ip地址查询

宜宾市IP地址列表

宜宾市网吧IP地址列表

在下面输入您要查询IP地址段范围的地理位置,点击查询

请输入地理位置:
最多只能列出前1000条IP信息,更详细的ip列表信息请用上边的查询按钮进入
序号 IP 起始地址 IP 结束地址 所在位置信息 电子地图
1 60.255.12.0 60.255.13.255 四川省宜宾市 广电网
2 60.255.29.0 60.255.29.255 四川省宜宾市 广电网
3 61.139.48.0 61.139.49.255 四川省宜宾市 电信
4 61.157.108.0 61.157.109.255 四川省宜宾市 电信
5 61.157.177.0 61.157.184.9 四川省宜宾市 电信
6 61.157.184.10 61.157.184.10 四川省宜宾市 爱网网吧
7 61.157.184.11 61.157.184.11 四川省宜宾市 地球村网吧
8 61.157.184.12 61.157.184.12 四川省宜宾市 光速网吧
9 61.157.184.13 61.157.184.13 四川省宜宾市 电信
10 61.157.184.14 61.157.184.14 四川省宜宾市 城市边缘网吧
11 61.157.184.15 61.157.184.15 四川省宜宾市 新次元网吧
12 61.157.184.16 61.157.184.16 四川省宜宾市 新干线网吧
13 61.157.184.17 61.157.184.18 四川省宜宾市 电信
14 61.157.184.19 61.157.184.19 四川省宜宾市 新纪元网吧
15 61.157.184.20 61.157.184.20 四川省宜宾市 电信
16 61.157.184.21 61.157.184.21 四川省宜宾市 光速网吧
17 61.157.184.22 61.157.184.22 四川省宜宾市 笨笨网吧
18 61.157.184.23 61.157.184.24 四川省宜宾市 电信
19 61.157.184.25 61.157.184.25 四川省宜宾市 鲁家园大网吧
20 61.157.184.26 61.157.184.28 四川省宜宾市 电信
21 61.157.184.29 61.157.184.29 四川省宜宾市 东方快车网吧
22 61.157.184.30 61.157.184.31 四川省宜宾市 电信
23 61.157.184.32 61.157.184.32 四川省宜宾市 芳利网吧
24 61.157.184.33 61.157.184.34 四川省宜宾市 电信
25 61.157.184.35 61.157.184.35 四川省宜宾市 极限网吧
26 61.157.184.36 61.157.184.38 四川省宜宾市 电信
27 61.157.184.39 61.157.184.39 四川省宜宾市 E时代网吧
28 61.157.184.40 61.157.184.40 四川省宜宾市 电信
29 61.157.184.41 61.157.184.41 四川省宜宾市 高速网吧
30 61.157.184.42 61.157.184.42 四川省宜宾市 电信
31 61.157.184.43 61.157.184.43 四川省宜宾市 开心网吧
32 61.157.184.44 61.157.184.48 四川省宜宾市 电信
33 61.157.184.49 61.157.184.49 四川省宜宾市 网缘轩网吧
34 61.157.184.50 61.157.184.50 四川省宜宾市 涛声网吧
35 61.157.184.51 61.157.184.54 四川省宜宾市 电信
36 61.157.184.55 61.157.184.55 四川省宜宾市 雅虎网吧
37 61.157.184.56 61.157.184.56 四川省宜宾市 逍遥游网吧
38 61.157.184.57 61.157.184.57 四川省宜宾市 网际网吧
39 61.157.184.58 61.157.184.62 四川省宜宾市 电信
40 61.157.184.63 61.157.184.63 四川省宜宾市 千年网吧
41 61.157.184.64 61.157.184.64 四川省宜宾市 万通网吧
42 61.157.184.65 61.157.184.65 四川省宜宾市 电信
43 61.157.184.66 61.157.184.66 四川省宜宾市 希宇网吧
44 61.157.184.67 61.157.184.67 四川省宜宾市 电信
45 61.157.184.68 61.157.184.68 四川省宜宾市 网民网吧
46 61.157.184.69 61.157.184.77 四川省宜宾市 电信
47 61.157.184.78 61.157.184.78 四川省宜宾市 休闲网吧
48 61.157.184.79 61.157.184.84 四川省宜宾市 电信
49 61.157.184.85 61.157.184.85 四川省宜宾市 大文豪网吧
50 61.157.184.86 61.157.184.95 四川省宜宾市 电信
51 61.157.184.96 61.157.184.96 四川省宜宾市 声浪网吧
52 61.157.184.97 61.157.184.97 四川省宜宾市 电信
53 61.157.184.98 61.157.184.98 四川省宜宾市 中华网吧
54 61.157.184.99 61.157.184.99 四川省宜宾市 电信
55 61.157.184.100 61.157.184.100 四川省宜宾市 全球通网吧
56 61.157.184.101 61.157.184.102 四川省宜宾市 电信
57 61.157.184.103 61.157.184.103 四川省宜宾市 嘿咚咚网吧
58 61.157.184.104 61.157.184.107 四川省宜宾市 电信
59 61.157.184.108 61.157.184.108 四川省宜宾市 启明网吧
60 61.157.184.109 61.157.184.109 四川省宜宾市 电信
61 61.157.184.110 61.157.184.110 四川省宜宾市 风影网吧
62 61.157.184.111 61.157.184.115 四川省宜宾市 电信
63 61.157.184.116 61.157.184.116 四川省宜宾市 爱网网吧
64 61.157.184.117 61.157.184.133 四川省宜宾市 电信
65 61.157.184.134 61.157.184.134 四川省宜宾市 新浪网吧
66 61.157.184.135 61.157.184.135 四川省宜宾市 心语网吧
67 61.157.184.136 61.157.184.167 四川省宜宾市 电信
68 61.157.184.168 61.157.184.168 四川省宜宾市 2000网吧
69 61.157.184.169 61.157.184.239 四川省宜宾市 电信
70 61.157.184.240 61.157.184.240 四川省宜宾市 光速网吧
71 61.157.184.241 61.157.184.241 四川省宜宾市 电信
72 61.157.184.242 61.157.184.242 四川省宜宾市 光速网吧
73 61.157.184.243 61.157.184.255 四川省宜宾市 电信
74 61.157.216.226 61.157.216.255 四川省宜宾市 电信
75 61.188.124.0 61.188.134.255 四川省宜宾市 电信
76 61.188.200.0 61.188.202.59 四川省宜宾市 电信
