ip地址查询

临沧市IP地址列表

临沧市网吧IP地址列表

在下面输入您要查询IP地址段范围的地理位置,点击查询

请输入地理位置:
最多只能列出前1000条IP信息,更详细的ip列表信息请用上边的查询按钮进入
序号 IP 起始地址 IP 结束地址 所在位置信息 电子地图
1 14.204.95.0 14.204.95.255 云南省临沧市 联通
2 14.204.192.0 14.204.195.255 云南省临沧市 联通
3 39.128.128.0 39.128.151.255 云南省临沧市 移动
4 39.128.153.0 39.128.184.255 云南省临沧市 移动
5 39.128.186.0 39.128.190.255 云南省临沧市 移动
6 60.161.128.0 60.161.128.6 云南省临沧市 电信
7 60.161.128.7 60.161.128.7 云南省临沧市 会员网吧
8 60.161.128.8 60.161.128.9 云南省临沧市 电信
9 60.161.128.10 60.161.128.10 云南省临沧市 耿马永辉网吧
10 60.161.128.11 60.161.130.121 云南省临沧市 电信
11 60.161.130.122 60.161.130.122 云南省临沧市 永德阿强网吧
12 60.161.130.123 60.161.131.87 云南省临沧市 电信
13 60.161.131.88 60.161.131.88 云南省临沧市镇康县 南伞镇天使网吧(泰和路货运中收)
14 60.161.131.89 60.161.134.11 云南省临沧市 电信
15 60.161.134.12 60.161.134.12 云南省临沧市沧源县 平惠网吧(劳动和社会保障局)
16 60.161.134.13 60.161.134.29 云南省临沧市 电信
17 60.161.134.30 60.161.134.30 云南省临沧市沧源县 昕佳网吧
18 60.161.134.31 60.161.134.43 云南省临沧市 电信
19 60.161.134.44 60.161.134.44 云南省临沧市沧源县 蓝宇网吧
20 60.161.134.45 60.161.134.122 云南省临沧市 电信
21 60.161.134.123 60.161.134.123 云南省临沧市沧源县 民族中学
22 60.161.134.124 60.161.134.148 云南省临沧市 电信
23 60.161.134.149 60.161.134.149 云南省临沧市沧源县 人民医院
24 60.161.134.150 60.161.134.158 云南省临沧市 电信
25 60.161.134.159 60.161.134.159 云南省临沧市沧源县 新潮网吧
26 60.161.134.160 60.161.134.211 云南省临沧市 电信
27 60.161.134.212 60.161.134.212 云南省临沧市沧源县 新世纪网吧
28 60.161.134.213 60.161.137.6 云南省临沧市 电信
29 60.161.137.7 60.161.137.7 云南省临沧市 临翔区新达网吧
30 60.161.137.8 60.161.137.93 云南省临沧市 电信
31 60.161.137.94 60.161.137.94 云南省临沧市 临翔区实况网吧
32 60.161.137.95 60.161.138.1 云南省临沧市 电信
33 60.161.138.2 60.161.138.2 云南省临沧市 临翔区晨曦网吧
34 60.161.138.3 60.161.138.9 云南省临沧市 电信
35 60.161.138.10 60.161.138.10 云南省临沧市临翔区 晨曦网吧(南塘街凯歌大厦三楼)
36 60.161.138.11 60.161.138.61 云南省临沧市 电信
37 60.161.138.62 60.161.138.62 云南省临沧市 凤庆步行街无名网吧
38 60.161.138.63 60.161.138.78 云南省临沧市 电信
39 60.161.138.79 60.161.138.79 云南省临沧市 临翔区晨曦网吧
40 60.161.138.80 60.161.138.208 云南省临沧市 电信
41 60.161.138.209 60.161.138.209 云南省临沧市 临翔区晨曦网吧(市医院对面)
42 60.161.138.210 60.161.138.237 云南省临沧市 电信
43 60.161.138.238 60.161.138.238 云南省临沧市 晨曦网吧
44 60.161.138.239 60.161.138.255 云南省临沧市 电信
