ip地址查询

成都市IP地址列表

成都市网吧IP地址列表

在下面输入您要查询IP地址段范围的地理位置,点击查询

请输入地理位置:
最多只能列出前1000条IP信息,更详细的ip列表信息请用上边的查询按钮进入
序号 IP 起始地址 IP 结束地址 所在位置信息 电子地图
1 14.196.0.0 14.196.255.255 四川省成都市 鹏博士长城宽带
2 14.197.210.114 14.197.210.114 四川省成都市 鹏博士长城宽带互联节点
3 14.197.210.130 14.197.210.130 四川省成都市 鹏博士宽带互联节点
4 14.197.241.245 14.197.241.245 四川省成都市 鹏博士宽带互联节点
5 14.197.254.134 14.197.254.134 四川省成都市 鹏博士宽带互联节点
6 42.247.2.128 42.247.2.135 四川省成都市 西南财经大学天府学院教育网
7 58.206.0.0 58.206.31.255 四川省成都市 电子科技大学教育网无线校园项目
8 60.255.0.0 60.255.2.255 四川省成都市 广电网
9 60.255.7.0 60.255.8.255 四川省成都市 广电网
10 60.255.25.0 60.255.26.255 四川省成都市 西南交通大学
11 60.255.37.0 60.255.37.255 四川省成都市 广电网
12 60.255.40.0 60.255.45.255 四川省成都市 广电网
13 60.255.46.0 60.255.46.255 四川省成都市龙泉驿区 广电网
14 60.255.47.0 60.255.47.255 四川省成都市 广电网
15 60.255.74.0 60.255.89.255 四川省成都市 广电网
16 60.255.136.0 60.255.136.255 四川省成都市 广电网
17 60.255.144.0 60.255.144.255 四川省成都市 广电网
18 61.139.0.0 61.139.0.99 四川省成都市 电信
19 61.139.0.100 61.139.0.100 四川省成都市 理工学院外往来网吧
20 61.139.0.101 61.139.2.68 四川省成都市 电信
21 61.139.2.69 61.139.2.69 四川省成都市 电信DNS服务器
22 61.139.2.70 61.139.29.255 四川省成都市 电信
23 61.139.37.0 61.139.37.255 四川省成都市 电信
24 61.139.61.0 61.139.61.121 四川省成都市 电信
25 61.139.61.122 61.139.61.122 四川省成都市 四川邮电学院
26 61.139.61.123 61.139.62.138 四川省成都市 电信
27 61.139.62.139 61.139.62.142 四川省成都市青白江区 VDSL
28 61.139.62.143 61.139.63.24 四川省成都市 电信
29 61.139.63.25 61.139.63.25 四川省成都市 新鸿路181号天府网点总店
30 61.139.63.26 61.139.64.4 四川省成都市 电信
31 61.139.64.5 61.139.64.5 四川省成都市 中国电信天府热线大楼
32 61.139.64.6 61.139.65.204 四川省成都市 电信
33 61.139.65.205 61.139.65.205 四川省成都市 新鸿路181号中国电信天府热线大楼
34 61.139.65.206 61.139.65.255 四川省成都市 电信
35 61.139.66.0 61.139.66.71 四川省成都市双流县 /华阳电信
36 61.139.66.72 61.139.66.72 四川省成都市 四川航空公司
37 61.139.66.73 61.139.66.74 四川省成都市双流县 /华阳电信
38 61.139.66.75 61.139.66.75 四川省成都市 四川航空公司
39 61.139.66.76 61.139.66.255 四川省成都市双流县 /华阳电信
40 61.139.67.0 61.139.67.178 四川省成都市 电信
41 61.139.67.179 61.139.67.179 四川省成都市 四川广播电视集团广告经营中心
42 61.139.67.180 61.139.69.1 四川省成都市 电信
43 61.139.69.2 61.139.69.5 四川省成都市 西南财经大学
44 61.139.69.6 61.139.69.214 四川省成都市 电信
45 61.139.69.215 61.139.69.215 四川省成都市 梦工厂软件有限公司
46 61.139.69.216 61.139.69.255 四川省成都市 电信
47 61.139.70.0 61.139.70.122 四川省成都市 四川邮电职业技术学院
48 61.139.70.123 61.139.70.123 四川省成都市 四川邮电职业技术学院图书馆电子阅览室
49 61.139.70.124 61.139.70.255 四川省成都市 四川邮电职业技术学院
50 61.139.71.0 61.139.72.2 四川省成都市 电信
51 61.139.72.3 61.139.72.3 四川省成都市 教育学院电子阅历室
52 61.139.72.4 61.139.72.129 四川省成都市 电信
53 61.139.72.130 61.139.72.130 四川省成都市 网居网吧(北巷子)
54 61.139.72.131 61.139.72.146 四川省成都市 电信
55 61.139.72.147 61.139.72.147 四川省成都市 西南民族大学西门附近心叶网吧
56 61.139.72.148 61.139.72.148 四川省成都市 西南民族大学南门旁边奔腾网吧
57 61.139.72.149 61.139.72.149 四川省成都市 子君网络玉林店
58 61.139.72.150 61.139.72.150 四川省成都市锦江区 蜀都网吧(总府路蜀都大厦西一楼)
59 61.139.72.151 61.139.72.170 四川省成都市 电信
60 61.139.72.171 61.139.72.171 四川省成都市 新良大酒店(上东大街53号)
61 61.139.72.172 61.139.73.76 四川省成都市 电信
62 61.139.73.77 61.139.73.77 四川省成都市 旭丰网吧(花园镇)
63 61.139.73.78 61.139.73.96 四川省成都市 电信
64 61.139.73.97 61.139.73.97 四川省成都市 金花镇波仔网吧(草金路007号)
65 61.139.73.98 61.139.73.111 四川省成都市 电信
66 61.139.73.112 61.139.73.112 四川省成都市 星美数码网点奔腾店(武侯区金兴南路178号)
67 61.139.73.113 61.139.73.229 四川省成都市 电信
68 61.139.73.230 61.139.73.241 四川省成都市双流县 川音成都美术学院
69 61.139.73.242 61.139.75.255 四川省成都市 电信
70 61.139.76.0 61.139.77.255 四川省成都市 电信IDC莲花机房
71 61.139.78.0 61.139.79.96 四川省成都市 电信
72 61.139.79.97 61.139.79.110 四川省成都市 成都大学
73 61.139.79.111 61.139.79.225 四川省成都市 电信
74 61.139.79.226 61.139.79.226 四川省成都市 四川省委党校
75 61.139.79.227 61.139.79.228 四川省成都市 电信
76 61.139.79.229 61.139.79.230 四川省成都市 四川省委党校
77 61.139.79.231 61.139.79.233 四川省成都市 电信
78 61.139.79.234 61.139.79.234 四川省成都市 四川管理职业学院
79 61.139.79.235 61.139.87.1 四川省成都市 电信
80 61.139.87.2 61.139.87.6 四川省成都市 西华大学
81 61.139.87.7 61.139.87.7 四川省成都市 西华大学临江苑
82 61.139.87.8 61.139.87.8 四川省成都市 西华大学锦地苑
83 61.139.87.9 61.139.87.9 四川省成都市 西华大学1-5舍
84 61.139.87.10 61.139.87.22 四川省成都市 电信
85 61.139.87.23 61.139.87.23 四川省成都市 西华大学1-5舍
86 61.139.87.24 61.139.87.24 四川省成都市 西华大学锦地苑
87 61.139.87.25 61.139.87.25 四川省成都市 西华大学临江苑
88 61.139.87.26 61.139.87.26 四川省成都市 西华大学德馨苑
89 61.139.87.27 61.139.93.255 四川省成都市 电信
90 61.139.109.0 61.139.124.255 四川省成都市 电信
91 61.157.0.0 61.157.11.255 四川省成都市 电信
92 61.157.12.0 61.157.13.255 四川省成都市金牛区 电信
93 61.157.14.0 61.157.75.54 四川省成都市 电信
94 61.157.75.55 61.157.75.55 四川省成都市 生活中的休闲会所网吧
95 61.157.75.56 61.157.76.17 四川省成都市 电信
96 61.157.76.18 61.157.76.18 四川省成都市 最终幻想网吧
97 61.157.76.19 61.157.76.33 四川省成都市 电信
98 61.157.76.34 61.157.76.34 四川省成都市 四川师范大学(培训机房)
99 61.157.76.35 61.157.76.60 四川省成都市 电信
100 61.157.76.61 61.157.76.61 四川省成都市 四川师范大学(东区)
101 61.157.76.62 61.157.76.173 四川省成都市 电信
102 61.157.76.174 61.157.76.174 四川省成都市 跳伞塔名将网吧
103 61.157.76.175 61.157.78.184 四川省成都市 电信
104 61.157.78.185 61.157.78.185 四川省成都市 黄田坝天兴网吧
105 61.157.78.186 61.157.78.186 四川省成都市 四川新华电脑学校西区
106 61.157.78.187 61.157.78.248 四川省成都市 电信
107 61.157.78.249 61.157.78.249 四川省成都市 西南财经大学(柳林校区)
108 61.157.78.250 61.157.79.7 四川省成都市 电信
109 61.157.79.8 61.157.79.8 四川省成都市 四海网吧
110 61.157.79.9 61.157.79.11 四川省成都市 电信
111 61.157.79.12 61.157.79.12 四川省成都市 科健网吧(成华区三砖厂保和乡东升村11组)
112 61.157.79.13 61.157.79.101 四川省成都市 电信
113 61.157.79.102 61.157.79.102 四川省成都市 洪河镇四川师范大学洪景丽苑2楼洪景网吧
114 61.157.79.103 61.157.79.105 四川省成都市 电信
115 61.157.79.106 61.157.79.106 四川省成都市 四川师范大学文理学院
116 61.157.79.107 61.157.79.150 四川省成都市 电信
117 61.157.79.151 61.157.79.151 四川省成都市 外东十陵镇成都大学后门一代天骄网吧
118 61.157.79.152 61.157.79.152 四川省成都市 龙泉十陵耀德网吧
119 61.157.79.153 61.157.79.153 四川省成都市 外东十陵镇成都大学闪电极速网吧
120 61.157.79.154 61.157.79.155 四川省成都市 电信
121 61.157.79.156 61.157.79.156 四川省成都市 成都大学后门月轩网吧
122 61.157.79.157 61.157.79.157 四川省成都市龙泉驿区 深度极限网吧(十陵镇和平路153号)
123 61.157.79.158 61.157.79.158 四川省成都市 十陵镇魔豆网吧(成都大学附近)
124 61.157.79.159 61.157.79.159 四川省成都市 电信
125 61.157.79.160 61.157.79.160 四川省成都市龙泉驿区 十陵世纪网吧
126 61.157.79.161 61.157.79.161 四川省成都市 十陵镇速达网吧
127 61.157.79.162 61.157.79.202 四川省成都市 电信
