ip地址查询

延安市IP地址列表

延安市网吧IP地址列表

在下面输入您要查询IP地址段范围的地理位置,点击查询

请输入地理位置:
最多只能列出前1000条IP信息,更详细的ip列表信息请用上边的查询按钮进入
序号 IP 起始地址 IP 结束地址 所在位置信息 电子地图
1 1.86.70.0 1.86.70.255 陕西省延安市延长县 电信
2 36.43.0.0 36.43.11.255 陕西省延安市 电信
3 61.134.56.0 61.134.56.102 陕西省延安市 电信
4 61.134.56.103 61.134.56.103 陕西省延安市 百米大道网吧
5 61.134.56.104 61.134.56.129 陕西省延安市 电信
6 61.134.56.130 61.134.56.130 陕西省延安市 网吧联盟
7 61.134.56.131 61.134.59.203 陕西省延安市 电信
8 61.134.59.204 61.134.59.204 陕西省延安市 延长石油陕西化建管输输油项目部
9 61.134.59.205 61.134.59.255 陕西省延安市 电信
10 61.185.0.0 61.185.0.229 陕西省延安市 电信
11 61.185.0.230 61.185.0.230 陕西省延安市 安塞县时代网络
12 61.185.0.231 61.185.4.4 陕西省延安市 电信
13 61.185.4.5 61.185.4.5 陕西省延安市洛川县 大地网络俱乐部
14 61.185.4.6 61.185.4.82 陕西省延安市 电信
15 61.185.4.83 61.185.4.83 陕西省延安市 中心街丽融大厦24楼时空网络
16 61.185.4.84 61.185.4.100 陕西省延安市 电信
17 61.185.4.101 61.185.4.101 陕西省延安市 八面来风网城(朝天门对面)
18 61.185.4.102 61.185.4.104 陕西省延安市 电信
19 61.185.4.105 61.185.4.105 陕西省延安市 中心街水世界网吧
20 61.185.4.106 61.185.4.108 陕西省延安市 电信
21 61.185.4.109 61.185.4.109 陕西省延安市 大东门新星网吧
22 61.185.4.110 61.185.4.137 陕西省延安市 电信
23 61.185.4.138 61.185.4.138 陕西省延安市 百米大道网城
24 61.185.4.139 61.185.4.187 陕西省延安市 电信
25 61.185.4.188 61.185.4.188 陕西省延安市 百米大道网城
26 61.185.4.189 61.185.4.222 陕西省延安市 电信
27 61.185.4.223 61.185.4.223 陕西省延安市 川口采油厂
28 61.185.4.224 61.185.6.147 陕西省延安市 电信
29 61.185.6.148 61.185.6.148 陕西省延安市 延安卫校
30 61.185.6.149 61.185.7.10 陕西省延安市 电信
31 61.185.7.11 61.185.7.11 陕西省延安市富县 E人类网吧
32 61.185.7.12 61.185.7.41 陕西省延安市 电信
33 61.185.7.42 61.185.7.42 陕西省延安市 富县新天地网吧
34 61.185.7.43 61.185.9.4 陕西省延安市 电信
35 61.185.9.5 61.185.9.5 陕西省延安市 新星网吧(面粉厂门口)
36 61.185.9.6 61.185.9.17 陕西省延安市 电信
37 61.185.9.18 61.185.9.18 陕西省延安市 河庄坪千足虫网络俱乐部
38 61.185.9.19 61.185.9.19 陕西省延安市 河庄坪同维网吧
39 61.185.9.20 61.185.9.27 陕西省延安市 电信
40 61.185.9.28 61.185.9.28 陕西省延安市 卫生学校
41 61.185.9.29 61.185.9.79 陕西省延安市 电信
42 61.185.9.80 61.185.9.95 陕西省延安市 延安大学
43 61.185.9.96 61.185.9.141 陕西省延安市 电信
44 61.185.9.142 61.185.9.142 陕西省延安市 汽车南站红森林网吧
45 61.185.9.143 61.185.9.163 陕西省延安市 电信
46 61.185.9.164 61.185.9.164 陕西省延安市 延安职业技术学院财经信息分院
47 61.185.9.165 61.185.9.166 陕西省延安市 电信
48 61.185.9.167 61.185.9.167 陕西省延安市 教育网
49 61.185.9.168 61.185.9.202 陕西省延安市 电信
