ip地址查询

绵阳市IP地址列表

绵阳市网吧IP地址列表

在下面输入您要查询IP地址段范围的地理位置,点击查询

请输入地理位置:
最多只能列出前1000条IP信息,更详细的ip列表信息请用上边的查询按钮进入
序号 IP 起始地址 IP 结束地址 所在位置信息 电子地图
1 42.247.2.160 42.247.2.167 四川省绵阳市 四川汽车职业技术学院教育网
2 60.255.5.0 60.255.5.255 四川省绵阳市 广电网
3 60.255.30.0 60.255.30.255 四川省绵阳市 广电网
4 61.139.33.0 61.139.33.118 四川省绵阳市 电信
5 61.139.33.119 61.139.33.119 四川省绵阳市 电信公司
6 61.139.33.120 61.139.36.199 四川省绵阳市 电信
7 61.139.36.200 61.139.36.200 四川省绵阳市 文竹街清风网络
8 61.139.36.201 61.139.36.255 四川省绵阳市 电信
9 61.139.94.0 61.139.94.135 四川省绵阳市 电信
10 61.139.94.136 61.139.94.143 四川省绵阳市 职业技术学院
11 61.139.94.144 61.139.94.191 四川省绵阳市 电信
12 61.139.94.192 61.139.94.192 四川省绵阳市 绵阳师范
13 61.139.94.193 61.139.94.251 四川省绵阳市 电信
14 61.139.94.252 61.139.94.252 四川省绵阳市 中国民航飞行学院绵阳分院
15 61.139.94.253 61.139.95.27 四川省绵阳市 电信
16 61.139.95.28 61.139.95.28 四川省绵阳市 西南科技大学西山校区机房
17 61.139.95.29 61.139.95.81 四川省绵阳市 电信
18 61.139.95.82 61.139.95.82 四川省绵阳市 金菊街易拉客网络休闲会所
19 61.139.95.83 61.139.95.218 四川省绵阳市 电信
20 61.139.95.219 61.139.95.219 四川省绵阳市 丰谷酒厂
21 61.139.95.220 61.139.96.255 四川省绵阳市 电信
22 61.139.126.0 61.139.126.191 四川省绵阳市 电信机房
23 61.139.126.192 61.139.126.255 四川省绵阳市 西部数码绵阳电信数据中心
24 61.155.144.52 61.155.144.52 四川省绵阳市 大哥哥网络(火车站海关对面)
25 61.157.96.0 61.157.96.255 四川省绵阳市 电信IDC机房
26 61.157.97.0 61.157.97.1 四川省绵阳市 电信
27 61.157.97.2 61.157.97.2 四川省绵阳市 飞翔鸟网吧
28 61.157.97.3 61.157.97.3 四川省绵阳市 科学城
29 61.157.97.4 61.157.97.34 四川省绵阳市 电信
30 61.157.97.35 61.157.97.35 四川省绵阳市 天意网络
31 61.157.97.36 61.157.97.42 四川省绵阳市 电信
32 61.157.97.43 61.157.97.94 四川省绵阳市 西南科技大学
33 61.157.97.95 61.157.98.2 四川省绵阳市 电信
34 61.157.98.3 61.157.98.3 四川省绵阳市 雨琪网吧
35 61.157.98.4 61.157.98.4 四川省绵阳市 电信
36 61.157.98.5 61.157.98.5 四川省绵阳市 鑫龙网吧
37 61.157.98.6 61.157.98.7 四川省绵阳市 电信
38 61.157.98.8 61.157.98.8 四川省绵阳市 农发行
39 61.157.98.9 61.157.98.9 四川省绵阳市 久久网吧
40 61.157.98.10 61.157.98.10 四川省绵阳市 市工行
41 61.157.98.11 61.157.98.11 四川省绵阳市 雅点数码网城(科技大楼正对面)
42 61.157.98.12 61.157.98.12 四川省绵阳市 电信
43 61.157.98.13 61.157.98.13 四川省绵阳市 金枫叶网吧
44 61.157.98.14 61.157.98.14 四川省绵阳市 蜘蛛网吧
45 61.157.98.15 61.157.98.18 四川省绵阳市 电信
46 61.157.98.19 61.157.98.19 四川省绵阳市 一环路(老火车站)久久网吧
47 61.157.98.20 61.157.98.23 四川省绵阳市 信息中心
48 61.157.98.24 61.157.98.26 四川省绵阳市 电信
49 61.157.98.27 61.157.98.27 四川省绵阳市 桃园路火山网吧
50 61.157.98.28 61.157.98.29 四川省绵阳市 404医院
51 61.157.98.30 61.157.98.42 四川省绵阳市 电信
52 61.157.98.43 61.157.98.43 四川省绵阳市 战国风云网吧
53 61.157.98.44 61.157.98.53 四川省绵阳市 电信
54 61.157.98.54 61.157.98.54 四川省绵阳市江油市 银月网络沙龙(平安丽景花园9-12)
55 61.157.98.55 61.157.98.74 四川省绵阳市 电信
56 61.157.98.75 61.157.98.75 四川省绵阳市江油市 玲珑网城
57 61.157.98.76 61.157.98.76 四川省绵阳市 电信
58 61.157.98.77 61.157.98.77 四川省绵阳市江油市 幻影网吧
59 61.157.98.78 61.157.98.78 四川省绵阳市 电信
60 61.157.98.79 61.157.98.79 四川省绵阳市江油市 优度网吧
61 61.157.98.80 61.157.98.80 四川省绵阳市江油市 卓宇网吧(纪念碑小区)
62 61.157.98.81 61.157.98.100 四川省绵阳市 电信
63 61.157.98.101 61.157.98.101 四川省绵阳市游仙区 魏城镇西街超越网吧
64 61.157.98.102 61.157.98.102 四川省绵阳市 电信
65 61.157.98.103 61.157.98.103 四川省绵阳市 家园网吧
66 61.157.98.104 61.157.98.104 四川省绵阳市江油市 宇通网吧(电力2生活区3号楼)
67 61.157.98.105 61.157.98.107 四川省绵阳市 电信
68 61.157.98.108 61.157.98.108 四川省绵阳市江油市 浪涛网吧
69 61.157.98.109 61.157.98.114 四川省绵阳市 电信
70 61.157.98.115 61.157.98.115 四川省绵阳市江油市 武都镇新高速网吧
71 61.157.98.116 61.157.98.124 四川省绵阳市 电信
72 61.157.98.125 61.157.98.125 四川省绵阳市江油市 武都镇飞鸿网络会所
73 61.157.98.126 61.157.98.126 四川省绵阳市江油市 武都镇神洲网吧
74 61.157.98.127 61.157.99.70 四川省绵阳市 电信
75 61.157.99.71 61.157.99.71 四川省绵阳市 平武县龙安镇诗雨网吧
76 61.157.99.72 61.157.99.255 四川省绵阳市 电信
77 61.157.110.0 61.157.111.255 四川省绵阳市 电信
78 61.157.118.0 61.157.118.255 四川省绵阳市 电信
79 61.157.120.0 61.157.120.255 四川省绵阳市 电信
80 61.157.124.0 61.157.125.10 四川省绵阳市 电信
81 61.157.125.11 61.157.125.11 四川省绵阳市 SOVN网络中心
82 61.157.125.12 61.157.125.255 四川省绵阳市 电信
83 61.157.128.0 61.157.128.255 四川省绵阳市 电信
84 61.157.129.0 61.157.129.255 四川省绵阳市三台县 电信
85 61.157.130.0 61.157.130.84 四川省绵阳市 电信
86 61.157.130.85 61.157.130.85 四川省绵阳市 飞翔网吧
87 61.157.130.86 61.157.130.97 四川省绵阳市 电信
88 61.157.130.98 61.157.130.98 四川省绵阳市 科学城
89 61.157.130.99 61.157.130.171 四川省绵阳市 电信
90 61.157.130.172 61.157.130.172 四川省绵阳市 联想网吧
91 61.157.130.173 61.157.130.231 四川省绵阳市 电信
92 61.157.130.232 61.157.130.232 四川省绵阳市 太阳风网吧
93 61.157.130.233 61.157.131.5 四川省绵阳市 电信
94 61.157.131.6 61.157.131.6 四川省绵阳市 安县静怡网吧
95 61.157.131.7 61.157.131.10 四川省绵阳市 电信
96 61.157.131.11 61.157.131.11 四川省绵阳市 安县新华网吧
97 61.157.131.12 61.157.131.12 四川省绵阳市 安县安昌华光网吧
98 61.157.131.13 61.157.131.33 四川省绵阳市 电信
99 61.157.131.34 61.157.131.34 四川省绵阳市 时代网络休闲会所
100 61.157.131.35 61.157.131.37 四川省绵阳市 电信
101 61.157.131.38 61.157.131.38 四川省绵阳市 花荄星际网吧
102 61.157.131.39 61.157.131.39 四川省绵阳市 安县云达网吧
103 61.157.131.40 61.157.131.50 四川省绵阳市 电信
104 61.157.131.51 61.157.131.51 四川省绵阳市 安县绿浪网吧
105 61.157.131.52 61.157.131.55 四川省绵阳市 电信
106 61.157.131.56 61.157.131.56 四川省绵阳市 北川县禹里镇远东网吧
107 61.157.131.57 61.157.131.66 四川省绵阳市 电信
108 61.157.131.67 61.157.131.67 四川省绵阳市 秀水晶晶网吧
109 61.157.131.68 61.157.131.99 四川省绵阳市 电信
110 61.157.131.100 61.157.131.100 四川省绵阳市 安县创缘网络游戏天堂网吧
111 61.157.131.101 61.157.131.101 四川省绵阳市 安县桑枣星雨网吧
112 61.157.131.102 61.157.131.102 四川省绵阳市 电信
113 61.157.131.103 61.157.131.103 四川省绵阳市 安县科威特网络城
114 61.157.131.104 61.157.131.104 四川省绵阳市 安县绿叶网吧
115 61.157.131.105 61.157.131.125 四川省绵阳市 电信
116 61.157.131.126 61.157.131.126 四川省绵阳市 西南科技大学新区川玉旅馆
117 61.157.131.127 61.157.131.195 四川省绵阳市 电信
118 61.157.131.196 61.157.131.196 四川省绵阳市 电信IDC机房
119 61.157.131.197 61.157.132.41 四川省绵阳市 电信
120 61.157.132.42 61.157.132.42 四川省绵阳市梓潼县 翔宇网吧
121 61.157.132.43 61.157.132.49 四川省绵阳市 电信
122 61.157.132.50 61.157.132.50 四川省绵阳市梓潼县 新世纪网吧(中和街西段74-77号)
123 61.157.132.51 61.157.132.51 四川省绵阳市梓潼县 天兴电脑城(中和街西段71号)
124 61.157.132.52 61.157.132.52 四川省绵阳市梓潼县 彬彬网吧
125 61.157.132.53 61.157.132.53 四川省绵阳市梓潼县 极速空间网吧(梓潼东操场)
126 61.157.132.54 61.157.132.67 四川省绵阳市 电信
