ip地址查询

高雄市IP地址列表

高雄市网吧IP地址列表

在下面输入您要查询IP地址段范围的地理位置,点击查询

请输入地理位置:
最多只能列出前1000条IP信息,更详细的ip列表信息请用上边的查询按钮进入
序号 IP 起始地址 IP 结束地址 所在位置信息 电子地图
1 1.166.160.0 1.166.161.255 台湾省高雄市 中华电信
2 1.166.208.0 1.166.239.255 台湾省高雄市 中华电信
3 1.166.253.0 1.166.254.255 台湾省高雄市 中华电信
4 1.167.16.0 1.167.19.255 台湾省高雄市 中华电信
5 1.167.236.0 1.167.245.255 台湾省高雄市 中华电信
6 1.172.80.0 1.172.127.255 台湾省高雄市 中华电信
7 1.172.184.0 1.172.254.255 台湾省高雄市 中华电信
8 1.173.0.0 1.173.31.255 台湾省高雄市 中华电信
9 1.173.48.0 1.173.63.255 台湾省高雄市 中华电信
10 1.173.96.0 1.173.103.255 台湾省高雄市 中华电信
11 1.173.144.0 1.173.159.255 台湾省高雄市 中华电信
12 1.173.184.0 1.173.254.255 台湾省高雄市 中华电信
13 1.174.0.0 1.174.31.255 台湾省高雄市 中华电信
14 1.174.48.0 1.174.127.255 台湾省高雄市 中华电信
15 1.174.176.0 1.174.183.255 台湾省高雄市 中华电信
16 1.174.240.0 1.174.251.255 台湾省高雄市 中华电信
17 1.174.254.0 1.174.254.255 台湾省高雄市 中华电信
18 1.175.56.0 1.175.63.255 台湾省高雄市 中华电信
19 1.175.72.0 1.175.111.255 台湾省高雄市 中华电信
20 1.175.144.0 1.175.159.255 台湾省高雄市 中华电信
21 1.175.176.0 1.175.183.255 台湾省高雄市 中华电信
22 1.175.232.0 1.175.254.255 台湾省高雄市 中华电信
23 61.56.48.0 61.56.63.255 台湾省 高雄市中华都会信息科技股份有限公司
24 61.60.176.0 61.60.191.255 台湾省 高雄市宏远电讯
25 61.64.5.0 61.64.5.255 台湾省 高雄市
26 61.64.184.0 61.64.184.255 台湾省 高雄市
27 61.218.224.0 61.218.238.255 台湾省高雄市 中华电信
28 61.218.240.0 61.218.255.255 台湾省高雄市 中华电信
29 61.219.241.0 61.219.241.255 台湾省高雄市 中华电信
30 61.221.181.0 61.221.181.255 台湾省高雄市 中华电信
31 61.222.248.0 61.222.248.255 台湾省高雄市 中华电信
32 61.226.32.0 61.226.35.255 台湾省高雄市 中华电信
33 61.226.160.0 61.226.160.255 台湾省高雄市 中华电信
34 61.226.184.0 61.226.187.255 台湾省高雄市 中华电信
35 61.226.192.0 61.226.195.255 台湾省高雄市 中华电信
36 61.226.216.0 61.226.217.255 台湾省高雄市 中华电信
37 61.226.220.0 61.226.221.255 台湾省高雄市 中华电信
38 61.227.0.0 61.227.79.255 台湾省高雄市 中华电信
39 61.227.112.0 61.227.127.255 台湾省高雄市 中华电信
40 61.227.146.0 61.227.146.255 台湾省高雄市 中华电信
41 61.227.148.0 61.227.148.255 台湾省高雄市 中华电信
42 61.227.152.0 61.227.159.255 台湾省高雄市 中华电信
43 61.227.168.0 61.227.175.255 台湾省高雄市 中华电信
44 61.227.180.0 61.227.199.255 台湾省高雄市 中华电信
45 61.227.216.0 61.227.231.255 台湾省高雄市 中华电信
46 61.227.248.0 61.227.254.255 台湾省高雄市 中华电信
47 140.117.0.0 140.117.255.255 台湾省高雄市 国立中山大学
