ip地址查询

四川省IP地址列表

四川省网吧IP地址列表

在下面输入您要查询IP地址段范围的地理位置,点击查询

请输入地理位置:
最多只能列出前1000条IP信息,更详细的ip列表信息请用上边的查询按钮进入
序号 IP 起始地址 IP 结束地址 所在位置信息 电子地图
1 14.196.0.0 14.196.255.255 四川省成都市 鹏博士长城宽带
2 14.197.210.114 14.197.210.114 四川省成都市 鹏博士长城宽带互联节点
3 14.197.210.130 14.197.210.130 四川省成都市 鹏博士宽带互联节点
4 14.197.241.245 14.197.241.245 四川省成都市 鹏博士宽带互联节点
5 14.197.254.134 14.197.254.134 四川省成都市 鹏博士宽带互联节点
6 42.247.1.208 42.247.1.215 四川省泸州市 四川三河职业学院教育网
7 42.247.2.128 42.247.2.135 四川省成都市 西南财经大学天府学院教育网
8 42.247.2.160 42.247.2.167 四川省绵阳市 四川汽车职业技术学院教育网
9 42.247.2.232 42.247.2.239 四川省自贡市 四川卫生康复职业学院教育网
10 43.240.132.0 43.240.135.255 四川省成都市
11 43.243.16.0 43.243.19.255 四川省 联通
12 43.247.204.0 43.247.207.255 四川省 鹏博士长城宽带
13 43.251.12.0 43.251.15.255 四川省成都市
14 45.122.0.0 45.122.3.255 四川省成都市 联通
15 58.206.0.0 58.206.31.255 四川省成都市 电子科技大学教育网无线校园项目
16 60.255.0.0 60.255.2.255 四川省成都市 广电网
17 60.255.3.0 60.255.4.255 四川省自贡市 广电网
18 60.255.5.0 60.255.5.255 四川省绵阳市 广电网
19 60.255.6.0 60.255.6.255 四川省自贡市 广电网
20 60.255.7.0 60.255.8.255 四川省成都市 广电网
21 60.255.9.0 60.255.9.255 四川省自贡市 广电网
22 60.255.10.0 60.255.10.255 四川省攀枝花市 广电网
23 60.255.11.0 60.255.11.255 四川省 广电网
24 60.255.12.0 60.255.13.255 四川省宜宾市 广电网
25 60.255.14.0 60.255.24.255 四川省 广电网
26 60.255.25.0 60.255.26.255 四川省成都市 西南交通大学
27 60.255.27.0 60.255.27.255 四川省广元市 广电网
28 60.255.28.0 60.255.28.255 四川省德阳市 广电网
29 60.255.29.0 60.255.29.255 四川省宜宾市 广电网
30 60.255.30.0 60.255.30.255 四川省绵阳市 广电网
31 60.255.31.0 60.255.31.255 四川省攀枝花市 广电网
32 60.255.32.0 60.255.35.255 四川省 广电网
33 60.255.36.0 60.255.36.255 四川省达州市 广电网
34 60.255.37.0 60.255.37.255 四川省成都市 广电网
35 60.255.38.0 60.255.39.255 四川省 广电网
36 60.255.40.0 60.255.45.255 四川省成都市 广电网
37 60.255.46.0 60.255.46.255 四川省成都市龙泉驿区 广电网
38 60.255.47.0 60.255.47.255 四川省成都市 广电网
39 60.255.48.0 60.255.71.255 四川省 广电网
40 60.255.72.0 60.255.72.255 四川省遂宁市 广电网
41 60.255.73.0 60.255.73.255 四川省 广电网
42 60.255.74.0 60.255.89.255 四川省成都市 广电网
43 60.255.90.0 60.255.127.255 四川省 广电网
44 60.255.128.0 60.255.128.255 四川省资阳市 广电网
45 60.255.129.0 60.255.135.255 四川省 广电网
46 60.255.136.0 60.255.136.255 四川省成都市 广电网
47 60.255.137.0 60.255.138.255 四川省 广电网
48 60.255.139.0 60.255.143.255 四川省广安市 广电网
49 60.255.144.0 60.255.144.255 四川省成都市 广电网
50 60.255.145.0 60.255.255.255 四川省 广电网
51 61.139.0.0 61.139.0.99 四川省成都市 电信
52 61.139.0.100 61.139.0.100 四川省成都市 理工学院外往来网吧
53 61.139.0.101 61.139.2.68 四川省成都市 电信
54 61.139.2.69 61.139.2.69 四川省成都市 电信DNS服务器
55 61.139.2.70 61.139.29.255 四川省成都市 电信
56 61.139.30.0 61.139.30.249 四川省德阳市 电信
57 61.139.30.250 61.139.30.250 四川省德阳市 电信公司
58 61.139.30.251 61.139.32.255 四川省德阳市 电信
59 61.139.33.0 61.139.33.118 四川省绵阳市 电信
60 61.139.33.119 61.139.33.119 四川省绵阳市 电信公司
61 61.139.33.120 61.139.36.199 四川省绵阳市 电信
62 61.139.36.200 61.139.36.200 四川省绵阳市 文竹街清风网络
63 61.139.36.201 61.139.36.255 四川省绵阳市 电信
64 61.139.37.0 61.139.37.255 四川省成都市 电信
65 61.139.38.0 61.139.38.255 四川省南充市 电信
66 61.139.39.0 61.139.39.72 四川省泸州市 电信
67 61.139.39.73 61.139.39.73 四川省泸州市 电信DNS服务器
68 61.139.39.74 61.139.41.255 四川省泸州市 电信
69 61.139.42.0 61.139.42.53 四川省攀枝花市 电信
70 61.139.42.54 61.139.42.54 四川省攀枝花市 新感觉网络空间
71 61.139.42.55 61.139.42.244 四川省攀枝花市 电信
72 61.139.42.245 61.139.42.245 四川省攀枝花市 钢铁研究院
73 61.139.42.246 61.139.43.255 四川省攀枝花市 电信
74 61.139.44.0 61.139.44.115 四川省自贡市 电信
75 61.139.44.116 61.139.44.116 四川省自贡市 中国电信自贡分公司(檀木林局)
76 61.139.44.117 61.139.44.117 四川省自贡市 省电信集团公司自贡分公司
77 61.139.44.118 61.139.45.255 四川省自贡市 电信
78 61.139.46.0 61.139.46.115 四川省内江市 电信
79 61.139.46.116 61.139.46.116 四川省内江市 上南街世纪网吧
80 61.139.46.117 61.139.47.129 四川省内江市 电信
81 61.139.47.130 61.139.47.130 四川省内江市资中县 绿色网吧
82 61.139.47.131 61.139.47.131 四川省内江市资中县 百乐网吧
83 61.139.47.132 61.139.47.243 四川省内江市 电信
84 61.139.47.244 61.139.47.244 四川省内江市 市政府信息中心(内江市党政网)
85 61.139.47.245 61.139.47.255 四川省内江市 电信
86 61.139.48.0 61.139.49.255 四川省宜宾市 电信
87 61.139.50.0 61.139.52.51 四川省乐山市 电信
88 61.139.52.52 61.139.52.52 四川省乐山市 乐山师范学院
89 61.139.52.53 61.139.52.59 四川省乐山市 电信
90 61.139.52.60 61.139.52.60 四川省乐山市 乐山师范学院
91 61.139.52.61 61.139.52.81 四川省乐山市 电信
92 61.139.52.82 61.139.52.82 四川省乐山市 旧大桥俩缘网吧
93 61.139.52.83 61.139.52.102 四川省乐山市 电信
94 61.139.52.103 61.139.52.103 四川省乐山市 乐山师范学院
95 61.139.52.104 61.139.52.107 四川省乐山市 电信
96 61.139.52.108 61.139.52.108 四川省乐山市 乐山师范学院百果苑
97 61.139.52.109 61.139.52.111 四川省乐山市 电信
98 61.139.52.112 61.139.52.125 四川省乐山市 乐山师范学院
99 61.139.52.126 61.139.52.127 四川省乐山市 电信
100 61.139.52.128 61.139.52.137 四川省雅安市 电信
101 61.139.52.138 61.139.52.140 四川省雅安市 名山县电力公司
102 61.139.52.141 61.139.53.97 四川省雅安市 电信
103 61.139.53.98 61.139.53.98 四川省雅安市 雨城区雅安中学
104 61.139.53.99 61.139.53.124 四川省雅安市 电信
105 61.139.53.125 61.139.53.125 四川省雅安市 汉源县第二中学校园网
106 61.139.53.126 61.139.53.255 四川省雅安市 电信
107 61.139.54.0 61.139.54.65 四川省凉山州西昌市 电信
108 61.139.54.66 61.139.54.66 四川省凉山州西昌市 电信DNS服务器
109 61.139.54.67 61.139.54.255 四川省凉山州西昌市 电信
110 61.139.55.0 61.139.55.255 四川省遂宁市 电信
111 61.139.56.0 61.139.56.255 四川省达州市 电信
112 61.139.57.0 61.139.57.255 四川省巴中市 电信
113 61.139.58.0 61.139.58.255 四川省广元市 电信
114 61.139.59.0 61.139.59.110 四川省广安市 电信
115 61.139.59.111 61.139.59.111 四川省广安市 枣山网吧
116 61.139.59.112 61.139.59.255 四川省广安市 电信
117 61.139.60.0 61.139.60.153 四川省眉山市 电信
118 61.139.60.154 61.139.60.154 四川省眉山市 玫瑰园
119 61.139.60.155 61.139.60.255 四川省眉山市 电信
120 61.139.61.0 61.139.61.121 四川省成都市 电信
121 61.139.61.122 61.139.61.122 四川省成都市 四川邮电学院
122 61.139.61.123 61.139.62.138 四川省成都市 电信
123 61.139.62.139 61.139.62.142 四川省成都市青白江区 VDSL
124 61.139.62.143 61.139.63.24 四川省成都市 电信
125 61.139.63.25 61.139.63.25 四川省成都市 新鸿路181号天府网点总店
126 61.139.63.26 61.139.64.4 四川省成都市 电信
127 61.139.64.5 61.139.64.5 四川省成都市 中国电信天府热线大楼
128 61.139.64.6 61.139.65.204 四川省成都市 电信
129 61.139.65.205 61.139.65.205 四川省成都市 新鸿路181号中国电信天府热线大楼
130 61.139.65.206 61.139.65.255 四川省成都市 电信
131 61.139.66.0 61.139.66.71 四川省成都市双流县 /华阳电信
132 61.139.66.72 61.139.66.72 四川省成都市 四川航空公司
133 61.139.66.73 61.139.66.74 四川省成都市双流县 /华阳电信
