ip地址查询

铜川市IP地址列表

铜川市网吧IP地址列表

在下面输入您要查询IP地址段范围的地理位置,点击查询

请输入地理位置:
最多只能列出前1000条IP信息,更详细的ip列表信息请用上边的查询按钮进入
序号 IP 起始地址 IP 结束地址 所在位置信息 电子地图
1 59.74.34.0 59.74.35.255 陕西省铜川市 铜川职业技术学院
2 61.134.53.0 61.134.53.255 陕西省铜川市耀州区 电信
3 61.134.54.0 61.134.54.129 陕西省铜川市 电信
4 61.134.54.130 61.134.54.130 陕西省铜川市王益区 雷龙网络中心
5 61.134.54.131 61.134.54.141 陕西省铜川市 电信
6 61.134.54.142 61.134.54.142 陕西省铜川市 大厦巷晨风网吧
7 61.134.54.143 61.134.55.21 陕西省铜川市 电信
8 61.134.55.22 61.134.55.22 陕西省铜川市 凤凰网吧
9 61.134.55.23 61.134.55.33 陕西省铜川市 电信
10 61.134.55.34 61.134.55.34 陕西省铜川市 致远网吧
11 61.134.55.35 61.134.55.109 陕西省铜川市 电信
12 61.134.55.110 61.134.55.110 陕西省铜川市 新风大世界网吧
13 61.134.55.111 61.134.55.117 陕西省铜川市 电信
14 61.134.55.118 61.134.55.118 陕西省铜川市 威龙网吧(中心广场B坐3楼)
15 61.134.55.119 61.134.55.121 陕西省铜川市 电信
16 61.134.55.122 61.134.55.123 陕西省铜川市 天地网络中心(中心广场)
17 61.134.55.124 61.134.55.157 陕西省铜川市 电信
18 61.134.55.158 61.134.55.158 陕西省铜川市 新区红星网吧
19 61.134.55.159 61.134.55.165 陕西省铜川市 电信
20 61.134.55.166 61.134.55.166 陕西省铜川市 蜘蛛网吧
21 61.134.55.167 61.134.55.177 陕西省铜川市 电信
22 61.134.55.178 61.134.55.178 陕西省铜川市 真情网吧
23 61.134.55.179 61.134.55.225 陕西省铜川市 电信
24 61.134.55.226 61.134.55.226 陕西省铜川市 华能铜川电厂
25 61.134.55.227 61.134.55.255 陕西省铜川市 电信
26 61.185.112.0 61.185.112.205 陕西省铜川市 电信
27 61.185.112.206 61.185.112.206 陕西省铜川市 浪湾网吧
28 61.185.112.207 61.185.114.1 陕西省铜川市 电信
29 61.185.114.2 61.185.114.2 陕西省铜川市 先河网吧
30 61.185.114.3 61.185.114.3 陕西省铜川市 小精灵网吧
31 61.185.114.4 61.185.114.4 陕西省铜川市 飞翔网吧
32 61.185.114.5 61.185.114.5 陕西省铜川市 帅旗网吧
33 61.185.114.6 61.185.114.6 陕西省铜川市 电信
34 61.185.114.7 61.185.114.7 陕西省铜川市 浪湾网吧
35 61.185.114.8 61.185.114.8 陕西省铜川市 北关小精灵网吧
36 61.185.114.9 61.185.114.9 陕西省铜川市 星云网吧
37 61.185.114.10 61.185.114.11 陕西省铜川市 电信
38 61.185.114.12 61.185.114.12 陕西省铜川市 汇鑫网吧(七一路食品大棚)
39 61.185.114.13 61.185.114.13 陕西省铜川市 宏昊网吧
40 61.185.114.14 61.185.114.35 陕西省铜川市 电信
41 61.185.114.36 61.185.114.36 陕西省铜川市 海洋网吧
42 61.185.114.37 61.185.114.38 陕西省铜川市 电信
43 61.185.114.39 61.185.114.39 陕西省铜川市 川口天使俱乐部
44 61.185.114.40 61.185.114.67 陕西省铜川市 电信
45 61.185.114.68 61.185.114.68 陕西省铜川市 亨利网吧
46 61.185.114.69 61.185.114.77 陕西省铜川市 电信
