ip地址查询

广元市IP地址列表

广元市网吧IP地址列表

在下面输入您要查询IP地址段范围的地理位置,点击查询

请输入地理位置:
最多只能列出前1000条IP信息,更详细的ip列表信息请用上边的查询按钮进入
序号 IP 起始地址 IP 结束地址 所在位置信息 电子地图
1 60.255.27.0 60.255.27.255 四川省广元市 广电网
2 61.139.58.0 61.139.58.255 四川省广元市 电信
3 61.157.122.0 61.157.122.255 四川省广元市 电信
4 61.157.238.48 61.157.238.48 四川省广元市 阳光网吧
5 61.157.238.49 61.157.243.124 四川省广元市 电信
6 61.157.243.125 61.157.243.125 四川省广元市利州区 四川信息职业技术学院
7 61.157.243.126 61.157.243.255 四川省广元市 电信
8 61.188.52.0 61.188.61.255 四川省广元市 电信
9 61.188.212.0 61.188.212.153 四川省广元市 电信
10 61.188.212.154 61.188.212.154 四川省广元市 电信分公司
11 61.188.212.155 61.188.214.255 四川省广元市 电信
12 61.188.252.0 61.188.252.255 四川省广元市 (巴中/剑阁)
13 61.243.14.0 61.243.14.255 四川省成都市 /广元市联通
14 111.9.188.0 111.9.191.255 四川省广元市 移动
15 112.18.248.0 112.19.15.255 四川省广元市 移动
16 112.192.32.0 112.192.32.255 四川省广元市 联通
17 112.192.47.0 112.192.47.255 四川省广元市 联通
18 112.192.62.0 112.192.67.255 四川省广元市 联通
19 112.192.95.0 112.192.98.255 四川省广元市 联通
20 112.192.111.0 112.192.112.255 四川省广元市 联通
21 112.192.124.0 112.192.127.255 四川省广元市 联通
22 112.192.135.0 112.192.145.56 四川省广元市 联通
23 112.192.145.58 112.192.145.255 四川省广元市 联通
24 112.192.147.0 112.192.152.255 四川省广元市 联通
25 112.192.154.0 112.192.157.255 四川省广元市 联通
26 112.192.159.0 112.192.159.255 四川省广元市 联通
27 112.192.166.0 112.192.170.255 四川省广元市 联通
28 112.192.182.0 112.192.186.255 四川省广元市 联通
29 112.192.188.0 112.192.191.255 四川省广元市 联通
30 112.192.199.0 112.192.200.255 四川省广元市 联通
31 112.192.208.0 112.192.210.255 四川省广元市旺苍县 联通
32 112.192.211.0 112.192.216.255 四川省广元市 联通
33 112.192.223.0 112.192.225.255 四川省广元市 联通
34 112.192.248.0 112.192.255.255 四川省广元市 联通
35 112.195.209.0 112.195.214.255 四川省广元市 联通
36 112.195.215.0 112.195.215.255 四川省广元市旺苍县 联通
37 112.195.217.0 112.195.223.255 四川省广元市 联通
38 112.195.232.0 112.195.252.255 四川省广元市 联通
39 112.195.254.0 112.195.255.255 四川省广元市 联通
40 117.173.112.0 117.173.127.255 四川省广元市 移动
41 117.174.192.0 117.174.207.255 四川省广元市 移动
42 117.175.216.0 117.175.219.255 四川省广元市 移动
43 117.177.160.0 117.177.175.255 四川省广元市 移动
44 118.121.91.0 118.121.91.255 四川省广元市苍溪县 电信
45 118.121.92.0 118.121.117.59 四川省广元市 电信
46 118.121.117.60 118.121.117.60 四川省广元市 我的快乐网吧(广元火车站旁)
47 118.121.117.61 118.121.118.255 四川省广元市 电信
48 118.121.236.0 118.121.236.255 四川省广元市 电信
49 118.125.96.0 118.125.159.255 四川省广元市 电信
50 119.5.208.0 119.5.215.255 四川省广元市 联通
51 119.7.248.0 119.7.248.255 四川省广元市剑阁县 联通
52 123.71.92.0 123.71.95.255 四川省广元市 中移铁通
53 123.71.112.0 123.71.115.255 四川省广元市 中移铁通
54 123.71.232.0 123.71.232.255 四川省广元市 中移铁通
55 124.161.44.0 124.161.45.255 四川省广元市 联通
56 124.161.140.0 124.161.143.255 四川省广元市 联通
57 125.64.44.0 125.64.47.255 四川省广元市 电信
58 125.64.48.0 125.64.48.57 四川省广元市 (利州区)电信
59 125.64.48.58 125.64.48.58 四川省广元市利州区 寰宇网络沙龙(建设路检查院对面)
60 125.64.48.59 125.64.48.68 四川省广元市 (利州区)电信
61 125.64.48.69 125.64.48.69 四川省广元市 仙侠奇缘网吧
62 125.64.48.70 125.64.48.125 四川省广元市 (利州区)电信
63 125.64.48.126 125.64.48.126 四川省广元市 动漫网吧(老城北街)
64 125.64.48.127 125.64.48.255 四川省广元市 (利州区)电信
65 125.64.49.0 125.64.49.3 四川省广元市 电信
66 125.64.49.4 125.64.49.4 四川省广元市 利州区东坝冲击波网吧
