ip地址查询

雅安市IP地址列表

雅安市网吧IP地址列表

在下面输入您要查询IP地址段范围的地理位置,点击查询

请输入地理位置:
最多只能列出前1000条IP信息,更详细的ip列表信息请用上边的查询按钮进入
序号 IP 起始地址 IP 结束地址 所在位置信息 电子地图
1 61.139.52.128 61.139.52.137 四川省雅安市 电信
2 61.139.52.138 61.139.52.140 四川省雅安市 名山县电力公司
3 61.139.52.141 61.139.53.97 四川省雅安市 电信
4 61.139.53.98 61.139.53.98 四川省雅安市 雨城区雅安中学
5 61.139.53.99 61.139.53.124 四川省雅安市 电信
6 61.139.53.125 61.139.53.125 四川省雅安市 汉源县第二中学校园网
7 61.139.53.126 61.139.53.255 四川省雅安市 电信
8 61.139.107.0 61.139.107.97 四川省雅安市 电信
9 61.139.107.98 61.139.107.98 四川省雅安市 乐山市五通桥中学
10 61.139.107.99 61.139.107.128 四川省雅安市 电信
11 61.139.107.129 61.139.107.129 四川省雅安市 名山县百丈世纪网吧
12 61.139.107.130 61.139.107.134 四川省雅安市 电信
13 61.139.107.135 61.139.107.135 四川省雅安市 名山县鑫海网吧
14 61.139.107.136 61.139.107.136 四川省雅安市 名山县馨铭网吧
15 61.139.107.137 61.139.107.139 四川省雅安市 电信
16 61.139.107.140 61.139.107.140 四川省雅安市 名山县建与网吧
17 61.139.107.141 61.139.107.149 四川省雅安市 电信
18 61.139.107.150 61.139.107.150 四川省雅安市 名山县怡风网吧
19 61.139.107.151 61.139.107.193 四川省雅安市 电信
20 61.139.107.194 61.139.107.194 四川省雅安市 石棉游侠网吧
21 61.139.107.195 61.139.107.197 四川省雅安市 电信
22 61.139.107.198 61.139.107.198 四川省雅安市 石棉新世界网吧
23 61.139.107.199 61.139.108.255 四川省雅安市 电信
24 61.157.119.0 61.157.119.255 四川省雅安市 电信
25 61.157.216.208 61.157.216.211 四川省雅安市 电信
26 61.157.216.213 61.157.216.222 四川省雅安市 电信
27 61.157.216.224 61.157.216.224 四川省雅安市 电信
28 61.157.217.0 61.157.217.255 四川省雅安市 电信IDC机房
29 61.157.218.0 61.157.220.77 四川省雅安市 电信
30 61.157.220.78 61.157.220.78 四川省雅安市 雨城区蓝电网吧
31 61.157.220.79 61.157.220.249 四川省雅安市 电信
32 61.157.220.250 61.157.220.250 四川省雅安市 雨城区风云网吧
33 61.157.220.251 61.157.220.255 四川省雅安市 电信
34 61.157.222.0 61.157.222.78 四川省雅安市 电信
35 61.157.222.79 61.157.222.79 四川省雅安市 四川农业大学
36 61.157.222.80 61.157.223.134 四川省雅安市 电信
37 61.157.223.135 61.157.223.135 四川省雅安市 瀑布沟水电站
38 61.157.223.136 61.157.224.53 四川省雅安市 电信
39 61.157.224.54 61.157.224.54 四川省雅安市 名山百丈世纪网吧
40 61.157.224.55 61.157.225.0 四川省雅安市 电信
41 61.157.225.1 61.157.225.1 四川省雅安市 网路口网吧
42 61.157.225.2 61.157.225.2 四川省雅安市 风云网吧
43 61.157.225.3 61.157.225.3 四川省雅安市 超人网吧
44 61.157.225.4 61.157.225.5 四川省雅安市 电信
45 61.157.225.6 61.157.225.6 四川省雅安市 多云网吧
46 61.157.225.7 61.157.225.7 四川省雅安市 九网城网吧
47 61.157.225.8 61.157.225.8 四川省雅安市 人民路兰色魅力网吧
48 61.157.225.9 61.157.225.11 四川省雅安市 电信
49 61.157.225.12 61.157.225.12 四川省雅安市 世代网吧
50 61.157.225.13 61.157.225.13 四川省雅安市雨城区 天蝎网城
51 61.157.225.14 61.157.225.14 四川省雅安市雨城区 蓝电网吧(川农附近)
52 61.157.225.15 61.157.225.15 四川省雅安市 电信
53 61.157.225.16 61.157.225.16 四川省雅安市 新康路新浪网吧
54 61.157.225.17 61.157.225.17 四川省雅安市 一网情深
55 61.157.225.18 61.157.225.24 四川省雅安市 电信
56 61.157.225.25 61.157.225.25 四川省雅安市雨城区 新康路超越网吧
57 61.157.225.26 61.157.225.26 四川省雅安市 E米网吧(川农附近)
58 61.157.225.27 61.157.225.27 四川省雅安市 川农新世纪网吧