128 61.157.79.203 61.157.79.203 四川省成都市 盺怡网吧(四川师范大学校园广场3楼)
129 61.157.79.204 61.157.79.204 四川省成都市 超音速网吧(川师南大门商业广场3楼)
130 61.157.79.205 61.157.79.205 四川省成都市 电信
131 61.157.79.206 61.157.79.206 四川省成都市 川师南门深蓝网吧
132 61.157.79.207 61.157.79.207 四川省成都市 飞蓝网络俱乐部网吧
133 61.157.79.208 61.157.79.208 四川省成都市 电信
134 61.157.79.209 61.157.79.209 四川省成都市 新紫宇网吧(川师南大门旁)
135 61.157.79.210 61.157.79.215 四川省成都市 电信
136 61.157.79.216 61.157.79.216 四川省成都市 四川成都理工大学美术学院
137 61.157.79.217 61.157.80.5 四川省成都市 电信
138 61.157.80.6 61.157.80.6 四川省成都市 华阳众想网吧
139 61.157.80.7 61.157.80.13 四川省成都市 电信
140 61.157.80.14 61.157.80.14 四川省成都市双流县 喇叭口村西南民族大学星美数码网吧
141 61.157.80.15 61.157.80.45 四川省成都市 电信
142 61.157.80.46 61.157.80.46 四川省成都市 成都信息工程学院常乐网吧
143 61.157.80.47 61.157.80.129 四川省成都市 电信
144 61.157.80.130 61.157.80.130 四川省成都市 华阳镇蓝色网海网吧(华阳长江街30号)
145 61.157.80.131 61.157.80.177 四川省成都市 电信
146 61.157.80.178 61.157.80.178 四川省成都市 中和镇数码先锋网吧
147 61.157.80.179 61.157.87.255 四川省成都市 电信
148 61.157.88.0 61.157.88.255 四川省成都市 西南石油大学(成都校区)
149 61.157.89.0 61.157.91.26 四川省成都市 电信
150 61.157.91.27 61.157.91.27 四川省成都市 白果林自由空间网吧
151 61.157.91.28 61.157.91.40 四川省成都市 电信
152 61.157.91.41 61.157.91.41 四川省成都市 梦天堂网络会所
153 61.157.91.42 61.157.91.45 四川省成都市 电信
154 61.157.91.46 61.157.91.46 四川省成都市 营通巷天使花庄网吧
155 61.157.91.47 61.157.91.64 四川省成都市 电信
156 61.157.91.65 61.157.91.65 四川省成都市 世友网吧(菊乐路1号2楼)
157 61.157.91.66 61.157.91.79 四川省成都市 电信
158 61.157.91.80 61.157.91.80 四川省成都市 富贵鸟网吧(一环路体院旁)
159 61.157.91.81 61.157.91.81 四川省成都市 电信
160 61.157.91.82 61.157.91.82 四川省成都市 体育学院对面福苑网吧
161 61.157.91.83 61.157.91.91 四川省成都市 电信
162 61.157.91.92 61.157.91.92 四川省成都市金牛区 樱的网吧(营兴街36号)
163 61.157.91.93 61.157.91.101 四川省成都市 电信
164 61.157.91.102 61.157.91.102 四川省成都市 石人小区九度网络空间
165 61.157.91.103 61.157.91.103 四川省成都市 电信
166 61.157.91.104 61.157.91.104 四川省成都市青羊区 金沙网吧
167 61.157.91.105 61.157.91.116 四川省成都市 电信
168 61.157.91.117 61.157.91.117 四川省成都市 四川师范大学草堂校区(校内网吧)
169 61.157.91.118 61.157.91.152 四川省成都市 电信
170 61.157.91.153 61.157.91.153 四川省成都市 天府网点(西门金雁路)
171 61.157.91.154 61.157.91.162 四川省成都市 电信
172 61.157.91.163 61.157.91.163 四川省成都市 双顺网吧(财大对面)
173 61.157.91.164 61.157.91.180 四川省成都市 电信
174 61.157.91.181 61.157.91.181 四川省成都市 四川烹饪高等专科学校清江校区
175 61.157.91.182 61.157.91.193 四川省成都市 电信
176 61.157.91.194 61.157.91.194 四川省成都市青羊区 同福会网吧
177 61.157.91.195 61.157.91.207 四川省成都市 电信
178 61.157.91.208 61.157.91.208 四川省成都市青羊区 红运网吧
179 61.157.91.209 61.157.91.209 四川省成都市 电信
180 61.157.91.210 61.157.91.210 四川省成都市青羊区 心域网吧(苏坡乡黄土九组)
181 61.157.91.211 61.157.91.226 四川省成都市 电信
182 61.157.91.227 61.157.91.227 四川省成都市 交大门口殷商网吧
183 61.157.91.228 61.157.91.228 四川省成都市 电信
184 61.157.91.229 61.157.91.229 四川省成都市 青华路一世情缘网吧
185 61.157.91.230 61.157.91.231 四川省成都市 电信
186 61.157.91.232 61.157.91.232 四川省成都市 黄田坝接触网吧
187 61.157.91.233 61.157.91.238 四川省成都市 电信
188 61.157.91.239 61.157.91.239 四川省成都市 黄田坝世纪纵横网吧
189 61.157.91.240 61.157.95.255 四川省成都市 电信
190 61.157.126.0 61.157.126.255 四川省成都市 电信
191 61.157.127.0 61.157.127.255 四川省成都市都江堰市 电信
192 61.188.0.0 61.188.4.31 四川省成都市 电信
193 61.188.4.32 61.188.4.63 四川省成都市 西南财经大学
194 61.188.4.64 61.188.7.255 四川省成都市 电信
195 61.188.15.0 61.188.16.255 四川省成都市 电信
196 61.188.175.0 61.188.176.255 四川省成都市 电信
197 61.188.177.0 61.188.177.255 四川省成都市 电信数据中心
198 61.188.178.0 61.188.178.255 四川省成都市 天府热线机房
199 61.188.179.0 61.188.179.5 四川省成都市 四川电视台
200 61.188.179.6 61.188.179.6 四川省成都市 四川新华在线有限公司
201 61.188.179.7 61.188.179.24 四川省成都市 四川电视台
202 61.188.179.25 61.188.179.255 四川省成都市 电信
203 61.232.212.0 61.232.213.191 四川省成都市 中移铁通
204 61.232.214.0 61.232.214.255 四川省成都市 中移铁通
205 61.236.120.0 61.236.127.255 四川省成都市 中移铁通
206 61.236.145.0 61.236.145.4 四川省成都市 中移铁通
207 61.236.145.5 61.236.145.5 四川省成都市 同网国中科技有限公司
208 61.236.145.6 61.236.145.6 四川省成都市 中移铁通
209 61.236.145.7 61.236.145.11 四川省成都市 同网国中科技有限公司
210 61.236.145.12 61.236.145.15 四川省成都市 中移铁通
211 61.236.145.16 61.236.145.18 四川省成都市 同网国中科技有限公司
212 61.236.145.19 61.236.145.255 四川省成都市 中移铁通
213 61.236.150.0 61.236.151.255 四川省成都市 中移铁通
214 61.236.154.162 61.236.154.162 四川省成都市 西南交通大学
215 61.237.10.0 61.237.10.255 四川省成都市 中移铁通
216 61.243.14.0 61.243.14.255 四川省成都市 /广元市联通
217 101.204.0.0 101.204.255.255 四川省成都市 联通
218 101.207.0.0 101.207.63.255 四川省成都市 联通
219 103.27.208.0 103.27.208.255 四川省成都市
220 103.226.199.0 103.226.199.255 四川省成都市 电信
221 110.184.0.0 110.184.50.255 四川省成都市 电信
222 110.184.51.0 110.184.51.255 四川省成都市彭州市 电信
223 110.184.52.0 110.184.82.255 四川省成都市 电信
224 110.184.83.0 110.184.83.255 四川省成都市锦江区 电信
225 110.184.84.0 110.184.86.35 四川省成都市 电信
226 110.184.86.36 110.184.86.36 四川省成都市彭州市 通济镇红山村和谐新家园福利院
227 110.184.86.37 110.184.87.255 四川省成都市 电信
228 110.184.88.0 110.184.88.255 四川省成都市温江区 电信
229 110.184.89.0 110.184.224.255 四川省成都市 电信
230 110.184.225.0 110.184.225.255 四川省成都市温江区 电信
231 110.184.226.0 110.184.229.255 四川省成都市 电信
232 110.184.230.0 110.184.230.255 四川省成都市温江区 电信
233 110.184.231.0 110.185.61.255 四川省成都市 电信
234 110.185.62.0 110.185.62.255 四川省成都市温江区 电信
235 110.185.63.0 110.185.102.255 四川省成都市 电信
236 110.185.103.0 110.185.103.255 四川省成都市 西南石油大学(新都校区)
237 110.185.104.0 110.185.108.255 四川省成都市 电信
238 110.185.109.0 110.185.109.255 四川省成都市新都区 电信
239 110.185.110.0 110.185.129.255 四川省成都市 电信
240 110.185.130.0 110.185.130.255 四川省成都市金堂县 电信
241 110.185.131.0 110.185.147.255 四川省成都市 电信
242 110.185.148.0 110.185.148.255 四川省成都市郫县 电信
243 110.185.149.0 110.185.153.255 四川省成都市 电信
244 110.185.154.0 110.185.154.255 四川省成都市郫县 电信
245 110.185.155.0 110.185.163.255 四川省成都市 电信
246 110.185.164.0 110.185.164.255 四川省成都市郫县 电信
247 110.185.165.0 110.185.165.255 四川省成都市 电信
248 110.185.166.0 110.185.166.255 四川省成都市郫县 电信
249 110.185.167.0 110.185.174.255 四川省成都市 电信
250 110.185.175.0 110.185.175.255 四川省成都市郫县 电信
251 110.185.176.0 110.185.191.255 四川省成都市 电信
252 110.185.192.0 110.185.202.255 四川省成都市 四川师范大学
253 110.185.203.0 110.185.224.255 四川省成都市 电信
254 110.185.225.0 110.185.226.255 四川省成都市 四川师范大学
255 110.185.227.0 110.185.255.255 四川省成都市 电信