134 61.139.66.75 61.139.66.75 四川省成都市 四川航空公司
135 61.139.66.76 61.139.66.255 四川省成都市双流县 /华阳电信
136 61.139.67.0 61.139.67.178 四川省成都市 电信
137 61.139.67.179 61.139.67.179 四川省成都市 四川广播电视集团广告经营中心
138 61.139.67.180 61.139.69.1 四川省成都市 电信
139 61.139.69.2 61.139.69.5 四川省成都市 西南财经大学
140 61.139.69.6 61.139.69.214 四川省成都市 电信
141 61.139.69.215 61.139.69.215 四川省成都市 梦工厂软件有限公司
142 61.139.69.216 61.139.69.255 四川省成都市 电信
143 61.139.70.0 61.139.70.122 四川省成都市 四川邮电职业技术学院
144 61.139.70.123 61.139.70.123 四川省成都市 四川邮电职业技术学院图书馆电子阅览室
145 61.139.70.124 61.139.70.255 四川省成都市 四川邮电职业技术学院
146 61.139.71.0 61.139.72.2 四川省成都市 电信
147 61.139.72.3 61.139.72.3 四川省成都市 教育学院电子阅历室
148 61.139.72.4 61.139.72.129 四川省成都市 电信
149 61.139.72.130 61.139.72.130 四川省成都市 网居网吧(北巷子)
150 61.139.72.131 61.139.72.146 四川省成都市 电信
151 61.139.72.147 61.139.72.147 四川省成都市 西南民族大学西门附近心叶网吧
152 61.139.72.148 61.139.72.148 四川省成都市 西南民族大学南门旁边奔腾网吧
153 61.139.72.149 61.139.72.149 四川省成都市 子君网络玉林店
154 61.139.72.150 61.139.72.150 四川省成都市锦江区 蜀都网吧(总府路蜀都大厦西一楼)
155 61.139.72.151 61.139.72.170 四川省成都市 电信
156 61.139.72.171 61.139.72.171 四川省成都市 新良大酒店(上东大街53号)
157 61.139.72.172 61.139.73.76 四川省成都市 电信
158 61.139.73.77 61.139.73.77 四川省成都市 旭丰网吧(花园镇)
159 61.139.73.78 61.139.73.96 四川省成都市 电信
160 61.139.73.97 61.139.73.97 四川省成都市 金花镇波仔网吧(草金路007号)
161 61.139.73.98 61.139.73.111 四川省成都市 电信
162 61.139.73.112 61.139.73.112 四川省成都市 星美数码网点奔腾店(武侯区金兴南路178号)
163 61.139.73.113 61.139.73.229 四川省成都市 电信
164 61.139.73.230 61.139.73.241 四川省成都市双流县 川音成都美术学院
165 61.139.73.242 61.139.75.255 四川省成都市 电信
166 61.139.76.0 61.139.77.255 四川省成都市 电信IDC莲花机房
167 61.139.78.0 61.139.79.96 四川省成都市 电信
168 61.139.79.97 61.139.79.110 四川省成都市 成都大学
169 61.139.79.111 61.139.79.225 四川省成都市 电信
170 61.139.79.226 61.139.79.226 四川省成都市 四川省委党校
171 61.139.79.227 61.139.79.228 四川省成都市 电信
172 61.139.79.229 61.139.79.230 四川省成都市 四川省委党校
173 61.139.79.231 61.139.79.233 四川省成都市 电信
174 61.139.79.234 61.139.79.234 四川省成都市 四川管理职业学院
175 61.139.79.235 61.139.87.1 四川省成都市 电信
176 61.139.87.2 61.139.87.6 四川省成都市 西华大学
177 61.139.87.7 61.139.87.7 四川省成都市 西华大学临江苑
178 61.139.87.8 61.139.87.8 四川省成都市 西华大学锦地苑
179 61.139.87.9 61.139.87.9 四川省成都市 西华大学1-5舍
180 61.139.87.10 61.139.87.22 四川省成都市 电信
181 61.139.87.23 61.139.87.23 四川省成都市 西华大学1-5舍
182 61.139.87.24 61.139.87.24 四川省成都市 西华大学锦地苑
183 61.139.87.25 61.139.87.25 四川省成都市 西华大学临江苑
184 61.139.87.26 61.139.87.26 四川省成都市 西华大学德馨苑
185 61.139.87.27 61.139.93.255 四川省成都市 电信
186 61.139.94.0 61.139.94.135 四川省绵阳市 电信
187 61.139.94.136 61.139.94.143 四川省绵阳市 职业技术学院
188 61.139.94.144 61.139.94.191 四川省绵阳市 电信
189 61.139.94.192 61.139.94.192 四川省绵阳市 绵阳师范
190 61.139.94.193 61.139.94.251 四川省绵阳市 电信
191 61.139.94.252 61.139.94.252 四川省绵阳市 中国民航飞行学院绵阳分院
192 61.139.94.253 61.139.95.27 四川省绵阳市 电信
193 61.139.95.28 61.139.95.28 四川省绵阳市 西南科技大学西山校区机房
194 61.139.95.29 61.139.95.81 四川省绵阳市 电信
195 61.139.95.82 61.139.95.82 四川省绵阳市 金菊街易拉客网络休闲会所
196 61.139.95.83 61.139.95.218 四川省绵阳市 电信
197 61.139.95.219 61.139.95.219 四川省绵阳市 丰谷酒厂
198 61.139.95.220 61.139.96.255 四川省绵阳市 电信
199 61.139.97.0 61.139.97.33 四川省泸州市 电信
200 61.139.97.34 61.139.97.34 四川省泸州市 唯真数码网景世纪分店
201 61.139.97.35 61.139.97.255 四川省泸州市 电信
202 61.139.98.0 61.139.98.255 四川省南充市 电信
203 61.139.99.0 61.139.99.41 四川省乐山市 电信
204 61.139.99.42 61.139.99.42 四川省乐山市 五通桥中学
205 61.139.99.43 61.139.99.255 四川省乐山市 电信
206 61.139.100.0 61.139.100.89 四川省自贡市 电信
207 61.139.100.90 61.139.100.90 四川省自贡市 汇维士化纤有限公司
208 61.139.100.91 61.139.100.165 四川省自贡市 电信
209 61.139.100.166 61.139.100.166 四川省自贡市 四川理工学院
210 61.139.100.167 61.139.100.255 四川省自贡市 电信
211 61.139.101.0 61.139.101.129 四川省遂宁市 电信
212 61.139.101.130 61.139.101.139 四川省遂宁市 戎州网吧
213 61.139.101.140 61.139.101.255 四川省遂宁市 电信
214 61.139.102.0 61.139.102.255 四川省南充市 电信
215 61.139.103.0 61.139.103.255 四川省南充市 迅雷离线服务器
216 61.139.104.0 61.139.104.0 四川省自贡市 电信
217 61.139.104.1 61.139.104.128 四川省自贡市 鸿鹤化工集团
218 61.139.104.129 61.139.104.200 四川省自贡市 电信
219 61.139.104.201 61.139.104.202 四川省自贡市 自贡日报社
220 61.139.104.203 61.139.104.228 四川省自贡市 电信
221 61.139.104.229 61.139.104.229 四川省自贡市 汇东新区九鼎商城
222 61.139.104.230 61.139.105.96 四川省自贡市 电信
223 61.139.105.97 61.139.105.97 四川省自贡市 自流井区四川理工学院汇东校区
224 61.139.105.98 61.139.105.255 四川省自贡市 电信
225 61.139.106.0 61.139.106.7 四川省自贡市 (贡井区)电信
226 61.139.106.8 61.139.106.18 四川省自贡市 四川理工学院营盘校区
227 61.139.106.19 61.139.106.19 四川省自贡市 广播电视大学
228 61.139.106.20 61.139.106.28 四川省自贡市 四川理工学院营盘校区
229 61.139.106.29 61.139.106.29 四川省自贡市 四川理工学院邓关校区数学系机房
230 61.139.106.30 61.139.106.30 四川省自贡市 四川理工学院营盘校区
231 61.139.106.31 61.139.106.33 四川省自贡市 (贡井区)电信
232 61.139.106.34 61.139.106.34 四川省自贡市 天讯科技有限公司
233 61.139.106.35 61.139.106.255 四川省自贡市 (贡井区)电信
234 61.139.107.0 61.139.107.97 四川省雅安市 电信
235 61.139.107.98 61.139.107.98 四川省雅安市 乐山市五通桥中学
236 61.139.107.99 61.139.107.128 四川省雅安市 电信
237 61.139.107.129 61.139.107.129 四川省雅安市 名山县百丈世纪网吧
238 61.139.107.130 61.139.107.134 四川省雅安市 电信
239 61.139.107.135 61.139.107.135 四川省雅安市 名山县鑫海网吧
240 61.139.107.136 61.139.107.136 四川省雅安市 名山县馨铭网吧
241 61.139.107.137 61.139.107.139 四川省雅安市 电信
242 61.139.107.140 61.139.107.140 四川省雅安市 名山县建与网吧
243 61.139.107.141 61.139.107.149 四川省雅安市 电信
244 61.139.107.150 61.139.107.150 四川省雅安市 名山县怡风网吧
245 61.139.107.151 61.139.107.193 四川省雅安市 电信
246 61.139.107.194 61.139.107.194 四川省雅安市 石棉游侠网吧
247 61.139.107.195 61.139.107.197 四川省雅安市 电信
248 61.139.107.198 61.139.107.198 四川省雅安市 石棉新世界网吧
249 61.139.107.199 61.139.108.255 四川省雅安市 电信
250 61.139.109.0 61.139.124.255 四川省成都市 电信
251 61.139.125.0 61.139.125.255 四川省德阳市 电信
252 61.139.126.0 61.139.126.191 四川省绵阳市 电信机房
253 61.139.126.192 61.139.126.255 四川省绵阳市 西部数码绵阳电信数据中心
254 61.139.127.0 61.139.127.255 四川省泸州市 电信
255 61.155.144.52 61.155.144.52 四川省绵阳市 大哥哥网络(火车站海关对面)
256 61.157.0.0 61.157.11.255 四川省成都市 电信
257 61.157.12.0 61.157.13.255 四川省成都市金牛区 电信
258 61.157.14.0 61.157.75.54 四川省成都市 电信
259 61.157.75.55 61.157.75.55 四川省成都市 生活中的休闲会所网吧
