天才网吧
87 61.134.32.67 61.134.32.69 陕西省宝鸡市 电信
88 61.134.32.70 61.134.32.70 陕西省宝鸡市 金喜利网战
89 61.134.32.71 61.134.32.75 陕西省宝鸡市 电信
90 61.134.32.76 61.134.32.76 陕西省宝鸡市 明乐网络俱乐部总店(经一路118号)
91 61.134.32.77 61.134.32.77 陕西省宝鸡市 电信
92 61.134.32.78 61.134.32.78 陕西省宝鸡市 经典网络俱乐部姜秦机店
93 61.134.32.79 61.134.32.81 陕西省宝鸡市 电信
94 61.134.32.82 61.134.32.82 陕西省宝鸡市 人民街新起点网吧
95 61.134.32.83 61.134.32.85 陕西省宝鸡市 电信
96 61.134.32.86 61.134.32.86 陕西省宝鸡市 创新网吧
97 61.134.32.87 61.134.32.89 陕西省宝鸡市 电信
98 61.134.32.90 61.134.32.90 陕西省宝鸡市 姜潭路紫升网吧
99 61.134.32.91 61.134.32.93 陕西省宝鸡市 电信
100 61.134.32.94 61.134.32.94 陕西省宝鸡市 自由鸟网吧
101 61.134.32.95 61.134.32.97 陕西省宝鸡市 电信
102 61.134.32.98 61.134.32.98 陕西省宝鸡市 新航网吧
103 61.134.32.99 61.134.32.101 陕西省宝鸡市 电信
104 61.134.32.102 61.134.32.102 陕西省宝鸡市 下马营新感觉网吧
105 61.134.32.103 61.134.32.105 陕西省宝鸡市 电信
106 61.134.32.106 61.134.32.106 陕西省宝鸡市 红树林网吧
107 61.134.32.107 61.134.32.117 陕西省宝鸡市 电信
108 61.134.32.118 61.134.32.118 陕西省宝鸡市 小飞龙网吧
109 61.134.32.119 61.134.32.121 陕西省宝鸡市 电信
110 61.134.32.122 61.134.32.122 陕西省宝鸡市 上马营战国网吧
111 61.134.32.123 61.134.32.123 陕西省宝鸡市 极速网吧
112 61.134.32.124 61.134.32.124 陕西省宝鸡市 战国网吧
113 61.134.32.125 61.134.32.125 陕西省宝鸡市 极速网吧
114 61.134.32.126 61.134.32.129 陕西省宝鸡市 电信
115 61.134.32.130 61.134.32.131 陕西省宝鸡市 红树林网吧
116 61.134.32.132 61.134.32.133 陕西省宝鸡市 电信
117 61.134.32.134 61.134.32.134 陕西省宝鸡市 新开路红树林网吧
118 61.134.32.135 61.134.32.137 陕西省宝鸡市 电信
119 61.134.32.138 61.134.32.138 陕西省宝鸡市 二电厂
120 61.134.32.139 61.134.32.145 陕西省宝鸡市 电信
121 61.134.32.146 61.134.32.146 陕西省宝鸡市 依妹儿网吧
122 61.134.32.147 61.134.32.157 陕西省宝鸡市 电信
123 61.134.32.158 61.134.32.158 陕西省宝鸡市 巨龙网城
124 61.134.32.159 61.134.32.173 陕西省宝鸡市 电信
125 61.134.32.174 61.134.32.174 陕西省宝鸡市 依秀网吧
126 61.134.32.175 61.134.32.201 陕西省宝鸡市 电信
127 61.134.32.202 61.134.32.202 陕西省宝鸡市 斗鸡都市E站网吧
128 61.134.32.203 61.134.32.205 陕西省宝鸡市 电信
129 61.134.32.206 61.134.32.206 陕西省宝鸡市 阳光网吧
130 61.134.32.207 61.134.32.213 陕西省宝鸡市 电信
131 61.134.32.214 61.134.32.214 陕西省宝鸡市 龙网城网吧
132 61.134.32.215 61.134.32.225 陕西省宝鸡市 电信
133 61.134.32.226 61.134.32.226 陕西省宝鸡市 姜潭路常来常网网吧
134 61.134.32.227 61.134.32.229 陕西省宝鸡市 电信
135 61.134.32.230 61.134.32.230 陕西省宝鸡市 红蚂蚁网络空间
136 61.134.32.231 61.134.32.237 陕西省宝鸡市 电信
137 61.134.32.238 61.134.32.238 陕西省宝鸡市 魔幻圣殿网吧
138 61.134.32.239 61.134.32.241 陕西省宝鸡市 电信
139 61.134.32.242 61.134.32.242 陕西省宝鸡市 大众网吧
140 61.134.32.243 61.134.32.249 陕西省宝鸡市 电信
141 61.134.32.250 61.134.32.250 陕西省宝鸡市 清姜路大本营网吧
142 61.134.32.251 61.134.33.2 陕西省宝鸡市 电信
143 61.134.33.3 61.134.33.3 陕西省宝鸡市 卷烟厂
144 61.134.33.4 61.134.33.25 陕西省宝鸡市 电信
145 61.134.33.26 61.134.33.26 陕西省宝鸡市 常青路闪点网吧
146 61.134.33.27 61.134.33.29 陕西省宝鸡市 电信
147 61.134.33.30 61.134.33.30 陕西省宝鸡市 新建路西段小雨点网吧
148 61.134.33.31 61.134.33.34 陕西省宝鸡市 电信
149 61.134.33.35 61.134.33.35 陕西省宝鸡市 紫升网吧
150 61.134.33.36 61.134.33.36 陕西省宝鸡市 电信
151 61.134.33.37 61.134.33.37 陕西省宝鸡市 姜潭路阳光网吧
152 61.134.33.38 61.134.33.38 陕西省宝鸡市 海岸线网吧(斗鸡)
153 61.134.33.39 61.134.33.39 陕西省宝鸡市 视线网吧
154 61.134.33.40 61.134.33.41 陕西省宝鸡市 电信
155 61.134.33.42 61.134.33.42 陕西省宝鸡市 嘉信潮州大酒店
156 61.134.33.43 61.134.33.45 陕西省宝鸡市 电信
157 61.134.33.46 61.134.33.46 陕西省宝鸡市 V8网络
158 61.134.33.47 61.134.33.49 陕西省宝鸡市 电信
159 61.134.33.50 61.134.33.50 陕西省宝鸡市 梦幻网吧
160 61.134.33.51 61.134.33.57 陕西省宝鸡市 电信
161 61.134.33.58 61.134.33.58 陕西省宝鸡市 斗鸡闪客网吧
162 61.134.33.59 61.134.33.65 陕西省宝鸡市 电信
163 61.134.33.66 61.134.33.66 陕西省宝鸡市金台区 老朋友网吧(中山东路197号)
164 61.134.33.67 61.134.33.73 陕西省宝鸡市 电信
165 61.134.33.74 61.134.33.74 陕西省宝鸡市 西关极速网吧
166 61.134.33.75 61.134.33.105 陕西省宝鸡市 电信
167 61.134.33.106 61.134.33.106 陕西省宝鸡市 红树林网吧
168 61.134.33.107 61.134.33.107 陕西省宝鸡市 电信
169 61.134.33.108 61.134.33.108 陕西省宝鸡市 新开路红树林网吧
170 61.134.33.109 61.134.33.113 陕西省宝鸡市 电信
171 61.134.33.114 61.134.33.118 陕西省宝鸡市 大本营网吧
172 61.134.33.119 61.134.33.141 陕西省宝鸡市 电信
173 61.134.33.142 61.134.33.142 陕西省宝鸡市上马营 佳兴网络俱乐部(东风路59号)
174 61.134.33.143 61.134.33.160 陕西省宝鸡市 电信
175 61.134.33.161 61.134.33.161 陕西省宝鸡市 西关网中网网吧
176 61.134.33.162 61.134.33.233 陕西省宝鸡市 电信
177 61.134.33.234 61.134.33.234 陕西省宝鸡市 冒险岛数字娱乐俱乐部
178 61.134.33.235 61.134.33.237 陕西省宝鸡市 电信
179 61.134.33.238 61.134.33.238 陕西省宝鸡市 新纪元网吧(桥梁厂市场北3楼)
180 61.134.33.239 61.134.33.241 陕西省宝鸡市 电信
181 61.134.33.242 61.134.33.242 陕西省宝鸡市 天才网吧
182 61.134.33.243 61.134.33.245 陕西省宝鸡市 电信
183 61.134.33.246 61.134.33.246 陕西省宝鸡市 石坝河体育场一百度网络俱乐部
184 61.134.33.247 61.134.33.249 陕西省宝鸡市 电信
185 61.134.33.250 61.134.33.250 陕西省宝鸡市 黑蜘蛛网吧
186 61.134.33.251 61.134.33.253 陕西省宝鸡市 电信
187 61.134.33.254 61.134.33.254 陕西省宝鸡市 蓝色快车
188 61.134.33.255 61.134.34.5 陕西省宝鸡市 电信
189 61.134.34.6 61.134.34.6 陕西省宝鸡市 高新路神州网吧
190 61.134.34.7 61.134.34.17 陕西省宝鸡市 电信
191 61.134.34.18 61.134.34.18 陕西省宝鸡市 渭滨区下马营街道天天网吧
192 61.134.34.19 61.134.34.25 陕西省宝鸡市 电信
193 61.134.34.26 61.134.34.26 陕西省宝鸡市 东仁堡小学
194 61.134.34.27 61.134.34.29 陕西省宝鸡市 电信
195 61.134.34.30 61.134.34.30 陕西省宝鸡市 三人行网吧
196 61.134.34.31 61.134.34.33 陕西省宝鸡市 电信
197 61.134.34.34 61.134.34.34 陕西省宝鸡市 新人类网吧
198 61.134.34.35 61.134.34.42 陕西省宝鸡市 电信
199 61.134.34.43 61.134.34.43 陕西省宝鸡市 小蚂蚁因特网连锁俱乐部(火车站店)
200 61.134.34.44 61.134.34.49 陕西省宝鸡市 电信
201 61.134.34.50 61.134.34.50 陕西省宝鸡市 姜潭路依妹儿网吧
202 61.134.34.51 61.134.34.53 陕西省宝鸡市 电信
203 61.134.34.54 61.134.34.54 陕西省宝鸡市 第二商贸学校微机房
204 61.134.34.55 61.134.34.57 陕西省宝鸡市 电信
205 61.134.34.58 61.134.34.58 陕西省宝鸡市 公园路七喜网吧
