ip地址查询

西安市IP地址列表

西安市网吧IP地址列表

在下面输入您要查询IP地址段范围的地理位置,点击查询

请输入地理位置:
最多只能列出前1000条IP信息,更详细的ip列表信息请用上边的查询按钮进入
序号 IP 起始地址 IP 结束地址 所在位置信息 电子地图
1 1.80.0.0 1.80.155.255 陕西省西安市 电信
2 1.80.156.0 1.80.156.255 陕西省西安市临潼区 电信
3 1.80.157.0 1.80.255.255 陕西省西安市 电信
4 1.82.32.0 1.82.32.255 陕西省西安市 电信
5 1.82.53.0 1.82.63.255 陕西省西安市 电信
6 1.82.192.0 1.83.0.62 陕西省西安市 电信
7 1.83.0.63 1.83.0.63 陕西省西安市 青田文化艺术传播有限公司
8 1.83.0.64 1.83.146.197 陕西省西安市 电信
9 1.83.146.198 1.83.146.198 陕西省西安市雁塔区 西安外国语大学
10 1.83.146.199 1.84.98.58 陕西省西安市 电信
11 1.84.98.59 1.84.98.59 陕西省西安市莲湖区 倩倩网络
12 1.84.98.60 1.84.98.204 陕西省西安市 电信
13 1.84.98.205 1.84.98.205 陕西省西安市莲湖区 倩倩网络
14 1.84.98.206 1.85.0.45 陕西省西安市 电信
15 1.85.0.46 1.85.0.46 陕西省西安市临潼区 海岸网络
16 1.85.0.47 1.85.17.135 陕西省西安市 电信
17 1.85.17.136 1.85.17.146 陕西省西安市 西北大学
18 1.85.17.147 1.85.31.97 陕西省西安市 电信
19 1.85.31.98 1.85.31.98 陕西省西安市长安区 赢向未来网络会所(韦曲街道何家营新村)
20 1.85.31.99 1.85.37.225 陕西省西安市 电信
21 1.85.37.226 1.85.37.226 陕西省西安市 BOBO网尚
22 1.85.37.227 1.85.39.21 陕西省西安市 电信
23 1.85.39.22 1.85.39.22 陕西省西安市 大世界网吧(徐家庄)
24 1.85.39.23 1.85.49.101 陕西省西安市 电信
25 1.85.49.102 1.85.49.102 陕西省西安市雁塔区 逐峰电竞
26 1.85.49.103 1.85.52.49 陕西省西安市 电信
27 1.85.52.50 1.85.52.50 陕西省西安市 达内科技有限公司省和平门分公司
28 1.85.52.51 1.85.189.243 陕西省西安市 电信
29 1.85.189.244 1.85.189.244 陕西省西安市雁塔区 鱼化寨和合轩网吧
30 1.85.189.245 1.85.224.255 陕西省西安市 电信
31 1.85.225.0 1.85.225.255 陕西省西安市户县 电信
32 1.85.226.0 1.86.15.255 陕西省西安市 电信
33 1.86.16.0 1.86.16.255 陕西省西安市周至县 电信
34 1.86.17.0 1.86.69.255 陕西省西安市 电信
35 1.86.71.0 1.86.123.255 陕西省西安市 电信
36 1.86.126.0 1.86.192.255 陕西省西安市 电信
37 1.86.204.0 1.87.63.255 陕西省西安市 电信
38 1.87.128.0 1.87.225.255 陕西省西安市 电信
39 1.87.226.0 1.87.226.255 陕西省西安市周至县 电信
40 1.87.227.0 1.87.255.255 陕西省西安市 电信
41 14.197.128.0 14.197.143.255 陕西省西安市 鹏博士长城宽带
42 14.197.176.154 14.197.176.154 陕西省西安市 鹏博士长城宽带互联节点
43 14.197.201.194 14.197.201.194 陕西省西安市 鹏博士长城宽带互联节点
44 14.197.201.202 14.197.201.202 陕西省西安市 鹏博士长城宽带互联节点
45 14.197.209.137 14.197.209.137 陕西省西安市 鹏博士长城宽带互联节点
46 14.197.211.186 14.197.211.186 陕西省西安市 鹏博士长城宽带互联节点
47 14.197.244.185 14.197.244.185 陕西省西安市 鹏博士长城宽带互联节点
48 14.197.254.178 14.197.254.178 陕西省西安市 鹏博士长城宽带互联节点
49 36.40.0.0 36.40.136.255 陕西省西安市 电信
50 36.40.137.0 36.40.138.255 陕西省西安市阎良区 电信
51 36.40.139.0 36.40.191.255 陕西省西安市 电信
52 36.40.216.0 36.41.66.255 陕西省西安市 电信
53 36.41.81.0 36.41.112.255 陕西省西安市 电信
54 36.41.114.0 36.41.120.255 陕西省西安市 电信
55 36.41.123.0 36.41.150.255 陕西省西安市 电信
56 36.41.152.0 36.41.162.255 陕西省西安市 电信
57 36.41.164.0 36.41.177.255 陕西省西安市 电信
58 36.41.179.0 36.41.255.255 陕西省西安市 电信
59 36.42.72.0 36.42.79.255 陕西省西安市 电信
60 36.42.128.0 36.42.227.255 陕西省西安市 电信
61 36.42.229.0 36.42.252.255 陕西省西安市 电信
62 36.42.254.0 36.42.255.255 陕西省西安市 电信
63 36.43.128.0 36.43.223.255 陕西省西安市 电信
64 36.44.0.0 36.44.10.255 陕西省西安市 电信
65 36.44.11.0 36.44.11.255 陕西省西安市长安区 电信
66 36.44.12.0 36.44.13.255 陕西省西安市 电信
67 36.44.14.0 36.44.14.255 陕西省西安市长安区 电信
68 36.44.15.0 36.44.178.255 陕西省西安市 电信
69 36.44.179.0 36.44.179.255 陕西省西安市高陵县 电信
70 36.44.180.0 36.45.63.255 陕西省西安市 电信
71 36.45.128.0 36.47.255.255 陕西省西安市 电信
72 36.193.112.0 36.193.115.255 陕西省西安市 中移铁通
73 45.124.22.0 45.124.23.255 陕西省西安市 联通
74 49.208.0.0 49.208.127.255 陕西省西安市 电信
75 49.208.128.0 49.208.255.255 陕西省西安市 教育网
76 49.209.128.0 49.209.255.255 陕西省西安市 教育网
77 49.221.32.0 49.221.63.255 陕西省西安市 鹏博士长城宽带
78 58.195.128.0 58.195.135.255 陕西省西安市 西安交通大学第二附属医院
79 58.206.96.0 58.206.127.255 陕西省西安市 西安交通大学教育网无线校园项目
80 58.207.176.0 58.207.199.255 陕西省西安市 教育网直通车
81 59.74.0.0 59.74.31.255 陕西省西安市 西安建筑科技大学
82 59.74.32.0 59.74.32.255 陕西省西安市 西安欧亚学院
83 59.74.33.0 59.74.33.255 陕西省西安市 西安海棠职业学院
84 59.74.36.0 59.74.37.255 陕西省西安市 西安汽车科技职业学院
85 59.74.38.0 59.74.38.255 陕西省西安市 西安科技商贸职业学院
86 59.74.39.0 59.74.39.255 陕西省西安市 空军工程大学
87 59.74.40.0 59.74.41.255 陕西省西安市 陕西警官职业学院
88 59.74.43.0 59.74.43.255 陕西省西安市 西安交通大学城市学院
89 59.74.64.0 59.74.95.255 陕西省西安市 西安外国语大学
90 59.74.96.0 59.74.111.255 陕西省西安市 西安航空技术高等专科学校
91 59.74.112.0 59.74.127.255 陕西省西安市 西安外事学院
92 59.74.128.0 59.74.143.255 陕西省西安市长安区 大学
93 59.75.0.0 59.75.0.255 陕西省西安市 延安大学西安学院
94 59.75.2.0 59.75.3.255 陕西省西安市 陕西交通职业技术学院
95 59.75.4.0 59.75.5.255 陕西省西安市 西安航空职工大学
96 59.75.6.0 59.75.7.255 陕西省西安市 西安海棠职业学院
97 59.75.8.0 59.75.15.255 陕西省西安市 西安翻译学院
98 59.75.32.0 59.75.47.255 陕西省西安市 西京学院
99 59.75.48.0 59.75.51.255 陕西省西安市 西安三资职业学院
100 59.75.56.0 59.75.57.255 陕西省西安市 赛尔网络西北分公司
101 59.75.64.0 59.75.67.255 陕西省西安市 陕西职业技术学院
102 59.75.112.0 59.75.119.255 陕西省西安市 西安医学院
103 59.75.120.0 59.75.127.255 陕西省西安市 西安文理学院
104 59.108.32.80 59.108.32.95 陕西省西安市 方正宽带互联节点
105 61.134.0.0 61.134.0.255 陕西省西安市 电信
106 61.134.1.0 61.134.1.3 陕西省西安市 电信IDC机房
107 61.134.1.4 61.134.1.4 陕西省西安市 电信DNS
108 61.134.1.5 61.134.1.5 陕西省西安市 电信DNS服务器
109 61.134.1.6 61.134.1.255 陕西省西安市 电信IDC机房
110 61.134.2.0 61.134.5.251 陕西省西安市 电信
111 61.134.5.252 61.134.5.252 陕西省西安市 南郊吴家坟天翼网吧
112 61.134.5.253 61.134.6.123 陕西省西安市 电信
113 61.134.6.124 61.134.6.124 陕西省西安市 西安文理学院
114 61.134.6.125 61.134.9.176 陕西省西安市 电信
115 61.134.9.177 61.134.9.177 陕西省西安市 建国路什字新梦飞网吧
116 61.134.9.178 61.134.11.150 陕西省西安市 电信
117 61.134.11.151 61.134.11.151 陕西省西安市 易通网吧
118 61.134.11.152 61.134.11.223 陕西省西安市 电信
119 61.134.11.224 61.134.11.255 陕西省西安市 第四军医大学
120 61.134.12.0 61.134.12.77 陕西省西安市 电信
121 61.134.12.78 61.134.12.78 陕西省西安市 大兴东路陕西五洋企业集团
122 61.134.12.79 61.134.21.218 陕西省西安市 电信
123 61.134.21.220 61.134.22.255 陕西省西安市 电信
124 61.134.24.0 61.134.24.255 陕西省西安市 电信
125 61.150.0.0 61.150.1.113 陕西省西安市 电信
126 61.150.1.115 61.150.4.237 陕西省西安市 电信
127 61.150.4.238 61.150.4.238 陕西省西安市 IDC机房
128 61.150.4.239 61.150.5.84 陕西省西安市 电信
129 61.150.5.85 61.150.5.85 陕西省西安市 西安电信有限公司(西华门)
130 61.150.5.86 61.150.5.255 陕西省西安市 电信
131 61.150.6.0 61.150.6.255 陕西省西安市长安区 电信
132 61.150.7.0 61.150.7.164 陕西省西安市 电信
133 61.150.7.165 61.150.7.165 陕西省西安市 科技路48号创业广场
134 61.150.7.166 61.150.7.202 陕西省西安市 电信
135 61.150.7.203 61.150.7.203 陕西省西安市 美丽时空网吧
136 61.150.7.204 61.150.10.33 陕西省西安市 电信