45 60.161.139.0 60.161.139.0 云南省临沧市 实况网吧网友店
46 60.161.139.1 60.161.139.56 云南省临沧市 电信
47 60.161.139.57 60.161.139.57 云南省临沧市 乐心网吧
48 60.161.139.58 60.161.145.12 云南省临沧市 电信
49 60.161.145.13 60.161.145.13 云南省临沧市凤庆县 连邦网都(龙泉商业街一区二栋三楼)
50 60.161.145.14 60.161.154.35 云南省临沧市 电信
51 60.161.154.36 60.161.154.36 云南省临沧市云县 穿天羽网吧
52 60.161.154.37 60.161.163.10 云南省临沧市 电信
53 60.161.163.11 60.161.163.11 云南省临沧市 南华纸厂
54 60.161.163.12 60.161.186.81 云南省临沧市 电信
55 60.161.186.82 60.161.186.82 云南省临沧市云县 极速时空网吧(建设路)
56 60.161.186.83 60.161.186.131 云南省临沧市 电信
57 60.161.186.132 60.161.186.132 云南省临沧市云县 阳光网城(草皮街迎新路超越楼二楼)
58 60.161.186.133 60.161.186.133 云南省临沧市云县 鑫源网一起上网吧(草皮街)
59 60.161.186.134 60.161.186.134 云南省临沧市云县 穿天羽吉满网苑(迎新路艺隆宾馆二楼)
60 60.161.186.135 60.161.186.144 云南省临沧市 电信
61 60.161.186.145 60.161.186.145 云南省临沧市云县 世纪网苑(红旗街电影院对面)
62 60.161.186.146 60.161.186.255 云南省临沧市 电信
63 60.161.187.0 60.161.187.0 云南省临沧市 实况网吧
64 60.161.187.1 60.161.187.9 云南省临沧市 电信
65 60.161.187.10 60.161.187.10 云南省临沧市 金蓉网吧(章嘎商场)
66 60.161.187.11 60.161.187.98 云南省临沧市 电信
67 60.161.187.99 60.161.187.99 云南省临沧市 金蓉网吧
68 60.161.187.100 60.161.187.252 云南省临沧市 电信
69 60.161.187.253 60.161.187.253 云南省临沧市 实况网吧
70 60.161.187.254 60.161.187.255 云南省临沧市 电信
71 60.161.188.0 60.161.188.255 云南省临沧市云县 电信
72 60.161.189.0 60.161.191.255 云南省临沧市 电信
73 61.138.209.0 61.138.210.255 云南省临沧市 电信
74 61.166.10.0 61.166.11.0 云南省临沧市 电信
75 61.166.11.1 61.166.11.1 云南省临沧市 今朝网苑临沧店(南塘街百货大楼二楼)
76 61.166.11.2 61.166.11.233 云南省临沧市 电信
77 61.166.11.234 61.166.11.234 云南省临沧市 今朝网苑临沧店
78 61.166.11.235 61.166.13.33 云南省临沧市 电信
79 61.166.13.34 61.166.13.34 云南省临沧市 欣辉网吧(南塘街菜园芗二楼三楼)
80 61.166.13.35 61.166.13.41 云南省临沧市 电信
81 61.166.13.42 61.166.13.42 云南省临沧市 炫E网吧(凯龙花苑二楼)
82 61.166.13.43 61.166.13.49 云南省临沧市 电信
83 61.166.13.50 61.166.13.50 云南省临沧市临翔区 网际沙龙(南天路447号)
84 61.166.13.51 61.166.13.121 云南省临沧市 电信
85 61.166.13.122 61.166.13.122 云南省临沧市临翔区 飞天网络会所(洪桥路1号凯龙电子城2期1楼)
86 61.166.13.123 61.166.13.130 云南省临沧市 电信
87 61.166.13.131 61.166.13.131 云南省临沧市 新时空网络会所(学府路华晨酒店二楼)
88 61.166.13.132 61.166.13.153 云南省临沧市 电信
89 61.166.13.154 61.166.13.154 云南省临沧市 开心网吧
90 61.166.13.155 61.166.14.255 云南省临沧市 电信
91 112.114.64.0 112.114.127.255 云南省临沧市 电信
