ip地址查询

达州市IP地址列表

达州市网吧IP地址列表

在下面输入您要查询IP地址段范围的地理位置,点击查询

请输入地理位置:
最多只能列出前1000条IP信息,更详细的ip列表信息请用上边的查询按钮进入
序号 IP 起始地址 IP 结束地址 所在位置信息 电子地图
1 60.255.36.0 60.255.36.255 四川省达州市 广电网
2 61.139.56.0 61.139.56.255 四川省达州市 电信
3 61.157.227.0 61.157.230.5 四川省达州市 电信
4 61.157.230.6 61.157.230.6 四川省达州市 天创数码有限公司
5 61.157.230.7 61.157.230.12 四川省达州市 电信
6 61.157.230.13 61.157.230.34 四川省达州市 电信IDC机房
7 61.157.230.35 61.157.232.255 四川省达州市 电信
8 61.188.62.0 61.188.64.255 四川省达州市万源市 电信
9 61.188.65.0 61.188.67.255 四川省达州市大竹县 电信
10 61.188.68.0 61.188.68.255 四川省达州市 电信
11 61.188.244.0 61.188.244.255 四川省达州市 电信
12 61.188.246.0 61.188.247.6 四川省达州市 电信
13 61.188.247.7 61.188.247.7 四川省达州市 飞宇网吧
14 61.188.247.8 61.188.247.136 四川省达州市 电信
15 61.188.247.137 61.188.247.137 四川省达州市 北外大树网吧
16 61.188.247.138 61.188.247.171 四川省达州市 电信
17 61.188.247.172 61.188.247.172 四川省达州市 北外起点网吧
18 61.188.247.173 61.188.247.203 四川省达州市 电信
19 61.188.247.204 61.188.247.204 四川省达州市 张家湾梦想网络会所
20 61.188.247.205 61.188.247.255 四川省达州市 电信
21 61.243.8.0 61.243.9.255 四川省达州市 联通
22 61.243.15.0 61.243.15.255 四川省达州市 联通
23 110.187.98.0 110.187.121.255 四川省达州市 电信
24 110.187.122.0 110.187.122.255 四川省达州市渠县 电信
25 110.187.123.0 110.187.161.255 四川省达州市 电信
26 110.187.162.0 110.187.162.255 四川省达州市大竹县 电信
27 110.187.163.0 110.187.191.255 四川省达州市 电信
28 110.191.128.0 110.191.130.23 四川省达州市 电信
29 110.191.130.24 110.191.130.24 四川省达州市 丰宇网络会所(步行街)
30 110.191.130.25 110.191.130.70 四川省达州市 电信
31 110.191.130.71 110.191.130.71 四川省达州市 西外钢城网吧
32 110.191.130.72 110.191.159.255 四川省达州市 电信
33 111.9.236.0 111.9.237.255 四川省达州市 移动
34 112.18.152.0 112.18.175.255 四川省达州市 移动
35 112.192.33.0 112.192.42.255 四川省达州市 联通
36 112.192.43.0 112.192.43.255 四川省达州市大竹县 联通
37 112.192.44.0 112.192.46.255 四川省达州市 联通
38 112.194.36.0 112.194.47.255 四川省达州市 联通
39 112.195.112.0 112.195.127.255 四川省达州市 联通
40 117.173.56.0 117.173.63.255 四川省达州市 移动
41 117.173.240.0 117.173.255.255 四川省达州市 移动
42 117.176.184.0 117.176.191.255 四川省达州市 移动
43 118.117.179.0 118.117.188.255 四川省达州市 电信
44 118.117.189.0 118.117.189.255 四川省达州市渠县 电信
45 118.117.190.0 118.117.199.255 四川省达州市 电信
46 118.117.200.0 118.117.200.255 四川省达州市万源市 电信
47 118.117.201.0 118.117.227.255 四川省达州市 电信
48 118.117.228.0 118.117.228.255 四川省达州市达县 电信
49 118.117.229.0 118.117.255.255 四川省达州市 电信
50 118.122.19.0 118.122.20.29 四川省达州市 电信
51 118.122.20.30 118.122.20.30 四川省达州市开江县 军电网吧(淙城街)
52 118.122.20.31 118.122.20.255 四川省达州市 电信
53 118.125.160.0 118.125.195.255 四川省达州市 电信
54 119.5.32.0 119.5.47.255 四川省达州市 联通
55 119.6.144.0 119.6.145.255 四川省达州市 联通
56 119.7.33.0 119.7.44.1 四川省达州市 联通
57 119.7.44.2 119.7.44.2 四川省达州市 四川合众博领科技有限公司
58 119.7.44.3 119.7.44.17 四川省达州市 联通
59 119.7.44.18 119.7.44.18 四川省达州市 四川合众博领科技有限公司
60 119.7.44.19 119.7.46.255 四川省达州市 联通
61 121.48.19.0 121.48.19.255 四川省达州市 达州职业技术学院
62 123.70.84.0 123.70.87.255 四川省达州市 中移铁通
63 123.70.185.0 123.70.185.255 四川省达州市 中移铁通
64 123.71.0.0 123.71.7.255 四川省达州市 中移铁通
65 123.71.60.0 123.71.63.255 四川省达州市 中移铁通
66 123.71.68.0 123.71.71.255 四川省达州市 中移铁通
67 123.71.116.0 123.71.119.255 四川省达州市 中移铁通
68 123.71.228.0 123.71.228.255 四川省达州市 中移铁通
69 124.161.3.0 124.161.5.255 四川省达州市 联通
70 124.161.6.0 124.161.6.255 四川省达州市宣汉县 联通
71 124.161.18.0 124.161.18.255 四川省达州市 联通
72 124.161.48.0 124.161.49.255 四川省达州市 联通
73 124.161.184.0 124.161.189.84 四川省达州市 联通
74 124.161.189.85 124.161.189.85 四川省达州市通川区 喜乐天网吧(中心广场)
75 124.161.189.86 124.161.189.255 四川省达州市 联通
76 125.64.73.0 125.64.73.255 四川省达州市 电信
77 125.67.32.0 125.67.32.61 四川省达州市 电信
78 125.67.32.62 125.67.32.62 四川省达州市大竹县 东柳乡中心小学
79 125.67.32.63 125.67.32.70 四川省达州市 电信
80 125.67.32.71 125.67.32.71 四川省达州市大竹县 清水镇职业中学
81 125.67.32.72 125.67.32.101 四川省达州市 电信
82 125.67.32.102 125.67.32.102 四川省达州市大竹县 石子镇职业中学
83 125.67.32.103 125.67.32.103 四川省达州市 电信
84 125.67.32.104 125.67.32.104 四川省达州市大竹县 石子镇中心小学
85 125.67.32.105 125.67.32.126 四川省达州市 电信
86 125.67.32.127 125.67.32.127 四川省达州市大竹县 周家镇第二中心小学(西河小学)
87 125.67.32.128 125.67.32.131 四川省达州市 电信
88 125.67.32.132 125.67.32.132 四川省达州市大竹县 石河镇高级中学
89 125.67.32.133 125.67.62.5 四川省达州市 电信
90 125.67.62.6 125.67.62.6 四川省达州市 萱汉无极网络
91 125.67.62.7 125.67.62.21 四川省达州市 电信
92 125.67.62.22 125.67.62.22 四川省达州市宣汉县 梦幻网吧(石岭路)
93 125.67.62.23 125.67.63.3 四川省达州市 电信
94 125.67.63.4 125.67.63.4 四川省达州市大竹县 东升网吧
95 125.67.63.5 125.67.63.12 四川省达州市 电信
96 125.67.63.13 125.67.63.13 四川省达州市大竹县 石桥镇友联网吧
97 125.67.63.14 125.67.63.81 四川省达州市 电信
98 125.67.63.82 125.67.63.82 四川省达州市大竹县 东柳镇跨越时空网吧
99 125.67.63.83 125.67.63.88 四川省达州市 电信