59 61.157.225.28 61.157.225.30 四川省雅安市 电信
60 61.157.225.31 61.157.225.31 四川省雅安市 流星花园网吧
61 61.157.225.32 61.157.225.32 四川省雅安市 电信
62 61.157.225.33 61.157.225.33 四川省雅安市雨城区 网络快车网吧
63 61.157.225.34 61.157.225.34 四川省雅安市 哈里波特网吧
64 61.157.225.35 61.157.225.35 四川省雅安市 电信
65 61.157.225.36 61.157.225.36 四川省雅安市 新兴网吧
66 61.157.225.37 61.157.225.37 四川省雅安市 蓝色魅力网吧
67 61.157.225.38 61.157.225.38 四川省雅安市 梦幻网吧
68 61.157.225.39 61.157.225.39 四川省雅安市 电信
69 61.157.225.40 61.157.225.40 四川省雅安市 超越网吧
70 61.157.225.41 61.157.225.42 四川省雅安市 电信
71 61.157.225.43 61.157.225.43 四川省雅安市 网行天下网吧
72 61.157.225.44 61.157.225.44 四川省雅安市 起点网吧
73 61.157.225.45 61.157.225.64 四川省雅安市 电信
74 61.157.225.65 61.157.225.65 四川省雅安市 宝兴县县城闲雅居网吧
75 61.157.225.66 61.157.225.66 四川省雅安市 电信
76 61.157.225.67 61.157.225.67 四川省雅安市 宝兴县天网网吧
77 61.157.225.68 61.157.225.68 四川省雅安市 电信
78 61.157.225.69 61.157.225.69 四川省雅安市 宝兴县雷神网吧
79 61.157.225.70 61.157.225.70 四川省雅安市 宝兴县县城地球村网吧
80 61.157.225.71 61.157.225.71 四川省雅安市 电信
81 61.157.225.72 61.157.225.72 四川省雅安市 宝兴县县城土城网吧
82 61.157.225.73 61.157.225.73 四川省雅安市 宝兴县县城2-2网吧
83 61.157.225.74 61.157.225.100 四川省雅安市 电信
84 61.157.225.101 61.157.225.101 四川省雅安市 芦山县蓝星网吧
85 61.157.225.102 61.157.225.102 四川省雅安市 芦山好友网吧
86 61.157.225.103 61.157.225.103 四川省雅安市 芦山县北街无名网吧
87 61.157.225.104 61.157.225.181 四川省雅安市 电信
88 61.157.225.182 61.157.225.182 四川省雅安市 汉源县虚拟网吧
89 61.157.225.183 61.157.225.194 四川省雅安市 电信
90 61.157.225.195 61.157.225.195 四川省雅安市荥经县 梦聊网吧
91 61.157.225.196 61.157.225.198 四川省雅安市 电信
92 61.157.225.199 61.157.225.199 四川省雅安市荥经县 新世纪网吧
93 61.157.225.200 61.157.225.200 四川省雅安市荥经县 自由人网吧
94 61.157.225.201 61.157.225.201 四川省雅安市荥经县 柳雪网吧
95 61.157.225.202 61.157.225.202 四川省雅安市 电信
96 61.157.225.203 61.157.225.203 四川省雅安市荥经县 E时代网吧
97 61.157.225.204 61.157.225.204 四川省雅安市荥经县 键神网吧
98 61.157.225.205 61.157.225.205 四川省雅安市荥经县 雨过天晴网吧
99 61.157.225.206 61.157.225.209 四川省雅安市 电信
100 61.157.225.210 61.157.225.210 四川省雅安市荥经县 现代网吧
101 61.157.225.211 61.157.225.211 四川省雅安市 电信
102 61.157.225.212 61.157.225.212 四川省雅安市荥经县 网络棋吧
103 61.157.225.213 61.157.225.214 四川省雅安市 电信
104 61.157.225.215 61.157.225.215 四川省雅安市荥经县 知己网吧
105 61.157.225.216 61.157.225.216 四川省雅安市 电信
106 61.157.225.217 61.157.225.217 四川省雅安市荥经县 雄霸网吧
107 61.157.225.218 61.157.225.218 四川省雅安市荥经县 风云网吧
108 61.157.225.219 61.157.225.219 四川省雅安市 电信
109 61.157.225.220 61.157.225.220 四川省雅安市荥经县 互动网吧
110 61.157.225.221 61.157.225.221 四川省雅安市荥经县 天喜网吧
111 61.157.225.222 61.157.225.222 四川省雅安市荥经县 鑫鑫网吧
112 61.157.225.223 61.157.225.223 四川省雅安市荥经县 梦聊网吧
113 61.157.225.224 61.157.225.224 四川省雅安市 电信
114 61.157.225.225 61.157.225.225 四川省雅安市荥经县 361网吧
115 61.157.225.226 61.157.225.227 四川省雅安市 电信
116 61.157.225.228 61.157.225.228 四川省雅安市荥经县 传奇网吧
117 61.157.225.229 61.157.226.41 四川省雅安市 电信
