ip地址查询

临沧市IP地址列表

临沧市网吧IP地址列表

在下面输入您要查询IP地址段范围的地理位置,点击查询

请输入地理位置:
最多只能列出前1000条IP信息,更详细的ip列表信息请用上边的查询按钮进入
序号 IP 起始地址 IP 结束地址 所在位置信息 电子地图
1 14.204.95.0 14.204.95.255 云南省临沧市 联通
2 14.204.192.0 14.204.195.255 云南省临沧市 联通
3 39.128.128.0 39.128.151.255 云南省临沧市 移动
4 39.128.153.0 39.128.170.255 云南省临沧市 移动
5 39.128.172.0 39.128.184.255 云南省临沧市 移动
6 39.128.186.0 39.128.190.255 云南省临沧市 移动
7 60.161.128.0 60.161.128.6 云南省临沧市 电信
8 60.161.128.7 60.161.128.7 云南省临沧市 会员网吧
9 60.161.128.8 60.161.128.9 云南省临沧市 电信
10 60.161.128.10 60.161.128.10 云南省临沧市 耿马永辉网吧
11 60.161.128.11 60.161.130.121 云南省临沧市 电信
12 60.161.130.122 60.161.130.122 云南省临沧市 永德阿强网吧
13 60.161.130.123 60.161.131.87 云南省临沧市 电信
14 60.161.131.88 60.161.131.88 云南省临沧市镇康县 南伞镇天使网吧(泰和路货运中收)
15 60.161.131.89 60.161.134.11 云南省临沧市 电信
16 60.161.134.12 60.161.134.12 云南省临沧市沧源县 平惠网吧(劳动和社会保障局)
17 60.161.134.13 60.161.134.29 云南省临沧市 电信
18 60.161.134.30 60.161.134.30 云南省临沧市沧源县 昕佳网吧
19 60.161.134.31 60.161.134.43 云南省临沧市 电信
20 60.161.134.44 60.161.134.44 云南省临沧市沧源县 蓝宇网吧
21 60.161.134.45 60.161.134.122 云南省临沧市 电信
22 60.161.134.123 60.161.134.123 云南省临沧市沧源县 民族中学
23 60.161.134.124 60.161.134.148 云南省临沧市 电信
24 60.161.134.149 60.161.134.149 云南省临沧市沧源县 人民医院
25 60.161.134.150 60.161.134.158 云南省临沧市 电信
26 60.161.134.159 60.161.134.159 云南省临沧市沧源县 新潮网吧
27 60.161.134.160 60.161.134.211 云南省临沧市 电信
28 60.161.134.212 60.161.134.212 云南省临沧市沧源县 新世纪网吧
29 60.161.134.213 60.161.137.6 云南省临沧市 电信
30 60.161.137.7 60.161.137.7 云南省临沧市 临翔区新达网吧
31 60.161.137.8 60.161.137.93 云南省临沧市 电信
32 60.161.137.94 60.161.137.94 云南省临沧市 临翔区实况网吧
33 60.161.137.95 60.161.138.1 云南省临沧市 电信
34 60.161.138.2 60.161.138.2 云南省临沧市 临翔区晨曦网吧
35 60.161.138.3 60.161.138.9 云南省临沧市 电信
36 60.161.138.10 60.161.138.10 云南省临沧市临翔区 晨曦网吧(南塘街凯歌大厦三楼)
37 60.161.138.11 60.161.138.61 云南省临沧市 电信
38 60.161.138.62 60.161.138.62 云南省临沧市 凤庆步行街无名网吧
39 60.161.138.63 60.161.138.78 云南省临沧市 电信
40 60.161.138.79 60.161.138.79 云南省临沧市 临翔区晨曦网吧
41 60.161.138.80 60.161.138.208 云南省临沧市 电信
42 60.161.138.209 60.161.138.209 云南省临沧市 临翔区晨曦网吧(市医院对面)
43 60.161.138.210 60.161.138.237 云南省临沧市 电信
44 60.161.138.238 60.161.138.238 云南省临沧市 晨曦网吧
45 60.161.138.239 60.161.138.255 云南省临沧市 电信