100 125.67.63.89 125.67.63.89 四川省达州市大竹县 逍遥网吧
101 125.67.63.90 125.67.63.255 四川省达州市 电信
102 171.91.104.0 171.91.113.255 四川省达州市 电信
103 171.92.64.0 171.92.123.255 四川省达州市 电信
104 171.92.124.0 171.92.124.255 四川省达州市宣汉县 电信
105 171.92.125.0 171.92.163.255 四川省达州市 电信
106 171.92.164.0 171.92.164.255 四川省达州市宣汉县 电信
107 171.92.165.0 171.92.191.255 四川省达州市 电信
108 171.212.0.0 171.212.6.255 四川省达州市 电信
109 171.212.7.0 171.212.7.255 四川省达州市万源市 电信
110 171.212.8.0 171.212.23.255 四川省达州市 电信
111 171.212.24.0 171.212.24.255 四川省达州市渠县 电信
112 171.212.25.0 171.212.63.255 四川省达州市 电信
113 171.222.0.0 171.222.63.255 四川省达州市 电信
114 175.153.128.0 175.153.144.255 四川省达州市 联通
115 175.154.38.0 175.154.45.255 四川省达州市 联通
116 175.154.47.0 175.154.65.255 四川省达州市 联通
117 175.154.67.0 175.154.71.255 四川省达州市 联通
118 175.154.96.0 175.154.127.255 四川省达州市 联通
119 182.134.0.0 182.134.115.255 四川省达州市 电信
120 182.134.116.0 182.134.116.255 四川省达州市万源市 电信
121 182.134.117.0 182.134.195.255 四川省达州市 电信
122 183.220.226.0 183.220.237.255 四川省达州市 移动
123 183.221.160.0 183.221.175.255 四川省达州市 移动
124 183.222.170.0 183.222.178.255 四川省达州市 移动
125 202.98.154.0 202.98.155.255 四川省达州市 电信
126 211.83.72.0 211.83.79.255 四川省达州市 师范学院
127 218.88.200.0 218.88.200.8 四川省达州市 电信
128 218.88.200.9 218.88.200.9 四川省达州市万源市 e网情深网吧
129 218.88.200.10 218.88.200.10 四川省达州市 电信
130 218.88.200.11 218.88.200.11 四川省达州市万源市 现代网吧
131 218.88.200.12 218.88.200.19 四川省达州市 电信
132 218.88.200.20 218.88.200.20 四川省达州市万源市 网游天下网吧
133 218.88.200.21 218.88.200.21 四川省达州市 电信
134 218.88.200.22 218.88.200.22 四川省达州市万源市 旗舰网吧
135 218.88.200.23 218.88.200.26 四川省达州市 电信
136 218.88.200.27 218.88.200.27 四川省达州市万源市 启明苑
137 218.88.200.28 218.88.200.37 四川省达州市 电信
138 218.88.200.38 218.88.200.38 四川省达州市 明星网吧
139 218.88.200.39 218.88.200.52 四川省达州市 电信
140 218.88.200.53 218.88.200.53 四川省达州市万源市 瞬达网吧视频专区
141 218.88.200.54 218.88.200.54 四川省达州市 电信
142 218.88.200.55 218.88.200.55 四川省达州市 光明网吧
143 218.88.200.56 218.88.200.56 四川省达州市万源市 河西分校
144 218.88.200.57 218.88.200.132 四川省达州市 电信
145 218.88.200.133 218.88.200.133 四川省达州市 天河网吧
146 218.88.200.134 218.88.200.145 四川省达州市 电信
147 218.88.200.146 218.88.200.146 四川省达州市 枫叶情网吧
148 218.88.200.147 218.88.200.150 四川省达州市 电信
149 218.88.200.151 218.88.200.151 四川省达州市 不见不散网络会所
150 218.88.200.152 218.88.200.166 四川省达州市 电信
151 218.88.200.167 218.88.200.167 四川省达州市 银河网吧
152 218.88.200.168 218.88.200.199 四川省达州市 电信
153 218.88.200.200 218.88.200.200 四川省达州市 快乐网吧分店(北外)
154 218.88.200.201 218.88.200.206 四川省达州市 电信
155 218.88.200.207 218.88.200.207 四川省达州市 喜乐天网城
156 218.88.200.208 218.88.201.5 四川省达州市 电信
157 218.88.201.6 218.88.201.6 四川省达州市 开江跨越网吧
158 218.88.201.7 218.88.201.7 四川省达州市 开江冰火网吧
159 218.88.201.8 218.88.201.10 四川省达州市 电信
160 218.88.201.11 218.88.201.11 四川省达州市 开江县M我吧
161 218.88.201.12 218.88.201.12 四川省达州市 康艺娱乐城网络部
162 218.88.201.13 218.88.201.15 四川省达州市 电信
163 218.88.201.16 218.88.201.16 四川省达州市 开江华林网吧
164 218.88.201.17 218.88.201.64 四川省达州市 电信
165 218.88.201.65 218.88.201.65 四川省达州市 浪花网吧
166 218.88.201.66 218.88.201.84 四川省达州市 电信
167 218.88.201.85 218.88.201.85 四川省达州市 情缘网吧
168 218.88.201.86 218.88.201.86 四川省达州市 开江县梦幻网吧
169 218.88.201.87 218.88.201.89 四川省达州市 电信
170 218.88.201.90 218.88.201.90 四川省达州市 开江普安飞越网吧
171 218.88.201.91 218.88.201.110 四川省达州市 电信
172 218.88.201.111 218.88.201.111 四川省达州市 开江普安星乐网吧
173 218.88.201.112 218.88.201.112 四川省达州市 开江普安绿绿网吧
174 218.88.201.113 218.88.201.147 四川省达州市 电信
175 218.88.201.148 218.88.201.148 四川省达州市 宣汉县爱乐网吧
176 218.88.201.149 218.88.201.153 四川省达州市 电信
177 218.88.201.154 218.88.201.154 四川省达州市 南乔网吧
178 218.88.201.155 218.88.201.161 四川省达州市 电信
179 218.88.201.162 218.88.201.162 四川省达州市 宣汉县启明星网吧
180 218.88.201.163 218.88.201.170 四川省达州市 电信
181 218.88.201.171 218.88.201.171 四川省达州市 宣汉县星星网吧
182 218.88.201.172 218.88.201.174 四川省达州市 电信
183 218.88.201.175 218.88.201.175 四川省达州市 宣汉中学
184 218.88.201.176 218.88.201.199 四川省达州市 电信
185 218.88.201.200 218.88.201.200 四川省达州市 宣汉县梅梅网吧
186 218.88.201.201 218.88.201.207 四川省达州市 电信
187 218.88.201.208 218.88.201.208 四川省达州市 宣汉县(自由人网吧)
188 218.88.201.209 218.88.201.255 四川省达州市 电信
189 218.88.202.0 218.88.202.5 四川省达州市大竹县 电信
190 218.88.202.6 218.88.202.6 四川省达州市大竹县 灯光球场旁网吧
191 218.88.202.7 218.88.202.8 四川省达州市大竹县 电信
192 218.88.202.9 218.88.202.9 四川省达州市大竹县 速度网吧
193 218.88.202.10 218.88.202.12 四川省达州市大竹县 电信
194 218.88.202.13 218.88.202.13 四川省达州市大竹县 寻络网吧
195 218.88.202.14 218.88.202.15 四川省达州市大竹县 电信
196 218.88.202.16 218.88.202.16 四川省达州市大竹县 三友网吧
197 218.88.202.17 218.88.202.33 四川省达州市大竹县 电信
