ip地址查询

昭通市IP地址列表

昭通市网吧IP地址列表

在下面输入您要查询IP地址段范围的地理位置,点击查询

请输入地理位置:
最多只能列出前1000条IP信息,更详细的ip列表信息请用上边的查询按钮进入
序号 IP 起始地址 IP 结束地址 所在位置信息 电子地图
1 14.204.196.0 14.204.199.255 云南省昭通市 联通
2 42.242.128.0 42.242.130.255 云南省昭通市 电信
3 42.242.131.0 42.242.131.255 云南省昭通市绥江县 电信
4 42.242.132.0 42.242.159.255 云南省昭通市 电信
5 42.242.248.0 42.242.248.255 云南省昭通市 电信
6 60.160.0.0 60.160.31.255 云南省昭通市 电信
7 61.166.49.0 61.166.50.1 云南省昭通市 电信
8 61.166.50.2 61.166.50.2 云南省昭通市 云南天力煤化有限公司(彝良县新场)
9 61.166.50.3 61.166.51.255 云南省昭通市 电信
10 61.166.52.0 61.166.52.255 云南省昭通市盐津县 电信
11 61.166.53.0 61.166.56.70 云南省昭通市 电信
12 61.166.56.71 61.166.56.71 云南省昭通市巧家县 不见不散网吧(红卫街延长线)
13 61.166.56.72 61.166.56.74 云南省昭通市 电信
14 61.166.56.75 61.166.56.75 云南省昭通市巧家县 太阳鸟网吧(红卫街)
15 61.166.56.76 61.166.56.130 云南省昭通市 电信
16 61.166.56.131 61.166.56.131 云南省昭通市 云南天力煤化有限公司(彝良县新场)
17 61.166.56.132 61.166.56.181 云南省昭通市 电信
18 61.166.56.182 61.166.56.182 云南省昭通市鲁甸县 休闲网吧(文屏南路18号)
19 61.166.56.183 61.166.56.255 云南省昭通市 电信
20 106.58.0.0 106.58.63.255 云南省昭通市 电信
21 112.114.0.0 112.114.53.255 云南省昭通市 电信
22 112.114.54.0 112.114.54.255 云南省昭通市镇雄县 电信
23 112.114.55.0 112.114.55.255 云南省昭通市 电信
24 112.114.56.0 112.114.56.255 云南省昭通市镇雄县 电信
25 112.114.57.0 112.114.63.255 云南省昭通市 电信
26 116.249.232.0 116.249.235.255 云南省昭通市 电信
27 121.36.76.0 121.36.79.255 云南省昭通市 中移铁通
28 123.74.104.0 123.74.107.255 云南省昭通市 铁通城域网内网
29 123.74.109.0 123.74.109.255 云南省昭通市 铁通城域网内网
30 123.87.176.0 123.87.183.255 云南省昭通市 铁通城域网内网
31 180.130.236.0 180.130.239.255 云南省昭通市 联通
32 182.243.0.0 182.243.0.255 云南省昭通市镇雄县 电信
33 182.243.1.0 182.243.10.255 云南省昭通市 电信
34 182.243.11.0 182.243.11.255 云南省昭通市威信县 电信
35 182.243.12.0 182.243.14.255 云南省昭通市 电信
36 182.243.15.0 182.243.16.255 云南省昭通市盐津县 电信
37 182.243.17.0 182.243.47.255 云南省昭通市 电信
38 182.243.48.0 182.243.48.255 云南省昭通市彝良县 电信
39 182.243.49.0 182.243.61.255 云南省昭通市 电信
40 182.243.62.0 182.243.62.255 云南省昭通市 网宿科技股份有限公司电信CDN节点
41 182.243.63.0 182.243.63.255 云南省昭通市 电信
42 183.224.112.0 183.224.127.255 云南省昭通市 移动
43 183.225.64.0 183.225.79.255 云南省昭通市 移动
44 183.225.209.0 183.225.209.255 云南省昭通市 移动
45 202.98.91.0 202.98.92.48 云南省昭通市 电信
46 202.98.92.49 202.98.92.49 云南省昭通市彝良县 毛坪水泥厂
47 202.98.92.50 202.98.93.255 云南省昭通市 电信
48 211.92.171.192 211.92.171.255 云南省昭通市 联通
49 211.98.73.130 211.98.73.130 云南省昭通市 中移铁通
50 211.146.115.192 211.146.115.255 云南省昭通市 广电网
51 218.62.192.0 218.62.196.255 云南省昭通市 电信
52 218.62.197.0 218.62.197.255 云南省昭通市镇雄县 电信
53 218.62.198.0 218.62.198.255 云南省昭通市 电信
54 218.63.8.0 218.63.13.255 云南省昭通市 电信
55 218.63.14.0 218.63.14.255 云南省昭通市鲁甸县 电信
56 218.63.15.0 218.63.16.255 云南省昭通市 电信
57 218.63.69.0 218.63.69.57 云南省昭通市 (威信)电信
58 218.63.69.58 218.63.69.60 云南省昭通市 水富金明化工
59 218.63.69.61 218.63.69.255 云南省昭通市 (威信)电信
