ip地址查询

成都市IP地址列表

成都市网吧IP地址列表

在下面输入您要查询IP地址段范围的地理位置,点击查询

请输入地理位置:
最多只能列出前1000条IP信息,更详细的ip列表信息请用上边的查询按钮进入
序号 IP 起始地址 IP 结束地址 所在位置信息 电子地图
1 14.196.0.0 14.196.255.255 四川省成都市 鹏博士长城宽带
2 14.197.210.114 14.197.210.114 四川省成都市 鹏博士长城宽带互联节点
3 14.197.210.130 14.197.210.130 四川省成都市 鹏博士宽带互联节点
4 14.197.241.245 14.197.241.245 四川省成都市 鹏博士宽带互联节点
5 14.197.254.134 14.197.254.134 四川省成都市 鹏博士宽带互联节点
6 42.247.2.128 42.247.2.135 四川省成都市 西南财经大学天府学院教育网
7 43.240.132.0 43.240.135.255 四川省成都市
8 43.251.12.0 43.251.15.255 四川省成都市
9 45.40.192.0 45.40.255.255 四川省成都市
10 45.122.0.0 45.122.3.255 四川省成都市 联通
11 58.206.0.0 58.206.31.255 四川省成都市 电子科技大学教育网无线校园项目
12 60.255.0.0 60.255.2.255 四川省成都市 广电网
13 60.255.7.0 60.255.8.255 四川省成都市 广电网
14 60.255.25.0 60.255.26.255 四川省成都市 西南交通大学
15 60.255.37.0 60.255.37.255 四川省成都市 广电网
16 60.255.40.0 60.255.45.255 四川省成都市 广电网
17 60.255.46.0 60.255.46.255 四川省成都市龙泉驿区 广电网
18 60.255.47.0 60.255.47.255 四川省成都市 广电网
19 60.255.74.0 60.255.89.255 四川省成都市 广电网
20 60.255.136.0 60.255.136.255 四川省成都市 广电网
21 60.255.144.0 60.255.144.255 四川省成都市 广电网
22 61.139.0.0 61.139.0.99 四川省成都市 电信
23 61.139.0.100 61.139.0.100 四川省成都市 理工学院外往来网吧
24 61.139.0.101 61.139.2.68 四川省成都市 电信
25 61.139.2.69 61.139.2.69 四川省成都市 电信DNS服务器
26 61.139.2.70 61.139.29.255 四川省成都市 电信
27 61.139.37.0 61.139.37.255 四川省成都市 电信
28 61.139.61.0 61.139.61.121 四川省成都市 电信
29 61.139.61.122 61.139.61.122 四川省成都市 四川邮电学院
30 61.139.61.123 61.139.62.138 四川省成都市 电信
31 61.139.62.139 61.139.62.142 四川省成都市青白江区 VDSL
32 61.139.62.143 61.139.63.24 四川省成都市 电信
33 61.139.63.25 61.139.63.25 四川省成都市 新鸿路181号天府网点总店
34 61.139.63.26 61.139.64.4 四川省成都市 电信
35 61.139.64.5 61.139.64.5 四川省成都市 中国电信天府热线大楼
36 61.139.64.6 61.139.65.204 四川省成都市 电信
37 61.139.65.205 61.139.65.205 四川省成都市 新鸿路181号中国电信天府热线大楼
38 61.139.65.206 61.139.65.255 四川省成都市 电信
39 61.139.66.0 61.139.66.71 四川省成都市双流县 /华阳电信
40 61.139.66.72 61.139.66.72 四川省成都市 四川航空公司
41 61.139.66.73 61.139.66.74 四川省成都市双流县 /华阳电信
42 61.139.66.75 61.139.66.75 四川省成都市 四川航空公司
43 61.139.66.76 61.139.66.255 四川省成都市双流县 /华阳电信
44 61.139.67.0 61.139.67.178 四川省成都市 电信
45 61.139.67.179 61.139.67.179 四川省成都市 四川广播电视集团广告经营中心
46 61.139.67.180 61.139.69.1 四川省成都市 电信
47 61.139.69.2 61.139.69.5 四川省成都市 西南财经大学
48 61.139.69.6 61.139.69.214 四川省成都市 电信
49 61.139.69.215 61.139.69.215 四川省成都市 梦工厂软件有限公司
50 61.139.69.216 61.139.69.255 四川省成都市 电信
51 61.139.70.0 61.139.70.122 四川省成都市 四川邮电职业技术学院
52 61.139.70.123 61.139.70.123 四川省成都市 四川邮电职业技术学院图书馆电子阅览室
53 61.139.70.124 61.139.70.255 四川省成都市 四川邮电职业技术学院
54 61.139.71.0 61.139.72.2 四川省成都市 电信
55 61.139.72.3 61.139.72.3 四川省成都市 教育学院电子阅历室
56 61.139.72.4 61.139.72.129 四川省成都市 电信
57 61.139.72.130 61.139.72.130 四川省成都市 网居网吧(北巷子)
58 61.139.72.131 61.139.72.146 四川省成都市 电信
59 61.139.72.147 61.139.72.147 四川省成都市 西南民族大学西门附近心叶网吧
60 61.139.72.148 61.139.72.148 四川省成都市 西南民族大学南门旁边奔腾网吧
61 61.139.72.149 61.139.72.149 四川省成都市 子君网络玉林店
62 61.139.72.150 61.139.72.150 四川省成都市锦江区 蜀都网吧(总府路蜀都大厦西一楼)
63 61.139.72.151 61.139.72.170 四川省成都市 电信
64 61.139.72.171 61.139.72.171 四川省成都市 新良大酒店(上东大街53号)
65 61.139.72.172 61.139.73.76 四川省成都市 电信
66 61.139.73.77 61.139.73.77 四川省成都市 旭丰网吧(花园镇)
67 61.139.73.78 61.139.73.96 四川省成都市 电信
68 61.139.73.97 61.139.73.97 四川省成都市 金花镇波仔网吧(草金路007号)
69 61.139.73.98 61.139.73.111 四川省成都市 电信
70 61.139.73.112 61.139.73.112 四川省成都市 星美数码网点奔腾店(武侯区金兴南路178号)
71 61.139.73.113 61.139.73.229 四川省成都市 电信
72 61.139.73.230 61.139.73.241 四川省成都市双流县 川音成都美术学院
73 61.139.73.242 61.139.75.255 四川省成都市 电信
74 61.139.76.0 61.139.77.255 四川省成都市 电信IDC莲花机房
75 61.139.78.0 61.139.79.96 四川省成都市 电信
76 61.139.79.97 61.139.79.110 四川省成都市 成都大学
77 61.139.79.111 61.139.79.225 四川省成都市 电信
78 61.139.79.226 61.139.79.226 四川省成都市 四川省委党校
79 61.139.79.227 61.139.79.228 四川省成都市 电信
80 61.139.79.229 61.139.79.230 四川省成都市 四川省委党校
81 61.139.79.231 61.139.79.233 四川省成都市 电信
82 61.139.79.234 61.139.79.234 四川省成都市 四川管理职业学院
83 61.139.79.235 61.139.87.1 四川省成都市 电信
84 61.139.87.2 61.139.87.6 四川省成都市 西华大学
85 61.139.87.7 61.139.87.7 四川省成都市 西华大学临江苑
86 61.139.87.8 61.139.87.8 四川省成都市 西华大学锦地苑
87 61.139.87.9 61.139.87.9 四川省成都市 西华大学1-5舍
88 61.139.87.10 61.139.87.22 四川省成都市 电信
89 61.139.87.23 61.139.87.23 四川省成都市 西华大学1-5舍
90 61.139.87.24 61.139.87.24 四川省成都市 西华大学锦地苑
91 61.139.87.25 61.139.87.25 四川省成都市 西华大学临江苑
92 61.139.87.26 61.139.87.26 四川省成都市 西华大学德馨苑
93 61.139.87.27 61.139.93.255 四川省成都市 电信
94 61.139.109.0 61.139.124.255 四川省成都市 电信
95 61.157.0.0 61.157.11.255 四川省成都市 电信
96 61.157.12.0 61.157.13.255 四川省成都市金牛区 电信
97 61.157.14.0 61.157.75.54 四川省成都市 电信
98 61.157.75.55 61.157.75.55 四川省成都市 生活中的休闲会所网吧
99 61.157.75.56 61.157.76.17 四川省成都市 电信
100 61.157.76.18 61.157.76.18 四川省成都市 最终幻想网吧
101 61.157.76.19 61.157.76.33 四川省成都市 电信
102 61.157.76.34 61.157.76.34 四川省成都市 四川师范大学(培训机房)
103 61.157.76.35 61.157.76.60 四川省成都市 电信
104 61.157.76.61 61.157.76.61 四川省成都市 四川师范大学(东区)
105 61.157.76.62 61.157.76.173 四川省成都市 电信
106 61.157.76.174 61.157.76.174 四川省成都市 跳伞塔名将网吧
107 61.157.76.175 61.157.78.184 四川省成都市 电信
108 61.157.78.185 61.157.78.185 四川省成都市 黄田坝天兴网吧
109 61.157.78.186 61.157.78.186 四川省成都市 四川新华电脑学校西区
110 61.157.78.187 61.157.78.248 四川省成都市 电信
111 61.157.78.249 61.157.78.249 四川省成都市 西南财经大学(柳林校区)
112 61.157.78.250 61.157.79.7 四川省成都市 电信
113 61.157.79.8 61.157.79.8 四川省成都市 四海网吧
114 61.157.79.9 61.157.79.11 四川省成都市 电信
115 61.157.79.12 61.157.79.12 四川省成都市 科健网吧(成华区三砖厂保和乡东升村11组)
116 61.157.79.13 61.157.79.101 四川省成都市 电信
117 61.157.79.102 61.157.79.102 四川省成都市 洪河镇四川师范大学洪景丽苑2楼洪景网吧
118 61.157.79.103 61.157.79.105 四川省成都市 电信
119 61.157.79.106 61.157.79.106 四川省成都市 四川师范大学文理学院
120 61.157.79.107 61.157.79.150 四川省成都市 电信
121 61.157.79.151 61.157.79.151 四川省成都市 外东十陵镇成都大学后门一代天骄网吧
122 61.157.79.152 61.157.79.152 四川省成都市 龙泉十陵耀德网吧
123 61.157.79.153 61.157.79.153 四川省成都市 外东十陵镇成都大学闪电极速网吧
124 61.157.79.154 61.157.79.155 四川省成都市 电信
125 61.157.79.156 61.157.79.156 四川省成都市 成都大学后门月轩网吧
126 61.157.79.157 61.157.79.157 四川省成都市龙泉驿区 深度极限网吧(十陵镇和平路153号)
127 61.157.79.158 61.157.79.158 四川省成都市 十陵镇魔豆网吧(成都大学附近)