206 61.134.34.59 61.134.34.73 陕西省宝鸡市 电信
207 61.134.34.74 61.134.34.74 陕西省宝鸡市 下马营金旋风网吧
208 61.134.34.75 61.134.34.75 陕西省宝鸡市 电信
209 61.134.34.76 61.134.34.76 陕西省宝鸡市 中山路天鹅湖楼下的迷网网吧
210 61.134.34.77 61.134.34.77 陕西省宝鸡市 电信
211 61.134.34.78 61.134.34.78 陕西省宝鸡市 经典网吧俱乐部宝光路分店
212 61.134.34.79 61.134.34.81 陕西省宝鸡市 电信
213 61.134.34.82 61.134.34.82 陕西省宝鸡市上马营 佳亿达网络
214 61.134.34.83 61.134.34.85 陕西省宝鸡市 电信
215 61.134.34.86 61.134.34.86 陕西省宝鸡市 新建路西段小雨点网吧
216 61.134.34.87 61.134.34.90 陕西省宝鸡市 电信
217 61.134.34.91 61.134.34.91 陕西省宝鸡市 老朋友网吧
218 61.134.34.92 61.134.34.98 陕西省宝鸡市 电信
219 61.134.34.99 61.134.34.101 陕西省宝鸡市 桥南世纪网城
220 61.134.34.102 61.134.34.102 陕西省宝鸡市 石坝河市场北门红蜘蛛网吧
221 61.134.34.103 61.134.34.105 陕西省宝鸡市 电信
222 61.134.34.106 61.134.34.106 陕西省宝鸡市 狂点网络俱乐部
223 61.134.34.107 61.134.34.108 陕西省宝鸡市 电信
224 61.134.34.109 61.134.34.110 陕西省宝鸡市 经二路狂点网吧
225 61.134.34.111 61.134.34.138 陕西省宝鸡市 电信
226 61.134.34.139 61.134.34.139 陕西省宝鸡市 龙泉中学
227 61.134.34.140 61.134.34.145 陕西省宝鸡市 电信
228 61.134.34.146 61.134.34.148 陕西省宝鸡市金台区 虫虫网络沙龙(中山东路83号)
229 61.134.34.149 61.134.34.153 陕西省宝鸡市 电信
230 61.134.34.154 61.134.34.154 陕西省宝鸡市上马营 战国时代网络时空
231 61.134.34.155 61.134.34.157 陕西省宝鸡市 电信
232 61.134.34.158 61.134.34.158 陕西省宝鸡市上马营 战国时代网吧
233 61.134.34.159 61.134.34.161 陕西省宝鸡市 电信
234 61.134.34.162 61.134.34.162 陕西省宝鸡市 都市E站网吧
235 61.134.34.163 61.134.34.169 陕西省宝鸡市 电信
236 61.134.34.170 61.134.34.170 陕西省宝鸡市 明乐网吧
237 61.134.34.171 61.134.34.172 陕西省宝鸡市 电信
238 61.134.34.173 61.134.34.173 陕西省宝鸡市 明乐网吧
239 61.134.34.174 61.134.34.177 陕西省宝鸡市 电信
240 61.134.34.178 61.134.34.180 陕西省宝鸡市 世纪网城(桥南开发区英达路1号)
241 61.134.34.181 61.134.34.182 陕西省宝鸡市 创易网络
242 61.134.34.183 61.134.34.197 陕西省宝鸡市 电信
243 61.134.34.198 61.134.34.198 陕西省宝鸡市 金翅鸟网吧
244 61.134.34.199 61.134.34.201 陕西省宝鸡市 电信
245 61.134.34.202 61.134.34.202 陕西省宝鸡市 经二路超人网吧
246 61.134.34.203 61.134.34.212 陕西省宝鸡市 电信
247 61.134.34.213 61.134.34.213 陕西省宝鸡市 宝鸡中学(石坝河-高中)
248 61.134.34.214 61.134.34.217 陕西省宝鸡市 电信
249 61.134.34.218 61.134.34.218 陕西省宝鸡市 宝鸡一中
250 61.134.34.219 61.134.34.237 陕西省宝鸡市 电信
251 61.134.34.238 61.134.34.238 陕西省宝鸡市 下马营自由E点网吧
252 61.134.34.239 61.134.34.245 陕西省宝鸡市 电信
253 61.134.34.246 61.134.34.246 陕西省宝鸡市 新潮网吧
254 61.134.34.247 61.134.34.249 陕西省宝鸡市 电信
255 61.134.34.250 61.134.34.250 陕西省宝鸡市 长岭中学
256 61.134.34.251 61.134.34.253 陕西省宝鸡市 电信
257 61.134.34.254 61.134.34.254 陕西省宝鸡市 东方秀网吧
258 61.134.34.255 61.134.34.255 陕西省宝鸡市 电信
259 61.150.116.0 61.150.116.2 陕西省宝鸡市 电信
260 61.150.116.3 61.150.116.3 陕西省宝鸡市 渭公路金长城网
261 61.150.116.4 61.150.117.97 陕西省宝鸡市 电信
262 61.150.117.98 61.150.117.98 陕西省宝鸡市 神州网吧
263 61.150.117.99 61.150.117.143 陕西省宝鸡市 电信
264 61.150.117.144 61.150.117.144 陕西省宝鸡市 眉县常兴镇蓝天电脑
265 61.150.117.145 61.150.117.212 陕西省宝鸡市 电信
266 61.150.117.213 61.150.117.213 陕西省宝鸡市 金长城网吧
267 61.150.117.214 61.150.118.4 陕西省宝鸡市 电信
268 61.150.118.5 61.150.118.5 陕西省宝鸡市 眉县开元网吧
269 61.150.118.6 61.150.119.71 陕西省宝鸡市 电信
270 61.150.119.72 61.150.119.72 陕西省宝鸡市 天才网吧
271 61.150.119.73 61.150.120.4 陕西省宝鸡市 电信
272 61.150.120.5 61.150.120.5 陕西省宝鸡市 新人缘网吧
273 61.150.120.6 61.150.120.25 陕西省宝鸡市 电信
274 61.150.120.26 61.150.120.26 陕西省宝鸡市 岐山高店极速网吧
275 61.150.120.27 61.150.121.195 陕西省宝鸡市 电信
276 61.150.121.196 61.150.121.196 陕西省宝鸡市上马营 闪客网吧
277 61.150.121.197 61.150.122.73 陕西省宝鸡市 电信
278 61.150.122.74 61.150.122.74 陕西省宝鸡市陈仓区 法士特总厂时空网城
279 61.150.122.75 61.150.122.89 陕西省宝鸡市 电信
280 61.150.122.90 61.150.122.90 陕西省宝鸡市 蔡家坡新世纪网吧
281 61.150.122.91 61.150.122.93 陕西省宝鸡市 电信
282 61.150.122.94 61.150.122.94 陕西省宝鸡市 蔡家坡金利来网吧
283 61.150.122.95 61.150.122.137 陕西省宝鸡市 电信
284 61.150.122.138 61.150.122.138 陕西省宝鸡市 蔡家坡兴建网吧
285 61.150.122.139 61.150.122.161 陕西省宝鸡市 电信
286 61.150.122.162 61.150.122.162 陕西省宝鸡市 蔡家坡迷网网络俱乐部
287 61.150.122.163 61.150.122.165 陕西省宝鸡市 电信
288 61.150.122.166 61.150.122.166 陕西省宝鸡市 蔡家坡陕九附近好运网吧
289 61.150.122.167 61.150.122.169 陕西省宝鸡市 电信
290 61.150.122.170 61.150.122.170 陕西省宝鸡市岐山县 晨曦网吧
291 61.150.122.171 61.150.122.185 陕西省宝鸡市 电信
292 61.150.122.186 61.150.122.186 陕西省宝鸡市岐山县 蔡家坡镇奔腾网吧
293 61.150.122.187 61.150.122.193 陕西省宝鸡市 电信
294 61.150.122.194 61.150.122.194 陕西省宝鸡市岐山县 颐石网吧
295 61.150.122.195 61.150.122.241 陕西省宝鸡市 电信
296 61.150.122.242 61.150.122.242 陕西省宝鸡市 蔡家坡金利来网吧一分店
297 61.150.122.243 61.150.122.249 陕西省宝鸡市 电信
298 61.150.122.250 61.150.122.250 陕西省宝鸡市 迷网网络俱乐部(蔡家坡镇金三角东区三楼)
299 61.150.122.251 61.150.122.253 陕西省宝鸡市 电信
300 61.150.122.254 61.150.122.254 陕西省宝鸡市 高店小青蛙网吧
301 61.150.122.255 61.150.122.255 陕西省宝鸡市 电信
302 61.150.123.0 61.150.123.255 陕西省宝鸡市 (岐山县/凤翔县)电信
303 61.150.124.0 61.150.124.1 陕西省宝鸡市 电信
304 61.150.124.2 61.150.124.2 陕西省宝鸡市 新星网吧
305 61.150.124.3 61.150.124.3 陕西省宝鸡市 石坝河学府网吧
306 61.150.124.4 61.150.124.4 陕西省宝鸡市 电信
307 61.150.124.5 61.150.124.5 陕西省宝鸡市 石坝河航天网吧
308 61.150.124.6 61.150.124.14 陕西省宝鸡市 电信
309 61.150.124.15 61.150.124.15 陕西省宝鸡市 龙都网吧
310 61.150.124.16 61.150.125.1 陕西省宝鸡市 电信
311 61.150.125.2 61.150.125.2 陕西省宝鸡市 东一路清姜网吧
312 61.150.125.3 61.150.125.3 陕西省宝鸡市 电信
313 61.150.125.4 61.150.125.4 陕西省宝鸡市 三国网吧
314 61.150.125.5 61.150.125.5 陕西省宝鸡市 东方网校
315 61.150.125.6 61.150.125.6 陕西省宝鸡市 鑫都网吧
316 61.150.125.7 61.150.125.7 陕西省宝鸡市 长岭区冲浪网吧
317 61.150.125.8 61.150.125.8 陕西省宝鸡市 牵手网吧
318 61.150.125.9 61.150.125.9 陕西省宝鸡市 电信
319 61.150.125.10 61.150.125.10 陕西省宝鸡市 东三路新浪网吧
320 61.150.125.11 61.150.125.11 陕西省宝鸡市 天际网吧
321 61.150.125.12 61.150.125.19 陕西省宝鸡市 电信