50 61.185.9.203 61.185.9.203 陕西省延安市 吴起世纪网吧
51 61.185.9.204 61.185.10.145 陕西省延安市 电信
52 61.185.10.146 61.185.10.146 陕西省延安市洛川县 颠峰网吧
53 61.185.10.147 61.185.10.168 陕西省延安市 电信
54 61.185.10.169 61.185.10.169 陕西省延安市 黄陵红蜘蛛网吧
55 61.185.10.170 61.185.11.2 陕西省延安市 电信
56 61.185.11.3 61.185.11.3 陕西省延安市 延安中学
57 61.185.11.4 61.185.11.6 陕西省延安市 电信
58 61.185.11.7 61.185.11.7 陕西省延安市 红树林网吧
59 61.185.11.8 61.185.11.8 陕西省延安市 印象网吧(大东门)
60 61.185.11.9 61.185.11.9 陕西省延安市 图文网络(延安大学)
61 61.185.11.10 61.185.11.10 陕西省延安市 电信
62 61.185.11.11 61.185.11.11 陕西省延安市 水世界网吧
63 61.185.11.12 61.185.11.28 陕西省延安市 电信
64 61.185.11.29 61.185.11.29 陕西省延安市 八面来风网城(二道街)
65 61.185.11.30 61.185.11.37 陕西省延安市 电信
66 61.185.11.38 61.185.11.38 陕西省延安市志丹县 方圆网吧
67 61.185.11.39 61.185.11.46 陕西省延安市 电信
68 61.185.11.47 61.185.11.47 陕西省延安市 安塞世纪网吧
69 61.185.11.48 61.185.11.51 陕西省延安市 电信
70 61.185.11.52 61.185.11.52 陕西省延安市 安塞县天鱼网吧
71 61.185.11.53 61.185.11.60 陕西省延安市 电信
72 61.185.11.61 61.185.11.61 陕西省延安市志丹县 旦八镇鑫源网吧
73 61.185.11.62 61.185.11.65 陕西省延安市 电信
74 61.185.11.66 61.185.11.66 陕西省延安市 子长红树林网吧
75 61.185.11.67 61.185.11.67 陕西省延安市 子长圆圆网吧
76 61.185.11.68 61.185.11.79 陕西省延安市 电信
77 61.185.11.80 61.185.11.80 陕西省延安市 子长月亮村网吧
78 61.185.11.81 61.185.11.81 陕西省延安市 子长梦想网吧
79 61.185.11.82 61.185.11.82 陕西省延安市 电信
80 61.185.11.83 61.185.11.83 陕西省延安市 甘谷驿南华网吧
81 61.185.11.84 61.185.11.84 陕西省延安市 子长红枫林网吧
82 61.185.11.85 61.185.11.85 陕西省延安市 电信
83 61.185.11.86 61.185.11.86 陕西省延安市宝塔区 青化砭思雨网吧
84 61.185.11.87 61.185.11.87 陕西省延安市 电信
85 61.185.11.88 61.185.11.88 陕西省延安市 圣地娃娃网络咖啡屋
86 61.185.11.89 61.185.11.89 陕西省延安市 子长人网吧
87 61.185.11.90 61.185.11.98 陕西省延安市 电信
88 61.185.11.99 61.185.11.99 陕西省延安市洛川县 大地网吧
89 61.185.11.100 61.185.11.100 陕西省延安市洛川县 一休网吧
90 61.185.11.101 61.185.11.101 陕西省延安市洛川县 蓝宇网吧
91 61.185.11.102 61.185.11.102 陕西省延安市 电信
92 61.185.11.103 61.185.11.103 陕西省延安市洛川县 快乐网吧
93 61.185.11.104 61.185.11.106 陕西省延安市 电信
94 61.185.11.107 61.185.11.107 陕西省延安市 无极网吧
95 61.185.11.108 61.185.11.113 陕西省延安市 电信
96 61.185.11.114 61.185.11.114 陕西省延安市 黄陵县博时网吧
97 61.185.11.115 61.185.11.123 陕西省延安市 电信
98 61.185.11.124 61.185.11.124 陕西省延安市 黄陵呈祥网吧
99 61.185.11.125 61.185.11.133 陕西省延安市 电信
