ip地址查询

昆明市IP地址列表

昆明市网吧IP地址列表

在下面输入您要查询IP地址段范围的地理位置,点击查询

请输入地理位置:
最多只能列出前1000条IP信息,更详细的ip列表信息请用上边的查询按钮进入
序号 IP 起始地址 IP 结束地址 所在位置信息 电子地图
1 14.197.243.254 14.197.243.254 云南省昆明市 长城宽带互联节点
2 14.204.0.0 14.204.64.255 云南省昆明市 联通
3 14.204.68.26 14.204.68.26 云南省昆明市 联通(云南移动租用的第三方流量穿透出口)
4 14.204.68.30 14.204.68.30 云南省昆明市 联通(云南移动租用的第三方流量穿透出口)
5 14.204.72.0 14.204.75.170 云南省昆明市 联通
6 14.204.75.171 14.204.75.171 云南省昆明市 蓝队网络联通CDN节点
7 14.204.75.172 14.204.84.112 云南省昆明市 联通
8 14.204.84.113 14.204.84.113 云南省昆明市 联通Ookla SpeedTest测速节点
9 14.204.84.114 14.204.87.255 云南省昆明市 联通
10 14.204.125.0 14.204.125.255 云南省昆明市 联通
11 14.204.143.0 14.204.143.255 云南省昆明市 蓝队云
12 14.204.200.0 14.204.207.255 云南省昆明市 长城宽带联通接入点
13 14.204.208.0 14.204.211.255 云南省昆明市 联通
14 39.128.0.0 39.128.63.255 云南省昆明市 移动
15 39.130.116.0 39.130.116.255 云南省昆明市 移动
16 42.242.192.0 42.242.247.255 云南省昆明市 电信
17 42.242.249.0 42.243.127.255 云南省昆明市 电信
18 43.228.76.0 43.228.79.255 云南省昆明市 蓝队云
19 43.254.252.0 43.254.255.255 云南省昆明市 蓝队云
20 45.115.244.0 45.115.247.255 云南省昆明市 广电网
21 61.138.192.0 61.138.196.131 云南省昆明市 电信
22 61.138.196.132 61.138.196.134 云南省昆明市 云南师范大学海屯路校区
23 61.138.196.135 61.138.196.165 云南省昆明市 电信
24 61.138.196.166 61.138.196.167 云南省昆明市 昆明理工大学(新迎校区)
25 61.138.196.168 61.138.199.192 云南省昆明市 电信
26 61.138.199.193 61.138.199.193 云南省昆明市 云南大学鼎鑫公寓
27 61.138.199.194 61.138.200.9 云南省昆明市 电信
28 61.138.200.10 61.138.200.10 云南省昆明市 奈特休闲网络(羊仙坡花香十里小区)
29 61.138.200.11 61.138.200.37 云南省昆明市 电信
30 61.138.200.38 61.138.200.38 云南省昆明市 龙泉路劲发网吧
31 61.138.200.39 61.138.200.45 云南省昆明市 电信
32 61.138.200.46 61.138.200.46 云南省昆明市 龙泉路今朝网吧
33 61.138.200.47 61.138.200.49 云南省昆明市 电信
34 61.138.200.50 61.138.200.50 云南省昆明市 民族学院天华网吧
35 61.138.200.51 61.138.200.133 云南省昆明市 电信
36 61.138.200.134 61.138.200.134 云南省昆明市西山区 马街相对网吧
37 61.138.200.135 61.138.200.137 云南省昆明市 电信
38 61.138.200.138 61.138.200.138 云南省昆明市 和顺网吧(云艺侧门旁)
39 61.138.200.139 61.138.200.141 云南省昆明市 电信
40 61.138.200.143 61.138.200.145 云南省昆明市 电信
41 61.138.200.146 61.138.200.146 云南省昆明市 今朝网苑龙泉店(龙泉路286号)
42 61.138.200.147 61.138.200.153 云南省昆明市 电信
43 61.138.200.154 61.138.200.154 云南省昆明市 酷网一族
44 61.138.200.155 61.138.200.157 云南省昆明市 电信
45 61.138.200.158 61.138.200.158 云南省昆明市 视线公众电脑屋
46 61.138.200.159 61.138.200.165 云南省昆明市 电信
47 61.138.200.166 61.138.200.166 云南省昆明市 昆仑网吧
48 61.138.200.167 61.138.200.197 云南省昆明市 电信
49 61.138.200.198 61.138.200.198 云南省昆明市 白塔路延长线舰斌网络休闲吧
50 61.138.200.199 61.138.200.201 云南省昆明市 电信
51 61.138.200.202 61.138.200.202 云南省昆明市 聚雅轩网吧(田家地合市场二楼)
52 61.138.200.203 61.138.200.245 云南省昆明市 电信
53 61.138.200.246 61.138.200.246 云南省昆明市 航波网吧
54 61.138.200.247 61.138.200.249 云南省昆明市 电信
55 61.138.200.250 61.138.200.250 云南省昆明市 鑫涛网吧
56 61.138.200.251 61.138.206.16 云南省昆明市 电信
57 61.138.206.17 61.138.206.17 云南省昆明市 云南大学软件学院
58 61.138.206.18 61.138.206.43 云南省昆明市 电信
59 61.138.206.44 61.138.206.44 云南省昆明市 国家示范性软件学院
60 61.138.206.45 61.138.208.255 云南省昆明市 电信
61 61.138.211.0 61.138.211.1 云南省昆明市 电信
62 61.138.211.2 61.138.211.2 云南省昆明市 华键网吧
63 61.138.211.3 61.138.211.5 云南省昆明市 电信
64 61.138.211.6 61.138.211.6 云南省昆明市 德利隆网吧
65 61.138.211.7 61.138.211.33 云南省昆明市 电信
66 61.138.211.34 61.138.211.34 云南省昆明市 领域网吧
67 61.138.211.35 61.138.211.35 云南省昆明市 电信
68 61.138.211.36 61.138.211.36 云南省昆明市 海天网吧
69 61.138.211.37 61.138.211.37 云南省昆明市 电信
70 61.138.211.38 61.138.211.38 云南省昆明市盘龙区 海天公众电脑屋
71 61.138.211.39 61.138.211.49 云南省昆明市 电信
72 61.138.211.50 61.138.211.50 云南省昆明市 好猫网吧(理工大学旁边)
73 61.138.211.51 61.138.211.53 云南省昆明市 电信
74 61.138.211.54 61.138.211.54 云南省昆明市 莲花池环视网吧
75 61.138.211.55 61.138.211.57 云南省昆明市 电信
76 61.138.211.58 61.138.211.58 云南省昆明市 紫月网吧
77 61.138.211.59 61.138.211.77 云南省昆明市 电信
78 61.138.211.78 61.138.211.78 云南省昆明市 龙泉路蓝色冰点网吧
79 61.138.211.79 61.138.211.105 云南省昆明市 电信
80 61.138.211.106 61.138.211.106 云南省昆明市 三度网络空间
81 61.138.211.107 61.138.211.125 云南省昆明市 电信
82 61.138.211.126 61.138.211.126 云南省昆明市西山区 滇池路田家地村夜空网吧
83 61.138.211.127 61.138.211.129 云南省昆明市 电信
84 61.138.211.130 61.138.211.130 云南省昆明市盘龙区 德慧网络(白龙寺)
85 61.138.211.131 61.138.211.145 云南省昆明市 电信
86 61.138.211.146 61.138.211.146 云南省昆明市 方圆网吧
87 61.138.211.147 61.138.211.177 云南省昆明市 电信
88 61.138.211.178 61.138.211.178 云南省昆明市 龙泉路网恒网吧
89 61.138.211.179 61.138.211.181 云南省昆明市 电信
90 61.138.211.182 61.138.211.182 云南省昆明市 龙泉路77号联通网苑
91 61.138.211.183 61.138.211.185 云南省昆明市 电信
92 61.138.211.186 61.138.211.186 云南省昆明市 先易通网吧(龙泉路)
93 61.138.211.187 61.138.211.193 云南省昆明市 电信
94 61.138.211.194 61.138.211.194 云南省昆明市 云山村和平酒店艺林网吧
95 61.138.211.195 61.138.211.201 云南省昆明市 电信
96 61.138.211.202 61.138.211.202 云南省昆明市 泡泡吧网吧
97 61.138.211.203 61.138.211.209 云南省昆明市 电信
98 61.138.211.210 61.138.211.210 云南省昆明市 海口镇朋友网吧
99 61.138.211.211 61.138.211.221 云南省昆明市 电信
100 61.138.211.222 61.138.211.222 云南省昆明市 劲速网吧
101 61.138.211.223 61.138.211.225 云南省昆明市 电信
102 61.138.211.226 61.138.211.226 云南省昆明市 园园网吧(白龙寺305号)
103 61.138.211.227 61.138.211.253 云南省昆明市 电信
104 61.138.211.254 61.138.211.254 云南省昆明市 翠湖北路超逸公众电脑屋
105 61.138.211.255 61.138.212.1 云南省昆明市 电信
106 61.138.212.2 61.138.212.2 云南省昆明市 黑龙潭蒜村超音速网吧
107 61.138.212.3 61.138.212.5 云南省昆明市 电信
108 61.138.212.6 61.138.212.6 云南省昆明市五华区 登陆艇网络休闲吧
109 61.138.212.7 61.138.212.9 云南省昆明市 电信
110 61.138.212.10 61.138.212.10 云南省昆明市 建设路地台寺网络休闲吧
111 61.138.212.11 61.138.212.12 云南省昆明市 电信
112 61.138.212.13 61.138.212.13 云南省昆明市官渡区 大澡堂极速网吧(珥季路中段)
113 61.138.212.14 61.138.212.21 云南省昆明市 电信
114 61.138.212.22 61.138.212.22 云南省昆明市 凯凯网吧
115 61.138.212.23 61.138.212.25 云南省昆明市 电信
116 61.138.212.26 61.138.212.26 云南省昆明市西山区 泰坦星网吧(西园路云卢大厦2楼)
117 61.138.212.27 61.138.212.33 云南省昆明市 电信
118 61.138.212.34 61.138.212.34 云南省昆明市 万喜龙网吧
119 61.138.212.35 61.138.212.45 云南省昆明市 电信
120 61.138.212.46 61.138.212.46 云南省昆明市 冲击波网吧
121 61.138.212.47 61.138.212.49 云南省昆明市 电信
122 61.138.212.50 61.138.212.50 云南省昆明市 民院路互联星空(思远科技)
123 61.138.212.51 61.138.212.53 云南省昆明市 电信
124 61.138.212.54 61.138.212.54 云南省昆明市 民院路互联星空网吧
125 61.138.212.55 61.138.212.73 云南省昆明市 电信