322 61.150.125.20 61.150.125.20 陕西省宝鸡市 智通网吧
323 61.150.125.21 61.150.125.130 陕西省宝鸡市 电信
324 61.150.125.131 61.150.125.131 陕西省宝鸡市 斗中路红运网吧
325 61.150.125.132 61.150.125.132 陕西省宝鸡市 电信
326 61.150.125.133 61.150.125.133 陕西省宝鸡市 斗中路狂点网吧
327 61.150.125.134 61.150.126.60 陕西省宝鸡市 电信
328 61.150.126.61 61.150.126.61 陕西省宝鸡市 零点网吧
329 61.150.126.62 61.150.126.69 陕西省宝鸡市 电信
330 61.150.126.70 61.150.126.70 陕西省宝鸡市 易网网吧
331 61.150.126.71 61.150.126.71 陕西省宝鸡市 新开路天网网吧
332 61.150.126.72 61.150.126.79 陕西省宝鸡市 电信
333 61.150.126.80 61.150.126.80 陕西省宝鸡市 文化宫奔腾网吧
334 61.150.126.81 61.150.126.81 陕西省宝鸡市 奔腾网吧
335 61.150.126.82 61.150.126.85 陕西省宝鸡市 电信
336 61.150.126.86 61.150.126.86 陕西省宝鸡市 新建路龙腾网吧
337 61.150.126.87 61.150.126.93 陕西省宝鸡市 电信
338 61.150.126.94 61.150.126.94 陕西省宝鸡市 金陵新村超人网
339 61.150.126.95 61.150.126.99 陕西省宝鸡市 电信
340 61.150.126.100 61.150.126.100 陕西省宝鸡市 文化宫棋院网吧
341 61.150.126.101 61.150.126.102 陕西省宝鸡市 电信
342 61.150.126.103 61.150.126.103 陕西省宝鸡市 建国路超人网吧
343 61.150.126.104 61.150.126.137 陕西省宝鸡市 电信
344 61.150.126.138 61.150.126.138 陕西省宝鸡市 文化宫龙成网吧
345 61.150.126.139 61.150.126.197 陕西省宝鸡市 电信
346 61.150.126.198 61.150.126.198 陕西省宝鸡市 太阳雪网吧(宝福路98号)
347 61.150.126.199 61.150.127.133 陕西省宝鸡市 电信
348 61.150.127.134 61.150.127.134 陕西省宝鸡市 供电局
349 61.150.127.135 61.150.127.141 陕西省宝鸡市 电信
350 61.150.127.142 61.150.127.142 陕西省宝鸡市 知心网吧
351 61.150.127.143 61.150.127.149 陕西省宝鸡市 电信
352 61.150.127.150 61.150.127.150 陕西省宝鸡市 荣耀网吧
353 61.150.127.151 61.150.127.161 陕西省宝鸡市 电信
354 61.150.127.162 61.150.127.162 陕西省宝鸡市 虫虫网吧
355 61.150.127.163 61.150.127.165 陕西省宝鸡市 电信
356 61.150.127.166 61.150.127.166 陕西省宝鸡市 奔驰快车俱乐部
357 61.150.127.167 61.150.127.169 陕西省宝鸡市 电信
358 61.150.127.170 61.150.127.170 陕西省宝鸡市 开发区龙网城网络家园
359 61.150.127.171 61.150.127.181 陕西省宝鸡市 电信
360 61.150.127.182 61.150.127.182 陕西省宝鸡市 动感地带网吧
361 61.150.127.183 61.150.127.185 陕西省宝鸡市 电信
362 61.150.127.186 61.150.127.186 陕西省宝鸡市 欣欣网吧
363 61.150.127.187 61.150.127.189 陕西省宝鸡市 电信
364 61.150.127.190 61.150.127.190 陕西省宝鸡市 航天网吧
365 61.150.127.191 61.150.127.193 陕西省宝鸡市 电信
366 61.150.127.194 61.150.127.194 陕西省宝鸡市 职业技术学院医学部
367 61.150.127.195 61.150.127.209 陕西省宝鸡市 电信
368 61.150.127.210 61.150.127.210 陕西省宝鸡市 文理学院电子阅览室
369 61.150.127.211 61.150.127.211 陕西省宝鸡市 文理学院
370 61.150.127.212 61.150.127.212 陕西省宝鸡市 文理学院校本部
371 61.150.127.213 61.150.127.213 陕西省宝鸡市 电信
372 61.150.127.214 61.150.127.214 陕西省宝鸡市 文理学院本部
373 61.150.127.215 61.150.127.217 陕西省宝鸡市 电信
374 61.150.127.218 61.150.127.218 陕西省宝鸡市 新时空网吧
375 61.150.127.219 61.150.127.229 陕西省宝鸡市 电信
376 61.150.127.230 61.150.127.230 陕西省宝鸡市 斗鸡中学
377 61.150.127.231 61.150.127.242 陕西省宝鸡市 电信
378 61.150.127.243 61.150.127.243 陕西省宝鸡市 文理学院网络中心机房
379 61.150.127.244 61.150.127.244 陕西省宝鸡市 电信
380 61.150.127.245 61.150.127.245 陕西省宝鸡市 文理学院教工家属区
381 61.150.127.246 61.150.127.255 陕西省宝鸡市 电信
382 61.185.48.0 61.185.48.97 陕西省宝鸡市 电信
383 61.185.48.98 61.185.48.98 陕西省宝鸡市 中山路飞翔鸟网
384 61.185.48.99 61.185.48.130 陕西省宝鸡市 电信
385 61.185.48.131 61.185.48.131 陕西省宝鸡市麟游县 新浪网吧
386 61.185.48.132 61.185.50.1 陕西省宝鸡市 电信
387 61.185.50.2 61.185.50.2 陕西省宝鸡市扶风县 文艺路蓝精灵网吧
388 61.185.50.3 61.185.50.5 陕西省宝鸡市 电信
389 61.185.50.6 61.185.50.6 陕西省宝鸡市扶风县 PK高手网络俱乐部
390 61.185.50.7 61.185.50.9 陕西省宝鸡市 电信
391 61.185.50.10 61.185.50.10 陕西省宝鸡市扶风县 81路超时空网吧
392 61.185.50.11 61.185.50.13 陕西省宝鸡市 电信
393 61.185.50.14 61.185.50.14 陕西省宝鸡市扶风县 81路旺旺网吧
394 61.185.50.15 61.185.50.25 陕西省宝鸡市 电信
395 61.185.50.26 61.185.50.29 陕西省宝鸡市扶风县 红蚂蚁网络俱乐部
396 61.185.50.30 61.185.50.41 陕西省宝鸡市 电信
397 61.185.50.42 61.185.50.42 陕西省宝鸡市扶风县 扶法门寺通达网吧
398 61.185.50.43 61.185.50.45 陕西省宝鸡市 电信
399 61.185.50.46 61.185.50.46 陕西省宝鸡市扶风县 法门高中
400 61.185.50.47 61.185.50.53 陕西省宝鸡市 电信
401 61.185.50.54 61.185.50.54 陕西省宝鸡市 法门寺新开源网吧
402 61.185.50.55 61.185.50.65 陕西省宝鸡市 电信
403 61.185.50.66 61.185.50.66 陕西省宝鸡市 扶风县召公镇星河网吧
404 61.185.50.67 61.185.50.89 陕西省宝鸡市 电信
405 61.185.50.90 61.185.50.90 陕西省宝鸡市 绛帐世纪网吧
406 61.185.50.91 61.185.50.93 陕西省宝鸡市 电信
407 61.185.50.94 61.185.50.94 陕西省宝鸡市 绛帐中心网吧
408 61.185.50.95 61.185.50.101 陕西省宝鸡市 电信
409 61.185.50.102 61.185.50.102 陕西省宝鸡市扶风县 杏林镇双信网络俱乐部
410 61.185.50.103 61.185.50.105 陕西省宝鸡市 电信
411 61.185.50.106 61.185.50.106 陕西省宝鸡市扶风县 杏林镇明珠网络游戏俱乐部
412 61.185.50.107 61.185.50.133 陕西省宝鸡市 电信
413 61.185.50.134 61.185.50.134 陕西省宝鸡市扶风县 超越者网吧
414 61.185.50.135 61.185.50.137 陕西省宝鸡市 电信
415 61.185.50.138 61.185.50.138 陕西省宝鸡市扶风县 河滨大楼三楼金三角网吧
416 61.185.50.139 61.185.50.145 陕西省宝鸡市 电信
417 61.185.50.146 61.185.50.146 陕西省宝鸡市扶风县 文艺路实信网吧
418 61.185.50.147 61.185.50.147 陕西省宝鸡市 扶风网际快车网吧
419 61.185.50.148 61.185.50.148 陕西省宝鸡市扶风县 文艺路鼎艺网吧
420 61.185.50.149 61.185.50.149 陕西省宝鸡市 电信
421 61.185.50.150 61.185.50.150 陕西省宝鸡市扶风县 网际快车网吧
422 61.185.50.151 61.185.50.153 陕西省宝鸡市 电信
423 61.185.50.154 61.185.50.154 陕西省宝鸡市扶风县 文艺路图书馆二楼网际快车网吧
424 61.185.50.155 61.185.50.161 陕西省宝鸡市 电信
425 61.185.50.162 61.185.50.162 陕西省宝鸡市 绛帐新星网吧
426 61.185.50.163 61.185.50.165 陕西省宝鸡市 电信
427 61.185.50.166 61.185.50.166 陕西省宝鸡市扶风县 81路2楼网吧
428 61.185.50.167 61.185.50.185 陕西省宝鸡市 电信
429 61.185.50.186 61.185.50.186 陕西省宝鸡市扶风县 金牛网络俱乐部
430 61.185.50.187 61.185.50.193 陕西省宝鸡市 电信
431 61.185.50.194 61.185.50.194 陕西省宝鸡市扶风县 八一路全速网吧
432 61.185.50.195 61.185.50.209 陕西省宝鸡市 电信
433 61.185.50.210 61.185.50.210 陕西省宝鸡市扶风县 法门镇先锋网吧
434 61.185.50.211 61.185.50.217 陕西省宝鸡市 电信
435 61.185.50.218 61.185.50.218 陕西省宝鸡市扶风县 河滨大楼三楼金三角网吧