100 61.185.11.134 61.185.11.134 陕西省延安市 自由人网吧
101 61.185.11.135 61.185.11.135 陕西省延安市 百乐门星宇网吧
102 61.185.11.136 61.185.11.153 陕西省延安市 电信
103 61.185.11.154 61.185.11.154 陕西省延安市 河庄平琦缘网吧
104 61.185.11.155 61.185.11.172 陕西省延安市 电信
105 61.185.11.173 61.185.11.173 陕西省延安市 蓝海网吧(百米大道百乐门一楼)
106 61.185.11.174 61.185.11.187 陕西省延安市 电信
107 61.185.11.188 61.185.11.188 陕西省延安市 河庄坪千足虫网吧
108 61.185.11.189 61.185.11.204 陕西省延安市 电信
109 61.185.11.205 61.185.11.205 陕西省延安市 水世界网吧
110 61.185.11.206 61.185.11.206 陕西省延安市 自由岛网吧
111 61.185.11.207 61.185.11.207 陕西省延安市 星际网吧
112 61.185.11.208 61.185.11.208 陕西省延安市 小东门拐子巷航标网吧
113 61.185.11.209 61.185.11.209 陕西省延安市 起航网吧(延安大学门口)
114 61.185.11.210 61.185.11.210 陕西省延安市 萤火虫网吧
115 61.185.11.211 61.185.11.212 陕西省延安市 电信
116 61.185.11.213 61.185.11.213 陕西省延安市 精彩网吧
117 61.185.11.214 61.185.11.214 陕西省延安市 电信
118 61.185.11.215 61.185.11.215 陕西省延安市 黑眼睛网城
119 61.185.11.216 61.185.11.216 陕西省延安市 世纪龙网吧
120 61.185.11.217 61.185.11.217 陕西省延安市 英吉利网吧(延安大学门口)
121 61.185.11.218 61.185.11.218 陕西省延安市 飞毛腿网吧
122 61.185.11.219 61.185.11.219 陕西省延安市 假日网吧
123 61.185.11.220 61.185.11.221 陕西省延安市 电信
124 61.185.11.222 61.185.11.222 陕西省延安市 阳光动力网城
125 61.185.11.223 61.185.11.224 陕西省延安市 电信
126 61.185.11.225 61.185.11.225 陕西省延安市 朋友网吧(农校对面)
127 61.185.11.226 61.185.11.226 陕西省延安市 电信
128 61.185.11.227 61.185.11.227 陕西省延安市 世纪风车网秀
129 61.185.11.228 61.185.11.232 陕西省延安市 电信
130 61.185.11.233 61.185.11.233 陕西省延安市 E时空网吧
131 61.185.11.234 61.185.11.253 陕西省延安市 电信
132 61.185.11.254 61.185.11.254 陕西省延安市 东关解放大厦3楼飞毛腿网吧
133 61.185.11.255 61.185.12.173 陕西省延安市 电信
134 61.185.12.174 61.185.12.175 陕西省延安市 安塞县指南针网吧
135 61.185.12.176 61.185.14.5 陕西省延安市 电信
136 61.185.14.6 61.185.14.6 陕西省延安市 延川县E度空间网吧
137 61.185.14.7 61.185.14.19 陕西省延安市 电信
138 61.185.14.20 61.185.14.20 陕西省延安市 长姜勇七里村无限网吧
139 61.185.14.21 61.185.14.34 陕西省延安市 电信
140 61.185.14.35 61.185.14.35 陕西省延安市 永平矿区胜地网吧
141 61.185.14.36 61.185.14.36 陕西省延安市 永平矿区雨季网吧
142 61.185.14.37 61.185.14.37 陕西省延安市 电信
143 61.185.14.38 61.185.14.38 陕西省延安市 永坪时代网络会所
144 61.185.14.39 61.185.14.49 陕西省延安市 电信
145 61.185.14.50 61.185.14.50 陕西省延安市 安塞县宇飞网吧
146 61.185.14.51 61.185.14.51 陕西省延安市 电信
147 61.185.14.52 61.185.14.52 陕西省延安市 安塞县天鱼网吧