198 218.88.202.34 218.88.202.34 四川省达州市大竹县 流星网吧
199 218.88.202.35 218.88.202.47 四川省达州市大竹县 电信
200 218.88.202.48 218.88.202.48 四川省达州市大竹县 周家镇嘉峰网吧
201 218.88.202.49 218.88.202.78 四川省达州市大竹县 电信
202 218.88.202.79 218.88.202.79 四川省达州市大竹县 同心街大众网吧
203 218.88.202.80 218.88.202.147 四川省达州市大竹县 电信
204 218.88.202.148 218.88.202.148 四川省达州市大竹县 大竹中学
205 218.88.202.149 218.88.202.203 四川省达州市大竹县 电信
206 218.88.202.204 218.88.202.204 四川省达州市大竹县 观音镇王小龙网吧
207 218.88.202.205 218.88.202.205 四川省达州市大竹县 电信
208 218.88.202.206 218.88.202.206 四川省达州市大竹县 观音镇何山网吧
209 218.88.202.207 218.88.202.207 四川省达州市大竹县 观音镇极速网吧
210 218.88.202.208 218.88.202.208 四川省达州市大竹县 电信
211 218.88.202.209 218.88.202.209 四川省达州市大竹县 周家镇义平网吧
212 218.88.202.210 218.88.202.210 四川省达州市大竹县 电信
213 218.88.202.211 218.88.202.211 四川省达州市大竹县 周家镇新兴网吧
214 218.88.202.212 218.88.202.254 四川省达州市大竹县 电信
215 218.88.202.255 218.88.202.255 四川省达州市大竹县 观音镇何山网吧
216 218.88.203.0 218.88.203.41 四川省达州市渠县 电信
217 218.88.203.42 218.88.203.42 四川省达州市渠县 四海通网吧
218 218.88.203.43 218.88.203.78 四川省达州市渠县 电信
219 218.88.203.79 218.88.203.79 四川省达州市渠县 网络天地网吧
220 218.88.203.80 218.88.203.120 四川省达州市渠县 电信
221 218.88.203.121 218.88.203.121 四川省达州市渠县 三汇镇天堂鸟网吧
222 218.88.203.122 218.88.203.122 四川省达州市渠县 电信
223 218.88.203.123 218.88.203.123 四川省达州市渠县 三汇镇雨石网吧
224 218.88.203.124 218.88.203.124 四川省达州市渠县 三汇镇超音速网吧
225 218.88.203.125 218.88.203.129 四川省达州市渠县 电信
226 218.88.203.130 218.88.203.130 四川省达州市渠县 三汇镇精英网吧
227 218.88.203.131 218.88.203.151 四川省达州市渠县 电信
228 218.88.203.152 218.88.203.152 四川省达州市渠县 有庆镇枫叶红网吧
229 218.88.203.153 218.88.203.157 四川省达州市渠县 电信
230 218.88.203.158 218.88.203.158 四川省达州市渠县 有庆镇友情网络
231 218.88.203.159 218.88.203.227 四川省达州市渠县 电信
232 218.88.203.228 218.88.203.228 四川省达州市渠县 临巴中天网吧
233 218.88.203.229 218.88.203.255 四川省达州市渠县 电信
234 218.88.208.48 218.88.208.48 四川省达州市大竹县 周家镇嘉峰网吧
235 218.89.23.6 218.89.23.23 四川省达州市 电信
236 218.89.23.25 218.89.23.33 四川省达州市 电信
237 218.89.23.35 218.89.24.6 四川省达州市 电信
238 218.89.24.7 218.89.24.7 四川省达州市 辉叔叔网吧
239 218.89.24.8 218.89.24.29 四川省达州市 电信
240 218.89.24.30 218.89.24.30 四川省达州市 轩辕网吧
241 218.89.24.31 218.89.24.91 四川省达州市 电信
242 218.89.24.92 218.89.24.92 四川省达州市渠县 三汇中学
243 218.89.24.93 218.89.24.129 四川省达州市 电信
244 218.89.24.130 218.89.24.130 四川省达州市 火车站流星雨网吧
245 218.89.24.131 218.89.25.3 四川省达州市 电信
246 218.89.25.4 218.89.25.4 四川省达州市 金石网吧(二马路店)
247 218.89.25.5 218.89.25.11 四川省达州市 电信
248 218.89.25.12 218.89.25.12 四川省达州市 CC网吧
249 218.89.25.13 218.89.25.15 四川省达州市 电信
250 218.89.25.16 218.89.25.16 四川省达州市 魔兽网吧
251 218.89.25.17 218.89.25.25 四川省达州市 电信
252 218.89.25.26 218.89.25.26 四川省达州市 钻石网吧
253 218.89.25.27 218.89.25.31 四川省达州市 电信
254 218.89.25.32 218.89.25.32 四川省达州市通川区 天宇网吧
255 218.89.25.33 218.89.25.81 四川省达州市 电信
256 218.89.25.82 218.89.25.82 四川省达州市 电信IDC机房
257 218.89.25.83 218.89.25.139 四川省达州市 电信
258 218.89.25.140 218.89.25.140 四川省达州市 新世纪网校
259 218.89.25.141 218.89.25.160 四川省达州市 电信
260 218.89.25.161 218.89.25.161 四川省达州市 罗江镇梦幻网吧
261 218.89.25.162 218.89.25.164 四川省达州市 电信
262 218.89.25.165 218.89.25.165 四川省达州市通川区 蒲家中华网吧
263 218.89.25.166 218.89.25.172 四川省达州市 电信
264 218.89.25.173 218.89.25.173 四川省达州市达县 石桥老坎网吧
265 218.89.25.174 218.89.25.174 四川省达州市达县 石桥新时代网吧
266 218.89.25.175 218.89.25.176 四川省达州市 电信
267 218.89.25.177 218.89.25.177 四川省达州市达县 石桥凯歌网吧
268 218.89.25.178 218.89.27.255 四川省达州市 电信
269 218.89.141.0 218.89.141.1 四川省达州市 电信
270 218.89.141.2 218.89.141.2 四川省达州市 快乐网吧
271 218.89.141.3 218.89.141.3 四川省达州市 侨新网吧
272 218.89.141.4 218.89.141.4 四川省达州市 电信
273 218.89.141.5 218.89.141.5 四川省达州市 永通网吧
274 218.89.141.6 218.89.141.6 四川省达州市 仙人掌网吧
275 218.89.141.7 218.89.141.7 四川省达州市通川区 佳佳网吧(桑树巷黄果树旁)
276 218.89.141.8 218.89.141.8 四川省达州市通川区 名鑫网吧(来凤路)
277 218.89.141.9 218.89.141.9 四川省达州市 金石网吧分店
278 218.89.141.10 218.89.141.10 四川省达州市 电信
279 218.89.141.11 218.89.141.11 四川省达州市通川区 太阳城网吧(翠屏路)
280 218.89.141.12 218.89.141.13 四川省达州市 电信
281 218.89.141.14 218.89.141.14 四川省达州市通川区 桥新网吧(荷叶街达州宾馆附近)
282 218.89.141.15 218.89.141.15 四川省达州市通川区 极点网吧(钟楼旁)
283 218.89.141.16 218.89.141.16 四川省达州市通川区 孔雀网吧(凤凰头)
284 218.89.141.17 218.89.141.17 四川省达州市通川区 阳光网吧(老通州对面转转楼2楼)
285 218.89.141.18 218.89.141.18 四川省达州市通川区 新通网吧(中心广场对面钟楼附近)
286 218.89.141.19 218.89.141.19 四川省达州市通川区 可可网咖(红旗桥头)
287 218.89.141.20 218.89.141.21 四川省达州市 电信
288 218.89.141.22 218.89.141.22 四川省达州市通川区 金鹰网吧(凤凰头店)
289 218.89.141.23 218.89.141.23 四川省达州市 电信
290 218.89.141.24 218.89.141.24 四川省达州市 边缘地带之网点网吧
291 218.89.141.25 218.89.141.25 四川省达州市通川区 鸿炼网吧(世纪园小区内)