436 61.185.50.219 61.185.50.237 陕西省宝鸡市 电信
437 61.185.50.238 61.185.50.238 陕西省宝鸡市扶风县 高级中学
438 61.185.50.239 61.185.52.23 陕西省宝鸡市 电信
439 61.185.52.24 61.185.52.24 陕西省宝鸡市 百乐大世界网城
440 61.185.52.25 61.185.54.129 陕西省宝鸡市 电信
441 61.185.54.130 61.185.54.130 陕西省宝鸡市 太白县E时代网吧(忠信广场)
442 61.185.54.131 61.185.54.181 陕西省宝鸡市 电信
443 61.185.54.182 61.185.54.182 陕西省宝鸡市 太白县绿色网缘网络俱乐部
444 61.185.54.183 61.185.55.133 陕西省宝鸡市 电信
445 61.185.55.134 61.185.55.134 陕西省宝鸡市 凤县时尚网吧
446 61.185.55.135 61.185.55.141 陕西省宝鸡市 电信
447 61.185.55.142 61.185.55.142 陕西省宝鸡市 凤县英特网吧
448 61.185.55.143 61.185.57.141 陕西省宝鸡市 电信
449 61.185.57.142 61.185.57.142 陕西省宝鸡市陈仓区 新星网吧
450 61.185.57.143 61.185.57.145 陕西省宝鸡市 电信
451 61.185.57.146 61.185.57.146 陕西省宝鸡市陈仓区 贾村镇友谊网吧
452 61.185.57.147 61.185.57.157 陕西省宝鸡市 电信
453 61.185.57.158 61.185.57.158 陕西省宝鸡市金台区 蟠龙镇情缘网吧
454 61.185.57.159 61.185.57.185 陕西省宝鸡市 电信
455 61.185.57.186 61.185.57.186 陕西省宝鸡市 渭滨区八鱼镇聚英楼网吧
456 61.185.57.187 61.185.57.213 陕西省宝鸡市 电信
457 61.185.57.214 61.185.57.214 陕西省宝鸡市陈仓区 银河网吧
458 61.185.57.215 61.185.57.217 陕西省宝鸡市 电信
459 61.185.57.218 61.185.57.218 陕西省宝鸡市 陈仓区传奇自由空间(中街小吃城2楼)
460 61.185.57.219 61.185.57.241 陕西省宝鸡市 电信
461 61.185.57.242 61.185.57.242 陕西省宝鸡市 520网络俱乐部
462 61.185.57.243 61.185.58.137 陕西省宝鸡市 电信
463 61.185.58.138 61.185.58.138 陕西省宝鸡市 眉县开元网吧
464 61.185.58.139 61.185.58.141 陕西省宝鸡市 电信
465 61.185.58.142 61.185.58.142 陕西省宝鸡市 眉县网虫俱乐部
466 61.185.58.143 61.185.58.145 陕西省宝鸡市 电信
467 61.185.58.146 61.185.58.146 陕西省宝鸡市 眉县奔腾网吧
468 61.185.58.147 61.185.58.149 陕西省宝鸡市 电信
469 61.185.58.150 61.185.58.150 陕西省宝鸡市 眉县新希望网吧
470 61.185.58.151 61.185.58.161 陕西省宝鸡市 电信
471 61.185.58.162 61.185.58.162 陕西省宝鸡市 休闲网吧
472 61.185.58.163 61.185.58.173 陕西省宝鸡市 电信
473 61.185.58.174 61.185.58.174 陕西省宝鸡市 世纪网吧
474 61.185.58.175 61.185.58.177 陕西省宝鸡市 电信
475 61.185.58.178 61.185.58.178 陕西省宝鸡市 眉县四通望网吧
476 61.185.58.179 61.185.58.181 陕西省宝鸡市 电信
477 61.185.58.182 61.185.58.182 陕西省宝鸡市 眉县官窑怡情网吧
478 61.185.58.183 61.185.58.193 陕西省宝鸡市 电信
479 61.185.58.194 61.185.58.194 陕西省宝鸡市 眉县齐镇飞宇网吧
480 61.185.58.195 61.185.58.209 陕西省宝鸡市 电信
481 61.185.58.210 61.185.58.210 陕西省宝鸡市 眉县乙桥网吧
482 61.185.58.211 61.185.58.225 陕西省宝鸡市 电信
483 61.185.58.226 61.185.58.226 陕西省宝鸡市 逍遥网吧
484 61.185.58.227 61.185.58.245 陕西省宝鸡市 电信
485 61.185.58.246 61.185.58.246 陕西省宝鸡市 眉县先锋网吧
486 61.185.58.247 61.185.58.253 陕西省宝鸡市 电信
487 61.185.58.254 61.185.58.254 陕西省宝鸡市 眉县新潮网吧
488 61.185.58.255 61.185.59.12 陕西省宝鸡市 电信
489 61.185.59.13 61.185.59.13 陕西省宝鸡市 凤翔县慧通网吧
490 61.185.59.14 61.185.59.129 陕西省宝鸡市 电信
491 61.185.59.130 61.185.59.130 陕西省宝鸡市 凤翔县新思维网吧
492 61.185.59.131 61.185.59.133 陕西省宝鸡市 电信
493 61.185.59.134 61.185.59.134 陕西省宝鸡市 凤翔县天元商城慧通网吧
494 61.185.59.135 61.185.59.173 陕西省宝鸡市 电信
495 61.185.59.174 61.185.59.174 陕西省宝鸡市 凤翔县东湖口飞越网吧
496 61.185.59.175 61.185.59.177 陕西省宝鸡市 电信
497 61.185.59.178 61.185.59.178 陕西省宝鸡市 凤翔县东大街恒顺网吧
498 61.185.59.179 61.185.59.181 陕西省宝鸡市 电信
499 61.185.59.182 61.185.59.182 陕西省宝鸡市 凤翔县东大街心语网吧
500 61.185.59.183 61.185.59.197 陕西省宝鸡市 电信
501 61.185.59.198 61.185.59.198 陕西省宝鸡市 凤翔县百乐园网城
502 61.185.59.199 61.185.59.205 陕西省宝鸡市 电信
503 61.185.59.206 61.185.59.206 陕西省宝鸡市 风云网络
504 61.185.59.207 61.185.59.229 陕西省宝鸡市 电信
505 61.185.59.230 61.185.59.230 陕西省宝鸡市 凤翔县大什字慧通网吧
506 61.185.59.231 61.185.60.129 陕西省宝鸡市 电信
507 61.185.60.130 61.185.60.130 陕西省宝鸡市岐山县 三友网吧
508 61.185.60.131 61.185.60.133 陕西省宝鸡市 电信
509 61.185.60.134 61.185.60.134 陕西省宝鸡市岐山县 东方网吧
510 61.185.60.135 61.185.60.137 陕西省宝鸡市 电信
511 61.185.60.138 61.185.60.138 陕西省宝鸡市岐山县 红太阳网吧
512 61.185.60.139 61.185.60.141 陕西省宝鸡市 电信
513 61.185.60.142 61.185.60.142 陕西省宝鸡市岐山县 天乐网吧
514 61.185.60.143 61.185.60.145 陕西省宝鸡市 电信
515 61.185.60.146 61.185.60.146 陕西省宝鸡市岐山县 岐青路13号北地苍狼网吧
516 61.185.60.147 61.185.60.149 陕西省宝鸡市 电信
517 61.185.60.150 61.185.60.150 陕西省宝鸡市岐山县 天缘(冰岛)网吧
518 61.185.60.151 61.185.60.153 陕西省宝鸡市 电信
519 61.185.60.154 61.185.60.154 陕西省宝鸡市岐山县 永安网吧
520 61.185.60.155 61.185.60.157 陕西省宝鸡市 电信
521 61.185.60.158 61.185.60.158 陕西省宝鸡市 歧山红树林网吧
522 61.185.60.159 61.185.60.161 陕西省宝鸡市 电信
523 61.185.60.162 61.185.60.162 陕西省宝鸡市岐山县 工人俱乐部万达网吧
524 61.185.60.163 61.185.60.245 陕西省宝鸡市 电信
525 61.185.60.246 61.185.60.246 陕西省宝鸡市岐山县 蜘蛛侠网吧
526 61.185.60.247 61.185.63.9 陕西省宝鸡市 电信
527 61.185.63.10 61.185.63.10 陕西省宝鸡市金台区 教研室
528 61.185.63.11 61.185.64.73 陕西省宝鸡市 电信
529 61.185.64.74 61.185.64.74 陕西省宝鸡市 体育场小树林网吧
530 61.185.64.75 61.185.64.77 陕西省宝鸡市 电信
531 61.185.64.78 61.185.64.78 陕西省宝鸡市 清姜大众网吧
532 61.185.64.79 61.185.64.157 陕西省宝鸡市 电信
533 61.185.64.158 61.185.64.158 陕西省宝鸡市 渭滨区金长城网吧
534 61.185.64.159 61.185.64.165 陕西省宝鸡市 电信
535 61.185.64.166 61.185.64.166 陕西省宝鸡市陈仓区 坪头镇街道心语网吧
536 61.185.64.167 61.185.64.173 陕西省宝鸡市 电信
537 61.185.64.174 61.185.64.174 陕西省宝鸡市 淡家村大拇指网吧
538 61.185.64.175 61.185.64.197 陕西省宝鸡市 电信
539 61.185.64.198 61.185.64.198 陕西省宝鸡市陈仓区 都市E站网吧
540 61.185.64.199 61.185.64.217 陕西省宝鸡市 电信
541 61.185.64.218 61.185.64.218 陕西省宝鸡市陈仓区 老农网络
542 61.185.64.219 61.185.64.229 陕西省宝鸡市 电信
543 61.185.64.230 61.185.64.230 陕西省宝鸡市陈仓区 虢镇明乐网吧陈仓分店(西门)
544 61.185.64.231 61.185.64.233 陕西省宝鸡市 电信
545 61.185.64.234 61.185.64.234 陕西省宝鸡市 宝鸡市大自然网吧
546 61.185.64.235 61.185.65.77 陕西省宝鸡市 电信
547 61.185.65.78 61.185.65.78 陕西省宝鸡市太白县 太白林业局
548 61.185.65.79 61.185.66.203 陕西省宝鸡市 电信
549 61.185.66.204 61.185.66.204 陕西省宝鸡市 欢乐网吧
550 61.185.66.205 61.185.67.1 陕西省宝鸡市 电信