256 110.188.0.0 110.188.2.255 四川省成都市 电信
257 110.188.3.0 110.188.3.255 四川省成都市 腾讯公司电信节点
258 110.188.4.0 110.188.66.255 四川省成都市 电信
259 110.188.67.0 110.188.67.255 四川省成都市温江区 电信
260 110.188.68.0 110.188.79.255 四川省成都市 电信
261 110.188.132.0 110.188.160.255 四川省成都市 电信
262 110.188.162.0 110.188.191.255 四川省成都市 电信
263 110.191.0.0 110.191.127.255 四川省成都市 电信
264 110.191.160.0 110.191.164.255 四川省成都市 电信
265 110.191.165.0 110.191.166.255 四川省成都市 四川师范大学
266 110.191.167.0 110.191.178.255 四川省成都市 电信
267 110.191.179.0 110.191.179.255 四川省成都市温江区 电信
268 110.191.180.0 110.191.209.255 四川省成都市 电信
269 110.191.210.0 110.191.221.255 四川省成都市 四川师范大学
270 110.191.222.0 110.191.255.255 四川省成都市 电信
271 110.215.54.0 110.215.54.255 四川省成都市 中移铁通
272 110.215.60.0 110.215.60.255 四川省成都市 中移铁通
273 110.215.102.0 110.215.102.255 四川省成都市 中移铁通
274 111.9.0.0 111.9.63.255 四川省成都市 移动
275 111.9.140.0 111.9.140.255 四川省成都市 移动
276 111.9.142.0 111.9.142.255 四川省成都市 移动
277 111.9.216.0 111.9.223.255 四川省成都市 移动
278 111.9.232.0 111.9.233.255 四川省成都市 移动
279 112.44.64.0 112.44.127.255 四川省成都市 移动
280 112.54.91.0 112.54.91.255 四川省成都市 移动
281 112.193.0.0 112.193.57.255 四川省成都市 联通
282 112.193.58.0 112.193.58.255 四川省成都市武侯区 联通
283 112.193.59.0 112.193.94.218 四川省成都市 联通
284 112.193.94.219 112.193.94.219 四川省成都市金牛区 凯格酒店(西体路)
285 112.193.94.220 112.193.130.226 四川省成都市 联通
286 112.193.130.227 112.193.130.227 四川省成都市 西南交通大学(犀浦校区)
287 112.193.130.228 112.193.255.255 四川省成都市 联通
288 112.194.200.0 112.194.200.255 四川省成都市 联通
289 113.54.128.0 113.54.255.255 四川省成都市 电子科技大学清水河校区
290 116.196.8.0 116.196.23.255 四川省成都市 中移铁通
291 116.196.25.0 116.196.29.255 四川省成都市 中移铁通
292 116.196.31.0 116.196.32.255 四川省成都市 中移铁通
293 116.196.34.0 116.196.63.255 四川省成都市 中移铁通
294 116.196.128.0 116.196.255.255 四川省成都市 中移铁通
295 117.136.15.0 117.136.15.255 四川省成都市 移动数据上网公共出口
296 117.136.62.0 117.136.65.255 四川省成都市 移动数据上网公共出口
297 117.136.69.0 117.136.70.255 四川省成都市 移动数据上网公共出口
298 117.136.82.0 117.136.82.255 四川省成都市 移动数据上网公共出口
299 117.139.0.0 117.139.47.255 四川省成都市 移动
300 117.139.56.0 117.139.63.255 四川省成都市 移动
301 117.139.192.0 117.139.255.255 四川省成都市 移动
302 117.172.0.0 117.172.63.255 四川省成都市 移动
303 117.172.224.0 117.172.255.255 四川省成都市 移动
304 117.173.64.0 117.173.95.255 四川省成都市 移动
305 117.173.132.0 117.173.143.255 四川省成都市 移动
306 117.173.208.0 117.173.219.255 四川省成都市 移动
307 117.174.24.0 117.174.24.255 四川省成都市 移动
308 117.174.28.0 117.174.28.255 四川省成都市 移动
309 117.174.64.0 117.174.127.255 四川省成都市 移动
310 117.175.136.0 117.175.184.255 四川省成都市 移动
311 117.176.140.0 117.176.159.255 四川省成都市 移动
312 117.176.196.0 117.176.255.255 四川省成都市 移动
313 117.177.224.0 117.177.239.255 四川省成都市 移动
314 118.112.0.0 118.112.2.255 四川省成都市 电信
315 118.112.3.0 118.112.3.255 四川省成都市 (青白江区)电信
316 118.112.4.0 118.112.7.210 四川省成都市 电信
317 118.112.7.211 118.112.7.211 四川省成都市 银河王朝大酒店
318 118.112.7.212 118.112.11.0 四川省成都市 电信
319 118.112.11.1 118.112.11.1 四川省成都市 塞纳河网络会所(新都西街)
320 118.112.11.2 118.112.23.255 四川省成都市 电信
321 118.112.24.0 118.112.26.255 四川省成都市龙泉驿区 电信
322 118.112.27.0 118.112.40.255 四川省成都市 电信
323 118.112.41.0 118.112.41.255 四川省成都市 电信IDC机房
324 118.112.42.0 118.112.73.255 四川省成都市 电信
325 118.112.74.0 118.112.74.255 四川省成都市龙泉驿区 电信
326 118.112.75.0 118.112.75.255 四川省成都市大邑县 电信
327 118.112.76.0 118.112.88.255 四川省成都市 电信
328 118.112.89.0 118.112.90.255 四川省成都市龙泉驿区 电信
329 118.112.91.0 118.112.101.255 四川省成都市 电信
330 118.112.102.0 118.112.102.255 四川省成都市锦江区 电信
331 118.112.103.0 118.112.103.255 四川省成都市成华区 电信
332 118.112.104.0 118.112.107.255 四川省成都市 电信
333 118.112.108.0 118.112.108.255 四川省成都市锦江区 电信
334 118.112.109.0 118.112.109.255 四川省成都市 电信
335 118.112.110.0 118.112.110.255 四川省成都市锦江区 电信
336 118.112.111.0 118.112.119.255 四川省成都市 电信
337 118.112.120.0 118.112.120.255 四川省成都市 (青白江区)电信
338 118.112.121.0 118.112.141.255 四川省成都市 电信
339 118.112.142.0 118.112.142.255 四川省成都市温江区 电信
340 118.112.143.0 118.112.144.143 四川省成都市 电信
341 118.112.144.144 118.112.144.144 四川省成都市 娱乐网络会所
342 118.112.144.145 118.112.144.145 四川省成都市成华区 恒隆网吧
343 118.112.144.146 118.112.144.146 四川省成都市 银杏网络你上往来网吧(四川外语学院店)
344 118.112.144.147 118.112.179.255 四川省成都市 电信
345 118.112.180.0 118.112.180.0 四川省成都市郫县 安靖镇常来网吧(林湾村顺园街)
346 118.112.180.1 118.112.180.121 四川省成都市 电信
347 118.112.180.122 118.112.180.122 四川省成都市 西南交通大学(九里校区)
348 118.112.180.123 118.112.180.161 四川省成都市 电信
349 118.112.180.162 118.112.180.162 四川省成都市 中国水利水电第五工程局有限公司
350 118.112.180.163 118.112.180.228 四川省成都市 电信
351 118.112.180.229 118.112.180.229 四川省成都市金牛区 亿麦空间网吧(育德路8号)
352 118.112.180.230 118.112.180.230 四川省成都市 海岸网吧(火车南站对面)
353 118.112.180.231 118.112.181.5 四川省成都市 电信
354 118.112.181.6 118.112.181.6 四川省成都市温江区 飞宇网吧(天府镇梓潼巷53号)
355 118.112.181.7 118.112.181.7 四川省成都市 电信
356 118.112.181.8 118.112.181.8 四川省成都市龙泉驿区 亚瓦伦网络天地(十陵镇江华路23号)
357 118.112.181.9 118.112.181.17 四川省成都市 电信
358 118.112.181.18 118.112.181.18 四川省成都市成华区 寒雨轩网吧(二仙桥北二路109)
359 118.112.181.19 118.112.181.20 四川省成都市 电信
360 118.112.181.21 118.112.181.21 四川省成都市 心网网吧
361 118.112.181.22 118.112.182.255 四川省成都市 电信
362 118.112.183.0 118.112.183.145 四川省成都市郫县 电信
363 118.112.183.146 118.112.183.146 四川省成都市郫县 你上往来网吧
364 118.112.183.147 118.112.183.202 四川省成都市郫县 电信
365 118.112.183.203 118.112.183.203 四川省成都市郫县 随缘电竞吧
366 118.112.183.204 118.112.183.255 四川省成都市郫县 电信
367 118.112.184.0 118.112.231.20 四川省成都市 电信
368 118.112.231.21 118.112.231.21 四川省成都市 银河王朝大酒店
369 118.112.231.22 118.112.235.255 四川省成都市 电信
370 118.112.236.0 118.112.236.255 四川省成都市成华区 电信
371 118.112.237.0 118.113.60.255 四川省成都市 电信
372 118.113.61.0 118.113.61.255 四川省成都市彭州市 电信
373 118.113.62.0 118.113.86.255 四川省成都市 电信
374 118.113.87.0 118.113.87.255 四川省成都市 四川师范大学
375 118.113.88.0 118.113.88.2 四川省成都市 电信
376 118.113.88.3 118.113.88.3 四川省成都市 成都理工大学广播影视学院
377 118.113.88.4 118.113.88.255 四川省成都市 电信
378 118.113.89.0 118.113.89.10 四川省成都市 东北大学东软信息技术学院(成都)
379 118.113.89.11 118.113.89.11 四川省成都市 东北大学东软信息技术学院(成都)学生公寓及教学楼
380 118.113.89.12 118.113.89.12 四川省成都市 东北大学东软信息技术学院(成都)C7教师办公楼
