ip地址查询

汉中市IP地址列表

汉中市网吧IP地址列表

在下面输入您要查询IP地址段范围的地理位置,点击查询

请输入地理位置:
最多只能列出前1000条IP信息,更详细的ip列表信息请用上边的查询按钮进入
序号 IP 起始地址 IP 结束地址 所在位置信息 电子地图
1 1.81.128.0 1.81.160.255 陕西省汉中市 电信
2 1.81.161.0 1.81.161.255 陕西省汉中市洋县 电信
3 1.81.162.0 1.81.181.255 陕西省汉中市 电信
4 1.81.182.0 1.81.182.255 陕西省汉中市西乡县 电信
5 1.81.183.0 1.81.196.255 陕西省汉中市 电信
6 1.81.197.0 1.81.197.255 陕西省汉中市勉县 电信
7 1.81.198.0 1.81.242.255 陕西省汉中市 电信
8 1.81.243.0 1.81.243.255 陕西省汉中市勉县 电信
9 1.81.244.0 1.81.255.255 陕西省汉中市 电信
10 36.42.40.0 36.42.47.255 陕西省汉中市 电信
11 36.43.64.0 36.43.111.255 陕西省汉中市 电信
12 36.43.113.0 36.43.127.255 陕西省汉中市 电信
13 36.45.64.0 36.45.127.255 陕西省汉中市 电信
14 59.75.54.0 59.75.55.255 陕西省汉中市 陕西航空职业技术学院
15 61.134.21.219 61.134.21.219 陕西省汉中市 洋县博特曼网吧
16 61.134.35.0 61.134.36.197 陕西省汉中市 电信
17 61.134.36.198 61.134.36.198 陕西省汉中市勉县 金城网吧(火花小区)
18 61.134.36.199 61.134.36.199 陕西省汉中市勉县 易趣网吧(新兴北路)
19 61.134.36.200 61.134.36.200 陕西省汉中市勉县 精英网吧
20 61.134.36.201 61.134.36.201 陕西省汉中市勉县 创新网吧
21 61.134.36.202 61.134.36.202 陕西省汉中市勉县 鑫僖网吧(农行天荡分理处二楼)
22 61.134.36.203 61.134.36.203 陕西省汉中市 电信
23 61.134.36.204 61.134.36.204 陕西省汉中市勉县 雅兴网
24 61.134.36.205 61.134.36.217 陕西省汉中市 电信
25 61.134.36.218 61.134.36.218 陕西省汉中市 风华网吧
26 61.134.36.219 61.134.36.249 陕西省汉中市 电信
27 61.134.36.250 61.134.36.250 陕西省汉中市汉台区 中山街天语网吧
28 61.134.36.251 61.134.36.253 陕西省汉中市 电信
29 61.134.36.254 61.134.36.254 陕西省汉中市 伞铺街中段奔腾网吧
30 61.134.36.255 61.134.38.25 陕西省汉中市 电信
31 61.134.38.26 61.134.38.29 陕西省汉中市 东大街想飞网吧
32 61.134.38.30 61.134.38.30 陕西省汉中市汉台区 云桥网吧
33 61.134.38.31 61.134.38.41 陕西省汉中市 电信
34 61.134.38.42 61.134.38.42 陕西省汉中市 自由人网吧
35 61.134.38.43 61.134.38.59 陕西省汉中市 电信
36 61.134.38.60 61.134.38.60 陕西省汉中市 天汉大道家乐超市凯瑞网吧
37 61.134.38.61 61.134.38.81 陕西省汉中市 电信
38 61.134.38.82 61.134.38.82 陕西省汉中市 华语网吧
39 61.134.38.83 61.134.38.89 陕西省汉中市 电信
40 61.134.38.90 61.134.38.90 陕西省汉中市 陕飞北区诚信网吧
41 61.134.38.91 61.134.38.91 陕西省汉中市 彤辉飓枫网吧
42 61.134.38.92 61.134.38.133 陕西省汉中市 电信
43 61.134.38.134 61.134.38.134 陕西省汉中市汉台区 新星街聚友网吧
44 61.134.38.135 61.134.38.137 陕西省汉中市 电信
45 61.134.38.138 61.134.38.138 陕西省汉中市 街心花园附近自由人网吧
46 61.134.38.139 61.134.38.141 陕西省汉中市 电信
47 61.134.38.142 61.134.38.142 陕西省汉中市 天星网吧
48 61.134.38.143 61.134.38.153 陕西省汉中市 电信
49 61.134.38.154 61.134.38.154 陕西省汉中市汉台区 极速网吧
50 61.134.38.155 61.134.38.161 陕西省汉中市 电信
51 61.134.38.162 61.134.38.162 陕西省汉中市 雷达网吧
52 61.134.38.163 61.134.38.165 陕西省汉中市 电信
53 61.134.38.166 61.134.38.166 陕西省汉中市汉台区 北大街雪狐网吧
54 61.134.38.167 61.134.38.177 陕西省汉中市 电信
55 61.134.38.178 61.134.38.178 陕西省汉中市汉台区 联想网吧
56 61.134.38.179 61.134.38.194 陕西省汉中市 电信
57 61.134.38.195 61.134.38.196 陕西省汉中市勉县 一中
58 61.134.38.197 61.134.38.201 陕西省汉中市 电信
59 61.134.38.202 61.134.38.202 陕西省汉中市汉台区 辉煌网吧(中心广场东侧)
60 61.134.38.203 61.134.38.217 陕西省汉中市 电信
61 61.134.38.218 61.134.38.218 陕西省汉中市 陕飞北区北斗星网吧
62 61.134.38.219 61.134.38.221 陕西省汉中市 电信
63 61.134.38.222 61.134.38.222 陕西省汉中市 星空网络
64 61.134.38.223 61.134.38.225 陕西省汉中市 电信
65 61.134.38.226 61.134.38.226 陕西省汉中市 陕西理工学院北院门口金邦网吧
66 61.134.38.227 61.134.38.227 陕西省汉中市 山公园左耳网吧
67 61.134.38.228 61.134.38.228 陕西省汉中市 电信
68 61.134.38.229 61.134.38.229 陕西省汉中市 新视窗网吧(陕西理工学院北区门口)
69 61.134.38.230 61.134.38.230 陕西省汉中市 电信
70 61.134.38.231 61.134.38.231 陕西省汉中市 陕西理工学院北院附近的超超网吧
71 61.134.38.232 61.134.38.232 陕西省汉中市 水电三局家属院溯源网吧
72 61.134.38.233 61.134.38.233 陕西省汉中市 陕西理工学院北院门口超超网吧
73 61.134.38.234 61.134.38.234 陕西省汉中市 陕西理工学院北院附近心跳网络
74 61.134.38.235 61.134.38.235 陕西省汉中市 联众网吧
75 61.134.38.236 61.134.38.236 陕西省汉中市 金波网络(陕理工学院北区门口)
76 61.134.38.237 61.134.38.237 陕西省汉中市 金鑫网吧(陕西理工学院北院门口)
77 61.134.38.238 61.134.38.238 陕西省汉中市 雨林网吧(陕西理工学院北院门口)
78 61.134.38.239 61.134.38.253 陕西省汉中市 电信
79 61.134.38.254 61.134.38.254 陕西省汉中市汉台区 新新街聚友网吧
80 61.134.38.255 61.134.39.18 陕西省汉中市 电信
81 61.134.39.19 61.134.39.19 陕西省汉中市 佛坪县自由人网吧
82 61.134.39.20 61.134.39.20 陕西省汉中市 佛坪县半坡网吧
83 61.134.39.21 61.134.39.21 陕西省汉中市 电信
84 61.134.39.22 61.134.39.22 陕西省汉中市 熊猫大道电信网吧
85 61.134.39.23 61.134.39.25 陕西省汉中市 电信
86 61.134.39.26 61.134.39.26 陕西省汉中市 伞铺街阳光互联网俱乐部
87 61.134.39.27 61.134.39.29 陕西省汉中市 电信
88 61.134.39.30 61.134.39.30 陕西省汉中市 陕理工对面超光网吧
89 61.134.39.31 61.134.39.69 陕西省汉中市 电信
90 61.134.39.71 61.134.39.81 陕西省汉中市 电信
91 61.134.39.82 61.134.39.82 陕西省汉中市汉台区 人民路汉源网典网吧
92 61.134.39.83 61.134.39.93 陕西省汉中市 电信
93 61.134.39.94 61.134.39.94 陕西省汉中市汉台区 人民广播电台汉中音乐台
94 61.134.39.95 61.134.39.99 陕西省汉中市 电信
95 61.134.39.100 61.134.39.114 陕西省汉中市 想飞网吧
96 61.134.39.115 61.134.39.115 陕西省汉中市 新新网吧
97 61.134.39.116 61.134.39.131 陕西省汉中市 电信
98 61.134.39.132 61.134.39.132 陕西省汉中市勉县 人民路飞天网吧
99 61.134.39.133 61.134.39.133 陕西省汉中市 电信