48 140.127.36.0 140.127.80.255 台湾省高雄市 国立高雄师范大学
49 140.127.86.0 140.127.110.255 台湾省高雄市 辅英科技大学
50 140.127.111.0 140.127.120.255 台湾省高雄市 国立高雄应用科技大学
51 140.127.121.0 140.127.140.255 台湾省高雄市 正修科技大学
52 140.127.146.0 140.127.148.255 台湾省高雄市 立左营高级中学
53 140.127.149.0 140.127.150.255 台湾省高雄市 国立高雄应用科技大学
54 140.127.160.0 140.127.160.255 台湾省高雄市
55 140.127.164.0 140.127.175.255 台湾省高雄市 文藻外语大学
56 140.127.176.0 140.127.196.255 台湾省高雄市 义守大学
57 140.127.198.0 140.127.234.255 台湾省高雄市 国立高雄大学
58 140.133.32.0 140.133.63.255 台湾省高雄市 国立高雄大学
59 140.133.64.0 140.133.93.255 台湾省高雄市 国立高雄应用科技大学
60 182.233.192.0 182.233.219.255 台湾省高雄市 中嘉和网
61 182.233.241.0 182.233.243.255 台湾省高雄市 中嘉和网
62 182.234.0.0 182.234.0.255 台湾省高雄市 中嘉和网
63 182.234.64.0 182.234.103.255 台湾省高雄市 中嘉和网
64 182.235.128.0 182.235.155.255 台湾省高雄市 中嘉和网
65 182.235.204.0 182.235.204.255 台湾省高雄市 中嘉和网
66 182.235.207.0 182.235.207.255 台湾省高雄市 中嘉和网
67 182.235.219.0 182.235.220.255 台湾省高雄市 中嘉和网
68 182.235.224.0 182.235.224.255 台湾省高雄市 中嘉和网
69 182.235.237.0 182.235.237.255 台湾省高雄市 中嘉和网
70 192.192.17.0 192.192.17.255 台湾省 高雄市立图书馆
71 202.39.49.0 202.39.49.255 台湾省高雄市 中华电信
72 202.39.91.2 202.39.91.2 台湾省高雄市 中华电信
73 202.39.91.10 202.39.91.10 台湾省高雄市 中华电信
74 202.39.133.0 202.39.133.255 台湾省高雄市 中华电信
75 203.64.97.0 203.64.97.255 台湾省 高雄市
76 203.66.108.0 203.66.108.255 台湾省高雄市 中华电信
77 203.68.246.0 203.68.247.255 台湾省高雄市 中山高级工商职业学校
78 203.69.234.0 203.69.234.255 台湾省高雄市 中华电信
79 203.71.250.0 203.71.250.255 台湾省高雄市 国立旗美高级中学
80 203.72.122.0 203.72.122.255 台湾省高雄市 普门中学
81 203.72.196.0 203.72.197.255 台湾省高雄市 国立凤山高级商工职业学校
82 210.59.214.0 210.59.214.7 台湾省高雄市 中华电信
83 210.60.76.0 210.60.76.255 台湾省高雄市 私立新光高级中学
84 210.60.80.0 210.60.80.255 台湾省高雄市 高苑科技大学
85 210.60.84.0 210.60.86.255 台湾省 高雄市
86 210.60.90.0 210.60.90.255 台湾省 高雄市
87 210.60.110.0 210.60.110.255 台湾省高雄市 高英工商
88 210.60.161.0 210.60.161.255 台湾省高雄市 国立凤新高级中学
89 210.60.233.0 210.60.234.255 台湾省高雄市 国立冈山高级农工职业学校
90 210.61.33.0 210.61.33.255 台湾省高雄市 中华电信
91 210.65.126.76 210.65.126.83 台湾省高雄市 中华电信
92 210.66.233.0 210.66.233.255 台湾省高雄市 远传电信
93 210.70.89.0 210.70.90.255 台湾省高雄市 国立凤山高级中学
94 210.71.32.0 210.71.32.255 台湾省高雄市 市私立正义高级中学