137 61.150.10.34 61.150.10.34 陕西省西安市 广播广告中心
138 61.150.10.35 61.150.10.76 陕西省西安市 电信
139 61.150.10.77 61.150.10.77 陕西省西安市 尚德路蔡君他姑的小蜻蜓网吧
140 61.150.10.78 61.150.10.137 陕西省西安市 电信
141 61.150.10.138 61.150.10.138 陕西省西安市 中企动力科技股份有限公司
142 61.150.10.139 61.150.12.7 陕西省西安市 电信
143 61.150.12.8 61.150.12.8 陕西省西安市 金花南路自由空间网吧
144 61.150.12.9 61.150.12.123 陕西省西安市 电信
145 61.150.12.124 61.150.12.124 陕西省西安市 联和大学
146 61.150.12.125 61.150.12.176 陕西省西安市 电信
147 61.150.12.177 61.150.12.177 陕西省西安市 省人民医院
148 61.150.12.178 61.150.12.255 陕西省西安市 电信
149 61.150.13.0 61.150.13.255 陕西省西安市长安区 /南郊电信
150 61.150.14.0 61.150.16.241 陕西省西安市 电信
151 61.150.16.242 61.150.16.242 陕西省西安市 神州明珠酒店
152 61.150.16.243 61.150.17.156 陕西省西安市 电信
153 61.150.17.157 61.150.17.157 陕西省西安市 红树林网吧交大商场店
154 61.150.17.158 61.150.20.49 陕西省西安市 电信
155 61.150.20.50 61.150.20.59 陕西省西安市 长庆通信
156 61.150.20.60 61.150.27.179 陕西省西安市 电信
157 61.150.27.180 61.150.27.180 陕西省西安市 北郊龙首村深蓝网吧
158 61.150.27.181 61.150.27.184 陕西省西安市 电信
159 61.150.27.185 61.150.27.185 陕西省西安市 北郊龙首村深蓝网吧
160 61.150.27.186 61.150.38.253 陕西省西安市 电信
161 61.150.38.254 61.150.38.254 陕西省西安市 南郊西部电子商城新西部网吧
162 61.150.38.255 61.150.41.124 陕西省西安市 电信
163 61.150.41.125 61.150.41.125 陕西省西安市 西北工业大学对面白庙路E时代互联网俱乐部西郊总店
164 61.150.41.126 61.150.42.255 陕西省西安市 电信
165 61.150.43.0 61.150.43.63 陕西省西安市 西北工业大学(电信出口)
166 61.150.43.64 61.150.43.127 陕西省西安市 西安电子科技大学
167 61.150.43.128 61.150.43.155 陕西省西安市 电信
168 61.150.43.156 61.150.43.156 陕西省西安市 西安榆林商会
169 61.150.43.157 61.150.47.8 陕西省西安市 电信
170 61.150.47.9 61.150.47.9 陕西省西安市 西北农林科技大学
171 61.150.47.10 61.150.47.32 陕西省西安市 电信
172 61.150.47.33 61.150.47.60 陕西省西安市 西北农林科技大学
173 61.150.47.61 61.150.48.255 陕西省西安市 电信
174 61.150.49.0 61.150.49.15 陕西省西安市 西北大学
175 61.150.49.16 61.150.49.77 陕西省西安市 电信
176 61.150.49.78 61.150.49.78 陕西省西安市 小寨西路177号科玛网吧
177 61.150.49.79 61.150.60.108 陕西省西安市 电信
178 61.150.60.109 61.150.60.109 陕西省西安市 鱼化寨
179 61.150.60.110 61.150.60.169 陕西省西安市 电信
180 61.150.60.170 61.150.60.170 陕西省西安市 真爱娱乐广场
181 61.150.60.171 61.150.61.178 陕西省西安市 电信
182 61.150.61.179 61.150.61.179 陕西省西安市 高新西区麒麟茶楼
183 61.150.61.180 61.150.63.14 陕西省西安市 电信
184 61.150.63.15 61.150.63.15 陕西省西安市长安区 县子午镇陆军学院含宇网吧
185 61.150.63.16 61.150.63.82 陕西省西安市 电信
186 61.150.63.83 61.150.63.83 陕西省西安市 陕西省城乡建设学校
187 61.150.63.84 61.150.67.255 陕西省西安市 电信
188 61.150.68.0 61.150.68.196 陕西省西安市 电信VDSL
189 61.150.68.197 61.150.68.197 陕西省西安市 雅荷花园
190 61.150.68.198 61.150.68.255 陕西省西安市 电信VDSL
191 61.150.69.0 61.150.70.146 陕西省西安市 电信
192 61.150.70.147 61.150.70.147 陕西省西安市 黄雁村美丽新世界网吧
193 61.150.70.148 61.150.71.255 陕西省西安市 电信
194 61.150.85.181 61.150.85.181 陕西省西安市 薇薇互联网时空
195 61.150.115.239 61.150.115.239 陕西省西安市 红蜻蜓网吧
196 61.178.237.0 61.178.237.255 陕西省西安市 铁通(电信出口)
197 61.185.152.0 61.185.165.70 陕西省西安市 电信
198 61.185.165.71 61.185.165.71 陕西省西安市 泉水叮咚网吧
199 61.185.165.72 61.185.172.132 陕西省西安市 电信
200 61.185.172.133 61.185.172.133 陕西省西安市 土门自由岛网吧
201 61.185.172.134 61.185.192.26 陕西省西安市 电信
202 61.185.192.27 61.185.192.27 陕西省西安市 南交新干线网吧
203 61.185.192.28 61.185.192.28 陕西省西安市长安区 路天翼网吧
204 61.185.192.29 61.185.194.116 陕西省西安市 电信
205 61.185.194.117 61.185.194.117 陕西省西安市 鱼化兄弟网吧
206 61.185.194.118 61.185.194.206 陕西省西安市 电信
207 61.185.194.207 61.185.194.207 陕西省西安市 佳豪汽车有限公司
208 61.185.194.208 61.185.198.1 陕西省西安市 电信
209 61.185.198.2 61.185.198.2 陕西省西安市 第一中学机房
210 61.185.198.3 61.185.198.5 陕西省西安市 电信
211 61.185.198.6 61.185.198.6 陕西省西安市 西部电子商城西部网都
212 61.185.198.7 61.185.198.12 陕西省西安市 电信
213 61.185.198.13 61.185.198.14 陕西省西安市阎良区 胜利路新宇网吧
214 61.185.198.15 61.185.198.19 陕西省西安市 电信
215 61.185.198.20 61.185.198.23 陕西省西安市 红树林网吧丰庆路店
216 61.185.198.24 61.185.198.27 陕西省西安市 西安民航公司
217 61.185.198.28 61.185.198.31 陕西省西安市 华强路超导网吧
218 61.185.198.32 61.185.198.35 陕西省西安市 西安高级中学
219 61.185.198.36 61.185.198.39 陕西省西安市 彩色网吧
220 61.185.198.40 61.185.198.41 陕西省西安市 电信
221 61.185.198.42 61.185.198.42 陕西省西安市 高新区甘家寨极限网吧
222 61.185.198.43 61.185.198.81 陕西省西安市 电信
223 61.185.198.82 61.185.198.82 陕西省西安市 大象网吧(西安外事学院)
224 61.185.198.83 61.185.198.113 陕西省西安市 电信
225 61.185.198.114 61.185.198.114 陕西省西安市 教育网
226 61.185.198.115 61.185.198.117 陕西省西安市 电信
227 61.185.198.118 61.185.198.118 陕西省西安市 长乐中路43号昆仑中学
228 61.185.198.119 61.185.198.121 陕西省西安市 电信
229 61.185.198.122 61.185.198.122 陕西省西安市 建大南门时代年华网吧
230 61.185.198.123 61.185.198.165 陕西省西安市 电信
231 61.185.198.166 61.185.198.166 陕西省西安市 明德学院门口时代网苑
232 61.185.198.167 61.185.198.189 陕西省西安市 电信
233 61.185.198.190 61.185.198.190 陕西省西安市 电子科技大学
234 61.185.198.191 61.185.199.255 陕西省西安市 电信
235 61.185.200.0 61.185.200.255 陕西省西安市雁塔区 电信
236 61.185.201.0 61.185.201.20 陕西省西安市 外事学院
237 61.185.201.21 61.185.201.66 陕西省西安市 电信
238 61.185.201.67 61.185.201.67 陕西省西安市 糜家桥新村羽佳网吧
239 61.185.201.68 61.185.201.68 陕西省西安市 神州行网吧(高新四路)
240 61.185.201.69 61.185.201.69 陕西省西安市 电信
241 61.185.201.70 61.185.201.71 陕西省西安市 高新区西北大学新区千禧网吧
242 61.185.201.72 61.185.201.72 陕西省西安市 高新区西北大学新区动力数码网吧
243 61.185.201.73 61.185.201.74 陕西省西安市 电信
244 61.185.201.75 61.185.201.75 陕西省西安市 千禧网吧(高新四路74号)
245 61.185.201.76 61.185.201.77 陕西省西安市 电信
246 61.185.201.78 61.185.201.78 陕西省西安市 西北大学桃园校区全知网吧
247 61.185.201.79 61.185.201.103 陕西省西安市 电信
248 61.185.201.104 61.185.201.107 陕西省西安市 徐家湾红蜘蛛网吧
249 61.185.201.108 61.185.201.111 陕西省西安市 北郊华南网吧
250 61.185.201.112 61.185.202.5 陕西省西安市 电信
251 61.185.202.6 61.185.202.6 陕西省西安市长安区 王曲镇宝贝猪网吧
252 61.185.202.7 61.185.202.29 陕西省西安市 电信
253 61.185.202.30 61.185.202.30 陕西省西安市 10中
254 61.185.202.31 61.185.202.37 陕西省西安市 电信
255 61.185.202.38 61.185.202.38 陕西省西安市 土门蓝精灵网吧
256 61.185.202.39 61.185.202.89 陕西省西安市 电信
257 61.185.202.90 61.185.202.90 陕西省西安市 云鹤网吧
258 61.185.202.91 61.185.202.101 陕西省西安市 电信
259 61.185.202.102 61.185.202.102 陕西省西安市 劳动南路新飞达网吧
260 61.185.202.103 61.185.202.103 陕西省西安市 电信
261 61.185.202.104 61.185.202.107 陕西省西安市 大学南路小学
262 61.185.202.108 61.185.202.121 陕西省西安市 电信
263 61.185.202.122 61.185.202.122 陕西省西安市 中国科学院西安光学精密机械研究所