100 61.134.39.134 61.134.39.134 陕西省汉中市勉县 自由人网吧
101 61.134.39.135 61.134.39.136 陕西省汉中市 电信
102 61.134.39.137 61.134.39.137 陕西省汉中市勉县 东昊网吧
103 61.134.39.138 61.134.39.139 陕西省汉中市 电信
104 61.134.39.140 61.134.39.140 陕西省汉中市勉县 腾飞网吧
105 61.134.39.141 61.134.39.141 陕西省汉中市勉县 28#厂区家属院
106 61.134.39.142 61.134.39.142 陕西省汉中市勉县 世纪网吧
107 61.134.39.143 61.134.39.193 陕西省汉中市 电信
108 61.134.39.194 61.134.39.194 陕西省汉中市 飞天网吧
109 61.134.39.195 61.134.39.195 陕西省汉中市 电信
110 61.134.39.196 61.134.39.196 陕西省汉中市 金门商城小网吧
111 61.134.39.197 61.134.39.197 陕西省汉中市 汉台区中央大道云中行网吧
112 61.134.39.198 61.134.39.199 陕西省汉中市 电信
113 61.134.39.200 61.134.39.200 陕西省汉中市 正道网吧
114 61.134.39.201 61.134.39.209 陕西省汉中市 电信
115 61.134.39.210 61.134.39.210 陕西省汉中市 洋县火炬网吧
116 61.134.39.211 61.134.39.211 陕西省汉中市 洋县意通网吧
117 61.134.39.212 61.134.39.212 陕西省汉中市 洋县伊妹儿网吧
118 61.134.39.213 61.134.39.213 陕西省汉中市 洋县网民俱乐部
119 61.134.39.214 61.134.39.214 陕西省汉中市 电信
120 61.134.39.215 61.134.39.215 陕西省汉中市 洋县盛大网吧
121 61.134.39.216 61.134.39.216 陕西省汉中市 电信
122 61.134.39.217 61.134.39.217 陕西省汉中市 洋县永红网吧
123 61.134.39.218 61.134.39.218 陕西省汉中市 洋县腾飞网吧
124 61.134.39.219 61.134.39.219 陕西省汉中市 洋县方正网吧
125 61.134.39.220 61.134.39.220 陕西省汉中市 洋县亚联网吧
126 61.134.39.221 61.134.39.221 陕西省汉中市 洋县天文星网吧
127 61.134.39.222 61.134.39.229 陕西省汉中市 电信
128 61.134.39.230 61.134.39.230 陕西省汉中市 红番网吧
129 61.134.39.231 61.134.39.234 陕西省汉中市 电信
130 61.134.39.235 61.134.39.237 陕西省汉中市 供电局小区宽带
131 61.134.39.238 61.134.39.241 陕西省汉中市 电信
132 61.134.39.242 61.134.39.242 陕西省汉中市 褒河镇一厂路开拓网吧
133 61.134.39.243 61.134.39.243 陕西省汉中市 褒河21路车终点站高老庄网吧
134 61.134.39.244 61.134.39.244 陕西省汉中市 褒河文化站相约网吧
135 61.134.39.245 61.134.39.255 陕西省汉中市 电信
136 61.150.92.0 61.150.92.9 陕西省汉中市 电信
137 61.150.92.10 61.150.92.11 陕西省汉中市汉台区 天语网络俱乐部(伞铺街中段)
138 61.150.92.12 61.150.92.12 陕西省汉中市 电信
139 61.150.92.13 61.150.92.13 陕西省汉中市 A区天宇网吧
140 61.150.92.14 61.150.92.26 陕西省汉中市 电信
141 61.150.92.27 61.150.92.27 陕西省汉中市 陕西理工学院北院门口大学生网络俱乐部
142 61.150.92.28 61.150.92.28 陕西省汉中市 明月网吧(陕西理工学院北院门口)
143 61.150.92.29 61.150.92.33 陕西省汉中市 电信
144 61.150.92.34 61.150.92.34 陕西省汉中市 陕西理工学院东门斜对面恒丰网吧
145 61.150.92.35 61.150.92.35 陕西省汉中市 金鹰网吧(万邦时代广场)
146 61.150.92.36 61.150.92.41 陕西省汉中市 电信
147 61.150.92.42 61.150.92.42 陕西省汉中市汉台区 东大街新新网吧(原二轻大楼)
148 61.150.92.43 61.150.92.49 陕西省汉中市 电信
149 61.150.92.50 61.150.92.50 陕西省汉中市汉台区 荣光网吧
150 61.150.92.51 61.150.92.53 陕西省汉中市 电信
151 61.150.92.54 61.150.92.54 陕西省汉中市 工人技术学院计算机中心
152 61.150.92.55 61.150.92.81 陕西省汉中市 电信
153 61.150.92.82 61.150.92.82 陕西省汉中市 兴汉路万事通网吧
154 61.150.92.83 61.150.92.129 陕西省汉中市 电信
155 61.150.92.130 61.150.92.130 陕西省汉中市 汉中中学
156 61.150.92.131 61.150.92.137 陕西省汉中市 电信
157 61.150.92.138 61.150.92.138 陕西省汉中市 赛百格电子商城三楼华宇网络俱乐部
158 61.150.92.139 61.150.92.145 陕西省汉中市 电信
159 61.150.92.146 61.150.92.146 陕西省汉中市 榕树林网吧(人民路鸿宾楼3楼)
160 61.150.92.147 61.150.92.159 陕西省汉中市 电信
161 61.150.92.160 61.150.92.160 陕西省汉中市汉台区 西又说网吧(汉台区康复路中心医院)
162 61.150.92.161 61.150.92.161 陕西省汉中市 电信
163 61.150.92.162 61.150.92.162 陕西省汉中市 极点网吧
164 61.150.92.163 61.150.92.181 陕西省汉中市 电信
165 61.150.92.182 61.150.92.182 陕西省汉中市 陕西理工学院东门对面神州网吧
166 61.150.92.183 61.150.92.185 陕西省汉中市 电信
167 61.150.92.186 61.150.92.186 陕西省汉中市 陕西理工学院南校区网络教室
168 61.150.92.187 61.150.92.188 陕西省汉中市 电信
169 61.150.92.189 61.150.92.189 陕西省汉中市 起点网络俱乐部(汉中电视塔旁)
170 61.150.92.190 61.150.92.196 陕西省汉中市 电信
171 61.150.92.197 61.150.92.197 陕西省汉中市 武乡零点娱乐城
172 61.150.92.198 61.150.92.205 陕西省汉中市 电信
173 61.150.92.206 61.150.92.206 陕西省汉中市 天马网吧
174 61.150.92.207 61.150.92.209 陕西省汉中市 电信
175 61.150.92.210 61.150.92.210 陕西省汉中市 莲湖路东段红苹果网吧
176 61.150.92.211 61.150.92.213 陕西省汉中市 电信
177 61.150.92.214 61.150.92.214 陕西省汉中市 大白路翔龙大酒店
178 61.150.92.215 61.150.93.53 陕西省汉中市 电信
179 61.150.93.54 61.150.93.54 陕西省汉中市城固县 红月亮网吧
180 61.150.93.55 61.150.93.105 陕西省汉中市 电信
181 61.150.93.106 61.150.93.106 陕西省汉中市 牛家桥星光网吧
182 61.150.93.107 61.150.93.129 陕西省汉中市 电信
183 61.150.93.130 61.150.93.130 陕西省汉中市 Hz网吧(艾家庄8号)
184 61.150.93.131 61.150.93.133 陕西省汉中市 电信
185 61.150.93.134 61.150.93.134 陕西省汉中市汉台区 星海网吧
186 61.150.93.135 61.150.93.145 陕西省汉中市 电信
187 61.150.93.146 61.150.93.146 陕西省汉中市 汉源网典
188 61.150.93.147 61.150.93.147 陕西省汉中市 电信
189 61.150.93.148 61.150.93.148 陕西省汉中市 汉源网典网吧人民路店
190 61.150.93.149 61.150.93.156 陕西省汉中市 电信
191 61.150.93.157 61.150.93.157 陕西省汉中市 汉源网典人民路店
192 61.150.93.158 61.150.93.172 陕西省汉中市 电信
193 61.150.93.173 61.150.93.173 陕西省汉中市 搜狐E人网吧
194 61.150.93.174 61.150.93.229 陕西省汉中市 电信
195 61.150.93.230 61.150.93.230 陕西省汉中市 铺镇新世纪网络
196 61.150.93.231 61.150.93.236 陕西省汉中市 电信
197 61.150.93.237 61.150.93.237 陕西省汉中市 陕西航空技术学院