551 61.185.67.2 61.185.67.2 陕西省宝鸡市 力天网吧
552 61.185.67.3 61.185.67.5 陕西省宝鸡市 电信
553 61.185.67.6 61.185.67.6 陕西省宝鸡市 心语网吧
554 61.185.67.7 61.185.67.9 陕西省宝鸡市 电信
555 61.185.67.10 61.185.67.10 陕西省宝鸡市 岐山县益店镇遨游网吧
556 61.185.67.11 61.185.67.17 陕西省宝鸡市 电信
557 61.185.67.18 61.185.67.18 陕西省宝鸡市 经贸委
558 61.185.67.19 61.185.67.41 陕西省宝鸡市 电信
559 61.185.67.42 61.185.67.42 陕西省宝鸡市 红运网吧
560 61.185.67.43 61.185.67.45 陕西省宝鸡市 电信
561 61.185.67.46 61.185.67.46 陕西省宝鸡市 开明网吧
562 61.185.67.47 61.185.67.49 陕西省宝鸡市 电信
563 61.185.67.50 61.185.67.50 陕西省宝鸡市 欢乐网吧(宝福路二公里半)
564 61.185.67.51 61.185.67.53 陕西省宝鸡市 电信
565 61.185.67.54 61.185.67.54 陕西省宝鸡市 欢乐网吧
566 61.185.67.55 61.185.67.57 陕西省宝鸡市 电信
567 61.185.67.58 61.185.67.58 陕西省宝鸡市 天天网吧
568 61.185.67.59 61.185.67.60 陕西省宝鸡市 电信
569 61.185.67.61 61.185.67.61 陕西省宝鸡市 时空隧道
570 61.185.67.62 61.185.67.65 陕西省宝鸡市 电信
571 61.185.67.66 61.185.67.66 陕西省宝鸡市 北崖中学.微机室
572 61.185.67.67 61.185.67.93 陕西省宝鸡市 电信
573 61.185.67.94 61.185.67.94 陕西省宝鸡市 大百科网吧
574 61.185.67.95 61.185.67.125 陕西省宝鸡市 电信
575 61.185.67.126 61.185.67.126 陕西省宝鸡市 三人行网吧
576 61.185.67.127 61.185.67.225 陕西省宝鸡市 电信
577 61.185.67.226 61.185.67.226 陕西省宝鸡市 红旗路铁桥旁边立通网络俱乐部
578 61.185.67.227 61.185.67.237 陕西省宝鸡市 电信
579 61.185.67.238 61.185.67.238 陕西省宝鸡市金台区 红旗路世纪星网吧
580 61.185.67.239 61.185.67.245 陕西省宝鸡市 电信
581 61.185.67.246 61.185.67.246 陕西省宝鸡市 流星圣殿网吧
582 61.185.67.247 61.185.69.65 陕西省宝鸡市 电信
583 61.185.69.66 61.185.69.66 陕西省宝鸡市 立通网吧
584 61.185.69.67 61.185.69.233 陕西省宝鸡市 电信
585 61.185.69.234 61.185.69.234 陕西省宝鸡市 新人缘网吧
586 61.185.69.235 61.185.70.133 陕西省宝鸡市 电信
587 61.185.70.134 61.185.70.134 陕西省宝鸡市 电厂网际快车俱乐部
588 61.185.70.135 61.185.70.137 陕西省宝鸡市 电信
589 61.185.70.138 61.185.70.138 陕西省宝鸡市 老朋友网吧
590 61.185.70.139 61.185.70.139 陕西省宝鸡市 鑫都网络会所
591 61.185.70.140 61.185.70.145 陕西省宝鸡市 电信
592 61.185.70.146 61.185.70.149 陕西省宝鸡市 新建路西段红蚂蚁网吧
593 61.185.70.150 61.185.70.153 陕西省宝鸡市 电信
594 61.185.70.154 61.185.70.154 陕西省宝鸡市 石坝河绿树林网吧
595 61.185.70.155 61.185.70.157 陕西省宝鸡市 电信
596 61.185.70.158 61.185.70.158 陕西省宝鸡市 清姜金灿灿网吧
597 61.185.70.159 61.185.70.221 陕西省宝鸡市 电信
598 61.185.70.222 61.185.70.222 陕西省宝鸡市 石坝河小树林网吧
599 61.185.70.223 61.185.70.249 陕西省宝鸡市 电信
600 61.185.70.250 61.185.70.250 陕西省宝鸡市 新视野网吧
601 61.185.70.251 61.185.70.252 陕西省宝鸡市 电信
602 61.185.70.253 61.185.70.254 陕西省宝鸡市 蓝月网络(中山路佳庆宾馆地下一层)
603 61.185.70.255 61.185.70.255 陕西省宝鸡市 电信
604 61.185.71.0 61.185.71.25 陕西省宝鸡市 电信FTTB-LAN
605 61.185.71.26 61.185.71.26 陕西省宝鸡市金台区 闪客网吧
606 61.185.71.27 61.185.71.197 陕西省宝鸡市 电信FTTB-LAN
607 61.185.71.198 61.185.71.198 陕西省宝鸡市 D2网络会所(经二路39号名汇商场5楼)
608 61.185.71.199 61.185.71.217 陕西省宝鸡市 电信FTTB-LAN
609 61.185.71.218 61.185.71.218 陕西省宝鸡市 立恒网吧(金台区中山东路38号华通商厦对面)
610 61.185.71.219 61.185.71.255 陕西省宝鸡市 电信FTTB-LAN
611 61.236.236.0 61.236.236.17 陕西省宝鸡市 中移铁通
612 61.236.236.18 61.236.236.18 陕西省宝鸡市上马营 欢乐网吧
613 61.236.236.19 61.236.236.21 陕西省宝鸡市 中移铁通
614 61.236.236.22 61.236.236.22 陕西省宝鸡市 E网俱乐部
615 61.236.236.23 61.236.236.177 陕西省宝鸡市 中移铁通
616 61.236.236.178 61.236.236.178 陕西省宝鸡市上马营 欢乐网吧
617 61.236.236.179 61.236.237.5 陕西省宝鸡市 中移铁通
618 61.236.237.6 61.236.237.6 陕西省宝鸡市 高新开发区新区大百科网吧
619 61.236.237.7 61.236.237.22 陕西省宝鸡市 中移铁通
620 61.236.237.23 61.236.237.23 陕西省宝鸡市 高新开发区自由易点网城
621 61.236.237.24 61.236.237.72 陕西省宝鸡市 中移铁通
622 61.236.237.73 61.236.237.73 陕西省宝鸡市 自由鸟网吧
623 61.236.237.74 61.236.237.77 陕西省宝鸡市 中移铁通
624 61.236.237.78 61.236.237.78 陕西省宝鸡市 星河网吧
625 61.236.237.79 61.236.237.81 陕西省宝鸡市 中移铁通
626 61.236.237.82 61.236.237.82 陕西省宝鸡市 鑫都网吧
627 61.236.237.83 61.236.237.83 陕西省宝鸡市 蹦蹦网吧
628 61.236.237.84 61.236.237.84 陕西省宝鸡市 中移铁通
629 61.236.237.85 61.236.237.85 陕西省宝鸡市 太阳雪网吧
630 61.236.237.86 61.236.237.90 陕西省宝鸡市 中移铁通
631 61.236.237.91 61.236.237.91 陕西省宝鸡市上马营 欢乐网吧
632 61.236.237.92 61.236.237.93 陕西省宝鸡市 中移铁通
633 61.236.237.94 61.236.237.94 陕西省宝鸡市 立通网吧
634 61.236.237.95 61.236.237.119 陕西省宝鸡市 中移铁通
635 61.236.237.120 61.236.237.120 陕西省宝鸡市 西关财政局对面159#楼金翅鸟网吧
636 61.236.237.121 61.236.237.129 陕西省宝鸡市 中移铁通
637 61.236.237.130 61.236.237.130 陕西省宝鸡市 东风路红瑞网吧
638 61.236.237.131 61.236.237.131 陕西省宝鸡市上马营 跃进路欢乐网吧
639 61.236.237.132 61.236.237.132 陕西省宝鸡市 中移铁通
640 61.236.237.133 61.236.237.133 陕西省宝鸡市 跃进路欢乐网吧
641 61.236.237.134 61.236.237.137 陕西省宝鸡市 中移铁通
642 61.236.237.138 61.236.237.138 陕西省宝鸡市 铁一中
643 61.236.237.139 61.236.237.139 陕西省宝鸡市 中移铁通
644 61.236.237.140 61.236.237.140 陕西省宝鸡市上马营 欢乐网吧
645 61.236.237.141 61.236.237.148 陕西省宝鸡市 中移铁通
646 61.236.237.149 61.236.237.149 陕西省宝鸡市 上马营网吧
647 61.236.237.150 61.236.237.164 陕西省宝鸡市 中移铁通
648 61.236.237.165 61.236.237.165 陕西省宝鸡市 电机段附近心雨网吧
649 61.236.237.166 61.236.237.173 陕西省宝鸡市 中移铁通
650 61.236.237.174 61.236.237.174 陕西省宝鸡市 联想网吧
651 61.236.237.175 61.236.237.188 陕西省宝鸡市 中移铁通
652 61.236.237.189 61.236.237.189 陕西省宝鸡市 大庆路铁路运输学校
653 61.236.237.190 61.236.238.3 陕西省宝鸡市 中移铁通
654 61.236.238.4 61.236.238.4 陕西省宝鸡市 杨凌汽车站旁新人类网吧
655 61.236.238.5 61.236.238.29 陕西省宝鸡市 中移铁通
656 61.236.238.30 61.236.238.30 陕西省宝鸡市 零点网吧
657 61.236.238.31 61.236.238.66 陕西省宝鸡市 中移铁通
658 61.236.238.67 61.236.238.67 陕西省宝鸡市 太阳雪网吧
659 61.236.238.68 61.236.238.69 陕西省宝鸡市 中移铁通
660 61.236.238.70 61.236.238.70 陕西省宝鸡市 先知网吧
661 61.236.238.71 61.236.238.102 陕西省宝鸡市 中移铁通
662 61.236.238.103 61.236.238.103 陕西省宝鸡市 岐山县晨曦网吧
663 61.236.238.104 61.236.238.109 陕西省宝鸡市 中移铁通
664 61.236.238.110 61.236.238.110 陕西省宝鸡市 建龙网吧
665 61.236.238.111 61.236.238.113 陕西省宝鸡市 中移铁通