292 218.89.141.26 218.89.141.26 四川省达州市通川区 钻石网吧(马蹄街)
293 218.89.141.27 218.89.141.28 四川省达州市 电信
294 218.89.141.29 218.89.141.29 四川省达州市通川区 万通网吧(红旗旅馆对面)
295 218.89.141.30 218.89.141.30 四川省达州市通川区 鑫隆网吧(步行街通川桥头)
296 218.89.141.31 218.89.141.35 四川省达州市 电信
297 218.89.141.36 218.89.141.36 四川省达州市通川区 动感网吧(中心广场)
298 218.89.141.37 218.89.141.37 四川省达州市通川区 金山网吧(荷叶街)
299 218.89.141.38 218.89.141.38 四川省达州市 电信
300 218.89.141.39 218.89.141.39 四川省达州市 新通网络休闲会所
301 218.89.141.40 218.89.141.45 四川省达州市 电信
302 218.89.141.46 218.89.141.46 四川省达州市通川区 喜乐天网城(中心广场)
303 218.89.141.47 218.89.141.51 四川省达州市 电信
304 218.89.141.52 218.89.141.52 四川省达州市通川区 无限网吧(步行街内)
305 218.89.141.53 218.89.141.53 四川省达州市 电信
306 218.89.141.54 218.89.141.54 四川省达州市通川区 魔兽网吧(红旗旅馆对面)
307 218.89.141.55 218.89.141.55 四川省达州市通川区 凤凰网吧(凤凰头)
308 218.89.141.56 218.89.141.56 四川省达州市 红树林网吧(步行街)
309 218.89.141.57 218.89.141.57 四川省达州市 无限网吧
310 218.89.141.58 218.89.141.60 四川省达州市 电信
311 218.89.141.61 218.89.141.61 四川省达州市 独来读网
312 218.89.141.62 218.89.141.62 四川省达州市 快乐网吧
313 218.89.141.63 218.89.141.65 四川省达州市 电信
314 218.89.141.66 218.89.141.66 四川省达州市 雅酷网苑
315 218.89.141.67 218.89.141.69 四川省达州市 电信
316 218.89.141.70 218.89.141.70 四川省达州市 二马路幻境网络休闲会所
317 218.89.141.71 218.89.141.72 四川省达州市 电信
318 218.89.141.73 218.89.141.73 四川省达州市通川区 金石网吧(翠屏路)
319 218.89.141.74 218.89.141.74 四川省达州市通川区 世纪网城(世纪广场)
320 218.89.141.75 218.89.141.76 四川省达州市 电信
321 218.89.141.77 218.89.141.77 四川省达州市通川区 幻境网络休闲会所(KFC附近)
322 218.89.141.78 218.89.141.78 四川省达州市 电信
323 218.89.141.79 218.89.141.79 四川省达州市通川区 激情网吧(大北街)
324 218.89.141.80 218.89.141.85 四川省达州市 电信
325 218.89.141.86 218.89.141.86 四川省达州市 喜洋洋网吧(荷叶街花水湾对面)
326 218.89.141.87 218.89.141.87 四川省达州市 电信
327 218.89.141.88 218.89.141.88 四川省达州市 名鑫电竟管
328 218.89.141.89 218.89.141.149 四川省达州市 电信
329 218.89.141.150 218.89.141.150 四川省达州市 桥新网吧
330 218.89.141.151 218.89.141.199 四川省达州市 电信
331 218.89.141.200 218.89.141.200 四川省达州市 金鹰网吧(来凤路121号)
332 218.89.141.201 218.89.141.226 四川省达州市 电信
333 218.89.141.227 218.89.141.227 四川省达州市通川区 快乐网吧(翠屏路)
334 218.89.141.228 218.89.141.228 四川省达州市 快乐网吧(翠屏路)
335 218.89.141.229 218.89.141.229 四川省达州市通川区 快乐网吧(荷叶街达州宾馆)
336 218.89.141.230 218.89.141.234 四川省达州市 电信
337 218.89.141.235 218.89.141.238 四川省达州市 快乐网吧
338 218.89.141.239 218.89.142.3 四川省达州市 电信
339 218.89.142.4 218.89.142.4 四川省达州市达县 南外天天网吧
340 218.89.142.5 218.89.142.8 四川省达州市 电信
341 218.89.142.9 218.89.142.9 四川省达州市达县 南外自由网吧(陆军医院对面)
342 218.89.142.10 218.89.142.10 四川省达州市 电信
343 218.89.142.11 218.89.142.11 四川省达州市达县 南外鸿鑫网吧(沁源春旁)
344 218.89.142.12 218.89.142.12 四川省达州市通川区 南外赛阳网吧(气象局附近)
345 218.89.142.13 218.89.142.13 四川省达州市 时代网城
346 218.89.142.14 218.89.142.14 四川省达州市 四川省电子商务学校
347 218.89.142.15 218.89.142.15 四川省达州市 龙源网吧
348 218.89.142.16 218.89.142.16 四川省达州市达县 南外我的网吧(立石子路)
349 218.89.142.17 218.89.142.17 四川省达州市 南外新时空网吧(三叉路口)
350 218.89.142.18 218.89.142.18 四川省达州市 电信
351 218.89.142.19 218.89.142.19 四川省达州市 明兴网吧
352 218.89.142.20 218.89.142.23 四川省达州市 电信
353 218.89.142.24 218.89.142.24 四川省达州市达县 南外航空网吧(沁园春商务酒店旁)
354 218.89.142.25 218.89.142.25 四川省达州市 电信
355 218.89.142.26 218.89.142.26 四川省达州市 玉正网吧
356 218.89.142.27 218.89.142.28 四川省达州市 电信
357 218.89.142.29 218.89.142.29 四川省达州市通川区 南外利昌网吧(南外新达路十字路口附近)
358 218.89.142.30 218.89.142.30 四川省达州市 想念网吧
359 218.89.142.31 218.89.142.31 四川省达州市达县 南外岚馨网吧(南外三里坪)
360 218.89.142.32 218.89.142.36 四川省达州市 电信
361 218.89.142.37 218.89.142.37 四川省达州市达县 南外金源网吧(三里平)
362 218.89.142.38 218.89.142.38 四川省达州市达县 南外星光网吧(南外三里坪)
363 218.89.142.39 218.89.142.39 四川省达州市 电信
364 218.89.142.40 218.89.142.40 四川省达州市 幸运星网吧(南外华川生活区)
365 218.89.142.41 218.89.142.49 四川省达州市 电信
366 218.89.142.50 218.89.142.50 四川省达州市 南外南外镇天缘网吧(南外三岔路口)
367 218.89.142.51 218.89.142.52 四川省达州市 电信
368 218.89.142.53 218.89.142.53 四川省达州市 电信网吧
369 218.89.142.54 218.89.142.54 四川省达州市 电信
370 218.89.142.55 218.89.142.55 四川省达州市 南外镇E度网吧
371 218.89.142.56 218.89.142.56 四川省达州市 电信
372 218.89.142.57 218.89.142.57 四川省达州市 南外三叉路轩辕网吧
373 218.89.142.58 218.89.142.130 四川省达州市 电信
374 218.89.142.131 218.89.142.131 四川省达州市 鸿利网吧
375 218.89.142.132 218.89.142.132 四川省达州市通川区 红太阳网吧(达巴路口附近)
376 218.89.142.133 218.89.142.133 四川省达州市 电信
377 218.89.142.134 218.89.142.135 四川省达州市通川区 枫叶情网吧(新世纪广场对面)
378 218.89.142.136 218.89.142.136 四川省达州市 火狐网吧
379 218.89.142.137 218.89.142.137 四川省达州市通川区 四达网吧(汽车六十一队附近)
380 218.89.142.138 218.89.142.138 四川省达州市 电信
381 218.89.142.139 218.89.142.139 四川省达州市通川区 三星网吧
382 218.89.142.140 218.89.142.141 四川省达州市 电信