60 218.63.70.0 218.63.70.255 云南省昭通市 电信
61 218.63.71.0 218.63.71.255 云南省昭通市 (镇雄/威信)电信
62 218.63.98.0 218.63.98.255 云南省昭通市 电信
63 218.63.99.0 218.63.99.255 云南省昭通市 浙江淘宝网络有限公司电信节点
64 218.63.110.0 218.63.110.226 云南省昭通市 电信
65 218.63.110.227 218.63.110.227 云南省昭通市昭阳区 华新水泥厂
66 218.63.110.228 218.63.111.6 云南省昭通市 电信
67 218.63.111.7 218.63.111.7 云南省昭通市威信县 集地网吧(农贸市场2楼)
68 218.63.111.8 218.63.111.131 云南省昭通市 电信
69 218.63.111.132 218.63.111.132 云南省昭通市水富县 博浪网吧(紫荆豪园步行街4幢2楼38号)
70 218.63.111.133 218.63.111.139 云南省昭通市 电信
71 218.63.111.140 218.63.111.140 云南省昭通市水富县 光速网吧(紫荆豪园)
72 218.63.111.141 218.63.111.255 云南省昭通市 电信
73 218.202.60.0 218.202.62.255 云南省昭通市 移动
74 219.221.240.0 219.221.255.255 云南省昭通市 昭通学院教育网
75 220.164.192.0 220.164.192.243 云南省昭通市 电信
76 220.164.192.244 220.164.192.244 云南省昭通市昭阳区 南顺城街蜘蛛网吧
77 220.164.192.245 220.164.192.250 云南省昭通市 电信
78 220.164.192.251 220.164.192.251 云南省昭通市昭阳区 北顺城鑫宇网友倶乐部
79 220.164.192.252 220.164.193.200 云南省昭通市 电信
80 220.164.193.201 220.164.193.201 云南省昭通市昭阳区 博友网吧
81 220.164.193.202 220.164.193.212 云南省昭通市 电信
82 220.164.193.213 220.164.193.213 云南省昭通市 昭通网友俱乐部
83 220.164.193.214 220.164.193.242 云南省昭通市 电信
84 220.164.193.243 220.164.193.243 云南省昭通市 地球村网吧
85 220.164.193.244 220.164.194.255 云南省昭通市 电信
86 220.164.195.0 220.164.195.255 云南省昭通市镇雄县 电信
87 220.164.196.0 220.164.198.158 云南省昭通市 电信
88 220.164.198.159 220.164.198.159 云南省昭通市镇雄县 罗坎中学
89 220.164.198.160 220.164.199.99 云南省昭通市 电信
90 220.164.199.100 220.164.199.100 云南省昭通市镇雄县 罗坎中学
91 220.164.199.101 220.164.201.178 云南省昭通市 电信
92 220.164.201.179 220.164.201.179 云南省昭通市 公众网吧
93 220.164.201.180 220.164.201.186 云南省昭通市 电信
94 220.164.201.187 220.164.201.187 云南省昭通市 水富芸芸网吧
95 220.164.201.188 220.164.201.255 云南省昭通市 电信
96 220.164.202.0 220.164.202.255 云南省昭通市巧家县 电信
97 220.164.203.0 220.164.203.61 云南省昭通市 电信
98 220.164.203.62 220.164.203.62 云南省昭通市永善县 随意网吧
99 220.164.203.63 220.164.203.222 云南省昭通市 电信
100 220.164.203.223 220.164.203.223 云南省昭通市永善县 大地网络科技公司
101 220.164.203.224 220.164.203.255 云南省昭通市 电信
102 220.164.204.0 220.164.204.255 云南省昭通市昭阳区 电信
103 220.164.205.0 220.164.210.49 云南省昭通市 电信
104 220.164.210.50 220.164.210.50 云南省昭通市 玖玖网吧
105 220.164.210.51 220.164.221.255 云南省昭通市 电信
106 220.164.222.0 220.164.222.255 云南省昭通市鲁甸县 电信
107 220.164.223.0 220.164.223.255 云南省昭通市 电信
108 221.3.240.0 221.3.247.255 云南省昭通市 联通
109 221.213.216.0 221.213.221.255 云南省昭通市 联通
110 222.56.32.0 222.56.33.127 云南省昭通市 中移铁通
111 222.56.36.0 222.56.36.255 云南省昭通市 中移铁通
112 222.56.44.0 222.56.47.255 云南省昭通市 中移铁通
113 222.56.116.0 222.56.116.255 云南省昭通市 中移铁通
114 222.220.128.0 222.220.130.255 云南省昭通市 电信
115 222.220.131.0 222.220.131.255 云南省昭通市威信县 电信
116 222.220.132.0 222.220.144.2 云南省昭通市 电信
117 222.220.144.3 222.220.144.3 云南省昭通市昭阳区 演义网络星空(海楼路21号)