198 61.150.93.238 61.150.93.241 陕西省汉中市 电信
199 61.150.93.242 61.150.93.242 陕西省汉中市 东大街正道网吧
200 61.150.93.243 61.150.93.245 陕西省汉中市 电信
201 61.150.93.246 61.150.93.246 陕西省汉中市 朝阳南路汉中国际中学门口搜弧网吧
202 61.150.93.247 61.150.93.249 陕西省汉中市 电信
203 61.150.93.250 61.150.93.250 陕西省汉中市 陕西理工学院南区北院墙外凌云网吧
204 61.150.93.251 61.150.93.254 陕西省汉中市 电信
205 61.150.93.255 61.150.93.255 陕西省汉中市 汉台区星海网吧
206 61.150.94.0 61.150.94.19 陕西省汉中市 电信
207 61.150.94.20 61.150.94.20 陕西省汉中市 艺轩网吧
208 61.150.94.21 61.150.94.44 陕西省汉中市 电信
209 61.150.94.45 61.150.94.45 陕西省汉中市 万邦时代广场
210 61.150.94.46 61.150.94.47 陕西省汉中市 电信
211 61.150.94.48 61.150.94.48 陕西省汉中市 武乡镇零点娱乐城
212 61.150.94.49 61.150.94.65 陕西省汉中市 电信
213 61.150.94.66 61.150.94.66 陕西省汉中市汉台区 星海网吧(北团街街)
214 61.150.94.67 61.150.94.73 陕西省汉中市 电信
215 61.150.94.74 61.150.94.74 陕西省汉中市 河东店路神风网吧(汉中市精神病医院旁)
216 61.150.94.75 61.150.94.113 陕西省汉中市 电信
217 61.150.94.114 61.150.94.114 陕西省汉中市 凯瑞网城
218 61.150.94.115 61.150.94.217 陕西省汉中市 电信
219 61.150.94.218 61.150.94.218 陕西省汉中市 质量技术监督局
220 61.150.94.219 61.150.94.219 陕西省汉中市 航空网吧
221 61.150.94.220 61.150.95.9 陕西省汉中市 电信
222 61.150.95.10 61.150.95.10 陕西省汉中市 梦翔网络会所(航空职业技术学院向北50米)
223 61.150.95.11 61.150.95.17 陕西省汉中市 电信
224 61.150.95.18 61.150.95.18 陕西省汉中市 魔兽世界网络俱乐部
225 61.150.95.19 61.150.95.22 陕西省汉中市 电信
226 61.150.95.23 61.150.95.23 陕西省汉中市 视窗网吧
227 61.150.95.24 61.150.95.66 陕西省汉中市 电信
228 61.150.95.67 61.150.95.67 陕西省汉中市南郑县 大河坎新时空网吧
229 61.150.95.68 61.150.95.71 陕西省汉中市 电信
230 61.150.95.72 61.150.95.72 陕西省汉中市 心动网吧
231 61.150.95.73 61.150.95.73 陕西省汉中市 电信
232 61.150.95.74 61.150.95.74 陕西省汉中市 大河坎同方网吧
233 61.150.95.75 61.150.95.75 陕西省汉中市 电信
234 61.150.95.76 61.150.95.76 陕西省汉中市南郑县 大河坎开心网吧
235 61.150.95.77 61.150.95.81 陕西省汉中市 电信
236 61.150.95.82 61.150.95.82 陕西省汉中市 大河坎流星雨网吧
237 61.150.95.83 61.150.95.83 陕西省汉中市 大河坎龙腾网吧
238 61.150.95.84 61.150.95.84 陕西省汉中市 大河坎东大街红叶网吧
239 61.150.95.85 61.150.95.85 陕西省汉中市 电信
240 61.150.95.86 61.150.95.86 陕西省汉中市 南郑大河坎雪域网吧
241 61.150.95.87 61.150.95.99 陕西省汉中市 电信
242 61.150.95.100 61.150.95.100 陕西省汉中市 石拱网友俱乐部
243 61.150.95.101 61.150.95.101 陕西省汉中市 大河坎小马网吧
244 61.150.95.102 61.150.95.102 陕西省汉中市 电信
245 61.150.95.103 61.150.95.103 陕西省汉中市 大河坎火狐网吧
246 61.150.95.104 61.150.95.114 陕西省汉中市 电信
247 61.150.95.115 61.150.95.115 陕西省汉中市 中心广场东侧辉煌网吧
248 61.150.95.116 61.150.95.179 陕西省汉中市 电信
249 61.150.95.180 61.150.95.180 陕西省汉中市 风雅盛网吧
250 61.150.95.181 61.150.95.185 陕西省汉中市 电信
251 61.150.95.186 61.150.95.186 陕西省汉中市汉台区 星缘网吧(南一环路)
252 61.150.95.187 61.150.95.193 陕西省汉中市 电信
253 61.150.95.194 61.150.95.194 陕西省汉中市 武乡镇艺轩网吧
254 61.150.95.195 61.150.95.213 陕西省汉中市 电信
255 61.150.95.214 61.150.95.214 陕西省汉中市西乡县 第一中学
256 61.150.95.215 61.150.95.220 陕西省汉中市 电信
257 61.150.95.221 61.150.95.221 陕西省汉中市西乡县 枫叶红大酒店
258 61.150.95.222 61.150.95.245 陕西省汉中市 电信
259 61.150.95.246 61.150.95.246 陕西省汉中市西乡县 职教中心微机室
260 61.150.95.247 61.150.95.254 陕西省汉中市 电信
261 61.150.95.255 61.150.95.255 陕西省汉中市 视窗网吧(陕西理工学院对面)
262 61.150.96.0 61.150.96.3 陕西省汉中市 电信
263 61.150.96.4 61.150.96.4 陕西省汉中市南郑县 城乡建设规划局
264 61.150.96.5 61.150.96.12 陕西省汉中市 电信
265 61.150.96.13 61.150.96.13 陕西省汉中市 闪电网吧
266 61.150.96.14 61.150.96.35 陕西省汉中市 电信
267 61.150.96.36 61.150.96.36 陕西省汉中市南郑县 周家坪精英网吧
268 61.150.96.37 61.150.96.50 陕西省汉中市 电信
269 61.150.96.51 61.150.96.51 陕西省汉中市南郑县 恒升互联网俱乐部(黄官镇)
270 61.150.96.52 61.150.96.65 陕西省汉中市 电信
271 61.150.96.66 61.150.96.66 陕西省汉中市南郑县 红庙镇金龙网吧
272 61.150.96.67 61.150.96.107 陕西省汉中市 电信
273 61.150.96.108 61.150.96.110 陕西省汉中市 陕西理工学院
274 61.150.96.111 61.150.96.114 陕西省汉中市 电信
275 61.150.96.115 61.150.96.115 陕西省汉中市南郑县 e动网吧
276 61.150.96.116 61.150.96.179 陕西省汉中市 电信
277 61.150.96.180 61.150.96.180 陕西省汉中市南郑县 龙翔网苑
278 61.150.96.181 61.150.96.181 陕西省汉中市 陕西航空职业技术学院
279 61.150.96.182 61.150.96.188 陕西省汉中市 电信
280 61.150.96.189 61.150.96.189 陕西省汉中市 大河坎小马网吧
281 61.150.96.190 61.150.96.190 陕西省汉中市南郑县 大河坎艺佳网络俱乐部
282 61.150.96.191 61.150.96.193 陕西省汉中市 电信
283 61.150.96.194 61.150.96.194 陕西省汉中市 汉中卷烟厂
284 61.150.96.195 61.150.96.196 陕西省汉中市 电信
285 61.150.96.197 61.150.96.197 陕西省汉中市南郑县 大河坎极速网吧
286 61.150.96.198 61.150.96.198 陕西省汉中市南郑县 大河坎中园城轩和网吧
287 61.150.96.199 61.150.96.201 陕西省汉中市 电信
288 61.150.96.202 61.150.96.202 陕西省汉中市南郑县 大河坎网络国度
289 61.150.96.203 61.150.96.203 陕西省汉中市南郑县 大河坎小蚂蚁网吧
290 61.150.96.204 61.150.96.204 陕西省汉中市南郑县 大河坎极速网吧
291 61.150.96.205 61.150.96.210 陕西省汉中市 电信
292 61.150.96.211 61.150.96.211 陕西省汉中市南郑县 新时空网吧
293 61.150.96.212 61.150.96.212 陕西省汉中市 电信
294 61.150.96.213 61.150.96.213 陕西省汉中市南郑县 百易网络
295 61.150.96.214 61.150.96.214 陕西省汉中市 大河坎星星网吧
296 61.150.96.215 61.150.96.218 陕西省汉中市 电信