77 61.188.202.60 61.188.202.60 四川省宜宾市高县 蓝天龙网吧
78 61.188.202.61 61.188.202.62 四川省宜宾市 电信
79 61.188.202.63 61.188.202.63 四川省宜宾市高县 车站网吧
80 61.188.202.64 61.188.202.136 四川省宜宾市 电信
81 61.188.202.137 61.188.202.137 四川省宜宾市 北城区黑衣人网吧
82 61.188.202.138 61.188.202.255 四川省宜宾市 电信
83 61.188.203.0 61.188.203.4 四川省宜宾市江安县 电信
84 61.188.203.5 61.188.203.5 四川省宜宾市江安县 长江网吧
85 61.188.203.6 61.188.203.6 四川省宜宾市江安县 畅想网吧
86 61.188.203.7 61.188.203.36 四川省宜宾市江安县 电信
87 61.188.203.37 61.188.203.37 四川省宜宾市南溪县 联众网吧
88 61.188.203.38 61.188.203.39 四川省宜宾市 江安
89 61.188.203.40 61.188.203.40 四川省宜宾市南溪县 相约网吧
90 61.188.203.41 61.188.203.46 四川省宜宾市 江安
91 61.188.203.47 61.188.203.47 四川省宜宾市高县 心语网吧
92 61.188.203.48 61.188.203.48 四川省宜宾市高县 新浪网吧
93 61.188.203.49 61.188.203.49 四川省宜宾市高县 星缘网吧
94 61.188.203.50 61.188.203.51 四川省宜宾市 江安
95 61.188.203.52 61.188.203.52 四川省宜宾市高县 启明网吧
96 61.188.203.53 61.188.203.53 四川省宜宾市高县 异彩网吧
97 61.188.203.54 61.188.203.54 四川省宜宾市高县 秋宇网吧
98 61.188.203.55 61.188.203.55 四川省宜宾市高县 大众网吧
99 61.188.203.56 61.188.203.56 四川省宜宾市 江安
100 61.188.203.57 61.188.203.57 四川省宜宾市高县 银河网吧
101 61.188.203.58 61.188.203.58 四川省宜宾市高县 2000网吧
102 61.188.203.59 61.188.203.59 四川省宜宾市高县 大贵网吧
103 61.188.203.60 61.188.203.60 四川省宜宾市高县 蓝天龙网吧
104 61.188.203.61 61.188.203.82 四川省宜宾市 江安
105 61.188.203.83 61.188.203.83 四川省宜宾市江安县 阳光网吧
106 61.188.203.84 61.188.203.90 四川省宜宾市 江安
107 61.188.203.91 61.188.203.91 四川省宜宾市屏山县 恒源网吧
108 61.188.203.92 61.188.203.92 四川省宜宾市屏山县 网虫网吧
109 61.188.203.93 61.188.203.101 四川省宜宾市 江安
110 61.188.203.102 61.188.203.102 四川省宜宾市屏山县 数码网吧
111 61.188.203.103 61.188.203.103 四川省宜宾市 江安
112 61.188.203.104 61.188.203.104 四川省宜宾市南溪县 知心网吧
113 61.188.203.105 61.188.203.105 四川省宜宾市 江安
114 61.188.203.106 61.188.203.106 四川省宜宾市屏山县 红蕾网吧
115 61.188.203.107 61.188.203.109 四川省宜宾市 江安
116 61.188.203.110 61.188.203.110 四川省宜宾市 筠连县星星网吧
117 61.188.203.111 61.188.203.112 四川省宜宾市 江安
118 61.188.203.113 61.188.203.113 四川省宜宾市 筠连县长江网吧
119 61.188.203.114 61.188.203.118 四川省宜宾市 江安
120 61.188.203.119 61.188.203.119 四川省宜宾市 筠连县定泉网吧
121 61.188.203.120 61.188.203.120 四川省宜宾市 江安
122 61.188.203.121 61.188.203.121 四川省宜宾市 筠连县红萍果网吧
123 61.188.203.122 61.188.203.122 四川省宜宾市 筠连县冲浪网吧
124 61.188.203.123 61.188.203.128 四川省宜宾市 江安
125 61.188.203.129 61.188.203.129 四川省宜宾市 兴文县古宋聊缘网吧
126 61.188.203.130 61.188.203.133 四川省宜宾市 江安
127 61.188.203.134 61.188.203.134 四川省宜宾市高县 浩瀚网吧
128 61.188.203.135 61.188.203.135 四川省宜宾市屏山县 超音速网吧
129 61.188.203.136 61.188.203.140 四川省宜宾市 江安/屏山县
130 61.188.203.141 61.188.203.141 四川省宜宾市 巡场飞跃网吧
131 61.188.203.142 61.188.203.143 四川省宜宾市 江安/屏山县
132 61.188.203.144 61.188.203.144 四川省宜宾市 筠连县现代网吧
133 61.188.203.145 61.188.203.145 四川省宜宾市江安县 网事随风
134 61.188.203.146 61.188.203.146 四川省宜宾市屏山县 时代网吧
135 61.188.203.147 61.188.203.148 四川省宜宾市 江安/屏山县
136 61.188.203.149 61.188.203.149 四川省宜宾市 新视野网吧
137 61.188.203.150 61.188.203.150 四川省宜宾市 江安/屏山县
138 61.188.203.151 61.188.203.151 四川省宜宾市高县 声浪网吧
139 61.188.203.152 61.188.203.154 四川省宜宾市 (江安/屏山县)
140 61.188.203.155 61.188.203.155 四川省宜宾市 江安千禧网吧
141 61.188.203.156 61.188.203.173 四川省宜宾市 (江安/屏山县/上江北)
142 61.188.203.174 61.188.203.174 四川省宜宾市屏山县 终结网吧
143 61.188.203.175 61.188.203.182 四川省宜宾市 (江安/屏山县)
144 61.188.203.183 61.188.203.183 四川省宜宾市江安县 心之海洋
145 61.188.203.184 61.188.203.186 四川省宜宾市 江安/屏山县
146 61.188.203.187 61.188.203.187 四川省宜宾市高县 蚂蚁网吧
147 61.188.203.188 61.188.203.192 四川省宜宾市 电信
148 61.188.203.193 61.188.203.193 四川省宜宾市 巡场浪潮网吧
149 61.188.203.194 61.188.203.205 四川省宜宾市 电信