126 61.138.212.74 61.138.212.74 云南省昆明市 白云路蓝迪斯网吧
127 61.138.212.75 61.138.212.93 云南省昆明市 电信
128 61.138.212.94 61.138.212.94 云南省昆明市 忆路成功网吧
129 61.138.212.95 61.138.212.97 云南省昆明市 电信
130 61.138.212.98 61.138.212.98 云南省昆明市盘龙区 德慧网吧(白龙寺村)
131 61.138.212.99 61.138.212.101 云南省昆明市 电信
132 61.138.212.102 61.138.212.102 云南省昆明市 人民西路捷迅网吧
133 61.138.212.103 61.138.212.109 云南省昆明市 电信
134 61.138.212.110 61.138.212.110 云南省昆明市 好望角网吧
135 61.138.212.111 61.138.212.129 云南省昆明市 电信
136 61.138.212.130 61.138.212.130 云南省昆明市 建设路地台寺网络休闲吧
137 61.138.212.131 61.138.212.133 云南省昆明市 电信
138 61.138.212.134 61.138.212.134 云南省昆明市 菜吧网吧
139 61.138.212.135 61.138.212.145 云南省昆明市 电信
140 61.138.212.146 61.138.212.146 云南省昆明市 岚霆网吧
141 61.138.212.147 61.138.212.179 云南省昆明市 电信
142 61.138.212.180 61.138.212.180 云南省昆明市 来来网网网吧(茨坝)
143 61.138.212.181 61.138.212.189 云南省昆明市 电信
144 61.138.212.190 61.138.212.190 云南省昆明市官渡区 人民医院对面正仪雪网吧
145 61.138.212.191 61.138.212.197 云南省昆明市 电信
146 61.138.212.198 61.138.212.198 云南省昆明市 大板桥虹桥网吧
147 61.138.212.199 61.138.212.213 云南省昆明市 电信
148 61.138.212.214 61.138.212.214 云南省昆明市 悠闲网络空间
149 61.138.212.215 61.138.212.221 云南省昆明市 电信
150 61.138.212.222 61.138.212.222 云南省昆明市 和平村新聚网吧
151 61.138.212.223 61.138.212.225 云南省昆明市 电信
152 61.138.212.226 61.138.212.226 云南省昆明市西山区 天耀公众电脑屋
153 61.138.212.227 61.138.212.241 云南省昆明市 电信
154 61.138.212.242 61.138.212.242 云南省昆明市 小板桥华亮网络会所
155 61.138.212.243 61.138.212.243 云南省昆明市官渡区 华亮公众电脑屋(南疆食品批发市场6幢A1)
156 61.138.212.244 61.138.212.249 云南省昆明市 电信
157 61.138.212.250 61.138.212.250 云南省昆明市 东站海棠饭店海棠网吧
158 61.138.212.251 61.138.213.1 云南省昆明市 电信
159 61.138.213.2 61.138.213.2 云南省昆明市 教场路口汤姆网吧
160 61.138.213.3 61.138.213.29 云南省昆明市 电信
161 61.138.213.30 61.138.213.30 云南省昆明市 建设路飞龙网吧
162 61.138.213.31 61.138.213.33 云南省昆明市 电信
163 61.138.213.34 61.138.213.34 云南省昆明市 建设路飞龙网城
164 61.138.213.35 61.138.213.37 云南省昆明市 电信
165 61.138.213.38 61.138.213.38 云南省昆明市 建设路飞龙网城
166 61.138.213.39 61.138.213.41 云南省昆明市 电信
167 61.138.213.42 61.138.213.42 云南省昆明市 王家桥宇辉网吧
168 61.138.213.43 61.138.213.45 云南省昆明市 电信
169 61.138.213.46 61.138.213.46 云南省昆明市 东站威茂网络
170 61.138.213.47 61.138.213.53 云南省昆明市 电信
171 61.138.213.54 61.138.213.54 云南省昆明市 华华网吧(大观路旁2楼)
172 61.138.213.55 61.138.213.57 云南省昆明市 电信
173 61.138.213.58 61.138.213.58 云南省昆明市 赵家堆新干线网吧
174 61.138.213.59 61.138.213.61 云南省昆明市 电信
175 61.138.213.62 61.138.213.62 云南省昆明市 迪箐网吧
176 61.138.213.63 61.138.213.69 云南省昆明市 电信
177 61.138.213.70 61.138.213.70 云南省昆明市 高薪开发区暴雪网吧
178 61.138.213.71 61.138.213.77 云南省昆明市 电信
179 61.138.213.78 61.138.213.78 云南省昆明市 夜隆网吧
180 61.138.213.79 61.138.213.85 云南省昆明市 电信
181 61.138.213.86 61.138.213.86 云南省昆明市五华区 登陆艇网络休闲吧
182 61.138.213.87 61.138.213.89 云南省昆明市 电信
183 61.138.213.90 61.138.213.90 云南省昆明市 通胜达网吧
184 61.138.213.91 61.138.213.129 云南省昆明市 电信
185 61.138.213.130 61.138.213.130 云南省昆明市 昆明水利水电勘测设计院
186 61.138.213.131 61.138.213.223 云南省昆明市 电信
187 61.138.213.224 61.138.213.255 云南省昆明市 云南省教育科学研究院
188 61.138.214.0 61.138.215.25 云南省昆明市 电信
189 61.138.215.26 61.138.215.26 云南省昆明市 自由人网络(龙泉路353号)
190 61.138.215.27 61.138.215.33 云南省昆明市 电信
191 61.138.215.34 61.138.215.34 云南省昆明市 钛龙网络(茨坝机床厂)
192 61.138.215.35 61.138.215.37 云南省昆明市 电信
193 61.138.215.38 61.138.215.38 云南省昆明市 江岸小区相林网络
194 61.138.215.39 61.138.215.45 云南省昆明市 电信
195 61.138.215.46 61.138.215.46 云南省昆明市 网豪星空网苑网吧
196 61.138.215.47 61.138.215.53 云南省昆明市 电信
197 61.138.215.54 61.138.215.54 云南省昆明市 龙泉路公众网吧
198 61.138.215.55 61.138.215.57 云南省昆明市 电信
199 61.138.215.58 61.138.215.58 云南省昆明市官渡区 双击网吧
200 61.138.215.59 61.138.215.73 云南省昆明市 电信
201 61.138.215.74 61.138.215.74 云南省昆明市 漂流瓶网吧
202 61.138.215.75 61.138.215.81 云南省昆明市 电信
203 61.138.215.82 61.138.215.82 云南省昆明市 方圆网城(滇池路三公里来淘宝二楼)
204 61.138.215.83 61.138.215.101 云南省昆明市 电信
205 61.138.215.102 61.138.215.102 云南省昆明市五华区 海屯路蓝色冰点网吧
206 61.138.215.103 61.138.215.109 云南省昆明市 电信
207 61.138.215.110 61.138.215.110 云南省昆明市 麻园村旭熠网吧
208 61.138.215.111 61.138.215.123 云南省昆明市 电信
209 61.138.215.124 61.138.215.124 云南省昆明市 飞龙极速网吧(霖雨路安康园A栋2单元102号)
210 61.138.215.125 61.138.215.133 云南省昆明市 电信
211 61.138.215.134 61.138.215.134 云南省昆明市 鑫智高速公众电脑屋
212 61.138.215.135 61.138.215.157 云南省昆明市 电信
213 61.138.215.158 61.138.215.158 云南省昆明市 竟雄网吧
214 61.138.215.159 61.138.215.177 云南省昆明市 电信
215 61.138.215.178 61.138.215.178 云南省昆明市 滇池网吧(精彩世界)
216 61.138.215.179 61.138.215.209 云南省昆明市 电信
217 61.138.215.210 61.138.215.210 云南省昆明市 博光网络
218 61.138.215.211 61.138.215.217 云南省昆明市 电信
219 61.138.215.218 61.138.215.218 云南省昆明市 奇迹在线网络服务有限公司
220 61.138.215.219 61.138.215.237 云南省昆明市 电信
221 61.138.215.238 61.138.215.238 云南省昆明市 交友公众电脑屋
222 61.138.215.239 61.138.215.255 云南省昆明市 电信
223 61.159.192.0 61.159.220.255 云南省昆明市 电信
224 61.159.222.0 61.159.228.12 云南省昆明市 电信
225 61.159.228.13 61.159.228.13 云南省昆明市 云南人民广播电台(网上直播)
226 61.159.228.14 61.159.228.14 云南省昆明市 聚思情网吧
227 61.159.228.15 61.159.228.65 云南省昆明市 电信
228 61.159.228.66 61.159.228.67 云南省昆明市 昆明电视台
229 61.159.228.68 61.159.229.229 云南省昆明市 电信
230 61.159.229.230 61.159.229.250 云南省昆明市 云南电视台(人民西路182号)
231 61.159.229.251 61.159.245.126 云南省昆明市 电信
232 61.159.245.127 61.159.245.127 云南省昆明市 师范大学世博学院计算机机房
233 61.159.245.128 61.159.246.57 云南省昆明市 电信
234 61.159.246.58 61.159.246.58 云南省昆明市 云南民族大学机房
235 61.159.246.59 61.159.246.122 云南省昆明市 电信
236 61.159.246.123 61.159.246.123 云南省昆明市 农业大学公寓
237 61.159.246.124 61.159.246.198 云南省昆明市 电信
238 61.159.246.199 61.159.246.199 云南省昆明市 网翼通科技有限公司
239 61.159.246.200 61.159.246.221 云南省昆明市 电信
240 61.159.246.222 61.159.246.222 云南省昆明市 金实小区
241 61.159.246.223 61.159.246.235 云南省昆明市 电信
242 61.159.246.236 61.159.246.236 云南省昆明市 云南民族大学
243 61.159.246.237 61.159.255.255 云南省昆明市 电信
244 61.166.150.0 61.166.150.100 云南省昆明市 电信
245 61.166.150.101 61.166.150.101 云南省昆明市 电信DNS服务器
246 61.166.150.102 61.166.150.122 云南省昆明市 电信
247 61.166.150.124 61.166.150.138 云南省昆明市 电信
248 61.166.150.139 61.166.150.139 云南省昆明市 电信DNS服务器
249 61.166.150.140 61.166.163.255 云南省昆明市 电信
250 61.166.164.0 61.166.164.255 云南省昆明市盘龙区 电信