381 118.113.89.13 118.113.89.255 四川省成都市 东北大学东软信息技术学院(成都)
382 118.113.90.0 118.113.91.234 四川省成都市 电信
383 118.113.91.235 118.113.91.235 四川省成都市金牛区 四川师范大学电影电视学院
384 118.113.91.236 118.113.95.255 四川省成都市 电信
385 118.113.96.0 118.113.119.255 四川省成都市 四川师范大学
386 118.113.120.0 118.113.121.167 四川省成都市 电信
387 118.113.121.168 118.113.121.168 四川省成都市 四川大学锦城学院
388 118.113.121.169 118.114.33.255 四川省成都市 电信
389 118.114.34.0 118.114.37.255 四川省成都市 四川师范大学
390 118.114.38.0 118.114.144.142 四川省成都市 电信
391 118.114.144.143 118.114.144.143 四川省成都市郫县 创见网吧(犀浦镇泰山大道2街80号)
392 118.114.144.144 118.114.179.255 四川省成都市 电信
393 118.114.180.0 118.114.180.255 四川省成都市温江区 电信
394 118.114.181.0 118.114.237.25 四川省成都市 电信
395 118.114.237.26 118.114.237.26 四川省成都市 时空引擎E时代网络家园(犀浦犀池一街6-8号)
396 118.114.237.27 118.114.237.163 四川省成都市 电信
397 118.114.237.164 118.114.237.164 四川省成都市 指南针电脑学校
398 118.114.237.165 118.114.239.74 四川省成都市 电信
399 118.114.239.75 118.114.239.75 四川省成都市金牛区 网络情缘网吧
400 118.114.239.76 118.114.242.157 四川省成都市 电信
401 118.114.242.158 118.114.242.158 四川省成都市 时空战争网吧
402 118.114.242.159 118.114.242.183 四川省成都市 电信
403 118.114.242.184 118.114.242.184 四川省成都市双流县 科峰网吧
404 118.114.242.185 118.114.247.149 四川省成都市 电信
405 118.114.247.150 118.114.247.150 四川省成都市郫县 四川科技职业学校
406 118.114.247.151 118.114.250.128 四川省成都市 电信
407 118.114.250.129 118.114.250.129 四川省成都市龙泉驿区 网居网吧
408 118.114.250.130 118.115.76.255 四川省成都市 电信
409 118.115.78.0 118.115.124.255 四川省成都市 电信
410 118.115.126.0 118.115.186.255 四川省成都市 电信
411 118.115.188.0 118.115.239.255 四川省成都市 电信
412 118.115.241.0 118.116.120.91 四川省成都市 电信
413 118.116.120.92 118.116.120.92 四川省成都市郫县 团结镇佳佳招待所
414 118.116.120.93 118.116.122.255 四川省成都市 电信
415 118.116.123.0 118.116.123.255 四川省成都市彭州市 电信
416 118.116.124.0 118.116.125.255 四川省成都市 电信
417 118.116.126.0 118.116.126.255 四川省成都市陴县 电信
418 118.116.127.0 118.116.127.255 四川省成都市 电信
419 118.121.16.0 118.121.16.90 四川省成都市 电信
420 118.121.16.91 118.121.16.92 四川省成都市郫县 犀浦镇成都纺织高等专科学校
421 118.121.16.93 118.121.21.255 四川省成都市 电信
422 118.121.22.0 118.121.22.255 四川省成都市锦江区 电信
423 118.121.23.0 118.121.31.255 四川省成都市 电信
424 118.121.217.0 118.121.217.255 四川省成都市 电信
425 118.121.233.0 118.121.233.255 四川省成都市 电信
426 118.122.64.0 118.122.79.255 四川省成都市 电信
427 118.122.83.0 118.122.85.235 四川省成都市 电信
428 118.122.85.236 118.122.85.236 四川省成都市新都区 永星电子有限公司
429 118.122.85.237 118.122.86.255 四川省成都市 电信
430 118.122.87.0 118.122.88.255 四川省成都市 迅雷离线服务器
431 118.122.89.0 118.122.112.5 四川省成都市 电信
432 118.122.112.6 118.122.112.6 四川省成都市锦江区 凯宾酒店(东恒国际店)
433 118.122.112.7 118.122.112.11 四川省成都市 电信
434 118.122.112.12 118.122.112.12 四川省成都市 尖东网城(锦东路555号)
435 118.122.112.13 118.122.112.41 四川省成都市 电信
436 118.122.112.42 118.122.112.42 四川省成都市 兰派网吧上和店
437 118.122.112.43 118.122.112.62 四川省成都市 电信
438 118.122.112.63 118.122.112.63 四川省成都市 四度空间网吧(一环路东三段64号附4号)
439 118.122.112.64 118.122.112.85 四川省成都市 电信
440 118.122.112.86 118.122.112.86 四川省成都市 逍遥网吧(水碾河富士大厦一楼)
441 118.122.112.87 118.122.112.255 四川省成都市 电信
442 118.122.113.0 118.122.113.15 四川省成都市 四川音乐学院
443 118.122.113.16 118.122.114.6 四川省成都市 电信
444 118.122.114.7 118.122.114.7 四川省成都市 星空遨游网络会所(西玉龙街207号)
445 118.122.114.8 118.122.114.166 四川省成都市 电信
446 118.122.114.167 118.122.114.167 四川省成都市 网上缘网络会所(三桂前街53号)
447 118.122.114.168 118.122.115.255 四川省成都市 电信
448 118.122.116.0 118.122.116.255 四川省成都市新津县 电信
449 118.122.117.0 118.122.117.39 四川省成都市 电信
450 118.122.117.40 118.122.117.40 四川省成都市 奇幻旅程网吧(东大街50号)
451 118.122.117.41 118.122.117.43 四川省成都市 电信
452 118.122.117.44 118.122.117.44 四川省成都市 城市猎人网吧(香槟广场1区3楼)
453 118.122.117.45 118.122.118.77 四川省成都市 电信
454 118.122.118.78 118.122.118.78 四川省成都市 杨华网吧(群星路15号)
455 118.122.118.79 118.122.118.81 四川省成都市 电信
456 118.122.118.82 118.122.118.82 四川省成都市金牛区 金科苑网吧(金科苑正街一号3楼)
457 118.122.118.83 118.122.118.250 四川省成都市 电信
458 118.122.118.251 118.122.118.251 四川省成都市青羊区 腾飞大道99号中铁二局集团第五工程有限公司
459 118.122.118.252 118.122.119.117 四川省成都市 电信
460 118.122.119.118 118.122.119.118 四川省成都市 幻享由我网吧(一环路南四段13号附24号)
461 118.122.119.119 118.122.120.48 四川省成都市 电信
462 118.122.120.49 118.122.120.49 四川省成都市 七天连锁酒店(小天竺店)
463 118.122.120.50 118.122.120.109 四川省成都市 电信
464 118.122.120.110 118.122.120.111 四川省成都市 彩虹桥鑫满楼商务酒店
465 118.122.120.112 118.122.120.120 四川省成都市 电信
466 118.122.120.121 118.122.120.121 四川省成都市 新兴星网吧(玉洁巷)
467 118.122.120.122 118.122.121.45 四川省成都市 电信
468 118.122.121.46 118.122.121.46 四川省成都市成华区 博览网吧(二仙桥北二路10号)
469 118.122.121.47 118.122.121.47 四川省成都市 电信
470 118.122.121.48 118.122.121.48 四川省成都市成华区 红苹果网吧(建材路22号附6号)
471 118.122.121.49 118.122.121.75 四川省成都市 电信
472 118.122.121.76 118.122.121.76 四川省成都市 飞蓝网吧(川师南大门校园广场C3-9)
473 118.122.121.77 118.122.121.100 四川省成都市 电信
474 118.122.121.101 118.122.121.101 四川省成都市成华区 亮点网吧(十里店理工大学)
475 118.122.121.102 118.122.121.106 四川省成都市 电信
476 118.122.121.107 118.122.121.107 四川省成都市 半糖网吧(海椒市街58号2楼)
477 118.122.121.108 118.122.122.2 四川省成都市 电信
478 118.122.122.3 118.122.122.3 四川省成都市 簇桥华兴街小月城网络天地
479 118.122.122.4 118.122.122.63 四川省成都市 电信
480 118.122.122.64 118.122.122.64 四川省成都市锦江区 外环网吧(沙发城康达路26号)
481 118.122.122.65 118.122.122.106 四川省成都市 电信
482 118.122.122.107 118.122.122.107 四川省成都市锦江区 上下网吧(皇经楼一街158号)
483 118.122.122.108 118.122.122.191 四川省成都市 电信
484 118.122.122.192 118.122.122.192 四川省成都市 成都吉胜科技有限公司
485 118.122.122.193 118.122.123.100 四川省成都市 电信
486 118.122.123.101 118.122.123.101 四川省成都市都江堰市 糖果网络会所(幸福大道法院对面前行300米)
487 118.122.123.102 118.122.123.164 四川省成都市 电信
488 118.122.123.165 118.122.123.165 四川省成都市都江堰市 巧克力网吧(新马路口192号)
489 118.122.123.166 118.122.124.99 四川省成都市 电信
490 118.122.124.100 118.122.124.100 四川省成都市金牛区 为民广场网居网吧
491 118.122.124.101 118.122.124.104 四川省成都市 电信
492 118.122.124.105 118.122.124.105 四川省成都市 九里堤交桂路网友居网吧
493 118.122.124.106 118.122.124.106 四川省成都市 龙之印象网吧白马寺街16号)
494 118.122.124.107 118.122.126.6 四川省成都市 电信
495 118.122.126.7 118.122.126.7 四川省成都市新都区 昊森网吧(三河镇街道办东街45号)
496 118.122.126.8 118.122.127.255 四川省成都市 电信
497 118.122.206.0 118.122.206.255 四川省成都市 电信
498 118.122.237.0 118.122.237.6 四川省成都市 电信