150 61.188.203.206 61.188.203.206 四川省宜宾市 柏溪镇电信网吧
151 61.188.203.207 61.188.203.209 四川省宜宾市 电信
152 61.188.203.210 61.188.203.210 四川省宜宾市江安县 鹏程网吧
153 61.188.203.211 61.188.203.218 四川省宜宾市 电信
154 61.188.203.219 61.188.203.219 四川省宜宾市 芙蓉明权网吧
155 61.188.203.220 61.188.203.228 四川省宜宾市 电信
156 61.188.203.229 61.188.203.229 四川省宜宾市 芙蓉异域网吧
157 61.188.203.230 61.188.203.255 四川省宜宾市 电信
158 101.205.99.0 101.205.99.255 四川省宜宾市 联通
159 110.186.128.0 110.186.189.255 四川省宜宾市 电信
160 110.186.190.0 110.186.190.255 四川省宜宾市珙县 电信
161 110.186.191.0 110.186.223.255 四川省宜宾市 电信
162 112.18.200.0 112.18.223.255 四川省宜宾市 移动
163 112.19.80.0 112.19.87.255 四川省宜宾市 移动
164 112.19.104.0 112.19.111.255 四川省宜宾市 移动
165 112.192.240.0 112.192.247.255 四川省宜宾市 联通
166 112.194.97.0 112.194.98.255 四川省宜宾市 联通
167 112.194.102.0 112.194.111.255 四川省宜宾市 联通
168 112.195.216.0 112.195.216.255 四川省宜宾市 联通
169 117.139.64.0 117.139.122.255 四川省宜宾市 移动
170 117.139.124.0 117.139.127.255 四川省宜宾市 移动
171 117.172.160.0 117.172.175.255 四川省宜宾市 移动
172 117.173.36.0 117.173.43.255 四川省宜宾市 移动
173 117.173.48.0 117.173.55.255 四川省宜宾市 移动
174 117.173.184.0 117.173.191.255 四川省宜宾市 移动
175 117.175.96.0 117.175.111.255 四川省宜宾市 移动
176 117.177.199.0 117.177.199.255 四川省宜宾市 移动
177 118.116.128.0 118.116.182.255 四川省宜宾市 电信
178 118.116.183.0 118.116.183.255 四川省宜宾市珙县 电信
179 118.116.184.0 118.116.191.255 四川省宜宾市 电信
180 118.121.194.0 118.121.194.255 四川省宜宾市长宁县 电信
181 118.121.195.0 118.121.202.255 四川省宜宾市 电信
182 119.5.96.0 119.5.111.255 四川省宜宾市 联通
183 119.6.140.0 119.6.141.255 四川省宜宾市 联通
184 119.7.20.0 119.7.28.255 四川省宜宾市 联通
185 119.7.97.0 119.7.107.255 四川省宜宾市 联通
186 121.48.113.0 121.48.113.255 四川省宜宾市 宜宾职业技术学院
187 123.70.68.0 123.70.79.255 四川省宜宾市 中移铁通
188 123.71.246.0 123.71.247.255 四川省宜宾市 中移铁通
189 124.161.12.0 124.161.12.255 四川省宜宾市 联通
190 124.161.116.0 124.161.119.255 四川省宜宾市 联通
191 124.161.147.0 124.161.151.255 四川省宜宾市 联通
192 124.161.208.0 124.161.211.255 四川省宜宾市 联通
193 124.161.250.0 124.161.251.255 四川省宜宾市 联通
194 125.64.131.0 125.64.131.255 四川省宜宾市 帝联信息科技电信CDN节点
195 125.64.134.0 125.64.134.255 四川省宜宾市 网宿科技股份有限公司电信CDN节点
196 125.64.160.0 125.64.169.255 四川省宜宾市 电信
197 125.64.170.0 125.64.170.255 四川省宜宾市兴文县 电信
198 125.64.171.0 125.64.198.9 四川省宜宾市 电信
199 125.64.198.10 125.64.198.10 四川省宜宾市 水电建筑勘测设计研究院
200 125.64.198.11 125.64.218.1 四川省宜宾市 电信
201 125.64.218.2 125.64.218.2 四川省宜宾市 格利斯特网吧(南岸汽车站下面商贸路)
202 125.64.218.3 125.64.218.8 四川省宜宾市 电信
203 125.64.218.9 125.64.218.9 四川省宜宾市 成功网吧
204 125.64.218.10 125.64.218.238 四川省宜宾市 电信
205 125.64.218.239 125.64.218.239 四川省宜宾市 风云天下网吧(南岸叙府路39号)
206 125.64.218.240 125.64.219.2 四川省宜宾市 电信
207 125.64.219.3 125.64.219.3 四川省宜宾市 戈壁风云网吧
208 125.64.219.4 125.64.219.4 四川省宜宾市 电信
209 125.64.219.5 125.64.219.5 四川省宜宾市 西鱼网吧
210 125.64.219.6 125.64.219.6 四川省宜宾市 电信
211 125.64.219.7 125.64.219.7 四川省宜宾市 天马网吧(信义街19号)
212 125.64.219.8 125.64.219.45 四川省宜宾市 电信
213 125.64.219.46 125.64.219.46 四川省宜宾市 黑衣人网吧
214 125.64.219.47 125.64.219.97 四川省宜宾市 电信
215 125.64.219.98 125.64.219.98 四川省宜宾市 零距离网城
216 125.64.219.99 125.64.219.100 四川省宜宾市 电信
217 125.64.219.101 125.64.219.101 四川省宜宾市 零距离自由天堂(北庆街78号)
218 125.64.219.102 125.64.219.117 四川省宜宾市 电信
219 125.64.219.118 125.64.219.120 四川省宜宾市 宜宾职业技术学院
220 125.64.219.121 125.64.219.131 四川省宜宾市 电信
221 125.64.219.132 125.64.219.132 四川省宜宾市 宜宾职业学院图书馆
222 125.64.219.133 125.64.219.210 四川省宜宾市 电信
223 125.64.219.211 125.64.219.211 四川省宜宾市 华擎网城
224 125.64.219.212 125.64.220.28 四川省宜宾市 电信