128 61.157.79.159 61.157.79.159 四川省成都市 电信
129 61.157.79.160 61.157.79.160 四川省成都市龙泉驿区 十陵世纪网吧
130 61.157.79.161 61.157.79.161 四川省成都市 十陵镇速达网吧
131 61.157.79.162 61.157.79.202 四川省成都市 电信
132 61.157.79.203 61.157.79.203 四川省成都市 盺怡网吧(四川师范大学校园广场3楼)
133 61.157.79.204 61.157.79.204 四川省成都市 超音速网吧(川师南大门商业广场3楼)
134 61.157.79.205 61.157.79.205 四川省成都市 电信
135 61.157.79.206 61.157.79.206 四川省成都市 川师南门深蓝网吧
136 61.157.79.207 61.157.79.207 四川省成都市 飞蓝网络俱乐部网吧
137 61.157.79.208 61.157.79.208 四川省成都市 电信
138 61.157.79.209 61.157.79.209 四川省成都市 新紫宇网吧(川师南大门旁)
139 61.157.79.210 61.157.79.215 四川省成都市 电信
140 61.157.79.216 61.157.79.216 四川省成都市 四川成都理工大学美术学院
141 61.157.79.217 61.157.80.5 四川省成都市 电信
142 61.157.80.6 61.157.80.6 四川省成都市 华阳众想网吧
143 61.157.80.7 61.157.80.13 四川省成都市 电信
144 61.157.80.14 61.157.80.14 四川省成都市双流县 喇叭口村西南民族大学星美数码网吧
145 61.157.80.15 61.157.80.45 四川省成都市 电信
146 61.157.80.46 61.157.80.46 四川省成都市 成都信息工程学院常乐网吧
147 61.157.80.47 61.157.80.129 四川省成都市 电信
148 61.157.80.130 61.157.80.130 四川省成都市 华阳镇蓝色网海网吧(华阳长江街30号)
149 61.157.80.131 61.157.80.177 四川省成都市 电信
150 61.157.80.178 61.157.80.178 四川省成都市 中和镇数码先锋网吧
151 61.157.80.179 61.157.87.255 四川省成都市 电信
152 61.157.88.0 61.157.88.255 四川省成都市 西南石油大学(成都校区)
153 61.157.89.0 61.157.91.26 四川省成都市 电信
154 61.157.91.27 61.157.91.27 四川省成都市 白果林自由空间网吧
155 61.157.91.28 61.157.91.40 四川省成都市 电信
156 61.157.91.41 61.157.91.41 四川省成都市 梦天堂网络会所
157 61.157.91.42 61.157.91.45 四川省成都市 电信
158 61.157.91.46 61.157.91.46 四川省成都市 营通巷天使花庄网吧
159 61.157.91.47 61.157.91.64 四川省成都市 电信
160 61.157.91.65 61.157.91.65 四川省成都市 世友网吧(菊乐路1号2楼)
161 61.157.91.66 61.157.91.79 四川省成都市 电信
162 61.157.91.80 61.157.91.80 四川省成都市 富贵鸟网吧(一环路体院旁)
163 61.157.91.81 61.157.91.81 四川省成都市 电信
164 61.157.91.82 61.157.91.82 四川省成都市 体育学院对面福苑网吧
165 61.157.91.83 61.157.91.91 四川省成都市 电信
166 61.157.91.92 61.157.91.92 四川省成都市金牛区 樱的网吧(营兴街36号)
167 61.157.91.93 61.157.91.101 四川省成都市 电信
168 61.157.91.102 61.157.91.102 四川省成都市 石人小区九度网络空间
169 61.157.91.103 61.157.91.103 四川省成都市 电信
170 61.157.91.104 61.157.91.104 四川省成都市青羊区 金沙网吧
171 61.157.91.105 61.157.91.116 四川省成都市 电信
172 61.157.91.117 61.157.91.117 四川省成都市 四川师范大学草堂校区(校内网吧)
173 61.157.91.118 61.157.91.152 四川省成都市 电信
174 61.157.91.153 61.157.91.153 四川省成都市 天府网点(西门金雁路)
175 61.157.91.154 61.157.91.162 四川省成都市 电信
176 61.157.91.163 61.157.91.163 四川省成都市 双顺网吧(财大对面)
177 61.157.91.164 61.157.91.180 四川省成都市 电信
178 61.157.91.181 61.157.91.181 四川省成都市 四川烹饪高等专科学校清江校区
179 61.157.91.182 61.157.91.193 四川省成都市 电信
180 61.157.91.194 61.157.91.194 四川省成都市青羊区 同福会网吧
181 61.157.91.195 61.157.91.207 四川省成都市 电信
182 61.157.91.208 61.157.91.208 四川省成都市青羊区 红运网吧
183 61.157.91.209 61.157.91.209 四川省成都市 电信
184 61.157.91.210 61.157.91.210 四川省成都市青羊区 心域网吧(苏坡乡黄土九组)
185 61.157.91.211 61.157.91.226 四川省成都市 电信
186 61.157.91.227 61.157.91.227 四川省成都市 交大门口殷商网吧
187 61.157.91.228 61.157.91.228 四川省成都市 电信
188 61.157.91.229 61.157.91.229 四川省成都市 青华路一世情缘网吧
189 61.157.91.230 61.157.91.231 四川省成都市 电信
190 61.157.91.232 61.157.91.232 四川省成都市 黄田坝接触网吧
191 61.157.91.233 61.157.91.238 四川省成都市 电信
192 61.157.91.239 61.157.91.239 四川省成都市 黄田坝世纪纵横网吧
193 61.157.91.240 61.157.95.255 四川省成都市 电信
194 61.157.126.0 61.157.126.255 四川省成都市 电信
195 61.157.127.0 61.157.127.255 四川省成都市都江堰市 电信
196 61.188.0.0 61.188.4.31 四川省成都市 电信
197 61.188.4.32 61.188.4.63 四川省成都市 西南财经大学
198 61.188.4.64 61.188.7.255 四川省成都市 电信
199 61.188.15.0 61.188.16.255 四川省成都市 电信
200 61.188.175.0 61.188.176.255 四川省成都市 电信
201 61.188.177.0 61.188.177.255 四川省成都市 电信数据中心
202 61.188.178.0 61.188.178.255 四川省成都市 天府热线机房
203 61.188.179.0 61.188.179.5 四川省成都市 四川电视台
204 61.188.179.6 61.188.179.6 四川省成都市 四川新华在线有限公司
205 61.188.179.7 61.188.179.24 四川省成都市 四川电视台
206 61.188.179.25 61.188.179.255 四川省成都市 电信
207 61.232.212.0 61.232.213.191 四川省成都市 中移铁通
208 61.232.214.0 61.232.214.255 四川省成都市 中移铁通
209 61.236.120.0 61.236.127.255 四川省成都市 中移铁通
210 61.236.145.0 61.236.145.4 四川省成都市 中移铁通
211 61.236.145.5 61.236.145.5 四川省成都市 同网国中科技有限公司
212 61.236.145.6 61.236.145.6 四川省成都市 中移铁通
213 61.236.145.7 61.236.145.11 四川省成都市 同网国中科技有限公司
214 61.236.145.12 61.236.145.15 四川省成都市 中移铁通
215 61.236.145.16 61.236.145.18 四川省成都市 同网国中科技有限公司
216 61.236.145.19 61.236.145.255 四川省成都市 中移铁通
217 61.236.150.0 61.236.151.255 四川省成都市 中移铁通
218 61.236.154.162 61.236.154.162 四川省成都市 西南交通大学
219 61.237.10.0 61.237.10.255 四川省成都市 中移铁通
220 61.243.14.0 61.243.14.255 四川省成都市 /广元市联通
221 101.204.0.0 101.204.255.255 四川省成都市 联通
222 101.207.0.0 101.207.63.255 四川省成都市 联通
223 103.27.208.0 103.27.208.255 四川省成都市
224 103.226.199.0 103.226.199.255 四川省成都市 电信
225 110.184.0.0 110.184.50.255 四川省成都市 电信
226 110.184.51.0 110.184.51.255 四川省成都市彭州市 电信
227 110.184.52.0 110.184.82.255 四川省成都市 电信
228 110.184.83.0 110.184.83.255 四川省成都市锦江区 电信
229 110.184.84.0 110.184.86.35 四川省成都市 电信
230 110.184.86.36 110.184.86.36 四川省成都市彭州市 通济镇红山村和谐新家园福利院
231 110.184.86.37 110.184.87.255 四川省成都市 电信
232 110.184.88.0 110.184.88.255 四川省成都市温江区 电信
233 110.184.89.0 110.184.224.255 四川省成都市 电信
234 110.184.225.0 110.184.225.255 四川省成都市温江区 电信
235 110.184.226.0 110.184.229.255 四川省成都市 电信
236 110.184.230.0 110.184.230.255 四川省成都市温江区 电信
237 110.184.231.0 110.185.61.255 四川省成都市 电信
238 110.185.62.0 110.185.62.255 四川省成都市温江区 电信
239 110.185.63.0 110.185.102.255 四川省成都市 电信
240 110.185.103.0 110.185.103.255 四川省成都市 西南石油大学(新都校区)
241 110.185.104.0 110.185.108.255 四川省成都市 电信
242 110.185.109.0 110.185.109.255 四川省成都市新都区 电信
243 110.185.110.0 110.185.129.255 四川省成都市 电信
244 110.185.130.0 110.185.130.255 四川省成都市金堂县 电信
245 110.185.131.0 110.185.139.255 四川省成都市 电信
246 110.185.141.0 110.185.147.255 四川省成都市 电信
247 110.185.148.0 110.185.148.255 四川省成都市郫县 电信
248 110.185.149.0 110.185.153.255 四川省成都市 电信
249 110.185.154.0 110.185.154.255 四川省成都市郫县 电信
250 110.185.155.0 110.185.156.255 四川省成都市 电信
251 110.185.159.0 110.185.163.255 四川省成都市 电信
252 110.185.164.0 110.185.164.255 四川省成都市郫县 电信
253 110.185.165.0 110.185.165.255 四川省成都市 电信
254 110.185.166.0 110.185.166.255 四川省成都市郫县 电信
255 110.185.167.0 110.185.174.255 四川省成都市 电信
