ip地址查询

丽江市IP地址列表

丽江市网吧IP地址列表

在下面输入您要查询IP地址段范围的地理位置,点击查询

请输入地理位置:
最多只能列出前1000条IP信息,更详细的ip列表信息请用上边的查询按钮进入
序号 IP 起始地址 IP 结束地址 所在位置信息 电子地图
1 39.128.233.0 39.128.255.255 云南省丽江市 移动
2 60.161.192.0 60.161.195.1 云南省丽江市 电信
3 60.161.195.2 60.161.195.2 云南省丽江市 金辉网吧(福慧路)
4 60.161.195.3 60.161.195.129 云南省丽江市 电信
5 60.161.195.130 60.161.195.130 云南省丽江市古城区 飞狐网吧(富惠路)
6 60.161.195.131 60.161.198.34 云南省丽江市 电信
7 60.161.198.35 60.161.198.35 云南省丽江市 永胜井辕路开心网吧
8 60.161.198.36 60.161.198.36 云南省丽江市 永胜县井辕路E网情深网吧
9 60.161.198.37 60.161.198.249 云南省丽江市 电信
10 60.161.198.250 60.161.198.251 云南省丽江市华坪县 超级互动网络休闲会所(河滨花园广场商A115-117)
11 60.161.198.252 60.161.218.109 云南省丽江市 电信
12 60.161.218.110 60.161.218.110 云南省丽江市 网络帝国网吧
13 60.161.218.111 60.161.223.65 云南省丽江市 电信
14 60.161.223.66 60.161.223.66 云南省丽江市 同心圆网吧
15 60.161.223.67 60.161.223.67 云南省丽江市 鑫源网络休闲吧
16 60.161.223.68 60.161.223.253 云南省丽江市 电信
17 60.161.223.254 60.161.223.254 云南省丽江市 鑫源网络修闲网吧
18 60.161.223.255 60.161.224.7 云南省丽江市 电信
19 60.161.224.8 60.161.224.8 云南省丽江市古城区 创新网苑(七星一街)
20 60.161.224.9 60.161.224.129 云南省丽江市 电信
21 60.161.224.130 60.161.224.130 云南省丽江市 金太阳网吧(象山东路)
22 60.161.224.131 60.161.224.249 云南省丽江市 电信
23 60.161.224.250 60.161.224.250 云南省丽江市 网鑫网吧
24 60.161.224.251 60.161.226.9 云南省丽江市 电信
25 60.161.226.10 60.161.226.10 云南省丽江市 丽江网城
26 60.161.226.11 60.161.226.138 云南省丽江市 电信
27 60.161.226.139 60.161.226.139 云南省丽江市 网城网吧
28 60.161.226.140 60.161.227.9 云南省丽江市 电信
29 60.161.227.10 60.161.227.10 云南省丽江市 网城-鸿达网吧(花马街)
30 60.161.227.11 60.161.227.245 云南省丽江市 电信
31 60.161.227.246 60.161.227.246 云南省丽江市 丽江网城
32 60.161.227.247 60.161.228.9 云南省丽江市 电信
33 60.161.228.10 60.161.228.10 云南省丽江市 红太阳网吧(长水路)
34 60.161.228.11 60.161.228.57 云南省丽江市 电信
35 60.161.228.58 60.161.228.58 云南省丽江市 七星街红太阳网吧
36 60.161.228.59 60.161.228.102 云南省丽江市 电信
37 60.161.228.103 60.161.228.103 云南省丽江市 红太阳网吧
38 60.161.228.104 60.161.228.199 云南省丽江市 电信
39 60.161.228.200 60.161.228.200 云南省丽江市古城区 传奇网吧(云旅游学院)
40 60.161.228.201 60.161.230.129 云南省丽江市 电信
41 60.161.230.130 60.161.230.130 云南省丽江市 金鑫网吧(七星街东门)
42 60.161.230.131 60.161.231.115 云南省丽江市 电信
43 60.161.231.116 60.161.231.116 云南省丽江市 仙人掌网吧
44 60.161.231.117 60.161.234.0 云南省丽江市 电信
45 60.161.234.1 60.161.234.1 云南省丽江市 映象休闲网城(福慧路鱼米河)