264 61.185.202.123 61.185.202.135 陕西省西安市 电信
265 61.185.202.136 61.185.202.139 陕西省西安市 灞桥区洪庆街道至真网吧
266 61.185.202.140 61.185.202.151 陕西省西安市 电信
267 61.185.202.152 61.185.202.155 陕西省西安市临潼区 星空间网吧
268 61.185.202.156 61.185.202.157 陕西省西安市 电信
269 61.185.202.158 61.185.202.158 陕西省西安市蓝田县 城关中学
270 61.185.202.159 61.185.202.161 陕西省西安市蓝田县 电信
271 61.185.202.162 61.185.202.162 陕西省西安市蓝田县 三十米路一见钟情网吧
272 61.185.202.163 61.185.202.169 陕西省西安市蓝田县 电信
273 61.185.202.170 61.185.202.170 陕西省西安市蓝田县 三十米路世纪星网吧
274 61.185.202.171 61.185.202.173 陕西省西安市蓝田县 电信
275 61.185.202.174 61.185.202.174 陕西省西安市蓝田县 向阳路十字2楼翔龙网吧
276 61.185.202.175 61.185.202.177 陕西省西安市蓝田县 电信
277 61.185.202.178 61.185.202.178 陕西省西安市蓝田县 向阳路十字2楼E龙网吧
278 61.185.202.179 61.185.202.181 陕西省西安市蓝田县 电信
279 61.185.202.182 61.185.202.182 陕西省西安市蓝田县 北街E往情深网吧
280 61.185.202.183 61.185.202.193 陕西省西安市蓝田县 电信
281 61.185.202.194 61.185.202.194 陕西省西安市蓝田县 文化路北环网吧
282 61.185.202.195 61.185.202.195 陕西省西安市蓝田县 电信
283 61.185.202.196 61.185.202.199 陕西省西安市蓝田县 钱家炳中学
284 61.185.202.200 61.185.202.201 陕西省西安市蓝田县 电信
285 61.185.202.202 61.185.202.202 陕西省西安市蓝田县 西什子蓝田网城
286 61.185.202.203 61.185.202.229 陕西省西安市 电信
287 61.185.202.230 61.185.202.230 陕西省西安市 东郊洪庆镇时空网吧
288 61.185.202.231 61.185.202.233 陕西省西安市 电信
289 61.185.202.234 61.185.202.234 陕西省西安市 天鱼网络
290 61.185.202.235 61.185.202.237 陕西省西安市 电信
291 61.185.202.238 61.185.202.238 陕西省西安市 小寨工人文化宫云龙网吧
292 61.185.202.239 61.185.202.251 陕西省西安市 电信
293 61.185.202.252 61.185.202.255 陕西省西安市 天彩网吧
294 61.185.203.0 61.185.203.186 陕西省西安市 电信
295 61.185.203.187 61.185.203.187 陕西省西安市户县 余下镇鼎新网吧
296 61.185.203.188 61.185.204.90 陕西省西安市 电信
297 61.185.204.91 61.185.204.91 陕西省西安市 雁翔路交大科技园B区37号保赛大厦
298 61.185.204.92 61.185.204.93 陕西省西安市 电信
299 61.185.204.94 61.185.204.94 陕西省西安市 雁翔路交大科技园B区37号保赛大厦西安新世纪投资有限公司
300 61.185.204.95 61.185.205.93 陕西省西安市 电信
301 61.185.205.94 61.185.205.94 陕西省西安市 新E都网吧
302 61.185.205.95 61.185.205.255 陕西省西安市 电信
303 61.185.206.0 61.185.206.218 陕西省西安市雁塔区 电信
304 61.185.206.219 61.185.206.219 陕西省西安市 建筑科技大学图书馆
305 61.185.206.220 61.185.206.255 陕西省西安市雁塔区 电信
306 61.185.207.0 61.185.207.45 陕西省西安市 电信
307 61.185.207.46 61.185.207.46 陕西省西安市 泾河工业园心愿网吧
308 61.185.207.47 61.185.207.193 陕西省西安市 电信
309 61.185.207.194 61.185.207.194 陕西省西安市 高陵县崇皇中学
310 61.185.207.195 61.185.207.255 陕西省西安市 电信
311 61.185.208.0 61.185.208.45 陕西省西安市 西安外事学院
312 61.185.208.46 61.185.208.46 陕西省西安市 圣地网吧(西安外事学院南区)
313 61.185.208.47 61.185.208.49 陕西省西安市 电信
314 61.185.208.50 61.185.208.50 陕西省西安市 解放路金苹果网吧
315 61.185.208.51 61.185.208.52 陕西省西安市 电信
316 61.185.208.53 61.185.208.53 陕西省西安市 建设路幻幻网吧
317 61.185.208.54 61.185.208.54 陕西省西安市 纺织城华达网吧
318 61.185.208.55 61.185.208.65 陕西省西安市 电信
319 61.185.208.66 61.185.208.66 陕西省西安市 桥子口海天网吧
320 61.185.208.67 61.185.208.69 陕西省西安市 电信
321 61.185.208.70 61.185.208.70 陕西省西安市 西郊汉城南路春辉网吧
322 61.185.208.71 61.185.208.73 陕西省西安市 电信
323 61.185.208.74 61.185.208.74 陕西省西安市 盛堂网吧
324 61.185.208.75 61.185.208.77 陕西省西安市 电信
325 61.185.208.78 61.185.208.78 陕西省西安市 西郊枣园盛堂网吧
326 61.185.208.79 61.185.208.97 陕西省西安市 电信
327 61.185.208.98 61.185.208.98 陕西省西安市 北大街瑞安网吧
328 61.185.208.99 61.185.208.109 陕西省西安市 电信
329 61.185.208.110 61.185.208.110 陕西省西安市临潼区 星星网吧
330 61.185.208.111 61.185.208.113 陕西省西安市 电信
331 61.185.208.114 61.185.208.114 陕西省西安市 北大街天狐网吧
332 61.185.208.115 61.185.208.149 陕西省西安市 电信
333 61.185.208.150 61.185.208.150 陕西省西安市 郭杜镇808网络空间站
334 61.185.208.151 61.185.208.155 陕西省西安市 电信
335 61.185.208.156 61.185.208.156 陕西省西安市 美院附近林中鸟网吧
336 61.185.208.157 61.185.208.161 陕西省西安市 电信
337 61.185.208.163 61.185.208.165 陕西省西安市 电信
338 61.185.208.166 61.185.208.166 陕西省西安市临潼区 3+1网
339 61.185.208.167 61.185.208.177 陕西省西安市 电信
340 61.185.208.178 61.185.208.178 陕西省西安市长安区 丰裕口体院分校旁世纪网吧
341 61.185.208.179 61.185.208.181 陕西省西安市 电信
342 61.185.208.182 61.185.208.182 陕西省西安市户县 海伦网络
343 61.185.208.183 61.185.208.197 陕西省西安市 电信
344 61.185.208.198 61.185.208.198 陕西省西安市长安区 猎鹿人网吧
345 61.185.208.199 61.185.208.201 陕西省西安市 电信
346 61.185.208.202 61.185.208.202 陕西省西安市长安区 西京大学北门外恒达网吧
347 61.185.208.203 61.185.208.209 陕西省西安市 电信
348 61.185.208.210 61.185.208.210 陕西省西安市 翁家庄鼎足网吧
349 61.185.208.211 61.185.208.213 陕西省西安市 电信
350 61.185.208.214 61.185.208.214 陕西省西安市 西门幸福时光网吧
351 61.185.208.215 61.185.208.233 陕西省西安市 电信
352 61.185.208.234 61.185.208.234 陕西省西安市 理工大南门外恒久网吧
353 61.185.208.235 61.185.208.245 陕西省西安市 电信
354 61.185.208.246 61.185.208.246 陕西省西安市 西部大学城西北政法西门对面阳光快车网吧
355 61.185.208.247 61.185.208.253 陕西省西安市 电信
356 61.185.208.254 61.185.208.254 陕西省西安市 至尊网吧
357 61.185.208.255 61.185.209.4 陕西省西安市 电信
358 61.185.209.5 61.185.209.6 陕西省西安市 解放路海岸线网城
359 61.185.209.7 61.185.209.9 陕西省西安市 电信
360 61.185.209.10 61.185.209.10 陕西省西安市 南郊小寨第一时间网吧
361 61.185.209.11 61.185.209.21 陕西省西安市 电信
362 61.185.209.22 61.185.209.22 陕西省西安市长安区 县067基地怡合网吧
363 61.185.209.23 61.185.209.25 陕西省西安市 电信
364 61.185.209.26 61.185.209.26 陕西省西安市 财经学院外派浪网吧
365 61.185.209.27 61.185.209.31 陕西省西安市 电信
366 61.185.209.32 61.185.209.34 陕西省西安市 陆军学院
367 61.185.209.35 61.185.209.35 陕西省西安市 陆军学院网络阅览室
368 61.185.209.36 61.185.209.39 陕西省西安市 陆军学院
369 61.185.209.40 61.185.209.57 陕西省西安市 电信
370 61.185.209.58 61.185.209.58 陕西省西安市 金花北路E路风情网吧
371 61.185.209.59 61.185.209.97 陕西省西安市 电信
372 61.185.209.98 61.185.209.98 陕西省西安市长安区 绿园对面蓝极网吧
373 61.185.209.99 61.185.209.101 陕西省西安市 电信
374 61.185.209.102 61.185.209.102 陕西省西安市 御风网吧
375 61.185.209.103 61.185.209.105 陕西省西安市 电信
376 61.185.209.106 61.185.209.106 陕西省西安市 吉祥村内极品网吧
377 61.185.209.107 61.185.209.113 陕西省西安市 电信
378 61.185.209.114 61.185.209.114 陕西省西安市临潼区 高佳网吧
379 61.185.209.115 61.185.209.117 陕西省西安市 电信
380 61.185.209.118 61.185.209.118 陕西省西安市 鱼化寨新乐网吧
381 61.185.209.119 61.185.209.121 陕西省西安市 电信
382 61.185.209.122 61.185.209.122 陕西省西安市 西北工业大学西门外昭阳网吧
383 61.185.209.123 61.185.209.125 陕西省西安市 电信
384 61.185.209.126 61.185.209.126 陕西省西安市 光速网吧
385 61.185.209.127 61.185.209.129 陕西省西安市 电信
386 61.185.209.130 61.185.209.130 陕西省西安市 思源商业街金海通网吧