67 125.64.49.5 125.64.49.6 四川省广元市 电信
68 125.64.49.7 125.64.49.7 四川省广元市 东坝区传奇二分店网吧
69 125.64.49.8 125.64.49.16 四川省广元市 电信
70 125.64.49.17 125.64.49.17 四川省广元市 东坝区地球村网吧
71 125.64.49.18 125.64.51.6 四川省广元市 电信
72 125.64.51.7 125.64.51.7 四川省广元市 南河凌云网吧
73 125.64.51.8 125.64.51.8 四川省广元市 电信
74 125.64.51.9 125.64.51.9 四川省广元市 南极星网吧(南河龙都宾馆楼下)
75 125.64.51.10 125.64.51.15 四川省广元市 电信
76 125.64.51.16 125.64.51.27 四川省广元市 南河世纪网吧
77 125.64.51.28 125.64.51.32 四川省广元市 电信
78 125.64.51.33 125.64.51.33 四川省广元市 新欣网吧
79 125.64.51.34 125.64.51.110 四川省广元市 电信
80 125.64.51.111 125.64.51.111 四川省广元市 冲击波南河店(南河)
81 125.64.51.112 125.64.59.132 四川省广元市 电信
82 125.64.59.133 125.64.59.133 四川省广元市利州区 朋克网吧(下西文化楼)
83 125.64.59.134 125.64.59.157 四川省广元市 电信
84 125.64.59.158 125.64.59.158 四川省广元市 上西开发区波导网吧(则天南路118号)
85 125.64.59.159 125.64.60.1 四川省广元市 电信
86 125.64.60.2 125.64.60.2 四川省广元市 东坝情网网吧
87 125.64.60.3 125.64.60.7 四川省广元市 电信
88 125.64.60.8 125.64.60.8 四川省广元市 东坝新人类3分店
89 125.64.60.9 125.64.60.98 四川省广元市 电信
90 125.64.60.99 125.64.60.99 四川省广元市 阿里吧吧网络会所(东坝东城市场门口)
91 125.64.60.100 125.64.60.102 四川省广元市 电信
92 125.64.60.103 125.64.60.103 四川省广元市 网中人网吧(水梳街)
93 125.64.60.104 125.64.60.110 四川省广元市 电信
94 125.64.60.111 125.64.60.111 四川省广元市 雪峰蓝港网络会所
95 125.64.60.112 125.64.60.161 四川省广元市 电信
96 125.64.60.162 125.64.60.162 四川省广元市 广元中学
97 125.64.60.163 125.64.60.165 四川省广元市 电信
98 125.64.60.166 125.64.60.166 四川省广元市 东坝红树林网吧
99 125.64.60.167 125.64.60.221 四川省广元市 电信
100 125.64.60.222 125.64.60.222 四川省广元市 F5网吧(人民南路20号)
101 125.64.60.223 125.64.61.79 四川省广元市 电信
102 125.64.61.80 125.64.61.80 四川省广元市 南河紫荆城网吧
103 125.64.61.81 125.64.61.114 四川省广元市 电信
104 125.64.61.115 125.64.61.115 四川省广元市利州区 新欣网吧(南环路76号)
105 125.64.61.116 125.64.61.125 四川省广元市 电信
106 125.64.61.126 125.64.61.126 四川省广元市 紫禁城网吧
107 125.64.61.127 125.64.72.255 四川省广元市 电信
108 139.202.25.0 139.202.25.255 四川省广元市 电信
109 139.204.64.0 139.204.127.255 四川省广元市 电信
110 171.91.192.0 171.91.202.255 四川省广元市 电信
111 171.91.203.0 171.91.203.255 四川省广元市苍溪县 电信
112 171.91.204.0 171.91.210.255 四川省广元市 电信
113 171.91.211.0 171.91.211.255 四川省广元市青川县 电信
114 171.91.212.0 171.91.212.255 四川省广元市 电信
115 171.91.213.0 171.91.213.255 四川省广元市青川县 电信
116 171.91.214.0 171.91.255.255 四川省广元市 电信
117 175.153.64.0 175.153.71.255 四川省广元市 联通
118 175.154.4.0 175.154.7.255 四川省广元市 联通
119 175.155.0.0 175.155.10.255 四川省广元市 联通
120 175.155.12.0 175.155.12.255 四川省广元市 联通
121 175.155.14.0 175.155.15.255 四川省广元市 联通
122 182.128.0.0 182.128.25.255 四川省广元市 电信
123 182.128.26.0 182.128.26.255 四川省广元市苍溪县 电信
124 182.128.27.0 182.128.33.255 四川省广元市 电信
125 182.128.34.0 182.128.34.255 四川省广元市旺苍县 电信
126 182.128.35.0 182.128.62.255 四川省广元市 电信
127 182.128.63.0 182.128.63.255 四川省广元市青川县 电信
128 182.143.141.0 182.143.141.255 四川省广元市 电信
129 182.147.128.0 182.147.146.255 四川省广元市 电信
130 182.147.148.0 182.147.191.255 四川省广元市 电信
131 183.220.192.0 183.220.199.255 四川省广元市 移动
132 183.223.80.0 183.223.84.255 四川省广元市 移动
133 202.98.159.66 202.98.159.66 四川省广元市 东坝石器时代网吧
134 218.6.152.0 218.6.153.104 四川省广元市 电信
