ip地址查询

宜宾市IP地址列表

宜宾市网吧IP地址列表

在下面输入您要查询IP地址段范围的地理位置,点击查询

请输入地理位置:
最多只能列出前1000条IP信息,更详细的ip列表信息请用上边的查询按钮进入
序号 IP 起始地址 IP 结束地址 所在位置信息 电子地图
1 60.255.12.0 60.255.13.255 四川省宜宾市 广电网
2 60.255.29.0 60.255.29.255 四川省宜宾市 广电网
3 61.139.48.0 61.139.49.255 四川省宜宾市 电信
4 61.157.108.0 61.157.109.255 四川省宜宾市 电信
5 61.157.177.0 61.157.184.9 四川省宜宾市 电信
6 61.157.184.10 61.157.184.10 四川省宜宾市 爱网网吧
7 61.157.184.11 61.157.184.11 四川省宜宾市 地球村网吧
8 61.157.184.12 61.157.184.12 四川省宜宾市 光速网吧
9 61.157.184.13 61.157.184.13 四川省宜宾市 电信
10 61.157.184.14 61.157.184.14 四川省宜宾市 城市边缘网吧
11 61.157.184.15 61.157.184.15 四川省宜宾市 新次元网吧
12 61.157.184.16 61.157.184.16 四川省宜宾市 新干线网吧
13 61.157.184.17 61.157.184.18 四川省宜宾市 电信
14 61.157.184.19 61.157.184.19 四川省宜宾市 新纪元网吧
15 61.157.184.20 61.157.184.20 四川省宜宾市 电信
16 61.157.184.21 61.157.184.21 四川省宜宾市 光速网吧
17 61.157.184.22 61.157.184.22 四川省宜宾市 笨笨网吧
18 61.157.184.23 61.157.184.24 四川省宜宾市 电信
19 61.157.184.25 61.157.184.25 四川省宜宾市 鲁家园大网吧
20 61.157.184.26 61.157.184.28 四川省宜宾市 电信
21 61.157.184.29 61.157.184.29 四川省宜宾市 东方快车网吧
22 61.157.184.30 61.157.184.31 四川省宜宾市 电信
23 61.157.184.32 61.157.184.32 四川省宜宾市 芳利网吧
24 61.157.184.33 61.157.184.34 四川省宜宾市 电信
25 61.157.184.35 61.157.184.35 四川省宜宾市 极限网吧
26 61.157.184.36 61.157.184.38 四川省宜宾市 电信
27 61.157.184.39 61.157.184.39 四川省宜宾市 E时代网吧
28 61.157.184.40 61.157.184.40 四川省宜宾市 电信
29 61.157.184.41 61.157.184.41 四川省宜宾市 高速网吧
30 61.157.184.42 61.157.184.42 四川省宜宾市 电信
31 61.157.184.43 61.157.184.43 四川省宜宾市 开心网吧
32 61.157.184.44 61.157.184.48 四川省宜宾市 电信
33 61.157.184.49 61.157.184.49 四川省宜宾市 网缘轩网吧
34 61.157.184.50 61.157.184.50 四川省宜宾市 涛声网吧
35 61.157.184.51 61.157.184.54 四川省宜宾市 电信
36 61.157.184.55 61.157.184.55 四川省宜宾市 雅虎网吧
37 61.157.184.56 61.157.184.56 四川省宜宾市 逍遥游网吧
38 61.157.184.57 61.157.184.57 四川省宜宾市 网际网吧
39 61.157.184.58 61.157.184.62 四川省宜宾市 电信
40 61.157.184.63 61.157.184.63 四川省宜宾市 千年网吧
41 61.157.184.64 61.157.184.64 四川省宜宾市 万通网吧
42 61.157.184.65 61.157.184.65 四川省宜宾市 电信
43 61.157.184.66 61.157.184.66 四川省宜宾市 希宇网吧
44 61.157.184.67 61.157.184.67 四川省宜宾市 电信
45 61.157.184.68 61.157.184.68 四川省宜宾市 网民网吧
46 61.157.184.69 61.157.184.77 四川省宜宾市 电信
47 61.157.184.78 61.157.184.78 四川省宜宾市 休闲网吧
48 61.157.184.79 61.157.184.84 四川省宜宾市 电信
49 61.157.184.85 61.157.184.85 四川省宜宾市 大文豪网吧
50 61.157.184.86 61.157.184.95 四川省宜宾市 电信
51 61.157.184.96 61.157.184.96 四川省宜宾市 声浪网吧
52 61.157.184.97 61.157.184.97 四川省宜宾市 电信
53 61.157.184.98 61.157.184.98 四川省宜宾市 中华网吧
54 61.157.184.99 61.157.184.99 四川省宜宾市 电信
55 61.157.184.100 61.157.184.100 四川省宜宾市 全球通网吧
56 61.157.184.101 61.157.184.102 四川省宜宾市 电信
57 61.157.184.103 61.157.184.103 四川省宜宾市 嘿咚咚网吧
58 61.157.184.104 61.157.184.107 四川省宜宾市 电信
59 61.157.184.108 61.157.184.108 四川省宜宾市 启明网吧
60 61.157.184.109 61.157.184.109 四川省宜宾市 电信
61 61.157.184.110 61.157.184.110 四川省宜宾市 风影网吧
62 61.157.184.111 61.157.184.115 四川省宜宾市 电信
63 61.157.184.116 61.157.184.116 四川省宜宾市 爱网网吧
64 61.157.184.117 61.157.184.133 四川省宜宾市 电信
65 61.157.184.134 61.157.184.134 四川省宜宾市 新浪网吧
66 61.157.184.135 61.157.184.135 四川省宜宾市 心语网吧
67 61.157.184.136 61.157.184.167 四川省宜宾市 电信
68 61.157.184.168 61.157.184.168 四川省宜宾市 2000网吧
69 61.157.184.169 61.157.184.239 四川省宜宾市 电信
70 61.157.184.240 61.157.184.240 四川省宜宾市 光速网吧
71 61.157.184.241 61.157.184.241 四川省宜宾市 电信
72 61.157.184.242 61.157.184.242 四川省宜宾市 光速网吧
73 61.157.184.243 61.157.184.255 四川省宜宾市 电信
74 61.157.216.226 61.157.216.255 四川省宜宾市 电信