260 61.157.75.56 61.157.76.17 四川省成都市 电信
261 61.157.76.18 61.157.76.18 四川省成都市 最终幻想网吧
262 61.157.76.19 61.157.76.33 四川省成都市 电信
263 61.157.76.34 61.157.76.34 四川省成都市 四川师范大学(培训机房)
264 61.157.76.35 61.157.76.60 四川省成都市 电信
265 61.157.76.61 61.157.76.61 四川省成都市 四川师范大学(东区)
266 61.157.76.62 61.157.76.173 四川省成都市 电信
267 61.157.76.174 61.157.76.174 四川省成都市 跳伞塔名将网吧
268 61.157.76.175 61.157.78.184 四川省成都市 电信
269 61.157.78.185 61.157.78.185 四川省成都市 黄田坝天兴网吧
270 61.157.78.186 61.157.78.186 四川省成都市 四川新华电脑学校西区
271 61.157.78.187 61.157.78.248 四川省成都市 电信
272 61.157.78.249 61.157.78.249 四川省成都市 西南财经大学(柳林校区)
273 61.157.78.250 61.157.79.7 四川省成都市 电信
274 61.157.79.8 61.157.79.8 四川省成都市 四海网吧
275 61.157.79.9 61.157.79.11 四川省成都市 电信
276 61.157.79.12 61.157.79.12 四川省成都市 科健网吧(成华区三砖厂保和乡东升村11组)
277 61.157.79.13 61.157.79.101 四川省成都市 电信
278 61.157.79.102 61.157.79.102 四川省成都市 洪河镇四川师范大学洪景丽苑2楼洪景网吧
279 61.157.79.103 61.157.79.105 四川省成都市 电信
280 61.157.79.106 61.157.79.106 四川省成都市 四川师范大学文理学院
281 61.157.79.107 61.157.79.150 四川省成都市 电信
282 61.157.79.151 61.157.79.151 四川省成都市 外东十陵镇成都大学后门一代天骄网吧
283 61.157.79.152 61.157.79.152 四川省成都市 龙泉十陵耀德网吧
284 61.157.79.153 61.157.79.153 四川省成都市 外东十陵镇成都大学闪电极速网吧
285 61.157.79.154 61.157.79.155 四川省成都市 电信
286 61.157.79.156 61.157.79.156 四川省成都市 成都大学后门月轩网吧
287 61.157.79.157 61.157.79.157 四川省成都市龙泉驿区 深度极限网吧(十陵镇和平路153号)
288 61.157.79.158 61.157.79.158 四川省成都市 十陵镇魔豆网吧(成都大学附近)
289 61.157.79.159 61.157.79.159 四川省成都市 电信
290 61.157.79.160 61.157.79.160 四川省成都市龙泉驿区 十陵世纪网吧
291 61.157.79.161 61.157.79.161 四川省成都市 十陵镇速达网吧
292 61.157.79.162 61.157.79.202 四川省成都市 电信
293 61.157.79.203 61.157.79.203 四川省成都市 盺怡网吧(四川师范大学校园广场3楼)
294 61.157.79.204 61.157.79.204 四川省成都市 超音速网吧(川师南大门商业广场3楼)
295 61.157.79.205 61.157.79.205 四川省成都市 电信
296 61.157.79.206 61.157.79.206 四川省成都市 川师南门深蓝网吧
297 61.157.79.207 61.157.79.207 四川省成都市 飞蓝网络俱乐部网吧
298 61.157.79.208 61.157.79.208 四川省成都市 电信
299 61.157.79.209 61.157.79.209 四川省成都市 新紫宇网吧(川师南大门旁)
300 61.157.79.210 61.157.79.215 四川省成都市 电信
301 61.157.79.216 61.157.79.216 四川省成都市 四川成都理工大学美术学院
302 61.157.79.217 61.157.80.5 四川省成都市 电信
303 61.157.80.6 61.157.80.6 四川省成都市 华阳众想网吧
304 61.157.80.7 61.157.80.13 四川省成都市 电信
305 61.157.80.14 61.157.80.14 四川省成都市双流县 喇叭口村西南民族大学星美数码网吧
306 61.157.80.15 61.157.80.45 四川省成都市 电信
307 61.157.80.46 61.157.80.46 四川省成都市 成都信息工程学院常乐网吧
308 61.157.80.47 61.157.80.129 四川省成都市 电信
309 61.157.80.130 61.157.80.130 四川省成都市 华阳镇蓝色网海网吧(华阳长江街30号)
310 61.157.80.131 61.157.80.177 四川省成都市 电信
311 61.157.80.178 61.157.80.178 四川省成都市 中和镇数码先锋网吧
312 61.157.80.179 61.157.87.255 四川省成都市 电信
313 61.157.88.0 61.157.88.255 四川省成都市 西南石油大学(成都校区)
314 61.157.89.0 61.157.91.26 四川省成都市 电信
315 61.157.91.27 61.157.91.27 四川省成都市 白果林自由空间网吧
316 61.157.91.28 61.157.91.40 四川省成都市 电信
317 61.157.91.41 61.157.91.41 四川省成都市 梦天堂网络会所
318 61.157.91.42 61.157.91.45 四川省成都市 电信
319 61.157.91.46 61.157.91.46 四川省成都市 营通巷天使花庄网吧
320 61.157.91.47 61.157.91.64 四川省成都市 电信
321 61.157.91.65 61.157.91.65 四川省成都市 世友网吧(菊乐路1号2楼)
322 61.157.91.66 61.157.91.79 四川省成都市 电信
323 61.157.91.80 61.157.91.80 四川省成都市 富贵鸟网吧(一环路体院旁)
324 61.157.91.81 61.157.91.81 四川省成都市 电信
325 61.157.91.82 61.157.91.82 四川省成都市 体育学院对面福苑网吧
326 61.157.91.83 61.157.91.91 四川省成都市 电信
327 61.157.91.92 61.157.91.92 四川省成都市金牛区 樱的网吧(营兴街36号)
328 61.157.91.93 61.157.91.101 四川省成都市 电信
329 61.157.91.102 61.157.91.102 四川省成都市 石人小区九度网络空间
330 61.157.91.103 61.157.91.103 四川省成都市 电信
331 61.157.91.104 61.157.91.104 四川省成都市青羊区 金沙网吧
332 61.157.91.105 61.157.91.116 四川省成都市 电信
333 61.157.91.117 61.157.91.117 四川省成都市 四川师范大学草堂校区(校内网吧)
334 61.157.91.118 61.157.91.152 四川省成都市 电信
335 61.157.91.153 61.157.91.153 四川省成都市 天府网点(西门金雁路)
336 61.157.91.154 61.157.91.162 四川省成都市 电信
337 61.157.91.163 61.157.91.163 四川省成都市 双顺网吧(财大对面)
338 61.157.91.164 61.157.91.180 四川省成都市 电信
339 61.157.91.181 61.157.91.181 四川省成都市 四川烹饪高等专科学校清江校区
340 61.157.91.182 61.157.91.193 四川省成都市 电信
341 61.157.91.194 61.157.91.194 四川省成都市青羊区 同福会网吧
342 61.157.91.195 61.157.91.207 四川省成都市 电信
343 61.157.91.208 61.157.91.208 四川省成都市青羊区 红运网吧
344 61.157.91.209 61.157.91.209 四川省成都市 电信
345 61.157.91.210 61.157.91.210 四川省成都市青羊区 心域网吧(苏坡乡黄土九组)
346 61.157.91.211 61.157.91.226 四川省成都市 电信
347 61.157.91.227 61.157.91.227 四川省成都市 交大门口殷商网吧
348 61.157.91.228 61.157.91.228 四川省成都市 电信
349 61.157.91.229 61.157.91.229 四川省成都市 青华路一世情缘网吧
350 61.157.91.230 61.157.91.231 四川省成都市 电信
351 61.157.91.232 61.157.91.232 四川省成都市 黄田坝接触网吧
352 61.157.91.233 61.157.91.238 四川省成都市 电信
353 61.157.91.239 61.157.91.239 四川省成都市 黄田坝世纪纵横网吧
354 61.157.91.240 61.157.95.255 四川省成都市 电信
355 61.157.96.0 61.157.96.255 四川省绵阳市 电信IDC机房
356 61.157.97.0 61.157.97.1 四川省绵阳市 电信
357 61.157.97.2 61.157.97.2 四川省绵阳市 飞翔鸟网吧
358 61.157.97.3 61.157.97.3 四川省绵阳市 科学城
359 61.157.97.4 61.157.97.34 四川省绵阳市 电信
360 61.157.97.35 61.157.97.35 四川省绵阳市 天意网络
361 61.157.97.36 61.157.97.42 四川省绵阳市 电信
362 61.157.97.43 61.157.97.94 四川省绵阳市 西南科技大学
363 61.157.97.95 61.157.98.2 四川省绵阳市 电信
364 61.157.98.3 61.157.98.3 四川省绵阳市 雨琪网吧
365 61.157.98.4 61.157.98.4 四川省绵阳市 电信
366 61.157.98.5 61.157.98.5 四川省绵阳市 鑫龙网吧
367 61.157.98.6 61.157.98.7 四川省绵阳市 电信
368 61.157.98.8 61.157.98.8 四川省绵阳市 农发行
369 61.157.98.9 61.157.98.9 四川省绵阳市 久久网吧
370 61.157.98.10 61.157.98.10 四川省绵阳市 市工行
371 61.157.98.11 61.157.98.11 四川省绵阳市 雅点数码网城(科技大楼正对面)
372 61.157.98.12 61.157.98.12 四川省绵阳市 电信
373 61.157.98.13 61.157.98.13 四川省绵阳市 金枫叶网吧
374 61.157.98.14 61.157.98.14 四川省绵阳市 蜘蛛网吧
375 61.157.98.15 61.157.98.18 四川省绵阳市 电信
376 61.157.98.19 61.157.98.19 四川省绵阳市 一环路(老火车站)久久网吧
377 61.157.98.20 61.157.98.23 四川省绵阳市 信息中心
378 61.157.98.24 61.157.98.26 四川省绵阳市 电信
379 61.157.98.27 61.157.98.27 四川省绵阳市 桃园路火山网吧
380 61.157.98.28 61.157.98.29 四川省绵阳市 404医院
381 61.157.98.30 61.157.98.42 四川省绵阳市 电信
382 61.157.98.43 61.157.98.43 四川省绵阳市 战国风云网吧
383 61.157.98.44 61.157.98.53 四川省绵阳市 电信
384 61.157.98.54 61.157.98.54 四川省绵阳市江油市 银月网络沙龙(平安丽景花园9-12)
385 61.157.98.55 61.157.98.74 四川省绵阳市 电信
386 61.157.98.75 61.157.98.75 四川省绵阳市江油市 玲珑网城
