ip地址查询

巴中市IP地址列表

巴中市网吧IP地址列表

在下面输入您要查询IP地址段范围的地理位置,点击查询

请输入地理位置:
最多只能列出前1000条IP信息,更详细的ip列表信息请用上边的查询按钮进入
序号 IP 起始地址 IP 结束地址 所在位置信息 电子地图
1 61.139.57.0 61.139.57.255 四川省巴中市 电信
2 61.157.249.0 61.157.251.255 四川省巴中市 电信
3 61.243.18.0 61.243.19.255 四川省巴中市 联通
4 112.192.128.0 112.192.134.255 四川省巴中市 联通
5 117.172.128.0 117.172.159.255 四川省巴中市 移动
6 117.176.32.0 117.176.63.255 四川省巴中市 移动
7 118.122.192.0 118.122.194.255 四川省巴中市 电信
8 118.122.195.0 118.122.195.255 四川省巴中市通江县 电信
9 118.122.196.0 118.122.199.255 四川省巴中市 电信
10 118.122.200.0 118.122.200.255 四川省巴中市通江县 电信
11 118.123.122.0 118.123.159.255 四川省巴中市 电信
12 119.5.192.0 119.5.199.255 四川省巴中市 联通
13 119.7.192.0 119.7.192.255 四川省巴中市平昌县 联通
14 119.7.193.0 119.7.193.255 四川省巴中市 联通
15 123.71.96.0 123.71.99.255 四川省巴中市 中移铁通
16 123.71.234.0 123.71.235.255 四川省巴中市 中移铁通
17 124.161.46.0 124.161.46.255 四川省巴中市 联通
18 124.161.144.0 124.161.145.255 四川省巴中市 联通
19 124.161.247.0 124.161.248.255 四川省巴中市 联通
20 125.68.192.0 125.68.205.255 四川省巴中市 电信
21 125.68.206.0 125.68.206.255 四川省巴中市平昌县 电信
22 125.68.207.0 125.68.211.64 四川省巴中市 电信
23 125.68.211.65 125.68.211.65 四川省巴中市 网中人网吧
24 125.68.211.66 125.68.211.86 四川省巴中市 电信
25 125.68.211.87 125.68.211.87 四川省巴中市巴州区 888网络天地(五号桥旁)
26 125.68.211.88 125.68.211.163 四川省巴中市 电信
27 125.68.211.164 125.68.211.164 四川省巴中市巴州区 中联网吧(西外街31号)
28 125.68.211.165 125.68.211.165 四川省巴中市 中联网吧
29 125.68.211.166 125.68.211.244 四川省巴中市 电信
30 125.68.211.245 125.68.211.245 四川省巴中市 中月网吧
31 125.68.211.246 125.68.211.255 四川省巴中市 电信
32 139.202.128.0 139.202.191.255 四川省巴中市 电信
33 171.90.0.0 171.90.21.255 四川省巴中市 电信
34 171.90.22.0 171.90.22.255 四川省巴中市平昌县 电信
35 171.90.23.0 171.90.63.255 四川省巴中市 电信
36 171.208.0.0 171.208.63.255 四川省巴中市 电信
37 175.153.0.0 175.153.4.255 四川省巴中市 联通
38 175.153.5.0 175.153.5.255 四川省巴中市通江县 联通
39 175.153.6.0 175.153.6.255 四川省巴中市 联通
40 182.131.47.0 182.131.47.255 四川省巴中市 电信
41 182.132.64.0 182.132.73.255 四川省巴中市 电信
42 182.132.74.0 182.132.74.255 四川省巴中市平昌县 电信
43 182.132.75.0 182.132.127.255 四川省巴中市 电信
44 202.98.137.0 202.98.137.255 四川省巴中市 电信IDC机房
45 202.98.138.0 202.98.139.5 四川省巴中市 电信
46 202.98.139.6 202.98.139.6 四川省巴中市 志成职业中学
47 202.98.139.7 202.98.139.7 四川省巴中市 讯业金网
48 202.98.139.8 202.98.139.255 四川省巴中市 电信
49 218.88.242.0 218.88.242.3 四川省巴中市 电信
50 218.88.242.4 218.88.242.4 四川省巴中市 天桥网吧
51 218.88.242.5 218.88.242.13 四川省巴中市 电信