148 61.185.14.53 61.185.14.53 陕西省延安市 安塞县航天网城
149 61.185.14.54 61.185.14.54 陕西省延安市 电信
150 61.185.14.55 61.185.14.55 陕西省延安市 安塞县千禧网吧
151 61.185.14.56 61.185.14.58 陕西省延安市 电信
152 61.185.14.59 61.185.14.59 陕西省延安市 安塞县安塞时代网络
153 61.185.14.60 61.185.14.60 陕西省延安市 电信
154 61.185.14.61 61.185.14.61 陕西省延安市 宇通网吧
155 61.185.14.62 61.185.14.67 陕西省延安市 电信
156 61.185.14.68 61.185.14.69 陕西省延安市志丹县 前广场新大陆网吧
157 61.185.14.70 61.185.14.71 陕西省延安市 电信
158 61.185.14.72 61.185.14.73 陕西省延安市志丹县 宇恒网吧
159 61.185.14.74 61.185.14.81 陕西省延安市 电信
160 61.185.14.82 61.185.14.82 陕西省延安市 新浪互联网广场(吴旗县邮政局三楼)
161 61.185.14.83 61.185.14.90 陕西省延安市 电信
162 61.185.14.91 61.185.14.91 陕西省延安市 吴旗县金雨网络广场
163 61.185.14.92 61.185.14.97 陕西省延安市 电信
164 61.185.14.98 61.185.14.98 陕西省延安市 甘泉县亚洲天堂网吧
165 61.185.14.99 61.185.14.121 陕西省延安市 电信
166 61.185.14.122 61.185.14.122 陕西省延安市富县 华宇网吧
167 61.185.14.123 61.185.14.146 陕西省延安市 电信
168 61.185.14.147 61.185.14.147 陕西省延安市 宜川致远网吧
169 61.185.14.148 61.185.14.163 陕西省延安市 电信
170 61.185.14.164 61.185.14.164 陕西省延安市 太极网吧
171 61.185.14.165 61.185.14.165 陕西省延安市志丹县 方圆E网前线网络(保安镇二道街)
172 61.185.14.166 61.185.14.193 陕西省延安市 电信
173 61.185.14.194 61.185.14.194 陕西省延安市 子长县年青人网域会所
174 61.185.14.195 61.185.14.195 陕西省延安市 电信
175 61.185.14.196 61.185.14.196 陕西省延安市 立人互联网广场
176 61.185.14.197 61.185.14.197 陕西省延安市 子长县红枫林网吧
177 61.185.14.198 61.185.14.198 陕西省延安市 电信
178 61.185.14.199 61.185.14.199 陕西省延安市 星语网吧(广安街)
179 61.185.14.200 61.185.14.201 陕西省延安市 电信
180 61.185.14.202 61.185.14.202 陕西省延安市 新兴网吧(广安街)
181 61.185.14.203 61.185.14.203 陕西省延安市 子长县地球村网吧
182 61.185.14.204 61.185.14.213 陕西省延安市 电信
183 61.185.14.214 61.185.14.214 陕西省延安市 安塞世纪网吧
184 61.185.14.215 61.185.14.217 陕西省延安市 电信
185 61.185.14.218 61.185.14.218 陕西省延安市 安塞指南针网吧
186 61.185.14.219 61.185.14.219 陕西省延安市 电信
187 61.185.14.220 61.185.14.220 陕西省延安市 安塞县中学
188 61.185.14.221 61.185.14.241 陕西省延安市 电信
189 61.185.14.242 61.185.14.242 陕西省延安市富县 新世纪网吧
190 61.185.14.243 61.185.15.255 陕西省延安市 电信
191 61.236.231.0 61.236.231.255 陕西省延安市 中移铁通
192 61.243.107.0 61.243.107.1 陕西省延安市 联通
193 61.243.107.2 61.243.107.2 陕西省延安市 永坪星月网吧
194 61.243.107.3 61.243.107.13 陕西省延安市 联通
195 61.243.107.14 61.243.107.14 陕西省延安市 姚店镇天翔网络咖啡屋