46 60.161.234.2 60.161.234.9 云南省丽江市 电信
47 60.161.234.10 60.161.234.10 云南省丽江市 映象休闲网城
48 60.161.234.11 60.161.234.199 云南省丽江市 电信
49 60.161.234.200 60.161.234.200 云南省丽江市 映像休闲网城
50 60.161.234.201 60.161.235.1 云南省丽江市 电信
51 60.161.235.2 60.161.235.2 云南省丽江市 联通网苑(金甲市场大门口)
52 60.161.235.3 60.161.235.51 云南省丽江市 电信
53 60.161.235.52 60.161.235.52 云南省丽江市 联通网苑
54 60.161.235.53 60.161.235.180 云南省丽江市 电信
55 60.161.235.181 60.161.235.181 云南省丽江市 联通网苑
56 60.161.235.182 60.161.237.99 云南省丽江市 电信
57 60.161.237.100 60.161.237.100 云南省丽江市 古城同心圆网城
58 60.161.237.101 60.161.239.30 云南省丽江市 电信
59 60.161.239.31 60.161.239.31 云南省丽江市 银河网吧(人民医院旁)
60 60.161.239.32 60.161.240.238 云南省丽江市 电信
61 60.161.240.239 60.161.240.239 云南省丽江市 移动网苑
62 60.161.240.240 60.161.240.240 云南省丽江市 电信
63 60.161.240.241 60.161.240.241 云南省丽江市 移动网苑(象山东路)
64 60.161.240.242 60.161.241.4 云南省丽江市 电信
65 60.161.241.5 60.161.241.5 云南省丽江市 新时空网苑(民主路中段)
66 60.161.241.6 60.161.242.130 云南省丽江市 电信
67 60.161.242.131 60.161.242.131 云南省丽江市古城区 锋行数码港(福惠西路)
68 60.161.242.132 60.161.244.1 云南省丽江市 电信
69 60.161.244.2 60.161.244.2 云南省丽江市 岁米网吧
70 60.161.244.3 60.161.255.255 云南省丽江市 电信
71 61.166.1.0 61.166.7.87 云南省丽江市 电信
72 61.166.7.88 61.166.7.88 云南省丽江市古城区 馨雨网吧(福慧市场)
73 61.166.7.89 61.166.9.255 云南省丽江市 电信
74 61.166.135.0 61.166.136.255 云南省丽江市 电信
75 116.55.64.0 116.55.66.100 云南省丽江市 电信
76 116.55.66.101 116.55.66.101 云南省丽江市 永胜自由人网络会所
77 116.55.66.102 116.55.72.48 云南省丽江市 电信
78 116.55.72.49 116.55.72.49 云南省丽江市华坪县 新华社区超凡网吧(新法院上大地财产保险公司对面)
79 116.55.72.50 116.55.72.137 云南省丽江市 电信
80 116.55.72.138 116.55.72.138 云南省丽江市 心晴网苑
81 116.55.72.139 116.55.101.5 云南省丽江市 电信
82 116.55.101.6 116.55.101.6 云南省丽江市永胜县 果果时代网吧
83 116.55.101.7 116.55.101.11 云南省丽江市 电信
84 116.55.101.12 116.55.101.12 云南省丽江市永胜县 语过添情网吧(城南街241号)
85 116.55.101.13 116.55.101.19 云南省丽江市 电信
86 116.55.101.20 116.55.101.20 云南省丽江市永胜县 三川镇三川网苑
87 116.55.101.21 116.55.101.82 云南省丽江市 电信
88 116.55.101.83 116.55.101.83 云南省丽江市永胜县 期纳鸿运网吧(期纳镇)
89 116.55.101.84 116.55.103.2 云南省丽江市 电信
90 116.55.103.3 116.55.103.3 云南省丽江市华坪县 超级互动网络休闲会所(河滨花园)
91 116.55.103.4 116.55.103.10 云南省丽江市 电信
92 116.55.103.11 116.55.103.11 云南省丽江市华坪县 网络帝国(中心镇)
93 116.55.103.12 116.55.103.57 云南省丽江市 电信
94 116.55.103.58 116.55.103.58 云南省丽江市华坪县 帝豪网艺部落(中心镇)