118 61.157.226.42 61.157.226.42 四川省雅安市荥经县 大亨网吧
119 61.157.226.43 61.157.226.82 四川省雅安市 电信
120 61.157.226.83 61.157.226.84 四川省雅安市 四川农业大学宿舍
121 61.157.226.85 61.157.226.85 四川省雅安市 电信
122 61.157.226.86 61.157.226.86 四川省雅安市 四川农业大学
123 61.157.226.87 61.157.226.145 四川省雅安市 电信
124 61.157.226.146 61.157.226.146 四川省雅安市 雅安日报社
125 61.157.226.147 61.157.226.161 四川省雅安市 电信
126 61.157.226.162 61.157.226.162 四川省雅安市 雨城区蓝电网吧(川农体育馆对面)
127 61.157.226.163 61.157.226.170 四川省雅安市 电信
128 61.157.226.171 61.157.226.171 四川省雅安市 教育网吧
129 61.157.226.172 61.157.226.189 四川省雅安市 电信
130 61.157.226.190 61.157.226.190 四川省雅安市 启明星网吧
131 61.157.226.191 61.157.226.193 四川省雅安市 电信
132 61.157.226.194 61.157.226.194 四川省雅安市 四川农业大学
133 61.157.226.195 61.157.226.229 四川省雅安市 电信
134 61.157.226.230 61.157.226.230 四川省雅安市 雅安廊桥网吧
135 61.157.226.231 61.157.226.237 四川省雅安市 电信
136 61.157.226.238 61.157.226.238 四川省雅安市 岂恺信息技术有限公司
137 61.157.226.239 61.157.226.255 四川省雅安市 电信
138 61.188.168.0 61.188.168.255 四川省雅安市 /西昌市电信
139 61.188.169.0 61.188.172.5 四川省雅安市 电信
140 61.188.172.6 61.188.172.6 四川省雅安市 雨城区宇宙战线网吧
141 61.188.172.7 61.188.172.255 四川省雅安市 电信
142 61.188.199.0 61.188.199.45 四川省雅安市 电信
143 61.188.199.46 61.188.199.46 四川省雅安市 蓝靛网吧
144 61.188.199.47 61.188.199.255 四川省雅安市 电信
145 61.188.245.0 61.188.245.40 四川省雅安市 电信
146 61.188.245.41 61.188.245.41 四川省雅安市 新天下网络会所
147 61.188.245.42 61.188.245.74 四川省雅安市 电信
148 61.188.245.75 61.188.245.75 四川省雅安市 四川农业大学
149 61.188.245.76 61.188.245.76 四川省雅安市 电信
150 61.188.245.77 61.188.245.77 四川省雅安市 四川农业大学
151 61.188.245.78 61.188.245.195 四川省雅安市 电信
152 61.188.245.196 61.188.245.196 四川省雅安市 医院门诊部宿舍小区电信
153 61.188.245.197 61.188.245.227 四川省雅安市 电信
154 61.188.245.228 61.188.245.228 四川省雅安市雨城区 人民路蓝电网吧
155 61.188.245.229 61.188.245.255 四川省雅安市 电信
156 61.243.4.0 61.243.4.45 四川省雅安市 四川农业大学
157 61.243.4.46 61.243.5.255 四川省雅安市 联通
158 111.9.235.0 111.9.235.255 四川省雅安市 移动
159 112.18.32.0 112.18.51.255 四川省雅安市 移动
160 112.194.230.0 112.194.230.255 四川省雅安市 联通
161 112.195.224.0 112.195.230.255 四川省雅安市 联通
162 112.195.231.0 112.195.231.255 四川省雅安市天全县 联通
163 113.54.0.0 113.54.15.255 四川省雅安市 四川农业大学
164 117.173.16.0 117.173.23.255 四川省雅安市 移动
165 117.177.48.0 117.177.63.255 四川省雅安市 移动
166 118.115.125.0 118.115.125.255 四川省雅安市 电信
167 118.118.64.0 118.118.73.21 四川省雅安市 电信
168 118.118.73.22 118.118.73.22 四川省雅安市雨城区 雅乐吧网络会所
169 118.118.73.23 118.118.86.230 四川省雅安市 电信
170 118.118.86.231 118.118.86.231 四川省雅安市汉源县 冰点网络(大树镇双面街)
171 118.118.86.232 118.118.117.255 四川省雅安市 电信
172 118.118.119.0 118.118.127.255 四川省雅安市 电信
173 118.122.215.0 118.122.222.255 四川省雅安市 电信
174 118.122.223.0 118.122.223.255 四川省雅安市名山县 电信
175 119.5.224.0 119.5.231.255 四川省雅安市 联通
176 119.6.48.0 119.6.51.255 四川省雅安市 联通
177 119.6.126.0 119.6.126.255 四川省雅安市 联通