297 61.150.96.219 61.150.96.219 陕西省汉中市南郑县 周家坪地中海网吧
298 61.150.96.220 61.150.96.220 陕西省汉中市南郑县 周家坪森林鸟网吧
299 61.150.96.221 61.150.97.117 陕西省汉中市 电信
300 61.150.97.118 61.150.97.118 陕西省汉中市勉县 无名网吧
301 61.150.97.119 61.150.98.7 陕西省汉中市 电信
302 61.150.98.8 61.150.98.8 陕西省汉中市 心动网吧
303 61.150.98.9 61.150.98.11 陕西省汉中市 电信
304 61.150.98.12 61.150.98.12 陕西省汉中市 大河坎无名网吧
305 61.150.98.13 61.150.98.14 陕西省汉中市 电信
306 61.150.98.15 61.150.98.15 陕西省汉中市 大河坎梦翔网吧
307 61.150.98.16 61.150.98.20 陕西省汉中市 电信
308 61.150.98.21 61.150.98.21 陕西省汉中市 心动网吧
309 61.150.98.22 61.150.98.25 陕西省汉中市 电信
310 61.150.98.26 61.150.98.26 陕西省汉中市 大河坎梦翔网吧
311 61.150.98.27 61.150.98.36 陕西省汉中市 电信
312 61.150.98.37 61.150.98.37 陕西省汉中市南郑县 牟家坝镇新星网吧
313 61.150.98.38 61.150.99.211 陕西省汉中市 电信
314 61.150.99.212 61.150.99.212 陕西省汉中市 第三中学
315 61.150.99.213 61.150.100.138 陕西省汉中市 电信
316 61.150.100.139 61.150.100.139 陕西省汉中市 云桥网吧
317 61.150.100.140 61.150.100.229 陕西省汉中市 电信
318 61.150.100.230 61.150.100.230 陕西省汉中市 电信局内
319 61.150.100.231 61.150.100.241 陕西省汉中市 电信
320 61.150.100.242 61.150.100.242 陕西省汉中市 汉源网点
321 61.150.100.243 61.150.101.163 陕西省汉中市 电信
322 61.150.101.164 61.150.101.164 陕西省汉中市汉台区 邮政酒店
323 61.150.101.165 61.150.101.166 陕西省汉中市 电信
324 61.150.101.167 61.150.101.167 陕西省汉中市汉台区 欣欣网吧(中心广场3楼)
325 61.150.101.168 61.150.103.255 陕西省汉中市 电信
326 61.185.88.0 61.185.89.4 陕西省汉中市 电信
327 61.185.89.5 61.185.89.5 陕西省汉中市 洋县时代阳光科技
328 61.185.89.6 61.185.90.65 陕西省汉中市 电信
329 61.185.90.66 61.185.90.66 陕西省汉中市略阳县 八渡河桥头新秀网吧
330 61.185.90.67 61.185.90.69 陕西省汉中市 电信
331 61.185.90.70 61.185.90.70 陕西省汉中市略阳县 海岸线互联网俱乐部
332 61.185.90.71 61.185.90.118 陕西省汉中市 电信
333 61.185.90.119 61.185.90.119 陕西省汉中市镇巴县 烽火台网络有限公司
334 61.185.90.120 61.185.90.125 陕西省汉中市 电信
335 61.185.90.126 61.185.90.126 陕西省汉中市镇巴县 了望台网吧
336 61.185.90.127 61.185.90.137 陕西省汉中市 电信
337 61.185.90.138 61.185.90.138 陕西省汉中市 天宇网吧
338 61.185.90.139 61.185.90.145 陕西省汉中市 电信
339 61.185.90.146 61.185.90.146 陕西省汉中市 云桥网吧
340 61.185.90.147 61.185.90.153 陕西省汉中市 电信
341 61.185.90.154 61.185.90.154 陕西省汉中市 益汉路荣光网吧
342 61.185.90.155 61.185.91.47 陕西省汉中市 电信
343 61.185.91.48 61.185.91.48 陕西省汉中市南郑县 周家坪心跳网络
344 61.185.91.49 61.185.92.85 陕西省汉中市 电信
345 61.185.92.86 61.185.92.86 陕西省汉中市 宁强星雨网吧
346 61.185.92.87 61.185.92.132 陕西省汉中市 电信
347 61.185.92.133 61.185.92.133 陕西省汉中市 新新网吧
348 61.185.92.134 61.185.93.67 陕西省汉中市 电信
349 61.185.93.68 61.185.93.68 陕西省汉中市 开心网吧
350 61.185.93.69 61.185.94.216 陕西省汉中市 电信
351 61.185.94.217 61.185.94.217 陕西省汉中市 天宇网吧
352 61.185.94.218 61.185.99.15 陕西省汉中市 电信
353 61.185.99.16 61.185.99.16 陕西省汉中市 新世纪网吧(友谊路中段)
354 61.185.99.17 61.185.99.199 陕西省汉中市 电信
355 61.185.99.200 61.185.99.200 陕西省汉中市西乡县 鑫龙网吧
356 61.185.99.201 61.185.101.35 陕西省汉中市 电信
357 61.185.101.36 61.185.101.36 陕西省汉中市南郑县 濂水中学
358 61.185.101.37 61.185.103.148 陕西省汉中市 电信
359 61.185.103.149 61.185.103.149 陕西省汉中市 留坝县漫水桥汽车修理厂
360 61.185.103.150 61.185.104.223 陕西省汉中市 电信
361 61.185.104.224 61.185.104.224 陕西省汉中市南郑县 心跳网络工作室
362 61.185.104.225 61.185.105.197 陕西省汉中市 电信
363 61.185.105.198 61.185.105.198 陕西省汉中市 宁强县大安镇卫生院
364 61.185.105.199 61.185.105.202 陕西省汉中市 电信
365 61.185.105.203 61.185.105.203 陕西省汉中市城固县 义鸣广告公司
366 61.185.105.204 61.185.107.117 陕西省汉中市 电信
367 61.185.107.118 61.185.107.118 陕西省汉中市 国美电器有限公司
368 61.185.107.119 61.185.111.255 陕西省汉中市 电信
369 61.236.217.69 61.236.217.255 陕西省安康市 /汉中市铁通
370 61.236.246.0 61.236.246.30 陕西省汉中市 中移铁通
371 61.236.246.31 61.236.246.31 陕西省汉中市 陕西理工学院门外200米处明月网吧
372 61.236.246.32 61.236.246.65 陕西省汉中市 中移铁通
373 61.236.246.66 61.236.246.66 陕西省汉中市南郑县 龙翔网苑
374 61.236.246.67 61.236.246.69 陕西省汉中市 中移铁通
375 61.236.246.70 61.236.246.70 陕西省汉中市 陕西理工学院远程教育中心
376 61.236.246.71 61.236.246.158 陕西省汉中市 中移铁通
377 61.236.246.159 61.236.246.159 陕西省汉中市南郑县 大河坎中原城百易网络俱乐部
378 61.236.246.160 61.236.246.183 陕西省汉中市 中移铁通
379 61.236.246.184 61.236.246.184 陕西省汉中市城固县 西环二路华联超市附近友谊网吧
380 61.236.246.185 61.236.246.255 陕西省汉中市 中移铁通
381 61.243.98.0 61.243.98.255 陕西省汉中市 联通
382 61.243.104.0 61.243.104.134 陕西省汉中市 联通
383 61.243.104.135 61.243.104.135 陕西省汉中市南郑县 自强路精英网络俱乐部
384 61.243.104.136 61.243.104.140 陕西省汉中市 联通
385 61.243.104.141 61.243.104.141 陕西省汉中市南郑县 天鹰网吧
386 61.243.104.142 61.243.104.142 陕西省汉中市汉台区 太白路祥龙大酒店
387 61.243.104.143 61.243.104.148 陕西省汉中市 联通
388 61.243.104.149 61.243.104.149 陕西省汉中市南郑县 三人行网吧
389 61.243.104.150 61.243.104.153 陕西省汉中市 联通
390 61.243.104.154 61.243.104.154 陕西省汉中市南郑县 超越网吧
391 61.243.104.155 61.243.105.129 陕西省汉中市 联通
392 61.243.105.130 61.243.105.130 陕西省汉中市 宁强晨光网吧
393 61.243.105.131 61.243.105.177 陕西省汉中市 联通
394 61.243.105.178 61.243.105.178 陕西省汉中市 联通公司
395 61.243.105.179 61.243.105.179 陕西省汉中市 联通