196 61.243.107.15 61.243.107.21 陕西省延安市 联通
197 61.243.107.22 61.243.107.22 陕西省延安市 松树林萤火虫网吧
198 61.243.107.23 61.243.107.81 陕西省延安市 联通
199 61.243.107.82 61.243.107.82 陕西省延安市 延长油田股份有限公司永宁采油厂
200 61.243.107.83 61.243.107.255 陕西省延安市 联通
201 111.19.76.0 111.19.76.255 陕西省延安市 移动
202 111.20.80.0 111.20.80.255 陕西省延安市洛川县 移动
203 111.20.138.0 111.20.139.255 陕西省延安市 移动
204 113.134.160.0 113.134.166.255 陕西省延安市 电信
205 113.137.139.0 113.137.139.255 陕西省延安市富县 电信
206 113.137.140.0 113.137.147.255 陕西省延安市 电信
207 113.137.148.0 113.137.148.255 陕西省延安市富县 电信
208 113.137.149.0 113.137.159.255 陕西省延安市 电信
209 113.137.247.0 113.137.247.255 陕西省延安市 电信
210 117.32.0.0 117.32.15.255 陕西省延安市 电信
211 117.32.97.0 117.32.101.1 陕西省延安市 电信
212 117.32.101.2 117.32.101.2 陕西省延安市 吴起世纪网吧
213 117.32.101.3 117.32.101.9 陕西省延安市 电信
214 117.32.101.10 117.32.101.10 陕西省延安市 心语网吧(吴起)
215 117.32.101.11 117.32.101.37 陕西省延安市 电信
216 117.32.101.38 117.32.101.38 陕西省延安市 六禧网吧(吴起)
217 117.32.101.39 117.32.101.122 陕西省延安市 电信
218 117.32.101.123 117.32.101.123 陕西省延安市 吴起县六禧网吧
219 117.32.101.124 117.32.102.145 陕西省延安市 电信
220 117.32.102.146 117.32.102.146 陕西省延安市 黄陵星浪网吧
221 117.32.102.147 117.32.103.5 陕西省延安市 电信
222 117.32.103.6 117.32.103.6 陕西省延安市 梦想网吧(新桥)
223 117.32.103.7 117.32.103.21 陕西省延安市 电信
224 117.32.103.22 117.32.103.22 陕西省延安市 新时代网吧(广安街)
225 117.32.103.23 117.32.103.53 陕西省延安市 电信
226 117.32.103.54 117.32.103.54 陕西省延安市 年青人网吧(新桥)
227 117.32.103.55 117.32.107.255 陕西省延安市 电信
228 117.32.111.0 117.32.111.255 陕西省延安市 电信
229 117.34.208.0 117.34.223.255 陕西省延安市 电信
230 117.35.32.0 117.35.47.255 陕西省延安市 电信
231 120.192.224.0 120.192.224.255 陕西省延安市 移动
232 120.192.234.0 120.192.234.255 陕西省延安市宜川县 移动
233 123.139.196.0 123.139.197.255 陕西省延安市 联通
234 124.22.224.0 124.22.243.255 陕西省延安市 广电网
235 124.47.7.0 124.47.7.255 陕西省延安市 广电网
236 124.89.124.0 124.89.127.255 陕西省延安市 联通
237 124.115.32.0 124.115.32.209 陕西省延安市 电信
238 124.115.32.210 124.115.32.210 陕西省延安市 星星网吧
239 124.115.32.211 124.115.47.187 陕西省延安市 电信
240 124.115.47.188 124.115.47.188 陕西省延安市 延长石油陕西化建管输输油项目部
241 124.115.47.189 124.115.47.255 陕西省延安市 电信
242 124.115.180.0 124.115.189.255 陕西省延安市 电信
243 124.115.190.0 124.115.190.255 陕西省延安市 (洛川县)电信