46 60.161.139.0 60.161.139.0 云南省临沧市 实况网吧网友店
47 60.161.139.1 60.161.139.56 云南省临沧市 电信
48 60.161.139.57 60.161.139.57 云南省临沧市 乐心网吧
49 60.161.139.58 60.161.145.12 云南省临沧市 电信
50 60.161.145.13 60.161.145.13 云南省临沧市凤庆县 连邦网都(龙泉商业街一区二栋三楼)
51 60.161.145.14 60.161.154.35 云南省临沧市 电信
52 60.161.154.36 60.161.154.36 云南省临沧市云县 穿天羽网吧
53 60.161.154.37 60.161.163.10 云南省临沧市 电信
54 60.161.163.11 60.161.163.11 云南省临沧市 南华纸厂
55 60.161.163.12 60.161.186.81 云南省临沧市 电信
56 60.161.186.82 60.161.186.82 云南省临沧市云县 极速时空网吧(建设路)
57 60.161.186.83 60.161.186.131 云南省临沧市 电信
58 60.161.186.132 60.161.186.132 云南省临沧市云县 阳光网城(草皮街迎新路超越楼二楼)
59 60.161.186.133 60.161.186.133 云南省临沧市云县 鑫源网一起上网吧(草皮街)
60 60.161.186.134 60.161.186.134 云南省临沧市云县 穿天羽吉满网苑(迎新路艺隆宾馆二楼)
61 60.161.186.135 60.161.186.144 云南省临沧市 电信
62 60.161.186.145 60.161.186.145 云南省临沧市云县 世纪网苑(红旗街电影院对面)
63 60.161.186.146 60.161.186.255 云南省临沧市 电信
64 60.161.187.0 60.161.187.0 云南省临沧市 实况网吧
65 60.161.187.1 60.161.187.9 云南省临沧市 电信
66 60.161.187.10 60.161.187.10 云南省临沧市 金蓉网吧(章嘎商场)
67 60.161.187.11 60.161.187.98 云南省临沧市 电信
68 60.161.187.99 60.161.187.99 云南省临沧市 金蓉网吧
69 60.161.187.100 60.161.187.252 云南省临沧市 电信
70 60.161.187.253 60.161.187.253 云南省临沧市 实况网吧
71 60.161.187.254 60.161.187.255 云南省临沧市 电信
72 60.161.188.0 60.161.188.255 云南省临沧市云县 电信
73 60.161.189.0 60.161.191.255 云南省临沧市 电信
74 61.138.209.0 61.138.210.255 云南省临沧市 电信
75 61.166.10.0 61.166.11.0 云南省临沧市 电信
76 61.166.11.1 61.166.11.1 云南省临沧市 今朝网苑临沧店(南塘街百货大楼二楼)
77 61.166.11.2 61.166.11.233 云南省临沧市 电信
78 61.166.11.234 61.166.11.234 云南省临沧市 今朝网苑临沧店
79 61.166.11.235 61.166.13.33 云南省临沧市 电信
80 61.166.13.34 61.166.13.34 云南省临沧市 欣辉网吧(南塘街菜园芗二楼三楼)
81 61.166.13.35 61.166.13.41 云南省临沧市 电信
82 61.166.13.42 61.166.13.42 云南省临沧市 炫E网吧(凯龙花苑二楼)
83 61.166.13.43 61.166.13.49 云南省临沧市 电信
84 61.166.13.50 61.166.13.50 云南省临沧市临翔区 网际沙龙(南天路447号)
85 61.166.13.51 61.166.13.121 云南省临沧市 电信
86 61.166.13.122 61.166.13.122 云南省临沧市临翔区 飞天网络会所(洪桥路1号凯龙电子城2期1楼)
87 61.166.13.123 61.166.13.130 云南省临沧市 电信
88 61.166.13.131 61.166.13.131 云南省临沧市 新时空网络会所(学府路华晨酒店二楼)
89 61.166.13.132 61.166.13.153 云南省临沧市 电信
90 61.166.13.154 61.166.13.154 云南省临沧市 开心网吧
91 61.166.13.155 61.166.14.255 云南省临沧市 电信