75 61.188.124.0 61.188.134.255 四川省宜宾市 电信
76 61.188.200.0 61.188.202.59 四川省宜宾市 电信
77 61.188.202.60 61.188.202.60 四川省宜宾市高县 蓝天龙网吧
78 61.188.202.61 61.188.202.62 四川省宜宾市 电信
79 61.188.202.63 61.188.202.63 四川省宜宾市高县 车站网吧
80 61.188.202.64 61.188.202.136 四川省宜宾市 电信
81 61.188.202.137 61.188.202.137 四川省宜宾市 北城区黑衣人网吧
82 61.188.202.138 61.188.202.255 四川省宜宾市 电信
83 61.188.203.0 61.188.203.4 四川省宜宾市江安县 电信
84 61.188.203.5 61.188.203.5 四川省宜宾市江安县 长江网吧
85 61.188.203.6 61.188.203.6 四川省宜宾市江安县 畅想网吧
86 61.188.203.7 61.188.203.36 四川省宜宾市江安县 电信
87 61.188.203.37 61.188.203.37 四川省宜宾市南溪县 联众网吧
88 61.188.203.38 61.188.203.39 四川省宜宾市 江安
89 61.188.203.40 61.188.203.40 四川省宜宾市南溪县 相约网吧
90 61.188.203.41 61.188.203.46 四川省宜宾市 江安
91 61.188.203.47 61.188.203.47 四川省宜宾市高县 心语网吧
92 61.188.203.48 61.188.203.48 四川省宜宾市高县 新浪网吧
93 61.188.203.49 61.188.203.49 四川省宜宾市高县 星缘网吧
94 61.188.203.50 61.188.203.51 四川省宜宾市 江安
95 61.188.203.52 61.188.203.52 四川省宜宾市高县 启明网吧
96 61.188.203.53 61.188.203.53 四川省宜宾市高县 异彩网吧
97 61.188.203.54 61.188.203.54 四川省宜宾市高县 秋宇网吧
98 61.188.203.55 61.188.203.55 四川省宜宾市高县 大众网吧
99 61.188.203.56 61.188.203.56 四川省宜宾市 江安
100 61.188.203.57 61.188.203.57 四川省宜宾市高县 银河网吧
101 61.188.203.58 61.188.203.58 四川省宜宾市高县 2000网吧
102 61.188.203.59 61.188.203.59 四川省宜宾市高县 大贵网吧
103 61.188.203.60 61.188.203.60 四川省宜宾市高县 蓝天龙网吧
104 61.188.203.61 61.188.203.82 四川省宜宾市 江安
105 61.188.203.83 61.188.203.83 四川省宜宾市江安县 阳光网吧
106 61.188.203.84 61.188.203.90 四川省宜宾市 江安
107 61.188.203.91 61.188.203.91 四川省宜宾市屏山县 恒源网吧
108 61.188.203.92 61.188.203.92 四川省宜宾市屏山县 网虫网吧
109 61.188.203.93 61.188.203.101 四川省宜宾市 江安
110 61.188.203.102 61.188.203.102 四川省宜宾市屏山县 数码网吧
111 61.188.203.103 61.188.203.103 四川省宜宾市 江安
112 61.188.203.104 61.188.203.104 四川省宜宾市南溪县 知心网吧
113 61.188.203.105 61.188.203.105 四川省宜宾市 江安
114 61.188.203.106 61.188.203.106 四川省宜宾市屏山县 红蕾网吧
115 61.188.203.107 61.188.203.109 四川省宜宾市 江安
116 61.188.203.110 61.188.203.110 四川省宜宾市 筠连县星星网吧
117 61.188.203.111 61.188.203.112 四川省宜宾市 江安
118 61.188.203.113 61.188.203.113 四川省宜宾市 筠连县长江网吧
119 61.188.203.114 61.188.203.118 四川省宜宾市 江安
120 61.188.203.119 61.188.203.119 四川省宜宾市 筠连县定泉网吧
121 61.188.203.120 61.188.203.120 四川省宜宾市 江安
122 61.188.203.121 61.188.203.121 四川省宜宾市 筠连县红萍果网吧
123 61.188.203.122 61.188.203.122 四川省宜宾市 筠连县冲浪网吧
124 61.188.203.123 61.188.203.128 四川省宜宾市 江安
125 61.188.203.129 61.188.203.129 四川省宜宾市 兴文县古宋聊缘网吧
126 61.188.203.130 61.188.203.133 四川省宜宾市 江安
127 61.188.203.134 61.188.203.134 四川省宜宾市高县 浩瀚网吧
128 61.188.203.135 61.188.203.135 四川省宜宾市屏山县 超音速网吧
129 61.188.203.136 61.188.203.140 四川省宜宾市 江安/屏山县
130 61.188.203.141 61.188.203.141 四川省宜宾市 巡场飞跃网吧
131 61.188.203.142 61.188.203.143 四川省宜宾市 江安/屏山县
132 61.188.203.144 61.188.203.144 四川省宜宾市 筠连县现代网吧
133 61.188.203.145 61.188.203.145 四川省宜宾市江安县 网事随风
134 61.188.203.146 61.188.203.146 四川省宜宾市屏山县 时代网吧
135 61.188.203.147 61.188.203.148 四川省宜宾市 江安/屏山县
136 61.188.203.149 61.188.203.149 四川省宜宾市 新视野网吧
137 61.188.203.150 61.188.203.150 四川省宜宾市 江安/屏山县
138 61.188.203.151 61.188.203.151 四川省宜宾市高县 声浪网吧
139 61.188.203.152 61.188.203.154 四川省宜宾市 (江安/屏山县)
140 61.188.203.155 61.188.203.155 四川省宜宾市 江安千禧网吧
141 61.188.203.156 61.188.203.173 四川省宜宾市 (江安/屏山县/上江北)
142 61.188.203.174 61.188.203.174 四川省宜宾市屏山县 终结网吧
143 61.188.203.175 61.188.203.182 四川省宜宾市 (江安/屏山县)
144 61.188.203.183 61.188.203.183 四川省宜宾市江安县 心之海洋
145 61.188.203.184 61.188.203.186 四川省宜宾市 江安/屏山县
146 61.188.203.187 61.188.203.187 四川省宜宾市高县 蚂蚁网吧