178 119.7.231.0 119.7.231.255 四川省雅安市 联通
179 121.48.92.0 121.48.92.255 四川省雅安市 雅安职业技术学院
180 123.70.173.0 123.70.173.255 四川省雅安市名山县 中移铁通
181 123.70.228.0 123.70.231.255 四川省雅安市 中移铁通
182 124.161.26.0 124.161.26.255 四川省雅安市 联通
183 124.161.176.0 124.161.176.255 四川省雅安市 联通
184 124.161.246.0 124.161.246.255 四川省雅安市 联通
185 125.67.192.0 125.67.197.150 四川省雅安市 电信
186 125.67.197.151 125.67.197.255 四川省雅安市 电信IDC机房
187 125.67.198.0 125.67.216.255 四川省雅安市 电信
188 125.67.218.0 125.67.227.255 四川省雅安市 电信
189 171.208.64.0 171.208.92.255 四川省雅安市 电信
190 171.208.93.0 171.208.93.255 四川省雅安市天全县 电信
191 171.208.94.0 171.208.110.255 四川省雅安市 电信
192 171.208.111.0 171.208.111.255 四川省雅安市名山县 电信
193 171.208.112.0 171.208.114.255 四川省雅安市 电信
194 171.208.115.0 171.208.115.255 四川省雅安市汉源县 电信
195 171.208.116.0 171.208.127.255 四川省雅安市 电信
196 171.215.64.0 171.215.127.255 四川省雅安市 电信
197 175.154.66.0 175.154.66.255 四川省雅安市天全县 联通
198 182.132.128.0 182.132.131.255 四川省雅安市 电信
199 182.132.133.0 182.132.191.255 四川省雅安市 电信
200 182.149.28.0 182.149.28.255 四川省雅安市 电信
201 183.220.69.0 183.220.69.255 四川省雅安市 移动
202 183.220.71.0 183.220.71.255 四川省雅安市 移动
203 183.220.240.0 183.220.247.255 四川省雅安市 移动
204 183.221.40.0 183.221.47.255 四川省雅安市 移动
205 183.221.208.0 183.221.223.255 四川省雅安市 移动
206 183.222.152.0 183.222.159.255 四川省雅安市 移动
207 183.222.161.0 183.222.161.255 四川省雅安市 移动
208 183.223.24.0 183.223.39.255 四川省雅安市 移动
209 202.98.140.0 202.98.141.129 四川省雅安市 广电宽带
210 202.98.141.130 202.98.141.130 四川省雅安市荥经县 荥经中学
211 202.98.141.131 202.98.141.136 四川省雅安市 广电宽带
212 202.98.141.137 202.98.141.137 四川省雅安市 二中广电宽带
213 202.98.141.138 202.98.141.255 四川省雅安市 广电宽带
214 202.115.176.0 202.115.191.255 四川省雅安市 四川农业大学教育网
215 218.6.134.0 218.6.134.2 四川省雅安市 电信
216 218.6.134.3 218.6.134.3 四川省雅安市 瑞达网吧
217 218.6.134.4 218.6.134.4 四川省雅安市 电信
218 218.6.134.5 218.6.134.5 四川省雅安市 开天网吧
219 218.6.134.6 218.6.134.6 四川省雅安市 缘分天空网吧
220 218.6.134.7 218.6.134.7 四川省雅安市 天天网吧
221 218.6.134.8 218.6.134.8 四川省雅安市 电信
222 218.6.134.9 218.6.134.9 四川省雅安市 鑫山网吧
223 218.6.134.10 218.6.134.11 四川省雅安市 电信
224 218.6.134.12 218.6.134.12 四川省雅安市 快车道网吧(川剧团附近)
225 218.6.134.13 218.6.134.16 四川省雅安市 电信
226 218.6.134.17 218.6.134.17 四川省雅安市 好友网吧
227 218.6.134.18 218.6.134.18 四川省雅安市 天桥白雪网吧
228 218.6.134.19 218.6.134.21 四川省雅安市 电信
229 218.6.134.22 218.6.134.22 四川省雅安市 天桥雅园网吧
230 218.6.134.23 218.6.134.24 四川省雅安市 电信
231 218.6.134.25 218.6.134.25 四川省雅安市 佳佳网吧
232 218.6.134.26 218.6.134.43 四川省雅安市 电信
233 218.6.134.44 218.6.134.44 四川省雅安市 八路网吧
234 218.6.134.45 218.6.134.71 四川省雅安市 电信
235 218.6.134.72 218.6.134.72 四川省雅安市 新阳光网吧
236 218.6.134.73 218.6.134.73 四川省雅安市 南一路创未来网吧
237 218.6.134.74 218.6.134.74 四川省雅安市 南二路网吧
238 218.6.134.75 218.6.134.109 四川省雅安市 电信光纤
239 218.6.134.110 218.6.134.110 四川省雅安市 名山县动感网吧