127 61.157.132.68 61.157.132.68 四川省绵阳市 正大网吧
128 61.157.132.69 61.157.133.9 四川省绵阳市 电信
129 61.157.133.10 61.157.133.10 四川省绵阳市江油市 嘟嘟网吧
130 61.157.133.11 61.157.133.11 四川省绵阳市 灵点网吧(江油双江村)
131 61.157.133.12 61.157.133.12 四川省绵阳市 电信
132 61.157.133.13 61.157.133.13 四川省绵阳市江油市 梦工厂网吧(大场口)
133 61.157.133.14 61.157.133.39 四川省绵阳市 电信
134 61.157.133.40 61.157.133.40 四川省绵阳市江油市 聚闲网吧(东胜路中北小区5-9号)
135 61.157.133.41 61.157.133.41 四川省绵阳市 电信
136 61.157.133.42 61.157.133.42 四川省绵阳市江油市 旺点网吧
137 61.157.133.43 61.157.133.48 四川省绵阳市 电信
138 61.157.133.49 61.157.133.49 四川省绵阳市江油市 光影网吧(太白公寓31-34号门面)
139 61.157.133.50 61.157.134.7 四川省绵阳市 电信
140 61.157.134.8 61.157.134.8 四川省绵阳市盐亭县 深蓝网络城
141 61.157.134.9 61.157.134.10 四川省绵阳市 电信
142 61.157.134.11 61.157.134.11 四川省绵阳市盐亭县 富驿中心网吧
143 61.157.134.12 61.157.134.12 四川省绵阳市盐亭县 富驿小海豚网络休闲会所
144 61.157.134.13 61.157.134.13 四川省绵阳市盐亭县 火狐网吧
145 61.157.134.14 61.157.134.25 四川省绵阳市 电信
146 61.157.134.26 61.157.134.26 四川省绵阳市盐亭县 爱丽舍网络时尚会所
147 61.157.134.27 61.157.134.27 四川省绵阳市盐亭县 点击网络
148 61.157.134.28 61.157.134.28 四川省绵阳市盐亭县 廊桥天地人网络休闲会所
149 61.157.134.29 61.157.134.66 四川省绵阳市 电信
150 61.157.134.67 61.157.134.67 四川省绵阳市盐亭县 青青网吧
151 61.157.134.68 61.157.134.68 四川省绵阳市盐亭县 网上人家
152 61.157.134.69 61.157.134.69 四川省绵阳市盐亭县 爽吧网吧
153 61.157.134.70 61.157.134.70 四川省绵阳市盐亭县 飞天马网络中心
154 61.157.134.71 61.157.134.72 四川省绵阳市 电信
155 61.157.134.73 61.157.134.73 四川省绵阳市盐亭县 极限网吧
156 61.157.134.74 61.157.134.75 四川省绵阳市 电信
157 61.157.134.76 61.157.134.76 四川省绵阳市盐亭县 创世纪网络
158 61.157.134.77 61.157.134.77 四川省绵阳市盐亭县 火星网吧
159 61.157.134.78 61.157.134.78 四川省绵阳市盐亭县 酷吧
160 61.157.134.79 61.157.134.79 四川省绵阳市盐亭县 时空网吧
161 61.157.134.80 61.157.134.80 四川省绵阳市 电信
162 61.157.134.81 61.157.134.81 四川省绵阳市盐亭县 深蓝网络休闲会所
163 61.157.134.82 61.157.134.82 四川省绵阳市盐亭县 网点网吧
164 61.157.134.83 61.157.134.83 四川省绵阳市 电信
165 61.157.134.84 61.157.134.84 四川省绵阳市盐亭县 香奈尔网吧
166 61.157.134.85 61.157.134.85 四川省绵阳市盐亭县 奔腾网吧
167 61.157.134.86 61.157.134.88 四川省绵阳市 电信
168 61.157.134.89 61.157.134.89 四川省绵阳市盐亭县 腾讯网吧(电影院对面)
169 61.157.134.90 61.157.135.38 四川省绵阳市 电信
170 61.157.135.39 61.157.135.39 四川省绵阳市三台县 梦幻天堂网吧
171 61.157.135.40 61.157.135.40 四川省绵阳市三台县 有家网吧
172 61.157.135.41 61.157.135.44 四川省绵阳市 电信
173 61.157.135.45 61.157.135.45 四川省绵阳市 金石创新网吧
174 61.157.135.46 61.157.135.46 四川省绵阳市 电信
175 61.157.135.47 61.157.135.47 四川省绵阳市 新鲁传奇网吧
176 61.157.135.48 61.157.135.49 四川省绵阳市 电信
177 61.157.135.50 61.157.135.50 四川省绵阳市三台县 芦溪镇天涯网吧
178 61.157.135.51 61.157.135.76 四川省绵阳市 电信
179 61.157.135.77 61.157.135.77 四川省绵阳市三台县 三十三天网吧
180 61.157.135.78 61.157.135.78 四川省绵阳市三台县 第一中学
181 61.157.135.79 61.157.135.79 四川省绵阳市三台县 撒拉热窝网吧
182 61.157.135.80 61.157.135.80 四川省绵阳市三台县 南桥网吧
183 61.157.135.81 61.157.135.81 四川省绵阳市 电信
184 61.157.135.82 61.157.135.82 四川省绵阳市三台县 通正网吧
185 61.157.135.83 61.157.135.83 四川省绵阳市 电信
186 61.157.135.84 61.157.135.84 四川省绵阳市三台县 心语网吧
187 61.157.135.85 61.157.135.85 四川省绵阳市三台县 心情网吧
188 61.157.135.86 61.157.135.90 四川省绵阳市 电信
189 61.157.135.91 61.157.135.91 四川省绵阳市三台县 丛林网吧
190 61.157.135.92 61.157.135.98 四川省绵阳市 电信
191 61.157.135.99 61.157.135.99 四川省绵阳市三台县 休闲天堂网吧
192 61.157.135.100 61.157.135.101 四川省绵阳市 电信
193 61.157.135.102 61.157.135.102 四川省绵阳市三台县 新时代网吧
194 61.157.135.103 61.157.135.103 四川省绵阳市三台县 驿站网吧
195 61.157.135.104 61.157.135.104 四川省绵阳市三台县 爱乐网吧
196 61.157.135.105 61.157.135.105 四川省绵阳市三台县 千年龙网吧
197 61.157.135.106 61.157.135.109 四川省绵阳市 电信
198 61.157.135.110 61.157.135.110 四川省绵阳市三台县 星际天空网络城
199 61.157.135.111 61.157.135.129 四川省绵阳市 电信
200 61.157.135.130 61.157.135.130 四川省绵阳市三台县 新感觉网吧
201 61.157.135.131 61.157.135.131 四川省绵阳市三台县 心动力网吧
202 61.157.135.132 61.157.135.132 四川省绵阳市三台县 大明网吧
203 61.157.135.133 61.157.135.133 四川省绵阳市三台县 通正网吧
204 61.157.135.134 61.157.135.134 四川省绵阳市三台县 极速网吧
205 61.157.135.135 61.157.135.135 四川省绵阳市三台县 心情网吧
206 61.157.135.136 61.157.135.136 四川省绵阳市三台县 忘不了e站网吧
207 61.157.135.137 61.157.135.137 四川省绵阳市三台县 欣欣网吧
208 61.157.135.138 61.157.135.138 四川省绵阳市三台县 丛林网吧
209 61.157.135.139 61.157.135.139 四川省绵阳市三台县 超越网吧
210 61.157.135.140 61.157.135.140 四川省绵阳市三台县 金嘉网吧
211 61.157.135.141 61.157.135.141 四川省绵阳市三台县 点击网吧
212 61.157.135.142 61.157.135.142 四川省绵阳市 电信
213 61.157.135.143 61.157.135.143 四川省绵阳市三台县 七彩网吧
214 61.157.135.144 61.157.135.144 四川省绵阳市三台县 地球村网吧
215 61.157.135.145 61.157.135.145 四川省绵阳市三台县 蜻蜓网吧
216 61.157.135.146 61.157.135.146 四川省绵阳市三台县 视野网吧
217 61.157.135.147 61.157.135.147 四川省绵阳市三台县 佳家网吧
218 61.157.135.148 61.157.135.148 四川省绵阳市三台县 浪潮网吧
219 61.157.135.149 61.157.135.149 四川省绵阳市三台县 雷神网吧
220 61.157.135.150 61.157.135.150 四川省绵阳市三台县 新时空网吧
221 61.157.135.151 61.157.135.151 四川省绵阳市三台县 阳光网吧
222 61.157.135.152 61.157.135.152 四川省绵阳市三台县 欢乐谷网吧
223 61.157.135.153 61.157.135.153 四川省绵阳市三台县 天天网吧
224 61.157.135.154 61.157.135.154 四川省绵阳市三台县 幸福鸟网吧
225 61.157.135.155 61.157.135.155 四川省绵阳市三台县 星际网吧(正北街银河商场2楼)
226 61.157.135.156 61.157.135.156 四川省绵阳市三台县 星际天空网络城
227 61.157.135.157 61.157.135.157 四川省绵阳市 电信
228 61.157.135.158 61.157.135.158 四川省绵阳市三台县 起点网吧
229 61.157.135.159 61.157.135.159 四川省绵阳市 电信
230 61.157.135.160 61.157.135.160 四川省绵阳市三台县 创世纪网吧
231 61.157.135.161 61.157.135.161 四川省绵阳市三台县 天缘网吧
232 61.157.135.162 61.157.135.162 四川省绵阳市三台县 金顶网吧
233 61.157.135.163 61.157.135.163 四川省绵阳市三台县 逍遥游网吧
234 61.157.135.164 61.157.135.194 四川省绵阳市 电信
235 61.157.135.195 61.157.135.195 四川省绵阳市三台县 雪纯网吧(芦溪)
236 61.157.135.196 61.157.135.231 四川省绵阳市 电信
237 61.157.135.232 61.157.135.232 四川省绵阳市三台县 乾坤网吧
238 61.157.135.233 61.157.136.7 四川省绵阳市 电信
239 61.157.136.8 61.157.136.8 四川省绵阳市 新神奇网络城(师院附近)
240 61.157.136.9 61.157.136.16 四川省绵阳市 电信
241 61.157.136.17 61.157.136.17 四川省绵阳市 绵阳职业技术学院星宫网络
242 61.157.136.18 61.157.136.19 四川省绵阳市 电信
243 61.157.136.20 61.157.136.20 四川省绵阳市 欣悦网络城(仙人路一段)
244 61.157.136.21 61.157.136.62 四川省绵阳市 电信
245 61.157.136.63 61.157.136.63 四川省绵阳市 舒翔网络城(建材市场)