147 61.188.203.188 61.188.203.192 四川省宜宾市 电信
148 61.188.203.193 61.188.203.193 四川省宜宾市 巡场浪潮网吧
149 61.188.203.194 61.188.203.205 四川省宜宾市 电信
150 61.188.203.206 61.188.203.206 四川省宜宾市 柏溪镇电信网吧
151 61.188.203.207 61.188.203.209 四川省宜宾市 电信
152 61.188.203.210 61.188.203.210 四川省宜宾市江安县 鹏程网吧
153 61.188.203.211 61.188.203.218 四川省宜宾市 电信
154 61.188.203.219 61.188.203.219 四川省宜宾市 芙蓉明权网吧
155 61.188.203.220 61.188.203.228 四川省宜宾市 电信
156 61.188.203.229 61.188.203.229 四川省宜宾市 芙蓉异域网吧
157 61.188.203.230 61.188.203.255 四川省宜宾市 电信
158 110.186.128.0 110.186.189.255 四川省宜宾市 电信
159 110.186.190.0 110.186.190.255 四川省宜宾市珙县 电信
160 110.186.191.0 110.186.223.255 四川省宜宾市 电信
161 112.18.200.0 112.18.223.255 四川省宜宾市 移动
162 112.19.80.0 112.19.87.255 四川省宜宾市 移动
163 112.19.104.0 112.19.111.255 四川省宜宾市 移动
164 112.192.240.0 112.192.247.255 四川省宜宾市 联通
165 112.194.97.0 112.194.98.255 四川省宜宾市 联通
166 112.194.102.0 112.194.111.255 四川省宜宾市 联通
167 112.195.216.0 112.195.216.255 四川省宜宾市 联通
168 117.139.64.0 117.139.122.255 四川省宜宾市 移动
169 117.139.124.0 117.139.127.255 四川省宜宾市 移动
170 117.172.160.0 117.172.175.255 四川省宜宾市 移动
171 117.173.36.0 117.173.43.255 四川省宜宾市 移动
172 117.173.48.0 117.173.55.255 四川省宜宾市 移动
173 117.173.184.0 117.173.191.255 四川省宜宾市 移动
174 117.175.96.0 117.175.111.255 四川省宜宾市 移动
175 117.177.199.0 117.177.199.255 四川省宜宾市 移动
176 118.116.128.0 118.116.182.255 四川省宜宾市 电信
177 118.116.183.0 118.116.183.255 四川省宜宾市珙县 电信
178 118.116.184.0 118.116.191.255 四川省宜宾市 电信
179 118.121.194.0 118.121.194.255 四川省宜宾市长宁县 电信
180 118.121.195.0 118.121.202.255 四川省宜宾市 电信
181 119.5.96.0 119.5.111.255 四川省宜宾市 联通
182 119.6.140.0 119.6.141.255 四川省宜宾市 联通
183 119.7.20.0 119.7.28.255 四川省宜宾市 联通
184 119.7.97.0 119.7.107.255 四川省宜宾市 联通
185 121.48.113.0 121.48.113.255 四川省宜宾市 宜宾职业技术学院
186 123.70.68.0 123.70.79.255 四川省宜宾市 中移铁通
187 123.71.246.0 123.71.247.255 四川省宜宾市 中移铁通
188 124.161.12.0 124.161.12.255 四川省宜宾市 联通
189 124.161.116.0 124.161.119.255 四川省宜宾市 联通
190 124.161.147.0 124.161.151.255 四川省宜宾市 联通
191 124.161.208.0 124.161.211.255 四川省宜宾市 联通
192 124.161.250.0 124.161.251.255 四川省宜宾市 联通
193 125.64.131.0 125.64.131.255 四川省宜宾市 帝联信息科技电信CDN节点
194 125.64.134.0 125.64.134.255 四川省宜宾市 网宿科技股份有限公司电信CDN节点
195 125.64.160.0 125.64.169.255 四川省宜宾市 电信
196 125.64.170.0 125.64.170.255 四川省宜宾市兴文县 电信
197 125.64.171.0 125.64.198.9 四川省宜宾市 电信
198 125.64.198.10 125.64.198.10 四川省宜宾市 水电建筑勘测设计研究院
199 125.64.198.11 125.64.218.1 四川省宜宾市 电信
200 125.64.218.2 125.64.218.2 四川省宜宾市 格利斯特网吧(南岸汽车站下面商贸路)
201 125.64.218.3 125.64.218.8 四川省宜宾市 电信
202 125.64.218.9 125.64.218.9 四川省宜宾市 成功网吧
203 125.64.218.10 125.64.218.238 四川省宜宾市 电信
204 125.64.218.239 125.64.218.239 四川省宜宾市 风云天下网吧(南岸叙府路39号)
205 125.64.218.240 125.64.219.2 四川省宜宾市 电信
206 125.64.219.3 125.64.219.3 四川省宜宾市 戈壁风云网吧
207 125.64.219.4 125.64.219.4 四川省宜宾市 电信
208 125.64.219.5 125.64.219.5 四川省宜宾市 西鱼网吧
209 125.64.219.6 125.64.219.6 四川省宜宾市 电信
210 125.64.219.7 125.64.219.7 四川省宜宾市 天马网吧(信义街19号)
211 125.64.219.8 125.64.219.45 四川省宜宾市 电信
212 125.64.219.46 125.64.219.46 四川省宜宾市 黑衣人网吧
213 125.64.219.47 125.64.219.97 四川省宜宾市 电信
214 125.64.219.98 125.64.219.98 四川省宜宾市 零距离网城
215 125.64.219.99 125.64.219.100 四川省宜宾市 电信
216 125.64.219.101 125.64.219.101 四川省宜宾市 零距离自由天堂(北庆街78号)
217 125.64.219.102 125.64.219.117 四川省宜宾市 电信
218 125.64.219.118 125.64.219.120 四川省宜宾市 宜宾职业技术学院
219 125.64.219.121 125.64.219.131 四川省宜宾市 电信
220 125.64.219.132 125.64.219.132 四川省宜宾市 宜宾职业学院图书馆