383 218.89.142.142 218.89.142.142 四川省达州市 天若有缘网吧(凤翎关市技校旁)
384 218.89.142.143 218.89.142.143 四川省达州市通川区 金鹰网吧(中心广场)
385 218.89.142.144 218.89.142.144 四川省达州市 天若有缘网吧
386 218.89.142.145 218.89.142.145 四川省达州市 大拇指网吧
387 218.89.142.146 218.89.142.146 四川省达州市 电信
388 218.89.142.147 218.89.142.147 四川省达州市 中心广场佳佳网吧
389 218.89.142.148 218.89.142.148 四川省达州市 梦想网络会所(张家湾金山宾馆旁)
390 218.89.142.149 218.89.142.149 四川省达州市 福生网吧
391 218.89.142.150 218.89.142.150 四川省达州市 梦想网络
392 218.89.142.151 218.89.142.151 四川省达州市通川区 龙腾网吧(中心广场)
393 218.89.142.152 218.89.142.152 四川省达州市通川区 凰城网吧(市歌舞剧团对面)
394 218.89.142.153 218.89.142.154 四川省达州市 电信
395 218.89.142.155 218.89.142.155 四川省达州市通川区 北外西部网吧(北外菜市场附近)
396 218.89.142.156 218.89.142.156 四川省达州市 梦想网络
397 218.89.142.157 218.89.142.157 四川省达州市 电信
398 218.89.142.158 218.89.142.158 四川省达州市 田园网吧
399 218.89.142.159 218.89.142.167 四川省达州市 电信
400 218.89.142.168 218.89.142.168 四川省达州市 心语网吧
401 218.89.142.169 218.89.142.172 四川省达州市 电信
402 218.89.142.173 218.89.142.173 四川省达州市通川区 北外镇徐家坝家家网吧
403 218.89.142.174 218.89.142.174 四川省达州市 电信
404 218.89.142.175 218.89.142.175 四川省达州市通川区 超速网吧(老天桥农贸市场内)
405 218.89.142.176 218.89.142.176 四川省达州市 职业技术学院森林网吧(三峡移民安置房侧胡同)
406 218.89.142.177 218.89.142.177 四川省达州市 电信
407 218.89.142.178 218.89.142.178 四川省达州市通川区 快乐网吧(北外中心医院对面)
408 218.89.142.179 218.89.142.180 四川省达州市 电信
409 218.89.142.181 218.89.142.181 四川省达州市通川区 不见不散网吧(达巴路口)
410 218.89.142.182 218.89.142.183 四川省达州市 电信
411 218.89.142.184 218.89.142.184 四川省达州市 二马路独来读网
412 218.89.142.185 218.89.142.185 四川省达州市通川区 北外鸿运网吧(达职院C校区)
413 218.89.142.186 218.89.142.186 四川省达州市 蓝心网吧
414 218.89.142.187 218.89.142.189 四川省达州市 电信
415 218.89.142.190 218.89.142.190 四川省达州市 笛乐网吧
416 218.89.142.191 218.89.142.192 四川省达州市 电信
417 218.89.142.193 218.89.142.193 四川省达州市 天宇城网吧
418 218.89.142.194 218.89.142.194 四川省达州市 电信
419 218.89.142.195 218.89.142.195 四川省达州市 北外起点网吧
420 218.89.142.196 218.89.142.196 四川省达州市 电信
421 218.89.142.197 218.89.142.197 四川省达州市通川区 北外镇网点网吧(达职院C校区外)
422 218.89.142.198 218.89.142.198 四川省达州市通川区 金鹰网吧(人民公园店)
423 218.89.142.199 218.89.142.199 四川省达州市 北外大树网吧
424 218.89.142.200 218.89.142.229 四川省达州市 电信
425 218.89.142.230 218.89.142.239 四川省达州市 达州职业技术学院
426 218.89.142.240 218.89.142.240 四川省达州市通川区 我在网吧
427 218.89.142.241 218.89.143.6 四川省达州市 电信
428 218.89.143.7 218.89.143.7 四川省达州市渠县 金鹏网吧
429 218.89.143.8 218.89.143.25 四川省达州市 电信
430 218.89.143.26 218.89.143.26 四川省达州市渠县 四海通网吧
431 218.89.143.27 218.89.143.27 四川省达州市渠县 星光灿烂网络都市
432 218.89.143.28 218.89.143.37 四川省达州市 电信
433 218.89.143.38 218.89.143.38 四川省达州市渠县 天地通网吧
434 218.89.143.39 218.89.143.129 四川省达州市 电信
435 218.89.143.130 218.89.143.130 四川省达州市大竹县 新华网吧
436 218.89.143.131 218.89.143.131 四川省达州市大竹县 电信
437 218.89.143.132 218.89.143.132 四川省达州市大竹县 大众网吧
438 218.89.143.133 218.89.143.133 四川省达州市大竹县 电信
439 218.89.143.134 218.89.143.136 四川省达州市大竹县 教育局电化教育馆
440 218.89.143.137 218.89.143.137 四川省达州市大竹县 无名网吧
441 218.89.143.138 218.89.143.138 四川省达州市大竹县 精灵网络会所
442 218.89.143.139 218.89.143.140 四川省达州市大竹县 电信
443 218.89.143.141 218.89.143.141 四川省达州市大竹县 天伟网吧
444 218.89.143.142 218.89.143.142 四川省达州市大竹县 极速网吧
445 218.89.143.143 218.89.143.149 四川省达州市大竹县 电信
446 218.89.143.150 218.89.143.150 四川省达州市大竹县 精英网吧
447 218.89.143.151 218.89.143.151 四川省达州市大竹县 盼盼网吧
448 218.89.143.152 218.89.143.153 四川省达州市大竹县 电信
449 218.89.143.154 218.89.143.154 四川省达州市大竹县 未来世界
450 218.89.143.155 218.89.143.159 四川省达州市大竹县 电信
451 218.89.143.160 218.89.143.160 四川省达州市大竹县 天空之城网吧
452 218.89.143.161 218.89.143.171 四川省达州市大竹县 电信
453 218.89.143.172 218.89.143.172 四川省达州市大竹县 邮电局家属楼
454 218.89.143.173 218.89.143.179 四川省达州市大竹县 电信
455 218.89.143.180 218.89.143.180 四川省达州市大竹县 鼎铭网络会所
456 218.89.143.181 218.89.143.255 四川省达州市大竹县 电信
457 218.200.170.0 218.200.173.255 四川省达州市 移动
458 218.203.249.0 218.203.250.255 四川省达州市 移动
459 220.166.162.0 220.166.165.74 四川省达州市 电信
460 220.166.165.75 220.166.165.75 四川省达州市 中华网吧
461 220.166.165.76 220.166.168.97 四川省达州市 电信
462 220.166.168.98 220.166.168.98 四川省达州市 侨新网吧/快乐网吧
463 220.166.168.99 220.166.171.237 四川省达州市 电信
464 220.166.171.238 220.166.171.238 四川省达州市 金鹰网吧
465 220.166.171.239 220.166.171.248 四川省达州市 电信
466 220.166.171.249 220.166.171.249 四川省达州市 大竹县石子镇职业中学
467 220.166.171.250 220.166.172.2 四川省达州市 电信
468 220.166.172.3 220.166.172.3 四川省达州市 鹏成网吧
469 220.166.172.4 220.166.172.13 四川省达州市 四川文理学院
470 220.166.172.14 220.166.172.14 四川省达州市 鹏程网吧
471 220.166.172.15 220.166.172.15 四川省达州市 电信
472 220.166.172.16 220.166.172.16 四川省达州市达县 佰讯网吧(金华街红旗桥头78号)