52 218.88.242.14 218.88.242.14 四川省巴中市 桥心网吧
53 218.88.242.15 218.88.242.15 四川省巴中市 迅捷
54 218.88.242.16 218.88.242.19 四川省巴中市 电信
55 218.88.242.20 218.88.242.20 四川省巴中市 深蓝网吧
56 218.88.242.21 218.88.242.33 四川省巴中市 电信
57 218.88.242.34 218.88.242.34 四川省巴中市 中洋网吧
58 218.88.242.35 218.88.242.39 四川省巴中市 电信
59 218.88.242.40 218.88.242.40 四川省巴中市 汇通网吧
60 218.88.242.41 218.88.242.41 四川省巴中市平昌县 笔山镇心愿网吧
61 218.88.242.42 218.88.242.97 四川省巴中市 电信
62 218.88.242.98 218.88.242.98 四川省巴中市 后河网吧
63 218.88.242.99 218.88.242.122 四川省巴中市 电信
64 218.88.242.123 218.88.242.123 四川省巴中市 世纪网吧
65 218.88.242.124 218.88.242.131 四川省巴中市 电信
66 218.88.242.132 218.88.242.132 四川省巴中市 侨新网吧
67 218.88.242.133 218.88.242.153 四川省巴中市 电信
68 218.88.242.154 218.88.242.167 四川省巴中市南江县 南江中学
69 218.88.242.168 218.88.242.168 四川省巴中市南江县 蓝天网吧
70 218.88.242.169 218.88.242.185 四川省巴中市 电信
71 218.88.242.186 218.88.242.186 四川省巴中市通江县 邮电局网吧
72 218.88.242.187 218.88.242.231 四川省巴中市 电信
73 218.88.242.232 218.88.242.232 四川省巴中市平昌县 亮晶晶网吧
74 218.88.242.233 218.88.244.65 四川省巴中市 电信
75 218.88.244.66 218.88.244.66 四川省巴中市平昌县 江州三楼牵手网吧
76 218.88.244.67 218.88.244.99 四川省巴中市 电信
77 218.88.244.100 218.88.244.100 四川省巴中市 欢腾网吧
78 218.88.244.101 218.88.244.194 四川省巴中市 电信
79 218.88.244.195 218.88.244.195 四川省巴中市 靓影网吧
80 218.88.244.196 218.88.244.255 四川省巴中市 电信
81 218.89.57.0 218.89.57.147 四川省巴中市 电信
82 218.89.57.148 218.89.57.148 四川省巴中市 南江县正直镇CC网吧
83 218.89.57.149 218.89.57.233 四川省巴中市 电信
84 218.89.57.234 218.89.57.234 四川省巴中市 黎明网吧
85 218.89.57.235 218.89.58.76 四川省巴中市 电信
86 218.89.58.77 218.89.58.77 四川省巴中市通江县 新新网巴
87 218.89.58.78 218.89.58.226 四川省巴中市 电信
88 218.89.58.227 218.89.58.227 四川省巴中市 旭日网络
89 218.89.58.228 218.89.58.255 四川省巴中市 电信
90 218.89.168.0 218.89.168.255 四川省巴中市 电信
91 218.89.171.0 218.89.173.6 四川省巴中市 电信
92 218.89.173.7 218.89.173.7 四川省巴中市 阿拉丁网吧
93 218.89.173.8 218.89.173.10 四川省巴中市 电信
94 218.89.173.11 218.89.173.11 四川省巴中市通江县 酒厂沟新月网吧
95 218.89.173.12 218.89.173.14 四川省巴中市 电信
96 218.89.173.15 218.89.173.15 四川省巴中市 雁归来网吧
97 218.89.173.16 218.89.173.26 四川省巴中市 电信
98 218.89.173.27 218.89.173.27 四川省巴中市 清江胖哥网吧
99 218.89.173.28 218.89.173.31 四川省巴中市 电信
100 218.89.173.32 218.89.173.32 四川省巴中市通江县 寰宇网吧
101 218.89.173.33 218.89.173.35 四川省巴中市 电信
102 218.89.173.36 218.89.173.36 四川省巴中市 悄悄话网吧
103 218.89.173.37 218.89.173.70 四川省巴中市 电信