499 118.122.237.7 118.122.237.7 四川省成都市 永康网吧
500 118.122.237.8 118.122.237.255 四川省成都市 电信
501 118.122.250.0 118.122.250.255 四川省成都市 电信
502 118.123.114.0 118.123.115.255 四川省成都市 电信
503 118.123.116.0 118.123.116.255 四川省成都市 百度网讯科技加速乐电信节点
504 118.123.117.0 118.123.117.255 四川省成都市 电信
505 118.123.118.0 118.123.118.255 四川省成都市 网宿科技电信CDN节点
506 118.123.119.0 118.123.119.255 四川省成都市 电信
507 118.123.160.0 118.123.202.214 四川省成都市 电信
508 118.123.202.215 118.123.202.218 四川省成都市 阿里巴巴(中国)有限公司阿里公共DNS电信节点
509 118.123.202.219 118.123.209.255 四川省成都市 电信
510 118.123.210.0 118.123.210.255 四川省成都市 北京百度网讯科技有限公司电信节点
511 118.123.211.0 118.123.229.255 四川省成都市 电信
512 118.123.230.0 118.123.230.255 四川省成都市 成都电信光华互联网数据中心
513 118.123.231.0 118.123.231.255 四川省成都市 电信
514 118.123.232.0 118.123.239.255 四川省成都市 电信数据中心
515 118.123.240.0 118.123.250.10 四川省成都市 成都电信光华互联网数据中心
516 118.123.250.11 118.123.250.11 四川省成都市 山东烟台帝思普网络科技有限公司电信节点
517 118.123.250.12 118.123.255.255 四川省成都市 成都电信光华互联网数据中心
518 119.4.64.0 119.4.94.255 四川省成都市 联通
519 119.4.95.0 119.4.95.255 四川省成都市崇州市 联通
520 119.4.96.0 119.4.148.255 四川省成都市 联通
521 119.4.149.0 119.4.149.255 四川省成都市龙泉驿区 联通
522 119.4.150.0 119.4.232.255 四川省成都市 联通
523 119.4.233.0 119.4.236.255 四川省成都市成华区 联通
524 119.4.237.0 119.4.251.17 四川省成都市 联通
525 119.4.251.18 119.4.251.18 四川省成都市 联通Ookla SpeedTest测速节点
526 119.4.251.19 119.4.255.255 四川省成都市 联通
527 119.6.0.0 119.6.6.5 四川省成都市 联通
528 119.6.6.6 119.6.6.6 四川省成都市 联通DNS服务器
529 119.6.6.7 119.6.39.255 四川省成都市 联通
530 119.6.60.0 119.6.75.255 四川省成都市 联通
531 119.6.79.0 119.6.119.255 四川省成都市 联通
532 119.7.126.0 119.7.126.255 四川省成都市 联通
533 120.64.244.252 120.64.244.252 四川省成都市都江堰市 联通
534 120.94.0.0 120.94.15.255 四川省成都市 四川财经职业学院
535 120.94.32.0 120.94.63.255 四川省成都市 四川师范大学
536 120.94.216.0 120.94.223.255 四川省成都市 成都大学
537 120.94.232.0 120.94.255.255 四川省成都市 成都体育学院
538 120.130.72.0 120.130.82.255 四川省成都市 中移铁通
539 120.130.101.0 120.130.127.255 四川省成都市 中移铁通
540 121.48.16.0 121.48.16.255 四川省成都市 四川航天职业技术学院
541 121.48.18.0 121.48.18.255 四川省成都市 四川科技职业学院
542 121.48.20.0 121.48.23.255 四川省成都市 四川水利职业技术学院
543 121.48.24.0 121.48.27.255 四川省成都市 四川文化传媒职业学院
544 121.48.28.0 121.48.29.255 四川省成都市 成都职业技术学院
545 121.48.30.0 121.48.30.255 四川省成都市 四川工商职业技术学院
546 121.48.32.0 121.48.35.255 四川省成都市 四川托普信息技术职业学院
547 121.48.39.0 121.48.39.255 四川省成都市 四川文化产业职业学院
548 121.48.88.0 121.48.91.255 四川省成都市 四川音乐学院
549 121.48.93.0 121.48.93.255 四川省成都市 四川邮电职业技术学院
550 121.48.95.0 121.48.95.255 四川省成都市 成都农业科技职业学院
551 121.48.96.0 121.48.111.255 四川省成都市 四川国际标榜职业学院
552 121.48.112.0 121.48.112.255 四川省成都市 四川商务职业学院
553 121.48.114.0 121.48.114.255 四川省成都市 四川省教育厅
554 121.48.128.0 121.48.143.255 四川省成都市 四川交通职业技术学院
555 121.48.152.0 121.48.175.255 四川省成都市 电子科技大学清水河校区
556 121.48.176.0 121.48.191.255 四川省成都市 西南交通大学
557 121.48.192.0 121.48.194.255 四川省成都市 四川大学
558 121.48.195.0 121.48.195.255 四川省成都市 四川大学江安校区
559 121.48.196.0 121.48.202.255 四川省成都市 四川大学
560 121.48.203.0 121.48.204.255 四川省成都市 四川大学江安校区
561 121.48.205.0 121.48.219.255 四川省成都市 四川大学
562 121.48.220.0 121.48.220.255 四川省成都市 四川大学北园六舍
563 121.48.221.0 121.48.255.255 四川省成都市 四川大学
564 121.49.64.0 121.49.111.255 四川省成都市 电子科技大学清水河校区
565 121.49.112.0 121.49.127.255 四川省成都市 电子科技大学沙河校区
566 122.14.195.0 122.14.195.4 四川省成都市 中移铁通
567 122.14.195.5 122.14.195.5 四川省成都市都江堰市 东软国际园林网络会所(青城山)
568 122.14.195.6 122.14.195.255 四川省成都市 中移铁通
569 123.58.0.0 123.58.31.255 四川省 成都市飞数科技有限公司
570 123.70.0.0 123.70.15.255 四川省成都市 中移铁通
571 123.70.120.0 123.70.123.255 四川省成都市 中移铁通
572 123.70.128.0 123.70.171.255 四川省成都市 中移铁通
573 123.70.192.0 123.70.222.255 四川省成都市 中移铁通
574 123.71.40.0 123.71.51.255 四川省成都市 中移铁通
575 123.71.128.0 123.71.128.255 四川省成都市 中移铁通
576 123.71.131.0 123.71.131.255 四川省成都市 中移铁通
577 123.71.176.0 123.71.191.255 四川省成都市 中移铁通
578 123.71.194.0 123.71.199.255 四川省成都市 中移铁通
579 123.71.238.0 123.71.238.255 四川省成都市 中移铁通
580 123.71.252.0 123.71.255.255 四川省成都市 中移铁通
581 124.14.128.0 124.14.159.255 四川省成都市 鹏博士长城宽带
582 124.161.0.0 124.161.2.255 四川省成都市 联通
583 124.161.7.0 124.161.7.2 四川省成都市 联通
584 124.161.7.4 124.161.9.255 四川省成都市 联通
585 124.161.13.0 124.161.13.255 四川省成都市 联通
586 124.161.15.0 124.161.17.255 四川省成都市 联通
587 124.161.19.0 124.161.22.255 四川省成都市 联通
588 124.161.23.0 124.161.23.255 四川省成都市 QQ旋风离线服务器
589 124.161.24.0 124.161.25.255 四川省成都市 联通
590 124.161.27.0 124.161.28.161 四川省成都市 联通
591 124.161.28.162 124.161.28.163 四川省成都市 成都航空职业技术学院(二环路南一段20号)
592 124.161.28.164 124.161.39.255 四川省成都市 联通
593 124.161.47.0 124.161.47.255 四川省成都市 联通
594 124.161.57.0 124.161.58.255 四川省成都市 联通
595 124.161.62.0 124.161.63.255 四川省成都市 联通
596 124.161.64.0 124.161.73.255 四川省成都市 西南交通大学
597 124.161.74.0 124.161.74.255 四川省成都市 西南交通大学(九里校区)
598 124.161.75.0 124.161.75.255 四川省成都市 西南交通大学
599 124.161.76.0 124.161.76.255 四川省成都市 西南交通大学(九里校区)
600 124.161.77.0 124.161.79.255 四川省成都市 西南交通大学
601 124.161.96.0 124.161.96.255 四川省成都市 四川教育学院温江校区
602 124.161.97.0 124.161.97.233 四川省成都市 联通
603 124.161.97.235 124.161.97.237 四川省成都市 联通
604 124.161.97.239 124.161.97.241 四川省成都市 联通
605 124.161.97.243 124.161.97.255 四川省成都市 联通
606 124.161.106.0 124.161.107.255 四川省成都市 联通
607 124.161.115.0 124.161.115.255 四川省成都市彭州市 联通
608 124.161.120.0 124.161.122.255 四川省成都市 四川教育学院(温江校区)
609 124.161.123.0 124.161.123.255 四川省成都市 联通
610 124.161.127.0 124.161.127.255 四川省成都市 联通
611 124.161.132.0 124.161.135.255 四川省成都市 联通
612 124.161.180.0 124.161.181.39 四川省成都市 联通
613 124.161.181.40 124.161.181.40 四川省成都市 中铁二十三局集团公司
614 124.161.181.41 124.161.182.255 四川省成都市 联通
615 124.161.236.0 124.161.239.255 四川省成都市 联通
616 124.161.243.0 124.161.245.255 四川省成都市 联通
617 124.161.252.0 124.161.252.255 四川省成都市 联通
618 125.64.4.0 125.64.4.255 四川省成都市 电信
619 125.64.16.0 125.64.16.255 四川省成都市 电信IDC机房
620 125.64.43.0 125.64.43.255 四川省成都市 电信
621 125.64.121.0 125.64.121.255 四川省成都市 电信
622 125.65.37.0 125.65.39.255 四川省成都市 电信
623 125.67.127.0 125.67.127.255 四川省成都市 电信
624 125.68.31.0 125.68.32.255 四川省成都市 电信
625 125.68.34.0 125.68.35.255 四川省成都市 电信
626 125.68.61.0 125.68.63.255 四川省成都市 电信