387 61.157.98.76 61.157.98.76 四川省绵阳市 电信
388 61.157.98.77 61.157.98.77 四川省绵阳市江油市 幻影网吧
389 61.157.98.78 61.157.98.78 四川省绵阳市 电信
390 61.157.98.79 61.157.98.79 四川省绵阳市江油市 优度网吧
391 61.157.98.80 61.157.98.80 四川省绵阳市江油市 卓宇网吧(纪念碑小区)
392 61.157.98.81 61.157.98.100 四川省绵阳市 电信
393 61.157.98.101 61.157.98.101 四川省绵阳市游仙区 魏城镇西街超越网吧
394 61.157.98.102 61.157.98.102 四川省绵阳市 电信
395 61.157.98.103 61.157.98.103 四川省绵阳市 家园网吧
396 61.157.98.104 61.157.98.104 四川省绵阳市江油市 宇通网吧(电力2生活区3号楼)
397 61.157.98.105 61.157.98.107 四川省绵阳市 电信
398 61.157.98.108 61.157.98.108 四川省绵阳市江油市 浪涛网吧
399 61.157.98.109 61.157.98.114 四川省绵阳市 电信
400 61.157.98.115 61.157.98.115 四川省绵阳市江油市 武都镇新高速网吧
401 61.157.98.116 61.157.98.124 四川省绵阳市 电信
402 61.157.98.125 61.157.98.125 四川省绵阳市江油市 武都镇飞鸿网络会所
403 61.157.98.126 61.157.98.126 四川省绵阳市江油市 武都镇神洲网吧
404 61.157.98.127 61.157.99.70 四川省绵阳市 电信
405 61.157.99.71 61.157.99.71 四川省绵阳市 平武县龙安镇诗雨网吧
406 61.157.99.72 61.157.99.255 四川省绵阳市 电信
407 61.157.100.0 61.157.101.186 四川省德阳市 电信
408 61.157.101.187 61.157.101.187 四川省德阳市 四川建院
409 61.157.101.188 61.157.101.255 四川省德阳市 电信
410 61.157.102.0 61.157.103.255 四川省乐山市 电信
411 61.157.104.0 61.157.105.255 四川省泸州市 电信
412 61.157.106.0 61.157.107.255 四川省攀枝花市 电信
413 61.157.108.0 61.157.109.255 四川省宜宾市 电信
414 61.157.110.0 61.157.111.255 四川省绵阳市 电信
415 61.157.112.0 61.157.112.12 四川省内江市资中县 电信
416 61.157.112.13 61.157.112.13 四川省内江市资中县 智乐同网吧
417 61.157.112.14 61.157.112.23 四川省内江市资中县 电信
418 61.157.112.24 61.157.112.24 四川省内江市隆昌县 飞龙网吧
419 61.157.112.25 61.157.112.109 四川省内江市资中县 电信
420 61.157.112.110 61.157.112.110 四川省内江市资中县 梦想网吧
421 61.157.112.111 61.157.112.255 四川省内江市资中县 电信
422 61.157.113.0 61.157.113.255 四川省内江市 电信
423 61.157.114.0 61.157.115.224 四川省南充市 电信
424 61.157.115.225 61.157.115.225 四川省南充市 营山县西桥网吧
425 61.157.115.226 61.157.115.255 四川省南充市 电信
426 61.157.116.0 61.157.116.91 四川省眉山市 电信
427 61.157.116.92 61.157.116.92 四川省眉山市 战略高手网吧
428 61.157.116.93 61.157.116.230 四川省眉山市 电信
429 61.157.116.231 61.157.116.231 四川省眉山市 卓越网络会所
430 61.157.116.232 61.157.117.255 四川省眉山市 电信
431 61.157.118.0 61.157.118.255 四川省绵阳市 电信
432 61.157.119.0 61.157.119.255 四川省雅安市 电信
433 61.157.120.0 61.157.120.255 四川省绵阳市 电信
434 61.157.121.0 61.157.121.255 四川省广安市 电信
435 61.157.122.0 61.157.122.255 四川省广元市 电信
436 61.157.123.0 61.157.123.255 四川省凉山州西昌市 电信
437 61.157.124.0 61.157.125.10 四川省绵阳市 电信
438 61.157.125.11 61.157.125.11 四川省绵阳市 SOVN网络中心
439 61.157.125.12 61.157.125.255 四川省绵阳市 电信
440 61.157.126.0 61.157.126.255 四川省成都市 电信
441 61.157.127.0 61.157.127.255 四川省成都市都江堰市 电信
442 61.157.128.0 61.157.128.255 四川省绵阳市 电信
443 61.157.129.0 61.157.129.255 四川省绵阳市三台县 电信
444 61.157.130.0 61.157.130.84 四川省绵阳市 电信
445 61.157.130.85 61.157.130.85 四川省绵阳市 飞翔网吧
446 61.157.130.86 61.157.130.97 四川省绵阳市 电信
447 61.157.130.98 61.157.130.98 四川省绵阳市 科学城
448 61.157.130.99 61.157.130.171 四川省绵阳市 电信
449 61.157.130.172 61.157.130.172 四川省绵阳市 联想网吧
450 61.157.130.173 61.157.130.231 四川省绵阳市 电信
451 61.157.130.232 61.157.130.232 四川省绵阳市 太阳风网吧
452 61.157.130.233 61.157.131.5 四川省绵阳市 电信
453 61.157.131.6 61.157.131.6 四川省绵阳市 安县静怡网吧
454 61.157.131.7 61.157.131.10 四川省绵阳市 电信
455 61.157.131.11 61.157.131.11 四川省绵阳市 安县新华网吧
456 61.157.131.12 61.157.131.12 四川省绵阳市 安县安昌华光网吧
457 61.157.131.13 61.157.131.33 四川省绵阳市 电信
458 61.157.131.34 61.157.131.34 四川省绵阳市 时代网络休闲会所
459 61.157.131.35 61.157.131.37 四川省绵阳市 电信
460 61.157.131.38 61.157.131.38 四川省绵阳市 花荄星际网吧
461 61.157.131.39 61.157.131.39 四川省绵阳市 安县云达网吧
462 61.157.131.40 61.157.131.50 四川省绵阳市 电信
463 61.157.131.51 61.157.131.51 四川省绵阳市 安县绿浪网吧
464 61.157.131.52 61.157.131.55 四川省绵阳市 电信
465 61.157.131.56 61.157.131.56 四川省绵阳市 北川县禹里镇远东网吧
466 61.157.131.57 61.157.131.66 四川省绵阳市 电信
467 61.157.131.67 61.157.131.67 四川省绵阳市 秀水晶晶网吧
468 61.157.131.68 61.157.131.99 四川省绵阳市 电信
469 61.157.131.100 61.157.131.100 四川省绵阳市 安县创缘网络游戏天堂网吧
470 61.157.131.101 61.157.131.101 四川省绵阳市 安县桑枣星雨网吧
471 61.157.131.102 61.157.131.102 四川省绵阳市 电信
472 61.157.131.103 61.157.131.103 四川省绵阳市 安县科威特网络城
473 61.157.131.104 61.157.131.104 四川省绵阳市 安县绿叶网吧
474 61.157.131.105 61.157.131.125 四川省绵阳市 电信
475 61.157.131.126 61.157.131.126 四川省绵阳市 西南科技大学新区川玉旅馆
476 61.157.131.127 61.157.131.195 四川省绵阳市 电信
477 61.157.131.196 61.157.131.196 四川省绵阳市 电信IDC机房
478 61.157.131.197 61.157.132.41 四川省绵阳市 电信
479 61.157.132.42 61.157.132.42 四川省绵阳市梓潼县 翔宇网吧
480 61.157.132.43 61.157.132.49 四川省绵阳市 电信
481 61.157.132.50 61.157.132.50 四川省绵阳市梓潼县 新世纪网吧(中和街西段74-77号)
482 61.157.132.51 61.157.132.51 四川省绵阳市梓潼县 天兴电脑城(中和街西段71号)
483 61.157.132.52 61.157.132.52 四川省绵阳市梓潼县 彬彬网吧
484 61.157.132.53 61.157.132.53 四川省绵阳市梓潼县 极速空间网吧(梓潼东操场)
485 61.157.132.54 61.157.132.67 四川省绵阳市 电信
486 61.157.132.68 61.157.132.68 四川省绵阳市 正大网吧
487 61.157.132.69 61.157.133.9 四川省绵阳市 电信
488 61.157.133.10 61.157.133.10 四川省绵阳市江油市 嘟嘟网吧
489 61.157.133.11 61.157.133.11 四川省绵阳市 灵点网吧(江油双江村)
490 61.157.133.12 61.157.133.12 四川省绵阳市 电信
491 61.157.133.13 61.157.133.13 四川省绵阳市江油市 梦工厂网吧(大场口)
492 61.157.133.14 61.157.133.39 四川省绵阳市 电信
493 61.157.133.40 61.157.133.40 四川省绵阳市江油市 聚闲网吧(东胜路中北小区5-9号)
494 61.157.133.41 61.157.133.41 四川省绵阳市 电信
495 61.157.133.42 61.157.133.42 四川省绵阳市江油市 旺点网吧
496 61.157.133.43 61.157.133.48 四川省绵阳市 电信
497 61.157.133.49 61.157.133.49 四川省绵阳市江油市 光影网吧(太白公寓31-34号门面)
498 61.157.133.50 61.157.134.7 四川省绵阳市 电信
499 61.157.134.8 61.157.134.8 四川省绵阳市盐亭县 深蓝网络城
500 61.157.134.9 61.157.134.10 四川省绵阳市 电信
501 61.157.134.11 61.157.134.11 四川省绵阳市盐亭县 富驿中心网吧
502 61.157.134.12 61.157.134.12 四川省绵阳市盐亭县 富驿小海豚网络休闲会所
503 61.157.134.13 61.157.134.13 四川省绵阳市盐亭县 火狐网吧
504 61.157.134.14 61.157.134.25 四川省绵阳市 电信
505 61.157.134.26 61.157.134.26 四川省绵阳市盐亭县 爱丽舍网络时尚会所
506 61.157.134.27 61.157.134.27 四川省绵阳市盐亭县 点击网络
507 61.157.134.28 61.157.134.28 四川省绵阳市盐亭县 廊桥天地人网络休闲会所
508 61.157.134.29 61.157.134.66 四川省绵阳市 电信
509 61.157.134.67 61.157.134.67 四川省绵阳市盐亭县 青青网吧
510 61.157.134.68 61.157.134.68 四川省绵阳市盐亭县 网上人家
511 61.157.134.69 61.157.134.69 四川省绵阳市盐亭县 爽吧网吧