135 218.6.153.105 218.6.153.105 四川省广元市旺苍县 同鑫电脑有限公司百丈街(火锅一条街)
136 218.6.153.106 218.6.154.255 四川省广元市 电信
137 218.6.155.0 218.6.155.255 四川省广元市 电信IDC机房
138 218.6.156.0 218.6.156.255 四川省广元市 电信
139 218.88.155.0 218.88.155.2 四川省广元市 电信
140 218.88.155.3 218.88.155.3 四川省广元市 北街天天网吧
141 218.88.155.4 218.88.155.4 四川省广元市 南街超众网吧
142 218.88.155.5 218.88.155.39 四川省广元市 电信
143 218.88.155.40 218.88.155.40 四川省广元市 天天上网吧
144 218.88.155.41 218.88.155.255 四川省广元市 /宜宾市电信
145 218.88.216.0 218.88.216.118 四川省广元市 电信
146 218.88.216.119 218.88.216.119 四川省广元市 市中区东坝文化路电子阅览室
147 218.88.216.120 218.88.216.123 四川省广元市 电信
148 218.88.216.124 218.88.216.124 四川省广元市旺苍县 热电厂工人俱乐部
149 218.88.216.125 218.88.217.179 四川省广元市 电信
150 218.88.217.180 218.88.217.180 四川省广元市 老城嘉陵车站内天骄策划咨询工作室
151 218.88.217.181 218.88.217.188 四川省广元市 电信
152 218.88.217.189 218.88.217.189 四川省广元市旺苍县 职高网吧
153 218.88.217.190 218.88.218.2 四川省广元市 电信
154 218.88.218.3 218.88.218.3 四川省广元市 河西氮肥厂科龙网吧
155 218.88.218.4 218.88.218.7 四川省广元市 电信
156 218.88.218.8 218.88.218.8 四川省广元市 上西坝大众网吧
157 218.88.218.9 218.88.218.13 四川省广元市 电信
158 218.88.218.14 218.88.218.14 四川省广元市 苍溪科海网吧
159 218.88.218.15 218.88.218.15 四川省广元市 电信
160 218.88.218.16 218.88.218.16 四川省广元市苍溪县 洋洋网吧
161 218.88.218.17 218.88.218.24 四川省广元市 电信
162 218.88.218.25 218.88.218.25 四川省广元市剑阁县 剑门热线
163 218.88.218.26 218.88.218.26 四川省广元市 东坝天外村网吧
164 218.88.218.27 218.88.218.27 四川省广元市 星梦奇缘网吧
165 218.88.218.28 218.88.218.37 四川省广元市 电信
166 218.88.218.38 218.88.218.38 四川省广元市 南河精灵网吧
167 218.88.218.39 218.88.218.40 四川省广元市 电信
168 218.88.218.41 218.88.218.41 四川省广元市 朝天区中铁十一局广陕项目部
169 218.88.218.42 218.88.218.44 四川省广元市 电信
170 218.88.218.45 218.88.218.45 四川省广元市旺苍县 网事景院网吧
171 218.88.218.46 218.88.218.56 四川省广元市 电信
172 218.88.218.57 218.88.218.57 四川省广元市 东坝天天网吧
173 218.88.218.58 218.88.218.58 四川省广元市 电信
174 218.88.218.59 218.88.218.59 四川省广元市 市中区东坝凌云网吧
175 218.88.218.60 218.88.218.60 四川省广元市旺苍县 实验二校
176 218.88.218.61 218.88.218.65 四川省广元市 电信
177 218.88.218.66 218.88.218.66 四川省广元市旺苍县 星星网吧
178 218.88.218.67 218.88.218.67 四川省广元市旺苍县 东河热电厂工人网吧
179 218.88.218.68 218.88.218.68 四川省广元市 下西坝区小网吧
180 218.88.218.69 218.88.218.69 四川省广元市 安琪儿网吧
181 218.88.218.70 218.88.218.70 四川省广元市青川县 乔庄开心岛网吧
182 218.88.218.71 218.88.218.74 四川省广元市 电信
183 218.88.218.75 218.88.218.75 四川省广元市剑阁县 郁闷网吧
184 218.88.218.76 218.88.218.76 四川省广元市 老城兰天网吧
185 218.88.218.77 218.88.218.89 四川省广元市 电信
186 218.88.218.90 218.88.218.90 四川省广元市 东坝游名网吧
187 218.88.218.91 218.88.218.109 四川省广元市 电信
188 218.88.218.110 218.88.218.110 四川省广元市 南河坝尤里卡网吧
189 218.88.218.111 218.88.218.111 四川省广元市旺苍县 普济镇星美数码网点梦幻店
190 218.88.218.112 218.88.218.113 四川省广元市 电信
191 218.88.218.114 218.88.218.114 四川省广元市 嘉川镇五中
192 218.88.218.115 218.88.218.124 四川省广元市 电信
193 218.88.218.125 218.88.218.125 四川省广元市 建设路张力网吧
194 218.88.218.126 218.88.218.127 四川省广元市 电信
195 218.88.218.128 218.88.218.128 四川省广元市 东坝亮点网吧
196 218.88.218.129 218.88.218.134 四川省广元市 电信
197 218.88.218.135 218.88.218.135 四川省广元市 东坝开心网吧
198 218.88.218.136 218.88.218.149 四川省广元市 电信