387 61.185.209.131 61.185.209.133 陕西省西安市 电信
388 61.185.209.134 61.185.209.134 陕西省西安市 三府湾新动力网吧
389 61.185.209.135 61.185.209.145 陕西省西安市 电信
390 61.185.209.146 61.185.209.146 陕西省西安市 灞桥区洪庆街道酷龙网吧
391 61.185.209.147 61.185.209.159 陕西省西安市 电信
392 61.185.209.160 61.185.209.175 陕西省西安市 西安广播电视大学
393 61.185.209.176 61.185.209.177 陕西省西安市 电信
394 61.185.209.178 61.185.209.178 陕西省西安市 文艺路脉搏网吧
395 61.185.209.179 61.185.209.179 陕西省西安市 电信
396 61.185.209.180 61.185.209.183 陕西省西安市 南小巷小学
397 61.185.209.184 61.185.209.229 陕西省西安市 电信
398 61.185.209.230 61.185.209.230 陕西省西安市 静怡网吧(西安外事学院北区)
399 61.185.209.231 61.185.209.241 陕西省西安市 电信
400 61.185.209.242 61.185.209.242 陕西省西安市 电子城腾龙网吧
401 61.185.209.243 61.185.209.245 陕西省西安市 电信
402 61.185.209.246 61.185.209.246 陕西省西安市 杨凌职业技术学院
403 61.185.209.247 61.185.209.249 陕西省西安市 电信
404 61.185.209.250 61.185.209.250 陕西省西安市 E翔网吧(西安外事学院南区)
405 61.185.209.251 61.185.209.255 陕西省西安市 电信
406 61.185.210.0 61.185.210.3 陕西省西安市 汉城路纯网络网吧
407 61.185.210.4 61.185.210.7 陕西省西安市 小寨文化大厦易网龙网吧
408 61.185.210.8 61.185.210.19 陕西省西安市 电信
409 61.185.210.20 61.185.210.23 陕西省西安市 夏家十字科信网吧
410 61.185.210.24 61.185.210.27 陕西省西安市 太乙路名将网吧
411 61.185.210.28 61.185.210.31 陕西省西安市 兴中路鑫意达网吧
412 61.185.210.32 61.185.210.33 陕西省西安市 电信
413 61.185.210.34 61.185.210.34 陕西省西安市 半坡碎锤子网吧
414 61.185.210.35 61.185.210.35 陕西省西安市 西京大学百合叶网络俱乐部
415 61.185.210.36 61.185.210.36 陕西省西安市 电信
416 61.185.210.37 61.185.210.37 陕西省西安市 半坡惠通网吧
417 61.185.210.38 61.185.210.38 陕西省西安市 交大东南门外红树林网吧旗舰店
418 61.185.210.39 61.185.210.49 陕西省西安市 电信
419 61.185.210.50 61.185.210.50 陕西省西安市 含光南路飞越网吧
420 61.185.210.51 61.185.210.51 陕西省西安市 电信
421 61.185.210.52 61.185.210.55 陕西省西安市 杨凌区安e网吧
422 61.185.210.56 61.185.210.75 陕西省西安市 电信
423 61.185.210.76 61.185.210.79 陕西省西安市长安区 西部网城
424 61.185.210.80 61.185.210.81 陕西省西安市 电信
425 61.185.210.82 61.185.210.82 陕西省西安市 西安翻译学院情网网吧
426 61.185.210.83 61.185.210.103 陕西省西安市 电信
427 61.185.210.104 61.185.210.107 陕西省西安市 小寨东路幸福网络总店
428 61.185.210.108 61.185.210.117 陕西省西安市 电信
429 61.185.210.118 61.185.210.118 陕西省西安市 西八里村文月网吧
430 61.185.210.119 61.185.210.119 陕西省西安市 电信
431 61.185.210.120 61.185.210.127 陕西省西安市 秦丰大酒店
432 61.185.210.128 61.185.210.143 陕西省西安市 西北电力设计院
433 61.185.210.144 61.185.210.145 陕西省西安市 电信
434 61.185.210.146 61.185.210.146 陕西省西安市 南大街汉宫网吧
435 61.185.210.147 61.185.210.151 陕西省西安市 电信
436 61.185.210.152 61.185.210.159 陕西省西安市 鲁家村附近网际快车网吧
437 61.185.210.160 61.185.210.191 陕西省西安市 杨凌职业技术学院
438 61.185.210.192 61.185.210.221 陕西省西安市 电信
439 61.185.210.222 61.185.210.222 陕西省西安市 永乐路开心网吧
440 61.185.210.223 61.185.210.225 陕西省西安市 电信
441 61.185.210.226 61.185.210.226 陕西省西安市 高新科技学院新干线网吧
442 61.185.210.227 61.185.210.231 陕西省西安市 电信
443 61.185.210.232 61.185.210.235 陕西省西安市长安区 中桥网吧(蝴蝶表厂对面)
444 61.185.210.236 61.185.210.245 陕西省西安市 电信
445 61.185.210.246 61.185.210.246 陕西省西安市 96中
446 61.185.210.247 61.185.210.247 陕西省西安市 电信
447 61.185.210.248 61.185.210.251 陕西省西安市长安区 郭杜红房子网吧
448 61.185.210.252 61.185.211.15 陕西省西安市 电信
449 61.185.211.16 61.185.211.23 陕西省西安市 太白路(西北大学南邻)赛特网吧
450 61.185.211.24 61.185.211.27 陕西省西安市 边家村太阳鸟网吧
451 61.185.211.28 61.185.211.33 陕西省西安市 电信
452 61.185.211.34 61.185.211.39 陕西省西安市 宏业网城
453 61.185.211.40 61.185.211.47 陕西省西安市 电信
454 61.185.211.48 61.185.211.55 陕西省西安市 北郊青年路中段休斯顿网吧
455 61.185.211.56 61.185.211.91 陕西省西安市 电信
456 61.185.211.92 61.185.211.95 陕西省西安市 友谊东路梦时代网吧
457 61.185.211.96 61.185.211.111 陕西省西安市 电信
458 61.185.211.112 61.185.211.119 陕西省西安市 中交第一公路勘察设计研究院
459 61.185.211.120 61.185.211.129 陕西省西安市 电信
460 61.185.211.130 61.185.211.130 陕西省西安市 三桥正街鸿讯网吧
461 61.185.211.131 61.185.211.131 陕西省西安市 电信
462 61.185.211.132 61.185.211.135 陕西省西安市 纺织城纺建路纺星网吧
463 61.185.211.136 61.185.211.143 陕西省西安市 理工大学东门外金浪网吧
464 61.185.211.144 61.185.211.176 陕西省西安市 电信
465 61.185.211.179 61.185.211.179 陕西省西安市 耐特网吧(西安外事学院南区)
466 61.185.211.180 61.185.211.183 陕西省西安市雁塔区 沙井村明天网吧
467 61.185.211.184 61.185.211.186 陕西省西安市 电信
468 61.185.211.187 61.185.211.187 陕西省西安市 耐特网吧(西安外事学院南区)
469 61.185.211.188 61.185.211.197 陕西省西安市 电信
470 61.185.211.198 61.185.211.198 陕西省西安市 吉祥村易阳网吧
471 61.185.211.199 61.185.211.207 陕西省西安市 电信
472 61.185.211.208 61.185.211.211 陕西省西安市 北郊边缘网吧
473 61.185.211.212 61.185.211.241 陕西省西安市 电信
474 61.185.211.242 61.185.211.242 陕西省西安市长安区 县太乙宫金苹果网吧
475 61.185.211.243 61.185.211.253 陕西省西安市 电信
476 61.185.211.254 61.185.211.255 陕西省西安市 纺院外未来时空网吧
477 61.185.212.0 61.185.212.5 陕西省西安市 电信
478 61.185.212.6 61.185.212.6 陕西省西安市 高新四路浪琴网吧
479 61.185.212.7 61.185.212.65 陕西省西安市 电信
480 61.185.212.66 61.185.212.66 陕西省西安市 万年路天赐网吧
481 61.185.212.67 61.185.212.69 陕西省西安市 电信
482 61.185.212.70 61.185.212.70 陕西省西安市 长乐西路(安仁纺西侧)晶世界网吧
483 61.185.212.71 61.185.212.73 陕西省西安市 电信
484 61.185.212.74 61.185.212.74 陕西省西安市 三桥梦吧网吧
485 61.185.212.75 61.185.212.77 陕西省西安市 电信
486 61.185.212.78 61.185.212.78 陕西省西安市户县 鑫浪网吧
487 61.185.212.79 61.185.212.97 陕西省西安市 电信
488 61.185.212.98 61.185.212.98 陕西省西安市 土门自由岛网吧
489 61.185.212.99 61.185.212.107 陕西省西安市 电信
490 61.185.212.108 61.185.212.111 陕西省西安市 西新街郑晓峰网吧
491 61.185.212.112 61.185.212.121 陕西省西安市 电信
492 61.185.212.122 61.185.212.122 陕西省西安市 五星街新驿站网吧
493 61.185.212.123 61.185.212.123 陕西省西安市 电信
494 61.185.212.124 61.185.212.125 陕西省西安市 逆火网吧
495 61.185.212.126 61.185.212.126 陕西省西安市 华强路逆火网络信息港北郊总店
496 61.185.212.127 61.185.212.127 陕西省西安市 逆火网吧
497 61.185.212.128 61.185.212.141 陕西省西安市 电信
498 61.185.212.142 61.185.212.142 陕西省西安市 郭杜镇蓝超网吧
499 61.185.212.143 61.185.212.145 陕西省西安市 电信
500 61.185.212.146 61.185.212.146 陕西省西安市 余下鼎新网吧
501 61.185.212.147 61.185.212.193 陕西省西安市 电信
502 61.185.212.194 61.185.212.194 陕西省西安市 极速网吧
503 61.185.212.195 61.185.212.221 陕西省西安市 电信
504 61.185.212.222 61.185.212.222 陕西省西安市 东郊东方时空网吧
505 61.185.212.223 61.185.212.226 陕西省西安市 电信
506 61.185.212.227 61.185.212.227 陕西省西安市 西部王朝浴场
507 61.185.212.228 61.185.212.237 陕西省西安市 电信
508 61.185.212.238 61.185.212.238 陕西省西安市 西郊北窑头E时代网吧