512 61.157.134.70 61.157.134.70 四川省绵阳市盐亭县 飞天马网络中心
513 61.157.134.71 61.157.134.72 四川省绵阳市 电信
514 61.157.134.73 61.157.134.73 四川省绵阳市盐亭县 极限网吧
515 61.157.134.74 61.157.134.75 四川省绵阳市 电信
516 61.157.134.76 61.157.134.76 四川省绵阳市盐亭县 创世纪网络
517 61.157.134.77 61.157.134.77 四川省绵阳市盐亭县 火星网吧
518 61.157.134.78 61.157.134.78 四川省绵阳市盐亭县 酷吧
519 61.157.134.79 61.157.134.79 四川省绵阳市盐亭县 时空网吧
520 61.157.134.80 61.157.134.80 四川省绵阳市 电信
521 61.157.134.81 61.157.134.81 四川省绵阳市盐亭县 深蓝网络休闲会所
522 61.157.134.82 61.157.134.82 四川省绵阳市盐亭县 网点网吧
523 61.157.134.83 61.157.134.83 四川省绵阳市 电信
524 61.157.134.84 61.157.134.84 四川省绵阳市盐亭县 香奈尔网吧
525 61.157.134.85 61.157.134.85 四川省绵阳市盐亭县 奔腾网吧
526 61.157.134.86 61.157.134.88 四川省绵阳市 电信
527 61.157.134.89 61.157.134.89 四川省绵阳市盐亭县 腾讯网吧(电影院对面)
528 61.157.134.90 61.157.135.38 四川省绵阳市 电信
529 61.157.135.39 61.157.135.39 四川省绵阳市三台县 梦幻天堂网吧
530 61.157.135.40 61.157.135.40 四川省绵阳市三台县 有家网吧
531 61.157.135.41 61.157.135.44 四川省绵阳市 电信
532 61.157.135.45 61.157.135.45 四川省绵阳市 金石创新网吧
533 61.157.135.46 61.157.135.46 四川省绵阳市 电信
534 61.157.135.47 61.157.135.47 四川省绵阳市 新鲁传奇网吧
535 61.157.135.48 61.157.135.49 四川省绵阳市 电信
536 61.157.135.50 61.157.135.50 四川省绵阳市三台县 芦溪镇天涯网吧
537 61.157.135.51 61.157.135.76 四川省绵阳市 电信
538 61.157.135.77 61.157.135.77 四川省绵阳市三台县 三十三天网吧
539 61.157.135.78 61.157.135.78 四川省绵阳市三台县 第一中学
540 61.157.135.79 61.157.135.79 四川省绵阳市三台县 撒拉热窝网吧
541 61.157.135.80 61.157.135.80 四川省绵阳市三台县 南桥网吧
542 61.157.135.81 61.157.135.81 四川省绵阳市 电信
543 61.157.135.82 61.157.135.82 四川省绵阳市三台县 通正网吧
544 61.157.135.83 61.157.135.83 四川省绵阳市 电信
545 61.157.135.84 61.157.135.84 四川省绵阳市三台县 心语网吧
546 61.157.135.85 61.157.135.85 四川省绵阳市三台县 心情网吧
547 61.157.135.86 61.157.135.90 四川省绵阳市 电信
548 61.157.135.91 61.157.135.91 四川省绵阳市三台县 丛林网吧
549 61.157.135.92 61.157.135.98 四川省绵阳市 电信
550 61.157.135.99 61.157.135.99 四川省绵阳市三台县 休闲天堂网吧
551 61.157.135.100 61.157.135.101 四川省绵阳市 电信
552 61.157.135.102 61.157.135.102 四川省绵阳市三台县 新时代网吧
553 61.157.135.103 61.157.135.103 四川省绵阳市三台县 驿站网吧
554 61.157.135.104 61.157.135.104 四川省绵阳市三台县 爱乐网吧
555 61.157.135.105 61.157.135.105 四川省绵阳市三台县 千年龙网吧
556 61.157.135.106 61.157.135.109 四川省绵阳市 电信
557 61.157.135.110 61.157.135.110 四川省绵阳市三台县 星际天空网络城
558 61.157.135.111 61.157.135.129 四川省绵阳市 电信
559 61.157.135.130 61.157.135.130 四川省绵阳市三台县 新感觉网吧
560 61.157.135.131 61.157.135.131 四川省绵阳市三台县 心动力网吧
561 61.157.135.132 61.157.135.132 四川省绵阳市三台县 大明网吧
562 61.157.135.133 61.157.135.133 四川省绵阳市三台县 通正网吧
563 61.157.135.134 61.157.135.134 四川省绵阳市三台县 极速网吧
564 61.157.135.135 61.157.135.135 四川省绵阳市三台县 心情网吧
565 61.157.135.136 61.157.135.136 四川省绵阳市三台县 忘不了e站网吧
566 61.157.135.137 61.157.135.137 四川省绵阳市三台县 欣欣网吧
567 61.157.135.138 61.157.135.138 四川省绵阳市三台县 丛林网吧
568 61.157.135.139 61.157.135.139 四川省绵阳市三台县 超越网吧
569 61.157.135.140 61.157.135.140 四川省绵阳市三台县 金嘉网吧
570 61.157.135.141 61.157.135.141 四川省绵阳市三台县 点击网吧
571 61.157.135.142 61.157.135.142 四川省绵阳市 电信
572 61.157.135.143 61.157.135.143 四川省绵阳市三台县 七彩网吧
573 61.157.135.144 61.157.135.144 四川省绵阳市三台县 地球村网吧
574 61.157.135.145 61.157.135.145 四川省绵阳市三台县 蜻蜓网吧
575 61.157.135.146 61.157.135.146 四川省绵阳市三台县 视野网吧
576 61.157.135.147 61.157.135.147 四川省绵阳市三台县 佳家网吧
577 61.157.135.148 61.157.135.148 四川省绵阳市三台县 浪潮网吧
578 61.157.135.149 61.157.135.149 四川省绵阳市三台县 雷神网吧
579 61.157.135.150 61.157.135.150 四川省绵阳市三台县 新时空网吧
580 61.157.135.151 61.157.135.151 四川省绵阳市三台县 阳光网吧
581 61.157.135.152 61.157.135.152 四川省绵阳市三台县 欢乐谷网吧
582 61.157.135.153 61.157.135.153 四川省绵阳市三台县 天天网吧
583 61.157.135.154 61.157.135.154 四川省绵阳市三台县 幸福鸟网吧
584 61.157.135.155 61.157.135.155 四川省绵阳市三台县 星际网吧(正北街银河商场2楼)
585 61.157.135.156 61.157.135.156 四川省绵阳市三台县 星际天空网络城
586 61.157.135.157 61.157.135.157 四川省绵阳市 电信
587 61.157.135.158 61.157.135.158 四川省绵阳市三台县 起点网吧
588 61.157.135.159 61.157.135.159 四川省绵阳市 电信
589 61.157.135.160 61.157.135.160 四川省绵阳市三台县 创世纪网吧
590 61.157.135.161 61.157.135.161 四川省绵阳市三台县 天缘网吧
591 61.157.135.162 61.157.135.162 四川省绵阳市三台县 金顶网吧
592 61.157.135.163 61.157.135.163 四川省绵阳市三台县 逍遥游网吧
593 61.157.135.164 61.157.135.194 四川省绵阳市 电信
594 61.157.135.195 61.157.135.195 四川省绵阳市三台县 雪纯网吧(芦溪)
595 61.157.135.196 61.157.135.231 四川省绵阳市 电信
596 61.157.135.232 61.157.135.232 四川省绵阳市三台县 乾坤网吧
597 61.157.135.233 61.157.136.7 四川省绵阳市 电信
598 61.157.136.8 61.157.136.8 四川省绵阳市 新神奇网络城(师院附近)
599 61.157.136.9 61.157.136.16 四川省绵阳市 电信
600 61.157.136.17 61.157.136.17 四川省绵阳市 绵阳职业技术学院星宫网络
601 61.157.136.18 61.157.136.19 四川省绵阳市 电信
602 61.157.136.20 61.157.136.20 四川省绵阳市 欣悦网络城(仙人路一段)
603 61.157.136.21 61.157.136.62 四川省绵阳市 电信
604 61.157.136.63 61.157.136.63 四川省绵阳市 舒翔网络城(建材市场)
605 61.157.136.64 61.157.136.65 四川省绵阳市 电信
606 61.157.136.66 61.157.136.66 四川省绵阳市 六里村久久网吧
607 61.157.136.67 61.157.136.71 四川省绵阳市 电信
608 61.157.136.72 61.157.136.72 四川省绵阳市游仙区 过把瘾网吧(芙蓉汉城对面)
609 61.157.136.73 61.157.136.74 四川省绵阳市 电信
610 61.157.136.75 61.157.136.75 四川省绵阳市 余明网吧(六里村)
611 61.157.136.76 61.157.136.78 四川省绵阳市 电信
612 61.157.136.79 61.157.136.79 四川省绵阳市 六里村恒星网吧
613 61.157.136.80 61.157.136.80 四川省绵阳市游仙区 鸿翔网络城
614 61.157.136.81 61.157.136.92 四川省绵阳市 电信
615 61.157.136.93 61.157.136.93 四川省绵阳市 鸿翔网络城(建材市场)
616 61.157.136.94 61.157.136.138 四川省绵阳市 电信
617 61.157.136.139 61.157.136.139 四川省绵阳市 建材市场来吧网吧
618 61.157.136.140 61.157.136.140 四川省绵阳市游仙区 心语网吧(场紫星街27号)
619 61.157.136.141 61.157.136.141 四川省绵阳市 电信
620 61.157.136.142 61.157.136.142 四川省绵阳市 建材市场相约网吧
621 61.157.136.143 61.157.136.147 四川省绵阳市 电信
622 61.157.136.148 61.157.136.148 四川省绵阳市 红狐网吧
623 61.157.136.149 61.157.136.152 四川省绵阳市 电信
624 61.157.136.153 61.157.136.153 四川省绵阳市游仙区 四杰园网络城
625 61.157.136.154 61.157.136.154 四川省绵阳市游仙区 建材市场缘分网吧
626 61.157.136.155 61.157.136.155 四川省绵阳市 电信
627 61.157.136.156 61.157.136.156 四川省绵阳市游仙区 建材市场黑洞网吧
628 61.157.136.157 61.157.136.220 四川省绵阳市 电信
629 61.157.136.221 61.157.136.221 四川省绵阳市游仙区 梦幻网吧(沈家坝下街9-43#)
630 61.157.136.222 61.157.136.225 四川省绵阳市 电信
631 61.157.136.226 61.157.136.226 四川省绵阳市 财经校
632 61.157.136.227 61.157.137.9 四川省绵阳市 电信