256 110.185.175.0 110.185.175.255 四川省成都市郫县 电信
257 110.185.176.0 110.185.191.255 四川省成都市 电信
258 110.185.192.0 110.185.202.255 四川省成都市 四川师范大学
259 110.185.203.0 110.185.224.255 四川省成都市 电信
260 110.185.225.0 110.185.226.255 四川省成都市 四川师范大学
261 110.185.227.0 110.185.255.255 四川省成都市 电信
262 110.188.0.0 110.188.2.255 四川省成都市 电信
263 110.188.3.0 110.188.3.255 四川省成都市 腾讯公司电信节点
264 110.188.4.0 110.188.66.255 四川省成都市 电信
265 110.188.67.0 110.188.67.255 四川省成都市温江区 电信
266 110.188.68.0 110.188.79.255 四川省成都市 电信
267 110.188.132.0 110.188.149.255 四川省成都市 电信
268 110.188.151.0 110.188.156.255 四川省成都市 电信
269 110.188.158.0 110.188.160.255 四川省成都市 电信
270 110.188.162.0 110.188.191.255 四川省成都市 电信
271 110.191.0.0 110.191.127.255 四川省成都市 电信
272 110.191.160.0 110.191.164.255 四川省成都市 电信
273 110.191.165.0 110.191.166.255 四川省成都市 四川师范大学
274 110.191.167.0 110.191.178.255 四川省成都市 电信
275 110.191.179.0 110.191.179.255 四川省成都市温江区 电信
276 110.191.180.0 110.191.209.255 四川省成都市 电信
277 110.191.210.0 110.191.221.255 四川省成都市 四川师范大学
278 110.191.222.0 110.191.255.255 四川省成都市 电信
279 110.215.54.0 110.215.54.255 四川省成都市 中移铁通
280 110.215.60.0 110.215.60.255 四川省成都市 中移铁通
281 110.215.102.0 110.215.102.255 四川省成都市 中移铁通
282 111.9.0.0 111.9.63.255 四川省成都市 移动
283 111.9.140.0 111.9.140.255 四川省成都市 移动
284 111.9.142.0 111.9.142.255 四川省成都市 移动
285 111.9.216.0 111.9.223.255 四川省成都市 移动
286 111.9.232.0 111.9.233.255 四川省成都市 移动
287 111.231.190.0 111.231.229.255 四川省成都市 腾讯云
288 112.44.64.0 112.44.80.255 四川省成都市 移动
289 112.44.82.0 112.44.82.255 四川省成都市 移动
290 112.44.84.0 112.44.87.255 四川省成都市 移动
291 112.44.90.0 112.44.127.255 四川省成都市 移动
292 112.54.91.0 112.54.91.255 四川省成都市 移动
293 112.193.0.0 112.193.57.255 四川省成都市 联通
294 112.193.58.0 112.193.58.255 四川省成都市武侯区 联通
295 112.193.59.0 112.193.94.218 四川省成都市 联通
296 112.193.94.219 112.193.94.219 四川省成都市金牛区 凯格酒店(西体路)
297 112.193.94.220 112.193.130.226 四川省成都市 联通
298 112.193.130.227 112.193.130.227 四川省成都市 西南交通大学(犀浦校区)
299 112.193.130.228 112.193.255.255 四川省成都市 联通
300 112.194.200.0 112.194.200.255 四川省成都市 联通
301 113.54.128.0 113.54.255.255 四川省成都市 电子科技大学清水河校区
302 116.196.8.0 116.196.23.255 四川省成都市 中移铁通
303 116.196.25.0 116.196.29.255 四川省成都市 中移铁通
304 116.196.31.0 116.196.32.255 四川省成都市 中移铁通
305 116.196.34.0 116.196.63.255 四川省成都市 中移铁通
306 116.196.128.0 116.196.255.255 四川省成都市 中移铁通
307 117.136.15.0 117.136.15.255 四川省成都市 移动数据上网公共出口
308 117.139.0.0 117.139.42.255 四川省成都市 移动
309 117.139.44.0 117.139.47.255 四川省成都市 移动
310 117.139.56.0 117.139.63.255 四川省成都市 移动
311 117.139.192.0 117.139.255.255 四川省成都市 移动
312 117.172.0.0 117.172.63.255 四川省成都市 移动
313 117.172.224.0 117.172.255.255 四川省成都市 移动
314 117.173.64.0 117.173.95.255 四川省成都市 移动
315 117.173.132.0 117.173.143.255 四川省成都市 移动
316 117.173.208.0 117.173.219.255 四川省成都市 移动
317 117.174.24.0 117.174.24.255 四川省成都市 移动
318 117.174.28.0 117.174.28.255 四川省成都市 移动
319 117.174.64.0 117.174.73.255 四川省成都市 移动
320 117.174.76.0 117.174.89.255 四川省成都市 移动
321 117.174.92.0 117.174.127.255 四川省成都市 移动
322 117.175.136.0 117.175.184.255 四川省成都市 移动
323 117.176.140.0 117.176.159.255 四川省成都市 移动
324 117.176.196.0 117.176.255.255 四川省成都市 移动
325 117.177.224.0 117.177.227.255 四川省成都市 移动
326 117.177.229.0 117.177.230.255 四川省成都市 移动
327 117.177.232.0 117.177.239.255 四川省成都市 移动
328 118.24.0.0 118.24.191.255 四川省成都市 腾讯云
329 118.25.200.0 118.25.255.255 四川省成都市 腾讯云
330 118.112.0.0 118.112.2.255 四川省成都市 电信
331 118.112.3.0 118.112.3.255 四川省成都市 (青白江区)电信
332 118.112.4.0 118.112.7.210 四川省成都市 电信
333 118.112.7.211 118.112.7.211 四川省成都市 银河王朝大酒店
334 118.112.7.212 118.112.11.0 四川省成都市 电信
335 118.112.11.1 118.112.11.1 四川省成都市 塞纳河网络会所(新都西街)
336 118.112.11.2 118.112.23.255 四川省成都市 电信
337 118.112.24.0 118.112.26.255 四川省成都市龙泉驿区 电信
338 118.112.27.0 118.112.40.255 四川省成都市 电信
339 118.112.41.0 118.112.41.255 四川省成都市 电信IDC机房
340 118.112.42.0 118.112.73.255 四川省成都市 电信
341 118.112.74.0 118.112.74.255 四川省成都市龙泉驿区 电信
342 118.112.75.0 118.112.75.255 四川省成都市大邑县 电信
343 118.112.76.0 118.112.88.255 四川省成都市 电信
344 118.112.89.0 118.112.90.255 四川省成都市龙泉驿区 电信
345 118.112.91.0 118.112.101.255 四川省成都市 电信
346 118.112.102.0 118.112.102.255 四川省成都市锦江区 电信
347 118.112.103.0 118.112.103.255 四川省成都市成华区 电信
348 118.112.104.0 118.112.107.255 四川省成都市 电信
349 118.112.108.0 118.112.108.255 四川省成都市锦江区 电信
350 118.112.109.0 118.112.109.255 四川省成都市 电信
351 118.112.110.0 118.112.110.255 四川省成都市锦江区 电信
352 118.112.111.0 118.112.119.255 四川省成都市 电信
353 118.112.120.0 118.112.120.255 四川省成都市 (青白江区)电信
354 118.112.121.0 118.112.141.255 四川省成都市 电信
355 118.112.142.0 118.112.142.255 四川省成都市温江区 电信
356 118.112.143.0 118.112.144.143 四川省成都市 电信
357 118.112.144.144 118.112.144.144 四川省成都市 娱乐网络会所
358 118.112.144.145 118.112.144.145 四川省成都市成华区 恒隆网吧
359 118.112.144.146 118.112.144.146 四川省成都市 银杏网络你上往来网吧(四川外语学院店)
360 118.112.144.147 118.112.179.255 四川省成都市 电信
361 118.112.180.0 118.112.180.0 四川省成都市郫县 安靖镇常来网吧(林湾村顺园街)
362 118.112.180.1 118.112.180.121 四川省成都市 电信
363 118.112.180.122 118.112.180.122 四川省成都市 西南交通大学(九里校区)
364 118.112.180.123 118.112.180.161 四川省成都市 电信
365 118.112.180.162 118.112.180.162 四川省成都市 中国水利水电第五工程局有限公司
366 118.112.180.163 118.112.180.228 四川省成都市 电信
367 118.112.180.229 118.112.180.229 四川省成都市金牛区 亿麦空间网吧(育德路8号)
368 118.112.180.230 118.112.180.230 四川省成都市 海岸网吧(火车南站对面)
369 118.112.180.231 118.112.181.5 四川省成都市 电信
370 118.112.181.6 118.112.181.6 四川省成都市温江区 飞宇网吧(天府镇梓潼巷53号)
371 118.112.181.7 118.112.181.7 四川省成都市 电信
372 118.112.181.8 118.112.181.8 四川省成都市龙泉驿区 亚瓦伦网络天地(十陵镇江华路23号)
373 118.112.181.9 118.112.181.17 四川省成都市 电信
374 118.112.181.18 118.112.181.18 四川省成都市成华区 寒雨轩网吧(二仙桥北二路109)
375 118.112.181.19 118.112.181.20 四川省成都市 电信
376 118.112.181.21 118.112.181.21 四川省成都市 心网网吧
377 118.112.181.22 118.112.182.255 四川省成都市 电信
378 118.112.183.0 118.112.183.145 四川省成都市郫县 电信
379 118.112.183.146 118.112.183.146 四川省成都市郫县 你上往来网吧
380 118.112.183.147 118.112.183.202 四川省成都市郫县 电信
381 118.112.183.203 118.112.183.203 四川省成都市郫县 随缘电竞吧
382 118.112.183.204 118.112.183.255 四川省成都市郫县 电信