396 61.243.105.180 61.243.105.180 陕西省汉中市南郑县 法镇鸿运网吧
397 61.243.105.181 61.243.105.188 陕西省汉中市 联通
398 61.243.105.189 61.243.105.189 陕西省汉中市 留坝县娱乐城网吧
399 61.243.105.190 61.243.105.201 陕西省汉中市 联通
400 61.243.105.202 61.243.105.202 陕西省汉中市南郑县 联通小区宽带
401 61.243.105.203 61.243.105.255 陕西省汉中市 联通
402 106.44.0.0 106.44.63.255 陕西省汉中市 电信
403 111.19.82.0 111.19.83.255 陕西省汉中市 移动
404 111.19.120.0 111.19.120.255 陕西省汉中市城固县 移动
405 111.20.136.0 111.20.137.255 陕西省汉中市 移动
406 111.20.144.0 111.20.154.255 陕西省汉中市 移动
407 111.20.156.0 111.20.169.255 陕西省汉中市 移动
408 111.20.180.0 111.20.185.255 陕西省汉中市 移动
409 111.20.187.0 111.20.188.255 陕西省汉中市 移动
410 111.20.191.0 111.20.191.255 陕西省汉中市 移动
411 112.54.64.0 112.54.64.255 陕西省汉中市 移动
412 113.135.0.0 113.135.10.255 陕西省汉中市 电信
413 113.135.11.0 113.135.11.255 陕西省汉中市勉县 电信
414 113.135.12.0 113.135.15.255 陕西省汉中市 电信
415 113.135.16.0 113.135.16.255 陕西省汉中市勉县 电信
416 113.135.17.0 113.135.18.255 陕西省汉中市 电信
417 113.135.19.0 113.135.19.255 陕西省汉中市洋县 电信
418 113.135.20.0 113.135.26.255 陕西省汉中市 电信
419 113.135.27.0 113.135.27.255 陕西省汉中市洋县 电信
420 113.135.28.0 113.135.31.255 陕西省汉中市 电信
421 113.137.65.0 113.137.66.255 陕西省汉中市城固县 电信
422 113.137.67.0 113.137.72.255 陕西省汉中市 电信
423 113.137.73.0 113.137.73.255 陕西省汉中市城固县 电信
424 113.137.74.0 113.137.74.255 陕西省汉中市略阳县 电信
425 113.137.75.0 113.137.94.255 陕西省汉中市 电信
426 113.137.95.0 113.137.95.255 陕西省汉中市城固县 电信
427 113.140.166.0 113.140.168.255 陕西省汉中市 电信
428 113.140.169.0 113.140.169.255 陕西省汉中市略阳县 电信
429 113.141.64.0 113.141.127.255 陕西省汉中市 电信
430 113.141.216.0 113.141.216.255 陕西省汉中市 电信
431 113.201.0.0 113.201.31.255 陕西省汉中市 联通
432 117.32.32.0 117.32.63.255 陕西省汉中市 电信
433 117.33.128.0 117.33.158.255 陕西省汉中市 电信
434 117.33.159.0 117.33.159.255 陕西省汉中市南郑县 电信
435 117.33.160.0 117.33.176.255 陕西省汉中市 电信
436 117.33.177.0 117.33.177.255 陕西省汉中市佛坪县 电信
437 117.33.178.0 117.33.191.255 陕西省汉中市 电信
438 117.36.185.0 117.36.185.255 陕西省汉中市 电信
439 117.37.240.0 117.37.240.255 陕西省汉中市 电信
440 120.192.237.0 120.192.237.255 陕西省汉中市南郑县 移动
441 122.77.5.0 122.77.5.255 陕西省汉中市 中移铁通
442 122.77.99.0 122.77.99.255 陕西省汉中市勉县 中移铁通
443 122.77.100.0 122.77.104.255 陕西省汉中市 中移铁通
444 122.77.105.0 122.77.105.255 陕西省汉中市勉县 中移铁通
445 122.77.106.0 122.77.127.255 陕西省汉中市 中移铁通
446 123.138.215.0 123.138.215.255 陕西省汉中市 联通
447 124.22.96.0 124.22.96.255 陕西省汉中市 广电网
448 124.22.123.0 124.22.127.255 陕西省汉中市 广电网
449 124.23.0.0 124.23.9.255 陕西省汉中市 广电网
450 124.47.17.0 124.47.17.255 陕西省汉中市略阳县 广电网
451 124.89.24.0 124.89.27.255 陕西省汉中市 联通
452 124.89.100.0 124.89.100.19 陕西省汉中市 联通
453 124.89.100.20 124.89.100.20 陕西省汉中市 邮政大酒店
454 124.89.100.21 124.89.101.255 陕西省汉中市 联通
455 124.116.102.0 124.116.121.78 陕西省汉中市 电信
456 124.116.121.79 124.116.121.79 陕西省汉中市 赛博电脑城
457 124.116.121.80 124.116.132.255 陕西省汉中市 电信
458 124.116.133.0 124.116.133.255 陕西省汉中市 网宿科技股份有限公司电信CDN节点
459 124.116.142.0 124.116.157.255 陕西省汉中市 电信
460 202.100.24.0 202.100.24.69 陕西省汉中市 电信
461 202.100.24.70 202.100.24.70 陕西省汉中市汉台区 新星街聚友网吧
462 202.100.24.71 202.100.24.98 陕西省汉中市 电信
463 202.100.24.99 202.100.24.99 陕西省汉中市 精英网吧
464 202.100.24.100 202.100.24.101 陕西省汉中市 电信
465 202.100.24.102 202.100.24.102 陕西省汉中市 A时代网吧
466 202.100.24.103 202.100.24.105 陕西省汉中市 电信
467 202.100.24.106 202.100.24.106 陕西省汉中市 龙卷风网吧
468 202.100.24.107 202.100.24.113 陕西省汉中市 电信
469 202.100.24.114 202.100.24.114 陕西省汉中市 陕西航空职业技术学院机房
470 202.100.24.115 202.100.24.121 陕西省汉中市 电信
471 202.100.24.122 202.100.24.122 陕西省汉中市 汉丰小区
472 202.100.24.123 202.100.24.141 陕西省汉中市 电信
473 202.100.24.142 202.100.24.142 陕西省汉中市 飞腾网吧
474 202.100.24.143 202.100.24.155 陕西省汉中市 电信
475 202.100.24.156 202.100.24.156 陕西省汉中市 南大街搜狐网吧
476 202.100.24.157 202.100.24.165 陕西省汉中市 电信
477 202.100.24.166 202.100.24.166 陕西省汉中市汉台区 铺镇新鑫网吧(正街新鑫商厦2楼)
478 202.100.24.167 202.100.24.172 陕西省汉中市 电信
479 202.100.24.173 202.100.24.173 陕西省汉中市 铺镇新世纪网吧
480 202.100.24.174 202.100.24.233 陕西省汉中市 电信
481 202.100.24.234 202.100.24.234 陕西省汉中市 大河坎浪潮网吧
482 202.100.24.235 202.100.24.235 陕西省汉中市 天天网吧
483 202.100.24.236 202.100.24.236 陕西省汉中市南郑县 银狐网吧
484 202.100.24.237 202.100.24.237 陕西省汉中市南郑县 小马网吧(大河坎)
485 202.100.24.238 202.100.24.238 陕西省汉中市南郑县 小旭网吧(大河坎)
486 202.100.24.239 202.100.24.241 陕西省汉中市 电信
487 202.100.24.242 202.100.24.242 陕西省汉中市 金铃网吧(大河坎中园城)
488 202.100.24.243 202.100.25.34 陕西省汉中市 电信
489 202.100.25.35 202.100.25.35 陕西省汉中市城固县 小蚂蚁网吧(友谊路)
490 202.100.25.36 202.100.25.36 陕西省汉中市城固县 天乐网吧(友谊路)
491 202.100.25.37 202.100.25.40 陕西省汉中市 电信
492 202.100.25.41 202.100.25.41 陕西省汉中市城固县 好运网吧(县政府对面的道道里头)
493 202.100.25.42 202.100.25.52 陕西省汉中市 电信
494 202.100.25.53 202.100.25.53 陕西省汉中市 石门水库管理局