666 61.236.238.114 61.236.238.114 陕西省宝鸡市 宝福路大修厂老实人超市后面太阳雪网吧
667 61.236.238.115 61.236.239.2 陕西省宝鸡市 中移铁通
668 61.236.239.3 61.236.239.3 陕西省宝鸡市 闪客网络俱乐部
669 61.236.239.4 61.236.239.255 陕西省宝鸡市 中移铁通
670 61.243.99.0 61.243.99.255 陕西省宝鸡市 联通
671 61.243.102.0 61.243.102.9 陕西省宝鸡市 联通
672 61.243.102.10 61.243.102.10 陕西省宝鸡市 星乐网吧
673 61.243.102.11 61.243.102.11 陕西省宝鸡市 小世界网吧
674 61.243.102.12 61.243.102.12 陕西省宝鸡市 经典网吧
675 61.243.102.13 61.243.102.13 陕西省宝鸡市 白云网吧
676 61.243.102.14 61.243.102.14 陕西省宝鸡市 聚友网吧
677 61.243.102.15 61.243.102.17 陕西省宝鸡市 联通
678 61.243.102.18 61.243.102.18 陕西省宝鸡市 畅想网吧
679 61.243.102.19 61.243.102.33 陕西省宝鸡市 联通
680 61.243.102.34 61.243.102.34 陕西省宝鸡市 世纪网吧
681 61.243.102.35 61.243.102.35 陕西省宝鸡市 联通
682 61.243.102.37 61.243.102.37 陕西省宝鸡市 联通
683 61.243.102.38 61.243.102.38 陕西省宝鸡市 网中网网吧
684 61.243.102.39 61.243.102.82 陕西省宝鸡市 联通
685 61.243.102.83 61.243.102.83 陕西省宝鸡市 超人网吧
686 61.243.102.84 61.243.102.209 陕西省宝鸡市 联通
687 61.243.102.210 61.243.102.210 陕西省宝鸡市 师范学院.微机室
688 61.243.102.211 61.243.103.5 陕西省宝鸡市 联通
689 61.243.103.6 61.243.103.6 陕西省宝鸡市 人才网吧
690 61.243.103.7 61.243.103.41 陕西省宝鸡市 联通
691 61.243.103.42 61.243.103.42 陕西省宝鸡市 红旗路鑫都网吧
692 61.243.103.43 61.243.103.255 陕西省宝鸡市 联通
693 106.44.192.0 106.44.255.255 陕西省宝鸡市 电信
694 110.217.171.0 110.217.180.255 陕西省宝鸡市 中移铁通
695 111.20.88.0 111.20.88.255 陕西省宝鸡市 移动
696 111.20.104.0 111.20.104.255 陕西省宝鸡市凤县 移动
697 111.20.105.0 111.20.105.255 陕西省宝鸡市 移动
698 111.20.107.0 111.20.111.255 陕西省宝鸡市 移动
699 111.20.132.0 111.20.133.255 陕西省宝鸡市 移动
700 111.20.186.0 111.20.186.255 陕西省宝鸡市 移动
701 111.155.192.0 111.155.207.255 陕西省宝鸡市 中移铁通
702 113.140.32.0 113.140.46.255 陕西省宝鸡市 电信
703 113.140.47.0 113.140.47.255 陕西省宝鸡市扶风县 电信
704 113.140.48.0 113.140.50.255 陕西省宝鸡市 电信
705 113.140.51.0 113.140.51.255 陕西省宝鸡市 网宿科技电信CDN节点
706 113.140.52.0 113.140.63.255 陕西省宝鸡市 电信
707 113.143.0.0 113.143.51.255 陕西省宝鸡市 电信
708 113.143.52.0 113.143.52.255 陕西省宝鸡市眉县 电信
709 113.143.53.0 113.143.56.255 陕西省宝鸡市 电信
710 113.143.57.0 113.143.57.255 陕西省宝鸡市眉县 电信
711 113.143.58.0 113.143.126.255 陕西省宝鸡市 电信
712 113.143.127.0 113.143.127.255 陕西省宝鸡市 网宿科技电信CDN节点
713 113.200.244.0 113.200.244.255 陕西省宝鸡市岐山县 联通
714 113.200.247.0 113.200.247.41 陕西省宝鸡市 联通
715 113.200.247.42 113.200.247.42 陕西省宝鸡市岐山县 职教中心
716 113.200.247.43 113.200.252.255 陕西省宝鸡市 联通
717 113.200.253.0 113.200.253.255 陕西省宝鸡市岐山县 联通
718 113.200.254.0 113.200.255.255 陕西省宝鸡市 联通
719 113.201.32.0 113.201.77.255 陕西省宝鸡市 联通
720 113.201.100.0 113.201.113.255 陕西省宝鸡市 联通
721 113.201.114.0 113.201.124.255 陕西省宝鸡市岐山县 联通
722 113.201.125.0 113.201.125.255 陕西省宝鸡市陈仓区 联通
723 113.201.126.0 113.201.150.255 陕西省宝鸡市岐山县 联通
724 113.201.152.0 113.201.153.255 陕西省宝鸡市岐山县 联通
725 113.201.158.0 113.201.162.255 陕西省宝鸡市岐山县 联通
726 113.201.163.0 113.201.165.255 陕西省宝鸡市 联通
727 113.201.166.0 113.201.166.255 陕西省宝鸡市凤翔县 联通
728 113.201.167.0 113.201.168.255 陕西省宝鸡市 联通
729 113.201.169.0 113.201.169.255 陕西省宝鸡市眉县 联通
730 113.201.170.0 113.201.177.255 陕西省宝鸡市 联通
731 113.201.186.0 113.201.191.255 陕西省宝鸡市 联通
732 117.23.116.0 117.23.126.255 陕西省宝鸡市 电信
733 117.32.112.0 117.32.127.255 陕西省宝鸡市 电信
734 117.33.0.0 117.33.1.255 陕西省宝鸡市 电信
735 117.33.2.0 117.33.2.255 陕西省宝鸡市金台区 电信
736 117.33.3.0 117.33.7.134 陕西省宝鸡市 电信
737 117.33.7.135 117.33.7.135 陕西省宝鸡市 眉县张栋俱乐部
738 117.33.7.136 117.33.39.255 陕西省宝鸡市 电信
739 117.33.41.0 117.33.49.255 陕西省宝鸡市 电信
740 117.33.50.0 117.33.50.255 陕西省宝鸡市金台区 电信
741 117.33.51.0 117.33.119.255 陕西省宝鸡市 电信
742 117.33.121.0 117.33.127.255 陕西省宝鸡市 电信
743 117.35.57.0 117.35.57.255 陕西省宝鸡市 电信
744 117.35.224.0 117.35.233.255 陕西省宝鸡市 电信
745 117.35.234.0 117.35.234.255 陕西省宝鸡市凤翔县 电信
746 117.35.235.0 117.35.237.255 陕西省宝鸡市 电信
747 117.35.239.0 117.35.241.255 陕西省宝鸡市 电信
748 117.35.254.0 117.35.255.255 陕西省宝鸡市 电信
749 120.192.236.0 120.192.236.255 陕西省宝鸡市陇县 移动
750 122.77.131.0 122.77.157.255 陕西省宝鸡市 中移铁通
751 123.138.248.0 123.138.248.255 陕西省宝鸡市岐山县 联通
752 123.139.116.0 123.139.143.255 陕西省宝鸡市 联通
753 123.139.217.0 123.139.220.255 陕西省宝鸡市 联通
754 123.139.244.0 123.139.244.253 陕西省宝鸡市 联通
755 123.139.244.254 123.139.244.254 陕西省宝鸡市 白云网吧
756 123.139.244.255 123.139.244.255 陕西省宝鸡市 联通
757 123.139.249.0 123.139.250.255 陕西省宝鸡市 联通
758 124.22.97.0 124.22.122.255 陕西省宝鸡市 广电网
759 124.23.26.0 124.23.38.255 陕西省宝鸡市 广电网
760 124.89.44.0 124.89.46.255 陕西省宝鸡市 联通
761 124.115.132.0 124.115.132.255 陕西省宝鸡市陈仓区 电信
762 124.115.133.0 124.115.146.113 陕西省宝鸡市 电信
763 124.115.146.114 124.115.146.114 陕西省宝鸡市 视线网吧
764 124.115.146.115 124.115.147.255 陕西省宝鸡市 电信
765 124.115.212.0 124.115.212.165 陕西省宝鸡市 电信
766 124.115.212.166 124.115.212.166 陕西省宝鸡市 姜潭路蓝精灵网吧
767 124.115.212.167 124.115.212.237 陕西省宝鸡市 电信
768 124.115.212.238 124.115.212.238 陕西省宝鸡市 网际快车网络俱乐部(姜谭路电厂西侧)
769 124.115.212.239 124.115.213.88 陕西省宝鸡市 电信
770 124.115.213.89 124.115.213.95 陕西省宝鸡市眉县 华西大学红河校区
771 124.115.213.96 124.115.214.129 陕西省宝鸡市 电信
772 124.115.214.130 124.115.214.130 陕西省宝鸡市 雄鹰网吧(新文理对面)
773 124.115.214.131 124.115.214.141 陕西省宝鸡市 电信
774 124.115.214.142 124.115.214.142 陕西省宝鸡市 铁五处绿色兵团网吧
775 124.115.214.143 124.115.215.255 陕西省宝鸡市 电信
776 124.116.192.0 124.116.198.1 陕西省宝鸡市 电信
777 124.116.198.2 124.116.198.2 陕西省宝鸡市 渭滨区八鱼镇淡家村超新网吧
778 124.116.198.3 124.116.198.5 陕西省宝鸡市 电信
779 124.116.198.6 124.116.198.6 陕西省宝鸡市 新希望网吧(宝鸡职业技术学院附近)
780 124.116.198.7 124.116.198.145 陕西省宝鸡市 电信
781 124.116.198.146 124.116.198.146 陕西省宝鸡市 西虢卷闸门厂