240 218.6.134.111 218.6.134.163 四川省雅安市 电信光纤
241 218.6.134.164 218.6.134.164 四川省雅安市 田家网吧
242 218.6.134.165 218.6.134.179 四川省雅安市 电信光纤
243 218.6.134.180 218.6.134.180 四川省雅安市 环球网吧
244 218.6.134.181 218.6.134.185 四川省雅安市 电信光纤
245 218.6.134.186 218.6.134.186 四川省雅安市 心驰神往网吧
246 218.6.134.187 218.6.134.192 四川省雅安市 电信光纤
247 218.6.134.193 218.6.134.193 四川省雅安市雨城区 红星网吧
248 218.6.134.194 218.6.134.195 四川省雅安市 电信光纤
249 218.6.134.196 218.6.134.196 四川省雅安市 风车网吧
250 218.6.134.197 218.6.134.197 四川省雅安市 闪电网吧(川农后校门)
251 218.6.134.198 218.6.135.93 四川省雅安市 电信光纤
252 218.6.135.94 218.6.135.94 四川省雅安市 蜘蛛网吧
253 218.6.135.95 218.6.135.109 四川省雅安市 电信光纤
254 218.6.135.110 218.6.135.110 四川省雅安市 雨城区网吧
255 218.6.135.111 218.6.135.130 四川省雅安市 电信光纤
256 218.6.135.131 218.6.135.134 四川省雅安市 雅安中学
257 218.6.135.135 218.6.135.145 四川省雅安市 电信光纤
258 218.6.135.146 218.6.135.146 四川省雅安市 档案校机房
259 218.6.135.147 218.6.135.165 四川省雅安市 电信光纤
260 218.6.135.166 218.6.135.168 四川省雅安市 四川农业大学
261 218.6.135.169 218.6.135.179 四川省雅安市 电信光纤
262 218.6.135.180 218.6.135.190 四川省雅安市 四川农业大学
263 218.6.135.191 218.6.135.197 四川省雅安市 电信
264 218.6.135.198 218.6.135.198 四川省雅安市 林业局
265 218.6.135.199 218.6.135.255 四川省雅安市 电信
266 218.88.220.0 218.88.220.112 四川省雅安市 电信
267 218.88.220.113 218.88.220.113 四川省雅安市 四川农业大学
268 218.88.220.114 218.88.222.142 四川省雅安市 电信
269 218.88.222.143 218.88.222.143 四川省雅安市荥经县 新一代网吧
270 218.88.222.144 218.88.222.191 四川省雅安市 电信
271 218.88.222.192 218.88.222.192 四川省雅安市 石棉新世界网吧
272 218.88.222.193 218.88.223.91 四川省雅安市 电信
273 218.88.223.92 218.88.223.92 四川省雅安市 四川农业大学电子阅览室
274 218.88.223.93 218.88.223.144 四川省雅安市 电信
275 218.88.223.145 218.88.223.145 四川省雅安市 宝兴县陇东镇心在网吧
276 218.88.223.146 218.88.223.147 四川省雅安市 电信
277 218.88.223.148 218.88.223.148 四川省雅安市 宝兴县陇东镇老场村先进二组(银河网吧)
278 218.88.223.149 218.88.223.255 四川省雅安市 电信
279 218.200.208.0 218.200.210.255 四川省雅安市 移动
280 218.203.244.0 218.203.244.255 四川省雅安市 移动
281 220.166.65.0 220.166.69.255 四川省雅安市 电信
282 220.167.97.0 220.167.98.255 四川省雅安市 电信
283 220.197.67.0 220.197.68.255 四川省雅安市 联通
284 221.10.76.0 221.10.76.61 四川省雅安市 联通
285 221.10.76.62 221.10.76.62 四川省雅安市 雨城区超人网吧
286 221.10.76.63 221.10.76.255 四川省雅安市 联通
287 221.10.83.0 221.10.83.255 四川省雅安市 联通
288 221.10.215.0 221.10.218.255 四川省雅安市 联通
289 222.53.18.163 222.53.18.163 四川省雅安市雨城区 民生旅馆(西门汽车站)
290 222.53.81.0 222.53.81.255 四川省雅安市 中移铁通
291 222.208.196.0 222.208.196.255 四川省雅安市 电信
292 222.208.197.0 222.208.197.255 四川省雅安市雨城区 电信
293 222.208.198.0 222.208.209.26 四川省雅安市 电信
294 222.208.209.27 222.208.209.27 四川省雅安市 芦山县雅安永新合金有限公司
295 222.208.209.28 222.208.211.1 四川省雅安市 电信
296 222.208.211.2 222.208.211.2 四川省雅安市雨城区 天天网吧
297 222.208.211.3 222.208.211.5 四川省雅安市 电信
298 222.208.211.6 222.208.211.6 四川省雅安市 瑞达网吧