92 119.62.132.0 119.62.135.255 云南省临沧市 联通
93 121.49.153.0 121.49.153.255 云南省临沧市 临沧师范高等专科学校
94 123.74.122.0 123.74.122.255 云南省临沧市 铁通城域网内网
95 123.87.224.0 123.87.227.255 云南省临沧市 铁通城域网内网
96 180.130.252.0 180.130.255.255 云南省临沧市 联通
97 182.244.192.0 182.244.255.255 云南省临沧市 电信
98 183.224.208.0 183.224.209.255 云南省临沧市 移动
99 183.225.128.0 183.225.133.255 云南省临沧市 移动
100 218.62.220.0 218.62.220.9 云南省临沧市 电信
101 218.62.220.10 218.62.220.10 云南省临沧市 欣辉网城
102 218.62.220.11 218.62.223.0 云南省临沧市 电信
103 218.62.223.1 218.62.223.1 云南省临沧市 新际网城(世纪路延长线商贾天下)
104 218.62.223.2 218.62.223.255 云南省临沧市 电信
105 218.63.51.0 218.63.51.111 云南省临沧市 电信
106 218.63.51.112 218.63.51.112 云南省临沧市永德县 小精灵网吧(粮食局生活区)
107 218.63.51.113 218.63.51.116 云南省临沧市 电信
108 218.63.51.117 218.63.51.117 云南省临沧市永德县 皇家网络广场
109 218.63.51.118 218.63.53.2 云南省临沧市 电信
110 218.63.53.3 218.63.53.3 云南省临沧市 海客森网城(临翔区学府路)
111 218.63.53.4 218.63.53.89 云南省临沧市 电信
112 218.63.53.90 218.63.53.90 云南省临沧市 实况网吧忆君店
113 218.63.53.91 218.63.53.148 云南省临沧市 电信
114 218.63.53.149 218.63.53.149 云南省临沧市 (沧源县)新地方网吧
115 218.63.53.150 218.63.53.255 云南省临沧市 电信
116 218.63.72.0 218.63.72.4 云南省临沧市 电信
117 218.63.72.5 218.63.72.5 云南省临沧市 蚂蚁堆中学
118 218.63.72.6 218.63.72.77 云南省临沧市 电信
119 218.63.72.78 218.63.72.78 云南省临沧市 人民路实况网吧
120 218.63.72.79 218.63.72.255 云南省临沧市 电信
121 218.63.121.0 218.63.121.255 云南省临沧市 电信
122 218.63.127.0 218.63.127.183 云南省临沧市 电信
123 218.63.127.184 218.63.127.184 云南省临沧市 耿马县孟定镇明波网吧
124 218.63.127.185 218.63.128.255 云南省临沧市 电信
125 218.63.228.0 218.63.229.255 云南省临沧市 电信
126 218.202.56.0 218.202.56.255 云南省临沧市 移动
127 220.164.128.0 220.164.129.0 云南省临沧市 电信
128 220.164.129.1 220.164.129.1 云南省临沧市 云峰网吧
129 220.164.129.2 220.164.129.221 云南省临沧市 电信
130 220.164.129.222 220.164.129.222 云南省临沧市 云峰网吧
131 220.164.129.223 220.164.129.237 云南省临沧市 电信
132 220.164.129.238 220.164.129.238 云南省临沧市 临翔区非常网吧
133 220.164.129.239 220.164.130.138 云南省临沧市 电信
134 220.164.130.139 220.164.130.139 云南省临沧市 凤庆县朝阳网吧
135 220.164.130.140 220.164.130.180 云南省临沧市 电信
136 220.164.130.181 220.164.130.181 云南省临沧市沧源县 新世纪网吧
137 220.164.130.182 220.164.131.43 云南省临沧市 电信
138 220.164.131.44 220.164.131.44 云南省临沧市 临沧县实况网吧