225 125.64.220.29 125.64.220.29 四川省宜宾市 宜宾学院
226 125.64.220.30 125.64.220.55 四川省宜宾市 电信
227 125.64.220.56 125.64.220.56 四川省宜宾市 天上人间网吧
228 125.64.220.57 125.64.220.57 四川省宜宾市 江北辰星网吧
229 125.64.220.58 125.64.222.35 四川省宜宾市 电信
230 125.64.222.36 125.64.222.36 四川省宜宾市珙县 弘色网络休闲会所(巡场镇巡检街红运商城B0号二楼)
231 125.64.222.37 125.64.222.79 四川省宜宾市 电信
232 125.64.222.80 125.64.222.80 四川省宜宾市 巡场联盟网吧(巡场镇50米大道)
233 125.64.222.81 125.64.222.81 四川省宜宾市珙县 飞浪网吧(巡场镇新桥街滨河东街)
234 125.64.222.82 125.64.222.121 四川省宜宾市 电信
235 125.64.222.122 125.64.222.122 四川省宜宾市 开心网吧(双三公园)
236 125.64.222.123 125.64.222.255 四川省宜宾市 电信
237 125.64.223.0 125.64.223.54 四川省宜宾市南溪县 电信
238 125.64.223.55 125.64.223.55 四川省宜宾市南溪县 奇幻网吧
239 125.64.223.56 125.64.223.255 四川省宜宾市南溪县 电信
240 125.64.224.0 125.64.224.16 四川省宜宾市 电信
241 125.64.224.17 125.64.224.17 四川省宜宾市 中国长江三峡开发总公司向家坝建设部
242 125.64.224.18 125.64.224.60 四川省宜宾市 电信
243 125.64.224.61 125.64.224.61 四川省宜宾市 宜宾县超音速网吧(柏溪镇金沙路金沙市场二楼)
244 125.64.224.62 125.64.224.155 四川省宜宾市 电信
245 125.64.224.156 125.64.224.156 四川省宜宾市 西式风网吧
246 125.64.224.157 125.64.224.157 四川省宜宾市 顺通网吧(柏溪224)
247 125.64.224.158 125.64.224.229 四川省宜宾市 电信
248 125.64.224.230 125.64.224.230 四川省宜宾市宜宾县 杰能网吧(柏溪镇渔王桥27号)
249 125.64.224.231 125.64.226.37 四川省宜宾市 电信
250 125.64.226.38 125.64.226.38 四川省宜宾市高县 超限网吧(符江田湾路359号)
251 125.64.226.39 125.64.228.6 四川省宜宾市 电信
252 125.64.228.7 125.64.228.7 四川省宜宾市江安县 点点网吧
253 125.64.228.8 125.64.228.20 四川省宜宾市 电信
254 125.64.228.21 125.64.228.21 四川省宜宾市江安县 波涛网吧(百乐门2楼)
255 125.64.228.22 125.64.228.24 四川省宜宾市 电信
256 125.64.228.25 125.64.228.25 四川省宜宾市江安县 千喜网吧
257 125.64.228.26 125.64.229.120 四川省宜宾市 电信
258 125.64.229.121 125.64.229.121 四川省宜宾市 乐义电子阅览室
259 125.64.229.122 125.64.255.255 四川省宜宾市 电信
260 125.69.171.0 125.69.171.255 四川省宜宾市 电信
261 125.69.177.0 125.69.177.255 四川省宜宾市 电信
262 125.69.179.0 125.69.179.255 四川省宜宾市 电信
263 125.69.184.0 125.69.184.255 四川省宜宾市 电信
264 125.69.214.0 125.69.214.255 四川省宜宾市 电信
265 125.70.128.0 125.70.128.255 四川省宜宾市 电信
266 125.70.131.0 125.70.131.255 四川省宜宾市 电信
267 125.70.134.0 125.70.134.255 四川省宜宾市 电信
268 125.70.139.0 125.70.139.255 四川省宜宾市 电信
269 125.70.154.0 125.70.154.255 四川省宜宾市 电信
270 125.70.158.0 125.70.158.255 四川省宜宾市 电信
271 171.93.0.0 171.93.191.255 四川省宜宾市 电信
272 175.154.12.0 175.154.15.255 四川省宜宾市 联通
273 175.154.128.0 175.154.152.255 四川省宜宾市 联通
274 175.155.11.0 175.155.11.255 四川省宜宾市 联通
275 182.133.64.0 182.133.129.255 四川省宜宾市 电信
276 182.133.130.0 182.133.130.255 四川省宜宾市兴文县 电信
277 182.133.131.0 182.133.255.255 四川省宜宾市 电信
278 183.220.40.0 183.220.47.255 四川省宜宾市 移动
279 183.220.222.0 183.220.225.255 四川省宜宾市 移动
280 210.41.72.0 210.41.79.255 四川省宜宾市 宜宾学院
281 211.92.84.0 211.92.87.255 四川省宜宾市 联通
282 211.92.108.0 211.92.111.255 四川省宜宾市 联通
283 211.98.216.0 211.98.216.255 四川省内江市 /宜宾市铁通
284 218.6.148.0 218.6.148.255 四川省宜宾市 电信
285 218.6.150.0 218.6.150.42 四川省宜宾市 电信
286 218.6.150.43 218.6.150.43 四川省宜宾市 高场职中
287 218.6.150.44 218.6.150.44 四川省宜宾市 宜宾县柳嘉镇厨师网吧
288 218.6.150.45 218.6.150.85 四川省宜宾市 电信
289 218.6.150.86 218.6.150.86 四川省宜宾市 风云天下网吧
290 218.6.150.87 218.6.151.255 四川省宜宾市 电信
291 218.88.152.0 218.88.154.255 四川省宜宾市 电信
292 218.88.155.41 218.88.155.255 四川省广元市 /宜宾市电信
293 218.88.156.0 218.88.158.255 四川省宜宾市 电信
294 218.88.159.0 218.88.159.255 四川省宜宾市 (珙县)电信
295 218.88.160.0 218.88.160.255 四川省宜宾市 电信
296 218.88.161.0 218.88.161.17 四川省宜宾市 兴文县/南溪县
297 218.88.161.18 218.88.161.18 四川省宜宾市高县 罗场语过网吧
298 218.88.161.19 218.88.161.29 四川省宜宾市 兴文县/南溪县