509 61.185.212.239 61.185.212.241 陕西省西安市 电信
510 61.185.212.242 61.185.212.246 陕西省西安市 点击网吧东木头市店
511 61.185.212.247 61.185.212.249 陕西省西安市 电信
512 61.185.212.250 61.185.212.250 陕西省西安市 经贸学院附件新王朝网吧
513 61.185.212.251 61.185.213.29 陕西省西安市 电信
514 61.185.213.30 61.185.213.30 陕西省西安市临潼区 惠林网吧
515 61.185.213.31 61.185.213.81 陕西省西安市 电信
516 61.185.213.82 61.185.213.82 陕西省西安市临潼区 天亿网吧
517 61.185.213.83 61.185.213.255 陕西省西安市 电信
518 61.185.214.0 61.185.214.1 陕西省西安市临潼区 时代网吧
519 61.185.214.2 61.185.214.2 陕西省西安市 吴家坟师大路阳光E都网城
520 61.185.214.3 61.185.214.5 陕西省西安市临潼区 时代网吧
521 61.185.214.6 61.185.214.6 陕西省西安市 环城南路西段蓝景网吧
522 61.185.214.7 61.185.214.9 陕西省西安市临潼区 时代网吧
523 61.185.214.10 61.185.214.10 陕西省西安市 环城西路北段灵感网吧
524 61.185.214.11 61.185.214.13 陕西省西安市 电信
525 61.185.214.14 61.185.214.14 陕西省西安市 阳光E都网吧
526 61.185.214.15 61.185.214.21 陕西省西安市 电信
527 61.185.214.22 61.185.214.22 陕西省西安市 烟草专卖局稽查支队
528 61.185.214.23 61.185.214.23 陕西省西安市 电信
529 61.185.214.24 61.185.214.31 陕西省西安市 西安欧亚学院
530 61.185.214.32 61.185.214.49 陕西省西安市 电信
531 61.185.214.50 61.185.214.50 陕西省西安市 兴庆路(国美电器城三楼)都市之光网吧
532 61.185.214.51 61.185.214.53 陕西省西安市 电信
533 61.185.214.54 61.185.214.54 陕西省西安市 牵手网吧(西译学院)
534 61.185.214.55 61.185.214.61 陕西省西安市 电信
535 61.185.214.62 61.185.214.62 陕西省西安市 大学南路2008新新人类网吧
536 61.185.214.63 61.185.214.97 陕西省西安市 电信
537 61.185.214.98 61.185.214.98 陕西省西安市 合和轩主题网吧(鱼化外事学院南门外)
538 61.185.214.99 61.185.214.113 陕西省西安市 电信
539 61.185.214.114 61.185.214.114 陕西省西安市 华商报社
540 61.185.214.115 61.185.214.116 陕西省西安市 电信
541 61.185.214.117 61.185.214.120 陕西省西安市 含光路《华商报》社
542 61.185.214.121 61.185.214.145 陕西省西安市 电信
543 61.185.214.146 61.185.214.146 陕西省西安市 西安翻译学院牵手网吧
544 61.185.214.147 61.185.214.157 陕西省西安市 电信
545 61.185.214.158 61.185.214.158 陕西省西安市 电信十所西世纪闪电网吧
546 61.185.214.159 61.185.214.159 陕西省西安市 电信
547 61.185.214.160 61.185.214.175 陕西省西安市 华商数码信息股份有限公司
548 61.185.214.176 61.185.214.185 陕西省西安市 电信
549 61.185.214.186 61.185.214.186 陕西省西安市 沙井村大军舰网吧
550 61.185.214.187 61.185.214.189 陕西省西安市 电信
551 61.185.214.190 61.185.214.190 陕西省西安市 鲁家村地球村网吧
552 61.185.214.191 61.185.214.199 陕西省西安市 电信
553 61.185.214.200 61.185.214.200 陕西省西安市 高新公众宽带网络服务有限公司
554 61.185.214.201 61.185.214.217 陕西省西安市 电信
555 61.185.214.218 61.185.214.218 陕西省西安市 南郊电子城(电子2路)十字喜鹊鸟网吧
556 61.185.214.219 61.185.214.219 陕西省西安市 电信
557 61.185.214.220 61.185.214.223 陕西省西安市 龙首村小学
558 61.185.214.224 61.185.214.237 陕西省西安市 电信
559 61.185.214.238 61.185.214.238 陕西省西安市 吉祥村心情网吧
560 61.185.214.239 61.185.215.25 陕西省西安市 电信
561 61.185.215.26 61.185.215.26 陕西省西安市 陕西省出入境检验检疫局(含光路南段)
562 61.185.215.27 61.185.215.53 陕西省西安市 电信
563 61.185.215.54 61.185.215.54 陕西省西安市长安区 路东八里村中国龙网吧
564 61.185.215.55 61.185.215.89 陕西省西安市 电信
565 61.185.215.90 61.185.215.90 陕西省西安市 北郊小雨网吧
566 61.185.215.91 61.185.215.109 陕西省西安市 电信
567 61.185.215.110 61.185.215.110 陕西省西安市 杨凌区幻想网吧
568 61.185.215.111 61.185.215.119 陕西省西安市 电信
569 61.185.215.120 61.185.215.123 陕西省西安市 北尧头小学
570 61.185.215.124 61.185.215.125 陕西省西安市 电信
571 61.185.215.126 61.185.215.126 陕西省西安市 农林科技大学西林校区
572 61.185.215.127 61.185.215.168 陕西省西安市 电信
573 61.185.215.169 61.185.215.169 陕西省西安市 长庆油田银川基地(西安电信入口)
574 61.185.215.170 61.185.215.179 陕西省西安市 电信
575 61.185.215.180 61.185.215.190 陕西省西安市 长庆通信
576 61.185.215.191 61.185.215.213 陕西省西安市 电信
577 61.185.215.214 61.185.215.214 陕西省西安市 龙腾网吧
578 61.185.215.215 61.185.215.221 陕西省西安市 电信
579 61.185.215.222 61.185.215.222 陕西省西安市 幸福路快车道网吧
580 61.185.215.223 61.185.215.225 陕西省西安市 电信
581 61.185.215.226 61.185.215.226 陕西省西安市 辉煌数字娱乐世界咸宁路店(兴庆路十子东南角)
582 61.185.215.227 61.185.215.227 陕西省西安市 交大东南门外星空网吧1楼
583 61.185.215.228 61.185.215.228 陕西省西安市 交大东南门外星空网吧2楼
584 61.185.215.229 61.185.217.33 陕西省西安市 电信
585 61.185.217.34 61.185.217.34 陕西省西安市 桥子口自由鸟网吧
586 61.185.217.35 61.185.217.37 陕西省西安市 电信
587 61.185.217.38 61.185.217.38 陕西省西安市 东四路的智明网吧
588 61.185.217.39 61.185.217.41 陕西省西安市 电信
589 61.185.217.42 61.185.217.42 陕西省西安市 公园北路千鹤网吧
590 61.185.217.43 61.185.217.45 陕西省西安市 电信
591 61.185.217.46 61.185.217.46 陕西省西安市 午未网吧
592 61.185.217.47 61.185.217.57 陕西省西安市 电信
593 61.185.217.58 61.185.217.58 陕西省西安市 西安交大第一医院
594 61.185.217.59 61.185.217.61 陕西省西安市 电信
595 61.185.217.62 61.185.217.62 陕西省西安市 交大创业园
596 61.185.217.63 61.185.217.77 陕西省西安市 电信
597 61.185.217.78 61.185.217.78 陕西省西安市 大雁塔火星人网吧
598 61.185.217.79 61.185.217.81 陕西省西安市 电信
599 61.185.217.82 61.185.217.82 陕西省西安市长安区 E龙网络俱乐部
600 61.185.217.83 61.185.217.85 陕西省西安市 电信
601 61.185.217.86 61.185.217.86 陕西省西安市 三爻村世纪龙网吧
602 61.185.217.87 61.185.217.93 陕西省西安市 电信
603 61.185.217.94 61.185.217.94 陕西省西安市长安区 丰峪口(体院分校)旗帜网吧
604 61.185.217.95 61.185.217.121 陕西省西安市 电信
605 61.185.217.122 61.185.217.122 陕西省西安市 心灵小憩网络休闲吧(总店)
606 61.185.217.123 61.185.217.141 陕西省西安市 电信
607 61.185.217.142 61.185.217.142 陕西省西安市 万年路翔宇网吧
608 61.185.217.143 61.185.217.145 陕西省西安市 电信
609 61.185.217.146 61.185.217.146 陕西省西安市 红树林网吧(糖坊街分店)
610 61.185.217.147 61.185.217.149 陕西省西安市 电信
611 61.185.217.150 61.185.217.150 陕西省西安市 永乐路开心网吧
612 61.185.217.151 61.185.217.153 陕西省西安市 电信
613 61.185.217.154 61.185.217.154 陕西省西安市 交大东门外金狐网吧
614 61.185.217.155 61.185.217.157 陕西省西安市 电信
615 61.185.217.158 61.185.217.158 陕西省西安市 天地线网吧
616 61.185.217.159 61.185.217.193 陕西省西安市 电信
617 61.185.217.194 61.185.217.194 陕西省西安市 东大街惠群TT网吧
618 61.185.217.195 61.185.217.197 陕西省西安市 电信
619 61.185.217.198 61.185.217.198 陕西省西安市 纺织城泡泡龙网吧
620 61.185.217.199 61.185.217.201 陕西省西安市 电信
621 61.185.217.202 61.185.217.202 陕西省西安市 西关正街南小巷友佳网吧
622 61.185.217.203 61.185.217.217 陕西省西安市 电信
623 61.185.217.218 61.185.217.218 陕西省西安市 南郊天意网吧
624 61.185.217.219 61.185.217.221 陕西省西安市 电信
625 61.185.217.222 61.185.217.222 陕西省西安市 二马路生产村后东朝堂网吧
626 61.185.217.223 61.185.218.5 陕西省西安市 电信
627 61.185.218.6 61.185.218.6 陕西省西安市 外事学院南区凯宾网络
628 61.185.218.7 61.185.218.13 陕西省西安市 电信
629 61.185.218.14 61.185.218.14 陕西省西安市 宏诺网吧(西安外事学院南区)
630 61.185.218.15 61.185.218.29 陕西省西安市 电信
631 61.185.218.30 61.185.218.30 陕西省西安市 三森国际家居三爻村神鹿网吧