199 218.88.218.150 218.88.218.150 四川省广元市 建设路流星雨网吧
200 218.88.218.151 218.88.218.151 四川省广元市 老城东街句点网吧
201 218.88.218.152 218.88.218.152 四川省广元市旺苍县 佳哥网吧
202 218.88.218.153 218.88.218.170 四川省广元市 电信
203 218.88.218.171 218.88.218.171 四川省广元市 河西风云网吧
204 218.88.218.172 218.88.218.182 四川省广元市 电信
205 218.88.218.183 218.88.218.183 四川省广元市 南河边峰网吧
206 218.88.218.184 218.88.218.186 四川省广元市 电信
207 218.88.218.187 218.88.218.187 四川省广元市 南河天源网吧
208 218.88.218.188 218.88.218.204 四川省广元市 电信
209 218.88.218.205 218.88.218.205 四川省广元市旺苍县 飞达网吧
210 218.88.218.206 218.88.218.212 四川省广元市 电信
211 218.88.218.213 218.88.218.213 四川省广元市 东坝新人类网吧
212 218.88.218.214 218.88.218.214 四川省广元市剑阁县 剑门热线
213 218.88.218.215 218.88.218.228 四川省广元市 电信
214 218.88.218.229 218.88.218.229 四川省广元市 上西女皇路飞天e时代
215 218.88.218.230 218.88.218.239 四川省广元市 电信
216 218.88.218.240 218.88.218.240 四川省广元市 南河不夜城网吧
217 218.88.218.241 218.88.218.244 四川省广元市 电信
218 218.88.218.245 218.88.218.245 四川省广元市 南河宽广地带网吧
219 218.88.218.246 218.88.218.253 四川省广元市 电信
220 218.88.218.254 218.88.218.254 四川省广元市 天络帝网网吧
221 218.88.218.255 218.88.219.14 四川省广元市 电信
222 218.88.219.15 218.88.219.15 四川省广元市 市中区南河波导网吧
223 218.88.219.16 218.88.219.16 四川省广元市 电信
224 218.88.219.17 218.88.219.17 四川省广元市 动谩网吧
225 218.88.219.18 218.88.219.36 四川省广元市 电信
226 218.88.219.37 218.88.219.37 四川省广元市 朝天区新视野网吧
227 218.88.219.38 218.88.219.43 四川省广元市 电信
228 218.88.219.44 218.88.219.44 四川省广元市 朝天区浪人网吧
229 218.88.219.45 218.88.219.51 四川省广元市 电信
230 218.88.219.52 218.88.219.52 四川省广元市 苍溪八角井网吧
231 218.88.219.53 218.88.219.56 四川省广元市 电信
232 218.88.219.57 218.88.219.57 四川省广元市苍溪县 苍海网吧
233 218.88.219.58 218.88.219.60 四川省广元市 电信
234 218.88.219.61 218.88.219.61 四川省广元市旺苍县 神剑网吧
235 218.88.219.62 218.88.219.67 四川省广元市 电信
236 218.88.219.68 218.88.219.68 四川省广元市旺苍县 科达网吧
237 218.88.219.69 218.88.219.69 四川省广元市 电信
238 218.88.219.70 218.88.219.70 四川省广元市旺苍县 水电局网吧
239 218.88.219.71 218.88.219.83 四川省广元市 电信
240 218.88.219.84 218.88.219.84 四川省广元市 广元煤矿二月网吧
241 218.88.219.85 218.88.219.85 四川省广元市 南河波导网吧
242 218.88.219.86 218.88.219.89 四川省广元市 电信
243 218.88.219.90 218.88.219.90 四川省广元市旺苍县 孤独网吧
244 218.88.219.91 218.88.219.92 四川省广元市 电信
245 218.88.219.93 218.88.219.93 四川省广元市 广旺集团代池霸叠叠网吧
246 218.88.219.94 218.88.219.113 四川省广元市 电信
247 218.88.219.114 218.88.219.114 四川省广元市旺苍县 狂飙网吧
248 218.88.219.115 218.88.219.137 四川省广元市 电信
249 218.88.219.138 218.88.219.138 四川省广元市 河西源源网吧
250 218.88.219.139 218.88.219.145 四川省广元市 电信
251 218.88.219.146 218.88.219.146 四川省广元市 苍溪任逍遥网吧
252 218.88.219.147 218.88.219.168 四川省广元市 电信
253 218.88.219.169 218.88.219.169 四川省广元市青川县 木鱼镇长波网吧
254 218.88.219.170 218.88.219.176 四川省广元市 电信
255 218.88.219.177 218.88.219.177 四川省广元市苍溪县 职业高级中学
256 218.88.219.178 218.88.219.178 四川省广元市 电信
257 218.88.219.179 218.88.219.179 四川省广元市 苍溪歧坪友缘网吧
258 218.88.219.180 218.88.219.183 四川省广元市 电信
259 218.88.219.184 218.88.219.184 四川省广元市 三堆金月亮网吧
260 218.88.219.185 218.88.219.185 四川省广元市 市中区荣山镇一网情深网吧
261 218.88.219.186 218.88.219.187 四川省广元市 电信
262 218.88.219.188 218.88.219.188 四川省广元市 朝天区枫叶网吧