633 61.157.137.10 61.157.137.10 四川省绵阳市 华能涪江水电有限公司
634 61.157.137.11 61.157.138.1 四川省绵阳市 电信
635 61.157.138.2 61.157.138.2 四川省绵阳市 神话网络
636 61.157.138.3 61.157.138.4 四川省绵阳市 电信
637 61.157.138.5 61.157.138.5 四川省绵阳市 3166网吧
638 61.157.138.6 61.157.138.6 四川省绵阳市 华益网吧
639 61.157.138.7 61.157.138.7 四川省绵阳市 传奇网吧
640 61.157.138.8 61.157.138.9 四川省绵阳市 电信
641 61.157.138.10 61.157.138.10 四川省绵阳市 星美数码网点--绵阳店
642 61.157.138.11 61.157.138.11 四川省绵阳市 古茗地网吧
643 61.157.138.12 61.157.138.12 四川省绵阳市 电信
644 61.157.138.13 61.157.138.13 四川省绵阳市 飞月网吧
645 61.157.138.14 61.157.138.14 四川省绵阳市 华西证券
646 61.157.138.15 61.157.138.19 四川省绵阳市 电信
647 61.157.138.20 61.157.138.20 四川省绵阳市 天龙网络城(国贸2楼)
648 61.157.138.21 61.157.138.21 四川省绵阳市 电信
649 61.157.138.22 61.157.138.22 四川省绵阳市 神话网络城
650 61.157.138.23 61.157.138.23 四川省绵阳市 蓝色风暴网吧
651 61.157.138.24 61.157.138.24 四川省绵阳市 网上情缘网吧
652 61.157.138.25 61.157.138.25 四川省绵阳市 福情网吧
653 61.157.138.26 61.157.138.26 四川省绵阳市 星球村网吧
654 61.157.138.27 61.157.138.27 四川省绵阳市 眼镜蛇网吧
655 61.157.138.28 61.157.138.28 四川省绵阳市 天龙网络城(国贸2楼)
656 61.157.138.29 61.157.138.29 四川省绵阳市 顺河街建行
657 61.157.138.30 61.157.138.30 四川省绵阳市 世讯网吧
658 61.157.138.31 61.157.138.33 四川省绵阳市 电信
659 61.157.138.34 61.157.138.34 四川省绵阳市 高新区智慧网吧
660 61.157.138.36 61.157.138.36 四川省绵阳市 电信
661 61.157.138.37 61.157.138.37 四川省绵阳市 高新区全新网吧
662 61.157.138.38 61.157.138.39 四川省绵阳市 电信
663 61.157.138.40 61.157.138.40 四川省绵阳市 琦和网络城
664 61.157.138.41 61.157.138.42 四川省绵阳市 电信
665 61.157.138.43 61.157.138.43 四川省绵阳市 高新区星空网吧
666 61.157.138.44 61.157.138.44 四川省绵阳市 电信
667 61.157.138.45 61.157.138.45 四川省绵阳市 高新区天下无敌网吧
668 61.157.138.46 61.157.138.46 四川省绵阳市 电信
669 61.157.138.47 61.157.138.47 四川省绵阳市 银河网吧
670 61.157.138.48 61.157.138.50 四川省绵阳市 电信
671 61.157.138.51 61.157.138.51 四川省绵阳市 新潮网吧
672 61.157.138.52 61.157.138.54 四川省绵阳市 电信
673 61.157.138.55 61.157.138.55 四川省绵阳市 高新区双碑社区来来网网网络
674 61.157.138.56 61.157.138.65 四川省绵阳市 电信
675 61.157.138.66 61.157.138.66 四川省绵阳市 意拉客网吧
676 61.157.138.67 61.157.138.68 四川省绵阳市 电信
677 61.157.138.69 61.157.138.69 四川省绵阳市 十一设计所
678 61.157.138.70 61.157.138.70 四川省绵阳市 飞天猫网吧
679 61.157.138.71 61.157.138.71 四川省绵阳市 电信
680 61.157.138.72 61.157.138.72 四川省绵阳市 桃源酒店
681 61.157.138.73 61.157.138.73 四川省绵阳市 九州天汇网吧
682 61.157.138.74 61.157.138.75 四川省绵阳市 电信
683 61.157.138.76 61.157.138.76 四川省绵阳市 枫叶网吧
684 61.157.138.77 61.157.138.77 四川省绵阳市 电信
685 61.157.138.78 61.157.138.78 四川省绵阳市 八佰隆网吧
686 61.157.138.79 61.157.138.79 四川省绵阳市 燃情网吧
687 61.157.138.80 61.157.138.80 四川省绵阳市 新益大厦
688 61.157.138.81 61.157.138.81 四川省绵阳市 新航线网吧
689 61.157.138.82 61.157.138.83 四川省绵阳市 电信
690 61.157.138.84 61.157.138.84 四川省绵阳市 超越时空网吧
691 61.157.138.85 61.157.138.85 四川省绵阳市 大邦人民公社
692 61.157.138.86 61.157.138.86 四川省绵阳市 天下无间网吧
693 61.157.138.87 61.157.138.87 四川省绵阳市 红河谷网吧
694 61.157.138.88 61.157.138.88 四川省绵阳市 华亿网吧
695 61.157.138.89 61.157.138.89 四川省绵阳市 清风网吧
696 61.157.138.90 61.157.138.92 四川省绵阳市 蜘蛛网络村
697 61.157.138.93 61.157.138.93 四川省绵阳市 铁路教师楼
698 61.157.138.94 61.157.138.94 四川省绵阳市 星兴网吧
699 61.157.138.95 61.157.138.99 四川省绵阳市 电信
700 61.157.138.100 61.157.138.100 四川省绵阳市 花园路云鸿网络城
701 61.157.138.101 61.157.138.101 四川省绵阳市 友情网吧(花园小区休闲中心2楼)
702 61.157.138.102 61.157.138.103 四川省绵阳市 电信
703 61.157.138.104 61.157.138.104 四川省绵阳市 新花园宾馆华星网吧
704 61.157.138.105 61.157.138.108 四川省绵阳市 电信
705 61.157.138.109 61.157.138.109 四川省绵阳市 金菊街天天来网吧
706 61.157.138.110 61.157.138.112 四川省绵阳市 花园小区雨红网吧
707 61.157.138.113 61.157.138.113 四川省绵阳市 文竹街快乐网吧
708 61.157.138.114 61.157.138.114 四川省绵阳市 电信
709 61.157.138.115 61.157.138.115 四川省绵阳市 星浪网吧
710 61.157.138.116 61.157.138.116 四川省绵阳市 绵中后面蜘蛛网吧
711 61.157.138.117 61.157.138.129 四川省绵阳市 电信
712 61.157.138.130 61.157.138.130 四川省绵阳市 金桥网吧
713 61.157.138.131 61.157.138.131 四川省绵阳市 幸运网吧
714 61.157.138.132 61.157.138.133 四川省绵阳市 电信
715 61.157.138.134 61.157.138.134 四川省绵阳市 红蜘蛛网吧
716 61.157.138.135 61.157.138.135 四川省绵阳市 电信
717 61.157.138.136 61.157.138.136 四川省绵阳市 美缘网吧
718 61.157.138.137 61.157.138.137 四川省绵阳市 余明网吧
719 61.157.138.138 61.157.138.143 四川省绵阳市 电信
720 61.157.138.144 61.157.138.144 四川省绵阳市 创维网络城
721 61.157.138.145 61.157.138.145 四川省绵阳市 电信
722 61.157.138.146 61.157.138.146 四川省绵阳市 绵阳财经学校
723 61.157.138.147 61.157.138.147 四川省绵阳市 富乐酒店
724 61.157.138.148 61.157.138.148 四川省绵阳市 星空网吧
725 61.157.138.149 61.157.138.149 四川省绵阳市 电信
726 61.157.138.150 61.157.138.150 四川省绵阳市 开心网吧
727 61.157.138.151 61.157.138.151 四川省绵阳市 恒星网吧
728 61.157.138.152 61.157.138.152 四川省绵阳市 电信
729 61.157.138.153 61.157.138.153 四川省绵阳市 先河网吧
730 61.157.138.154 61.157.138.154 四川省绵阳市 电信
731 61.157.138.155 61.157.138.155 四川省绵阳市 天狐网吧
732 61.157.138.156 61.157.138.168 四川省绵阳市 电信
733 61.157.138.169 61.157.138.169 四川省绵阳市 佳友网吧
734 61.157.138.170 61.157.138.171 四川省绵阳市 电信
735 61.157.138.172 61.157.138.172 四川省绵阳市 天天乐网吧
736 61.157.138.173 61.157.138.179 四川省绵阳市 电信
737 61.157.138.180 61.157.138.180 四川省绵阳市 浪情网吧
738 61.157.138.181 61.157.138.188 四川省绵阳市 电信
739 61.157.138.189 61.157.138.189 四川省绵阳市 浪情网吧
740 61.157.138.190 61.157.138.204 四川省绵阳市 电信
741 61.157.138.205 61.157.138.207 四川省绵阳市 飓风网络
742 61.157.138.208 61.157.138.208 四川省绵阳市 金座网络
743 61.157.138.209 61.157.138.213 四川省绵阳市 飓风网络
744 61.157.138.214 61.157.138.216 四川省绵阳市 电信
745 61.157.138.217 61.157.138.217 四川省绵阳市 冲击波网络城
746 61.157.138.218 61.157.138.218 四川省绵阳市 飓风网络
747 61.157.138.219 61.157.138.219 四川省绵阳市 逸乐网吧
748 61.157.138.220 61.157.138.220 四川省绵阳市 西华大学(成都分校)
749 61.157.138.221 61.157.138.255 四川省绵阳市 电信
750 61.157.139.0 61.157.139.3 四川省绵阳市三台县 电信
751 61.157.139.4 61.157.139.4 四川省绵阳市江油市 第一中学
752 61.157.139.5 61.157.139.8 四川省绵阳市三台县 电信
753 61.157.139.9 61.157.139.9 四川省绵阳市江油市 网事网城
754 61.157.139.10 61.157.139.17 四川省绵阳市三台县 电信
755 61.157.139.18 61.157.139.18 四川省绵阳市江油市 鑫汇网吧
756 61.157.139.19 61.157.139.19 四川省绵阳市三台县 电信
757 61.157.139.20 61.157.139.20 四川省绵阳市三台县 雷神网吧
758 61.157.139.21 61.157.139.46 四川省绵阳市三台县 /安县电信
759 61.157.139.47 61.157.139.47 四川省绵阳市 安县新华网吧