104 218.89.173.71 218.89.173.71 四川省巴中市 恩阳陵峰网吧
105 218.89.173.72 218.89.173.75 四川省巴中市 电信
106 218.89.173.76 218.89.173.76 四川省巴中市 清江胖哥网吧
107 218.89.173.77 218.89.173.184 四川省巴中市 电信
108 218.89.173.185 218.89.173.185 四川省巴中市 九龙网吧
109 218.89.173.186 218.89.174.0 四川省巴中市 电信
110 218.89.174.1 218.89.174.1 四川省巴中市 心语网吧
111 218.89.174.2 218.89.174.255 四川省巴中市 电信
112 218.200.218.0 218.200.218.255 四川省巴中市 移动
113 220.166.16.0 220.166.18.213 四川省巴中市 电信
114 220.166.18.214 220.166.18.214 四川省巴中市 南坝职中教师楼
115 220.166.18.215 220.166.20.35 四川省巴中市 电信
116 220.166.20.36 220.166.20.36 四川省巴中市 ATT网吧
117 220.166.20.37 220.166.20.37 四川省巴中市 雕刻时光网吧
118 220.166.20.38 220.166.20.38 四川省巴中市 落云笺网吧
119 220.166.20.39 220.166.20.39 四川省巴中市 视点网吧
120 220.166.20.40 220.166.20.40 四川省巴中市 天桥网吧
121 220.166.20.41 220.166.20.41 四川省巴中市 黎明网吧
122 220.166.20.42 220.166.20.42 四川省巴中市 飞鱼网吧
123 220.166.20.43 220.166.20.43 四川省巴中市 电信
124 220.166.20.44 220.166.20.44 四川省巴中市 新浪网吧
125 220.166.20.45 220.166.20.45 四川省巴中市 蓝天网吧
126 220.166.20.46 220.166.20.46 四川省巴中市 电信
127 220.166.20.47 220.166.20.47 四川省巴中市巴州区 天桥网吧(中汕大厦左侧30米处(南门街22号)二楼)
128 220.166.20.48 220.166.20.48 四川省巴中市 飞腾网吧
129 220.166.20.49 220.166.20.49 四川省巴中市 九九网吧
130 220.166.20.50 220.166.20.50 四川省巴中市 猛将网吧
131 220.166.20.51 220.166.20.51 四川省巴中市 第三场雨网吧
132 220.166.20.52 220.166.20.52 四川省巴中市 ATT网络空间
133 220.166.20.53 220.166.20.53 四川省巴中市 深南电脑
134 220.166.20.54 220.166.20.54 四川省巴中市 指间缘网吧
135 220.166.20.55 220.166.20.55 四川省巴中市 小精灵网吧
136 220.166.20.56 220.166.20.56 四川省巴中市 侨新网吧
137 220.166.20.57 220.166.20.57 四川省巴中市 骇客网吧
138 220.166.20.58 220.166.20.58 四川省巴中市 深蓝网吧
139 220.166.20.59 220.166.20.59 四川省巴中市 欣怡网吧
140 220.166.20.60 220.166.20.60 四川省巴中市 电信
141 220.166.20.61 220.166.20.61 四川省巴中市 雁归来网吧
142 220.166.20.62 220.166.20.62 四川省巴中市 爱在这儿网吧
143 220.166.20.63 220.166.20.65 四川省巴中市 电信
144 220.166.20.66 220.166.20.66 四川省巴中市 怡鑫网吧
145 220.166.20.67 220.166.20.67 四川省巴中市 电信
146 220.166.20.68 220.166.20.68 四川省巴中市 飞翔网吧
147 220.166.20.69 220.166.20.69 四川省巴中市 感染力网吧
148 220.166.20.70 220.166.20.71 四川省巴中市 电信
149 220.166.20.72 220.166.20.72 四川省巴中市 心缘网吧
150 220.166.20.73 220.166.20.73 四川省巴中市 超人网吧
151 220.166.20.74 220.166.20.74 四川省巴中市 华西网吧
152 220.166.20.75 220.166.20.75 四川省巴中市 心灵之约网吧
153 220.166.20.76 220.166.20.76 四川省巴中市 南坝冲浪网吧
154 220.166.20.77 220.166.20.77 四川省巴中市 南新网络
155 220.166.20.78 220.166.20.78 四川省巴中市 佳听网巴(巴中丝厂旁边)