627 125.69.0.0 125.69.7.255 四川省成都市 电信
628 125.69.8.0 125.69.9.255 四川省成都市锦江区 电信
629 125.69.10.0 125.69.11.255 四川省成都市 电信
630 125.69.12.0 125.69.15.255 四川省成都市双流县 电信
631 125.69.16.0 125.69.19.255 四川省成都市温江区 电信
632 125.69.20.0 125.69.36.255 四川省成都市 电信
633 125.69.37.0 125.69.38.255 四川省成都市双流县 电信
634 125.69.39.0 125.69.39.255 四川省成都市 电信
635 125.69.40.0 125.69.41.255 四川省成都市都江堰市 电信
636 125.69.42.0 125.69.43.255 四川省成都市 电信
637 125.69.44.0 125.69.47.255 四川省成都市新都区 电信
638 125.69.48.0 125.69.51.255 四川省成都市崇州市 电信
639 125.69.52.0 125.69.59.255 四川省成都市 电信
640 125.69.60.0 125.69.63.255 四川省成都市金堂县 电信
641 125.69.64.0 125.69.64.7 四川省成都市 电信
642 125.69.64.8 125.69.64.8 四川省成都市 影之概念网络会所(二环路东五段126号)
643 125.69.64.9 125.69.64.42 四川省成都市 电信
644 125.69.64.43 125.69.64.43 四川省成都市 舞龙网络会所(川师北大门)
645 125.69.64.44 125.69.64.46 四川省成都市 电信
646 125.69.64.47 125.69.64.47 四川省成都市 网随心动网络会所(川师北大门)
647 125.69.64.48 125.69.64.84 四川省成都市 电信
648 125.69.64.85 125.69.64.85 四川省成都市 零聆网吧
649 125.69.64.86 125.69.65.4 四川省成都市 电信
650 125.69.65.5 125.69.65.5 四川省成都市金牛区 亿麦空间网吧(育德路8号)
651 125.69.65.6 125.69.65.14 四川省成都市 电信
652 125.69.65.15 125.69.65.15 四川省成都市 皮皮虎虎网络家园网吧
653 125.69.65.16 125.69.65.41 四川省成都市 电信
654 125.69.65.42 125.69.65.42 四川省成都市金牛区 茶店子横街龙之网络会所(数码店)
655 125.69.65.43 125.69.65.43 四川省成都市金牛区 双羊星(五里墩路15号)
656 125.69.65.44 125.69.65.47 四川省成都市 电信
657 125.69.65.48 125.69.65.48 四川省成都市金牛区 基地网吧(蜀兴西街32号)
658 125.69.65.49 125.69.65.52 四川省成都市 电信
659 125.69.65.53 125.69.65.53 四川省成都市 绿色动力网吧
660 125.69.65.54 125.69.65.54 四川省成都市金牛区 紫谷网络会所(蜀兴东街6号)
661 125.69.65.55 125.69.66.236 四川省成都市 电信
662 125.69.66.237 125.69.66.237 四川省成都市 直民a网吧(金牛区)
663 125.69.66.238 125.69.67.2 四川省成都市 电信
664 125.69.67.3 125.69.67.3 四川省成都市 麦石网吧(西门车站迅驰大厦背后)
665 125.69.67.4 125.69.67.9 四川省成都市 电信
666 125.69.67.10 125.69.67.10 四川省成都市 世纪缤纷网吧(金牛区沙湾路新77号)
667 125.69.67.11 125.69.67.63 四川省成都市 电信
668 125.69.67.64 125.69.67.64 四川省成都市 网居网吧(花园店)
669 125.69.67.65 125.69.68.11 四川省成都市 电信
670 125.69.68.12 125.69.68.12 四川省成都市成华区 龙翔世纪网络会所恒隆店(建设北路三段289号)
671 125.69.68.13 125.69.69.33 四川省成都市 电信
672 125.69.69.34 125.69.69.34 四川省成都市 希利网吧
673 125.69.69.35 125.69.69.45 四川省成都市 电信
674 125.69.69.46 125.69.69.46 四川省成都市 蓝典网吧(一环路北三段顺沙巷)
675 125.69.69.47 125.69.69.56 四川省成都市 电信
676 125.69.69.57 125.69.69.57 四川省成都市 心随我动网吧(人民北路一段7号)
677 125.69.69.58 125.69.69.82 四川省成都市 电信
678 125.69.69.83 125.69.69.83 四川省成都市 十小福网吧(星辉中路1号万宝大厦2楼)
679 125.69.69.84 125.69.69.85 四川省成都市 电信
680 125.69.69.86 125.69.69.86 四川省成都市 龙仔网吧(外曹家巷二街坊马鞍南苑)
681 125.69.69.87 125.69.69.87 四川省成都市金牛区 龙之网吧
682 125.69.69.88 125.69.69.194 四川省成都市 电信
683 125.69.69.195 125.69.69.195 四川省成都市 心随我动网吧
684 125.69.69.196 125.69.70.3 四川省成都市 电信
685 125.69.70.4 125.69.70.4 四川省成都市金牛区 神之部落网吧(抚琴西路171号)
686 125.69.70.5 125.69.70.6 四川省成都市 电信
687 125.69.70.7 125.69.70.7 四川省成都市 时空之旅网吧(清江东路15号)
688 125.69.70.8 125.69.70.13 四川省成都市 电信
689 125.69.70.14 125.69.70.14 四川省成都市金牛区 方程式网络会所(抚琴南路7号)
690 125.69.70.15 125.69.70.15 四川省成都市 斯巴达克网吧(青羊小区瑞森药房旁)
691 125.69.70.16 125.69.70.34 四川省成都市 电信
692 125.69.70.35 125.69.70.35 四川省成都市 心灵几何网吧(西安中路实业街59号)
693 125.69.70.36 125.69.70.44 四川省成都市 电信
694 125.69.70.45 125.69.70.45 四川省成都市 绝顶高手网吧(12桥路37号新1号中医学院前门)
695 125.69.70.46 125.69.70.70 四川省成都市 电信
696 125.69.70.71 125.69.70.71 四川省成都市金牛区 峰逸网吧(五里墩支路228号)
697 125.69.70.72 125.69.70.148 四川省成都市 电信
698 125.69.70.149 125.69.70.149 四川省成都市 传奇网络沙龙
699 125.69.70.150 125.69.80.57 四川省成都市 电信
700 125.69.80.58 125.69.80.58 四川省成都市青羊区 超凡网络驿站(光华村街60号)
701 125.69.80.59 125.69.81.3 四川省成都市 电信
702 125.69.81.4 125.69.81.4 四川省成都市青羊区 上河新城网络协会
703 125.69.81.5 125.69.81.34 四川省成都市 电信
704 125.69.81.35 125.69.81.35 四川省成都市青羊区 蓝色月光网吧(人民中路三段三号)
705 125.69.81.36 125.69.82.28 四川省成都市 电信
706 125.69.82.29 125.69.82.29 四川省成都市锦江区 聚点网吧(牛沙路2号)
707 125.69.82.30 125.69.82.73 四川省成都市 电信
708 125.69.82.74 125.69.82.74 四川省成都市成华区 新雨星网吧(崔家店路500号附6号)
709 125.69.82.75 125.69.85.63 四川省成都市 电信
710 125.69.85.64 125.69.85.95 四川省成都市 西南财经大学
711 125.69.85.96 125.69.87.124 四川省成都市 电信
712 125.69.87.125 125.69.87.127 四川省成都市 四川音乐学院
713 125.69.87.128 125.69.90.20 四川省成都市 电信
714 125.69.90.21 125.69.90.21 四川省成都市 捷华达网城(科华南路6号)
715 125.69.90.22 125.69.91.16 四川省成都市 电信
716 125.69.91.17 125.69.91.17 四川省成都市 龙之风云网吧(马鞍南路110号)
717 125.69.91.18 125.69.91.118 四川省成都市 电信
718 125.69.91.119 125.69.91.119 四川省成都市 你上往来网吧(川外对面)
719 125.69.91.120 125.69.91.181 四川省成都市 电信
720 125.69.91.182 125.69.91.182 四川省成都市 龙之圣篁(武侯印象)网吧(致民路)
721 125.69.91.183 125.69.91.196 四川省成都市 电信
722 125.69.91.197 125.69.91.197 四川省成都市 高新西区银杏网络休闲吧
723 125.69.91.198 125.69.91.206 四川省成都市 电信
724 125.69.91.207 125.69.91.207 四川省成都市郫县 你上往来网吧
725 125.69.91.208 125.69.92.120 四川省成都市 电信
726 125.69.92.121 125.69.92.121 四川省成都市双流县 联众网吧(九龙工业港)
727 125.69.92.122 125.69.92.251 四川省成都市 电信
728 125.69.92.252 125.69.92.252 四川省成都市双流县 金座网吧(胶龙工业园)
729 125.69.92.253 125.69.92.253 四川省成都市 电信
730 125.69.92.254 125.69.92.254 四川省成都市双流县 九江镇雪狐网络会所(蛟龙工业港蛟龙大道五段活动中心二楼)
731 125.69.92.255 125.69.93.4 四川省成都市 电信
732 125.69.93.5 125.69.93.5 四川省成都市青羊区 水瓶座网吧(上同仁路)
733 125.69.93.6 125.69.93.82 四川省成都市 电信
734 125.69.93.83 125.69.93.83 四川省成都市 时空战线沙河网吧(建设路中第五大道沙河影院3楼)
735 125.69.93.84 125.69.93.126 四川省成都市 电信
736 125.69.93.127 125.69.93.127 四川省成都市郫县 红光镇天域之城网吧
737 125.69.93.128 125.69.93.172 四川省成都市 电信
738 125.69.93.173 125.69.93.173 四川省成都市金牛区 天回镇天美意境网吧
739 125.69.93.174 125.69.93.213 四川省成都市 电信
740 125.69.93.214 125.69.93.214 四川省成都市成华区 世友网吧
741 125.69.93.215 125.69.94.1 四川省成都市 电信
742 125.69.94.2 125.69.94.2 四川省成都市龙泉驿区 网日情深(工业学校后门)
743 125.69.94.3 125.69.94.224 四川省成都市 电信
744 125.69.94.225 125.69.94.225 四川省成都市 娱乐网络会所(大安东路73号)
745 125.69.94.226 125.69.95.252 四川省成都市 电信
746 125.69.95.253 125.69.95.253 四川省成都市 成都艺术职业学院
747 125.69.95.254 125.69.130.6 四川省成都市 电信
748 125.69.130.7 125.69.130.7 四川省成都市新都区 三多多网吧
749 125.69.130.8 125.69.130.31 四川省成都市 电信
750 125.69.130.32 125.69.130.32 四川省成都市新都区 斑竹园镇红腾网络会所
751 125.69.130.33 125.69.130.38 四川省成都市 电信
752 125.69.130.39 125.69.130.39 四川省成都市新都区 石头记网吧