760 61.157.139.48 61.157.139.100 四川省绵阳市三台县 /安县电信
761 61.157.139.101 61.157.139.101 四川省绵阳市盐亭县 城东街银河网吧
762 61.157.139.102 61.157.139.102 四川省绵阳市三台县 /安县电信
763 61.157.139.103 61.157.139.103 四川省绵阳市盐亭县 城自然吧
764 61.157.139.104 61.157.139.104 四川省绵阳市盐亭县 城南街腾讯网吧
765 61.157.139.105 61.157.139.105 四川省绵阳市盐亭县 北门香奈儿网吧
766 61.157.139.106 61.157.139.106 四川省绵阳市盐亭县 联众网吧
767 61.157.139.107 61.157.139.107 四川省绵阳市盐亭县 城爽吧
768 61.157.139.108 61.157.139.111 四川省绵阳市盐亭县 电信
769 61.157.139.112 61.157.139.112 四川省绵阳市盐亭县 城酷吧
770 61.157.139.113 61.157.139.113 四川省绵阳市盐亭县 城网点网吧
771 61.157.139.114 61.157.139.114 四川省绵阳市盐亭县 极限网吧
772 61.157.139.115 61.157.139.115 四川省绵阳市盐亭县 深蓝网苑(民族大楼2楼)
773 61.157.139.116 61.157.139.116 四川省绵阳市盐亭县 寺垭奔腾网吧
774 61.157.139.117 61.157.139.119 四川省绵阳市三台县 电信
775 61.157.139.120 61.157.139.120 四川省绵阳市盐亭县 城红星网吧
776 61.157.139.121 61.157.139.121 四川省绵阳市盐亭县 城川中网吧
777 61.157.139.122 61.157.139.124 四川省绵阳市三台县 电信
778 61.157.139.125 61.157.139.125 四川省绵阳市盐亭县 城南街腾讯网吧
779 61.157.139.126 61.157.139.165 四川省绵阳市三台县 电信
780 61.157.139.166 61.157.139.166 四川省绵阳市 安县秀水镇晶晶网吧
781 61.157.139.167 61.157.139.169 四川省绵阳市三台县 /安县电信
782 61.157.139.170 61.157.139.170 四川省绵阳市 安县温泉旅游开发区创缘网吧
783 61.157.139.171 61.157.139.193 四川省绵阳市三台县 /安县电信
784 61.157.139.194 61.157.139.194 四川省绵阳市三台县 超越网吧
785 61.157.139.195 61.157.139.195 四川省绵阳市三台县 /安县电信
786 61.157.139.196 61.157.139.196 四川省绵阳市三台县 酷新时空网吧
787 61.157.139.197 61.157.139.197 四川省绵阳市三台县 超越网络有限公司
788 61.157.139.198 61.157.139.198 四川省绵阳市三台县 丛林网吧
789 61.157.139.199 61.157.139.199 四川省绵阳市三台县 电信
790 61.157.139.200 61.157.139.200 四川省绵阳市三台县 腾远网吧
791 61.157.139.201 61.157.139.201 四川省绵阳市三台县 电信
792 61.157.139.202 61.157.139.202 四川省绵阳市三台县 雷神网吧
793 61.157.139.203 61.157.139.205 四川省绵阳市三台县 电信
794 61.157.139.206 61.157.139.206 四川省绵阳市三台县 耀森商业城星际网吧
795 61.157.139.207 61.157.139.207 四川省绵阳市三台县 极速网吧
796 61.157.139.208 61.157.139.208 四川省绵阳市三台县 电信
797 61.157.139.209 61.157.139.209 四川省绵阳市三台县 大明网吧
798 61.157.139.210 61.157.139.210 四川省绵阳市三台县 电信
799 61.157.139.211 61.157.139.211 四川省绵阳市三台县 酷拉拉网吧
800 61.157.139.212 61.157.139.218 四川省绵阳市三台县 电信
801 61.157.139.219 61.157.139.219 四川省绵阳市三台县 幸福鸟网吧
802 61.157.139.220 61.157.139.220 四川省绵阳市三台县 星际网吧
803 61.157.139.221 61.157.139.225 四川省绵阳市三台县 电信
804 61.157.139.226 61.157.139.226 四川省绵阳市三台县 休闲天堂网吧
805 61.157.139.227 61.157.139.227 四川省绵阳市三台县 指南针网吧
806 61.157.139.228 61.157.139.249 四川省绵阳市三台县 电信
807 61.157.139.250 61.157.139.250 四川省绵阳市三台县 第一中学
808 61.157.139.251 61.157.139.255 四川省绵阳市三台县 电信
809 61.157.140.0 61.157.140.3 四川省绵阳市 电信
810 61.157.140.4 61.157.140.4 四川省绵阳市江油市 玲珑网吧
811 61.157.140.5 61.157.140.13 四川省绵阳市 电信
812 61.157.140.14 61.157.140.14 四川省绵阳市梓潼县 翔宇网吧
813 61.157.140.15 61.157.140.15 四川省绵阳市 电信
814 61.157.140.16 61.157.140.16 四川省绵阳市梓潼县 飞鼠网吧
815 61.157.140.17 61.157.140.117 四川省绵阳市 电信
816 61.157.140.118 61.157.140.118 四川省绵阳市江油市 浪屿网吧
817 61.157.140.119 61.157.140.164 四川省绵阳市 电信
818 61.157.140.165 61.157.140.165 四川省绵阳市 安县河清镇星星网吧
819 61.157.140.166 61.157.143.6 四川省绵阳市 电信
820 61.157.143.7 61.157.143.7 四川省绵阳市 南山雨迪网络城(康复医院旁)
821 61.157.143.8 61.157.143.9 四川省绵阳市 电信
822 61.157.143.10 61.157.143.10 四川省绵阳市 飓风网络
823 61.157.143.11 61.157.143.11 四川省绵阳市 电信
824 61.157.143.12 61.157.143.12 四川省绵阳市 佳梦天天一网吧(南山加气站旁)
825 61.157.143.13 61.157.143.13 四川省绵阳市 面对面网络会所(御营坝)
826 61.157.143.14 61.157.143.30 四川省绵阳市 电信
827 61.157.143.31 61.157.143.31 四川省绵阳市 御营坝蓝瑟网城
828 61.157.143.32 61.157.143.32 四川省绵阳市 御营坝E百分网络城
829 61.157.143.33 61.157.143.45 四川省绵阳市 电信
830 61.157.143.46 61.157.143.46 四川省绵阳市 南山浩宇网吧(医科校)
831 61.157.143.47 61.157.143.53 四川省绵阳市 电信
832 61.157.143.54 61.157.143.54 四川省绵阳市 正信网吧(火车站海关附近)
833 61.157.143.55 61.157.143.57 四川省绵阳市 电信
834 61.157.143.58 61.157.143.58 四川省绵阳市 大哥哥网络(火车站海关对面)
835 61.157.143.59 61.157.143.61 四川省绵阳市 电信
836 61.157.143.62 61.157.143.62 四川省绵阳市 金菊街天源花园网络村(花园三队内)
837 61.157.143.63 61.157.143.69 四川省绵阳市 电信
838 61.157.143.70 61.157.143.70 四川省绵阳市 文竹街爱神网吧
839 61.157.143.71 61.157.143.71 四川省绵阳市 电信
840 61.157.143.72 61.157.143.72 四川省绵阳市 御营坝天天网吧
841 61.157.143.73 61.157.143.73 四川省绵阳市 魅力网吧(御营坝)
842 61.157.143.74 61.157.143.77 四川省绵阳市 电信
843 61.157.143.78 61.157.143.78 四川省绵阳市 星美数码网点-经典网络(火车站王子大酒店旁)
844 61.157.143.79 61.157.143.79 四川省绵阳市 杰豹网吧(南山)
845 61.157.143.80 61.157.143.80 四川省绵阳市 星星网吧(南山)
846 61.157.143.81 61.157.143.81 四川省绵阳市 南山寺天时网吧
847 61.157.143.82 61.157.143.82 四川省绵阳市 虫虫网吧
848 61.157.143.83 61.157.143.83 四川省绵阳市 红星村强宇网吧
849 61.157.143.84 61.157.143.136 四川省绵阳市 电信
850 61.157.143.137 61.157.143.137 四川省绵阳市 经济开发区板桥街意达网络
851 61.157.143.138 61.157.144.118 四川省绵阳市 电信
852 61.157.144.119 61.157.144.120 四川省绵阳市梓潼县 马迎乡小学
853 61.157.144.121 61.157.144.131 四川省绵阳市 电信
854 61.157.144.132 61.157.144.132 四川省绵阳市 教育网
855 61.157.144.133 61.157.144.142 四川省绵阳市 电信
856 61.157.144.143 61.157.144.143 四川省绵阳市 实验小学
857 61.157.144.144 61.157.144.145 四川省绵阳市 电信
858 61.157.144.146 61.157.144.146 四川省绵阳市 平武县水晶镇中心小学
859 61.157.144.147 61.157.144.152 四川省绵阳市 电信
860 61.157.144.153 61.157.144.153 四川省绵阳市 盐亭县玉龙中学(高中)
861 61.157.144.154 61.157.144.255 四川省绵阳市 电信
862 61.157.145.0 61.157.145.30 四川省德阳市 电信
863 61.157.145.31 61.157.145.31 四川省德阳市广汉市 南京路无限星空网吧
864 61.157.145.32 61.157.145.84 四川省德阳市 电信
865 61.157.145.85 61.157.145.85 四川省德阳市 数码电脑城
866 61.157.145.86 61.157.145.136 四川省德阳市 电信
867 61.157.145.137 61.157.145.137 四川省德阳市广汉市 蜀中制药公司
868 61.157.145.138 61.157.145.152 四川省德阳市 电信
869 61.157.145.153 61.157.145.153 四川省德阳市广汉市 佛山路网吧
870 61.157.145.154 61.157.145.189 四川省德阳市 电信
871 61.157.145.190 61.157.145.190 四川省德阳市什邡市 电力公司家属区
872 61.157.145.191 61.157.145.212 四川省德阳市 电信
873 61.157.145.213 61.157.145.213 四川省德阳市什邡市 邮电局家属区
874 61.157.145.214 61.157.147.50 四川省德阳市 电信
875 61.157.147.51 61.157.147.51 四川省德阳市 四川工程学院
876 61.157.147.52 61.157.149.162 四川省德阳市 电信
877 61.157.149.163 61.157.149.163 四川省德阳市什邡市 双盛镇天天网吧
878 61.157.149.164 61.157.152.255 四川省德阳市 电信
879 61.157.153.0 61.157.153.7 四川省乐山市市中区 电信