139 220.164.131.45 220.164.133.77 云南省临沧市 电信
140 220.164.133.78 220.164.133.78 云南省临沧市 兴达网吧(洪桥路174号)
141 220.164.133.79 220.164.133.83 云南省临沧市 电信
142 220.164.133.84 220.164.133.84 云南省临沧市 耿马孟定明波网吧
143 220.164.133.85 220.164.135.121 云南省临沧市 电信
144 220.164.135.122 220.164.135.122 云南省临沧市 今朝网苑
145 220.164.135.123 220.164.136.198 云南省临沧市 电信
146 220.164.136.199 220.164.136.199 云南省临沧市 教育学院网虫网吧
147 220.164.136.200 220.164.137.117 云南省临沧市 电信
148 220.164.137.118 220.164.137.118 云南省临沧市 开心网吧
149 220.164.137.119 220.164.137.201 云南省临沧市 电信
150 220.164.137.202 220.164.137.202 云南省临沧市 临翔区乐心网吧
151 220.164.137.203 220.164.137.215 云南省临沧市 电信
152 220.164.137.216 220.164.137.216 云南省临沧市 教育学院附近乐清网吧
153 220.164.137.217 220.164.138.26 云南省临沧市 电信
154 220.164.138.27 220.164.138.27 云南省临沧市凤庆县 茂泉网吧
155 220.164.138.28 220.164.139.199 云南省临沧市 电信
156 220.164.139.200 220.164.139.200 云南省临沧市凤庆县 宏创网吧
157 220.164.139.201 220.164.139.255 云南省临沧市 电信
158 220.165.144.0 220.165.144.59 云南省临沧市 电信
159 220.165.144.60 220.165.144.66 云南省临沧市 e网网吧
160 220.165.144.67 220.165.144.126 云南省临沧市 电信
161 220.165.144.127 220.165.144.127 云南省临沧市 人民路实况网吧
162 220.165.144.128 220.165.144.177 云南省临沧市 电信
163 220.165.144.178 220.165.144.178 云南省临沧市凤庆县 子夜网吧
164 220.165.144.179 220.165.145.2 云南省临沧市 电信
165 220.165.145.3 220.165.145.3 云南省临沧市 永德情缘网吧
166 220.165.145.4 220.165.145.4 云南省临沧市凤庆县 天地网吧
167 220.165.145.5 220.165.145.135 云南省临沧市 电信
168 220.165.145.136 220.165.145.136 云南省临沧市耿马县 金龙网络广场(孟定镇中缅路金龙网络广场)
169 220.165.145.137 220.165.145.141 云南省临沧市 电信
170 220.165.145.142 220.165.145.142 云南省临沧市耿马县 孟定镇跨世纪网吧
171 220.165.145.143 220.165.145.143 云南省临沧市 宏发网吧(孟定中缅路)
172 220.165.145.144 220.165.146.139 云南省临沧市 电信
173 220.165.146.140 220.165.146.140 云南省临沧市云县 澜沧江啤酒集团
174 220.165.146.141 220.165.147.31 云南省临沧市 电信
175 220.165.147.32 220.165.147.32 云南省临沧市 世纪网苑
176 220.165.147.33 220.165.147.99 云南省临沧市 电信
177 220.165.147.100 220.165.147.100 云南省临沧市云县 天地网吧(建设路)
178 220.165.147.101 220.165.147.141 云南省临沧市 电信
179 220.165.147.142 220.165.147.142 云南省临沧市云县 冲浪网吧
180 220.165.147.143 220.165.147.179 云南省临沧市 电信
181 220.165.147.180 220.165.147.180 云南省临沧市云县 网虫网络