299 218.88.161.30 218.88.161.30 四川省宜宾市 巡场千禧网吧
300 218.88.161.31 218.88.161.42 四川省宜宾市 兴文县/南溪县
301 218.88.161.43 218.88.161.43 四川省宜宾市 电信
302 218.88.161.44 218.88.161.82 四川省宜宾市 兴文县/南溪县
303 218.88.161.83 218.88.161.83 四川省宜宾市南溪县 联众网吧(北大街)
304 218.88.161.84 218.88.161.86 四川省宜宾市 兴文县/南溪县
305 218.88.161.87 218.88.161.87 四川省宜宾市南溪县 情缘网吧
306 218.88.161.88 218.88.161.110 四川省宜宾市 兴文县/南溪县
307 218.88.161.111 218.88.161.111 四川省宜宾市 新浪网吧
308 218.88.161.112 218.88.161.137 四川省宜宾市 兴文县/南溪县
309 218.88.161.138 218.88.161.138 四川省宜宾市江安县 点点网吧
310 218.88.161.139 218.88.161.237 四川省宜宾市 兴文县/南溪县
311 218.88.161.238 218.88.161.238 四川省宜宾市 来复中学上校区
312 218.88.161.239 218.88.161.255 四川省宜宾市 兴文县/南溪县
313 218.88.162.0 218.88.163.255 四川省宜宾市 电信
314 218.89.64.0 218.89.64.255 四川省宜宾市筠连县 电信
315 218.89.65.0 218.89.66.1 四川省宜宾市 电信
316 218.89.66.2 218.89.66.2 四川省宜宾市 新村梦园网吧
317 218.89.66.3 218.89.66.4 四川省宜宾市 电信
318 218.89.66.5 218.89.66.5 四川省宜宾市 职业技术学院
319 218.89.66.6 218.89.66.7 四川省宜宾市 电信
320 218.89.66.8 218.89.66.8 四川省宜宾市 西城区(新村)新世纪网吧
321 218.89.66.9 218.89.66.129 四川省宜宾市 电信
322 218.89.66.130 218.89.66.130 四川省宜宾市 黑衣人网吧
323 218.89.66.131 218.89.66.138 四川省宜宾市 电信
324 218.89.66.139 218.89.66.139 四川省宜宾市 探索者网吧
325 218.89.66.140 218.89.66.255 四川省宜宾市 电信
326 218.89.67.0 218.89.67.3 四川省宜宾市 宜宾学院
327 218.89.67.4 218.89.67.4 四川省宜宾市 环宇极速网吧
328 218.89.67.5 218.89.67.5 四川省宜宾市 电信
329 218.89.67.6 218.89.67.6 四川省宜宾市 上江北宜宾学院对面啄木鸟网吧
330 218.89.67.7 218.89.67.15 四川省宜宾市 电信
331 218.89.67.16 218.89.67.16 四川省宜宾市 极限网吧
332 218.89.67.17 218.89.67.46 四川省宜宾市 电信
333 218.89.67.47 218.89.67.47 四川省宜宾市 江北宇宙网吧
334 218.89.67.48 218.89.67.130 四川省宜宾市 电信
335 218.89.67.131 218.89.67.131 四川省宜宾市 天原集团股份有限公司
336 218.89.67.132 218.89.68.3 四川省宜宾市 电信
337 218.89.68.4 218.89.68.4 四川省宜宾市 希雨一元网吧
338 218.89.68.5 218.89.68.5 四川省宜宾市 华擎网吧
339 218.89.68.6 218.89.68.6 四川省宜宾市 电信
340 218.89.68.7 218.89.68.7 四川省宜宾市 飞速网吧
341 218.89.68.8 218.89.68.8 四川省宜宾市 自由天堂网吧
342 218.89.68.9 218.89.68.9 四川省宜宾市 电信
343 218.89.68.10 218.89.68.10 四川省宜宾市 2000网吧
344 218.89.68.11 218.89.68.11 四川省宜宾市 电信
345 218.89.68.12 218.89.68.12 四川省宜宾市 光速网吧
346 218.89.68.13 218.89.68.13 四川省宜宾市 电信
347 218.89.68.14 218.89.68.14 四川省宜宾市 仁和风云网吧
348 218.89.68.15 218.89.68.17 四川省宜宾市 电信
349 218.89.68.18 218.89.68.18 四川省宜宾市 文星街金枪鱼网吧
350 218.89.68.19 218.89.68.19 四川省宜宾市 鲁家园勇敢者网吧
351 218.89.68.20 218.89.68.20 四川省宜宾市 城市边缘网吧
352 218.89.68.21 218.89.68.43 四川省宜宾市 电信
353 218.89.68.44 218.89.68.44 四川省宜宾市 仁和街蒋自力网吧
354 218.89.68.45 218.89.68.45 四川省宜宾市 电信
355 218.89.68.46 218.89.68.46 四川省宜宾市 天时网吧
356 218.89.68.47 218.89.68.47 四川省宜宾市 林家巷一线牵网吧
357 218.89.68.48 218.89.68.49 四川省宜宾市 电信
358 218.89.68.50 218.89.68.50 四川省宜宾市 地球村网吧
359 218.89.68.51 218.89.68.64 四川省宜宾市 电信
360 218.89.68.65 218.89.68.65 四川省宜宾市 林家巷大网吧
361 218.89.68.66 218.89.68.66 四川省宜宾市 林家巷大网吧(三分店)
362 218.89.68.67 218.89.68.67 四川省宜宾市 零距离网吧(民生商场2楼)
363 218.89.68.68 218.89.69.7 四川省宜宾市 电信
364 218.89.69.8 218.89.69.8 四川省宜宾市 航天网吧
365 218.89.69.9 218.89.69.10 四川省宜宾市 电信
366 218.89.69.11 218.89.69.11 四川省宜宾市 南岸天立网域
367 218.89.69.12 218.89.69.12 四川省宜宾市 华荣酒店
368 218.89.69.13 218.89.69.13 四川省宜宾市 电信
369 218.89.69.14 218.89.69.14 四川省宜宾市 202超生网吧
370 218.89.69.15 218.89.69.16 四川省宜宾市 电信
371 218.89.69.17 218.89.69.17 四川省宜宾市 智能交通网
372 218.89.69.18 218.89.70.255 四川省宜宾市 电信
373 218.200.174.0 218.200.177.255 四川省宜宾市 移动
374 220.166.116.0 220.166.119.255 四川省宜宾市 电信
375 220.166.120.0 220.166.120.255 四川省宜宾市 上江北电信
376 220.166.121.0 220.166.123.39 四川省宜宾市 电信