880 61.157.153.8 61.157.153.8 四川省乐山市 通江万人小区江海网吧
881 61.157.153.9 61.157.153.12 四川省乐山市市中区 电信
882 61.157.153.13 61.157.153.13 四川省乐山市 苏稽镇新街大众网吧
883 61.157.153.14 61.157.153.14 四川省乐山市市中区 电信
884 61.157.153.15 61.157.153.15 四川省乐山市 苏稽阿拉丁网吧
885 61.157.153.16 61.157.153.16 四川省乐山市 苏稽镇新街万连网吧
886 61.157.153.17 61.157.153.17 四川省乐山市市中区 苏稽镇龙缘网吧
887 61.157.153.18 61.157.153.18 四川省乐山市市中区 电信
888 61.157.153.19 61.157.153.19 四川省乐山市 稽镇转盘新世纪网吧
889 61.157.153.20 61.157.153.21 四川省乐山市市中区 电信
890 61.157.153.22 61.157.153.22 四川省乐山市 土主勇星网吧
891 61.157.153.23 61.157.153.25 四川省乐山市市中区 电信
892 61.157.153.26 61.157.153.26 四川省乐山市 王浩儿金金网吧
893 61.157.153.27 61.157.153.30 四川省乐山市市中区 电信
894 61.157.153.31 61.157.153.31 四川省乐山市 最终幻想网吧
895 61.157.153.32 61.157.153.37 四川省乐山市市中区 电信
896 61.157.153.38 61.157.153.38 四川省乐山市 通江江海网吧
897 61.157.153.39 61.157.153.39 四川省乐山市市中区 电信
898 61.157.153.40 61.157.153.40 四川省乐山市 无间道(宝马街)
899 61.157.153.41 61.157.153.45 四川省乐山市市中区 电信
900 61.157.153.46 61.157.153.46 四川省乐山市市中区 苏稽镇万连网吧
901 61.157.153.47 61.157.153.47 四川省乐山市市中区 电信
902 61.157.153.48 61.157.153.48 四川省乐山市 苏稽镇新街大众网吧
903 61.157.153.49 61.157.153.50 四川省乐山市市中区 电信
904 61.157.153.51 61.157.153.51 四川省乐山市 土主镇京奥网吧
905 61.157.153.52 61.157.153.52 四川省乐山市市中区 电信
906 61.157.153.53 61.157.153.53 四川省乐山市 海阔天空(凤凰小区对面)
907 61.157.153.54 61.157.153.73 四川省乐山市市中区 电信
908 61.157.153.74 61.157.153.74 四川省乐山市 百禄路罗马假日网吧
909 61.157.153.75 61.157.153.89 四川省乐山市市中区 电信
910 61.157.153.90 61.157.153.90 四川省乐山市 慧园街畅游网吧
911 61.157.153.91 61.157.153.93 四川省乐山市市中区 电信
912 61.157.153.94 61.157.153.94 四川省乐山市 通江拒绝无聊网吧
913 61.157.153.95 61.157.153.97 四川省乐山市市中区 电信
914 61.157.153.98 61.157.153.98 四川省乐山市市中区 零距离网吧
915 61.157.153.99 61.157.153.107 四川省乐山市市中区 电信
916 61.157.153.108 61.157.153.108 四川省乐山市 计算机学校
917 61.157.153.109 61.157.153.112 四川省乐山市市中区 电信
918 61.157.153.113 61.157.153.113 四川省乐山市 图书馆
919 61.157.153.114 61.157.153.138 四川省乐山市市中区 电信
920 61.157.153.139 61.157.153.139 四川省乐山市 一中外国语实验学校校园网
921 61.157.153.140 61.157.153.142 四川省乐山市市中区 电信
922 61.157.153.143 61.157.153.143 四川省乐山市 计算机学校海蓝网吧
923 61.157.153.144 61.157.153.146 四川省乐山市市中区 电信
924 61.157.153.147 61.157.153.147 四川省乐山市 新广场卫平网吧
925 61.157.153.148 61.157.153.151 四川省乐山市市中区 电信
926 61.157.153.152 61.157.153.152 四川省乐山市市中区 传奇网吧
927 61.157.153.153 61.157.153.167 四川省乐山市市中区 电信
928 61.157.153.168 61.157.153.168 四川省乐山市 通江万人小区内欣颖网景
929 61.157.153.169 61.157.153.170 四川省乐山市市中区 电信
930 61.157.153.171 61.157.153.171 四川省乐山市 白杨坝星星网吧
931 61.157.153.172 61.157.153.172 四川省乐山市市中区 电信
932 61.157.153.173 61.157.153.173 四川省乐山市 通江镇万人小区网络太空网吧
933 61.157.153.174 61.157.153.177 四川省乐山市市中区 电信
934 61.157.153.178 61.157.153.178 四川省乐山市市中区 天海网吧
935 61.157.153.179 61.157.153.179 四川省乐山市 通江江海网吧
936 61.157.153.180 61.157.153.180 四川省乐山市市中区 电信
937 61.157.153.181 61.157.153.181 四川省乐山市 通江万人小区家友网吧
938 61.157.153.182 61.157.153.182 四川省乐山市市中区 电信
939 61.157.153.183 61.157.153.183 四川省乐山市 牛耳桥大唐盛世网吧
940 61.157.153.184 61.157.153.185 四川省乐山市市中区 电信
941 61.157.153.186 61.157.153.186 四川省乐山市 满天星网吧
942 61.157.153.187 61.157.153.187 四川省乐山市市中区 电信
943 61.157.153.188 61.157.153.188 四川省乐山市 丽景网吧
944 61.157.153.189 61.157.153.195 四川省乐山市市中区 电信
945 61.157.153.196 61.157.153.196 四川省乐山市市中区 第三空间网吧
946 61.157.153.197 61.157.153.198 四川省乐山市市中区 电信
947 61.157.153.199 61.157.153.199 四川省乐山市 飚风网吧
948 61.157.153.200 61.157.153.201 四川省乐山市市中区 电信
949 61.157.153.202 61.157.153.202 四川省乐山市市中区 长药飞鱼网吧
950 61.157.153.203 61.157.153.205 四川省乐山市市中区 电信
951 61.157.153.206 61.157.153.206 四川省乐山市市中区 科苑网吧
952 61.157.153.207 61.157.153.211 四川省乐山市市中区 电信
953 61.157.153.212 61.157.153.212 四川省乐山市 慧园街有家网吧
954 61.157.153.213 61.157.153.215 四川省乐山市市中区 电信
955 61.157.153.216 61.157.153.216 四川省乐山市市中区 快乐时光网吧
956 61.157.153.217 61.157.153.217 四川省乐山市市中区 网韵网吧
957 61.157.153.218 61.157.153.218 四川省乐山市市中区 新大桥金来网吧
958 61.157.153.219 61.157.153.220 四川省乐山市市中区 电信
959 61.157.153.221 61.157.153.221 四川省乐山市 金叶网吧
960 61.157.153.222 61.157.153.222 四川省乐山市市中区 长药新亚网吧
961 61.157.153.223 61.157.153.223 四川省乐山市市中区 飞马网吧(百福路121号)
962 61.157.153.224 61.157.153.227 四川省乐山市市中区 电信
963 61.157.153.228 61.157.153.228 四川省乐山市市中区 银达网吧
964 61.157.153.229 61.157.153.233 四川省乐山市市中区 电信
965 61.157.153.234 61.157.153.234 四川省乐山市 飘网吧
966 61.157.153.235 61.157.153.235 四川省乐山市市中区 长药汇源网吧
967 61.157.153.236 61.157.153.246 四川省乐山市市中区 电信
968 61.157.153.247 61.157.153.247 四川省乐山市市中区 天地网吧
969 61.157.153.248 61.157.153.255 四川省乐山市市中区 电信
970 61.157.154.0 61.157.154.13 四川省乐山市 电信
971 61.157.154.14 61.157.154.14 四川省乐山市马边县 天二网吧
972 61.157.154.15 61.157.155.14 四川省乐山市 电信
973 61.157.155.15 61.157.155.15 四川省乐山市 沐川中学
974 61.157.155.16 61.157.155.34 四川省乐山市 电信
975 61.157.155.35 61.157.155.35 四川省乐山市 沐川县大智慧网吧
976 61.157.155.36 61.157.155.135 四川省乐山市 电信
977 61.157.155.136 61.157.155.136 四川省乐山市 沐川县高笋乡千禧网络会所
978 61.157.155.137 61.157.155.146 四川省乐山市 电信
979 61.157.155.147 61.157.155.147 四川省乐山市 金口河区(流星网吧)
980 61.157.155.148 61.157.155.148 四川省乐山市 金口河区新天地网吧
981 61.157.155.149 61.157.155.150 四川省乐山市 电信
982 61.157.155.151 61.157.155.151 四川省乐山市 金口河区飞奔网吧
983 61.157.155.152 61.157.155.193 四川省乐山市 电信
984 61.157.155.194 61.157.155.194 四川省乐山市 峨边县时代网吧
985 61.157.155.195 61.157.155.201 四川省乐山市 电信
986 61.157.155.202 61.157.155.202 四川省乐山市马边县 科星网吧
987 61.157.155.203 61.157.155.203 四川省乐山市 电信
988 61.157.155.204 61.157.155.204 四川省乐山市马边县 天皇宫网吧
989 61.157.155.205 61.157.156.187 四川省乐山市 电信
990 61.157.156.188 61.157.156.188 四川省乐山市 成都理工大学乐山分院
991 61.157.156.189 61.157.156.226 四川省乐山市 电信
992 61.157.156.227 61.157.156.227 四川省乐山市 师范学院(滨江路)
993 61.157.156.228 61.157.157.137 四川省乐山市 电信
994 61.157.157.138 61.157.157.138 四川省乐山市井研县 好吃街远程网吧
995 61.157.157.139 61.157.158.25 四川省乐山市 电信
996 61.157.158.26 61.157.158.26 四川省乐山市犍为县 犍科电脑
997 61.157.158.27 61.157.158.47 四川省乐山市 电信
998 61.157.158.48 61.157.158.48 四川省乐山市犍为县 忆网网吧
999 61.157.158.49 61.157.158.52 四川省乐山市 电信
1000 61.157.158.53 61.157.158.53 四川省乐山市 无名网吧