246 61.157.136.64 61.157.136.65 四川省绵阳市 电信
247 61.157.136.66 61.157.136.66 四川省绵阳市 六里村久久网吧
248 61.157.136.67 61.157.136.71 四川省绵阳市 电信
249 61.157.136.72 61.157.136.72 四川省绵阳市游仙区 过把瘾网吧(芙蓉汉城对面)
250 61.157.136.73 61.157.136.74 四川省绵阳市 电信
251 61.157.136.75 61.157.136.75 四川省绵阳市 余明网吧(六里村)
252 61.157.136.76 61.157.136.78 四川省绵阳市 电信
253 61.157.136.79 61.157.136.79 四川省绵阳市 六里村恒星网吧
254 61.157.136.80 61.157.136.80 四川省绵阳市游仙区 鸿翔网络城
255 61.157.136.81 61.157.136.92 四川省绵阳市 电信
256 61.157.136.93 61.157.136.93 四川省绵阳市 鸿翔网络城(建材市场)
257 61.157.136.94 61.157.136.138 四川省绵阳市 电信
258 61.157.136.139 61.157.136.139 四川省绵阳市 建材市场来吧网吧
259 61.157.136.140 61.157.136.140 四川省绵阳市游仙区 心语网吧(场紫星街27号)
260 61.157.136.141 61.157.136.141 四川省绵阳市 电信
261 61.157.136.142 61.157.136.142 四川省绵阳市 建材市场相约网吧
262 61.157.136.143 61.157.136.147 四川省绵阳市 电信
263 61.157.136.148 61.157.136.148 四川省绵阳市 红狐网吧
264 61.157.136.149 61.157.136.152 四川省绵阳市 电信
265 61.157.136.153 61.157.136.153 四川省绵阳市游仙区 四杰园网络城
266 61.157.136.154 61.157.136.154 四川省绵阳市游仙区 建材市场缘分网吧
267 61.157.136.155 61.157.136.155 四川省绵阳市 电信
268 61.157.136.156 61.157.136.156 四川省绵阳市游仙区 建材市场黑洞网吧
269 61.157.136.157 61.157.136.220 四川省绵阳市 电信
270 61.157.136.221 61.157.136.221 四川省绵阳市游仙区 梦幻网吧(沈家坝下街9-43#)
271 61.157.136.222 61.157.136.225 四川省绵阳市 电信
272 61.157.136.226 61.157.136.226 四川省绵阳市 财经校
273 61.157.136.227 61.157.137.9 四川省绵阳市 电信
274 61.157.137.10 61.157.137.10 四川省绵阳市 华能涪江水电有限公司
275 61.157.137.11 61.157.138.1 四川省绵阳市 电信
276 61.157.138.2 61.157.138.2 四川省绵阳市 神话网络
277 61.157.138.3 61.157.138.4 四川省绵阳市 电信
278 61.157.138.5 61.157.138.5 四川省绵阳市 3166网吧
279 61.157.138.6 61.157.138.6 四川省绵阳市 华益网吧
280 61.157.138.7 61.157.138.7 四川省绵阳市 传奇网吧
281 61.157.138.8 61.157.138.9 四川省绵阳市 电信
282 61.157.138.10 61.157.138.10 四川省绵阳市 星美数码网点--绵阳店
283 61.157.138.11 61.157.138.11 四川省绵阳市 古茗地网吧
284 61.157.138.12 61.157.138.12 四川省绵阳市 电信
285 61.157.138.13 61.157.138.13 四川省绵阳市 飞月网吧
286 61.157.138.14 61.157.138.14 四川省绵阳市 华西证券
287 61.157.138.15 61.157.138.19 四川省绵阳市 电信
288 61.157.138.20 61.157.138.20 四川省绵阳市 天龙网络城(国贸2楼)
289 61.157.138.21 61.157.138.21 四川省绵阳市 电信
290 61.157.138.22 61.157.138.22 四川省绵阳市 神话网络城
291 61.157.138.23 61.157.138.23 四川省绵阳市 蓝色风暴网吧
292 61.157.138.24 61.157.138.24 四川省绵阳市 网上情缘网吧
293 61.157.138.25 61.157.138.25 四川省绵阳市 福情网吧
294 61.157.138.26 61.157.138.26 四川省绵阳市 星球村网吧
295 61.157.138.27 61.157.138.27 四川省绵阳市 眼镜蛇网吧
296 61.157.138.28 61.157.138.28 四川省绵阳市 天龙网络城(国贸2楼)
297 61.157.138.29 61.157.138.29 四川省绵阳市 顺河街建行
298 61.157.138.30 61.157.138.30 四川省绵阳市 世讯网吧
299 61.157.138.31 61.157.138.33 四川省绵阳市 电信
300 61.157.138.34 61.157.138.34 四川省绵阳市 高新区智慧网吧
301 61.157.138.36 61.157.138.36 四川省绵阳市 电信
302 61.157.138.37 61.157.138.37 四川省绵阳市 高新区全新网吧
303 61.157.138.38 61.157.138.39 四川省绵阳市 电信
304 61.157.138.40 61.157.138.40 四川省绵阳市 琦和网络城
305 61.157.138.41 61.157.138.42 四川省绵阳市 电信
306 61.157.138.43 61.157.138.43 四川省绵阳市 高新区星空网吧
307 61.157.138.44 61.157.138.44 四川省绵阳市 电信
308 61.157.138.45 61.157.138.45 四川省绵阳市 高新区天下无敌网吧
309 61.157.138.46 61.157.138.46 四川省绵阳市 电信
310 61.157.138.47 61.157.138.47 四川省绵阳市 银河网吧
311 61.157.138.48 61.157.138.50 四川省绵阳市 电信
312 61.157.138.51 61.157.138.51 四川省绵阳市 新潮网吧
313 61.157.138.52 61.157.138.54 四川省绵阳市 电信
314 61.157.138.55 61.157.138.55 四川省绵阳市 高新区双碑社区来来网网网络
315 61.157.138.56 61.157.138.65 四川省绵阳市 电信
316 61.157.138.66 61.157.138.66 四川省绵阳市 意拉客网吧
317 61.157.138.67 61.157.138.68 四川省绵阳市 电信
318 61.157.138.69 61.157.138.69 四川省绵阳市 十一设计所
319 61.157.138.70 61.157.138.70 四川省绵阳市 飞天猫网吧
320 61.157.138.71 61.157.138.71 四川省绵阳市 电信
321 61.157.138.72 61.157.138.72 四川省绵阳市 桃源酒店
322 61.157.138.73 61.157.138.73 四川省绵阳市 九州天汇网吧
323 61.157.138.74 61.157.138.75 四川省绵阳市 电信
324 61.157.138.76 61.157.138.76 四川省绵阳市 枫叶网吧
325 61.157.138.77 61.157.138.77 四川省绵阳市 电信
326 61.157.138.78 61.157.138.78 四川省绵阳市 八佰隆网吧
327 61.157.138.79 61.157.138.79 四川省绵阳市 燃情网吧
328 61.157.138.80 61.157.138.80 四川省绵阳市 新益大厦
329 61.157.138.81 61.157.138.81 四川省绵阳市 新航线网吧
330 61.157.138.82 61.157.138.83 四川省绵阳市 电信
331 61.157.138.84 61.157.138.84 四川省绵阳市 超越时空网吧
332 61.157.138.85 61.157.138.85 四川省绵阳市 大邦人民公社
333 61.157.138.86 61.157.138.86 四川省绵阳市 天下无间网吧
334 61.157.138.87 61.157.138.87 四川省绵阳市 红河谷网吧
335 61.157.138.88 61.157.138.88 四川省绵阳市 华亿网吧
336 61.157.138.89 61.157.138.89 四川省绵阳市 清风网吧
337 61.157.138.90 61.157.138.92 四川省绵阳市 蜘蛛网络村
338 61.157.138.93 61.157.138.93 四川省绵阳市 铁路教师楼
339 61.157.138.94 61.157.138.94 四川省绵阳市 星兴网吧
340 61.157.138.95 61.157.138.99 四川省绵阳市 电信
341 61.157.138.100 61.157.138.100 四川省绵阳市 花园路云鸿网络城
342 61.157.138.101 61.157.138.101 四川省绵阳市 友情网吧(花园小区休闲中心2楼)
343 61.157.138.102 61.157.138.103 四川省绵阳市 电信
344 61.157.138.104 61.157.138.104 四川省绵阳市 新花园宾馆华星网吧
345 61.157.138.105 61.157.138.108 四川省绵阳市 电信
346 61.157.138.109 61.157.138.109 四川省绵阳市 金菊街天天来网吧
347 61.157.138.110 61.157.138.112 四川省绵阳市 花园小区雨红网吧
348 61.157.138.113 61.157.138.113 四川省绵阳市 文竹街快乐网吧
349 61.157.138.114 61.157.138.114 四川省绵阳市 电信
350 61.157.138.115 61.157.138.115 四川省绵阳市 星浪网吧
351 61.157.138.116 61.157.138.116 四川省绵阳市 绵中后面蜘蛛网吧
352 61.157.138.117 61.157.138.129 四川省绵阳市 电信
353 61.157.138.130 61.157.138.130 四川省绵阳市 金桥网吧
354 61.157.138.131 61.157.138.131 四川省绵阳市 幸运网吧
355 61.157.138.132 61.157.138.133 四川省绵阳市 电信
356 61.157.138.134 61.157.138.134 四川省绵阳市 红蜘蛛网吧
357 61.157.138.135 61.157.138.135 四川省绵阳市 电信
358 61.157.138.136 61.157.138.136 四川省绵阳市 美缘网吧
359 61.157.138.137 61.157.138.137 四川省绵阳市 余明网吧
360 61.157.138.138 61.157.138.143 四川省绵阳市 电信
361 61.157.138.144 61.157.138.144 四川省绵阳市 创维网络城
362 61.157.138.145 61.157.138.145 四川省绵阳市 电信
363 61.157.138.146 61.157.138.146 四川省绵阳市 绵阳财经学校
364 61.157.138.147 61.157.138.147 四川省绵阳市 富乐酒店
365 61.157.138.148 61.157.138.148 四川省绵阳市 星空网吧
366 61.157.138.149 61.157.138.149 四川省绵阳市 电信
367 61.157.138.150 61.157.138.150 四川省绵阳市 开心网吧
368 61.157.138.151 61.157.138.151 四川省绵阳市 恒星网吧