47 61.185.114.78 61.185.114.78 陕西省铜川市 广阳开心网吧
48 61.185.114.79 61.185.114.79 陕西省铜川市 鸭口精英网吧
49 61.185.114.80 61.185.114.84 陕西省铜川市 电信
50 61.185.114.85 61.185.114.85 陕西省铜川市 金华山金鹰网吧
51 61.185.114.86 61.185.114.86 陕西省铜川市 王石凹凤磊网吧
52 61.185.114.87 61.185.114.90 陕西省铜川市 电信
53 61.185.114.91 61.185.114.91 陕西省铜川市 鸭口真开心网吧
54 61.185.114.92 61.185.114.97 陕西省铜川市 电信
55 61.185.114.98 61.185.114.98 陕西省铜川市 雷龙网吧
56 61.185.114.99 61.185.114.99 陕西省铜川市 家佳网吧
57 61.185.114.100 61.185.114.132 陕西省铜川市 电信
58 61.185.114.133 61.185.114.133 陕西省铜川市 伊妹儿网吧
59 61.185.114.134 61.185.114.135 陕西省铜川市 电信
60 61.185.114.136 61.185.114.136 陕西省铜川市 致远网吧
61 61.185.114.137 61.185.114.137 陕西省铜川市 凤凰网络
62 61.185.114.138 61.185.114.139 陕西省铜川市 电信
63 61.185.114.140 61.185.114.140 陕西省铜川市 文化宫晨风网吧
64 61.185.114.141 61.185.114.141 陕西省铜川市 飞越网吧
65 61.185.114.142 61.185.114.142 陕西省铜川市王益区 红蜘蛛网吧
66 61.185.114.143 61.185.114.143 陕西省铜川市 心愿网吧
67 61.185.114.144 61.185.114.145 陕西省铜川市 电信
68 61.185.114.146 61.185.114.146 陕西省铜川市 精英网吧(文化宫星光百货楼下)
69 61.185.114.147 61.185.114.154 陕西省铜川市 电信
70 61.185.114.155 61.185.114.155 陕西省铜川市 新威龙网吧
71 61.185.114.156 61.185.114.168 陕西省铜川市 电信
72 61.185.114.169 61.185.114.169 陕西省铜川市 新区红星网吧
73 61.185.114.170 61.185.114.176 陕西省铜川市 电信
74 61.185.114.177 61.185.114.177 陕西省铜川市 新区蓝精灵网吧
75 61.185.114.178 61.185.114.228 陕西省铜川市 电信
76 61.185.114.229 61.185.114.229 陕西省铜川市 中心广场天地网络
77 61.185.114.230 61.185.114.233 陕西省铜川市 电信
78 61.185.114.234 61.185.114.234 陕西省铜川市 晨风网吧
79 61.185.114.235 61.185.114.235 陕西省铜川市 天地网络广场
80 61.185.114.236 61.185.114.236 陕西省铜川市 飞跃时空网络(文化宫)
81 61.185.114.237 61.185.114.237 陕西省铜川市 红蜘蛛网吧
82 61.185.114.238 61.185.114.238 陕西省铜川市 精英网吧
83 61.185.114.239 61.185.114.239 陕西省铜川市 凤凰网吧
84 61.185.114.240 61.185.115.130 陕西省铜川市 电信
85 61.185.115.131 61.185.115.131 陕西省铜川市 第五中学
86 61.185.115.132 61.185.115.151 陕西省铜川市 电信
87 61.185.115.152 61.185.115.152 陕西省铜川市 威龙网吧
88 61.185.115.153 61.185.115.189 陕西省铜川市 电信
89 61.185.115.190 61.185.115.190 陕西省铜川市 印台区人民政府网
90 61.185.115.191 61.185.115.214 陕西省铜川市 电信
91 61.185.115.215 61.185.115.215 陕西省铜川市 第三中学
92 61.185.115.216 61.185.115.217 陕西省铜川市 电信