632 61.185.218.31 61.185.218.37 陕西省西安市 电信
633 61.185.218.38 61.185.218.38 陕西省西安市 龙辉网吧
634 61.185.218.39 61.185.218.57 陕西省西安市 电信
635 61.185.218.58 61.185.218.58 陕西省西安市 自强西路零距离网吧
636 61.185.218.59 61.185.218.61 陕西省西安市 电信
637 61.185.218.62 61.185.218.62 陕西省西安市西影路 优派网吧
638 61.185.218.63 61.185.218.73 陕西省西安市 电信
639 61.185.218.74 61.185.218.74 陕西省西安市 交大市场红树林网吧
640 61.185.218.75 61.185.218.85 陕西省西安市 电信
641 61.185.218.86 61.185.218.86 陕西省西安市 南郊冲浪网吧
642 61.185.218.87 61.185.218.93 陕西省西安市 电信
643 61.185.218.94 61.185.218.94 陕西省西安市 泰发网城
644 61.185.218.95 61.185.218.113 陕西省西安市 电信
645 61.185.218.114 61.185.218.114 陕西省西安市 师大网虫
646 61.185.218.115 61.185.218.145 陕西省西安市 电信
647 61.185.218.146 61.185.218.146 陕西省西安市 纺院北门丹鹏网吧
648 61.185.218.147 61.185.218.149 陕西省西安市 电信
649 61.185.218.150 61.185.218.150 陕西省西安市 东大街振宇网吧
650 61.185.218.151 61.185.218.165 陕西省西安市 电信
651 61.185.218.166 61.185.218.166 陕西省西安市 太白路新世纪网吧
652 61.185.218.167 61.185.218.169 陕西省西安市 电信
653 61.185.218.170 61.185.218.170 陕西省西安市 甜水井飞宙网吧
654 61.185.218.171 61.185.218.197 陕西省西安市 电信
655 61.185.218.198 61.185.218.198 陕西省西安市 土门自由岛网吧
656 61.185.218.199 61.185.218.209 陕西省西安市 电信
657 61.185.218.210 61.185.218.210 陕西省西安市 大雁塔十字科尔网吧
658 61.185.218.211 61.185.218.221 陕西省西安市 电信
659 61.185.218.222 61.185.218.222 陕西省西安市 高新西区心迪网吧
660 61.185.218.223 61.185.218.253 陕西省西安市 电信
661 61.185.218.254 61.185.218.254 陕西省西安市 大世界网吧(劳动南路)
662 61.185.218.255 61.185.219.1 陕西省西安市 电信
663 61.185.219.2 61.185.219.2 陕西省西安市 思源商业街兴浪网吧
664 61.185.219.3 61.185.219.3 陕西省西安市 大时代网吧(思源商业街)
665 61.185.219.4 61.185.219.4 陕西省西安市 凯联网吧
666 61.185.219.5 61.185.219.5 陕西省西安市 电信
667 61.185.219.6 61.185.219.6 陕西省西安市 西安思源学院鸿运网吧
668 61.185.219.7 61.185.219.7 陕西省西安市 思源学院商业街寄宿飞影网吧
669 61.185.219.8 61.185.219.8 陕西省西安市 西安大时代网络俱乐部(思原学院东门斜对面)
670 61.185.219.9 61.185.219.9 陕西省西安市 思源商业街天喜网吧
671 61.185.219.10 61.185.219.10 陕西省西安市 商业街飞影网吧
672 61.185.219.11 61.185.219.11 陕西省西安市 红蚂蚁网吧(思源学院)
673 61.185.219.12 61.185.219.12 陕西省西安市 新感觉网吧(思源学院商业街)
674 61.185.219.13 61.185.219.13 陕西省西安市 新金海通网吧(思源商业街)
675 61.185.219.14 61.185.219.24 陕西省西安市 电信
676 61.185.219.25 61.185.219.25 陕西省西安市 思原商业街大时代网络俱乐部
677 61.185.219.26 61.185.219.38 陕西省西安市 电信
678 61.185.219.39 61.185.219.39 陕西省西安市 皇埔庄三人行网吧
679 61.185.219.40 61.185.219.49 陕西省西安市 电信
680 61.185.219.50 61.185.219.50 陕西省西安市 凤城四路蓝龙网吧
681 61.185.219.51 61.185.219.69 陕西省西安市 电信
682 61.185.219.70 61.185.219.70 陕西省西安市西影路 中段飞跃网吧
683 61.185.219.71 61.185.219.77 陕西省西安市 电信
684 61.185.219.78 61.185.219.78 陕西省西安市 阳光快车网吧
685 61.185.219.79 61.185.219.81 陕西省西安市 电信
686 61.185.219.82 61.185.219.82 陕西省西安市碑林区 皇甫庄7号新天地网吧
687 61.185.219.83 61.185.219.83 陕西省西安市 黄埔庄新E网吧
688 61.185.219.84 61.185.219.84 陕西省西安市 皇甫庄飞跃2000网城
689 61.185.219.85 61.185.219.85 陕西省西安市 皇埔庄天恩网吧
690 61.185.219.86 61.185.219.86 陕西省西安市 黄埔庄远航网吧
691 61.185.219.87 61.185.219.87 陕西省西安市 黄甫庄天缘网吧
692 61.185.219.88 61.185.219.88 陕西省西安市 电信
693 61.185.219.89 61.185.219.89 陕西省西安市 黄莆庄中国龙网吧
694 61.185.219.90 61.185.219.90 陕西省西安市 黄埔庄100号天恩网吧底层
695 61.185.219.91 61.185.219.91 陕西省西安市 皇甫庄金爵网吧
696 61.185.219.92 61.185.219.92 陕西省西安市 黄埔庄天恩网络俱乐部
697 61.185.219.93 61.185.219.93 陕西省西安市 皇埔庄雪妹儿网吧
698 61.185.219.94 61.185.219.117 陕西省西安市 电信
699 61.185.219.118 61.185.219.118 陕西省西安市 小寨正斯特网城
700 61.185.219.119 61.185.219.129 陕西省西安市 电信
701 61.185.219.130 61.185.219.130 陕西省西安市临潼区 临潼中学
702 61.185.219.131 61.185.219.137 陕西省西安市 电信
703 61.185.219.138 61.185.219.138 陕西省西安市 31中
704 61.185.219.139 61.185.219.145 陕西省西安市 电信
705 61.185.219.146 61.185.219.146 陕西省西安市 红树林网吧(东大街分店)
706 61.185.219.147 61.185.219.149 陕西省西安市 电信
707 61.185.219.150 61.185.219.150 陕西省西安市 浪雅网吧
708 61.185.219.151 61.185.219.153 陕西省西安市 电信
709 61.185.219.154 61.185.219.154 陕西省西安市 交大东门外金狐网吧
710 61.185.219.155 61.185.219.165 陕西省西安市 电信
711 61.185.219.166 61.185.219.166 陕西省西安市 八里村网络旗舰网吧
712 61.185.219.167 61.185.219.221 陕西省西安市 电信
713 61.185.219.222 61.185.219.222 陕西省西安市 火炬路海森网吧
714 61.185.219.223 61.185.220.119 陕西省西安市 电信
715 61.185.220.120 61.185.220.120 陕西省西安市 地球神网吧
716 61.185.220.121 61.185.220.153 陕西省西安市 电信
717 61.185.220.154 61.185.220.154 陕西省西安市 紫薇城市花园网络管理中心
718 61.185.220.155 61.185.220.169 陕西省西安市 电信
719 61.185.220.170 61.185.220.170 陕西省西安市 华成软件公司
720 61.185.220.171 61.185.221.37 陕西省西安市 电信
721 61.185.221.38 61.185.221.38 陕西省西安市 中国龙网吧
722 61.185.221.39 61.185.221.49 陕西省西安市 电信
723 61.185.221.50 61.185.221.50 陕西省西安市 赛维网吧(西安欧亚学院)
724 61.185.221.51 61.185.221.52 陕西省西安市 梦飞船网吧(西安欧亚学院)
725 61.185.221.53 61.185.221.53 陕西省西安市 蓝梦网吧(西安欧亚学院)
726 61.185.221.54 61.185.221.54 陕西省西安市 兴华网吧(西安欧亚学院)
727 61.185.221.55 61.185.221.55 陕西省西安市 枫树林网吧(西安欧亚学院)
728 61.185.221.56 61.185.221.56 陕西省西安市 雷鸟网吧(西安欧亚学院)
729 61.185.221.57 61.185.221.57 陕西省西安市 龙源网吧(西安欧亚学院)
730 61.185.221.58 61.185.221.58 陕西省西安市 电信
731 61.185.221.59 61.185.221.59 陕西省西安市 金力网吧(西安欧亚学院)
732 61.185.221.60 61.185.221.60 陕西省西安市 挪威森林网吧(西安欧亚学院)
733 61.185.221.61 61.185.221.61 陕西省西安市 大红鹰网吧(西安欧亚学院)
734 61.185.221.62 61.185.221.62 陕西省西安市 心蓝网吧(西安欧亚学院)
735 61.185.221.63 61.185.221.63 陕西省西安市 电信
736 61.185.221.64 61.185.221.67 陕西省西安市 政治学院
737 61.185.221.68 61.185.221.68 陕西省西安市 政治学院行政楼
738 61.185.221.69 61.185.221.71 陕西省西安市 政治学院
739 61.185.221.72 61.185.221.159 陕西省西安市 电信
740 61.185.221.160 61.185.221.191 陕西省西安市 陕西师范大学
741 61.185.221.192 61.185.221.193 陕西省西安市 电信
742 61.185.221.194 61.185.221.194 陕西省西安市 零距离网吧
743 61.185.221.195 61.185.221.197 陕西省西安市 电信
744 61.185.221.198 61.185.221.198 陕西省西安市 万事通网吧
745 61.185.221.199 61.185.221.213 陕西省西安市 电信
746 61.185.221.214 61.185.221.214 陕西省西安市 南郊新干线网吧
747 61.185.221.215 61.185.221.217 陕西省西安市 电信
748 61.185.221.218 61.185.221.218 陕西省西安市 师大路飞鹰网吧
749 61.185.221.219 61.185.221.225 陕西省西安市 电信
750 61.185.221.226 61.185.221.238 陕西省西安市 皇埔庄口流星雨网吧
751 61.185.221.239 61.185.221.241 陕西省西安市 电信
752 61.185.221.242 61.185.221.242 陕西省西安市 皇埔庄新雪妹儿网吧
753 61.185.221.243 61.185.221.249 陕西省西安市 电信
754 61.185.221.250 61.185.221.250 陕西省西安市 龙之千禧网苑(太白南路318号)