156 220.166.20.79 220.166.20.79 四川省巴中市 电信
157 220.166.20.80 220.166.20.80 四川省巴中市 加速度网吧
158 220.166.20.81 220.166.20.81 四川省巴中市 电信
159 220.166.20.82 220.166.20.82 四川省巴中市 友人网吧
160 220.166.20.83 220.166.20.83 四川省巴中市 心灵之约网吧
161 220.166.20.84 220.166.20.84 四川省巴中市 电信
162 220.166.20.85 220.166.20.85 四川省巴中市 汇通网吧
163 220.166.20.86 220.166.20.86 四川省巴中市 传奇部落网吧
164 220.166.20.87 220.166.20.87 四川省巴中市 电信
165 220.166.20.88 220.166.20.88 四川省巴中市 天桥网吧
166 220.166.20.89 220.166.20.90 四川省巴中市 电信
167 220.166.20.91 220.166.20.91 四川省巴中市 瑞丰网吧
168 220.166.20.92 220.166.20.92 四川省巴中市 电信
169 220.166.20.93 220.166.20.93 四川省巴中市 华宇网络科技有限公司
170 220.166.20.94 220.166.20.94 四川省巴中市 悄悄话网吧(巴州镇西派旁边)
171 220.166.20.95 220.166.20.95 四川省巴中市 情意网吧(后坝街33号西城派出所旁)
172 220.166.20.96 220.166.20.96 四川省巴中市 千禧网吧
173 220.166.20.97 220.166.20.97 四川省巴中市 电信
174 220.166.20.98 220.166.20.98 四川省巴中市 杰伦网吧
175 220.166.20.99 220.166.20.99 四川省巴中市 电信
176 220.166.20.100 220.166.20.100 四川省巴中市 冰点网吧
177 220.166.20.101 220.166.20.101 四川省巴中市 电信
178 220.166.20.102 220.166.20.102 四川省巴中市 风云网吧
179 220.166.20.103 220.166.20.103 四川省巴中市 天涯海角网吧
180 220.166.20.104 220.166.20.104 四川省巴中市 电信
181 220.166.20.105 220.166.20.105 四川省巴中市 雁归来网吧
182 220.166.20.106 220.166.20.106 四川省巴中市 丑妮儿网吧
183 220.166.20.107 220.166.20.107 四川省巴中市 情深深网吧
184 220.166.20.108 220.166.20.108 四川省巴中市 欢乐数码网吧
185 220.166.20.109 220.166.20.111 四川省巴中市 电信
186 220.166.20.112 220.166.20.112 四川省巴中市 都市先锋网吧
187 220.166.20.113 220.166.20.113 四川省巴中市 联盟网吧
188 220.166.20.114 220.166.20.114 四川省巴中市 电信
189 220.166.20.115 220.166.20.115 四川省巴中市 巴州镇虎子网巴(一小旁边)
190 220.166.20.116 220.166.20.116 四川省巴中市 电信
191 220.166.20.117 220.166.20.117 四川省巴中市 大家乐网吧
192 220.166.20.118 220.166.20.123 四川省巴中市 电信
193 220.166.20.124 220.166.20.124 四川省巴中市 网中人网吧(后坝街)
194 220.166.20.125 220.166.20.125 四川省巴中市 天麟网吧
195 220.166.20.126 220.166.20.132 四川省巴中市 电信
196 220.166.20.133 220.166.20.133 四川省巴中市 正喜网吧
197 220.166.20.134 220.166.20.141 四川省巴中市 电信
198 220.166.20.142 220.166.20.142 四川省巴中市 天虎网吧
199 220.166.20.143 220.166.20.144 四川省巴中市 电信
200 220.166.20.145 220.166.20.145 四川省巴中市 飞越网吧
201 220.166.20.146 220.166.20.147 四川省巴中市 电信
202 220.166.20.148 220.166.20.148 四川省巴中市 江北网吧
203 220.166.20.149 220.166.20.158 四川省巴中市 电信
204 220.166.20.159 220.166.20.159 四川省巴中市 蓝天网吧