221 125.64.219.133 125.64.219.210 四川省宜宾市 电信
222 125.64.219.211 125.64.219.211 四川省宜宾市 华擎网城
223 125.64.219.212 125.64.220.28 四川省宜宾市 电信
224 125.64.220.29 125.64.220.29 四川省宜宾市 宜宾学院
225 125.64.220.30 125.64.220.55 四川省宜宾市 电信
226 125.64.220.56 125.64.220.56 四川省宜宾市 天上人间网吧
227 125.64.220.57 125.64.220.57 四川省宜宾市 江北辰星网吧
228 125.64.220.58 125.64.222.35 四川省宜宾市 电信
229 125.64.222.36 125.64.222.36 四川省宜宾市珙县 弘色网络休闲会所(巡场镇巡检街红运商城B0号二楼)
230 125.64.222.37 125.64.222.79 四川省宜宾市 电信
231 125.64.222.80 125.64.222.80 四川省宜宾市 巡场联盟网吧(巡场镇50米大道)
232 125.64.222.81 125.64.222.81 四川省宜宾市珙县 飞浪网吧(巡场镇新桥街滨河东街)
233 125.64.222.82 125.64.222.121 四川省宜宾市 电信
234 125.64.222.122 125.64.222.122 四川省宜宾市 开心网吧(双三公园)
235 125.64.222.123 125.64.222.255 四川省宜宾市 电信
236 125.64.223.0 125.64.223.54 四川省宜宾市南溪县 电信
237 125.64.223.55 125.64.223.55 四川省宜宾市南溪县 奇幻网吧
238 125.64.223.56 125.64.223.255 四川省宜宾市南溪县 电信
239 125.64.224.0 125.64.224.16 四川省宜宾市 电信
240 125.64.224.17 125.64.224.17 四川省宜宾市 中国长江三峡开发总公司向家坝建设部
241 125.64.224.18 125.64.224.60 四川省宜宾市 电信
242 125.64.224.61 125.64.224.61 四川省宜宾市 宜宾县超音速网吧(柏溪镇金沙路金沙市场二楼)
243 125.64.224.62 125.64.224.155 四川省宜宾市 电信
244 125.64.224.156 125.64.224.156 四川省宜宾市 西式风网吧
245 125.64.224.157 125.64.224.157 四川省宜宾市 顺通网吧(柏溪224)
246 125.64.224.158 125.64.224.229 四川省宜宾市 电信
247 125.64.224.230 125.64.224.230 四川省宜宾市宜宾县 杰能网吧(柏溪镇渔王桥27号)
248 125.64.224.231 125.64.226.37 四川省宜宾市 电信
249 125.64.226.38 125.64.226.38 四川省宜宾市高县 超限网吧(符江田湾路359号)
250 125.64.226.39 125.64.228.6 四川省宜宾市 电信
251 125.64.228.7 125.64.228.7 四川省宜宾市江安县 点点网吧
252 125.64.228.8 125.64.228.20 四川省宜宾市 电信
253 125.64.228.21 125.64.228.21 四川省宜宾市江安县 波涛网吧(百乐门2楼)
254 125.64.228.22 125.64.228.24 四川省宜宾市 电信
255 125.64.228.25 125.64.228.25 四川省宜宾市江安县 千喜网吧
256 125.64.228.26 125.64.229.120 四川省宜宾市 电信
257 125.64.229.121 125.64.229.121 四川省宜宾市 乐义电子阅览室
258 125.64.229.122 125.64.255.255 四川省宜宾市 电信
259 171.93.0.0 171.93.191.255 四川省宜宾市 电信
260 175.154.12.0 175.154.15.255 四川省宜宾市 联通
261 175.154.128.0 175.154.152.255 四川省宜宾市 联通
262 175.155.11.0 175.155.11.255 四川省宜宾市 联通
263 182.133.64.0 182.133.129.255 四川省宜宾市 电信
264 182.133.130.0 182.133.130.255 四川省宜宾市兴文县 电信
265 182.133.131.0 182.133.255.255 四川省宜宾市 电信
266 183.220.40.0 183.220.47.255 四川省宜宾市 移动
267 183.220.222.0 183.220.225.255 四川省宜宾市 移动
268 210.41.72.0 210.41.79.255 四川省宜宾市 宜宾学院
269 211.92.84.0 211.92.87.255 四川省宜宾市 联通
270 211.92.108.0 211.92.111.255 四川省宜宾市 联通
271 211.98.216.0 211.98.216.255 四川省内江市 /宜宾市铁通
272 218.6.148.0 218.6.148.255 四川省宜宾市 电信
273 218.6.150.0 218.6.150.42 四川省宜宾市 电信
274 218.6.150.43 218.6.150.43 四川省宜宾市 高场职中
275 218.6.150.44 218.6.150.44 四川省宜宾市 宜宾县柳嘉镇厨师网吧
276 218.6.150.45 218.6.150.85 四川省宜宾市 电信
277 218.6.150.86 218.6.150.86 四川省宜宾市 风云天下网吧
278 218.6.150.87 218.6.151.255 四川省宜宾市 电信
279 218.88.152.0 218.88.154.255 四川省宜宾市 电信
280 218.88.155.41 218.88.155.255 四川省广元市 /宜宾市电信
281 218.88.156.0 218.88.158.255 四川省宜宾市 电信
282 218.88.159.0 218.88.159.255 四川省宜宾市 (珙县)电信
283 218.88.160.0 218.88.160.255 四川省宜宾市 电信
284 218.88.161.0 218.88.161.17 四川省宜宾市 兴文县/南溪县
285 218.88.161.18 218.88.161.18 四川省宜宾市高县 罗场语过网吧
286 218.88.161.19 218.88.161.29 四川省宜宾市 兴文县/南溪县
287 218.88.161.30 218.88.161.30 四川省宜宾市 巡场千禧网吧
288 218.88.161.31 218.88.161.42 四川省宜宾市 兴文县/南溪县
289 218.88.161.43 218.88.161.43 四川省宜宾市 电信
290 218.88.161.44 218.88.161.82 四川省宜宾市 兴文县/南溪县
291 218.88.161.83 218.88.161.83 四川省宜宾市南溪县 联众网吧(北大街)
292 218.88.161.84 218.88.161.86 四川省宜宾市 兴文县/南溪县