377 220.166.123.40 220.166.123.40 四川省宜宾市 筠连县亮点网吧
378 220.166.123.41 220.166.123.76 四川省宜宾市 电信
379 220.166.123.77 220.166.123.77 四川省宜宾市 宜宾县厨师网吧
380 220.166.123.78 220.166.123.88 四川省宜宾市 电信
381 220.166.123.89 220.166.123.89 四川省宜宾市 筠连县心动网吧
382 220.166.123.90 220.166.126.255 四川省宜宾市 电信
383 220.166.127.0 220.166.127.255 四川省宜宾市 (江安县/上江北)电信
384 220.166.128.0 220.166.128.187 四川省宜宾市 电信
385 220.166.128.188 220.166.128.188 四川省宜宾市 笨笨网吧
386 220.166.128.189 220.166.129.3 四川省宜宾市 电信
387 220.166.129.4 220.166.129.4 四川省宜宾市 林家巷大网吧(分店)
388 220.166.129.5 220.166.129.7 四川省宜宾市 电信
389 220.166.129.8 220.166.129.8 四川省宜宾市 西城区(新村)空间站网吧
390 220.166.129.9 220.166.129.10 四川省宜宾市 电信
391 220.166.129.11 220.166.129.11 四川省宜宾市 千年网吧
392 220.166.129.12 220.166.129.14 四川省宜宾市 电信
393 220.166.129.15 220.166.129.15 四川省宜宾市 林家巷大网吧2分店
394 220.166.129.16 220.166.129.25 四川省宜宾市 电信
395 220.166.129.26 220.166.129.26 四川省宜宾市 812生活区肖勇网吧
396 220.166.129.27 220.166.129.28 四川省宜宾市 电信
397 220.166.129.29 220.166.129.29 四川省宜宾市 花蕊网吧
398 220.166.129.30 220.166.129.34 四川省宜宾市 电信
399 220.166.129.35 220.166.129.35 四川省宜宾市 上江北冲击波网吧
400 220.166.129.36 220.166.129.36 四川省宜宾市 恐龙网吧
401 220.166.129.37 220.166.129.37 四川省宜宾市 电信
402 220.166.129.38 220.166.129.38 四川省宜宾市 光速网吧
403 220.166.129.39 220.166.129.40 四川省宜宾市 电信
404 220.166.129.41 220.166.129.41 四川省宜宾市 金沙时代网吧(民主路58号综合大楼2楼)
405 220.166.129.42 220.166.129.45 四川省宜宾市 电信
406 220.166.129.46 220.166.129.46 四川省宜宾市 新村空间站网吧(分店)
407 220.166.129.47 220.166.129.47 四川省宜宾市 电信
408 220.166.129.48 220.166.129.48 四川省宜宾市翠屏区 和美网吧
409 220.166.129.49 220.166.129.51 四川省宜宾市 电信
410 220.166.129.52 220.166.129.52 四川省宜宾市 江安葡萄园千嬉网吧
411 220.166.129.53 220.166.129.54 四川省宜宾市 电信
412 220.166.129.55 220.166.129.55 四川省宜宾市翠屏区 石码网吧
413 220.166.129.56 220.166.129.56 四川省宜宾市 电信
414 220.166.129.57 220.166.129.57 四川省宜宾市 唐碗君网吧
415 220.166.129.58 220.166.129.83 四川省宜宾市 电信
416 220.166.129.84 220.166.129.84 四川省宜宾市 智能网吧
417 220.166.129.85 220.166.129.112 四川省宜宾市 电信
418 220.166.129.113 220.166.129.113 四川省宜宾市 鼎激网友俱乐部
419 220.166.129.114 220.166.129.114 四川省宜宾市 电信
420 220.166.129.115 220.166.129.115 四川省宜宾市 梦幻网吧
421 220.166.129.116 220.166.129.119 四川省宜宾市 电信
422 220.166.129.120 220.166.129.120 四川省宜宾市 心语网吧(宜宾学院左侧50米)
423 220.166.129.121 220.166.129.151 四川省宜宾市 电信
424 220.166.129.152 220.166.129.152 四川省宜宾市 民主路58号综合大楼二楼金沙时代网吧
425 220.166.129.153 220.166.129.154 四川省宜宾市 电信
426 220.166.129.155 220.166.129.155 四川省宜宾市 开心网吧(宜宾大酒店后面2楼)
427 220.166.129.156 220.166.129.239 四川省宜宾市 电信
428 220.166.129.240 220.166.129.240 四川省宜宾市 林家巷大网吧四分店(张达)
429 220.166.129.241 220.166.130.1 四川省宜宾市 电信
430 220.166.130.2 220.166.130.2 四川省宜宾市 金丝猴网吧
431 220.166.130.3 220.166.130.3 四川省宜宾市 星宇网吧
432 220.166.130.4 220.166.130.4 四川省宜宾市 电信
433 220.166.130.5 220.166.130.5 四川省宜宾市 苹果鼠网吧
434 220.166.130.6 220.166.130.6 四川省宜宾市 葛洲坝施工局向家坝网吧
435 220.166.130.7 220.166.130.7 四川省宜宾市 电信
436 220.166.130.8 220.166.130.8 四川省宜宾市 巡场点击网吧
437 220.166.130.9 220.166.130.9 四川省宜宾市 电信IDC机房
438 220.166.130.10 220.166.130.12 四川省宜宾市 电信
439 220.166.130.13 220.166.130.13 四川省宜宾市 巡场联众网吧
440 220.166.130.14 220.166.130.14 四川省宜宾市 巡场夏威夷网吧
441 220.166.130.15 220.166.130.15 四川省宜宾市江安县 建工网吧
442 220.166.130.16 220.166.130.16 四川省宜宾市 江安波涛网吧
443 220.166.130.17 220.166.130.17 四川省宜宾市江安县 金苹果网吧
444 220.166.130.18 220.166.130.18 四川省宜宾市江安县 长江网吧
445 220.166.130.19 220.166.130.19 四川省宜宾市南溪县 情缘网吧
446 220.166.130.20 220.166.130.22 四川省宜宾市 电信
447 220.166.130.23 220.166.130.23 四川省宜宾市长宁县 电子阅览室