182 220.165.147.181 220.165.147.249 云南省临沧市 电信
183 220.165.147.250 220.165.147.250 云南省临沧市凤庆县 第一中学
184 220.165.147.251 220.165.148.80 云南省临沧市 电信
185 220.165.148.81 220.165.148.81 云南省临沧市云县 涌宝乡新影网吧
186 220.165.148.82 220.165.149.5 云南省临沧市 电信
187 220.165.149.6 220.165.149.6 云南省临沧市凤庆县 职业中学
188 220.165.149.7 220.165.149.7 云南省临沧市凤庆县 教师进修学校
189 220.165.149.8 220.165.149.21 云南省临沧市 电信
190 220.165.149.22 220.165.149.22 云南省临沧市凤庆县 四海网吧
191 220.165.149.23 220.165.149.24 云南省临沧市 电信
192 220.165.149.25 220.165.149.25 云南省临沧市凤庆县 时代网吧
193 220.165.149.26 220.165.149.26 云南省临沧市凤庆县 森员网吧
194 220.165.149.27 220.165.149.28 云南省临沧市 电信
195 220.165.149.29 220.165.149.29 云南省临沧市凤庆县 朝阳网吧
196 220.165.149.30 220.165.149.30 云南省临沧市凤庆县 宏创网吧(郭家寺22号)
197 220.165.149.31 220.165.149.31 云南省临沧市 电信
198 220.165.149.32 220.165.149.32 云南省临沧市凤庆县 红创网吧
199 220.165.149.33 220.165.149.34 云南省临沧市 电信
200 220.165.149.35 220.165.149.35 云南省临沧市凤庆县 梦幻网吧
201 220.165.149.36 220.165.149.37 云南省临沧市 电信
202 220.165.149.38 220.165.149.38 云南省临沧市 凤庆E网情深网吧
203 220.165.149.39 220.165.149.67 云南省临沧市 电信
204 220.165.149.68 220.165.149.68 云南省临沧市凤庆县 天蓝网吧
205 220.165.149.69 220.165.149.85 云南省临沧市 电信
206 220.165.149.86 220.165.149.86 云南省临沧市凤庆县 茶厂天蓝网吧
207 220.165.149.87 220.165.149.99 云南省临沧市 电信
208 220.165.149.100 220.165.149.100 云南省临沧市凤庆县 子夜网吧
209 220.165.149.101 220.165.149.172 云南省临沧市 电信
210 220.165.149.173 220.165.149.174 云南省临沧市凤庆县 世纪网吧
211 220.165.149.175 220.165.149.181 云南省临沧市 电信
212 220.165.149.182 220.165.149.182 云南省临沧市凤庆县 梦想网苑(步行街二楼)
213 220.165.149.183 220.165.149.198 云南省临沧市 电信
214 220.165.149.199 220.165.149.199 云南省临沧市凤庆县 红灯网吧(凤梧路134号)
215 220.165.149.200 220.165.149.208 云南省临沧市 电信
216 220.165.149.209 220.165.149.209 云南省临沧市 凤庆教育局
217 220.165.149.210 220.165.149.225 云南省临沧市 电信
218 220.165.149.226 220.165.149.226 云南省临沧市凤庆县 街心花园红衣网吧
219 220.165.149.227 220.165.156.14 云南省临沧市 电信
220 220.165.156.15 220.165.156.15 云南省临沧市凤庆县 无名网吧
221 220.165.156.16 220.165.159.98 云南省临沧市 电信
222 220.165.159.99 220.165.159.99 云南省临沧市 技术学校
223 220.165.159.100 220.165.159.255 云南省临沧市 电信
224 221.3.172.0 221.3.173.255 云南省临沧市 联通
225 221.213.200.0 221.213.203.255 云南省临沧市 联通