293 218.88.161.87 218.88.161.87 四川省宜宾市南溪县 情缘网吧
294 218.88.161.88 218.88.161.110 四川省宜宾市 兴文县/南溪县
295 218.88.161.111 218.88.161.111 四川省宜宾市 新浪网吧
296 218.88.161.112 218.88.161.137 四川省宜宾市 兴文县/南溪县
297 218.88.161.138 218.88.161.138 四川省宜宾市江安县 点点网吧
298 218.88.161.139 218.88.161.237 四川省宜宾市 兴文县/南溪县
299 218.88.161.238 218.88.161.238 四川省宜宾市 来复中学上校区
300 218.88.161.239 218.88.161.255 四川省宜宾市 兴文县/南溪县
301 218.88.162.0 218.88.163.255 四川省宜宾市 电信
302 218.89.64.0 218.89.64.255 四川省宜宾市筠连县 电信
303 218.89.65.0 218.89.66.1 四川省宜宾市 电信
304 218.89.66.2 218.89.66.2 四川省宜宾市 新村梦园网吧
305 218.89.66.3 218.89.66.4 四川省宜宾市 电信
306 218.89.66.5 218.89.66.5 四川省宜宾市 职业技术学院
307 218.89.66.6 218.89.66.7 四川省宜宾市 电信
308 218.89.66.8 218.89.66.8 四川省宜宾市 西城区(新村)新世纪网吧
309 218.89.66.9 218.89.66.129 四川省宜宾市 电信
310 218.89.66.130 218.89.66.130 四川省宜宾市 黑衣人网吧
311 218.89.66.131 218.89.66.138 四川省宜宾市 电信
312 218.89.66.139 218.89.66.139 四川省宜宾市 探索者网吧
313 218.89.66.140 218.89.66.255 四川省宜宾市 电信
314 218.89.67.0 218.89.67.3 四川省宜宾市 宜宾学院
315 218.89.67.4 218.89.67.4 四川省宜宾市 环宇极速网吧
316 218.89.67.5 218.89.67.5 四川省宜宾市 电信
317 218.89.67.6 218.89.67.6 四川省宜宾市 上江北宜宾学院对面啄木鸟网吧
318 218.89.67.7 218.89.67.15 四川省宜宾市 电信
319 218.89.67.16 218.89.67.16 四川省宜宾市 极限网吧
320 218.89.67.17 218.89.67.46 四川省宜宾市 电信
321 218.89.67.47 218.89.67.47 四川省宜宾市 江北宇宙网吧
322 218.89.67.48 218.89.67.130 四川省宜宾市 电信
323 218.89.67.131 218.89.67.131 四川省宜宾市 天原集团股份有限公司
324 218.89.67.132 218.89.68.3 四川省宜宾市 电信
325 218.89.68.4 218.89.68.4 四川省宜宾市 希雨一元网吧
326 218.89.68.5 218.89.68.5 四川省宜宾市 华擎网吧
327 218.89.68.6 218.89.68.6 四川省宜宾市 电信
328 218.89.68.7 218.89.68.7 四川省宜宾市 飞速网吧
329 218.89.68.8 218.89.68.8 四川省宜宾市 自由天堂网吧
330 218.89.68.9 218.89.68.9 四川省宜宾市 电信
331 218.89.68.10 218.89.68.10 四川省宜宾市 2000网吧
332 218.89.68.11 218.89.68.11 四川省宜宾市 电信
333 218.89.68.12 218.89.68.12 四川省宜宾市 光速网吧
334 218.89.68.13 218.89.68.13 四川省宜宾市 电信
335 218.89.68.14 218.89.68.14 四川省宜宾市 仁和风云网吧
336 218.89.68.15 218.89.68.17 四川省宜宾市 电信
337 218.89.68.18 218.89.68.18 四川省宜宾市 文星街金枪鱼网吧
338 218.89.68.19 218.89.68.19 四川省宜宾市 鲁家园勇敢者网吧
339 218.89.68.20 218.89.68.20 四川省宜宾市 城市边缘网吧
340 218.89.68.21 218.89.68.43 四川省宜宾市 电信
341 218.89.68.44 218.89.68.44 四川省宜宾市 仁和街蒋自力网吧
342 218.89.68.45 218.89.68.45 四川省宜宾市 电信
343 218.89.68.46 218.89.68.46 四川省宜宾市 天时网吧
344 218.89.68.47 218.89.68.47 四川省宜宾市 林家巷一线牵网吧
345 218.89.68.48 218.89.68.49 四川省宜宾市 电信
346 218.89.68.50 218.89.68.50 四川省宜宾市 地球村网吧
347 218.89.68.51 218.89.68.64 四川省宜宾市 电信
348 218.89.68.65 218.89.68.65 四川省宜宾市 林家巷大网吧
349 218.89.68.66 218.89.68.66 四川省宜宾市 林家巷大网吧(三分店)
350 218.89.68.67 218.89.68.67 四川省宜宾市 零距离网吧(民生商场2楼)
351 218.89.68.68 218.89.69.7 四川省宜宾市 电信
352 218.89.69.8 218.89.69.8 四川省宜宾市 航天网吧
353 218.89.69.9 218.89.69.10 四川省宜宾市 电信
354 218.89.69.11 218.89.69.11 四川省宜宾市 南岸天立网域
355 218.89.69.12 218.89.69.12 四川省宜宾市 华荣酒店
356 218.89.69.13 218.89.69.13 四川省宜宾市 电信
357 218.89.69.14 218.89.69.14 四川省宜宾市 202超生网吧
358 218.89.69.15 218.89.69.16 四川省宜宾市 电信
359 218.89.69.17 218.89.69.17 四川省宜宾市 智能交通网
360 218.89.69.18 218.89.70.255 四川省宜宾市 电信
361 218.200.174.0 218.200.177.255 四川省宜宾市 移动
362 220.166.116.0 220.166.119.255 四川省宜宾市 电信
363 220.166.120.0 220.166.120.255 四川省宜宾市 上江北电信
364 220.166.121.0 220.166.123.39 四川省宜宾市 电信
365 220.166.123.40 220.166.123.40 四川省宜宾市 筠连县亮点网吧
366 220.166.123.41 220.166.123.76 四川省宜宾市 电信
367 220.166.123.77 220.166.123.77 四川省宜宾市 宜宾县厨师网吧
368 220.166.123.78 220.166.123.88 四川省宜宾市 电信