93 61.185.115.218 61.185.115.218 陕西省铜川市 e龙网吧
94 61.185.115.219 61.185.118.96 陕西省铜川市 电信
95 61.185.118.97 61.185.118.97 陕西省铜川市 家络网吧
96 61.185.118.98 61.185.119.193 陕西省铜川市 电信
97 61.185.119.194 61.185.119.194 陕西省铜川市 萤火虫网吧
98 61.185.119.195 61.185.123.6 陕西省铜川市 电信
99 61.185.123.7 61.185.123.7 陕西省铜川市 中国农业银行铜川分行
100 61.185.123.8 61.185.123.34 陕西省铜川市 电信
101 61.185.123.35 61.185.123.35 陕西省铜川市 开心网吧
102 61.185.123.36 61.185.123.36 陕西省铜川市 电信
103 61.185.123.37 61.185.123.37 陕西省铜川市 亨利网吧
104 61.185.123.38 61.185.123.39 陕西省铜川市 电信
105 61.185.123.40 61.185.123.40 陕西省铜川市 天韵网吧
106 61.185.123.41 61.185.123.41 陕西省铜川市 浪湾网吧
107 61.185.123.42 61.185.123.42 陕西省铜川市 师范
108 61.185.123.43 61.185.123.43 陕西省铜川市 第一中学
109 61.185.123.44 61.185.123.52 陕西省铜川市 电信
110 61.185.123.53 61.185.123.53 陕西省铜川市 海洋网吧
111 61.185.123.54 61.185.123.55 陕西省铜川市 电信
112 61.185.123.56 61.185.123.56 陕西省铜川市 北关亨利网吧
113 61.185.123.57 61.185.123.65 陕西省铜川市 电信
114 61.185.123.66 61.185.123.66 陕西省铜川市耀州区 冒险岛网络俱乐部
115 61.185.123.67 61.185.123.67 陕西省铜川市 电信
116 61.185.123.68 61.185.123.68 陕西省铜川市耀州区 博点网吧
117 61.185.123.69 61.185.123.69 陕西省铜川市耀州区 流星雨网吧
118 61.185.123.70 61.185.123.70 陕西省铜川市 电信
119 61.185.123.71 61.185.123.71 陕西省铜川市耀州区 科缘网络广场(民生西巷内50米)
120 61.185.123.72 61.185.123.73 陕西省铜川市 电信
121 61.185.123.74 61.185.123.74 陕西省铜川市耀州区 E网情深网络
122 61.185.123.75 61.185.123.75 陕西省铜川市 陈家山聚友网吧
123 61.185.123.76 61.185.123.76 陕西省铜川市耀州区 双海网吧
124 61.185.123.77 61.185.123.77 陕西省铜川市 电信
125 61.185.123.78 61.185.123.78 陕西省铜川市耀州区 双海网吧
126 61.185.123.79 61.185.123.79 陕西省铜川市耀州区 时空网吧
127 61.185.123.80 61.185.123.80 陕西省铜川市 电信
128 61.185.123.81 61.185.123.81 陕西省铜川市耀州区 天龙网吧
129 61.185.123.82 61.185.123.82 陕西省铜川市耀州区 雨之恋网吧
130 61.185.123.83 61.185.123.83 陕西省铜川市 飞龙网络俱乐部
131 61.185.123.84 61.185.123.88 陕西省铜川市 电信
132 61.185.123.89 61.185.123.89 陕西省铜川市耀州区 神龙网吧
133 61.185.123.90 61.185.123.90 陕西省铜川市耀州区 教育网
134 61.185.123.91 61.185.123.91 陕西省铜川市耀州区 秦岭网吧
135 61.185.123.92 61.185.123.92 陕西省铜川市耀州区 新起点网吧
136 61.185.123.93 61.185.123.97 陕西省铜川市 电信
137 61.185.123.98 61.185.123.98 陕西省铜川市宜君县 科隆网吧
138 61.185.123.99 61.185.123.99 陕西省铜川市宜君县 自由空间网吧