369 61.157.138.152 61.157.138.152 四川省绵阳市 电信
370 61.157.138.153 61.157.138.153 四川省绵阳市 先河网吧
371 61.157.138.154 61.157.138.154 四川省绵阳市 电信
372 61.157.138.155 61.157.138.155 四川省绵阳市 天狐网吧
373 61.157.138.156 61.157.138.168 四川省绵阳市 电信
374 61.157.138.169 61.157.138.169 四川省绵阳市 佳友网吧
375 61.157.138.170 61.157.138.171 四川省绵阳市 电信
376 61.157.138.172 61.157.138.172 四川省绵阳市 天天乐网吧
377 61.157.138.173 61.157.138.179 四川省绵阳市 电信
378 61.157.138.180 61.157.138.180 四川省绵阳市 浪情网吧
379 61.157.138.181 61.157.138.188 四川省绵阳市 电信
380 61.157.138.189 61.157.138.189 四川省绵阳市 浪情网吧
381 61.157.138.190 61.157.138.204 四川省绵阳市 电信
382 61.157.138.205 61.157.138.207 四川省绵阳市 飓风网络
383 61.157.138.208 61.157.138.208 四川省绵阳市 金座网络
384 61.157.138.209 61.157.138.213 四川省绵阳市 飓风网络
385 61.157.138.214 61.157.138.216 四川省绵阳市 电信
386 61.157.138.217 61.157.138.217 四川省绵阳市 冲击波网络城
387 61.157.138.218 61.157.138.218 四川省绵阳市 飓风网络
388 61.157.138.219 61.157.138.219 四川省绵阳市 逸乐网吧
389 61.157.138.220 61.157.138.220 四川省绵阳市 西华大学(成都分校)
390 61.157.138.221 61.157.138.255 四川省绵阳市 电信
391 61.157.139.0 61.157.139.3 四川省绵阳市三台县 电信
392 61.157.139.4 61.157.139.4 四川省绵阳市江油市 第一中学
393 61.157.139.5 61.157.139.8 四川省绵阳市三台县 电信
394 61.157.139.9 61.157.139.9 四川省绵阳市江油市 网事网城
395 61.157.139.10 61.157.139.17 四川省绵阳市三台县 电信
396 61.157.139.18 61.157.139.18 四川省绵阳市江油市 鑫汇网吧
397 61.157.139.19 61.157.139.19 四川省绵阳市三台县 电信
398 61.157.139.20 61.157.139.20 四川省绵阳市三台县 雷神网吧
399 61.157.139.21 61.157.139.46 四川省绵阳市三台县 /安县电信
400 61.157.139.47 61.157.139.47 四川省绵阳市 安县新华网吧
401 61.157.139.48 61.157.139.100 四川省绵阳市三台县 /安县电信
402 61.157.139.101 61.157.139.101 四川省绵阳市盐亭县 城东街银河网吧
403 61.157.139.102 61.157.139.102 四川省绵阳市三台县 /安县电信
404 61.157.139.103 61.157.139.103 四川省绵阳市盐亭县 城自然吧
405 61.157.139.104 61.157.139.104 四川省绵阳市盐亭县 城南街腾讯网吧
406 61.157.139.105 61.157.139.105 四川省绵阳市盐亭县 北门香奈儿网吧
407 61.157.139.106 61.157.139.106 四川省绵阳市盐亭县 联众网吧
408 61.157.139.107 61.157.139.107 四川省绵阳市盐亭县 城爽吧
409 61.157.139.108 61.157.139.111 四川省绵阳市盐亭县 电信
410 61.157.139.112 61.157.139.112 四川省绵阳市盐亭县 城酷吧
411 61.157.139.113 61.157.139.113 四川省绵阳市盐亭县 城网点网吧
412 61.157.139.114 61.157.139.114 四川省绵阳市盐亭县 极限网吧
413 61.157.139.115 61.157.139.115 四川省绵阳市盐亭县 深蓝网苑(民族大楼2楼)
414 61.157.139.116 61.157.139.116 四川省绵阳市盐亭县 寺垭奔腾网吧
415 61.157.139.117 61.157.139.119 四川省绵阳市三台县 电信
416 61.157.139.120 61.157.139.120 四川省绵阳市盐亭县 城红星网吧
417 61.157.139.121 61.157.139.121 四川省绵阳市盐亭县 城川中网吧
418 61.157.139.122 61.157.139.124 四川省绵阳市三台县 电信
419 61.157.139.125 61.157.139.125 四川省绵阳市盐亭县 城南街腾讯网吧
420 61.157.139.126 61.157.139.165 四川省绵阳市三台县 电信
421 61.157.139.166 61.157.139.166 四川省绵阳市 安县秀水镇晶晶网吧
422 61.157.139.167 61.157.139.169 四川省绵阳市三台县 /安县电信
423 61.157.139.170 61.157.139.170 四川省绵阳市 安县温泉旅游开发区创缘网吧
424 61.157.139.171 61.157.139.193 四川省绵阳市三台县 /安县电信
425 61.157.139.194 61.157.139.194 四川省绵阳市三台县 超越网吧
426 61.157.139.195 61.157.139.195 四川省绵阳市三台县 /安县电信
427 61.157.139.196 61.157.139.196 四川省绵阳市三台县 酷新时空网吧
428 61.157.139.197 61.157.139.197 四川省绵阳市三台县 超越网络有限公司
429 61.157.139.198 61.157.139.198 四川省绵阳市三台县 丛林网吧
430 61.157.139.199 61.157.139.199 四川省绵阳市三台县 电信
431 61.157.139.200 61.157.139.200 四川省绵阳市三台县 腾远网吧
432 61.157.139.201 61.157.139.201 四川省绵阳市三台县 电信
433 61.157.139.202 61.157.139.202 四川省绵阳市三台县 雷神网吧
434 61.157.139.203 61.157.139.205 四川省绵阳市三台县 电信
435 61.157.139.206 61.157.139.206 四川省绵阳市三台县 耀森商业城星际网吧
436 61.157.139.207 61.157.139.207 四川省绵阳市三台县 极速网吧
437 61.157.139.208 61.157.139.208 四川省绵阳市三台县 电信
438 61.157.139.209 61.157.139.209 四川省绵阳市三台县 大明网吧
439 61.157.139.210 61.157.139.210 四川省绵阳市三台县 电信
440 61.157.139.211 61.157.139.211 四川省绵阳市三台县 酷拉拉网吧
441 61.157.139.212 61.157.139.218 四川省绵阳市三台县 电信
442 61.157.139.219 61.157.139.219 四川省绵阳市三台县 幸福鸟网吧
443 61.157.139.220 61.157.139.220 四川省绵阳市三台县 星际网吧
444 61.157.139.221 61.157.139.225 四川省绵阳市三台县 电信
445 61.157.139.226 61.157.139.226 四川省绵阳市三台县 休闲天堂网吧
446 61.157.139.227 61.157.139.227 四川省绵阳市三台县 指南针网吧
447 61.157.139.228 61.157.139.249 四川省绵阳市三台县 电信
448 61.157.139.250 61.157.139.250 四川省绵阳市三台县 第一中学
449 61.157.139.251 61.157.139.255 四川省绵阳市三台县 电信
450 61.157.140.0 61.157.140.3 四川省绵阳市 电信
451 61.157.140.4 61.157.140.4 四川省绵阳市江油市 玲珑网吧
452 61.157.140.5 61.157.140.13 四川省绵阳市 电信
453 61.157.140.14 61.157.140.14 四川省绵阳市梓潼县 翔宇网吧
454 61.157.140.15 61.157.140.15 四川省绵阳市 电信
455 61.157.140.16 61.157.140.16 四川省绵阳市梓潼县 飞鼠网吧
456 61.157.140.17 61.157.140.117 四川省绵阳市 电信
457 61.157.140.118 61.157.140.118 四川省绵阳市江油市 浪屿网吧
458 61.157.140.119 61.157.140.164 四川省绵阳市 电信
459 61.157.140.165 61.157.140.165 四川省绵阳市 安县河清镇星星网吧
460 61.157.140.166 61.157.143.6 四川省绵阳市 电信
461 61.157.143.7 61.157.143.7 四川省绵阳市 南山雨迪网络城(康复医院旁)
462 61.157.143.8 61.157.143.9 四川省绵阳市 电信
463 61.157.143.10 61.157.143.10 四川省绵阳市 飓风网络
464 61.157.143.11 61.157.143.11 四川省绵阳市 电信
465 61.157.143.12 61.157.143.12 四川省绵阳市 佳梦天天一网吧(南山加气站旁)
466 61.157.143.13 61.157.143.13 四川省绵阳市 面对面网络会所(御营坝)
467 61.157.143.14 61.157.143.30 四川省绵阳市 电信
468 61.157.143.31 61.157.143.31 四川省绵阳市 御营坝蓝瑟网城
469 61.157.143.32 61.157.143.32 四川省绵阳市 御营坝E百分网络城
470 61.157.143.33 61.157.143.45 四川省绵阳市 电信
471 61.157.143.46 61.157.143.46 四川省绵阳市 南山浩宇网吧(医科校)
472 61.157.143.47 61.157.143.53 四川省绵阳市 电信
473 61.157.143.54 61.157.143.54 四川省绵阳市 正信网吧(火车站海关附近)
474 61.157.143.55 61.157.143.57 四川省绵阳市 电信
475 61.157.143.58 61.157.143.58 四川省绵阳市 大哥哥网络(火车站海关对面)
476 61.157.143.59 61.157.143.61 四川省绵阳市 电信
477 61.157.143.62 61.157.143.62 四川省绵阳市 金菊街天源花园网络村(花园三队内)
478 61.157.143.63 61.157.143.69 四川省绵阳市 电信
479 61.157.143.70 61.157.143.70 四川省绵阳市 文竹街爱神网吧
480 61.157.143.71 61.157.143.71 四川省绵阳市 电信
481 61.157.143.72 61.157.143.72 四川省绵阳市 御营坝天天网吧
482 61.157.143.73 61.157.143.73 四川省绵阳市 魅力网吧(御营坝)
483 61.157.143.74 61.157.143.77 四川省绵阳市 电信
484 61.157.143.78 61.157.143.78 四川省绵阳市 星美数码网点-经典网络(火车站王子大酒店旁)
485 61.157.143.79 61.157.143.79 四川省绵阳市 杰豹网吧(南山)
486 61.157.143.80 61.157.143.80 四川省绵阳市 星星网吧(南山)
487 61.157.143.81 61.157.143.81 四川省绵阳市 南山寺天时网吧