495 202.100.25.54 202.100.25.73 陕西省汉中市 电信
496 202.100.25.74 202.100.25.74 陕西省汉中市 紫云网吧(十里村)
497 202.100.25.75 202.100.25.113 陕西省汉中市 电信
498 202.100.25.114 202.100.25.114 陕西省汉中市南郑县 梦幻网吧(周家平新华书店旁)
499 202.100.25.115 202.100.25.115 陕西省汉中市南郑县 E动网吧(县城北大街)
500 202.100.25.116 202.100.25.116 陕西省汉中市 蜘蛛网吧
501 202.100.25.117 202.100.25.117 陕西省汉中市南郑县 超越网吧(县城南大街中段)
502 202.100.25.118 202.100.25.118 陕西省汉中市南郑县 精英网吧
503 202.100.25.119 202.100.25.119 陕西省汉中市南郑县 天鹰互联网俱乐部(西大街)
504 202.100.25.120 202.100.25.120 陕西省汉中市 电信
505 202.100.25.121 202.100.25.121 陕西省汉中市南郑县 精英网吧(县城自强路中段)
506 202.100.25.122 202.100.25.137 陕西省汉中市 电信
507 202.100.25.138 202.100.25.138 陕西省汉中市 风云网吧
508 202.100.25.139 202.100.25.153 陕西省汉中市 电信
509 202.100.25.154 202.100.25.154 陕西省汉中市 金鹰网吧(万邦时代广场三层)
510 202.100.25.155 202.100.25.155 陕西省汉中市 陕西理工学院东门对面右手今缘网吧
511 202.100.25.156 202.100.25.156 陕西省汉中市 弹指间网吧
512 202.100.25.157 202.100.25.157 陕西省汉中市 汉大对面大河网吧
513 202.100.25.158 202.100.25.158 陕西省汉中市 今缘网吧
514 202.100.25.159 202.100.25.169 陕西省汉中市 电信
515 202.100.25.170 202.100.25.170 陕西省汉中市 彤辉金邦网络俱乐部
516 202.100.25.171 202.100.25.240 陕西省汉中市 电信
517 202.100.25.241 202.100.25.241 陕西省汉中市 天汉东路顺鑫网络家园
518 202.100.25.242 202.100.25.255 陕西省汉中市 电信
519 211.92.220.0 211.92.221.255 陕西省汉中市 联通
520 211.92.226.0 211.92.226.255 陕西省汉中市 联通
521 218.195.96.0 218.195.111.255 陕西省汉中市 陕西理工学院
522 218.200.16.128 218.200.23.255 陕西省汉中市 移动
523 219.144.112.0 219.144.113.255 陕西省汉中市 电信
524 219.144.114.0 219.144.114.255 陕西省汉中市宁强县 电信
525 219.144.115.0 219.144.115.110 陕西省汉中市 电信
526 219.144.115.111 219.144.115.111 陕西省汉中市 大唐略阳发电厂家属区
527 219.144.115.112 219.144.120.207 陕西省汉中市 电信
528 219.144.120.208 219.144.120.208 陕西省汉中市 彤辉影碟城网吧
529 219.144.120.209 219.144.123.107 陕西省汉中市 电信
530 219.144.123.108 219.144.123.108 陕西省汉中市 李旭网吧
531 219.144.123.109 219.144.123.255 陕西省汉中市 电信
532 219.144.124.0 219.144.124.255 陕西省汉中市城固县 电信
533 219.144.125.0 219.144.125.0 陕西省汉中市 电信
534 219.144.125.1 219.144.125.1 陕西省汉中市 汉源网典
535 219.144.125.2 219.144.125.12 陕西省汉中市 电信
536 219.144.125.13 219.144.125.13 陕西省汉中市 电信局2楼网典网吧
537 219.144.125.14 219.144.125.79 陕西省汉中市 电信
538 219.144.125.80 219.144.125.80 陕西省汉中市汉台区 人民路汉源网吧
539 219.144.125.81 219.144.125.110 陕西省汉中市 电信
540 219.144.125.111 219.144.125.111 陕西省汉中市 汉源网典
541 219.144.125.112 219.144.125.167 陕西省汉中市 电信
542 219.144.125.168 219.144.125.168 陕西省汉中市 汉源网典网吧
543 219.144.125.169 219.144.125.188 陕西省汉中市 电信
544 219.144.125.189 219.144.125.189 陕西省汉中市 汉源网典
545 219.144.125.190 219.144.128.4 陕西省汉中市 电信
546 219.144.128.5 219.144.128.5 陕西省汉中市 自由人网吧
547 219.144.128.6 219.144.128.197 陕西省汉中市 电信
548 219.144.128.198 219.144.128.198 陕西省汉中市西乡县 网际冲浪室(步行街七号楼)
549 219.144.128.199 219.144.128.199 陕西省汉中市西乡县 海岸线网吧
550 219.144.128.200 219.144.128.200 陕西省汉中市西乡县 奔腾网吧
551 219.144.128.201 219.144.128.201 陕西省汉中市西乡县 天星网吧
552 219.144.128.202 219.144.128.204 陕西省汉中市 电信
553 219.144.128.205 219.144.128.205 陕西省汉中市西乡县 益智网吧
554 219.144.128.206 219.144.128.206 陕西省汉中市西乡县 新浪网吧
555 219.144.128.207 219.144.128.207 陕西省汉中市 电信
556 219.144.128.208 219.144.128.208 陕西省汉中市西乡县 智星网吧
557 219.144.128.209 219.144.128.209 陕西省汉中市 电信
558 219.144.128.210 219.144.128.210 陕西省汉中市西乡县 自由空间网吧
559 219.144.128.211 219.144.128.214 陕西省汉中市 电信
560 219.144.128.215 219.144.128.215 陕西省汉中市西乡县 第二中学
561 219.144.128.216 219.144.129.13 陕西省汉中市 电信
562 219.144.129.14 219.144.129.14 陕西省汉中市镇巴县 E世纪网吧
563 219.144.129.15 219.144.129.17 陕西省汉中市 电信
564 219.144.129.18 219.144.129.18 陕西省汉中市镇巴县 风雅网吧
565 219.144.129.19 219.144.129.19 陕西省汉中市镇巴县 烽火台网吧
566 219.144.129.20 219.144.129.20 陕西省汉中市 电信
567 219.144.129.21 219.144.129.21 陕西省汉中市镇巴县 随缘网吧(中医院对面)
568 219.144.129.22 219.144.129.42 陕西省汉中市 电信
569 219.144.129.43 219.144.129.43 陕西省汉中市镇巴县 盐场初级中学
570 219.144.129.44 219.144.129.44 陕西省汉中市镇巴县 杨家河九年制学校
571 219.144.129.45 219.144.129.46 陕西省汉中市 电信
572 219.144.129.47 219.144.129.47 陕西省汉中市镇巴县 盐场镇辉煌网吧
573 219.144.129.48 219.144.129.84 陕西省汉中市 电信
574 219.144.129.85 219.144.129.85 陕西省汉中市 崔家山随缘网吧
575 219.144.129.86 219.144.129.217 陕西省汉中市 电信
576 219.144.129.218 219.144.129.218 陕西省汉中市 天天网吧第一营业部
577 219.144.129.219 219.144.129.250 陕西省汉中市 电信
578 219.144.129.251 219.144.129.251 陕西省汉中市镇巴县 北极星网吧
579 219.144.129.252 219.144.129.255 陕西省汉中市 电信
580 219.145.216.0 219.145.218.7 陕西省汉中市 电信
581 219.145.218.8 219.145.218.8 陕西省汉中市 洋县马畅镇马畅街网吧
582 219.145.218.9 219.145.218.38 陕西省汉中市 电信
583 219.145.218.39 219.145.218.39 陕西省汉中市 洋县马畅镇红兵网吧
584 219.145.218.40 219.145.218.99 陕西省汉中市 电信
585 219.145.218.100 219.145.218.100 陕西省汉中市 洋县新浪网吧
586 219.145.218.101 219.145.218.116 陕西省汉中市 电信