139 61.185.123.100 61.185.123.105 陕西省铜川市 电信
140 61.185.123.106 61.185.123.106 陕西省铜川市宜君县 新时代网吧
141 61.185.123.107 61.185.123.107 陕西省铜川市宜君县 流星雨网吧
142 61.185.123.108 61.185.123.111 陕西省铜川市 电信
143 61.185.123.112 61.185.123.112 陕西省铜川市宜君县 青苹果网吧
144 61.185.123.113 61.185.123.113 陕西省铜川市宜君县 同心网吧
145 61.185.123.114 61.185.123.125 陕西省铜川市 电信
146 61.185.123.126 61.185.123.126 陕西省铜川市宜君县 高级中学
147 61.185.123.127 61.185.123.129 陕西省铜川市 电信
148 61.185.123.130 61.185.123.130 陕西省铜川市 新区流星雨网吧(金谟路)
149 61.185.123.131 61.185.123.131 陕西省铜川市 新区E缘网吧
150 61.185.123.132 61.185.123.135 陕西省铜川市 电信
151 61.185.123.136 61.185.123.136 陕西省铜川市 黄堡新星网吧
152 61.185.123.137 61.185.123.139 陕西省铜川市 电信
153 61.185.123.140 61.185.123.140 陕西省铜川市 新区流星雨网吧(长丰市场)
154 61.185.123.141 61.185.123.151 陕西省铜川市 电信
155 61.185.123.152 61.185.123.152 陕西省铜川市 新区科睿网吧
156 61.185.123.153 61.185.123.153 陕西省铜川市 电信
157 61.185.123.154 61.185.123.154 陕西省铜川市 第四中学
158 61.185.123.155 61.185.123.167 陕西省铜川市 电信
159 61.185.123.168 61.185.123.168 陕西省铜川市耀州区 浩海网吧(北街小学北边50米处)
160 61.185.123.169 61.185.123.170 陕西省铜川市 电信
161 61.185.123.171 61.185.123.171 陕西省铜川市耀州区 楼村神宫网吧
162 61.185.123.172 61.185.123.173 陕西省铜川市 电信
163 61.185.123.174 61.185.123.174 陕西省铜川市耀州区 陈家山太阳神网吧
164 61.185.123.175 61.185.123.184 陕西省铜川市 电信
165 61.185.123.185 61.185.123.185 陕西省铜川市耀州区 零度空间网吧(七一路电信局西侧2楼)
166 61.185.123.186 61.185.123.197 陕西省铜川市 电信
167 61.185.123.198 61.185.123.198 陕西省铜川市 凤凰网吧
168 61.185.123.199 61.185.123.199 陕西省铜川市 电信
169 61.185.123.200 61.185.123.200 陕西省铜川市 红旗桥雷龙网吧
170 61.185.123.201 61.185.123.204 陕西省铜川市 电信
171 61.185.123.205 61.185.123.205 陕西省铜川市 超时空网吧
172 61.185.123.206 61.185.123.207 陕西省铜川市 电信
173 61.185.123.208 61.185.123.208 陕西省铜川市 深蓝网吧
174 61.185.123.209 61.185.125.36 陕西省铜川市 电信
175 61.185.125.37 61.185.125.37 陕西省铜川市 矿务局第一中学
176 61.185.125.38 61.185.127.255 陕西省铜川市 电信
177 111.19.90.0 111.19.90.255 陕西省铜川市 移动
178 111.20.142.0 111.20.143.255 陕西省铜川市 移动
179 113.133.64.0 113.133.89.255 陕西省铜川市 电信
180 113.133.90.0 113.133.91.255 陕西省铜川市耀州区 电信
181 113.133.92.0 113.133.93.255 陕西省铜川市 电信
182 113.133.94.0 113.133.94.255 陕西省铜川市耀县 电信
183 113.133.95.0 113.133.121.255 陕西省铜川市 电信