383 118.112.184.0 118.112.231.20 四川省成都市 电信
384 118.112.231.21 118.112.231.21 四川省成都市 银河王朝大酒店
385 118.112.231.22 118.112.235.255 四川省成都市 电信
386 118.112.236.0 118.112.236.255 四川省成都市成华区 电信
387 118.112.237.0 118.113.60.255 四川省成都市 电信
388 118.113.61.0 118.113.61.255 四川省成都市彭州市 电信
389 118.113.62.0 118.113.86.255 四川省成都市 电信
390 118.113.87.0 118.113.87.255 四川省成都市 四川师范大学
391 118.113.88.0 118.113.88.2 四川省成都市 电信
392 118.113.88.3 118.113.88.3 四川省成都市 成都理工大学广播影视学院
393 118.113.88.4 118.113.88.255 四川省成都市 电信
394 118.113.89.0 118.113.89.10 四川省成都市 东北大学东软信息技术学院(成都)
395 118.113.89.11 118.113.89.11 四川省成都市 东北大学东软信息技术学院(成都)学生公寓及教学楼
396 118.113.89.12 118.113.89.12 四川省成都市 东北大学东软信息技术学院(成都)C7教师办公楼
397 118.113.89.13 118.113.89.255 四川省成都市 东北大学东软信息技术学院(成都)
398 118.113.90.0 118.113.91.234 四川省成都市 电信
399 118.113.91.235 118.113.91.235 四川省成都市金牛区 四川师范大学电影电视学院
400 118.113.91.236 118.113.95.255 四川省成都市 电信
401 118.113.96.0 118.113.119.255 四川省成都市 四川师范大学
402 118.113.120.0 118.113.121.167 四川省成都市 电信
403 118.113.121.168 118.113.121.168 四川省成都市 四川大学锦城学院
404 118.113.121.169 118.114.33.255 四川省成都市 电信
405 118.114.34.0 118.114.37.255 四川省成都市 四川师范大学
406 118.114.38.0 118.114.130.255 四川省成都市 电信
407 118.114.132.0 118.114.135.255 四川省成都市 电信
408 118.114.138.0 118.114.144.142 四川省成都市 电信
409 118.114.144.143 118.114.144.143 四川省成都市郫县 创见网吧(犀浦镇泰山大道2街80号)
410 118.114.144.144 118.114.150.255 四川省成都市 电信
411 118.114.152.0 118.114.179.255 四川省成都市 电信
412 118.114.180.0 118.114.180.255 四川省成都市温江区 电信
413 118.114.181.0 118.114.237.25 四川省成都市 电信
414 118.114.237.26 118.114.237.26 四川省成都市 时空引擎E时代网络家园(犀浦犀池一街6-8号)
415 118.114.237.27 118.114.237.163 四川省成都市 电信
416 118.114.237.164 118.114.237.164 四川省成都市 指南针电脑学校
417 118.114.237.165 118.114.239.74 四川省成都市 电信
418 118.114.239.75 118.114.239.75 四川省成都市金牛区 网络情缘网吧
419 118.114.239.76 118.114.242.157 四川省成都市 电信
420 118.114.242.158 118.114.242.158 四川省成都市 时空战争网吧
421 118.114.242.159 118.114.242.183 四川省成都市 电信
422 118.114.242.184 118.114.242.184 四川省成都市双流县 科峰网吧
423 118.114.242.185 118.114.247.149 四川省成都市 电信
424 118.114.247.150 118.114.247.150 四川省成都市郫县 四川科技职业学校
425 118.114.247.151 118.114.250.128 四川省成都市 电信
426 118.114.250.129 118.114.250.129 四川省成都市龙泉驿区 网居网吧
427 118.114.250.130 118.115.76.255 四川省成都市 电信
428 118.115.78.0 118.115.124.255 四川省成都市 电信
429 118.115.126.0 118.115.186.255 四川省成都市 电信
430 118.115.188.0 118.115.239.255 四川省成都市 电信
431 118.115.241.0 118.116.120.91 四川省成都市 电信
432 118.116.120.92 118.116.120.92 四川省成都市郫县 团结镇佳佳招待所
433 118.116.120.93 118.116.122.255 四川省成都市 电信
434 118.116.123.0 118.116.123.255 四川省成都市彭州市 电信
435 118.116.124.0 118.116.125.255 四川省成都市 电信
436 118.116.126.0 118.116.126.255 四川省成都市陴县 电信
437 118.116.127.0 118.116.127.255 四川省成都市 电信
438 118.121.16.0 118.121.16.90 四川省成都市 电信
439 118.121.16.91 118.121.16.92 四川省成都市郫县 犀浦镇成都纺织高等专科学校
440 118.121.16.93 118.121.21.255 四川省成都市 电信
441 118.121.22.0 118.121.22.255 四川省成都市锦江区 电信
442 118.121.23.0 118.121.31.255 四川省成都市 电信
443 118.121.217.0 118.121.217.255 四川省成都市 电信
444 118.121.233.0 118.121.233.255 四川省成都市 电信
445 118.122.64.0 118.122.79.255 四川省成都市 电信
446 118.122.83.0 118.122.85.235 四川省成都市 电信
447 118.122.85.236 118.122.85.236 四川省成都市新都区 永星电子有限公司
448 118.122.85.237 118.122.86.255 四川省成都市 电信
449 118.122.87.0 118.122.88.255 四川省成都市 迅雷离线服务器
450 118.122.89.0 118.122.112.5 四川省成都市 电信
451 118.122.112.6 118.122.112.6 四川省成都市锦江区 凯宾酒店(东恒国际店)
452 118.122.112.7 118.122.112.11 四川省成都市 电信
453 118.122.112.12 118.122.112.12 四川省成都市 尖东网城(锦东路555号)
454 118.122.112.13 118.122.112.41 四川省成都市 电信
455 118.122.112.42 118.122.112.42 四川省成都市 兰派网吧上和店
456 118.122.112.43 118.122.112.62 四川省成都市 电信
457 118.122.112.63 118.122.112.63 四川省成都市 四度空间网吧(一环路东三段64号附4号)
458 118.122.112.64 118.122.112.85 四川省成都市 电信
459 118.122.112.86 118.122.112.86 四川省成都市 逍遥网吧(水碾河富士大厦一楼)
460 118.122.112.87 118.122.112.255 四川省成都市 电信
461 118.122.113.0 118.122.113.15 四川省成都市 四川音乐学院
462 118.122.113.16 118.122.114.6 四川省成都市 电信
463 118.122.114.7 118.122.114.7 四川省成都市 星空遨游网络会所(西玉龙街207号)
464 118.122.114.8 118.122.114.166 四川省成都市 电信
465 118.122.114.167 118.122.114.167 四川省成都市 网上缘网络会所(三桂前街53号)
466 118.122.114.168 118.122.115.255 四川省成都市 电信
467 118.122.116.0 118.122.116.255 四川省成都市新津县 电信
468 118.122.117.0 118.122.117.39 四川省成都市 电信
469 118.122.117.40 118.122.117.40 四川省成都市 奇幻旅程网吧(东大街50号)
470 118.122.117.41 118.122.117.43 四川省成都市 电信
471 118.122.117.44 118.122.117.44 四川省成都市 城市猎人网吧(香槟广场1区3楼)
472 118.122.117.45 118.122.118.77 四川省成都市 电信
473 118.122.118.78 118.122.118.78 四川省成都市 杨华网吧(群星路15号)
474 118.122.118.79 118.122.118.81 四川省成都市 电信
475 118.122.118.82 118.122.118.82 四川省成都市金牛区 金科苑网吧(金科苑正街一号3楼)
476 118.122.118.83 118.122.118.250 四川省成都市 电信
477 118.122.118.251 118.122.118.251 四川省成都市青羊区 腾飞大道99号中铁二局集团第五工程有限公司
478 118.122.118.252 118.122.119.117 四川省成都市 电信
479 118.122.119.118 118.122.119.118 四川省成都市 幻享由我网吧(一环路南四段13号附24号)
480 118.122.119.119 118.122.120.48 四川省成都市 电信
481 118.122.120.49 118.122.120.49 四川省成都市 七天连锁酒店(小天竺店)
482 118.122.120.50 118.122.120.109 四川省成都市 电信
483 118.122.120.110 118.122.120.111 四川省成都市 彩虹桥鑫满楼商务酒店
484 118.122.120.112 118.122.120.120 四川省成都市 电信
485 118.122.120.121 118.122.120.121 四川省成都市 新兴星网吧(玉洁巷)
486 118.122.120.122 118.122.121.45 四川省成都市 电信
487 118.122.121.46 118.122.121.46 四川省成都市成华区 博览网吧(二仙桥北二路10号)
488 118.122.121.47 118.122.121.47 四川省成都市 电信
489 118.122.121.48 118.122.121.48 四川省成都市成华区 红苹果网吧(建材路22号附6号)
490 118.122.121.49 118.122.121.75 四川省成都市 电信
491 118.122.121.76 118.122.121.76 四川省成都市 飞蓝网吧(川师南大门校园广场C3-9)
492 118.122.121.77 118.122.121.100 四川省成都市 电信
493 118.122.121.101 118.122.121.101 四川省成都市成华区 亮点网吧(十里店理工大学)
494 118.122.121.102 118.122.121.106 四川省成都市 电信
495 118.122.121.107 118.122.121.107 四川省成都市 半糖网吧(海椒市街58号2楼)
496 118.122.121.108 118.122.122.2 四川省成都市 电信
497 118.122.122.3 118.122.122.3 四川省成都市 簇桥华兴街小月城网络天地
498 118.122.122.4 118.122.122.63 四川省成都市 电信
499 118.122.122.64 118.122.122.64 四川省成都市锦江区 外环网吧(沙发城康达路26号)
500 118.122.122.65 118.122.122.106 四川省成都市 电信
501 118.122.122.107 118.122.122.107 四川省成都市锦江区 上下网吧(皇经楼一街158号)