95 116.55.103.59 116.55.127.255 云南省丽江市 电信
96 116.249.181.0 116.249.191.255 云南省丽江市 电信
97 119.62.184.0 119.62.185.255 云南省丽江市 联通
98 119.62.212.0 119.62.215.255 云南省丽江市 联通
99 123.87.96.0 123.87.103.255 云南省丽江市 铁通城域网内网
100 180.130.212.0 180.130.219.255 云南省丽江市 联通
101 182.240.0.0 182.240.6.255 云南省丽江市 电信
102 182.240.7.0 182.240.7.255 云南省丽江市永胜县 电信
103 182.240.8.0 182.240.35.255 云南省丽江市 电信
104 182.240.36.0 182.240.36.255 云南省丽江市玉龙县 电信
105 182.240.37.0 182.240.63.255 云南省丽江市 电信
106 182.244.11.0 182.244.11.255 云南省丽江市永胜县 电信
107 182.247.128.0 182.247.191.255 云南省丽江市 电信
108 183.224.34.0 183.224.34.255 云南省丽江市 移动
109 183.224.232.0 183.224.236.255 云南省丽江市 移动
110 183.224.239.0 183.224.239.255 云南省丽江市 移动
111 183.225.228.0 183.225.231.255 云南省丽江市 移动
112 211.98.73.42 211.98.73.42 云南省丽江市 中移铁通
113 211.98.73.106 211.98.73.106 云南省丽江市 中移铁通
114 211.146.115.64 211.146.115.127 云南省丽江市 广电网
115 218.62.229.0 218.62.233.255 云南省丽江市 电信
116 218.63.81.0 218.63.82.159 云南省普洱市 /丽江市/开远市
117 218.63.160.0 218.63.160.66 云南省丽江市 电信
118 218.63.160.67 218.63.160.67 云南省丽江市古城区 QQ网吧(七星二街)
119 218.63.160.68 218.63.161.40 云南省丽江市 电信
120 218.63.161.41 218.63.161.41 云南省丽江市 云大旅游文化学院
121 218.63.161.42 218.63.161.105 云南省丽江市 电信
122 218.63.161.106 218.63.161.106 云南省丽江市 云大旅游文化学院
123 218.63.161.107 218.63.163.137 云南省丽江市 电信
124 218.63.163.138 218.63.163.138 云南省丽江市 云大旅游文化学院
125 218.63.163.139 218.63.166.99 云南省丽江市 电信
126 218.63.166.100 218.63.166.100 云南省丽江市华坪县 荣将个私街奔腾网吧
127 218.63.166.101 218.63.166.101 云南省丽江市 电信
128 218.63.166.102 218.63.166.102 云南省丽江市华坪县 荣将时代游侠网吧
129 218.63.166.103 218.63.166.193 云南省丽江市 电信
130 218.63.166.194 218.63.166.194 云南省丽江市华坪县 互动网吧
131 218.63.166.195 218.63.166.198 云南省丽江市 电信
132 218.63.166.199 218.63.166.199 云南省丽江市 宏宇网吧(华坪县广场)
133 218.63.166.200 218.63.166.208 云南省丽江市 电信
134 218.63.166.209 218.63.166.209 云南省丽江市 知心网吧(华坪县红卫广场)
135 218.63.166.210 218.63.166.232 云南省丽江市 电信
136 218.63.166.233 218.63.166.233 云南省丽江市华坪县 狮山路新城网秀
137 218.63.166.234 218.63.166.243 云南省丽江市 电信
138 218.63.166.244 218.63.166.244 云南省丽江市华坪县 骑士网吧
139 218.63.166.245 218.63.166.253 云南省丽江市 电信
140 218.63.166.254 218.63.166.254 云南省丽江市华坪县 爱尚网吧(中心镇)
141 218.63.166.255 218.63.168.119 云南省丽江市 电信
142 218.63.168.120 218.63.168.122 云南省丽江市 广播电视台