244 124.115.191.0 124.115.194.66 陕西省延安市 电信
245 124.115.194.67 124.115.194.67 陕西省延安市 小蚂蚁网吧
246 124.115.194.68 124.115.200.255 陕西省延安市 电信
247 124.115.201.0 124.115.202.255 陕西省延安市 (洛川县)电信
248 124.115.203.0 124.115.203.255 陕西省延安市 电信
249 124.116.26.0 124.116.26.5 陕西省延安市 电信
250 124.116.26.6 124.116.26.6 陕西省延安市宝塔区 百姓家总店(二道街)
251 124.116.26.7 124.116.26.13 陕西省延安市 电信
252 124.116.26.14 124.116.26.14 陕西省延安市 姚店镇姓家园姚店店
253 124.116.26.15 124.116.26.53 陕西省延安市 电信
254 124.116.26.54 124.116.26.54 陕西省延安市 时空网络
255 124.116.26.55 124.116.26.85 陕西省延安市 电信
256 124.116.26.86 124.116.26.86 陕西省延安市洛川县 千禧网络休闲会所
257 124.116.26.87 124.116.26.93 陕西省延安市 电信
258 124.116.26.94 124.116.26.94 陕西省延安市 阿波罗数字娱乐世界(宝塔区小东门)
259 124.116.26.95 124.116.26.153 陕西省延安市 电信
260 124.116.26.154 124.116.26.154 陕西省延安市 富县乐园网吧
261 124.116.26.155 124.116.26.205 陕西省延安市 电信
262 124.116.26.206 124.116.26.206 陕西省延安市 延安大学起航网络
263 124.116.26.207 124.116.26.241 陕西省延安市 电信
264 124.116.26.242 124.116.26.242 陕西省延安市 吴起县太极网吧
265 124.116.26.243 124.116.27.109 陕西省延安市 电信
266 124.116.27.110 124.116.27.110 陕西省延安市 子长县红枫林网吧
267 124.116.27.111 124.116.27.141 陕西省延安市 电信
268 124.116.27.142 124.116.27.142 陕西省延安市 天翔网络
269 124.116.27.143 124.116.27.157 陕西省延安市 电信
270 124.116.27.158 124.116.27.158 陕西省延安市 百姓家园网吧
271 124.116.27.159 124.116.27.161 陕西省延安市 电信
272 124.116.27.162 124.116.27.162 陕西省延安市宝塔区 新星网吧(大东门面粉厂二楼)
273 124.116.27.163 124.116.27.169 陕西省延安市 电信
274 124.116.27.170 124.116.27.170 陕西省延安市 朋友网吧
275 124.116.27.171 124.116.27.209 陕西省延安市 电信
276 124.116.27.210 124.116.27.210 陕西省延安市 吴起世纪网吧
277 124.116.27.211 124.116.27.241 陕西省延安市 电信
278 124.116.27.242 124.116.27.242 陕西省延安市宝塔区 飞宇网吧(莫家湾)
279 124.116.27.243 124.116.41.255 陕西省延安市 电信
280 210.83.7.39 210.83.7.41 陕西省延安市 联通
281 210.83.7.211 210.83.7.225 陕西省延安市 联通
282 211.92.228.0 211.92.230.9 陕西省延安市 联通
283 211.92.230.10 211.92.230.10 陕西省延安市 姚店天翔网吧
284 211.92.230.11 211.92.230.77 陕西省延安市 联通
285 211.92.230.78 211.92.230.78 陕西省延安市 子长高速网吧
286 211.92.230.79 211.92.230.151 陕西省延安市 联通
287 211.92.230.152 211.92.230.152 陕西省延安市 延川县阿波罗网吧
288 211.92.230.153 211.92.230.153 陕西省延安市 延川县阿博罗网吧
289 211.92.230.154 211.92.230.255 陕西省延安市 联通
290 218.200.36.0 218.200.39.255 陕西省延安市 移动