369 220.166.123.89 220.166.123.89 四川省宜宾市 筠连县心动网吧
370 220.166.123.90 220.166.126.255 四川省宜宾市 电信
371 220.166.127.0 220.166.127.255 四川省宜宾市 (江安县/上江北)电信
372 220.166.128.0 220.166.128.187 四川省宜宾市 电信
373 220.166.128.188 220.166.128.188 四川省宜宾市 笨笨网吧
374 220.166.128.189 220.166.129.3 四川省宜宾市 电信
375 220.166.129.4 220.166.129.4 四川省宜宾市 林家巷大网吧(分店)
376 220.166.129.5 220.166.129.7 四川省宜宾市 电信
377 220.166.129.8 220.166.129.8 四川省宜宾市 西城区(新村)空间站网吧
378 220.166.129.9 220.166.129.10 四川省宜宾市 电信
379 220.166.129.11 220.166.129.11 四川省宜宾市 千年网吧
380 220.166.129.12 220.166.129.14 四川省宜宾市 电信
381 220.166.129.15 220.166.129.15 四川省宜宾市 林家巷大网吧2分店
382 220.166.129.16 220.166.129.25 四川省宜宾市 电信
383 220.166.129.26 220.166.129.26 四川省宜宾市 812生活区肖勇网吧
384 220.166.129.27 220.166.129.28 四川省宜宾市 电信
385 220.166.129.29 220.166.129.29 四川省宜宾市 花蕊网吧
386 220.166.129.30 220.166.129.34 四川省宜宾市 电信
387 220.166.129.35 220.166.129.35 四川省宜宾市 上江北冲击波网吧
388 220.166.129.36 220.166.129.36 四川省宜宾市 恐龙网吧
389 220.166.129.37 220.166.129.37 四川省宜宾市 电信
390 220.166.129.38 220.166.129.38 四川省宜宾市 光速网吧
391 220.166.129.39 220.166.129.40 四川省宜宾市 电信
392 220.166.129.41 220.166.129.41 四川省宜宾市 金沙时代网吧(民主路58号综合大楼2楼)
393 220.166.129.42 220.166.129.45 四川省宜宾市 电信
394 220.166.129.46 220.166.129.46 四川省宜宾市 新村空间站网吧(分店)
395 220.166.129.47 220.166.129.47 四川省宜宾市 电信
396 220.166.129.48 220.166.129.48 四川省宜宾市翠屏区 和美网吧
397 220.166.129.49 220.166.129.51 四川省宜宾市 电信
398 220.166.129.52 220.166.129.52 四川省宜宾市 江安葡萄园千嬉网吧
399 220.166.129.53 220.166.129.54 四川省宜宾市 电信
400 220.166.129.55 220.166.129.55 四川省宜宾市翠屏区 石码网吧
401 220.166.129.56 220.166.129.56 四川省宜宾市 电信
402 220.166.129.57 220.166.129.57 四川省宜宾市 唐碗君网吧
403 220.166.129.58 220.166.129.83 四川省宜宾市 电信
404 220.166.129.84 220.166.129.84 四川省宜宾市 智能网吧
405 220.166.129.85 220.166.129.112 四川省宜宾市 电信
406 220.166.129.113 220.166.129.113 四川省宜宾市 鼎激网友俱乐部
407 220.166.129.114 220.166.129.114 四川省宜宾市 电信
408 220.166.129.115 220.166.129.115 四川省宜宾市 梦幻网吧
409 220.166.129.116 220.166.129.119 四川省宜宾市 电信
410 220.166.129.120 220.166.129.120 四川省宜宾市 心语网吧(宜宾学院左侧50米)
411 220.166.129.121 220.166.129.151 四川省宜宾市 电信
412 220.166.129.152 220.166.129.152 四川省宜宾市 民主路58号综合大楼二楼金沙时代网吧
413 220.166.129.153 220.166.129.154 四川省宜宾市 电信
414 220.166.129.155 220.166.129.155 四川省宜宾市 开心网吧(宜宾大酒店后面2楼)
415 220.166.129.156 220.166.129.239 四川省宜宾市 电信
416 220.166.129.240 220.166.129.240 四川省宜宾市 林家巷大网吧四分店(张达)
417 220.166.129.241 220.166.130.1 四川省宜宾市 电信
418 220.166.130.2 220.166.130.2 四川省宜宾市 金丝猴网吧
419 220.166.130.3 220.166.130.3 四川省宜宾市 星宇网吧
420 220.166.130.4 220.166.130.4 四川省宜宾市 电信
421 220.166.130.5 220.166.130.5 四川省宜宾市 苹果鼠网吧
422 220.166.130.6 220.166.130.6 四川省宜宾市 葛洲坝施工局向家坝网吧
423 220.166.130.7 220.166.130.7 四川省宜宾市 电信
424 220.166.130.8 220.166.130.8 四川省宜宾市 巡场点击网吧
425 220.166.130.9 220.166.130.9 四川省宜宾市 电信IDC机房
426 220.166.130.10 220.166.130.12 四川省宜宾市 电信
427 220.166.130.13 220.166.130.13 四川省宜宾市 巡场联众网吧
428 220.166.130.14 220.166.130.14 四川省宜宾市 巡场夏威夷网吧
429 220.166.130.15 220.166.130.15 四川省宜宾市江安县 建工网吧
430 220.166.130.16 220.166.130.16 四川省宜宾市 江安波涛网吧
431 220.166.130.17 220.166.130.17 四川省宜宾市江安县 金苹果网吧
432 220.166.130.18 220.166.130.18 四川省宜宾市江安县 长江网吧
433 220.166.130.19 220.166.130.19 四川省宜宾市南溪县 情缘网吧
434 220.166.130.20 220.166.130.22 四川省宜宾市 电信
435 220.166.130.23 220.166.130.23 四川省宜宾市长宁县 电子阅览室
436 220.166.130.24 220.166.130.24 四川省宜宾市 电信
437 220.166.130.25 220.166.130.25 四川省宜宾市长宁县 贾干网吧
438 220.166.130.26 220.166.130.26 四川省宜宾市 电信