205 220.166.20.160 220.166.20.160 四川省巴中市 绿色网吧
206 220.166.20.161 220.166.20.162 四川省巴中市 电信
207 220.166.20.163 220.166.20.163 四川省巴中市 新视野网吧
208 220.166.20.164 220.166.20.168 四川省巴中市 电信
209 220.166.20.169 220.166.20.169 四川省巴中市 龙精灵网吧
210 220.166.20.170 220.166.20.170 四川省巴中市 新天天乐网吧
211 220.166.20.171 220.166.20.172 四川省巴中市 电信
212 220.166.20.173 220.166.20.173 四川省巴中市 新时空网吧
213 220.166.20.174 220.166.20.178 四川省巴中市 电信
214 220.166.20.179 220.166.20.179 四川省巴中市 巴山英雄网吧
215 220.166.20.180 220.166.20.180 四川省巴中市 中联网吧
216 220.166.20.181 220.166.20.198 四川省巴中市 电信
217 220.166.20.199 220.166.20.199 四川省巴中市 世纪网吧
218 220.166.20.200 220.166.20.200 四川省巴中市 电信
219 220.166.20.201 220.166.20.201 四川省巴中市 午夜网吧
220 220.166.20.202 220.166.20.203 四川省巴中市 电信
221 220.166.20.204 220.166.20.204 四川省巴中市 电子阅览室
222 220.166.20.205 220.166.20.205 四川省巴中市 电信
223 220.166.20.206 220.166.20.206 四川省巴中市 巴山英雄网吧
224 220.166.20.207 220.166.20.207 四川省巴中市 冰点网吧
225 220.166.20.208 220.166.20.209 四川省巴中市 电信
226 220.166.20.210 220.166.20.210 四川省巴中市 丑妞儿网吧
227 220.166.20.211 220.166.20.214 四川省巴中市 电信
228 220.166.20.215 220.166.20.215 四川省巴中市 888网络会所
229 220.166.20.216 220.166.20.220 四川省巴中市 电信
230 220.166.20.221 220.166.20.221 四川省巴中市 E时代网吧
231 220.166.20.222 220.166.20.228 四川省巴中市 电信
232 220.166.20.229 220.166.20.229 四川省巴中市 金钥匙网吧
233 220.166.20.230 220.166.20.230 四川省巴中市 天天乐网吧
234 220.166.20.231 220.166.20.231 四川省巴中市 蓝天网吧
235 220.166.20.232 220.166.20.234 四川省巴中市 电信
236 220.166.20.235 220.166.20.235 四川省巴中市 自然网吧
237 220.166.20.236 220.166.20.244 四川省巴中市 电信
238 220.166.20.245 220.166.20.245 四川省巴中市 天天见网吧
239 220.166.20.246 220.166.20.246 四川省巴中市 清江镇新时代网吧
240 220.166.20.247 220.166.20.248 四川省巴中市 电信
241 220.166.20.249 220.166.20.249 四川省巴中市 大树网吧
242 220.166.20.250 220.166.21.2 四川省巴中市 电信
243 220.166.21.3 220.166.21.3 四川省巴中市南江县 小河职业中学校园网(东榆镇)
244 220.166.21.4 220.166.21.4 四川省巴中市南江县 上河街阳光网吧
245 220.166.21.5 220.166.21.5 四川省巴中市南江县 康顺网吧(大堂坝)
246 220.166.21.6 220.166.21.6 四川省巴中市通江县 心语网吧
247 220.166.21.7 220.166.21.7 四川省巴中市南江县 中旬网吧
248 220.166.21.8 220.166.21.8 四川省巴中市南江县 闲情网吧(大堂坝)
249 220.166.21.9 220.166.21.9 四川省巴中市南江县 联众网吧(河街)
250 220.166.21.10 220.166.21.12 四川省巴中市南江县 电信
251 220.166.21.13 220.166.21.13 四川省巴中市南江县 南江中学(春场坝校区)
252 220.166.21.14 220.166.21.14 四川省巴中市南江县 电信
253 220.166.21.15 220.166.21.15 四川省巴中市南江县 百乐门俱乐部
254 220.166.21.16 220.166.21.18 四川省巴中市南江县 电信