251 61.166.165.0 61.166.234.255 云南省昆明市 电信
252 61.166.236.0 61.166.243.255 云南省昆明市 电信
253 61.166.244.0 61.166.244.255 云南省昆明市盘龙区 电信
254 61.166.245.0 61.166.254.255 云南省昆明市 电信
255 61.232.232.0 61.232.233.255 云南省昆明市 中移铁通
256 103.23.8.0 103.23.11.255 云南省昆明市 蓝队云
257 103.47.80.0 103.47.83.255 云南省昆明市 蓝队云
258 103.56.20.0 103.56.23.255 云南省昆明市 昆明广播电视网络有限责任公司
259 103.203.140.0 103.203.143.255 云南省昆明市 蓝队云
260 103.205.162.0 103.205.162.255 云南省昆明市 昆明广播电视网络有限责任公司
261 106.58.64.0 106.60.255.255 云南省昆明市 电信
262 112.112.0.0 112.112.6.97 云南省昆明市 电信
263 112.112.6.98 112.112.6.98 云南省昆明市 云南南亚药港物流配送有限公司
264 112.112.6.99 112.112.7.138 云南省昆明市 电信
265 112.112.7.139 112.112.7.139 云南省昆明市 电信Ookla SpeedTest测速节点
266 112.112.7.140 112.112.9.125 云南省昆明市 电信
267 112.112.9.126 112.112.9.126 云南省昆明市盘龙区 奇迹网络(任旗营股份合作社13幢2楼)
268 112.112.9.127 112.112.10.145 云南省昆明市 电信
269 112.112.10.146 112.112.10.146 云南省昆明市盘龙区 不二城网吧
270 112.112.10.147 112.112.10.225 云南省昆明市 电信
271 112.112.10.226 112.112.10.226 云南省昆明市西山区 我家晓阳网吧(团结街道办事处大河村)
272 112.112.10.227 112.112.13.210 云南省昆明市 电信
273 112.112.13.211 112.112.13.211 云南省昆明市 网络休闲会所(中街6号)
274 112.112.13.212 112.112.16.199 云南省昆明市 电信
275 112.112.16.200 112.112.16.200 云南省昆明市 北市区永春泉桑拿浴场
276 112.112.16.201 112.112.36.255 云南省昆明市 电信
277 112.112.37.0 112.112.37.255 云南省昆明市呈员县 电信
278 112.112.38.0 112.112.86.255 云南省昆明市 电信
279 112.112.87.0 112.112.87.255 云南省昆明市西山区 电信
280 112.112.88.0 112.112.140.255 云南省昆明市 电信
281 112.112.141.0 112.112.141.255 云南省昆明市安宁县 电信
282 112.112.142.0 112.112.146.255 云南省昆明市 电信
283 112.112.147.0 112.112.148.255 云南省昆明市呈贡县 电信
284 112.112.149.0 112.112.235.255 云南省昆明市 电信
285 112.112.236.0 112.112.236.255 云南省昆明市呈贡县 电信
286 112.112.237.0 112.112.255.255 云南省昆明市 电信
287 112.114.192.0 112.114.228.255 云南省昆明市 电信
288 112.114.229.0 112.114.229.255 云南省昆明市呈贡县 电信
289 112.114.230.0 112.115.92.255 云南省昆明市 电信
290 112.115.93.0 112.115.93.255 云南省昆明市西山区 电信
291 112.115.94.0 112.115.152.255 云南省昆明市 电信
292 112.115.153.0 112.115.153.255 云南省昆明市呈贡县 电信
293 112.115.154.0 112.115.167.255 云南省昆明市 电信
294 112.115.168.0 112.115.168.255 云南省昆明市呈贡县 电信
295 112.115.169.0 112.115.170.255 云南省昆明市 电信
296 112.115.171.0 112.115.171.255 云南省昆明市呈贡县 电信
297 112.115.172.0 112.115.211.147 云南省昆明市 电信
298 112.115.211.148 112.115.211.148 云南省昆明市 微想智森科技有限公司
299 112.115.211.149 112.115.215.255 云南省昆明市 电信
300 112.115.216.0 112.115.216.255 云南省昆明市安宁县 电信
301 112.115.217.0 112.115.255.255 云南省昆明市 电信
302 112.117.0.0 112.117.20.255 云南省昆明市 电信
303 112.117.21.0 112.117.22.255 云南省昆明市呈贡县 电信
304 112.117.23.0 112.117.54.255 云南省昆明市 电信
305 112.117.55.0 112.117.55.255 云南省昆明市呈贡县 电信
306 112.117.56.0 112.117.60.255 云南省昆明市 电信
307 112.117.61.0 112.117.61.255 云南省昆明市呈贡县 电信
308 112.117.62.0 112.117.62.25 云南省昆明市盘龙区 电信
309 112.117.62.26 112.117.62.26 云南省昆明市盘龙区 夜色镇网吧
310 112.117.62.27 112.117.62.255 云南省昆明市盘龙区 电信
311 112.117.63.0 112.117.102.255 云南省昆明市 电信
312 112.117.103.0 112.117.104.255 云南省昆明市盘龙区 电信
313 112.117.105.0 112.117.112.255 云南省昆明市 电信
314 112.117.113.0 112.117.113.255 云南省昆明市呈贡县 电信
315 112.117.114.0 112.117.187.255 云南省昆明市 电信
316 112.117.188.0 112.117.188.255 云南省昆明市盘龙区 电信
317 112.117.189.0 112.117.207.255 云南省昆明市 电信
318 112.117.208.0 112.117.208.255 云南省昆明市 北京蓝汛通信技术有限责任公司CDN节点(电信)
319 112.117.209.0 112.117.211.29 云南省昆明市 电信
320 112.117.211.30 112.117.211.30 云南省昆明市 昆明檀越科技有限公司
321 112.117.211.31 112.117.214.255 云南省昆明市 电信
322 112.117.215.0 112.117.215.255 云南省昆明市 北京蓝汛通信技术有限责任公司CDN节点(电信)
323 112.117.216.0 112.117.216.255 云南省昆明市 网宿科技电信CDN节点
324 112.117.217.0 112.117.217.2 云南省昆明市 深圳市迅雷网络技术有限公司电信节点
325 112.117.217.3 112.117.217.81 云南省昆明市 北京蓝汛通信技术有限责任公司CDN节点
326 112.117.217.82 112.117.217.255 云南省昆明市 深圳市迅雷网络技术有限公司电信节点
327 112.117.218.0 112.117.219.255 云南省昆明市 电信
328 112.117.220.0 112.117.220.255 云南省昆明市 腾讯计算机系统电信节点
329 112.117.221.0 112.117.255.255 云南省昆明市 电信
330 113.54.32.0 113.54.63.255 云南省昆明市 云南民族大学
331 113.55.0.0 113.55.127.255 云南省昆明市 云南大学
332 113.55.128.0 113.55.191.255 云南省昆明市 云南师范大学
333 113.55.192.0 113.55.239.255 云南省昆明市 云南艺术学院
334 116.52.0.0 116.52.0.81 云南省昆明市 电信
335 116.52.0.82 116.52.0.85 云南省昆明市 西门.COM网城(东风西路245号)
336 116.52.0.86 116.52.2.176 云南省昆明市 电信
337 116.52.2.190 116.52.4.0 云南省昆明市 电信
338 116.52.4.1 116.52.4.2 云南省昆明市官渡区 帅达网吧(双桥村老年协会旁)
339 116.52.4.3 116.52.4.9 云南省昆明市 电信
340 116.52.4.10 116.52.4.10 云南省昆明市 关上双桥村帅达网吧
341 116.52.4.11 116.52.4.17 云南省昆明市 电信
342 116.52.4.18 116.52.4.18 云南省昆明市 万人迷网苑(西山区滇池路兴万家超市旁)
343 116.52.4.19 116.52.4.33 云南省昆明市 电信
344 116.52.4.34 116.52.4.34 云南省昆明市 双桥村帅达网吧
345 116.52.4.35 116.52.4.37 云南省昆明市 电信
346 116.52.4.38 116.52.4.38 云南省昆明市 逸翔网络(官渡区双桥村)
347 116.52.4.39 116.52.4.41 云南省昆明市 电信
348 116.52.4.42 116.52.4.42 云南省昆明市 网路连通(近华浦路)
349 116.52.4.43 116.52.4.49 云南省昆明市 电信
350 116.52.4.50 116.52.4.50 云南省昆明市官渡区 边城猎人(牛街庄)
351 116.52.4.51 116.52.4.98 云南省昆明市 电信
352 116.52.4.99 116.52.4.99 云南省昆明市 五月天网络沙龙(经济技术开发区85号)
353 116.52.4.100 116.52.4.117 云南省昆明市 电信
354 116.52.4.118 116.52.4.118 云南省昆明市 老海埂路光宇网吧(老海埂路)
355 116.52.4.119 116.52.4.145 云南省昆明市 电信
356 116.52.4.146 116.52.4.146 云南省昆明市 爱网一族网吧
357 116.52.4.147 116.52.4.153 云南省昆明市 电信
358 116.52.4.154 116.52.4.154 云南省昆明市 星网咖全国连锁白云店(白云路540号)
359 116.52.4.155 116.52.4.193 云南省昆明市 电信
360 116.52.4.194 116.52.4.194 云南省昆明市 北京路网络家园
361 116.52.4.195 116.52.4.201 云南省昆明市 电信
362 116.52.4.202 116.52.4.202 云南省昆明市 晨希网吧(东风东路306号)
363 116.52.4.203 116.52.4.213 云南省昆明市 电信
364 116.52.4.214 116.52.4.214 云南省昆明市 西昆网城(云南艺术学院后门对面)
365 116.52.4.215 116.52.5.1 云南省昆明市 电信
366 116.52.5.2 116.52.5.2 云南省昆明市 冰点网城(苏家塘)
367 116.52.5.3 116.52.5.17 云南省昆明市 电信
368 116.52.5.18 116.52.5.18 云南省昆明市 寻悦网城(昆医附二院对面)
369 116.52.5.19 116.52.5.57 云南省昆明市 电信
370 116.52.5.58 116.52.5.58 云南省昆明市 纯度网吧(环城东路432)
371 116.52.5.59 116.52.5.81 云南省昆明市 电信
372 116.52.5.82 116.52.5.82 云南省昆明市官渡区 大板桥镇耀辉网吧(供销社二楼)
373 116.52.5.83 116.52.5.89 云南省昆明市 电信
374 116.52.5.90 116.52.5.90 云南省昆明市五华区 龙泉路白龙谭网城
375 116.52.5.91 116.52.5.97 云南省昆明市 电信
376 116.52.5.98 116.52.5.98 云南省昆明市 超宇网吧