299 222.208.211.7 222.208.211.9 四川省雅安市 电信
300 222.208.211.10 222.208.211.10 四川省雅安市雨城区 网驿网吧(卫校后门)
301 222.208.211.11 222.208.211.13 四川省雅安市 电信
302 222.208.211.14 222.208.211.14 四川省雅安市雨城区 缘分天空网吧(卫校后门附近)
303 222.208.211.15 222.208.211.17 四川省雅安市 电信
304 222.208.211.18 222.208.211.18 四川省雅安市雨城区 鑫山网吧(卫校后门)
305 222.208.211.19 222.208.211.37 四川省雅安市 电信
306 222.208.211.38 222.208.211.38 四川省雅安市雨城区 新兴星网吧(卫校后门)
307 222.208.211.39 222.208.211.41 四川省雅安市 电信
308 222.208.211.42 222.208.211.42 四川省雅安市雨城区 好友网吧(西门车站附近)
309 222.208.211.43 222.208.211.49 四川省雅安市 电信
310 222.208.211.50 222.208.211.50 四川省雅安市雨城区 动感网吧
311 222.208.211.51 222.208.211.53 四川省雅安市 电信
312 222.208.211.54 222.208.211.54 四川省雅安市 AAA网吧
313 222.208.211.55 222.208.211.61 四川省雅安市 电信
314 222.208.211.62 222.208.211.62 四川省雅安市 创业商城米迪网吧
315 222.208.211.63 222.208.211.65 四川省雅安市 电信
316 222.208.211.66 222.208.211.66 四川省雅安市 深蓝网吧
317 222.208.211.67 222.208.211.73 四川省雅安市 电信
318 222.208.211.74 222.208.211.74 四川省雅安市 雅圆网吧
319 222.208.211.75 222.208.211.89 四川省雅安市 电信
320 222.208.211.90 222.208.211.90 四川省雅安市雨城区 静心网吧(创业商城)
321 222.208.211.91 222.208.211.97 四川省雅安市 电信
322 222.208.211.98 222.208.211.98 四川省雅安市雨城区 佳佳网吧(川剧团附近)
323 222.208.211.99 222.208.211.101 四川省雅安市 电信
324 222.208.211.102 222.208.211.102 四川省雅安市雨城区 心悦网吧(县前街)
325 222.208.211.103 222.208.211.109 四川省雅安市 电信
326 222.208.211.110 222.208.211.110 四川省雅安市雨城区 中大街云里网吧
327 222.208.211.111 222.208.211.117 四川省雅安市 电信
328 222.208.211.118 222.208.211.118 四川省雅安市雨城区 海波网吧
329 222.208.211.119 222.208.211.121 四川省雅安市 电信
330 222.208.211.122 222.208.211.122 四川省雅安市雨城区 小北街环球网络
331 222.208.211.123 222.208.211.129 四川省雅安市 电信
332 222.208.211.130 222.208.211.130 四川省雅安市雨城区 网路口网吧
333 222.208.211.131 222.208.211.137 四川省雅安市 电信
334 222.208.211.138 222.208.211.138 四川省雅安市雨城区 天天网吧
335 222.208.211.139 222.208.211.141 四川省雅安市 电信
336 222.208.211.142 222.208.211.142 四川省雅安市 风车网吧(四川农业大学后门附近)
337 222.208.211.143 222.208.211.153 四川省雅安市 电信
338 222.208.211.154 222.208.211.154 四川省雅安市雨城区 人民路超人网吧
339 222.208.211.155 222.208.211.161 四川省雅安市 电信
340 222.208.211.162 222.208.211.162 四川省雅安市雨城区 人民路超越网吧
341 222.208.211.163 222.208.211.165 四川省雅安市 电信
342 222.208.211.166 222.208.211.166 四川省雅安市雨城区 黑蜘蛛网吧(人民路)
343 222.208.211.167 222.208.211.173 四川省雅安市 电信
344 222.208.211.174 222.208.211.174 四川省雅安市 冲浪天堂网城
345 222.208.211.175 222.208.211.197 四川省雅安市 电信
346 222.208.211.198 222.208.211.198 四川省雅安市雨城区 海星网吧
347 222.208.211.199 222.208.211.201 四川省雅安市 电信
348 222.208.211.202 222.208.211.202 四川省雅安市 人民路新雨网吧
349 222.208.211.203 222.208.211.205 四川省雅安市 电信
350 222.208.211.206 222.208.211.206 四川省雅安市雨城区 起点网吧
351 222.208.211.207 222.208.211.209 四川省雅安市 电信
352 222.208.211.210 222.208.211.210 四川省雅安市 蓝色魅力网吧
353 222.208.211.211 222.208.211.217 四川省雅安市 电信