587 219.145.218.117 219.145.218.117 陕西省汉中市 洋县县城网事如网网吧
588 219.145.218.118 219.145.218.162 陕西省汉中市 电信
589 219.145.218.163 219.145.218.163 陕西省汉中市 洋县博E行网吧
590 219.145.218.164 219.145.218.170 陕西省汉中市 电信
591 219.145.218.171 219.145.218.171 陕西省汉中市 洋县超越时空网吧
592 219.145.218.172 219.145.218.240 陕西省汉中市 电信
593 219.145.218.241 219.145.218.241 陕西省汉中市 北大街雪狐网吧
594 219.145.218.242 219.145.219.65 陕西省汉中市 电信
595 219.145.219.66 219.145.219.66 陕西省汉中市城固县 卓先网吧
596 219.145.219.67 219.145.219.84 陕西省汉中市 电信
597 219.145.219.85 219.145.219.85 陕西省汉中市城固县 风雅居网吧(西环三路利民小区)
598 219.145.219.86 219.145.219.86 陕西省汉中市城固县 精英网吧
599 219.145.219.87 219.145.219.89 陕西省汉中市 电信
600 219.145.219.90 219.145.219.90 陕西省汉中市城固县 奔腾网吧
601 219.145.219.91 219.145.219.92 陕西省汉中市 电信
602 219.145.219.93 219.145.219.93 陕西省汉中市城固县 先锐网吧
603 219.145.219.94 219.145.219.97 陕西省汉中市 电信
604 219.145.219.98 219.145.219.98 陕西省汉中市城固县 网友网络
605 219.145.219.99 219.145.219.101 陕西省汉中市 电信
606 219.145.219.102 219.145.219.102 陕西省汉中市城固县 卓先网络(博望商城院内2楼)
607 219.145.219.103 219.145.219.105 陕西省汉中市 电信
608 219.145.219.106 219.145.219.106 陕西省汉中市城固县 老庄镇北斗星网吧
609 219.145.219.107 219.145.219.107 陕西省汉中市城固县 老庄镇陕工院旁无名网吧
610 219.145.219.108 219.145.219.108 陕西省汉中市城固县 老庄镇陕工院
611 219.145.219.109 219.145.219.109 陕西省汉中市 电信
612 219.145.219.110 219.145.219.110 陕西省汉中市城固县 老庄村亿达网吧
613 219.145.219.111 219.145.219.122 陕西省汉中市 电信
614 219.145.219.123 219.145.219.123 陕西省汉中市城固县 龙头e网情深网吧
615 219.145.219.124 219.145.219.145 陕西省汉中市 电信
616 219.145.219.146 219.145.219.146 陕西省汉中市城固县 崔家山天使网吧
617 219.145.219.147 219.145.219.147 陕西省汉中市城固县 崔家山镇E族网络
618 219.145.219.148 219.145.219.150 陕西省汉中市 电信
619 219.145.219.151 219.145.219.151 陕西省汉中市 崔家山陕飞技校
620 219.145.219.152 219.145.219.165 陕西省汉中市 电信
621 219.145.219.166 219.145.219.166 陕西省汉中市城固县 好运网吧
622 219.145.219.167 219.145.219.178 陕西省汉中市 电信
623 219.145.219.179 219.145.219.179 陕西省汉中市 城固qq吧(西环3路)
624 219.145.219.180 219.145.219.180 陕西省汉中市 电信
625 219.145.219.181 219.145.219.181 陕西省汉中市 城固县文化路中段绿岛网城
626 219.145.219.182 219.145.219.182 陕西省汉中市 电信
627 219.145.219.183 219.145.219.183 陕西省汉中市 城固县极速家园
628 219.145.219.184 219.145.219.186 陕西省汉中市 电信
629 219.145.219.187 219.145.219.187 陕西省汉中市 伙伴船网络俱乐部(城固文化路中段西北金店二楼)
630 219.145.219.188 219.145.219.188 陕西省汉中市 城固文化路绿岛网城
631 219.145.219.189 219.145.219.189 陕西省汉中市 电信
632 219.145.219.190 219.145.219.190 陕西省汉中市 城古县连心网城
633 219.145.219.191 219.145.219.255 陕西省汉中市 电信
634 219.145.220.0 219.145.220.59 陕西省汉中市 (勉县)电信
635 219.145.220.60 219.145.220.60 陕西省汉中市勉县 互动网吧(天元商城二楼)
636 219.145.220.61 219.145.220.153 陕西省汉中市 (勉县)电信
637 219.145.220.154 219.145.220.154 陕西省汉中市勉县 科杰网城
638 219.145.220.155 219.145.220.171 陕西省汉中市 (勉县)电信
639 219.145.220.172 219.145.220.172 陕西省汉中市勉县 互动网吧
640 219.145.220.173 219.145.220.255 陕西省汉中市 (勉县)电信
641 219.145.221.0 219.145.221.66 陕西省汉中市 电信
642 219.145.221.67 219.145.221.67 陕西省汉中市西乡县 第一中学
643 219.145.221.68 219.145.221.68 陕西省汉中市西乡县 天星网吧
644 219.145.221.69 219.145.221.69 陕西省汉中市西乡县 经纬网吧
645 219.145.221.70 219.145.221.70 陕西省汉中市西乡县 自由空间网吧
646 219.145.221.71 219.145.221.71 陕西省汉中市 电信
647 219.145.221.72 219.145.221.72 陕西省汉中市西乡县 南极速网吧
648 219.145.221.73 219.145.221.73 陕西省汉中市西乡县 e网情深网吧
649 219.145.221.74 219.145.221.74 陕西省汉中市 电信
650 219.145.221.75 219.145.221.75 陕西省汉中市西乡县 智星网吧
651 219.145.221.76 219.145.221.76 陕西省汉中市西乡县 东方网吧
652 219.145.221.77 219.145.221.77 陕西省汉中市西乡县 哈哈网吧
653 219.145.221.78 219.145.221.83 陕西省汉中市 电信
654 219.145.221.84 219.145.221.84 陕西省汉中市西乡县 奔腾网吧
655 219.145.221.85 219.145.221.85 陕西省汉中市西乡县 e龙网吧
656 219.145.221.86 219.145.221.89 陕西省汉中市 电信
657 219.145.221.90 219.145.221.90 陕西省汉中市西乡县 海岸线网吧
658 219.145.221.91 219.145.221.91 陕西省汉中市西乡县 网际冲浪网吧
659 219.145.221.92 219.145.221.92 陕西省汉中市西乡县 宽带网吧
660 219.145.221.93 219.145.221.93 陕西省汉中市西乡县 海大电脑(佳缘网吧)
661 219.145.221.94 219.145.221.94 陕西省汉中市西乡县 益智网吧
662 219.145.221.95 219.145.221.100 陕西省汉中市 电信
663 219.145.221.101 219.145.221.101 陕西省汉中市城固县 网友网吧(银河大厦对面)
664 219.145.221.102 219.145.221.102 陕西省汉中市城固县 舒心网吧(文化路头头上,电信局底下)
665 219.145.221.103 219.145.221.103 陕西省汉中市 电信
666 219.145.221.104 219.145.221.104 陕西省汉中市城固县 新华小区(老彩印厂内)红豆网吧
667 219.145.221.105 219.145.221.107 陕西省汉中市 电信
668 219.145.221.108 219.145.221.108 陕西省汉中市 梦幻网吧
669 219.145.221.109 219.145.221.113 陕西省汉中市 电信
670 219.145.221.114 219.145.221.114 陕西省汉中市 留坝县南环路汉王网吧
671 219.145.221.115 219.145.221.115 陕西省汉中市 电信
672 219.145.221.116 219.145.221.116 陕西省汉中市 海天网吧
673 219.145.221.117 219.145.221.201 陕西省汉中市 电信
674 219.145.221.202 219.145.221.202 陕西省汉中市 宁强朋友网吧(步行街)
675 219.145.221.203 219.145.222.12 陕西省汉中市 电信
676 219.145.222.13 219.145.222.13 陕西省汉中市略阳县 绿色动力网吧(白水江镇火车站对面)