782 124.116.198.147 124.116.198.197 陕西省宝鸡市 电信
783 124.116.198.198 124.116.198.198 陕西省宝鸡市陈仓区 百度自由空间网络俱乐部(中街小吃城2楼)
784 124.116.198.199 124.116.199.97 陕西省宝鸡市 电信
785 124.116.199.98 124.116.199.98 陕西省宝鸡市岐山县 祝家庄镇网吧
786 124.116.199.99 124.116.199.145 陕西省宝鸡市 电信
787 124.116.199.146 124.116.199.146 陕西省宝鸡市 阳光网络俱乐部
788 124.116.199.147 124.116.219.255 陕西省宝鸡市 电信
789 124.116.220.0 124.116.220.0 陕西省宝鸡市 天骄网吧
790 124.116.220.1 124.116.220.74 陕西省宝鸡市 电信
791 124.116.220.75 124.116.220.78 陕西省宝鸡市 宝鸡文理学院
792 124.116.220.79 124.116.220.117 陕西省宝鸡市 电信
793 124.116.220.118 124.116.220.118 陕西省宝鸡市 博客新网吧
794 124.116.220.119 124.116.220.153 陕西省宝鸡市 电信
795 124.116.220.154 124.116.220.154 陕西省宝鸡市 胜者网城
796 124.116.220.155 124.116.220.169 陕西省宝鸡市 电信
797 124.116.220.170 124.116.220.170 陕西省宝鸡市 巧克力网吧
798 124.116.220.171 124.116.220.173 陕西省宝鸡市 电信
799 124.116.220.174 124.116.220.174 陕西省宝鸡市 姜潭路常来常往网吧
800 124.116.220.175 124.116.220.201 陕西省宝鸡市 电信
801 124.116.220.202 124.116.220.202 陕西省宝鸡市 文理学院附近金灿灿网吧
802 124.116.220.203 124.116.220.213 陕西省宝鸡市 电信
803 124.116.220.214 124.116.220.214 陕西省宝鸡市 西关甲壳虫网吧
804 124.116.220.215 124.116.220.225 陕西省宝鸡市 电信
805 124.116.220.226 124.116.220.226 陕西省宝鸡市 天骄网吧
806 124.116.220.227 124.116.221.29 陕西省宝鸡市 电信
807 124.116.221.30 124.116.221.30 陕西省宝鸡市 法门寺游艺网络
808 124.116.221.31 124.116.239.11 陕西省宝鸡市 电信
809 124.116.239.12 124.116.239.13 陕西省宝鸡市 世通网络俱乐部
810 124.116.239.14 124.116.239.49 陕西省宝鸡市 电信
811 124.116.239.50 124.116.239.50 陕西省宝鸡市 七一新区丛林鸟网络俱乐部
812 124.116.239.51 124.116.239.97 陕西省宝鸡市 电信
813 124.116.239.98 124.116.239.98 陕西省宝鸡市 自由岛网吧(姜潭路钢管厂市场)
814 124.116.239.99 124.116.239.241 陕西省宝鸡市 电信
815 124.116.239.242 124.116.239.242 陕西省宝鸡市 E时代网吧(新建路西段20号天上人间小区西侧2楼)
816 124.116.239.243 124.116.255.255 陕西省宝鸡市 电信
817 203.152.92.0 203.152.92.255 陕西省宝鸡市 广电网
818 210.12.119.0 210.12.119.255 陕西省宝鸡市 广电网
819 210.83.11.83 210.83.11.83 陕西省宝鸡市 千河桥西铁路司机学校
820 211.92.194.179 211.92.194.179 陕西省宝鸡市 天讯网吧
821 211.92.194.180 211.92.194.180 陕西省宝鸡市 松明网吧
822 211.92.194.202 211.92.194.202 陕西省宝鸡市 建国路奔腾网吧
823 211.92.194.206 211.92.194.206 陕西省宝鸡市 狂点网吧
824 211.92.194.234 211.92.194.234 陕西省宝鸡市 畅想网吧
825 211.92.194.235 211.92.194.235 陕西省宝鸡市 小世界网络俱乐部
826 211.92.194.236 211.92.194.236 陕西省宝鸡市 欣儿网吧
827 211.92.194.242 211.92.194.242 陕西省宝鸡市 经典网吧
828 211.92.194.243 211.92.194.243 陕西省宝鸡市 新纪元网吧
829 211.92.194.250 211.92.194.250 陕西省宝鸡市 白云网吧
830 211.92.222.0 211.92.222.41 陕西省宝鸡市 联通
831 211.92.222.42 211.92.222.42 陕西省宝鸡市 天迅网吧
832 211.92.222.43 211.92.222.43 陕西省宝鸡市 八一网吧
833 211.92.222.44 211.92.222.44 陕西省宝鸡市上马营 联想网吧
834 211.92.222.45 211.92.222.181 陕西省宝鸡市 联通
835 211.92.222.182 211.92.222.182 陕西省宝鸡市 新华路星座网吧
836 211.92.222.183 211.92.223.255 陕西省宝鸡市 联通
837 211.92.227.0 211.92.227.255 陕西省宝鸡市 联通
838 218.195.112.0 218.195.127.255 陕西省宝鸡市 宝鸡文理学院
839 218.200.7.0 218.200.7.255 陕西省宝鸡市 移动
840 218.200.9.0 218.200.9.9 陕西省宝鸡市 移动
841 218.200.9.10 218.200.9.10 陕西省宝鸡市 传奇网吧
842 218.200.9.11 218.200.10.127 陕西省宝鸡市 移动
843 218.200.11.0 218.200.11.255 陕西省宝鸡市 移动
844 219.144.146.0 219.144.146.225 陕西省宝鸡市 电信
845 219.144.146.226 219.144.146.226 陕西省宝鸡市 七一网吧
846 219.144.146.227 219.144.147.8 陕西省宝鸡市 电信
847 219.144.147.9 219.144.147.9 陕西省宝鸡市 经二路宝鸡体彩大世界
848 219.144.147.10 219.144.149.181 陕西省宝鸡市 电信
849 219.144.149.182 219.144.149.182 陕西省宝鸡市 店子街中学
850 219.144.149.183 219.144.152.22 陕西省宝鸡市 电信
851 219.144.152.23 219.144.152.23 陕西省宝鸡市陇县 固关中学
852 219.144.152.24 219.144.153.201 陕西省宝鸡市 电信
853 219.144.153.202 219.144.153.202 陕西省宝鸡市 人民医院
854 219.144.153.203 219.144.153.255 陕西省宝鸡市 电信
855 219.145.128.0 219.145.130.65 陕西省宝鸡市 电信
856 219.145.130.66 219.145.130.66 陕西省宝鸡市陈仓区 E城网络
857 219.145.130.67 219.145.130.69 陕西省宝鸡市 电信
858 219.145.130.70 219.145.130.70 陕西省宝鸡市陈仓区 毅武网吧
859 219.145.130.71 219.145.130.77 陕西省宝鸡市 电信
860 219.145.130.78 219.145.130.78 陕西省宝鸡市 宝鸡县李家崖巨人网吧
861 219.145.130.79 219.145.130.85 陕西省宝鸡市 电信
862 219.145.130.86 219.145.130.86 陕西省宝鸡市陈仓区 因特网吧
863 219.145.130.87 219.145.130.93 陕西省宝鸡市 电信
864 219.145.130.94 219.145.130.94 陕西省宝鸡市陈仓区 田园网吧
865 219.145.130.95 219.145.130.97 陕西省宝鸡市 电信
866 219.145.130.98 219.145.130.98 陕西省宝鸡市 地球村网吧
867 219.145.130.99 219.145.130.101 陕西省宝鸡市 电信
868 219.145.130.102 219.145.130.102 陕西省宝鸡市 E时代网络俱乐部
869 219.145.130.103 219.145.130.121 陕西省宝鸡市 电信
870 219.145.130.122 219.145.130.122 陕西省宝鸡市陈仓区 传奇网城
871 219.145.130.123 219.145.130.161 陕西省宝鸡市 电信
872 219.145.130.162 219.145.130.162 陕西省宝鸡市 零距离网吧
873 219.145.130.163 219.145.130.165 陕西省宝鸡市 电信
874 219.145.130.166 219.145.130.166 陕西省宝鸡市陈仓区 县功镇新建路小蜜蜂网吧
875 219.145.130.167 219.145.134.1 陕西省宝鸡市 电信
876 219.145.134.2 219.145.134.2 陕西省宝鸡市 千阳县先博网吧
877 219.145.134.3 219.145.134.21 陕西省宝鸡市 电信
878 219.145.134.22 219.145.134.22 陕西省宝鸡市 千阳县新希望网吧
879 219.145.134.23 219.145.134.255 陕西省宝鸡市 电信
880 219.145.135.0 219.145.135.255 陕西省宝鸡市 FTTB-LAN
881 219.145.136.0 219.145.136.197 陕西省宝鸡市 电信
882 219.145.136.198 219.145.136.198 陕西省宝鸡市 眉县人民医院家属楼
883 219.145.136.199 219.145.141.62 陕西省宝鸡市 电信
884 219.145.141.63 219.145.141.63 陕西省宝鸡市 中心医院LAN
885 219.145.141.64 219.145.142.5 陕西省宝鸡市 电信
886 219.145.142.6 219.145.142.6 陕西省宝鸡市陇县 大众网吧
887 219.145.142.7 219.145.142.17 陕西省宝鸡市 电信
888 219.145.142.18 219.145.142.18 陕西省宝鸡市陇县 奔腾网络中心(北关路小区中段)
889 219.145.142.19 219.145.142.25 陕西省宝鸡市 电信
890 219.145.142.26 219.145.142.26 陕西省宝鸡市陇县 中学树袋熊网络中心
891 219.145.142.27 219.145.142.29 陕西省宝鸡市 电信