488 61.157.143.82 61.157.143.82 四川省绵阳市 虫虫网吧
489 61.157.143.83 61.157.143.83 四川省绵阳市 红星村强宇网吧
490 61.157.143.84 61.157.143.136 四川省绵阳市 电信
491 61.157.143.137 61.157.143.137 四川省绵阳市 经济开发区板桥街意达网络
492 61.157.143.138 61.157.144.118 四川省绵阳市 电信
493 61.157.144.119 61.157.144.120 四川省绵阳市梓潼县 马迎乡小学
494 61.157.144.121 61.157.144.131 四川省绵阳市 电信
495 61.157.144.132 61.157.144.132 四川省绵阳市 教育网
496 61.157.144.133 61.157.144.142 四川省绵阳市 电信
497 61.157.144.143 61.157.144.143 四川省绵阳市 实验小学
498 61.157.144.144 61.157.144.145 四川省绵阳市 电信
499 61.157.144.146 61.157.144.146 四川省绵阳市 平武县水晶镇中心小学
500 61.157.144.147 61.157.144.152 四川省绵阳市 电信
501 61.157.144.153 61.157.144.153 四川省绵阳市 盐亭县玉龙中学(高中)
502 61.157.144.154 61.157.144.255 四川省绵阳市 电信
503 61.188.37.0 61.188.37.255 四川省绵阳市 电信
504 61.188.38.0 61.188.39.255 四川省绵阳市 电信机房
505 61.188.40.0 61.188.44.255 四川省绵阳市 电信
506 61.188.45.0 61.188.47.255 四川省绵阳市江油市 电信
507 61.188.48.0 61.188.51.255 四川省绵阳市 电信
508 61.188.173.0 61.188.173.255 四川省绵阳市 电信
509 61.188.180.0 61.188.183.255 四川省绵阳市 电信
510 61.188.220.0 61.188.220.255 四川省绵阳市 电信IDC机房
511 61.188.221.0 61.188.225.255 四川省绵阳市 电信
512 61.188.226.0 61.188.226.255 四川省绵阳市江油市 电信
513 61.188.227.0 61.188.232.74 四川省绵阳市 电信
514 61.236.128.0 61.236.128.255 四川省绵阳市 中移铁通
515 61.236.129.0 61.236.129.255 四川省绵阳市 西南科技大学
516 61.236.130.0 61.236.132.255 四川省绵阳市 中移铁通
517 61.236.146.0 61.236.146.255 四川省绵阳市 中移铁通
518 61.236.147.0 61.236.147.15 四川省绵阳市 西南科技大学
519 61.236.147.16 61.236.147.255 四川省绵阳市 中移铁通
520 101.105.129.0 101.105.129.255 四川省绵阳市 鹏博士长城宽带
521 110.186.0.0 110.186.127.255 四川省绵阳市 电信
522 110.188.80.0 110.188.94.255 四川省绵阳市 电信
523 110.188.192.0 110.188.255.255 四川省绵阳市 电信
524 111.9.64.0 111.9.119.255 四川省绵阳市 移动
525 112.18.0.0 112.18.23.255 四川省绵阳市 移动
526 112.44.192.0 112.44.255.255 四川省绵阳市 移动
527 112.192.48.0 112.192.61.255 四川省绵阳市 联通
528 112.194.48.0 112.194.48.255 四川省绵阳市安县 联通
529 112.194.49.0 112.194.50.255 四川省绵阳市 联通
530 112.194.56.0 112.194.64.255 四川省绵阳市 联通
531 112.195.154.0 112.195.154.255 四川省绵阳市 联通
532 117.173.0.0 117.173.15.255 四川省绵阳市 移动
533 117.175.0.0 117.175.31.255 四川省绵阳市 移动
534 117.177.96.0 117.177.127.255 四川省绵阳市 移动
535 118.117.0.0 118.117.28.128 四川省绵阳市 电信
536 118.117.28.129 118.117.28.129 四川省绵阳市 电信花园小区昼夜吧
537 118.117.28.130 118.117.49.116 四川省绵阳市 电信
538 118.117.49.117 118.117.49.117 四川省绵阳市 西南科技大学
539 118.117.49.118 118.117.58.255 四川省绵阳市 电信
540 118.117.59.0 118.117.59.255 四川省绵阳市三台县 电信
541 118.117.60.0 118.117.96.255 四川省绵阳市 电信
542 118.122.128.0 118.122.161.255 四川省绵阳市 电信
543 118.122.169.0 118.122.175.255 四川省绵阳市 电信
544 118.123.0.0 118.123.2.255 四川省绵阳市 电信
545 118.123.3.0 118.123.3.255 四川省绵阳市 四川微云科技有限公司电信节点
546 118.123.4.0 118.123.4.255 四川省绵阳市 电信
547 118.123.5.0 118.123.15.255 四川省绵阳市 电信IDC机房(科技城机房)
548 118.123.16.0 118.123.16.255 四川省绵阳市 北京蓝汛通信技术有限责任公司CDN节点(电信)
549 118.123.17.0 118.123.31.255 四川省绵阳市 电信IDC机房(科技城机房)
550 118.123.32.0 118.123.46.255 四川省绵阳市 电信
551 118.123.47.0 118.123.47.255 四川省绵阳市江油市 电信
552 118.123.48.0 118.123.63.255 四川省绵阳市 电信
553 118.124.128.0 118.124.144.224 四川省绵阳市 电信
554 118.124.144.225 118.124.144.225 四川省绵阳市 南德小区网吧
555 118.124.144.226 118.124.159.255 四川省绵阳市 电信
556 118.124.205.0 118.124.223.255 四川省绵阳市 电信
557 119.4.0.0 119.4.39.255 四川省绵阳市 联通
558 119.4.40.0 119.4.40.255 四川省绵阳市江油市 联通
559 119.4.41.0 119.4.63.255 四川省绵阳市 联通
560 119.5.48.0 119.5.63.255 四川省绵阳市 联通
561 119.6.56.0 119.6.58.255 四川省绵阳市 联通
562 119.6.59.0 119.6.59.255 四川省绵阳市三台县 联通
563 119.6.120.0 119.6.122.255 四川省绵阳市 联通
564 119.6.135.0 119.6.135.255 四川省绵阳市 联通
565 119.6.148.0 119.6.241.255 四川省绵阳市 联通
566 119.6.242.0 119.6.242.255 四川省绵阳市三台县 联通
567 119.6.243.0 119.6.244.255 四川省绵阳市 联通
568 119.6.246.0 119.6.255.255 四川省绵阳市 联通
569 119.7.48.0 119.7.63.255 四川省绵阳市 联通
570 120.130.91.0 120.130.91.255 四川省绵阳市 中移铁通
571 121.48.17.0 121.48.17.255 四川省绵阳市 四川中医药高等专科学校
572 123.70.40.0 123.70.47.255 四川省绵阳市 中移铁通
573 123.70.60.0 123.70.63.255 四川省绵阳市 中移铁通
574 123.70.124.0 123.70.127.255 四川省绵阳市 中移铁通
575 123.71.8.0 123.71.15.255 四川省绵阳市 中移铁通
576 123.71.32.0 123.71.35.255 四川省绵阳市 中移铁通
577 123.71.88.0 123.71.91.255 四川省绵阳市 中移铁通
578 123.71.104.0 123.71.107.255 四川省绵阳市 中移铁通
579 123.71.120.0 123.71.127.255 四川省绵阳市 中移铁通
580 123.71.130.0 123.71.130.255 四川省绵阳市 中移铁通
581 123.71.136.0 123.71.139.255 四川省绵阳市 中移铁通
582 123.71.168.0 123.71.171.255 四川省绵阳市 中移铁通
583 123.71.192.0 123.71.193.255 四川省绵阳市 中移铁通
584 123.71.212.0 123.71.212.255 四川省绵阳市 中移铁通
585 124.161.160.0 124.161.160.113 四川省绵阳市江油市 联通
586 124.161.160.114 124.161.160.114 四川省绵阳市 良缘连锁酒店(跃进北路中段143号)
587 124.161.160.115 124.161.160.255 四川省绵阳市江油市 联通
588 124.161.161.0 124.161.166.255 四川省绵阳市 联通
589 124.161.167.0 124.161.167.255 四川省绵阳市 西南科技大学新区
590 125.64.1.0 125.64.3.255 四川省绵阳市 电信
591 125.64.5.0 125.64.15.255 四川省绵阳市 电信
592 125.64.17.0 125.64.24.35 四川省绵阳市 电信
593 125.64.24.36 125.64.24.36 四川省绵阳市 酷乐买网上商城
594 125.64.24.37 125.64.40.255 四川省绵阳市 电信
595 125.65.40.0 125.65.46.255 四川省绵阳市 电信IDC机房(科技城机房)
596 125.65.47.0 125.65.49.255 四川省绵阳市江油市 电信
597 125.65.50.0 125.65.71.255 四川省绵阳市 电信
598 125.65.72.0 125.65.73.255 四川省绵阳市江油市 电信
599 125.65.74.0 125.65.81.17 四川省绵阳市 电信
600 125.65.81.18 125.65.81.18 四川省绵阳市 江由市宇通网吧
601 125.65.81.19 125.65.81.255 四川省绵阳市 电信
602 125.65.82.0 125.65.82.255 四川省绵阳市 电信IDC机房(科技城机房)
603 125.65.83.0 125.65.85.23 四川省绵阳市 电信
604 125.65.85.24 125.65.85.24 四川省绵阳市 羌族县乐乐网络休闲会所
605 125.65.85.25 125.65.85.26 四川省绵阳市 电信
606 125.65.85.27 125.65.85.27 四川省绵阳市 北川县擂鼓镇天乐网吧
607 125.65.85.28 125.65.86.74 四川省绵阳市 电信
608 125.65.86.75 125.65.86.75 四川省绵阳市江油市 灵典网吧(江电老大门十字路口)
609 125.65.86.76 125.65.86.78 四川省绵阳市 电信
610 125.65.86.79 125.65.86.79 四川省绵阳市江油市 矿机北极星网吧
611 125.65.86.80 125.65.86.131 四川省绵阳市 电信
612 125.65.86.132 125.65.86.132 四川省绵阳市 傲宇网络休闲会所(新佳苑)
613 125.65.86.133 125.65.92.20 四川省绵阳市 电信
614 125.65.92.21 125.65.92.21 四川省绵阳市 传奇网络城
615 125.65.92.22 125.65.92.32 四川省绵阳市 电信