753 125.69.130.40 125.69.135.1 四川省成都市 电信
754 125.69.135.2 125.69.135.5 四川省成都市 四川大学锦城学院(教学网络+机房)
755 125.69.135.6 125.69.146.222 四川省成都市 电信
756 125.69.146.223 125.69.146.223 四川省成都市 乐育信息技术有限公司
757 125.69.146.224 125.69.149.157 四川省成都市 电信
758 125.69.149.158 125.69.149.158 四川省成都市双流县 九江镇一网情深网吧(石牛村6组九龙安置小区)
759 125.69.149.159 125.70.17.255 四川省成都市 电信
760 125.70.18.0 125.70.18.57 四川省成都市温江区 电信
761 125.70.18.58 125.70.18.58 四川省成都市温江区 网俯网吧(四川教育学院温江校区附近)
762 125.70.18.59 125.70.18.73 四川省成都市温江区 电信
763 125.70.18.74 125.70.18.74 四川省成都市温江 红磨坊网吧
764 125.70.18.75 125.70.18.84 四川省成都市温江区 电信
765 125.70.18.85 125.70.18.85 四川省成都市温江区 麒麟网吧(四川教育学院温江校区附近)
766 125.70.18.86 125.70.18.165 四川省成都市温江区 电信
767 125.70.18.166 125.70.18.166 四川省成都市温江区 网俯网吧(四川教育学院温江校区附近)
768 125.70.18.167 125.70.18.171 四川省成都市温江区 电信
769 125.70.18.172 125.70.18.172 四川省成都市 网府网吧
770 125.70.18.173 125.70.18.202 四川省成都市温江区 电信
771 125.70.18.203 125.70.18.203 四川省成都市温江区 和盛镇五千年网吧
772 125.70.18.204 125.70.18.255 四川省成都市温江区 电信
773 125.70.19.0 125.70.42.255 四川省成都市 电信
774 125.70.43.0 125.70.43.255 四川省成都市都江堰市 电信
775 125.70.44.0 125.70.80.255 四川省成都市 电信
776 125.70.81.0 125.70.81.255 四川省成都市 (武候区)电信
777 125.70.82.0 125.70.83.255 四川省成都市 电信
778 125.70.84.0 125.70.87.255 四川省成都市锦江区 电信
779 125.70.88.0 125.70.96.255 四川省成都市 电信
780 125.70.97.0 125.70.97.255 四川省成都市郫县 电信
781 125.70.98.0 125.70.140.176 四川省成都市 电信
782 125.70.140.177 125.70.140.177 四川省成都市 紫谷网络会所
783 125.70.140.178 125.70.147.146 四川省成都市 电信
784 125.70.147.147 125.70.149.147 四川省成都市 宇宙光芒网吧
785 125.70.149.148 125.70.149.190 四川省成都市 电信
786 125.70.149.191 125.70.149.191 四川省成都市 电子科大校区光兴网吧
787 125.70.149.192 125.70.154.167 四川省成都市 电信
788 125.70.154.168 125.70.154.168 四川省成都市 河滨网吧
789 125.70.154.169 125.70.154.198 四川省成都市 电信
790 125.70.154.199 125.70.154.199 四川省成都市 河滨网吧
791 125.70.154.200 125.70.171.255 四川省成都市 电信
792 125.70.172.0 125.70.174.255 四川省成都市锦江区 电信
793 125.70.175.0 125.70.211.255 四川省成都市 电信
794 125.70.212.0 125.70.212.255 四川省成都市彭州市 电信
795 125.70.213.0 125.70.219.255 四川省成都市 电信
796 125.70.220.0 125.70.220.244 四川省成都市双流县 电信
797 125.70.220.245 125.70.220.245 四川省成都市双流县 万安镇逢时网络会所
798 125.70.220.246 125.70.223.255 四川省成都市双流县 电信
799 125.70.224.0 125.70.226.8 四川省成都市 电信
800 125.70.226.9 125.70.226.9 四川省成都市 中国三峡集团总公司金沙江有限公司
801 125.70.226.10 125.70.226.44 四川省成都市 电信
802 125.70.226.45 125.70.226.45 四川省成都市武候区 玉竹网吧(簇桥乡龙井西街88号)
803 125.70.226.46 125.70.226.92 四川省成都市 电信
804 125.70.226.93 125.70.226.93 四川省成都市 零度空间网吧
805 125.70.226.94 125.70.227.3 四川省成都市 电信
806 125.70.227.4 125.70.227.4 四川省成都市 奇缘网络空间
807 125.70.227.5 125.70.227.19 四川省成都市 电信
808 125.70.227.20 125.70.227.20 四川省成都市 无尽征服网吧
809 125.70.227.21 125.70.227.206 四川省成都市 电信
810 125.70.227.207 125.70.227.207 四川省成都市 中铁二十三局第四工程有限公司
811 125.70.227.208 125.70.228.2 四川省成都市 电信
812 125.70.228.3 125.70.228.3 四川省成都市 水碾河天豪网吧
813 125.70.228.4 125.70.228.4 四川省成都市 川师大东区启点网吧(洪河谷二楼)
814 125.70.228.5 125.70.228.35 四川省成都市 电信
815 125.70.228.36 125.70.228.36 四川省成都市 飞浪网城(静居寺南街56号)
816 125.70.228.37 125.70.228.53 四川省成都市 电信
817 125.70.228.54 125.70.228.54 四川省成都市 十陵镇奇缘网吧(成大后门旁)
818 125.70.228.55 125.70.228.59 四川省成都市 电信
819 125.70.228.60 125.70.228.60 四川省成都市 水碾河南街华豹网吧
820 125.70.228.61 125.70.228.64 四川省成都市 电信
821 125.70.228.65 125.70.228.66 四川省成都市 大唐网吧(理工前门对面)
822 125.70.228.67 125.70.228.67 四川省成都市 云中漫步网吧(槐树店路40号槐树苑小区2组团1楼2层10-1)
823 125.70.228.68 125.70.228.68 四川省成都市 电信
824 125.70.228.69 125.70.228.69 四川省成都市成华区 烽火连城网络会所(一环路动一段13号)
825 125.70.228.70 125.70.228.70 四川省成都市 倾城网吧
826 125.70.228.71 125.70.228.79 四川省成都市 电信
827 125.70.228.80 125.70.228.80 四川省成都市锦江区 锦东路极速时代网络会所
828 125.70.228.81 125.70.228.114 四川省成都市 电信
829 125.70.228.115 125.70.228.115 四川省成都市 语过添情网络会所(川师大南校门)
830 125.70.228.116 125.70.228.130 四川省成都市 电信
831 125.70.228.131 125.70.228.131 四川省成都市龙泉驿区 洪河镇惠友网吧(川师东区)
832 125.70.228.132 125.70.228.220 四川省成都市 电信
833 125.70.228.221 125.70.228.221 四川省成都市 鑫辉网络会所(街58号)
834 125.70.228.222 125.70.229.18 四川省成都市 电信
835 125.70.229.19 125.70.229.19 四川省成都市郫县 金宇网吧(安靖镇)
836 125.70.229.20 125.70.229.21 四川省成都市 电信
837 125.70.229.22 125.70.229.22 四川省成都市 新华集团文轩连锁股份有限公司
838 125.70.229.23 125.70.229.29 四川省成都市 电信
839 125.70.229.30 125.70.229.30 四川省成都市金牛区 龙之网络会所(粱家巷互助路)
840 125.70.229.31 125.70.229.161 四川省成都市 电信
841 125.70.229.162 125.70.229.162 四川省成都市 中石化物资供应处
842 125.70.229.163 125.70.230.8 四川省成都市 电信
843 125.70.230.9 125.70.230.9 四川省成都市 龙族国度网吧(九里堤菜市场三楼)
844 125.70.230.10 125.70.230.10 四川省成都市 电信
845 125.70.230.11 125.70.230.11 四川省成都市 挑战者网络会所
846 125.70.230.12 125.70.230.96 四川省成都市 电信
847 125.70.230.97 125.70.230.97 四川省成都市 中铁二十三局集团公司
848 125.70.230.98 125.70.230.100 四川省成都市 电信
849 125.70.230.101 125.70.230.101 四川省成都市 二环路西二段10号中铁二十三局集团公司
850 125.70.230.102 125.70.230.118 四川省成都市 电信
851 125.70.230.119 125.70.230.119 四川省成都市 天府网城(沙湾路268号)
852 125.70.230.120 125.70.231.0 四川省成都市 电信
853 125.70.231.1 125.70.231.1 四川省成都市金牛区 塔塔网络
854 125.70.231.2 125.70.231.9 四川省成都市 电信
855 125.70.231.10 125.70.231.10 四川省成都市 龙行天下网吧(五大花园)
856 125.70.231.11 125.70.231.11 四川省成都市 电信
857 125.70.231.12 125.70.231.12 四川省成都市 华泰证券成都西一环营业部
858 125.70.231.13 125.70.231.17 四川省成都市 电信
859 125.70.231.18 125.70.231.18 四川省成都市 五大花园晋畅游网吧
860 125.70.231.19 125.70.231.19 四川省成都市 电信
861 125.70.231.20 125.70.231.20 四川省成都市金牛区 绿舟网吧
862 125.70.231.21 125.70.231.31 四川省成都市 电信
863 125.70.231.32 125.70.231.32 四川省成都市金牛区 塔塔网络
864 125.70.231.33 125.70.231.117 四川省成都市 电信
865 125.70.231.118 125.70.231.118 四川省成都市 府南新区伊之世界网吧(双清中路口)
866 125.70.231.119 125.70.233.255 四川省成都市 电信
867 125.70.234.0 125.70.234.2 四川省成都市金堂县 电信
868 125.70.234.3 125.70.234.3 四川省成都市金堂县 网E通网络会所(幸福2-14号)
869 125.70.234.4 125.70.234.255 四川省成都市金堂县 电信
870 125.70.235.0 125.70.240.1 四川省成都市 电信
871 125.70.240.2 125.70.240.2 四川省成都市 晋阳路交大花园世友网吧
872 125.70.240.3 125.70.240.100 四川省成都市 电信
873 125.70.240.101 125.70.240.101 四川省成都市 智兴网吧(电子科大旁)
874 125.70.240.102 125.70.241.11 四川省成都市 电信
875 125.70.241.12 125.70.241.12 四川省成都市 飞易网吧