377 116.52.5.99 116.52.5.105 云南省昆明市 电信
378 116.52.5.106 116.52.5.107 云南省昆明市 莲花池正街海桥网吧
379 116.52.5.108 116.52.5.121 云南省昆明市 电信
380 116.52.5.122 116.52.5.122 云南省昆明市五华区 酷悦网咖(盈江路209号家佳福超市1楼)
381 116.52.5.123 116.52.5.129 云南省昆明市 电信
382 116.52.5.130 116.52.5.130 云南省昆明市 高新区海源北路星跃休闲吧
383 116.52.5.131 116.52.5.131 云南省昆明市 电信
384 116.52.5.132 116.52.5.132 云南省昆明市 高新区星跃网吧(海源北路760号)
385 116.52.5.133 116.52.5.153 云南省昆明市 电信
386 116.52.5.154 116.52.5.154 云南省昆明市 点点通网吧
387 116.52.5.155 116.52.5.161 云南省昆明市 电信
388 116.52.5.162 116.52.5.162 云南省昆明市 聚缘网络
389 116.52.5.163 116.52.5.169 云南省昆明市 电信
390 116.52.5.170 116.52.5.170 云南省昆明市 万通网吧(普吉路164号)
391 116.52.5.171 116.52.5.181 云南省昆明市 电信
392 116.52.5.182 116.52.5.182 云南省昆明市 新天地网吧
393 116.52.5.183 116.52.5.185 云南省昆明市 电信
394 116.52.5.186 116.52.5.186 云南省昆明市 白马小区新互动网城
395 116.52.5.187 116.52.5.193 云南省昆明市 电信
396 116.52.5.194 116.52.5.194 云南省昆明市 青年路新天地网络休闲吧
397 116.52.5.195 116.52.5.201 云南省昆明市 电信
398 116.52.5.202 116.52.5.202 云南省昆明市 亚龙小区畅游网络
399 116.52.5.203 116.52.5.209 云南省昆明市 电信
400 116.52.5.210 116.52.5.210 云南省昆明市 白龙寺华新网络(网吧)
401 116.52.5.211 116.52.5.225 云南省昆明市 电信
402 116.52.5.226 116.52.5.226 云南省昆明市五华区 网巨网络日月聚网吧(科普路科普农贸市场201)
403 116.52.5.227 116.52.8.33 云南省昆明市 电信
404 116.52.8.34 116.52.8.34 云南省昆明市宜良县 商业文化中心三通网吧
405 116.52.8.35 116.52.8.42 云南省昆明市 电信
406 116.52.8.43 116.52.8.43 云南省昆明市 安宁凌宇网吧
407 116.52.8.44 116.52.8.97 云南省昆明市 电信
408 116.52.8.98 116.52.8.98 云南省昆明市石林县 大马店网吧
409 116.52.8.99 116.52.8.129 云南省昆明市 电信
410 116.52.8.130 116.52.8.130 云南省昆明市石林县 石林网艺吧
411 116.52.8.131 116.52.8.145 云南省昆明市 电信
412 116.52.8.146 116.52.8.146 云南省昆明市 异度网城
413 116.52.8.147 116.52.9.89 云南省昆明市 电信
414 116.52.9.90 116.52.9.90 云南省昆明市呈贡县 云贵网吧(斗南村东区85号)
415 116.52.9.91 116.52.10.50 云南省昆明市 电信
416 116.52.10.51 116.52.10.51 云南省昆明市 云南师范大学学雅苑
417 116.52.10.52 116.52.10.177 云南省昆明市 电信
418 116.52.10.178 116.52.10.178 云南省昆明市 扬帆职业学院
419 116.52.10.179 116.52.10.181 云南省昆明市 电信
420 116.52.10.182 116.52.10.182 云南省昆明市 云南龙泉矿业开发有限公司
421 116.52.10.183 116.52.10.185 云南省昆明市 电信
422 116.52.10.186 116.52.10.186 云南省昆明市 寻甸县城星月网城(仙客来对面老区十字街新区)
423 116.52.10.187 116.52.11.105 云南省昆明市 电信
424 116.52.11.106 116.52.11.106 云南省昆明市 新南站电信网吧
425 116.52.11.107 116.52.12.104 云南省昆明市 电信
426 116.52.12.105 116.52.12.110 云南省昆明市 西南林学院
427 116.52.12.111 116.52.12.130 云南省昆明市 电信
428 116.52.12.131 116.52.12.133 云南省昆明市 云南农业大学
429 116.52.12.134 116.52.12.157 云南省昆明市 电信
430 116.52.12.158 116.52.12.158 云南省昆明市 云南农业大学
431 116.52.12.159 116.52.13.1 云南省昆明市 电信
432 116.52.13.2 116.52.13.2 云南省昆明市 北市区格瑞达网吧(红星路56号)
433 116.52.13.3 116.52.13.117 云南省昆明市 电信
434 116.52.13.118 116.52.13.118 云南省昆明市官渡区 小板桥中舫网吧
435 116.52.13.119 116.52.67.255 云南省昆明市 电信
436 116.52.68.0 116.52.68.255 云南省昆明市呈贡县 电信
437 116.52.69.0 116.52.133.255 云南省昆明市 电信
438 116.52.134.0 116.52.134.255 云南省昆明市呈贡县 电信
439 116.52.135.0 116.52.137.255 云南省昆明市 电信
440 116.52.138.0 116.52.138.255 云南省昆明市 中国电信股份有限公司云南省分公司电信枢纽大楼
441 116.52.139.0 116.52.144.25 云南省昆明市 电信
442 116.52.144.26 116.52.144.26 云南省昆明市 江东花园友仁源网吧
443 116.52.144.27 116.52.144.51 云南省昆明市 电信
444 116.52.144.52 116.52.144.52 云南省昆明市官渡区 梦缘网络网吧(龙头街82号)
445 116.52.144.53 116.52.144.97 云南省昆明市 电信
446 116.52.144.98 116.52.144.98 云南省昆明市 福缘网络(海源北路769号)
447 116.52.144.99 116.52.144.105 云南省昆明市 电信
448 116.52.144.106 116.52.144.106 云南省昆明市官渡区 悠闲网吧
449 116.52.144.107 116.52.144.177 云南省昆明市 电信
450 116.52.144.178 116.52.144.178 云南省昆明市 海屯路国瑞源网吧
451 116.52.144.179 116.52.144.185 云南省昆明市 电信
452 116.52.144.186 116.52.144.186 云南省昆明市石林县 树云网吧
453 116.52.144.187 116.52.144.233 云南省昆明市 电信
454 116.52.144.234 116.52.144.234 云南省昆明市 爱网一族(北京路745号)
455 116.52.144.235 116.52.144.241 云南省昆明市 电信
456 116.52.144.242 116.52.144.242 云南省昆明市五华区 龙行天下网吧
457 116.52.144.243 116.52.145.33 云南省昆明市 电信
458 116.52.145.34 116.52.145.34 云南省昆明市 王家桥君来运网吧
459 116.52.145.35 116.52.145.65 云南省昆明市 电信
460 116.52.145.66 116.52.145.66 云南省昆明市 凤凰网络(五华区白云路丹彤现代城一楼)
461 116.52.145.67 116.52.145.81 云南省昆明市 电信
462 116.52.145.82 116.52.145.82 云南省昆明市官渡区 一网天地网吧(关上宝海路鸿城花园A座附楼二楼)
463 116.52.145.83 116.52.145.90 云南省昆明市 电信
464 116.52.145.91 116.52.145.91 云南省昆明市 休闲网城(王家桥86号)
465 116.52.145.92 116.52.145.113 云南省昆明市 电信
466 116.52.145.114 116.52.145.114 云南省昆明市官渡区 今朝网苑(大树营店)(大树营中营284号)
467 116.52.145.115 116.52.145.121 云南省昆明市 电信
468 116.52.145.122 116.52.145.122 云南省昆明市 梦丽缘网络空间(盘龙区万宏路272号)
469 116.52.145.123 116.52.145.145 云南省昆明市 电信
470 116.52.145.146 116.52.145.146 云南省昆明市 网络驿站
471 116.52.145.147 116.52.145.157 云南省昆明市 电信
472 116.52.145.158 116.52.145.158 云南省昆明市 晨海网吧(新迎小区田园里)
473 116.52.145.159 116.52.145.201 云南省昆明市 电信
474 116.52.145.202 116.52.145.202 云南省昆明市 航波网城
475 116.52.145.203 116.52.145.209 云南省昆明市 电信
476 116.52.145.210 116.52.145.210 云南省昆明市 网罗天下网城(云南财经大学龙泉校区侧门)
477 116.52.145.211 116.52.145.217 云南省昆明市 电信
478 116.52.145.218 116.52.145.218 云南省昆明市 满红堂网吧(白龙路221号新草房村)
479 116.52.145.219 116.52.145.233 云南省昆明市 电信
480 116.52.145.234 116.52.145.234 云南省昆明市 海源北路丽锦网吧
481 116.52.145.235 116.52.145.249 云南省昆明市 电信
482 116.52.145.250 116.52.145.250 云南省昆明市西山区 友迪网吧(南亚风情园进去)
483 116.52.145.251 116.52.146.17 云南省昆明市 电信
484 116.52.146.18 116.52.146.18 云南省昆明市 江东花园蓝迪网吧
485 116.52.146.19 116.52.146.33 云南省昆明市 电信
486 116.52.146.34 116.52.146.34 云南省昆明市 鹏宇网吧
487 116.52.146.35 116.52.146.57 云南省昆明市 电信
488 116.52.146.58 116.52.146.58 云南省昆明市 吴井路伟俊网吧
489 116.52.146.59 116.52.146.65 云南省昆明市 电信
490 116.52.146.66 116.52.146.66 云南省昆明市 要塞网吧
491 116.52.146.67 116.52.146.89 云南省昆明市 电信
492 116.52.146.90 116.52.146.90 云南省昆明市 北市区锦泰网吧
493 116.52.146.91 116.52.146.97 云南省昆明市 电信
494 116.52.146.98 116.52.146.98 云南省昆明市 丞楷网络
495 116.52.146.99 116.52.146.121 云南省昆明市 电信
496 116.52.146.122 116.52.146.122 云南省昆明市五华区 鹏盛网城
497 116.52.146.123 116.52.146.137 云南省昆明市 电信
498 116.52.146.138 116.52.146.138 云南省昆明市 云南农业大学绿色动力网吧
499 116.52.146.139 116.52.146.161 云南省昆明市 电信
500 116.52.146.162 116.52.146.162 云南省昆明市 超速网络吧(龙泉路小麦溪)
501 116.52.146.163 116.52.146.177 云南省昆明市 电信