616 125.65.92.33 125.65.92.33 四川省绵阳市 陪城区传奇网吧(集美电玩旁)
617 125.65.92.34 125.65.92.70 四川省绵阳市 电信
618 125.65.92.71 125.65.92.71 四川省绵阳市安县 河清镇雅琪儿网吧
619 125.65.92.72 125.65.92.136 四川省绵阳市 电信
620 125.65.92.137 125.65.92.137 四川省绵阳市 传奇网络城(中环时代负一楼)
621 125.65.92.138 125.65.93.123 四川省绵阳市 电信
622 125.65.93.124 125.65.93.124 四川省绵阳市 星美数码网络城(北街)
623 125.65.93.125 125.65.95.6 四川省绵阳市 电信
624 125.65.95.7 125.65.95.7 四川省绵阳市 鑫城网络
625 125.65.95.8 125.65.95.18 四川省绵阳市 电信
626 125.65.95.19 125.65.95.19 四川省绵阳市三台县 阳阳网吧(安居镇武福街16号)
627 125.65.95.20 125.65.96.5 四川省绵阳市 电信
628 125.65.96.6 125.65.96.6 四川省绵阳市 神话网城(涪城路131号涪城大厦2楼)
629 125.65.96.7 125.65.96.52 四川省绵阳市 电信
630 125.65.96.53 125.65.96.53 四川省绵阳市 蓝梦阁网吧
631 125.65.96.54 125.65.96.56 四川省绵阳市 电信
632 125.65.96.57 125.65.96.57 四川省绵阳市 万家乐网吧(经济开发区)
633 125.65.96.58 125.65.96.91 四川省绵阳市 电信
634 125.65.96.92 125.65.96.92 四川省绵阳市涪城区 平政村暴雪网络
635 125.65.96.93 125.65.96.133 四川省绵阳市 电信
636 125.65.96.134 125.65.96.134 四川省绵阳市 临园口神话网城
637 125.65.96.135 125.65.97.38 四川省绵阳市 电信
638 125.65.97.39 125.65.97.39 四川省绵阳市 蜘蛛网吧(金住圆附近)
639 125.65.97.40 125.65.98.124 四川省绵阳市 电信
640 125.65.98.125 125.65.98.125 四川省绵阳市 柯德网吧
641 125.65.98.126 125.65.99.9 四川省绵阳市 电信
642 125.65.99.10 125.65.99.10 四川省绵阳市 传奇网络城(中环时代广场负一楼)
643 125.65.99.11 125.65.99.99 四川省绵阳市 电信
644 125.65.99.100 125.65.99.100 四川省绵阳市 聚星网络(建安3#)
645 125.65.99.101 125.65.99.232 四川省绵阳市 电信
646 125.65.99.233 125.65.99.233 四川省绵阳市 游戏地带网吧
647 125.65.99.234 125.65.103.255 四川省绵阳市 电信
648 125.65.104.0 125.65.107.255 四川省绵阳市 (火车站片区)电信
649 125.65.108.0 125.65.109.255 四川省绵阳市 电信
650 125.65.110.0 125.65.110.255 四川省绵阳市 四川火山互联信息科技有限公司
651 125.65.111.0 125.65.114.209 四川省绵阳市 电信
652 125.65.114.210 125.65.114.210 四川省绵阳市 牛牛网吧
653 125.65.114.211 125.65.114.228 四川省绵阳市 电信
654 125.65.114.229 125.65.114.229 四川省绵阳市 独一家网吧(江北御景天城4栋5-3)
655 125.65.114.230 125.65.114.232 四川省绵阳市 电信
656 125.65.114.233 125.65.114.233 四川省绵阳市 游戏地带网城
657 125.65.114.234 125.65.127.255 四川省绵阳市 电信
658 125.67.128.0 125.67.139.255 四川省绵阳市 电信
659 125.67.140.0 125.67.150.255 四川省绵阳市 西南科技大学新区
660 125.67.151.0 125.67.159.255 四川省绵阳市 电信
661 125.67.160.0 125.67.166.255 四川省绵阳市 (三台县)电信
662 125.67.167.0 125.67.191.255 四川省绵阳市 电信
663 125.68.212.0 125.68.239.255 四川省绵阳市 电信
664 125.68.240.0 125.68.247.255 四川省绵阳市 (高水片区)电信
665 125.68.248.0 125.68.255.255 四川省绵阳市 电信
666 139.205.128.0 139.205.255.255 四川省绵阳市 电信
667 171.91.0.0 171.91.48.255 四川省绵阳市 电信
668 171.91.50.0 171.91.103.255 四川省绵阳市 电信
669 171.91.114.0 171.91.127.255 四川省绵阳市 电信
670 171.210.51.0 171.210.51.255 四川省绵阳市 电信
671 175.154.16.0 175.154.19.255 四川省绵阳市 联通
672 175.154.80.0 175.154.95.255 四川省绵阳市 联通
673 175.155.13.0 175.155.13.255 四川省绵阳市 联通
674 175.155.57.0 175.155.90.255 四川省绵阳市 联通
675 175.155.91.0 175.155.91.255 四川省绵阳市盐亭县 联通
676 175.155.95.0 175.155.95.255 四川省绵阳市 联通
677 175.155.142.0 175.155.142.255 四川省绵阳市 联通
678 180.84.48.0 180.84.63.255 四川省绵阳市 四川音乐学院绵阳艺术学院
679 182.128.128.0 182.128.130.255 四川省绵阳市 电信
680 182.128.131.0 182.128.131.0 四川省绵阳市 西南科技大学
681 182.128.131.1 182.128.146.255 四川省绵阳市 电信
682 182.128.147.0 182.128.147.255 四川省绵阳市北川县 电信
683 182.128.148.0 182.128.169.255 四川省绵阳市 电信
684 182.128.170.0 182.128.170.255 四川省绵阳市江油市 电信
685 182.128.171.0 182.128.199.255 四川省绵阳市 电信
686 182.128.200.0 182.128.200.255 四川省绵阳市梓潼县 电信
687 182.128.201.0 182.128.255.255 四川省绵阳市 电信
688 182.130.7.0 182.130.7.255 四川省绵阳市 电信
689 182.136.0.0 182.136.28.255 四川省绵阳市 电信
690 182.136.29.0 182.136.29.255 四川省绵阳市三台县 电信
691 182.136.30.0 182.136.153.255 四川省绵阳市 电信
692 182.136.154.0 182.136.154.255 四川省绵阳市梓潼县 电信
693 182.136.155.0 182.137.14.5 四川省绵阳市 电信
694 182.137.14.6 182.137.14.6 四川省绵阳市盐亭县 绿叶网吧
695 182.137.14.7 182.137.15.40 四川省绵阳市 电信
696 182.137.15.41 182.137.15.41 四川省绵阳市 富乐国际实验学校
697 182.137.15.42 182.137.191.255 四川省绵阳市 电信
698 182.147.147.0 182.147.147.255 四川省绵阳市 电信
699 183.221.128.0 183.221.159.255 四川省绵阳市 移动
700 183.223.40.0 183.223.71.255 四川省绵阳市 移动
701 202.98.157.0 202.98.157.255 四川省绵阳市 长虹集团(电信出口)
702 202.115.160.0 202.115.175.255 四川省绵阳市 西南科技大学教育网
703 203.93.132.0 203.93.133.255 四川省绵阳市 广电网
704 203.93.219.128 203.93.219.159 四川省绵阳市三台县
705 210.12.140.0 210.12.141.255 四川省绵阳市 中国工程物理研究院
706 210.12.162.0 210.12.162.255 四川省绵阳市 长虹公司生活区
707 210.12.168.0 210.12.168.255 四川省绵阳市 联通
708 210.12.175.0 210.12.175.255 四川省绵阳市 联通
709 210.12.179.0 210.12.179.255 四川省绵阳市 广电网
710 210.41.152.0 210.41.159.255 四川省绵阳市 绵阳师范学院
711 210.41.184.0 210.41.187.255 四川省绵阳市 绵阳经济技术高等专科学校
712 210.51.232.0 210.51.233.255 四川省绵阳市 广电网
713 210.51.244.0 210.51.244.127 四川省绵阳市 联通
714 211.83.136.0 211.83.143.255 四川省绵阳市 绵阳职业技术学院
715 211.92.72.0 211.92.72.255 四川省绵阳市 联通
716 211.92.73.0 211.92.73.255 四川省绵阳市江油市 联通
717 211.92.74.0 211.92.75.255 四川省绵阳市 联通
718 218.6.140.0 218.6.140.1 四川省绵阳市 电信
719 218.6.140.2 218.6.140.2 四川省绵阳市 蓝帆网吧
720 218.6.140.3 218.6.140.3 四川省绵阳市 音乐网吧
721 218.6.140.4 218.6.140.4 四川省绵阳市 亚森网吧
722 218.6.140.5 218.6.140.5 四川省绵阳市 网海网吧
723 218.6.140.6 218.6.140.6 四川省绵阳市 电信
724 218.6.140.7 218.6.140.7 四川省绵阳市 1979网吧
725 218.6.140.8 218.6.140.8 四川省绵阳市 金奇网吧
726 218.6.140.9 218.6.140.9 四川省绵阳市 集团军网吧
727 218.6.140.10 218.6.140.10 四川省绵阳市 电信
728 218.6.140.11 218.6.140.11 四川省绵阳市 银狐网吧
729 218.6.140.12 218.6.140.12 四川省绵阳市 奔腾网吧
730 218.6.140.13 218.6.140.13 四川省绵阳市 电信
731 218.6.140.14 218.6.140.14 四川省绵阳市 e网情深网吧
732 218.6.140.15 218.6.140.15 四川省绵阳市 电信
733 218.6.140.16 218.6.140.19 四川省绵阳市 仁智石化有限公司
734 218.6.140.20 218.6.140.27 四川省绵阳市 电信
735 218.6.140.28 218.6.140.28 四川省绵阳市 迎宾支行
736 218.6.140.29 218.6.140.29 四川省绵阳市 文兴中心医院
737 218.6.140.30 218.6.140.33 四川省绵阳市 电信
738 218.6.140.34 218.6.140.34 四川省绵阳市 燃气公司
739 218.6.140.35 218.6.140.35 四川省绵阳市 电信
740 218.6.140.36 218.6.140.36 四川省绵阳市 联众网吧
741 218.6.140.37 218.6.140.37 四川省绵阳市 绵阳日报
742 218.6.140.38 218.6.140.39 四川省绵阳市 电信
743 218.6.140.40 218.6.140.40 四川省绵阳市 快感网吧