439 220.166.130.27 220.166.130.27 四川省宜宾市江安县 阳光网吧
440 220.166.130.28 220.166.130.28 四川省宜宾市江安县 网事随风网吧
441 220.166.130.29 220.166.130.33 四川省宜宾市 电信
442 220.166.130.34 220.166.130.34 四川省宜宾市 柏溪镇未来网吧(金沙街63号)
443 220.166.130.35 220.166.130.54 四川省宜宾市 电信
444 220.166.130.55 220.166.130.55 四川省宜宾市江安县 畅想网吧
445 220.166.130.56 220.166.130.56 四川省宜宾市江安县 建工网吧
446 220.166.130.57 220.166.130.57 四川省宜宾市 电信IDC机房
447 220.166.130.58 220.166.130.58 四川省宜宾市 电信
448 220.166.130.59 220.166.130.59 四川省宜宾市 南溪市北极星网吧
449 220.166.130.60 220.166.130.60 四川省宜宾市江安县 贝贝网吧
450 220.166.130.61 220.166.130.61 四川省宜宾市屏山县 超音速网吧
451 220.166.130.62 220.166.130.69 四川省宜宾市 电信
452 220.166.130.70 220.166.130.70 四川省宜宾市屏山县 红蕾网吧
453 220.166.130.71 220.166.130.71 四川省宜宾市屏山县 终极网吧
454 220.166.130.72 220.166.130.72 四川省宜宾市屏山县 数码网吧
455 220.166.130.73 220.166.130.73 四川省宜宾市屏山县 新市镇恒源网吧
456 220.166.130.74 220.166.130.74 四川省宜宾市屏山县 网虫网吧
457 220.166.130.75 220.166.130.75 四川省宜宾市屏山县 时代网吧
458 220.166.130.76 220.166.130.76 四川省宜宾市 长宁县了了网吧
459 220.166.130.77 220.166.130.82 四川省宜宾市 电信
460 220.166.130.83 220.166.130.83 四川省宜宾市 筠连县亮点网吧
461 220.166.130.84 220.166.130.84 四川省宜宾市 电信
462 220.166.130.85 220.166.130.85 四川省宜宾市江安县 图书馆网吧
463 220.166.130.86 220.166.130.86 四川省宜宾市 金陵主机机房
464 220.166.130.87 220.166.130.90 四川省宜宾市 电信
465 220.166.130.91 220.166.130.91 四川省宜宾市 长宁县创兴网吧
466 220.166.130.92 220.166.130.103 四川省宜宾市 电信
467 220.166.130.104 220.166.130.104 四川省宜宾市 竹海世外桃源度假酒店
468 220.166.130.105 220.166.130.105 四川省宜宾市 电信
469 220.166.130.106 220.166.130.106 四川省宜宾市长宁县 阳光网络会所(安宁路一段205号)
470 220.166.130.107 220.166.130.119 四川省宜宾市 电信
471 220.166.130.120 220.166.130.120 四川省宜宾市 兴文县网虫一族网吧
472 220.166.130.121 220.166.130.133 四川省宜宾市 电信
473 220.166.130.134 220.166.130.134 四川省宜宾市江安县 毛毛网吧
474 220.166.130.135 220.166.130.135 四川省宜宾市高县 2000会所网吧
475 220.166.130.136 220.166.130.137 四川省宜宾市 电信
476 220.166.130.138 220.166.130.138 四川省宜宾市 长宁市新影网吧
477 220.166.130.139 220.166.130.140 四川省宜宾市 电信
478 220.166.130.141 220.166.130.141 四川省宜宾市 二二四通达网吧
479 220.166.130.142 220.166.130.142 四川省宜宾市 电信
480 220.166.130.143 220.166.130.143 四川省宜宾市江安县 毛毛网吧
481 220.166.130.144 220.166.130.150 四川省宜宾市 电信
482 220.166.130.151 220.166.130.151 四川省宜宾市南溪县 情缘网吧(文化广场2楼)
483 220.166.130.152 220.166.130.152 四川省宜宾市屏山县 红蕾网吧
484 220.166.130.153 220.166.130.153 四川省宜宾市江安县 心之网吧
485 220.166.130.154 220.166.130.154 四川省宜宾市江安县 鹏程网吧
486 220.166.130.155 220.166.130.158 四川省宜宾市 电信
487 220.166.130.159 220.166.130.159 四川省宜宾市高县 周家湾异彩网吧
488 220.166.130.160 220.166.130.166 四川省宜宾市 电信
489 220.166.130.167 220.166.130.167 四川省宜宾市高县 E时代网吧
490 220.166.130.168 220.166.130.175 四川省宜宾市 电信
491 220.166.130.176 220.166.130.176 四川省宜宾市 e网情深网吧
492 220.166.130.177 220.166.130.189 四川省宜宾市 电信
493 220.166.130.190 220.166.130.190 四川省宜宾市 电信IDC机房
494 220.166.130.191 220.166.130.194 四川省宜宾市 电信
495 220.166.130.195 220.166.130.195 四川省宜宾市 长宁县精英网吧
496 220.166.130.196 220.166.130.203 四川省宜宾市 电信
497 220.166.130.204 220.166.130.204 四川省宜宾市 二二四百乐源网吧
498 220.166.130.205 220.166.130.207 四川省宜宾市 电信
499 220.166.130.208 220.166.130.208 四川省宜宾市宜宾县 海滨网吧(锦丝路口二楼三楼)
500 220.166.130.209 220.166.130.209 四川省宜宾市 巡场新浪网吧
501 220.166.130.210 220.166.130.216 四川省宜宾市 电信
502 220.166.130.217 220.166.130.217 四川省宜宾市 长宁县二楼新影网吧
503 220.166.130.218 220.166.130.222 四川省宜宾市 电信
504 220.166.130.223 220.166.130.223 四川省宜宾市南溪县 人民政府
505 220.166.130.224 220.166.130.224 四川省宜宾市江安县 八兆网吧