92 112.114.64.0 112.114.127.255 云南省临沧市 电信
93 119.62.132.0 119.62.135.255 云南省临沧市 联通
94 121.49.153.0 121.49.153.255 云南省临沧市 临沧师范高等专科学校
95 123.74.122.0 123.74.122.255 云南省临沧市 铁通城域网内网
96 123.87.224.0 123.87.227.255 云南省临沧市 铁通城域网内网
97 180.130.252.0 180.130.255.255 云南省临沧市 联通
98 182.244.192.0 182.244.255.255 云南省临沧市 电信
99 183.224.208.0 183.224.209.255 云南省临沧市 移动
100 183.225.128.0 183.225.133.255 云南省临沧市 移动
101 218.62.220.0 218.62.220.9 云南省临沧市 电信
102 218.62.220.10 218.62.220.10 云南省临沧市 欣辉网城
103 218.62.220.11 218.62.223.0 云南省临沧市 电信
104 218.62.223.1 218.62.223.1 云南省临沧市 新际网城(世纪路延长线商贾天下)
105 218.62.223.2 218.62.223.255 云南省临沧市 电信
106 218.63.51.0 218.63.51.111 云南省临沧市 电信
107 218.63.51.112 218.63.51.112 云南省临沧市永德县 小精灵网吧(粮食局生活区)
108 218.63.51.113 218.63.51.116 云南省临沧市 电信
109 218.63.51.117 218.63.51.117 云南省临沧市永德县 皇家网络广场
110 218.63.51.118 218.63.53.2 云南省临沧市 电信
111 218.63.53.3 218.63.53.3 云南省临沧市 海客森网城(临翔区学府路)
112 218.63.53.4 218.63.53.89 云南省临沧市 电信
113 218.63.53.90 218.63.53.90 云南省临沧市 实况网吧忆君店
114 218.63.53.91 218.63.53.148 云南省临沧市 电信
115 218.63.53.149 218.63.53.149 云南省临沧市 (沧源县)新地方网吧
116 218.63.53.150 218.63.53.255 云南省临沧市 电信
117 218.63.72.0 218.63.72.4 云南省临沧市 电信
118 218.63.72.5 218.63.72.5 云南省临沧市 蚂蚁堆中学
119 218.63.72.6 218.63.72.77 云南省临沧市 电信
120 218.63.72.78 218.63.72.78 云南省临沧市 人民路实况网吧
121 218.63.72.79 218.63.72.255 云南省临沧市 电信
122 218.63.121.0 218.63.121.255 云南省临沧市 电信
123 218.63.127.0 218.63.127.183 云南省临沧市 电信
124 218.63.127.184 218.63.127.184 云南省临沧市 耿马县孟定镇明波网吧
125 218.63.127.185 218.63.128.255 云南省临沧市 电信
126 218.63.228.0 218.63.229.255 云南省临沧市 电信
127 218.202.56.0 218.202.56.255 云南省临沧市 移动
128 220.164.128.0 220.164.129.0 云南省临沧市 电信
129 220.164.129.1 220.164.129.1 云南省临沧市 云峰网吧
130 220.164.129.2 220.164.129.221 云南省临沧市 电信
131 220.164.129.222 220.164.129.222 云南省临沧市 云峰网吧
132 220.164.129.223 220.164.129.237 云南省临沧市 电信
133 220.164.129.238 220.164.129.238 云南省临沧市 临翔区非常网吧
134 220.164.129.239 220.164.130.138 云南省临沧市 电信
135 220.164.130.139 220.164.130.139 云南省临沧市 凤庆县朝阳网吧
136 220.164.130.140 220.164.130.180 云南省临沧市 电信
137 220.164.130.181 220.164.130.181 云南省临沧市沧源县 新世纪网吧
138 220.164.130.182 220.164.131.43 云南省临沧市 电信