755 61.185.221.251 61.185.221.254 陕西省西安市 电信
756 61.185.221.255 61.185.221.255 陕西省西安市 东郊纺织城泡泡龙网吧
757 61.185.222.0 61.185.223.255 陕西省西安市 电信
758 61.185.224.0 61.185.224.65 陕西省西安市 西安外国语大学
759 61.185.224.66 61.185.224.102 陕西省西安市 电信
760 61.185.224.103 61.185.224.103 陕西省西安市 美林电子有限公司
761 61.185.224.104 61.185.224.130 陕西省西安市 电信
762 61.185.224.131 61.185.224.131 陕西省西安市 高新科技学院N&B计算机中心
763 61.185.224.132 61.185.224.132 陕西省西安市 高新科技学院
764 61.185.224.133 61.185.224.133 陕西省西安市 高新科技学院3区主教学区
765 61.185.224.134 61.185.224.138 陕西省西安市 电信
766 61.185.224.139 61.185.224.139 陕西省西安市 西安翻译学院图书馆
767 61.185.224.140 61.185.224.141 陕西省西安市 电信
768 61.185.224.142 61.185.224.142 陕西省西安市 西安翻译学院(东区/学生公寓)
769 61.185.224.143 61.185.224.153 陕西省西安市 电信
770 61.185.224.154 61.185.224.154 陕西省西安市 西安通信学院
771 61.185.224.155 61.185.224.163 陕西省西安市 电信
772 61.185.224.164 61.185.224.164 陕西省西安市 新城大院(省政府大院)
773 61.185.224.165 61.185.224.169 陕西省西安市 电信
774 61.185.224.170 61.185.224.170 陕西省西安市 小树林亚马逊网吧
775 61.185.224.171 61.185.224.177 陕西省西安市 电信
776 61.185.224.178 61.185.224.178 陕西省西安市 绿色动力网吧联盟(长安南路店)
777 61.185.224.179 61.185.224.189 陕西省西安市 电信
778 61.185.224.190 61.185.224.190 陕西省西安市 西北大学外大鹏网吧
779 61.185.224.191 61.185.224.219 陕西省西安市 电信
780 61.185.224.220 61.185.224.220 陕西省西安市 杨陵飞翔网吧
781 61.185.224.221 61.185.224.241 陕西省西安市 电信
782 61.185.224.242 61.185.224.246 陕西省西安市 西安外国语大学
783 61.185.224.247 61.185.224.254 陕西省西安市 电信
784 61.185.224.255 61.185.224.255 陕西省西安市 西安翻译学院(东区/图书馆)
785 61.185.225.0 61.185.226.163 陕西省西安市 电信
786 61.185.226.164 61.185.226.164 陕西省西安市 高速网吧
787 61.185.226.165 61.185.227.138 陕西省西安市 电信
788 61.185.227.139 61.185.227.139 陕西省西安市 西飞一中
789 61.185.227.140 61.185.231.255 陕西省西安市 电信
790 61.185.232.0 61.185.232.255 陕西省西安市长安区 电信
791 61.185.233.0 61.185.233.255 陕西省西安市 电信
792 61.185.234.0 61.185.234.255 陕西省西安市长安区 电信
793 61.185.235.0 61.185.235.52 陕西省西安市 电信
794 61.185.235.53 61.185.235.53 陕西省西安市 泾河工业园西营村小坎网吧
795 61.185.235.54 61.185.237.113 陕西省西安市 电信
796 61.185.237.114 61.185.237.114 陕西省西安市 中锐网络技术有限公司
797 61.185.237.115 61.185.237.118 陕西省西安市 电信
798 61.185.237.119 61.185.237.119 陕西省西安市 北郊西北石油管道局小区宽带
799 61.185.237.120 61.185.237.172 陕西省西安市 中移铁通
800 61.185.237.173 61.185.237.173 陕西省西安市 宏业网城(西安石油大学北门)
801 61.185.237.174 61.185.237.187 陕西省西安市 中移铁通
802 61.185.237.188 61.185.237.188 陕西省西安市 睿辰文化传播有限公司
803 61.185.237.189 61.185.238.73 陕西省西安市 中移铁通
804 61.185.238.74 61.185.238.74 陕西省西安市 陕棉十厂二村网吧
805 61.185.238.75 61.185.238.77 陕西省西安市 中移铁通
806 61.185.238.78 61.185.238.78 陕西省西安市长安区 大学
807 61.185.238.79 61.185.238.81 陕西省西安市 中移铁通
808 61.185.238.82 61.185.238.83 陕西省西安市 陕西警官职业学院
809 61.185.238.84 61.185.238.89 陕西省西安市 中移铁通
810 61.185.238.90 61.185.238.91 陕西省西安市 电信
811 61.185.238.92 61.185.238.251 陕西省西安市 中移铁通
812 61.185.238.252 61.185.238.252 陕西省西安市 政府工作网
813 61.185.238.253 61.185.241.162 陕西省西安市 电信
814 61.185.241.163 61.185.241.163 陕西省西安市 中国东方航空股份有限公司西北分公司(西稍门)
815 61.185.241.164 61.185.242.15 陕西省西安市 电信
816 61.185.242.16 61.185.242.31 陕西省西安市 西安财经学院
817 61.185.242.32 61.185.242.63 陕西省西安市 电信
818 61.185.242.64 61.185.242.71 陕西省西安市 第二炮兵工程学院
819 61.185.242.72 61.185.242.159 陕西省西安市 电信
820 61.185.242.160 61.185.242.167 陕西省西安市 E时代网吧
821 61.185.242.168 61.185.242.187 陕西省西安市 电信
822 61.185.242.188 61.185.242.191 陕西省西安市西影路 网虫网吧
823 61.185.242.192 61.185.242.255 陕西省西安市 电信
824 61.185.243.0 61.185.243.12 陕西省西安市 端礼门/钟楼区
825 61.185.243.13 61.185.243.13 陕西省西安市临潼区 西安美院
826 61.185.243.14 61.185.243.82 陕西省西安市 端礼门/钟楼区
827 61.185.243.83 61.185.243.83 陕西省西安市 端礼门西部风暴网吧
828 61.185.243.84 61.185.243.102 陕西省西安市 端礼门/钟楼区
829 61.185.243.103 61.185.243.103 陕西省西安市 凯联国际学院9号楼
830 61.185.243.104 61.185.243.255 陕西省西安市 端礼门/钟楼区
831 61.185.244.0 61.185.246.4 陕西省西安市 电信
832 61.185.246.5 61.185.246.5 陕西省西安市 白庙村飞乐网吧
833 61.185.246.6 61.185.246.33 陕西省西安市 电信
834 61.185.246.34 61.185.246.34 陕西省西安市 龙首村科华网吧
835 61.185.246.35 61.185.246.236 陕西省西安市 电信
836 61.185.246.237 61.185.246.237 陕西省西安市 税务学校
837 61.185.246.238 61.185.250.67 陕西省西安市 电信
838 61.185.250.68 61.185.250.71 陕西省西安市 小寨工人文化宫大溪水网吧
839 61.185.250.72 61.185.250.79 陕西省西安市 电信
840 61.185.250.80 61.185.250.83 陕西省西安市 工业学院洪庆校区门外二楼旭仕网络俱乐部
841 61.185.250.84 61.185.250.91 陕西省西安市 电信
842 61.185.250.92 61.185.250.95 陕西省西安市 电子二路新E都网城
843 61.185.250.96 61.185.250.113 陕西省西安市 电信
844 61.185.250.114 61.185.250.114 陕西省西安市 桥子口宇海网吧
845 61.185.250.115 61.185.250.119 陕西省西安市 电信
846 61.185.250.120 61.185.250.123 陕西省西安市 纺院北门对面丹鹏网吧
847 61.185.250.124 61.185.250.125 陕西省西安市 电信
848 61.185.250.126 61.185.250.126 陕西省西安市 庙后街第二十五中学旁边至尊网城(2楼)
849 61.185.250.127 61.185.250.135 陕西省西安市 电信
850 61.185.250.136 61.185.250.137 陕西省西安市 如意网城
851 61.185.250.138 61.185.250.138 陕西省西安市 西郊RY网城
852 61.185.250.139 61.185.250.139 陕西省西安市 如意网城
853 61.185.250.140 61.185.250.143 陕西省西安市 徐家庄玉立网吧
854 61.185.250.144 61.185.250.145 陕西省西安市 西郊红蚂蚁网吧
855 61.185.250.146 61.185.250.146 陕西省西安市 东大街汉宫网吧
856 61.185.250.147 61.185.250.147 陕西省西安市 西郊红蚂蚁网吧
857 61.185.250.148 61.185.250.151 陕西省西安市 徐家庄奔时代网吧
858 61.185.250.152 61.185.250.153 陕西省西安市 电信
859 61.185.250.154 61.185.250.154 陕西省西安市 徐家庄鸿鸟网吧
860 61.185.250.155 61.185.250.161 陕西省西安市 电信
861 61.185.250.162 61.185.250.162 陕西省西安市 联龙网吧
862 61.185.250.163 61.185.250.163 陕西省西安市 电信
863 61.185.250.164 61.185.250.164 陕西省西安市 联隆竞技广场E区
864 61.185.250.165 61.185.250.165 陕西省西安市 电信
865 61.185.250.166 61.185.250.166 陕西省西安市 钟楼文商3楼联隆网吧
866 61.185.250.167 61.185.250.167 陕西省西安市 电信
867 61.185.250.168 61.185.250.171 陕西省西安市 西工大东门华意网吧
868 61.185.250.172 61.185.250.175 陕西省西安市 南郊东八里村大丑网吧
869 61.185.250.176 61.185.250.183 陕西省西安市 电信
870 61.185.250.184 61.185.250.187 陕西省西安市 黄雁村省医院对面博闻网吧
871 61.185.250.188 61.185.250.191 陕西省西安市 万年路心怡网吧
872 61.185.250.192 61.185.250.195 陕西省西安市 光华路自由部落网吧
873 61.185.250.196 61.185.250.207 陕西省西安市 电信
874 61.185.250.208 61.185.250.211 陕西省西安市 南郊沙井村世纪园网吧
875 61.185.250.212 61.185.250.215 陕西省西安市 东方网城
876 61.185.250.216 61.185.250.223 陕西省西安市 电信