354 222.208.211.218 222.208.211.218 四川省雅安市雨城区 E米网吧
355 222.208.211.219 222.208.211.229 四川省雅安市 电信
356 222.208.211.230 222.208.211.230 四川省雅安市雨城区 新人类网吧(川农大学旧校区附近)
357 222.208.211.231 222.208.211.233 四川省雅安市 电信
358 222.208.211.234 222.208.211.234 四川省雅安市雨城区 千寻网络会所(人民路)
359 222.208.211.235 222.208.211.237 四川省雅安市 电信
360 222.208.211.238 222.208.211.238 四川省雅安市雨城区 梦幻网吧(川农体育馆对面)
361 222.208.211.239 222.208.211.241 四川省雅安市 电信
362 222.208.211.242 222.208.211.242 四川省雅安市雨城区 新感觉网吧
363 222.208.211.243 222.208.211.255 四川省雅安市 电信
364 222.213.9.53 222.213.9.53 四川省雅安市 电信
365 222.213.9.57 222.213.9.57 四川省雅安市 电信
366 222.213.224.0 222.213.224.255 四川省雅安市 电信
367 222.213.225.0 222.213.225.255 四川省雅安市雨城区 电信
368 222.213.226.0 222.213.236.1 四川省雅安市 电信
369 222.213.236.2 222.213.236.2 四川省雅安市雨城区 龙网网吧(南一路)
370 222.213.236.3 222.213.236.9 四川省雅安市 电信
371 222.213.236.10 222.213.236.10 四川省雅安市雨城区 新世纪网吧(南一路)
372 222.213.236.11 222.213.236.13 四川省雅安市 电信
373 222.213.236.14 222.213.236.14 四川省雅安市 新阳光网吧
374 222.213.236.15 222.213.236.17 四川省雅安市 电信
375 222.213.236.18 222.213.236.18 四川省雅安市 南一路创未来网吧
376 222.213.236.19 222.213.236.21 四川省雅安市 电信
377 222.213.236.22 222.213.236.22 四川省雅安市雨城区 零点网吧(南一路)
378 222.213.236.23 222.213.236.29 四川省雅安市 电信
379 222.213.236.30 222.213.236.30 四川省雅安市 南四路天语网吧
380 222.213.236.31 222.213.236.33 四川省雅安市 电信
381 222.213.236.34 222.213.236.34 四川省雅安市 战网网吧
382 222.213.236.35 222.213.236.65 四川省雅安市 电信
383 222.213.236.66 222.213.236.66 四川省雅安市 鑫帝网吧
384 222.213.236.67 222.213.236.73 四川省雅安市 电信
385 222.213.236.74 222.213.236.74 四川省雅安市雨城区 扩展网吧(三中附近)
386 222.213.236.75 222.213.236.81 四川省雅安市 电信
387 222.213.236.82 222.213.236.82 四川省雅安市 泡泡堂网吧
388 222.213.236.83 222.213.236.97 四川省雅安市 电信
389 222.213.236.98 222.213.236.98 四川省雅安市雨城区 心迟网吧(贸易校附近)
390 222.213.236.99 222.213.236.101 四川省雅安市 电信
391 222.213.236.102 222.213.236.102 四川省雅安市雨城区 红星网吧(四川农业大学新校门口张家山路方向)
392 222.213.236.103 222.213.236.109 四川省雅安市 电信
393 222.213.236.110 222.213.236.110 四川省雅安市雨城区 无限情缘网吧(西部影都附近)
394 222.213.236.111 222.213.236.125 四川省雅安市 电信
395 222.213.236.126 222.213.236.126 四川省雅安市雨城区 新天下网络会所(大北街温州商城B区2层18号)
396 222.213.236.127 222.213.236.209 四川省雅安市 电信
397 222.213.236.210 222.213.236.210 四川省雅安市 四川农业大学
398 222.213.236.211 222.213.240.21 四川省雅安市 电信
399 222.213.240.22 222.213.240.22 四川省雅安市 天全县多彩网吧
400 222.213.240.23 222.213.240.33 四川省雅安市 电信
401 222.213.240.34 222.213.240.34 四川省雅安市天全县 城厢镇时空隧道网吧(徙榆路128号)
402 222.213.240.35 222.213.240.101 四川省雅安市 电信
403 222.213.240.102 222.213.240.102 四川省雅安市 名山县馨铭网吧
404 222.213.240.103 222.213.240.145 四川省雅安市 电信
405 222.213.240.146 222.213.240.146 四川省雅安市 汉源县千年网吧
406 222.213.240.147 222.213.245.9 四川省雅安市 电信
407 222.213.245.10 222.213.245.10 四川省雅安市雨城区 心忆网吧(新校区)
408 222.213.245.11 222.213.245.133 四川省雅安市 电信