448 220.166.130.24 220.166.130.24 四川省宜宾市 电信
449 220.166.130.25 220.166.130.25 四川省宜宾市长宁县 贾干网吧
450 220.166.130.26 220.166.130.26 四川省宜宾市 电信
451 220.166.130.27 220.166.130.27 四川省宜宾市江安县 阳光网吧
452 220.166.130.28 220.166.130.28 四川省宜宾市江安县 网事随风网吧
453 220.166.130.29 220.166.130.33 四川省宜宾市 电信
454 220.166.130.34 220.166.130.34 四川省宜宾市 柏溪镇未来网吧(金沙街63号)
455 220.166.130.35 220.166.130.54 四川省宜宾市 电信
456 220.166.130.55 220.166.130.55 四川省宜宾市江安县 畅想网吧
457 220.166.130.56 220.166.130.56 四川省宜宾市江安县 建工网吧
458 220.166.130.57 220.166.130.57 四川省宜宾市 电信IDC机房
459 220.166.130.58 220.166.130.58 四川省宜宾市 电信
460 220.166.130.59 220.166.130.59 四川省宜宾市 南溪市北极星网吧
461 220.166.130.60 220.166.130.60 四川省宜宾市江安县 贝贝网吧
462 220.166.130.61 220.166.130.61 四川省宜宾市屏山县 超音速网吧
463 220.166.130.62 220.166.130.69 四川省宜宾市 电信
464 220.166.130.70 220.166.130.70 四川省宜宾市屏山县 红蕾网吧
465 220.166.130.71 220.166.130.71 四川省宜宾市屏山县 终极网吧
466 220.166.130.72 220.166.130.72 四川省宜宾市屏山县 数码网吧
467 220.166.130.73 220.166.130.73 四川省宜宾市屏山县 新市镇恒源网吧
468 220.166.130.74 220.166.130.74 四川省宜宾市屏山县 网虫网吧
469 220.166.130.75 220.166.130.75 四川省宜宾市屏山县 时代网吧
470 220.166.130.76 220.166.130.76 四川省宜宾市 长宁县了了网吧
471 220.166.130.77 220.166.130.82 四川省宜宾市 电信
472 220.166.130.83 220.166.130.83 四川省宜宾市 筠连县亮点网吧
473 220.166.130.84 220.166.130.84 四川省宜宾市 电信
474 220.166.130.85 220.166.130.85 四川省宜宾市江安县 图书馆网吧
475 220.166.130.86 220.166.130.86 四川省宜宾市 金陵主机机房
476 220.166.130.87 220.166.130.90 四川省宜宾市 电信
477 220.166.130.91 220.166.130.91 四川省宜宾市 长宁县创兴网吧
478 220.166.130.92 220.166.130.103 四川省宜宾市 电信
479 220.166.130.104 220.166.130.104 四川省宜宾市 竹海世外桃源度假酒店
480 220.166.130.105 220.166.130.105 四川省宜宾市 电信
481 220.166.130.106 220.166.130.106 四川省宜宾市长宁县 阳光网络会所(安宁路一段205号)
482 220.166.130.107 220.166.130.119 四川省宜宾市 电信
483 220.166.130.120 220.166.130.120 四川省宜宾市 兴文县网虫一族网吧
484 220.166.130.121 220.166.130.133 四川省宜宾市 电信
485 220.166.130.134 220.166.130.134 四川省宜宾市江安县 毛毛网吧
486 220.166.130.135 220.166.130.135 四川省宜宾市高县 2000会所网吧
487 220.166.130.136 220.166.130.137 四川省宜宾市 电信
488 220.166.130.138 220.166.130.138 四川省宜宾市 长宁市新影网吧
489 220.166.130.139 220.166.130.140 四川省宜宾市 电信
490 220.166.130.141 220.166.130.141 四川省宜宾市 二二四通达网吧
491 220.166.130.142 220.166.130.142 四川省宜宾市 电信
492 220.166.130.143 220.166.130.143 四川省宜宾市江安县 毛毛网吧
493 220.166.130.144 220.166.130.150 四川省宜宾市 电信
494 220.166.130.151 220.166.130.151 四川省宜宾市南溪县 情缘网吧(文化广场2楼)
495 220.166.130.152 220.166.130.152 四川省宜宾市屏山县 红蕾网吧
496 220.166.130.153 220.166.130.153 四川省宜宾市江安县 心之网吧
497 220.166.130.154 220.166.130.154 四川省宜宾市江安县 鹏程网吧
498 220.166.130.155 220.166.130.158 四川省宜宾市 电信
499 220.166.130.159 220.166.130.159 四川省宜宾市高县 周家湾异彩网吧
500 220.166.130.160 220.166.130.166 四川省宜宾市 电信
501 220.166.130.167 220.166.130.167 四川省宜宾市高县 E时代网吧
502 220.166.130.168 220.166.130.175 四川省宜宾市 电信
503 220.166.130.176 220.166.130.176 四川省宜宾市 e网情深网吧
504 220.166.130.177 220.166.130.189 四川省宜宾市 电信
505 220.166.130.190 220.166.130.190 四川省宜宾市 电信IDC机房
506 220.166.130.191 220.166.130.194 四川省宜宾市 电信
507 220.166.130.195 220.166.130.195 四川省宜宾市 长宁县精英网吧
508 220.166.130.196 220.166.130.203 四川省宜宾市 电信
509 220.166.130.204 220.166.130.204 四川省宜宾市 二二四百乐源网吧
510 220.166.130.205 220.166.130.207 四川省宜宾市 电信
511 220.166.130.208 220.166.130.208 四川省宜宾市宜宾县 海滨网吧(锦丝路口二楼三楼)
512 220.166.130.209 220.166.130.209 四川省宜宾市 巡场新浪网吧
513 220.166.130.210 220.166.130.216 四川省宜宾市 电信
514 220.166.130.217 220.166.130.217 四川省宜宾市 长宁县二楼新影网吧
515 220.166.130.218 220.166.130.222 四川省宜宾市 电信
516 220.166.130.223 220.166.130.223 四川省宜宾市南溪县 人民政府