877 61.185.250.224 61.185.250.231 陕西省西安市 南郊电子城二府庄东方网吧
878 61.185.250.232 61.185.250.239 陕西省西安市 电信
879 61.185.250.240 61.185.250.255 陕西省西安市 西北工业大学金叶信息技术学院
880 61.185.251.0 61.185.254.255 陕西省西安市 电信
881 61.185.255.0 61.185.255.4 陕西省西安市 西京大学
882 61.185.255.5 61.185.255.5 陕西省西安市 西京大学东校区
883 61.185.255.6 61.185.255.15 陕西省西安市 西京大学
884 61.185.255.16 61.185.255.255 陕西省西安市 电信
885 61.232.197.0 61.232.203.255 陕西省西安市 中移铁通
886 61.236.208.0 61.236.216.135 陕西省西安市 中移铁通
887 61.236.216.136 61.236.216.136 陕西省西安市 西安理工大学
888 61.236.216.137 61.236.216.227 陕西省西安市 中移铁通
889 61.236.216.228 61.236.216.228 陕西省西安市 千禧小区
890 61.236.216.229 61.236.216.255 陕西省西安市 中移铁通
891 61.236.218.0 61.236.219.97 陕西省西安市 中移铁通
892 61.236.219.98 61.236.219.98 陕西省西安市 西二环西安航空技术高等专科学校
893 61.236.219.99 61.236.219.133 陕西省西安市 中移铁通
894 61.236.219.134 61.236.219.134 陕西省西安市长安区 华美十字以北飞龙网络时空
895 61.236.219.135 61.236.219.145 陕西省西安市 中移铁通
896 61.236.219.146 61.236.219.146 陕西省西安市临潼区 精典网吧
897 61.236.219.147 61.236.219.153 陕西省西安市 中移铁通
898 61.236.219.154 61.236.219.154 陕西省西安市 千户村望旭网吧
899 61.236.219.155 61.236.219.157 陕西省西安市 中移铁通
900 61.236.219.158 61.236.219.158 陕西省西安市 大雁塔十字科尔网吧
901 61.236.219.159 61.236.219.173 陕西省西安市 中移铁通
902 61.236.219.174 61.236.219.174 陕西省西安市 金花南路某网吧
903 61.236.219.175 61.236.219.181 陕西省西安市 中移铁通
904 61.236.219.182 61.236.219.182 陕西省西安市碑林区 西何家村铁联网吧
905 61.236.219.183 61.236.222.9 陕西省西安市 中移铁通
906 61.236.222.10 61.236.222.10 陕西省西安市西影路 鸿运来网吧
907 61.236.222.11 61.236.224.33 陕西省西安市 中移铁通
908 61.236.224.34 61.236.224.34 陕西省西安市 阿房二路未来网吧
909 61.236.224.35 61.236.225.181 陕西省西安市 中移铁通
910 61.236.225.182 61.236.225.182 陕西省西安市 霸桥电厂晴天网吧
911 61.236.225.183 61.236.225.185 陕西省西安市 中移铁通
912 61.236.225.186 61.236.225.186 陕西省西安市 三桥镇大个网吧
913 61.236.225.187 61.236.225.209 陕西省西安市 中移铁通
914 61.236.225.210 61.236.225.210 陕西省西安市 三桥镇车辆厂终极网吧
915 61.236.225.211 61.236.225.213 陕西省西安市 中移铁通
916 61.236.225.214 61.236.225.214 陕西省西安市 三桥镇车辆厂马路口飞翔网吧
917 61.236.225.215 61.236.227.209 陕西省西安市 中移铁通
918 61.236.227.210 61.236.227.210 陕西省西安市阎良区 试飞院家属区铁通宽带
919 61.236.227.211 61.236.228.25 陕西省西安市 中移铁通
920 61.236.228.26 61.236.228.26 陕西省西安市 大发集团有限公司
921 61.236.228.27 61.236.228.34 陕西省西安市 中移铁通
922 61.236.228.35 61.236.228.35 陕西省西安市 八里村飞速网吧
923 61.236.228.36 61.236.228.125 陕西省西安市 中移铁通
924 61.236.228.126 61.236.228.126 陕西省西安市 吉世药业(集团)有限公司
925 61.236.228.127 61.236.228.134 陕西省西安市 中移铁通
926 61.236.228.135 61.236.228.135 陕西省西安市 科技商贸学院
927 61.236.228.136 61.236.228.136 陕西省西安市 中移铁通
928 61.236.228.137 61.236.228.137 陕西省西安市 环城南路西段100号御城大厦
929 61.236.228.138 61.236.228.154 陕西省西安市 中移铁通
930 61.236.228.155 61.236.228.155 陕西省西安市 新君网吧
931 61.236.228.156 61.236.228.226 陕西省西安市 中移铁通
932 61.236.228.227 61.236.228.227 陕西省西安市 西门外人人乐背后雷鸟网吧
933 61.236.228.228 61.236.228.228 陕西省西安市 西北大学桃园校区动力网吧
934 61.236.228.229 61.236.229.255 陕西省西安市 中移铁通
935 61.236.240.0 61.236.241.255 陕西省西安市 中移铁通
936 61.236.244.0 61.236.244.129 陕西省西安市 中移铁通
937 61.236.244.130 61.236.244.130 陕西省西安市 陕西群力-施奈德电气制造公司
938 61.236.244.131 61.236.245.255 陕西省西安市 中移铁通
939 61.236.247.0 61.236.249.1 陕西省西安市 中移铁通
940 61.236.249.2 61.236.249.2 陕西省西安市 北郊红蜻蜓网吧
941 61.236.249.3 61.236.253.255 陕西省西安市 中移铁通
942 61.236.254.0 61.236.254.255 陕西省西安市 /咸阳市铁通
943 61.243.106.0 61.243.106.255 陕西省西安市 联通
944 61.243.110.0 61.243.110.209 陕西省西安市 联通
945 61.243.110.210 61.243.110.210 陕西省西安市 美术学院附近第一现场网吧
946 61.243.110.211 61.243.110.213 陕西省西安市 联通
947 61.243.110.214 61.243.110.214 陕西省西安市 南郊双鱼花园联通网苑第一现场
948 61.243.110.215 61.243.110.215 陕西省西安市 联通网苑第一现场
949 61.243.110.216 61.243.110.219 陕西省西安市 联通
950 61.243.110.220 61.243.110.220 陕西省西安市 南郊联通第一现场网吧
951 61.243.110.221 61.243.110.255 陕西省西安市 联通
952 101.4.113.25 101.4.113.25 陕西省西安市 陕西省教育和科研计算机网互联节点
953 101.105.224.0 101.105.255.255 陕西省西安市 鹏博士长城宽带
954 101.247.0.0 101.247.63.255 陕西省西安市 鹏博士长城宽带
955 103.62.84.0 103.62.87.255 陕西省西安市 长城宽带
956 106.36.0.0 106.36.109.255 陕西省西安市 电信
957 106.36.110.0 106.36.110.255 陕西省西安市高陵县 电信
958 106.36.111.0 106.36.255.255 陕西省西安市 电信
959 106.44.64.0 106.44.127.255 陕西省西安市 电信
960 110.217.0.0 110.217.127.255 陕西省西安市 中移铁通
961 110.217.165.0 110.217.165.255 陕西省西安市 中移铁通
962 110.217.247.0 110.217.247.255 陕西省西安市临潼区 中移铁通
963 110.217.248.0 110.217.254.255 陕西省西安市 中移铁通
964 110.217.255.0 110.217.255.255 陕西省西安市临潼区 中移铁通
965 111.19.0.0 111.19.63.255 陕西省西安市 移动
966 111.19.92.0 111.19.96.255 陕西省西安市 移动
967 111.19.97.0 111.19.97.255 陕西省西安市周至县 移动
968 111.20.18.0 111.20.18.255 陕西省西安市 移动
969 111.20.64.0 111.20.79.255 陕西省西安市 移动
970 111.20.81.0 111.20.87.255 陕西省西安市 移动
971 111.20.89.0 111.20.95.255 陕西省西安市 移动
972 111.20.97.0 111.20.98.255 陕西省西安市 移动
973 111.20.99.0 111.20.99.255 陕西省西安市临潼区 移动
974 111.20.100.0 111.20.103.255 陕西省西安市 移动
975 111.20.112.0 111.20.119.255 陕西省西安市 移动
976 111.20.155.0 111.20.155.255 陕西省西安市 移动
977 111.20.170.0 111.20.179.255 陕西省西安市 移动
978 111.20.192.0 111.20.241.255 陕西省西安市 移动
979 111.20.242.0 111.20.242.255 陕西省西安市 北京百度网讯科技有限公司移动CDN节点
980 111.20.243.0 111.20.255.255 陕西省西安市 移动
981 111.114.0.0 111.114.63.255 陕西省西安市 陕西科技大学
982 111.114.64.0 111.114.67.255 陕西省西安市 陕西职业警察学院
983 111.114.68.0 111.114.71.255 陕西省西安市 陕西商业大学
984 111.114.96.0 111.114.111.255 陕西省西安市 西安体育大学
985 111.114.112.0 111.114.191.255 陕西省西安市 西北大学
986 111.114.192.0 111.114.207.255 陕西省西安市 西安翻译大学
987 111.114.208.0 111.114.255.255 陕西省西安市 中国教育和科研计算机网
988 111.115.80.0 111.115.95.255 陕西省西安市 中国教育和科研计算机网
989 111.115.224.0 111.115.255.255 陕西省西安市 中国教育和科研计算机网
990 113.132.0.0 113.132.65.255 陕西省西安市 电信
991 113.132.66.0 113.132.66.255 陕西省西安市临潼区 电信
992 113.132.67.0 113.132.77.255 陕西省西安市 电信
993 113.132.78.0 113.132.78.255 陕西省西安市周至县 电信
994 113.132.79.0 113.133.43.255 陕西省西安市 电信
995 113.133.128.0 113.133.131.255 陕西省西安市 电信
996 113.133.134.0 113.133.176.255 陕西省西安市 电信
997 113.133.178.0 113.133.223.255 陕西省西安市 电信
998 113.133.225.0 113.134.138.255 陕西省西安市 电信
999 113.134.151.0 113.134.159.255 陕西省西安市 电信
1000 113.134.167.0 113.134.191.255 陕西省西安市 电信