677 219.145.222.14 219.145.222.18 陕西省汉中市 电信
678 219.145.222.19 219.145.222.19 陕西省汉中市略阳县 何家岩丽萍网吧
679 219.145.222.20 219.145.222.20 陕西省汉中市 电信
680 219.145.222.21 219.145.222.21 陕西省汉中市略阳县 白水江饿狼传说网吧(供销社一楼)
681 219.145.222.22 219.145.222.48 陕西省汉中市 电信
682 219.145.222.49 219.145.222.49 陕西省汉中市略阳县 飞翔网络
683 219.145.222.50 219.145.222.157 陕西省汉中市 电信
684 219.145.222.158 219.145.222.158 陕西省汉中市略阳县 绿缘网吧
685 219.145.222.159 219.145.222.187 陕西省汉中市 电信
686 219.145.222.188 219.145.222.189 陕西省汉中市西乡县 益智网吧
687 219.145.222.190 219.145.222.226 陕西省汉中市 电信
688 219.145.222.227 219.145.222.227 陕西省汉中市略阳县 猎狐网吧
689 219.145.222.228 219.145.222.228 陕西省汉中市 电信
690 219.145.222.229 219.145.222.229 陕西省汉中市略阳县 开源网吧
691 219.145.222.230 219.145.222.230 陕西省汉中市略阳县 金甲虫网络俱乐部
692 219.145.222.231 219.145.222.231 陕西省汉中市略阳县 中学路天骄网吧
693 219.145.222.232 219.145.222.232 陕西省汉中市略阳县 智多星网络俱乐部
694 219.145.222.233 219.145.222.233 陕西省汉中市略阳县 精灵空间休闲吧
695 219.145.222.234 219.145.222.234 陕西省汉中市略阳县 东关刚仔网吧
696 219.145.222.235 219.145.222.242 陕西省汉中市 电信
697 219.145.222.243 219.145.222.244 陕西省汉中市略阳县 海岸线网络俱乐部
698 219.145.222.245 219.145.222.245 陕西省汉中市略阳县 绿色动力网络俱乐部
699 219.145.222.246 219.145.222.249 陕西省汉中市 电信
700 219.145.222.250 219.145.222.250 陕西省汉中市略阳县 网络世界
701 219.145.222.251 219.145.222.251 陕西省汉中市 电信
702 219.145.222.252 219.145.222.252 陕西省汉中市略阳县 天涯驿站网吧
703 219.145.222.253 219.145.222.253 陕西省汉中市 电信
704 219.145.222.254 219.145.222.254 陕西省汉中市略阳县 天拓网络休闲广场
705 219.145.222.255 219.145.226.49 陕西省汉中市 电信
706 219.145.226.50 219.145.226.50 陕西省汉中市勉县 鑫源小区
707 219.145.226.51 219.145.227.60 陕西省汉中市 电信
708 219.145.227.61 219.145.227.61 陕西省汉中市 古月集团公司
709 219.145.227.62 219.145.228.51 陕西省汉中市 电信
710 219.145.228.52 219.145.228.52 陕西省汉中市 莲湖路成邦软件公司
711 219.145.228.53 219.145.229.57 陕西省汉中市 电信
712 219.145.229.58 219.145.229.58 陕西省汉中市 石狮大酒店浴城网络休闲区
713 219.145.229.59 219.145.230.204 陕西省汉中市 电信
714 219.145.230.205 219.145.230.205 陕西省汉中市汉台区 零点网吧
715 219.145.230.206 219.145.231.70 陕西省汉中市 电信
716 219.145.231.71 219.145.231.71 陕西省汉中市 留坝县开拓网吧
717 219.145.231.72 219.145.232.128 陕西省汉中市 电信
718 219.145.232.129 219.145.232.129 陕西省汉中市 栖息点网吧
719 219.145.232.130 219.145.232.168 陕西省汉中市 电信
720 219.145.232.169 219.145.232.169 陕西省汉中市 第九中学
721 219.145.232.170 219.145.237.97 陕西省汉中市 电信
722 219.145.237.98 219.145.237.98 陕西省汉中市略阳县 猎狐网吧
723 219.145.237.99 219.145.237.99 陕西省汉中市略阳县 胡蓝鹏网吧
724 219.145.237.100 219.145.237.101 陕西省汉中市 电信
725 219.145.237.102 219.145.237.102 陕西省汉中市略阳县 星空互联网俱乐部
726 219.145.237.103 219.145.237.104 陕西省汉中市 电信
727 219.145.237.105 219.145.237.105 陕西省汉中市 略阳网络世界
728 219.145.237.106 219.145.237.106 陕西省汉中市 电信
729 219.145.237.107 219.145.237.107 陕西省汉中市略阳县 红月网吧
730 219.145.237.108 219.145.237.108 陕西省汉中市 电信
731 219.145.237.109 219.145.237.109 陕西省汉中市略阳县 象山宾馆对面猎狐网吧
732 219.145.237.110 219.145.237.110 陕西省汉中市略阳县 开源网吧
733 219.145.237.111 219.145.237.111 陕西省汉中市 电信
734 219.145.237.112 219.145.237.112 陕西省汉中市 略阳铁路地区绿缘网吧
735 219.145.237.113 219.145.237.114 陕西省汉中市 电信
736 219.145.237.115 219.145.237.115 陕西省汉中市略阳县 智多星网吧
737 219.145.237.116 219.145.237.124 陕西省汉中市 电信
738 219.145.237.125 219.145.237.125 陕西省汉中市略阳县 中学路天骄网吧
739 219.145.237.126 219.145.238.120 陕西省汉中市 电信
740 219.145.238.121 219.145.238.121 陕西省汉中市 理工大学2号公寓
741 219.145.238.122 219.145.238.122 陕西省汉中市 理工大学3号公寓
742 219.145.238.123 219.145.238.123 陕西省汉中市 理工大学4号公寓
743 219.145.238.124 219.145.239.255 陕西省汉中市 电信
744 221.11.99.0 221.11.99.196 陕西省汉中市 中移铁通
745 221.11.99.197 221.11.99.198 陕西省汉中市 道路运输管理处
746 221.11.99.199 221.11.100.249 陕西省汉中市 联通
747 221.11.100.250 221.11.100.250 陕西省汉中市 汉江制药厂
748 221.11.100.251 221.11.101.9 陕西省汉中市汉台区 联通
749 221.11.101.10 221.11.101.10 陕西省汉中市汉台区 人民政府院内区人大
750 221.11.101.11 221.11.104.57 陕西省汉中市汉台区 联通
751 221.11.104.58 221.11.104.58 陕西省汉中市 白桦林网吧
752 221.11.104.59 221.11.104.245 陕西省汉中市汉台区 联通
753 221.11.104.246 221.11.104.246 陕西省汉中市勉县 创新网络(司法路)
754 221.11.104.247 221.11.106.161 陕西省汉中市汉台区 联通
755 221.11.106.162 221.11.106.162 陕西省汉中市 铺镇B++网吧
756 221.11.106.163 221.11.106.165 陕西省汉中市汉台区 联通
757 221.11.106.166 221.11.106.166 陕西省汉中市 质量技术监督局
758 221.11.106.167 221.11.106.209 陕西省汉中市汉台区 联通
759 221.11.106.210 221.11.106.210 陕西省汉中市 心羽网吧
760 221.11.106.211 221.11.106.225 陕西省汉中市汉台区 联通
761 221.11.106.226 221.11.106.226 陕西省汉中市汉台区 新新街聚友网吧
762 221.11.106.227 221.11.106.255 陕西省汉中市汉台区 联通
763 222.41.61.0 222.41.61.255 陕西省汉中市 中移铁通
764 222.41.81.0 222.41.82.255 陕西省汉中市 中移铁通
765 222.41.84.0 222.41.87.255 陕西省汉中市 中移铁通
766 222.41.228.0 222.41.228.255 陕西省汉中市 中移铁通
767 222.41.230.0 222.41.231.255 陕西省汉中市 中移铁通
768 222.41.244.0 222.41.247.255 陕西省汉中市 中移铁通