502 118.122.122.108 118.122.122.191 四川省成都市 电信
503 118.122.122.192 118.122.122.192 四川省成都市 成都吉胜科技有限公司
504 118.122.122.193 118.122.123.100 四川省成都市 电信
505 118.122.123.101 118.122.123.101 四川省成都市都江堰市 糖果网络会所(幸福大道法院对面前行300米)
506 118.122.123.102 118.122.123.164 四川省成都市 电信
507 118.122.123.165 118.122.123.165 四川省成都市都江堰市 巧克力网吧(新马路口192号)
508 118.122.123.166 118.122.124.99 四川省成都市 电信
509 118.122.124.100 118.122.124.100 四川省成都市金牛区 为民广场网居网吧
510 118.122.124.101 118.122.124.104 四川省成都市 电信
511 118.122.124.105 118.122.124.105 四川省成都市 九里堤交桂路网友居网吧
512 118.122.124.106 118.122.124.106 四川省成都市 龙之印象网吧白马寺街16号)
513 118.122.124.107 118.122.126.6 四川省成都市 电信
514 118.122.126.7 118.122.126.7 四川省成都市新都区 昊森网吧(三河镇街道办东街45号)
515 118.122.126.8 118.122.127.255 四川省成都市 电信
516 118.122.206.0 118.122.206.255 四川省成都市 电信
517 118.122.237.0 118.122.237.6 四川省成都市 电信
518 118.122.237.7 118.122.237.7 四川省成都市 永康网吧
519 118.122.237.8 118.122.237.255 四川省成都市 电信
520 118.122.250.0 118.122.250.255 四川省成都市 电信
521 118.123.114.0 118.123.115.255 四川省成都市 电信
522 118.123.116.0 118.123.116.255 四川省成都市 百度网讯科技加速乐电信节点
523 118.123.117.0 118.123.117.255 四川省成都市 电信
524 118.123.118.0 118.123.118.255 四川省成都市 网宿科技电信CDN节点
525 118.123.119.0 118.123.119.255 四川省成都市 电信
526 118.123.160.0 118.123.202.214 四川省成都市 电信
527 118.123.202.215 118.123.202.218 四川省成都市 阿里巴巴(中国)有限公司阿里公共DNS电信节点
528 118.123.202.219 118.123.209.255 四川省成都市 电信
529 118.123.210.0 118.123.210.255 四川省成都市 北京百度网讯科技有限公司电信节点
530 118.123.211.0 118.123.229.255 四川省成都市 电信
531 118.123.230.0 118.123.230.255 四川省成都市 成都电信光华互联网数据中心
532 118.123.231.0 118.123.231.255 四川省成都市 电信
533 118.123.232.0 118.123.239.255 四川省成都市 电信数据中心
534 118.123.240.0 118.123.250.10 四川省成都市 成都电信光华互联网数据中心
535 118.123.250.11 118.123.250.11 四川省成都市 山东烟台帝思普网络科技有限公司电信节点
536 118.123.250.12 118.123.255.255 四川省成都市 成都电信光华互联网数据中心
537 118.126.108.0 118.126.117.255 四川省成都市 腾讯云
538 119.4.64.0 119.4.94.255 四川省成都市 联通
539 119.4.95.0 119.4.95.255 四川省成都市崇州市 联通
540 119.4.96.0 119.4.148.255 四川省成都市 联通
541 119.4.149.0 119.4.149.255 四川省成都市龙泉驿区 联通
542 119.4.150.0 119.4.232.255 四川省成都市 联通
543 119.4.233.0 119.4.236.255 四川省成都市成华区 联通
544 119.4.237.0 119.4.251.17 四川省成都市 联通
545 119.4.251.18 119.4.251.18 四川省成都市 联通Ookla SpeedTest测速节点
546 119.4.251.19 119.4.255.255 四川省成都市 联通
547 119.6.0.0 119.6.6.5 四川省成都市 联通
548 119.6.6.6 119.6.6.6 四川省成都市 联通DNS服务器
549 119.6.6.7 119.6.39.255 四川省成都市 联通
550 119.6.60.0 119.6.75.255 四川省成都市 联通
551 119.6.79.0 119.6.119.255 四川省成都市 联通
552 119.7.126.0 119.7.126.255 四川省成都市 联通
553 119.27.128.0 119.27.191.255 四川省成都市
554 120.64.244.252 120.64.244.252 四川省成都市都江堰市 联通
555 120.94.0.0 120.94.15.255 四川省成都市 四川财经职业学院
556 120.94.32.0 120.94.63.255 四川省成都市 四川师范大学
557 120.94.216.0 120.94.223.255 四川省成都市 成都大学
558 120.94.232.0 120.94.255.255 四川省成都市 成都体育学院
559 120.130.72.0 120.130.82.255 四川省成都市 中移铁通
560 120.130.101.0 120.130.127.255 四川省成都市 中移铁通
561 121.48.16.0 121.48.16.255 四川省成都市 四川航天职业技术学院
562 121.48.18.0 121.48.18.255 四川省成都市 四川科技职业学院
563 121.48.20.0 121.48.23.255 四川省成都市 四川水利职业技术学院
564 121.48.24.0 121.48.27.255 四川省成都市 四川文化传媒职业学院
565 121.48.28.0 121.48.29.255 四川省成都市 成都职业技术学院
566 121.48.30.0 121.48.30.255 四川省成都市 四川工商职业技术学院
567 121.48.32.0 121.48.35.255 四川省成都市 四川托普信息技术职业学院
568 121.48.39.0 121.48.39.255 四川省成都市 四川文化产业职业学院
569 121.48.88.0 121.48.91.255 四川省成都市 四川音乐学院
570 121.48.93.0 121.48.93.255 四川省成都市 四川邮电职业技术学院
571 121.48.95.0 121.48.95.255 四川省成都市 成都农业科技职业学院
572 121.48.96.0 121.48.111.255 四川省成都市 四川国际标榜职业学院
573 121.48.112.0 121.48.112.255 四川省成都市 四川商务职业学院
574 121.48.114.0 121.48.114.255 四川省成都市 四川省教育厅
575 121.48.128.0 121.48.143.255 四川省成都市 四川交通职业技术学院
576 121.48.152.0 121.48.175.255 四川省成都市 电子科技大学清水河校区
577 121.48.176.0 121.48.191.255 四川省成都市 西南交通大学
578 121.48.192.0 121.48.194.255 四川省成都市 四川大学
579 121.48.195.0 121.48.195.255 四川省成都市 四川大学江安校区
580 121.48.196.0 121.48.202.255 四川省成都市 四川大学
581 121.48.203.0 121.48.204.255 四川省成都市 四川大学江安校区
582 121.48.205.0 121.48.219.255 四川省成都市 四川大学
583 121.48.220.0 121.48.220.255 四川省成都市 四川大学北园六舍
584 121.48.221.0 121.48.255.255 四川省成都市 四川大学
585 121.49.64.0 121.49.111.255 四川省成都市 电子科技大学清水河校区
586 121.49.112.0 121.49.127.255 四川省成都市 电子科技大学沙河校区
587 122.14.195.0 122.14.195.4 四川省成都市 中移铁通
588 122.14.195.5 122.14.195.5 四川省成都市都江堰市 东软国际园林网络会所(青城山)
589 122.14.195.6 122.14.195.255 四川省成都市 中移铁通
590 123.58.0.0 123.58.15.255 四川省 成都市飞数科技有限公司
591 123.58.24.0 123.58.31.255 四川省 成都市飞数科技有限公司
592 123.70.0.0 123.70.15.255 四川省成都市 中移铁通
593 123.70.120.0 123.70.123.255 四川省成都市 中移铁通
594 123.70.128.0 123.70.171.255 四川省成都市 中移铁通
595 123.70.192.0 123.70.222.255 四川省成都市 中移铁通
596 123.71.40.0 123.71.51.255 四川省成都市 中移铁通
597 123.71.128.0 123.71.128.255 四川省成都市 中移铁通
598 123.71.131.0 123.71.131.255 四川省成都市 中移铁通
599 123.71.176.0 123.71.191.255 四川省成都市 中移铁通
600 123.71.194.0 123.71.199.255 四川省成都市 中移铁通
601 123.71.238.0 123.71.238.255 四川省成都市 中移铁通
602 123.71.252.0 123.71.255.255 四川省成都市 中移铁通
603 124.14.128.0 124.14.159.255 四川省成都市 鹏博士长城宽带
604 124.161.0.0 124.161.2.255 四川省成都市 联通
605 124.161.7.0 124.161.7.2 四川省成都市 联通
606 124.161.7.4 124.161.9.255 四川省成都市 联通
607 124.161.13.0 124.161.13.255 四川省成都市 联通
608 124.161.15.0 124.161.17.255 四川省成都市 联通
609 124.161.19.0 124.161.22.255 四川省成都市 联通
610 124.161.23.0 124.161.23.255 四川省成都市 QQ旋风离线服务器
611 124.161.24.0 124.161.25.255 四川省成都市 联通
612 124.161.27.0 124.161.28.161 四川省成都市 联通
613 124.161.28.162 124.161.28.163 四川省成都市 成都航空职业技术学院(二环路南一段20号)
614 124.161.28.164 124.161.39.255 四川省成都市 联通
615 124.161.47.0 124.161.47.255 四川省成都市 联通
616 124.161.57.0 124.161.58.255 四川省成都市 联通
617 124.161.62.0 124.161.63.255 四川省成都市 联通
618 124.161.64.0 124.161.73.255 四川省成都市 西南交通大学
619 124.161.74.0 124.161.74.255 四川省成都市 西南交通大学(九里校区)
620 124.161.75.0 124.161.75.255 四川省成都市 西南交通大学
621 124.161.76.0 124.161.76.255 四川省成都市 西南交通大学(九里校区)
622 124.161.77.0 124.161.79.255 四川省成都市 西南交通大学
623 124.161.96.0 124.161.96.255 四川省成都市 四川教育学院温江校区
624 124.161.97.0 124.161.97.233 四川省成都市 联通
625 124.161.97.235 124.161.97.237 四川省成都市 联通