502 116.52.146.178 116.52.146.178 云南省昆明市 新迎小区蓝宇网吧
503 116.52.146.179 116.52.146.185 云南省昆明市 电信
504 116.52.146.186 116.52.146.186 云南省昆明市西山区 夜空网吧(滇池路田家地304号)
505 116.52.146.187 116.52.146.225 云南省昆明市 电信
506 116.52.146.226 116.52.146.226 云南省昆明市 知海网吧
507 116.52.146.227 116.52.147.9 云南省昆明市 电信
508 116.52.147.10 116.52.147.10 云南省昆明市 高新区日月聚网西亮网店(海源北路279号)
509 116.52.147.11 116.52.147.11 云南省昆明市 电信
510 116.52.147.12 116.52.147.12 云南省昆明市 西亮网吧(海源北路277号)
511 116.52.147.13 116.52.147.49 云南省昆明市 电信
512 116.52.147.50 116.52.147.50 云南省昆明市 冰点网络
513 116.52.147.51 116.52.147.65 云南省昆明市 电信
514 116.52.147.66 116.52.147.66 云南省昆明市 逍遥时光网络
515 116.52.147.67 116.52.147.68 云南省昆明市 马家营易心逍遥网吧
516 116.52.147.69 116.52.147.69 云南省昆明市 马家营逍遥时空网络
517 116.52.147.70 116.52.147.104 云南省昆明市 电信
518 116.52.147.105 116.52.147.105 云南省昆明市官度区 休闲网城木雨屋总店(小板桥镇土桥村佳凯大酒店2楼)
519 116.52.147.106 116.52.147.107 云南省昆明市 电信
520 116.52.147.108 116.52.147.108 云南省昆明市白云区 休闲网城木雨屋白云店(茶树楼负1层)
521 116.52.147.109 116.52.147.113 云南省昆明市 电信
522 116.52.147.114 116.52.147.114 云南省昆明市官渡区 逸翔网城(双桥村友和宾馆二楼)
523 116.52.147.115 116.52.147.121 云南省昆明市 电信
524 116.52.147.122 116.52.147.122 云南省昆明市五华区 金琳城网络休闲(祥云美食城3楼)
525 116.52.147.123 116.52.147.129 云南省昆明市 电信
526 116.52.147.130 116.52.147.130 云南省昆明市 海峡网吧
527 116.52.147.131 116.52.147.137 云南省昆明市 电信
528 116.52.147.138 116.52.147.138 云南省昆明市 人来人网(福德村)
529 116.52.147.139 116.52.147.201 云南省昆明市 电信
530 116.52.147.202 116.52.147.202 云南省昆明市 华翔星空网吧
531 116.52.147.203 116.52.147.226 云南省昆明市 电信
532 116.52.147.227 116.52.147.227 云南省昆明市五华区 新网网吧
533 116.52.147.228 116.52.147.241 云南省昆明市 电信
534 116.52.147.242 116.52.147.242 云南省昆明市 天华网吧
535 116.52.147.243 116.52.147.249 云南省昆明市 电信
536 116.52.147.250 116.52.147.250 云南省昆明市 飞宇网吧(金殿车站旁)
537 116.52.147.251 116.52.148.2 云南省昆明市 电信
538 116.52.148.3 116.52.148.3 云南省昆明市 必慕网吧
539 116.52.148.4 116.52.148.5 云南省昆明市 电信
540 116.52.148.6 116.52.148.6 云南省昆明市 必慕网络(黄土坡虹山北路1号2楼)
541 116.52.148.7 116.52.148.19 云南省昆明市 电信
542 116.52.148.20 116.52.148.20 云南省昆明市 必慕网络普通区(黄土坡虹山北路1号2楼)
543 116.52.148.21 116.52.148.33 云南省昆明市 电信
544 116.52.148.34 116.52.148.34 云南省昆明市五华区 泡泡网吧(学府路口)
545 116.52.148.35 116.52.148.73 云南省昆明市 电信
546 116.52.148.74 116.52.148.74 云南省昆明市 蓝色冰点网城(金马碧鸡坊4-1号3楼)
547 116.52.148.75 116.52.148.81 云南省昆明市 电信
548 116.52.148.82 116.52.148.82 云南省昆明市西山区 红地网吧(杨家地村)
549 116.52.148.83 116.52.148.89 云南省昆明市 电信
550 116.52.148.90 116.52.148.90 云南省昆明市 未名网吧
551 116.52.148.91 116.52.148.97 云南省昆明市 电信
552 116.52.148.98 116.52.148.98 云南省昆明市西山区 相对网吧(马街镇春雨路25号)
553 116.52.148.99 116.52.148.113 云南省昆明市 电信
554 116.52.148.114 116.52.148.114 云南省昆明市 红猪网城(昆明大学附近)
555 116.52.148.115 116.52.148.121 云南省昆明市 电信
556 116.52.148.122 116.52.148.122 云南省昆明市盘龙区 会通网络网吧(龙头街)
557 116.52.148.123 116.52.148.141 云南省昆明市 电信
558 116.52.148.142 116.52.148.142 云南省昆明市西山区 万人迷网苑(滇池路田家地号)
559 116.52.148.143 116.52.148.225 云南省昆明市 电信
560 116.52.148.226 116.52.148.226 云南省昆明市寻甸县 异度网景(枫梧路70号)
561 116.52.148.227 116.52.148.249 云南省昆明市 电信
562 116.52.148.250 116.52.148.250 云南省昆明市 讯网网吧
563 116.52.148.251 116.52.149.73 云南省昆明市 电信
564 116.52.149.74 116.52.149.74 云南省昆明市 新南站谭家营银速网城
565 116.52.149.75 116.52.149.75 云南省昆明市 网络休闲会所金马店(金马路114号)
566 116.52.149.76 116.52.149.81 云南省昆明市 电信
567 116.52.149.82 116.52.149.82 云南省昆明市 海天网吧(人民中路92号)
568 116.52.149.83 116.52.149.113 云南省昆明市 电信
569 116.52.149.114 116.52.149.114 云南省昆明市 成晔网吧
570 116.52.149.115 116.52.149.193 云南省昆明市 电信
571 116.52.149.194 116.52.149.194 云南省昆明市官渡区 博通网吧
572 116.52.149.195 116.52.149.233 云南省昆明市 电信
573 116.52.149.234 116.52.149.234 云南省昆明市 网络情缘(科华路146号)
574 116.52.149.235 116.52.149.249 云南省昆明市 电信
575 116.52.149.250 116.52.149.250 云南省昆明市 王家桥冰点网吧
576 116.52.149.251 116.52.153.225 云南省昆明市 电信
577 116.52.153.226 116.52.153.226 云南省昆明市 黑龙潭云南省林业科学院
578 116.52.153.227 116.52.155.9 云南省昆明市 电信
579 116.52.155.10 116.52.155.10 云南省昆明市 云南电网公司建设分公司
580 116.52.155.11 116.52.156.41 云南省昆明市 电信
581 116.52.156.42 116.52.156.42 云南省昆明市石林县 兴欣网吧
582 116.52.156.43 116.52.156.89 云南省昆明市 电信
583 116.52.156.90 116.52.156.90 云南省昆明市 东川区泰隆网吧
584 116.52.156.91 116.52.157.255 云南省昆明市 电信
585 116.52.158.0 116.52.158.255 云南省昆明市 中国电信股份有限公司云南省分公司电信枢纽大楼
586 116.52.159.0 116.52.160.17 云南省昆明市 电信
587 116.52.160.18 116.52.160.18 云南省昆明市宜良县 人和网吧(匡山东路)
588 116.52.160.19 116.52.160.105 云南省昆明市 电信
589 116.52.160.106 116.52.160.106 云南省昆明市石林县 通天地合网吧
590 116.52.160.107 116.52.160.121 云南省昆明市 电信
591 116.52.160.122 116.52.160.122 云南省昆明市石林县 一网情深网吧
592 116.52.160.123 116.52.160.137 云南省昆明市 电信
593 116.52.160.138 116.52.160.138 云南省昆明市西山区 慧通网吧(滇池路福海乡福泰路西大楼二楼)
594 116.52.160.139 116.52.161.1 云南省昆明市 电信
595 116.52.161.2 116.52.161.2 云南省昆明市 石林兴亚网吧(双龙小街)
596 116.52.161.3 116.52.161.9 云南省昆明市 电信
597 116.52.161.10 116.52.161.10 云南省昆明市五华区 日月聚网网吧(教场东路9号)
598 116.52.161.11 116.52.161.17 云南省昆明市 电信
599 116.52.161.18 116.52.161.18 云南省昆明市 日月聚网
600 116.52.161.19 116.52.161.33 云南省昆明市 电信
601 116.52.161.34 116.52.161.34 云南省昆明市 晋宁县晋城镇极点网吧
602 116.52.161.35 116.52.161.49 云南省昆明市 电信
603 116.52.161.50 116.52.161.50 云南省昆明市 寻甸县城星月网城(仙客来对面老区十字街新区)
604 116.52.161.51 116.52.161.113 云南省昆明市 电信
605 116.52.161.114 116.52.161.118 云南省昆明市 通慧网吧(圆通街133号)
606 116.52.161.119 116.52.161.121 云南省昆明市 电信
607 116.52.161.122 116.52.161.122 云南省昆明市 旺成公众电脑屋(茨坝干休所商铺一楼)
608 116.52.161.123 116.52.161.129 云南省昆明市 电信
609 116.52.161.130 116.52.161.130 云南省昆明市 速腾网吧
610 116.52.161.131 116.52.161.177 云南省昆明市 电信
611 116.52.161.178 116.52.161.178 云南省昆明市 春晖小区梦想网吧
612 116.52.161.179 116.52.161.189 云南省昆明市 电信
613 116.52.161.190 116.52.161.190 云南省昆明市五华区 旭煜网吧(西园北路春晖小区16栋铺面)
614 116.52.161.191 116.52.161.193 云南省昆明市 电信
615 116.52.161.194 116.52.161.194 云南省昆明市西山区 网泰公众电脑屋(船房新村5社58号)
616 116.52.161.195 116.52.161.217 云南省昆明市 电信
617 116.52.161.218 116.52.161.218 云南省昆明市 极进网络休闲吧
618 116.52.161.219 116.52.161.241 云南省昆明市 电信
619 116.52.161.242 116.52.161.242 云南省昆明市 万通公众屋(云南农业职业技术学院旁)
620 116.52.161.243 116.52.162.81 云南省昆明市 电信
621 116.52.162.82 116.52.162.82 云南省昆明市宜良县 双禄酒店天龙网吧