876 125.70.241.13 125.70.241.13 四川省成都市 电信
877 125.70.241.14 125.70.241.14 四川省成都市武侯区 大自然网吧(双楠小区龙门巷6号附3号)
878 125.70.241.15 125.70.241.16 四川省成都市 电信
879 125.70.241.17 125.70.241.17 四川省成都市 宇通网吧
880 125.70.241.18 125.70.241.18 四川省成都市金牛区 风云天下金沙店(营门口东)
881 125.70.241.19 125.70.241.19 四川省成都市 电信
882 125.70.241.20 125.70.241.20 四川省成都市 燕燕网吧(市中级人民法院旁)
883 125.70.241.21 125.70.241.21 四川省成都市 龙腾网吧
884 125.70.241.22 125.70.241.22 四川省成都市 网居网吧(花园店)
885 125.70.241.23 125.70.241.23 四川省成都市 蜀通街旁边鹏兴网吧
886 125.70.241.24 125.70.241.26 四川省成都市 电信
887 125.70.241.27 125.70.241.27 四川省成都市 指尖缘网吧(川师大草堂校区后)
888 125.70.241.28 125.70.241.28 四川省成都市 电信
889 125.70.241.29 125.70.241.29 四川省成都市 魔力水晶网吧(西安路枣子巷35号)
890 125.70.241.30 125.70.241.255 四川省成都市 电信
891 125.70.242.0 125.70.242.1 四川省成都市都江堰市 电信
892 125.70.242.2 125.70.242.2 四川省成都市都江堰市 网友网吧
893 125.70.242.3 125.70.242.32 四川省成都市都江堰市 电信
894 125.70.242.33 125.70.242.33 四川省成都市都江堰市 百分百网络会所(建设路282号)
895 125.70.242.34 125.70.242.83 四川省成都市都江堰市 电信
896 125.70.242.84 125.70.242.84 四川省成都市都江堰市 中学
897 125.70.242.85 125.70.242.255 四川省成都市都江堰市 电信
898 125.70.243.0 125.70.243.17 四川省成都市 电信
899 125.70.243.18 125.70.243.18 四川省成都市 格林豪泰酒店
900 125.70.243.19 125.70.243.19 四川省成都市 电信
901 125.70.243.20 125.70.243.20 四川省成都市 智和网吧(沙湾东一路4号)
902 125.70.243.21 125.70.243.31 四川省成都市 电信
903 125.70.243.32 125.70.243.32 四川省成都市青羊区 原动力网吧(万和路90号B座)
904 125.70.243.33 125.70.243.201 四川省成都市 电信
905 125.70.243.202 125.70.243.202 四川省成都市青羊区 蓝堡宾馆
906 125.70.243.203 125.70.244.1 四川省成都市 电信
907 125.70.244.2 125.70.244.3 四川省成都市 锦成外国语学校
908 125.70.244.4 125.70.244.4 四川省成都市武侯区 实验小学
909 125.70.244.5 125.70.244.6 四川省成都市 锦成外国语学校
910 125.70.244.7 125.70.245.255 四川省成都市 电信
911 125.70.246.0 125.70.246.255 四川省成都市邛崃市 电信
912 125.70.247.0 125.70.253.13 四川省成都市 电信
913 125.70.253.14 125.70.253.14 四川省成都市 恒风动漫制作有限公司
914 125.70.253.15 125.70.253.60 四川省成都市 电信
915 125.70.253.61 125.70.253.61 四川省成都市 热力网吧(科华北路沸城)
916 125.70.253.62 125.70.253.72 四川省成都市 电信
917 125.70.253.73 125.70.253.73 四川省成都市 天使联盟网吧(科华路2号附9号)
918 125.70.253.74 125.70.254.65 四川省成都市 电信
919 125.70.254.66 125.70.254.66 四川省成都市 西南石油大学新都校区
920 125.70.254.67 125.70.254.70 四川省成都市 电信
921 125.70.254.71 125.70.254.71 四川省成都市 西南石油大学
922 125.70.254.72 125.70.255.255 四川省成都市 电信
923 125.71.0.0 125.71.5.255 四川省成都市 电子科技大学成都学院
924 125.71.6.0 125.71.7.255 四川省成都市 四川旅游学院
925 125.71.8.0 125.71.9.255 四川省成都市 电信
926 125.71.10.0 125.71.11.255 四川省成都市 西华大学动画艺术学院
927 125.71.12.0 125.71.17.255 四川省成都市 电信
928 125.71.18.0 125.71.20.255 四川省成都市 四川师范大学航空港校区
929 125.71.21.0 125.71.25.255 四川省成都市 四川大学锦城学院
930 125.71.26.0 125.71.27.109 四川省成都市 电信
931 125.71.27.110 125.71.27.110 四川省成都市 中石化西南分公司
932 125.71.27.111 125.71.29.13 四川省成都市 电信
933 125.71.29.14 125.71.29.14 四川省成都市 四川科技馆
934 125.71.29.15 125.71.29.55 四川省成都市 电信
935 125.71.29.56 125.71.29.56 四川省成都市 泰升南路网上缘网吧
936 125.71.29.57 125.71.30.255 四川省成都市 电信
937 125.71.31.0 125.71.31.29 四川省成都市双流县 电信
938 125.71.31.30 125.71.31.30 四川省成都市 中国水利水电第五工程局有限公司
939 125.71.31.31 125.71.31.45 四川省成都市双流县 电信
940 125.71.31.46 125.71.31.46 四川省成都市 众想金禾网吧
941 125.71.31.47 125.71.31.127 四川省成都市双流县 电信
942 125.71.31.128 125.71.54.255 四川省成都市 电信
943 125.71.55.0 125.71.55.255 四川省成都市龙泉驿区 电信
944 125.71.56.0 125.71.56.101 四川省成都市新都区 电信
945 125.71.56.102 125.71.56.102 四川省成都市新都区 南洋网吧(上南街南洋市场2楼)
946 125.71.56.103 125.71.57.255 四川省成都市新都区 电信
947 125.71.58.0 125.71.63.255 四川省成都市 电信
948 125.71.64.0 125.71.64.88 四川省成都市双流县 电信
949 125.71.64.89 125.71.64.89 四川省成都市双流县 中和蓝梦网吧(金桂园对面)
950 125.71.64.90 125.71.64.143 四川省成都市双流县 电信
951 125.71.64.144 125.71.64.144 四川省成都市双流县 庙山镇穿越时空网吧
952 125.71.64.145 125.71.64.152 四川省成都市双流县 电信
953 125.71.64.153 125.71.64.153 四川省成都市双流县 区战国网游天下网吧
954 125.71.64.154 125.71.65.193 四川省成都市双流县 电信
955 125.71.65.194 125.71.65.194 四川省成都市 黑蜘蛛网吧(双流县白家近都村六社)
956 125.71.65.195 125.71.71.28 四川省成都市双流县 电信
957 125.71.71.29 125.71.71.29 四川省成都市双流县 华阳实验小学
958 125.71.71.30 125.71.71.255 四川省成都市双流县 电信
959 125.71.72.0 125.71.75.255 四川省成都市 (青白江)电信
960 125.71.76.0 125.71.99.255 四川省成都市 电信
961 125.71.100.0 125.71.103.255 四川省成都市都江堰市 电信
962 125.71.104.0 125.71.105.24 四川省成都市彭州市 电信
963 125.71.105.25 125.71.105.25 四川省成都市彭州市 网中幻想网吧(西华大学彭州校区附近)
964 125.71.105.26 125.71.105.67 四川省成都市彭州市 电信
965 125.71.105.68 125.71.105.68 四川省成都市彭州市 网中幻想网吧(西华大学彭州校区附近)
966 125.71.105.69 125.71.107.255 四川省成都市彭州市 电信
967 125.71.108.0 125.71.108.255 四川省成都市崇州市 电信
968 125.71.109.0 125.71.109.255 四川省成都市龙泉驿区 电信
969 125.71.110.0 125.71.111.255 四川省成都市崇州市 电信
970 125.71.112.0 125.71.113.142 四川省成都市新都区 电信
971 125.71.113.143 125.71.113.143 四川省成都市 南洋网吧
972 125.71.113.144 125.71.115.255 四川省成都市新都区 电信
973 125.71.116.0 125.71.119.245 四川省成都市 (新津)电信
974 125.71.119.246 125.71.119.246 四川省成都市新津县 缘份天空网吧(太升东街49号)
975 125.71.119.247 125.71.119.255 四川省成都市 (新津)电信
976 125.71.120.0 125.71.125.197 四川省成都市 电信
977 125.71.125.198 125.71.125.198 四川省成都市青羊区 苏坡东路新阳光健康家园
978 125.71.125.199 125.71.135.255 四川省成都市 电信
979 125.71.136.0 125.71.137.114 四川省成都市温江区 电信
980 125.71.137.115 125.71.137.115 四川省成都市温江区 金桂花园小高丸子网吧
981 125.71.137.116 125.71.142.235 四川省成都市温江区 电信
982 125.71.142.236 125.71.142.236 四川省成都市温江区 供电局
983 125.71.142.237 125.71.143.255 四川省成都市温江区 电信
984 125.71.144.0 125.71.149.192 四川省成都市郫县 电信
985 125.71.149.193 125.71.149.193 四川省成都市郫县 飞越网吧
986 125.71.149.194 125.71.149.255 四川省成都市郫县 电信
987 125.71.150.0 125.71.150.255 四川省成都市金牛区 电信
988 125.71.151.0 125.71.151.255 四川省成都市郫县 电信
989 125.71.152.0 125.71.155.255 四川省成都市金堂县 电信
990 125.71.156.0 125.71.159.255 四川省成都市龙泉驿区 电信
991 125.71.160.0 125.71.163.255 四川省成都市 (蒲江)电信
992 125.71.164.0 125.71.167.255 四川省成都市 (大邑)电信
993 125.71.168.0 125.71.171.255 四川省成都市 (邛崃)电信
994 125.71.172.0 125.71.181.255 四川省成都市 电信
995 125.71.182.0 125.71.182.255 四川省成都市成华区 电信
996 125.71.183.0 125.71.191.255 四川省成都市 电信
997 125.71.192.0 125.71.197.255 四川省成都市 四川大学锦城学院
998 125.71.198.0 125.71.199.30 四川省成都市 电信
999 125.71.199.31 125.71.199.31 四川省成都市 电子科技大学成都学院
1000 125.71.199.32 125.71.200.252 四川省成都市 电信