291 218.200.45.0 218.200.45.127 陕西省延安市 移动
292 219.144.48.0 219.144.49.153 陕西省延安市 电信
293 219.144.49.154 219.144.49.154 陕西省延安市 大桥街百货大楼
294 219.144.49.155 219.144.50.133 陕西省延安市 电信
295 219.144.50.134 219.144.50.134 陕西省延安市 黄龙新世纪网吧
296 219.144.50.135 219.144.51.29 陕西省延安市 电信
297 219.144.51.30 219.144.51.30 陕西省延安市 阳光动力网吧(中延国际7楼)
298 219.144.51.31 219.144.51.37 陕西省延安市 电信
299 219.144.51.38 219.144.51.38 陕西省延安市 新希望网吧
300 219.144.51.39 219.144.51.146 陕西省延安市 电信
301 219.144.51.147 219.144.51.147 陕西省延安市 天苗网吧
302 219.144.51.148 219.144.52.255 陕西省延安市 电信
303 219.144.53.0 219.144.53.255 陕西省延安市吴起县 电信
304 219.144.54.0 219.144.54.124 陕西省延安市 电信
305 219.144.54.125 219.144.54.125 陕西省延安市 龙在江湖网城
306 219.144.54.126 219.144.55.70 陕西省延安市 电信
307 219.144.55.71 219.144.55.71 陕西省延安市 子长星语网吧
308 219.144.55.72 219.144.57.151 陕西省延安市 电信
309 219.144.57.152 219.144.57.152 陕西省延安市 科委
310 219.144.57.153 219.144.59.17 陕西省延安市 电信
311 219.144.59.18 219.144.59.18 陕西省延安市 延长石油陕西化建管输输油项目部
312 219.144.59.19 219.144.63.255 陕西省延安市 电信
313 219.244.0.0 219.244.15.255 陕西省延安市 延安大学教育网
314 219.244.144.0 219.244.159.255 陕西省延安市 教育信息网
315 221.11.119.0 221.11.119.6 陕西省延安市 联通
316 221.11.119.7 221.11.119.7 陕西省延安市宝塔区 政府信息中心
317 221.11.119.8 221.11.123.255 陕西省延安市 联通
318 222.25.80.0 222.25.95.255 陕西省延安市 延安大学
319 222.41.248.0 222.41.248.255 陕西省延安市 中移铁通
320 222.41.250.0 222.41.250.255 陕西省延安市 中移铁通
321 222.91.128.0 222.91.129.183 陕西省延安市 电信
322 222.91.129.184 222.91.129.184 陕西省延安市 延安科技局
323 222.91.129.185 222.91.131.255 陕西省延安市 电信
324 222.91.144.0 222.91.144.255 陕西省延安市 /宝鸡市电信
325 222.91.145.0 222.91.145.48 陕西省延安市 电信
326 222.91.145.49 222.91.145.49 陕西省延安市 宜川飞宇网吧
327 222.91.145.50 222.91.146.9 陕西省延安市 电信
328 222.91.146.10 222.91.146.10 陕西省延安市 红树林网吧
329 222.91.146.11 222.91.146.17 陕西省延安市 电信
330 222.91.146.18 222.91.146.18 陕西省延安市 东关解放大厦三楼飞毛腿网吧
331 222.91.146.19 222.91.146.21 陕西省延安市 电信
332 222.91.146.22 222.91.146.22 陕西省延安市 精彩网吧
333 222.91.146.23 222.91.146.25 陕西省延安市 电信
334 222.91.146.26 222.91.146.26 陕西省延安市 阳光动力网城
335 222.91.146.27 222.91.146.49 陕西省延安市 电信
336 222.91.146.50 222.91.146.50 陕西省延安市 根号8数字网络
337 222.91.146.51 222.91.146.57 陕西省延安市 电信