622 116.52.162.83 116.52.162.114 云南省昆明市 电信
623 116.52.162.115 116.52.162.115 云南省昆明市西山区 怡神网吧(前卫镇渔户村)
624 116.52.162.116 116.52.162.129 云南省昆明市 电信
625 116.52.162.130 116.52.162.130 云南省昆明市 中舫网吧(官渡区小板桥)
626 116.52.162.131 116.52.162.161 云南省昆明市 电信
627 116.52.162.162 116.52.162.162 云南省昆明市 化建传速网络(关南大道168号)
628 116.52.162.163 116.52.162.177 云南省昆明市 电信
629 116.52.162.178 116.52.162.178 云南省昆明市 锦苑花园科苑小网吧
630 116.52.162.179 116.52.162.209 云南省昆明市 电信
631 116.52.162.210 116.52.162.210 云南省昆明市 新天龙网城(永平路向阳旅馆2楼40号)
632 116.52.162.211 116.52.162.217 云南省昆明市 电信
633 116.52.162.218 116.52.162.218 云南省昆明市 民院路互联星空网吧
634 116.52.162.219 116.52.162.225 云南省昆明市 电信
635 116.52.162.226 116.52.162.226 云南省昆明市官渡区 华建网吧
636 116.52.162.227 116.52.163.37 云南省昆明市 电信
637 116.52.163.38 116.52.163.38 云南省昆明市 战神网吧(西山区)
638 116.52.163.39 116.52.163.49 云南省昆明市 电信
639 116.52.163.50 116.52.163.50 云南省昆明市 迅达网吧
640 116.52.163.51 116.52.163.57 云南省昆明市 电信
641 116.52.163.58 116.52.163.58 云南省昆明市 白马小区新互动网城
642 116.52.163.59 116.52.163.65 云南省昆明市 电信
643 116.52.163.66 116.52.163.66 云南省昆明市 小菜园互动网城
644 116.52.163.67 116.52.163.105 云南省昆明市 电信
645 116.52.163.106 116.52.163.106 云南省昆明市官渡区 思琪网吧(官南大道口)
646 116.52.163.107 116.52.163.113 云南省昆明市 电信
647 116.52.163.114 116.52.163.114 云南省昆明市 寻甸县红色在线休闲网城
648 116.52.163.115 116.52.163.161 云南省昆明市 电信
649 116.52.163.162 116.52.163.162 云南省昆明市 金吧客网城
650 116.52.163.163 116.52.163.178 云南省昆明市 电信
651 116.52.163.179 116.52.163.179 云南省昆明市 北京路依非特网吧
652 116.52.163.180 116.52.163.209 云南省昆明市 电信
653 116.52.163.210 116.52.163.210 云南省昆明市 网霞阁休闲网络
654 116.52.163.211 116.52.163.225 云南省昆明市 电信
655 116.52.163.226 116.52.163.226 云南省昆明市 欢乐元素网吧(穿金路57号)
656 116.52.163.227 116.52.164.9 云南省昆明市 电信
657 116.52.164.10 116.52.164.10 云南省昆明市 万宏路圆梦网吧
658 116.52.164.11 116.52.164.34 云南省昆明市 电信
659 116.52.164.35 116.52.164.35 云南省昆明市盘龙区 马家营逍遥网吧
660 116.52.164.36 116.52.164.49 云南省昆明市 电信
661 116.52.164.50 116.52.164.50 云南省昆明市呈贡县 老波网吧(吴家营)
662 116.52.164.51 116.52.164.65 云南省昆明市 电信
663 116.52.164.66 116.52.164.66 云南省昆明市晋宁县 博文网咖(昆阳镇大街博文文化广场2楼)
664 116.52.164.67 116.52.164.73 云南省昆明市 电信
665 116.52.164.74 116.52.164.74 云南省昆明市 PC网吧(禄劝老教育局二楼)
666 116.52.164.75 116.52.164.113 云南省昆明市 电信
667 116.52.164.114 116.52.164.114 云南省昆明市 禄劝县烟草路中段佳讯网苑
668 116.52.164.115 116.52.165.10 云南省昆明市 电信
669 116.52.165.11 116.52.165.11 云南省昆明市富民县 深蓝网吧(永定桥)
670 116.52.165.12 116.52.165.33 云南省昆明市 电信
671 116.52.165.34 116.52.165.34 云南省昆明市 神州侠客网吧(穿金路152号蓝色经典洋房A906)
672 116.52.165.35 116.52.165.81 云南省昆明市 电信
673 116.52.165.82 116.52.165.83 云南省昆明市官渡区 情缘网吧(关上土桥村旧货交易市场里)
674 116.52.165.84 116.52.165.97 云南省昆明市 电信
675 116.52.165.98 116.52.165.98 云南省昆明市 禄劝县骥峰网络
676 116.52.165.99 116.52.165.105 云南省昆明市 电信
677 116.52.165.106 116.52.165.106 云南省昆明市石林县 兴欣网吧
678 116.52.165.107 116.52.165.137 云南省昆明市 电信
679 116.52.165.138 116.52.165.138 云南省昆明市石林县 阳光网苑
680 116.52.165.139 116.52.165.161 云南省昆明市 电信
681 116.52.165.162 116.52.165.162 云南省昆明市石林县 吉祥网吧(石林镇)
682 116.52.165.163 116.52.165.225 云南省昆明市 电信
683 116.52.165.226 116.52.165.226 云南省昆明市石林县 一网情深网吧(双龙小街国税局对面)
684 116.52.165.227 116.52.165.241 云南省昆明市 电信
685 116.52.165.242 116.52.165.242 云南省昆明市石林县 网艺网吧
686 116.52.165.243 116.52.166.11 云南省昆明市 电信
687 116.52.166.12 116.52.166.12 云南省昆明市石林县 桃源网吧
688 116.52.166.13 116.52.186.255 云南省昆明市 电信
689 116.52.187.0 116.52.187.255 云南省昆明市盘龙区 电信
690 116.52.188.0 116.52.236.255 云南省昆明市 电信
691 116.52.237.0 116.52.237.255 云南省昆明市寻甸县 电信
692 116.52.238.0 116.52.255.255 云南省昆明市 电信
693 116.53.192.0 116.53.194.152 云南省昆明市 电信
694 116.53.194.153 116.53.194.153 云南省昆明市五华区 马家营社区医院网吧
695 116.53.194.154 116.53.201.255 云南省昆明市 电信
696 116.53.202.0 116.53.202.255 云南省昆明市呈贡县 电信
697 116.53.203.0 116.53.224.255 云南省昆明市 电信
698 116.53.225.0 116.53.225.255 云南省昆明市官渡区 电信
699 116.53.226.0 116.53.236.255 云南省昆明市 电信
700 116.53.237.0 116.53.237.255 云南省昆明市盘龙区 电信
701 116.53.238.0 116.53.244.255 云南省昆明市 电信
702 116.53.245.0 116.53.245.255 云南省昆明市盘龙区 电信
703 116.53.246.0 116.53.248.106 云南省昆明市 电信
704 116.53.248.107 116.53.248.107 云南省昆明市安宁市 宇天乐网吧
705 116.53.248.108 116.53.248.129 云南省昆明市 电信
706 116.53.248.130 116.53.248.130 云南省昆明市安宁市 阿土仔网吧(昆钢粮贸大厦一楼)
707 116.53.248.131 116.53.248.131 云南省昆明市安宁市 阿土仔网吧一分店(昆钢粮贸大厦一楼)
708 116.53.248.132 116.53.248.138 云南省昆明市 电信
709 116.53.248.139 116.53.248.139 云南省昆明市安宁市 阿土仔网吧昆钢店(昆钢粮贸大厦一楼)
710 116.53.248.140 116.53.248.140 云南省昆明市 宏音网吧(安宁青龙)
711 116.53.248.141 116.53.248.209 云南省昆明市 电信
712 116.53.248.210 116.53.248.210 云南省昆明市 三星网吧(安宁书云化生活区)
713 116.53.248.211 116.53.248.217 云南省昆明市 电信
714 116.53.248.218 116.53.248.220 云南省昆明市西山区 我家晓阳网吧(人民西路)
715 116.53.248.221 116.53.248.233 云南省昆明市 电信
716 116.53.248.234 116.53.248.234 云南省昆明市 天添网吧二分店(官厢街)
717 116.53.248.235 116.53.250.129 云南省昆明市 电信
718 116.53.250.130 116.53.250.130 云南省昆明市 烟草公司
719 116.53.250.131 116.53.251.252 云南省昆明市 电信
720 116.53.251.253 116.53.251.253 云南省昆明市官渡区 紫荆网络(官渡古镇秀英村325号)
721 116.53.251.254 116.53.253.146 云南省昆明市 电信
722 116.53.253.147 116.53.253.150 云南省昆明市 昆明理工大学莲华校区
723 116.53.253.151 116.54.191.255 云南省昆明市 电信
724 116.55.192.0 116.55.198.255 云南省昆明市 电信
725 116.55.199.0 116.55.199.255 云南省昆明市西山区 电信
726 116.55.200.0 116.55.222.255 云南省昆明市 电信
727 116.55.223.0 116.55.223.255 云南省昆明市呈贡县 电信
728 116.55.224.0 116.55.225.255 云南省昆明市 电信
729 116.55.226.0 116.55.226.255 云南省昆明市 北京蓝汛通信技术有限责任公司CDN节点(电信)
730 116.55.227.0 116.55.227.31 云南省昆明市 电信
731 116.55.227.32 116.55.227.63 云南省昆明市 蓝队云
732 116.55.227.64 116.55.227.239 云南省昆明市 电信
733 116.55.227.240 116.55.227.255 云南省昆明市 蓝队云
734 116.55.228.0 116.55.228.255 云南省昆明市 云南电视台
735 116.55.229.0 116.55.229.79 云南省昆明市 电信
736 116.55.229.80 116.55.229.127 云南省昆明市 蓝队云
737 116.55.229.128 116.55.229.255 云南省昆明市 电信
738 116.55.230.0 116.55.230.255 云南省昆明市 迅雷离线服务器
739 116.55.231.0 116.55.231.255 云南省昆明市 电信
740 116.55.232.0 116.55.232.255 云南省昆明市 浙江淘宝网络有限公司电信节点
741 116.55.233.0 116.55.233.255 云南省昆明市 电信
742 116.55.234.0 116.55.234.255 云南省昆明市 网宿科技股份有限公司电信CDN节点
743 116.55.235.0 116.55.238.255 云南省昆明市 电信