255 220.166.21.19 220.166.21.19 四川省巴中市南江县 长途线路局
256 220.166.21.20 220.166.21.66 四川省巴中市 电信
257 220.166.21.67 220.166.21.67 四川省巴中市 天府网点通江直营店
258 220.166.21.68 220.166.21.68 四川省巴中市通江县 超越网吧
259 220.166.21.69 220.166.21.69 四川省巴中市通江县 心语网吧
260 220.166.21.70 220.166.21.70 四川省巴中市 电信
261 220.166.21.71 220.166.21.71 四川省巴中市通江县 奔三网吧
262 220.166.21.72 220.166.21.72 四川省巴中市通江县 天虹网吧
263 220.166.21.73 220.166.21.73 四川省巴中市通江县 天龙网吧
264 220.166.21.74 220.166.21.74 四川省巴中市通江县 酒厂沟网吧
265 220.166.21.75 220.166.21.75 四川省巴中市 电信
266 220.166.21.76 220.166.21.76 四川省巴中市通江县 寰宇网吧
267 220.166.21.77 220.166.21.77 四川省巴中市 电信
268 220.166.21.78 220.166.21.78 四川省巴中市通江县 每日网吧
269 220.166.21.79 220.166.21.80 四川省巴中市 电信
270 220.166.21.81 220.166.21.81 四川省巴中市通江县 网际快车网吧
271 220.166.21.82 220.166.21.82 四川省巴中市通江县 中石化西南分公司川东北采气厂
272 220.166.21.83 220.166.21.83 四川省巴中市 电信
273 220.166.21.84 220.166.21.84 四川省巴中市通江县 新月网吧
274 220.166.21.85 220.166.21.85 四川省巴中市通江县 电子阅览室网吧
275 220.166.21.86 220.166.21.86 四川省巴中市通江县 奔三网吧
276 220.166.21.87 220.166.21.88 四川省巴中市通江县 网际网吧
277 220.166.21.89 220.166.21.89 四川省巴中市 电信
278 220.166.21.90 220.166.21.90 四川省巴中市通江县 风叶网吧
279 220.166.21.91 220.166.21.91 四川省巴中市 电信
280 220.166.21.92 220.166.21.92 四川省巴中市通江县 大世界网吧
281 220.166.21.93 220.166.21.93 四川省巴中市通江县 网际网吧
282 220.166.21.94 220.166.21.94 四川省巴中市 电信
283 220.166.21.95 220.166.21.95 四川省巴中市通江县 新视野网吧
284 220.166.21.96 220.166.21.110 四川省巴中市 电信
285 220.166.21.111 220.166.21.111 四川省巴中市通江县 飞越网吧
286 220.166.21.112 220.166.21.119 四川省巴中市 电信
287 220.166.21.120 220.166.21.120 四川省巴中市通江县 每日网吧
288 220.166.21.121 220.166.21.129 四川省巴中市 电信
289 220.166.21.130 220.166.21.130 四川省巴中市平昌县 江州二楼星宇网吧
290 220.166.21.131 220.166.21.131 四川省巴中市 电信
291 220.166.21.132 220.166.21.132 四川省巴中市平昌县 梦幻网吧
292 220.166.21.133 220.166.21.134 四川省巴中市 电信
293 220.166.21.135 220.166.21.135 四川省巴中市平昌县 奔腾网络会所
294 220.166.21.136 220.166.21.139 四川省巴中市 电信
295 220.166.21.140 220.166.21.140 四川省巴中市平昌县 江州三楼天际网吧
296 220.166.21.141 220.166.21.141 四川省巴中市 电信
297 220.166.21.142 220.166.21.142 四川省巴中市平昌县 江州二楼小精灵网吧
298 220.166.21.143 220.166.21.143 四川省巴中市平昌县 江洲娱乐城E网情深
299 220.166.21.144 220.166.21.145 四川省巴中市 电信
300 220.166.21.146 220.166.21.146 四川省巴中市 小猪儿网吧
301 220.166.21.147 220.166.21.211 四川省巴中市 电信
302 220.166.21.212 220.166.21.212 四川省巴中市 新时代网吧
303 220.166.21.213 220.166.21.255 四川省巴中市 电信