338 222.91.146.58 222.91.146.58 陕西省延安市 大东门新星网吧
339 222.91.146.59 222.91.146.61 陕西省延安市 电信
340 222.91.146.62 222.91.146.62 陕西省延安市 起航网络(延安大学区党校对面)
341 222.91.146.63 222.91.146.65 陕西省延安市 电信
342 222.91.146.66 222.91.146.66 陕西省延安市宝塔区 中心街521网络俱乐部
343 222.91.146.67 222.91.146.69 陕西省延安市 电信
344 222.91.146.70 222.91.146.70 陕西省延安市宝塔区 小蚂蚁新天地网吧(大东门8号)
345 222.91.146.71 222.91.146.73 陕西省延安市 电信
346 222.91.146.74 222.91.146.74 陕西省延安市 二道街水世界网吧
347 222.91.146.75 222.91.146.81 陕西省延安市 电信
348 222.91.146.82 222.91.146.82 陕西省延安市 百姓家园网吧
349 222.91.146.83 222.91.146.101 陕西省延安市 电信
350 222.91.146.102 222.91.146.102 陕西省延安市 航标网吧
351 222.91.146.103 222.91.146.113 陕西省延安市 电信
352 222.91.146.114 222.91.146.114 陕西省延安市 印象网城(宝塔区二道街中古楼三楼)
353 222.91.146.115 222.91.146.117 陕西省延安市 电信
354 222.91.146.118 222.91.146.118 陕西省延安市 延安大学(易舟网络)
355 222.91.146.119 222.91.146.125 陕西省延安市 电信
356 222.91.146.126 222.91.146.126 陕西省延安市 新印象网城(中心街中古楼三楼)
357 222.91.146.127 222.91.146.145 陕西省延安市 电信
358 222.91.146.146 222.91.146.146 陕西省延安市 东关百姓家园网络会所
359 222.91.146.147 222.91.146.173 陕西省延安市 电信
360 222.91.146.174 222.91.146.174 陕西省延安市 时空网吧(电视台对面)
361 222.91.146.175 222.91.146.181 陕西省延安市 电信
362 222.91.146.182 222.91.146.182 陕西省延安市 东远商务大酒店(百米大道纪检培训楼)
363 222.91.146.183 222.91.146.185 陕西省延安市 电信
364 222.91.146.186 222.91.146.186 陕西省延安市宝塔区 市场沟电信世纪龙网吧
365 222.91.146.187 222.91.146.189 陕西省延安市 电信
366 222.91.146.190 222.91.146.190 陕西省延安市 自由人网络会所
367 222.91.146.191 222.91.146.197 陕西省延安市 电信
368 222.91.146.198 222.91.146.198 陕西省延安市 红森林网吧(东关街小吃城四楼)
369 222.91.146.199 222.91.146.201 陕西省延安市 电信
370 222.91.146.202 222.91.146.202 陕西省延安市 安塞时代网络
371 222.91.146.203 222.91.146.229 陕西省延安市 电信
372 222.91.146.230 222.91.146.230 陕西省延安市 自由岛网吧(延安胜利广场)
373 222.91.146.231 222.91.146.237 陕西省延安市 电信
374 222.91.146.238 222.91.146.238 陕西省延安市 朋友网吧
375 222.91.146.239 222.91.151.255 陕西省延安市 电信
376 222.91.208.0 222.91.209.136 陕西省延安市 电信
377 222.91.209.137 222.91.209.137 陕西省延安市 自由人网吧
378 222.91.209.138 222.91.210.229 陕西省延安市 电信
379 222.91.210.230 222.91.210.230 陕西省延安市洛川县 电影院
380 222.91.210.231 222.91.214.235 陕西省延安市 电信
381 222.91.214.236 222.91.214.236 陕西省延安市 延长石油陕西化建管输输油工程项目部
382 222.91.214.237 222.91.223.255 陕西省延安市 电信