744 116.55.239.0 116.55.239.255 云南省昆明市 北京爱奇艺科技有限公司电信节点
745 116.55.240.0 116.55.240.255 云南省昆明市 电信
746 116.55.241.0 116.55.241.127 云南省昆明市 蓝队云
747 116.55.241.128 116.55.241.255 云南省昆明市 浙江淘宝网络有限公司
748 116.55.242.0 116.55.242.129 云南省昆明市 电信
749 116.55.242.130 116.55.242.133 云南省昆明市 蓝队云
750 116.55.242.134 116.55.242.134 云南省昆明市 蓝队网络电信CDN节点
751 116.55.242.135 116.55.242.255 云南省昆明市 蓝队云
752 116.55.243.0 116.55.243.77 云南省昆明市 电信
753 116.55.243.78 116.55.243.89 云南省昆明市 蓝队云
754 116.55.243.90 116.55.245.255 云南省昆明市 电信
755 116.55.246.0 116.55.246.255 云南省昆明市 北京蓝汛通信技术有限责任公司CDN节点(电信)
756 116.55.247.0 116.55.248.255 云南省昆明市 电信
757 116.55.249.0 116.55.249.130 云南省昆明市嵩明县 电信
758 116.55.249.131 116.55.249.132 云南省昆明市 云南移动电信分流节点
759 116.55.249.133 116.55.249.255 云南省昆明市嵩明县 电信
760 116.55.250.0 116.55.255.255 云南省昆明市 电信
761 116.249.0.0 116.249.159.255 云南省昆明市 电信
762 116.249.192.0 116.249.231.255 云南省昆明市 电信
763 116.249.236.0 116.249.239.255 云南省昆明市 电信
764 117.75.0.0 117.75.255.255 云南省昆明市 鹏博士长城宽带
765 117.136.84.0 117.136.85.255 云南省昆明市 移动数据上网公共出口
766 119.62.0.0 119.62.131.255 云南省昆明市 联通
767 119.62.192.0 119.62.195.255 云南省昆明市 联通
768 121.36.128.0 121.36.131.255 云南省昆明市 中移铁通
769 121.36.144.0 121.36.151.255 云南省昆明市 中移铁通
770 121.36.187.0 121.36.187.255 云南省昆明市 中移铁通
771 121.49.144.0 121.49.151.255 云南省昆明市 云南省教育厅
772 121.49.154.0 121.49.154.255 云南省昆明市 教育网
773 121.49.160.0 121.49.191.255 云南省昆明市 昆明医科大学
774 123.74.0.0 123.74.15.255 云南省昆明市 铁通城域网内网
775 123.74.31.0 123.74.31.255 云南省昆明市 铁通城域网内网
776 123.86.0.0 123.86.191.255 云南省昆明市 铁通城域网内网
777 159.226.148.0 159.226.148.255 云南省昆明市 中国科学院昆明植物研究所
778 159.226.149.0 159.226.149.255 云南省昆明市 中国科学院昆明动物研究所
779 180.84.128.0 180.84.159.255 云南省昆明市 云南交通职业技术学院
780 180.84.160.0 180.84.191.255 云南省昆明市 教育网
781 180.130.0.0 180.130.15.255 云南省昆明市 联通
782 182.240.224.0 182.240.255.255 云南省昆明市 电信
783 182.242.0.0 182.242.108.255 云南省昆明市 电信
784 182.242.109.0 182.242.109.255 云南省昆明市嵩明县 电信
785 182.242.110.0 182.242.224.255 云南省昆明市 电信
786 182.242.225.0 182.242.225.255 云南省昆明市呈贡县 电信
787 182.242.226.0 182.242.228.255 云南省昆明市 电信
788 182.242.229.0 182.242.229.255 云南省昆明市呈贡县 电信
789 182.242.230.0 182.242.248.255 云南省昆明市 电信
790 182.242.250.0 182.242.255.255 云南省昆明市 电信
791 182.243.192.0 182.243.212.255 云南省昆明市 电信
792 182.243.214.0 182.243.227.255 云南省昆明市 电信
793 182.244.2.0 182.244.10.255 云南省昆明市 电信
794 182.244.12.0 182.244.63.255 云南省昆明市 电信
795 182.245.0.0 182.245.255.255 云南省昆明市 电信
796 182.247.224.0 182.247.237.255 云南省昆明市 电信
797 182.247.238.0 182.247.238.255 云南省昆明市 蓝队云
798 182.247.239.0 182.247.255.255 云南省昆明市 电信
799 183.224.1.0 183.224.1.6 云南省昆明市 移动
800 183.224.1.7 183.224.1.8 云南省昆明市 云南移动自建缓存服务器
801 183.224.1.9 183.224.1.30 云南省昆明市 移动
802 183.224.1.31 183.224.1.31 云南省昆明市 云南移动自建缓存服务器
803 183.224.1.32 183.224.1.40 云南省昆明市 移动
804 183.224.1.41 183.224.1.45 云南省昆明市 云南移动自建缓存服务器
805 183.224.1.46 183.224.1.52 云南省昆明市 移动
806 183.224.1.53 183.224.1.54 云南省昆明市 云南移动自建缓存服务器
807 183.224.1.55 183.224.1.71 云南省昆明市 移动
808 183.224.1.72 183.224.1.84 云南省昆明市 云南移动自建缓存服务器
809 183.224.1.85 183.224.1.88 云南省昆明市 移动
810 183.224.1.89 183.224.1.89 云南省昆明市 云南移动自建缓存服务器
811 183.224.1.90 183.224.1.90 云南省昆明市 移动
812 183.224.1.91 183.224.1.94 云南省昆明市 云南移动自建缓存服务器
813 183.224.1.95 183.224.2.255 云南省昆明市 移动
814 183.224.15.50 183.224.15.50 云南省昆明市 移动Ookla SpeedTest测速节点
815 183.224.40.0 183.224.40.191 云南省昆明市 移动
816 183.224.40.192 183.224.40.192 云南省昆明市 蓝队网络移动CDN节点
817 183.224.40.193 183.224.43.255 云南省昆明市 移动
818 183.224.64.0 183.224.95.255 云南省昆明市 移动
819 183.225.4.0 183.225.15.255 云南省昆明市 移动
820 202.98.64.0 202.98.64.255 云南省昆明市禄劝县 电信
821 202.98.65.0 202.98.90.255 云南省昆明市 电信
822 202.98.94.0 202.98.95.255 云南省昆明市 电信
823 202.98.160.0 202.98.191.255 云南省昆明市 电信
824 202.101.87.3 202.101.87.3 云南省昆明市 铁通(贵州省贵阳市电信出口)
825 202.101.87.30 202.101.87.30 云南省昆明市 铁通(贵州省贵阳市电信出口)
826 202.203.0.0 202.203.15.255 云南省昆明市 昆明学院
827 202.203.32.0 202.203.47.255 云南省昆明市 云南大学
828 202.203.48.0 202.203.63.255 云南省昆明市 云南省教育厅
829 202.203.64.0 202.203.79.255 云南省昆明市 云南开放大学
830 202.203.88.0 202.203.95.255 云南省昆明市 昆明学院
831 202.203.96.0 202.203.111.255 云南省昆明市 中共云南省委党校云南行政学院
832 202.203.112.0 202.203.119.255 云南省昆明市 昆明医科大学
833 202.203.128.0 202.203.131.255 云南省昆明市 云南教育科研网
834 202.203.132.0 202.203.135.255 云南省昆明市 西南林学院
835 202.203.136.0 202.203.143.255 云南省昆明市 云南师范大学
836 202.203.144.0 202.203.144.32 云南省昆明市 云南民族大学
837 202.203.144.33 202.203.144.34 云南省昆明市 云南民族大学DNS服务器
838 202.203.144.35 202.203.146.255 云南省昆明市 云南民族大学
839 202.203.147.0 202.203.160.32 云南省昆明市 昆明理工大学
840 202.203.160.33 202.203.160.34 云南省昆明市 昆明理工大学DNS服务器
841 202.203.160.35 202.203.175.255 云南省昆明市 昆明理工大学
842 202.203.176.0 202.203.191.255 云南省昆明市 云南农业大学
843 202.203.192.0 202.203.192.32 云南省昆明市 云南财经大学研究生公寓
844 202.203.192.33 202.203.192.33 云南省昆明市 云南财经大学DNS服务器
845 202.203.192.34 202.203.192.255 云南省昆明市 云南财经大学研究生公寓
846 202.203.193.0 202.203.207.255 云南省昆明市 云南财经大学
847 202.203.208.0 202.203.208.32 云南省昆明市 云南大学
848 202.203.208.33 202.203.208.34 云南省昆明市 云南大学DNS服务器
849 202.203.208.35 202.203.223.255 云南省昆明市 云南大学
850 202.203.224.0 202.203.224.32 云南省昆明市 云南师范大学
851 202.203.224.33 202.203.224.34 云南省昆明市 云南师范大学DNS服务器
852 202.203.224.35 202.203.239.255 云南省昆明市 云南师范大学
853 202.203.240.0 202.203.241.255 云南省昆明市 云南工业大学
854 202.203.242.0 202.203.253.255 云南省昆明市 昆明理工大学
855 202.203.254.0 202.203.255.255 云南省昆明市 云南工业大学
856 203.93.158.0 203.93.159.255 云南省昆明市 广电网
857 210.14.188.0 210.14.188.255 云南省昆明市 联通
858 210.14.202.0 210.14.202.255 云南省昆明市 联通
859 210.14.242.0 210.14.242.255 云南省昆明市 联通
860 210.14.249.0 210.14.249.255 云南省昆明市 联通
861 210.40.176.0 210.40.191.255 云南省昆明市 云南中医学院
862 210.40.200.0 210.40.207.255 云南省昆明市 昆明铁路机械学校
863 210.40.208.0 210.40.215.255 云南省昆明市 云南警官学院
864 210.40.240.0 210.40.247.255 云南省昆明市 云南交通职业技术学院
865 210.40.248.0 210.40.248.255 云南省昆明市 云南大学(远程教学网)
866 210.40.252.0 210.40.255.255 云南省昆明市 化工学校
867 210.51.235.248 210.51.235.255 云南省昆明市 联通
868 210.72.88.0 210.72.95.255 云南省昆明市 中国科学院
869 210.82.192.0 210.82.192.255 云南省昆明市 联通