263 218.88.219.189 218.88.219.196 四川省广元市 电信
264 218.88.219.197 218.88.219.197 四川省广元市苍溪县 东溪镇龙岗网吧
265 218.88.219.198 218.88.219.205 四川省广元市 电信
266 218.88.219.206 218.88.219.206 四川省广元市 东坝回归网吧
267 218.88.219.207 218.88.219.207 四川省广元市 东坝仙剑奇履网吧(市委广场旁)
268 218.88.219.208 218.88.219.215 四川省广元市 电信
269 218.88.219.216 218.88.219.216 四川省广元市旺苍县 586网吧
270 218.88.219.217 218.88.219.217 四川省广元市旺苍县 缘分天空网吧
271 218.88.219.218 218.88.219.229 四川省广元市 电信
272 218.88.219.230 218.88.219.230 四川省广元市剑阁县 郁闷太子网吧
273 218.88.219.231 218.88.219.233 四川省广元市 电信
274 218.88.219.234 218.88.219.234 四川省广元市苍溪县 蓝弧网吧
275 218.88.219.235 218.88.219.248 四川省广元市 电信
276 218.88.219.249 218.88.219.249 四川省广元市旺苍县 极速网吧
277 218.88.219.250 218.88.219.255 四川省广元市 电信
278 218.89.146.123 218.89.146.123 四川省广元市 电信
279 218.89.146.125 218.89.146.126 四川省广元市 电信
280 218.89.146.140 218.89.146.143 四川省广元市 电信
281 218.89.146.148 218.89.146.150 四川省广元市 电信
282 218.89.146.152 218.89.146.154 四川省广元市 电信
283 218.89.146.156 218.89.146.164 四川省广元市 电信
284 218.89.146.166 218.89.146.166 四川省广元市 电信
285 218.89.146.169 218.89.146.174 四川省广元市 电信
286 218.89.146.176 218.89.146.179 四川省广元市 电信
287 218.89.146.180 218.89.146.180 四川省广元市 友谊中学
288 218.89.146.181 218.89.146.184 四川省广元市 /广安市电信
289 218.89.146.186 218.89.146.190 四川省广元市 /广安市电信
290 218.89.146.192 218.89.146.194 四川省广元市 /广安市电信
291 218.89.146.196 218.89.146.205 四川省广元市 /广安市电信
292 218.89.146.207 218.89.146.209 四川省广元市 /广安市电信
293 218.89.146.211 218.89.146.213 四川省广元市 /广安市电信
294 218.89.146.215 218.89.146.216 四川省广元市 /广安市电信
295 218.89.146.218 218.89.146.221 四川省广元市 /广安市电信
296 218.89.146.223 218.89.147.10 四川省广元市 /广安市电信
297 218.89.155.0 218.89.160.9 四川省广元市 电信
298 218.89.160.10 218.89.160.10 四川省广元市旺苍县 星美网吧
299 218.89.160.11 218.89.160.11 四川省广元市 电信
300 218.89.160.12 218.89.160.12 四川省广元市 南街口伊甸园网络
301 218.89.160.13 218.89.160.18 四川省广元市 电信
302 218.89.160.19 218.89.160.19 四川省广元市 中国水电五局中学
303 218.89.160.20 218.89.160.21 四川省广元市 电信
304 218.89.160.22 218.89.160.22 四川省广元市 市中区下西坝天维网吧
305 218.89.160.23 218.89.160.44 四川省广元市 电信
306 218.89.160.45 218.89.160.45 四川省广元市旺苍县 高科网吧
307 218.89.160.46 218.89.160.46 四川省广元市 元坝区王家镇鑫峨市场网吧
308 218.89.160.47 218.89.160.47 四川省广元市旺苍县 电信网吧
309 218.89.160.48 218.89.160.49 四川省广元市 电信
310 218.89.160.50 218.89.160.50 四川省广元市 东坝新新人类网吧
311 218.89.160.51 218.89.160.53 四川省广元市 电信
312 218.89.160.54 218.89.160.54 四川省广元市 朝天区网游天下网吧
313 218.89.160.55 218.89.160.63 四川省广元市 电信
314 218.89.160.64 218.89.160.64 四川省广元市旺苍县 快乐网吧
315 218.89.160.65 218.89.160.65 四川省广元市 电信
316 218.89.160.66 218.89.160.66 四川省广元市 蓝月亮网吧东坝店
317 218.89.160.67 218.89.160.69 四川省广元市 电信
318 218.89.160.70 218.89.160.70 四川省广元市青川县 乔庄急速网吧(武装部街道入口出)
319 218.89.160.71 218.89.160.80 四川省广元市 电信
320 218.89.160.81 218.89.160.81 四川省广元市 市中区东坝利州广场对面红色联盟网吧
321 218.89.160.82 218.89.160.89 四川省广元市 电信
322 218.89.160.90 218.89.160.90 四川省广元市旺苍县 宏月网吧
323 218.89.160.91 218.89.160.91 四川省广元市 元坝区元坝中学
324 218.89.160.92 218.89.160.102 四川省广元市 电信
325 218.89.160.103 218.89.160.103 四川省广元市 宝轮新时代网吧
326 218.89.160.104 218.89.160.107 四川省广元市 电信