304 220.167.110.0 220.167.110.255 四川省巴中市 电信
305 220.197.46.0 220.197.46.11 四川省巴中市 联通
306 220.197.46.12 220.197.46.12 四川省巴中市通江县 远程网吧
307 220.197.46.13 220.197.46.13 四川省巴中市 联通
308 220.197.46.14 220.197.46.14 四川省巴中市平昌县 E时代网络
309 220.197.46.15 220.197.46.15 四川省巴中市 联通
310 220.197.46.16 220.197.46.16 四川省巴中市南江县 书香阁网吧
311 220.197.46.17 220.197.46.17 四川省巴中市 联通
312 220.197.46.18 220.197.46.18 四川省巴中市 华宇网络科技有限公司
313 220.197.46.19 220.197.46.19 四川省巴中市通江县 司法局对面301网吧
314 220.197.46.20 220.197.46.41 四川省巴中市 联通
315 220.197.46.42 220.197.46.42 四川省巴中市 N个网吧
316 220.197.46.43 220.197.46.255 四川省巴中市 联通
317 221.10.20.0 221.10.21.225 四川省巴中市 联通
318 221.10.21.226 221.10.21.226 四川省巴中市 天桥网吧
319 221.10.21.227 221.10.21.255 四川省巴中市 联通
320 221.10.33.0 221.10.33.255 四川省巴中市 联通
321 221.10.54.0 221.10.54.183 四川省巴中市 联通
322 221.10.54.184 221.10.54.184 四川省巴中市通江县 每日网吧
323 221.10.54.185 221.10.55.255 四川省巴中市 联通
324 221.10.66.0 221.10.67.255 四川省巴中市 联通
325 221.10.71.0 221.10.71.255 四川省巴中市 联通
326 221.10.223.0 221.10.224.131 四川省巴中市 联通
327 221.10.224.132 221.10.224.132 四川省巴中市 天桥网吧
328 221.10.224.133 221.10.224.133 四川省巴中市 蓝天网吧
329 221.10.224.134 221.10.225.81 四川省巴中市 联通
330 221.10.225.82 221.10.225.82 四川省巴中市 巴中中学
331 221.10.225.83 221.10.225.85 四川省巴中市 联通
332 221.10.225.86 221.10.225.86 四川省巴中市通江县 [寰宇网吧]
333 221.10.225.87 221.10.226.255 四川省巴中市 联通
334 222.53.0.0 222.53.2.255 四川省巴中市 中移铁通
335 222.53.88.0 222.53.89.255 四川省巴中市 中移铁通
336 222.208.148.0 222.208.148.0 四川省巴中市 电信
337 222.208.148.1 222.208.148.1 四川省巴中市 南坝冲浪网吧
338 222.208.148.2 222.208.150.164 四川省巴中市 电信
339 222.208.150.165 222.208.150.165 四川省巴中市 冲浪网吧
340 222.208.150.166 222.208.163.16 四川省巴中市 电信
341 222.208.163.17 222.208.163.17 四川省巴中市 E时代网吧
342 222.208.163.18 222.208.163.20 四川省巴中市 电信
343 222.208.163.21 222.208.163.21 四川省巴中市南江县 阳光网吧(上河街商业长廊二楼)
344 222.208.163.22 222.208.163.22 四川省巴中市 电信
345 222.208.163.23 222.208.163.23 四川省巴中市 沙巴克网吧
346 222.208.163.24 222.208.163.31 四川省巴中市 电信
347 222.208.163.32 222.208.163.32 四川省巴中市 南江县小河职中
348 222.208.163.33 222.208.163.33 四川省巴中市 科幻网吧
349 222.208.163.34 222.208.163.34 四川省巴中市 闲情网吧
350 222.208.163.35 222.208.163.41 四川省巴中市 电信
351 222.208.163.42 222.208.163.42 四川省巴中市 南江县小河职业中学
352 222.208.163.43 222.208.165.255 四川省巴中市 电信
353 222.213.14.218 222.213.14.218 四川省巴中市 电信
354 222.213.14.222 222.213.14.222 四川省巴中市 电信