409 222.213.245.134 222.213.245.134 四川省雅安市荥经县 新世纪网吧
410 222.213.245.135 222.213.245.137 四川省雅安市 电信
411 222.213.245.138 222.213.245.138 四川省雅安市荥经县 自由人网吧
412 222.213.245.139 222.213.245.141 四川省雅安市 电信
413 222.213.245.142 222.213.245.142 四川省雅安市荥经县 传奇网吧
414 222.213.245.143 222.213.245.145 四川省雅安市 电信
415 222.213.245.146 222.213.245.146 四川省雅安市荥经县 E时代网吧
416 222.213.245.147 222.213.245.149 四川省雅安市 电信
417 222.213.245.150 222.213.245.150 四川省雅安市荥经县 健神网吧
418 222.213.245.151 222.213.245.153 四川省雅安市 电信
419 222.213.245.154 222.213.245.154 四川省雅安市荥经县 语过添情网吧
420 222.213.245.155 222.213.245.157 四川省雅安市 电信
421 222.213.245.158 222.213.245.158 四川省雅安市荥经县 柳学网吧
422 222.213.245.159 222.213.245.161 四川省雅安市 电信
423 222.213.245.162 222.213.245.162 四川省雅安市荥经县 天喜网吧
424 222.213.245.163 222.213.245.165 四川省雅安市 电信
425 222.213.245.166 222.213.245.166 四川省雅安市荥经县 启松网吧
426 222.213.245.167 222.213.245.173 四川省雅安市 电信
427 222.213.245.174 222.213.245.174 四川省雅安市荥经县 有间网吧
428 222.213.245.175 222.213.245.177 四川省雅安市 电信
429 222.213.245.178 222.213.245.178 四川省雅安市荥经县 网络棋吧
430 222.213.245.179 222.213.245.181 四川省雅安市 电信
431 222.213.245.182 222.213.245.182 四川省雅安市荥经县 星宇网吧
432 222.213.245.183 222.213.245.185 四川省雅安市 电信
433 222.213.245.186 222.213.245.186 四川省雅安市荥经县 361网吧
434 222.213.245.187 222.213.245.189 四川省雅安市 电信
435 222.213.245.190 222.213.245.190 四川省雅安市荥经县 互动网吧
436 222.213.245.191 222.213.245.197 四川省雅安市 电信
437 222.213.245.198 222.213.245.198 四川省雅安市荥经县 风云网吧
438 222.213.245.199 222.213.245.201 四川省雅安市 电信
439 222.213.245.202 222.213.245.202 四川省雅安市荥经县 明明网吧
440 222.213.245.203 222.213.245.205 四川省雅安市 电信
441 222.213.245.206 222.213.245.206 四川省雅安市荥经县 知己网吧
442 222.213.245.207 222.213.245.221 四川省雅安市 电信
443 222.213.245.222 222.213.245.222 四川省雅安市 黑白森林网吧
444 222.213.245.223 222.213.247.1 四川省雅安市 电信
445 222.213.247.2 222.213.247.2 四川省雅安市 芦山县E网情深网吧
446 222.213.247.3 222.213.247.69 四川省雅安市 电信
447 222.213.247.70 222.213.247.70 四川省雅安市荥经县 星际网吧
448 222.213.247.71 222.213.247.73 四川省雅安市 电信
449 222.213.247.74 222.213.247.74 四川省雅安市荥经县 鑫鑫网吧
450 222.213.247.75 222.213.247.77 四川省雅安市 电信
451 222.213.247.78 222.213.247.78 四川省雅安市荥经县 花滩网吧
452 222.213.247.79 222.213.247.81 四川省雅安市 电信
453 222.213.247.82 222.213.247.82 四川省雅安市荥经县 雄霸网吧
454 222.213.247.83 222.213.247.85 四川省雅安市 电信
455 222.213.247.86 222.213.247.86 四川省雅安市荥经县 星期八网吧
456 222.213.247.87 222.213.247.93 四川省雅安市 电信
457 222.213.247.94 222.213.247.94 四川省雅安市荥经县 梦聊网吧
458 222.213.247.95 222.213.247.121 四川省雅安市 电信
459 222.213.247.123 222.213.248.113 四川省雅安市 电信
460 222.213.248.114 222.213.248.114 四川省雅安市荥经县 一点通网吧
461 222.213.248.115 222.213.255.255 四川省雅安市 电信
462 223.86.64.0 223.86.71.255 四川省雅安市 移动
463 223.87.176.0 223.87.183.255 四川省雅安市 移动
464 223.128.128.0 223.128.143.255 四川省雅安市 四川农业大学