327 218.89.160.108 218.89.160.108 四川省广元市 市中区老城超众网吧
328 218.89.160.109 218.89.160.109 四川省广元市 电信
329 218.89.160.110 218.89.160.110 四川省广元市 东坝天天网吧
330 218.89.160.111 218.89.160.111 四川省广元市 启明星网吧
331 218.89.160.112 218.89.160.121 四川省广元市 电信
332 218.89.160.122 218.89.160.122 四川省广元市 老城黑蜘蛛网吧
333 218.89.160.123 218.89.160.123 四川省广元市旺苍县 穿越时空网吧(电力公司对面)
334 218.89.160.124 218.89.160.127 四川省广元市 电信
335 218.89.160.128 218.89.160.128 四川省广元市 小蚂蚁网络连锁俱乐部(东坝店)
336 218.89.160.129 218.89.160.129 四川省广元市 电信
337 218.89.160.130 218.89.160.130 四川省广元市 东坝心网网吧
338 218.89.160.131 218.89.160.132 四川省广元市 电信
339 218.89.160.133 218.89.160.133 四川省广元市 宝轮镇水电五局职业培训学院
340 218.89.160.134 218.89.160.138 四川省广元市 电信
341 218.89.160.139 218.89.160.139 四川省广元市 东坝现代网吧
342 218.89.160.140 218.89.160.154 四川省广元市 电信
343 218.89.160.155 218.89.160.155 四川省广元市 东坝青铜时代网吧
344 218.89.160.156 218.89.160.160 四川省广元市 电信
345 218.89.160.161 218.89.160.161 四川省广元市 广元师范学校
346 218.89.160.162 218.89.160.170 四川省广元市 电信
347 218.89.160.171 218.89.160.171 四川省广元市 市中区东坝不夜城网吧
348 218.89.160.172 218.89.160.182 四川省广元市 电信
349 218.89.160.183 218.89.160.183 四川省广元市 城北职业中学
350 218.89.160.184 218.89.160.199 四川省广元市 电信
351 218.89.160.200 218.89.160.200 四川省广元市 东坝心灵网吧
352 218.89.160.201 218.89.161.2 四川省广元市 电信
353 218.89.161.3 218.89.161.3 四川省广元市 利州中等专业学校
354 218.89.161.4 218.89.161.4 四川省广元市 时代快车网吧
355 218.89.161.5 218.89.161.5 四川省广元市 老城蓝月亮网吧
356 218.89.161.6 218.89.161.8 四川省广元市 电信
357 218.89.161.9 218.89.161.9 四川省广元市 老城阳光网吧
358 218.89.161.10 218.89.161.11 四川省广元市 电信
359 218.89.161.12 218.89.161.12 四川省广元市 九品网络有限公司
360 218.89.161.13 218.89.161.13 四川省广元市 东坝网络无限网吧
361 218.89.161.14 218.89.161.26 四川省广元市 电信
362 218.89.161.27 218.89.161.27 四川省广元市 老城金达商城下天天网吧
363 218.89.161.28 218.89.161.28 四川省广元市 东坝星美网吧
364 218.89.161.29 218.89.161.32 四川省广元市 电信
365 218.89.161.33 218.89.161.33 四川省广元市 老城金海网吧
366 218.89.161.34 218.89.161.39 四川省广元市 电信
367 218.89.161.40 218.89.161.40 四川省广元市 宽广网吧
368 218.89.161.41 218.89.161.41 四川省广元市 电信
369 218.89.161.42 218.89.161.42 四川省广元市 南河心灵网吧
370 218.89.161.43 218.89.161.43 四川省广元市 电信
371 218.89.161.44 218.89.161.44 四川省广元市 小西街蓝月亮网吧
372 218.89.161.45 218.89.161.45 四川省广元市 老城金太阳网吧
373 218.89.161.46 218.89.161.49 四川省广元市 电信
374 218.89.161.50 218.89.161.50 四川省广元市 上西坝零距离网吧(广旺小区对面)
375 218.89.161.51 218.89.161.70 四川省广元市 电信
376 218.89.161.71 218.89.161.71 四川省广元市旺苍县 鑫源网吧
377 218.89.161.72 218.89.161.100 四川省广元市 电信
378 218.89.161.101 218.89.161.101 四川省广元市 四川省水利电力机械工程学校
379 218.89.161.102 218.89.161.102 四川省广元市 水电五局职业培训学院
380 218.89.161.103 218.89.161.110 四川省广元市 电信
381 218.89.161.111 218.89.161.111 四川省广元市 金达商城星美网吧
382 218.89.161.112 218.89.161.255 四川省广元市 电信
383 218.200.201.0 218.200.204.235 四川省广元市 移动
384 218.200.204.236 218.200.204.240 四川省广元市 中石化元坝气田生产管理中心集输核心机房
385 218.200.204.241 218.200.204.255 四川省广元市 移动
386 220.166.174.0 220.166.174.14 四川省广元市 电信
387 220.166.174.15 220.166.174.15 四川省广元市 南河天成茶楼
388 220.166.174.16 220.166.175.39 四川省广元市 电信
389 220.166.175.40 220.166.175.40 四川省广元市 老城句点网吧