892 219.145.142.30 219.145.142.30 陕西省宝鸡市陇县 和氏大厦五搂新时空网吧
893 219.145.142.31 219.145.142.41 陕西省宝鸡市 电信
894 219.145.142.42 219.145.142.42 陕西省宝鸡市陇县 电影院文理网吧
895 219.145.142.43 219.145.142.45 陕西省宝鸡市 电信
896 219.145.142.46 219.145.142.46 陕西省宝鸡市陇县 树袋熊网吧
897 219.145.142.47 219.145.142.84 陕西省宝鸡市 电信
898 219.145.142.85 219.145.142.85 陕西省宝鸡市陇县 东南镇东南网吧(梁家村)
899 219.145.142.86 219.145.144.44 陕西省宝鸡市 电信
900 219.145.144.45 219.145.144.45 陕西省宝鸡市 发瓜网吧
901 219.145.144.46 219.145.146.125 陕西省宝鸡市 电信
902 219.145.146.126 219.145.146.126 陕西省宝鸡市 生产运动中心
903 219.145.146.127 219.145.150.50 陕西省宝鸡市 电信
904 219.145.150.51 219.145.150.51 陕西省宝鸡市 丛林鸟网吧
905 219.145.150.52 219.145.152.49 陕西省宝鸡市 电信
906 219.145.152.50 219.145.152.54 陕西省宝鸡市 电信机房
907 219.145.152.55 219.145.152.57 陕西省宝鸡市 电信
908 219.145.152.58 219.145.152.58 陕西省宝鸡市 凤缘网吧
909 219.145.152.59 219.145.152.93 陕西省宝鸡市 电信
910 219.145.152.94 219.145.152.94 陕西省宝鸡市 风翔县百乐园网吧
911 219.145.152.95 219.145.152.141 陕西省宝鸡市 电信
912 219.145.152.142 219.145.152.142 陕西省宝鸡市 眉县华西大学营头网吧
913 219.145.152.143 219.145.152.155 陕西省宝鸡市 电信
914 219.145.152.156 219.145.152.159 陕西省宝鸡市 眉县华西大学红河校区(西区)
915 219.145.152.160 219.145.152.163 陕西省宝鸡市 电信
916 219.145.152.164 219.145.152.167 陕西省宝鸡市 眉县华西大学红河校区(东区)
917 219.145.152.168 219.145.152.173 陕西省宝鸡市 电信
918 219.145.152.174 219.145.152.174 陕西省宝鸡市 西安华西大学红河校区4号桥头网吧
919 219.145.152.175 219.145.152.221 陕西省宝鸡市 电信
920 219.145.152.222 219.145.152.222 陕西省宝鸡市 眉县地球村网吧
921 219.145.152.223 219.145.152.233 陕西省宝鸡市 电信
922 219.145.152.234 219.145.152.234 陕西省宝鸡市 眉县常兴镇新世纪网吧
923 219.145.152.235 219.145.152.237 陕西省宝鸡市 电信
924 219.145.152.238 219.145.152.238 陕西省宝鸡市 眉县浪潮绿树林网吧
925 219.145.152.239 219.145.152.241 陕西省宝鸡市 电信
926 219.145.152.242 219.145.152.242 陕西省宝鸡市 眉县城关二中
927 219.145.152.243 219.145.152.249 陕西省宝鸡市 电信
928 219.145.152.250 219.145.152.250 陕西省宝鸡市 眉县中学
929 219.145.152.251 219.145.153.9 陕西省宝鸡市 电信
930 219.145.153.10 219.145.153.10 陕西省宝鸡市 职业技术学院财经部
931 219.145.153.11 219.145.153.49 陕西省宝鸡市 电信
932 219.145.153.50 219.145.153.50 陕西省宝鸡市 金台中学
933 219.145.153.51 219.145.156.18 陕西省宝鸡市 电信
934 219.145.156.19 219.145.156.19 陕西省宝鸡市 宝鸡文理学院
935 219.145.156.20 219.145.156.21 陕西省宝鸡市 电信
936 219.145.156.22 219.145.156.22 陕西省宝鸡市 自由呼吸网络茶坊(清姜宝成晶重2楼)
937 219.145.156.23 219.145.156.23 陕西省宝鸡市 电信
938 219.145.156.24 219.145.156.24 陕西省宝鸡市 陕西第二商贸学校机房
939 219.145.156.25 219.145.156.34 陕西省宝鸡市 电信
940 219.145.156.35 219.145.156.35 陕西省宝鸡市 紫生网吧
941 219.145.156.36 219.145.156.36 陕西省宝鸡市 电信
942 219.145.156.37 219.145.156.37 陕西省宝鸡市 E网俱乐部
943 219.145.156.38 219.145.156.45 陕西省宝鸡市 电信
944 219.145.156.46 219.145.156.46 陕西省宝鸡市 神州网吧
945 219.145.156.47 219.145.156.81 陕西省宝鸡市 电信
946 219.145.156.82 219.145.156.82 陕西省宝鸡市 红叶网都
947 219.145.156.83 219.145.156.83 陕西省宝鸡市 电信
948 219.145.156.84 219.145.156.85 陕西省宝鸡市 向家庄红叶网吧
949 219.145.156.86 219.145.156.97 陕西省宝鸡市 电信
950 219.145.156.98 219.145.156.98 陕西省宝鸡市 火炬路金海岸网吧
951 219.145.156.99 219.145.156.117 陕西省宝鸡市 电信
952 219.145.156.118 219.145.156.118 陕西省宝鸡市 绿色兵团网吧
953 219.145.156.119 219.145.156.137 陕西省宝鸡市 电信
954 219.145.156.138 219.145.156.138 陕西省宝鸡市 下马营镫盛网吧
955 219.145.156.139 219.145.156.185 陕西省宝鸡市 电信
956 219.145.156.186 219.145.156.186 陕西省宝鸡市 新天地网吧
957 219.145.156.187 219.145.156.193 陕西省宝鸡市 电信
958 219.145.156.194 219.145.156.194 陕西省宝鸡市金台区 店子街金海豚网吧
959 219.145.156.195 219.145.156.201 陕西省宝鸡市 电信
960 219.145.156.202 219.145.156.202 陕西省宝鸡市 店子街桃苑网店
961 219.145.156.203 219.145.156.205 陕西省宝鸡市 电信
962 219.145.156.206 219.145.156.206 陕西省宝鸡市 石坝河好望角网络俱乐部
963 219.145.156.207 219.145.156.213 陕西省宝鸡市 电信
964 219.145.156.214 219.145.156.214 陕西省宝鸡市 人民街附近吉禄星网吧
965 219.145.156.215 219.145.156.221 陕西省宝鸡市 电信
966 219.145.156.222 219.145.156.222 陕西省宝鸡市 桥南小树林网吧
967 219.145.156.223 219.145.156.229 陕西省宝鸡市 电信
968 219.145.156.230 219.145.156.230 陕西省宝鸡市 宝光路绿树林网吧
969 219.145.156.231 219.145.156.237 陕西省宝鸡市 电信
970 219.145.156.238 219.145.156.238 陕西省宝鸡市 喜洋洋网吧
971 219.145.156.239 219.145.156.241 陕西省宝鸡市 电信
972 219.145.156.242 219.145.156.242 陕西省宝鸡市 东风路四方网吧
973 219.145.156.243 219.145.157.5 陕西省宝鸡市 电信
974 219.145.157.6 219.145.157.6 陕西省宝鸡市 陕西东岭集团
975 219.145.157.7 219.145.157.9 陕西省宝鸡市 电信
976 219.145.157.10 219.145.157.10 陕西省宝鸡市 宏瑞网吧
977 219.145.157.11 219.145.157.13 陕西省宝鸡市 电信
978 219.145.157.14 219.145.157.14 陕西省宝鸡市 红苹果网吧(宝十路29号万佳家具城对面)
979 219.145.157.15 219.145.157.17 陕西省宝鸡市 电信
980 219.145.157.18 219.145.157.18 陕西省宝鸡市 陈仓园意美度网吧
981 219.145.157.19 219.145.157.53 陕西省宝鸡市 电信
982 219.145.157.54 219.145.157.54 陕西省宝鸡市 火车站小蚂蚁网吧
983 219.145.157.55 219.145.157.129 陕西省宝鸡市 电信
984 219.145.157.130 219.145.157.130 陕西省宝鸡市上马营 新欢乐网吧
985 219.145.157.131 219.145.157.138 陕西省宝鸡市 电信
986 219.145.157.139 219.145.157.139 陕西省宝鸡市 新开路红树林网吧
987 219.145.157.140 219.145.159.255 陕西省宝鸡市 电信
988 221.11.79.0 221.11.85.252 陕西省宝鸡市 联通
989 221.11.85.253 221.11.85.253 陕西省宝鸡市 联想网吧
990 221.11.85.254 221.11.85.254 陕西省宝鸡市 龙腾网吧
991 221.11.85.255 221.11.86.25 陕西省宝鸡市 联通
992 221.11.86.26 221.11.86.26 陕西省宝鸡市 斗鸡龙腾网吧
993 221.11.86.27 221.11.86.65 陕西省宝鸡市 联通
994 221.11.86.66 221.11.86.66 陕西省宝鸡市 渭滨区八鱼镇淡家村超新网吧
995 221.11.86.67 221.11.86.89 陕西省宝鸡市 联通
996 221.11.86.90 221.11.86.90 陕西省宝鸡市 姜潭路经典网吧
997 221.11.86.91 221.11.86.93 陕西省宝鸡市 联通
998 221.11.86.94 221.11.86.94 陕西省宝鸡市 零距离网吧
999 221.11.86.95 221.11.86.109 陕西省宝鸡市 联通
1000 221.11.86.110 221.11.86.110 陕西省宝鸡市金台区 金翅鸟网吧