517 220.166.130.224 220.166.130.224 四川省宜宾市江安县 八兆网吧
518 220.166.130.225 220.166.132.3 四川省宜宾市 电信
519 220.166.132.4 220.166.132.4 四川省宜宾市 完美世界网吧
520 220.166.132.5 220.166.132.6 四川省宜宾市 电信
521 220.166.132.7 220.166.132.7 四川省宜宾市 南岸中心市场背后巷子进去胡超网吧
522 220.166.132.8 220.166.132.8 四川省宜宾市 南岸晨星网吧
523 220.166.132.9 220.166.132.9 四川省宜宾市 电信
524 220.166.132.10 220.166.132.10 四川省宜宾市 南岸零点网吧
525 220.166.132.11 220.166.132.11 四川省宜宾市 创世纪网吧
526 220.166.132.12 220.166.132.12 四川省宜宾市 电信
527 220.166.132.13 220.166.132.16 四川省宜宾市 商业职业中等专业学校
528 220.166.132.17 220.166.132.47 四川省宜宾市 电信
529 220.166.132.48 220.166.132.48 四川省宜宾市 恒业网吧
530 220.166.132.49 220.166.132.49 四川省宜宾市 电信
531 220.166.132.50 220.166.132.50 四川省宜宾市 友佳网吧
532 220.166.132.51 220.166.132.60 四川省宜宾市 电信
533 220.166.132.61 220.166.132.61 四川省宜宾市 南岸叙府路仙景网吧
534 220.166.132.62 220.166.132.104 四川省宜宾市 电信
535 220.166.132.105 220.166.132.105 四川省宜宾市 戎州在线网吧
536 220.166.132.106 220.166.132.106 四川省宜宾市 南岸农贸市场失败网吧
537 220.166.132.107 220.166.132.124 四川省宜宾市 电信
538 220.166.132.125 220.166.132.125 四川省宜宾市 南岸风云天下网吧
539 220.166.132.126 220.166.135.97 四川省宜宾市 电信
540 220.166.135.98 220.166.135.98 四川省宜宾市 北门飞菲网吧
541 220.166.135.99 220.166.136.255 四川省宜宾市 电信
542 220.167.119.0 220.167.121.255 四川省宜宾市 电信
543 220.167.122.0 220.167.122.255 四川省宜宾市 /眉山市电信
544 220.197.36.0 220.197.36.255 四川省宜宾市 联通
545 220.197.63.128 220.197.63.255 四川省宜宾市 联通
546 221.10.17.0 221.10.17.255 四川省宜宾市 联通
547 221.10.123.0 221.10.125.106 四川省宜宾市 联通
548 221.10.125.107 221.10.125.107 四川省宜宾市 宜宾县杰能网吧
549 221.10.125.108 221.10.125.147 四川省宜宾市 联通
550 221.10.125.148 221.10.125.148 四川省宜宾市 南溪长江大桥项目经理部
551 221.10.125.149 221.10.125.172 四川省宜宾市 联通
552 221.10.125.173 221.10.125.173 四川省宜宾市 三江网城
553 221.10.125.174 221.10.125.225 四川省宜宾市 联通
554 221.10.125.226 221.10.125.226 四川省宜宾市 戎州大厦宾馆
555 221.10.125.227 221.10.128.251 四川省宜宾市 联通
556 221.10.128.252 221.10.128.252 四川省宜宾市 蜀南大道金铭复印店
557 221.10.128.253 221.10.133.105 四川省宜宾市 联通
558 221.10.133.106 221.10.133.106 四川省宜宾市 广播电视网络公司
559 221.10.133.107 221.10.133.157 四川省宜宾市 联通
560 221.10.133.158 221.10.133.158 四川省宜宾市 宜宾学院
561 221.10.133.159 221.10.134.250 四川省宜宾市 联通
562 221.10.134.251 221.10.134.251 四川省宜宾市 电脑家园网吧
563 221.10.134.252 221.10.134.255 四川省宜宾市 联通
564 221.236.108.0 221.236.108.237 四川省宜宾市 电信
565 221.236.108.238 221.236.108.238 四川省宜宾市 江安县锡嘉网吧
566 221.236.108.239 221.236.143.255 四川省宜宾市 电信
567 222.53.108.0 222.53.111.255 四川省宜宾市 中移铁通
568 222.53.222.0 222.53.225.255 四川省宜宾市 中移铁通
569 222.213.16.0 222.213.46.135 四川省宜宾市 电信
570 222.213.46.136 222.213.46.136 四川省宜宾市 高场镇华茂网吧
571 222.213.46.137 222.213.47.15 四川省宜宾市 电信
572 222.213.47.16 222.213.47.16 四川省宜宾市 屏山县beyond之家网吧
573 222.213.47.17 222.213.47.78 四川省宜宾市 电信
574 222.213.47.79 222.213.47.79 四川省宜宾市宜宾县 飞速网吧(喜捷镇正街191号)
575 222.213.47.80 222.213.69.11 四川省宜宾市 电信
576 222.213.69.12 222.213.69.12 四川省宜宾市 电视台宿舍区
577 222.213.69.13 222.213.74.118 四川省宜宾市 电信
578 222.213.74.119 222.213.74.119 四川省宜宾市 海滨网吧
579 222.213.74.120 222.213.75.207 四川省宜宾市 电信
580 222.213.75.208 222.213.75.208 四川省宜宾市屏山县 beyond城
581 222.213.75.209 222.213.79.93 四川省宜宾市 电信
582 222.213.79.94 222.213.79.94 四川省宜宾市 宜宾县高场镇华茂网吧
583 222.213.79.95 222.213.79.255 四川省宜宾市 电信
584 223.85.112.0 223.85.119.255 四川省宜宾市 移动
585 223.85.136.0 223.85.143.255 四川省宜宾市 移动
586 223.86.86.0 223.86.86.255 四川省宜宾市 移动
587 223.87.32.0 223.87.37.255 四川省宜宾市 移动
588 223.87.39.0 223.87.40.255 四川省宜宾市 移动
589 223.87.42.0 223.87.47.255 四川省宜宾市 移动