390 220.166.175.41 220.166.175.223 四川省广元市 电信
391 220.166.175.224 220.166.175.224 四川省广元市旺苍县 快乐网吧
392 220.166.175.225 220.166.179.255 四川省广元市 电信
393 220.197.44.0 220.197.44.255 四川省广元市 联通
394 220.197.71.0 220.197.71.255 四川省广元市 联通
395 221.10.74.0 221.10.74.255 四川省广元市 联通
396 221.10.187.0 221.10.188.255 四川省广元市 联通
397 221.10.189.0 221.10.189.255 四川省广元市利州区 联通
398 221.10.190.0 221.10.191.255 四川省广元市旺苍县 联通
399 221.10.192.0 221.10.195.38 四川省广元市 联通
400 221.236.204.0 221.236.208.31 四川省广元市 电信
401 221.236.208.32 221.236.208.32 四川省广元市旺苍县 新华路乐氏眼镜城
402 221.236.208.33 221.236.208.240 四川省广元市 电信
403 221.236.208.241 221.236.208.241 四川省广元市 枉苍县极速网吧
404 221.236.208.242 221.236.213.187 四川省广元市 电信
405 221.236.213.188 221.236.213.188 四川省广元市旺苍县 红色阵地网络会所(马家渡青林医院旁)
406 221.236.213.189 221.236.213.203 四川省广元市 电信
407 221.236.213.204 221.236.213.204 四川省广元市 网事景园网吧
408 221.236.213.205 221.236.213.226 四川省广元市 电信
409 221.236.213.227 221.236.213.227 四川省广元市旺苍县 畅游网吧(凤凰路95号县建设局楼下)
410 221.236.213.228 221.236.213.232 四川省广元市旺苍县 冲击波网吧
411 221.236.213.233 221.236.213.233 四川省广元市旺苍县 精灵网吧(电影院二楼)
412 221.236.213.234 221.236.213.235 四川省广元市 电信
413 221.236.213.236 221.236.213.236 四川省广元市旺苍县 极速网吧(电影院)
414 221.236.213.237 221.236.213.237 四川省广元市旺苍县 神剑网吧(老城桥头)
415 221.236.213.238 221.236.213.238 四川省广元市旺苍县 极限网吧
416 221.236.213.239 221.236.213.239 四川省广元市旺苍县 飞达网吧
417 221.236.213.240 221.236.213.240 四川省广元市旺苍县 网事景范网吧(冯家坝医疗社区)
418 221.236.213.241 221.236.213.241 四川省广元市旺苍县 金都网吧
419 221.236.213.242 221.236.213.242 四川省广元市旺苍县 天堂网吧
420 221.236.213.243 221.236.213.243 四川省广元市 电信
421 221.236.213.244 221.236.213.244 四川省广元市旺苍县 灿烂新城网吧
422 221.236.213.245 221.236.213.245 四川省广元市旺苍县 金太阳网吧
423 221.236.213.246 221.236.213.247 四川省广元市旺苍县 中学校
424 221.236.213.248 221.236.213.250 四川省广元市 电信
425 221.236.213.251 221.236.213.251 四川省广元市旺苍县 明月网吧
426 221.236.213.252 221.236.213.252 四川省广元市旺苍县 电信网吧
427 221.236.213.253 221.236.218.239 四川省广元市 电信
428 221.236.218.240 221.236.218.240 四川省广元市 元坝区粮食局职工宿舍
429 221.236.218.241 221.236.220.199 四川省广元市 电信
430 221.236.220.200 221.236.220.200 四川省广元市旺苍县 极限网吧
431 221.236.220.201 221.236.220.217 四川省广元市 电信
432 221.236.220.218 221.236.220.218 四川省广元市苍溪县 高坡中学
433 221.236.220.219 221.236.221.7 四川省广元市 电信
434 221.236.221.8 221.236.221.8 四川省广元市 红新网吧
435 221.236.221.9 221.236.225.2 四川省广元市 电信
436 221.236.225.3 221.236.225.3 四川省广元市 元坝区传奇网吧九州大门右侧
437 221.236.225.4 221.236.225.4 四川省广元市 元坝区月家女网吧电影院楼下
438 221.236.225.5 221.236.225.5 四川省广元市 元坝区鑫利网吧(区政府餐厅旁)
439 221.236.225.6 221.236.225.121 四川省广元市 电信
440 221.236.225.122 221.236.225.122 四川省广元市 朝天区网游天下网吧
441 221.236.225.123 221.236.226.25 四川省广元市 电信
442 221.236.226.26 221.236.226.26 四川省广元市 市中区凤凰山正大门口彩扩部
443 221.236.226.27 221.236.226.148 四川省广元市 电信
444 221.236.226.149 221.236.226.149 四川省广元市旺苍县 急速网吧
445 221.236.226.150 221.236.227.41 四川省广元市 电信
446 221.236.227.42 221.236.227.42 四川省广元市旺苍县 极限网吧
447 221.236.227.43 221.236.227.51 四川省广元市 电信
448 221.236.227.52 221.236.227.52 四川省广元市旺苍县 极限网吧
449 221.236.227.53 221.236.227.119 四川省广元市 电信
450 221.236.227.120 221.236.227.120 四川省广元市 市中区凤凰山大门口彩扩部