143 218.63.168.123 218.63.170.204 云南省丽江市 电信
144 218.63.170.205 218.63.170.205 云南省丽江市 瓜玳国酒店
145 218.63.170.206 218.63.173.1 云南省丽江市 电信
146 218.63.173.2 218.63.173.2 云南省丽江市古城区 网络第三国(七星一街)
147 218.63.173.3 218.63.174.1 云南省丽江市 电信
148 218.63.174.2 218.63.174.2 云南省丽江市 极速网城
149 218.63.174.3 218.63.174.154 云南省丽江市 电信
150 218.63.174.155 218.63.174.155 云南省丽江市古城区 行中行网吧(电影城南二楼)
151 218.63.174.156 218.63.175.199 云南省丽江市 电信
152 218.63.175.200 218.63.175.200 云南省丽江市 七星路星星网吧
153 218.63.175.201 218.63.177.1 云南省丽江市 电信
154 218.63.177.2 218.63.177.64 云南省丽江市古城区 井乐网吧(寨后下村9号)
155 218.63.177.65 218.63.177.66 云南省丽江市 云南电网公司丽江分公司
156 218.63.177.67 218.63.177.162 云南省丽江市 古城区井乐网吧
157 218.63.177.163 218.63.179.195 云南省丽江市 恒通网吧
158 218.63.179.196 218.63.179.196 云南省丽江市 先锋网吧
159 218.63.179.197 218.63.180.65 云南省丽江市 恒通网吧
160 218.63.180.66 218.63.180.66 云南省丽江市 E网情深网吧(福慧路鱼米河商业步行街)
161 218.63.180.67 218.63.182.1 云南省丽江市 恒通网吧
162 218.63.182.2 218.63.182.2 云南省丽江市古城区 新世纪网吧(福慧市场)
163 218.63.182.3 218.63.183.220 云南省丽江市 恒通网吧
164 218.63.183.255 218.63.183.255 云南省丽江市 电信
165 218.63.192.0 218.63.192.255 云南省丽江市 电信
166 218.202.48.0 218.202.49.255 云南省丽江市 移动
167 218.202.57.0 218.202.59.255 云南省丽江市 移动
168 218.206.48.0 218.206.48.255 云南省丽江市 移动
169 218.206.50.0 218.206.50.255 云南省丽江市 移动
170 220.163.207.0 220.163.207.255 云南省丽江市 电信
171 220.163.234.0 220.163.235.255 云南省丽江市 电信
172 220.165.64.0 220.165.66.1 云南省丽江市 电信
173 220.165.66.2 220.165.66.2 云南省丽江市古城区 全盛网吧(寨后下村)
174 220.165.66.3 220.165.67.99 云南省丽江市 电信
175 220.165.67.100 220.165.67.100 云南省丽江市 同心圆网吧
176 220.165.67.101 220.165.74.129 云南省丽江市 电信
177 220.165.74.130 220.165.74.130 云南省丽江市古城区 新干线网吧(福慧市场)
178 220.165.74.131 220.165.75.18 云南省丽江市 电信
179 220.165.75.19 220.165.75.19 云南省丽江市 星星网吧
180 220.165.75.20 220.165.76.164 云南省丽江市 电信
181 220.165.76.165 220.165.76.165 云南省丽江市 滇西北国际旅行社营销中心
182 220.165.76.166 220.165.78.46 云南省丽江市 电信
183 220.165.78.47 220.165.78.47 云南省丽江市 永胜县精诚网吧
184 220.165.78.48 220.165.78.123 云南省丽江市 电信
185 220.165.78.124 220.165.78.124 云南省丽江市 永胜顺兴网吧
186 220.165.78.125 220.165.78.125 云南省丽江市 电信
187 220.165.78.126 220.165.78.126 云南省丽江市 永胜县心晴网苑
188 220.165.78.127 220.165.79.255 云南省丽江市 电信
189 221.3.204.0 221.3.206.255 云南省丽江市 联通
190 221.213.176.0 221.213.187.255 云南省丽江市 联通