118 222.220.144.4 222.220.144.4 云南省昭通市 电信
119 222.220.144.5 222.220.144.5 云南省昭通市 新网缘网吧
120 222.220.144.6 222.220.144.6 云南省昭通市 电信
121 222.220.144.7 222.220.144.7 云南省昭通市 快乐网吧
122 222.220.144.8 222.220.144.9 云南省昭通市 电信
123 222.220.144.10 222.220.144.10 云南省昭通市 1+1网吧
124 222.220.144.11 222.220.144.11 云南省昭通市 电信
125 222.220.144.12 222.220.144.12 云南省昭通市昭阳区 博友网苑(青年路)
126 222.220.144.13 222.220.144.13 云南省昭通市 电信
127 222.220.144.14 222.220.144.15 云南省昭通市昭阳区 昊鑫网络休闲会所(明通巷)
128 222.220.144.16 222.220.144.16 云南省昭通市 电信
129 222.220.144.17 222.220.144.17 云南省昭通市 地球村网吧
130 222.220.144.18 222.220.144.25 云南省昭通市 电信
131 222.220.144.26 222.220.144.26 云南省昭通市 阳光网吧
132 222.220.144.27 222.220.144.28 云南省昭通市 电信
133 222.220.144.29 222.220.144.30 云南省昭通市 梦幻星空网吧
134 222.220.144.31 222.220.144.31 云南省昭通市 烟草公司
135 222.220.144.32 222.220.160.255 云南省昭通市 电信
136 222.220.161.0 222.220.161.255 云南省昭通市镇雄县 电信
137 222.220.162.0 222.220.162.2 云南省昭通市 电信
138 222.220.162.3 222.220.162.3 云南省昭通市镇雄县 沙龙网吧
139 222.220.162.4 222.220.162.4 云南省昭通市镇雄县 新联众网吧
140 222.220.162.5 222.220.162.5 云南省昭通市镇雄县 四通网吧
141 222.220.162.6 222.220.162.6 云南省昭通市镇雄县 E之路网吧
142 222.220.162.7 222.220.162.7 云南省昭通市镇雄县 迅网网吧(派出所下南大街)
143 222.220.162.8 222.220.162.8 云南省昭通市 电信
144 222.220.162.9 222.220.162.9 云南省昭通市镇雄县 下星期8网吧
145 222.220.162.10 222.220.162.10 云南省昭通市镇雄县 大十字网吧
146 222.220.162.11 222.220.162.11 云南省昭通市镇雄县 F1网吧
147 222.220.162.12 222.220.162.13 云南省昭通市 电信
148 222.220.162.14 222.220.162.14 云南省昭通市镇雄县 E度网络网吧
149 222.220.162.15 222.220.162.15 云南省昭通市镇雄县 e网情深网吧
150 222.220.162.16 222.220.162.16 云南省昭通市镇雄县 星期八网吧(槐树路华业酒楼二楼)
151 222.220.162.17 222.220.162.17 云南省昭通市镇雄县 酷网网吧
152 222.220.162.18 222.220.162.18 云南省昭通市 电信
153 222.220.162.19 222.220.162.19 云南省昭通市镇雄县 欣宇网吧
154 222.220.162.20 222.220.162.20 云南省昭通市 电信
155 222.220.162.21 222.220.162.21 云南省昭通市镇雄县 赖着不走网吧
156 222.220.162.22 222.220.162.22 云南省昭通市镇雄县 同乐网吧
157 222.220.162.23 222.220.162.26 云南省昭通市 电信
158 222.220.162.27 222.220.162.27 云南省昭通市镇雄县 E时代网吧
159 222.220.162.28 222.220.162.28 云南省昭通市镇雄县 凤凰屿网吧
160 222.220.162.29 222.220.162.29 云南省昭通市 电信
161 222.220.162.30 222.220.162.30 云南省昭通市镇雄县 缘瑞网吧
162 222.220.162.31 222.220.163.53 云南省昭通市 电信
163 222.220.163.54 222.220.163.54 云南省昭通市永善县 龙城网吧
164 222.220.163.55 222.220.163.132 云南省昭通市 电信
165 222.220.163.133 222.220.163.133 云南省昭通市永善县 中国三峡集团总公司溪洛渡水电站工程建设部
166 222.220.163.134 222.220.163.134 云南省昭通市永善县 三峡集团总公司溪洛渡水电站建设部
167 222.220.163.135 222.220.172.0 云南省昭通市 电信
168 222.220.172.1 222.220.172.1 云南省昭通市鲁甸县 海风网络(石桥路93号)
169 222.220.172.2 222.220.178.255 云南省昭通市 电信
170 222.220.179.0 222.220.179.255 云南省昭通市水富县 电信
171 222.220.180.0 222.220.187.255 云南省昭通市 电信
172 222.220.188.0 222.220.188.255 云南省昭通市镇雄县 电信
173 222.220.189.0 222.220.191.255 云南省昭通市 电信