451 221.236.227.121 221.236.227.239 四川省广元市 电信
452 221.236.227.240 221.236.227.240 四川省广元市旺苍县 极速网吧
453 221.236.227.241 221.236.228.53 四川省广元市 电信
454 221.236.228.54 221.236.228.54 四川省广元市旺苍县 急速网吧
455 221.236.228.55 221.236.228.255 四川省广元市 电信
456 221.236.229.0 221.236.229.255 四川省广元市苍溪县
457 221.236.230.0 221.236.232.255 四川省广元市 电信
458 222.53.56.0 222.53.59.255 四川省广元市 中移铁通
459 222.53.64.0 222.53.64.255 四川省广元市 中移铁通
460 222.53.66.0 222.53.67.255 四川省广元市 中移铁通
461 222.213.7.218 222.213.7.218 四川省广元市 电信
462 222.213.7.222 222.213.7.222 四川省广元市 电信
463 222.213.14.122 222.213.14.122 四川省广元市 电信
464 222.213.14.126 222.213.14.126 四川省广元市 电信
465 222.213.160.0 222.213.161.255 四川省广元市 电信
466 222.213.162.0 222.213.162.255 四川省广元市旺苍县 电信
467 222.213.163.0 222.213.163.139 四川省广元市 电信
468 222.213.163.140 222.213.163.140 四川省广元市苍溪县 网缘网吧
469 222.213.163.141 222.213.163.141 四川省广元市 电信
470 222.213.163.142 222.213.163.142 四川省广元市苍溪县 动感地带网吧
471 222.213.163.143 222.213.163.169 四川省广元市 电信
472 222.213.163.170 222.213.163.170 四川省广元市苍溪县 梦想网吧
473 222.213.163.171 222.213.163.173 四川省广元市 电信
474 222.213.163.174 222.213.163.174 四川省广元市苍溪县 梦想网络会所(电影院内)
475 222.213.163.175 222.213.163.255 四川省广元市 电信
476 222.213.164.0 222.213.166.255 四川省广元市苍溪县 电信
477 222.213.167.0 222.213.168.116 四川省广元市 电信
478 222.213.168.117 222.213.168.117 四川省广元市 快乐吧
479 222.213.168.118 222.213.169.212 四川省广元市 电信
480 222.213.169.213 222.213.169.213 四川省广元市旺苍县 人民医院
481 222.213.169.214 222.213.169.233 四川省广元市 电信
482 222.213.169.234 222.213.169.234 四川省广元市旺苍县 糖果厂营销部
483 222.213.169.235 222.213.173.25 四川省广元市 电信
484 222.213.173.26 222.213.173.26 四川省广元市青川县 政府部门干线
485 222.213.173.27 222.213.173.145 四川省广元市 电信
486 222.213.173.146 222.213.173.146 四川省广元市 四川水电高级技工学校
487 222.213.173.147 222.213.173.150 四川省广元市 电信
488 222.213.173.151 222.213.173.151 四川省广元市 中国水电五局中学
489 222.213.173.152 222.213.173.172 四川省广元市 电信
490 222.213.173.173 222.213.173.173 四川省广元市 中国水电五局中学
491 222.213.173.174 222.213.186.142 四川省广元市 电信
492 222.213.186.143 222.213.186.143 四川省广元市剑阁县 星缘网吧
493 222.213.186.144 222.213.186.150 四川省广元市 电信
494 222.213.186.151 222.213.186.151 四川省广元市 敏杰网吧
495 222.213.186.152 222.213.186.152 四川省广元市 乐乐网城
496 222.213.186.153 222.213.186.194 四川省广元市 电信
497 222.213.186.195 222.213.186.195 四川省广元市剑阁县 新天地网吧(开封镇)
498 222.213.186.196 222.213.191.255 四川省广元市 电信
499 222.215.169.0 222.215.173.255 四川省广元市 电信
500 222.215.174.0 222.215.174.255 四川省广元市青川县 电信
501 222.215.175.0 222.215.209.255 四川省广元市 电信
502 222.215.210.0 222.215.210.255 四川省广元市苍溪县 电信
503 222.215.211.0 222.215.215.129 四川省广元市 电信
504 222.215.215.130 222.215.215.130 四川省广元市 520数码网城(小西街平安公寓2楼)
505 222.215.215.131 222.215.215.164 四川省广元市 电信
506 222.215.215.165 222.215.215.165 四川省广元市 动力网络休闲部落(北街金达商城)
507 222.215.215.166 222.215.215.176 四川省广元市 电信
508 222.215.215.177 222.215.215.177 四川省广元市 超众网络会所(南街)
509 222.215.215.178 222.215.219.255 四川省广元市 电信
510 223.85.16.0 223.85.23.255 四川省广元市 移动
511 223.85.120.0 223.85.131.255 四川省广元市 移动
512 223.86.208.0 223.86.223.255 四川省广元市 移动