626 124.161.97.239 124.161.97.241 四川省成都市 联通
627 124.161.97.243 124.161.97.255 四川省成都市 联通
628 124.161.106.0 124.161.107.255 四川省成都市 联通
629 124.161.115.0 124.161.115.255 四川省成都市彭州市 联通
630 124.161.120.0 124.161.122.255 四川省成都市 四川教育学院(温江校区)
631 124.161.123.0 124.161.123.255 四川省成都市 联通
632 124.161.127.0 124.161.127.255 四川省成都市 联通
633 124.161.132.0 124.161.135.255 四川省成都市 联通
634 124.161.180.0 124.161.181.39 四川省成都市 联通
635 124.161.181.40 124.161.181.40 四川省成都市 中铁二十三局集团公司
636 124.161.181.41 124.161.182.255 四川省成都市 联通
637 124.161.236.0 124.161.239.255 四川省成都市 联通
638 124.161.243.0 124.161.245.255 四川省成都市 联通
639 124.161.252.0 124.161.252.255 四川省成都市 联通
640 125.64.4.0 125.64.4.255 四川省成都市 电信
641 125.64.16.0 125.64.16.255 四川省成都市 电信IDC机房
642 125.64.43.0 125.64.43.255 四川省成都市 电信
643 125.64.121.0 125.64.121.255 四川省成都市 电信
644 125.65.37.0 125.65.39.255 四川省成都市 电信
645 125.67.127.0 125.67.127.255 四川省成都市 电信
646 125.68.31.0 125.68.32.255 四川省成都市 电信
647 125.68.34.0 125.68.35.255 四川省成都市 电信
648 125.68.61.0 125.68.63.255 四川省成都市 电信
649 125.69.0.0 125.69.7.255 四川省成都市 电信
650 125.69.8.0 125.69.9.255 四川省成都市锦江区 电信
651 125.69.10.0 125.69.11.255 四川省成都市 电信
652 125.69.12.0 125.69.15.255 四川省成都市双流县 电信
653 125.69.16.0 125.69.19.255 四川省成都市温江区 电信
654 125.69.20.0 125.69.36.255 四川省成都市 电信
655 125.69.37.0 125.69.38.255 四川省成都市双流县 电信
656 125.69.39.0 125.69.39.255 四川省成都市 电信
657 125.69.40.0 125.69.41.255 四川省成都市都江堰市 电信
658 125.69.42.0 125.69.43.255 四川省成都市 电信
659 125.69.44.0 125.69.47.255 四川省成都市新都区 电信
660 125.69.48.0 125.69.51.255 四川省成都市崇州市 电信
661 125.69.52.0 125.69.59.255 四川省成都市 电信
662 125.69.60.0 125.69.63.255 四川省成都市金堂县 电信
663 125.69.64.0 125.69.64.7 四川省成都市 电信
664 125.69.64.8 125.69.64.8 四川省成都市 影之概念网络会所(二环路东五段126号)
665 125.69.64.9 125.69.64.42 四川省成都市 电信
666 125.69.64.43 125.69.64.43 四川省成都市 舞龙网络会所(川师北大门)
667 125.69.64.44 125.69.64.46 四川省成都市 电信
668 125.69.64.47 125.69.64.47 四川省成都市 网随心动网络会所(川师北大门)
669 125.69.64.48 125.69.64.84 四川省成都市 电信
670 125.69.64.85 125.69.64.85 四川省成都市 零聆网吧
671 125.69.64.86 125.69.65.4 四川省成都市 电信
672 125.69.65.5 125.69.65.5 四川省成都市金牛区 亿麦空间网吧(育德路8号)
673 125.69.65.6 125.69.65.14 四川省成都市 电信
674 125.69.65.15 125.69.65.15 四川省成都市 皮皮虎虎网络家园网吧
675 125.69.65.16 125.69.65.41 四川省成都市 电信
676 125.69.65.42 125.69.65.42 四川省成都市金牛区 茶店子横街龙之网络会所(数码店)
677 125.69.65.43 125.69.65.43 四川省成都市金牛区 双羊星(五里墩路15号)
678 125.69.65.44 125.69.65.47 四川省成都市 电信
679 125.69.65.48 125.69.65.48 四川省成都市金牛区 基地网吧(蜀兴西街32号)
680 125.69.65.49 125.69.65.52 四川省成都市 电信
681 125.69.65.53 125.69.65.53 四川省成都市 绿色动力网吧
682 125.69.65.54 125.69.65.54 四川省成都市金牛区 紫谷网络会所(蜀兴东街6号)
683 125.69.65.55 125.69.66.236 四川省成都市 电信
684 125.69.66.237 125.69.66.237 四川省成都市 直民a网吧(金牛区)
685 125.69.66.238 125.69.67.2 四川省成都市 电信
686 125.69.67.3 125.69.67.3 四川省成都市 麦石网吧(西门车站迅驰大厦背后)
687 125.69.67.4 125.69.67.9 四川省成都市 电信
688 125.69.67.10 125.69.67.10 四川省成都市 世纪缤纷网吧(金牛区沙湾路新77号)
689 125.69.67.11 125.69.67.63 四川省成都市 电信
690 125.69.67.64 125.69.67.64 四川省成都市 网居网吧(花园店)
691 125.69.67.65 125.69.68.11 四川省成都市 电信
692 125.69.68.12 125.69.68.12 四川省成都市成华区 龙翔世纪网络会所恒隆店(建设北路三段289号)
693 125.69.68.13 125.69.69.33 四川省成都市 电信
694 125.69.69.34 125.69.69.34 四川省成都市 希利网吧
695 125.69.69.35 125.69.69.45 四川省成都市 电信
696 125.69.69.46 125.69.69.46 四川省成都市 蓝典网吧(一环路北三段顺沙巷)
697 125.69.69.47 125.69.69.56 四川省成都市 电信
698 125.69.69.57 125.69.69.57 四川省成都市 心随我动网吧(人民北路一段7号)
699 125.69.69.58 125.69.69.82 四川省成都市 电信
700 125.69.69.83 125.69.69.83 四川省成都市 十小福网吧(星辉中路1号万宝大厦2楼)
701 125.69.69.84 125.69.69.85 四川省成都市 电信
702 125.69.69.86 125.69.69.86 四川省成都市 龙仔网吧(外曹家巷二街坊马鞍南苑)
703 125.69.69.87 125.69.69.87 四川省成都市金牛区 龙之网吧
704 125.69.69.88 125.69.69.194 四川省成都市 电信
705 125.69.69.195 125.69.69.195 四川省成都市 心随我动网吧
706 125.69.69.196 125.69.70.3 四川省成都市 电信
707 125.69.70.4 125.69.70.4 四川省成都市金牛区 神之部落网吧(抚琴西路171号)
708 125.69.70.5 125.69.70.6 四川省成都市 电信
709 125.69.70.7 125.69.70.7 四川省成都市 时空之旅网吧(清江东路15号)
710 125.69.70.8 125.69.70.13 四川省成都市 电信
711 125.69.70.14 125.69.70.14 四川省成都市金牛区 方程式网络会所(抚琴南路7号)
712 125.69.70.15 125.69.70.15 四川省成都市 斯巴达克网吧(青羊小区瑞森药房旁)
713 125.69.70.16 125.69.70.34 四川省成都市 电信
714 125.69.70.35 125.69.70.35 四川省成都市 心灵几何网吧(西安中路实业街59号)
715 125.69.70.36 125.69.70.44 四川省成都市 电信
716 125.69.70.45 125.69.70.45 四川省成都市 绝顶高手网吧(12桥路37号新1号中医学院前门)
717 125.69.70.46 125.69.70.70 四川省成都市 电信
718 125.69.70.71 125.69.70.71 四川省成都市金牛区 峰逸网吧(五里墩支路228号)
719 125.69.70.72 125.69.70.148 四川省成都市 电信
720 125.69.70.149 125.69.70.149 四川省成都市 传奇网络沙龙
721 125.69.70.150 125.69.80.57 四川省成都市 电信
722 125.69.80.58 125.69.80.58 四川省成都市青羊区 超凡网络驿站(光华村街60号)
723 125.69.80.59 125.69.81.3 四川省成都市 电信
724 125.69.81.4 125.69.81.4 四川省成都市青羊区 上河新城网络协会
725 125.69.81.5 125.69.81.34 四川省成都市 电信
726 125.69.81.35 125.69.81.35 四川省成都市青羊区 蓝色月光网吧(人民中路三段三号)
727 125.69.81.36 125.69.82.28 四川省成都市 电信
728 125.69.82.29 125.69.82.29 四川省成都市锦江区 聚点网吧(牛沙路2号)
729 125.69.82.30 125.69.82.73 四川省成都市 电信
730 125.69.82.74 125.69.82.74 四川省成都市成华区 新雨星网吧(崔家店路500号附6号)
731 125.69.82.75 125.69.85.63 四川省成都市 电信
732 125.69.85.64 125.69.85.95 四川省成都市 西南财经大学
733 125.69.85.96 125.69.87.124 四川省成都市 电信
734 125.69.87.125 125.69.87.127 四川省成都市 四川音乐学院
735 125.69.87.128 125.69.90.20 四川省成都市 电信
736 125.69.90.21 125.69.90.21 四川省成都市 捷华达网城(科华南路6号)
737 125.69.90.22 125.69.91.16 四川省成都市 电信
738 125.69.91.17 125.69.91.17 四川省成都市 龙之风云网吧(马鞍南路110号)
739 125.69.91.18 125.69.91.118 四川省成都市 电信
740 125.69.91.119 125.69.91.119 四川省成都市 你上往来网吧(川外对面)
741 125.69.91.120 125.69.91.181 四川省成都市 电信
742 125.69.91.182 125.69.91.182 四川省成都市 龙之圣篁(武侯印象)网吧(致民路)
743 125.69.91.183 125.69.91.196 四川省成都市 电信
744 125.69.91.197 125.69.91.197 四川省成都市 高新西区银杏网络休闲吧
745 125.69.91.198 125.69.91.206 四川省成都市 电信
746 125.69.91.207 125.69.91.207 四川省成都市郫县 你上往来网吧
747 125.69.91.208 125.69.92.120 四川省成都市 电信
748 125.69.92.121 125.69.92.121 四川省成都市双流县 联众网吧(九龙工业港)
749 125.69.92.122 125.69.92.251 四川省成都市 电信
750 125.69.92.252 125.69.92.252 四川省成都市双流县 金座网吧(胶龙工业园)
751 125.69.92.253 125.69.92.253 四川省成都市 电信
752 125.69.92.254 125.69.92.254 四川省成都市双流县 九江镇雪狐网络会所(蛟龙工业港蛟龙大道五段活动中心二楼)