506 220.166.130.225 220.166.132.3 四川省宜宾市 电信
507 220.166.132.4 220.166.132.4 四川省宜宾市 完美世界网吧
508 220.166.132.5 220.166.132.6 四川省宜宾市 电信
509 220.166.132.7 220.166.132.7 四川省宜宾市 南岸中心市场背后巷子进去胡超网吧
510 220.166.132.8 220.166.132.8 四川省宜宾市 南岸晨星网吧
511 220.166.132.9 220.166.132.9 四川省宜宾市 电信
512 220.166.132.10 220.166.132.10 四川省宜宾市 南岸零点网吧
513 220.166.132.11 220.166.132.11 四川省宜宾市 创世纪网吧
514 220.166.132.12 220.166.132.12 四川省宜宾市 电信
515 220.166.132.13 220.166.132.16 四川省宜宾市 商业职业中等专业学校
516 220.166.132.17 220.166.132.47 四川省宜宾市 电信
517 220.166.132.48 220.166.132.48 四川省宜宾市 恒业网吧
518 220.166.132.49 220.166.132.49 四川省宜宾市 电信
519 220.166.132.50 220.166.132.50 四川省宜宾市 友佳网吧
520 220.166.132.51 220.166.132.60 四川省宜宾市 电信
521 220.166.132.61 220.166.132.61 四川省宜宾市 南岸叙府路仙景网吧
522 220.166.132.62 220.166.132.104 四川省宜宾市 电信
523 220.166.132.105 220.166.132.105 四川省宜宾市 戎州在线网吧
524 220.166.132.106 220.166.132.106 四川省宜宾市 南岸农贸市场失败网吧
525 220.166.132.107 220.166.132.124 四川省宜宾市 电信
526 220.166.132.125 220.166.132.125 四川省宜宾市 南岸风云天下网吧
527 220.166.132.126 220.166.135.97 四川省宜宾市 电信
528 220.166.135.98 220.166.135.98 四川省宜宾市 北门飞菲网吧
529 220.166.135.99 220.166.136.255 四川省宜宾市 电信
530 220.167.119.0 220.167.121.255 四川省宜宾市 电信
531 220.167.122.0 220.167.122.255 四川省宜宾市 /眉山市电信
532 220.197.36.0 220.197.36.255 四川省宜宾市 联通
533 220.197.63.128 220.197.63.255 四川省宜宾市 联通
534 221.10.17.0 221.10.17.255 四川省宜宾市 联通
535 221.10.123.0 221.10.125.106 四川省宜宾市 联通
536 221.10.125.107 221.10.125.107 四川省宜宾市 宜宾县杰能网吧
537 221.10.125.108 221.10.125.147 四川省宜宾市 联通
538 221.10.125.148 221.10.125.148 四川省宜宾市 南溪长江大桥项目经理部
539 221.10.125.149 221.10.125.172 四川省宜宾市 联通
540 221.10.125.173 221.10.125.173 四川省宜宾市 三江网城
541 221.10.125.174 221.10.125.225 四川省宜宾市 联通
542 221.10.125.226 221.10.125.226 四川省宜宾市 戎州大厦宾馆
543 221.10.125.227 221.10.128.251 四川省宜宾市 联通
544 221.10.128.252 221.10.128.252 四川省宜宾市 蜀南大道金铭复印店
545 221.10.128.253 221.10.133.105 四川省宜宾市 联通
546 221.10.133.106 221.10.133.106 四川省宜宾市 广播电视网络公司
547 221.10.133.107 221.10.133.157 四川省宜宾市 联通
548 221.10.133.158 221.10.133.158 四川省宜宾市 宜宾学院
549 221.10.133.159 221.10.134.250 四川省宜宾市 联通
550 221.10.134.251 221.10.134.251 四川省宜宾市 电脑家园网吧
551 221.10.134.252 221.10.134.255 四川省宜宾市 联通
552 221.236.108.0 221.236.108.237 四川省宜宾市 电信
553 221.236.108.238 221.236.108.238 四川省宜宾市 江安县锡嘉网吧
554 221.236.108.239 221.236.143.255 四川省宜宾市 电信
555 222.53.108.0 222.53.111.255 四川省宜宾市 中移铁通
556 222.53.222.0 222.53.225.255 四川省宜宾市 中移铁通
557 222.213.16.0 222.213.46.135 四川省宜宾市 电信
558 222.213.46.136 222.213.46.136 四川省宜宾市 高场镇华茂网吧
559 222.213.46.137 222.213.47.15 四川省宜宾市 电信
560 222.213.47.16 222.213.47.16 四川省宜宾市 屏山县beyond之家网吧
561 222.213.47.17 222.213.47.78 四川省宜宾市 电信
562 222.213.47.79 222.213.47.79 四川省宜宾市宜宾县 飞速网吧(喜捷镇正街191号)
563 222.213.47.80 222.213.69.11 四川省宜宾市 电信
564 222.213.69.12 222.213.69.12 四川省宜宾市 电视台宿舍区
565 222.213.69.13 222.213.74.118 四川省宜宾市 电信
566 222.213.74.119 222.213.74.119 四川省宜宾市 海滨网吧
567 222.213.74.120 222.213.75.207 四川省宜宾市 电信
568 222.213.75.208 222.213.75.208 四川省宜宾市屏山县 beyond城
569 222.213.75.209 222.213.79.93 四川省宜宾市 电信
570 222.213.79.94 222.213.79.94 四川省宜宾市 宜宾县高场镇华茂网吧
571 222.213.79.95 222.213.79.255 四川省宜宾市 电信
572 223.85.112.0 223.85.119.255 四川省宜宾市 移动
573 223.85.136.0 223.85.143.255 四川省宜宾市 移动
574 223.86.86.0 223.86.86.255 四川省宜宾市 移动
575 223.87.32.0 223.87.37.255 四川省宜宾市 移动
576 223.87.39.0 223.87.40.255 四川省宜宾市 移动
577 223.87.42.0 223.87.47.255 四川省宜宾市 移动