139 220.164.131.44 220.164.131.44 云南省临沧市 临沧县实况网吧
140 220.164.131.45 220.164.133.77 云南省临沧市 电信
141 220.164.133.78 220.164.133.78 云南省临沧市 兴达网吧(洪桥路174号)
142 220.164.133.79 220.164.133.83 云南省临沧市 电信
143 220.164.133.84 220.164.133.84 云南省临沧市 耿马孟定明波网吧
144 220.164.133.85 220.164.135.121 云南省临沧市 电信
145 220.164.135.122 220.164.135.122 云南省临沧市 今朝网苑
146 220.164.135.123 220.164.136.198 云南省临沧市 电信
147 220.164.136.199 220.164.136.199 云南省临沧市 教育学院网虫网吧
148 220.164.136.200 220.164.137.117 云南省临沧市 电信
149 220.164.137.118 220.164.137.118 云南省临沧市 开心网吧
150 220.164.137.119 220.164.137.201 云南省临沧市 电信
151 220.164.137.202 220.164.137.202 云南省临沧市 临翔区乐心网吧
152 220.164.137.203 220.164.137.215 云南省临沧市 电信
153 220.164.137.216 220.164.137.216 云南省临沧市 教育学院附近乐清网吧
154 220.164.137.217 220.164.138.26 云南省临沧市 电信
155 220.164.138.27 220.164.138.27 云南省临沧市凤庆县 茂泉网吧
156 220.164.138.28 220.164.139.199 云南省临沧市 电信
157 220.164.139.200 220.164.139.200 云南省临沧市凤庆县 宏创网吧
158 220.164.139.201 220.164.139.255 云南省临沧市 电信
159 220.165.144.0 220.165.144.59 云南省临沧市 电信
160 220.165.144.60 220.165.144.66 云南省临沧市 e网网吧
161 220.165.144.67 220.165.144.126 云南省临沧市 电信
162 220.165.144.127 220.165.144.127 云南省临沧市 人民路实况网吧
163 220.165.144.128 220.165.144.177 云南省临沧市 电信
164 220.165.144.178 220.165.144.178 云南省临沧市凤庆县 子夜网吧
165 220.165.144.179 220.165.145.2 云南省临沧市 电信
166 220.165.145.3 220.165.145.3 云南省临沧市 永德情缘网吧
167 220.165.145.4 220.165.145.4 云南省临沧市凤庆县 天地网吧
168 220.165.145.5 220.165.145.135 云南省临沧市 电信
169 220.165.145.136 220.165.145.136 云南省临沧市耿马县 金龙网络广场(孟定镇中缅路金龙网络广场)
170 220.165.145.137 220.165.145.141 云南省临沧市 电信
171 220.165.145.142 220.165.145.142 云南省临沧市耿马县 孟定镇跨世纪网吧
172 220.165.145.143 220.165.145.143 云南省临沧市 宏发网吧(孟定中缅路)
173 220.165.145.144 220.165.146.139 云南省临沧市 电信
174 220.165.146.140 220.165.146.140 云南省临沧市云县 澜沧江啤酒集团
175 220.165.146.141 220.165.147.31 云南省临沧市 电信
176 220.165.147.32 220.165.147.32 云南省临沧市 世纪网苑
177 220.165.147.33 220.165.147.99 云南省临沧市 电信
178 220.165.147.100 220.165.147.100 云南省临沧市云县 天地网吧(建设路)
179 220.165.147.101 220.165.147.141 云南省临沧市 电信
180 220.165.147.142 220.165.147.142 云南省临沧市云县 冲浪网吧
181 220.165.147.143 220.165.147.179 云南省临沧市 电信
182 220.165.147.180 220.165.147.180 云南省临沧市云县 网虫网络