753 125.69.92.255 125.69.93.4 四川省成都市 电信
754 125.69.93.5 125.69.93.5 四川省成都市青羊区 水瓶座网吧(上同仁路)
755 125.69.93.6 125.69.93.82 四川省成都市 电信
756 125.69.93.83 125.69.93.83 四川省成都市 时空战线沙河网吧(建设路中第五大道沙河影院3楼)
757 125.69.93.84 125.69.93.126 四川省成都市 电信
758 125.69.93.127 125.69.93.127 四川省成都市郫县 红光镇天域之城网吧
759 125.69.93.128 125.69.93.172 四川省成都市 电信
760 125.69.93.173 125.69.93.173 四川省成都市金牛区 天回镇天美意境网吧
761 125.69.93.174 125.69.93.213 四川省成都市 电信
762 125.69.93.214 125.69.93.214 四川省成都市成华区 世友网吧
763 125.69.93.215 125.69.94.1 四川省成都市 电信
764 125.69.94.2 125.69.94.2 四川省成都市龙泉驿区 网日情深(工业学校后门)
765 125.69.94.3 125.69.94.224 四川省成都市 电信
766 125.69.94.225 125.69.94.225 四川省成都市 娱乐网络会所(大安东路73号)
767 125.69.94.226 125.69.95.252 四川省成都市 电信
768 125.69.95.253 125.69.95.253 四川省成都市 成都艺术职业学院
769 125.69.95.254 125.69.130.6 四川省成都市 电信
770 125.69.130.7 125.69.130.7 四川省成都市新都区 三多多网吧
771 125.69.130.8 125.69.130.31 四川省成都市 电信
772 125.69.130.32 125.69.130.32 四川省成都市新都区 斑竹园镇红腾网络会所
773 125.69.130.33 125.69.130.38 四川省成都市 电信
774 125.69.130.39 125.69.130.39 四川省成都市新都区 石头记网吧
775 125.69.130.40 125.69.135.1 四川省成都市 电信
776 125.69.135.2 125.69.135.5 四川省成都市 四川大学锦城学院(教学网络+机房)
777 125.69.135.6 125.69.146.222 四川省成都市 电信
778 125.69.146.223 125.69.146.223 四川省成都市 乐育信息技术有限公司
779 125.69.146.224 125.69.149.157 四川省成都市 电信
780 125.69.149.158 125.69.149.158 四川省成都市双流县 九江镇一网情深网吧(石牛村6组九龙安置小区)
781 125.69.149.159 125.70.17.255 四川省成都市 电信
782 125.70.18.0 125.70.18.57 四川省成都市温江区 电信
783 125.70.18.58 125.70.18.58 四川省成都市温江区 网俯网吧(四川教育学院温江校区附近)
784 125.70.18.59 125.70.18.73 四川省成都市温江区 电信
785 125.70.18.74 125.70.18.74 四川省成都市温江 红磨坊网吧
786 125.70.18.75 125.70.18.84 四川省成都市温江区 电信
787 125.70.18.85 125.70.18.85 四川省成都市温江区 麒麟网吧(四川教育学院温江校区附近)
788 125.70.18.86 125.70.18.165 四川省成都市温江区 电信
789 125.70.18.166 125.70.18.166 四川省成都市温江区 网俯网吧(四川教育学院温江校区附近)
790 125.70.18.167 125.70.18.171 四川省成都市温江区 电信
791 125.70.18.172 125.70.18.172 四川省成都市 网府网吧
792 125.70.18.173 125.70.18.202 四川省成都市温江区 电信
793 125.70.18.203 125.70.18.203 四川省成都市温江区 和盛镇五千年网吧
794 125.70.18.204 125.70.18.255 四川省成都市温江区 电信
795 125.70.19.0 125.70.42.255 四川省成都市 电信
796 125.70.43.0 125.70.43.255 四川省成都市都江堰市 电信
797 125.70.44.0 125.70.80.255 四川省成都市 电信
798 125.70.81.0 125.70.81.255 四川省成都市 (武候区)电信
799 125.70.82.0 125.70.83.255 四川省成都市 电信
800 125.70.84.0 125.70.87.255 四川省成都市锦江区 电信
801 125.70.88.0 125.70.96.255 四川省成都市 电信
802 125.70.97.0 125.70.97.255 四川省成都市郫县 电信
803 125.70.98.0 125.70.127.255 四川省成都市 电信
804 125.70.129.0 125.70.133.255 四川省成都市 电信
805 125.70.135.0 125.70.140.176 四川省成都市 电信
806 125.70.140.177 125.70.140.177 四川省成都市 紫谷网络会所
807 125.70.140.178 125.70.147.146 四川省成都市 电信
808 125.70.147.147 125.70.149.147 四川省成都市 宇宙光芒网吧
809 125.70.149.148 125.70.149.190 四川省成都市 电信
810 125.70.149.191 125.70.149.191 四川省成都市 电子科大校区光兴网吧
811 125.70.149.192 125.70.154.167 四川省成都市 电信
812 125.70.154.168 125.70.154.168 四川省成都市 河滨网吧
813 125.70.154.169 125.70.154.198 四川省成都市 电信
814 125.70.154.199 125.70.154.199 四川省成都市 河滨网吧
815 125.70.154.200 125.70.171.255 四川省成都市 电信
816 125.70.172.0 125.70.174.255 四川省成都市锦江区 电信
817 125.70.175.0 125.70.211.255 四川省成都市 电信
818 125.70.212.0 125.70.212.255 四川省成都市彭州市 电信
819 125.70.213.0 125.70.219.255 四川省成都市 电信
820 125.70.220.0 125.70.220.244 四川省成都市双流县 电信
821 125.70.220.245 125.70.220.245 四川省成都市双流县 万安镇逢时网络会所
822 125.70.220.246 125.70.223.255 四川省成都市双流县 电信
823 125.70.224.0 125.70.226.8 四川省成都市 电信
824 125.70.226.9 125.70.226.9 四川省成都市 中国三峡集团总公司金沙江有限公司
825 125.70.226.10 125.70.226.44 四川省成都市 电信
826 125.70.226.45 125.70.226.45 四川省成都市武候区 玉竹网吧(簇桥乡龙井西街88号)
827 125.70.226.46 125.70.226.92 四川省成都市 电信
828 125.70.226.93 125.70.226.93 四川省成都市 零度空间网吧
829 125.70.226.94 125.70.227.3 四川省成都市 电信
830 125.70.227.4 125.70.227.4 四川省成都市 奇缘网络空间
831 125.70.227.5 125.70.227.19 四川省成都市 电信
832 125.70.227.20 125.70.227.20 四川省成都市 无尽征服网吧
833 125.70.227.21 125.70.227.206 四川省成都市 电信
834 125.70.227.207 125.70.227.207 四川省成都市 中铁二十三局第四工程有限公司
835 125.70.227.208 125.70.228.2 四川省成都市 电信
836 125.70.228.3 125.70.228.3 四川省成都市 水碾河天豪网吧
837 125.70.228.4 125.70.228.4 四川省成都市 川师大东区启点网吧(洪河谷二楼)
838 125.70.228.5 125.70.228.35 四川省成都市 电信
839 125.70.228.36 125.70.228.36 四川省成都市 飞浪网城(静居寺南街56号)
840 125.70.228.37 125.70.228.53 四川省成都市 电信
841 125.70.228.54 125.70.228.54 四川省成都市 十陵镇奇缘网吧(成大后门旁)
842 125.70.228.55 125.70.228.59 四川省成都市 电信
843 125.70.228.60 125.70.228.60 四川省成都市 水碾河南街华豹网吧
844 125.70.228.61 125.70.228.64 四川省成都市 电信
845 125.70.228.65 125.70.228.66 四川省成都市 大唐网吧(理工前门对面)
846 125.70.228.67 125.70.228.67 四川省成都市 云中漫步网吧(槐树店路40号槐树苑小区2组团1楼2层10-1)
847 125.70.228.68 125.70.228.68 四川省成都市 电信
848 125.70.228.69 125.70.228.69 四川省成都市成华区 烽火连城网络会所(一环路动一段13号)
849 125.70.228.70 125.70.228.70 四川省成都市 倾城网吧
850 125.70.228.71 125.70.228.79 四川省成都市 电信
851 125.70.228.80 125.70.228.80 四川省成都市锦江区 锦东路极速时代网络会所
852 125.70.228.81 125.70.228.114 四川省成都市 电信
853 125.70.228.115 125.70.228.115 四川省成都市 语过添情网络会所(川师大南校门)
854 125.70.228.116 125.70.228.130 四川省成都市 电信
855 125.70.228.131 125.70.228.131 四川省成都市龙泉驿区 洪河镇惠友网吧(川师东区)
856 125.70.228.132 125.70.228.220 四川省成都市 电信
857 125.70.228.221 125.70.228.221 四川省成都市 鑫辉网络会所(街58号)
858 125.70.228.222 125.70.229.18 四川省成都市 电信
859 125.70.229.19 125.70.229.19 四川省成都市郫县 金宇网吧(安靖镇)
860 125.70.229.20 125.70.229.21 四川省成都市 电信
861 125.70.229.22 125.70.229.22 四川省成都市 新华集团文轩连锁股份有限公司
862 125.70.229.23 125.70.229.29 四川省成都市 电信
863 125.70.229.30 125.70.229.30 四川省成都市金牛区 龙之网络会所(粱家巷互助路)
864 125.70.229.31 125.70.229.161 四川省成都市 电信
865 125.70.229.162 125.70.229.162 四川省成都市 中石化物资供应处
866 125.70.229.163 125.70.230.8 四川省成都市 电信
867 125.70.230.9 125.70.230.9 四川省成都市 龙族国度网吧(九里堤菜市场三楼)
868 125.70.230.10 125.70.230.10 四川省成都市 电信
869 125.70.230.11 125.70.230.11 四川省成都市 挑战者网络会所
870 125.70.230.12 125.70.230.96 四川省成都市 电信
871 125.70.230.97 125.70.230.97 四川省成都市 中铁二十三局集团公司
872 125.70.230.98 125.70.230.100 四川省成都市 电信
873 125.70.230.101 125.70.230.101 四川省成都市 二环路西二段10号中铁二十三局集团公司
874 125.70.230.102 125.70.230.118 四川省成都市 电信
875 125.70.230.119 125.70.230.119 四川省成都市 天府网城(沙湾路268号)