355 222.215.8.0 222.215.14.255 四川省巴中市 电信
356 222.215.15.0 222.215.15.1 四川省巴中市通江县 电信
357 222.215.15.2 222.215.15.3 四川省巴中市通江县 飞越网吧
358 222.215.15.4 222.215.15.4 四川省巴中市通江县 超越网吧
359 222.215.15.5 222.215.15.5 四川省巴中市通江县 心语网吧
360 222.215.15.6 222.215.15.6 四川省巴中市通江县 E缘网吧
361 222.215.15.7 222.215.15.7 四川省巴中市通江县 电信
362 222.215.15.8 222.215.15.8 四川省巴中市通江县 天虹网吧
363 222.215.15.9 222.215.15.9 四川省巴中市通江县 天龙网吧
364 222.215.15.10 222.215.15.10 四川省巴中市通江县 铁佛中学
365 222.215.15.11 222.215.15.11 四川省巴中市通江县 电信
366 222.215.15.12 222.215.15.12 四川省巴中市通江县 心悦网吧
367 222.215.15.13 222.215.15.13 四川省巴中市通江县 寰宇网吧
368 222.215.15.14 222.215.15.14 四川省巴中市通江县 电信局网吧
369 222.215.15.15 222.215.15.15 四川省巴中市通江县 网际网吧
370 222.215.15.16 222.215.15.17 四川省巴中市通江县 电信
371 222.215.15.18 222.215.15.18 四川省巴中市通江县 超越网吧
372 222.215.15.19 222.215.15.19 四川省巴中市通江县 电子阅览室
373 222.215.15.20 222.215.15.20 四川省巴中市通江县 新视野网吧
374 222.215.15.21 222.215.15.22 四川省巴中市通江县 电信
375 222.215.15.23 222.215.15.23 四川省巴中市通江县 枫叶网吧
376 222.215.15.24 222.215.15.24 四川省巴中市通江县 大世界网吧
377 222.215.15.25 222.215.15.26 四川省巴中市通江县 电信
378 222.215.15.27 222.215.15.27 四川省巴中市通江县 新美网吧
379 222.215.15.28 222.215.15.28 四川省巴中市通江县 每日网吧
380 222.215.15.29 222.215.15.255 四川省巴中市通江县 电信
381 222.215.16.0 222.215.23.98 四川省巴中市 电信
382 222.215.23.99 222.215.23.99 四川省巴中市巴州区 新世纪网吧(三号桥)
383 222.215.23.100 222.215.23.103 四川省巴中市 电信
384 222.215.23.104 222.215.23.104 四川省巴中市 绿色网吧(街心花园胜利巷23#)
385 222.215.23.105 222.215.23.255 四川省巴中市 电信
386 222.215.24.0 222.215.24.1 四川省巴中市平昌县 电信
387 222.215.24.2 222.215.24.2 四川省巴中市平昌县 小精灵网吧
388 222.215.24.3 222.215.24.10 四川省巴中市平昌县 电信
389 222.215.24.11 222.215.24.11 四川省巴中市平昌县 八度空间网吧
390 222.215.24.12 222.215.24.12 四川省巴中市平昌县 小精灵网吧
391 222.215.24.13 222.215.24.13 四川省巴中市平昌县 长青网络网吧
392 222.215.24.14 222.215.24.14 四川省巴中市平昌县 星宇网吧
393 222.215.24.15 222.215.24.15 四川省巴中市平昌县 长青网吧
394 222.215.24.16 222.215.24.16 四川省巴中市平昌县 大星宇网吧(新平街江洲娱乐诚二楼57--59号)
395 222.215.24.17 222.215.24.80 四川省巴中市平昌县 电信
396 222.215.24.81 222.215.24.81 四川省巴中市平昌县 新时代网吧
397 222.215.24.82 222.215.24.255 四川省巴中市平昌县 电信
398 222.215.25.0 222.215.26.154 四川省巴中市 电信
399 222.215.26.155 222.215.26.155 四川省巴中市 未来先锋网吧
400 222.215.26.156 222.215.28.240 四川省巴中市 电信
401 222.215.28.241 222.215.28.241 四川省巴中市 第二小学
402 222.215.28.242 222.215.31.255 四川省巴中市 电信
403 223.85.64.0 223.85.79.255 四川省巴中市 移动