870 211.92.144.0 211.92.144.160 云南省昆明市 联通
871 211.92.144.161 211.92.144.161 云南省昆明市 联通DNS服务器
872 211.92.144.162 211.92.146.255 云南省昆明市 联通
873 211.92.148.0 211.92.148.80 云南省昆明市 联通
874 211.92.148.81 211.92.148.86 云南省昆明市 云南民族大学学生公寓
875 211.92.148.87 211.92.150.181 云南省昆明市 联通
876 211.92.150.182 211.92.150.185 云南省昆明市 云南师范大学商学院学生公寓
877 211.92.150.186 211.92.162.255 云南省昆明市 联通
878 211.92.164.0 211.92.169.255 云南省昆明市 联通
879 211.92.171.128 211.92.171.191 云南省昆明市 联通
880 211.92.172.0 211.92.172.63 云南省昆明市 联通
881 211.92.172.192 211.92.172.255 云南省昆明市 联通
882 211.92.174.0 211.92.174.255 云南省昆明市 联通
883 211.98.72.0 211.98.72.6 云南省昆明市 中移铁通
884 211.98.72.9 211.98.72.93 云南省昆明市 中移铁通
885 211.98.72.95 211.98.72.99 云南省昆明市 中移铁通
886 211.98.72.104 211.98.72.116 云南省昆明市 中移铁通
887 211.98.72.118 211.98.73.9 云南省昆明市 中移铁通
888 211.98.73.11 211.98.73.21 云南省昆明市 中移铁通
889 211.98.73.23 211.98.73.25 云南省昆明市 中移铁通
890 211.98.73.27 211.98.73.29 云南省昆明市 中移铁通
891 211.98.73.31 211.98.73.41 云南省昆明市 中移铁通
892 211.98.73.43 211.98.73.45 云南省昆明市 中移铁通
893 211.98.73.47 211.98.73.49 云南省昆明市 中移铁通
894 211.98.73.51 211.98.73.53 云南省昆明市 中移铁通
895 211.98.73.55 211.98.73.57 云南省昆明市 中移铁通
896 211.98.73.59 211.98.73.61 云南省昆明市 中移铁通
897 211.98.73.63 211.98.73.77 云南省昆明市 中移铁通
898 211.98.73.79 211.98.73.81 云南省昆明市 中移铁通
899 211.98.73.83 211.98.73.89 云南省昆明市 中移铁通
900 211.98.73.91 211.98.73.105 云南省昆明市 中移铁通
901 211.98.73.107 211.98.73.109 云南省昆明市 中移铁通
902 211.98.73.111 211.98.73.113 云南省昆明市 中移铁通
903 211.98.73.115 211.98.73.117 云南省昆明市 中移铁通
904 211.98.73.119 211.98.73.121 云南省昆明市 中移铁通
905 211.98.73.123 211.98.73.125 云南省昆明市 中移铁通
906 211.98.73.127 211.98.73.129 云南省昆明市 中移铁通
907 211.98.73.131 211.98.73.133 云南省昆明市 中移铁通
908 211.98.73.135 211.98.73.137 云南省昆明市 中移铁通
909 211.98.73.139 211.98.73.153 云南省昆明市 中移铁通
910 211.98.73.155 211.98.73.157 云南省昆明市 中移铁通
911 211.98.73.159 211.98.73.165 云南省昆明市 中移铁通
912 211.98.73.167 211.98.74.255 云南省昆明市 中移铁通
913 211.139.16.0 211.139.31.255 云南省昆明市 移动
914 211.146.112.0 211.146.112.255 云南省昆明市 广电网
915 218.62.156.0 218.62.159.255 云南省昆明市 电信
916 218.62.234.0 218.62.255.255 云南省昆明市 电信
917 218.63.2.0 218.63.2.255 云南省昆明市 电信
918 218.63.89.0 218.63.95.181 云南省昆明市 电信
919 218.63.95.182 218.63.95.182 云南省昆明市 财贸学院教师宿舍
920 218.63.95.183 218.63.95.255 云南省昆明市 电信
921 218.63.129.0 218.63.149.10 云南省昆明市 电信
922 218.63.149.11 218.63.149.11 云南省昆明市 峨山温泉大酒店
923 218.63.149.12 218.63.155.255 云南省昆明市 电信
924 218.63.156.0 218.63.156.255 云南省昆明市安宁市 电信
925 218.63.157.0 218.63.159.255 云南省昆明市 电信
926 218.63.183.221 218.63.183.254 云南省昆明市 电信
927 218.63.184.0 218.63.184.255 云南省昆明市 电信
928 218.63.187.0 218.63.187.255 云南省昆明市 电信
929 218.63.230.0 218.63.231.146 云南省昆明市 电信
930 218.63.231.148 218.63.231.166 云南省昆明市 电信
931 218.63.231.168 218.63.231.193 云南省昆明市 电信
932 218.63.231.195 218.63.231.202 云南省昆明市 电信
933 218.63.231.204 218.63.231.255 云南省昆明市 电信
934 218.104.208.0 218.104.214.255 云南省昆明市 联通
935 218.194.96.0 218.194.111.255 云南省昆明市 昆明理工大学呈贡校区
936 218.194.112.0 218.194.127.255 云南省昆明市 西南林学院
937 218.194.192.0 218.194.207.255 云南省昆明市 云南艺术学院
938 218.194.208.0 218.194.223.255 云南省昆明市 昆明冶金高等专科学校
939 218.202.0.0 218.202.7.255 云南省昆明市 移动
940 218.202.28.0 218.202.29.255 云南省昆明市 移动
941 218.202.31.0 218.202.31.255 云南省昆明市 移动
942 218.206.32.0 218.206.37.255 云南省昆明市 移动
943 218.206.51.0 218.206.53.255 云南省昆明市 移动
944 219.221.224.0 219.221.239.255 云南省昆明市 云南民族大学教育网
945 219.243.236.0 219.243.236.255 云南省昆明市 教育网骨干节点
946 220.163.0.0 220.163.3.222 云南省昆明市 电信
947 220.163.3.223 220.163.3.223 云南省昆明市 娇皮娃娃网吧
948 220.163.3.224 220.163.6.149 云南省昆明市 电信
949 220.163.6.150 220.163.6.157 云南省昆明市 云南师范大学
950 220.163.6.158 220.163.6.170 云南省昆明市 电信
951 220.163.6.171 220.163.6.171 云南省昆明市 云南艺术学院机房
952 220.163.6.172 220.163.6.210 云南省昆明市 电信
953 220.163.6.211 220.163.6.211 云南省昆明市 昆明医学院
954 220.163.6.212 220.163.7.1 云南省昆明市 电信
955 220.163.7.2 220.163.7.2 云南省昆明市 追梦网吧
956 220.163.7.3 220.163.7.21 云南省昆明市 电信
957 220.163.7.22 220.163.7.22 云南省昆明市 北京路花苑木子网吧
958 220.163.7.23 220.163.7.25 云南省昆明市 电信
959 220.163.7.26 220.163.7.26 云南省昆明市 勋晨网咖
960 220.163.7.27 220.163.7.33 云南省昆明市 电信
961 220.163.7.34 220.163.7.34 云南省昆明市五华区 海屯路创世纪电脑屋
962 220.163.7.35 220.163.7.41 云南省昆明市 电信
963 220.163.7.42 220.163.7.42 云南省昆明市 睿智网吧(环城东路47号)
964 220.163.7.43 220.163.7.49 云南省昆明市 电信
965 220.163.7.50 220.163.7.50 云南省昆明市 BYT(博易通)网吧
966 220.163.7.51 220.163.7.53 云南省昆明市 电信
967 220.163.7.54 220.163.7.54 云南省昆明市五华区 海屯路国瑞源网吧
968 220.163.7.55 220.163.7.57 云南省昆明市 电信
969 220.163.7.58 220.163.7.58 云南省昆明市 米诺网吧(文林街113号)
970 220.163.7.59 220.163.7.61 云南省昆明市 电信
971 220.163.7.62 220.163.7.62 云南省昆明市 静怡网吧
972 220.163.7.63 220.163.7.73 云南省昆明市 电信
973 220.163.7.74 220.163.7.74 云南省昆明市官渡区 铁机校旁赞业网吧
974 220.163.7.75 220.163.7.81 云南省昆明市 电信
975 220.163.7.82 220.163.7.82 云南省昆明市 春城路双桥缘大酒店广戟网吧
976 220.163.7.83 220.163.7.89 云南省昆明市 电信
977 220.163.7.90 220.163.7.90 云南省昆明市盘龙区 龙脉网吧(芝麻街32号)
978 220.163.7.91 220.163.7.97 云南省昆明市 电信
979 220.163.7.98 220.163.7.98 云南省昆明市 双龙桥圣马网吧
980 220.163.7.99 220.163.7.105 云南省昆明市 电信
981 220.163.7.106 220.163.7.106 云南省昆明市 北京路新天龙网吧
982 220.163.7.107 220.163.7.109 云南省昆明市 电信
983 220.163.7.110 220.163.7.110 云南省昆明市 雄才网吧(403厂斜对面)
984 220.163.7.111 220.163.7.113 云南省昆明市 电信
985 220.163.7.114 220.163.7.114 云南省昆明市 印象网络有限公司(永胜路99号)
986 220.163.7.115 220.163.7.117 云南省昆明市 电信
987 220.163.7.118 220.163.7.118 云南省昆明市 红地Ⅱ店易尚网吧
988 220.163.7.119 220.163.7.141 云南省昆明市 电信
989 220.163.7.142 220.163.7.142 云南省昆明市 智慧岛网吧
990 220.163.7.143 220.163.7.149 云南省昆明市 电信
991 220.163.7.150 220.163.7.150 云南省昆明市 民院路互联星空网吧
992 220.163.7.151 220.163.7.153 云南省昆明市 电信
993 220.163.7.154 220.163.7.154 云南省昆明市 新宇网吧
994 220.163.7.155 220.163.7.157 云南省昆明市 电信
995 220.163.7.158 220.163.7.158 云南省昆明市五华区 园西路109号二楼E网情深网吧
996 220.163.7.159 220.163.7.173 云南省昆明市 电信
997 220.163.7.174 220.163.7.174 云南省昆明市 小坝附近的穿天于网吧
998 220.163.7.175 220.163.7.177 云南省昆明市 电信
999 220.163.7.178 220.163.7.178 云南省昆明市 建设路热点网吧
1000 220.163.7.179 220.163.7.197 云南省昆明市 电信