184 113.133.123.0 113.133.127.255 陕西省铜川市 电信
185 113.141.0.0 113.141.25.129 陕西省铜川市 电信
186 113.141.25.130 113.141.25.130 陕西省铜川市 长丰市场蓝月亮网吧
187 113.141.25.131 113.141.25.157 陕西省铜川市 电信
188 113.141.25.158 113.141.25.158 陕西省铜川市耀州区 自由空间网吧
189 113.141.25.159 113.141.29.255 陕西省铜川市 电信
190 113.141.32.0 113.141.63.255 陕西省铜川市 电信
191 117.23.192.0 117.23.224.255 陕西省铜川市 电信
192 117.23.240.0 117.23.255.255 陕西省铜川市 电信
193 117.34.240.0 117.34.247.255 陕西省铜川市 电信
194 120.192.240.0 120.192.240.255 陕西省铜川市 移动
195 123.139.247.0 123.139.247.255 陕西省铜川市 联通
196 124.23.10.0 124.23.15.255 陕西省铜川市 广电网
197 124.116.16.0 124.116.23.255 陕西省铜川市 电信
198 211.92.179.0 211.92.179.5 陕西省铜川市 联通
199 211.92.179.6 211.92.179.6 陕西省铜川市 神宫网吧
200 211.92.179.7 211.92.179.17 陕西省铜川市 联通
201 211.92.179.18 211.92.179.18 陕西省铜川市 王家河新世纪网吧
202 211.92.179.19 211.92.179.255 陕西省铜川市 联通
203 211.92.237.0 211.92.238.25 陕西省铜川市 联通
204 211.92.238.26 211.92.238.26 陕西省铜川市 神宫网吧
205 211.92.238.27 211.92.244.255 陕西省铜川市 联通
206 218.200.32.0 218.200.35.255 陕西省铜川市 移动
207 219.144.32.0 219.144.47.255 陕西省铜川市 电信
208 221.11.124.0 221.11.124.127 陕西省铜川市 联通
209 221.11.124.128 221.11.124.128 陕西省铜川市 红旗桥心跳电玩
210 221.11.124.129 221.11.124.231 陕西省铜川市 联通
211 221.11.124.232 221.11.124.232 陕西省铜川市 红旗桥心跳电玩
212 221.11.124.233 221.11.124.255 陕西省铜川市 联通
213 221.11.125.255 221.11.125.255 陕西省铜川市 联通
214 222.91.244.0 222.91.248.67 陕西省铜川市 电信
215 222.91.248.68 222.91.248.68 陕西省铜川市耀州区 天龙网吧
216 222.91.248.69 222.91.248.227 陕西省铜川市 电信
217 222.91.248.228 222.91.248.228 陕西省铜川市 黄堡镇飞梭网吧
218 222.91.248.229 222.91.249.119 陕西省铜川市 电信
219 222.91.249.120 222.91.249.120 陕西省铜川市 新区杨树林网吧
220 222.91.249.121 222.91.249.129 陕西省铜川市 电信
221 222.91.249.130 222.91.249.130 陕西省铜川市 新区杨树林网吧
222 222.91.249.131 222.91.250.165 陕西省铜川市 电信
223 222.91.250.166 222.91.250.166 陕西省铜川市 鸭口心动网吧
224 222.91.250.167 222.91.250.231 陕西省铜川市 电信
225 222.91.250.232 222.91.250.232 陕西省铜川市 徐家沟强强网吧
226 222.91.250.233 222.91.251.6 陕西省铜川市 电信
227 222.91.251.7 222.91.251.7 陕西省铜川市 黄堡镇古彬网络
228 222.91.251.8 222.91.251.63 陕西省铜川市 电信
229 222.91.251.64 222.91.251.64 陕西省铜川市 汇鑫网吧(美食街)
230 222.91.251.65 222.91.255.255 陕西省铜川市 电信