183 220.165.147.181 220.165.147.249 云南省临沧市 电信
184 220.165.147.250 220.165.147.250 云南省临沧市凤庆县 第一中学
185 220.165.147.251 220.165.148.80 云南省临沧市 电信
186 220.165.148.81 220.165.148.81 云南省临沧市云县 涌宝乡新影网吧
187 220.165.148.82 220.165.149.5 云南省临沧市 电信
188 220.165.149.6 220.165.149.6 云南省临沧市凤庆县 职业中学
189 220.165.149.7 220.165.149.7 云南省临沧市凤庆县 教师进修学校
190 220.165.149.8 220.165.149.21 云南省临沧市 电信
191 220.165.149.22 220.165.149.22 云南省临沧市凤庆县 四海网吧
192 220.165.149.23 220.165.149.24 云南省临沧市 电信
193 220.165.149.25 220.165.149.25 云南省临沧市凤庆县 时代网吧
194 220.165.149.26 220.165.149.26 云南省临沧市凤庆县 森员网吧
195 220.165.149.27 220.165.149.28 云南省临沧市 电信
196 220.165.149.29 220.165.149.29 云南省临沧市凤庆县 朝阳网吧
197 220.165.149.30 220.165.149.30 云南省临沧市凤庆县 宏创网吧(郭家寺22号)
198 220.165.149.31 220.165.149.31 云南省临沧市 电信
199 220.165.149.32 220.165.149.32 云南省临沧市凤庆县 红创网吧
200 220.165.149.33 220.165.149.34 云南省临沧市 电信
201 220.165.149.35 220.165.149.35 云南省临沧市凤庆县 梦幻网吧
202 220.165.149.36 220.165.149.37 云南省临沧市 电信
203 220.165.149.38 220.165.149.38 云南省临沧市 凤庆E网情深网吧
204 220.165.149.39 220.165.149.67 云南省临沧市 电信
205 220.165.149.68 220.165.149.68 云南省临沧市凤庆县 天蓝网吧
206 220.165.149.69 220.165.149.85 云南省临沧市 电信
207 220.165.149.86 220.165.149.86 云南省临沧市凤庆县 茶厂天蓝网吧
208 220.165.149.87 220.165.149.99 云南省临沧市 电信
209 220.165.149.100 220.165.149.100 云南省临沧市凤庆县 子夜网吧
210 220.165.149.101 220.165.149.172 云南省临沧市 电信
211 220.165.149.173 220.165.149.174 云南省临沧市凤庆县 世纪网吧
212 220.165.149.175 220.165.149.181 云南省临沧市 电信
213 220.165.149.182 220.165.149.182 云南省临沧市凤庆县 梦想网苑(步行街二楼)
214 220.165.149.183 220.165.149.198 云南省临沧市 电信
215 220.165.149.199 220.165.149.199 云南省临沧市凤庆县 红灯网吧(凤梧路134号)
216 220.165.149.200 220.165.149.208 云南省临沧市 电信
217 220.165.149.209 220.165.149.209 云南省临沧市 凤庆教育局
218 220.165.149.210 220.165.149.225 云南省临沧市 电信
219 220.165.149.226 220.165.149.226 云南省临沧市凤庆县 街心花园红衣网吧
220 220.165.149.227 220.165.156.14 云南省临沧市 电信
221 220.165.156.15 220.165.156.15 云南省临沧市凤庆县 无名网吧
222 220.165.156.16 220.165.159.98 云南省临沧市 电信
223 220.165.159.99 220.165.159.99 云南省临沧市 技术学校
224 220.165.159.100 220.165.159.255 云南省临沧市 电信
225 221.3.172.0 221.3.173.255 云南省临沧市 联通
226 221.213.200.0 221.213.203.255 云南省临沧市 联通