473 220.166.172.17 220.166.172.25 四川省达州市 电信
474 220.166.172.26 220.166.172.26 四川省达州市达县 宏兴网吧(南坝街447号)
475 220.166.172.27 220.166.172.65 四川省达州市 电信
476 220.166.172.66 220.166.172.66 四川省达州市通川区 心恋网吧(文家梁)
477 220.166.172.67 220.166.172.75 四川省达州市 电信
478 220.166.172.76 220.166.172.76 四川省达州市通川区 正茂网吧(小红旗桥马河沟)
479 220.166.172.77 220.166.172.77 四川省达州市 电信
480 220.166.172.78 220.166.172.78 四川省达州市 第一站网吧(四川文理学院)
481 220.166.172.79 220.166.172.79 四川省达州市 电信
482 220.166.172.80 220.166.172.80 四川省达州市通川区 新通网吧(世纪苑内)
483 220.166.172.81 220.166.172.85 四川省达州市 电信
484 220.166.172.86 220.166.172.86 四川省达州市 思伊网吧
485 220.166.172.87 220.166.172.88 四川省达州市 电信
486 220.166.172.89 220.166.172.89 四川省达州市 文理学院菠萝网吧
487 220.166.172.90 220.166.172.129 四川省达州市 电信
488 220.166.172.130 220.166.172.130 四川省达州市通川区 电信C网吧(西外)
489 220.166.172.131 220.166.172.135 四川省达州市 电信
490 220.166.172.136 220.166.172.136 四川省达州市 火车站(正弦网吧)
491 220.166.172.137 220.166.172.137 四川省达州市 电信
492 220.166.172.138 220.166.172.138 四川省达州市 火车站(流星雨网吧)
493 220.166.172.139 220.166.172.139 四川省达州市通川区 钢城网吧(西外新区)
494 220.166.172.140 220.166.172.140 四川省达州市 电信
495 220.166.172.141 220.166.172.141 四川省达州市 电力网吧
496 220.166.172.142 220.166.172.142 四川省达州市 梦想网络俱乐部
497 220.166.172.143 220.166.172.143 四川省达州市 电信
498 220.166.172.144 220.166.172.144 四川省达州市 火车站(经典网吧)
499 220.166.172.145 220.166.172.146 四川省达州市 电信
500 220.166.172.147 220.166.172.147 四川省达州市通川区 网乐天网吧(火车站广场)
501 220.166.172.148 220.166.172.165 四川省达州市 电信
502 220.166.172.166 220.166.172.166 四川省达州市 雷射网吧
503 220.166.172.167 220.166.172.167 四川省达州市 电信
504 220.166.172.168 220.166.172.168 四川省达州市通川区 新视野网吧(火车站附近)
505 220.166.172.169 220.166.172.170 四川省达州市 电信
506 220.166.172.171 220.166.172.171 四川省达州市 达钢红灯火锅店对门钢花网吧
507 220.166.172.172 220.166.172.172 四川省达州市 火车站梦圆网吧
508 220.166.172.173 220.166.172.193 四川省达州市 电信
509 220.166.172.194 220.166.172.194 四川省达州市 开江军电游民部落
510 220.166.172.195 220.166.172.199 四川省达州市 电信
511 220.166.172.200 220.166.172.200 四川省达州市 开江县红狐网吧
512 220.166.172.201 220.166.172.203 四川省达州市 电信
513 220.166.172.204 220.166.172.204 四川省达州市 开江时代
514 220.166.172.205 220.166.172.205 四川省达州市 开江县冰火网友俱乐部
515 220.166.172.206 220.166.173.3 四川省达州市 电信
516 220.166.173.4 220.166.173.4 四川省达州市 宣汉县名剑网吧
517 220.166.173.5 220.166.173.7 四川省达州市 电信
518 220.166.173.8 220.166.173.8 四川省达州市 宣汉南乔网吧
519 220.166.173.9 220.166.173.129 四川省达州市 电信
520 220.166.173.130 220.166.173.130 四川省达州市万源市 瞬达网吧游戏区
521 220.166.173.131 220.166.173.132 四川省达州市 电信
522 220.166.173.133 220.166.173.133 四川省达州市万源市 光明网吧
523 220.166.173.134 220.166.173.134 四川省达州市万源市 现代网吧
524 220.166.173.135 220.166.173.138 四川省达州市 电信
525 220.166.173.139 220.166.173.139 四川省达州市万源市 尾巴网吧
526 220.166.173.140 220.166.173.255 四川省达州市 电信
527 220.197.38.0 220.197.38.21 四川省达州市 联通
528 220.197.38.22 220.197.38.22 四川省达州市 伟佳网络科技
529 220.197.38.23 220.197.38.255 四川省达州市 联通
530 220.197.69.0 220.197.69.255 四川省达州市 联通
531 220.248.157.0 220.248.157.255 四川省达州市 联通
532 221.10.8.0 221.10.8.24 四川省达州市 联通
533 221.10.8.25 221.10.8.25 四川省达州市通川区 鑫隆网吧(步行街通川桥头)
534 221.10.8.26 221.10.9.255 四川省达州市 联通
535 221.10.72.0 221.10.72.255 四川省达州市 联通
536 221.10.173.0 221.10.175.7 四川省达州市 联通
537 221.10.175.8 221.10.175.8 四川省达州市大竹县 鼎铭网络会所
538 221.10.175.9 221.10.175.38 四川省达州市 联通
539 221.10.175.39 221.10.175.39 四川省达州市大竹县 昂蓝网吧
540 221.10.175.40 221.10.175.47 四川省达州市 联通
541 221.10.175.48 221.10.175.48 四川省达州市大竹县 东柳跨越时空网吧
542 221.10.175.49 221.10.175.49 四川省达州市大竹县 北门转盘鼎铭昂蓝网吧
543 221.10.175.50 221.10.175.164 四川省达州市 联通
544 221.10.175.165 221.10.175.165 四川省达州市通川区 名鑫网吧(来凤路建设银行对面)
545 221.10.175.166 221.10.175.202 四川省达州市 联通
546 221.10.175.203 221.10.175.203 四川省达州市通川区 鑫隆网吧(步行街通川桥头)
547 221.10.175.204 221.10.175.213 四川省达州市 联通
548 221.10.175.214 221.10.175.214 四川省达州市通川区 雪狐网吧(来凤路烟巷子内)
549 221.10.175.215 221.10.179.255 四川省达州市 联通
550 221.237.200.0 221.237.200.178 四川省达州市 电信
551 221.237.200.179 221.237.200.179 四川省达州市 艺沙生活馆
552 221.237.200.180 221.237.202.249 四川省达州市 电信
553 221.237.202.250 221.237.202.250 四川省达州市 宣汉县双河镇冰峰网吧
554 221.237.202.251 221.237.206.71 四川省达州市 电信
555 221.237.206.72 221.237.206.72 四川省达州市渠县 友情网络
556 221.237.206.73 221.237.209.98 四川省达州市 电信
557 221.237.209.99 221.237.209.99 四川省达州市 新颖网吧
558 221.237.209.100 221.237.210.120 四川省达州市 电信
559 221.237.210.121 221.237.210.121 四川省达州市 梅家乡人口和计划生育办公室
560 221.237.210.122 221.237.215.255 四川省达州市 电信
561 222.53.92.0 222.53.92.255 四川省广安市 /达州市铁通
562 222.53.186.0 222.53.186.255 四川省达州市 中移铁通
