ip地址查询

台南市IP地址列表

台南市网吧IP地址列表

在下面输入您要查询IP地址段范围的地理位置,点击查询

请输入地理位置:
最多只能列出前1000条IP信息,更详细的ip列表信息请用上边的查询按钮进入
序号 IP 起始地址 IP 结束地址 所在位置信息 电子地图
1 1.166.162.0 1.166.171.255 台湾省台南市 中华电信
2 1.166.196.0 1.166.207.255 台湾省台南市 中华电信
3 1.166.249.0 1.166.250.255 台湾省台南市 中华电信
4 1.167.228.0 1.167.235.255 台湾省台南市 中华电信
5 1.172.56.0 1.172.63.255 台湾省台南市 中华电信
6 1.173.64.0 1.173.95.255 台湾省台南市 中华电信
7 1.173.104.0 1.173.127.255 台湾省台南市 中华电信
8 1.173.136.0 1.173.139.255 台湾省台南市 中华电信
9 1.173.160.0 1.173.171.255 台湾省台南市 中华电信
10 1.173.176.0 1.173.183.255 台湾省台南市 中华电信
11 1.174.128.0 1.174.175.255 台湾省台南市 中华电信
12 1.174.184.0 1.174.239.255 台湾省台南市 中华电信
13 1.175.112.0 1.175.127.255 台湾省台南市 中华电信
14 61.216.49.0 61.216.49.255 台湾省台南市 中华电信
15 61.218.208.0 61.218.223.255 台湾省台南市 中华电信
16 61.221.201.0 61.221.201.255 台湾省台南市 中华电信
17 61.226.4.0 61.226.7.255 台湾省台南市 中华电信
18 61.226.151.0 61.226.151.255 台湾省台南市 中华电信
19 61.226.164.0 61.226.167.255 台湾省台南市 中华电信
20 61.226.170.0 61.226.171.255 台湾省台南市 中华电信
21 61.226.174.0 61.226.175.255 台湾省台南市 中华电信
22 61.227.96.0 61.227.103.255 台湾省台南市 中华电信
23 61.227.176.0 61.227.179.255 台湾省台南市 中华电信
24 61.227.200.0 61.227.215.255 台湾省台南市 中华电信
25 61.227.240.0 61.227.247.255 台湾省台南市 中华电信
26 140.116.0.0 140.116.255.255 台湾省台南市 国立成功大学
27 140.133.0.0 140.133.15.255 台湾省台南市 国立台南大学
28 182.234.135.0 182.234.136.255 台湾省台南市 中嘉和网
29 182.234.140.0 182.234.140.255 台湾省台南市 中嘉和网
30 182.234.142.0 182.234.142.255 台湾省台南市 中嘉和网
31 182.234.144.0 182.234.145.255 台湾省台南市 中嘉和网
32 182.234.148.0 182.234.149.255 台湾省台南市 中嘉和网
33 182.234.166.0 182.234.166.255 台湾省台南市 中嘉和网
34 182.235.248.0 182.235.248.255 台湾省台南市 中嘉和网
35 202.39.235.0 202.39.235.255 台湾省台南市 中华电信
36 203.64.230.0 203.64.237.255 台湾省台南市 远东科技大学
37 203.66.145.54 203.66.145.54 台湾省台南市 中华电信
38 203.68.156.0 203.68.156.255 台湾省台南市 远东科技大学
39 203.68.157.0 203.68.163.255 台湾省台南市 国立成功大学
40 203.68.179.0 203.68.184.255 台湾省 台南市
41 203.71.52.0 203.71.55.255 台湾省台南市 国立成功大学
42 203.71.112.0 203.71.115.255 台湾省台南市 国立成功大学
43 203.71.124.0 203.71.127.255 台湾省台南市 国立成功大学
44 203.71.220.0 203.71.223.255 台湾省台南市 国立成功大学
45 203.71.252.0 203.71.255.255 台湾省台南市 国立成功大学
46 203.72.191.0 203.72.191.255 台湾省 台南市
47 203.75.72.25 203.75.72.25 台湾省台南市 中华电信
48 203.118.224.0 203.118.239.255 台湾省台南市 bb宽频
49 203.203.139.0 203.203.139.255 台湾省 台南市
50 210.59.12.0 210.59.19.255 台湾省台南市 国立成功大学
51 210.59.20.0 210.59.21.255 台湾省 台南市
52 210.59.64.0 210.59.67.255 台湾省台南市 国立成功大学
53 210.59.88.0 210.59.91.255 台湾省台南市 国立成功大学
54 210.60.4.0 210.60.7.255 台湾省台南市 国立成功大学
55 210.60.136.0 210.60.139.255 台湾省台南市 国立成功大学
56 210.60.246.0 210.60.246.255 台湾省 台南市
57 210.60.253.0 210.60.253.255 台湾省 台南市
58 210.61.10.0 210.61.10.255 台湾省台南市 中华电信
59 210.61.26.0 210.61.26.255 台湾省台南市 中华电信
60 210.61.148.0 210.61.148.255 台湾省台南市 中华电信
61 210.61.196.0 210.61.197.255 台湾省台南市 中华电信
62 210.65.88.0 210.65.88.255 台湾省台南市 中华电信
63 210.65.123.0 210.65.123.255 台湾省台南市 中华电信
64 210.65.135.0 210.65.135.255 台湾省台南市 中华电信
65 210.65.140.0 210.65.140.255 台湾省台南市 中华电信
66 210.66.226.0 210.66.227.255 台湾省台南市 远传电信
67 210.66.243.0 210.66.243.255 台湾省台南市 远传电信
68 210.70.37.0 210.70.37.255 台湾省台南市 国立台南大学附设实验国民小学
69 210.70.112.0 210.70.115.255 台湾省台南市 国立成功大学
70 210.70.148.0 210.70.183.255 台湾省台南市 国立成功大学
71 210.71.102.0 210.71.102.255 台湾省 台南市
72 210.71.112.0 210.71.113.255 台湾省台南市 国立成功大学
73 210.71.231.0 210.71.231.255 台湾省台南市 中华电信