876 125.70.230.120 125.70.231.0 四川省成都市 电信
877 125.70.231.1 125.70.231.1 四川省成都市金牛区 塔塔网络
878 125.70.231.2 125.70.231.9 四川省成都市 电信
879 125.70.231.10 125.70.231.10 四川省成都市 龙行天下网吧(五大花园)
880 125.70.231.11 125.70.231.11 四川省成都市 电信
881 125.70.231.12 125.70.231.12 四川省成都市 华泰证券成都西一环营业部
882 125.70.231.13 125.70.231.17 四川省成都市 电信
883 125.70.231.18 125.70.231.18 四川省成都市 五大花园晋畅游网吧
884 125.70.231.19 125.70.231.19 四川省成都市 电信
885 125.70.231.20 125.70.231.20 四川省成都市金牛区 绿舟网吧
886 125.70.231.21 125.70.231.31 四川省成都市 电信
887 125.70.231.32 125.70.231.32 四川省成都市金牛区 塔塔网络
888 125.70.231.33 125.70.231.117 四川省成都市 电信
889 125.70.231.118 125.70.231.118 四川省成都市 府南新区伊之世界网吧(双清中路口)
890 125.70.231.119 125.70.233.255 四川省成都市 电信
891 125.70.234.0 125.70.234.2 四川省成都市金堂县 电信
892 125.70.234.3 125.70.234.3 四川省成都市金堂县 网E通网络会所(幸福2-14号)
893 125.70.234.4 125.70.234.255 四川省成都市金堂县 电信
894 125.70.235.0 125.70.240.1 四川省成都市 电信
895 125.70.240.2 125.70.240.2 四川省成都市 晋阳路交大花园世友网吧
896 125.70.240.3 125.70.240.100 四川省成都市 电信
897 125.70.240.101 125.70.240.101 四川省成都市 智兴网吧(电子科大旁)
898 125.70.240.102 125.70.241.11 四川省成都市 电信
899 125.70.241.12 125.70.241.12 四川省成都市 飞易网吧
900 125.70.241.13 125.70.241.13 四川省成都市 电信
901 125.70.241.14 125.70.241.14 四川省成都市武侯区 大自然网吧(双楠小区龙门巷6号附3号)
902 125.70.241.15 125.70.241.16 四川省成都市 电信
903 125.70.241.17 125.70.241.17 四川省成都市 宇通网吧
904 125.70.241.18 125.70.241.18 四川省成都市金牛区 风云天下金沙店(营门口东)
905 125.70.241.19 125.70.241.19 四川省成都市 电信
906 125.70.241.20 125.70.241.20 四川省成都市 燕燕网吧(市中级人民法院旁)
907 125.70.241.21 125.70.241.21 四川省成都市 龙腾网吧
908 125.70.241.22 125.70.241.22 四川省成都市 网居网吧(花园店)
909 125.70.241.23 125.70.241.23 四川省成都市 蜀通街旁边鹏兴网吧
910 125.70.241.24 125.70.241.26 四川省成都市 电信
911 125.70.241.27 125.70.241.27 四川省成都市 指尖缘网吧(川师大草堂校区后)
912 125.70.241.28 125.70.241.28 四川省成都市 电信
913 125.70.241.29 125.70.241.29 四川省成都市 魔力水晶网吧(西安路枣子巷35号)
914 125.70.241.30 125.70.241.255 四川省成都市 电信
915 125.70.242.0 125.70.242.1 四川省成都市都江堰市 电信
916 125.70.242.2 125.70.242.2 四川省成都市都江堰市 网友网吧
917 125.70.242.3 125.70.242.32 四川省成都市都江堰市 电信
918 125.70.242.33 125.70.242.33 四川省成都市都江堰市 百分百网络会所(建设路282号)
919 125.70.242.34 125.70.242.83 四川省成都市都江堰市 电信
920 125.70.242.84 125.70.242.84 四川省成都市都江堰市 中学
921 125.70.242.85 125.70.242.255 四川省成都市都江堰市 电信
922 125.70.243.0 125.70.243.17 四川省成都市 电信
923 125.70.243.18 125.70.243.18 四川省成都市 格林豪泰酒店
924 125.70.243.19 125.70.243.19 四川省成都市 电信
925 125.70.243.20 125.70.243.20 四川省成都市 智和网吧(沙湾东一路4号)
926 125.70.243.21 125.70.243.31 四川省成都市 电信
927 125.70.243.32 125.70.243.32 四川省成都市青羊区 原动力网吧(万和路90号B座)
928 125.70.243.33 125.70.243.201 四川省成都市 电信
929 125.70.243.202 125.70.243.202 四川省成都市青羊区 蓝堡宾馆
930 125.70.243.203 125.70.244.1 四川省成都市 电信
931 125.70.244.2 125.70.244.3 四川省成都市 锦成外国语学校
932 125.70.244.4 125.70.244.4 四川省成都市武侯区 实验小学
933 125.70.244.5 125.70.244.6 四川省成都市 锦成外国语学校
934 125.70.244.7 125.70.245.255 四川省成都市 电信
935 125.70.246.0 125.70.246.255 四川省成都市邛崃市 电信
936 125.70.247.0 125.70.253.13 四川省成都市 电信
937 125.70.253.14 125.70.253.14 四川省成都市 恒风动漫制作有限公司
938 125.70.253.15 125.70.253.60 四川省成都市 电信
939 125.70.253.61 125.70.253.61 四川省成都市 热力网吧(科华北路沸城)
940 125.70.253.62 125.70.253.72 四川省成都市 电信
941 125.70.253.73 125.70.253.73 四川省成都市 天使联盟网吧(科华路2号附9号)
942 125.70.253.74 125.70.254.65 四川省成都市 电信
943 125.70.254.66 125.70.254.66 四川省成都市 西南石油大学新都校区
944 125.70.254.67 125.70.254.70 四川省成都市 电信
945 125.70.254.71 125.70.254.71 四川省成都市 西南石油大学
946 125.70.254.72 125.70.255.255 四川省成都市 电信
947 125.71.0.0 125.71.5.255 四川省成都市 电子科技大学成都学院
948 125.71.6.0 125.71.7.255 四川省成都市 四川旅游学院
949 125.71.8.0 125.71.9.255 四川省成都市 电信
950 125.71.10.0 125.71.11.255 四川省成都市 西华大学动画艺术学院
951 125.71.12.0 125.71.17.255 四川省成都市 电信
952 125.71.18.0 125.71.20.255 四川省成都市 四川师范大学航空港校区
953 125.71.21.0 125.71.25.255 四川省成都市 四川大学锦城学院
954 125.71.26.0 125.71.27.109 四川省成都市 电信
955 125.71.27.110 125.71.27.110 四川省成都市 中石化西南分公司
956 125.71.27.111 125.71.29.13 四川省成都市 电信
957 125.71.29.14 125.71.29.14 四川省成都市 四川科技馆
958 125.71.29.15 125.71.29.55 四川省成都市 电信
959 125.71.29.56 125.71.29.56 四川省成都市 泰升南路网上缘网吧
960 125.71.29.57 125.71.30.255 四川省成都市 电信
961 125.71.31.0 125.71.31.29 四川省成都市双流县 电信
962 125.71.31.30 125.71.31.30 四川省成都市 中国水利水电第五工程局有限公司
963 125.71.31.31 125.71.31.45 四川省成都市双流县 电信
964 125.71.31.46 125.71.31.46 四川省成都市 众想金禾网吧
965 125.71.31.47 125.71.31.127 四川省成都市双流县 电信
966 125.71.31.128 125.71.54.255 四川省成都市 电信
967 125.71.55.0 125.71.55.255 四川省成都市龙泉驿区 电信
968 125.71.56.0 125.71.56.101 四川省成都市新都区 电信
969 125.71.56.102 125.71.56.102 四川省成都市新都区 南洋网吧(上南街南洋市场2楼)
970 125.71.56.103 125.71.57.255 四川省成都市新都区 电信
971 125.71.58.0 125.71.63.255 四川省成都市 电信
972 125.71.64.0 125.71.64.88 四川省成都市双流县 电信
973 125.71.64.89 125.71.64.89 四川省成都市双流县 中和蓝梦网吧(金桂园对面)
974 125.71.64.90 125.71.64.143 四川省成都市双流县 电信
975 125.71.64.144 125.71.64.144 四川省成都市双流县 庙山镇穿越时空网吧
976 125.71.64.145 125.71.64.152 四川省成都市双流县 电信
977 125.71.64.153 125.71.64.153 四川省成都市双流县 区战国网游天下网吧
978 125.71.64.154 125.71.65.193 四川省成都市双流县 电信
979 125.71.65.194 125.71.65.194 四川省成都市 黑蜘蛛网吧(双流县白家近都村六社)
980 125.71.65.195 125.71.71.28 四川省成都市双流县 电信
981 125.71.71.29 125.71.71.29 四川省成都市双流县 华阳实验小学
982 125.71.71.30 125.71.71.255 四川省成都市双流县 电信
983 125.71.72.0 125.71.75.255 四川省成都市 (青白江)电信
984 125.71.76.0 125.71.99.255 四川省成都市 电信
985 125.71.100.0 125.71.103.255 四川省成都市都江堰市 电信
986 125.71.104.0 125.71.105.24 四川省成都市彭州市 电信
987 125.71.105.25 125.71.105.25 四川省成都市彭州市 网中幻想网吧(西华大学彭州校区附近)
988 125.71.105.26 125.71.105.67 四川省成都市彭州市 电信
989 125.71.105.68 125.71.105.68 四川省成都市彭州市 网中幻想网吧(西华大学彭州校区附近)
990 125.71.105.69 125.71.107.255 四川省成都市彭州市 电信
991 125.71.108.0 125.71.108.255 四川省成都市崇州市 电信
992 125.71.109.0 125.71.109.255 四川省成都市龙泉驿区 电信
993 125.71.110.0 125.71.111.255 四川省成都市崇州市 电信
994 125.71.112.0 125.71.113.142 四川省成都市新都区 电信
995 125.71.113.143 125.71.113.143 四川省成都市 南洋网吧
996 125.71.113.144 125.71.115.255 四川省成都市新都区 电信
997 125.71.116.0 125.71.119.245 四川省成都市 (新津)电信
998 125.71.119.246 125.71.119.246 四川省成都市新津县 缘份天空网吧(太升东街49号)
999 125.71.119.247 125.71.119.255 四川省成都市 (新津)电信
1000 125.71.120.0 125.71.125.197 四川省成都市 电信