563 222.53.232.0 222.53.235.255 四川省达州市 中移铁通
564 222.208.212.0 222.208.213.5 四川省达州市 电信
565 222.208.213.6 222.208.213.6 四川省达州市大竹县 千禧网吧
566 222.208.213.7 222.208.213.201 四川省达州市 电信
567 222.208.213.202 222.208.213.202 四川省达州市大竹县 石桥镇中心小学
568 222.208.213.203 222.208.213.203 四川省达州市大竹县 石桥镇初级中学
569 222.208.213.204 222.208.213.206 四川省达州市 电信
570 222.208.213.207 222.208.213.207 四川省达州市大竹县 童家乡绿色网吧
571 222.208.213.208 222.208.213.213 四川省达州市 电信
572 222.208.213.214 222.208.213.214 四川省达州市大竹县 石河镇二郎乡初级中学
573 222.208.213.215 222.208.213.217 四川省达州市 电信
574 222.208.213.218 222.208.213.218 四川省达州市大竹县 周家镇八渡乡中小学校
575 222.208.213.219 222.208.213.219 四川省达州市大竹县 石子镇杨通乡中小学校
576 222.208.213.220 222.208.213.223 四川省达州市 电信
577 222.208.213.224 222.208.213.224 四川省达州市大竹县 周家镇中和乡中小学校
578 222.208.213.225 222.208.213.226 四川省达州市 电信
579 222.208.213.227 222.208.213.227 四川省达州市大竹县 石桥镇新生乡中心小学(走读部)
580 222.208.213.228 222.208.213.228 四川省达州市大竹县 石桥镇新生乡中心小学(住校部)
581 222.208.213.229 222.208.213.229 四川省达州市大竹县 石河镇二郎乡中小学校
582 222.208.213.230 222.208.213.230 四川省达州市 电信
583 222.208.213.231 222.208.213.231 四川省达州市大竹县 周家镇高明乡初级中学
584 222.208.213.232 222.208.213.232 四川省达州市大竹县 石河镇双拱乡中心小学
585 222.208.213.233 222.208.213.234 四川省达州市 电信
586 222.208.213.235 222.208.213.235 四川省达州市大竹县 石子镇张家乡中小学校
587 222.208.213.236 222.208.213.242 四川省达州市 电信
588 222.208.213.243 222.208.213.243 四川省达州市 石子天城中小学
589 222.208.213.244 222.208.213.246 四川省达州市 电信
590 222.208.213.247 222.208.213.247 四川省达州市大竹县 高明乡蚕茧房网吧
591 222.208.213.248 222.208.213.248 四川省达州市大竹县 文星镇神合乡中心小学
592 222.208.213.249 222.208.213.249 四川省达州市大竹县 清河镇柏家乡初级中学
593 222.208.213.250 222.208.213.251 四川省达州市 电信
594 222.208.213.252 222.208.213.252 四川省达州市大竹县 石桥镇永胜乡中心小学
595 222.208.213.253 222.208.213.253 四川省达州市大竹县 石桥镇安吉乡中小学
596 222.208.213.254 222.208.214.2 四川省达州市 电信
597 222.208.214.3 222.208.214.3 四川省达州市大竹县 昂蓝网吧
598 222.208.214.4 222.208.214.4 四川省达州市大竹县 新华网吧
599 222.208.214.5 222.208.214.5 四川省达州市大竹县 精灵网络会所
600 222.208.214.6 222.208.214.6 四川省达州市大竹县 有家网吧
601 222.208.214.7 222.208.214.10 四川省达州市 电信
602 222.208.214.11 222.208.214.11 四川省达州市大竹县 精英网吧
603 222.208.214.12 222.208.214.12 四川省达州市大竹县 盼盼网吧(大同街)
604 222.208.214.13 222.208.214.19 四川省达州市 电信
605 222.208.214.20 222.208.214.20 四川省达州市大竹县 急速网吧
606 222.208.214.21 222.208.214.21 四川省达州市 电信
607 222.208.214.22 222.208.214.22 四川省达州市大竹县 大众网吧(同心街)
608 222.208.214.23 222.208.214.23 四川省达州市大竹县 洞天小区鼎铭网络会所
609 222.208.214.24 222.208.214.31 四川省达州市 电信
610 222.208.214.32 222.208.214.32 四川省达州市大竹县 红枫网吧
611 222.208.214.33 222.208.214.33 四川省达州市 电信
612 222.208.214.34 222.208.214.34 四川省达州市大竹县 鼎铭网络会所
613 222.208.214.35 222.208.214.36 四川省达州市 电信
614 222.208.214.37 222.208.214.37 四川省达州市大竹县 守望者网游部落
615 222.208.214.38 222.208.214.38 四川省达州市大竹县 金源网络中心
616 222.208.214.39 222.208.214.44 四川省达州市 电信
617 222.208.214.45 222.208.214.45 四川省达州市大竹县 休闲网吧
618 222.208.214.46 222.208.224.48 四川省达州市 电信
619 222.208.224.49 222.208.224.49 四川省达州市渠县 星系网络
620 222.208.224.50 222.208.224.52 四川省达州市 电信
621 222.208.224.53 222.208.224.53 四川省达州市渠县 翰林网络会所(万兴广场保险公司旁)
622 222.208.224.54 222.208.224.57 四川省达州市 电信
623 222.208.224.58 222.208.224.58 四川省达州市渠县 利天网吧
624 222.208.224.59 222.208.224.61 四川省达州市 电信
625 222.208.224.62 222.208.224.62 四川省达州市渠县 玫瑰网吧(北大街露天场电影院)
626 222.208.224.63 222.208.224.66 四川省达州市 电信
627 222.208.224.67 222.208.224.67 四川省达州市 网络世界
628 222.208.224.68 222.208.224.73 四川省达州市 电信
629 222.208.224.74 222.208.224.74 四川省达州市渠县 龙网游天下(万鑫广场)
630 222.208.224.75 222.208.224.75 四川省达州市 电信
631 222.208.224.76 222.208.224.76 四川省达州市 星光灿烂网络都市
632 222.208.224.77 222.208.224.81 四川省达州市 电信
633 222.208.224.82 222.208.224.82 四川省达州市渠县 金鹏网吧(渠江镇营渠路45号)
634 222.208.224.83 222.208.224.95 四川省达州市 电信
635 222.208.224.96 222.208.224.96 四川省达州市 音尚时代网城
636 222.208.224.97 222.208.224.100 四川省达州市 电信
637 222.208.224.101 222.208.224.101 四川省达州市渠县 E往情深网吧(工农街2号)
638 222.208.224.102 222.208.224.115 四川省达州市 电信
639 222.208.224.116 222.208.224.116 四川省达州市渠县 往事如风网吧
640 222.208.224.117 222.208.224.120 四川省达州市 电信
641 222.208.224.121 222.208.224.121 四川省达州市 音尚时代网城
642 222.208.224.122 222.208.224.230 四川省达州市 电信
643 222.208.224.231 222.208.224.231 四川省达州市渠县 心源网吧(三汇镇北坝社区)
644 222.208.224.232 222.208.225.203 四川省达州市 电信
645 222.208.225.204 222.208.225.204 四川省达州市 音尚时代网城
646 222.208.225.205 222.208.233.129 四川省达州市 电信
647 222.208.233.130 222.208.233.130 四川省达州市大竹县 大众网吧
648 222.208.233.131 222.208.233.131 四川省达州市大竹县 鼎铭网络会所
649 222.208.233.132 222.208.237.50 四川省达州市 电信
650 222.208.237.51 222.208.237.51 四川省达州市 开江新世纪网城