744 218.6.140.41 218.6.140.41 四川省绵阳市 电信
745 218.6.140.42 218.6.140.42 四川省绵阳市 牛牛网吧
746 218.6.140.43 218.6.140.43 四川省绵阳市 梦幻丽安网吧
747 218.6.140.44 218.6.140.44 四川省绵阳市 杰岛网吧
748 218.6.140.45 218.6.140.45 四川省绵阳市 电信
749 218.6.140.46 218.6.140.46 四川省绵阳市 激动网络城
750 218.6.140.47 218.6.140.65 四川省绵阳市 电信
751 218.6.140.66 218.6.140.66 四川省绵阳市 虫虫网吧
752 218.6.140.67 218.6.140.73 四川省绵阳市 电信
753 218.6.140.74 218.6.140.74 四川省绵阳市 景福网吧
754 218.6.140.75 218.6.140.75 四川省绵阳市 虫虫网吧
755 218.6.140.76 218.6.140.110 四川省绵阳市 电信
756 218.6.140.111 218.6.140.111 四川省绵阳市游仙区 金桥花园天下无双网络
757 218.6.140.112 218.6.140.114 四川省绵阳市 电信
758 218.6.140.115 218.6.140.115 四川省绵阳市游仙区 金桥花园雅典II网吧
759 218.6.140.116 218.6.140.130 四川省绵阳市 电信
760 218.6.140.131 218.6.140.131 四川省绵阳市 新人类网络城(西南科技大学)
761 218.6.140.132 218.6.140.132 四川省绵阳市 可可网吧
762 218.6.140.133 218.6.140.133 四川省绵阳市 电信
763 218.6.140.134 218.6.140.134 四川省绵阳市 福兴网吧
764 218.6.140.135 218.6.140.136 四川省绵阳市 电信
765 218.6.140.137 218.6.140.137 四川省绵阳市 天意网吧(西南科技大学老校区)
766 218.6.140.138 218.6.140.138 四川省绵阳市 电信
767 218.6.140.139 218.6.140.139 四川省绵阳市 天意网吧(西南科技大学老校区)
768 218.6.140.140 218.6.140.140 四川省绵阳市 电信
769 218.6.140.141 218.6.140.141 四川省绵阳市 自由人网吧(西南科技大学老校区)
770 218.6.140.142 218.6.140.142 四川省绵阳市 红警网吧(西南科技大学老校区)
771 218.6.140.143 218.6.140.143 四川省绵阳市 星际网吧(西南科技大学老校区)
772 218.6.140.144 218.6.140.149 四川省绵阳市 电信
773 218.6.140.150 218.6.140.150 四川省绵阳市 福兴网吧(西南科技大学老校区)
774 218.6.140.151 218.6.140.151 四川省绵阳市 电信
775 218.6.140.152 218.6.140.152 四川省绵阳市 蓝天网吧(西南科技大学老校区)
776 218.6.140.153 218.6.140.153 四川省绵阳市 伊梦网吧(西南科技大学老校区)
777 218.6.140.154 218.6.140.154 四川省绵阳市 电信
778 218.6.140.155 218.6.140.155 四川省绵阳市 复兴网吧(西南科技大学附近)
779 218.6.140.156 218.6.140.156 四川省绵阳市 网世情缘网吧(西南科技大学老校区)
780 218.6.140.157 218.6.140.162 四川省绵阳市 电信
781 218.6.140.163 218.6.140.163 四川省绵阳市 西南科技大学飞翔网络村
782 218.6.140.164 218.6.140.165 四川省绵阳市 电信
783 218.6.140.171 218.6.140.171 四川省绵阳市 网路物语网吧
784 218.6.140.189 218.6.140.194 四川省绵阳市 电信
785 218.6.140.195 218.6.140.195 四川省绵阳市 教育学院嘟嘟网吧
786 218.6.140.196 218.6.140.196 四川省绵阳市 电信
787 218.6.140.197 218.6.140.197 四川省绵阳市 火车客站正信网吧
788 218.6.140.198 218.6.140.204 四川省绵阳市 电信
789 218.6.140.205 218.6.140.205 四川省绵阳市 花园极速网络
790 218.6.140.206 218.6.140.206 四川省绵阳市 宏志网吧
791 218.6.140.207 218.6.140.225 四川省绵阳市 电信
792 218.6.140.226 218.6.140.226 四川省绵阳市 晨星网吧
793 218.6.140.227 218.6.140.233 四川省绵阳市 电信
794 218.6.140.234 218.6.140.234 四川省绵阳市 高新区永兴森林网络
795 218.6.140.235 218.6.141.2 四川省绵阳市 电信
796 218.6.141.3 218.6.141.3 四川省绵阳市 佳友网吧
797 218.6.141.4 218.6.141.4 四川省绵阳市 万宝网吧
798 218.6.141.5 218.6.141.5 四川省绵阳市 精华网吧
799 218.6.141.6 218.6.141.6 四川省绵阳市 划得来网吧
800 218.6.141.7 218.6.141.7 四川省绵阳市 兴慧网吧
801 218.6.141.8 218.6.141.8 四川省绵阳市 电信
802 218.6.141.9 218.6.141.9 四川省绵阳市 精华网吧(涪华车站附近)
803 218.6.141.10 218.6.141.10 四川省绵阳市 驰骋网吧
804 218.6.141.11 218.6.141.11 四川省绵阳市 超速网吧
805 218.6.141.12 218.6.141.12 四川省绵阳市 清枫网吧
806 218.6.141.13 218.6.141.13 四川省绵阳市 电信
807 218.6.141.14 218.6.141.14 四川省绵阳市 南田房产
808 218.6.141.15 218.6.141.15 四川省绵阳市 精华网吧
809 218.6.141.16 218.6.141.16 四川省绵阳市 电信
810 218.6.141.17 218.6.141.17 四川省绵阳市 银河网吧
811 218.6.141.18 218.6.141.18 四川省绵阳市 星星网吧
812 218.6.141.19 218.6.141.19 四川省绵阳市 电信
813 218.6.141.20 218.6.141.20 四川省绵阳市 金枫叶网吧
814 218.6.141.21 218.6.141.21 四川省绵阳市 天源网吧
815 218.6.141.22 218.6.141.22 四川省绵阳市 意达网吧
816 218.6.141.23 218.6.141.24 四川省绵阳市 电信
817 218.6.141.25 218.6.141.25 四川省绵阳市 新航线网吧
818 218.6.141.26 218.6.141.28 四川省绵阳市 电信
819 218.6.141.29 218.6.141.29 四川省绵阳市 意达网落城
820 218.6.141.30 218.6.141.33 四川省绵阳市 电信
821 218.6.141.34 218.6.141.34 四川省绵阳市 网村网吧
822 218.6.141.35 218.6.141.35 四川省绵阳市 神奇网吧
823 218.6.141.36 218.6.141.36 四川省绵阳市 电信
824 218.6.141.37 218.6.141.37 四川省绵阳市 师专蓝点网吧
825 218.6.141.38 218.6.141.38 四川省绵阳市 E点心情/一网情深网吧
826 218.6.141.39 218.6.141.39 四川省绵阳市 腾翔网吧
827 218.6.141.40 218.6.141.40 四川省绵阳市 星辰网吧
828 218.6.141.41 218.6.141.41 四川省绵阳市 闲庭信步网吧
829 218.6.141.42 218.6.141.42 四川省绵阳市 IQ竞技场网吧
830 218.6.141.43 218.6.141.43 四川省绵阳市 爱神网吧
831 218.6.141.44 218.6.141.44 四川省绵阳市 电信
832 218.6.141.45 218.6.141.45 四川省绵阳市 速成网吧
833 218.6.141.46 218.6.141.46 四川省绵阳市 师专网吧
834 218.6.141.47 218.6.141.49 四川省绵阳市 电信
835 218.6.141.50 218.6.141.50 四川省绵阳市 轻松驿站网吧
836 218.6.141.51 218.6.141.51 四川省绵阳市 电信
837 218.6.141.52 218.6.141.52 四川省绵阳市 龙珠网吧
838 218.6.141.53 218.6.141.53 四川省绵阳市 城区科委立交桥红狐网吧
839 218.6.141.54 218.6.141.54 四川省绵阳市 方程式网吧
840 218.6.141.55 218.6.141.55 四川省绵阳市 焦点网吧
841 218.6.141.56 218.6.141.56 四川省绵阳市 新港网吧
842 218.6.141.57 218.6.141.57 四川省绵阳市 电信
843 218.6.141.58 218.6.141.58 四川省绵阳市 最终梦幻网吧
844 218.6.141.59 218.6.141.59 四川省绵阳市涪城区 焦点网吧
845 218.6.141.60 218.6.141.60 四川省绵阳市 英浪网吧
846 218.6.141.61 218.6.141.61 四川省绵阳市 电信
847 218.6.141.62 218.6.141.62 四川省绵阳市 地税
848 218.6.141.63 218.6.141.65 四川省绵阳市 电信
849 218.6.141.66 218.6.141.66 四川省绵阳市 志达网吧
850 218.6.141.67 218.6.141.67 四川省绵阳市 月兔网吧
851 218.6.141.68 218.6.141.68 四川省绵阳市 银光网吧
852 218.6.141.69 218.6.141.69 四川省绵阳市 欣奇乐网吧
853 218.6.141.70 218.6.141.77 四川省绵阳市 电信
854 218.6.141.78 218.6.141.78 四川省绵阳市 红办网吧
855 218.6.141.79 218.6.141.83 四川省绵阳市 电信
856 218.6.141.84 218.6.141.84 四川省绵阳市 点点网吧
857 218.6.141.85 218.6.141.85 四川省绵阳市 引爆网吧
858 218.6.141.86 218.6.141.86 四川省绵阳市 电信
859 218.6.141.87 218.6.141.87 四川省绵阳市 新音乐网吧
860 218.6.141.88 218.6.141.93 四川省绵阳市 电信
861 218.6.141.94 218.6.141.94 四川省绵阳市 22局通安巷
862 218.6.141.95 218.6.141.97 四川省绵阳市 电信
863 218.6.141.98 218.6.141.98 四川省绵阳市 天利网吧
864 218.6.141.99 218.6.141.99 四川省绵阳市 欣星网吧
865 218.6.141.100 218.6.141.100 四川省绵阳市 恒星网吧
866 218.6.141.101 218.6.141.101 四川省绵阳市 心语网吧
867 218.6.141.102 218.6.141.102 四川省绵阳市 浪潮网吧
868 218.6.141.103 218.6.141.109 四川省绵阳市 电信
869 218.6.141.110 218.6.141.110 四川省绵阳市 公安校
870 218.6.141.111 218.6.141.113 四川省绵阳市 电信
871 218.6.141.114 218.6.141.114 四川省绵阳市 缘份网吧
872 218.6.141.115 218.6.141.115 四川省绵阳市游仙区 精彩网吧
873 218.6.141.116 218.6.141.116 四川省绵阳市 电信
874 218.6.141.117 218.6.141.117 四川省绵阳市 德智网吧
875 218.6.141.118 218.6.141.125 四川省绵阳市 电信
876 218.6.141.126 218.6.141.126 四川省绵阳市 阳明房产
877 218.6.141.127 218.6.141.129 四川省绵阳市 电信
878 218.6.141.130 218.6.141.130 四川省绵阳市 魅力网吧
879 218.6.141.131 218.6.141.133 四川省绵阳市 电信
880 218.6.141.134 218.6.141.134 四川省绵阳市 清心网吧
881 218.6.141.135 218.6.141.145 四川省绵阳市 电信
882 218.6.141.146 218.6.141.146 四川省绵阳市 联想网吧(南河体育路)
883 218.6.141.147 218.6.141.147 四川省绵阳市 来往网吧
884 218.6.141.148 218.6.141.148 四川省绵阳市 尖锋网吧
885 218.6.141.149 218.6.141.149 四川省绵阳市 零距离网吧
886 218.6.141.150 218.6.141.150 四川省绵阳市 电信
887 218.6.141.151 218.6.141.151 四川省绵阳市 虹润网吧
888 218.6.141.152 218.6.141.152 四川省绵阳市 音乐网吧
889 218.6.141.153 218.6.141.153 四川省绵阳市 天时网吧
890 218.6.141.154 218.6.141.154 四川省绵阳市 金网网吧
891 218.6.141.155 218.6.141.155 四川省绵阳市 东方快车网吧
892 218.6.141.156 218.6.141.156 四川省绵阳市 电信
893 218.6.141.157 218.6.141.157 四川省绵阳市 幸运星网吧
894 218.6.141.158 218.6.141.164 四川省绵阳市 电信
895 218.6.141.165 218.6.141.165 四川省绵阳市 塘汛镇情洋网吧
896 218.6.141.166 218.6.141.184 四川省绵阳市 电信
897 218.6.141.185 218.6.141.185 四川省绵阳市 星美数码金菊街百变店
898 218.6.141.186 218.6.141.186 四川省绵阳市 电信
899 218.6.141.187 218.6.141.187 四川省绵阳市 花园市场星美数码网点—晶晶时代网络(新康花园)
900 218.6.141.188 218.6.141.194 四川省绵阳市 电信
901 218.6.141.195 218.6.141.195 四川省绵阳市 新园网吧
902 218.6.141.196 218.6.141.197 四川省绵阳市 电信
903 218.6.141.198 218.6.141.198 四川省绵阳市 冲击波网吧
904 218.6.141.199 218.6.141.199 四川省绵阳市 时尚网吧
905 218.6.141.200 218.6.141.200 四川省绵阳市 暴雪网吧
906 218.6.141.201 218.6.141.201 四川省绵阳市 电信
907 218.6.141.202 218.6.141.202 四川省绵阳市 梅梅网吧
908 218.6.141.203 218.6.141.203 四川省绵阳市 网络休闲屋
909 218.6.141.204 218.6.141.204 四川省绵阳市 新天地网吧
910 218.6.141.205 218.6.141.220 四川省绵阳市 电信
911 218.6.141.221 218.6.141.221 四川省绵阳市 204厂
912 218.6.141.222 218.6.141.227 四川省绵阳市 电信
913 218.6.141.228 218.6.141.228 四川省绵阳市 柯德网吧
914 218.6.141.229 218.6.141.229 四川省绵阳市 风行网吧
915 218.6.141.230 218.6.141.230 四川省绵阳市 新干线网吧
916 218.6.141.231 218.6.142.39 四川省绵阳市 电信
917 218.6.142.40 218.6.142.44 四川省绵阳市 西南财经大学电子商务学院
918 218.6.142.45 218.6.142.49 四川省绵阳市 电信
919 218.6.142.50 218.6.142.50 四川省绵阳市 锐步网吧
920 218.6.142.51 218.6.142.51 四川省绵阳市 电信
921 218.6.142.52 218.6.142.52 四川省绵阳市 共创网吧
922 218.6.142.53 218.6.142.53 四川省绵阳市 鑫丰网吧
923 218.6.142.54 218.6.142.54 四川省绵阳市 飞天网吧
924 218.6.142.55 218.6.142.56 四川省绵阳市 电信
925 218.6.142.57 218.6.142.57 四川省绵阳市 欣悦网络城(仙人路一段)
926 218.6.142.58 218.6.142.59 四川省绵阳市 电信
927 218.6.142.60 218.6.142.60 四川省绵阳市 金利达网吧
928 218.6.142.61 218.6.142.61 四川省绵阳市 鑫悦网吧
929 218.6.142.62 218.6.142.62 四川省绵阳市 师专
930 218.6.142.63 218.6.142.65 四川省绵阳市 电信
931 218.6.142.66 218.6.142.67 四川省绵阳市 星美数码
932 218.6.142.68 218.6.142.74 四川省绵阳市 电信
933 218.6.142.75 218.6.142.75 四川省绵阳市 雅化集团公司
934 218.6.142.76 218.6.142.76 四川省绵阳市 鑫城网络城
935 218.6.142.77 218.6.142.77 四川省绵阳市 鑫城网络(饮马大桥头)
936 218.6.142.78 218.6.142.78 四川省绵阳市 盛唐电子
937 218.6.142.79 218.6.142.79 四川省绵阳市 鑫城网络
938 218.6.142.80 218.6.142.80 四川省绵阳市 天龙网吧
939 218.6.142.81 218.6.142.86 四川省绵阳市 电信
940 218.6.142.87 218.6.142.87 四川省绵阳市 亚森网吧
941 218.6.142.88 218.6.142.88 四川省绵阳市 电信
942 218.6.142.89 218.6.142.89 四川省绵阳市 浩宇网吧(铁牛广场)
943 218.6.142.90 218.6.142.90 四川省绵阳市 电信
944 218.6.142.91 218.6.142.91 四川省绵阳市 超音速网吧
945 218.6.142.92 218.6.142.134 四川省绵阳市 电信
946 218.6.142.135 218.6.142.135 四川省绵阳市 金火网吧
947 218.6.142.136 218.6.142.136 四川省绵阳市 佳梦网络
948 218.6.142.137 218.6.142.138 四川省绵阳市 电信
949 218.6.142.139 218.6.142.139 四川省绵阳市 球岛网吧
950 218.6.142.140 218.6.142.162 四川省绵阳市 电信
951 218.6.142.163 218.6.142.163 四川省绵阳市 新腾翔网吧
952 218.6.142.164 218.6.142.164 四川省绵阳市 E时代网吧
953 218.6.142.165 218.6.142.165 四川省绵阳市 新星空网吧
954 218.6.142.166 218.6.142.166 四川省绵阳市 电信
955 218.6.142.167 218.6.142.167 四川省绵阳市 联想科技有限公司
956 218.6.142.168 218.6.142.193 四川省绵阳市 电信
957 218.6.142.194 218.6.142.194 四川省绵阳市 星期天网吧
958 218.6.142.195 218.6.142.242 四川省绵阳市 电信
959 218.6.142.243 218.6.142.243 四川省绵阳市涪城区 御营坝星月网吧(祥和苑大门口)
960 218.6.142.244 218.6.143.24 四川省绵阳市 电信
961 218.6.143.25 218.6.143.25 四川省绵阳市 绵广高速公路绵阳管理所
962 218.6.143.27 218.6.143.35 四川省绵阳市 电信
963 218.6.143.36 218.6.143.36 四川省绵阳市 高新区神剑网城
964 218.6.143.37 218.6.143.37 四川省绵阳市 电信
965 218.6.143.38 218.6.143.38 四川省绵阳市 高新区新浪网络村
966 218.6.143.39 218.6.143.39 四川省绵阳市 电信
967 218.6.143.40 218.6.143.40 四川省绵阳市 高新区吼狮网络村
968 218.6.143.41 218.6.143.42 四川省绵阳市 电信
969 218.6.143.43 218.6.143.43 四川省绵阳市 高新区家电城仙剑网络城(普明中街)
970 218.6.143.44 218.6.143.49 四川省绵阳市 电信
971 218.6.143.50 218.6.143.50 四川省绵阳市 高新区银狐网吧
972 218.6.143.51 218.6.143.51 四川省绵阳市 高新区21世纪花园旁银狐网吧
973 218.6.143.52 218.6.143.52 四川省绵阳市 电信
974 218.6.143.53 218.6.143.53 四川省绵阳市 高新区网情网吧
975 218.6.143.54 218.6.143.54 四川省绵阳市 电信
976 218.6.143.55 218.6.143.55 四川省绵阳市 高新区星美数码网点-伊然网吧
977 218.6.143.56 218.6.143.56 四川省绵阳市 高新区万像汽车城星美数码网点沁园春店
978 218.6.143.57 218.6.143.57 四川省绵阳市 高新区万兴街宏兴网吧
979 218.6.143.58 218.6.143.58 四川省绵阳市 电信
980 218.6.143.59 218.6.143.59 四川省绵阳市 高新区21世纪花园对面新世纪网吧
981 218.6.143.60 218.6.143.113 四川省绵阳市 电信
982 218.6.143.114 218.6.143.114 四川省绵阳市 金菊街易拉客网络
983 218.6.143.115 218.6.143.129 四川省绵阳市 电信
984 218.6.143.130 218.6.143.130 四川省绵阳市 斗智网吧
985 218.6.143.131 218.6.143.131 四川省绵阳市 玖玖网吧
986 218.6.143.132 218.6.143.132 四川省绵阳市 舒心园网吧
987 218.6.143.133 218.6.143.133 四川省绵阳市 蟑螂网吧
988 218.6.143.134 218.6.143.134 四川省绵阳市 天天网吧
989 218.6.143.135 218.6.143.135 四川省绵阳市 网友网吧
990 218.6.143.136 218.6.143.136 四川省绵阳市 火王网吧
991 218.6.143.137 218.6.143.137 四川省绵阳市 馨懿网吧
992 218.6.143.138 218.6.143.138 四川省绵阳市 黑蝙蝠网吧
993 218.6.143.139 218.6.143.139 四川省绵阳市 瞬通网吧网吧
994 218.6.143.140 218.6.143.140 四川省绵阳市 新伊然网吧
995 218.6.143.141 218.6.143.148 四川省绵阳市 电信
996 218.6.143.149 218.6.143.149 四川省绵阳市 鸿翔网络城
997 218.6.143.150 218.6.143.162 四川省绵阳市 电信
998 218.6.143.163 218.6.143.163 四川省绵阳市 高水金点网城(虹高市场)
999 218.6.143.164 218.6.143.178 四川省绵阳市 电信
1000 218.6.143.179 218.6.143.179 四川省绵阳市 阿健网络城