651 222.208.237.52 222.208.237.52 四川省达州市 电信
652 222.208.237.53 222.208.237.53 四川省达州市 东方网吧
653 222.208.237.54 222.208.237.54 四川省达州市 电信
654 222.208.237.55 222.208.237.55 四川省达州市 开江县兰柜房网吧
655 222.208.237.56 222.208.237.56 四川省达州市 汇鑫网城
656 222.208.237.57 222.208.237.57 四川省达州市 飞达网吧
657 222.208.237.58 222.208.237.58 四川省达州市 电信
658 222.208.237.59 222.208.237.59 四川省达州市 星空网城
659 222.208.237.60 222.208.237.60 四川省达州市 跨越网吧
660 222.208.237.61 222.208.237.61 四川省达州市 时代网吧
661 222.208.237.62 222.208.237.62 四川省达州市 冰火网友俱乐部
662 222.208.237.63 222.208.237.63 四川省达州市 泡泡吧网络城
663 222.208.237.64 222.208.237.67 四川省达州市 电信
664 222.208.237.68 222.208.237.68 四川省达州市 汇鑫网城
665 222.208.237.69 222.208.237.70 四川省达州市 电信
666 222.208.237.71 222.208.237.71 四川省达州市 开江县时空网吧
667 222.208.237.72 222.208.237.72 四川省达州市 康艺娱乐城网络部
668 222.208.237.73 222.208.237.73 四川省达州市 军电游民部落
669 222.208.237.74 222.208.237.74 四川省达州市 开江县M我吧
670 222.208.237.75 222.208.237.75 四川省达州市 星空网城
671 222.208.237.76 222.208.242.4 四川省达州市 电信
672 222.208.242.5 222.208.242.5 四川省达州市万源市 光明网吧
673 222.208.242.6 222.208.242.25 四川省达州市 电信
674 222.208.242.26 222.208.242.26 四川省达州市万源市 瞬达网吧
675 222.208.242.27 222.208.242.34 四川省达州市 电信
676 222.208.242.35 222.208.242.35 四川省达州市万源市 星空网吧
677 222.208.242.36 222.208.242.61 四川省达州市 电信
678 222.208.242.62 222.208.242.62 四川省达州市 风云网吧(万源北门下面)
679 222.208.242.63 222.208.242.74 四川省达州市 电信
680 222.208.242.75 222.208.242.75 四川省达州市万源市 凯旋网城(金缔路222号)
681 222.208.242.76 222.208.242.139 四川省达州市 电信
682 222.208.242.140 222.208.242.140 四川省达州市万源市 星月网吧(白沙镇)
683 222.208.242.141 222.208.242.255 四川省达州市 电信
684 222.208.243.0 222.208.243.255 四川省达州市万源市 电信
685 222.208.244.0 222.208.250.105 四川省达州市 电信
686 222.208.250.106 222.208.250.106 四川省达州市达县 南外山里坪博海工程技术学校
687 222.208.250.107 222.208.255.255 四川省达州市 电信
688 222.213.9.22 222.213.9.22 四川省达州市 电信
689 222.215.86.0 222.215.87.27 四川省达州市 电信
690 222.215.87.28 222.215.87.28 四川省达州市达县 大树镇新世纪网校
691 222.215.87.29 222.215.87.31 四川省达州市 电信
692 222.215.87.32 222.215.87.32 四川省达州市达县 大树镇新世纪网校
693 222.215.87.33 222.215.87.74 四川省达州市 电信
694 222.215.87.75 222.215.87.75 四川省达州市 新世纪网校万家分校
695 222.215.87.76 222.215.87.253 四川省达州市 电信
696 222.215.87.254 222.215.87.254 四川省达州市达县 河市镇河市网城(长航街)
697 222.215.87.255 222.215.88.83 四川省达州市 电信
698 222.215.88.84 222.215.88.84 四川省达州市达县 石梯镇网吧
699 222.215.88.85 222.215.91.178 四川省达州市 电信
700 222.215.91.179 222.215.91.179 四川省达州市 指间缘网吧(达县石梯镇)
701 222.215.91.180 222.215.97.3 四川省达州市 电信
702 222.215.97.4 222.215.97.4 四川省达州市 宣汉逐日网吧
703 222.215.97.5 222.215.97.66 四川省达州市 电信
704 222.215.97.67 222.215.97.67 四川省达州市 宣汉县天生镇宏吉网吧
705 222.215.97.68 222.215.97.174 四川省达州市 电信
706 222.215.97.175 222.215.97.175 四川省达州市 宣汉县胡家镇唐朝网吧
707 222.215.97.176 222.215.99.12 四川省达州市 电信
708 222.215.99.13 222.215.99.13 四川省达州市 宣汉南坝旋风网吧
709 222.215.99.14 222.215.99.170 四川省达州市 电信
710 222.215.99.171 222.215.99.171 四川省达州市 宣汉南坝旋风网吧
711 222.215.99.172 222.215.103.72 四川省达州市 电信
712 222.215.103.73 222.215.103.73 四川省达州市 咪咪网吧
713 222.215.103.74 222.215.104.234 四川省达州市 电信
714 222.215.104.235 222.215.104.235 四川省达州市渠县 卷硐中心学校
715 222.215.104.236 222.215.117.255 四川省达州市 电信
716 222.215.118.0 222.215.118.255 四川省达州市 网宿科技电信CDN节点
717 222.215.119.0 222.215.135.1 四川省达州市 电信
718 222.215.135.2 222.215.135.2 四川省达州市大竹县 杨家快乐网吧
719 222.215.135.3 222.215.135.17 四川省达州市 电信
720 222.215.135.18 222.215.135.18 四川省达州市大竹县 石河镇新世纪网吧
721 222.215.135.19 222.215.135.19 四川省达州市大竹县 石河镇东升网吧
722 222.215.135.20 222.215.135.47 四川省达州市 电信
723 222.215.135.48 222.215.135.48 四川省达州市大竹县 观音镇天天网吧
724 222.215.135.49 222.215.135.49 四川省达州市大竹县 文星镇网吧
725 222.215.135.50 222.215.135.57 四川省达州市 电信
726 222.215.135.58 222.215.135.58 四川省达州市大竹县 周家镇嘉峰网吧
727 222.215.135.59 222.215.135.59 四川省达州市大竹县 周家镇新兴网吧
728 222.215.135.60 222.215.135.60 四川省达州市大竹县 周家镇嘉峰网吧
729 222.215.135.61 222.215.135.61 四川省达州市大竹县 周家镇义平网吧
730 222.215.135.62 222.215.135.82 四川省达州市 电信
731 222.215.135.83 222.215.135.83 四川省达州市大竹县 童家乡下场口网吧
732 222.215.135.84 222.215.135.85 四川省达州市 电信
733 222.215.135.86 222.215.135.86 四川省达州市大竹县 文星镇环宇网吧
734 222.215.135.87 222.215.137.12 四川省达州市 电信
735 222.215.137.13 222.215.137.13 四川省达州市 时代网吧
736 222.215.137.14 222.215.137.14 四川省达州市 游戏厅网吧
737 222.215.137.15 222.215.139.87 四川省达州市 电信
738 222.215.139.88 222.215.139.88 四川省达州市 讲治蓝魔网吧
739 222.215.139.89 222.215.139.119 四川省达州市 电信
740 222.215.139.120 222.215.139.120 四川省达州市 开江县普安镇飞翔网吧
741 222.215.139.121 222.215.139.255 四川省达州市 电信
742 223.86.112.0 223.86.127.255 四川省达州市 移动